STUDIETUR TIL LIVERPOOL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUDIETUR TIL LIVERPOOL"

Transkript

1 RAPPORT STUDIETUR TIL LIVERPOOL - MAI NOKU Norsk kulturforum Rogaland Rogaland fylkeskommune

2 Rapport fra studietur til Liverpool Om turen Turen gikk i perioden mai Den er initiert av NOKU Rogaland, og ble arrangert i samarbeid med Rogaland fylkeskommune og Norsk bibliotekforening avd. Rogaland. Det var 25 deltakere fra 10 av fylkets kommuner og fra fylkeskommunen. Opplegget i Liverpool var arrangert av Liverpool Culture Company, et offentlig og privat samarbeid om gjennomføring av europeisk kulturhovedstad 2008, ved Mrs Judith Agis. Følgende ble gjennomført: Orientering om Liverpool og 2008 i Rådhuset og møte med the Lord Mayor Ron Gould. Orientering om Liverpools søknad om plass på UNESCOs world heritage liste v John Stonard fra English Heritage (tilsv. Riksantikvaren) Besøk i Liverpool Maritime museum ( Del av National Museums Liverpool) Besøk i Tate Liverpool (Del av Tate konglomeratet som også inkluderer Tate National og Tate Modern). Besøk på en ungdomkonferanse med tema miljø. Goodby litter eller forkortet Glitter er knyttet opp til temaåret faith in one city 2004 Besøk i Liverpool bibliotek med orientering om utbyggingsplaner og et større prosjekt for å gjøre arkivmaterialet (biblioteket har også funksjon som byarkiv) tilgjengelig via Internett Besøk på Speke Parklands Youth/City Learning Centre. Besøk i nabokommunen Sefton Arbeidsgruppe for planlegging av turen Roald Brekke NOKU/Sandnes kommune Hans Olav Sandvoll NOKU/Rogaland fylkeskommune Kathrine Hanssen Norsk biblikotekforening/høyskolebiblioteket

3 Målet med turen Hovedårsaken til at valget falt på Liverpool m/merseyside er åpenbare i forhold til engasjementet med kulturhovedstadsøknadene. Dette engasjementet har også etablerte nettverk som vi kunne spille på i planleggingen av studieturen. På forhånd var følgende formulert: Hovedfokus for turen skal holdes på barn og unge. Dette skal brytes ned på 3 undergrupper: 1. Administrasjon, politikk og overordnet organisering knyttet til kulturfeltet. 2. Nye eller rehabiliterte anlegg eller områder for det utvidede kulturbegrep. 3. Presentasjon av spesielle satsingsområder eller prosjekter knyttet til kulturfeltet. NOKU ønsker med denne studieturen å utfordre Liverpools regionale fokus på tilrettelegging for ulike deler av kulturfeltet og tilhørende politikk med fokus på barn og unge. Målgruppen for studieturen er administrasjon og politikere innen kultur og fritid i Rogaland. Om forarbeidet Det internasjonale kontoret i Liverpool v/judith Agis ble kontaktet første gang i desember Programmet har blitt til i dialog mellom arbeidsgruppen og Judith Agis. Styret i NOKU Rogaland har deltatt i utarbeiding av målsetting for turen, selve bestillingen til Liverpool og senere diskusjoner om innholdet og programvalg. Praktisk tilrettelegging er gjort av Berg Hansen reisebyrå i samarbeid med arbeidsgruppen. Byrået har tatt seg av delegathåndtering, fakturering og fakturaformidling. Og dette viste seg å være en fornuftig arbeidsfordeling som bidrog til at arbeidsgruppen kunne holde fokus på program og innhold.

4 Målet med turen sagt med Liverpool`s egne ord NOKU (NORSK KULTURFORUM) STUDY TOUR MONDAY 24 Th - THURSDAY 27 th MARCH 2004 NOKU is a national organisation for employees within the public sector working with Norwegian culture, heritage and recreation issues. It is the national forum for culture workers and the members represent both employees from the municipalities and county municipalities of Norway. The organisation: Promotes and makes an awareness of the importance of culture in society Represents a wide range of cultural organisations & aspects of culture Promotes and encourages action and influences issues on cultural politics locally, regional and on a national level Strengthens and broaden the professional competence of its members A delegation of 40 consisting of heads of departments representing the culture-, library- and leisure fields from the 27 municipalities in Rogaland County will be visiting Liverpool from Monday 24th - Thursday 27th May. The purpose of their stay: 1. to learn about how Liverpool went about obtaining the European Capital of Culture status; 2. to hear our views on the expected regional cumulative effect on winning this title; 3. and of the involvement of children and youth in the Liverpool 2008 Programme; 4. to visit one of Liverpool's neighbouring authorities to hear their views and understand their expectations about Liverpool's European Capital of Culture Status

5 Om Liverpool Turen startet med besøk/middag på Anfield road. Synd at vi mistet omvisningen og besøk på fotballmuseet pga flyforsinkelsen. Fra en posisjon som Englands nest største by og som det viktigste nervesenteret i landets maritime forbindelser med The Empire og verden for øvrig, har byen vært i konstant nedgang siden før 2. verdenskrig. Det er stor arbeidsløshet, fysisk er store deler av byen preget av sterkt forfall. Det finnes ungdom i byen som er 4. generasjons arbeidsledige. Byen står dermed overfor store utfordringer på en lang rekke områder. Byen har i dag ca innbyggere. I dag preges byen av store utviklingsprosjekter på en lang rekke områder. Et eksempel kan være et utviklingsprosjekt for en svært nedkjørt del av byen Paradise Street området hvor bystyret i samarbeid med private har startet et prosjekt for 750 mill for et designledet byutviklingsprogram (www.liverpoolpsda.co.uk/ ). Liverpool 2008 Byen har etablert en egen organisasjon for å gjennomføre arbeidet frem mot 2008 og et par år etter, Liverpool Culture Company (www.liverpoolculture.com). Tiltaket er ett av en rekke for å skape ny utvikling i Liverpool. De ga klart men uformelt uttrykk for at de ennå var kommet kort i arbeidet, ikke minst fordi de ikke hadde regnet med å bli utvalgt som kulturby. Ordføreren markerte klart at de ikke var glade for at også Stavanger/Sandnes var utpekt som europeisk kulturhovedstad. Inntrykket i de institusjonene vi besøkte var imidlertid at de gjerne ville knytte kontakter. Liverpool Culture Company er et godt utgangspunkt for å knytte slike kontakter. Gaveoverrekkelser hører alltid med. Ordføreren i Liverpool Ron Gould og leder i NOKU Rogaland, Hildegunn Birkeland.

6 Liverpool på World Heritage List Det er utarbeidet en egen World Heritage Bid Management Plan. Planen er utarbeidet i samarbeid med en rekke offentlige myndigheter og private interessenter. Det foreslås at et område på 136 hektar inngår i søknaden om plass på verdensarvlisten. I tillegg planlegges det en buffersone på 750 hektar. Samlet utgjør søknaden et område som dekker de største delene av Liverpool sentrum. Det er beskrevet en rekke forhold rundt de enkelte områdene, fra eierforhold og planstatus til arkeologi og naturlig miljø. Planen inneholder også forslag til nye transportløsninger i området, gjennom gjeninnføringen av trikk i byens sentrum. Flere opplysninger kan finnes på denne linken: Den skandinaviske sjømannskirken hvor vi spiste lunsj tirsdag.

7 Museene Det ble gjennomført besøk ved Liverpool Maritime Museum og ved Tate Liverpool. Det førstnevnte er et av museene som inngår i en felles museumsparaply National Museums Liverpool. Disse museene er nasjonale, en status som ble oppnådd i en periode med sterk politisk ustabilitet i Liverpool hvor det var fare for at museer skulle nedlegges eller at deler av samlingene skulle selges. Museene er store med betydelige samlinger innenfor en lang rekke områder. I den felles overbygningen inngår blant annet en felles konserverings- og restaureringsenhet som gjennomfører betydelige restaureringsprosjekter og som gjør dette under en betydelig grad av publikumsadgang. Et av de nasjonale museene Liverpool Museum skal gjennomgå større ombygginger i tiden frem til Tate Liverpool er et museum for moderne kunst som inngår i en større nasjonal institusjon. Det kan trekke på samlinger og ekspertise fra to store Londonmuseer, Tate National og Tate Modern. De er i ferd med å utvikle større integrasjon mellom de tre institusjonene. Deler av museumsområdet ved Albert Dock. Youth environment summit Glitter festival Ukelang miljøkampanje med stor konferanse der barn og unge i Liverpool er utfordret til å delta i diskusjon om hvordan Liverpool skal bli en penere, renere og triveligere by for alle. Goodbye litter eller Glitter kampanjen er linket opp til kulturbytema som for 2004 er Faith in one city. Et godt eksempel på hvordan Liverpool sprer budskapet langt ut og involverer barn og unge i arbeidet. Arbeidet er initiert og organisert av Liverpool youth company og Youth engagement team, men med en tydelig link til Liverpool For mer info se

8 Liverpool Library Liverpool Library har samlet sett 3,3 mill besøkende i året. Det består av 24 enheter, ett stort hovedbibliotek og arkiv og 23 filialer. Samlet har biblioteket ca 280 årsverk. I tillegg til de vanlige bibliotekoppgavene er også biblioteket byarkiv og ivaretar funksjoner som i Norge ville blitt ivaretatt av Statsarkivet og Riksarkivet. Det er planlagt en omfattende ombygging av hovedbiblioteket med en stor grad av EU-midler. Utbyggingen skal stå ferdig til Foreløpig er det skaffet til veie 30 mill for formålet. Dette vil imidlertid ikke være nok, og arbeidet med finansiering fortsetter. Inngangspartiet til Liverpool library. Biblioteket opplever nå en økning i utlån og bruk etter en lang nedgang som blant annet skyldes synkende offentlig finansiering både nasjonalt og lokalt. De er nå inne i en utviklingsfase som har gitt økende bruk og utlån igjen. Arkivet gjennomførte et stort prosjekt, The Mersey Gateway (www.mersey-gateway.org) som skal gjøre arkivmaterialet og de historier det kan fortelle tilgjengelige for allmennheten. Spesielt er det at arkivet oppmuntrer til at folk skal komme og selv faktisk håndtere originalmaterialet. Digitalisering av arkivene foregår derfor ikke primært for at arkivmaterialet ikke skal brukes i original, men like mye for at det skal gjøre folk oppmerksom på hva som finnes i arkivene slik at de kan komme å se det selv. Biblioteket har også en rekke spesialsamlinger. De har i den senere tid omprioritert midler fra personell til innkjøp, også av gjenstander til spesialsamlingene, og mener at det er en av forklaringene på den økte bruken av biblioteket.

9 Speke Parklands Youth/City Learning Centre. Senteret er del av et kompleks som ble ferdigstilt i Det ligger i et meget nedkjørt område av byen med uhyre store sosiale problemer. Bydelen preges av stor arbeidsløshet, fysisk isolasjon gjennom dårlig offentlig transport og meget resurssvake familier. I komplekset ligger også en videregående skole, en ungdomsklubb, en bibliotekfilial og offentlig informasjon/servicefunksjoner for bydelen. Som eksempel på tilstanden vises her en link til den nasjonale utdanningsstatistikken for en av skolene i området: l_tables/secondary_schools/html/341_4431.stm. Skolen ligger under både lokale og nasjonale gjennomsnitt på alle områder. Senteret fungerer som et ressurssenter for skolene i området og har satset primært på to områder; kultur gjennom en fullt utstyrt black-box, et kunstverksted og lydstudio og radiostudio, og IT gjennom to store og meget godt utstyrte IT rom hver med PC-er, skrivere, skannere, elektronisk whiteboard og mye programvare. Senteret gir tilbud i alt fra fullstendige opplegg for skolene til kun å være leverandør av lokaler og utstyr for skolene egendrevne prosjekter. Senteret rapporterte at de i starten hadde problemer med å få skolene til å bruke anlegget blant annet fordi skolene ikke hadde budsjett for transport av elevene. Nå var anlegget imidlertid i kontinuerlig bruk av en rekke skoler i området. Senteret gir også rom til et eget prosjekt som gir ressurssvak ungdom et 12 ukers kurs innenfor ulike områder men primært rettet mot et økt selvtillit. Kurset gir formell kompetanse innenfor det britiske skolesystemet, og prosjektarbeiderne meldte om gode resultater.

10 Sefton Council/Southport Sefton er en av Liverpools nabokommuner. Southport ligger i Sefton kommune og er en tradisjonell engelsk badeby, en sea-side resort. Området ga generelt inntrykk av velstand, selv om rådmannen understreket at de også hadde områder med store sosiale problemer. Vi møtte turistsjefen i Southport, Tony Corfield. Southport var glad for og støttet Liverpools status som europeisk kulturhovedstad, selv om de innrømmet at det nok ville bety noe mindre regionale midler til området i perioden frem til Southports strategi var å bygge på stedets tradisjon som rekreasjonsområde for Liverpool. De satset stort på golf, og skulle blant annet i tiden frem mot 2008 arrangere British Open, som er en av verdens store golfturneringer. Videre arbeidet de med å uke det kulturelle tilbudet i byen de var i ferd med å etablere en jazzfestival Gjengen samlet ved Southport Arts Center. og de var i ferd med å etablere en klassisk konsertserie i byen om sommeren med kjente navn. De hadde allerede investert i en ny pier, et underholdningstilbud på en brygge slik de erkjent fra mange engelske badebyer. Ønsker for tiden frem mot 2008 var også en videreutvikling av byens handleområde som allerede lå i en velholdt gate med et sterkt preg av England ca

11 Om gjennomføringen av programmet Programmet ble gjennomført etter planen med unntak av det vi gikk glipp av på Anfield road pga flyforsinkelsen. Judith Agis hadde, som vår vert, lagt til rette for hektiske og varierte dager. I forarbeidet var vi inne på tanken om å dele gruppen slik at en kunne gå litt grundigere til verks noen steder. Særlig ansatte fra fritidssektoren har ytret ønske om det. Av praktiske grunner valgte vi tilslutt å holde gruppen samlet hele tiden, men dette er en diskusjon som må tas i forbindelse med senere turer. Mange opplevde at dagene ble vel travle og at det som var annonsert i programmet som freetime var i snaueste laget. Det er selvsagt et mål å utnytte tiden best mulig på studieturene våre, men vi innser at det kanskje ble noe mer hektisk enn ønskelig. Dette skyltes at transporttiden var noe lengre enn vi hadde regnet med og at butikkene i Liverpool stengte allerede klokken Det var lagt opp til felles middag hver kveld klokken 8. Vertskapet hadde plukket ut steder for oss og det fungerte fint. Litt synd at den siste middagen foregikk med livemusikk og få muligheter til å få takket for oss på skikkelig vis. Alt i alt var det en gild tur med mange spennende og inspirerende innslag. Noe av målsettingen med disse studieturene er å vedlikeholde kulturnettverket i Rogaland og det må vi vel kunne si vi har bidratt til. Av de tilbakemeldingen som er kommet inn i etterkant er det aller aller meste positivt. Som i det meste av annet arbeid er også arrangering av studieturer en type arbeid hvor det er en fordel med erfaring. En viss overlapping frå tur til tur er viktig for å sikre kontinuitet i arbeidet, og at erfaringer blir tatt med i det videre. NOKU Rogaland beklager at manglende erfaring i arbeidsgruppen for årets tur resulterte i at mandat og representasjon til samarbeidspartnerne ikke har vært godt nok sikret. Det er viktig at studieturen blir et reelt samarbeidsprosjekt og at forventninger er avklart på forhånd.

12 NOKU (NORSK KULTURFORUM) STUDY TOUR MONDAY 24 Th THURSDAY 27 th MAY 2004 DRAFT SCHEDULE Monday 24 th May 04.00pm Arrival of delegation at Liverpool Moat House 05.30pm Transfer to Anfield Stadium 06.00pm Tour of the museum and stadium 07.30pm Dinner in executive suite overlooking ground Tuesday 25 th May 9.30am Welcome to Liverpool Lord Mayor Cllr. Ron Gould 10.30am World Heritage/Waterfront Walk John Stonard (English Heritage) 12.00pm Lunch at Scandinavian Church 1.30pm National Museums of Liverpool Acting Keeper of the Museums Rachel Mulhearn 3.30pm Tate Liverpool 4.30pm FREETIME 6.00pm Youth Environment Summit - Blackburne House Liverpool s young people will have their say on environmental change at a conference in with guest speakers, MPs and youth parliament representatives 8.00pm DINNER at Colin s Bridewell Wednesday 26 th MAY 9.30am Central Libraries Meet & Greet Hornby Library 9.45am 10.15am 10.30am 11.00am 12.00pm 1.30pm Presentation Joyce Little Questions and answers Mersey Gateway - Simon Wilson Tour of Central Libraries LUNCH at 3345 Rope Walks Visit to Speke Parklands Youth/City Learning Centre, Ken Fullelove (Performance Tech Co-ordinator) Denise Barrett-Baxendale 3.30pm Visit to Sefton Council Tony Corfield (Head of Tourism) pm Depart for Hotel 8.00pm DINNER at Blundell Street (www.blundellstreet.co.uk) Thursday 27 th MAY 7.15am DELEGATION DEPART

13 DELTAKERLISTE Navn Telefon E-postadresse Gitlesen Anne Grete Hauge Kari Breivik Heggebø Any Tordis /21 Lura Anne Torill Søbye Siv Merethe Særheim Kåre Auestad Jan G Berge Einar Birkeland Hildegunn Bøe Sissel Bommen Karin Bræin Erland Brekke Roald Horneland Torill Borge Jaarvik Anders Johansen Bente Marie Klokk Ellinor Larsen Anne Holt Ludvigsen Ulf Søyland Svein Kj Strand Kåre Strømø Tone Vandvik Vegard Vevle Reidun Zazzera Jon Inge

14

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Tirsdag 10.september kl. 17 onsdag 11.september kl. 16 Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/2013: Godkjenning

Detaljer

Arts and Cultural Education in Norway. Sammendrag på norsk av kartleggingen Kunst- og kulturopplæring i Norge

Arts and Cultural Education in Norway. Sammendrag på norsk av kartleggingen Kunst- og kulturopplæring i Norge Arts and Cultural Education in Norway Professor Anne Bamford Sammendrag på norsk av kartleggingen Kunst- og kulturopplæring i Norge Foto: Odd Mehus Innledning Kort om bakgrunn Rapporten «Arts and Cultural

Detaljer

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway»

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» Foto: Odd Mehus Av professor Anne Bamford

Detaljer

Senter for Interkulturell Kommunikasjon

Senter for Interkulturell Kommunikasjon Senter for Interkulturell Kommunikasjon Misjonsmarka 12, 4024 Stavanger, Norway P.O.Box 226, 4001 Stavanger, Norway Phone (+47) 51 51 62 74 Homepage: http://www.sik.no ISBN: 978-82-7721-120- 6 Title: ISSN:

Detaljer

Innovativ transportplanlegging

Innovativ transportplanlegging Innovativ transportplanlegging New York et spennende case Statens vegvesens rapporter Nr. 91 Region øst Strategi-, veg og transportavdelingen By- og kollektivplanlegging Mars 2012 Statens vegvesens rapporter

Detaljer

Likeverdige offentlige tjenester i små distriktskommuner

Likeverdige offentlige tjenester i små distriktskommuner 7/2012 Likeverdige offentlige tjenester i små distriktskommuner Av: Gunhild Thunem, Tore Vånge og Mari Helenedatter Aarbakke KUN Senter for kunnskap og likestilling www.kun.nl.no Likeverdige offentlige

Detaljer

Magma Geopark Ståstedsanalyse og videre utvikling Oppdragsgiver: Magma geopark Stavanger, april 2013

Magma Geopark Ståstedsanalyse og videre utvikling Oppdragsgiver: Magma geopark Stavanger, april 2013 Magma Geopark Ståstedsanalyse og videre utvikling Oppdragsgiver: Magma geopark Stavanger, april 2013 ipax as Pb. 8034 4068 Stavanger, Norge Tel: +47 51 87 40 00 E-post: post@ipax.no www.ipax.no Org.nr.

Detaljer

Godt fungerende bevaringsområder

Godt fungerende bevaringsområder Godt fungerende bevaringsområder Torill Nyseth Johanne Sognnæs Nyseth, Torill; Sognnæs, Johanne. 2009. Godt fungerende bevaringsområder. NIKU Rapport 34. 124 sider. Oslo, 1. september 2009 NIKU Rapport

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016 Veien til et jubileum Forprosjekt Byjubileet 2016 Grafiske elementer Sarpsborg kommune Farge: PMS 201 Font: The Sans/The Sans Bold Sarpsborg kommune Servicetorget Akvareller av Svein M.Jakobsen SAMMENDRAG

Detaljer

Fem år etter Regionprosjektet Ildsjelers entusiasme og kommunalt hverdagsliv

Fem år etter Regionprosjektet Ildsjelers entusiasme og kommunalt hverdagsliv Unni Krogh & Bergljot Baklien Fem år etter Regionprosjektet Ildsjelers entusiasme og kommunalt hverdagsliv SIRUS-rapport nr. 2/2012 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2012 Statens institutt

Detaljer

Kultur og helse videreføring av den nasjonale satsingen

Kultur og helse videreføring av den nasjonale satsingen Kultur og helse videreføring av den nasjonale satsingen Evaluering av videreføringsarbeid av kultur og helse, med hovedvekt på nasjonalt knutepunkt for kultur og helse Erik Revdal Gjermund Wollan NORD-TRØNDELAGSFORSKNING

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Følgeevaluering av et distriktspolitisk eksperiment Utkantsatsingen

Følgeevaluering av et distriktspolitisk eksperiment Utkantsatsingen FoU-rapport nr. 10/2002 Følgeevaluering av et distriktspolitisk eksperiment Utkantsatsingen James Karlsen, Hans Kjetil Lysgård, Anne Kirsti Ryntveit og Oluf Langhelle Tittel Forfattere Følgeevaluering

Detaljer

1.1 Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere

1.1 Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere 1 Formelle aspekter 1.1 Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere Lærende nettverk 3 Rogaland er ledet av Elen Instefjord fra Høgskolen Stord/Haugesund, avdeling for lærerutdanning og kulturfag.

Detaljer

Løsningenes tidsalder er NÅ

Løsningenes tidsalder er NÅ Løsningenes tidsalder er NÅ -Og ved å dele erfaringer kommer vi videre. Statens Dataforum, Studieturen 1997 Rapport fra turen Ottawa, Canada : Technology in Government Week 1997 -serving Canadians better

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

Sluttrapport: Aid in Meeting (AiM) 2013

Sluttrapport: Aid in Meeting (AiM) 2013 Sluttrapport: Aid in Meeting (AiM) 2013 Innholdsfortegnelse PROSJEKTGRUPPEN One Parent one Pig Kawempe Home Care Sanyu Babies home Fontes Foundation Mulige prosjektforslag Ubrukte prosjektmidler Kontaktinformasjon

Detaljer

En plass i samfunnet - også for meg? "Rapport mai 08 - april 09" Rapport mai 08 - april 09

En plass i samfunnet - også for meg? Rapport mai 08 - april 09 Rapport mai 08 - april 09 En plass i samfunnet - også for meg? "Rapport mai 08 - april 09" Rapport mai 08 - april 09 1. Bakgrunn for prosjektet 2. Metodikk 3. Målsetninger/tiltaksbeskrivelse 4. Statistikker 5. kommentarer til statistikkene

Detaljer

Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond

Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond Rapport 2007:7 Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond Vigdis Nygaard Sigrid Skålnes Oppsummering med tilrådinger Oppsummering av evalueringens hovedfunn Denne evalueringen tar for seg

Detaljer

ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER

ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER EVALUERING AV TILTAKSPLANEN GI ROM FOR LESING! - Delrapport 1 Endelig utkast publisert rapport vil foreligge i juni. Trond Buland, Thomas Dahl og Liv Finbak, i samarbeid

Detaljer

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram.

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Strategi- og MARKEDSPLAN for bergen reiselivslag 2013-15 visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Vi skal skape reiselyst til Bergensregionen. Innhold 1 Innledning fra Reiselivsplan til operativ aktivitetsplan

Detaljer

Rapport Husbanken HAMMERFEST 09. Desember 2009

Rapport Husbanken HAMMERFEST 09. Desember 2009 HAMMERFEST 09. Desember 2009 Stiftelsen Barentshavkonferanser takker Husbanken for samarbeidet. Vi ønsker med dette å takke for et fruktbart og konstruktivt samarbeid med Husbanken. Dette samarbeidet har

Detaljer

Hverdagsliv og drømmer

Hverdagsliv og drømmer ordlandsforskning F-rapport nr. 6/2009 Hverdagsliv og drømmer. For unge som står utenfor arbeid og skole Hverdagsliv og drømmer For unge som står utenfor arbeid og skole av Hilde Marie Thrana Cecilie Høj

Detaljer

EUs ungdomsprogram Aktiv ungdom Ressurshefte for gruppeutveksling

EUs ungdomsprogram Aktiv ungdom Ressurshefte for gruppeutveksling EUs ungdomsprogram Aktiv ungdom Ressurshefte for gruppeutveksling I dette heftet har vi samlet en del nyttig materiale for de som vil lage gruppeutvekslingsprosjekter. Innhold: 1 Krisehåndtering på reisen...

Detaljer

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser Røde kors ungdom HEFTE 4 HVa vi gjør: røde kors ungdom sosiale møteplasser INTRODUKSJON 1 Del 1: Historien bak sosiale møteplasser 3 Tips for å starte sosiale møteplasser 6 ENSOMHET, MOBBING OG FATTIGDOM

Detaljer

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast Bibliotekmelding 2014-2018 Høringsutkast DEL 1... 3 1. INNLEDNING... 3 1.1 SAMMENDRAG AV BIBLIOTEKMELDING 2014-2018.... 3 1.2 HENSIKT MED MELDINGEN... 4 1.3 GENERELLE UTVIKLINGSTREKK FOLKEBIBLIOTEKENE

Detaljer

Bruk av IKT for tatere som reiser

Bruk av IKT for tatere som reiser Bruk av IKT for tatere som reiser Erfaringer fra et skoleutviklingsprosjekt hvor IKT ble forsøkt brukt som kommunikasjonsverktøy i taternes reiseperioder Anne Carine Bonnevie Lund Abstract: Use of ICT

Detaljer

Leselyst og språkforståelse to sider av samme sak Prosjektrapport til Nasjonalbiblioteket. Av prosjektleder Anne Kristin Undlien

Leselyst og språkforståelse to sider av samme sak Prosjektrapport til Nasjonalbiblioteket. Av prosjektleder Anne Kristin Undlien Leselyst og språkforståelse to sider av samme sak Prosjektrapport til Nasjonalbiblioteket Av prosjektleder Anne Kristin Undlien Kort prosjektbeskrivelse Det ett-årige prosjektet Leselyst og språkforståelse

Detaljer

Flytthit i Fjellregionen

Flytthit i Fjellregionen Flytthit i Fjellregionen 200120022003 200420052006 20072008 20092010 2011 Vertskapsordningen. Side 6 INNHOLD side 4 Flytthit 2001 2011 «I disse Flytthit-tider», sier vi. Men hva betyr nå det? Savner du

Detaljer