VISDOMSORD FRA ILIUKA NR Kanalisert av Leif Havik Hentet og redigert av Liv Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: 4. mai 2012.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 1 2012 Kanalisert av Leif Havik Hentet og redigert av Liv Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: 4. mai 2012."

Transkript

1 VISDOMSORD FRA ILIUKA NR Kanalisert av Leif Havik Hentet og redigert av Liv Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: 4. mai Hønefoss (Ole-Kristian) - Jevnaker (Berit Phi) - Notodden (Liv Bliwaki) Sarpsborg (Lise Gabriella) Trondheim (Terhi) - Trondheim (Terhi og Bliwaki) - Røros (Berit Phi) - Asker (Berit Phi) Sarpsborg (Angakkoq/Bliwaki) Sarpsborg (Liv Bliwaki) Sarpsborg (Lise Gabriella) Hafslundsøy (Jenny) Tanumshede (Liv Bliwaki) - Borgenhaugen (Laila og Maj Britt) FRED Hvor mange år er det før det vil bli full fred på Jorda? Kan der defineres full fred? Ikke krig.. Og ei nogen granne-uenigheter? Og ei nogen maur der søker at stjele bytter av den annen? - Der vil være innen en dekade er falt. Der bliver fred. Konu Ekatah. (281111) GLEDER For der er viktigt at se; stunder der er for menneskebarnets sinn at formørkes, så er der alt viktigt at grave alt dypere efter gledens spirer. For gleder er lik medisiner den spreder til sine nester. Gleder er til oppløftelser der er for enhver at behøve. Således er der viktigt, lik av ansvar for sitt eget selv, for alle menneskebarns individer at søke dertil hvor gleden er. Søke til hva den skaper til gleder gjennom bevegelser, gjennom dans og mellom livsutfoldelser. Søke alt at prioritere hva den selv kjenner gleder for, så vil den se at gleden besmitter sine nester, og så bliver der alt større fredsomhet for sjelen. (150312) ILIUKA Vil Iliuka fortsette å besøke oss gjennom Leif Havik etter 2012? Så vil der blive. (281111) Et tema var om lydfil fra Iliuka-råd kan komme på avveie. Kan du beskytte så den informasjonen ikke kommer videre? Efter de kosmiske intensjoner så gjør vi det. Dog der finnes óg lik der skapes til fristelser for menneskebarn der ei bevarer sin egen tankes bevissthet. Således er der for menneskebarnet selv at noget vokte sådant. (290112) Kan Iliuka la være å fortelle oss sannheter for å skåne oss? Korrekt. Var der et ønske? Nei, egentlig ikke. (281111) Når jeg snakker i transe, er det dine ord som kommer? Der er ord av Kilden. Dog ei er der nogen ord Iliuka har besittelse på. Vi eier ei nogen ord. Ord er fritt. Konu Ekatah. - Alt er der av den samme kilde. Konu Ekatah. (140312) Hva gjør man for å rene sine kilder? For alt hva den så tillater kilden at vokse og at uttømmes av sitt selv, således skapes der en renelse. Gjennom for hvorledes den ei konstruerer nogen at formidles, dog lik den 1

2 formidler av sine kilders dyp, så er der til renelser. Av hva der anvendes, renes automatisk. (240112) Etter å ha sittet i dyptranse, absorberer og bearbeider mediet noe av det som har foregått eller blitt formidlet? Ei er der så. Der finnes interkommunikasjoner - i hvorledes der tales og formidles til dens celler. Cellenes bevissthet forøkes gjennom hva der transformeres, dog ei efter hva der tales i dine himler tema. Konu Ekatah. (150312) De tre gangene jeg har vært på råd hos deg, har jeg blitt litt småforkjøla og fått problemer med hoste to dager før rådet. Hvorfor skjer det? For der er forløsninger. Vi visiterer alle menneskebarn der ved denne ild kommer. Således er der lik vi åpner portaler om individet selv ønsker eller ei. Således vi taler til sjelens vibrasjoner, således vi søker for ulike chakras opplevelser. Således den forløser alt meget mere nu. Således der er skapet en alt helende prosess for sitt liv til oppbyggelser. Der er hva den selv skal formidle, lik den ei kan skjule noget for våre himler. Konu Ekatah. (021211) Kan du si meg noe om den motstanden jeg har for å delta på råda dine? Vi ser der er gamle bekantskaper, der er gamle energier hvorledes den selv har skapet en god dialog med sin guide. Og der er under tiden at guidens energier kan være noget lik overkjørende for din egen beslutning. Lik i tider den selv vegrer for at gjøre sitt valg, så kommer der alt sterkere impulser ifra våre himler. Således der skapes en kaos innom ditt selv, og der skapes frydefullhet i våre himler. Vi gledes ved alt hva der strides imot i ditt hjerte. Således bære du din fryd, og se at der er entertainment for våre himler. Lik den selv kan søke til hva der i din himmel tales tivoli, så er der lik hver eneste dag en tivoli i våre betraktninger av ditt liv. Den pendulerer meget imellom sine viljer og uviljer til all ting. Om den studerer sine stjerner (Horoskop?), så vil den se hvorledes der er av sol og månes opposisjoner. Konu Ekatah. Har du noe råd, - skal jeg komme på råda dine? Den skal velge sådant selv av sitt hjertes dyp. For om den ei skulle være ved vår ild, så blev den forhindret. Konu Ekatah. (290112) Det er veldig godt å være på råd hos deg. Er helsa mi blitt bedre nå her i kveld? Så er det, - for at den selv inviterer, for at den selv våger at åpne sine portaler til renelser, til forbedrelser og til forvaltninger. Således i tider den kjenner guddommelighetens vibrasjoner angjelder óg sitt eget selv, så er den i sitt eget senter, og således er den moden for at høste den guddommelige kraft. Konu Ekatah. (160312) Da jeg leste om Ramses, kom Iliukas stemme igjennom. Så er der korrekt. Betyr det..? Der var Ramses II. Du, Iliuka, var Ramses II? Korrekt. - Og Khefren. (290112) GUD DET GUDDOMMELIGE Jeg leser en bok hvor bildet av Gud er helt annerledes enn det tradisjonelle bildet. Korrekt. Er det et riktig bilde? 2

3 Der er et godt bilde. For hvorledes den skal våge at se guddommeligheten innom sitt eget selv, der er i tider den kjenner at den lever sitt selv og ei lever sitt selv etter nogen annens resepter. Der er i tider den kjenner den holistiske tanke flyte i sitt eget selvs liv, så er den en enhet og et fragment av Den Store Guddommelige Ånd. Således der lever Gud i alt og alle. Konu Ekatah. Så vi skaper vårt eget liv? Korrekt. (271111) Du sier «Takke ditt selv», betyr det at vi ikke er adskilt fra Gud? Korrekt. Om der var, så var den ei her ved denne Jord. Søke at se alle fragmenters celler bevisstheter er under den guddommelige frekvens. Alt hva der lever, alt hva der ånder, alt hva der vokser på sin Jord er av guddommelighet. Selv vindene som skapes til stormer er guddommelige. (190312) Jeg ser at deler av historien gjentar seg, kan du si noe om det? Der er naturligt. Der lyder således lik ekko for Universum. Lik alt er der til gjenskapelser, dog i ulike sykluser. Om den nu ser, så er der lik år siden Moder Jord og dets kloder var i passasjer for fotonenergienes belte. Nu er der tiden på ny. Og der er således for tilbakekomst av hva der tales Himmelgudenes Konger. Således er der óg lik der vil skapes en alt høyere intergalaktisk energi der omsvøper sin Jord. Så var der óg før. Alt er der i sykluser. Alt hva den selv skaper til forløsninger innom sitt eget selv, alt hva den skaper til befrielser innom sitt eget selv, vil der óg skapes lik ekko i sine nester, i fortid og i fremtid. Således ser den nu alt hva den kan skape om under sine egne tanker og prosesser. Dernest vil den se konsekvenser og resultater i sine omgivelser. Konu Ekatah. (021211) Den store hvite skyggen som kommer og trekker seg tilbake i stua, hva er det? The Spirit of the White Eagle. Alt hva der så kunne skues lik spirituelle entities og vibrasjoner vil således manifesteres til alt større synligheter nu. Gjennom for hvorledes der er av dualistiske opplevelser; den ene sti for hvorledes den selv anpasser sine sanser i sine oppvåknelser, den annen tilstand er i de frekvenser der forvandles gjennom sin galaktiske inspirasjon. Således vil den óg se at Himmelen forenes med sin Jord. Himmelen er på Jorden. Konu Ekatah. Kan du si noe mer rundt «White Eagle»? Der er alt klokere at betrakte lik der er for Den Høye Spirituelle Ånd. Så er der óg lik den selv velger lik Gud, lik guddommeligheter. Der er de samme vibrasjoner. Alt hva den selv søker til de gode positive vibrasjoner i kjærlighetens lys, skaper således refleksjoner av det samme. Konu Ekatah. (281111) Hva med den blå energien som jeg.. Der er lik resultater og konsekvenser av hva der tilføres sin Jord nu. Den blå frekvens tilhører den intergalaktiske frekvens. Således er der alt hva der oppløftes til høyere 5. dimensjoner der bringer alt lik blå energi av lys og av frekvenser til sitt liv. Konu Ekatah. (150312) I medisinhjulet i meditasjon..? Søke lik den óg ser; stunder skal der være for de hellige dufter, stunder skal der óg søke lik at ei skape dufter. Der er noget av sermoniens betydelser. Dog der er i tider den vil kjenne og fornemme kraften av rosens dufter, så er der lik den vil kjenne tilstedeværelser av Den Store Ånd. Konu Ekatah. (021211) 3

4 TEOLOGI FØR OG FREMOVER.. Finnes der kapitler og finnes der testamenter, der vil blive lukket? Tenker du på tradisjonell teologi? Korrekt. Ja, det vil det. Finnes der kapitler og testamenter der ennu ei er skrevet? Det gjør det. Vil den så være Den Store Ånd behjelpligt med at søke igjennom filosofiske betraktninger at definere hva der tales den nye mål for det lys der skal omstråle sin Jord? Har vi sett..? Det gjør den. Filosofere du. (021211) I Bibelen och Uppenbarelsesboken, kapittel 13. (Johannes Åpenbaring, kap. 13.) talas det om två odjur. Det förste har tio horn och sju huvan, och på sina huvuden är det skrivet et namn... Det ser ut som en leopard med björnfötter och ett gap som ett lejon. Det andra odjuret har horn och ser ut som ett lam. Vi kann inte identifiera vilka odjuren är och ber dej namngje vad som åsyftas(?)? For ej är där noget djur. Där är allt lik i symboler for kraft där råder på sin Jord. Där är hornet den ser är lik det samma som myntevärdet. Og den vill se hur där bliver för den Europeiska sammensetning där faller ihop. Og den vill se hur där är för autoriteter og för olika riker där brister og faller till grus. Således vill där växe en ny kraft där är allt mera snäll och där bliver allt mera fridfull i kraften. Där är efter den stora intervention av de intergalaktiska varelser. Där är i symboler av kraft. Konu Ekatah. Det också finns en hel del som peker på, - man kan seja att det andra odjuret.. USA s president Barak Obama som på arameiska var urtolkat som blixten som følde från skyarna. Ligger det nåt riktigt i det? Ej är det. Där är lik små söta godiser där kommer av konspirationer. Vi ser den vill forstå. Där finns människor där söker att skapa en allt bettre Världen. Dock ej är där den Obama där råder, där är människor där råder, lik där är for olika klans, lik där så är av de israeliska riker, lik där så är av olika småkonunger. Konu Ekatah. (200312) ST. GERMAIN Kan du si noe om Saint Germain? Den kan spørge selv? Hvem er det? Der er en bror. Finnes han nå? Det gjør den. Skal han gjøre det som...? Så skal den. Hvem er han nå? Der er lysets vokter. Hvilket navn benytter han nå? Der er hva den selv taler, der er vel. Er han aktiv i det... Det er den. I det økonomiske verdensbilde? Korrekt, korrekt. Dog ei lik menneskebarnet tror. 4

5 Han er i bakgrunnen? Korrekt. (261111) Kan du fortelle litt om St. Germain og tilknytning til Jesu Kristi gestalt? Vi ser; alt er der av den samme kildes lys. Dog søke nu at se at der er ulike tidsepoker. Således er der lik den alt mere skal se at Den Hellige Kilde er noget lik den forvalter lik lyset av sitt selv. Således skal den óg se at alt lys er til sin tids epoke. Derigjennom vil den óg se at der finnes ei nogen annen forbindelser, for den Jesu Kristi gestalt er den ene. Konu Ekatah. (150312) MARIA MAGDALENA Hva kan du fortelle om Maria Magdalena? Intet nu. Ei ser vi behovet. Der er aspekter der hviler i alle medmenneskebarn der bærer kjærlighet av sitt hjerte. Søke således at se alt det guddommelige der er i alle livsvesener, frender og fiender. Konu Ekatah. (281111) JESUS Jesus. Du har sagt før at den er en sjel som kommer igjen som hel hver gang. Hva er det som gjør at det er så mange som sier de har hatt en slik inkarnasjon? For hvorledes der søker, så vil der alle medmenneskebarn være en liten Jesu gestalt. Søke således óg at se at den selv bærer fragmentaler av Den Guddommelige Kilde. Den er alle av Gud. Den er alle i Gud, og den er alle guddommelig. Således er der lik der søker til noget lik refleksjoner av den spirituelle opphøyede vibrasjon. Se således hvorledes den søker; lik den Jesu Kristi gestalt er energi, der er lys, der er kjærlighet ei nødvendigt at bindes til nogen spesifike fysiologisk gestalt. Konu Ekatah. (290112) Er det trygt å reise til Israel i 2012/2013? Der er beroende av at hva den der skal at gjøre. Som en pilegrimsreise. Så skal den se alt hva der forgyllet er. Så skal den ei tro for alt hva der er av guider der formidler av historiske sannheter, for ei er der alt av sannheter. Er Fødselskirken på riktig sted? Ei er den. Og ikke der de spiste siste måltidet heller? Ei er det. Der er business, business, business. Der er mange business-nisser. - Lik den óg søker, så vil den fornemme den gamle tids opplevelser av tiden den selv vandret lik på sine såre vandrestaver foruten mokkasiner, med Esseerne og ved Qumran. Konu Ekatah. Var det på det tidspunktet Jesus levde? Det var det. (160312) Er kledet i Torino ekte? Det er det. (160312) GUIDER De sjelene vi kaller guider, er de tidligere inkarnasjoner av oss selv? Så kan det være. Det er ikke bare det, da? 5

6 Der kan være fragmentaler der er søkt at samles, lik av sjeleflokker. Således er ei all tid en sådan guide en hel energi. Der kan være et fragment der søker noget at påvirke. (050212) Blir vi tildelt en eller flere hjelpere når vi blir født? Den velger sådant innen den fødes, korrekt. Der er lik redskaper alt efter hva der skal gjøres i livet, korrekt. (160312) Jeg så en hendelse for mange år sida, da jeg våkna midt på natta, og der jeg sansa en maskulin energi over meg, og to-tre skikkelser ved fotenden. For der var din opposite, lik der er for din guide lik twin. Således er der óg en kraft den absorberer selv, voktere der er ved dine sider, og således i beskyttelse av din egen guides tilværelse. Således vi har undret meget i tider den har vegret for at skape grenser for sitt selv, for den har ei sett sine egne styrker. Den vil se så. Konu Ekatah. Var det noen seksuelt lada over det møtet? Ei kan der tales så, dog der er himmelsk. Dog menneskebarn lett opplever sådant. Således er der vel. For alt hva der er i sansenes opplevelser, bringes óg til den seksuelle vibrasjon. Således er den hel. Der er vel. Konu Ekatah. (290112) Det var nogon som kom till mej, men personen finns i livet, och det var samma person Dock där är vad där talas en twin, lik där är av den samma gestalt, lik en vaktare, - lik en guide, om där vill. Således är där lik där splittras i olika fragmentaler. Så är där för många människor. Den ena och den andra kan ha den samma guide. Konu Ekatah. (200312) Er alle som er rundt oss som vi kjenner, som ikke er i vår dimensjon, alltid snille? Så er det. Der kan søke at gjøre nogle hyss, dog like fullt er der snille hyss. (150312) Hva er det jeg fornemmer? Der er voktere der elsker at gjøre hyss. Var det de som fikk juletrebelysningen til å lyse også? Korrekt. Er der jul, så er der jul. Det er positive energier da? Så er det. For om der ei var, så var der ei der. Der er lik der vil skapes alt flere gleder, for alle ånder elsker tivoli. Konu Ekatah. (160312) Kan en engel inkarnere her i en fysisk kropp? Ei kan den, for ei er der i behov. Om den selv kjenner friheten foruten legemet, så vil den ei nogen tid transformeres tilbake lik der er manifestasjon i kjøtt og blod. Konu Ekatah. (150312) «ET KURS I MIRAKLER» Skal vi ha en lese-ring med boka Kurs i Mirakler? Der er klokt. Dog der er alt meget, alt viktigt for hvorledes den ser alt hva der tilfaller lik livets opplevelser og lik livets magi. For alt hva den tillegger en kraft av tillit, bærer således kraften til magi. Så er der klokt at den gjør. Er det lurt å anbefale den til flere? Så er der vel, så er der vel. (190312) PYRAMIDER 6

7 For hvilke formål ble pyramidene bygd? Der var lik der tales forvaringer av visdommer, lik der er av biblioteker, om den vil. Der óg var under tider konstrueret gjennom pyrami kraft for at noget skape forendringer av klimatets opplevelse under tider der var torrede (tørke), og således er der for at skape lik kontroll av hva der er av nedebørder (nedbør). Konu Ekatah. (150312) JORDA OG ANDRE HIMMELLEGEMER Jeg har lest at Venus kommer i år til å passere mellom Månen og Jorda. Vil det få noe påvirkning på vår Jord, denne passeringen? Ei vil det, for ei vil der passeres imellom Luna og Jord. Der vil passeres imellom Sol og Jord, og det bliver noget annet. For om Venus skulle komme innenfor din Månes sirkler, så blev den noget solbrent. Ei er der klokt. Hvile dine tanker for hva der så tales den Intergalaktiske portals åpenbarelse under den sjette dag i den sjette månedel ikring klokken ti i halv to (6. juni kl ) i ditt rike. Konu Ekatah. Er det andre himmellegemer som kommer til å påvirke Jorda? Så er det. Vi har talt lik der således er for Niburu. Således er der passasjer i hva der óg tales den usynlige sfære. Der er hva der finnes lik røde dverger, og der finnes óg noget mikroskopiske sorte hull der er i passasjer for at omskape hva der er av de turbulenser der finnes i din galakse. Smått der kan synes, dog stor er kraften like fullt. Således vil der kjennes alt hva der er i transformasjoner nu, hva der så blev opplevet lik et gyllent lys, vil så bringes til et styrket lys opplevelse. Og den kan se óg for hva der tales på din himmel, Aldebaran *), så vil der skapes en alt annen glød. Der er så, der finnes i store transformasjoner i alle deler av galaksene nu. (050212) Kan du si noe om Venus og Jupiters konstellasjon som er i disse dager? Vi ser; der er alt for hvorledes der ansøker til hva der tales en linje der manipuleres av krefter av det fjerneste Universum. Således er der kommunikasjoners linjer av intergalaktiske dimensjoner der søkes at etableres nu. Således vil der blive under den sjette dag i den sjette månedel (6. juni) om at bringe til alt høyere frekvenser. Så er der lik den Gudommelige Høye taler til Moder Jord. Hva der så er lik transmitters og receivers er hvorledes alle planeter er i bestand for sitt selv i linjer. Konu Ekatah. (140312) Jeg følger stadig et klart lys på himmelen, spesielt på ettermiddagen og kvelden. Så er der korrekt. For gjennom for hva den nu ser, så er der planeter og planeters nye posisjoner der vil skape en bevegelse Menneskeheten ei før har sett. Således vil der óg være i lysets styrker der vil forendres. Noget vil der genereres i nye frekvenser, lik vi taler for Aldebaran *). Konu Ekatah. (050212) (Se: Blir Jupiter med sine måner et eget solsystem innenfor vårt? Ei nu, ei nu. Der vil være så lik der skapes lik av solens bestrålninger igjennom de fisjoner der er, korrekt. (271111) Har Månen noen innflytelse på meg? For alle menneskebarns natur, korrekt. Og hvorledes der er av ulike planet-objekters posisjoner, så skapes der en påvirkning. For energiene er store nu i hele galaksen. Således er der óg for din egen klode, korrekt. (190312) FOTONENERGI FOTONBELTET 7

8 Mayaene sier at vi går inn i dagen i galaksen vår. Korrekt. Har det noe med fotonenergi å gjøre? Så er det, korrekt. For der finnes fotonbelter i sin galakse, i hvilket Moder Jord og dets systemer søker at passeres av tid til annen. Neste gang bliver der gjennom tjuesekstusener, nesten tjusesyvtusener (27.000) år. Konu Ekatah. For det er der Niburu hviler. Av fotonenes frekvenser. Der er lys. I hvilket der óg er Lysets Mester, i hvilket der óg er Arch Angels. Konu Ekatah. Kan du forklare sammenhengen mellom Pleiadene og fotonbeltet? Det er i det samme system. Lik den så vil se; lik der er av spiralenes tentakler i sin egen galakse er óg likt for andre galakser. Kommunikasjoner av galakse til den annen galakse er gjennom meridianer, foton-meridianer. Konu Ekatah. (150312) NIBIRU Kan Iliuka si hvor stor Niburu er i forhold til Jorden? Der kan tales lik to tredeler (2/3). Så den er mindre enn Jorden? Korrekt. Kommer Niburu til å skape trøbbel for Jorda i den nærmeste framtid? For nogle vil der være så; de der besitter makter, de der lever lik autoriteter, de der lik søker at overstyre sine folk, korrekt. For der vil oppløses alt hva der tales sådant grenser. Der vil skapes en intergalaktisk rådelse for sin Jord. For således er Menneskeheten lik frataget sine domener og sine styrelser på sin Jord. Nu er der under intergalaktiske inspirasjoner. Menneskebarnet tror de råder selv. Konu Ekatah. Er det Nibiru som kommer til å stenge for sola så det blir mørkt her? Ei er det. Hvem er det da? Ei er der noget hvem, dog der vil være lik der skapes noget forvirrelser gjennom for hvorledes der er av vulkano-energier der spredes til hva den i sin himmel tales asker. Konu Ekatah. (281111) Planet X, er Der er Nibiru. For i hvilket der således vil manifesteres til synligheter når timen er moden. For de der ser, så kan der fornemme dens eksistenser. Der er gjennom sirkulasjoner i elliptiske baner der vedvarer over år. Således er der dens tilbakekomst der visiterer og passerer Moder Jord i denne tidsepoke, korrekt. Og ei er der katastrofer. Der passerer. Og der forbyttes visdommer. Konu Ekatah. (150312) BEP KOROROTIS NIBIRU Bep Kororotis. Der tilhører Kayapos. *) Under tider Nibiru passerer, således vil den se hva den tilbakekommer til sin Jord efter så at visitere din Jord megen, megen tider tilbake, år. (281111) *) Se tidligere Visdomsord (bl.a. nr , s. 3) der Iliuka snakker om at Kayaposindianerne nedstammet fra Maya- og Inkafolket. Noen etterkommere lever nå i Xinguparken i Brasil. Bep Kororotis, Himmelguden, har tilknytning til Dogon-folket i Afrika og Nascalinjene i Peru bl.a. - Iliuka har tidligere nevnt at han (- og det kan være mange navn på Himmelguden) vil komme til syne ved Nibirus tilsynekomst. Han nevner også Pueblos i den samme forbindelsen. Du snakket om Himmelgudenes tilbakekomst. Hvem er de? 8

9 Der er alle. For hvorledes den ser, så er der i sykluser der er åpnede portaler. Lik der var visitasjoner der ikring tretusinderåttehundrede år (3 800) tilbake, så er der nye visitasjoner der óg nu angjelder sin Jord. Om den kunne skue i den ytterste Kosmos, så ville den se der var titusener og titusener av space crafts. Om den kunne se óg for hva der er av den Jesu Kristi gestalt, så er der vibrasjoner der omsvøper hele Moder Jord i kjærlighet. Dog kjærligheten speiler kun de der selv erobrer kjærligheten gjennom sitt hjerte. For alt hva der leves efter hjertets lengsler, skaper en kjærlig vibrasjon. Og det er hva der induserer det lys menneskebarnet behøver. Konu Ekatah. (021211) Himmelgudenes Konger er mange, sa du. Også en som var her for ca år siden. Var det også en sjel som var sjelen til Jesu Kristi? Ei er der så. Der tilhører Pueblos. Bep Kororotis. Konu Ekatah. (150312) Den nye kloden som jeg ble vist, hva betyr det? Skal alle mennesker hit, eller er det bare utvalgte sjeler som skal dit? Der kan tales av utvelgelser. Dog der er efter spirituelle modenheter, der er efter spirituelle gjerninger og hva der tales objektive gjerninger der forventes at gjøres, lik menneskebarnet selv definerer lik livsoppgaver. Konu Ekatah. (281111) Finnes det i dag en gruppe, eller vil det komme en ny gruppe som kan sammenlignes med Maya-indianerne? Der vokser. Lik der er talt for Anasazis' tilbakekomst Pueblos, om den vil, korrekt. *) (140312) *) Se tidligere Visdomsord der Iliuka forteller at Anasazis / Pueblos tilbakekomst har noe å gjøre med den, for oss, usynlige planeten Nibiru / Telda og dens passasje. TILKNYTNING TIL SIRIUS, ORION, AKITARES (PLEIADENE).. Jeg hadde en gang en opplevelse av besøk fra Sirius-vesener, Korrekt og det gjorde veldig stort inntrykk på meg. Sirius B, og der var fuglemennesker, korrekt. Det var rett. Og jeg lurer på hvorfor jeg skulle bevisst.. For så har den vært før. Den er av Sirius. Den er av Akitares systemer gjennom der er Pleiadenes funksjoner, dog der er knyttet for Sirius. Sirius er noget den selv vil visitere efter timer og stunder, så er den godt knyttet i sine minner derav. (271111) Det er forskjell på å stamme fra Sirius A og Sirius B, har jeg hørt. Kan du si noe om forskjellen, om det er noe som er bedre energi på A enn på B? Ei kan der måles så. Alt av intergalaktisk verdi er av god vibrasjon. Dog der er ulike bestemte energier der ledes imot ulike oppgaver for tilværelsen. Der er den samme art. Der er Fuglefolket. Begge deler? Korrekt, korrekt. Konu Ekatah. (200312) Den Fuglemannen? Der er knyttet for alt hva der er av den intergalaktiske tilværelse, lik vi før har talt Dogonene under Afrikans stepper og for hvorledes der er knyttet for fuglemennesker der lever for Sirius systemer og Pleiadene. (290112) Har jeg noen tilknytning til noen planeter eller systemer ute i universet? Orion, - og det vet den. 9

10 Da jeg fikk den energien som sa til meg at hun var Oriana fra Oriadene, mitt høyere stjerneselv, hørte jeg feil da? Ei var det. Der er vel. Så det er mulig å ha et høyere selv..? Så er det, så er det. Der er lik ni dimensjoner. Der er lik den skaper lik kommunikasjoner mellom alle ni dimensjoner av liv den lever til samme tid. Således vil der óg være naturligt at ulike fragmenter lever sine ulike eksistenser på andre kloder, andre tider, andre dimensjoner, andre galakser. Således er der ei meget livsenergier av menneskebarn der lever i ulike dimensjoner på sin samme klode. Så er det at være intergalaktisk. Når der alle de energier oppvåkner, når alle de dimensjoner avkledes og synliggjøres, så vil den kjenne sitt selv hel. Konu Ekatah. (271111) Om man kommer fra et bestemt sted, for eksempel Pleiadene, vil det da alltid være opprinnelsesstedet du kommer fra? Om individet er av Pleiadis, så er individet av Pleiadis. Dog der kan være andre individer der er av Orion, der kan være andre individer der er av Sirius. Dog alle livsvesener er intergalaktiske frø der én tid i ubestemmelig evighets speils refleksjoner er så skapet inn i denne tilværelse. Således kan der ei måles i tid og i distanser. Den er av ulike, der kan tales galakser, og tilstedeværelser av ulike kloders frekvenser og i ulike tider. Der kan være óg av ulike dimensjoner. Konu Ekatah. (150312) Jeg føler meg ikke alltid helt hjemme her på Jorda, hvorfor det? Der er lik der finnes i sine celleminner nogen bevisstheter om hvorledes der var under Pleiadenes tilstander. Således er der lik der óg finnes lengsler. Ei kan der være forbundet med noget hva der kan integreres i ditt selv nu, for der er i stjernetidens komme den vil se alt høyere vibrasjoners behov. Således den kjenner lengsler efter nogen visdom den bærer, dog lik den ennu ei vet at den bærer. Konu Ekatah. (240112) Er Sirius, Pleiadene og Orion fysisk til stede i vårt Univers, eller er retningen mot disse stjernene kun portalen ut fra vårt Univers til deres universer? Der er både-og. (281111) KRYSTALLBYER Er det tilfelle at det finnes krystallbyer utenfor Jorden? Så er det. For alt for hvorledes der skapes, så er der lik menneskebarnet har sett en liten, liten fragment av alt hva der finnes i evighetens slør. Således vil der nu i tider lik Menneskeheten oppløftes til intergalaktiske frekvenser blive at se alt mer hva der før var skjult, hva der så var skjult på sin egen klode og hva der så er skjult i den ytterste kosmiske bevissthet. Der finnes alt flere visitasjoner av andre livsvesener ifra andre galakser og ifra andre deler av sin egen galakse enn hva Menneskeheten tror. Finnes det et sted, en by der ute som heter Chamballah? Ei er der så, dog navnet kan der så væres i den samme frekvens. Der er vel. Hva der så óg kan defineres lik Paradiset, hva der så óg kan defineres lik forløsningens stad, så er der vel, - lik der var under Lemuriens og Atlantis tilstander. Konu Ekatah. (271111) Den der krystallbyen som jeg opplever ligger over deler av Tyrifjorden der, er den virkelig der, eller er det bare en..? Der er en refleksjon av noget der er under vannet, i hvilket der skaper en annen dimensjon. Således skal den ei tenke materiske oppbyggelser, den må tenke en annen 10

11 dimensjon - gjennom sansene den selv fornemmer, således den favner om i nu hva der tales grensenes aspekter mellom to ulike dimensjoner. (271111) SKYFORMASJONER ROMSKIP Stemmer det at de skyformasjonene jeg så skjuler store romskip? For nogen kan der være så, dog ei hva den selv beskuet. Der er lik der skapes sådant lik i hva der tales balansepunkt mellom høyt og lavt trykk. Således vil der bringes til sådanne discs hvorledes der så intet er skjult, dog lik der óg påvirkes av Moder Jords oscillasjoner, spesifikt i tider der er noget av marken der bever. Således vil der være nu lik mange av sådanne opplevelser, gjennom for hvorledes der er av magmastrømmer der skaper lik forendrede retninger. Således der er til forberedelser av hva der tales de forendringer av de polare akser. Konu Ekatah. De oppgavene de har, gir det mye healing? Så er det, så er det. Der skaper balanser i hva der tales ozoner og i atmosfæriske utrenelser, korrekt. (021211) Hva var som blinket rødt og blått og gult den kvelden? Der var space craft. Hva ville de? Der finnes ei noget sådant i din Jord at vites. Således skal den vite at der finnes titusener og titusener og titusener og titusener og titusener og titusener og titusener - og titusener. Men de vil oss noe, ikke sant? Lik der så er til bearbeidelser av de atmosfæriske tilværelser, lik der er til forberedelser for den nye planetens hinnes bristelser. Således er der til forberedelser på mottakelser av de nye galaktiske frekvenser der vil omgjøre sin Jord i hva der tales den vertikale og den horisontale plan, og i hvilket der påvirker Moder Jords magmastrømmer, i hvilket der påvirker de polare områder, i hvilket der påvirker alt hva der tales høye og lave trykk, dernest i hvilket der påvirker Menneskeheten, og menneskebarns og dyrs helser gjennom forøkede frekvenser lik oscillasjoner - noget til gavn, noget der vil omstøte noget gamle opplevelser av sine helse. Således skal den gledes og frydes over alle de millioner menneskebarn på sin Jord der nu oppdager at de har et hjerte. *)Konu Ekatah. Så det blir til velsignelser for de fleste? Der bliver det efter nogle infarkter og sådant. Konu Ekatah. (050212) *) Mange mennesker erfarer å ha hjerte-problemer for tiden. For en tid tilbake snakket du om tre romskip, Aorta Aorta, Aorta Kristalis og nå husker jeg ikke det tredje, vil de vende tilbake nå? Ei nu! Noget er der alt nærmere enn hva den tror. For hvorledes den vil se, så er der lik titusener og titusener og titusener space crafts ikring på sin Jord. Der óg er hva der tales intergalaktiske ruter, der er så lik charters, om den vil, - imellom sin Jord og andre kloder, kloder der er noget usynligt for dine øyner ennu. Dog der vil synliggjøres gjennom de forendringer der er av frekvenser i hele galaksen. Således er der knyttet for Moder Jord og dets systemers passasjer i de ulike kosmiske tentakler der er i Universum. Alt er der til synliggjørelser nu. Hører den ørnen sveve nu? (Et fly høres over huset.) Ja! Kan der være en intergalaktisk allianse? Ei er det. Dog således vil den se alt mere enn hva den vil høre. For i stillhet vil der manifesteres til synlighet hva der er av silverets objekter. Hva der så er hvitt lik det hviteste lys, så er der av de store langreisende. Konu Ekatah. Vil det bli synlig for flertallets øyne i løpet av året, i 2012? Så vil det, så vil det. Også her i landet? 11

12 Så vil det. - Og der i landet. Og da vil vi oppnå kontakt? Ei vil alle. Dog der beregnes ei for menneskebarns viljer noget mere nu. Der bliver kontakt lik der all tid har vært for spesifikke individer, korrekt. (140312) EXTRATERRESTRIALS Jeg leste at de utenomjordiske skulle tre frem under sommer-ol neste år. Hvorfor må de vente så lenge? Der finnes ei langtider om den betrakter i galaktiske lysår. Der finnes en bevissthets modenhet i Menneskeheten der skal vokse. For hva der så er, så har der synliggjort sitt selv i hundreder og tusener år. Der er dog menneskebarnets øyner der er filter, der ei ser, og der fornekter hva der ser. (021211) Når blir neste kontakt med utenomjordiske? Tenkes der bevisst? Tenkes der astralt? Tenkes der kausalt? Tenkes der fysisk? Fysisk. Således vil der ennu vandre en tid. For den skal vite at de intergalaktiske langreisende ei er bundet av nogen tidtabeller. De kommer i ett nu, om de vil. Den behøver ei at vite. For der er den mentale projisjon der skaper en connection der vedvarer og vedvarer og vedvarer, lik der har gjort i mange inkarnasjoner. Den er en del av den galaktiske sfære nu. Konu Ekatah. (050212) SIVILISASJON 1 Er vi på vei opp i sivilisasjon én nå? Korrekt. Men ikke alle? Ei er der så. Der vil alltid være ulikheter alt efter anvendelser. Så vil der være naturligt. Hva er det som gjør at noen av oss går opp? Der er ulike knyttelser til oppgaver, der er intensjoner der er for sjelen, - således er der ei nogen der søker for en sag om den skal bake boller. Der er ulike redskaper og ulike frekvenser, ulike vibrasjoner alt efter ulike steg og utfoldelser der skal gjøres. Det er sjelens sti da på en måte... Korrekt. Korrekt. Hvis vi ser på den sivilisasjonen vi har hatt nå, i forhold til andre som har gått igjennom det samme, er det like trekk... Tenkes der på andre på denne klode? Andre planeter, andre sivilisasjoner som går fra null til en. Så er der alt andre retningers utfoldelser. For der finnes ei nogen klode i Universum der har de betingelser der er for din egen klode. Således vi taler nu om magnetiske påvirkelser, der tales om graviterende påvirkelser, der tales om molekylære strukturer og DNA-profiler. Der tales om alt hva der tales biokjemiske vibrasjoner. Der finnes ei nogen livsvesener i nogen annen sted i galaksene der så er av den samme natur, således der vil påvirke i ulike retningens opplevelser. (261111) TID- OG ROMLØSHET Hva hos mennesker gjør oss så opptatt av fremtiden? For hvorledes der søker, så er der lik menneskebarnets erfarenheter vil samles om nuets verdi. For lik den óg vil erfare, så er der gjennom at se hva evigheten rummer. Der er gjennom forståelsen av nuet, tidløsheten og rumløsheten. Således vil der tilføres gjennom nye indikasjoner og visdommer til sin Jord hvorledes der vil være lettere at 12

13 transportere sitt selv av den ene galakse til den annen galakse i tidløshet. Konu Ekatah. (281111) Jeg er mye mer bevisst på å være glad, men er fortsatt urolig for at ting tar så lang tid. Så er det. Alt der skal heles, alt der skal vokses behøver god tid. Så er det. Takk. Takke ditt selv og alt hva der behøver god tid. Der er således lik den er en del av evigheten. Evigheten er i god tid. Konu Ekatah. (021211) Når man ikke lever på Jorda, hvor lever man da? Den er. Der er tilværelser der finnes i Altet. For hvorledes der ei kan stedefestes, således er der alt mere lik tilstander. Lik livet óg er en tilstand, så er óg for døden, for der finns ei nogen død. Der er transformasjoner av den ene inkarnasjon til en annen, og der finnes ei noget der kan måles i tid. For i den annen tilværelse, lik den selv taler den andre siden, så er der en tidløshet-eksistens. Således kan der ei måles i tid. Der er igjennom i hvilket sjelen ei opplever oppeholdet, der er lik sjelen opplever alt lik transformasjoner av den ene fødsel til den annen. Konu Ekatah. (150312) OPPSTIGNING - 5. DIMENSJON Jeg har skjønt at vi i nær framtid skal over i en ny dimensjon. Korrekt. Går vi da over i den fysiske kroppen som vi har i dag? Så er der for mange, dog ei for alle. For der er beroende på den egen-resonans der er i et legeme. Der finnes óg lik materiens oppløsninger for nogen, lik der var under Lemuriens tid. Således vil den se at hva der så var av transformasjoner lik femtitotusener år tilbake i tid (52.000), bliver på ny at hende for sin Jord. Så er der meget der skal forløses. (050212) Er den 5. dimensjon neste trinn i menneskenes utvikling? Så er der korrekt. Kommer jeg til å leve i den 5. dimensjon i dette livet? Korrekt. Kommer alle vi som lever på Jorda her til å leve i den 5. dimensjon? Ei bliver det. Så skal vi leve sammen, noen i den 3. og noen i den 5.? Så vil der blive. (150312) Lever noen av oss her på Jorda innen femte dimensjon nå? Ei er der så. Dog om den søker til engle-bevisstheten, således er der influens i denne tid for hvorledes der farer noget ikring på sin Jord, i nogle stunder synligheter og nogle stunder usynligheter. Der er lik passasjer og lik grenser imellom hva der er av denne dimensjon og femte. Konu Ekatah. (220312) Skal noen over i femte dimensjon i løpet av 2012? Så er det korrekt. Hvilke forandring vil man da kjenne gjennom at man lever i femte dimensjon? Så er der ei noget der vil anmerkes noget til at kjennes. Der er noget lik den vil se nu i tidens forvaltninger av sin Jord; - hvorledes der er av de globale forendringer, - hvorledes den vil oppleve galaksenes lys på et annet vibrasjonsnivå, - hvorledes den vil se alt lik i menneskebarnets gestalter i en annen frekvensnivå, - hvorledes den vil møte dyrets ånd i én frekvensnivå. Alt vil der vokse således til høyere vibrasjoner, lik den 13

14 således skal se at vandring til den femte portal er ei noget gjennom portalen, dog der er en tilværelse der er langsomt i forendringer lik der er for Jorden. Konu Ekatah. (220312) Many talk about ascention(=oppstigning), what is your interpretation (=tolkning)? For hvorledes der nu er, så vil den se de alle transformasjoner der er på sin Jord bringer til nye forståelser og innsikter for alt hva der er nedskrevet i gamle tekster. Alt hva der åpenbares er hva der så transformeres i frekvenser til at bringe synlighet av alt hva der før var skjult. Dog der finnes ulike dimensjoner der forenes i én. Således vil der erfares at meget var der skjult for at der skal være til anvendelser i tiden menneskebarnet er moden for at høste av de redskaper. Frukter der skal etes fram i tid er tilhørende alt større livskvaliteter for menneskebarnet. Konu Ekatah. (150312) Jeg har hatt noen uvante ryggsmerter, sånn har ikke ryggen min vært før. Hva skyldes det? Den er svanger. Der er til nyfødsler at betraktes i omveltningens tid, for hvorledes den gjenoppbygger noget der tales gamle karmiske fundamenter. Således der er lik den skal bære hva der tales sin klodes åndelige vei på sine aksler nu. Har det med oppstigningen å gjøre? Der er knyttet, korrekt. (190312) Jeg hadde en spesiell drøm om at jeg ble tatt opp i et romskip.. Så er der korrekt. Og der var noget knyttet til hva der tales den astrale opplevelse. Således var der ei i kjøtt og i blod. Der er manifestasjoner lik der er erfarenheter av tiden den levede under Atlantis riker. Således vil der bringes til ny opplevelse. For legemet er noget der ei skal bestå, dog der er sjelsenergien der skal vandre til nye inkarnasjoner. Således vil der oppleves i sitt dypeste selv hvorledes den transformeres, i hvilket der er i behov om den skal langreise. Konu Ekatah. (150312) DNA MERIDIANENE Vad är det för förbindelse mellom DNA et, altså genetikken vår og meridianflyten? Är meridianflyten nåt som man ärver? Ei er det. Der er informasjonen den arver. Hur påvärkar DNA meridianerna? For hvorledes den bærer informasjoner i alle sine celler, så skapes der en kommunikasjon gjennom ulike deler av legemet alt efter hva der er av legemets intensjoner at gjøre i en inkarnasjon. Således om den ene inkarnasjon skal blive filosof, om den annen inkarnasjon skal blive en forvalter av hester, så er der ulike meridianer der anvendes i kraft av sitt selv. Således er der ulike informasjoner. (150312) Hva er årsaken til at våre opprinnelige DNA-strenger har blitt redusert til to spiraler? For hvorledes der er alt av forendringer der påvirkes av hva der tales; alt hva der finnes av galaktiske strømmer i sitt Universum. Således er der óg for hvorledes DNA-profiler var i behov av alt større overlevelses- og immunitetsenergier før. Nu er der alt lik menneskebarnet høster informasjoner og visdom og hva der tales styrker knyttet for den universelle energi der flyter over alt for alle. Så er der alt mindre behov for spesifikke elementer av genets strukturer. Konu Ekatah. Gikk vi direkte ned fra 12 strenger til 2 strenger? For nogen var der så, korrekt. Hvordan skal jeg kunne aktivere mine opprinnelige DNA-strenger? 14

15 Der er gjennom at våge at være til stede i sitt eget selvs spirituelle kilder, gjennom at leve ut sin kraft gjennom hva den ønsker at oppleve, gjennom at kjenne sitt levende livs energi strømmer. Således er der til gleder for din sjelsfrekvens, og således er der lik den kjenner sjelen frydes. Så er der godt for DNA. Konu Ekatah. (150312) Hvor mange DNA-strenger må man inneha for å leve i 5. dimensjon? Der er så lik der primært lik der er for 12. Dog se nu hvorledes der skaper en kraft der forøker vibrasjonene der er i én streng. Og der er individuelt, ei enhetligt, for der er ulike tilværelser og ulike tilstander. Således vil der oppleves av ulike nivåer. Den vil forstå. DNA et utvikles ikke fra 2 strenger og til 3, og så til 4? Ei er det. Der er all tid lik 2 og 4 og 6 og 8. Finnes det skapninger som har 12 DNA-strenger, og hvor lever i tilfelle de? Vi ser der finnes skapninger der har alt 36. Der forefinnes over mange galakser, lik titusener og titusener lysår borte. Dog de reiser i tid. Der finnes portaler. Således vil der manifesteres om der er til hensikt for livsvesener på sin Jord. Dog Moder Jord er beskyttet av megen visitasjoner av ytre intelligenser. Der er ei for at besmitte Moder Jords menneskebarn gjennom tanker. Der er klokt for at se at der finnes lik i alt fire spesifikke intelligenser der kan visitere Moder Jord på grunn av frekvenser. Konu Ekatah. (150312) Må man inneha fler enn to DNA-strenger for å leve i femte dimensjon? Så er der korrekt. Når man har fått utviklet to DNA-strenger, kan dette påvises biokjemisk? Så vil det, for der påvirker alt hva der er av kjemiske og elektroniske og magnetiske og hormonelle strukturer. Korrekt. (220312) AURA - BESKYTTELSE Når jeg legger meg om kvelden og lukker øynene, blir det lyst. Så er der naturligt. Hva er det? Der er lik der omskifter; for hvorledes den nu skal se din egen aura der er lik den speiler sitt selv i. Således kan den erkjenne at kraften er alt mere lys av ditt eget selv. Det er vel. Ei vil den nogen tid forblendes av sitt eget lys. (150312) Hvorfor det er viktig å be om beskyttelse? For alltid vil der finnes energier blant menneskebarn der søker til at invadere andre menneskebarn. Således der er klokt at den skaper et vern om sitt selv, der vokser i din egen trygghet og der skaper forherdelser av sine immuner, om den tenker på spirituelle immuner. Konu Ekatah. (160312) Hvorfor er jeg er så sensitiv for sterkt lys og høy lyd? For hvorledes der er noget i et senter i ditt selv der er sensibel for alt hva der forefinnes ikring. I tiden nu, så er der meget den bearbeider i sin egen solar, derigjennom er der lik den absorberer alt. Der er således viktigt at den så skaper et vern om sitt selv gjennom noget at skape en bevissthet omkring sin egen aura, hvorledes den forvalter sin egen kraft til beskyttelser, for der finnes óg disharmoniske frekvenser der søker at nå ditt senter. Konu Ekatah. (160312) INTERGALAKTISK SPRÅK - ARAMEISK 15

16 En natt våknet jeg og jeg hørte et språk.. Der var sjelen der absorberede sådan kommunikasjoner lik der før har vært, korrekt. Et intergalaktisk språk? Korrekt, korrekt. Er det noe jeg ikke har spurt om? Så er det. Hva er frukten av arameisk språk? Den vil se, og den vil tilnærmes. Således vil den forstå. For arameisk var ei nogen tid et språk, dog der var en tekst. Konu Ekatah. (290112) Du snakket om arameisk, og jeg har hørt av deg før at arameisk er Universets språk? Så er det. Gjennom de skriftlige symboler, så er der lik der genererer en spirituell kraft, korrekt. (290112) Språket i chantingen nå, hvor kommer det fra? Der er fra ditt gamle selvs informasjoner der er knyttet for hva der tales eldede arameiske tilværelser. Konu Ekatah. Det minner litt om japansk, men det er ikke det? Der er sjelens språk. Konu Ekatah. (160312) Hva er det som gjør at jeg roter med ord? For hvorledes der er, så behøves der noget ventilasjoner av kraft der i langtider er uforløset. Således er der lik der utledes igjennom ulike gjerninger. Dog igjennom ulike formidlelser ord - er noget der er lagret av celleminnet. Ord kan være av Sanskrit, der kan være av gammel Arameisk, der er av Urtidens opplevelser, i første tid menneskebarnet levde på sin Jord. Konu Ekatah. (160312) There are many people, particularly women, speeking light-language. Can you say something about this light language? Vi ser; der er således lik der griper om sitt selv på hele sin klode, lik der således er den samme språk der var under Lemuriens tider. Der kommer tilbake. Der er av minoiske (Tidligere Kreta bl.a.) rikers opplevelser. Der óg er den samme språk der anvendes på Sirius og Pleiadis. Konu Ekatah. (150312) FRI ENERGI Angående fri energi, hva kan jeg søke etter... Der er hva der tales monomagnetismer. For der vil forendres i tider der skapes forendringer av de magnetiske polare vibrasjoner på din klode. Og når er det? Der er alt begynt. Det vet den. (261111) THORIUM Vil grunnstoffet Thorium bli overtatt som en energifaktor i tiden fremover, noe som skal ta over for andre ting? Korrekt. (261111) THE NEW WORLD ORDER ETC. A New World Order? Korrekt. (281111) Hva kan man gjøre for å bekjempe «The New World Order»? 16

17 Ei skal der bekjempes, der skal søkes lik der skapes alt større harmonier imellom sådan. For hvorledes der skapes en ny interesse og visdoms historikk om Menneskeheten, så vil der bringes óg alt større forendringer gjennom det menneskebarn der forstår sin egen plass i den store intergalaktiske enhet. For menneskebarnet nu, til nu, har vært lukket til sin egen klodes bevissthet. Dog der er i tider den kollektive bevissthet søker lik at alt omfatte Menneskeheten, så vil den se alt annen verdier. Og der vil oppløses av meget av orders. Konu Ekatah. (281111) How real are the conspiraty theories that are being pushed out into the World? For noget vil der være korrekt. Dog om den ser, så kan der definers lik 83 % inkorrekt. Konu Ekatah. And what are the dark horses that are..? Der er hva der tales dark angels. Hvorledes der søker, så er der motvinder der skapes for Moder Jords utviklinger. Således vil der være at der skaper forhindrelser og skaper splid blant menneskebarns hjerter. Dog like fullt er der talt i eldede og tiders skrifter at der er sannhetens lys der skal seire. Konu Ekatah. (150312) TIDER SOM KOMMER Den 21. desember er det slutt på Maya kalenderen. Kommer vi til å merke noen forandringer? Den vil se der er en ny kalendium. For hvorledes ei er der nogen ende, der er en overgang gjennom nye tilværelser og nye tilstander. Således vil den se at kalendium har ei nogen ende. Der er så der er den syklusen der er av år der har sin ende, så begynner en ny. Konu Ekatah. (220312) Hva skjer egentlig i desember 2012? Der bliver lik menneskebarn søker lik at anvende mange mynteverdier til at noget forkjøpe gaver. Jeg tenkte ikke akkurat på det da, blir det noe katastrofe? Der er katastrofer for menneskebarn at se. Dog se alt nu hva der vokser til forendringer; søke lik den ei formørker sine tanker derved, dog gledes for alt det lys der er i sitt eget selv og ikring sitt selv. Alt større deler vil den se i forendringer der er nødvendig for sin Jord i form av hva der tales verdienes beregninger og for hva der tales menneskeverdets tilstander. (190312) Året 2012 mange har store forventninger. Jeg tror det er litt overdrevet, at det heller er en forsiktig start på noe? Så er der, korrekt. For alt hva der så nu er lik såkorn der skal til den hellige mark, således vil der være ulike hastigheter for ulike spirer der skal vokse. Dog bevisstgjørelser vil der komme i storflokker og i nasjoner. Konu Ekatah. (240112) Är vi medvetna om att dette 2012 är ett ödesår? Så är det. Där är för hela galaxen, korrekt. Och då har man fått råd om att man inte ska vara rädd. Hur gör man det rent praktiskt, hur blir man inte rädd? Den bär allt större förtroende for sin Skapare och den kraft den lever i, den ser allt flera möjligheter till att våga sitt liv att strömma. Således den växer fram i sin sanna kraft där är genom din egen själs vibrationer, ej efter intellektet. Konu Ekatah. (200312) Jeg har forstått det slik at matmangel skal begynne i anslutning til 21. desember 2012, er det noe i det? 17

18 Så er det. Dog den skal óg søke at se; at om der nu en portal der lukkes så vil der være en annen der åpnes. Der er lik en ny tids begynnelse hvorledes således Skapelsen er komplett av dens natur i den kosmiske ånd. Således Menneskeheten og Moder Jord er oppløftet til den intergalaktiske frekvens. Således kan der kommuniseres med extraterrestrials og alle livsvesener der lever på sin Jord og i galaksens ytterste. Konu Ekatah. (261111) Hva er årsaken til at vi får matmangel her? For der forefinnes noget i hva der tales computers opphørelser. Således i tider kan der blive noget komplekst at forflytte føder. Konu Ekatah. Vil du si noe om når dette vil skje? Ei er der i behov. (160312) Beskytter hermetikkboks mot gammastråling? Ei for all tid. Dog ei ser vi der bliver besværligt om den ei skal leve til den bliver 800 år. (240112) Det er litt skremmende det jeg har lest om utbrudd på sola, - blir det katastrofalt dette året? For nogen vil der blive så. Dog søke nu at se at menneskebarn har levet på sin Jord i over år uten at tenke på sådant. Visdom er noget der er knyttet nu lik innsikter for hvorledes Universum er oppbygget, så skal den gledes og frydes for alt hva den vet. Dog ei skal den ete bekymmer. Konu Ekatah. (150312) Den solstormen som var forrige uke, er det den som gjorde at jeg var så utslitt de to dagene? Så kan der tales, lik der er transformasjoner av Fader Sol til Moder Jord, lik der er transformasjoner av Moder Jord til Fader Sol. Således er der et samspill i hele galaksen nu, lik der oppløftes i høyere frekvenser, lik der således er at Moder Jord oppløftes til intergalaktiske frekvenser. Således den om stunder selv vil erfare hva der stabiliseres, dog i en høyere frekvens. Så er der vel. (160312) Kan vi forvente flere uker eller måneder uten strøm i Oslo? Korrekt. I denne vinteren som kommer? Ei er det. Når vi kommer så langt, hva med vannforsyninger da? Så bliver der litet for nogen og meget for annen. Så skal den gå dit hvor vannhullet er. Konu Ekatah. (281111) Hvor lang tid regner du med at..? Så kan der ei tales. For der er ulike lokaliteter. Nogle hva der kan tales til nesten en halvt år. Konu Ekatah. Vil det ikke være likt i hele Norge heller? Korrekt. (140312) När i tiden skulle du seja upphör vår elektrisitet? Där är lik i tidsepoker, där är lokalt. Där är stora förendringer, lik där är påtvunget hela sin Jord. Således är där lik den ej skall se i tiden, den skall känna visdomen för hur den gör sin føda om där ej finns noget el. Konu Ekatah. (200312) Er det korrekt at det er solas forandring som vil påvirke alt liv på Jorda - i en positiv retning? 18

19 Så er det. Efter turbulenser skaper hvile, korrekt. (281111) Geofysiske forandringer, strømmen blir borte, det er noe som skjer senere i 2012, eller..? Vi ser der er alt nu. Således vil den se der vil skapes gjennom solens bestrålninger noget hva der tales turbulenser der bringes instabiliteter i hva der så er satelitter og hva der er av elektroniske komponenter, der like fullt er jordisk skitt. (140312) Kan fortelle noe om året vi er inne i, som værmessig spesielt; du snakka om at det skulle bli mye vinder? Så vil der blive, dog den skal nu ei se hele kloden under ett. Den skal se hvorledes der er av lokaliteter og store forendringer - noget lik av ulike steder. Således vil der være intensiteter i alt hva der tales klimatenes forendringer. Nogle stunder menneskebarnet venter for varmtiden og der bliver plutselig koldt, og nogle stunder der venter på koldtiden der plutselig bliver varm. Således der er lik instabiliteter. Der er så nu tett innen der er for magmastrømmen at skape nye posisjoner lik der tales nye magneto poler. Konu Ekatah. (220312) Vil det bli noen store regionale kriger i Midtøsten i nær fremtid? Så vil det. (261111) Hva er grunnen til at jeg ikke skal reise til Egypt i januar? For der finnes noget der skapes konflikter i det riket, og der finnes noget lik omprogrammeringer av hva der i sin himmel defineres lik pyramid-vibrasjon. Der kommer nye visitasjoner av den kosmiske bror. Således vil den se alt hva der er av den gamles natur vil der synliggjøres til ny visdom og historikk for Menneskeheten. (261111) Er det klokt å være i Palenque i Mexico den ? Der er ei tilrådeligt. Der bliver bevelser i marken og der vil skapes turbulenser i hva der tales Guatemala. Således er der for hva der er av vulkano-energier, der finnes asker der spredes, lik der så er en genererende energi. Der bliver noget besværligt. Konu Ekatah. (281111) Blir disclosure i år? Ei bliver det, dog der er begynt. (281111) Disse tsunamiene jeg har sett. Er det riktig at de kommer i min levetid? Så vil det, korrekt. Vil de gå så høyt som jeg så de gjorde i Oslo? Korrekt. (281111) KLIMA Jeg venter på vinter og snø. For der fødes tider i hvilket den vil se at der bliver plutseligt heter når den forventer kulder. Og i tider den søker at preparere sitt selv for at noget nyte av solens stråler, så bliver den forfrosset. Men du lovet at det skulle bli kaldt i vinter, du. Der bliver. (271111) Hvordan blir våren? 19

20 Vi ser der kommer en tid hvor der forventes at sneen smelter, og det gjør den. Dog der vil plutseligt blive koldt på ny, og så vil der komme en ny dose med sne, og så vil menneskebarn tale underlige ord! Og så kommer våren. (050212) (Og vi har erfart at mars måned 2012 var mild og fin mange steder i landet, mens april har vært kald og med isende vinder!) Du sa at det blir sydlige tilstand i Norge. Så vil det. Men når? Vi ser der bliver til sommeren. Men jeg tenker på vinteren. Oki. Se nu alt hva der er i forendringer. Der vil skapes alt mere permanente forendringer lik der vil skapes lengsler efter sne. Således vil den se; der er forenderligheter i hva der tales sesonger. Varmtid bliver ei lik der var. Kuldetider bliver ei lik der var. Ei bliver noget lik der var. Således vil den se nye vekster og insekter. Og fugler. Og engler. (271111) Når grågåsen kommer om våren, og drar om høsten, så står jeg i vinduet og gråter. For den skulle selv være en fugl der søkede mot syd. Se nu av gamle inkarnasjoners celleminners opplevelser, så er der lik den selv har sett, at for nogle fugler, så er der sådanne langvandringer - langflukter - er unaturligt. For der var ei så før. Hvorledes der var andre polare punkter på sin klode, hvorledes der var innen den siste istids tanke, således var der ei nogle fugler der søkede av den ene kontinent til den annen. Der er noget gjennom de siste tusener år der er skapet et sådant behov til for at overleve. Således der er i dine celleminner der minnes tilstander der var innen fuglens kollektive tanke besluttet at flykte til de varmere tanker. (Mener han steder, tro?) Disse forandringene i klimaet som du nettopp talte om, vil det skje i forbindelse med polskiftet? Korrekt. Vil polskiftet skje til neste år? Er ei ilden vakker? Den skal vite der alt er begynt. Om den søker til den magnetiske fluktasjon, så er der alt i bevegelser. Se lik der er for magmastrømmer der er i sin Moder Jord der er forenderligt, der skaper lik bevelser på sin Jord, lik der óg vil vokse til vulkano-energier på megen steder på sin Jord. Dog alt er der for at skape bevegelser og forendringer lik der er for alle Jordens plater. Konu Ekatah. (271111) Du snakka om sterke vinder som skulle komme her (Notodden), kan vi bo i huset her da? Så kan den. Dog den skal ei søkes at bekymres om der farer noget lik der tales gjenstander ikring. Der er så lik materien oppløses for visse stunder, således vil der fare underlige møblementer ikring. Dog undres ei over sådant. Konu Ekatah. Er det noe vi kan gjøre i forkant for å sikre huset? Vi ser der finnes løse gjenstander der kan søkes at forankres, lik den skulle ønske at forankre en skibe. Konu Ekatah. (281111) Stemmer det at mennesker kan påvirke været? Så kan det, korrekt. For alt hva der er innom den kollektive bevissthet, således kan der óg søkes gjennom i at projisere hva der ønskes. Konu Ekatah. Er det riktig å stoppe torden og uvær? Ei er det, for ei kan den. Der er forløsninger óg for Moder Jord. Konu Ekatah. (160312) 20

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 3 2012 Kanalisert av Leif Havik Hentet fra ulike råd og redigert av Liv (Bliwaki) Børsand. Ferdigstilt: 19.12.2012.

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 3 2012 Kanalisert av Leif Havik Hentet fra ulike råd og redigert av Liv (Bliwaki) Børsand. Ferdigstilt: 19.12.2012. VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 3 2012 Kanalisert av Leif Havik Hentet fra ulike råd og redigert av Liv (Bliwaki) Børsand. Ferdigstilt: 19.12.2012. Røros, Stifinnerkurs -15.08. 2012 (Liv Bliwaki) Hønefoss 14.09.

Detaljer

lusker under marken. Således er der lik den stundom vil høre, stundom vil den kjenne dufter, og stundom vil den se. Konu Ekatah.

lusker under marken. Således er der lik den stundom vil høre, stundom vil den kjenne dufter, og stundom vil den se. Konu Ekatah. VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 2 2014 Kanalisert av Leif Havik Hentet fra ulike råd og redigert av Liv (Bliwaki) Børsand. Ferdigstilt: 28. november 2014. Røros 14.02. 2014 (Anne Jorunn) - Asker 04.03. 2014

Detaljer

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 3 2010 Kanalisert av Leif Havik Hentet og redigert av Liv Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: 8. desember 2010.

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 3 2010 Kanalisert av Leif Havik Hentet og redigert av Liv Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: 8. desember 2010. VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 3 2010 Kanalisert av Leif Havik Hentet og redigert av Liv Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: 8. desember 2010. Averøya 12.04. 2010 (Jon Ingvald) - Säter 01., 02. og 03.09. 2010

Detaljer

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 1 2015. Kanalisert av Leif Havik

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 1 2015. Kanalisert av Leif Havik VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 1 2015 Kanalisert av Leif Havik Hentet fra ulike råd og redigert av Liv Børsand. Ferdigstilt: 8. mai 2015. Halden 06.05. 2014 (Maj Britt) Averøya 07.10. 2014 (Unni. Jon Ingvald.)

Detaljer

UTDRAG FRA STORRÅDET PÅ HJERTETREFF I LEIKANGER 30.05. 2015 KANALISERING AV ILIUKA V/ LEIF HAVIK

UTDRAG FRA STORRÅDET PÅ HJERTETREFF I LEIKANGER 30.05. 2015 KANALISERING AV ILIUKA V/ LEIF HAVIK UTDRAG FRA STORRÅDET PÅ HJERTETREFF I LEIKANGER 30.05. 2015 KANALISERING AV ILIUKA V/ LEIF HAVIK Transkribert av Richard Kolberg, korrekturlyttet og -lest av Liv Børsand. Organisert etter emner, redigert

Detaljer

VISDOMSORD FRA ILIUKA: NR. 2 2006 Samlet og redigert av Bliwaki

VISDOMSORD FRA ILIUKA: NR. 2 2006 Samlet og redigert av Bliwaki VISDOMSORD FRA ILIUKA: NR. 2 2006 Samlet og redigert av Bliwaki KORNSIRKLER Kan du fortelle noe om kornsirklene? Vi ser hva der så er, er noget lik budskaper der transformeres lik for at anpasse menneskebarnets

Detaljer

Det heftet dir nå har i hånden inneholder redigerte referater Ra noen av rådene nied Iliuka i Norge og Sverige i 1994.

Det heftet dir nå har i hånden inneholder redigerte referater Ra noen av rådene nied Iliuka i Norge og Sverige i 1994. Samtaler med ILIUKA Mitakuya Oyasin. Il. januar 1995. Det heftet dir nå har i hånden inneholder redigerte referater Ra noen av rådene nied Iliuka i Norge og Sverige i 1994. Siktemålet med denne utgivelsen

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Høyeste Mester Ching Hai en kort biografi... 7 Mysteriet med verden hinsides... 10 Et foredrag holdt av Høyeste Mester Ching Hai den 26. juni 1992,

Detaljer

Høyprofetisk tid. Den Profetiske Røst. Oppvekket fra de døde. Å gjøre ditt forhold til Gud dypere. 8.årgang

Høyprofetisk tid. Den Profetiske Røst. Oppvekket fra de døde. Å gjøre ditt forhold til Gud dypere. 8.årgang ERBRØLENDE LAM - PROFETISK KREATIVT SENT Den Profetiske Røst Et Brølende lam magasin om det profetiske, kreative og om vekkelse i vår tid nr.2/2006 Pris NOK 70,00 8.årgang FOR VEKKELSE OG REFORMASJON Oppvekket

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Åp 21:1-4 Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Frank Andersen Arendal, Norge, 2003

Frank Andersen Arendal, Norge, 2003 Frank Andersen Arendal, Norge, 2003 Copyright Frank Andersen Utgiver: Ildsjelen Melkedammen 13 4844 Arendal Tlf. 37025579 www.ildsjelen.no Trykk: Allservice AS Omslagsdesign: Henning Jon Grini ISBN 82-996312-1-1

Detaljer

Bartholomew VIRKELIGHETEN. Bak illusjonene

Bartholomew VIRKELIGHETEN. Bak illusjonene Bartholomew VIRKELIGHETEN Bak illusjonene Arendal, Norge, 2004 Originalens tittel: I Come As A Brother : A Remembrance of Illusions by Bartholomew. Copyright 1986 by High Mesa Press. All rights reserved.

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 32.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 32. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 32. 1 Striden, er en oversatt utgave av det Amerikanske, evangeliske tidsskriftet, The Contender.

Detaljer

Det gamle testamente og vi

Det gamle testamente og vi Det gamle testamente og vi Testamente er et latinsk ord. På norsk heter det pakt. Vi deler Skriften i to hoveddeler: Det gamle testamente og Det nye testamente. Det vil si: Den gamle pakts bok og Den nye

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

PROSESSEN TIL ADOPSJONEN. VED PASTOR BRIAN KOCOUREK. EN SAMLING AV FEM TALER.

PROSESSEN TIL ADOPSJONEN. VED PASTOR BRIAN KOCOUREK. EN SAMLING AV FEM TALER. 1 PROSESSEN TIL ADOPSJONEN. VED PASTOR BRIAN KOCOUREK. Grace Fellowship Tabernacle EN SAMLING AV FEM TALER. 1. Mesterstykket #116. 2. Det Talte Ord # 55. 3. Det Talte Ord #112. 4. Det Talte Ord #113. 5.

Detaljer

magasinet Tiden er inne for profetisk TV side 5

magasinet Tiden er inne for profetisk TV side 5 magasinet nr. 2/2012 14. årgang Den profetiske røst Mulighetenes dører Død vil bringe nytt liv. Ikke bare å dø fra en syndfull natur men også å dø fra gamle måter å operere på og gamle «tros system» som

Detaljer

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1 Nr. 2-2009 24. årgang FOLK Tidsskrift for hverdagsteologi Guds domene FOLK nr. 2 09 1 LEDER Tyngdepunkt, perspektiv, og løsninger Vår kultur fokuserer på individets frihet og rettigheter. Alle valg og

Detaljer

EVANGELIET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK OG ET. Religion 150

EVANGELIET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK Religion 150 EVANGELIET OG ET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK Religion 150 Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Kommentarer

Detaljer

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw TABERNAKLET - GUDS BOLIG av J. Rouw Innhold Innhold...2 TABERNAKLET - GUDS BOLIG...3 ET OVERBLIKK OVER TABERNAKLET...5 PORTEN...7 BRENNOFFERALTERET...9 RENSELSESKARET...17 MODELLER...22 PLANKENE...23 SKYEN...27

Detaljer

CHIOS Energi Felt Healing Meditasjon

CHIOS Energi Felt Healing Meditasjon CHIOS Energi Felt Healing Meditasjon Meditasjon og avanserte teknikker INNHOLDSFORTEGNELSE Meditasjon INTRODUKSJON - 1 - MEDITASJONSPROSESSEN - 1 - CHIOS MEDITASJON. - 4 - DEN RUNDE RØD-ORANSJE BALLEN

Detaljer

ET PERSONLIG STYKKE ARBEID Dette er en av flere kommentarer som Karlsvogna Teater legger ut omkring temaet preeksistens, livet og livet etter døden.

ET PERSONLIG STYKKE ARBEID Dette er en av flere kommentarer som Karlsvogna Teater legger ut omkring temaet preeksistens, livet og livet etter døden. Karl Sundby, Dato: 16.06.2015 Referanse Dokument MANNEN SOM TRODDE HAN VAR DØD av Karl Sundby. Et teaterstykke om bearbeidelse ET PERSONLIG STYKKE ARBEID Dette er en av flere kommentarer som Karlsvogna

Detaljer

Nær døden opplevelser

Nær døden opplevelser Kommentar: Denne artikkelen ble ferdig skrevet i oktober 1995. For det meste er det utdrag fra bøker som omhandler nær døden opplevelser. Historiene til de som har hatt disse opplevelsene har jeg latt

Detaljer

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro.

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Gunnar Elstad: Ikke helt som du tror - i alle fall ikke nødvendigvis. Hefte Nr 1 Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. (Revidert julen 2009) Innhold 1. Hvem er Gud? 2. Hvem er jeg? 3. Hvem

Detaljer

Hva sier Bibelen egentlig?

Hva sier Bibelen egentlig? Hva sier Bibelen egentlig? En samling bibelsitater satt sammen og kommentert av Johan Lem Innhold Innledning... 3 1 Hva sier Bibelen om Gud?... 3 2 En hinsidig, ikke-materiell verden... 4 3 Hva sier Bibelen

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

Individet og naturen. Hans Kolstad: I Natur og menneske: en tilgrunnliggende konsubstansialitet

Individet og naturen. Hans Kolstad: I Natur og menneske: en tilgrunnliggende konsubstansialitet Hans Kolstad: Individet og naturen Vi tar naturen som en så konstant og vesentlig del av vårt miljø at vi knapt stiller oss spørsmålet om dens betydning i et større kulturhistorisk perspektiv. Dette spørsmålet

Detaljer

O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010

O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010 O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010 For tre uker siden snakket jeg med en person som var vokst opp i et kristent miljø på Vestlandet og som dessverre

Detaljer