Sterkt ODINteam godt humør

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sterkt ODINteam godt humør"

Transkript

1 I N F O R M A S J O N O G H A L V Å R S R A P P O R T 2 5 A K S J E F O N D Sterkt ODINteam med godt humør KUNDEPOST B -Vi føler at vi er et sterkt team som jobber godt på tvers av fond og bransjer, selv om hver enkelt har sine fond å ivareta. Erfaringene spenner fra ett år i ODIN og opptil 1 år, men alle fondsansvarlige har en lang fartstid bak seg fra ulike stillinger i og utenfor finansbransjen. ODIN s forvalterteam er optimistisk til utviklingen i aksjemarkedet i tiden fremover. F.v.: Inv.dir. Jarl Ulvin, Alexandra Morris, Truls Haugen, Nils Petter Hollekim og Lars Mohagen. Tekst og foto: Jack Djupvik En av våre hovedoppgaver er å avmystifisere aksjemarkedet og bringe ut informasjon til mange rådgivere som selger våre produkter. Vår primæroppgave er å forvalte 23 andelseieres penger. Det sier investeringsdirektør i ODIN Forvaltning, Jarl Ulvin, med aktiv tilslutning fra forvalterne av de ulike ODIN-fondene, Alexandra Morris, Lars Mohagen, Truls Haugen og Nils P. Hollekim. Imponerende historikk Med stor erfaringsbredde og imponerende resultater i forvaltningen av de ulike fondene, er det få forvaltere i Norge som kan vise til en historikk som det disse kan. Det betyr ikke at man ikke har gjort og gjør feil, men i det lange løp vil en investering i ODIN være en fornuftig investering med god avkastning. Men historikk er en ting, fremtiden noe ganske annet. Selv om det har skjedd positive ting i aksje-norge, er det langt igjen før vi i Norge har det samme forhold til aksjer som i Sverige. Om vi noen gang når dit. Det er uhyre vanskelig å få nordmenn til å forstå det psykologiske element som å kjøpe når det er billigst og ikke kaste kortene i en kortvarig motbakke. Inngåelse av spareavtaler er i så måte en grei måte å være med på både opp- og nedturer. - Vi er ansatt på en langsiktig investeringsstrategi. I det lange 3-5 års bildet skal vi slå markedet, understreker ODIN-forvalterne. Optimister I motsetning til en del andre i bransjen, preges fremtidssynet hos ODIN-forvalterne av optimisme. Det blir ikke stigning i den størrelsesorden som det har vært de siste par årene, men fortsatt mener ODINs folk at aksjer ikke er dyre. Sparing i aksjefond kan gi høyere pensjon Valg av spareform til pensjonsalderen betyr store forskjeller i hva du kan forvente deg i utbetalt pensjon. Sparing gjennom aksjefond kan gi Selv små forskjeller i årlig forventet avkastning gir store utslag i pensjonen KR AKKUMULERT PENSJON 9% - Aksjefond 7% - Rente og aksjefond 5% - Bank ÅR deg langt mer å rutte med. Les mer side 4 Markedskommentar Aksjemarkedene har utviklet seg sterkere enn vi ventet i første halvår, spesielt de nordiske børsene. Vi tror likevel at markedene har mer å gå på, og venter verdistigning også i andre halvår, sier ODINs investeringsdirektør Jarl Ulvin Spareavtale sikrer pensjonen En gjennomgåelse av lånene og privatøkonomien til Lars Weimar Augustsson fra Flekkefjord endte opp med at han tegnet spareavtaler i ODINfond. Egenforvaltede fond - verdiutvikling 1. halvår 25 Fond i fond - verdiutvikling 1. halvår 25 Konkurranse Vinn kr 5,- i fondsandeler N R. 2 J U L I 2 5

2 Markedskommentar Gode forutsetning Aksjemarkedene har utviklet seg sterkere enn vi ventet i første halvår, spesielt de nordiske børsene. Vi tror likevel at markedene har mer å gå på, og venter verdistigning også i andre halvår. En god start på 25 Når man leser i mediene, kan man få et inntrykk av at det har vært et svært turbulent aksjemarked i første halvår. Men i sum har de seks første månedene vært et godt marked. Vi opplevde en korreksjon i aksjemarkedene i april. Dette skapte nærmest krigsliknende overskrifter i avisene, og skremte andelseierne. Fasiten er imidlertid at Oslo Børs har satt en rekke nye rekordnoteringer. De andre nordiske børsene har også vært blant de beste i den vestlige verden. Store europeiske børser har stort sett steget med mellom 6 og 12 prosent. Opp 17 til 43 prosent Våre egne fond har gjort det meget bra. Alle ODINs egenforvaltede fond, med unntak av ODIN Sverige, ligger foran deres respektive referanseindekser ved utgangen av første halvår, og er opp mellom 17 og 43 prosent. Dette er vi glade for på vegne av våre andelseiere. Vi hadde et noe mer dempet optimistisk syn ved inngangen til 25 sammenliknet med inngangen til 24, men så langt har markedet utviklet seg i overkant av forventningene. Paradokset i dette gode markedet er at privatpersoner innløser andeler i spesielt norske aksjefond, noe de også gjorde i 24. Dermed får de ikke helt med seg den kraftige oppgangen som startet i februar 23. Heller ikke vårt norske aksjefond ODIN Norge er forskånet fra innløsninger, til tross for en oppgang for fondet på rundt 23 prosent siden årsskiftet. Som vi skriver i markedskommentaren, er vi fortsatt optimistiske til markedet fremover, og mener vi er inne i en oppgangsfase som kan vare. Markedet er ikke lenger like billig, men vi tror det fremdeles er gode muligheter for en aksjeplukker som ODIN å finne attraktivt prisede selskaper og dermed sørge for en god verdiutvikling for våre andelseiere også i andre halvår av 25. Fortsatt god sommer! Aksjemarkedene fikk en generelt god start på året, etterfulgt av en korreksjon i april, for så å stige igjen. Så langt i år har de amerikanske børsene vært omtrent uendret, mens de store europeiske børsene stort sett har steget mellom 6 og 12 prosent. De fire nordiske børsene har vært blant de beste i den vestlige verden. Det er også hyggelig å konstatere at ODINs andelseiere har hatt et godt første halvår. Av våre egenforvaltede fond ligger alle, med unntak av ODIN Sverige, godt foran de respektive referanseindeksene. Forbigående fall Til tross for den sterke oppgangen, mener vi at vi fremdeles er inne i en oppgangsfase som kan fortsette. Da det røynet på i april, med korreksjoner og kursfall, så det ut som vi hadde havnet i en negativ spiral. Men spørsmålet var om dette var en midlertidig svekkelse, eller en nedgang av mer langvarig karakter. Vi syntes terrenget ikke stemte med kartet og tror turbulensen i vår skyldtes en klassisk tautrekking: På den ene siden stod de som trodde at verden var på vei inn i en ny nedgangsfase, på den andre siden de som trodde dette bare var en forbigående svekkelse av den globale økonomiske utviklingen. I et kortsiktig perspektiv, og basert på den senere tids utvikling i aksjemarkedet, ser det trolig ut som vi er på vei igjennom en forbigående konjunktursvekkelse. Vårt optimistiske fremtidssyn baserer seg på en tro på fortsatt god vekst i verdensøkonomien. De fleste makroøkonomer ser ut til å spå en global økonomisk vekst i år på rundt 3,8 prosent. Dette er riktig nok ned fra 4,8 prosent i 24, men fjoråret var ett av de sterkeste vekstårene på mange år. Langsiktig, historisk årlig vekst den såkalte trendveksten - er rundt 3,5 prosent. Vi har problemer med å kalle et år med vekst over trendvekst som noe annet enn et bra år. Europa sliter litt, USA ser ut til å klare seg bra, mens Kina og andre land i Østen kan vise til en imponerende økonomisk utvikling. Lave lange renter I rentemarkedet har det vært en overraskende utvikling. I motsetning til forventningene i begynnelsen av året, er faktisk lange obligasjonsrenter nå lavere enn de var i starten av 25. Rentene har svingt mye, med en kraftig oppgang i februar/mars, som så er blitt avløst av et kraftig fall. Dagens lave rentenivåer er klart positivt for aksjemarkedet, fordi alternativ renteavkastning er lav, og bedriftenes finansieringskostnader har falt. Det har vært mye frykt rundt et forventet kraftig dollarfall. Dollaren har imidlertid klart seg bedre enn de fleste fryktet, og i juni har dollaren styrket seg betydelig mot euroen. Denne dollarstyrkingen er godt hjulpet av det negative utfallet av grunnlovsavstemmingen i Frankrike og Nederland. Dollaren har styrket seg med over 1 prosent mot euroen i år, fra 1,35 til 1,21, og med 6 prosent mot norske kroner, fra 6,12 til 6,49. Vi tror frykten for dollarens utvikling er i ferd med å minske, som isolert sett burde være positivt for aksjemarkedene. De korte amerikanske rentene har steget. Den amerikanske sentralbanken har siden sommeren 24 hevet rentene ni ganger med,25 prosentpoeng hver gang, og vi kan være i ferd med å nå toppen i denne rentesyklusen. Norges Banks første rentehevning på,25 prosentpoeng var ventet, men Norges Bank signaliserte samtidig både færre og mindre rentehevninger enn ventet. Oljeprisen har svingt mye langs en stigende trend og er opp drøyt 4 prosent de første seks månedene. Nordsjø-oljen Brent Blend har i gjennomsnitt ligget på dollar per fat i første halvår og dermed vært høyere enn det vi hadde regnet med. Det er fortsatt en risiko på oppsiden, fordi produksjonskapasiteten er lav i forhold til etterspørselen i markedet. Det gir et stramt oljemarked, med høye priser. Økt oppkjøps- og fusjonsaktivitet Ved inngangen til 25 snakket vi om at oppkjøpsog fusjonsaktivitetene i aksjemarkedene skulle stige markant i år. De viktigste årsakene er at bedriftenes inntjening vokser kraftig, gjeldssituasjonen er bedre enn på mange år, og det historisk lave rentenivået gjør lånefinansierte oppkjøp attraktive. Dessuten er mange selskaper fremdeles ganske rimelig priset. Så langt i 25 har oppkjøpsaktivitetene vært høyere enn på mange år. Bare i Norge er 17 selskaper blitt kjøpt opp, for en sum av 32 milliarder kroner. Vi tror oppkjøpstrenden vil fortsette og isolert sett bidra til stigende aksjekurser fremover. I 24 opplevde vi en svært god resultatvekst i bedriftene. Resultatveksten er ikke like sterk i år, men foretakene tjener fremdeles gode penger. Amerikanske børsnoterte selskaper ser ut til å få en resultatvekst på 13 prosent i 25, mens det går mot en resultatvekst på 14 prosent for de europeiske selskapene. Dette er bra historisk sett, og kombinert med lave renter, støtter resultatveksten godt opp om prisingen i aksjemarkedene. Et godt år Hvis vi skal oppsummere utsiktene, tror vi at den globale veksten holder seg godt. Oljeprisen blir høy, men vi er fortsatt innenfor smertegrensen med hensyn til hva verdensøkonomien kan tåle. Vi tror ikke på noe kraftig dollarfall, og bedriftenes resultater fortsetter å vokse, men med en lavere vekstrate enn de foregående årene. Bedriftenes gjeldssituasjon er bedre enn på mange år, og prisingen av aksjer er Leif Ola Rød Administrerende direktør ODIN Forvaltning AS ODIN Forvaltning AS Dronning Mauds gate 11 NO-25 Oslo Telefon Telefax Org.nr ODIN Fonder Stureplan 13 SE Stockholm Telefon Telefax Trykk: ADRESSA-TRYKK AS Opplag: 225. Juli 25 ODIN FORVALTNING HALVÅRSRAPPORT 25

3 Nå er oljeprisene rekordhøye, og oljeselskapene har det travelt med å øke produksjonen. Høye oljepriser og hastverk med å sette i gang produksjon, har gjort oljeselskapene mindre prisbevisste enn tidligere. Eter for videre oppgang generelt fornuftig. Dette bør gi grobunn for en fortsatt oppgang i aksjemarkedene. I tillegg, hvis prisingen i markedet holder seg, kan også 26 bli et bra år i aksjemarkedet. Det er imidlertid viktig å påpeke at en fortsatt oppgang høyst sannsynlig ikke vil ha den samme styrken som vi har sett de seneste to årene. Det kan selvfølgelig være faktorer som endrer dette bildet, eksempelvis kan en altfor høy oljepris bremse økonomien. Økonomien i Kina kan overopphetes eller få en korreksjon. Også eksterne sjokk som terrorhandlinger vil være negativt for aksjemarkedene. Attraktivt priset Selv om avkastningspotensialet i aksjemarkedet i forhold til risikoen ikke er like godt som vi så for ett år siden, er aksjer generelt fortsatt ganske attraktivt priset. Prisen i forhold til fortjeneste, såkalte P/E- tall, er både i USA og Europa nede på det laveste nivået vi har hatt de seneste fem årene. Det samme er lange renter, med den konsekvens at prisingen av aksjer er billig sett i forhold til obligasjoner. Selv om bedriftenes resultatvekst blir lavere fremover enn de seneste to årene, er vi komfortable med dagens prising. Det er hyggelig å konstatere at ODINs andelseiere har hatt et godt første halvår. Av våre egenforvaltede fond ligger alle, med unntak av ett, godt foran de respektive referanseindeksene, sier en fornøyd Jarl Ulvin, investeringsdirektør i ODIN. Oljeservice når nye høyder I ODIN har vi lenge hatt en meget sterk tro på oljeservicenæringen. Den forventede oppgangen for disse selskapene har kommet senere enn vi trodde, men oppgangen er til gjengjeld blitt kraftigere enn vi antok. Oppgangen kan forklares med en sterk etterspørselsvekst fra oljeselskapene, kombinert med et begrenset tilbud, og forventet lav vekst i tilbudet av produkter og tjenester fra oljeservicenæringen. Den sterke etterspørselsveksten skyldes at etter mange år med altfor lave investeringer, har oljeselskapene kommet på etterslep med leteaktivitetene. tersom oljeservicenæringen ikke har vært stand til å øke tilbudet i nevneverdig grad, er resultatet blitt en særdeles sterk økning i prisen på produkter og tjenester. For eksempel oppnår en halvt nedsenkbar rigg for tiden dagrater på 4. dollar, mot bare 13. dollar for tolv måneder siden. Dette gir en eksplosiv økning i fortjenesten og forsvarer den verdiøkningen vi har sett i sektoren. Attraktiv verdiøkning over tid ODINs investeringsfilosofi står for langsiktighet og tålmodighet, og det er denne filosofien som har gitt våre andelseiere en hyggelig meravkastning over tid. Oppskriften på de gode resultatene er grundige analyser utført av et meget erfarent forvalterteam. Vi er en aktiv fondsforvalter som kun investerer i de selskapene vi etter egne analyser mener er undervurderte og gode. Slik har vi lykkes og det skal vi fortsette med, til beste for andelseierne i fondene. Fem av ODINs egenforvaltede aksjefond har passert 1 år (ODIN Norden 15 år) med meget god avkastning. 3 % Gjennomsnittlig årlig avkastning siden start ODIN Norden ODIN Finland ODIN Norge ODIN Sverige Fond Referanseindeks ODIN Maritim Gjennomsnittlig årlig avkastning siste 5 år 4 % ODIN Norden ODIN Finland ODIN Norge ODIN Sverige ODIN Maritim Fond Referanseindeks Gjennomsnittlig årlig avkastning siste 1 år 25 % ODIN Norden ODIN Finland ODIN Norge ODIN Sverige ODIN Maritim Fond Referanseindeks ODIN FORVALTNING HALVÅRSRAPPORT 25

4 Sparing i aksjefond kan gi høyere pensjon Valg av spareform til pensjonsalderen betyr store forskjeller i hva du kan forvente deg i utbetalt pensjon. Sparing gjennom aksjefond kan gi deg langt mer å rutte med. Foto: T. Busch-Christensen Gjennom langsiktig sparing dempes også effekten av de høye kortsiktige svingningene i aksjemarkedet, sier Øistein Medlien. Vi har ved hjelp av pensjonsrådgiveren Aon Grieg sett på hva en 3-åring kan forvente seg i utbetalt pensjon med de nye innskuddsbaserte pensjonsordningene. Dette er ordningen de fleste bedrifter, som i dag ikke tilbyr tjenestepensjon til de ansatte, vil velge når obligatorisk tjenestepensjon innføres fra årsskiftet. Ordningen innebærer blant annet at den enkelte lønnsmottaker kan påvirke investeringsvalget for pensjonsinnbetalingene. 2 prosent innbetaling Vi har forutsatt en modell der bedriftene innbetaler 2 prosent av bruttolønn over grunnbeløpet (G) på kroner i årlig pensjonsinnbetaling. Vedkommende tjener i dag 35. kroner i året og har en oppsparingstid på 37 år. Forventet årlig lønnsvekst er satt til 3 prosent, det samme er veksten i G, og utbetalingstiden er satt til ti år. Med disse forutsetningene vil vedkommende tjene kroner om 37 år (i år 24 og grunnbeløpet være på kroner. Antatt kompensasjonsgrad fra folketrygden vil utgjøre 49 prosent. 3-åringen sitter altså igjen med under halvparten av sluttlønnen i offentlig pensjon. Ikke mye å rope hurra for, og langt lavere enn hva eksempelvis offentlig ansatte mottar, som kan vente seg rundt to av tre lønnskroner. Men årlige pensjonsinnbetalinger skal plasseres, og dette kan gjøres i banken, obligasjonsmarkedet eller aksjemarkedet, med ulik forventet avkastning. Vi har sett på tre alternativer: - Sparing i bank med en årlig forventet avkastning på 5 prosent i oppsparingsperioden på 37 år. - En blandet sparing i rente- og aksjefond, med en årlig forventet avkastning på 7 prosent. - Sparing i aksjefond, med en forventet årlig avkastning på 9 prosent. Selv små forskjeller i årlig forventet avkastning gir store utslag i pensjonen 2 5 KR AKKUMULERT PENSJON Mye større utbetalinger Tilsynelatende ikke så store forskjeller, men over lang tid blir det mange penger ut av det. Beregninger fra Aon Grieg viser at vedkommende som velger banksparingen med våre forutsetninger vil motta 116. kroner (år 242-nivå) i årlig tjenestepensjon utover folketrygden. Totalt pensjonsnivå stiger til rundt 61 prosent av lønnen. En blandet sparing til 7 prosent gjør at utbetalingen stiger til drøyt 176. kroner, samlet kompensasjonsgrad til ca 66 prosent. Da har 3-åringen tatt igjen de offentlige ansatte. Men velger vedkommende å spare gjennom aksjefond, stiger årlige utbetalinger til kroner, samlet kompensasjonsgrad til hele 76 prosent. Tre av fire lønnskroner utbetales i pensjon. Som grafen illustrerer, øker oppspart pensjon fra 94. kroner ved 5 prosent avkastning til over 2,2 millioner ved 9 prosent i årlig avkastning. Dette viser hvordan man får betalt for langsiktig, forventet meravkastning i aksjemarkedet. Beholde kjøpekraften Investeringsdirektør Øistein Medlien hos Aon Grieg sier det på følgende måte: - Det er ingen floskel å kalle pensjonssparing for langsiktig. Pensjonssparing er per definisjon langsiktig, der oppsparingstiden gjerne er 2-3 år. Derfor er det viktig å plassere pengene slik at kjøpekraften opprettholdes, sier Medlien. Med det mener han en sparingsform som gjør at avkastningen holder tritt med velstandsvekst og lønnsvekst. Det er i utgangspunktet to plasseringsformer som sikrer en slik opprettholdelse: sparing i eiendom og sparing i aksjer. - De fleste har en eiendomssparing gjennom at de eier egen bolig og eventuelt fritidseiendom. Og selv om plassering i eiendom kan være skattemessig gunstig, anbefaler vi at størst mulig av pensjonssparingen skjer i aksjemarkedet. Gjennom langsiktig sparing dempes også effekten av de høye kortsiktige svingningene i aksjemarkedet, sier Øistein Medlien. Men disse svingningene gjør også at forventet avkastning i aksjemarkedet er høyere enn i rentemarkedet og eiendomsmarkedet % - Aksjefond 7% - Rente og aksjefond 5% - Bank Spre risikoen For å spre risikoen, anbefaler Medlien at en god del av oppsparingen skjer i fond som investerer i utenlandske selskaper. - De fleste av oss forbruker pengene i Norge, men norsk økonomi har en høy importandel. Jeg ville derfor ha plassert 3-5 prosent i fond som investerer i utenlandske selskaper. Når det gjelder renteplasseringer, kan man godt plassere alt i Norge, sier Øistein Medlien ÅR ODIN FORVALTNING HALVÅRSRAPPORT 25

5 Spareavtale sikrer pensjonen En gjennomgåelse av lånene og privatøkonomien til Lars Weimar Augustsson fra Flekkefjord endte opp med at han tegnet spareavtale i ODIN. LO-klubblederen ved et verft i Flekkefjord fant ut at han hadde penger til overs etter at renter og avdrag var betalt. Augustsson hadde på presentasjoner og samlinger fått presentert SpareBank 1 SR-Bank opplegg for rådgivning og tok derfor veien inn til bankens kontor i Flekkefjord for en gjennomgåelse av privatøkonomien. Det endte opp med fokus på sparing og pensjon, og nye spareavtaler i aksjefond for å sikre pensjonstilværelsen. Lars Weimar Augustsson sparer nå 5 kroner måneden i hvert av tre fond gjennom spareavtaler. Norge og Europa - Banken anbefalte ODIN-fond. Jeg følger ikke med markedet i detalj, fordi det krever tid og interesse, men jeg sparer i norske og europeiske fond, forteller Lars Weimar Augustsson. - Hadde du et bevisst forhold til sparing til pensjonisttilværelsen? - Nei, ikke siden jeg begynte å jobbe i Norge, svarer klubblederen med svensk bakgrunn. - Jeg hadde en ordning gjennom ABB da jeg jobbet der. Tankene har imidlertid ligget på pensjon, men det har vært mye frem og tilbake. Jeg har vurdert fordeler og ulemper, som det skattemessige. Men det passet nå når jeg byttet bank og ble tilbudt et flexilån, fordi da fikk jeg frigjort likviditet, fortsetter han. Klubblederen rådgir gjerne sine yngre kolleger til å begynne å tenke på pensjonssparing så tidlig som mulig, gjerne fra de er 25-3 år Penger til overs SpareBank 1 Gruppen har et samarbeid med LO og en avtale med LO i Flekkefjord. - Lars Weimar Augustsson kom innom for å få gjennomgått økonomien og var en helt ny totalkunde for oss. Vi brukte vår standard rådgivningsmodell og fant ut at det ble penger til overs til sparing. Han trodde det var for sent å spare til pensjon, men det Foto: Torje Braadland Gry Solveig Tjerland og Lars Weimar Augustsson er godt fornøyd med rådene fra salgsleder Kim Ingebretsen i SR-Bank Flekkefjord er det ikke, forteller salgsleder Kim Ingebretsen i SR-Bank Flekkefjord. Ingebretsen gjorde en god salgsjobb for Weimar Augustsson og samboeren. De fikk opprettet to nye spareavtaler i ODIN-fond for månedlig pensjonssparing. Til sammen har samboerparet fem spareavtaler gjennom ulike ODIN-fond, for å spre risikoen. Lettere med spareavtaler Kim Ingebretsen legger imidlertid ikke skjul på at det har gått tregere med fondssalget i år. - Særlig plasseringer av større engangsinnskudd har vært lavt, spareavtaler har vært noe bedre. Mange kunder er fortsatt skeptiske etter børsfallet i 21 og 22. Kundene følger med i nyhetene og synes markedet er blitt dyrt, sier salgslederen. Kundene som valgte å sitte igjennom børsnedgangen i 21 og 22 har siden februar 23 fått med seg en kraftig oppgang. Disse kundene har ifølge Ingebretsen større forståelse for svingningene i aksjemarkedet. Spareavtaler jevner ut kurssvingningene for kundene, fordi regelmessig sparing da skjer ved ulike kursnivåer. Jevnlig sparing i aksjefond egner seg ypperlig for langsiktig pensjonssparing. Foto: Torje Braadland Satsingsområde - Det er et satsingsområde for oss, men folk vet ennå ikke helt utfallet av pensjonsreformen og vil se an dette først, forteller Kim Ingebretsen. Han sier de følger gjerne ODINs anbefalinger og sprer risikoen, som i tilfellet med Lars Weimar Augustsson, men mange av spareavtalene havner i aksjefondet ODIN Norge. Det er viktig å begynne tidlig og tenke på fremtidig pensjon, sier salgsleder Kim Ingebretsen og banksjef Wenche Netland Nye, gunstige skatteregler Fra og med 25 innføres nye, gunstige skatteregler for å spare i verdipapirfond. Reglene gjør det blant annet mer attraktivt å spare i fond fremfor tradisjonell banksparing. Formuesskatten for verdipapirfondsandeler er i 25 redusert til 65 prosent av fondets markedsverdi. Hvis markedsverdien av dine fondsandeler er 1. kroner, blir ligningsverdien 65. kroner. Dette innebærer at du som andelseier får 35 prosent lavere formuesskatt på fondsandeler enn på bankinnskudd. Et bankinnskudd på 1. kroner skal fortsatt verdsettes til 1. kroner i selvangivelsen. Normalavkastning Fra og med 26 innføres også nye skatteregler for gevinstbeskatning for personlige andelseiere i aksjefond. Ved salg av andelene skal andelseierne bare betale 28 prosent skatt på gevinsten som overstiger den såkalte normalavkastningen. Normalavkastningen defineres som renten på 5-årige statsobligasjoner, og for tiden ligger denne renten på ca 3 prosent. Det vil si at hvis man har en gevinst på 23 prosent, skal det betales 28 prosent av den gjenværende gevinsten på 2 prosent. ODIN FORVALTNING HALVÅRSRAPPORT 25

6 Langsiktig avkastningsoversikt pr Total avkastning Gjennomsnittlig årlig avkastning, siden start Etableringsdato Aksjefond ODIN Norden ODIN Finland ODIN Norge ODIN Sverige ODIN Europa ODIN Europa SMB ODIN Maritim ODIN Offshore ODIN Eiendom Referanseindeks Differanse Fond Fond 876,6% 189,34% 687,26% 16,3% 7,29% 9,1% 2736,15% 216,81% 2519,34% 25,91% 8,27% 17,64% 1465,36% 411,14% 154,22% 23,52% 13,35% 1,17% 719,72% 27,23% 449,5% 21,79% 13,5% 8,74% -18,24% -2,29% 2,5% -3,52% -3,95%,43% 14,3% 34,35% -2,5% 2,4% 5,39% -2,98% 622,15% 44,92% 577,22% 2,35% 3,54% 16,82% 42,58% -19,15% 61,73% 7,56% -4,27% 11,83% 23,93% 146,95% 56,98% 25,75% 2,48% 5,27% Referanseindeks Differanse Aksjefond Fond ODIN Norden ODIN Finland ODIN Norge ODIN Sverige ODIN Europa ODIN Europa SMB ODIN Maritim ODIN Offshore ODIN Eiendom Referanseindeks Differanse 18,78% 9,92% 8,86% 17,28% 1,18% 7,1% 23,2% 17,25% 5,77% -,37% 6,47% -6,84% 18,48% 5,88% 12,6% 2,97% 11,63% 9,34% 26,97% 19,77% 7,2% 42,97% 27,75% 15,22% 26,48% 25,48% 1,% Informasjon vedrørende referanseindekser se nedenfor. Referanseindekser er omregnet til NOK hvor nødvendig ODIN overtok forvaltningen av ODIN Europa og ODIN Europa SMB Fra til var ODIN Europa og ODIN Europa SMB fond i fond som utelukkende investerte i henholdsvis Roburs Europafond og Roburs Småbolagsfond Europa Referanseindekser Aksjefond Referanseindekser ODIN Norden Carnegie Total Index Nordic (CTXNordic) ODIN Finland Helsinki Stock Exchange Portfolio Index ODIN Norge Oslo Børs Fondindeks (OSEFX) ODIN Sverige Stockholmsbørsens Benchmark Capped Total Return Index (SBX Cap) 3) ODIN Europa MSCI Europa Index ODIN Europa SMB MSCI Europa Small Cap ODIN Maritim MSCI World Gross Marine Index 4) ODIN Offshore Philadelphia Stock Exchange Oil Service Index (OSX) ODIN Eiendom Carnegie Sweden Real Estate Index Informasjon vedrørende referanseindekser se nedenfor. Referanseindekser er omregnet til NOK hvor nødvendig. 3) 4) Carnegie Total Index Nordic har historikk tilbake til For perioden til har vi benyttet Alfred Berg Nordic Index Oslo Børs Fondindeks har historikk tilbake til For perioden til har vi benyttet Oslo Børs Total Indeks Stockholmsbørsens Benchmark Capped Total Return Index har historikk tilbake til For perioden til har vi benyttet Stockholm Fondbørs General Index MSCI World Gross Marine Index har historikk tilbake til For perioden til har vi benyttet Orkla Enskilda s Shipping Index ODIN Norden ODIN Norden er et aksjefond som hovedsakelig investerer i aksjer som er notert på en av de nordiske aksjebørsene i Helsingfors, København, Oslo eller Stockholm. Fondet kan investere fritt i forhold til land, industrisektor og selskap. ODIN Norden har hatt en økning i andelsverdien på 18,78% hittil i 25 fra NOK 829,53 til NOK 985,29. Carnegie Total Index Nordic, målt i norske kroner, har i samme periode hatt en økning på 9,92%. Forvaltningskapitalen har hatt en økning på 22,68% fra NOK mill. til NOK mill. hittil i år. ODIN Norden Siden start (p.a.) Siste 6 år (p.a.) 1. halvår *) Referanseindeks: Carnegie Total Index Nordic. Denne indeks har historikk tilbake til For perioden til har vi benyttet Alfred Berg Nordic Index. RISIKOMÅL RELATIV RELATIVT TAP Siste 5 år 132% 69% Siste 3 år 138% 1% FORVALTNINGS Pr. 3.6 NOK mill % endring i forvaltningskapital ,68% 12,77% DATA PR. ANDEL Innløsningskurs ,36 678,27 Tegningskurs ,85 72,13 Basiskurs ,29 681,68 985,65 728,16 827,33 64,23 NOK 1. investert fra til *) BALANSESAMMENDRAG NOK ABSOLUTT UTVIKLING I PROSENT - 16,3% 7,29% 9,1% 14,92% 2,74% 12,18% 15,3% -7,15% 22,44% 16,84% 2,3% 14,53% 31,35% 14,8% 16,56% 18,78% 9,92% 8,86% 39,37% 16,47% 22,9% 78,34% 4,22% 38,12% -26,76% -37,1% 1,34% -8,18% -26,24% 18,6% 3,62% -8,43% 12,5% 28,45% 77,94% -49,49% -27,86% 12,99% -4,85% 37,9% 29,22% 8,68% 65,22% 34,79% 3,43% 1,91% 13,63% -11,72% 11,36% 6,64% 4,72% 252,86% 46,83% 26,3% -26,72% -12,92% -13,8% 3,15% 4,85% -1,7% Porteføljeoversikt pr PAPIR (SELSKAP) INDUSTRISEKTOR AKSJER Inndelingen er basert på Global Industry Classifi cation Standard (GICS) fra Morgan Stanley og Standard & Poor (jan. 2 (U) Unoterte papirer LOKAL VALUTA NOK NOK NOK K APITAL Norge 11% I.M. Skaugen ASA 1/8 Rederi , ,32% Aker Seafoods Matvarer , ,42% 2,5% Aktiv Kapital Finansieringsselskaper , ,6% 3,5% Awilco Offshore ASA Energiutstyr og tjenester , ,35%,86% Bergesen D.Y. B (U) Rederi 92 17, ,2%,16% Cermaq (U) Matvarer , ,4% 1,4% Consafe Offshore A (U) Energiutstyr og tjenester , ,6% 2,81% Farstad Shipping Energiutstyr og tjenester , ,16% 2,8% Fjord Seafood Matvarer , ,95% 2,96% Fred Olsen Energy Energiutstyr og tjenester , ,95% 2,4% 4.5% Fred Olsen Energy konv. 4/9 Energiutstyr og tjenester , ,4% Golar LNG Limited Rederi , ,7% 1,64% Hafslund A Kraftforsyning , ,86%,77% Hafslund B Kraftforsyning , Havila Shipping AS Energiutstyr og tjenester , ,28% 3,29% Kongsberg Automotive Handelsselskaper og leverandører , ,7% 4,1% Kongsberg Gruppen Flyindustri og forsvar , ,49% 1,32% Lerøy Seafood Group Matvarer , ,5%,18% Nera Kommunikasjonsutstyr , ,56% 2,75% Norgani Hotels (U) Eiendomsselskaper , ,29% 2,78% Norsk Hydro Industrielle konglomerater , ,81%,4% Norske Skogindustrier Papir- og skogbruks produkter , ,39% 1,32% Ocean Rig Olje og naturgass , ,46% 4,16% 7% Ocean Rig konv. 4/7 Olje og naturgass , ,37% Odfjell B Rederi , ,14% 2,64% Orkla A Matvarer , ,41%,22% Pan Fish Matvarer , ,34% 1,18% Petrojack AS Olje og naturgass , ,53% 7,48% Petroleum Geo-Services Energiutstyr og tjenester , ,17% 1,86% Profdoc ASA Helsetjenester, pleie og omsorg , ,21% 3,89% Prosafe Energiutstyr og tjenester , ,2%,23% Revus Energy Olje og naturgass , ,11%,6% Rica Hotels Eiendomsselskaper , ,27% 2,51% SeaDrill Ltd Rederi , ,86% 1,12% Smedvig B Energiutstyr og tjenester , ,97% 3,63% Solstad Offshore Energiutstyr og tjenester , ,8% 7,35% Stolt Nielsen Rederi , ,64% 2,57% Stolt Offshore Energiutstyr og tjenester , ,43%,84% TGS Nopec Geophysical Energiutstyr og tjenester , ,7% 1,24% Vmetro Datamaskiner og tilbehør , ,38% 4,59% Wilh. Wilhelmsen B Rederi , ,27% 5,24% Yara International Kjemikalier , ,53%,61% Totalt Norge ,45% Sverige (SEK/NOK =, ) Anoto Group Datamaskiner og tilbehør , ,72% 4,37% Billerud Papir- og skogbruks produkter , ,35%,66% Boliden Ltd Bergverksdrift og metaller , ,61% 1,61% Brio B Fritidsutstyr og -produkter , ,17% 5,12% Broström Van Ommeren Shipping B Rederi , ,24% 5,39% Concordia Maritime B Rederi , ,77% 4,28% Electrolux B Varige forbruksvarer , ,4%,44% Gunnebo Kommersielle tjenester og leveranser , ,97% 2,88% Gunnebo Industrier Kommersielle tjenester og leveranser , ,21% 2,87% Meda A Helse - utstyr og produkter , ,32%,88% Nobia Byggeprodukter , ,76% 1,1% Precise Biometrics Elektronisk utstyr og instrumenter , ,34% 7,62% Saab B Mekanisk industri , ,18% 1,56% Sangart Inc. (USA/USD) Legemiddelindustri , ,2% 2,7% SAS Luftfartsselskaper , ,69% 2,31% Svenska Cellulosa B Papir- og skogbruks produkter , ,17%,51% Xponcard Kommersielle tjenester og leveranser , ,27% 5,8% Totalt Sverige ,38% USD/NOK : Finland (EUR/NOK = ) Amer Sports Fritidsutstyr og -produkter , ,7% 1,53% Atria Group Matvarer , ,33% 6,82% Finnair Luftfartsselskaper , ,32% 3,9% Huhtamäki Emballasje , ,81% 1,26% Jaakko Pöyry Group Kommersielle tjenester og leveranser , ,62% 1,74% Metso Mekanisk industri , ,22%,91% Outokumpu A Bergverksdrift og metaller 593 1, ,63%,33% Ramirent Byggeprodukter , ,84% 2,6% Rapala Fritidsutstyr og -produkter , ,64% 2,92% Rautaruukki Bergverksdrift og metaller , ,57% 1,51% Stora Enso R Papir- og skogbruks produkter , ,%,11% Uponor Byggeprodukter , ,6%,88% Yit-Yhtymä Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,7% 1,23% Totalt Finland ,79% Danmark (DKK/NOK = ) A.P. Möller - Maersk B Rederi , ,3%,18% Codan Forsikring Forsikring , ,59%,31% Totalt Danmark ,88% Totalt portefølje ,5% ODIN NORDEN ALFRED BERG NORDIC INDEX ( ) CARNEGIE TOTAL INDEX NORDIC ( ) ODIN FORVALTNING HALVÅRSRAPPORT 25

7 ODIN Finland ODIN Finland er et aksjefond som hovedsakelig investerer i aksjer som er notert på Helsingfors Børs. Fondet kan investere fritt i forhold til industrisektor og selskap. ODIN Finland har hatt en økning i andelsverdien på 17,28% hittil i 25, fra NOK 2 437,16 til NOK 2 858,27. Helsinki Stock Exchange Portfolio Index, målt i norske kroner, har i samme periode hatt en økning på 1,18%. Forvaltningskapitalen har hatt en økning på 29,51% fra NOK 88 mill. til NOK 1 46 mill. hittil i år. Porteføljeoversikt pr PAPIR (SELSKAP) INDUSTRISEKTOR AKSJER ODIN Finland Siden start (p.a.) Siste 6 år (p.a.) 1. halvår *) Referanseindeks: Helsinki Stock Exchange Portfolio Index målt i norske kroner ,91% 8,27% 17,64% 18,31%,49% 17,82% 17,7% -4,4% 21,74% 23,72% 5,88% 17,84% 25,37% 13,77% 11,6% 17,28% 1,18% 7,1% 2,64% 11,67% 8,97% 55,5% 34,74% 2,31% -,15% -23,7% 23,55% 14,84% -25,29% 4,13% -4,67% -23,85% 19,18% 22,92% 52,98% -3,6% -7,98% 26,53% -34,51% 26,41% 25,74%,67% 68,2% 37,5% 31,15% -9,49% -9,% -,49% 25,84% 14,97% 1,87% 147,92% 84,54% 63,38% 5,68% -3,75% 54,43% 15,41% -28,96% 44,37% EUR NOK NOK NOK Finland (EUR/NOK = ) Amer Sports Fritidsutstyr og -produkter , ,52%,42% Atria Group Matvarer , ,85% 2,25% Cargotec B Mekanisk industri , ,71%,18% Elektrobit Group OYJ Mekanisk industri , ,16%,48% Elisa Corp Telekommunikasjon og tjenester 15 12, ,15%,1% Finnair Luftfartsselskaper , ,61%,58% Finnish Fur Sales Tekstiler og klær , ,96% 9,47% F-Secure Oyj Programvare , ,14%,6% Honkarakenne B Byggeprodukter , ,84% 5,92% Huhtamäki Emballasje , ,46%,41% Jaakko Pöyry Group Kommersielle tjenester og leveranser , ,71%,63% Kemira Kjemikalier 3 1, ,41%,24% Kemira Growhow Kjemikalier , ,34%,79% Kiinteistösijoitus Oy Citycon Eiendomsselskaper , ,73% 1,6% Kone B Mekanisk industri , ,68%,15% Lännen Tehtaat Matvarer , ,88% 4,54% Marimekko Tekstiler og klær , ,98% 2,12% Martela A Varige forbruksvarer , ,32% 5,5% Metso Mekanisk industri , ,79%,2% Nokian Renkaat/Tyres Bilkomponenter , ,33%,31% Nordea Banker , ,22%,1% Olvi A Drikkevarer , ,18% 1,79% Outokumpu A Bergverksdrift og metaller , ,17%,29% Ramirent Byggeprodukter , ,13% 1,65% Rapala Fritidsutstyr og -produkter , ,5% 1,84% Rautaruukki Bergverksdrift og metaller , ,97%,38% Sampo OYJ-A SHS Forsikring 14 12, ,36%,2% Spar Finland A Mat- og apotekhandel , ,85% 5,24% Spar Finland K Mat- og apotekhandel , Sponda Eiendomsselskaper , ,2%,2% Stora Enso R Papir- og skogbruks produkter , ,36%,5% Technopolis Eiendomsselskaper 534 4, ,64% 1,51% Teleste Kommunikasjonsutstyr , ,1% 1,23% UPM Kymmene Papir- og skogbruks produkter , ,14%,8% Uponor Byggeprodukter , ,27%,25% Wärtsilä B Mekanisk industri , ,21%,25% Yit-Yhtymä Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,25%,41% Total portefølje ,47% Inndelingen er basert på Global Industry Classifi cation Standard (GICS) fra Morgan Stanley og Standard & Poor (jan. 2. RISIKOMÅL RELATIV RELATIVT TAP Siste 5 år 13% 43% Siste 3 år 16% 58% FORVALTNINGS Pr. 3.6 NOK mill % endring i forvaltningskapital ,51% 21,71% DATA PR. ANDEL Innløsningskurs , ,5 Tegningskurs , ,93 Basiskurs , , , , ,4 2 42,36 NOK 1. investert fra til *) BALANSESAMMENDRAG NOK ABSOLUTT UTVIKLING I PROSENT ODIN FINLAND HELSINKI STOCK EXCHANGE PORTFOLIO INDEX 24 ODIN Norge ODIN Norge er et aksjefond som hovedsakelig investerer i aksjer som er notert på Oslo Børs. Fondet kan investere fritt i forhold til industrisektor og selskap. ODIN Norge har hatt en økning i andelsverdien på 23,2% hittil i 25 fra NOK 1 272,42 til NOK 1 565,36. Oslo Børs Fondindeks hadde i samme periode en økning på 17,25%. Forvaltningskapitalen har hatt en økning på 1,78% fra NOK mill. til NOK 5 39 mill. hittil i år. Porteføljeoversikt pr PAPIR (SELSKAP) INDUSTRISEKTOR AKSJER ODIN Norge Siden start (p.a.) Siste 6 år (p.a.) 1. halvår ) *) Referanseindeks: Oslo børs Fondindeks. Denne indeksen har historikk tilbake til For perioden til har vi benyttet Oslo Børs Total Indeks ,52% 13,35% 1,17% 17,52% 1,22% 7,3% 14,17% 7,16% 7,1% 14,36% 9,98% 4,38% 34,72% 24,61% 1,11% 23,2% 17,25% 5,77% 55,95% 38,84% 17,1% 75,9% 54,1% 21,8% -36,71% -32,77% -3,94% -13,19% -15,69% 2,5% 15,55% 2,32% 13,23% 71,32% 49,35% 21,97% -43,7% -26,37% -17,33% 44,5% 34,42% 1,8% 43,72% 33,84% 9,88% 12,7% 11,71%,99% 7,33% 7,38% -,5% 149,89% 61,58% 88,31% RISIKOMÅL RELATIV RELATIVT TAP Siste 5 år 12% 11% Siste 3 år 117% 1% FORVALTNINGS Pr. 3.6 NOK mill % endring i forvaltningskapital ,78% 12,76% DATA PR. ANDEL Innløsningskurs ,53 968,2 Tegningskurs ,32 1 2,7 Basiskurs ,36 972, ,36 1 2, ,98 832,24 NOK 1. investert fra til *) BALANSESAMMENDRAG NOK NOK NOK NOK NOK 8% DSND Inc. konv. 3/6 Olje og naturgass , ,69% Aker Seafoods Matvarer , ,66% 2,4% Aktiv Kapital Finansieringsselskaper , ,61% 2,81% Awilco Offshore Energiutstyr og tjenester , ,59%,93% Bonheur Energiutstyr og tjenester , ,69% 6,61% Cermaq (U) Matvarer , ,13% 1,86% Consafe Offshore A (U) Energiutstyr og tjenester , ,8% 2,38% Conseptor Tekstiler og klær , ,46% 7,5% Crew Gold Corporation Bergverksdrift og metaller , ,72% 1,73% 9% Crew Development konv. 3/6 Bergverksdrift og metaller 49 33, ,3% DOF Energiutstyr og tjenester , ,25% 7,35% Farstad Shipping Energiutstyr og tjenester , ,11% 4,75% Fjord Seafood Matvarer , ,78% 3,52% Fred Olsen Energy Energiutstyr og tjenester , ,41%,73% 4.5% Fred Olsen Energy konv. 4/9 Energiutstyr og tjenester , ,92% Ganger Rolf Energiutstyr og tjenester , ,57% 7,77% Golar LNG Limited Rederi 56 78, ,79%,77% Hafslund A Kraftforsyning , ,44%,81% Hafslund B Kraftforsyning , Havila Shipping AS Energiutstyr og tjenester , ,45% 3,26% Hugin (U) Datamaskiner og tilbehør 74 35, ,5% 3,99% I.M. Skaugen Rederi , ,72% 7,66% Jernia (U) Spesialforretninger , ,38%,95% Kongsberg Automotive Handelsselskaper og leverandører , ,69% 4,9% Kongsberg Gruppen Flyindustri og forsvar , ,66% 4,53% Kverneland Mekanisk industri , ,61% 8,18% Lerøy Seafood Group Matvarer , ,12% 5,46% Nera Kommunikasjonsutstyr , ,11% 6,64% Nordic Semiconductor Halvleder utstyr og produkter , ,99% 9,45% Norgesinvestor II (U) Finansieringsselskaper , ,5% 9,17% Norgesinvestor III A-Aksjer (U) Finansieringsselskaper , Norgesinvestor III B-Aksjer (U) Finansieringsselskaper , Norske Skogindustrier Papir- og skogbruks produkter , ,96% 1,74% Northern Oil Olje og naturgass , ,69% 3,38% Ocean Rig Olje og naturgass , ,82%,88% Odfjell B Rederi , ,37% 1,26% Omnia (U) Helsetjenester, pleie og omsorg , ,1% 4,68% Orkla A Matvarer , ,59%,16% PA Resources Olje og naturgass , ,28% Pan Fish Matvarer , ,53% 1,17% Petroleum Geo-Services Energiutstyr og tjenester , ,27%,69% Photocure Legemiddelindustri , ,% 7,27% Prosafe Energiutstyr og tjenester , ,3% 1,51% Q-Free Kommunikasjonsutstyr , ,2% 8,25% Read (U) Olje og naturgass 258 1, ,5% 2,69% Revus Energy Olje og naturgass , ,17%,6% SAS Luftfartsselskaper , ,55% 1,39% Scana Industrier Energiutstyr og tjenester , ,63% 4,5% Smedvig B Energiutstyr og tjenester , ,7% 2,36% Stolt Nielsen Rederi , ,72% 1,31% Stolt Offshore Energiutstyr og tjenester , ,6%,57% TGS Nopec Geophysical Energiutstyr og tjenester , ,8%,91% Unitor Transport infrastruktur , ,72% 9,54% VIZRT LTD. (U) Programvare , ,19% 1,5% Vmetro Datamaskiner og tilbehør , ,67% 5,19% VPS Holding (U) Finansieringsselskaper , ,23% 4,98% Wilh. Wilhelmsen B Rederi , ,85% 3,69% Yara International Kjemikalier , ,97%,76% Total portefølje ,54% Inndelingen er basert på Global Industry Classifi cation Standard (GICS) fra Morgan Stanley og Standard & Poor (jan. 2. (U) Unoterte papirer ODIN FORVALTNING HALVÅRSRAPPORT ABSOLUTT UTVIKLING I PROSENT ODIN NORGE OSLO BØRS TOTAL INDEKS ( ) OSLO BØRS FONDINDEKS ( ) 24

8 ODIN Sverige ODIN Sverige er et aksjefond som hovedsakelig investerer i aksjer som er notert på Stockholm Fondbørs. Fondet kan investere fritt i forhold til industrisektor og selskap. ODIN Sverige har hatt en nedgang i andelsverdien på,37% hittil i 25 fra NOK 827,72 til NOK 824,64. Stockholmsbørsens Benchmark Capped Return Index, målt i norske kroner, har i samme periode hatt en økning på 6,47%. Forvaltningskapitalen har hatt en økning på 14,6% fra NOK 987 mill. til NOK mill. hittil i år. Porteføljeoversikt pr PAPIR (SELSKAP) INDUSTRISEKTOR AKSJER ODIN Sverige Inndelingen er basert på Global Industry Classifi cation Standard (GICS) fra Morgan Stanley og Standard & Poor (jan. 2. Siden start (p.a.) Siste 6 år (p.a.) 1. halvår *) Referanseindeks: Stockholmsbørsens Benchmark Capped Total Return Index målt i norske kroner. Denne indeksen har historikk tilbake til For perioden til har vi benyttet Stockholm Fondbørs General Index ,79% 13,5% 8,74% 2,67% 3,47% 17,2% 15,71% -3,34% 19,5% 16,48% 3,27% 13,21% 2,43% 15,7% 4,73% -,37% 6,47% -6,84% 21,38% 18,% 3,38% 68,65% 55,52% 13,13% -12,24% -4,1% 27,85% 16,24% -18,43% 34,67% 1,2% -4,41% 14,61% 52,97% 59,71% -6,74% -21,39% 16,1% -37,4% 44,59% 29,52% 15,7% 63,75% 39,95% 23,8% 22,5% 24,37% -1,87% Sverige (SEK/NOK =, ) SEK NOK NOK NOK Addtech B Handelsselskaper og leverandører , ,49% 2,23% Affärsstrategerna Finansieringsselskaper , ,3% 3,36% Ångpanneföreningen B Kommersielle tjenester og leveranser , ,39% 2,21% Ballingslöv Byggeprodukter , ,77% 3,96% Bergman & Beving B Handelsselskaper og leverandører , ,3% 1,7% Bilia A Handelsselskaper og leverandører , ,58% 1,15% Boliden Ltd Bergverksdrift og metaller , ,76%,67% Brio B Fritidsutstyr og -produkter , ,25% 1,9% Broström Van Ommeren Shipping B Rederi , ,15% 1,7% Cardo Kommersielle tjenester og leveranser , ,24%,78% Consilium BTA B Handelsselskaper og leverandører , ,42% 2,91% Elanders B Media , ,79% 2,62% Electrolux B Varige forbruksvarer , ,54%,9% Expanda B Byggeprodukter , ,51% 2,34% Fenix Outdoor B Tekstiler og klær , ,4% 1,42% Gunnebo Kommersielle tjenester og leveranser , ,18%,92% Gunnebo Industrier Kommersielle tjenester og leveranser , ,53% 1,1% Haldex Handelsselskaper og leverandører , ,38% 1,93% Industrivärden C Finansieringsselskaper , ,55%,52% Investor B Finansieringsselskaper , ,29%,9% Kinnevik B Finansieringsselskaper , ,68%,36% KMT Mekanisk industri , ,59% 2,66% Malmbergs Elektriska B Handelsselskaper og leverandører , ,1% 4,5% Meda A Helse - utstyr og produkter , ,23%,9% NCC B Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,96%,2% Nilörngruppen B Tekstiler og klær , ,48% 6,8% Nordea (Sek) Banker , ,24%,1% Note Handelsselskaper og leverandører , ,27% 3,89% Novotek B Kommersielle tjenester og leveranser , ,82% 4,65% Partnertech Handelsselskaper og leverandører , ,91% 1,25% Rottneros Papir- og skogbruks produkter , ,2% 1,1% Saab B Mekanisk industri , ,53%,56% Sardus Matvarer , ,84% 2,5% SAS Luftfartsselskaper , ,12%,14% Scania B Handelsselskaper og leverandører , ,86%,6% SSAB B Bergverksdrift og metaller , ,56%,2% Svenska Cellulosa B Papir- og skogbruks produkter , ,7%,11% Svenska Handelsbanken A Banker , ,12%,4% Sweco B Kommersielle tjenester og leveranser , ,6% 2,27% Teleca B Kommersielle tjenester og leveranser , ,28%,76% Teligent Kommersielle tjenester og leveranser , ,36% 1,% Trelleborg B Handelsselskaper og leverandører , ,78%,57% VBG B Handelsselskaper og leverandører , ,19% 3,85% Xponcard Kommersielle tjenester og leveranser , ,56% 1,46% Total portefølje ,82% RISIKOMÅL RELATIV RELATIVT TAP Siste 5 år 112% 52% Siste 3 år 12% 75% FORVALTNINGS Pr. 3.6 NOK mill % endring i forvaltningskapital ,6% 21,9% DATA PR. ANDEL Innløsningskurs ,52 748,36 Tegningskurs ,38 774,68 Basiskurs ,64 752,12 96,4 767,76 817,88 681,41 NOK 1. investert fra til *) BALANSESAMMENDRAG NOK ABSOLUTT UTVIKLING I PROSENT ODIN SVERIGE STOCKHOLM FONDBØRS GENERAL INDEX ( ) STOCKHOLMSBØRSENS BENCHMARK CAPPED TOTAL RETURN INDEX ( ) ODIN Europa ODIN Europa er et aksjefond som fritt investerer i hovedsaklig store og likvide selskaper som er børsnotert, eller har sitt hovedkontor eller sin opprinnelse i et land i Europa. Fra t.o.m var fondet et fond i fond som utelukkende investerte i Roburs Europafond. Fra overtok ODIN Forvaltning AS forvaltningen av fondet. ODIN Europa har hatt en økning i andelsverdien på 18,48% hittil i 25 fra NOK 69,1 til NOK 81,76. MSCI Europe Index, målt i norske kroner, har i samme periode hatt en økning på 5,88%. Forvaltningskapitalen har hatt en økning på 258,76% fra NOK 184 mill. til NOK 661 mill. hittil i år. ODIN Europa Siden start (p.a.) 1. halvår *) Referanseindeks: MSCI Europe Index. -3,52% -3,95%,43% -6,17% -6,84%,67% -2,58% -4,28% 1,7% 8,54% 4,79% 3,76% 18,48% 5,88% 12,6% 8,3% 7,27% 1,3% 27,57% 29,76% -2,19% -4,55% -38,44% -2,11% -21,3% -2,71% -,59% -2,8%,41% -3,21% 9,84% 1,36% -,52% RISIKOMÅL RELATIV RELATIVT TAP Siste 5 år 112% 15% Siste 3 år 116% 11% FORVALTNINGS Pr. 3.6 NOK mill % endring i forvaltningskapital ,76% -4,69% DATA PR. ANDEL Innløsningskurs ,35 65,32 Tegningskurs ,21 67,62 Basiskurs ,76 65,65 82,4 7,19 69,46 62,13 NOK 1. investert fra til *) Porteføljeoversikt pr BØRS PAPIR (SELSKAP) INDUSTRISEKTOR AKSJER LOKAL VALUTA NOK NOK NOK Amsterdam Koninklijke Bam Groep Byggeprodukter , ,7%,2% Koninklijke KPN NV Telekommunikasjon og tjenester 118 6, ,98%,1% Totalt Amsterdam ,69% BALANSESAMMENDRAG NOK Brussel Compagnie Maritime Belge Rederi 6 26, ,87%,17% Euronav Rederi , ,15%,9% Omega Pharma Mat- og apotekhandel 43 42, ,18%,15% Totalt Brussel ,2% København A.P. Möller - Maersk B Rederi , ,9%,1% Totalt København ,9% Frankfurt Adidas-Salomon AG Fritidsutstyr og -produkter , ,2%,3% Allianz AG VNA O.N. Forsikring , ,52%,% Basf AG Kjemikalier , ,9%,1% Bilfi nger Berger AG Byggeprodukter 22 38, ,2%,6% Continental AG Bilkomponenter , ,9%,3% Depfa Bank PLC Banker , ,2%,4% Deutsche Post Ag-REg Transport infrastruktur , ,23%,1% Hannover Rueckversicherung Forsikring , ,94%,4% Leoni AG Elektrisk utstyr , ,9%,38% Mobilcom AG Telekommunikasjon og tjenester , ,35%,1% Tui AG Kommersielle tjenester og leveranser 75 2, ,85%,4% Totalt Frankfurt ,63% Helsinki Huhtamäki Emballasje , ,1%,12% Rautaruukki Bergverksdrift og metaller , ,48%,7% Stora Enso R Papir- og skogbruks produkter 58 1, ,74%,1% Totalt Helsinki ,22% Irland Glanbia PLC Matvarer , ,52%,16% Grafton GRP PLC-UTS Byggeprodukter 5 9, ,57%,2% Greencore Group PLC Matvarer , ,22%,15% Independent News & Media Media 7 2, ,14%,9% Mc Inerney Holdings PLC Eiendomsselskaper 265 8, ,73%,81% Totalt Irland ,17% London Brit Insurance Holdings Forsikring 83 87, ,29%,9% Mc Carthy & Stone PLC Byggeprodukter , ,39%,14% Premier Foods PLC Matvarer , ,25%,9% Whitbread PLC Hotell-, restaurant- og underholdningsvirksomhet , ,71%,4% Totalt London ,64% Madrid Fadesa Inmobiliaria SA Eiendomsselskaper , ,19%,7% Totalt Madrid ,19% Milano Premuda Spa Rederi 15 1, ,19%,7% Totalt Milano ,19% forts. neste side ABSOLUTT UTVIKLING 2 ODIN EUROPA 21 ODIN ROBUR EUROPA MSCI EUROPE INDEX ODIN Robur Europa byttet navn til ODIN Europa Da overtok ODIN Forvaltning AS forvaltningen av fondet ODIN FORVALTNING HALVÅRSRAPPORT 25

9 ODIN Europa forts. Porteføljeoversikt pr BØRS PAPIR (SELSKAP) INDUSTRISEKTOR AKSJER LOKAL VALUTA NOK NOK NOK Oslo Fjord Seafood Matvarer , ,6%,42% Fred Olsen Energy Energiutstyr og tjenester , ,42%,16% Norsk Hydro Industrielle konglomerater , ,27%,1% Petroleum Geo-Services Energiutstyr og tjenester , ,62%,19% SeaDrill Ltd Rederi , ,66%,7% Smedvig B Energiutstyr og tjenester , ,24%,17% Stolt Nielsen Rederi , ,9%,5% Stolt Offshore Energiutstyr og tjenester 35 6, ,32%,1% TTS Marine Mekanisk industri , ,21% 1,48% Wilh. Wilhelmsen B Rederi 5 161, ,22%,1% Yara International Kjemikalier , ,68%,3% Totalt Oslo ,31% Paris Arcelor Bergverksdrift og metaller , ,11%,2% Peugeot SA Bilindustri , ,37%,2% Totalt Paris ,48% Stockholm Boliden Ltd Bergverksdrift og metaller , ,94%,16% Broström Van Ommeren Shipping B Rederi , ,34%,27% Electrolux B Varige forbruksvarer , ,92%,1% Saab B Mekanisk industri , ,54%,9% Svenska Cellulosa B Papir- og skogbruks produkter , ,98%,1% Totalt Stockholm ,72% Zurich Austriamicrosystems Halvleder utstyr og produkter , ,72%,42% Fischer (Georg) - Registered Bilkomponenter , ,24%,31% Rieter Holding AG Mekanisk industri , ,16%,1% Schweiter Technologies AG Mekanisk industri , ,63%,67% Valora Holding AG Fritidsutstyr og -produkter , ,9%,29% Totalt Zurich ,84% Wien Wienerberger Byggeprodukter 5 38, ,28%,7% Totalt Wien ,28% Totalt portefølje ,65% SEK/NOK :,8368 EUR/NOK : 7.97 GBP/NOK: DKK/NOK : Inndelingen er basert på Global Industry Classifi cation Standard (GICS) fra Morgan Stanley og Standard & Poor (jan. 2. ODIN Europa SMB ODIN Europa SMB er et aksjefond som fritt investerer i små og mellomstore selskaper som er børsnotert eller har sitt hovedkontor eller sin opprinnelse i et land i Europa. Selskapets børsverdi skal ikke overstige 1% av det aktuelle aksjemarkedets totale verdi. ODIN Europa SMB ) RISIKOMÅL RELATIV RELATIVT TAP Siste 5 år 99% 121% Siste 3 år 17% 95% Fra t.o.m var fondet et fond i fond som utelukkende investerte i Roburs Småbolagsfond Europa. Fra overtok ODIN Forvaltning AS forvaltningen av fondet. ODIN Europa SMB har hatt en økning i andelsverdien på 2,97% hittil i 25 fra NOK 94,49 til NOK 114,3. MSCI Europe Small Cap, målt i norske kroner, har i samme periode hatt en økning på 11,63%. Forvaltningskapitalen har hatt en økning på 188,5% fra NOK 17 mill. til NOK 49 mill. hittil i år. Porteføljeoversikt pr BØRS PAPIR (SELSKAP) INDUSTRISEKTOR AKSJER Siden start (p.a.) 1. halvår *) Referanseindeks: MSCI Europe Small Cap LOKAL VALUTA NOK NOK NOK 2,4% 5,39% -2,98% 2,94% 2,89% -5,83% 3,13% 4,93% -1,8% 18,99% 14,71% 4,28% 2,97% 11,63% 9,34% 2,68% 18,12% 2,56% 5,95% 5,32%,64% -37,6% -33,56% -4,3% -31,38% -1,91% -2,47% 1,63% 6,87% -5,24% 19,19% 8,38% 1,81% Amsterdam AM NV Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,1%,3% Boskalis Westminster-CVA Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,7%,12% Koninklijke Bam Groep Byggeprodukter , ,35%,18% Stork NV Mekanisk industri , ,94%,11% Ten Cate NV Handelsselskaper og leverandører , ,82%,14% Univar Transport infrastruktur 72 28, ,29%,24% Vopak Transport infrastruktur , ,%,15% Totalt Amsterdam ,2% FORVALTNINGS Pr. 3.6 NOK mill % endring i forvaltningskapital ,5% 14,88% DATA PR. ANDEL Innløsningskurs ,73 88,47 Tegningskurs ,73 91,58 Basiskurs ,3 88,91 114,3 92,56 95,32 78,51 NOK 1. investert fra til *) BALANSESAMMENDRAG NOK Brussel Solvus SA Helsetjenester, pleie og omsorg , ,73%,19% Totalt Brussel ,73% Frankfurt Bilfi nger Berger AG Byggeprodukter , ,91%,4% Jungheinrich - PRFD Mekanisk industri , ,35%,29% Krones AG Ord NPV Mekanisk industri , ,84%,11% Leoni AG Elektrisk utstyr , ,82%,18% Mobilcom AG Telekommunikasjon og tjenester , ,33%,7% Salzgitter AG Bergverksdrift og metaller , ,5%,14% Totalt Frankfurt ,3% Helsinki Atria Group Matvarer , ,6%,37% Huhtamäki Emballasje , ,49%,15% Nokian Renkaat/Tyres Bilkomponenter , ,75%,9% Rautaruukki Bergverksdrift og metaller , ,32%,8% Totalt Helsinki ,61% Irland Abbey Eiendomsselskaper 43 9, ,66%,13% Mc Inerney Holdings PLC Eiendomsselskaper , ,95%,43% Totalt Irland ,61% London Bodycote International PLC Finansieringsselskaper , ,62%,5% Brit Insurance Holdings Forsikring , ,66%,3% First Technology PLC Bilkomponenter , ,22%,4% Mc Carthy & Stone PLC Byggeprodukter , ,7%,8% Nestor Helthcare Group PLC Helsetjenester, pleie og omsorg , ,44%,44% Premier Foods PLC Matvarer , ,5%,5% Totalt London ,7% Madrid Cortefi el Tekstiler og klær 5 18, ,53%,6% Ence Papir- og skogbruks produkter 25 22, ,9%,1% Totalt Madrid ,42% Milano Indesit Company spa Varige forbruksvarer , ,23%,12% Interpump Group SPA Mekanisk industri , ,13%,16% Totalt Milano ,36% Oslo Fjord Seafood Matvarer 1 6 4, ,43%,28% Fred Olsen Energy Energiutstyr og tjenester , ,5%,15% Odfjell B Rederi , ,8%,9% Petroleum Geo-Services Energiutstyr og tjenester , ,54%,13% Polimoon Emballasje , ,77%,45% Scana Industrier Energiutstyr og tjenester , ,39% 1,66% SeaDrill Ltd Rederi , ,88%,7% Solstad Offshore Energiutstyr og tjenester 68 8, ,11%,18% TTS Marine Mekanisk industri , ,55% 1,41% Wilh. Wilhelmsen B Rederi , ,5%,9% Totalt Oslo ,2% Paris Bonduelle S.C.A. Matvarer , ,55%,7% Totalt Paris ,55% ABSOLUTT UTVIKLING PR. ÅR/PERIODE Stockholm Boliden Ltd Bergverksdrift og metaller , ,11%,13% Broström Van Ommeren Shipping B Rederi , ,3%,3% Haldex Handelsselskaper og leverandører , ,6%,2% Saab B Mekanisk industri , ,93%,8% Trelleborg B Handelsselskaper og leverandører , ,96%,1% Totalt Stockholm ,9% 1-1 Zurich Bank Sarasin & Cie AG-REG B Banker , ,65%,3% Barry Callebaut AG Matvarer , ,47%,3% Fischer (Georg) - Registered Bilkomponenter , ,22%,23% Quadrant AG-Registered Finansieringsselskaper , ,45%,69% Rieter Holding AG Mekanisk industri , ,23%,8% Schweiter Technologies AG Mekanisk industri , ,44%,44% Sia Abrasives Holding AG Mekanisk industri 1 293, ,5% 1,33% Valora Holding AG Fritidsutstyr og -produkter , ,19%,22% Totalt Zurich ,7% Totalt portefølje ,65% ODIN EUROPA SMB 22 ODIN ROBUR EUROPA SMB MSCI EUROPE SMALL CAP SEK/NOK :,8368 EUR/NOK : Inndelingen er basert på Global Industry Classifi cation Standard (GICS) fra Morgan Stanley og Standard & Poor (jan. 2. GBP/NOK: DKK/NOK : ODIN Robur Europa SMB byttet navn til ODIN Europa SMB Da overtok ODIN Forvaltning AS forvaltningen av fondet. ODIN FORVALTNING HALVÅRSRAPPORT 25

10 ODIN Maritim ODIN Maritim kan bare investere i selskaper som hovedsakelig er beskjeftiget med maritim transport og som er børsnotert på børsene som er medlem, assosiert medlem eller på annen måte er formelt tilknyttet Fédération Internationale des Bourses de Valeurs (FIBV). ODIN Maritim har hatt en økning i andelsverdien på 26,97% hittil i 25 fra NOK 569,1 til NOK 722,58. MSCI World Gross Marine Index hadde i samme periode en økning på 19,77%. Forvaltningskapitalen har hatt en økning på 36,25% fra NOK 681 mill. til NOK 928 mill. hittil i år. Porteføljeoversikt pr BØRS PAPIR (SELSKAP) INDUSTRISEKTOR AKSJER ODIN Maritim Siden start (p.a.) Siste 6 år (p.a.) 1. halvår ,35% 3,54% 16,82% 36,22% 6,98% 29,24% 39,2% 6,68% 32,52% 41,67% 13,42% 28,25% 62,75% 29,83% 32,92% 26,97% 19,77% 7,2% 61,87% 1,1% 51,77% 127,54% 87,67% 39,86% -8,49% -22,98% 14,49% 6,56% -18,11% 24,67% 42,44% -16,91% 59,35% 42,17% 5,5% -7,88% -55,41% -49,6% -5,81% 23,22% 15,67% 7,55% 33,84% 26,12% 7,72% 2,14% -8,75% 1,89% *) Referanseindeks: MSCI World Gross Marine Index. Denne indeksen har historie tilbake til For perioden til har vi benyttet Orkla Enskilda s Shipping Index LOKAL VALUTA NOK NOK NOK ) Brussel Compagnie Maritime Belge Rederi 9 26, ,%,26% Euronav Rederi 11 24, ,28%,26% Exmar Rederi 25 53, ,14%,34% Totalt Brussel ,42% RISIKOMÅL RELATIV RELATIVT TAP Siste 5 år 137% 66% Siste 3 år 129% 62% FORVALTNINGS Pr. 3.6 NOK mill % endring i forvaltningskapital ,25% 43,98% DATA PR. ANDEL Innløsningskurs ,97 417,57 Tegningskurs ,26 432,26 Basiskurs ,58 419,67 732,19 444,17 564,23 353,37 NOK 1. investert fra til *) BALANSESAMMENDRAG NOK København A.P. Möller - Maersk B Rederi , ,5%,1% Totalt København ,5% Tokyo Daiichi Chuo Kisen Kaisha Rederi , ,71%,46% Iino kaiun kaisha Rederi , ,87%,5% Inui Steamship Co. Rederi 5 493, ,57% 2,% Kawasaki kisen kaisha ltd. Rederi , ,89%,8% Mitsui Osk Lines LTD Rederi 4 685, ,74%,3% Totalt Tokyo ,78% Korea Hanjin Shipping Rederi 2 26, ,55%,28% Hyundai Heavy Industries Mekanisk industri , ,7%,4% Hyundai Merchant Marine Rederi , ,29%,49% Samsung Heavy Industries Mekanisk industri , ,28%,9% STX Shipbuilding Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,18% 1,9% Totalt Korea ,36% Kuala Lumpur Malaysia Intl Shipping Corp Rederi , ,88%,3% Totalt Kuala Lumpur ,88% London Peninsular & Oriental Steam Navigation Rederi 3 316, ,2%,4% Totalt London ,2% Milano Premuda Spa Rederi 1 5 1, ,91% 1,6% Totalt Milano ,91% Oslo B+H Ocean Carriers Ltd. Rederi 5 2, ,74%,71% Bonheur Energiutstyr og tjenester 1 425, ,58%,98% DOF Energiutstyr og tjenester 1 29, ,12% 1,3% Farstad Shipping Energiutstyr og tjenester 26 84, ,37%,67% Ganger Rolf Energiutstyr og tjenester , ,94% 1,27% Golar LNG Limited Rederi 35 78, ,97%,53% Golden Ocean Group Limited Rederi , ,48%,35% I.M. Skaugen Rederi , ,19% 1,8% 11% I.M. Skaugen ASA 1/8 Rederi , ,52% Odfjell B Rederi 51 19, ,99%,59% Solstad Offshore Energiutstyr og tjenester 397 8, ,42% 1,5% Star Reefers Inc. Rederi , ,83%,19% Stolt Nielsen Rederi , ,%,32% TTS Marine Mekanisk industri , ,86% 6,63% Wilh. Wilhelmsen B Rederi , ,82%,56% Totalt Oslo ,84% Singapore Neptune Orient Lines Rederi , ,51%,33% Totalt Singapore ,51% ABSOLUTT UTVIKLING I PROSENT - Stockholm Broström Van Ommeren Shipping B Rederi , ,28% 1,48% Concordia Maritime B Rederi , ,9%,71% Totalt Stockholm ,37% Total portefølje ,32% DKK/NOK: EUR/NOK : GBP/NOK: KRW/NOK:.63 SEK/NOK :,8368 Inndelingen er basert på Global Industry Classifi cation Standard (GICS) fra SGD/NOK: USD/NOK: JPY/NOK: MYR/NOK: Morgan Stanley og Standard & Poor (jan ODIN MARITIM ORKLA ENSKILDA'S SHIPPING INDEX ( ) MSCI WORLD GROSS MARINE INDEX ( ) ODIN Offshore ODIN Offshore kan bare investere i selskaper som hovedsakelig beskjeftiger seg med energiområdet olje- og gass. Det omfatter bl.a. selskaper innen utvinning, produksjon, videreforedling, transport/ distribusjon og serviceselskaper som er børsnotert på børsene som er medlem, assosiert medlem eller på annen måte er formelt tilknyttet Fédération Internationale des Bourses de Valeurs (FIBV). ODIN Offshore har hatt en økning i andelsverdien på 42,97% hittil i 25 fra NOK 99,73 til NOK 142,58. Philadelphia Stock Exchange Oil Service Index hadde i samme periode en økning på 27,75%. Forvaltningskapitalen har hatt en økning på 148,15% fra NOK 76 mill. til NOK mill. hittil i år. Porteføljeoversikt pr BØRS PAPIR (SELSKAP) INDUSTRISEKTOR AKSJER ODIN Offshore Siden start (p.a.) 1. halvår *) Referanseindeks: Philadelphia Stock Exchange Oil Service Index (OSX) LOKAL VALUTA NOK NOK NOK ) 7,56% -4,27% 11,83% 11,4%,81% 1,23% 34,59% 11,63% 22,96% 42,97% 27,75% 15,22% 57,95% 2,8% 37,87% 45,69% 3,62% 42,7% -38,78% -22,82% -15,96% -21,27% -29,7% 8,43% Amsterdam Fugro Nv Energiutstyr og tjenester , ,14%,72% SBM Offshore Olje og naturgass 75 57, ,93%,22% Totalt Amsterdam ,7% Hong Kong China Oilfi eld Services Olje og naturgass 64 2, ,1%,% Totalt Hong Kong ,1% RISIKOMÅL RELATIV RELATIVT TAP Siste 3 år 135% 87% FORVALTNINGS Pr. 3.6 NOK mill % endring i forvaltningskapital ,15% 143,24% DATA PR. ANDEL Innløsningskurs ,87 79,2 Tegningskurs ,86 81,8 Basiskurs ,58 79,42 143,7 85,5 98,59 63,41 NOK 1. investert fra til *) BALANSESAMMENDRAG NOK Milano Saipem Ord Olje og naturgass 18 11, ,91%,4% Totalt Milano ,91% New York Atwood Oceanics Inc Olje og naturgass 12 61, ,75%,79% BJ Services Co Olje og naturgass 9 53, ,78%,6% Diamond Offshore Drilling Com Olje og naturgass 1 53, ,%,8% Ensco International Olje og naturgass 28 35, ,76%,19% Fmc Technologies Inc Olje og naturgass 12 32, ,45%,18% Global Santa Fe Intl Olje og naturgass 25 4, ,11%,9% Nabors Industries Ltd Olje og naturgass 1 6, ,25%,7% National-Oilwell Inc Com Olje og naturgass , ,22%,15% Precision Drilling Olje og naturgass 1 39, ,49%,8% Pride International Inc Olje og naturgass 4 26, ,96%,29% Todco- CL A Olje og naturgass 3 25, ,83%,49% Transocean Sedco Forex Inc Olje og naturgass 23 54, ,66%,7% Veritas DGC Energiutstyr og tjenester 3 27, ,9%,89% Weatherford International Olje og naturgass 1 59, ,21%,7% Totalt New York ,57% Oslo Awilco Offshore ASA Energiutstyr og tjenester , ,74% 1,49% Bjørge ASA Olje og naturgass , ,31% 5,82% Bonheur Energiutstyr og tjenester , ,94% 1,59% Consafe Offshore A (U) Energiutstyr og tjenester 65 85, ,15% 3,25% DOF Energiutstyr og tjenester 85 29, ,41% 1,11% Eidesvik Offshore Energiutstyr og tjenester , ,14% 3,65% Exploration Resources Energiutstyr og tjenester , ,29% 4,95% Farstad Shipping Energiutstyr og tjenester , ,22%,65% Fred Olsen Energy Energiutstyr og tjenester 4 162, ,7%,66% 4.5% Fred Olsen Energy konv. 4/9 Energiutstyr og tjenester , ,99% Ganger Rolf Energiutstyr og tjenester , ,13%,55% Kongsberg Gruppen Flyindustri og forsvar , ,14%,68% Ocean Rig Olje og naturgass , ,73% 1,39% Petroleum Geo-Services Energiutstyr og tjenester , ,51%,85% Prosafe Energiutstyr og tjenester , ,23%,84% SeaDrill Ltd Rederi , ,34% 1,53% Smedvig B Energiutstyr og tjenester 55 15, ,32%,67% Solstad Offshore Energiutstyr og tjenester 35 8, ,6%,93% Stolt Offshore Energiutstyr og tjenester 1 2 6, ,11%,31% TGS Nopec Geophysical Energiutstyr og tjenester , ,81%,71% Totalt Oslo ,8% Singapore Keppel Corp. Mekanisk industri 5 12, ,39%,6% Totalt Singapore ,39% Totalt portefølje ,74% EUR/NOK : SGD/NOK: Inndelingen er basert på Global Industry Classifi cation Standard (GICS) fra Morgan Stanley og Standard & Poor (jan. 2. USD/NOK: HKD/NOK: ABSOLUTT UTVIKLING I PROSENT ODIN OFFSHORE PHILADELPHIA STOCK EXCHANGE OIL SERVICE INDEX ODIN FORVALTNING HALVÅRSRAPPORT 25

11 ODIN Eiendom ODIN Eiendom kan bare investere i selskaper som er børsnotert, eller har sitt hovedkontor eller sin opprinnelse i ett av landene; Sverige, Norge, Finland eller Danmark, og som hovedsakelig er beskjeftiget i eller med fast eiendom. ODIN Eiendom har hatt en økning i andelsverdien på 26,48% hittil i 25 fra NOK 28,34 til NOK 258,79. Carnegie Sweden Real Estate Index har i samme periode hatt en nedgang på 25,48%. Forvaltningskapitalen har hatt en økning på 124,55% fra NOK 13 mill. til NOK 291 mill. hittil i år. ODIN Eiendom Siden start (p.a.) 1. halvår **) *) Referanseindeks: Carnegie Sweden Real Estate Index **) Inkl. utbytte ) 25,75% 2,48% 5,27% 27,94% 24,98% 2,96% 33,15% 33,81% -,65% 26,48% 25,48% 1,% 3,49% 3,99% -,5% 55,2% 56,26% -1,24% 4,54% -2,91% 7,45%,34% -14,58% 14,92% RISIKOMÅL RELATIV RELATIVT TAP Siste 3 år 9% 76% FORVALTNINGS Pr. 3.6 NOK mill % endring i forvaltningskapital ,55% 5,88% DATA PR. ANDEL Innløsningskurs ,61 167,63 Tegningskurs ,97 174,47 Basiskurs ,79 171,5 264,43 174,86 28,41 16,28 NOK 1. investert fra til *) Porteføljeoversikt pr PAPIR (SELSKAP) INDUSTRISEKTOR AKSJER BALANSESAMMENDRAG NOK LOKAL VALUTA NOK NOK NOK Norge Eiendomsspar (U) Eiendomsselskaper , ,5%,15% Norgani Hotels (U) Eiendomsselskaper , ,14% 3,22% Olav Thon Eiendomsselskap Eiendomsselskaper , ,64%,16% Oslo Areal Eiendomsselskaper 8 58, ,2%,% Steen & Ström Eiendomsselskaper , ,12%,4% Totalt Norge ,41% Sverige (SEK/NOK =, ) Brinova B Eiendomsselskaper , ,31%,% Capona Eiendomsselskaper , ,86%,39% Castellum Eiendomsselskaper , ,97%,1% Fabege Eiendomsselskaper 75 17, ,66%,5% Fast Partner AB Eiendomsselskaper , ,4%,28% Heba Fastigheter B Eiendomsselskaper , ,24%,64% Hufvudstaden A Eiendomsselskaper , ,75%,11% Klövern Eiendomsselskaper , ,51%,4% Kungsleden Eiendomsselskaper , ,38%,15% Ljungberggruppen B Eiendomsselskaper , ,92%,3% Lundbergforetagen B Eiendomsselskaper 4 317, ,64%,6% Realia Fastighets B Eiendomsselskaper , ,23%,13% Sagax Eiendomsselskaper , ,29% 2,3% Tornet Eiendomsselskaper , ,%,56% Wallenstam B Eiendomsselskaper , ,23%,23% Wihlborgs Eiendomsselskaper 7 19, ,82%,36% Totalt Sverige ,85% ABSOLUTT UTVIKLING I PROSENT - Finland (EUR/NOK = ) Kiinteistösijoitus Oy Citycon Eiendomsselskaper 459 3, ,8%,41% Sponda Eiendomsselskaper , ,56%,47% Technopolis Eiendomsselskaper , ,9%,8% Totalt Finland ,46% Total portefølje ,72% Inndelingen er basert på Global Industry Classifi cation Standard (GICS) fra Morgan Stanley og Standard & Poor (jan ODIN EIENDOM (INKL. UTBYTTE) CARNEGIE SWEDEN REAL ESTATE INDEX Robur - Nordens største fondsforvalter ODIN har siden tilbudt fond-i-fond med underfond forvaltet av Robur Kapitalförvaltning. ODIN Robur Medica er et av fond-i-fondene ODIN tilbyr. Underfondet er Robur Medica. Medica friskt fond innen legemiddelsektoren Legemiddelindustrien begynner å friskne til etter noen tunge år. Hos Robur er det Peter Abelin og Ulf Myrberg som følger med i trender og tendenser innen helseområdet. Etter den kraftige nedgangen på børsene for et par år siden, har helsesektoren hatt en relativt dårlig utvikling, og har ikke helt hengt med i den generelle børsoppgangen. Nå virker det imidlertid som om sektoren endelig begynner å friskne til. Det som først og fremst rystet markedet i fjor var da de amerikanske legemiddelmyndighetene FDA trakk tilbake Mercks smertelindrende legemiddel Vioxx fra markedet. Utviklingen på det amerikanske markedet er avgjørende for alle store legemiddelselskaper, forteller Ulf Myrberg. Vi synes å se en tendens til at FDA begynner å bli litt mer liberale etter å ha vært ekstremt strenge en periode. Leger og finansanalytikere i teamet Det er Peter Abelin og Ulf Myrberg som har ansvaret for Medicafondet. Ulf Myrberg er siviløkonom og Peter Abelin har legeeksamen, noe som gjør at de utfyller hverandres kompetanser på en god måte. Sammen utgjør de et fremgangsrikt team innen helserelatert sektor. Det er enormt mye bakgrunnsinformasjon man må kjenne til for i neste omgang å finne selskapene og begynne å verdsette aksjene, forteller Ulf. - Vi arbeider dels med egen analyse, dels med informasjon fra mange andre kilder, forklarer Peter. Vi foretar også mange bedriftsbesøk og deltar i forskjellige bedriftsarrangementer og konferanser. Avhengig av patenter og nye produkter De fleste store legemiddelselskapene tjener bra med penger, forklarer Ulf og Peter. - Men selv om selskapene har en rekke lønnsomme legemidler, er bransjen veldig avhengig av at det kommer frem nye legemidler og at man får patent på dem. Så snart patentet utløper, kommer konkurransen fra billige såkalte generiske legemidler. Neste år er det for eksempel en topp i antallet patentutløp i USA, forteller Ulf. Produkter som tilsvarer mer enn 9 milliarder dollar i omsetning blir da utsatt for konkurranse. Færre selskaper, større plasseringer og lavere risiko i Medica Selv om helse- og legemiddelsektoren generelt har hatt en relativt svak utvikling, har Medica slått indeksen de siste årene. I fjor lyktes vi å slå indeksen med to prosentpoeng takket være gunstige valg av selskaper og ved at vi har konsentrert porteføljen, forteller Peter Abelin og Ulf Myrberg. Vi har gjennom de siste årene bevisst redusert antall selskaper i fondet fra ca 5 til vel 4, forklarer Ulf. En annen viktig forandring er at vi faktisk har minsket fondets samlede risiko. På Roburs risikoskala fra 1 til 6 havner Medica i risikoklasse 4, forklarer Peter og Ulf. Forsiktig vurderte selskaper gir tro på fremtiden Ulf og Peter har et ganske optimistisk syn på fremtiden for de helserelaterte selskapene og dermed også for Medica. I dag vurderes selskapene stort sett etter de produktene man har og som gir høye kontantstrømmer og høye fortjenester. Derimot setter aksjemarkedet en lav verdi på forskningsprosjektene og dermed de fremtidige produktene som kan forventes. Det betyr at legemiddelselskapene er lavt vurdert, forklarer Peter og Ulf. Samtidig finnes det et potensiale i disse selskapene. Det er jo ganske sannsynlig at det akkurat som tidligere kommer nye effektive legemidler både innen eksisterende og nye terapiområder, avslutter Peter Abelin og Ulf Myrberg. Peter Abelin Ulf Myrberg ODIN FORVALTNING HALVÅRSRAPPORT 25

12 Franklin Templeton - En av verdens sørste uavhengige fondsforvaltere ODIN har siden tilbudt fond-i-fond med underfond forvaltet av Franklin Templeton. ODIN Templeton Global er et av fond-i-fondene ODIN tilbyr. Underfondet er Templeton Global Fund A. Positive utsikter for Templeton Global Fund I årets fem første måneder har det største bidraget til fondets resultater kommet fra våre industrielle plasseringer, fulgt av forbrukersektoren, helsevesen og finans. Til sammen hadde vi per 31. mai 25 plassert omkring to tredjedeler av våre midler i disse fire sektorene. Per samme dato hadde vi en rimelig overvekting i forhold til MSCI-indeksen i aksjer innen industri og personlig forbruk, og en mer beskjeden overvekting innen helsevesen. På den annen side var vi en tid betydelig undervektet i aksjer i finanssektoren. Denne undervektingen, samt den lave korrelasjonen mellom fondets finansielle plasseringer og referanseindeksen, førte til det gode relative resultatet i de fem første månedene i 25. Selektive aksjeplasseringer var nøkkelen til det sterke resultatet i industrisektoren. Vår overvekting av en dansk spesialist i kontorrengjøring, en plassering vi solgte med betydelig gevinst i løpet av mai, var spesielt gunstig. Vi hadde tidligere bygget opp våre posisjoner innen kommersielle tjenester, herunder i det nevnte selskapet, fordi potensialet i en rekke selskaper i bransjen var gått upåaktet hen. En slik utvikling er symptomatisk for vår innsats for å oppdage verdier før andre. Vår overvektposisjoner i to amerikanske luft- og romfarts-/forsvarsindustriselskaper bidro også positivt til at vi gjorde det så godt i industrisektoren. Innen helsevesen bidro vår overvekting av en sektor med sterke resultater og individuell aksjeutvelgelse (særlig en overvekting i et amerikansk helseforsikringsselskap og et tysk farmasikonsern) til gode resultater, mens en overvektposisjon i et japansk elektroverktøyselskap viste seg gunstig innen forbrukersektoren. Selskaper med stor markedskapitalisering har i økende grad funnet veien inn på Templetons interne handleliste og dermed inn i Templeton Global Fund. I betraktning av den ublilde behandlingen slike selskaper har fått i markedet, er verdsettelsene på den vekstarenaen de representerer interessante. Da verden så vidt unngikk konjunkturnedgang i 22-23, gjorde selskaper med liten kapitalisering det spesielt godt, noe som man kunne vente under en konjunkturoppgang. Med tegn til at den globale økonomiske veksten modnes, kan vi imidlertid godt være i en overgangsfase der mer stabile aksjer kommer til sin rett. Etter vår oppfatning viser den flatere avkastnings kurven i USA at vi har økonomiske vanskeligheter i vente, noe som legger en demper på utsiktene for aksjer. Til tross for dette er vi, i betraktning av bedringene i selskapenes balanser siden Enrons og WorldComs dager, fortsatt moderat positive når det gjelder usiktene for resten av året. Faktisk finner vi nå selskaper i et bredt utvalg av sektorer som det under dot-com-boomen ville ha vært umulig å ta i betraktning på grunn av deres høye vurdering. Mens noen fremdeles kan finne en verdi mot vekst - modell relevant, fortsetter vi gjennom studier av enkeltselskaper på tvers av alle sektorer å finne aksjer og sette på handlelisten vår. Vi konsentrerer oss om selskaper som setter aksjonærenes interesser foran sine egne (f eks utdeler utbytter eller kjøper tilbake egne aksjer), og som har sterke balanser samt en solid forretningsmodell, med betydelig potensial til å generere kontantstrøm over det tidsrommet på tre til fem år som vi tar sikte på å sitte med plasseringene i. Ken Cox, forvalter Templeton Global Fund Langsiktig avkastningsoversikt Total avkastning siden start Gjennomsnittlig årlig avkastning, siden start Aksjefond ODIN Robur Øst-Europa ODIN Robur Miljø ODIN Robur Kommunikasjon ODIN Robur Contura ODIN Robur Medica ODIN Templeton Global ODIN Templeton Global SMB ODIN Templeton Emerging Markets ODIN Templeton Japan ODIN Franklin USA ODIN Franklin USA SMB Fond Etableringsdato Referanseindeks Differanse Fond 93,63% ,46% ,9% -3,29% -5,61% -1,64% -,59% -1,5% -68,99% -61,36% -7,63% -18,78% -15,55% -3,24% -57,83% -53,86% -3,97% -14,22% -12,84% -1,38% -37,7% -31,29% -5,78% -9,28% -7,59% -1,69% -1,7% -26,41% 25,34% -,19% -5,3% 5,11% 25,7% -2,64% 28,34% 4,15% -,47% 4,62% 16,95% 15,55% 1,4% 2,82% 2,6%,22% -59,81% -41,41% -18,4% -14,95% -9,6% -5,89% -17,91% -11,75% -6,16% -5,24% -3,35% -1,89% -9,78% 16,31% -26,9% -2,77% 4,21% -6,98% Referanseindeks Differanse Aksjefond Fond Referanseindeks Differanse ODIN Robur Øst-Europa ODIN Robur Miljø ODIN Robur Kommunikasjon ODIN Robur Contura ODIN Robur Medica ODIN Templeton Global ODIN Templeton Global SMB 16,13% 5,62% 1,34% 5,8% 11,96% 7,24% 9,85% - 1,35%,66% 4,61% 11,18% 6,78% 14,37% - -4,73%,68%,47%,78%,46% -4,52% ODIN Templeton Emerging Markets 14,88% 13,39% 1,49% ODIN Templeton Japan ODIN Franklin USA ODIN Franklin USA SMB 3,85% 5,15% 7,91% 1,75% 5,17% 7,3% 2,1% -,2%,87% Informasjon vedrørende referanseindekser se nedenfor. Referanseindekser er omregnet til NOK hvor nødvendig Informasjon vedrørende referanseindekser se nedenfor. Referanseindekser er omregnet til NOK hvor nødvendig Referanseindekser Aksjefond Referanseindekser ODIN Robur Øst-Europa - ODIN Robur Miljø Enskilda Nordic Total Index ODIN Robur Kommunikasjon Fondet sammenlignes med en indeks sammensatt av MSCI Information Technology (6%), MSCI Telecommunication Services (3%) og MSCI Media (1%) ODIN Robur Contura Fondet sammenlignes med en indeks sammensatt av MSCI Information Technology (75%), MSCI Telecommunication og MSCI Health Care (25%) ODIN Robur Medica MSCI Health Care ODIN Templeton Global MSCI All Countries World Free Index ODIN Templeton Global SMB FT All World Medium and Small Companies Index ODIN Templeton Emerging Markets IFC Investable Composite Index ODIN Templeton Japan MSCI Japan ODIN Franklin USA S&P 5 Total Return ODIN Franklin USA SMB Russell 2 Total Return ODIN FORVALTNING HALVÅRSRAPPORT 25

13 ODIN Robur Øst-Europa ODIN Robur Øst-Europa er et fond i fond som utelukkende investerer i Roburs Östeuropafond (underfondet). Underfondet plasserer sine midler hovedsakelig i aksjer i børsnoterte selskaper i ulike bransjer i Estland, Kroatia, Latvia, Litauen, Polen, Russland, Slovenia, Tsjekkia, Slovakia og Ungarn. Underfondet kan også investere i selskaper som er registrert på børser i Europa eller USA, men som har en betydelig del av sin virksomhet i ovennevnte land. ODIN Robur Øst-Europa ble lansert 15. november i samarbeid med Robur Kapitalförvaltning. ODIN Robur Øst-Europa har hatt en økning i andelsverdien på 16,13% hittil i 25 fra NOK 166,74 til NOK 193,63. Forvaltningskapitalen har økt med 2,36% fra NOK 7 mill. til NOK 85 mill. hittil i år. ODIN Robur Øst Europa Siden (p.a.) 1. halvår ,46% - - 9,74% ,76% ,68% ,13% ,61% ,49% ,68% ,65% ,63% ,46% - - FORVALTNINGS Pr. 3.6 NOK mill % endring i forvaltningskapital ,36% 26,18% DATA PR. ANDEL Innløsningskurs 3.6 Tegningskurs 3.6 Basiskurs 3.6 NOK 1. investert fra til *) 192,66 199,44 193,63 197,71 165, ,7 156,38 151,83 175,73 136, BALANSESAMMENDRAG NOK Tall pr LUKOIL 8,91% OTP BANK 7,55% SURGUTNEFTEGAZ 7,23% MOL 6,17% NORILSK NICKEL 4,84% ABSOLUTT UTVIKLING FOND PR. ÅR/PERIODE -3 Porteføljeoversikt pr LOKAL VALUTA NOK NOK NOK ODIN ROBUR ØST-EUROPA ROBURS ÖSTEUROPAFOND Grafen viser underfondets avkastning for til og avkastning i ODIN Robur Øst-Europa fra Underfondets observasjoner er regnet om til norske kroner Roburs Östeuropafond , % Sverige (SEK/NOK =, ) ODIN Robur Miljø ODIN Robur Miljø er et fond i fond som utelukkende investerer i Roburs Etik & Miljøfond (underfondet). Underfondet plasserer i nordiske børsnoterte selskaper som driver sin virksomhet utfra et aktivt miljøtankesett i henhold til 21 utvalgte miljøkriterier. ODIN Robur Miljø ble lansert 15. november i samarbeid med Robur Kapitalförvaltning. ODIN Robur Miljø har hatt en økning i andelsverdien på 5,62% hittil i 25 fra NOK 86,25 til NOK 91,1. Enskilda Nordic Total Index har i samme periode hatt en økning på 1,35%. Forvaltningskapitalen har hatt en nedgang på 1,38% fra NOK 12 mill. til NOK 12 mill. hittil i år. ODIN Robur Miljø Siden (p.a.) 1. halvår ,64% -,59% -1,5% -6,7% -6,67%,6% -2,47% 2,16% -4,62% 9,72% 14,75% -5,3% 5,62% 1,35% -4,73% 16,44% 15,4% 1,5% 41,3% 4,97%,33% -41,4% -37,33% -3,72% -23,79% -26,53% 2,74%,93% -7,2% 7,95% 15,59% 26,17% -1,58% FORVALTNINGS Pr. 3.6 NOK mill % endring i forvaltningskapital ,38%,31% DATA PR. ANDEL Innløsningskurs 3.6 Tegningskurs 3.6 Basiskurs 3.6 NOK 1. investert fra til *) 9,64 93,83 91,1 93,4 84, ,64 82,44 8,4 84,69 72, BALANSESAMMENDRAG NOK Tall pr ABSOLUTT UTVIKLING FOND PR. ÅR/PERIODE ERICSSON 9,69% NORDEA 8,95% TELIASONERA 8,66% HENNES & MAURITZ 8,42% NOKIA 4,83% -3 Porteføljeoversikt pr Roburs Etik- & Miljöfond , % Sverige (SEK/NOK =, ) LOKAL VALUTA NOK NOK NOK -4-5 ODIN ROBUR MILJØ ENSKILDA NORDIC TOTAL INDEX ROBURS ETIK & MILJÖFOND Grafen viser underfondets avkastning fra til og avkastning i ODIN Robur Miljø fra Underfondets observasjoner er regnet om til norske kroner ODIN Robur Kommunikasjon ODIN Robur Kommunikasjon er et fond i fond som utelukkende investerer i Roburs Kommunikationsfond (underfondet). Underfondet plasserer internasjonalt i kommunikasjonsselskaper som hovedsakelig har sin virksomhet innenfor tele, data og mediakommunikasjon. ODIN Robur Kommunikasjon ble lansert 15. november i samarbeid med Robur Kapitalförvaltning. ODIN Robur Kommunikasjon har hatt en økning i andelsverdien på 1,34% hittil i 25 fra NOK 3,6 til NOK 31,1. Indeks har i samme periode hatt en økning på,66%. Forvaltningskapitalen har hatt en nedgang på 15,24% fra NOK 15 mill. til NOK 12 mill. hittil i år. FORVALTNINGS Pr. 3.6 NOK mill % endring i forvaltningskapital ,24% 17,62% DATA PR. ANDEL Innløsningskurs 3.6 Tegningskurs 3.6 Basiskurs 3.6 NOK 1. investert fra til *) 3,85 31,94 31,1 31,97 28, ,11 34,28 33,28 37,2 3, Tall pr MICROSOFT 7,31% SBC COMMUNICATIONS 5,38% ORACLE SYSTEMS 4,21% VODAFONE GROUP 3,95% TELEFÓNICA 3,85% ODIN Robur Kommunikasjon Siden (p.a.) 1. halvår ,78% -15,55% -3,24% -24,61% -21,43% -3,19% -17,26% -14,12% -3,13% 3,17% 2,77%,4% 1,34%,66%,68% -7,78% -4,13% -3,64% 32,88% 32,79%,9% -53,18% -5,42% -2,75% -35,86% -27,29% -8,57% -33,88% -33,33% -,55% 25,76% - - BALANSESAMMENDRAG NOK ABSOLUTT UTVIKLING Porteføljeoversikt pr LOKAL VALUTA NOK NOK NOK ODIN ROBUR KOMMUNIKASJON ROBURS KOMMUNIKATIONSFOND INDEKS ( Roburs Kommunikationsfond , % Sverige (SEK/NOK =, ) Grafen viser underfondets avkastning for til og avkastning i ODIN Robur Kommunikasjon mot indeks fra Underfondets observasjoner er regnet om til norske kroner. ( Indeks er sammensatt av 6% av MSCI Information Technology, 3% MSCI Telecommunication Services og 1% av MSCI Media. ODIN FORVALTNING HALVÅRSRAPPORT 25

14 ODIN Robur Contura ODIN Robur Contura er et fond i fond som utelukkende investerer i Roburs Aktiefond Contura (underfondet). Underfondet plasserer i svenske og utenlandske fremtidsselskaper, dvs selskaper som satser på forskning og utvikling. Eksempler på denne typen bransjer er legemiddelindustri, elektronikk, telekommunikasjon, data og medisinteknikk. ODIN Robur Contura ble lansert 15. november i samarbeid med Robur Kapitalförvaltning. ODIN Robur Contura har hatt en økning i andelsverdien på 5,8% hittil i 25 fra NOK 4,13 til NOK 42,17. Indeks har i samme periode hatt en økning på 4,61%. Forvaltningskapitalen har hatt en nedgang på 12,49% fra NOK 61 mill. til NOK 53 mill. hittil i år. FORVALTNINGS Pr. 3.6 NOK mill % endring i forvaltningskapital ,49% -11,8% DATA PR. ANDEL Innløsningskurs 3.6 Tegningskurs 3.6 Basiskurs 3.6 NOK 1. investert fra til *) 41,96 43,44 42,17 43,5 37, ,86 47,47 46,9 5,6 42, Tall pr MICROSOFT 9,66% ORACLE SYSTEMS 5,28% INTEL 4,12% IBM 3,84% NOKIA 3,34% ODIN Robur Contura Siden (p.a.) 1. halvår Porteføljeoversikt pr ,22% -12,84% -1,38% -22,53% -19,4% 3,13% -16,29% -12,26% -4,3% 2,11% 2,19% -,8% 5,8% 4,61%,47% -11,78% -6,4% -5,38% 35,71% 31,49% 4,22% -53,8% -48,18% -5,62% -38,19% -25,43% -12,76% -,42% -25,64% 25,22% 17,88% 24,71% -6,83% BALANSESAMMENDRAG NOK Roburs Aktiefond Contura , % Sverige (SEK/NOK =, ) LOKAL VALUTA NOK NOK NOK ABSOLUTT UTVIKLING ODIN ROBUR CONTURA ROBURS AKTIEFOND CONTURA INDEKS ( Grafen viser underfondets avkastning for til og avkastning i ODIN Robur Contura mot indeks fra Underfondets observasjoner er regnet om til norske kroner. ( Indeks er sammensatt av 75% MSCI Information Technology og 25% MSCI Health Care ODIN Robur Medica ODIN Robur Medica er et fond i fond som utelukkende investerer i Roburs Aktiefond Medica. Fondet plasserer sine midler i selskaper innen legemidler, medisinsk teknikk, bioteknikk og helserelatert service på global basis. Fondet sammenlignes med MSCI Health Care. ODIN Robur Medica ble lansert 29. september 2 i samarbeid med Robur Kapitalförvaltning. ODIN Robur Medica har hatt en økning i andelsverdien på 11,96% hittil i 25 fra NOK 56,21 til NOK 62,93. Indeks har i samme periode hatt en økning på 11,18%. Forvaltningskapitalen har økt med 6,43% fra NOK 51 mill. til NOK 54 mill. hittil i år. ODIN Robur Medica Siden (p.a.) 1. halvår ,28% -7,59% -1,69% -7,55% -7,68%,12% 1,32% 1,11%,21% 11,96% 11,18%,78% -3,5% -4,7% 1,2% 17,8% 12,82% 4,98% -4,78% -37,8% -3,7% -11,13% -13,43% 2,3% -6,4% 5,52% -11,56% FORVALTNINGS Pr. 3.6 NOK mill % endring i forvaltningskapital ,43% -12,17% DATA PR. ANDEL Innløsningskurs 3.6 Tegningskurs 3.6 Basiskurs 3.6 NOK 1. investert fra til *) 62,62 64,82 62,93 63,6 55, ,27 62,39 6,57 63,22 57, BALANSESAMMENDRAG NOK Tall pr ABSOLUTT UTVIKLING JOHNSON & JOHNSON 9,74% PFIZER 9,21% GLAXOSMITHKLINE 7,73% AETNA 5,33% ASTRAZENECA 5,32% -4-5 Porteføljeoversikt pr Roburs Aktiefond Medica , % LOKAL VALUTA NOK NOK NOK ODIN ROBUR MEDICA ROBURS AKTIEFOND MEDICA MSCI Health Care Grafen viser underfondets avkastning fra til og avkastning i ODIN Robur Medica mot indeks fra Underfondets observasjoner er regnet om til norske kroner Sverige (SEK/NOK =, ) ODIN Templeton Global ODIN Templeton Global er et fond i fond som utelukkende investerer i Templeton Global Fund A (underfondet). Underfondet plasserer sine midler i aksjer og obligasjoner over hele verden. ODIN Templeton Global ble lansert 15. november i samarbeid med Franklin Templeton. ODIN Templeton Global har hatt en økning i andelsverdien på 7,24% hittil i 25 fra NOK 92,24 til NOK 98,92. MSCI All Countries World Free Index har i samme periode hatt en økning på 6,78%. Forvaltningskapitalen har økt med 2,9% fra NOK 374 mill. til NOK 385 mill. hittil i år. ODIN Templeton Global Siden (p.a.) 1. halvår ,19% -5,3% 5,11% -1,61% -8,26% 6,64% -3,36% -6,58% 3,22% 5,2% 3,9% 1,13% 7,24% 6,78%,46% 7,74% 3,53% 4,22% 3,44% 25,8% 4,64% -36,84% -38,55% 1,71% -7,28% -16,76% 9,48% 9,35% -5,57% 14,92% 2,5% 9,4% -6,9% FORVALTNINGS Pr. 3.6 NOK mill % endring i forvaltningskapital ,9% -,74% DATA PR. ANDEL Innløsningskurs 3.6 Tegningskurs 3.6 Basiskurs 3.6 NOK 1. investert fra til *) 98,43 11,89 98,92 1,22 91, ,18 96,46 93,65 96,28 85, BALANSESAMMENDRAG NOK Tall pr ABSOLUTT UTVIKLING CIGNA CORP 1,65% AMERISOURCEBERGEN CORP 1,6% MORRISON (WM) SUPERMARKETS PLC 1,55% BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG (BMW) 1,53% GLAXOSMITHKLINE PLC 1,51% -35 Porteføljeoversikt pr ODIN TEMPLETON GLOBAL LOKAL VALUTA NOK NOK NOK TEMPLETON GLOBAL FUND A MSCI ALL COUNTRIES WORLD FREE INDEX Templeton Global Fund , % Notert i USD (USD/NOK = 6, ) Grafen viser underfondets avkastning for til og avkastning i ODIN Templeton Global mot indeks fra Underfondets observasjoner er regnet om til norske kroner. ODIN FORVALTNING HALVÅRSRAPPORT 25

15 ODIN Templeton Global SMB ODIN Templeton Global SMB er et fond i fond som utelukkende investerer i Templeton Smaller Companies Fund (underfondet). Underfondet plasserer sine midler i aksjer og obligasjoner i små og mellomstore selskaper på global basis. Kriteriet for selskapets størrelse er dets børsverdi. Selskapets børsverdi skal ikke overstige 1 milliard USD på investeringstidspunktet. ODIN Templeton Global SMB ble lansert 15. november i samarbeid med Franklin Templeton. ODIN Templeton Global SMB har hatt en økning i andelsverdien på 9,85% hittil i 25 fra NOK 114,42 til NOK 125,69. FT All World Medium and Small Companies Index har i samme periode hatt en økning på 14,37%. Forvaltningskapitalen har økt med 7,1% fra NOK 385 mill. til NOK 412 mill. hittil i år. ODIN Templeton Global SMB Siden (p.a.) 1. halvår ,15% -,47% 4,62% 3,45% -5,64% 9,1% 1,95% -6,53% 8,48% 8,91% 5,68% 3,23% 9,85% 14,37% -4,52% 6,95% 2,34% 4,62% 44,61% 33,83% 1,78% -29,84% -43,64% 13,8% -2,7% -15,55% 12,85% 4,68% 14,99% -1,31% 3,54% 13,59% -1,5% FORVALTNINGS Pr. 3.6 NOK mill % endring i forvaltningskapital ,1% 35,53% DATA PR. ANDEL Innløsningskurs 3.6 Tegningskurs 3.6 Basiskurs 3.6 NOK 1. investert fra til *) 125,6 129,46 125,69 126,69 114, ,25 121,38 117,84 122,39 17, BALANSESAMMENDRAG NOK Tall pr ABSOLUTT UTVIKLING VESTAS WIND SYSTEMS AS 2,4% CAE INC 1,76% URS CORP 1,67% WANT WANT HOLDINGS LTD 1,59% BODYCOTE INTERNATIONAL PLC 1,59% Porteføljeoversikt pr Templeton Global Smaller Companies Fund , % Notert i USD (USD/NOK = 6, ) LOKAL VALUTA NOK NOK NOK ODIN TEMPLETON GLOBAL SMB TEMPLETONS SMALLER COMPANIES FUND FT ALL WORLD MEDIUM AND SMALL COMPANIES INDEX Grafen viser underfondets avkastning for til og avkastning i ODIN Templeton Global SMB mot indeks fra Underfondets observasjoner er regnet om til norske kroner ODIN Templeton Emerging Markets ODIN Templeton Emerging Markets er et fond i fond som utelukkende investerer i Templeton Emerging Markets Fund (underfondet). Underfondet plasserer sine midler i aksjer og obligasjoner i selskaper i nyutviklede markeder, enten i selskaper som har hoveddelen av sin virksomhet her, eller har hoveddelen av sine eiendeler her. ODIN Templeton Emerging Markets ble lansert 15. november i samarbeid med Franklin Templeton. ODIN Templeton Emerging Markets har hatt en økning i andelsverdien på 14,88 hittil i 25 fra NOK 11,8 til NOK 116,95. IFC Investable Composite Index har i samme periode hatt en økning på 13,39%. Forvaltningskapitalen har økt med 8,47% fra NOK 32 mill. til NOK 58 mill. hittil i år. ODIN Robur Miljø Siden (p.a.) 1. halvår ,82% 2,6%,22% 2,34% 1,9% 1,25% 6,23% 6,76% -,53% 17,28% 16,91%,37% 14,88% 13,39% 1,49% 9,59% 12,43% -2,83% 45,94% 46,42% -,48% -22,52% -27,44% 4,92% -5,65%,72% -6,37% -25,5% -25,68%,18% 16,88% 12,66% 4,22% FORVALTNINGS Pr. 3.6 NOK mill % endring i forvaltningskapital ,47% 27,46% DATA PR. ANDEL Innløsningskurs 3.6 Tegningskurs 3.6 Basiskurs 3.6 NOK 1. investert fra til *) 116,37 12,46 116,95 118,22 11, ,91 98,25 95,39 15,47 88, BALANSESAMMENDRAG NOK Tall pr ABSOLUTT UTVIKLING SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,91% CHINA MOBILE (HONG KONG) LTD 2,66% PETROLEO BRASILEIRO SA (PETROBRAS) 2,% ANGLO AMERICAN PLC 1,96% REMGRO LTD 1,89% Porteføljeoversikt pr Templeton Emerging Markets Fund , % LOKAL VALUTA NOK NOK NOK ODIN TEMPLETON EMERGING MARKETS TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND IFC INVESTABLE COMPOSITE INDEX Grafen viser underfondets avkastning for til og avkastning i ODIN Templeton Emerging Markets mot indeks fra Underfondets observasjoner er regnet om til norske kroner Notert i USD (USD/NOK = 6, ) ODIN Templeton Japan ODIN Templeton Japan er et fond i fond som utelukkende investerer i Templeton Japan Fund (underfondet). Underfondet plasserer sine midler i aksjer og obligasjoner i japanske børsnoterte selskaper. ODIN Templeton Japan ble lansert 15. november i samarbeid med Templeton. ODIN Templeton Japan har hatt en økning i andelsverdien på 3,85% hittil i 25 fra NOK 38,7 til NOK 4,19. MSCI Japan har i samme periode hatt en økning på 1,75%. Forvaltningskapitalen har økt med 45,1% fra NOK 6 mill. til NOK 87 mill. hittil i år. ODIN Templeton Japan Siden (p.a.) 1. halvår ,95% -9,6% -5,89% -17,43% -12,17% -5,26% -15,77% -8,73% -7,4% -6,12% 1,4% -7,52% 3,85% 1,75% 2,1% -2,49% 2,5% -4,99% 8,95% 3,61% -21,66% -34,78% -31,46% -3,33% -29,67% -28,88% -,79% -31,31% -2,58% -1,73% 15,63% 11,3% 4,6 % FORVALTNINGS Pr. 3.6 NOK mill % endring i forvaltningskapital ,1% 59,53% DATA PR. ANDEL Innløsningskurs 3.6 Tegningskurs 3.6 Basiskurs 3.6 NOK 1. investert fra til *) 39,99 41,4 4,19 41,1 37, ,68 46,25 44,9 46,37 39, BALANSESAMMENDRAG NOK Tall pr ABSOLUTT UTVIKLING TERUMO CORP 5,17% TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 4,95% CANON INC 4,92% ROHM CO LTD 3,31% ITO EN LTD 2,74% -3 Porteføljeoversikt pr ODIN TEMPLETON JAPAN LOKAL VALUTA NOK NOK NOK TEMPLETON JAPAN FUND MSCI JAPAN Templeton Japan Fund , % Notert i USD (USD/NOK = 6, ) Grafen viser underfondets avkastning fra til og avkastning i ODIN Templeton Japan mot indeks fra Underfondets observasjoner er regnet om til norske kroner. ODIN FORVALTNING HALVÅRSRAPPORT 25

16 ODIN Franklin USA ODIN Franklin USA er et fond i fond som utelukkende investerer i Franklin US Equity Fund. Franklin US Equity Fund ble etablert 1. juli, og plasserer hovedsakelig i amerikanske aksjer og aksjerelaterte verdipapirer som er notert på de viktigste fondsbørsene i USA. Fondets basisvaluta er amerikanske dollar. ODIN Franklin USA ble lansert 31. oktober 21 i samarbeid med Franklin Templeton. ODIN Franklin USA har hatt en økning i andelsverdien på 5,15% hittil i 25 fra NOK 78,7 til NOK 82,9. S&P 5 Total Return har i samme periode hatt en økning på 5,17%. Forvaltningskapitalen har økt med 985,15% fra NOK 19 mill. til NOK 25 mill. hittil i år. ODIN Franklin USA Siden (p.a.) 1. halvår ,24% -3,35% -1,89% 1,61% 2,17% -,57% 5,15% 5,17% -,2% -1,63% 1,59% -3,22% 22,53% 2,63% 1,9% -41,84% -37,97% -3,86% FORVALTNINGS Pr. 3.6 NOK mill % endring i forvaltningskapital ,15% 43,27% DATA PR. ANDEL Innløsningskurs ,68 84,3 Tegningskurs ,55 87,26 Basiskurs ,9 84,72 83,1 87,63 75,3 78,46 NOK 1. investert fra til *) BALANSESAMMENDRAG NOK EXXON MOBIL CORP 2,38% PFIZER INC 2,17% FREDDIE MAC 2,8% WAL-MART STORES INC 2,5% BOSTON SCIENTIFIC CORP 2,% Tall pr ABSOLUTT UTVIKLING -1-2 Porteføljeoversikt pr LOKAL VALUTA NOK NOK NOK Franklin US Equity Fund , % Notert i USD (USD/NOK = 6, ) FRANKLIN US EQUITY FUND ODIN FRANKLIN USA S&P 5 TOTAL RETURN Kilde: Franklin Templeton ODIN Franklin USA SMB ODIN Franklin USA SMB er et fond i fond som utelukkende investerer i Franklin US Small - Mid Cap Growth Fund A. Fondet ble etablert 29. desember 2. Fondet plasserer i aksjer i små og mellomstore amerikanske selskaper. Kriteriet for selskapets størrelse er dets børsverdi. Selskapets børsverdi skal normalt ikke overstige 8,5 milliarder USD, eller høyeste børsverdi på Russel 2-indeksen, alt etter hva som er høyest på investeringstidspunktet. ODIN Franklin USA SMB ble lansert 31. oktober 21 i samarbeid med Franklin Templeton. ODIN Franklin USA SMB har hatt en økning i andelsverdien på 7,91% hittil i 25 fra NOK 83,61 til NOK 9,22. Russell 2 Total Return har i samme periode hatt en økning på 7,3%. Forvaltningskapitalen har hatt en nedgang på 4,15% fra NOK 1 mill. til NOK 9 mill. hittil i år. ODIN Franklin USA SMB Siden (p.a.) 1. halvår ,77% 4,21% -6,98% 3,94% 8,18% -4,25% 7,91% 7,3%,87% -2,93% 6,76% -9,69% 36,56% 41,95% -5,38% -44,21% -38,62% -5,59% FORVALTNINGS Pr. 3.6 NOK mill % endring i forvaltningskapital ,15% -4,2% DATA PR. ANDEL Innløsningskurs ,77 9,19 Tegningskurs ,93 93,36 Basiskurs 3.6 9,22 9,64 9,69 93,56 78,75 81,86 NOK 1. investert fra til *) BALANSESAMMENDRAG NOK BUNGE LTD 1,69% PACIFICARE HEALTH SYSTEMS INC 1,65% NEWFIELD EXPLORATION COMPANY 1,52% PALL CORP 1,46% MICROCHIP TECHNOLOGY INC 1,43% Tall pr ABSOLUTT UTVIKLING I PROSENT - Porteføljeoversikt pr LOKAL VALUTA NOK NOK NOK Franklin US Smaller Companies Fund , % Notert i USD (USD/NOK = 6, ) FRANKLIN US SMALL-MID CAP GROWTH FUND A ODIN FRANKLIN USA SMB RUSSELL 2 TOTAL RETURN Kilde: Franklin Templeton Konkurranse Vinneren er... - Jeg vinner aldri, så dette kan ikke være sant, sa Arnbjørg Medhus fra Ål i Hallingdal, da vi ringte henne den 1. april og fortalte at hun var den heldige vinner av fondsandeler for 5 kroner i ODIN Europa. Hun måtte overbevises om at det ikke var noen aprilspøk. Vinn kr 5.,- i fondsandeler! Ved å svare på spørsmålene og sende inn kupongen, er du med i trekningen om å vinne fondsandeler til en verdi av kr 5.,- i ODIN Europa. Svarene må være oss i hende innen 3. august i år. Vinneren blir tilskrevet. Navn: - Det var egentlig en tilfeldighet som gjorde at jeg begynte å spare i fond i. Både jeg og mannen min startet fondssparingen etter råd fra en ansatt i banken, sier Arnbjørg. Jeg angrer ikke på at vi begynte å spare i fond. Nå er det jo så lav rente i banken, at det er ikke særlig lønnsomt å spare mye der. Vi følger ikke så godt med hvordan avkastningen er, fordi dette er penger vi skal ha i bakhånd. Selvfølgelig er vi opptatt av å få god avkastning på pengene våre, og det tror jeg ODIN ivaretar godt, avslutter Arnbjørg, og tilføyer at hun skal sende inn svar på konkurransen neste gang også. 1. Hva har avkastningen på ODIN Offshore vært hittil i år (pr 3.6.5)? a) 42,97% b) 22,47% c) 1,31% 2. Hvor mange prosent har forvaltningskapitalen i ODIN Norden økt 1. halvår 25? a) 1,78% b) 14,6% c) 22,68% Returadresse ODIN Forvaltning AS Postboks 1771 Vika 122 Oslo a b c Adresse: Postnr./-sted: Telefon: Kupongen sendes til: ODIN Forvaltning AS, Postboks 1771 Vika 122 Oslo Telefax: Hvor mange fond har Lars Weimar Augustsson spareavtale i? a) 3 b) 4 c) 2 4. Når ble ODIN Norge etablert? a) b) c) Formueskatten for verdipapirfondssaker er redusert fra 25. Hva er den nye skatteprosenten? a) 8% b) 75% c) 65%

ODIN Maritim Fondskommentar Januar 2011. Lars Mohagen

ODIN Maritim Fondskommentar Januar 2011. Lars Mohagen ODIN Maritim Fondskommentar Januar 2011 Lars Mohagen 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 20,9 prosent for ODIN Maritim. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 41,4 prosent. God makroøkonomisk

Detaljer

ODIN Norden Fondskommentar Januar 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Norden Fondskommentar Januar 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Norden Fondskommentar Januar 2011 Nils Petter Hollekim 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 18,9 prosent for ODIN Norden. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 28,4 prosent. Fondets

Detaljer

ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011. Jarl Ulvin

ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011. Jarl Ulvin ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011 Jarl Ulvin 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 23,8 prosent for ODIN Norge. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 21,5 prosent. ODIN Norges porteføljeselskaper

Detaljer

Knut Buen. Å starte pensjonssparing tidlig i livet er lurt

Knut Buen. Å starte pensjonssparing tidlig i livet er lurt Markedskommentar Stadig flere tegn bekrefter et globalt oppsving. Oppgangen er bred, ettersom både privat forbruk og investeringer innen industrien etter mange års tørke nå øker, sier Ragnhild Wiborg i

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 317 792,87 6,14 AKSJER 4 356 926,45 84,16 EGENKAPITALBEVIS 502 153,60 9,70 TOTALT

Detaljer

ODIN Offshore attraktivt priset med betydelig oppside

ODIN Offshore attraktivt priset med betydelig oppside Juni 2006 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning ODIN Offshore attraktivt priset med betydelig oppside Det er stor enighet om at oljeprisen skal holde seg høy i overskuelig fremtid. Sammen med

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Januar 2007 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Gode utsikter for aksjemarkedet også i 2007 Nok et godt år i aksjemarkedet er lagt bak oss det fjerde på rad. Når vi nå går inn i et nytt år

Detaljer

ODIN Europa Fondskommentar Januar 2010. Alexandra Morris

ODIN Europa Fondskommentar Januar 2010. Alexandra Morris ODIN Europa Fondskommentar Januar 2010 Alexandra Morris 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 13,33 prosent for ODIN Europa. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 5,4 prosent. Fjoråret

Detaljer

ODIN Europa SMB Fondskommentar Januar 2011. Truls Haugen

ODIN Europa SMB Fondskommentar Januar 2011. Truls Haugen ODIN Europa SMB Fondskommentar Januar 2011 Truls Haugen 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 18,6 prosent for ODIN Europa SMB. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 22,3 prosent. 2010

Detaljer

ODIN Eiendom I. Månedskommentar April 2014. Lave renter og god økonomi. Stabile resultater så langt i 2014. Kursoppgang følger kapitaloppbygging

ODIN Eiendom I. Månedskommentar April 2014. Lave renter og god økonomi. Stabile resultater så langt i 2014. Kursoppgang følger kapitaloppbygging ODIN Eiendom I Månedskommentar April 2014 Lave renter og god økonomi Stabile resultater så langt i 2014 Kursoppgang følger kapitaloppbygging Lave renter og god økonomi gir oppdrift ODIN Eiendom hadde en

Detaljer

Indeksforvaltning en høyrisikosport?

Indeksforvaltning en høyrisikosport? Fagseminar for meglere Bjørvika, 5. november 2014 Morten Hvistendahl, leder Indeksnær forvaltning Indeksforvaltning en høyrisikosport? Den lange historien i kortversjon 1896 1957 1973 1976 Dow Jones S&P

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS April 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Fortsatt tro på oljeservice Oljeserviceselskapene har falt kraftig i takt med nedturen i verdensøkonomi og en kraftig fallende oljepris. Vi

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Norge Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100 95-5,00 % 90-10,00 % 85 80-15,00 % 75 70-20,00 % 65-25,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Norge -20,14 % -4,92 % OSEFX -19,92 % -2,19 %

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39

Detaljer

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Informasjonskveld Felix Konferansesenter Jarle Sjo Investeringsdirektør 25. mars 2014 God absoluttavkastning i 2013 Absolutt avkastning aksjefond 2013 60 50 53,5

Detaljer

Derfor skal du kjøpe aksjefond nå! ODINForum, Oslo 13. januar 2008. Jarl Ulvin - Investeringsdirektør ODIN Forvaltning AS

Derfor skal du kjøpe aksjefond nå! ODINForum, Oslo 13. januar 2008. Jarl Ulvin - Investeringsdirektør ODIN Forvaltning AS Derfor skal du kjøpe aksjefond nå! ODINForum, Oslo 13. januar 2008 Jarl Ulvin - Investeringsdirektør ODIN Forvaltning AS Agenda Fremtidsutsikter Fondspresentasjon Sparing Fremtidsutsikter Realøkonomien

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Januar 2010 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Børsene går foran 2009 oppsummeres som et meget sterkt børsår. Ni av ODINs elleve aksjefond utviklet seg bedre enn markedene de sammenlignes

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning September 2007 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Selskapenes resultater veier tyngst August 2007 kommer til å bli husket for uroligheter på verdens børser. Når det stormer som verst er det

Detaljer

Hugin & Munin. Ien verden med stadig friere flyt av. En verden full av muligheter. Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin. Ien verden med stadig friere flyt av. En verden full av muligheter. Markedskommentar ODIN Forvaltning Desember 2006 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning En verden full av muligheter Selskapene i ODINs aksjefond har de siste årene blitt mer internasjonale. Økt internasjonal handel bidrar til

Detaljer

I forkant av korreksjonen var emisjonsaktiviteten

I forkant av korreksjonen var emisjonsaktiviteten Juli 6 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Gode selskapsresultater gir grunnlag for videre kursoppgang Ved inngangen til året skrev ODIN at investeringsklimaet for aksjer fortsatt var godt

Detaljer

Halvårsrapport 2015 ODINs institusjonelle aksjefond

Halvårsrapport 2015 ODINs institusjonelle aksjefond Halvårsrapport 2015 ODINs institusjonelle aksjefond ODIN skaper verdier for fremtiden Innhold August 2015 3 Første halvår 2015 4 Avkastningsoversikt ODINs institusjonelle aksjefond 5-8 ODIN Norge II 9-12

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning November 2007 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Selskapenes resultater preget børsene Resultatfremleggelser og markedenes bedømmelser av disse, preget aksjemarkedene forrige måned. Samtidig

Detaljer

Program. 24. mai 2007 - Clarion Hotel Royal Christiania

Program. 24. mai 2007 - Clarion Hotel Royal Christiania Program 24. mai 2007 - Clarion Hotel Royal Christiania Foredragsholdere og tema Ronan Carr Vice President (European Equity Strategy) i Morgan Stanley. Han har vært en del av Morgan Stanleys topp rangerte

Detaljer

Halvårsrapport 2014. ODINs institusjonelle aksjefond. ODIN skaper verdier for fremtiden

Halvårsrapport 2014. ODINs institusjonelle aksjefond. ODIN skaper verdier for fremtiden Halvårsrapport 2014 ODINs institusjonelle aksjefond ODIN skaper verdier for fremtiden August 2014 Innhold 3 Første halvår 2014 4 Avkastningsoversikt ODINs institusjonelle aksjefond 5-8 ODIN Norge II 9-12

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Juli 2008 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Utfordrende aksjemarkeder Børsåret 2008 har så langt vekslet mellom perioder preget av frykt og usikkerhet etterfulgt av perioder med tro og

Detaljer

1/2-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2006 I Aksjefond

1/2-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2006 I Aksjefond 1/2-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 26 I Aksjefond JULI 26 I2I Markedskommentar Siden årsskiftet har selskapene levert resultater for første kvartal som var bedre enn markedet hadde

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Desember 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS På tide med ODIN Maritim? De globale aksjemarkedene har steget kraftig så langt i år. Shippingaksjene har i liten grad fått være med på

Detaljer

Hugin & Munin. Inngangen til mars var preget av. Europeisk vekst gir finske muligheter. Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin. Inngangen til mars var preget av. Europeisk vekst gir finske muligheter. Markedskommentar ODIN Forvaltning April 2007 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Europeisk vekst gir finske muligheter Investeringer i fi nske selskaper har gitt andelseierne i ODIN Finland god langsiktig avkastning. Fortsatt

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS November 2010 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Gode muligheter i nordisk eiendom Den økonomiske veksten i Norden er i ferd med å ta seg opp. Det tilsier økt etterspørsel etter lokaler,

Detaljer

ODIN Eiendom. Fondskommentar juli 2015

ODIN Eiendom. Fondskommentar juli 2015 ODIN Eiendom Fondskommentar juli 2015 Fondets portefølje ODIN Eiendom - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 7,4 prosent. Referanseindeksens avkastning

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Oktober 2007 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Spennende muligheter i Øst Med overtakelsen av ODIN Global og ODIN Global SMB kan ODIN investere i undervurderte selskaper verden over. En region

Detaljer

½-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2008 I Aksjefond

½-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2008 I Aksjefond ½-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 28 I Aksjefond Juli 28 Utfordrende aksjemarkeder Første halvår 28 var preget av store svingninger på verdens børser. Som aksjefondsforvalter er

Detaljer

ODIN Aksje. Nytt fond fra ODIN Forvaltning. Nils Hast, Senior porteføljeforvalter ODIN Forvaltning

ODIN Aksje. Nytt fond fra ODIN Forvaltning. Nils Hast, Senior porteføljeforvalter ODIN Forvaltning ODIN Aksje Nytt fond fra ODIN Forvaltning Nils Hast, Senior porteføljeforvalter ODIN Forvaltning ODIN Aksje et nytt fond fra ODIN ODIN Aksje Forenkling og forbedring ODIN Aksje gjør din aksjesparing enklere

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Juli 2010 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Gjeldsstyrte børser Fokus på europeisk statsgjeld førte til store svingninger på verdens børser i første halvår. Vi tror børsfallet den senere

Detaljer

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2006.

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2006. 4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2006. Aksjer. I 2006 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.06 Kr. 678,1 mill.. Pr. 31.03.06 Kr. 797,5 mill.. Pr.

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS April 2010 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Fremvoksende økonomier drar lasset Verdensøkonomien forventes å komme tilbake til «normal» vekst i løpet av 2010. Nok en gang er det fremvoksende

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS September 2010 Hugin & Munin Markedskommentar Forvaltning AS Nordiske verdier i sikte Samlet sett har Norden klart seg bedre enn de fleste øvrige regioner det siste året. Norden har imidlertid blitt hengende

Detaljer

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Kort om fondet Historisk avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte

Detaljer

ODIN Global SMB Fondskommentar Januar 2011

ODIN Global SMB Fondskommentar Januar 2011 ODIN Global SMB Fondskommentar Januar 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 17,4 prosent for ODIN Global SMB. Fondets referanseindeks endte i samme periode

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Januar 2008 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Markedsstøy gir muligheter Selskapenes resultatvekst avtok noe i annet halvår 2007, men verdsettelsen av selskapene er fortsatt moderat, og den

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 51. 18. desember 2006 Tilbakeblikk på uke 50. Etter at Oslo Børs steg svakt i uke 49, ble det nok en sterk uke i forrige uke. Hovedindeksen endte opp til ny

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Oktober 2008 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Amerikansk storm på børsene Den internasjonale finanskrisen nådde nye høyder i september. Investeringsbanker gikk konkurs, kredittmarkedet

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Mars 2010 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Makrostyrt aksjemarked Siden 2007 har aksjemarkedet i stor grad vært styrt av det overordnede makrobildet. Det har ikke vært til fordel for

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Mars 2008 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Høysesong for utbytte og tilbakekjøp 2007 ble nok et år med sterke resultater i bedriftene. Nå skal fjorårets overskudd deles ut til aksjonærene

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 236 745,14 4,92 AKSJER 3 723 298,84 77,31 EGENKAPITALBEVIS 855 907,25 17,77

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS November 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Fokus på selskapene I perioder med støy og uro dukker det alltid opp gode investeringsmuligheter. Det byr på muligheter for ODIN som en

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Februar 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Hvem ser bunnen alle speider etter? Januareffekten på børsene ble kortvarig. Etter en kratig oppgang rundt nyttår, falt børsene igjen tilbake

Detaljer

4-2012. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Nordisk banksektor går godt. Flere spennende nyheter i råvarer

4-2012. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Nordisk banksektor går godt. Flere spennende nyheter i råvarer Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 4-2012 «Risk-on» ga sterk januar i aksjemarkedene Rentemarkedet preges også av økt risikovillighet Flere spennende nyheter i råvarer Nordisk banksektor går godt Italienere

Detaljer

Hugin & Munin. Markedskommentar ODIN Forvaltning AS. Vi i ODIN tror ikke på frihet i en liten, indeksnær eske. Vi tror på frihet utenfor esken.

Hugin & Munin. Markedskommentar ODIN Forvaltning AS. Vi i ODIN tror ikke på frihet i en liten, indeksnær eske. Vi tror på frihet utenfor esken. Februar 2011 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Frihet utenfor esken Vi i ODIN tror ikke på frihet i en liten, indeksnær eske. Vi tror på frihet utenfor esken. Først og fremst handler det

Detaljer

ODIN Sverige Fondskommentar Januar 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Sverige Fondskommentar Januar 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Sverige Fondskommentar Januar 2011 Nils Petter Hollekim 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 35,2 prosent for ODIN Sverige. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp med 36,1 prosent.

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 Markedsutvikling November så lenge ut til å bli en bli en måned uten store hendelser i finansmarkedene. Mot slutten av måneden ga imidlertid Oslo Børs etter for trykket

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 Markedsutvikling Det var store regionale forskjeller i utviklingen i aksjemarkedene i september. Markedene sett under ett viser liten endring med en oppgang i verdensindeksen

Detaljer

Industrisammensetningen av Oslo Børs

Industrisammensetningen av Oslo Børs Industrisammensetningen av Oslo Børs Randi Næs, Johannes A Skjeltorp og Bernt Arne Ødegaard Mai 2008 Sammendrag Vi beskriver utviklingen i industrisammensetning og lønnsomhet på Oslo Børs over perioden

Detaljer

Halvårsrapport 2015 ODINs verdipapirfond

Halvårsrapport 2015 ODINs verdipapirfond Halvårsrapport 2015 ODINs verdipapirfond ODIN skaper verdier for fremtiden Innhold August 2015 3 Første halvår 2015 4 Avkastningsoversikt ODINs aksjefond 5-8 ODIN Norden 9-12 ODIN Finland 13-16 ODIN Norge

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 3,3 prosent. Referanseindeksens avkastning var 5,7 prosent.

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Juni 2008 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Fortsatt fest i offshore Oljeselskapene bruker stadig mer penger i jakten på olje og gass. For oljeserviceselskapene betyr det at ordrebøkene

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 30. JUNI 2007.

KVARTALSRAPPORT PR. 30. JUNI 2007. KVARTALSRAPPORT PR. 30. JUNI 2007. Aksjer. I 2007 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.07 Kr. 823,2 mill.. Pr. 31.03.07 Kr. 850,2 mill.. Pr. 30.06.07 Kr.

Detaljer

Forvaltning Halvårsrapport 2015

Forvaltning Halvårsrapport 2015 Forvaltning Halvårsrapport 2015 SR-Forvaltning AS Oppsummering 1 halvår 2015 fra forvalterne - Halvårsrapport- SR-Forvaltning tilbyr i dag 2 tjenester: Aktiv forvaltning Verdipapirfondsforvaltning Her

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 Aksjekommentar for november Aksjemarkedene steg videre i november og oppgangen for norske

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 2015 ble et turbulent år for verdens finansmarkeder. Vi har i perioder av året hatt til

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS September 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Opptur for verdiselskapene Gjennom sommeren har vi opplevd en ny periode med kursoppgang på verdens børser. Nå har også verdiselskapene

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Norden

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Norden Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Norden 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Norden er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Månedsrapport 01/14. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 01/14. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 01/14 Markedskommentar Starten på det nye året har ikke bydd på de helt store store overraskelsene, utover en litt slapp børs åpning her hjemme. Etter en sterk avslutning i 2013 korrigerer

Detaljer

Halvårsrapport 2014. ODINs verdipapirfond. ODIN skaper verdier for fremtiden

Halvårsrapport 2014. ODINs verdipapirfond. ODIN skaper verdier for fremtiden Halvårsrapport 2014 ODINs verdipapirfond ODIN skaper verdier for fremtiden August 2014 Innhold 3 Første halvår 2014 4 Avkastningsoversikt ODINs aksjefond 5-8 ODIN Norden 9-12 ODIN Finland 13-16 ODIN Norge

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden Aksje Fondskommentar april 2014 Positiv april måned Norge i topp Øker i Europa og i Norden Nytt fond fra April var en positiv måned for Aksje, som var opp 0,5 prosent. Fondets referanseindeks var opp 1,0

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2007.

KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2007. KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2007. Aksjer. I 2007 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.07 Kr. 823,2 mill.. Pr. 31.03.07 Kr. 850,2 mill.. Pr. 26.04.07 Kr.

Detaljer

Ta del i det globale eiendomsmarkedet med SKAGEN m 2

Ta del i det globale eiendomsmarkedet med SKAGEN m 2 Ta del i det globale eiendomsmarkedet med SKAGEN m 2 Ta del i det globale eiendomsmarkedet Med utgangspunkt i SKAGENs investeringsfilosofi ser vi muligheter for attraktive langsiktige investeringer i

Detaljer

Bransjesammensetningen på Oslo Børs

Bransjesammensetningen på Oslo Børs Bransjesammensetningen på Oslo Børs Randi Næs, Johannes A Skjeltorp og Bernt Arne Ødegaard Desember 2008 Sammendrag Vi beskriver utviklingen i sektorsammensetning og avkastning på Oslo Børs over perioden

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2008.

KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2008. KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2008. Aksjer. I 2008 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.08 Kr. 896,8 mill.. Pr. 31.03.08 Kr. 752,4 mill.. Pr. 30.06.08

Detaljer

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2007.

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2007. 4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2007. Aksjer. I 2007 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.07 Kr. 823,2 mill.. Pr. 31.03.07 Kr. 850,2 mill.. Pr.

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2007.

KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2007. KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2007. Aksjer. I 2007 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.07 Kr. 823,2 mill.. Pr. 31.03.07 Kr. 850,2 mill.. Pr. 30.06.07

Detaljer

Synliggjøring av verdier gjennom fusjoner og oppkjøp

Synliggjøring av verdier gjennom fusjoner og oppkjøp September 2006 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Synliggjøring av verdier gjennom fusjoner og oppkjøp Ved inngangen til år 2000 var prisingen av aksjer på det høyeste nivået i etterkrigstiden.

Detaljer

ODIN Eiendom. Fondskommentar november 2015

ODIN Eiendom. Fondskommentar november 2015 ODIN Eiendom Fondskommentar november 2015 Fondets portefølje ODIN Eiendom - november 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 0,0 prosent. Referanseindeksens

Detaljer

Halvårsrapport 2013. Halvårsrapport 2013. ODINs aksje- og kombinasjonsfond. Juli 2013 I 1 I. ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2013

Halvårsrapport 2013. Halvårsrapport 2013. ODINs aksje- og kombinasjonsfond. Juli 2013 I 1 I. ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2013 Halvårsrapport 2013 Halvårsrapport 2013 ODINs aksje- og kombinasjonsfond Juli 2013 ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2013 I 1 I Halvårsrapport 2013 Innhold 3-4 Markedskommentar 5-9 ODIN Norden 10-13 ODIN

Detaljer

ODIN Verdipapirfond I Aksjefond

ODIN Verdipapirfond I Aksjefond PROSPEKT Oppdatert 01.01.2011 ODIN Verdipapirfond I Aksjefond Dette prospekt omhandler aksjefond forvaltet av ODIN Forvaltning AS. Særskilte prospekt er utarbeidet for ODINs fond i fond og rentefond samt

Detaljer

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 %

Detaljer

Hugin & Munin. Markedskommentar ODIN - Mars 2011

Hugin & Munin. Markedskommentar ODIN - Mars 2011 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN - Mars 2011 Kvalitetsselskaper på tilbud Europa er billig, og Europa er bra. I våre øyne er dette er en god kombinasjon. Vi har derfor stor tro på fremtiden for våre

Detaljer

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2008.

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2008. 4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2008. Aksjer. I 2008 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.08 Kr. 896,8 mill.. Pr. 31.03.08 Kr. 752,4 mill.. Pr.

Detaljer

Hugin & Munin. ODIN er en aktiv aksjefondsforvalter. Leter etter hundrelapper på gaten. Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin. ODIN er en aktiv aksjefondsforvalter. Leter etter hundrelapper på gaten. Markedskommentar ODIN Forvaltning Mai 2006 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Leter etter hundrelapper på gaten Er det mulig å fi nne hundrelappen fra gaten? I så fall, hvorfor er det ingen som plukker dem opp? Som en aktiv

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Juni 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Forventningsspill skaper muligheter Økt fokus på selskapenes resultater fra kvartal til kvartal gir økte svingninger i aksjemarkedet. Jo mer

Detaljer

ODIN Emerging g Markets Fondskommentar Januar 2011

ODIN Emerging g Markets Fondskommentar Januar 2011 ODIN Emerging g Markets Fondskommentar Januar 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 og fremover Den 1. desember 2010 tok ODIN over forvaltningen av ODIN Templeton Emerging Markets. Fondet byttet navn

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Markedet for verdipapirfond. 1. halvår 2008. Adm. dir. Lasse Ruud

Markedet for verdipapirfond. 1. halvår 2008. Adm. dir. Lasse Ruud Markedet for verdipapirfond 1. halvår 2008 Adm. dir. Lasse Ruud Overblikk 1. halvår 2008 I løpet av 1. halvår er det nettoinnløst for 1 mrd. kr. samlet sett i alle fondstyper +1,5 mrd. kr. i pengemarkedsfond

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Februar 2010 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Jakter på utbytteselskapene ODIN er en aktiv forvalter som står fritt til å plukke selskapene vi mener vil gi andelseierne best avkastning

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Juli 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Lysere tider i aksjemarkedet? De fleste av verdens børser oppsummerer første halvår med oppgang. Også ODINs aksjefond utviklet seg godt i perioden,

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte 19. juni 2013 opprettelse av andelsklasser i SKAGEN Vekst, SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki

Innkalling til andelseiermøte 19. juni 2013 opprettelse av andelsklasser i SKAGEN Vekst, SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki Stavanger, 3. juni 2013 Innkalling til andelseiermøte 19. juni 2013 opprettelse av andelsklasser i SKAGEN Vekst, SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki Forvaltningsselskapet SKAGEN foreslår å opprette andelsklasser

Detaljer

Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk.

Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk. Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk. Hva har skjedd siste år? 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % -50 % -60 % -70 % Verden Europa Vekstmarked er Fra Topp til bunn -40 % -46 % -47 % -57 % -58 % -59

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet

Vedtekter for verdipapirfondet Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Sverige II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Sverige II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Gambak 4 445,00 79,00 Gambak Kapital 930,00 Gambak Kombi 1 066,00

Gambak 4 445,00 79,00 Gambak Kapital 930,00 Gambak Kombi 1 066,00 Verdipapirfond Ligningskurs Utbytte/rente Noter Aksjeforvaltning AS Gambak 4 445,00 79,00 Gambak Kapital 930,00 Gambak Kombi 1 066,00 Avanse Forvaltning AS Avanse 2 181,66 Avanse Vekst 190,59 Avanse Spar

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Januar 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Usikkerhet, men børsene snur først 2008 har gått inn i historiebøkene som et av de dårligste årene noensinne i aksjemarkedet. Ofte legges

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Finland II

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Finland II Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Finland II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Finland II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer