MINI HIFI SYSTEM M 2300 DAB+

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MINI HIFI SYSTEM M 2300 DAB+"

Transkript

1 MINI HIFI SYSTEM M 2300 DAB+ DA

2 INDHOLD OPPSETT OG SIKKERHET 3 Forsiktig: høyfrekvent stråling 4 OVERSIKT 4 Kontroller på hi-fi-systemet 7 Fjernkontrollen 9 Visninger på hi-fi-systemet 10 TILKOBLING OG KLARGJØRING 10 Koble til høyttalerne 10 Koble til antennen 10 Koble til en MP3-spiller eller en USBminnepinne 11 Tilkobling av eksterne enheter 11 Koble til hodetelefonene 11 Koble til en ekstern opptaksenhet 12 Koble til strømledningen 12 Sette inn batterier i fjernkontrollen 13 INNSTILLINGER 13 Søke og lagre DAB-radiokanaler 14 Innstilling og lagring av FM-radio kanaler 14 Stille inn klokkeslett automatisk 15 Stille inn klokkeslettet manuelt 16 GENERELLE FUNKSJONER 16 Slå på og av 16 ECO-modus 16 Automatisk avslåing 16 Justerer lydstyrken 16 Velge lydinnstillinger 16 Endre bass eller diskant 16 Lydstyrke 16 Lydløs 16 Vise klokkeslett 16 Justere lysstyrken på displayet 17 TUNER-MODUS 17 DAB tuner-modus 18 FM tuner-modus 19 EKSTERN DATAMEDIA-MODUS 19 Bruke CD-er 19 Bruk med en MP3-spiller eller en USBminnepinne 19 Innlegging/kobling av datamedier som inneholder musikk 20 Avspilling 20 Viser sanginformasjon (for MP3/WMA) 21 Gjentafunksjoner 21 Spille av sanger i tilfeldig rekkefølge (Random) 21 Spille av begynnelsen av hver sang (intro) 22 Opprette en spilleliste 23 BLUETOOTH-MODUS 23 Kompatibel med følgende enheter 23 Velge Bluetooth-inngangskilde 23 Finne og koble til en Bluetooth-tilleggsenhet 23 Aktivere en Bluetooth-tilleggsenhet som er logget på 23 Avspilling fra Bluetooth-tilleggsenhet 23 Logge av Bluetooth-tilleggsenheten 24 NFC-MODUS 24 BRUKE EKSTERNE ENHETER 24 Lytte til lydsignal fra en ekstern enhet 24 Ta opp på en ekstern opptaksenhet 25 TIDTAKER-MODUS 25 Tidtaker 25 Utkoblingstid 26 SPESIALFUNKSJONER 26 Slette innstillinger (Reset) 26 Velge programvareversjon 27 INFORMASJON 27 Rengjøre hi-fi-systemet 27 Rengjøre CD-enheten 27 Tekniske data 28 Miljømessig merknad 28 Generell informasjon om laserenheter 29 Feilsøking 2 NORSK

3 OPPSETT OG SIKKERHET Vær oppmerksom på følgende instruksjoner: 7 Hi-fi-systemet er utformet til avspilling av lydsignaler. All annen bruk er strengt forbudt. 7 Hvis du ønsker å sette opp hi-fi-systemet på vegghyller eller i skap, se til at det er godt ventilert. Det må være minst 10 cm plass på siden, over og bak hi-fi-systemet. 7 Ikke dekk til hi-fi-systemet med aviser, bordduker, gardiner, osv. 7 Når du plasserer hi-fi-systemet, husk på at møbler ofte er belagt med ulike typer behandling og plast, som ofte inneholde kjemiske tilsetninger. Disse tilsetningene kan skape korrosjon på føttene til enheten. Disse kan etterlate flekker på overflaten av møblene, som kan være vanskelige eller umulige å fjerne. 7 Hvis hi-fi-systemet utsettes for plutselige endringer i temperaturen, for eksempel hvis den tas inn fra kulden til et varmt rom, vent minst to timer før du bruker det. 7 Hi-fi-systemet er kun utformet til bruk i tørre rom. Hvis du bruker det utendørs, se til at det er beskyttet mot fuktighet, slik som dryppende eller sprutende vann. 7 Bruk hi-fi-systemet kun i et moderat klima. 7 Ikke plasser hi-fi-systemet for nært varmeapparater eller i direkte sollys, fordi dette vil forringe nedkjølingen. 7 Ikke plasser kar som inneholder væsker, f.eks. vaser, oppå hi-fi-systemet. Ikke stikk fremmedlegemer inn i CD-rommet. 7 Ikke plasser gjenstander som levende lys oppå hi-fi-systemet. 7 Hvis det oppstår feil på grunn av overbelastning av strømnettet eller utladninger av statisk elektrisitet, må enheten tilbakestilles. For å gjøre dette, dra ut strømledningen og sett den i igjen etter noen få sekunder. 7 Ikke åpne hi-fi-systemet under noen omstendighet. Garantikrav utelukkes for skader som oppstår som følge av feilhåndtering. 7 Lyn og torden er en fare for alle elektriske enheter. Selv om hi-fi-systemet er slått av, kan det bli skadet av et lynnedslag i strømnettet. Under tordenvær må du alltid trekke ut støpselet. 7 Langvarig lytting med hodetelefoner med høyt lydnivå kan skade hørselen din. 7 Ikke koble til annet utstyr mens systemet er slått på. Slå i tillegg av det andre utstyret før du kobler det til. 7 Sett kun inn støpselet i strømuttaket etter at du har koblet til det eksterne utstyret. Kontroller at støpselet er uhindret tilgjengelig. Forsiktig: høyfrekventstråling 7 Enheten må registreres og brukes i henhold til denne bruksanvisningen. Enheten har en innebygget antenne som må brukes med andre antenner eller sendere. NORSK 3

4 OVERSIKT Kontroller på hi-fi-systemet SOURCE 7. NFC 8 A B V U AUDIO IN 4 NORSK

5 OVERSIKT Fronten av enheten NFC Posisjon for NFC-registrering (nærfeltkommunikasjon) fra mobiltelefoner og nettbrett. 8 Trykk forsiktig for å slå enheten av og på standby-modus. Trykk og hold nede for å aktivere ECO-modus. A B V USB-porttype A for å koble til en USB-minnepinne eller en MP3-spiller. Infrarød sensor for fjernkontrollsignaler. Visninger på hi-fi-systemet CD-rom. Juster lydstyrken. Toppen av enheten SOURCE Slår på enheten fra standbymodus. Velger inngangskilder FM-tuner, DAB-tuner, Bluetooth, Aux, Audio In, disk og USB. I tuner-modus: Trykk og hold inne for å starte frekvenssøk bakover eller forover trykk kort for å endre frekvensen trinnvist bakover eller framover. I ekstern datamedia-modus: valg av sang fremover eller bakover trykk på og hold nede for å lete etter en bestemt del forover eller bakover. I standby- og tidtakermodus: angi timer/minutter. AUDIO IN U Inngang for lydsignal (3,5 mm) for å koble til en ekstern enhet. Hodetelefonkontakt for tilkobling av et stereo-hodetelefonsett med en kontaktplugg (3,5 mm). Dette slår automatisk av høyttalerne. I ekstern datamedia-modus: starte og pause avspilling. 7 I ekstern datamedia-modus: avslutter avspilling. Åpner og lukker CD-rommet. NORSK 5

6 OVERSIKT Baksiden av enheten AC ~ HØYTTALER UT + H + V LINE OUT AUX IN DAB/FM AERIAL AC ~ Strømkabelkontakt. 7 Den eneste måten å fullstendig koble hi-fi-systemet fra strømnettet på, er å trekke ut støpselet. SPEAKER OUT Terminaler for tilkobling av + H + V høyttalerkabler. H = høyre kanal, V = venstre kanal. LINE OUT AUX IN DAB/FM AERIAL Lydutgang for å koble til en ekstern opptaksenhet. Lydinngang (3,5 mm) for å koble til en ekstern enhet, f.eks. en MP3-spiller. Antennekontakt for takantennen eller til den medfølgende ekstraantennen. 6 NORSK

7 OVERSIKT Fjernkontrollen 8 Slår hi-fi-systemet til standbymodus og fra standbymodus, til siste valgt inngangskilde.. Åpner og lukker CD-rommet. / OK MENU FM/DAB Velger inngangskilder for FM-tuner og DAB-tuner. CD USB Velger inngangskilde for Bluetooth. Velger inngangskilde for CD. Velger inngangskilde for USB. AUDIO IN Velger Audio In og Aux AUX inngangskilder til bruk sammen med et eksternt datamedie. R RDS INTRO b INFO I tuner-modus: Veksler mellom FMstereo- og monomottak. Endrer displayets lysstyrke. Åpner RDS-informasjon. I ekstern datamedia-modus: for å spille av korte introduksjoner til sangene. I ekstern datamedia-modus: spiller av sanger i tilfeldig rekkefølge. I ekstern datamedia-modus: gjenta en sang på CD-en, albumet eller spillelisten. I DAB-tunermodus: viser DAB-stasjonsinformasjon. I ekstern datamedia-modus: veksler displayet mellom nåværende snag og forløpt spilletid, og viser ID3 taginformasjon, hvis tilgjengelig. I standby: aktiverer innstillinger for klokkeslettet. Aktiverer innstillinger for tidtagermodus. NORSK 7

8 OVERSIKT I DAB-tuner-modus: for å velge DABradiostasjoner fra forhåndsinnstillingene. I ekstern datamedia-modus: velg sanger forover eller bakover. I standby- og tidtakermodus: for å angi timer/minutter. 3 4 I DAB-tuner-modus: for å velge DABradiostasjoner fra kanallisten for å angi frekvens/kanal for en DAB-radiokanal. I FM-tuner-modus: trykk og hold inne for å starte frekvenssøk forover eller bakover trykk kort for å endre frekvensen trinnvist bakover eller framover. I ekstern datamedia-modus: søk etter en bestemt del forover eller bakover. OK SLEEP I menymodus: bekrefter oppføringer. I tuner-modus: trykk og hold nede for å velge RDS-tid. I ekstern datamedia-modus: starter avspilling stanser avspilling. Aktiverer utkoblingstidsmodus, angir tid for utkoblingstid. MENU I tuner-modus: åpner menyen på 7 enheten. I ekstern datamedia-modus: avslutter avspilling. I Bluetooth-modus: kobler fra forbindelsen til Bluetooth-tilleggsenheten. + I ekstern datamedia-modus: velger album. LOUDNESS Lydstyrkefunksjonen gir bedre lyd på lavere lydnivåer. TREBLE + For innstilling til radiokanaler I FM- og DAB-tuner-modus: velger forhåndsinnstilte kanaler I FM- og DAB- tuner-modus: velger titall for forhåndsinnstillinger. PROG I FM- og DAB- tuner-modus: trykk kort for å aktivere minnefunksjonen; lager radiokanaler til forhåndsinnstillinger. I FM- og DAB-tuner-modus: trykk og hold nede for å starte søk etter nye radiokanaler. I ekstern datamedia-modus: aktiverer funksjonen for å opprette spilleliste; lagrer sangen når en spilleliste opprettes. Bytter hi-fi-systemets høyttalere til og fra lydløs modus. V + Justerer lydstyrken. BASS + For innstilling av radiokanaler. DSC Velger ulike lydinnstillinger. 8 NORSK

9 OVERSIKT Visninger på hi-fi-systemet ))) :88:88 ALB TRK PRG SHUF REP ALL RDS Ä ZZ ) w ))) Lydstyrkefunksjonen er aktivert Ä ZZ Datamedie-modus (disk) er valgt. AUX-modus er valgt. Datamedie-modus (USB) er valgt. TUNER-modus er valgt. Utkoblingstid er aktivert. w Tidtakeren er aktivert. ) I tuner-modus: en stereo FM-stasjon mottas :88:88 I standby-modus: viser klokkeslettet. I alle modi: viser inngangskilden kort viser innstillingene for lyd og lydnivå kort. I tuner-modus: viser kanalnavnet og RDS-informasjon, eller bånd og frekvens. I ekstern datamedia-modus: viser totalt antall album og sanger samt forløpt spilletid, og ID3 tag-informasjon (ticker-tekst) hvis tilgjengelig. ALB TRK PRG SHUF REP ALB REP REP ALL RDS I ekstern datamedia-modus: viser album. I ekstern datamedia-modus: viser sanger. I tuner-modus: en kanal lagres. I ekstern datamedia-modus: en spilleliste opprettes I ekstern datamedia-modus: tilfeldige funksjoner aktiveres. I ekstern datamedia-modus: en sang gjentas. I ekstern datamedia-modus: et album gjentas. I ekstern datamedia-modus: alle sanger på datamediet gjentas. En RDS-stasjon mottas. NORSK 9

10 TILKOBLING OG KLARGJØRING Koble til høyttalerne 1 Plasser høyttalerledningene inn i sidene på de gjengede festene på høyttalerne og stram de gjengede festene. 2 Plasser høyttalerledningen i de gjengede festene»speaker OUT R L«på hi-fi-systemet og stram de gjengede festene. 7 Vær nøye med forskjellen på venstre og høyre kanal (L = venstre kanal, R = høyre kanal). 7 Koble alle de røde kontaktene (+) på hi-fisystemet til de røde kontaktene (+) på høyttalerne. Koble til antennen 7 Hvis du ikke har noen takantenne kan du bruke tilleggsantennen som fulgte med. Når den er riktig plassert og med tilstrekkelig signalstyrke gir denne antennen en godt mottak av FM- og DAB-kanaler. Ikke forkorte tilleggsantennen. Koble til en MP3-spiller eller en USB-minnepinne Forsiktig: 7 Hi-fi-systemet må slås av mens USB-tilkoblingen utføres. Hvis det ikke er slått av, kan data gå tapt. 1 Koble USB-grensesnittet på MP3-spilleren til» «-kontakten på hi-fi-systemet ved hjelp av en standard USB-kabel; eller sett inn USB-pluggen på USB-minnepinnen inn i USB-grensesnittet» «på hi-fi-systemet. 1 Plugg antennekabelen (FM- og DAB-signal) i antennekontakten»dab/fm AERIAL«på hifi-systemet. 10 NORSK

11 TILKOBLING OG KLARGJØRING Tilkobling av eksterne enheter 7 Slå av hi-fi-systemet før du kobler til eksterne enheter. Koble til en ekstern opptaksenhet 1 Bruk standard lydkabler for å koble lydutgangene på den eksterne enheten til»aux IN«- kontakten på hi-fi -systemet. 7 Hvis mulig bør MP3-spillere kobles til i»audio IN«-kontakten. Koble til hodetelefonene 1 Bruk standard lydkabler for å koble til lydinnganger fra eksterne opptaksenheter i»line OUT«-kontakten på hi-fi -systemet. 1 Sett hodetelefonpluggen (3,5 mm) inn»u«- kontakten på hi-fi-systemet. 7 Hi-fi-systemets høyttalere er slått av. Forsiktig: 7 Altfor høye lydnivåer når du bruker øretelefoner eller hodetelefoner kan skade hørselen din. NORSK 11

12 TILKOBLING OG KLARGJØRING Koble til strømledningen 7 Sjekk at spenningen på typeskiltet (på undersiden av hi-hi-systemet) tilsvarer ditt lokale strømnett. Dersom det ikke er tilfelle, ta kontakt med din forhandler. 7 Alle de andre enhetene/høyttalerne skal være koblet til før du kobler til strømledningen. Sette inn batterier i fjernkontrollen 1 Sett strømledningen i»ac ~ «-kontakten på hifi-systemet. 2 Koble strømledningen i veggkontakten. Forsiktig: 7 Hi-fi-systemet er koblet til strømnettet med strømledningen. Trekk ut støpselet hvis du ønsker å koble hi-fi-systemet helt fra strømnettet. 7 Sørg for at støpselet er lett tilgjengelig under bruk og ikke hindret av andre gjenstander. 1 Åpne batterirommet ved å trykke ned låseklemmen og ta av lokket. 2 Når du setter i batterier (mikrotype, 2 x 1,5 V, R 03/ UM 4/AAA) må du være nøye med polariteten som er merket i bunnen på batterirommet. 3 Lukk batterirommet. 7 Utsett ikke batteriene for ekstrem varme, forårsaket for eksempel ved direkte sollys, ovner eller brann. 7 Fjern batteriene når de er tomme eller hvis du vet at hi-fi-systemet ikke skal brukes over lang tid. Produsenten påtar seg intet ansvar for skader forårsaket av batterier som lekker. Miljømessig merknad: 7 Batterier, også de som ikke inneholder tungmetall, bør ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. Kast alltid brukte batterier i henhold til lokale miljøforskrifter. 12 NORSK

13 INNSTILLINGER Søke og lagre DAB-radiokanaler 7 Foreta innstillingene med knappene på fjernkontrollen. Første oppsett Når enheten kobles til strømnettet for første gang eller etter en tilbakestilling, starter enheten automatisk kanalsøk etter DAB-radiostasjoner og lagrer dem i kanallisten. 1 Slå på hi-fi-systemet ved å trykke på»fm/ DAB«. Viser:»Hello«kort, etterfulgt av»dab«og deretter»scanning«. Det automatiske kanalsøket starter, og finner og lagrer DAB-radiokanaler. Deretter skifter enheten til den første kanalen i kanallisten. 7 Hvis det ikke er noe antennesignal vil»off AIR«vises. Lagre DAB-radiokanaler som forhåndsinnstillinger Etter det automatiske kanalsøket, lagres alle DAB-radiokanaler i kanallisten. Du kan lagre dine favoritt-dab-radiokanaler på forhåndsinnstillingene 1 til Velg en DAB-radiokanal ved å trykke på»3«eller»4«. 2 Lagre en DAB-radiokanal som en forhåndsinnstilling ved å trykke på»prog«, velge forhåndsinnstillingen med»5«eller»6«på fjernkontrollen og trykke på»prog«for å lagre. Viser:»P01 LAGRET«. 7 Du kan også velge forhåndsinnstillinger med tallknappene»1... 0«. For tosifrede forhåndsinnstillinger må du først trykke på»10+«eller velge forhåndsinnstillingens to sifre med tallknappene. 3 For å lagre flere DAB-radiokanaler må du gjenta trinn 1 og 2. Legge til DAB-radiokanaler etter endring av plassering Du kan starte automatisk kanalsøk på nytt. Dette er nyttig hvis du ønsker å benytte enheten på et nytt sted, eller hvis du ønsker å søke etter nye DAB-radiokanaler. 1 Slå på hi-fi-systemet ved å trykke på»fm/dab«. Viser: navnet på radiokanalen, som»b5 AKTUELL«. 2 Åpne menyen ved å trykke på»menu 7«. 3 Velg»FULL SCAN«-menyelementet med»3«eller»4«, og trykk på»eii OK«for å bekrefte. Viser:»SCANNING«, det automatiske kanalsøket starter, og finner og lagrer radiokanaler på kanallisten. Manuell innstilling og lagring av DAB-radio 1 Slå på hi-fi-systemet ved å trykke på»fm/ DAB«. 2 Åpne menyen ved å trykke på»menu 7«. 3 Velg»MANUAL«-menyelementet med»3«eller»4«og trykk på»eii OK«for å bekrefte. Viser: f.eks.»5a I74.928«(kanal og frekvens for en DAB-radiokanal). 4 Angi frekvens/kanal ved å trykke på»3«eller»4«på fjernkontrollen. 5 Bekreft frekvensen/kanalen med»eii OK«. Mottaksnivået vises. 6 Bekreft innstillingen med»eii OK«. DAB-radiokanalene lagres på kanallisten. NORSK 13

14 INNSTILLINGER Innstilling og lagring av FMradio kanaler Du kan lagre opptil 40 FM-radiokanaler som forhåndsinnstillinger. 1 Slå på hi-fi-systemet ved å trykke på»8«,»source«på enheten eller»fm/dab«på fjernkontrollen. 2 Velg FM TUNER-inngangskilde ved å trykke på»source«på enheten eller»fm/dab«på fjernkontrollen. Automatisk innstilling og lagring av FM-radio kanaler Enheten søker etter opptil 40 stasjoner med godt mottak og lagrer dem automatisk. Etter at hvert søk er fullført vil du høre at stasjonen lagres på forhåndsinnstilling Aktiver kanalsøket ved å trykke på»prog«til frekvensskjermen endres til rask gjennomkjøring. Viser:»AUTO«. Manuell innstilling og lagring av FM-radio kanaler 1 Slå på hi-fi-systemet ved å trykke på»fm/ DAB«. 2 Velg FM-inngangskilde ved å trykke på»fm/ DAB«. 3 Åpne menyen ved å trykke på»menu 7«. 4 Velg»SCAN SET«-menyelementet med»3«eller»4«og trykk på»eii OK«for å bekrefte. Viser:»ALL«. 7 Du kan velge om det skal søke etter radiokanaler med godt mottak (viser»strong») eller alle radiokanaler (viser:»all»). 5 Velg alternativet med»3«eller»4«. 6 Trykk på»menu 7«for å lukke menyen. 7 Angi radiokanalene ved å trykke og holde»3«eller»4«nede. Kanalsøket starter og stopper ved neste stasjon med godt signal; eller hold»3«eller»4«nede til du når den frekvensen du ønsker. Hver gang du trykker på knappen vil frekvensen endres med 50 Hz. 8 Lagre FM-radiokanaler i en forhåndsinnstilling, for å gjøre dette må du trykke på»prog«. Velg forhåndsinnstilling med»5«eller»6«og bekreft med»prog«. Stille inn klokkeslett automatisk Klokkeslett oppdateres automatisk hvis en DABeller DSR-radiokanal sender ut et tidssignal. 7 Klokkeslettet må angis på nytt etter strømbrudd eller etter frakobling av strømmen. 1 Velg DAB-inngangskilde ved å trykke på»source«på enheten eller»fm/dab«på fjernkontrollen. 2 Velg en DAB-radiokanal ved å trykke på» «eller» «på enheten»5«eller»6«på fjernkontrollen. 3 Trykk på»info«på fjernkontrollen for å bytte til klokkeslettskjermen for DAB-radiokanalen, og bekreft klokkeslettet med»eii OK«. Viser:»CT SYNC«, klokkeslettet er angitt. 7 Enkelte RDS-stasjoner (FM-radiokanaler) sender et RDS-klokkeslettsignal. Hvis den valgte RDS-stasjonen sender informasjon om klokkeslett vil klokkeslettet oppdateres automatisk. I FM tuner-modus må du trykke på»rds«gjentatte ganger til klokkeslettet vises. Hvis»DATE/CLOCK«vises, har ikke klokkeslettsignalet blitt mottatt enda. Vent til klokkeslettet vises. Hvis riktig klokkeslett vises, trykk og hold»eii OK«nede for å bekrefte. 14 NORSK

15 INNSTILLINGER Stille inn klokkeslettet manuelt Klokkeslettet kan også stilles inn manuelt. 1 Slå av og på hi-fi-systemet ved å trykke på»8«. 2 For å angi klokkeslett i standby-modus, trykk og hold» «nede i to sekunder. Viser:»CLOCK SET«og deretter»clock 24 HR«. 2 Velg timeformat (12 eller 24 timer) ved å trykke på»volume«på enheten, eller ved å trykke på»5«eller»6«på fjernkontrollen, og bekreft med» «. Timene blinker. 3 Angi timene ved å trykke på»volume«på enheten, eller ved å trykke på»5«eller»6«på fjernkontrollen, og bekreft med» «. Minuttene blinker. 4 Angi minuttene ved å trykke på»volume«på enheten, eller ved å trykke på»5«eller»6«på fjernkontrollen, og bekreft med» «. Viser: gjeldende klokkeslett. NORSK 15

16 GENERELLE FUNKSJONER Slå på og av Den eneste måten å koble hi-fi-systemet fra strømnettet på, er å trekke ut støpselet. 1 Slå på hi-fi-systemet ved å trykke på»8«eller»source«på enheten. Den siste brukte inngangskilden velges automatisk. 7 Hi-fi-systemet kan også slås på ved å trykke på»fm/dab«,» «,»CD«,»USB«eller»AUX«på fjernkontrollen. 2 Sett hi-fi-systemet i standby-modus ved å trykke på»8«. ECO-modus Du kan sette hi-fi-systemet i ECO-modus for å redusere strømforbruket til mindre enn 0,5 W. 1 Trykk og hold»8«nede i tre sekunder. I ECO-modus vises ikke klokkeslettet, men det kan vises ved å trykke på» «. 2 For å deaktivere ECO-modus, trykk og hold»8«nede i tre sekunder. Automatisk avslåing Enheten slår seg automatisk av etter 15 minutter i standby-modus hvis: enheten ikke er i stopposisjon det ikke er noe lydsignal i»aux IN«-kontakten ingen kontakt er koblet til i»audio IN«-kontakten Bluetooth-tilleggsenheten ikke sender noe lydsignal. For å bruke enheten må den slås på. Justerer lydstyrken 1 Trykk på»volume«på hi-fi-systemet eller» VOL +«på fjernkontrollen for å justere lydstyrken. Velge lydinnstillinger Du kan velge mellom forhåndsinnstilte lydinnstillinger. 1 Velg lydinnstillingen ved hjelp av»dsc«på fjernkontrollen. Endre bass eller diskant 1 Endre bassen ved hjelp av» BASS +«på fjernkontrollen. 2 Endre diskant ved hjelpe av» TREBLE +«på fjernkontrollen. Lydstyrke Lydstyrkefunksjonen gir bedre lyd på lavere lydnivåer. 1 Sett lydstyrke av og på ved å bruke»loud- NESS«på fjernkontrollen. 7 Hvis du velger en lydinnstilling vil dette avbryte justering av bass, diskant eller lydstyrke. Lydløs Du kan sette hi-fi-høyttalerne av og på lydløs modus med denne funksjonen. 1 Aktiver lydløs med» «på fjernkontrollen. 2 Deaktiver lydløs med» «på fjernkontrollen. Vise klokkeslett 1 Vis klokkeslett med» «på fjernkontrollen. 2 Slå av klokkeslett med» «på fjernkontrollen. Justere lysstyrken på displayet 1 Juster lysstyrken på displayet (3 trinn) med»r«på fjernkontrollen. 16 NORSK

17 TUNER-MODUS DAB tuner-modus Velge DAB tuner-inngangskilde 1 Velg FM TUNER-inngangskilde ved å trykke på»source«på enheten eller»fm/dab«på fjernkontrollen. Viser:»DAB«, etterfulgt av navnet på DAB-stasjonen. Velge lagrede stasjoner 1 Velg en DAB-radiokanal fra kanallisten ved å trykke på»3«eller»4«på fjernkontrollen, eller» «eller» «på enheten. 2 Velg en forhåndsinnstilling for en DAB-radiokanal ved å trykke på»5«eller»6«på fjernkontrollen. 7 Du kan også velge forhåndsinnstillinger med tallknappene»1... 0«. For tosifrede forhåndsinnstillinger må du først trykke på»10+«eller velge forhåndsinnstillingens to sifre med tallknappene. Angi DRC (Dynamic Range Control) for DAB-stasjoner Når du aktiverer DRC kan du høre rolige lyder bedre i støyende omgivelser. 1 Åpne menyen ved å trykke på»menu 7«. 2 Velg»DRC«-menyelementet med»3«eller»4«og trykk på»eii OK«for å bekrefte. Viser:»DRC HIGH«. 3 Velg»DRC HIGH«eller»DRC LOW«-alternativet med»3«eller»4«og trykk på»eii OK«for å bekrefte. 4 Trykk på»menu 7«for å lukke menyen. 7 DAB-stasjonen må støtte DRC. Vise informasjon om DAB-stasjon 1 For å vise kort informasjon om gjeldende DAB-stasjon må du trykke på»info«gjentatte ganger. Følgende informasjon vises: Navnet på radiostasjonen, DLS (Dynamic Label Segment), signalstyrken, programtypen, ensemblet (f.eks. BR for Bayern), frekvensen, referansen til signalpil, overføringsstandardens bitrate, DAB-type, klokkeslett og dato. NORSK 17

18 TUNER-MODUS FM tuner-modus Velg FM tuner-inngangskilden 1 Velg FM TUNER-inngangskilde ved å trykke på»source«på enheten eller»fm/dab«på fjernkontrollen. Den sist valgte kanalen spilles av (Last Station Memory). Velge forhåndsinnstillinger 1 Velg en forhåndsinnstilling ved å trykke på» «eller» «på enheten»5«eller»6«på fjernkontrollen. Stereo-/monosignal Når hi-fi-systemet tar inn stereokanaler, vises»!«opp på displayet. Hvis signalet fra stereostasjonen er svakt, kan du forbedre lydkvaliteten ved å skifte til monomottak. 1 Trykk på»!«på fjernkontrollen for å bytte til monomottak. 2 For å bytte tilbake til FM stereo, må du trykke på»!«på fjernkontrollen igjen. Viser informasjon om RDS-stasjon Hvis enheten tar inn en RDS-kanal, vises navnet på kanalen på displayet sammen med»rds«. Hvis ingen informasjon er tilgjengelig, vises mottaksfrekvensen på displayet. Også ytterligere informasjon kan vises. 1 For å få fram informasjon om gjeldende RDS-kanal, trykk på»rds«gjentatte ganger. Følgende visninger vises i rekkefølge: Navnet på radiokanalen. Gjeldende programtype (PTY), f.eks.»pop music«.»[no PTY]«vises hvis informasjon ikke er tilgjengelig. Radiotekst. Klokkeslett. Frekvens. 18 NORSK

19 EKSTERN DATAMEDIA-MODUS Bruke CD-er Enheten egner seg til musikk-cd-er, idet den logoen som er vist her kommer opp (CD-DA) og er dessuten egnet til CD-R og CD-RW med lyddata. 7 Enheten kan ikke spille av CD-ROM, CD-I, CDV, VCD, DVD eller PC-CD-er. 7 I MP3-/WMA-modus er begrepene»album«og»fil«svært viktige.»album«tilsvarer en mappe på en PC,»fil«tilsvarer en fil på en PC eller et CD-DA-spor. En MP3-/WMA-CD kan ikke inneholde mer enn 999 sanger/mapper totalt. 7 Når du brenner CD-R og CD-RW med lydfiler, kan ulike problemer oppstå som vil kunne føre til problemer med avspillingen. Dette kan komme av feil på programvaren eller maskinvareinnstillinger, eller av CD-en som brukes. Skulle slike problemer oppstå, ta kontakt med kundeservice hos leverandøren av CD-brenneren eller programvareprodusenten, eller se etter relevant informasjon, for eksempel på Internett. 7 Når du lager lyd CD-er må du etterfølge alle juridiske retningslinjer og forsikre deg om at ikke tredjeparts opphavsrettigheter blir brutt. 7 Hold alltid CD-rommet lukket for å hindre at støv samler seg på laseroptikken. CD-rommet lukkes automatisk etter kort tid. 7 Ikke fest selvklebende etiketter på CD-er. Hold CD-overflatene rene. 7 Du kan spille av standard CD-er på 12 cm, samt CD-er på 8 cm på enheten. En adapter er ikke nødvendig. Bruk med en MP3-spiller eller en USB-minnepinne 7» «-kontakten er ikke kompatibel med USB-hubber og kan ikke kobles direkte til en PC. 7 USB-grensesnittet på denne enheten er et standardgrensesnitt. Alle velkjente MP3 chip-konsepter ble tatt hensyn til da det ble utviklet. På grunn av rask utvikling innen MP3-teknologi og det faktum at nye produsenter dukker opp hver dag, kan MP3-spilleres/USB-minnepinners kompatibilitet bare delvis garanteres. Hvis USB-drift er svekket eller ikke er mulig, betyr ikke dette nødvendigvis at det er noen funksjonsfeil på enheten. 7 En toveis dataoverføring slik som definert for ITE-enheter i EN / EN er ikke mulig. 7 USB-overføring er i seg selv ikke en operativ modus. Det er en ekstra funksjon. 7 Ta aldri ut en MP3-spiller/USB-minnepinne under avspilling. Dette kan føre til skade på data og enheter. Ingen garantikrav vil bli akseptert for skader som oppstår som en følge av dette. Innlegging/kobling av datamedier som inneholder musikk Innlegging av plate 1 Trykk på».«for å åpne CD-rommet. CD-rommet åpnes. 2 Legg inn platen med etiketten oppover. 3 Trykk på».«for å lukke CD-rommet. Platen er lest. Viser i MP3/WMA-modus: totalt antall album og sanger. Viser i CD-DA-modus: totalt antall sanger og total spilletid. NORSK 19

20 EKSTERN DATAMEDIA-MODUS Koble til en MP3-spiller eller en USB-minnepinne 1 Slå enheten over i standby-modus ved å trykke på»8«. 2 Koble USB-grensesnittet på MP3-spilleren til» «-kontakten på hi-fi-systemet ved hjelp av en standard USB-kabel; eller sett inn USB-pluggen på USB-minnepinnen inn i USB-grensesnittet» «på hi-fi-systemet. 3 Slå på enheten fra standby ved å trykke på»8«. Viser: totalt antall album og sanger. Velg inngangskilden 1 Velg inngangskilde (»CD«eller»USB») ved å trykke på»cd«eller»usb«. Avspilling Starte avspilling Når du spiller musikk-cd-er kan du velge sang, når du spiller MP3-/WMA-filer kan du også velge mapper. 1 Avspillingen starter automatisk, hvis nødvendig trykk på»eii«på hi-fi-systemet eller»eii OK«på fjernkontrollen for å starte avspillingen; eller velg mappen ved å trykke på»+ «, og velg deretter sangen med»5«eller»6«. Avspilling starter automatisk. Viser: antall mapper og sanger, sangens navn og forløpt spilletid. 7 Hvis ikke noe datamedia er satt inn / tilkoblet, dukker meldingen»no DISC«eller»NO USB«opp. 20 NORSK Sette avspillingen på pause og gjenoppta avspillingen 1 Trykk på»eii«på hi-fi-systemet eller»eii OK«på fjernkontrollen for å sette avspillingen på pause. Viser: forløpt avspillingstid blinker på skjermen. 2 Trykk på»eii OK«på hi-fi-systemet eller»eii OK«på fjernkontrollen for å gjenoppta avspillingen. Sette avspillingen på pause og gjenoppta avspillingen 1 For å sette avspillingen på pause må du trykke på»menu 7«én gang. Hvis du velger datamedia igjen vil avspilling forsette fra der den stoppet. Stoppe avspilling 1 For å stoppe avspillingen må du trykke på»menu 7«to ganger. Når avspillingen starter igjen, begynner den fra første sang. Gjenta gjeldende sang 1 Trykk kort på»5«under avspilling. Velge en annen sang 1 Trykk på»5«eller»6«gjentatte ganger under avspilling til nummeret på sangen du ønsker vises i displayet. Avspillingen av det valgte sporet starter automatisk. Søke etter en del i en sang 1 Under avspilling trykk»3«eller»4«gjentatte ganger inntil ønsket del er funnet. 2 Avspillingen starter når du slipper»3«eller»4«. Viser sanginformasjon (for MP3/WMA) Hvis informasjon om artisten, album og sang er tilgjengelig på datamediet vises dette automatisk etter seks sekunder (ID3-tag). 1 Trykk»INFO«for å starte eller avslutte ID3- modus.

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

MICRO HIFI SYSTEM MS 530 DAB+ MS 540 DAB+

MICRO HIFI SYSTEM MS 530 DAB+ MS 540 DAB+ MICRO HIFI SYSTEM MS 530 DAB+ MS 540 DAB+ NO INNHOLD -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 OPPSETT OG

Detaljer

Brukerveiledning. Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk.

Brukerveiledning. Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk. Brukerveiledning Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk. OVERSIKT 1. LCD-skjerm 4. Antenne 2. IR-vindu 5. DC-kontakt 3. Linje ut 6. På/av Fjernkontroll: 1. POWER: Sette radioen i standby-modus.

Detaljer

PORTABLE RADIO CD/MP3/USB PLAYER RCD 1445 USB

PORTABLE RADIO CD/MP3/USB PLAYER RCD 1445 USB NO PORTABLE RADIO CD/MP3/USB PLAYER RCD 1445 USB RCD 1445 USB 0 UBS VOLUME ON DISPLAY OPEN/CLOSE ANTENNA OFF CD USB RADIO DOWN ALBUM MEMORY UP MODE eii DOWN UP MONO/ST. PROG/MEM 3 RCD 1445 USB 6 OPPSETT

Detaljer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær varmekilder

Detaljer

1. Sett inn de to medfølgende AA batteriene før strømledningen kobles til. 3. Trykk inn den røde Power (av/på) knappen i front.

1. Sett inn de to medfølgende AA batteriene før strømledningen kobles til. 3. Trykk inn den røde Power (av/på) knappen i front. MUSIC SYSTEM KOMME I GANG Før du setter i gang med innstillinger av Music System, må produktet være romtemperert. Hvis ikke, kan kondensering påvirke CD-spilleren eller displayet. 1. Sett inn de to medfølgende

Detaljer

PORTABLE RADIO. Micro 75 DAB+

PORTABLE RADIO. Micro 75 DAB+ PORTABLE RADIO Micro 75 DAB+ NO GRUNDIG Kundenberatungszentrum Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr Deutschland: 0911 / 59 059 730 Österreich: 0820 / 220 33 22* *gebührenpflichtig (0,145 /Min. aus

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

Bruksanvisning BTL-60.

Bruksanvisning BTL-60. Bruksanvisning BTL-60 www.denver-electronics.com Blåtann Høyttaler BRUKERHÅNDBOK BTL-60 Bruksinstruksjoner Når du slår på høyttaleren vil den som standard starte i Blåtann-modellen. Du kan enkelt koble

Detaljer

ELECTRONIC CLOCK RADIO

ELECTRONIC CLOCK RADIO ELECTRONIC CLOCK RADIO Sonoclock 890 NORSK ON/OFF UP MEMO SET ON OFF 1 2 UP 6 7 MEMO SET VOL. + VOL. 4 5 8 9 10 DOWN 1...5 6...10 DISPLAY DOWN NORSK 48-5 4 SIKKERHET OG INFORMASJON 7 Dette utstyret er

Detaljer

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Versjon: 1.0 Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Produktoversikt 1. Standby/Modus Trykk på skifte mellom FM og DAB-modus på arbeidsmodus, trykk og hold nede for å gå inn i standby-modus. 2. Skanne Trykk for å

Detaljer

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Norsk Modell 2970 LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Toppdeksel Fjernkontroll Sensor Power Display

Detaljer

CLOCK RADIO SONOCLOCK 935 IP DAB+

CLOCK RADIO SONOCLOCK 935 IP DAB+ CLOCK RADIO SONOCLOCK 935 IP DAB+ NO INNHOLD -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 OPPSETT OG SIKKERHET

Detaljer

DDR-47BT. Bruksanvisning Norsk

DDR-47BT. Bruksanvisning Norsk DDR-47BT Bruksanvisning Norsk Innhold Introduksjon................................. 2-8 Kontroller og tilkoblinger....................... 2-4 Fjernkontroll................................ 5 Ikon på skjerm..............................

Detaljer

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 - NO Bruksanvisning Aquatic Radio Klargjøring Sette batteriet i fjernkontrollen Skru av det vanntette lokket på fjernkontrollens bakside og sett i batteriet. (CR-2430) Skru på lokket igjen.

Detaljer

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm Vennligst les brukermanualen nøye før bruk! BRUKE RADIOEN FOR FØRSTE GANG: TILKOPLING/STRØMFORSYNING: 1. Tilkopling av strømforsyning: a. Strømforsyningsenhet

Detaljer

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk. SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Start her Hurtigstartveiledning

Start her Hurtigstartveiledning Blu-ray Disc /DVD hjemmekinosystem BDV-N5200W NO Start her Hurtigstartveiledning BDV-N5200W 1 Innholdet i esken / koble til høyttalerne BDV-N5200W 2 3 Koble til TV-en Koble til annet utstyr Hovedenhet

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER NO modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER Vedlikehold og spesifikasjoner Du MÅ la oppladbare batterier lades helt opp før du bruker dem første gang. Du MÅ lese bruksanvisningen før du prøver å bruke denne

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

BRUKSANVISNING CR-420 Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet.

BRUKSANVISNING CR-420  Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. BRUKSANVISNING CR-420 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. KONTROLLER OG INDILATORLAMPER 1. PÅ/AV -knapp 2. TIME TU - -knapp 3. MIN TU + -knapp 4.

Detaljer

CD-SPILLER MED PLL FM-RADIO OG VEKKERKLOKKE MODELL MCA-230

CD-SPILLER MED PLL FM-RADIO OG VEKKERKLOKKE MODELL MCA-230 CD-SPILLER MED PLL FM-RADIO OG VEKKERKLOKKE MODELL MCA-230 DENNE BRUKSANVISNINGEN SKAL LESES OG FORSTÅS FØR PRODUKTET BRUKES. Ta vare på heftet for fremtidig referanse. PLASSERING AV KONTROLLENE 1. LCD-DISPLAY

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

BTL-62. Bruksanvisning. Blåtann Høyttaler. Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne

BTL-62. Bruksanvisning. Blåtann Høyttaler.  Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne Bruksanvisning Blåtann Høyttaler BTL-62 www.denver-electronics.com Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne bruksanvisningen grundig. Bruksinstruksjoner Når du slår på høyttaleren vil den

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

SIKKERHET OG OPPSETT -------------------------------------------------------------------------------

SIKKERHET OG OPPSETT ------------------------------------------------------------------------------- SIKKERHET OG OPPSETT ------------------------------------------------------------------------------- Sikkerhet Vennligst merk følgende instruksjoner ved oppsett av TV-apparatet: 7 Fjernkontrollen er kun

Detaljer

Bruksanvisning Tiny Audio Joy

Bruksanvisning Tiny Audio Joy Bruksanvisning Tiny Audio Joy SIKKERHETSINSTRUKSJONER 1. Les disse instruksjonene Alle sikkerhets- og driftsinstruksjoner skal leses før produktet tas i bruk. 2. Oppbevar disse instruksjonene Sikkerhets-

Detaljer

SangeanR App tillater fjernkontroll ved bruk av Sangean DMS-37BT via din iphone, ipod touch, ipad eller Android smarttelefon.

SangeanR App tillater fjernkontroll ved bruk av Sangean DMS-37BT via din iphone, ipod touch, ipad eller Android smarttelefon. Bruksanvisning Made for ipod, Made for iphone, og Made for ipad betyr at dette produktet har blitt designet for å kunne tilkobles spesielt til henholdsvis ipod, iphone og ipad, og produktet er godkjent

Detaljer

INNHOLD VIKTIGE INSTRUKSJONER ANGÅENDE SIKKERHET

INNHOLD VIKTIGE INSTRUKSJONER ANGÅENDE SIKKERHET Bruksanvisning INNHOLD Viktige instruksjoner angående sikkerhet. 2 Kontroller 4 Strømforsyning. 5 Bruk av radioen for første gang. 6 DAB radio modus 6 FM radio modus 11 Forhåndsinnstilte stasjoner. 15

Detaljer

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK -

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK - BRUKSANVISNING Norwegian FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4.

Detaljer

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær

Detaljer

RNCD 329 Personlig CD-Spiller. Bruksanvisning. Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye.

RNCD 329 Personlig CD-Spiller. Bruksanvisning. Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye. RNCD39 NOv.qxd 7/09/00 4:00 Page NO RNCD 39 Personlig CD-Spiller Bruksanvisning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye. RNCD39 NOv.qxd

Detaljer

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK G F E A B C D 1 2 3 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Sikkerhet Vennligst merk deg følgende informasjon når du bruker apparatet: 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7

Detaljer

IKR1520DABBT. Digital radio med DAB+ og FM, Bluetooth og NFC-teknologi. Brukerhåndbok

IKR1520DABBT. Digital radio med DAB+ og FM, Bluetooth og NFC-teknologi. Brukerhåndbok Digital radio med DAB+ og FM, Bluetooth og NFC-teknologi Brukerhåndbok Sikkerhetsinstrukser Viktige sikkerhetsinstruksjoner. Les instruksjonene nøye og behold dem så du kan bruke dem senere. ADVARSEL Et

Detaljer

NOSE AND EAR HAIR TRIMMER

NOSE AND EAR HAIR TRIMMER NOSE AND EAR HAIR TRIMMER MT 3910 NORSK ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Tiny Audio C3. Norsk TINY AUDIO C3. Les veiledningen nøye før produktet tas i bruk

Tiny Audio C3. Norsk TINY AUDIO C3. Les veiledningen nøye før produktet tas i bruk Norsk TINY AUDIO C3 Les veiledningen nøye før produktet tas i bruk 1 Sikkerhetsinstruksjoner: 1 Ikke bruk radioen i nærheten av vann. 2 Rengjør med tørr klut. 3 Ikke blokker ventilasjonsåpninger. 4 Ikke

Detaljer

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Bruksanvisning. UNITED lommeradio DAB8210. DAB/FM Radio E80211. Miljøinformasjon

Bruksanvisning. UNITED lommeradio DAB8210. DAB/FM Radio E80211. Miljøinformasjon UNITED lommeradio DAB8210 Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk

Detaljer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 NO G F E D B C A 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Merk deg følgende anvisninger når du bruker apparatet. 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7 Bruk aldri apparatet i badekar,

Detaljer

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk Norsk Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk 1 Sikkerhetsinstruksjoner: 1. Må ikke brukes i nærheten av vann 2. Rengjøres

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Travel. DAB+ / DAB / FM Digital Radio. Bruksanvisning

Travel. DAB+ / DAB / FM Digital Radio. Bruksanvisning Travel DAB+ / DAB / FM Digital Radio Bruksanvisning Instruksjoner angående sikkerhet Dersom du ønsker å få mest mulig ut av ditt nyanskaffede produkt og for å kunne bli kjent med alle funksjoner, vennligst

Detaljer

Tiny Audio M2. Bærbar DAB + /FM-RDS-radio. Brukerveiledning

Tiny Audio M2. Bærbar DAB + /FM-RDS-radio. Brukerveiledning Bærbar DAB + /FM-RDS-radio Brukerveiledning Innhold Tilbehør... 1 Bruke strømadapteren... 1 Bruke batteriet... 1 Advarsel:... 1 Hurtigoppsett (installering)... 1 Oversikt over kontroller og uttak... 2

Detaljer

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i

Detaljer

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Bruksanvisning for Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Teleslyngen Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset for brukere av høreapparat eller cochleaimplantat

Detaljer

Din bruksanvisning LG LAC-M5531EK http://no.yourpdfguides.com/dref/1213788

Din bruksanvisning LG LAC-M5531EK http://no.yourpdfguides.com/dref/1213788 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

of Norway Tusen takk

of Norway Tusen takk of Norway Tusen takk På / av Forrige Neste Veksle mellom DAB og FM ( trykk & hold ) OK Meny / tilbake Som bruker av våre produkter, er du den aller viktigste personen for Pinell. Vi arbeider hele tiden

Detaljer

FUNKSJONER FRONT. 4. AV/PÅ INDIKATOR: Lyser grønt når enheten er på.

FUNKSJONER FRONT. 4. AV/PÅ INDIKATOR: Lyser grønt når enheten er på. MODEL DAB KOMME I GANG 1. Trekk ut teleskopantennen helt på baksiden. 2. Kobl strømledningen fra radioen og til stikkontakt. Radioen vil gi et kort lydsignal. Søke og av/på lysindikatorene vil lyse forbigående.

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

3 Slå på. 1 Koble til antennen. 2 Koble til strømforsyning. 4 Vent... Hurtigstartveiledning

3 Slå på. 1 Koble til antennen. 2 Koble til strømforsyning. 4 Vent... Hurtigstartveiledning Brukerveiledning Hurtigstartveiledning Viktig: Les denne veiledningen nøye før du tar i bruk R1, og behold den for fremtidig bruk. 1 Koble til antennen Kontroller at festemutteren er godt festet, og antennen

Detaljer

M S U D E T A S R Y G S. Bruksanvisning

M S U D E T A S R Y G S. Bruksanvisning M S U D I E C T A S R Y G S E T E T M N I Bruksanvisning Start Viktig informasjon Vennligst les bruksanvisning før du begynner å bruke din Vita R4. 1 Antennetilkobling (monter vedlagte teleskopantenne

Detaljer

MODELL: SCD 680 (SCD-68)

MODELL: SCD 680 (SCD-68) MODELL: SCD 680 (SCD-68) BÆRBART MUSIKK ANLEGG MED DAB RADIO, KASSETT OG USB BRUKSANVISNING Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte, høye spenninger innvendig i apparatet som kan utgjøre en fare for

Detaljer

Bærbar CD og Mp3 spiller med DAB / DAB+

Bærbar CD og Mp3 spiller med DAB / DAB+ Bærbar CD og Mp3 spiller med DAB / DAB+ Bruksanvisning DAB1010 Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk og ta godt vare på den for senere referanser ADVARSEL 1. Advarsel: For

Detaljer

Retro Radio med Bluetooth og DAB+

Retro Radio med Bluetooth og DAB+ DR-05 BT Retro Radio med Bluetooth og DAB+ BRUKSANVISNING www.lenco.com Innhold Advarsel 1 Panel 4 Fjernkontroll 6 Grunnleggende bruk 8 Bruk av DAB funksjon 9 Bruk av FM funksjon 11 Bruk av Bluetooth 12

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

CD/VCD/DVCD/MP3-SPILLER K-666 K-888

CD/VCD/DVCD/MP3-SPILLER K-666 K-888 CD/VCD/DVCD/MP3-SPILLER K-666 og K-888 Sikkerhetsinformasjon - Ikke forsøk å reparere spilleren selv. Henvend deg til kvalifisert personell dersom noe galt skjer med spilleren. - Dersom røyk eller lukt

Detaljer

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning Innhold Kontrollknapper... 2 3 Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon

Detaljer

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning Samtaleforsterker MAXI Art.nr. BE2020 HMS art.nr. 160893 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Enhetens kontroller og tilkoblinger...

Detaljer

Brukerveiledning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Brukerveiledning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt TV SoundBox. Vennligst les gjennom brukerveiledningen før du tar den i bruk og spar den for fremtid konsultasjoner. Hvis du har noen spørsmål, vennligst kontakt

Detaljer

Start her Hei, dette er din hurtigveiledning

Start her Hei, dette er din hurtigveiledning Blu-ray Disc/DVD hjemmekinosystem BDV-L800 BDV-L800M NO Start her Hei, dette er din hurtigveiledning BDV-L800 1 NO Hva følger med Konfigurere høyttalerne 2 Koble til TV-en 3 Koble til andre enheter 4 Det

Detaljer

Sangean DAB-radio. Komponenter og kontroller Se side 3 og 4 i den originale bruksanvisningen.

Sangean DAB-radio. Komponenter og kontroller Se side 3 og 4 i den originale bruksanvisningen. Sangean DAB-radio Sikkerhetsanvisninger 1. Les bruksanvisningen. 2. Spar på bruksanvisningen. 3. Legg merke til advarslene. 4. Følg alle anvisninger. 5. Ikke bruk apparatet i nærheten av vann. 6. Rengjør

Detaljer

Bruksanvisning. Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+

Bruksanvisning. Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+ Bruksanvisning Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+ Modulær stemmeforsterker for AudioLink mikrofonmottakere. Dok.nr.: 1141A1 Dato: 2013-02-13 Sandefjord

Detaljer

Som bruker av vårt produkt er du den viktigste personen hos INTONO.

Som bruker av vårt produkt er du den viktigste personen hos INTONO. BRUKER MANUAL Gratulerer med kjøpet av din Intono Home Radio. Denne brukerveiledningen gir deg informasjon og instrukser om hvordan du installerer og bruker radioen din. Den vil gi deg tekniske spesifikasjoner

Detaljer

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Detaljer

GENEVA XS FM OG BLUETOOT

GENEVA XS FM OG BLUETOOT GENEVA XS FM OG BLUETOOT GENEVA XS FM OG BLUETOOT (ikke DAB) GENEVA XS DAB, FM & BLUETOOT Informasjon Geneva Geneva Model XS er verdens første bærbare audio system med ekte Hi-Fi lyd. Med inspirasjon hentet

Detaljer

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning AV-mottaker med flere kanaler STR-DN1020 Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning 1 Koble til høyttalerne 2 Koble TV-en til andre enheter 3 Andre tilkoblinger 4 Velge høyttalere og optimalisere

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater er den komplette løsningen for digital underholdning slik at du kan glede deg over TV-titting og

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

D D R 中文 N Versjon 1

D D R 中文 N Versjon 1 DDR- 3 6 N 中文 Versjon 1 Innhold Kontroller... 3-6 Bruke radioen for første gang... 7 Grunnleggende bruk av din radio... 8 Velge en stasjon - DAB... 9 Sekundære tjenester - DAB... 9 Forskjellige modi på

Detaljer

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 2014-08-28 Dok.nr.: 0156B1 Vestfold Audio AS Sandefjord Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør

Detaljer

Reiseradio Brukerveiledning

Reiseradio Brukerveiledning Reiseradio Brukerveiledning Merknad Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Vi påtar oss ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet;

Detaljer

CD RADIO MED IPOD / IPHONE HOLDER

CD RADIO MED IPOD / IPHONE HOLDER CD RADIO MED IPOD / IPHONE HOLDER Ipd-9000 For informasjon og brukerstøtte: www.lenco.eu INNHOLDSFORTEGNELSE Viktige instruksjoner om sikkerhet 3, 4 Funksjoner 4 Installasjon 5 Beskrivelse av deler 5,

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

G BT DAB/DAB+-ADAPTER TIL BILRADIO MED 2,4-" TFT-SKJERM MED FM-SENDER OG MUSIKKSTRØMMING VIA BLUETOOTH

G BT DAB/DAB+-ADAPTER TIL BILRADIO MED 2,4- TFT-SKJERM MED FM-SENDER OG MUSIKKSTRØMMING VIA BLUETOOTH G4-234BT DAB/DAB+-ADAPTER TIL BILRADIO MED 2,4-" TFT-SKJERM MED FM-SENDER OG MUSIKKSTRØMMING VIA BLUETOOTH G4-2 3 4BT VIKTIG: Les denne bruksanvisningen nøye før du bruker produktet og oppbevar den for

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

TABLE RADIO TR 2500 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO

TABLE RADIO TR 2500 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO TABLE RADIO TR 2500 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP2018. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP2018. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP2018 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone. Bruksanvisning UBT8016

Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone. Bruksanvisning UBT8016 Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone Bruksanvisning UBT8016 1 1 Knapp for Av / På 2 Knapp for Meny 3 Knapp for å hoppe forover 4 Knapp for å velge nedover i meny 5 Knapp for FLAT 6 Knapp for ROCK

Detaljer

MCI-220. Mikro Hi-Fi System med holder for iphone & ipod. BRUKSANVISNING For informasjon og support, www.lenco.eu

MCI-220. Mikro Hi-Fi System med holder for iphone & ipod. BRUKSANVISNING For informasjon og support, www.lenco.eu Mikro Hi-Fi System med holder for iphone & ipod MCI-220 Laget for ipod iphone ipod og iphone er varemerker fra Apple Inc. som er registrert i USA og andre land. Made for ipod og Made for iphone betyr at

Detaljer

Kontroller. ActivSound 75. (1) Av/på-bryter Brukes til å slå enheten av og på. (2) Indikatorlampe Lyser grønt når enheten er på.

Kontroller. ActivSound 75. (1) Av/på-bryter Brukes til å slå enheten av og på. (2) Indikatorlampe Lyser grønt når enheten er på. ActivSound 75 (1) Av/på-bryter Brukes til å slå enheten av og på. () Indikatorlampe Lyser grønt når enheten er på. () Infrarød volumkontroll for mikrofon [Teacher(Lærer) 1 og ] Bruk denne kontrollen til

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på.  CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD191 CD196 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3014. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3014. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3014 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

NEW Radionette RNV103 NO.qxd 05/09/2003 12:50 Page 1 RNV103. Instruksjonsbok

NEW Radionette RNV103 NO.qxd 05/09/2003 12:50 Page 1 RNV103. Instruksjonsbok NEW Radionette RNV103 NO.qxd 05/09/2003 12:50 Page 1 RNV103 OPEN Instruksjonsbok NEW Radionette RNV103 NO.qxd 05/09/2003 12:50 Page 2 Sikkerhetsadvarsler og innhold Vennligst les før installering. Hvis

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

Bruksanvisning. Teleslyngeforsterker med skrankeslynge LIC-Sound Service. Vestfold Audio AS. Art.nr. LIC-SS. HMS art.nr. --

Bruksanvisning. Teleslyngeforsterker med skrankeslynge LIC-Sound Service. Vestfold Audio AS. Art.nr. LIC-SS. HMS art.nr. -- Bruksanvisning Teleslyngeforsterker med skrankeslynge LIC-Sound Service Art.nr. LIC-SS HMS art.nr. -- Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese...

Detaljer

Brukerhåndbok. Varslingsmottaker med display, lys, lyd og tale. AURORA. Varenr Artikkelnr. AURORA HMS-nr.:

Brukerhåndbok. Varslingsmottaker med display, lys, lyd og tale. AURORA. Varenr Artikkelnr. AURORA HMS-nr.: Varenr. 1370 Artikkelnr. AURORA HMS-nr.: 189162 Varslingsmottaker med display, lys, lyd og tale. AURORA Brukerhåndbok Dok. nr.: 0593 C Dato: 2017.01.18 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 3

Detaljer

RadioLight FM åpent system

RadioLight FM åpent system RadioLight FM åpent system Bruker- og vedlikeholdsveiledning RadioLight FM åpent system RadioLight FM komplett m/bøylemottaker HMS art. nr.: 020215 Best. nr.: 1104730 RadioLight FM kompl. m/halsslyngemottaker

Detaljer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer

instruksjon N DPR-36 DAB+ / FM- RDS / Micro SD Lommeradio 3A81VJ17000N0

instruksjon N DPR-36 DAB+ / FM- RDS / Micro SD Lommeradio 3A81VJ17000N0 DPR-36 instruksjon N DAB+ / FM- RDS / Micro SD Lommeradio 3A81VJ17000N0 Viktige instrukser for sikkerhet 1. Les denne instruksjonen nøye. 2. Ta godt vare på denne instruksjonen. 3. Følg alle advarsler.

Detaljer

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 2013-01-02 Dok.nr.: 0638A Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Knapper og tilkoblinger... 3 Ta apparatet i bruk (montering)...

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

of Norway Tusen takk

of Norway Tusen takk of Norway Tusen takk På / av Forrige Neste Kildevelger ( trykk + hold ) OK Meny / tilbake Som bruker av våre produkter, er du den aller viktigste personen for Pinell. Vi arbeider hele tiden hardt for å

Detaljer