Vår referanse Deres referanse Dato Innkalling til møte i vannregionutvalget på Scandic Hell Hotel fredag 8.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vår referanse Deres referanse Dato 200803298-39 16.03.2015. Innkalling til møte i vannregionutvalget på Scandic Hell Hotel fredag 8."

Transkript

1 Se mottakerliste Vår referanse Deres referanse Dato Innkalling til møte i vannregionutvalget på Scandic Hell Hotel fredag 8. mai 2015: Vannregionmyndigheten (VRM) vil med dette kalle inn til møte i Vannregionutvalget (VRU) på Scandic Hell Hotel på Hell fredag 8. mai Møtet varer fra klokka til ca Lunsj inngår. Alle medlemmer i Vannregionutvalget (VRU) er invitert. 2 saker kommer opp til vedtak denne gangen (se saksliste). I tillegg ønsker vi medlemmer av regional referansegruppe samt presse og øvrige interesserte velkommen til å delta under møtet. Gi tilbakemelding om deltakelse ved å trykke «godta» i Outlookinnkallingen. Bakgrunn: Etter vannforskriftens 26 skal vannregionmyndigheten i samarbeid med vannregionutvalget utarbeide regional vannforvaltningsplan med sammendrag av tiltaksprogram for perioden , for ferdigbehandling og vedtak i fylkestingene i Sør- og Nord-Trøndelag innen 1. juli Fram til foregikk høring av regional forvaltningsplan for vann og tiltaksprogram for vannregion Trøndelag. Vannregionmyndigheten mottok knapt 80 høringsinnspill til planforslaget og tiltaksprogrammet, og totalt 407 merknader. Oversikt over innspill og merknader finnes her: Gjennomgang av merknader til planen og programmet er foretatt av arbeidsutvalget for vannregionen (AU) i møte Referat og presentasjoner fra møtet finnes her: Som følge av høringen og etter innspill fra NVE og kraftbransjen i Trøndelag, har vannregionmyndigheten utarbeidet et nytt vedlegg 1, sterkt modifiserte vannforekomster med miljømål. Gjennomgang og ny utarbeiding har skjedd etter samarbeid og møter mellom kraftbransjen, Miljødirektoratet, NVE, Fylkesmannen og vannregionmyndigheten. Omarbeidingen er betydelig, og vedlegget ligger på kort høring fra til Høringsdokumentene legges ut på Saksbehandler: Bendik Eithun Halgunset, Postadresse: Besøksadresse: Telefon: E-postadresse: Postboks 2350 sluppen 7004 TRONDHEIM Fylkeshuset Erling Skakkesgt TRONDHEIM Bankkonto: Org.nr.: Internett:

2 Mandat og deltakelse i vannregionutvalget (VRU): Innkallingen til møtet gjelder VRU-medlemmer i vannregion Trøndelag. VRU-medlemmer skal være oppnevnte i alle ne og av alle regionale statlige etater i vannregion Trøndelag iht. vedlagt mottakerliste. Representantene, ev. vara, har stemmerett under møtet. Mandat for andre representanter til å fatte vedtak iht. sakslista må forelegges vannregionmyndigheten skriftlig minst 1 uke før møtet, om dette er aktuelt. Øvrige mottakere av innkallingen er inviterte til å delta og bidra under møtet, men har ikke stemmerett. Saksliste: 1/15: velkommen 2/15: godkjenning, ev. endring, av referat fra VRU-møte 23. mai 2014 (vedlagt) 3/15: informasjon om måldatoer og framdrift for arbeidet 4/15: informasjon om høringen og innspill til planutkastet 5/15: endringer av planutkastet: en oversikt 6/15: vedtak: VRU-Trøndelag vedtar forslaget til regional vannforvaltningsplan for Trøndelag vannregion Vedlegg 1a d er unntatt vedtaket. 7/15: kort informasjon om bakgrunn og premisser for SMVF-gjennomgang for vannregion Trøndelag 8/15: endringer av SMVF-dokumentet 9/15: presentasjon av vassdrag i prioritet 1.1 og 1.2 i NVE-rapport 49:2013 som fremmes til vedtak om innkalling til konsesjonsrevisjon av vannregionutvalget i Trøndelag 10/15: informasjon om vilkår for øvrige SMVF i vannregion Trøndelag 11/15: vedtak: VRU-Trøndelag vedtar forslaget til vedlegg 1a d: oversikt over SMVF i vannregion Trøndelag 12/15: kort repetisjon om måldatoer og framdrift for arbeidet 13/15: eventuelt 14/15: avslutning Med vennlig hilsen Kirsti Leirtrø Leder for vannregion Trøndelag Bendik Eithun Halgunset Rådgiver for vannregion Trøndelag Dokumentnr.: side 2 av 14

3 Mottakerliste (medlem og varamedlem i VRU. Vara står som nr. 2 i lista): Kontakt Mottaker(e) e-post Adresse -Svein Erik Agdenes Jørgensen 7316 Lensvik -Leif Veland Oldervikveien 5, 7980 Bindal Terråk Bjugn -Hans Eide -Jostein Tårnes -Siw-Christin Taftø Rådhuset, 7160 Bjugn Postboks 3021 LadeN 7441 Direktoratet for mineralforvaltning Dovre Båtsto, 2662 Dovre -Ståle Region Trøndelag, Fiskeridirektoratet -Håkon Hansen Pirsenteret, 7462 Gjengedal Flatanger Fosnes Frosta Frøya Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Grane Grong Kommune -Knut Staven -Reidar Lindseth -Roar Pettersen -Jannicke Larsen -Andreas Kvingedal -Jon Birger Johnsen -Leif Inge Paulsen -Anton Rikstad -Stein-Arne Andreassen -Marit Lorvik Se Namsen vannområde fosnes..no Flatanger Servicekontoret 7856 Jøa Alstad, 7633 Frosta Postboks 152, 7261 Sistranda Fylkeshuset, 6404 Molde FMNT, postboks Postboks 4710 Sluppen, 7468 Industriveien 2, 8680 Trofors Postboks 162, 7871 Grong Hattfjelldal O T Olsens vei 3A, 8690 Hattfjelldal Hedmark Postboks 4404 Bedrift, 2325 Dokumentnr.: side 3 av 14

4 fylkes Hemne Hitra Holtålen Høylandet Inderøy Kommune Innherred sam, landbruk og naturforvaltning -Jon Stølen -Ola Erik Røttereng -Trygve Sivertsen -Ellen Aanes Draagen Se Namsen vannområde -Ole Anders Iversen -Izabela Vang -Petter Bjartnes Hamar sveien 1, 7200 Kyrksæterøra 7240 Hitra Hovsletta, 7380 Ålen 7977 Høylandet Vennalivegen 37, 7670 Inderøy Postboks 130, 7601 Levanger Jernbaneverket -Kristin Skei Postboks 4350, 2308 Hamar Klæbu -Roald Klausen Postboks 200, 7541 Klæbu Kystverket -Tormod Postboks 1502 Hjørungnes 6025 Ålesund Engen Leka 7994 Leka Leksvik -Odd-Robert Kommune Solvåg 7120 Leksvik Se Namsen Lierne vannområde 7882 Nordli Malvik -Johan Forbord Postboks 140, 7551 Hommelvik Mattilsynet -Rolf Erling Tungasletta 2 Holsdal Lars Meldal Kirkholt -Nils Erik Syrstad Kvamsveien 2, 7336 Meldal Melhus Meråker Midtre Gauldal Midtre-Namdal sam -Mikal Kvaal -Anders A. Bolland -Siri Solem -Signe-Lise Skjerdal Rådhusveien 2, 7224 Melhus 7530 Meråker Rådhuset, 7290 Støren Postboks 333 Sentrum, 7801 Namsos Dokumentnr.: side 4 av 14

5 Møre- og Romsdal fylkes Namdalseid Kommune Namsen vannområde Namsos Kommune Namsskogan -Gunvor Aursjø -Kjell Einvik -Arnt Mickelsen Se Namsen vannområde Se Namsen vannområde Fylkeshuset, 6404 Molde Gløttvegen 2, 7750 Namdalseid 7898 Limingen Postboks 333 Sentrum, 7801 Namsos 7890 Namsskogan NGU Postboks 6315 Sluppen 7491 Nordland fylkes Prinsens gt. 100, 8005 Bodø Nord-Trøndelag fylkes -Tor Erik Jensen Fylkets Hus, Seilmakergata 2, 7735 NVE -Pernille Bruun Vestre Rosten 81, -Arne Jørgen 7075 Tiller Kjøsnes Nærøy -Steinar Kommune Aspli 7970 Kolvereid -Arnt Oppdal Gulaker Inge Krokanns veg 2, Morten Oppdal Olsen Orkdal Postboks 83, 7301 Orkanger Os 2550 Os i Østerdalen Osen -Steinar Kommunehuset, 7740 Storhaug Steinsdalen -Halvor Nøss Overhalla Kommune Se Namsen vannområde Reindriftsforvaltningen Rennebu -Per Arild Torsen -Arnhild Gorsetbakk Overhalla Reindriftsforvaltningen i Sør-Trøndelag og Hedmark, Øra 28, 7374 Røros Reindriftsforvaltningen i Nord-Trøndelag Saemien Sijte 7760 Snåsa Myrveien 1, 7391 Rennebu Rindal 6657 Rindal Rissa -Rune Schei Rådhusveien 13, 7100 Rissa Dokumentnr.: side 5 av 14

6 Roan Røros Røyrvik Selbu Skaun Snillfjord -Liv Darell -Jan Grydeland -Randi B. Andersen Se Namsen vannområde -Ove Mogård -Rune Garberg -Espen Torset -Anders J. Krokstad -Oddleif Bakås Roan Bergmannsgata 19, 7374 Røros 7898 Limingen Gjelbakken 15, 7580 Selbu Rådhuset, 7353 Børsa Rådhuset, 7257 Snillfjord Snåsa 7760 Snåsa -Elisabeth Strandbråten Region midt Statens Rødland Fylkeshuset Vegvesen -Grete 6404 Molde Lilleøkdal Ørsnes Stjørdal -Linn Aasnes -Knut- Morten Husby -Merethe Strand Hamborg -Håkon Alstadheim -Kirsti Leirtrø Serviceboks 2530, 7729 Sør-Trøndelag fylkes Tolga 2540 Tolga -Marianne Langedal -Anneanne- Miljøenheten Kristine Misund Tydal -John Paulsby -Ingrid Haarstad Postboks 133, 7501 Stjørdal Tydal Tynset 2500 Tynset Verdal Johannes Bruns gate 2, Dokumentnr.: side 6 av 14

7 Kommune 7650 Verdal Verran Liaveien 1, 7790 Malm Vikna Ørland Åfjord -Reinert Eidshaug -Kjartan Tørum -Laila Selnes Lund -Bjørnar Dahlberg -Jon Husdal -Walter Solberg Postboks 133, Sentrum, 7901 RØRVIK Postboks 401, 7129 Brekstad Øvre Årnes 7, 7170 Åfjord Dokumentnr.: side 7 av 14

8 Kopimottakere (*=ukjent e-postadresse): Kontakt Mottaker(e) Adresse AFFA AS * Heggstadmyra 3, 7080 Heimdal Agdenes 7316 Lensvik Allskog Ingv. Ystgaardsv. 13A, 7047 Aunan Lodge Grindal, 7393 Rennebu Avinor Lufthavn Værnes, 7500 Værnes Bellona Postboks 2141 Grunerløkka, 0505 Bjugn Rådhuset, 7160 Bjugn Debio 1940 Bjørkelangen Elkem Boks 10, 7301 Orkanger Energi Norge Postboks 7184, Majorstua, 0307 Fagforbundet Postboks 7003, St Olavs pl., 0130 Fagrådet for Gaula, v/jon Kjelden * 7295 Rognes Fagrådet for Nidelva, v/jan Ivar Koksvik, Erling Skakkes gt. 47 a, * NTNU 7491 Vitenskapsmuseet Fagrådet for Skauga, v/audun Alseth * 7100 Rissa Fagrådet for Steinsdalselva, v/ivar Dybdal Fagrådet for Stordalselva v/nils Staven Firma Albert Collett AS FHL Midtnorsk havbrukslag Fiskarlaget Midt Norge * Fiskarlagets Servicekontor AS Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) Fjellkraft AS Fjord Seafood Norway AS Osen, 7740 Steinsdalen * 7170 Åfjord Postboks 1214 Sluppen, 7462 Olav Tryggvasons g 24, 7011 * Postboks 1214 Sluppen 7462 TRONDHEIM Postboks 7033 St. Olavs pl., 0130 * 7976 Kongsmoen Dokumentnr.: side 8 av 14

9 Forsvarets bygningstjeneste avd. MIL, 7004 Forsvarsbygg Pb 4005 Sentrum, 0103 Forum for natur og Sandgt. 30, 7012 friluftsliv Sør-Trøndelag Fosenkraft AS Fosen Ytre Ringveg 32, 7100 naturvernforening Rissa Friluftslivets Nedre Slottsgt. 25, 0157 fellesorganisasjon (FRIFO) Friluftsrådenes Gamle Drammensv. 203, landsforbund (FL) 1337 Sandvika Frøya Postboks 152, 7261 SISTRANDA Fylkeslandbruksstyret i Landbruksavdelingen, * Nord Trøndelag 7734 Fylkeslandbruksstyret i Statens hus, 7468 * Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Nord- Statens Hus, 7734 Trøndelag Fylkesmannen i Sør- Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Gaula fiskeforvaltning, v/jon Kjelden 7295 Rognes Gauldal Energi AS Postboks 57, 7291 Støren Greenpeace Norge Peder Claussøns g 1, 0165 Grong Kommune Postboks 162, 7871 Grong Havforskernes forening Biologisk Institutt, NTNU, 7491 Hemne sveien 1, 7200 Kyrksæterøra Hitra 7240 Hitra Hoplavassdragets grunneierlag, v/tore Haabeth * Hopla, 7632 Åsenfjord Høgskolen i Nord- Trøndelag, avd. Natur og husdyr Skolegt. 22, 7713 Dokumentnr.: side 9 av 14

10 Høylandet Høylandet Inntrøndelag Statens Hus, * Skogselskap 7734 Landbrukets Frederik A. Dahls v 20, forsøksringer 1432 Ås Landsorganisasjonen Youngs gate 11, 0181 (LO) Levangerelvas Hegle Nedre, 7600 grunneierlag, * Levanger v/torstein Dalen Lierne Nordli LVK Advokatfirmaet Lund & Co DA, 0104 Malvik Postboks 140, 7551 Hommelvik Marine Harvest Norway Sandviksbodene 78A, AS 5020 Bergen Meldal Kvamsveien 2, 7336 Meldal Melhus Rådhusveien 2, 7224 Melhus Meråker Brug AS 7530 Meråker Meråker Jæger og Haukbergmo, 7530 Fiskerforening Meråker Namdal Settefisk AS * 7819 Fosslandsosen Namsenvassdragets elveeierlag 7871 Grong Namsos Kommune Postboks 333 Sentrum, 7801 Namsos Namsskogan Namsskogan Natur og Ungdom Postboks 37, Sentrum, 7011 Neptun Settefisk AS Søren R Thornæs veg 10, 7800 Namsos Dokumentnr.: side 10 av 14

11 NIVA Gaustadalleen 21, 0349 Nord-Trøndelag Hamnegt 33, Bondelag 7714 Fylkets Hus, Nord-Trøndelag Seilmakergata 2, 7735 fylkes Nord-Trøndelag Røde Ogndalsv. 2, 7713 * Kors Nord-Trøndelag Sau og geitavlslag v/tone Våg Sørbygda, 7760 Snåsa Nord-Trøndelag Postboks 232, 7501 Turistforening Stjørdal Norges fiskarlag 7462 Norges kystfiskarlag 8380 Ramberg Norges Skuteviksbodene 24, miljøvernforbund 5035 Bergen Norges naturvernforbund Grensen 9B, 0101 Norges padleforbund Sognsveien 75 L, 0855 Norges rederiforbund Postboks 1452 Vika, 0116 Norges Postboks 1438 Vika, 0115 skogeierforbund Norsk Botanisk Seksjon for naturhistorie, Forening, NTNU, 7491 Trøndelagsavd. Norsk Grønnkraft AS P.b Majorstuen, 0303 Norsk havneforbund 0104 Norsk industri Postboks 7072 Majorstuen, 0306 Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag, avd. Leinstrand c/o Skjetlein Grønt kompetansesenter, 7083 Leinstrand Norsk Vann BA Vangsvegen 143, 2317 Hamar Norsk zoologisk Postboks 102 Blindern, forening 0314 Norske Boks 639 Sentrum, 7046 Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) Norske Skog * 7620 Skogn Norskog Postboks 123 Lilleaker, 0216 NORVAR * Vangsv. 143, 2317 Hamar NTE 7736 NTNU, Fakultet for Realfagbygget, 7491 naturvitenskap og teknologi NTNU, Erling Skakkesgt. 47 B, Dokumentnr.: side 11 av 14

12 Vitenskapsmuseet 7013 Nærøy Kommune 7970 Kolvereid Oppdal Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal Orkdal Postboks 83, 7301 Orkanger Orkla fellesforvaltning, v/rune Krogdahl 7336 Meldal Osen Kommunehuset, 7740 Steinsdalen Overhalla Kommune 7863 Overhalla Rennebu Myrveien 1, 7391 Rennebu Retura TRV AS Tempeveien 24, 7037 Rissa kraftlag Rissa Rådhusveien 13, 7100 Rissa Roan Roan Røyrvik Limingen SABIMA Postboks 6784, St. Olavs plass, 0130 Salvesen Chr & Chr Thams s Communication AS Selbu energiverk Sametingets miljø- og kulturvernavdeling avd. Snåsa Løkkenv. 204, 7332 Løkken Verk 7760 Snåsa Skaun Rådhuset, 7353 Børsa Småkraft AS Postboks 7050, 5020 Bergen Småkraftforeninga Boks 123 Lilleaker, 0216 Snillfjord Rådhuset, 7257 SNILLFJORD Statens kartverk Statens Hus, 7468 Statens kartverk, Statens Hus, 7734 Region midt Statens Vegvesen Fylkeshuset 6404 Molde Statkraft AS Lilleakerveien 6, Postboks 200 Lilleaker, 0216 Statskog SF Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos Stjørdal Jeger og Postboks 61, 7501 Dokumentnr.: side 12 av 14

13 Fiskerforening Stjørdal Stjørdalsvassdragets Klekkeri v/pål Adolfsen Stjørdalvassdragets elveeierlag v/gunnar Daniel Fordal Strinda Skogeierlag, v/ Ole Bjørn Nordland Sør-Trøndelag bondeog småbrukarlag Sør-Trøndelag Bondelag Sør-Trøndelag Orienteringskrets v/ingrid Gjærsvold Sør-Trøndelag Røde Kors Sør-Trøndelag Skogselskap Energi AS Kajakklubb * Stjørdal Postboks 133, 7501 Stjørdal 7530 Meråker Nord Kringen, 7525 Flornes Bruråk Gård. Bratsberg, 7039 Trollahaugen 2B, 7018 Kongensgt. 30, 7012 Thorvald Erchsens 4, 7020 Nardoveien 4b, 7432 Statens hus, 7468 Statkraft Varme AS, Sluppenv. 6, Postboks 2400, 7005 Boks 632, 7406, Miljøenheten 7004 TRONDHEIM sregionens Tempev. 22, 7004 friluftsråd Trøndelag Fiskeoppdretterlag * 7462 TrønderEnergi AS 7496 Tydal Grunneierlag 7590 Tydal Tydal 7590 TYDAL Tynset Alvdal 2560 Alvdal Ulvig Kiær AS 7860 Skage i Namdalen Universitet i, Avd. for limnologi, Norsk limnologisk forening Verdalselva elveeierlag Vern fosenhalvøya v/sigmund Astorsen Værdalsbruket Postboks 1027, Blindern, Vuku Grovhagevegen 23, 9408 Harstad Smålandsvegen 25, 7660 Vuku Wacker Chemicals Norway AS Holla, 7200 Kyrksæterøra Washington Mills AS HMS Sjef/SHE Manager Washington Mills AS NO-7300 Orkanger WWF Midt-Norge Innherredsvegen 1C, Leil Dokumentnr.: side 13 av 14

14 v/marte Fandrem 515, YARA Norge AS * Yara International ASA, Yara Industrial, Yara Norge PO Box 2464, Solli Bygdøy allé 2 N-0202 Ørland Postboks 401, 7129 Brekstad Åfjord Øvre Årnes 7, 7170 Åfjord Dokumentnr.: side 14 av 14

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Regional referansegruppe, Vannregion (21. mars, 2014) Kontakt Mottaker(e) Adresse AFFA AS Heggstadmyra 3, 7080 Heimdal Agdenes kommune bertil.meland@agdenes.kommune.no 7316 Lensvik Allskog firmapost@allskog.no

Detaljer

Ny 420 kv ledning Rana - Møre/Trøndelag. Informasjon om oppstart av planarbeidet på seksjon 2 fra Namsosområdet til Møre/Trøndelag

Ny 420 kv ledning Rana - Møre/Trøndelag. Informasjon om oppstart av planarbeidet på seksjon 2 fra Namsosområdet til Møre/Trøndelag Adressater i henhold til liste Saksbeh./Adm. enhet/tlf.nr: Grete Klavenes/T/22527247 Vår dato: Dok. id: 346282 Ny 420 kv ledning Rana - Møre/Trøndelag. Informasjon om oppstart av planarbeidet på seksjon

Detaljer

Adresseliste Institusjon Postadresse Poststed

Adresseliste Institusjon Postadresse Poststed Adresseliste Institusjon Postadresse Poststed Norges Naturvernforbund Postboks 342 Sentrum 0101 Oslo WWF Verdens Naturfond Postboks 6784 St. Olavs pl. 0130 Oslo Norsk ornitologisk forening Sandgt. 30 B

Detaljer

NVE REGION MIDT-NORGE OPERATIV PLAN DEL 1

NVE REGION MIDT-NORGE OPERATIV PLAN DEL 1 NVE REGION MIDT-NORGE OPERATIV PLAN DEL 1 BEREDSKAPSPLAN VED FLOM- OG VASSDRAGSULYKKER BRANN OG PERSONSKADE Brann eller akutt forurensning 110 Politi/redningssentral 112 Ambulanse 113 Revidert utgave april

Detaljer

Kunngjøring om oppstart av planarbeid - utredning av Dåapma nasjonalpark

Kunngjøring om oppstart av planarbeid - utredning av Dåapma nasjonalpark Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Saksbehandler: Eldar Ryan/Jan Erik Andersen Deres ref.: Vår dato: 24.09.2010 Tlf. direkte: 74 16 80 58/73199278 E-post: er@fmnt.no Vår ref.: 2009/5992

Detaljer

Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram - Regional plan for Vefsna

Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram - Regional plan for Vefsna Vår dato: 25.11.2011 Vår referanse: 11/37646 Plan og miljø Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Hattfjelldal kommune O.T. Olsensveg 3A 8690 HATTFJELLDAL Varsel om oppstart av planarbeid og

Detaljer

HØRINGSLISTE: 16.12.2014 1 av 11

HØRINGSLISTE: 16.12.2014 1 av 11 HØRINGSLISTE: Arbeids- og sosialepartementet postmottak@ad.dep.no Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmøteinnkalling side 2

ÅRSMELDING 2011. Årsmøteinnkalling side 2 ÅRSMELDING 2011 Årsmøteinnkalling side 2 Årsmøtet 2012 Skogselskapet i Trøndelag avholdes på Bioforsk Kvithamar, Stjørdal tirsdag 5. juni 2012 kl 1000 Program for dagen: 09.30 Oppmøte og kaffe 10.00 Velkommen

Detaljer

dmk STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT

dmk STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT dmk TDr ektortert for nor.ommur-likasorl Til alle landets kommuner se vedlagte mottakerliste Deres referanse: Vår referanse: Dato: 15/210-1-SIGR 11.03.2015 STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT

Detaljer

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Vedlegg 1 E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune Arkivsak: 13/150 Møtedato/tid: 19.11.2013, kl. 09:00 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: Andre møtende: Kopi: Rådhuset, Formannskapssalen Eva Overholt (leder)

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Årsmelding 2007 Skogselskapet i Trøndelag

Årsmelding 2007 Skogselskapet i Trøndelag Årsmelding 2007 Skogselskapet i Trøndelag Lederen har ordet Samhandling Mange av de postulatene Nils Arne Eggen ga ut for noen år siden, gjelder fortsatt. Samhandling, det å gjøre hverandre gode, var et

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 04.02.2014. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 04.02.2014. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 04.02.2014 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 10.02.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune Arkivsak: 13/154 Møtedato/tid: 04.11.2013, kl. 14:00 Møtested: Rådhuset, Endride Møtedeltakere: Ola Huke, leder Magne A. Thomasen, nestleder Sidsel Bodsberg

Detaljer

Liste over instanser som har mottatt særlig varsel om høringen

Liste over instanser som har mottatt særlig varsel om høringen Liste over instanser som har mottatt særlig varsel om høringen Departementer og direktorat Departementene Avinor AS Postboks 150, 2061 Gardermoen Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen Helsedirektoratet

Detaljer

Referatsaker. Tana kommune

Referatsaker. Tana kommune Referatsaker Tana Formannskapet 23.05.2013 Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamänni Saksbehandler Ane Karine Lillevoll Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 77642069 17.04.2013 2013/730-4 423.1 Deres dato Deres

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 08.06.2015. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 08.06.2015. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 08.06.2015 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 15.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes

Detaljer

Vedlegg 3 Adresser grunneiere

Vedlegg 3 Adresser grunneiere Vedlegg 3 Adresser grunneiere Verneplan for Lofotodden nasjonalpark Moskenes kommune Antall grunneiere: 463 Knr Gnr BnrFnr/Snr Bruksnavn Navn Adresse, Postnr og Poststed 1874 1 1 0 0 kirkefjord ERNSTSEN

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2011 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier 1 Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida.

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - helsedel

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - helsedel Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 25.01.2013 Tidspunkt: 09:00 15:00 Saltstraumen kommunedelsutvalg Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - helsedel Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt

Detaljer

Innhold. Forord fra fylkesleder Et landbrukspolitisk år... 5

Innhold. Forord fra fylkesleder Et landbrukspolitisk år... 5 ÅRSMELDING 2013 Innhold Forord fra fylkesleder Et landbrukspolitisk år... 5 Organisasjonen... 6 Tillitsvalgte i Sør Trøndelag Bondelag... 6 Fylkesstyret... 6 Utsendinger til årsmøte i Norges Bondelag 2013...

Detaljer

Adresseliste. Høring av vesentlige vannforvaltningsspørsmål for Vannregion Rogaland

Adresseliste. Høring av vesentlige vannforvaltningsspørsmål for Vannregion Rogaland Adresseliste Høring av vesentlige vannforvaltningsspørsmål for Vannregion Rogaland Kommunene: Bjerkreim Eigersund Lund Sokndal Bokn Haugesund Karmøy Tysvær Vindafjord Utsira Gjesdal Hå Klepp Randaberg

Detaljer

Kravene til godkjenning som registrert / statsautorisert revisor Kravene til godkjenning som registrert eller statsautorisert revisor følger av lov av 15. januar 1999 nr 2 om revisjon og revisorer (revisorloven)

Detaljer

Innhold. Forord fra fylkesleder... 5

Innhold. Forord fra fylkesleder... 5 ÅRSMELDING 2014 Innhold Forord fra fylkesleder... 5 Norsk landbruk på verdenstoppen... 5 Organisasjonen... 6 Tillitsvalgte i Sør Trøndelag Bondelag... 6 Fylkesstyret... 6 Utsendinger til årsmøte i Norges

Detaljer

Til bedriftens personalansvarlige

Til bedriftens personalansvarlige Til bedriftens personalansvarlige Barna bidrar til læreplasser Trønderske kommuner er sitt ansvar bevisst når det gjelder å ta inn lærlinger. Ikke minst har kommunene en betydelig andel lærlinger innen

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG HØRING AV FORSLAG TIL FORSKRIFTER FOR PRIORITERTE ARTER

FAUSKE KOMMUNE PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG HØRING AV FORSLAG TIL FORSKRIFTER FOR PRIORITERTE ARTER SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandle 10/4292 I I Arkiv Joui:alpostID: sakid.: 10/1068.1 Saksbehandler: WilhelmMorgenstieme de vedtaksinnstans: Plan- og utvikingsutvalget Sak nr.: 038/10 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Detaljer

ÅRSMELDING 2006. Kap 1. STYRER OG UTVALG I 2006. Fylkesstyret m/varamedlemmer

ÅRSMELDING 2006. Kap 1. STYRER OG UTVALG I 2006. Fylkesstyret m/varamedlemmer ÅRSMELDING 2006 Kap 1. STYRER OG UTVALG I 2006. Fylkesstyret m/varamedlemmer Fylkesleder: Randi Sollie Denstad, Rissa 1. nestleder. Odd Jarle Svanem, Hemne 2. nestleder: Ester Hasle, Trondheim Studieleder:

Detaljer

KLEKKER UT NYE FAGFOLK. I Hemne finner vi et skoleeksempel på samarbeid mellom næringsliv og skoleverk.

KLEKKER UT NYE FAGFOLK. I Hemne finner vi et skoleeksempel på samarbeid mellom næringsliv og skoleverk. KLEKKER UT NYE FAGFOLK I Hemne finner vi et skoleeksempel på samarbeid mellom næringsliv og skoleverk. Foto: Edna M. Hovden/Søvesten HEIER PÅ BARCELONA LÆRER FAGET I RBK Vi slet litt med å få Thomas til

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 14.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Deltagere: Arne Morten Johnsen (Leder) Marit Overby Landrø (Nestleder)

Detaljer