VISDOMSORD FRA ILIUKA NR Kanalisert av Leif Havik Hentet fra ulike råd og redigert av Liv (Bliwaki) Børsand. Ferdigstilt:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 3 2012 Kanalisert av Leif Havik Hentet fra ulike råd og redigert av Liv (Bliwaki) Børsand. Ferdigstilt: 19.12.2012."

Transkript

1 VISDOMSORD FRA ILIUKA NR Kanalisert av Leif Havik Hentet fra ulike råd og redigert av Liv (Bliwaki) Børsand. Ferdigstilt: Røros, Stifinnerkurs (Liv Bliwaki) Hønefoss (Ole-Kristian) Hønefoss (Berit Phi) - Sarpsborg (Liv Bliwaki) Sarpsborg (Liv Bliwaki) Sarpsborg (Lise Gabriella) Borgenhaugen (Maja) - Hafslundsøy (Jenny) - Tanumshede (Liv Bliwaki) Averøya I (Jon Ingvald) Averøya II (Helge Mahini) Aurskog (Finn) - Asker (Berit Phi) Hønefoss (Dagfinn Manito) Solsætra (Berit Phi) Sarpsborg (Liv Bliwaki) - Sarpsborg (Liv Bliwaki) - Tåsetjern (Liv Bliwaki). Klok er den der søker at kjenne hjertevarmen for hva der så er ved ildens lys. Klok er den der óg søker at byde presenter til jul - av kjærlighet, av varme, - og ei noget mere. Klok er den menneskebarn der søker at ei dvele så megen tanker for hva der kommer i tiden, dog søker at omfavne nuets verdier. Klok er den der søker at óg se at alle de transformasjoner der tilfaller sin Jord er gavnligt for hva der kommer efter. Sprede ei bekymmer, dog sprede optimismens tanker for hva der så skal forvaltes. Om den ser så, så se livet lik en individuell vandring. Dog like fullt - alt hva den forpleier sitt selv, er óg at forpleie den holistiske tanke og den kollektive bevissthet. Forvalte således kraften i den beste hensikt for alle, ei for dog sitt ene selv. Være til stede for sine nester, dog ei for noget at høste tilbake, dog for noget at give. Være således lik den óg bærer mot for at tale til sine fiender og hilse sine fiender velkomne. Vende ei nogens rygg, for således vil den kjenne kraften blive til samvittigheter. Se alt hva der skapes til dialoger, i hvilket der er i behov for tiden der fødes. Forpleie kraften der er i sitt selv, for den levendeliggjorte sjel leder til alt større forstyrkelser for sine immuner. Søke således at vedstå sine egne valg og våge at skape grenser for sine omgivelser, - det er viktigt. Bære fred i nuet.. Bære fred i sjelen og erobre nuet. Konu Ekatah. (Avslutningstalen ) VISDOMSORD Er det noe du vil formidle til oss som er fint å få med på Visdomsorda nå i desember? Ei ser vi behovet, - vi ser alt hva der vokser og tilkommer av ord. Ord er noget lik er betingelser for øret at høre og for hjertet at fortolke. Således vil der være noget lik den ser en forendring i tidens ord der flyter, så vil den óg se at et ord kan betyde så meget. Alt mere viktigt er der at den der leser, skaper bevisstgjørelser om ordets verdi og sannheter innom sitt eget selv. Konu Ekatah. (071212) LEIF SOM KANAL ILIUKA SOM FORMIDLER Jeg er interessert i å vite graden av klarhet eller presisjon av Leif som kanal. 1

2 For hvorledes der ei kan måles så. Dog der er noget hva der tales i variasjoner, der kan tales imellom 83 og 87 %. Klarhet? Så ren Iliuka er 100%? Og det varierer fra person til person som snakker? Så er der korrekt. Sted og sted, og tidspunkt og tidspunkt? Så er det. For ei kan der måles lik der er av menneskelige prinsipper. For der finnes óg innbakelser av kalkulasjoner. Vi ser hvorledes menneskebarnet tenker; om der således finnes menneskebarn der ei vegrer noget for hva der så skal gjøres, så vil vi tale andre ord. Om der er menneskebarn der ei våger at skape kraft innom sine beslutninger, så vil vi tale andre ord. Og vi ser der finnes menneskebarn der ei under nogen omstendigheter følger nogens råd, så vil vi tale annens ord. Ei kan der veies og måles sådant på din Jord. Men er det i tillegg til den interferensen eller forstyrrelsen når du kommer igjennom? Hvordan speiler dine svar spørsmålsstilleren? Der er lik der kan tales optimalt. For hvorledes der óg under den bevissthetsforøkelse der er i et individ; om individet selv er totalt bevisst hva den spørger, så vil der óg bydes en totalt klar svar. Konu Ekatah. Og hvis jeg stiller deg negativt ladede spørsmål som spørsmål om nødproviant, at strømmen kommer til å gå i vinter, - at jeg er litt negativt ladet på det, så vil du være nødt til å svare meg på de premissene? Så er der korrekt. Gir du da i realiteten feil svar? Der kan være så, dog der er beroende hva der er i dine karmiske oppgaver at belæres derav. Og hvorledes den så ser, så er der beroende for hvorledes den selv er i stand til ivaretakelser ut i fra egne innsikter, praktisk og teoretisk. Jeg tenker spesielt på det jeg leste i Ra -materialet.. *)..der negativ spørsmålsstiller også tvinger kanalen til å bli negativ. Ei kan der tales så. Der er noget lik der skaper óg en bevisstgjørelse ikring hva der finnes av relasjoner av gamle karmiske forbindelser til spørger og besvarelser. Således vil den óg se av eldede tids dimensjoner; der er bemøtelser ved denne ild der all tid var bemøtelser før, - noget i en positiv, noget i en negativ ånd. Konu Ekatah. Vi ser den undrer nu. Dog hør våre ord; der finnes ei nogen ved denne ild der ei har bemøtt hinannen før. Konu Ekatah. *) Se spesielt punkt 10): This celestial response to "misaligned questions"... i.e. the blending of negative entities into an apparently positive channel's message... is said to be an un-alterable universal law. There is no protection against this except for the alignment of the questions being asked, and how well the lives of the participants aligned with the teachings being given: "Please guard your alignments carefully." (B3, S53, 23) (031212) JESUS KRISTUS Kan Iliuka si noe om det egentlige budskapet til Jesus Kristus? Der er kjærlighet, - kjærlighet og toleranser. For alt hva der er i mangfoldigheter, således vil der óg påvirkes igjennom kjærlighetens lys. Alt for hvorledes menneskebarnet søker lik at bringe kjærlighet til sitt selv, så bliver den et godt lys for sine nester. Derigjennom vil den óg omsvøpe, lik den forpleier sin egen aura i kjærlighet, så vil den óg besmitte sine omgivende menneskebarn. Ei lik i gjørende kraft, dog lik i værende kraft. Konu Ekatah. (280912) Da Kristus var på Jorden snakket han en del om reinkarnasjon. Stemmer det? 2

3 Det er korrekt. Og der må korrigeres; der må tales når Kristo-energi er på Jord. Men hvem tok dette bort fra Det nye testamentet? Der er under de ulike tiders forvandlinger, så var der noget lik av spesifikke paver der søkede noget berettigelser til at forendre. Dog der vil tilkomme nye skrifter, i hva der så til nu har skjult under Qumrans murer. Således vil der fremstige nye momenter og dokumenter av stor og høy verdi. Er det, som Casey sa, noen dokumenter under Sfinxen? Det er det. Vil det komme frem også? Der finnes av nogen, korrekt. Da alt dette om reinkarnasjon ble tatt ut, var det fordi det var truende for kirken? Der er således viktigt for menneskebarnet at søke at se efter at se det guddommelige i sitt eget selvs hjerte, og at søke gjennom ansporelser og velviljer at se toleranser og at se hva der finnes av kjærlighetsspor i sin nestes hjerte, selv om der er sin fiende. Der finnes kjærlighet i alt. (280912) Var det en symbolikk i det at Jesus avslutta livet sitt her på jorda i en alder av 33 år? Ei kan der tales så, for der var underlagt hva der tales Romerrikets styrer. For hvorledes den så ser, så er der lik Den guddommelige frekvens er spaltet i alt flere divisjoner og dimensjoner. Således vil den forstå hvorledes en taler bringes i sådan alder. Dog den ble alt mer eldre enn så. (011012) Den er Jesu fødselsdag har du sagt. I hvilket år etter vår tidsregning var det? Vi ser; om der så dveles over sådant hva der bereknes nu, så må der søkes noget lik der tales 3 år innen. Der er noget lik der så kan tales i minus 3 år. Konu Ekatah. Når og hvor døde han? Der var for Jerusalem. Du har jo sagt at han ble mer enn 33 år. Så er der korrekt. Hvor gammel var han da han døde? Det skal den ei vite. (071212) Levde vi sammen på Jesu tid? Var vi begge venner av Jesus? Så kan der tales alt mere lik bekante. Dog der var den vibrasjon der rådedes for alle folket - der var av den Messias. Således der er nå lik av nutid: den der søker lyset innom sitt selv, er óg besmittet av den gestalt der er av den Jesu Kristi energi. (011012) Var Thomas som mottok Thomas-evangeliet Jesus kjødelige tvillingbror? Det er korrekt. Konu Ekatah. (021012) RELIGIONER Blir det avslørt noen nye funn som får betydning for de nåværende religionene? Så vil det. For gjennom der så er til åpenbarelser av extraterrestrials, således vil den óg se at der finnes alt flere himmelrom der er befestet med andre intelligenser. Således vil der skapes en forvandling i hva der tales den basiske forstand av religiøse 3

4 opplevelser. Der finnes ei nogen der kan være gudere enn nogen Gud. Således vil den óg se at der finnes Den Ene Kilde der råder for hele galaksen. Det ble underskrevet en traktat i 1947 i London. Blir den fremdeles? Den bliver det, dog der vil forendres. For der finnes óg lik makter der skaper balanser på ny efter nye reglementer og efter nye verdiers bemålinger, ei lik der var under i førtisyv. Således er der óg lik der vil skapes en annen forståelse for hva der tales den spirituelle kraft av Israels riker. Så vil den óg se at der finnes andre verdier der finnes lik før var omtalt lik Nordens Lys. Ligger det her langt fram i tid? Der er alt begynt. (011012) Og så lurer jeg på om jeg får se den katolske kirke falle? Tenkes der fysisk bokstaveligt? Bokstavelig talt. Oki. Så vil der blive. Vatikanet er under oppløsninger alt nu. Således vil den óg se hva der så fremkommer av gamle skrifter. Lik vi for langtider tilbake har talt, så vil der skapes nye Evangelium, i hvilket der presenteres for folket Den guddommelige sannhet, ei hva der er tilsløret og fornektet. Således vil der være mange der så bærer autoritetenes kors der mister sine funksjoner og der opphører. Forenelsen er den totale, jordiske og himmelske guddommelighet, ei mange religioner. Der vil opphøre. Konu Ekatah. (011212) Å INKARNERE Hva var grunnen til at jeg, slik jeg har forstått det, ikke hadde lyst til å bli født inn i denne inkarnasjonen? Vi ser; der finnes reservasjoner i mange inkarnasjoner. Dog der er alt efter hvorledes Den Store Guddommelige Ånd leder menneskebarnet til gjenfødelser. Således vil der være klokt at se; ei er der alt for hva intellektet og sjelen kan bedømme. Der er Den Store Ånd, The Spirit of The White Eagle, der råder. Konu Ekatah. (071212) De som vegrer seg for å fødes til det jordiske livet, som gjerne vil snu, har vi en karmisk forpliktelse til å tenne Ilden ved livets port ( Min men -punktet nedenfor navlen)? Det er korrekt. Nu eller aldrigt. Der er således lik bydet muligheter for inkarnasjonen der leves, således skal der anvendes tid for refleksjoner for hvorledes der kan gjøres. Så er der korrekt. (150812) Jeg har inntrykk av at som sjel eller ånd, så er det mye mer spennende å stige ned til eksempelvis en planet som dette, spesielt i dette tidspunktet Så er der korrekt.. enn å gå opp igjen? Så er der korrekt. (011212) LYSVESENER Har lysvesener en fysisk kropp også? Der kan være så. For der kan transformere den energi der skaper lys til at blive lik materisk legeme. Så er der óg for de der bærer materiske legemer der kan transformere sine energier til lys. Hvis de fra Atlantis og Lemuria ikke hadde fysisk kropp, hvorfor trengte de et fysisk land? Der var således lik der ei kan bedømmes lik rike. For Lemurien var ei stor av sitt rike. Der var så alt andre livsvesener der levede der. Lemurianere var ei lysvesener, dog der var de der visiterede av Pleiadenes frekvenser der blev lysvesener og tilfangetaget av atlantere. Atlantere var ei lysvesener, de var kropp. Konu Ekatah. I et syn ble det nevnt to byer eller to steder i England, - hvorfor det? 4

5 For der tilhører hva der er av transformasjoner av det språk der er. Således vil den óg se at der er connections med hva der tales kornsirkler. (260912) Jeg hadde jeg en opplevelse en natt om Det Nye Mennesket som var i kropp, men besto nesten bare av lys. Så det kommer? Det kommer, det kommer. Og der er under transformasjoner i spesifikke tilstander under lik der var under spesifikke nedstammelser lik der er for Cayapos, lik der er for Anasazis, - transformasjoner til lys. Konu Ekatah. Det virket veldig deilig å ha det sånn.. Så er det. Vi har det så i våre himler. Har dere det? (260912) Hvorfor klarte jeg ikke å kommunisere med lysvesenet som kom på besøk? For der er efter lysveseners prinsipper. Vi ser den klarer, dog ei er der en intellektuell analytisk bedømmelse. Der er efter hvorledes den nu vil se der tilstøter lik muligheter til kommunikasjoner, dog i en annen tanke. Ei lik der så forventer. Konu Ekatah. (061112) ÅNDER Du sa en gang at noen personer har energier som renser hus kun ved å være til stede der. Vi ser der er således at spesifikt menneskebarn bærer så store aura es at der ei skapes trivsler for ånder at være. Spesifikt er der så hva intensjonen for ånden er, om der er ånder der vil skape disturbances og hva der tales noget negative hyss, så er der lik der skapes lik der så ei utholder det lys der innestår i auraens frekvenser. Således der tilbaketrekkes. (061112) Kan Iliuka og andre ånder kjenne hvordan vi egentlig har det når dere ikke har fysiske kropper? Ei kan det. (061112) GUIDER Mine guider nå, hvem er det og hva trenger jeg dem til? Der er lik der var. Og en guide er lik et verktyg der stiger fram når der er i behov, - alt efter hva den velger at gjøre i sitt liv. (021012) GUDER / GUDINNER Var Isis Fuglemenneske? Så er det, - av Sirius. (260912) ANNUNAKIENE Det er sagt at de såkalte Annunakiene har fratatt oss mennesker evnen til å skape..,..samt kontakten med vårt høyere selv? Det blir også sagt at vi står på terskelen til å gjenopprette disse evnene uten å reinkarnere? Det er lik vi taler; der er knyttet for den kollektive energi. Der er så der finnes en kilde der er åpnet for alle menneskebarn. Således er der óg lik for de der søker noget at skape den bevissthet omkring de stråler den høster av. Således den fyller sine egne kilder i hva der er av den kollektive bevissthets vibrasjoner. Derigjennom vil der være til åpenbarelser og til nye innsikter for at forstå. Ei er der korrekt at uttale at der er frataget en sådan bevissthet, der er noget lik den har svinnet hen gjennom degenereringer. Gjennom for hvorledes der nu er av molekylære oppbyggelser, således 5

6 vil der óg være av forendringer av genetiske behov for Menneskeheten for at utstå de galaktiske tilførelser av spesifikke høye frekvenser. Konu Ekatah Det snakkes om at vi skal forstå at vi faktisk er galaktiske vesener? Den er. Så blir der også nå snakket mer konkret om de som visiterer oss nå i vår densitet, at de har teknologi som vi ganske snart får tilgang til og at dette kan brukes for å bedre eller faktisk gjenopprette fullstendig god helse? Så vil der blive. For helse er óg frekvenser. Således i tider Menneskeheten nu avslutter at dvele tanker ikring hva der tales medisinske prinsipper i ene kjemiske substanser, og i tiden inkluderer alt hva der tales frekvenser og hva der tales programmeringer og hva der tales urtens vokst og frekvenser, således vil der blive alt mer helende kraft. Dog nu er der noget lik hva der i din himmel tales lik business der må falle til marken, så vil der vokse til nye innsikter hvori der betraktes mennesket, symptomet og helbredelsestanken. Konu Ekatah. ( II) EXTRATERRESTRIALS Hvilke fire raser av extra terrestrials får komme til Jorden, og hva er agendaen deres? Der finnes ulike agendas, lik der óg er alt primært for ivaretagelser av Moder Jord og Menneskeheten. Således er der lik der vil transformeres lik der er langsomme påvirkninger, lik der har vært gjennom tusener og tusener år, til noget omskapelser av hva der tales Moder Jords råderetter og hvorledes der er for autoritetene der råder. Der er omskifteligheter gjennom mental energi der vokser. Således skapes der en alt større global opplevelse, ei så meget efter hva individet behøver. Konu Ekatah. (260912) Hva vil de fra Pleiadene, da? Vi ser der er lik forberedelser til hva der tales Den Store Nye Tids komme, i hvilket der óg er befestelse og tilsynegjørelse av alle de extraterrestrials der finnes over din Jord nu. Der er voktere. Og der er således voktere for spesifikke menneskebarns intensjoner i flokker og lik individer. Konu Ekatah. (180912) Jeg så et lys som kom og gikk på veggen i stua, - pulserte. Hva ville det si meg? Ei var der sådan tale, der var bekjentgjørelser for hvorledes der óg skapes lik der finnes extraterrestrials der søker at visitere. For extraterrestrials kan anvende lys lik hørsel. Har det en forbindelse med det jeg kan høre på kvelden av og til? Der er korrekt. For alt hva der kan høres, kan der óg transformeres. Lik der er en receiver (mottaker), lik der er en transmitter (sender). Forundres således ei noget om nogen taler til ditt øre i lyset. (011012) Jeg er blitt fortalt at jeg er holdt tilbake av hundre utenomjordiske. Der tales, lik i våre himler, lik vås. Der finnes ei tillatelser. Der finnes pakter av intergalaktiske dimensjoner der ei tillater extraterrestrials at gjøre så. (011012) De lysskipene jeg ser, oppsøker de meg? Det er korrekt. Og hvorfor gjør de det? De manifesteres til fremvisninger for at den selv skal kjenne tryggheter. For der kommer en tid den vil blive inviteret til noget hva der tales på sin Jord langreiser, dog hvor der i våre himler tales reiser i tid. Konu Ekatah. Kommer jeg til å se dem igjen? 6

7 Hører de hva jeg tenker og sier? De er i ett med alt. Den som var knall-rød i våres, du sa et eller annet nærmer seg..? Vil jeg se at det kommer ut en grønn mann eller noe..?? Hvile dine tanker, for der vil være stunder den ei dveler tanker over hvorledes der er. Hvorledes den nu kan kjenne en bevissthet om; der er så hva der er i den røde kolør er alt i lavere frekvenser. Hvorledes der er av høyere; - de hvite og de blå kolører er av høyere frekvenser. Der er de samme entities, dog der er av ulike viljer, i hastigheter der ei kan beskrives for sin Jord. Der er en alt større energi enn hva den selv kan tro. Der er forbindelser mellom hva der kan tales lysskiber til hva der så er av andre dimensjoner, multidimensjonelle lysskiber. Konu Ekatah. (150812) Space Crafts, er det noe fysisk? Så kan der være. Der er beroende hvorledes der transformeres. For der kan transformeres til fysisk, materisk energi, lik der så er til at langreises på sin Jord. Og der kan omdannes til andre frekvenser der er høyere vibrasjoner der er så av molekylære strukturers oppløsninger der bringer således alt nærmere hva der tales lysets beskaffenhet. Således kan der fjernreises imellom galakser. Konu Ekatah. (061112) Det objektet som fløy ned i den meksikanske vulkanen, hvorfor var det nødvendig? Der er lik for at skape stabiliteter i hva der så er noget av spesifikke soner, forkastninger, om den vil. I hvilket der så er noget der skal betraktes lik en helhets opplevelse. For instabiliteter der er for alle jordplater vil der så skapes noget lik der vil være en balanseret energi under tiden aksene forendres. Konu Ekatah. Jeg trodde de fleste store vulkaner skulle våkne opp nå. Dog ei er der vulkanos der er over alt. Der er vulkanos der óg kan destabilisere hva der så er av jordplatenes bevegelser. Således er der lik for at skape stabiliteter i nogle soner, og så vil instabiliteter vokse naturligt på de andre deler. (041112) Kan du si meg noe jeg ikke er klar over? Vet den hva der finnes på baksiden av Uranus? - Der finnes trigoner, der finnes sonder der er platseret og der vil forløses ikring den 18. dag under mars måned. Således vil der skapes en bevisstgjørelse i hva der så er til at overtage og at skape influenser på hva der tales Moder Jords satelitter for kommunikasjoner. Der bliver globale budskaper, dog ei av Jorden. Konu Ekatah. Vet den hva som finnes nede i canyons nede i Mars? Nei. Der finnes der livsvesener. Og der finnes space crafts, der finnes baser. Just nu er der sektenhundreder og åttifire (1684) space crafts. Nu blev der sekstenhundrede og åttifem. (011212) TIDLIGERE TIDERS BYGGVERK OVER OG UNDER VANNET Angående jordiske forhistoriske strukturer. Hvordan kunne de f.eks. i India lage så perfekte byggverk i granitt? *) Ei kunne de. Der var en visdom der blev befraktet av extraterrestrials. Tools blev således noget introduseret lik noget av lacers. Således er der lik at - ei kunne der bebygges om der nu er av pyramider, om der så var Aztekernes templer, om der så var av Inka- eller Maya-indianske strukturer. Således kunne der ei gjøres om der ei var til avhjelpelser av de store høvdinger der langreisede; Bep Kororotis og Pueblos og 7

8 Anasazis og alt hva der så lever i en opphøyet frekvens, i hvilket er lik hva vi før har talt skal komme tilbake til sin Jord. Hvor lang tid tilbake var dette? Der er alt lik 6000 år. Og der er en annen tids effekt den vil se, - for hver syklus der er, er knyttet for år. Så vil omskiftelsen komme, så vil der være til nye besøkende av andre kloder. Konu Ekatah. ( II) *)http://www.facebook.com/bharatiyavastukala?ref=stream Hva er de undersjøiske byggverk vi kan skimte i innlandssjøene i Peru? *) Der er gamle templer som óg finnes i Titicaca Lakes der er knyttet til og bebygget av extraterrestrials. Det finnes tusener av sådant på havet. Er de i bruk og har vært det i alle år? Der er, korrekt. Siden 6000 år tilbake? Siden over firti tusener (40.000) år tilbake. Extraterrestrials har vært på sin Jord alt lengre enn Menneskeheten. Kan vi stole på at de negative ET-rasene nå har fått reisepass fra Jorden? Det er korrekt, de er temmet. Konu Ekatah. ( II) *) 5. DIMENSJON - OPPSTIGNINGEN Kommer jeg til å være i den 5. dimensjon i denne inkarnasjon? Må der vites nu? Skal der pakkes? Skal der forberedes? Dog klok er den der søker at hvile sine tanker derved, for der finnes lik ulike faser av transformasjoner til 5. dimensjoner. Således skal den frydes for dimensjonen den lever i. Det er klokt. ( ) Kommer sønnen min og jeg til å leve sammen i den samme dimensjon etter hvert? Alle dimensjoner skal der forenes. Og så bliver alle til sammen. - Hver og en. Og så bliver Iliuka at synliggjøres for manges øyner. (260912) Vil mine barn og barnebarn velge å leve i 5. dimensjon i denne inkarnasjonen? Så vil det. (061112) Er det riktig at jeg ser inn i femte dimensjon? Vi ser den gjør det. For altså, lik vi før har talt, så skal alle dimensjoner forenes til én, og således er der lik den ser og fornemmer fragmenter der er ikring i de høyere frekvenser. Således skal den ei betvile. (011012) Vil alle mennesker oppleve oppstigningen vi får på Jorda nå? Ei vil det. Kjenner jeg mange som vil stå igjen i de gamle energiene? Hvile dine tanker! For vi ser dine intensjoner er at skape nye bekymringsfrekvenser. Ei er der klokt. (061112) Slik jeg forstår det, så vil vi ikke bli gjenforent med vår galaktiske familie i denne frekvensen? Det er korrekt. Dog der er efter hvorledes der opplever en forløsning av den femte dimensjon, så vil der skapes lik vi før har talt, - der er quadroner og der er hva der tales cinco-energier. Der vil blive høyere frekvenser lik i sammensmeltningen efter for 8

9 hvorledes der skaper lik der var under den tid for Lemuriens og Atlantis i lysvesenets ånd høyere frekvenser. Høyere frekvenser. Konu Ekatah. (011212) Vil vi gå igjennom den oppstigninga med vår fysiske kropp, og med hukommelsen vi har? For nogen vil der være så. For de gamle minner vil der oppvåkne. Cellestrukturer minnes, dog der kan ei omsettes til intellektuell bedømmelser. Så vil der være til omprogrammeringer for den guddommelige kilde ved alt. Og lik den selv er en del av den kilde, så vet den alt. Dog den vet ei at den vet alt. Konu Ekatah. (011212) Hvis det magnetiske polskiftet, vil Menneskeheten gjennomføre sin oppstigning innen fjorten dager etter det skjer? For nogen vil der være så. Dog så vil der óg være tilsynekomst for hva der tales de eldede energier av Anasazi, således vil der være for Pueblos, således vil der være for Aztekers og Inkas. Alt er der så manifesteret gjennom den omtanke der er bydet for Nordens Lys. Således vil den óg se at polaritetene óg omskifter innom Menneskeheten og menneskebarnets eget legeme. Derigjennom vil der skapes en tids behov for nye stabiliteter. Konu Ekatah. (011212) Er det Moder Jord som styrer når oppstiginga skjer? Der er konsekvenser av balansepunktets forflytninger mellom Moder Jords magnetosfærer og Fader Himmels sfærer, korrekt. (011212) TRANSFORMASJONER Oppmerksomhet i naturen; jeg synes jeg ser mer og føler mer. Stemmer det? Det er korrekt, for naturen er i andre frekvenser. Der er transformasjoner for hele din Jord nu. Således vil den se at nogle dyr opphører og nogle dyr tilkommer. Nye kolører vil der tilkomme, om der er i regnbuens frekvenser, om der er til sin egen natur, således er der i store dimensjonale forendringer nu. (140912) Er det noe du vil si meg? At se og at våge at se og at anvende kraften gjennom sine skrifter til hva den ser. For den nu ledes imot hva der tales den spirituelle refleksjon av den kollektive substans. Således er der i overgangens timer, i tranformasjonens timer, hvorledes Moder Jord forflyttes og svever inn i den sjette tentakkel. Konu Ekatah. (180912) Hva vil du si om de fysiske og psykiske plagene som mange mennesker har i denne tiden? Vi ser der er lik transformasjoner for hele sin Moder Jord nu, og der er til samspillelser i hvorledes menneskebarn streber. Menneskebarn der søker noget at jage efter opplevelser, skaper besværligheter for sitt selv. For der er lik omskifteligheter der er påvirkeligt av de kosmiske resultater. Der er kosmiske vibrasjoner der må absorberes av menneskebarnet gjennom den spirituelle frekvens, gjennom for hva der tales ei så meget anknyttelser for den materiske tilstand. (180912) Er det riktig at når frekvensene økes på Moder Jord, så vil forurenset tungmetall, for eksempel på havbunnen, også øke i frekvens, sånn at de blir mindre giftige, - at det blir mindre tungmetall på Moder Jord? Så er der, korrekt. Så er der óg for hva der kalles Cesium og Uranium, Plutonium, korrekt. - Og Strontium. - Og akvarium. - Og herbarium. (Latter) Konu Ekatah. (280912) 9

10 Det er en spesiell kveld i kveld, det er den Så er der vel. Kan du si noe om dagen? (Som også er FN-dagen og Global Oneness Day) For hva den så søker, så er der til opphøyelser av den kraft der lever. Så vil den óg se at der er transformasjoner knyttet for Universum. Der er efter hvorledes den ser der er for planetenes posisjoner og alt hva der tilføres for Menneskeheten. Der er klokt at den óg ser den intergalaktiske frekvens, lik der påfører menneskebarnet nogle turbulenser i hva der tales symtomers opplevelser. Det er gledesfylt. Konu Ekatah. (241012) Du sa en gang noe om noen større transformasjoner til Jorden. Alt hva der så tilkommer av forendringer av energier til sin Jord, vil der for nogen oppleves lik høyere frekvenser at høres gjennom sine ører, noget vil der kjennes lik noget dizzy, noget vil der skapes til omformelser av spesifikke symptomer. Alt er der lik der påvirkes av de høyere galaktiske frekvenser. Der er alt for menneskebarn, for naturen og dyr, lik der er for omskapelser, spesifikt for hva der tales DNA-profiler. Konu Ekatah. (031212) CELLEMINNER Hva skjer i kroppen ved celleminnene? Kan der defineres?. Der avkrever en lang avhandling bestående av 38 timers taler. Er det som skjer bra for kroppen? Så er det. Lik den nu ser at der er i behov for alle at oppvåkne gjennom sine celleminner, for således skapes der en bevisstgjørelse ikring hva der tales overgangens timer, knyttet til hva der så tilføres av de ytre galaktiske kilder. Således er der for alt der vokser og lever på din Jord. Om den ser til blomens kraft, om den ser til innsekter, så er der alt i genetiske forendringer nu, i hvilket der så er konsekvenser av hva der tilføres, gjennom ulike tids vandringer. Vi taler om tusener og tusener dekader, så vil der all tid være en syklus der brister gjennom år, i hvilket der óg påvirker alt det levende organismens DNA-profiler. Konu Ekatah. (061112) Hun var helt sikker på at det gikk en halv runde ekstra på rådet, men den som skrev og din sønn benekter dette. Så er der korrekt. Kan Iliuka forklare hva som hendte? Der er hva der tales time-lap. For hvorledes den óg ser at der finnes ei noget tilfeldigheter hvem der søker denne ild. Nu taler vi om den reelle ild, vi taler ei om ild av plastikk. Således er der óg for stunder der kommer menneskebarn der er ledet til ilden av spesifikke opplevelser, så er der óg lik alle kjenner hinannen. For der er av tidligere inkarnasjoner vi har óg talt ved en annen ild, således er hva der nu oppleves opprinneligt en repetisjon av tidligere opplevelser, i hvilket der er til gjenopplivelser av celleminnet. (061112) UTVIKLING Blir pinealkjertelen mer utviklet av å gjøre øvelser etter videoer som jeg ser på? Ei er der nødvendigt. Der utvikles efter hvorledes der tales modningstid og hva der skaper til påvirkelser av de intergalaktiske frekvenser der tilføres din Jord. Så pipelydene som har forskjellige styrker i ørene, det er en del av? Der er korrekt. Der er Universum der synger. (011012) Er det noe jeg skal vite om spiralkraften? 10

11 Vi ser den vet hva der er i behovet. Dog den skal se at hvorledes den fordyrker og forpleier Det hellige punkt, nærværende punkt av Nuet, bringer kraften til at oppløftes til høyere vibrasjoner gjennom spiralenes frekvenser. Så er det for hele Universum. (061112) SJEL Jeg har fått vite at jeg er en av universets eldste sjeler, stemmer det? Ei kan der tales så. Der er alt lik den bærer en eldet sjel, dog der finnes mange sjeler i dette kammer der er moser på. Således vil den óg erfare; hva gavner der en sjel om den er gammel eller ung om den ei følges efter sin hjertets ledelser. Der finnes mange konserverede sjeler der sitter og råtner på rot. (011012) BEVISSTHET HØYERE FORSTÅELSE Kan du utdype og fortelle om bevissthets-sylinderen og bevissthetskrystallen? *) For alt er der knyttet til framtimens tanker. Nu er der alt mer at se for alt hva der er av bevisstheter. Bevisstheter vokser óg gjennom av hva der er at forankres i den universelle prinsipp den tilføres gjennom de galaktiske strømmer, lik vi taler. Således vil der forhøyes. Ei er der alt av krystalliniske frekvenser, der er primært behov for at se hva der vokser av alt mere medmenneskelige tanker. Således vil der se Menneskeheten vil forendres i den tid der er til aksept for hva der er av en intergalaktisk dimensjon, lik at Menneskeheten er én av mange. Konu Ekatah. Er det slik at det er 6 eller 8 krystaller? Der er knyttet til hvorledes der er så, så er der lik hva der tales besifrelser der er lik oscillasjoner eller resonanser der tilhører Universum. Lik der vokser av alt høyere frekvenser for sin Jord, der medfølger óg høyere resonanser, om den vil, for alle menneskebarn og livsvesener som lever dertil. Således vil der skapes konsekvenser, lik av mutasjoner der er i planter, der er i kjemiske substanser. Således vil der óg se; alt er der i en voksende tid nu, så vil der skapes en høyere bevissthet gjennom for hva der fylles av Den kollektive kilde. Punktum. ( II) *) Det er sagt det er et område i øverste del av ryggraden og som påvirker menneskets høyere forståelse. Kan du forklare dette med fast form og krystallinsk form? Den krystalliniske form er óg en fast form, dog der er en annen og høyere frekvens. Således om den kunne skue hva der tales den niende dimensjons tilblivelse, så ville den betraktes lik der var av fast form. - Dog der er av krystalliniske frekvenser. Der er alt av frekvenser og oscillasjoner, - resonanser. Konu Ekatah. ( II) FREKVENSER TONER - TROMMING Kan du si noe om parallellen mellom overtoner og undertoner og hjernens frekvenser? Hjernens frekvenser er påvirket av sinnet. Hvorledes den så kan forberede hva der er av hjernens egne resonanser, blir óg at påvirkes opplevelsen av resonansene av overtoner og undertoner. I tider den kjenner nedstemtheter, således er der lik den vil oppleve fragmenter av ulike deler av frekvensene, om der er overtoner eller undertoner. Dog like fullt er der lik ansamlelser av alle toner der er noget av Universets vibrasjoner den Kosmiske resonans. Således i tider den kjenner tilfredsheter, i tider av momenter der kan være en microdel av sekunder tider den skaper, så vil den kjenne sådant, og fornemme tilstedeværelsen i forbindelsen mellom den kosmiske tone og ditt selv. Således er der lik den kan kommunisere med sine egne kosmiske, tidligere vibrasjoner der pregler din liv nu. Konu Ekatah. (140912) 11

12 Vi skulle justere opp himmelretningene med tromming, men det ble så mange ulike energier. Var det noe vi kunne gjort for å justere opp det? Der er alt så; for hvorledes den skaper trommenes vibrasjoner, så er der i tiden nu alt tyngre å skape de gode resonanser. For der er en tid hvorledes der skaper turbulenser i Moder Jords magmastrømmer, og således der skapes konflikter i hva der er mellom Moder Jords kjerne og Fader Himmels høyhet. Således er der óg i de begrenser de polare punkter der alt der er i transporter i ulike himmelretninger, preparasjoner for omveltninger av polariteter. Således er der óg lik der ei skal søkes at gjenskape de gamle polarforhold. Der er av alt mere at se; hvorledes der er kontinenter der flyter av hva der tales magmastrømmers beslutninger, så er der Den Guddommelige Enhet der leder rikene til forvandlinger og omveltninger. Derigjennom vil den óg se havets strømmer forendres; vindene fødes på ny og forendres. Således vil den óg se stjernenes posisjoner forendres, - alt er der i forenderligheter. Således i denne tidsepoke vil der være besværligt at skape de gode gamle resonanser i eders trommer. (011012) Når jeg trommer hører jeg en dyp stemme inni tromma. Der er resonanser av hvorledes der så skaper sin egen resonans, - der er trommens eget språk. (150812) Hvilke nye farger har det kommet i regnbuen nå? Der fylles av dine komplette energier at se. Der er gjennom sansenes oppvåknelser der er lettere at skue de ulike kolører. Ei er der nye kolører, kolørene har all tid eksistert der. Dog der er menneskebarns øynes natur og gjennom de frekvenser der tilføres Moder Jords sfærer, der skaper lettere at se de kolører. En slags gulrød? (250812) Denne frekvensøkningen vi går igjennom, er det den som gjør at mobiltelefoner slår seg av, tv n skifter kanal og..? Så er der korrekt. Dog se nu hvorledes den selv er lik en spegel hvorledes den selv transformerer og videresender de energier der er av galaktiske kilder, og således skal den bringe nogen medlidenhet for de televisjoner. Der finnes synd om sådan apparatur i din nærhet. Like fullt er der jordisk skitt. Konu Ekatah. (011212) Jeg har fått akkurat som elektrosjokk under føttene, og det går en vibrasjon oppetter bena, ganske smertefullt. Hva dette er for noe? Vi ser; der er noget for hva der knyttes for forbindelsen, balansepunktet, om den vil, gjennnom for hva den mottager gjennom sine pinealer og hva den høster av Moder Jord. Således er der intensiteter av energier. Den skaper kommunikasjoner med hva der taler Moder Jords magmastrømmer, og således den kjenner óg hva der óg er i forendringer av polariteter innom sitt eget selv. For i tider der forbyttes av magneto nord og syd på sin klode, og i tider der forbyttes av magneto nord og syd i Universum, så vil der óg forbyttes av nord og syd i menneskekroppen. Således vil der så se hvorledes der vil kjennes ubehageligt at ligge i den samme retning i sin seng. Således vil behovet være at rotere, og at skape en annen retning. Konu Ekatah. Har dette også noe med frekvensøkninger i dette? Det er korrekt, det er korrekt. Om den er klok, så vender den sin seng. Konu Ekatah. (011212) 12

13 Det er min oppfatning at virkeligheten har blitt helt annerledes enn før, for ting som så kompakte og faste ut, ser nå mer vibrerende, flytende ut? Så er der korrekt. Alt er der energier, molekylære strukturer der er bestemte frekvenser, og således den nu alt mere ser oscillasjoner. Således vil den óg lettere se hva vi før har talt; den usynlige bringes til synlighet. Og således vil den óg se hva der er av sammensmeltningen av ulike dimensjoner. Der vil være så lik den óg kan se der finnes space craft der transformerer sin energi, og således kan penetrere hva der tales bjerge og tinder. Og så finnes der óg lik der vil skapes metaller og legeringer på sin Jord der kan være programmeret til at forendres og at omskape sitt selv lik transformators. Konu Ekatah. (011212) KULELYN Kulelyn er visstnok fortsatt et av verdens uløste mysterier, tross flere teorier, har jeg lest. Kan du fortelle oss litt om hva kulelyn er? Der er orbs. Dog der er i alt større dimensjoner, lik der så er av magneto-sfæriske former, lik der er spesifikke fysiske lover der gjør sine beslutninger om hvorledes magneto-felter er i sine oppførelser. Således er der lik der skapes en generende energi der kan samle energier der forvandles til lys, plasma, om den vil. Konu Ekatah. (270912) SYMBOLER SOM BESKYTTELSE Det med at bilder av spesifikke kornsirkler kan beskytte mot stråling på mobiltelefoner og lignende, kan du forklare hvordan det kan skje? Det er symboler. - For symboler er geometriske konstruksjoner. Alt i Universum er geometriske konstruksjoner; alle kloder er lik sirkler, og alt hva der er i elliptiske systemer bliver påvirket av kloden, eller hva der tales nu, i sirkelen. Således vil den óg se; alt er der i geometriske modeller. Der er så for de minste partikler, for de største partikler. Konu Ekatah. Man kan for eksempel visualisere de symbolene i auraen sin, og.... så er det beskyttelse nok? (270912) Kornsirkler, hvor kommer de fra? Hvem lager dem? Der er extraterrestrials. Vil det være fint å ta en tur dit og sitte der å...? Så kan den, så kan den. Dog ei ser vi behovet, for de samme frekvenser mottages hvor den er. (280912) CURRY- OG HARTMAN-LINJER LEY LINES For där är klokt att den och ser att där är förendringar innom Hartman- och Currylines for hur där skapas om dom polare energier på sin Jord. Genom nu är där transformationer genom magma-strömmer innom din Jord till at skapa olike magneto norr og magneto söder. Således vill den och se där kommer störningar och för Curry lines. Konu Ekatah. (021012) Har hevelser som dukker opp i forbindelse med revmatisme også noe med geo-magnetiske stormer å gjøre? Der er så lik der er alt sterke pulsasjoner til sin Jord nu. Således vil der under vad där skall vara kalltiden, se vad där är av norrsken (Nordlys). Således vill den och se allt starkare ljus där finns på marken, lik där finns Ley lines där och kann ljusa. Så vill den se och allt vad den skapar en glöd människan ej förut har sett. Där är energier av 13

14 frekvenser, samspelet mellan Fader Himmel och Moder Jords magmaströmmer. Konu Ekatah. (021212) Har Røros Ley lines til Sedona? Det er korrekt. (150812) CHEM TRAILS NEGATIVE ENERGIER Kjemi- trails og negative energier som gir oss sykdommer på Jorden, kan vi endre det med å tromme og ha positive tanker? Vi ser; alt hva der tilføres av positiv energi skaper óg forøkelser av aurafelter, i hvilket der er en beskyttelse. Således er der alt mere viktigt at se sitt eget selv i senter og i balanser mellom Himmel og Jord. At forsøke at forstyrke kraften til ankerfestet for Moder Jords muld er alt meget viktigt, korrekt. (280912) OLJE-UTVINNING Hvordan reagerer Moder Jord når oljen blir tappet ut? Vi ser der tilføres nytt, hvorledes skapes noget lik av salter der er lik forblandelser av havets vann. Således vil der skapes lik der er en forendring av jordens kvaliteter og bundenheter der påvirker av hva der er av jordens hårdheter. Fastheten forløses. Der vil blive efter noglede hundrede år at noget sammenfalle og at noget avglide og at noget smuldres hen til en stor hull. Konu Ekatah. (300912) MARS DEN BLÅ FREKVENS Vi hører ikke noen nyheter fra den lille roboten som er på Mars. Er det noe spennende den har funnet som ikke de vil fortelle oss om? Ei er det, dog der er så gjenfunnet hva der tales eldede partikler der konstaterer nivåer av ulike væsker, spesifikt vannet. Således er der lik den nu kjenner til at der finnes kalkulasjoner og beregnelser til at vannet må finnes et sted, lik der finnes i store kløfter, lik der finnes raviner, hvori der nu er is. Er det riktig at det bor skapninger nedi jorda? Kommer de til syne? De kommer. Og de er på din Jord nu. Konu Ekatah. Er det de blå? Det er korrekt. Er det dem jeg ser i øyekroken? Noget vil der være så. Den ser fragmentaler lik der er av orbs, - orbs -energier. Således er der óg lik vi har talt i hvilket der bliver en blå frekvens omsvøpet på sin Jord, det er Den Nye Tids frekvens. Så vil den óg kjenne kraften vokse i hvorledes den selv sanser. Undres ei så meget på hva, dog undres over alt der kan sees. Konu Ekatah. (300912) FOTONENERGIEN De voldsomme energiene som jeg ser, er det fotonenergien? Så er der korrekt. Lik der så er lik vi har talt den blå frekvens der tilføres av galaksens kilder, lik der tilføres Moder Jord, lik der tilføres alt det levende livs vesener der finns på sin Jord. Således er der av blå frekvenser; Der er den femte tentakkels lys, korrekt. Konu Ekatah. (011212) 14

15 Er det den foton-energien som er årsaken til oppvarmingen av jordkjernen slik at du får hyppigere vulkanutbrudd? Så kan der tales. Alt hva der så tales av fotonpartikler er tilsammen med gammabestrålninger noget av naturens egenart. Således vil den óg se at der er i stunder noget der tales en kosmisk vind der forstyrker de spesifikke frekvenser av gammabestrålninger i tilsammen med fotonenergier, skaper sådanne turbulenser for klimater og magmastrømmer, det er korrekt. For hvorledes der óg er til omprogrammeringer gjennom fotonenergier, så er der til partikler der skaper til turbulenser omvandlinger av de polare energier. Så er der for hele kosmos, korrekt. (011212) TIDEN NÅ OG FREMOVER HENDELSER Er skapelsen fullført nå, sånn som det står i visdomsordene dine? Der er fullendt. Men det virker så kaotisk fortsatt. Således er der lik der tales overskytelser der skal vokse, og således vil den se hva der bliver ryddet. Der er hva der bliver tilbake, der er det fullendte. Konu Ekatah. (041112) Er det noe du vil si til meg? Der er at søke at se; alt er der oppstigende i frekvenser nu. Således vil den óg se at der er skapende av forvirrelser i meget menneskebarn, for Menneskeheten skal der forvirres. Således vil der óg se at der oppstår lik kristalliniske vibrasjoner, lik av klarheter vil der formidles av spesifikke autoriteter. Og således vil den óg se alt flere rikers forfallelser og autoritetsgruppers forfallelser. Således vil den óg se forendringer i hva der tales den rojale makt og den kyniske makt. Således vil den óg se en alt større dimensjon av hva der tales Den hellige frekvens som der vil stige, - dog ei av Israels riker, dog av andre kontinenter. Hvori vi før har talt; lyset skal der flomme og blomstre. Konu Ekatah. (280912) Så hvis du vil si noe mer? Velsigne således alle tilstander der er. Skue til gjerne for dine øyner og med ditt hjerte på himmelen. For hvorledes den vil se under høstklare netter, så vil den óg se hva der farer ikring, så er der lik den vil se der finnes lik tusener og tusener og titusener og titusener av extraterrestrials nu ved sin Jord. Således er der óg lik der skapes klimatiske balanseringer, og lik forberedelser for hva der så forvandles av polariteter av magneto-energier. Og således er der lik der visiterer til at skape nye systemer for hva der er av været. Konu Ekatah. (280912) Kan du ge mig en bra fråga som du själv kan besvara, - som vi kan ha nytte utav? Vi ser: Allt för hur den nu söker, så är där lik den ser allt större delar av den galaktiska energi där bliver ikring på sin Jord. För den lever nu lik den är på tröskelen innom en ny tids uppleving. Således vill den och se allt större delar av sig själv där är lik att uppvakna innom sine sinnen för att forstå vad där för var dölgt. Om den nu ser det osynliga manifesteras, så skall den ej förvånas. Där är så för alla djur och människor lik den lever i den tid. Således vill den och se att där nu för tiden talas lik uppstigningar, dock där är igenom allt vad där synliggöras och allt där skapar en högre medvetande frekvens för alla individer där lever. (021012) Er det sånn at Det intergalaktiske rådet, som styrer Jorda nå, ønsker at president Obama skal bli valgt for en ny periode og vil hjelpe ham? 15

16 Dock där är lik teater. (021012) Strømbruddet i Oslo i går (25.september), var det forårsaket av gammastråler? Det var. Det var gøy. Var det en forsmak på det som kommer? Så kan der tales, lik der tales ulike flashes der er av Fader Sol nu. Således er der lik der vil skapes induksjoner hvori der er av elektroniske komponenter der bliver noget lik der tales amok, - velsignet amok. (260912) Vil det komme en flodbølge på Danmarks nordvest-kyst i forbindelse med de klimaforandringene som skjer? Det vil, det vil. Tre i alt. (140912) Det var snakk om noe på fjernsynet for en stund siden angående en mega tsunami fra øya La Palma. Og det er to forskere, Day og Ward, som har noen teorier på at det oppstår en mega tsunami. Har de rett? Dog ei kan der tales mega. Jeg tenkte i forhold til hva den rammer. Så er der korrekt. For de snakket om helt opp til Skandinavia og til USA. Den vil se i tider Istanbul faller, så vil den óg se der lyder lik ekko i hva der tales bevelser i hva der er av Marokko. Således vil der skapes bevelser derefter vesterut over havet der er for de Kanariske øer. Derefter vil der óg bydes en ekko lik respons i hva der tales Los Angeles. Derigjennom vil den se hva der så bliver for La Palma. - For Conquestadorene rider igjen! (061112) Den nye tidsalder; det er sagt at dette skal bli radikalt, det skal skje fort og kan hende skal det skje før våren. Hvordan vil dette arte seg for oss? Det kan ei berettes så. For der er av ulike, lik der finnes tusinder opplevelser for hvorledes der er. For hvorledes den vil se, så er der av ulike lokaliteters opplevelser. Nogle stunder vil der være vinder, nogle stunder vil der være marken der bever. Dog den skal alt mere se at ei er der knyttet for hva der er av materiske og antimateriske prinsipper, der er knyttet for hvor er Menneskehetens håp, hvor er individets håp og hvor er din tro, bror. Konu Ekatah. Bære du tillit. ( II) Kan jeg plante ut piletreet nå, overlever det vinteren ute? Ei ser vi der gjør. Der bliver ei megen sne, dog der bliver koldt. (I Asker) (180912) Hvordan blir vinteren i år, vinteren som kommer? Vi ser; ei bliver der så megen sne og ei bliver der så meget koldt. Således vil der være alt lik Menneskeheten og dyr og fugler vil forvirres. Se således på himmelen under tider den lever nu, så vil den óg se at fugler i flokk søker i inkorrekte retninger at trekke. Konu Ekatah. (280912) Haster det med å få felt de trærne som ved storm kan velte over huset vårt? (Oslo-området) Vi ser de kan felles naturligt. - Der er tungt at tale til vindene. Ei skal der fordrøye så lenge, der kommer hårde vinder. (081212) Er det noe mer enn det vi har tenkt på som er klokt å få reparert på huset vårt, så vi hindrer vannlekkasjer når det skal bli store vannmengder? 16

17 Dog hvorledes der er så, må den tenke på vannet der blåser. (081212) Kan reparasjonen utføres i vinter? Så kan det, for der bliver ei vinter lik den tror. (031212) Er det noen nye forberedelser vi bør gjøre før den Nye Tiden? Vi ser den gjør. Således er der lik der tales at konserveres, og at søke til forvarelser av torrede føder, således er der óg at skape filtrasjoner av vannet den skal drikke. Så vil der være til gleder. Konu Ekatah. (280912) Har planet X skiftet bane? Der kan tales så, korrekt. (280912) Vil de tre mørke døgnene komme? Hvile dine tanker, og søke ei at bekymres. (280912) Når får vi to soler? Lik der alt er begynt. Således vil den alt lettere se og forstå efter timene der er av polariteter der er vendt. Der kommer. (280912) Vil månen forsvinne fysisk (veldig?) lenge? Ei ser vi der er så. Vi ser der bliver til alt mindre deler. Dog vi ser noget vil der skapes en forflytning av månens natur, i hvilket der ei vil påvirke Moder Jord lik der nu gjør. Dog der vil óg tilkomme nye elementer, nye elementer av energi der er knyttet for andre galakser, visitasjoner av den ytre kosmos, om den vil. Der er noget hva der tales efterrester efter hva der i din himmel blev omtalt lik Niburu. Konu Ekatah. (031212) Vil vi kunne besøke den indre Jorden i denne inkarnasjon? Så kan der tales, dog ei er der av fysisk natur. Der er lik alt mere lik astrale vibrasjoner i sådanne langreiser. Så er der óg om den søker til de fjerne galaktiske systemer. Konu Ekatah. (031212) Hvilken stor endring vil vekke opp hele menneskeheten? Der er hva der tales ytre inngripelser extraterrestrials. Konu Ekatah. (011212) Hvor mange vil være fysiske på Jorden cirka år 2020? Så kan der ei bereknes nu. For hvorledes der er beroende for livets og menneskebarnets egne prosesser og valg der gjøres. Der finnes forløsninger av store masser, oppløftelser, lik der tales oppstigninger. Dog der finnes óg lik i behov for Moder Jord at der finnes fysiske materiske menneskebarn tilbake av kjøtt og av blod. Så vil der være lik både-og all tid. Konu Ekatah. (031212) og Hva innebærer 12. desember 2012 for planeten? Der er den gamle portal der vil for evig lukkes. Således vil der skapes at markeres at skapelsen er komplett. Således vil der være alt for hva der er frekvensenes omskiftelser for at se hva der tilkommer, og for hva den forlater. Så er der óg lik den vil se nye mutasjoner i vekster til våren, og nye mutasjoner i hva der er tales insekter og fugler. Og hva der bliver efteråret i totusener og fjorten (høsten 2014) vil der skapes mutasjoner 17

18 i alt større pelsvesener. Så er der lik der er av genetiske utviklinger påvirket for DNAprofiler. Senere vil den undre om der bliver noget mutasjoner for menneskebarn. Så vil der blive. Dog mutasjoner for menneskebarn vil der skapes gjennom at forhellige og skape en lindring av eksisterende symptomer og lidelser. Således vil der være forløsninger cancerens mysterie. Og hvorledes der vil skapes nye symptomer vil der forløses gjennom, og gjennom hva der søkes i en alt annen magnetisk tilstand. Konu Ekatah. (011212) Det er så mye snakk om den 21. desember. Hva vil vi mennesker merke? Den vil se at solen står opp. Bekymres ei for sådant. Der er lik transformasjoner hvori der før er talt; alt er der i forendringer for hele Kosmos. Således vil der óg være for din galakse. Der er óg lik der vil være for din klode. Således vil der være lik der forendres i de magneto-polariteter, og der er påvirkeligt av hvorledes Moder Jords plater forskyves. Derigjennom vil den se forendringen av akser og av klimater. Dog der vil være en naturlig prosess. Således har der vært tusener ganger før på din Jord. Konu Ekatah. Hvordan skal jeg forberede meg på dette som kan komme? Gjennom hvorledes den søker, så er der all tid klokt at den forvarer nogle tørrede føder i sitt kammer, det er all tid klokt at den skaper filtrasjoner for så at skape renet vann for sitt selv. Således er der så all tid klokt at den skaper steariner for at være i lyset. Så er der klokt at den eter to tuber gøy. Så er der óg klokt at den ei kaster bekymmer over sitt nattesøvn, så er der klokt at den ei snorker. ( II) Jeg lurer på om alle planeter vil stå på linje den 21. desember? Ei alle. De fleste, korrekt, - i ditt system, i din galakse, korrekt. Er det da slik at alle blir skjøvet ett hakk lengre ut? Ei kan der tales så. Der påvirker hva der tales aksene der er noget mere i den vertikale energi. For således er der lik det kan komprimeres til at forstå: At der er den horisontale energi der skal forenes med den vertikale energi. Således vil der skapes lik fødsler av nye polariteter på alle kloder og planeter. Er det slik at det vil fødes en ny planet? Ei er der så. Den nye planet eksisterer alt nu i en annen frekvens. ( II) KRETA - SEDONA - FEMININ ENERGI På Kreta så jeg en statue som jeg opplevde spredte en energi over hele øya, hva var det for noe? Hva der så er lik der tales motpoler og en kraft der blev der plasseret efter de minoiske tids epoker. Således er der for at skape balanser. Der var under de feminine aspekter, og der er forvandlet til noget nu at balanseres. Så er der lik der kan tales tilknyttet en jordgud. Konu Ekatah. Hvem forestilte den statuen? Der er lik der tales noget sammenplantninger; noget av hva der tales i dragens ånd og hva der er så av King Neptun. Konu Ekatah. Det er altså mulig å gjemme energi i ting? Stener bærer energier, kristaller bærer energier, treet bærer energier, - det er korrekt. (260912) Da jeg var i Sedona, fikk jeg et møte med en energi i.. Så er der korrekt. Lik der er energier av ur, lik der skaper kraften lik der er av feminin dominans. Således vil den óg se hva der er tilhørende De hellige marker og hva der så 18

19 finnes i Sedona. Alt er der av gamle inkarnasjoner, i hvilket der skal oppløftes til nye dimensjoner nu, under tider der kommer til gjenopplivelser av gamle celleminner der var for alle, om der så søker til Hopis, om der søkes til annen indianere. (260912) IRLAND EGYPT KELTERNE Kan du fortelle oss litt om forbindelsen mellom Irland og Egypt i tidligere tider? Det var lik således at der blev menneskebarn der søkede at transformere visdommer der er lik opphavelser og befødsler til hva der tales kelternes dimensjon. ( II) FUGLEMENNESKER YUCATAN Noe å være oppmerksom på på min reise til Yucatan-halvøya nå? Vi ser; den bliver således lik en magnet for hva der finnes de visdommer, og der bliver til gjenkjennelser, gjenoppvåknelser av gamle celleminner. Derigjennom vil den óg se at den kjenner kraften av Fuglemennesker. (Fra Sirius) Hvorledes der óg er i din egen ånd, - så er der lik der skrives firetusener åttehundreder og tretten, nesten fjorten år, tilbake i tid (ca år) derigjennom var den der at besøkede før. Det er gammelt nytt. Konu Ekatah. (270912) DET ARAMEISKE SPRÅKET Du forklarte en gang at det første arameiske språket ikke var muntlig, bare skriftlig. Var de egyptiske hieroglyfer den opprinnelige arameiske skriftlige teksten? Så er der korrekt. Kan det tolkes med det arameiske som eksisterer i dag? Er det noen som vet det? Det blir gjort i vår tid? Det bliver det. (260912) DATASPILL Kan du si noe om virkningen på dataspill og barn? Der er beroende hvor meget der anvendes. Noget vil der skapes til forhastige energier, noget lik oppmerksomhetens innskjerpelser. For nogen der driver over, der bliver besværligt og forlammende. Konu Ekatah. (270912) KONTROLL GI SLIPP Jeg slipper og også mister kontroll en del nå For således er der i transformasjonens tid. Således; i tider den skal åpne en portal og trede inn i et nytt kammer, således vil den óg se at der bringes en annen tilværelse. Der er noget der må tillæres for alt hva der blev avlæret langtider tilbake. Således må den bære tålmod og søke lik at se i småstegs utviklinger. Det er klokt. Konu Ekatah. Er det noe mer du vil si om dette med kontroll? Alt mere et menneskebarns individ er tilknyttet hva der defineres lik kontroll, alt mere energien er fanget i sådan tilstander, alt mere vil der blive fjernere av sitt selv. Under tider der mister kontroll, således er der for at tillære en ny språk innom sitt liv for at gjenfinne nye fragmentaler av sitt selv. Så er der for alle menneskebarn. Der kan påvirkes gjennom ekonomiske forendringer, der kan påvirkes gjennom relasjonsforendringer, der kan påvirkes gjennom helse-forendringer. Alt er der i forendringer der skaper nye portaler og hvori den vil se en ny perspektiv for sitt liv. Så er der for alle menneskebarn. For om menneskebarnet bærer to ører, så høres der med én. Om der så 19

20 kunne bære to huvuder, så kunne der analysere alt dobbelt så meget og blive alt meget mere komplekst. Således ville det huvudløse menneskebarn være mest til gavn. Alt vil der være óg så at øret kunne være på magen. Så vil der være i stunder lik menneskebarnet i behov er ved at dvele ved alt der skapes i forendringer. Før var der langsomme forendringer, nu er der hastige og store forendringer, - in persona og i omgivelser og i riker og på sin klode og i kosmos. For så er der lettere at forstå. Konu Ekatah. (260912) Kan man virkelig bli usynlig? Kan man virkelig falle sakte, som om man blir holdt? Der finns ei nogen begrensninger enn hva menneskebarnet skaper selv. Fysikkens lover kan der omkalfatres. De mentale projisjoner kan der skapes, ei ut av de fysiske begrensninger, dog ut av den kosmiske skapertrang. Konu Ekatah.(140912) DUALITET Det blir sagt fra mange hold at vi skal bort fra dualiteten; sort-hvitt osv. Kan du si noe om hvordan dette vil bli når ikke lengre dette er en virkelighet? Så er alt i balanse. Men det vil vel være begge deler likevel? Så er det, men ei er der lik polariteter. Det er så óg lik der vil skapes en forrykkelse i hva der tales elektromagnetiske prinsipper om den kunne leve etter mono-magnetismer. Således er der óg lik den kan se Vimanas, lik space crafts, er driftet av sådan monomagnetisme, og ei knyttet for den dualistiske ånd. Således hva der skapes en befrielse, - om der er en befrielse av den dualistiske tanke, om der er en bevegelse imot den monotanke, eller om der er en bevegelse imot den trigonale energi. Således er der en oppløftelse og en befrielse i hvilket der óg kan skape frie energier. Konu Ekatah. Og frie energier kan óg være i billedets tale hvorledes menneskebarnet opplever sitt liv. Hvordan man opplever sitt liv? Lever den sitt liv, eller er den i livet? Konu Ekatah. ( II) KARMA OG GENETISK ARV Kan du si litt om karma og arv? Vi ser der er to ulike energier. Arv, om der tenkes noget så, så er der noget der tilføres lik påvirkninger under tiden den vokser opp med sin mor og sin far. Således er der óg; om den ser de genetiske arveligheter er noget lik den ennu ei kjenner til, dog lik der så er noget der skapes til opplevelser og innsikter eftersom livet vandrer. Om den søker óg noget at se de karmiske forbindelser, så er der sjelen der er karmisk knyttet. Og ei er der all tid i behov av at noget forløse gjennom spesifikke bemøtelser eller hendelser. Der er gjennom at den skaper en prosess innom sine tanker, i hvilket den ser og rydder, så er den karmisk fri innom sine mentale projesjoner. Og således kan den søke videre til neste opplevelse der kan være i underbevisstheten og der kan være i konkrete bevisstheters gjerninger. Konu Ekatah. (280912) FORLØSE KARMISKE BÅND Hvordan kan jeg slutte å være byrdebærer? Der er at søke at se at alle individer, lik av eldede tider, har valgt sin sjels vilje og veier. Således er der lik der finnes karmiske prosesser alle individer må gjennom. Alt for hvorledes den skaper lik at involvere sitt selv i nogens liv, der skaper forhindrelser. 20

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 4 2011 Kanalisert av Leif Havik Hentet og redigert av Liv Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: 23. desember 2011.

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 4 2011 Kanalisert av Leif Havik Hentet og redigert av Liv Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: 23. desember 2011. VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 4 2011 Kanalisert av Leif Havik Hentet og redigert av Liv Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: 23. desember 2011. Brumunddal 13.10. 2009 (Agnes) Nesodden 14.10. 2010 (Liv Bliwaki)

Detaljer

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 2 2015 Kanalisert av Leif Havik

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 2 2015 Kanalisert av Leif Havik VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 2 2015 Kanalisert av Leif Havik Hentet fra ulike råd og redigert av Liv Børsand. Ferdigstilt: 27.12. 2015. Brummundal 04.05. 2015 (Berit) Valldal 21.06. 2015 (Jon Ingvald og Unni,

Detaljer

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 1 2012 Kanalisert av Leif Havik Hentet og redigert av Liv Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: 4. mai 2012.

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 1 2012 Kanalisert av Leif Havik Hentet og redigert av Liv Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: 4. mai 2012. VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 1 2012 Kanalisert av Leif Havik Hentet og redigert av Liv Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: 4. mai 2012. Hønefoss 26.11. 2011 (Ole-Kristian) - Jevnaker 27.11. 2011 (Berit Phi)

Detaljer

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 1 2007

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 1 2007 VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 1 2007 Hentet fra egne og andres utskrifter fra Iliuka-råd: Fredrikstad (PhiKing), Frei (Mahini), Geilo (Slettemoens blogg), Hafslundsøy (Hajepna), Sarpsborg (Bliwaki), Trondheim

Detaljer

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR.

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 1 2010 Kanalisert av Leif Havik Hentet og redigert av Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: 20.01. 2010. Fredrikstad 24.03. 2009 (Liv/Hikate) Kristiansund (Frei) 22.04. 2009 (Mahini)

Detaljer

Okee mikita venaka konu kekatah Sitt ned ved mitt bål og tal ditt råd. ***

Okee mikita venaka konu kekatah Sitt ned ved mitt bål og tal ditt råd. *** Storråd Alternativfestivalen 2010 Tirsdag 29. juni 2010, kl 1430-1700 Bardøla Høyfjellshotell, Geilo. Omtrent 160 deltakere. Vi satt i storsalen på hotellet med Leif/Iliuka foran oss. Mellom Leif og oss

Detaljer

NOEN VISDOMSORD FRA ILIUKA HØST/VINTER 2005

NOEN VISDOMSORD FRA ILIUKA HØST/VINTER 2005 NOEN VISDOMSORD FRA ILIUKA HØST/VINTER 2005 KILDEN TIL ILIUKAS VISDOM Hvor har du, Iliuka, all visdommen din fra? Alt fins innom den Universelle kilde, lik den selv søker efter lysets meninger, lik den

Detaljer

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 2 2013 Kanalisert av Leif Havik Hentet fra ulike råd og redigert av Liv (Bliwaki) Børsand. Ferdigstilt: 19. desember 2013.

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 2 2013 Kanalisert av Leif Havik Hentet fra ulike råd og redigert av Liv (Bliwaki) Børsand. Ferdigstilt: 19. desember 2013. VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 2 2013 Kanalisert av Leif Havik Hentet fra ulike råd og redigert av Liv (Bliwaki) Børsand. Ferdigstilt: 19. desember 2013. Averøya 10.04. 2013 (Helge Mahini) Bondal 25.05. 2014

Detaljer

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 1: 2006

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 1: 2006 VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 1: 2006 Samlet av Liv / Bliwaki Foto: Manito - fra Nordre Fjeldstølen, Valdres Disse blir også lagt ut på Iliuka-bloggen til Manito: http://iliuka.weblogg.no/ Har du spørsmål/svar

Detaljer

DOKUMENTET BØR LESES I PORSJONER! HER FINNES MANGE PERLER! SÅ DET ANBEFALES Å DVELE VED DEM, REFLEKTERE, OG BRUKE TID!

DOKUMENTET BØR LESES I PORSJONER! HER FINNES MANGE PERLER! SÅ DET ANBEFALES Å DVELE VED DEM, REFLEKTERE, OG BRUKE TID! VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 1 OG 2 2011 Kanalisert av Leif Havik Hentet og redigert av Liv Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: 13. juni 2011. Averøya 12.04. og 28.09. 2010 (Mahini) Hønefoss 20.09. 2010 (Ole

Detaljer

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 2 2012 Kanalisert av Leif Havik Hentet og redigert av Liv Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: 24. juli 2012.

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 2 2012 Kanalisert av Leif Havik Hentet og redigert av Liv Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: 24. juli 2012. VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 2 2012 Kanalisert av Leif Havik Hentet og redigert av Liv Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: 24. juli 2012. Averøy -15.04. 2012 (Jon Ingvald) Averøy II 15.04. 2012 - (Mahini)

Detaljer

*** FRA AVSLUTNINGSTALEN 26. MARS (Se s. 48) :

*** FRA AVSLUTNINGSTALEN 26. MARS (Se s. 48) : VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 2 2010 Kanalisert av Leif Havik Hentet og redigert av Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: 4. juli 2010. Trondheim 17.02. 2010 (An-Magritt) - Namsos 06.03. 2010 (Nina) - Fritznerbakken

Detaljer

VISDOMSORD FRA ILIUKA - NR.

VISDOMSORD FRA ILIUKA - NR. VISDOMSORD FRA ILIUKA - NR. 1 2008 Hentet og redigert av Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: 19. januar 2008. Utskrifter fra: Åsbygda 26.03.2007 (Ole) - Frei 27.04., 24.09. og 26.11.2007 (Mahini) Øyenkilen

Detaljer

lusker under marken. Således er der lik den stundom vil høre, stundom vil den kjenne dufter, og stundom vil den se. Konu Ekatah.

lusker under marken. Således er der lik den stundom vil høre, stundom vil den kjenne dufter, og stundom vil den se. Konu Ekatah. VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 2 2014 Kanalisert av Leif Havik Hentet fra ulike råd og redigert av Liv (Bliwaki) Børsand. Ferdigstilt: 28. november 2014. Røros 14.02. 2014 (Anne Jorunn) - Asker 04.03. 2014

Detaljer

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR.

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 1 2009 Hentet og redigert av Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: 19.01.2009. Utskrifter fra: Tanumshede 10.09.2008 (Bliwaki) Varteig 11.09.2008 (Jorun) - Borgenhaugen 14.09.2008

Detaljer

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR.

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 2 2008 Hentet og redigert av Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: 27.06. 2008. Utskrifter fra: Drammen 20.09.2007 (Ole Kristian) Trondheim 06.02.08 (Tukáte) Sarpsborg 20. og 21.04.2008

Detaljer

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 1 2014 Kanalisert av Leif Havik Hentet fra ulike råd og redigert av Liv (Bliwaki) Børsand. Ferdigstilt: 10. mars 2014.

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 1 2014 Kanalisert av Leif Havik Hentet fra ulike råd og redigert av Liv (Bliwaki) Børsand. Ferdigstilt: 10. mars 2014. VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 1 2014 Kanalisert av Leif Havik Hentet fra ulike råd og redigert av Liv (Bliwaki) Børsand. Ferdigstilt: 10. mars 2014. Sarpsborg 17.10. 2013 (Lise) - Tanumshede 22.10. 2013 (Liv

Detaljer

UTDRAG FRA STORRÅDET PÅ HJERTETREFF I LEIKANGER 30.05. 2015 KANALISERING AV ILIUKA V/ LEIF HAVIK

UTDRAG FRA STORRÅDET PÅ HJERTETREFF I LEIKANGER 30.05. 2015 KANALISERING AV ILIUKA V/ LEIF HAVIK UTDRAG FRA STORRÅDET PÅ HJERTETREFF I LEIKANGER 30.05. 2015 KANALISERING AV ILIUKA V/ LEIF HAVIK Transkribert av Richard Kolberg, korrekturlyttet og -lest av Liv Børsand. Organisert etter emner, redigert

Detaljer

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 1 2013 Kanalisert av Leif Havik Hentet fra ulike råd og redigert av Liv (Bliwaki) Børsand. Ferdigstilt: 6. mai 2013.

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 1 2013 Kanalisert av Leif Havik Hentet fra ulike råd og redigert av Liv (Bliwaki) Børsand. Ferdigstilt: 6. mai 2013. VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 1 2013 Kanalisert av Leif Havik Hentet fra ulike råd og redigert av Liv (Bliwaki) Børsand. Ferdigstilt: 6. mai 2013. Aurskog 04.11. 2012 (Finn) - Asker 07.11. 2012 (Ole Kristian/Berit

Detaljer

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR.

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 2 2009 Kanalisert av Leif Havik Hentet og redigert av Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: 19. mai 2009. Utskrifter fra: Øienkilen 19.04. 2008 (Takahita) Skottfoss 21.09. 2008 (Dag

Detaljer

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR.

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 3 2009 Kanalisert av Leif Havik Hentet og redigert av Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: 26.10. 2009 Oppdal 24.04. 2009 (Initha) - Jevnaker 25.05. 2009 (PhiKing) Jevnaker 25.05.

Detaljer

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 1 2015. Kanalisert av Leif Havik

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 1 2015. Kanalisert av Leif Havik VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 1 2015 Kanalisert av Leif Havik Hentet fra ulike råd og redigert av Liv Børsand. Ferdigstilt: 8. mai 2015. Halden 06.05. 2014 (Maj Britt) Averøya 07.10. 2014 (Unni. Jon Ingvald.)

Detaljer

VISDOMSORD FRA ILIUKA - NR. 2 2007 Hentet og redigert fra ulike råd av Bliwaki ferdigstilt 21.06.2007.

VISDOMSORD FRA ILIUKA - NR. 2 2007 Hentet og redigert fra ulike råd av Bliwaki ferdigstilt 21.06.2007. VISDOMSORD FRA ILIUKA - NR. 2 2007 Hentet og redigert fra ulike råd av Bliwaki ferdigstilt 21.06.2007. Utskrift fra Varteig 16.09.03 (Bliwaki), Rakkestad 12.03.07 (Hlin), Solbakken 25.03.07 (Manito), Asker

Detaljer

UTDRAG FRA STORRÅD PÅ «HJERTETREFF» I LEIKANGER. KANALISERING AV ILIUKA V/ LEIF HAVIK. 28.05.14

UTDRAG FRA STORRÅD PÅ «HJERTETREFF» I LEIKANGER. KANALISERING AV ILIUKA V/ LEIF HAVIK. 28.05.14 UTDRAG FRA STORRÅD PÅ «HJERTETREFF» I LEIKANGER. KANALISERING AV ILIUKA V/ LEIF HAVIK. 28.05.14 Utskrift ved Arijana Aurvåg 19. juni 2014. Korrektur ved Bente Thorvaldsen 16. juli 2014. Tilrettelegging

Detaljer

Iliuka bruker noen indianske ord og uttrykk: Takk - og vær så god - i kjærlighet.

Iliuka bruker noen indianske ord og uttrykk: Takk - og vær så god - i kjærlighet. Storråd Alternativfestivalen 2011 Torsdag 30. juni 2011, kl 09.45 11.45 Quality Hotel & Resort Skjærgården, Langesund. Omtrent 120 deltakere. Vi satt i storsalen på hotellet med Leif som kanaliserer Iliuka

Detaljer

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 3 2010 Kanalisert av Leif Havik Hentet og redigert av Liv Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: 8. desember 2010.

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 3 2010 Kanalisert av Leif Havik Hentet og redigert av Liv Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: 8. desember 2010. VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 3 2010 Kanalisert av Leif Havik Hentet og redigert av Liv Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: 8. desember 2010. Averøya 12.04. 2010 (Jon Ingvald) - Säter 01., 02. og 03.09. 2010

Detaljer

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 3 2011 Kanalisert av Leif Havik Hentet og redigert av Liv Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: 6. november 2011.

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 3 2011 Kanalisert av Leif Havik Hentet og redigert av Liv Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: 6. november 2011. VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 3 2011 Kanalisert av Leif Havik Hentet og redigert av Liv Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: 6. november 2011. Ålesund 11.05. 2011 (Liv) - Averøya 13.05. 2011 (Jon Ingvald) -

Detaljer

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 3 2006 Samlet og redigert av Bliwaki desember 2006

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 3 2006 Samlet og redigert av Bliwaki desember 2006 VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 3 2006 Samlet og redigert av Bliwaki desember 2006 VÅRE HANDLINGER - I FORHOLD TIL ILIUKA, - TIL UNIVERSET Er det noe jeg kan gjøre for deg? Vi ser; alt hva den søker at gjøre

Detaljer

VISDOMSORD FRA ILIUKA VINTEREN OG VÅREN 2004/2005.

VISDOMSORD FRA ILIUKA VINTEREN OG VÅREN 2004/2005. VISDOMSORD FRA ILIUKA VINTEREN OG VÅREN 2004/2005. I Iliukas verden Iliuka, hvordan er det i din verden? Om der så skal beskrives, den må bære tålmod i megen storsoler om den vil lytte til alt. Har du

Detaljer

FAGRÅD M/ILIUKA KANALISERT AV LEIF HAVIK RØROS 29. OKTOBER 2011

FAGRÅD M/ILIUKA KANALISERT AV LEIF HAVIK RØROS 29. OKTOBER 2011 FAGRÅD M/ILIUKA KANALISERT AV LEIF HAVIK RØROS 29. OKTOBER 2011 Transkribert av Anne Jorunn. Korrekturlest og bearbeidet for www.iliuka.net av Liv Bliwaki Hayétana = Iliuka hilser til vokter Konu Ekatah

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Okee Mikita Venaka Konu Kekatah Sitt ned ved mitt bål og tal ditt råd. ***

Okee Mikita Venaka Konu Kekatah Sitt ned ved mitt bål og tal ditt råd. *** Storråd Alternativfestivalen 2009 Onsdag 1. juli 2009, kl 0940-1215 Dovrefjell Hotell, Dombås Omkring 130 deltakere. Det var en flott sommerdag og varmt. På gulvet foran Leif/Iliuka var det plassert en

Detaljer

som er Herre og gjør levende

som er Herre og gjør levende 76 som er Herre og gjør levende Gud, den kjærlighet som kommer fra deg og som strømmer gjennom meg er både personlig og kosmisk. Jeg kan ikke - og vil ikke - holde på den for meg selv. Jeg må bare la den

Detaljer

Fagråd med Iliuka, kanalisert av Leif Havik, 28/10 09 på Røros.

Fagråd med Iliuka, kanalisert av Leif Havik, 28/10 09 på Røros. Fagråd med Iliuka, kanalisert av Leif Havik, 28/10 09 på Røros. Kono Ekatah. Velsignet være denne ild og alt hva den opplyser. Velsignet være dette kammer! Helliget være disse marker! Velsignet være ildens

Detaljer

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR.

VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. VISDOMSORD FRA ILIUKA NR. 3 2008 Hentet og redigert av Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt: 10.10. 2008. Utskrifter fra: Trondheim 04.06.2008 (Tukáte) - Møllmannsgården 20.07.2008 (Tomas) Säter 02.09., 03.09.

Detaljer

Utdrag fra Fagrådet på Røros 27.11.2010 Iliuka kanalisert av Leif Havik. (Revidert av Liv Bliwaki ferdigstilt 4. mars 2011.)

Utdrag fra Fagrådet på Røros 27.11.2010 Iliuka kanalisert av Leif Havik. (Revidert av Liv Bliwaki ferdigstilt 4. mars 2011.) Utdrag fra Fagrådet på Røros 27.11.2010 Iliuka kanalisert av Leif Havik. (Revidert av Liv Bliwaki ferdigstilt 4. mars 2011.) FREMTIDEN - MODER JORD Er det ønskelig at vi skal gjøre noe spesielt i åra framover?

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Historien om universets tilblivelse

Historien om universets tilblivelse Historien om universets tilblivelse i den første skoleuka fortalte vi historien om universets tilblivelse og for elevene i gruppe 1. Her er historien Verden ble skapt for lenge, lenge siden. Og det var

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til.

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. BØNNER FORBØNN Vekk oss opp til vern om din elskede jord Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. Gi din kirke mot og myndighet

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

Inspirasjons-uker på Fargetuva

Inspirasjons-uker på Fargetuva Inspirasjons-uker på Fargetuva med Allison Scott, fra Sør-Afrika. Åpent informasjonsmøte for alle som vil bli kjent med Allison og de kursene hun skal holde her. Onsdag 18. mai kl. 18.30 på Fargetuva.

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997.

Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997. 1 Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997. Matt 13,24-30 24. Han la også fram en annen lignelse for dem og sa: "Himlenes rike

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

onsdag 26. september 12 KOLOSSERBREVET Jesus er alt vi trenger

onsdag 26. september 12 KOLOSSERBREVET Jesus er alt vi trenger KOLOSSERBREVET Jesus er alt vi trenger MULIGE SPØRSMÅL I KOLOSSAI - OG I DAG Er det nok bare å tro på Jesus? Finnes det flere veier til Gud? Hvorfor kan ikke alle religioner være like riktige? Hvordan

Detaljer

VISDOMSORD FRA ILIUKA - NR.

VISDOMSORD FRA ILIUKA - NR. VISDOMSORD FRA ILIUKA - NR. 3 2007 Hentet og redigert av Bliwaki fra ulike råd ferdigstilt 17.10.2007: Utskrifter fra: Säter 04., 05., 06.09.07 og Hedemora 07.09.07 (Hikanela), Sarpsborg 09.09.07 (PhiKing)

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

01129_170_WordofWisdom.qxd 12-14-2011 9:26 Page 1 Visdomsordet Visdomsor

01129_170_WordofWisdom.qxd 12-14-2011 9:26 Page 1 Visdomsordet Visdomsor Visdomsordet Ettersom vår fysiske tilstand påvirker oss åndelig, gir vår himmelske Fader oss bud med henblikk på å forbedre vår fysiske og åndelige helse. Som en del av Jesu Kristi evangeliums gjengivelse,

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Hva er et menneske? I helgen har jeg vært sammen med Meg selv Kroppen min Og mitt høyere jeg

Hva er et menneske? I helgen har jeg vært sammen med Meg selv Kroppen min Og mitt høyere jeg Hva er et menneske? I helgen har jeg vært sammen med Meg selv Kroppen min Og mitt høyere jeg Det har vært en deilig opplevelse Et sosialt samvær Hvor alle parter Har deltatt aktivt i de prosesser Som har

Detaljer

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek 1 HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek Vi fortsetter denne formiddag med å studere personen Melkisedek. Og vi fortsetter med 34 fra Bror Branhams tale angående

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom.

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom. Preken i Fjellhamar kirke 2. jan 2011 Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund 4-500 år før Kristus levde filosofen Sokrates i Athen. Det fortelles at det en gang kom en ung mann til ham og ba om

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Preken på semesteråpningsgudstjenest e for TF og PTS i Slottskapellet søndag 20. januar 2013

Preken på semesteråpningsgudstjenest e for TF og PTS i Slottskapellet søndag 20. januar 2013 Sivert Angel Preken på semesteråpningsgudstjenest e for TF og PTS i Slottskapellet søndag 20. januar 2013 3. søndag i åpenbaringstiden Tekster: 2 Mos 3,13-15; 1 Kor 8,5-6; Joh 1,15-18 Åpenbaringstidens

Detaljer

Hvorfor valgte Gud tunger?

Hvorfor valgte Gud tunger? Hvorfor valgte Gud tunger? (Why God chose tongues) HVORFOR VALGTE GUD TUNGER Han var diakon i en moderne kirke, men trodde ikke på den læren med dåpen i Den Hellige Ånd å gjøre. Likevel hadde han blitt

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Å lytte til Guds stemme. Kristin L. Berge

Å lytte til Guds stemme. Kristin L. Berge Å lytte til Guds stemme Kristin L. Berge 1 Teste ordet Du skal teste det du hører opp mot dette: 1. Er det i tråd med bibelen? 2. Kjenner du fred for det? Rom. 8:16 3. Test det opp mot andre? 4. Gir det

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

WILLIAM MARRION BRANHAM

WILLIAM MARRION BRANHAM Guds Ord Kom Til Profeten WILLIAM MARRION BRANHAM Jesus Kristus Er Gud Nå dette er åpenbaringen: Jesus Kristus er Gud. Jehova i det Gamle Testamente er Jesus i det Nye. Uansett hvor hardt du prøver, kan

Detaljer

Fullt ut levende Introduksjon til bevisstheten 1

Fullt ut levende Introduksjon til bevisstheten 1 Fullt ut levende Introduksjon til bevisstheten 1 Helt fra vi blir født lærer de fleste av oss at vi må gjøre noe, og vi må gjøre det med en gang for ikke å miste grepet om virkeligheten. Det tar form på

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Sentrerende bønn. Innledning

Sentrerende bønn. Innledning Sentrerende bønn Innledning Sentrerende bønn er en form for kristen meditasjon, nærmere bestemt en kontemplativ meditasjonsform. Hensikten er å åpne opp for kontemplasjon som er en gave fra Gud og tro

Detaljer

Jeg ber for Lønnkammerbønnen

Jeg ber for Lønnkammerbønnen Jeg ber for Lønnkammerbønnen Forord Jesus taler om lønnkammerbønnen: Men når du ber, skal du gå inn i ditt rom og lukke din dør og be til din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte,

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

VISDOMSORD FRA ILIUKA: NR. 2 2006 Samlet og redigert av Bliwaki

VISDOMSORD FRA ILIUKA: NR. 2 2006 Samlet og redigert av Bliwaki VISDOMSORD FRA ILIUKA: NR. 2 2006 Samlet og redigert av Bliwaki KORNSIRKLER Kan du fortelle noe om kornsirklene? Vi ser hva der så er, er noget lik budskaper der transformeres lik for at anpasse menneskebarnets

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

DU MÅ BLI FØDT PÅ NYTT

DU MÅ BLI FØDT PÅ NYTT 1 Jesus Kristi Lignelse # 9 Senneps Sæd. 30 november 2003. Pastor Brian Kocourek. Matt 13, 31-32 Også denne lignelsen la han fram: "Himmelriket kan lignes med et sennepsfrø som en mann tok og sådde i åkeren

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40)

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40) Disippel pensum 1 Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer

Detaljer

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT INNLEDNING: Må Herren få veilede oss alle under dette bibelstudium, så vi bare ønsker å vite hva den evige og nådige Gud har talt. Slik skal dere si hver til sin neste

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene LUTHERS LILLE KATEKISME Første parten: Budene Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke

Detaljer

i Kristus "Frelst av Nåde" del 2

i Kristus Frelst av Nåde del 2 i Kristus "Frelst av Nåde" del 2 Fra død til liv 2 Dere var en gang døde på grunn av misgjerningene og syndene deres. 2 Dere levde i dem på den nåværende verdens vis og lot dere lede av herskeren i himmelrommet,

Detaljer

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var

Detaljer

Clairvoyance «Den nye tids rådgiving».

Clairvoyance «Den nye tids rådgiving». Clairvoyance «Den nye tids rådgiving». Hva er Clairvoyance? Clairvoyance, er formidling av råd og veiledning fra den åndelige verden. Hva er Medium? Mediumskap er å ha kontakt/kommunisere med avdøde. En

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Inspirasjons-uker på Fargetuva med Allison Scott fra Sør-Afrika,

Inspirasjons-uker på Fargetuva med Allison Scott fra Sør-Afrika, Inspirasjons-uker på Fargetuva med Allison Scott fra Sør-Afrika, Åpent informasjonsmøte for alle som vil bli kjent med Allison og de kursene hun skal holde her. Onsdag 6. mai på Fargetuva. 1. Bevisst Kanalisering,

Detaljer

Pyramidene - hva Iliuka sier om disse

Pyramidene - hva Iliuka sier om disse Pyramidene - hva Iliuka sier om disse Hentet fra råd i perioden fra 1994-1998 Kefrenpyramiden med Sfinxen i forgrunnen (Iliuka var den gang inkarnert som Kefren) I denne samlingen av spørsmål rundt pyramidene,

Detaljer

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58 Martin Enger Holm 3:36 Vokal: Martin og Henrik Enger Holm Trompet: Tine Thing Helseth Høyr kor englar syng frå sky Krist er fødd i Davids by kjem med frelse til oss ned gir oss med Gud Fader fred Glade

Detaljer

Jesus og Bibelen.notebook. November 28, 2014. Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst

Jesus og Bibelen.notebook. November 28, 2014. Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst Det nye testamentet I det nye testamentet viser Jesus hvem Gud er. Det betyr Jesus er Guds ansikt på jorda. Ordet kristen kommer fra navnet Kristus og betyr

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Johannes i kapittel 1:

Det står skrevet hos evangelisten Johannes i kapittel 1: Preken juledag i Fjellhamar kirke 25. desember 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Johannes i kapittel 1: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer