VIKTIGE SIKKERHETSFORSKRIFTER Les igjennom alle instruksjonene før bruk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIKTIGE SIKKERHETSFORSKRIFTER Les igjennom alle instruksjonene før bruk"

Transkript

1 1

2 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsforskrifter 3 Innledning 4 Produktbeskrivelse 5 Montering/installasjon 8 Bruk 9 Rengjøring og rekondisjonering 11 Oppbevaring 13 Vedlikehold 14 Feilsøking 15 Teknisk beskrivelse 16 Reservedeler 18 Tilbehør 19 Garanti 20 Øvrig informasjon 21 Instruksjoner om jording 22 Egne notater 23 2

3 VIKTIGE SIKKERHETSFORSKRIFTER Les igjennom alle instruksjonene før bruk ADVARSEL! For å redusere faren for brann, elektrisk støt eller personskader. 1 Produktet skal kun brukes til det formålet den er beregnet for i henhold til beskrivelsen i denne veiledningen. Produktet må heller ikke kombineres, monteres eller repareres ved bruk av andre deler (f. eks. pumpe og madrass), tilbehør eller reservedeler enn de som er beskrevet i denne veiledningen eller annen dokumentasjon fra Handicare. 2 Pumpen må ikke brukes i våtrom eller på steder hvor en kan komme i kontakt med vann eller annen væske. Håndter/bruk aldri en pumpe som har vært i kontakt med vann/væske. I slike tilfeller må du trekke ut ledningen umiddelbart og sende pumpen til reparasjon på et autorisert serviceverksted. 3 Produktet MÅ IKKE brukes i nærheten av eller komme i kontakt med varmekilder/varme overflater, slik som ild, tente sigaretter eller varme lamper. Produktet er branntestet, men kan skades hvis det kommer i kontakt med varmekilder. 4 Produktet skal plasseres og brukes slik at det ikke blir klemt eller skadd. OBS! Vær spesielt oppmerksom på klemskader hvis det brukes en sengegrind. 5 Bruk aldri produktet dersom pumpens ledning, støpsel eller deksel er skadd, eller dersom produktet ikke fungere som det skal. Ta kontakt med et serviceverksted for kontroll og reparasjon. 6 Kontroller produktets funksjon regelmessig ved hjelp av en håndkontroll, se punkt 4.3. Kontroller også at komfortinnstillingen er riktig innstilt i henhold til tabellen på pumpen. 7 Hvis produktet brukes av personer som krever spesielt tilsyn (f. eks. barn), skal det overvåkes kontinuerlig under bruk. 8 Hygienebeskyttelsen er væske- og lufttett men dampende. Pass på at brukeren plasseres slik at luftveiene er åpne. 9 Unngå at hygienebeskyttelsen skades av spisse gjenstander. 3

4 1. Innledning CuroCell -luftmadrasser fungerer i henhold til vekseltrykkprinsippet, en teknikk som er svært godt testet og brukt over lang tid. Med vekseltrykk menes det at trykket flyttes regelmessig mellom cellene for å etterlikne kroppens egne bevegelser. Det opprettes perioder hvor trykket er lavere eller helt uten trykk, noe som hjelper huden med å lege seg samt forebygge skader. Les alltid igjennom brukerveiledningen før bruk 1.1 Generell informasjon Dette systemet er et medisinskteknisk produkt og CE-merket i henhold til MDD 93/42/EEC. Systemet har blant annet blitt testet og godkjent i henhold til følgende standarder: IEC SS-EN ISO EN IEC SS-EN ISO SS-EN ISO EN EN Tiltenkt bruk CuroCell Cirrus kombinerer vekseltrykk med mykt skum, og kan brukes i alle typer omsorgsmiljøer for å forebygge trykksår samt som et hjelpemiddel ved behandling av trykksår opp til kategori 4 (1) (*). Anbefalt brukervekt er opp til 180 kg. Den passer lette og ømfintlige personer, eller personer med smerter. Madrassen har en innebygd hælfunksjon for ekstra avlastning av hæler. Madrassen plasseres direkte på sengebunnen. Viktig! (*) For brukere som veier mellom kg, kan produktet kun brukes til å behandle trykksår opp til kategori 2 (1). Madrassen skal rengjøres hver gang en ny person skal bruke den. MERK! - Ved bruk av posisjoneringsputer, les nøye igjennom putenes bruksanvisning slik at brukeren plasseres på riktig måte. - Ved bruk sammen med et evakueringslaken, skal kompetent personale være ansvarlig for at evakueringen kan gjøres på en sikker måte. - Vær forsiktig ved bruk av eventuelle sidegrinder/beskyttelse på sengen, slik at madrassen ikke blir klemt og skadd. - Madrassen må ikke løftes når brukeren ligger på den, eller brukes til noen annen form for transport annet enn under en eventuell evakuering med et evakueringslaken. (1) European Pressure Ulcer Advisory Panel, Quick reference guide

5 2. Produktbeskrivelse 2.1 Madrass CuroCell Cirrus har åtte vekslende celler som ligger inne i en kaldskumkjerne. Oppå denne skumkjernen, nærmest brukeren, er et tynt lag viskoelastisk skum, et så kalt tregskum. 1 Madrass 2. CPR (Hurtigtømming) 3. Hurtigkoblinger 4. Pumpe Madrass i tverrprofil Luftceller 2. Skumkjerne 3. CPR (Hurtigtømming) 4. Slanger 2.2 Pumpe Pumpen til CuroCell Cirrus gir et trykk som er tilpasset brukeren. Luftcellene fylles og tømmes til forskjellige syklustider Hurtigkoblingsenhet, luft 4. På/av 7. Luftfilter 2. Betjeningspanel 5. Ledning 3. Sikringer 6. Opphengsbøyler 7 5

6 2.3 Pumpens funksjoner - betjeningspanel COMFORT KOMFORTINNSTILLING Passende lufttrykk stilles inn med pilene (1-10). Verdiene er angitt i tabellen på pumpen. 2 CYCLE TIME - SYKLUSTID Du kan velge mellom fire forskjellige syklustider. Trykk på knappen for å bytte syklustid. 3 THERAPY - VEKSLINGSMODUS Bytt modus ved å trykke på knappen. Valgt modus vises av de grønne lampene. De veksles i følgende rekkefølge: Autofirm, Alternate, Static, Alternate - seat inflation, Static - seat inflation. A. Autofirm Pumpen starter alltid i denne modusen. Når trykket er oppnådd, endres modusen til den tidligere valgte modusen. Autofirm-modusen kan også brukes til å fylle madrassen helt for å gi en fastere støtte. Forhåndsinnstillinger under Autofirm-programmet 1. Program (Therapy): Velg ønsket program. 2. Komfortinnstilling (Comfort): Still inn ønsket lufttrykk (1-10). 3. Syklustid (Cycle time): Velg mellom 10, 15, 20 eller 25 minutter. Merk! Lampen for programmet som er valgt (syklustid, komfortinnstilling og program) vil lyse sammen med lampen for Autofirm. Når madrassen er helt fylt, vil innstillingene utføres og lampen for Autofirm slukkes.. B. Alternate Her veksler trykket mellom cellene, og du kan velge mellom fire forskjelllige syklustider. C. Static Når STATIC-knappen trykkes inn, avbrytes vekslingen og trykket utjevnes mellom luftcellene. Funksjonen kan brukes for å lette omsorgsarbeid og forflytning på madrassen. Slå av funksjonen ved å trykke på knappen, hvis ikke vil den automatisk slås av etter ca. 20 minutter. D. Seat inflation Denne funksjonen gir ytterligere støtte i sittende stilling, og kan velges både i vekslende og statisk modus. 6

7 4 PANEL LOCK Trykk og hold PANEL LOCK-knappen inne i tre sekunder for å låse eller låse opp panelet. 5 ALARM MUTE Slår av lyden på alarmen. Dette aktiveres igjen etter ca. fem minutter dersom trykket ikke har gått tilbake til normalt trykk (hvis alarmen starter når brukeren reiser seg opp fra madrassen, kan du trykke på ALARM MUTE-knappen for å slå den av). Kontroller følgende dersom alarmen utløses: Frakoblede/klemte slanger, åpen CPR-ventil, lekkasje i luftcelle/kobling. A. Power failure alarm - strømforsyningsalarm Hvis pumpen ikke får strøm, utløses alarmen med både lys og lyd. Slå av alarmen ved å trykke på ALARM MUTE-knappen. B. Low pressure alarm for lavt trykk Pumpen er utstyrt med en lyd- og lysalarm som aktiveres hvis trykket i madrassen er for lavt. Alarmen går helt til den slås av med MUTE -knappen. Hvis problemet fortsetter, gå til kapittel 8 for feilsøking. 6 SERVICE Denne lampen indikerer at det er et teknisk problem med pumpen. Kontroller først at filtret er rent og at pumpen ikke er dekket til på noen måte (f. eks. at den står mot en pute eller at et pledd henger over den). Hvis problemet fortsetter, ta kontakt med Handicare eller et autorisert serviceverksted. 7 POWER Strøm av eller på (1/0). 7

8 3. Montering/installasjon Kontroller at ingen deler er skadde når du pakker opp utstyret. Hvis du oppdager skader, ta kontakt med Handicare før produktet tas i bruk. 1. Legg madrassen på sengebunnen. Merk! Legg et laken over madrassen for økt komfort. Kontroller at CPR-ventilen er lukket. 2. Heng pumpen på sengegavlen ved fotenden av sengen, eller sett den på et plant og stødig underlag. Legg ledningen slik at ingen kan snuble i den, kjøre over den med sengehjulene eller klemme den ved heving/senking av sengen. 3. Koble luftslangene på madrassen til siden på pumpen. Når du hører eller kjenner et klikk, er hurtigkoblingene festet riktig. 4. Kontroller at strømbryteren på siden av pumpen står på 0. Sett støpslet i et godkjent strømuttak (220 V). 8

9 4. Bruk Merk! Les alltid igjennom brukerveiledningen før bruk 4.1 Starte 1. Vri strømbryteren på siden av pumpen til 1 (på) og start pumpen ved å trykke på strømknappen foran på pumpen. 2. Det vil pumpes luft i madrassen. Det tar minst 20 minutter før madrassen er klar til bruk. Merk! Pumpen starter alltid i programmet Autofirm. 3. Lampen for lavt trykk (Low pressure) lyser til madrassen har nådd innstilt trykk. Når lampen slukker er madrassen klar til bruk. 4.2 Valg av program Du kan velge blant fire forskjellige programmer. Se punkt 2.3 for mer informasjon. Vi anbefaler at vekslende modus og syklustid på 10 minutter brukes som standardinnstilling 4.3 Komfortinnstilling Lufttrykket i madrassen kan justeres etter ønske. Rådfør deg uansett ALLTID med foreskrivende lege eller kompetent personale for riktig innstilling. Når systemet startes, vil det automatisk være i Autofirm-modus. Når madrassen har nådd maksimalt trykk, går den automatisk over til den tidligere valgte modusen. Deretter skal trykket justeres i henhold til brukerens omtrentlige vekt. Madrassen er nå klar til bruk. MERK! - Under all bruk der hodeenden på senga skal heves, må Seat inflation -modusen brukes. - Hvis kun deler på madrassen belastes, for eksempel for brukere med amputerte kroppsdeler, bør trykket økes (1-2 trinn). - Kontroller alltid innstilt trykk med en såkalt håndkontroll. Se nedenfor. - For anbefalt brukervekt, se punkt

10 4.4 Håndkontroll Håndkontrollen utføres for å kontrollere at madrassen er riktig innstilt. Dette skal gjøres regelmessig, minst en gang pr. arbeidsskift, samt ved posisjonsendring eller endring av komfortinnstilling. Stikk hånden inn mellom cellene under setet. Kjenn etter at brukeren ikke "sitter igjennom" madrassen, men at det er en margin til bunnen. Vi anbefaler en margin på to til tre fingre. Hvis marginen er for liten, øk komfortinnstillingen til det nærmeste øvre trinn. Vent i ti minutter, og utfør deretter en ny håndkontroll. 4.5 CPR hurtigtømming av madrass For å tømme madrassen for luft, dra i CPR-båndet som er plassert mellom madrassen og pumpen. I situasjoner hvor det er nødvendig å utføre HLR (hjerte- og lungeredning) på brukeren, skal lokale anvisninger fra HLR-instruktøren følges. Merk! Etter bruk, pass på at CPR-koblingen festes riktig. 4.6 Lavt trykk Ved et unormalt lavt trykk i madrassen, vil indikatorlampen for Low pressure (lavt trykk) tennes. Kontroller først at CPR-ventilen er lukket og at alle koblinger er hele og riktig montert i henhold til avsnitt 2 "Produktbeskrivelse". Lampen vil lyse helt til trykket er gjenopprettet. Hvis problemet fortsetter, se avsnitt 8 om feilsøking. Pumpen er i tillegg utstyrt med en lydalarm som vil utløses ved for lavt trykk. For å slå av lyden, trykk på "ALARM MUTE"-knappen (dempe alarm) på pumpens betjeningspanel. Hvis feilen ikke er rettet opp i løpet av fem minutter, vil alarmen utløses på nytt. ADVARSEL! Hvis lufttrykket forblir lavt, må du lete etter skader på madrassen og slangene. Reparer etter behov, eller ta kontakt med Handicare eller en autorisert reparatør. 4.7 Transportfunksjon Hvis brukeren må forflyttes i sengen, kan madrassen settes i Transportmodus. Transportfunksjonen aktiveres ved å løsne slangene fra pumpen, og deretter koble endene raskt sammen. Vi anbefaler at denne funksjonen kun brukes en kort stund. 10

11 5. Rengjøring og rekondisjonering Det er viktig at instruksjonene nedenfor følges før en ny person bruker produktet. Rådfør deg med hygieneansvarlig eller Handicare for hjelp og instruksjoner dersom du er usikker på noe. 5.1 Normal rengjøring ADVARSEL! Ikke åpne pumpehuset fare for elektrisk støt. Service og vedlikehold skal utføres av Handicare eller en autorisert reparatør. Pumpen må ikke gjennombløtes eller senkes ned i vann. PUMPE Tørk over pumpen med en fuktig klut og et mildt rengjøringsmiddel, f. eks. oppvaskmiddel. Ved behov, bruk et desinfeksjonsmiddel, slik som DAX-desinfeksjon eller liknende. Virkon, Perform eller Desisoft kan også brukes. Hvis et annet middel brukes, må du velge et som ikke skader plasten på pumpehuset. MADRASSTREKK Trekket kan tørkes av med et mildt rengjøringsmiddel (f. eks. oppvaskmiddel) og vann, eller med et desinfeksjons- og/eller rengjøringsmiddel slik som DAX-desinfeksjon eller liknende.. Virkon, Perform eller Desisoft kan også brukes. Avførings- og blodflekker skal fjernes umiddelbart med kaldt vann. Følg lokale forskrifter og rengjøringsmidlets bruksanvisning nøye. Trekk som består av flere deler skal separeres før vask. De forskjellige delene skal vaskes med tøy i liknende farger. Rengjøringsmiddel som inneholder klor og fenoler kan skade PU-overflaten, og bør derfor unngås. Hvis det skal brukes klor, anbefaler vi en blanding på maks 1%. INNVENDIG TREKK, SOFT Punktrengjøring kan også utføres med et desinfeksjons- og/eller rengjøringsmiddel, slik som DAX-desinfeksjon eller liknende. Virkon, Perform eller Desisoft kan også brukes. 11

12 5.2 Rekondisjonering PUMPE Se instruksjoner i punkt 5.1. MADRASS 1. Ta av trekket. Se punkt 5.1 for instruksjoner om rengjøring av trekk. 2. Koble fra slangene på pumpen. 3. Trekk luftcellene forsiktig ut av skumkjernen. 4. Legg luftcellene og slangene på et rent sted egnet for rengjøring. 5. Tørk over cellene, slangene og CPR-ventilen med et rengjørings- og/eller desinfeksjonsmiddel, slik som DAX-desinfeksjon, Virkon, Perform eller Desisoft. La delene tørke. 6. Sett cellene tilbake i skumkjernen. Kontroller at alle slanger og koblinger er festet som de skal før trekket lukkes. 7. Tørk over arbeidsflatene med et rengjørings- og/eller desinfeksjonsmiddel egnet til dette formålet. Hvis cellene av en eller annen grunn har løsnet fra slangene, skal de settes tilbake i henhold til diagrammet i punkt 2.1. SKUMKJERNE Punktrengjøring med et mildt rengjøringsmiddel (f. eks. oppvaskmiddel) og vann, eller ved behov et desinfeksjons- og/eller rengjøringsmiddel egnet for dette formålet, slik som DAX-desinfeksjon eller liknende. Virkon, Perform eller Desisoft kan også brukes. Klem forsiktig ut eventuelt vann. OBS! Ikke vri eller rull skumkjernen for å få ut vannet. La skumkjernen tørke i et varmt og ventilert rom (ikke i sollys). Kjernen må være helt tørr før den brukes på nytt. MERK! Kontroller hygienebeskyttelsen hver gang produktet rengjøres. Hvis den er skadd, må det repareres eller skiftes ut. Kontroller også pumpen, slangekoblingene og ledningene under rengjøring. Skadde deler skal byttes ut eller repareres. 12

13 6. Oppbevaring Oppbevar madrassen på en plan overflate, eller forsiktig rullet/brettet sammen med lukket glidelås. Madrassen skal oppbevares på et tørt sted med romtemperatur. Oppbevar madrassen så den ikke utsettes for støt, slag eller annen skade. Unngå å utsette madrassen for direkte sollys. Hvis madrassen skal oppbevares over lengre tid (mer enn tre måneder), anbefaler vi at den legges på en plan overflate (ikke brettet/rullet sammen). Håndter det sammenpakkede produktet forsiktig. Ikke legg tunge gjenstander oppå madrassen. 13

14 7. Vedlikehold 7.1 Generelt 1 Kontroller at ledningen og støpslet ikke har skader eller riper. 2 Kontroller at madrasstrekket er helt, og at beskyttelsen og luftcellene er riktig montert. 3 Kontroller at luftstrømmen veksler mellom hver av utgangene på siden av pumpen. 4 Kontroller at ingen slanger eller koblinger er skadd eller klemt. Kontakt Handicare hvis du trenger reservedeler. 7.2 Bytte sikringer 1. Dra ut støpslet fra veggkontakten før du bytter sikringer. 2. Ta av lokket for sikringen med en skrutrekker. 3. Sett inn en sikring av samme type (T1A/250 V) og skru på plass lokket. Det finnes to sikringer. 7.3 Skifte luftfilter 1. Skru løs det lille, runde beskyttelsesdekslet på pumpens bakside. 2. Len pumpen bakover slik at filteret glir ut av holderen sin. 3. Sett det nye filteret i holderen, og sett tilbake beskyttelsesdekslet. Hvis pumpen brukes i omgivelser med mye støv/smuss, skal filteret kontrolleres regelmessig. 14

15 8. Feilsøking Problem Løsning Pumpen starter ikke Kontroller at ledningen er koblet til et strømuttak. Kontroller at ingen av sikringene har gått. Kontroller at strømbryteren på siden av pumpen står på 1. Alarmen går Kontroller at hurtigkoblingene til luftslangene på = luften går ut av madrassen siden av pumpen er riktig koblet til. Kontroller at CPR-ventilen er lukket. Kontroller at alle slangekoblinger sitter som de skal og at de er riktig festet. Åpne madrassen og let etter eventuelle lekkasje fra luftceller eller slanger. Pasienten sitter igjennom madrassen Komfortinnstillingen kan være feil. Juster opp trykket og vent noen minutter. Kontroller på nytt med en håndkontroll. Kontroller at CPR-ventilen er lukket. Det er mindre luft i enkelte celler Dette er normalt fordi lufttilførselen veksler mellom annenhver celle i løpet av en bestemt syklustid. Det er lyd eller vibrasjoner i pumpen Kontroller pumpens oppheng på sengen. Det kan oppstå resonans i deler på sengen. Ta bort pumpen og hør om lyden forandrer seg. Dette kan løses ved å plassere pumpen på gulvet eller ved å legge et håndkle mellom pumpen og sengen. Hvis informasjonen ovenfor ikke gir svar på spørsmålene dine, ta kontakt med Handicare eller et autorisert serviceverksted. 15

16 9. Teknisk beskrivelse 9.1 Tekniske spesifikasjoner PUMPE SPESIFIKASJON Modell CuroCell Vari Spenning 230 / 50 Hz Strømforbruk 0,07 A Sikringstype T1A, 250 V Syklustid Fire valgbare Dimensjoner (LxBxH) 29,1 x 11,7 x 20 cm Vekt 2,2 kg Omgivende miljø Temperatur Drift: 10 C 40 C Oppbevaring: -15 C 50 C Frakt: -15 C 70 C Fuktighet Drift: 10% 90% ikke-kondenserende Oppbevaring: 10% 90% ikke-kondenserende Klassifisering Klasse I, Type BF, IPX0 MADRASS SPESIFIKASJON Modell CuroCell Cirrus Dimensjoner (BxLxH) 80/85/90/105/120x200x20 cm Vekt 14 kg (bredde 85 cm) OBS! Produsenten forbeholder seg retten til å endre produktspesifikasjonene til enhver tid. ADVARSEL! Følg bruks- og vedlikeholdsinstruksjonene nøye for å forhindre både personskade og produktskade. 9.2 Merking Madrassen er blant annet merket med produktnavn, artikkelnummer, produksjonsdato, størrelse, strekkode samt vedlikeholds- og vaskeanvisninger. Produktet viser også hva som er opp/ned og hode-/fotende. I tillegg har madrassen en rute for egne anmerkninger (f. eks. avdelingsnummer og navn). 16

17 9.3 Symbolforklaring XXXX-XX-XX År-måned-dag Les brukerveiledningen Jordkontakt CE-merket i henhold til MDD 93/42/ECC Klasse II utstyr (dobbeltisolert Produktet overholder kravene for beskyttelse mot elektrisk støt i henhold til gjeldende forskrifter Brannklassifisering Brukerinformasjon Fotplassering Anbefalt brukervekt Anbefalt minste lengde Brukeren skal ligge langsgående på madrassen Skal ikke kastes med husholdningsavfall, følg instruksjoner for gjenvinning Resirkulering Garantitid Dirkete på sengebunnen Oppå eksisterende madrass Kan roteres Kan snus Ikke direkte på sengebunnen Ikke oppå eksisterende madrass Kan ikke roteres Kan ikke snus Plasseres øverst Plasseres underst Tørk av Ikke strykes Maskinvask 70 C Maskinvask 95 C Tørketrommel Lufttørkes Ikke tørketrommel Ikke renses Klor Ikke klores 17

18 10. Reservedeler Art.nr CC CC CC CC CC CC-8219 CC-8202 Beskrivelse Luftcelle til 80 cm bred madrass Luftcelle til 85 cm bred madrass Luftcelle til 90 cm bred madrass Luftcelle til 105 cm bred madrass Luftcelle til 120 cm bred madrass Sikring (2-pakning) Filter Vennligst kontakt Handicare hvis du trenger andre reservedeler. 18

19 11. Tilbehør Art.nr Beskrivelse Størrelse Art.nr Beskrivelse Størrelse CC Hygienetrekk, toppdel 60x140 cm CC Hygienetrekk, bottendel 60x140 cm CC «- 70x160 cm CC «- 70x160 cm CC «- 80x180 cm CC «- 80x180 cm CC «- 80x200 cm CC «- 80x200 cm CC «- 80x210 cm CC «- 80x210 cm CC «- 85x200 cm CC «- 85x200 cm CC «- 85x210 cm CC «- 85x210 cm CC «- 90x200 cm CC «- 90x200 cm CC «- 90x210 cm CC «- 90x210 cm CC «- 105x200 cm CC «- 105x200 cm CC «- 105x210 cm CC «- 105x210 cm CC «- 120x200 cm CC «- 120x200 cm CC «- 120x210 cm CC «- 120x210 cm Art.nr Beskrivelse Størrelse CC Innvendig trekk Soft 60x140 cm CC «- 80x160 cm CC «- 80x180 cm CC «- 80x200 cm CC «- 80x210 cm CC «- 85x200 cm CC «- 85x210 cm CC «- 90x200 cm CC «- 90x210 cm CC «- 105x200 cm CC «- 105x210 cm CC «- 120x200 cm CC «- 120x210 cm Transportveske cm Transportveske cm For best mulig komfort, anbefaler vi bruk av tilbehør fra Care of Sweden fordi våre produkter er konstruert til å passe sammen. Ved behov for annet tilbehør, eller for mer informasjon om våre produkter, vennligst kontakt Care of Sweden eller gå til vår hjemmeside

20 12. Garanti 12.1 Omfang Dette CuroCell -systemet er dekket mot produksjonsfeil i en garantiperiode på to år. Garantien gjelder ikke for normal slitasje eller skader som oppstår pga. forsømmelse eller feil håndtering/vedlikehold Service og reparasjoner CuroCell vekselstrykkmadrass er et medisinsk produkt i samsvar med MDD 93/42/EEC, som brukes til forebygging av og et hjelpemiddel til behandling av trykksår. Det anbefales derfor at pumpen leveres inn til service og kontroll regelmessig, slik at dens funksjoner og ytelse opprettholdes (les om årlig service nedenfor). På lik linje med andre apparater, vil en pumpe som vedlikeholdes riktig fungere bedre og vare lenger. Under en årlig service blir pumpen nøye kontrollert og vedlikeholdt av vår serviceavdeling. Filter og slitasjedeler rengjøres/skiftes ut etter behov. Madrassen kontrolleres nøye og rekondisjoneres for ny bruk. Ta kontakt med Handicare for mer informasjon. Service og vedlikehold skal utføres av Handicare eller en autorisert tekniker. Kun reservedeler som er godkjent av Handicare skal brukes. Bruk av ikke-godkjente reservedeler vil ugyldiggjøre garantien. Feil eller skader som anses som en garantifeil vil repareres kostnadsfritt. Reklamasjoner skal anmeldes til Handicare før et produkt eventuelt sendes tilbake. 20

21 13. Øvrig informasjon 13.1 Demontering og gjenvinning Nesten alt materiale i CuroCell -produktene, med unntak av enkelte deler i pumpene, kan gjenvinnes ved forbrenning på bestemte forbrenningsanlegg. Pumpe: En brukt CuroCell -pumpe skal ikke tas fra hverandre, men leveres inn på en gjenvinningsstasjon. Kildesorteres som Elektronisk avfall. Madrass: En bruk CuroCell -madrass skal leveres inn på en gjenvinningsstasjon. Kildesorteres som Brennbart avfall Rekondisjonering Service Reparasjon Kontakt Handicare eller ett av deres autoriserte serviceverksteder ved behov for service eller reparasjoner. Beskriv feilen/problemet før produktet eventuelt returneres. Telefon E-post: 13.3 Returnering/reklamasjon Kontakt Handicare før produktet eventuelt returneres. Ved feil som faller under produktgarantien, vil Handicare betale returfrakten. I andre tilfeller er kunden ansvarlig for returfrakten. 21

22 14. Instruksjoner om jording Dette produktet skal kobles til et jordet V-strømuttak. Ved en eventuell kortslutning vil risikoen for å få farlige elektriske støt reduseres dersom produktet er jordet, fordi jordkabelen vil avlede den elektriske strømmen. Dette produktet er utstyrt med en jordet kabel og et jordet støpsel. Produktet må kobles til et strømuttak som er riktig installert og jordet. FARE! Feil bruk av det jordete støpslet kan resultere i elektrisk støt. Hvis det er nødvendig å bytte ut strømkabelen eller støpslet, skal dette gjøres av en kompetent elektriker eller serviceperson. For å redusere risikoen for elektrisk støt, må det ikke foretas endringer til ledningen eller støpslet. Ved bruk av skjøteledning, skal også denne være jordet og ha en kontakt som passer produktets støpsel. Ta kontakt med en elektriker eller serviceperson dersom instruksjonene om jording er vanskelige å forstå, eller hvis du i tvil om produktet er riktig jordet. 22

23 15. Egne notater 23

24 Produsert av Kontakt: Telefon: +46 (0) Faks: +46 (0) E-post: Hjemmeside: Postadresse: Care of Sweden AB Box 14 SE Svenljunga Sverige Distributør: Handicare A/S Postboks Moss Tlf Care of Sweden AB, 2012 Care of Sweden, CuroCell og CuroCell Cirrus er varemerker som tilhører Care of Sweden AB. 24

Bruksanvisning 14.08.2013. CuroCell AREA Selvregulerende trykkavlastingsmadrass. Artikkelnummer for bruksanvisning: 95-001060

Bruksanvisning 14.08.2013. CuroCell AREA Selvregulerende trykkavlastingsmadrass. Artikkelnummer for bruksanvisning: 95-001060 Bruksanvisning 14.08.2013 CuroCell AREA Selvregulerende trykkavlastingsmadrass Artikkelnummer for bruksanvisning: 95-001060 1 Innhold Viktig sikkerhetsinformasjon 3 Innledning 4 Produktbeskrivelse 5 Bruksanvisning

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON Les hele bruksanvisningen før bruk

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON Les hele bruksanvisningen før bruk 1 Innhold Viktig sikkerhetsinformasjon 3 Innledning 4 Produktbeskrivelse 5 Montering/Installering 7 Bruk 8 Rengjøring og rekondisjonering 10 Oppbevaring 11 Vedlikehold 12 Feilsøking 13 Teknisk beskrivelse

Detaljer

Brukerhåndbok 2015-12-01. Optimal forlengelse. Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373

Brukerhåndbok 2015-12-01. Optimal forlengelse. Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373 Brukerhåndbok 2015-12-01 Optimal forlengelse Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373 Innhold Viktige sikkerhetsinstruksjoner 2 Innledning 3 Bruksanvisning 3 Rengjøring 4 Annen informasjon 5 Egne notater 7

Detaljer

Bruksanvisning 07.02.2014. CuroCell 4 AD Vekseltrykksystem. Bruksanvisningens artikkelnummer: 95-001290

Bruksanvisning 07.02.2014. CuroCell 4 AD Vekseltrykksystem. Bruksanvisningens artikkelnummer: 95-001290 Bruksanvisning 07.02.2014 CuroCell 4 AD Vekseltrykksystem Bruksanvisningens artikkelnummer: 95-001290 1 Innhold Viktig sikkerhetsinformasjon 3 Innledning 4 Produktbeskrivelse 5 Montering/Installering 8

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON Les hele bruksanvisningen før bruk

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON Les hele bruksanvisningen før bruk 1 Innhold Viktig sikkerhetsinformasjon 3 Innledning 4 Produktbeskrivelse 5 Montering/Installering 7 Bruk 8 Rengjøring og rekondisjonering 10 Oppbevaring 12 Vedlikehold 13 Feilsøking 14 Teknisk beskrivelse

Detaljer

Bruksanvisning 2015-06-24. Sitteputer Gjelder produktene: Contur EX Trekk Delux Hygienetrekk Utjevningsplate. Artikkelnummer bruksanvisning: 97-001017

Bruksanvisning 2015-06-24. Sitteputer Gjelder produktene: Contur EX Trekk Delux Hygienetrekk Utjevningsplate. Artikkelnummer bruksanvisning: 97-001017 Bruksanvisning 2015-06-24 Sitteputer Gjelder produktene: Contur EX Trekk Delux Hygienetrekk Utjevningsplate Artikkelnummer bruksanvisning: 97-001017 Innhold Viktige sikkerhetsforskrifter 3 Introduksjon

Detaljer

Bruksanvisning 2015-12-01. Optimal evakueringslaken. Artikkelnummer bruksanvisning: 95-001291

Bruksanvisning 2015-12-01. Optimal evakueringslaken. Artikkelnummer bruksanvisning: 95-001291 Bruksanvisning 2015-12-01 Optimal evakueringslaken Artikkelnummer bruksanvisning: 95-001291 Innhold Viktig sikkerhetsinformasjon 2 Innledning 2 Produktbeskrivelse og -ytelse 5 Utpakking og installasjon

Detaljer

Bruksanvisning 2015-12-01. CuroCell Nova CX13 CuroCell Nova CX19 Vekseltrykksystem. Bruksanvisningens artikkelnummer: 95-001392

Bruksanvisning 2015-12-01. CuroCell Nova CX13 CuroCell Nova CX19 Vekseltrykksystem. Bruksanvisningens artikkelnummer: 95-001392 Bruksanvisning 2015-12-01 CuroCell Nova CX13 CuroCell Nova CX19 Vekseltrykksystem Bruksanvisningens artikkelnummer: 95-001392 Innhold Viktig sikkerhetsinformasjon 3 Innledning 4 Produktbeskrivelse 5 Montering/Installering

Detaljer

Bruksanvisning 2015-02-27. CuroCell AREA Selvregulerende trykkavlastningsmadrass. Artikkelnummer for bruksanvisning: 95 001387

Bruksanvisning 2015-02-27. CuroCell AREA Selvregulerende trykkavlastningsmadrass. Artikkelnummer for bruksanvisning: 95 001387 Bruksanvisning 2015-02-27 CuroCell AREA Selvregulerende trykkavlastningsmadrass Artikkelnummer for bruksanvisning: 95 001387 Innhold Viktig sikkerhetsinformasjon 3 Innledning 4 Produktbeskrivelse 7 Bruksanvisning

Detaljer

Bruksanvisning 2015-03-24. CuroCell Cirrus 2.0 Vekseltrykksystem. Artikkelnummer for bruksanvisning: 95 001334

Bruksanvisning 2015-03-24. CuroCell Cirrus 2.0 Vekseltrykksystem. Artikkelnummer for bruksanvisning: 95 001334 Bruksanvisning 2015-03-24 CuroCell Cirrus 2.0 Vekseltrykksystem Artikkelnummer for bruksanvisning: 95 001334 Innhold Viktig sikkerhetsinformasjon 3 Innledning 4 Produktbeskrivelse 7 Montering/installering

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON Les hele bruksanvisningen før bruk

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON Les hele bruksanvisningen før bruk 1 Innhold Viktig sikkerhetsinformasjon 2 Innledning 3 Evakueringsinstruksjoner 4 Produktbeskrivelse og -ytelse 6 Pakke ut madrassen 10 Rengjøring 11 Diverse 12 Tilbehør 14 VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

Detaljer

PRODUKTKATALOG. CuroCell alternerende og statiske luftmadrasser

PRODUKTKATALOG. CuroCell alternerende og statiske luftmadrasser PRODUKTKATALOG CuroCell alternerende og statiske luftmadrasser 2015 CuroCell AREA Zone Funksjonell og selvjusterende kombimadrass CuroCell AREA Zone CuroCell AREA Zone brukes forebyggende og som hjelpemiddel

Detaljer

Bruksanvisning 2015-09-15

Bruksanvisning 2015-09-15 Bruksanvisning 2015-09-15 Optimal forebyggende madrasser For følgende produkter: Optimal 5zon Optimal 5zon L Optimal 5zon BM Optimal Care Optimal Cool Optimal Cura Optimal Mono Optimal Solett Optimal Solett

Detaljer

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off CuroCell S.A.M. (CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05 takes the pressure off Innhold 1 Illustrasjoner 3 1.1 Frontpanel 3 1.2 Frontdekse 3 1.3 Sidebilde 3

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

PreVento Castor 303. Bruksanvisning ver 1.1

PreVento Castor 303. Bruksanvisning ver 1.1 PreVento Castor 303 Bruksanvisning ver 1.1 Modell Artikkelnr EAN-nummer Komplett produkt PreVento Castor 303 570 271 7350009775304 Pumpe SR303 570 254 7350009775205 Madrass SR206, 85cm 570 244 7350009775038

Detaljer

Bruksanvisning 2015-12-16

Bruksanvisning 2015-12-16 Bruksanvisning 2015-12-16 Standard Hygienemadrasser For følgende produkter: PRIMA BM PRIMA 6 PRIMA 12 Optimal M3 Optimal M9 Optimal BOB Optimal Junior Optimal Maxx Artikkelnummer bruksanvisning: 95-001358

Detaljer

CuroCell 4 AD Service manual 2014/02

CuroCell 4 AD Service manual 2014/02 CuroCell 4 AD Service manual 204/02 Innhold Illustrasjoner 3. Pumpe og madrass 3.2 Pumpe 3 2 Service instruksjon 4 2. Illustrasjon 5 2.2 Pumpehusets frontpanel 7 2.2. Sprengskisse 7 2.2.2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning Avtrekkshette 602-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0292.845/125553/2014-05-02 (9092) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

Medema Norge AS Tlf. 815 32 400

Medema Norge AS Tlf. 815 32 400 BRUKSANVISNING FOR DYNAMISK OVERMADRASSYSTEM PLEXUS P101-E Medema Norge AS Tlf. 815 32 400 Plexus P101-E er en anatomisk utformet dynamisk overmadrass med lavtrykkteknologi. Madrassen er bygget opp med

Detaljer

CuroCell UNO Vekseltrykksystem

CuroCell UNO Vekseltrykksystem Bruksanvisning 2016-04-26 CuroCell UNO Vekseltrykksystem Artikkelnummer for bruksanvisning: 95-001401-NO0000 Innhold VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 3 1. Innledning... 4 2. Produktbeskrivelse... 5 3.

Detaljer

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE Prod.nr. IT015336 Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere referanse. EGENSKAPER Damppressen sørger for et rent og profesjonelt resultat hver gang! Overflaten

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 HÅNDBOK Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

BRUKERMANUAL SITTEPUTE STANDARD CONTOUR

BRUKERMANUAL SITTEPUTE STANDARD CONTOUR BRUKERMANUAL SITTEPUTE STANDARD CONTOUR BRUKERMANUAL SITTEPUTE STANDARD CONTOUR Innhold Om denne brukermanualen 3 Sittepute Standard Contour 4 1. Sikkerhet 5 2. Bestanddeler 6 3. Bruk 8 a. Riktig mengde

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vannfylte radiatorer Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer Kjære kunde! Les denne håndboken! Gratulere med nytt Beha produkt. Vennligst les håndboken nøye og oppbevar

Detaljer

Bruksanvisning massasjestol

Bruksanvisning massasjestol Bruksanvisning massasjestol Takk for at du kjøpte denne massasjestolen! Les bruksanvisningen nøye før bruk, særlig delen med sikkerhetsanvisninger. På denne måten vil du bruke massasjestolen riktig, og

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Kjøkkenhette 791. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 791. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 791 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.964/124990/2014-05-02 (9087) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

PRODUKTKATALOG. PRIMA og Optimal skummadrasser

PRODUKTKATALOG. PRIMA og Optimal skummadrasser PRODUKTKATALOG PRIMA og Optimal skummadrasser 2015 PRIMA BM Overmadrass med god komfort og slitestyrke PRIMA BM PRIMA BM er en overmadrass med homogen madrasskjerne som gir brukeren god komfort og trykkutjevning.

Detaljer

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6 RISKOKER I/B Version 120606 TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W Front cover page (first page) Assembly page 1/6 1. Håndtak på lokket 2. Glasslokk 3. Kokebeholder 4. Hovedenheten 5. Indikatorlys for varme 6. Indikatorlys

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Får ikke kontakt. Sengeliggende. Ingen bevegelighet. 1/2 porsjon. Skade som omfatter både epidermis, Mindre enn 500 ml. pr. dag. dermis og subcutis.

Får ikke kontakt. Sengeliggende. Ingen bevegelighet. 1/2 porsjon. Skade som omfatter både epidermis, Mindre enn 500 ml. pr. dag. dermis og subcutis. Madrasser Luft Søvn er viktig for god helse og et godt sovemiljø bidrar til dette. Våre madrasser har svært gode egenskaper når det gjelder liggekomfort og trykkavlastning. Et bredt spekter av madrasskjerner

Detaljer

BrukerManual QLASSIC

BrukerManual QLASSIC BrukerManual QLASSIC Brukermanual qlassic Alle rettigheter forbeholdes. Intet i denne utgaven må mangfoldiggjøres og/eller offentliggjøres i trykk, fotokopi, mikrofilm eller på hvilken som helst annen

Detaljer

Kjøkkenventilator 725 Tender

Kjøkkenventilator 725 Tender Kjøkkenventilator 725 Tender NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 9 991.0292.981/125216/2014-05-05 (9089) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Bruksanvisning norsk. Kontorstolsete. art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1

Bruksanvisning norsk. Kontorstolsete. art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1 Bruksanvisning norsk Kontorstolsete Forma SitRite art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Kontakt... 2 Innledning... 3 Montering... 3 Klasse... 3 Sikkerhetsforskrifter...

Detaljer

Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual

Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual Vennligst les denne manualen nøye før du bruker denne luftrenseren. Behold manualen i tilfelle du får bruk for den senere. Takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Norsk Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Larm & Sensorplaster Norsk version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM029 August 09 Innhold Advarsler

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Norsk, 1 SP XV A 36. Innhold. Funksjoner, 1 Merknader Informasjon. Installasjon, 2 Plassering og tilkobling av strøm Teknisk informasjon

Norsk, 1 SP XV A 36. Innhold. Funksjoner, 1 Merknader Informasjon. Installasjon, 2 Plassering og tilkobling av strøm Teknisk informasjon Innhold Norsk, 1 Funksjoner, 1 Merknader Informasjon Installasjon, 2 Plassering og tilkobling av strøm Teknisk informasjon Produktbeskrivelse, 3 Innvendige deler Kontrollpanel SP XV A 36 Bruke vinskapet

Detaljer

Rescue. Bruksanvisning

Rescue. Bruksanvisning Rescue Bruksanvisning IMM1064_IFU_NB Utgave 5 2015 Illustrasjoner Illustrasjon 1 Illustrasjon 2 Illustrasjon 3 Illustrasjon 4 Illustrasjon 5 Illustrasjon 6 2 Innhold Overskrift Side Generelt / Symboler

Detaljer

Clatronic Espressomaskin ES2612

Clatronic Espressomaskin ES2612 Clatronic Espressomaskin ES2612 Generelle forsiktighetsregler - Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk apparatet, og behold denne, samt garantien og kvitteringen. Behold også originalemballasjen om

Detaljer

BRUKSANVISNING PLEXUS AIR EXPRESS APM

BRUKSANVISNING PLEXUS AIR EXPRESS APM BRUKSANVISNING FOR MADRASSYSTEM PLEXUS AIR EXPRESS APM Medema Norge AS Tlf. 815 32 400 Innholdsfortegnelse 1. Bruksområde/produktbeskrivelse 3 2. Sikkerhetsforskrifter 3 3. Systembeskrivelse 4 4. Egenskaper

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605 NO Brukerhåndbok HP8605 a b c d e f g h i j 10 sec. Norsk 1 Gratulerer Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

AutoTurn. Bruksanvisning

AutoTurn. Bruksanvisning AutoTurn Bruksanvisning IMM1049_IFU_NO Utgave 6 2015 Illustrasjoner Illustrasjon 1 Illustrasjon 2 Illustrasjon 3 Illustrasjon 4 2 Innhold Overskrift Side Generelt / Symboler / Bruksområder / Bruksmiljø...

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Dynamisk terapisystem til forebygging og behandling av trykksår BRUKER VEILEDNING

Dynamisk terapisystem til forebygging og behandling av trykksår BRUKER VEILEDNING Dynamisk terapisystem til forebygging og behandling av trykksår BRUKER VEILEDNING 1 Indikasjoner for bruk: Meds Nodec E er et høykvalitets terapisystem til forebygging og behandling av trykksår hos pasienter

Detaljer

BrukerManual. toalettstol hcda

BrukerManual. toalettstol hcda BrukerManual toalettstol hcda Brukermanual HCDA 1. Innholdsfortegnelse...2 2. Gratulerer med valget...2 3. Viktig om bruken...2 4. For sikkerhetens skyld...3 5. Konfigurasjon...4 6. Montering...8 7. Rengjøring

Detaljer

BRUKSANVISNING. Carl-Oskar & Rebel. Carl-Oskar Carl-Oskar HD. Rebel

BRUKSANVISNING. Carl-Oskar & Rebel. Carl-Oskar Carl-Oskar HD. Rebel BRUKSANVISNING Carl-Oskar & Rebel Carl-Oskar Carl-Oskar HD Rebel Innholdsfortegnelse Om våre produkter Om våre produkt 1 Om våre produkter Leveransekontroll Kontroller følgende før du tar i bruk ditt

Detaljer

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk Avalon MONTASJE og BRUKERVEILEDNING INFRARØD BADSTU 2007-11 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 RENGJØRING 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER 7 Reg. No. 2006-C141-1-EMC 2004/108/EC Reg.

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Kjøkkenventilator 400

Kjøkkenventilator 400 Kjøkkenventilator 400 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 7 991.0292.725/122512/2014-05-05 (9036) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold dobbelt så sterk - dobbelt så rask CARE Bruks-og vedlikeholdsanvisning Innhold Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold Viktig! Les alle instruksjoner grundig før du

Detaljer

Kjøkkenventilator 771 Opal Fri

Kjøkkenventilator 771 Opal Fri Kjøkkenventilator 771 Opal Fri NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 8 Service og garanti... 9 991.0292.965/124988/2014-05-02 (9085) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Brukermanual KB-7230

Brukermanual KB-7230 NO Brukermanual KB-7230 Kjøleboks Kjære kunde, Gratulerer og takk for kjøpet av dette høykvalitets produktet. Vær vennlig og les denne bruksanvisningen omhyggelig, slik at du blir i stand til å få best

Detaljer

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare Meaco 38Lm Instruksjonsmanual Utgave for mai 2015 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Tusen takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING Modell: KWS1128HR-F7AR Takk for at du kjøpte Galanz hybelkomfyr. Vær vennlig å les denne bruksanvisningen nøye for å forsikre deg om korrekt bruk og for din sikkerhet, og ta

Detaljer

Ionisk hårføner IT 014071. Bruksanvisning

Ionisk hårføner IT 014071. Bruksanvisning Ionisk hårføner IT 014071 Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen for å bli bedre kjent med produktet og bruken av det. Oppbevar bruksanvisningen for senere referanse. Les sikkerhetsanvisningene! Sikkerhetsanvisningene

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk MONTASJE og BRUKERVEILEDNING INFRARØD BADSTU 2008-02 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 7 RENGJØRING 7 BRUKERVEILEDNING 8 SPESIFIKASJONER 8 Reg. No. 2006-C141-1-EMC 2004/108/EC Reg. No.

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

Madrasser og Sengerom. Opti-Serien fra Luhma Care www.luhmacare.no

Madrasser og Sengerom. Opti-Serien fra Luhma Care www.luhmacare.no Madrasser og Sengerom Opti-Serien fra Luhma Care www.luhmacare.no OptiBase H7 og H15 OptiComfort C7 og C15 OptiBase : Standardmadrass med hygienetrekk for brukere inntil 130 kg OptiComfort : Komfort standardmadrass

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 2460D-A/S http://no.yourpdfguides.com/dref/619935

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 2460D-A/S http://no.yourpdfguides.com/dref/619935 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE Viktige sikkerhetsinstrukser...02 Instruksjoner for bruk...03 Hurtigveiledning...04 Tips/vedlikeholdsinstrukser...09 a. Rengjøring

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng BESKRIVELSE ELEKTRISKE FUNKSJONER Oversikt og håndkontrollens symboler Funksjon valg: Ryggstøtte /Hjertebrett Aktiveringsknapper opp/ned Funksjon

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. kundebetjeningsnummer Som en del av Rexairs kundebetjeningsprogram får hver Rainbow AquaMate et serienummer for

Detaljer

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 Kjøkkenhette 620 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 991.0293.050/124592/2014-05-05 (9076) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning Ledsagerstyring Co-pilot Bruksanvisning NO Her finner du Permobil Avdeling for salg og service i Norge Permobil AS Solheimveien 4 Postboks 23 14 76 Rasta, Norge Tlf. 815 33655 Fax. 815 33244 E-post: firmapost@permobil.no

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

Skråpute. Bruksanvisning

Skråpute. Bruksanvisning Skråpute Bruksanvisning IMM1039_IFU_NB Utgave 5 2015 Illustrasjoner Illustrasjon 1 2 Innhold Overskrift... Side Generelt / Symboler / Bruksområder / Bruksmiljø...4 Praktisk bruk...5 Merknader / Materialer

Detaljer

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010 Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING www.brymill.com Januar 2010 Side 1 av 6 Avsnitt 1 - Innholdsfortegnelse Avsnitt Tittel Side 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Hurtigveiledning for Cry-Ac Tracker 3 3 Indikasjoner

Detaljer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 NORSK

Detaljer

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Har du andre spørsmål om dette produktet, som ikke dekkes i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt din lokale forhandler.

Har du andre spørsmål om dette produktet, som ikke dekkes i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt din lokale forhandler. Bruksanvisning Alpha dusjkrakk Denne bruksanvisningen gir beskrivelser i forhold til montering, bruk og vedlikehold av Alpha dusjkrakk. Vennligst ta kontakt med din terapeut før bruk av dette produktet

Detaljer