Sterkt ODINteam godt humør

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sterkt ODINteam godt humør"

Transkript

1 I N F O R M A S J O N O G H A L V Å R S R A P P O R T 2 5 A K S J E F O N D Sterkt ODINteam med godt humør KUNDEPOST B -Vi føler at vi er et sterkt team som jobber godt på tvers av fond og bransjer, selv om hver enkelt har sine fond å ivareta. Erfaringene spenner fra ett år i ODIN og opptil 1 år, men alle fondsansvarlige har en lang fartstid bak seg fra ulike stillinger i og utenfor finansbransjen. ODIN s forvalterteam er optimistisk til utviklingen i aksjemarkedet i tiden fremover. F.v.: Inv.dir. Jarl Ulvin, Alexandra Morris, Truls Haugen, Nils Petter Hollekim og Lars Mohagen. Tekst og foto: Jack Djupvik En av våre hovedoppgaver er å avmystifisere aksjemarkedet og bringe ut informasjon til mange rådgivere som selger våre produkter. Vår primæroppgave er å forvalte 23 andelseieres penger. Det sier investeringsdirektør i ODIN Forvaltning, Jarl Ulvin, med aktiv tilslutning fra forvalterne av de ulike ODIN-fondene, Alexandra Morris, Lars Mohagen, Truls Haugen og Nils P. Hollekim. Imponerende historikk Med stor erfaringsbredde og imponerende resultater i forvaltningen av de ulike fondene, er det få forvaltere i Norge som kan vise til en historikk som det disse kan. Det betyr ikke at man ikke har gjort og gjør feil, men i det lange løp vil en investering i ODIN være en fornuftig investering med god avkastning. Men historikk er en ting, fremtiden noe ganske annet. Selv om det har skjedd positive ting i aksje-norge, er det langt igjen før vi i Norge har det samme forhold til aksjer som i Sverige. Om vi noen gang når dit. Det er uhyre vanskelig å få nordmenn til å forstå det psykologiske element som å kjøpe når det er billigst og ikke kaste kortene i en kortvarig motbakke. Inngåelse av spareavtaler er i så måte en grei måte å være med på både opp- og nedturer. - Vi er ansatt på en langsiktig investeringsstrategi. I det lange 3-5 års bildet skal vi slå markedet, understreker ODIN-forvalterne. Optimister I motsetning til en del andre i bransjen, preges fremtidssynet hos ODIN-forvalterne av optimisme. Det blir ikke stigning i den størrelsesorden som det har vært de siste par årene, men fortsatt mener ODINs folk at aksjer ikke er dyre. Sparing i aksjefond kan gi høyere pensjon Valg av spareform til pensjonsalderen betyr store forskjeller i hva du kan forvente deg i utbetalt pensjon. Sparing gjennom aksjefond kan gi Selv små forskjeller i årlig forventet avkastning gir store utslag i pensjonen KR AKKUMULERT PENSJON 9% - Aksjefond 7% - Rente og aksjefond 5% - Bank ÅR deg langt mer å rutte med. Les mer side 4 Markedskommentar Aksjemarkedene har utviklet seg sterkere enn vi ventet i første halvår, spesielt de nordiske børsene. Vi tror likevel at markedene har mer å gå på, og venter verdistigning også i andre halvår, sier ODINs investeringsdirektør Jarl Ulvin Spareavtale sikrer pensjonen En gjennomgåelse av lånene og privatøkonomien til Lars Weimar Augustsson fra Flekkefjord endte opp med at han tegnet spareavtaler i ODINfond. Egenforvaltede fond - verdiutvikling 1. halvår 25 Fond i fond - verdiutvikling 1. halvår 25 Konkurranse Vinn kr 5,- i fondsandeler N R. 2 J U L I 2 5

2 Markedskommentar Gode forutsetning Aksjemarkedene har utviklet seg sterkere enn vi ventet i første halvår, spesielt de nordiske børsene. Vi tror likevel at markedene har mer å gå på, og venter verdistigning også i andre halvår. En god start på 25 Når man leser i mediene, kan man få et inntrykk av at det har vært et svært turbulent aksjemarked i første halvår. Men i sum har de seks første månedene vært et godt marked. Vi opplevde en korreksjon i aksjemarkedene i april. Dette skapte nærmest krigsliknende overskrifter i avisene, og skremte andelseierne. Fasiten er imidlertid at Oslo Børs har satt en rekke nye rekordnoteringer. De andre nordiske børsene har også vært blant de beste i den vestlige verden. Store europeiske børser har stort sett steget med mellom 6 og 12 prosent. Opp 17 til 43 prosent Våre egne fond har gjort det meget bra. Alle ODINs egenforvaltede fond, med unntak av ODIN Sverige, ligger foran deres respektive referanseindekser ved utgangen av første halvår, og er opp mellom 17 og 43 prosent. Dette er vi glade for på vegne av våre andelseiere. Vi hadde et noe mer dempet optimistisk syn ved inngangen til 25 sammenliknet med inngangen til 24, men så langt har markedet utviklet seg i overkant av forventningene. Paradokset i dette gode markedet er at privatpersoner innløser andeler i spesielt norske aksjefond, noe de også gjorde i 24. Dermed får de ikke helt med seg den kraftige oppgangen som startet i februar 23. Heller ikke vårt norske aksjefond ODIN Norge er forskånet fra innløsninger, til tross for en oppgang for fondet på rundt 23 prosent siden årsskiftet. Som vi skriver i markedskommentaren, er vi fortsatt optimistiske til markedet fremover, og mener vi er inne i en oppgangsfase som kan vare. Markedet er ikke lenger like billig, men vi tror det fremdeles er gode muligheter for en aksjeplukker som ODIN å finne attraktivt prisede selskaper og dermed sørge for en god verdiutvikling for våre andelseiere også i andre halvår av 25. Fortsatt god sommer! Aksjemarkedene fikk en generelt god start på året, etterfulgt av en korreksjon i april, for så å stige igjen. Så langt i år har de amerikanske børsene vært omtrent uendret, mens de store europeiske børsene stort sett har steget mellom 6 og 12 prosent. De fire nordiske børsene har vært blant de beste i den vestlige verden. Det er også hyggelig å konstatere at ODINs andelseiere har hatt et godt første halvår. Av våre egenforvaltede fond ligger alle, med unntak av ODIN Sverige, godt foran de respektive referanseindeksene. Forbigående fall Til tross for den sterke oppgangen, mener vi at vi fremdeles er inne i en oppgangsfase som kan fortsette. Da det røynet på i april, med korreksjoner og kursfall, så det ut som vi hadde havnet i en negativ spiral. Men spørsmålet var om dette var en midlertidig svekkelse, eller en nedgang av mer langvarig karakter. Vi syntes terrenget ikke stemte med kartet og tror turbulensen i vår skyldtes en klassisk tautrekking: På den ene siden stod de som trodde at verden var på vei inn i en ny nedgangsfase, på den andre siden de som trodde dette bare var en forbigående svekkelse av den globale økonomiske utviklingen. I et kortsiktig perspektiv, og basert på den senere tids utvikling i aksjemarkedet, ser det trolig ut som vi er på vei igjennom en forbigående konjunktursvekkelse. Vårt optimistiske fremtidssyn baserer seg på en tro på fortsatt god vekst i verdensøkonomien. De fleste makroøkonomer ser ut til å spå en global økonomisk vekst i år på rundt 3,8 prosent. Dette er riktig nok ned fra 4,8 prosent i 24, men fjoråret var ett av de sterkeste vekstårene på mange år. Langsiktig, historisk årlig vekst den såkalte trendveksten - er rundt 3,5 prosent. Vi har problemer med å kalle et år med vekst over trendvekst som noe annet enn et bra år. Europa sliter litt, USA ser ut til å klare seg bra, mens Kina og andre land i Østen kan vise til en imponerende økonomisk utvikling. Lave lange renter I rentemarkedet har det vært en overraskende utvikling. I motsetning til forventningene i begynnelsen av året, er faktisk lange obligasjonsrenter nå lavere enn de var i starten av 25. Rentene har svingt mye, med en kraftig oppgang i februar/mars, som så er blitt avløst av et kraftig fall. Dagens lave rentenivåer er klart positivt for aksjemarkedet, fordi alternativ renteavkastning er lav, og bedriftenes finansieringskostnader har falt. Det har vært mye frykt rundt et forventet kraftig dollarfall. Dollaren har imidlertid klart seg bedre enn de fleste fryktet, og i juni har dollaren styrket seg betydelig mot euroen. Denne dollarstyrkingen er godt hjulpet av det negative utfallet av grunnlovsavstemmingen i Frankrike og Nederland. Dollaren har styrket seg med over 1 prosent mot euroen i år, fra 1,35 til 1,21, og med 6 prosent mot norske kroner, fra 6,12 til 6,49. Vi tror frykten for dollarens utvikling er i ferd med å minske, som isolert sett burde være positivt for aksjemarkedene. De korte amerikanske rentene har steget. Den amerikanske sentralbanken har siden sommeren 24 hevet rentene ni ganger med,25 prosentpoeng hver gang, og vi kan være i ferd med å nå toppen i denne rentesyklusen. Norges Banks første rentehevning på,25 prosentpoeng var ventet, men Norges Bank signaliserte samtidig både færre og mindre rentehevninger enn ventet. Oljeprisen har svingt mye langs en stigende trend og er opp drøyt 4 prosent de første seks månedene. Nordsjø-oljen Brent Blend har i gjennomsnitt ligget på dollar per fat i første halvår og dermed vært høyere enn det vi hadde regnet med. Det er fortsatt en risiko på oppsiden, fordi produksjonskapasiteten er lav i forhold til etterspørselen i markedet. Det gir et stramt oljemarked, med høye priser. Økt oppkjøps- og fusjonsaktivitet Ved inngangen til 25 snakket vi om at oppkjøpsog fusjonsaktivitetene i aksjemarkedene skulle stige markant i år. De viktigste årsakene er at bedriftenes inntjening vokser kraftig, gjeldssituasjonen er bedre enn på mange år, og det historisk lave rentenivået gjør lånefinansierte oppkjøp attraktive. Dessuten er mange selskaper fremdeles ganske rimelig priset. Så langt i 25 har oppkjøpsaktivitetene vært høyere enn på mange år. Bare i Norge er 17 selskaper blitt kjøpt opp, for en sum av 32 milliarder kroner. Vi tror oppkjøpstrenden vil fortsette og isolert sett bidra til stigende aksjekurser fremover. I 24 opplevde vi en svært god resultatvekst i bedriftene. Resultatveksten er ikke like sterk i år, men foretakene tjener fremdeles gode penger. Amerikanske børsnoterte selskaper ser ut til å få en resultatvekst på 13 prosent i 25, mens det går mot en resultatvekst på 14 prosent for de europeiske selskapene. Dette er bra historisk sett, og kombinert med lave renter, støtter resultatveksten godt opp om prisingen i aksjemarkedene. Et godt år Hvis vi skal oppsummere utsiktene, tror vi at den globale veksten holder seg godt. Oljeprisen blir høy, men vi er fortsatt innenfor smertegrensen med hensyn til hva verdensøkonomien kan tåle. Vi tror ikke på noe kraftig dollarfall, og bedriftenes resultater fortsetter å vokse, men med en lavere vekstrate enn de foregående årene. Bedriftenes gjeldssituasjon er bedre enn på mange år, og prisingen av aksjer er Leif Ola Rød Administrerende direktør ODIN Forvaltning AS ODIN Forvaltning AS Dronning Mauds gate 11 NO-25 Oslo Telefon Telefax Org.nr ODIN Fonder Stureplan 13 SE Stockholm Telefon Telefax Trykk: ADRESSA-TRYKK AS Opplag: 225. Juli 25 ODIN FORVALTNING HALVÅRSRAPPORT 25

3 Nå er oljeprisene rekordhøye, og oljeselskapene har det travelt med å øke produksjonen. Høye oljepriser og hastverk med å sette i gang produksjon, har gjort oljeselskapene mindre prisbevisste enn tidligere. Eter for videre oppgang generelt fornuftig. Dette bør gi grobunn for en fortsatt oppgang i aksjemarkedene. I tillegg, hvis prisingen i markedet holder seg, kan også 26 bli et bra år i aksjemarkedet. Det er imidlertid viktig å påpeke at en fortsatt oppgang høyst sannsynlig ikke vil ha den samme styrken som vi har sett de seneste to årene. Det kan selvfølgelig være faktorer som endrer dette bildet, eksempelvis kan en altfor høy oljepris bremse økonomien. Økonomien i Kina kan overopphetes eller få en korreksjon. Også eksterne sjokk som terrorhandlinger vil være negativt for aksjemarkedene. Attraktivt priset Selv om avkastningspotensialet i aksjemarkedet i forhold til risikoen ikke er like godt som vi så for ett år siden, er aksjer generelt fortsatt ganske attraktivt priset. Prisen i forhold til fortjeneste, såkalte P/E- tall, er både i USA og Europa nede på det laveste nivået vi har hatt de seneste fem årene. Det samme er lange renter, med den konsekvens at prisingen av aksjer er billig sett i forhold til obligasjoner. Selv om bedriftenes resultatvekst blir lavere fremover enn de seneste to årene, er vi komfortable med dagens prising. Det er hyggelig å konstatere at ODINs andelseiere har hatt et godt første halvår. Av våre egenforvaltede fond ligger alle, med unntak av ett, godt foran de respektive referanseindeksene, sier en fornøyd Jarl Ulvin, investeringsdirektør i ODIN. Oljeservice når nye høyder I ODIN har vi lenge hatt en meget sterk tro på oljeservicenæringen. Den forventede oppgangen for disse selskapene har kommet senere enn vi trodde, men oppgangen er til gjengjeld blitt kraftigere enn vi antok. Oppgangen kan forklares med en sterk etterspørselsvekst fra oljeselskapene, kombinert med et begrenset tilbud, og forventet lav vekst i tilbudet av produkter og tjenester fra oljeservicenæringen. Den sterke etterspørselsveksten skyldes at etter mange år med altfor lave investeringer, har oljeselskapene kommet på etterslep med leteaktivitetene. tersom oljeservicenæringen ikke har vært stand til å øke tilbudet i nevneverdig grad, er resultatet blitt en særdeles sterk økning i prisen på produkter og tjenester. For eksempel oppnår en halvt nedsenkbar rigg for tiden dagrater på 4. dollar, mot bare 13. dollar for tolv måneder siden. Dette gir en eksplosiv økning i fortjenesten og forsvarer den verdiøkningen vi har sett i sektoren. Attraktiv verdiøkning over tid ODINs investeringsfilosofi står for langsiktighet og tålmodighet, og det er denne filosofien som har gitt våre andelseiere en hyggelig meravkastning over tid. Oppskriften på de gode resultatene er grundige analyser utført av et meget erfarent forvalterteam. Vi er en aktiv fondsforvalter som kun investerer i de selskapene vi etter egne analyser mener er undervurderte og gode. Slik har vi lykkes og det skal vi fortsette med, til beste for andelseierne i fondene. Fem av ODINs egenforvaltede aksjefond har passert 1 år (ODIN Norden 15 år) med meget god avkastning. 3 % Gjennomsnittlig årlig avkastning siden start ODIN Norden ODIN Finland ODIN Norge ODIN Sverige Fond Referanseindeks ODIN Maritim Gjennomsnittlig årlig avkastning siste 5 år 4 % ODIN Norden ODIN Finland ODIN Norge ODIN Sverige ODIN Maritim Fond Referanseindeks Gjennomsnittlig årlig avkastning siste 1 år 25 % ODIN Norden ODIN Finland ODIN Norge ODIN Sverige ODIN Maritim Fond Referanseindeks ODIN FORVALTNING HALVÅRSRAPPORT 25

4 Sparing i aksjefond kan gi høyere pensjon Valg av spareform til pensjonsalderen betyr store forskjeller i hva du kan forvente deg i utbetalt pensjon. Sparing gjennom aksjefond kan gi deg langt mer å rutte med. Foto: T. Busch-Christensen Gjennom langsiktig sparing dempes også effekten av de høye kortsiktige svingningene i aksjemarkedet, sier Øistein Medlien. Vi har ved hjelp av pensjonsrådgiveren Aon Grieg sett på hva en 3-åring kan forvente seg i utbetalt pensjon med de nye innskuddsbaserte pensjonsordningene. Dette er ordningen de fleste bedrifter, som i dag ikke tilbyr tjenestepensjon til de ansatte, vil velge når obligatorisk tjenestepensjon innføres fra årsskiftet. Ordningen innebærer blant annet at den enkelte lønnsmottaker kan påvirke investeringsvalget for pensjonsinnbetalingene. 2 prosent innbetaling Vi har forutsatt en modell der bedriftene innbetaler 2 prosent av bruttolønn over grunnbeløpet (G) på kroner i årlig pensjonsinnbetaling. Vedkommende tjener i dag 35. kroner i året og har en oppsparingstid på 37 år. Forventet årlig lønnsvekst er satt til 3 prosent, det samme er veksten i G, og utbetalingstiden er satt til ti år. Med disse forutsetningene vil vedkommende tjene kroner om 37 år (i år 24 og grunnbeløpet være på kroner. Antatt kompensasjonsgrad fra folketrygden vil utgjøre 49 prosent. 3-åringen sitter altså igjen med under halvparten av sluttlønnen i offentlig pensjon. Ikke mye å rope hurra for, og langt lavere enn hva eksempelvis offentlig ansatte mottar, som kan vente seg rundt to av tre lønnskroner. Men årlige pensjonsinnbetalinger skal plasseres, og dette kan gjøres i banken, obligasjonsmarkedet eller aksjemarkedet, med ulik forventet avkastning. Vi har sett på tre alternativer: - Sparing i bank med en årlig forventet avkastning på 5 prosent i oppsparingsperioden på 37 år. - En blandet sparing i rente- og aksjefond, med en årlig forventet avkastning på 7 prosent. - Sparing i aksjefond, med en forventet årlig avkastning på 9 prosent. Selv små forskjeller i årlig forventet avkastning gir store utslag i pensjonen 2 5 KR AKKUMULERT PENSJON Mye større utbetalinger Tilsynelatende ikke så store forskjeller, men over lang tid blir det mange penger ut av det. Beregninger fra Aon Grieg viser at vedkommende som velger banksparingen med våre forutsetninger vil motta 116. kroner (år 242-nivå) i årlig tjenestepensjon utover folketrygden. Totalt pensjonsnivå stiger til rundt 61 prosent av lønnen. En blandet sparing til 7 prosent gjør at utbetalingen stiger til drøyt 176. kroner, samlet kompensasjonsgrad til ca 66 prosent. Da har 3-åringen tatt igjen de offentlige ansatte. Men velger vedkommende å spare gjennom aksjefond, stiger årlige utbetalinger til kroner, samlet kompensasjonsgrad til hele 76 prosent. Tre av fire lønnskroner utbetales i pensjon. Som grafen illustrerer, øker oppspart pensjon fra 94. kroner ved 5 prosent avkastning til over 2,2 millioner ved 9 prosent i årlig avkastning. Dette viser hvordan man får betalt for langsiktig, forventet meravkastning i aksjemarkedet. Beholde kjøpekraften Investeringsdirektør Øistein Medlien hos Aon Grieg sier det på følgende måte: - Det er ingen floskel å kalle pensjonssparing for langsiktig. Pensjonssparing er per definisjon langsiktig, der oppsparingstiden gjerne er 2-3 år. Derfor er det viktig å plassere pengene slik at kjøpekraften opprettholdes, sier Medlien. Med det mener han en sparingsform som gjør at avkastningen holder tritt med velstandsvekst og lønnsvekst. Det er i utgangspunktet to plasseringsformer som sikrer en slik opprettholdelse: sparing i eiendom og sparing i aksjer. - De fleste har en eiendomssparing gjennom at de eier egen bolig og eventuelt fritidseiendom. Og selv om plassering i eiendom kan være skattemessig gunstig, anbefaler vi at størst mulig av pensjonssparingen skjer i aksjemarkedet. Gjennom langsiktig sparing dempes også effekten av de høye kortsiktige svingningene i aksjemarkedet, sier Øistein Medlien. Men disse svingningene gjør også at forventet avkastning i aksjemarkedet er høyere enn i rentemarkedet og eiendomsmarkedet % - Aksjefond 7% - Rente og aksjefond 5% - Bank Spre risikoen For å spre risikoen, anbefaler Medlien at en god del av oppsparingen skjer i fond som investerer i utenlandske selskaper. - De fleste av oss forbruker pengene i Norge, men norsk økonomi har en høy importandel. Jeg ville derfor ha plassert 3-5 prosent i fond som investerer i utenlandske selskaper. Når det gjelder renteplasseringer, kan man godt plassere alt i Norge, sier Øistein Medlien ÅR ODIN FORVALTNING HALVÅRSRAPPORT 25

5 Spareavtale sikrer pensjonen En gjennomgåelse av lånene og privatøkonomien til Lars Weimar Augustsson fra Flekkefjord endte opp med at han tegnet spareavtale i ODIN. LO-klubblederen ved et verft i Flekkefjord fant ut at han hadde penger til overs etter at renter og avdrag var betalt. Augustsson hadde på presentasjoner og samlinger fått presentert SpareBank 1 SR-Bank opplegg for rådgivning og tok derfor veien inn til bankens kontor i Flekkefjord for en gjennomgåelse av privatøkonomien. Det endte opp med fokus på sparing og pensjon, og nye spareavtaler i aksjefond for å sikre pensjonstilværelsen. Lars Weimar Augustsson sparer nå 5 kroner måneden i hvert av tre fond gjennom spareavtaler. Norge og Europa - Banken anbefalte ODIN-fond. Jeg følger ikke med markedet i detalj, fordi det krever tid og interesse, men jeg sparer i norske og europeiske fond, forteller Lars Weimar Augustsson. - Hadde du et bevisst forhold til sparing til pensjonisttilværelsen? - Nei, ikke siden jeg begynte å jobbe i Norge, svarer klubblederen med svensk bakgrunn. - Jeg hadde en ordning gjennom ABB da jeg jobbet der. Tankene har imidlertid ligget på pensjon, men det har vært mye frem og tilbake. Jeg har vurdert fordeler og ulemper, som det skattemessige. Men det passet nå når jeg byttet bank og ble tilbudt et flexilån, fordi da fikk jeg frigjort likviditet, fortsetter han. Klubblederen rådgir gjerne sine yngre kolleger til å begynne å tenke på pensjonssparing så tidlig som mulig, gjerne fra de er 25-3 år Penger til overs SpareBank 1 Gruppen har et samarbeid med LO og en avtale med LO i Flekkefjord. - Lars Weimar Augustsson kom innom for å få gjennomgått økonomien og var en helt ny totalkunde for oss. Vi brukte vår standard rådgivningsmodell og fant ut at det ble penger til overs til sparing. Han trodde det var for sent å spare til pensjon, men det Foto: Torje Braadland Gry Solveig Tjerland og Lars Weimar Augustsson er godt fornøyd med rådene fra salgsleder Kim Ingebretsen i SR-Bank Flekkefjord er det ikke, forteller salgsleder Kim Ingebretsen i SR-Bank Flekkefjord. Ingebretsen gjorde en god salgsjobb for Weimar Augustsson og samboeren. De fikk opprettet to nye spareavtaler i ODIN-fond for månedlig pensjonssparing. Til sammen har samboerparet fem spareavtaler gjennom ulike ODIN-fond, for å spre risikoen. Lettere med spareavtaler Kim Ingebretsen legger imidlertid ikke skjul på at det har gått tregere med fondssalget i år. - Særlig plasseringer av større engangsinnskudd har vært lavt, spareavtaler har vært noe bedre. Mange kunder er fortsatt skeptiske etter børsfallet i 21 og 22. Kundene følger med i nyhetene og synes markedet er blitt dyrt, sier salgslederen. Kundene som valgte å sitte igjennom børsnedgangen i 21 og 22 har siden februar 23 fått med seg en kraftig oppgang. Disse kundene har ifølge Ingebretsen større forståelse for svingningene i aksjemarkedet. Spareavtaler jevner ut kurssvingningene for kundene, fordi regelmessig sparing da skjer ved ulike kursnivåer. Jevnlig sparing i aksjefond egner seg ypperlig for langsiktig pensjonssparing. Foto: Torje Braadland Satsingsområde - Det er et satsingsområde for oss, men folk vet ennå ikke helt utfallet av pensjonsreformen og vil se an dette først, forteller Kim Ingebretsen. Han sier de følger gjerne ODINs anbefalinger og sprer risikoen, som i tilfellet med Lars Weimar Augustsson, men mange av spareavtalene havner i aksjefondet ODIN Norge. Det er viktig å begynne tidlig og tenke på fremtidig pensjon, sier salgsleder Kim Ingebretsen og banksjef Wenche Netland Nye, gunstige skatteregler Fra og med 25 innføres nye, gunstige skatteregler for å spare i verdipapirfond. Reglene gjør det blant annet mer attraktivt å spare i fond fremfor tradisjonell banksparing. Formuesskatten for verdipapirfondsandeler er i 25 redusert til 65 prosent av fondets markedsverdi. Hvis markedsverdien av dine fondsandeler er 1. kroner, blir ligningsverdien 65. kroner. Dette innebærer at du som andelseier får 35 prosent lavere formuesskatt på fondsandeler enn på bankinnskudd. Et bankinnskudd på 1. kroner skal fortsatt verdsettes til 1. kroner i selvangivelsen. Normalavkastning Fra og med 26 innføres også nye skatteregler for gevinstbeskatning for personlige andelseiere i aksjefond. Ved salg av andelene skal andelseierne bare betale 28 prosent skatt på gevinsten som overstiger den såkalte normalavkastningen. Normalavkastningen defineres som renten på 5-årige statsobligasjoner, og for tiden ligger denne renten på ca 3 prosent. Det vil si at hvis man har en gevinst på 23 prosent, skal det betales 28 prosent av den gjenværende gevinsten på 2 prosent. ODIN FORVALTNING HALVÅRSRAPPORT 25

6 Langsiktig avkastningsoversikt pr Total avkastning Gjennomsnittlig årlig avkastning, siden start Etableringsdato Aksjefond ODIN Norden ODIN Finland ODIN Norge ODIN Sverige ODIN Europa ODIN Europa SMB ODIN Maritim ODIN Offshore ODIN Eiendom Referanseindeks Differanse Fond Fond 876,6% 189,34% 687,26% 16,3% 7,29% 9,1% 2736,15% 216,81% 2519,34% 25,91% 8,27% 17,64% 1465,36% 411,14% 154,22% 23,52% 13,35% 1,17% 719,72% 27,23% 449,5% 21,79% 13,5% 8,74% -18,24% -2,29% 2,5% -3,52% -3,95%,43% 14,3% 34,35% -2,5% 2,4% 5,39% -2,98% 622,15% 44,92% 577,22% 2,35% 3,54% 16,82% 42,58% -19,15% 61,73% 7,56% -4,27% 11,83% 23,93% 146,95% 56,98% 25,75% 2,48% 5,27% Referanseindeks Differanse Aksjefond Fond ODIN Norden ODIN Finland ODIN Norge ODIN Sverige ODIN Europa ODIN Europa SMB ODIN Maritim ODIN Offshore ODIN Eiendom Referanseindeks Differanse 18,78% 9,92% 8,86% 17,28% 1,18% 7,1% 23,2% 17,25% 5,77% -,37% 6,47% -6,84% 18,48% 5,88% 12,6% 2,97% 11,63% 9,34% 26,97% 19,77% 7,2% 42,97% 27,75% 15,22% 26,48% 25,48% 1,% Informasjon vedrørende referanseindekser se nedenfor. Referanseindekser er omregnet til NOK hvor nødvendig ODIN overtok forvaltningen av ODIN Europa og ODIN Europa SMB Fra til var ODIN Europa og ODIN Europa SMB fond i fond som utelukkende investerte i henholdsvis Roburs Europafond og Roburs Småbolagsfond Europa Referanseindekser Aksjefond Referanseindekser ODIN Norden Carnegie Total Index Nordic (CTXNordic) ODIN Finland Helsinki Stock Exchange Portfolio Index ODIN Norge Oslo Børs Fondindeks (OSEFX) ODIN Sverige Stockholmsbørsens Benchmark Capped Total Return Index (SBX Cap) 3) ODIN Europa MSCI Europa Index ODIN Europa SMB MSCI Europa Small Cap ODIN Maritim MSCI World Gross Marine Index 4) ODIN Offshore Philadelphia Stock Exchange Oil Service Index (OSX) ODIN Eiendom Carnegie Sweden Real Estate Index Informasjon vedrørende referanseindekser se nedenfor. Referanseindekser er omregnet til NOK hvor nødvendig. 3) 4) Carnegie Total Index Nordic har historikk tilbake til For perioden til har vi benyttet Alfred Berg Nordic Index Oslo Børs Fondindeks har historikk tilbake til For perioden til har vi benyttet Oslo Børs Total Indeks Stockholmsbørsens Benchmark Capped Total Return Index har historikk tilbake til For perioden til har vi benyttet Stockholm Fondbørs General Index MSCI World Gross Marine Index har historikk tilbake til For perioden til har vi benyttet Orkla Enskilda s Shipping Index ODIN Norden ODIN Norden er et aksjefond som hovedsakelig investerer i aksjer som er notert på en av de nordiske aksjebørsene i Helsingfors, København, Oslo eller Stockholm. Fondet kan investere fritt i forhold til land, industrisektor og selskap. ODIN Norden har hatt en økning i andelsverdien på 18,78% hittil i 25 fra NOK 829,53 til NOK 985,29. Carnegie Total Index Nordic, målt i norske kroner, har i samme periode hatt en økning på 9,92%. Forvaltningskapitalen har hatt en økning på 22,68% fra NOK mill. til NOK mill. hittil i år. ODIN Norden Siden start (p.a.) Siste 6 år (p.a.) 1. halvår *) Referanseindeks: Carnegie Total Index Nordic. Denne indeks har historikk tilbake til For perioden til har vi benyttet Alfred Berg Nordic Index. RISIKOMÅL RELATIV RELATIVT TAP Siste 5 år 132% 69% Siste 3 år 138% 1% FORVALTNINGS Pr. 3.6 NOK mill % endring i forvaltningskapital ,68% 12,77% DATA PR. ANDEL Innløsningskurs ,36 678,27 Tegningskurs ,85 72,13 Basiskurs ,29 681,68 985,65 728,16 827,33 64,23 NOK 1. investert fra til *) BALANSESAMMENDRAG NOK ABSOLUTT UTVIKLING I PROSENT - 16,3% 7,29% 9,1% 14,92% 2,74% 12,18% 15,3% -7,15% 22,44% 16,84% 2,3% 14,53% 31,35% 14,8% 16,56% 18,78% 9,92% 8,86% 39,37% 16,47% 22,9% 78,34% 4,22% 38,12% -26,76% -37,1% 1,34% -8,18% -26,24% 18,6% 3,62% -8,43% 12,5% 28,45% 77,94% -49,49% -27,86% 12,99% -4,85% 37,9% 29,22% 8,68% 65,22% 34,79% 3,43% 1,91% 13,63% -11,72% 11,36% 6,64% 4,72% 252,86% 46,83% 26,3% -26,72% -12,92% -13,8% 3,15% 4,85% -1,7% Porteføljeoversikt pr PAPIR (SELSKAP) INDUSTRISEKTOR AKSJER Inndelingen er basert på Global Industry Classifi cation Standard (GICS) fra Morgan Stanley og Standard & Poor (jan. 2 (U) Unoterte papirer LOKAL VALUTA NOK NOK NOK K APITAL Norge 11% I.M. Skaugen ASA 1/8 Rederi , ,32% Aker Seafoods Matvarer , ,42% 2,5% Aktiv Kapital Finansieringsselskaper , ,6% 3,5% Awilco Offshore ASA Energiutstyr og tjenester , ,35%,86% Bergesen D.Y. B (U) Rederi 92 17, ,2%,16% Cermaq (U) Matvarer , ,4% 1,4% Consafe Offshore A (U) Energiutstyr og tjenester , ,6% 2,81% Farstad Shipping Energiutstyr og tjenester , ,16% 2,8% Fjord Seafood Matvarer , ,95% 2,96% Fred Olsen Energy Energiutstyr og tjenester , ,95% 2,4% 4.5% Fred Olsen Energy konv. 4/9 Energiutstyr og tjenester , ,4% Golar LNG Limited Rederi , ,7% 1,64% Hafslund A Kraftforsyning , ,86%,77% Hafslund B Kraftforsyning , Havila Shipping AS Energiutstyr og tjenester , ,28% 3,29% Kongsberg Automotive Handelsselskaper og leverandører , ,7% 4,1% Kongsberg Gruppen Flyindustri og forsvar , ,49% 1,32% Lerøy Seafood Group Matvarer , ,5%,18% Nera Kommunikasjonsutstyr , ,56% 2,75% Norgani Hotels (U) Eiendomsselskaper , ,29% 2,78% Norsk Hydro Industrielle konglomerater , ,81%,4% Norske Skogindustrier Papir- og skogbruks produkter , ,39% 1,32% Ocean Rig Olje og naturgass , ,46% 4,16% 7% Ocean Rig konv. 4/7 Olje og naturgass , ,37% Odfjell B Rederi , ,14% 2,64% Orkla A Matvarer , ,41%,22% Pan Fish Matvarer , ,34% 1,18% Petrojack AS Olje og naturgass , ,53% 7,48% Petroleum Geo-Services Energiutstyr og tjenester , ,17% 1,86% Profdoc ASA Helsetjenester, pleie og omsorg , ,21% 3,89% Prosafe Energiutstyr og tjenester , ,2%,23% Revus Energy Olje og naturgass , ,11%,6% Rica Hotels Eiendomsselskaper , ,27% 2,51% SeaDrill Ltd Rederi , ,86% 1,12% Smedvig B Energiutstyr og tjenester , ,97% 3,63% Solstad Offshore Energiutstyr og tjenester , ,8% 7,35% Stolt Nielsen Rederi , ,64% 2,57% Stolt Offshore Energiutstyr og tjenester , ,43%,84% TGS Nopec Geophysical Energiutstyr og tjenester , ,7% 1,24% Vmetro Datamaskiner og tilbehør , ,38% 4,59% Wilh. Wilhelmsen B Rederi , ,27% 5,24% Yara International Kjemikalier , ,53%,61% Totalt Norge ,45% Sverige (SEK/NOK =, ) Anoto Group Datamaskiner og tilbehør , ,72% 4,37% Billerud Papir- og skogbruks produkter , ,35%,66% Boliden Ltd Bergverksdrift og metaller , ,61% 1,61% Brio B Fritidsutstyr og -produkter , ,17% 5,12% Broström Van Ommeren Shipping B Rederi , ,24% 5,39% Concordia Maritime B Rederi , ,77% 4,28% Electrolux B Varige forbruksvarer , ,4%,44% Gunnebo Kommersielle tjenester og leveranser , ,97% 2,88% Gunnebo Industrier Kommersielle tjenester og leveranser , ,21% 2,87% Meda A Helse - utstyr og produkter , ,32%,88% Nobia Byggeprodukter , ,76% 1,1% Precise Biometrics Elektronisk utstyr og instrumenter , ,34% 7,62% Saab B Mekanisk industri , ,18% 1,56% Sangart Inc. (USA/USD) Legemiddelindustri , ,2% 2,7% SAS Luftfartsselskaper , ,69% 2,31% Svenska Cellulosa B Papir- og skogbruks produkter , ,17%,51% Xponcard Kommersielle tjenester og leveranser , ,27% 5,8% Totalt Sverige ,38% USD/NOK : Finland (EUR/NOK = ) Amer Sports Fritidsutstyr og -produkter , ,7% 1,53% Atria Group Matvarer , ,33% 6,82% Finnair Luftfartsselskaper , ,32% 3,9% Huhtamäki Emballasje , ,81% 1,26% Jaakko Pöyry Group Kommersielle tjenester og leveranser , ,62% 1,74% Metso Mekanisk industri , ,22%,91% Outokumpu A Bergverksdrift og metaller 593 1, ,63%,33% Ramirent Byggeprodukter , ,84% 2,6% Rapala Fritidsutstyr og -produkter , ,64% 2,92% Rautaruukki Bergverksdrift og metaller , ,57% 1,51% Stora Enso R Papir- og skogbruks produkter , ,%,11% Uponor Byggeprodukter , ,6%,88% Yit-Yhtymä Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,7% 1,23% Totalt Finland ,79% Danmark (DKK/NOK = ) A.P. Möller - Maersk B Rederi , ,3%,18% Codan Forsikring Forsikring , ,59%,31% Totalt Danmark ,88% Totalt portefølje ,5% ODIN NORDEN ALFRED BERG NORDIC INDEX ( ) CARNEGIE TOTAL INDEX NORDIC ( ) ODIN FORVALTNING HALVÅRSRAPPORT 25

½-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2008 I Aksjefond

½-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2008 I Aksjefond ½-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 28 I Aksjefond Juli 28 Utfordrende aksjemarkeder Første halvår 28 var preget av store svingninger på verdens børser. Som aksjefondsforvalter er

Detaljer

I forkant av korreksjonen var emisjonsaktiviteten

I forkant av korreksjonen var emisjonsaktiviteten Juli 6 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Gode selskapsresultater gir grunnlag for videre kursoppgang Ved inngangen til året skrev ODIN at investeringsklimaet for aksjer fortsatt var godt

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Mars 2008 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Høysesong for utbytte og tilbakekjøp 2007 ble nok et år med sterke resultater i bedriftene. Nå skal fjorårets overskudd deles ut til aksjonærene

Detaljer

Årsrapport ODINs verdipapirfond

Årsrapport ODINs verdipapirfond Årsrapport ODINs verdipapirfond 214 ODIN skaper verdier for fremtiden I 1 I Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-5 Markedskommentar 6 Slik investerer vi 8 Avkastningsoversikt aksjefond 9-11 Styrets

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Januar 2007 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Gode utsikter for aksjemarkedet også i 2007 Nok et godt år i aksjemarkedet er lagt bak oss det fjerde på rad. Når vi nå går inn i et nytt år

Detaljer

Årsrapport ODINs institusjonelle fond 2014

Årsrapport ODINs institusjonelle fond 2014 Årsrapport ODINs institusjonelle fond 214 ODIN skaper verdier for fremtiden I 1 I Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-5 Markedskommentar 6 Slik investerer vi 8 Avkastningsoversikt 9-11 Styrets beretning

Detaljer

ODIN Finland Etableringsdato 27.12.90. ODIN Europa 1) Etableringsdato 15.11.99. ODIN Global SMB 2) Etableringsdato 15.11.99

ODIN Finland Etableringsdato 27.12.90. ODIN Europa 1) Etableringsdato 15.11.99. ODIN Global SMB 2) Etableringsdato 15.11.99 Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 211 I Verdipapirfond Aksjefond - Kombinasjonsfond - Rentefond Januar 212 Et dramatisk år 211 var et år preget av en lang rekke dramatiske begivenheter.

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Februar 2010 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Jakter på utbytteselskapene ODIN er en aktiv forvalter som står fritt til å plukke selskapene vi mener vil gi andelseierne best avkastning

Detaljer

Hugin & Munin. Inngangen til mars var preget av. Europeisk vekst gir finske muligheter. Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin. Inngangen til mars var preget av. Europeisk vekst gir finske muligheter. Markedskommentar ODIN Forvaltning April 2007 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Europeisk vekst gir finske muligheter Investeringer i fi nske selskaper har gitt andelseierne i ODIN Finland god langsiktig avkastning. Fortsatt

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Årsrapport 2014 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 ÅRSBERETNING 06 EIKA NORGE 08 EIKA UTBYTTE 10 EIKA NORDEN 12 EIKA ALPHA 14 EIKA SPAR 16 EIKA GLOBAL 18 EIKA BALANSERT 20 EIKA PENSJON 24 EIKA

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Mai 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Er bunnen passert? Aksjemarkedet har de siste to årene blitt drevet mellom fakta og analyse på den ene siden og frykt og grådighet på den andre.

Detaljer

Innhold LEDER 03 KOMMENTAR BJØRN WICKLUND KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE TERRA SPAR 2/32

Innhold LEDER 03 KOMMENTAR BJØRN WICKLUND KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE TERRA SPAR 2/32 Halvårsrapport 2013 Innhold *NB! Annualisert avkastning vises kun for hele år, og er pr. 31... LEDER 03 2/32 KOMMENTAR BJØRN WICKLUND KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Terra Terra SMB TERRA SPAR WARRENWICKLUND

Detaljer

Årsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond

Årsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond Årsrapport 212 ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond Februar 213 Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-7 Markedskommentar 8-9 Hvorfor ansvarlige investeringer er viktig 1-12 Slik investerer

Detaljer

Synliggjøring av verdier gjennom fusjoner og oppkjøp

Synliggjøring av verdier gjennom fusjoner og oppkjøp September 2006 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Synliggjøring av verdier gjennom fusjoner og oppkjøp Ved inngangen til år 2000 var prisingen av aksjer på det høyeste nivået i etterkrigstiden.

Detaljer

Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør

Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør Lukk dokumentet Markedsrapport September 2002 6 INNHOLD Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla fram og tilbake. 2 Kommentar 3 Avkastnings- og risikomålinger

Detaljer

Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. «Fondssparing er enkelt og bra for alle»

Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. «Fondssparing er enkelt og bra for alle» Foto: Kjell Inge Søreide Side 10 «Vi kjøper og selger aksjefond på gale tidspunkt.» Ellen Katrine Nyhus, forsker. Side 2 Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. SPAR SMART

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR FONDENE FOR 2005

STYRETS ÅRSBERETNING FOR FONDENE FOR 2005 Årsrapport 2005 INNHOLD 4 Styrets årsberetnng 8 Markedskommentar 13 Etikk og investeringer 15 Opplysninger om fondene 16 KLP Pengemarked 18 KLP Aktiv Rente 20 KLP Rentefond II 22 KLP Pensjon 24 KLP Pensjon

Detaljer

Markedsrapport. Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake.

Markedsrapport. Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mai 2007 2 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Halvårsrapport 2007. 1. halvår 2007

Halvårsrapport 2007. 1. halvår 2007 Halvårsrapport 2007 1. halvår 2007 Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no Design og utforming: Signatur Opplag: 28 500

Detaljer

Halvårsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond. August 2012. ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2012 I 1 I

Halvårsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond. August 2012. ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2012 I 1 I Halvårsrapport 2012 ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond August 2012 ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2012 I 1 I Innhold Forsidebilde: Ek i odlingslandskap Fotograf: Hans Strand 3-4 Markedskommentar

Detaljer

Hugin & Munin. Markedskommentar ODIN - Mai 2011

Hugin & Munin. Markedskommentar ODIN - Mai 2011 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN - Mai 2011 En skrugard til optimisme? Over 30 prosent av oljen som skal forbrukes i 2020 må hentes fra oljefelt som ennå ikke er utviklet eller funnet. Det kommer til

Detaljer

Halvårsrapport 2014. For fondene i Pareto Nordic Investments

Halvårsrapport 2014. For fondene i Pareto Nordic Investments Halvårsrapport 2014 For fondene i Pareto Nordic Investments Om Pareto Nordic Investments Pareto-gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske finansmarkedet med totalt 580 ansatte og en omsetning

Detaljer

1Markedsrapport Januar 2002

1Markedsrapport Januar 2002 1Markedsrapport Januar 2002 Godt nyttår! Børsåret 2001 så lenge ut til å bli et meget trist år for alle som har sparepenger i aksjefond. Etter den tragiske terroraksjonen i New York 11. september stupte

Detaljer

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge markedsrapport NUMMER 1 MARS 2009 SKAGENFONDENE.NO Aftenbøn. 1888. utsnitt. Av Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. 5 Kvinner kan Bli med på temamøter for kvinner om sparing.

Detaljer

Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør

Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør Lukk dokumentet Markedsrapport Desember 2002 8 INNHOLD Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla fram og tilbake. Velg en forvalter du tror på: 2 Kommentar

Detaljer

Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør

Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør Lukk dokumentet Markedsrapport Mai 2003 2 INNHOLD Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla fram og tilbake. 2 Kommentar 3 Avkastnings- og risikomålinger

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Markedsrapport. Sporer opp de beste. Inflasjonsmål i siktet

Markedsrapport. Sporer opp de beste. Inflasjonsmål i siktet Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mars 2006 1 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Markedsrapport. Innhold. August 2005. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar ansvarlig redaktør

Markedsrapport. Innhold. August 2005. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar ansvarlig redaktør Tilbake til førstesiden Markedsrapport August 2005 4 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14 markedsrapport NUMMER 4 AUGUST 29 SKAGENFONDENE.NO 6 - Ikke la skatten styre Det er sjelden lønnsomt å realisere tap, skriver analytiker Harald Haukås 8 Toppkarakter Ratingbyrået Standard & Poors gir SKAGENs

Detaljer