Knut Buen. Å starte pensjonssparing tidlig i livet er lurt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Knut Buen. Å starte pensjonssparing tidlig i livet er lurt"

Transkript

1 Markedskommentar Stadig flere tegn bekrefter et globalt oppsving. Oppgangen er bred, ettersom både privat forbruk og investeringer innen industrien etter mange års tørke nå øker, sier Ragnhild Wiborg i kommentaren. Å starte pensjonssparing tidlig i livet er lurt Mange vil få betydelig lavere inntekt som pensjonist. Ved å spare et mindre beløp i måneden, kan en person få relativt store tillegg til den ordinære pensjonen. Det skyldes økonomiens sterkeste lov. En 3-åring med en månedlig innbetaling på i underkant av 1. kroner, vil ved fylte 67 år kunne få et månedlig tilskudd til pensjonsinntekten på 1. kroner i ti år. KUNDEPOST B Robur Contura - krydder i en langsiktig portefølje Det kan passe bra med Robur Contura som et ekstra krydder i et langsiktig spareopplegg, sier forvalter nders Ramsten i Contura. Templeton Emerging Markets Fund Selv om de nye markedene har sett en del volatilitet i de siste månedene, tror vi ikke at denne er kraftig nok til å endre den langsiktige veksten i markedene, sier Dr. Mark Mobius i Templeton. Egenforvaltede fond verdiutvikling 1. halvår 24 Fond i fond verdiutvikling 1. halvår 24 Konkurranse: Vinn kr 5, i fondsandeler helt uten anstrengelse! Se baksiden Fremtidens folketrygd Mange sider ved det nye pensjonssystemet er uavklart, men det vil sannsynligvis berøre alle som er født etter 195. Det går ganske klart mot en løsning der det er større sammenheng mellom det den enkelte har betalt inn og pensjonen sammenliknet med dagens folketrygd. En person med gjennomsnittlig arbeidsinntekt og 4 års opptjening, vil kunne få en pensjon i folketrygden på rundt 5 prosent av den gjennomsnittlige lønnsinntekten før skatt. I tillegg er det slik at dersom man ønsker å gå av tidligere enn ved 67 år, blir pensjonen kraftig avkortet. Mange Knut Buen multikunstneren fra Tuddal som synes det er moro å spare i ODIN-fond Favorittmat: Favorittdrikke: Favorittmusikk: Favorittprogram på TV: Beste sommerminne: Klar kjøttsuppe Vann og kaffe Klassisk musikk for å høre på. Utøver selv folkemusikk. Dagsrevyen Vanskelig å si, men jeg hadde en spesiell fin opplevelse på Ullensvang Hotell i mai for ett par år siden med bl.a. en kirkekonsert 17. mai. uten annen pensjon enn folketrygden, vil dermed oppleve et betydelig inntektsbortfall den dagen de blir pensjonister. Den enkelte må selv ta et større ansvar for egen pensjonsinntekt, særlig hvis man ikke har pensjonsordning på jobben forts side 5 Hvorfor investerte du i ODIN-fond? Jeg har spart i fond i mange år, men vært i andre fond enn ODIN. Jeg må innrømme at jeg var misfornøyd med avkastningen i disse fondene. Jeg har fulgt litt med på ODIN også, og sett at fondene hadde bra avkastning. Det var derfor ikke vanskelig å bestemme seg for å flytte andelene fra de fondene jeg sparte i og inn i ODIN-fond etter at jeg hadde en samtale med rådgiveren min i SpareBank 1. Jeg er godt fornøyd med denne flyttingen. Har fått tilbake den egenkapitalen jeg «tapte» i de andre fondene. Følger du med hvordan fondene utvikler seg? Ja, jeg følger litt med i ftenposten og noen andre aviser. I tillegg har jeg veldig god kontakt med rådgiveren min, Geir Skjønnegård, i SpareBank 1 Kongsberg. Hva betyr den kontakten du har med rådgiveren din i banken? For meg er det viktig å ha en samtalepartner som bryr seg om meg og min økonomi. Jeg tror alle har et forhold til penger, også de som minst vil være ved det. Er det noen som maser etter penger er det nettopp de som samtidig forbanner dem. For meg er det viktig å forts. side 4

2 Utsiktene for aks FOTO: KJELL O. STORVIK Stort behov for langsiktig sparing! Pensjonskommisjonens innstilling tidligere i år har satt behovet for langsiktig sparing i fokus. ksjefond er langsiktig sparing i sin enkleste og mest fleksible form. En spareavtale i aksjefond er kanskje den mest effektive pensjonssparingen du kan ha. Har du lang tidshorisont på sparingen din, er det ikke store sparebeløpet som skal til for å få en betydelig «tilleggspensjon» til Folketrygden og en eventuell tjenestepensjon. Egenforvaltede aksjefond Selv om aksjemarkedene har svingt en del denne våren, og media har fremstilt naturlige korreksjoner i aksjemarkedene som dramatiske, har de egenforvaltede aksjefondene hatt en avkastning mellom 25,78% (ODIN Offshore) og 7,14% (ODIN Eiendom) i perioden Mange selskaper er fortsatt moderat priset, og vi finner derfor fortsatt mange gode investeringsmuligheter i Norge, Norden og de globale bransjene vi følger. Dette legger grunnlaget for en fortsatt god avkastning i fondene. Spareavtaler Å ha spareavtale er en god måte å utnytte svingningene i markedet på til sin fordel. Faller aksjekursene får den som har spareavtale flere andeler for samme månedsbeløp. Erfaringene våre er dessverre at få bestemmer seg for å investere når markedene er urolige. Noen blir så bekymret at de innløser sine andeler, men de fleste holder fast ved den langsiktigheten de hadde når de investerte. Er du en av de som sparer månedlig? Kanskje tiden nå er inne for å heve sparebeløpet dersom dette har stått uendret en stund. Fortsatt god sommer! Verdensøkonomien er inne i en god utvikling. Mange selskaper ser en klar bedring i inntjeningen. Det ligger til rette for en økning i aksjekursene fremover. Etter vår oppfatning har aksjemarkedet reagert overdrevent på negative nyheter i første halvår. Dette har overskygget den grunnleggende positive utviklingen som finner sted hos selskapene. Etter flere år med kostnadskutt kommer nå veksten på inntektssiden. ODIN Forvaltning har som investeringsfilosofi å velge selskaper som vi etter grundige analyser mener er undervurderte. Vi legger vekt på de fundamentale forholdene i selskapene, og skjeler ikke til hva andre investorer gjør. Det at ODIN-fondene gjennomgående har slått de respektive referanseindeksene over tid (i tillegg også i ett kortere perspektiv), mener vi bekrefter at vår investeringsfilosofi fungerer, sier ODINs investeringsdirektør, Ragnhild Wiborg. Moter i aksjemarkedet Ved flere anledninger det siste halve året har aksjemarkedet falt kraftig etter at investorer har reagert på ulike nyheter. ksjekursene har etter vår mening falt mer enn det var grunnlag for. Samtidig har det kommet ekstremt mye penger inn til forvaltere av hedgefond som aggressivt jager avkastning, og som generelt sett har en mer kortsiktig horisont. ndre institusjoner som investerer indeksnært må da henge seg på kortsiktige spekulative bølger. Dette forsterker svingningene i aksjemarkedet og markedet blir mer motebetinget. Moten har svingt mye i første halvår: Den brede amerikanske indeksen S&P 5 falt 1,4 prosent 28. januar i år da sentralbanksjef lan Greenspan uttalte seg mindre bastant om at styringsrenten ville bli holdt lav. Den 2. april ga han, i en tale til Senatets bankkomité, signaler om at styringsrenten ville kunne gå opp. Dette førte til at S&P 5-indeksen falt 1,6 prosent det største prosentvise fallet for en dag siden september 23. Greenspans uttalelser burde imidlertid ikke ha vært en stor nyhet. Det hadde ligget lenge i kortene at en gradvis renteøkning ville komme når konjunktursituasjonen tilsa det. Den 3. juni ble renten satt opp med,25 prosentpoeng, men da reagerte aksjemarkedene kun opp. Ved utgangen av april uttalte statsminister Wen Jiabao i Kina at myndighetene ville forsøke å bremse den kraftige økonomiske veksten. I 23 vokste økonomien med i overkant av 9 prosent. Tiltakene skulle dempe risikoen for en overoppheting senere. Nyheten ble tolket negativt. Investorene solgte seg ned, og det førte til store kursfall på de asiatiske markedene. Senere har investorer endret sine oppfatninger om de kinesiske tiltakene. Nå ses de i større grad som fornuftige tiltak. Vi var overrasket over de kortsiktige markedsreaksjonene. Tross muligheten for noe lavere vekst enn forrige år, vil Kina oppleve enestående høye vekstrater, og fortsatt være et lokomotiv for verdensøkonomien. For inneværende år anslås det at Kina står for i overkant av 7 prosent av samlet eksportverdi i verden. Det er nesten en dobling fra 2, da Kinas eksportandel var nede i 4 prosent. I mai økte kinesisk eksport med 33 prosent sammenliknet med samme måned året før. De seneste månedene har økningen i oljeprisen vært tema i aksjemarkedet. Ved flere anledninger falt aksjemarkedet kraftig på oljerelaterte nyheter. Etter vår oppfatning har uroen vært overdrevet. For det første er ikke oljeprisen spesielt høy målt i reelle termer. Figur 1 viser oljeprisen per fat nominelt og målt i 24-dollar siden begynnelsen av 197-tallet. Målt i dagens dollarverdi var oljeprisen over 1 dollar fatet i For det andre er olje-avhengigheten betydelig lavere enn for noen tiår tilbake. De siste ukene har oljeprisen falt. Figur 1. Oljepris i dollar per fat. Nominell og reell pris (24-priser). Månedstall. Nominell oljepris Reell oljepris Kilde: EcoWin Leif Ola Rød dministrerende direktør ODIN Forvaltning S ODIN Forvaltning S Dronning Mauds gate 11 NO-25 Oslo Telefon Telefax Org.nr ODIN Fonder Stureplan 13 SE Stockholm Telefon Telefax et selskap i SpareBank 1 Trykk: DRESS-TRYKK S Lay-out: Plein S Opplag: 227. Juli 24 HLVÅRSRPPORT 24

3 sjemarkedet er lyse Det globale bildet er positivt både på kort og lang sikt Det globale oppsvinget brer om seg. Særlig økonomisk oppgang i US og sia, inklusive både Japan og Kina, bidrar til at veksten internasjonalt tar seg opp. I US ligger det an til en BNP-vekst på mellom 4 til 5 prosent i år, noe som er godt over trendveksten i amerikansk økonomi. Den kinesiske økonomien fortsetter å vokse i høyt tempo, selv etter at myndighetene har iverksatt tiltak for å hindre overoppheting. Europa ser ut til å være på vei ut av lavkonjunkturen, selv om det er regionale forskjeller. I Tyskland er det foreløpig relativt få lyspunkter. De nordiske økonomiene er i klar bedring. Selv om prisveksten tiltar i mange land, er den fortsatt på et svært moderat nivå. Det er imidlertid positivt at frykten for deflasjon mer eller mindre er ryddet av veien. For ikke lenge siden var deflasjon en av markedets største bekymringer. Noe økende inflasjon vil trekke i retning av gradvis økende renter. Men aksjemarkedet har allerede diskontert inn noe høyere renter, og tåler dermed et noe høyere rentenivå uten at aksjer generelt kan betraktes som overvurdert. Dessuten må vi huske at grunnen til høyere renter er at økonomien vokser, og det er neppe negativt for selskapenes inntjening. Vi er også positive til global økonomisk vekst og dermed også aksjemarkedet i et langsiktig perspektiv. Stadig flere tegn tyder på at verdensøkonomien er i en bedre «helsemessig» situasjon enn på lenge. De siste 15 årenes stadig sterkere globalisering og frihandel der rivingen av Berlinmuren i 1989 kan symbolisere starttidspunktet har lagt grunnlaget for stabil prisstigning og høy global vekst på lang sikt. Økt produktivitet sikrer høyere inntjening i selskapene. Globaliseringen medvirker samtidig til sterk konkurranse internasjonalt, noe som bidrar til å presse prisene ned. Utviklingen i selskapene Med ODINs investeringsfilosofi er det av avgjørende betydning å få første-hånds kjennskap til selskapene vi investerer i. Dette halvåret har vi blant annet besøkt selskaper innen papirindustrien, verkstedsindustrien, gruveindustrien og olje- og offshoreindustrien. Det er for tiden sterk etterspørsel rettet mot papirindustrien. Papirprisene har i det siste økt både i US og Japan. Kapasitetsutnyttingen innen denne industrien er godt over 9 prosent (avispapir) i Europa. Dette er gode nyheter for selskaper som UPM, Billerud, Stora Enso og Norske Skog, som vi har i våre fond. Innen metallindustrien er det også lysere utsikter. Kontraktsprisene for stål gikk opp rundt 2 prosent i Europa fra andre til tredje kvartal. Volumet stiger, og det bidrar til økte priser. Også andre metallpriser stiger. Global stålproduksjon vokste i underkant av 6 prosent i mai sammenliknet med samme måned i fjor. I Kina er etterspørselen etter metaller noe dempet etter innstramningene i vår, men dette blir mer enn oppveid av økt etterspørsel etter disse produktene fra resten av verden, særlig fra Nord-merika. Det rapporteres om at sluttkunder er bekymret for at de ikke får nok volum. Vi ser også at leveringstider i US øker. Det gjør at metallindustrien kan ta høyere priser. Dette er positivt for lønnsomheten for metallselskaper som finske Rautaruukki og Outokumpu samt de svenske selskapene SSB og Boliden som finnes i våre aksjeporteføljer. Den økte globale etterspørselen fører til at selskapene har behov for å investere. Det ligger an til økte kapitalinvesteringer i mange industrinæringer. Finske Metso, som leverer til gruveog papirindustrien samt finske Kone og KCI, som bl a leverer kraner til industrien og havner, er dermed godt posisjonert. Selv om oljeprisene har gått ned noe i det siste, er nivået fortsatt så høyt at det gir svært god lønnsomhet i oljeselskapene. Oljeselskapene må øke sin leteaktivitet for å klare å opprettholde sin produksjon, og vi ser at oljeinvesteringene tiltar. Dette er godt nytt for selskaper som leverer til oljeindustrien. Vi har allerede sett at riggratene og supplyratene har steget. Både Smedvig, et ledende norsk oljeserviceselskap, og det norske shippingselskapet Farstad, har god vekst i inntjeningen. Containerratene har også gått opp rundt 1-15 prosent i år. Når samtidig volumet stiger med 1-15 prosent, slår det positivt ut for blant annet det danske rederiet. P. Møller-Mærsk, de sørkoreanske shippingselskapene Hanjin Shipping og HMM, og det nederlandske Nedlloyd som er selskaper vi har i ODIN Maritims portefølje. Konklusjon Stadig flere tegn bekrefter et globalt oppsving. Oppgangen er bred, ettersom både privat forbruk og investeringer innen industrien etter mange års tørke nå øker. Mange selskaper har vært gjennom en tung periode med kostnadskutt. Balansene i selskapene er nå vesentlig forbedret. Økt etterspørsel innen en rekke bransjer fører til betydelig bedring i kontantstrømmen og lønnsomheten i selskapene. Vi har opprettholdt et positivt markedssyn gjennom det siste året. Den siste tids utvikling underbygger vår tro på aksjemarkedet. Det er fremfor alt positive selskapsresultater som vil trekke aksjekursene videre oppover. «Nyhetene» nevnt innledningsvis var ikke «så» negative som aksjemarkedet umiddelbart diskonterte inn. Risiko for geopolitisk uro, uventet store renteøkninger og andre sjokk er alltid til stede, men samlet sett mener vi at mange selskaper innen ulike bransjer fortsatt er billige når man velger å «grave» på selskapsnivå isteden for å følge aksjemarkedets motesvingninger. HLVÅRSRPPORT 24

4 forts. fra side 1 snakke med folk som har et fornuftig forhold til økonomi. Det er jo slik at en helst ikke skal snakke om det som går bra, men det synes jeg er noe stort tull. For meg er kontakten min i banken både rådgiver og samtalepartner. Når det gjelder fondsmarkedet er det ingen som kan forutse katastrofer i verden som kan påvirke utviklingen av aksjene. Jeg vil si det slik at «Børsen er fullstendig avhengig av katedralen», og går det dårlig med «moralen i katedralen» så går det rett ned med alt. Spelemannprisvinner flere ganger, innehar St. Olavsorden Ridder av 1. klasse, dikter, komponist, rosemaler, plateprodusent, lydtekniker, designer, kåsør, eiendomsbesitter, mottar kunstnerlønn fra Staten Hvorfor passer fondsparing for deg? Bygde-Norge i dag er i en vanskelig situasjon. Vi merker at eiendomsretten begynner å bli veldig presset fra samfunnets side. Se bare på tomtespørsmålet. Nå går flere partier på Stortinget inn for å ta store verdier fra grunneierne til fordel for tomtefesterne. Det er riktig at det er en balanse i dette, men det er langt derifra til å ta hele merverdien. Dette er litt av grunnen til at jeg sparer i fond. Jeg vil at pengene mine skal jobbe litt i næringslivssammenheng og sparer jeg i fond er jeg med på å utvikle næringsdrift uten selv å være stor bedriftseier. Jeg har lært meg at alt i livet har sin egenverdi, også økonomi. Å se at en lykkes og har positive opplevelser økonomisk har større betydning enn det folk vil være ved. En kan godt ta noen smeller, men det er en deilig følelse når økonomien vokser uten at det går utover noen. Når det gjelder fondene mine så tar jeg ut overskudd når jeg tror de er på topp. En vet jo aldri når det går litt ned igjen, så jeg synes det er greit å få med meg den gode avkastningen. Har du en plan med sparingen din? Jeg fordeler sparingen min på flere ting både i bank, i fond og i eiendom. Inntekten fra salg av tomter kunne sikkert stått i banken hvis det var rente, men slik det er nå må en jo nesten betale for å ha penger i banken. Jeg liker «å virke» med pengene mine. Det blir ikke noe «servering» av bare å sitte der uten å gjøre noe selv. Jeg har skog, og hogger når jeg selv ønsker det uansett om jeg trenger det eller ikke. Jeg er av den oppfatning at hvis jeg bare sitter på død kapital hele livet, så har jeg på en måte ikke levd. Jeg har ikke medvirket, og ikke tatt sjanser. Jeg har behov for å kjenne at jeg lever deltakelse er viktig for meg. Blir det virkelig dårlige tider hjelper det ikke å ha penger i madrassen heller. Jeg synes det er hyggelig å være med «på leken», og det er ikke nødvendig at det går bra hele tiden. Det er klart jeg er redd for å tape pengene jeg har tjent på ærlig arbeid, med jeg tror og ser for meg at jeg skal ha det godt som pensjonist når den tiden kommer. Listen blir lang når en skal beskrive Knut Buen. Dette er en kar som absolutt har «mange strenger å spille på». Jeg er heldig som har fått muligheten til å kunne leve av min egen utøvelse. Både av hardingfelespill, rosemaling og formidling av kultur. Jeg har utgitt 13 produksjoner av kassetter, CD etc. Jeg har laget ca 1 viser med tekst og tone, har komponert 3 slåtter, har over 3 verk innmeldt i Tono. Noe av musikken min er laget for kor, annet for korps. Det er viktig å være allsidig hvis en skal kunne leve av musikken. Jeg synes nyskapning er viktig. Fra Roskilde festivalen til Notodden Blues Festival Konsertprogrammet ditt er ganske spesielt til å være hardingfelespiller. I fjor deltok du på Roskildefestivalen sammen med Gåte, i år skal du spille på Notodden Blues Festival Dette er moro, skjønner du. Tenk å få lov til å bruke hardingfela i flere sammenhenger enn tradisjonell folkemusikk. Det er viktig å være der de store brukergruppene av musikken finnes. Jeg begynte tidlig å eksperimentere med moderne musikere både innenfor blues, jazz og klassikk musikk. Har bl.a. spilt sammen i verk med rne Nordheim. Det var veldig hyggelig å bli spurt av Gåte om å spille sammen med dem på Roskilde. En folkemusiker det er en person som tar vare på nedarvet nasjonalmusikk. Etnisk musikk som har vært i distriktet i lenger tid. En skal ikke gå vekk fra tradisjonsformidlingen og ivaretakelsen av tradisjonen i folkemusikken, men en skal være med på å videreutvikle den til nye generasjoner. Folkemusikk er et ord på den musikken som ikke er ny, men som har vært lenge i landet. Midt opp i alle musikken har du også tid til rosemaling... Dette er en familietradisjon. Familien min stammer fra den kjente rosemalingsfamilien Lurås på Tinn. Min tippoldefar var søskenbarn med den kjente Thomas Lurås. Jeg er oppkalt etter spillemenn og rosemalere. Knut-navnet i slekta har vært rosemalere og spillemenn i mange generasjoner, og det fikk jeg høre fra jeg var liten. Løpet var lagt allerede da jeg ble født og fikk navnet Knut. I dag kaller unge foreldre barna helst opp etter amerikanske filmstjerner. Jeg synes mange bryr seg for lite om familietradisjoner. Det er sikkert moro ei stund, men det er ingen framtid. Jeg føler at eg har en forankring i verdenskulturen. Vet du ingenting om røtter blir det veldig tilfeldig på mange måter. Har du forankring i nasjonale verdier lærer du hva det betyr for andre nasjoner og andre folk. Det blir ikke mye tid for deg til å sitte på stabburstrappa og klunke på hardingfela i hverdagen? Å, en får da tid til det en helst vil. Det kan være tider da jeg har konserter fra en til fire/fem ganger pr. uke. Jeg reiser dit folk vil ha meg. Ellers går tiden med til plateproduksjoner, rosemaling, drive med lydteknikk, grafisk design, tekstskriving, forvaltning av eiendommene mine, forberede kåseri og konserter. Jeg har også god kontakt med pressen, så jeg skriver mange artikler og gir intervjuer. Fordelen min er at jeg ikke er fast ansatt noe sted. Jeg møter til faste oppdrag selvfølgelig, men jeg har anledning til å ta meg fri en mandag. Jeg leser mye. Selv om jeg ligger og hviler så jobber jeg. Lager tekster og toner. Er jeg sjuk benytter jeg også anledningen til å lese ei bok. Jeg liker ikke å ligge og være uvirksom. Jeg liker å tilføre meg nye kunnskaper. Hva gjør du hvis du virkelig slapper av? Å slappe av for meg er å skape en behagelig atmosfære. Være med kone og barn og ta en god middag, eller bare være hjemme og ha fri. Fri betyr ikke at en ikke skal gjøre noe, men ikke å bli kommandert av noen. Å kunne bestemme over seg selv er det viktigste. Til slutt en Knut Buen historie til ODIN-fonds lesere. Etter å ha snakket om børsen som kan gå både opp og ned, så kan kanskje denne historien passe: En god venn av meg Jørgen Tjønnstaul spellemann og småbruker fra Rauland var ofte på turne rundt i kring. Han var en original folkekunstner og kjapp i replikken. En dag han satt på bussen på vei fra Dalen til Rauland var det en kar som spurte han: «E du på turne att no, Jørgen. Nei, eg e på tur uppat no.» HLVÅRSRPPORT 24

5 forts fra side 1 (tjenestepensjonsavtale), sier sjefsøkonom Tormod ndreassen i SpareBank 1 Gruppen. For mange kan det være greit at inntekten går ned som pensjonist. Men mange har kanskje et ønske om å opprettholde levestandarden og ha økonomisk frihet, det være seg til å skifte ut bilen fra tid til annen, til å reise, bruke penger på familie osv. Vi ser også en økende tendens til at mange eldre har lån og at egenandelene på legebesøk og helsepleie har økt. Behovet for inntekt er derfor ikke nødvendigvis så mye lavere ved pensjonering, sier ndreassen. Økonomiens sterkeste lov Det kan være lurt å tenke pensjonssparing tidlig i livet. Det skyldes økonomiens sterkeste lov, den såkalte «rentes-rente» effekten. Den innebærer at man får avkastning ikke bare av årlig sparebeløp, men også på avkastningen fra tidligere års sparing og avkastning. I tabellen nedenfor vises det hvor mye den enkelte må spare for å få henholdsvis 5., 1. og 15. kroner i tilskudd til årlig pensjonsinntekt fra fylte 67 år. Utbetalingene er omregnet til dagens kroneverdi. Det ses både på plasseringer i bank med Nødvendig månedlig sparing for å få 5., 1. og 15. kroner i månedlig utbetaling i ti år fra fylte 67 år Månedlig sparing i bank Månedlig sparing i aksjefond (5% årlig avkastning) når du er: (9% årlig avkastning) når du er: Månedlig utbetaling ved 67 år (24-kroner) 3 år 4 år 5 år 3 år 4 år 5 år 5. kroner kroner kroner Forutsetninger: kkumulert finansformue plasseres som banksparing ved starten av utbetalingsperioden. Det tas hensyn til skatt på avkastning i innbetalings- og utbetalingsperiode, men ikke formuesskatt. Sparing i aksjefond gir en utsatt skattefordel fremfor banksparing. Det ses bort fra omkostninger ved sparing i fond. Årlig inflasjonsrate er 2,5 prosent. Kilde: Cicero Consulting S Og vinneren er... Odd Jarle Olsen fra Tennskjær, var akkurat kommet hjem etter 28 dagers «tokt» som kaptein på Supplybåt i Nordsjøen da vi ringte han for å informere om at han var den heldige vinner av konkurransen i ODINs Årsrapport. Det er en travel ODIN-kunde vi møter. Når han har fri fra båten gjør han en innsats på familiens bensinstasjon. Midt mellom ekspedering av bilvask og kaffe fikk vi han på tråden: Dette var en hyggelig start på dagen, sier Odd Jarle som ble veldig overrasket over at han vant. Det er ikke hver morgen jeg får 5, i fondsandeler. Jeg har spart i fond i flere år, men har ikke akkurat blitt rik på de fondene. For ett par år siden fikk jeg tilbud om å investere i ODIN-fond, og da slo jeg til. Så langt har jeg ikke angret på det, fordi jeg har hatt en hyggelig avkastning. Jeg har imidlertid beholdt de «gamle» fondene også. Tenker som så at når jeg ikke har bruk årlig avkastning på 5 prosent, og aksjefond med årlig avkastning på 9 prosent. Det er på linje med hva avkastningen har vært historisk, sier ndreassen. En 3-åring som ønsker å få utbetalt 5. kroner (24-kroner) mer i måneden enn det folketrygd og tjenestepensjon gir når han blir pensjonist, må putte vel 1.36 kroner i måneden i banken. en på banksparing beskattes årlig. Dersom en heller sparer i aksjefond, blir nødvendig sparing betydelig lavere. På grunn av «rentes-rente» effekten vil en 4% høyere årlig avkastning ha dramatiske effekter over tid. Dessuten gir sparing i aksjefond en utsettelse av skatten siden avkastningen først beskattes ved realisasjon og «rentes-rente» effekten av dette er også betydelig. En 3-åring som ønsker 5. kroner (24- kroner) utbetalt i måneden som pensjonist, må spare i underkant av 5 kroner i måneden i aksjefond. Venter man til fylte 4 år, blir nødvendig sparing i overkant av 9 kroner. Det er altså mulig å få relativt store utbetalinger, selv med en sparing som er overkommelig for folk flest. Dessuten, desto lengre tid man sparer, desto mer sannsynlig er det at man ikke blir «truffet» sterkt av en negativ periode i aksjemarkedet, men isteden oppnår den faktiske langsiktige meravkastningen som aksjemarkedet gir. Legg eggene i flere kurver I beregningene er det for enkelhets skyld sett på nødvendig sparing dersom man enten sparer i bank eller i aksjefond. I mange tilfeller kan det være hensiktsmessig å fordele sparingen på både aksjefond og rentebærende plasseringer, sier ndreassen. Plasseringer i aksjemarkedet gir høyere avkastning på lang sikt, men er også mer utsatt for svingninger i aksjeverdiene. Ved å spare i flere former, putte eggene i flere kurver, f eks i aksjer, eiendom og bank, vil svingningene i samlet verdi bli mindre enn om man plasserer bare i aksjemarkedet eller i eiendom. Man kan bekymre seg mindre for verdiutviklingen, fordi man blir mindre utsatt for ekstreme utfall i enten rentemarkedet eller i aksjemarkedet. Pensjonssparing bør i utgangspunktet være en relativt trygg spareform. ksjesparing gir høyere avkastning i det lange løp ikke minst fordi kursene på aksjer svinger fra år til år. Når man nærmer seg pensjonsalderen, vil mange ønske å unngå den usikkerheten som ligger i slike svingninger og derfor vil det være naturlig å redusere aksjeandelen når en nærmer seg pensjonering. Den enkelte må selv finne frem til en fordeling på sparingen ut i fra en personlig avveining av hvor «sikker» en ønsker pensjonsutbetalingene skal bli. Dette kan en bankrådgiver eller investeringsrådgiver i SpareBank 1 hjelpe til med, påpeker ndreassen. For folk som har høy gjeld, kan det være hensiktsmessig å nedbetale en del av gjelden før man starter pensjonssparing. Da er man mindre utsatt dersom det skulle inntreffe en uforutsett hendelse, som for eksempel arbeidsledighet eller sykdom. Det er også en fordel å redusere gjelden til under 6 prosent innenfor lånetakst, fordi det innebærer at man da gjerne får laveste boliglånsrente i bankene, sier ndreassen. for de pengene akkurat nå, så får de stå lenger forhåpentligvis blir det en bra avkastning på disse pengene også etter hvert. De pengene jeg sparer i fond har jeg på en måte «satt bort», så de opptar meg ikke spesielt mye i hverdagen. Dette er penger jeg skal hente frem om en del år. Det er i hvert fall lite aktuelt å spare mye i banken der er det ikke mye å hente om dagen. Har på følelsen av at det er like før en blir skyldig penger hvis en sparer i bank. I min familie sparer alle i aksjefond, avslutter kaptein Odd Jarle. GRTULERER! PS. Du kan også vinne kr 5., i fondsandeler se baksiden. Spørsmål og svar om fond Hva skiller ODIN fra andre fondsforvaltere? Det er vanlig å skille mellom aktivt og passivt forvaltede aksjefond. I aktivt forvaltede, indeksuavhengige fond, er forvalternes oppgave å plukke enkeltaksjer som de mener har et potensiale for verdistigning. Målet er å slå «markedet», det vil si gi en bedre avkastning enn den aksjeindeksen (referanseindeks) som fondet måles mot. Passivt forvaltede fond (indeksfond) «kopierer» langt på vei en bestemt aksjeindeks, det vil si at fondets sammensetning av aksjer gjenspeiler den aktuelle indeksens sammensetning. Fondets målsetting er å oppnå en avkastning på linje med indeksen. ODIN er en aktiv, indeksuavhengig forvalter. Vi mener kombinasjonen av dyktige analytikere/forvaltere og dybdekunnskap om enkeltselskaper gjør det mulig å plukke «vinnerne» i aksjemarkedet, og på den måten gi våre kunder en meravkastning på lang sikt. Får jeg utbytte fra aksjefondene? Når et selskap utbetaler utbytte, er det aksjonærene som mottar dette. Ettersom det er fondet som er aksjonær, er det også fondet som mottar utbytte. På den måten får du som andelseier indirekte utbytte gjennom verdistigningen på dine andeler. Hva tror dere om markedet, og hvilke fond anbefaler dere? Våre forvaltere kommer jevnlig med råd om hva de tror om finansmarkedene samt hvilke fond de anbefaler. På våre internettsider vil du til enhver tid kunne lese oppdatert informasjon om våre fond, anbefalninger og markedet for øvrig. Ved henvendelse til oss eller en SpareBank 1 bank kan du få månedsrapporten «Hugin & Munin» her kan du se anbefalingene fra våre forvaltere. Hva er fordelen med en spareavtale? Spareavtaler, det vil si fast månedlig sparing, er en smart måte å spare på av flere grunner. For det første kan du, ved å starte sparingen tidlig, opparbeide deg en solid langsiktig kapital selv med beskjedne månedlige sparebeløp. For det andre er spareavtale i aksjefond en ypperlig måte å redusere risikoen knyttet til å kjøpe på feil tidspunkt, dvs kun å kjøpe når kursene er høye. Med en spareavtale kjøper du også når kursene er lave. Dette gir deg over tid en god gjennomsnittlig kjøpskurs på dine andeler. Hvordan kan jeg se verdien på mine andeler? Det er flere måter du kan sjekke verdien på dine fondsandeler; Dersom du har tilgang til Internett, kan du gå til våre sider Her finner du en tjeneste (under «Din konto» «Logg inn») som gir deg spesifikk informasjon om dine investeringer hvor mange andeler du har, hvor mye de er verdt, hva du betalte etc. Før førstegangs bruk, må vårt kundesenter gi deg passordtilgang til tjenesten. Det er ingen kostnader knyttet til dette. Hvis du ikke har KontoWeb vil du også finne oppdaterte kurser på våre hjemmesider. Kunder med bankkonto i SpareBank 1 får tilgang til tilsvarende informasjon gjennom Nettbanken til SpareBank 1. Dersom du ikke benytter Internett, kan du finne kursene til våre fond i flere av de større avisene og på tekst-tv. Du er også velkommen til å ringe vårt kundesenter på telefon eller ta kontakt med din rådgiver i SpareBank 1. Når skal jeg selge min andeler? Det er ikke mulig å «time» når det er riktig å selge sine andeler på samme måte som det er umulig å finne ett riktig tidspunkt for kjøp. Dersom du sparer for et bestemt formål kan det være økonomiske begrunnelser mer enn andelsverdi som bestemmer når du skal selge. Er du usikker på videre kursutvikling kan det være lurt å fordele innløsningen over tid. HLVÅRSRPPORT 24

6 Langsiktig avkastningsoversikt pr Total avkastning Gjennomsnittlig årlig avkastning, siden start Etablerings- Referanse- Referanse- ksjefond dato Fond indeks Differanse Fond indeks Differanse ODIN Norden ,67% 143,63% 2) 432,4% 14,52% 6,52% 2) 8,% ODIN Finland ,2% 168,24% 211,96% 26,3% 7,57% 18,45% ODIN Norge ,88% 269,9% 3) 62,98% 2,83% 11,49% 3) 9,34% ODIN Sverige ,63% 23,99% 4) 416,64% 23,12% 13,17% 4) 9,95% ODIN Maritim ,42% 242,83% 76,59% 15,98% 13,59% 2,39% ODIN Offshore ,58% -37,4% 16,46% -5,78% -11,27% 5,49% ODIN Eiendom ,28% 49,76% 47,52% 19,29% 11,5% 8,24% 2) 3) 4) Informasjon vedrørende referanseindeks - se nedenfor. Referanseindekser er omregnet til NOK hvor nødvendig. Carnegie Total Index Nordichar historikk tilbake til For perioden til har vi benyttet lfred Berg Nordic Index. Oslo Børs Fondindeks har historikk tilbake til For perioden til har vi benyttet Oslo Børs Total Indeks. Stockholmsbørsens Benchmark Capped Total Return Index har historikk til For perioden til har vi benyttet Stockholm Fondbørs General Index. hittil i år pr Referanse- ksjefond Fond Indeks Differanse ODIN Norden 14,53% 7,79% 6,73% ODIN Finland 13,75% 4,17% 9,58% ODIN Norge 19,24% 17,81% 1,43% ODIN Sverige 1,3% 12,32% -2,2% ODIN Maritim 19,37% 34,38% -15,1% ODIN Offshore 25,78% 19,46% 6,32% ODIN Eiendom 7,14% -,32% 7,46% Informasjon vedrørende referanseindeks - se nedenfor. Referanseindekser er omregnet til NOK hvor nødvendig. Referanseindekser ksjefond Referanseindekser ODIN Norden Carnegie Total Index Nordic (CTXNordic) ODIN Finland Helsinki Stock Exchange Portfolio Index ODIN Norge Oslo Børs Fondindeks (OSEFX) 2) ODIN Sverige Stockholmsbørsens Benchmark Capped Total Return Index (SBX Cap) 3) ODIN Maritim Orkla Enskilda's Shipping Index ODIN Offshore Philadelphia Stock Exchange Oil Service Index (OSX) ODIN Eiendom Carnegie Sweden Real Estate Index 2) 3) Carnegie Total Index Nordic har historikk tilbake til For perioden til har vi benyttet lfred Berg Nordic Index. Oslo Børs Fondindeks har historikk tilbake til For perioden til har vi benyttet Oslo Børs Total Indeks. Stockholmsbørsens Benchmark Capped Total Return Index har historikk til For perioden til har vi benyttet Stockholm Fondbørs General Index. ODIN Norden er et aksjefond som hovedsakelig investerer i aksjer som er notert på en av de nordiske aksjebørsene i Helsingfors, København, Oslo eller Stockholm. Fondet kan investere fritt i forhold til land, industrisektor og selskap. ODIN Norden har hatt en økning i andelsverdien på 14,53% hittil i 24 fra NOK 595,22 til NOK 681,68. Carnegie Total Index Nordic, målt i norske kroner, har i samme periode hatt en økning på 7,79%. Forvaltningskapitalen har hatt en økning på 12,77% fra NOK mill. til NOK mill. hittil i år. ODIN Norden VKSTNING INDEKS* DIFFERNSE Siden start (p.a.) 14,52% 6,52% 8,% Siste 6 år (p.a.) 3,62%,48% 3,14% Siste 5 år (p.a.) 9,78% -,19% 9,97% Siste 4 år (p.a.) 8,97% -12,68% 21,65% Siste 3 år (p.a.) 8,85% -2,65% 11,5% 1. halvår 24 14,53% 7,79% 6,73% 23 78,34% 4,22% 38,12% 22-26,76% -37,1% 1,34% 21-8,18% -26,24% 18,6% 2 3,62% -8,43% 12,5% ,45% 77,94% -49,49% -27,86% 12,99% -4,85% 37,9% 29,22% 8,68% 65,22% 34,79% 3,43% ,91% 13,63% -11,72% ,36% 6,64% 4,72% ,86% 46,83% 26,3% ,72% -12,92% -13,8% ,15% 4,85% -1,7% *) Referanseindeks: Carnegie Total Index Nordic. Denne indeks har historikk tilbake til For perioden til har vi benyttet lfred Berg Nordic Index. RISIKOMÅL RELTIV GEVINST RELTIVT TP Siste 5 år 89% 68% Siste 3 år 118% 88% FORVLTNINGSKPITL Pr. 3.6 NOK mill % endring i forvaltningskapital ,77% 29,21% DT PR. NDEL NOK Innløsningskurs ,27 434,5 Tegningskurs ,13 449,32 Basiskurs ,68 436,23 Høyeste basiskurs 1. halvår 728,16 436,23 Laveste basiskurs 1. halvår 64,23 32,59 NOK 1. investert fra til *) BLNSESMMENDRG NOK Markedsverdi verdipapirportefølje Bankinnskudd Uoppgjort kjøp/salg (netto) Påløpte honorarer Påløpte renter/utbytte nnet kortsiktig gjeld/fordring Fondets totale verdi BSOLUTT PRISUTVIKLING I PROSENT ODIN NORDEN LFRED BERG NORDIC INDEX ( ) CRNEGIE TOTL INDEX NORDIC ( ) Porteføljeoversikt pr % EIER- NDEL I VERDIPPIR (SELSKP) INDUSTRISEKTOR KSJER PRIS 2) (TP) KPITL SELSKPET LOKL VLUT NOK NOK NOK Norge ktiv Kapital Finansieringsselskaper , ,8% 4,7% Bergesen D.Y. B Rederi 92 17, ,3%,15% Cermaq Matvarer , ,63% 1,6% DSND Inc. Olje og naturgass , ,81% 2,77% Farstad Shipping Energiutstyr og tjenester , ,58% 3,15% Fjord Seafood Matvarer , ,42% 4,58% Fred Olsen Energy Energiutstyr og tjenester , ,24% 1,92% 4.5 % Fred Olsen Energy 4/9 Energiutstyr og tjenester , ,26% - Golar LNG Limited Rederi , ,84%,62% Hafslund Kraftforsyning 85 3, ,6%,36% Hafslund B Kraftforsyning , ,4%,36% 11% I.M. Skaugen sa 1/8 Rederi 8 24, ,37% - Nera Kommunikasjonsutstyr , ,14% 2,82% Norsk Hydro Industrielle konglomerater , ,41%,6% Norske Skogindustrier Papir- og skogbruks produkter , ,62% 1,14% Northern Oil Olje og naturgass , ,43% 4,83% Ocean Rig 3) Olje og naturgass , ,43% 5,49% 7% Ocean Rig sa 4/7 Olje og naturgass 1 5 1, ,2% - Odfjell Rederi , ,24% 2,65% Odfjell B Rederi , ,35% 2,65% Orkla Matvarer , ,75%,24% Prosafe Energiutstyr og tjenester , ,62% 2,53% Smedvig B Energiutstyr og tjenester , ,6% 4,51% Solstad Offshore Energiutstyr og tjenester , ,15% 5,16% Stolt Nielsen Rederi , ,82% 4,61% Stolt Offshore Energiutstyr og tjenester , ,85% 3,66% TGS Nopec Geophysical Energiutstyr og tjenester , ,84% 3,35% Vmetro Datamaskiner og tilbehør , ,63% 4,66% Wilh. Wilhelmsen Rederi , ,4% 5,54% Wilh. Wilhelmsen B Rederi , ,89% 5,54% Yara International Kjemikalier 4 55, ,43%,13% Totalt Norge ,15% Sverige (SEK/NOK = ) noto Group Datamaskiner og tilbehør , ,24% 4,16% B&N Nordsjöfrakt B Rederi , ,41% 7,47% Billerud Papir- og skogbruks produkter , ,79%,61% Boliden Ltd Bergverksdrift og metaller , ,57%,46% Brio B Fritidsutstyr og -produkter , ,25% 5,22% Broström Van Ommeren Shipping B Rederi , ,68% 7,1% Capona Eiendomsselskaper , ,4% 3,52% Concordia Maritime B Rederi , ,7% 6,94% Electrolux B Varige forbruksvarer , ,77%,33% Fingerprint Cards B Elektronisk utstyr og instrumenter , ,14% 5,95% Finnveden B Mekanisk industri , ,47% 1,49% Gorthon Lines B Rederi , ,53% 8,91% Gunnebo Kommersielle tjenester og leveranser , ,45% 2,13% Isogenica (England/GBP) Kjemikalier , ,9% 9,9% Maxim Pharmaceuticals Bioteknologi , ,55% 2,79% Meda Helse - utstyr og produkter , ,56% 1,72% Nobia Byggeprodukter , ,% 3,28% Precise Biometrics Elektronisk utstyr og instrumenter , ,15% 5,95% Sangart Inc. (US/USD) Legemiddelindustri , ,27% 2,23% SS Luftfartsselskaper , ,2% 1,77% Svenska Cellulosa B Papir- og skogbruks produkter , ,36%,11% Wedins B Spesialforretninger , ,35% 5,16% Xponcard Kommersielle tjenester og leveranser , ,37% 5,52% Totalt Sverige ,15% USD/NOK : 6,9216 GBP/NOK : 12,5636 Finland (EUR/NOK = 8, ) mer Fritidsutstyr og -produkter , ,2% 1,22% tria Group Plc Matvarer , ,21% 7,7% Finnair Luftfartsselskaper , ,15% 4,11% Huhtamäki Emballasje , ,3%,74% Jaakko Pöyry Group Kommersielle tjenester og leveranser , ,88% 1,86% KCI Konecranes Mekanisk industri , ,22% 1,72% Martela Varige forbruksvarer , ,25% 6,43% Metso Mekanisk industri , ,81%,78% Outokumpu Bergverksdrift og metaller , ,11%,28% Rapala Fritidsutstyr og -produkter , ,9% 2,4% Rautaruukki Bergverksdrift og metaller , ,14% 2,5% Stora Enso R Papir- og skogbruks produkter 5 11, ,91%,29% Uponor Byggeprodukter , ,71% 1,4% Yit-Yhtymä nleggs- og entreprenørvirksomhet , ,76%,46% Totalt Finland ,38% Danmark (DKK/NOK = 1, ).P. Möller - Maersk B Rederi , ,41%,13% Totalt Danmark ,41% Totalt portefølje ,8% Inndelingen er basert på Global Industry Classification Standard (GICS) fra Morgan Stanley og Standard & Poor (jan. 2. 2) Kostpris beregnet etter snitt-prinsippet 3) av aksjene eies i form av konvertible obligasjoner HLVÅRSRPPORT 24

7 ODIN Finland er et aksjefond som hovedsakelig investerer i aksjer som er notert på Helsingfors Børs. Fondet kan investere fritt i forhold til industrisektor og selskap. ODIN Finland har hatt en økning i andelsverdien på 13,75% hittil i 24, fra NOK 2 2,27 til NOK 2 297,99. Helsinki Stock Exchange Portfolio Index, målt i norske kroner, har i samme periode hatt en økning på 4,17%. Forvaltningskapitalen har hatt en økning på 21,71% fra NOK 635 mill. til NOK 773 mill. hittil i år. Porteføljeoversikt pr % EIER- NDEL I VERDIPPIR (SELSKP) INDUSTRISEKTOR KSJER PRIS 2) (TP) KPITL SELSKPET EUR NOK NOK NOK Finland (EUR/NOK = 8, ) mer Fritidsutstyr og -produkter , ,3%,39% tria Group Plc Matvarer , ,% 2,39% Finnair Luftfartsselskaper , ,28%,64% Finnish Fur Sales Co Tekstiler og klær , ,97% 9,47% Fortum Olje og naturgass 2 1, ,23%,% Honkarakenne B Byggeprodukter , ,67% 5,49% Huhtamäki Emballasje , ,95%,34% Jaakko Pöyry Group Kommersielle tjenester og leveranser , ,74%,87% KCI Konecranes Mekanisk industri 69 3, ,3%,48% Kemira Kjemikalier 31 11, ,74%,25% Kiinteistösijoitus Oy Citycon Eiendomsselskaper , ,61% 1,12% Kone B Mekanisk industri , ,34%,16% Marimekko Tekstiler og klær , ,% 5,9% Martela Varige forbruksvarer , ,74% 2,8% Metso Mekanisk industri , ,36%,15% M-Real B Papir- og skogbruks produkter 421 7, ,42%,24% Nokian Renkaat I Bilkomponenter , ,63%,38% Nordea Banker , ,25%,2% Olvi Drikkevarer , ,23% 1,81% Outokumpu Bergverksdrift og metaller , ,19%,16% Ramirent Byggeprodukter , ,3% 1,37% Rapala Fritidsutstyr og -produkter 58 8, ,86% 1,55% Rautaruukki Bergverksdrift og metaller , ,1%,49% Spar Finland Mat- og apotekhandel , ,19% 5,24% Spar Finland K Mat- og apotekhandel , ,41% 5,24% Sponda Eiendomsselskaper , ,2%,2% Stora Enso R Papir- og skogbruks produkter 48 11, ,97%,23% Technopolis Eiendomsselskaper , ,85% 1,6% Teleste Kommunikasjonsutstyr , ,55%,46% UPM Kymmene Papir- og skogbruks produkter , ,39%,6% Uponor Byggeprodukter , ,14%,38% Yit-Yhtymä nleggs- og entreprenørvirksomhet , ,63%,42% Total portefølje ,46% Inndelingen er basert på Global Industry Classification Standard (GICS) fra Morgan Stanley og Standard & Poor (jan. 2. 2) Kostpris beregnet etter snitt-prinsippet ODIN Finland VKSTNING INDEKS* DIFFERNSE Siden start (p.a.) 26,3% 7,57% 18,45% Siste 6 år (p.a.) 1,26% -2,85% 13,12% Siste 5 år (p.a.) 17,14% -2,7% 19,84% Siste 4 år (p.a.) 16,8% -8,89% 24,97% Siste 3 år (p.a.) 23,5% 2,1% 21,41% 1. halvår 24 13,75% 4,17% 9,58% 23 55,5% 34,74% 2,31% 22 -,15% -23,7% 23,55% 21 14,84% -25,29% 4,13% 2-4,67% -23,85% 19,18% ,92% 52,98% -3,6% -7,98% 26,53% -34,51% 26,41% 25,74%,67% 68,2% 37,5% 31,15% ,49% -9,% -,49% ,84% 14,97% 1,87% ,92% 84,54% 63,38% ,68% -3,75% 54,43% ,41% -28,96% 44,37% *) Referanseindeks: Helsinki Stock Exchange Portfolio Index målt i norske kroner RISIKOMÅL RELTIV GEVINST RELTIVT TP Siste 5 år 89% 44% Siste 3 år 12% 44% FORVLTNINGSKPITL Pr. 3.6 NOK mill % endring i forvaltningskapital ,71% 15,76% DT PR. NDEL NOK Innløsningskurs , ,6 Tegningskurs , ,2 Basiskurs , ,26 Høyeste basiskurs 1. halvår 2 297, ,26 Laveste basiskurs 1. halvår 2 42, ,36 NOK 1. investert fra til *) BLNSESMMENDRG NOK Markedsverdi verdipapirportefølje Bankinnskudd 5 87 Uoppgjort kjøp/salg (netto) Påløpte honorarer Påløpte renter/utbytte 7 nnet kortsiktig gjeld/fordring -394 Fondets totale verdi BSOLUTT PRISUTVIKLING I PROSENT - FOND TIL REFERNSEINDEKS PR. ÅR/PERIODE ODIN FINLND HELSINKI STOCK EXCHNGE PORTFOLIO INDEX 23 ODIN Norge er et aksjefond som hovedsakelig investerer i aksjer som er notert på Oslo Børs. Fondet kan investere fritt i forhold til industrisektor og selskap. ODIN Norge har hatt en økning i andelsverdien på 19,24% hittil i 24 fra NOK 815,92 til NOK 972,88. Oslo Børs Fondindeks hadde i samme periode en økning på 17,81%. Forvaltningskapitalen har hatt en økning på 12,76% fra NOK 3 9 mill. til NOK mill. hittil i år. Porteføljeoversikt pr % EIER- NDEL I VERDIPPIR (SELSKP) INDUSTRISEKTOR KSJER PRIS 2) (TP) KPITL SELSKPET NOK NOK NOK NOK ktiv Kapital Finansieringsselskaper , ,46% 3,91% Bonheur Energiutstyr og tjenester , ,54% 6,5% Cermaq Matvarer , ,66% 1,88% Conseptor Tekstiler og klær , ,66% 7,17% Crew Gold Corporation Bergverksdrift og metaller , ,52% 1,98% 9% Crew Development Konv 3/6 Bergverksdrift og metaller , ,2% - DOF Energiutstyr og tjenester , ,5% 7,9% DSND Inc. Olje og naturgass , ,7% 1,6% 8% DSND Inc. Konv. 3/6 Olje og naturgass , ,41% - Farstad Shipping Energiutstyr og tjenester , ,26% 5,72% Fjord Seafood Matvarer , ,41% 5,23% Fred Olsen Energy Energiutstyr og tjenester , ,36% 2,47% 4.5 % Fred Olsen Energy 4/9 Energiutstyr og tjenester , ,56% - Ganger Rolf Energiutstyr og tjenester , ,77% 8,43% Golar LNG Limited Rederi , ,61%,3% Hafslund B Kraftforsyning , ,51%,28% Hugin Datamaskiner og tilbehør , ,8% 4,4% I.M. Skaugen Rederi , ,1% 7,99% Jernia Spesialforretninger , ,94% 9,73% Kongsberg Gruppen Flyindustri og forsvar , ,27% 3,21% Kverneland Mekanisk industri , ,74% 7,79% Nera Kommunikasjonsutstyr , ,74% 6,24% Nordic Semiconductor Halvleder utstyr og produkter , ,74% 9,2% Norgesinvestor II Finansieringsselskaper , ,23% 9,28% Norgesinvestor III -ksjer Finansieringsselskaper , ,6% 9,28% Norgesinvestor III B-ksjer Finansieringsselskaper , ,62% 9,28% Norske Skogindustrier Papir- og skogbruks produkter , ,58% 1,18% Northern Oil Olje og naturgass , ,46% 3,45% Ocean Rig 3) Olje og naturgass , ,86% 2,24% 11% Ocean Rig Konv. /5 Olje og naturgass , ,1% - 13% Ocean Rig Konv. /5 Olje og naturgass , ,71% - Odfjell Rederi , ,57% 1,3% Odfjell B Rederi , ,32% 1,3% Omnia Helsetjenester, pleie og omsorg , ,12% 4,74% Orkla Matvarer , ,87%,46% Prosafe Energiutstyr og tjenester , ,63% 3,2% Q-Free Kommunikasjonsutstyr , ,68% 8,75% Read Olje og naturgass , ,4% 2,72% SS Luftfartsselskaper , ,71% 1,7% Smedvig B Energiutstyr og tjenester , ,77% 3,81% Stolt Nielsen Rederi , ,7% 3,4% Stolt Offshore Energiutstyr og tjenester , ,28% 1,98% Storebrand Forsikring , ,95%,51% TGS Nopec Geophysical Energiutstyr og tjenester , ,35% 2,88% Unitor Transport infrastruktur , ,98% 9,39% Veidekke nleggs- og entreprenørvirksomhet , ,57% 2,97% Vmetro Datamaskiner og tilbehør , ,6% 5,25% VPS Holding Finansieringsselskaper , ,18% 4,94% Wilh. Wilhelmsen B Rederi , ,29% 4,1% Yara International Kjemikalier , ,1%,41% Total portefølje ,92% Inndelingen er basert på Global Industry Classification Standard (GICS) fra Morgan Stanley og Standard & Poor (jan. 2. 2) Kostpris beregnet etter snitt-prinsippet 3) av aksjene eies i form av konvertible obligasjoner ODIN Norge VKSTNING INDEKS* DIFFERNSE Siden start (p.a.) 2,83% 11,49% 9,34% Siste 6 år (p.a.) 6,31% 2,3% 4,29% Siste 5 år (p.a.) 1,37% 5,35% 5,2% Siste 4 år (p.a.) 4,79%,56% 4,22% Siste 3 år (p.a.) 2,8% 1,94%,14% 1. halvår 24 19,24% 17,81% 1,43% 23 75,9% 54,1% 21,8% 22-36,71% -32,77% -3,94% 21-13,19% -15,69% 2,51% % -1,47% 17,2% ,32% 45,3% 26,3% -43,7% -26,36% -17,34% 44,5% 31,3% 13,47% 43,72% 32,7% 11,65% ,7% 11,71%,99% ,33% 7,38% -,5% ,89% 61,58% 88,31% *) Referanseindeks: Oslo Børs Fondindeks. Denne indeksen har historikk tilbake til For perioden til har vi benyttet Oslo Børs Total Indeks. RISIKOMÅL RELTIV GEVINST RELTIVT TP Siste 5 år 117% 97% Siste 3 år 13% 15% FORVLTNINGSKPITL Pr. 3.6 NOK mill % endring i forvaltningskapital ,76% 3,55% DT PR. NDEL NOK Innløsningskurs ,2 67,7 Tegningskurs ,7 628,42 Basiskurs ,88 61,12 Høyeste basiskurs 1. halvår 1 2,13 61,12 Laveste basiskurs 1. halvår 832,24 431,49 NOK 1. investert fra til *) BLNSESMMENDRG NOK Markedsverdi verdipapirportefølje Bankinnskudd Uoppgjort kjøp/salg (netto) Påløpte honorarer Påløpte renter/utbytte 5 91 nnet kortsiktig gjeld/fordring -4 1 Fondets totale verdi BSOLUTT PRISUTVIKLING I PROSENT ODIN NORGE OSLO BØRS TOTL INDEKS ( ) OSLO BØRS FONDINDEKS ( ) 23 HLVÅRSRPPORT 24

8 ODIN Sverige er et aksjefond som hovedsakelig investerer i aksjer som er notert på Stockholm Fondbørs. Fondet kan investere fritt i forhold til industrisektor og selskap. ODIN Sverige har hatt en økning i andelsverdien på 1,3% hittil i 24 fra NOK 681,9 til NOK 752,12. Stockholmsbørsens Benchmark Capped Return Index, målt i norske kroner, har i samme periode hatt en økning på 12,32%. Forvaltningskapitalen har hatt en økning på 21,9% fra NOK 723 mill. til NOK 881 mill. hittil i år. Porteføljeoversikt pr ODIN Sverige VKSTNING INDEKS* DIFFERNSE Siden start (p.a.) 23,12% 13,17% 9,95% Siste 6 år (p.a.) 13,73% 2,28% 11,46% Siste 5 år (p.a.) 23,% 1,87% 21,13% Siste 4 år (p.a.) 17,28% -6,8% 24,8% Siste 3 år (p.a.) 18,85%,56% 18,29% 1. halvår 24 1,3% 12,32% -2,2% 23 68,65% 55,52% 13,13% 22-12,24% -4,1% 27,85% 21 16,24% -18,43% 34,67% 2 1,2% -12,9% 23,11% ,97% 68,97% -16,% -21,39% 11,54% -32,93% 44,59% 22,56% 22,3% 63,75% 35,56% 28,19% ,5% 24,37% -1,87% *) Referanseindeks: Stockholmsbørsens Benchmark Capped Total Return Index målt i norske kroner. Denne indeksen har historikk tilbake til For perioden til har vi benyttet Stockholm Fondbørs General Index % EIER- NDEL I VERDIPPIR (SELSKP) INDUSTRISEKTOR KSJER PRIS 2) (TP) KPITL SELSKPET SEK NOK NOK NOK Sverige (SEK/NOK = ) % Spendrup 1/9 Drikkevarer , ,37% - ddtech B Handelsselskaper og leverandører , ,75% 2,34% ffärsstrategerna Finansieringsselskaper , ,51% 5,24% lfa Laval Mekanisk industri , ,13%,15% utoliv Bilkomponenter , ,92%,6% xfood Matvarer , ,66%,34% Ballingslöv Byggeprodukter , ,26% 4,8% Bergman & Beving B Handelsselskaper og leverandører , ,84% 1,7% Bilia Handelsselskaper og leverandører , ,13% 1,24% Billerud Papir- og skogbruks produkter , ,2%,4% Boliden Ltd Bergverksdrift og metaller , ,4%,42% Brio B Fritidsutstyr og -produkter , ,84% 3,% Broström Van Ommeren Shipping B Rederi , ,53% 1,59% Capona Eiendomsselskaper , ,43% 1,97% Consilium B Handelsselskaper og leverandører , ,7% 3,49% Elanders B Media , ,16% 1,58% Electrolux B Varige forbruksvarer , ,32%,7% Fingerprint Cards B Elektronisk utstyr og instrumenter , ,1%,7% Finnveden B Mekanisk industri , ,74% 2,1% Gunnebo Kommersielle tjenester og leveranser , ,36%,59% Haldex Handelsselskaper og leverandører , ,6%,94% Industrivärden C Finansieringsselskaper , ,22%,54% Investor B Finansieringsselskaper , ,89%,3% KMT Mekanisk industri , ,54% 2,18% Malmbergs Elektriska B Handelsselskaper og leverandører , ,41% 5,19% Meda Helse - utstyr og produkter , ,93%,49% Nilörngruppen B Tekstiler og klær , ,25% 8,1% Nordea Banker , ,99%,2% Note Handelsselskaper og leverandører , ,48% 2,15% Novotek B Kommersielle tjenester og leveranser , ,78% 3,8% PEB B nleggs- og entreprenørvirksomhet , ,48%,8% Precise Biometrics Elektronisk utstyr og instrumenter , ,6%,38% Rottneros Papir- og skogbruks produkter , ,44%,73% SB B Mekanisk industri , ,78%,35% Sardus Matvarer , ,97% 1,66% SS Luftfartsselskaper , ,68%,17% SSB B Bergverksdrift og metaller , ,86%,29% Svenska Cellulosa B Papir- og skogbruks produkter , ,11%,6% Svenska Handelsbanken Banker , ,74%,3% Sweco B Kommersielle tjenester og leveranser , ,69%,52% Trelleborg B Handelsselskaper og leverandører , ,13%,32% Xponcard Kommersielle tjenester og leveranser , ,99% 2,5% Total portefølje ,81% RISIKOMÅL RELTIV GEVINST RELTIVT TP Siste 5 år 1% 49% Siste 3 år 13% 57% FORVLTNINGSKPITL Pr. 3.6 NOK mill % endring i forvaltningskapital ,9% 37,22% DT PR. NDEL NOK Innløsningskurs ,36 5,27 Tegningskurs ,68 517,86 Basiskurs ,12 52,78 Høyeste basiskurs 1. halvår 767,76 53,84 Laveste basiskurs 1. halvår 681,41 387,25 NOK 1. investert fra til *) BLNSESMMENDRG NOK Markedsverdi verdipapirportefølje Bankinnskudd Uoppgjort kjøp/salg (netto) Påløpte honorarer Påløpte renter/utbytte 138 nnet kortsiktig gjeld/fordring -512 Fondets totale verdi BSOLUTT PRISUTVIKLING I PROSENT ODIN SVERIGE STOCKHOLM FONDBØRS GENERL INDEX ( ) STOCKHOLMSBØRSENS BENCHMRK CPPED TOTL RETURN INDEX ( ) Inndelingen er basert på Global Industry Classification Standard (GICS) fra Morgan Stanley og Standard & Poor (jan. 2. 2) Kostpris beregnet etter snitt-prinsippet ODIN Maritim kan bare investere i selskaper som hovedsakelig er beskjeftiget med maritim transport og som er børsnotert på børsene som er medlem, assosiert medlem eller på annen måte er formelt tilknyttet Fédération Internationale des Bourses de Valeurs (FIBV). ODIN Maritim har hatt en økning i andelsverdien på 19,37% hittil i 24 fra NOK 351,57 til NOK 419,67. Orkla Enskilda s Shipping Index hadde i samme periode en økning på 34,38%. Forvaltningskapitalen har hatt en økning på 43,98% fra NOK 228 mill. til NOK 329 mill. hittil i år. Porteføljeoversikt pr ODIN Maritim VKSTNING INDEKS* DIFFERNSE Siden start (p.a.) 15,98% 13,59% 2,39% Siste 6 år (p.a.) 2,26% 18,97% 1,29% Siste 5 år (p.a.) 29,99% 26,44% 3,55% Siste 4 år (p.a.) 32,% 25,54% 6,46% Siste 3 år (p.a.) 32,76% 28,44% 4,32% 1. halvår 24 19,37% 34,38% -15,1% ,54% 143,5% -15,51% 22-8,49% -21,22% 12,72% 21 6,56%,49% 6,7% 2 42,44% 19,13% 23,31% ,17% 45,98% -3,81% -55,41% -52,18% -3,23% 23,22% 26,59% -3,37% 33,84% 24,71% 9,12% ,14% -1,71% 12,85% *) Referanseindeks: Orkla Enskilda's Shipping Index % EIER- NDEL I VERDIPPIR (SELSKP) INDUSTRISEKTOR KSJER PRIS 2) (TP) KPITL SELSKPET LOKL VLUT NOK NOK NOK Norge DOF Energiutstyr og tjenester , ,75%,67% Farstad Shipping Energiutstyr og tjenester , ,33%,17% Frontline Rederi 1 238, ,73%,1% Ganger Rolf Energiutstyr og tjenester , ,4%,72% Golar LNG Limited Rederi 11 18, ,32%,15% I.M. Skaugen Rederi , ,11% 1,12% 11% I.M. Skaugen sa 1/8 Rederi , ,9% - Odfjell Rederi 5 235, ,58%,44% Odfjell B Rederi , ,17%,44% Star Reefers Inc. Rederi , ,3% 1,59% Stolt Nielsen Rederi , ,75%,34% Wilh. Wilhelmsen Rederi , ,11%,34% Wilh. Wilhelmsen B Rederi , ,61%,34% Totalt Norge ,24% Sverige (SEK/NOK = ) Broström Van Ommeren Shipping B Rederi , ,63%,95% Concordia Maritime B Rederi 25 18, ,28%,52% Gorthon Lines B Rederi , ,% 1,7% Totalt Sverige ,91% Notert i utlandet.p. Möller - Maersk B (Danmark/DKK) Rederi , ,89%,% Compagnie Maritime Belge (Belgia/EUR) Rederi 15 97, ,74%,21% Daiichi Chuo Kisen Kaisha (Korea/KRW) Rederi 7 29, ,84%,27% Exmar (Belgia/EUR) Rederi 2 48, ,46%,27% Hanjin Shipping (Korea/KRW) Rederi , ,2%,18% Hyundai Merchant Marine (Korea/KRW) Rederi , ,11%,44% Iino Kaiun Kaisha (Japan/Yen) Rederi , ,93%,42% James Fischer & Sons Plc. (England/GBP) Rederi 165 2, ,75%,34% Kawasaki Kisen Kaisha Ltd (Japan/YEN) Rederi , ,81%,8% Malaysia Intl Shipping Corp (Malaysia, MYR) Rederi , ,76%,3% Nedloyd (Nederland/EUR) Rederi 55 28, ,97%,14% Neptune Orient Lines (Singapore/SGC) Rederi , ,8%,17% Peninsular & Oriental Steam Navigation (England/GBP) Rederi , ,25%,4% Premuda Spa (Italia/EUR) Rederi 1 35, ,37% 1,21% Premuda Spa Subscr. Rights (Italia/EUR) Rederi 1 35, ,33% 1,21% Ship Finance International Ltd (US/USD) Rederi 5 14, ,16%,1% Totalt notert i utlandet ,63% Total portefølje ,78% EUR/NOK: USD/NOK: 6,9216 SGD/NOK: KRW/NOK:,6 JPY/NOK:.637 MYR/NOK: Inndelingen er basert på Global Industry Classification Standard (GICS) fra Morgan Stanley og Standard & Poor (jan. 2. 2) Kostpris beregnet etter snitt-prinsippet RISIKOMÅL RELTIV GEVINST RELTIVT TP Siste 5 år 85% 69% Siste 3 år 79% 66% FORVLTNINGSKPITL Pr. 3.6 NOK mill % endring i forvaltningskapital ,98% 46,82% DT PR. NDEL NOK Innløsningskurs ,57 232,2 Tegningskurs ,26 24,37 Basiskurs ,67 233,37 Høyeste basiskurs 1. halvår 444,17 233,37 Laveste basiskurs 1. halvår 353,37 152,93 NOK 1. investert fra til *) BLNSESMMENDRG NOK Markedsverdi verdipapirportefølje Bankinnskudd Uoppgjort kjøp/salg (netto) 28 Påløpte honorarer -547 Påløpte renter/utbytte 8 nnet kortsiktig gjeld/fordring -493 Fondets totale verdi BSOLUTT PRISUTVIKLING I PROSENT ODIN MRITIM ORKL ENSKILD'S SHIPPING INDEX HLVÅRSRPPORT 24

9 Fondet kan bare investere i selskaper som hovedsakelig beskjeftiger seg med energiområdet olje- og gass. Det omfatter bl.a. selskaper innen utvinning, produksjon, videreforedling, transport/distribusjon og serviceselskaper som er børsnotert på børsene som er medlem, assosiert medlem eller på annen måte er formelt tilknyttet Fédération Internationale des Bourses de Valeurs (FIBV). ODIN Offshore har hatt en økning i andelsverdien på 25,78% hittil i 24 fra NOK 63,14 til NOK 79,42. Philadelphia Stock Exchange Oil Service Index hadde i samme periode en økning på 19,46%. Forvaltningskapitalen har hatt en økning på 143,24% fra NOK 157 mill. til NOK 383 mill. hittil i år. ODIN Offshore VKSTNING INDEKS* DIFFERNSE Siden start (p.a.) -5,78% -11,27% 5,49% Siste 3 år (p.a.) -5,37% -6,98% 1,62% 1. halvår 24 25,78% 19,46% 6,32% 23 45,69% 3,62% 42,7% 22-38,78% -22,82% -15,96% 21-21,27% -29,7% 8,44% *) Referanseindeks: Philadelphia Stock Exchange Oil Service Index (OSX) RISIKOMÅL RELTIV GEVINST RELTIVT TP Siste 3 år 13% 93% FORVLTNINGSKPITL Pr. 3.6 NOK mill % endring i forvaltningskapital ,24% 23,3% DT PR. NDEL NOK Innløsningskurs ,2 54,72 Tegningskurs ,8 56,64 Basiskurs ,42 54,99 Høyeste basiskurs 1. halvår 85,5 54,99 Laveste basiskurs 1. halvår 63,41 4,18 NOK 1. investert fra til *) Porteføljeoversikt pr % EIER- NDEL I VERDIPPIR (SELSKP) INDUSTRISEKTOR KSJER PRIS 2) (TP) KPITL SELSKPET LOKL VLUT NOK NOK NOK Norge Bonheur Energiutstyr og tjenester , ,74%,96% DOF Energiutstyr og tjenester 97 17, ,44% 1,26% DSND Inc. Olje og naturgass 23 18, ,%,25% Farstad Shipping Energiutstyr og tjenester 18 66, ,13%,46% Fred Olsen Energy Energiutstyr og tjenester 35 55, ,5%,58% Ganger Rolf Energiutstyr og tjenester 6 172, ,7%,66% Ocean Rig Olje og naturgass 9 18, ,4% 1,25% Prosafe Energiutstyr og tjenester , ,33%,31% Smedvig B Energiutstyr og tjenester , ,94%,43% Solstad Offshore Energiutstyr og tjenester , ,67%,83% Stolt Offshore Energiutstyr og tjenester , ,58%,63% TGS Nopec Geophysical Energiutstyr og tjenester , ,31%,72% Totalt Norge ,29% Notert i utlandet twood Oceanics Inc. (US/USD) Olje og naturgass 7 4, ,18%,51% BJ Services Co (US/USD) Olje og naturgass 2 45, ,64%,1% Cooper Cameron Corp (US/USD) Olje og naturgass 2 47, ,74%,4% Diamond Offshore Drilling Com (US/USD) Olje og naturgass 4 23, ,69%,3% Ensco International (US/USD) Olje og naturgass 6 28, ,9%,4% FMC Technologies Inc. (US/USD) Olje og naturgass 4 27, ,2%,6% Fugro NV (Nederland/EUR) Energiutstyr og tjenester 26 52, ,2%,18% Global Santa Fe Intl (US/USD) Olje og naturgass 47 26, ,22%,2% IHC Caland NV (Nederland/EUR) Olje og naturgass 31 38, ,62%,9% Nabors Industries Ltd (US/USD) Olje og naturgass 2 44, ,62%,1% National-Oilwell Inc Com (US/USD) Olje og naturgass 4 3, ,2%,5% Odfjell Partners Invest II Ltd (US/USD) Energiutstyr og tjenester , ,16% 4,99% Precision Drilling (US/USD) Olje og naturgass 2 47, ,71%,4% Saipem Ord (Italia/EUR) Olje og naturgass 23 7, ,79%,5% Schlumberger (US/USD) Olje og naturgass 2 62, ,26%,% Transocean Sedco Forex Inc (US/USD) Olje og naturgass 14 28, ,13%,4% Weatherford International (US/USD) Olje og naturgass 2 44, ,62%,2% Totalt notert i utlandet ,7% Total portefølje ,99% EUR/NOK: USD/NOK: 6,9216 Inndelingen er basert på Global Industry Classification Standard (GICS) fra Morgan Stanley og Standard & Poor (jan. 2. 2) Kostpris beregnet etter snitt-prinsippet BLNSESMMENDRG NOK Markedsverdi verdipapirportefølje Bankinnskudd Uoppgjort kjøp/salg (netto) Påløpte honorarer -625 Påløpte renter/utbytte 377 nnet kortsiktig gjeld/fordring Fondets totale verdi BSOLUTT PRISUTVIKLING I PROSENT ODIN OFFSHORE PHILDELPHI STOCK EXCHNGE OIL SERVICE INDEX Fondet kan bare investere i selskaper som er børsnotert, eller har sitt hovedkontor eller sin opprinnelse i ett av landene; Sverige, Norge, Finland eller Danmark, og som hovedsakelig er beskjeftiget i eller med fast eiendom. ODIN Eiendom har hatt en økning i andelsverdien på 7,14% hittil i 24 fra NOK 163,72 til NOK 171,5. Carnegie Sweden Real Estate Index har i samme periode hatt en nedgang på,32%. Forvaltningskapitalen har hatt en økning på 5,88% fra NOK 48 mill. til NOK 72 mill. hittil i år. ODIN Eiendom VKSTNING** INDEKS* DIFFERNSE Siden start (p.a.) 19,29% 11,5% 8,24% Siste 3 år (p.a.) 2,27% 13,97% 6,3% 1. halvår 24 7,14% -,32% 7,46% 23 55,2% 56,26% -1,24% 22 4,54% -2,91% 7,45% 21,34% -14,58% 14,92% *) Referanseindeks: Carnegie Sweden Real Estate Index **) Inkl. utbytte RISIKOMÅL RELTIV GEVINST RELTIVT TP Siste 3 år 92% 71% FORVLTNINGSKPITL Pr. 3.6 NOK mill % endring i forvaltningskapital ,88% -1,12% DT PR. NDEL NOK Innløsningskurs ,63 121,57 Tegningskurs ,47 126,53 Basiskurs ,5 124,5 Høyeste basiskurs 1. halvår 174,86 125,28 Laveste basiskurs 1. halvår 16,28 17,95 NOK 1. investert fra til *) Porteføljeoversikt pr % EIER- NDEL I VERDIPPIR (SELSKP) INDUSTRISEKTOR KSJER PRIS 2) (TP) KPITL SELSKPET LOKL VLUT NOK NOK NOK Norge Eiendomsspar Eiendomsselskaper , ,73%,9% Olav Thon Eiendomsselskap Eiendomsselskaper 11 37, ,71%,1% Steen & Strøm Eiendomsselskaper 2 12, ,36%,7% Totalt Norge ,8% Sverige (SEK/NOK = ) Bostads B Drott Eiendomsselskaper 2 15, ,85%,9% Brinova B Eiendomsselskaper 55 53, ,78%,% Capona Eiendomsselskaper 19 66, ,31%,44% Castellum Eiendomsselskaper , ,66%,5% Heba B Eiendomsselskaper 28 92, ,31%,2% Hufvudstaden Eiendomsselskaper 1 35, ,56%,5% Klövern B Eiendomsselskaper 23 15, ,58%,26% Kungsleden Eiendomsselskaper 17 27, ,52%,9% Ljungberggruppen B Eiendomsselskaper , ,83%,18% Lundbergforetagen B Eiendomsselskaper , ,82%,2% Realia Fastighets B Eiendomsselskaper , ,2%,13% Tornet Eiendomsselskaper 3 116, ,47%,11% Wallenstam B Eiendomsselskaper , ,45%,24% Wihlborg B Eiendomsselskaper 33 99, ,22%,5% Totalt Sverige ,38% Finland (EUR/NOK = 8, ) Kiinteistösijoitus Oy Citycon Eiendomsselskaper 2 2, ,74%,19% Sponda Eiendomsselskaper 11 6, ,93%,14% Technopolis Eiendomsselskaper 1 3, ,69%,54% Totalt Finland ,35% Total portefølje ,53% Inndelingen er basert på Global Industry Classification Standard (GICS) fra Morgan Stanley og Standard & Poor (jan. 2. 2) Kostpris beregnet etter snitt-prinsippet BLNSESMMENDRG NOK Markedsverdi verdipapirportefølje Bankinnskudd 259 Uoppgjort kjøp/salg (netto) Påløpte honorarer -63 Påløpte renter/utbytte 3 9 nnet kortsiktig gjeld/fordring Fondets totale verdi *) Basert på utbyttejustert basiskurs. Tegningsprovisjon er ekskludert. BSOLUTT PRISUTVIKLING I PROSENT ODIN EIENDOM (INKL. UTBYTTE) CRNEGIE SWEDEN REL ESTTE INDEX HLVÅRSRPPORT 24

10 Robur Contura krydder i en langsiktig portefølje Etter at teknologiboblen brast i 2 og kursene raste nedover i flere år, har teknologiselskapene siden i fjor begynt å få tilbake troen på fremtiden. Robur Conturas forvalter nders Ramsten ser store forskjeller mellom dagens marked og boblen fra 2. Hvordan ser du på utviklingen? Er en ny IT-boble i ferd med å bygge seg opp? Nei, det tror jeg ikke. Det er store forskjeller sammenlignet med år 2. For å få et lite perspektiv på fondenes utvikling i de senere årene, har IT-indeksen falt med nesten 7 prosent fra toppnoteringene, men fra bunnivået har det nå steget ca 8 prosent. Innen boblen brast, satset teknologiselskapene på at etterspørselen ville fortsette å stige i økende takt. Foretakene økte derfor kapasiteten og fylte opp lagrene med komponenter. I begynnelsen av år 2 begynte man å tvile på hvor raskt ny teknologi ville være moden for kundene. Dette førte til en korrigering av vurderingsboblen. Selskapene fortsatte allikevel generelt sett å gå bra frem til slutten av år 2. Først da kom det tegn på at økningen begynte å flate ut. Lønnsomheten lå da på toppnivå. Utflatingen førte til at selskapene fikk overkapasitet og for store lager. Sammenlignet med år 2 er bildet nå et helt annet. Omstillingen som har foregått de seneste årene har ført til at foretakene har redusert sine investeringer kraftig. Sammenligner man med år 2 hadde man da en lang periode med meget store investeringer. Kapasitetsutnyttelsen er nå på vei opp, og er i visse segmenter forhøyet. Ledetidene er begynt å øke igjen, og prisnivåene forbedres gradvis. Dessuten er lagernivåene lave. Contura hadde en bedre utvikling enn indeksen både under de siste års nedgang og under fjorårets oppgang. Hvordan klarte dere det? Vi forvalter fondene aktivt og det betyr at vi gjør mange forretninger i løpet av året som bevisst avviker fra indeksen. Fjorårets gode utvikling kom blant annet av at vi hadde overvektet IT-aksjer og undervektet helsesektoren. Men den viktigste årsaken var nok at vi allerede på vårparten oppfanget signaler i US om at selskapene der begynte å bli litt mer positive. Vi foretar nå mer enn 1 bedriftsbesøk per person i forvalterteamet og vår samlede bedømmelse gjorde at vi endret sammensetningen og økte risikoen i fondene, noe som var gunstig for avkastningen. Kan du fortelle litt om Conturas utvikling i første halvår i år? Børsene har i første halvår hatt fokus på makroøkonomi, som virkningene av renteøkningene i US, stigende oljepriser og uro i Midtøsten. Dette har dominert utviklingen. Samtidig er foretakene positive og fortsetter å utvikle seg godt. Den hovedsaklige grunnen til at fondene har utviklet seg svakere enn indeksen i første halvår er at vi har hatt et positivt syn på en fortsatt forbedring av etterspørselen. Fondene har derfor vært posisjonert for denne utviklingen. Fondenes overvekt av IT i første kvartal forklarer omtrent halvparten av den manglende avkastningen i forhold til indeksen i første halvår. I annet kvartal forklarer valg av selskaper i IT-porteføljen hoveddelen av den negative avkastningen. Dessuten har valg av selskaper i helseporteføljen hatt en marginal negativ påvirkning på fondenes utvikling. Hvordan ser du på fremtiden for Contura? Utviklingen av omsetning og fortjeneste for IT-selskapene har vært sterk dersom man sammenligner med de tidligere bunnivåene. Økningen kommer sannsynligvis til å fortsette, om ikke i samme takt som i det siste året. Det er naturlig ettersom vi starter fra et meget lavt nivå etter ITkrisen. Lagrene er fortsatt lave, og vi har ikke sett noen tegn på overinvesteringer hvilket jo forårsaket den siste krisen innen IT-sektoren. Vi mener derfor at sektoren fortsetter å utvikle seg på linje med den gradvise bedringen av konjunkturene. Hvor ligger risikoene slik du ser det? I første halvår har selskapene utviklet seg sterkt, men det finnes en viss usikkerhet i markedet. Den gjelder de fremtidige virkningene av renteøkninger, uroen i Midtøsten, utviklingen i oljeprisen og ubalansene i USs økonomi. Fra et selskapsperspektiv ligger trusselen mot en fortsatt oppgang i at økningen i fortjeneste avtar, selv om den fortsetter å være positiv. På lengre sikt ser vi fortsatt positivt på utviklingen for teknologiselskaper. Men når vi får neste svekkelse av konjunkturene, er det fare for at IT-selskapene kortsiktig kan komme til å utvikle seg dårligere enn indeksen. Det er allikevel viktig å huske på at den nedgang vi har hatt de siste årene er den største korrigeringen noen gang for IT-sektoren. Sannsynligheten for at det skal gjenta seg anser vi som liten. Bør man fortsette å spare i Contura? Ja, det synes jeg, men man må huske på at Contura er et fond med høy risiko. Det kan passe bra som et ekstra krydder i et langsiktig spareopplegg, men man må naturligvis bedømme hvordan fondet passer ens egen risikoprofil og øvrige sparing Templeton Emerging Markets Fund 13 år gammelt heldig for noen Nye markeder har blitt et stadig mer betydningsfullt alternativ på området globale investeringer. Templeton, som var et av de første fondene som opprettet et eget team innrettet på nye markeder under ledelse av Dr. Mark Mobius, har tilbudt investorene tilgang til denne oppblomstrende sektoren siden Som pionerer på arenaen, har Templeton nytt godt av å være en av de første i markedet med en forvaltningskapital som har vokst til over USD 12 milliarder. Det kan virke litt uvanlig å feire et 13-årsjubileum, men hvis det er én ting vi har lært i løpet av denne tiden, er det betydningen av å anerkjenne og følge opp forskjellige lokale tradisjoner. Det er derfor vi bruker ekspertisen til Templeton Emerging Markets Equity Group, et team på 23 porteføljeforvaltere og analytikere som befinner seg spredt over 11 nye marked-land over hele verden til å søke etter de beste aksjetilbudene. Dette gjør de ved å anvende Templetons «bottom-up» verditilnærming til investeringer som har vist seg vellykket i løpet av de siste femti årene. Dr. Mobius er optimistisk når det gjelder utsiktene for aksjer i de nye markedene: «Kursene har de siste årene blitt presset ned til svært lave P/E (pris i forhold til inntjening og P/B (pris i forhold til bokførte verdier) sammenlignet med US. I de nye markedene er lånepapirer mindre attraktive på kort sikt, da meravkastningen av dem frem til forfall er blitt mindre i forhold til avkastningen av statsobligasjoner etter de siste renteøkningene i US». Selv om investeringer i nye markeder innebærer konkrete risikoer, har selskapene og myndighetene der gjort store fremskritt på mange fronter. Eierstyring og selskapsledelse, regnskapsregler, kontroll med verdipapirmarkedet og infrastrukturen for investeringer, som f eks depottjenester, har alt sammen vært gjenstand for stadige forbedringer i mange land. «Vi forventer at veksten i land som Kina og India vil fortsette i atskillig høyere takt enn i industriland som US, Japan og Storbritannia», sier Dr. Mobius. «Innen et tiår kan disse landene utvikle seg til globale økonomiske stormakter og vi venter at aksjekursene i disse landene vil gjenspeile denne veksten i fremtiden». Utsiktene fremover? Dr. Mobius oppfatning er at «Selv om de nye markedene har sett en del volatilitet i de siste månedene, tror vi ikke at denne er kraftig nok til å endre den langsiktige veksten i markedene. De fleste økonomiene fortsetter å vise oppgang, med sterke vekstrater som styrker markedenes underliggende grunntrekk. Dette sammen med innføringen av strukturelle, finansielle og økonomiske reformer venter vi vil styrke landenes aksjemarkeder på lengre sikt. Dette fører til at vi vil fortsette å benytte eventuelle nedadgående perioder til å bygge opp posisjoner i aksjer vi mener er oversolgt.» Templeton Emerging Markets Fund (SICV) ble lansert 28 februar 1991 og har for tiden en forvaltningskapital på USD 396 millioner. Fondet har vært tilgjengelig for norske kunder via ODIN Templeton Emerging Markets Fund siden HLVÅRSRPPORT 24

11 Langsiktig avkastningsoversikt pr Total avkastning Gjennomsnittlig årlig avkastning, siden start Etablerings- Referanse- Referanse- ksjefond dato Fond indeks Differanse Fond indeks Differanse ODIN Robur Europa 34,35% -25,84% -8,51% -8,69% -6,26% -2,44% ODIN Robur Europa SMB 11,9% 14,99% -26,8% -2,51% 3,6% -5,57% ODIN Robur Øst-Europa ,83% - - 9,44% - - ODIN Robur Miljø 19,96% -18,19% -1,77% -4,7% -4,25% -,45% ODIN Robur Kommunikasjon 66,72% -58,5% -8,22% -21,16% -17,31% -3,85% ODIN Robur Contura 53,91% -5,36% -3,55% -15,41% -14,5% -1,37% ODIN Robur Medica ,43% -31,12% -8,31% -12,5% -9,46% -3,5% ODIN Templeton Global 6,34% -28,66% 22,32% -1,41% -7,4% 5,63% ODIN Templeton Global SMB ,85% -9,59% 27,44% 3,61% -2,15% 5,77% ODIN Templeton Emerging Markets 4,61% -7,25% 2,64% -1,1% -1,61%,6% ODIN Templeton Japan 55,1% -36,37% -18,73% -15,89% -9,31% -6,58% ODIN Franklin US ,28% -12,81% -2,47% -6,3% -5,1% -1,2% ODIN Franklin US SMB ,36% 11,8% -2,44% -3,62% 4,2% -7,64% Informasjon vedrørende referanseindeks - se nedenfor. Referanseindeksene er omregnet til NOK. hittil i år pr Referanse- ksjefond Fond Indeks Differanse ODIN Robur Europa 3,3% 5,66% -2,63% ODIN Robur Europa SMB 13,55% 12,86%,69% ODIN Robur Øst-Europa 11,65% - - ODIN Robur Miljø 8,6% 7,72%,34% ODIN Robur Kommunikasjon,3% 3,65% -3,35% ODIN Robur Contura 1,32% 5,35% -4,3% ODIN Robur Medica 3,98% 6,21% -2,23% ODIN Templeton Global 9,39% 7,18% 2,22% ODIN Templeton Global SMB 1,15% 8,69% 1,47% ODIN Templeton Emerging Markets 2,69% 2,33%,36% ODIN Templeton Japan 13,13% 13,27% -,14% ODIN Franklin US 6,75% 5,56% 1,19% ODIN Franklin US SMB 5,24% 9,13% -3,9% Informasjon vedrørende referanseindeks - se nedenfor. Referanseindekser er omregnet til NOK. Referanseindekser ksjefond Referanseindekser ODIN Robur Europa MSCI Europe ODIN Robur Europa SMB Europa Morgan Stanley Small Cap Index ODIN Robur Øst-Europa - ODIN Robur Miljø Enskilda Nordic Total Index ODIN Robur Kommunikasjon Fondet sammenlignes med indeks sammensatt av MSCI Information Technology (6%), MSCI Telecommunication Services (3%) og MSCI Media (1%) ODIN Robur Contura Fondet sammenlignes med indeks sammensatt av MSCI Information Technology (75%), MSCI Telecommunication og MSCI Health Care (25%) ODIN Robur Medica MSCI Health Care ODIN Templeton Global ODIN Templeton Global SMB ODIN Templeton Emerging Markets ODIN Templeton Japan ODIN Franklin US ODIN Franklin US SMB MSCI ll Countries World Free FT ll World Medium and Small Companies Index IFC Investable Composite Index MSCI Japan S&P 5 Total Return Russell 2 Total Return ODIN Robur Europa er et fond i fond som utelukkende investerer i Roburs Europafond (underfondet). Underfondet plasserer i ulike børsnoterte selskaper i Europa, hovedsakelig i store og likvide selskaper. ODIN Robur Europa ble lansert 15. november 1999 i samarbeid med Robur Kapitalförvaltning. ODIN Robur Europa har hatt en økning i andelsverdien på 3,3% hittil i 24 fra NOK 63,72 til NOK 65,65. MSCI Europe Index har i samme periode hatt en økning på 5,66%. Forvaltningskapitalen har hatt en nedgang på 4,69% fra NOK 169 mill. til NOK 161 mill. hittil i år. ODIN Robur Europa VKSTNING INDEKS DIFFERNSE Siden (p.a.) -8,69% -6,26% -2,44% Siste 4 år (p.a.) -12,58% -1,11% -2,46% Siste 3 år (p.a.) -1,22% -7,9% -2,32% 1. halvår 24 3,3% 5,66% -2,63% 23 27,57% 29,76% -2,19% 22-4,55% -38,44% -2,11% 21-21,3% -2,71% -,59% 2-2,8%,41% -3,21% ,84% 1,36% -,52% ,29% 1,1% 4,28% 44,12% 27,73% 16,39% 28,58% 39,% -1,42% 25,44% 19,86% 5,58% FORVLTNINGSKPITL Pr. 3.6 NOK mill % endring i forvaltningskapital ,69% 18,85% DT PR. NDEL NOK Innløsningskurs ,32 57,1 Tegningskurs ,62 59,2 Basiskurs ,65 57,3 Høyeste basiskurs 1. halvår 7,19 57,73 Laveste basiskurs 1. halvår 62,13 44,8 NOK 1. investert fra til *) BLNSESMMENDRG NOK Markedsverdi verdipapirportefølje Bankinnskudd Uoppgjort kjøp/salg (netto) Påløpte honorarer -86 Påløpte renter/utbytte nnet kortsiktig gjeld/fordring Fondets totale verdi BP 4,5% HSBC HOLDINGS (GBP) 3,4% SHELL T&T 3,3% ROYL BNK OF SCOTLND 3,2% VODFONE GROUP 3,2% Tall pr BSOLUTT PRISUTVIKLING FOND TIL REFERNSEINDEKS PR. ÅR/PERIODE Porteføljeoversikt pr UNDERFONDETS NVN NDELER PRIS (TP) KPITL LOKL VLUT NOK NOK NOK Roburs Europafond , % Kostpris beregnet etter snitt-prinsippet Sverige (SEK/NOK = ) ODIN ROBUR EUROP ROBURS EUROPFOND FINNCIL TIMES EUROPE INDEX MSCI EUROPE INDEX Grafen viser underfondets avkastning for til mot Financial Times Europa Index og avkastning i ODIN Robur Europa fra mot MSCI Europe Index. Underfondets observasjoner er regnet om til norske kroner. 23 HLVÅRSRPPORT 24

12 ODIN Robur Europa SMB er et fond i fond som utelukkende investerer i Roburs Småbolagsfond Europa (underfondet). Underfondet plasserer i små og mellomstore børsnoterte selskaper i Europa. Kriteriet for selskapets størrelse er dets børsverdi. Selskapets børsverdi skal ikke overstige 1% av det aktuelle aksjemarkedets totale verdi. ODIN Robur Europa SMB ble lansert 15. november 1999 i samarbeid med Robur Kapitalförvaltning. ODIN Robur Europa SMB har hatt en økning i andelsverdien på 13,55% hittil i 24 fra NOK 78,3 til NOK 88,91. Europa Morgan Stanley Small Cap Index har i samme periode hatt en økning på 12,86%. Forvaltningskapitalen har økt med 14,88% fra NOK 121 mill. til NOK 138 mill. hittil i år. ODIN Robur Europa SMB VKSTNING INDEKS DIFFERNSE Siden (p.a.) -2,51% 3,6% -5,57% Siste 4 år (p.a.) -9,52% -,32% -9,19% Siste 3 år (p.a.) -4,16% 1,24% -5,41% 1. halvår 24 13,55% 12,86%,69% 23 5,95% 5,32%,64% 22-37,6% -33,56% -4,3% 21-31,38% -1,91% -2,47% 2 1,63% 6,87% -5,24% ,19% 8,38% 1,81% ,41% 5,78% 27,63% -1,14% -11,43% 1,29% FORVLTNINGSKPITL Pr. 3.6 NOK mill % endring i forvaltningskapital ,88% 27,42% DT PR. NDEL NOK Innløsningskurs ,47 62,98 Tegningskurs ,58 65,2 Basiskurs ,91 63,3 Høyeste basiskurs 1. halvår 92,56 92,56 Laveste basiskurs 1. halvår 78,51 48,57 NOK 1. investert fra til *) BLNSESMMENDRG NOK Markedsverdi verdipapirportefølje Bankinnskudd Uoppgjort kjøp/salg (netto) Påløpte honorarer -72 Påløpte renter/utbytte nnet kortsiktig gjeld/fordring -727 Fondets totale verdi LBERT INDUSTRIES 2,8% WIENERBERGER 2,6% PLFINGER 2,1% MUEHLBUER HOLDING 2,% GEBERLT 1,9% Tall pr BSOLUTT PRISUTVIKLING PR. R/PERIODE Å Porteføljeoversikt pr UNDERFONDETS NVN NDELER PRIS (TP) KPITL LOKL VLUT NOK NOK NOK Roburs Småbolagsfond Europa , % Kostpris beregnet etter snitt-prinsippet Sverige (SEK/NOK =, ) -3-4 ugust ODIN ROBUR EUROP SMB EUROP MORGN STNLEY SMLL CP INDEX ROBURS SMÅBOLGSFOND EUROP Grafen viser underfondets avkastning fra til og avkastning i ODIN Robur Europa SMB fra Underfondets observasjoner er regnet om til norske kroner. 23 ODIN Robur Øst-Europa er et fond i fond som utelukkende investerer i Roburs Östeuropafond (underfondet). Underfondet plasserer sine midler hovedsakelig i aksjer i børsnoterte selskaper i ulike bransjer i Estland, Kroatia, Latvia, Litauen, Polen, Russland, Slovenia, Tsjekkia, Slovakia og Ungarn. Underfondet kan også investere i selskaper som er registrert på børser i Europa eller US, men som har en betydelig del av sin virksomhet i ovennevnte land. ODIN Robur Øst-Europa ble lansert 15. november 1999 i samarbeid med Robur Kapitalförvaltning. ODIN Robur Øst-Europa har hatt en økning i andelsverdien på 11,65% hittil i 24 fra NOK 135,99 til NOK 151,83. Forvaltningskapitalen har økt med 26,18% fra NOK 59 mill. til NOK 74 mill. hittil i år. ODIN Robur Øst-Europa VKSTNING INDEKS DIFFERNSE Siden (p.a.) 9,44 % - - Siste 4 år (p.a.) 5,69 % - - Siste 3 år (p.a.) 15,98 % halvår 24 11,65 % ,49% ,68% ,65% ,62% ,46% ,33% ,51% ,45% - - FORVLTNINGSKPITL Pr. 3.6 NOK mill % endring i forvaltningskapital ,18% 48,69% DT PR. NDEL NOK Innløsningskurs ,7 114,19 Tegningskurs ,38 118,2 Basiskurs ,83 114,76 Høyeste basiskurs 1. halvår 175,73 175,73 Laveste basiskurs 1. halvår 136,42 83,14 NOK 1. investert fra til *) BLNSESMMENDRG NOK Markedsverdi verdipapirportefølje Bankinnskudd 329 Uoppgjort kjøp/salg (netto) Påløpte honorarer -39 Påløpte renter/utbytte nnet kortsiktig gjeld/fordring -91 Fondets totale verdi LUKOIL L 8,2% OTP BNK 6,9% SURGUTNEFTEGZ DR 4,8% MOL MGYR OLJ-ES GZIPRE 4,7% POLSKI KONCERN NFTOWY L 4,5% Tall pr BSOLUTT PRISUTVIKLING FOND PR. Å R/PERIODE Porteføljeoversikt pr UNDERFONDETS NVN NDELER PRIS (TP) KPITL LOKL VLUT NOK NOK NOK Roburs Östeuropafond , % Kostpris beregnet etter snitt-prinsippet Sverige (SEK/NOK =, ) ODIN ROBUR ØST-EUROP ROBURS ÖSTEUROPFOND Grafen viser underfondets avkastning for til og avkastning i ODIN Robur Øst-Europa fra Underfondets observasjoner er regnet om til norske kroner. ODIN Robur Miljø er et fond i fond som utelukkende investerer i Roburs Miljöfond (underfondet). Underfondet plasserer i nordiske børsnoterte selskaper som driver sin virksomhet utfra et aktivt miljøtankesett i henhold til 21 utvalgte miljøkriterier. ODIN Robur Miljø ble lansert 15. november 1999 i samarbeid med Robur Kapitalförvaltning. ODIN Robur Miljø har hatt en økning i andelsverdien på 8,6% hittil i 24 fra NOK 74,7 til NOK 8,4. Enskilda Nordic Total Index har i samme periode hatt en økning på 7,72%. Forvaltningskapitalen har økt med,31% fra NOK 11,75 mill. til NOK 11,79 mill. hittil i år. ODIN Robur Miljø VKSTNING INDEKS DIFFERNSE Siden (p.a.) -4,7% -4,25% -,45% Siste 4 år (p.a.) -1,47% -12,2% 1,56% Siste 3 år (p.a.) -7,35% -2,69% -4,66% 1. halvår 24 8,6% 7,72%,34% 23 41,3% 4,97%,33% 22-41,4% -37,33% -3,72% 21-23,79% -26,53% 2,74% 2,93% -7,2% 7,95% ,59% 26,17% -1,58% ,4% 37,9% -12,69% -2,19% 15,47% -17,66% 27,11% 28,85% -1,74%, fra start medio januar mnd. 18,83% 39,9% -2,26% FORVLTNINGSKPITL Pr. 3.6 NOK mill % endring i forvaltningskapital ,31% 23,29% DT PR. NDEL NOK Innløsningskurs ,64 62,12 Tegningskurs ,44 64,3 Basiskurs 3.6 8,4 62,43 Høyeste basiskurs 1. halvår 84,69 84,69 Laveste basiskurs 1. halvår 72,91 48,34 NOK 1. investert fra til *) BLNSESMMENDRG NOK Markedsverdi verdipapirportefølje Bankinnskudd -81 Uoppgjort kjøp/salg (netto) Påløpte honorarer -6 Påløpte renter/utbytte nnet kortsiktig gjeld/fordring Fondets totale verdi FORENINGSSPRBNKEN 9,3% ERICSSON B 9,% NOKI SDB (SEK) 6,8% TELI SONER 5,4% SNDVIK 5,2% Tall pr BSOLUTT PRISUTVIKLING FOND PR Å R/PERIODE Porteføljeoversikt pr UNDERFONDETS NVN NDELER PRIS (TP) KPITL LOKL VLUT NOK NOK NOK Roburs Miljöfond , % Kostpris beregnet etter snitt-prinsippet Sverige (SEK/NOK =, ) ODIN ROBUR MILJØ ENSKILD NORDIC TOTL INDEX ROBURS MILJÖFOND Grafen viser underfondets avkastning fra til og avkastning i ODIN Robur Miljø fra Underfondets observasjoner er regnet om til norske kroner. 23 HLVÅRSRPPORT 24

13 ODIN Robur Kommunikasjon er et fond i fond som utelukkende investerer i Roburs Kommunikationsfond (underfondet). Underfondet plasserer internasjonalt i kommunikasjonsselskaper som hovedsakelig har sin virksomhet innenfor tele, data og mediakommunikasjon. ODIN Robur Kommunikasjon ble lansert 15. november 1999 i samarbeid med Robur Kapitalförvaltning. ODIN Robur Kommunikasjon har hatt en økning i andelsverdien på,3% hittil i 24 fra NOK 33,18 til NOK 33,28. Indeks har i samme periode hatt en økning på 3,65%. Forvaltningskapitalen har økt med 17,62% fra NOK 18 mill. til NOK 22 mill. hittil i år. ODIN Robur Kommunikasjon VKSTNING INDEKS DIFFERNSE Siden (p.a.) -21,16% -17,31% -3,85% Siste 4 år (p.a.) -28,5% -24,69% -3,81% Siste 3 år (p.a.) -2,46% -16,4% -4,6% 1. halvår 24,3% 3,65% -3,35% 23 32,88% 32,79%,9% 22-53,18% -5,42% -2,75% 21-35,86% -27,29% -8,57% 2-33,88% -33,33% -,55% ,76% ,99% ,88% ,61% ,91% - - FORVLTNINGSKPITL Pr. 3.6 NOK mill % endring i forvaltningskapital ,62% 12,44 % DT PR. NDEL NOK Innløsningskurs ,11 29,58 Tegningskurs ,28 3,62 Basiskurs ,28 29,73 Høyeste basiskurs 1. halvår 37,2 37,2 Laveste basiskurs 1. halvår 3,88 23,36 NOK 1. investert fra til *) BLNSESMMENDRG NOK Markedsverdi verdipapirportefølje Bankinnskudd 261 Uoppgjort kjøp/salg (netto) Påløpte honorarer -11 Påløpte renter/utbytte nnet kortsiktig gjeld/fordring -174 Fondets totale verdi MICROSOFT 8,2% CISCO SYSTEMS 4,9% INTEL 4,3% VODFONE GROUP 4,% TELEFÓNIC 3,7% Tall pr BSOLUTT PRISUTVIKLING Porteføljeoversikt pr UNDERFONDETS NVN NDELER PRIS (TP) KPITL LOKL VLUT NOK NOK NOK Roburs Kommunikationsfond , % Kostpris beregnet etter snitt-prinsippet Sverige (SEK/NOK =, ) ODIN ROBUR KOMMUNIKSJON ROBURS KOMMUNIKTIONSFOND INDEKS ( Grafen viser underfondets avkastning for til og avkastning i ODIN Robur Kommunikasjon mot indeks fra Underfondets observasjoner er regnet om til norske kroner. ( Indeks er sammensatt av 6% av MSCI Information Technology, 3% MSCI Telecommunication Services og 1% av MSCI Media. 23 ODIN Robur Contura er et fond i fond som utelukkende investerer i Roburs ktiefond Contura (underfondet). Underfondet plasserer i svenske og utenlandske fremtidsselskaper, dvs selskaper som satser på forskning og utvikling. Eksempler på denne typen bransjer er legemiddelindustri, elektronikk, telekommunikasjon, data og medisinteknikk. ODIN Robur Contura ble lansert 15. november 1999 i samarbeid med Robur Kapitalförvaltning. ODIN Robur Contura har hatt en økning i andelsverdien på 1,32% hittil i 24 fra NOK 45,49 til NOK 46,9. Indeks har i samme periode hatt en økning på 5,35%. Forvaltningskapitalen har hatt en nedgang på 11,8% fra NOK 91 mill. til NOK 8 mill. hittil i år. ODIN Robur Contura VKSTNING INDEKS DIFFERNSE Siden (p.a.) -15,41% -14,5% -1,37% Siste 4 år (p.a.) -25,69% -22,22% -3,47% Siste 3 år (p.a.) -18,73% -13,92% -4,81% 1. halvår 24 1,32% 5,35% -4,3% 23 35,71% 31,49% 4,22% 22-53,8% -48,18% -5,62% 21-38,19% -25,43% -12,76% 2 -,42% -25,64% 25,22% ,88% 24,71% -6,83% ,1% ,79% ,56% ,73% - - FORVLTNINGSKPITL Pr. 3.6 NOK mill % endring i forvaltningskapital ,8% 25,49% DT PR. NDEL NOK Innløsningskurs ,86 4,28 Tegningskurs ,47 41,69 Basiskurs ,9 4,48 Høyeste basiskurs 1. halvår 5,6 5,6 Laveste basiskurs 1. halvår 42,79 31,75 NOK 1. investert fra til *) BLNSESMMENDRG NOK Markedsverdi verdipapirportefølje Bankinnskudd -4 Uoppgjort kjøp/salg (netto) Påløpte honorarer -42 Påløpte renter/utbytte nnet kortsiktig gjeld/fordring -115 Fondets totale verdi 8 93 MICROSOFT 9,9% CISCO SYSTEMS 5,9% INTEL 5,5% IBM 3,2% PFIZER 2,6% Tall pr BSOLUTT PRISUTVIKLING Porteføljeoversikt pr UNDERFONDETS NVN NDELER PRIS (TP) KPITL LOKL VLUT NOK NOK NOK Roburs ktiefond Contura , % Kostpris beregnet etter snitt-prinsippet Sverige (SEK/NOK =, ) ODIN ROBUR CONTUR ROBURS KTIEFOND CONTUR INDEKS ( 21 Grafen viser underfondets avkastning for til og avkastning i ODIN Robur Contura mot indeks fra Underfondets observasjoner er regnet om til norske kroner. ( Indeks er sammensatt av 75% MSCI Information Technology og 25% MSCI Health Care ODIN Robur Medica er et fond i fond som utelukkende investerer i Roburs ktiefond Medica. Fondet plasserer sine midler i selskaper innen legemidler, medisinsk teknikk, bioteknikk og helserelatert service på global basis. Fondet sammenlignes med MSCI Health Care. ODIN Robur Medica ble lansert 29. september 2 i samarbeid med Robur Kapitalförvaltning. ODIN Robur Medica har hatt en økning i andelsverdien på 3,98% hittil i 24 fra NOK 58,25 til NOK 6,57. Indeks har i samme periode hatt en økning på 6,21%. Forvaltningskapitalen har hatt en nedgang på 12,17% fra NOK 66 mill. til NOK 58 mill. hittil i år. ODIN Robur Medica VKSTNING INDEKS DIFFERNSE Siden (p.a.) -12,5% -9,46% -3,5% Siste 3 år (p.a.) -11,8% -1,3% -1,5% 1. halvår 24 3,98% 6,21% -2,23% 23 17,8% 12,82% 4,98% 22-4,78% -37,8% -3,7% 21-11,13% -13,43% 2,3% ,4% 5,52% -11,56% ,49% 15,64% 7,85% FORVLTNINGSKPITL Pr. 3.6 NOK mill % endring i forvaltningskapital ,17% 26,63% DT PR. NDEL NOK Innløsningskurs 3.6 6,27 57,85 Tegningskurs ,39 59,88 Basiskurs 3.6 6,57 58,14 Høyeste basiskurs 1. halvår 63,22 63,22 Laveste basiskurs 1. halvår 57,95 46,7 NOK 1. investert fra til *) BLNSESMMENDRG NOK Markedsverdi verdipapirportefølje Bankinnskudd -239 Uoppgjort kjøp/salg (netto) Påløpte honorarer -31 Påløpte renter/utbytte nnet kortsiktig gjeld/fordring Fondets totale verdi PFIZER 8,9% JOHNSON & JOHNSON 8,4% NOVRTIS 6,2% STRZENIC SDB (SEK) 6,% MEDTRONIC 4,9% Tall pr BSOLUTT PRISUTVIKLING Porteføljeoversikt pr UNDERFONDETS NVN NDELER PRIS (TP) KPITL LOKL VLUT NOK NOK NOK Roburs ktiefond Medica , % Kostpris beregnet etter snitt-prinsippet Sverige (SEK/NOK =, ) ODIN ROBUR MEDIC ROBURS KTIEFOND MEDIC MSCI Health Care 22 Grafen viser underfondets avkastning fra til og avkastning i ODIN Robur Medica mot indeks fra Underfondets observasjoner er regnet om til norske kroner. 23 HLVÅRSRPPORT 24

14 ODIN Templeton Global er et fond i fond som utelukkende investerer i Templeton Global Fund (underfondet). Underfondet plasserer sine midler i aksjer og obligasjoner over hele verden. ODIN Templeton Global ble lansert 15. november 1999 i samarbeid med Franklin Templeton. ODIN Templeton Global har hatt en økning i andelsverdien på 9,39% hittil i 24 fra NOK 85,61 til NOK 93,65. MSCI ll Countries World Free Index har i samme periode hatt en økning på 7,18%. Forvaltningskapitalen har hatt en nedgang på,74% fra NOK 386 mill. til NOK 383 mill. hittil i år. ODIN Templeton Global VKSTNING INDEKS DIFFERNSE Siden (p.a.) -1,41% -7,4% 5,63% Siste 4 år (p.a.) -3,34% -1,9% 7,56% Siste 3 år (p.a.) -6,18% -9,6% 3,42% 1. halvår 24 9,39% 7,18% 2,22% 23 3,44% 25,8% 4,64% 22-36,84% -38,55% 1,71% 21-7,28% -16,76% 9,48% 2 9,35% -5,57% 14,91% ,5% 9,4% -6,9% ,88% 2,44% -5,56% 2,46% 23,48% -21,2% 25,83% 28,63% -2,79% 16,64% 13,25% 3,39% Porteføljeoversikt pr FORVLTNINGSKPITL Pr. 3.6 NOK mill % endring i forvaltningskapital ,74% -7,78% DT PR. NDEL NOK Innløsningskurs ,18 74,75 Tegningskurs ,46 77,38 Basiskurs ,65 75,13 Høyeste basiskurs 1. halvår 96,28 96,28 Laveste basiskurs 1. halvår 85,56 58,1 NOK 1. investert fra til *) BLNSESMMENDRG NOK Markedsverdi verdipapirportefølje Bankinnskudd 634 Uoppgjort kjøp/salg (netto) Påløpte honorarer -168 Påløpte renter/utbytte nnet kortsiktig gjeld/fordring -39 Fondets totale verdi UNDERFONDETS NVN NDELER PRIS (TP) KPITL LOKL VLUT NOK NOK NOK Templeton Global Fund , % SYNGENT G 1,9% NINTENDO CO LTD 1,7% THOMS & BETTS CORP 1,7% UPM-KYMMENE COPR 1,7% SHELL TRNSPORT & TRDING CO PLC 1,6% Tall pr BSOLUTT PRISUTVIKLING ODIN TEMPLETON GLOBL TEMPLETON GLOBL FUND MSCI LL COUNTRIES WORLD FREE INDEX 23 Kostpris beregnet etter snitt-prinsippet Notert i USD (USD/NOK = 6, ) ODIN Templeton Global SMB er et fond i fond som utelukkende investerer i Templeton Smaller Companies Fund (underfondet). Underfondet plasserer sine midler i aksjer og obligasjoner i små og mellomstore selskaper på global basis. Kriteriet for selskapets størrelse er dets børsverdi. Selskapets børsverdi skal ikke overstige 1 milliard USD på investeringstidspunktet. ODIN Templeton Global SMB ble lansert 15. november 1999 i samarbeid med Franklin Templeton. ODIN Templeton Global SMB har hatt en økning i andelsverdien på 1,15% hittil i 24 fra NOK 16,98 til NOK 117,84. FT ll World Medium and Small Companies Index har i samme periode hatt en økning på 8,69%. Forvaltningskapitalen har økt med 35,53% fra NOK 271 mill. til NOK 367 mill. hittil i år. ODIN Templeton Global SMB VKSTNING INDEKS DIFFERNSE Siden (p.a.) 3,61% -2,15% 5,77% Siste 4 år (p.a.) 2,67% -8,71% 11,38% Siste 3 år (p.a.),43% -1,83% 11,26% 1. halvår 24 1,15% 8,69% 1,47% 23 44,61% 33,83% 1,78% 22-29,84% -43,64% 13,8% 21-2,7% -15,55% 12,85% 2 4,68% 14,99% -1,3% ,54% 13,59% -1,5% ,16% ,9% - - 3,1% ,47% - - FORVLTNINGSKPITL Pr. 3.6 NOK mill % endring i forvaltningskapital ,53% -,19% DT PR. NDEL NOK Innløsningskurs ,25 86,56 Tegningskurs ,38 89,6 Basiskurs ,84 86,99 Høyeste basiskurs 1. halvår 122,39 122,39 Laveste basiskurs 1. halvår 17,51 64,79 NOK 1. investert fra til *) BLNSESMMENDRG NOK Markedsverdi verdipapirportefølje Bankinnskudd 1 52 Uoppgjort kjøp/salg (netto) Påløpte honorarer -158 Påløpte renter/utbytte nnet kortsiktig gjeld/fordring -436 Fondets totale verdi ORION OYJ 1,8% VESTS WIND SYSTEMS S 1,6% GEEST PLC 1,6% CHINE PHRMCEUTICL ENTERPRISE & INV CORP LTD 1,6% M-REL OYJ 1,5% Tall pr BSOLUTT PRISUTVIKLING Porteføljeoversikt pr UNDERFONDETS NVN NDELER PRIS (TP) KPITL LOKL VLUT NOK NOK NOK Templeton Smaller Companies Fund , % Kostpris beregnet etter snitt-prinsippet Notert i USD (USD/NOK = 6, ) Grafen viser underfondets avkastning for til og avkastning i ODIN Templeton Global SMB mot indeks fra Underfondets observasjoner er regnet om til norske kroner. 23 ODIN TEMPLETON GLOBL SMB TEMPLETONS SMLLER COMPNIES FUND FT LL WORLD MEDIUM ND SMLL COMPNIES INDEX ODIN Templeton Emerging Markets er et fond i fond som utelukkende investerer i Templeton Emerging Markets Fund (underfondet). Underfondet plasserer sine midler i aksjer og obligasjoner i selskaper i nyutviklede markeder, enten i selskaper som har hoveddelen av sin virksomhet her, eller har hoveddelen av sine eiendeler her. ODIN Templeton Emerging Markets ble lansert 15. november 1999 i samarbeid med Franklin Templeton. ODIN Templeton Emerging Markets har hatt en økning i andelsverdien på 2,69% hittil i 24 fra NOK 92,89 til NOK 95,39. IFC Investable Composite Index har i samme periode hatt en økning på 2,33%. Forvaltningskapitalen har økt med 27,46% fra NOK 24 mill. til NOK 3 mill. hittil i år. ODIN Templeton Emerging Markets VKSTNING INDEKS DIFFERNSE Siden (p.a.) -1,1% -1,61%,6% Siste 4 år (p.a.) -2,18% -4,6% 1,88% Siste 3 år (p.a.) 1,29% 1,42% -,13% 1. halvår 24 2,69% 2,33%,36% 23 45,94% 46,42% -,48% 22-22,52% -27,44% 4,92% 21-5,65%,72% -6,37% 2-25,5% -25,68%,18% ,88% 12,66% 4,22% ,55% ,38% ,49% ,32% - - FORVLTNINGSKPITL Pr. 3.6 NOK mill % endring i forvaltningskapital ,46% 29,36 % DT PR. NDEL NOK Innløsningskurs ,91 74,99 Tegningskurs ,25 77,63 Basiskurs ,39 75,37 Høyeste basiskurs 1. halvår 15,47 15,47 Laveste basiskurs 1. halvår 88,41 61,23 NOK 1. investert fra til *) BLNSESMMENDRG NOK Markedsverdi verdipapirportefølje Bankinnskudd 16 Uoppgjort kjøp/salg (netto) Påløpte honorarer Påløpte renter/utbytte nnet kortsiktig gjeld/fordring Fondets totale verdi CHIN MOBILE (HONG KONG) LTD 2,9% TELEFONOS DE MEXICO S (TELMEX) 2,6% NGLO MERICN PLC 2,6% SBMILLER PLC 2,2% REMGRO LTD 2,1% Tall pr BSOLUTT PRISUTVIKLING Porteføljeoversikt pr UNDERFONDETS NVN NDELER PRIS (TP) KPITL LOKL VLUT NOK NOK NOK Templeton Emerging Markets Fund , % Kostpris beregnet etter snitt-prinsippet Notert i USD (USD/NOK = 6, ) ODIN TEMPLETON EMERGING MRKETS TEMPLETON EMERGING MRKETS FUND IFC INVESTBLE COMPOSITE INDEX 22 Grafen viser underfondets avkastning for til og avkastning i ODIN Templeton Emerging Markets mot indeks fra Underfondets observasjoner er regnet om til norske kroner. 22 HLVÅRSRPPORT 24

15 2 UNDERFONDETS NVN NDELER PRIS (TP) KPITL LOKL VLUT NOK NOK NOK Franklin US Small - Mid Cap Growth Fund , % ODIN Templeton Japan er et fond i fond som utelukkende investerer i Templeton Japan Fund (underfondet). Underfondet plasserer sine midler i aksjer og obligasjoner i japanske børsnoterte selskaper. ODIN Templeton Japan ble lansert 15. november 1999 i samarbeid med Templeton. ODIN Templeton Japan har hatt en økning i andelsverdien på 13,13% hittil i 24 fra NOK 39,69 til NOK 44,9. MSCI Japan har i samme periode hatt en økning på 13,27%. Forvaltningskapitalen har økt med 59,53% fra NOK 53 mill. til NOK 85 mill. hittil i år. ODIN Templeton Japan VKSTNING INDEKS DIFFERNSE Siden (p.a.) -15,89% -9,31% -6,58% Siste 4 år (p.a.) -19,8% -13,21% -5,87% Siste 3 år (p.a.) -17,46% -9,% -8,46% 1. halvår 24 13,13% 13,27% -,14% 23 8,95% 3,61% -21,66% 22-34,78% -31,46% -3,33% 21-29,67% -28,88% -,78% 2-31,31% -2,58% -1,73% ,63% 11,3% 4,6% ,% 55,12% -5,12% 19,44% 5,56% 13,88%, siden start 23. juni -28,3% -27,6% -1,24% FORVLTNINGSKPITL Pr. 3.6 NOK mill % endring i forvaltningskapital ,53% 2,56% DT PR. NDEL NOK Innløsningskurs ,68 34,69 Tegningskurs ,25 35,91 Basiskurs ,9 34,86 Høyeste basiskurs 1. halvår 46,37 46,37 Laveste basiskurs 1. halvår 39,25 3,27 NOK 1. investert fra til *) BLNSESMMENDRG NOK Markedsverdi verdipapirportefølje Bankinnskudd 846 Uoppgjort kjøp/salg (netto) Påløpte honorarer -36 Påløpte renter/utbytte nnet kortsiktig gjeld/fordring Fondets totale verdi 85 4 CNON INC 8,7% COC-COL WEST JPN CO LTD 8,5% TKED CHEMICL INDUSTRIES LTD 8,3% KO CORP 6,8% TERUMO CORP 5,2% Tall pr BSOLUTT PRISUTVIKLING Porteføljeoversikt pr UNDERFONDETS NVN NDELER PRIS (TP) KPITL LOKL VLUT NOK NOK NOK Templeton Japan Fund , % Kostpris beregnet etter snitt-prinsippet Notert i USD (USD/NOK = 6, ) ODIN TEMPLETON JPN TEMPLETON JPN FUND MSCI JPN Grafen viser underfondets avkastning fra til og avkastning i ODIN Templeton Japan mot indeks fra Underfondets observasjoner er regnet om til norske kroner. 23 ODIN Franklin US er et fond i fond som utelukkende investerer i Franklin US Equity Fund. Franklin US Equity Fund ble etablert 1. juli 1999, og plasserer hovedsakelig i amerikanske aksjer og aksjerelaterte verdipapirer som er notert på de viktigste fondsbørsene i US. Fondets basisvaluta er amerikanske dollar. ODIN Franklin US ble lansert 31. oktober 21 i samarbeid med Franklin Templeton. ODIN Franklin US har hatt en økning i andelsverdien på 6,75% hittil i 24 fra NOK 79,36 til NOK 84,72. S&P 5 Total Return har i samme periode hatt en økning på 5,56%. Forvaltningskapitalen har økt med 43,27% fra NOK 12 mill. til NOK 17 mill. hittil i år. ODIN Franklin US VKSTNING INDEKS DIFFERNSE Siden (p.a.) -6,3% -5,1% -1,2% 1. halvår 24 6,75% 5,56% 1,19% 23 22,53% 2,63% 1,9% 22-41,84% -37,97% -3,86% Tallene er omregnet til norske kroner. FORVLTNINGSKPITL Pr. 3.6 NOK mill % endring i forvaltningskapital ,27% 45,24% DT PR. NDEL NOK Innløsningskurs ,3 75,3 Tegningskurs ,26 77,95 Basiskurs ,72 75,68 Høyeste basiskurs 1. halvår 87,63 87,63 Laveste basiskurs 1. halvår 78,46 59,74 NOK 1. investert fra til *) BLNSESMMENDRG NOK Markedsverdi verdipapirportefølje Bankinnskudd 4 Uoppgjort kjøp/salg (netto) Påløpte honorarer -7 Påløpte renter/utbytte nnet kortsiktig gjeld/fordring Fondets totale verdi MICROSOFT CORP 2,1% EXXON MOBIL CORP 1,9% LOCKHEED MRTIN CORP 1,9% PFIZER INC 1,6% MGEN INC 1,5% Tall pr BSOLUTT PRISUTVIKLING Porteføljeoversikt pr UNDERFONDETS NVN NDELER PRIS (TP) KPITL LOKL VLUT NOK NOK NOK Franklin US Equity Fund , % -5 FRNKLIN US EQUITY FUND ODIN FRNKLIN US S&P 5 TOTL RETURN Kilde: Franklin Templeton Kostpris beregnet etter snitt-prinsippet Notert i USD (USD/NOK = 6, ) ODIN Franklin US SMB er et fond i fond som utelukkende investerer i Franklin US Small - Mid Cap Growth Fund. Fondet ble etablert 29. desember 2. Fondet plasserer i aksjer i små og mellomstore amerikanske selskaper. Kriteriet for selskapets størrelse er dets børsverdi. Selskapets børsverdi skal normalt ikke overstige 8,5 milliarder USD, eller høyeste børsverdi på Russel 2-indeksen, alt etter hva som er høyest på investeringstidspunktet. ODIN Franklin US SMB ble lansert 31. oktober 21 i samarbeid med Franklin Templeton. ODIN Franklin US SMB har hatt en økning i andelsverdien på 5,24% hittil i 24 fra NOK 86,13 til NOK 9,64. Russell 2 Total Return har i samme periode hatt en økning på 9,13%. Forvaltningskapitalen har hatt en nedgang på 4,2% fra NOK 13 mill. til NOK 12 mill. hittil i år. ODIN Franklin US SMB VKSTNING INDEKS DIFFERNSE Siden (p.a.) -3,62% 4,2% -7,64% 1. halvår 24 5,24% 9,13% -3,9% 23 36,56% 41,95% -5,38% 22-44,21% -38,62% -5,59% Tallene er omregnet til norske kroner. FORVLTNINGSKPITL Pr. 3.6 NOK mill % endring i forvaltningskapital ,2% 39,39% DT PR. NDEL NOK Innløsningskurs 3.6 9,19 74,86 Tegningskurs ,36 77,5 Basiskurs 3.6 9,64 75,24 Høyeste basiskurs 1. halvår 93,56 93,56 Laveste basiskurs 1. halvår 81,86 58,73 NOK 1. investert fra til *) BLNSESMMENDRG NOK Markedsverdi verdipapirportefølje Bankinnskudd 39 Uoppgjort kjøp/salg (netto) Påløpte honorarer -5 Påløpte renter/utbytte nnet kortsiktig gjeld/fordring Fondets totale verdi SEMTECH CORP 2,1% THERMO ELECTRON CORP 1,5% FLIR SYSTEMS INC 1,5% MINERLS TECHNOLOGIES INC 1,4% FOUR SESONS HOTELS INC 1,3% Tall pr BSOLUTT PRISUTVIKLING I PROSENT Porteføljeoversikt pr FRNKLIN US SMLL-MID CP GROWTH FUND ODIN FRNKLIN US SMB RUSSELL 2 TOTL RETURN Kilde: Franklin Templeton Kostpris beregnet etter snitt-prinsippet Notert i USD (USD/NOK = 6, HLVÅRSRPPORT 24

16 Konkurranse Returadresse: ODIN Forvaltning S Postboks 1771 Vika 122 Oslo Vinn kr 5., i fondsandeler! Ved å svare på spørsmålene og sende inn kupongen, er du med i trekningen om å vinne fondsandeler til en verdi av kr 5., i ODIN Norge. Svarene må være oss i hende innen 3. august i år. Vinneren blir tilskrevet. 1. Hva har avkastningen på ODIN Norge vært hittil i år (pr )? a) 13,75% b) 14,53% c) 19,24% Sett kryss a b c Navn: dresse: Postnr./-sted: Telefon: 2. Hvilket beløp må en 3 åring spare i aksjefond pr. måned for å kunne oppnå 1., i månedlig utbetaling i 1 år fra fylte 67 år? a) Kr 485, b) Kr 969, c) Kr 1454, 3. Hvor mange slåtter har Knut Buen komponert? a) 3 b) 7 c) 1 a b c a b c Kupongen sendes til: ODIN Forvaltning S Postboks 1771 Vika 122 Oslo Telefax Når ble ODIN Maritim etablert? a) b) c) Hvor stor er forvaltningskapitalen (mill. kr) pr for ODIN Norden? a) Kr b) Kr c) Kr a b c a b c Tegningsblankett Ja takk! Jeg vil gjerne kjøpe andeler i Fond Pr mnd Engangskjøp Minstekjøp ved månedlige spareavtaler er kr 3, Ved engangskjøp kr 3., Den (dag) Mnd År Trekkdato: Første gang: Kr Kr Kr Kr Viktig informasjon Spareavtalen trer ikraft (igangsettes) først når det er registrert vtalegiro på din bankkonto. ODIN vil videresende fullmakt for opprettelse av vtalegiro til din bankforbindelse. lle henvendelser vedrørende endring av vtalegiroen rettes til din bankforbindelse. Nye kunder må vedlegge kopi av bekreftet legitimasjon som sendes sammen med blanketten for spareavtalen pr. post. Prospekter, vedtekter, rapporter kan fås ved henvendelse til ODIN Forvaltning. Omkostninger ved kjøp og salg av aksjefondsandeler er henholdsvis 3% og,5%. Årlig forvaltningshonorar er 2% unntatt for ODIN Templeton Emerging Markets med 2,1%. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. en kan bli negativ som følge av kurstap. Fullmakt for engangskjøp og opprettelse av Spareavtale med vtalegiro Jeg gir herved ODIN Forvaltning S fullmakt til å belaste min/vår bankkonto nummer: Fyll ut svarkupongen og send den inn i dag! Benytt gjerne telefaks Navn Fødselsnr (11 siffer) dresse Postnr/-sted E-postadresse Telefon Dato Underskrift Ferdig utfylt blankett sendes til din lokale bank eller til: ODIN Forvaltning S, Postboks 1771 Vika, 122 Oslo Telefon Kundeservice: Telefax: e-post: Organisasjonsnummer: et selskap i SpareBank 1

Informasjon til ansatte. Sandnes Sparebank. Innskuddspensjon. Din egen, fleksible tjenestepensjon

Informasjon til ansatte. Sandnes Sparebank. Innskuddspensjon. Din egen, fleksible tjenestepensjon Informasjon til ansatte Sandnes Sparebank Innskuddspensjon Din egen, fleksible tjenestepensjon Du er verdifull Du og dine kollegaer er den mest verdifulle ressurs din arbeidsgiver har. Din innsats og din

Detaljer

ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011. Jarl Ulvin

ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011. Jarl Ulvin ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011 Jarl Ulvin 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 23,8 prosent for ODIN Norge. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 21,5 prosent. ODIN Norges porteføljeselskaper

Detaljer

ODIN Maritim Fondskommentar Januar 2011. Lars Mohagen

ODIN Maritim Fondskommentar Januar 2011. Lars Mohagen ODIN Maritim Fondskommentar Januar 2011 Lars Mohagen 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 20,9 prosent for ODIN Maritim. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 41,4 prosent. God makroøkonomisk

Detaljer

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Informasjonskveld Felix Konferansesenter Jarle Sjo Investeringsdirektør 25. mars 2014 God absoluttavkastning i 2013 Absolutt avkastning aksjefond 2013 60 50 53,5

Detaljer

Sterkt ODINteam godt humør

Sterkt ODINteam godt humør I N F O R M A S J O N O G H A L V Å R S R A P P O R T 2 5 A K S J E F O N D Sterkt ODINteam med godt humør KUNDEPOST B -Vi føler at vi er et sterkt team som jobber godt på tvers av fond og bransjer, selv

Detaljer

ODIN Offshore Fondskommentar Januar Lars Mohagen

ODIN Offshore Fondskommentar Januar Lars Mohagen ODIN Offshore Fondskommentar Januar 2011 Lars Mohagen 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 18,88 prosent for ODIN Offshore. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 26,2 prosent. Fondets

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

ODIN Norden Fondskommentar Januar 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Norden Fondskommentar Januar 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Norden Fondskommentar Januar 2011 Nils Petter Hollekim 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 18,9 prosent for ODIN Norden. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 28,4 prosent. Fondets

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.11.16 Markedskommentar for november De internasjonale aksjemarkedene (MSCI World) steg

Detaljer

VEKK. Verdiskapende, Engasjert, Kompetent og Kundeorientert. ODIN Forum Martin Henrichsen

VEKK. Verdiskapende, Engasjert, Kompetent og Kundeorientert. ODIN Forum Martin Henrichsen VEKK Verdiskapende, Engasjert, Kompetent og Kundeorientert ODIN Forum 2017 - Martin Henrichsen Følg rådgiveren ikke markedssvingningene Oslo Børs har gitt en årlig avkastning på 12,2% pr. år siden 1983

Detaljer

Fra ekspeditør, via rådgiver til sparringspartner. Martin Henrichsen

Fra ekspeditør, via rådgiver til sparringspartner. Martin Henrichsen Fra ekspeditør, via rådgiver til sparringspartner Martin Henrichsen ODIN skaper verdier for fremtiden Man får betalt når pengene får svinge i verdi Irak invaderer Kuwait Bankkrise i Norge Asia-krisen IT-boblen

Detaljer

Informasjon til bedrifter. Sandnes Sparebank. Innskuddspensjon. fordi alle fortjener en bedre pensjon

Informasjon til bedrifter. Sandnes Sparebank. Innskuddspensjon. fordi alle fortjener en bedre pensjon Informasjon til bedrifter Sandnes Sparebank Innskuddspensjon fordi alle fortjener en bedre pensjon Dette er utgangspunktet Stortinget vedtok 26. mai 2005 hovedprinsippene i ny pensjonsreform. Loven trer

Detaljer

ODIN Eiendom I. Månedskommentar April 2014. Lave renter og god økonomi. Stabile resultater så langt i 2014. Kursoppgang følger kapitaloppbygging

ODIN Eiendom I. Månedskommentar April 2014. Lave renter og god økonomi. Stabile resultater så langt i 2014. Kursoppgang følger kapitaloppbygging ODIN Eiendom I Månedskommentar April 2014 Lave renter og god økonomi Stabile resultater så langt i 2014 Kursoppgang følger kapitaloppbygging Lave renter og god økonomi gir oppdrift ODIN Eiendom hadde en

Detaljer

Indeksforvaltning en høyrisikosport?

Indeksforvaltning en høyrisikosport? Fagseminar for meglere Bjørvika, 5. november 2014 Morten Hvistendahl, leder Indeksnær forvaltning Indeksforvaltning en høyrisikosport? Den lange historien i kortversjon 1896 1957 1973 1976 Dow Jones S&P

Detaljer

Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk.

Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk. Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk. Hva har skjedd siste år? 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % -50 % -60 % -70 % Verden Europa Vekstmarked er Fra Topp til bunn -40 % -46 % -47 % -57 % -58 % -59

Detaljer

ODIN Aksje. Nytt fond fra ODIN Forvaltning. Nils Hast, Senior porteføljeforvalter ODIN Forvaltning

ODIN Aksje. Nytt fond fra ODIN Forvaltning. Nils Hast, Senior porteføljeforvalter ODIN Forvaltning ODIN Aksje Nytt fond fra ODIN Forvaltning Nils Hast, Senior porteføljeforvalter ODIN Forvaltning ODIN Aksje et nytt fond fra ODIN ODIN Aksje Forenkling og forbedring ODIN Aksje gjør din aksjesparing enklere

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport august 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.08.2017 Markedskommentar for august Selskapenes rapportering for andre kvartal ble avsluttet i august

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport juni 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.06.2017 Markedskommentar for juni De globale aksjemarkedene beveget seg sidelengs i juni og måneden

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 3,3 prosent. Referanseindeksens avkastning var 5,7 prosent.

Detaljer

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Norge Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100 95-5,00 % 90-10,00 % 85 80-15,00 % 75 70-20,00 % 65-25,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Norge -20,14 % -4,92 % OSEFX -19,92 % -2,19 %

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Fra ekspeditør, via rådgiver til sparringspartner. Martin Henrichsen

Fra ekspeditør, via rådgiver til sparringspartner. Martin Henrichsen Fra ekspeditør, via rådgiver til sparringspartner Martin Henrichsen ODIN skaper verdier for fremtiden Man får betalt når pengene får svinge i verdi Irak invaderer Kuwait Bankkrise i Norge Asia-krisen IT-boblen

Detaljer

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger gylne regler 7 nøkkelen til fremgang 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger 5. Hold deg informert og følg

Detaljer

ODIN Offshore attraktivt priset med betydelig oppside

ODIN Offshore attraktivt priset med betydelig oppside Juni 2006 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning ODIN Offshore attraktivt priset med betydelig oppside Det er stor enighet om at oljeprisen skal holde seg høy i overskuelig fremtid. Sammen med

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden Aksje Fondskommentar april 2014 Positiv april måned Norge i topp Øker i Europa og i Norden Nytt fond fra April var en positiv måned for Aksje, som var opp 0,5 prosent. Fondets referanseindeks var opp 1,0

Detaljer

Pensjon er penger - dine penger. NHO Tjenestepensjon

Pensjon er penger - dine penger. NHO Tjenestepensjon Pensjon er penger - dine penger NHO Tjenestepensjon 2007 Få mest mulig ut av din tjenestepensjon Visste du at du selv kan være med å påvirke størrelsen på din fremtidige pensjon? I denne brosjyren kan

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning

Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning 6. Februar 2017 MSCI World Total Return falt med 1,1 % i NOK Markedsutvikling januar 2017

Detaljer

Industrisammensetningen av Oslo Børs

Industrisammensetningen av Oslo Børs Industrisammensetningen av Oslo Børs Randi Næs, Johannes A Skjeltorp og Bernt Arne Ødegaard Mai 2008 Sammendrag Vi beskriver utviklingen i industrisammensetning og lønnsomhet på Oslo Børs over perioden

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Månedsrapport 01/14. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 01/14. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 01/14 Markedskommentar Starten på det nye året har ikke bydd på de helt store store overraskelsene, utover en litt slapp børs åpning her hjemme. Etter en sterk avslutning i 2013 korrigerer

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 Markedsutvikling November så lenge ut til å bli en bli en måned uten store hendelser i finansmarkedene. Mot slutten av måneden ga imidlertid Oslo Børs etter for trykket

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Januar 2007 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Gode utsikter for aksjemarkedet også i 2007 Nok et godt år i aksjemarkedet er lagt bak oss det fjerde på rad. Når vi nå går inn i et nytt år

Detaljer

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014 Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 166 519,99 4,11 AKSJER 3 310

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.01.2017 Markedskommentar for januar Aksjemarkedsoppgangen fra slutten av 2016

Detaljer

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont Fondskommentarer februar 2014 Bra februar Øker i Europa og forsikring ODIN-fond i topp Gode resultater i Februar Februar var en positiv måned for kombinasjonsfondene,

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Noen klikk sikrer pensjonen din

Noen klikk sikrer pensjonen din av: Øyvind Røst flytt! Har du en fripolise, bør du flytte den til et annet forsikringsselskap. Det sikrer den opptjente pensjonen din, og du kan øke avkastningen på fripolisen og dermed pensjonen din.

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

EKSEMPEL. Finansplan. Formålet med finansplanen. Finansplanen omfatter: NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED

EKSEMPEL. Finansplan. Formålet med finansplanen. Finansplanen omfatter: NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED plan Finansplan 1(9) NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED Navn Navnesen xx xx xx xx din.rådgiver@nordea.no Private Banker Tel Fax E-mail Finansplan Formålet med finansplanen Finansplanen er utarbeidet

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Fondshåndboken Spar i fond

Fondshåndboken Spar i fond Fondshåndboken Spar i fond Innhold Fond er for alle side 3 Hvorfor spare i fond? side 3 Hva er et fond? side 4 Hvordan spare i fond? side 4 Avkastning og risiko side 5 Tid skaper avkastning side 5 Fire

Detaljer

4-2012. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Nordisk banksektor går godt. Flere spennende nyheter i råvarer

4-2012. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Nordisk banksektor går godt. Flere spennende nyheter i råvarer Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 4-2012 «Risk-on» ga sterk januar i aksjemarkedene Rentemarkedet preges også av økt risikovillighet Flere spennende nyheter i råvarer Nordisk banksektor går godt Italienere

Detaljer

I forkant av korreksjonen var emisjonsaktiviteten

I forkant av korreksjonen var emisjonsaktiviteten Juli 6 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Gode selskapsresultater gir grunnlag for videre kursoppgang Ved inngangen til året skrev ODIN at investeringsklimaet for aksjer fortsatt var godt

Detaljer

Bransjesammensetningen på Oslo Børs

Bransjesammensetningen på Oslo Børs Bransjesammensetningen på Oslo Børs Randi Næs, Johannes A Skjeltorp og Bernt Arne Ødegaard Desember 2008 Sammendrag Vi beskriver utviklingen i sektorsammensetning og avkastning på Oslo Børs over perioden

Detaljer

MARKEDSKOMMENTAR MAI 2015 HVA NÅ?

MARKEDSKOMMENTAR MAI 2015 HVA NÅ? MARKEDSKOMMENTAR MAI 2015 HVA NÅ? Det naturligste spørsmålet å stille en investeringsrådgiver er: "Hvor skal jeg plassere pengene mine nå?". Dette spørsmålet er aldri lett å svare på, men slik markedene

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 281 596,08 5,63 AKSJER 3 825 557,38 76,42 EGENKAPITALBEVIS 898 602,15 17,95

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 Aksjekommentar for november Aksjemarkedene steg videre i november og oppgangen for norske

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

1/2-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2006 I Aksjefond

1/2-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2006 I Aksjefond 1/2-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 26 I Aksjefond JULI 26 I2I Markedskommentar Siden årsskiftet har selskapene levert resultater for første kvartal som var bedre enn markedet hadde

Detaljer

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 11/13 Markedskommentar Etter omfattende budsjett rot i USA ser det ut til at de landet på beina også denne gang. Det ser ikke ut til at markedene tok nevneverdig skade av alt oppstyret rundt

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

Flexipensjon i Danica Pensjon. Markedsføringsmateriell

Flexipensjon i Danica Pensjon. Markedsføringsmateriell Flexipensjon i Danica Pensjon Markedsføringsmateriell Flexipensjon Flexipensjon er pensjonssparing med skattefordeler, frihet og fleksibilitet. Flexipensjon gir deg mulighet til økt pensjonsinntekt i tillegg

Detaljer

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017 Super avkastning i 3. kvartal Det ble en meget god start på kvartalet for aksjeinvestorer. Oslo Børs i juli steg hele 4,9. Mye av dette kan tilskrives oppgangen i oljeprisen og i sum greie kvartalsrapporter

Detaljer

Aksjemarkedet og sparing

Aksjemarkedet og sparing Aksjemarkedet og sparing Inspirasjonsseminaret: Den som intet våger, intet vinner John Peter Tollefsen Hvorfor sparer du? For å bli (veldig) rik? Neppe! For i fremtiden å kunne realisere noen drømmer,

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 Markedsutvikling Det var store regionale forskjeller i utviklingen i aksjemarkedene i september. Markedene sett under ett viser liten endring med en oppgang i verdensindeksen

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 2015 ble et turbulent år for verdens finansmarkeder. Vi har i perioder av året hatt til

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39

Detaljer

ODIN Emerging g Markets Fondskommentar Januar 2011

ODIN Emerging g Markets Fondskommentar Januar 2011 ODIN Emerging g Markets Fondskommentar Januar 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 og fremover Den 1. desember 2010 tok ODIN over forvaltningen av ODIN Templeton Emerging Markets. Fondet byttet navn

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport desember 2016

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport desember 2016 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport desember 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.12.16 Markedskommentar for desember 2016 var et år med mange overraskelser for

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 563 174,43 11,45 AKSJER 3 811 748,97 77,53 EGENKAPITALBEVIS 541 489,25 11,01

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport februar 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport februar 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport februar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 28.02.2017 Markedskommentar for februar Februar ble dominert av rapporteringen av resultatene for selskapenes

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen

Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen Hvorfor investere i Norden? Avkastning, inkludert utbytte 1,000 900 800 700 600 500 400 1,000 900 800 700 600 500 400 300 300 200 200 100

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 236 745,14 4,92 AKSJER 3 723 298,84 77,31 EGENKAPITALBEVIS 855 907,25 17,77

Detaljer

Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær!

Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær! Konkurransefortrinn: Bergen byr på godt arbeidsvær! Holberg Fondene ble etablert våren 2000 i Bergen, og våren 2012 åpnet vi en filial i Stockholm. Selskapet er delvis eiet av initiativtagerne i en partnermodell

Detaljer

Resultat 2012 Statens pensjonsfond Norge 26. februar 2013

Resultat 2012 Statens pensjonsfond Norge 26. februar 2013 Resultat 2012 Statens pensjonsfond Norge 26. februar 2013 Foreløpige, ikke reviderte tall 2012 ble et godt år Startet med betydelig usikkerhet Risikoviljen økte i andre halvår Statens pensjonsfond Norge

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Kort om fondet Historisk avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRA. Om SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning 2 Styrets årsberetning 3 5

ÅRSRAPPORT FRA. Om SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning 2 Styrets årsberetning 3 5 ÅRSRAPPORT FRA Innhold Side Om SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning 2 Styrets årsberetning 3 5 Noter, balanse og resultat for fondene: SR-Rente 6 9 SR-Aksje 10 13 SR-Konservativ 14 16 SR-Flex 17 19 SR-Horisont

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

Nordnet Market Outlook - Private og Proffer om børsen i 2012

Nordnet Market Outlook - Private og Proffer om børsen i 2012 Nordnet har undersøkt hva privatpersoner og fondsforvaltere tror om børsåret 2012. Undersøkelsen blant fondsforvalterne er gjennomført av Nordnet og består av 10 fondsforvaltere som i uke 47 og 48 har

Detaljer

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Norges Bank kuttet renten med 0,5 prosentpoeng til,5 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Rentemøtet. desember medførte at Norges Bank (NB) kuttet styringsrenten fra,50 % til,5 %.

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

Hvem er vi? Vi har brukt store ressurser på å utvikle det vi mener er markedsledende rapportering.

Hvem er vi? Vi har brukt store ressurser på å utvikle det vi mener er markedsledende rapportering. Hvem er vi? Vi er Norges ledende investeringsrådgiver for institusjonelle kunder. Løpende aktiva- og passivarapportering for nærmere 50 institusjonelle kunder. Vi sikrer optimal styring gjennom den beste

Detaljer

Temaartikkel. Folketrygdfondets aksjeforvaltning

Temaartikkel. Folketrygdfondets aksjeforvaltning Temaartikkel Folketrygdfondets aksjeforvaltning Denne temaartikkelen er hentet fra Folketrygdfondets årsrapport for 2008 Haakon VIIs gate 2 Pb. 1845 Vika, 0123 Oslo Tlf: 23 11 72 00 Faks: 23 11 72 10 e-post:

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

Støttefoiler Martin Henrichsen, Direktør Salg, Distribusjon og Marked ODIN Forvaltning AS:

Støttefoiler Martin Henrichsen, Direktør Salg, Distribusjon og Marked ODIN Forvaltning AS: Støttefoiler 30.06.2017 Martin Henrichsen, Direktør Salg, Distribusjon og Marked ODIN Forvaltning AS: martin.henrichsen@odinfond.no/ 907 55 239 Utviklingen av bokført egenkapital på Oslo Børs Solid, jevn

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2016 Markedskommentar for august De internasjonale aksjemarkedene hadde en marginal oppgang

Detaljer

Halvårsrapport 2015 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT

Halvårsrapport 2015 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport 215 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 215 1 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 215 Innhold Tilbakeblikk 3 Investeringsprofil Aksjer 4 Investeringsprofil Renter 5 Vekterfond Trygg 6 Vekterfond

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Halvårsrapport 2014. ODINs institusjonelle aksjefond. ODIN skaper verdier for fremtiden

Halvårsrapport 2014. ODINs institusjonelle aksjefond. ODIN skaper verdier for fremtiden Halvårsrapport 2014 ODINs institusjonelle aksjefond ODIN skaper verdier for fremtiden August 2014 Innhold 3 Første halvår 2014 4 Avkastningsoversikt ODINs institusjonelle aksjefond 5-8 ODIN Norge II 9-12

Detaljer

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING THE NORWEGIAN SOCIETY OF FINANCIAL ANALYSTS Postboks 1276 Vika N-0111 Oslo Norway HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? * En aksjeindeksobligasjon

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport april 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport april 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport april 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 28.04.2017 Markedskommentar for april Geopolitisk usikkerhet, fallende oljepris, valg i Frankrike og annonsering

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge. Folketrygdfondet 40 år

Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge. Folketrygdfondet 40 år Halvårsrapport 2007 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge Folketrygdfondet 40 år Godt resultat for Statens pensjonsfond Norge for første halvår 2007 Resultat 10,7 mrd. kroner - 10,0 prosent

Detaljer

Snart 4 år med kursoppgang hva nå?

Snart 4 år med kursoppgang hva nå? Snart 4 år med kursoppgang hva nå? Stavanger 15. november 2006 Investeringsdirektør Jarl Ulvin Investeringsstil ODIN er indeksuavhengige Vi investerer i selskaper fordi vi mener de er gode, undervurderte

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2017

Makrokommentar. Mai 2017 Makrokommentar Mai 2017 Nok en god måned i aksjemarkedet 2 De globale aksjemarkedene hadde også i mai en positiv utvikling, riktignok med enkelte geografiske forskjeller. Blant indeksene som steg mest

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007 Kort oppsummering fundamentale forhold SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,4 prosent i september mot 0,5 prosent for referanseindeksen og 0,3 prosent

Detaljer