VISDOMSORD FRA ILIUKA NR.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VISDOMSORD FRA ILIUKA NR."

Transkript

1 VISDOMSORD FRA ILIUKA NR Hentet og redigert av Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: Utskrifter fra: Tanumshede (Bliwaki) Varteig (Jorun) - Borgenhaugen (Maya) - Øienkilen (Takahita) - Oppsal (Maria) Larvik (Bliwaki) - Jevnaker (PhiKing) Killarney i Irland (Bliwaki) - Trondheim (Tukáme) Røros (PhiKing/Bliwaki/Okovita) Lørenskog (Finn) - Sarpsborg (Bliwaki) Fredrikstad (PhiKing) GENERELT OM RÅD FRA ILIUKA: Der er igjennom utprøvelser og erfarenheter den høster rikdom. Således må der utprøves selv. Der er primært viktig for menneskebarn at forstå; hva der så fungerer for den ene, behøver ei at fungere for den annen. Der må ei tenke for hvorledes der tenkes alle er like, der må tenkes i ulikheter. Konu Ekatah. (031008) SELV - SJEL Selv og sjel, er det en sammenheng der? Så er det. Svenskene sier jo Själv, og tar man bort -v, så blir det själ. Korrekt. Og når vi sier selv, så er det altså sjel vi sier! Så er det. (031008) Sjelen vår bærer minner av tidligere liv. Korrekt. Hvordan påvirker gener sjelen vår? Der er så; lik gener er noget til at bestemme i hvilket hvorledes der skapes til form av ditt legeme og hvorledes der påvirkes din helbred og hvorledes der påvirker hva den velger inn i livet. Om den søker så at leve efter sin sjels bevissthet, så er der likefullt påvirkeligt av sine gener. Gener er til bestemmelser for hvorledes den søker til hva der tales avhengigheter og hvorledes den søker at framelske sitt mot til at skape forløsninger og friheter i stedet for bundenheter. Dog der óg er påvirket av sjelens lengsler. Om den så skaper gode dialoger med sitt hjertekammer og lever efter sine hjertes lengsler, så er der alt til bedre gleder for sin sjel. Konu Ekatah. (101208) Har jeg noen tilhørenhet til Pleiadene, og hvilken? Så er der korrekt. Der er således noget av de energier der tilhører de gamleste cellers minner av ditt selv for hvorledes der var óg noget handelens forbyttelser i tider, megen fjerne galaktiske tider. Og så er der óg lik alle der er nu ved denne kammer har nogle tider visiteret av Pleiadenes Akitares systemer. Konu Ekatah. (081108) Hva er sjelen når vi går videre? Om der tenkes til efterlivets tilstander, så er der lik sjelen bærer minner, minner av hvorledes den har levet sitt selvs liv. En sjel der kjenner friheter i tiden der er til overgangstid, kjennes alt mere lykkeligt enn en sjel der ei har gjort sine jakter efter hva sjelen begjærer. For sjelen skaper frem sine lengsler der påvirker hjertets kraft og der 1

2 påvirker intellektet at ledes igjennom livet. Om den så unnviker at gjøre hva der finnes av sådanne lengsler, så bringes den frem til noget av innsikter efter livet, for at se på ny for hvorledes den gjennom neste inkarnasjon kan tilvelge at fullende sådanne jakter. Alt hva den spreder av forgyllede positive energier, tilbakefaller ditt eget selv i denne inkarnasjon eller neste inkarnasjon. Alt hva den spreder således av kjærlighetens vibrasjoner, er til gavn for denne og neste inkarnasjon. Dog om den spreder skygger for sin nestes liv, så vil den selv blive at funkle i skyggen av sitt selv. Således skal den lettere se; der finnes ei noget hva der tales dødens terskler. Der finnes overganger til nye livseksistenser, dog foruten materiens funksjoner. Den vil ei sådant oppleve materiens lengsler. Og der er alt hva den levendliggjør av sitt selv nu, der bringes til noget for menneskebarn at ei oppleve eftertidens fødsler. Alt er der i en evig vandring. Konu Ekatah. (101208) Noen sjeler sitter fast etter den fysiske døden, er det noen grunn til å være redd for å sitte fast? Ei er det, for intet angst kan skape noget sådant bånd. Der er noget for hva der er i ubevisste plan der skaper sådant bindinger, således er der intet den kan gjøre gjennom sitt intellekt at bestemmes for nu. Har jeg noe slags karmisk gjeld? Så har den, om der ei var, så bærer den vinger. (150908) Er alle mennesker vi omgåes med en del av vår sjelegruppe som karma-rådet har inkarnert oss med? Der tilhører en del av virkelighetens opplevelse, korrekt. Dog menneskebarn den bemøter der skaper motvinder og der skaper emosjonelle konflikter i ditt selv, kan óg være lik visitasjoner av andre sjelegrupper. Således er der like fullt for at den skal byde til visdoms erfarenheter. Lik der skaper speilets refleksjoner og frustrasjoner i menneskebarns hjerter, så er der for at ansøkes til at blive integreret som en del av din sjelegruppe. Korrekt. Konu Ekatah. (111208) Hva er den største meningen med et jordeliv? Hvorledes der er så, der er at søke at tillære for individet at livet flommer. Der er så lik der skapes livslevende kraft. For all levendliggjørelse av sitt selv, besmitter óg alt hva der er ikring sitt selv. Lik den programmerer heliget vann, lik der er av molekyler der skaper til visdoms forflyttelser, således den skaper at generere alt høyere energier av livsformer på sin Jord. Og der er i tiden Moder Jords aura vokser til alt større dimensjoner, så er der óg at besmitte til sine nesters kloder og galakser. Alt er der i Evigheten og alt er der lik energi i Evigheten. Alt hva den så søker at levendliggjøre av sitt selv gjennom gleder og livslystelser, bliver således til gavn for hele galaksen. Konu Ekatah. Da kan jordelivet, på en måte, være å se på som en skoletime fra den andre sida? Så kan der tales, korrekt. Og så er den master og nogen elev i samme tid. Husker vi alle liva våre på den andre sida? Så kan der tales, lik der finnes cellenes bevisstheter. Dog om der nu minnes, så er der alt meget, meget der ei er av interesse. Men vi husker energiene? Korrekt. (200908) Hvorfor har jeg latt meg inkarnere nå? Ei kan der tales så. Der er bundet av pakter at ei bringes til ord for ditt øre. (091208) 2

3 Har jeg vært i kropp på andre planeter? Korrekt. Hvilke da? Akitares. (091208) Under en kanalisering ble jeg fortalt at jeg lengtet hjem. Kan du si noe om det? Hva der så er, så finnes der lengsler i alles sjeler. Der finnes óg lengsler der er noget dualistiske, for hvorledes nogens sjeler lengter tilbake til stjernenes opphavelse. Om den søker dertil, så vil den óg se tilbake til Pleiadenes tilstander. Der er noget av Akitares der hviler lik minner og lengsler i ditt hjerte. Søke dertil at se, at den i tiden opphøyer sin egen kraft lik den er en intergalaktisk vesen. Så er der lettere at forstå. Den har sine fysiske moderlige tilhørligheter for Jord, og således vil der være under denne inkarnasjon. Dog, likefullt skal den våge at se, alt større betydelser av sitt eget selv enn hva den gjør. For der er stunder den er så meget varsom i livet, og søker at forminske sitt selv. Ei skal den gjøre så. Den skal våge, i sin litenhet, at se sin storhet i sitt selv. Så er der vel. Konu Ekatah. (091208) (Se også VISDOMSORD: Kr.sund s. 23) INDRE REISER I en meditasjon dro jeg veldig langt av gårde. Hvor dro jeg? Der var inn i ditt eget selv. Hvorledes den søkede, så er der hva der tales den astrale forbindelse, lik der kan tales out of body experience. Dog der var like fullt inn i sitt dypeste selv. Der er således lik den kunne skue; der var minnenes fragmenter i hvorledes den selv har opplevet sine langreiser imellom stjernene. Jeg fikk inntrykk av at det var en planet, hvilken? Akitares. Jeg dro gjennom tolv porter. Hva var dette for noe? Der er lik menneskebarn tales på sin Jord om de fire himmelske retninger. Dog, om den skuer for de galaktiske retninger, så er der tolv i alt. For således er der óg for at se hvorledes der tilhører Zodiakens tegn. Hvorledes den óg vil se de portaler, der er én portal for hver tidsenhet på sin Jord. Der er så lik portalenes sirkler er óg lik Medicine Wheel, óg kan tales lik der er noget for at skape bedre posisjoner for alt i Universum. Jeg så et rom med miniatyrtempler og pyramider fra Egypt, med ett øye på hver av tingene. Hva skulle dette forestille? Der er Skaperens bevissthet. Hvorledes den óg evner at se i hva det tales micro og macro. For hvorledes menneskebarn søker til stjernenes bevisstheter der er lett at forglemme de små kammer. Og de små kammer kan bære en alt mer helig kraft, for de små kammer er óg hva der representerer ditt eget hjertes bevisstheter. Jeg fikk følelsen av at disse templene var som det var en forbindelse mellom dem jeg så, og de nede på Jorda her. Så er det. Lik der finnes meridianer imellom alle galakser, lik der finnes meridianer der er imellom alle bevissthets frekvenser, ulike bevisstheter tilknyttet ulike tidsaldere. Alt er der likefullt samlet i en enhet forbundet til hinannen med meridianer. Der leder óg mellom menneskebarn til menneskebarn, lik den så søker óg menneskebarn der attraheres i en, hva der tales, gruppenes sjelers bevisstheter i ditt eget liv. Konu Ekatah. Jeg så en gruppe der, er det en gruppe jeg er med i? Så er den, og så var den, og så bliver den. Og dette bordet med tolv stoler, det sa du nettopp hva var. Korrekt. Hva inneholdt det skrinet jeg så? 3

4 Der inneholder det optimale sannhets kilde av ditt selv. Jeg puttet inn noe. Jeg husker ikke nå, men bak var det tolv hull. Hva var disse for? Én til hver galaktiske portal for at den selv skal se sin tilhørlighet. Ei noget for Moder Jord, dog for Altet. Den er en del av Altet. (091208) PARALLELLE LIV / EKSISTENSER Parallelle liv hvordan foregår det? Alt er der så lik den er tvunget i sitt intellekt at ei se at der finnes nogen tid, for der finnes en evig eksistens for sjelen. Og der finnes dog med legemet der er noget begrenset av din fysiske og molekyllære strukturer der er begrenset i jordisk tid. Om den tenker galaktisk tid så er der en evig respons. Således den lever ulike liv i parallelle tilstander, for alt er der just nu. Således om den gjør sine innsikter til sine bevisstheter, og gjør nogle store valg i livets inkarnasjon her og nu, så påvirker der alle livets eksistenser bakefter i din jordiske tid. For alt er der nu. Så er der óg lik den vil se om den helliggjør kraften her og nu, om den tilvelger at leve her og nu, og ei søker så meget bakefter i tiden, og ei søke at bekymres for ufødte soler, så er der lik den erobrer tilværelsen her og nu. Og så er der gode kommunikasjoner i frekvenser imellom din sjel og alle dine eksistenser. Konu Ekatah. (140908) Dimensjoner og parallelle eksistenser - er det samme? Så kan der være, dog søke nu at se hva den tenker i andre dimensjoner er langs den vertikale linje, hva den tenker i den horisontale linje er parallelle eksistenser. Innenfor samme dimensjonen? Korrekt. Uten å være synlig for hverandre? Ennu er der ei. Tettheten - følger den dimensjonen? Så er det. Begrenset av kosmiske, fysiske lover. Og gravitasjon? Korrekt. Konu Ekatah. (051108) PARALLELLE VERDENER Finnes det parallelle verdener av Jorda i andre dimensjoner? Korrekt, korrekt. Ni i alt. Har de valgene vi gjør her i dette livet, konsekvenser for de parallelle verdenene hvis vi har Så kan der tales. Like fullt kan der ei tales lik konsekvenser. Der er påvirkninger for hvorledes der óg finnes kosmiske påvirkninger for de valg den selv gjør, her og nu, foruten at tenke så. (091208) DÉJÀ VU Hva er egentlig déjà vu? Der er noget lik av hendelsens faktum, for hvorledes der er, i tidlig vi har talt, der måles i jordiske tidsbegreper. Og om den søker at se at der finnes høyere vibrasjoner av sitt selv, lik der er i ulike nivåer, lik der er av ulike tilstander; alt der hender just nu, så er der ulike aspekter av ditt selv der fanger opp hendelser. Dog der kan være så óg innen der er av hendelsens tid, for der kan ei måle sin jordisk tid på de eteriske nivåer. Konu Ekatah. (140908) GUIDER - ÅNDER 4

5 Hvordan skjer ombytte av guider som ikke lenger gir oss vekst? Der er så lik der finnes noget for hva der tales stor-guider, for hvorledes der er i din betraktning noget der tales skytsengler, hva der så kan overprøve av hva der av den karmiske valgte sti for sjelen, og så tilføre ulike guider, lik der er ulike redskaper for ulike hendelser og opplevelser i livet. I tider kan den óg oppleve at en guide bliver oppbrukt. Således bliver der tid for fornyelser i tider den forøker sine egne innsikter, den forhøyer sine frekvensers nivåer, og således er der óg lik der følger attraksjonens lover for hele Universum i ulike himler, og i ett nu, hvor der tilføres nogen guide den absolutt bedre er i behov av. Konu Ekatah. (140908) Min guide er av keltisk opprinnelse. Korrekt. Skal jeg melde meg på sånn temareise i mars? Så kan den, dog like fullt skal den dvele noget ved tanken for hvorledes der er av keltiske opprinnelser. Så var der ei i de Irlendske øer, - de keltiske energier ble transformeret til de Irlendske øer, dog opphavet er av noget der tales Turkiets stater nu. (180908) Min guide, er det meg selv? Der kan være, dog der er et høyere aspekt av ditt selv der følger dine sider. Der er så lik den vil skape en integrasjon efter tidens vandringer. Så guiden min manifesteres i meg? Korrekt. (180908) To ørner på himmelen kom nærmere. Var det dere? Der var så. Lik den skal tenke i fragmenter nu. Alt er der tilhørende Altet om der manifesteres lik i småfugler, om der manifesteres til store fugler. Så er der lik vi taler; vi kan óg være butterflies. Hvis vi tror vi har fem forskjellige guider, så er det på en måte likevel samme guiden. Der tilhører den samme enhet, korrekt. (091208) Er hjelperne våre i den indre kretsen konstante? Så er det, for hvorledes der så er noget den velger i sjelen innen den fødes. Derigjennom er der óg der tilføres nye hjelpere underveis i livet efter hva der er i behov. (200908) Hvem er hjelperne mine? Hva skal der anvendes til? Ja.. I tider den fornemmer en kraft ikring sitt selv, spesifikt om hva der tales på sin venstre side, så vil den óg lettere fornemme kraften der er av gamle tider, - fire generasjoner tilbake på din fars side. Der er en gammel mann, - dog, den er vis. Og så vil den senere undre: Hvor kommer den gammel mann ifra? Så vil den undre, og vi vil tale; den kommer ifra de engelske øer. Og senere vil den undre: Hvor ifra de engelske øer kommer den gamle mann? Og så vil Iliuka tale; Den kommer ifra den nordlige del av de engelske riker. Og så vil den senere undre: Hvilken tid er den gamle mannen i fra? Og så vil Iliuka tale; Den er i fra tiden der tales Og så vil kvinnen undre: Hvem er den gamle mannen? Så vil Iliuka tale; den kan tale lik den alt heter noget lik Tom, der er nogen forkortelse, for der er alt mer lik Thomas den kan tales til. Konu Ekatah. Tusen takk. Ei er der tusen. Der er én Thomas. (031008) 5

6 Jeg ser av og til lyse og mørke ting som jeg ikke forstår hva er. Den skal ei undres så meget derved, for der finnes i alt tre gestalter av energier av ånd ikring sitt selv. Der er den ene der er din hjelper, og der er de to andre der er voktere. Således er der óg av engle-energier ikring ditt selv der følger dine stier. Således er der ei at undres. For nogle stunder bliver der av hvite lys, nogle stunder bliver der av blå lys, og så er der óg nogle stunder av de grøne lys frekvenser. Der er åndelig natur ikring ditt selv. Konu Ekatah. (111208) Det hender det kommer en sterk, nydelig blomsterduft, hvem vil gi seg til kjenne? Der er en ånd der søker så at fylle dine kammer. Og der søker så noget hva der så bringer en kraft av kjærlighet til ditt liv. Der tilhører óg for din slekt, to tider tilbake. (091208) Er det du som skremmer meg...? Så er det. Hvorfor tilvelger den at blive noget forskremmet? Det er du som lusker rundt, altså? Så er det, og vi undres i fra våre himler; hvorledes kan en vulkano være redd? Søke at se hva der bringes ut av ditt selv. Søke at se; alt er der til tilvennelse for at den selv skal kjenne sine fundamenters tryggheter. Der bringer den frem til tiden der kommer for at se at den er mester i sitt eget liv, så er der til velsignelser. For der vokser frem tider i sitt liv hvor den vil samles om sitt virke, hvor den vil samles om sin flokk og hvor den vil samles om sitt sted at leve. Således er der noget naturligt at der er til adspredelser just nu, der kommer til samlelsens tid. Er der så lik den ansøker Iliuka om at ei luske ikring? Vi kan luske utenfor, vi. Dog der er koldt. Du skal få komme inn... Konu Ekatah. (051108) 12 I ET HIMMELSK RÅD Du sier vi ; hvem er vi? Der er lik der så tales av råd. Lik der således er tolv i alt. Lik vi formidler, der er av den unisone kilde, den, hva der tales, Den Kollektive Enhets Kildes Bevissthet. Konu Ekatah. Så alle dere er her på en gang? Så er det. (091208) Du sa det var tolv stykker i rådet deres. Er dere på en måte disipler? Så er det. For Kristus energien? Alt er der av Lyset. Alt er der i Lyset, og alt er der for Lyset. Det har ikke noe med de tolv disiplene å gjøre? Ei er det. Der er fragmentaler av ulike energier. For disiplene var óg kallet til kilden, lik der før var under Lemuriens tider, lik der før var under visitasjoner for Dogonfolket, til hva der tales Sirius besøk. Alt er der lik gjentagelser av historier, og alt er der lik der så påvirker til alle dimensjoner. Der er for at skape en enhet, der er i disippelens tanke. Alt er der i disippelens ånd. Er dere Erkeengler? Så er det. (091208) (Se også VISDOMSORD: Kr.sund s. 16 og 31) 6

7 HELLIG GRAL Eksisterer en fysisk, hellige gral? Så kan der tales, like fullt er der skjult for menneskeheten ennu. Konu Ekatah. (150908) DE NYE EVANGELIENE Hva vil De Nye Evangelier inneholde? Der er alt hvorledes der er alt taler for befolkningen, for gamle skrifter er til noget inkorrekt fortolket. Der bliver til nye tolkninger og således vil der manifesteres til offentlighetens skrifter. For der er skrifter der er alt av Universet til at presenteres til menneskebarn at forstå at ei er der menneskebarnet alene i Kosmos, der er alt flere lik visitasjoner lik der til alle tider var. Så vil der óg komme i tiden der bliver nu. Søke óg noget for hva den beleser av Thomas evangelier. Konu Ekatah. (110908) RELIGIONER Kan Iliuka fortelle meg forskjellen på religioner? Vi ser: alt er av den samme kildes opphav, alt er der av den galaktiske kilde til liv. Således er der óg noget for hva der er utøvet i ulike retninger beskrevet lik overføringer, lik kanaliserede overførelser, og alt er der av historier der noget er blivet tilpasset alt bedre efter menneskebarnets voksende intellekt. For hvorledes der så, i tiden under fødelsen; ei var der noget av religionens filosofiske begreper der var fordømende og der var ikke-eksisterende i kjærlighetens kraft. Alt var der kjærlighet og lys. Alt var der i rettvis ånd. Således er der óg den vil se; at alt hvorledes der blev således noget endret av menneskebarnet gjennom maktens posisjoneringer, således blev der ei meget tilbake av den originelle tekst. Så er der meget der vil blive gjenfunnet, lik der er nye Evangelier der vil bringes opp til menneskebarnets nivå i tiden der er alt i større modenheter nu. Menneskebarnet har selv skapet de konflikter der er for ulike religion og filosofiske begreper om sin Jord. De har forglemt guddommeligheten i sitt eget selv. Om der så forpleier sitt eget selvs lys, så er der óg lik den besmitter sin neste med lys, noget uavhengigt av religionens noget begreper. Så er der vel at se; at den religion den selv bærer er lik for frihet og eksistens for alle individer, så er der et godt lys. Konu Ekatah. Så når vi diskuterer forskjell i religionene våre, det er ikke riktig? Ei er det, - for alt er der av den samme kilde. Der påminner våre himler om hvorledes vi ser to små menneskebarn argumenterer og kjemper for at drikke av den samme krane. (200908) Mange har vært i religionens tjeneste på en positiv måte, men.. Så kan de tro. Hvile nu dine tanker og se; om den så betrakter Moder Jord, om den så betrakter menneskebarns tjenester og gjerninger gjennom galaktiske perspektiver, så er der intet menneskebarn der har ledet sin tro gjennom den sanne og den reneste Kristo gestalts energi. Om den søker at se til, så er alt i store mengder av menneskebarn i flokker villedet gjennom ulike tradisjoner og kulturer. Likefullt er der nu skapelsen er komplett, og likefullt er der nu at der vil bringes til forståelser for hvorledes der er for individet og menneskebarnet at være en intergalaktisk dimensjon. Der vil forløses og der vil falle megen religion-murer og der vil falle meget av de symboliske verdier der var. For vi taler nu om fraktal-energier, vi taler om geometriske funksjoner der er en Universell energi. Om den leder sitt selv i den minste partikkel i sitt selv, om den leder sitt selv til de fjerneste partikler i ytterste av Kosmos, så er der alle underlagt de samme fysiske begrensninger og geometriske modeller, om den vil. Derigjennom er der nu Skapelsen er komplett, og der er Den Store Ånds verk for at skape en helhetlig 7

8 levendliggjørelse av hva der nu er skapet. Nu begynner livet for menneskebarn. Konu Ekatah. (171008) (Se også VISDOMSORD: Kr.sund s.3 og 4) STIGMATA Noen mennesker har fått stigmata med hull i hender og føtter? Så er der lik fragmenter, lik der óg er fragmentaler der kan manifesteres igjennom opplevelser. Der er så lik der er av en sjelelig flokk der oppleves, for den ene individ kan besmitte til opplevelser i den neste, for hvorledes der er noget av psykiske manifestasjoner, lik der er kallet for sjelen, for der tilhører individets karma. Som Frans av Assisi? Korrekt. Men var Jesus festet til pålen med spiker? Så kan der tales, korrekt. Konu Ekatah. (Men mest sannsynlig ikke gjennom hånd- og fotflater, slik vi vanligvis ser det avbildet.) (150908) DEN KRISTNE DÅP I følge den lutherske kristne tro blir barnet Guds barn ved dåpen. Er ikke alle Guds barn? Så er det. All tid, hver en menneskebarn der fødes, vi taler nu om den tiltenkte celle struktur, under unnfangelsens skapelse, så er der Guds frø. Konu Ekatah. Det har ikke noen betydning om en er døpt eller ikke? Ei er der så, dog der tales for seremonier der er til påvirkeligt for menneskebarn at gjøres, gjennom hva der tales tradisjoner. Dog ei er der så dåpen nu er lik hva der var - to tusener storsoler tilbake. (101208) KRISTUS-ENERGIEN For meg har troen på Jesus og Kristusenergien alltid vært veldig viktig. Så er der korrekt. Er det Kristusenergien som skal tilbake i oss mennesker? Så er der korrekt....dog, der er likefullt viktigt at den ei forglemmer lyset i sitt eget selv. For den der således ser sine lyskilder er óg i bevisstheter ikring den gestalt av den Kristoenergi. Derigjennom vil den óg lettere se at lys er ei all tid godt lys. Der er viktigt at det omfavner sitt eget lys. Konu Ekatah. (091208) SANANDA Er Sananda Ben Josefs virkelige navn? Så kan der tales, korrekt. (101208) (Det er, sies det, mange navn / inkarnasjoner som Sananda har hatt, minst 88; - bl.a. Jesus Kristus, Yeshua Ben Josef, Maitreya, Krishna, Annunaki, Bep Kororotis... Se bl.a. og : VISDOMSORD nr , s. 8.) Bep Kororotis, tok han fysisk form? Ei er det, der er manifesteret lik en holografisk fremstillelse. Det samme med gudesønnene i Egypt også? Ei er det, der var av materisk ånd. Fysisk form fra en annen dimensjon? Korrekt. (051108) 8

9 JESUS OG MARIA MAGDALENAS ETTERKOMMERE Lever noen av Jesus og Maria Magdalena s etterkommere i dag? Hvorfor undrer den så? Det har vært så mye snakk om det? Der vil manifesteres for alle menneskebarns innsikter til at forstå når tiden er kallet. Således er der så lik den ei skal betrakte sådanne undringer nu. For der er noget óg i materiens tilstander menneskebarnet ei kan forstå. Der óg er noget av ulikheter mellom livet og efterlivets tilstander menneskebarnet ei kan forstå. Den guddommelige kraft der skaper óg alt manifestasjoner av circles (=kornsirkler) der er på hva der tales markene ved de engelske stater, er óg noget der vil manifestere til høyder der kan bygge stener og der kan få stener til at falle, der kan opplyse og der kan formørke. Således er der en galaktisk tilstand der bringer nye visdommer til menneskebarnet for at forstå. Der er noget av den Kristo gestalt der er óg manifesteret i heledelen av Universum. Der finnes ei nogen ulikheter mellom distanser og tid. For der er i tidløsheten den lever. Konu Ekatah. (150908) STIKLESTAD KILLARNEY (IRLAND Er det noe forbindelse mellom Stiklestad gravplass og dette stedet? Der finnes hva der tales meridianer der er knyttet gjennom historiske perspektiver, der er knyttet gjennom emosjonelle perspektiver, der er knyttet óg gjennom hva der tales spredelser av visdommer, korrekt. (171008) KONG ARTHUR Kong Arthur var en spesiell mann. Er Tintagel(?) og Glastonbury de stedene der han ble født og døde? Så er der korrekt. Og om der tenkes for den Arthur, den var lik en sendebud under den tid der var nye transformasjoner til en annen frekvens. Så er der i epoker, lik den vandrer i trappenes steg, så er der nye oppløftelser for Jorden nu. Korrekt. Han var en slags profet på sin tid? Så er der korrekt. (200908) MARTINUS Hva er Martinus Kosmologi? Der er noget bevisstheter der var. Spesifikt hva der så blev født under hva der tales Eseernes tider. Der er noget i den nyere tid, der blev således formidlet noget gjennom den munk der omtaledes lik Martinius. (091208) (Martinus var en dansk meieribestyrer som fikk en sterk åndelig åpenbaring. Han har laget en egen kosmologi, og det finnes mange bøker om dette; Det Tredie Testamente: Livets Bog I-VII og Det Evige Verdensbillede I-III, samt 28 småbøker.) NUMEROLOGI Kan du fortelle meg noe jeg ikke vet om numerologi? Om den tenker så for noget av de ulike sifres benevnelser, så må den óg tenke for hvorledes der er av sifferets egenenergi. Alle siffer har sin egen spesifikke frekvens i resonans, om der kan tenkes så. Således er der lik om den summerer ulike siffer, så bliver der ei all tid forhøyede frekvenser og resonanser. Dog der óg kan søkes at se; at alle siffer er noget lik speilets refleksjoner av tiden den lever i. Siffer er noget jordisk fenomen. Konu Ekatah. Det er kun knytta til jordeliv? 9

10 Så er der korrekt. Men det er like fullt riktig? Så er der vel. Sånn det regnes ut i dag, er det korrekt? Så er der vel. (200908) ENGLE-ENERGI Hvilken engle-energi tilhører jeg? Alle! For alle engler er så Skaperens vibrasjoner. Alt hva der er i Skaperåndens vibrasjon, er óg tilhørende menneskebarnets liv, så er der korrekt. Den der søker for lyset, søker óg i engle-energier, for engle-energier rommer alle frekvenser, om der er oppe eller nede. (150908) I en drøm kom denne teksten: De har glemt deg. Hva skulle det si meg? Der er de engler der vandrer. Mine engler? Så er der korrekt. Har de gått ifra meg? De har glemt deg. - Hvorfor har de glemt deg? Ja? Fordi at den selv har glemt dem. Tiden den så søker lik den så skaper nogen forbindelser til at søke gjennom meditasjoner, til eksempel, - så vil den skape høyere kraft der bringer til alt større forbindelser der vokser. Forglemme ei nogen tid hva der finnes ikring ditt selv! Konu Ekatah. (111208) Hva heter han som engel? Det vet den. Han er jo en mann. Den engelen jeg har, har damestemme. Dog, like fullt er der noget for hva der tales den holistiske bevissthet. Der er så i balanser for de både energier av yin og yang. Således skal den se, om den søker til Altets opphøyede frekvenser, så er der noget hva der i din himmel vil oppleves lik kjønnsløsheter. Dog, likefullt skal den se, alt hva der vokser i kraft, er så både av den feminin og maskulin energi. Den er. Tiden er ei noget bevisst av hva der tales kjønn. Tid er kjønnsløst. (091208) LYS MØRKE Er Iliuka et speilbilde av den som spør når det gjelder lys og mørke? Så er der korrekt. Man får ikke mer korrekte svar enn andelen av lys og mørke innom seg selv? Så er der korrekt. Den er klok. (200908) Jeg skal over på lys, er det korrekt? Så er der vel. Når skal dette skje? Den behøver ei at vente for at der skal blive, der er noget den produserer selv. I spesifikke situasjoner. Det vil si at man går en del på lys allerede i dag? Så er der korrekt. For således er der lik der er transformeret alt høyere galaktiske vibrasjoner til sin Jord, i hvilket den selv óg er i, korrekt. Hvor meget går man på lys i dag, kan du si en prosentsats? 10

11 Der er meget for hva der tales lik oscillerende energier. Der er bevegeligt imellom hva der tales noget ikring seks og noget ikring tretten prosent. (6-13%) Kono Ekatah. (200908) HJELP TIL ILIUKA OG HIMLENE - SELVHJELP? Er det noe jeg kan hjelpe Iliuka med? Vi ser, alt hva den lever ut av sitt eget lys bringer kraft til sine kilder. Alle kilder der vokser i lysets energier er til gleder for våre himler. Alt hva den lever ut av sin egen lengsel, alt hva den lever ut av sin egen kraft er således til tjenester og avhjelpelser for våre himler. Gleder på din Jord vokser til besmittelser av gleder i våre Himler. Således er der alt hva der vokser til gledesfylt energier, til kjærlighetsfylte energier, om der søker i den ene eller den annen dimensjon, så fylles der gjennom den kollektive bevissthet. Og hva den selv spreder kommer tilbake til ditt selv, for Himmelen er Jordens speil og Jorden er Himmelens speil. Lik våre Himler er speilet for din Jord, så er der lik vi ser lik speilets refleksjoner av din Jord i våre Himler. Alt er der til så for at forbyttes i energier, alt er der, om noget er usynligt for dine øyner, så er der for at der skal synliggjøres. Alt hva den selv synliggjør av sitt eget selv gjennom sine bevisstheter og gjennom sine hensikter skaper óg synliggjørelser for våre Himler, alt ER der. Konu Ekatah. (051108) ANAZASI Det med Anazasienes oppstigninger, hva kan du si om det? Hva der er av Anazasias-oppstigelser, hvorledes der er igjennom de tidligere tilførede frekvenser til Moder Jord, så var der i alt fem oppstigelser der er energier av frekvenser der gjør at noget hva der vibrerer høyt i frekvenser, bliver i ett plutselig nu usynligt. Dog, like fullt er der ei borte. Der er tilførede energier for hvorledes der er alt oppløftet til høyere vibrasjoner. Der kan tales, der er forflyttet, - transformeret til himmelens vibrasjoner. Anazasi indians lever vel i våre himler. De kommer dog tilbake. Konu Ekatah. (031008) (Se også VISDOMSORD: Kr.sund s. 12) HAVFOLKET Har jeg levd sammen med Havfolket før? Den har søkt noget i den samme flokk, korrekt. Der var under tider, hva der tales Atlantis fall, korrekt. Var ikke jeg i Lemuria, da? Så var den, og så var Havfolket óg. (091208) ARAMEISK ET OPPRINNELIG SPRÅK (Arameisk tilhører den semittiske språkgruppen og er dermed beslektet med arabisk, etiopisk og hebraisk. Det har gjennom 3000 år eksistert i ulike varianter og ble i en periode brukt i områdene mellom Middelhavet og India. Den varianten som Jesus og hans disipler etter alt å dømme snakket, vest-arameisk, er i dag i ferd med å dø ut som talespråk. Men den brukes også som liturgisk språk av enkelte kristne kirkesamfunn. Skriftspråket ble utviklet fra omkring år 1000 før vår tidsregning. Både det hebraiske og det arabiske alfabetet har sin opprinnelse i arameisk skrift. Deler av bøkene Esra og Daniel i Bibelen er opprinnelig skrevet på arameisk, det samme gjelder store deler av den jødiske skriftsamlingen Talmud. (Kilder: Wikipedia og Store norske leksikon.)) 11

12 Når man uttaler de hebraiske bokstavene gjennom et cymascope ; inn i et fat med sand, former bokstavene seg i sanden etter lyden. Doktor Horowitz sier at hebraisk er moderspråket, men er det riktig? Ei er det, for der er arameisk. Og hebraisk kommer fra arameisk? Der er noget lik der tales en noget videreutviklet dialekt der blev født, hva der tales langtider innen esseernes vandringer tok til. (150908) Den arabiske glosen jeg hørte, hva var det? Der var ei arabisk, der var arameisk. Der er således noget den óg vil befatte sitt selv med gjennom skrifter og ord. Således er der noget av grunntekster skrevet i alt for flere tusener storsoler tilbake i tid. Der er under tider der kan påminnes om Tutankhamon. Hva var innholdet? Den kan spørge Thomas. Konu Ekatah. (051108) Thomas svarte: Av denne sols oppstandelse, se tiden. For der bliver lik den neste sols og den neste tids oppstandelse. Til ære for Tutankamon, er lik til ære for sitt selv, og er likeså til ære for vandrerne, lik pilegrimer, lik folket som taler. For så vil der óg i den nu fødende tid være. Alt av det gamle våkner for at manifesteres i denne tid. Lik av Egyptens riker, så er der óg av Nordens riker. For pyrami i syd, er lik sirkel av nord, dog kraften er den samme. Og tid er falt, og skal ei anvendes til at måles og veies. Og rom er utøkende fra punktet til evigheten. Konu Ekatah. In lak ech (= Jeg er (en annen) du.) (?1108) Det Universielle språket, det var det jeg hørte da jeg ble påkjørt den gangen? Arameisk. Er det det samme som Arameisk? Korrekt. Er det noe språk vi kan forstå alle sammen etter hvert? Vi ser sjelen forstår. Intellektet vil ei forstå. Får vi kontakt med sjela vår, så skjønner vi? Så er det. (091208) (Se også VISDOMSORD: Kr.sund s. 41) TIBETANSK Ordet Rigpa, kan du utdype det? Der er ulike betydelser, alt efter hvilket del av sin klodes stater den søker. Tibet. Om den søker så til Tibets tinder, så er der noget der alt lettere kan omvandles til din språk lik noget hva der tales møysommelighet. I ydmykhet at se hva der bliver i gaver at mottage. Konu Ekatah. (111208) (Det som innom Tibetansk buddhisme kalles Rigpa, er sinnets klare, strålende og opprinnelige natur. Det er den sanne natur som er ren, altomfattende bevissthet. Denne bevisstheten har ingen form i seg, men har samtidig evnen til å oppfatte, erfare, reflektere og uttrykke alle former. Den er ett med det som innenfor buddhismen kalles tomhet (shunyata); alle tings medavhengige, medfølende natur. Å hvile i Rigpa er å utslette alle illusjoner om et separat jeg. (Hentet fra Internett)) ISLANDSK Hva betyder navnet Máunei Draupnir? 12

13 Der er under tidens månelys den vil se hvorledes der er for dugg der faller lik dråper. Der er månens dråper. Likefullt er der óg lik av ulike betydelser, der er lik betydelser når Moder Jord gråter, så er der Máunei Draupnir. Konu Ekatah. (110908) ECKHARD TOLLE Vi leser mye Eckhard Tolle, er det fornuftig? Så er det. (200908) 2012 Jeg blir frustrert av 2012, kan du fortelle mer om det? Hvorfor? Det skaper mye frustrasjon. Jeg har sett på nettet, veldig mye rart. Vi vet. Noen mener det og andre mener noe annet. Dog hvorledes kan den lever efter meninger? Kan den ei vente og se hva der bliver? Er der ei klokt at den søker at omfavne i kjærlighetens vibrasjoner nuets verdier, så vil den se når totusener og tolv kommer? (101208) Etter 2012, vil vi fortsatt fysisk være her, og bo hvor vi er? Korrekt. Konu Ekatah. (031008) Hva vil skje med mennesket etter 2012? Vi ser; der søker således til oppryddelser til hva der tales mentale energier, til hva der tales emosjoner og til hvorledes der søker så at skape nogen forløsninger av hva der tales grenser imellom ulike riker. Menneskebarnet vokser i sine bevisstheter til at se at der er en intergalaktisk enhets vesen der lever på sin Jord. Menneskebarnet vil ei søke at se ulikheter, der vil søke at se efter likheter og enheter. Der bringes så i forbindelse til at kommunisere med andre galaksers bemøtelser. Konu Ekatah. (101208) Sol nummer to i 2012, det kommer til å bli Jupiter. Hvor nær kommer Jupiter til å være? Ei er der lik der kan ses nu, for der finnes óg noget lik der skaper behov for at se. I tiden Moder Jord forvandler sin akse, så er der óg den skaper alt større rotasjoner i sin egen bane. Der finnes elliptiske baner der vil skapes, noget til at den nye pol er på plats. Der finnes så lik i Moder Jords tilstander der skaper óg forskyvelser i alle baner den ledes igjennom. For der er lik der bliver noget lik 37 grader opp til Antarktis. Konu Ekatah. Betyr dette at det er en tilstand som bare varer en stund og så går vi videre i hver vår bane, Jupiter og Jorda? Så kan der tales. Søke nu at se at der finnes óg hva der tales storsoler imellom hver visitasjon av et legeme. Så vil der noget komme til et legeme i Moder Jords baner der påvirker óg hva der tales rotasjoner. For om der tenkes i megen, megen, megen tider tilbake, så var der lik der all tid var sol på sin Jord, der all tid var dag. Blir det en direkte treff? Vi ser; ei skal der noget bekymres derved. Ei er der noget der skaper kollisjoner med Moder Jord. Der tales for magneto-energier til at påvirkes. Den går så nær at det røsker litt i energien? Korrekt. Og dette får vi se på? Korrekt. (200809) TIDEN SOM KOMMER 13

14 Jeg lurer på om du har noen gode råd å gi meg i forhold til tiden vi går inn i nå? At bringe ditt selv til at se, at intet kan den noget forhindre av hva der er av hendelser der passerer. Der vil være nu lik i tiden den vil se lettere for hvorledes de gamle autoriteter bliver avkledet i sine tanker og i sine gjerninger. Således bliver der alt mer synligheter for hva der så hviler bakom hvorledes der rådes på sin Jord. Der vil nå noget manifesteres nye autoriteters besluttsomheter for at råde for Moder Jord. Der vil komme annen styrelser der leder til alt større rettvisheter og alt bedre balanserede energier. Være til stede i hva der er! (031008) Polskiftet som du har nevnt, hvilke konsekvenser vil det få for oss som bor i Norge? Vi ser der er ulike konsekvenser for ulike deler av din Jord. Således er der óg primært for klimater der forendres. Vi ser der er talt om riket hvorledes der bliver alt mildere klimater, dog alt mer fuktigheter. Således er der óg lik den vil se; lik der før var glacierer på poler, bliver så nedsmeltet og forøket til vannstander. Likefullt er der noget lik evige sykluser der har noget passeret all tid på sin Jord. Der bliver nye poler senere. Konu Ekatah. (140908) Disse tre mørke dagene, og at det som skjer med klimaforandringene ikke er menneskeskapte, men at det ikke skal snakkes noe særlig om, - det er litt vanskelig, for alt det jeg formidler, det må jo være sant? Så er der korrekt. Dog, hva der så er av bekymmer i menneskebarns hjerter, er ei i behov av at forøkes. Således er der alt vel om menneskebarn ser at alt er der nu i forendringer til noget for hva der tales galaktiske tilstander. Således der er for at skape en ny Jord og en ny Himmel. Dog like fullt er der ei noget av materiens energi der forbyttes. Der er nye frekvenser der løfter opp til alt høyere vibrasjoner enn hva der er nu, og således vil der óg skapes noget omveltningenes faser hvor der bliver mørkt for nogle at se. Kono Ekatah. (180908) Er det gunstig å være forberedt på at vi kommer til å mangle strøm i fremtiden, slik at man skal ha et større lager av ved? Så kan der tales. Vi ser ei, kan der forlagres strømme? Dog vi ser at der er klokt at den tenker i de spor, korrekt. (111208) I forhold til denne tiden som kommer vil jeg tørke grønnsaker og urter og frukter. Men å oppbevare, sånn som papir, - ville du anbefale det? Ei ser vi behovet. Der finnes lik der kan oppbevares, lik hvorledes den skaper torrede frukter, så er der óg lik der kan vacuumeres. (111208) Du har sagt vi må klargjøre oss for 28. oktober 2011, samle litt mat og vann. Du har også sagt at vi må væpne oss, mener du da jordbruks-redskap? Så er der korrekt. For den krigen som kommer, vi skal ikke slåss eller drepe mennesker i den? Ei ser vi behovet. De kommer ikke hit og angriper heller? Hvile dine tanker. Alt er der under den store galaktiske ledelse. Og ennu skal den ei samle vann, den skal tenke hvorledes den kan forvare og forvalte hva der tales føder, torrede føder og konserverede føder. Konu Ekatah. Og en vannrenser blir da en god ting i det? Så vil der blive, korrekt. (200908) 14

15 Ambres har talat om tilståndet på planeten (www.svt.se). Han pratar om klimatet och vår inverkan på det. Att vi måste ta krafttag genast. Att vi har 20 år på oss... Dog den skal søke at se nu; der er noget sent at søke for hva der i sin himmel tales krafttak. Der er noget den må se; hvorledes den forvalter sine energier er noget overdrevet av menneskebarnets intellekt. Der søker så noget at kaste bekymmerets frø til marken for at selv høste noget av bekymmerets frukter. Ei er der til god gavn. Den skal se hva derigjennom kan betraktes Moder Jord og Fader Himmel, der er gjennom hundretusener av år, så vil den se ulike tider der var meget glacierer (= isbreer), og der er ulike tider der var meget uttorrede områder. Således er der lik Moder Jordes egne sykluser, om menneskebarnet var til eller ei. Således skal den se alt mere for hva der nu skal søkes at skapes i sin egen bevissthet; hvorledes kan der gjøre til besparelser for at verne om Moder Jords funksjoner, og hvorledes kan der tenkes i langsiktigheter? Der er noget beskrevet i tiden der kommer; for gjennom hva der faller, skal der oppstå nye energier. Hva der transformeres, bliver der til gavn for menneskebarnet. Således vil den lettere se at alt er der i forendringer. Konu Ekatah. Hvorfor sier dere forskjellig når det er samme kilde? Dog like fullt er der ulike betraktninger av kilder. Således skal den óg søke at se; at meget vil der blive til at forendres, om menneskebarnet gjør noget eller ei. Konu Ekatah. (101208) Må det bygges nye pyramider, for den nye syklusen? Ei ser vi behovet, for der bliver gjenfunnet noget av gamle pyramis energier. For hvorledes den vil søke at se, så vil der blive oppdaget gamle pyramider til hva der er av havets yter, til hva der så er skjult under sanden. Således vil der vokse frem nye visdommer om hvorledes der tales avanserede sivilisasjoner har levet på sin Jord før tett innen den store galaktiske ledelse. Konu Ekatah. (051108) "Kvanteoppvåkningen" - skjer det nå? Så kan der tales. Lik der så er bevisstgjørelser og oppvåkninger all tid den lever i nu. Lik den alt ser, så er Moder Jord oppløftet i galaktiske tilstander, lik der så påvirkes óg av kosmiske energier. Således er der lik Moder Jord og Himmelen er alt mere forenet nu enn hva der nogen tid var. Derigjennom vil den óg se hvorledes der påvirkes av den kollektive bevissthet, hvorledes der påvirkes det ene individ efter det annen. Og hvorledes den vil se hva der så er til oppvåknelser er óg innom den kollektive bevissthet, der påvirker alle livsvesener på din Jord. Konu Ekatah. (051108) Det som står om Lunar, Stellar og Polar, er det riktig? Alt er der til vibrasjoner av høyere frekvenser der inntreder på sin Jord nu. Så vil den óg se alt hva der er av Kosmos skal vibrere til den blå frekvens. Der er der óg så sett for hvorledes alt av materien vil søke til noget at transformeres til høyere vibrasjoner for at det synlige skal bevares synligt. Den vil se; alt er der i voksende tilstander. Så er der óg til forberedelser for den tid der kommer. (091208) Du snakket en gang om at computere skulle kollapse. Hvordan skal det skje? Gjennom tilførelser av hva der i din himmel tales gammabestrålninger. Så er der lik en flash der bringer således til frekvensers forstyrrelser av magnetisk natur. Således bringes der noget kaos av elektroner i computers og sateliter. Ok. Takk skal du ha, Iliuka. Ei er der oki. Konu Ekatah. (091208) (Se også VISDOMSORD: Kr.sund s. 19, 40 og 41) 15

16 FREMTIDEN Har du noen råd til meg om fremtiden? At se den fremtid der kommer er noget der er beroende for hva den skaper her og nu. Den lever selv for at skape sin fremtid. Således skal den erkjenne den kraft den lever i, og således skal den bære alt større tillit til hva der er ikring sitt selv, - tillit til dine egne viljer, og tillit til dine egne styrker. Derigjennom skaper den sin fremtid. Ennu har den ei sett det lys der venter for sine stier. Og ennu har den ei hørt de lyder der kommer til ditt øre. Således skal den gledes for de kilder der skal åpenbares. Bære tålmod! Tusen takk. Ja, tusen takk. Konu Ekatah. (111208) VÅRE CELLER Kan du fortelle meg om den åndelige delen i cellene? Alt i cellens bevissthet er der så påvirkeligt av hvorledes den søker den spirituelle kilde. Alt hva den søker så at forbinde sitt selv til de høyere bevisstheter, skaper óg en spirituell påvirkelse av alle celler i legemet. Cellene tilhører den åndelige energi, hver og en. Der finnes ei nogen celle, om der så bærer slagg, om der så bærer livsenergier, om der så er celler der søker at sove, så er der like fullt tilknyttet Altets energier. Så er der like fullt fylt av Ånd. Konu Ekatah. (111208) KELTISK KORS I Irland ble jeg hekta på et keltisk kors. Hva har jeg med det å gjøre? Lik der er av gamle minner, således er der óg i alle der besitter dette rum. Således er der óg i tider der kommer til virkeliggjørelser av kraften der representerer av korsets verdier. Korset er óg noget der helliggjøres i sitt eget selv gjennom bevisstheter den skaper, gjennom oppvåknelser den skaper, gjennom tider der var. For der kommer til behov for tiden der kommer. (081108) SOLKORS På amuletten mottok jeg et symbol, hvem tilhører dette symbolet? Der er ei noget hvem. Der er noget av en tidsalder der er beskrevet av nepaliske riker. Om den søker så, er der óg til påminnelser av hva der i din himmel tales Solkorsets ånd. Så er der óg noget den vil se der tales Dropnas, der tilhørede noget av det gamle fjellfolket der levede opprinnelig av Tibet, dog senere i Nepal. Konu Ekatah. (091208) SKARABÉ Skarabéen, er jo et symbol..efter egyptens riker. Således er der noget den selv óg har høstet visdoms erfarenheter. Der er noget guddommelig i sådant, for der tilhører óg noget mytologiske begreper. Dog like fullt skal den se; skarabé er óg noget for hva der finnes i andre solsystemer, der er nogen Universell enhet. Og der er noget der óg bringer kraft, lik av amulettens lykkebringere, - og lik så, at der finnes nogen eldede sagn, hvorledes den bar solen over horisonten... Der er meget der er skjult i skarabeens bevisstheter, om den er forstenet eller ei. (091208) LEY-LINES Jeg arbeider med sammensmeltningen av dimensjonene. Men, jeg har lest på nettet (VISDOMSORD på www. iliuka.net): Ei skal der gjøres noget med portalen, for der er alt gjort 16

17 Hvorledes den søker at se til ley lines, så er der óg lik der finnes punkter der kan blive for intense. Således er der all tid viktig for den spirituelt søkende at skape gode forbindelser til Moder Jord. Om den søker noget at skape tro for at den bærer vinger, så kan den lett sveve av gårde. Ei skal den gjøre så. Den skal søke all tid at forankre sitt selv og at fordype i noget av materiens elementer. Derigjennom vil der lettere være at kjenne den kraft der er i ley lines og hva der tales ulike magneto linjer, meridianer, på din Jord. Der er så lik den óg fornemmer hvor der er hellige spots. Kraften er for oppløftelser, kraften er til transformasjon, kraften er for oppladelser, og så vil der til all tid være. Kono Ekatah. (180908) Vi ble ledet til en glenne i skogen der vi bor. Der finnes magnetolinjer knyttet for leylines. Således finnes der helige punkter av gamle tider. Der var således til samlingspunkter for menneskebarn der vandret, menneskebarn der vandret med ordet. Med ordet, er det da kristent? Ei er det, der er av Esseernes riker. (091208) (I Thomas-evangeliet Logion 42: Bli folk som vandrer. Og Iliuka har sagt til én:.. og bring ord idet den vandrer.) Flytter Leylines ene på seg når den magnetiske nord- og sydpol flytter på seg? Så er der alt mer lik pulsasjoner. For hvorledes der vibrerer lik den selv ser Aurora Borealis, så er der lik pulsasjoner, - nogle tider i styrker, nogle tider i svakheter. Derigjennom er der óg noget for at der forberedes. For i tider der vender magneto polariteter, så bliver leylines på den samme sted. For leylines er alt noget av geometriske strukturer der er bundet ut av pentagrammets funksjoner, og der er påvirkeligt av hvorledes der er på andre kloder. Derigjennom vil den óg se hvorledes der nu skaper nye turbulenser for hva der tilhører heledelen av galaksen. Lik vi før har talt om tentaklenes bevegelser, så er der óg hvorledes Moder Jord sirkulerer i sine eliptiske baner, og hva der bringes til nye forståelser av den store galaktiske sammenheng derved. Der finnes således kommunikasjoner mellom hva der tales leylines meridianer og hva der finnes i de ytterste kosmiske bevisstheter. Alt er der så lik der bringer nye informasjoner til din Jord. Konu Ekatah. (081108) (Se også VISDOMSORD: Kr.sund s og 34) FOKALPUNKT Du sa at det var et fokalt punkt i naturen, kan du forklare meg litt mer om det? Hvor tror den selv at der kan finnes en sådan punkt? Stedet Sollia? Hvorfor er det et fokalt punkt? For der finnes meridianer imellom din Moder Jord av spesifikke helige punkter. Helige punkter kan være noget skapet under tidlige tider, dog der er Moder Jord der genererer sådanne punkter, og der skaper meridianer lik der er kommunikasjonens broer mellom alle glober og planeter i din galakse. Således er der forbindelse, der kan óg være lik der finnes entities der søker at utnytte sådanne broer, og således er der lik der kan transformere sitt selv i tid og i rum. Der finnes noget så, lik den kan høste noget av de energier der tilføres Moder Jord der. Konu Ekatah. Så det er stedet? Så er det, så er det. Men hvorfor skal jeg da flytte fra det stedet? 17

18 For ei er der for alle menneskebarn at søke at mottage så høye frekvenser. Således er der; lik om den nu ei søker at berede sitt selv og at noget avskjerme sin aura, så kan den blive noget sår. Konu Ekatah. (200908) KORNSIRKLER (Se også VISDOMSORD: Kr.sund s. 6-7, 26, og 38) Vi så kornsirkler i England. Hadde vi en opplevelse der som vi ikke helt fikk med oss? Så kan der tales, lik der óg er lik transformasjoner av energier hele tiden under de marker. Således er der óg noget lik svevende, noget for hva øyet ei kan fatte, hvorledes der óg var to, lik ulike, space crafts Mothership, lik der så er energier der kontrollerer menneskebarn der lever i ditt rike. For om der tenkes de engelske øer, så bliver der noget senter for den nye tids oppvåknelse. Således er der programmeringer av Moder Jord og menneskebarns bevisstheter i en Universell språk der bliver at bringes over hele kloden. Der kan tales lik der er Den nye tids store åpenbarelse der bliver i sådant rike, - lik der før var. Konu Ekatah. Vil Norden også ha noe av den samme funksjonen som England i forbindelse med det? Så kan der tales. Dog om der tenkes nu, så er de engelske riker noget receiver og transmitter. Om der tenkes for ditt eget rike, så er ditt eget rike og de nordiske riker lik forvaltere av lyset. Der er så lik der vil nedstige nogen energi der bliver at spredes over kloden. Således er der for den Nye tids fødelse alt er begynt. Konu Ekatah. (200908) Kommunikasjonen med extra terrestrials, er det noe vi kan oppnå nå? Gjør den ei? Ja, kornsirkler er fint, Så er der korrekt. men jeg føler ikke at jeg.. Den bærer minner i fragmenter av kornsirkler i sitt selv. Således den bærer lik symboliske verdier i sitt selv, - der er kommunikasjoner. I tider den ser i hva der tales geometriske symboler, så vil der være lettere at skape kommunikasjoner, for en trekant er en trekant om den er i denne del av galaksen eller i en annen galakse. Der er et universelt symbol. (200908) UFO Jeg har mye UFO-drømmer, hvorfor har jeg det? Hvorledes vet den at der er drømmer? Vi ser der er lik out of the experiences. Hvorledes der er av bemøtelser, så er der óg noget der vil åpenbares for heledelen av sivilisasjonen i tiden nu. Således vil den lettere og i kring den tid der er, alt lettere se den forbindelse der er av galaktiske visitasjon på din jord. Så vil der alle menneskebarn erkjenne. Så vil der óg i autoritetenes energier beslutte. Der er klokt at den ser; der er ei nogen drøm. Der er en del av en virkelighet der er. Konu Ekatah. (031008) (Se også VISDOMSORD: Kr.sund s. 10) EXTRA TERRESTRIALS LYSSKIP Du har sagt at det kommer et lysskip 14. oktober. Stemmer det? Så er der korrekt. Hvor i verden? Vi ser der er lik der tales tusener og tusener der vil manifesteres over heledelen av kloden. Der er så lik vi har talt; der finnes for nogle øyner at se. Annens øyner vil ei se. Der er noget óg der vokser til synligheter. Der er tiden for hvorledes der tales den 18

19 intergalaktiske inntreden på sin Jord nu. Lik óg Moder Jord er oppløftet til en intergalaktisk enhet. Konu Ekatah. Er det begynnelsen på den nye tiden? Der er begynt. Konu Ekatah. Hva kan jeg gjøre for å forberede meg til det, der jeg er nå? Den skal være i tiden. Ei er der noget at forberedes til. Den skal være her og nu. (031008) Du sa at det 14. oktober skulle komme et lysskip, hvorfor kom ikke det? Vi ser der er. Vi ser der er kommet over heledelen av din klode. Dog der er således óg for at der tilføres menneskebarn evner til at våge og til at se hva der finnes av høyere vibrasjoner, vi taler om frekvenser. Således er der óg lik hva der så er beskrevet i De Helige Skrifter; Hva der før var usynligt, skal skapes til synliggjørelser. Således vil den se at tiden menneskebarnet forventer at se, så bliver der ei lik den tror. Dog tiden den ei forventer noget, så vil den se. Dog der finnes all tid tusener og tusener og atter tusener extra terrestrials visiterende på din Moder Jord, her og nu, all tid. Konu Ekatah. (101208) Har pyrami-pyramo-pyrama noen dispose(?) til betydning for meg? Så er der for alle menneskebarn. For den fjortende sol i den tiende månedel (14.10.) så var der til visitasjoner til sin Moder jord av extra terrestrials (utenomjordiske), således er der óg i manifestasjoner der bliver til synliggjørelser i tiden der kommer. Så er der óg av de Sirius visitasjoner der er. Alt er der av pyrami og pyramo ånd. Konu Ekatah. (111208) Den UFO-observasjonen som det ble påstått observert i Surnadal, var den reell? Så er det. Kan du si litt mer om det? Ei vil vi, for der er alt av flere observasjoner der bliver. Lik der således er talt, der blev prognoseret for den fjortende sol. Der óg finnes mange fjortende soler. For hvorledes der bringer óg i Leonidenes svermer, hvorledes der bringes til forståelser óg for hva der tales Geonidene, er alt i større forståelser av astrologisk og astronomisk sammenheng nu. Alt er der tilflytelser lik der finnes jetstrømninger der bringes av den ytterste del av galaksen til Moder jord. Der er alt flere visitasjoner enn hva menneskebarnet tror for at skape nye balanseringer av atmosfæriske relasjoner. Og hvorledes der bringes óg nye forbindelser til magmastrømmer. Alt er der under overvåkelser for hva der tales extra terrestriels efter den galaktiske enhets prinsipp. Den lysformasjonen som ble observert over min tipi, var det UFO-besøk? Så er det. Aldrig har nogen sett hvorledes der óg manifesteres Aorta Kristalis (= Iliukas romskip) i alt større tettheter over ditt sted. Vi visiterer i synligheter og i usynligheter. Vi er i alle bevisstheters frekvenser. Og i ett plutselig nu kan vi være der på ny. (081108) Hva mente Iliuka med at tipien sto på en kultplass? Hvorledes der er av de gamleste tider, der var i tider noget i tiden innen havet steg og tilbaketrukket sitt selv. Hvorledes der óg var i langtider innen den første is blev båret frem til bjerget, så var der noget lik vandrere, - havets vandrere der søkede så i noget for hva der tales flytende timmer noget at søke til at skape kultur. Det blev så noget nedtegnet og innrisset på stenens hemmeligheter. Og der er óg noget for hva der skapes til bevisstheter i større deler i tiden der kommer nu hva der tales arkeologier. Der er så noget for hvorledes der var av de gamle kulturelle forbindelser, hvorledes der blev tilbedet en stjerne der en tid var alt sterkere i sitt lys enn solen. Dog, vi ser stjernen 19

20 funkler ei så meget nu. Nu beskrives stjernen lik i den andre apokalyptiske (=åpenbarende) energi der er tilhørende Jupiter. Dog, i langtider tilbake Jupiter var den første sols bevissthet og skapede så alt større glødende lys for sin Jord enn hva din sol gjør nu. Så er der óg lik der var andre energier der svøpede om din Jord, og så kan der ei anvende sådanne kultsteder nu. Konu Ekatah Hvis det er et akupunkturpunkt og et fokalpunkt på min mark, vil det da være litt av årsaken til at extra terrestrials søker dit? Så er det. (081108) Var det noen fra utenom? Så var det. Og ei var der noget at skremmes av. Vi ser, der er lik små frender, der er lik extra terrestrials, der óg kan være til avhjelpelser. I hvilket der nu i tiden der kommer der vil åpenbares for alt lik tusener og tusener menneskebarn. Således vil den se grøne og blåe og gul og hvit og røde frender, - dog, der er utenpå. (031008) Iliuka har sagt tidligere at HAARP er den største trusselen menneskeheten står overfor. Hva gjør HAARP med oss, Jorden og Universet? Hvorledes der beskrives lik to ulike entities, lik to ulike extra terrestrials visitasjoner på sin Jord, den ene kaster lys, den annen kaster skygger. Således er der lik den óg ser i hva der tales kornsirkler på din Jord. Den ene kommer lik budskaper for den ene, og direkte efter kommer der nye symboler, dog i et annet budskap. Således er der lik to konkurrerende energier der søker så at stjele menneskebarns lys. Dog der er således viktigt for menneskebarn at anvende sitt eget lys for lettere at se hva der er til god gavn. Hvorledes der er noget av de individer der påminner noget av hva der tales insektets øyner, så skal der vegres noget for. Alt er der nu for at se at Moder Jord befries til at oppløftes i en galaktisk tilværelse. Der er noget hva menneskebarnet selv skaper lik noget resistent energi der kan blive besværligt. Konu Ekatah. Har jeg en oppgave for å prøve å stoppe HAARP, og hvordan kan jeg gjøre det? Vi ser den gjør, vi ser den gjør. Hvorledes den skaper således til visitasjoner for ulike himmelske retninger og steder på sin Jord, således er der lik den bringer storflokker, og således er der lik den skaper nye impulser der bliver av global energi. Således er der lik den skaper nye tanker for hvorledes menneskebarnet oppfatter galaksens evighet. Konu Ekatah. (200908) Lysene jeg har sett på himmelen, som har slokket i det jeg har sett på dem, hva er det for noe? Der er noget svevende hva der så tales extra terrestials. For der er lik menneskebarn tror de føder tanker selv, og undrer ei nogen tid hvem der tilfører tankens energi. Jeg har tenkt noe akkurat i det lyset har slukket. Vi vet. Vi vet. Der er hva der tales forbindelser imellom menneskebarn og hva der så svever ikring. Men da er det gode forbindelser? Der er gode. Der er gode. Og der er fri av tid. Konu Ekatah. (111208) SMÅFOLK Var jeg en av de småfolkene som tusla rundt der? Ei var den, dog den var tilknyttet og kommuniserede med sådanne småfolk, korrekt. Menneskebarn kan ei nogen tid i inkarnasjoner ha været småfolk. Småfolk lever i evigheter. (171008) (Se også VISDOMSORD: Kr.sund s. 4) 20

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 1 2007

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 1 2007 VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 1 2007 Hentet fra egne og andres utskrifter fra Iliuka-råd: Fredrikstad (PhiKing), Frei (Mahini), Geilo (Slettemoens blogg), Hafslundsøy (Hajepna), Sarpsborg (Bliwaki), Trondheim

Detaljer

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 1: 2006

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 1: 2006 VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 1: 2006 Samlet av Liv / Bliwaki Foto: Manito - fra Nordre Fjeldstølen, Valdres Disse blir også lagt ut på Iliuka-bloggen til Manito: http://iliuka.weblogg.no/ Har du spørsmål/svar

Detaljer

NOEN VISDOMSORD FRA ILIUKA HØST/VINTER 2005

NOEN VISDOMSORD FRA ILIUKA HØST/VINTER 2005 NOEN VISDOMSORD FRA ILIUKA HØST/VINTER 2005 KILDEN TIL ILIUKAS VISDOM Hvor har du, Iliuka, all visdommen din fra? Alt fins innom den Universelle kilde, lik den selv søker efter lysets meninger, lik den

Detaljer

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 4 2011 Kanalisert av Leif Havik Hentet og redigert av Liv Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: 23. desember 2011.

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 4 2011 Kanalisert av Leif Havik Hentet og redigert av Liv Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: 23. desember 2011. VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 4 2011 Kanalisert av Leif Havik Hentet og redigert av Liv Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: 23. desember 2011. Brumunddal 13.10. 2009 (Agnes) Nesodden 14.10. 2010 (Liv Bliwaki)

Detaljer

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR.

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 2 2008 Hentet og redigert av Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: 27.06. 2008. Utskrifter fra: Drammen 20.09.2007 (Ole Kristian) Trondheim 06.02.08 (Tukáte) Sarpsborg 20. og 21.04.2008

Detaljer

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR.

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 1 2010 Kanalisert av Leif Havik Hentet og redigert av Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: 20.01. 2010. Fredrikstad 24.03. 2009 (Liv/Hikate) Kristiansund (Frei) 22.04. 2009 (Mahini)

Detaljer

Okee mikita venaka konu kekatah Sitt ned ved mitt bål og tal ditt råd. ***

Okee mikita venaka konu kekatah Sitt ned ved mitt bål og tal ditt råd. *** Storråd Alternativfestivalen 2010 Tirsdag 29. juni 2010, kl 1430-1700 Bardøla Høyfjellshotell, Geilo. Omtrent 160 deltakere. Vi satt i storsalen på hotellet med Leif/Iliuka foran oss. Mellom Leif og oss

Detaljer

VISDOMSORD FRA ILIUKA - NR.

VISDOMSORD FRA ILIUKA - NR. VISDOMSORD FRA ILIUKA - NR. 1 2008 Hentet og redigert av Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: 19. januar 2008. Utskrifter fra: Åsbygda 26.03.2007 (Ole) - Frei 27.04., 24.09. og 26.11.2007 (Mahini) Øyenkilen

Detaljer

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR.

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 2 2009 Kanalisert av Leif Havik Hentet og redigert av Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: 19. mai 2009. Utskrifter fra: Øienkilen 19.04. 2008 (Takahita) Skottfoss 21.09. 2008 (Dag

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

*** FRA AVSLUTNINGSTALEN 26. MARS (Se s. 48) :

*** FRA AVSLUTNINGSTALEN 26. MARS (Se s. 48) : VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 2 2010 Kanalisert av Leif Havik Hentet og redigert av Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: 4. juli 2010. Trondheim 17.02. 2010 (An-Magritt) - Namsos 06.03. 2010 (Nina) - Fritznerbakken

Detaljer

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 1 2015. Kanalisert av Leif Havik

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 1 2015. Kanalisert av Leif Havik VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 1 2015 Kanalisert av Leif Havik Hentet fra ulike råd og redigert av Liv Børsand. Ferdigstilt: 8. mai 2015. Halden 06.05. 2014 (Maj Britt) Averøya 07.10. 2014 (Unni. Jon Ingvald.)

Detaljer

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 3 2012 Kanalisert av Leif Havik Hentet fra ulike råd og redigert av Liv (Bliwaki) Børsand. Ferdigstilt: 19.12.2012.

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 3 2012 Kanalisert av Leif Havik Hentet fra ulike råd og redigert av Liv (Bliwaki) Børsand. Ferdigstilt: 19.12.2012. VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 3 2012 Kanalisert av Leif Havik Hentet fra ulike råd og redigert av Liv (Bliwaki) Børsand. Ferdigstilt: 19.12.2012. Røros, Stifinnerkurs -15.08. 2012 (Liv Bliwaki) Hønefoss 14.09.

Detaljer

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 1 2012 Kanalisert av Leif Havik Hentet og redigert av Liv Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: 4. mai 2012.

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 1 2012 Kanalisert av Leif Havik Hentet og redigert av Liv Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: 4. mai 2012. VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 1 2012 Kanalisert av Leif Havik Hentet og redigert av Liv Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: 4. mai 2012. Hønefoss 26.11. 2011 (Ole-Kristian) - Jevnaker 27.11. 2011 (Berit Phi)

Detaljer

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 2 2013 Kanalisert av Leif Havik Hentet fra ulike råd og redigert av Liv (Bliwaki) Børsand. Ferdigstilt: 19. desember 2013.

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 2 2013 Kanalisert av Leif Havik Hentet fra ulike råd og redigert av Liv (Bliwaki) Børsand. Ferdigstilt: 19. desember 2013. VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 2 2013 Kanalisert av Leif Havik Hentet fra ulike råd og redigert av Liv (Bliwaki) Børsand. Ferdigstilt: 19. desember 2013. Averøya 10.04. 2013 (Helge Mahini) Bondal 25.05. 2014

Detaljer

lusker under marken. Således er der lik den stundom vil høre, stundom vil den kjenne dufter, og stundom vil den se. Konu Ekatah.

lusker under marken. Således er der lik den stundom vil høre, stundom vil den kjenne dufter, og stundom vil den se. Konu Ekatah. VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 2 2014 Kanalisert av Leif Havik Hentet fra ulike råd og redigert av Liv (Bliwaki) Børsand. Ferdigstilt: 28. november 2014. Røros 14.02. 2014 (Anne Jorunn) - Asker 04.03. 2014

Detaljer

DOKUMENTET BØR LESES I PORSJONER! HER FINNES MANGE PERLER! SÅ DET ANBEFALES Å DVELE VED DEM, REFLEKTERE, OG BRUKE TID!

DOKUMENTET BØR LESES I PORSJONER! HER FINNES MANGE PERLER! SÅ DET ANBEFALES Å DVELE VED DEM, REFLEKTERE, OG BRUKE TID! VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 1 OG 2 2011 Kanalisert av Leif Havik Hentet og redigert av Liv Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: 13. juni 2011. Averøya 12.04. og 28.09. 2010 (Mahini) Hønefoss 20.09. 2010 (Ole

Detaljer

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 2 2015 Kanalisert av Leif Havik

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 2 2015 Kanalisert av Leif Havik VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 2 2015 Kanalisert av Leif Havik Hentet fra ulike råd og redigert av Liv Børsand. Ferdigstilt: 27.12. 2015. Brummundal 04.05. 2015 (Berit) Valldal 21.06. 2015 (Jon Ingvald og Unni,

Detaljer

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 3 2006 Samlet og redigert av Bliwaki desember 2006

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 3 2006 Samlet og redigert av Bliwaki desember 2006 VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 3 2006 Samlet og redigert av Bliwaki desember 2006 VÅRE HANDLINGER - I FORHOLD TIL ILIUKA, - TIL UNIVERSET Er det noe jeg kan gjøre for deg? Vi ser; alt hva den søker at gjøre

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

UTDRAG FRA STORRÅDET PÅ HJERTETREFF I LEIKANGER 30.05. 2015 KANALISERING AV ILIUKA V/ LEIF HAVIK

UTDRAG FRA STORRÅDET PÅ HJERTETREFF I LEIKANGER 30.05. 2015 KANALISERING AV ILIUKA V/ LEIF HAVIK UTDRAG FRA STORRÅDET PÅ HJERTETREFF I LEIKANGER 30.05. 2015 KANALISERING AV ILIUKA V/ LEIF HAVIK Transkribert av Richard Kolberg, korrekturlyttet og -lest av Liv Børsand. Organisert etter emner, redigert

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Okee Mikita Venaka Konu Kekatah Sitt ned ved mitt bål og tal ditt råd. ***

Okee Mikita Venaka Konu Kekatah Sitt ned ved mitt bål og tal ditt råd. *** Storråd Alternativfestivalen 2009 Onsdag 1. juli 2009, kl 0940-1215 Dovrefjell Hotell, Dombås Omkring 130 deltakere. Det var en flott sommerdag og varmt. På gulvet foran Leif/Iliuka var det plassert en

Detaljer

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR.

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 3 2009 Kanalisert av Leif Havik Hentet og redigert av Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: 26.10. 2009 Oppdal 24.04. 2009 (Initha) - Jevnaker 25.05. 2009 (PhiKing) Jevnaker 25.05.

Detaljer

VISDOMSORD FRA ILIUKA - NR. 2 2007 Hentet og redigert fra ulike råd av Bliwaki ferdigstilt 21.06.2007.

VISDOMSORD FRA ILIUKA - NR. 2 2007 Hentet og redigert fra ulike råd av Bliwaki ferdigstilt 21.06.2007. VISDOMSORD FRA ILIUKA - NR. 2 2007 Hentet og redigert fra ulike råd av Bliwaki ferdigstilt 21.06.2007. Utskrift fra Varteig 16.09.03 (Bliwaki), Rakkestad 12.03.07 (Hlin), Solbakken 25.03.07 (Manito), Asker

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Fagråd med Iliuka, kanalisert av Leif Havik, 28/10 09 på Røros.

Fagråd med Iliuka, kanalisert av Leif Havik, 28/10 09 på Røros. Fagråd med Iliuka, kanalisert av Leif Havik, 28/10 09 på Røros. Kono Ekatah. Velsignet være denne ild og alt hva den opplyser. Velsignet være dette kammer! Helliget være disse marker! Velsignet være ildens

Detaljer

FAGRÅD M/ILIUKA KANALISERT AV LEIF HAVIK RØROS 29. OKTOBER 2011

FAGRÅD M/ILIUKA KANALISERT AV LEIF HAVIK RØROS 29. OKTOBER 2011 FAGRÅD M/ILIUKA KANALISERT AV LEIF HAVIK RØROS 29. OKTOBER 2011 Transkribert av Anne Jorunn. Korrekturlest og bearbeidet for www.iliuka.net av Liv Bliwaki Hayétana = Iliuka hilser til vokter Konu Ekatah

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

som er Herre og gjør levende

som er Herre og gjør levende 76 som er Herre og gjør levende Gud, den kjærlighet som kommer fra deg og som strømmer gjennom meg er både personlig og kosmisk. Jeg kan ikke - og vil ikke - holde på den for meg selv. Jeg må bare la den

Detaljer

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 2 2012 Kanalisert av Leif Havik Hentet og redigert av Liv Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: 24. juli 2012.

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 2 2012 Kanalisert av Leif Havik Hentet og redigert av Liv Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: 24. juli 2012. VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 2 2012 Kanalisert av Leif Havik Hentet og redigert av Liv Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: 24. juli 2012. Averøy -15.04. 2012 (Jon Ingvald) Averøy II 15.04. 2012 - (Mahini)

Detaljer

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst!

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst! 2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal Tekst: Joh 14,1-4 La ikke hjertet bli grepet av angst! Det er som man ser den iskalde hånden som klemmer til rundt hjertet. Har du kjent den? Det er tider i livet

Detaljer

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 1 2014 Kanalisert av Leif Havik Hentet fra ulike råd og redigert av Liv (Bliwaki) Børsand. Ferdigstilt: 10. mars 2014.

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 1 2014 Kanalisert av Leif Havik Hentet fra ulike råd og redigert av Liv (Bliwaki) Børsand. Ferdigstilt: 10. mars 2014. VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 1 2014 Kanalisert av Leif Havik Hentet fra ulike råd og redigert av Liv (Bliwaki) Børsand. Ferdigstilt: 10. mars 2014. Sarpsborg 17.10. 2013 (Lise) - Tanumshede 22.10. 2013 (Liv

Detaljer

Utdrag fra Fagrådet på Røros 27.11.2010 Iliuka kanalisert av Leif Havik. (Revidert av Liv Bliwaki ferdigstilt 4. mars 2011.)

Utdrag fra Fagrådet på Røros 27.11.2010 Iliuka kanalisert av Leif Havik. (Revidert av Liv Bliwaki ferdigstilt 4. mars 2011.) Utdrag fra Fagrådet på Røros 27.11.2010 Iliuka kanalisert av Leif Havik. (Revidert av Liv Bliwaki ferdigstilt 4. mars 2011.) FREMTIDEN - MODER JORD Er det ønskelig at vi skal gjøre noe spesielt i åra framover?

Detaljer

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 1 2013 Kanalisert av Leif Havik Hentet fra ulike råd og redigert av Liv (Bliwaki) Børsand. Ferdigstilt: 6. mai 2013.

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 1 2013 Kanalisert av Leif Havik Hentet fra ulike råd og redigert av Liv (Bliwaki) Børsand. Ferdigstilt: 6. mai 2013. VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 1 2013 Kanalisert av Leif Havik Hentet fra ulike råd og redigert av Liv (Bliwaki) Børsand. Ferdigstilt: 6. mai 2013. Aurskog 04.11. 2012 (Finn) - Asker 07.11. 2012 (Ole Kristian/Berit

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Iliuka bruker noen indianske ord og uttrykk: Takk - og vær så god - i kjærlighet.

Iliuka bruker noen indianske ord og uttrykk: Takk - og vær så god - i kjærlighet. Storråd Alternativfestivalen 2011 Torsdag 30. juni 2011, kl 09.45 11.45 Quality Hotel & Resort Skjærgården, Langesund. Omtrent 120 deltakere. Vi satt i storsalen på hotellet med Leif som kanaliserer Iliuka

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

UTDRAG FRA STORRÅD PÅ «HJERTETREFF» I LEIKANGER. KANALISERING AV ILIUKA V/ LEIF HAVIK. 28.05.14

UTDRAG FRA STORRÅD PÅ «HJERTETREFF» I LEIKANGER. KANALISERING AV ILIUKA V/ LEIF HAVIK. 28.05.14 UTDRAG FRA STORRÅD PÅ «HJERTETREFF» I LEIKANGER. KANALISERING AV ILIUKA V/ LEIF HAVIK. 28.05.14 Utskrift ved Arijana Aurvåg 19. juni 2014. Korrektur ved Bente Thorvaldsen 16. juli 2014. Tilrettelegging

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Konu Ekatah betyr Takk i kjærlighet og også Vær så god.

Konu Ekatah betyr Takk i kjærlighet og også Vær så god. UTDRAG FRA STORRÅDET - KANALISERING AV ILIUKA V/ LEIF HAVIK. «HJERTETREFF» - LEIKANGER 13. MAI 2017 Utskrift ved Richard Kolberg. Redigert og korrekturlest for Visdomsord av Liv Børsand. * Mellom Leif

Detaljer

Okee Mikita Venaka Konu Kekatah Sitt ned ved mitt bål og tal ditt råd. ***

Okee Mikita Venaka Konu Kekatah Sitt ned ved mitt bål og tal ditt råd. *** Storråd Alternativfestivalen 2008 Onsdag 2. juli 2008, kl 1430-1700 Dovrefjell Hotell, Dombås. Omtrent 160 deltakere. Det var en varm sommerdag, og det ble etterhvert varmt i storsalen vi satt. Det var

Detaljer

DU MÅ BLI FØDT PÅ NYTT

DU MÅ BLI FØDT PÅ NYTT 1 Jesus Kristi Lignelse # 9 Senneps Sæd. 30 november 2003. Pastor Brian Kocourek. Matt 13, 31-32 Også denne lignelsen la han fram: "Himmelriket kan lignes med et sennepsfrø som en mann tok og sådde i åkeren

Detaljer

Visjon Oppdrag Identitet

Visjon Oppdrag Identitet Visjon Oppdrag Identitet Som alle kristne har også vi fått utfordringen om å forvalte Guds ord - i holdning, ord og handling. Men hvordan løser Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG dette store oppdraget?

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

Pyramidene - hva Iliuka sier om disse

Pyramidene - hva Iliuka sier om disse Pyramidene - hva Iliuka sier om disse Hentet fra råd i perioden fra 1994-1998 Kefrenpyramiden med Sfinxen i forgrunnen (Iliuka var den gang inkarnert som Kefren) I denne samlingen av spørsmål rundt pyramidene,

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

EN OPPSTANDELSE KROPP FOR LIVET PÅ JORDEN

EN OPPSTANDELSE KROPP FOR LIVET PÅ JORDEN EN OPPSTANDELSE KROPP FOR LIVET PÅ JORDEN Jesus sa:< Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på Meg, skal leve selv om han dør> Kol.2:13. Dere var døde på grunn av deres synder, uomskåret som dere

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

at Buddha var en klok mann som forstod det Buddha lærte menneskene (dharma) det buddhistiske samfunnet med munker og nonner (sangha)

at Buddha var en klok mann som forstod det Buddha lærte menneskene (dharma) det buddhistiske samfunnet med munker og nonner (sangha) BUDDHISMEN. Buddhismen er en religion som oppstod i Nord-India for nesten 2500 år siden. I dag er det cirka 550 millioner buddhister i verden. Det er den 4. største religionen i verden. Kartet viser hvor

Detaljer

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom.

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom. Preken i Fjellhamar kirke 2. jan 2011 Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund 4-500 år før Kristus levde filosofen Sokrates i Athen. Det fortelles at det en gang kom en ung mann til ham og ba om

Detaljer

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR Kanalisert av Leif Havik

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR Kanalisert av Leif Havik VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 2-2017 Kanalisert av Leif Havik Samlet fra ulike råd og redigert av Liv Børsand. Ferdigstilt:16.06. 2017 Nesodden oktober 2015 (Ellen) - Nesodden 10.04. 2016 (Gabriella) - Nesodden

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder.

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Menighetens oppdrag John. 20, 19-22 Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Skien, 28. august 2016 Matt. 28, 18 20: Og Jesus trådte frem, talte

Detaljer

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 3 2011 Kanalisert av Leif Havik Hentet og redigert av Liv Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: 6. november 2011.

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 3 2011 Kanalisert av Leif Havik Hentet og redigert av Liv Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: 6. november 2011. VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 3 2011 Kanalisert av Leif Havik Hentet og redigert av Liv Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: 6. november 2011. Ålesund 11.05. 2011 (Liv) - Averøya 13.05. 2011 (Jon Ingvald) -

Detaljer

VISDOMSORD FRA ILIUKA VINTEREN OG VÅREN 2004/2005.

VISDOMSORD FRA ILIUKA VINTEREN OG VÅREN 2004/2005. VISDOMSORD FRA ILIUKA VINTEREN OG VÅREN 2004/2005. I Iliukas verden Iliuka, hvordan er det i din verden? Om der så skal beskrives, den må bære tålmod i megen storsoler om den vil lytte til alt. Har du

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

01129_170_WordofWisdom.qxd 12-14-2011 9:26 Page 1 Visdomsordet Visdomsor

01129_170_WordofWisdom.qxd 12-14-2011 9:26 Page 1 Visdomsordet Visdomsor Visdomsordet Ettersom vår fysiske tilstand påvirker oss åndelig, gir vår himmelske Fader oss bud med henblikk på å forbedre vår fysiske og åndelige helse. Som en del av Jesu Kristi evangeliums gjengivelse,

Detaljer

ÅPENBARING VED INSPIRASJON

ÅPENBARING VED INSPIRASJON ÅPENBARING VED INSPIRASJON Skien, 23. oktober 2016 2. Tim. 3:16-17: Den hele Skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet, forat det

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek 1 HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek Vi fortsetter denne formiddag med å studere personen Melkisedek. Og vi fortsetter med 34 fra Bror Branhams tale angående

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 1. januar TROEN KOMMER FØRST For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Clairvoyance «Den nye tids rådgiving».

Clairvoyance «Den nye tids rådgiving». Clairvoyance «Den nye tids rådgiving». Hva er Clairvoyance? Clairvoyance, er formidling av råd og veiledning fra den åndelige verden. Hva er Medium? Mediumskap er å ha kontakt/kommunisere med avdøde. En

Detaljer

Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997.

Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997. 1 Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997. Matt 13,24-30 24. Han la også fram en annen lignelse for dem og sa: "Himlenes rike

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Et skrik etter lykke Et håp om forandring

Et skrik etter lykke Et håp om forandring Et skrik etter lykke Et håp om forandring Nei, du kjente han ikke.. Han var en som ingen.. så hørte husket Han var alene i denne verden Derfor skrev han Kan du føle hans tanker? 1 HAN TAKLET IKKE VERDEN

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro?

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? 2 3 4 1 6 Fysisk og åndelig helse henger sammen Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og

Detaljer

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR.

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 3 2008 Hentet og redigert av Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: 10.10. 2008. Utskrifter fra: Trondheim 04.06.2008 (Tukáte) - Møllmannsgården 20.07.2008 (Tomas) Säter 02.09., 03.09.

Detaljer

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 3 2010 Kanalisert av Leif Havik Hentet og redigert av Liv Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: 8. desember 2010.

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 3 2010 Kanalisert av Leif Havik Hentet og redigert av Liv Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: 8. desember 2010. VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 3 2010 Kanalisert av Leif Havik Hentet og redigert av Liv Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: 8. desember 2010. Averøya 12.04. 2010 (Jon Ingvald) - Säter 01., 02. og 03.09. 2010

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 1. lesning 5 Mos 8,2 3.14b 16a Han gav deg en mat som hverken du eller dine fedre kjente til Moses talte til folket og sa: Kom ihu

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

VEIEN TIL DEG SELV. Vigdis Garbarek

VEIEN TIL DEG SELV. Vigdis Garbarek VEIEN TIL DEG SELV Vigdis Garbarek Innhold Forord Porten Nøkkelen Veien Veiskiller Tanker Grunnstener Det innerste rommet Etterord 1 Forord Jeg snudde på hodet og så et av de siste bladene på treet falle

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer