Årsrapport Inkluderer 3 Forskningsbesvarelser fra Nature s Fury

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2013. Inkluderer 3 Forskningsbesvarelser fra Nature s Fury"

Transkript

1 Årsrapport 2013 Inkluderer 3 Forskningsbesvarelser fra Nature s Fury 1

2 INNHOLD Årets oppdrag Året som gikk sponsor Noen aktiviteter MATRIELL SKANDINAVISK FINALE internasjonale turneringer Jr. FLL PRESSE & WEB tilbakemelding Prosjektinnleveringer NORGE, SVERIGE & FÆRØYENE FIRST SCANDINAVIA Qr kode? QR-kode eller Quick Response code er en av de mest populære strekkodene som finns. En QR kode kan inneholde forskjellig informasjon. I denne rapporten leder QR-kodene til videoer. For å se videoene må du laste ned en QR leser på ditt nettbrett eller smarttelefon. årets oppdrag Nature s Fury I årets oppdrag skulle lagene utforske hva som kunne gjøres når intense naturkrefter påvirker steder der folk bor, arbeider og går på skole. FLL utfordret barna til å tenke som forskere og ingeniører. I forskningsoppgaven skulle lagene bestemme en problemstilling, for så å finne en løsning. I tillegg skulle lagene bygge, teste og programmere en autonom robot med LEGO MINDSTORMS for å løse robotoppdragene. Med FLL kjerneverdier i bunn, og som et godt verktøy i prosjektet, kom lagene godt igang med Nature s Fury i tide til de lokale turneringene som ble avholdt 9. november og til den Skandinaviske finalen i Bodø 29. november. Lagene forsket på temaer innenfor tsumami, varslingssystemer, jordras, jordskjelv, skogbrann, flom, flodbølge, storm, vulkan, oversvømmelse, skred og tornadoer. 2 3

3 ÅRET SOM GIKK 2013 var et hektisk år med mye aktivitet. Vi startet året med å revidere materiell, deriblant slo vi sammen hoveddokumentene FLL i skolen og Veilederheftet, slik at alle veiledere nå har et hefte med all informasjon. Heftet har tittelen Veilederhefte for skole- og fritidslag. Dette heftet ble oversatt og tilpasset de tre landene og trykt opp i et stort opplag. Mål og fokusområder Vi satte oss som mål å intensivere arbeidet med å nå 1000 lag. Kursbyer og en plan for nye turneringsbyer ble tidlig utarbeidet. og arbeidet kom fort igang. Ingen store nye utviklingsprosjekt var planlagt, men videre arbeid med forbedringer av eksisterende verktøy og løsninger ble ivaretatt. Påmeldingen åpnet 1. februar og hele 533 lag meldte seg på før 1. august. Totalt meldte 950 lag seg på i registreringssystemet lag deltok. Det betyr at 105 lag meldte seg av eller feilregistrerte lag. De fleste avmeldingene er i Norge og skyldtes blant annet at lærer meldte på lag fra valgfag klasser. Når høsten kom så var det ikke tilstrekkelig med elever som hadde valgt faget Teknologi i praksis og det var derfor ikke mulig å delta. Turneringsbyene Totalt ble 46 turneringer arrangert i Skandinavia; 24 turneringer i Norge, 11 i Sverige, 10 i Danmark og en på Færøyene. Nye turneringsbyer var Drammen og Gladsaxe. Sarpsborg arrangerte to turneringer; en på lørdag og en på søndag. Så for første gang ble det arrangert en turnering på søndag og dette ble gjort for å kunne ta imot flere lag, samt at vi hadde deltagere fra en adventistskole. 4 5

4 Prosjektledermøter Prosjektledermøte nr. 29 Billund, Danmark, 18. mars. Dag 1: status og driftsmodellen til Jr. FLL, introduksjon til nye funksjoner på hjernekraft.org og en evaluering av 2012 sesongen. Dag 2: presentasjon av den nye LEGO Mindstorms EV3 roboten. Avsluttet dagen med en omvisning på LEGO Fabrikken. Totalt deltok 51 personer på årets første prosjektledemøte. Prosjektledermøte nr. 30 København, Danmark, 29. august. Dag 1: gjennomgikk status i FIRST Scandinavia; økonomi og sponsorer. Presenterte nye prosjektledere & byer, samt tok en landsvis gjennomgang av årets oppdrag. Dag 2: åpnet med et inspirasjonsforedrag fra Beredskapsbestyrelsen i Danmark, for inspirasjon til årets forskningsoppgave. Avsluttet dagen med å gjennomføre workshops på hjernekraft.org/admin siden. Totalt deltok 61 personer på årets andre prosjektledermøte. Våre prosjektledere og lokale organisasjoner kan ikke berømmes nok. Disse menneskene er FLL s ansikt utad og legger ned en god del egeninnsats i prosjektet. Vi i FIRST Scandinavia føler oss priveligerte å få jobbe sammen med en slik entusiastisk og engasjert gruppe mennesker som passer så godt sammen. Leveranser Drift, vedlikehold og videreutvikling av FLL i Skandinavia er hovedmålet vårt hvert år. I 2013 har dette bestått av: Skaffe sponsorer til FLL Skandinavia Rekruttere nye turneringspartnere Utarbeide rekrutteringsmateriell til byene Kurs; utvikling og gjennomføring av kurs (Forskningsmetode og robotprogrammering) Arrangere 2 prosjektledermøter pr. år Prosjektmanual; oppdatere og spre denne til potensielle turneringsbyer Sørge for at turneringsbyene har egnet materiell til gjennomføring av turneringen Sende ut pressemeldinger Årsrapportering Lage evalueringsskjema og spørreundersøkelser Supportere og følge opp turneringsbyene Sørge for at materiell har riktig grafisk utforming Lage markedsføringmateriell (PPT, program, plakater, etc.) Skaffe leverandører til turneringmateriell Lage bestillingsrutiner og ha et felles bestilling for materiell til prosjektet Sørge for at riktig antall turneringsmateriell blir produsert og sendt turneringsstedene Koordinere og videreformidle gode ideer i nettverket Holde seg oppdatert internasjonalt Support til lag og veiledere Sørge for at lagene får informasjon i prosjektperioden Administrere innbetalinger av påmeldingsavgifter og Challenge sett Sørge for at materiell til lag blir bestilt og sendt ut HOVEDSPONSOR Oversette og tilpasse årets oppdrag til Skandinavia Finne inspirasjons materiell til årets tema for lag og turneringspartnere Publisere oppdraget Holde websidene oppdaterte Videreutvikling av web, scoringsystem og andre verktøy Planlegge og organisere Skandinavisk finale Økonomi Budsjettet i 2013 var ambisiøst og på NOK. Dette var et høyt budsjett med mange arbeidstimer og 900 deltagende lag. Det var også en del sponsorer som ikke var på plass tidlig på året. Vi har god oversikt over økonomien og følger denne tett gjennom hele året. Vi har en utfordring med likviditet i og med at alt turneringsmateriell må betales før vi kan viderefakturere byene. Dette begynner å bli store beløp så vi må se på andre løsninger her. Regnskapet for 2013 er ikke ferdig når denne rapporten går i trykken, men vil være tilgjengelig ved forespørsel i mars/april. Evaluering 2013 har vært et hektisk år med mange aktiviteter og hvor fokus har vært på drift. Vi har hatt god pressedekning med over 100 registrerte digitale mediainnlegg i aviser, TV og radio. I tillegg har vi også vært med på flere arrangementer for våre sponsorer som familiedager for Statoil, Tekna s R-møte og Energidager. I tillegg til to nye turneringsbyer hadde vi skifte av prosjektledere i fire byer. Dette gikk helt fint og de var alle topp motiverte til å få FLL videreført. Vi nådde ikke målet vårt om 900 lag i Skandinavia. Noe av årsaken kan være at man burde ha fulgt opp byene tettere og tidligere. I noen byer så var det omorganisering på skolene som gjorde at de ikke deltok. Vi hadde også en feil i vårt scoringsystem som må rettes opp før vi går igang med 2014 sesongen. De tekniske løsningene har ikke jobbet helt med oss i 2013, så en full gjennomgang av dette må prioriteres i Det var flott å få på plass en ny kollega 1. oktober. Mariann Johnsen startet denne dagen på full tid i FIRST Scandinavia og skal primært jobbe med FLL konseptet. Dette gjorde også sitt til at vi fikk igang en deltagerundersøkelse hvor vi skal få kartlagt om interessen for teknologi og realfag har endret seg ved deltagelse i FLL. Denne undersøkelsen vil bli fulgt opp i årene som kommer. Med en utvidet stab starter vi 2014 med godt mot og klare for å nå ut til enda flere barn og unge! sponsor Hovedsponsor Sponsorer SPONSORER 6 7

5 noen Aktiviteter i januar Samarbeid med Forskerfabrikken inngås 1. februar Påmeldingen åpner 14. februar Ny turneringspartner, UiO på plass i Oslo 18. mars Prosjektledermøte Billund, Danmark 24. april World Festival, St. Louis, USA 07. mai FLL OEC, Paderborn, Tyskland 6. juni Teambuilding for Mainstream 19. juni Innovation Ambassadors i Stockholm 24. juni OP Meeting, Amsterdam, Nederland 12. august Gladsaxe, Danmark ny turneringsby 14. august Energidagene i Beiarn sammen med SKS 15. august FLL kurs i Drammen, Norge 28. august Møte med Dansk Industri ang. Finale august Prosjektledermøte, København, Danmark 2. september FLL kurs Oslo, Norge 3. september FLL kurs Harstad, Norge 4. september FLL kurs Finnsnes, Norge 4. september FLL kurs Stavanger, Norge 10. september FLL kurs Oslo, Norge 14. september Oppdrag 2013 ble offentlig 19. september FLL kurs Gjøvik, Norge 25. september FLL kurs Stjørdal, Norge 09. november Regionale turneringer 30. november Skandinavisk Finale, Bodø, Norge Prosjektlederne fra Norge, Sverige og Danmark. Bildet ble tatt under prosjektledermøtet i København august 2013 Teaser Åpning skandinavisk Roar Teamvideo matriell Også i år er brosjyrer, oppdragsbannere, presentasjoner, dommerskjemaer og diplomer blitt oppdatert til årets tema. På videosiden ble det produsert en kort teaser som ble sluppet samtidig som oppdraget. FIRST Scandinavia hadde også i 2013 prosjektledelsen på skandinaviske finalen. I 2012 produserte vi en egen sponsorvideo og en egen åpningsvideo til den skandinaviske finalen. Disse ble så godt mottatt at vi gjenntok suksessen. Nytt av året var at vi oppfordret alle lagene som gikk videre til Skandinavisk finale å filme en lip-dub video av seg selv. De ble oppfordret til å presentere seg selv, hjemplassen sin, skolen, øvingslokalet og roboten. Vi fikk inn svært mange flotte videoer, og disse ble klippet sammen til en felles video som ble vist på storskjerm under avslutningssermonien. Les QR-kodene for å se videoene. NB: ROAR videoen går i sort mot slutten fordi det under avslutningsseremonien kom dansere inn på scenen. 8 9

6 skandinavisk finale Den Skandinaviske finalen i 2013 ble avholdt i Bodø 29. november og 1. desember. 52 lag fra Norge, Sverige, Danmark og Færøyene deltok. Arenaen som ble valgt til arrangementet var Bodø Spektrum, 2 store idrettshaller vegg-i-vegg; Bodøhallen og Nordlandshallen. Nordlandshallen ble innredet med 52 piter, cafè, informasjons disk, tekniske presentasjonrom, Build the Change. Røde Kors Hjelpekorps var også tilstede for å sørge for sikkertheten til barna og de besøkende. Bodøhallen ble innredet med hovedscene og robotbord. Her ble åpnings -og avslutningsseremonien også avholdt. Les QR-koden for å se litt av åpningen. Universitetet i Nordland var en sentral faktor for å kunne gjennomføre finalen. Deltagere, veileder og foreldre overnattet på universitetet. Noen kom allerede torsdag kveld, og de siste reiste mandag morgen. Noen lag valgte også å bo på hotell. På Universitetet holdt vi også festmiddagen lørdag kveld. Diskotek og 2 kinosaler ble til stor begeistring arrangert for barna etter middag. Den Skandinaviske Finalen i tall: 52 deltagende lag. Ca. 900 personer deltok på Velkomstfesten vår i Bodø Spektrum fredag kveld. Ca. 850 lunchpakker ble delt ut til deltagere på turneringsdagen. Ca. 880 personer deltok på festmiddagen på Universitetet i Nordland lørdag kveld. Ca buss-seter ble brukt for å frakte gjester mellom universitetet, turneringsarenaen, alternativ overnattng i sentrum og flyplass/jernbanestasjon. Ca. 600 deltagere, veileder og foreldre overnattet på Universitetet. Evaluering 71% fornøyd med Bodø Spektrum 89% fornøyd med åpningsseremonien 85% fornøyd med avsluningsseremonien 74% fikk forventningene innfridd 10 11

7 jr. fll I år har Jr.FLL vært arrangert på 8 FLL turneringer i Skandinavia. Agder, Borlänge, Gjøvik, Härnösand, Salten, Sarpsborg, Sorø og Århus. Dette er et tilbud for barn fra 6-9 år og noen FLL turneringer velger å kjøre denne delen i tillegg for å: gi et tilbud til flere barn introdusere prosjektarbeid til de yngste barna i skolen introdusere forskning og teknologi på et tidlig tidspunkt rekruttere barn, lærere og foreldre til senere deltagelse i FLL Jr.FLL er et forskningsprosjekt som er tilpasset de yngste barna i skolen der leveransen er en LEGO modell med minst en bevegelig del og en veggavis. Begge disse skal vise hva barna har forsket på. Samme tema som de eldre barna i FLL. FIRST Scandinavia har lagt til rette nettsider som de nevnte byene har brukt. Nettsidene viser informasjon om Jr.FLL, turneringene, oppdraget og har et eget påmeldingssystem for disse lagene. Vi har oversatt og tilpasset oppdraget fra amerikansk til norsk, svensk og dansk, samt laget et veilederheftet som lærere kan bruke som hjelp før og under prosjektet. internasjonalt I påmeldingsavgiften inngår medaljer og T-skjorter til alle deltagere og veiledere på lagene. Disse har vi fått designet, produsert og har stått for distribusjon av disse til de aktuelle byene. World Festival, St. Louis, USA april lag fra 37 land deltok. Lagene som representerte Skandinavia var DipMix fra Stavanger, Norge, Team Legoan fra Herning, Danmark og Tjenamalena fra Eskilstuna, Sverige. FLLOEC, Paderborn Tyskland mai lag fra 33 land deltok. Lagene som representerte Skandinavia var Lego Vinir fra Færøyene, Game of Trones fra Beiarn, Norge, og Team Extrem fra Tromsø, Norge. Jr. FLL i 2013: 8 turneringer 92 lag 743 barn Lagene tok hjem følgende priser: Mechnical Design Award 3rd place: Lego Vinir Innovative solution Award 3rd place: Game of Trones I robotkonkurransen kom Lego Vinir og Game of Trones på en delt 21 plass, mens Team Extreme kom på 23. plass

8 Vann forskartevling for unge - Hordaland NRK Bjerringbro Hordaland Forside frontpage Nyheter Sport Bildeserier Video e-avis Facebook Flightradar24.com Petro Puls Nyheter Bane Alle Hammel Lokalredaktør Kim Simmelsgaard Lokalredaktør Preben Just Lokalredaktør Martin Bjerregaard Jensen Telefon: BJERRINGBRO SERVICE AFFALD Revas Genbrugsstation, Bjerrevej 92 B, Fårup. Åben mandag-fredag 13-18, lørdag BORGERSERVICE Debat-redaktionen: Debat-redaktør: Flemming Larsen Tlf: Siden er redigeret af: Jette Bentsen Bjerringbro Bibliotek, Realskolevej: Mandag og onsdag: Torsdag: Sådan skæres folkeskole-kagen BIBLIOTEKERNE Bjerringbro Lukket i ugerne 49 og 50 Den glade gjengen frå Ulsmåg jublar for siger i forskartevlinga FIRST LEGO Leauge. No kan dei gleda seg til den skandinaviske finalen i Bodø 30. november. UDSTILLINGER Foto: Marianne Lid Iversen / VilVite Censureret udstilling i Gudenåhuset til og med 5. december Oi, me vann! AF PETER VILLADSEN vet eleverne flere undervisningstimer, så der følger fornuftig økonomi med ud til skolerne. Det lykkedes i forhandlinger SF og et andet SKOLEREFORM Eftersom det ikke lykkedes SF parti at presse på med flere penge til en underover 360 barn var i aksjon då forskartevlinga FIRST LEGO League at overbevise de øvrige partier om at forsøge støttende undervisning, så vi nu årligt giver at indgå lokalaftale med lærerforeningen en halv millionprisen oveni til den musik- glade gjekk avenstabelen laurdag. Den gjevaste varfrivillige det desse om udmøntningen af folkeskolereformen, er undervisning. forskarspirene frå Ulsmåg som Samtidig vann. er jeg meget opmærksom på pædavi rigtig, rigtig godt tilfredse med, at vi kunne blive enige om en fuldstændig decentral til- gogerne, der alt andet lige nemt kan komme til Jongang Bolstad til udmøntningen. at føle sig klemt i en reform, hvor eleverne skal Journalist I stedet for kommunal topstyring viser vi nu være længere tid i skolen og dermed mindre tillid til vore dygtige medarbejdere ude på tid i fritidshjemmet. skolerne og tror grundlæggende på, at man Vi er nødt til at forsøge at sikre attraktive lokalt i et godt samarbejde Publisert , kl. 17:57 mellem lederne, pædagogstillinger, og jeg har en forventning personalet, MED-udvalgene og bestyrelserne om, at mange pædagoger vil følge med over DS K EV EST KYST E Nud af,tirsdag 5. NOVEMBER 2013 SDR selv finder hvordan den folkeskole-kage i skolen. Vi har med aftalen sikret, at disse skal skæres. pædagoger som minimum har krav på en andet var både tårerskolerne, og jubel VilVite-senteret i Bergen arrangerte Det bliver således derdå eksempelvis sættelsessamtale. selv skal finde ud af, hvor langfirst tid lærerne Dagen forliget var jeglaurdag. rundt på et par af kunnskapskonkurransen Legoskal League på efter Marineholmen være på skolen. Hernings skoler. Begge steder var der lærere, I min verden vil det være dybt gammeldags der fortalte mig, at de med budgetforliget har Den årlege internasjonale tevlinga samlar over 5000 deltakar i heile landet. I Bergen var og ufleksibelt, hvis man forlangte, at lærerne fået ro i maven. De ved nemlig, at der i dag er detskulle møttvære opptil365 mellom 10 og 16 år, klare til å konkurrera om ein gjev pris på stedebarn på skolen i for eksempel et godt samarbejde med deres leder på skolen, 40 timer, altsåog i perioder hvor børnene er i den så deskandinaviske er rigtig godt tilfredse med,iatbodø de nu 30. selv november 5000 kroner moglegheita til å ikke delta finalen i skole, men det må skolerne nu selv komme kan få indflydelse på udmøntningen af aftalen. Med folkeskoleaftalen kan SF sætte endnu et med nogle bud på. Heldigvis er vi forholdsvis godt stillet i Her- hak ved vore ønsker til kommunens budget ning Kommune, fordi vi de seneste år har gi- for Gruppeformand for SF i Herning Byråd SVØMMEHALLEN Mandag: 6-8: Morgensvømning : Aquajogging 11-12: Genoptræning Austbø Legomafia ble nummer ni, sammenlagt, blant i alt 52 deltakende lag under skandinavisk finale19-21: i First Åben for alle Lego League. Tirsdag: 6-8: Morgensvømning Anbefal Skriv ut Tips en venn 4 0 Publisert kl 16:25 Oppdatert kl 11:18 Tweet : Kun varmtvandsbassin 10-11: Seniorer, vandgymnastik - Finale gikk av stabelen i Bodø. Der tok vårt lag en sterk niendeplass sammenlagt. Det deltok 52 lag fra Sverige, Danmark, 16-17: Gymnastik for gravide Færøyene og Norge, opplyser lærer Ingar Nykmark. Onsdag: 16-20: Åben for alle I papirutgaven av Helgelands Blad desember opplyses det på bakgrunn av pressemelding fra arrangørene at Austbø-laget ble Torsdag nummer plassen gjelder bare for kategorien robotkjøring. 6-8: Alle bassiner Sammenlagt av forskningsoppgaven, teknologisk framføring, 9-10: Alle bassiner markedsføring og samarbeid, ble altså resultatet niendeplass : Alle bassiner 19.30: Aquajogging og MBL Fredag: 6-8: Morgensvømning 1 av : : Seniorer, vandgymnastik Webbshop 10-11: Aqua power og Kontakta oss vandgymnastik 12-14: genoptræning 1 av :32 Lørdag: Af Morten Seest 7-9: Morgensvømning 12-15: Åben for alle Søndag dybe sig. Har Nyheter från Dalarna på Facebook. Gilla DT nu! ede børn kan 10-14: GUDERUP: For 12. gang af- Åben for alle AF JOAN HANSEN, I Herning arbejder vi med flere partnerskaber n, så har man byrådsmedlem for Venstre, holdes der First Lego LeaDALARNA re med til at om naturvidenskab. Et af tilbuddene var retformand for Børne- og Familieudvalget tet mod eleverne fra 8. og 9. klasse, hvor der gue-finale i Sønderborg-omTIRSDAG Fullskärm UDDANNELSE I dette skoleår - faktisk i denne blev tilbudt deltagelse i et naturvidenskabeligt Pausa kes og multirådet. Stævnet finderbjerringbro sted BIOGRAF uge - bliver der holdt en naturvidenskabsfe- forløb om Mars inklusive to ekskursioner til bombarderes på lørdag fra klokken 10 til elektroniske stival for 5. og 6. klassetrin, hvor HTX-elever henholdsvis Steno Museet og AU Herning : dag. I det bilformidler viden om forskellige naturvidenska- Et andet eksempel kan være, hvor elever, pri16.30 i Guderuphallen. Her Sorg og Glæde belige emner. Det er et ud af flere spændende mært fra 6. klasserne, blev tilbudt deltagelse institutioner, lægger temaet op til, atældrecentrene børtilbud, hvor Herningsholm Erhvervsgymna- i et humanistisk forløb. Eller sagt på en anden dlag for, at vi nene og de unge skal forholsium inviterer områdets folkeskoleelever og måde, undervisningen skulle tage afsæt i en og forståelse. Oasen deres lærere indenfor, så de kan få fornem-»tidsrejse«tilbage i tiden fra år nul og frem af Hernings de sig til, hvordan man kan lig del af det melsen af, hvad de arbejder med. til 1800-tallet. 10: Kaffeklub for mænd Bergnils huset lave innovative løsninger er personligt Jeg synes, at det er rigtig dejligt, at flere hun- Et andet eksempel kan være First Lego Lea12.45: Hobby og billard Se aktuella kampanjer och nyheter här er sikker på, drede folkeskoleelever fra de lokale 5. og 6. gue, som er en genial opfindelse og en fantafor at kunne imødegå følger13: Gymnastik og kortspil endnu større klasser deltager i den årlige naturvidenskabs- stisk måde at lave leg og læring på. Her kan REA slutspurt på Skinnhuset! ne af naturkatastrofer. om partner i festival, idet folkeskoleeleverne her får mulig- børnene kombinere deres interesse for natur Vi gör plats för vårens nyheter. Välkomna till Ud over en teoretisk opgamalungsfors och skinnvaror till bra priser. hed for at følge i fodsporene på HTX-eleverne, og videnskab og viden om teknik og matemade år. DIVERSE som introducerer deres for den naturtikleague såvelpåpå det teoretiskei dag. somnudet praktiske ve skal holdene lave en rækmaserskolan Orange Furygæster från Borlänge vann First lego Framtidsmuseet väntar den videnskabelige verden. skandinaviska finalen i Nordnorge om bara två veckor.plan. 9: Naturbørnehaven: Naturkreftene slippes løs på lyse hoder lørdag ke opgaver på robotbanen, Privat Jeg har fået fortalt, at eleverne blandt andet vil Der er ingen tvivl om, at aktiviteterne ligger Stavgang LesLeaguee-avis Kjøp e-avisvurderes på indsigt i prolørdag blir det full aksjon på Håvåsen skole i Haugesund. 13 lag fra hele Tromsø Haugalandet er påmeldt i årets First Lego lære at lave is med flydende nitrogen, gigan- fint i tråd med den nye folkeskolereform, som 14: Tange Missionshus. Møde -6 unge mellom år løser et oppdrag med konkurranse. Dette er en årlig kunnskapsturnering innen realfag, hvor barn og 4 udfordre 5 tiske sæbebobler og mange andre spændende1 2jo 3skal alle elever, både de svage og grammering, design og kontirsdag 28. JANUAR 2014 et samfunnsrelevant tema. I år skal naturkreftene slippes løs. ting, som giver lyst til både leg og læring. stærke, så de bliver så dygtige, de kan. struktion af robotten, være Nyheter Kultur Sport Bilder TV Mening Folk Rubrikk MinSide Kundesenter gode til samarbejde ogonsdag også kolen BJERRINGBRO BIOGRAF DELA MED ANDRA: Politikk Krim Vær Økonomi Bolig Bil&Motor VALG'13 Innenriks Utenriks meget gerne være gode for Indsend til debatsiden e for Læserindlæg sendes til: underholdende indslag på Sorg og glæde 19.30: Debatredaktionen Herning Folkeblad. Østergade Herning finaledagen. FORSIDE / NYHETER / KOM PÅ TREDJEPLASS I ROBOTFINALE Publikrekord för legotävling Konkurrencen er forældrecentrene børn Læserindlæg bringes også på BORLÄNGE og unge mellem 10 og 16 år, Oasen Det blev dubbel Borlängeseger när First lego league avgjordes för tolfte gången på Framtidsmuseet i dag. Kund og den skal være med13-16: til at Knipling, hobby og Under Jag hade på känn för eleverna har verkligen gåttborlänge, in seriöst för det Leksand, här, säger läraren Peter Magnusson om det åtta det veckor har 250 barn i åldrarna 6-16 från Falun, RESULTAT billard styrke børns og unges inteludvika, Säter och Skutskär arbetat med ett robotprojekt. I dag var det så dags Resultat för hela First lego league (FLL) : den stora turneringen på Framtidsmuseet i Borlänge då nästan 200 deltog. 13: og Billedbehandling di Lorentzen fraför Dansk Blindesamfund sikrede, at borgmester Aase Nyegaard kom sikkert gennem lyskrydset ved Shell tanken og Grundtvigs Allé resse for naturvidenskab 1) Maserskolan Orange Fury, Borlänge. Årets tema var naturkatastrofer. Bytoften: 2) Kunskapsskolan, Borlänge. Foto: Claus Thorsted n skrammer. De yngsta deltagarna är 6-9 år gamla och har byggt en lego-modell med teknologi. 3) Dexterous, Klockarskolan, Säter. 14: Folkdans temanamn Disaster Blaster med minst en rörlig del. De äldsta i åldern har Der bliver uddelt medalforskningspriset och forskat, byggt och programmerat robotar under temanamnet Nature's Fury. marknadsföreningspriset gick till jer til alle, og syv pokaler blidiverse Kunskapsskolan. Efter en hel dags tävlande gick Maserskolan segrande ur striden för andra året i Samarbetspriset och robottävlingen vanns ver fordelt mellem de bedrad. av Aspebodaskolan. 19: Sønderbro ForsamlingsTeknikpriset vanns av Maserskolan. Det var två i laget som var med förra året så vi hade ju lite rutin, säger NOings dynamiske direktør Georg Sørensen: - Det ste i hver disciplin. hus: Banko I Junior FLL blev alla vinnare. och teknikläraren Peter Magnusson. ersonlige møde går aldrig af mode! Vinderen af den store po- Nørgårds Højskole. Jul Här är hela deltagarlistan: 19.30: Hvad angår attraktioner og er sina elevers prestation. Hanhandelstilbud, är mer än nöjd med 6-9 år (Junior FLL): kal,»fll Champion«, får adherning fuldt ud på højde med de fleste andre på Nørgårds De var nominerade i varje kategori, så de har gjort ett bra jobb i alla moment, Vulkannissarna, Hälsinggårdsskolan, Falun tørre byer. Vi skal bare fortælle gæsterne men så har de också og ägnat hela höstlovet åt det här. gang til den skandinaviske Naturhjältarna, Hälsinggårdsskolan, Falun lle andre interesserede, hvad vi kanden ogskandinaviska har. Vi The Stars, Banérskolan, Leksand Nu väntar finalen i Bodö i Nordnorge den 30 november. Då finale, der foregår i starten kal aldrig stå nærmest skamfulde og fortælle, Legopysslarna, privatlag, Falun får Borlängeeleverna tävla mot 45 andra lag från Sverige, Norge, Danmark och Tigertjejerna, privatlag, Falun af december i Bodø i Norge. vad vi ikke har. Hvilket jofäröarna. heller ikke interesskolverket sponsrar resan med kronor. Domnarvet Dragons, privatlag, Borlänge erer turisterne! Det kommer inte att räcka till resan utan vi måste också få fler sponsorer, säger Herfra er det muligt at kvali10-16 år (FLL): Messecenter Herning har forlængst vist vejen. Peter Magnusson. Danholns Devils, Danholnsskolan, Falun ficere sig til europa- og veramtlige messer og aktiviteter i hallerne er altid Hela 665 åskådare såg i dag den spännande tävlingen på Framtidsmuseet. Kunskapsskolan, Borlänge mkranset af et væld af grønne og farverige densmesterskaberne. Aspebodaskolan, Falun Vi slog alla tidigare rekord och det är jättekul, säger projektledaren Röde THE HURRICANES: (Foran fra venstre) Aleksander B. Simonsen, Maria Pedersen, Anneli M. Bugland, Jenny-Kristin Simonsen, Susanne Nikolaisen, Jonas Bang, Kristian Austbø LegoMafia fra Austbø oppvekstsenter under robotfinalen. Foto: Raymond Engmark, Sp/Statoil Ble nummer ni i Lego League PRESSE Mediadekningen i Norge, Sverige og Danmark har vært god også i år. annonse en Fælles satsning 5 SØNDERBORG Børn dyster på Legoløsninger på naturvidenskab 7. november 2013 kl. 15:08 Karmsund redaksjonen ANNONSE e turister Valgkamp i blinde kan også give resultat ækster. Lad det nu også brede sig til bymidten. Niclas Lakejer, Klockarskolan, Säter Nyström. are spørg englænderne. Team Klockar, Klockarskolan, Säter en Aspebodaskolan nybörjargrupp somforskønner bara går i fjärde klass vann ebatten om gågaderne haratt længe stået på. Lad med enblomsterophæng bybilledet - som herdexterous, i et engelsk Klockarskolan, Säter själva robottävlingen är han mycket imponerad av. Life Hunters, Klockarskolan, Säter bybillede. PRIVATFOTO et nu også komme til handling. AP/STATOIL Håksberg, Håksbergs skola, Ludvika Maserskolan Orange Fury, Maserskolan, Borlänge nnette Christensen , Relaterade klipp NDERBORG: De vidste, d de gjorde i Dansk Blinamfunds Sønderborgeling, da de inviterede gmester Aase Nyegaard n tur gennem et af Sønborgs mest befærdede kryds med bind for øjne- 14 opmærksomhed? Og Aase Nyegaard (FælMest sedda klipp Senaste klippen leslisten) sagde naturligvis ja. Ligesom JydskeVestkysten, Danmarks Radio og ugeaviserne. Vi har jo en bagtanke. Vi vil gerne have lyd på i lyskrydsene. Det er meget, meget vanskeligt som blind at færdes uden lyd. Og vi er BJERRINGBRO: 80 medlemmer af Ældre Sagen i Bjerringbro fyldte godt i lokalet, ved den årlige juleafslutning. Traditionerne blev fulgt Last > med servering af gløgg, æblesønderborg: Igen i år er skiver, kaffe og lagkage. Ind der lanterneoptog i Søndermellem blev der spillet banko borg. På fredag går optoget fra menighedshuset i og amerikansk lotteri med mange fine gevinster skænket Østergade til Kirketorvet. af næsten 50 af byens handsankt Morten rider medt. lende. Arrangementet starter Sang og oplæsning af juleklokken , hvor der historie manglede heller ikke, bygges lanterner i Menig1 det blev til en lang aften hedshuset Østergade så med god stemning. ks (overfor Borgen). Materia- Sørensen. (Midten f.v). Helene L. Kilheim, Brage Johannes B. Wara, Sofia Victoria Bones, Sandra V. Indreberg, Astrid Pettersen, Frida Nerskogen, Sigrid Kristine Bahl, Hanne-Sofie Johansen, Tonje Sofie Nøkken. (Foran f.v). Tobias P. Bakken, Sindre Andersen, Linea S. Manin og lagets maskott, Teho. FOTO: RAYMOND ENGMARK, ind: Valgkampen den sidste hektiske fase. Mandag havde Dansk Blindesamfund lokket Det var stort. Ener otroliggået prestation,ind säger RödeiNyström. Årets First lego league-turnering arrangerades av Framtidsmuseet, Högskolan rgmesteren i Sønderborg på vandring i myldretiden med bind for øjnene. Dalarna och Cozmoz. TS GANG I LIDENLUND Karin Diffner Sluttede med traditioner Steen Hansen. Han havde dog sikret Aase Nyegaard en fast støtte gennem krydset. Jeg skal jo i hvert fald gerne holde til valget! sagde borgmesteren muntert. Hun har faktisk prøvet at gebærde sig som blind ved flere lejligheder. Men de her ting med poli- < First <<Previous opfattelse af det, når man prøver det selv. Så ja, jeg tror, man kan ændre noget, sagde Aase Nyegaard. Det gav Steen Hansen hende ret i. For selvom der stadig er FA K TA Ønskesedlen Side 5 Next>> meget at forbedre, er der også gevinst ind i mellem. Sidst vi havde et arrangement, førte det til, at vi fik en ledelinje i gågaden. Så ja, det nytter, sagde han. Lanterneoptog i Sønderborg Eleverne fra Hedemølle Efterskole var dybt koncentrerede ved den nordiske finale i Norge. Elever fra Hedemølle vandt er klar til drømmetur til USA Vandt den nordiske finale i norske Bodø Af Kim Simmelsgaard BJERRINGBRO: Mens guldkonfettien væltede ned, og melodien»we are the champions«bragede ud af højtalerne, kunne eleverne fra Hedemølle Efterskole lade sig hylde som vindere af den nordiske finale af First Lego League efter en spændende afgørelse. Team Hedemølle er nu klar til»world Festival«i St. Louis, Missouri. PLASS Team Hedemølle tog fredag morgen flyet til Bodø i 1 af Norge. Holdet, som består seks drenge og to piger, havde kvalificeret sig til den 2 nordiske finale ved at vinde en tilsvarende konkurrence 3 i Herning, hvor der måtte omtælling til. Dén var ønsket af Hedemølle, inden den endelige afgørelse faldt ud til Team Hedemølles fordel, for- di der var lavet forkerte udregninger i første omgang. Konkurrencedagen i Norge bød på opture og nedture og efter en festlig indmarch med høj musik og lækre videoer, var de i alt 850 børn og unge klar til den store konkurrencedag. Team Hedemølle fik en god start, og første kørsel på robotbanen gav holdet højeste karakter af samtlige 52 hold, og tankerne om en endelig topplacering begyndte at brede sig på holdet. blev dog blev nomineret til Championprisen, der gives til det hold, der har den samlede højeste score i de fem konkurrencer. Forløsningen web - HJERNEKRAFT Team Hedemølle hædres på scenen visninger Total Imponerede Også fremlæggelsen i teknologi gik godt, og dommerne var imponerede over elevernes arbejde. Men så kom der lidt grus i lego-maskineriet. De to næste baneløb gik ikke helt så godt, men Team Hedemølle var dog videre blandt de otte bedste til kvartfinalerne. Fremlæggelsen i forskning gik godt, mens sproglige van- skeligheder med en svensk dommer fik indflydelse på præsentationen af elevernes innovative ide om en flise, der SIDE og genbruge kan opsamle regnvand. FORSIDE Den sidste fremlæggelse foregik ved holdets»pit-område«steder - også her leverede holdet en flot indsats, hvor der blev lagtoppdrag vægt på samarbejde ÅRETS og brug af forskellige platforme til markedsføring. Men pludselig drillede robotten, og holdet fik den næst laveste score, og semifinalen syntes langt væk. Efter noget underholdning var der uddeling af de forskellige priser. Første pris var markedsføringsprisen, hvor Team Hedemølle var nomineret men uden at vinde. Næste pris var prisen for samarbejde, og her var Team Hedemølle bedst, hvilket udmøntede sig i en pokal - af Lego naturligvis. Holdet blev også nomineret i teknologi, men i forskning var der ingen nominering til eleverne fra Hedemølle. De Og så kom forløsningen, da ordene»team Hedemølle«blev udråbt som vindere i mikrofonen, og begejstringen ville ingen ende tage. Eleverne nærmest fløj og på scenen, hvor guldkonfettien væltede ned over dem. - Det var fantastisk. Eleverne havde håbet men ikke rigtig turde tro på det, siger vejvisninger leder Vita Kristensen og fortæller, at holdet nu glæder 085 sig 178 til turen til april til USA. - Men allerede under festmiddagen blev der snakket videreudvikling af robotten og forskningsideen. Der er jo en grund til at holdet er kommet så langt, for de vil hele tiden gøre tingene bedre og de arbejder hårdt for det, siger Vita Kristensen. Ingen bød på borgmesterens selvportæt Skuffende få bud ved auktion Af Kim Simmelsgaard VIBORG: 138 selvporttætter var på auktion på Skovgård Museet - deriblandt et selvportræt af borgmester Søren Pape Poulsen (K) og landstræner for herrelandsholdet i håndbold, Ulrik Wilbek. Begge portrætter var i den god sags tjeneste sat til en mindstepris på 1000 kroner. Men 6565 personlige stemmer ved det netop overståede valg havde ikke nogen effekt på interessen for Pape Poulsen, idet ingen bød på hverken borgmesteren eller Wilbek ved auktionen. Her mødte i øvrigt blot 20 frem for at byde på de mange selvportrætter. Det lille fremmøde og en meget lille lyst til at byde seriøst betød, at der blot kom lige under 3000 kroner i kassen til velgørende formål Børnehjælpsdagen, der støtter udsatte børn med forskellige aktiviteteter. På Skovgård Museet erkender museumsinspektør Cecilie Asaa, at man havde sat næsen op efter et bedre resultat. - Det er lidt skuffende, at der ikke kom flere til auktionen, hvor der blev budt på 26 selvportætter, for vi ville gerne have givet mere til Børnehjælpsdagen, siger Cecilie Aaså. Søren Pape Poulsen tager det afslappet, at ingen bød på hans selvportræt. - Men det er da ærgerligt, at det betyder, at der blev færre penge til et velgørende formål, siger Pape Poulsen. Selvportrættet af Søren Pape Poulsen. 15

ÅRETS OPPDRAG ÅRET SOM GIKK SPONSOR SKANDINAVISK FINALE GLOBAL INNOVATION AWARD INSTAGRAM INTERNASJONALT Jr. FLL PRESSE & WEB 2014 I TALL FIRST LEGO

ÅRETS OPPDRAG ÅRET SOM GIKK SPONSOR SKANDINAVISK FINALE GLOBAL INNOVATION AWARD INSTAGRAM INTERNASJONALT Jr. FLL PRESSE & WEB 2014 I TALL FIRST LEGO ÅRSRAPPORT 2014 03 04 08 10 12 13 14 15 16 18 20 22 28 ÅRETS OPPDRAG ÅRET SOM GIKK SPONSOR SKANDINAVISK FINALE GLOBAL INNOVATION AWARD INSTAGRAM INTERNASJONALT Jr. FLL PRESSE & WEB 2014 I TALL FIRST LEGO

Detaljer

Hvordan hindre folk i å bli tatt av snøskred?

Hvordan hindre folk i å bli tatt av snøskred? Hvordan hindre folk i å bli tatt av snøskred? Vi hadde lyst til å lage en oppfinnelse som kunne gjøre hverdagen tryggere for folk i vårt nærområde. Det går mange snøskred i Hammerfest så vi ville vi lage

Detaljer

SKANDINAVISK FINALE 2014

SKANDINAVISK FINALE 2014 SKANDINAVISK FINALE 2014 FRA PROSJEKTLEDERNE Kære alle deltagere i Skandinavisk Finale 2014 Det er os en stor ære at kunne byde jer alle velkomne til den 14. skandinaviske finale i FIRST LEGO League, der

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 16 Nummer 3 Desember 2012

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 16 Nummer 3 Desember 2012 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 16 Nummer 3 Desember 2012 Les om Å stå med et liv i hendene på aksjon i Finnmark Røde Kors Hjelpekorps 80 år fra en landsrådsleders bekjennelser Uorganiserte

Detaljer

En god veileder kontrollerer og leder prosessen, ikke innholdet! Veilederhefte

En god veileder kontrollerer og leder prosessen, ikke innholdet! Veilederhefte En god veileder kontrollerer og leder prosessen, ikke innholdet! Veilederhefte Innledning 3 Din rolle som veileder 3 KISS 4 Laget 4 Tidsbruk i Jr.FLL 4 Oppdraget 4 Planlegg arbeidsperioden 4 Lag navn 4

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Norges største kjøpesenter. 800 000 arbeidstimer har gitt 200 butikker, 8 millioner besøkende og 3,5 milliarder kroner i årlig omsetning.

Norges største kjøpesenter. 800 000 arbeidstimer har gitt 200 butikker, 8 millioner besøkende og 3,5 milliarder kroner i årlig omsetning. 16 Muligheter Besøk Veidekkes Kompetansesenter 22 portrettet Lär känna Jimmy Bengtsson, vd på Arcona 32 Prosjekt En by blir bygget på Sotra 04 Norges største kjøpesenter 800 000 arbeidstimer har gitt 200

Detaljer

Magasin Nr 2 mai 2009

Magasin Nr 2 mai 2009 Veidekkes HMS-pris utdelt: Kolo Veidekke i Finnmark gikk av med seieren Bygger världens största IKEA Fælledparken: Hoffmann budt op til dans Lahaugmoen: Involverende planlegging fra før kontrakten ble

Detaljer

Bibliotekaren. En ekte hybrid i Helsinki. Bibliotekar i randsonen. Yrkesetisk dilemma: Tjenester til streikende? Stolt verbal mitraljøse

Bibliotekaren. En ekte hybrid i Helsinki. Bibliotekar i randsonen. Yrkesetisk dilemma: Tjenester til streikende? Stolt verbal mitraljøse Bibliotekaren 1 2006 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet En ekte hybrid i Helsinki Bibliotekar i randsonen Yrkesetisk dilemma: Tjenester til streikende? Stolt verbal mitraljøse Innhold Lederen har ordet

Detaljer

Arbeidsbok. NY GIV i Y s Men !"# $%&# '"$%(%# Mobilisering Synliggjøring Rekruttering Trivsel Vekst

Arbeidsbok. NY GIV i Y s Men !# $%&# '$%(%# Mobilisering Synliggjøring Rekruttering Trivsel Vekst Arbeidsbok NY GIV i Y s Men!"# $%&# '"$%(%# Mobilisering Synliggjøring Rekruttering Trivsel Vekst Innholdsfortegnelse Strategi, mål og tiltak for 2011 2013... 3 Hvordan nå målene?... 4 Å være leder i Y

Detaljer

Magasin Nr. 1 mars 2010

Magasin Nr. 1 mars 2010 Magasin Nr. 1 mars 2010 Hoffmann på vei oppover Veidekke Anläggning i Lund: Banar vägen till Europa FMC Kongsberg: Godt under energikravene Veidekke Industri: Oppgraderer IT-kompetansen Bedriftsmagasin

Detaljer

Vennskap som gir bedre butikk

Vennskap som gir bedre butikk Et magasin fra Steen & Strøm AS 1/2011 Vennskap som gir bedre butikk Fullt hus på Hamar 04 Profil: Thomas Strindeborn 20 Sosiale medier vs shopping 34 LEDER PROFILEN Henrik Dahl Taktila skyltar Som första

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 2, 2005 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM En riktig God Jul til alle våre lesere R EDAKTØREN HAR ORDET: av Jorun Vatland Det er lenge siden jeg har fått så mange innlegg til tidsskriftet. Tusen takk

Detaljer

Bibliotheca Nova 3-2014. Bibliotekene. som arenaer

Bibliotheca Nova 3-2014. Bibliotekene. som arenaer Bibliotheca Nova 3-2014 Bibliotekene som arenaer Bibliotheca Nova 3-2014 Bibliotekene som arenaer Nasjonalbiblioteket 2014 Skriftserien Bibliotheca Nova Skriftserien Bibliotheca Nova er en av Nasjonalbibliotekets

Detaljer

IFMR Norden. President Per Silsand - en mand med mange talenter. McRotary nr. 2/2012 1

IFMR Norden. President Per Silsand - en mand med mange talenter. McRotary nr. 2/2012 1 IFMR Norden President Per Silsand - en mand med mange talenter McRotary nr. 2/2012 1 IFMR Norden styrelse http//www.ifmr-norden.org President: Per Erik Silsand Gydas vei 81, N-1413 Tårnåsen Tel. +47 97600402

Detaljer

Miljøprogrammet Godt Valg

Miljøprogrammet Godt Valg Miljøprogrammet Godt Valg Rapport for miljø- og samfunnsansvar 2011/2012 1 Miljøprogrammet Godt Valg Miljøprogrammet Godt Valg Steen & Strøms miljøengasjement vokser stadig. I fremtiden vil miljøriktige

Detaljer

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG Kjelkehockey er livet Gjør meg friskere En evig dans Fint med forpliktelser leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

Detaljer

Landsfinalen U13 + U15 Badminton i Malaysia Forbundstinget. www.badminton.no

Landsfinalen U13 + U15 Badminton i Malaysia Forbundstinget. www.badminton.no Badmintonbladet nr 2-10_Badminton nr 4/04 09.06.10 14.06 Side 1 Nr 2 2010 Løssalg kr 30, OFFISI ELT MAGASI N FOR NORGES BADMI NTON FORBUND www.badminton.no Landsfinalen U13 + U15 Badminton i Malaysia Forbundstinget

Detaljer

Samledokument for regions møte den 11.oktober 2014. Rapporteringer. Interimsstyre Nestleder

Samledokument for regions møte den 11.oktober 2014. Rapporteringer. Interimsstyre Nestleder Samledokument for regions møte den 11.oktober 2014 Rapporteringer Interimsstyre Nestleder Siden siste møte har jeg sjekket mailen hver dag og satt opp dagsorden for oktober møtet. Det er litt problemer

Detaljer

32 Bygger for liv og helse

32 Bygger for liv og helse 4 Ferdigstilt Veisikring med visuelle kvaliteter 16 utvikling gamle veier blir som nye 22 PORTRETTET kulturbyggeren 28 byggestart I norrland för at stanna 32 Bygger for liv og helse På Gartnerløkka jobber

Detaljer

Nordens barn Unge gjør en forskjell! Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer»

Nordens barn Unge gjør en forskjell! Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» Nordens barn Unge gjør en forskjell! Nordens Velferdssenter Inspirasjonshefte Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» 1 Nordens barn Unge gjør en forskjell! Utgiver: Nordens Välfärdscenter

Detaljer

> Innhold. Utgis av Norsk Amatørrytterklubb og blir tilsendt alle våre medlemmer. Ønsker du bladet tilsendt uten medlemsskap, noark@noark.

> Innhold. Utgis av Norsk Amatørrytterklubb og blir tilsendt alle våre medlemmer. Ønsker du bladet tilsendt uten medlemsskap, noark@noark. 2008 Årgang 19 Utgis av Norsk Amatørrytterklubb og blir tilsendt alle våre medlemmer. Ønsker du bladet tilsendt uten medlemsskap, send en mail til: noark@noark.info ANNONSEPRISER: 1/1 side kr. 1000,00

Detaljer

RAPPORT 11. TVERRFAGLIGE TVILSARRANGEMENT KØBENHAVN, 5. - 7. SEPTEMBER 2012. Foto: Sverre Chr. Wilhelmsen

RAPPORT 11. TVERRFAGLIGE TVILSARRANGEMENT KØBENHAVN, 5. - 7. SEPTEMBER 2012. Foto: Sverre Chr. Wilhelmsen RAPPORT 11. TVERRFAGLIGE TVILSARRANGEMENT KØBENHAVN, 5. - 7. SEPTEMBER 2012 Foto: Sverre Chr. Wilhelmsen 1 INNHOLD MAKT: Hvor finner vi dens nye former, midt i friheten? side 3 Basisopplysninger side 4

Detaljer

sorord 40-ÅRSJUBILEUM ANNA KIRSTI ELLEN GERD KATE Organ for Larvik Soroptimist Klubb nr. 28 - Årgang 14-2009

sorord 40-ÅRSJUBILEUM ANNA KIRSTI ELLEN GERD KATE Organ for Larvik Soroptimist Klubb nr. 28 - Årgang 14-2009 KIRSTI har vært på den 19. Europeiske konferansen i Amsterdam. Les mer om en spennende konferanse og hyggelig fritid på side 4-7 ANNA Sofie Sanderud er blitt 85 år, husmor med stor familie, mange interesser

Detaljer

Tema: HMS. Kenneth Johannessen (20) mistet fingertuppene på jobb i Veidekke. For mange andre har det gått enda verre. Magasin Nr.

Tema: HMS. Kenneth Johannessen (20) mistet fingertuppene på jobb i Veidekke. For mange andre har det gått enda verre. Magasin Nr. Magasin Nr. 3 oktober 2011 Tema: HMS Kenneth Johannessen (20) mistet fingertuppene på jobb i Veidekke. For mange andre har det gått enda verre. Bedriftsmagasin for Veidekke ASA Tett på Innhold Konsern

Detaljer

Bibliotekaren. Endelig fagbrev for biblioteksekretærer. Radiobasert internett i Nairobislummen. Frivillighet også i Larvik?

Bibliotekaren. Endelig fagbrev for biblioteksekretærer. Radiobasert internett i Nairobislummen. Frivillighet også i Larvik? Bibliotekaren 4 2006 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Endelig fagbrev for biblioteksekretærer Radiobasert internett i Nairobislummen Frivillighet også i Larvik? En blandt mange dokumentforvaltere Innhold

Detaljer

Magasin Nr. 4 oktober 2010

Magasin Nr. 4 oktober 2010 Magasin Nr. 4 oktober 2010 Kirsti ble Årets lærling 2010 Lanserar hälsohemsida i samarbete med Carolina Klüft Dansk mester i sikre byggepladser Offentlig-privat samarbeid: - Det lønner seg å tenke kreativt

Detaljer

22 Engasjert og tydelig. Møt distriktsleder Gunnhild Eikrem Sandnes

22 Engasjert og tydelig. Møt distriktsleder Gunnhild Eikrem Sandnes 16 Utvikling Hoffmann bygger 113 nye lejeboliger 28 Byggestart Lommas första Svanenmärkta flerbostadshus 32 PROsJEKT Med samarbete i tanken 22 Engasjert og tydelig Møt distriktsleder Gunnhild Eikrem Sandnes

Detaljer

Hockeyavisa. Lokalt trenerteam. Ung, lokal og lovende. Årets A-lags tropp. Viktig for fremtiden

Hockeyavisa. Lokalt trenerteam. Ung, lokal og lovende. Årets A-lags tropp. Viktig for fremtiden Hockeyavisa Avisa for Lillehammer Ishockeyklubb oktober 2008 2008/2009 Foto: Henning Evensen, L.I.K. Lokalt trenerteam q SIDE 6 Ung, lokal og lovende q SIDE 10 Årets A-lags tropp q SIDE 12-13 Viktig for

Detaljer

Årstidsbrevet henvender seg fortrinnsvis til. forbundets medlemmer og er en felles arena for å. drøfte faglige spørsmål. Tidsskriftet er også tenkt

Årstidsbrevet henvender seg fortrinnsvis til. forbundets medlemmer og er en felles arena for å. drøfte faglige spørsmål. Tidsskriftet er også tenkt Bilde: Solveig Berntsen Neste deadline: 1. september 2012. Omslagsbilder: fram: Anita Berge; bak: Bodil von Schantz. Årstidsbrevet Utkommer med fire nummer hvert år og utgis av Steinerbarnehageforbundet

Detaljer