VEMUNDVIK KIRKE REHABILITERING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEMUNDVIK KIRKE REHABILITERING"

Transkript

1 Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 00-1 NS 3420 Versjon 4 VEMUNDVIK KIRKE REHABILITERING K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: Bygning ARK

2 Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side FORSIDE Tilbudskjema Bok 1 bygning ARK: Kapittel: kr 01 FELLES KOSTNADER 20 BYGNINGSMESSIGE ARK Sum eks. mva SUM ALLE KAPITTLER FØRES I FELLES TILBUDSDOKUMENT Sted/dato:... den... Signatur:...

3 Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 00-3 A ANBUDSINNBYDELSE På vegne av Namsos kommune innbyr vi Dem herved til å gi anbud på: rehabilitering av Vemundvik kirke Anbudet skal gis på grunnlag av innhold og bestemmelser i de anbudsdokumenter som er listet opp i prosjektbeskrivelsen. Det vil ikke bli avholdt offisiell anbudsbefaring. Anbudsreglene fremgår av Bok 0. Innlevering i henhold til Kunngjøringsteksten pkt IV Anbudet skal være merket: Vemundvik kirke... Det vil ikke bli holdt offisiell anbudsåpning. Utskrift av protokoll vil bli utsendt etter evaluering av anbudene har funnet sted. NAMSOS... den... Sign.

4 Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 00-4 B1 ANBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSUM I samsvar med anbudsdokumentene og de opplysninger og forbehold som er gitt i medfølgende anbudsbrev, tilbyr undertegnede seg å utføre de komplette arbeider og ytelser vedrørende: sum eks MVA: kr... eks.mva Sum komplett inkl. MVA gir en sum: kr... inkl. mva 2. INDEKSREGULERING (NS 8405, 27.1) Dersom anbyder ønsker tillegg for lønns- og prisstigning på arbeidene i perioden, oppgis dette som: som fast sum til kr...inkl. mva, eller som regulering etter spesifisert type boligpris- og byggekostnadsindekser hos SSB : BYGGETID Undertegnede forplikter seg til å utføre arbeidet innen : Fase 1: Taktekking og utvendig arbeid... Fase 2: Innvendige arbeider BYGGEPLASSADMINISTRASJON OG FREMDRIFTSKONTROLL AV SIDEENTREPRENØRER (NS 8405, 16.3, 16.4) a) Administrasjon av sideentrepriser administreres for: b) eller som regulering etter % av sideentrepriser. kr... inkl. mva,...%

5 Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 00-5 B1 ANBUDSSKJEMA 5. OBLIGATORISKE DOKUMENTASJONER: Entreprenøren pliter å ha sjekket at følgende dokumenter vedlegger anbudet: Som Doffin tekst. 6. UNDERSKRIFT Sted/dato:... den... Signatur:...

6 Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 00-6 B1 ANBUDSSKJEMA (Utfylles av anbyderen) Som grunnlag for kontraktsarbeidene foreligger det anbud fra- /evt. vil samarbeide bli opprettet med følgende firmaer, håndverkere eller leverandører. Underentreprenører med leveranse større en ,- skal føres opp i dette skjema, samt levere HMS erklæring fra respektive entreprenør'(er)

7 Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 00-7 B1 ANBUDSSKJEMA TYPE/KVALITETSVURDERING vektlegges. Enhet: (Dokumentasjon/Datablad skal vedlegges) Membran tegl/leverandør... Takstein Type/Leverandør... Takspanner Type/Leverandør... Vindsperre vegg/type... Vindsperre tak/type... Kjøkken/type/Leverandør... Kapittel: 01 FELLES KOSTNADER 20 BYGNINGSMESSIGE ARK Sum % mva Sum inkl. mva.

8 Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 00-8 G5 REGLER FOR REGNINGSARBEID FOR BYGG NS 4805, 20 Endringer, 31 Regningsarbeider Alle endringer skal i hovedsak registreres og føres i E-lister, og ende i en endringsordre. Ved unntak kan endringsarbeider utføres etter nærmere avtale med byggherre selv, hans represetant. Det skal for slike arbeider føres arbeidslister, påført timer forbruk og materialkost inkl. påslagsprosent. Gravearbeider Gravemaskin m/fører...tonn Hjullaster/dumper/traktor m/henger m/fører Traktor m/henger m/fører Lastebil m/fører Komprimeringsutstyr m/arbeider Andre gravearbeider: -...Kr/time...Kr/time...Kr/time...Kr/time...Kr/time...Kr/time...Kr/time Timepris tømmer og snekkerarbeider kr eks. mva. Formann... eks. mva. Arbeider... eks. mva. Læregutt/Lærling... Timepris betongarbeider kr eks. mva. Formann... eks. mva. Arbeider... eks. mva. Læregutt/Lærling... Timepris mur puss og flis kr eks. mva. Formann... eks. mva. Arbeider... eks. mva. Læregutt/Lærling... Timepris blikkenslagerarbeider kr eks. mva. Formann... eks. mva. Arbeider... eks. mva. Læregutt/Lærling... Timepris malerarbeider kr eks. mva. Formann... eks. mva. Arbeider...

9 Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 00-9 G5 REGLER FOR REGNINGSARBEID FOR BYGG eks. mva. Læregutt/Lærling... Påslag for materialer... Påslag for andre kostnader... % % Alle faktorer og timepriser er eksklusive merverdiavgift.

10 Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side G7 UNDERENTREPRENØRER OG SAMARBEIDENDE FIRMA NS 8405 pkt.15 Bruk av underentreprenør Som grunnlag for kontraktsarbeidene foreligger det tilbud fra- /evt. vil samarbeide bli opprettet med følgende firmaer, håndverkere eller leverandører som firmaet antas å benytte: FAG FIRMA

11 Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side X GENNEREL OPLYSNINGER Denne beskrivelse er beskrevet i henhold til NS 3420 Versjon 4.

12 Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 01-1 Kapittel: 01 FELLES KOSTNADER FELLES KOSTNADER RIGG OG DRIFT SAMLET RIGG OG DRIFT AA Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass Fase 1: Taktekking og utvendig arbeid. Rigg og drift samlet RS RS AA Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass Fase 2: Innvendig arbeid. Inkluderer evt. stillas Rigg og drift samlet RS RS RIVINGSARBEIDER FELLES RIVING- FJERNING AV MASSER Akkumulert Kapittel 01 FELLES KOSTNADER:

13 CD A RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL BYGNINGSDEL: BYGNING, GENERELT Lokalisering: Bygg mot sørvest Tilgjengelighet: Materialer: Tre og blandet masse Byggeår: Dimensjon: ca. 10m² Konstruksjon/bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende deler: a) Omfang og prisgrunnlag: Riving av bygg. Utkjøring og deponering på godkjent avfallsmottak. Sjå bilete s.7 b) Materialer: tre og blandet masse Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 01-2 Kapittel: 01 FELLES KOSTNADER Antall RS Akkumulert Kapittel 01 FELLES KOSTNADER:

14 CD A RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL BYGNINGSDEL: BYGNING, GENERELT Lokalisering: Utetak over skipet Rnr 12 Tilgjengelighet: Materialer: murstein og stål Byggeår: Dimensjon: Konstruksjon/bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende deler: a) Omfang og prisgrunnlag: Riving av mursteinspipe. Utkjøring og deponering på godkjent avfallsmottak. ca 1000kg masse. Sjå bilete s.7 b) Materialer: murstein,mur og stål : riving og fjerning av materiale Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 01-3 Kapittel: 01 FELLES KOSTNADER Antall kg 1000,00 Akkumulert Kapittel 01 FELLES KOSTNADER:

15 CD A RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL BYGNINGSDEL: BYGNING, GENERELT Lokalisering: Kaldloft over sakresti, Rnr10 Tilgjengelighet: Materialer: murstein,stål og tre Byggeår: Dimensjon: Konstruksjon/bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende deler: Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 01-4 Kapittel: 01 FELLES KOSTNADER a) Omfang og prisgrunnlag: Riving,utkjøring og deponering på godkjent avfallsmottak. ca 1000kg masse,sjå bilete s 7 b) Materialer: murstein,stål og tre : Riving,Utkjøring og deponering på godkjent avfallsmottak Antall stk 1000 Akkumulert Kapittel 01 FELLES KOSTNADER:

16 CD A RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL BYGNINGSDEL: UTENDØRS KONSTRUKSJONER Lokalisering: inngangsparti Tilgjengelighet: Materialer: stål Byggeår: Dimensjon: Konstruksjon/bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende deler: a) av ståltrapp v/inngangsparti til våpenhuset Rnr 16. Utkjøring og deponering på godkjent avfallsmottak b) Materialer: stål Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 01-5 Kapittel: 01 FELLES KOSTNADER Antall stk 1 Akkumulert Kapittel 01 FELLES KOSTNADER:

17 CD A RIVING - AREAL BYGNINGSDEL: YTTERTAK Lokalisering: Yttertak og undertak Tilgjengelighet: Materialer: Blandet masse Byggeår: Dimensjon: Konstruksjon/bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende deler: a) Omfang og prisgrunnlag: Riving,Utkjøring og deponering på godkjent avfallsmottak. Mønebeslag,vannbord og vindskier,overgangsbeslag kledning skifer, lekter, sløyfer,takrenner inkl. krok og beslag, nedløp inkl. rammer og bend, papp undertak b) Materialer: blanda materialer Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 01-6 Kapittel: 01 FELLES KOSTNADER Areal m 2 370,00 Akkumulert Kapittel 01 FELLES KOSTNADER:

18 CD A RIVING - AREAL BYGNINGSDEL: KLEDNING OG OVERFLATE Lokalisering: Nordre yttervegg kor over tak til sakresti+ nordre yttervegg kirkeskip over tak til koret+ nordre yttervegg tårn over tak til skipet(sjå skisse s 7) Tilgjengelighet: Materialer: tre Byggeår: Dimensjon: Konstruksjon/bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende deler: a) Omfang og prisgrunnlag: Riving av kledning ved innsetting av beslag.utkjøring og deponering på godkjent avfallsmottak. b) Materialer:tre Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 01-7 Kapittel: 01 FELLES KOSTNADER Areal m 2 30,00 Akkumulert Kapittel 01 FELLES KOSTNADER:

19 CD A RIVING - AREAL BYGNINGSDEL: INNVENDIG KLEDNING OG OVERFLATE Lokalisering:Innvendige vegger i hh til Rombehandlingsskjema- vegg, RB-VE. Dagens: kirkeskip Rnr 12, kor Rnr 11 og sakresti Rnr 10 Tilgjengelighet: Materialer: g- og trefiberplater Byggeår: Dimensjon: Konstruksjon/bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende deler: a) Omfang og prisgrunnlag: riving av g- og trefiberplater.utkjøring og deponering på godkjent avfallsmottak. b) Materialer: g- og trefiberplater Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 01-8 Kapittel: 01 FELLES KOSTNADER Areal m 2 348,00 Akkumulert Kapittel 01 FELLES KOSTNADER:

20 CD A RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL BYGNINGSDEL: VINDUER, DØRER, FOLDEVEGGER Lokalisering: Indre dør av ytterdør Sakrestiet DI-10-1 Tilgjengelighet: Materialer: tre Byggeår: Dimensjon: 9x23 Konstruksjon/bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende deler: a) Omfang og prisgrunnlag: riving av tredør DI Utkjøring og deponering på godkjent avfallsmottak. b) Materialer: tre Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 01-9 Kapittel: 01 FELLES KOSTNADER Antall stk 1 Akkumulert Kapittel 01 FELLES KOSTNADER:

21 CD A RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL BYGNINGSDEL: VINDUER, DØRER, FOLDEVEGGER Lokalisering: Koret Rnr 11 Tilgjengelighet: Materialer: tre Byggeår: Dimensjon: Konstruksjon/bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende deler: a) Omfang og prisgrunnlag: Riving av delvegg i koret Rnr 11, Utkjøring og deponering på godkjent avfallsmottak. Sjå bilete s2 b) Materialer: tre Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side Kapittel: 01 FELLES KOSTNADER Antall stk 1 Akkumulert Kapittel 01 FELLES KOSTNADER:

22 CD A RIVING - AREAL BYGNINGSDEL: BYGNING, GENERELT Lokalisering: Koret Rnr11, oppbygd golv alterring Tilgjengelighet: Materialer: Byggeår: Dimensjon: Konstruksjon/bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende deler: a) Omfang og prisgrunnlag: Riving eksisterende oppbygd golv alterring( se plan 1 etg. og bileter s 2) Utkjøring og deponering på godkjent avfallsmottak. b) Materialer: tre/plater Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side Kapittel: 01 FELLES KOSTNADER Areal m 2 9,00 Akkumulert Kapittel 01 FELLES KOSTNADER:

23 CD A RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL BYGNINGSDEL: BYGNING, GENERELT Lokalisering: Overgang kor Rnr 11 og skipet Rnr 12 Tilgjengelighet: Materialer: tre Byggeår: Dimensjon: Konstruksjon/bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende deler: a) Omfang og prisgrunnlag: Riving av søyle og trapp til preikestol i samband med senking til golvnivå.jmf ill. s 2 samt plan 1 etg eksisternde og ny. Utkjøring og deponering på godkjent avfallsmottak. b) Materialer: tre b) Materialer Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side Kapittel: 01 FELLES KOSTNADER Antall RS Akkumulert Kapittel 01 FELLES KOSTNADER:

24 CD A RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL BYGNINGSDEL: BYGNING, GENERELT Lokalisering: skipet Rnr 12 Tilgjengelighet: Materialer: tre Byggeår: Dimensjon: Konstruksjon/bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende deler: a) Omfang og prisgrunnlag: Riving av benker.jmf plan 1 etg eksisternde og ny. Utkjøring og deponering på godkjent avfallsmottak. b) Materialer: tre Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side Kapittel: 01 FELLES KOSTNADER Antall stk 14 Akkumulert Kapittel 01 FELLES KOSTNADER:

25 CD A RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL BYGNINGSDEL: BYGNING, GENERELT Lokalisering: skipet Rnr 12 Tilgjengelighet: Materialer: stål Byggeår: Dimensjon: Konstruksjon/bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende deler: a) Omfang og prisgrunnlag: Riving av elektriske omner under benker.jmf plan 1 etg eksisternde og ny. Utkjøring og deponering på godkjent avfallsmottak. b) Materialer: stål Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side Kapittel: 01 FELLES KOSTNADER Antall stk 20 Akkumulert Kapittel 01 FELLES KOSTNADER:

26 CD A RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL BYGNINGSDEL: BYGNING, GENERELT Lokalisering: Våpenhuset Rnr 16 Tilgjengelighet: Materialer: plater,tre Byggeår: Dimensjon: Konstruksjon/bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende deler: a) Omfang og prisgrunnlag: Riving av to skap.jmf plan 1 etg eksisternde og ny. Utkjøring og deponering på godkjent avfallsmottak. b) Materialer: plater og tre Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side Kapittel: 01 FELLES KOSTNADER Antall stk 2 Akkumulert Kapittel 01 FELLES KOSTNADER:

27 CD A RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL BYGNINGSDEL: BYGNING, GENERELT Lokalisering: Galleri Rnr 21, vestre del Tilgjengelighet: Materialer: tre evt plater Byggeår: Dimensjon: Konstruksjon/bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende deler: a) Omfang og prisgrunnlag: Riving av golv i samband med ombygging lik østre del.jmf plan 1 etg eksisternde og ny samt ill s. 3.Utkjøring og deponering på godkjent avfallsmottak. b) Materialer: tre evt plater Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side Kapittel: 01 FELLES KOSTNADER Antall stk 0 Akkumulert Kapittel 01 FELLES KOSTNADER:

28 CD A RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL BYGNINGSDEL: INNERVEGG Lokalisering: Sluse Rnr 01 Tilgjengelighet: Materialer: Tre samt blanda materiale Byggeår: Dimensjon: Konstruksjon/bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende deler: a) Omfang og prisgrunnlag: Riving av innervegg i samband med innsetting av ny dør DI jmf plan 1 etg eksisternde og ny samt ill s.?.utkjøring og deponering på godkjent avfallsmottak. b) Materialer: tre samt blanda materiale Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side Kapittel: 01 FELLES KOSTNADER Antall RS Akkumulert Kapittel 01 FELLES KOSTNADER:

29 CD A DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - AREAL BYGNINGSDEL: YTTERTAK Lokalisering: Yttertak med skifer Tilgjengelighet: Konstruksjon: Byggeår: Materialer: skifer Dimensjon: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: a) Omfang og prisgrunnlag: demontering, sortering og vask b) Materialer: skifer : etter byggforsk NBI Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side Kapittel: 01 FELLES KOSTNADER Areal m 2 370, CD3.14yA DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL BYGNINGSDEL: Bygningsdeler Lokalisering: Koret Rnr11 Tilgjengelighet: Konstruksjon: Byggeår: Materialer: Dimensjon: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: a) Omfang og prisgrunnlag: Demontering og midlertidig oppbevaring av alterring b) Materialer:tre : kvalitet Antall stk 1 Akkumulert Kapittel 01 FELLES KOSTNADER:

30 CD A DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL BYGNINGSDEL: FAST INVENTAR Lokalisering: I overgang Koret Rnr 11 og skipet Rnr 12 Tilgjengelighet: Konstruksjon: Byggeår: Materialer: : tre Dimensjon: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: a) Omfang og prisgrunnlag: Preikestol i samband med nedsenking til golvnivå. Demontering og midlertidig oppbevaring. b) Materialer: tre Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side Kapittel: 01 FELLES KOSTNADER Antall stk 0 Akkumulert Kapittel 01 FELLES KOSTNADER:

31 CD A DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL BYGNINGSDEL: VINDUER, DØRER, FOLDEVEGGER Lokalisering: Vinduslister Sakresti Rnr 10, kor Rnr 11 og Skip Rnr 12 Tilgjengelighet: Konstruksjon: Byggeår: Materialer: tre Dimensjon: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: a) Omfang og prisgrunnlag: demontering og midlertidig oppbevaring. Sjå ill. s 1 b) Materialer: tre Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side Kapittel: 01 FELLES KOSTNADER Antall lm 130,00 Akkumulert Kapittel 01 FELLES KOSTNADER:

32 CD A DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL BYGNINGSDEL: UTSTYR OG KOMPLETTERING Lokalisering: 4 benker Skipet Rnr benk galleri Rnr 21 vest. Tilgjengelighet: Konstruksjon: Byggeår: Materialer: tre Dimensjon: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: a) Omfang og prisgrunnlag: demontering og midlertidig oppbevaring av benker til seinere bruk på galleriet. Jmf plan 1 og 2 etg eksisterende og nytt. b) Materialer: tre Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side Kapittel: 01 FELLES KOSTNADER Antall stk 5 Sum Kapittel 01 FELLES KOSTNADER:

33 Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side BYGNINGSMESSIGE ARK

34 Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side Tømrer og snekkerarbeider GENERELT Begrepsforklaringer: Veiledning til elementnummerering. For Arkitekt og entreprenør: Definisjon av arkiveringskode for vegg elementer. For beskrivelse av veggtyper er det Nordgips sin produktkatalog som ligger til grunnen for typebeskrivelse og oppbygging av vegger. NB! Nødvendige hjørnebeslag, forsterkninger mm. skal være inkludert i posten. All brann- og lydtetting av vegger mot tilslutende konstruksjoner skal være inkludert i prisen. Dette gjelder også eksisterende vegger! Alle mål kontrolleres på stedet! Tegnforklaringer vegg typer: TE = Tre Enkelvegg TA = Tre Avstand TAA = Tre Avstand Avstand SE = Stål Enkelvegg SA = Stål Avstand SAA = Stål Avstand Avstand -11 = 1 lag gips på begge sider -11B = 1 lag branngips på begge sider -22 = 2 lag gips på begge sider -21 = 2 lag gips på den ene siden og 1 lag gips på den andre siden. /100 = tykkelse på stenderne / = tykkelse på stendere hvor stenderne står fra hverandre. (Beskrives under TAA og SAA) -M100 = 1 lag mineralull med tykkelse 100mm -M2x50 = 2 lag mineralull med tykkelse 50mm Eksempler på vegg typer. SE-11B/100-M100 Stål Enkelvegg - 1 Lag 15mm branngips på begge sider / 100mm Stålstender - 100mm Mineralull (*H/T= 100/130mm) SA-22/100-M2x50 Stål Avstand (ZikkZakk c/c 300) - 2 Lag gips på begge sider / 100mm Stålstender - 2 lag 50mm Mineralull (*H/T=125/177mm) SAA-22/ M2x100 Stål Avstand Avstand (c/c 600) - 2 Lag gips på begge sider / 2x100mm Stålstender - 2 lag 100mm Mineralull (*H/T=240/292mm) TE-21/98-M100 Tre Enkelvegg - 2 lag på en side, og 1 lag -gips på den andre siden / 98mm Trestender - 100mm Mineralull (*H/T=98/137mm) DØR OG VINDUSARBEIDER Leveransen skal omfatte levering og montering av tilslutningsfelt;

35 Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side Tømrer og snekkerarbeider - Nødvendig festemateriell, tetting og fuging. - Monteringsdetaljer fra leverandør skal være inkludert - Og alle eksisterende åpninger skal kontrollmåles før produksjon

36 YTTERVEGGER QY UTSKIFTING AV KLEDNINGSBORD I HEL LENGDE PÅ VEGG TRESLAG: FURU KJERNEVEDANDEL: Annen kjernevedandel - må spesifiseres BEARBEIDET OVERFLATE: Annen overflate - må spesifiseres Lokalisering: Utv. kledning - tårn Type kledning og profil: dobbelfalsa furupanel Dimensjoner bord: som gml. kledning,sjå skisse Avstand mellom spikerslag: Omfang utskifting: Etter behov v/skade, råte Utforming av skjøt: Nei Enhetspris/lm lm 1, QK1.113A UTLEKTING FOR KLEDNING UTVENDIG Lokalisering: Alle yttervegger minus tårn Type kledning: dobbelfalsa furupanel Dimensjon lekter: 36x48 mm, spikerslag a) Omfang og prisgrunnlag: Skiftest om nødvendig pga, skade, råte b) Materialer: tre Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 20-4 Enhetspris/lm lm 1, QY2.523 UTSKIFTING AV DEL AV KLEDNINGSBORD PÅ VEGG Lokalisering: Yttervegg, nordre korvegg over tak til sakresti Type kledning og profil: dobbelfalsa furupanel,liggende stående panel Dimensjoner bord: Avstand mellom spikerslag: Omfang utskifting / kapping: Utforming av skjøt: Nei Lengde m 20,00

37 QY2.523 UTSKIFTING AV DEL AV KLEDNINGSBORD PÅ VEGG Lokalisering: Yttervegg, nordre tårnvegg over tak til sakresti + nordre sakrestivegg over tak til kor Type kledning og profil: dobbelfalsa furupanel, stående panel Dimensjoner bord: Avstand mellom spikerslag: Omfang utskifting / kapping: Utforming av skjøt: Nei Lengde m 20, QM2.13A VANNBORD AV TRE Lokalisering: Yttervegg Plassering: Type/profil: Dimensjon: a) Omfang og prisgrunnlag: Skiftes om nødvendig pga. skade, råte b) Materialer:tre :skiftes om nødvendig Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 20-5 Enhetspris /lm lm 1, QY2.1419A UTSKIFTING AV HEL STOLPE AV HELTRE FASTHETS-/SORTERINGSKLASSE: Annen fasthets-/sorteringsklasse - må spesifiseres Lokalisering: Pilastere, utv. kledning, skipet Dimensjoner stolpe: a) Omfang og prisgrunnlag: Skiftes dersom skadet eller råte b) Materialer: tre : skiftes om nødvendig Enhetspris/lm lm 1,00

38 QY2.536A UTSKIFTING AV UNDERPANEL Lokalisering:Yttervegg, bak kledning Type underpanel: bjelkelag Dimensjoner bord: a) Omfang og prisgrunnlag: Dersom nødvendig pga. skade, råte b) Materialer:tre Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 20-6 Enhetspris/lm lm 1, INNERVEGGER SB ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL MONTASJE: SOM ISOLASJONSSYSTEM TYKKELSE: 100 mm Lokalisering: Kaldloft over sakresti Rnr 10, vegg mot kor Rnr 11 Krav til fysiske egenskaper: Nei Isolert areal m 2 12, SB ISOLERING AV BINDINGSVERKSVEGG MED LØS CELLULOSEFIBER TYKKELSE: 50 mm Lokalisering: I hht Rombehandlingsskjema- vegg RB-Ve. Alle vegger i dagens sakresti Rnr 10, Kor Rnr 11 og skip Rnr 12 Krav til fysiske egenskaper: Montasje: Nei Isolert areal m 2 471,00

39 SF1.221 VINDSPERRESJIKT PÅ VEGG Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 20-7 Lokalisering: Mellom bjelkelag og isolasjon innervegg + mellom innvendig panel og isolasjon Materiale: papp Tykkelse: Skjøtemetode: Nei Areal m 2 920, BE INNERVEGG MED BINDINGSVERK AV TRE BRANNKLASSE: USPESIFISERT LYDREDUKSJONSTALL, R w: INGEN KLEDNING - SIDE 1: TREPANEL UNDERKLEDNING - SIDE 1: TREPANEL TYPE BINDINGSVERK: ENKELT DIMENSJON: 48 mm x 123 mm ISOLASJONSTYKKELSE: 50 mm UNDERKLEDNING - SIDE 2: TREPANEL KLEDNING - SIDE 2: TREPANEL Lokalisering: i hh til rombehandlingsskjema RB-Ve. Nytt, dåpssakresti Rnr13,stellerom Rnr 14 og rc wc Rnr15 Veggtykkelse: 48 mm stenderverk Vegghøyde: 2830mm Underlag: Materialkrav: Utførelseskrav: Nei Areal m 2 56,00

40 BE INNERVEGG MED BINDINGSVERK AV TRE BRANNKLASSE: USPESIFISERT LYDREDUKSJONSTALL, R w: USPESIFISERT KLEDNING - SIDE 1: TREPANEL UNDERKLEDNING - SIDE 1: UTEN TYPE BINDINGSVERK: ENKELT DIMENSJON: 48 mm x 98 mm ISOLASJONSTYKKELSE: 100 mm UNDERKLEDNING - SIDE 2: UTEN KLEDNING - SIDE 2: TREPANEL Lokalisering: i hh til Rombehandlingsskjema RB-Ve. wc Rnr 17 og Rnr18 Veggtykkelse: 48x98mm Vegghøyde: som eksisterende rom Underlag:tre Materialkrav: Utførelseskrav: Nei Areal m 2 21, QK PANEL PÅ INNVENDIG VEGG UTFØRELSESKLASSE: A KVALITETSKLASSE: 2 PROFILTYPE: PERLESTAFF ETTERFØLGENDE OVERFLATEBEHANDLING: DEKKENDE Lokalisering: i hh til Rombehandlingsskjema RB-VE. Rnr 10,11,12,13,14,15, 17 og 18 Dimensjon: Nei Lokalisering: Dimensjon: Nei Areal m 2 476,69 Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 20-8

41 PB STÅLBJELKER PROFIL: rund UTFØRELSESKLASSE: Strekkstag for å ta strekkkrefter mi. KS KN TOLERANSER: Andre toleranser - må spesifiseres Lokalisering: Avstiving langvegger i kirkeskipet Rnr 12, sjå ill. s7 Dimensjoner: 25mm Materiale: stål Antall: 3 Utførelseskrav: Nei Masse stk 3 ÅPNINGER Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side BE4.75 ÅPNINGER I INNERVEGG TYPE: BINDINGSVERKSVEGG AV TRE Lokalisering: wc, våpenhus. Rnr 17 og 18 Åpning for: Dører Åpningens dimensjon:m7x21 Veggtykkelse: 48x98mm Forsterkninger: Nei Antall stk BE4.75 ÅPNINGER I INNERVEGG TYPE: BINDINGSVERKSVEGG AV TRE Lokalisering: i hht.rombehandlingskjema RBdører-lås. Nytt sakresti Rnr 13, stellerom Rnr14, rs.wc Rnr 15 Åpning for: dører DI-13-1, DI-14-1, DI-15-1 Åpningens dimensjon: M10x21 Veggtykkelse: 48x 123mm Forsterkninger: Nei Antall stk 3

42 BE4.75 ÅPNINGER I INNERVEGG TYPE: BINDINGSVERKSVEGG AV TRE Lokalisering: Lager Rnr 04, ihht Rombehandlingsskjema RB dører -lås Åpning for: dør DI Åpningens dimensjon: M8x21 Veggtykkelse: 48x148mm Forsterkninger: Nei Antall stk 1 INVENTAR Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side QY1.171A REMONTERING AV DELPRODUKT - ANTALL Lokalisering: Sittebenker skip og galleri Delprodukt som skal remonteres: a) Omfang og prisgrunnlag: Flyttest,jmf plan 1 og 2 etg eksisterende og nytt b) Materialer: tre Antall stk QY1.171A REMONTERING AV DELPRODUKT - ANTALL Lokalisering: Koret Delprodukt som skal remonteres: Preikestol a) Omfang og prisgrunnlag: Preikestolen monterest i golvnivå i samband med forlengelse av koret. Rnr 11 og 12 b) Materialer: tre Antall RS OMBYGGING

43 QB8.71A ANDRE KONSTRUKSJONER AV HELTRE Lokalisering: galleri Rnr21 Type konstruksjon: Påbygging av rekkverk( ill.s 4) Dimensjon: ca 8cm dm Antall: a) Omfang og prisgrunnlag: Påbygging av rekkverk( ill.s 4) b) Materialer: Rundstokk av tre med messingkroker : Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side Arbeid under eitt RS QY1.171A REMONTERING AV DELPRODUKT - ANTALL Lokalisering: Koret Rnr11, Alterring Delprodukt som skal remonteres: a) Omfang og prisgrunnlag: Åpning av alterring. Alterring ønskes Oppsplittett med mulighet til å deog remontering ( jmf. ill. s 2) b) Materialer:tre :høgt kvalitetskrav Antall stk 1

44 QB8.71A ANDRE KONSTRUKSJONER AV HELTRE Lokalisering: Kor Rnr11 Type konstruksjon: ny knelebenk med trekk Dimensjon: sjå ill.s2 Antall: a) Omfang og prisgrunnlag: Ny knelebenk med trekk alterring jmf. ill. s 2 b) Materialer: : Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side Arbeid under eitt RS QB8.71A ANDRE KONSTRUKSJONER AV HELTRE Lokalisering: Kor Rnr11 Type konstruksjon: Oppussing av H-benk Dimensjon: sjå ill.s2 Antall: a) Omfang og prisgrunnlag: Oppussing av h-benk b) Materialer: Tekstil : Arbeid under eitt RS

45 QB8.71A ANDRE KONSTRUKSJONER AV HELTRE Lokalisering: Koret Rnr11 og Skip Rnr12 Type konstruksjon: Forlenging av kor mot skip.(jmf. teikning s2) Dimensjon: Antall: a) Omfang og prisgrunnlag: Korets utforming og avslutning mot kirkeskipet endres.oppbygging med tilpassa bjelkelag og golvbord i stil med gml oppusset golv i kirkeskipet.inkl. mørk eikenese fra trapp til kor (jmf. ill. s 2) b) Materialer: tre : Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side Arbeid under eitt RS QB8.71A ANDRE KONSTRUKSJONER AV HELTRE Lokalisering: Skip Rnr12 og Kor Rnr11 østre side. Type konstruksjon: Forlenging av kor mot skip.(jmf. teikning s2) Dimensjon: Antall: a) Omfang og prisgrunnlag: Bygging av rampe 1:12 fra skip Rnr 12 til koret Rnr11( jmf. plan eksisterende og nytt). Tilhøyrande forskriftsmessig handicaprekkverk b) Materialer: tre : Arbeid under eitt RS LISTER

46 QM GULVLIST MATERIALE: FURU UNDERLAG: TRE OVERFLATEBEHANDLING: FOR MALING Lokalisering: Type/profil: Dimensjon: Nei Lengde lm 94, QM TAKLIST MATERIALE: FURU UNDERLAG: TRE OVERFLATEBEHANDLING: FOR MALING Lokalisering: Type/profil: Dimensjon: Nei Lengde m 182, QY1.173A REMONTERING AV DELPRODUKT - LENGDE Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side Lokalisering: innvendige vinduer i sakresti Rnr 10, kor Rnr11 og skip Rnr 12 Delprodukt som skal remonteres: a) Omfang og prisgrunnlag: Remontering samt utforing av lister og dekkbord rundt innvendige vindu.sjå skisse s1 b) Materialer: tre : Ytterlister tas av og settes på igjen etter utforing.sjå skisse s1 Lengde lm 130,00

47 QM GULVLIST MATERIALE: FURU UNDERLAG: TRE OVERFLATEBEHANDLING: FOR LAKKERING Lokalisering: Listverk i forhold til nytt golv Type/profil: Dimensjon: Nei 20.2 Takarbeider Lengde lm 11,00 TAK Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side QY4.5A Restaurering av kledning, panel og taktro av tre a) Omfang og prisgrunnlag:taktro skiftes om nødvendig. Antatt utskifting 10% b) Materialer: Tre Enhetspris /lm lm 0,00

YSTERHAGAN BOFELLESSKAP

YSTERHAGAN BOFELLESSKAP Prosjekt: Ysterhagan bofellesskap anbudsskjema Side 0-1 YSTERHAGAN BOFELLESSKAP K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 1 RIVING FELLES - Bok 2 BYGNING RIB Del 1 - Bok 2 DEL 2, 3 BYGNING ARK Prosjekt:

Detaljer

ANBUDSSKJEMA: - Bok 1 Grunn, bestong og stålarb. - Bok 2 Bygningsmessige arbeider Del 1,2 og 3 - Bok 3 Rivingsarbeider

ANBUDSSKJEMA: - Bok 1 Grunn, bestong og stålarb. - Bok 2 Bygningsmessige arbeider Del 1,2 og 3 - Bok 3 Rivingsarbeider Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE - ANBUDSKJEMA Side 0-1 EIDEBAKKEN SKOLE K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 1 Grunn, bestong og stålarb. - Bok 2 Bygningsmessige arbeider Del 1,2 og 3 - Bok 3 Rivingsarbeider

Detaljer

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh.

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh. Side 1 12 Tømrerarbeider 12.231 Bærende yttervegg 12.231.1 QK1.1224 UTLEKTING PÅ VEGG - INNVENDIG - AREAL Areal m 2 75,00 0,00 0,00 Formål : Plater Lokalisering: Innside yttervegg i kjeller, se figur A.2

Detaljer

SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0:

SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Prosjekt: Bok 2.0 Felles tilbudskjema Side 1 Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Tilbudssjema, Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen Aursand Arkitektkontor

Detaljer

SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0:

SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Prosjekt: Bok 2.0 Felles tilbudskjema Side 1 Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Tilbudssjema, Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen Aursand

Detaljer

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark)

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) - Tilbudskjema - Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe PGL/ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS LARK - Rambøll

Detaljer

YSTERHAGAN BOFELLESSKAP

YSTERHAGAN BOFELLESSKAP Prosjekt: Ysterhagan bofellesskap bygning ARK Bok2-Del3 Side 0-1 01 FORSIDE YSTERHAGAN BOFELLESSKAP K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 2-Del 3 Bygning ARK hagan bo Prosjekt: Ysterhagan bofellesskap

Detaljer

OPPE OG NEDE. Mengdebeskrivelse. Byggherre. Prosjekt. Dokument 15.12.2006 13:23:52. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand

OPPE OG NEDE. Mengdebeskrivelse. Byggherre. Prosjekt. Dokument 15.12.2006 13:23:52. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand Byggherre OPPE OG NEDE Prosjekt Dokument Dato Kl. 15.12.2006 13:23:52 Norsk Byggprosjektering AS 01 RIGG OG DRIFT Side: 01 1 01 RIGG OG DRIFT 1,00 161 500,00 161 500,00 Sum 01 RIGG OG DRIFT 161 500,00

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. 01 RIGG OG DRIFT Side: Kapittel:

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. 01 RIGG OG DRIFT Side: Kapittel: Dato:.2.2006 0 RIGG OG DRIFT Side: 0 0 RIGG OG DRIFT 0.000.00.00.0 B20.2 RS,00 29 386,52 29 387,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG OG DRIFT 29 387,00 Dato:.2.2006 02

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1 21. MALERARBEID Kapitlet omfatter komplette malerarbeider. Spesifikasjon Vinduer og dører leveres ferdig behandlet og er innsatt før malerarbeidene begynner.

Detaljer

Prosjekt: tillegg til rammeavtale Side 1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: tillegg til rammeavtale Side 1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 1 NY1.81110 FJERNING AV PUSS - STORE FLATER Areal m 2 100,00 2 NY1.831110 FJERNING AV PUSS - SMÅ OMRÅDER OMRÅDE: SMÅ FLATER Dimensjon: Tilstand: Antall m 2 100,00 3 NY2.111 UTKRASSING AV FUGER Bygningsdel:

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. Kapittel: 01 RIGG

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. Kapittel: 01 RIGG 0 RIGG Side: 0 0 RIGG 0.000.00.00.0 B20.2 RS,00 68 200,00 68 200,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG 68 200,00 HolteProsjekt Anbud versjon.0.0 02 PROSJEKT PROSJEKTERING

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand. Kapittel:

Mengdebeskrivelse. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand. Kapittel: 00 Side: 00 00.333.06.00.02 Sum 00 0 RIGG OG DRIFT Side: 0 0 RIGG OG DRIFT 0.0 B20.2 RS,00 68 200,00 68 200,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG OG DRIFT 68 200,00 02

Detaljer

07 STÅLKONSTRUKSJONER... 07-1 261 PRIMÆRKONSTRUKSJON... 12-1 12 TØMRERARBEIDER... 12-1 26 YTTERTAK... 28-1 262 TAKTEKNING... 18-1

07 STÅLKONSTRUKSJONER... 07-1 261 PRIMÆRKONSTRUKSJON... 12-1 12 TØMRERARBEIDER... 12-1 26 YTTERTAK... 28-1 262 TAKTEKNING... 18-1 Børve og Borchsenius Arkitektkontor AS Prosjekt: Sykehuset Telemark HF. Bygg 12, Nytt tak Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 01 KAPITALYTELSER, RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING... 01-1 110 ETABLERING AV BYGGEPLASSEN...

Detaljer

TILBUDSSKJEMA: - Bok 2-1 TØMRER OG SNEKKERARBEIDER

TILBUDSSKJEMA: - Bok 2-1 TØMRER OG SNEKKERARBEIDER Prosjekt: Kvam skole Side 0-1 01 FORSIDE KVAM SKOLE K201 BYGNINGSMESSIG TILBUDSSKJEMA: - Bok 2-1 TØMRER OG SNEKKERARBEIDER s Prosjekt: Kvam skole Side 0-2 A TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Steinkjer kommune

Detaljer

SULITJELMA SKOLE, FAUSKE KOMMUNE

SULITJELMA SKOLE, FAUSKE KOMMUNE Prosjekt: Sulitjelma skole, Fauske kommune Side 0-1 SULITJELMA SKOLE, FAUSKE KOMMUNE K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 1 RIB samlet - Bok 1a BYGGETRINN 1 - NYBYGG - Bok 2 BYGGETRINN 2 - OMGJØRING

Detaljer

Prosjekt: 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN Side 12-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN Side 12-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN Side 12-1 Kapittel: 12 TØMRERARBEIDER 12 TØMRERARBEIDER 12.234 VINDUER, DØRER, PORTER 12.234.5 QM6.2234A INNVENDIG UTFORING FOR VINDU Lengde m 343

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 15-1 I dette kapitlet er det medtatt Ytterdører Innerdører Flytting av dør Låser og beslag for dører PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420

Detaljer

SNÅSA HELSESENTER - MEDISINSK BAD BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER (ARK) BOK 2.2:

SNÅSA HELSESENTER - MEDISINSK BAD BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER (ARK) BOK 2.2: Prosjekt: Snåsa helsesenter -Omgjøring av Basseng Side 00-1 01 Forside Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER - MEDISINSK BAD BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER (ARK) BOK 2.2: Mur,- og Flisarbeider, Tømmer og snekkerarbeider,

Detaljer

RAM arkitektur as Elvegata 19, 2609 Lillehammer T: F: Org.nr.:

RAM arkitektur as Elvegata 19, 2609 Lillehammer T: F: Org.nr.: - Rom nr. 201 Korridor Dette rommet er i dag oppdelt i 4 små rom med lettvegger mellom, samt eksisterende bad: Toalett, gang og to skap, det ene av skapene med utslagsvask/kosteskap. Bod og bøttekott er

Detaljer

SULITJELMA SKOLE, FAUSKE KOMMUNE B-trinn 2

SULITJELMA SKOLE, FAUSKE KOMMUNE B-trinn 2 Prosjekt: Sulitjelma skole forsider Side 1 SULITJELMA SKOLE, FAUSKE KOMMUNE B-trinn 2 P:\-2009\2009-03 Sulitjelma skole\3 Beskrivelse\Detaljprosjekt\Sulitjelma skole forsider B-trinn 2.ga1 Prosjekt: Sulitjelma

Detaljer

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster)

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster) Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 10 18.1 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

Peab AS 27.03.2014 Prosjekt: Sollistrand BT3 G- Prog Side 09-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Peab AS 27.03.2014 Prosjekt: Sollistrand BT3 G- Prog Side 09-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Sollistrand BT3 G- Prog Side 09-1 09 Murarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.1 Teglforblending + 150 mm mineralull mot betongvegg YV1A - Teglforbl. PARKERING 150,57 09.23.1.1 NB2.7173151 MURT FORBLENDING

Detaljer

ANBUDSSKJEMA: - Bok 2, Del 1 - (Bygningsmessige arbeider bygg A & B) - (Nybygg)

ANBUDSSKJEMA: - Bok 2, Del 1 - (Bygningsmessige arbeider bygg A & B) - (Nybygg) Prosjekt: Eidebakken Skole - K201- Bok 2 - Del 1 (Bygningsmessig Bygg A&B) Side 0-1 EIDEBAKKEN SKOLE K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 2, Del 1 - (Bygningsmessige arbeider bygg A & B) - (Nybygg)

Detaljer

Archi Town. Mengdebeskrivelse. Byggherre. Prosjekt. Dokument 19.09.2006 08:27:51. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand

Archi Town. Mengdebeskrivelse. Byggherre. Prosjekt. Dokument 19.09.2006 08:27:51. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand Byggherre Archi Town Prosjekt Dokument Dato Kl. 19.09.2006 08:27:51 Norsk Byggprosjektering AS 01 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPL Side: 01 1 01 B20.2 RS RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS.

Detaljer

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS 09a.45.1 NB2.2393332A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering:

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 19. METALLARBEIDER Kapittelet omfatter følgende: - Hjørnebeslag - Rekkverk - Tak over inngangsparti - Trappenese i utvendig amfi Spesifikasjon PRISGRUNNLAG

Detaljer

Dimensjon Rådgivning AS Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Dimensjon Rådgivning AS Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side 01-1 Nivå 1: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: kulvert bygging og riving Nei 01.2 AV2.1

Detaljer

Tårnet barnehage, Vikna kommune

Tårnet barnehage, Vikna kommune Prosjekt: Tårnet BHG Del 2 (IFC-import) Side 1 Tårnet barnehage, Vikna kommune HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 2.2 Bygningsmessige IFC-Beskrivelse Prosjekt: Tårnet BHG Del 2 (IFC-import) Side 2 Prosjektstatus:

Detaljer

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1 03 Graving, Sprengning 03.1 DETTE KAPITTEL - Grunnarbeider og fundamenter 03.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument) 1.0: Rigg og drift

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA 09.44.1 NB2.2393332A MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering: Eksponeringsklasse

Detaljer

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20.

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 12 28.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

Prosjekt Archi Tress(1) Kopi (53) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 16 Byggherre

Prosjekt Archi Tress(1) Kopi (53) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 16 Byggherre Side 1 av 16 00 Generelt 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A Forsikring KR 1,00 8 050,00 00.2 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 1,00 34 500,00 Sum 00 Generelt

Detaljer

Alt arbeid skal tilfredsstille relevante offentlige krav og retningslinjer.

Alt arbeid skal tilfredsstille relevante offentlige krav og retningslinjer. VADMYRA SKOLE SFO UTVENDIG REHABILITERING side 1 GENERELT Alt arbeid skal tilfredsstille relevante offentlige krav og retningslinjer. Arbeidet omfatter tilleggsisolering og ny kledning på yttervegger,

Detaljer

TILBUDSSKJEMA: - Bok 2-1 TØMRER OG SNEKKERARBEIDER

TILBUDSSKJEMA: - Bok 2-1 TØMRER OG SNEKKERARBEIDER 21.03.2011 Prosjekt: Kvam skole Side 0-1 01 FORSIDE KVAM SKOLE K201 BYGNINGSMESSIG TILBUDSSKJEMA: - Bok 2-1 TØMRER OG SNEKKERARBEIDER s Prosjekt: Kvam skole Side 0-1 0 Elister Hovedentreprise : Beskrivelsen

Detaljer

Prosjekt Murmeldyr(1) Kopi (56) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 21 Byggherre

Prosjekt Murmeldyr(1) Kopi (56) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 21 Byggherre Side 1 av 21 00 Generelt 00 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A Forsikring KR 1,00 8 050,00 00.1 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 1,00 34 500,00 Sum 00 Generelt

Detaljer

Post Beskrivelse. Prosjekt 3421113007 Skagerak Energi Enger 1 SKAGERAK ENERGI AS, ENGER - OPPGRADERING AV. Byggherre. Sum denne side eksl. mva.

Post Beskrivelse. Prosjekt 3421113007 Skagerak Energi Enger 1 SKAGERAK ENERGI AS, ENGER - OPPGRADERING AV. Byggherre. Sum denne side eksl. mva. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 5 12.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS Prosjekt: SAINT-GOBAIN BYGGEVARER-TEKSTER, NS 3420:2016 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS 09a.45.1 NB2.2393332A (2016) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets

Detaljer

Prosjekt Archi Medio(1) Kopi (45) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 18 Byggherre

Prosjekt Archi Medio(1) Kopi (45) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 18 Byggherre Side 1 av 18 00 Generelt 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 8 050,00 8 050,00 A Forsikring KR 8 050,00 00.2 00.00.02 PROSJEKTERING RS 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 34 500,00 Sum 00 Generelt 42 550,00 Side 2

Detaljer

file://\\fil1\ephortedok$\prod\2011\10\14\345061.html

file://\\fil1\ephortedok$\prod\2011\10\14\345061.html S knad om st tte til restaurering, att Hilde R stad Page 1 of 2 Fra: Rolf Kaasten[rolfkaas@start.no] Mottatt: 13.10.2011 20:57:16 Til: mottak Levanger Tittel: S knad om st tte til restaurering, att Hilde

Detaljer

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster)

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster) Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 7 21.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

Materialbeskrivelse. Gjeldende fra 01.04.2012

Materialbeskrivelse. Gjeldende fra 01.04.2012 Materialbeskrivelse Gjeldende fra 01.04.2012 www.solhytten.no Vi er stolte over vår høye standard Krysslufting av takkonstruksjon Takrenner inkludert Underkledning av takutstikk Ytterdører og vinduer malt

Detaljer

Espen Aursand Arkitektkontor AS SOKNDAL SKULE. E6 Andre installasjoner. - FAG 621 Heisanlegg

Espen Aursand Arkitektkontor AS SOKNDAL SKULE. E6 Andre installasjoner. - FAG 621 Heisanlegg Espen Aursand Arkitektkontor AS SOKNDAL SKULE E6 Andre installasjoner - FAG 621 Heisanlegg Espen Aursand Arkitektkontor AS Prosjekt: Sokndal Skule, Heiseanlegg Side 0-3 På vegne av Sokndal kommune innbyr

Detaljer

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 23 Himlingsarbeid Side 23-1

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 23 Himlingsarbeid Side 23-1 23 Himlingsarbeid Redigering av beskrivelsen Postnummerstrukturen er aa.bbb.ccc, der - aa er kapittelnummer iht. NS3450:2006 Tillegg A, - bbb er bygningsdel iht. OSL Systemkoder, - ccc er løpenummer NS3420.

Detaljer

Prosjekt Archi Avant(1) Kopi (31) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 16 Byggherre

Prosjekt Archi Avant(1) Kopi (31) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 16 Byggherre Side 1 av 16 00 Generelt 00 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 30 000,00 1,15 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A11. Forsikring KR 7 000,00 1,15 Sum 00 Generelt

Detaljer

Dette kapittel er basert på NS 3420, kapittel Q og R. Kodene for de spesifiserende tekstene viser til ytelser som inngår.

Dette kapittel er basert på NS 3420, kapittel Q og R. Kodene for de spesifiserende tekstene viser til ytelser som inngår. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 11 15.1 15 DØRER 15.100.1 INNHALDSLISTE ORIENTERING OM DØRER OG PORTER: 1. GENERELT 1.1 Forskrifter, standarder 1.2 Tilbodets mengder 1.3 Prisgrunnlag

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 18-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 18-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 18-1 14. BLIKKENSLAGERARBEID Kapittelet omfatter følgende: - Takrenner og nedløp - Gesimsbeslag - Vannbrettbeslag - Sidebeslag for vindu - Sålbenkbeslag Spesifikasjon

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 18-1

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 18-1 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 18-1 Postnr Tekst 18 BLIKKENSLAGERARBEID 18.1 DETTE KAPITTEL - Beslag mot dører, vinduer og glassfelt - Gesimsbeslag - Saltak: Tekking med forpatinert sink medtas kap. 18

Detaljer

Espen Aursand Arkitektkontor AS 16.06.2008. Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 2. (BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER) Side 0-1

Espen Aursand Arkitektkontor AS 16.06.2008. Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 2. (BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER) Side 0-1 Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 2. (BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER) Side 0-1 SOKNDAL SKOLE K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 2 Bygningsmessige arbeider Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 2. (BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.12 Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) 09.23.12.1 NV1.11333923A SANDWICHVEGG MURPRODUKT: LETTKLINKER-BLOKK TRYKKFASTHET: 4 MPa

Detaljer

Kap. Innhold Side. Kringlebotn Skole ligger på Nesttun. Skolen er bygget i 2 byggetrinn, 1994, 1997.

Kap. Innhold Side. Kringlebotn Skole ligger på Nesttun. Skolen er bygget i 2 byggetrinn, 1994, 1997. INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. Innhold Side 0 Innholdsfortegnelse 1 1 Generelt om prosjektet 1 2 Tilbudsskjema med mer. 2 4 3 Funksjonsbeskrivelse generelt 5 4 Rigg og drift 5 5 Leveransen 6 10 Vedlegg: Situasjonsplan/Riggplan

Detaljer

c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler I mengdene er foring og gerikt regnet sammen.

c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler I mengdene er foring og gerikt regnet sammen. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 13 21.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1 KAP. 15 DØRER I dette kapitlet er det medtatt: Ytterdører Innerdører Inspeksjonsluker Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420, utgave

Detaljer

Prosjekt ArchiView (1) Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 15 Byggherre

Prosjekt ArchiView (1) Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 15 Byggherre Side 1 av 15 00 Generelt 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A11. Forsikring KR 7 000,00 1,15 00.2 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 115 000,00 115 000,00 Arkitekt, Kons. KR 100 000,00 1,15

Detaljer

YSTERHAGAN BOFELLESSKAP

YSTERHAGAN BOFELLESSKAP Prosjekt: Ysterhagan bofellesskap bygging ARK Bok 2-Del2 Side 00-1 01 FORSIDE YSTERHAGAN BOFELLESSKAP K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 2-Del 2 Bygning ARK hagan bo Prosjekt: Ysterhagan bofellesskap

Detaljer

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning Oppdragsgiver: Hå Kommune Oppdrag: 528940 Forsterkede Boliger på Varhaug Del: Dato: 2013-04-25 Skrevet av: Tove Steine Kvalitetskontroll: Helge Kyllingstad ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Prosjektnr.: Revisjon nr: 6 Dato: 19. oktober 2015 Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papptekking Sort Trappetårn

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papptekking Sort Takoverbygg Carport Integrert i bolig Glasstak over terrassedør

Detaljer

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-2 ARK

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-2 ARK FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-2 ARK - Mur- og Flisarbeider - Tømmer- og Snekkerarbeider - Blikkenslagerarbeider - Malerarbeider Prosjekteringsgruppe PGL/ARK - Espen

Detaljer

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN HÅNESÅSEN HØYDEBASSENG 06.03.2013 A1 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Røros kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på levering av 1 stk komplett høydebasseng

Detaljer

Espen Aursand Arkitektkontor AS 13.06.2008. Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 3. (RIVINGSARBEIDER) Side 0-1 B0 FORSIDE

Espen Aursand Arkitektkontor AS 13.06.2008. Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 3. (RIVINGSARBEIDER) Side 0-1 B0 FORSIDE Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 3. (RIVINGSARBEIDER) Side 0-1 B0 FORSIDE SOKNDAL SKOLE K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 3 Rivingsarbeider Prosjekt: SOKNDAL SKOLE - BOK 3. (RIVINGSARBEIDER) Side 0-2

Detaljer

Prosjekt Archi Alpha(1) Kopi (29) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 20 Byggherre

Prosjekt Archi Alpha(1) Kopi (29) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 20 Byggherre Side 1 av 20 00 Generelt 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A Forsikring KR 1,00 8 050,00 00.2 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 1,00 34 500,00 Sum 00 Generelt

Detaljer

Prosjekt Archi Malist 2 Leca(1) Kopi (43) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 18 Byggherre

Prosjekt Archi Malist 2 Leca(1) Kopi (43) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 18 Byggherre Side 1 av 18 00 Generelt 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A Forsikring KR 1,00 8 050,00 00.2 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 1,00 34 500,00 Sum 00 Generelt

Detaljer

NS 3420 info. - generelle endringer

NS 3420 info. - generelle endringer NS 3420 info - generelle endringer 2011 Standarden NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner er et standardisert system av postgrunnlag for delprodukter og ytelser innenfor bygge-

Detaljer

ROLLAND SKOLE REHABILITERING AV FASADER OG TAK side 1 FUNKSJONSBESKRIVELSE ARKITEKTFAG

ROLLAND SKOLE REHABILITERING AV FASADER OG TAK side 1 FUNKSJONSBESKRIVELSE ARKITEKTFAG ROLLAND SKOLE REHABILITERING AV FASADER OG TAK side 1 GENERELT Alt arbeid skal tilfredsstille alle relevante offentlige krav og retningslinjer. Arbeidet omfatter rehabilitering av fasader og flate tak,

Detaljer

Kap.: 18 Blikkenslagerarbeid Side 40 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 18 Blikkenslagerarbeid Side 40 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav OSLO LUFTHAVN AS 16.01.2014 Kap.: 18 Blikkenslagerarbeid Side 40 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 18 Blikkenslagerarbeid Orientering Kapitlet omfatter div beslag

Detaljer

Multiconsult AS Prosjekt: Ref. nr. 008, Eikenosvegen 1, Ålesund Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Multiconsult AS Prosjekt: Ref. nr. 008, Eikenosvegen 1, Ålesund Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: Ref. nr. 008, Eikenosvegen 1, Ålesund Side 01-1 Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 01 RIGG OG DRIFT Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 utg.201201 med veiledning. Kodene til

Detaljer

Dalemarka på Holsnøy

Dalemarka på Holsnøy Presenterer: Dalemarka på Holsnøy Vertikaldelte to mannsboliger Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1. ETG PLANLØSNING 2. ETG 2 3 DALEMARKA I MELAND Beskrivelse av Boliger og beliggenhet. 4 stk. Vertikaldelte

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: 130228_IKEA_Ringsaker_Kalkylemodell Side 12-1 12 Tømrerarbeid 12.24 Innervegger 12.24.1 IV5_A24.95/95 (600) R-R M95 Plan 1 162,99 12.24.1.1 PJ3.112322311 BINDINGSVERK STEGHØYDE: 100 mm Se plantegninger

Detaljer

Detaljutførelser det hersker tvil om forutsettes forelagt og avklart med byggherren i rimelig tid før selve utførelsen.

Detaljutførelser det hersker tvil om forutsettes forelagt og avklart med byggherren i rimelig tid før selve utførelsen. Kap. A Generelt Overordnede Krav Enhetsprisene skal omfatte følgende kostnader i den grad disse ikke er tatt med i poster for rigg og drift av byggeplassen: 1. Materialer og hjelpematerialer 2. Arbeidslønn

Detaljer

Prosjekt: be121205gb-vindfang Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: be121205gb-vindfang Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 01 Rigg og drift Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte

Detaljer

A269 Riving av Tak Revisjon (1) 22.05.2008

A269 Riving av Tak Revisjon (1) 22.05.2008 Block Name Count MATERIAL NR HVA BREDDE LENGDE AREAL A269 Riving av tak 1 Raftutstikk B.300b Ekstrakostnader for spesialtilpassing for nytt Raftutstikk, tilkappes på plassen 0,5 60,5 30,25 A269 Riving

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse

Utvendig og innvendig leveranse Utvendig og innvendig leveranse Prosjektnr.: 0000000-000 Revisjon nr: 2 Dato: 19.12.2013 Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Sort Garasje/carport Papp Sort Takrenner Type Dimensjon

Detaljer

Kostnadsrapport «Klokkarstu», Inderøy kommune.

Kostnadsrapport «Klokkarstu», Inderøy kommune. Kostnadsrapport «Klokkarstu», Inderøy kommune. 1 Sammendrag Som notat av 01.07.15 oppsummerer, er det åpenbart behov for omfattende utbedringsarbeider på «Klokkarsu». Ifm. dette kostnadsoverslaget er tidligere

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse

Utvendig og innvendig leveranse Utvendig og innvendig leveranse Revisjon nr: Dato: Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Icopal Sort Takrenner Type Dimensjon Farge Aluminium 120 Rå Beslag Type Produsent Farge

Detaljer

Bergen kommunale bygg INNHOLDSFORTEGNELSE. Kap. Innhold Side KAP 1 GENERELT OM PROSJEKTET

Bergen kommunale bygg INNHOLDSFORTEGNELSE. Kap. Innhold Side KAP 1 GENERELT OM PROSJEKTET INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. Innhold Side 0 Innholdsfortegnelse 1 1 Generelt om prosjektet 1 2 Tilbudsskjema med mer. 2 4 3 Funksjonsbeskrivelse generelt 5 4 Rigg og drift 5 5 Leveransen 6 9 Vedlegg: Situasjonsplan/Riggplan

Detaljer

Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 12 Tømrerarbeid 12.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene

Detaljer

Kon-Sul AS 11.03.2015 Prosjekt: Beskivelse Sand Skule Side 01-1

Kon-Sul AS 11.03.2015 Prosjekt: Beskivelse Sand Skule Side 01-1 Prosjekt: Beskivelse Sand Skule Side 01-1 GENERELT: Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 versjon 201301 med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene

Detaljer

Generelle bestemmelser Ytelsene er spesifisert i henhold til NS 3420, utgave 4, Alle relevante krav og bestemmelser i denne gjøres gjeldende.

Generelle bestemmelser Ytelsene er spesifisert i henhold til NS 3420, utgave 4, Alle relevante krav og bestemmelser i denne gjøres gjeldende. Prosjekt: Bygg 4 Side 07-1 07 Ombygging Trykkeri Generelle bestemmelser Ytelsene er spesifisert i henhold til NS 3420, utgave 4, 2012. Alle relevante krav og bestemmelser i denne gjøres gjeldende. Alle

Detaljer

RIB-01. Gangbro Brandaneset. Askøy 01.02.2012

RIB-01. Gangbro Brandaneset. Askøy 01.02.2012 RIB-01 Gangbro Brandaneset Askøy Prosjekt: Brandaneset Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 00 Generell del... 1 1 Anbudssammendrag... 2 2 Teknisk beskrivelse... 3 3 Arbeidsomfang entreprise... 4 4 Tegningsliste...

Detaljer

A Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1

A Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1 Økt toalettkapasitet pir øst OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014 Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 03 Graving, Sprengning ORIENTERING

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik BESKRIVELSEN VISER HVILKE MATERIALER DE FORSKJELLIGE KONSTRUKSJONER ER BYGD OPP AV OG HVA LEVERANSEN OMFATTER. ALLE BYGNINGSDELER OPPFYLLER GJELDENDE

Detaljer

Yttervegger. 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon

Yttervegger. 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon 09a.02.1 NB2.2233992A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Sandwichblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Eksponering:

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 KAP. 17 TEKKEARBEID I dette kapitlet er medtatt: Tekking på flatt tak Isolasjon og tekking på flatt tak Tekking av tak på gangbro Spesifikasjon PRODUKTHENVISNING

Detaljer

BESKRIVELSE FORUTSETNINGER UTFØRELSE SNEKKERARBEIDER - ENEBOLIG I EIDSBAKKANE

BESKRIVELSE FORUTSETNINGER UTFØRELSE SNEKKERARBEIDER - ENEBOLIG I EIDSBAKKANE John C. Mæland 24. februar 2014 BESKRIVELSE FORUTSETNINGER UTFØRELSE SNEKKERARBEIDER - ENEBOLIG I EIDSBAKKANE Tømrerleveranse og oppføring av bolig leveres for kr 2 390 000,- inkl mva. Dette er inkl. parkett

Detaljer

Dette kapittel er basert på NS 3420, kapittel L, N, S og T. Kodene for de spesifiserende tekstene viser til ytelser som inngår.

Dette kapittel er basert på NS 3420, kapittel L, N, S og T. Kodene for de spesifiserende tekstene viser til ytelser som inngår. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 6 10.1 10 FLISARBEID 10.100.1 INNHOLDSLISTE ORIENTERING OM FLISARBEID: 1. GENERELT 1.1 Forskrifter, standarder 1.2 Tilbudets mengder 1.3 Prisgrunnlag

Detaljer

BERGEN KOMMUNALE BYGG

BERGEN KOMMUNALE BYGG BERGEN KOMMUNALE BYGG INDRE ARNA SKOLE REHABILITERING AV SKOLENES FASADER Side 1 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. Innhold Side 0 Innholdsfortegnelse 2 1 Generelt om prosjektet 21 2 Tilbudsskjema med mer.

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1 Postnr Tekst 19 METALLARBEID 19.1 DETTE KAPITTEL - Hjørnebeskyttere - Fotskrapematter utvendig og absorbsjonsmatter innvendig - Rømningstrapp m.m. utvendig - Rekkverk

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Revisjon nr: Dato: 1 20.11.2015 Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papptekking Sort Takrenner Type Dimensjon Farge Aluminium 120 Rå Beslag Type Produsent Farge Kommentar Aluminium

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 2

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 2 Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 12 Tømrerarbeid Redigering av beskrivelsen Postnummersystemet er KK.BBB.LL, der - KK er kapittelnummer

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse

Utvendig og innvendig leveranse Utvendig og innvendig leveranse Opprettet dato: 25. mars 2013 Revisjon nr: Dato: Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Icopal Sort Takrenner Type Dimensjon Farge Aluminium 120

Detaljer

Multiconsult AS Prosjekt: Ref. nr. 005, Tonnings gate 21, Ålesund Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Multiconsult AS Prosjekt: Ref. nr. 005, Tonnings gate 21, Ålesund Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: Ref. nr. 005, Tonnings gate 21, Ålesund Side 01-1 Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 01 RIGG OG DRIFT Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 201201 med veiledning. Kodene til de

Detaljer

Norconsult AS 06.07.2013 Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider

Norconsult AS 06.07.2013 Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider Side AVF-5 Område:AVF AVFALLSBEHANDLING Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon 05 05.20 05.20.1 BETONGARBEIDER Bygning, generelt Generelle tekniske bestemmelser - Se kapittel 00 Generelle bestemmelser

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94 Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 24 Fast bygginnredning 24.200 Bygning, generelt 24.200.1 For materialer og arbeidets utførelse

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse

Utvendig og innvendig leveranse Utvendig og innvendig leveranse Opprettet dato: 25. mars 2013 Revisjon nr: Dato: Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Icopal Sort Takrenner Type Dimensjon Farge Aluminium 120

Detaljer

Kap. Innhold Side. Haukeland Skole ligger ved Stemmeveien 1. Skolen ble bygget i 1974.

Kap. Innhold Side. Haukeland Skole ligger ved Stemmeveien 1. Skolen ble bygget i 1974. INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. Innhold Side 0 Innholdsfortegnelse 1 1 Generelt om prosjektet 1 2 Tilbudsskjema med mer. 2 4 3 Funksjonsbeskrivelse generelt 5 4 Rigg og drift 5 5 Leveransen 6 11 Vedlegg: Situasjonsplan/Riggplan

Detaljer

MATERIALBESKRIVELSE. Gjeldende fra 01.09.2013. www.solhytten.no

MATERIALBESKRIVELSE. Gjeldende fra 01.09.2013. www.solhytten.no MATERIALBESKRIVELSE Gjeldende fra 01.09.2013 www.solhytten.no OVERSIKT OVER VÅRE 23 HYTTEMODELLER Solvik Solli Solei Mostøl Fjellstøl Skuggestøl Sjøbris Solbu Solfonn Solstjerne Gamlestøl Bergstøl Soldyne

Detaljer

SULITJELMA SKOLE, FAUSKE KOMMUNE B-trinn 3 Gammel skole

SULITJELMA SKOLE, FAUSKE KOMMUNE B-trinn 3 Gammel skole Prosjekt: Sulitjelma skole forsider Side 1 SULITJELMA SKOLE, FAUSKE KOMMUNE B-trinn 3 Gammel skole P:\-2009\2009-03 Sulitjelma skole\3 Beskrivelse\Detaljprosjekt\Sulitjelma skole forsider B-trinn 3.ga1

Detaljer