VEMUNDVIK KIRKE REHABILITERING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEMUNDVIK KIRKE REHABILITERING"

Transkript

1 Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 00-1 NS 3420 Versjon 4 VEMUNDVIK KIRKE REHABILITERING K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: Bygning ARK

2 Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side FORSIDE Tilbudskjema Bok 1 bygning ARK: Kapittel: kr 01 FELLES KOSTNADER 20 BYGNINGSMESSIGE ARK Sum eks. mva SUM ALLE KAPITTLER FØRES I FELLES TILBUDSDOKUMENT Sted/dato:... den... Signatur:...

3 Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 00-3 A ANBUDSINNBYDELSE På vegne av Namsos kommune innbyr vi Dem herved til å gi anbud på: rehabilitering av Vemundvik kirke Anbudet skal gis på grunnlag av innhold og bestemmelser i de anbudsdokumenter som er listet opp i prosjektbeskrivelsen. Det vil ikke bli avholdt offisiell anbudsbefaring. Anbudsreglene fremgår av Bok 0. Innlevering i henhold til Kunngjøringsteksten pkt IV Anbudet skal være merket: Vemundvik kirke... Det vil ikke bli holdt offisiell anbudsåpning. Utskrift av protokoll vil bli utsendt etter evaluering av anbudene har funnet sted. NAMSOS... den... Sign.

4 Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 00-4 B1 ANBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSUM I samsvar med anbudsdokumentene og de opplysninger og forbehold som er gitt i medfølgende anbudsbrev, tilbyr undertegnede seg å utføre de komplette arbeider og ytelser vedrørende: sum eks MVA: kr... eks.mva Sum komplett inkl. MVA gir en sum: kr... inkl. mva 2. INDEKSREGULERING (NS 8405, 27.1) Dersom anbyder ønsker tillegg for lønns- og prisstigning på arbeidene i perioden, oppgis dette som: som fast sum til kr...inkl. mva, eller som regulering etter spesifisert type boligpris- og byggekostnadsindekser hos SSB : BYGGETID Undertegnede forplikter seg til å utføre arbeidet innen : Fase 1: Taktekking og utvendig arbeid... Fase 2: Innvendige arbeider BYGGEPLASSADMINISTRASJON OG FREMDRIFTSKONTROLL AV SIDEENTREPRENØRER (NS 8405, 16.3, 16.4) a) Administrasjon av sideentrepriser administreres for: b) eller som regulering etter % av sideentrepriser. kr... inkl. mva,...%

5 Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 00-5 B1 ANBUDSSKJEMA 5. OBLIGATORISKE DOKUMENTASJONER: Entreprenøren pliter å ha sjekket at følgende dokumenter vedlegger anbudet: Som Doffin tekst. 6. UNDERSKRIFT Sted/dato:... den... Signatur:...

6 Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 00-6 B1 ANBUDSSKJEMA (Utfylles av anbyderen) Som grunnlag for kontraktsarbeidene foreligger det anbud fra- /evt. vil samarbeide bli opprettet med følgende firmaer, håndverkere eller leverandører. Underentreprenører med leveranse større en ,- skal føres opp i dette skjema, samt levere HMS erklæring fra respektive entreprenør'(er)

7 Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 00-7 B1 ANBUDSSKJEMA TYPE/KVALITETSVURDERING vektlegges. Enhet: (Dokumentasjon/Datablad skal vedlegges) Membran tegl/leverandør... Takstein Type/Leverandør... Takspanner Type/Leverandør... Vindsperre vegg/type... Vindsperre tak/type... Kjøkken/type/Leverandør... Kapittel: 01 FELLES KOSTNADER 20 BYGNINGSMESSIGE ARK Sum % mva Sum inkl. mva.

8 Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 00-8 G5 REGLER FOR REGNINGSARBEID FOR BYGG NS 4805, 20 Endringer, 31 Regningsarbeider Alle endringer skal i hovedsak registreres og føres i E-lister, og ende i en endringsordre. Ved unntak kan endringsarbeider utføres etter nærmere avtale med byggherre selv, hans represetant. Det skal for slike arbeider føres arbeidslister, påført timer forbruk og materialkost inkl. påslagsprosent. Gravearbeider Gravemaskin m/fører...tonn Hjullaster/dumper/traktor m/henger m/fører Traktor m/henger m/fører Lastebil m/fører Komprimeringsutstyr m/arbeider Andre gravearbeider: -...Kr/time...Kr/time...Kr/time...Kr/time...Kr/time...Kr/time...Kr/time Timepris tømmer og snekkerarbeider kr eks. mva. Formann... eks. mva. Arbeider... eks. mva. Læregutt/Lærling... Timepris betongarbeider kr eks. mva. Formann... eks. mva. Arbeider... eks. mva. Læregutt/Lærling... Timepris mur puss og flis kr eks. mva. Formann... eks. mva. Arbeider... eks. mva. Læregutt/Lærling... Timepris blikkenslagerarbeider kr eks. mva. Formann... eks. mva. Arbeider... eks. mva. Læregutt/Lærling... Timepris malerarbeider kr eks. mva. Formann... eks. mva. Arbeider...

9 Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 00-9 G5 REGLER FOR REGNINGSARBEID FOR BYGG eks. mva. Læregutt/Lærling... Påslag for materialer... Påslag for andre kostnader... % % Alle faktorer og timepriser er eksklusive merverdiavgift.

10 Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side G7 UNDERENTREPRENØRER OG SAMARBEIDENDE FIRMA NS 8405 pkt.15 Bruk av underentreprenør Som grunnlag for kontraktsarbeidene foreligger det tilbud fra- /evt. vil samarbeide bli opprettet med følgende firmaer, håndverkere eller leverandører som firmaet antas å benytte: FAG FIRMA

11 Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side X GENNEREL OPLYSNINGER Denne beskrivelse er beskrevet i henhold til NS 3420 Versjon 4.

12 Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 01-1 Kapittel: 01 FELLES KOSTNADER FELLES KOSTNADER RIGG OG DRIFT SAMLET RIGG OG DRIFT AA Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass Fase 1: Taktekking og utvendig arbeid. Rigg og drift samlet RS RS AA Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass Fase 2: Innvendig arbeid. Inkluderer evt. stillas Rigg og drift samlet RS RS RIVINGSARBEIDER FELLES RIVING- FJERNING AV MASSER Akkumulert Kapittel 01 FELLES KOSTNADER:

13 CD A RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL BYGNINGSDEL: BYGNING, GENERELT Lokalisering: Bygg mot sørvest Tilgjengelighet: Materialer: Tre og blandet masse Byggeår: Dimensjon: ca. 10m² Konstruksjon/bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende deler: a) Omfang og prisgrunnlag: Riving av bygg. Utkjøring og deponering på godkjent avfallsmottak. Sjå bilete s.7 b) Materialer: tre og blandet masse Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 01-2 Kapittel: 01 FELLES KOSTNADER Antall RS Akkumulert Kapittel 01 FELLES KOSTNADER:

14 CD A RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL BYGNINGSDEL: BYGNING, GENERELT Lokalisering: Utetak over skipet Rnr 12 Tilgjengelighet: Materialer: murstein og stål Byggeår: Dimensjon: Konstruksjon/bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende deler: a) Omfang og prisgrunnlag: Riving av mursteinspipe. Utkjøring og deponering på godkjent avfallsmottak. ca 1000kg masse. Sjå bilete s.7 b) Materialer: murstein,mur og stål : riving og fjerning av materiale Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 01-3 Kapittel: 01 FELLES KOSTNADER Antall kg 1000,00 Akkumulert Kapittel 01 FELLES KOSTNADER:

15 CD A RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL BYGNINGSDEL: BYGNING, GENERELT Lokalisering: Kaldloft over sakresti, Rnr10 Tilgjengelighet: Materialer: murstein,stål og tre Byggeår: Dimensjon: Konstruksjon/bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende deler: Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 01-4 Kapittel: 01 FELLES KOSTNADER a) Omfang og prisgrunnlag: Riving,utkjøring og deponering på godkjent avfallsmottak. ca 1000kg masse,sjå bilete s 7 b) Materialer: murstein,stål og tre : Riving,Utkjøring og deponering på godkjent avfallsmottak Antall stk 1000 Akkumulert Kapittel 01 FELLES KOSTNADER:

16 CD A RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL BYGNINGSDEL: UTENDØRS KONSTRUKSJONER Lokalisering: inngangsparti Tilgjengelighet: Materialer: stål Byggeår: Dimensjon: Konstruksjon/bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende deler: a) av ståltrapp v/inngangsparti til våpenhuset Rnr 16. Utkjøring og deponering på godkjent avfallsmottak b) Materialer: stål Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 01-5 Kapittel: 01 FELLES KOSTNADER Antall stk 1 Akkumulert Kapittel 01 FELLES KOSTNADER:

17 CD A RIVING - AREAL BYGNINGSDEL: YTTERTAK Lokalisering: Yttertak og undertak Tilgjengelighet: Materialer: Blandet masse Byggeår: Dimensjon: Konstruksjon/bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende deler: a) Omfang og prisgrunnlag: Riving,Utkjøring og deponering på godkjent avfallsmottak. Mønebeslag,vannbord og vindskier,overgangsbeslag kledning skifer, lekter, sløyfer,takrenner inkl. krok og beslag, nedløp inkl. rammer og bend, papp undertak b) Materialer: blanda materialer Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 01-6 Kapittel: 01 FELLES KOSTNADER Areal m 2 370,00 Akkumulert Kapittel 01 FELLES KOSTNADER:

18 CD A RIVING - AREAL BYGNINGSDEL: KLEDNING OG OVERFLATE Lokalisering: Nordre yttervegg kor over tak til sakresti+ nordre yttervegg kirkeskip over tak til koret+ nordre yttervegg tårn over tak til skipet(sjå skisse s 7) Tilgjengelighet: Materialer: tre Byggeår: Dimensjon: Konstruksjon/bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende deler: a) Omfang og prisgrunnlag: Riving av kledning ved innsetting av beslag.utkjøring og deponering på godkjent avfallsmottak. b) Materialer:tre Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 01-7 Kapittel: 01 FELLES KOSTNADER Areal m 2 30,00 Akkumulert Kapittel 01 FELLES KOSTNADER:

19 CD A RIVING - AREAL BYGNINGSDEL: INNVENDIG KLEDNING OG OVERFLATE Lokalisering:Innvendige vegger i hh til Rombehandlingsskjema- vegg, RB-VE. Dagens: kirkeskip Rnr 12, kor Rnr 11 og sakresti Rnr 10 Tilgjengelighet: Materialer: g- og trefiberplater Byggeår: Dimensjon: Konstruksjon/bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende deler: a) Omfang og prisgrunnlag: riving av g- og trefiberplater.utkjøring og deponering på godkjent avfallsmottak. b) Materialer: g- og trefiberplater Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 01-8 Kapittel: 01 FELLES KOSTNADER Areal m 2 348,00 Akkumulert Kapittel 01 FELLES KOSTNADER:

20 CD A RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL BYGNINGSDEL: VINDUER, DØRER, FOLDEVEGGER Lokalisering: Indre dør av ytterdør Sakrestiet DI-10-1 Tilgjengelighet: Materialer: tre Byggeår: Dimensjon: 9x23 Konstruksjon/bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende deler: a) Omfang og prisgrunnlag: riving av tredør DI Utkjøring og deponering på godkjent avfallsmottak. b) Materialer: tre Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 01-9 Kapittel: 01 FELLES KOSTNADER Antall stk 1 Akkumulert Kapittel 01 FELLES KOSTNADER:

21 CD A RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL BYGNINGSDEL: VINDUER, DØRER, FOLDEVEGGER Lokalisering: Koret Rnr 11 Tilgjengelighet: Materialer: tre Byggeår: Dimensjon: Konstruksjon/bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende deler: a) Omfang og prisgrunnlag: Riving av delvegg i koret Rnr 11, Utkjøring og deponering på godkjent avfallsmottak. Sjå bilete s2 b) Materialer: tre Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side Kapittel: 01 FELLES KOSTNADER Antall stk 1 Akkumulert Kapittel 01 FELLES KOSTNADER:

22 CD A RIVING - AREAL BYGNINGSDEL: BYGNING, GENERELT Lokalisering: Koret Rnr11, oppbygd golv alterring Tilgjengelighet: Materialer: Byggeår: Dimensjon: Konstruksjon/bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende deler: a) Omfang og prisgrunnlag: Riving eksisterende oppbygd golv alterring( se plan 1 etg. og bileter s 2) Utkjøring og deponering på godkjent avfallsmottak. b) Materialer: tre/plater Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side Kapittel: 01 FELLES KOSTNADER Areal m 2 9,00 Akkumulert Kapittel 01 FELLES KOSTNADER:

23 CD A RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL BYGNINGSDEL: BYGNING, GENERELT Lokalisering: Overgang kor Rnr 11 og skipet Rnr 12 Tilgjengelighet: Materialer: tre Byggeår: Dimensjon: Konstruksjon/bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende deler: a) Omfang og prisgrunnlag: Riving av søyle og trapp til preikestol i samband med senking til golvnivå.jmf ill. s 2 samt plan 1 etg eksisternde og ny. Utkjøring og deponering på godkjent avfallsmottak. b) Materialer: tre b) Materialer Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side Kapittel: 01 FELLES KOSTNADER Antall RS Akkumulert Kapittel 01 FELLES KOSTNADER:

24 CD A RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL BYGNINGSDEL: BYGNING, GENERELT Lokalisering: skipet Rnr 12 Tilgjengelighet: Materialer: tre Byggeår: Dimensjon: Konstruksjon/bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende deler: a) Omfang og prisgrunnlag: Riving av benker.jmf plan 1 etg eksisternde og ny. Utkjøring og deponering på godkjent avfallsmottak. b) Materialer: tre Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side Kapittel: 01 FELLES KOSTNADER Antall stk 14 Akkumulert Kapittel 01 FELLES KOSTNADER:

25 CD A RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL BYGNINGSDEL: BYGNING, GENERELT Lokalisering: skipet Rnr 12 Tilgjengelighet: Materialer: stål Byggeår: Dimensjon: Konstruksjon/bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende deler: a) Omfang og prisgrunnlag: Riving av elektriske omner under benker.jmf plan 1 etg eksisternde og ny. Utkjøring og deponering på godkjent avfallsmottak. b) Materialer: stål Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side Kapittel: 01 FELLES KOSTNADER Antall stk 20 Akkumulert Kapittel 01 FELLES KOSTNADER:

26 CD A RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL BYGNINGSDEL: BYGNING, GENERELT Lokalisering: Våpenhuset Rnr 16 Tilgjengelighet: Materialer: plater,tre Byggeår: Dimensjon: Konstruksjon/bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende deler: a) Omfang og prisgrunnlag: Riving av to skap.jmf plan 1 etg eksisternde og ny. Utkjøring og deponering på godkjent avfallsmottak. b) Materialer: plater og tre Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side Kapittel: 01 FELLES KOSTNADER Antall stk 2 Akkumulert Kapittel 01 FELLES KOSTNADER:

27 CD A RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL BYGNINGSDEL: BYGNING, GENERELT Lokalisering: Galleri Rnr 21, vestre del Tilgjengelighet: Materialer: tre evt plater Byggeår: Dimensjon: Konstruksjon/bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende deler: a) Omfang og prisgrunnlag: Riving av golv i samband med ombygging lik østre del.jmf plan 1 etg eksisternde og ny samt ill s. 3.Utkjøring og deponering på godkjent avfallsmottak. b) Materialer: tre evt plater Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side Kapittel: 01 FELLES KOSTNADER Antall stk 0 Akkumulert Kapittel 01 FELLES KOSTNADER:

28 CD A RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL BYGNINGSDEL: INNERVEGG Lokalisering: Sluse Rnr 01 Tilgjengelighet: Materialer: Tre samt blanda materiale Byggeår: Dimensjon: Konstruksjon/bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende deler: a) Omfang og prisgrunnlag: Riving av innervegg i samband med innsetting av ny dør DI jmf plan 1 etg eksisternde og ny samt ill s.?.utkjøring og deponering på godkjent avfallsmottak. b) Materialer: tre samt blanda materiale Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side Kapittel: 01 FELLES KOSTNADER Antall RS Akkumulert Kapittel 01 FELLES KOSTNADER:

29 CD A DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - AREAL BYGNINGSDEL: YTTERTAK Lokalisering: Yttertak med skifer Tilgjengelighet: Konstruksjon: Byggeår: Materialer: skifer Dimensjon: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: a) Omfang og prisgrunnlag: demontering, sortering og vask b) Materialer: skifer : etter byggforsk NBI Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side Kapittel: 01 FELLES KOSTNADER Areal m 2 370, CD3.14yA DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL BYGNINGSDEL: Bygningsdeler Lokalisering: Koret Rnr11 Tilgjengelighet: Konstruksjon: Byggeår: Materialer: Dimensjon: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: a) Omfang og prisgrunnlag: Demontering og midlertidig oppbevaring av alterring b) Materialer:tre : kvalitet Antall stk 1 Akkumulert Kapittel 01 FELLES KOSTNADER:

30 CD A DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL BYGNINGSDEL: FAST INVENTAR Lokalisering: I overgang Koret Rnr 11 og skipet Rnr 12 Tilgjengelighet: Konstruksjon: Byggeår: Materialer: : tre Dimensjon: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: a) Omfang og prisgrunnlag: Preikestol i samband med nedsenking til golvnivå. Demontering og midlertidig oppbevaring. b) Materialer: tre Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side Kapittel: 01 FELLES KOSTNADER Antall stk 0 Akkumulert Kapittel 01 FELLES KOSTNADER:

31 CD A DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL BYGNINGSDEL: VINDUER, DØRER, FOLDEVEGGER Lokalisering: Vinduslister Sakresti Rnr 10, kor Rnr 11 og Skip Rnr 12 Tilgjengelighet: Konstruksjon: Byggeår: Materialer: tre Dimensjon: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: a) Omfang og prisgrunnlag: demontering og midlertidig oppbevaring. Sjå ill. s 1 b) Materialer: tre Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side Kapittel: 01 FELLES KOSTNADER Antall lm 130,00 Akkumulert Kapittel 01 FELLES KOSTNADER:

32 CD A DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL BYGNINGSDEL: UTSTYR OG KOMPLETTERING Lokalisering: 4 benker Skipet Rnr benk galleri Rnr 21 vest. Tilgjengelighet: Konstruksjon: Byggeår: Materialer: tre Dimensjon: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: a) Omfang og prisgrunnlag: demontering og midlertidig oppbevaring av benker til seinere bruk på galleriet. Jmf plan 1 og 2 etg eksisterende og nytt. b) Materialer: tre Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side Kapittel: 01 FELLES KOSTNADER Antall stk 5 Sum Kapittel 01 FELLES KOSTNADER:

33 Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side BYGNINGSMESSIGE ARK

34 Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side Tømrer og snekkerarbeider GENERELT Begrepsforklaringer: Veiledning til elementnummerering. For Arkitekt og entreprenør: Definisjon av arkiveringskode for vegg elementer. For beskrivelse av veggtyper er det Nordgips sin produktkatalog som ligger til grunnen for typebeskrivelse og oppbygging av vegger. NB! Nødvendige hjørnebeslag, forsterkninger mm. skal være inkludert i posten. All brann- og lydtetting av vegger mot tilslutende konstruksjoner skal være inkludert i prisen. Dette gjelder også eksisterende vegger! Alle mål kontrolleres på stedet! Tegnforklaringer vegg typer: TE = Tre Enkelvegg TA = Tre Avstand TAA = Tre Avstand Avstand SE = Stål Enkelvegg SA = Stål Avstand SAA = Stål Avstand Avstand -11 = 1 lag gips på begge sider -11B = 1 lag branngips på begge sider -22 = 2 lag gips på begge sider -21 = 2 lag gips på den ene siden og 1 lag gips på den andre siden. /100 = tykkelse på stenderne / = tykkelse på stendere hvor stenderne står fra hverandre. (Beskrives under TAA og SAA) -M100 = 1 lag mineralull med tykkelse 100mm -M2x50 = 2 lag mineralull med tykkelse 50mm Eksempler på vegg typer. SE-11B/100-M100 Stål Enkelvegg - 1 Lag 15mm branngips på begge sider / 100mm Stålstender - 100mm Mineralull (*H/T= 100/130mm) SA-22/100-M2x50 Stål Avstand (ZikkZakk c/c 300) - 2 Lag gips på begge sider / 100mm Stålstender - 2 lag 50mm Mineralull (*H/T=125/177mm) SAA-22/ M2x100 Stål Avstand Avstand (c/c 600) - 2 Lag gips på begge sider / 2x100mm Stålstender - 2 lag 100mm Mineralull (*H/T=240/292mm) TE-21/98-M100 Tre Enkelvegg - 2 lag på en side, og 1 lag -gips på den andre siden / 98mm Trestender - 100mm Mineralull (*H/T=98/137mm) DØR OG VINDUSARBEIDER Leveransen skal omfatte levering og montering av tilslutningsfelt;

35 Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side Tømrer og snekkerarbeider - Nødvendig festemateriell, tetting og fuging. - Monteringsdetaljer fra leverandør skal være inkludert - Og alle eksisterende åpninger skal kontrollmåles før produksjon

36 YTTERVEGGER QY UTSKIFTING AV KLEDNINGSBORD I HEL LENGDE PÅ VEGG TRESLAG: FURU KJERNEVEDANDEL: Annen kjernevedandel - må spesifiseres BEARBEIDET OVERFLATE: Annen overflate - må spesifiseres Lokalisering: Utv. kledning - tårn Type kledning og profil: dobbelfalsa furupanel Dimensjoner bord: som gml. kledning,sjå skisse Avstand mellom spikerslag: Omfang utskifting: Etter behov v/skade, råte Utforming av skjøt: Nei Enhetspris/lm lm 1, QK1.113A UTLEKTING FOR KLEDNING UTVENDIG Lokalisering: Alle yttervegger minus tårn Type kledning: dobbelfalsa furupanel Dimensjon lekter: 36x48 mm, spikerslag a) Omfang og prisgrunnlag: Skiftest om nødvendig pga, skade, råte b) Materialer: tre Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 20-4 Enhetspris/lm lm 1, QY2.523 UTSKIFTING AV DEL AV KLEDNINGSBORD PÅ VEGG Lokalisering: Yttervegg, nordre korvegg over tak til sakresti Type kledning og profil: dobbelfalsa furupanel,liggende stående panel Dimensjoner bord: Avstand mellom spikerslag: Omfang utskifting / kapping: Utforming av skjøt: Nei Lengde m 20,00

37 QY2.523 UTSKIFTING AV DEL AV KLEDNINGSBORD PÅ VEGG Lokalisering: Yttervegg, nordre tårnvegg over tak til sakresti + nordre sakrestivegg over tak til kor Type kledning og profil: dobbelfalsa furupanel, stående panel Dimensjoner bord: Avstand mellom spikerslag: Omfang utskifting / kapping: Utforming av skjøt: Nei Lengde m 20, QM2.13A VANNBORD AV TRE Lokalisering: Yttervegg Plassering: Type/profil: Dimensjon: a) Omfang og prisgrunnlag: Skiftes om nødvendig pga. skade, råte b) Materialer:tre :skiftes om nødvendig Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 20-5 Enhetspris /lm lm 1, QY2.1419A UTSKIFTING AV HEL STOLPE AV HELTRE FASTHETS-/SORTERINGSKLASSE: Annen fasthets-/sorteringsklasse - må spesifiseres Lokalisering: Pilastere, utv. kledning, skipet Dimensjoner stolpe: a) Omfang og prisgrunnlag: Skiftes dersom skadet eller råte b) Materialer: tre : skiftes om nødvendig Enhetspris/lm lm 1,00

38 QY2.536A UTSKIFTING AV UNDERPANEL Lokalisering:Yttervegg, bak kledning Type underpanel: bjelkelag Dimensjoner bord: a) Omfang og prisgrunnlag: Dersom nødvendig pga. skade, råte b) Materialer:tre Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 20-6 Enhetspris/lm lm 1, INNERVEGGER SB ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL MONTASJE: SOM ISOLASJONSSYSTEM TYKKELSE: 100 mm Lokalisering: Kaldloft over sakresti Rnr 10, vegg mot kor Rnr 11 Krav til fysiske egenskaper: Nei Isolert areal m 2 12, SB ISOLERING AV BINDINGSVERKSVEGG MED LØS CELLULOSEFIBER TYKKELSE: 50 mm Lokalisering: I hht Rombehandlingsskjema- vegg RB-Ve. Alle vegger i dagens sakresti Rnr 10, Kor Rnr 11 og skip Rnr 12 Krav til fysiske egenskaper: Montasje: Nei Isolert areal m 2 471,00

39 SF1.221 VINDSPERRESJIKT PÅ VEGG Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 20-7 Lokalisering: Mellom bjelkelag og isolasjon innervegg + mellom innvendig panel og isolasjon Materiale: papp Tykkelse: Skjøtemetode: Nei Areal m 2 920, BE INNERVEGG MED BINDINGSVERK AV TRE BRANNKLASSE: USPESIFISERT LYDREDUKSJONSTALL, R w: INGEN KLEDNING - SIDE 1: TREPANEL UNDERKLEDNING - SIDE 1: TREPANEL TYPE BINDINGSVERK: ENKELT DIMENSJON: 48 mm x 123 mm ISOLASJONSTYKKELSE: 50 mm UNDERKLEDNING - SIDE 2: TREPANEL KLEDNING - SIDE 2: TREPANEL Lokalisering: i hh til rombehandlingsskjema RB-Ve. Nytt, dåpssakresti Rnr13,stellerom Rnr 14 og rc wc Rnr15 Veggtykkelse: 48 mm stenderverk Vegghøyde: 2830mm Underlag: Materialkrav: Utførelseskrav: Nei Areal m 2 56,00

40 BE INNERVEGG MED BINDINGSVERK AV TRE BRANNKLASSE: USPESIFISERT LYDREDUKSJONSTALL, R w: USPESIFISERT KLEDNING - SIDE 1: TREPANEL UNDERKLEDNING - SIDE 1: UTEN TYPE BINDINGSVERK: ENKELT DIMENSJON: 48 mm x 98 mm ISOLASJONSTYKKELSE: 100 mm UNDERKLEDNING - SIDE 2: UTEN KLEDNING - SIDE 2: TREPANEL Lokalisering: i hh til Rombehandlingsskjema RB-Ve. wc Rnr 17 og Rnr18 Veggtykkelse: 48x98mm Vegghøyde: som eksisterende rom Underlag:tre Materialkrav: Utførelseskrav: Nei Areal m 2 21, QK PANEL PÅ INNVENDIG VEGG UTFØRELSESKLASSE: A KVALITETSKLASSE: 2 PROFILTYPE: PERLESTAFF ETTERFØLGENDE OVERFLATEBEHANDLING: DEKKENDE Lokalisering: i hh til Rombehandlingsskjema RB-VE. Rnr 10,11,12,13,14,15, 17 og 18 Dimensjon: Nei Lokalisering: Dimensjon: Nei Areal m 2 476,69 Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 20-8

41 PB STÅLBJELKER PROFIL: rund UTFØRELSESKLASSE: Strekkstag for å ta strekkkrefter mi. KS KN TOLERANSER: Andre toleranser - må spesifiseres Lokalisering: Avstiving langvegger i kirkeskipet Rnr 12, sjå ill. s7 Dimensjoner: 25mm Materiale: stål Antall: 3 Utførelseskrav: Nei Masse stk 3 ÅPNINGER Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side BE4.75 ÅPNINGER I INNERVEGG TYPE: BINDINGSVERKSVEGG AV TRE Lokalisering: wc, våpenhus. Rnr 17 og 18 Åpning for: Dører Åpningens dimensjon:m7x21 Veggtykkelse: 48x98mm Forsterkninger: Nei Antall stk BE4.75 ÅPNINGER I INNERVEGG TYPE: BINDINGSVERKSVEGG AV TRE Lokalisering: i hht.rombehandlingskjema RBdører-lås. Nytt sakresti Rnr 13, stellerom Rnr14, rs.wc Rnr 15 Åpning for: dører DI-13-1, DI-14-1, DI-15-1 Åpningens dimensjon: M10x21 Veggtykkelse: 48x 123mm Forsterkninger: Nei Antall stk 3

42 BE4.75 ÅPNINGER I INNERVEGG TYPE: BINDINGSVERKSVEGG AV TRE Lokalisering: Lager Rnr 04, ihht Rombehandlingsskjema RB dører -lås Åpning for: dør DI Åpningens dimensjon: M8x21 Veggtykkelse: 48x148mm Forsterkninger: Nei Antall stk 1 INVENTAR Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side QY1.171A REMONTERING AV DELPRODUKT - ANTALL Lokalisering: Sittebenker skip og galleri Delprodukt som skal remonteres: a) Omfang og prisgrunnlag: Flyttest,jmf plan 1 og 2 etg eksisterende og nytt b) Materialer: tre Antall stk QY1.171A REMONTERING AV DELPRODUKT - ANTALL Lokalisering: Koret Delprodukt som skal remonteres: Preikestol a) Omfang og prisgrunnlag: Preikestolen monterest i golvnivå i samband med forlengelse av koret. Rnr 11 og 12 b) Materialer: tre Antall RS OMBYGGING

43 QB8.71A ANDRE KONSTRUKSJONER AV HELTRE Lokalisering: galleri Rnr21 Type konstruksjon: Påbygging av rekkverk( ill.s 4) Dimensjon: ca 8cm dm Antall: a) Omfang og prisgrunnlag: Påbygging av rekkverk( ill.s 4) b) Materialer: Rundstokk av tre med messingkroker : Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side Arbeid under eitt RS QY1.171A REMONTERING AV DELPRODUKT - ANTALL Lokalisering: Koret Rnr11, Alterring Delprodukt som skal remonteres: a) Omfang og prisgrunnlag: Åpning av alterring. Alterring ønskes Oppsplittett med mulighet til å deog remontering ( jmf. ill. s 2) b) Materialer:tre :høgt kvalitetskrav Antall stk 1

44 QB8.71A ANDRE KONSTRUKSJONER AV HELTRE Lokalisering: Kor Rnr11 Type konstruksjon: ny knelebenk med trekk Dimensjon: sjå ill.s2 Antall: a) Omfang og prisgrunnlag: Ny knelebenk med trekk alterring jmf. ill. s 2 b) Materialer: : Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side Arbeid under eitt RS QB8.71A ANDRE KONSTRUKSJONER AV HELTRE Lokalisering: Kor Rnr11 Type konstruksjon: Oppussing av H-benk Dimensjon: sjå ill.s2 Antall: a) Omfang og prisgrunnlag: Oppussing av h-benk b) Materialer: Tekstil : Arbeid under eitt RS

45 QB8.71A ANDRE KONSTRUKSJONER AV HELTRE Lokalisering: Koret Rnr11 og Skip Rnr12 Type konstruksjon: Forlenging av kor mot skip.(jmf. teikning s2) Dimensjon: Antall: a) Omfang og prisgrunnlag: Korets utforming og avslutning mot kirkeskipet endres.oppbygging med tilpassa bjelkelag og golvbord i stil med gml oppusset golv i kirkeskipet.inkl. mørk eikenese fra trapp til kor (jmf. ill. s 2) b) Materialer: tre : Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side Arbeid under eitt RS QB8.71A ANDRE KONSTRUKSJONER AV HELTRE Lokalisering: Skip Rnr12 og Kor Rnr11 østre side. Type konstruksjon: Forlenging av kor mot skip.(jmf. teikning s2) Dimensjon: Antall: a) Omfang og prisgrunnlag: Bygging av rampe 1:12 fra skip Rnr 12 til koret Rnr11( jmf. plan eksisterende og nytt). Tilhøyrande forskriftsmessig handicaprekkverk b) Materialer: tre : Arbeid under eitt RS LISTER

46 QM GULVLIST MATERIALE: FURU UNDERLAG: TRE OVERFLATEBEHANDLING: FOR MALING Lokalisering: Type/profil: Dimensjon: Nei Lengde lm 94, QM TAKLIST MATERIALE: FURU UNDERLAG: TRE OVERFLATEBEHANDLING: FOR MALING Lokalisering: Type/profil: Dimensjon: Nei Lengde m 182, QY1.173A REMONTERING AV DELPRODUKT - LENGDE Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side Lokalisering: innvendige vinduer i sakresti Rnr 10, kor Rnr11 og skip Rnr 12 Delprodukt som skal remonteres: a) Omfang og prisgrunnlag: Remontering samt utforing av lister og dekkbord rundt innvendige vindu.sjå skisse s1 b) Materialer: tre : Ytterlister tas av og settes på igjen etter utforing.sjå skisse s1 Lengde lm 130,00

47 QM GULVLIST MATERIALE: FURU UNDERLAG: TRE OVERFLATEBEHANDLING: FOR LAKKERING Lokalisering: Listverk i forhold til nytt golv Type/profil: Dimensjon: Nei 20.2 Takarbeider Lengde lm 11,00 TAK Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side QY4.5A Restaurering av kledning, panel og taktro av tre a) Omfang og prisgrunnlag:taktro skiftes om nødvendig. Antatt utskifting 10% b) Materialer: Tre Enhetspris /lm lm 0,00

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske krav. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske krav. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske krav ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 151 Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN. Borettslaget Skredbakka. Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP

VEDLIKEHOLDSPLAN. Borettslaget Skredbakka. Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP VEDLIKEHOLDSPLAN Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP Borettslaget Skredbakka 3. Oppdatering mai 2012 Innhold 1 Bildedokumentasjon... 2 1.1 Vedlikeholdsobjekter... 2 2 Generelt om vedlikeholdsplan...

Detaljer

Tak Würth Norge as www.wuerth.no. e-post: kontakt@wuerth.no Ordrekontor BuTikker: gjelleråsen Oslo Økern Bærum, rud Ski Fredrikstad, rolfsøy

Tak Würth Norge as www.wuerth.no. e-post: kontakt@wuerth.no Ordrekontor BuTikker: gjelleråsen Oslo Økern Bærum, rud Ski Fredrikstad, rolfsøy ak g vegg Produktkatalog for Tak- og veggprodukter. festesystem for flate tak Innhold Tetteprodukter for tak og vegg 3 Wütop undertak og vindsperre for vertikal montasje 4 Wütop undertak og vindsperre,

Detaljer

VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE

VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE Juni 2009 VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE WWW.NORGIPS.NO FOR ALT OM PRODUKTER OG VEILEDNINGER NORGIPS NORGE AS - TLF. 33 78 48 00 - FAX. 33 78 48 51 - WWW. NORGIPS.NO HÅNDTERING GENERELT Norgips Norge

Detaljer

Bygg om, bygg nytt, bygg selv!

Bygg om, bygg nytt, bygg selv! Bygg om, bygg nytt, bygg selv! Byggeveiledning for gips og stål til din bolig Gratulerer med flere kloke valg. Først og fremst fordi du har valgt å bygge og renovere med gipsbaserte plater, men også fordi

Detaljer

VEGGER OG TAK VÅTROM Generelt om Norgips våtromssystemer

VEGGER OG TAK VÅTROM Generelt om Norgips våtromssystemer Norgips våtromssystem Badet er ofte et av de mest kostbare rommene i et bygg, dette gjelder forøvrig også for andre typer våtrom, så som vaskerom og grovkjøkken. For å oppnå et varig og problemfritt resultat,

Detaljer

SIV.ING. E. LØKJA A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER I BYGGETEKNIKK

SIV.ING. E. LØKJA A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER I BYGGETEKNIKK 1.02 Grunnarbeider..01 Eksist. matjordlag skaves av og legges i deponi på tomta Evt. overskuddsmasser blir entreprenørens eiendom og fjernes fra tomta..02 Det graves ned til u.k. betongdragere i grunnen

Detaljer

God praksis for tekking med banebelegg

God praksis for tekking med banebelegg God praksis for tekking med banebelegg 2013 Takentreprenørenes Forening, Middelthunsgate 27, 0368 Oslo Forfattere: Håvard Mellem, Vidar Jacklin, Olav Haugerud, Magne Rustand og Kjetil Eggan Byggenæringens

Detaljer

Tana Lismaveien 30 Trivelig enebolig med alt på ett plan

Tana Lismaveien 30 Trivelig enebolig med alt på ett plan Tana Lismaveien 30 Trivelig enebolig med alt på ett plan Trivelig enebolig med praktisk planløsning og alt på et plan. Boligen har lun og skjermet beliggenhet i veletablert, barnevennlig område. Gangavstand

Detaljer

Vindalsåsen trinn 2 5 selveier enebolig salgstrinn 2

Vindalsåsen trinn 2 5 selveier enebolig salgstrinn 2 Prosjektbeskrivelse Vindalsåsen trinn 2 5 selveier enebolig salgstrinn 2 Innehållsförteckning Välj det alternativ som stämmer överens med er organisation. D.v.s. extern mäklare eller intern säljare. Utgivelsesdato:

Detaljer

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket NÆROMRÅDET Flotte forhold både for liten og stor. Myrkdalen Vest I Myrkdalen er det fantastiske forhold i skibakkene. Fotograf: Svein Ulvund Snøsikkert område Gode forhold både for både langrenn og alpint

Detaljer

KVAM FOR ALTA/O. Rambøll Norge AS NO 915 251 293 MVA. Arkiv ref.: H:\Alle

KVAM FOR ALTA/O. Rambøll Norge AS NO 915 251 293 MVA. Arkiv ref.: H:\Alle KVAM KOMMUNE SIKRINGSTILTAK GARTVEIT, ØYSTESE PROSJEKTBESKRIVELSE FOR ANLEGGSARBEIDENE OPPDRAGSNR: 7080885 (RN) ALTA/O OSLO 2008-09-26 20061329-22 (NGI) Arkiv ref.: H:\Alle Prosjekter 2008\ \7080885 Gartveitt

Detaljer

Rehabilitering av rør og bad

Rehabilitering av rør og bad BØLERSKOGEN BORETTSLAG II Infoskriv nr 4/2012 21. mars 2012 Rehabilitering av rør og bad Illustrasjon: istockphoto.com Invitasjon til Informasjonsmøte Tirsdag 27.mars 2012. Bøler kirke kl. 18.00-20.00

Detaljer

produktkatalog skrå tak

produktkatalog skrå tak produktkatalog skrå tak INNHOLD Tetteprodukter for tak og vegg 3 Wütop Quadro undertak og vindsperre 4-9 Wütop Trio D Plus 10-17 Wütop DU 300 - Vindtett på rull 18-19 Wütop DB2 Dampbrems/fuktsperre 20-21

Detaljer

BRUK TRE INNE BYGGE- BESKRIVELSE. Innvendig panel. Å leve med tre

BRUK TRE INNE BYGGE- BESKRIVELSE. Innvendig panel. Å leve med tre BRUK TRE INNE BYGGE- BESKRIVELSE 31 Innvendig panel Å leve med tre 1. Å tenke på før du begynner Rommets form kan være avgjørende for hvor og hvordan du skal benytte en trepanel. Et rom virker lengre og

Detaljer

Tak over uterom og pergola

Tak over uterom og pergola BRUK TRE UTE BYGGE- BESKRIVELSE 24 Tak over uterom og pergola 1. Planlegging Når man bygger pergola eller tak over uterom i tilknytning til ytterdør eller f eks en veranda, er det viktig å tilpasse dette

Detaljer

Leggeanvisninger Tegl- og betongtakstein

Leggeanvisninger Tegl- og betongtakstein Leggeanvisninger Tegl- og betongtakstein KDH VH Snitt - 40 55 256 42 20 Snitt - 361 25 42 20 40 Innhold 25 31 Dette bør du vite før du setter igang 2 Kontroll ved mottak 3 dvarsel 3 Verktøy 4 Klargjøring

Detaljer

Kuldebroer Beregning, kuldebroverdier

Kuldebroer Beregning, kuldebroverdier Arild Gustavsen, jan Vincent thue, peter blom, arvid dalehaug, tormod aurlien, steinar grynning og Sivert Uvsløkk Kuldebroer Beregning, kuldebroverdier og innvirkning på energibruk Prosjektrapport 25 2008

Detaljer

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi September 2013 Teknisk forskrift, ENERGI Energikrav 2 Generelt Den 1. juli 2010 ble Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK)

Detaljer

PERSAUNET REKKEHUS 14 nye rekkehus på Persaunet Leir BYGGETRINN 1 Oppdragnr. 046-2005-00018 Selger/ utbygger Megler Aasen Bygg AS Notar Nybygg Midt Norge AS tlf: 73 83 33 00 Megler: Guro Humberset Hilde

Detaljer

SETTE OPP TERRASSE M/SØYLE EN KOMPLETT GJENNOMGANG FRA START TIL SLUTT

SETTE OPP TERRASSE M/SØYLE EN KOMPLETT GJENNOMGANG FRA START TIL SLUTT SETTE OPP M/SØYLE EN KOMPLETT GJENNOMGANG FRA START TIL SLUTT MATERIALLISTE DEL 1 / 18 HVA TRENGER DU AV VERKTØY? Jordbor Vater Håndsag Metermål Slegge, hakke og spade Kapp- og gjærsag Batteridrill Sirkelsag

Detaljer

INSTRUKS FOR FJERNVARMEUTBYGGING

INSTRUKS FOR FJERNVARMEUTBYGGING INSTRUKS FOR FJERNVARMEUTBYGGING Utgave mars 2015 Side 2av 70 REVISJONSOVERSIKT... 5 0 GENERELT... 7 0.1 GYLDIGHET... 7 0.2 KRAV... 7 0.2.1 NS8407:2011... 7 0.2.2 Korrespondanse, varsel og krav... 7 0.2.3

Detaljer

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer

GARASJE, BOD OG DRIFTSBYGNING

GARASJE, BOD OG DRIFTSBYGNING GRSJE, BOD OG DRIFTSBYGNING Gyldig til 1. april 2016 Norges største byggevarekjede 1, bod og driftsbygning , bod og driftsbygning Fra planlegging til endelig resultat. Vi hjelper deg gjerne. Geir Monsen

Detaljer

VEGGER MED STÅLSTENDERVERK

VEGGER MED STÅLSTENDERVERK PROSJEKTERINGSVEILENING. Sf () INNVENIGE VEGGER Juni 00 enne veiledning blir løpende oppdatert, og ny dato settes inn på sider hvor vesentlige endringer er gjennomført. Enkelte endringer i forhold informasjonerne

Detaljer

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2357 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden

Detaljer

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2356 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden 1,5 millioner tonn

Detaljer

7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme.

7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. 7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Se leveransebeskrivelse. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Havseilervegen

Detaljer

6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1

6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1 6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1 Velkommen til Tillerlandet 6 nye rekkehus der byen møter naturen 2 INNHOLD Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk hverdag 12 Kart 14 Planløsninger 16

Detaljer