CURRICULUM VITAE Mars 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CURRICULUM VITAE Mars 2014"

Transkript

1 CURRICULUM VITAE Mars 2014 Norsk institutt for by- og regionforskning Postboks 44, Blindern, 0313 Oslo. Tel: Faks Navn: Nora Gotaas Født: 1961 Akademisk grad: Cand.polit, sosialantropolog Stilling: Forsker Nasjonalitet: Norsk Språk: Norsk, engelsk, muntlig tsjekkisk, noe tysk Yrkeserfaring fra andre land: Feltarbeid i Praha 1987/88 og 1990 E-post: Utdannelse: År Akademisk grad Institusjon 1992 Cand.polit. sosialantropologi Universitetet i Oslo 1986 Forkurs tsjekkisk Universitet i Oslo 1986 Sosialantropologi mellomfag Universitetet i Oslo 1985 Sosialantropologi grunnfag Universitetet i Oslo 1985 Statsvitenskap grunnfag Universitetet i Oslo 1984 Ex. Phil. Universitetet i Oslo 1982 Historie grunnfag Høgskolen i Telemark, Bø 1981 Norsk grunnfag Høgskolen i Telemark, Bø 1980 Examen Artium Nordstrand gymnas Nøkkelkvalifikasjoner Selvhjelpsgrupper og selvorganisert selvhjelpsarbeid Kunnskaps- og problemforståelse i forvaltningen Arbeidsformer og samarbeidsproblematikk i oppsøkende sosialt arbeid Mestrings- og rehabiliteringsarbeid overfor straffedømte Bruk av tolk i rettssystemet og i barnevernet Integrasjonsproblematikk, etniske minoriteters møte med rettssystemet, diskrimineringsspørsmål Regionalkunnskap Tsjekkia og Sentral-Europa Kvalitativ metode, - ulike type intervju og feltarbeid Følgeforskning og evaluering

2 Feltarbeid: Selvhjelpsorganisering og selvhjelpsgrupper, oppsøkende ungdomsarbeid, rehabiliteringsprosjekter knyttet til fengsler, Oslo byrett, utesteder i Oslo, ulike undersøkelser i offentlig forvaltning og frivillige organisasjoner, sivilsamfunn Praha. Yrkeserfaring 1996 Forsker, NIBR (fødselspermisjon mai 97- august 98, mai sept 2001). Arbeidet fra % av full stilling. F.o.m i full stillingsprosent Forskningsassistent NIBR 1993 Amanuensisvikar, Seksjon for antropologi, Universitetet i Tromsø Assistent for sekretæren i EASA (European Association of Social Anthropologists) mndr. Assistent, Norges allmennvitenskapelige forskningsråds utredningsinstitutt mndr. Assistent, Bokhandelmedhjelper Div. arbeid som pleiemedhjelper, lærervikar, regnskapsassistent Annen relevant erfaring Koordinator for NIBRs tverrgående satsingsområde Migration and Integration Research, Sensor hovedfags - og masteroppgaver, biveileder, Sosialantropologisk institutt, UiO Sensor institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO Kollokvieleder, antropologi grunnfag Verv Styremedlem NTL NIBR Leder for 2. Nordstrand 2 speidergruppe, ca. 120 medlemmer, Pågående prosjekter Ph.d. prosjekt NIBR/Sosialantropologisk institutt, UiO: Selvarbeid sammen en antropologisk studie av samtalebaserte selvhjelpsgrupper i Norge Forskning på selvorganisert selvhjelp - endringsarbeid i selvhjelpsgrupper. Helsedirektoratet Prosjektlederansvar Forskning på selvorganisert selvhjelp - endringsarbeid i selvhjelpsgrupper. Samarbeidende institusjoner HiOA og KIFO/Diakonhjemmet Kartlegging av igangsettererfaringer, Prosjekt Link Vestfold Evaluering av oppsøkende ungdomsarbeid Evaluering av Musikk i fengsel og frihet Evaluering av Brobyggerprosjektet. I samarbeid med KRUS

3 Publisering Rapporter og notater Gotaas, Nora (2012): Etablering og igangsetting av selvhjelpsgrupper. Erfaringer fra nettverk for selvhjelp, Utviklingsprosjekt LINK Vestfold. NIBR-rapport 2012:8, Oslo Henningsen, Erik, Nora Gotaas, Marte Feiring (2008): Møter med ungdom i velferdsstatens frontlinje. Arbeidsmetoder, samarbeid og dokumentasjonspraksis i oppsøkende ungdomsarbeid. NIBR-rapport 2008:2, Oslo Gotaas, Nora (2007): Bruk av tolk i barnevernet, i Holm-Hansen, Haaland, Myrvold: Flerkulturelt barnevern. En kunnskapsoversikt. NIBR-rapport 2007:10, Oslo Gotaas, Nora (2006): Rocka stabilitet. En evaluering av prosjektet Musikk i fengsel og frihet. Et tilbud for kvinner i Oslo. NIBR-rapport 2006:8, Oslo Gotaas, Nora og Torunn Højdahl, (2006): Evaluering av Brobyggerprosjektet. Arbeid overfor unge domfelte menn med somalisk og pakistansk bakgrunn. Samarbeidsrapport NIBR/KRUS, Oslo Guttu, Jon, Lene Schmidt og Nora Gotaas (2005): Bovaner blant etniske minoriteter. Arbeidsnotat, Husbanken/Jacob Aall Bonnevies legat, Oslo Baklien, Bergljot, Christopher Bratt, Nora Gotaas (2004): Satsing mot frafall i videregående opplæring. En evaluering. NIBR-rapport 2004:19, Oslo. Kristofersen, Lars B., Christopher Bratt, Nora Gotaas (2004): Nærmiljøtiltak i barneverntjenesten. Evaluering av et prosjekt i Buskerud. NIBR-rapport 2004:3, Oslo. Gotaas, Nora, Knut Papendorf, Yngvil Grøvdal, Kristian Andenæs (2003): SMED underveis. En prosessevaluering av Senter mot etnisk diskriminering. Skriftserie nr.75/2003, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Avdeling for rettssosiologi, Universitetet i Oslo. Andenæs, Kristian, Nora Gotaas, Anne Birgitta Nilsen, Knut Papendorf (2000): Kommunikasjon og rettssikkerhet. Utlendingers og språklige minoriteters møte med politi og domstoler. Unipub forlag, Oslo. Gotaas, Nora (1999): Med støv på hjernen? Trekk ved problemforståelse og risikovurdering i utformingen av en ny piggdekkpolitikk. NIBR-notat 1999:127, Oslo. Gotaas, Nora (1996): Farger i natten. Sosial kategorisering og stereotypisering i møtet mellom afrikanere og nordmenn på utesteder i Oslo. NIBR-rapport 1996:19, Oslo. Vitenskapelige artikler og bokanmeldelser Gotaas, Nora (2006): Cultural Background and Communication in Court. In Dahl, Jensen, Nynäs (eds.): Bridges of Understanding. Perspectives on Intercultural Communication. Unipub forlag, Oslo Academic Press Gotaas, Nora (1998): The little Czech and the great Czech Nation: National identity and the postcommunist transformation of society. Ladislav Holy (book review). Social Anthropology, vol. 6, part. 3, Gotaas, Nora (1997): Kjønn, farge og stereotypier, i Regionale trender 1/97.

4 Andre artikler og bokanmeldelser Spillet om den rosa stridsvognen. Poetisk argumentasjon og politisk kunst i Praha Samtiden, nr. 5/1993. Aschehoug, Oslo Hva kan vi lære av antropologiundervisningen i København? Antropolognytt nr. 4-92/1-93. Sannhetens år, bokanmeldelse i Idé nr. 2/4, Den usikre sannheten, kronikk i Dagbladet, 11/ Fragmenter av et tsjekkisk ethos, i Hoved fagstudentenes årbok, Institutt og museum for antropologi, UiO, Hovedfagsoppgave Den poetiske middelvei. Modernitet og fleksibilitet blant middelklassen i Praha. Hovedfagsoppgave i sosialantropologi. Institutt og museum for antropologi, UiO Foredrag og undervisning Forskning på selvorganisert selvhjelp. Foredrag og deltakelse i paneldebatt på Selvhjelp Norges fylkeskonferanse for Buskerud, Vestfold og Telemark. Hauges Minde, Skien, Hva har vi lært gjennom forskning på selvorganisert selvhjelp? Virksomme faktorer i selvhjelpsarbeid. Foredrag på fylkeskonferanse for Østfold Selvorganisert selvhjelp på mange arenaer, vår helse vårt ansvar, Selvhjelp Norge. Hotell Jeløy Radio, Funn fra forskning på selvhjelpsgrupper i Vestfold og Oslo. Foredrag på fylkeskonferanse for Buskerud, Vestfold og Telemark Sammen om selvorganisert selvhjelp, Selvhjelp Norge. Quality hotell Tønsberg, Endringsarbeid i selvhjelpsgrupper. Foredrag på Helsedugnad i Lyngen, Link Lyngen, Om virksomme faktorer i selvhjelpsarbeid. Foredrag på nettverksseminar for organisasjoner i helseog sosialsektoren i Oslo. Link Oslo, Hvordan studere selvhjelpsgrupper? Halvdags undervisning i kvalitativ metode. Master i rehabilitering og habilitering, Fakultet for helsefag, Høgskolen i Oslo og Akershus, Etablering og igangsetting av selvhjelpsgrupper. Erfaringer fra nettverk for selvhjelp, Utviklingsprosjekt LINK Vestfold. Presentasjon av rapport på fagdag Selvhjelp Norge. Oslo, Endringsarbeid i selvhjelpsgrupper. Foredrag i nettverk for igangsettere, Link Oslo Forskning på selvhjelp: Endringsarbeid i selvhjelpsgrupper. Foredrag på Angstringens jubileumskonferanse Jakten på egne krefter. Soria Moria hotell og konferansesenter, Oslo,

5 Selvarbeid sammen- et antropologisk blikk på endringsprosesser i selvhjelpsgrupper. Foredrag på God alene bedre sammen dialogkonferanse om selvorganisert selvhjelp i møte med rus- og psykiske problemer. Arr. Selvhjelp Norge og Helsedirektoratet. Ekebergrestauranten, Oslo, Endringsarbeid i selvhjelpsgrupper. Foredrag på Helsedugnad, konferanse om selvorganisert selvhjelp, empowerment, styrking og mestring av egen helse. LINK Oslo og Helse- og velferdsetaten, Oslo kommune. Røde kors konferansesenter, Oslo, Å kommunisere selvhjelp. Innlegg på parallellsesjon 2c: Kunnskapssystem i brytning? Selvhjelp, deltagelse og helse, fagdag Høgskolen i Nord-Trøndelag, Levanger, Møter med ungdom i velferdsstatens frontlinje. Presentasjon av funn og analyser fra evalueringsarbeid i fire kommuner. Undervisning sammen med Erik Henningsen, videreutdanning i oppsøkende arbeid, Høgskolen i Oslo, Profesjonalisering og forebygging i oppsøkende ungdomsarbeid. Innlegg på Nasjonalt rusforskerseminar, Vettre hotell Asker, Presentasjon av evalueringsrapport Rocka stabilitet for fylkesavdelingene i Musikkens studieforbund. Oslo fengsel, Møter med ungdom i velferdsstatens frontlinje. Presentasjon av funn og analyser fra et nylig avsluttet evalueringsarbeid i fire kommuner. Halvdagsundervisning sammen med Erik Henningsen, videreutdanning i oppsøkende arbeid, Høgskolen i Oslo, Presentasjon av funn fra evalueringsrapport Rocka stabilitet for innsatte og ansatte i Oslo fengsel og kriminalomsorgen. Konsert og seminar arr. av Musikkens studieforbund, Oslo fengsel, Rocka stabilitet. Musikk i fengsel og frihet. Presentasjon av en evalueringsrapport. Faglig Forum, NIBR, Brobyggerprosjektet: Mestring og muligheter for unge domfelte med somalisk og pakistansk bakgrunn. Presentasjon av evalueringsrapport. Faglig Forum NIBR/KRUS, Hvordan bor etniske minoriteter? Foredrag sammen med Jon Guttu og Lene Schmidt i Polyteknisk forening, Møte mellom afrikanere og nordmenn på utesteder i Oslo. Foredrag på forskningsdagene Mot et flerkulturelt Norge. Åpent hus, NIBR, Farger i natten - hvit og svart på afrikanske nattklubber i Oslo. Manus til foredrag på seminaret Noen som passer for meg Premisser og konsekvenser av partnervalg i et flerkulturelt samfunn. Internasjonalt kultursenter og museum, Grunnfags- og hovedfagsundervisning, Seksjon for antropologi, UiT, vårsemesteret 1993 Delingen av Tsjekkoslovakia. Innledning til paneldebatt, Studentersamfunnet, UiO, Om tsjekkisk kulktur og væremåte. Forelesning Økonomisk College i Oslo,

6 Seminarer og konferanser med paper The constituent role of narratives in mutual Self-help practices. Nordic self-help research workshop. Trondheim, Hvordan kommunisere selvhjelp. Selvhjelspsspråk og narrrativer som representasjonsformer. Workshop, Strategisk instituttprogram POPHEALTH, folkehelseforum, NIBR, Medierende funksjoner i velferdsstaten. Eksemplifisert ved samarbeidsrelasjoner i oppsøkende ungdomsarbeid. Workshop, Strategisk instituttprogram POPHEALTH, Folkehelseforum, NIBR, Etniske kroppsbilder. Paper til En verden i bevegelse, avslutningskonferanse IMER-programmet, Høgskolen i Oslo, Annet NIBRs pris for god formidling 2007 (for prosjektet Musikk i fengsel og frihet ) Medarbeider i evaluering av antropologiundervisningen ved Københavns universitet, desember 1991.

CURRICULUM VITAE. Desember 2007

CURRICULUM VITAE. Desember 2007 CURRICULUM VITAE Desember 2007 Norsk institutt for by- og regionforskning Postboks 44, Blindern, 0313 Oslo. Tel: 22 95 88 00. Faks 22 22 37 02 Navn: Akademisk grad: Stilling: Nasjonalitet: Språk: E-post:

Detaljer

Curriculum vitae Jon Christian Rogstad

Curriculum vitae Jon Christian Rogstad Curriculum vitae Jon Christian Rogstad Født 4. oktober 1966 i Oslo Sivilstand Gift, to barn (født 2003 og 2005) Adresse Sturlas vei 10, 0772 Oslo (privat) Munthes gate 31, Postboks 3233 Elisenberg, N-0208

Detaljer

Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp.

Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp. Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Årsapport 2013 Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp.no Forord Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter

Detaljer

CURRICULUM VITAE Februar 2015

CURRICULUM VITAE Februar 2015 CURRICULUM VITAE Februar 2015 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: +47 97537362 Navn: Gro Sandkjær Hanssen Født: 14.05 1973 Akademisk grad: PhD i statsvitenskap

Detaljer

Curriculum Vitae. Marit Solstad. Kontoradresse: Nordlandsforskning Postboks 1490 8049 Bodø

Curriculum Vitae. Marit Solstad. Kontoradresse: Nordlandsforskning Postboks 1490 8049 Bodø Curriculum Vitae Marit Solstad Kontoradresse: Nordlandsforskning Postboks 1490 8049 Bodø Privatadresse: Ole Rølvaagsvei 30A 8021 Bodø Tlf: +47 75 51 76 00, Fax: +47 75 51 72 34 Tlf: +47 97 42 17 78 Direkte

Detaljer

ISBN-nr. 978-82-8081-317-6. Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 www.helsedirektoratet.no

ISBN-nr. 978-82-8081-317-6. Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 www.helsedirektoratet.no Nasjonal plan for selvhjelp IS-2168 Nasjonal plan for selvhjelp 2014 2018 Nasjonal plan for selvhjelp IS-2168 Publikasjonens tittel: Nasjonal plan for selvorganisert selvhjelp Utgitt: Februar 2014 Bestillingsnummer:

Detaljer

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 Innhold 1. Selvhjelp Norges organisering/struktur... 2 2. Samlet vurdering av distriktskontorenes

Detaljer

IS-1212. Nasjonal plan for selvhjelp

IS-1212. Nasjonal plan for selvhjelp IS-1212 Nasjonal plan for selvhjelp Heftets tittel: Nasjonal plan for selvhjelp Utgitt: 10/2004 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: IS-1212 Sosial- og helsedirektoratet Avdeling

Detaljer

Årsberetning 2012 Østlandsforskning AS. Årsberetning

Årsberetning 2012 Østlandsforskning AS. Årsberetning Årsberetning 2012 Østlandsforskning AS Årsberetning 1 Dette er Østlandsforskning Østlandsforskning AS ble formelt etablert i stiftelsesmøte 15.april 2011. Med virkning fra 1.januar 2011 overtok Østlandsforskning

Detaljer

Etablering og igangsetting av selvhjelpsgrupper

Etablering og igangsetting av selvhjelpsgrupper Nora Gotaas Etablering og igangsetting av selvhjelpsgrupper Erfaringer fra nettverk for selvhjelp, Utviklingsprosjekt LINK Vestfold Etablering og igangsetting av selvhjelpsgrupper Andre publikasjoner fra

Detaljer

Publikasjonsliste 2008

Publikasjonsliste 2008 1 Publikasjonsliste 2008 2 PUBLIKASJONSLISTE 2008 AFIs publikasjoner omfatter både vitenskapelige utgivelser og arbeider rettet mot et bredere publikum. Bestilling av AFI-publikasjoner: Internett: http://www.afi.no/modules/trykksak/project_list.asp

Detaljer

Selvhjelp Norge 1. 2011 Selvhjelp Norge. Rapport for Selvhjelp Norges virksomhet

Selvhjelp Norge 1. 2011 Selvhjelp Norge. Rapport for Selvhjelp Norges virksomhet Selvhjelp Norge 1 2011 Selvhjelp Norge Rapport for Selvhjelp Norges virksomhet En grunnleggende tro på menneskers iboende krefter Selvorganisert selvhjelp bygger på en grunnleggende tro på menneskers iboende

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personlige opplysninger

CURRICULUM VITAE. Personlige opplysninger Personlige opplysninger CURRICULUM VITAE Navn: Bernt Aardal Født: 9. oktober 1950 Privatadresse: Skollerudveien 55, 1353 Bærums Verk Jobbadresse: Institutt for samfunnsforskning, Munthesgt. 31, 0260 Oslo

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Curriculum Vitae. Silje Bringsrud Fekjær Født: 20. mars 1974 Sivil status: Gift, to barn (født 2007 og 2011)

Curriculum Vitae. Silje Bringsrud Fekjær Født: 20. mars 1974 Sivil status: Gift, to barn (født 2007 og 2011) Curriculum Vitae Silje Bringsrud Fekjær Født: 20. mars 1974 Sivil status: Gift, to barn (født 2007 og 2011) Utdanning - 2007: Ph.d. sosiologi, UiO. - 2000: Sosiologi hovedfag, UiO. - 1997: Cand. Mag. UiO

Detaljer

Årsrapport 2012. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s. www.nkvts.no

Årsrapport 2012. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s. www.nkvts.no Årsrapport 2012 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Årsrapport 2012 Innhold Om senteret 2 Noen nøkkeltall for 2012 3 Direktøren ord 4 Senterets virksomhet 5 Forskning

Detaljer

Publikasjoner og presentasjoner:

Publikasjoner og presentasjoner: Navn: Guro Ødegård Fødselsdato: 6. desember 1967 Hjemmeadresse: Bentsegata 2b, 0465 Oslo Telefon: 99 02 49 22 (mobil) 23 08 61 23 (arbeid) E-post: god@samfunnsforskning.no CURRICULUM VITAE Utdannelse:

Detaljer

Aktivitetsrapport 2005 2007

Aktivitetsrapport 2005 2007 Aktivitetsrapport 2005 2007 Innhold FAMIs stab 2005-2007... 2 Hovedfagsstudenter... 2 Prosjekter under FAMI... 4 1) Arbeid, livsstil og helse... 4 2) Sosialhjelpsklienters livsløp... 4 3) Social assistance

Detaljer

Førsteamanuensis ved Høgskolen i Buskerud, Avdeling for helsefag. PhD i helsevitenskap, NTNU, Fakultet for samfunnsvitenskap og tenknologiledelse

Førsteamanuensis ved Høgskolen i Buskerud, Avdeling for helsefag. PhD i helsevitenskap, NTNU, Fakultet for samfunnsvitenskap og tenknologiledelse CURRICULUM VITAE Marit Borg, 17.09. 1952 Førsteamanuensis ved Høgskolen i Buskerud, Avdeling for helsefag. PhD i helsevitenskap, NTNU, Fakultet for samfunnsvitenskap og tenknologiledelse Utdanning Bachelor

Detaljer

Publikasjoner/formidling

Publikasjoner/formidling Publikasjoner/formidling Årsberetning 2002 NIFU-rapporter Wiers-Jenssen, Jannecke og Per Olaf Aamodt: Trivsel og innsats. Studenters tilfredshet med lærested og tid brukt til studier. Resultater fra Stud.mag.

Detaljer

Publikasjoner og presentasjoner:

Publikasjoner og presentasjoner: Navn: Guro Ødegård Fødselsdato: 6. desember 1967 Hjemmeadresse: Bredo Stabells vei 5, 0853 Oslo Telefon: 99 02 49 22 (mobil) 23 08 61 23 (arbeid) E-post: god@samfunnsforskning.no CURRICULUM VITAE Utdannelse:

Detaljer

Curriculum Vitae Torunn Pettersen (15.01.2015)

Curriculum Vitae Torunn Pettersen (15.01.2015) Curriculum Vitae Torunn Pettersen (15.01.2015) Personalia: Født 14.08.59 i Vadsø. Oppvokst i Tana, Lyngen, Tysfjord og Fauske. Bosatt i Guovdageaidnu/Kautokeino siden 1989. Har lært muntlig nordsamisk

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2012

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2012 Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2012 Kirkeveien 61, 3.etg., 0364 OSLO Tlf 23 33 19 00, Faks 23 33 19 02 E-post: post@norskselvhjelpsforum.no, Internett: http://www.norskselvhjelpsforum.no/ Organisasjonsnummer

Detaljer

nkvts Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress Årsrapport 2004

nkvts Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress Årsrapport 2004 nkvts Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress Årsrapport 2004 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress AS (NKVTS) ble

Detaljer

Sosialt arbeid og sosialarbeidernes utfordring i et mangfoldig samfunn

Sosialt arbeid og sosialarbeidernes utfordring i et mangfoldig samfunn Naushad Ali Qureshi Sosionom, cand.polit., Førstelektor ved Høgskolen i Lillehammer E-post: naushad.qureshi@hil.no Sosialt arbeid og sosialarbeidernes utfordring i et mangfoldig samfunn I denne artikkelen

Detaljer

Curriculum Vitae Melina Røe

Curriculum Vitae Melina Røe Curriculum Vitae Melina Røe Født 12. oktober 1969 Stilling Forsker II Institusjon NTNU Samfunnsforskning AS, Mangfold og inkludering Mobil +47 990 12 545 E-post melina.roe@samfunn.ntnu.no UTDANNING 2014:

Detaljer

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i innlandets innovasjons- og kompetansesystem og utvikle nasjonal og internasjonal spisskompetanse

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i innlandets innovasjons- og kompetansesystem og utvikle nasjonal og internasjonal spisskompetanse Årsberetning 2006 1 Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i innlandets innovasjons- og kompetansesystem og utvikle nasjonal og internasjonal spisskompetanse innenfor sine satsingsområder. 2

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Jan Andersen. Født: 12. august 1957. Høgskolen i Lillehammer Storgata 40

CURRICULUM VITAE. Jan Andersen. Født: 12. august 1957. Høgskolen i Lillehammer Storgata 40 CURRICULUM VITAE Jan Andersen Født: 12. august 1957 Arbeidssted: Boligadresse: Høgskolen i Lillehammer Storgata 40 Gudbrandsdalsvegen 350 2609 Lillehammer 2624 Lillehammer Mob 97 16 59 36 Tlf 61 28 82

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Akademisk grad: Dr. polit. (PhD) 1. Utdannelse

CURRICULUM VITAE. Akademisk grad: Dr. polit. (PhD) 1. Utdannelse 1 CURRICULUM VITAE Navn: Ulla-Britt Lilleaas Fødselsdato: 17.10.44 Adresse (privat): Sorgenfrigate 3, 0367 Oslo, Norge, tlf. 920 38 367 Adresse (arbeid): Senter for likestilling, Universitetet i Agder

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2006

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2006 Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2006 Besøksadresse: Kirkeveien 61, 3.etg. Postadresse: Postboks 15, Majorstua, 0330 OSLO Tlf 23 33 19 00 Faks 23 33 19 02 E-post: post@norskselvhjelpsforum.no, Internett:

Detaljer