VISDOMSORD FRA ILIUKA NR Kanalisert av Leif Havik Hentet og redigert av Liv Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: 23. desember 2011.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 4 2011 Kanalisert av Leif Havik Hentet og redigert av Liv Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: 23. desember 2011."

Transkript

1 VISDOMSORD FRA ILIUKA NR Kanalisert av Leif Havik Hentet og redigert av Liv Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: 23. desember Brumunddal (Agnes) Nesodden (Liv Bliwaki) - Aurskog (Finn) - Brumunddal (Agnes/Kristine) Trondheim (Liv Bliwaki) Sarpsborg (Angakkoq/Bliwaki) - Sarpsborg (Liv Bliwaki) GOD JUL! Vi er litt opptatt av 2012, hva vil du si oss om det året som kommer? Det kommer efter 2011 og innen God jul! Konu Ekatah. (011211) HVEM KOMMER PÅ RÅD? Hvordan styrer Iliuka de som skal på råd og de som ikke skal på råd? Vi taler med eders sjeler, vi taler med eders sanne viljer. Konu Ekatah. (151011) Hvordan opplever du at energien er her når noen stiller flere enn fem spørsmål? Vi ser der er vel. Dog, vi nogle stunder ser der kan være til kjedsomheter at oppleve menneskebarn. Der skulle danses på bordet, og gledes og frydes. Mens du er her? Så det vil høyne energien? Så vil der bli lik vi taler lik tivoli. Så jeg skulle bare reise meg opp på stolen og skrike hurra? Ei er der i behov, for der er alt hva der lever ut av ditt hjerte der er i behov. For der er intensjonen i hva der uttrykker der er viktigt, ei hva den kamuflerer. Konu Ekatah. (151011) Hvordan har Iliuka det i kveld? Her er fred, all tid fred. Fredsomheter og ei kjedsomheter. Så lenge der er kommunikasjoner med menneskebarns livsvesener så er her gøy. Konu Ekatah. (251011) ILIUKAS HIMMEL Du sier at du smaker på forskjellige bakevarer og sjokolader osv. Hvordan foregår det? Gjennom for hva der er av dufter på din Jord, der er lik frekvenser i dufter i våre himler. Således kan der óg transformeres hellige dufter til sin Jord. Om den kjenner dufter av roser, om den kjenner dufter av honning, så er der den spirituelle frekvens der er transformeret lik dufter til sin Jord. Således er der óg lik vi ser og kjenner hvorledes menneskebarn er i tilfredsheter av spesifikke dufter. En glad aura er noget der skaper gleder i våre himler, - om der er dufter, om der er andre sansers oppvåknelser. Konu Ekatah. (151011) Når vi kommer over i den verden som du befinner deg i, får vi da innsikt i alt som er? Og vi skjønner alt som er også? (151011) Hvorfor sier de som jeg opplever er av den samme kilde forskjellige ting? 1

2 For hvorledes den ser, så er der óg til kildenes bedømmelser den skal søke til. Hvorledes den selv kjenner, så er der lik den selv bærer ansvar for sitt eget filtrasjoner. Hvorledes den selv kjenner, så skal den avstemme sitt eget hjerte til hva der formidles. For den kjenner hvorledes den selv er tilknyttet Den Kollektive Kildes bevissthet. Således den kjenner svarene selv. Konu Ekatah. (011211) TID Er det andre planeter som har kronologisk tid som vi har? Så er det, så er det. Dog mangfoldigheten kan ei måles til hva der er på din Jord. (251011) KRISTUSENERGIEN - MARIA - DEN HELLIGE ÅND - GUD? Du har sagt noe før om Jesus Kristus som har kjempet den kampen for mennesket.. Vil du si litt om det nå? Vi ser; den skal alt mere se der er lik av symboliske verdier, for hvorledes der alltid har eksisteret en kosmisk kamp om bevissthet til menneskebarn. Således er der óg til samme tid bydet en alt større frihet for menneskebarnet at lede sitt selv. Dog meget av Menneskeheten er således ledet inn i hva der tales blindveier, for hvorledes der er av noget vranglære for hvorledes der således er underholdt (tilbakeholdt?) noget av de skrifter og visdommer der var tiltenkt for Menneskeheten. Således vil der blive store forundrelser når Den Store, når Den Hellige, vandrer tilbake til Jordens manifestasjoner for at være tilstede med menneskebarn. Således er der; Den Guddommelige Enhet der svever i Altet og i Universum vil således transportere sitt selv til Moder Jord for at skape til alt større befrielser. Således vil den våkne og vokse i sin tro. Konu Ekatah. (171011) Du har fortalt at det vil bli tilsynekomster av extraterrestrials under sommer-ol i London. Vil det bli tilsynekomst av Maytreia også? Ei er der i behov av at vites. Alt er der under Den Store Ånd, alt er der så gjennom Wakan Tankas himmel, noget der vil manifesteres til synlighet. Således er der hva der tales en intergalaktisk portal der vil åpnes for Menneskeheten. Ei er der benevneligt i navnets tjenester, for der er for nogen lik Messias, for nogen lik av Kristo energier, for nogen lik av Allah, for nogen lik av vibrasjoner lik The Spirit of the Great White Eagle. Konu Ekatah. (011211) Du snakker om nyfødte sjeler kommer med krystallinske energier. Er det det samme som Kristus-energien? Så kan der tales. Dog den Jesu Kristi gestalt er alt i høyere vibrasjoner enn for Menneskeheten. Således vil det være en del av det Intergalaktiske Lys der vil overstråle alt under din himmel. (151011) Kan du fortelle litt om White Eagle? Lik der er beskrevet for din himmel, lik der er Den Hellige Ånd. Hvorledes der er The Spirit of The White Eagle, er den Wakan Tanka, er Guddommeligheten der óg er guddommeligheten i menneskebarnet selv. I alt hva der lever, alt hva der ånder på sin Jord, alt hva der vokser, alt hva der lever, er så under den Wakan Tankas Ånd. Konu Ekatah. (151011) Er det forbindelse mellom Madonnafigurer, Jomfru Maria og Moder Jord? 2

3 Og kroppen vår? Er det noe mer å fortelle om det? Der tilhører den samme slekt. Der tilhører den samme ånd. Alt er der av Enhet. Og dermed er vi i ferd med å bli født påny alle sammen? (151011) Er det slik at den bibelske Jesus aldri har levd? Ei er der så. Vi ser der er manifesteret noget for at se for menneskebarn, der har vært ved livet. Og der kommer tilbake til ny manifesteret gestalt og den samme sjel. Konu Ekatah. Men Jomfru Maria har levd kun én gang? Hva er det som gjør at hun klarer seg med én inkarnasjon da? For vi ser der er spredet lik sjelsfragmenter i mange. Således kan der dividere sitt eget selv, og så kan der leves i ulike inkarnasjoner over mange liv. (151011) Er det sånn at Jesus var en av de mange Kristus-inkarnasjonene (Sananda) og at hele hans sjel inkarneres hver gang? Så er der korrekt. Mens Jomfru Marias sjel har spredt seg utover i ulike sjelsfragmenter og på den måten får de erfaringene hennes sjel trenger? (301111) BRODERSKAP Jeg har lest at det er to broderskap som er mest interessante for Jorda, «Det store hvite broderskap» og «Ashtar-kommandoen». Hva har du å fortelle oss om dette, Iliuka? Vi ser der er vås. For om den søker at se lik der er balanser i Kosmos, om den søker se at alle galaksers enheter skaper til en god vibrasjon lik der er for hele Universum, så er der lik tusener broder- og søsterskaper der er forenet lik i en enhet, en supergalaktisk enhet, lik der er Den Høyeste Kilde av det Guddommelige der omfatter hele Kosmos og Universum. Konu Ekatah. (011211) BØNN - KRAV - TIL HIMMELEN The Spirit of White Eagle og Wakan Tanka ; oppfyller den alles gode ønsker? Ei er der så. Vi kan ikke be den om personlige ting? Det kan den. Dog om der er gavnligt, så vil den skapes en bevissthet omkring sådant. Dog der er alt meget mere viktigt om det søker til personlige saker, så er der ei så at den ser alt i livets meninger. Der er alt en dypere bevissthet om hvorledes sjelen ønsker at leve sitt liv. Og der er endog 18,3 % av Menneskeheten der lever på sin Jord efter sin sjels ønsker! Resten lever efter huvudet. Konu Ekatah. (171011) Er det sånn at vi skal forlange av Universet og av dere? Så er der korrekt. Igjennom for hvorledes den erkjenner sine egne berettigelser. Således er der óg lik den skal se bakefter i tiden hvorledes menneskebarn hengav sitt eget selv til bønner, - bønner til overmakter og guddommeligheter, hvorledes der i ydmykhet søker at forkrympe sitt selv til ingenting. Således er der ei ment at være. Der er så for at menneskebarnet skal erkjenne sine egne kvaliteter og berettigelser, derigjennom skal der avkreves av Universum. Lik den byder, så vil den høste. Konu Ekatah. 3

4 Vi har krevd forskjellige ting som du har sagt at vi får, men når får vi det? Når det kommer. Det hadde vært kjekt om det hadde kommet snart da! Dog der er så lik den skal høre; der er i tider den selv mister troen at den bliver at gjenfinne den. (151011) TAKKE SEG SELV Der skal søkes at bringes alt større takksigelser til sitt eget selv. Hver eneste aften skal den takke sitt selv for hvem den er og hva den gjør. Hver eneste morgensol skal den hilse sitt selv til gleder og takke for dagen den får. Konu Ekatah. (151011) Det virker som det å «utfolde sitt selv», som du ofte sier, krever også mye alenetid? Så kan der være i tidsepoker. For hvem skal den være med, om den ei kan være med sitt selv? Så det er en balanse her? (251011) DEVA ER JORDENGLER Finnes det jordengler og deva er? Så er det! Vi mennesker kan være inkarnert som? Ei kan der tales så, for om den skuer sin Jord av himmelens sfærer, så finnes der ei nogen distanser. Således kan alt der er i Himmelen stige ned til din Jord. Dog, om den er på sin Jord og skuer til Himmelen så kan den ei oppløfte sitt selv til himmelske nivåer. For Himmel og Jord skal forenes i én tid, således vil der være lettere. Dog engler der svever under himmelske nivåer, så er der lettere for at stige ned til Jorden og at være der, lik jordengler, om den vil. Konu Ekatah. (131009) De såkalte englebesøkene som et tysk medium har beskrevet, kan du si noe om det? Vi ser der er engler der visiterer over alt til alle tider. Så har der all tid vært. Så vil der óg blive styrket i manifestasjoner der kommer. Dog der óg er påvirket hvorledes individene opplever sådanne visitasjoner. Men det er ikke nødvendig for engler å gå gjennom dører? Ei er det. (151011) KLEBEÅNDER Kan klebeånder fjernes kun ved hjelp av healing? Ei er der så. Dog den skal se alt hva der er av intensjoner for at klebes. Hvorledes den skaper befrielser gjennom renelser, røkelser om den vil, salviens røkelser, så er der óg til velsignelser. Noget er der dog i stunder behov av at noget fjernes under tiden den er til stede hvor ånden hviler. Konu Ekatah. (151011) GODE ÅNDER - ORBS Jeg får lysglimt i øyekroken, hva er det? Der er spirituelle entities der således finnes ikring i din tipikammer. For således den så ser, så er der óg lik orbs. Der er så for menneskebarn i dets natur. I den sprirituelle oppvåknelse der er selv, så vil der óg alt lettere se og sanse hva der finnes ikring. Konu Ekatah. (251011) Jeg ser noen flekker foran øynene, er det noe jeg bør gjøre? 4

5 Vil den definere sine voktere som flekker? Der er engle-energier der er ikring i ditt liv, ei er der nogle flekker. Alt hva der skapes en forløsning gjennom alt hva der er i sitt liv, således vil der transformeres. Således vil der ei oppleves som sådanne skygger, flekker, om den vil. Der er alt mere hva den nu fornemmer gjennom alle sine sansers oppvåknelser til nye opplevelser av sine spirituelle entities der er ikring. Der er naturligt at se og at sanse den nye tilstand av sin verden. For hva der før var usynligt, skal der synliggjøres på sin Jord. Velsignet være flekken. Konu Ekatah. (011211) Ser jeg også voktere? Det gjør den. Men de er jo veldig raske. Så er det. - Vi er det. Er det deg jeg ser? Det er det. (011211) TRANSFORMASJON ASTRALE REISER Kjøttmeisen er innom her ofte, inne i huset også. Er det noe spesielt budskap fra den? Vi ser de følger. De ser og de forstår. Således er der nogle ulike sjeler der visiterer. Der er menneskebarn der bærer lengsler, og der kan være på en annen del av din klode, og sovende kan de manifestere en sådan visitasjon. En astralreise kan manifesteres gjennom fuglens tanker og fuglens bevingende røster. Så vi er ute og reiser sammen med dem? Det er det. (151011) De som er i koma, hvor befinner de seg egentlig? Vi ser de er. Således er der tilstander. Gjennom for hvorledes den selv opplever i tider den sover, således i tider den søker for nogen lik out-of-body-experiences gjennom hva der tales astrale reiser. Så er der óg lik der finnes noget behov for den kausale vibrasjon at bringes til høyere frekvenser i hvilket den definerer lik koma. Konu Ekatah. (151011) Du sa en gang at min opprinnelse er fra Pleiadene. Akitares. Kan du fortelle noe mer om det? Ei ser vi behovet. Nu er den her. - Alt lik erfarenheter der hviler i dine celleminner bliver alt mere at vokse opp i tiden under tidenes bemøtelser, under tider der forvandles lik Moder Jord oppløftes til høyere galaktiske frekvenser. Således bliver den alt mere av sine celleminner at oppvåkne, anvendelser lik erfarenheter den ei kjenner til i sine bevisstheter, dog like fullt lik den følger. Konu Ekatah. (301111) Hvilken livsform er det i Pleiadene? For hvorledes den ser, så er der alt der manifesteres nu i tiden; der vil skapes en sameksistens i ulike materiske prinsipper og ulike energimessige prinsipper. Således vil den forstå. (301111) SJELER SJELEFRAGMENTER Hva er forskjellen på sjelefrender og tvillingsjeler? Der er lik den søker; således er der for twins den ei all tid møter i denne inkarnasjon. Dog sjelefrender er hvem den kjenner godhet og kjærlighet ved. Således er der hva den kjenner en fri bundenhet til. Dog der finns sjelemøter. Lik der er for få menneskebarn 5

6 at i behov søke efter sin twin, for ei er der noget troligt at der bliver at møtes. Sjelefrender finnes av spesifikk natur, av spesifikk frekvens i sjeleflokken, lik grupper. Konu Ekatah. (251011) Når vil jeg møte min tvillingsjel? Ei ser vi den vil under denne inkarnasjon på sin Jord. For der er alt for hvorledes menneskebarn søker, så vil den se der finnes twins der er av ulike dimensjoner og på ulike steder i Universum. Ei er der ment for alle menneskebarn at bemøte sine twins. For alt hva der er, så kan der være inkarnasjoner den har levet før. Alt hva der er, så kan der være inkarnasjoner der kommer til sitt liv, så vil den se. For ei er der den høyeste galaktiske mål at bemøte sin twin og at forenes. Alt mere til mål er der at søke at se hva den kan forene i sitt eget selv; at byde kjærlighet til sitt eget selv og at forvalte den kraft den bærer. Konu Ekatah. (011211) Finnes det såkalt hybridsjeler? Hva er det for noe? Der er kloner der lever lik gestalter på din Jord, alt mere lik observatører, dog der er extraterrestrials. Det er ikke det samme som tvillingsjel? Ei er det, ei er det. For den twin er noget lik den bærer sjelens frekvensers fragmenter. Derså er det i ett under all tid. Således vil der ledes til at forstå; sjelen kan ei være av hybrid. Konu Ekatah. (151011) Sjelen deler seg i fragmenter, - kan du si noe rundt det? Lik der splitres gjennom inkarnasjoner, så er der óg spesifikt viktigt under denne inkarnasjon at samle fragmenter. Således er der for at blive en enhet og opplevelse av den totale energi av en vibrasjon der tilfører sjelen små fragmenter. Således er der óg gjennom alle bemøtelser av menneskebarn og hendelser; ei skal den flykte ifra, dog skal den søkes at mottage alle hendelser lik der var av guddommelige gaver! Således vil den lettere se at der samles for at blive forløst og fri, lik en enhet. Konu Ekatah. A, som er en del av Bs sjel. Hvordan har dét seg? Vi ser, der søkes derigjennom sine bevisstheter at samles på ny til en helhet. Dog ei er der alt gjennom de klare bevisstheter, meget er der noget der ledes gjennom sjelens virke under tider, under natten den sover. Således er der godt for menneskebarn at sove under natten! Den skaper lik oppsamlelser gjennom den astrale reise legemet óg søker for. For der er gjennom kausale vibrasjoner, der er gjennom astrale vibrasjoner og der er gjennom eteriske vibrasjoner de søker i ulike tilstander og nivåer og dimensjoner under nattens tid, for at samle hva der tales sjelsfragmenter. Og således er der godt at sove under natten. Konu Ekatah. (171011) I følge boka Livet mellom livene tar vi bare med oss en viss mengde av sjelen vår ned hit når vi For nogen gjør det. Dog ei er der alle der behøver at leve én inkarnasjon til. Der er beroende hva der søkes at ønskes at oppleves og fornyes gjennom erfarenheter den høster. Tider den er fylt av sin beger gjennom visdom den behøver, så er der ei noget årsak til at sjelen fragmenterer. For sjelen lenges alt mere efter at blive hel, ei at blive splitret. Konu Ekatah. Våre dualer, blir de til fra hovedsjelen, eller fra de som inkarnerer? 6

7 Om der tenkes mange inkarnasjoner tilbake, så er der lik der blev en gang splitret. Konu Ekatah. Hvorfor var det nødvendig? For således alt lettere at høste erfarenheter til den neste oppstigelse, i hvilket var for tjueåttetusnersekshundre år (26800) tilbake. Så det var ikke noe nytt? Ei er det. (151011) Har alle deler av meg samme kjønn, samtidig? (151011) Du har sagt at det var nødvendig å dele folket opp i forskjellige språk. Hvorfor det? Så er der korrekt. For igjennom således der høstes ulike erfarenheter. Gjennom således den splitter gjennom den kollektive bevissthet. Således den spreder óg sine informasjoner. Lik den vil lettere se og forstå helheten om den ser ulike fasetter, hvorledes menneskebarnet ei skal blive i sin helhet for ensidig. Således blev der splittet. Konu Ekatah. (151011) Geniet Mozart, det jeg oppfatter av essensen av han, er det noe som angår meg? Der er til gjenkjennelser, korrekt. Der er sjelefragmenter, korrekt. Dog den Mozart var alt gladere. Har det med lekenhet å gjøre? Meget korrekt. Men hvordan var det mulig for han å skrive så nær perfekt stilistisk sett? For der er lik transformasjoner av Den Store Altets Kilde. Intet er umuligt under tider den transformerer kraft der alt fins. Har det med kunnskap å gjøre, eller har det med kanalisering å gjøre? Der har kanaliseringer. (251011) Jeg føler meg ikke fri til å ta frie valg og litt for styrt av sjel og Skaper. Den kan søke lik at skape forløsninger av befrielser selv. Gjennom for hvorledes den velger, så vil den all tid se at efter år, så vil den alltid komme tilbake til stien der er ment for din sjel. Således er der uberoende av hva den velger til og hva den velger bort, for der er sjelen der søker at lenges tilbake til hva der er av sitt opphav. Således er der lik den ser; de karmiske prosesser er noget der er besluttet av din sjel innen den føddes. Konu Ekatah. (251011) SJELERS VALG LIDELSE I forbindelse med det som skjedde på Utøya i sommer. Hvor mange av de menneskebarna var det som faktisk valgte å være der 22. juli? Om der dveles over sjelens valg, så var der alle. Om der dveles over intellektets valg, så var der ingen. Dog like fullt; menneskebarn i sin helhet er en del av en alt større kosmisk plan. Således er der óg til hva der skaper en bevisstgjørelse ikring hva der tales Nordens Lys, hvorledes der skaper fredens ønsker, hvorledes der bevarer den kollektive kjærlighets prinsipper. Således er der meget fordyrket i ditt rike og i dine tids tilstander nu for hva der så er besmittet til andre riker. Der er således Nordens Lys skal spredes. Konu Ekatah. Alle dem som gjennomlevde og fortsatt er her, som gjennomlever den prosessen i så mange år, det blir ikke lett for dem? 7

8 For hvorfor skal de gjennomgå den prosessen der da? For nu skal den se; Om den skuer over fjerne riker, så finnes der i individer, lik i tusener og tusener og atter titusener der søker gjennom ulike lidelser. At måle lidelser i storhet og i litenhet er ei noget for menneskebarn at gjøre. Der óg er noget tilhørende for karmiske opplevelser i andre inkarnasjoner. Således er der av sjelen selv søker til sådanne opplevelser gjennom befrielser at møte. Derigjennom vil den se; om den nu kunne skue i våre himler, så ville den se at ei er der noget mishag iblant hva den selv kan tale lik offer. Konu Ekatah. Hvorfor er intelligensen da en så stor hindring i utgangspunktet? For ei var der så i begynnelsen. Der er igjennom kampen der skaper imellom ulike intelligenser på din Jord der er besværlig. Derigjennom mishag og diskusjoner i hva der tales etikk og moral og religioner og filosofier og politiske tanker der skaper en konflikt for intellekt og hva der tales intuisjonens påvirkninger. Der er således der vil stabiliseres i tiden når menneskebarnet oppløfter i en innsikt og vil se at der finnes en intergalaktisk dimensjon og intelligens der søker at råde for sin Jord. Konu Ekatah. (251011) BARN SOM FØDES NÅ DNA - ADHD Kan du fortelle litt om de sjelene som inkarnerer nå? Har alle de nye energiene med seg ferdig nå? Så er det. Har de tolv DNA-strenger ferdige? Når har alle det da? Ei er der i behov av at vite tid og datum. Men kan du fortelle om de sjelene som kommer nå? Ei ser vi behovet, for der er av kristalliniske vibrasjoner anpasset tiden der fødes. I tider den selv kjenner til hva der kommer, så vil den se og forstå. Dog, om vi nu taler om hvorfor der er sådanne spesifikke frekvenser, så er der noget lik forvirrende for tiden nu. Således vil den alt lettere forstå at alle der fødes nu bærer kraften av kristalliniske vibrasjoner for hva der er av intergalaktiske kommunikasjoner. (151011) Bildet av DNA et. Der er transformasjoner til opphøyet frekvens lik mutasjoner. Så har der óg vært før. Om den skriver år tilbake, så var der en ny fase for Moder Jord og Menneskehetens eksistenser, tidligere faser for hvorledes der óg var for dyr. Hvorledes alt hva der så vokser, lik av organiske materialer, påvirkes av de molekylære strukturer der er gjennom de genetiske forendringer der påvirkes alt mere av fotonenergier i galaksen. Nu er der tiden på ny for hvorledes Moder Jord og dens systemer beveges inn i fotonenergienes vibrasjoner. Derigjennom vil der forøkes i frekvenser - intensiteter om den vil der vil påvirke Moder Jords ytre, og der vil påvirke Moder Jords indre. Der påvirker ulike vekster at mutere at vokse til alt høyere styrker. Der påvirker nogle dyr til at fortapes, nogle dyr at muteres, at forenes og skape nye neste dyr den ennu ei har sett. Der påvirkes hva der tales fuglenes bevegelser, lik der påvirkes av magneto polers forendringer på sin Jord nu. Således vil den óg se at magneto-strømmer igjennom hva der er lava inni sin Jord, bevegeligheter, vil omskape hva der er av naturens mutasjoner lik der all tid har vært før. Kono Ekatah. (301111) Hva mener Iliuka om diagnosen ADHD? Vi ser; ei finnes der sådan diagnosis i våre himler. Der er alt mere lik høyere frekvenser, lik der er for alt annen menneskebarn noget tungt at begripe. Sålede er der lik alt for de 8

9 småfrø der avkrever meget mere energi og tid for menneskebarnets forståelser. Dog den skal óg vite at mange småfrø opp til fem og seks år, bærer alt høyere visdommer enn de der er eldet. Således er der alt bedre anpasset tiden menneskebarnet og -heten løper inn i nu. Der er nye tids frekvenser. (151011) SKJEBNE Kjenner du, Iliuka, min skjebne i dette livet her og alle andre liv? Der er bundet i pakter. Ser det bra ut? Der er bundet i pakter. (151011) Hvorfor var terrorhandlingen i Norge nødvendig? Ei er der nødvendigt, dog der er en konsekvens. Og der er således der blev åpnet portaler for hvorledes der skapes lik bevisstgjørelser ikring Nordens Lys, for hvorledes den óg ser hva der skaper til engasjementer i menneskebarn for de andre riker. Der vil skape en vekst i hva der tales den kollektive bevissthet. Konu Ekatah. Så det var positivt? Så er det. (151011) 22. juli. Kan du si om det er noen dypere mening med denne hendelsen? Lik der søkes av hva der tales Kayapos ætt *), så er der lik der søker til Norden for at høste dets lys og bringes til Latino-Amerika. Således er der óg lik der ser; der er en helhet for hva den skaper i nye balanser for Moder Jords Medicine Wheel. De søker til magneto nord og til Nordens rike for at høste visdom. Så er der óg tilbaketrekkelser til Origo senter (=Midten av medisinhjulet) for at noget tale med Moder Jord og Fader Himmel. Alt er der så i forenelser hvorledes der påvirker menneskebarnets opplevelse: Hva er der dog kjærlighet? Således vil der vokse til at se at den kjærlighet der vokser i sitt eget rike, således vil der spredes til rikene der er syd om Ekvator. Der er en del av hvorledes der er for aksenes forskyvelser. Konu Ekatah. (141011) *) Se Visdomsord nr s. 3) TANKENS KRAFT Tankens kraft og «The Secret» og, - er det oppskriften på hvordan vi kan endre livene våre, på noen vis? Jeg har opplevd at det kan slå ut motsatt av det jeg ønsker? Ei er der så. For der er hvorledes den søker, så er der óg hva den så har tilvennet sitt selv og der er i balanser imot hvorledes den betrakter sine egne verdier. I tider den skaper distanser til sine opprinnelige verdier og til sin egen guddommelighet, således er der to ulike bønner den presenterer; den ene av intellektet, den andre av hjertet. Således bliver der kamp. Hvordan kan jeg få til en balanse? Der er at se hvorledes den vokser i tillit, så vil der blive alt lettere. Den må overgi sin kraft til den ledelse. (251011) Kan du si noe om intuisjon og tankens kraft? For hvorledes der vokser all tid i intuisjonens vibrasjoner, dog der er gjennom intellektet der skaper forstyrrelser og fornektelser for hva der så oppløftes. Alt hva der er av intuisjoner kommer fra den sanneste og dypeste kilde innom sitt selv. Der må søkes at efterfølges, der må søkes at tilvelges alt større tillit. Konu Ekatah. (011211) 9

10 Tanken, - når jeg dør, hva skjer med mine tanker? De eksisterer til tilstander av bevisstheter, bevisstheter den høster av i tider den inkarneres til neste individ. Således vil den så noget bære sine celleminners bevisstheter der var således i nutidens inkarnasjons bevissthet og viten. Konu Ekatah. Kan tanken min oppnå å endre hastighet mens jeg lever? Er det da jeg ser andre ting? Den er forbundet til Den Store Enhets Kilde. Der angjelder for alle galakser, der angjelder for alle livs levende vesener. Der er alt der er skapende og alt hva der så er skapt for at bestå. Konu Ekatah. Det er vanskelig å bestemme; det har skjedd før, og nå vil jeg slappe av og se.. Hva kan jeg gjøre? Der kommer. Der er ei at gjøre, der er alt at være. Der er i tider den gjør at den mister kraften, dog der er i tider den er at den finner kraften. Har jeg det for travelt? Og hvis jeg slapper av nå, så kommer det tilbake? Så vil det, så vil det. (251011) SEREMONIER Det var en sterk gruppeenergi under trommereisa her. Var det et lysskip over huset da? Ei var der så. Alt hva der skapes til seremonier påvirker hva der åpnes lik hellige spots, lik der er lyssøyler, lik der er så formidlelser av energier imellom Fader Himmel og Moder Jord. Konu Ekatah. (301111) MULIGE HENDELSER FREMOVER Og så er (?on?) Kan du si litt om det? Vi ser; der er påvirkeligt for hva der er av forendringer under havets yter nu. Og meget kan der så være foruten for menneskebarn at se. De forendringer der skapes vil påvirke hva der er bevninger for La Palma. Således vil der óg skape hva der så er av tsunamis. Dog bære nå tålmod, der vil ennu vandre tid. Dog der er alt for hva der er óg av de øyer at vokse og at noget nedsenkes i havet. Der er de siste rester av Atlantis der skal viskes ut av minnet nu i tider en Ny Tid kommer, i tider Det Nye Riket vil oppstå for Moder Jord. Konu Ekatah. Vil det ha noen innvirkning på New York? Bekymres ei. (251011) På 80-tallet drømte han om vulkanen på La Palma som skapte tsunami. Så vil der blive. Lik der óg vil noget beveges hva der tales tsunamis imot hva der tales Brasiliens riker. Der vil så skapes nogen konflikter for alt hva der er av kystens riker derved, for lik av afrikaniske kyster og sør-amerikaniske kyster, og påvirkeligt for små øer i ditt rike. Kono Ekatah. (301111) Vil det på noen tidspunkt bli transportvansker til og fra hytta vår på grunn av bilelektronikk som ikke virker? Vil det være lurt å lagre drivstoff, - på samme måte som mat? Ei er der i behov. (251011) 10

11 Hva kan Iliuka anbefale at min familie, og kanskje andre, skal samle på og gjøre? For hvorledes der søker, så er der i små doser at forvare torrede føder. Der er at skape noget der kan skape filtrasjoner av vannet den skal drikke. Således er der óg for steariner at skape et forlyset tilhold for sitt liv under tider den elektroniske del opphører. Der vil være tidsepoker hvor der vil være besværligt. Dog søke at se at alle der bærer nogen annen enn apati, så vil der bringes til fred og balanser. Søke således at ei fylle sitt selv og besmitte sine nester med bekymmer. Der er vel. (301111) Er alle vannrensere like gode, eller skal man kjøpe de som koster masse penger? Ei ser vi behovet. Der er individuelt og der er lokalt. Således er der alt mere viktigt at se at kullet skaper filtrasjoner der er vel. Og således er der avkokelser der skaper gode balanser. Der er likefullt hva der skaper av strømninger og bevegelser i vannet der vitaliserer molekylenes strukturer. Der vil der så skape en levende kraft til menneskebarnet. Ei må der søkes lik investment til fordyrelser. Det skal først renses med kullfilter, og så skal det kokes? Så er der klokt. Og så skal der ventes til der avkjøles til der drikkes. (301111) Jeg også lurte på det med vann. Gir du oss noe forvarsel når det kommer hvis vi skal? Hvile dine tanker. Den vil forstå. Således vil der óg være under tider der kommer, hvorledes den ser der skaper forvaltninger av sin Moder Jord. Hvorledes Katla vil hilse til menneskebarn, således vil der skapes hva der tales turbulenser. Dog bære ei bekymret derved. Den vet hva den skal gjøre når timen er moden. Konu Ekatah. (301111) De mørke dagene har vi hørt kunne komme i februar. Der er kommet nu. Ser den ei mørket? (Det er mørkt ute!) Jo. Oki. Konu Ekatah. Men, - klodens passering? Hvile dine tanker, du. I forhold til den gassen det er snakk om, da? Ei er der lik gasser, der er lik alt mere at se til foton-energier. For i hvilket der er for Moder Jord og alle dets planeter i systemer skaper en passasje av foton-energier. Fotoner er noget der er lik lys. Der vil blive opplyset på hele sin Jord, således vil den se et lys den ei før har sett. Der er Den Guddommelige Kilde selv. Konu Ekatah. Men det er snakk om at man trenger å beskytte seg for den gassen? Så vil den blive ledet dertil. Se nu hvorledes der skapes alt høyere frekvenser. Derigjennom er der i tilfredsheter om den lever ut sine egne kilders lengsler. Søke lik den ei tilbakeholder, søke lik den ei pasifiserer sitt liv, søke lik den ei søker tilbake til sine huleganger. Søke lik den lever det levende livs kraft, så vil der være gavnligt for alle menneskebarn. Konu Ekatah. (011211) KLIMA Du snakket i fjor om at det skulle bli to kuldeperioder, og det ble det. Holder det med én kuldeperiode i år? Ei er det. Der bliver to i år også. Jeg tenkte kanskje det blir lite snø? Ei bliver der så. Når kommer det to varmeperioder da? Der kommer i et plutseligt nu, når jorden vender. Når vender jorden da? Er ei ilden vakker? (151011) 11

12 Hvordan blir vinteren som kommer? Blir det like kaldt som i fjor? (Aurskog) Det bliver det, og ennu koldere. Uff da. Blir det mye snø? Det bliver det. Så kommer der vinder og blåser sneen. Så vender vinden og kommer tilbake med sneen. Dog den skal vite at ei er der den samme sne. (151011) Kald vinter? (Trøndelag) (251011) ENDRINGER - KONTINENTFORFLYTNINGER Det skiftet som skjer slik at vi kommer på Spanias breddegrader, skjer det nå i oktober? Ei er der så, dog der er alt påbegynt. For hvorledes der skaper lettere forstrømninger i hva der tales magmastrømmer inn i din Jords kjerne, således vil der blive alt mere bevelser og lik forflyttelser av kontinenter. Konu Ekatah. Når kontinentene flytter på seg, skjer det fort? Ei er der så. Skjer det over mange år? Ei er der så. Hvor fort skjer det da? Når fire dager er vandret, så er meget forflyttet. Konu Ekatah. Flytter alle kontinenter på seg samtidig? Ei er der så. (151011) Har tenkt å reise til Gran Canaria fra romjula og over til nyttår. Vil det være greit? Så vil det. Dog vi ser der bliver turbulenser, lik vulkanos, lik jordbevelser. Når vi er der også? (151011) Den lyden som mange av oss har hørt, er det Moder Jords lyd? Så er det. Kan du fortelle noe mer om den? Vi ser ei behovet, for der er alt talt for sådant, *) - hvorledes der skapes alt høyere vibrasjoner der er av Moder Jords magmastrømmer. Således er der lik forberedelser for hvorledes der er av Jordens plater at noget vendes og at skapes om, lik forflyttelser, lik der tilhører den magneto-polare omskiftelser. Konu Ekatah. (011211) *) Se i dette dokumentet ENERGIER s. 16 DEN NYE ENERGIEN / TIDEN Hvordan påvirker Den Nye Energien livet mitt? Vi ser, der er alt hva der ompasses. Der er noget lik den transformerer sitt selv, om den vil eller ei. Konu Ekatah. (171011) KRYSTALLER Jeg vil grave ned krystallene mine ved hytta i skogen. Kan alle graves ned på samme sted? Så kan den, så kan den. Dog den må søke der hvor blixten kan være i fred. Bør det være langt i distanse fra selve hytta? Kan Iliuka si noe om hvor langt? 183 meter. (251011) 12

13 Det jeg opplever av trykk, dype og lyse toner, og tetthet, særlig i det venstre øret, kan du si meg noe om det? Vi ser der er midlertidige opplevelser gjennom så hva der tilføres av ulike frekvenser. For der er alt mere komplisert at skape hva der tales filtrasjoner gjennom intellektet. Således legemet selv skaper filtrasjoner til at noget avholdes ifra spesifikke frekvenser der er overdoseret. Ja. Konu Ekatah. Har det noe med de håndholdte krystallbollene mine å gjøre? Korrekt, korrekt. (301111) Når jeg selv er mettet av frekvensene, er det bedre om jeg holder krystallbollene litt unna meg når jeg gir behandling? De kan stå hvor de står. Dog ei skal der anvendes. Der skapes ei nogen resonans om der ei anvendes. Ei er der levende maskiner, der formidler energier av Kosmos. Så vil der all tid gjøres. Der er således vi har talt; menneskebarn der samler kristalliniske stener, skal der óg søke at rydde i stenene for at skape en bevissthet om hva Moder Jord behøver. Konu Ekatah. (011211) JORDFEILVARSLER Jordfeilvarsleren min, skal den bare fortelle meg at jeg holder på med andre ting enn det jeg bør? Er det noe mer du vil si til meg? Den skal gledes at der intet finnes noget der tales en himmelfeilvarsler! Konu Ekatah. For der er på Moder Jord feilene eksisterer, og alt hva der varsles nu om hva der så skapes til forendring er gledens budskaper for alle livsindivider. Således skal den frydes for alt hva der er i forendringen efter sløret er falt! Konu Ekatah. (171011) MAYAKALENDEREN - DATOER Er det like sannsynlig at en endring kan komme en hvilken som helst annen dag enn den 28. oktober, for eksempel 29. oktober? For den skal minnes hva der så er predikeret. Der er så for den 28. dag der er óg efter Mayastruktur. Og om der er den 28. i Mayariker så er der den 29. i ditt rike. Forglemme ei det. Konu Ekatah. (171011) Er det en ny tidslinje den 28. oktober, eller går vi egentlig tilbake til den opprinnelige? Vi ser der er lik fornyelser, lik der således er lukkede portaler og således åpnet nye intergalaktiske portaler. Ei er der beskrevet for eksakt datum, lik der så vil se lik i fornemmelser alt hva der så er til din Jord at se. Der kommer nye opplevelser av intergalaktiske dimensjoner, alt fra nu og til der bliver Konu Ekatah. (141011) Hva med de tre mørke dagene som du har nevnt tidligere, kommer de i forbindelse med den 28. oktober? Ei er der så. Der vil ennu vandre et år. Derigjennom vil den se hva der er av de store forendringers komme. Derigjennom vil den óg se hvorledes der skapes til synliggjørelser av visitasjoner av hva der tales extraterrestrials. Konu Ekatah. (141011) Kommer den nye sola 28. oktober? Ei er der så. Lik der er den nye sol lik omtales lik Jupiter, således er der óg transformasjoner der langsomt vokser. Dog der er i tidens fylde der skapes den totale 13

14 omveltning til forendring for hele galaksen. Så vil der vokse til nye soler, og gamle skal der sove. Konu Ekatah. (151011) Hva med vår mørke side, kan den være med i den nye tidslinja? Vi ser der vil blive lik støv for steppene. Alt hva der så er formørket, skal der opplyses. Således vi før har talt om to soler. Således vil der bringes til ny kraft der opplyser hver en krok på din Jord og hver en krok i et menneskebarns hjerte. Konu Ekatah. (141011) Kan du si noe mer om den portalen som åpnes nå den ? For hvorledes der manifesteres til tidsdimensjoners skiftelser, så er der for hele sin klode. Om den kunne skue hele sin galakse så ville den se óg der er portaler der råder for hele sin galakse. Lik for vi for langtider har talt hvorledes Moder Jord og dets systemer beveges inn i hva der tales galaksens tentakler, således er der nye vinder, solare vinder, kosmiske vinder. Således er der nytt lys; solart lys, kosmisk lys og kjærlighetens lys. Der er tidsdimensjoner der omskifter nu, lik i nye frekvenser tilførende påvirkeligt for nogle bakteriske tilstander óg lik til glede for andre. Der er alt mere i mentale forendringer der vil skape om hjertene til menneskebarn for at lettere se og at forstå at hele Moder Jord er en stor, blinkende hjerte! Konu Ekatah. (171011) Er det noe du kan fortelle om ? Lik portaler foråpnes, så er der óg portaler der vil lukkes. Spesifikt for hva der tales de riker der omtales lik USA og Cuba. (151011) Er det noe som skal foregå i kosmisk sammenheng på den ? Der er portaler der åpnes for hele sin klode. Der er spesifikke portaler for hva der tales «Det Kosmiske Øye» der er på den ø der i din himmel tales Hawaii. Således vil den óg se tilsynekomster i hvorledes der er av glober der eksisterer fjernt i kosmos, dog like fullt synligt. Konu Ekatah. (141011) To spesielle datoer nærmer seg nå ( og ), hva representerer det for meg og hvordan vil frekvensene påvirke? Der er tidsdimensjonens forendringer, lik omskiftelser, - lik den omskifter kleder, lik den omskifter standpunkt, lik den omskifter innsikter. Dog alt høyere i frekvenser, alt mere innpasset til hva der tales den kosmiske bevissthet. Konu Ekatah. Vil det skje ganske raskt den forandringen? Så vil det. Hva meddeles tallet 44 til meg? Der er en opphøyet energi, om den så dveler over 11 og 22. Således er der lik en kvadrat av en energi den så selv har valgt langtider tilbake. Der er lik en redskap, således vil den se hvorledes den nu er i behov av at balansere de like energier i alle de fire himmelretninger for så at selv kunne være i balanse i sitt senter. Der er 11 i hver himmelretning. Konu Ekatah. (251011) Det lukta svidd og lysene blinket, - og det var en del stemmer Kan du si noe om det? Vi ser der er vel. Der er stunder lik portaler åpnes, der er stunder lik ånder søker at passere, der er stunder der er transformasjoner, - således er der naturligt. Der er høyere vibrasjoner nu, lik den óg kan erfare hvorledes der er for elektroniske installasjoner der bliver noget besværligt, dog der er like fullt jordisk skitt at beregnes. Konu Ekatah. (011211) 14

15 ELENIN ROMSKIP Elenin, er det komet eller er det romskip? Så er det. Er det begge deler? Der er space craft. Er det riktig, sånn som noen hevder, at det er teknologi om bord der som er sendt ut fra oss for år siden? Dog ei ifra Moder Jord. Ikke fra Moder Jord, men der ligger teknologi? Der er så, korrekt. (141011) KORNSIRKLER Kornsirkelen vi var inni i England i sommer, var det juks? Så var det. Hvordan skal jeg tilnærme meg sånne ting som kornsirkler og hvordan skal jeg anvende forståelsen av det? Der er meget den ei kjenner til av visdommer. For hvor den så var, så var der óg lik vibrasjoner der var printet året før. Således er der den like fullt har absorberet noget av de frekvenser der tilhører Den Intergalaktiske Bevissthet. Således er der intet den skal gjøre, - nu har den vært der, så er der nok. Konu Ekatah. Vil det være nyttig for meg å bruke de symbolene..? Lik av symboliske verdier, så er der vel, korrekt. Der er lik mandala for din sjel, korrekt. Det skrives også om at folk som er i kornsirkler får endrede bevissthetstilstander. Vil ikke det også være en fordel, eller er det helt unødvendig? For nogen er der i behov, for nogen er der lik medisiner, for nogen, så er der lik forvirrelser, for nogen er der fanatismer, for nogen er der gress og korn. Konu Ekatah. (251011) Du sa at celler sanser, er det det som gjør det behagelig å se på kornsirkler? Også på stjerner? Og der er gamle minner, korrekt. Men å gå i skogen i mørket? Så er der korrekt. Hva gjør det, hva gir det? Der er stimuli for gamle urkrefter innom ditt selv. Således er der for alle livsvesener der lever på din Jord. Alt for hva der er av gamle intelligenser, så er der lik påminnelser av tider den har levet før. Den var i tryggheter og der var i tider den bar alt større tillit til sine omgivelser og til hendelser. Konu Ekatah. (151011) Kan du si noe om hvordan kornsirklene lages? Vi ser; Der er noget av elektromagnetiske bestrålninger, lik der så påvirker balansepunktet mellom himmel og jord. Således er der lik der kan skapes lik holografiske billeder, om der så er i den ytre kosmiske bevissthet eller om der er bevissthet under Moder Jords muld. Således nu er der for det meste lik små roboter der således svever ikring og skaper sådant. Der er programmerede enheter lik en del av mange. Så er der óg til hva der skaper lik observasjoner lik der er av extraterrestrials øyner. Konu Ekatah. Ja, det er de kulene som fyker rundt? 15

16 (141011) GEOMETRI - SYMBOLER Geometri. Det Iliuka snakka om pentagrammet - og dets flyktighet i forhold til det at krystaller og vann som det finns mest av i de mer underlagte heksagrammer (6-kanter).. Hvorfor er det sånn? For lik der tilhører ulike tidsepoker. Således er der óg lik berettet av våre himler for hvorledes nu Menneskeheten vandrer til tilstander der er lik oktagoner (8-kanter). Således er der en høyere bevissthet, og der påvirker de geometriske strukturer. Således vil den óg se at der er ulike geometriske strukturer i ulike dimensjoner. Konu Ekatah. 8-tallet er jo på en måte en videreføring av 2-tallet. Hva er sammenhengen i forhold til pentagrammet? Der er vibrasjoner. Tenke nu toner og oktagoner. Den boka som jeg har lest refererer til en del toner hvor du finner igjen tonene i geometrien. Den er ganske komplisert. Er det noe jeg vil ha glede av å studere nærmere? Ei er det. Det virker fremdeles på det mandala-planet som? Korrekt, korrekt. Der er alt viktigt for menneskebarn at forstå; symboler den ser gjennom sine sanser; om der er øyner, om der er i den tredje bevissthet øye, således er der alt hva legemets celleminner absorberer hva der er symbolenes funksjoner, ei er der for alt at begripes. Og ei er der beroende på at der begripes, der er alt for hva den sanser. For den er i sansenes tids epokers oppvåknelser nu. Således vil menneskebarn oppvåkne til nye sansebevisstheter i tiden der kommer. Der er alt mere en kosmisk sans. Således er der for at kommunisere med de fjerneste galakser og de fjerneste tilstander, om den tenker dimensjoner. Konu Ekatah. Vil jeg ha mer nytte av å se på bildene i boka enn å forstå? Lik at betraktes til meditasjoner, korrekt. (251011) Velsigne således de symboliske verdier der er. Dog den vil se de tilførelser av de nye visdommer til sin Jord nu, - innsikter der forener folket, der forener nasjoner og der skaper nye tanker omkring verdier. Verdienes beregnelser vil forendres. Noget vil der falle for sine egne prinsipper, og den vil se hvorledes de gamle prinsippet faller lik støv for steppene. Således vil der vokse til nytanker der er alt lik påvirket av den kosmiske tilstand der er. For den er overvåket på sin Jord nu. Konu Ekatah. (251011) ENERGIER Teslas *) energiplater. Kan du fortelle noe om det? Vi ser der er frekvenser der således er noget lik forbudt av den galaktiske inspirasjon. Dog der er like fullt noget der vil søkes at frigjøres for at skape en forløsende energi der er hentet ut av intetheten. For den kosmiske vibrasjon produserer óg energier. Således er der vel for at rene. Konu Ekatah. *) Se Den lyden som er tatt opp fra Ukraina og Sverige blant annet, kan du si noe om den? Der er Moder Jords muld. For hvorledes der skapes nye resonanser der er frekvenser lik konsekvens av hvorledes magmastrømmer er i forendringer, - forberedelser til magneto-polare forendringer. Konu Ekatah. 16

17 Så det er det jeg har hørt i åkeren her av og til? (151011) *) Se også i dette dokumentet ENDRINGER KONTINENTFORFLYTNING s. 12 Iblant smeller veldig det inni hodet mitt. Hva er det for noe? Der er lik ventiler, lik portaler. Ei bokstaveligt, dog i billedet. Noget skal der lukkes av tider der var, noget skal der åpnes for tiden der kommer. Konu Ekatah. (151011) Jeg blir veldig påvirka av elektromagnetismen nå. Lik der alt mere er lik de frekvenser der tillegges. For alt hva der så flyter av frekvenser i din eter, er påvirkeligt for alt levende organismer. Tett nu, så er der lik der vil skapes en manifestering av forendringer i de DNA-profiler. Således er der óg lik tilførelser av energier der påvirker alt det levende av mikro-organismers prinsipper. Konu Ekatah. Men er det noe jeg kan gjøre for å minske den negative påvirkningen? Ei er det, ei er det. (251011) Er man oppnåelig for negative tanker og energier hvis man selv har ro? Ei er det. Der er hva den skaper til bevisstheter, der skaper beskyttelser og vern for sitt selv. Således er der velsignet i tiden der kommer. For der er gjennom for hvorledes den forvalter sin egen livsenergi der óg bevarer den kraft der er i sin aura. Konu Ekatah. (251011) FREKVENSER - TONER RYTMER Måten jeg jobber med kinesiologi oppleves veldig forskjellig fra før. For der er forendringer i frekvensenes tilførelser, i symptomenes egenresonanser. For hvorledes der var i de frekvenser for spesifikke symptomer før, er ei noget der kan beregnes nu. Der er nye, lik høyere, frekvenser. For således er der meget av symptomer der skal forløses og for all tid blive fri. Lik der var på tider på din Jord hvor der blev noget tilfangetaget spesifikke virus gjennom hva der er av vaksinasjoner, således er der mengder av symptomer der før var der er så blivet ryddet av din klode. Der vil like fullt være manifestasjoner og mutasjoner der tilsynekommer på ny. Dog der er i nye frekvenser, for de gamle frekvenser er oppbrukt nu. Konu Ekatah. (251011) Det å bruke frekvenser til å harmonisere kroppens energifelt. Hvordan finner man metoder til å skape spesifikke hjernefrekvenser? Der er gjennom toner den hører, der er gjennom toner og frekvenser den fornemmer og kjenner. Således skal den unnvike alt hva der er under 28 Herz. Konu Ekatah. Hvordan endrer jeg hjernefrekvensen til å harmonisere med Jordas frekvens som er atskillig lavere? Ei kan den. Ikke noe harmonisering i det hele tatt, bortsett fra jording? Der finnes dopler. For hvorledes den kan søke til opphøyet frekvens, således er der lik den søker lik i 32 Hertz i tider den noget nedsenker sin egen bevissthet i tilstander, lik for at imitere Moder Jords mulm og magmastrømmer, 32 Hertz. Hvordan finner jeg akkurat den Hertz en, er det ved hjelp av bilde, eller, - det er et så spesifikt tall? Der er til avhjelpelser under tider den anvender trommer. Således er der óg om den søker til hva der tales tibetaniske syngeboller. Således vil der óg skape vibrasjoner, om den selv kjenner hvorledes den selv fornemmer kraften av urkraften av Moder Jords 17

18 magma. Således den vet at der er ikring 8 Hertz nu, således den søker den kvadratenergi, så er der 32. Konu Ekatah. Er den lille syngebollen jeg har okei? Ei er det. Den er god for håret. Vil Iliuka anbefale meg å skaffe en stor en? Det vil være alt til bedre for om den søker til helende kraft, korrekt. Dog vi ser den like fullt kan óg noget skape trenelser til nogen overtoner, og for hvorledes den søker gjennom strupens bevisstheter i tonasjoner, der skaper de frekvenser den søker efter. (Strupesang) Konu Ekatah. (151011) Den overtonesang-teknikken som er brukt tidligere, det er ikke strupesang, men er det bra likevel? Så er det, for der er lik der tales multi-resonanser, i hvilket der påvirker óg for hva der er av ditt eget legeme. For nu er der noget den kjenner til: hvorledes der er for den Shiba-pelsvesen når den maler *), så skaper den frekvenser der restituerer noget for knokler og sener og muskler. Så kan der óg være for menneskebarn. I tider den skaper de lavere frekvenser, så er der til oppbyggelser av de spesifikke skjeletter. Konu Ekatah. *) (Det stod en artikkel i National Geographic 10/2011 s. 18 som sier akkurat det samme! «..Akkurat hvordan katten produserer lyden, har forskerne ennå ikke helt kartlagt. Men malingen skaper en vibrasjon mellom 25 og 150 Hz, og undersøkelser viser at frekvenser i dette området fremmer beintetthet og leger muskler både hos dyr og mennesker. Det er også påvist at særlig de lavvibrasjonelle frekvensene har en terapeutisk virkning. De er smertestillende, påskynder leging av sår, reduserer hevelser og letter pustingen.») Er det blokkeringer som gjør at jeg ikke er så begeistret for syngeboller? Hva kan jeg..? Intet. For der finnes óg tilstander hvor den er nu mettet av de frekvenser der er for dine chakra der er for din krone. Således skal den óg se at din krone behøver hvile. Så er der óg for hva der tales intellektets prosesser. Så er der ei for alle menneskebarn at fanges i de forhøyede frekvenser. For de forhøyede frekvenser er noget der usynligt tilkommer sitt legeme lik der påvirker cellestrukturen og DNA-profiler. Konu Ekatah. Så vi får det uansett? (251011) At jeg har fått litt øresus og har vondt i ørene og sånt, har det noe med mobilen å gjøre? Ei er det. Er det noe annet med ørene mine? Der vil anpasses i tiden der kommer. Der er lik alt høyere vibrasjoner av Kosmos. Således der påvirker ditt liv lik der er for alle individer på sin Jord. Gledes således for alt hva der skapes om, og se at ei er der stor besvær. Ei ser vi der bliver noget besvær om den ei tenker at ete sin telefon. Konu Ekatah. (011211) KRYSTALL-HODESKALLENE Hvorfor fikk jeg opp at Krystall-skallene var fake? For hvorledes den ser for noget der skapes til kopi. For hvorledes den ser óg for alt hva der er påvirkeligt gjennom sine styrker, er for nogen at efterleve gjennom forfalskninger. Således vil den óg lettere forstå at der finnes ei noget forfalsket om der ei er en originell. Således er der fortrygget. Konu Ekatah. Hvor mange sånne er det til sammen? 18

19 Tretten i alt. (251011) REPTILER Jeg har hørt en del om reptiler, at det var de som vant den siste kosmiske krigen og at de er veldig nærværende. Kan du si litt om det? For hvorledes der gjennom alle tider har eksisteret, så er der óg lik der finnes reptilvesener for hvorledes der ledes gjennom Kosmos til visitasjoner for sin Jord. Om den óg søker at inkludere hva der er av ulike levende vesener på sin klode, så er der meget av reptilene der består og meget annet der kan forgå. Således vil den óg se i eldede symboler der frembringes til synligheter av gamle ruiner. Der er av reptiler. Om den søker til Turkiet, om den søker til rester av den gamle staden Ur. Således er der i reptilenes vibrasjoner der er alt for at se overlevelsen er høyest i Kosmos. Konu Ekatah. Er det riktig at noen lever blant oss med menneskehud? Ei er der så. Det er sagt at da de tok over her hadde menneskene 12 DNA-spiraler, men at det ble gjort endringer av denne reptil-ordenen, så vi bare fikk to? Ei er der så. (141011) DET UKJENTE Forskjellen på «The unknown» og «The unknownable»? Det ene tilhører nuet, det andre tilhører Altets energi, fremtiden. Og det ene er.. Innsikter den ennu ei har høstet. Der kommer. (251011) BØKER DEN KOSMISKE KJÆRLIGHET - KORANEN Kan du si noe om boka Kurs i mirakler? For nogen er der vel at beleses. Dog der er alt forgjeves om den ei tilvelger at bære tillit til sin egen kraft. Således vil den se at alle kan skape mirakler om den bærer tro. Konu Ekatah. Kan jeg begynne rett på arbeidsboka? Det kan den, det kan den. (151011) «The Secret» og «Bak Lysmuren», er det bøker som gagner meg? Så er det. Se således hvorledes der er beskrevet for hvorledes der er av kjærlighetens vibrasjoner i forbyttelser mellom yin og yang. Således vil den óg se Den Ny Tids opplevelse i hvorledes Den Kosmiske Kjærlighet vil nedstige til sin Jord. Lik Himmelen er på Jorden, så vil den óg kjenne nye balansepunkter for sitt eget liv. Konu Ekatah. (251011) Boka «Bevissthetsskiftet», er den riktig? Noget er der så, dog der er inkorrekt i hva der tales tidssoner. Men vil det være klokt å lese den? Så er der vel. (251011) Forskjellige skrifter og bøker, jeg mister så fort interessen for det for tida. Hva skyldes det? Der er lik i tider den vandrer gjennom de ukjente skoger. Om den møter en hel busk med frukter, så er der klokt om den eter et bær eller to, dog ei må den ete hele busken. Således er der i bokens natur; i tider den holder kraften, så er den alt bekant. For der finnes ei nogen bok på din Jord til nu som er skrevet, og i hvilket der er ukjent for den dypere kollektive bevissthet. Den kjenner visdommen fra før. Konu Ekatah. (251011) 19

20 I boken «Himmelen er på jorden» snakkes det om himmelske sfærer, er det det samme som dimensjonene som dere snakker om? Så er der korrekt. For Himmelen er på Jorden. Der gavner intet at søke i periferiske tilværelser ute i Universum efter det guddommelige, der gavner meget at søke efter det guddommelige i frender og i fiender og i sitt selv. Det guddommelige i medvinder og motvinder. Det guddommelige i det tilfrisknede og det forsykelige. Det guddommelige i det lyse og i det formørkede. Det guddommelige i alt hva der er. Konu Ekatah. (011211) Koranen, hvorfor bruker de så harde ord? Når de sier brenne i helvete, hva mener de egentlig? Der er lik der således er gjennom ulike formidlelser av kraft, således er der óg lik der er noget tungt for ditt språk. Om den søker at se hva der er i den orginelle tekst, således vil der fortydes i en annen vibrasjon, - ei så hårdt. For der finnes lik ulike lik energier i hvert ord i hvert språk. Om den søker tilbake til arameiske ord, således er der i en alt flerkulturell betydelse, i en multifunksjonell betydelse, lik der ei er så hårdt. Der er fylt av kjærlighet. Således vil den óg se at der er den der har søkt at oversette der skaper en sådan bevissthet. Der er inkorrekt. Der avkreves i timer og stunder nye oversettelser, i hvilket der vil skape en mildere opplevelse av Den Store Enhets sanne budskap av Den Guddommelige kilde. Konu Ekatah. (301111) RELIGION MAKT Mange berbere har sluttet å tro på religioner i Marokko. Kommer berbere til å ta over makten fra arabere? Vi ser der bliver så, lik der før var i historiske perspektiver, korrekt. Dog vi ser der vil skapes en alt større fredelig dialog. For meget av hva der så er av religionenes styrelser vil der falle i tider der kommer Den Store Guddommelige Ånd ned til sin Jord. Således vil der se at de store og de sterke og de der bærer autoritetenes skjold, - konger og drottninger -, vil flykte. Konu Ekatah. (301111) KJÆRLIGHET OG FAMILIE Kan du si eller beskrive relasjonen og kjærligheten som bør ligge til grunn for at man skal skaffe seg barn og familie? Der er alt hva den kjenner, så er der tillit til sitt eget selv, derigjennom vokser der tillit til sine nester. Der óg er kjærlighet til ets selv for hvorledes der er av lys og skygger, således er der kjærlighet den spreder til sine nester. Ei skal den kreve for meget av sitt selv, således den ei krever for meget for sine nester. Ei skal den forvente så meget av den nester, således er den friere selv. Konu Ekatah. (171011) HEALING Det er ingen healingteknikker og retninger som? At hele er at utvise kjærlighet og nestekjærlighet foruten tanker om bedømmelser. Konu Ekatah. Men er det noen spesiell energi som jeg bruker? Der er frekvenser ut av de livskilder den har. Alt efter hvorledes den bemøter ulike menneskebarn, så er der óg lik den ser der er menneskebarn med ulike symptomer der kommer til ditt liv for at de behøver. Således vil den óg tillære gjennom tider at ulike menneskebarn søker til ulike vannhull. Vannhullet er kilden de søker efter hva der er i behov. (151011) 20

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 1 2012 Kanalisert av Leif Havik Hentet og redigert av Liv Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: 4. mai 2012.

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 1 2012 Kanalisert av Leif Havik Hentet og redigert av Liv Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: 4. mai 2012. VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 1 2012 Kanalisert av Leif Havik Hentet og redigert av Liv Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: 4. mai 2012. Hønefoss 26.11. 2011 (Ole-Kristian) - Jevnaker 27.11. 2011 (Berit Phi)

Detaljer

lusker under marken. Således er der lik den stundom vil høre, stundom vil den kjenne dufter, og stundom vil den se. Konu Ekatah.

lusker under marken. Således er der lik den stundom vil høre, stundom vil den kjenne dufter, og stundom vil den se. Konu Ekatah. VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 2 2014 Kanalisert av Leif Havik Hentet fra ulike råd og redigert av Liv (Bliwaki) Børsand. Ferdigstilt: 28. november 2014. Røros 14.02. 2014 (Anne Jorunn) - Asker 04.03. 2014

Detaljer

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 3 2012 Kanalisert av Leif Havik Hentet fra ulike råd og redigert av Liv (Bliwaki) Børsand. Ferdigstilt: 19.12.2012.

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 3 2012 Kanalisert av Leif Havik Hentet fra ulike råd og redigert av Liv (Bliwaki) Børsand. Ferdigstilt: 19.12.2012. VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 3 2012 Kanalisert av Leif Havik Hentet fra ulike råd og redigert av Liv (Bliwaki) Børsand. Ferdigstilt: 19.12.2012. Røros, Stifinnerkurs -15.08. 2012 (Liv Bliwaki) Hønefoss 14.09.

Detaljer

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 1 2015. Kanalisert av Leif Havik

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 1 2015. Kanalisert av Leif Havik VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 1 2015 Kanalisert av Leif Havik Hentet fra ulike råd og redigert av Liv Børsand. Ferdigstilt: 8. mai 2015. Halden 06.05. 2014 (Maj Britt) Averøya 07.10. 2014 (Unni. Jon Ingvald.)

Detaljer

UTDRAG FRA STORRÅDET PÅ HJERTETREFF I LEIKANGER 30.05. 2015 KANALISERING AV ILIUKA V/ LEIF HAVIK

UTDRAG FRA STORRÅDET PÅ HJERTETREFF I LEIKANGER 30.05. 2015 KANALISERING AV ILIUKA V/ LEIF HAVIK UTDRAG FRA STORRÅDET PÅ HJERTETREFF I LEIKANGER 30.05. 2015 KANALISERING AV ILIUKA V/ LEIF HAVIK Transkribert av Richard Kolberg, korrekturlyttet og -lest av Liv Børsand. Organisert etter emner, redigert

Detaljer

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 3 2010 Kanalisert av Leif Havik Hentet og redigert av Liv Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: 8. desember 2010.

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 3 2010 Kanalisert av Leif Havik Hentet og redigert av Liv Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: 8. desember 2010. VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 3 2010 Kanalisert av Leif Havik Hentet og redigert av Liv Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: 8. desember 2010. Averøya 12.04. 2010 (Jon Ingvald) - Säter 01., 02. og 03.09. 2010

Detaljer

Det heftet dir nå har i hånden inneholder redigerte referater Ra noen av rådene nied Iliuka i Norge og Sverige i 1994.

Det heftet dir nå har i hånden inneholder redigerte referater Ra noen av rådene nied Iliuka i Norge og Sverige i 1994. Samtaler med ILIUKA Mitakuya Oyasin. Il. januar 1995. Det heftet dir nå har i hånden inneholder redigerte referater Ra noen av rådene nied Iliuka i Norge og Sverige i 1994. Siktemålet med denne utgivelsen

Detaljer

VISDOMSORD FRA ILIUKA: NR. 2 2006 Samlet og redigert av Bliwaki

VISDOMSORD FRA ILIUKA: NR. 2 2006 Samlet og redigert av Bliwaki VISDOMSORD FRA ILIUKA: NR. 2 2006 Samlet og redigert av Bliwaki KORNSIRKLER Kan du fortelle noe om kornsirklene? Vi ser hva der så er, er noget lik budskaper der transformeres lik for at anpasse menneskebarnets

Detaljer

Bartholomew VIRKELIGHETEN. Bak illusjonene

Bartholomew VIRKELIGHETEN. Bak illusjonene Bartholomew VIRKELIGHETEN Bak illusjonene Arendal, Norge, 2004 Originalens tittel: I Come As A Brother : A Remembrance of Illusions by Bartholomew. Copyright 1986 by High Mesa Press. All rights reserved.

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Høyeste Mester Ching Hai en kort biografi... 7 Mysteriet med verden hinsides... 10 Et foredrag holdt av Høyeste Mester Ching Hai den 26. juni 1992,

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

PROSESSEN TIL ADOPSJONEN. VED PASTOR BRIAN KOCOUREK. EN SAMLING AV FEM TALER.

PROSESSEN TIL ADOPSJONEN. VED PASTOR BRIAN KOCOUREK. EN SAMLING AV FEM TALER. 1 PROSESSEN TIL ADOPSJONEN. VED PASTOR BRIAN KOCOUREK. Grace Fellowship Tabernacle EN SAMLING AV FEM TALER. 1. Mesterstykket #116. 2. Det Talte Ord # 55. 3. Det Talte Ord #112. 4. Det Talte Ord #113. 5.

Detaljer

Frank Andersen Arendal, Norge, 2003

Frank Andersen Arendal, Norge, 2003 Frank Andersen Arendal, Norge, 2003 Copyright Frank Andersen Utgiver: Ildsjelen Melkedammen 13 4844 Arendal Tlf. 37025579 www.ildsjelen.no Trykk: Allservice AS Omslagsdesign: Henning Jon Grini ISBN 82-996312-1-1

Detaljer

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1 Nr. 2-2009 24. årgang FOLK Tidsskrift for hverdagsteologi Guds domene FOLK nr. 2 09 1 LEDER Tyngdepunkt, perspektiv, og løsninger Vår kultur fokuserer på individets frihet og rettigheter. Alle valg og

Detaljer

Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet

Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet Copyright 2009 Coach Bent Skaalerud Bruksanvisning for dette coachingheftet:

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Nr. 4-2001 16. årgang FOLK TIDSSKRIFT MED UNDERVISNING TIL VEKKELSE - FORNYELSE - MISJON. Guds evige plan

Nr. 4-2001 16. årgang FOLK TIDSSKRIFT MED UNDERVISNING TIL VEKKELSE - FORNYELSE - MISJON. Guds evige plan FOLK Nr. 4-2001 16. årgang TIDSSKRIFT MED UNDERVISNING TIL VEKKELSE - FORNYELSE - MISJON Guds evige plan Side 2 FOLK 4-2001 Guds evige plan og hensikt Det er livsviktig for oss kristne å forstå Guds evige

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Åp 21:1-4 Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var

Detaljer

CHIOS Energi Felt Healing Meditasjon

CHIOS Energi Felt Healing Meditasjon CHIOS Energi Felt Healing Meditasjon Meditasjon og avanserte teknikker INNHOLDSFORTEGNELSE Meditasjon INTRODUKSJON - 1 - MEDITASJONSPROSESSEN - 1 - CHIOS MEDITASJON. - 4 - DEN RUNDE RØD-ORANSJE BALLEN

Detaljer

ET PERSONLIG STYKKE ARBEID Dette er en av flere kommentarer som Karlsvogna Teater legger ut omkring temaet preeksistens, livet og livet etter døden.

ET PERSONLIG STYKKE ARBEID Dette er en av flere kommentarer som Karlsvogna Teater legger ut omkring temaet preeksistens, livet og livet etter døden. Karl Sundby, Dato: 16.06.2015 Referanse Dokument MANNEN SOM TRODDE HAN VAR DØD av Karl Sundby. Et teaterstykke om bearbeidelse ET PERSONLIG STYKKE ARBEID Dette er en av flere kommentarer som Karlsvogna

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

EVANGELIET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK OG ET. Religion 150

EVANGELIET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK Religion 150 EVANGELIET OG ET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK Religion 150 Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Kommentarer

Detaljer

Steinar Hjerpseth. Veileder. Professor Gunnar Heiene. Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved

Steinar Hjerpseth. Veileder. Professor Gunnar Heiene. Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Hvilken betydning har fokus på en åndelig dimensjon for mennesker som går inn i en prosess med AAs tolvtrinnsprogram, sett i lys av metodistisk helliggjørelseslære? Steinar Hjerpseth Veileder Professor

Detaljer

En vandrer i de åndelige land

En vandrer i de åndelige land En vandrer i de åndelige land av Franchezzo Mottatt gjennom A. Farnese i 1896 norsk oversettelse gjort av Rune Øverby i 2011, av boken A Wanderer in the Spirit Lands (en vandrer i de åndelige land) By

Detaljer

Skrevet av Tore Johannessen

Skrevet av Tore Johannessen TRO SOM KAN FLYTTE FJELL Føler du at det er vanskelig å ha tro? Ønsket med dette kompendium er å hjelpe deg til å få et rett bilde av hva det vil si å ha tro Skrevet av Tore Johannessen Innhold: VIKTIGHETEN

Detaljer

En Ny Jord Kjennetegn på økt bevissthet - Oppvåkning

En Ny Jord Kjennetegn på økt bevissthet - Oppvåkning I en fase hvor vi jobber med økt bevissthet, vil vi få visse fysiske reaksjoner på vår mentale og følelsesmessige oppvåkning. Listen under er ikke utømmelig, og kan absolutt ikke erstatte legetilsyn eller

Detaljer

Leder leder festningsverker som sier at det er stengt, og adlyde Jesus sine ord om å gå med evangeliet.

Leder leder festningsverker som sier at det er stengt, og adlyde Jesus sine ord om å gå med evangeliet. Leder leder festningsverker som sier at det er stengt, og adlyde Jesus sine ord om å gå med evangeliet. Kjære leser Jeg opplever at dette er tiden for en ny bølge av vekkelse over vår nasjon. Den vil være

Detaljer

Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth. 2006 Siv Elisabeth

Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth. 2006 Siv Elisabeth 1 Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth 2006 Siv Elisabeth 2 Tilegnelse Om noe spesielt skjer med oss én gang, tenker vi kanskje ikke over at det vil ha betydning for oss videre

Detaljer

SAMTALER MED LIVET. 9 kåserier om et møte med livet. Tore Lunden post@gripdagen.no

SAMTALER MED LIVET. 9 kåserier om et møte med livet. Tore Lunden post@gripdagen.no SAMTALER MED LIVET 9 kåserier om et møte med livet. Tore Lunden post@gripdagen.no Innhold Innledning... 1 Besøk av Livet... 2 Fornuften... 5 Illusjoner... 8 Nuet... 11 Frykt... 15 Egoet... 19 Speilet...

Detaljer

magasinet Tiden er inne for profetisk TV side 5

magasinet Tiden er inne for profetisk TV side 5 magasinet nr. 2/2012 14. årgang Den profetiske røst Mulighetenes dører Død vil bringe nytt liv. Ikke bare å dø fra en syndfull natur men også å dø fra gamle måter å operere på og gamle «tros system» som

Detaljer