TILBUDSSKJEMA: - Bok 2-1 TØMRER OG SNEKKERARBEIDER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILBUDSSKJEMA: - Bok 2-1 TØMRER OG SNEKKERARBEIDER"

Transkript

1 Prosjekt: Kvam skole Side FORSIDE KVAM SKOLE K201 BYGNINGSMESSIG TILBUDSSKJEMA: - Bok 2-1 TØMRER OG SNEKKERARBEIDER s

2 Prosjekt: Kvam skole Side Elister Hovedentreprise : Beskrivelsen Konsekvens av endring: Antas ikke å medføre prisendring Pris foreslås avtalt med byggeleder Foreslås utført etter kontraktens enhetspriser Regulerbar mengde Foreslås utført etter utføreslsedagens priser Ved: Tegn.nr. Siste korr.dato Korr. indeks Arkitekt/interiørarkitekt(ARK) Rådg. ing. bygg (RIB) Rådg. ing. VVS (RIV) Rådg. ing. EL (RIE) Landskapsarkitekt (RIL) Årsak til endring: Beskrivende tekst for endringsliste. Endringen godkjent av oppdragsgiver: Dato:.../... Sign:... Endringen består i: Kommentarer til endringer... Eventuelle komentarer fra entreprenør: Sum kr. eks. mva Dato, stempel og signatur Kontrakt enhetspriser:... Arkitekt/rådgiver Utførelsesdagens pris:... Entreprenør/leverandør Total sum for endring nummer 0 : Oversikt over Endringslister hitil Nr Spes. tekst Til prising Til signhe ferdig ARK s

3 Prosjekt: Kvam skole Side 0-2 A TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Steinkjer kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på: Kvam skole Tilbudet skal gis på grunnlag av innhold og bestemmelser i de tilbudskumenter som er listet opp i prosjektbeskrivelsen. Det vil bli avholdt offisiell tilbudsbefaring mandag kl på byggetomt Tilbudsreglene fremgår av Bok 0. Innlevering i henhold til Kunngjøringsteksten pkt IV Tilbudet skal være merket: Tilbud Kvam Skole... Det vil bli holdt tilbudsåpning i hh til Bok 0 og Doffin. Utskrift av protokoll vil bli utsendt etter evaluering av anbudene har funnet sted. NAMSOS den... Sign. s

4 Prosjekt: Kvam skole Side 0-3 B1 TILBUDSSSKJEMA 1. TILBUDSSUM I samsvar med Tilbudsdokumentene og de opplysninger og forbehold som er gitt i tilbudsbrev, tilbyr undertegnede seg å utføre de komplette arbeider og ytelser vedrørende: Tilbudssum Bok 2-1 :K201-1 Tømrer og snekkerarbeider m.v. kr... eks.mva sum eks MVA: kr... eks.mva Sum komplett inkl. MVA gir en sum: kr... inkl. mva 2. INDEKSREGULERING (NS 8405, 27.1) Dersom tilbyder ønsker tillegg for lønns- og prisstigning på arbeidene i perioden, oppgis dette som: som fast sum til kr...inkl. mva, eller som regulering etter spesifisert type boligpris- og byggekostnadsindekser hos SSB : BYGGETID Undertegnede forplikter seg til utføre arbeidet innen:... (kfr. pkt. F.2.1) s

5 Prosjekt: Kvam skole Side 0-4 B1 TILBUDSSSKJEMA TYPE/KVALITETSVURDERING. Enhet: Takstein Type/Leverandør... Vindsperre vegg/type... Vindsperre tak/type... Støpt belegg flerbrukshall leverandør... Himlingsplate Gipsplate Leverandør/type... Himlingsplate Mineralullplate Leverandør/type... Skolekjøkken/type/Leverandør... Kjøleskap/Type... Oppvaskmaskin std. /Type... Stekeovn type... Keramisk koketopp type... Microbølgeovn/Type... s

6 Prosjekt: Kvam skole Side 0-5 B1 TILBUDSSSKJEMA 5. OBLIGATORISKE DOKUMENTASJONER: Entreprenøren pliter å ha sjekket at følgende dokumenter vedlegger anbudet (Krysses av) Påkrevet! (1) Firmaattest (2) Attester for registrering i faglig register som bestemt ved lovgivning i det land hvor leverandør er etablert (3) Krav til å fremlegge skatteattest for merverdiavgift (Nasjonale krav) (4) Krav til å fremlegge skatteattest for skatt (Nasjonale krav) (5) Krav til å fremlegge egenerklæring i samsvar med forskriftens vedlegg 2 om HMS (Nasjonale krav) (Det bemerkes også at underliggende entrepriseforhold større en ,- skal fremlegge HMS erklæring. Jfr. FOA 5-16) (6) Entreprenørens samtykke: Entreprenøren har lest og forstått innholdet i Bok 0 6. UNDERSKRIFT Sted/dato:... den... Signatur:... s

7 Prosjekt: Kvam skole Side 0-6 B2 KAPITTELSAMENDRAG Tilbudsskjema Bok 2-1 Tømrer og snekker arbeider: Kapittel: kr 01 Rigg og drift 12 Tømrerarbeid 14 Vinduer 15 Dører 16 Låser, Beslag 18 Blikkenslagerarbeid 19 Metallarbeid 20 Glassarbeid 23 Himlingsarbeid 24 Fast bygginnredning 25 Bygningsm. arb. for VVS 26 Bygningsm. arb. fo Elektroinst Sum eks. mva SUM ALLE KAPITTLER FØRES I FELLES TILBUDSDOKUMENT Sted/dato:... den... Signatur:... s

8 Prosjekt: Kvam skole Side 0-7 B5 REGLER FOR REGNEARBEIDER NS 4805, 20 Endringer, 31 Regningsarbeider Alle endringer skal i hovedsak registreres og føres i E-lister, og ende i en endringsordre. Ved unntak kan endringsarbeider utføres etter nærmere avtale med byggherre selv, hans represetant. Det skal for slike arbeider føres arbeidslister, påført timer forbruk og materialkost inkl. påslagsprosent. Timepris kr eks. mva. Formann... eks. mva. Arbeider... eks. mva. Læregutt/Lærling... Påslag for materialer... Påslag for andre kostnader... % % Alle faktorer og timepriser er eksklusive merverdiavgift. s

9 Prosjekt: Kvam skole Side 0-8 B7 UNDERENTREPRENØRER OG SAMARBEIDENDE FIRMA NS 8405 pkt.15 Bruk av underentreprenør Som grunnlag for kontraktsarbeidene foreligger det tilbud fra- /evt. vil samarbeide bli opprettet med følgende firmaer, håndverkere eller leverandører som firmaet antas å benytte. Underentreprenører med leveranse større en ,- skal føres opp i dette skjema, samt levere HMS erklæring fra respektive entreprenør'(er) FAG FIRMA s

10 01 Rigg og drift Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter. Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver). Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante. Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger 01.2 AV1.1A KOMPLETT RIGG FOR EGET KONTRAKTARBEID Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Gjelder for egene og for felles ytelser som beskrevet i bok 0 "Forhold på byggeplass, G1. Hovedbedriftens ansvar" samt nedrigging Prosjekt: Kvam skole Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift Rund sum RS 01.3 AV2.1A KOMPLETT DRIFT AV BYGGEPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Varighet: Hele anleggstiden. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Gjelder for egene og for felles ytelser som beskrevet i bok 0 "Forhold på byggeplass, G1. Hovedbedriftens ansvar" Rund sum RS Akkumulert Kapittel 01 Rigg og drift:

11 01.4 AS1.1A AVSLUTTENDE BYGGRENGJØRING Type rom: Alle bygg/rom Arealangivelse: Alle bygg/rom Krav til renhet: Kvalitetsnivå 3 Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Gjelder for egene og for felles ytelser som beskrevet i bok 0 "Forhold på byggeplass, G1. Hovedbedriftens ansvar" Prosjekt: Kvam skole Side 01-2 Kapittel: 01 Rigg og drift Rund sum RS 01.5 AM1.31A HOVEDBEDRIFT Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Rund sum RS Sum Kapittel 01 Rigg og drift:

12 Prosjekt: Kvam skole Side Bygning, generelt GENERELT Begrepsforklaringer: Veiledning til elementnummerering. For Arkitekt og entreprenør: Definisjon av arkiveringskode for vegg elementer. For beskrivelse av veggtyper er det Nordgips sin produktkatalog som ligger til grunnen for typebeskrivelse og oppbygging av vegger. NB! Nødvendige hjørnebeslag, forsterkninger mm. skal være inkludert i posten. All brann- og lydtetting av vegger mot tilslutende konstruksjoner skal være inkludert i prisen og utført i hh til anvisning fra gipsleverandør. Tegnforklaringer vegg typer: TE = Tre Enkelvegg TA = Tre Avstand TAA = Tre Avstand Avstand SE = Stål Enkelvegg SA = Stål Avstand SAA = Stål Avstand Avstand -11 = 1 lag gips på begge sider -11B = 1 lag branngips på begge sider -22 = 2 lag gips på begge sider -21 = 2 lag gips på den ene siden og 1 lag gips på den andre siden. /100 = tykkelse på stenderne / = tykkelse på stendere hvor stenderne står fra hverandre. (Beskrives under TAA og SAA) -M100 = 1 lag mineralull med tykkelse 100mm -M2x50 = 2 lag mineralull med tykkelse 50mm Eksempler på vegg typer. SE-11B/100-M100 Stål Enkelvegg - 1 Lag 15mm branngips på begge sider / 100mm Stålstender - 100mm Mineralull (*H/T= 100/130mm) SA-22/100-M2x50 Stål Avstand (ZikkZakk c/c 300) - 2 Lag gips på begge sider / 100mm Stålstender - 2 lag 50mm Mineralull (*H/T=125/177mm) SAA-22/ M2x100 Stål Avstand Avstand (c/c 600) - 2 Lag gips på begge sider / 2x100mm Stålstender - 2 lag 100mm Mineralull (*H/T=240/292mm) TE-21/98-M100 Tre Enkelvegg - 2 lag på en side, og 1 lag -gips på den andre siden / 98mm Trestender - 100mm Mineralull (*H/T=98/137mm) DØR OG VINDUSARBEIDER Leverandør av dører i yttervegg skal være tilsluttet Norsk Dør og Vindus Kontroll eller dokumentere tilsvarende sertifiseringsordning. Alle krav i NDVK skal tilfredsstilles. Vindus, Dør og port leverandør sørger for s

13 Prosjekt: Kvam skole Side Bygning, generelt Alt glass i utvendige fasader skal benytte solreflekterende glass 50/25 U-verdi bedre eller lik 1,2 F1 sikkerhetsglass for glass med sprosse høyde <800mm Leveransen skal omfatte levering og montering av tilslutningsfelt; - Nødvendig festemateriell, tetting og fuging. - Monteringsdetaljer fra leverandør skal være inkludert - Og alle eksisterende åpninger skal kontrollmåles før produksjon s

14 12.22 Bæresystemer QE4.10A STOLPER AV LIMTRE FASTHETSKLASSE: VALGFRI Lokalisering: Svalganger Dimensjoner (b x h x l): 140x140 l=2,6m-3,2m Festemåte: Skjult innfesting med SFS-intec WT-T skruer mot limtre bjelke Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Males med 3 strøk maling ca10m² b) Materialer c) Utførelse Alle festemåter skal foregå skjult. ingen beslag skal være synlige d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Prosjekt: Kvam skole Side 12-3 Kapittel: 12 Tømrerarbeid Antall stk QB4.20A BJELKER AV HELTRE FASTHETS-/SORTERINGSKLASSE: VALGFRI Lokalisering: Skråkiler lagt oppå limtrebjelke Dimensjoner (b x h x l): x48 (Skrå 18,32 ) Festemåte: spikret til underlaget Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer c) Utførelse Lagt opå bærende vegger og limtrebjelker d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler endret til lengde meter med kiler Antall lm 67, QB4.20A BJELKER AV HELTRE FASTHETS-/SORTERINGSKLASSE: VALGFRI Lokalisering: Skråkiler lagt oppå limtrebjelke Dimensjoner (b x h x l): x48 (Skrå 16,00 ) Festemåte: spikret til underlaget Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer c) Utførelse Lagt opå bærende vegger og limtrebjelker Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

15 d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler endret til lengde meter med kiler Prosjekt: Kvam skole Side 12-4 Kapittel: 12 Tømrerarbeid Antall lm 43, QE4.20A BJELKER AV LIMTRE FASTHETSKLASSE: VALGFRI Lokalisering: Bæring av utvendige svalganger Dimensjoner (b x h x l): 140x300 Festemåte: Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Det skal prises 7 stk. bjelker med samlet løpemeter. Skal males med 3 strøk maling ca 32m² b) Materialer c) Utførelse Alle festemåter skal foregå skjult. ingen beslag skal være synlige d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Endret fra stk. til lm Antall lm 42, QE4.20A BJELKER AV LIMTRE FASTHETSKLASSE: VALGFRI Lokalisering: Bæring baserom Dimensjoner (b x h x l): 140x600 Festemåte: Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Det skal prises 2 stk. bjelker med samlet løpemeter b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Endret fra stk. til lm Yttervegger Antall lm 16, YTTERVEGGER Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

16 BE YTTERVEGG MED BINDINGSVERK AV TRE BRANNKLASSE: INGEN LYDREDUKSJONSTALL, R w: INGEN U-VERDI: 0,15 UTVENDIG KLEDNING: LUFTET TREPANEL UTLEKTING - UTSIDE: 23MM SLØYFER+36MM SPIKKERSLAG VINDSPERRE - LAG 1: PAPP (KARTONG) VINDSPERRE - LAG 2: 9 mm GIPS (GU) MATERIALE: HELTRE DIMENSJON: 48 mm x 198 mm ISOLASJONSTYKKELSE: 200 mm DAMPSPERRE: PLAST UTLEKTING - INNSIDE: 50 mm MED ISOLASJON INNVENDIG KLEDNING - LAG 1: 13 mm GIPS INNVENDIG KLEDNING - LAG 2: 13 mm HARD GIPS Lokalisering: yttervegger skolebygg Veggtykkelse: 379mm Vegghøyde: mm Underlag: Materialkrav: Utførelseskrav: Areal m 2 429, BE YTTERVEGG MED BINDINGSVERK AV TRE BRANNKLASSE: INGEN LYDREDUKSJONSTALL, R w: INGEN U-VERDI: INGEN KRAV UTVENDIG KLEDNING: LUFTET TREPANEL UTLEKTING - UTSIDE: 23MM SLØYFER+36MM SPIKKERSLAG VINDSPERRE - LAG 1: PAPP (KARTONG) VINDSPERRE - LAG 2: 9 mm GIPS (GU) MATERIALE: HELTRE DIMENSJON: Det skal benytte eksisterende vertikalstaver i takopplett på taksperrer ISOLASJONSTYKKELSE: INGEN DAMPSPERRE: UTEN UTLEKTING - INNSIDE: 50 mm MED ISOLASJON INNVENDIG KLEDNING - LAG 1: UTEN INNVENDIG KLEDNING - LAG 2: UTEN Lokalisering: yttervegger skolebygg Veggtykkelse: 304mm Vegghøyde: 2100mm Underlag: Materialkrav: Utførelseskrav: Areal m 2 93,55 Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid: Prosjekt: Kvam skole Side 12-5 Kapittel: 12 Tømrerarbeid

17 TB6.79A BEHANDLING PÅ UTVENDIG UHØVLET KLEDNING BEHANDLING: GRUNNING 1 STRØK MALING Lokalisering: kledning på yttervegger Type panel: tømmermannspanel Dimensjon: Materialer: Tre Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag - bordkledning pre-malest 2 strøk før levering på byggeplass. - males 1 strøk og flekkes etter montering b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Prosjekt: Kvam skole Side 12-6 Kapittel: 12 Tømrerarbeid Areal m 2 522, ÅPNINGER I YTTERVEGGER BE3.75 ÅPNINGER I YTTERVEGG TYPE: BINDINGSVERKSVEGG AV TRE Lokalisering: yttervegger skolebygg Åpning for: Dør Åpningens dimensjon: M10x21 Veggtykkelse: 379mm Forsterkninger: i hh til leverandør Antall stk BE3.75 ÅPNINGER I YTTERVEGG TYPE: BINDINGSVERKSVEGG AV TRE Lokalisering: yttervegger skolebygg Åpning for: Dør Åpningens dimensjon: M13x21 Veggtykkelse: 379mm Forsterkninger: i hh til leverandør Antall stk BE3.75 ÅPNINGER I YTTERVEGG TYPE: BINDINGSVERKSVEGG AV TRE Lokalisering: yttervegger skolebygg Åpning for: Vindu Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

18 Åpningens dimensjon: M8x21 Veggtykkelse: 379mm Forsterkninger: i hh til leverandør Antall stk BE3.75 ÅPNINGER I YTTERVEGG TYPE: BINDINGSVERKSVEGG AV TRE Lokalisering: yttervegger skolebygg Åpning for: Vindu Åpningens dimensjon: M5x15 Veggtykkelse: 379mm Forsterkninger: i hh til leverandør Antall stk BE3.75 ÅPNINGER I YTTERVEGG TYPE: BINDINGSVERKSVEGG AV TRE Lokalisering: yttervegger skolebygg Åpning for: Vindu Åpningens dimensjon: M8x15 Veggtykkelse: 379mm Forsterkninger: i hh til leverandør Antall stk BE3.75 ÅPNINGER I YTTERVEGG TYPE: BINDINGSVERKSVEGG AV TRE Lokalisering: yttervegger skolebygg Åpning for: Vindu over dører Åpningens dimensjon: M10x3 Veggtykkelse: 379mm Forsterkninger: i hh til leverandør Antall stk BE3.75 ÅPNINGER I YTTERVEGG TYPE: BINDINGSVERKSVEGG AV TRE Lokalisering: yttervegger skolebygg Åpning for: Glassfasade Åpningens dimensjon: ca. 7,6x3,35m Veggtykkelse: 379mm Forsterkninger: i hh til leverandør Antall stk 1 Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid: Prosjekt: Kvam skole Side 12-7 Kapittel: 12 Tømrerarbeid

19 12.24 Innervegger INNVENDIGE VEGGER BE INNERVEGG MED BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER BRANNKLASSE: USPESIFISERT LYDREDUKSJONSTALL, R w: USPESIFISERT KLEDNING - SIDE 1: 13 mm GIPS UNDERKLEDNING - SIDE 1: UTEN UTFØRELSESKLASSE: EXC3 TYPE BINDINGSVERK: ENKELT STEGHØYDE: 75 mm SENTERAVSTAND: 600 mm HORISONTALT SKRUEFESTE: VALGFRITT ISOLASJONSTYKKELSE: INGEN UNDERKLEDNING - SIDE 2: UTEN KLEDNING - SIDE 2: 13 mm GIPS Lokalisering: Himlingsskjørt. I hh til himlingsplaner, snitt og Vegg Schedule. Veggtykkelse: 101mm Vegghøyde: i hh til Vegg Schedule. Underlag: Materialkrav: Utførelseskrav: Areal m 2 12, BE INNERVEGG MED BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER BRANNKLASSE: EI60 LYDREDUKSJONSTALL, R w: 44 db KLEDNING - SIDE 1: 13 mm HARD GIPS UNDERKLEDNING - SIDE 1: 13 mm GIPS UTFØRELSESKLASSE: EXC3 TYPE BINDINGSVERK: FORSKJØVET STEGHØYDE: 125 mm SENTERAVSTAND: 600 mm HORISONTALT SKRUEFESTE: VALGFRITT ISOLASJONSTYKKELSE: 50 mm UNDERKLEDNING - SIDE 2: 13 mm GIPS KLEDNING - SIDE 2: 13 mm HARD GIPS Prosjekt: Kvam skole Side 12-8 Kapittel: 12 Tømrerarbeid Lokalisering: Veggtykkelse: Vegghøyde: Underlag: Materialkrav: Utførelseskrav: SA-22/100 M50 177mm i hh til Vegg Schedule Areal m 2 419,45 Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

20 BE4.76 ÅPNINGER I INNERVEGG TYPE: BINDINGSVERKSVEGG AV TYNNPLATEPROFILER Lokalisering: åpning i vegg SA-22/100 M50 Åpning for: vindu Åpningens dimensjon: M18x8 Veggtykkelse: 177mm Forsterkninger: i hh til leverandør Antall stk BE4.76 ÅPNINGER I INNERVEGG TYPE: BINDINGSVERKSVEGG AV TYNNPLATEPROFILER Lokalisering: åpning i vegg SA-22/100 M50 Åpning for: vindu Åpningens dimensjon: M10x12 Veggtykkelse: 177mm Forsterkninger: i hh til leverandør Antall stk BE4.76 ÅPNINGER I INNERVEGG TYPE: BINDINGSVERKSVEGG AV TYNNPLATEPROFILER Lokalisering: åpning i vegg SA-22/100 M50 Åpning for: dør Åpningens dimensjon: M18x21 Veggtykkelse: 177mm Forsterkninger: i hh til leverandør Antall stk BE4.76 ÅPNINGER I INNERVEGG TYPE: BINDINGSVERKSVEGG AV TYNNPLATEPROFILER Lokalisering: åpning i vegg SA-22/100 M50 Åpning for: dør Åpningens dimensjon: M10x21 Veggtykkelse: 177mm Forsterkninger: i hh til leverandør Antall stk 1 Prosjekt: Kvam skole Side 12-9 Kapittel: 12 Tømrerarbeid Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

21 BE INNERVEGG MED BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER BRANNKLASSE: EI60 LYDREDUKSJONSTALL, R w: 44 db KLEDNING - SIDE 1: 13 mm HARD GIPS UNDERKLEDNING - SIDE 1: 13 mm GIPS UTFØRELSESKLASSE: EXC3 TYPE BINDINGSVERK: ENKELT STEGHØYDE: 75 mm SENTERAVSTAND: 600 mm HORISONTALT SKRUEFESTE: VALGFRITT ISOLASJONSTYKKELSE: 50 mm UNDERKLEDNING - SIDE 2: 13 mm GIPS KLEDNING - SIDE 2: 13 mm HARD GIPS Prosjekt: Kvam skole Side Kapittel: 12 Tømrerarbeid Lokalisering: Veggtykkelse: Vegghøyde: Underlag: Materialkrav: Utførelseskrav: SE-22/75 M50 127mm i hh til Vegg Schedule Areal m 2 628, BE4.76 ÅPNINGER I INNERVEGG TYPE: BINDINGSVERKSVEGG AV TYNNPLATEPROFILER Lokalisering: åpning i vegg SE M50 Åpning for: dør Åpningens dimensjon: M10x21 Veggtykkelse: 127mm Forsterkninger: i hh til leverandør Antall stk BE4.76 ÅPNINGER I INNERVEGG TYPE: BINDINGSVERKSVEGG AV TYNNPLATEPROFILER Lokalisering: åpning i vegg SE M50 Åpning for: dør Åpningens dimensjon: M13x21 Veggtykkelse: 127mm Forsterkninger: i hh til leverandør Antall stk BE4.76 ÅPNINGER I INNERVEGG TYPE: BINDINGSVERKSVEGG AV TYNNPLATEPROFILER Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

22 Lokalisering: åpning i vegg SE M50 Åpning for: dør Åpningens dimensjon: M14x21 Veggtykkelse: 127mm Forsterkninger: i hh til leverandør Antall stk BE4.76 ÅPNINGER I INNERVEGG TYPE: BINDINGSVERKSVEGG AV TYNNPLATEPROFILER Lokalisering: åpning i vegg SE M50 Åpning for: dør Åpningens dimensjon: M16x21 Veggtykkelse: 127mm Forsterkninger: i hh til leverandør Antall stk BE4.76 ÅPNINGER I INNERVEGG TYPE: BINDINGSVERKSVEGG AV TYNNPLATEPROFILER Lokalisering: åpning i vegg SE M50 Åpning for: dør Åpningens dimensjon: M18x21 Veggtykkelse: 127mm Forsterkninger: i hh til leverandør Antall stk BE4.76 ÅPNINGER I INNERVEGG TYPE: BINDINGSVERKSVEGG AV TYNNPLATEPROFILER Lokalisering: åpning i vegg SE M50 Åpning for: dør Åpningens dimensjon: M8x21 Veggtykkelse: 127mm Forsterkninger: i hh til leverandør Antall stk BE4.76 ÅPNINGER I INNERVEGG TYPE: BINDINGSVERKSVEGG AV TYNNPLATEPROFILER Lokalisering: åpning i vegg SE M50 Åpning for: foldevegg Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid: Prosjekt: Kvam skole Side Kapittel: 12 Tømrerarbeid

23 Åpningens dimensjon: M35x24 Veggtykkelse: 127mm Forsterkninger: i hh til leverandør Antall stk BE4.76 ÅPNINGER I INNERVEGG TYPE: BINDINGSVERKSVEGG AV TYNNPLATEPROFILER Lokalisering: åpning i vegg SE M50 Åpning for: vindu Åpningens dimensjon: M8x18 Veggtykkelse: 127mm Forsterkninger: i hh til leverandør Antall stk BE4.76 ÅPNINGER I INNERVEGG TYPE: BINDINGSVERKSVEGG AV TYNNPLATEPROFILER Lokalisering: åpning i vegg SE M50 Åpning for: vindu Åpningens dimensjon: M6x18 Veggtykkelse: 127mm Forsterkninger: i hh til leverandør Antall stk BE4.76 ÅPNINGER I INNERVEGG TYPE: BINDINGSVERKSVEGG AV TYNNPLATEPROFILER Lokalisering: åpning i vegg SE M50 Åpning for: vindu Åpningens dimensjon: M7x18 Veggtykkelse: 127mm Forsterkninger: i hh til leverandør Antall stk BE4.76 ÅPNINGER I INNERVEGG TYPE: BINDINGSVERKSVEGG AV TYNNPLATEPROFILER Lokalisering: åpning i vegg SE M50 Åpning for: vindu Åpningens dimensjon: M12x12 Veggtykkelse: 127mm Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid: Prosjekt: Kvam skole Side Kapittel: 12 Tømrerarbeid

24 Forsterkninger: i hh til leverandør Antall stk BE4.76 ÅPNINGER I INNERVEGG TYPE: BINDINGSVERKSVEGG AV TYNNPLATEPROFILER Lokalisering: åpning i vegg SE M50 Åpning for: vindu Åpningens dimensjon: M9x12 Veggtykkelse: 127mm Forsterkninger: i hh til leverandør Antall stk BE4.76 ÅPNINGER I INNERVEGG TYPE: BINDINGSVERKSVEGG AV TYNNPLATEPROFILER Lokalisering: åpning i vegg SE M50 Åpning for: vindu Åpningens dimensjon: M10x12 Veggtykkelse: 127mm Forsterkninger: i hh til leverandør Antall stk BE4.76 ÅPNINGER I INNERVEGG TYPE: BINDINGSVERKSVEGG AV TYNNPLATEPROFILER Lokalisering: åpning i vegg SE M50 Åpning for: vindu Åpningens dimensjon: M6x12 Veggtykkelse: 127mm Forsterkninger: i hh til leverandør Antall stk BE4.76 ÅPNINGER I INNERVEGG TYPE: BINDINGSVERKSVEGG AV TYNNPLATEPROFILER Lokalisering: åpning i vegg SE M50 Åpning for: vindu Åpningens dimensjon: M10x10 Prosjekt: Kvam skole Side Kapittel: 12 Tømrerarbeid Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

25 Veggtykkelse: 127mm Forsterkninger: i hh til leverandør Antall stk BE INNERVEGG MED BINDINGSVERK AV TRE BRANNKLASSE: EI60 LYDREDUKSJONSTALL, R w: 55 db KLEDNING - SIDE 1: 13 mm HARD GIPS UNDERKLEDNING - SIDE 1: 13 mm GIPS TYPE BINDINGSVERK: DOBBELT DIMENSJON: 48 mm x 98 mm ISOLASJONSTYKKELSE: 200 mm UNDERKLEDNING - SIDE 2: 13 mm GIPS KLEDNING - SIDE 2: 13 mm HARD GIPS Lokalisering: TAA-22/100 2xM50 Veggtykkelse: 248mm Vegghøyde: i hh til Vegg Schedule Underlag: Materialkrav: Utførelseskrav: Areal m 2 9, BE INNERVEGG MED BINDINGSVERK AV TRE BRANNKLASSE: EI15 LYDREDUKSJONSTALL, R w: 35 db KLEDNING - SIDE 1: 13 mm HARD GIPS UNDERKLEDNING - SIDE 1: 13 mm GIPS TYPE BINDINGSVERK: ENKELT DIMENSJON: 48 mm x 73 mm ISOLASJONSTYKKELSE: 50 mm UNDERKLEDNING - SIDE 2: 13 mm GIPS KLEDNING - SIDE 2: 13 mm HARD GIPS Lokalisering: TE-22/73 M50 Veggtykkelse: 125mm Vegghøyde: i hh til Vegg Schedule Underlag: Materialkrav: Utførelseskrav: Areal m 2 88, BE4.76 ÅPNINGER I INNERVEGG TYPE: BINDINGSVERKSVEGG AV TYNNPLATEPROFILER Lokalisering: åpning i vegg TE-22/73 M50 Åpning for: dør Åpningens dimensjon: M10x21 Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid: Prosjekt: Kvam skole Side Kapittel: 12 Tømrerarbeid

26 Veggtykkelse: 125mm Forsterkninger: i hh til leverandør Antall stk BE4.76 ÅPNINGER I INNERVEGG TYPE: BINDINGSVERKSVEGG AV TYNNPLATEPROFILER Lokalisering: åpning i vegg TE-22/73 M50 Åpning for: vindu Åpningens dimensjon: M8x18 Veggtykkelse: 125mm Forsterkninger: i hh til leverandør Antall stk BE INNERVEGG MED BINDINGSVERK AV TRE BRANNKLASSE: EI60 LYDREDUKSJONSTALL, R w: 44 db KLEDNING - SIDE 1: 13 mm HARD GIPS UNDERKLEDNING - SIDE 1: 13 mm GIPS TYPE BINDINGSVERK: ENKELT DIMENSJON: 48 mm x 148 mm ISOLASJONSTYKKELSE: 100 mm UNDERKLEDNING - SIDE 2: 13 mm GIPS KLEDNING - SIDE 2: 13 mm HARD GIPS Lokalisering: TE-22/148 M50 Veggtykkelse: 200mm Vegghøyde: i hh til Vegg Schedule Underlag: Materialkrav: Utførelseskrav: Areal m 2 26, BE INNERVEGG MED BINDINGSVERK AV TRE BRANNKLASSE: EI60 LYDREDUKSJONSTALL, R w: 52 db KLEDNING - SIDE 1: 13 mm HARD GIPS UNDERKLEDNING - SIDE 1: 13 mm GIPS TYPE BINDINGSVERK: ENKELT DIMENSJON: 48 mm x 198 mm ISOLASJONSTYKKELSE: 200 mm UNDERKLEDNING - SIDE 2: 13 mm GIPS KLEDNING - SIDE 2: 13 mm HARD GIPS Lokalisering: TE-22/198 M50 Veggtykkelse: 250mm Vegghøyde: i hh til Vegg Schedule Underlag: Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid: Prosjekt: Kvam skole Side Kapittel: 12 Tømrerarbeid

27 Materialkrav: Utførelseskrav: Areal m 2 16, BE INNERVEGG MED BINDINGSVERK AV TRE BRANNKLASSE: EI60 LYDREDUKSJONSTALL, R w: 52 db KLEDNING - SIDE 1: 13 mm HARD GIPS UNDERKLEDNING - SIDE 1: 13 mm GIPS TYPE BINDINGSVERK: DOBBELT DIMENSJON: 48 mm x 148 mm ISOLASJONSTYKKELSE: 200 mm UNDERKLEDNING - SIDE 2: 13 mm GIPS KLEDNING - SIDE 2: 13 mm HARD GIPS Lokalisering: TAA-22/148 2xM100 Veggtykkelse: 248mm Vegghøyde: i hh til Vegg Schedule Underlag: Materialkrav: Utførelseskrav: Areal m 2 17, BE A INNERVEGG MED BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER BRANNKLASSE: EI60 LYDREDUKSJONSTALL, R w: 44 db KLEDNING - SIDE 1: 13 mm HARD GIPS UNDERKLEDNING - SIDE 1: 13 mm GIPS UTFØRELSESKLASSE: EXC3 TYPE BINDINGSVERK: DOBBELT STEGHØYDE: 100 mm SENTERAVSTAND: 600 mm HORISONTALT SKRUEFESTE: VALGFRITT ISOLASJONSTYKKELSE: 50 mm UNDERKLEDNING - SIDE 2: 18mm OSB-PLATE KLEDNING - SIDE 2: 13 mm HARD GIPS Prosjekt: Kvam skole Side Kapittel: 12 Tømrerarbeid Lokalisering: Veggtykkelse: Vegghøyde: Underlag: Materialkrav: Utførelseskrav: Andre krav: SAA-22/100 M50 182mm i hh til Vegg Schedule a) Omfang og prisgrunnlag: vegger for montering av skolekjøkken. b) Materialer: 18mm OSB-plate legges på den side av veggen hvor innredning skal monteres c) Utførelse Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

28 d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Prosjekt: Kvam skole Side Kapittel: 12 Tømrerarbeid Areal m 2 153, BE A INNERVEGG MED BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER BRANNKLASSE: EI60 LYDREDUKSJONSTALL, R w: 44 db KLEDNING - SIDE 1: 2 lag x 13mm HARD GIPS UNDERKLEDNING - SIDE 1: 13mm OSB-PLATE UTFØRELSESKLASSE: EXC3 TYPE BINDINGSVERK: DOBBELT STEGHØYDE: 100 mm SENTERAVSTAND: 600 mm HORISONTALT SKRUEFESTE: VALGFRITT ISOLASJONSTYKKELSE: 50 mm UNDERKLEDNING - SIDE 2: 13mm OSB-PLATE KLEDNING - SIDE 2: 2 lag x 13mm HARD GIPS Lokalisering: Veggtykkelse: Vegghøyde: Underlag: Materialkrav: Utførelseskrav: Andre krav: SAA-33/100 M50 207mm i hh til Vegg Schedule a) Omfang og prisgrunnlag: vegger for montering av skolekjøkken. b) Materialer: 18mm OSB-plate legges på den side av veggen hvor innredning skal monteres. NB! Det skal i tillegg monteres en ekstra plate på hver side, slik at det tilsammen blir 6 lag med plater. c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Areal m 2 54,83 FORSTERKNINGER I INNERVEGGER QB8.21 SPIKERSLAG - LENGDE Lokalisering: I veggen bak kjøkken for SFO rom A113 For feste av: kjøkkeninnredning SFO Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

29 Dimensjon: i hh til kjøkkentegning Lengde m 2, QB8.21A SPIKERSLAG - LENGDE Lokalisering: I veggen bak interaktive tavler ( se Møbleringsplan) For feste av: Tavler og smart board i klasse og baserom Dimensjon: Høyde fra gulvet mm Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler: monteres i alle vegger der tavler henger i hel vegglengde Prosjekt: Kvam skole Side Kapittel: 12 Tømrerarbeid Lengde m 66, Lokalisering: I veggen bak kjøkken for SFO rom A113 For feste av: kjøkkeninnredning SFO Dimensjon: i hh til kjøkkentegning Dekker QJ2.2110A BÆRENDE UNDERGULV AV PLATER, 1 LAG MATERIALE: SPONPLATER MED NOT OG FJÆR UTFØRELSE: VALGFRI Lokalisering: Type: Tykkelse: Underlag: Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag skal inkluderer opplekting fra undergurter 48x198mm b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Areal m 2 59,00 Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

30 BE A DEKKE MED BJELKELAG AV TREBASERTE MATERIALER BRANNKLASSE: R30 LYDREDUKSJONSTALL, R w: USPESIFISERT TRINNLYDREDUKSJON: USPESIFISERT ABSORBSJONSFAKTOR: USPESIFISERT GULVBELEGG: UTEN UNDERGULVSPLATE: UTEN MATERIALE I BJELKELAG: HELTRE DIMENSJON: Undergurt takstoler SENTERAVSTAND: 600 mm ISOLASJON: MINERALULL UNDERKLEDNING I HIMLING - LAG 1: 15 mm BRANNGIPSPLATE UNDERKLEDNING I HIMLING - LAG 2: INGEN KLEDNING I HIMLING: UTEN Lokalisering: undertak i sidefløyer av skolen Dekketykkelse: Største spennvidde: Underlag: Materialkrav: Utførelseskrav: Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag - Legging av himling under takstoler i plant omeråde. høyde til UK sperrer = 3,5m Nødvendige forsterkninger må legges der vegger støter opp mot dekke. b) Materialer - Isolasjon 200mm m/pappir - Isolasjon 200mm - diffusjonssperre 0,15mm - elektriker lekter ihht. produsentens leggeanvisning (EI 30) - 15mm branngips c) Utførelse - I hht. gipsplateprodusentens leggeanvisning - Strimling og sparkling av skjøter og overgang til vegger i hh til brannkrav. d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Areal m 2 504,80 Prosjekt: Kvam skole Side Kapittel: 12 Tømrerarbeid Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

31 BE A DEKKE MED BJELKELAG AV TREBASERTE MATERIALER BRANNKLASSE: R30 LYDREDUKSJONSTALL, R w: USPESIFISERT TRINNLYDREDUKSJON: USPESIFISERT ABSORBSJONSFAKTOR: USPESIFISERT GULVBELEGG: UTEN UNDERGULVSPLATE: UTEN MATERIALE I BJELKELAG: HELTRE DIMENSJON: Undergurt takstoler SENTERAVSTAND: 600 mm ISOLASJON: MINERALULL UNDERKLEDNING I HIMLING - LAG 1: 15 mm BRANNGIPSPLATE UNDERKLEDNING I HIMLING - LAG 2: INGEN KLEDNING I HIMLING: UTEN Lokalisering: Dekketykkelse: Største spennvidde: Underlag: Materialkrav: Utførelseskrav: Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag - Legging av himling under takstoler i plant omeråde. høyde til UK sperrer = 3,5m Nødvendige forsterkninger må legges der vegger støter opp mot dekke. b) Materialer - Isolasjon 200mm m/pappir - Isolasjon 200mm - 48x198mm nedforing - diffusjonssperre 0,15mm - elektriker lekter ihht. produsentens leggeanvisning (EI 30) - 15mm branngips c) Utførelse - I hht. gipsplateprodusentens leggeanvisning - Strimling og sparkling av skjøter og overgang til vegger i hh til brannkrav. d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Prosjekt: Kvam skole Side Kapittel: 12 Tømrerarbeid Areal m 2 24,00 Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-2 ARK

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-2 ARK FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-2 ARK - Mur- og Flisarbeider - Tømmer- og Snekkerarbeider - Blikkenslagerarbeider - Malerarbeider Prosjekteringsgruppe PGL/ARK - Espen

Detaljer

VEMUNDVIK KIRKE REHABILITERING

VEMUNDVIK KIRKE REHABILITERING Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 00-1 NS 3420 Versjon 4 VEMUNDVIK KIRKE REHABILITERING K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: Bygning ARK Prosjekt: Vemundvik kirke rehabilitering Side 00-2 01

Detaljer

K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1

K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1 Nybygg Abel Meyers gt. 14 Private boliger med utleieleiligheter. 06.02.2012 Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 00-1 01 Forside K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1 Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B]

Detaljer

Vedrørende tilbud Buksnes skole.

Vedrørende tilbud Buksnes skole. Til Tilbydere Buksnes skole ref:tilbudsbrev juli 2006.DOC/SEL e-mail: post@aursark.no Namsos 24.07.2006 Vedrørende tilbud Buksnes skole. Viser oversendte tilbudsdokumenter. Tilbudsbefaring vil ikke bli

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 19 Metallarbeid Side 19

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 19 Metallarbeid Side 19 Kap.: 19 Metallarbeid Side 19 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 19 Metallarbeid Redigering av beskrivelsen Postnummersystemet er KK.BBB.LL, der - KK er kapittelnummer

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 1

SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 1 SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 1 D01 BESRIVENDE DEL BYGNING... 4 20.0 BYGNING GENERELT... 4 20.1 Ansvar for prosjektering og utførelse... 4 20.2 Standarder og forskrifter... 5 20.3 Universell

Detaljer

BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE

BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE FUNKSJONSBESKRIVELSE Rev. Beskrivelse Dato Sign A Tekst for referanser til overflater og materialer er

Detaljer

Tårnet barnehage. Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune

Tårnet barnehage. Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune Tårnet barnehage Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune 15.10.2012 Side 00-1 01 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Vikna kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på: Elektro- og teletekniske anlegg

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Dører, porter og luker Brannteknisk klassifisering

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Dører, porter og luker Brannteknisk klassifisering SBC NO 021 4. utgave mai 2011 (Erstatter 3. utgave juni 2005) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Dører, porter og luker Brannteknisk klassifisering

Detaljer

TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT

TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT Oppdragsgiver Hurum Kommune Rapporttype Ark Bygningsbeskrivelse 2014-11-14 Vedlegg 1.1 TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT 3 (23) TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT Oppdragsnr.:

Detaljer

K 401 Sulitjelma skole

K 401 Sulitjelma skole VSO CONSULTING 0 K 401 Sulitjelma skole Nytt tilbygg og ombygging Elektro- og teletekniske anlegg. Fauske kommune 12.09.2011 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE VSO CONSULTING BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

Detaljer

Idéhus formular ID 060513, side 1 av 15

Idéhus formular ID 060513, side 1 av 15 Idéhus formular ID 060513, side 1 av 15 Innhold Standard leveransebeskrivelse inneholder følgende hovedposter: A - Grunn-, betong-, mur- og pussarbeider B - Byggesett (byggematerialer) 1) Yttervegger 2)

Detaljer

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE 1 KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 Beskrivelse med masseberegning K 401 ELEKTRO Rådgivere: ARK - Og Arkitekter as RIB/ RIBr/ RIE/ RIM/ RIV - Cowi AS RIAKU

Detaljer

Utbyggingsenheten. Prosjekteringsanvisning barnehager

Utbyggingsenheten. Prosjekteringsanvisning barnehager Utbyggingsenheten Prosjekteringsanvisning barnehager PA 10201 rev. 6.0-01.08.2011 Side: 2 av 32 Rev.: 6, 01.08.2011 INNHOLD side 0 ORIENTERING...3 0.1 Generelt...3 0.2 Ansvar for innkjøp av inventar og

Detaljer

Hytter i fantastiske omgivelser!

Hytter i fantastiske omgivelser! HYTTER VED SJØEN Eivindvik, Sollibotn Hytter i fantastiske omgivelser! Velkommen til Aktiv Eiendomsmegling. Vi er en av Norges største eiendomsmeglerkjeder, målt i antall formidlinger. Vi tilbyr tjenester

Detaljer

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader S. nr. 7191/92 SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader TILBUDSMATERIALE FOR TOTALENTREPRISE utarbeidet av: oktober 2013 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Sameiene Blindernveien 2 og 4 inviterer

Detaljer

BYGGEHÅNDBOK FOR BÆRUM KOMMUNE

BYGGEHÅNDBOK FOR BÆRUM KOMMUNE i BYGGEHÅNDBOK FOR BÆRUM KOMMUNE Utgave 2005 m/revisjoner, oppdatert 2011 ii INNHOLDSFORTEGNELSE MÅL OG HENSIKT... iv HISTORIKK... iv OPPBYGGING, BRUK OG VEDLIKEHOLD... iv MÅLGRUPPE / BRUKERE... iv SPROSEDYRER....

Detaljer

Innhold. Ord og uttrykk i denne beskrivelsen. A - Grunn-, betong-, mur- og pussarbeider. B - Byggesett (byggematerialer)

Innhold. Ord og uttrykk i denne beskrivelsen. A - Grunn-, betong-, mur- og pussarbeider. B - Byggesett (byggematerialer) Innhold Standard leveransebeskrivelse inneholder følgende hovedposter: A - Grunn-, betong-, mur- og pussarbeider B - Byggesett (byggematerialer) 1) Yttervegger 2) Innervegger 3) Etasjeskiller/himling 4)

Detaljer

Innhold BESKRIVELSE AV SPESIELLE UTTREKK 26. SORTIMENTSOVERSIKT - vinduer og dører 30-31

Innhold BESKRIVELSE AV SPESIELLE UTTREKK 26. SORTIMENTSOVERSIKT - vinduer og dører 30-31 Leveransebeskrivelse for boliger 15.01.2014 Innhold ORIENTERING 3 TEGNINGSSYMOLER 4 FSDESYMOLER 5 EGREPER I PLN- OG YGNINGSLOVEN 6 ENERGIRUK OG INNEKLIM 7 LEVERNSEESKRIVELSE Kap. Serviceytelser 8 Kap.

Detaljer

Håndbok teknisk informasjon

Håndbok teknisk informasjon Håndbok teknisk informasjon Gipsplatekonstruksjoner Fagmessig utføring av gipsplatekonstruksjoner. Forord Dette heftet er en kortfattet veiledning til prosjekterende, planleggere og utførende. Det er tatt

Detaljer

MYRAMARKA 48, REHABILITERING OG TILBYGG TIL BOLIG Enkel bygningsteknisk beskrivelse

MYRAMARKA 48, REHABILITERING OG TILBYGG TIL BOLIG Enkel bygningsteknisk beskrivelse Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Til: Aktuelle tilbydere Trondheim, 09.09.2013 MYRAMARKA 48, REHABILITERING OG TILBYGG TIL BOLIG Enkel bygningsteknisk beskrivelse

Detaljer

NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007)

NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007) NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007) Isolering Den beste energien er den som ikke ble produsert. Den som ble igjen som

Detaljer

for KVADRATRIUM Tindefjell-Jotunheim-Beito-Storefjell-Trysil

for KVADRATRIUM Tindefjell-Jotunheim-Beito-Storefjell-Trysil Generell Byggesettbeskrivelse Pr. 15.1.2013 Leveranser i henhold til Teknisk Forskrift 2010 for KVADRATRIUM Tindefjell-Jotunheim-Beito-Storefjell-Trysil Tyrolerhus AS - org.nr. 985 238 855 - Postboks 101-3201

Detaljer

C BLIKKENSLAGER- OG VENTILASJONSMATERIELL 6 1. TAKRENNER OG PIPEBESLAG 6 2. VENTILASJONSANLEGG 6 3. SENTRALSTØVSUGER 6

C BLIKKENSLAGER- OG VENTILASJONSMATERIELL 6 1. TAKRENNER OG PIPEBESLAG 6 2. VENTILASJONSANLEGG 6 3. SENTRALSTØVSUGER 6 Innhold HVA ER EN LEVERANSEBESKRIVELSE? 2 INNLEDENDE PRESISERINGER 2 A GRUNN- OG BETONGARBEIDER 3 B BYGGEMATERIALER OG UTSTYR 3 1. ETASJESKILLER 3 2. YTTERVEGGER 3 3. INNVENDIGE VEGGER 4 4. TAKVERK 4 5.

Detaljer

Konstruksjonsguide 1 Tak Yttervegger

Konstruksjonsguide 1 Tak Yttervegger Konstruksjonsguide Tak Yttervegger FUNDAMENTER ETASJESKILLERE TAK KJELLERVEGGER YTTER- VEGGER GULV PÅ GRUNN SKILLEVEGGER FUNDAMENTER ETA- SJESKILLERE TAK KJELLERVEGGER YTTERVEGGER GULV PÅ GRUNN SKILLEVEGGER

Detaljer

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag.

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø Kommune. ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Namsos Mai 2003 Y:\-2002\2002-04 - Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc (02.10.02)

Detaljer

Nordbohus byggesystem Basis leveransebeskrivelse Versjon 12: 17.10.2011

Nordbohus byggesystem Basis leveransebeskrivelse Versjon 12: 17.10.2011 1 av 14 Partene Tiltakshaver: Tiltakshaver: Fødselsnr.: Fødselsnr.: Adresse: Postnr: Poststed: Byggeadresse: Postnr: Poststed: Leverandør: Foretaksnr.: Beskrivelsen gjelder for Nordbohus type: Leveransen

Detaljer

VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE

VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE Juni 2009 VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE WWW.NORGIPS.NO FOR ALT OM PRODUKTER OG VEILEDNINGER NORGIPS NORGE AS - TLF. 33 78 48 00 - FAX. 33 78 48 51 - WWW. NORGIPS.NO HÅNDTERING GENERELT Norgips Norge

Detaljer

Enebolig med utleiedel Austtunleitet 4

Enebolig med utleiedel Austtunleitet 4 Enebolig med utleiedel Austtunleitet 4 Pris kr. 6 900 000 Prisberegningsdato 01.02.09. Det vil bli prisstigning frem til byggestart iht. SSB. Prosjektnr. 07012 Beskrivelse pr. 05.05.2009 Tegningsliste

Detaljer

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser) Innholdsfortegnelse A. Tilbudsinnbydelse... 3 B. Prosjektet... 4 B1. Innledning... 4 B2.

Detaljer