VEMUNDVIK KIRKE REHABILITERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEMUNDVIK KIRKE REHABILITERING"

Transkript

1 Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 00-1 NS 3420 Versjon 4 VEMUNDVIK KIRKE REHABILITERING K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: Bygning ARK

2 Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side FORSIDE Tilbudskjema Bok 1 bygning ARK: Kapittel: kr 01 FELLES KOSTNADER 20 BYGNINGSMESSIGE ARK Sum eks. mva SUM ALLE KAPITTLER FØRES I FELLES TILBUDSDOKUMENT Sted/dato:... den... Signatur:...

3 Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 00-3 A ANBUDSINNBYDELSE På vegne av Namsos kommune innbyr vi Dem herved til å gi anbud på: rehabilitering av Vemundvik kirke Anbudet skal gis på grunnlag av innhold og bestemmelser i de anbudsdokumenter som er listet opp i prosjektbeskrivelsen. Det vil ikke bli avholdt offisiell anbudsbefaring. Anbudsreglene fremgår av Bok 0. Innlevering i henhold til Kunngjøringsteksten pkt IV Anbudet skal være merket: Vemundvik kirke... Det vil ikke bli holdt offisiell anbudsåpning. Utskrift av protokoll vil bli utsendt etter evaluering av anbudene har funnet sted. NAMSOS... den... Sign.

4 Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 00-4 B1 ANBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSUM I samsvar med anbudsdokumentene og de opplysninger og forbehold som er gitt i medfølgende anbudsbrev, tilbyr undertegnede seg å utføre de komplette arbeider og ytelser vedrørende: sum eks MVA: kr... eks.mva Sum komplett inkl. MVA gir en sum: kr... inkl. mva 2. INDEKSREGULERING (NS 8405, 27.1) Dersom anbyder ønsker tillegg for lønns- og prisstigning på arbeidene i perioden, oppgis dette som: som fast sum til kr...inkl. mva, eller som regulering etter spesifisert type boligpris- og byggekostnadsindekser hos SSB : BYGGETID Undertegnede forplikter seg til å utføre arbeidet innen : Fase 1: Taktekking og utvendig arbeid... Fase 2: Innvendige arbeider BYGGEPLASSADMINISTRASJON OG FREMDRIFTSKONTROLL AV SIDEENTREPRENØRER (NS 8405, 16.3, 16.4) a) Administrasjon av sideentrepriser administreres for: b) eller som regulering etter % av sideentrepriser. kr... inkl. mva,...%

5 Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 00-5 B1 ANBUDSSKJEMA 5. OBLIGATORISKE DOKUMENTASJONER: Entreprenøren pliter å ha sjekket at følgende dokumenter vedlegger anbudet: Som Doffin tekst. 6. UNDERSKRIFT Sted/dato:... den... Signatur:...

6 Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 00-6 B1 ANBUDSSKJEMA (Utfylles av anbyderen) Som grunnlag for kontraktsarbeidene foreligger det anbud fra- /evt. vil samarbeide bli opprettet med følgende firmaer, håndverkere eller leverandører. Underentreprenører med leveranse større en ,- skal føres opp i dette skjema, samt levere HMS erklæring fra respektive entreprenør'(er)

7 Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 00-7 B1 ANBUDSSKJEMA TYPE/KVALITETSVURDERING vektlegges. Enhet: (Dokumentasjon/Datablad skal vedlegges) Membran tegl/leverandør... Takstein Type/Leverandør... Takspanner Type/Leverandør... Vindsperre vegg/type... Vindsperre tak/type... Kjøkken/type/Leverandør... Kapittel: 01 FELLES KOSTNADER 20 BYGNINGSMESSIGE ARK Sum % mva Sum inkl. mva.

8 Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 00-8 G5 REGLER FOR REGNINGSARBEID FOR BYGG NS 4805, 20 Endringer, 31 Regningsarbeider Alle endringer skal i hovedsak registreres og føres i E-lister, og ende i en endringsordre. Ved unntak kan endringsarbeider utføres etter nærmere avtale med byggherre selv, hans represetant. Det skal for slike arbeider føres arbeidslister, påført timer forbruk og materialkost inkl. påslagsprosent. Gravearbeider Gravemaskin m/fører...tonn Hjullaster/dumper/traktor m/henger m/fører Traktor m/henger m/fører Lastebil m/fører Komprimeringsutstyr m/arbeider Andre gravearbeider: -...Kr/time...Kr/time...Kr/time...Kr/time...Kr/time...Kr/time...Kr/time Timepris tømmer og snekkerarbeider kr eks. mva. Formann... eks. mva. Arbeider... eks. mva. Læregutt/Lærling... Timepris betongarbeider kr eks. mva. Formann... eks. mva. Arbeider... eks. mva. Læregutt/Lærling... Timepris mur puss og flis kr eks. mva. Formann... eks. mva. Arbeider... eks. mva. Læregutt/Lærling... Timepris blikkenslagerarbeider kr eks. mva. Formann... eks. mva. Arbeider... eks. mva. Læregutt/Lærling... Timepris malerarbeider kr eks. mva. Formann... eks. mva. Arbeider...

9 Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 00-9 G5 REGLER FOR REGNINGSARBEID FOR BYGG eks. mva. Læregutt/Lærling... Påslag for materialer... Påslag for andre kostnader... % % Alle faktorer og timepriser er eksklusive merverdiavgift.

10 Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side G7 UNDERENTREPRENØRER OG SAMARBEIDENDE FIRMA NS 8405 pkt.15 Bruk av underentreprenør Som grunnlag for kontraktsarbeidene foreligger det tilbud fra- /evt. vil samarbeide bli opprettet med følgende firmaer, håndverkere eller leverandører som firmaet antas å benytte: FAG FIRMA

11 Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side X GENNEREL OPLYSNINGER Denne beskrivelse er beskrevet i henhold til NS 3420 Versjon 4.

12 Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 01-1 Kapittel: 01 FELLES KOSTNADER FELLES KOSTNADER RIGG OG DRIFT SAMLET RIGG OG DRIFT AA Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass Fase 1: Taktekking og utvendig arbeid. Rigg og drift samlet RS RS AA Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass Fase 2: Innvendig arbeid. Inkluderer evt. stillas Rigg og drift samlet RS RS RIVINGSARBEIDER FELLES RIVING- FJERNING AV MASSER Akkumulert Kapittel 01 FELLES KOSTNADER:

13 CD A RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL BYGNINGSDEL: BYGNING, GENERELT Lokalisering: Bygg mot sørvest Tilgjengelighet: Materialer: Tre og blandet masse Byggeår: Dimensjon: ca. 10m² Konstruksjon/bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende deler: a) Omfang og prisgrunnlag: Riving av bygg. Utkjøring og deponering på godkjent avfallsmottak. Sjå bilete s.7 b) Materialer: tre og blandet masse Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 01-2 Kapittel: 01 FELLES KOSTNADER Antall RS Akkumulert Kapittel 01 FELLES KOSTNADER:

14 CD A RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL BYGNINGSDEL: BYGNING, GENERELT Lokalisering: Utetak over skipet Rnr 12 Tilgjengelighet: Materialer: murstein og stål Byggeår: Dimensjon: Konstruksjon/bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende deler: a) Omfang og prisgrunnlag: Riving av mursteinspipe. Utkjøring og deponering på godkjent avfallsmottak. ca 1000kg masse. Sjå bilete s.7 b) Materialer: murstein,mur og stål : riving og fjerning av materiale Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 01-3 Kapittel: 01 FELLES KOSTNADER Antall kg 1000,00 Akkumulert Kapittel 01 FELLES KOSTNADER:

15 CD A RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL BYGNINGSDEL: BYGNING, GENERELT Lokalisering: Kaldloft over sakresti, Rnr10 Tilgjengelighet: Materialer: murstein,stål og tre Byggeår: Dimensjon: Konstruksjon/bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende deler: Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 01-4 Kapittel: 01 FELLES KOSTNADER a) Omfang og prisgrunnlag: Riving,utkjøring og deponering på godkjent avfallsmottak. ca 1000kg masse,sjå bilete s 7 b) Materialer: murstein,stål og tre : Riving,Utkjøring og deponering på godkjent avfallsmottak Antall stk 1000 Akkumulert Kapittel 01 FELLES KOSTNADER:

16 CD A RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL BYGNINGSDEL: UTENDØRS KONSTRUKSJONER Lokalisering: inngangsparti Tilgjengelighet: Materialer: stål Byggeår: Dimensjon: Konstruksjon/bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende deler: a) av ståltrapp v/inngangsparti til våpenhuset Rnr 16. Utkjøring og deponering på godkjent avfallsmottak b) Materialer: stål Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 01-5 Kapittel: 01 FELLES KOSTNADER Antall stk 1 Akkumulert Kapittel 01 FELLES KOSTNADER:

17 CD A RIVING - AREAL BYGNINGSDEL: YTTERTAK Lokalisering: Yttertak og undertak Tilgjengelighet: Materialer: Blandet masse Byggeår: Dimensjon: Konstruksjon/bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende deler: a) Omfang og prisgrunnlag: Riving,Utkjøring og deponering på godkjent avfallsmottak. Mønebeslag,vannbord og vindskier,overgangsbeslag kledning skifer, lekter, sløyfer,takrenner inkl. krok og beslag, nedløp inkl. rammer og bend, papp undertak b) Materialer: blanda materialer Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 01-6 Kapittel: 01 FELLES KOSTNADER Areal m 2 370,00 Akkumulert Kapittel 01 FELLES KOSTNADER:

18 CD A RIVING - AREAL BYGNINGSDEL: KLEDNING OG OVERFLATE Lokalisering: Nordre yttervegg kor over tak til sakresti+ nordre yttervegg kirkeskip over tak til koret+ nordre yttervegg tårn over tak til skipet(sjå skisse s 7) Tilgjengelighet: Materialer: tre Byggeår: Dimensjon: Konstruksjon/bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende deler: a) Omfang og prisgrunnlag: Riving av kledning ved innsetting av beslag.utkjøring og deponering på godkjent avfallsmottak. b) Materialer:tre Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 01-7 Kapittel: 01 FELLES KOSTNADER Areal m 2 30,00 Akkumulert Kapittel 01 FELLES KOSTNADER:

19 CD A RIVING - AREAL BYGNINGSDEL: INNVENDIG KLEDNING OG OVERFLATE Lokalisering:Innvendige vegger i hh til Rombehandlingsskjema- vegg, RB-VE. Dagens: kirkeskip Rnr 12, kor Rnr 11 og sakresti Rnr 10 Tilgjengelighet: Materialer: g- og trefiberplater Byggeår: Dimensjon: Konstruksjon/bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende deler: a) Omfang og prisgrunnlag: riving av g- og trefiberplater.utkjøring og deponering på godkjent avfallsmottak. b) Materialer: g- og trefiberplater Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 01-8 Kapittel: 01 FELLES KOSTNADER Areal m 2 348,00 Akkumulert Kapittel 01 FELLES KOSTNADER:

20 CD A RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL BYGNINGSDEL: VINDUER, DØRER, FOLDEVEGGER Lokalisering: Indre dør av ytterdør Sakrestiet DI-10-1 Tilgjengelighet: Materialer: tre Byggeår: Dimensjon: 9x23 Konstruksjon/bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende deler: a) Omfang og prisgrunnlag: riving av tredør DI Utkjøring og deponering på godkjent avfallsmottak. b) Materialer: tre Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 01-9 Kapittel: 01 FELLES KOSTNADER Antall stk 1 Akkumulert Kapittel 01 FELLES KOSTNADER:

21 CD A RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL BYGNINGSDEL: VINDUER, DØRER, FOLDEVEGGER Lokalisering: Koret Rnr 11 Tilgjengelighet: Materialer: tre Byggeår: Dimensjon: Konstruksjon/bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende deler: a) Omfang og prisgrunnlag: Riving av delvegg i koret Rnr 11, Utkjøring og deponering på godkjent avfallsmottak. Sjå bilete s2 b) Materialer: tre Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side Kapittel: 01 FELLES KOSTNADER Antall stk 1 Akkumulert Kapittel 01 FELLES KOSTNADER:

22 CD A RIVING - AREAL BYGNINGSDEL: BYGNING, GENERELT Lokalisering: Koret Rnr11, oppbygd golv alterring Tilgjengelighet: Materialer: Byggeår: Dimensjon: Konstruksjon/bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende deler: a) Omfang og prisgrunnlag: Riving eksisterende oppbygd golv alterring( se plan 1 etg. og bileter s 2) Utkjøring og deponering på godkjent avfallsmottak. b) Materialer: tre/plater Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side Kapittel: 01 FELLES KOSTNADER Areal m 2 9,00 Akkumulert Kapittel 01 FELLES KOSTNADER:

23 CD A RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL BYGNINGSDEL: BYGNING, GENERELT Lokalisering: Overgang kor Rnr 11 og skipet Rnr 12 Tilgjengelighet: Materialer: tre Byggeår: Dimensjon: Konstruksjon/bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende deler: a) Omfang og prisgrunnlag: Riving av søyle og trapp til preikestol i samband med senking til golvnivå.jmf ill. s 2 samt plan 1 etg eksisternde og ny. Utkjøring og deponering på godkjent avfallsmottak. b) Materialer: tre b) Materialer Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side Kapittel: 01 FELLES KOSTNADER Antall RS Akkumulert Kapittel 01 FELLES KOSTNADER:

24 CD A RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL BYGNINGSDEL: BYGNING, GENERELT Lokalisering: skipet Rnr 12 Tilgjengelighet: Materialer: tre Byggeår: Dimensjon: Konstruksjon/bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende deler: a) Omfang og prisgrunnlag: Riving av benker.jmf plan 1 etg eksisternde og ny. Utkjøring og deponering på godkjent avfallsmottak. b) Materialer: tre Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side Kapittel: 01 FELLES KOSTNADER Antall stk 14 Akkumulert Kapittel 01 FELLES KOSTNADER:

25 CD A RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL BYGNINGSDEL: BYGNING, GENERELT Lokalisering: skipet Rnr 12 Tilgjengelighet: Materialer: stål Byggeår: Dimensjon: Konstruksjon/bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende deler: a) Omfang og prisgrunnlag: Riving av elektriske omner under benker.jmf plan 1 etg eksisternde og ny. Utkjøring og deponering på godkjent avfallsmottak. b) Materialer: stål Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side Kapittel: 01 FELLES KOSTNADER Antall stk 20 Akkumulert Kapittel 01 FELLES KOSTNADER:

26 CD A RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL BYGNINGSDEL: BYGNING, GENERELT Lokalisering: Våpenhuset Rnr 16 Tilgjengelighet: Materialer: plater,tre Byggeår: Dimensjon: Konstruksjon/bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende deler: a) Omfang og prisgrunnlag: Riving av to skap.jmf plan 1 etg eksisternde og ny. Utkjøring og deponering på godkjent avfallsmottak. b) Materialer: plater og tre Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side Kapittel: 01 FELLES KOSTNADER Antall stk 2 Akkumulert Kapittel 01 FELLES KOSTNADER:

27 CD A RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL BYGNINGSDEL: BYGNING, GENERELT Lokalisering: Galleri Rnr 21, vestre del Tilgjengelighet: Materialer: tre evt plater Byggeår: Dimensjon: Konstruksjon/bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende deler: a) Omfang og prisgrunnlag: Riving av golv i samband med ombygging lik østre del.jmf plan 1 etg eksisternde og ny samt ill s. 3.Utkjøring og deponering på godkjent avfallsmottak. b) Materialer: tre evt plater Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side Kapittel: 01 FELLES KOSTNADER Antall stk 0 Akkumulert Kapittel 01 FELLES KOSTNADER:

28 CD A RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL BYGNINGSDEL: INNERVEGG Lokalisering: Sluse Rnr 01 Tilgjengelighet: Materialer: Tre samt blanda materiale Byggeår: Dimensjon: Konstruksjon/bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende deler: a) Omfang og prisgrunnlag: Riving av innervegg i samband med innsetting av ny dør DI jmf plan 1 etg eksisternde og ny samt ill s.?.utkjøring og deponering på godkjent avfallsmottak. b) Materialer: tre samt blanda materiale Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side Kapittel: 01 FELLES KOSTNADER Antall RS Akkumulert Kapittel 01 FELLES KOSTNADER:

29 CD A DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - AREAL BYGNINGSDEL: YTTERTAK Lokalisering: Yttertak med skifer Tilgjengelighet: Konstruksjon: Byggeår: Materialer: skifer Dimensjon: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: a) Omfang og prisgrunnlag: demontering, sortering og vask b) Materialer: skifer : etter byggforsk NBI Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side Kapittel: 01 FELLES KOSTNADER Areal m 2 370, CD3.14yA DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL BYGNINGSDEL: Bygningsdeler Lokalisering: Koret Rnr11 Tilgjengelighet: Konstruksjon: Byggeår: Materialer: Dimensjon: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: a) Omfang og prisgrunnlag: Demontering og midlertidig oppbevaring av alterring b) Materialer:tre : kvalitet Antall stk 1 Akkumulert Kapittel 01 FELLES KOSTNADER:

30 CD A DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL BYGNINGSDEL: FAST INVENTAR Lokalisering: I overgang Koret Rnr 11 og skipet Rnr 12 Tilgjengelighet: Konstruksjon: Byggeår: Materialer: : tre Dimensjon: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: a) Omfang og prisgrunnlag: Preikestol i samband med nedsenking til golvnivå. Demontering og midlertidig oppbevaring. b) Materialer: tre Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side Kapittel: 01 FELLES KOSTNADER Antall stk 0 Akkumulert Kapittel 01 FELLES KOSTNADER:

31 CD A DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL BYGNINGSDEL: VINDUER, DØRER, FOLDEVEGGER Lokalisering: Vinduslister Sakresti Rnr 10, kor Rnr 11 og Skip Rnr 12 Tilgjengelighet: Konstruksjon: Byggeår: Materialer: tre Dimensjon: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: a) Omfang og prisgrunnlag: demontering og midlertidig oppbevaring. Sjå ill. s 1 b) Materialer: tre Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side Kapittel: 01 FELLES KOSTNADER Antall lm 130,00 Akkumulert Kapittel 01 FELLES KOSTNADER:

32 CD A DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL BYGNINGSDEL: UTSTYR OG KOMPLETTERING Lokalisering: 4 benker Skipet Rnr benk galleri Rnr 21 vest. Tilgjengelighet: Konstruksjon: Byggeår: Materialer: tre Dimensjon: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: a) Omfang og prisgrunnlag: demontering og midlertidig oppbevaring av benker til seinere bruk på galleriet. Jmf plan 1 og 2 etg eksisterende og nytt. b) Materialer: tre Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side Kapittel: 01 FELLES KOSTNADER Antall stk 5 Sum Kapittel 01 FELLES KOSTNADER:

33 Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side BYGNINGSMESSIGE ARK

34 Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side Tømrer og snekkerarbeider GENERELT Begrepsforklaringer: Veiledning til elementnummerering. For Arkitekt og entreprenør: Definisjon av arkiveringskode for vegg elementer. For beskrivelse av veggtyper er det Nordgips sin produktkatalog som ligger til grunnen for typebeskrivelse og oppbygging av vegger. NB! Nødvendige hjørnebeslag, forsterkninger mm. skal være inkludert i posten. All brann- og lydtetting av vegger mot tilslutende konstruksjoner skal være inkludert i prisen. Dette gjelder også eksisterende vegger! Alle mål kontrolleres på stedet! Tegnforklaringer vegg typer: TE = Tre Enkelvegg TA = Tre Avstand TAA = Tre Avstand Avstand SE = Stål Enkelvegg SA = Stål Avstand SAA = Stål Avstand Avstand -11 = 1 lag gips på begge sider -11B = 1 lag branngips på begge sider -22 = 2 lag gips på begge sider -21 = 2 lag gips på den ene siden og 1 lag gips på den andre siden. /100 = tykkelse på stenderne / = tykkelse på stendere hvor stenderne står fra hverandre. (Beskrives under TAA og SAA) -M100 = 1 lag mineralull med tykkelse 100mm -M2x50 = 2 lag mineralull med tykkelse 50mm Eksempler på vegg typer. SE-11B/100-M100 Stål Enkelvegg - 1 Lag 15mm branngips på begge sider / 100mm Stålstender - 100mm Mineralull (*H/T= 100/130mm) SA-22/100-M2x50 Stål Avstand (ZikkZakk c/c 300) - 2 Lag gips på begge sider / 100mm Stålstender - 2 lag 50mm Mineralull (*H/T=125/177mm) SAA-22/ M2x100 Stål Avstand Avstand (c/c 600) - 2 Lag gips på begge sider / 2x100mm Stålstender - 2 lag 100mm Mineralull (*H/T=240/292mm) TE-21/98-M100 Tre Enkelvegg - 2 lag på en side, og 1 lag -gips på den andre siden / 98mm Trestender - 100mm Mineralull (*H/T=98/137mm) DØR OG VINDUSARBEIDER Leveransen skal omfatte levering og montering av tilslutningsfelt;

35 Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side Tømrer og snekkerarbeider - Nødvendig festemateriell, tetting og fuging. - Monteringsdetaljer fra leverandør skal være inkludert - Og alle eksisterende åpninger skal kontrollmåles før produksjon

36 YTTERVEGGER QY UTSKIFTING AV KLEDNINGSBORD I HEL LENGDE PÅ VEGG TRESLAG: FURU KJERNEVEDANDEL: Annen kjernevedandel - må spesifiseres BEARBEIDET OVERFLATE: Annen overflate - må spesifiseres Lokalisering: Utv. kledning - tårn Type kledning og profil: dobbelfalsa furupanel Dimensjoner bord: som gml. kledning,sjå skisse Avstand mellom spikerslag: Omfang utskifting: Etter behov v/skade, råte Utforming av skjøt: Nei Enhetspris/lm lm 1, QK1.113A UTLEKTING FOR KLEDNING UTVENDIG Lokalisering: Alle yttervegger minus tårn Type kledning: dobbelfalsa furupanel Dimensjon lekter: 36x48 mm, spikerslag a) Omfang og prisgrunnlag: Skiftest om nødvendig pga, skade, råte b) Materialer: tre Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 20-4 Enhetspris/lm lm 1, QY2.523 UTSKIFTING AV DEL AV KLEDNINGSBORD PÅ VEGG Lokalisering: Yttervegg, nordre korvegg over tak til sakresti Type kledning og profil: dobbelfalsa furupanel,liggende stående panel Dimensjoner bord: Avstand mellom spikerslag: Omfang utskifting / kapping: Utforming av skjøt: Nei Lengde m 20,00

37 QY2.523 UTSKIFTING AV DEL AV KLEDNINGSBORD PÅ VEGG Lokalisering: Yttervegg, nordre tårnvegg over tak til sakresti + nordre sakrestivegg over tak til kor Type kledning og profil: dobbelfalsa furupanel, stående panel Dimensjoner bord: Avstand mellom spikerslag: Omfang utskifting / kapping: Utforming av skjøt: Nei Lengde m 20, QM2.13A VANNBORD AV TRE Lokalisering: Yttervegg Plassering: Type/profil: Dimensjon: a) Omfang og prisgrunnlag: Skiftes om nødvendig pga. skade, råte b) Materialer:tre :skiftes om nødvendig Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 20-5 Enhetspris /lm lm 1, QY2.1419A UTSKIFTING AV HEL STOLPE AV HELTRE FASTHETS-/SORTERINGSKLASSE: Annen fasthets-/sorteringsklasse - må spesifiseres Lokalisering: Pilastere, utv. kledning, skipet Dimensjoner stolpe: a) Omfang og prisgrunnlag: Skiftes dersom skadet eller råte b) Materialer: tre : skiftes om nødvendig Enhetspris/lm lm 1,00

38 QY2.536A UTSKIFTING AV UNDERPANEL Lokalisering:Yttervegg, bak kledning Type underpanel: bjelkelag Dimensjoner bord: a) Omfang og prisgrunnlag: Dersom nødvendig pga. skade, råte b) Materialer:tre Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 20-6 Enhetspris/lm lm 1, INNERVEGGER SB ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL MONTASJE: SOM ISOLASJONSSYSTEM TYKKELSE: 100 mm Lokalisering: Kaldloft over sakresti Rnr 10, vegg mot kor Rnr 11 Krav til fysiske egenskaper: Nei Isolert areal m 2 12, SB ISOLERING AV BINDINGSVERKSVEGG MED LØS CELLULOSEFIBER TYKKELSE: 50 mm Lokalisering: I hht Rombehandlingsskjema- vegg RB-Ve. Alle vegger i dagens sakresti Rnr 10, Kor Rnr 11 og skip Rnr 12 Krav til fysiske egenskaper: Montasje: Nei Isolert areal m 2 471,00

39 SF1.221 VINDSPERRESJIKT PÅ VEGG Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 20-7 Lokalisering: Mellom bjelkelag og isolasjon innervegg + mellom innvendig panel og isolasjon Materiale: papp Tykkelse: Skjøtemetode: Nei Areal m 2 920, BE INNERVEGG MED BINDINGSVERK AV TRE BRANNKLASSE: USPESIFISERT LYDREDUKSJONSTALL, R w: INGEN KLEDNING - SIDE 1: TREPANEL UNDERKLEDNING - SIDE 1: TREPANEL TYPE BINDINGSVERK: ENKELT DIMENSJON: 48 mm x 123 mm ISOLASJONSTYKKELSE: 50 mm UNDERKLEDNING - SIDE 2: TREPANEL KLEDNING - SIDE 2: TREPANEL Lokalisering: i hh til rombehandlingsskjema RB-Ve. Nytt, dåpssakresti Rnr13,stellerom Rnr 14 og rc wc Rnr15 Veggtykkelse: 48 mm stenderverk Vegghøyde: 2830mm Underlag: Materialkrav: Utførelseskrav: Nei Areal m 2 56,00

40 BE INNERVEGG MED BINDINGSVERK AV TRE BRANNKLASSE: USPESIFISERT LYDREDUKSJONSTALL, R w: USPESIFISERT KLEDNING - SIDE 1: TREPANEL UNDERKLEDNING - SIDE 1: UTEN TYPE BINDINGSVERK: ENKELT DIMENSJON: 48 mm x 98 mm ISOLASJONSTYKKELSE: 100 mm UNDERKLEDNING - SIDE 2: UTEN KLEDNING - SIDE 2: TREPANEL Lokalisering: i hh til Rombehandlingsskjema RB-Ve. wc Rnr 17 og Rnr18 Veggtykkelse: 48x98mm Vegghøyde: som eksisterende rom Underlag:tre Materialkrav: Utførelseskrav: Nei Areal m 2 21, QK PANEL PÅ INNVENDIG VEGG UTFØRELSESKLASSE: A KVALITETSKLASSE: 2 PROFILTYPE: PERLESTAFF ETTERFØLGENDE OVERFLATEBEHANDLING: DEKKENDE Lokalisering: i hh til Rombehandlingsskjema RB-VE. Rnr 10,11,12,13,14,15, 17 og 18 Dimensjon: Nei Lokalisering: Dimensjon: Nei Areal m 2 476,69 Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 20-8

41 PB STÅLBJELKER PROFIL: rund UTFØRELSESKLASSE: Strekkstag for å ta strekkkrefter mi. KS KN TOLERANSER: Andre toleranser - må spesifiseres Lokalisering: Avstiving langvegger i kirkeskipet Rnr 12, sjå ill. s7 Dimensjoner: 25mm Materiale: stål Antall: 3 Utførelseskrav: Nei Masse stk 3 ÅPNINGER Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side BE4.75 ÅPNINGER I INNERVEGG TYPE: BINDINGSVERKSVEGG AV TRE Lokalisering: wc, våpenhus. Rnr 17 og 18 Åpning for: Dører Åpningens dimensjon:m7x21 Veggtykkelse: 48x98mm Forsterkninger: Nei Antall stk BE4.75 ÅPNINGER I INNERVEGG TYPE: BINDINGSVERKSVEGG AV TRE Lokalisering: i hht.rombehandlingskjema RBdører-lås. Nytt sakresti Rnr 13, stellerom Rnr14, rs.wc Rnr 15 Åpning for: dører DI-13-1, DI-14-1, DI-15-1 Åpningens dimensjon: M10x21 Veggtykkelse: 48x 123mm Forsterkninger: Nei Antall stk 3

42 BE4.75 ÅPNINGER I INNERVEGG TYPE: BINDINGSVERKSVEGG AV TRE Lokalisering: Lager Rnr 04, ihht Rombehandlingsskjema RB dører -lås Åpning for: dør DI Åpningens dimensjon: M8x21 Veggtykkelse: 48x148mm Forsterkninger: Nei Antall stk 1 INVENTAR Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side QY1.171A REMONTERING AV DELPRODUKT - ANTALL Lokalisering: Sittebenker skip og galleri Delprodukt som skal remonteres: a) Omfang og prisgrunnlag: Flyttest,jmf plan 1 og 2 etg eksisterende og nytt b) Materialer: tre Antall stk QY1.171A REMONTERING AV DELPRODUKT - ANTALL Lokalisering: Koret Delprodukt som skal remonteres: Preikestol a) Omfang og prisgrunnlag: Preikestolen monterest i golvnivå i samband med forlengelse av koret. Rnr 11 og 12 b) Materialer: tre Antall RS OMBYGGING

43 QB8.71A ANDRE KONSTRUKSJONER AV HELTRE Lokalisering: galleri Rnr21 Type konstruksjon: Påbygging av rekkverk( ill.s 4) Dimensjon: ca 8cm dm Antall: a) Omfang og prisgrunnlag: Påbygging av rekkverk( ill.s 4) b) Materialer: Rundstokk av tre med messingkroker : Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side Arbeid under eitt RS QY1.171A REMONTERING AV DELPRODUKT - ANTALL Lokalisering: Koret Rnr11, Alterring Delprodukt som skal remonteres: a) Omfang og prisgrunnlag: Åpning av alterring. Alterring ønskes Oppsplittett med mulighet til å deog remontering ( jmf. ill. s 2) b) Materialer:tre :høgt kvalitetskrav Antall stk 1

44 QB8.71A ANDRE KONSTRUKSJONER AV HELTRE Lokalisering: Kor Rnr11 Type konstruksjon: ny knelebenk med trekk Dimensjon: sjå ill.s2 Antall: a) Omfang og prisgrunnlag: Ny knelebenk med trekk alterring jmf. ill. s 2 b) Materialer: : Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side Arbeid under eitt RS QB8.71A ANDRE KONSTRUKSJONER AV HELTRE Lokalisering: Kor Rnr11 Type konstruksjon: Oppussing av H-benk Dimensjon: sjå ill.s2 Antall: a) Omfang og prisgrunnlag: Oppussing av h-benk b) Materialer: Tekstil : Arbeid under eitt RS

45 QB8.71A ANDRE KONSTRUKSJONER AV HELTRE Lokalisering: Koret Rnr11 og Skip Rnr12 Type konstruksjon: Forlenging av kor mot skip.(jmf. teikning s2) Dimensjon: Antall: a) Omfang og prisgrunnlag: Korets utforming og avslutning mot kirkeskipet endres.oppbygging med tilpassa bjelkelag og golvbord i stil med gml oppusset golv i kirkeskipet.inkl. mørk eikenese fra trapp til kor (jmf. ill. s 2) b) Materialer: tre : Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side Arbeid under eitt RS QB8.71A ANDRE KONSTRUKSJONER AV HELTRE Lokalisering: Skip Rnr12 og Kor Rnr11 østre side. Type konstruksjon: Forlenging av kor mot skip.(jmf. teikning s2) Dimensjon: Antall: a) Omfang og prisgrunnlag: Bygging av rampe 1:12 fra skip Rnr 12 til koret Rnr11( jmf. plan eksisterende og nytt). Tilhøyrande forskriftsmessig handicaprekkverk b) Materialer: tre : Arbeid under eitt RS LISTER

46 QM GULVLIST MATERIALE: FURU UNDERLAG: TRE OVERFLATEBEHANDLING: FOR MALING Lokalisering: Type/profil: Dimensjon: Nei Lengde lm 94, QM TAKLIST MATERIALE: FURU UNDERLAG: TRE OVERFLATEBEHANDLING: FOR MALING Lokalisering: Type/profil: Dimensjon: Nei Lengde m 182, QY1.173A REMONTERING AV DELPRODUKT - LENGDE Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side Lokalisering: innvendige vinduer i sakresti Rnr 10, kor Rnr11 og skip Rnr 12 Delprodukt som skal remonteres: a) Omfang og prisgrunnlag: Remontering samt utforing av lister og dekkbord rundt innvendige vindu.sjå skisse s1 b) Materialer: tre : Ytterlister tas av og settes på igjen etter utforing.sjå skisse s1 Lengde lm 130,00

47 QM GULVLIST MATERIALE: FURU UNDERLAG: TRE OVERFLATEBEHANDLING: FOR LAKKERING Lokalisering: Listverk i forhold til nytt golv Type/profil: Dimensjon: Nei 20.2 Takarbeider Lengde lm 11,00 TAK Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side QY4.5A Restaurering av kledning, panel og taktro av tre a) Omfang og prisgrunnlag:taktro skiftes om nødvendig. Antatt utskifting 10% b) Materialer: Tre Enhetspris /lm lm 0,00

YSTERHAGAN BOFELLESSKAP

YSTERHAGAN BOFELLESSKAP Prosjekt: Ysterhagan bofellesskap anbudsskjema Side 0-1 YSTERHAGAN BOFELLESSKAP K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 1 RIVING FELLES - Bok 2 BYGNING RIB Del 1 - Bok 2 DEL 2, 3 BYGNING ARK Prosjekt:

Detaljer

ANBUDSSKJEMA: - Bok 1 Grunn, bestong og stålarb. - Bok 2 Bygningsmessige arbeider Del 1,2 og 3 - Bok 3 Rivingsarbeider

ANBUDSSKJEMA: - Bok 1 Grunn, bestong og stålarb. - Bok 2 Bygningsmessige arbeider Del 1,2 og 3 - Bok 3 Rivingsarbeider Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE - ANBUDSKJEMA Side 0-1 EIDEBAKKEN SKOLE K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 1 Grunn, bestong og stålarb. - Bok 2 Bygningsmessige arbeider Del 1,2 og 3 - Bok 3 Rivingsarbeider

Detaljer

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh.

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh. Side 1 12 Tømrerarbeider 12.231 Bærende yttervegg 12.231.1 QK1.1224 UTLEKTING PÅ VEGG - INNVENDIG - AREAL Areal m 2 75,00 0,00 0,00 Formål : Plater Lokalisering: Innside yttervegg i kjeller, se figur A.2

Detaljer

SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0:

SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Prosjekt: Bok 2.0 Felles tilbudskjema Side 1 Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Tilbudssjema, Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen Aursand Arkitektkontor

Detaljer

SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0:

SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Prosjekt: Bok 2.0 Felles tilbudskjema Side 1 Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Tilbudssjema, Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen Aursand

Detaljer

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark)

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) - Tilbudskjema - Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe PGL/ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS LARK - Rambøll

Detaljer

YSTERHAGAN BOFELLESSKAP

YSTERHAGAN BOFELLESSKAP Prosjekt: Ysterhagan bofellesskap bygning ARK Bok2-Del3 Side 0-1 01 FORSIDE YSTERHAGAN BOFELLESSKAP K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 2-Del 3 Bygning ARK hagan bo Prosjekt: Ysterhagan bofellesskap

Detaljer

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag Prosjekt: Kristiansand kommune - Badmingtonhallen Side: 01-1 Kapittel: 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag Fag 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer

Detaljer

OPPE OG NEDE. Mengdebeskrivelse. Byggherre. Prosjekt. Dokument 15.12.2006 13:23:52. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand

OPPE OG NEDE. Mengdebeskrivelse. Byggherre. Prosjekt. Dokument 15.12.2006 13:23:52. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand Byggherre OPPE OG NEDE Prosjekt Dokument Dato Kl. 15.12.2006 13:23:52 Norsk Byggprosjektering AS 01 RIGG OG DRIFT Side: 01 1 01 RIGG OG DRIFT 1,00 161 500,00 161 500,00 Sum 01 RIGG OG DRIFT 161 500,00

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. Kapittel: 01 RIGG

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. Kapittel: 01 RIGG 0 RIGG Side: 0 0 RIGG 0.000.00.00.0 B20.2 RS,00 68 200,00 68 200,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG 68 200,00 HolteProsjekt Anbud versjon.0.0 02 PROSJEKT PROSJEKTERING

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1 21. MALERARBEID Kapitlet omfatter komplette malerarbeider. Spesifikasjon Vinduer og dører leveres ferdig behandlet og er innsatt før malerarbeidene begynner.

Detaljer

Prosjekt: tillegg til rammeavtale Side 1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: tillegg til rammeavtale Side 1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 1 NY1.81110 FJERNING AV PUSS - STORE FLATER Areal m 2 100,00 2 NY1.831110 FJERNING AV PUSS - SMÅ OMRÅDER OMRÅDE: SMÅ FLATER Dimensjon: Tilstand: Antall m 2 100,00 3 NY2.111 UTKRASSING AV FUGER Bygningsdel:

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. 01 RIGG OG DRIFT Side: Kapittel:

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. 01 RIGG OG DRIFT Side: Kapittel: Dato:.2.2006 0 RIGG OG DRIFT Side: 0 0 RIGG OG DRIFT 0.000.00.00.0 B20.2 RS,00 29 386,52 29 387,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG OG DRIFT 29 387,00 Dato:.2.2006 02

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand. Kapittel:

Mengdebeskrivelse. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand. Kapittel: 00 Side: 00 00.333.06.00.02 Sum 00 0 RIGG OG DRIFT Side: 0 0 RIGG OG DRIFT 0.0 B20.2 RS,00 68 200,00 68 200,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG OG DRIFT 68 200,00 02

Detaljer

NS 3420-BE:2014 Eksempel på poster med bruk av NS 3420 BE Bygningelementer Side Postnr NS-kode / Spesifikasjon Enh.

NS 3420-BE:2014 Eksempel på poster med bruk av NS 3420 BE Bygningelementer Side Postnr NS-kode / Spesifikasjon Enh. Eksempel på poster med bruk av NS 3420 BE Bygningelementer Side 12-1 12 Tømrerarbeider 12 Tømrerarbeider Denne beskrivelsen er basert på NS 3420:2017. 12.23 Yttervegger 12.23.1 BE3.211243288841188812 YTTERVEGG

Detaljer

07 STÅLKONSTRUKSJONER... 07-1 261 PRIMÆRKONSTRUKSJON... 12-1 12 TØMRERARBEIDER... 12-1 26 YTTERTAK... 28-1 262 TAKTEKNING... 18-1

07 STÅLKONSTRUKSJONER... 07-1 261 PRIMÆRKONSTRUKSJON... 12-1 12 TØMRERARBEIDER... 12-1 26 YTTERTAK... 28-1 262 TAKTEKNING... 18-1 Børve og Borchsenius Arkitektkontor AS Prosjekt: Sykehuset Telemark HF. Bygg 12, Nytt tak Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 01 KAPITALYTELSER, RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING... 01-1 110 ETABLERING AV BYGGEPLASSEN...

Detaljer

TILBUDSSKJEMA: - Bok 2-1 TØMRER OG SNEKKERARBEIDER

TILBUDSSKJEMA: - Bok 2-1 TØMRER OG SNEKKERARBEIDER Prosjekt: Kvam skole Side 0-1 01 FORSIDE KVAM SKOLE K201 BYGNINGSMESSIG TILBUDSSKJEMA: - Bok 2-1 TØMRER OG SNEKKERARBEIDER s Prosjekt: Kvam skole Side 0-2 A TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Steinkjer kommune

Detaljer

Prosjekt: 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN Side 12-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN Side 12-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN Side 12-1 Kapittel: 12 TØMRERARBEIDER 12 TØMRERARBEIDER 12.234 VINDUER, DØRER, PORTER 12.234.5 QM6.2234A INNVENDIG UTFORING FOR VINDU Lengde m 343

Detaljer

SULITJELMA SKOLE, FAUSKE KOMMUNE

SULITJELMA SKOLE, FAUSKE KOMMUNE Prosjekt: Sulitjelma skole, Fauske kommune Side 0-1 SULITJELMA SKOLE, FAUSKE KOMMUNE K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 1 RIB samlet - Bok 1a BYGGETRINN 1 - NYBYGG - Bok 2 BYGGETRINN 2 - OMGJØRING

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 15-1 I dette kapitlet er det medtatt Ytterdører Innerdører Flytting av dør Låser og beslag for dører PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420

Detaljer

SULITJELMA SKOLE, FAUSKE KOMMUNE B-trinn 2

SULITJELMA SKOLE, FAUSKE KOMMUNE B-trinn 2 Prosjekt: Sulitjelma skole forsider Side 1 SULITJELMA SKOLE, FAUSKE KOMMUNE B-trinn 2 P:\-2009\2009-03 Sulitjelma skole\3 Beskrivelse\Detaljprosjekt\Sulitjelma skole forsider B-trinn 2.ga1 Prosjekt: Sulitjelma

Detaljer

SNÅSA HELSESENTER - MEDISINSK BAD BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER (ARK) BOK 2.2:

SNÅSA HELSESENTER - MEDISINSK BAD BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER (ARK) BOK 2.2: Prosjekt: Snåsa helsesenter -Omgjøring av Basseng Side 00-1 01 Forside Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER - MEDISINSK BAD BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER (ARK) BOK 2.2: Mur,- og Flisarbeider, Tømmer og snekkerarbeider,

Detaljer

RAM arkitektur as Elvegata 19, 2609 Lillehammer T: F: Org.nr.:

RAM arkitektur as Elvegata 19, 2609 Lillehammer T: F: Org.nr.: - Rom nr. 201 Korridor Dette rommet er i dag oppdelt i 4 små rom med lettvegger mellom, samt eksisterende bad: Toalett, gang og to skap, det ene av skapene med utslagsvask/kosteskap. Bod og bøttekott er

Detaljer

Rambøll Norge AS Prosjekt: 989 BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE Tilleggsbeskrivelse Side 1 Bygningsdel

Rambøll Norge AS Prosjekt: 989 BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE Tilleggsbeskrivelse Side 1 Bygningsdel Prosjekt: 989 BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE Tilleggsbeskrivelse 02.10.2013 Side 1 Bygningsdel T Prosjekt: 989 BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE Tilleggsbeskrivelse 02.10.2013 Side A1-1 Kapittel: A1 TILBYGG - 10 TØMRERARBEIDER

Detaljer

01 Rigg og drift Rigg og drift av byggeplass. Teknisk beskrivelse.

01 Rigg og drift Rigg og drift av byggeplass. Teknisk beskrivelse. Prosjekt: 922015 Klargjøring av tomt 144/37, Husnes Side: 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 Rigg og drift av byggeplass Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg.

Detaljer

ANBUDSSKJEMA: - Bok 2, Del 1 - (Bygningsmessige arbeider bygg A & B) - (Nybygg)

ANBUDSSKJEMA: - Bok 2, Del 1 - (Bygningsmessige arbeider bygg A & B) - (Nybygg) Prosjekt: Eidebakken Skole - K201- Bok 2 - Del 1 (Bygningsmessig Bygg A&B) Side 0-1 EIDEBAKKEN SKOLE K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 2, Del 1 - (Bygningsmessige arbeider bygg A & B) - (Nybygg)

Detaljer

Timeprising timer 1, AVA Sammensatte arbeider. Antall... Sammensatte arbeider Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Ingeniør. timer 10,0...

Timeprising timer 1, AVA Sammensatte arbeider. Antall... Sammensatte arbeider Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Ingeniør. timer 10,0... Side: 1 Element: Timeprising Timeprising timer 1,0 01.001.1 AVA Sammensatte arbeider Antall... Sammensatte arbeider Ingeniør timer 10,0...... Byggherren ønsker i tillegg til utsendt anbud også at priskonkurransen

Detaljer

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster)

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster) Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 10 18.1 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

Archi Town. Mengdebeskrivelse. Byggherre. Prosjekt. Dokument 19.09.2006 08:27:51. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand

Archi Town. Mengdebeskrivelse. Byggherre. Prosjekt. Dokument 19.09.2006 08:27:51. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand Byggherre Archi Town Prosjekt Dokument Dato Kl. 19.09.2006 08:27:51 Norsk Byggprosjektering AS 01 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPL Side: 01 1 01 B20.2 RS RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS.

Detaljer

Prosjektråd Innlandet AS Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE / Ny ungdomsklubb, personalavd. og kulturavd. Side 18-1

Prosjektråd Innlandet AS Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE / Ny ungdomsklubb, personalavd. og kulturavd. Side 18-1 Prosjektråd Innlandet AS.6.6 Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE /, personalavd. og kulturavd. Side 8- Kapittel: 8 Bygningsmessige hjelpearbeider for VVS 8 Bygningsmessige hjelpearbeider for VVS 8. Arbeider

Detaljer

Peab AS 27.03.2014 Prosjekt: Sollistrand BT3 G- Prog Side 09-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Peab AS 27.03.2014 Prosjekt: Sollistrand BT3 G- Prog Side 09-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Sollistrand BT3 G- Prog Side 09-1 09 Murarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.1 Teglforblending + 150 mm mineralull mot betongvegg YV1A - Teglforbl. PARKERING 150,57 09.23.1.1 NB2.7173151 MURT FORBLENDING

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 19. METALLARBEIDER Kapittelet omfatter følgende: - Hjørnebeslag - Rekkverk - Tak over inngangsparti - Trappenese i utvendig amfi Spesifikasjon PRISGRUNNLAG

Detaljer

Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 02-1 Kapittel: 02 BYGNING Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 02-1 Kapittel: 02 BYGNING Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum 06.10.011 Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 0-1 Kapittel: 0 BYGNING 0 BYGNING 0.03 Betongarbeider Arbeidet omfatter: - 1 Fundamenter - 3 Yttervegger - 4 Innervegger - 5 Dekker 0.03.1 Grunn og

Detaljer

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS 09a.45.1 NB2.2393332A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering:

Detaljer

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1 03 Graving, Sprengning 03.1 DETTE KAPITTEL - Grunnarbeider og fundamenter 03.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument) 1.0: Rigg og drift

Detaljer

Dimensjon Rådgivning AS Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Dimensjon Rådgivning AS Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side 01-1 Nivå 1: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: kulvert bygging og riving Nei 01.2 AV2.1

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

Tårnet barnehage, Vikna kommune

Tårnet barnehage, Vikna kommune Prosjekt: Tårnet BHG Del 2 (IFC-import) Side 1 Tårnet barnehage, Vikna kommune HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 2.2 Bygningsmessige IFC-Beskrivelse Prosjekt: Tårnet BHG Del 2 (IFC-import) Side 2 Prosjektstatus:

Detaljer

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA 09.44.1 NB2.2393332A MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering: Eksponeringsklasse

Detaljer

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20.

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 12 28.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

Prosjekt: dms bygget Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: dms bygget Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 09 tømrerarbeid 09.09 vinduer 09.09.1 RJ1.1261159-189 TYPE: ETT-FAGS VINDU U-VERDI MINST: Annen U- verdi - må spesifiseres SOLFAKTOR: Solfaktor BRANNMOTSTANDSKLASSE: E 30 INNBRUDDSMOTSTANDSKLASSE: Annen

Detaljer

Prosjekt Archi Tress(1) Kopi (53) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 16 Byggherre

Prosjekt Archi Tress(1) Kopi (53) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 16 Byggherre Side 1 av 16 00 Generelt 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A Forsikring KR 1,00 8 050,00 00.2 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 1,00 34 500,00 Sum 00 Generelt

Detaljer

Alt arbeid skal tilfredsstille relevante offentlige krav og retningslinjer.

Alt arbeid skal tilfredsstille relevante offentlige krav og retningslinjer. VADMYRA SKOLE SFO UTVENDIG REHABILITERING side 1 GENERELT Alt arbeid skal tilfredsstille relevante offentlige krav og retningslinjer. Arbeidet omfatter tilleggsisolering og ny kledning på yttervegger,

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. 01 RIGG OG DRIFT ALLE ARBEIDER Side: Kapittel:

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. 01 RIGG OG DRIFT ALLE ARBEIDER Side: Kapittel: 0 RIGG OG DRIFT ALLE ARBEIDER Side: 0 0 RIGG OG DRIFT ALLE ARBEIDER 0.000.00.00.0 B20.2 RS,00 90 790,00 90 790,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG OG DRIFT ALLE ARBEIDER

Detaljer

TILBUDSSKJEMA: - Bok 2-1 TØMRER OG SNEKKERARBEIDER

TILBUDSSKJEMA: - Bok 2-1 TØMRER OG SNEKKERARBEIDER 21.03.2011 Prosjekt: Kvam skole Side 0-1 01 FORSIDE KVAM SKOLE K201 BYGNINGSMESSIG TILBUDSSKJEMA: - Bok 2-1 TØMRER OG SNEKKERARBEIDER s Prosjekt: Kvam skole Side 0-1 0 Elister Hovedentreprise : Beskrivelsen

Detaljer

Prosjekt Murmeldyr(1) Kopi (56) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 21 Byggherre

Prosjekt Murmeldyr(1) Kopi (56) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 21 Byggherre Side 1 av 21 00 Generelt 00 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A Forsikring KR 1,00 8 050,00 00.1 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 1,00 34 500,00 Sum 00 Generelt

Detaljer

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS Prosjekt: SAINT-GOBAIN BYGGEVARER-TEKSTER, NS 3420:2016 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS 09a.45.1 NB2.2393332A (2016) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets

Detaljer

file://\\fil1\ephortedok$\prod\2011\10\14\345061.html

file://\\fil1\ephortedok$\prod\2011\10\14\345061.html S knad om st tte til restaurering, att Hilde R stad Page 1 of 2 Fra: Rolf Kaasten[rolfkaas@start.no] Mottatt: 13.10.2011 20:57:16 Til: mottak Levanger Tittel: S knad om st tte til restaurering, att Hilde

Detaljer

09 Murerarbeid Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon)

09 Murerarbeid Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.15 Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) 09.15.1 NB2.2333332A MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Eksponering:

Detaljer

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 1 Innholdsfortegnelse Innhold GENERELT... 3 RIVINGSARBEIDER... 3 23 YTTERVEGGER... 4 24 INNERVEGGER... 4 25 DEKKER... 5 29 ANDRE BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

Post Beskrivelse. Prosjekt 3421113007 Skagerak Energi Enger 1 SKAGERAK ENERGI AS, ENGER - OPPGRADERING AV. Byggherre. Sum denne side eksl. mva.

Post Beskrivelse. Prosjekt 3421113007 Skagerak Energi Enger 1 SKAGERAK ENERGI AS, ENGER - OPPGRADERING AV. Byggherre. Sum denne side eksl. mva. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 5 12.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS Riving for klargjøring av tomt

01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS Riving for klargjøring av tomt Prosjekt: Mo i RANA 2017-02 Side: 01-1 Område: 01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS 01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS 01.02 Riving for klargjøring av tomt 01.02.1 CH1.13A HULLTAKING Antall hulltakinger... Materiale:

Detaljer

Prosjekt: AVFALLSORTERINGSANLEGG FORUS Side: 10-1 Dokumentgruppe: 10 Flisarbeider

Prosjekt: AVFALLSORTERINGSANLEGG FORUS Side: 10-1 Dokumentgruppe: 10 Flisarbeider Prosjekt: AVFALLSORTERINGSANLEGG FORUS Side: 10-1 Dokumentgruppe: 10 Flisarbeider Postnr 10 Flisarbeider 10.20 Bygning, generelt Tekst INNLEDNING TIL TEKNISK BESKRIVELSE Beskrivelsen i dette kapittel er

Detaljer

Prosjekt Archi Avant(1) Kopi (31) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 16 Byggherre

Prosjekt Archi Avant(1) Kopi (31) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 16 Byggherre Side 1 av 16 00 Generelt 00 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 30 000,00 1,15 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A11. Forsikring KR 7 000,00 1,15 Sum 00 Generelt

Detaljer

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster)

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster) Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 7 21.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

Materialbeskrivelse. Gjeldende fra 01.04.2012

Materialbeskrivelse. Gjeldende fra 01.04.2012 Materialbeskrivelse Gjeldende fra 01.04.2012 www.solhytten.no Vi er stolte over vår høye standard Krysslufting av takkonstruksjon Takrenner inkludert Underkledning av takutstikk Ytterdører og vinduer malt

Detaljer

I 1991 ble det bygget 2. etasje og lavt loft. Her er det 148 mm stenderverk og H-vinduer.

I 1991 ble det bygget 2. etasje og lavt loft. Her er det 148 mm stenderverk og H-vinduer. BOK 1 Utskifting vinduer administrasjonsbygg på Matre Havbrukstasjon GENERELT Administrasjonsbygget var bygget med underetasje og 1. etasje i 1976. Det var bygget med isolert 98 mm bindingsverk i yttervegger,

Detaljer

Kap. Innhold Side. Kringlebotn Skole ligger på Nesttun. Skolen er bygget i 2 byggetrinn, 1994, 1997.

Kap. Innhold Side. Kringlebotn Skole ligger på Nesttun. Skolen er bygget i 2 byggetrinn, 1994, 1997. INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. Innhold Side 0 Innholdsfortegnelse 1 1 Generelt om prosjektet 1 2 Tilbudsskjema med mer. 2 4 3 Funksjonsbeskrivelse generelt 5 4 Rigg og drift 5 5 Leveransen 6 10 Vedlegg: Situasjonsplan/Riggplan

Detaljer

Prosjekt Archi Medio(1) Kopi (45) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 18 Byggherre

Prosjekt Archi Medio(1) Kopi (45) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 18 Byggherre Side 1 av 18 00 Generelt 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 8 050,00 8 050,00 A Forsikring KR 8 050,00 00.2 00.00.02 PROSJEKTERING RS 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 34 500,00 Sum 00 Generelt 42 550,00 Side 2

Detaljer

Dette kapittel er basert på NS 3420, kapittel Q og R. Kodene for de spesifiserende tekstene viser til ytelser som inngår.

Dette kapittel er basert på NS 3420, kapittel Q og R. Kodene for de spesifiserende tekstene viser til ytelser som inngår. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 11 15.1 15 DØRER 15.100.1 INNHALDSLISTE ORIENTERING OM DØRER OG PORTER: 1. GENERELT 1.1 Forskrifter, standarder 1.2 Tilbodets mengder 1.3 Prisgrunnlag

Detaljer

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag Tømrerarbeid

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag Tømrerarbeid Prosjekt: 1445- Taktekking Trygdeboliger - Våler kommune Side: i - 1 Innholdsfortegnelse 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag... 01-1 12 Tømrerarbeid...

Detaljer

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 23 Himlingsarbeid Side 23-1

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 23 Himlingsarbeid Side 23-1 23 Himlingsarbeid Redigering av beskrivelsen Postnummerstrukturen er aa.bbb.ccc, der - aa er kapittelnummer iht. NS3450:2006 Tillegg A, - bbb er bygningsdel iht. OSL Systemkoder, - ccc er løpenummer NS3420.

Detaljer

Espen Aursand Arkitektkontor AS 16.06.2008. Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 2. (BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER) Side 0-1

Espen Aursand Arkitektkontor AS 16.06.2008. Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 2. (BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER) Side 0-1 Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 2. (BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER) Side 0-1 SOKNDAL SKOLE K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 2 Bygningsmessige arbeider Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 2. (BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.12 Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) 09.23.12.1 NV1.11333923A SANDWICHVEGG MURPRODUKT: LETTKLINKER-BLOKK TRYKKFASTHET: 4 MPa

Detaljer

Espen Aursand Arkitektkontor AS SOKNDAL SKULE. E6 Andre installasjoner. - FAG 621 Heisanlegg

Espen Aursand Arkitektkontor AS SOKNDAL SKULE. E6 Andre installasjoner. - FAG 621 Heisanlegg Espen Aursand Arkitektkontor AS SOKNDAL SKULE E6 Andre installasjoner - FAG 621 Heisanlegg Espen Aursand Arkitektkontor AS Prosjekt: Sokndal Skule, Heiseanlegg Side 0-3 På vegne av Sokndal kommune innbyr

Detaljer

c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler I mengdene er foring og gerikt regnet sammen.

c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler I mengdene er foring og gerikt regnet sammen. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 13 21.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

Prosjekt: NARDO SKOLE - NYTT BALLFELT Side I-1

Prosjekt: NARDO SKOLE - NYTT BALLFELT Side I-1 22.03.2014 Prosjekt: NARDO SKOLE - NYTT BALLFELT Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 7 UTOMHUS... 7-1 70 RIGG OG DRIFT... 7-1 71 TERRENGBEHANDLING... 7-2 76 VEI- OG PLASSARBEIDER... 7-4 77 PARK OG HAGE... 7-5

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 18-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 18-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 18-1 14. BLIKKENSLAGERARBEID Kapittelet omfatter følgende: - Takrenner og nedløp - Gesimsbeslag - Vannbrettbeslag - Sidebeslag for vindu - Sålbenkbeslag Spesifikasjon

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 18-1

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 18-1 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 18-1 Postnr Tekst 18 BLIKKENSLAGERARBEID 18.1 DETTE KAPITTEL - Beslag mot dører, vinduer og glassfelt - Gesimsbeslag - Saltak: Tekking med forpatinert sink medtas kap. 18

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1 KAP. 15 DØRER I dette kapitlet er det medtatt: Ytterdører Innerdører Inspeksjonsluker Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420, utgave

Detaljer

RAMBØLL NORGE AS Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

RAMBØLL NORGE AS Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Vedlikeholdstiltak Granåsen skisenter - Malerarbeider Side 01-1 Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 01 RIGG OG DRIFT Generelle bestemmelser: I etterfølgende poster skal det medtas slike kostnader som

Detaljer

Prosjekt ArchiView (1) Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 15 Byggherre

Prosjekt ArchiView (1) Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 15 Byggherre Side 1 av 15 00 Generelt 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A11. Forsikring KR 7 000,00 1,15 00.2 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 115 000,00 115 000,00 Arkitekt, Kons. KR 100 000,00 1,15

Detaljer

Cowi AS Prosjekt: Fauske Rådhus- fasader og tak Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Cowi AS Prosjekt: Fauske Rådhus- fasader og tak Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Fauske Rådhus- fasader og tak Side 01-1 Kapittel: 01 Rigging og drift av byggeplass, fors. og sikker. for byggeoppdrag 01 Rigging og drift av byggeplass, fors. og sikker. for byggeoppdrag RIGG

Detaljer

Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 Rigg og drift: Z:\O416\416819\ ARBEIDSOMRÅDE\ BESKRIVELSER\016_Skogn Levanger.

Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 Rigg og drift: Z:\O416\416819\ ARBEIDSOMRÅDE\ BESKRIVELSER\016_Skogn Levanger. Prosjekt: 416819 Ref. 016_34/27 Skogn, Levanger Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift GENERELT OM RIGG OG DRIFT- TEKNISK BESKRIVELSE OG OMFANG Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 utg.

Detaljer

Prosjekt Archi Malist 2 Leca(1) Kopi (43) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 18 Byggherre

Prosjekt Archi Malist 2 Leca(1) Kopi (43) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 18 Byggherre Side 1 av 18 00 Generelt 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A Forsikring KR 1,00 8 050,00 00.2 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 1,00 34 500,00 Sum 00 Generelt

Detaljer

Espen Aursand Arkitektkontor AS 13.06.2008. Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 3. (RIVINGSARBEIDER) Side 0-1 B0 FORSIDE

Espen Aursand Arkitektkontor AS 13.06.2008. Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 3. (RIVINGSARBEIDER) Side 0-1 B0 FORSIDE Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 3. (RIVINGSARBEIDER) Side 0-1 B0 FORSIDE SOKNDAL SKOLE K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 3 Rivingsarbeider Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 3. (RIVINGSARBEIDER) Side 0-2

Detaljer

Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 (201401). Prosjekt: Utvidelse port Skoletomten Side 1. Forsvarsbygg MO Nord

Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 (201401). Prosjekt: Utvidelse port Skoletomten Side 1. Forsvarsbygg MO Nord Prosjekt: Utvidelse port Skoletomten Side 1 Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av Prosjekt: Utvidelse port Skoletomten Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift

Detaljer

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN HÅNESÅSEN HØYDEBASSENG 06.03.2013 A1 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Røros kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på levering av 1 stk komplett høydebasseng

Detaljer

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09f - 1 09f Våtrom 09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm 09f.41.1 LG1.1211223 (2013) PLASSTØPT NORMALBETONG Volum... Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen Fasthetsklasse:

Detaljer

Kap. Innhold Side. Aurdalslia Skole ligger på Sandsli. Skolen er bygget i 3 byggetrinn, 1991, 1994 og 1996.

Kap. Innhold Side. Aurdalslia Skole ligger på Sandsli. Skolen er bygget i 3 byggetrinn, 1991, 1994 og 1996. INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. Innhold Side 0 Innholdsfortegnelse 1 1 Generelt om prosjektet 1 2 Tilbudsskjema med mer. 2 4 3 Funksjonsbeskrivelse generelt 5 4 Rigg og drift 5 5 Leveransen 6 11 Vedlegg: Situasjonsplan/Riggplan

Detaljer

Post Beskrivelse. Prosjekt Skagerak Energi Enger 1 SKAGERAK ENERGI AS, ENGER - OPPGRADERING AV. Byggherre

Post Beskrivelse. Prosjekt Skagerak Energi Enger 1 SKAGERAK ENERGI AS, ENGER - OPPGRADERING AV. Byggherre Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 6 13.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

COWI AS. Rjukan VGS. Brannteknisk oppgradering. Telemark Fylkeskommune BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

COWI AS. Rjukan VGS. Brannteknisk oppgradering. Telemark Fylkeskommune BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE COWI AS Rjukan VGS Brannteknisk oppgradering Telemark Fylkeskommune 18.08.14 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE COWI AS Prosjekt: Rjukan VGS 010 GENERELL INNLEDENDE TEKSTER INNLEDNING TIL TEKNISK BESKRIVELSE

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papptekking Sort Takoverbygg Carport Integrert i bolig Glasstak over terrassedør

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Prosjektnr.: Revisjon nr: 6 Dato: 19. oktober 2015 Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papptekking Sort Trappetårn

Detaljer

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning Oppdragsgiver: Hå Kommune Oppdrag: 528940 Forsterkede Boliger på Varhaug Del: Dato: 2013-04-25 Skrevet av: Tove Steine Kvalitetskontroll: Helge Kyllingstad ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-2 ARK

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-2 ARK FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-2 ARK - Mur- og Flisarbeider - Tømmer- og Snekkerarbeider - Blikkenslagerarbeider - Malerarbeider Prosjekteringsgruppe PGL/ARK - Espen

Detaljer

Prosjekt: Norges Musikkhøyskole Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Norges Musikkhøyskole Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 01 Tårn 01.01 Rigg og drift Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder

Detaljer

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm Prosjekt: SAINT-GOBAIN BYGGEVARER-TEKSTER, NS 3420:2016 Side: 09f - 1 09f Våtrom 09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm 09f.41.1 LG1.1211223 (2016) PLASSTØPT NORMALBETONG Volum... Konstruksjonsdel: Gulv

Detaljer

Prosjekt Archi Alpha(1) Kopi (29) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 20 Byggherre

Prosjekt Archi Alpha(1) Kopi (29) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 20 Byggherre Side 1 av 20 00 Generelt 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A Forsikring KR 1,00 8 050,00 00.2 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 1,00 34 500,00 Sum 00 Generelt

Detaljer

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør RAPPORT : STED : DATO : UTARBEIDET AV: BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN 4 25.2.15 Helge Aasli HSH Entreprenør HSH Entreprenør AS Markens gate 42 4612 KRISTIANSAND-S T: 38 10 58 00 F: 38 10 58 01 Pkt. 1.0

Detaljer

Detaljutførelser det hersker tvil om forutsettes forelagt og avklart med byggherren i rimelig tid før selve utførelsen.

Detaljutførelser det hersker tvil om forutsettes forelagt og avklart med byggherren i rimelig tid før selve utførelsen. Kap. A Generelt Overordnede Krav Enhetsprisene skal omfatte følgende kostnader i den grad disse ikke er tatt med i poster for rigg og drift av byggeplassen: 1. Materialer og hjelpematerialer 2. Arbeidslønn

Detaljer

YSTERHAGAN BOFELLESSKAP

YSTERHAGAN BOFELLESSKAP Prosjekt: Ysterhagan bofellesskap bygging ARK Bok 2-Del2 Side 00-1 01 FORSIDE YSTERHAGAN BOFELLESSKAP K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 2-Del 2 Bygning ARK hagan bo Prosjekt: Ysterhagan bofellesskap

Detaljer

ROLLAND SKOLE REHABILITERING AV FASADER OG TAK side 1 FUNKSJONSBESKRIVELSE ARKITEKTFAG

ROLLAND SKOLE REHABILITERING AV FASADER OG TAK side 1 FUNKSJONSBESKRIVELSE ARKITEKTFAG ROLLAND SKOLE REHABILITERING AV FASADER OG TAK side 1 GENERELT Alt arbeid skal tilfredsstille alle relevante offentlige krav og retningslinjer. Arbeidet omfatter rehabilitering av fasader og flate tak,

Detaljer

Multiconsult AS Prosjekt: Ref. nr. 008, Eikenosvegen 1, Ålesund Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Multiconsult AS Prosjekt: Ref. nr. 008, Eikenosvegen 1, Ålesund Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: Ref. nr. 008, Eikenosvegen 1, Ålesund Side 01-1 Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 01 RIGG OG DRIFT Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 utg.201201 med veiledning. Kodene til

Detaljer

Utskifting vinduer administrasjonsbygg på Matre Havbrukstasjon

Utskifting vinduer administrasjonsbygg på Matre Havbrukstasjon BOK 1 Utskifting vinduer administrasjonsbygg på Matre Havbrukstasjon GENERELT Administrasjonsbygget var bygget med underetasje og 1. etasje i 1976. Det var bygget med isolert 98 mm bindingsverk i yttervegger,

Detaljer

Generelt for alle fag

Generelt for alle fag Generelt for alle fag Generelt skal alle arbeider utføres og kontrolleres iht. kravene i NS 3420, 4. utg. samt offentlige forskrifter og relevante Norsk Standard. Alle farge- og materialvalg skal godkjennes

Detaljer

NS 3420 info. - generelle endringer

NS 3420 info. - generelle endringer NS 3420 info - generelle endringer 2011 Standarden NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner er et standardisert system av postgrunnlag for delprodukter og ytelser innenfor bygge-

Detaljer

Kostnadsrapport «Klokkarstu», Inderøy kommune.

Kostnadsrapport «Klokkarstu», Inderøy kommune. Kostnadsrapport «Klokkarstu», Inderøy kommune. 1 Sammendrag Som notat av 01.07.15 oppsummerer, er det åpenbart behov for omfattende utbedringsarbeider på «Klokkarsu». Ifm. dette kostnadsoverslaget er tidligere

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 01 Rigg, drift og administrasjon Generelle opplysninger Ytelsene er spesifisert iht. NS 3420, utg. 4, 2010. Kapittel 1 omhandler rigg og drift for rehabiliteringsarbeidene ved Rosenborg gate 20a og b.

Detaljer

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc Beskrivelse av objekt 21 Grunn og fundamenter Ikke vurdert. SUM TILTAK BYGG KR 910.000 22 Bæresystem Ikke vurdert. 23 Yttervegger Det er registrert fukt og fuktskader på innside av yttervegger. Brukere

Detaljer