lusker under marken. Således er der lik den stundom vil høre, stundom vil den kjenne dufter, og stundom vil den se. Konu Ekatah.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "lusker under marken. Således er der lik den stundom vil høre, stundom vil den kjenne dufter, og stundom vil den se. Konu Ekatah."

Transkript

1 VISDOMSORD FRA ILIUKA NR Kanalisert av Leif Havik Hentet fra ulike råd og redigert av Liv (Bliwaki) Børsand. Ferdigstilt: 28. november Røros (Anne Jorunn) - Asker (Berit Phi) - Asker (Berit Phi) Finntoppen Hønefoss (Berit Phi) Fagerhaug Oppdal (Terhi) Averøya (Unni og Jon Ingvald) Sarpsborg (Liv Bliwaki) Sarpsborg (Liv Bliwaki) - Hafslundsøy (Jenny) - Halden (Lise Gabriella) Finntoppen (Berit Phi) Finntoppen (Berit Phi) Sarpsborg (Lise Gabriella) Sarpsborg (Berit Phi) Ålesund (Liv Nibna) - Asker (Berit Phi) Asker (Berit Phi) Sarpsborg (Lise Gabriella) Sarpsborg (Bente Angakkoq) Sarpsborg (Liv Bliwaki) Halden (Lise Gabriella) Er det noe annet viktig jeg bør vite om? Kjærlighet er viktigt at ivaretake. Kjærlighet er viktigt óg at byde til sitt eget selv. Kjærlighet er óg alt hva den skal se i sine omgivelser - og i sine fiender. Kjærlighet er hva den puster. Kjærlighet er hva den kjenner. Kjærlighet er hva alt er. Konu Ekatah. (161014) OM ILIUKA Jeg vil takke for humor, gode råd og at det er godt bare å være sammen med deg, Iliuka. Således er der godt lik der transformerer energier for menneskebarn. Således skal der óg vites i menneskebarnets hjerte; at for alt hva den formidler av sitt selv, skaper der til godhets opplevelser for sine omgivelser. Klok er den menneskebarn der våger at tilkjennegi sine egne kvaliteter og visdommer. Ei skal den falle til marken for nogen annens visdom. Den skal lytte alt dypere for sin egen sjels tanker. Det vil være klokt. (161014) Kan du si noe om hva slags relasjon jeg har hatt med Iliuka tidligere? Vi ser; der er under Yucon River, hvorledes der skaper en tid tilbake til hva der tales år 851. Konu Ekatah. (151014) Jeg blir så berørt av måten du møter hvert enkelt menneske på når du snakker til hver enkelt, og jeg lurer på; hvor har jeg deg fra tidligere? Vi ser der er gamle bemøtelser gjennom ulike inkarnasjoner. Således, når den tenker hver og en, så er hver og en alt. Alt er ett. Hver og en er en del av alt der er ett. Konu Ekatah. (171014) Var det deg som vekket meg de gangene ved at det krasla i grusen? Det er korrekt. Hva ville du si meg? Der er ei taler til grus. Der er alt mere lik vi vandrer ikring lik vi før har talt. Nogle stunder vi lusker ikring i eteren, nogle stunder vi lusker på marken, og nogle stunder vi 1

2 lusker under marken. Således er der lik den stundom vil høre, stundom vil den kjenne dufter, og stundom vil den se. Konu Ekatah. (080314) Jeg fikk se deg hjemme en gang, er det sånn du er? Så kan der óg være, vi er mange. (050514) Kan du si noe om hvorfor jeg foran hvert råd har masse spørsmål å stille deg, men når rådsdagen nærmer seg, så har jeg glemt alt, og spørsmålene kommer bare til meg foran hvert råd? Dog søke nu at se; gjennom alle tider så taler vi til alle sjeler der bringes til denne ild langtimer innen der skaper sine visitasjoner ved denne ild. Således er der óg lik vi skaper dialoger til sine guider. Således er der meget av sine undringer der er konstrueret, og der ei er i behov. Sjelen undrer for andre saker enn hva intellektet gjør. Således vil der hviskes av intellektet, og for at skape større rum for sjelens tilgodeseelse av hva der er i sine dype undringer. Og minnes nu at vi taler óg til sjeleplaner gjennom stummende vibrasjoner. Ei er all tid ord behøveligt. Konu Ekatah. Er det derfor jeg noen ganger kan høre noen rope på meg? Det er korrekt. Er det noen som prøver å fortelle meg noe? Der bliver til kommunikasjoner efter tider. Transformasjoner innom ditt eget selv, så vil den se hva den selv formidler. Det er korrekt. (110614) I råd hender det at jeg hører mye mer og andre ting enn det som kommer på utskriften. Kan du si noe om hva det er som skjer? Vi taler til din sjel like meget lik vi taler av ord. Således vi óg taler til høyere bevisstheter. Der er så alt i flere kollegier der formidler sine visdommer efter behovet. Således er der den hører alt flere nivåer. (180814) Har du noe råd til hvordan jeg på best mulig måte kan håndtere fødselen? Ei skal den dvele så megen tanker. Iliuka er både jord- og himmelsk far. Konu Ekatah. (180814) Jeg har kjent røyklukt, følt et sterkt nærvær og hatt sterke drømmer. Har dette noe med Iliuka å gjøre? Det er korrekt. Er der til besvær? Nei, det er til stor glede. Konu Ekatah. Har jeg hatt en nær relasjon til Iliuka i et tidligere liv? Der er korrekt. Om den søker i alt hva der tales etthundreder og sekstifire (164) inkarnasjoner tilbake. Kan den ei minnes det? Der er ved Yukon River. ( II) Jeg har en sterk sans for farger og dufter, men sigarett, tobakk, er jeg ikke så glad i. Er det mulig å be Iliuka, hvis han tar kontakt, og når han tar kontakt, å bruke erteblomstens himmelske dufter? Så må der forendres store, gamle tradisjoner i våre himler. Det må diskuteres i rådet Nu har vi diskuteret. Vi kan gjøre unntakelser for kvinnen, det er korrekt. Nogle stunder kan den óg kjenne honungsduften komme, der er óg vel. Konu Ekatah. (151014) Hvordan er det oppi himlene hos deg? 2

3 Vi ser der er vel. Her er der fredsomheter, og her fins der ei nogen forventninger. Her fins der ei nogen syntetiske mønster, - lik der skapes lik lengsler, - lik der skapes håp. Alt er der at betraktes i ett nu, alt lik der er, om der er så eller så. Konu Ekatah. (010514) Jeg lurer på om jeg har tiltrukket meg døde sjeler? Ei er der så. Om der så var, så kom den ei ved denne ild. Konu Ekatah. (141014) LYSET I NORD NORDENS LYS SOLENS LYS Lyset i nord, - kan du si noe mer om det og hvordan det oppstår og hvor det kommer fra? Alt er der i tanker der skaper gjennom rettvis ånd hvorledes menneskebarn der lever i nord søker for hva der tales rettvisheten og fredsomheten. Så er der óg lik der påvirker alt hva der tales Menneskehetens lynne i hva der lever syd om Ekvator. Således er der av ulike energier der før blev dominant energi under tider der var av Napoleons tider, under tider der var alt større gemyttelige lik interference av europeiske vibrasjoner. Lik der nu er av Nordens riker der skaper en alt større dominans-energi gjennom fredsomhet, gjennom forhandlinger, gjennom dialoger, - det er Nordens Lys. Konu Ekatah. Jeg opplevde jo lyset i nord reelt fysisk. Så er der korrekt. Er det det samme? Ei er der så. Vi taler om den Jesu Kristi gestalt og de vibrasjoner der omfatter. Alt er der i en hellig vibrasjon. Alt lik den vil se lyset, lik refleksjoner, vil der være i behov av at se forbi lysets hinne for at se hva der befinnes i kjærlighetens energi. Det er et annet lys. Konu Ekatah. (010514) Hvorfor erobret ikke Romerne Norden når de ekspanderte på sitt...? For der har all tid vært et lys der var til vern for Nordens riker. Således er der óg i den tid der vil fødes, så vil der óg være den guddommelige inspirasjon der skaper en konflikt, dog der vil være all tid grenser imot Nord. Konu Ekatah. (161014) En gang nevnte du at lysets styrke fra solen kommer til å minske, og jeg har lest at det tar år for rest-energi fra solen å bli transformert til fotoner, eller lyspartiklene, som når oss fra solen. Er det er Solen selv eller området mellom Jorda og Solen som skal forandre seg? Der er både-og, og der er óg hvorledes Solen absorberes av sine stråler. Der óg er efter hvorledes Moder Jord absorberer Solens stråler der er påvirket av magma-strømmenes magnetiske fluktuasjoner. Således vil der óg være en forendrings tid i alt hva der er i atmosfærer. For om den så tenker langtider tilbake lik titusener og atter titusener år, så var der vann der var lik en kappe ikring din klode. Der er nu lik der óg vil transformeres til automatiske renelser. Lik der skapes en renelse spesifikt ionosfæriske lag det er at påvirkes filtrasjonen av hvilke av de Solens stråler der når sin Jord. Ei er der i all tid de ultrafiolette bestrålninger, dog der er andre spekter igjennom gammaforløsninger der kan oppleves alt mere intenst enn hva der er av Solens lys. Konu Ekatah. (161014) LYS MØRKE, MATERIE ANTIMATERIE Da jeg gikk inn på den gamle egyptiske innvielsen hadde jeg den opplevelsen at det kom et hvitt lys med påfølgende sort, like stort felt like etterpå. 3

4 Lik der er fylt for materie, lik der óg er for sekundære opplevelser av anti-materie. Således er der lik den vil se for at være i balanse yin og yang. Alt hva der skaper lys, vil der óg kaste skygger. Således vil den óg erfare lik der er perspektiver for sin egen inkarnasjon av denne dimensjon. Så er der lik den óg har visiteret og kjent erfarenheter av skygger og av lys. Der er all tid to. Det er alltid to. Om man tenker ut i rommet med sorte hull..? Korrekt. Blir det den samme loven når et menneske er opptatt av det hvite lyset, at det følger ofte skygger? Så er der, korrekt. Og intet er der av negativ opplevelse. Det er således så tvunget til at være for at skape balanser. (210814) Seres-agendaen (The Seres Agenda av R. Scott Lemriel) og lyspyramidene, er dei reelle? Der var. Men ikkje er? Korrekt. Og blir ikkje heller? Vi ser der kommer i andre tilstander i andre dimensjoner, dog ei på sin Jord. (061014) JORDAS HASTIGHET, SOL, MÅNE, AKSE-HELLING, POLSKIFTE Har jordhastigheten rundt sola på 30 kilometer i sekundet alltid vært det? Ei er der så. Der er påvirkeligt, og der er i små forendringer. Der er så noget påvirkeligt av hva der tales de geomagnetiske energier påvirket av sol-vinder, og påvirket av hva der er av gravitasjoner igjennom hvorledes der er for de andre planeter i konstellasjoner. Således er der noget lik der forendres. Dog ei meget. Konu Ekatah. (051314) Jordaksen, den tilter 22,5 o, har den alltid gjort det? Ei er der så. Der er noget lik den så begynte at gjøre så, om der skrives noget ikring år tilbake. Innen den tid så var der ei meget tilt. Dog vi ser der kommer alt større tilt. Så bliver der opp-og-ned, og så bliver menneskebarn at forundres. Dog vi ser, ei skal bror bekymres, for vi ser bror vil alltid ha sine vandrestaver på marken og hovudet opp. Konu Ekatah. (050314) På sola så har det nettopp vært en pol-endring. Korrekt. Du har sagt at etter sola, så kommer turen til vår Moder Jord. Det er korrekt. Kan du fortelle oss litt om det? Lik der påvirker av solens bestrålinger, av solens vinder, så er der lik av elektromagnetiske funksjoner der óg er gjennom lang tids forendring av magmastrømmer der er i sin Jord. Således er der alt begynt at skapes turbulenser, lik der ei er fluktasjoner, lik der før var. Ei spinner Moder Jords magmastrømmer i den samme retning, der spinner nu, lik den kan betrakte, i to ulike retninger, og der genereres til nye retninger. Således vil der blive turbulenser, og derefter så vil der rotere til andre sider. Således der påvirker av magneto nord, vil der skapes til magneto syd. Det er naturligt. Det er i hendelser der før har vært, år tilbake. Og vi kan forvente det innen tre år? Det er korrekt, det er korrekt. Dog den skal ei bekymres av at den selv bliver opp og ned. 4

5 Nei, det ordner tyngdekraften. Der er korrekt. (040314) Er sola høgare på himmelen i år enn ho har vore før? Der kan oppleves så. Dog der er alt mere Moder Jord der har forendret sine akser. Solen er hvor den alltid var. Konu Ekatah. (061014) Neste Jupiter-Saturn-konjunksjon, den er i ingress (første grad i teiknet) i Vannmannen 21. desember Eg lurer på om det er då Jupiter vert sol nr. 2? Ei er det. Der vil vandre lengre tid. Dog vi ser der er alt nu lik forberedelser. For lik der så er tilføret óg lik energidroner til Fader Sol, så er der lik der vil skape nye varigheter. For der er lik forpleielser i hva der tales Universum og galaksens tentakler nu, lik der vil bestå i alt lengre tider. Meget av sine profetiske tanker vil der falle ifra. Der er alt i andre intensjoner for hva der tales den intergalaktiske substans nu. Konu Ekatah. (061014) I oktober blir det både måneformørkelse og solformørkelse. Ei til samme tid. - Og vi ser der bliver for Ios, og der óg bliver for Akitares, og der bliver for megen små kloder formørket. Korrekt. Kan Iliuka si noe mer om hvordan dette vil påvirke? Lik der påvirker hva der er av Moder Jords magmastrømmer der óg skaper lik høyere frekvenser for hva der så er forutsaget til hva der er til polare omskiftelser. Så vil der óg være den magnetostruktur der påvirkes gjennom vindene og hvorledes den ser der er forendringer i klimater. Så er der lik transformasjoner, lik der óg er portaler der vil åpnes under de femte himler. Der vil óg skape høyere bevisstheter, for alt er der timeligt forutsett gjennom titusener og titusener og titusener og titusener år tilbake. Konu Ekatah. Kan dette her også påvirke bank- og finanssektoren? Det kan, dog se nu alt er der ei beredt for hva der så er alt mere under Fader Sols himler. Der skapes høyere vibrasjoner av solens vinder. Det er magneto-stormer der vil påvirke sådant av elektroniske vibrasjoner i tider. Dog ei nu, ei nu. Bekymres den for banker? Ja, veldig. Bekymres ei. (061014) Månen påverkar veldig. Kan du fortelje litt om fullmånen i dag om 2 dagar? Vi ser; der er alt hav der skaper høyere aktivum i alt hva der er av cellemolekylære bevisstheter knyttet for væsker der er i alt hva der lever og ånder. Alle trær, alle vekster, alle dyr og menneskebarn påvirkes av månens sykluser. Således er der om den ser til flo og ebbe, så er der for sådant i menneskebarnets natur. Der er lik ideelle tidpunkter for at noget transformere sine energier til nye beslutninger for hvor den vil vandre. Om den søker til renelser, så er der ideelt óg for hva der tales La Lunas topp. Så er der i bevisstheter for at skape forendringer når portalen åpnes og når den lukkes efter den har passeret den høyeste terskel av sin fullkommenhet. Så vil der være en god stund óg for at kjenne bevisstheter der tilføres menneskebarn, lik der skaper forstyrrelser under nattens søvnligheter, bringes der i balanse om den óg er i samspillelse med månens rytmer. Der er pulsasjoner av alle glober der finnes i denne galakse, der kan være i samspillelser med menneskebarnets natur. Ei skal den stride imot månens natur. Den skal følge ebbe og flo, og så skal den være i bevissthetens sykluser, så vil der bringes en god søvn og kreative forløsninger. (061014) 5

6 Denne fullmånen om 2 dagar, det er den 2. blodmånen i serien på 4 som fell på jødiske heilagdagar i år og neste år. Er det slutten på dei gamaltestamentlege religionane dei symboliserar? Der påvirker til at noget åpenbare den 3. evangeliske beslutning, korrekt. Det gler vi oss til! Korrekt! Sist sa Iliuka at dei 4 blodmånane er del av ein prosess i 8 delar. Er det dei 4 solformørkingane i år og neste år som utgjer resten av dei 8 delane i den prosessen? Korrekt. Og der er en vulkano-erupsjon av hver. - Se óg for hva der tales geometriske strukturer av kvadrater og trigoner. Og pentagrammets tid er over. Oktogrammets tid er født. Konu Ekatah. (061014) Vil hastigheten som den magnetiske polen beveger seg østover med øke i tiden som kommer? Det er korrekt. (151014) Kan du si noe om pol-skiftet? Det er noget lik der skrider frem, lik der så var óg for tjuesekstusener åttehundreder ( ) år tilbake. Så er der óg lik der skapes magneto-forstyrrelser, lik der er de magnetiske poler der forendrer sin kraft. Tider efter, så vil der óg påvirke hva der tales den fysiologiske materiske tilstand. Således der følger efter. For i langtider har vi talt; opp skal blive nede, og nede skal blive opp. Således vil der óg være lik der finnes intet livsvesen på din Jord som kan beregne og at forberede sitt selv for sådant. Det bliver like forunderligt for alle der lever på din klode. Dog så var der óg alt før. I alt tretten ganger har Moder Jord byttet sine polare punkter. Konu Ekatah. Kan du si noe om når? Ei ser vi der er klokt. (201014) KLIMA BESTRÅLINGER - DRIVSTOFF Vinteren som kommer nå, blir det veldig kaldt og mye snø? Så vil der blive, om den søker til Mount Everest. Men det vil jeg ikke. Oki. Så bliver der ei så meget. Der kommer sne, dog der vil forflyttes av den ene sted til den annen gjennom vindenes forflyttelser. Så bliver sneen glad for at blive liggende på marken. Så bliver sneen trist for at den bliver flyttet til havet. Og så kommer sneen tilbake på ny og på ny alt nitten ganger, dog i små doser, så der bliver ei noget besværligt. (141014) Vil det bli mye snø her hos oss (Asker) i vinter? Vi ser der vil, dog ei ser vi der bliver så. Hvorledes der skapes således alt mildere klimater, så vil der óg blive alt mere lik der skaper sne i mengder i korte tider, for så at opphøre sin eksistens igjen. Der bliver forendringer av temperaturer, så vil den se store variasjoner. Konu Ekatah. (151014) Været nå for tiden, - vi har jo ikke hatt sol på flere dager. Hva skyldes det? Vi ser, solen finns. - Der er klokt at den ser; alt er der i omskifteligheter lik der forberedes for hva der tales magneto-poler at ombyttes. Således der påvirker hva der tales jet streams og der påvirkes igjennom hva der er av magmastrømmer i Moder Jords muld. Således er der lik der nu ei skal se de gamle klimater, for klimatenes totale 6

7 forendring er kommet. Således vil den óg se; forberedelsen er komplett for hva der er for Moder Jord at omskiftes. Konu Ekatah. Er dette menneskeskapt? Ei er det, der er naturlige sykluser der er hver år. Dog ei kan den minnes tilbake så lenge. Det kan vi. Konu Ekatah. (050314) Vi har jo store klimaproblemer på Jorden her, og for meg ser det uløselig ut for Menneskeheten. Er det noe åndelig løsning på det? Vi ser den ei skal bekymres derved. Der er noget der gjentages efter hvorledes der har vært alt mange ganger forut. Ei er der at defineres lik klimatiske problemer, der er overgangsfaser der all tid har eksisteret, og der er nødvendigt på sin Jord. Så er der óg i hele galaksen. Ei kan den gjøre noget ved det. Der er Moder Jord der selv søker at skape balanseringer efter stunder, lik der all tid var. Om der er vulkano-energier, om der er jordbevninger, om der er hårde vinder, så er der like fullt Moder Jord der genererer kraft til at hele sitt selv, lik i samspillelser med den ytterste kosmiske bevissthet. Der vokser óg innom den spirituelle frekvens der ivaretaker kjærligheten til Moder Jord. Konu Ekatah. (220814) I Sibir oppsto det et stort hull i bakken. Hva er årsaken til det? Der er hvorledes der nedsmeltes, og for hva der tales magma-strømmer. Der påvirker hva der er av de lukkede kammer der er inneholdelser av metangasser. For hvorledes der er for permafrost der nedsmelter, således bliver der at undermineres og marken faller sammen på nogle steder. Det er naturligt. Er synkehull noe av det samme? Korrekt. (201014) Det mye snakk om å spise D-vitaminer for tiden, - er det så utrolig viktig nå? Det er. For gjennom de høyere frekvenser der tilføres sin Moder Jord, så er der óg lik der skaper en brist igjennom et nytt skjold der er ikring sin Jord. Således er der for at skape nye filtrasjoner av gamma-bestrålninger. Det er skapt av extraterrestrials. Der er således der noget forminskes av kraften av solens bestrålinger, således må der kompenseres gjennom vitaminet D. Konu Ekatah. (050314) Er det noe mer jeg trenger å vite i kveld som.. Ei er det. Nu er det fullt. Der kommer hva der behøves. Viktigt at integrere en kraft for holistisk tanke. Lik den óg ser alle anpasninger for tiden der vokser, så er der at se de forendringer der er i frekvenser til sin Jord, om der er av magmastrømmers påvirkninger, om der er av solvinders påvirkninger. Og så vil den óg se; alt er der påvirkeligt av en helhet der påvirker alle livsvesener, blomer og menneskebarn. Konu Ekatah. (171014) Du har snakket om at vi skal få Spania-temperatur her. Korrekt. Kan du si noe om når? Vi ser der kommer lik der vokser efter stunder. Der kan være lik av lokale energier der skapes, lik der er ikring åtte år. Og der finnes óg turbulenser der er påvirket av Moder Jords vendelser av de polarere vibrasjoner. Der er noget den vil se og iakttage selv. Alt mindre vinter. Konu Ekatah. (070514) Skal jeg bruke solfaktor i ansiktet? 7

8 Det vil være klokt, for der er alt forøkende bestrålninger av Fader Sol, i hvilket der påvirker alle livsvesener, og påvirker hva der tales genetiske mutasjoner av planter og dyr. Således vil der være klokt, for der er alt høyere intensiteter av solens bestrålninger. Konu Ekatah. (110614) Har vi hatt den siste skikkelige vinteren her nå? (Oppdal) Så er der korrekt. (030414) Når vil isen i Arktis smelte og forsvinne for godt? Vi ser der vil ennu vandre tiår og tiår og tiår og tiår. Bekymres ei ved det. Der kommer nye iser. (030414) Anbefaler du EL-bil? Der beror hva der skal anvendes til. Er ikke det framtiden, da? Ei er det. Der er hydrogener og brendselsceller. Konu Ekatah. (080314) Utbruddene på sola, hvordan påvirker de oss? Vi ser; der er så lik der er utbrytelser på sin Sol gjennom alle tider. Der er gjennom sykluser bestående av år, og der påvirker hva der tales frekventerede vibrasjoner i hva der er noget knyttet for pinealkjertel, og hva der så påvirker noget hva der tales DNA-profiler til mutasjoner av vekster, og påvirker mutasjoner til hva der er av spesifikke symptomer for menneskebarn. (080314) Vi har ein del besøk på Jorda for tida. Har du...? Der er for at skape balanseringer i atmosfæriske relasjoner i hvilke der tales chemtrails og hvorledes der bringes alt større renheter i hva der óg er hva der tales ozoner, i hvilket der betyder noget for at ivaretake hva der er klimatiske overganger. For lik medmenneskebarnet tror, så er der ei knyttet for hva medmenneskebarnet gjør. Der er alt mere lik transformasjoner i sykluser for Moder Jord og Fader Sol. Således vil der være i tiden der kommer. Transformasjoner vil der være, lik der var år tilbake. Så vil der ei være noget der kan unnvikes. Dog der kan gjøres til alt bedre overganger gjennom hva der er for extraterrestrials, lik Gardners for din Jord. Då er alt vel. Der er vel. Der er vel. (061014) Når jeg sover på sofaen hører jeg during i bakhodet.. Der er vibrasjoner av lave frekvenser der er i Moder Jords muld nu. Der er lik den óg normalt har høyere vibrasjoner av intensiteter i alt hva den gjør, lik den farer hit og dit. Således er der óg når den så skaper alt langsommere opplevelse av avslappenheter, så bringes den til at våkne sine sanser, og så vil den den óg høre hva der er i Moder Jords frekvenser. Der er magmastrømmer og vibrasjoner av Moder Jords grunnfester den hører. Lave frekvenser. (141014) Angående Gammabestrålinger, så føler jeg at det også er med på å supplere den totale forståelsen i forhold til De Nye Energiene? Det kan, dog den skal se at der er lik pulsasjoner i Kosmos er således lik der er knapt for menneskebarnet at absorbere nu. Der vil komme alt større styrker av de pulsasjoner der vil påvirke hva der tales elektromagnetiske prinsipper, og således bliver der alt større interferens i hva der tales celledelinger. 8

9 Kommer disse Gammabestrålingen fra Sentralsolen? Korrekt. Er det andre stråler enn gammastråler? Så er det. Der finnes lik Exo/XO rays (?). (050514) HENDELSER I VERDEN OG PÅ JORDA POLITISKE OG I NATUREN Det som skjer på Krim-halvøya, kan vi be om hjelp til at det ordner seg? Der vil forendres. Der vil forendres gjennom for hva der er i besittelser. Dog der er lik vi før har talt; alt hva så skapes til opphisselser, vil der óg søkes gjennom konfliktenes forløsninger. Der er gamle energier der kommer til at utrenes nu. Derigjennom vil der óg skapes nye momenter for hva der er av global diplomati. Det er vel. Så det er en del av..? Det er. Moder Jord er i renelser. Konu Ekatah. (050314) Konflikten i Syria vedvarer. Har du noe formening når det vil opphøre og bli fred der? Lik der således er besmittet av det ene riket efter det annen. Således har vi før talt; der vil komme et lys ifra øst, og således vil der skape konfliktens opplevelse lik noget vil der fortæres, og der vil skape en ny opplevelse av grensene imellom de riker. Betingelser for grensenes eksistenser vil forendres. Der vil forendres. (051314) Konflikten i Gaza med jødene og palestinerne, - vil det noen sinne bli fred der, og eventuelt når? Så vil det. Så vil det. Gjennom transformasjoner så vil der skapes fredsomhet. Dog ei er der av de palestiniske og ei er der av den israeliske natur. Det er hva der tales intervensjoner av andre der vil skape fred, for ei er der rådelser for din Jord. Det er Himmelen der vil nedstige til Jorden. Så skal der blive fred. Konu Ekatah. Kan du si akkurat når, - i min levetid? Der bliver i sin levetid. Bære du tålmod. Der bliver. (180814) Det skjer fryktelige ting i verden nå, særlig i Nord-Irak, og disse menneskene som oppfører seg så forferdelig. (IS) Er det noe som kommer til å bre seg utover verden? Blir det verre? Så kan der tales, dog hvile dine tanker. Lik der så før var, så er der lik der kopierer sitt selv. Der er gjentakelser av historiske faktum. Således vil der óg se hva der tales renelser, dog der er ei av menneskebarn at råde for sådant. Det er av alt større intergalaktiske energier. Hvile dine tanker, for der vil blive ryddet. Konu Ekatah. (210814) IS-krigerne har jeg problem med å forstå. Hvordan kan man få så sterk aggresjon i hjertet sitt? Der er alt for hva der skapes overbevisninger lik i fanatismens tanker, så bringes der til at gjøre hva som helst for menneskebarnets natur. Dog, der mangler noget forankringer i hva der tales sosiale fundamenter, og i hvilket der óg er for at skape likeverdighetens betraktninger. Der er lik underernæringer av kjærlighet, - oppriktig kjærlighet. Konu Ekatah. (151014) Hva skjedde med det malaysiske flyet som forsvant? Det skal den ei vite, for ei er der forsvunnet. (030414) Det malaysiske flyet, er det i en annen dimensjon? Du sa det ikke var borte. Vi ser den skal hvile sine tanker. Der bliver gjenfunnet når der manifesteres til behov. Konu Ekatah. (010514) 9

10 Nå driver mennesket og prøver å lære mer om mørk materie,.. Korrekt... er det så lurt? Vi ser; menneskebarnet er ei lur. Således er der óg lik den vil erfare hva der tales antimateriske vibrasjoner. Der er gjennom de nye opplevelser der skaper vitenskapelige forståelser. Så vil der være klokt i eftertid. Forundres ei og bekymres ei. Der er alt mer lik extraterrestrials der råder for Moder Jord nu. Der vil forhindre noget komplikasjoner. Konu Ekatah. (050314) Du har fortalt oss at Jorden styres nå i disse tider av intergalaktiske vesener, korrekt. Hvorfor alle disse grusomheter og kriger og forferdelige ting som vi opplever nå når Jorden styres fra Universet? Menneskeheten rådes ei av extraterrestrials. Der er Moder Jord og forendringer på sin Moder Jord der rådes av extraterrestrials. Hva der tales jordbevninger, hva der tales klimater, alt er der under kontroll. Der er ivaretakelser av Menneskehetens hage der er i den kosmiske responsibilitet. Hva menneskebarnet gjør, er menneskebarnets responsibilitet. Konu Ekatah. (040314) Det var mange moskus som hadde kappløp ut av Yellowstone. Eg lure på ka dem..? Der var bison. Vi ser der så er sensibel for hva der er av bevninger under marken. Således er der lik der forberedes til hva der tales utagerelser av vulkanoenergier for marken. Lik der óg er for Loihi Seamount, lik der óg er for Yellowstone, lik der óg er for hva der tales Nevadas. Således er der av store områder der skaper lik spenningenes oppbyggelser, og så vil der forløses gjennom en ny fødsel. Så da løper de ut av området..det er korrekt for å varsle. (090414) Hva kan man som enkeltperson gjøre for å forhindre at biene blir utryddet? Vi ser; alt hva den skaper en ny bevissthet innom sitt eget liv, så bliver der óg vel for sine omgivelser. Alt hva den ivaretager av sitt selv, besmitter sine omgivelser. Vi ser der er vel. Konu Ekatah. (201014) Vi snakket en gang om matlager, at jeg burde lagre mat. Gjelder det også boksemat? Så er der vel. Så er der vel. Hvor mye? Lik den selv skal tilvelge, alt efter hva der er i behov. Således er der alt at se; der er under tre soler at der ei bliver nogen elektrisiteter. Således kan den ei vandre i lange, lange tider efter mat. (180814) Du har snakket om matkrise og tre mørke døgn. Kan du si noe om det skjer nå i november? Ei er det, ei er det. Dog der skal ei meget til for at der bliver lik der tales eksplosjoner i Fader Sol. Således der skapes magneto-stormer der påvirker hva der tales elektroniske artikler. Således kan der blive forlammet i korte timestunder, og i lengre stunder. Det er lokalt. Konu Ekatah. Men det med mørke døgnene, det er senere? Det er. (201014) Er det noe du ser som jeg... Der er i behovet efter stunder, i hvilket der tales november (2014) månedel, at noget kopiere og at forlagre hva den har gjort av skrifter. Der kommer noget astrofysiske interferens på din Jord. (210814) Du nevnte en astrofysisk interferens i november. Vil du si mer om det? 10

11 Vi ser der er påvirket av hva der tales solens belastninger. Således hva der så bringes til nye aksepunkters forskyvelser for sin Jord, bliver óg for Fader Sol. Således der er lik der tales uenigheter imellom Jord og Sol der skaper en konvergens der bringer ubalanser for magneto-stormer der kan påføre konflikter for elektroniske komponenter. (161014) EBOLA Ebolaviruset sprer seg, og jeg undrer hvordan det oppsto. Kan Iliuka si noe om det? Der var således lik skapet hva der var av vaksinasjoner for spesifike gibbons. Det var i det år der tales Og der så blev skapet en vaksinasjon for spesifike lidelser for de spesifike gibbons. Dog der muterede, og således skapes der besmitninger til menneskebarn, i hvilket der óg har eksisteret lik i genetisk form i menneskebarnet i to generasjoner. Der vil så overkommes én generasjon til, så vil der opphøre sin egen eksistens. Dog, der vil ennu spredes noget. Jeg fikk en følelse av at det viruset ikke tåler noen særlig kulde. Men hvis det blir utviklet en vaksine, er det noe Iliuka anbefaler? Ei er det hva der nu kommer, for nu er der Moder Hysteria der råder. Søke at forpleie i hva der tales i normalitetens immuner. Søke óg at skape levendliggjørelse i sitt liv gjennom dans og gleder og nytelser. Og der kan være godt med en beger med rød vin. Der kan óg være godt at flagge. Der kan være godt at skape livsenergienes utfoldelser. Der vil være gode medisiner. Konu Ekatah. (141014) Har du noen informasjon i forhold til det viruset som er på vei ut i verden? Vi ser; alt hva den skaper en ny bevissthet er at se at der vil ennu vandre to inkarnasjoner til der bliver forløst på sin Jord. Like fullt er der at se óg at der er muterede virus-engasjementer der skaper frekvenser der vil lett søkes at temmes når der så ser kodens sammensettelser. Der bliver at forløses. Finns det immunitet? Der finns. Hva heter urtene som er botemiddelet? Der er av ulike urter der kan tilknyttes. Der óg er noget hva der tales eukalyptus betingelser. Alt hva der så er at forstyrke immunets apparater der er i forkant av sådanne opplevelser, så vil den stå imot sterkere hva der finnes ikring, om der er så eller så. Konu Ekatah. (181014) Hvor mange i Norge blir rammet av Ebola-viruset? Tenkes der over langtider, så vil den se at der er flere hundreder. Konu Ekatah. (141014) Kommer Ebola til å spre seg her i Norge? Dog i små doser. Bekymres ei for det. (201014) Vil du si noe om Ebola? Vi ser, der er noget der vokser, lik der spredes. Dog alt større komplikasjoner vil der være for hva der i din himmel tales «Moder Hysteria». Hvorledes der så bringes til nye informasjoner, så vil der óg se hva der forløses. Ei er der så besværligt lik der forkynnes. Der er en konsekvens av hvorledes der er av virus, der tales mutasjoner der er av året der skrives nittenhundreder og syttiseks (1976). Konu Ekatah. (201014) HAARP EISCAT CHEM TRAILS 11

12 Sprøytingen med sølvdioksyd, og det HAARP/EISCAT-prosjektet; påvirker dette klimaet og helse i Norge? Korrekt. Det å dyrke økologiske grønnsaker, hvis det er så mye giftstoffer, foruten det vi tilfører jorda, har det noe å si? Vi ser; alt hva der så programmeres til fødens inneholdelser er alt mere viktigt. At den ei søker at konstruere sauser av bekymmer, at den ei søker at krydre med bekymmer, således er der alt bedre. Alt hva den velsigner sine føder i tillit til at den skaperånd der er, søker óg at skape alt renelser i naturlig bevissthet. For der er fødens bevissthet, det er viktigt. Konu Ekatah. (040314) Har de personene som står bak chem trails i utgangspunktet noen gode hensikter med det de har gjort? Der var opprinneligt i hva der så er for at stabilisere i hva der tales ubalanser i ozon layer - og hvorledes der skapes ubalanser til alt lettere at rene atmosfærens ytre nivåer om der tilføres en sådan substans, korrekt. Der er silverets oksider. Der er partikler der omsetter sådant og faller tilbake til Moder Jord. Således er der óg lik der skaper nye filtrasjoner av spesifikke deler av solens bestrålninger, så der ei fortærer og forbrenner så meget av naturen. Så det har vært vellykka? Ei var det, ei var det. (030414) KORNSIRKLER Hva skyldes det at kornsirkler dukker opp i Sør-England hvert år? Vi ser det er naturligt, lik der tales lik «prints» der skapes gjennom bevisstheter, bevisstheter der all tid gjennom tusener år har kommuniseret for Stone Henge og de marker der råder ikring. Således er der lik der genererer energier og programmerer energier til spesifikke meridianer på Moder Jord. Konu Ekatah. Hvorfor er det så vanskelig å oppdage kornsirklene i det øyeblikket de oppstår? Der er utenfor tid. Det er som at vente på at nissen skal komme, det. (051314) Hvordan kan man lettest skille ekte og falske kornsirkler når man er der? Der er lik den studerer hva der tales noget lik der tales 3 centimeter over kornets rot, så vil den se at der forefinnes noget om der er bristet, brukket, eller om der er bøyet. Så er der differensen, for der kan ei kopieres. Konu Ekatah. (151014) Tallet 29 går igjen i kornsirkler, hvorfor? Der tilhører symboliske summeringer til besifrelsen 11. Spesifikke frekvenser i den besifrelsen skaper gjenklang i hele universet. Således er der óg i tiden den vil se frekvensenes forandring til høyere frekvenser i sin galakse, således er det å betrakte lik en portal. Gjelder dette også for tallet 29 i andre sammenheng, som en fødselsdato eller et gatenummer? Så er det! Intet er tilfeldig! (061014) 5. DIMENSJON Hva skjer med kroppene våre i den 5. dimensjonen? Vi ser der er umerkeligt for de fleste. Like fullt er der lik der skapes høyere bevisstheter om Altets grunnlag og hvorledes den ser en alt større intergalaktisk mål. Konu Ekatah. Der er nye deler av sine sanser der vil oppvåkne. Og det får vi hjelp med? 12

13 Den får, den får. (030414) Er det sånn at den tida vi er inne i nå, så rystes vi på alle mulige måter fordi frykt og angst og blokkeringer skal ut og forløses? Så skal det, og så vil der blive, korrekt. Er det sånn som jeg tenker at prosessen er reisen gjennom 4. dimensjon? Der kan tales så, dog der er til den 5. dimensjons åpenbarelser. Lik der óg er en lang transport for Moder Jord, så vil der óg oppleves av ulike individer der er lik ulike opplevelser av transformasjonens senter. Konu Ekatah. Så det er om å gjøre å være fleksibel og aksepterende? Så vil det, så vil det. Konu Ekatah. (010514) Du har sagt vi er i den femte dimensjon, men stemmer det at noen er i den sjette? For noget kan der være så. Lik der óg er talt, så vil der nu opphøre de grenser mellom ulike dimensjoner. Således skal alle dimensjonene smeltes til en enhet. Vi er Altets funksjoner og så vil der angjelde for hele Kosmos. Det er óg alt beroende av de frekvenser der tilstråles av Universum. (050514) Har du noe budskap om blå blomster? Den blå kolør er omskiftelig nu, lik Moder Jord transformeres i den 5. dimensjons kraft. Således skal den se den blå kolør i en annen type, om der kan tales så. Til eksempel i stemorblomst. (030414) HELLIG GEOMETRI Noen råd i forbindelse med geometriske bilder? Helig geometri er helbredelser. Helig energi er hvorledes den skaper en bevissthet innom sitt selv. Hva der så er i en helig, geometrisk struktur, er gavnligt for at opprettholde balanse i livet, - om den er en blom, om der er et insekt, om den er et pelsvesen, eller om den er et menneskebarn. Alt hva der organisk lever, skaper der påvirkninger av helig geometri. Således, hva den selv skaper er der i god ånd. Det er godt. Konu Ekatah. (141014) Jeg hadde en kontakt i forhold til Arcturus for ca. en uke siden. Det er korrekt. Der er opprettet forbindelser av meridianer in between hva der er Moder Jord og hva der er av Arcturus. Således er der óg lik der skaper en dialog i oktogonets gram, hva der er lik av helige geometriske strukturer mellom ulike sektorer av Universum der være óg for Pleiadi s og Sirius systemer. Konu Ekatah. (141014) Hva er det som er så spesielt med oktagoner? Der er således en utvidelse og en utvikling i hva der tales pentagrammets vibrasjoner, det er hva der er så, lik der tales et nettverk ikring på hele din klode, bestående av Leylines, Hartmann-gitter og Curry-lines. Således er der lik der skaper lik der tales oktagoner i geometriske hellige strukturer. Konu Ekatah. (181014) EXTRATERRESTRIALS SPACE CRAFTS Opplevelsen som vi hadde i Sortland med space crafts og stjernene, og drømmene vi hadde, kan du si noe om det? Der er åpnet store portaler for den del av riket. Således vil den óg se hva der tilkommer i energier. Meget vil der blive til surprises. (080314) 13

14 Dette her med utenomjordiske vesener, vil de vise seg slik at de blir godtatt og kjent i nær framtid? For nogle vil der blive så. Dog ei finnes der extraterrestrials ambisjoner om at blive aksepteret. De har aksepteret sitt selv, og det er nok. (050514) Har det vært utenomjordisk landing utenfor ved Hillatar Taiga (Irland)? Korrekt. (070514) Er det utenomjordiske som har laget New Grench (Irland)? Ei er der så. Der er under inspirasjon for New Grench. Dog der er alt for hva der er av teknologiske opplevelser, påminnende for hva der er av Stone Henge. Der er visdommer der kommer av extraterrestrials, dog der er menneskebarn der har bebygget og der har skapet en sådant gestalt. Konu Ekatah. (070514) På turen til Hessdalen i år så vi et skip på himmelen. Samtidig så vi det to ganger, det samme skipet liksom, på vei tilbake. Kan du fortelle noe om det? Vi ser; der er således hva der tales at overse hvorledes der er rekognoseringer. Således vil den óg se alt flere ganger hva der er knyttet for høyere dimensjoner. Der er så lik der kan manifesteres til synligheter, og der kan blive borte i intetheten. Dog, der er gammelt bekant fra ditt liv. Der er knyttet for Pleiadis. Konu Ekatah. (151014) Sirius og Fuglefolket. Hvorfor kalles de Fuglefolket? For der blev manifisteret lik av fugler, lik der så var i beskaffenhet av at se ovenfor. Således var der lik der illustreredes lik Fuglefolket for at der kom svevende i hva der i din himmel tales Vimãnas (The "Chariots of the Gods". ) Så er der i tider der vil óg komme tilbake. Der er visitasjoner, dog gjennom space craft. Fuglefolket er lik space. Konu Eaktah. (151014) Du har fortalt tidligere at Aorta Kristalis (Iliukas romskip) vil lande på Jorden en gang, og jeg lurte på om det ville bli i mitt liv? Så vil det. Vil jeg kunne se den når den lander? Så vil den. (161014) En venn som er amerikansk astronaut og flere av de andre astronautene sa at de så gigantiske romskip Korrekt. på den mørke siden av månen. Korrekt. Var ditt et av dem? Vi ser der er mange sådanne, flere tusener. Dog der er viktigt óg at den ser; om der så er kamufleret, så er der like fullt tiden nu for at der skal synliggjøres for menneskebarn. Der finnes óg hva der tales ulike baser ikring på ulike kloder og planeter i dine solsystemer. Således vil der tilsynekomme når der er i behov. Der finnes óg lik titusener og titusener og atter titusener hva der tales gardners iblant hva der er extraterrestrials ivaretagelser av atmosfæriske vibrasjoner, - ivaretagelser óg av magma-strømmer, - ivaretagelser av alt der rører ved Moder Jord. Konu Ekatah. Har «The Greys» også romskip der? Så kan der tales, korrekt. Astronautene sa også at en av de extraterrestrials som kom ombord i romskipet deres var en av «The Greys»? Så er der, korrekt. Søke lik den ei bekymres derved, for der er nu lik den óg ser; der er transformasjoner óg blant extraterrestrials. Lik der søker efter lysets kilder, således er 14

15 der i behov i hva der tales menneskebarnets ånd. Hvorledes der skaper en høy teknologi, er ei tilstrekkeligt om den savner åndens natur. Det er unikt for menneskebarn. Konu Ekatah. Unike i hele universet? Korrekt. (161014) Er Vatikanet i kontakt med «The Greys»? Ei er der så. Der var, dog ei nu noget mere. For nu er der alt hva der tales gjennomskinneligheter for Vatikanum. Hva der skapes til synligheter, er óg hva der bliver til belastninger. Derigjennom vil den óg se at der kommer alt flere extraterrestrials der ei er av de mørke. Konu Ekatah. (161014) PYRAMIDER SFINXEN I EGYPT Pyramider som vi óg ser i Bosnia og flere andre steder, som blir avdekket, vil det bli en form for en reaktivisering av de pyramidene? Ei for nogen av de der til nu er funnet. Dog, hva der ennu er skjult i havet, vil der aktiveres. For så var der óg i Den Store Ånds plan. Hva der nu er alt mere lik støtter av stener at hvile, der er lik interessante opplevelser og observasjoner og forkynnelser av nye visdommer, kulturenes visitasjoner på sin Jord der var av extraterrestrials opprinnelser, så vil der blive megen visdom der tilfaller menneskebarnet, der forøker Den Kollektive Bevissthet. Dog, like fullt vil der være andre pyramider der reaktiveres i sine energiformer. Konu Ekatah. (141014) Er det en form for en forbindelse mellom Sfinxen og stjernene Lyra eller Vega? Der er. Om den søker til Vega, så er der korrekt. Vega hviler under Sfinxens buk. Hva der så er om den ser til Pyramidene av Egyptens riker, der simulerer Orion. Således er der óg en kraft der ennu er skjult. For hva der så er av sneen, så kan der óg være av sanden. Sandens vinder skal der fødes og forflyttes og åpenbare, så vil den se der finns alt mere der til nu var skjult. Dog, der er i den tid talt, at når Pakten Ark skal der befries av tildekket slør, så er alt skapelsen komplett. Konu Eaktah. (141014) Det er så mye spørsmål om hvem som har laga pyramidene i Egypt, om de er menneskeskapt eller ikke. Og nå har jeg lest et sted at det fantes noen innretninger som opphevet tyngdekraften, noe som menneskene klarte å bruke før. Så er der korrekt. Der er bestående av elektromagnetismer og hvorledes der skapedes oppløftelser av - gjennom lyd, spesifikke frekvenser. Så de er menneskeskapte? Ei er det. Der var giganter der kom lik space craft til Moder Jord. Og der forefinnes nogle der er funnet, lik skjeletter. Således er der óg lik der hviler på sin Jord, - nogle er der dog vendt tilbake til hva der tales Sirius systemer. Og så vil der óg være tilsynekomst i ny tid der kommer. Der er giganter der bar visdommen for hvorledes der bebyggedes pyrami. Og hvorledes der skapedes en sådan energi pyramidene ble anvendt til. Således er der lik der kommuniserer med andre galakser og kloder. Der er receivers og transmitters. Konu Ekatah. (010514) Atlanterne? Der var mennesker der levede på Atlantis. Så er der korrekt. Hadde atlanterne noe med Egypt å gjøre? Der var visitasjoner, lik der var samhandlinger. Således er Atlantis alt eldre enn Egyptens riker. Der var innen at der skapedes pyramider på Egyptens sletter, så var der 15

16 alt mere lik der tilføredes, lik der tales, varer og føder der var av Atlantis til de der levede ved Nilens bredder. Ble det brukt mye lyd? Så er det. Var det i forhold til Egypt når pyramidene ble bygd? Så er der alt lengre siden, i hvilket der óg ble anvendet lik lyd-frekvenser for at noget forflytte stener og at skape hva der er former av stener, korrekt. (181014) Pyramider og kanskje Stone Henge også, ble laget ved hjelp av lyd? Korrekt. Med instrumenter eller sender eller..? Der var alt lik der skapedes toner i hva der så er av lange instrumenter der genererede lik samhørligheter av spesifikke frekvenser. Og i tider der skapedes lik hellig geometrisk struktur av lydbølger, så blev der óg naturligt at se hva der oppløftedes. Konu Ekatah. (181014) VIKINGER INKA-, AZTEKER-, MAYA-FOLKET Kontakten mellom inka-folket og vikingene, kan du si litt om det, og hvordan det var her i Borg, om det var mange inkaer her og..? Ei var der så, dog der var vikinger der søkede til Inka-riket og Azteker- og Maya-riket. Således er der lik der hentet erfarenheter tilbake. Dog der var alt óg lik der finnes nogen tilsvarende visitasjoner av inka-folkets prester. Der var for at høste visdommer der var av Nordens riker og av Europeiske kontinenter for at bringe tilbake til Inka-riket. Dog der var under null punkt null tre prosent (0.03 %) der kom tilbake til Inka-riket. Der var for megen mjød. (181014) PORTALER Det er mye snakk om frekvenser og portaler. Denne platina-stråle-portalen som det er snakk om nå i oktober, kan Iliuka si hvordan den påvirker oss? Vi ser der i våre himler ei defineres om der er av platina, eller hva der er. Alt er der underlagt hva der tales den indigo og fiolett frekvens. Således er der knyttet for intergalaktiske påvirkninger, lik der så oppstår portaler; der kan være tidsportaler, der kan være stedsportaler. Således er der óg emosjonelle portaler, lik der er helige punkter på hele din klode lik påvirket av magmastrømmer til sammen med hva der er av meridianer knyttet for andre galakser. Således er der en nettverk der alt finnes innom din egen galakse, imellom ulike kloder - levende og døde kloder - og ulike soler. Der transformeres energier der er Gamma-bestrålninger, således er der nu i en spesifikk frekvens der omslutter din Jord der er innom den indigo og fiolett kolør. Der er portaler over alt i de samme kolører. Konu Ekatah. (151014) KARMA Er det noe i mitt karma som er uoppgjort, er det noe jeg..? Så er det, om den ei er en engel. (050314) Det tilhører min karmiske pakt, Korrekt at jeg nå betaler for at jeg ikke kunne forutse Atlantis fall? Korrekt. Hva betyr det, egentlig? Lik der i stunder var der så konflikter der var imellom spesifikke nasjoner; den tid der omtaledes lik Atlantis og Lemurien. Hvorledes der så var, så var den i tjeneste for Lemuriens folk, Hvorledes den óg bar fram sine kunnskaper, var for at den kunne være i sitt forsyn for noget der skulle skje. Dog, der var mange der kunne reddes om den 16

17 kunne søke at formidle hva den så. Således var der alt mere tilbakeholdelser av hva der var i ditt eget syn der er noget der skaper bevissthetsforendringer for din karma. Konu Ekatah. (151014) Kan du fortelle meg litt om Den universelle loven om tiltrekning? Lik alt er der lik magneto prinsiper. Alt óg er knyttet for karmiske prosesser. Hvorledes den så har levet tilsammen og imot nogen annen i en liv, skaper der óg bemøtelser i denne inkarnasjon. Således er der for at forløse hva der uforløset blev i et liv den har levet før. Alt er der lik magneto prinsiper. Konu Ekatah. (161014) Hvorfor er det ofte sånn i samfunnet at de som oppfører seg dårlig og manipulerende, de får gevinst av det? Der er alt av midlertidigheter. Dog, kan der ei tales lik gevinst i hva der dveles under hva der er av karmiske mål. Således vil der óg møte sitt selv i sitt eget. Hva den skaper, så skal der ei oppleves lik gevinster. Det er i langsiktigheter lik alt hva der fortapes. Konu Ekatah. (171014) ARV GENER - DNA Dette med gener og arv, er det sånn at det ikke har den betydningen som vi alltid har trodd? Så kan der tales. For hva der tales i muterende energier, så kan der óg påvirkes av hvorledes det er i en mental tilværelse. Erkjennelser påvirker óg DNA-profiler. Hvorledes den óg ser, så er der kosmiske bestrålninger som påvirker hva der er av DNA-profiler. Frekvenser. (010514) I forhold til det jeg hørte fra Kryon, fant jeg at det var det samme budskapet som dere også snakker om. Korrekt. Alt er der av samme kilder. De snakket om DNA-kjeden, men også mye om neste generasjon. Korrekt. At det på en måte går en generasjon til. Så er det, lik der óg omskapes óg for hva der tales DNA-profiler, så er der påvirkeligt av hva der tales kosmiske bestrålninger. Så er der óg påvirket av hva der er i denne galakses vibrasjoner. Alt er der i høyere vibrasjoner. Der påvirkes óg av hvorledes der forskyves av Moder Jords akser. Magneto-energier. Konu Ekatah. Vi som er på Jorden nå, vi kommer til å oppleve en veldig stor forandring.. Så vil der blive, og så er der for de der bærer sine øyne oppvåknet og sine ører beredt. (181014) HJERNEN BEVISSTHET GALAKTISK INTELLIGENS Jeg kaller det en tåke.. Vi vet. Vi vet. Søke nu at se; alt hva den skaper forklarenheter og søker av intensiteter efter forklarenheter, er noget lik der høster nye komplikasjoner. Alt lettere vil der være at overgive sin kraft i tillit til at noget leder den. Og den ledes vel mot hva der er av dine definerede mål, mål der er alt mer for sjelen enn for intellektet. Således kan den ei begripe alt der forefinnes bortenfor de kammer der ennu er lukket. Hvorledes den definerer sitt selv, er ei alltid mot et spesifikt mål, den er alt mer tilstedeværende i dette nu, så vil den se óg at tåken letter. Konu Ekatah. Men det skjer noe med hjernen, ikke sant? Det er korrekt. Ja, kan du utdype det? Så er der óg for alle livsvesener lik der påvirkes av transformasjoner og høyere frekvenser der er alt mer lik av intergalaktiske påvirkninger, lettere for at se hva der finnes innom Den Kollektive Bevissthets kilde. Konu Ekatah. Kan du si noe om den transpersonlige hjerne? 17

18 Vi ser der kommer efter hvorledes alt oppvåkner, dog der er knyttet primært for pinealens funksjoner. Konu Ekatah. Men du har intelligens der óg? Der er. Det er. Ja, kan du si litt om den? Ei ser vi behovet, for all intelligens er knyttet for den galaktiske intelligens. (151014) Eg har ei forståing av at bevisstheita er knytta til det elektromagnetiske. Stemmer det? Der er knyttet, dog der er uavhengig. Bevisstheten lever sin egen eksistens i alle nivåer, alle dimensjoner. Der er elektromagnetiske prinsipper der er bundet efter materiske prinsipper, dog knyttet for sin Jord. I våre himler finnes der ei nogen elektromagnetiske komponenter. Er det berre i den dimensjonen vi oppheld oss i det skjer? Ei er det, for der finnes portaler i hvilket der nu i din himmel omtales lik sorte hull, og der er i overgangen mellom de sorte hull og nye eksistenser i hva der tales tomhetens rum, intethetens rum, - der er óg elektromagnetiske antigraviterende vibrasjoner. Dog der er i stunder den så har overkommet til våre dimensjoner, så opphører graviterende vibrasjoner og magnetiske vibrasjoner at eksistere i sin funksjon. Kva skjer med bevisstheita når magnetstraumen og magmaen i Jorda snur? Vi ser der forendrer i alt hva der er lettere at forstå hva der før var usynligt, og i hvilket der skal synliggjøres. Om den nu kunne se alt hva der var fylt i dette kammer, så ville den forundres. (061014) Når vi er ute av kroppen under søvn, ute i universet, - når vi da vender tilbake, må vi gjennom det kollektive feltet? Korrekt. Er det derfor man ofte våkner opp og er litt nedtrykt? Ei kan der tales så. Der er gamle disappointments der kommer tilbake, lik der er celleminner der beskriver hvorledes der er utenfor sitt eget legeme, og hvorledes der var før den blev inkarneret. Således er der lik nogle definerer sådant lik lengsel til stjernene, nogen der definerer lik lengsel bort ifra sin Moder Jord og nogen der definerer lik lengsler til utenfor, utenfor sitt selv. Konu Ekatah. (181014) FRIE MENNESKER Du sa noe angående «frie mennesker», kan du si noe om når det eventuelt vil skje? Vi ser; alt er der hvorledes den omskaper sin egen kraft. For hvorledes den skaper frihet for sitt selv er en god begynnelse. Lik den ei fanges i annens vibrasjoner, så vil der óg være lik den vedstår sin egen kraft. Det er at våge at se sin egen guddommelighet, hvorledes den er knyttet for Altets store kjærlighet. Så er den en fri menneske. Hvorledes den og ser så er der lik der vokser langsomt til høyere intergalaktiske forbindelser, - i hvilket der består av friheter. Konu Ekatah. (201014) ÅND SJEL I Leikanger (på Alternativfestivalen Hjertetreff ) begynte Iliuka å snakke om forskjellen mellom ånd og sjel. Kan du fortelle meg noe mer om det? Sjelen er knyttet for hva der tales primære oppgaver for livet. Lik der óg er lik der tales diskusjoner med intellektet. Således er sjelen alt mere beroende for hva der tales legemets analytiske vurderinger. Alt for hva der tales åndens naturlige søken, er hva der er knyttet til den spirituelle globale bevissthet, i hvilket der tales den kollektive respons der leder alt lik impulser for ånden. Og hvorledes sjelen alt kjenner sine stiers vandringer er noget der vil stundom bestrides av intellektet. Dog sjelen og ånden får all tid rett. Konu Ekatah. 18

19 Således skal den undres av sine pelsvesens frø. Hva er der i dens øyner der ser? Er der gjenkjennelse av gamle sjelebevisstheter der ser i dine øyner? Er der så ånden av pelsvesenet der ser? Er der legemets øyner? Ei er det. Der er gamle sjelefrenders kommunikasjoner der manifesteres igjennom pelsvesenets øyner i hvilket der er speilets refleksjoner av ditt selv. Konu Ekatah. (210814) Vil du forklare noe om forskjellen mellom sjel og ånd? Sjelen er noget der tilhører «in persona», hva der således vandrer gjennom fragmenter gjennom ulike livs inkarnasjoner. Ånd er hva der tales den energi der skaper liv i sjel og legeme. Det er Den store guddommelige inspirasjon. Hva den så er lik den ser den kan ha en lampe, den kan óg se at lampen lyser. Lyset er sjelen, dog strømmen er ånden. Lampen er så legemet. Konu Ekatah. (141014) Hvordan kan man si at noen er en gammel sjel? Der er gjennom erfarenheter. Gjennom ulike inkarnasjoners opplevelser skapes der erfarenheter, i hvilket der pregler celleminnets vibrasjoner. Således den vibrerer lik den har mange erfarenheter av mange inkarnasjoner. Men hvis alle er ett hvordan kan noen si at noen har en ung sjel og noen har en gammel sjel? Dog vi ser; der finnes óg deler av havets vann der har flere erfarenheter av at være bølger imot stranden enn hva de andre havdeler gjør! Således er der óg om alt er ett av havet, så finnes der ulike erfarenheter der bringes tilbake til hva der er av Altets ett. Således alt i vannets molekylære strukturer i havet, minnes og vet hvorledes der er at være på stranden, at falle fra himmelen, at være i dypet, at blive oppetet av en fisk, og at søke at blive oppdampet og stiget til himmelen for at på ny falle i sitt eget hav. Alt er der memoreret lik i ulike celleminner. Så er der óg for Menneskeheten. Menneskebarnets sjel kjenner alle nyanser av at være i sitt eget selv og at være en del av Altets vibrasjoner. Dog, der er anvendelsen av erfarenheter der bliver noget alt mindre med tider der vandrer når den ei er bevisst sitt eget selv knyttet for helheten. Konu Ekatah. (171014) Å VÆRE I KOMA Komatøse, folk som ligger i koma, hvor er de? De er, lik der er en stillhet lik der så er hva der tales mental vacuum. Dog, vi ser de lever under de betingelser der eksisterer for våre himler. De er lik der kan tales i himleferder, dog der er en varig tilstand der kan oppleves óg efter sin livs eksistens avendelse, for der finns ei nogen død. Således kan der alt lettere tales; komatiske menneskebarn er midlertidig død. Konu Ekatah. (220814) TIDLIGERE LIV VISDOM LIVET PÅ DEN ANDRE SIDEN - TID Jeg har vært igjennom mange inkarnasjoner. Korrekt. Hvor finnes de visdommene? Får man ingen ting igjen for alt dette som man har vært igjennom? Det gjør den. Dog der er i bevissthet at den nu undrer sådanne undringer. Der kan fortolkes. En klok person vil gjøre det. Dog den der har mistet visdom underveis, er noget der ei vil søke innom den spirituelle opplevelse. Visdom er visdom for at den skal ivaretake fragmenter der er gavnligt for denne inkarnasjon. Visdom den anvendede under tider den før levede under vikingens hjelm, er ei noget visdom den behøver i denne inkarnasjon. Således skal den frydes over at noget er mistet underveis. (040314) Når alt skjer samtidig, som det sies, gjelder det også slektsleddene, generasjonene? 19

20 Så er der korrekt. Dog der er spaltet i ulike dimensjoner. Tid er ei hvorledes menneskebarnet opplever. Alt hva der så er bundet i sine egne dimensjoner, er bundet for den fysiske tids bevegelse, dog i våre himler så er alt i tidløshet. Således kan vi påvirke hva der så har skjedd i går. (181014) Det å være av Fuglefolket, har det noen betydning for mitt liv nå, og eventuelt hvilken? Lik den således vil tilføres den visdom der er naturligt. Gjennom for hva der ble tilføret sin Jord av Dogonfolket, det er av den høyeste kraft der hviler under Sibiriets energi. Konu Ekatah. (180814) Kan min sjel reise til Akitares *) når den har lyst? Så kan den. Dog der finnes ei sjelelige lyster, der finnes erfarenheter. Og hvorledes, om der nu ei er i noget behov for noget Akitares-langreise, så vil ei sjelen gjøre så. Der er noget for hva der tales oppgraderelser i din sjels kvaliteter, så kan sjelen gjøre sådant her og nu uten at den bemerker sådant. Der er sjelefragmenter der kan reise i forveien. Konu Ekatah. Det er for at den selv er knyttet til Den kollektive bevissthet. Alt er der knyttet for Den kollektive bevissthet, - óg hva der nu lever på Akitares. Konu Ekatah. (300414) *) Jeg leste i boken Livet på den andre siden om to veier vi kan velge etterpå. Der er gode spor. Så det er to veier? Det er. Men hva med dem som går den venstre veien? Vi ser; der er noget der vil høstes erfarenheter. For i enden så vil der all tid blive rett. Jeg forsto det sånn at det kunne ta mange år? Der bliver vel. Der er noget der vil skapes til avklarenheter i medmenneskebarnets visdommer. For Menneskeheten tror at de har selvets viljer, dog der finnes alt større kraft av sjelens viljer enn hva den tror. Og der finnes en guddommelig vilje der blåser de vinder der behøves for menneskebarnet at nå sine mål. De ledes vel. Så det er ikke noe bedre eller verre? Ei er det, ei er det. Jeg lurer på hvordan de velger vei? Ei er det betraktet således. Alt er der i vibrasjoner for hvorledes vi følger de ulike individer. Og vi søker at skape til rådslagelser for spesifikke voktere og hvorledes der óg er noget til oppgaver der fordeles blant individer, flokker og store nasjoner. Således er der óg lik vi ser alt i kommunikative egenskaper for alles voktere og guider, så er der lik der tales en unison energi. Vi er i en enhets tanke for alt hva der bringer liv. Konu Ekatah. (010514) De to dørene som man ser før man går over til den andre siden. Jeg syns det høres urettferdig ut, - med den ene døra. Har jeg misforstått? Det kan være stundom lik den ser at der manifesteres lik én portal. Dog der er lik intensjonen for at se aksept for tilværelsen i transformasjonen der råder, hvorledes der påvirker valget av de portaler. Ei er der lik den selv tror. Den vil se at omvelgelser kan der gjøres i våre himler óg. Lik vi kan visitere alle ulike 9 dimensjoner. Konu Ekatah. (010514) Hunden som døde. Jeg føler at den er ennå i huset. 20

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 4 2011 Kanalisert av Leif Havik Hentet og redigert av Liv Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: 23. desember 2011.

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 4 2011 Kanalisert av Leif Havik Hentet og redigert av Liv Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: 23. desember 2011. VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 4 2011 Kanalisert av Leif Havik Hentet og redigert av Liv Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: 23. desember 2011. Brumunddal 13.10. 2009 (Agnes) Nesodden 14.10. 2010 (Liv Bliwaki)

Detaljer

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 1 2012 Kanalisert av Leif Havik Hentet og redigert av Liv Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: 4. mai 2012.

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 1 2012 Kanalisert av Leif Havik Hentet og redigert av Liv Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: 4. mai 2012. VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 1 2012 Kanalisert av Leif Havik Hentet og redigert av Liv Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: 4. mai 2012. Hønefoss 26.11. 2011 (Ole-Kristian) - Jevnaker 27.11. 2011 (Berit Phi)

Detaljer

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 2 2013 Kanalisert av Leif Havik Hentet fra ulike råd og redigert av Liv (Bliwaki) Børsand. Ferdigstilt: 19. desember 2013.

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 2 2013 Kanalisert av Leif Havik Hentet fra ulike råd og redigert av Liv (Bliwaki) Børsand. Ferdigstilt: 19. desember 2013. VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 2 2013 Kanalisert av Leif Havik Hentet fra ulike råd og redigert av Liv (Bliwaki) Børsand. Ferdigstilt: 19. desember 2013. Averøya 10.04. 2013 (Helge Mahini) Bondal 25.05. 2014

Detaljer

NOEN VISDOMSORD FRA ILIUKA HØST/VINTER 2005

NOEN VISDOMSORD FRA ILIUKA HØST/VINTER 2005 NOEN VISDOMSORD FRA ILIUKA HØST/VINTER 2005 KILDEN TIL ILIUKAS VISDOM Hvor har du, Iliuka, all visdommen din fra? Alt fins innom den Universelle kilde, lik den selv søker efter lysets meninger, lik den

Detaljer

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 1 2015. Kanalisert av Leif Havik

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 1 2015. Kanalisert av Leif Havik VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 1 2015 Kanalisert av Leif Havik Hentet fra ulike råd og redigert av Liv Børsand. Ferdigstilt: 8. mai 2015. Halden 06.05. 2014 (Maj Britt) Averøya 07.10. 2014 (Unni. Jon Ingvald.)

Detaljer

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR.

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 1 2009 Hentet og redigert av Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: 19.01.2009. Utskrifter fra: Tanumshede 10.09.2008 (Bliwaki) Varteig 11.09.2008 (Jorun) - Borgenhaugen 14.09.2008

Detaljer

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 2 2015 Kanalisert av Leif Havik

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 2 2015 Kanalisert av Leif Havik VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 2 2015 Kanalisert av Leif Havik Hentet fra ulike råd og redigert av Liv Børsand. Ferdigstilt: 27.12. 2015. Brummundal 04.05. 2015 (Berit) Valldal 21.06. 2015 (Jon Ingvald og Unni,

Detaljer

Okee mikita venaka konu kekatah Sitt ned ved mitt bål og tal ditt råd. ***

Okee mikita venaka konu kekatah Sitt ned ved mitt bål og tal ditt råd. *** Storråd Alternativfestivalen 2010 Tirsdag 29. juni 2010, kl 1430-1700 Bardøla Høyfjellshotell, Geilo. Omtrent 160 deltakere. Vi satt i storsalen på hotellet med Leif/Iliuka foran oss. Mellom Leif og oss

Detaljer

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 1: 2006

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 1: 2006 VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 1: 2006 Samlet av Liv / Bliwaki Foto: Manito - fra Nordre Fjeldstølen, Valdres Disse blir også lagt ut på Iliuka-bloggen til Manito: http://iliuka.weblogg.no/ Har du spørsmål/svar

Detaljer

*** FRA AVSLUTNINGSTALEN 26. MARS (Se s. 48) :

*** FRA AVSLUTNINGSTALEN 26. MARS (Se s. 48) : VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 2 2010 Kanalisert av Leif Havik Hentet og redigert av Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: 4. juli 2010. Trondheim 17.02. 2010 (An-Magritt) - Namsos 06.03. 2010 (Nina) - Fritznerbakken

Detaljer

VISDOMSORD FRA ILIUKA - NR.

VISDOMSORD FRA ILIUKA - NR. VISDOMSORD FRA ILIUKA - NR. 1 2008 Hentet og redigert av Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: 19. januar 2008. Utskrifter fra: Åsbygda 26.03.2007 (Ole) - Frei 27.04., 24.09. og 26.11.2007 (Mahini) Øyenkilen

Detaljer

UTDRAG FRA STORRÅD PÅ «HJERTETREFF» I LEIKANGER. KANALISERING AV ILIUKA V/ LEIF HAVIK. 28.05.14

UTDRAG FRA STORRÅD PÅ «HJERTETREFF» I LEIKANGER. KANALISERING AV ILIUKA V/ LEIF HAVIK. 28.05.14 UTDRAG FRA STORRÅD PÅ «HJERTETREFF» I LEIKANGER. KANALISERING AV ILIUKA V/ LEIF HAVIK. 28.05.14 Utskrift ved Arijana Aurvåg 19. juni 2014. Korrektur ved Bente Thorvaldsen 16. juli 2014. Tilrettelegging

Detaljer

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 1 2007

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 1 2007 VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 1 2007 Hentet fra egne og andres utskrifter fra Iliuka-råd: Fredrikstad (PhiKing), Frei (Mahini), Geilo (Slettemoens blogg), Hafslundsøy (Hajepna), Sarpsborg (Bliwaki), Trondheim

Detaljer

FAGRÅD M/ILIUKA KANALISERT AV LEIF HAVIK RØROS 29. OKTOBER 2011

FAGRÅD M/ILIUKA KANALISERT AV LEIF HAVIK RØROS 29. OKTOBER 2011 FAGRÅD M/ILIUKA KANALISERT AV LEIF HAVIK RØROS 29. OKTOBER 2011 Transkribert av Anne Jorunn. Korrekturlest og bearbeidet for www.iliuka.net av Liv Bliwaki Hayétana = Iliuka hilser til vokter Konu Ekatah

Detaljer

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR.

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 2 2008 Hentet og redigert av Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: 27.06. 2008. Utskrifter fra: Drammen 20.09.2007 (Ole Kristian) Trondheim 06.02.08 (Tukáte) Sarpsborg 20. og 21.04.2008

Detaljer

UTDRAG FRA STORRÅDET PÅ HJERTETREFF I LEIKANGER 30.05. 2015 KANALISERING AV ILIUKA V/ LEIF HAVIK

UTDRAG FRA STORRÅDET PÅ HJERTETREFF I LEIKANGER 30.05. 2015 KANALISERING AV ILIUKA V/ LEIF HAVIK UTDRAG FRA STORRÅDET PÅ HJERTETREFF I LEIKANGER 30.05. 2015 KANALISERING AV ILIUKA V/ LEIF HAVIK Transkribert av Richard Kolberg, korrekturlyttet og -lest av Liv Børsand. Organisert etter emner, redigert

Detaljer

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR.

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 1 2010 Kanalisert av Leif Havik Hentet og redigert av Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: 20.01. 2010. Fredrikstad 24.03. 2009 (Liv/Hikate) Kristiansund (Frei) 22.04. 2009 (Mahini)

Detaljer

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også.

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også. 120 og venter de dødes oppstandelse og et liv i den kommende verden Gud, takk for musikk, sang og toner! Når en sang, et musikkstykke eller en melodi griper meg, så er jeg - vips - rett inn i evigheten,

Detaljer

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 3 2012 Kanalisert av Leif Havik Hentet fra ulike råd og redigert av Liv (Bliwaki) Børsand. Ferdigstilt: 19.12.2012.

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 3 2012 Kanalisert av Leif Havik Hentet fra ulike råd og redigert av Liv (Bliwaki) Børsand. Ferdigstilt: 19.12.2012. VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 3 2012 Kanalisert av Leif Havik Hentet fra ulike råd og redigert av Liv (Bliwaki) Børsand. Ferdigstilt: 19.12.2012. Røros, Stifinnerkurs -15.08. 2012 (Liv Bliwaki) Hønefoss 14.09.

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Okee Mikita Venaka Konu Kekatah Sitt ned ved mitt bål og tal ditt råd. ***

Okee Mikita Venaka Konu Kekatah Sitt ned ved mitt bål og tal ditt råd. *** Storråd Alternativfestivalen 2009 Onsdag 1. juli 2009, kl 0940-1215 Dovrefjell Hotell, Dombås Omkring 130 deltakere. Det var en flott sommerdag og varmt. På gulvet foran Leif/Iliuka var det plassert en

Detaljer

DOKUMENTET BØR LESES I PORSJONER! HER FINNES MANGE PERLER! SÅ DET ANBEFALES Å DVELE VED DEM, REFLEKTERE, OG BRUKE TID!

DOKUMENTET BØR LESES I PORSJONER! HER FINNES MANGE PERLER! SÅ DET ANBEFALES Å DVELE VED DEM, REFLEKTERE, OG BRUKE TID! VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 1 OG 2 2011 Kanalisert av Leif Havik Hentet og redigert av Liv Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: 13. juni 2011. Averøya 12.04. og 28.09. 2010 (Mahini) Hønefoss 20.09. 2010 (Ole

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR.

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 2 2009 Kanalisert av Leif Havik Hentet og redigert av Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: 19. mai 2009. Utskrifter fra: Øienkilen 19.04. 2008 (Takahita) Skottfoss 21.09. 2008 (Dag

Detaljer

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 1 2014 Kanalisert av Leif Havik Hentet fra ulike råd og redigert av Liv (Bliwaki) Børsand. Ferdigstilt: 10. mars 2014.

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 1 2014 Kanalisert av Leif Havik Hentet fra ulike råd og redigert av Liv (Bliwaki) Børsand. Ferdigstilt: 10. mars 2014. VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 1 2014 Kanalisert av Leif Havik Hentet fra ulike råd og redigert av Liv (Bliwaki) Børsand. Ferdigstilt: 10. mars 2014. Sarpsborg 17.10. 2013 (Lise) - Tanumshede 22.10. 2013 (Liv

Detaljer

Iliuka bruker noen indianske ord og uttrykk: Takk - og vær så god - i kjærlighet.

Iliuka bruker noen indianske ord og uttrykk: Takk - og vær så god - i kjærlighet. Storråd Alternativfestivalen 2011 Torsdag 30. juni 2011, kl 09.45 11.45 Quality Hotel & Resort Skjærgården, Langesund. Omtrent 120 deltakere. Vi satt i storsalen på hotellet med Leif som kanaliserer Iliuka

Detaljer

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 1 2013 Kanalisert av Leif Havik Hentet fra ulike råd og redigert av Liv (Bliwaki) Børsand. Ferdigstilt: 6. mai 2013.

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 1 2013 Kanalisert av Leif Havik Hentet fra ulike råd og redigert av Liv (Bliwaki) Børsand. Ferdigstilt: 6. mai 2013. VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 1 2013 Kanalisert av Leif Havik Hentet fra ulike råd og redigert av Liv (Bliwaki) Børsand. Ferdigstilt: 6. mai 2013. Aurskog 04.11. 2012 (Finn) - Asker 07.11. 2012 (Ole Kristian/Berit

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Historien om universets tilblivelse

Historien om universets tilblivelse Historien om universets tilblivelse i den første skoleuka fortalte vi historien om universets tilblivelse og for elevene i gruppe 1. Her er historien Verden ble skapt for lenge, lenge siden. Og det var

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Fagråd med Iliuka, kanalisert av Leif Havik, 28/10 09 på Røros.

Fagråd med Iliuka, kanalisert av Leif Havik, 28/10 09 på Røros. Fagråd med Iliuka, kanalisert av Leif Havik, 28/10 09 på Røros. Kono Ekatah. Velsignet være denne ild og alt hva den opplyser. Velsignet være dette kammer! Helliget være disse marker! Velsignet være ildens

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 2 2012 Kanalisert av Leif Havik Hentet og redigert av Liv Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: 24. juli 2012.

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 2 2012 Kanalisert av Leif Havik Hentet og redigert av Liv Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: 24. juli 2012. VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 2 2012 Kanalisert av Leif Havik Hentet og redigert av Liv Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: 24. juli 2012. Averøy -15.04. 2012 (Jon Ingvald) Averøy II 15.04. 2012 - (Mahini)

Detaljer

Et skrik etter lykke Et håp om forandring

Et skrik etter lykke Et håp om forandring Et skrik etter lykke Et håp om forandring Nei, du kjente han ikke.. Han var en som ingen.. så hørte husket Han var alene i denne verden Derfor skrev han Kan du føle hans tanker? 1 HAN TAKLET IKKE VERDEN

Detaljer

Konu Ekatah betyr Takk i kjærlighet og også Vær så god.

Konu Ekatah betyr Takk i kjærlighet og også Vær så god. UTDRAG FRA STORRÅDET - KANALISERING AV ILIUKA V/ LEIF HAVIK. «HJERTETREFF» - LEIKANGER 13. MAI 2017 Utskrift ved Richard Kolberg. Redigert og korrekturlest for Visdomsord av Liv Børsand. * Mellom Leif

Detaljer

som er Herre og gjør levende

som er Herre og gjør levende 76 som er Herre og gjør levende Gud, den kjærlighet som kommer fra deg og som strømmer gjennom meg er både personlig og kosmisk. Jeg kan ikke - og vil ikke - holde på den for meg selv. Jeg må bare la den

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR Kanalisert av Leif Havik

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR Kanalisert av Leif Havik VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 2-2017 Kanalisert av Leif Havik Samlet fra ulike råd og redigert av Liv Børsand. Ferdigstilt:16.06. 2017 Nesodden oktober 2015 (Ellen) - Nesodden 10.04. 2016 (Gabriella) - Nesodden

Detaljer

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn.

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn. Oversikt over vers Akk en plass er tom! Hvor vi ser oss om, luften synes enn å gjemme klangen av den kjære stemme; Gjenlyd av små trinn går til sjelen inn. Alltid andres ve og vel aldri sparte du deg selv.

Detaljer

Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997.

Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997. 1 Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997. Matt 13,24-30 24. Han la også fram en annen lignelse for dem og sa: "Himlenes rike

Detaljer

Utdrag fra Fagrådet på Røros 27.11.2010 Iliuka kanalisert av Leif Havik. (Revidert av Liv Bliwaki ferdigstilt 4. mars 2011.)

Utdrag fra Fagrådet på Røros 27.11.2010 Iliuka kanalisert av Leif Havik. (Revidert av Liv Bliwaki ferdigstilt 4. mars 2011.) Utdrag fra Fagrådet på Røros 27.11.2010 Iliuka kanalisert av Leif Havik. (Revidert av Liv Bliwaki ferdigstilt 4. mars 2011.) FREMTIDEN - MODER JORD Er det ønskelig at vi skal gjøre noe spesielt i åra framover?

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Velvære i hvert øyeblikk PRAKTISK VEILEDNING

Velvære i hvert øyeblikk PRAKTISK VEILEDNING Velvære i hvert øyeblikk PRAKTISK VEILEDNING Well-Being In Every Moment by Great Freedom Media is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 United States License.

Detaljer

Kristin Flood. Nærvær

Kristin Flood. Nærvær Kristin Flood Nærvær I TAKKNEMLIGHET til Alice, Deepak, Erik, Raymond og Ian. Hver av dere åpnet en dør for meg som ikke kan lukkes. Forord Forleden fikk jeg en telefon fra Venezia. Kristin spurte meg

Detaljer

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR Kanalisert av Leif Havik. Hentet fra ulike råd og redigert av Liv Børsand. Ferdigstilt: 25.

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR Kanalisert av Leif Havik. Hentet fra ulike råd og redigert av Liv Børsand. Ferdigstilt: 25. VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 1-2017 Kanalisert av Leif Havik Hentet fra ulike råd og redigert av Liv Børsand. Ferdigstilt: 25. februar 2017 Røros 04.09. 2016 (Nina) Røros 03.11. 2016 (Anne Jorunn) - Røros

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 3 2011 Kanalisert av Leif Havik Hentet og redigert av Liv Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: 6. november 2011.

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 3 2011 Kanalisert av Leif Havik Hentet og redigert av Liv Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: 6. november 2011. VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 3 2011 Kanalisert av Leif Havik Hentet og redigert av Liv Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: 6. november 2011. Ålesund 11.05. 2011 (Liv) - Averøya 13.05. 2011 (Jon Ingvald) -

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

Santa Lucia. et adventspill. Medvirkende:

Santa Lucia. et adventspill. Medvirkende: Santa Lucia et adventspill av Axel Hambræus oversatt av Vera Melland Medvirkende: 1. Søster Ensomhet 2. Søster Lætitia 3. Søster Serena 4. Søster Barmhjertighet 5. Søster Tro 6. Søster Irene 7. Søster

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

To forslag til Kreativ meditasjon

To forslag til Kreativ meditasjon Tema kveld 2: Min kropp, mine følelser og meditasjon Øvelser og skriftlig oppgave Her får du to forslag til meditasjonsprogram og et skriftlig oppgavesett. Oppgaven besvares og sendes Trond innen tirsdag

Detaljer

TIDEN VAR EN ENGEL MOT VEST

TIDEN VAR EN ENGEL MOT VEST TIDEN VAR EN ENGEL du hadde kraft og glødet du kunne se klart du hadde sett et bilde som hadde brent seg fast og en tanke gikk i pakt med hjertet ditt det var på tide å forandre forbedre verden litt og

Detaljer

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 1 og Kanalisert av Leif Havik. Hentet fra ulike råd og redigert av Liv Børsand. Ferdigstilt: 10. november 2016.

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 1 og Kanalisert av Leif Havik. Hentet fra ulike råd og redigert av Liv Børsand. Ferdigstilt: 10. november 2016. VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 1 og 2 2016 Kanalisert av Leif Havik Hentet fra ulike råd og redigert av Liv Børsand. Ferdigstilt: 10. november 2016. Sarpsborg 01.11. 2015 (Lise Gabriella) Steinkjer 22.11. 2015

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Hva hvis? Jorden sluttet å rotere

Hva hvis? Jorden sluttet å rotere Hva hvis? Jorden sluttet å rotere Jordrotasjon Planeter roterer. Solsystemet ble til for 4,5 milliarder år siden fra en roterende sky. Da planetene ble dannet overtok de rotasjonen helt fram til i dag.

Detaljer

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR.

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 3 2009 Kanalisert av Leif Havik Hentet og redigert av Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: 26.10. 2009 Oppdal 24.04. 2009 (Initha) - Jevnaker 25.05. 2009 (PhiKing) Jevnaker 25.05.

Detaljer

SLIPP MASKA. og bli en ekte leder. av Peter Svenning

SLIPP MASKA. og bli en ekte leder. av Peter Svenning SLIPP MASKA og bli en ekte leder av Peter Svenning Hvordan du kan bruke Leadership by Hearts 5 velprøvde elementer som gir deg større trygghet og sterkere mestringsfølelse øyeblikkelig. I denne guiden

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40)

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40) Disippel pensum 1 Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

SANTA LUCIA. Spillet er godkjent av Stor Sire til bruk i Ordenssammenheng. 1.april Morten Buan Stor Sire

SANTA LUCIA. Spillet er godkjent av Stor Sire til bruk i Ordenssammenheng. 1.april Morten Buan Stor Sire SANTA LUCIA Spillet er godkjent av Stor Sire til bruk i Ordenssammenheng. 1.april 2014 Morten Buan Stor Sire SANTA LUCIA et adventspill av Axel Hambræus oversatt av Vera Melland Medvirkende: 1. Søster

Detaljer

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té LÆR MEG ALT vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té vekk meg opp før signalet kommer og legg en plan over kor vi ska gå fyll

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Grønn omsorg i Agder Møter med ungdom som deltar i Inn på tunet. Vanja Knutsen Sollesnes Veileder Førsteamanuensis Ragnfrid Eline Kogstad

Grønn omsorg i Agder Møter med ungdom som deltar i Inn på tunet. Vanja Knutsen Sollesnes Veileder Førsteamanuensis Ragnfrid Eline Kogstad Grønn omsorg i Agder Møter med ungdom som deltar i Inn på tunet Vanja Knutsen Sollesnes Veileder Førsteamanuensis Ragnfrid Eline Kogstad Problemstilling og hensikt Hvilken betydning har deltagelsen i Inn

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Kurskveld 9: Hva med na?

Kurskveld 9: Hva med na? Kurskveld 9: Hva med na? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Hvis du kunne forandret en ting Hva ville det ha vært? (10 minutter) Forestill deg en

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Alkymi 9. november 2012 Sammenheng mellom vann følelser og kulturangst

Alkymi 9. november 2012 Sammenheng mellom vann følelser og kulturangst Alkymi 9. november 2012 Sammenheng mellom vann følelser og kulturangst vannet bærer dine følelser. Følelser er frekvenser, eller bølger som produseres av dine hormoner. De er redskap for ditt ubevisste

Detaljer

VEIEN TIL DEG SELV. Vigdis Garbarek

VEIEN TIL DEG SELV. Vigdis Garbarek VEIEN TIL DEG SELV Vigdis Garbarek Innhold Forord Porten Nøkkelen Veien Veiskiller Tanker Grunnstener Det innerste rommet Etterord 1 Forord Jeg snudde på hodet og så et av de siste bladene på treet falle

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

Fullt ut levende Introduksjon til bevisstheten 1

Fullt ut levende Introduksjon til bevisstheten 1 Fullt ut levende Introduksjon til bevisstheten 1 Helt fra vi blir født lærer de fleste av oss at vi må gjøre noe, og vi må gjøre det med en gang for ikke å miste grepet om virkeligheten. Det tar form på

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

TEMA ROMFART. 10 vi reiser i rommet

TEMA ROMFART. 10 vi reiser i rommet Det er 60 år siden menneskene skjøt ut Sputnik, den aller første satellitten. Siden den gangen har vi sendt både mennesker til månen og roboter til Mars. Men hva skal vi gjøre nå? TEKST: INGRID SPILDE

Detaljer

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren 1 Mystiske meldinger Arve fisker mobilen opp av lomma. Han har fått en melding. Men han kjenner ikke igjen nummeret som sms-en har kommet fra. «Pussig,» mumler han og åpner meldingen. «Hva er dette for

Detaljer

Det døende barnet. Det handler ikke alltid om å leve lengst mulig, men best mulig.

Det døende barnet. Det handler ikke alltid om å leve lengst mulig, men best mulig. Det døende barnet. Det handler ikke alltid om å leve lengst mulig, men best mulig. Fagdag- barn som pårørende Nordre Aasen 25.09.2014 Natasha Pedersen Ja til lindrende enhet og omsorg for barn www.barnepalliasjon.no

Detaljer

Steg 1: JafseFisk følger musepekeren

Steg 1: JafseFisk følger musepekeren JafseFisk Introduksjon Vi skal nå lage et JafseFisk-spill! Målet i spillet er å hjelpe JafseFisk med å spise alle byttedyrene som svømmer rundt i havet. Steg 1: JafseFisk følger musepekeren Først skal

Detaljer

PROFETISK DRØMMEARBEIDE I JULEN De 2 X 12 hellige netter av Trine Bjørgan Høiberg

PROFETISK DRØMMEARBEIDE I JULEN De 2 X 12 hellige netter av Trine Bjørgan Høiberg PROFETISK DRØMMEARBEIDE I JULEN De 2 X 12 hellige netter av Trine Bjørgan Høiberg I perioden fra natt til 14. desember og til og med natt til 5. januar er det en spesielt stor mulighet for å motta inspirasjoner

Detaljer

Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!»

Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!» 1 Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!» Omtrent sånn lyder det i mine ører, selv om Matteus skrev det litt annerledes: «Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.» Sånn er

Detaljer

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6 Side 1 av 6 De ti landeplager Sist oppdatert: 4. januar 2003 Denne teksten egner seg godt til enten gjenfortelling eller opplesning for barna. Læreren bør ha lest gjennom teksten på forhånd slik at den

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Motivasjon & glede i arbeidsdagen. Hva skal til?!

Motivasjon & glede i arbeidsdagen. Hva skal til?! Motivasjon & glede i arbeidsdagen. Hva skal til?! Barnepleierkonferansen 26. april 2013 Tove Helen Tronstad En blekksprutjobb i konstant bevegelse krever God kompetanse Tilstedeværelse Ansvarlighet

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer