VISDOMSORD FRA ILIUKA NR Kanalisert av Leif Havik

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 1 2015. Kanalisert av Leif Havik"

Transkript

1 VISDOMSORD FRA ILIUKA NR Kanalisert av Leif Havik Hentet fra ulike råd og redigert av Liv Børsand. Ferdigstilt: 8. mai Halden (Maj Britt) Averøya (Unni. Jon Ingvald.) Finntoppen (Berit) Finntoppen (Berit) - Sarpsborg (Liv) Sarpsborg (Berit) Sarpsborg (Lise Gabriella) - Halden (Maj Britt) - Røros (Nina) Sarpsborg (Liv) Sarpsborg (Liv) Halden (Lise Gabriella) Sarpsborg (Jenny) Asker (Berit) Asker (Berit) Finntoppen (Bente Kristine / Berit) - Steinkjer (Richard) Averøya (Jon Ingvald. Mary-Anita. Gunnhild.) Har du noe informasjon om verden framover? Verden består. Punktum. (201114) I ILIUKAS HIMMEL Er vi under de samme himler som Iliuka mellom hver gang vi lever? Så er der korrekt. Kan du fortelle noe om det? Vi ser der ei kan begripes nu under denne tids opplevelse. For hvorledes der er knyttet, så er der alt våre himler er en tilstand og ei et sted. Således er der óg lik den ser tilværelsen omfavne i Det Hellige Nu. Der er hvorledes vi følger eder medmenneskebarn i kraft av ånd. Således; den luft den selv puster er lik kraft for våre himler. Den glede den selv søker er lik næring for våre himler. Alt er der dog like fullt knyttet for nuets opplevelser av livet den lever. For det er nu den er. Konu Ekatah. Den gangen jeg følte at jeg var på besøk hos Iliuka Det var den Er det korrekt? Astrale vibrasjoner var knyttet i bånd. Det er silvertrådens magi. Konu Ekatah. (151214) Sover dere i himlene? Korrekt. (020315) Hva er det artigste du gjør når du har fri? Det er at lytte til medmenneskebarns tanker. (020315) Hjemme hos oss hvor ingen røyker, så har det vært Der er lik fult lik der er visitasjoner. Og lik vi før har talt, så er der lik vi lusker ikring. Om der er besværligt så kan vi ryke ute. Konu Ekatah. (151214) Fjær i matskap og glasskap, er det et tegn på besøk? Så er der, korrekt. Og hvem er det? Der var en engel der søkede at visitere, dog der blev noget problemer under landingen. Kvinnen forstår, det er så mange medmenneskebarn der beklager for hvorledes vi befrakter oss selv. Nogle stunder er der lik ønsker om at vi skal gjøre lik toner på døren Visdomsord fra Iliuka nr Samlet av Liv Børsand. Ferdigstilt 8/ Side 1

2 når vi kommer, dog ei kan vi all tid komme i dør og i vinduer. Vi kommer hvor vi vil, vi. Dog ei er der all tid klart. Således bliver der besværligt når vi svever. (110315) I begge maleriene jeg laget var øynene lukket. Hvordan skal jeg tolke det? Dog, der finnes ei behov av at se gjennom sine øyner. For således er der lettere at fortolke til hva der er av sine intuisjoners vibrasjoner. Det er ei all tid i behov av at se. Alt bedre den hører, om den ei ser. Så er der óg for våre himler. Således er våre instruments (Leifs) øyner «shut down». (191114) Hvordan ser dere, eller opplever dere oss, for eksempel når man er i huset hos noen, så lever vi på hver vår.. Dog, vi leser hva der tales i aurafrekvenser, vi ser auraenergier, og vi ser det lys alle individer bærer. Således er der alt lettere når vi ei er festet til hva der tales materiske begrensninger. Vi flyter lik luften, og vi er lik luften. Vi er i eteren over alt, i én tid. Konu Ekatah. Vi mennesker, vi har egentlig den evnen der et sted, vi også. Så er der korrekt. Er det noen poeng i å få det frem? Vi ser; for nogen kan der være så. Dog, der er i tider der skaper en bro mellom ulike bevisstheter; den bevissthet der er under dagen, og den bevissthet der skapes under «out of body experiences». Således vil der skape en bevisst energi der kan sveve over alle himlene, og der kan være i dyrets ånd og i naturen, og i andre kloder. Konu Ekatah. (100315) Når var vi sammen sist? Det var nu. - Nu ser vi hva den tenker. Nu ser vi. Det var i det år der tales i din himmel nihundreder og syv (år 907). Således var der noget for hva der tales Yukon River. Og der er noget lik den óg senere og alt tidligere har bemøtt i ulike inkarnasjoner. Den har vandret ved våre flokker óg for Nepal, Mongolien og Tibet. Konu Ekatah. (110315) UNIVERSET Hva er egentlig Universet og hvordan lever vi i det? Hvordan er det bygd opp? Alt er der av Ånd, alt er der av energier den ei kan se med sine øyner, dog der finnes óg lik der tales frekvensenes vinder der binder alt tilsammen. For alt er der skapt i en plan. Lik der forefinnes óg mange andre universum, så vil den se der finnes ulike dimensjoner. Lik der i tiden vil der skapes visdommer for hvorledes menneskebarnet kan se alt hva der nu er i usynlighetenes sfærer. Således vil der skapes en alt klarere begripelse av hva der er tilhørende Universum; hva er der så sort materie og hva er der energi? Alt er der dog energi. Alt hva der oppbygger en menneskebarns gestalt i molekylære strukturer, alt hva der lever og ånder på naturen, alt hva der lever i Universum av mikroskopiske partikler ved liv, alt er der bygget av den samme prinsipp; den levendliggjorte kraft av Ånd. Konu Ekatah. (020315) Det skrives så mye om Orions belte. Men hva ligger bakenfor? Alt lik den ser, så er der visitasjoner til sin Jord. Der så var i mange tusener og atter tusener år. Gjennom sekler så vil den óg se at der tilkommer hva der tales extraterrestrials visitasjoner, i hvilket der så tilføredes hva der tales den høyere visdom av Kosmisk energi til sin Jord. Der er noget lik der kan tales lik galaksens voktere. Konu Ekatah. (060514) Visdomsord fra Iliuka nr Samlet av Liv Børsand. Ferdigstilt 8/ Side 2

3 Sentralsolen, hva er det? Det er din sol lik den ser. Dog hvilket den ei ser, der er hva der så er Den Store Sentrale Kilde der skaper åpenbarelser og Ånd over alt der lever i Universum. Det er sentrum av galaksen. Konu Ekatah. (020315) SJELEFRAGMENTER - SJELEN Hvor var jeg før jeg kom til Jorda? Vi ser den er av Pleiadis. Så det er der sjelen min kommer ifra? Så kan der tales. Lik der alt genereres av en stor enhet, så er der tilhørende Den Store Kollektive Bevissthet. Det er sjelefragmenter den lever under nu. Så vil den óg se alt hva den samler i kraft av sitt selv og levendliggjørelse, bringer der alle sjelefragmenter på sin plats, - så bliver den alt hel. Konu Ekatah. (121214) Kan du si noe om jeg er en hovedsjel eller et sjelsfragment? Vi ser den er både-og, lik der er vanligt. For således lever den under sin egen store resonans av sin store ånd i sin sjel. Dog der óg er til(bundede?) anknyttelser av sjelefragmenter, efter lik den er knyttet for andre sjeleflokker. Så må der være i denne inkarnasjon. Hovedsjelen er når den bliver komplett i sitt selv. Konu Ekatah. (020315) Sit sjela, det same som Gud, i Solar Plexus? Sjelen er over alt i hele legemet. Således lik den nu sitter, så sitter óg sjelen. Konu Ekatah. (071014) Hvis jeg har forstått riktig, så er Ånd et utpreget jordisk fenomen - likevel så har sjela mulighet til å inkarnere i andre univers og dimensjoner. Jeg ber om at du vil forklare dette. Lik der finnes av sjelens muligheter til at fragmentere og at defragmentere sitt selv, så er der for at høste alt flere erfarenheter gjennom at leve i parallelle eksistenser i andre dimensjoner og kloder. Således er det og lik den selv har defragmenterede elementer av sin egen sjels bevissthet der lever i andre dimensjoner og høster sine erfarenheter for at bringe tilbake til sitt eget selv. Så vil den såååå laaaangsomt forstå hva der er at være hel i sin tanke. Konu Ekatah. Så det vil si at sjela ikke er avhengig av ånd? Den er om den noget skal erfare av lys, for ånd er hva der så kan transformere lys. Ånd er en bevissthet knyttet for den høyeste skaper Wakan Tanka. Således er der Den Helige Ånd der skaper en bevissthet sjelen og legemet er i behov av. Konu Ekatah. (140415) Kan eit menneskebarn leve fleire parallelle liv? Så gjør det. (071014) Jeg har flashet *) noen ganger. Korrekt. Er Jorda klar for å se meg som jeg virkelig er nå? Korrekt. (140415) *) Endret utseende i korte glimt. Sjelen, - er det sånn at den tar med seg utseendet og erfaringene våre i dette livet over til neste liv? Visdomsord fra Iliuka nr Samlet av Liv Børsand. Ferdigstilt 8/ Side 3

4 Utseendet kan der være til pregninger for neste inkarnasjon, dog ei bliver den totalt lik kopi av nutidens inkarnasjon. Der er alt mere lik den skaper pregninger til gjenkjennelser, så er der korrekt. (191114) Hva er sjelen, hva slags substans er det? Der er energier, frekvenser, om den vil. Der er all tid lik der finnes en nu tales der en total energis substans av sjelens vibrasjoner. Dog der er alt mer lik in persona knyttet for din egen kraft, at din egen vei for den store guddommelige kilde er knyttet for din egen frekvens der ei kan måles imot nogen annens frekvens. Så er en sjel all tid in persona. Konu Ekatah. Den har ingen egenvekt? Ei er det. Nei, det er bare en energi? Ei er der «bare». (191114) Kan Iliuka si hva et «selv» er? Det er hvorledes den så skaper oppriktighet til selvets funksjoner, at den kjenner at den selv har behov, at den kjenner at den selv har en viljestyrelse, at den kjenner at den selv er i kommunikasjoner med en alt høyere bevissthet av sitt selv. Således er der at se den guddommelige energi innom sitt selv, og at vite at den er vel ledet av sin Store Skaperånd. Selvet er så en evig søken efter hva der tales befrielser av den materiske funksjon, og alt lettere for at skape gode balanser til hva sjelen ønsker. Når sjelen lever sin frydefullhet i livet, så er selvet komplett. Konu Ekatah. (100315) Fuglefolket, er jeg en del av det? Vi ser, alt hva den er knyttet for Sirius, er óg lik der er av aner knyttet for de samme frekvenser og vibrasjoner av Fuglefolkets klan, korrekt. (201114) Noen er stjernebarn, er jeg et av dem? Vi ser; alt hva der så lever, lik der er i sin fødsel etter året 1982, er av stjernebarnets opplevelser i frekvenser. Alle livsvesener på din Jord er stjernemennesker. Konu Ekatah. (120315) ENGLER - HJELPERE Har engler / erkeengler den samme kraft til å hjelpe oss mennesker som voktere eller hjelpere? Der er alt større krefter, i hvilket der óg er lik ulike oppgavers betingelser. Således er der lik der finnes ulike kvaliteter og ulike pakter der er skrevet under himlene for hva der kan utrettes av ulike energier. Konu Ekatah. For hvert enkelt individ? Korrekt. Korrekt. (191114) Kan en som har kommet tilbake fra åndeverden være hjelper til flere menneskebarn samtidig? Så er der korrekt. Igjennom hva der tales pakter og hva der er av karmiske forpliktelser, så kan der være en oppgave over en kortere tid at gjøre tjenester for alt flere individer. Det er korrekt. (050315) Etter operasjonen hadde jeg en veldig sterk opplevelse av vesener som healet og hjalp meg. Så er der korrekt. Der er følgere der er knyttet for dine voktere, lik der er for dine guider at se alt i din sti for denne inkarnasjon den følges av sådant, lik der óg er for sin guide at påkalle assistenser, i hvilket der er av ulike livsvesener. Det er små gestalter der ei tilhører din Jord. Konu Ekatah. Visdomsord fra Iliuka nr Samlet av Liv Børsand. Ferdigstilt 8/ Side 4

5 Kommer de fra Pleiadene? Det er korrekt. Kan du si meg noe om hvilken planet i..? Det er av Akitares. Lik der transformeres til god assistens for sitt liv under tider, for der er at ivaretage de oppgaver den skal gjøre. Konu Ekatah. Kan du si noe om når jeg kom derifra? Vi ser, der er megen liv tilbake. Der er noget ikring attentusenerfirehundreder (18400) liv tilbake. Konu Ekatah. Minnes den ei? (110315) KONTAKT MED DØDE Medier som tar kontakt med de døde og formidler tilbake til oss, kan dette også gjøres med de som nettopp har gått ut av livet? Så er der korrekt. For der finnes ei nogen foran og bak, ei noget efter og før. Alt er der knyttet for nuets opplevelser. Således der skaper forvirrelser for nogle der ei oppfatter at de er i efterlivet. Konu Ekatah. (191114) OVERGANG DØD Når sjelen skal forlate huset sitt, er det fordi det er sjelen som vil, fordi en læringsprosess er fullendt? Der kan være så. Dog der er óg lik sjelen kjenner lik der bliver til ubehageligheter at leve i hva der tales i visnede kropper. Således er der óg for at se at der er noget cellefornyelser i legemet, den fysiske, materiske del, der kan skape konflikter for sjelen at utfolde sitt selv. Således kan sjelen velge at transformere sitt selv til et annet liv. Konu Ekatah. Hvis et menneske tilsynelatende er friskt og likevel går over, og egoet ikke vil, egoet ønsker å leve, og har mange planer i livet sitt og mange drømmer.. Dog, like fullt kan ei menneskebarnet se hva der er av planer i Den store guddommelige tanke. Således vil Menneskeheten forstå under tiders erfarenheter, at der er alt høyere verdier i et menneskebarn for Den store universelle plan. Således vil der óg se, at der ei er menneskebarnet der råder. Der er alt lik der påvirkes av Den store guddommelige intergalaktiske vibrasjon. Så er der målt i andre tidsenheter enn hva der tales timestunder på sin Jord. Mennesker som velger å ta sitt eget liv, da? Således er der at inkarneres på ny for at bemøte de samme utfordringer for at se nye muligheter til vokst. Så er der en erfaring der høstes. (131214) Hvor er hun? Den er. Der finnes ei noget «hvor» i våre himler. Alt er, og der finnes ei nogen død. Der er i efterlivets tilværelser, lik den høster av. Fornemmende kraft ved sin side er alt av kjærlighet. Således skal den frydes. Der finns ei nogen død. Konu Ekatah. Hvorledes har hun det, savner hun noe? Ei kan der så måles i våre himler. Der finns ei nogen savn og lengsler, for alt er der óg lik den ser; savn og lengsler, sorg og gleder er alt hva der så er fanget i elementer på sin Jord i sin tilværelse. Der finnes all tid gledens lys i våre himler. Gjennom lyset vi høster gleder, gjennom alt vi skuer til medmenneskebarn, så høster vi gleder. Konu Ekatah. (100315) Hva synes du om assistert dødshjelp? Vi ser; døden er ei nogen magi, livet er magi. Således er der hva den skaper til livets opplevelser der rommer for hva der måles av verdier i minnet og i sinnet. Nogen der Visdomsord fra Iliuka nr Samlet av Liv Børsand. Ferdigstilt 8/ Side 5

6 søker at bede for sådant i aktiv energi, er responsibel for sådant selv. Dog, der tilrådes ei av våre himler, for der skapes en forsenelse i hvorledes der opplever livets transformasjoner. Det er den naturlige transformasjon og overganger der er alt bedre. Konu Ekatah. Selv de som har ALS? Så er der korrekt. Så når vi går over til den andre siden, vil vi reinkarnere til Jorden? Korrekt. Kun det, ikke til andre planeter? Ei nu. Der forefinnes nogle der søker lik at være mestere, der skaper óg lik splittelser av sin sjels fraksjoner for så at fødes i andre galakser for at erfare andre elementer av livets betingelser. Det er lik der så kan søkes at se behovet for at gjøre skoler og utdannelser på ulike kloder, i ulike dimensjoner. Der behøves ei for alle. Der behøver for nogle. Dog, der óg er noget der besluttes efter at der er transformeret til efterlivet. Konu Ekatah. (110315) Disse menneskene som reiser til Sveits for å avslutte sitt eget liv, er det hensiktsmessig å gjøre sånt? Lik der óg forefinnes en lang tid i forveien hvorledes der er bearbeidet grensen mellom liv og død, så er der at respektere en sådan beslutning. Dog i tider den skaper en sådan opplevelse, så er der óg hva der tales en himmelsk falitt. Der er gjennom tiden den utholder sitt livs eksistens, så vil den óg lettere fornemme hva der tales miraklene ved tersklene ved efterlivet. (060315) Er det sånn at det er en del mennesker på Jorden som nå er i siste inkarnasjonen? Så er det. (060315) Du sier at min farmor hviler. Vil det si at ikke hun har kontakt eller minne fra jordelivet? Ei nu. Ei nu. For ei ser vi der er i behov. Den lever gjennom tiden den er. Således er der óg lik behov for individer i efterlivet at kjenne hvilens eksistens. Det er for at kjenne fredsommeligheten og distansen av erfarenheter under sin tid på sin Jord. Således er der alt mer for at forberede og at forpleie sin sjel til neste inkarnasjon. Der er ei efter efterlivets medmenneskebarns lengsler, der er efter hvorledes individene i våre himler selv ønsker at forfylle sitt liv. De er en del av Altet. De ser hvorledes alle er en del av Altet. Således er der ei knyttet spesifikt in persona, lik den var i levende tilværelse på sin Jord. Bundenheter eksisterer ei i våre himler. Vi er frie, vi. (110315) Mattew snakker om Nirvana og tetthetsgraden. Kan du si noe om det? Vi ser; alt er der klokt at forstå, for der bliver alt i visdommen der kommer til sin Jord forkynnet av alt opphøyede mestere. Der vil forstå at der finnes nogle broer Menneskeheten ennu ei har sett og forstått. Der er knyttet imellom ulike tidssoner og der er knyttet mellom hva der definerer den levende kraft og den efterlivets kraft. Således vi har talt der finnes ei nogen død. Oppløftet vil sjelen være og der bliver alt for legemet alt mindre og mindre i behov. Lik der skapes om i hva der tales store molekylære forendringer for hele sin galakse, beroende på de energier der tilstrømmer av andre galakser, så vil der óg påvirke sin Moder Jord. (060315) BEGRAVELSES-MÅTER Kremering, det var ikke bra for oss. Men hva med de kulturene som har kremering som begravelsesrituale? Visdomsord fra Iliuka nr Samlet av Liv Børsand. Ferdigstilt 8/ Side 6

7 Så er der vel. Dog søke nu, at hva der tales kulturer og hva der tales ritualer er noget lik der er født én tid. Der er lik der óg vil forendres av sådant. Dog, kremasjoner mens den lever, det er ei godt. Konu Ekatah. Nei, det kan fort bli varmt, det. Så det er egentlig bare vanlig begravelse vi her i landet bør bruke? Så er der korrekt. Dog der kan ei gjøres noget mer enn én gang. (191114) Du har tidligere sagt noe om at vi skal begraves hele, og ikke kremeres, hvorfor? For vi ser det er óg for at sjelen berommer legemet ennu en stund efter etterlivets begynnelse, således vil der alltid være. Hva der så tilbakeføres av energienes sammensetninger, er tilbake til Moder Jords muld, i hvilket der óg er født. Konu Ekatah. (120315) MERKER ETTER TIDLIGERE INKARNASJONER De har noen usynlige arr, det er egentlig ikke arr, men det kommer fram når de dusjer. Det er noget den er befraktet av inkarnasjoner den levede sist, det. Er det noe hugg? Det er hogg. Selv i hodet? Korrekt. Det er spennende. Ei var det. Der blev dens skjebne. Det hakket som han har i sin panne? Det er av Goliat. Og ei er der gøy! Konu Ekatah. Når skjedde det? Der er hva der skrives, i år 32 før Kristo gestalt. (110315) LIVSOPPGAVER Hvorfor er det sånn at livsoppgavene, meningen med dette livet, som regel er så skjult for oss? For således er der gjennom prøvelser og erfarenheter at der skapes sådanne lengslers overbevisninger. Om den på forhånd skulle vite sådant, så finnes der óg noget den skulle vite i hvilket der ei var oppnåeligt. Således ville der alt mere skape begrensninger og prestasjonens behov i livet enn hva der er nødvendigt. Det er hva der tilfeldigt åpenbares gjennom spontaniteter der skaper en sådan glød. Det er en karmisk forløsning. Konu Ekatah. (020315) Malen på hva jeg skal utføre i dette jordiske liv, satte jeg den opp sammen med veilederen min før jeg valgte å inkarnere? Det er korrekt. Hvorfor er det så viktig å følge planen i dette livet, og hvilke føringer gir det for fremtidige liv? For alt hva den skaper, så er der óg lik den har søkt alt meget mere engasjementer i andre eksistenser. Nu er der óg lik den ser der finnes flere muligheter enn hva der nogen tid eksisterede på sine stier. Således er der i tiden den jakter at den søker at se at nu er byttet fritt. Således vil den óg skape et høyere engasjement der er i en intergalaktisk nivå, hvilket den så betyder; hva den nu gjør, speiler der refleksjoner i høyere nivåer. Der påvirker alt flere enn hva den tror. Konu Ekatah. Hva skjer om jeg bryter bevisst planen, - bruker min frie vilje og gjør andre ting? Vi ser der kan blive noget den tror at der bliver gøy. Dog efter stunder så bliver den ledet tilbake. For om den søker så, så vil den all tid søke tilbake til kildene når kildene er åpenbaret. Konu Ekatah. (030315) Visdomsord fra Iliuka nr Samlet av Liv Børsand. Ferdigstilt 8/ Side 7

8 Er jeg på rett vei etter min sjels ønske i denne inkarnasjonen? Så er der vel, så er der vel. Jeg føler jeg har klart å bryte en del mønstre, er det riktig? Vi ser der er klokt, om den selv i frihet skal oppløftes, korrekt. Det er tid for det for mange individer nu. Der blåser gode spirituelle vinder over sin Jord og sitt rike. Således er der viktigt for alle livsvesener der bærer sin bevissthet i forstand at preparere og at oppløfte sine vinger på de vinder der skal komme. Konu Ekatah. (030315) Den gangen jeg ble vist stenen med inskripsjonen, hadde det vært en realitet i dag, hvis jeg ikke hadde ombestemt meg og fulgt planen? Ei var der så. Således skal den se at alle bestemmelser er efter hva sjelen kaller. Dog alle ombestemmelser kan være meget vakre og vel så velsignet. For det kan óg være efter hva den dualistiske sjel ønsker. Den andre side, dog like fullt en del av den holistiske plan. Forvirret nu? Nei. Der er avklarende. Konu Ekatah. (030315) Stephen Hawking *) fikk diagnosen ALS i ung alder og en overlevelsesprognose på 2 år. Men han har jo levd veldig mye med gammafrekvenser i hjernen ettersom han jobber med høyere tenkning og problemløsing. Hvordan har gammafrekvensene påvirket kroppen hans? Ei ser vi der påvirket, for der finnes óg noget programmeringer der er lik kosmiske stråler der påvirker legemets funksjoner og DNA-konstruksjoner. Hvorledes der er i genetiske sammenheng, så er der óg lik den kan se at den er opprinneligt en 'alien. Konu Ekatah. Så han har vært en gave til Jorda? Så er det, og ei er den således påvirket av gamma rays. (030315) *) RELIGIONER Har Balder i den norrøne religionen same posisjon som Jesus i vår kristne religion? Absolutt ei. (071014) Når det blir fred i verden, blir det én verdensreligion da? Så er der korrekt. Lik der så er én klode, ett folk, én verden, én del av en større galakse. Således er der lik Den universelle kjærlighet vil råde over alt, og således vil der være óg intergalaktiske voktere der overprøver medmenneskebarnets behov av makt. Men alt det kommer til å starte inne i menneskene? Så vil det blive tvunget, dog der er av ytre påvirkninger der skaper en sådant behov. Der må gjennoppvåknes i menneskebarnet. Konu Ekatah. (151214) Hvilket forhold har Iliuka til menneskets religioner? Vi ser; menneskets religioner er lik nittini punkt syv prosent (99,7 %) oppfunnet av mennesket. Hvorledes der er av den guddommelige kildes bevissthets påvirkning, er alt for hva der òg berammer andre galakser. For ei er der èn gud for hver galakse. Guddommeligheten er en spesifikk energi der holder liv i alt hva der er av molekylære strukturer foruten fisjoner og fusjoner. Der er systemets orden. Alt av universell energi der skapes, en bevissthet alt påvirket av alt hva der lever i alle universum og galakser. Det er den store totale energi av den guddommelige inspirasjon for at livet skal kunne bestå. Et bestående liv, er òg en inspirasjon for Det høyeste Altet. Hvilken er så energi til alt hva den kan skue av himmelens lys. Alt hva den ser, så er der òg alt imellom lyspunktene, det er den store faste materie. Alt hva den omdefinerer sine visdommer innom fysikkens lover, så vil den òg se at reverserende energier kan for øyet stundom Visdomsord fra Iliuka nr Samlet av Liv Børsand. Ferdigstilt 8/ Side 8

9 være usynlig, dog like fullt er der til stede i energi og kraft. Det er tilhørende den store guddommelighet. Religioner er noget der skapes og splitres og skapes på ny av medmenneskebarn. Konu Ekatah. (270215) Hvorfor skifter religiøse sannheter gjennom tid og rom nå..? For ennu er der ei funnet sannhetens sannhet. Således er der óg lik den skal se, at der er medmenneskebarn der har omskrevet sannheten. For hvorledes der så er noget tungt at vedvare en sannhets sanne eksistens gjennom alt hva der kan være i minner, for minnet lever ei så lenge ved medmenneskebarnet. Således, altså er der beroende for alt hva der er nedskrevet i skrifter. Dog, der finnes óg hva der tales hieroglyfiske opplevelser til at forstå sannheter der er, for der var andre guder, der var andre gudesendelser og andre livsindivider på sin Jord, giganter, om den vil. (110315) Hva det er med jomfrufødsler og 25. desember i så mange religioner? Vi ser der er således hva der tales Den Helige Ånds fødsel. I hva der så blev åpenbaret for medmenneskebarnet var den 25. desember, dog hva der så er manifesteret lik der er den Jesu Kristi gestalts fødelse, det var den 22. november. Konu Ekatah. Så det blir fortalt feil, gjenfortalt og gjenfortalt? Så er der korrekt. Hvorfor det? For der blev gjort omskrivelser under hva der tales den store inkvisisjonen. Og det er det en spesiell grunn til, ikke sant? Så er der korrekt. (020315) Hva vil vi nordmenn gjøre for at våre kristne verdier ikke blir ødelagt? Vi ser der vil nå et punkt for hvorledes der gjenoppreises i sine gamle tanker. Så vil der óg se at der skapes lik små revolusjoner. Det er for hvorledes der skapes en alt større eftertanke og medmenneskelig tanke der rummer alt og alle. Således vil der skapes forsonelser igjennom dialoger. Ei lik der just nu er, for meget skal der falle. Og der skal gjenoppbygges til nye fundamenter for den sanne kristenhet. Ei for hvorledes der er formanet i tusener år. Konu Ekatah. (050315) Israel og enkelte jøders tanker og behandling av palestinerne, - hva kommer det av at de ikke har lært ydmykhet av sin egen lidelseshistorie? Dog søke nu at se; alle historier fanger hva der tales ulike folkegrupper. Alle folkegrupper har sin lidelseshistorie, og hvem er i folkegrupper der har belært ydmykhet? Det er nogen global energi der vil tillæres når menneskebarnet opplever at der forefinnes andre intelligenser, så bliver der vel. Konu Ekatah. (100315) DIMENSJONENE Lysbyer, hva er det? Lik der forefinnes ansamlelser, lik der er i andre dimensjoner, så er der alt lik der eksistenser samfunnsstrukturer ikring under vannet og over himlene. Lik der er lik alt usynligt for menneskebarns øyner. Dog spesifikke steder i ditt rike har således skjulte stader. Konu Ekatah. Vil vi få se det noen gang? Der kommer til syne når timen kaller. (151214) Himmel på Jord, kan du fortelle noe om det? Visdomsord fra Iliuka nr Samlet av Liv Børsand. Ferdigstilt 8/ Side 9

10 Alt lik menneskebarnet søker at definere sitt liv gjennom tredje, fjerde og femte dimensjons terskler, så er der ei at søke utenfor sitt selv efter den femte dimensjons inntredelser. Alt er der lik Himmelen kommer til sin Jord. Således er der lik den vil så se de transformasjoner der er hvor før der var usynligt skapes til synligheter. Det er dog av den femte dimensjons omgripelse på sin Jord. Alt vil der vibrere i høyere dimensjoner. Ei bliver menneskebarnet oppløftet til himler. Der er Himmelen kommer til Jorden. Og da blir det mer ro og fred? Så må der blive. Korrekt. (151214) Fra hvilken dimensjon kommer inspirasjonen til Taj Mahal? Der er i hva der tales den syvende for hva der er knyttet óg for den Shiva. (201114) LYSFENOMEN ORBS I sommer så jeg et spesielt lysfenomen. Det var en lyssøyle med noe blått som kom ned og liksom eksploderte, hva var dette, hva slags energi? Der tilføres energier av hva der tales De høyeste himler, lik der er frekvenser bundet lik der er for orbs. Der kan manifesteres lik søyler, der kan manifesteres lik lysgløder, og der kan være lik ulike kolører, alt etter frekvenser den selv ser. Hvorledes den óg ser, så er der lik portalenes voktere der manifesteres lik søyler. Der finnes meridianer der kan óg skues som sådanne søyler. Dog, der óg er noget der påminner om din egen bevissthet for hvorledes den skaper dialoger med sine egne søyler. Konu Ekatah. (191114) SPACE CRAFTS Jeg så røde lys over meg, en svær oval sirkel som stille og rolig seila over meg med en lav, summende lyd. Hva var det for noe og hvorfor så jeg det? Vi ser der var en space craft, lik der således finns titusener og titusener over din Jord all tid. Så er der óg lik den ser; der er lik gardeners der ivaretaker hva der er av atmosfærer, og således der inviteres til at visitere din Moder Jord. Der farer forbi og vokter og rener og gardener. Konu Ekatah. (121214) Det røde lyset jeg så på himmelen 5. januar, var det en UFO? Det var, det er og det bliver. Var det du som var ute og kjørte? Ei var der så, vi er ei røde. Men det røde lyset betyr at de tok kontakt? Ei er der så. Hva der så oscillerer i ulike kolører er efter hvilken hastighet der er. Under tider den ser det blå og det hvite, så er der hastigheter der er over hva øyet kan fange. Konu Ekatah. (020315) Berserk med skipper Andøy, båten som reiste til Antarktis, hva skjedde med den? Vi ser der var noget baseringer i hva der tales at der er knyttet for nogen aliens. Således er der lik der skapedes konflikter i nyfikenheter Så blev der noget skapet en varsel. Der blev ei lyttet. Så blev der nedsenket. Det er space crafts der. Konu Ekatah. Det var varsla at det skulle bli storm, enda dro de ut, frivillig? Korrekt. (110315) Kan du fortelle oss hva som skjedde med Berserk? Visdomsord fra Iliuka nr Samlet av Liv Børsand. Ferdigstilt 8/ Side 10

11 Vi ser; der er således lik der skaper konflikter, og der var mellom ulike menneskebarn. Således blev der noget lik der var ulike metoder at framskynde langreisen, så blev der noget offer for naturens dominans. Konu Ekatah. Det var en bakenforliggende plan med det? Så var det. Hadde de kommet bort i et eller annet de ikke skulle se? Korrekt. Kan du si hva det var? Space crafts. Som lå skjult i isen? Ei var der skjult. Det var åpent, ja. Der var parkeret. Konu Ekatah. Aktivt nå, altså? Korrekt. Hvilken nasjon eller gruppe var det som sto bak kontakten med UFO en på Antarktis? Der er alt flere, - der er i sameksistenser av flere nasjoner. Der er óg lik der forefinnes lik clausuls under hva der tales i din himmel Forende Nasjoner (FN). Der finnes dialoger blant høyere autoriteter med extraterrestrials. Det vil åpenbares straks. Konu Ekatah. (030315) Hva var de oransje lysene som fløy over Ekeberg? Det var space crafts. Det er naturligt. Kan du si noe mer om det, hvor kommer de fra og så videre? Der kommer av den ytterste del knyttet for Akitares Pleiadis systemer. Der finnes titusener og titusener just nu. Således er der óg lik der er planer for at skape nogen forberedelser til at visitere Moder Jord, og at fremsyne sitt selv i titusener og titusener. Det bliver for alle at se. Konu Ekatah. (100315) STONEHENGE - PYRAMIDER Hvordan er sannheten i forhold til dokumentaren om Stonehenge? Vi ser der er en god spor. Dog ennu er der ei sett alt. For der gjøres til primitive opplevelser av medmenneskebarnet der levede under den tid, dog der var høyaktede gestalter, druidenes tankers fødsler der søkede derved for at kommunisere med extraterrestrials. Extraterrestrials var arkitekter for sådant, lik der var for Egypten og Bosniens og Mexicos pyramider. De fleste og de høyeste bevisstheter er i monumentene skjult under havet ved Bahamas. Hva der så er av gamle Atlantis. Det er nu tiden for at der vil omkalfatres alt gjennom synliggjørelser av nye skriftruller for Dødehavet. Det bliver den tredje evangeliums åpenbarelse. Den vil således se en større forvendelse når den ser og leser forbi Vatikanet, så vil den se grunntekstens normaliteter, - at Moder Jord og medmenneskebarnet er en liten del av i alt åttetusenerfirehundrederogtjueåtte (8428) ulike intelligenser av livet, i samhørighet i communion av intergalaktisk kropp. Det er mange livsvesener der ute. Stonehenge var en kommunikativ bro der skapedes forbindelser lik der òg var på meridianer der forefinnes imellom ulike kloder. Ei kan den se med sine øyne, dog der er like fullt lik alle kloder og elementer av organisk materie taler til hinnanen for at utveksle og at utvikle gjennom nye fysiske formler. For der er forherdelser og nye grunnstoffer der vil åpenbares. Således må der òg modifiseres hva der taler de grundfestede betingelser for at omnumret(??) Der finnes atomære energier der ennu ei er sammensmeltet til en materies forstand. Dog i tider Menneskeheten nu innom en halv år åpenbares til visitasjoner for hva der er av andre bolider, så vil den se grunnstoff der er på sin Jord der kommer tilbake gjennom meteoritter. Det er livsbetingelser for hele Universum, for der skal finnes vann i den ytre kosmiske bevissthet. Det er livet. Det er hva der så er Visdomsord fra Iliuka nr Samlet av Liv Børsand. Ferdigstilt 8/ Side 11

12 formidlet gjennom de meridianer av kommunikasjoner for Stonehenge, og Nazca Plates. Konu Ekatah. (270215) I et TV-program viste de undersøkelser de har gjort rundt Stonehenge-området. Og det ble funnet et menneske-skjelett inni stensirkelen. Er det noe du kan si om det? Der er extraterrestrials. - Ei er der korrekt hvorledes der tror at Stonehenge blev anvendt. Det er receivers og transmitters og for extraterrestrials. Lik der er for pyramider, - under og over vann. Der finnes óg Stonehenge under vann. Der finnes en sunken kontinent nord for de skottiske øer, nord for Orknøer, syd om Islandr. (020315) Transmitters og receivers sa du i forbindelse med Stonehenge. Fungerer det i nåtiden også? Ei kan der tales så, for der er lik vesentlige deler der fattes. Under tider, så var der óg andre beskaffenheter der er lik 3 yards ifra Stonehenges ytre. (1 yard tilsvarer 0, 914 m, så 3 yards er ca. 2,7 m) Således er der nogen annen parabolisk vibrasjon der skapes under denne tid. Der kan ei kommuniseres med galaksenes senter. Der må rebuildes om der skal gjøres så. Men er det noen av disse som er under vannet som kommuniserer? Ei er det, ei er det. Vi taler alt bedre for hva der så vil gjenfinnes av skjulte energier og skatter. Det tales for pyrami av Bosnien. Konu Ekatah. (030315) STEINEN I GEORGIA Hva har du å si til oss angående den steinen i Georgia der det står skrevet på flere språk at man vil utrydde mange billioner mennesker? I hvilket der så er, så er der noget der er en formel og en lov der er skrevet, tilhørende Universum. Det er hvorledes der óg er omtalt under Dommens bok. Det er en galaktisk språk skrevet av de der beplantede medmenneskebarnet på sin Jord for langtider tilbake. For den sten er en del av et tempel. Hvorledes der blev skapet, det var for at gjøre bud og lover for medmenneskebarnet. Det opphørede sin eksistens under Den store vannflod. (Syndefloden?) Konu Ekatah. Så det gjelder ikke lenger? Det er ei angjeldende. (020315) GAMLE SKRIFTER Hva kan du si om The Emerald Tablets of Thoth? *) Vi ser; noget er der lik en god spor. Det er alt mere eldre enn hva den tror. Konu Ekatah. (020315) *) GAMMEL KUNNSKAP - DE 5 TIBETANSKE RITENE - MANTRAS Har Parsefal levd, eller er det en myte? Ei er der myter. Det er bygget for hva der tales mytiske opplevelser av virkeligheter. Konu Ekatah. Så han vandret rundt på denne Jord? Korrekt. Under det navnet? Ei er der så. (141214) De to punktene; det hvite lyset og den mørke kulen som kom etter. Handler dette om den gamle innvielsen, den egyptiske? Visdomsord fra Iliuka nr Samlet av Liv Børsand. Ferdigstilt 8/ Side 12

13 Det er korrekt. Og alt hva der så er opplyst har óg sin skygge. Alt hva der så skaper skygger, er av lyset. For ei kan den se skygger, om der ei er et lys. Konu Ekatah. Og da blir dette den fjerde dagen, den fjerde dimensjonen? Så er der korrekt. Er det i den fjerde dagen, den fjerde dimensjonen, at det onde kom inn i skapelsen? Der var av den første. For hvorledes den skaper, så er der av all tid transformasjoner, sammensmeltninger av dimensjoner. Således er der av den første dags begynnelse, lik der er likt at skape skygger av lyset. Det er balansepunktets nøkkel. Så det var der friheten lå allerede i de...? Så er der korrekt. (141214)..den vakre læresetningen av Pytagoras For alt er der lik der óg tales, en kombinasjon av en universell lov. Alt hva der oppbygger, alt hva der skaper fraktaler, alt hva der skaper en hel opplevelse av et molekylært struktur, er alt betinget i geometriske energier der er av helig natur. Korrekt. (201114) De fem tibetanske ritene skal gjøres 21 ganger, - hvorfor akkurat det tallet? Ei ser vi behovet, dog der er noget lik der skaper lik syklusers monotone opplevelser der bliver lik mantras. Således er der lik der tales en generell opplevelse. Dog om der bliver til syv, om der bliver til fjorten, så er der godt nok for ditt liv. Ei er der behovet at noget søke for tjueén ganger. Konu Ekatah. Vet du hvem som har skrevet disse tibetanske ritene? Det er av gamle visdommer. Ei er der nogen «hvem». Der er lik der tales allmenn visdom, om den kunne søke tilbake til Pleiadis. Konu Ekatah. (191114) Når man bruker Mantra, hvilken betydning har det? Lik der skaper i monotone vibrasjoner, det er av lyder, det er av frekvenser. Således skaper der óg trigger points for hva der resonnerer i din egen frekvens. Så er der lik der óg skaper en høyere bevissthet. Alt hva der bliver til monotone opplevelser, bliver alt lettere at fange i hva der er i dypere bevissthets tilstander. Konu Ekatah. Er det sanskrit? Det er. Det er. (110315) SPRÅK Det arameiske språket av Ur, tror jeg du sa, er det dette som brukes når jeg ikke utrykker meg verbalt, slik som med hvalene? Det er korrekt. For hvorledes der óg er lik der skapes, utrykker av alt hva den søker i frekvenser at tilføre, så er der óg ei all tid hva den mottager. Dog der óg er hva den selv utstråler. Det er korrekt. Har det óg sin opprinnelse fra Pleiadene? Vi ser den har sin opprinnelse av den kosmiske språk. Der er lik den ei nu kan anvende hva den så utrykkede under Pleiadiske sfærer, for så er der lik der ei var av verbale vibrasjoner, det var av telepatiske og mentale kommunikasjoner. Konu Ekatah. (120315) FREKVENSER PÅ JORDA OG ELLERS - ENERGIER Jeg prøver å lage et program med mellom 4.8 og i utkant av 14 Hertz, har jeg lyktes i? Den har, for således den kopierer Moder Jords grunnfrekvenser og oscillasjoner der just nu er av Moder Jords magmastrømmer og pulsasjoner der er. Således er der lik den óg ser at alt hva den naturligt kopierer Moder Jords frekvenser, er til god gavn. For der Visdomsord fra Iliuka nr Samlet av Liv Børsand. Ferdigstilt 8/ Side 13

14 forstyrres de naturlige frekvenser gjennom hva der er av påvirkeligheter av jordiske maskiner. Konu Ekatah. (121214) Jordas grunnfrekvens endrer seg. I desember sa du at den var mellom 4,8 og 14 Hertz. Er det også variabelt sånn utover våren og? Alt er der nu i variabler gjennom pulsasjoner for at forberede nye omskiftelser av magneto-akser. Således vil der ei kunne beskrives hva der er nu, for hva der var nu, er ei sådant nu. Nu er der noget annet. Og nu. Konu Ekatah. Men innenfor et visst område da, vil jeg tru? Så kan der tales. Og det er? Der er lik pluss og der er minus 12,8 Hertz. (030315) Det de har kalt Mirakel-frekvensen på 528 Hertz, som de satte på 1100-tallet, det sies jo at den er gagnlig og til reparasjon av DNA. Vil det være sånn fremdeles, selv om Jordas frekvenser har endret seg? Ei vil det. Hvilken Hertz tilsvarer den nå? Der kan ei beskrives så nu, for nu er der lik galaktiske pulsasjoner der områdes for hele Moder Jord, og der påvirker óg hva der tales de induserende energier der er i Moder Jords magmastrømmer. Det pulserer sin egen frekvens. Således er der lik variabler, og der óg er ulike vibrasjoners mottageligheter i ulike individer. Således der skapes konflikter for hva der tales dolphins og hvaler der søker til at stige inn til landet. Konu Ekatah. (030315) Ettersom vi nå har bestemt at 4-strøken A er 440 Hertz og de på 1100-tallet hadde 417, spiller det noen rolle i forhold til hvordan vi tenker helbredelse, påvirkning på organer - i forhold til hvilke toner vi bruker? Om den søker til firehundreder og firti (440) Hertz, så er der hva der tales en frekvens der rådes (i milliard?) for hele Kosmos. Det er en kosmiske resonans der ei kan forflyttes. Om den tenker i optimal gehør, så har óg en kosmisk energi sin egen tone. Det er en tone der er skapende og der er en resonans der er i optimal harmoni. Konu Ekatah. Så da vil det si at det kan være godt å bruke A-tonen til helende arbeid? Så er det. Er det sånn at kreft-celler ikke er så veldig glad i den og at de gjerne imploderer? Så er det. Og cancer-celler bliver forvirret om der skapes til pulsasjoner mellom A- minor og major. (A-moll og A-dur) Konu Ekatah. (030315) Den pipinga jeg har i ørene, hva kan jeg gjøre for å bli kvitt det, eller bli frisk? Intet ser vi den kan gjøre så ved at amputere sine ører. Alt er der naturligt, hvorledes den absorberer hva der er frekvenser til Moder Jord av Fader Himmel. Det er intergalaktiske vibrasjoner. Der er lik ei nogen Tinnitus, det er noget der knyttes for spesifikke frekvenser den så opplever sine sansers forhøyelser til at mottage. Det er vel. Dog, der vil stabiliseres om kort tid. Konu Ekatah. (201114) Hva skjer, rent energimessig, og hvordan påvirker det oss nå for tida? Alt er der forenderligt i frekvenser i sin galakse. Der påvirkes av klimater, og der påvirkes alt hva der er av medmenneskebarnet i legeme og i hud og i energier. Om den så ser alt hva der forefinnes av skapelser av nye kratere på sin Jord, er óg hva der påvirker av hudens porer. Således er der alt hva der levendliggjøres i Moder Jords forendringer påvirker alt hva der lever i sin Universum og sin Galakse og sitt eget selv. Visdomsord fra Iliuka nr Samlet av Liv Børsand. Ferdigstilt 8/ Side 14

15 Vær en del av Moder Jords funksjoner og skape resonanser der er av fredsomhet og kjærlighet til alt hva der er. Søke ei at sortere efter fiender og frender. Konu Ekatah. (020315) Du har sagt noe om at meridianer etter hvert vil omslutte legemet? Korrekt. Hvordan er det i forhold til auraen vår, er det noen forbindelse der? Vi ser der er. For aurafelter óg induserer energier der kommuniserer med sine meridianer. Hva den så søker, er at se at meridianenes forøkelser, det er knyttet for tilførelser av energier fra den ytterste galaktiske råd. Det er forendringer i hele den kosmiske tilstand der skaper en sådan energi. Lik induksjoner av energier, det er naturligt. Alt hva der tilføres høyere frekvenser til sitt legeme, til sin jord, påvirker óg alle individer til noget at skape en høyere pulsasjon. Det er vel. Konu Ekatah. (110315) Du sa at det var en Erkeengel her inne. Korrekt. Kan der gjenskapes i sine kulører? Hva tenkte du på nå? At søke at se hva den selv skaper lik visuelle opplevelser, bliver óg til visuelle oppdagelser. Således kan den søke at rekopiere hva der er av den Archangels utsende, det kan den male. (151214) Sist sa du noe om safir, at det er den nye energien. Så er der tilhørende de nye frekvenser på sin Jord. Det er safirens glød, korrekt. Safir er óg i ordets tanke en kraft der omslutter, - der er for sitt eget liv og der er for hva der tales Moder Jord. Alt der vibrerer innom safirens frekvenser er óg alt at se der er forlettelser i hva der var før nedtynget. Så de hjelper meg opp igjen? Det gjør det. (151214) MAGNETER Hva gjør magneter fysisk med kroppen? Vi ser der stimulerer til at noget påvirke de meridianer der skal lede energier av det ene akupunkt til det andre. Således kan der óg under tider forøke blodets strømninger. Det kan være til velværelser om der er samlet til slagg. Så vil der óg være i behov av tiden at se hvorledes der er forendringer på Moder Jords magneto-felter. Det bringes alt bedre stimuli om den anvender magneter til spesifikke akupunkter på legemet. Det vil være god gavn. Konu Ekatah. (050315) PÅVIRKNING FRA FULLMÅNEN Hvorfor er der slik at noen mennesker reagerer mer enn andre på fullmånen? For der er således beroende av de molekylære strukturer i vædsker, leddvædsker og alt hva der er av legemets sekreter. Det er påvirket óg av saltinnholdet i ulike individer. Der er variasjoner óg for hva der fortolkes i nervenes funksjoner. Hva der så er av energier og impulser i nervebaner, kan der være forstyrket og alt større sensitiviteter for enkelte individer. Således er der lik av ulike natur. Det er naturligt. Konu Ekatah. Da har det ingenting med ubalansen i menneskene å gjøre? Ei kan der tales lik ubalanser. Det er alt mere hvorledes den ser ulike sensitiviteter er óg påvirket av erfarenheter igjennom ulike inkarnasjoner og hva der er av oppgaver der skal fullendes i denne inkarnasjon. Det er noget den óg påvirkes av øyeblikket den fødes. Konu Ekatah. (141214) Det er fullmåne i dag. Korrekt. Visdomsord fra Iliuka nr Samlet av Liv Børsand. Ferdigstilt 8/ Side 15

16 Det gjør noe med oss mennesker. Hvordan virker det egentlig på meg? Vi ser der er flo nu. Dog bekymres ei for det. Der er lik der revitaliserer vædsker der finnes i legemet. Således er der óg lik Moder Jord og La Luna søker at tilføre energier der er godt for Menneskeheten. Av intensiteter kan der oppleves, og besværligt kan der være for nogen. Dog alt hva der knyttes for emosjonelle prosesser påvirker av vædskenes balanser. Ja, for man holder mer på væske? Korrekt. Og sover dårligere? Korrekt. (050315) VANN Er det en spesiell dag i dag i forhold til vannet og vannets molekyler? Så er der skapet av menneskebarnet lik en hilsen til vannets molekylære strukturer. Således óg om den tilhilser vannets elementer, så er der óg lik den tilhilser sitt eget selv og de sekreter der forefinnes i legemet; om der er gleden eller om der er sorgens tårer, så er vann vann. Konu Ekatah. Er det noen andre nyheter i forhold til vannet du vil meddele oss? Der finnes vann i andre elementer og deler av sin ytterste kosmiske forstand. Der finnes vann óg lik der er for andre galakser. Vann er en substans der eksisterer i hele Universum. Dog nogle steder er der alt mere, og andre steder er der alt mindre. Dog like fullt; vannet taler til hinannen om der så er lysår imellom, om der er tider og tider lik der er milliarder av år imellom, så er der lik at vannets molekyler lever i alt større visdommer enn hva Menneskeheten nogen tid har hørt og sett. Vannet vil så eksponere sitt selv i en større del når menneskebarnet ser at vannet er hellig. Og det er når vannet bliver borte. Konu Ekatah. Blir det borte? For de fleste, korrekt. (220315) Det med å bruke Grander-pennen *) i kjøpevann fra plastkanner, er det ok å gjøre når jeg har helt vannet over i vannglass? Så er det, så er det. For alt hva den så tilfører en vitalisering, så er der godt for vannet og for ditt selv, korrekt. Ja, men ikke mens vannet befinner seg i plastboller? Det er korrekt. (120315) *) Iliuka sa for lenge siden at det er mangt menneskebarnet endå ikkje veit om vatnet sin betydning. Så er der korrekt. Er vatn hovudansvarleg for cellene sin hukommelse? Der tales et godt spor så. For alt hva der er knyttet for vannets minner er der óg for hva vannet omgives av. Om der omgives av kjærlighet og skapes til en god opplevelse til hva den tilfører vannet, så vil der være en alt bedre struktur. Det er óg for hva der kommer av kildene av Moder Jord. (140415) Er det meir om vatnet sin betydning Iliuka vil fortelje oss her i kveld? Nu er der tid for at hvile i vannets tanker. Tiden er óg for at kjenne vannets sekreter der forefinnes i alle legemer. Således alt hva den taler i velsignelser og fremviser av kjærlighetens lys til det vann den drikker av sin beger, er óg at byde sitt eget selv kjærlighet. Velsigne således alt hva den eter, for således den velsigner sitt eget selv. Således når der bydes vann av kjærlighetens kilder, så er der óg for at se Visdomsord fra Iliuka nr Samlet av Liv Børsand. Ferdigstilt 8/ Side 16

17 omstendigheten der tilhører alle. Lik der nu tales blant autoriteter om at besitte eierskaper til vannet, ei skal der være så. Vannet er av Den store guddommelige kilde. Det er gitt til sin Jord lik en fysiologisk eksistens, dog lik der er den reneste medisin og den reneste kraft der finnes. Det er av vannets programmerbare muligheter. Et vann der temmes vil ei være i vitale opplevelser. Et vann kan dog vitaliseres gjennom tilfriskninger og gjennom taler til den livgjørende kraft. At danse med vannet ville være klokt. At danse i vannet vil være godt for vannet og for medmennesket. Velsigne alltid vannet den drikker. (140415) DNA DNA-PROFILER ENDRINGER I en behandling så jeg 36 DNA-lysstråler og 26 over- og underfrekvenser og igjen 26 over- og underfrekvenser. Kan du utdype noe til det? Lik der er den nye tids oktaver og resonanser. For lik vi før har talt, så vil der åpenbares nye chakra-punkter for legemet og der vil åpenbares nye energier knyttet for DNA-profiler, - hvilket der óg betyder en helt annen frekvens for hva der er av føder og kvaliteter av livet. Være således tro mot egen frekvens, og forvalte sin egen resonans. Det gjør den gjennom levendliggjørelse av livet og ei at begrenses. Konu Ekatah. Dere viste meg en del rundt fosfolipider *) og fosfolipidsyrer i forhold til DNA, kan du forklare noe mer av fosfolipidenes virkning? Der stimulerer til hva der tales korrekte egenarter for hva der er av DNA-profiler. Om der er av molekylære strukturer, lik der tales lik re-energier, re-fødelser av energier, gjenfødelser om den vil, - så er der hva der tales påvirket av den genetiske timeverk, alderdommens ur. Konu Ekatah. *) https://snl.no/fosfolipider Er det noen sammenheng mellom min allergi og et fotonbelte og oppdatering av menneskets DNA? Ei er der spesifikt for sitt selv, der er for Menneskeheten. Alle. Korrekt. (020315) PORTALER 11-TALLET Jeg har sjele-tallet elleve. Korrekt. Hva innebærer det? Lik der er så knyttet for portalene og portalenes voktere der skal åpenbares. Således vil den se alt der er besifrede elleve er noget knyttet for hva den ser av nye opplevelser selv, nye innsikter der kommer i ett nu for at åpne til nye opplevelser lik dimensjonsskifter. Konu Ekatah. (151214) FØDSELSHOROSKOP Du snakket en gang om at fødselshoroskop ville forandre seg, - gjelder det de fødselshoroskopene som også er satt allerede, eller hvordan vil det utvikle seg? Alt hva der så er beskrevet før, er noget der vedvarer. Dog der er lik påvirkninger av denne tid opplevelsen er komplett, at der så vil være påvirkninger i andre grader retrograd, om den vil av de ulike planeter ikring. Moder Jord er fast, og Fader Sol er alt for hva der skaper nye opplevelser. Der er alt i energier den vil se; omkalfatrelser i Universum vil der ei bringe nogen forendring av hva den selv oscillerer, lik den er født under de spesifikke stjernekonstellasjoner, lik den er. Det vedvarer i denne inkarnasjon. (191114) INTUITIV INFORMASJON BUDSKAP - SANSNING Når eit menneske får tilgang til ny intuitiv informasjon. Kven er då avsendaren? Visdomsord fra Iliuka nr Samlet av Liv Børsand. Ferdigstilt 8/ Side 17

18 Der finnes ei noget hvem. Der er alltid der finnes Den kosmiske bevissthets kilde; lik der er alt åpent for alle, lik at høste av de kollektive bevisstheter. Så er det. Konu Ekatah. Er det spesielle organ eller delar av organ som fungerer som mottakar? Der er alt mere lik pinealen der skal oppvåkne til mottageligheter. Dog, alt der finnes óg sensible cellebevisstheter innom legemet der mottager sådant. Nogle kan der mottage sådant gjennom spesifikke mage- og tarmceller, dog der skaper alt mere besvær enn om der bliver gjennom kronens chakra. Der er óg viktigt så at forankre sitt kraft i Moder Jord så der ei bliver alt i kronen. Konu Ekatah. (071014) Sheldon Needle kanaliserer oppstegne mestere. De forteller om Lyskammeret. Hva er det, og hva går det ut på? Lik der således er noget lik den selv vil se, så er der lik der kan defineres lik ulike dimensjoner. Der finnes en kammer, det er dog begrenset i hva den selv kan oppleve. Alt hva der tilføres lyset, er óg noget der skaper skygger. Således er der lik ulike begreper, dog ei skal der begrenses i tid og i rum. Der kan mere forstås lik ulike nivåer, - tilstander om den vil. Konu Ekatah. (201114) Av og til dukker det opp merkelige setninger i hodet mitt, akkurat som om jeg er en radio - mottager? Det sier så mye rart, fotballresultater og sånn. Er det til noe? Så vil der blive. Der er således lik der transformeres og anpasses hva der så er at tunes til mottakelighet når den behøver de riktige ord at mottage. Således er der óg lik den selv vil formidle budskaper. Dog ei lik der er en radio. Konu Ekatah. (151214) Hvordan kan man bruke pinealen, det tredje øye, på best mulig måte? Gjennom alt hva den tilsidesetter hva den taler pinealens funksjoner i tro for hva den forventer. Så vil der lettere være at sanse. Sansene, de dypeste sansene, skal der gjenopplives for hva den ei anvender intellektets analytiske vurderinger. Således vil den skape en høyere opplevelse av sansenes muligheter bortenfor, bortenfor. Være således fri til at ei fortolke. Konu Ekatah. (151214) Det er så mange som snakker om at tiden vi lever i, tiden går så fort. Kan du si noe om det? Ei kan der måles så i våre himler, dog vi ser begrepet. Dog der er alt lik nuet bliver alt større. Konu Ekatah. Tiden er. (141214) TANKENS KRAFT Kan du si noe om tankens kraft? Alt er der fødende i tankens begynnelse. Alle tanker er dog tenkt. Hvorledes den óg ser, så er alle tanker knyttet for hva der tales den Kollektive Bevissthets ansamlelser. Således er der fritt for alle at søke at høste av de midler og de tanker der alt eksisterer. Tanker der manifesteres og forpleies levendliggjøres gjennom den kraft der gives. Om der er gode intensjoner og fylt av kjærlighet, så bærer tanken alt større kraft enn om der er noget i dvale. Viktigt så at se; all tid gode intensjoner vil der være en skaperevne der er i tankens prosesser. Så er der en god tanke. Konu Ekatah. Mer og mer med healing egentlig er tankens kraft. Så er det. Så er det. (201114) Blir det sånn hvis jeg ønsker det? Så kan det. All tanke begynner til at skape den projeksjon av et ønske. Et ønske der bydes næring kan óg vokse til virkeligheter. Men hvis jeg gjør det, får jeg ikke trøbbel da? Visdomsord fra Iliuka nr Samlet av Liv Børsand. Ferdigstilt 8/ Side 18

19 Om den ønsker, så kan den få. Alt begynner med en tankes fødsel. Men hvis jeg tenker at jeg ikke får trøbbel, så går det fint? Så vil der blive. All tanke føder sin egen kraft. Korrekt. (151214) Får vi igjen en gledes-relasjon i dette livet? Vi ser der kan blive så. Alt begynner med en tanke, - en tanke kan føde et ønske, - et ønske kan bydes næring - og et næringsønske gjennom tanker, bevisstheter, kan blive til virkeligheter. Punktum. Men hvis den ene vil og den andre ikke, åssen skal det forgå da? Således vil tanke opphøre sin eksistens og således vil næringen forsvinne og således vil ønsket blive til et motønske semikolon; det bestemmer den selv. Punktum. (151214) Er funksjonen til essensane eg har laga å løyse opp blokkeringar i kroppen sitt meridiansystem? Der er. Om den óg søker, så er der óg gjennom tankens kraft at skape programmeringer i frekvenser efter hva den ønsker at anvende til sådanne forløsninger, så er der óg hva den byder til vædsken om at gjøre. Konu Ekatah. Har essensane både psykologisk og fysiologisk effekt? Korrekt. Korrekt. (071014) Å VÆRE BERETTIGET Mange mennesker sliter med det å være berettiget. Dette med hensyn til både grenser for andre, og det å være verd til å motta. Kan du gi noen råd i denne sammenhengen? I tider den ser sine egne verdier i viktigheten av den guddommelige prinsipp, således vil der óg være lettere at kjenne hva den er berettiget. Alt den er berettiget er knyttet for hva der er for at se, - en liten sandkorn der bliver borte av stranden, gjør at stranden ei er komplett. Således er der óg viktigt at se, at en stjernestøv der bliver borte av himmelen, påvirker stjernebildets opplevelser. Således er der viktigt for alle stjernekorn, alle sandkorn, at våge at erkjenne sin egen posisjon, og sin egen kvalitet og nødvendige eksistens. Det er at bringe takksigelser til Den store guddommelige inspirasjon. Konu Ekatah. (191114) EGO Trenger vi ego i den nye tiden, og hvordan er et balansert ego? Der er igjennom gjenoppdagelser av det sanne ego der skaper sådan en annen opplevelse óg av sine omgivende medmenneskebarn. Hvorledes der skapes en empatisk balanse, er igjennom hvorledes den betrakter nødvendigheten av egoets tilværelser. Hva den så forfyller sitt eget selv med, er óg til at forgylle sine omgivelser. Således er der forpleielser av ego. Det er viktigt for alle livsvesener. (141214) MENNESKER / DYR Er dyr er mer primitive enn oss, eller er de bare annerledes? Har menneskene en høyere/viktigere posisjon i universet enn dyrene? Der vil ei måles så, for hva vil et menneskebarn gjøre om der ei fantes nogen dyr? Der blev trist. Om der så var et dyr og ei noget menneskebarn, hva skulle dyret så gjøre? Der blev trist. Alt er en mangfoldighet for at skape gode relasjoner, om der så er pelsvesener der bliver utkastet, om der er pelsvesener der ei kan komme inn, så er alt Himmelriket. Og så vil den óg se, at dyrets ånd er stundom alt klokere enn menneskebarnet. Dolphins lever en høyere frekvens i himler enn hva menneskebarnet gjør. Der finnes spesifike monkeys der lever i alt større gruppeforståelser enn hva Visdomsord fra Iliuka nr Samlet av Liv Børsand. Ferdigstilt 8/ Side 19

20 menneskebarnet gjør. Der finnes óg dypere tanker i menneskebarnet der ennu ei er brakt til den fysiologiske overflate, og den mentale strøm. Konu Ekatah. (110315) FREMTIDEN Er det noen sammenheng mellom Lakota-indianernes visjon og Iliukas dikt fra ? Så er det. Alt hva der skapes så, så er der til nye inkarnasjoners bemøtelser. Lik der er av ulike deler av sin Jord, så vil der være nasjoner der skal forenes for at oppløfte og at rene hva der så er tilbake på Jorden. Så er der for at skape nye generasjoners opplevelser av hvorledes fredsomheten óg kan leves, korrekt. Konu Ekatah. (201114) Hver gang jeg tenker på å bosette meg langs kysten, så kommer ordene fra profeten Edgar Cayce *) til meg. Er det sånn at kystområdene forsvinner sånn som han sier? Ei vil der forsvinne. Vi ser der bliver noget fuktigt, dog ei skal den bekymres derved. For så vil der óg falle vann av himlene. Der er lik der er av klimatenes stabiliseringer, og der vil bringes turbulente opplevelser derved. Dog det skal den ei bekymres for nu. For om den lever ved kysten og gjør sine hage, så vil den ledes der hvor der er godt at være. Konu Ekatah. (020315) *) Er det vi mennesker som utløser katastrofene som skjer på Jorda fordi de gjenspeiler vår oppførsel mot og på Moder Jord? Der kan være så. Dog det meste er refleksjoner av Moder Jord selv i en intergalaktisk oppvåknelses-prosess. Det må renes om der god muld skal blive. Konu Ekatah. Ligger disse katastrofene fast i en tidsakse som et uunngåelig karma som våre kollektive handlinger utløser? Ei er der korrekt. For meget kan der forhindres og meget kan der omprogrammeres. For megen katastrofer der skulle være, bliver ei nogen tid at skje. Den tid er forbi. For der finns parallelle verdener og Universums eksistenser. Således der finnes óg dualer innom sitt eget selvs bevissthet. Således kan der tilvelges at gjøre i andre himmelske retninger for at befrie Menneskeheten. Det er hva der så er talt i Helige Skrifter defineret lik nåder. Hvorledes den skaper en krafts eksistens i sitt selv, det er alt beregnet efter; hva er så intensjonen? Er intensjonen for at skape dialoger for Den kosmiske Ånd, eller er intensjonen for at noget overdekke og at befrie sitt selv? Tidens portal for den individuelle tanke er lukket. Tidens portal for den globale helhetlige tanke er åpnet. Konu Ekatah. (030315) Vil det bli fred mellom Kina og Tibet noen gang? Så vil det, så vil det. Korrekt. Grensene vil åpnes? Der vil, der vil. (191114) Den planen Universet har lagt for vårt samboerskap, ligger den fast? Ei kan der tales så. For lik der skrider fram til nye opplevelser for Menneskeheten, så faller der alt utenfor hva der tales at skape i par. Der bliver alt i storflokker der forenes til at gjøre alt større dimensjoner av gjerninger. Således er der alt flere og flere individer der forløses av sådanne tilknyttelser, dog for at se hva der er alt mere universelle oppgaver. Konu Ekatah. (030315) Stephen Hawking sier at vi må komme oss fra Jorden før det er for sent, hva sier du om det? Visdomsord fra Iliuka nr Samlet av Liv Børsand. Ferdigstilt 8/ Side 20

lusker under marken. Således er der lik den stundom vil høre, stundom vil den kjenne dufter, og stundom vil den se. Konu Ekatah.

lusker under marken. Således er der lik den stundom vil høre, stundom vil den kjenne dufter, og stundom vil den se. Konu Ekatah. VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 2 2014 Kanalisert av Leif Havik Hentet fra ulike råd og redigert av Liv (Bliwaki) Børsand. Ferdigstilt: 28. november 2014. Røros 14.02. 2014 (Anne Jorunn) - Asker 04.03. 2014

Detaljer

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 3 2010 Kanalisert av Leif Havik Hentet og redigert av Liv Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: 8. desember 2010.

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 3 2010 Kanalisert av Leif Havik Hentet og redigert av Liv Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: 8. desember 2010. VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 3 2010 Kanalisert av Leif Havik Hentet og redigert av Liv Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: 8. desember 2010. Averøya 12.04. 2010 (Jon Ingvald) - Säter 01., 02. og 03.09. 2010

Detaljer

Det heftet dir nå har i hånden inneholder redigerte referater Ra noen av rådene nied Iliuka i Norge og Sverige i 1994.

Det heftet dir nå har i hånden inneholder redigerte referater Ra noen av rådene nied Iliuka i Norge og Sverige i 1994. Samtaler med ILIUKA Mitakuya Oyasin. Il. januar 1995. Det heftet dir nå har i hånden inneholder redigerte referater Ra noen av rådene nied Iliuka i Norge og Sverige i 1994. Siktemålet med denne utgivelsen

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Høyeste Mester Ching Hai en kort biografi... 7 Mysteriet med verden hinsides... 10 Et foredrag holdt av Høyeste Mester Ching Hai den 26. juni 1992,

Detaljer

Bartholomew VIRKELIGHETEN. Bak illusjonene

Bartholomew VIRKELIGHETEN. Bak illusjonene Bartholomew VIRKELIGHETEN Bak illusjonene Arendal, Norge, 2004 Originalens tittel: I Come As A Brother : A Remembrance of Illusions by Bartholomew. Copyright 1986 by High Mesa Press. All rights reserved.

Detaljer

EVANGELIET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK OG ET. Religion 150

EVANGELIET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK Religion 150 EVANGELIET OG ET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK Religion 150 Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Kommentarer

Detaljer

Frank Andersen Arendal, Norge, 2003

Frank Andersen Arendal, Norge, 2003 Frank Andersen Arendal, Norge, 2003 Copyright Frank Andersen Utgiver: Ildsjelen Melkedammen 13 4844 Arendal Tlf. 37025579 www.ildsjelen.no Trykk: Allservice AS Omslagsdesign: Henning Jon Grini ISBN 82-996312-1-1

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 32.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 32. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 32. 1 Striden, er en oversatt utgave av det Amerikanske, evangeliske tidsskriftet, The Contender.

Detaljer

ET PERSONLIG STYKKE ARBEID Dette er en av flere kommentarer som Karlsvogna Teater legger ut omkring temaet preeksistens, livet og livet etter døden.

ET PERSONLIG STYKKE ARBEID Dette er en av flere kommentarer som Karlsvogna Teater legger ut omkring temaet preeksistens, livet og livet etter døden. Karl Sundby, Dato: 16.06.2015 Referanse Dokument MANNEN SOM TRODDE HAN VAR DØD av Karl Sundby. Et teaterstykke om bearbeidelse ET PERSONLIG STYKKE ARBEID Dette er en av flere kommentarer som Karlsvogna

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

Nær døden opplevelser

Nær døden opplevelser Kommentar: Denne artikkelen ble ferdig skrevet i oktober 1995. For det meste er det utdrag fra bøker som omhandler nær døden opplevelser. Historiene til de som har hatt disse opplevelsene har jeg latt

Detaljer

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1 Nr. 2-2009 24. årgang FOLK Tidsskrift for hverdagsteologi Guds domene FOLK nr. 2 09 1 LEDER Tyngdepunkt, perspektiv, og løsninger Vår kultur fokuserer på individets frihet og rettigheter. Alle valg og

Detaljer

Hva sier Bibelen egentlig?

Hva sier Bibelen egentlig? Hva sier Bibelen egentlig? En samling bibelsitater satt sammen og kommentert av Johan Lem Innhold Innledning... 3 1 Hva sier Bibelen om Gud?... 3 2 En hinsidig, ikke-materiell verden... 4 3 Hva sier Bibelen

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth. 2006 Siv Elisabeth

Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth. 2006 Siv Elisabeth 1 Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth 2006 Siv Elisabeth 2 Tilegnelse Om noe spesielt skjer med oss én gang, tenker vi kanskje ikke over at det vil ha betydning for oss videre

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw TABERNAKLET - GUDS BOLIG av J. Rouw Innhold Innhold...2 TABERNAKLET - GUDS BOLIG...3 ET OVERBLIKK OVER TABERNAKLET...5 PORTEN...7 BRENNOFFERALTERET...9 RENSELSESKARET...17 MODELLER...22 PLANKENE...23 SKYEN...27

Detaljer

OM KONFIRMASJONEN I KRISTENSAMFUNNET

OM KONFIRMASJONEN I KRISTENSAMFUNNET OM KONFIRMASJONEN I KRISTENSAMFUNNET Av Sven-Åke Lorentsson INNLEDNING I vår tid er det mange som ikke kan godta noen form for religiøse handlinger og seremonier ut fra tradisjon eller "blind" tro på kirker

Detaljer

PROSESSEN TIL ADOPSJONEN. VED PASTOR BRIAN KOCOUREK. EN SAMLING AV FEM TALER.

PROSESSEN TIL ADOPSJONEN. VED PASTOR BRIAN KOCOUREK. EN SAMLING AV FEM TALER. 1 PROSESSEN TIL ADOPSJONEN. VED PASTOR BRIAN KOCOUREK. Grace Fellowship Tabernacle EN SAMLING AV FEM TALER. 1. Mesterstykket #116. 2. Det Talte Ord # 55. 3. Det Talte Ord #112. 4. Det Talte Ord #113. 5.

Detaljer

ALTERNATIVmessen. Skandinavias største. Velkommen til. alternativfestival! BODY MIND SPIRIT

ALTERNATIVmessen. Skandinavias største. Velkommen til. alternativfestival! BODY MIND SPIRIT messeprogram ALTERNATIVmessen Den Store Alternativmessen i Trondheim Spektrum 12. 14. april 2013 Velkommen til Skandinavias største BODY MIND SPIRIT alternativfestival! Messeprogram INKASKOLEN Dette er

Detaljer

Det gamle testamente og vi

Det gamle testamente og vi Det gamle testamente og vi Testamente er et latinsk ord. På norsk heter det pakt. Vi deler Skriften i to hoveddeler: Det gamle testamente og Det nye testamente. Det vil si: Den gamle pakts bok og Den nye

Detaljer

Høyprofetisk tid. Den Profetiske Røst. Oppvekket fra de døde. Å gjøre ditt forhold til Gud dypere. 8.årgang

Høyprofetisk tid. Den Profetiske Røst. Oppvekket fra de døde. Å gjøre ditt forhold til Gud dypere. 8.årgang ERBRØLENDE LAM - PROFETISK KREATIVT SENT Den Profetiske Røst Et Brølende lam magasin om det profetiske, kreative og om vekkelse i vår tid nr.2/2006 Pris NOK 70,00 8.årgang FOR VEKKELSE OG REFORMASJON Oppvekket

Detaljer

CHIOS Energi Felt Healing Meditasjon

CHIOS Energi Felt Healing Meditasjon CHIOS Energi Felt Healing Meditasjon Meditasjon og avanserte teknikker INNHOLDSFORTEGNELSE Meditasjon INTRODUKSJON - 1 - MEDITASJONSPROSESSEN - 1 - CHIOS MEDITASJON. - 4 - DEN RUNDE RØD-ORANSJE BALLEN

Detaljer

ZHUAN FALUN. (Norsk utgave) Li Hongzhi

ZHUAN FALUN. (Norsk utgave) Li Hongzhi ZHUAN FALUN (Norsk utgave) Li Hongzhi 1 Fjerde norske utgave, september 2011 ISBN 978-82-996815-3-7 Copyright Li Hongzhi Oversatt og utgitt av Falun Gong Norge Norsk Forening for Falun Dafa www.falundafa.no

Detaljer

Det Kateketiske Senter OKB Marieke Van der Berg/Torvild Oftestad. Jeg er med dere. om trosbekjennelsen og sakramentene

Det Kateketiske Senter OKB Marieke Van der Berg/Torvild Oftestad. Jeg er med dere. om trosbekjennelsen og sakramentene Det Kateketiske Senter OKB Marieke Van der Berg/Torvild Oftestad Jeg er med dere om trosbekjennelsen og sakramentene Oslo 2002 1 Imprimatur: + Gerhard Schwenzer, Oslo 2002. ISBN-82-90296-27-4 Copyright

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Å leve sammen i kjærlighet

Å leve sammen i kjærlighet Å leve sammen i kjærlighet Del 3: Kjærlighet i praksis Av Per Hjalmar Svae Utgave: September 2001 Omsorg og livsvisdom fra hjertet Adresse: Nygårdsgaten 2B, 5015 Bergen. Tone Bell Rysst Tlf. 55 32 20 75

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

Steinar Hjerpseth. Veileder. Professor Gunnar Heiene. Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved

Steinar Hjerpseth. Veileder. Professor Gunnar Heiene. Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Hvilken betydning har fokus på en åndelig dimensjon for mennesker som går inn i en prosess med AAs tolvtrinnsprogram, sett i lys av metodistisk helliggjørelseslære? Steinar Hjerpseth Veileder Professor

Detaljer

Er virkeligheten slik? Johan Lems åndelige testamente, mai 2011

Er virkeligheten slik? Johan Lems åndelige testamente, mai 2011 Er virkeligheten slik? Johan Lems åndelige testamente, mai 2011 Helheten omfatter: Tidenes morgen En finstofflig, «paranormal» verden Livets- og livsformenes utvikling Menneskets forståelse av seg selv

Detaljer