WILH. WILHELMSEN > ÅRSRAPPORT 2007 ÅRSRAPPORT 2007 VI LEVERER MULIGHETER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "WILH. WILHELMSEN > ÅRSRAPPORT 2007 ÅRSRAPPORT 2007 VI LEVERER MULIGHETER"

Transkript

1 WILH. WILHELMSEN > ÅRSRAPPORT 2007 ÅRSRAPPORT 2007 VI LEVERER MULIGHETER

2 160 SKIP I OPERATIVE SELSKAP EN PRODUKT- LEVERANSE HVERT TREDJE MINUTT TIL ET SKIP OVER HELE VERDEN 1: Shipping: Den største operatøren innen segmentet rullende last 2:Logistikk: En kjede av logistikk tjenester som forbedrer effektiviteten i sjøtransporten 3:Maritime tjenester: Verdens største nettverk for maritime tjenester

3 Hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo ansatte i heleide selskap eller når deleide selskap også inkluderes. 72 LAND Wilhelmsen Maritime Services har over 330 kontorer i 72 land. Når deleide selskap inkluderes, øker antallet kontorer til nesten 450 i 75 land. Flåtene omfatter 160 skip i 38 ruter. Det globale logistikknettverket består av Wallenius Wilhelmsen Logistics, Glovis, American Auto Logistics og American Logistics Network.

4 WW-gruppens ruter Wallenius Wilhelmsen Logistics (60 skip betjener 15 ruter) EUKOR Car Carriers (92 skip betjener 21 ruter) American Roll-on Roll-off Carrier (åtte skip betjener to ruter) WWs verden Wilhelmsen Maritime Services Det globale logistikknettverket Visjon, verdier og filosofi 1:Introduksjon Nøkkeltall WW i et nøtteskall Milepæler Styrende organer beretning for :Styrets og noter Resultatregnskap 3:Regnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Endringer i egenkapitalen Regnskapsprinsipper Noter

5 4:Miljø Utslipp til luft Utslipp til vann Andre utslipp Miljøregnskap Noen vanskelige utfordringer Miljøtilpassede produkter Konsernsjefen har ordet 5:Virksomhetsbeskrivelse Shipping: Ledende på verdensmarkedet Logistikk: Tilbudet vokser Maritime tjenester: Verdens største maritime nettverk og selskapsledelse 6:Eierstyring 7: Øvrig selskapsinformasjon Aksjonærinformasjon Selskapsstruktur Flåteliste

6 4 WWs VISJON: WILH. WILHELMSEN ER DEN LEDENDE INTERNASJONALE LEVERANDØREN AV MARITIME TJENESTER WWs FILOSOFI: Vi tror at motiverte medarbeidere i en innovativ lærende organisasjon er vårt fremste konkurranse fortrinn, og helt grunnleggende for å tilfredsstille kundenes krav og behov. WWs VERDIER: CUSTOMER CENTRED Vi setter kunden i sentrum og er opptatte av kundens behov, slik at vi til enhver tid kan levere optimale løsninger til felles beste. EMPOWERMENT Vi har evnen til å involvere medarbeidere i det daglige arbeidet. Det motiverer, inspirerer og gir energi. Medarbeidere skal delta med kunnskap, ideer og muligheter, og bidragene skal gis oppmerksomhet. STEWARDSHIP Vi skal forvalte våre ressurser optimalt og ta hensyn til sikkerhet for våre ansatte. Samtidig skal vi opptre med respekt for våre omgivelser og miljøet. TEAMING AND COLLABORATION Vårt viktigste konkurransefortrinn er våre kvalifiserte medarbeidere med bred kompetanse. Når vi jobber sammen for å gjøre hverandre gode for å nå et felles mål, får vi utnyttet hele potensialet og all kunnskap hos våre medarbeidere. LEARNING AND INNOVATION Når samfunnet ender seg, må vi også endre oss. Nye forventninger fra kundene, nye løsninger og ikke minst en stadig utvikling av teknologi gjør at vi må skape en lærende organisasjon. Bare da kan vi fornye oss, se muligheter og finne nye kreative løsninger.

7 * 2003* RESULTAT KONSERN Totale inntekter ** USD mill Primært driftsresultat ** USD mill Driftsresultat ** USD mill Resultat før skatter ** USD mill Årets resultat ** USD mill BALANSE KONSERN Anleggsmidler USD mill Omløpsmidler USD mill Egenkapital USD mill Rentebærende gjeld USD mill Totalkapital USD mill FINANSIELLE HOVEDTALL Kontantstrøm (1) ** USD mill Likvide midler (2) USD mill Likviditetsgrad (3) 1,6 2,0 1,5 1,6 1,9 2,1 Egenkapitalprosent (4) % 34% 38% 37% 46% 40% 40% LØNNSOMHET (OFFISIELT ÅRSREGNSKAP) Avkastning på sysselsatt kapital (5) % 13,2 % 15,7 % 14,7 % 14,5 % 13,9 % 9,0 % Egenkapitalrentabilitet (6) % 0,7 % 24,6 % 24,3 % 25,5 % 25,0 % 14,3 % NØKKELTALL PER AKSJE Resultat per aksje (7) USD 0,07 4,73 3,91 3,51 3,23 1,62 Utvannet resultat per aksje (8) USD 0,07 4,72 3,91 3,51 3,23 1,62 Kontantstrøm per aksje (9) ** USD 7,84 8,82 7,52 6,66 4,51 3,30 Gjennomsnittlig antall utestående aksjer (hele 1 000) DEFINISJONER DRIFTSINNTEKTER (USD mill.)** DRIFTSRESULTAT (USD mill.)** ÅRETS RESULTAT (USD mill.) * 2004* * 2004* * 2004*

8 6 VISJON, VERDIER OG FILOSOFI NØKKELTALL WW I ET NØTTESKALL MILEPÆLER STYRENDE ORGANER WW EN LEDENDE GLOBAL MARITIM INDUSTRIGRUPPE SHIPPING LOGISTIKKTJENESTER Wilh. Wilhelmsen (WW) er en ledende global maritim industrigruppe. Selskapet tilbyr logistikkløsninger og maritime tjenester gjennom et globalt nettverk som omfatter cirka medarbeidere fordelt på i overkant av 330 kontorer i 72 land. Når deleide selskap inkluderes teller gruppens ansatte nærmere fordelt på nærmere 450 kontorer i 75 land. MARITIME TJENESTER

9 KOMPETANSEUTVIKLING INNOVASJON 45: Fremtiden WW og gruppens partnere gjennomfører et aktivt nybyggingsprogram for å sikre en stor og moderne flåte. Per mars 2008, har de 45 nybygg i bestilling av ulik størrelse og med varierende lastekapasitet. Et global nettverk av integrerte logistikktjenester fra dør-til-dør er utviklet for å skape merverdi for kundenes nåværende og fremtidige behov : Klimaendringer: WWs mål er å være i tet på miljøtilpasset shipping. Visjonen er å kontinuerlig forbedre virksomheten med sikte på å redusere utslippene til null. Det Ct maritime utpatio nsendip nettverket til WMS betjener 20 lore 000 vel skip ute i 2 elit 200 inisit. havner. I 2011 feirer WW 150 årsjubileum. Gjennom disse årene har WW samlet erfaring og kompetanse som kommer kundene til gode. Hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo, med ansatte ved mer enn 330 kontorer i 72 land. For mer informasjon, se WW-gruppens nettsider

10 8 VISJON, VERDIER OG FILOSOFI NØKKELTALL WW I ET NØTTESKALL MILEPÆLER STYRENDE ORGANER MILEPÆLER :07 2:07 3:07 EUKOR bestiller fire bilskip med en kapasitet på biler ved Hyundai Heavy Industries. Skipene er de største i verden i sitt slag Wilhelmsen Premier Marine Fuels blir etablert som et joint venture mellom Wilhelmsen Bunkers og Premier Marine Fuels Tarifa, med en bilkapasitet på biler, leveres fra Ray Shipping til WW WWL mottar Lloyd s List Clean Sea Awards Arild B. Iversen utnevnes til administrerende direktør for WWL Jan Eyvin Wang utnevnes til administrerende direktør for EUKOR med effekt fra 1. januar 2008 WW kjøper 21.5% av aksjene i Eidsiva Rederi til USD 16.2 millioner WW kjøper 22.5% av et konsortium som er involverte i ulike terminaler og lastehåndteringsaktiviteter i Australia. Investeringen har en verdi på AUD 37 millioner. WWL kjøper 15% av en ny ro-ro terminal i Tianjin, Kina. Terminalen har en verdi på tilsammen USD 98 millioner WWL samler alle sine terminalinvesteringer i Wallenius Wilhelmsen Terminals Holding, som vil danne grunnlaget for ytterligere investeringer og terminaloperasjoner Express Offshore Transport selges til Macquarie Bank i tråd med gruppens strategi om å fokusere på kjernevirksomheten Det første store bilskipet, Faust, eiet av Wallenius Lines, leveres til WWL. Skipet kan frakte biler WWL mottar Thor Heyerdahl International Environmental Award for sitt arbeid for å forbedre miljøstandardene i shippingindustrien EUKOR får to nye skip, Morning Charlotte og Morning Cello Yarwil, som eies av WMS og Yara International, blir etablert. Selskapet vil tilby den maritime industrien en løsning som reduserer nitrogenoksidutslipp med opp til 95% WMS inngår en avtale med BPs deleide selskap Krystallon om distribusjon av en løsning som reduserer utslipp av svoveloksider med opp til 95% EUKOR kommer til enighet med Hyundai og Kia om en bunkersjusteringsavtale i fraktkontraktene med effekt fra 1. januar 2008 WWL åpner ny terminalvirksomhet i Port Kembla, Australia Fidelio, søsterskip til Faust, blir levert til WWL

11 Verdens største ro-ro skip blir bygget av WW, Wallenius og Mitsubishi Heavy Industries. 4:07 1:08 Endringer i tonnasjeskattesystemet med regnskapsmessige effekter for WW EUKOR får levert tre nye skip, Morning Midora, Morning Carina og Morning Cornet WW og Wallenius bestiller fire nye ro-ro skip fra Mitsubishi Heavy Industries WMS gjennomfører oppkjøpet av Callenberg Group, som leverer elektroteknikk, automasjon og oppvarming, ventilasjon og klimaanlegg Glovis annonserer en 20-årsavtale med Hyundai Steel om transport av råmaterialer fra Australia, Brasil og Canada til nye fabrikker i Korea WMS samler kjente merkenavn under ett navn og ett flagg. For ytterligere å styrke tilknytningen til WW-gruppen ble følgende navneendringer innført: > Wilhelmsen Ships Service (tidligere Barwil Unitor Ships Service) > Wilhelmsen Ship Management (tidligere Barber Ship Management) > Wilhelmsen Ships Equipment (tidligere Unitor Ships Equipment) > Wilhelmsen Marine Engineering (tidligere Callenberg-gruppen). EUKOR får levert fire nye skip, Morning Celesta, Morning Caroline, Morning Catherine og Morning Conductor WW og Wallenius blir enige om å kjøpe åtte store bilskip, fire fra Hyundai Heavy Industries og fire fra Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Fidora, det tredje store bilskipet, leveres til WWL

12 10 VISJON, VERDIER OG FILOSOFI NØKKELTALL WW I ET NØTTESKALL MILEPÆLER STYRENDE ORGANER STYRENDE ORGANER 1: Wilhelm Wilhelmsen Styreleder 3: Odd Rune Austgulen 4: Bettina Banoun 2: Diderik Schnitler 5: Helen Juell Nestleder

13 STYRETS MEDLEMMER Wilhelm Wilhelmsen, styreleder Diderik Schnitler, nestleder Helen Juell Odd Rune Austgulen Bettina Banoun Ingar Skaug, konsernsjef (varamedlem) REDERISTYRET Wilhelm Wilhelmsen, styreleder Ingar Skaug Sjur Galtung Thomas Wilhelmsen Arne B. Normann (1. varamedlem Arild Banzon) Åse K. Sætre (1. varemedlem Stein Erik Flø) Dagfinn Aas (observatør) Lars Haug (observatør) REVISOR PricewaterhouseCoopers AS Erling Elsrud statsautoristert revisor PER 1. APRIL 2008 NILS P. DYVIK finansdirektør INGAR SKAUG konsernsjef THOMAS WILHELMSEN konserndirektør shipping STEPHEN CADDEN konserndirektør logistikk SJUR GALTUNG visekonsernsjef DAG SCHJERVEN administrerende direktør Wilhelmsen Maritime Services BJØRGE GRIMHOLT kommunikasjonsdirektør KIRSTEN HAUNE personal- og organisasjonsdirektør WALLENIUS WILHELMSEN LOGISTICS Arild B. Iversen adm. dir. (eies 50%) EUKOR CAR CARRIERS Jan Eyvin Wang adm. dir. (eies 40%) AMERICAN ROLL-ON ROLL-OFF CARRIER Ray Ebeling adm. dir. (eies 50%) BENEDICTE BAKKE AGERUP konserndirektør strategi og innovasjon SE SIDENE

14 ORDREBEKREFTELSE Dato: Hele døgnet, 365 dager i året Totale volumer: biler transporteres på land. Inkluderer ikke tung, rullende last og prosjektlast. I tillegg håndteres biler ved våre anlegg for tekniske tjenester Tilbud: Terminaler, tekniske tjenester, innlandsdistribusjon og styring av transportkjeden (supply chain management) Kommentar: Leverandør: Wallenius Wilhelmsen Logistics Viktige havner: Seks eide terminaler, langtidskontrakt med ytterligere 15. I tillegg tilgang til terminaler gjennom investeringer i Sverige, Korea, Kina og Australia Kan du forestille deg plassen vi trenger for å håndtere alle disse bilene? Tilgang til terminaler er viktig for å gjøre sjøtransporten så effektiv som mulig. Det gir oss også mulighet til å tilby tekniske tjenester nær sluttbrukerne. Vi er den ledende, uavhengige, globale leverandøren av logistikkløsninger for produsenter av biler og annen rullende last. Ved å kombinere vår logistikkekspertise med et globalt nettverk og lokal kunnskap kan vi gi kundene våre en konkurransefordel. Vårt integrerte logistikknettverk sørger for rett leveranse til rett tid fra fabrikk til forhandler. Visste du at vår terminal i Southampton, Storbritannia, er m 2 stor og kan håndtere rundt kjøretøy?

15 VI LEVERER FRA DØR-TIL-DØR ÅRSBERETNING

16 14 STYRETS ÅRSBERETNING STYRETS BERETNING FOR 2007 INTRODUKSJON WWs verden Hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo med et globalt nettverk for shipping, logistikk og maritime tjenester. Ny ordning for tonnasjeskatt Resultat etter skatt ble USD 7 millioner, og var først og fremst påvirket av endringene i den norske tonnasjeskatten. Som følge av endringene, har WW-gruppen satte av USD 208 millioner til utsatt skatt i regnskapet. USD 266 millioner WW-gruppen oppnådde et driftsresultat på USD 266 millioner i Strategier WW arbeider systematisk og strategisk med å utvikle sine tre forretningsområder, shipping, logistikk og maritime tjenester. Gruppen har hatt som mål å sikre bedre balanse mellom sine forretningsområder, og ser nå at dette utvikler seg i riktig retning.

17 ÅRSBERETNING ÅRSREGNSKAP KONSERN KAPITAL OG FINANS NEDSATT GJELD RENTER SVAK USD OBLIGASJONSMARKEDET OG LIKVIDE MIDLER

18 16 STYRETS ÅRSBERETNING RATING BUNKERS UTBYTTE RESULTATDISPONERING SEGMENTRAPPORTERING STRAMT MARKED FOR SJØTRANSPORT Utbyttepolitikk WWs mål er å gi aksjonærene høy avkastning over tid gjennom en kombinasjon av økte aksjeverdier og utbetaling av utbytte. Avhengig av resultatene som oppnås og fremtidige investeringsbehov, er ett av målene å få en jevn økning av utbyttet over tid. Det ble betalt utbytte to ganger i 2007, i tråd med praksisen de senere år. Markedsandel WW og gruppens partnere har en markedsandel på 27% og er således den ledende globale operatør innen segmentet for rullende last. De operative selskapene transporterte 5,3 mill. biler til sjøs i Operative selskaper WWs sjøtransportvirksomhet er organisert i tre operative selskaper: Wallenius Wilhelmsen Logistics (WW eier 50%) EUKOR Car Carriers (WW eier 40%) American Roll-on Roll-off Carrier (WW eier 50%).

19 ÅRSBERETNING OPERATIVE SELSKAPER TONNASJESITUASJONEN

20 18 STYRETS ÅRSBERETNING ANDRE SHIPPINGAKTIVITETER INTEGRERTE LOGISTIKKTJENESTER STRATEGISKE INVESTERINGER I TERMINALER

21 ÅRSBERETNING ANDRE LOGISTIKKTJENESTER UTFORMINGEN AV DEN MARITIME SERVICEINDUSTRIEN Tonnasjesituasjonen Inkludert nybyggingsprogrammet har WW og gruppens partnere over 200 bil- og ro-ro skip. 200 skip Logistikktjenestene omfatter: Terminaltjenester: Rask og effektiv håndtering av last Tekniske tjenester: Klargjøring og utrustning av kjøretøyer samt kvalitetskontroll før levering Innlandsdistribusjon: Håndtering av vei-, tog- eller småskiptransport Styring av transportkjeden: Komplett planlegging og styring av transporten fra fabrikk til distributør Logistikkoperasjonene Betydelig logistikkvirksomhet foregår ved seks terminaler i Baltimore og Brunswick på USAs østkyst, Port Hueneme på USAs vestkyst, Zeebrugge i Belgia, Southampton i Storbritannia og Kotka i Finland. WWL har også investert i Tianjian i Kina, som er en viktig bil- og ro-rohavn. Selskapet satser også i andre strategiske kinesiske havner. I tillegg har WW tilgang til terminaler gjennom EUKORs interesser i Wallhamn i Sverige og Pyongtaek i Sør-Korea.

22 20 STYRETS ÅRSBERETNING FIRE FORRETNINGSOMRÅDER SAMFUNNSANSVAR Styrking av WW-identiteten Fra 1. januar 2008 samlet WMS sine ledende merkevarer under ett navn og ett flagg. For ytterligere å styrke tilknytningen til WW-gruppen ble følgende navneendringer innført: Wilhelmsen Ships Service (tidligere Barwil Unitor Ships Service) Wilhelmsen Ship Management (tidligere Barber Ship Management) Wilhelmsen Ships Equipment (tidligere Unitor Ships Equipment) Wilhelmsen Marine Engineering (tidligere Callenberg-gruppen). Fire forretningsområder 1 Wilhelmsen Ships Service tilbyr marine produkter, tekniske tjenester, havneagenttjenester og maritim logistikk til handelsflåten. 2 Wilhelmsen Ship Management er en av verdens ledende leverandører av tjenester relatert til drift av skip og tilbyr tjenester til alle større skipstyper. 3 Wilhelmsen Ships Equipment leverer sikkerhets- og miljøsystemer til nybygg og ombyggingsmarkedet både til offshore- og shippingmarkedene. 4 Wilhelmsen Marine Engineering er en av de ledende innen elektroteknikk, automasjon og oppvarming, ventilasjon og klimaanlegg til marinog offshoremarkedene.

23 ÅRSBERETNING ARBEIDSMILJØ OG HELSE YTRE MILJØ

24 22 FNs Global Compact WWL har undertegnet Global Compact. FN-programmet har til hensikt å fremme sosialt ansvar gjennom ti grunnleggende prinsipper innen områder som menneske- og arbeidstakerrettigheter, miljø og antikorrupsjon. Utmerkelser WWL har mottatt en rekke priser for sitt arbeid for å bedre miljøet, herunder Thor Heyerdahl International Environmental Award i juni WW Academy WW Academy, som ble etablert i 1999, er WW-gruppens strategiske utdanningsinstitusjon. Her skreddersys lærings- og utviklingstiltak som bidrar til at de ansatte er i stand til å nå WW-gruppens forretningsmessige mål og tilfredsstille kundenes behov. Gjennom WW Academy investerer WW-gruppen i menneskelig kapital. Kompetente medarbeidere vurderes som et strategisk konkurransefortrinn, basert på troen på at det er selskaper og virksomheter med de dyktigste menneskene som vil lykkes i fremtiden. WW Academy holder kurs i Singapore, Dubai, Kuala Lumpur i Malaysia, Zeebrugge i Belgia, Zeist i Nederland, Baltimore i USA og i Norge. SIKKERHET SAMFUNNSENGASJEMENT EIERSTYRING, SELSKAPS- LEDELSE OG OG ETISKE RETNINGSLINJER POLITISKE RAMMEBETINGELSER

25 ÅRSBERETNING FREMTIDSUTSIKTER Wilhelm Wilhelmsen Diderik Schnitler Helen Juell Odd Rune Austgulen Bettina Banoun Ingar Skaug styreleder nestleder konsernsjef

26 24 REGNSKAP NOTER VI LEVERER DRØMMER

27 REGNSKAP OG NOTER ORDREBEKREFTELSE Dato: 4. mars 2008 Last: Biler Totale volumer: , i Wallenius Wilhelmsen Logistics og i EUKOR Car Carriers Kommentar: Leverandører: Wallenius Wilhelmsen Logistics og EUKOR Car Carriers Havner: Alle de største havnene i verden - Trå varsomt, for du trår på mine drømmer, sa den irske poeten W. B. Yates. Vi tilstreber det beste i alle deler av vår virksomhet. Optimal håndtering av last, er en av våre tjenester. Vi vet at rundt 5,3 millioner kunder venter på sine nye biler i enden av den verdikjeden vi er en del av. Med 27% av verdens bilskipskapasitet, er vi verdens største operatør innen segmentet for rullende last. De største bilprodusentene i verden er våre kunder. Kanskje din bil har seilt med ett av våre skip en gang. Denne bilen ble lastet i Southampton, på vei til sin nye eier. Den var en av biler som ble lastet om bord på m/v Toronto 4. mars Visste du at ett av EUKORs skip laster rundt 400 biler i timen i Ulsan, Korea?

28 WILH. WILHELMSEN KONSERN USD mill. Note Driftsinntekter Andre inntekter Andel resultat fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet 2/ Gevinst ved salg av eiendeler Totale inntekter Driftskostnader Reiseavhengige kostnader (3) Driftskostnader skip 1 (47) (39) (35) Charterkostnader (21) (4) (5) Varekostnader (310) (247) (104) Lønn og andre personalkostnader 4 (279) (229) (188) Andre driftskostnader 1 (119) (107) (94) Av- og nedskrivninger 5 (63) (54) (56) Sum driftskostnader (840) (681) (485) Driftsresultat Netto finansposter 1 (12) (21) (5) Resultat før skatt Skattekostnad 6 (221) (43) (10) Årets resultat Herav: minoritet majoritet Resultat per aksje (USD) 0,07 4,73 3,91 Utvannet resultat per aksje (USD) 0,07 4,72 3,91

29 WILH. WILHELMSEN KONSERN USD mill. Note EIENDELER Anleggsmidler Utsatt skattefordel Goodwill og immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Pensjonsmidler Investeringer i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet 2/ Andre langsiktige poster Sum anleggsmidler REGNSKAP OG NOTER Omløpsmidler Varelager Kortsiktige finansinvesteringer Andre kortsiktige poster Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning forpliktelser Langsiktig gjeld Langsiktig rentebærende gjeld 12/ Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld 8/ Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Lysaker, 12. mars 2008 Wilhelm Wilhelmsen Diderik Schnitler Helen Juell Odd Rune Austgulen Bettina Banoun Ingar Skaug styreleder nestleder konsernsjef

30 WILH. WILHELMSEN KONSERN USD mill. Note Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skatt og betalte renter Årets betalte skatt (3) (3) (3) Årets betalte renter (59) (48) (34) Urealisert del av finansielle instrumenter (40) (36) 42 Tap/(gevinst) ved salg av driftsmidler (1) (10) Tap/(gevinst) ved salg av datter- og andre selskaper (17) (93) Av- og nedskrivninger Andel resultat fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet (42) (6) (49) Endring kostnadsført pensjon og betalt premie 15 7 (2) Endring bunkersbeholdninger/andre kortsiktige poster (53) (15) (66) Endring varelager (21) (18) Endring kortsiktige finansinvesteringer 10 (11) (10) (40) Endring andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Salg av varige driftsmidler Salg av datter- og andre selskaper Investering i varige driftsmidler og goodwill (86) (334) (181) Investering i datter- og andre selskaper (46) (49) (240) Endring i andre investeringer 1 35 (10) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 64 (336) (342) Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Opptrekk av gjeld Nedbetaling av gjeld (225) (333) (93) Kjøp egne aksjer (49) (14) Utbetalt utbytte (71) (64) (58) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (201) Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter Bundne bankinnskudd Skattetrekk Sum bankinnskudd, kontanter og lignende

31 WILH. WILHELMSEN KONSERN USD mill. EGENKAPITAL TILORDNET SELSKAPETS AKSJONÆRER Aksjekapital Egne aksjer Sum Andre Annen EK Minoritets- Sum innskutt EK reserver interesser Egenkapital (4) Implementeringseffekt IAS Årets endring i egenkapital Vurdering av finansielle instrumenter 2 2 Omregningsdifferanser (41) (41) Kjøp av egne aksjer Utbetalt utbytte til eiere (58) (58) Opsjonskostnad 3 3 Årets resultat Egenkapital (4) REGNSKAP OG NOTER Egne aksjer representerer 3,2% av aksjekapitalens nominelle verdi per 31. desember EGENKAPITAL TILORDNET SELSKAPETS AKSJONÆRER Aksjekapital Egne aksjer Sum Andre Annen EK Minoritets- Sum innskutt EK reserver interesser Egenkapital (4) Årets endring i egenkapital Kjøp av egne aksjer (1) (1) (11) (12) Utbetalt utbytte til eiere (64) (64) Kildeskatt (1) (1) Opsjonsprogram ansatte 2 2 Vurdering av finansielle instrumenter Omregningsdifferanser Årets resultat Egenkapital (5) Egne aksjer representerer 3,8% av aksjekapitalens nominelle verdi per 31. desember EGENKAPITAL TILORDNET SELSKAPETS AKSJONÆRER Aksjekapital Egne aksjer Sum Andre Annen EK Minoritets- Sum innskutt EK reserver interesser Egenkapital (5) Årets endring i egenkapital Kjøp av egne aksjer (5) (5) (47) (52) Utbetalt utbytte til eiere (70) (70) Kildeskatt (1) (1) Opsjonsprogram ansatte 3 3 Vurdering av finansielle instrumenter (12) (12) Kjøp av datterselskaper 4 4 Skatt ført direkte mot egenkapital (3) (3) Omregningsdifferanser 40 (1) 39 Årets resultat Egenkapital (9) Egne aksjer representerer 6,3% av aksjekapitalens nominelle verdi per 31. desember Se morselskapets note 11 vedrørende antall aksjer. Utbetalt utbytte i 2005 var NOK 4 per aksje i mai og NOK 4 per aksje i november. Utbetalt utbytte i 2006 var NOK 5 per aksje i mai og NOK 3,50 per aksje i november. Utbetalt utbytte i 2007 var NOK 5,50 per aksje i mai og NOK 3,50 per aksje i november. Foreslått utbetaling av utbytte for regnskapsåret 2007 er på NOK 5,50 per aksje, med utbetaling i mai Vedtak fattes på den ordinære generalforsamlingen 8. mai Det foreslåtte utbyttet er ikke tatt med i årsregnskapet.

32 WILH. WILHELMSEN KONSERN OG WILH. WILHELMSEN ASA REGNSKAPSPRINSIPPER Wilh. Wilhelmsen ASA (referert til som «morselskapet») er hjemmehørende i Norge. Selskapets konsernregnskap for regnskapsåret 2007 omfatter selskapet og dets datterselskaper (sammen referert til som «konsernet») og konsernets andel i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet. Årsregnskapene for konsernet og morselskapet ble vedtatt av styret 12. mars BASISPRINSIPPER Konsernregnskapet er avlagt i samsvar med internasjonale stan darder for finansiell rapportering (IFRS), fastsatt av EU. Morselskapets regnskap er avlagt i samsvar med Forenklet IFRS fra 1. januar Omarbeidelse av morselskapets regnskap fra NGAAP til Forenklet IFRS har ikke medført noen vesentlige omarbeidede tall for 2007 og sammenligningsårene. Konsernregnskapet og morselskapets regnskap er sammen referert til som «regnskapene». Regnskapene er presentert i US dollar (USD), avrundet til nærmeste hele million. Årsaken er at hovedtyngden av konsernets inntekter og kostnader er i USD. I tillegg er konsernet hovedsakelig finansiert i USD og avkastningskravet måles i denne valutaen. Morselskapets funksjonelle valuta er USD. Regnskapene er utarbeidet basert på historisk kost prinsippet med følgende modifikasjon: finansielle eiendeler og forpliktelser (inkludert finansielle derivater) til virkelig verdi over resultatet. Utarbeidelse av finansregnskap i overensstemmelse med IFRS krever at ledelsen gjør vurderinger og estimater og tar forutsetninger som påvirker anvendelsen av regnskapsprinsipper og regnskapsførte beløp på eiendeler og forpliktelser, inntekter og kostnader. Estimater og tilhørende forutsetninger er basert på historisk erfaring og andre faktorer som anses rimelige, forholdene tatt i betraktning. Disse beregningene danner grunnlaget for vurdering av balanseført verdi for eiendeler og forpliktelser som ikke kommer klart frem av andre kilder. Faktiske resultater kan avvike fra disse estimatene. Områder som i høy grad inneholder slike skjønnsmessige vurderinger, er komplekse, eller områder hvor forutsetninger og estimater er vesentlige for konsernregnskapet, er beskrevet ytterligere under punktet viktige regnskapsestimater og antakelser/forutsetninger. Regnskapsprinsippene som fremkommer nedenfor er anvendt konsistent for alle periodene som presenteres i regnskapene samt ved utarbeidelsen av IFRS åpningsbalanse per 1. januar 2004 i forbindelse med overgang til IFRS for konsernet og overgang til Forenklet IFRS per 1. januar 2007 for morselskapet. Standarder, endringer og tolkninger Endringer i publiserte standarder med ikrafttredelse i 2007 > IFRS 7 Finansielle instrumenter opplysninger; nye tilleggsopplysninger vedrørende presentasjon av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser. Konsernet har implementert standarden uten at dette har gitt noen effekt på klassifisering og verdivurdering av finansielle instrumenter. > IFRIC 10 Delårsrapportering og verdifall Det er ikke tillatt å reversere et tap ved verdifall innregnet i en tidligere delårsperiode vedrørende goodwill eller en investering i et egenkapitalinstrument/finansiell eiendel balanseført til anskaffelseskost. Tolkningen påvirker ikke konsernets konsoliderte regnskap Standarder, endringer og tolkninger som har trådt i kraft i 2007, men som ikke er relevante for konsernet Følgende standarder, endringer og tolkninger er obligatoriske for årsregnskap fra 1. januar 2007 eller senere, men er vurdert som ikke relevant for konsernet: > IFRS 4 Forsikringskontrakter > IFRIC 7 Anvendelse av metoden for inflasjonsjustering i henhold til IAS 29 Finansiell rapportering i økonomi med høyinflasjon > IFRIC 8 Virkeområdet til IFRS 2 > IFRIC 9 Revurdering av innebygde derivater Standarder og tolkninger til eksisterende standarder som ikke har trådt i kraft og der tidlig anvendelse ikke er valgt av konsernet Følgende standarder og tolkninger til eksisterende standarder som vil være obligatoriske for regnskapsperioder fra og med 1. januar 2008 eller senere, der konsernet ikke har valgt tidlig anvendelse: > IAS 23 Låneutgifter > IFRS 8 Driftssegmenter > IFRIC 11 IFRS 2 Transaksjoner med konsernets aksjer og egne aksjer > IFRIC 14 IAS 19 veiledning om beregning av grensen for å føre opp netto pensjonsforpliktelser som en eiendel Konsernet vil anvende overnevnte standarder, endringer og tolkninger fra og med den dato de trår i kraft, og det er ikke forventet at disse vil påvirke konsernregnskapet i vesentlig grad. Tolkninger til eksisterende standarder som ikke har trådt i kraft og som ikke er relevante for konsernet Følgende tolkninger til eksisterende standarder gjeldende for regnskapsperiode fra og med 1. januar 2008 eller senere, og som ikke er relevante for konsernets drift: > IFRIC 12 Service consession arrangements; effektiv fra 1. januar 2008 og senere, denne er ikke relevant for konsernet fordi selskap ene i konsernet ikke har service rettet mot det offentlige. > IFRIC 13 Customer loyalty programmes; effektiv fra 1. januar 2008 og senere, denne er ikke relevant for konsernet fordi ingen av selskapene i konsernet har lojalitetsprogram rettet mot sine kunder.

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD KONSERNET AMEDIA ÅRSRAPPORT 2013 KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD REGNSKAP Resultatregnskap 19 Utvidet resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 22 Endringer i konsernets egenkapital 23 NOTER

Detaljer

Note 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene

Note 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene Home / Regnskap Konsern / Noter Konsern / Note 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene Note 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene Nedenfor beskrives de viktigste regnskapsprinsippene

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

Resultatregnskap Konsern

Resultatregnskap Konsern Regnskap og noter Regnskap og noter 32 33 INFRATEK KONSERN Resultatregnskap konsern 34 Balanse konsern 35 Kontantstrømoppstilling konsern 36 Endring i konsernets egenkapital 37 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

Årsregnskap 2008 DOF ASA

Årsregnskap 2008 DOF ASA Årsregnskap 2008 DOF ASA NØKKELTALL DOF ASA Beløp i NOK mill. 2008 2007 2006 Fra resultatregnskapet Driftsinntekter 4 340 3 454 3 011 Driftskostnader (2 784) (2 225) (1 719) Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

Kapittel 05 Regnskap med noter og revisjonsberetning

Kapittel 05 Regnskap med noter og revisjonsberetning Side 85 Konsernets årsberetning 2014 Kapittel 05 Regnskap med noter og revisjonsberetning Del 1 Norsk Gjenvinning-konsernet Del 2 Norsk Gjenvinning Norge AS Side 86 Del 1 Konsolidert konsernregnskap Norsk

Detaljer

Regnskap konsern. Note 12. Resultat. Kundefordringer og andre fordringer. Utvidet resultat. Note 13. Betalingsmidler. Balanse.

Regnskap konsern. Note 12. Resultat. Kundefordringer og andre fordringer. Utvidet resultat. Note 13. Betalingsmidler. Balanse. Noter og regnskap Hafslund konsern Side 16 / 93 Regnskap konsern Resultat Utvidet resultat Balanse Kontantstrømoppstilling Endring i egenkapital Note 12 Note 13 Note 14 Note 15 Note 16 Kundefordringer

Detaljer

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 ÅRSRAPPORT 2009 1 innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 Ledelseserklæring 68 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

WILH. WILHELMSEN ASA ÅRSRAPPORT FOR 2008. www.wilhelmsen.com

WILH. WILHELMSEN ASA ÅRSRAPPORT FOR 2008. www.wilhelmsen.com WILH. WILHELMSEN ASA ÅRSRAPPORT FOR 2008 www.wilhelmsen.com STYRETS BERETNING FOR 2008 INTRODUKSJON Det maritime industrikonsernet Wilh. Wilhelmsen (WW) rapporterte et solid driftsresultat i 2008, i tråd

Detaljer

Wilh. Wilhelmsen. årsrapport 2006

Wilh. Wilhelmsen. årsrapport 2006 Wilh. Wilhelmsen årsrapport 2006 wilh. wilhelmsen ÅRSRAPPORT 2006 / SIDE wws visjon: Wilh. wilhelmsen er den ledende internasjonale leverandøren av maritime tjenester wws filosofi: Vi tror at motiverte

Detaljer

Telio Holding ASA. Årsregnskap 2007

Telio Holding ASA. Årsregnskap 2007 Årsregnskap 2007 Styrets årsberetning 2007 Telio Holding ASA Sammendrag Selskapets virksomhet er, som uttrykt i vedtektene, å utvikle og selge IPbaserte telefoniløsninger, drive konsulentvirksomhet samt

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 2 ÅRSBERETNING 3 KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 12 KONSOLIDERT BALANSE 13 ENDRINGER I KONSERNETS EGENKAPITAL 15

INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 2 ÅRSBERETNING 3 KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 12 KONSOLIDERT BALANSE 13 ENDRINGER I KONSERNETS EGENKAPITAL 15 2008 Årsrapport INNHOLDSFORTEGNELSE Side FORORD 2 ÅRSBERETNING 3 KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 12 KONSOLIDERT BALANSE 13 ENDRINGER I KONSERNETS EGENKAPITAL 15 KONSOLIDERT KONTANTSTRØM 16 NOTER TIL REGNSKAPET

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

Viktige hendelser 2005

Viktige hendelser 2005 Årsrapport 2005 Viktige hendelser 2005 Innhold Dette er Kitron 4 Konsernsjefens artikkel 11 Styrets årsberetning 12 Årsregnskap Kitron konsern 16 Noter til årsregnskapet for Kitron konsern 20 Årsregnskap

Detaljer

Finansiell kalender 2007

Finansiell kalender 2007 Årsrapport 2006 Viktige hendelser 2006 Innhold Dette er Kitron 4 Konsernsjefen: Spennende muligheter 11 Årsberetning 12 Konsernets årsregnskap og noter 17 Morselskapets årsregnskap og noter 40 Revisjonsberetning

Detaljer

Telio Holding ASA. Årsrapport 2008

Telio Holding ASA. Årsrapport 2008 Styrets årsberetning 2008 Telio Holding ASA Sammendrag Selskapets virksomhet er, som uttrykt i vedtektene, å utvikle og selge IPbaserte tjenester og kommunikasjonsløsninger, drive konsulentvirksomhet samt

Detaljer

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor to hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje og

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA Innhold Styrets årsberetning 3-6 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11-28 Selskapet

Detaljer

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrappor t 20 12

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrappor t 20 12 Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrapport DOF ASA 2012 DOF ASA Årsrapport 2012 Nøkkeltall DOF konsern Beløp i MNOK 2012 2011 2010 Fra utvidet resultat 4 Driftsinntekter 8 136 6 503 5 403 Driftsutgifter -5 136-4

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 8 D E L I I - Å R S B E R E T N I N G O G Å R S R E G N S K A P

Å R S R A P P O R T 2 0 0 8 D E L I I - Å R S B E R E T N I N G O G Å R S R E G N S K A P Å R S R A P P O R T 2 0 0 8 D E L I I - Å R S B E R E T N I N G O G Å R S R E G N S K A P 3 Innhold Årsberetning 4 Konsernets årsregnskap 9 Noter til regnskapet 14 Morselskapets årsregnskap 35 Noter til

Detaljer

Innholdsfortegnelse NSB KONSERNET. Viktige hendelser 3. Konsernsjefens årsberetning 4

Innholdsfortegnelse NSB KONSERNET. Viktige hendelser 3. Konsernsjefens årsberetning 4 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Viktige hendelser 3 Konsernsjefens årsberetning 4 Årsoppgjøret Styrets beretning 5 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Kontantstrøm 15 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Innhold. Side. Resultatregnskap 101 Balanse per 31. desember 102 Kontantstrømoppstilling 103

Innhold. Side. Resultatregnskap 101 Balanse per 31. desember 102 Kontantstrømoppstilling 103 Resultatene: Årsregnskap 2012 Årsregnskap Innhold Side Innhold Side Cermaq-gruppen Cermaq ASA Resultatregnskap 57 Totaltresultat 58 Balanse per 31. desember 59 Kontantstrømoppstilling 60 Endring i egenkapital

Detaljer

Noter Cermaq-gruppen

Noter Cermaq-gruppen Noter Cermaq-gruppen NOTE 1 Selskapsinformasjon Cermaq ASA er registrert og hjemmehørende i Norge og selskapets aksjer omsettes offentlig på Oslo Børs. Cermaq-gruppen har ett strategisk virksomhetsområde;

Detaljer

Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12

Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12 konsolidert resultatregnskap 59 Cermaq-Gruppen Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12 Videreført virksomhet Note 2009 2008 Driftsinntekter 6 8 971 715 8 715 572 Varekostnad 18 (6 028 564) (6 565 363)

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: Side 2 Innholdsfortegnelse. Side 3 Viktige hendelser 2011. Side 4 Administrerende direktørs beretning

INNHOLDSFORTEGNELSE: Side 2 Innholdsfortegnelse. Side 3 Viktige hendelser 2011. Side 4 Administrerende direktørs beretning Årsberetning 2011 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Viktige hendelser 2011 Side 4 Administrerende direktørs beretning Side 5 Elektroniske tjenester 2011 Side 6 Styrets beretning

Detaljer