WILH. WILHELMSEN > ÅRSRAPPORT 2007 ÅRSRAPPORT 2007 VI LEVERER MULIGHETER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "WILH. WILHELMSEN > ÅRSRAPPORT 2007 ÅRSRAPPORT 2007 VI LEVERER MULIGHETER"

Transkript

1 WILH. WILHELMSEN > ÅRSRAPPORT 2007 ÅRSRAPPORT 2007 VI LEVERER MULIGHETER

2 160 SKIP I OPERATIVE SELSKAP EN PRODUKT- LEVERANSE HVERT TREDJE MINUTT TIL ET SKIP OVER HELE VERDEN 1: Shipping: Den største operatøren innen segmentet rullende last 2:Logistikk: En kjede av logistikk tjenester som forbedrer effektiviteten i sjøtransporten 3:Maritime tjenester: Verdens største nettverk for maritime tjenester

3 Hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo ansatte i heleide selskap eller når deleide selskap også inkluderes. 72 LAND Wilhelmsen Maritime Services har over 330 kontorer i 72 land. Når deleide selskap inkluderes, øker antallet kontorer til nesten 450 i 75 land. Flåtene omfatter 160 skip i 38 ruter. Det globale logistikknettverket består av Wallenius Wilhelmsen Logistics, Glovis, American Auto Logistics og American Logistics Network.

4 WW-gruppens ruter Wallenius Wilhelmsen Logistics (60 skip betjener 15 ruter) EUKOR Car Carriers (92 skip betjener 21 ruter) American Roll-on Roll-off Carrier (åtte skip betjener to ruter) WWs verden Wilhelmsen Maritime Services Det globale logistikknettverket Visjon, verdier og filosofi 1:Introduksjon Nøkkeltall WW i et nøtteskall Milepæler Styrende organer beretning for :Styrets og noter Resultatregnskap 3:Regnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Endringer i egenkapitalen Regnskapsprinsipper Noter

5 4:Miljø Utslipp til luft Utslipp til vann Andre utslipp Miljøregnskap Noen vanskelige utfordringer Miljøtilpassede produkter Konsernsjefen har ordet 5:Virksomhetsbeskrivelse Shipping: Ledende på verdensmarkedet Logistikk: Tilbudet vokser Maritime tjenester: Verdens største maritime nettverk og selskapsledelse 6:Eierstyring 7: Øvrig selskapsinformasjon Aksjonærinformasjon Selskapsstruktur Flåteliste

6 4 WWs VISJON: WILH. WILHELMSEN ER DEN LEDENDE INTERNASJONALE LEVERANDØREN AV MARITIME TJENESTER WWs FILOSOFI: Vi tror at motiverte medarbeidere i en innovativ lærende organisasjon er vårt fremste konkurranse fortrinn, og helt grunnleggende for å tilfredsstille kundenes krav og behov. WWs VERDIER: CUSTOMER CENTRED Vi setter kunden i sentrum og er opptatte av kundens behov, slik at vi til enhver tid kan levere optimale løsninger til felles beste. EMPOWERMENT Vi har evnen til å involvere medarbeidere i det daglige arbeidet. Det motiverer, inspirerer og gir energi. Medarbeidere skal delta med kunnskap, ideer og muligheter, og bidragene skal gis oppmerksomhet. STEWARDSHIP Vi skal forvalte våre ressurser optimalt og ta hensyn til sikkerhet for våre ansatte. Samtidig skal vi opptre med respekt for våre omgivelser og miljøet. TEAMING AND COLLABORATION Vårt viktigste konkurransefortrinn er våre kvalifiserte medarbeidere med bred kompetanse. Når vi jobber sammen for å gjøre hverandre gode for å nå et felles mål, får vi utnyttet hele potensialet og all kunnskap hos våre medarbeidere. LEARNING AND INNOVATION Når samfunnet ender seg, må vi også endre oss. Nye forventninger fra kundene, nye løsninger og ikke minst en stadig utvikling av teknologi gjør at vi må skape en lærende organisasjon. Bare da kan vi fornye oss, se muligheter og finne nye kreative løsninger.

7 * 2003* RESULTAT KONSERN Totale inntekter ** USD mill Primært driftsresultat ** USD mill Driftsresultat ** USD mill Resultat før skatter ** USD mill Årets resultat ** USD mill BALANSE KONSERN Anleggsmidler USD mill Omløpsmidler USD mill Egenkapital USD mill Rentebærende gjeld USD mill Totalkapital USD mill FINANSIELLE HOVEDTALL Kontantstrøm (1) ** USD mill Likvide midler (2) USD mill Likviditetsgrad (3) 1,6 2,0 1,5 1,6 1,9 2,1 Egenkapitalprosent (4) % 34% 38% 37% 46% 40% 40% LØNNSOMHET (OFFISIELT ÅRSREGNSKAP) Avkastning på sysselsatt kapital (5) % 13,2 % 15,7 % 14,7 % 14,5 % 13,9 % 9,0 % Egenkapitalrentabilitet (6) % 0,7 % 24,6 % 24,3 % 25,5 % 25,0 % 14,3 % NØKKELTALL PER AKSJE Resultat per aksje (7) USD 0,07 4,73 3,91 3,51 3,23 1,62 Utvannet resultat per aksje (8) USD 0,07 4,72 3,91 3,51 3,23 1,62 Kontantstrøm per aksje (9) ** USD 7,84 8,82 7,52 6,66 4,51 3,30 Gjennomsnittlig antall utestående aksjer (hele 1 000) DEFINISJONER DRIFTSINNTEKTER (USD mill.)** DRIFTSRESULTAT (USD mill.)** ÅRETS RESULTAT (USD mill.) * 2004* * 2004* * 2004*

8 6 VISJON, VERDIER OG FILOSOFI NØKKELTALL WW I ET NØTTESKALL MILEPÆLER STYRENDE ORGANER WW EN LEDENDE GLOBAL MARITIM INDUSTRIGRUPPE SHIPPING LOGISTIKKTJENESTER Wilh. Wilhelmsen (WW) er en ledende global maritim industrigruppe. Selskapet tilbyr logistikkløsninger og maritime tjenester gjennom et globalt nettverk som omfatter cirka medarbeidere fordelt på i overkant av 330 kontorer i 72 land. Når deleide selskap inkluderes teller gruppens ansatte nærmere fordelt på nærmere 450 kontorer i 75 land. MARITIME TJENESTER

9 KOMPETANSEUTVIKLING INNOVASJON 45: Fremtiden WW og gruppens partnere gjennomfører et aktivt nybyggingsprogram for å sikre en stor og moderne flåte. Per mars 2008, har de 45 nybygg i bestilling av ulik størrelse og med varierende lastekapasitet. Et global nettverk av integrerte logistikktjenester fra dør-til-dør er utviklet for å skape merverdi for kundenes nåværende og fremtidige behov : Klimaendringer: WWs mål er å være i tet på miljøtilpasset shipping. Visjonen er å kontinuerlig forbedre virksomheten med sikte på å redusere utslippene til null. Det Ct maritime utpatio nsendip nettverket til WMS betjener 20 lore 000 vel skip ute i 2 elit 200 inisit. havner. I 2011 feirer WW 150 årsjubileum. Gjennom disse årene har WW samlet erfaring og kompetanse som kommer kundene til gode. Hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo, med ansatte ved mer enn 330 kontorer i 72 land. For mer informasjon, se WW-gruppens nettsider

10 8 VISJON, VERDIER OG FILOSOFI NØKKELTALL WW I ET NØTTESKALL MILEPÆLER STYRENDE ORGANER MILEPÆLER :07 2:07 3:07 EUKOR bestiller fire bilskip med en kapasitet på biler ved Hyundai Heavy Industries. Skipene er de største i verden i sitt slag Wilhelmsen Premier Marine Fuels blir etablert som et joint venture mellom Wilhelmsen Bunkers og Premier Marine Fuels Tarifa, med en bilkapasitet på biler, leveres fra Ray Shipping til WW WWL mottar Lloyd s List Clean Sea Awards Arild B. Iversen utnevnes til administrerende direktør for WWL Jan Eyvin Wang utnevnes til administrerende direktør for EUKOR med effekt fra 1. januar 2008 WW kjøper 21.5% av aksjene i Eidsiva Rederi til USD 16.2 millioner WW kjøper 22.5% av et konsortium som er involverte i ulike terminaler og lastehåndteringsaktiviteter i Australia. Investeringen har en verdi på AUD 37 millioner. WWL kjøper 15% av en ny ro-ro terminal i Tianjin, Kina. Terminalen har en verdi på tilsammen USD 98 millioner WWL samler alle sine terminalinvesteringer i Wallenius Wilhelmsen Terminals Holding, som vil danne grunnlaget for ytterligere investeringer og terminaloperasjoner Express Offshore Transport selges til Macquarie Bank i tråd med gruppens strategi om å fokusere på kjernevirksomheten Det første store bilskipet, Faust, eiet av Wallenius Lines, leveres til WWL. Skipet kan frakte biler WWL mottar Thor Heyerdahl International Environmental Award for sitt arbeid for å forbedre miljøstandardene i shippingindustrien EUKOR får to nye skip, Morning Charlotte og Morning Cello Yarwil, som eies av WMS og Yara International, blir etablert. Selskapet vil tilby den maritime industrien en løsning som reduserer nitrogenoksidutslipp med opp til 95% WMS inngår en avtale med BPs deleide selskap Krystallon om distribusjon av en løsning som reduserer utslipp av svoveloksider med opp til 95% EUKOR kommer til enighet med Hyundai og Kia om en bunkersjusteringsavtale i fraktkontraktene med effekt fra 1. januar 2008 WWL åpner ny terminalvirksomhet i Port Kembla, Australia Fidelio, søsterskip til Faust, blir levert til WWL

11 Verdens største ro-ro skip blir bygget av WW, Wallenius og Mitsubishi Heavy Industries. 4:07 1:08 Endringer i tonnasjeskattesystemet med regnskapsmessige effekter for WW EUKOR får levert tre nye skip, Morning Midora, Morning Carina og Morning Cornet WW og Wallenius bestiller fire nye ro-ro skip fra Mitsubishi Heavy Industries WMS gjennomfører oppkjøpet av Callenberg Group, som leverer elektroteknikk, automasjon og oppvarming, ventilasjon og klimaanlegg Glovis annonserer en 20-årsavtale med Hyundai Steel om transport av råmaterialer fra Australia, Brasil og Canada til nye fabrikker i Korea WMS samler kjente merkenavn under ett navn og ett flagg. For ytterligere å styrke tilknytningen til WW-gruppen ble følgende navneendringer innført: > Wilhelmsen Ships Service (tidligere Barwil Unitor Ships Service) > Wilhelmsen Ship Management (tidligere Barber Ship Management) > Wilhelmsen Ships Equipment (tidligere Unitor Ships Equipment) > Wilhelmsen Marine Engineering (tidligere Callenberg-gruppen). EUKOR får levert fire nye skip, Morning Celesta, Morning Caroline, Morning Catherine og Morning Conductor WW og Wallenius blir enige om å kjøpe åtte store bilskip, fire fra Hyundai Heavy Industries og fire fra Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Fidora, det tredje store bilskipet, leveres til WWL

12 10 VISJON, VERDIER OG FILOSOFI NØKKELTALL WW I ET NØTTESKALL MILEPÆLER STYRENDE ORGANER STYRENDE ORGANER 1: Wilhelm Wilhelmsen Styreleder 3: Odd Rune Austgulen 4: Bettina Banoun 2: Diderik Schnitler 5: Helen Juell Nestleder

13 STYRETS MEDLEMMER Wilhelm Wilhelmsen, styreleder Diderik Schnitler, nestleder Helen Juell Odd Rune Austgulen Bettina Banoun Ingar Skaug, konsernsjef (varamedlem) REDERISTYRET Wilhelm Wilhelmsen, styreleder Ingar Skaug Sjur Galtung Thomas Wilhelmsen Arne B. Normann (1. varamedlem Arild Banzon) Åse K. Sætre (1. varemedlem Stein Erik Flø) Dagfinn Aas (observatør) Lars Haug (observatør) REVISOR PricewaterhouseCoopers AS Erling Elsrud statsautoristert revisor PER 1. APRIL 2008 NILS P. DYVIK finansdirektør INGAR SKAUG konsernsjef THOMAS WILHELMSEN konserndirektør shipping STEPHEN CADDEN konserndirektør logistikk SJUR GALTUNG visekonsernsjef DAG SCHJERVEN administrerende direktør Wilhelmsen Maritime Services BJØRGE GRIMHOLT kommunikasjonsdirektør KIRSTEN HAUNE personal- og organisasjonsdirektør WALLENIUS WILHELMSEN LOGISTICS Arild B. Iversen adm. dir. (eies 50%) EUKOR CAR CARRIERS Jan Eyvin Wang adm. dir. (eies 40%) AMERICAN ROLL-ON ROLL-OFF CARRIER Ray Ebeling adm. dir. (eies 50%) BENEDICTE BAKKE AGERUP konserndirektør strategi og innovasjon SE SIDENE

14 ORDREBEKREFTELSE Dato: Hele døgnet, 365 dager i året Totale volumer: biler transporteres på land. Inkluderer ikke tung, rullende last og prosjektlast. I tillegg håndteres biler ved våre anlegg for tekniske tjenester Tilbud: Terminaler, tekniske tjenester, innlandsdistribusjon og styring av transportkjeden (supply chain management) Kommentar: Leverandør: Wallenius Wilhelmsen Logistics Viktige havner: Seks eide terminaler, langtidskontrakt med ytterligere 15. I tillegg tilgang til terminaler gjennom investeringer i Sverige, Korea, Kina og Australia Kan du forestille deg plassen vi trenger for å håndtere alle disse bilene? Tilgang til terminaler er viktig for å gjøre sjøtransporten så effektiv som mulig. Det gir oss også mulighet til å tilby tekniske tjenester nær sluttbrukerne. Vi er den ledende, uavhengige, globale leverandøren av logistikkløsninger for produsenter av biler og annen rullende last. Ved å kombinere vår logistikkekspertise med et globalt nettverk og lokal kunnskap kan vi gi kundene våre en konkurransefordel. Vårt integrerte logistikknettverk sørger for rett leveranse til rett tid fra fabrikk til forhandler. Visste du at vår terminal i Southampton, Storbritannia, er m 2 stor og kan håndtere rundt kjøretøy?

15 VI LEVERER FRA DØR-TIL-DØR ÅRSBERETNING

16 14 STYRETS ÅRSBERETNING STYRETS BERETNING FOR 2007 INTRODUKSJON WWs verden Hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo med et globalt nettverk for shipping, logistikk og maritime tjenester. Ny ordning for tonnasjeskatt Resultat etter skatt ble USD 7 millioner, og var først og fremst påvirket av endringene i den norske tonnasjeskatten. Som følge av endringene, har WW-gruppen satte av USD 208 millioner til utsatt skatt i regnskapet. USD 266 millioner WW-gruppen oppnådde et driftsresultat på USD 266 millioner i Strategier WW arbeider systematisk og strategisk med å utvikle sine tre forretningsområder, shipping, logistikk og maritime tjenester. Gruppen har hatt som mål å sikre bedre balanse mellom sine forretningsområder, og ser nå at dette utvikler seg i riktig retning.

17 ÅRSBERETNING ÅRSREGNSKAP KONSERN KAPITAL OG FINANS NEDSATT GJELD RENTER SVAK USD OBLIGASJONSMARKEDET OG LIKVIDE MIDLER

18 16 STYRETS ÅRSBERETNING RATING BUNKERS UTBYTTE RESULTATDISPONERING SEGMENTRAPPORTERING STRAMT MARKED FOR SJØTRANSPORT Utbyttepolitikk WWs mål er å gi aksjonærene høy avkastning over tid gjennom en kombinasjon av økte aksjeverdier og utbetaling av utbytte. Avhengig av resultatene som oppnås og fremtidige investeringsbehov, er ett av målene å få en jevn økning av utbyttet over tid. Det ble betalt utbytte to ganger i 2007, i tråd med praksisen de senere år. Markedsandel WW og gruppens partnere har en markedsandel på 27% og er således den ledende globale operatør innen segmentet for rullende last. De operative selskapene transporterte 5,3 mill. biler til sjøs i Operative selskaper WWs sjøtransportvirksomhet er organisert i tre operative selskaper: Wallenius Wilhelmsen Logistics (WW eier 50%) EUKOR Car Carriers (WW eier 40%) American Roll-on Roll-off Carrier (WW eier 50%).

19 ÅRSBERETNING OPERATIVE SELSKAPER TONNASJESITUASJONEN

20 18 STYRETS ÅRSBERETNING ANDRE SHIPPINGAKTIVITETER INTEGRERTE LOGISTIKKTJENESTER STRATEGISKE INVESTERINGER I TERMINALER

21 ÅRSBERETNING ANDRE LOGISTIKKTJENESTER UTFORMINGEN AV DEN MARITIME SERVICEINDUSTRIEN Tonnasjesituasjonen Inkludert nybyggingsprogrammet har WW og gruppens partnere over 200 bil- og ro-ro skip. 200 skip Logistikktjenestene omfatter: Terminaltjenester: Rask og effektiv håndtering av last Tekniske tjenester: Klargjøring og utrustning av kjøretøyer samt kvalitetskontroll før levering Innlandsdistribusjon: Håndtering av vei-, tog- eller småskiptransport Styring av transportkjeden: Komplett planlegging og styring av transporten fra fabrikk til distributør Logistikkoperasjonene Betydelig logistikkvirksomhet foregår ved seks terminaler i Baltimore og Brunswick på USAs østkyst, Port Hueneme på USAs vestkyst, Zeebrugge i Belgia, Southampton i Storbritannia og Kotka i Finland. WWL har også investert i Tianjian i Kina, som er en viktig bil- og ro-rohavn. Selskapet satser også i andre strategiske kinesiske havner. I tillegg har WW tilgang til terminaler gjennom EUKORs interesser i Wallhamn i Sverige og Pyongtaek i Sør-Korea.

22 20 STYRETS ÅRSBERETNING FIRE FORRETNINGSOMRÅDER SAMFUNNSANSVAR Styrking av WW-identiteten Fra 1. januar 2008 samlet WMS sine ledende merkevarer under ett navn og ett flagg. For ytterligere å styrke tilknytningen til WW-gruppen ble følgende navneendringer innført: Wilhelmsen Ships Service (tidligere Barwil Unitor Ships Service) Wilhelmsen Ship Management (tidligere Barber Ship Management) Wilhelmsen Ships Equipment (tidligere Unitor Ships Equipment) Wilhelmsen Marine Engineering (tidligere Callenberg-gruppen). Fire forretningsområder 1 Wilhelmsen Ships Service tilbyr marine produkter, tekniske tjenester, havneagenttjenester og maritim logistikk til handelsflåten. 2 Wilhelmsen Ship Management er en av verdens ledende leverandører av tjenester relatert til drift av skip og tilbyr tjenester til alle større skipstyper. 3 Wilhelmsen Ships Equipment leverer sikkerhets- og miljøsystemer til nybygg og ombyggingsmarkedet både til offshore- og shippingmarkedene. 4 Wilhelmsen Marine Engineering er en av de ledende innen elektroteknikk, automasjon og oppvarming, ventilasjon og klimaanlegg til marinog offshoremarkedene.

23 ÅRSBERETNING ARBEIDSMILJØ OG HELSE YTRE MILJØ

24 22 FNs Global Compact WWL har undertegnet Global Compact. FN-programmet har til hensikt å fremme sosialt ansvar gjennom ti grunnleggende prinsipper innen områder som menneske- og arbeidstakerrettigheter, miljø og antikorrupsjon. Utmerkelser WWL har mottatt en rekke priser for sitt arbeid for å bedre miljøet, herunder Thor Heyerdahl International Environmental Award i juni WW Academy WW Academy, som ble etablert i 1999, er WW-gruppens strategiske utdanningsinstitusjon. Her skreddersys lærings- og utviklingstiltak som bidrar til at de ansatte er i stand til å nå WW-gruppens forretningsmessige mål og tilfredsstille kundenes behov. Gjennom WW Academy investerer WW-gruppen i menneskelig kapital. Kompetente medarbeidere vurderes som et strategisk konkurransefortrinn, basert på troen på at det er selskaper og virksomheter med de dyktigste menneskene som vil lykkes i fremtiden. WW Academy holder kurs i Singapore, Dubai, Kuala Lumpur i Malaysia, Zeebrugge i Belgia, Zeist i Nederland, Baltimore i USA og i Norge. SIKKERHET SAMFUNNSENGASJEMENT EIERSTYRING, SELSKAPS- LEDELSE OG OG ETISKE RETNINGSLINJER POLITISKE RAMMEBETINGELSER

25 ÅRSBERETNING FREMTIDSUTSIKTER Wilhelm Wilhelmsen Diderik Schnitler Helen Juell Odd Rune Austgulen Bettina Banoun Ingar Skaug styreleder nestleder konsernsjef

26 24 REGNSKAP NOTER VI LEVERER DRØMMER

27 REGNSKAP OG NOTER ORDREBEKREFTELSE Dato: 4. mars 2008 Last: Biler Totale volumer: , i Wallenius Wilhelmsen Logistics og i EUKOR Car Carriers Kommentar: Leverandører: Wallenius Wilhelmsen Logistics og EUKOR Car Carriers Havner: Alle de største havnene i verden - Trå varsomt, for du trår på mine drømmer, sa den irske poeten W. B. Yates. Vi tilstreber det beste i alle deler av vår virksomhet. Optimal håndtering av last, er en av våre tjenester. Vi vet at rundt 5,3 millioner kunder venter på sine nye biler i enden av den verdikjeden vi er en del av. Med 27% av verdens bilskipskapasitet, er vi verdens største operatør innen segmentet for rullende last. De største bilprodusentene i verden er våre kunder. Kanskje din bil har seilt med ett av våre skip en gang. Denne bilen ble lastet i Southampton, på vei til sin nye eier. Den var en av biler som ble lastet om bord på m/v Toronto 4. mars Visste du at ett av EUKORs skip laster rundt 400 biler i timen i Ulsan, Korea?

28 WILH. WILHELMSEN KONSERN USD mill. Note Driftsinntekter Andre inntekter Andel resultat fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet 2/ Gevinst ved salg av eiendeler Totale inntekter Driftskostnader Reiseavhengige kostnader (3) Driftskostnader skip 1 (47) (39) (35) Charterkostnader (21) (4) (5) Varekostnader (310) (247) (104) Lønn og andre personalkostnader 4 (279) (229) (188) Andre driftskostnader 1 (119) (107) (94) Av- og nedskrivninger 5 (63) (54) (56) Sum driftskostnader (840) (681) (485) Driftsresultat Netto finansposter 1 (12) (21) (5) Resultat før skatt Skattekostnad 6 (221) (43) (10) Årets resultat Herav: minoritet majoritet Resultat per aksje (USD) 0,07 4,73 3,91 Utvannet resultat per aksje (USD) 0,07 4,72 3,91

29 WILH. WILHELMSEN KONSERN USD mill. Note EIENDELER Anleggsmidler Utsatt skattefordel Goodwill og immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Pensjonsmidler Investeringer i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet 2/ Andre langsiktige poster Sum anleggsmidler REGNSKAP OG NOTER Omløpsmidler Varelager Kortsiktige finansinvesteringer Andre kortsiktige poster Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning forpliktelser Langsiktig gjeld Langsiktig rentebærende gjeld 12/ Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld 8/ Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Lysaker, 12. mars 2008 Wilhelm Wilhelmsen Diderik Schnitler Helen Juell Odd Rune Austgulen Bettina Banoun Ingar Skaug styreleder nestleder konsernsjef

30 WILH. WILHELMSEN KONSERN USD mill. Note Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skatt og betalte renter Årets betalte skatt (3) (3) (3) Årets betalte renter (59) (48) (34) Urealisert del av finansielle instrumenter (40) (36) 42 Tap/(gevinst) ved salg av driftsmidler (1) (10) Tap/(gevinst) ved salg av datter- og andre selskaper (17) (93) Av- og nedskrivninger Andel resultat fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet (42) (6) (49) Endring kostnadsført pensjon og betalt premie 15 7 (2) Endring bunkersbeholdninger/andre kortsiktige poster (53) (15) (66) Endring varelager (21) (18) Endring kortsiktige finansinvesteringer 10 (11) (10) (40) Endring andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Salg av varige driftsmidler Salg av datter- og andre selskaper Investering i varige driftsmidler og goodwill (86) (334) (181) Investering i datter- og andre selskaper (46) (49) (240) Endring i andre investeringer 1 35 (10) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 64 (336) (342) Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Opptrekk av gjeld Nedbetaling av gjeld (225) (333) (93) Kjøp egne aksjer (49) (14) Utbetalt utbytte (71) (64) (58) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (201) Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter Bundne bankinnskudd Skattetrekk Sum bankinnskudd, kontanter og lignende

31 WILH. WILHELMSEN KONSERN USD mill. EGENKAPITAL TILORDNET SELSKAPETS AKSJONÆRER Aksjekapital Egne aksjer Sum Andre Annen EK Minoritets- Sum innskutt EK reserver interesser Egenkapital (4) Implementeringseffekt IAS Årets endring i egenkapital Vurdering av finansielle instrumenter 2 2 Omregningsdifferanser (41) (41) Kjøp av egne aksjer Utbetalt utbytte til eiere (58) (58) Opsjonskostnad 3 3 Årets resultat Egenkapital (4) REGNSKAP OG NOTER Egne aksjer representerer 3,2% av aksjekapitalens nominelle verdi per 31. desember EGENKAPITAL TILORDNET SELSKAPETS AKSJONÆRER Aksjekapital Egne aksjer Sum Andre Annen EK Minoritets- Sum innskutt EK reserver interesser Egenkapital (4) Årets endring i egenkapital Kjøp av egne aksjer (1) (1) (11) (12) Utbetalt utbytte til eiere (64) (64) Kildeskatt (1) (1) Opsjonsprogram ansatte 2 2 Vurdering av finansielle instrumenter Omregningsdifferanser Årets resultat Egenkapital (5) Egne aksjer representerer 3,8% av aksjekapitalens nominelle verdi per 31. desember EGENKAPITAL TILORDNET SELSKAPETS AKSJONÆRER Aksjekapital Egne aksjer Sum Andre Annen EK Minoritets- Sum innskutt EK reserver interesser Egenkapital (5) Årets endring i egenkapital Kjøp av egne aksjer (5) (5) (47) (52) Utbetalt utbytte til eiere (70) (70) Kildeskatt (1) (1) Opsjonsprogram ansatte 3 3 Vurdering av finansielle instrumenter (12) (12) Kjøp av datterselskaper 4 4 Skatt ført direkte mot egenkapital (3) (3) Omregningsdifferanser 40 (1) 39 Årets resultat Egenkapital (9) Egne aksjer representerer 6,3% av aksjekapitalens nominelle verdi per 31. desember Se morselskapets note 11 vedrørende antall aksjer. Utbetalt utbytte i 2005 var NOK 4 per aksje i mai og NOK 4 per aksje i november. Utbetalt utbytte i 2006 var NOK 5 per aksje i mai og NOK 3,50 per aksje i november. Utbetalt utbytte i 2007 var NOK 5,50 per aksje i mai og NOK 3,50 per aksje i november. Foreslått utbetaling av utbytte for regnskapsåret 2007 er på NOK 5,50 per aksje, med utbetaling i mai Vedtak fattes på den ordinære generalforsamlingen 8. mai Det foreslåtte utbyttet er ikke tatt med i årsregnskapet.

32 WILH. WILHELMSEN KONSERN OG WILH. WILHELMSEN ASA REGNSKAPSPRINSIPPER Wilh. Wilhelmsen ASA (referert til som «morselskapet») er hjemmehørende i Norge. Selskapets konsernregnskap for regnskapsåret 2007 omfatter selskapet og dets datterselskaper (sammen referert til som «konsernet») og konsernets andel i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet. Årsregnskapene for konsernet og morselskapet ble vedtatt av styret 12. mars BASISPRINSIPPER Konsernregnskapet er avlagt i samsvar med internasjonale stan darder for finansiell rapportering (IFRS), fastsatt av EU. Morselskapets regnskap er avlagt i samsvar med Forenklet IFRS fra 1. januar Omarbeidelse av morselskapets regnskap fra NGAAP til Forenklet IFRS har ikke medført noen vesentlige omarbeidede tall for 2007 og sammenligningsårene. Konsernregnskapet og morselskapets regnskap er sammen referert til som «regnskapene». Regnskapene er presentert i US dollar (USD), avrundet til nærmeste hele million. Årsaken er at hovedtyngden av konsernets inntekter og kostnader er i USD. I tillegg er konsernet hovedsakelig finansiert i USD og avkastningskravet måles i denne valutaen. Morselskapets funksjonelle valuta er USD. Regnskapene er utarbeidet basert på historisk kost prinsippet med følgende modifikasjon: finansielle eiendeler og forpliktelser (inkludert finansielle derivater) til virkelig verdi over resultatet. Utarbeidelse av finansregnskap i overensstemmelse med IFRS krever at ledelsen gjør vurderinger og estimater og tar forutsetninger som påvirker anvendelsen av regnskapsprinsipper og regnskapsførte beløp på eiendeler og forpliktelser, inntekter og kostnader. Estimater og tilhørende forutsetninger er basert på historisk erfaring og andre faktorer som anses rimelige, forholdene tatt i betraktning. Disse beregningene danner grunnlaget for vurdering av balanseført verdi for eiendeler og forpliktelser som ikke kommer klart frem av andre kilder. Faktiske resultater kan avvike fra disse estimatene. Områder som i høy grad inneholder slike skjønnsmessige vurderinger, er komplekse, eller områder hvor forutsetninger og estimater er vesentlige for konsernregnskapet, er beskrevet ytterligere under punktet viktige regnskapsestimater og antakelser/forutsetninger. Regnskapsprinsippene som fremkommer nedenfor er anvendt konsistent for alle periodene som presenteres i regnskapene samt ved utarbeidelsen av IFRS åpningsbalanse per 1. januar 2004 i forbindelse med overgang til IFRS for konsernet og overgang til Forenklet IFRS per 1. januar 2007 for morselskapet. Standarder, endringer og tolkninger Endringer i publiserte standarder med ikrafttredelse i 2007 > IFRS 7 Finansielle instrumenter opplysninger; nye tilleggsopplysninger vedrørende presentasjon av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser. Konsernet har implementert standarden uten at dette har gitt noen effekt på klassifisering og verdivurdering av finansielle instrumenter. > IFRIC 10 Delårsrapportering og verdifall Det er ikke tillatt å reversere et tap ved verdifall innregnet i en tidligere delårsperiode vedrørende goodwill eller en investering i et egenkapitalinstrument/finansiell eiendel balanseført til anskaffelseskost. Tolkningen påvirker ikke konsernets konsoliderte regnskap Standarder, endringer og tolkninger som har trådt i kraft i 2007, men som ikke er relevante for konsernet Følgende standarder, endringer og tolkninger er obligatoriske for årsregnskap fra 1. januar 2007 eller senere, men er vurdert som ikke relevant for konsernet: > IFRS 4 Forsikringskontrakter > IFRIC 7 Anvendelse av metoden for inflasjonsjustering i henhold til IAS 29 Finansiell rapportering i økonomi med høyinflasjon > IFRIC 8 Virkeområdet til IFRS 2 > IFRIC 9 Revurdering av innebygde derivater Standarder og tolkninger til eksisterende standarder som ikke har trådt i kraft og der tidlig anvendelse ikke er valgt av konsernet Følgende standarder og tolkninger til eksisterende standarder som vil være obligatoriske for regnskapsperioder fra og med 1. januar 2008 eller senere, der konsernet ikke har valgt tidlig anvendelse: > IAS 23 Låneutgifter > IFRS 8 Driftssegmenter > IFRIC 11 IFRS 2 Transaksjoner med konsernets aksjer og egne aksjer > IFRIC 14 IAS 19 veiledning om beregning av grensen for å føre opp netto pensjonsforpliktelser som en eiendel Konsernet vil anvende overnevnte standarder, endringer og tolkninger fra og med den dato de trår i kraft, og det er ikke forventet at disse vil påvirke konsernregnskapet i vesentlig grad. Tolkninger til eksisterende standarder som ikke har trådt i kraft og som ikke er relevante for konsernet Følgende tolkninger til eksisterende standarder gjeldende for regnskapsperiode fra og med 1. januar 2008 eller senere, og som ikke er relevante for konsernets drift: > IFRIC 12 Service consession arrangements; effektiv fra 1. januar 2008 og senere, denne er ikke relevant for konsernet fordi selskap ene i konsernet ikke har service rettet mot det offentlige. > IFRIC 13 Customer loyalty programmes; effektiv fra 1. januar 2008 og senere, denne er ikke relevant for konsernet fordi ingen av selskapene i konsernet har lojalitetsprogram rettet mot sine kunder.

WILH. WILHELMSEN > ÅRSRAPPORT 2007 ÅRSRAPPORT 2007 VI LEVERER MULIGHETER. Global Reports LLC

WILH. WILHELMSEN > ÅRSRAPPORT 2007 ÅRSRAPPORT 2007 VI LEVERER MULIGHETER. Global Reports LLC WILH. WILHELMSEN > ÅRSRAPPORT 2007 ÅRSRAPPORT 2007 VI LEVERER MULIGHETER 160 SKIP I OPERATIVE SELSKAP EN PRODUKT- LEVERANSE HVERT TREDJE MINUTT TIL ET SKIP OVER HELE VERDEN 1: Shipping: Den største operatøren

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50,Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt

Detaljer

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien Årsregnskap 71 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Innhold Side 1. Generell informasjon 3 2. Forskjeller mellom NGAAP og IFRS 4 3. Avstemming resultatregnskap 2004 6 4. Avstemming balanse

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Note 1 GENERELLE PRINSIPPER Regnskapet for 2009 er avlagt i samsvar med Finansdepartementets årsregnskapsforskrift 1-5 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder, IFRS. Ved bruk av forenklet

Detaljer

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20 Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Telefon: 67 58 41 60 Kommunikasjonsdirektør Mobil: 977 00 802 Strandveien 20 Telefax: 67 58 44 96 1324 Lysaker Privat: 67 14 83 43 E-post:

Detaljer

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20 Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Telefon: 67 58 41 60 Kommunikasjonsdirektør Mobil: 977 00 802 Strandveien 20 E-post: cecilie.stray@wilhelmsen.com 1324 Lysaker Internet: www.wilhelmsen.com

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012)

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012) NRS 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta Norsk RegnskapsStandard 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta (Oktober 2010. Endelig desember 2012) Innledning 1. Et foretak kan ha regnskapsmessig

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Rapport. Rapport for fjerde kvartal 2007. Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Kommunikasjonsdirektør Strandveien 20 1324 Lysaker

Rapport. Rapport for fjerde kvartal 2007. Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Kommunikasjonsdirektør Strandveien 20 1324 Lysaker Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Kommunikasjonsdirektør Strandveien 20 1324 Lysaker Telefon: 67 58 41 60 Mobil: 977 00 802 E-post: cecilie.stray@wilhelmsen.com Internet: www.wilhelmsen.com

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2006

Rapport for 1. kvartal 2006 Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Kommunikasjonsdirektør Strandveien 20 1324 Lysaker Telefon: 67 58 41 60 Mobil: 977 00 802 Telefax: 67 58 44 96 Privat: 67 14 83 43 E-post: cecilie.stray@ww-group.com

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

GANGER ROLF ASA. Noter til avstemming av overgangen til IFRS: (Ajour pr )

GANGER ROLF ASA. Noter til avstemming av overgangen til IFRS: (Ajour pr ) GANGER ROLF ASA Noter til avstemming av overgangen til IFRS: (Ajour pr 30.09.05) 1. Riggen Bulford Dolphin er under NGAAP vurdert til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger og eventuelle

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Urevidert vedlegg til årsregnskap 2004

Urevidert vedlegg til årsregnskap 2004 WILSON ASA Urevidert IFRS informasjon EU har vedtatt at børsnoterte selskaper innenfor EU området må avlegge konsernregnskapene i henhold til IFRS. Denne endringen påvirker også norske børsnoterte selskaper

Detaljer

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20 Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Telefon: 67 58 41 60 Kommunikasjonsdirektør Mobil: 977 00 802 Strandveien 20 E-post: cecilie.stray@wilhelmsen.com 1324 Lysaker Internet: www.wilhelmsen.com

Detaljer

TERTIALRAPPORT 1. JANUAR - 30. APRIL 1998

TERTIALRAPPORT 1. JANUAR - 30. APRIL 1998 TERTIALRAPPORT 1. JANUAR - 30. APRIL 1998 Konsernet Wilh. Wilhelmsen ASA ( WW ) oppnådde et driftsresultat for årets første fire måneder på NOK 277 mill. mot NOK 177 mill. for tilsvarende periode i fjor.

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2014

Kvartalsrapport juli september 2014 Kvartalsrapport juli september 2014 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2014 3.kv. 2013 Pr.3.kv. 2014 Pr. 3.kv. 2013 Salgsinntekter 417,3 394,0 1 355,8 1 266,0 EBITDA 53,8 48,8 128,7 86,5 Driftsresultat 37,5 15,6

Detaljer

Selskapet er et allmennaksjeselskap registrert og hjemmehørende i Norge med hovedkontor i Breivollveien 31, Oslo. Selskapet er notert på Oslo Børs.

Selskapet er et allmennaksjeselskap registrert og hjemmehørende i Norge med hovedkontor i Breivollveien 31, Oslo. Selskapet er notert på Oslo Børs. NOTE 2 SAMMENDRAG AV DE VIKTIGSTE REGNSKAPSPRINSIPPENE Nedenfor beskrives de viktigste regnskapsprinsippene som er benyttet ved utarbeidelsen av konsernregnskapet. Disse prinsippene er benyttet på samme

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.:

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.: Mellombalanse 30.09.2016 Nordic Secondary AS Org.nr.:996 323 013 Alle tall i NOK Balanse Nordic Secondary AS Eiendeler Note 30.09.2016 31.12.2015 Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS ! t j t Årsregnskap I 2010 Finnbergåsen Eiendom AS \ .,.... I;:.r,ll'",,:.r!...:.:r.rr.r..ti:tlt#tt::il:\: a: l r a. rt,,:t l!11!r::::: i1:::;:1::lirilil '.:, 1 Finnbergåsen Eiendom AS Eiendeler Note 2010

Detaljer

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 NattoPharma ASA 1 Korrigert finansiell informasjon Regnskapet for 1. kvartal 2013 er korrigert for avsetning for arbeidsgiveravgift

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) for TFDS-gruppen

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) for TFDS-gruppen Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) for TFDS-gruppen Innholdsfortegnelse 1. Overgang til bruk av internasjonale regnskapsstandarder 3 2. Effekter i balansen 01.01.2004 og 31.12.2004

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS Årsregnskap 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP BK Prosjekt AS RESULTATREGNSKAP KLP BK Prosjekt AS Tusen kroner Noter 30.10.2013-31.12.2013 Renteinntekter og lignende inntekter 3 Rentekostnader

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr Drammen havn NOTER TIL REGNSKAPET 2011 Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet for Drammen havn for 2011 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens bestemmelser. Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker

Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker Pressemelding Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker Tlf: 67 58 43 30 Mob.: 90 92 48 47 Fax: 67 58 44 96 Priv.: 22 29 36 45 Rapport for

Detaljer

Kvartalsrapport oktober desember 2014

Kvartalsrapport oktober desember 2014 Kvartalsrapport oktober desember 2014 KONSERN: Hovedtall 4.kv. 2014 4.kv. 2013 Pr.4.kv. 2014 Pr. 4.kv. 2013 Salgsinntekter 449,7 440,2 1 805,5 1 706,2 EBITDA 44,4 49,5 173,1 136,0 Driftsresultat 25,7 34,2

Detaljer

Oversikt. Trond Kristoffersen. Hva er et konsern? Bestemmende innflytelse. Finansregnskap. Konsernregnskap. Krav til eierandel, jf. rskl.

Oversikt. Trond Kristoffersen. Hva er et konsern? Bestemmende innflytelse. Finansregnskap. Konsernregnskap. Krav til eierandel, jf. rskl. Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap regnskap Et årsregnskap består etter regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling regnskap Kun for morselskap i et konsern Kontantstrømoppstilling

Detaljer

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1 RAPPORT 1. KVARTAL 2006 68 % beskjeftigelsesgrad for konsernets skip som følge av planlagt og påbegynt ombygging av skip Emisjon på NOK 303 mill. i Arrow Seismic ASA gjennomført med påfølgende notering

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Årsberetning.

Årsberetning. Årsberetning 2015 www.bcc.no - Styrets årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives er en forening med kristelig formål. Vi driver misjon og humanitært arbeid i en rekke land fordelt på alle

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer