Årsmelding. Helgeland SKOGSELSKAPET HELGELAND. Foto: Olav Pettersen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding. Helgeland SKOGSELSKAPET HELGELAND. Foto: Olav Pettersen."

Transkript

1 Årsmelding 2014 Foto: Olav Pettersen. Helgeland Skogselskap 41 SKOGSELSKAPET HELGELAND

2 INNHOLD Velkommen til årsmøte Valgkomiteens innstilling...3 Bjarne Haug minneord Formann har ordet Organisasjonen Årsmøtet Alstahaug Planteskole Eiendommenes drift Lære med skogen Barskogene våre - i fortid og fremtid Årsberetning Regnskap Gunnbjørn Mortensens fond...33 Revisjonsberetning for Statistikker

3 Helgeland Skogselskap stiftet 23. juni 1905 Beretning for 2014 Motto: «Vi vil skogkle Helgeland» Formål: Helgeland Skogselskap har som formål å fremme forståelsen av skogens mangesidige betydning og arbeide for et godt skogbruk.

4 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTET 2015 som arrangeres lørdag 29. august 2015 på Laksforsen Turistcafe, Trofors i Grane kommune PROGRAM: Kl Kl Oppmøte med kaffe Årsmøteforhandlinger Faglig del: Forsøksfelt Nedre Laksfors v/gisle Skaret Ekskursjon Ca. kl Middag Årsmøtet er åpent for alle interesserte. Vi ønsker påmelding til tlf , eller e-post: innen 21. august. VEL MØTT! Halvar Gaustad formann Omslagsbilde: 2 Rødgrana fra Dunderlandsdalen, «Picea Radikalis Johansigrana». Foto: Olav Pettersen.

5 Valgkomiteens innstilling Styremedlemmer: Velges for 3 år: På valg: Jorit Bratteng Aanes, Vefsn Valgkomiteens forslag: Ragna Gunn Bye, Leirfjord På valg: Halvar Gaustad, Rana Valgkomiteens forslag: Gjenvalg Varamedlemmer: Velges for ett år: På valg: 1. varamedlem: Knut Skorpen, Vefsn 2. varamedlem: Trond Nordås, Rana 3. varamedlem: Lise Hjelmseth Valgkomiteens forslag: 1. varamedlem: Olav Oldernes, Hemnes 2. varamedlem: Tina Brennbakk, Hattfjelldal 3. varamedlem: Gjenvalg Styreformann: Velges for ett år: På valg: Halvar Gaustad, Rana Valgkomiteens forslag: Gjenvalg Nestformann: Velges for ett år: På valg: Jan Jenssen, Brønnøy Valgkomiteens forslag: Gjenvalg Revisor: Velges for ett år: På valg: Ernst & Young AS Valgkomiteens forslag: Gjenvalg Utsendinger til DnS Landsmøte Valgkomiteens forslag: Formann og/eller sekretær Åge Mastervik (s) Steinar Hansen (s) Erlend Krutnes (s) Formann 3

6 Bjarne Haug til minne Bjarne Haug døde 20. mai Han var født 25. mai 1941 i Kreklingan i nåværende Nærøy kommune i Nord-Trøndelag. Bjarne Haug kom til å få sin arbeidsdag i hele 21 år som fylkesskogmester i Nordland med kontorsted Mosjøen. Hit kom han sammen med kona Liv og dattera Tone Helen sommeren Bjarne vokste opp i et miljø hvor jord-, skogbruk og fiske betydde svært mye. Han var tidlig med i mange praktiske arbeider, og dro nytte av dette senere i livet. Faren Birger drev fiske og tømmersleping i fjordene på Sør-Helgeland og Ytter-Namdalen for sagbrukene der. Etter Statens Skogskole i Steinkjer arbeidet Bjarne som skogtaksator i Det norske Skogselskap. Da kom han mye rundt på enkelteiendommer, også på Helgeland. Skogtaksasjon er et svært viktig fagområde som gir god innsikt i ulike sider av skogen og skogbruket. Ei tid var han også tilsatt i Bindalsbruket, Terråk. Skogutdannelsen fortsatt på Norges Landbrukshøgskole, Ås hvor han var ferdig forstkandidat i Skogsvegbygging og ny teknikk i skogbruket sto i fokus da han begynte sitt arbeide i Nordland. Dette var noe fylkesskogsjef Arne Asla og andre var svært opptatt av. Han ble den første tekniske fylkesskogmester i Nordland, og satte skikkelige spor etter seg. Utfordringene var mange og sammensatte. For å få resultater var han avhengig av et godt og nært samarbeide med lokale skogfunksjonærer og skogeiere. Midt i 1970 årene ble alt skogareal taksert i Bindal kommune. Her var han satt på som prosjektleder av fylkesskogsjef Magnus Vikhammer. Samarbeid med lokale folk i Bindal som skogbrukssjef Ivar Saus og skogtaksator Egil Karlstad i S-50 var stor. Dette var første gang at slikt omfattende arbeide ble utført i Norge. Da skogtakstene var ferdige i 1976 ble det holdt kurs for skogeierne hvor Fylkesskogkontoret var sentral i gjennomføringen. Denne modellen kom man senere til å arbeide videre med i de fleste kommuner i Nordland. I alt sitt arbeide hadde han blikket for hele Nordlands muligheter i skogsammenheng. Ved tiltredelsen i 1971 kom Bjarne Haug til å bli involvert i Helgeland Skogselskap. Det var da vanlig at fylkesskogmestrene møtte på alle styremøtene og «bakket opp» selskapet på flere felt. Etter at Magnus Vikhammer døde i 1980 ble 4

7 han sekretær for Helgeland Skogselskap til han dro til Steinkjer i 1992, og ble fylkesskogsjef i Nord Trøndelag. I hans tid som sekretær ble det utført mange arbeider i planteskolen på Alstahaug, og nybyggingen på Tuvneset fant sted. Fra nå av kunne det drives kursing, kunnskapsoppbygging og informasjon om skogen og godt skogbruk fra et sentralt beliggende sted ved Ømmervatnet i Vefsn. Bjarne Haug ble senere landbruksdirektør i Nord Trøndelag og hadde denne stillingen til pensjonering. Etter dette bosatte kona Liv og han seg i Brekstad i nærheten av dattera Gunn Eva og hennes familie. Bjarne Haug var en aktiv pensjonist med engasjement i skogprosjekter i Namdalen og Bindal. Han kom ofte på besøk til Mosjøen og fulgte godt med i hva som skjedde i Helgeland Skogselskap, og hadde klare meninger om selskapets drift. I de siste årene var han Skogselskapet sin faglige ekspert i samband med verneprosessen i Visten Lomsdal nasjonalpark. Her har selskapet flere eiendommer som er berørt i verneprosessen. Han hadde stor evne til å skape motivasjon, optimisme og engasjement for saker og ting. Bjarne Haug var et jordnært, kunnskapsrikt, romslig og humørfylt menneske som hadde stor omsorg for sin familie. Han og kona Liv var gode naboer som satte pris på besøk. Vi som hadde med han å gjøre i mange sammenhenger i skogfaget, jakt m.m. skulle gjerne hatt han med videre på vegen. Fortsatt hadde han så mye å gi. Fred med hans minne! Ørnulf Kibsgaard 5

8 FORMANNEN HAR ORDET Noen har kanskje vært urolig for at tømmer er i ferd med å bli faset ut som industriråvare, men de kan beroliges. Riktignok er mye prosessindustri i Norge lagt ned de siste årene, og det er grunn til bekymring når en mister avsetning for halvparten av treets volum. På kort sikt er løsningen å finne andre enn det innenlandske markedet for massevirke. Det har tømmerselgerne i Norge klart på utrolig kort tid. Det skal de ha ros for. Likevel er det klart at om skognæringa skal ha overlevelsesevne på sikt, så må verdien på tømmer økes. For landet er det viktig å utnytte verdiøkningen industriell produksjon gir i egen regi. Vi har lenge levd i en virkelighet der tømmerkjøperne i hovedsak har brukt råstoffet enten til trelast eller papirproduksjon. Behovet for trelast er stort og det er lite som tyder på at det vil reduseres. Tvert imot, hvis en lykkes med velstandsøkningen verden har som ambisjon, vil behovet for trelast øke. Situasjonen er annerledes for papir. For 20 år siden pekte prognosene mot stor økning av avispapirforbruket på verdensbasis. Norske Skog la en spenstig strategi med sikte på å erobre dette markedet med fabrikker i alle verdenshjørner. Historien viser nå at disse prognosene var feil. De menneskene som skulle begynne å lese aviser har antakelig begynt med det, men de leser dem ikke på papir. Og alle vi som leste aviser er gradvis i ferd med å konvertere til nett. Alt som kan lages av olje kan lages av tømmer! Skogbrukere har lenge hevdet at tømmer har egenskaper som gjør at det alltid vil eksistere marked for råstoffet. Selv om det ikke er tomt for olje har det etter hvert gått opp for oss at det er store miljømessige konsekvensene av å bruke olje til produkter som kan løses med fornybare råstoff. Nå er tiden inne for å videreutvikle industriell bruk av tømmeret. Det har mange forstått, men selv om den teoretiske kunnskapen om trevirkets egenskaper er kjent er det ikke gode nok kunnskaper om hvordan vi i praksis skal gjøre dette. 6

9 Tidligere i år ble det på et seminar lagt frem resultater fra et forskningsprogram med Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Der ble det presentert forskningsresultater som dokumenterer tømmerets egenskaper. Oppdrettsnæringa stanger hodet i taket fordi de ikke klarer å skaffe nok fòr til den fisken som verden ønsker å kjøpe. Hvis vi kan lage mat til fisken av tømmer, slipper vi å bruke menneskemat til å fore fisken som vi senere skal spise. Da har vi skutt gullfuglen. Denne kunnskapen kan sannsynligvis brukes til andre produkter også. Slik at vårt gamle mantra om at alt som kan lages av olje kan lages av tømmer blir virkelighet. Oljefondet Norge har finansiell styrke til å ta roret. Oljefondet har som målsetting å være til nytte i all fremtid. Å sørge for at et av våre viktigste og fornybare råstoffer kan brukes til å sikre muligheten for bærekraftig vekst i en annen desentralisert næring vil være klokt. Kan dette samtidig sikre kunnskap til å utnytte fornybare råstoffer ytterligere snakker vi om investeringer vi ikke kan takke nei til! Halvar Gaustad 7

10 Organisasjonen 1. Styret. 1. Formann: Jan Inge Helmersen, Hattfjelldal, første gang valgt til styret i 2008, fram til 30. august Halvar Gaustad, Rana, første gang valgt til styret i 2012, fra 30. august Nestformann: Jan-Ola Hansen, Brønnøy, første gang valgt til styret i 2003, fram til 30. august Jan Jenssen, Brønnøy, valgt til styret 2014, fra 30. august Styremedlemmer: 3. Jorit Bratteng Aanes, Vefsn, første gang valgt til styret i Sissel Gangmark, Vefsn, første gang valgt til styret i Arne-Martin Husby, Grane, valgt til styret i Varamenn: 1. Knut Skorpen, Vefsn, første gang valgt i Trond Nordås, Rana, første gang valgt i Jan Jenssen, Brønnøysund, første gang valgt i 2008, til 30. august Lise Hjelmseth, Brønnøy, fra 30. august Administrasjon Tore Frisli Hov var daglig leder både i Helgeland Skogselskap og Alstahaug Planteskole i Gerd Grindstad var Skogselskapets regnskapsfører og kontormedarbeider. Hun var også skogselskapets kontaktperson i Lære med Skogen. 3. Forvaltning Det ble avholdt 3 styremøter i 2014 og behandlet 29 saker. I tillegg kom referatsaker. Styret har behandlet regnskap og budsjett, forvaltning av eiendommene, prioriterte arbeidsoppgaver, strategiprosess for Helgeland Skogselskap, investering i Alstahaug Planteskole, lønn for ansatt i planteskolen og søknader om økonomisk støtte. 4. Informasjon Alle årsbetalende medlemmer og livsvarige medlemmer som har betalt informasjonsgebyr, mottok medlemsbladet Skog og Miljø. Det norske Skogselskap står for utgivelsen. 8 Kunnskapsskogen, et prosjekt i regi av Vefsn kommune med Helgeland Skogselskap, Mosjøen VGS, Marka (tidl. Vefsn Landbruksskole), Newtonrommet Mosjøen, Mosåsens Venner og Helgeland Friluftsråd, ble videreført i Strøm er ført fram til området.

11 I Lære med Skogen ble det arrangert 5 skoleskogdager i Hemnes og Vefsn i samarbeid med Nordland 4H. Se egen omtale. Alle nyhetsbrev fra Skogbrukets Kursinstitutt om LMS videresendes til grunnskolene på Helgeland. I Alstahaug Planteskole har det vært besøk av både skoleelever og andre. Gratis planter er blitt gitt til flere arrangementer. Finnkona i Leirfjord har vært fritt benyttet av skoleklasser og andre interesserte. Øya er et yndet turmål for folk i nærområdet. Følgende møter og arrangementer ble avholdt i 2014: 6. juni: Skoleskogdag med Mosjøen skole 4. juni: Skoleskogdag i Alstahaug Planteskole, Bjarnetjønna skole 10. juni: Skoleskogdag med Bjerka skole 11. juni: Skoleskogdag med Bleikvassli skole 12. juni: Skoleskogdag med Granmoen skole 21. august: Skoleskogdag med Elsfjord skole 16. oktober: Besøk i Alstahaug Planteskole av Mosjøen Videregående skole, VG2 skog Alstahaug Planteskole har gitt planter til de fleste av disse arrangementene. Bøker og brosjyrer er også gitt som gaver. Skogselskapet takker alle som har samarbeidet med oss om å spre informasjon og kunnskap om skog og skogbruk i Medlemmer Det samlede medlemstallet pr var 545 hvorav 530 livsvarige medlemmer, 7 årsbetalende medlemmer, 2 bedriftsmedlemmer og 6 æresmedlemmer. i 2014 kunne Helgeland Skogselskap ønske følgende nye medlemmer velkommen: Bjørn Borgan, Alstahaug Lise Hjelmseth, Brønnøy Kjetil Ove Martinsen Vatne, Leirfjord Geir Sturla Lillevik, Nesna Aleksander Lillevik, Nesna John Gunnar Halse, Rana Æresmedlemmer: Ruth Kvistvik, Mosjøen Utnevnt på årsmøtet Arvid Sveli, Sausvatn Utnevnt på årsmøtet Erlend Langset, Nesna Utnevnt på årsmøtet Håkon Øyen, Alstahaug Utnevnt på årsmøtet 2005 Bjarne Haug, Brekstad Utnevnt på årsmøtet 2012 Døde 20.mai 2014 Ørnulf Kibsgaard, Mosjøen Utnevnt på årsmøtet

12 Årsmøtet 2014 Årsmøtet 2014 ble avviklet i Nevernes Menighetshus, Dunderlandsdalen, i Rana kommune kl med 27 deltakere. Det er 7. gang årsmøtet holdes i Rana, siste gang var i Formann Jan Inge Helmersen ønsket de frammøtte velkommen og mintes æresmedlem Bjarne Haug som var gått bort. Et minutt stillhet fulgte så for å hedre hans minne. Deretter gav formannen ordet til John Gunnar Halse fra Rana kommune. Han hilste fra ordføreren som var forhindret fra å møte. Ranas kommunevåpen er delt diagonalt med en grønn og en gullfarget del. Gullfargen står for malmen i fjellet og grønnfargen for skogen. Dette viser hvor viktig skogen er for kommunen. Skoglandskapet dominerer, men Rana er også et industrisamfunn med ca innbyggere. I tillegg satses det på turisme. Svartisen og alle grottene tiltrekker seg mange besøkende. Halse ønsket årsmøtet velkommen til Rana og overrakte blomster til formannen som takket med boka «Treet, Skogen og Mennesket». Årsmøtet Merknader til innkalling og saksliste. Innkalling var gjort gjennom annonser i Helgelands aviser, årsmelding og Helgeland Skogselskaps hjemmeside. Ingen merknader til innkalling og saksliste framkom. 2. Konstituering av årsmøtet og valg av møteleder Formannen ble foreslått. Formannen ble enstemmig valgt. 3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Dagens to nyinnmeldte medlemmer, John Gunnar Halse og Kjetil Vatne, ble foreslått. John Gunnar Halse og Kjetil Vatne ble enstemmig valgt. 4. Formannens ord til årsmøtet Påskoging, det motsatte av avskoging, er selve sjelen i Helgeland Skogselskap. Påskoging har blitt god tone i store deler av verden. Svarte karboner kan erstattes med grønne karboner straks det er politisk vilje for dette. I framtida vil de som satser på fornybare ressurser bli vinnere. Formannen ba årsmøtedelakerne se bakerst i årsmeldinga der rødgrana var avbildet. Rødgrana kommer fra Nevernes hvor vi nå er samlet. Han ønsket alle medlemmer et godt skoglig år. 5. Årsmelding 2013 Formannen refererte styrets årsberetning for Han redegjorde også for forsøksfeltet i Herringen, som man ved en misforståelse trodde var frigitt, 10

13 nå var avvirket. Dermed gikk siste revidering av feltet tapt. Forsøksfeltet på Straumsåsen blir kraftig berørt av ny E6 trasse. Ordet ble deretter gitt fritt til spørsmål og kommentarer. Skogselskapets ledelse og ansatte fikk ros for god drift. Vi har en flott formålsparagraf! Mye viktig skjer og skogen er viktig for det biologiske mangfoldet. Det er viktig at Skogselskapet kommer på banen for å redde skogutdanningen ved Landbruksskolen som er eneste tilbud på området i Nord-Norge. På spørsmål om hvor mange daa skog som er båndlagt i forbindelse med nasjonal parken Lomsdal/Visten ble det opplyst at ca. 600 daa produktiv skog er rammet av selve parken, og ca. 400 daa er gjort vanskelig tilgjengelig på grunn av nasjonalparken. Årsmeldinga for 2013 ble enstemmig godkjent. 6. Regnskapet 2013 Formannen refererte hovedpostene i regnskapet og gjorde rede for avskrevne tap i prosjektet Siblarch på utgiftssiden, og signeringshonorar fra Fjellkraft på inntektssiden. Søknad om konsesjon i samarbeid med Clemens Kraft er sendt. Formannen leste revisors beretning. Fra salen kom det spørsmål om reglene for avskrivning av bygninger og driftsmidler. Regnskapet for 2013 ble enstemmig godkjent. 7. Fastsettelse av medlemskontingenten Styret hadde foreslått denne uendret. Medlemskontingenten beholdes uendret. 8. Valg Formann i valgkomiteen, Håmund Ivarrud, la fram valgkomiteens innstilling. Styremedlemmer, velges for 3 år: Jan Inge Helmersen og Jan-Ola Hansen var på valg i Begge hadde frasagt seg gjenvalg. Valgkomiteens forslag var: Arne-Martin Husby, Grane, og Jan Jenssen, Brønnøy. Arne-Martin Husby og Jan Jenssen ble enstemmig valgt. Styrets formann, velges for 1 år: Jan Inge Helmersen var på valg, men var nå fratrådt styret. Valgkomiteens forslag: Halvar Gaustad, Rana. Halvar Gaustad ble enstemmig valgt. Nestformann, velges for 1 år: Jan-Ola Hansen var på valg, men var nå fratrådt styret. Valgkomiteens forslag: Jan Jenssen, Brønnøy. Jan Jenssen ble enstemmig valgt. 11

14 Årsmøtet Varamedlemmer, velges for 1 år: Knut Skorpen, Vefsn, Trond Nordås, Rana, og Jan Jenssen, Brønnøy, var på valg. Jan Jenssen var nå valgt inn i styret. Valgkomiteen foreslo gjenvalg for Knut Skorpen og Trond Nordås. Som nytt medlem i stedet for Jan Jenssen var Lise Hjelmseth, Brønnøy, foreslått. Knut Skorpen, Trond Nordås og Lise Hjelmseth ble enstemmig valgt. Revisor: Dagens revisor er Ernst &Young AS. Valgkomiteens forslag: Gjenvalg. Ernst & Young AS ble enstemmig valgt. Utsendinger til DnS landsmøte: Valgkomiteens forslag: Formann/nestformann og/eller daglig leder. Formann/nestformann og/eller daglig leder ble enstemmig valgt Valgkomiteen: Årsmøtets deltakere foreslår og velger medlemmer og leder i valgkomiteen. Leder Håmund Ivarrud ønsket å gå ut av valgkomiteen. Forslag på Erlend Krutnes ble fremmet. Steinar Hansen, Åge Mastervik og Erlend Krutnes ble enstemmig valgt. Åge Mastervik ble valgt til leder. 9. Prioriterte arbeidsoppgaver for kommende år Styrets forslag til prioriterte arbeidsoppgaver for 2014/2015 ble framlagt: Vedlikehold av Alstahaug planteskole. Videreføring og videreutvikling av «Lære med Skogen». Finne riktig produksjonsnivå for Alstahaug Planteskole og tilpasse driften av Alstahaug Planteskole og Helgeland Skogselskap til den økonomiske situasjon. Kunnskapsskogen i Mosåsen. Frank Grindstad fra Vefsn kommune orienterte. Strategiarbeid. Fra salen kom det ønsker om at rekruttering av ansatte i planteskolen måtte gis første prioritet. Om noen år går planteskolebestyrer Tore Frisli Hov av med pensjon, og ekstra kostnader for å peke ut hans etterfølger må ses som utgifter til inntekts ervervelse. Rekruttering av nye medlemmer. Gjennomsnittsalderen i medlemsmassen er svært høy, og dermed blir den årlige avgangen større enn tilveksten. Styret bør vurdere å sende papirutgave årsmeldingen til alle medlemmer. Prioriterte arbeidsoppgaver med nevnte tilføyelser ble vedtatt. Nyvalgt formann Halvar Gaustad takket de to som nettopp hadde gått ut av styret. De hadde begge sittet i ledelsen i vanskelige tider for skogbruket. Jan-Ola kom inn i styret i 2003, samme år som Sponheim gjorde seg gjeldende. Med et pennestrøk ble tilskuddsordningene for planting fjernet, og plantesalget sank be-

15 traktelig. Jan Inge kom senere, i 2006, og tok ledervervet. Begge fikk boka «Hel Ved». Boktittelen er dekkende for begges innsats i Helgeland Skogselskap. Selv har Gaustad jobbet lenge i skogbruket i Rana. Skogbruk er kjempeviktig for kommunen, mye viktigere enn jernverket. Skogen har vært drevet i Rana i 500 år, og om 500 år vil det fortsatt være skogbruk her. Han takket til slutt for tilliten som nyvalgt formann. Jan-Ola Hansen fortalte om sin tid i Rana. På 60-tallet ble vi sett på som avvikere, vi som drev med skog. Alle skulle jobbe på «verket». Skogen er som vin, den blir bedre med modning. Uten skog ingen mennesker. Han takket for seg og lovet å komme på årsmøtene. Jan Inge Helmersen takket årsmøtet, styret og de ansatte for godt og hyggelig samarbeid. Årsmøtet 2014 Faglig del Sagaen om «Picea Radikalis Johansigrana» v/ Olav Pettersen Rødgrana ble oppdaget av Johan Aanes her på Nevernes. Johan Aanes var kjent for sine fortellinger som gikk på rim. Han hadde naturligvis også festet historien om Rødgrana på papiret. Diktet «Sagaen om Picea Radikalis Johansigrana» ble deretter framført av Olav Pettersen til stor applaus fra salen. 13

16 Årsmøtet faglig del Småkraftutbygging v/øyvind Brattland Øyvind Brattland fra Minikraft AS fortalte om utviklingen siden første privateide kraftverk, Rammevikan, ble startet i Firmaet Minikraft AS ble stiftet i 2002 etter sonderinger i Europa. Med samarbeidspartner i Sveits startet oppbyggingen av virksomheten. Firmaet bisto også andre grunneiere i oppstart av egne kraftverk. Tidligere var det fritak fra konsesjon på mindre anlegg. Nordland er ett av de beste fylkene i landet når det gjelder vannressurser. Men det er ikke lenger «gull og grønne skoger». Dagens utbyggere står overfor store utfordringer. Det er kostbart å bygge ut, store aktører kommer inn og strømprisene har falt. Mange vernede vassdrag skaper store begrensinger for aktivitet, - det kan synes som om «alt» sør om Korgfjellet er vernet. Og hensynet til biologisk mangfold er en utfordring. Brattland gav en mengde konkrete tips om framgangsmåte overfor myndigheter, fallgruver i systemene og mere tekniske opplysninger vedrørende selve utbyggingen. Deretter ble det ekskursjon til microkraftverket Gangsbekken og det langt større Kvannvatn Kraftverk. Under middagen takket møtelederen for foredrag og ekskursjon med boka «Trær og Busker». Veier i tilknytning til minikraftverk v/olav Pettersen I Rana finnes det flere eksempler på at det har blitt kraftutbygging i områder der det allerede fantes skogsvei. Det er derfor en god ide å få veisøknaden innvilget før søknad om konsesjon for kraftutbygging sendes. Flerbruk av en slik vei er viktig å få fram. Den vil periodevis være i bruk for skogbruket, ofte til jordbruksaktivitet, for almen ferdsel, og til tur og rekreasjon. 14 Øyvind brattland forteller om småkraftutbygging. Foto: Tore Frisli Hov.

17 Skogselskapets diplom Møteleder ba Olav Pettersen komme fram. Som kjent var Pettersen nå blitt nyslått pensjonist etter mange år i skogens tjeneste. Helgeland Skogselskaps styre hadde derfor besluttet å tildele ham Skogselskapets diplom for sin lange tjeneste for skogbruket, og som mangeårig tilsynsmann for Skogselskapets eiendommer i Rana. Deretter fortsatte forsamlingen å nyte rømmegrøten. Betjeningen på kjøkkenet hadde stått for særdeles god forpleining og ble belønnet med hvert sitt eksemplar av «Sopelimeboka». Foto: Tore Frisli Hov. Sagaen om «Picea Radikalis Johansigrana» av Johan Aanes En vårdag for godt og vel tjue år sia Tok jeg meg en tur bort i Stupforsmolia. Jeg skulle se litt på et plantefelt, om det kunne trenge å bli rydda og stelt. Men da jeg hadde gått ei stund hva fikk jeg da se? Jo, et forunderlig vakkert og velskapt lite tre! Det var et grantre jeg ikke hadde sett maken til før fordi årets ungskudd hadde en dyprød kulør! Og den første tanke som da dukket frem var at dette tre må jeg ha med meg hjem. Treet var jo bare en drøy halvmeter høyt og det så ut til å tåle en støyt. Så jeg løp av gårde, hurtig som pilen og hentet en spade som lå bak i bilen. Med forsvarlig opptaking, frakt, utplanting og stell sto den der hjemme og lyste opp allerede samme kveld! 15

18 Årsmøtet faglig del Den ble jo fort kjent som en raritet og mange kom og beundret klenodiet. Etter noen år ville planteskolen på Alstahaug ha stiklinger, og for at det ikke skulle oppstå noen forviklinger, skulle jeg sette opp en plakat ved treets fot, slik at Olav Pettersen kunne unngå problemer og rot. Vi skulle nemlig dra på hyttetur, og avlyste jeg den, ble nok kona sur. Det var jo etter at «ungskudd-perioden» var over, kan du skjønne, slik at nå var årsskuddene blitt de vanlige, grønne. Og navnet ble skrevet på plakaten, ja, du store min, Picea Radikalis Johansigrana het den jo på latin. Og navnet kommer av, som vel de fleste nå vet: Picea for slekta, Radikalis for fargen, og Johansigrana for tilhørighet! Så gikk det noen år, eller som mannen sa: Tia flaug, mens de vitenskapelige forsøk foregikk på Alstahaug. Og den venter ikke forgjeves den som venter på noe godt, for det viste seg at gamlemor arvinger hadde fått! Og på Skogselskapets årsmøte i 2002 ble jeg noe til kar da Tore Frisli Hov overrakte meg et ungt, lovende eksemplar. Jeg transporterte den varsomt og plantet den i hjemstedets jord i passende «skogsus-avstand» fra sin gamle mor! Og snart rødmet det kledelig, det meget unge tre, og viste for all verden at den hadde fått morsarven med. den blir nok et prakteksemplar når den vokser og blir stor og den bærer det stolte navnet : Picea Radikalis Johasisgrana Junior! Men sorgen og gleden de vandrer til hope, som det heter, for nå har plutselig gamlemor satt sine siste poteter! Ja, det er nesten som hun sier: Nå dør jeg lykkelig og gla - for det er jo en hær av juniorer som kan overta! Det er dessverre slutt for Picea Radikalis Johansigrana, uten tvil den suverent vakreste grana i hele den store skogkommunen Rana! Den fødte en enslig kongle før den la vandringsstaven ne så vi kan si det døde i «bar seng» det stakkars arme tre? Farvel da du skjønne, hvil i fred som det heter, din nye adresse blir vel hos Sankt Peter. Men først gjenstår en seremoni som er velkjent og fin, nemlig når jeg foretar en kremering i min gamle kamin! 16 Nevernes 7. juni 2003, Johan Aanes PS. Nå er «junior» rød som en helfrelst kommunist! DS.

19 Alstahaug Planteskole Av Tore Frisli Hov Alstahaug Planteskole er anlagt i 1930 på gården Skei i Alstahaug. Den ligger sydvendt under skjørtekanten av de syv søstre, 25 km sør for Sandnessjøen og 15 km nord for Tjøtta. Her er et meget gunstig lokalklima, så store deler av den naturlige lauvskogen ovafor planteskolen er alm og hassel. Fra gammelt av har planteskolen forsynt kystområdene på Helgeland med skogplanter og planter til leplanting. Men etter at Skogstad Planteskole ble lagt ned i 1994 har vi forsynt skogbruket på hele Helgeland og etter hvert også hele Nordland. I tillegg leverer vi stort sett årlig en god del planter også lengre nord og sør i landet. Høsten 1996 flyttet planteskolen inn i nye lokaler på om lag 1130 m2 som inneholder kontorer, velferdsrom, produksjonslokaler og kjølelager. På dyrkingssiden har vi 3,6 daa plastveksthus(disse har ikke vært brukt til skogplanteproduksjon de siste årene), 4 daa acrylveksthus med lys og varme, ca. 4 daa frilandsbaner og om lag 22 daa åker for barrotproduksjon(ikke produsert de siste årene). I tillegg har vi div. lagerbygg, verksted og eget vannverk med gjødselsentral. Siden 1986 er det investert over 20 mill. kr i bygninger og utstyr. Fra 2014 er det Allskog som bestiller og utfører plantingen for Statskog, vi vet derfor ikke hvor mange som havner på statsgrunn. Av disse utgjorde høstplanting ca planter. Om lag planter ble solgt til andre planteskoler. Det ble for lite gran om våren, vi kunne sannsynligvis ha solgt om lag flere planter da. Dette skyldes i hovedsak det store salget (om lag planter) høsten 2013, vi har ikke levert så mye planter på høsten noen gang. Totalt sett gikk salget ned med over planter fra var et spesielt år vær og klimamessig. Januar besto stort sett av østavind og barfrost. Februar fortsatte med østavind, men mildere. Det var minimalt med nedbør i denne perioden og skogbrannfaren var stor. Det var i denne perioden de store brannene i Trøndelag og på Vestlandet herjet. Vi fikk en tidlig, varm og tørr vår også. Vi fikk nå se store skader på plantene som hadde overvintret ute. Vi kunne i verste fall frykte at det var bortimot totalhavari på disse. Men det gikk bedre, vi fikk om lag 70% av en normalavling med litt variasjon over treslag og provenienser. Dette kan vi nok delvis takke den fantastiske sommeren for. Juni var kald, men resten av sommeren var som å bo i syden. Vi har aldri måttet vanne(og gjødsle) så mye noen Leverte planter i 2014 fordelt på mottakere (antall i 1000) Treslag Allskog ink. Statskog Andre i Nordland Andre fylker Sum Gran Sitka/Lutzii Furu Fjelledelgran Sib. Lerk Annet 4 4 Sum

20 Alstahaug Planteskole Kjøpt frø i 2014: Treslag Proveniens Mengde (kg) Gran Q1 1,10 Gran O1 0,35 Gran O2 0,75 Gran O3 0,50 Gran O4 0,50 Gran P1 3,40 Gran P2 2,10 Gran FR2(Epledal) 1,20 Sibirsk lerk Fin 0,34 Fjelledelgran Walker Creek og Crystal Mt. 2,50 Sum 12,74 18 gang. De ettårige plantene våre, som ikke hadde stått ute om vinteren ble nesten for store for oss. Men vi kan nok takke den gode sommeren(bl.a. 2 uker med +/- 30 grader) for at vi berget så mye av de skadde plantene. Den 19 mars ble den ettårige produksjonen vannet opp. Disse ble kjørt ut på friland den 16 juni og den to årige produksjonen ble vannet opp den 20. Kortdagsbehandlingen begynte den 31 juli, og ble avsluttet den 15 august. Siste gjødsling av plantene ble gjort den 23 september. Men det var delvis en tørr høst, så vi måtte vanne plantene også i oktober. Næringsanalysene av plantene viser meget fine tall, så kvaliteten på plantene vi leverer våren 2015 skal være meget bra. Pakking for kjølelagring begynte den13 oktober. I 2014 har vi bare hatt 2 besøk på planteskolen med ca 60 besøkende. Det var alle 5 klassingene ved Bjarnetjønna skole og VG2 fra Vefsn landbruksskole. Det er utført ca 2,5 årsverk i planteskolen i Sykefraværet var på 30,5 timer, som utgjør ca 0,7% av arbeidstiden. I sommerferien hadde vi en skogbruksstudent på praksis her. Han malte produksjonsbygget vårt og var ellers med på forefallende arbeid. Planteskolen er opptatt av å ha en mest mulig miljøvennlig drift. Gjødselkonsentrasjonen måles regelmessig og det gjødsles kun ved behov. Forbruket av plantevernmidler prøver vi å holde på et minimum, og der det er mulig å bruke alternative metoder gjør vi det. Veksthus og kjølerom blir desinfisert med steam og brettene med varmt vann i stedet for kjemikalier. All varme til produksjons- og kontorlokalene kommer fra varmepumpe/kjøleanlegget vårt. Når vi har kjølebehov er varmen gratis, ellers så går anlegget som en ordinær varmepumpe mot uteluften. Her produserer vi varme billigere enn med strøm helt ned til 16 grader. Det har ikke vært noen uhell eller skader på mennesker eller utstyr i Det ble i tillegg brukt en del frø som vi har på eget lager. Vi håper på et godt frøår snart, fordi en del av frøet vi bruker holder alt for dårlig kvalitet og gir dermed dårlig avling. Tomme potter koster oss like mye å dyrke på som potter med fine planter. Etterspørselen etter planter fra frøplantasjefrø er økende. Det er fortsatt trange tider. Det er signaler på økt planteaktivitet i årene som kommer, bl.a. p.g.a. skogens bidrag i klimasammenheng, men også økt hogstaktivitet. Den nye forskriften om bruk av fremmede treslag har skapt et nytt byråkrati og større usikkerhet for oss som planteprodusent. Det er viktig for oss å få sikre prognoser for plantebehovet i årene framover, slik at vi kan finne riktig produksjonsnivå og hvilke treslag det vil bli behov for. Vi har de siste årene tatt inn campingvogner, bobiler og båter i vinteropplag i vekst husene våre. Dette gir en kjærkommen ekstrainntekt.

Frafall - tall og tolkning. Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten

Frafall - tall og tolkning. Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten Frafall - tall og tolkning Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten Frafall - finnes det systematiske forskjeller mellom kommunene? Beskrivelse (Kommunehelsa) Frafallet

Detaljer

Attraktivitet i Nordland. 21. April 2015, Scandic Havet, Bodø Telemarksforsking ved Marit O. Nygaard

Attraktivitet i Nordland. 21. April 2015, Scandic Havet, Bodø Telemarksforsking ved Marit O. Nygaard Attraktivitet i Nordland 21. April 215, Scandic Havet, Bodø Telemarksforsking ved Marit O. Nygaard Hvorfor flytter det folk til et sted? Hvorfor flytter det folk til et sted? Arbeidsplasser Andre forhold

Detaljer

Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013

Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013 Komite for næring Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget fordeler kr 30 954 000,- til kommunale og regionale næringsfond i 2013,

Detaljer

Klimaskogprosjektet. Planting for klima på nye arealer i Nordland

Klimaskogprosjektet. Planting for klima på nye arealer i Nordland Klimaskogprosjektet Planting for klima på nye arealer i Nordland Kommunekonferanse om dialog og samarbeid innen landbruk og reindrift 14/4-2016 Prosjektleder Asgeir Jordbru Bakgrunn Regjeringen vil: Øke

Detaljer

Kort om forutsetninger for framskrivingene

Kort om forutsetninger for framskrivingene Kort om forutsetninger for framskrivingene Arbeidsstyrken er her definert som summen av alle arbeidstakere (lønnstakere og selvstendige) og arbeidsledige. Yrkesaktive er her definert som summen av lønnstakere

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Gjennomsnitt Nesna Øksnes. Værøy 55. Hamarøy Leirfjord Moskenes. Narvik Herøy (Nordland)

Gjennomsnitt Nesna Øksnes. Værøy 55. Hamarøy Leirfjord Moskenes. Narvik Herøy (Nordland) 2007-2009 2008-2010 2009-2011 2010-2012 2011-2013 Gjennomsnitt Nesna Øksnes Værøy 55 Hamarøy Leirfjord Moskenes Narvik Herøy (Nordland) 50 Hadsel Røst Beiarn 45 40 Brønnøy Alstahaug Bø (Nordland) Hattfjelldal

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Journalpost.: 09/8109 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009 Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Hvem skal overta gårdene?

Hvem skal overta gårdene? Hvem skal overta gårdene? Dette er de viktigste lysarkene fra en presentasjon holdt i Mosjøen 22. oktober 2015 epost: och@hallesby.no Ole Christen Hallesby tlf 33 32 11 11 Lettere å opprettholde arbeidsplasser

Detaljer

Vår dato 08.10.2008 Deres dato. Første fordeling av ordinært skjønnstilskudd 2009

Vår dato 08.10.2008 Deres dato. Første fordeling av ordinært skjønnstilskudd 2009 é Fylkesmannen i ~ Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Ingfrid Albrethson, 75 53 16 16 ial~fmno.no Vår dato 08.10.2008 Deres dato Vår referanse 2008/4242 Deres referanse Vår arkivkode 331.2

Detaljer

Statistikk fra rapporterte hendelser i 2014

Statistikk fra rapporterte hendelser i 2014 Statistikk fra rapporterte hendelser i Innhold Generelt side Oversikt over hele -sentralens dekningsområde side 6 Alle Håndtert av -sentralen side 6 Antall utrykninger for hele -distriktet side 7 Fordeling

Detaljer

Helseatlas for Nord-Norge

Helseatlas for Nord-Norge Helseatlas for Nord-Norge Kartlegging av folkehelse og påvirkningsfaktorer Erik R. Sund, Helse Nord RHF erik.reidar.sund@skde.no Oversikt over presentasjonen a) Kort om helseatlasprosjektet b) Folkehelse

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsframskrivingene

Kort om forutsetninger for boligbehovsframskrivingene NORDLAND Kort om forutsetninger for boligbehovsframskrivingene Framtidens boligbehov påvirkes i hovedsak av størrelsen på befolkningen og dens alderssammensetning. Aldersforskyvninger i den bosatte befolkningen

Detaljer

Gjennomføring av infrastrukturprogrammet

Gjennomføring av infrastrukturprogrammet Gjennomføring av infrastrukturprogrammet «Prioritering av fysiske investeringer og kvalitative vurderinger» Nordland Gjennomføring av 2 Generelt om prosjektet Utbyggingsprogrammet Resultater for Nordland

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Nordland m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Beretning for 2012. Helgeland Skogselskap. stiftet 23. juni 1905. Motto: «Vi vil skogkle Helgeland»

Beretning for 2012. Helgeland Skogselskap. stiftet 23. juni 1905. Motto: «Vi vil skogkle Helgeland» Helgeland Skogselskap stiftet 23. juni 1905 Beretning for 2012 Motto: «Vi vil skogkle Helgeland» Formål: Helgeland Skogselskap har som formål å fremme forståelsen av skogens mangesidige betydning og arbeide

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen.

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen. 1,5 Årlig vekstrate Befolkning 260 000 255 000 0,04 0,02 7,5 7,0 1,0 250 000 245 000 0,00 6,5 0,5 240 000-0,02 6,0 235 000-0,04 0,0 230 000-0,06 5,5 225 000-0,08 5,0-0,5 220 000 215 000-0,10 Endring andel

Detaljer

Fordeling av strandsoneareal i Nordland

Fordeling av strandsoneareal i Nordland Fordeling av strandsoneareal i Nordland Selv om Nordland har en lang kystlinje, er det bare deler av strandsonen langs sjøen som er tilgjengelig for friluftsliv og ferdsel. Det er imidlertid også disse

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Nordland m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

FAGLIG FORUM NORDLAND

FAGLIG FORUM NORDLAND FAGLIG FORUM NORDLAND LYNGENGÅRDEN HOTELL MOSJØEN 23. og 24. april 2013 Gunnar Langmo Region Nord-Norge 1 Agenda Brannutredningsgrupper DLE Tilsyn 2012 og 2013 Resultatrapport DLE 2012 Spørsmål fra DLE

Detaljer

Første fordeling skjønnsmidler 2015

Første fordeling skjønnsmidler 2015 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 0112 Dep 0030 OSLO Saksb.: Ane Fonnes Odnæs e-post: fmnoaod@fylkesmannen.no Tlf: 75531616 Vår ref: 2014/4411 Deres ref: Vår dato: 18.09.2014 Deres dato:

Detaljer

Nordland digitalt arbeidsutvalg 2.november 2017

Nordland digitalt arbeidsutvalg 2.november 2017 Nordland digitalt arbeidsutvalg 2.november 2017 Planprosjekt i Nordland v/ole Kristian Furnes I geodataplanperioden skal arbeidet følge disse prioriteringene ved tilgjengeliggjøring av plandata i Norge

Detaljer

Statsbudsjettet og Nordlandskommunenes økonomi. Trond Hjelmervik Hansen, Bodø

Statsbudsjettet og Nordlandskommunenes økonomi. Trond Hjelmervik Hansen, Bodø Statsbudsjettet og Nordlandskommunenes økonomi Trond Hjelmervik Hansen, Bodø 26.10.16 Hovedpunkter Kommuneøkonomi og demografikostnader Kostnadsnøklene Herunder effekt av gradert basis/strukturkriteriet

Detaljer

~ft) Fylkesmannen i Nordland

~ft) Fylkesmannen i Nordland ~ft) Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Jan-Günter Myrvang, 08.10.2012 2012/4225 331.2 fmnojmy@fylkesmannen.no Deres dato Deres referanse

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Nordland m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

PRESENTASJON KS 23. MARS Mari Trommald Direktør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

PRESENTASJON KS 23. MARS Mari Trommald Direktør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet PRESENTASJON KS 23. MARS 2017 Mari Trommald Direktør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 2 BUFDIR / 29. mai 2017 STAVANGER AFTENBLAD 30. JANUAR 2016 IDA - «SVIKT I ALLE LEDD» DET HANDLER OM LEDELSE

Detaljer

Lofoten. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking

Lofoten. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking Lofoten Næringsutvikling og attraktivitet telemarksforsking.no 1 Tema Befolkning Arbeidsplasser, næringsstruktur, pendling Attraktivitet Nyetableringer Vekst Lønnsomhet Næringslivsindeksen Oppsummering

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsframskrivingen

Kort om forutsetninger for befolkningsframskrivingen Kort om forutsetninger for befolkningsframskrivingen Framskriving er en framskriving (beregning) gjort på bakgrunn av statistiske data for en periode (historiske trender). Framskrivingen forutsetter at

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Sak 034/12 Kommunal næringsfond - fordeling

Sak 034/12 Kommunal næringsfond - fordeling Komite for næring Sak 034/12 Kommunal næringsfond - fordeling Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget fordeler kr 16 005 540,- til kommunale næringsfond i 2012, fordelt med kr 11 100 000,-

Detaljer

Kommunereformen - Nordland

Kommunereformen - Nordland Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunereformen - Nordland Seniorrådgiver Stein Ove Pettersen 23. Mai 2017 Kommunereformen Stort lokalt engasjement over hele landet Politisk lederskap lokalt Bred

Detaljer

Regional analyse av Vågan. Utvikling, drivkrefter og scenarier

Regional analyse av Vågan. Utvikling, drivkrefter og scenarier Regional analyse av Vågan Utvikling, drivkrefter og scenarier Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

E] E Dokldi (16/49-3) - VALG Av skjønnsmedlemmer ' ' FORSLAG E FRA KOMMUNENE

E] E Dokldi (16/49-3) - VALG Av skjønnsmedlemmer ' ' FORSLAG E FRA KOMMUNENE E] E Dokldi 16002123(16/49-3) - VALG Av skjønnsmedlemmer ' ' 01.012017-31.12.2020-FORSLAG E FRA KOMMUNENE ' ' Vår dato: 06.04.2016 ] g::erse1:leartz::se: 16/43634 M.» E 5 K 0 M M U N E I I _' F: Deres

Detaljer

Statistikk - Innvandringsbefolkningen i Nordland

Statistikk - Innvandringsbefolkningen i Nordland Statistikk - Innvandringsbefolkningen i Nordland 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Begreper og definisjoner... 4 Del 2 Demografiske kjennetegn ved innvandrerbefolkningen i Nordland/Norge... 4 Tabell 2.1 Tabell

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

2. fordeling skjønnsmidler 2014

2. fordeling skjønnsmidler 2014 Kommunene i Nordland Saksb.: Jan-Günter Myrvang e-post: fmnojmy@fylkesmannen.no Tlf: Vår ref: 2013/4734 Deres ref: Vår dato: 16.12.2013 Deres dato: Arkivkode: 331.2 2. fordeling skjønnsmidler 2014 Det

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Befolkningsutviklingen... 3 Tabell 1.1 Befolkningsutviklingen i Nordland og Norge pr. 1. januar...

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I INNKALLING TIL ÅRSMØTE I Sameiet Nordviken B5 A/B Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Sameiet Nordviken B5 A/B Sted: Martodden Barnehage, Kvitbekkgata 29, Hamar. Tid: Onsdag 22.04.15 kl. 18.00

Detaljer

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Star-Stavanger Rock Adresse: Kirkegata 16, 4006 STAVANGER Org.nr: 988689297 Virksomhetens

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

GEOVEKST/FKB I NORDLAND. Status 20.oktober 2016

GEOVEKST/FKB I NORDLAND. Status 20.oktober 2016 GEOVEKST/FKB I NORDLAND Status 20.oktober 2016 Nordland 2015 FKB-B: 540 km 2 Laser: 815 km 2 - Total kostnad: 7,6 mill (budsjett 7,2 mill) - Grundig kartkontroll utført + enkel kontroll hos oss. - Ny leveranse

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Analyse av kommunal landbruksforvaltning

Analyse av kommunal landbruksforvaltning Analyse av kommunal landbruksforvaltning Simen Pedersen Bodø den 3. oktober 2013 Agenda Kort om oppdraget fra LMD Kommunenes landbruksoppgaver Spørreundersøkelsen KOSTRA-føring av landbruksutgifter Organisering

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

IFT-SAK Kommunale næringsfond - fordeling 2015

IFT-SAK Kommunale næringsfond - fordeling 2015 Journalpost:15/1474 Saksnummer Utvalg/komite Dato 077/2015 Fylkesrådet 24.03.2015 047/2015 Fylkestinget 20.04.2015 IFT-SAK Kommunale næringsfond - fordeling 2015 Sammendrag Fylkestinget fordeler kr 15

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Medvirkning i nord-norsk planlegging en utfordring

Medvirkning i nord-norsk planlegging en utfordring Medvirkning i nord-norsk planlegging en utfordring Kjennetegn på mange kommuner Små «alle kjenner alle» Befolkningsnedgang Liten kapasitet Plankompetanse mangler til dels Ønsker å bevare optimismen planlegger

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 LYSKULTUR Note 2016 2015 Salgsinntekt 7 120 581 6 962 127 Annen driftsinntekt 5 725 662 252 Sum driftsinntekter

Detaljer

Første tildeling skjønnsmidler 2014

Første tildeling skjønnsmidler 2014 Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0030 OSLO Saksb.: Jan-Günter Myrvang e-post: fmnojmy@fylkesmannen.no Tlf: Vår ref: 2013/4734 Deres ref: Vår dato: 25.09.2013 Deres dato: Arkivkode:

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

c. ÅRSREGNSKAP 4p ri PROFO VESTERÅLEN 0Ai. SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 L.AMARKTUNET KL.1830 A. KONSTITUERING

c. ÅRSREGNSKAP 4p ri PROFO VESTERÅLEN 0Ai. SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 L.AMARKTUNET KL.1830 A. KONSTITUERING L.AMARKTUNET KL.1830 SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 PROFO VESTERÅLEN 0Ai. 4p ri i. 4. REVISOR 2. 2 STYREMEDLEMMER FOR 2 ÅR 3. i MEDLEM TIL VALGKOMMITE 1. LEDER FOR i ÅR E. VALG 1. UROLOGITILBUDET VED

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

SKOLESKOGDAGER 2010. Jorit Bratteng Aanes forteller om 4H.

SKOLESKOGDAGER 2010. Jorit Bratteng Aanes forteller om 4H. SKOLESKOGDAGER 2010. Nordland 4H og Helgeland Skogselskap har i flere år arrangert felles skoleskogdager. I samarbeid med skolene kom vi fram til at et par dager siste uka i mai og et par dager første

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Høring nytt inntektssystem virkning for Nordlandskommunene. Bodø, 1. mars 2016

Høring nytt inntektssystem virkning for Nordlandskommunene. Bodø, 1. mars 2016 Høring nytt inntektssystem virkning for Nordlandskommunene Bodø, 1. mars 2016 Høringsnotat fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nye kostnadsnøkler for kommunene, herunder ny modell der det skilles

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2012 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2012 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Vestringsbygda 2910 Aurdal Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2012 Virksomhet

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Skogbruk og klimapolitikk

Skogbruk og klimapolitikk Skogbruk og klimapolitikk 1 Rammebetingelser: (kjapt resymert fra st.meld 9: Landbruksmeldingen fra 2009): legge til rette for økt bruk av tre legge til rette for økt bruk av skogråstoff til bioenergi

Detaljer

Erfaringsbasert språkopplæring

Erfaringsbasert språkopplæring Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring Vedlegg til Erfaringsbasert språkopplæring Egen bok spor 1 Delprosjekt Forarbeid Teksthefte Arbeidsoppgaver Grete Gystad Tordis Vandvik

Detaljer

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 Virksomhetens art Knutshø villreinområde forvalter villreinstammen i Knutshøområdet. Villreinområdet ligger i Folldal, Oppdal, Tynset, Rennebu og Alvdal kommuner. Rettvisende oversikt

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av:

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Regnskapsførernummer 975855635 Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 GEOVEKST. Foto: June Eva Wennberg

ÅRSMØTE 2015 GEOVEKST. Foto: June Eva Wennberg ÅRSMØTE 2015 GEOVEKST Foto: June Eva Wennberg Årmøtet, FDV-avtalen pkt 3 3. ORGANISERING OG ÅRLIG REVISJON Arbeidet koordineres av Statens kartverk (med Statens kartverk menes i FDV-avtalen det lokale

Detaljer

ALLSKOGs veiledning av skogeiere i 2011

ALLSKOGs veiledning av skogeiere i 2011 ALLSKOGs veiledning av skogeiere i 2011 VEILEDNING I MØRE OG ROMSDAL I løpet av 2011 ble det gjennomført følgende aktivitet: 127 Kontordager med veiledning - spørsmål og råd knyttet til skogbruk, hogst,

Detaljer

3. fordeling skjønnsmidler 2013

3. fordeling skjønnsmidler 2013 Fylkesmannen i t~ NORDLAND - L4~-~t 4/~. ~/jj~/~ ~ Kommunene i Nordland Saksb.: Jan-Günter Myrvang e-post: frnnojmy@fylkesmannen.no TIf: Vår ref: 2012/4225 Deres ref: Vår dato: 21.06.2013 Deres dato: Arkivkode:

Detaljer

Kommune Beløp Kommune Beløp

Kommune Beløp Kommune Beløp 4~ FyLkesmannen i NORDLAND -~. Kommunene i Nordland Saksb.: Jan-Günter Myrvang e-post: fmnojmy@fylkesmannen.no Tif: Vår ref: 2013/4734 Deres ref: Vår dato: 15.10.2013 Deres dato: Arkivkode: 331.2 Første

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA På Wassilioff Hotell Mandag 4. mars 2013 klokken 18.00 Innkallingen blir i år sendt ut i post. Styres årsberetning og regnskap, vil være å finne på www.brunlanesjordvanning.no.

Detaljer

Visning av RTP handlingsprogrammet - høringsportalen til NFK

Visning av RTP handlingsprogrammet - høringsportalen til NFK Vår dato: 22.02.2017 Vår referanse: 17/15153 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Bodø kommune Postboks 319 8001 BODØ Visning av RTP handlingsprogrammet - høringsportalen til NFK I forbindelse

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

ÅRSMELDING. 2014 Hageselskapet Horva hagelag

ÅRSMELDING. 2014 Hageselskapet Horva hagelag ÅRSMELDING «Petter Dass II» Litografi av Kaare Espolin Johnson Horva «De syv søstre» ses i bakgrunnen. 2014 Hageselskapet Horva hagelag For fremme av hageglede, bærekraftig hagekultur og landskapspleie,

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning ÅRSREGNSKAP 2015

Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning ÅRSREGNSKAP 2015 ORG.NR. 992921218 ÅRSREGNSKAP 2015 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Autorisert regnskapsførerselskap RESULTATREGNSKAP Noter 2015 2014 The Kavli Foundation 10 885 400 Bidrag 36 673 299 1 000 000

Detaljer

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Stjernen Hockey Fredrikstad Elite Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Årsmøte torsdag 21. mai 2015 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2014/15 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer