Nytt fra Opplandsidretten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nytt fra Opplandsidretten"

Transkript

1 Nytt fra Opplandsidretten Nytt fra Opplandsidretten Foruten denne i papirform, finner dere årets alle nyhetsbrev på hjemmesiden, et stykke ned i høyre margen. Innhold: Idrettsmerke s. 1 Årsmøte i idrettsrådet s. 2 Nye lag s. 2 Idrettsregistreringen 2009 s. 2 Angående Frivillighetsregisteret s. 3 Purring politiattest s. 3 Kompetanseutvikling s. 3 Idrettens Kompetansesenter Innlandet IKI s. 4 OIK stengt i uke 52 og uke 1 s. 5 Idrettsmerke Å være idrettsmerketaker er en fin måte for en årlig kontroll av egen fysisk form og også en fin motivasjon for fysisk trening. I perioden 1998 til 2005 har vi hatt en ny overgangsperiode for poengberegning. Fra å bruke poeng etter alder, teller nå antall ganger. Idrettsmerket kan tas av alle fra og med det året de fyller 16 år. Merket kan også tas av utenlandske statsborgere og nordmenn bosatt i utlandet. Å ta idrettsmerket årlig, er en fin måte å holde seg i form på og kravene varierer i de ulike aldersgruppene, slik at de fleste har muligheter til å ta merket. F.o.m er Idrettsmerket tatt over av Hedmark Idrettskrets v/prosjektmedarbeider Berit Saxrud. 1

2 På Hamar blir idrettsmerketakere fra hele landet registrert og lagt inn i en database. Herfra blir også samtlige statistikker over avlagte prøver, merker, diplomer og hedersbevisninger sendt ut til de enkelte idrettskretser, som hver for seg har årlige utdelinger av trofeer. Husk fristen for innsending av samleskjemaet: 31.januar Som et ledd i administrativt samarbeid mellom Hedmark Idrettskrets og Oppland Idrettskrets har Hedmark Idrettskrets tatt over alt med idrettsmerke for Oppland Idrettskrets. Ta kontakt med Berit på Idrettens Hus, 2319 Hamar, tlf , for nærmere opplysninger og hjelp. Det ligger en utgave av Håndbok på Mosjon og Helse Idrettsmerket, her vil du også finne samleskjemaet. Den ligger også på Herdmark Idrettskrets sin hjemmeside (med forside) (på høyre side) Årsmøte i idrettsrådet Idrettsrådets øverste organ er årsmøtet, som holdes hvert år i tidsrommet januar-mars. Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til idrettslagene og idrettskretsen. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Bruk din rett Oppland Idrettskrets oppfordrer alle idrettslag til å delta på årsmøtet i sitt idrettsråd. En av sakene som kan bli behandlet av årsmøtet er fordelingskriteriene for de lokale aktivitetsmidlene. Idrettslag som ikke deltar på årsmøtet, får heller ikke muligheten til, hvis saken tas opp på årsmøte, å påvirke hvordan disse midlene fordeles. Nye lag Siden forrige utgave av Nytt fra Opplandsidretten er følgende lag opptatt i NIF: Gjøvik FF (Fotballforening), Lillehammer Futsal (fotball), Dale Gudbrands Swingklubb, Jotunheimen Hestelag, Lillehammer Taekwon Do Klubb, Hadeland RC - Bil Klubb Oppland Idrettskrets gratulerer! Idrettsregistreringen 2009 Tiden er inne til å tenke på idrettsregistreringen Siden registreringen til Frivillighetsregisteret åpnet i desember er Idrettsregistreringen i 2009 utsatt med rundt to uker i forhold til tidligere år Idrettsregistreringen i 2009 åpner 21. januar 2009 kl E-post med informasjon blir sendt til alle klubber, grupper og bedriftsidrettslag kvelden før registreringen åpner. 2

3 Idrettsregistreringen vil være åpen frem til 25. februar kl All nødvendig generell informasjon vil bli lagt ut på som tidligere år. Idrettsregistreringen er alle lag og grupper pålagt å utføre iht. til NIF`s lov innen fastsatt frist. OIK ber om at den fristen blir overholdt! Lagene MÅ registrere medlemstallene - særidrettsgruppene skal registrere aktivitetstallene. Husk å påføre lagets mailadresse!, da OIK ønsker et komplett mailregister for lagene! Skulle det være problem, ta da kontakt med OIK, v/asbjørn, tlf , eller mail: Angående Frivillighetsregisteret Registrering i Frivillighetsregisteret er en betingelse for at klubbene skal kunne motta Grasrotandel. Registeret blir også det sentrale registeret for alle offentlige etater. Informasjon, støtteordninger og rettigheter vil være knyttet til dette registeret i fremtiden. Klubbene vil motta mer utfyllende informasjon om dette i ukene framover. Regisitret åpnet 2. desember for registrering Spørsmål om lov og organisasjon 1) Henviser til Lover og bestemmelser. 2) Behov for lokal rådgiving og fortolkning kontakt Oppland Idrettskrets, Purring politiattest Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige. Ordningen trer i kraft 1. januar Idrettsstyret mener at en felles praksis i hele idretten best mulig sikrer hensynet til barna, hensynet til personvern og hensynet til organisasjonen. Innhenting og håndtering av politiattester for idrettslag. Les mer om politiattest på Kontakt NIF: e-post: telefon:

4 Kompetanseutvikling BESTILL STARTMØTE ELLER TEMAKVELDER Startmøte Klubben for besøk av en skolert klubbguide som kjører prosessen i klubben. Status: Hvor står klubben i dag? Definere klubbens innsatsområder Synliggjøre utdanningstilbud fra idrettskrets og forbund Lage fremdriftsplan Oppfølgingsmøte Etter startmøte vil klubben bli fulgt opp av den samme klubbguiden som kommer tilbake til klubben og gjennomfører ett til to oppfølgingsmøter. Evaluering av gjennomførte tiltak Definere nye behov og ønsker i klubben Revitalisere planer/lage nye fremdriftsplaner Temakvelder Oppland Idrettskrets kan være med å skreddersy temakvelder etter behov i klubben. Kan bl.a. være temaer som: - barneidrettsbestemmelsene - aktiviteter i barneidrett - ernæring - tilrettelegging av aktivitet for deltakere med spesielle behov Hvis temaet er særidrettsspesifikt arrangeres temakvelder i samarbeid med særkretsen, for eksempel skileik og ballsidighet. GRATIS! Startmøte, oppfølgingsmøte og noen temakvelder er GRATIS for klubbene! All informasjon om klubbdrift samlet på ett sted, en verktøykasse for klubbene På finner du informasjon som er nyttig for alle klubber og klubbmedlemmer, på en enkel og oversiktlig måte. Idrett og Ledelse, Trinn 1: Etter startmøtet er det ønskelig at så mange idrettslag som mulig bestemmer seg for å gå i gang med grunnopplæringen for tillitsvalgte i norsk idrett, nemlig Idrett og ledelse - trinn 1 (I&L-1). I&L-1 består av 5 moduler à 4 timer: a. Lederrollen: Hurra jeg er blitt idrettsleder! b. Medlemmet i sentrum: Se meg! Hør meg! c. Klubbutvikling: Vi får fart på klubben vår! d. Organisasjonsforståelse: Klubben vår og norsk idrett e. Klubbkultur, verdibasert ledelse Aktivitetslederkurs barneidrett for idrettslag og SFO Oppland Idrettskrets tilbyr gjennomføring av Aktivitetslederkurs barneidrett hjemme i ditt idrettslag eller på plass på deres SFO. Matnytting og meget praktisk og anvendelig kurs. Gratis for klubbene og SFO! Bestilling av alle kurs/kompetansehevingstiltak, ring Oppland Idrettskrets v/annika, tlf: , mail: 4

5 Idrettens Kompetansesenter Innlandet - IKI. IKI har nå vært virksom i nærmere 5 måneder. Vi har drevet omfattende kartleggingsvirksomhet i denne perioden, og begynner nå å bevege oss ut mot regionene i Hedmark og Oppland med tanke på å opprette regionale kompetanseknutepunkt. Dette blir et slags idrettens servicesenter som koordinerer idrettsfaglige tjenester lokalt. Meningen er at ulike knutepunkt skal kunne dra nytte av hverandre og til sammen gi lokalidretten et bedre tilbud. Innholdet i et slikt knutepunkt vil variere etter hva den enkelte region er gode på, eller har av utfordringer. For å avdekke disse styrkene/svakhetene har vi utarbeidet et spørreskjema som kommer til å bli sendt ut til alle klubber og lag etter nyttår. Skjemaet blir sendt elektronisk til de som har mailadresse. Det er derfor viktig at disse blir oppdatert (jfr. Idrettsregistreringen 2009). Andre faglige innsatsområder for IKI er Idrett i skole, Idrett for Funksjonshemmede, Trener og Lederutvikling og kompetanse på vinteridretter. Det siste tar utgangspunkt i den arrangements- og anleggskompetansen som Innlandet naturlig besitter, og hvordan vi kan utnytte og videreutvikle den. De nevnte kompetanseknutepunktene vil få et ansvar i forhold til å spre kompetanse på de ulike innsatsområdene utover i den enkelte region. IKI vil fortsatt jobbe tett med begge idrettskretsene og de fagpersonene som finnes der, i tillegg til de eksterne fagmiljøene vi finner ved de ulike Høgskolene og andre idrettsrelaterte kraftsentre. Videre vil regionrådene, idrettsrådene og kommuner bli viktige samarbeidspartnere i forhold til utvikling av de regionale kompetansesentrene. For mer informasjon om IKI s virksomhet kan du gå inn via Hedmark Idrettskrets sin hjemmeside. Følg linken til Idrettens Kompetansesenter Innlandet i venstre marg. E-post til IKI: eller OPPLAND IDRETTSKRETS HOLDER STENGT I UKE 52 OG UKE 1 Sportslig jul og aktivt nytt år ønskes alle idrettsglade kolleger!! Oppland Idrettskrets, Fakkelgården, Storhove, 2624 Lillehammer Sentralbord: Telefaks: e-post: Hjemmeside: Kontortid: kl

Gjør deg kjent med Idrettens Huskeliste og bruk den!!!

Gjør deg kjent med Idrettens Huskeliste og bruk den!!! Idrettens Huskeliste for Ringsaker med alle adresser og mye mer! Idrettsrådet i Ringsaker ønsker å hjelpe de lokale idrettslederne med nyttige opplysninger og kommer derfor på nytt med en revidert utgave

Detaljer

Velkommen som medlem av et norsk idrettslag!

Velkommen som medlem av et norsk idrettslag! Velkommen som medlem av et norsk idrettslag! Denne brosjyrens formål NIF Denne brosjyren skal gi deg tydelig informasjonen om hva medlemskapet i et idrettslag innebærer for deg. Idrettslaget ditt er medlem

Detaljer

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER. Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER. Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Hva skal idrettslaget gjøre? Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte

Detaljer

Nyhetsskriv 01.04.2010

Nyhetsskriv 01.04.2010 Nyhetsskriv 01.04.2010 HEI til dere alle! Dette Nyhetsskriv fra Kragerø speidergruppe sendes på mail til over 100 mottakere. Dette er personer som vi har knyttet kontakt med gjennom de siste årene, og

Detaljer

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER. Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER. Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Hva skal idrettslaget gjøre? Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte

Detaljer

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK 1 Innledning 1.1 Forord 1.2 FIF s historie 1.3 Visjon, målsetninger og verdier 1.4 Rekruttering og medlemskap 1.5 Æresmedlemmer 1.6 FIF s lover

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Organisasjonsplan. Shorin Ryu Karatedo. Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet

Organisasjonsplan. Shorin Ryu Karatedo. Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet Organisasjonsplan Shorin Ryu Karatedo Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet Vedtatt på Årsmøtet 19.02.2014 Organisasjonsplan for Side 2 av 25 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1. Organisasjonsplanen...

Detaljer

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932.

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter bygger på lovnorm utgitt av Norges Idrettsforbund og Olympiske komité i 2012. Erstatter lagets tidligere vedtekter og

Detaljer

Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep

Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep Hva er seksuell trakassering og overgrep?... 3 Forebygging av seksuell trakassering og overgrep... 4 Politiattest... 5 Hva er en politiattest?... 5

Detaljer

IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT

IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT Vedtatt på Idrettstinget 2007 2 idrettens barnerettigheter bestemmelser om barneidrett idrettens barnerettigheter bestemmelser om barneidrett 3 Idrettens

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere

PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere Versjon juni 2015 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. WORKSHOP SOM side 4 4. FERIE, OFFENTLIGE side10 ARBEIDSGIVER HØYTIDSDAGER OG 1.1 Våre verdier 1.2

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Nedenfor finner man en liste med svar på ofte stilte spørsmål om den nye tilskuddsordningen. Bufdir tar sikte på å oppdatere denne

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20..

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 Signatur: ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Innholdsfortegnelse. ORGANISASJONSPLAN... 2 Innholdsfortegnelse....

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø DEL I Første delen av håndboken skal inneholde en kort introduksjon av gruppa og den skal gjøre rede for gruppens målsetninger og

Detaljer

Nyhetsbrev mars. Inneholder:

Nyhetsbrev mars. Inneholder: Inneholder: Nyhetsbrev mars Parats leder informerer Parats nestleder informerer Parats nye hovedstyre Dette skjer i 2007 Ny generalsekretær i Parat Avdelingene informerer 2007 1 Parats leder informerer

Detaljer

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball mot 2018 Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball er en tradisjonsrik klubb. Prestasjonene har svingt sportslig og organisasjonsmessig. Fra å være den første klubb som under siste

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø 2 FORORD Gruppehåndbok Skrim Fotball gir informasjon om fotballgruppens adminstrative rutiner og bestemmelser. Målet er at alle interesserte

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Informasjon for oppmenn i BIL Fotball

Informasjon for oppmenn i BIL Fotball Informasjon for oppmenn i BIL Fotball Instrukser i rødt viser til hvor du kan finne informasjon som ligger på hjemmesiden til BIL Fotball 1) ADMINISTRATIV INFORMASJON Styret i Blindheim Fotball Oversikt

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015 TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK Godkjent i årsmøte 10/2/2015 Innhold Innledning... 3 Historikk... 3 Lovverk... 3 Idrettslagets formål... 3 Verdier... 4 Klubbens målsetning... 4 Sportslig målsetning...

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer