VIKTIGE SIKKERHETSFORSKRIFTER Les igjennom alle instruksjonene før bruk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIKTIGE SIKKERHETSFORSKRIFTER Les igjennom alle instruksjonene før bruk"

Transkript

1 1

2 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsforskrifter 3 Innledning 4 Produktbeskrivelse 5 Montering/installasjon 8 Bruk 9 Rengjøring og rekondisjonering 11 Oppbevaring 13 Vedlikehold 14 Feilsøking 15 Teknisk beskrivelse 16 Reservedeler 18 Tilbehør 19 Garanti 20 Øvrig informasjon 21 Instruksjoner om jording 22 Egne notater 23 2

3 VIKTIGE SIKKERHETSFORSKRIFTER Les igjennom alle instruksjonene før bruk ADVARSEL! For å redusere faren for brann, elektrisk støt eller personskader. 1 Produktet skal kun brukes til det formålet den er beregnet for i henhold til beskrivelsen i denne veiledningen. Produktet må heller ikke kombineres, monteres eller repareres ved bruk av andre deler (f. eks. pumpe og madrass), tilbehør eller reservedeler enn de som er beskrevet i denne veiledningen eller annen dokumentasjon fra Handicare. 2 Pumpen må ikke brukes i våtrom eller på steder hvor en kan komme i kontakt med vann eller annen væske. Håndter/bruk aldri en pumpe som har vært i kontakt med vann/væske. I slike tilfeller må du trekke ut ledningen umiddelbart og sende pumpen til reparasjon på et autorisert serviceverksted. 3 Produktet MÅ IKKE brukes i nærheten av eller komme i kontakt med varmekilder/varme overflater, slik som ild, tente sigaretter eller varme lamper. Produktet er branntestet, men kan skades hvis det kommer i kontakt med varmekilder. 4 Produktet skal plasseres og brukes slik at det ikke blir klemt eller skadd. OBS! Vær spesielt oppmerksom på klemskader hvis det brukes en sengegrind. 5 Bruk aldri produktet dersom pumpens ledning, støpsel eller deksel er skadd, eller dersom produktet ikke fungere som det skal. Ta kontakt med et serviceverksted for kontroll og reparasjon. 6 Kontroller produktets funksjon regelmessig ved hjelp av en håndkontroll, se punkt 4.3. Kontroller også at komfortinnstillingen er riktig innstilt i henhold til tabellen på pumpen. 7 Hvis produktet brukes av personer som krever spesielt tilsyn (f. eks. barn), skal det overvåkes kontinuerlig under bruk. 8 Hygienebeskyttelsen er væske- og lufttett men dampende. Pass på at brukeren plasseres slik at luftveiene er åpne. 9 Unngå at hygienebeskyttelsen skades av spisse gjenstander. 3

4 1. Innledning CuroCell -luftmadrasser fungerer i henhold til vekseltrykkprinsippet, en teknikk som er svært godt testet og brukt over lang tid. Med vekseltrykk menes det at trykket flyttes regelmessig mellom cellene for å etterlikne kroppens egne bevegelser. Det opprettes perioder hvor trykket er lavere eller helt uten trykk, noe som hjelper huden med å lege seg samt forebygge skader. Les alltid igjennom brukerveiledningen før bruk 1.1 Generell informasjon Dette systemet er et medisinskteknisk produkt og CE-merket i henhold til MDD 93/42/EEC. Systemet har blant annet blitt testet og godkjent i henhold til følgende standarder: IEC SS-EN ISO EN IEC SS-EN ISO SS-EN ISO EN EN Tiltenkt bruk CuroCell Cirrus kombinerer vekseltrykk med mykt skum, og kan brukes i alle typer omsorgsmiljøer for å forebygge trykksår samt som et hjelpemiddel ved behandling av trykksår opp til kategori 4 (1) (*). Anbefalt brukervekt er opp til 180 kg. Den passer lette og ømfintlige personer, eller personer med smerter. Madrassen har en innebygd hælfunksjon for ekstra avlastning av hæler. Madrassen plasseres direkte på sengebunnen. Viktig! (*) For brukere som veier mellom kg, kan produktet kun brukes til å behandle trykksår opp til kategori 2 (1). Madrassen skal rengjøres hver gang en ny person skal bruke den. MERK! - Ved bruk av posisjoneringsputer, les nøye igjennom putenes bruksanvisning slik at brukeren plasseres på riktig måte. - Ved bruk sammen med et evakueringslaken, skal kompetent personale være ansvarlig for at evakueringen kan gjøres på en sikker måte. - Vær forsiktig ved bruk av eventuelle sidegrinder/beskyttelse på sengen, slik at madrassen ikke blir klemt og skadd. - Madrassen må ikke løftes når brukeren ligger på den, eller brukes til noen annen form for transport annet enn under en eventuell evakuering med et evakueringslaken. (1) European Pressure Ulcer Advisory Panel, Quick reference guide

5 2. Produktbeskrivelse 2.1 Madrass CuroCell Cirrus har åtte vekslende celler som ligger inne i en kaldskumkjerne. Oppå denne skumkjernen, nærmest brukeren, er et tynt lag viskoelastisk skum, et så kalt tregskum. 1 Madrass 2. CPR (Hurtigtømming) 3. Hurtigkoblinger 4. Pumpe Madrass i tverrprofil Luftceller 2. Skumkjerne 3. CPR (Hurtigtømming) 4. Slanger 2.2 Pumpe Pumpen til CuroCell Cirrus gir et trykk som er tilpasset brukeren. Luftcellene fylles og tømmes til forskjellige syklustider Hurtigkoblingsenhet, luft 4. På/av 7. Luftfilter 2. Betjeningspanel 5. Ledning 3. Sikringer 6. Opphengsbøyler 7 5

6 2.3 Pumpens funksjoner - betjeningspanel COMFORT KOMFORTINNSTILLING Passende lufttrykk stilles inn med pilene (1-10). Verdiene er angitt i tabellen på pumpen. 2 CYCLE TIME - SYKLUSTID Du kan velge mellom fire forskjellige syklustider. Trykk på knappen for å bytte syklustid. 3 THERAPY - VEKSLINGSMODUS Bytt modus ved å trykke på knappen. Valgt modus vises av de grønne lampene. De veksles i følgende rekkefølge: Autofirm, Alternate, Static, Alternate - seat inflation, Static - seat inflation. A. Autofirm Pumpen starter alltid i denne modusen. Når trykket er oppnådd, endres modusen til den tidligere valgte modusen. Autofirm-modusen kan også brukes til å fylle madrassen helt for å gi en fastere støtte. Forhåndsinnstillinger under Autofirm-programmet 1. Program (Therapy): Velg ønsket program. 2. Komfortinnstilling (Comfort): Still inn ønsket lufttrykk (1-10). 3. Syklustid (Cycle time): Velg mellom 10, 15, 20 eller 25 minutter. Merk! Lampen for programmet som er valgt (syklustid, komfortinnstilling og program) vil lyse sammen med lampen for Autofirm. Når madrassen er helt fylt, vil innstillingene utføres og lampen for Autofirm slukkes.. B. Alternate Her veksler trykket mellom cellene, og du kan velge mellom fire forskjelllige syklustider. C. Static Når STATIC-knappen trykkes inn, avbrytes vekslingen og trykket utjevnes mellom luftcellene. Funksjonen kan brukes for å lette omsorgsarbeid og forflytning på madrassen. Slå av funksjonen ved å trykke på knappen, hvis ikke vil den automatisk slås av etter ca. 20 minutter. D. Seat inflation Denne funksjonen gir ytterligere støtte i sittende stilling, og kan velges både i vekslende og statisk modus. 6

7 4 PANEL LOCK Trykk og hold PANEL LOCK-knappen inne i tre sekunder for å låse eller låse opp panelet. 5 ALARM MUTE Slår av lyden på alarmen. Dette aktiveres igjen etter ca. fem minutter dersom trykket ikke har gått tilbake til normalt trykk (hvis alarmen starter når brukeren reiser seg opp fra madrassen, kan du trykke på ALARM MUTE-knappen for å slå den av). Kontroller følgende dersom alarmen utløses: Frakoblede/klemte slanger, åpen CPR-ventil, lekkasje i luftcelle/kobling. A. Power failure alarm - strømforsyningsalarm Hvis pumpen ikke får strøm, utløses alarmen med både lys og lyd. Slå av alarmen ved å trykke på ALARM MUTE-knappen. B. Low pressure alarm for lavt trykk Pumpen er utstyrt med en lyd- og lysalarm som aktiveres hvis trykket i madrassen er for lavt. Alarmen går helt til den slås av med MUTE -knappen. Hvis problemet fortsetter, gå til kapittel 8 for feilsøking. 6 SERVICE Denne lampen indikerer at det er et teknisk problem med pumpen. Kontroller først at filtret er rent og at pumpen ikke er dekket til på noen måte (f. eks. at den står mot en pute eller at et pledd henger over den). Hvis problemet fortsetter, ta kontakt med Handicare eller et autorisert serviceverksted. 7 POWER Strøm av eller på (1/0). 7

8 3. Montering/installasjon Kontroller at ingen deler er skadde når du pakker opp utstyret. Hvis du oppdager skader, ta kontakt med Handicare før produktet tas i bruk. 1. Legg madrassen på sengebunnen. Merk! Legg et laken over madrassen for økt komfort. Kontroller at CPR-ventilen er lukket. 2. Heng pumpen på sengegavlen ved fotenden av sengen, eller sett den på et plant og stødig underlag. Legg ledningen slik at ingen kan snuble i den, kjøre over den med sengehjulene eller klemme den ved heving/senking av sengen. 3. Koble luftslangene på madrassen til siden på pumpen. Når du hører eller kjenner et klikk, er hurtigkoblingene festet riktig. 4. Kontroller at strømbryteren på siden av pumpen står på 0. Sett støpslet i et godkjent strømuttak (220 V). 8

9 4. Bruk Merk! Les alltid igjennom brukerveiledningen før bruk 4.1 Starte 1. Vri strømbryteren på siden av pumpen til 1 (på) og start pumpen ved å trykke på strømknappen foran på pumpen. 2. Det vil pumpes luft i madrassen. Det tar minst 20 minutter før madrassen er klar til bruk. Merk! Pumpen starter alltid i programmet Autofirm. 3. Lampen for lavt trykk (Low pressure) lyser til madrassen har nådd innstilt trykk. Når lampen slukker er madrassen klar til bruk. 4.2 Valg av program Du kan velge blant fire forskjellige programmer. Se punkt 2.3 for mer informasjon. Vi anbefaler at vekslende modus og syklustid på 10 minutter brukes som standardinnstilling 4.3 Komfortinnstilling Lufttrykket i madrassen kan justeres etter ønske. Rådfør deg uansett ALLTID med foreskrivende lege eller kompetent personale for riktig innstilling. Når systemet startes, vil det automatisk være i Autofirm-modus. Når madrassen har nådd maksimalt trykk, går den automatisk over til den tidligere valgte modusen. Deretter skal trykket justeres i henhold til brukerens omtrentlige vekt. Madrassen er nå klar til bruk. MERK! - Under all bruk der hodeenden på senga skal heves, må Seat inflation -modusen brukes. - Hvis kun deler på madrassen belastes, for eksempel for brukere med amputerte kroppsdeler, bør trykket økes (1-2 trinn). - Kontroller alltid innstilt trykk med en såkalt håndkontroll. Se nedenfor. - For anbefalt brukervekt, se punkt

10 4.4 Håndkontroll Håndkontrollen utføres for å kontrollere at madrassen er riktig innstilt. Dette skal gjøres regelmessig, minst en gang pr. arbeidsskift, samt ved posisjonsendring eller endring av komfortinnstilling. Stikk hånden inn mellom cellene under setet. Kjenn etter at brukeren ikke "sitter igjennom" madrassen, men at det er en margin til bunnen. Vi anbefaler en margin på to til tre fingre. Hvis marginen er for liten, øk komfortinnstillingen til det nærmeste øvre trinn. Vent i ti minutter, og utfør deretter en ny håndkontroll. 4.5 CPR hurtigtømming av madrass For å tømme madrassen for luft, dra i CPR-båndet som er plassert mellom madrassen og pumpen. I situasjoner hvor det er nødvendig å utføre HLR (hjerte- og lungeredning) på brukeren, skal lokale anvisninger fra HLR-instruktøren følges. Merk! Etter bruk, pass på at CPR-koblingen festes riktig. 4.6 Lavt trykk Ved et unormalt lavt trykk i madrassen, vil indikatorlampen for Low pressure (lavt trykk) tennes. Kontroller først at CPR-ventilen er lukket og at alle koblinger er hele og riktig montert i henhold til avsnitt 2 "Produktbeskrivelse". Lampen vil lyse helt til trykket er gjenopprettet. Hvis problemet fortsetter, se avsnitt 8 om feilsøking. Pumpen er i tillegg utstyrt med en lydalarm som vil utløses ved for lavt trykk. For å slå av lyden, trykk på "ALARM MUTE"-knappen (dempe alarm) på pumpens betjeningspanel. Hvis feilen ikke er rettet opp i løpet av fem minutter, vil alarmen utløses på nytt. ADVARSEL! Hvis lufttrykket forblir lavt, må du lete etter skader på madrassen og slangene. Reparer etter behov, eller ta kontakt med Handicare eller en autorisert reparatør. 4.7 Transportfunksjon Hvis brukeren må forflyttes i sengen, kan madrassen settes i Transportmodus. Transportfunksjonen aktiveres ved å løsne slangene fra pumpen, og deretter koble endene raskt sammen. Vi anbefaler at denne funksjonen kun brukes en kort stund. 10

11 5. Rengjøring og rekondisjonering Det er viktig at instruksjonene nedenfor følges før en ny person bruker produktet. Rådfør deg med hygieneansvarlig eller Handicare for hjelp og instruksjoner dersom du er usikker på noe. 5.1 Normal rengjøring ADVARSEL! Ikke åpne pumpehuset fare for elektrisk støt. Service og vedlikehold skal utføres av Handicare eller en autorisert reparatør. Pumpen må ikke gjennombløtes eller senkes ned i vann. PUMPE Tørk over pumpen med en fuktig klut og et mildt rengjøringsmiddel, f. eks. oppvaskmiddel. Ved behov, bruk et desinfeksjonsmiddel, slik som DAX-desinfeksjon eller liknende. Virkon, Perform eller Desisoft kan også brukes. Hvis et annet middel brukes, må du velge et som ikke skader plasten på pumpehuset. MADRASSTREKK Trekket kan tørkes av med et mildt rengjøringsmiddel (f. eks. oppvaskmiddel) og vann, eller med et desinfeksjons- og/eller rengjøringsmiddel slik som DAX-desinfeksjon eller liknende.. Virkon, Perform eller Desisoft kan også brukes. Avførings- og blodflekker skal fjernes umiddelbart med kaldt vann. Følg lokale forskrifter og rengjøringsmidlets bruksanvisning nøye. Trekk som består av flere deler skal separeres før vask. De forskjellige delene skal vaskes med tøy i liknende farger. Rengjøringsmiddel som inneholder klor og fenoler kan skade PU-overflaten, og bør derfor unngås. Hvis det skal brukes klor, anbefaler vi en blanding på maks 1%. INNVENDIG TREKK, SOFT Punktrengjøring kan også utføres med et desinfeksjons- og/eller rengjøringsmiddel, slik som DAX-desinfeksjon eller liknende. Virkon, Perform eller Desisoft kan også brukes. 11

12 5.2 Rekondisjonering PUMPE Se instruksjoner i punkt 5.1. MADRASS 1. Ta av trekket. Se punkt 5.1 for instruksjoner om rengjøring av trekk. 2. Koble fra slangene på pumpen. 3. Trekk luftcellene forsiktig ut av skumkjernen. 4. Legg luftcellene og slangene på et rent sted egnet for rengjøring. 5. Tørk over cellene, slangene og CPR-ventilen med et rengjørings- og/eller desinfeksjonsmiddel, slik som DAX-desinfeksjon, Virkon, Perform eller Desisoft. La delene tørke. 6. Sett cellene tilbake i skumkjernen. Kontroller at alle slanger og koblinger er festet som de skal før trekket lukkes. 7. Tørk over arbeidsflatene med et rengjørings- og/eller desinfeksjonsmiddel egnet til dette formålet. Hvis cellene av en eller annen grunn har løsnet fra slangene, skal de settes tilbake i henhold til diagrammet i punkt 2.1. SKUMKJERNE Punktrengjøring med et mildt rengjøringsmiddel (f. eks. oppvaskmiddel) og vann, eller ved behov et desinfeksjons- og/eller rengjøringsmiddel egnet for dette formålet, slik som DAX-desinfeksjon eller liknende. Virkon, Perform eller Desisoft kan også brukes. Klem forsiktig ut eventuelt vann. OBS! Ikke vri eller rull skumkjernen for å få ut vannet. La skumkjernen tørke i et varmt og ventilert rom (ikke i sollys). Kjernen må være helt tørr før den brukes på nytt. MERK! Kontroller hygienebeskyttelsen hver gang produktet rengjøres. Hvis den er skadd, må det repareres eller skiftes ut. Kontroller også pumpen, slangekoblingene og ledningene under rengjøring. Skadde deler skal byttes ut eller repareres. 12

13 6. Oppbevaring Oppbevar madrassen på en plan overflate, eller forsiktig rullet/brettet sammen med lukket glidelås. Madrassen skal oppbevares på et tørt sted med romtemperatur. Oppbevar madrassen så den ikke utsettes for støt, slag eller annen skade. Unngå å utsette madrassen for direkte sollys. Hvis madrassen skal oppbevares over lengre tid (mer enn tre måneder), anbefaler vi at den legges på en plan overflate (ikke brettet/rullet sammen). Håndter det sammenpakkede produktet forsiktig. Ikke legg tunge gjenstander oppå madrassen. 13

14 7. Vedlikehold 7.1 Generelt 1 Kontroller at ledningen og støpslet ikke har skader eller riper. 2 Kontroller at madrasstrekket er helt, og at beskyttelsen og luftcellene er riktig montert. 3 Kontroller at luftstrømmen veksler mellom hver av utgangene på siden av pumpen. 4 Kontroller at ingen slanger eller koblinger er skadd eller klemt. Kontakt Handicare hvis du trenger reservedeler. 7.2 Bytte sikringer 1. Dra ut støpslet fra veggkontakten før du bytter sikringer. 2. Ta av lokket for sikringen med en skrutrekker. 3. Sett inn en sikring av samme type (T1A/250 V) og skru på plass lokket. Det finnes to sikringer. 7.3 Skifte luftfilter 1. Skru løs det lille, runde beskyttelsesdekslet på pumpens bakside. 2. Len pumpen bakover slik at filteret glir ut av holderen sin. 3. Sett det nye filteret i holderen, og sett tilbake beskyttelsesdekslet. Hvis pumpen brukes i omgivelser med mye støv/smuss, skal filteret kontrolleres regelmessig. 14

15 8. Feilsøking Problem Løsning Pumpen starter ikke Kontroller at ledningen er koblet til et strømuttak. Kontroller at ingen av sikringene har gått. Kontroller at strømbryteren på siden av pumpen står på 1. Alarmen går Kontroller at hurtigkoblingene til luftslangene på = luften går ut av madrassen siden av pumpen er riktig koblet til. Kontroller at CPR-ventilen er lukket. Kontroller at alle slangekoblinger sitter som de skal og at de er riktig festet. Åpne madrassen og let etter eventuelle lekkasje fra luftceller eller slanger. Pasienten sitter igjennom madrassen Komfortinnstillingen kan være feil. Juster opp trykket og vent noen minutter. Kontroller på nytt med en håndkontroll. Kontroller at CPR-ventilen er lukket. Det er mindre luft i enkelte celler Dette er normalt fordi lufttilførselen veksler mellom annenhver celle i løpet av en bestemt syklustid. Det er lyd eller vibrasjoner i pumpen Kontroller pumpens oppheng på sengen. Det kan oppstå resonans i deler på sengen. Ta bort pumpen og hør om lyden forandrer seg. Dette kan løses ved å plassere pumpen på gulvet eller ved å legge et håndkle mellom pumpen og sengen. Hvis informasjonen ovenfor ikke gir svar på spørsmålene dine, ta kontakt med Handicare eller et autorisert serviceverksted. 15

16 9. Teknisk beskrivelse 9.1 Tekniske spesifikasjoner PUMPE SPESIFIKASJON Modell CuroCell Vari Spenning 230 / 50 Hz Strømforbruk 0,07 A Sikringstype T1A, 250 V Syklustid Fire valgbare Dimensjoner (LxBxH) 29,1 x 11,7 x 20 cm Vekt 2,2 kg Omgivende miljø Temperatur Drift: 10 C 40 C Oppbevaring: -15 C 50 C Frakt: -15 C 70 C Fuktighet Drift: 10% 90% ikke-kondenserende Oppbevaring: 10% 90% ikke-kondenserende Klassifisering Klasse I, Type BF, IPX0 MADRASS SPESIFIKASJON Modell CuroCell Cirrus Dimensjoner (BxLxH) 80/85/90/105/120x200x20 cm Vekt 14 kg (bredde 85 cm) OBS! Produsenten forbeholder seg retten til å endre produktspesifikasjonene til enhver tid. ADVARSEL! Følg bruks- og vedlikeholdsinstruksjonene nøye for å forhindre både personskade og produktskade. 9.2 Merking Madrassen er blant annet merket med produktnavn, artikkelnummer, produksjonsdato, størrelse, strekkode samt vedlikeholds- og vaskeanvisninger. Produktet viser også hva som er opp/ned og hode-/fotende. I tillegg har madrassen en rute for egne anmerkninger (f. eks. avdelingsnummer og navn). 16

17 9.3 Symbolforklaring XXXX-XX-XX År-måned-dag Les brukerveiledningen Jordkontakt CE-merket i henhold til MDD 93/42/ECC Klasse II utstyr (dobbeltisolert Produktet overholder kravene for beskyttelse mot elektrisk støt i henhold til gjeldende forskrifter Brannklassifisering Brukerinformasjon Fotplassering Anbefalt brukervekt Anbefalt minste lengde Brukeren skal ligge langsgående på madrassen Skal ikke kastes med husholdningsavfall, følg instruksjoner for gjenvinning Resirkulering Garantitid Dirkete på sengebunnen Oppå eksisterende madrass Kan roteres Kan snus Ikke direkte på sengebunnen Ikke oppå eksisterende madrass Kan ikke roteres Kan ikke snus Plasseres øverst Plasseres underst Tørk av Ikke strykes Maskinvask 70 C Maskinvask 95 C Tørketrommel Lufttørkes Ikke tørketrommel Ikke renses Klor Ikke klores 17

18 10. Reservedeler Art.nr CC CC CC CC CC CC-8219 CC-8202 Beskrivelse Luftcelle til 80 cm bred madrass Luftcelle til 85 cm bred madrass Luftcelle til 90 cm bred madrass Luftcelle til 105 cm bred madrass Luftcelle til 120 cm bred madrass Sikring (2-pakning) Filter Vennligst kontakt Handicare hvis du trenger andre reservedeler. 18

19 11. Tilbehør Art.nr Beskrivelse Størrelse Art.nr Beskrivelse Størrelse CC Hygienetrekk, toppdel 60x140 cm CC Hygienetrekk, bottendel 60x140 cm CC «- 70x160 cm CC «- 70x160 cm CC «- 80x180 cm CC «- 80x180 cm CC «- 80x200 cm CC «- 80x200 cm CC «- 80x210 cm CC «- 80x210 cm CC «- 85x200 cm CC «- 85x200 cm CC «- 85x210 cm CC «- 85x210 cm CC «- 90x200 cm CC «- 90x200 cm CC «- 90x210 cm CC «- 90x210 cm CC «- 105x200 cm CC «- 105x200 cm CC «- 105x210 cm CC «- 105x210 cm CC «- 120x200 cm CC «- 120x200 cm CC «- 120x210 cm CC «- 120x210 cm Art.nr Beskrivelse Størrelse CC Innvendig trekk Soft 60x140 cm CC «- 80x160 cm CC «- 80x180 cm CC «- 80x200 cm CC «- 80x210 cm CC «- 85x200 cm CC «- 85x210 cm CC «- 90x200 cm CC «- 90x210 cm CC «- 105x200 cm CC «- 105x210 cm CC «- 120x200 cm CC «- 120x210 cm Transportveske cm Transportveske cm For best mulig komfort, anbefaler vi bruk av tilbehør fra Care of Sweden fordi våre produkter er konstruert til å passe sammen. Ved behov for annet tilbehør, eller for mer informasjon om våre produkter, vennligst kontakt Care of Sweden eller gå til vår hjemmeside - 19

20 12. Garanti 12.1 Omfang Dette CuroCell -systemet er dekket mot produksjonsfeil i en garantiperiode på to år. Garantien gjelder ikke for normal slitasje eller skader som oppstår pga. forsømmelse eller feil håndtering/vedlikehold Service og reparasjoner CuroCell vekselstrykkmadrass er et medisinsk produkt i samsvar med MDD 93/42/EEC, som brukes til forebygging av og et hjelpemiddel til behandling av trykksår. Det anbefales derfor at pumpen leveres inn til service og kontroll regelmessig, slik at dens funksjoner og ytelse opprettholdes (les om årlig service nedenfor). På lik linje med andre apparater, vil en pumpe som vedlikeholdes riktig fungere bedre og vare lenger. Under en årlig service blir pumpen nøye kontrollert og vedlikeholdt av vår serviceavdeling. Filter og slitasjedeler rengjøres/skiftes ut etter behov. Madrassen kontrolleres nøye og rekondisjoneres for ny bruk. Ta kontakt med Handicare for mer informasjon. Service og vedlikehold skal utføres av Handicare eller en autorisert tekniker. Kun reservedeler som er godkjent av Handicare skal brukes. Bruk av ikke-godkjente reservedeler vil ugyldiggjøre garantien. Feil eller skader som anses som en garantifeil vil repareres kostnadsfritt. Reklamasjoner skal anmeldes til Handicare før et produkt eventuelt sendes tilbake. 20

21 13. Øvrig informasjon 13.1 Demontering og gjenvinning Nesten alt materiale i CuroCell -produktene, med unntak av enkelte deler i pumpene, kan gjenvinnes ved forbrenning på bestemte forbrenningsanlegg. Pumpe: En brukt CuroCell -pumpe skal ikke tas fra hverandre, men leveres inn på en gjenvinningsstasjon. Kildesorteres som Elektronisk avfall. Madrass: En bruk CuroCell -madrass skal leveres inn på en gjenvinningsstasjon. Kildesorteres som Brennbart avfall Rekondisjonering Service Reparasjon Kontakt Handicare eller ett av deres autoriserte serviceverksteder ved behov for service eller reparasjoner. Beskriv feilen/problemet før produktet eventuelt returneres. Telefon E-post: 13.3 Returnering/reklamasjon Kontakt Handicare før produktet eventuelt returneres. Ved feil som faller under produktgarantien, vil Handicare betale returfrakten. I andre tilfeller er kunden ansvarlig for returfrakten. 21

22 14. Instruksjoner om jording Dette produktet skal kobles til et jordet V-strømuttak. Ved en eventuell kortslutning vil risikoen for å få farlige elektriske støt reduseres dersom produktet er jordet, fordi jordkabelen vil avlede den elektriske strømmen. Dette produktet er utstyrt med en jordet kabel og et jordet støpsel. Produktet må kobles til et strømuttak som er riktig installert og jordet. FARE! Feil bruk av det jordete støpslet kan resultere i elektrisk støt. Hvis det er nødvendig å bytte ut strømkabelen eller støpslet, skal dette gjøres av en kompetent elektriker eller serviceperson. For å redusere risikoen for elektrisk støt, må det ikke foretas endringer til ledningen eller støpslet. Ved bruk av skjøteledning, skal også denne være jordet og ha en kontakt som passer produktets støpsel. Ta kontakt med en elektriker eller serviceperson dersom instruksjonene om jording er vanskelige å forstå, eller hvis du i tvil om produktet er riktig jordet. 22

23 15. Egne notater 23

24 Produsert av Kontakt: Telefon: +46 (0) Faks: +46 (0) E-post: Hjemmeside: Postadresse: Care of Sweden AB Box 14 SE Svenljunga Sverige Distributør: Handicare A/S Postboks Moss Tlf Care of Sweden AB, 2012 Care of Sweden, CuroCell og CuroCell Cirrus er varemerker som tilhører Care of Sweden AB. 24

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Luftavfukter Modell: DD122FWMK4

Luftavfukter Modell: DD122FWMK4 Luftavfukter Modell: DD122FWMK4 Vennligst les denne bruksanvisningen før bruk og bevar den trygt for fremtidig referanse LES ALLE INSTRUKSJONENE FØR BRUK. VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER ADVARSEL - Dette

Detaljer

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870 HÅNDBOK MANUAL Beha bygg-inn oppvaskmaskin Les denne håndboken! 1. S I K K E R H E T Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig

Detaljer

Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator

Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator Brukermanual Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator Modell TPO100 / Modell TPO100B Forhandler: Denne håndboken skal overleveres til sluttbrukeren. Bruker: FØR du bruker produktet, les denne

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

AVFUKTER BRUKSANVISNING. Norsk. Før du bruker enheten. Drift. Feilsøking MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innholdsoversikt

AVFUKTER BRUKSANVISNING. Norsk. Før du bruker enheten. Drift. Feilsøking MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innholdsoversikt AVFUKTER MODELL MJ-E14CG-S1-SWE BRUKSANVISNING Norsk NO Funksjoner Innvendig tørking Luftfilter og sølvionfilter for sterilisering og fjerning av lukt Enkel avfukting Intelligent klestørk Innholdsoversikt

Detaljer

VASKEMASKIN BRUKSANVISNING. Dokumentnummer 2820524133_NO/ 01-10-14.(15:17)

VASKEMASKIN BRUKSANVISNING. Dokumentnummer 2820524133_NO/ 01-10-14.(15:17) VASKEMASKIN BRUKSANVISNING GWN 58672 58470 WB NO Dokumentnummer 2820524133_NO/ 01-10-14.(15:17) Vennligst les denne brukerhåndboken først! Kjære kunde, Takk for at du foretrekker et Grundig-produkt. Vi

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Elektrisk rullestol. Brukerveiledning. Salsa R2 og Salsa M 000690688.13

Elektrisk rullestol. Brukerveiledning. Salsa R2 og Salsa M 000690688.13 Elektrisk rullestol Salsa R2 og Salsa M Brukerveiledning 000690688.13 Informasjon for bruker Bruksformål for elektriske rullestoler: Elektriske rullestoler skal brukes innendørs eller utendørs av personer

Detaljer

BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk

BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk Innhold Generelle råd... 3 Forklaring av symboler... 3 Før du tar i bruk løfteren... 3 Ansvarsforhold... 3 Generelle forsiktighetsregler... 4 Generelt... 4 Ved feil...

Detaljer

MeacoMist Standard Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual

MeacoMist Standard Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual MeacoMist Standard Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual Utgave: October 2013 Vennligst les denne brukermanualen nøye før du bruker luftfukteren. Vennligst ta vare på manualen for senere bruk. Takk

Detaljer

Brukermanual KB-7230

Brukermanual KB-7230 NO Brukermanual KB-7230 Kjøleboks Kjære kunde, Gratulerer og takk for kjøpet av dette høykvalitets produktet. Vær vennlig og les denne bruksanvisningen omhyggelig, slik at du blir i stand til å få best

Detaljer

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER TØMME UT

Detaljer

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 NO FOR A GOOD REASON Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 Vennligst les denne

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYB09LD ASYB12LD ASYB18LD ASYB24LD TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED bruksanv.indd 1 03.11.2006 15:10:42

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer

Eierens Håndbok MEDDELESE FRA REXAIR GARANTIBETINGELSER

Eierens Håndbok MEDDELESE FRA REXAIR GARANTIBETINGELSER MEDDELESE FRA REXAIR GARANTIBETINGELSER R12977S-2 Rexair 2005 REXAIR, selger Rainbow-rengjøringssystemet bare til selvstendige autoriserte distributører med lang erfaring i direkte dørsalg. Ettersom Rexair

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 79905G-M http://no.yourpdfguides.com/dref/814511

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 79905G-M http://no.yourpdfguides.com/dref/814511 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 79905G-M. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 79905G-M i bruksanvisningen

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING GULVMONTERT TYPE Varme- og kjølemodell Varmepumpe AGYF09LAC AGYF12LAC AGYF14LAC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Copyright 2006 FJ Klima Norge

Detaljer

VASKEMASKIN MED TØRKETROMMEL

VASKEMASKIN MED TØRKETROMMEL VSKEMSKIN MED TØRKETROMMEL BRUKSNVISNING GWD 59400 WBC NO Dokumentnummer 2820523595_NO/ 29-07-13.(11:11) 1 Viktige instruksjoner for sikkerhet og miljø Dette avsnittet inneholder sikkerhetsanvisninger

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

Luftrenser DRIFTSHÅNDBOK

Luftrenser DRIFTSHÅNDBOK Luftrenser DRIFTSHÅNDBOK Gulvmontert eller veggmontert type MODELL MC70LVM Egenskaper Om luftrensing Det kraftige suget ved høy luftstrømhastighet fanger opp støv, pollen og liknende. Rensekapasiteten

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat

MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat Bruksanvisning varenr. 570051 I denne bruksanvisningen finner du den informasjon du trenger for å bruke og vedlikeholde Vennligst les bruksanvisningen før du

Detaljer

VPAP IV VPAP IV ST. User Guide. Norsk. positive airway pressure device

VPAP IV VPAP IV ST. User Guide. Norsk. positive airway pressure device VPAP IV VPAP IV ST positive airway pressure device User Guide VPAP IV VPAP IV ST ENHET FOR POSITIVT LUFTVEISTRYKK Brukerveiledning Innhold Introduksjon............................................... 1

Detaljer

Bruksanvisning kombiskap (kjøl/frys)

Bruksanvisning kombiskap (kjøl/frys) Bruksanvisning Ӏ Ӏ ӀӀ NO RU kombiskap (kjøl/frys) ENB 38400 W We were thinking of you when we made this product NO electrolux 3 Velkommen til Electrolux verden. Takk for at du valgte et kvalitetsprodukt

Detaljer

Rev C 29/10-2013 BM06103 Molift MOVER 300 Norsk Side 1 av 20

Rev C 29/10-2013 BM06103 Molift MOVER 300 Norsk Side 1 av 20 Rev C 29/10-2013 BM06103 Molift MOVER 300 Norsk Side 1 av 20 Innhold Om Molift Mover 300...3 Før du tar i bruk løfteren... 3 Forklaring av symboler... 3 Generelle forsiktighetsregler...4 Generelt... 4

Detaljer

FOR MODELL: HÅNDBOK FOR TREDEMØLLE

FOR MODELL: HÅNDBOK FOR TREDEMØLLE FOR MODELL: HÅNDBOK FOR TREDEMØLLE INNLEDNING INNLEDNING GRATULERER og TAKK for at du kjøpte denne Casall-tredemøllen! Enten målet ditt er å vinne løp eller bare få en rikere og sunnere livsstil, kan

Detaljer