mye mer logisk og brukervennlig. Den er også mye ryddigere og tydeligere enn den gamle siden. Sjekk selv på

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "mye mer logisk og brukervennlig. Den er også mye ryddigere og tydeligere enn den gamle siden. Sjekk selv på www.idrett."

Transkript

1 NYHETSBREV FRA HORDALAND IDRETTSKRETS - oktober 2010 Ny profil og nye nettsider Fra og med 20. september tok Norges idrettsforbund d i bruk en ny visuell profil. Det er ikke bare NIF sentralt som skifter. Også Olympiatoppen og alle idrettskretsene inngår i samme logosystem ned navn, flaggstripe og olympiske ringer. Det er Norges idrettsforbunds ønske og vilje at den nye visuelle profilen skal tydeliggjøre og styrke vårt omdømme og posisjon i samfunnet. Det tydelige logohierakiet, der også idrettskretsene inngår, vil styrke merkevaren og tilknytningen til samme organisasjon. I tillegg har både NIF og idrettskretsene fått nye nettsider. Nye idrett.no har mye bedre funksjonalitet, er mye mer logisk og brukervennlig. Den er også mye ryddigere og tydeligere enn den gamle siden. Sjekk selv på Kultur- og idrettskonferansen 2010 Den årlige kultur- og idrettskonferansen arrangeres 10. og 11. november. Konferansen retter seg mot frivillige og ansatte i idrettslag, særkretser og idrettsråd. Konferansen retter seg også mot ansatte innen kultur- og idrettsfeltet i kommuner og fylkeskommune. 10 november: Reformer rot, bot eller bedring? Du får blant annet høre idrettspresident Tove Paule snakke om hvordan idretten kan bidra i forhold til samhandlingsreformen hva med de som ikke er medlem i idretten? Anne Line Berglia, folkehelsekoordinator i Buskerud fylkeskommune tar for seg rett (be)handling, på rett sted, til rett tid. Harald V. Hove, byråd for kultur, kirke k og idrett, Bergen kommune skal ha et innlegg om Fiks Bergen = et godt eksempel, men likevel utfordrende. Stortingsrepresentant Kjersti Toppe skal snakke om hvordan drive lobbyvirksomhet på ulike nivå og NRK journalist Linda Eide skal ha et skråblikk på aktiv hverdag for folk i Hordaland. 11. november Fellessesjon med fokus på kulturstrategi for Hordaland Sett av dagene november, og meld deg på! Selv om denne konferansen går på dagtid håper vi på god deltakelse fra idretten. Frist for påmelding er 27. oktober. Påmelding og detaljprogram finner du på våre nettsider Tove Paule til Bergen Hordaland Idrettskrets inviterer til temakveld med idrettspresident Tove Paule onsdag 9. november kl på Idrettens Hus, Brann Stadion. Tema for kvelden er Idrettspolitisk dokument Hva er oppnådd? og Idrettspolitisk dokument Hvilke utfordringer står idretten overfor? Tove Paule vil komme inn på problemstillinger som mange idrettsledere er opptatt av blant annet momskompensasjonsordningene, etterslep i forhold til anleggsutbygging, langsiktig og forutsigbar finansiering for idrettslagene og aktivitet for nye grupper. Påmelding til innen fredag 5. november. Temakvelden er gratis og åpen for alle interesserte.

2 Momskompensasjon varer og tjenester Søknadsfristen for idrettslag for å søke ommomskompensasjon for varer og tjenestert for regnskapsåret 2009 er nå ute. Norges idrettsforbund har søkt Lotteri- og stiftelsestilsynet på vegne av alle idrettslag. Årets ramme er 396 millioner kroner til frivillige organisasjoner. Vi vet i skrivende stund ikke hvor stor andel av denne summen idrettslag vil motta. Idrettskretsen vil legge ut informasjon på våre nettsider så snart vi får melding fra idrettsforbundet om utbetalingstidspunkt og evnt. estimat på hva en kan forvente i kompensasjon. Ordningen er lovet å bli trappet opp til 1,2 milliarder kr. innen I statsbudsjettet for 2011 er det satt av kr. 608 millioner til ordningen det vil si en økning på kr. 212 millioner fra årets ramme. Momskompensasjon anlegg Det er i 2010 innført en ny rammestyrt ordning for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. For 2010 er det bevilget 50 mill. kr. til ordningen som er søknadsbasert. Ordningen gjelder idrettsanlegg hvor byggearbeidene er igangsatt etter 1.januar Ordningen omfatter alle som oppfyller vilkårene for å få spillemidler til idrettsanlegg, med unntak av kommuner/fylkeskommuner og kommunale foretak. Anlegget må være ferdigstilt og revisorgodkjent regnskap må foreligge før søknad om kompensasjon sendes. Det er bare anleggselementer som er berettiget til spillemidler som inngår i ordningen. Det er ikke et krav at spillemidler skal være mottatt før søknad om kompensasjon sendes. Årets søknadsfrist er 15. oktober, Søknad leveres elektronisk gjennom nettstedet I statsbudsjettet for 2011 er det satt av 60 mill. kr. til ordningen. Søknadsfrist for 2011 fastsettes senere. Bachelor idrett sikret finansiering Bachelor idrett utdanningen ved Høgskolen i Bergen er fra 2011 sikret basisfinansiering gjennom statsbudsjettet.studietbleigangsatti2007godthjulpetaveksternfinansiering,oghibhararbeidetforå sikre finansieringen i et lengre og forutsigbart perspektiv. Dette er nå på plass. Hordaland idrettskrets og Olympiatoppen Vest-Norge har bidratt i dette arbeidet. Vi gratulerer Høgskolen med dette gjennombruddet, og ser frem til fortsatt godt samarbeid! Rapport om frivillig innsats i Norge Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor har nylig gitt ut en rapport som gir en oversikt over frivillig sektors nå-tilstand. Rapporten tar for seg frivillig innsats i Norge Dersom en sammenligner tall fra undersøkelser i 1997 og 2004 viser denne rapporten at antall årsverk som utføres i frivillig sektor er stabilt ( årsverk i 1997 og årsverk i 2009). Andel av befolkningen som utfører frivillig arbeid for en frivillig organisasjon, er imidlertid redusert fra 52% til 48% i samme periode. Når andelen som gjør frivillig arbeid går klart ned uten at antall årsverk gjør det samme skyldes det bl a at Når andelen som gjør frivillig arbeid går klart ned uten at antall årsverk gjør det samme skyldes det bl.a. at det har vært en befolkningsvekst i Norge på nærmere 10% siden Undersøkelsen peker også på at organisasjonssamfunnet preges av økende forskjeller. Sosiale forskjeller ellers i samfunnet reproduseres i større grad i organisasjonssamfunnet. Frivilligheten står fortsatt sterkt i Norge, og idretten holder stand som den største enkeltaktør innenfor frivillig sektor.

3 Samling for idrettsrådene Helgen oktober var 35 deltakere fra 16 av Hordalands 25 idrettsråd samlet til erfaringsutveksling, faglig oppdatering og sosialt samvær. Det er alltid nyttig å samles for å diskutere felles problemstillinger og knytte kontakter på tvers av kommunegrensene. Slike samlinger er derfor viktige for å stimulere det viktige arbeidet som idrettsrådene gjør i egen kommune. På programmet sto tre hovedsaker: - Arbeid frem mot kommune- og fylkestingvalget i 2011 Anlegg: Hvordan er de kommunale prosessene, og når er det viktig at idrettsrådene er på banen? - NIFs 150 års jubileum Hvordan kan dette følges opp og markeres i kommunene? Innholdet var en blanding av forelesninger og diskusjoner i grupper og i plenum. Hordaland fylkeskommune og Askøy kommune bidro under programposten anlegg. Vi takker alle deltakerne for engasjement og aktiv deltakelse under samlingen. Innleggene som ble holdt under samlingen finner du på våre nettsider Lokale AktivitetsMidler LAM Mange idrettsråd har enda ikke sendt inn forslag til fordelingen av de lokale aktivitetsmidlene til idrettslagene i sine kommuner, og det ligger kr ,- i potten som bare venter på i bli betalt ut! Fristen for å sende inn denne fordelingen til godkjenning hos idrettskretsen er onsdag 1. desember. Midler som ikke blir forelt i 2010, samt renter på disse, går inn i totalpotten for LAM i Idrettsrådene i disse kommunene har sendt inn fordeling: Askøy, Austevoll, Bergen Fitjar, Kvam, Masfjorden, Meland, Samnanger, Stord, Sveio, Ullensvang, Ulvik og Vaksdal. Har du spørsmål, ta kontakt med Grethe Hillestad tlf eller eller e-post: Idrettsrådskonferansen 2011 Den 7. nasjonale konferanse for idrettsrådene holdes i Drammen lørdag 2. og søndag 3. april Hovedtema for konferansen er Fylkestings- kommunevalget Konferansen skal også bidra i markering av NIFs 150 års jubileum og Drammen sitt 200 års jubileum. Program, påmelding og annen informasjon sendes ut i januar 2011.

4 LOVER Kan styret i idrettslaget selv plukke ut styremedlemmer til å supplere et styre dersom noen trekker seg i styreperioden? Dette er et spørsmål vi av og til får. Utgangspunktet er at et styre består av tillitsvalgte, og at valget må foregå demokratisk. Dersom noen må trekke seg fra sitt verv i løpet av perioden vil vararepresentant(er) først rykke opp. Dersom det er flere som trekker seg, og man åpenbart trenger å supplere, må man innkalle til ekstraordinært møte. Valgkomiteen må settes i gang for å bringe frem kandidater, men det er naturligvis anledning til å fremme benkeforslag på selve årsmøtet. Et ekstraordinært årsmøte krever 14 dagers innkallingsfrist, og saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen. Det vil si at valgkomiteens innstilling skal være tilgjengelig g g samtidig med innkallingen. Se for øvrig basisloven for idrettslag, 14. Svaret på det innledende spørsmålet er altså nei. Nye grupper i idrettslag Har idrettslaget startet ny aktivitet i høst? Er dette en aktivitet som medfører at idrettslaget må melde seg inn i et nytt særforbund? Av NIFs basis-lovnorm for idrettslag kommer det frem: 16 Grupper/avdelinger/komiteer Laget kan organiseres med grupper og/eller avdelinger. Lagets årsmøte bestemmer opprettelse av grupper/avdelinger, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets organisasjonsplan, jf. 12 pkt. 9. Når så årsmøtet har behandlet saken, må referat i tillegg til søknadsskjema sendes til idrettskretsen for behandling. Idrettskretsen sender så søknaden videre til aktuelt særforbund. Søknadsskjema finner du på våre nettsider under menyen Idrettslag og Nye grupper. Tidspunkt for årsmøter Vi minner om at idrettslagets årsmøte skal lholdes i løpet av årets første 6 måneder ( ) Dette skyldes at regnskapet må være ferdigbehandlet innen Vi minner samtidig om at regnskapsåret skal være 12 måneder og følge kalenderåret. Nytt om lag OPPTAK AV NYE LAG I 2010 Stord Fotball (Norges Fotballforbund) Lyngfaret Futsalklubb (Norges Fotballforbund) Bergen Petanque Klubb (Norges Fleridrettsforbund) Idrett Munkebotn Fotballklubb (Norges Fotballforbund) Kaland Hestesportsklubb (Norges Rytterforbund) Sandviken Atletklubb (Norges Styrkeløftforbund) Austrheim Svømmeklubb (Norges Svømmeforbund) Mulen Idrettslag (Norges Volleyballforbund) Stord Oi Orientering i (Norges Oi Orienteringsforbund) i Arna Undervannsrugbyklubb (Norges Dykkeforbund) Austevoll Sykkelklubb (Norges Cykleforbund) Fyllingen Håndball Elite (Norges Håndballforbund) Sveio Sportsdykkerklubb (Norges Dykkeforbund) Antall lag pr

5 Kurs for Treningskontakter For alle med interesse for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, og som ønsker å arbeide med mennesker. Sted: Arna, Lone skule Dato: og november Arrangører: Hordaland Idrettskrets, Bergen kommune v/arna bydel, Stiftelsen Bergensklinikkene og Helse Bergen. Spillemidler til utstyr Tilskuddsordningen "spillemidler til utstyr" fortsetter tt i Årets søknadsrunde d varer fra 16. september til 15. november. Ordningen er iverksatt av Kulturdepartementet og har vart siden Totalt har over 90 millioner kroner blitt gitt i tilskudd til utstyr i klubber og barneidrettsskoler. Det er utstyr innkjøpt fra 1. januar i søknadsåret det kan søkes om støtte til. Utstyr det kan søkes støtte til er begrenset til en liste for hver enkelt særidrett. Idrettsskoler kan søke om utstyr til bruk i idrettsskolen. Søknadsprosessen: Særidrettslag/grupper i laget søker, via sin Klubben Online-side, direkte til sine respektive særforbund. Barneidrettsskoler søker via sin Klubben Online-side direkte til sin tilhørende idrettskrets. For kontaktpersoner, retningslinjer og ytterligere informasjon, se NIFs side om spillemidler til utstyr. Målet for kurset er å utdanne Treningskontakter, som skal kunne skape positive opplevelser rundt idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Etter kurset, skal Treningskontaktene være i stand til å planlegge aktiviteter og turer ut fra enkeltpersoners behov og forutsetning. Treningskontakten kan blant annet ta lønnet oppdrag for kommunen. Påmeldingsfrist: 22. oktober NB! Begrenset antall plasser Påmelding til: NAV Arna, tlf: Kontaktpersoner: NAV Arna Birthe Unneland Napsholm, tlf: Hordaland Idrettskrets v/irene Kjønnerød tlf: / Aktivitetslederkurs barneidrett 16 timers kurs med ulike aktiviteter både inne og ute samt teori. Kurset er for alle som trener/leder barn gjennom fysisk aktivitet, eller de som vil starte opp med idrettsskole. Kurset er gratis for idrettslag ut Kontakt Hordaland idrettskrets v/mette Rivelsrud - Klubbutvikling Økonomi 2 moduler à 4 timer Modul 1: Grunnleggende bokføring og gjennomgang av Norsk Standard Kontoplan Gjennomgang av NIF s regnskaps og revisjonsbestemmelser Modul 2: Gjennomgang av offentlige lover og regler. Herunder bokføringsloven, regnskapsloven, lov om merverdiavgift, samt ansvarsbestemmelser for styremedlemmer. Kursplan 01. november 2010 kl modul november 2010 kl modul 2 Påmeldingsfrist Innen kl fredag før første kursdag. Kursene går på Idrettens Hus og er GRATIS som et ledd i klubbutviklingen. Kontaktperson Mette Rivelsrud telefon mobil

6 Politiattester Har idrettslaget politiattest for alle som skal utføre oppgaver som innebærer et tillitseller ansvarsforhold overfor mindreårige og mennesker med utviklingshemming? Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske p komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige og mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådde i kraft 1. januar 2009 og er obligatorisk for alle idrettens organisasjonsledd. Ordningen i korte trekk: Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest. Det skal gjøres kjent når en stilling eller aktivitet krever fremvisning av politiattest. Styret oppnevner en person som er ansvarlig for å avkreve politiattest. Idrettslaget sender inn søknad om politiattest på vegne av de som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Selve attesten sendes fra politiet hjem til den enkelte som selv må fremvise den for den styreoppnevnte personen i idrettslaget. Politiattesten skal bare fremvises og aldri lagres hos idrettslaget. Personer som ikke leverer politiattest eller har anmerkninger på attesten, skal ikke gis oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Idrettslaget kan når som helst kontakte NIF for råd og veiledning i disse sakene: telefon: e-post: tt tt d t Idrettslaget kan finne mer informasjon om ordningen på

7 NIFs valgkomite er i gang Idrettstinget 2011 avholdes i Oslo den 5. til 8. mai i Valgkomiteen er i gang med sitt arbeid for å finne fram til best mulig kandidater til å bekle sentrale verv i norsk idrett. Det skal velges nytt idrettsstyre, lovutvalg, domsutvalg, apellutvalg og kontrollkomite. Valgkomiteen har sendt brev til idrettskretser og særforbund der komiteen ber om forslag på kandidater innen 15. november. Idrettslag og andre er velkommen til å sende inn forslag, men disse må sendes via eget særforbund eller egen idrettskrets. t Vest-Norge Basistrening "work shop håndball Olympiatoppen Vest-Norge i samarbeid med Norges Håndballforbund Region Vest inviterer til workshop basistrening med tema basistrening spesifikk for håndball. Fokus blir lagt på øvelser som kan underbygge grunnteknikk i håndball og forebygger idrettsskader. I workshop en vil vi vektlegge øvelser for bevegelighet, stabilitet og styrke. Vi vil gå inn på sammenheng mellom dyp stabilitet og kvalitet på bevegelser som gjøres med stor kraft/hastighet. Alt vil bli forsøkt linket opp mot grunnteknikker i håndball. Sted: Tonus Treningssenter, Hardangerveien 21 Dato: Onsdag 28. oktober Tid: Kostnad: kr 500,- Målgruppe: Håndballtrenere Basistrening "work shop" fotball Olympiatoppen Vest-Norge inviterer til workshop basistrening med tema basistrening spesifikk for fotball. Fokus blir lagt på øvelser som kan underbygge grunnteknikk i fotball og forebygger idrettsskader. I workshop en vil vi vektlegge øvelser for bevegelighet, koordinasjon, stabilitet og styrke. Vi vil gå inn på sammenheng mellom dyp stabilitet og kvalitet på bevegelser som gjøres med stor kraft/hastighet. Grunnlag for teknikkutvikling. Alt vil bli forsøkt linket opp mot grunnteknikker i fotball. Sted: Tonus Treningssenter, Hardangerveien 21 Dato: Onsdag 28.oktober 2010 Tid: Kostnad: kr 500,- Målgruppe: Fotballtrenere Påmelding er bindene og sendes til: innen 22.oktober Pga begrenset plass gjelder førstemann til mølla prinsippet. Ved spørsmål om workshop en: kontakt Lars-Arne Andersen, tlf Basistreningskurs 17. og 24. november Olympiatoppen Vest-Norge har gleden å invitere i til kurs i basistrening. i Kurset skal gi deltagerne kunnskaper, ferdigheter og holdninger som muliggjør planlegging og gjennomføring av generell basistrening i klubb, idrettslag, skole og/eller andre arenaer. Kurset er rettet mot Trenere som gjennomfører trening for utøvere innen en særidrett eller for utøvere i tverridrettslige basisgrupper. Etablerte utøvere som ønsker å øke sin kompetanse som grunnlag for toppidrettstrening. Lærere og andre som tilrettelegger og gjennomfører allsidig fysisk aktivitet. Tid: onsdag 17/11 og onsdag 24/ Kl hver kveld Sted: Tonus treningssenter, Hardangerveien 21 (like ved SATS på Midttun) Omfang: 8 timer Kostnad: kr.750,- Kursholder: Lars-Arne Andersen, koordinator basistrening, Olympiatoppen Vest-Norge Påmelding: Påmelding er bindende til

8 "På flukt fra krig - TV-aksjonen 2010 Hordaland idrettskrets oppfordrer alle til å delta i TV-aksjonen I år går pengene til den humanitære organisasjonen Flyktninghjelpen. Om lag 43 millioner mennesker på flukt, halvparten av dem er barn og unge. Med pengene fra TV-aksjonen skal Flyktninghjelpen sørge for at flere får husly, mat, vann, utdanning og juridisk hjelp. Pengene skal også sikre god drift av flyktningleirer i noen av de verste kriseområdene i verden. 24. oktober skal 6000 bøssebærere i Hordaland, 3000 av dem i Bergen, besøke alle husstander i fylket på bare to timer. Og TV-aksjonen trenger DIN hjelp. Gå inn på blimed.no og meld deg som bøssebærer i dag og bli med på den største innsamlingsaksjonen i verden! Søndag 24. oktober kan du gå årets viktigste søndagstur. BLI BØSSEBÆRER ring eller gå inn på RICA er idrettens leverandør av hotell og konferansetjenester Rica tilbyr egne avtaler og priser for alle medlemmer i klubber, lag, kretser, råd og særforbund tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Mer informasjon på SAS forlenger avtalen SAS fornyer samarbeidsavtalen med Norges idrettsforbund i 4 nye år. Avtalen er skreddersydd etter idrettens behov og gir store besparelser for medlemmer, idrettslag og særforbund gjennom konseptet SAS sportspriser. Gå inn på for mer informasjon. Hordaland idrettskrets Idrettens Hus, Brann Stadion - Kniksens Plass 3 Hjemmeside: e-post: telefon

Lokallagsundersøkelsen

Lokallagsundersøkelsen Nr. 5 - desember 2009 Lokallagsundersøkelsen Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor gjennomfører i disse dager en større undersøkelse om lokale frivillige organisasjoner. Undersøkelsen

Detaljer

Akershus Idrettskrets en viktig støttespiller for idrettslagene. Årsrapport. Akershus Idrettskrets. Akershus Idrettskrets

Akershus Idrettskrets en viktig støttespiller for idrettslagene. Årsrapport. Akershus Idrettskrets. Akershus Idrettskrets Årsrapport Akershus Idrettskrets 2008 Akershus Idrettskrets Akerhus Idrettskrets. Årsrapport 2008 EN VIKTIG STØTTESPILLER FOR IDRETTSLAGENE INNHOLDSFORTEGNELSE Idrett for alle i et åpent og inkluderende

Detaljer

Sykleklubben. Årsmøtet Styrearbeid Lisenser. U ga. Midler å søke på. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund.

Sykleklubben. Årsmøtet Styrearbeid Lisenser. U ga. Midler å søke på. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund. NY E T VID ve T U ga ut Plikter og rettigheter Midler å søke på Kalender Klubbutvikling Årsmøtet Styrearbeid Lisenser Gras r o t a n d e l Ny klubb? Ren sykkelsport Kontingenter og avgifter Foreldrevettregler

Detaljer

AKERSHUS IDRETTSKRETS

AKERSHUS IDRETTSKRETS AKERSHUS IDRETTSKRETS ÅRSRAPPORT 2010 Innholdsfortegnelse Forord s. 5 Sammendrag s. 6 Stemmer fra idretten i Akershus s. 8 Stian Hoff Berg s.10 Jan Gjerløw s.12 George Pape Holmsen og Marit Holmsen s.

Detaljer

Lykke til med årets kurssesong!

Lykke til med årets kurssesong! Kurskatalog 1. halvår 2011 Velkommen til en ny kurssesong! Det å være med på kurs er gøy, lærerikt og utrolig nyttige både for deg personlig, klubben din og idretten i Troms. I første halvdel av 2011 arrangerer

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene ÅRSRAPPORT 2012 AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene Akershus idrettskrets. Årsrapport 2012 side 1 Akershus idrettskrets -- en viktig støttespiller for idrettslagene Innholdsfortegnelse

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT Vedtatt på årsmøtet 23.02.2015 Rev 04 23.02.2015 Side 1 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Historikk... 4 1.2 Idrettslagets formål... 4 1.3 Verdigrunnlag... 4 2.

Detaljer

TINGPAPIRER INNHOLD. Innholdslisten følger sakslistens rekkefølge. Saksliste 3. Organisasjon forts. Forretningsorden 4. - Storbyidrett Bergen 18

TINGPAPIRER INNHOLD. Innholdslisten følger sakslistens rekkefølge. Saksliste 3. Organisasjon forts. Forretningsorden 4. - Storbyidrett Bergen 18 - 2-2003 - 200 TINGPAPIRER INNHOLD Innholdslisten følger sakslistens rekkefølge Side Saksliste 3 Organisasjon forts. Side Forretningsorden 4 Idrettskretsstyrets beretning 5 - Styret 5 - Kontrollkomité

Detaljer

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball mot 2018 Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball er en tradisjonsrik klubb. Prestasjonene har svingt sportslig og organisasjonsmessig. Fra å være den første klubb som under siste

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL ORIENTERING 2015

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL ORIENTERING 2015 ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL ORIENTERING 2015 Vedtatt på årsmøtet 26.02.2015 1 Innholdsfortegnelse...1 Innholdsfortegnelse...2 Innledning...4 Historikk...4 Idrettslagets formål...4 Visjon og verdigrunnlag...4

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK

ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK Vedtatt på årsmøtet 2011 Innledning... 5 Historikk... 5 Idrettslagets formål... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlaget... 5 Virksomhetsidé / hovedmål... 6 Virkemiddel... 6 Handlingsplan

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening

ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening Årsmøte sak nr. 9 Ajourført pr. 271213 endret 240214, ajourført 290314 ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening Vedtatt på årsmøtet 24.02. 2014 Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet 1 Organisasjonsplan for Haugesund Curlingklubb, vedtatt på årsmøtet 2014 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget Navn: Haugesund Curling Klubb Stiftet: 23.04.2012 Idrett: Curling Postadresse: Hanne Hauglandsvei

Detaljer

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS Tilstede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often, Bent Ringvold, Jon Syversen, Gro- Helen

Detaljer

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER. Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER. Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Hva skal idrettslaget gjøre? Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte

Detaljer

HÅNDBOK FOR KVAM IDRETTSLAG

HÅNDBOK FOR KVAM IDRETTSLAG HÅNDBOK FOR KVAM IDRETTSLAG 2015 1 Håndbok for Kvam IL Håndboken skal fungere som hjelp og oppslagsverk for å gjøre arbeid for styret/administrasjon/ grupper/medlemmer enklere og mer effektivt. Håndboken

Detaljer

STYRETS BERETNING 2012-2014

STYRETS BERETNING 2012-2014 STYRETS BERETNING 2012-2014 1 1 Innledning... 3 2 Idrettens verdigrunnlag... 4 3 Styring, ledelse og administrasjon... 5 3.1 Styrets sammensetning... 5 3.2 Ansatte pr. 26. april 2014... 5 3.3 Utvalg i

Detaljer

Nyhetsskriv 01.04.2010

Nyhetsskriv 01.04.2010 Nyhetsskriv 01.04.2010 HEI til dere alle! Dette Nyhetsskriv fra Kragerø speidergruppe sendes på mail til over 100 mottakere. Dette er personer som vi har knyttet kontakt med gjennom de siste årene, og

Detaljer

DM394241. REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010

DM394241. REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010 DM394241 REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010 Rica Hotel, Tromsø 28. -29. mai 2010 INNHOLD Sak: Hilsning til Ledermøtet fra Troms Fylkeskommune... 3 Sak: Presidentens velkomsttale... 3 Sak: Status idrettspolitisk

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003. Siren Sundby. Foto: Scanpix NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ

ÅRSRAPPORT 2003. Siren Sundby. Foto: Scanpix NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ ÅRSRAPPORT 2003 Siren Sundby. Foto: Scanpix NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ Årsberetning 2003 2 2003 har vært et spesielt år for Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). På den ene siden

Detaljer

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER. Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER. Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Hva skal idrettslaget gjøre? Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 Organisasjonsplanen skal legges fram og behandles som egen sak på årsmøtet. Jfr. Idrettslagets lov 15. Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20..

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 Signatur: ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Innholdsfortegnelse. ORGANISASJONSPLAN... 2 Innholdsfortegnelse....

Detaljer

Organisasjonsplan for Riska Motorsykkelklubb

Organisasjonsplan for Riska Motorsykkelklubb Organisasjonsplan for Riska Motorsykkelklubb Vedtatt av årsmøtet 10. februar 2014 1 Organisasjonsplan 2014, Riska Motorsykkelklubb Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 4 Grunnlagsopplysninger

Detaljer

IDRETTSPRESIDENTEN HAR ORDET 3 STYRETS ÅRSBERETNING 5 RESULTATREGNSKAP 25 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 37 REVISJONSBERETNING 38

IDRETTSPRESIDENTEN HAR ORDET 3 STYRETS ÅRSBERETNING 5 RESULTATREGNSKAP 25 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 37 REVISJONSBERETNING 38 INNHOLD IDRETTSPRESIDENTEN HAR ORDET 3 STYRETS ÅRSBERETNING 5 RESULTATREGNSKAP 25 BALANSE 26 NOTER 28 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 37 REVISJONSBERETNING 38 KONTROLLKOMIITEENS BERETNING 40 AKTIVITETSREGNSKAP

Detaljer

Toppidrett, Vidar innledet

Toppidrett, Vidar innledet PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/12 ONSDAG 8. FEBRUAR 2012 FOSSUM IFS KLUBBHUS, BÆRUM. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Før dagsorden: Informasjon fra Fossum IF

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG Side 1 av 15 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3 Idrettslagets formål... 3 Visjon... 3 Verdigrunnlaget... 4 Virksomhetsideen... 4 Hovedmål...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR GULSET IDRETTSFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR GULSET IDRETTSFORENING ORGANISASJONSPLAN FOR GULSET IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 17/4-2012 Revisjon 1: årsmøtet 11/4-2013 Revisjon 2: årsmøte 24/4-2014 Organisasjonsplan for Gulset IF, vedtatt på årsmøtet 2012 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK FOR BYÅSEN IDRETTSLAG. KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag

KLUBBHÅNDBOK FOR BYÅSEN IDRETTSLAG. KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag Oppdatert 10-04-2014 1 Klubbinformasjon Klubbnavn: Byåsen idrettslag- allianseidrettslag Stiftet: 26.10.1921 Idrett(er): Postadresse: Pb. 9266-7024 Trondheim E-postadresse:

Detaljer