Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel"

Transkript

1 Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel Globalt konsernhovedkontor Bioness Inc Rye Canyon Loop Valencia, CA Telefon: E-post: Hjemmeside: Europeisk autorisert representant NESS Europe B.V. Stationsweg LR Zwijndrecht, Nederland Telefon: E-post: Hjemmeside: NESS, NESS L300, Intelli-Gait, Intelli-Sense Gait Sensor, Bioness, Bioness Logo og LiveOn er registrerte varemerker for Bioness Inc. i USA eller andre land Skal bare forskrives eller selges av lege (gjelder bare USA) Rev A

2 Legens håndbok

3 Legens håndbok

4 Legens håndbok, copyright 2006, Revidert 2010, Bioness Inc. Med enerett Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjenfinningssystem eller oversettes til noe språk eller dataspråk, i noen form eller av noen tredjepart, uten skriftlig tillatelse fra Bioness Inc. Varemerker NESS, NESS L300, Intelli-Gait, Intelli-Sense Gait Sensor, Bioness, Bioness-logoen og LiveOn er registrerte varemerker for Bioness Inc. i USA og andre land Patentsøknader Aspekter ved denne enheten er dekket av flere patenter og patentsøknader, inkludert USA Pat Ansvarsfraskrivelse Bioness Inc. og dets datterselskaper kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som en person utsettes for, enten direkte eller indirekte, som en følge av uautorisert bruk eller reparasjon av Bioness Inc.s produkter. Bioness Inc. og dets tilknyttede virksomheter påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle skader på sine produkter, enten direkte eller indirekte, som et resultat av bruk og/eller reparasjon utført av uautorisert personell. Miljøpolicy Servicepersonell gjøres oppmerksom på at dersom noen av delene på NESS L300 endres, må man sørge for å avhende delene på riktig måte. Der det er aktuelt, bør delene gjenvinnes. Når NESS L300 ikke lenger skal brukes, skal produktet kasseres i henhold til lokale lover og forskrifter. For mer detaljert informasjon om disse anbefalte prosedyrene, vennligst kontakt Bioness Inc. Bioness Inc. søker hele tiden best mulige produksjons- og implementeringsprosedyrer og servicerutiner. Samsvarssertifisering NESS L300 oppfyller følgende standarder: Sikkerhet for medisinsk utstyr. Generelle krav - UL : (Ed.1) med revisjoner frem til 2003/06/30, og CSA C22.2 nr M90 Standard for sikkerhet for medisinsk utstyr. Spesielle krav til sikkerhet for nerve- og muskelstimulatorer - IEC :1987 +A1:2001 Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd. et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel Globalt konsernhovedkontor Bioness Inc Rye Canyon Loop Valencia, CA USA Telefon: E-post: Hjemmeside: Europeisk autorisert representant NESS Europe B.V. Stationsweg LR Zwijndrecht, Nederland Telefon: E-post: Hjemmeside: II

5 Innholdsfortegnelse Liste over symboler... VII Kapittel 1: Innledning...1 Kapittel 2: Generelle advarsler og forsiktighetsregler...3 Bruksanvisning...3 Kontraindikasjoner...3 Advarsler...3 Forholdsregler...4 Bivirkninger...5 Retningslinjer for hudpleie...6 Kapittel 3: Miljømessige forhold som påvirker bruk...7 Svikt i radiokommunikasjon...7 Kapittel 4: NESS L300 droppfotsystem...9 Funksjonell stimulering (FS)-mansjett...10 Radiofrekvensstyrt (RF)-stimuleringsenhet Intelli-Sense Gait Sensor -indikator...12 Kontrollenhet...13 Slå på/av kontrollenheten...15 Velge gangmodus...16 Velge treningsmodus...16 Tilbake til standby-modus...17 Velge legemodus...17 Finjustering av stimuleringsintensitet...18 Justere volumet på lydvarsler...18 Slå på lydtilbakemelding under stimulering...19 Systemfunksjoner...19 Kapittel 5: NESS L300 legesett...21 Et normalt L300 legesett inkluderer følgende:...21 Lite L300 legesett inkluderer følgende:...22 Normal L300 legepakke inkluderer følgende:...22 Liten L300 legepakke inkluderer følgende:...23 III

6 Kapittel 6: Programmeringshjelpskomponenter og programvare...25 Legens programmeringshjelp...25 På/av-knapp...25 Tilbakestillingsknapp...25 Ladeindikatorlampe...25 SD (Secure Digital)-spor...26 Batteri...26 Berøringsskjerm...26 Kontakt...26 Konfigurasjonsholder...26 Minnekort...27 Legens programmeringshjelp...27 Intelli-Gait-programvare...27 Informasjonsikon...27 Navigeringsmenyer...29 Navigasjonsknapper...30 Tastatur...31 Rullegardinlistene...31 Kapittel 7: Tilpasning og testing av tilbehør...33 FS-mansjettstropper...33 Personlig stroppdeksel...34 Personlige paneler...35 Elektrodebaser...37 Elektroder...38 Ledningsskjulere...40 Tilpasningskabel...40 Gangsensorputer...41 Skoavstandsstykker...41 L300-tester...42 Kapittel 8: Konfigurasjon: Legens programmeringshjelp...43 Koble til legens programmeringshjelp og konfigurasjonsholderen...43 Lade legens programmeringshjelp...43 Koble kontrollenheten til legens programmeringshjelp...44 IV

7 Kapittel 9: Intelli-Gait-programvarenavigering...45 Brukerpålogging...45 Skjermbilder for oppstartsmeldinger...46 Melding om ny pasient...46 Ikke tilordnet-melding...46 Inkonsekvensmelding...47 Pasientmeny...48 Opprette en ny pasientjournal...48 Endring av en pasients navn...49 Fjerne en pasientjournal...49 Innstillinger-menyen...50 Innstillinger for programmering av stimulering...50 Programmere avanserte stimuleringsinnstillinger...51 Programmering av ganginnstillinger...52 Programmere avanserte ganginnstillinger...54 Programmere treningsinnstillinger...55 Programmere avansert ganginnstillinger...57 Historikk-menyen...58 Vise økthistorikk...58 Fjerne en økt...58 Vise gangloggen...60 Vise treningsloggen...62 Administrasjonsmeny...64 Legge til og fjerne brukere...65 Endre brukerpassord...66 Sikkerhetskopiering av database...67 Gjenopprette databasen...68 Kapittel 10: Retningslinjer for tilpasning...69 Inspisere komponenter...69 Feste hydrogelelektroder og elektrodebaser...69 Koble til tilpasningskabelen...72 Justere plasseringen av elektrodene ved samtidig stimulering: Sittende pasient...72 Teste effekten av endret posisjon...73 Justere plasseringen av elektrodene ved samtidig stimulering: Stående pasient...73 V

8 Overføre elektroder til L300 FS-mansjetten...73 Sett på L300 FS-mansjetten...76 Teste elektrodeplassering på nytt: Pasient sittende og stående...76 Tilpasning av normale L300 tekstilelektroder:...78 Tilpasning av L300 hurtigkoblingselektroder...79 Plassere Intelli-Sense gangsensor i skoen...81 Programmere gange, trening og avanserte innstillinger...82 Ta av L300 FS-mansjetten...83 Kapittel 11: Generelle retningslinjer for behandling og trening...85 Akutte/subakutte pasienter...85 Gangmodus...85 Treningsmodus...85 Hjemmeprogram for trening...85 Standard behandlingsprotokoll for NESS L300 i hjemmebruk...86 Kapittel 12: Pasienttrening og -oppfølging...87 Pasienttrening...87 Oppfølging av pasientene...88 Kapittel 13: Stell og vedlikehold...89 Bytte batteri i Intelli-Sense gangsensor...89 Bytte batteri i legens programmeringshjelp...89 Bytte batteri i RF-stimuleringsenheten...90 Skifte kontrollenhetens batteri...90 Bytte L300-hurtigkoblingselektroder...90 Bytte L300 FS-mansjetten...97 Elektronisk registrering av nye komponenter...97 Kapittel 14: Feilsøking...99 Vanlige spørsmål...99 Bruke L300-testeren Testing i treningsmodus Testing i gangmodus Avansert testing Feilsøking - hurtigreferansetabell Kapittel 15: Tekniske spesifikasjoner Kapittel 16: Vedlegg EMI-tabeller VI

9 Liste over symboler Forsiktig Samsvar med amerikanske og kanadiske produktsikkerhetsstandarder Samsvarer med EU-direktivet for medisinsk utstyr Serienummer Dobbeltisolert (tilsvarer klasse II iht. IEC 536) Anvendt(e) del(er), type BF Ikke-ioniserende stråling Europeisk autorisert representant Dato for produksjon Produsent Dette produktet må ikke kastes sammen med annet husholdningsavfall Se bruksanvisningen Gjenbestilingsnummer Lot-nummer Sertifisering av strålingsprodukter for det japanske markedet Venstre Høyre Skal ikke gjenbrukes VII

10 VIII

11 Innledning 1 NESS L300 droppfotsystem er en avansert nevroprotese utformet for å forbedre gangen hos personer som lider av droppfot som er en lidelse der forfoten slepes etter benet under gange som et resultat av en skade eller sykdom på sentralnervesystemet. NESS L300 droppfotsystem kommuniserer trådløst og sender elektriske pulser via nervus peroneus communis og til motorpunktet på tibialis anterior-muskelen, og forårsaker ankeldorsifleksjon i svingfasen av gangen for å hindre droppfot. NESS L300 droppfotsystem kan forenkle muskelopptrening, forhindre inaktivitetsatrofi i leggmuskler, vedlikeholde eller forbedre ankelleddets bevegelsesområde og forbedre lokal blodsirkulasjon. Systemkomponenter: En funksjonell stimulering (FS)-mansjett (fås i normal og liten størrelse) med en radiofrekvens (RF)-stimuleringsenhet En Intelli-Sense gangsensor En kontrollenhet Funksjonelt stimulerende mansjett med radiofrekvens-stimuleringsenhet Intelli-Sense gangsensor Kontrollenhet Normal L300 FS-mansjett Liten L300 FS-mansjett Systemfunksjoner: Den unike ergonomiske utformingen av FS-mansjetten gjør at FS-mansjetten kan settes på med én hånd og sikrer konstant og tettsittende kontakt mellom brukernes ekstremitet og FS-mansjettens integrerte elektroder. Intelli-Sense gangsensor oppdager når foten er i luften eller på bakken. Når brukeren går, overfører gangsensoren denne informasjonen til resten av systemet, som implementerer algoritmer for å synkronisere aktiveringen av foten tilsvarende. Den trådløse kontrollenheten viser sanntidsinformasjon om systemenes status og styrer systemkomponentene. Kapittel 1: Innledning 1

12 I tillegg har NESS L300 en gangmodus for bruk når brukeren går og en terapeutisk treningsmodus for terapeutisk muskeltrening når brukeren ikke går. NESS L300 legesett inneholder komponenter og tilbehør for tilpasning og programmeringshjelp for NESS L300 droppfotsystem. Legens håndbok beskriver innholdet i legesettet og bruksanvisningen for dette. En kort beskrivelse av NESS L300-systemkomponenter er tilgjengelig som referanse. Brukerhåndboken for NESS L300 inneholder fullstendig informasjon om innholdet i NESS L300-systemsettet samt en bruksanvisning, herunder konfigurasjon, bruk, lading og utskifting, rengjøring, elektronisk registrering av komponenter og feilsøking. 2 Legens håndbok

13 Generelle advarsler og forsiktighetsregler 2 Bruksanvisning NESS L300 droppfotsystem skal gi ankeldorsifleksjon hos personer (voksne og barn) som har droppfot etter en skade i øvre motornevroner eller sykdom. Under svingfasen av gangen stimulerer NESS L300 musklene elektrisk i det berørte benet for å tilveiebringe dorsifleksjon av foten, og kan dermed forbedre personens gange. NESS L300 kan også forbedre muskelopptrening, forhindre eller forsinke inaktivitetsatrofi, opprettholde eller forbedre leddbevegelse og øke lokal blodtilstrømning. Kontraindikasjoner Pasienter med en pacemaker av demand-typen, defibrillator eller elektriske eller metalliske implantater bør ikke bruke NESS L300. NESS L300 bør ikke brukes hvis det foreligger eller mistenkes kreftlesjoner. NESS L300 skal ikke brukes på et ben der en regional lidelse, som et brudd eller dislokasjon, vil bli negativt påvirket av bevegelse fra stimuleringen. NESS L300 bør ikke brukes på foten hvis det er planlagt styrketesting eller -trening. Advarsler De langsiktige effektene av kronisk elektrisk stimulering er ikke kjent. FS-mansjetten skal ikke brukes over hovne, infiserte eller betente områder eller hudutslett, som flebitt, tromboflebitt og åreknuter. Samtidig tilkobling av NESS L300 til pasienten og høyfrekvent kirurgisk utstyr kan føre til brannskader der stimulatorelektrodene er festet og skade RF-stimuleringsenheten. Ikke bruk NESS L300 mindre enn tre meter fra kortbølge- eller mikrobølgebehandlingsutstyr. Slikt utstyr kan frembringe ustabilitet i RF-stimuleringsenhetens utgangssignaler. NESS L300 skal bare konfigureres av en autorisert lege. Legens programmeringshjelp skal bare inneholde Windows Mobile for Pocket PC og proprietær programvare fra Bioness Inc. Tredjeparts programvarepakker støttes ikke og kan forstyrre riktig bruk av NESS L300 og dermed gjøre garantien ugyldig. Kapittel 2: Generelle advarsler og forsiktighetsregler 3

14 Forholdsregler Betennelse i regionen ved NESS L300 FS-mansjetten kan forverres ved bevegelse, muskelaktivitet eller trykk fra FS-mansjetten. Gi råd til pasienten om ikke å bruke NESS L300 inntil betennelsen er borte. Vær forsiktig ved behandling av pasienter med mistenkt eller diagnostisert hjerteproblem. Be pasientene bruke FS-mansjetten med forsiktighet: Hvis pasienten har en tendens til blødning etter akutt traume eller brudd. Etter nylige kirurgiske inngrep når muskelsammentrekning kan forstyrre helbredelsesprosessen. Over områder av huden som mangler normal følelse. Vær forsiktig med pasienter som har mistenkt eller diagnostisert epilepsi. Noen pasienter kan oppleve hudirritasjon, allergisk reaksjon eller overfølsomhet overfor elektrisk stimulering eller elektrisk ledende medier. I noen tilfeller kan irritasjon unngås ved å endre stimuleringsparameterne eller endre elektrodeplasseringen. Ikke bruk NESS L300 uten elektroder. Etter å ha fjernet FS-mansjetten er det normalt at områdene under elektrodene blir røde og innsunket. Rødheten bør forsvinne innen omtrent en time. Vedvarende rødhet, sår eller blemmer er tegn på irritasjon. Bruk av NESS L300 skal midlertidig stanses inntil eventuelle betennelser er helt borte. Be pasientene slutte å bruke NESS L300 og ta kontakt med legen hvis stimulering ikke starter på riktig tidspunkt under gange. Pasientene skal ikke bruke NESS L300 under røntgenundersøkelser. Pasientene skal slå av NESS L300 på bensinstasjoner og lignende. De skal ikke bruke NESS L300 i nærheten av brannfarlig drivstoff, damper eller kjemikalier. Bare behandlende lege skal bestemme elektrodeplassering og stimuleringsinnstillinger. Bruk kun NESS L300-elektroder levert av Bioness Inc. Legen må gi særskilt samtykke før bruk av NESS L300 hos pasienter som har en endring i normal arteriell eller venøs blodstrøm i området ved FS-mansjetten på grunn av lokal insuffisiens, okklusjon, arteriovenøs fistel med tanke på hemodialyse eller en primær blodkarforstyrrelse. Legen må gi særskilt samtykke før bruk av NESS L300 når pasienter har en strukturell misdannelse i området som skal stimuleres. Sikker bruk av NESS L300 under graviditet er ikke klarlagt. 4 Legens håndbok

15 Hudproblemer der FS-mansjetten brukes kan forverres av NESS L300. Slå av NESS L300 før elektrodene fjernes eller byttes. Pasienter som trenger hjelp ved bruk av NESS L300-systemet, må få tilgang til assistanse fra en voksen. Beskytt alle elektroniske komponenter mot kontakt med vann, for eksempel fra servanter, badekar, dusjkabinetter, regn, snø osv. Ikke oppbevar NESS L300 hvis temperaturen kan overskride akseptabel lagringstemperatur: -20 C til +60 C (-4 F til +140 F). Ekstreme temperaturer kan skade komponentene. Hvis det oppstår tekniske problemer som ikke omfattes av denne håndboken, kontakt Bioness Inc. Ikke forsøk å reparere NESS L300. FS-mansjetten skal bare brukes på benet til pasienten som den er festet på. Den skal ikke benyttes av noen andre eller på noen annen del av kroppen. Slå av NESS L300 før du tar på FS-mansjetten. Ikke slå på NESS L300 FS før mansjetten er festet. Be pasientene slå av NESS L300 før kjøring, bruk av maskiner eller før de utfører aktiviteter hvor ufrivillige muskelsammentrekninger kan skade dem. Unngå kondensdannelse på NESS L300s elektroniske komponenter. Ved flytting av komponenter mellom varme og kalde temperaturer, må de legges i en lufttett plastpose. La dem sakte (i minst to timer) tilpasse seg temperaturendringen før bruk. Medisinsk elektrisk utstyr krever spesielle forholdsregler med tanke på elektromagnetisk kompatibilitet. Bivirkninger I det usannsynlige tilfellet at noe av det følgende oppstår, må du be pasientene slutte å bruke NESS L300 umiddelbart og kontakte legen. Tegn til betydelig irritasjon eller trykksår der FS-mansjetten kommer i kontakt med huden. En betydelig økning i muskelspastisitet. En følelse av hjerterelatert stress under stimulering. Hevelse i legg, kne, ankel eller fot. Enhver annen uforutsett reaksjon. Hudirritasjoner og brannsår er blitt rapportert ved bruk av motoriserte muskelstimulatorer. Kapittel 2: Generelle advarsler og forsiktighetsregler 5

16 Retningslinjer for hudpleie I fravær av riktig hudpleie kan utvidet bruk av elektrisk stimulering forårsake hudirritasjon eller en hudreaksjon fra elektrodene eller FS-mansjetten. Hudirritasjon har en tendens til å oppstå etter ca. tre måneders bruk. For å sikre sunn hud ved langvarig bruk av NESS L300 er det viktig å følge en daglig hudpleierutine. Rengjør huden med en våt vaskeklut der elektrodene er festet. Hvis du har oljer eller lotion på huden, rengjøres den med såpe og vann. Skyll godt. Sjekk alltid huden for rødhet eller utslett når du setter på og tar av FS-mansjetten. Bytt elektrodene minst annenhver uke, selv om de synes å være i god stand. Etter å ha tatt av FS-mansjetten må du alltid dekke til hydrogelelektrodene med beskyttende plastdeksler der dette er aktuelt. Overflødig kroppshår hvor elektrodene er festet, kan redusere elektrodekontakten med huden. Om nødvendig fjernes overflødig kroppshår med en barbermaskin eller saks. Ikke bruk en barberhøvel. En barberhøvel kan irritere huden. Ved plassering av FS-mansjetten må du passe på at elektrodene er i jevn kontakt med huden. Luft huden ved å fjerne FS-mansjetten i minst 15 minutter hver tredje til fjerde time. Hvis det oppstår hudirritasjon eller en hudreaksjon, skal pasientene slutte å bruke NESS L300 umiddelbart og kontakte lege, hudlege eller lokal distributør. De skal gjenoppta bruk først når huden er helt leget, og deretter følge en hudbehandlingsprotokoll etter anbefaling av lege. 6 Legens håndbok

17 Miljømessige forhold som påvirker bruk 3 Svikt i radiokommunikasjon Flere komponenter i NESS L300 kommuniserer via radiokommunikasjon og har blitt testet og funnet i samsvar med grensene for en digital enhet av klasse B, i henhold til del 15 (radiofrekvensenheter) i FCC (Federal Communications Commission)s forskrifter. Disse grensene er utarbeidet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i boligområder. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke brukes i henhold til instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens for radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i et bestemt miljø. Hvis dette utstyret forårsaker skadelige forstyrrelser på radio- eller TV-mottak, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å forsøke å rette på dette med ett eller flere av følgende tiltak: Snu eller flytt mottakerantennen. Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren. Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for å få hjelp. Antennen for hver sender må ikke plasseres eller brukes sammen med noen annen antenne eller sender. Endringer eller modifikasjoner av utstyret som ikke er uttrykkelig godkjent av Bioness Inc, kan frata brukeren retten til å bruke utstyret. Bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr kan påvirke NESS L300-systemet. Samsvarssertifisering NESS L300-systemet overholder del 15 av FCC-forskriftene. Bruk er underlagt følgende to betingelser: 1. Denne enheten kan ikke forårsake skadelig interferens, og 2. Denne enheten må godta eventuell mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket bruk. Kapittel 3: Miljømessige forhold som påvirker bruk 7

18 Reiser NESS L300-systemladersett med utskiftbare polstifter er kompatibel med både europeisk og amerikansk spenning: 110/220 V, 50/60 Hz. Slå av L300-systemet før du går gjennom sikkerhetskontrollen på flyplasser. Bruk løstsittende klær, slik at du enkelt kan vise sikkerhetsvakten din NESS L300. NESS L300 vil trolig utløse sikkerhetsalarmen. Be enten om en håndskanning eller vær forberedt på å ta av NESS L300 slik at sikkerhetspersonellet kan skanne den. Det kan være lurt å ha med en kopi av NESS L300-resepten. En resept kan også være nyttig når du går gjennom tollen. Merk: NESS L300 inneholder radiosendere. Federal Aviation Administration (FAA) krever at alle radiooverføringsenheter slås av under flyturen. Elektromagnetisk stråling NESS L300-systemet krever spesielle forholdsregler for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) og må installeres og settes i bruk i henhold til EMC-informasjonen i denne håndboken. NESS L300-systemet ble testet og sertifisert for å bruke følgende: Likestrømforsyning som leveres av Bioness Inc, produsert av Friwo, varenummer FW7555M/05. "Y"-kabel (2-veis splitter) som leveres av Bioness Inc. Produsert av Tamuz Electronics Ltd. Advarsler Bruk av tilbehør, transdusere og andre kabler enn de som er spesifisert, med unntak av transdusere og kabler som selges av produsenten av NESS L300-systemet som reservedeler for interne komponenter, kan resultere i økt stråling eller redusert immunitet for NESS L300-systemet. NESS L300-systemet skal ikke brukes ved siden av eller stables med annet utstyr. Hvis tilstøtende eller stablet bruk er nødvendig, bør utstyret eller systemet observeres for å bekrefte normal bruk i konfigurasjonen det skal brukes. Bruk av tilbehør, transduser eller kabel med utstyr og systemer som ikke er spesifisert, kan resultere i økt stråling eller redusert immunitet for NESS L300-systemet. NESS L300-systemet kan forstyrres av annet utstyr, selv om det andre utstyret er i samsvar med strålingskravene til CISPR (International Special Committee on Radio Interference, International Electrotechnical Commission (IEC)). 8 Legens håndbok

19 NESS L300 droppfotsystem 4 NESS L300 droppfotsystem består av en FS-mansjett med RF-stimuleringsenhet, en kontrollenhet og en Intelli-Sense gangsensor. Se figur 4-1. Disse komponentene kommuniserer trådløst for å stimulere nervus peroneus communis (normalt funnet posteriort og litt distalt i forhold til fibulahodet) for å trekke sammen tibialis anterior og peroneale muskler og dermed avstedkomme balansert dorsifleksjon (uten overdreven inversjon eller eversjon). Systemfunksjoner: NESS L300 bruker elektroder for stimulering av nervus peroneus communis og motorpunktet i tibialis anterior-muskelen. Stimulering styres av trådløs kommunikasjon på en passende fase av gangen. Effektiviteten ved stimulering av muskelsammentrekningskraft avhenger av det elektriske stimuleringssignalets amplitude, varighet, frekvens og bølgeform. Legen kan påvirke styrken, effektiviteten og tidspunktet for muskelsammentrekning ved å justere parametre for stimulering (for eksempel amplitude) og gange (for eksempel rampe) for å gi tilstrekkelig fotklaring under gange. FS-mansjett med RF-stimuleringsenhet Normal L300 FS-mansjett Liten L300 FS-mansjett Intelli-Sense Gait Sensor -indikator Kontrollenhet Figur 4-1: NESS L300-systemkomponenter Kapittel 4: NESS L300 droppfotsystem 9

20 Funksjonell stimulering (FS)-mansjett L300 FS-mansjetten er en lett, lavprofil-nevroprotese som festes på benet med stropper, direkte under patella. L300 FS-mansjetten har en ergonomisk utformet lokator for nøyaktig plassering, en holder for RF-stimuleringsenheten og en justerbar elastisk stropp. Se figur 4-2. Normal L300 FSmansjettstropp er tilgjengelig i tre størrelser: liten (S), middels (M) og stor (L). Den lille L300 FSmansjettstroppen er tilgjengelig i to størrelser: ekstra liten (XS) og ekstra-ekstra liten (XXS). Elektrodene og elektrodebasene festes til innerfôret i L300 FS-mansjetten. Det normale L300-systemsettet leveres med en medium (M) stropp festet til den normale L300 FS-mansjetten. Det lille L300-systemsettet leveres med en medium (M) stropp festet til den normale L300 FS-mansjetten. De andre tilgjengelige stroppstørrelsene er inkludert i systemsettene som tilbehør. L300 FS-mansjetten kan uten problemer brukes under de fleste klesplagg og er tilgjengelig i høyre- og venstrevendte konfigurasjoner. Den normale L300 FS-mansjetten brukes til legg-omkretser fra 29 cm til 51 cm (11 til 20 tommer). Den lille L300 FS-mansjetten brukes til legg-omkretser fra 22 cm til 31 cm (11 til 20 tommer). Elektrode Elektrodebase Fôr Fôr Lokator Lokator Stropp Stropphåndtak Holder Stropphåndtak Holder RF-stimuleringsenhet Normal L300 FS-mansjett Liten L300 FS-mansjett Figur 4-2: Normal L300 FS-mansjett og liten L300 FS-mansjett. 10 Legens håndbok

21 Radiofrekvensstyrt (RF)-stimuleringsenhet RF-stimuleringsenheten festes i holderen på L300 FS-mansjetten med trykklås og skal bare tas ut for vedlikehold og når du rengjør L300 FS-mansjetten. RF-stimuleringsenheten reagerer på signaler fra kontrollenheten og Intelli-Sense gangsensor for å slå stimulering av/på. Den har et oppladbart batteri og to indikatorlamper: en statuslampe og en stimuleringslampe. Se tabell 4-1. RF-stimuleringsenheten avgir lysog lydsignaler når radiokommunikasjon svikter eller det er feil på en komponent. NESS L300-systemsettet inkluderer et systemladersett til lading av RF-stimuleringsenheten og kontrollenheten. RF-stimuleringsenhet Display Beskrivelse Definisjon Statuslamper Blinker GRØNT Blinker GULT Systemet er på Svakt batteri Blinker vekselvis GULT og GRØNT Fast GRØNT Batteriet lades Batteriet er helt oppladet Blinker RØDT Radiokommunikasjonssvikt Stimuleringslys Fast RØDT Blinker LANGSOMT GULT Feil på RF-stimuleringsenheten Stimulering er av Blinker HURTIG GULT Stimulering er på Tabell 4-1: Visninger og definisjoner på RF-stimuleringsenheten. Kapittel 4: NESS L300 droppfotsystem 11

22 Intelli-Sense Gait Sensor -indikator Intelli-Sense gangsensor oppdager når foten er i luften og på bakken, og signaliserer trådløst til RF-stimuleringsenheten og kontrollenheten om å synkronisere bevegelsen under gangsyklusen. Intelli-Sense gangsensoren har en trykksensor og en sender. Trykksensoren brukes under innersålen på skoen på den aktuelle nedre ekstremiteten, festet til en gangsensorpute. Se figur 4-3. Senderen klemmes fast til den indre kanten av skoen. Intelli-Sense gangsensor kan overføres til en annen sko, eller ekstra gangsensorer kan kjøpes for forskjellige sko. Du trenger ikke å ta av Intelli-Sense gangsensor mellom hver gangs bruk. Intelli-Sense gangsensor drives av et lite ikke-oppladbart batteri. Batteriet må byttes ut etter ca. seks måneders bruk. Sender Innersåle Trykksensor Klemme Gangsensorpute Figur 4-3: Intelli-Sense gangsensor (til venstre) og plassering av gangsensor (til høyre). 12 Legens håndbok

23 Kontrollenhet Kontrollenheten brukes til å slå på/av NESS L300-systemet, velge en bruksmodus (gange, trening, standby eller lege), finjustere stimuleringsintensitet, justere lydvarselvolum og overvåke systemets ytelse. Se figur 4-4 og tabellene 4-2, 4-3, og 4-4. Kontrollenhetens digitale display og indikatorlamper viser stimuleringens intensitetsnivå, bruksmodus, batteristatus, elektronisk registreringsstatus og feilmeldinger. Se tabellene 4-3 og 4-4. Kontrollenheten piper for å indikere: Systemet er på. En knapp ble trykket ned. Svakt batteri. En feil (vanligvis ledsaget av en visuell indikator). Kontrollenheten kommuniserer trådløst med RF-stimuleringsenheten og Intelli-Sense gangsensor. Den drives av et enkelt oppladbart AAA batteri. NESS L300-systemsettet inkluderer en systemlader til lading av kontrollenheten og RFstimuleringsenheten samt belteveske, håndrem og nakkestropp til å bære kontrollenheten. På/av-knapp Knapper for justering av volum Kontrollenhetsindikator Modusknapp Knapper for intensitetsjustering (pluss/minus) Indikator på RF-stimuleringsenhet Intelli-Sense gangsensorindikator Intensitetsnivå i digitalt display Figur 4-4: Kontrollenhetens betjeningsknapper og visuelle visninger. Kapittel 4: NESS L300 droppfotsystem 13

24 Kontrollenhet Betjeningsknapp Beskrivelse Funksjon På/av Slår på/av kontrollenheten Modus Velger standby-, gange-, trening- eller legemodus Volum Justerer volumet på lydvarsler og slår på/av lydtilbakemelding for stimulering Intensitetsjustering (pluss/minus) Justerer intensitetsnivå for stimulering Tabell 4-2: Kontrollenhetens betjeningsknapper og funksjoner. Kontrollenhet Display Beskrivelse Definisjon På/av-knapp blinker GRØNT Modusknapp blinker LANGSOMT GULT Modusknapp blinker HURTIG GULT Viser 0 9 Intensitetsnivå og "t" veksler på det digitale displayet Intensitetsnivå og "C" vekselvis på det digitale displayet Systemet er på Systemet er i gange-/trenings-/ legemodus, stimulering er av Systemet er i gange-/trenings-/ legemodus, stimulering er på Intensitetsnivå Treningsmodus Legemodus En komponentindikator blinker GULT Komponenten har svakt batteri Roterende GRØNN sirkel Kontrollenheten lades Horisontal GRØNN strek Kontrollenheten er helt oppladet Tabell 4-3: Kontrollenhetens visninger og definisjoner. 14 Legens håndbok

25 Kontrollenhet Display Beskrivelse Definisjon RF-stimuleringsenheten blinker RØDT og intensitetsnivået blinker Defekt elektrodekontakt Kontrollenheten og indikatoren for RF-stimuleringsenheten blinker vekselvis RØDT og "E" Radiokommunikasjonsfeil mellom kontrollenheten og RF-stimuleringsenhet Gangsensor og indikatoren for RF-stimuleringsenheten blinker vekselvis RØDT og "E" Gangsensor i dvalemodus eller radiokommunikasjonssvikt mellom gangsensor og RF-stimuleringsenhet En komponentindikator lyser fast RØDT, og "E" vises Komponentsvikt Tabell 4-4: Feilvisninger og definisjoner for kontrollenheten. Slå på/av kontrollenheten Slik slår du på kontrollenheten: Trykk én gang på av/på-knappen. Kontrollenheten starter i standby-modus. Alle displayindikatorene tennes i noen sekunder mens systemet utfører en selvtest. Av/på-knappen blinker GRØNT for å indikere at systemet er på. Slik slår du av kontrollenheten: Trykk på den blinkende GRØNNE av/på-knappen én gang. Kapittel 4: NESS L300 droppfotsystem 15

26 Velge gangmodus Gangmodus brukes når du går. I gangmodus blir stimuleringen synkronisert med Intelli- Sense-gangsensoren for å oppnå dorsifleksjon i svingfasen av gangen når hælen eller forfoten forlater bakken, og avslapping etter hæl- eller forfotkontakt under ståfasen av gangen. Slik velger gangmodus: Slå på kontrollenheten, og trykk deretter kortvarig på modusknappen. Enheten piper og modusknappen begynner å blinke LANGSOMT GULT (noe som viser at stimulering er slått av). Når stimuleringen er på, blinker modusknappen RASKT GULT. Velge treningsmodus Treningsmodus brukes til å trene musklene når pasienten ikke går. Pasientene kan stå, sitte eller ligge. Den brukes også til å forberede pasienter på stimulering, og det gir ekstra stimulering for pasienter med begrensede bevegelsesmuligheter. Treningsmodus fungerer uavhengig av Intelli-Sense gangsensor. I treningsmodus avgis stimulering i sykluser som forhåndsinnstilles av legen. Treningsmodus er utviklet for å forenkle muskelopptrening, forhindre eller forsinke inaktivitetsatrofi i leggmuskler, vedlikeholde eller forbedre ankelleddets bevegelsesområde og forbedre lokal blodsirkulasjonen. Treningsmodus kan også brukes til å sjekke om L300 FS-mansjetten er plassert riktig. Hvis foten ikke reagerer på stimulering som den skal, må L300 FS-mansjetten flyttes. Slik velger du treningsmodus: Slå på kontrollenheten. Trykk og hold inne modus-knappen inntil kontrollenheten piper, modusknappen begynner å blinke LANGSOMT GULT (noe som viser at stimulering er av), og ("t" for trening) vises vekselvist med intensitetsnivået på det digitale displayet. Når stimuleringen er på, blinker modusknappen RASKT GULT. Merk: For å oppnå maksimalt utbytte av treningsmodus har pasienter forsøke å trekke sammen muskelen samtidig med stimuleringen. 16 Legens håndbok

27 Tilbake til standby-modus Kontrollenheten slås på i standby-modus. I standby-modus er kontrollenheten på og venter på kommandoer. Stimulering er av. Slik går du tilbake til standby-modus fra gange- eller treningsmodus: Trykk kort på den blinkende modusknappen. Kontrollenheten piper, og modusknappen slutter å blinke. Velge legemodus Legemodus brukes til å starte og stoppe stimulering under programmering av NESS L300, eller for å forbedre klinisk trening. Velg legemodus for bedre klinisk trening og dermed inkludere for eksempel balansetrening hos akutte og subakutte pasienter. Legemodus bruker stimuleringsparametrene for gangmodus. Slik velger du legemodus: Trykk på av/på-knappen for å slå av kontrollenheten. Trykk og hold inne minus-knappen og trykk deretter kort på av/på-knappen. Kontrollenheten piper to ganger og modusknappen begynner å blinke LANGSOMT GULT (noe som viser at stimulering er av). Det digitale displayet vil vekselvis vise ("C" for Clinician (lege)) og intensitetsnivå. Slik påføres stimulering: Trykk kontinuerlig inn blinkemodusknappen for å bruke stimulering. Når stimuleringen er på, blinker modusknappen HURTIG GULT. Slik stoppes stimulering: Slipp den blinkende modusknappen for å stoppe stimulering. Når stimuleringen er av, blinker modusknappen GULT LANGSOMT. Avslutte legemodus: Trykk kort på av/på-knappen for å avslutte legemodus. Kapittel 4: NESS L300 droppfotsystem 17

28 Finjustering av stimuleringsintensitet Når pasienter første gang slår på kontrollenheten, er stimuleringsintensitetsnivået "5", som er det nivået som er satt av legen. Normalt vil pasientene ikke trenge å justere stimuleringsintensitet annet enn når de går på ulike overflater eller i ulike sko. Finjustere stimuleringsintensitet: Trykk på pluss- eller minus-intensitetsjusteringsknappen på kontrollenheten for hver endring av nivå. Kontrollenheten piper for hver endring av nivå, og det nye nivået vises på det digitale displayet. Merk: Et intensitetsnivå på "0" tilsvarer ingen stimulering. Øke dorsifleksjon: Hvis pasientens fot sleper litt eller slipper i gulvet mens vedkommende går, økes stimuleringsintensitetsnivået ved å trykke på pluss-knappen. Øke dorsifleksjon: Hvis pasientens heves for høyt mens pasienten går eller hvis stimuleringen er ubehagelig, reduseres stimuleringsintensitetsnivået ved å trykke på minus-knappen. Kontroller at pasientens fot ikke sleper etter eller slipper i gulvet. Justere volumet på lydvarsler Slik justeres volumet på lydvarsler: Bruk volumknappene til å justere volumet for lydvarsler. Hver gang en av knappene trykkes inn, endres volumnivået. Kontrollenheten piper for å vise det nye volumet. Når systemet er slått av, blir det aktive volumet lagret. Dersom det aktive volumet er "dempet", blir standardvolumet automatisk gjenopprettet. Dempe lydvarsler: Senk volumet til den laveste innstillingen ved å trykke på justeringsknappen for volum ned. 18 Legens håndbok

29 Slå på lydtilbakemelding under stimulering Du kan velge å motta et lydsignal når stimuleringen slås på: Slå på kontrollenheten og trykk på justeringsknappen for volum opp i tre sekunder. Slik slår du av lydtilbakemelding under stimulering: Trykk på justeringsknappen for volum ned eller slå av kontrollenheten. Systemfunksjoner For å kunne kommunisere trådløst må NESS L300 kontrollenhet, RF-stimuleringsenheten og Intelli-Sense gangsensor være innenfor rekkevidde av RF-kommunikasjon i forhold til hverandre. Dersom komponentene skilles fra hverandre, vil RF-kommunikasjonen gå tapt, og systemet vil slutte å fungere inntil RF-kommunikasjon er gjenopprettet. Hvis RF-kommunikasjon mislykkes, eller dersom batteriet er utladet: Kontrollenheten og RF-stimuleringsenhetens indikatorer blinker RØDT, og "E" blinker på det digitale displayet. Kontrollenheten vil avgi et lydvarsel. NESS L300 vil avgi en advarsel i form av standardstimulering for å løfte foten, i seks sekunder før den slås av. Kapittel 4: NESS L300 droppfotsystem 19

30 20 Legens håndbok

31 NESS L300 legesett 5 NESS L300 legesett er en bærbar klinisk verktøykasse som brukes til å tilpasse, programmere, teste og utføre rutinemessig vedlikehold på NESS L300 droppfotsystem. Et normalt L300 legesett inkluderer følgende: Legens programmeringshjelp med Intelli-Gait-programvare Minnekort Konfigurasjonsholder Legens programmeringshjelp Gangsensorputer Reservebatteri for gangsensor Tilpasningskabel Normale L300 personlige paneler, høyre side Normale L300 personlige paneler, venstre side Personlig stroppdeksel Normale L300 hydrogelelektrodebaser Normale L300 hydrogelelektroder Normale L300 tekstilelektrodebaser Normale L300 tekstilelektroder Normal L300 hurtigkoblingselektrode, høyre side - A Normal L300 hurtigkoblingselektrode, venstre side - A Ledningsskjulere Skoavstandsstykker Tester Legens referansekort Kapittel 5: NESS L300 legesett 21

32 Lite L300 legesett inkluderer følgende: Legens programmeringshjelp med Intelli-Gait-programvare Minnekort Konfigurasjonsholder Legens programmeringshjelp Gangsensorputer Reservebatteri for gangsensor Tilpasningskabel Små L300 personlige paneler, høyre side Små L300 personlige paneler, venstre side Personlig stroppdeksel Små L300 elektrodebaser Små L300 hydrogelelektroder Små L300 tekstilelektroder Liten L300 hurtigkoblingselektrode - A Liten L300 hurtigkoblingselektrode - B Skoavstandsstykker Tester Legens referansekort Normal L300 legepakke inkluderer følgende: Normale L300 personlige paneler, høyre side Normale L300 personlige paneler, venstre side Normale L300 hydrogelelektrodebaser Normale L300 hydrogelelektroder Normale L300 tekstilelektrodebaser Normale L300 tekstilelektroder Normal L300 hurtigkoblingselektrode, høyre side - A Normal L300 hurtigkoblingselektrode, venstre side - A Ledningsskjulere Legens referansekort 22 Legens håndbok

33 Liten L300 legepakke inkluderer følgende: Små L300 personlige paneler, høyre side Små L300 personlige paneler, venstre side Små L300 elektrodebaser Små L300 hydrogelelektroder Små L300 tekstilelektroder Liten L300 hurtigkoblingselektrode - A Liten L300 hurtigkoblingselektrode - B Legens referansekort Legens programmeringshjelp Legens programmeringshjelp med Intelli-Gait-programvare Minnekort (installert) Reservebatteri for gangsensor Konfigurasjonsholder Gangsensorputer Normal L300, personlig panel Liten L300, personlig panel Kapittel 5: NESS L300 legesett 23

34 Personlig stroppdeksel Tilpasningskabel Liten L300 hurtigkoblingselektrode - A Liten L300 hurtigkoblingselektrode - B Skoavstandsstykke Små L300 elektrodebaser Små L300 tekstilelektroder Små L300 hydrogelelektroder Normal L300 hydrogel elektrodebaser Normal L300 hurtigkoblingselektrode (høyre A vist) Tester Normale L300 hydrogelelektroder Normal L300 tekstilelektroder Normale L300 tekstilelektrodebaser Ledningsskjuler 24 Legens håndbok

35 Programmeringshjelpskomponenter og programvare 6 Legens programmeringshjelp med Intelli-Gait-programvare Berøringsskjerm Minnekort (satt inn i SD-spor) Penn Kontakt Kommunikasjonskabel Kontrollenhet Kommunikasjonskabel Konfigurasjonsholder Tilbakestillingsknapp Av/på-knapp og ladeindikatorlampe Figur 6-1: Programmeringskomponenter (og kontrollenhet). Legens programmeringshjelp Legens programmeringshjelp brukes til å programmere NESS L300 droppfotsystem. Legens programmeringshjelp er en bærbar personlig digital assistent (PDA) som leveres med NESS L300 Intelli-Gait-programvare og et installert minnekort. Når den er koblet til konfigurasjonsholderen og kontrollenheten, kan legens programmeringshjelp kommunisere trådløst med RF-stimuleringsenheten. Se figur 6-1. På/av-knapp Av/på-knappen brukes til å slå legens programmeringshjelp av og på. Tilbakestillingsknapp Tilbakestillingsknappen brukes til en "myk" tilbakestilling av legens programmeringshjelp. Ladeindikatorlampe Ladeindikatorlampen lyser gult når legens programmeringshjelp lades og grønt når lading av batteriet i legens programmeringshjelp. Kapittel 6: Programmeringshjelpskomponenter og programvare 25

36 SD (Secure Digital)-spor SD-sporet inneholder minnekortet. Batteri Legens programmeringshjelp inneholder et uttakbart/oppladbart 2200 mah litium-ion-batteri. Fare for eksplosjon hvis batteriet byttes ut med feil type. Avhend brukte batterier i henhold til lokale bestemmelser. Berøringsskjerm Berøringsskjermen brukes til å navigere i NESS L300 Intelli-Gait-programvare, avlese statuser og angi data. Bruk den spisse enden av pekepennen på konfigurasjonsholderen til å få kontakt med skjermen. Bruk bare pekepennen. Kontakt Kontakten brukes til å koble legens programmeringshjelp til kommunikasjonskabelen på konfigurasjonsholderen. Legens programmeringshjelp skal bare inneholde Windows Mobile for Pocket PC og proprietær programvare fra Bioness Inc. Tredjeparts programvarepakker støttes ikke og kan forstyrre riktig bruk av NESS L300-systemet og dermed gjøre garantien ugyldig. Konfigurasjonsholder Konfigurasjonsholderen brukes til å koble legens programmeringshjelp til kontrollenheten og til laderen til legens programmeringshjelp. Når legens programmeringshjelp er koblet til kontrollenheten, kommuniserer den via kontrollenheten med RF-stimuleringsenheten. Konfigurasjonsholderen inneholder en pekepenn for programvarenavigasjon. 26 Legens håndbok

37 Minnekort Minnekortet brukes til å ta sikkerhetskopier og gjenopprette databasen til legens programmeringshjelp. Minnekortet leveres installert i SD-sporet i legens programmeringshjelp. Legens programmeringshjelp Laderen til legens programmeringshjelp brukes til å lade batteriet i legens programmeringshjelp batteri. Intelli-Gait-programvare NESS L300 Intelli-Gait-programvare brukes til å programmere NESS L300 droppfotsystem. Programvaren har et informasjonsikon, seks navigasjonsmenyer og mange navigasjonsknapper til hjelp for å navigere i programvaren. Dataregistreringsalternativene inkluderer et skjermtastatur og rullegardinlister. Informasjonsikon Informasjonsikonet angir systemstatus, og kan når det trykkes på, åpne feilmeldinger og feilsøkingsskjermbilder. Informasjonsikonet er plassert i øvre høyre hjørne av navigasjonsskjermene. Se figur 6-2. Informasjonsikon Figur 6-2: Informasjonsikon. Kapittel 6: Programmeringshjelpskomponenter og programvare 27

38 Informasjonsikonet er GRØNT når legens programmeringshjelp er koblet til en kontrollenhet. Informasjonsikonet er GRÅTT når legens programmeringshjelp er koblet til en kontrollenhet. Når informasjonsikonet er RØDT eller GULT: Trykk på informasjonsikonet med pekepennen for å åpne et meldingsvindu. Se tabell 6-1. Informasjonsikon Visningsbeskrivelse Definisjon Fast GRØNT Kontrollenheten tilkoblet Fast GRÅTT Kontrollenheten frakoblet Blinker GULT Blinker RØDT Fast RØDT Svakt batteri i én eller flere av komponentene Feilvarsling, for eksempel radiokommunikasjonsfeil eller feil på elektrodekontakt Maskinvarefeil i én eller flere av komponentene Tabell 6-1: Visninger og definisjoner for informasjonsikon. 28 Legens håndbok

39 Navigeringsmenyer Intelli-Gait-programvaren har seks navigasjonsmenyer: Avslutt, Pasienter, Innstillinger, Historikk, Administrasjon (tilgjengelig for administratorer), og (i), som åpner Intelli- Gait-programvareskjermbildet. Trykk på navigasjonsmenyen med pekepennen for å åpne navigasjonsmenyen. Se figur 6-3 og tabell 6-2. Plassering av navigasjonsmenyene Figur 6-3: Navigeringsmenyer. Navigeringsmeny Funksjon Avslutt Avslutt Intelli-Gait-programvaren Pasienter Innstillinger Åpne pasientlistevinduet for å åpne, legge til, endre eller fjerne en pasientjournal Åpne stimulering, gange, trening og avanserte innstillinger i Windows for visning og programinnstillinger Historikk Vis pasientbruk (gangelogg) og økthistorikk Administrasjon Sikkerhetskopiere og gjenopprette databasen samt legge til og fjerne brukere (i) Vis informasjonsskjermbildet for Intelli-Gait-programvare Tabell 6-2: Navigasjonsmenyer og -funksjoner. Kapittel 6: Programmeringshjelpskomponenter og programvare 29

40 Navigasjonsknapper Intelli-Gait-programvare har mange navigasjonsknapper som åpner et nytt skjermbilde eller utfører en kommando når de trykkes inn. Knapper som er felles for vinduene for stimulering, gange, trening og avanserte innstillinger er vist i figur 6-4 og tabell 6-3. Navigasjonsknapper Figur 6-4: Navigasjonsknapper, innstillingsvinduet for trening. Navigasjonsknapp Funksjon Start/stopp Starter/stopper stimulering Stimulering Åpner vinduet for stimuleringsinnstilling Gange Åpner vinduet for gangeinstallering Trening Åpner vinduet for treningsinnstilling Avansert Standard Åpner vinduet for avanserte innstillinger Gjenoppretter stimulerings-, gange- og treningsinnstillinger til standardverdiene (Ved å trykke på Standard påvirkes bare vinduet som knappen trykkes inn i, da reduseres intensitetsnivået i alle tre innstillingsvinduer til null.)? Åpner en hjelpeside Tabell 6-3: Navigasjonsknappene som er felles for vinduene for stimulering, gange, trening og avanserte innstillinger. 30 Legens håndbok

41 Tastatur Bruk tastaturet på skjermen til å skrive inn tegn i et felt som krever alfanumeriske inndata. Tastaturet vises sammenfelt nederst til høyre på de fleste skjermer. For å forstørre eller forminske tastaturet berører du tastaturet med pekepennen. Du angir data ved å velge hvert tegn med pekepennen. Se figur 6-5. Rullegardinlistene Slik bruker du en rullegardinliste: Trykk på pil ned for å vise verdiene i en rullegardinliste. Bruk pekepennen til å velge en verdi. Se figur 6-5. Rullegardinliste Tastatur Figur 6-5: Alternativer for å angi data: rullegardinliste og tastatur på skjermen. Kapittel 6: Programmeringshjelpskomponenter og programvare 31

42 32 Legens håndbok

43 Tilpasning og testing av tilbehør 7 FS-mansjettstropper L300 FS-mansjettstroppen brukes til å holde L300 FS-mansjetten på plass på leggen. L300 FS-mansjettstroppen er elastisk og festes rundt benet og FS-mansjettholderen. Se figur 7-1. Normal L300 FS-mansjettstropp er tilgjengelig i tre størrelser: liten (S), middels (M) og stor (L). Liten L300 FS-mansjettstropp er tilgjengelig i to størrelser: ekstra liten (XS) og ekstra-ekstra liten (XXS). Slik velger L300 FS-mansjettstropp: Mål omkretsen av pasientens ben på sitt bredeste punkt (tykkeste del av gastrocnemiusmuskelen) og se tabell 7-1. Stropphåndtak for FS-mansjett rundt holderen Figur 7-1: Normal L300 FS-mansjett festet på høyre ben. Normal L300 FS-mansjett Stroppstørrelse for FS-mansjetten Liten (S) Middels (M) Stor (L) Benets omkrets cm (11 14 in.) cm (14 16 in.) cm (16 20 in.) Liten L300 FS-mansjett Stroppstørrelse for FS-mansjetten Ekstra-ekstra liten (XXS) Ekstra liten (XS) Benets omkrets cm (8 10 in.) cm (9 12,2 in.) Tabell 7-1: Diagram for montering av L300 FS-mansjetten. Kapittel 7: Tilpasning og testing av tilbehør 33

44 Slik fester du L300 FS-mansjettstroppen til L300 FS-mansjetten: Skyv stroppen gjennom stroppføreren og spennene på L300 FS-mansjetten. Pass på at krok og løkkefester vender bort fra L300 FS-mansjetten. Trykk på kroken og løkkefestene for å sikre stroppen. Se figur 7-2. Stroppføringer Krok og løkkefester Stroppspenner Figur 7-2: L300 FS-mansjettstropp festet til L300 FS-mansjetten (normal L300 FS-mansjett er vist her). Personlig stroppdeksel Det personlige stroppdekselet trekkes over L300 FS-mansjettstroppen og brukes som et beskyttelsesdeksel når L300 FS-mansjetten brukes av flere pasienter. Det personlige stroppdekselet kan klippes til riktig størrelse om nødvendig. Se figur 7-3. Personlig stroppdeksel Figur 7-3: Personlig stroppdeksel på L300 FS-mansjettstropp (normal L300 FS-mansjett er vist her). 34 Legens håndbok

45 Personlige paneler Det personlige panelet er en avtakbar indre fôring i L300 FS-mansjetten til bruk på sykehuset/institusjonen når L300 FS-mansjetten brukes av flere pasienter. Det personlige panelet fås i liten og normal størrelse, så vel som i høyre- og venstrevendte konfigurasjoner. Det normale personlige panelet brukes med normal L300 FS-mansjett og har to knapphull som festes i plugghullene L300 FS-mansjetten. Se figur 7-4. Det lille personlige panelet brukes med en liten L300 FS-mansjett og er festet med borrelås til innerfôret. Knapphull Normalt personlig panel Lite personlig panel Figur 7-4: Høyre personlig panel. Slik festes det personlige panelet til L300 FS-mansjetten ved første tilpasning: For normalt personlig panel: Fest knapphullene for personlig panel til plugghullene i L300 FS-mansjetten. Se figur 7-5. For lite personlig panel: Justere plasseringen av panelet til liten L300 FS-mansjett og trykk ned for å feste borrelåsen til mansjettens innerfôr. Plugghull for FS-mansjetten Figur 7-5: Fest knapphullene for personlig panel til plugghullene i L300 FS-mansjetten. (Her vises en normal L300 FS-mansjett.) Kapittel 7: Tilpasning og testing av tilbehør 35

46 Slik festes det personlige panelet til L300 FS-mansjetten ved oppfølgingskontroll: Når pasienten kommer tilbake til sykehuset/institusjonen på oppfølgingskontroll, festes det personlige panelet (med elektrodebaser og elektroder festet) på L300 FS-mansjettens innerfôr. Se figur 7-6. Personlig panel med elektroder festet Figur 7-6: Elektrodene og elektrodebasene festes til det personlige panelet i L300 FS-mansjetten. (Her vises en normal L300 FS-mansjett.) Når kontrollen avsluttes: 1. Fjern det personlige panelet fra L300 FS-mansjetten. Se figur Skriv ned pasientens navn og stroppstørrelse på det personlige panelet. Ved bruk av hydrogelelektroder settes elektrodedekslene på igjen. 3. Oppbevar det personlige panelet til pasientens neste kontroll. Figur 7-7: Fjerne det personlige panelet fra L300 FS-mansjetten. (Her vises en normal L300 FS-mansjett.) 36 Legens håndbok

47 Elektrodebaser Elektrodebasene blir brukt til: Løfte opp elektrodene fra innerfôret i L300 FS-mansjetten for å optimalisere elektrodekontakten. Sikre nøyaktig posisjonering av elektrodene for hver applikasjon. Elektrodebasene har en trykklås for feste til L300 FS-mansjettens plugghull. Følgende elektrodebaser kan brukes med normale L300 FS-mansjetter: (Se figur 7-6) Normale L300 tekstilelektrodebaser Normale L300 hydrogelelektrodebaser Trykklås Trykklås Normale L300 hydrogelelektrodebaser Normale L300 tekstilelektrodebaser Figur 7-6: Elektrodebasealternativer for normal L300 FS-mansjett. Følgende elektrodebaser kan brukes med liten L300 FS-mansjett: (Se figur 7-7) Små L300 elektrodebaser (brukes med både de små L300 hydrogelelektroder og små L300 tekstilelektroder). Små L300 elektrodebaser Figur 7-7: Elektrodebasealternativ for liten L300 FS-mansjett. Merk: Når pasienten avslutter bruk av NESS L300, fjernes elektrodebasene fra det personlige panelet eller L300 FS-mansjetten, og elektrodene fjernes fra elektrodebasene. Elektrodebasene er gjenbrukbare. Rengjør elektrodebasene med kaldt vann for å fjerne eventuelle hydrogelrester. Deretter desinfiseres elektrodebasene med alkohol eller et desinfeksjonsmiddel for harde overflater. Forsiktig: Bare en lege skal bytte eller flytte på elektrodebasene. Kapittel 7: Tilpasning og testing av tilbehør 37

Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel

Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel Globalt konsernhovedkontor Bioness Inc. 25103 Rye Canyon Loop

Detaljer

2010 Innovative Neurotronics. Med enerett. Alle varemerker og registrerte varemerker tilhører deres respektive eiere. LM01 R12 NO

2010 Innovative Neurotronics. Med enerett. Alle varemerker og registrerte varemerker tilhører deres respektive eiere. LM01 R12 NO 2010 Innovative Neurotronics. Med enerett. Alle varemerker og registrerte varemerker tilhører deres respektive eiere. LM01 R12 NO System Brukerhåndbok Forsiktig: I henhold til amerikansk nasjonal lov,

Detaljer

Brukerhåndbok. Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare.

Brukerhåndbok. Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare. ACCUVEIN MODELL AV300 VENEVISNINGSSYSTEM Brukerhåndbok Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare AV300 Norsk II Av300 brukerhåndbok

Detaljer

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning Welch Allyn Connex Integrated Wall System Bruksanvisning 2012 Welch Allyn. Med enerett. For å lette tiltenkt bruk av produktet som beskrives i denne publikasjonen kan kjøperen av produktet kopiere denne

Detaljer

Telefunken AED Modell HR 1 Brukermanual Versjon 2.3

Telefunken AED Modell HR 1 Brukermanual Versjon 2.3 Telefunken AED Modell HR 1 Brukermanual Versjon 2.3 Utgiver DefiTeq International BV Mispelhoefstraat 31B 5651 GK Eindhoven Nederland www.defiteq.com Eierskapsmerknad DefiTeq reserverer all rettigheter

Detaljer

MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER Modell 2090-programmerer for Medtronic- og Vitatronenheter

MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER Modell 2090-programmerer for Medtronic- og Vitatronenheter MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER Modell 2090-programmerer for Medtronic- og Vitatronenheter 0123 2001 2090-programmerer 0 Referansehåndbok 0 Veiledning for oppsett og bruk av 2090-programmereren. Følgende

Detaljer

MEDTRONIC CARELINK 2090

MEDTRONIC CARELINK 2090 MEDTRONIC CARELINK 2090 Programmerer Referansehåndbok MEDTRONIC CARELINK 2090 Referansehåndbok Veiledning for oppsett og bruk av Medtronic CareLink 2090-programmereren. Den følgende listen inneholder

Detaljer

Connex Spot Monitor. Bruksanvisning

Connex Spot Monitor. Bruksanvisning Connex Spot Monitor Bruksanvisning 2015 Welch Allyn. Med enerett. Til fremme av den tiltenkte bruken av produktet som beskrives i denne publikasjonen, er kjøperen av produktet berettiget til å kopiere

Detaljer

Hvileelektrokardiografene CP 50 og CP 50 Plus med 12 avledninger. Bruksanvisning

Hvileelektrokardiografene CP 50 og CP 50 Plus med 12 avledninger. Bruksanvisning Hvileelektrokardiografene CP 50 og CP 50 Plus med 12 avledninger Bruksanvisning 2014 Welch Allyn, Inc. Med enerett. Det er ikke tillatt å på noen måte reprodusere eller kopiere hele eller deler av denne

Detaljer

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 avledninger. Bruksanvisning

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 avledninger. Bruksanvisning CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 avledninger Bruksanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. For å lette tiltenkt bruk av produktet som beskrives i denne publikasjonen, kan kjøperen av produktet kopiere denne

Detaljer

Brukerveiledning. Norsk

Brukerveiledning. Norsk Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning... 1 Bruksindikasjoner... 1 Kontraindikasjoner... 1 Bivirkninger... 2 Generelle advarsler og forsiktighetsregler... 2 Astral-apparatet... 4 Astral-apparatets grensesnitt...

Detaljer

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok VS-800 Monitor for vitale data Brukerhåndbok CE-merking Produktet er utstyrt med CE-merket som viser at det oppfyller kravene i rådsdirektiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr, og at det oppfyller hovedkravene

Detaljer

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK Viktig Dette apparatet skal kun brukes av autorisert personale.!usa Rx Only!USA Sporing av apparatet U.S. Food and Drug

Detaljer

Bruksanvisning Sat 801+

Bruksanvisning Sat 801+ Bruksanvisning Sat 801+ Bitmos GmbH Himmelgeister Straße 37 D-40225 Düsseldorf Tyskland Tlf.: +49 (0) 211 / 60 10 10-30 Faks: +49 (0) 211 / 60 10 10-50 E-post: info@bitmos.de Internett: www.bitmos.de 36-8101.EN

Detaljer

Brukerveiledning for Tobii PCEye. Brukerveiledning Tobii PCEye. Celebrating Communication

Brukerveiledning for Tobii PCEye. Brukerveiledning Tobii PCEye. Celebrating Communication Brukerveiledning Tobii PCEye Celebrating Communication Innholdet kan endres uten varsel. Gå til nettstedet til Tobii på www.tobii.com for å få oppdaterte versjoner av denne brukerveiledningen. Brukerveiledning,

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk Leica Rugby 610 Brukerhåndbok Versjon 1.0 Norsk Innledning Anskaffelse Gratulerer med kjøpet av et Leica roterende laserinstrument. Denne håndboka inneholder viktige sikkerhetsanvisninger samt instruksjoner

Detaljer

BRUKSANVISNING NORSK

BRUKSANVISNING NORSK 82 82 BRUKSANVISNING NORSK FØR DU BRUKER STIMULATOREN 1. INTRODUKSJON... 84 2. MEDISINSK BAKGRUNN... 85 3. FORSIKTIGHETSREGLER... 86 USER INFORMATION 4. OVERSIKT... 87 FUNKSJONSKNAPPER... 87 SYMBOLENE

Detaljer

Talestyrt ringing Private numre Vis tjenester Siste ti samtaler Mine telefonnumre Faste anrop Programmerte hurtigtaster

Talestyrt ringing Private numre Vis tjenester Siste ti samtaler Mine telefonnumre Faste anrop Programmerte hurtigtaster Funksjonsmeny Hurtigmeny $ Telefonkatalog # Beskjeder Velge nett Samtaleegenskaper Telefoninnstilling Samtaleteller Ekstrautstyrinnstilling * Vis batterimåler Ikke vis mitt nr. Samtaleoverføring Tale og

Detaljer

System 350. X30 - Konsollen. Brukerhåndbok. Veiledning og autostyring. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Brukerhåndbok. Veiledning og autostyring. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Brukerhåndbok Veiledning og autostyring www.topconpa.com Brukerhåndbok Delenummer: AGA4084-NO Rev. nummer: 1.5.1 For bruk med programvareversjon: 3.12.12 Opphavsrett Topcon

Detaljer

HeartStart-defibrillator

HeartStart-defibrillator HeartStart-defibrillator BRUKERHÅNDBOK Veiledning til konfigurasjon, bruk, vedlikehold og tilbehør M5066A Utgave 7 Skal være tom. sett forfra A topp B sett bakfra topp K C L J D I I F E H G HeartStart-defibrillatoren

Detaljer

Infant Flow SiPAP. Brukerhåndbok

Infant Flow SiPAP. Brukerhåndbok Infant Flow SiPAP Brukerhåndbok ii Infant Flow SiPAP Dette dokumentet er beskyttet av amerikanske og internasjonale lover om opphavsrett. Dette dokumentet skal ikke kopieres, reproduseres, oversettes,

Detaljer

Installasjons- og bruksanvisning. smart alert -system Hør hjemmet ditt

Installasjons- og bruksanvisning. smart alert -system Hør hjemmet ditt Installasjons- og bruksanvisning smart alert -system Hør hjemmet ditt Velkommen INNLEDNING 1 Takk for at du har valgt Smart Alert -systemet. Du har valgt riktig:smart Alert-systemet gir deg uavhengighet

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 301

Brukerhåndbok Nokia 301 Brukerhåndbok Nokia 301 1.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... For informasjon om tjenestevilkår og personvernerklæring for Nokia, gå til www.nokia.com/privacy. 2 Brukerhåndbok

Detaljer

Maestro 4010 Maestro 4040 Maestro 4050

Maestro 4010 Maestro 4040 Maestro 4050 Magellan Maestro Betjeningsveiledning Maestro 4010 Maestro 4040 Maestro 4050 Magellan Navigation, SAS. ZAC de la Fleuriaye - BP 60433 44477 Carquefou Cedex - France VIKTIGE SIKKERHETSADVARSLER Magellan

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

Defibtech DDU-2000-serien Automatisert Ekstern Defibrillator DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450

Defibtech DDU-2000-serien Automatisert Ekstern Defibrillator DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450 Defibtech DDU-2000-serien Automatisert Ekstern Defibrillator DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450 Brukermanual NRR 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION Merknader Defibtech, LLC er ikke ansvarlig for feil i dokumentet eller

Detaljer

vloc-5000 Brukerhåndbok (Norsk Versjon) Versjon V1.1

vloc-5000 Brukerhåndbok (Norsk Versjon) Versjon V1.1 vloc-5000 Brukerhåndbok (Norsk Versjon) Versjon V1.1 Innhold Generell Sikkerhet & Vedlikeholds Informasjon... 1 1.1 Hvem kan bruke dette utstyret... 1 1.2 Arbeidsplass Sikkerhet... 1 1.3 Utstyr Sikkerhet...

Detaljer

Welch Allyn 1500 Patient Monitor

Welch Allyn 1500 Patient Monitor Welch Allyn 1500 Patient Monitor Bruksanvisning Programvareversjon 1.1.X ii Welch Allyn 1500 Patient Monitor 2012 Welch Allyn. Med enerett. For å støtte den tiltenkte bruken av produktet som er beskrevet

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 208

Brukerhåndbok Nokia 208 Brukerhåndbok Nokia 208 2.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... Instruksjonene i denne brukerveiledningen er basert på den nyeste tilgjengelige programvareversjonen. Hvis enheten

Detaljer