bymisjon Den stille kulturrevolusjonen side 7-9 Magasin fra Kirkens Bymisjon 1/2004 Utsalgspris 20,-

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "bymisjon Den stille kulturrevolusjonen side 7-9 Magasin fra Kirkens Bymisjon 1/2004 www.bymisjon.no Utsalgspris 20,-"

Transkript

1 7320_Bymisjon_ :18 Side 1 bymisjon Magasin fra Kirkens Bymisjon 1/2004 Utsalgspris 20,- Den stille kulturrevolusjonen side 7-9

2 7320_Bymisjon_ :18 Side 2 Fornuften seiret Kirkens Bymisjon har ved flere anledninger påpekt at helse- og sosialsektoren egner seg dårlig for tradisjonell, kommersiell konkurranse. Organisasjonen har selvsagt likevel forberedt seg godt på den økende grad av konkurranseutsetting og reformarbeid som har preget offentlig sektor den siste tiden. Lov om offentlig anskaffelse som ble vedtatt i Stortinget i 2001 har imidlertid skapt store problemer for mange frivillige organisasjoner. Loven sier at alle tjenester som det offentlige kjøper av private aktører skal ut på anbud. Loven skiller ikke mellom ideelle og kommersielle aktører. Derfor har det altså vært nødvendig med en lovendring dersom frivillige, humanitære organisasjoner skal kunne få utføre et oppdrag fra offentlige myndigheter. Dette har engasjert mange. Konkurranseutsetting og anbudsreglementet har engasjert mange miljøer; både politiske partier, ulike fagmiljøer og andre har vært sterkt opptatt av denne delen av lovverket. Nå har regjeringen ved nærings og handelsminister Ansgar Gabrielsen fremmet et forslag om å gi frivillige, humanitære organisasjoner et midlertidig unntak fra plikten om åpen konkurranse. Dette er gjort med øyeblikkelig virkning. Deretter vil regjeringen se på mer varige løsninger for å kunne unndra frivillige organisasjoner fra dette lovverket. Forlaget kommer opprinnelig fra SVs stortingsgruppe. Dette illustrerer det tverrpolitiske ønske om å gi frivillige, humanitære organisasjoner arbeids- og utviklingsmuligheter og gode utfoldelsesrammer i vårt samfunn. Frivillige organisasjoner har alltid spilt en viktig rolle i utviklingen av velferdssamfunnet. Organisasjonene lever sitt liv midt mellom det offentlige og det private og har spilt en avgjørende rolle som entreprenør, leverandør og fagutvikler innenfor en rekke områder. Næringsministeren er nå opptatt av å fremheve disse organisasjoners særlige samfunnsansvar og han uttrykker et sterkt ønske om å støtte opp under det brede samfunnsengasjementet slike organisasjoner representerer. Kirkens Bymisjon vil uttrykke en stor takk til regjeringen som har hatt mot til å sette denne saken på dagsorden. Takk også til de andre politiske aktørene som har sørget for at denne endringen nå er blitt virkelighet. Generalsekretær Hennes Majestet Dronning Sonja har i vinter to ganger vært på besøk hos Kirkens Bymisjon. Hun er godt kjent med Bymisjonens arbeid gjennom tidligere besøk i flere virksomheter. Ved vinterens besøk i Holmenveien 7 korttidsinstitusjon, og ved Engelsborg eldresenter har hun stitftet bekjentskap både med englene på Engelsborg og entusiastene på en rusinstitusjon. Dronningen gjør inntrykk på alle med sin kontaktevne, tilstedeværelse og sitt engasjement. Englenes fest Engelsborg Eldresenter feiret nylig sitt 50-års jubileum og Dronningen var en meget populær gjest da feiringen startet med fest for de mange frivillige ved senteret. Hun ble varmt ønsket velkommen til fest i Englenes borg på Sofienberg i Oslo. Senterets profilerte leder gjennom en årrekke, Grethe Jensen, minnet om at en borg både er sted for strategi og planlegging og for fest og fellesskap. Dronningen fikk et riss av Engelsborgs spesielle virksomhet med sin storbymodell der flere av bydelens sosiale støttefunksjoner er overført til eldresenteret som har vedtaksfullmakt i f.eks sosialhjelpsaker. Med eldresenteret som sosialkontor brytes isolasjon, nettverk bygges med trivsel, og eldre hjelpetrengende kan klare seg med ett sted å søke hjelp. Englevakt Dronningen Dronningen ble tildelt englevakt på englenes fest denne dagen. Vakre glassengler i forskjellige størrelser ble overrakt som minne og takk: En stor erkeengle til henne selv og Kongen og en liten til den nyfødte prinsessen Ingrid Alexandra. - Dere trenger englevakt i deres tjeneste, som også handler om å formidle trygghet, omsorg og kjærlighet, sa Grethe Jensen før hun ledet an i en 50-årskavalkade om hvordan Engelsborg eldresenter har arbeidet for disse verdiene. BYMISJON Informasjonsblad for Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo Tollbugata 3, 0152 Oslo Telefon Redaktør: Per Frogner Layout: IhlCom, Torstein Ihle Jorunn Waaler Foto forside: Torstein Ihle Hjemmeside: E-post: Trykk: Glomvik trykkeri Opplag: NIK-kontrollerte innsamlingskonti:post- og bankgiro 105 eller Engelfryd Ved festens slutt tok Dronningen selv uventet ordet og takket: - Jeg drar herfra med englefryd. Alle trenger englevakt av og til, og jeg takker for påminnelsen og omsorgen med disse to figurene, sa Dronningen. Hun takket også for inspirasjonen ved å se at menneskelig fellesskap og felles innsats kan gi så gode resultater også i en eldrehverdag, der vi ellers ofte hører om alt som ikke er godt. - Engelsborg virker som et fantastisk sted der alle deltar til felles beste, sa Dronningen. 2 Bymisjon 1/2004

3 7320_Bymisjon_ :18 Side 3 blant engler og patrioter God stemning fra første stund da Dronningen kom til Engelsborg. Fra v."blomsterpike" og frivillig Inga Hyrve, daglig leder Grethe Jensen, generalsekretær Helen Bjørnøy og Dronningen. Dronningen "på hjemmebane" i Holmenveien 7 Det ble et par timer fylt av humør, følelser og varme da H.M. Dronningen gjestet rusinstitusjonen Holmenveien 7 lille julaften. Midt i hilserunden blant beboere på røykerommet pekte hun ut av vinduet og forklarte at der så hun rett ned til barndomshjemmet sitt. Hun fortalte bla. om hvordan hun som lita jente hadde skåret blomster i naboens bed og solgt dem - men ikke til inntekt for Bymisjonen... Det ble i det hele tatt et humørfylt og personlig møte da Dronning Sonja både var med på julepyntingen i stua, besøkte et beboerrom, slo av en prat på røykerommet, fikk overrakt Vålerengaskjerf (Holmenveien 7 er "Vålerengaland") og avsluttet med en liten tale ved kaffebordet. Med sikker estetisk føring bidro H.M. Dronning Sonja til julepyntingen i Holmenveien 7 korttidsinstitusjon for rusmisbrukere. Foran til v.: Tove Korneliussen, institusjonssjef. Omsorg uten støy Dronningen roste både miljøet hun hadde møtt på huset og takket for Kirkens Bymisjons betydning som et profesjonelt, nødvendig og respektfullt arbeid som arbeider med hjertet, men uten støy. Det var flere som kjente klumpen i halsen både blant ansatte, beboere og slottsfolk lille julaftens ettermiddag i Holmenveien 7 Før hun forlot Holmenveien fikk hun også med seg et fotografi av daværende Kronprins Harald, knipset mens hans åpnet det legendariske "Hotell Gjennomtrekk" på Filipstadkaia på slutten av 60-tallet. Hotell Gjennomtrekk var nemlig forløperen til arbeidet som nå drives i Holmenveien 7. Bymisjon 1/2004 3

4 7320_Bymisjon_ :18 Side 4 Skruppelløs aksjonsleder - For første gang i livet jobber jeg for en sak jeg ikke har noen skrupler for å spørre hvem som helst om bidrag til, sier TVaksjonsleder Ole-Edvard Reitan. Vi jobber jo for det aller viktigste: Å skape et varmere og romsligere samfunn. Ole-Edvard Reitan (38) synes nesten det er som å komme hjem. - Helt fra jeg kom til Oslo første gang som 20-åring har jeg hatt et nært forhold til Bymisjonen. Og i alle disse årene har jeg hatt et håp om å få kunne gjøre et skikkelig arbeid for organisasjonen. Sjansen bød seg i november, da kameraten Øyvind Stabrun, leder av Bymisjonen i Kristiansand, gjorde ham oppmerksom på at Ole-Edvards drømmejobb var blitt lyst ut: Aksjonsleder for TV-aksjonen 2004, som i år deles av Kirkens Bymisjon og Rådet for psykisk helse. Det førte til at Ole-Edvard skrev og sendte av gårde sitt livs første jobbsøknad. Når så Ole-Edvard bare skrev at han ville ha jobben, var det en søknad med såpass mangelfulle opplysninger at organisasjonene bare måtte innkalle ham til intervju for å få litt kjøtt på beina. Resultatet ble permisjon fra stillingen som administrasjonssjef i Kirkelig Kulturverksted og fra sitt eget artist-management firma til fordel for TVaksjonen Hjerterom. I romjulen hadde han staben sin klar sekretariatet på til sammen ti mennesker, som i likhet med Ole-Edvard har sagt et permanent eller midlertidig farvel til sine gamle jobber. Barnehjem og Natthjem -Hvorfor engasjerer dette arbeidet deg så veldig? Ole-Edvard ser ut til nesten ikke å vite hvor han skal begynne. - Det er et paradoks at Norge er kåret av FN til det landet i verden med best levekår. For med dette som bakteppe blir det ubegripelig at vi tar så dårlig vare på våre vanskeligst stilte. Blant annet er 6200 mennesker bostedsløse. Målgruppen for årets TV-aksjon er alle de som lever i psykisk og sosial nød i Norge i dag. Vi jobber for at det skal bli litt lettere å være dem etter dette året og at de Aksjonsleder Ole-Edvard Reitan har for lengst tatt grep om TV-aksjonen Hjerterom. skal nyte godt av langsiktige virkninger av arbeidet som igangsettes i løpet av Men penger alene løser ikke slike samfunnsproblemer. Det er først og fremst folks holdninger som må endres. Jeg har selv opplevd hvor skummelt det kan være å få innblikk i en helt ukjent virkelighet. Da jeg begynte å jobbe på Heggeli barnehjem, som drives av Bymisjonen, fikk jeg mitt første møte med mennesker med en helt annen livssituasjon enn meg selv. Jeg kom fra en trygg familie med fem barn og stort rom for å bli sett. På Heggeli møtte jeg barn som var helt overlatt til seg selv. Det samme opplevde jeg da jeg jobbet som sivilarbeider på Natthjemmet: Hva skulle jeg snakke om? Hvordan skulle jeg møte dem? Men det tok ikke lang tid før jeg erfarte at vi kunne snakke om hva som helst: drømmer, hverdag, barn. På Natthjemmet opplever kvinner som må prostituere seg noen timer av forhøyet livskvalitet ved å få seg en dusj, noen å snakke med, en ren, varm seng og sunn mat. For pengene som kommer inn gjennom TV-aksjonen skal det blant annet skapes flere slike åpne væresteder. For å skape møtesteder der mennesker kan samtale, lære noe av hverandre og kanskje få brutt noen av sine barrierer, skal TV-aksjonen selv lage - og oppfordre andre til å lage - Gjestebud. - Dette blir hoved-virkemiddelet vårt for å få folk til å snakke sammen og bryte ned egne fordommer, sier Ole-Edvard glødende. - Selv har jeg i alle år opplevd Tøyenkirken som et slikt åpent sted der man kan komme som den man 4 Bymisjon 1/2004

5 7320_Bymisjon_ :18 Side 5 er, uavhengig av sosial status og tilknytning. Et sted med lav terskel for annerledeshet. Det grunnleggende menneskelige Til forskjell fra tidligere TV-aksjoner kommer Hjerterom til å innebære stor aktivitet gjennom hele året ikke bare den siste tiden opp mot aksjonsdagen 17. oktober. - Holdningsendring er jo ikke gjort over natta, påpeker Ole-Edvard, - og skal vi virkelig oppnå noe, må vi være synlige med vårt budskap gjennom hele året på så mange relevante arenaer som mulig. - Hva er de største utfordringene med hensyn til å nå frem? - Jeg tror det at vi har så lett for å sette hverandre i bås er et av de største hindrene vi må overkomme. Vi skaper oss trygghet ved å plassere hverandre. Det skaper en slags orden som går på bekostning av menneskelighet. For enkelte grupper fører dette til stigmatisering, som igjen skaper isolasjon og dårlig livskvalitet. Det blir vår oppgave gjennom aksjonen Hjerterom å synliggjøre det grunnleggende menneskelige, det som gjør at vi kanskje har flere likheter enn forskjeller uavhengig av om vi sliter med en psykisk lidelse, rusmisbruk eller er godt fungerende. Helen Bjørnøy sier at de vanskeligst stilte skal ha høyest prioritet i vårt samfunn. FNs rangering av levekår viser at Norge er et av de økonomisk sett rikeste landene i verden. Men vi skal også bli et av de landene i verden som er rikest på verdier gjennom å bli et raust samfunn der det er plass til alle mennesker. Hver dag når jeg våkner føler jeg meg lykkelig over å få jobbe med en så stor og viktig visjon, avslutter aksjonsleder Reitan. Tekst: Vibeke Hollekim Foto: Per Frogner Hjerterom TV-aksjonen 2004 går til nye prosjekter satt i verk av Kirkens Bymisjon og Rådet for psykisk helse. Aksjonen har navnet "Hjerterom". Her er utdrag fra strategi og mål for aksjonsarbeidet: Visjon TV-aksjonen 2004 skal skape et varmere og romsligere Norge. Kirkens Bymisjon og Rådet for psykisk helse vil gjennomføre en storstilt mobilisering av mennesker og systemer for å sette fart på Norge i retning av et rausere samfunn. Aksjonen skal iverksette tiltak som gjør livet litt lettere for mennesker som sliter i sine liv. Vi vil se et varmere samfunn, der nysgjerrighet, åpenhet og hjerterom preger fellesskapet! Mål Tv-aksjonen Hjerterom skal mobilisere hele Norge til å gi engasjement, tid, penger og hjertevarme. I tillegg har aksjonen delmål, som skal bidra til at målet og visjonen oppfylles. Målene handler om mobilisering, langsiktig grunnlag, økt forståelse, møter for dialog, innsamling, barn og unge, og kommunikasjon mellom bruker og samfunn. Kompetent stab Staben som nå er ansatt for å ta seg av organiseringen av aksjonene er en samling kompetente, erfarne og entusiastiske folk. Flere av dem har arbeidet med TV-aksjons administrasjon før. Aksjonsleder Ole-Edvard Reitan har ansatt folk til å ta seg av både markedsføring, innsamling, presse- og informasjon, økonomi, prosjektledelse og kulturarrangementer. "Hjerterom"s sekretariat holder til i Storgt. 11 i Oslo og har telefon Den nye aksjonslederen var selv bøssebærer på fjorårets TV-aksjon, og har vært med på utviklingen av visjonene for årets TV-aksjon "Hjerterom". Bymisjon 1/2004 5

6 7320_Bymisjon_ :19 Side 6 Foto: Torstein Ihle Den stille kulturrevolusjonen Den gamle hadde sluttet å gå. Ikke fordi hun var lam, men fordi hun var syk og nedbrutt av alderdom. Alle hadde innfunnet seg med det, leger og fysioterapeuter også: Hun går ikke lenger. Så skjer det: Hun blir trukket med i kulturopplevelser. Sang og musikk. Gjenhøret med den gamle slageren Lilli Marlene vekker noe i henne. Hun reiser seg - og går! De kaller det kulturens mirakler de som i to år har vært i spissen for prosjektet Leve ikke bare overleve. Intensjonen har vært å bruke og å lete etter erfaringer med kultur og frivillighet i eldreomsorgen. Arenaen har vært de store sykehjemmene til Kirkens Bymisjon i Oslo særlig Vålerengen Bo- og servicesenter og Ammerud bo- og kultursenter. Nå oppsummerer de, prosjektleder Torill Havnø, kulturarbeider Anders Rogg, og frivilligleder Gerd Skiaker. De gløder slik entusiaster gjør. De har sett store ting. De har erfart det de trodde, funnet det de søkte. Men de er ydmyke, for de vet at de har møtt en kraft som har ligget der lenge før de startet sitt prosjekt: Kultur og personlig kontakt kan gjøre under. Av og til overgår virkningen det medisiner kan utrette. De kaller det bare Leve-prosjektet - Dette handler egentlig om hvordan vi møter hverandre som mennesker, sier Anders Rogg. - Vår holdning til våre beboere på et sykehjem. Er de duknakkede hjelpetrengende som venter på å dø eller er det åndsmennesker? Han svarer selv: Vi er kulturindivider så lenge vi puster. Vårt prosjekt handler om å ta det på alvor i sykehjemshverdagen -Bakgrunnen for prosjektet er egentlig et arbeid som har pågått i mange år, og som Ammerudhjemmet har lang erfaring med: Forsøket på å bryte ned grensen mellom hjemmesituasjonen og institusjonen. Nabolaget inn på sykehjemmet beboerne ut i nærmiljøet. Det var for mange tomrom i sykehjemsdagen, sier Torill Havnø? - Tomrom? - Ja, tomrom og venterom. Det blir lett slik at beboeren alltid ventet på noe: Et måltid, et stell, medisin og så et nytt måltid og en tidlig kveld. Jeg lovte en gang min egen bestemor at det måtte skje en forandring med denne kjedsomheten. Erfaringene fra Leveprosjektet viser til fulle at et sykehjem kan syde av langt mer enn klinisk omsorg. I løpet av prosjektperioden har nær sagt alle tenkelige kulturuttrykk og kommunikasjonsformer vært i bruk: Pianoer er trillet helt inn til sengekanten, erindringsgjenstander har åpnet lukkede sinn, mat, lukter, lyd og bilder har vekket 6 Bymisjon 1/2004

7 7320_Bymisjon_ :19 Side 7 sløvede sanser. Kulturopplevelser er formidlet fra person til person og fra scene til sal. Erfaringene fra det som har fungert best har blitt til en hel bok: Impulser (se neste side). - Men skjer ikke mye av dette allerede i sykehjemmene? - Jo, men det er ikke satt i system, sier Anders. Mange får hyggelige tilstelninger i storstua på hjemmet, men vår erfaring er at mange blir stresset av store sammenhenger og deltar lite selv. Når kulturkontakt flyttes inn i mindre enheter, gjerne ned til møter mellom enkeltpersoner blir resultatet ofte helt annerledes - Sannhetens øyeblikk er der mennesker møtes, sier Torill. Det kan skje mellom scene og sal, men skjer oftere i mindre sammenhenger. Flere mirakler nevnes: - Vi har opplevd at en nærmest språkløs mann sakte begynte å fortelle sin livshistorie etter ca 40 minutter med rytmisk lyd-stimulans. Det hender at folk som ikke har språk begynner å synge når de er i trygge omgivelser. Ressursdebatten er velkjent i sykehjemssektoren. Hvem skal ta seg av alt som bør gjøres? Leve -prosjektet understreker at dette handler om en satsing, men ikke nødvendigvis om en stor ressursdebatt: -Vi har riktignok egne kulturarbeidere, men min stilling utgjør ikke mer enn 1% av stillingsmassen, sier kulturleder Anders Rogg. - Den viktigste starten er å bestemme seg for en fokusering, sier prosjektleder Torill. At noen setter seg ned og spør: Hvor skal vi starte? Hva har vi som vi kan bruke? Kanskje kan deler av en stilling gjøres om til kulturstilling. I bymisjonen har vi villet dette så sterkt at vi har sagt at alle er kulturarbeidere fordi alle kan by på noe i seg selv i møte med våre beboere. Gerd Skiaker er frivilligleder på et av byens største sykehjem og har vært sentral i prosjektet. -Hvorfor er de frivillige så viktige? - Fordi de bringer inn en mer variert livserfaring og en annen tidsrytme. Vi sier at frivillige er avdelingens krydder og at det vi trenger er det du kan. Frivillige er helt uvurderlige i en-til-en-kontakten. Vi oppdaget ved en gjennomgang at 30% av beboerne aldri fikk besøk utenfra. Derfor er frivillige uunnværlige. Som eksempel forteller Gerd om den frivillige damen som ofte baker og lager mat inne på en avdeling for at beboerne skal kjenne og gjenkjenne lukter og Kulturleder Anders Rogg, frivilligleder Gerd Skiaker og prosjektleder Torill Havnø har erfart kulturens mirakler i prosjektet "Leve - ikke bare overleve". dufter. Hun smeltet sukker og blandet vanilje som skulle bli karameller og gikk fra person til person og løftet massen mot ansiktene nesten som en velsignelse Det sier noe om evnen til nærvær å vekke sanser på denne måten. Det handler ikke lenger bare om å produsere aktiviteter. - Noen kaller disse erfaringene en stille kulturrevolusjon? - For enkelte personer har det vært slik. Ellers er det nok heller en evolusjon, smiler Anders Rogg og mener de har hjulpet fram en mulighet som allerede er tilstede. Vi har bevisstgjort et menneskesyn i stedet for å starte med å skaffe midler. Vi har tatt kampen opp mot forakten for aldring og svakhet. Vi har sett på våre brukere som åndsmennesker og ikke som nytteløse pleietrengende. Slikt er ikke selvfølgelig for tiden for vi er ikke lenger en kulturnasjon! Dette må vi trene på og ikke miste motet. Tekst og foto: P. Frogner -Dem finner på så mye rart med oss -Hadde jeg mista dette, da hadde jeg mista meg sjøl. Replikken kommer uoppfordret over bordet på dagsenteret ved Vålerengen Bo- og service-senter. Her sitter Else Karlsen (82) og Olga Nemeth (89) og slår av en prat i en pause etter aktivitetsarbeid. De har begge i lang tid lagt merke til og nytt godt av kultur- og frivilligsatsingen på Vålerengen. - Dem finner på så mye rart med oss! Du skulle sett mannfolka brodere, ler de to og er svært takknemlige for muligheten til sosialt fellesskap og uvante utfordringer. - Det mest populære? - Det må være når Anders kommer og spiller og synger med oss, når vi steker vafler og gjør nyttige ting, - Det viktigste er når vi vet vi er til nytte, sier 89-årige Olga, og er storfornøyd med jobben da de pakket brev for å invitere til seminar etter Leve -prosjektet. brevkontakt med barn i slummen i Guatemala City og vet at de selv har rollen som besteforeldre for unger på andre siden av jordkloden. Bilder hentes fram, gjenstander vises. I høy alder er de dus med en annen kultur. - Alternativet til det nesten daglig besøket ved senteret? Det hadde vært å sitte hjemme og sørge seg i hjel. Olga Nemeth (89) og Else Karlsen (82) er blant annet blitt Guatemala-bestemødre gjennom kulturarbeidet ved Vålerengen bo- og service-senter Vennskapsarbeidet med Guatemala er blitt viktig for de to venninnene. De har Bymisjon 1/2004 7

8 7320_Bymisjon_ :19 Side 8 Håndbok i kulturrevolusjon Værsågod! Her er en splitter ny håndbok i kulturrevolusjon blant eldre. Mao hadde sin "lille røde". Kirkens Bymisjon presenterer nå sitt frodige, fargerike kulturmanifest: "Impulser". Og det virker! Topp 30 Den nye håndboka innholder 30 konkrete, velprøvde og anbefalte tips til aktiviteter som åpner sanser og øker livskvaliteten for eldre. - Dette er "greatest hits" fra erfaringene med de siste års kultur- og frivilligsatsing ved Bymisjonens sykehjem, sier kulturleder Anders Rogg. -Reformer og tiltak for å bedre eldreomsorgen har i all hovedsak hatt fokus på å skaffe til veie nok senger og omsorgsarbeidere. Slik glemmer man at hus og hender ikke er tilstrekkelig uten samtidig å kunne gi noe til hode og hjerte. Behovet for en kulturrevolusjon på eldreinstitusjonen er overhengende, sier redaktøren Rune Aarbø Reinaas som har vært redaktør for boka etter en årrekke som ansatt i bymisjonens eldreomsorg. Prosjektet Leve ikke bare overleve får meget god omtale i en evalueringsrapport utgitt av RO ressurssenter for omstilling i kommunene. De skriver blant annet: Etter besøk i flere hundre sykehjem rundt omkring i landet, har vi ikke opplevd et eneste ett som har satset så bevisst og målrettet på kultur og frivillighetsarbeid som SKBO med Ammerudhjemmet og Vålerengen. Vår erfaring er at kulturog frivillighetsarbeid er en mangelvare ved de fleste sykehjem. Prosjektet er drevet gjennomført i perioden med støtte fra Stiftelsen Helse- og rehabilitering. Metoden som er utviklet danner grunnlaget for alt kulturarbeid og frivillig engasjement ved eldrevirksomhetene til Kirkens Bymisjon. Boka Impulser er laget som en kokebok med praktiske oppskrifter til hvordan ledelse, medarbeidere, pårørende og frivillige kan blåse kultur inn i sykehjemmet. Eller åpne sykehjemmet mot resten av verden. Utenfor døra ligger et nærmiljø med ressurser man kan dra nytte av. Her ligger en barnehage, en skole, en fritidsklubb, en kirke, bedrifter og arbeidsplasser. Ved å åpne opp mot nærmiljøet, kan en eldreinstitusjon bli en viktig møteplass i lokalsamfunnet. Pølser, dans og kunst Boka er inndelt i kapitler som omhandler ord og bilder, velvære, sang og musikk, dans, spill og lek, erindring, vennskap og ritualer og tradisjoner. Et femtitalls fotos formidler at man ikke slutter å være åndsmenneske selv om man har fått bostedsadresse: Sykehjem. Her finnes oppskrifter til hvordan man med enkle grep kan vise film på sykehjemmet, etablere en skjønnhetssalong for massasje, hår og fotpleie, arrangere turer til kunst og kulturattraksjoner, bruke musikk til avspenning, skape aktiviteter på stille helgedager, arrangere dansetilstelninger, konkurrere med innendørs kulespill, erindre gamle ting, etablere humanitært hjelpearbeid på tvers av kontinenter, pynte påsketre eller lage 1. mai-frokost. Beskrivelsene er ment å være basisoppskrifter med stort rom for improvisasjon og tilpasninger. Boka inneholder også en artikkel om sammenhengen mellom kultur og helse. Bilder fra håndboka "Impulser"; Kirkens Bymisjons kulturelle manifest til bruk i arbeidet for en kulturrevolusjon på sykehjemmene. Foto: Torstein Ihle Håndboka "Impulser" er en erfaringssamling fra kulturarbeidet ved Kirkens Bymisjons sykehjem. Prisen er kr. 200,- Den kan bestilles ved Kirkens Bymisjon i Oslo, tlf eller e-post: 8 Bymisjon 1/2004

9 7320_Bymisjon_ :19 Side 9 Hyppig gjest: Sosialministeren Sosialministerens svarte limousine stoppet ofte opp foran Kirkens Bymisjons virksomheter før jul. Statsråd Ingjerd Schou er opptatt av de ideelle organisasjoners rolle i fattigdomsbekjempelse og sosial velferdssatsing, og ved flere anledninger var hun Bymisjonens gjest før jul. På Gjestebud Ved årets gjestebud i Tøyenkirken for hjemløse og hospitsboere satt sosialministeren midt i flokken da det var dekket til langbord, festmiddag og gudstjeneste i slutten av november. I løpet av et par timer fikk hun nærkontakt med mange av dem som sliter hardest i storbyen. Ikke alle visste hvem hun var da hun kom, men da hun gikk hadde flere ved bordene vekslet ord med henne både om sosialpolitikk og vanskelige hverdagsliv. Fikk klare meldinger - Jeg fikk mange klare meldinger! sa sosialminsteren da hun forlot Møtestedet Kafé etter to intense timer en ettermiddag like før jul. Kafeen er tilbud og samlingssted for rusmiljøet i Oslo sentrum. Her møtte hun igjen flere av de hun hadde vært på Gjestebud med, men nå var politikken mer i sentrum. Flere av brukerne utfordret sosialministeren på tilgang og oppfølging i metadonbehandling, og det kom også ønsker om et mer oversiktlig og menneskevennlig hjelpeapparat. Også her gikk Schou inn i konkrete samtaler med enkeltpersoner, og lovet forsamlingen bedre tider når nye rusreformer trer i kraft på nyåret. Her overrakte også generalsekretær Helen Bjørnøy denne ønskelista på vegne av Bymisjon og gatefolk: Gatejurist Det er etablert en tjeneste med gatelege i Kirkens Bymisjon. Det er stort behov for å bringe flere typer faglig kompetanse nærmere gata. Nå ønsker vi en gatejurist. Menneskelig forvaltning I møte med hjelpeapparatet etterlyser våre brukere større forståelse for enkeltmenneskers situasjon. Fjern "tiggerloven" Tiggerloven fører til utkasting og jaging, og gir økt belastning for en vanskeligstilt gruppe. Lønn som fortjent Vi ønsker oss ordninger for arbeidstrening og inntektsmuligheter, der enkeltpersoner kan få praktiske arbeidsoppdrag med lønn samme dag. Flere boliger med bistand Den byråkratiske kvern maler langsomt. Vi ønsker full fart mot flere boliger.... talte engasjert til gjestene på Møtestedet, Sosialminister Ingjerd Schou blir ønsket velkommen til Gjestebud av prest Kari Veiteberg... Tekst og foto: P. Frogner og møtte englene på Engelsborg eldresenter. Daglig leder Grethe Jensen t.v. Livsviktig eldresenter Mandag var det Engelsborg eldresenter sin tur til å ha besøk av sosialminister Ingjerd Schou. Her ble hun presentert for senterets spesielle og oppsøkende storbymodell. Schou deltok også på brukernes julefest og holdt en kort tale til "englene" ved senteret. Eldresentrene er "the missing link" når eldreomsorgen svikter, sa sosialministeren og siterte en fersk undersøkelse som viser at de største og farligste manglene blant eldre er sosial kontakt og mangel på aktivitet. På dette området er eldresenter-arbeidet livsviktig i tiltakskjeden, sa Schou og røpet at det går gjetord om nettopp Engelsborgs banebrytende arbeid i nærmiljøet. På vei ut fikk hun med seg en engel. Bymisjon 1/2004 9

10 7320_Bymisjon_ :19 Side 10 - Det moderne samfunnet har altfor få møteplasser der vi kan være oss selv, hvor vi ikke må prestere noe, sier Sissel Benneche Osvold. Før jul ble hun tildelt Kirkens Bymisjons Brosteinpris. Sett med Sissels øyne Det første som slår meg, er: Hvordan kan en så skarp penn ha så milde, varme øyne? Gradvis ser jeg sammenhengen med øynene understreker hun det hun sier, lavt og inntrengende. De borer seg inn i meg sammen med en kort stillhet som gir det hun nettopp sa rom til å synke inn. - Jeg er redd for det brennende engasjementet, sier Sissel Benneche Osvold. - Det å brenne for en sak kan fjerne fokus fra helheten og gjøre engasjementet kortvarig. Jeg har mer sans for profesjonell distanse. Brann eller ikke: Sissel Benneche Osvold (58) har gjennom sitt 30 -årige journalistvirke talt de utsatte gruppers sak, kritisert systemer og satt søkelys på maktubalanser. Gjennom dette har hun blitt en av de aller tydeligste og mest respekterte journalistene i norsk presse. I året som gikk var hun den som tok sterkest til orde mot skammens strek på Plata, som de narkomane skulle holde seg innenfor. Hun er mot kriminalisering av horekunder, for borgerlønn og sprøyterom; holdninger som springer ut av å være i livet, ikke tilskuer til det fra fine kontorer uten bakkekontakt. For sin lange og tro tjeneste fikk hun Kirkens Bymisjons Brosteinpris før jul. I begrunnelsen stod det blant annet: Vinneren har på en overbevisende måte innen sitt fag gitt folk ord, perspektiver og holdninger som redskap mot urettferdighet og utstøting. Prisen ble etablert i 2002, og den gikk første gang til fattigdomsforsker Ivar Brevik. Deler håp, ikke tro Sissel har stor respekt for Kirkens Bymisjons arbeid. - Det er en profesjonell organisasjon som er svært liberal, befriende lite moraliserende og overhodet ikke misjonerende. Det gjør den lett å identifisere seg med selv for oss om ikke deler det trosmessige fundamentet. Uansett deler vi håpet og troen på mennesket. Sissel etterlyser offentlige rom for alvorlig samtale om viktige ting. - Derfor synes jeg det er utrolig positivt når biskop Stålsett tar initiativ til å åpne kirkerommet for dette. I kirken i mangel av andre offentlige rom bør man kunne diskutere politikk, EU, ting som angår oss som samfunnsborgere. Det finnes dessuten utrolig få arenaer i vårt samfunn der det er nok bare å være oss selv, uten å prestere noe. Menneskeverdet i vårt samfunn følger arbeidslinja helt slavisk, mener kommentatoren. - Når vi ikke er yrkesaktive lenger, er det liksom slutt. På bakgrunn av dette ser Sissel også en stor verdi i alle lavterskeltilbudene som er etablert, og mener at vi trenger mange flere: - Feltpleien er et godt eksempel på å møte mennesker der de er på deres Journalisten og spaltisten Sissel Benneche Osvold var rørt og strålende glad over å få Brosteinprisen fra Kirkens Bymisjone 10 Bymisjon 1/2004

bymisjon Batteri for selvhjelp side 2-3 Magasin fra Kirkens Bymisjon 2/2004 www.bymisjon.no Utsalgspris 20,-

bymisjon Batteri for selvhjelp side 2-3 Magasin fra Kirkens Bymisjon 2/2004 www.bymisjon.no Utsalgspris 20,- bymisjon Magasin fra Kirkens Bymisjon 2/2004 www.bymisjon.no Utsalgspris 20,- Batteri for selvhjelp side 2-3 Fattigdommen utfordrer Et av de mest alvorlige utviklingstrekkene vi står overfor i samfunnet

Detaljer

Konkurranse om omsorg s 2-3

Konkurranse om omsorg s 2-3 Konkurranse om omsorg s 2-3 Medaljens bakside Er konkurranse et egnet virkemiddel for å løse fellesoppgaver på velferdssektoren? Skal vi konkurrere om hvem som skal få drive et sykehjem eller en rusinstitusjon?

Detaljer

HKH Kronprins Haakon ble møtt av applaus fra gjester og ansatte da han kom inn gjennom døra til kafeen Møtestedet lille julaften.

HKH Kronprins Haakon ble møtt av applaus fra gjester og ansatte da han kom inn gjennom døra til kafeen Møtestedet lille julaften. I rike Norge går diskusjonen høylydt om hvordan regjeringa bør gå fram for å fjerne fattigdommen. En er uenige om definisjoner, hvem de fattige er, samt hvilke tiltak som hjelper. De fleste er likevel

Detaljer

Rett til helse. også for papirløse

Rett til helse. også for papirløse Luksus på Enga s. 9 Helsestiltak for papirløse migranter: En etisk og humanitær plikt Menneskeverd og menneskerett er ikke et spørsmål om å ha de rette stempler i passet. Det er en etisk og humanitær plikt

Detaljer

Lønn som fortjent rydder Plata side 10

Lønn som fortjent rydder Plata side 10 Lønn som fortjent rydder Plata side 10 Hva slags kirke? Hva slags kirke vil du ha? Det er et spørsmål som gir mening, eller ikke mening, alt etter som man ser det. Fra et synspunkt er kirken det den er.

Detaljer

Trygg i eget hjem side 4 5

Trygg i eget hjem side 4 5 Trygg i eget hjem side 4 5 Et valg med rom for alle Det går mot valgtider. Kirkens Bymisjons viktigste oppfordring til politikerne og til alle oss som skal velge dem kan oppsummeres i vårt hovedmotto:

Detaljer

Magasin fra Kirkens Bymisjon 1/2008. Tusener lever i skjul Zahir søker norske

Magasin fra Kirkens Bymisjon 1/2008. Tusener lever i skjul Zahir søker norske Magasin fra Kirkens Bymisjon 1/2008 Tusener lever i skjul Zahir søker norske Jeg var fremmed og dere tok imot meg. Mesterens ord er like utfordrende i dag som de må ha vært for de første tilhørerne. Vår

Detaljer

Som første aktør i Oslo starter Kirkens Bymisjon til høsten opp et dagtilbud for personer med begynnende demens på en gård i Maridalen.

Som første aktør i Oslo starter Kirkens Bymisjon til høsten opp et dagtilbud for personer med begynnende demens på en gård i Maridalen. Informasjonsblad for Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo Tollbugata 3, 0152 Oslo Telefon 22 36 55 00 I redaksjonen: Atle Briseid (redaktør) Per Frogner (ansvarlig) Layout: Waaler design v/jorunn Waaler Forsidefoto:

Detaljer

Magasin fra Kirkens Bymisjon 5/2007. www.bymisjon.no. Hele verden gir side 4-5

Magasin fra Kirkens Bymisjon 5/2007. www.bymisjon.no. Hele verden gir side 4-5 Magasin fra Kirkens Bymisjon 5/2007 www.bymisjon.no Hele verden gir side 4-5 Gaven å gi Det er en gave å gi, uten å få tilbake. Og det er en oppgave å ta imot, uten tanke på å gi igjen. Ingen av delene

Detaljer

nr 5 2011 Livsviktige fellesskap Lys i mørket Gled en som gruer seg til jul kirsten Frigstad: Det umulige er mulig www.bymisjon.no

nr 5 2011 Livsviktige fellesskap Lys i mørket Gled en som gruer seg til jul kirsten Frigstad: Det umulige er mulig www.bymisjon.no nr 5 2011 Livsviktige fellesskap Lys i mørket Gled en som gruer seg til jul kirsten Frigstad: Det umulige er mulig www.bymisjon.no Kirkens Bymisjon er i byen for og med mennesker som mangler nettverk.

Detaljer

Lys i Mørket 2008. bymisjon. God jul!

Lys i Mørket 2008. bymisjon. God jul! Rom for alle s. 2 3 Tillit Denne høsten har vi opplevd utrolige forandringer. Finanskrisen som har rast kloden rundt har vært like overveldende som uforutsett. Også i dette uværet er vi nokså skjermet

Detaljer

Nr 4-2012. Solfrid Molland: Ta vare på drømmene dine. Alle trenger Noen. www.bymisjon.no

Nr 4-2012. Solfrid Molland: Ta vare på drømmene dine. Alle trenger Noen. www.bymisjon.no Nr 4-2012 Solfrid Molland: Ta vare på drømmene dine Tema: Alle trenger Noen www.bymisjon.no Leder Omsorg Pluss Siden 2009 har Ammerud bo- og kultursenter tilbudt sine beboere kurs i kreativ skriving. I

Detaljer

Nr 5 2013. GLED EN som gruer seg til jul. Måltidsfellesskap mot ensomhet Tangerudbakken stiller opp Stort intervju med Ole Paus

Nr 5 2013. GLED EN som gruer seg til jul. Måltidsfellesskap mot ensomhet Tangerudbakken stiller opp Stort intervju med Ole Paus Nr 5 2013 GLED EN som gruer seg til jul Måltidsfellesskap mot ensomhet Tangerudbakken stiller opp Stort intervju med Ole Paus Leder KJØP 5 stk. ALTERNATIVE pakkelapper Gled en som gruer seg til jul Til

Detaljer

SOSIAL ANGST IRONIGENERASJONEN STYRKEN I SÅRBARHETEN HADDY NJIE OM: Nr 1 2015

SOSIAL ANGST IRONIGENERASJONEN STYRKEN I SÅRBARHETEN HADDY NJIE OM: Nr 1 2015 Nr 1 2015 HADDY NJIE OM: SOSIAL ANGST IRONIGENERASJONEN STYRKEN I SÅRBARHETEN Hvordan forsørger man tre små barn som papirløs mor? Mona har måttet lære svaret. Les hva småbarnsfar Petter Nyquist opplevde

Detaljer

Liliya: Denne jobben har reddet livet mitt. Kirkens Bymisjon med ny renholdsbedrift: Nr4 2015. Ny avtale med Deichmanske: Papirløse får låne bøker

Liliya: Denne jobben har reddet livet mitt. Kirkens Bymisjon med ny renholdsbedrift: Nr4 2015. Ny avtale med Deichmanske: Papirløse får låne bøker Nr4 2015 Ny avtale med Deichmanske: Papirløse får låne bøker Flyktning, alenemor og aktivist: Saynabs grenseløse kamp for et bedre liv Anne-Cathrine fylte 60 år: Brukte bursdagen til å hjelpe vanskeligstilte

Detaljer

Nr 3 2014 Sammen for gode ferieopplevelser

Nr 3 2014 Sammen for gode ferieopplevelser Nr 3 2014 Sammen for gode ferieopplevelser Gratis utlån av sportsutstyr gir aktiv sommer Firebarnsmor med alternativ bysommer Stort intervju med ny generalsekretær Leder Minner for livet Sommer og ferietid

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 OSLO GODE OVERGANGER - NYE MULIGHETER

ÅRSMELDING 2009 OSLO GODE OVERGANGER - NYE MULIGHETER ÅRSMELDING 2009 OSLO 1 GODE OVERGANGER - NYE MULIGHETER Januar: Kirkens SOS åpner ny krisetelefon Ordfører Fabian Stang får æren av å være den første til å løfte av telefonrøret når Kirkens SOS i Oslo

Detaljer

Vi må inkludere de som står på utsiden. En KildE til aktivitet. Et godt liv krever en god grunnmur. Bakgård som gjør en forskjell

Vi må inkludere de som står på utsiden. En KildE til aktivitet. Et godt liv krever en god grunnmur. Bakgård som gjør en forskjell Nr. 3 2013 31. årgan g MagasiN utgitt av Me N tal Helse Pris: Kr. 60,- En KildE til aktivitet Et godt liv krever en god grunnmur Bakgård som gjør en forskjell Christian Ingebrigtsen: Vi må inkludere de

Detaljer

Per og Lena trosset rusavhengighet og fengsel for hverandre. 19 maraton på 19 dager for Kirkens Bymisjon. Tre par tre kjærlighetshistorier:

Per og Lena trosset rusavhengighet og fengsel for hverandre. 19 maraton på 19 dager for Kirkens Bymisjon. Tre par tre kjærlighetshistorier: Nr 2 2015 Tre par tre kjærlighetshistorier: Per og Lena trosset rusavhengighet og fengsel for hverandre Alf (60) løper Spania på tvers: 19 maraton på 19 dager for Kirkens Bymisjon Terje var kriminell i

Detaljer

FASCINERT AV MARITA-NETTVERKET

FASCINERT AV MARITA-NETTVERKET N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 2 2 0 1 2 2 0. å r g a n g SIDE 12 SIDE 6 SIDE 10 Jelena drømmer OM Å BLI HELT FRI Tommy Hansen FANT SEG SELV I KUNSTEN Advokat Vidar

Detaljer

Innholdsfortegnelse: En fremmed skal du ikke plage og ikke undertrykke; for dere har selv vært fremmede i Egypt (2. Mosebok 22:21)

Innholdsfortegnelse: En fremmed skal du ikke plage og ikke undertrykke; for dere har selv vært fremmede i Egypt (2. Mosebok 22:21) 1 Legenden forteller at Abraham en dag gjennom døråpningen fikk se en gammel mann som kom gående langs veien. Mannen virket sliten og så ut til å ha reist langt klærne var støvete og føttene fulle av sår.

Detaljer

Grenseløs praksis til forvandling

Grenseløs praksis til forvandling N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 4 2 0 1 1 1 9. å r g a n g SIDE 3 SIDE 5 SIDE 7 Før-åpning i Mjøndalen Grenseløs praksis til forvandling Maritakafeen på flyttefot Leiv

Detaljer

Nr 2 2011. Tema: Respekt ord og handling Portrett: Dagfrid Fosen Kunstner og «kjerringa mot strømmen» Dans på sykehjemmet. www.bymisjon.

Nr 2 2011. Tema: Respekt ord og handling Portrett: Dagfrid Fosen Kunstner og «kjerringa mot strømmen» Dans på sykehjemmet. www.bymisjon. Nr 2 2011 Tema: Respekt ord og handling Portrett: Dagfrid Fosen Kunstner og «kjerringa mot strømmen» Dans på sykehjemmet www.bymisjon.no Mer enn maten Christoffer og Arild har vært på kino sammen. For

Detaljer

«Jeg gleder meg til torsdag»

«Jeg gleder meg til torsdag» ISBN 978-82-7894-303-8 ISSN 0808-5013 Møteplasser for eldre med innvandrerbakgrunn Bjørg Moen 7/2009 Rapport nr 7/09 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse: Munthesgt. 29, 0260 Oslo Tlf.

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Nr 4 2013. Møt Jon Michelet: Det finnes mange slags VANDRERE. Sidene 18-21. Bolig for alle! Men når blir en bolig et hjem?

Nr 4 2013. Møt Jon Michelet: Det finnes mange slags VANDRERE. Sidene 18-21. Bolig for alle! Men når blir en bolig et hjem? Nr 4 2013 Møt Jon Michelet: Det finnes mange slags VANDRERE Sidene 18-21 Bolig for alle! Men når blir en bolig et hjem? Sidene 4-17 Leder Livsviktig boligpolitikk Husbåtene i Bjørvika Der det finnes vilje,

Detaljer

FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI

FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI Tro og mot 1 FolK - tidsskrift for hverdagsteologi UtGIVeR Kristent Nettverk, Postboks 3180 Årstad, 5829 Bergen ansvarlig ReDaKtØR: Erling Thu ReDaKtØR: Terje

Detaljer

Lønn for strevet. Duell i Oslo. Krigens offer i Serbia. Maritastiftelsens arbeidstrening. Rune Gerhardsen og Erling Lae. Bojаn Sovilj SIDE 12 SIDE 4

Lønn for strevet. Duell i Oslo. Krigens offer i Serbia. Maritastiftelsens arbeidstrening. Rune Gerhardsen og Erling Lae. Bojаn Sovilj SIDE 12 SIDE 4 N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 2-2 0 0 7-1 5. å r g a n g SIDE 12 Maritastiftelsens arbeidstrening Lønn for strevet SIDE 4 Rune Gerhardsen og Erling Lae Duell i Oslo

Detaljer

Bygartnere gjør Oslo grønnere. Tema: Endringer på prostitusjonsfeltet Menneskehandel i norske byer

Bygartnere gjør Oslo grønnere. Tema: Endringer på prostitusjonsfeltet Menneskehandel i norske byer Nr 4 2010 Bygartnere gjør Oslo grønnere Tema: Endringer på prostitusjonsfeltet Menneskehandel i norske byer Portrett: Kari Bremnes Hvis du ikke er deg selv, er du ingen www.bymisjon.no Leder Informasjonsblad

Detaljer

POST MORTEM II (UTRØSTELIG) DET HENDER DET HENDER NOE UTENKELIG UGJENOPPRETTELIG BLI, BLI JEG SA DET ALDRI DU ER VAR UMISTELIG Av Nattmanet

POST MORTEM II (UTRØSTELIG) DET HENDER DET HENDER NOE UTENKELIG UGJENOPPRETTELIG BLI, BLI JEG SA DET ALDRI DU ER VAR UMISTELIG Av Nattmanet 9 2 POST MORTEM II (UTRØSTELIG) DET HENDER DET HENDER NOE UTENKELIG UGJENOPPRETTELIG BLI, BLI JEG SA DET ALDRI DU ER VAR UMISTELIG Av Nattmanet......................................................................

Detaljer