Bruksanvisning CuroCell Nova CX13 CuroCell Nova CX19 Vekseltrykksystem. Bruksanvisningens artikkelnummer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning 2015-12-01. CuroCell Nova CX13 CuroCell Nova CX19 Vekseltrykksystem. Bruksanvisningens artikkelnummer: 95-001392"

Transkript

1 Bruksanvisning CuroCell Nova CX13 CuroCell Nova CX19 Vekseltrykksystem Bruksanvisningens artikkelnummer:

2 Innhold Viktig sikkerhetsinformasjon 3 Innledning 4 Produktbeskrivelse 5 Montering/Installering 7 Bruk 8 Rengjøring og rekondisjonering 10 Oppbevaring 11 Vedlikehold 12 Feilsøking 13 Teknisk beskrivelse 14 Reservedeler 16 Tilleggsutstyr og tilbehør 17 Garanti 18 Annen informasjon 19 2

3 VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON Les hele bruksanvisningen før bruk Advarsel! For å redusere risikoen for brann, elektrisk støt eller fysisk skade: 1. Produktet skal kun brukes til det tiltenkte formål som beskrevet i denne bruksanvisningen. Produktet kan ikke kombineres, monteres eller repareres med andre deler (f.eks. pumpe og madrass), tilbehør eller reservedeler som ikke er beskrevet i denne bruksanvisningen eller annen dokumentasjon fra Care of Sweden. 2. Ikke bruk produktet i våtrom eller der det er risiko for at pumpen kommer i berøring med vann eller annen væske. Ikke ta i en pumpe som har vært i berøring med vann/væske. Trekk støpselet ut av stikkontakten omgående, og send produktet til service hos en autorisert servicetekniker. 3. MÅ IKKE BRUKES i nærheten av eller i kontakt med brannkilder / varme overflater som åpen ild, tente sigaretter eller varme lamper. Produktet er branntestet, men det kan bli skadd hvis det kommer i berøring med brannkilder. 4. Plasser og bruk produktet på en måte som hindrer at det kommer i klem eller blir skadd. NB: Vær spesielt oppmerksom på klemskader ved bruk av sengehester. 5. Bruk aldri pumpen hvis pumpens strømledning eller støpsel er defekt, pumpedekselet er skadd eller det ikke fungerer som det skal. Ta kontakt med servicetekniker for undersøkelse og reparasjon. 6. Kontroller jevnlig produktets funksjonalitet med hånden (se punkt 4.4). Kontroller også at komfortinnstillingen er korrekt som angitt i tabellen på pumpen. 7. Det er nødvendig med kontinuerlig overvåkning når produktet brukes til personer som krever spesielt tilsyn, for eksempel barn. 8. Madrassen er beskyttet av en hygienebeskyttelse; unngå å bruke flere hygienebeskyttelser samtidig på denne madrassen. Det kan skade de dampgjennomtrengelige egenskapene. 9. Hygienetrekket slipper ikke gjennom væske eller luft, men er dampgjennomtrengelig. Påse at pasienten er riktig plassert for å unngå kvelningsrisiko. 10. Unngå at hygienetrekket skades av skarpe gjenstander. 11. Hvis trekket har håndtak på langsidene, skal disse kun brukes til å løfte og flytte selve madrassen. All annen bruk skjer på egen risiko og omfattes ikke av produktgarantien. 3

4 1. Innledning CuroCell luftmadrasser benytter vekseltrykkprinsippet, en velprøvd teknikk som har vært brukt i lang tid. Vekseltrykk vil si at trykket veksler regelmessig mellom madrassens celler for å kopiere kroppsbevegelser. Variable trykksykluser settes opp når det er lite eller ikke noe trykk. Dette er optimalt for hudforbedring eller for å unngå hudskader. Les alltid bruksanvisningen før bruk. 1.1 Generell informasjon Denne CuroCell -madrassen er et medisinsk utstyr i henhold til MDD 93/42/EEC. I henhold til lovbestemte forskrifter gitt av myndighetene når det gjelder medisinsk utstyr, skal produsenten rapportere alle ulykker eller hendelser som involverer deres produkter. Vi setter stor pris på om all informasjon om ulykker eller hendelser som angår våre produkter, umiddelbart rapporteres til oss i Care of Sweden. Systemet er testet og godkjent i henhold til følgende standarder: IEC , IEC , SS-EN ISO 12182, SS-EN ISO 14971, SS-EN ISO 10993, EN 597-1, EN 597-2, EN Tiltenkt bruk CuroCell Nova CX er en vekseltrykkmadrass som kan brukes i en rekke pleiemiljøer for å hindre trykksår, samt behandling av trykksår opptil kategori 2 (1). Den fås i to versjoner: som overmadrass (CuroCell Nova CX13) eller som erstatningsmadrass (CuroCell Nova CX19). Vi anbefaler regelmessige posisjonsendringer. Tidsintervallet må evalueres av ansvarlig helsepersonell, avhengig av brukerens status, allmenntilstand og diagnostiske tilstand. Madrassen er ment til bruk av personer med anbefalt minimumslengde 120 cm. Anbefalt brukervekt er inntil 150 kg. Madrassen skal kun brukes til å ligge i lengderetningen på madrassen med føttene i den enden som er merket med fotsymbolet. Madrassen skal alltid rengjøres ved bytte av bruker. NB! For visse pasienter, f.eks. pasienter med amputasjoner, gjelder ikke anbefalt minimumsvekt. Slike brukere kan imidlertid ha andre krav, da madrassen ikke belastes i sin helhet. Se punkt 4.2 og 4.3 vedrørende bruk. Ved bruk sammen med posisjoneringsputer må man lese bruksanvisningen nøye for å sikre at pasienten plasseres korrekt. Hvis du bruker dette produktet med et evakueringslaken, er det brukerens ansvar å påse at det er trygt å bruke til evakuering. Vær forsiktig ved bruk av sengehester eller annen beskyttelse på sengen, slik at madrassen ikke kommer i klem eller blir skadd. Madrassen må ikke løftes når en person ligger på den, eller brukes til noen annen form for transport bortsett fra eventuell evakuering ved bruk av evakueringslaken. Denne madrassen er uegnet for bruk under røntgenundersøkelser på grunn av risikoen for uskarpe bilder eller artefakter som kan resultere i feildiagnostisering. 4

5 (1) National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; Øvrig informasjon Handlingsplan vedrørende trykksår For å få best mulig resultat av dette produktet, bør arbeidsmiljøet være godt planlagt og strukturert. I våre retningslinjer "Handlingsplan" vil du finne eksempler som kan anvendes ved bruk av våre produkter. Madrassveiledning Denne praktiske veiledningen gir deg som helsearbeider hjelp til å velge riktig madrass fra utvalget til Care of Sweden. CuroCell Nova CX13 og CuroCell Nova CX19 er madrasser i funksjonsgruppe C. Denne informasjonen finner du på vårt webområde eller du kan bestille en kopi fra vår kundeservice ved å sende dine opplysninger til 2. Produktbeskrivelse 2.1 Pumpe og madrass 1. Madrass 2. HLR (hjerte-lunge-redning) (rask tømming) 3. Pumpetilkobling 4. Pumpe Slangesystem CuroCell Nova CX13 3 statiske hodeceller. Hvis produktet er utstyrt med ventilerte celler, er de plassert her (9 celler). 1 H L 3 R H L R CuroCell Nova CX19 med integrert skumkjerne og slangesystem 3 statiske hodeceller. Hvis produktet er utstyrt med ventilerte celler, er de plassert her (9 celler). Skumkjern H L R 5

6 2.2 Pumpe Slangetilkobling 3 Strømledning 5 Opphengskrok 2 På/Av 4 Sikringer (2) 6 Filter 2.3 Pumpefunksjoner kontrollpanel / Knapp for å veksle mellom statisk trykk og vekseltrykk (0/1). = Modus 1 = Vekselmodus, annenhver celle blåses opp (ikke de tre statiske hodecellene). Trykkvekslingen mellom celler, en syklus er ti minutter. Vi anbefaler at denne modusen brukes som standard. = Modus 0 = Statisk modus, samme trykk i alle celler. Når Static-knappen trykkes inn, avsluttes vekseltrykkprosessen, og trykket mellom cellene jevnes ut. Funksjonen kan brukes i forbindelse med pasientbehandling, leieforandring/forflytning inn og ut av sengen, eller som behandlingsmåte. Strøm på/av (1/0). / Egnet lufttrykk stilles inn ved hjelp av komforthjulet (1-8). Retningslinjer i henhold til brukervekt er oppgitt i tabellen på pumpen. NB! Hvis hodeenden på sengen heves, skal trykket økes med minst ett (1) steg. Lyser når madrassen er klar til bruk. Alarm for lavt trykk. Se kapittel 8, Feilsøking, for å løse situasjonen. 6

7 3. Montering/Installering Kontroller ved utpakking av madrassen at ingen av delene er skadd. I tilfelle skade, kontakt fabrikanten eller forhandleren før produktet tas i bruk. 1. Plasser madrassen oppå eksisterende madrass og fest de elastiske båndene rundt den underliggende madrassen. Hvis madrassen har en innebygd skumkjerne (CuroCell Nova CX19), kan den legges rett på sengebunnen. Fest madrassen til sengebunnen med stroppene på trekket. NB! Re opp sengen med laken for økt komfort. Kontroller at HLR-ventilen er stengt. Madrassen må festes til sengens bevegelige deler hvis den er stillbar i høyden (CuroCell Nova CX19). Kontroller at alle trykknapper i hver celle og trekket er ordentlig festet. 2. Heng pumpen på sengegavlen eller sett den på et flatt, stabilt underlag. Plasser strømledningen slik at ingen risikerer å snuble i den, kjøre over den med sengehjulene eller klemme den når sengen heves/senkes. Hvis det brukes kabelholder (tilleggsutstyr), åpner man trykknappene, plasserer strømledningen i lommen og lukker trykknappene igjen. 3. Koble luftslangene fra madrassen til siden av pumpen. Du hører en "klikkelyd" når kontaktene er festes riktig. 4. Kontroller at bryteren på pumpen er stilt på "0" (av). Sett støpselet i en godkjent stikkontakt. (220 V). 7

8 4. Bruk NB! Les alltid bruksanvisningen før bruk. 4.1 Oppstart 1. Start pumpen ved å trykke på "1" (På). 2. Luft begynner å bli pumpet inn i madrassen. Det tar ca. 20 minutter før madrassen er fylt. 3. Om nødvendig kan pasienten ligge på madrassen selv om den ikke er blåst opp. Da vil underlaget bære lasten. Når det brukes en madrass med luftunderlag, må denne være blåst opp. NB! Vi anbefaler at komfortknappen stille+s på maks. ved fylling av tom madrass. 4.2 Valg av program Det er to forskjellige programmer, se punkt 2.3 for nærmere informasjon. Vi anbefaler vekseltrykkmodus som standard. 4.3 Komfortinnstilling / Lufttrykket i madrassen kan justeres etter pasientens ønske om komfort. Rådfør deg alltid med den som har foreskrevet bruken eller annet behørig personell om riktig innstilling. 1. Bruk komfortknappen for å stille egnet lufttrykk på bakgrunn av tabellen på pumpen. 2. Når lampen ved symbolet lyser, er madrassen klar til bruk. NB! Hvis hodeenden av sengen heves, må trykket økes minst ett (1) nivå. Hvis bare deler av madrassen er belastet, f.eks. for pasienter med amputasjon, bør trykket økes 1 eller 2 nivåer. Kontroller alltid trykket med hånden. Se punkt 4.4. Anbefalt brukervekt: opptil 150 kg. 8

9 4.4 Håndkontroll Håndkontroll utføres for å kontrollere at madrassen er korrekt oppblåst. Dette skal gjøres regelmessig, én gang per skift, og ved posisjonsendringer eller ved endring av komfortinnstillingen. Stikk en flat hånd inn under cellene under pasientens seteparti og kjenn etter at brukeren ikke ligger rett på den underliggende madrassen. Vi anbefaler 1-2 fingres margin. Hvis du kjenner at vakten av pasienten hviler mot hånden din, må du øke komfortinnstillingen til neste øvre steg. Vent 10 minutter og foreta en ny håndkontroll. 4.5 HLR Ved et nødstilfelle der HLR (hjerte-lunge-redning) må utføres på brukeren: Trekk raskt i HLR-båndet på slangene mellom pumpen og madrassen. Løsne slangekoblingene på siden av pumpen for raskest mulig tømming. NB! Påse at HLR-ventilene sitter som de skal etter bruk. 4.6 Lavt trykk Ved unormalt lavt lufttrykk i madrassen lyser LED-lampen ved symbolet når trykket er tilbake ved det normale. Se kapittel 8 for feilsøking.. Lampen slokkes ADVARSEL! Hvis lufttrykket forblir lavt, må madrass og slanger kontrolleres med henblikk på skade. Reparer ved behov eller kontakt Care of Sweden eller autorisert reparatør. 4.7 Transportfunksjon Hvis pasienten må flyttes i sengen, kan slangene kobles sammen (frakoblet pumpen) og madrassen settes i transportmodus. Denne modusen skal kun brukes i korte perioder. 4.8 Hælfunksjon (med kontrollventiler, tilleggsutstyr) Denne funksjonen gir trykkavlastning for hælene. Koble fra luftcellen som ligger rett under hælen. Denne luftcellen vil da bli tømt for luft. Trykk på bunnen (1), og ta ut pluggen. La cellen være på plass i madrassen. Luftcellen aktiveres når du setter på tilkoblingen igjen. 1 9

10 5 Rengjøring og rekondisjonering Det er viktig at anvisningene nedenfor følges før produktet brukes av en ny bruker Ta kontakt med hygieneansvarlig eller leverandøren for hjelp hvis du er usikker. 5.1 Rengjøring PUMPE ADVARSEL! Pumpehuset må ikke åpnes fare for elektrisk støt. Service og vedlikehold skal utføres av autorisert tekniker. Pumpen må ikke bli våt eller senkes i væske. Tørk av pumpen med en fuktig klut og en mild rengjøringsløsning til dette formålet, f.eks. : alkohol med eller uten tensider, isopropanol 70 %, oksiderende løsninger eller klor maks. 1 %. Hvis det brukes et annet middel, må man velge et middel som ikke påvirker plasten på pumpehuset. MADRASSTREKK Du kan tørke av trekk med en mild rengjøringsløsning til dette formålet, f.eks. : alkohol med eller uten tensider, isopropanol 70 %, oksiderende løsninger eller klor maks. 1 %. Avføring og blodflekker må fjernes umiddelbart med kaldt vann. Følg lokale anvisninger og rengjøringsmidlenes bruksanvisninger. Trekk som består av flere lag skal separeres før vask. Vask med like farger. Klor- og fenolbaserte rengjøringsmidler kan påvirke PU-overflaten negativt og bør unngås. Hvis klor likevel brukes, anbefaler vi en blanding på maks. 1 %. INNVENDIG TREKK OG MELLOMLEGG (tilbehør) Rengjør området med en mild rengjøringsløsning til dette formålet, f.eks.: alkohol med eller uten tensider, isopropanol 70 %, oksiderende løsninger eller klor maks. 1 %. 10

11 5.2 Rekondisjonering PUMPE Se anvisninger under punkt 5.1. MADRASS 1. Koble fra slangene og slipp ut luften, og åpne samtidig HLR-ventilen. 2. Ta av trekket. Se instruksjonene i punkt 5.1 for rengjøring av trekk. Hvis produktet er utstyrt med en skumkjerne, skal denne tas ur og rengjøres separat. 3. Flytt madrassen til et rent og egnet vaskeområde. 4. Tørk av cellene, alle slangene og HLR-ventilen med en mild rengjøringsløsning til dette formålet, f.eks.: alkohol med eller uten tensider, isopropanol 70 %, oksiderende løsninger eller klor maks. 1 %. 5. Tørk av og desinfiser alle arbeidsflater med et egnet spritbasert desinfeksjonsmiddel. 6. Sett sammen madrassen. Hvis celler har løsnet fra slangene av en eller annen grunn, må de settes tilbake i henhold til tegningen i punkt 2.1. SKUMKJERNE Rengjør området med en mild rengjøringsløsning til dette formålet, f.eks.: alkohol med eller uten tensider, isopropanol 70%, oksiderende løsninger eller klor maks. 1 %. Klem vannet forsiktig ut. La skumkjernen tørke på et varmt, godt ventilert sted, beskyttet mot direkte sollys. Skumkjernen må være helt tørr før den brukes på nytt. NB! Kontroller hygienetrekket hver gang produktet rengjøres. Trekket må skiftes eller repareres hvis det er skadd. Kontroller også pumpen, slangekoblingene og strømledningen ved rengjøring. Skadde deler må skiftes ut eller repareres. 6. Oppbevaring Madrassen og pumpen bør oppbevares i produktets veske (tilbehør). Det pakkede produktet må håndteres forsiktig. Ikke legg noe tungt oppå det. 11

12 7. Vedlikehold Generelt 1. Kontroller at strømledningen og støpselet er uten skader og riper. 2. Kontroller at madrasstrekket er helt og at trekket og luftcellene er satt riktig sammen. 3. Kontroller at luftstrømmen veksler mellom respektive utgang på pumpens side. 4. Kontroller at slanger og koblinger ikke er skadd eller i klem. Kontakt fabrikanten eller den lokale forhandleren ved behov for reservedeler. 7.2 Skifte sikringer 1. Trekk støpselet ut av stikkontakten før du skifter sikringer. 2. Ta av sikringsdekselet med en skrutrekker. Trekk ut sikringsholderen. 3. Sett i en ny sikring av tilsvarende type (T1AL, 250 V), og skru fast dekselet igjen. Det er to sikringer. 7.3 Skifte luftfilter 1. Løsne den lille runde beskyttelsesplaten på pumpens bakside. 2. Hell pumpen bakover slik at filteret glir ut av holderen. 3. Plasser det nye filteret i holderen og sett tilbake beskyttelsesplaten. Filteret må rengjøres regelmessig hvis pumpen brukes i svært skitne omgivelser. 12

13 8. Feilsøking Problem Pumpen starter ikke Løsning Kontroller at strømledningen er plugget i stikkontakten. Kontroller sikringene. Ingen luft i hodeceller Alarm ved for lavt trykk (lampe) = madrassen mister luft Pasienten bunner ( faller gjennom ) Madrassen ligger ikke stille Noen celler har mindre luft Når madrassen blåses opp, fylles de 3 statiske hodecellene til slutt. Kontroller at luftslangene er koblet ordentlig til pumpen. Kontroller at HLR-ventilen er stengt. Åpne madrassen og søk etter eventuell massasje. Komfortknappen kan være stilt feil. Juster trykket litt og vent noen minutter. Kontroller at HLR-ventilen er stengt. Søk etter lekkasje fra luftceller eller slanger. Kontroller på ny med "håndkontroll", se punkt 4.4. Kontroller at luftmadrassen er festet til den underliggende madrassen med de elastiske båndene. Hvis madrassen har en innebygd skumkjerne, festes den til sengebunnen med stroppene. Dette er normalt, ettersom luftstrømmen veksler mellom annenhver celle i en bestemt syklustid (én syklus = 10 minutter). Pumpen støyer, vibrasjoner føles Kontroller pumpens opphenging på sengen. Resonans kan forekomme i deler av sengen. Fjern pumpen, og lytt etter for å se om dette gjør en forskjell. Kan løses ved å plassere pumpen på et flatt, stødig underlag eller ved å legge et håndkle mellom pumpen og sengen. Hvis du ikke får svar på spørsmålene dine av informasjonen over, vennligst kontakt Care of Sweden eller din lokale forhandler for ytterligere bistand. 13

14 9. Teknisk beskrivelse 9.1 Tekniske spesifikasjoner PUMPE SPESIFIKASJONER Modell CuroCell Nova Spenning 220 V-240 V, Hz Strømforbruk 0,05 A Sikringstype T1AL, 250 V Syklustid 10 min Mål (LxBxH) 25 x 13,5 x 9,5 cm Vekt 1,8 kg Omgivende miljø Temperatur Drift: 10 C 40 C Oppbevaring: -15 C 50 C Transport: -15 C 70 C Fuktighet Drift: 10 % 90 % ikke-kondenserende Oppbevaring: 10 % 90 % ikke-kondenserende Atmosfærisk trykk 700 hpa-1013, 25 hpa Klassifisering Klasse II, Type BF, IP2X MADRASS SPESIFIKASJONER Modell CuroCell Nova CX13/ Nova CX19 Mål (LxBxH) 80/85/90/105/120x200/210x13/19 cm Vekt 5.2 kg (80x200 cm, 8.5 kg med innebygd skumkjerne) NB: Care of Sweden forbeholder seg retten til å modifisere produktspesifikasjonene når som helst. ADVARSEL! Følg bruks- og vedlikeholdsanvisningene nøye for å forebygge så vel personskader som skader på produktet eller annet utstyr. 9.2 Merking Madrassene er merket med produksjonsdato, artikkelnummer, størrelse, vedlikeholds- og vaskeinstruksjoner, EAN-strekkode samt plass til egen merking. Det er også merket hvilken side som er opp/ned og hva som er hode-/fotende. 14

15 9.3 Symbolforklaring XXXX-XX-XX Artikkelnr. Produsent År-Måned-Dag Fotplassering Les bruksanvisningen Funksjonsgruppe CE-merket iht. MDD 93/42/EEC Gjenvinning Ikke i husholdningsavfall, følg resirkuleringsinstruksjoner Anbefalt brukervekt Pasientinformasjon kategori Rett på sengebunn Oppå eksisterende madrass Motvirk skjærkraft Hælfunksjon Må ikke vaskes Maskinvaskes ved 70 C Maskinvaskes ved 95 C Klor Trommeltørking Ikke trommeltørking Drypptørkes Kan ikke strykes Skal ikke renses Avtørking Klasse II-utstyr (dobbeltisolert) Type BF IP-klasse (kapslingsgrad) Temperaturområde Madrassen skal bare brukes med brukeren liggende i lengderetningen 15

16 10. Reservedeler Til CuroCell Nova CX13 Art.nr. Beskrivelse Størrelse Trekk Olivia, grått, glidelås på tre sider 80x200 cm Trekk Olivia, grått, glidelås på tre sider 80x210 cm Trekk Olivia, grått, glidelås på tre sider 85x200 cm Trekk Olivia, grått, glidelås på tre sider 85x210 cm Trekk Olivia, grått, glidelås på tre sider 90x200 cm Trekk Olivia, grått, glidelås på tre sider 90x210 cm Trekk Olivia, grått, glidelås på tre sider 105x200 cm Trekk Olivia, grått, glidelås på tre sider 120x200 cm Til CuroCell Nova CX19 (madrass med innebygd skumkjerne) Art.nr. Beskrivelse Størrelse CC Øvre del Olivia, grått 80x200 cm CC Øvre del Olivia, grått 80x210 cm CC Øvre del Olivia, grått 85x200 cm CC Øvre del Olivia, grått 85x210 cm CC Øvre del Olivia, grått 90x200 cm CC Øvre del Olivia, grått 90x210 cm CC Øvre del Olivia, grått 105x200 cm CC Øvre del Olivia, grått 120x200 cm CC Undre del CuroCell 80x200 cm CC Undre del CuroCell 80x210 cm CC Undre del CuroCell 85x200 cm CC Undre del CuroCell 85x210 cm CC Undre del CuroCell 90x200 cm CC Undre del CuroCell 90x210 cm CC Undre del CuroCell 105x200 cm CC Undre del CuroCell 120x200 cm Art.nr. Beskrivelse Størrelse CC Luftcelle, PU 80x13 cm CC Luftcelle, PU 85x13 cm CC Luftcelle, PU 90x13 cm CC Luftcelle, PU 105x13 cm CC Luftcelle, PU 120x13 cm Vennligst angi på bestillingen når du bestiller ventilerende celler. CC-8217 Sikring (sett med 2) CC-8202 Filter Ved behov for andre reservedeler, vennligst kontakt Care of Sweden eller din lokale forhandler. 16

17 11. Tilleggsutstyr og tilbehør 11.1 Tilleggsutstyr Komfortmellomlegg (kun CuroCell Nova CX19) For pasienter som er følsomme for ujevnheter i madrassen kan det legges et polstret innertrekk over luftcellene for økt komfort. Hælseksjon Tilleggsutstyr til å avlaste sensitive hæler. Tømme luftcellen med utløsingsventil. NB! Dette tilbehøret er kun tilgjengelig for nye bestillinger. Kabelholder (kun CuroCell Nova CX19) En lomme langs den ene langsiden av madrassen som holder strømledningen på plass for å redusere risikoen for å snuble i ledningen eller for at ledningen skal havne under hjulene på sengen. NB! Dette tilbehøret er kun tilgjengelig for nye bestillinger. Solid transportveske Transport- og oppbevaringsveske. Lakenholder (kun CuroCell Nova CX19) Spesielle klips til å feste lakenet med. Det kreves seks per madrass. Ventilerte celler (Low-Air-Loss) Mikroventilasjon i 9 av cellene Tilbehør Til CuroCell Nova CX13 Art.nr. Beskrivelse Størrelse CC-9093 Robust transportveske 80/85/90 cm CC-9094 Robust transportveske 105/120 cm Til CuroCell Nova CX19 (madrass med innebygd skumkjerne) Art.nr. Beskrivelse Størrelse CC CuroCell Komforttrekk 80x200 cm CC CuroCell Komforttrekk 80x210 cm CC CuroCell Komforttrekk 85x200 cm CC CuroCell Komforttrekk 85x210 cm CC CuroCell Komforttrekk 90x200 cm CC CuroCell Komforttrekk 90x210 cm CC CuroCell Komforttrekk 105x200 cm CC CuroCell Komforttrekk 120x200 cm Robust transportveske 80/85/90 cm Robust transportveske 105/120 cm Lf-overtrekk (lavfriksjon) (kun CuroCell Nova CX19) Overtrekk med redusert friksjon, kan brukes for tunge, immobile pasienter. Art.nr. CC-9075 CC CC Beskrivelse Lakenholder (én av) Hælfunksjon med utløsingsventil (4 celler) Hælfunksjon med utløsingsventil (3 celler) 17

18 11.3 Annet tilbehør For beste komfort anbefaler vi bruk av tilbehør fra Care of Sweden, ettersom disse produktene er tilpasset til å fungere godt sammen. Ta kontakt med Care of Sweden eller din lokale forhandler ved behov for tilbehør eller mer informasjon om våre produkter. 12. Garanti 12.1 Omfang Dette CuroCell -systemet omfattes av 2 års garanti vedrørende produksjonsfeil. Garantien gjelder ikke normal slitasje eller svekkelse av produktet eller skader som oppstår på grunn av uaktsom eller feilaktig håndtering/stell Service og vedlikehold Denne CuroCell -madrassen er et medisinteknisk produkt i henhold til MDD 93/42/EEC, til bruk i forebygging og behandling av trykksår. Derfor anbefaler vi at pumpen regelmessig underkastes service og kontroll for å opprettholde funksjonalitet og yteevne. En velstelt pumpe arbeider bedre og holder lenger, i likhet med annet teknisk utstyr. Service og vedlikehold skal alltid utføres av Care of Sweden eller en av våre autoriserte teknikere. Bruk kun reservedeler som er godkjent av Care of Sweden. Bruk av reservedeler som ikke er godkjent, opphever garantien. Et garantikrav skal meldes til Care of Sweden før produktet returneres. Kontakt gjerne Care of Sweden eller din lokale forhandler hvis du har spørsmål vedrørende garanti og service Forventet levetid Produktet har en forventet levetid på 3 år. 18

19 13. Annen informasjon 13.1 Demontering og gjenvinning Nesten alle materialer i CuroCell -produkter kan energigjenvinnes i forbrenningsanlegg, unntatt visse deler av pumpene. Pumpe: En brukt CuroCell -pumpe skal ikke demonteres. Den skal leveres til en gjenvinningsstasjon og kildesorteres som elektronikkavfall. Madrass: En brukt CuroCell -madrass leveres på gjenvinningsstasjon og sorteres som brennbart avfall. For mer informasjon, kontakt Care of Sweden eller din lokale forhandler Returer og reklamasjoner Reklamasjoner rettes til leverandøren. Retur av et produkt skal skje i henhold til leverandørens anvisninger og først etter at klagen er meldt. Transportskader skal meldes til speditøren. 19

20 Produsert av Kontakt: Telefon: E-post: Internett: Adresse: Care of Sweden AB Valløveien Tolvsrød Care of Sweden og CuroCell er varemerker som tilhører Care of Sweden AB Care of Sweden AB,

Brukerhåndbok 2015-12-01. Optimal forlengelse. Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373

Brukerhåndbok 2015-12-01. Optimal forlengelse. Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373 Brukerhåndbok 2015-12-01 Optimal forlengelse Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373 Innhold Viktige sikkerhetsinstruksjoner 2 Innledning 3 Bruksanvisning 3 Rengjøring 4 Annen informasjon 5 Egne notater 7

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON Les hele bruksanvisningen før bruk

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON Les hele bruksanvisningen før bruk 1 Innhold Viktig sikkerhetsinformasjon 3 Innledning 4 Produktbeskrivelse 5 Montering/Installering 7 Bruk 8 Rengjøring og rekondisjonering 10 Oppbevaring 12 Vedlikehold 13 Feilsøking 14 Teknisk beskrivelse

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON Les hele bruksanvisningen før bruk

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON Les hele bruksanvisningen før bruk 1 Innhold Viktig sikkerhetsinformasjon 3 Innledning 4 Produktbeskrivelse 5 Montering/Installering 7 Bruk 8 Rengjøring og rekondisjonering 10 Oppbevaring 11 Vedlikehold 12 Feilsøking 13 Teknisk beskrivelse

Detaljer

Bruksanvisning 14.08.2013. CuroCell AREA Selvregulerende trykkavlastingsmadrass. Artikkelnummer for bruksanvisning: 95-001060

Bruksanvisning 14.08.2013. CuroCell AREA Selvregulerende trykkavlastingsmadrass. Artikkelnummer for bruksanvisning: 95-001060 Bruksanvisning 14.08.2013 CuroCell AREA Selvregulerende trykkavlastingsmadrass Artikkelnummer for bruksanvisning: 95-001060 1 Innhold Viktig sikkerhetsinformasjon 3 Innledning 4 Produktbeskrivelse 5 Bruksanvisning

Detaljer

Bruksanvisning 2015-12-01. Optimal evakueringslaken. Artikkelnummer bruksanvisning: 95-001291

Bruksanvisning 2015-12-01. Optimal evakueringslaken. Artikkelnummer bruksanvisning: 95-001291 Bruksanvisning 2015-12-01 Optimal evakueringslaken Artikkelnummer bruksanvisning: 95-001291 Innhold Viktig sikkerhetsinformasjon 2 Innledning 2 Produktbeskrivelse og -ytelse 5 Utpakking og installasjon

Detaljer

Bruksanvisning CuroCell Nova Vekseltrykkmadrass. Bruksanvisningens artikkelnummer:

Bruksanvisning CuroCell Nova Vekseltrykkmadrass. Bruksanvisningens artikkelnummer: Bruksanvisning 2016-05-11 CuroCell Nova Vekseltrykkmadrass Bruksanvisningens artikkelnummer: 95-001256 Innhold Viktig sikkerhetsinformasjon 3 Innledning 4 Produktbeskrivelse 5 Montering/Installering 7

Detaljer

Bruksanvisning CuroCell S.A.M. Static Antidecubitus Mattress. Artikkelnummer for bruksanvisning:

Bruksanvisning CuroCell S.A.M. Static Antidecubitus Mattress. Artikkelnummer for bruksanvisning: Bruksanvisning 2015-12-01 CuroCell S.A.M. Static Antidecubitus Mattress Artikkelnummer for bruksanvisning: 95-001361 Innhold Viktig sikkerhetsinformasjon 3 Innledning 4 Produktbeskrivelse 5 Installasjon

Detaljer

Brukerhåndbok Apollo 6. Artikkelnr. brukerhåndbok:

Brukerhåndbok Apollo 6. Artikkelnr. brukerhåndbok: Brukerhåndbok 2016-12-22 Apollo 6 Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001656 Innhold Viktig sikkerhetsinformasjon 2 1 Innledning 3 2 Produktbeskrivelse og -ytelse 4 3 Pakke ut madrassen 4 4 Rengjøring og rekondisjonering

Detaljer

Bruksanvisning 2015-02-27. CuroCell AREA Selvregulerende trykkavlastningsmadrass. Artikkelnummer for bruksanvisning: 95 001387

Bruksanvisning 2015-02-27. CuroCell AREA Selvregulerende trykkavlastningsmadrass. Artikkelnummer for bruksanvisning: 95 001387 Bruksanvisning 2015-02-27 CuroCell AREA Selvregulerende trykkavlastningsmadrass Artikkelnummer for bruksanvisning: 95 001387 Innhold Viktig sikkerhetsinformasjon 3 Innledning 4 Produktbeskrivelse 7 Bruksanvisning

Detaljer

Bruksanvisning 07.02.2014. CuroCell 4 AD Vekseltrykksystem. Bruksanvisningens artikkelnummer: 95-001290

Bruksanvisning 07.02.2014. CuroCell 4 AD Vekseltrykksystem. Bruksanvisningens artikkelnummer: 95-001290 Bruksanvisning 07.02.2014 CuroCell 4 AD Vekseltrykksystem Bruksanvisningens artikkelnummer: 95-001290 1 Innhold Viktig sikkerhetsinformasjon 3 Innledning 4 Produktbeskrivelse 5 Montering/Installering 8

Detaljer

Bruksanvisning 2015-03-24. CuroCell Cirrus 2.0 Vekseltrykksystem. Artikkelnummer for bruksanvisning: 95 001334

Bruksanvisning 2015-03-24. CuroCell Cirrus 2.0 Vekseltrykksystem. Artikkelnummer for bruksanvisning: 95 001334 Bruksanvisning 2015-03-24 CuroCell Cirrus 2.0 Vekseltrykksystem Artikkelnummer for bruksanvisning: 95 001334 Innhold Viktig sikkerhetsinformasjon 3 Innledning 4 Produktbeskrivelse 7 Montering/installering

Detaljer

Brukerhåndbok CuroCell S.A.M. PRO Static Antidecubitus Mattress. Bruksanvisningens artikkelnummer: NO0000

Brukerhåndbok CuroCell S.A.M. PRO Static Antidecubitus Mattress. Bruksanvisningens artikkelnummer: NO0000 Brukerhåndbok 2017-01-17 CuroCell S.A.M. PRO Static Antidecubitus Mattress Bruksanvisningens artikkelnummer: 95-001410-NO0000 Innhold Viktige sikkerhetsinstruksjoner 3 Innledning 4 Produktbeskrivelse 5

Detaljer

PRODUKTKATALOG. CuroCell alternerende og statiske luftmadrasser

PRODUKTKATALOG. CuroCell alternerende og statiske luftmadrasser PRODUKTKATALOG CuroCell alternerende og statiske luftmadrasser 2015 CuroCell AREA Zone Funksjonell og selvjusterende kombimadrass CuroCell AREA Zone CuroCell AREA Zone brukes forebyggende og som hjelpemiddel

Detaljer

Bruksanvisning CuroCell 4 AD Vekseltrykksystem. Bruksanvisningens artikkelnummer:

Bruksanvisning CuroCell 4 AD Vekseltrykksystem. Bruksanvisningens artikkelnummer: Bruksanvisning 2016-05-11 CuroCell 4 AD Vekseltrykksystem Bruksanvisningens artikkelnummer: 95-001290 Innhold Viktig sikkerhetsinformasjon 3 Innledning 4 Produktbeskrivelse 6 Montering/Installering 8 Bruk

Detaljer

Bruksanvisning 2015-09-15

Bruksanvisning 2015-09-15 Bruksanvisning 2015-09-15 Optimal forebyggende madrasser For følgende produkter: Optimal 5zon Optimal 5zon L Optimal 5zon BM Optimal Care Optimal Cool Optimal Cura Optimal Mono Optimal Solett Optimal Solett

Detaljer

Bruksanvisning CuroCell S.A.M. Switch Statisk antidecubitusmadrass. Artikkelnummer bruksanvisning:

Bruksanvisning CuroCell S.A.M. Switch Statisk antidecubitusmadrass. Artikkelnummer bruksanvisning: Bruksanvisning 2016-11-30 CuroCell S.A.M. Switch Statisk antidecubitusmadrass Artikkelnummer bruksanvisning: 95-001649 Innhold Viktige sikkerhetsforskrifter 3 Introduksjon 4 Produktbeskrivelse 5 Installasjon

Detaljer

Bruksanvisning 2015-12-16

Bruksanvisning 2015-12-16 Bruksanvisning 2015-12-16 Standard Hygienemadrasser For følgende produkter: PRIMA BM PRIMA 6 PRIMA 12 Optimal M3 Optimal M9 Optimal BOB Optimal Junior Optimal Maxx Artikkelnummer bruksanvisning: 95-001358

Detaljer

CuroCell UNO Vekseltrykksystem

CuroCell UNO Vekseltrykksystem Bruksanvisning 2016-04-26 CuroCell UNO Vekseltrykksystem Artikkelnummer for bruksanvisning: 95-001401-NO0000 Innhold VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 3 1. Innledning... 4 2. Produktbeskrivelse... 5 3.

Detaljer

VIKTIGE SIKKERHETSFORSKRIFTER Les igjennom alle instruksjonene før bruk

VIKTIGE SIKKERHETSFORSKRIFTER Les igjennom alle instruksjonene før bruk 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsforskrifter 3 Innledning 4 Produktbeskrivelse 5 Montering/installasjon 8 Bruk 9 Rengjøring og rekondisjonering 11 Oppbevaring 13 Vedlikehold 14 Feilsøking 15 Teknisk

Detaljer

Brukerhåndbok CuroCell AUTO420 Vekseltrykkmadrass. Artikkelnr. brukerhåndbok:

Brukerhåndbok CuroCell AUTO420 Vekseltrykkmadrass. Artikkelnr. brukerhåndbok: Brukerhåndbok 2016-12-22 CuroCell AUTO420 Vekseltrykkmadrass Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001657 Innhold Viktig sikkerhetsinformasjon 3 Innledning 4 Produktbeskrivelse 5 Montering/Installering 8 Bruk

Detaljer

PRODUKTKATALOG. PRIMA og Optimal skummadrasser

PRODUKTKATALOG. PRIMA og Optimal skummadrasser PRODUKTKATALOG PRIMA og Optimal skummadrasser 2015 PRIMA BM Overmadrass med god komfort og slitestyrke PRIMA BM PRIMA BM er en overmadrass med homogen madrasskjerne som gir brukeren god komfort og trykkutjevning.

Detaljer

Bruksanvisning 2015-06-24. Sitteputer Gjelder produktene: Contur EX Trekk Delux Hygienetrekk Utjevningsplate. Artikkelnummer bruksanvisning: 97-001017

Bruksanvisning 2015-06-24. Sitteputer Gjelder produktene: Contur EX Trekk Delux Hygienetrekk Utjevningsplate. Artikkelnummer bruksanvisning: 97-001017 Bruksanvisning 2015-06-24 Sitteputer Gjelder produktene: Contur EX Trekk Delux Hygienetrekk Utjevningsplate Artikkelnummer bruksanvisning: 97-001017 Innhold Viktige sikkerhetsforskrifter 3 Introduksjon

Detaljer

OptiCell 3 Plus Dynamisk vekseltrykkmadrass

OptiCell 3 Plus Dynamisk vekseltrykkmadrass OptiCell 3 Plus Dynamisk vekseltrykkmadrass Bruksanvisning Art nr.: OC3P-085200/210/220 Dato: 2016-12-31 Art nr.: OC3P-090200/210/220 Art nr.: OC3P-105200/210/220 Art nr.: S21 ------------------------

Detaljer

VIKTIGE SIKKERHETSFORSKRIFTER Les igjennom alle instruksjonene før bruk

VIKTIGE SIKKERHETSFORSKRIFTER Les igjennom alle instruksjonene før bruk 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsforskrifter 3 Innledning 4 Produktbeskrivelse 5 Installasjon og oppstart modell 1 7 Installasjon og oppstart modell 2 10 Rengjøring og rekondisjonering 13 Oppbevaring

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON Les hele bruksanvisningen før bruk

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON Les hele bruksanvisningen før bruk 1 Innhold Viktig sikkerhetsinformasjon 2 Innledning 3 Evakueringsinstruksjoner 4 Produktbeskrivelse og -ytelse 6 Pakke ut madrassen 10 Rengjøring 11 Diverse 12 Tilbehør 14 VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

Detaljer

OptiCell 4 Dynamisk vekseltrykkmadrass

OptiCell 4 Dynamisk vekseltrykkmadrass OptiCell 4 Dynamisk vekseltrykkmadrass Bruksanvisning Art nr.: OC4-080200 Dato: 2015-12-28 Art nr.: OC4-085200 Art nr.: OC4-085210 Art nr.: OC4-085220 Art nr.: OC4-090200 Art nr.: OC4-090210 Art nr.: OC4-090220

Detaljer

PRODUKTKATALOG. PRIMA og Optimal skummadrasser. Optimal 5zon. Supporting Life

PRODUKTKATALOG. PRIMA og Optimal skummadrasser. Optimal 5zon. Supporting Life PRODUKTKATALOG PRIMA og Optimal skummadrasser 2016 Optimal 5zon Supporting Life PRIMA BM Overmadrass med god komfort og slitestyrke PRIMA BM PRIMA BM er en overmadrass med homogen madrasskjerne som gir

Detaljer

Bruksanvisning DYNAMISK MADRASS DYNACARE 834/834HG

Bruksanvisning DYNAMISK MADRASS DYNACARE 834/834HG 2014 Bruksanvisning DYNAMISK MADRASS DYNACARE 834/834HG INTRODUKSJON Generelt Brukermanual DynaCare 834/834HG 834 er en høykvalitets og prisgunstig dynamisk luftmadrass egnet til medium- og høyrisiko trykksår

Detaljer

Bruksanvisning

Bruksanvisning Bruksanvisning 2017-04-19 Standard Hygienemadrasser For følgende produkter: PRIMA BM PRIMA 6 PRIMA 12 Optimal M3 Optimal Junior Optimal Maxx Artikkelnummer bruksanvisning: 95-001358 Innhold Viktig sikkerhetsinformasjon

Detaljer

Bruksanvisning

Bruksanvisning Bruksanvisning 2017-05-08 Optimal forebyggende madrasser For følgende produkter: Optimal 5zon Optimal 5zon BM Optimal 5zon Plus Optimal Care Optimal Cura Optimal Mono Optimal Solett Optimal Solett BM Artikkelnr.

Detaljer

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off CuroCell S.A.M. (CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05 takes the pressure off Innhold 1 Illustrasjoner 3 1.1 Frontpanel 3 1.2 Frontdekse 3 1.3 Sidebilde 3

Detaljer

PRODUKTKATALOG. CuroCell alternerende og statiske luftmadrasser

PRODUKTKATALOG. CuroCell alternerende og statiske luftmadrasser PRODUKTKATALOG CuroCell alternerende og statiske luftmadrasser 2016 CuroCell AREA Zone Funksjonell og selvjusterende kombimadrass CuroCell AREA Zone CuroCell AREA Zone brukes forebyggende og som hjelpemiddel

Detaljer

PreVento Castor 303. Bruksanvisning ver 1.1

PreVento Castor 303. Bruksanvisning ver 1.1 PreVento Castor 303 Bruksanvisning ver 1.1 Modell Artikkelnr EAN-nummer Komplett produkt PreVento Castor 303 570 271 7350009775304 Pumpe SR303 570 254 7350009775205 Madrass SR206, 85cm 570 244 7350009775038

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Leglifter Bruksanvisning

Leglifter Bruksanvisning Bruksanvisning Norsk Simple solutions for everyday independence Tiltenkt bruk Leglifter fra Mangar Health gjør at personer kan svinge bena opp på sengen uten eller med minimal hjelp. Drives av Mangar Health

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Medema Norge AS Tlf. 815 32 400

Medema Norge AS Tlf. 815 32 400 BRUKSANVISNING FOR DYNAMISK OVERMADRASSYSTEM PLEXUS P101-E Medema Norge AS Tlf. 815 32 400 Plexus P101-E er en anatomisk utformet dynamisk overmadrass med lavtrykkteknologi. Madrassen er bygget opp med

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Får ikke kontakt. Sengeliggende. Ingen bevegelighet. 1/2 porsjon. Skade som omfatter både epidermis, Mindre enn 500 ml. pr. dag. dermis og subcutis.

Får ikke kontakt. Sengeliggende. Ingen bevegelighet. 1/2 porsjon. Skade som omfatter både epidermis, Mindre enn 500 ml. pr. dag. dermis og subcutis. Madrasser Luft Søvn er viktig for god helse og et godt sovemiljø bidrar til dette. Våre madrasser har svært gode egenskaper når det gjelder liggekomfort og trykkavlastning. Et bredt spekter av madrasskjerner

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

www.active-walker.com

www.active-walker.com www.active-walker.com 1 1. INNHOLD 1. Innhold 2. Introduksjon 3. Produktbeskrivelse 4. Vedlikehold 5. Justering av rullatoren 6. Transport og sammensetting 7. Personlig sikkerhet 8. Praktisk bruk 9. Tekniske

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Bruksanvisning massasjestol

Bruksanvisning massasjestol Bruksanvisning massasjestol Takk for at du kjøpte denne massasjestolen! Les bruksanvisningen nøye før bruk, særlig delen med sikkerhetsanvisninger. På denne måten vil du bruke massasjestolen riktig, og

Detaljer

POLARIS ARBEIDSLYS 55W

POLARIS ARBEIDSLYS 55W POLARIS ARBEIDSLYS 55 WATT nor-tech nor-tech POLARIS ARBEIDSLYS 55W INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 4 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA...

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift PLASSERING Hvor du skal plassere din FreshAir Box Plasser din FreshAir

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

madrasser Trykkavlastende

madrasser Trykkavlastende madrasser Trykkavlastende NAV (c) Care of Sweden Det er en menneskerett å være fri for trykksår. Vi har produktene som bidrar til det! Du kan føle deg trygg når du bruker våre hjelpemidler! Klinisk dokumentert

Detaljer

Askesuger Bruksanvisning

Askesuger Bruksanvisning Askesuger Bruksanvisning Med tanke på din egen sikkerhet, les og forstå denne bruksanvisningen. Sug ikke opp varm aske, kull, giftige, brennbare eller andre farlige materialer. Askesugeren må ikke brukes

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Dynamisk terapisystem til forebygging og behandling av trykksår BRUKER VEILEDNING

Dynamisk terapisystem til forebygging og behandling av trykksår BRUKER VEILEDNING Dynamisk terapisystem til forebygging og behandling av trykksår BRUKER VEILEDNING 1 Indikasjoner for bruk: Meds Nodec E er et høykvalitets terapisystem til forebygging og behandling av trykksår hos pasienter

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 NO G F E D B C A 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Merk deg følgende anvisninger når du bruker apparatet. 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7 Bruk aldri apparatet i badekar,

Detaljer

TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti

TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti Tenk Sikkerhet - Denne Pressen er designet for mange års bruk. Korrekt installasjon og vedlikehold vil sørge for at den

Detaljer

Academy Active Cushion

Academy Active Cushion Academy Active Cushion GB User manual 4 NL Gebruikers handleiding 9 D Gebrauchsanweisung 14 N Brukermanual 21 S Bruksanvining 25 DK Brugermanual 29 I Manuale d uso 33 F Mode d emploi 37 1 2 B B A B C D

Detaljer

Har du andre spørsmål om dette produktet, som ikke dekkes i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt din lokale forhandler.

Har du andre spørsmål om dette produktet, som ikke dekkes i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt din lokale forhandler. Bruksanvisning Alpha dusjkrakk Denne bruksanvisningen gir beskrivelser i forhold til montering, bruk og vedlikehold av Alpha dusjkrakk. Vennligst ta kontakt med din terapeut før bruk av dette produktet

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Bruksanvisning norsk. Kontorstolsete. art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1

Bruksanvisning norsk. Kontorstolsete. art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1 Bruksanvisning norsk Kontorstolsete Forma SitRite art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Kontakt... 2 Innledning... 3 Montering... 3 Klasse... 3 Sikkerhetsforskrifter...

Detaljer

CuroCell 4 AD Service manual 2014/02

CuroCell 4 AD Service manual 2014/02 CuroCell 4 AD Service manual 204/02 Innhold Illustrasjoner 3. Pumpe og madrass 3.2 Pumpe 3 2 Service instruksjon 4 2. Illustrasjon 5 2.2 Pumpehusets frontpanel 7 2.2. Sprengskisse 7 2.2.2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Bruksanvisning

Bruksanvisning Bruksanvisning 2016-06-28 Sitteputer Gjelder produktene: Consil Contur Contur EX Plantur Consept Consept EX Consept Latus Hemi Tremix Contur Barn Trekk Standard Trekk Delux Trekk Hätta Hygienetrekk Utjevningsplate

Detaljer

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6 RISKOKER I/B Version 120606 TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W Front cover page (first page) Assembly page 1/6 1. Håndtak på lokket 2. Glasslokk 3. Kokebeholder 4. Hovedenheten 5. Indikatorlys for varme 6. Indikatorlys

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Norsk bruksanvisning. 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Orca are registered trademarks of R82 A/S. 06.2011

Norsk bruksanvisning. 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Orca are registered trademarks of R82 A/S. 06.2011 orcatm orsk bruksanvisning 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Orca are registered trademarks of R82 A/S. 06.2011 IHOLDSFORTEGELSE Sikkerhet... 4 Garanti... 4 Vedlikehold... 4 Orca...

Detaljer

gator Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 A/S.

gator Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 A/S. gator TM orsk bruksanvisning 2008 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 /S. 06.2011 IHOLDSOVERSIKT Sikkerhet... 4 Verktøy... 4 Vask... 4 Vedlikehold...

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Rescue. Bruksanvisning

Rescue. Bruksanvisning Rescue Bruksanvisning IMM1064_IFU_NB Utgave 5 2015 Illustrasjoner Illustrasjon 1 Illustrasjon 2 Illustrasjon 3 Illustrasjon 4 Illustrasjon 5 Illustrasjon 6 2 Innhold Overskrift Side Generelt / Symboler

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Madrasser og Sengerom. Opti-Serien fra Luhma Care www.luhmacare.no

Madrasser og Sengerom. Opti-Serien fra Luhma Care www.luhmacare.no Madrasser og Sengerom Opti-Serien fra Luhma Care www.luhmacare.no OptiBase H7 og H15 OptiComfort C7 og C15 OptiBase : Standardmadrass med hygienetrekk for brukere inntil 130 kg OptiComfort : Komfort standardmadrass

Detaljer

Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual

Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual Vennligst les denne manualen nøye før du bruker denne luftrenseren. Behold manualen i tilfelle du får bruk for den senere. Takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare Meaco 38Lm Instruksjonsmanual Utgave for mai 2015 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Tusen takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

Skråpute. Bruksanvisning

Skråpute. Bruksanvisning Skråpute Bruksanvisning IMM1039_IFU_NB Utgave 5 2015 Illustrasjoner Illustrasjon 1 2 Innhold Overskrift... Side Generelt / Symboler / Bruksområder / Bruksmiljø...4 Praktisk bruk...5 Merknader / Materialer

Detaljer

BRUKSANVISNING. Carl-Oskar & Rebel. Carl-Oskar Carl-Oskar HD. Rebel

BRUKSANVISNING. Carl-Oskar & Rebel. Carl-Oskar Carl-Oskar HD. Rebel BRUKSANVISNING Carl-Oskar & Rebel Carl-Oskar Carl-Oskar HD Rebel Innholdsfortegnelse Om våre produkter Om våre produkt 1 Om våre produkter Leveransekontroll Kontroller følgende før du tar i bruk ditt

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

PRODUKTKATALOG. Posisjonering, puter, sitteputer og tilbehør

PRODUKTKATALOG. Posisjonering, puter, sitteputer og tilbehør PRODUKTKATALOG Posisjonering, puter, sitteputer og tilbehør 2015 Puter som gir støtte i alle stillinger Curera posisjoneringsputer Få spontane bevegelser øker forekomsten av trykksår, men risikoen for

Detaljer

Solar Heater XP2. Bruksanvisning NO

Solar Heater XP2. Bruksanvisning NO Solar Heater XP2 Bruksanvisning NO ID KODE: M-1631.2013 ID KODE: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Side 1 Innhold 1. Sikkerhetsinformasjon 2 2. Slik fungerer det 2 3.

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Bruksanvisning. Avfuktingsapparat. Modell: GDNM10A4BK4AA GDNM12A4BK4AA GDNM14A4BK4AA

Bruksanvisning. Avfuktingsapparat. Modell: GDNM10A4BK4AA GDNM12A4BK4AA GDNM14A4BK4AA Bruksanvisning Avfuktingsapparat Modell: GDNM10A4BK4AA GDNM12A4BK4AA GDNM14A4BK4AA Før første bruk Les og følg alle anvisningene, selv om du føler du er kjent med produktet. Oppbevar bruksanvisningen for

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

BodyWand BRUKERVEILEDNING. BodyWand. Vibrator for kvinner og menn

BodyWand BRUKERVEILEDNING. BodyWand. Vibrator for kvinner og menn BodyWand BRUKERVEILEDNING BodyWand Vibrator for kvinner og menn Brukerveiledning Spesifikasjoner: Lengde: 30 cm Diameter: 6 cm Batteritype: ledning Lengde, ledning: 250 cm Vekt: 460 gram Produsent: Alternative

Detaljer

Innhold Introduksjon... 3 Gekko fx... 3 Sikkerhetsinstruksjoner... 4 Montering... 5 Teknisk service... 5 Bruk av sykkelen... 6 Vedlikehold... 7 Garant

Innhold Introduksjon... 3 Gekko fx... 3 Sikkerhetsinstruksjoner... 4 Montering... 5 Teknisk service... 5 Bruk av sykkelen... 6 Vedlikehold... 7 Garant Innhold Introduksjon... 3 Gekko fx... 3 Sikkerhetsinstruksjoner... 4 Montering... 5 Teknisk service... 5 Bruk av sykkelen... 6 Vedlikehold... 7 Garanti... 8 Frakt og levering... 8 Introduksjon Gekko fx

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

OLJESEPARATOR. Modell 5404 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4

OLJESEPARATOR. Modell 5404 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4 Innhold 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4 1. Sikkerhetsinstruksjoner Oljeseparatoren må tilkobles til korrekt elektrisk stikk kontakt

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER BRUKSANVISNING FOR H ÅNDMIKSER RH-160 Vennligst les denne bruksanvisningen grundig, og gjør deg kjent med din nye håndmikser før du bruker den første gangen.

Detaljer

BRUKERMANUAL SITTEPUTE STANDARD CONTOUR

BRUKERMANUAL SITTEPUTE STANDARD CONTOUR BRUKERMANUAL SITTEPUTE STANDARD CONTOUR BRUKERMANUAL SITTEPUTE STANDARD CONTOUR Innhold Om denne brukermanualen 3 Sittepute Standard Contour 4 1. Sikkerhet 5 2. Bestanddeler 6 3. Bruk 8 a. Riktig mengde

Detaljer

Mole. Bruksanvisning

Mole. Bruksanvisning Mole Bruksanvisning IMM1019_IFU_NB Utgave 5 2015 2 Innhold Overskrift... Side Generelt / Symboler / Bruksområder / Bruksmiljø...4 Praktisk bruk...5 Merknader / Materialer / Rengjøring...6 Artikler / Kombinasjoner...7

Detaljer