MINI HIFI SYSTEM M 2300 DAB+

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MINI HIFI SYSTEM M 2300 DAB+"

Transkript

1 MINI HIFI SYSTEM M 2300 DAB+ DA

2 INDHOLD OPPSETT OG SIKKERHET 3 Forsiktig: høyfrekvent stråling 4 OVERSIKT 4 Kontroller på hi-fi-systemet 7 Fjernkontrollen 9 Visninger på hi-fi-systemet 10 TILKOBLING OG KLARGJØRING 10 Koble til høyttalerne 10 Koble til antennen 10 Koble til en MP3-spiller eller en USBminnepinne 11 Tilkobling av eksterne enheter 11 Koble til hodetelefonene 11 Koble til en ekstern opptaksenhet 12 Koble til strømledningen 12 Sette inn batterier i fjernkontrollen 13 INNSTILLINGER 13 Søke og lagre DAB-radiokanaler 14 Innstilling og lagring av FM-radio kanaler 14 Stille inn klokkeslett automatisk 15 Stille inn klokkeslettet manuelt 16 GENERELLE FUNKSJONER 16 Slå på og av 16 ECO-modus 16 Automatisk avslåing 16 Justerer lydstyrken 16 Velge lydinnstillinger 16 Endre bass eller diskant 16 Lydstyrke 16 Lydløs 16 Vise klokkeslett 16 Justere lysstyrken på displayet 17 TUNER-MODUS 17 DAB tuner-modus 18 FM tuner-modus 19 EKSTERN DATAMEDIA-MODUS 19 Bruke CD-er 19 Bruk med en MP3-spiller eller en USBminnepinne 19 Innlegging/kobling av datamedier som inneholder musikk 20 Avspilling 20 Viser sanginformasjon (for MP3/WMA) 21 Gjentafunksjoner 21 Spille av sanger i tilfeldig rekkefølge (Random) 21 Spille av begynnelsen av hver sang (intro) 22 Opprette en spilleliste 23 BLUETOOTH-MODUS 23 Kompatibel med følgende enheter 23 Velge Bluetooth-inngangskilde 23 Finne og koble til en Bluetooth-tilleggsenhet 23 Aktivere en Bluetooth-tilleggsenhet som er logget på 23 Avspilling fra Bluetooth-tilleggsenhet 23 Logge av Bluetooth-tilleggsenheten 24 NFC-MODUS 24 BRUKE EKSTERNE ENHETER 24 Lytte til lydsignal fra en ekstern enhet 24 Ta opp på en ekstern opptaksenhet 25 TIDTAKER-MODUS 25 Tidtaker 25 Utkoblingstid 26 SPESIALFUNKSJONER 26 Slette innstillinger (Reset) 26 Velge programvareversjon 27 INFORMASJON 27 Rengjøre hi-fi-systemet 27 Rengjøre CD-enheten 27 Tekniske data 28 Miljømessig merknad 28 Generell informasjon om laserenheter 29 Feilsøking 2 NORSK

3 OPPSETT OG SIKKERHET Vær oppmerksom på følgende instruksjoner: 7 Hi-fi-systemet er utformet til avspilling av lydsignaler. All annen bruk er strengt forbudt. 7 Hvis du ønsker å sette opp hi-fi-systemet på vegghyller eller i skap, se til at det er godt ventilert. Det må være minst 10 cm plass på siden, over og bak hi-fi-systemet. 7 Ikke dekk til hi-fi-systemet med aviser, bordduker, gardiner, osv. 7 Når du plasserer hi-fi-systemet, husk på at møbler ofte er belagt med ulike typer behandling og plast, som ofte inneholde kjemiske tilsetninger. Disse tilsetningene kan skape korrosjon på føttene til enheten. Disse kan etterlate flekker på overflaten av møblene, som kan være vanskelige eller umulige å fjerne. 7 Hvis hi-fi-systemet utsettes for plutselige endringer i temperaturen, for eksempel hvis den tas inn fra kulden til et varmt rom, vent minst to timer før du bruker det. 7 Hi-fi-systemet er kun utformet til bruk i tørre rom. Hvis du bruker det utendørs, se til at det er beskyttet mot fuktighet, slik som dryppende eller sprutende vann. 7 Bruk hi-fi-systemet kun i et moderat klima. 7 Ikke plasser hi-fi-systemet for nært varmeapparater eller i direkte sollys, fordi dette vil forringe nedkjølingen. 7 Ikke plasser kar som inneholder væsker, f.eks. vaser, oppå hi-fi-systemet. Ikke stikk fremmedlegemer inn i CD-rommet. 7 Ikke plasser gjenstander som levende lys oppå hi-fi-systemet. 7 Hvis det oppstår feil på grunn av overbelastning av strømnettet eller utladninger av statisk elektrisitet, må enheten tilbakestilles. For å gjøre dette, dra ut strømledningen og sett den i igjen etter noen få sekunder. 7 Ikke åpne hi-fi-systemet under noen omstendighet. Garantikrav utelukkes for skader som oppstår som følge av feilhåndtering. 7 Lyn og torden er en fare for alle elektriske enheter. Selv om hi-fi-systemet er slått av, kan det bli skadet av et lynnedslag i strømnettet. Under tordenvær må du alltid trekke ut støpselet. 7 Langvarig lytting med hodetelefoner med høyt lydnivå kan skade hørselen din. 7 Ikke koble til annet utstyr mens systemet er slått på. Slå i tillegg av det andre utstyret før du kobler det til. 7 Sett kun inn støpselet i strømuttaket etter at du har koblet til det eksterne utstyret. Kontroller at støpselet er uhindret tilgjengelig. Forsiktig: høyfrekventstråling 7 Enheten må registreres og brukes i henhold til denne bruksanvisningen. Enheten har en innebygget antenne som må brukes med andre antenner eller sendere. NORSK 3

4 OVERSIKT Kontroller på hi-fi-systemet SOURCE 7. NFC 8 A B V U AUDIO IN 4 NORSK

5 OVERSIKT Fronten av enheten NFC Posisjon for NFC-registrering (nærfeltkommunikasjon) fra mobiltelefoner og nettbrett. 8 Trykk forsiktig for å slå enheten av og på standby-modus. Trykk og hold nede for å aktivere ECO-modus. A B V USB-porttype A for å koble til en USB-minnepinne eller en MP3-spiller. Infrarød sensor for fjernkontrollsignaler. Visninger på hi-fi-systemet CD-rom. Juster lydstyrken. Toppen av enheten SOURCE Slår på enheten fra standbymodus. Velger inngangskilder FM-tuner, DAB-tuner, Bluetooth, Aux, Audio In, disk og USB. I tuner-modus: Trykk og hold inne for å starte frekvenssøk bakover eller forover trykk kort for å endre frekvensen trinnvist bakover eller framover. I ekstern datamedia-modus: valg av sang fremover eller bakover trykk på og hold nede for å lete etter en bestemt del forover eller bakover. I standby- og tidtakermodus: angi timer/minutter. AUDIO IN U Inngang for lydsignal (3,5 mm) for å koble til en ekstern enhet. Hodetelefonkontakt for tilkobling av et stereo-hodetelefonsett med en kontaktplugg (3,5 mm). Dette slår automatisk av høyttalerne. I ekstern datamedia-modus: starte og pause avspilling. 7 I ekstern datamedia-modus: avslutter avspilling. Åpner og lukker CD-rommet. NORSK 5

6 OVERSIKT Baksiden av enheten AC ~ HØYTTALER UT + H + V LINE OUT AUX IN DAB/FM AERIAL AC ~ Strømkabelkontakt. 7 Den eneste måten å fullstendig koble hi-fi-systemet fra strømnettet på, er å trekke ut støpselet. SPEAKER OUT Terminaler for tilkobling av + H + V høyttalerkabler. H = høyre kanal, V = venstre kanal. LINE OUT AUX IN DAB/FM AERIAL Lydutgang for å koble til en ekstern opptaksenhet. Lydinngang (3,5 mm) for å koble til en ekstern enhet, f.eks. en MP3-spiller. Antennekontakt for takantennen eller til den medfølgende ekstraantennen. 6 NORSK

7 OVERSIKT Fjernkontrollen 8 Slår hi-fi-systemet til standbymodus og fra standbymodus, til siste valgt inngangskilde.. Åpner og lukker CD-rommet. / OK MENU FM/DAB Velger inngangskilder for FM-tuner og DAB-tuner. CD USB Velger inngangskilde for Bluetooth. Velger inngangskilde for CD. Velger inngangskilde for USB. AUDIO IN Velger Audio In og Aux AUX inngangskilder til bruk sammen med et eksternt datamedie. R RDS INTRO b INFO I tuner-modus: Veksler mellom FMstereo- og monomottak. Endrer displayets lysstyrke. Åpner RDS-informasjon. I ekstern datamedia-modus: for å spille av korte introduksjoner til sangene. I ekstern datamedia-modus: spiller av sanger i tilfeldig rekkefølge. I ekstern datamedia-modus: gjenta en sang på CD-en, albumet eller spillelisten. I DAB-tunermodus: viser DAB-stasjonsinformasjon. I ekstern datamedia-modus: veksler displayet mellom nåværende snag og forløpt spilletid, og viser ID3 taginformasjon, hvis tilgjengelig. I standby: aktiverer innstillinger for klokkeslettet. Aktiverer innstillinger for tidtagermodus. NORSK 7

8 OVERSIKT I DAB-tuner-modus: for å velge DABradiostasjoner fra forhåndsinnstillingene. I ekstern datamedia-modus: velg sanger forover eller bakover. I standby- og tidtakermodus: for å angi timer/minutter. 3 4 I DAB-tuner-modus: for å velge DABradiostasjoner fra kanallisten for å angi frekvens/kanal for en DAB-radiokanal. I FM-tuner-modus: trykk og hold inne for å starte frekvenssøk forover eller bakover trykk kort for å endre frekvensen trinnvist bakover eller framover. I ekstern datamedia-modus: søk etter en bestemt del forover eller bakover. OK SLEEP I menymodus: bekrefter oppføringer. I tuner-modus: trykk og hold nede for å velge RDS-tid. I ekstern datamedia-modus: starter avspilling stanser avspilling. Aktiverer utkoblingstidsmodus, angir tid for utkoblingstid. MENU I tuner-modus: åpner menyen på 7 enheten. I ekstern datamedia-modus: avslutter avspilling. I Bluetooth-modus: kobler fra forbindelsen til Bluetooth-tilleggsenheten. + I ekstern datamedia-modus: velger album. LOUDNESS Lydstyrkefunksjonen gir bedre lyd på lavere lydnivåer. TREBLE + For innstilling til radiokanaler I FM- og DAB-tuner-modus: velger forhåndsinnstilte kanaler I FM- og DAB- tuner-modus: velger titall for forhåndsinnstillinger. PROG I FM- og DAB- tuner-modus: trykk kort for å aktivere minnefunksjonen; lager radiokanaler til forhåndsinnstillinger. I FM- og DAB-tuner-modus: trykk og hold nede for å starte søk etter nye radiokanaler. I ekstern datamedia-modus: aktiverer funksjonen for å opprette spilleliste; lagrer sangen når en spilleliste opprettes. Bytter hi-fi-systemets høyttalere til og fra lydløs modus. V + Justerer lydstyrken. BASS + For innstilling av radiokanaler. DSC Velger ulike lydinnstillinger. 8 NORSK

9 OVERSIKT Visninger på hi-fi-systemet ))) :88:88 ALB TRK PRG SHUF REP ALL RDS Ä ZZ ) w ))) Lydstyrkefunksjonen er aktivert Ä ZZ Datamedie-modus (disk) er valgt. AUX-modus er valgt. Datamedie-modus (USB) er valgt. TUNER-modus er valgt. Utkoblingstid er aktivert. w Tidtakeren er aktivert. ) I tuner-modus: en stereo FM-stasjon mottas :88:88 I standby-modus: viser klokkeslettet. I alle modi: viser inngangskilden kort viser innstillingene for lyd og lydnivå kort. I tuner-modus: viser kanalnavnet og RDS-informasjon, eller bånd og frekvens. I ekstern datamedia-modus: viser totalt antall album og sanger samt forløpt spilletid, og ID3 tag-informasjon (ticker-tekst) hvis tilgjengelig. ALB TRK PRG SHUF REP ALB REP REP ALL RDS I ekstern datamedia-modus: viser album. I ekstern datamedia-modus: viser sanger. I tuner-modus: en kanal lagres. I ekstern datamedia-modus: en spilleliste opprettes I ekstern datamedia-modus: tilfeldige funksjoner aktiveres. I ekstern datamedia-modus: en sang gjentas. I ekstern datamedia-modus: et album gjentas. I ekstern datamedia-modus: alle sanger på datamediet gjentas. En RDS-stasjon mottas. NORSK 9

10 TILKOBLING OG KLARGJØRING Koble til høyttalerne 1 Plasser høyttalerledningene inn i sidene på de gjengede festene på høyttalerne og stram de gjengede festene. 2 Plasser høyttalerledningen i de gjengede festene»speaker OUT R L«på hi-fi-systemet og stram de gjengede festene. 7 Vær nøye med forskjellen på venstre og høyre kanal (L = venstre kanal, R = høyre kanal). 7 Koble alle de røde kontaktene (+) på hi-fisystemet til de røde kontaktene (+) på høyttalerne. Koble til antennen 7 Hvis du ikke har noen takantenne kan du bruke tilleggsantennen som fulgte med. Når den er riktig plassert og med tilstrekkelig signalstyrke gir denne antennen en godt mottak av FM- og DAB-kanaler. Ikke forkorte tilleggsantennen. Koble til en MP3-spiller eller en USB-minnepinne Forsiktig: 7 Hi-fi-systemet må slås av mens USB-tilkoblingen utføres. Hvis det ikke er slått av, kan data gå tapt. 1 Koble USB-grensesnittet på MP3-spilleren til» «-kontakten på hi-fi-systemet ved hjelp av en standard USB-kabel; eller sett inn USB-pluggen på USB-minnepinnen inn i USB-grensesnittet» «på hi-fi-systemet. 1 Plugg antennekabelen (FM- og DAB-signal) i antennekontakten»dab/fm AERIAL«på hifi-systemet. 10 NORSK

11 TILKOBLING OG KLARGJØRING Tilkobling av eksterne enheter 7 Slå av hi-fi-systemet før du kobler til eksterne enheter. Koble til en ekstern opptaksenhet 1 Bruk standard lydkabler for å koble lydutgangene på den eksterne enheten til»aux IN«- kontakten på hi-fi -systemet. 7 Hvis mulig bør MP3-spillere kobles til i»audio IN«-kontakten. Koble til hodetelefonene 1 Bruk standard lydkabler for å koble til lydinnganger fra eksterne opptaksenheter i»line OUT«-kontakten på hi-fi -systemet. 1 Sett hodetelefonpluggen (3,5 mm) inn»u«- kontakten på hi-fi-systemet. 7 Hi-fi-systemets høyttalere er slått av. Forsiktig: 7 Altfor høye lydnivåer når du bruker øretelefoner eller hodetelefoner kan skade hørselen din. NORSK 11

12 TILKOBLING OG KLARGJØRING Koble til strømledningen 7 Sjekk at spenningen på typeskiltet (på undersiden av hi-hi-systemet) tilsvarer ditt lokale strømnett. Dersom det ikke er tilfelle, ta kontakt med din forhandler. 7 Alle de andre enhetene/høyttalerne skal være koblet til før du kobler til strømledningen. Sette inn batterier i fjernkontrollen 1 Sett strømledningen i»ac ~ «-kontakten på hifi-systemet. 2 Koble strømledningen i veggkontakten. Forsiktig: 7 Hi-fi-systemet er koblet til strømnettet med strømledningen. Trekk ut støpselet hvis du ønsker å koble hi-fi-systemet helt fra strømnettet. 7 Sørg for at støpselet er lett tilgjengelig under bruk og ikke hindret av andre gjenstander. 1 Åpne batterirommet ved å trykke ned låseklemmen og ta av lokket. 2 Når du setter i batterier (mikrotype, 2 x 1,5 V, R 03/ UM 4/AAA) må du være nøye med polariteten som er merket i bunnen på batterirommet. 3 Lukk batterirommet. 7 Utsett ikke batteriene for ekstrem varme, forårsaket for eksempel ved direkte sollys, ovner eller brann. 7 Fjern batteriene når de er tomme eller hvis du vet at hi-fi-systemet ikke skal brukes over lang tid. Produsenten påtar seg intet ansvar for skader forårsaket av batterier som lekker. Miljømessig merknad: 7 Batterier, også de som ikke inneholder tungmetall, bør ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. Kast alltid brukte batterier i henhold til lokale miljøforskrifter. 12 NORSK

13 INNSTILLINGER Søke og lagre DAB-radiokanaler 7 Foreta innstillingene med knappene på fjernkontrollen. Første oppsett Når enheten kobles til strømnettet for første gang eller etter en tilbakestilling, starter enheten automatisk kanalsøk etter DAB-radiostasjoner og lagrer dem i kanallisten. 1 Slå på hi-fi-systemet ved å trykke på»fm/ DAB«. Viser:»Hello«kort, etterfulgt av»dab«og deretter»scanning«. Det automatiske kanalsøket starter, og finner og lagrer DAB-radiokanaler. Deretter skifter enheten til den første kanalen i kanallisten. 7 Hvis det ikke er noe antennesignal vil»off AIR«vises. Lagre DAB-radiokanaler som forhåndsinnstillinger Etter det automatiske kanalsøket, lagres alle DAB-radiokanaler i kanallisten. Du kan lagre dine favoritt-dab-radiokanaler på forhåndsinnstillingene 1 til Velg en DAB-radiokanal ved å trykke på»3«eller»4«. 2 Lagre en DAB-radiokanal som en forhåndsinnstilling ved å trykke på»prog«, velge forhåndsinnstillingen med»5«eller»6«på fjernkontrollen og trykke på»prog«for å lagre. Viser:»P01 LAGRET«. 7 Du kan også velge forhåndsinnstillinger med tallknappene»1... 0«. For tosifrede forhåndsinnstillinger må du først trykke på»10+«eller velge forhåndsinnstillingens to sifre med tallknappene. 3 For å lagre flere DAB-radiokanaler må du gjenta trinn 1 og 2. Legge til DAB-radiokanaler etter endring av plassering Du kan starte automatisk kanalsøk på nytt. Dette er nyttig hvis du ønsker å benytte enheten på et nytt sted, eller hvis du ønsker å søke etter nye DAB-radiokanaler. 1 Slå på hi-fi-systemet ved å trykke på»fm/dab«. Viser: navnet på radiokanalen, som»b5 AKTUELL«. 2 Åpne menyen ved å trykke på»menu 7«. 3 Velg»FULL SCAN«-menyelementet med»3«eller»4«, og trykk på»eii OK«for å bekrefte. Viser:»SCANNING«, det automatiske kanalsøket starter, og finner og lagrer radiokanaler på kanallisten. Manuell innstilling og lagring av DAB-radio 1 Slå på hi-fi-systemet ved å trykke på»fm/ DAB«. 2 Åpne menyen ved å trykke på»menu 7«. 3 Velg»MANUAL«-menyelementet med»3«eller»4«og trykk på»eii OK«for å bekrefte. Viser: f.eks.»5a I74.928«(kanal og frekvens for en DAB-radiokanal). 4 Angi frekvens/kanal ved å trykke på»3«eller»4«på fjernkontrollen. 5 Bekreft frekvensen/kanalen med»eii OK«. Mottaksnivået vises. 6 Bekreft innstillingen med»eii OK«. DAB-radiokanalene lagres på kanallisten. NORSK 13

14 INNSTILLINGER Innstilling og lagring av FMradio kanaler Du kan lagre opptil 40 FM-radiokanaler som forhåndsinnstillinger. 1 Slå på hi-fi-systemet ved å trykke på»8«,»source«på enheten eller»fm/dab«på fjernkontrollen. 2 Velg FM TUNER-inngangskilde ved å trykke på»source«på enheten eller»fm/dab«på fjernkontrollen. Automatisk innstilling og lagring av FM-radio kanaler Enheten søker etter opptil 40 stasjoner med godt mottak og lagrer dem automatisk. Etter at hvert søk er fullført vil du høre at stasjonen lagres på forhåndsinnstilling Aktiver kanalsøket ved å trykke på»prog«til frekvensskjermen endres til rask gjennomkjøring. Viser:»AUTO«. Manuell innstilling og lagring av FM-radio kanaler 1 Slå på hi-fi-systemet ved å trykke på»fm/ DAB«. 2 Velg FM-inngangskilde ved å trykke på»fm/ DAB«. 3 Åpne menyen ved å trykke på»menu 7«. 4 Velg»SCAN SET«-menyelementet med»3«eller»4«og trykk på»eii OK«for å bekrefte. Viser:»ALL«. 7 Du kan velge om det skal søke etter radiokanaler med godt mottak (viser»strong») eller alle radiokanaler (viser:»all»). 5 Velg alternativet med»3«eller»4«. 6 Trykk på»menu 7«for å lukke menyen. 7 Angi radiokanalene ved å trykke og holde»3«eller»4«nede. Kanalsøket starter og stopper ved neste stasjon med godt signal; eller hold»3«eller»4«nede til du når den frekvensen du ønsker. Hver gang du trykker på knappen vil frekvensen endres med 50 Hz. 8 Lagre FM-radiokanaler i en forhåndsinnstilling, for å gjøre dette må du trykke på»prog«. Velg forhåndsinnstilling med»5«eller»6«og bekreft med»prog«. Stille inn klokkeslett automatisk Klokkeslett oppdateres automatisk hvis en DABeller DSR-radiokanal sender ut et tidssignal. 7 Klokkeslettet må angis på nytt etter strømbrudd eller etter frakobling av strømmen. 1 Velg DAB-inngangskilde ved å trykke på»source«på enheten eller»fm/dab«på fjernkontrollen. 2 Velg en DAB-radiokanal ved å trykke på» «eller» «på enheten»5«eller»6«på fjernkontrollen. 3 Trykk på»info«på fjernkontrollen for å bytte til klokkeslettskjermen for DAB-radiokanalen, og bekreft klokkeslettet med»eii OK«. Viser:»CT SYNC«, klokkeslettet er angitt. 7 Enkelte RDS-stasjoner (FM-radiokanaler) sender et RDS-klokkeslettsignal. Hvis den valgte RDS-stasjonen sender informasjon om klokkeslett vil klokkeslettet oppdateres automatisk. I FM tuner-modus må du trykke på»rds«gjentatte ganger til klokkeslettet vises. Hvis»DATE/CLOCK«vises, har ikke klokkeslettsignalet blitt mottatt enda. Vent til klokkeslettet vises. Hvis riktig klokkeslett vises, trykk og hold»eii OK«nede for å bekrefte. 14 NORSK

15 INNSTILLINGER Stille inn klokkeslettet manuelt Klokkeslettet kan også stilles inn manuelt. 1 Slå av og på hi-fi-systemet ved å trykke på»8«. 2 For å angi klokkeslett i standby-modus, trykk og hold» «nede i to sekunder. Viser:»CLOCK SET«og deretter»clock 24 HR«. 2 Velg timeformat (12 eller 24 timer) ved å trykke på»volume«på enheten, eller ved å trykke på»5«eller»6«på fjernkontrollen, og bekreft med» «. Timene blinker. 3 Angi timene ved å trykke på»volume«på enheten, eller ved å trykke på»5«eller»6«på fjernkontrollen, og bekreft med» «. Minuttene blinker. 4 Angi minuttene ved å trykke på»volume«på enheten, eller ved å trykke på»5«eller»6«på fjernkontrollen, og bekreft med» «. Viser: gjeldende klokkeslett. NORSK 15

16 GENERELLE FUNKSJONER Slå på og av Den eneste måten å koble hi-fi-systemet fra strømnettet på, er å trekke ut støpselet. 1 Slå på hi-fi-systemet ved å trykke på»8«eller»source«på enheten. Den siste brukte inngangskilden velges automatisk. 7 Hi-fi-systemet kan også slås på ved å trykke på»fm/dab«,» «,»CD«,»USB«eller»AUX«på fjernkontrollen. 2 Sett hi-fi-systemet i standby-modus ved å trykke på»8«. ECO-modus Du kan sette hi-fi-systemet i ECO-modus for å redusere strømforbruket til mindre enn 0,5 W. 1 Trykk og hold»8«nede i tre sekunder. I ECO-modus vises ikke klokkeslettet, men det kan vises ved å trykke på» «. 2 For å deaktivere ECO-modus, trykk og hold»8«nede i tre sekunder. Automatisk avslåing Enheten slår seg automatisk av etter 15 minutter i standby-modus hvis: enheten ikke er i stopposisjon det ikke er noe lydsignal i»aux IN«-kontakten ingen kontakt er koblet til i»audio IN«-kontakten Bluetooth-tilleggsenheten ikke sender noe lydsignal. For å bruke enheten må den slås på. Justerer lydstyrken 1 Trykk på»volume«på hi-fi-systemet eller» VOL +«på fjernkontrollen for å justere lydstyrken. Velge lydinnstillinger Du kan velge mellom forhåndsinnstilte lydinnstillinger. 1 Velg lydinnstillingen ved hjelp av»dsc«på fjernkontrollen. Endre bass eller diskant 1 Endre bassen ved hjelp av» BASS +«på fjernkontrollen. 2 Endre diskant ved hjelpe av» TREBLE +«på fjernkontrollen. Lydstyrke Lydstyrkefunksjonen gir bedre lyd på lavere lydnivåer. 1 Sett lydstyrke av og på ved å bruke»loud- NESS«på fjernkontrollen. 7 Hvis du velger en lydinnstilling vil dette avbryte justering av bass, diskant eller lydstyrke. Lydløs Du kan sette hi-fi-høyttalerne av og på lydløs modus med denne funksjonen. 1 Aktiver lydløs med» «på fjernkontrollen. 2 Deaktiver lydløs med» «på fjernkontrollen. Vise klokkeslett 1 Vis klokkeslett med» «på fjernkontrollen. 2 Slå av klokkeslett med» «på fjernkontrollen. Justere lysstyrken på displayet 1 Juster lysstyrken på displayet (3 trinn) med»r«på fjernkontrollen. 16 NORSK

17 TUNER-MODUS DAB tuner-modus Velge DAB tuner-inngangskilde 1 Velg FM TUNER-inngangskilde ved å trykke på»source«på enheten eller»fm/dab«på fjernkontrollen. Viser:»DAB«, etterfulgt av navnet på DAB-stasjonen. Velge lagrede stasjoner 1 Velg en DAB-radiokanal fra kanallisten ved å trykke på»3«eller»4«på fjernkontrollen, eller» «eller» «på enheten. 2 Velg en forhåndsinnstilling for en DAB-radiokanal ved å trykke på»5«eller»6«på fjernkontrollen. 7 Du kan også velge forhåndsinnstillinger med tallknappene»1... 0«. For tosifrede forhåndsinnstillinger må du først trykke på»10+«eller velge forhåndsinnstillingens to sifre med tallknappene. Angi DRC (Dynamic Range Control) for DAB-stasjoner Når du aktiverer DRC kan du høre rolige lyder bedre i støyende omgivelser. 1 Åpne menyen ved å trykke på»menu 7«. 2 Velg»DRC«-menyelementet med»3«eller»4«og trykk på»eii OK«for å bekrefte. Viser:»DRC HIGH«. 3 Velg»DRC HIGH«eller»DRC LOW«-alternativet med»3«eller»4«og trykk på»eii OK«for å bekrefte. 4 Trykk på»menu 7«for å lukke menyen. 7 DAB-stasjonen må støtte DRC. Vise informasjon om DAB-stasjon 1 For å vise kort informasjon om gjeldende DAB-stasjon må du trykke på»info«gjentatte ganger. Følgende informasjon vises: Navnet på radiostasjonen, DLS (Dynamic Label Segment), signalstyrken, programtypen, ensemblet (f.eks. BR for Bayern), frekvensen, referansen til signalpil, overføringsstandardens bitrate, DAB-type, klokkeslett og dato. NORSK 17

18 TUNER-MODUS FM tuner-modus Velg FM tuner-inngangskilden 1 Velg FM TUNER-inngangskilde ved å trykke på»source«på enheten eller»fm/dab«på fjernkontrollen. Den sist valgte kanalen spilles av (Last Station Memory). Velge forhåndsinnstillinger 1 Velg en forhåndsinnstilling ved å trykke på» «eller» «på enheten»5«eller»6«på fjernkontrollen. Stereo-/monosignal Når hi-fi-systemet tar inn stereokanaler, vises»!«opp på displayet. Hvis signalet fra stereostasjonen er svakt, kan du forbedre lydkvaliteten ved å skifte til monomottak. 1 Trykk på»!«på fjernkontrollen for å bytte til monomottak. 2 For å bytte tilbake til FM stereo, må du trykke på»!«på fjernkontrollen igjen. Viser informasjon om RDS-stasjon Hvis enheten tar inn en RDS-kanal, vises navnet på kanalen på displayet sammen med»rds«. Hvis ingen informasjon er tilgjengelig, vises mottaksfrekvensen på displayet. Også ytterligere informasjon kan vises. 1 For å få fram informasjon om gjeldende RDS-kanal, trykk på»rds«gjentatte ganger. Følgende visninger vises i rekkefølge: Navnet på radiokanalen. Gjeldende programtype (PTY), f.eks.»pop music«.»[no PTY]«vises hvis informasjon ikke er tilgjengelig. Radiotekst. Klokkeslett. Frekvens. 18 NORSK

19 EKSTERN DATAMEDIA-MODUS Bruke CD-er Enheten egner seg til musikk-cd-er, idet den logoen som er vist her kommer opp (CD-DA) og er dessuten egnet til CD-R og CD-RW med lyddata. 7 Enheten kan ikke spille av CD-ROM, CD-I, CDV, VCD, DVD eller PC-CD-er. 7 I MP3-/WMA-modus er begrepene»album«og»fil«svært viktige.»album«tilsvarer en mappe på en PC,»fil«tilsvarer en fil på en PC eller et CD-DA-spor. En MP3-/WMA-CD kan ikke inneholde mer enn 999 sanger/mapper totalt. 7 Når du brenner CD-R og CD-RW med lydfiler, kan ulike problemer oppstå som vil kunne føre til problemer med avspillingen. Dette kan komme av feil på programvaren eller maskinvareinnstillinger, eller av CD-en som brukes. Skulle slike problemer oppstå, ta kontakt med kundeservice hos leverandøren av CD-brenneren eller programvareprodusenten, eller se etter relevant informasjon, for eksempel på Internett. 7 Når du lager lyd CD-er må du etterfølge alle juridiske retningslinjer og forsikre deg om at ikke tredjeparts opphavsrettigheter blir brutt. 7 Hold alltid CD-rommet lukket for å hindre at støv samler seg på laseroptikken. CD-rommet lukkes automatisk etter kort tid. 7 Ikke fest selvklebende etiketter på CD-er. Hold CD-overflatene rene. 7 Du kan spille av standard CD-er på 12 cm, samt CD-er på 8 cm på enheten. En adapter er ikke nødvendig. Bruk med en MP3-spiller eller en USB-minnepinne 7» «-kontakten er ikke kompatibel med USB-hubber og kan ikke kobles direkte til en PC. 7 USB-grensesnittet på denne enheten er et standardgrensesnitt. Alle velkjente MP3 chip-konsepter ble tatt hensyn til da det ble utviklet. På grunn av rask utvikling innen MP3-teknologi og det faktum at nye produsenter dukker opp hver dag, kan MP3-spilleres/USB-minnepinners kompatibilitet bare delvis garanteres. Hvis USB-drift er svekket eller ikke er mulig, betyr ikke dette nødvendigvis at det er noen funksjonsfeil på enheten. 7 En toveis dataoverføring slik som definert for ITE-enheter i EN / EN er ikke mulig. 7 USB-overføring er i seg selv ikke en operativ modus. Det er en ekstra funksjon. 7 Ta aldri ut en MP3-spiller/USB-minnepinne under avspilling. Dette kan føre til skade på data og enheter. Ingen garantikrav vil bli akseptert for skader som oppstår som en følge av dette. Innlegging/kobling av datamedier som inneholder musikk Innlegging av plate 1 Trykk på».«for å åpne CD-rommet. CD-rommet åpnes. 2 Legg inn platen med etiketten oppover. 3 Trykk på».«for å lukke CD-rommet. Platen er lest. Viser i MP3/WMA-modus: totalt antall album og sanger. Viser i CD-DA-modus: totalt antall sanger og total spilletid. NORSK 19

20 EKSTERN DATAMEDIA-MODUS Koble til en MP3-spiller eller en USB-minnepinne 1 Slå enheten over i standby-modus ved å trykke på»8«. 2 Koble USB-grensesnittet på MP3-spilleren til» «-kontakten på hi-fi-systemet ved hjelp av en standard USB-kabel; eller sett inn USB-pluggen på USB-minnepinnen inn i USB-grensesnittet» «på hi-fi-systemet. 3 Slå på enheten fra standby ved å trykke på»8«. Viser: totalt antall album og sanger. Velg inngangskilden 1 Velg inngangskilde (»CD«eller»USB») ved å trykke på»cd«eller»usb«. Avspilling Starte avspilling Når du spiller musikk-cd-er kan du velge sang, når du spiller MP3-/WMA-filer kan du også velge mapper. 1 Avspillingen starter automatisk, hvis nødvendig trykk på»eii«på hi-fi-systemet eller»eii OK«på fjernkontrollen for å starte avspillingen; eller velg mappen ved å trykke på»+ «, og velg deretter sangen med»5«eller»6«. Avspilling starter automatisk. Viser: antall mapper og sanger, sangens navn og forløpt spilletid. 7 Hvis ikke noe datamedia er satt inn / tilkoblet, dukker meldingen»no DISC«eller»NO USB«opp. 20 NORSK Sette avspillingen på pause og gjenoppta avspillingen 1 Trykk på»eii«på hi-fi-systemet eller»eii OK«på fjernkontrollen for å sette avspillingen på pause. Viser: forløpt avspillingstid blinker på skjermen. 2 Trykk på»eii OK«på hi-fi-systemet eller»eii OK«på fjernkontrollen for å gjenoppta avspillingen. Sette avspillingen på pause og gjenoppta avspillingen 1 For å sette avspillingen på pause må du trykke på»menu 7«én gang. Hvis du velger datamedia igjen vil avspilling forsette fra der den stoppet. Stoppe avspilling 1 For å stoppe avspillingen må du trykke på»menu 7«to ganger. Når avspillingen starter igjen, begynner den fra første sang. Gjenta gjeldende sang 1 Trykk kort på»5«under avspilling. Velge en annen sang 1 Trykk på»5«eller»6«gjentatte ganger under avspilling til nummeret på sangen du ønsker vises i displayet. Avspillingen av det valgte sporet starter automatisk. Søke etter en del i en sang 1 Under avspilling trykk»3«eller»4«gjentatte ganger inntil ønsket del er funnet. 2 Avspillingen starter når du slipper»3«eller»4«. Viser sanginformasjon (for MP3/WMA) Hvis informasjon om artisten, album og sang er tilgjengelig på datamediet vises dette automatisk etter seks sekunder (ID3-tag). 1 Trykk»INFO«for å starte eller avslutte ID3- modus.

MICRO HIFI SYSTEM MS 530 DAB+ MS 540 DAB+

MICRO HIFI SYSTEM MS 530 DAB+ MS 540 DAB+ MICRO HIFI SYSTEM MS 530 DAB+ MS 540 DAB+ NO INNHOLD -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 OPPSETT OG

Detaljer

INTERNET RADIO. Cosmopolit 3F WEB ip

INTERNET RADIO. Cosmopolit 3F WEB ip INTERNET RADIO Cosmopolit 3F WEB ip no INNHOLD -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 COSMOPOLIT 3F WEB

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning Innhold Kontrollknapper... 2 3 Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon

Detaljer

LCD TV with LED Backlight 22 VLE 8320 BN

LCD TV with LED Backlight 22 VLE 8320 BN LCD TV with LED Backlight 22 VLE 8320 BN NO FI SV Innhold ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kjære

Detaljer

LCD TV 46 VLE 7139 BR

LCD TV 46 VLE 7139 BR LCD TV 46 VLE 7139 BR NO Innhold ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 OPPSETT OG SIKKERHET 6 Generell

Detaljer

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP NO Innhold ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 OPPSETT OG

Detaljer

THE TRANSISTOR. Digital radio med DAB/DAB+ og FM, Bluetooth og NFC-teknologi. Brukerhåndbok

THE TRANSISTOR. Digital radio med DAB/DAB+ og FM, Bluetooth og NFC-teknologi. Brukerhåndbok Digital radio med DAB/DAB+ og FM, Bluetooth og NFC-teknologi Brukerhåndbok Kjære kunde, takk for at du har kjøpt et IRC-produkt. Vi setter pris på at du har valgt ett av produktene våre. Vi er også sikre

Detaljer

THE BOX. Digital radio med DAB/DAB+ og FM, Bluetooth og NFC-teknologi. Brukerhåndbok

THE BOX. Digital radio med DAB/DAB+ og FM, Bluetooth og NFC-teknologi. Brukerhåndbok Digital radio med DAB/DAB+ og FM, Bluetooth og NFC-teknologi Brukerhåndbok Kjære kunde, takk for at du har kjøpt et IRC-produkt. Vi setter pris på at du har valgt ett av produktene våre. Vi er også sikre

Detaljer

Pinell Supersound II +

Pinell Supersound II + Brukerhåndbok Pinell Supersound II + DAB+-/DAB-/FM-/Internettradio www.pinell.no Innhold Sikkerhetsinformasjon 3 FCC-informasjon 4 Innhold i esken 5 Hurtigveiledning for Internett-radio 6 Dette trenger

Detaljer

LCD TV med LED bakgrunnsbelysning 48 VLE 7435 WR

LCD TV med LED bakgrunnsbelysning 48 VLE 7435 WR LCD TV med LED bakgrunnsbelysning 48 VLE 7435 WR NO Innholdsfortegnelse ------------------------------------------------------------------- 4 OPPSETT OG SIKKERHET 6 GENERELL INFORMASJON 6 Spesialfunksjoner

Detaljer

LCD TV med LED bakgrunnsbelysning 48 VLE 8435 WP

LCD TV med LED bakgrunnsbelysning 48 VLE 8435 WP LCD TV med LED bakgrunnsbelysning 48 VLE 8435 WP NO Innholdsfortegnelse ------------------------------------------------------------------- 4 OPPSETT OG SIKKERHET 6 GENERELL INFORMASJON 6 Spesialfunksjoner

Detaljer

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne.

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne. Pakke ut projektoren Gå gjennom følgende sjekkliste og forsikre deg om at du har mottatt alle delene. Hvis du mangler noen av komponentene, må du ta kontakt med kjøpsstedet. YHovedenhet YFjernkontroll

Detaljer

COLOUR TELEVISION ELEGANCE 21 FLAT TVD 55-2502/5 TOP DANSK SVENSKA NORSK SUOMI ENGLISH

COLOUR TELEVISION ELEGANCE 21 FLAT TVD 55-2502/5 TOP DANSK SVENSKA NORSK SUOMI ENGLISH COLOUR TELEVISION ELEGANCE 21 FLAT TVD 55-2502/5 TOP DANSK SVENSKA SUOMI ENGLISH INNHOLD 3 Plassering og sikkerhet 4 Tilkobling/forberedelser 4 Tilkobling av antenne og nettkabel 4 Innsetting av batterier

Detaljer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Brukerhåndbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internettradio www.pinell.no Innhold Sikkerhetsinformasjon 3 FCC-informasjon 4 Innhold i esken 5 Hurtigveiledning for Internett-radio 6 Dette trenger du

Detaljer

Blu-ray Hjemmekinoanlegg

Blu-ray Hjemmekinoanlegg HT-H7500WM HT-H7750WM Blu-ray Hjemmekinoanlegg brukerhåndbok forestill deg mulighetene Takk for at du har kjøpt dette produktet fra Samsung. Hvis du vil motta en mer omfattende service, må du registrere

Detaljer

BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER

BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING NORSK Innledning SIKKERHET/VIKTIGE OPPLYSNINGER Merk: Denne spilleren kan bare brukes på steder med en nettspenning på 100 240 V vekselstrøm,

Detaljer

Internett portal... 20 TV Kontrollknapper & Drift... 7. Netflix... 20 Koble til strøm... 7. HBBTV System... 21 Antenne / Kabel / Kabeltilkobling...

Internett portal... 20 TV Kontrollknapper & Drift... 7. Netflix... 20 Koble til strøm... 7. HBBTV System... 21 Antenne / Kabel / Kabeltilkobling... Innholdsfortegnelse TV - Egenskaper... 2 Konfigurering av Nettverksinnstillinger... 19 Kjære SHARP-kunde... 3 Koble til din mobile enhet via WiFi... 19 Viktige sikkerhetsregler... 3 Bruk av MIRACAST...

Detaljer

Engelsk Tysk Brukerhåndbok v1.0 Fransk Italiensk

Engelsk Tysk Brukerhåndbok v1.0 Fransk Italiensk Brukerhåndbok v1.0 Engelsk Fransk Tysk Italiensk TEKNISK SUPPORT Skulle du oppleve problemer ved bruk av dette produktet, vennligst se avsnittet om feilsøking på side 38 i denne brukerhåndboken. Alternativt

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

Bruksanvisning Geneva Sound System (Model L & XL)

Bruksanvisning Geneva Sound System (Model L & XL) Bruksanvisning Geneva Sound System (Model L & XL) Norsk 87 Merk Denne bruksanvisningen finnes også i en lettlest versjon med større skrifttype. Du kan laste den ned fra www.genevalab.com og velg siden

Detaljer

Innholdsfortegnelse ---------------------------------------------------------------------------------

Innholdsfortegnelse --------------------------------------------------------------------------------- NORSK Innholdsfortegnelse --------------------------------------------------------------------------------- Kjære kunde, denne brukerhåndboken beskriver de viktigste tilkoblingene, innstillingene og funksjonene

Detaljer

5.1k Blu-ray Hjemmekinoanlegg

5.1k Blu-ray Hjemmekinoanlegg HT-H5500 HT-H5500W HT-H5530 HT-H5550 HT-H5550W 5.1k Blu-ray Hjemmekinoanlegg brukerhåndbok Forestill deg mulighetene Takk for at du har kjøpt dette produktet fra Samsung. Hvis du vil motta en mer omfattende

Detaljer

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target.

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target. 7 bærbar DVD-spiller Bruksanvisning Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner For informasjon og support kontakt www.target.no Sikkerhetsinformasjon, Apparatet er Klasse 1 laserprodukt. Bruk av kontroller,

Detaljer

OPEL MERIVA. Infotainment System

OPEL MERIVA. Infotainment System OPEL MERIVA Infotainment System Innhold Innledning... 4 Radio... 28 CD-spiller... 44 AUX-inngang... 50 USB-kontakt... 52 Digital bilderamme... 56 Navigering... 59 Talegjenkjenning... 103 Telefon... 118

Detaljer

DSB-H670N. Brukerhåndbok NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER

DSB-H670N. Brukerhåndbok NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER Brukerhåndbok NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER 03-H670N_VIA_NOR.indd ii-iii 2007-12-10 오전 9:05:02 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Denne mottakeren er produsert i henhold til internasjonale sikkerhetsstandarder. Vennligst

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25 Innholdsfortegnelse Forholdsregler.... 2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!.. 3 Viktig.... 3 Oppdateringer til mottakeren.... 3 Miljømessige hensyn.... 4 Merknader om opphavsrett.... 4 Fjernkontrollen....

Detaljer

Opel Astra Infotainment System

Opel Astra Infotainment System Opel Astra Infotainment System Innhold Innledning... 4 Radio... 28 CD-spiller... 44 AUX-inngang... 50 USB-kontakt... 52 Digital bilderamme... 56 Navigering... 59 Stemmegjenkjenning... 103 Telefon... 118

Detaljer

Innholdsfortegnelse Norsk

Innholdsfortegnelse Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Sikkerhetsinformasjon... 2 VIKTIG - Vennligst les disse instruksjonene helt før du installerer eller bruker... 2 Komme i Gang... 3 Varslinger og funksjoner

Detaljer