Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for."

Transkript

1 Nytt fra Sogn og Fjordane / Hordaland Februar/mars 2015 Nr årgang Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for. Asbjørn Risa 11 SOGN OG FJORDANE 2 HORDALAND 8 Et år med mye innhold Det å feire nyttår gir en naturlig anledning til å se tilbake på året som gikk, og framover på året som kommer. Haaland summerer opp sitt første år i Bangladesh. UTLAND 5 ODD MAGNUS VENÅS EDVIN HUGVIK Sandane Soul Children i kyrkja på Vereide under jubileumskonserten 7. desember. Vokser i Ecuador To år etter at Soul Children-konseptet ble lansert i Ecuador, har det vokst fram flere kor i landet. Ti år i vinden For ti år sidan dukka Sandane Soul Children opp med friske rytmar, musikalske uttrykk og tydeleg bodskap. Dei er eitt av 26 Acta-lag i Sogn og Fjordane. NORGE Kleiven utfordres Reidulf Stige (64) stiller som kandidat til vervet som landsstyreleder i Normisjon. Nåværende leder Tormod Kleiven (59) tar utfordringen og stiller til gjennvalg. 7 Velkommen på våre på våre spreke spreke leir-leirer! Friluftsvukku Friluftsvukku *Rafting, *Terrengsykling, *Villmark juni for 9 til 15 år juni for 9 til 13 år og august for år Fjellferier: Fjellferier: For familier juli Familier juli Unge seniorer juli. Taler Oddvar Søvik Unge senior 29. juli 2. august. Taler: Oddvar Søvik Eldre seniorer august. Taler Svein Granerud Eldre senior august. Taler: Ragnar Evenstad Tlf. 72 Tlf For mer informasjon For mer og informasjon påmelding, og se påmelding, vår hjemmeside: se vår hjemmeside: Følg Normisjon på Facebook

2 PRIVAT ODD HARALD HALSE 2 SOGN OG FJORDANE FEBRUAR/MARS 2015 Nytt fra SOGN OG FJORDANE SUNNFJORD FOLKEHØGSKULE Vil utgjere ein forskjell Joseph Jr. Murhesa kom tidleg hausten 2014 og spurte om han kunne få lov til å vere elev ved Sunnfjord folkehøgskule. Han hadde gjennom venner høyrt kor godt det var å gå på folkehøgskule, og han hadde som asylsøkjar i Førde lite å fylle dagane sine med. Han var tydeleg på at han hadde lite pengar til å betale for seg på skulen. Det han fekk på mottaket, brukte han på å hjelpe familien i Uganda. Sunnfjord folkehøgskule såg fort at Joseph var ein gut med ei fantastisk innstilling og ein gut som ville utgjere ein forskjell med livet sitt. Joseph går no på fotolinja ved Sunnfjord folkehøgskule og får hjelp til skulegangen sin frå personar i kyrkjelyden i Førde. Joseph ser seg sjølv som ei stemme for dei sårbare menneska i Øst-Kongo og verda, som lever i ekstrem fattigdom og utryggleik. Hans oppfatting er at utdanning er avgjerande for å bryte den vonde sirkelen av fattigdom og håpløyse rundt om i verda. Dagen før veslejulaftan 2014 fekk Joseph telefon frå UDI om at han hadde fått opphald i Norge. Joseph ønskjer å bli i Førde og arbeide til beste for andre menneske. Joseph Jr. Murhesa. NORDFJORD FOLKEHØGSKULE Fleire elevrom Det er dyrt, arbeidskrevjande og ikkje minst kjekt og oppløftande: Etter mange år med stabilt høge elevtal har vi bestemt oss for å bygge fleire elevrom, slik at alle elevane får bu på vanlege internat. I fleire år har vi her på Nordfjord folkehøgskule brukt tre vanlege bustadhus til elevhus fordi vi har så mange elevar at dei vanlege internata er fulle. Men no ynskjer vi å selje to av desse husa, og samle elevane våre i internata inne på området. Som friluftslivskule og moderne folkehøgskule har vi minimalt med tradisjonell klasseromsundervisning. Difor blir klasseromsfløyen i Midttun no tømd for inventar, riven ned, bygd opp att, utvida og bygd om til elevrom. I denne ombygginga får vi 20 nye sengeplassar fordelt på ti rom. Og alle romma får sjølvsagt eigne bad. I løpet av hausten kan elevane flytte inn på heilt nye rom. Klasseromma til høgre i biletet skal bli til ti elevrom. I desember feira Sandane Soul Children ti år. Lagsarbeidet er ein viktig del av arbeidet til Acta, og Soul Children er i medvind! Har spreidd glede i ti år Tekst Foto Stine Lillebø Hopland Edvin Hugvik Andre søndag i advent var det duka for jubileum for Sandane Soul Children. Koret feira seg sjølv med konsert i Vereide kyrkje, samt festmiddag og ekte Soul Children-party på Nordfjord folkehøgskule. Koret, som er under leiing av ekteparet Magnhild og Per Ståle Husevåg, har i dag rundt 30 medlemmer i alderen ti til 15 år. For ti år sidan dirigerte Magnhild Sandane Familiekor. Soul Children vart starta då Magnhild såg at dei eldste borna i familiekoret trong noko nytt og eige. Ti år seinare er koret «still going strong»! Konseptet Visjonen til Soul Children er å vinne og bevare unge for evangeliet gjennom song og musikk dei kjenner seg igjen i! I mars 2001 starta Ragnhild Hiis Ånestad barne- og tenåringskoret Oslo Soul Children. Dette er eit kor for songarar i alderen ti til 16 år, som syng musikk i stilartane gospel, rock, pop, soul og R n B. Etter kvart utvikla dette seg til eit korkonsept, som resulterte i ei stor korrørsle. Rørsla har no 90 lokale kor i Noreg, samt kor i USA, Japan, Indonesia, India, Bangladesh, Danmark, Ecuador, Spania m.fl. Leir 2015 Nytt år er i gang, og leiråret er under planlegging. Datoane er allereie satt, og vi gler oss til eit nytt år med mange leiarar og moglegheiter til å formidle Jesus til barn og unge i regionen vår. Denne våren skal vi ha seks leirar. Leiartreningshelg (9. kl. +) i januar, Tweeensleir (4. 7.kl.) i vinterferien, og Tenleir (8. kl. +) i påska på Fjordly, samt Amigosleir (1. 5. kl.) og Aktivitetsleir (6. 8. kl.) på Teigen i mars. I tillegg skal vi ha ungdomshelg Soul Children har også eit eige misjonsprosjekt som heiter Soul Mate. I november vart Sandane SC kåra til månadens Soul Mate-kor! Tilhøyrsle og fellesskap Målet til Magnhild Husevåg i 2004 var å skape eit tilbod og eit miljø som gav tilhøyrsle og kristent fellesskap for eigne og andre sine born. Resultatet vart Sandane Soul Children, eit kor som ikkje berre er eit kor. Kormedlemmene fortel om kor festival turar til Oslo, filmkveldar heime i stova til Husevåg, aktivitetskveldar i gymsalen på folkehøgskulen, korøvingar, framføringar, andakter, samtaler og bønefellesskap. Koret formidlar evangeliet til andre med songen, musikken og dansen, men opplever òg eit godt fellesskap sjølve innad i koret. Musikken har ein tydeleg bodskap, og samtidig ber den preg av rytmar og musikalsk uttrykk som dei unge kjenner seg att i. Magnhild og Per Ståle ser på det som positivt at det ligg i konseptet at kvaliteten skal vere bra. Det er musikk som fengjer, og medlemmene identifiserer seg med konseptet og musikken. Det er eit konsept som gjev (16 år +) på Nordfjord folkehøgskule i samband med årsmøtet i april. Leir betyr for mange eit avbrekk i kvardagen der ein får bruke tid med nye og gamle vener, pluss det viktigaste av alt: fellesskap med Jesus! Leir er trygge vaksne som tek seg tid til leik og samtale med barn og ungdom, leir er leik og moro! Vi gler oss til ein ny sesong! Velkommen på leir! meistringskjensle, og samtidig har det viktigaste målet: å vinne og bevare unge for Jesus! Velsigning og forplikting Om lagsarbeid uttrykkjer ekteparet Husevåg at «det å drive lagsarbeid er velsigning og forplikting hand i hand». Det er kjekt å vere nær arbeidet, få sjå fruktene av det, og det å kjenne gleda over å sjå «resultat» av arbeidet i samhandling, samtaler og bønesamlingar. Samtidig får ein sjølvsagt kveldar i løpet av ti år der ein kjenner at ein er «lei» eller ikkje har overskot, men når kvelden er over, sit vi alltid att med ei kjensle av at arbeidet er Mykje å glede seg til for den som er glad i å reise på leir. ACTA SOGN OGFJRODANE

3 Nytt fra FEBRUAR/MARS 2015 SOGN OG FJORDANE 3 Frivillig kontingent og gåve om du vil Nytt frå Normisjon er ein sentral informasjonskanal for regionen, og vi brukar ein del ressursar på den. Kontingenten er frivillig, men vi er takksame for alle som betalar. På giroen i nr var det 29 % av abonnentane som betalte. Finn du høve til å støtte avisa i år? Auka skattefrådrag på gåver I 2014 kunne ein få skattefrådag på opptil , på gåver til frivillige organisasjonar og trussamfunn. I 2015 er denne grensa auka til kr ,. Vurder gjerne om du vil inngå eller auke gjevartenesta til Normisjon. Kontakt gjerne Marius på regionkontoret. Velkommen til Holmely våren 2015 Sandane Soul Children under jubileumskonserten i desember. Per Ståle og Magnhild Husevåg står på kvar si side av koret. verdifullt. Vi går aldri motlause heim frå samling! Utfordringa med å drive lagsarbeid har for oss vore å lære å «dele på byrdene»; det er så lett å tenkje at alle andre har det så travelt, og så gløymer ein litt å spørje. Vi kan nok bli betre på det, både vi og andre som driv liknande arbeid, for det er så kjekt når vi samlast og bidreg kvart med vårt og våre evner. Overrasking Jubileumskonserten i Vereide kyrkje 7. desember var ei flott oppleving; koret gav alt, og publikum var begeistra. I høve jubileet hadde foreldregjengen i Innvik. Anna Marie V. Skogli på Innvik Fjordhotell Misjonsheimen kan sjå tilbake på eit vellukka julearrangement i 2014: Vi hadde ei fin julefeiring på Misjonsheimen også dette året. Marta Fimreite og Aase Brekke leia det heile på ein flott måte. To av deltakarane hadde med gitarane sine, og spela både til allsongen, og dei spela musikkstykke. Ein av dei song også nokre solonummer. Eine kvelden hadde vi besøk Det å drive lagsarbeid er velsigning og forplikting hand i hand. av Jakob R. Aaberg, som viste fine naturbilete, og ein kveld var Jan Gudmund Skrivervik her og song, spela og forkynte. Deltakarane var ei fin blanding av personar som er her nesten kvar jul, somme som har vore her ein eller nokre få gonger før, og også ein del nye. Dei gav uttrykk for at dei hadde hatt fine dagar. Det hadde vore plass til fleire, men ein fin flokk på 27 deltakarar kom. Vi håpar det gjev meirsmak! koret tromma saman til fest etter konserten. Her hadde dei program med mellom anna eige foreldrekor, samt at dei hadde henta inn som ei overrasking Eva Rotheim, Soul Childrenkonsulent frå Acta sentralt. Det vart videohelsing frå Ragnhild Hiis Ånestad, Oslo Soul Children og frå Walt Whitman som er Soul Children-gründer frå Chicago i USA. Eit minnerikt jubileum på alle måtar. Lagsarbeid i Sogn og Fjordane Acta barn og unge i Sogn og Fjordane har per i dag fire Soul Children-kor, samt 22 andre aktive barnelag. Størrelsen på laga varierer sjølvsagt, men felles for dei alle er målet om å formidle Jesus til born og unge i fylket vårt. Ved sida av leirarbeidet er dette det viktigaste arbeidet vi gjer for borna. Det handlar om å skape lokale fellesskap der born og unge får dele interesser, høyre om Jesus, og vere saman med han på sin heimplass med trygge vaksne leiarar. Så ei oppmoding til slutt: Har du lyst til å starte eige lokallag? Eller kanskje ta del i arbeid som allereie er starta opp? Ta kontakt, vi på regionskontoret hjelper gjerne til. Eldsjelene rundt oss er viktige i arbeidet med å vinne og bevare unge for og i Jesus Kristus! Julefeiring på Misjonsheimen ANNA MARIE VATNAMO SKOGLI To av deltakarane spela gitar under julefeiringa. Holmely tilbyr både retreater, inspirerende temahelger og sjelesorgskurs denne våren. Først ut er Taus retreat februar, ledet av Anna M. Larsen februar er satt av til temahelga «La meg få høre din stemme» v/ Heidi Strømsmo (fra Oslo Vineyard) og Eva Langseth. «Hvordan kan vi som Guds barn komme ut i full blomst?» er noe av det Strømsmo vil undervise om. Roy-S. Johansen underviste for fullt hus i høst og kommer tilbake mars. Temaet blir: «Kunsten å leve i Guds rike». Det gode samarbeidet med Fermate Sunnmøre holder fram: april blir det nytt «Ta vare på deg selv og andre»-kurs, med temaet «Troshistorie, gudsbilde og identitet». Se mer i kalenderen. Vil du vere med på turen til Nepal? Ekteparet Ingunn og Jan Magne Moi inviterer med på tur til Nepal første 11 dagane i oktober. Målet er å besøke Okhaldhunga sjukehus og elles få eit innblikk i arbeidet som Normisjon støttar i Nepal. Det er allereie fleire som har meldt interesse. I år er det berre plass til 16 gjester i Okhaldhunga. Vil du vere med? Meld deg på fort! Stor nedgang i girogåvene i fjor Det har kome inn merkbart mindre på giro i regionavisa i Omlag kr mindre enn Sjølv om rekneskapen ikkje er klar, er det stor sjanse for at me kjem med underskot i år. På årsbasis er det 10 % av dei som får avisa, som nyttar giroen. Vil du vere med i 2015?

4 4 SOGN OG FJORDANE FEBRUAR/MARS 2015 Nytt fra TORE HUMSTAD ACTA SOGN OG FJORDANE Regionårsmøtet 2015 Vereide. Regionårsmøtet er i år lagt til Nordfjord folkehøgskule 18. april. Regionårsmøtet er ei storsamling der me ynskjer å løfte Velkomen til årsmøtet! Landsmøtet i Acta Bryggja. 78 store og små var samla til «Loved-leir» på Fjordly i november. Det er fantastisk kjekt å kunne avslutte ein leirsesong med fram det som har skjedd i året som ligg bak, men kanskje endå viktigare å fokusere på moglegheitene som ligg i tida framover. Regionen vår er inne i ei veldig spanande tid med fokusering på forsamlingsarbeid og fokus på arbedet i Acta og leirarbeidet. Utsending frå Landsstyret er Oddvar Holmedal. Tema for årsmøtet er: «Følg meg». Jesus inviterer til å følgje han inn i ei spanande og utfordrande framtid. Oppdal. Acta i Sogn og Fjordane var godt representerte på landsmøtet til Acta i januar. To tilsette og fire lokale styrerepresentantar var med som delegatar. Spennande saker som gjeld Acta si framtid vart drøfta, både leiarbeidet, lagsarbeidet og kva ein skal satse på framover. Årsmøtet i Acta Rogaland hadde fremja sak om å byte namn til Normisjon Ung, men landsmøtet vedtok å halde på Acta barn og unge i Normisjon. Det viktigaste er å henge meir saman med Normisjon. Landsmøtet meinte det var svært viktig å jobbe med dette, men at namnebyte ikkje er riktig no. Vi gratulerer Helene Prestvik frå Stad med varaplass i Landsrådet til Acta. Full Tweensleir Glade deltakarar på leiren. fullt hus og stormande jubel! Her var det «liv i leiren» frå tidleg til seint, og sjølv om vêret veksla mellom sol og storm, var det ingen som klaga. =) Bibeltimane handla om det å vere elska, og det å elske! Vi er elska av Gud, og han ønskjer at vi skal elske han og kvarandre! Vi snakka om vennskap og tilgjeving, vi snakka om å bry seg, og vi snakka om kva det vil seie å elske. Med oss på denne reisa var både ein samaritan, Sakkeus, ein bortkomen son, Adam og Eva, Jesus og mange andre ei lærerik helg! Holmely feira 20 år Over 75 menneske møtte til jubileum november. Det meste av jubileet hadde ein på Fjordly på grunn av dei mange påmelde. Først ut var seminar av Tormod Kleiven om temaet «Mellommenneskelig tilgivelse og forsoning». Kleiven er leiar for landsstyret til Normisjon. Han sa han var oppriktig glad for å bli invitert til Holmely. Jubileet heldt fram med god festmiddag før ein sette i gang med jubileumsfesten. Det kom helsingar frå både nært og fjernt som inneheldt takk til både Gud og menneske for det som Holmely har betydd gjennom desse 20 åra. Talet på innslag viste at det er mange som har eit engasjement for Holmely; fleire personar stod for flotte musikkinnslag, og frå både Ytre og Indre Nordfjord kom det gode ord om Holmely i diktform. Brit Lundby Hilde hadde eit historisk tilbakeblikk Tormod Kleiven og Eva S. Langseth under jubileumsfesten. Julemiddag på Teigen Året 2014 vart for Teigen sin del avslutta med rekordoppmøte under julemiddagen. Nær oppunder 90 personar var innom for å nyte julemiddag og godt fellesskap. Prost Reidar Knapstad hadde andakt. Kona og rektor på Sunnfjord folkehøgskule, Jorun Knapstad, var også med, og fortalde frå skulen. Ottar Tonheim og Ola Dag Thingnes delte på å leie den flotte samlinga. Nokre var lenger enn andre: Det har blitt ein god tradisjon at på Fjordly Omsorg og Retreat (seinare Holmely). Og ikkje minst hadde Tormod Kleiven ei livsnær og bibelnær tale om temaet «Våg å leve». Både arrangøren og dei frammøtte sette stor pris på det Kleiven delte denne dagen. Dagleg leiar på Holmely, Eva S. Langseth, leia festen og var ungdommane som er engasjert på Teigen tek med seg venene sine og arrangerer ungdomssamling på hytte fire og fem. I år var det 16 ungdommar frå Vassenden, Førde, Kråkeneset, Florø og Bergen som var samla til kristent fellesskap den helga. Bønnestund og julesongar, spel og mat og som eine ungdommen svara: «Nokon sov litt.» Ja, når ein er saman og har det kjekt som ungdommar, så blir det kanskje vanskeleg å få lagt seg takksam for alle som kom. Kakebordet bar også preg av at mange ønskte å bidra til eit flott jubileum for Holmely. I kollekt kom det inn ca ,. Søndag heldt jubileet fram med ei enkel nattverdssamling i Totland kyrkje. Rikeleg med folk var ei positiv utfordring for Holmely denne helga! Teigen var fint pynta til julemiddag. JAN GUDMUND SKRIVERVIK GUNN STEINHOVDEN LEIAR Ingebjørg Isane Fure Redaktør Nytt frå Normisjon Sogn og Fjordane For ei stund sidan var eg i bursdags feiring til ei jente. Faren til jenta var vekke på jobb. Dermed hadde han tid legare kjøpt ein stor bamse som vart gitt til jenta, og over satellittelefon fekk han sagt til jenta kor glad han er i henne. Men tenk om bamsen ikkje hadde blitt gitt vidare til jenta, eller om ein ikkje hadde gitt henne telefonen så ho kunne høyre pappa si stemme Misjon i kortform: Han som er Far til alle menneske ropar ut: «Kom heim, barna mine! Eg har opna ein veg heim for dykk: Jesus Kristus.» Og han har valt oss som bodbringarar. Men korleis kan barna finne vegen heim til Far om dei ikkje får høyre stemma hans? Eller om dei berre høyrer ropet hans på eit språk dei ikkje forstår? Å leve nær Guds hjarte og Guds ord medfører at ein får noko av lengselen hans for at menneska skal få finne vegen heim til Far. Ingjerd og Sigmund Evensen (sjå hovudsak i nr. 6-14) er eit døme på personar med ein brann for at fleire folk skal få høyre Guds ord, og som har levd ut kallet. Å omsetje Bibelen til nye språk gir ikkje i første rekke raske, men langsame resultat med stødig grunn, og gode ringverknadar for samfunnet. Guds kjærleik har eit tydeleg kjenneteikn: Den gir; gir av seg sjølv. Gud har gitt Jesus Kristus for oss, og stadig gir han seg sjølv gjennom Ordet sitt. Han kallar også oss til å gi; gi kjærleiken hans vidare. Gi Ordet vidare. For Ordet gir liv. Vi som er kristne har eit kall til å gjere Guds ord kjent blant både barn, ungdom og vaksne rundt oss ved å dele det med ord og ved å leve det ut. Men Gud ber oss òg om å Men korleis kan barna finne vegen heim til Far om dei ikkje får høyre stemma hans? løfte blikket mot «alle folkeslag». Ikkje alle skal reise ut, men Gud kallar nokre til det òg. Alle kan vi vere med og be for misjonærar og folkegrupper og gi pengar til misjon, litt eller mykje. Søkjer vi Guds ord i den grad at vi forstår kva for ein skatt vi har fått både til oss sjølve og til å gi vidare? Å leve ut eit liv som Jesu disippel, vil alltid koste. Men kan vi halde tilbake Far sitt «kjærleiksbrev» til menneska? Den som gir, blir òg velsigna tilbake.

5 Nytt fra FEBRUAR/MARS 2015 UTLAND 5 UTLAND Soul Children har blitt et attraktivt tilbud for menigheter som ønsker å satse på tweens. Guadalupe er nå hovedansvarlig for arbeidet. Soul Children vokser i Ecuador Tekst Foto Leif Gunnar Vik Odd Magnus Venås To år etter at Soul Children-konseptet ble lansert i Ecuador, har det vokst opp flere kor i landet. Odd Magnus Venås er med i lederteamet for Soul Children i Ecuador. Kor bevegelsen startet i Norge med fokus på å fortelle barn og unge om Jesus med musikk som barna kunne identifisere seg med. I løpet av disse to årene har mye spennende skjedd, og vi har nå i de siste månedene sett gode frukter av arbeidet som har blitt gjort, sier Venås. Det første året ble brukt på å drøfte seg frem til hvordan arbeidet skulle organiseres. Det siste året er blitt brukt på å utvide arbeidet til nye menigheter. Samarbeid med Misjonsalliansen Normisjon og Misjonsalliansen har et samarbeid om å tilby støtte og mentorer for Soul Children-arbeidet. Soul Children-arbeidet i Ecuador er bygd opp slik at menigheter som er interessert i å starte opp eller videreutvikle arbeidet sitt med tweens, tar kontakt, og skriver under en samarbeidsavtale. Soul Children-teamet forplikter seg på å bidra med verktøy inn i menighetenes tweensarbeid, samt være et nettverk hvor det deles erfaringer og ideer om hvordan drive arbeid blant tweens. Når en menighet har blitt innlemmet, er første post på programmet å gjennomføre en workshop i menigheten deres, både for ledere og for tweensa. Mange forskjeller Det er virkelig store forskjeller mellom menighetene, både i geografisk plassering, sosiale klasser, etnisk bakgrunn og kulturelle forskjeller. I Ecuador er det flest spansktalende menigheter langs kysten. I fjellene bor det flest indianere med egne språk. Soul Children reiser over store områder av Ecuador. I Soul Children Ecuador er det kun en ansatt (i en 25-prosentstilling), og resten av arbeidet gjøres av frivillige. På workshopene var det til sammen 17 ledere fra de ulike menighetene som var med og bidro. Det er viktig for oss å gi de frivillige en viss oppmerksomhet for den jobben de gjør, sier Odd Magnus Venås. I tillegg er det selvsagt en viktig ingrediens å ha konserter hvor noen eller alle menighetene bidrar, sier Venaas. Soul Children Startet i 2001 av Ragnhild Hiis Ånestad. Etter hvert ble det en korbevegelse som synger sanger i sjangeren gospel, rock, pop, soul og R n B. I dag er det 90 lokale kor i Norge, samt kor i USA, Japan, Indonesia, India, Bangladesh, Danmark, Tyskland, Sverige, Ecuador, Spania og Slovakia. Etter hvert fikk Oslo Soul Children tett tilknytning til Acta barn og unge i Normisjon, og senere har dette blitt et satsingsområde for Acta og Fribu Fri kirkens barn og unge. Brennevin ikke til salgs! Vil kurse barneledere! Lovsang hele natten Flere har blitt avruset på sykehuset i Okhaldhunga i Nepal, og mange holder sammen og hjelper hverandre til et nytt liv. «Julestjerneklubben» forteller at det er håp for alle, og at alle kan vendes fra elendighet til skjønnhet; lik en julestjerne. I samarbeid med politisjef, fylkesmann og landsby, har samtlige hoteller fått et nytt skilt: Her er brennevin og øl ikke til salgs! KRISTIN BØHLER I november tok misjonær Karina Lassen i Mali initiativ til et kurs for søndagsskolelærere i hovedstaden Bamako. «Kurset var en suksess og forhåpentligvis får barna oppleve fruktene av det de voksne har lært. Det er ikke alltid kirkene i Mali ser betydningen av å ha et godt og oppbyggelig barne- og ungdomsarbeid. Men med kontinuerlige oppmuntringer kan mentaliteten endres til det bedre også på dette området.» (Fra Gimmi og Karinas blogg) Første juledag feiret Therese Glendrange i en av Normisjons menigheter i Bamako. Menigheten hadde vært oppe og sunget lovsanger hele natta, så gudstjenesten var utsatt til klokka 10 om morgenen. Men da Therese Glendrange dukket opp, var kvinnene allerede i full sving med mat-lagingen. Selve gudstjenesten varte litt over tre timer, og etterpå var det mat og drikke til alle. Alle de ulike folkegruppene i området deltok på gudstjenesten. Prosjektnr.: Liv og helse i Okhaldhunga Budsjett: Kr , De var alkoholikere, men fikk hjelp til å slutte å drikke. Nå hjelper de andre. Prosjektnr.: Barne- og ungdomsarbeid i EELM Budsjett: Kr , Prosjektnr.: Levedyktig kirke i Mali Budsjett: Kr Ønsker du å støtte ett eller flere av disse prosjektene, kan du gi en gave på konto nr og merke gaven med riktig prosjektnummer.

6 6 UTLAND FEBRUAR/MARS 2015 Nytt fra Internatjentene i Dhaka På jenteinternatet ønsker alle en bedre fremtid. Her knyttes nære vennskapsbånd. På internatet midt i Dhaka, Bangladesh, sitter et tjuetalls jenter tett i tett på seks benker rundt to bord. En av jentene leser et bibelvers. Det synges sanger, det bes bønner, og Hans- Jørgen, Normisjons utsending, har med kake. På internatet bor jenter som kommer fra minoritetsgrupper i avsideliggende landsbyer. Deres eneste mulighet til å kunne gå videregående er å bo på internatet og gå på Martin Luther College. Skolen som Normisjon eier, er startet for elever som disse jentene. Det er litt annereldes forhold her enn på et norskt internat. På et rom er det 7 8 køyesenger. Alle eiendelene til jentene ligger i en pen bunke på enden av senga. De har et bad som de deler. Se for deg det på et norsk internat. 20 jenter og ett bad? Det hadde ikke gått mer enn tre døgn. Men det som er til felles med norske internatskoler, er samholdet. Det er tydelig at her knyttes sterke bånd. Jentene blir som familie for hverandre. Fremtidsdrømmene har de klare og er stappfulle av lederpotensial. De vil bli leger, økonomer, lærere, ingeniører og foretningskvinner. Vi tror de vil greie det. Jentene ser lyst på fremtiden! Prosjektnr.: MLC stipend og internat Budsjett: Kr , SUNNIVA VIKAN Ny poliklinikk! I starten av desember kunne innbyggerne i Okhaldhunga i Nepal ta i bruk et nytt sykehusbygg som er reist av blant annet innsamlede midler fra Normisjons givere i Norge. Den nest største av de planlagte nye sykehusbygningene, poliklinikken, står ferdig og er tatt i bruk. De ansatte ved sykehuset i Okhaldhunga brukte fridagen sin til å jobbe dugnad og flyttet alt utstyr og inventar ut av den gamle poliklinikken, og inn i den nye. Denne innflyttingen har vi ventet på i mange måneder, men nå er tiden der! Må dette nye bygget bli til velsignelse for folket her, i tiden framover, sier ekteparet Erik og Kristin Bøhler. De var med da snoren ble klippet i nybygget. Liv Wendel på talerstolen i Kviteseid Kyrkje ERIK BØHLER NORMISJON ARKIV Staben på Okhaldhunga sykehus feirer åpning av ny poliklinikk. Prosjektnr.: Okhaldhunga sykehus Budsjett: Kr , Viator er 15 år Systue sponset av mikrokreditt. I desember var det 15 år siden Normisjon startet prosjektet Mikrokredittfondet i Ganja. Siden da har det utviklet seg fra å være et av de første prosjektene i Normisjons bistandsorganisasjon Norwegian Humanitarian Enterprise (NHE) til å bli en stor bedrift som i dag heter Viator Mikrokreditt, på folkemunne kalt «den norske banken». Ved hjelp av støtte fra Norge, både fra Normisjon og fra Norad, har Viator fått utvikle seg og vokse til en stor bedrift som i dag har 7 filialer som gir ut mikrokreditt-lån, 150 ansatte og kunder. Ifølge direktør Vencent Abraham er dette bare starten; de ønsker å ekspandere enda mer i årene framover. Prosjektnr.: Samfunnsutvikling i Aserbajdsjan Budsjett: Kr , Ny Nepal-misjonær Tekst Foto Leif Gunnar Vik Sam Tore Bamble I januar reiste Liv Wendel som misjonær til Bajhang i Nepal for Normisjon. Hun tror Gud har kalt henne til misjonærtjeneste. Første søndag i januar var det misjonærinnvielse i Kviteseid kirke i Telemark. Liv Wendel ble bedt for og fikk fortelle menigheten sin om hvorfor hun reiser: Jeg har alltid tenkt at jeg skulle reise ut og har lengtet etter det. Da jeg fikk kall fra Normisjon, åpnet det seg dører for mitt kall. Villige til å gå Jeg skal starte i et krevende arbeid og får bruk for alle mine kvalifikasjoner. Gud som kaller, spør imidlertid ikke først og fremst etter våre kvalifikasjoner, men om vi elsker ham og er villige til å gå, sa den nyinnvidde misjonæren fra prekestolen. Barndom i Nepal Liv Wendel skal jobbe i et jente- og kvinneprosjekt i Vest-Nepal som drives av Normisjons samarbeidspartner United Mission to Nepal. Arbeidet går ut på å hindre at kvinner blir diskriminert. Det skjer blant annet gjennom oppfølging etter fødsel, hindre at kvinner utsettes for vold, og at kvinner som har alkoholiseerte ektemenn får hjelp. Liv Wendel er selv delvis oppvokst i Nepal fordi foreldrene bodde og arbeidet der som oversettere for Wycliffe. Hun har selv utdannelse som jordmor. Takker for bønn Det er Guds arbeid. Det er han som lar spirene vokse. Vi får være med på det han gjør, sa Liv Wendel under innvielsen og siterte Jesaja 61,11: «For som jorden lar spirene vokse, som en hage lar frøene gro, slik skal Herren Gud la rettferdighet og lovsang spire fram for alle folkeslag.» Jeg er glad for at dere står med i tjenesten og ber for meg. Tusen takk! sa Liv i sin hilsen under misjonærinnvielsen i Kviteseid kirke. Prosjektnr.: Godt nytt til fjellfolket Budsjett: Kr , Ønsker du å støtte ett eller flere av disse prosjektene, kan du gi en gave på konto nr og merke gaven med riktig prosjektnummer.

7 Nytt fra FEBRUAR/MARS 2015 NORGE 7 NORGE kniftrygghet.no Normisjons generalforsamling møtes i slutten av juni for å velge mellom Tormod Kleiven (t.v.) og Reidulf Stige som landsstyreleder. Vil lede Normisjon Tekst Foto Leif Gunnar Vestbøstad Vik Privat tro på Normisjon og vil være med og forme og utvikle organisasjonen, sier Stige. Foto: Dreamstime.com Når du sikrer verdier, skaper du verdier. Det kan vi forsikre. Vi er skapt av Kristen Norge for å verne og sikre verdier gjennom gunstige avtaler for både kirker, organisasjoner og privatpersoner. Overskuddet gir vi tilbake til fellesskapet. Som forsikringskunde hos oss bidrar du derfor til å skape nye, varige verdier for deg og den mangfoldige kristne virksomheten. Vi kan forsikre alt du eller ditt kristne fellesskap eier og har. SIKRER VERDIER. SKAPER VERDIER. Mer informasjon, gode råd og tilbud på kniftrygghet.no, eller ring Reidulf Stige (64) vil bli landsstyreleder i Normisjon. Nåværende landsstyreleder Tormod Kleiven (59) stiller også til valg. Tormod Kleiven har vært leder for landsstyret i snart tre år. Våren 2014 vurderte jeg å trekke meg fra rollen som landsstyreleder. Tanken på å stille til gjenvalg var svært fjern, noe jeg også formidlet til valgkomiteen. Jeg har likevel valgt å stille fordi jeg ble utfordret av valgkomiteen og mennesker jeg har tillit til, pekte i den retningen, sier Kleiven. Han tror han kan bidra til et lederskap i samsvar med Normisjons visjon og situasjon og bekrefter at han er motivert til å lede landsstyret i en ny treårsperiode. Ble utfordret Utfordreren Reidulf Stige. Han er nå salgsleder i G Travel. Stige har bakgrunn fra Ungdom i Oppdrag og har blant annet vært styreleder for Bibelskolen i Grimstad og Stefanusalliansen. Jeg stiller til valg på styreledervervet i Normisjon fordi jeg ble utfordret til det og etter en tid med tenking sa jeg ja fordi jeg har LÆRERNES MISJONSFORBUND Inger Marie A. Oppegård, daglig leder i Lærernes misjonsforbund. Engasjement og oppmuntring På spørsmål om hvordan Normisjon skal kunne utvikle seg til en sterkere misjonsbevegelse svarer Kleiven at engasjementet blir avgjørende. Misjonsarbeid både i og utenfor Norge er basert på engasjement for de arbeidsformene vi anvender for å nå nye generasjoner og folkeslag. Engasjement skapes når vi anerkjenner og heier på hverandre og snakker åpent om det som er utfordrende og konfliktfylt, sier Kleiven. Stige er opptatt av å skape en følelse av fellesskap. En som har møtt Jesus, lærer videre til en annen som er i stand til å lære andre. Da trengs alle, og ingen blir viktigere enn de andre. Vi hjelper hverandre og oppmuntrer hverandre. Jesu legeme i funksjon slik vi leser i Bibelen. En sådde, en vannet, men Gud gav vekst. Uten Gud og Guds Hellige Ånd arbeider vi forgjeves, sier Reidulf Stige. I tillegg til å velge leder vil generalforsamlingen velge inn tre nye medlemmer og tre varamedlemmer til landsstyret. Se presentasjon av kandidatene som står til valg på nettsiden Jeg sa ja fordi jeg har tro på Normisjon. Reidulf Stige Pedagoger lønner misjonærer Lærernes misjonsforbund, LMF, har tatt på seg ansvar for å betale deler av lønnen til flere misjonærer i Normisjon som driver med pedagogisk opplæring. Inneværende år går støtten til misjonærene Guri Enger (bibeloversettelse i Mali), Synnøve A. Baghirova (Aserbajdsjan), Åse Røsvik de Vargas (oppfølging av diverse skoler i Ecuador) og Therese Glendrange (direktør i Mali). Lærernes misjonsforbund er et åpent, tverrkirkelig fellesskap av lærere, førskolelærere, teologer og andre i undervisningssituasjon. Vår organisasjon startet i 1902 i Oslo av fem unge, kvinnelige lærere. Disse fem tente en ild som siden har spredt seg over hele Norge, og som fortsatt brenner, sier daglig leder for LMF, Inger Marie A. Oppegård.

8 8 HORDALAND FEBRUAR/MARS 2015 Nytt fra HORDALAND Det å feire nyttår gir en naturlig anledning til å se tilbake på året som gikk, og framover på det som skal komme. MARIANN URDAL HENANGER Klatreveggen var populær blant barna som deltok på Barnas Dag på Frekhaug midt i julestria. Haaland i Bangladesh Tekst Foto Haaland Haaland Barnas dag 2014 Frekhaug. 13. desember, på sjølvaste Luciadagen, arrangerte Norkirken Nordhordland nok ein gong «Barnas Dag». Det er ein aktivitetsdag for alle barn i alderen 4 år t.o.m. 5. klasse, som har lyst å ha ein kjekk dag i idrettshallen Meland Aktiv, forteller barneleder Mariann Urdal Henanger. Tanken bak var å gjøre noe «godt» for barn og foreldre i adventstida, som ofte er ganske travel. Foreldre har mye å ordne, og de har hatt en tanke om at det å arrangere en type «barnepass» kunne være med og avlaste. Samtidig er det like viktig for Norkriken Nordhordland at dette skal være noe positivt for barna, som de gleder seg over. Det har de lykkes med, for mange barn spør hvorfor de ikke kan ha barnas dag flere ganger i året, og de som blir for «gamle» er veldig lei seg for at de ikke kan være med mer. Mange foreldre gir også uttrykk for at de syns dette er veldig positivt. Noen er der sammen med barna hele dagen, hvis barna føler seg utrygge på å være alene. Barna kan velje mellom mange ulike aktivitetar: klatring, ballspel, playstation, forming m.m. Barna kunne kome kl. 10 og vere til kl. 15. På den tida vart det tid til mykje aktivitet, to måltid og adventssamling. Team Sulebakk hadde ansvar for adventssamlinga. Barbro Wiig Sulebakk øvde inn Lucia-prosesjon og songinnslag med nokre flinke jenter, og hadde ein fin andakt. Det kom rundt 130 barn denne dagen, og ein god gjeng leiarar og medhjelparar sørgde for at det vart ein flott dag! So m mer i sør med Normisjons GF Både Gerd Eli og Hallgeir har bakgrunn som misjonærbarn fra Etiopia, og har således noe erfaring med det å bo i en annen kultur. Men alt «utland» er ikke det samme. Bangladesh var et nytt bekjentskap for oss, og det er en utfordring å skulle komme til et nytt land. Nytt klima, nye omgivelser, nye sosiale koder, og ikke minst et nytt språk! Lære språk De første 5 månedene gikk vi på Learn Bangla Language Learning Center i Dhaka. Det var nyttig å ha noe strukturert språklæring, dette kombinerte vi med språkhjelpere som hjalp oss med å få praktisert litt av det vi lærte. Ettersom året har gått, har bangla-ferdighetene blitt bedre, men det er langt fram til vi kjenner oss gode i bangla. Den som har best flyt i banglaen er Mathea som fylte 4 år i november. Hun leker og snakker med vennene sine på bangla. 15 millioner naboer Overgangen fra fredfylte Gå Ut Senteret i Hurdal til storbyen Dhaka med 15 millioner innbyggere var stor. Langt mellom grøntarealene, og få steder for barna å leke, bortsett fra i trafikkerte gater. Etter en stund fikk vi oss en stor leilighet med mye boltreplass for barna inne, samt takterrasse med gressplen hvor barna også kunne leke. En av de tingene som vi nok kommer til å savne fra tiden i Dhaka framover, var det åndelige fellesskapet i Dhaka International Comunity Church. Dette var en menighet med en canadisk pastor som forkynte fra Guds ord slik at vi alltid hadde noe å ta med oss videre inn i hverdagen. Foreløpig er ikke vår bangla så god at vi forstår alt i talene i kirken her, og det er også svært vanskelig for oss å få satt ord på viktige tros aspekter for oss på bangla. Dette gir oss innsyn i hvor viktig det er å kunne lese Bibelen og ha åndelig fellesskap med andre på et språk man forstår godt! Praksis på Lamb Hospital Etter en kort sommerferie i Norge satte vi kursen mot Nordvest-Bangladesh, hvor vi tilbrakte 3 måneder ved misjonssykehuset Lamb. Oppholdet der innebar en del utfordringer med det å bo i Bangladesh som vi var forskånet for i Dhaka. Regntid og varme gav et vanskelig klima og slitsom hverdag. Luftfuktighet nær 100 % gjorde at man var svett hele tiden, samtidig som man måtte dekke til kroppen med klær for ikke å bli stukket av mygg. Mus, frosker og kakerlakker gjorde huset bokstavelig talt levende! Under tiden på Lamb jobbet Gerd Eli ved 3 ulike avdelinger: barneavdelingen, kvinneavdelingen og indremedisinsk avdeling. Det var en krevende, men nyttig erfaring. Lamb Hospital er et stort og veldrevet sykehus, med mange utenlandske spesialister. De har ut arbeidet mange prosedyrer til bruk i denne konteksten, og det var bra å få sett hva som kan være mulig å få til også på landsbygda i Bangladesh. Samtidig fikk hun kjenne på utfordringene ved å #FØLG MEG Normisjonshallen i Grimstad 29. juni 5. juli 2015 Konserter: Nordic Tenors, Oslo Soul Children, G`bless, Hilde Svela, Maria Arredondo og Torstein Sødal Seminarer: Misjon, evangelisering, menighetsutvikling, godhet, sjelesorg, mm Barn og unge: Barnepark, Amigos-festival, Tenåringsfestival og Skjærgaards. Forhandlinger: Normisjons generalforsamling velger landsstyreleder, nye landsstyremedlemmer og Normisjons strategi. Overnatting: Vi tilbyr en rekke overnattingssteder i Grimstad og omegn, samt egen campingplass. Mer informasjon og påmelding: normisjon.no/sommerisor I Normisjonhelg Leirvik. Velkommen til Normisjonshelg på Leirvik bedehus og Stord kirke. Vi får besøk av tidligere Bangladesh-misjonær, Martha Irene Eriksrød, som vil forkynne Guds ord til oss. Vi begynner på lørdagen med bibeltime og fortsetter med misjons fest. På søn dagen har vi gudstjeneste i Stord kirke. Alle er hjertelig velkommen til å være med oss disse dagene. Vi ser frem til gode møter med godt innhold. Program: Lørdag 14. mars: Kl : Bibeltime Kl : Misjonsfest Søndag 15. mars: Kl : Gudsteneste i Stord kirke. Martha Irene Eriksrød taler Mer informasjon på nettsiden: Martha Irene Eriksrød taler under Normisjonshelgen. FERMATE

9 Nytt fra FEBRUAR/MARS 2015 HORDALAND 9 Galleri Normisjon i Strusshamn Galleri Normisjons bruktbutikk i Strusshamn senter har hatt et flott første år i de nye lokalene. Det er god gjennomstrømning av både kunder og varer. Kostnadene for å leie lokalene er høyere enn før butikken flyttet, men det er en veldig god pris allikevel. De økte inntektene viser at dette har vært et godt valg og et steg videre for Galleri Bergen. Svært gledelig er det også at vel 40 frivillige medarbeidere setter av tid til dette arbeidet. Det er mye jobb å drive bruktbutikk. Men det er også ekstra meningsfullt når overskuddet går til arbeidet i Acta barn og unge i Normisjon. Dessuten er det et fantastisk miljø i bruktbutikken. Både blant medarbeidere og kunder. Fra januar har det blitt litt endringer i åpningstidene. Nå holdes det åpent en halv time lenger mandag til torsdag, i bytte mot at fredagen er like kort. Altså er butikken åpen mandag til fredag fra klokken11.00 til På lørdag utvides det også med en halvtime, og er åpent fra til Gerd Eli på tur i Brahmanbazar. Haalands hus. Familien Haaland i en teplantasje. Mathea sammen med sine venner. komme som en underordnet kvinnelig lege inn i et system hvor hun har nasjonale leger over seg. Selv med lite erfaring ser hun forbedringsmuligheter, men er ikke i en posisjon der hun har mulighet til å bestemme hvordan ting skal gjøres. På plass i Brahmanbazar Etter mange flyttinger er vi endelig på plass i Brahmanbazar, og julen kunne feires i eget hus. Gerd Elis foreldre hadde tatt turen fra Norge, og kollegene i Normisjon Torunn Tjelle og Hans Jørgen Hagen hadde tatt turen fra Dhaka. Det ble julefeiring med pinnekjøtt fra Norge! Mus, frosker og kakerlakker gjorde huset bokstavelig talt levende! Etter at vi endelig fikk godkjenningen fra Bangladesh Medical and Dental Council, har vi fra nyttår også startet opp som planlagt i arbeidet ved sykehuset her. Gerd Eli skal jobbe 3 dager i uken på sykehuset, i tillegg til at hun etter hvert skal gå inn i vaktturnusen her. Hallgeir skal jobbe ved sykehuset 4 dager i uken. Han skal se pasienter med mentale helseproblemer to dager i uken den første tiden, mens to dager vil bli brukt til forberedelse av et prosjektet innen mental helse. Gud er med! Året har gitt oss mange viktige erfaringer, men også erfaringer vi gjerne skulle vært foruten. Gjennom alt dette har vi imidlertid opplevd at Gud har gått med oss. Avhengigheten av han har blitt tydeligere for oss dette året. Vi gleder oss over at vi skal få leve som etterfølgere av Jesus her i Brahmanbazar! Takk til alle dere som har stått sammen med oss i forbønn gjennom året som gikk! Dette er mer enn teori for oss, vi opplever veldig tydelig i mange aspekter av vår hverdag og vår tjeneste at det er mange som ber for oss. Varme hilsener fra Jonathan, Mathea, Gerd Eli og Hallgeir Soul Children på Lysfesten Butikken trenger stadig nye varer. Har du noe du vil gi, er det bare å ta kontakt på telefon eller stikke innom. Større ting kan det avtales at blir hentet. Telefonnummer til Galleri Bergen: Nettsiden: Konferansen re:present Sammen for å re:presentere Gud i byen. Vi vet at Gud har kommet nær og vil bo i oss ved sin Ånd. Men hva betyr det for vårt liv? Hvordan re:presenterer vi Gud der vi er? For å ta oss et steg videre i å leve dette, har vi fått Mike Pilavachi til Bergen. Det er en glede og et stort privilegium. Sett av dagene, få med deg dine ledere, og fellesskapet ditt! Dette blir viktige og inspirerende fellesarrangement for kristne i Bergen. Bli med 12. og 13. februar! Bergen. I nydelig vintervær hadde godt og vel mennesker samlet seg på Festplassen og rundt Lille Lungegårdsvann i Bergen sentrum for å fyre av startsskuddet for advendtstiden. Statsministeren fyrte av pistolen, granen ble tent og Arna Soul Children ledet an i allsang, før det bar videre med koring og sang sammen med Team Sulebakk, Voksne Herrers Orkester, Datarock og årets MGP-junior-vinner Mathea-Mari Glittenberg. Barbro Wiig Sulebak dirigerte Arna Soul Children. Lysfesten er en årlig tradisjon og et høydepunkt for Bergens befolkning. Dette var 25. året avisen Bergens Tidende arrangerte Lysfesten. Konserten varte en god time, og Arna Soul Children satte virkelig et flott preg på arrangementet, som ble avrundet med et heidundranes fyrverkeri over Lille Lungegårdsvann. Rundt vannet var faklene tent. Det var et herlig skue! MARTIN OLSEN Her synger Arna Soul Children sammen med bandet Datarock på Lysfestens svingende avslutningsnummer. Ny grense for skatte fradrag i 2015 Grensen for skattefradrag til frivillige organisasjoner er igjen økt. For 2015 kan man få skattefradrag for inntil kroner for gaver til frivillige organisasjoner. Det er ikke den viktigste motivasjonen for å gi til Guds rike og Normisjon, men det er i alle fall en hyggelig håndsrekning.

10 10 HORDALAND FEBRUAR/MARS 2015 Nytt fra THOMAS HAMMER Momentum Bergen. Norkirken Bergen ønsker deg velkommen til Momentum april. Momentum er Norkirkens mini-festival, som er hvert Norkirken Bergen inviterer deg til Momentum i april. Regionårsmøte halvår. Målet er at vi skal få et skyv i rett retning, og et større momentum i disippellivet vårt. Denne gangen får vi besøk av Tsjekkia-misjonær Kristian Lande, som skal dele med oss hvordan han og Karianne lever som kristne der de er og hvordan vi kan gjøre det samme der vi er! Det blir inspirasjon, gode samtaler, betjening og et skikkelig påfyll for deg som Jesus-etterfølger! Påmelding: Send SMS med teksten MOMENTUM til Norkirkens nr: Normisjon, region Hordalands årsmøte finner sted i Ostereidet kirke (Lindås) lørdag 18. april. Trond Pladsen blir taler og landsstyret sin utsending. Innkalling blir sendt til foreninger, forsamlinger og direktemedlemmer en måned før årsmøtet. Vi håper på godt oppmøte av direktemedlemmer og utsendinger fra foreningene. Påmelding skjer til region kontoret. Det endelige programmet blir annonsert i neste regionavis og på normisjon.no. Vær gjerne med i bønn for Normisjon region Hordaland generelt, og spesielt om at vi må få et godt årsmøte kr til misjon! Framnes vgs. samlet inn kr til «Like mye verdt». Norheimsund. Elevene ved Framnes kristne videregående skole i Nordheimsund sprang inn ny rekord da de arrangerte misjonsløp for Normisjon i slutten av oktober. Beløpet på kr er rekordhøyt på skolen som hvert år driver innsamling til internasjonale prosjekt. Pengene går i år til prosjektet «Like mye verdt», i regi av Normisjon og støtter jenter i India, Nepal og Bangladesh. Elevene har selv valgt prosjektet som årets satsning. Aksjonslederne Jan-Håkon Reinemo (18) og Lena Bognøy Kleivdal (18) var målløse da resultatet ble offentliggjort for elevene sent lørdag kveld. Dette er helt uvirkelig. Det er helt vanvittig at folk har stått på så masse. Nå er vi veldig glade. Vi vet hvor mye Framnes-elevene i godt driv til inntekt for «Like mye verd». dette betyr der nede, sier de to som selv nettopp har vært i Bangladesh og sett noen av prosjektene skolen støtter. Løpet hadde mange seriøse løpere, men også flere kreative innslag som fiskere, tvillinger med sammenflettet flette og politi. Elevene hadde før løpet samlet inn nesten kroner, og elevene vil fortsette å samle inn penger resten av skoleåret. Framnes kristne videregåande skole er en internatskole med ca. 260 elever. Skolen drives av Indremisjonsforbundet og Indremisjonssamskipnaden. Tusen takk for flott innsats! KRISTIAN LANDE Be for Tsjekkia Ostrava. Kristian Lande tar gjerne imot forbønn for tjenesten de står i i Tsjekkia. Be gjerne for en del rundt oss som vi har delt Jesus med, Familien Lande i en rykende fersk selfie fra Ostrava. om at ordet skal vokse i dem. Konkret for Helena (28) som nylig ble med på husmøte via en kollega som er blitt med i menigheten. Og for naboen vår, Jana (39). Ci hjelper henne på mange områder i livet, blandt annet har vi fått mange gode samtaler om Jesus. Be om at hun kan begynne å bygge livet på ham. Be gjerne også for prosessen i teamet nå som vi skal være noen måneder i Norge i forbindelse med svanger skap. Vi har forventninger til at flere av de tsjekkiske kristne står opp og tar mer ansvar. Alle på gudstjeneste Bergen. I Norkirken Bergen har det de siste årene vært gudstjenester både formiddag og kveld. Denne våren har det imidlertid skjedd en forandring på dette området. Nå samles alle i menigheten til én gudstjeneste kl hver søndag. Dette er et tidspunkt som vi tror passer både for barnefamiliene og for dem som ikke er så alt for morgenfriske, sier pastor med ansvar for gudstjeneste livet i Norkriken Bergen, Thomas Hammer. Pastor Svein Høysæter er begeistret etter den gode starten. Disse første gudstjenestene i 2015 gir oss en opplevelse av felles skap på tvers av livssituasjoner. Vi har forsøkt å få dette til gjennom å ha enkelte fellesgudstjenester tidligere, men har ikke lykkes. Nå ser vi at dette skjer. Det yrer av liv. Barnefamiliene preger felles skapet med sine friske pust. Det er herlig, og det skal bli gøy å se hvordan dette utvikler seg videre. Jeg gleder meg virkelig til fortsettelsen. Flott hjemmelaget snømann på Kongebarna. MARTIN OLSEN LEDER Berit Bakke Nestleder i styret for Normisjon region Hordaland Kven er Jesus? Dette spørsmålet har menneske stilt seg til alle tider. Døyparen Johannes hadde fått oppdraget med å rydde veg for Herren. Han kom med bodskap om Han som er større enn seg sjølv. Han som kjem med tilgjeving for syndene, og Han som ikkje døyper med berre vatn, men med Den Heilage Ande. Bodskapen om Gud som blei menneske er like kontroversielt i dag som på Jesu tid. Det er ufatteleg i menneskeleg forstand å forstå at Gud blei menneske. Gud den heilage kan vel ikkje bli menneske? Jo, det er akkurat det Gud gjer. Guds ynske om å gjenopprette fellesskapet med menneske, vart gjort gjennom Jesus Kristus. Korleis vil vi som Normisjon vera med og gje denne glade bodskapen til nye generasjoner i heile verda? Korleis skal folk av i dag greie å fatte mysteriet om Jesus Kristus? Korleis kan du vera med og gje bodskapen om Han som er Kjærleik utan grenser? Menneske i verda i dag går med spørsmålet korleis skal eg bli frelst, og menneske ofrar ting, seg sjølv eller andre for å kanskje håpe at Gud blir fornøgd og gir dei eit godt liv i døden. Vi har ein bodskap om at Gud har allereie betalt skylda gjennom Jesus Kristus, ein bodskap som overgår all menneskeleg forstand. Dette er det vi som Normisjon skal vera med og gje vidare til alle generasjonar, til alle grender og bygder i Norge og ut i verda. Kven vil gå? Skal me rekruttere fleire misjonærar eller andre heiltidsansatte, må me gjera Normisjon synleg for menneske, slik at Bodskapen om Gud som blei menneske er like kontroversielt i dag som på Jesu tid. dei ser at Normisjon er ein organisasjon som har klare mål for oppdraget som er gitt. Eg ynskjer meg Normisjon representert i lag, foreiningar, gjennom Samarbeid menighet og misjon, i forsamlingane og ikkje minst på alle skulane som Normisjon driv i heile landet. Vi er eit stort lag som saman skal verkeleggjera visjonen om evangeliet til nye generasjoner. Gjennom ord og handling er me med på å «rydde veg for Herren», slik at menneske får svar på kven er Jesus.

11 Nytt fra FEBRUAR/MARS 2015 TRO 11 TRO Andakt Asbjørn Risa Butikksjef, Galleri Normisjon Bergen Verdig all vår pris OVERSETTELSE: ERLEND EVENSTAD Den uforstandige mannen fikk problemer senere i livet, men hadde sine lykkelige stunder som barn. (Matt 7,26) Innspill Dag-Håkon Eriksen Internasjonal leder i Normisjon Du kan utgjøre forskjell Mennesker i Norge og rundt om i verden får det bedre fordi vi i Normisjon gjør en innsats. Fattige og syke barn får gratis behandling. Jenter får gå på skole. Flere får lese Bibelen på sitt eget språk. Det gir impulser til endring for enkeltpersoner og for samfunn. De gode nyhetene om tilgivelse og menneske verd setter folk fri. Ledere i våre samarbeids kirker får støtte og utrustning til å finne vei videre for seg selv og for kirkene de leder. Slik bidrar Normisjon til å styrke lokalmiljø og samfunn i sør. Normisjon er en kanal for enkelt menneskers engasjement, og penger sendt fra Norge, kommer fram. Vi i Norge kan være med og utgjøre en forskjell i verden! På ulikt vis får vi være med og realisere noe av visjonen om «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag». Dypest sett er dette noe Gud selv må gjøre. Vår bønn er å få være med på det han gjør. At han må lede oss slik at Normisjon kan utgjøre en positiv forskjell der vi er. Det er et privilegium for oss alle å være med på dette! Kirker vokser frem i det globale sør. Vi vil være med på det Gud gjør. Det er tid for samarbeid. Sammen med søsterkirker kan vi bringe budskapet om tilgivelse og nåde til nye folkeslag. Det gir oss muligheter til å være med på store ting! Jeg tror det er gjennom slike strategiske samarbeid Normisjon kan spille en rolle i verdensmisjonen fremover. Det skjer i Kambodsja, Mali, Ecuador og i andre land allerede. Som en del av Asia-basen, planlegger vi nå partnermøter i India, og i Bangladesh der regionlederne i Norge skal være med. Gjennom bønn, undervisning og erfaringsutveksling vil vi utruste og inspirere hverandre til å bringe budskapet om Jesus videre. Dei lova og prisa Gud Då gjetarane hadde fått sett Jesusbarnet i stallen i Betlehem slik englande hadde fortalt dei, står det: Og gjetarane vende attende. Dei lova og prisa Gud for alt dei hadde høyrt og sett; alt var slik som det var sagt dei. (Luk 2,20) Salmane i Bibelen inneheld mykje lovprising og tilbeding og oppmodar oss sterkt til lovsong. Vi har all grunn til å lovsyngja Herren heile vårt liv. Han har gitt oss både livet og Livet. Halleluja! Lovsyng Herren, mi sjel! Eg vil lovsyngja Herren heile mitt liv, syngja og spela for min Gud så lenge eg er til. (Sal 146,1 2) Meir enn takk Lovsongen er også meir enn takk for det han gjer og har gjort for oss. Det er tilbeding og lovprising av Gud for den han er, den heilage, den allmektige, den rettferdige osv. Hebrearbrevet talar om lovsongen som vårt offer, noko vi BE OG ARBEID I NORMISJON OG ACTA Regionane Sogn og Fjordane Takk for søkjarar til stillingane som blir ledige i regionen. Be om Guds leiing i prosessen. Be for arrangementa utover vinteren/våren (sjå s. 12). Hordaland Be for Actas Tweens-leir februar. Be om at deltagere og ledere får et dypere og sterkere forhold til Jesus. Be for Tsjekkia. Be om at vi får et godt og konstruktivt regionårsmøte. vil gi til Gud: Lat oss då ved han alltid bera fram for Gud vår lovprising som offer, det vil seia frukta av lepper som vedkjenner hans namn. (Hebr 13,15) Ei frukt av det nye livet når vi vedkjenner hans namn. Det skal altså ikkje vera prestasjon og plikt, men frukt, noko som veks fram av livet saman med Jesus, resultat av det levande vatnet han vil gi oss. Lovsong i dag Lovsong har fått større fokus og plass også i våre landlege forsamlingar, spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for. Ikkje alle i min generasjon er like glad for alle dei nye lovsongane, som alt for ofte er på Utland engelsk. Vi er heller ikkje fortrulege med den høge musikken som ofte akkompagnerer lovsongane. Vi vil naturleg nok gjerne vera med og lovsynge på vårt eige språk. Kvar blir det av dei gode salmane og songane vi har i vår tradisjon? Vi må ikkje gløyme dei innhaldsrike salmane og songane vi har. Den nye generasjonen kjenner færre og færre av songane som har overlevd mange generasjonar før. Det var fantastisk å følgje salmeboka minutt for minutt. Han er verdig La oss bruke både salmebok og songbok i tillegg til nye gode lovsongar til å prise Herren. Han er verdig all vår pris. Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for. Be og takk for korbevegelsen Soul Children i Ecuador. Be om at korene skal fortsette å vokse! Be for internatjentene i Dhaka. Be for deres fremtid. Be for arbeidet blant alkoholikere i Nepal. Be om at flere får hjelp. Norge Takk Gud for alle Soul Children-korene rundt om i landet. Vi ber for økonomien og om flere faste givere. Om Jesus-nære fellesskap som går ut med evangeliet. Vi ber for generalforsamlingen i Normisjon til sommeren. Be for valget av kandidater til lands styret, slik at det blir de riktige personene som skal lede Normisjon i årene framover. Sammen kan vi utgjøre en forskjell! Alle som mottar «Nytt fra Normisjon» bør også ha Agenda 3:16. De utfyller hverandre på en utmerket måte. Anne Birgitta L. Kvelland Introduksjonspris kun kr. 395, (ord.pris kr. 495, ) for et helt år! Bestill abonnement her: Tlf , Seniorstevne På ViKen FolKehøgSKole På gjøvik juni Du vil få oppleve: Tur med «Skibladner», besøk i Alf Prøysens rike, fortellinger og MYE sang og musikk! Talere og ledere: Torill Solli Haugen, Anfin Skaaheim, m/flere Prisantydning: Kr ,- pr. person i dobbeltrom inkludert full pensjon og utflukter. Kontakt: Seniorkonsulent Torill Solli Haugen, tlf.: Påmelding: Elisabeth Erlimo på mail:

12 Hovedkontoret for Normisjon: Postboks 7153, St. Olavs plass, 0130 OSLO, tlf.: , e-post: Besøksadresse: Linstows gate 3, 0166 Oslo Bankkonto nr NORMISJON er en evangelisk luthersk organisasjon som organiserer over 50 tusen personer over hele Norge gjennom blant annet menighetsfellesskap, foreninger, barnehager og skoler. Visjon: Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. ACTA BARN OG UNGE I NORMISJON har nærmere medlemmer over hele Norge som er organisert i lokale fellesskap. Visjon: Grensesprengende fellesskap hvor barn og unge møter, følger og ærer Jesus Kristus. Send inn tekst og bilete til neste nr. innan 5. mars. Kalender Sogn og Fjordane VINTER/VÅR 2015 ARRANGEMENT HOLMELY febr.: Taus retreat m/ tilbod om sjelesorg/veiledning v/ Anna Magni Larsen febr.: «La meg få høre din stemme» Temahelg m/ ramme av retreat v/ Heidi Strømsmo og Eva S. Langseth mars: «Kunsten å leve i Guds rike» Temahelg v/ Roy-S. Johansen apr.: «Ta vare på deg sjølv og andre»-kurs «Trushistorie, gudsbilde og identitet» Arr.: Fermate Sunnmøre / Holmely v/ Iris V. Clausen og Eva Langseth mai: Dugnadsdagar 30. mai kl : Sommarfest juni: Keltisk retreat v/ Øystein Frivold og Brit L. Hilde. REISERUTE Lars Sigmund Simonsen 16. mars: Utvik mars: Stryn og Olden mars: Haugen mars: Florø m.m. INNVIK FJORD HOTELL mars: Kvinnehelg v/ Kvinner i Nettverk Talarar: Elin Linde Fagerbakke og Astrid Nærbø mars: Kurs for ektepar Arr.: Familiefokus i UiO Påmelding til Sølvi og Bjarte Urnes, tlf / e-post: mars: Familiehelg Arr.: Familiefokus i UiO Påmelding til Betsy og Per Arne Tøsse, tlf / e-post: april: Påske v/ fjord og fjell Tale, song, leiing: Nils Kåre Strøm og Stig Skarstein. Ein kan delta på heile eller deler av opplegget. 10. april: Misjonsheimsbasaren Kl. 19. Song v/ Dalklang. Andakt, basar. FJORDLY 29. jan.: Pensjonistdag 30. jan. 1. feb.: Leiartreningshelg 8. febr.: Storsamling febr.: Tweensleir (4. 7. kl.) 26. febr.: Pensjonistdag 14. mars kl. 16: Fjordlybasar 20. mars: C-C-C-kveld (Country, Cakes and Coffee) 26. mars: Pensjonistdag mars: Tenleir (8. kl. og opp) 26. april: Storsamling TEIGEN mars: Amigosleir (1. 5. kl.) mars: Aktivitetsleir (6. 8 kl.) 27. FEBR. 1. MARS: AGENDA 1 Ny samling for foreiningar som vil vidare. Stad: Innvik Fjordhotell Jan Magne Moi, Vegard Tennebø, Anne Kristin og Steve Bruns deltek TEMAKVELDAR I REGI AV NORDFJORD FOLKEHØGSKULE: «Fra undertrykkelse og konflikt til forsoning og tilgivelse» v/ Einar Lunde («Dagsrevy-Einar») 10. april kl. 20: Gloppen hotell 12. april kl. 17: Bryggja grendahus Pris: 100, 18. APRIL: REGIONÅRSMØTET FOR NORMISJON/ACTA S. OG FJ. Stad: Nordfjord folkehøgskule Talar: Oddvar Holmeldal Tema: «Følg meg» Soul Children deltek med song. Set av datoen. Denne storsamlinga er verd å få med seg. Påmeldingsfrist til regionkontoret: 9. april APRIL: UNGDOMSHELG På Nordfjord folkehøgskule I samband med årsmøtet TELEFONNUMMER OG ADRESSER Normisjon region Sogn og Fjordane Postboks 162, 6821 SANDANE Tlf.: Fax: Opningstid: Tysd. fred. kl Bankkonto nr (regionen) E-postadresse: Leiar for regionstyret: Svein Ottar Sandal, tlf Regionleiar: Jan Magne Moi, tlf Administrasjons- og actaleiar: Marius Økland, tlf Fellesskapsutviklar: Vegard Tennebø, tlf Acta-arbeidar: Stine Lillebø Hopland, tlf Forkynnar: Solveig Orheim Nome, tlf Info- og foreiningsarbeidar: Ingebjørg Isane Fure, tlf Frivillig medarbeidar i Sogn: Anne Kristin Gunvordal, tlf Teigen Leirstad 6940 EIKEFJORD, tlf Bankkonto nr E-post: Fjordly Ungdomssenter 6711 BRYGGJA, tlf E-post: Bankkonto nr Opprusting av hytter: Holmely Omsorg og Retreat 6711 BRYGGJA, tlf E-post: Bankkonto nr Nordfjord folkehøgskule 6823 SANDANE, tlf E-post: Bankkonto nr Sunnfjord folkehøgskule 6800 FØRDE, tlf E-post: Bankkonto nr Innvik Fjordhotel Misjonsheimen AS 6793 INNVIK, tlf E-post: Bankkonto nr Fjordly Barnehage 6711 BRYGGJA, tlf E-post: Redaksjon: Ingebjørg Isane Fure Ansvarleg redaktør: Jan Magne Moi Opplag: 1500 Kalender Hordaland Send inn tekst og bilete til neste nr. innan 9. mars. VINTER/VÅR 2015 ARRANGEMENT Onsdag 11. februar kl. 18 BASAR Fitjar bedehus Aud Else Vesetvik Torsd. 12. og fred. 13. februar Konferansen RE:PRESENT Taler: Mike Pilavachi Sted: Salem, Sigurdsgate 6 Lørdag 14. februar kl.16 BASAR Midtgård bedehus Aud Else Vesetvik februar ACTA-LEIR klasse Lønningstrand leirsted Mandag 23. februar kl. 19 INSPIRASJONSSAMLING Gilje bedehus Jorunn Dørdal Søndag 1. mars kl. 11 MØTE Hjelvik bedehus Martin Olsen Onsdag 11. mars kl. 19 Ytre Arna bedehus Kristian Helland mars NORMISJONSHELG Leirvik bedehus, Stord Talar Martha Irene Eriksrød Se mer informasjon på side 8 Søndag 15. mars kl. 11 BARNAS MISJONSDAG Samnanger kirke Martin Olsen Søndag 15. mars kl. 17 GENERASJONSTREFF Ytre Arna bedehus Søndag 15. mars kl Fitjar bedehus Svein Inge og Kari Myhr Skjærtorsdag 2. april kl. 11 Gilje bedehus Helga Hausken 1. påskedag 5. april kl. 19 Gilje bedehus Kørner Høie Lørdag 11. april kl. 15 BASAR v/ S-klubben Blomsterdalen bedehus Kari Tønnessen Søndag 12. april kl. 11 Vik bedehus i Øygarden Svein Inge Myhr Lørdag 18. april REGIONÅRSMØTE Ostereidet kirke Taler Trond Pladsen Søndag 19. april GUDSTJENESTE Ostereidet kyrkje april MOMENTUM Norkirken Bergen Kristian og Karianne Lande Tema: Misjonsliv i Tsjekkia og Norge. 2. pinsedag Mandag 25. mai kl. 11 NORMISJONS PINSEFEST Norkirken Nordhordland juni VILLMARKSLEIR Lønningstrand leirsted 29. juni 5. juli GENERALFORSAMLING Normisjons generalforsamling er samtidig med Sommer i Sør i Grimstad. Norkirken Bergen: GUDSTJENESTER Hver søndag kl Norkirken Nordhordland: STORSAMLING Annenhver søndag TELEFONNUMMER OG ADRESSER REGIONKONTORET I HORDALAND Øvre Korskirkeallmenning 5, 5017 BERGEN Tlf.: Faks: E-post: Opningstid: tysdag fredag Bankgironr.: Regionstyreleiar: Svein Inge Myhr, tlf Regionleiar: Bjørn Malvin Hisdal, tlf e-post: Administrasjonsleiar: Aud Else Vesetvik, tlf e-post: Acta-leiar: Kari Tønnessen, tlf e-post: Barne- og ungdomsarbeidar i Acta: Mariann Urdal Henanger, tlf Soul Children-konsulent i Acta: Barbro Wiig Sulebakk, tlf Regionmedarbeidar: Martin Olsen, tlf e-post: GALLERI NORMISJON Opningstider for bruktbutikken i Strusshamn, Askøy: Mandag fredag kl , laurdag kl Tlf.: Aktuelle nettsider normisjon.no/ acta.as/hordaland norkirken.no norkirken-nh.no NORKIRKEN BERGEN Øvre Korskirkeallmenning 5, 5017 Bergen Tlf.: e-post: Bankgironr.: Prest og dagleg leiar: Svein Høysæter, tlf e-post: Administrasjonsleiar: Martin Olsen, tlf e-post: NORKIRKEN NORDHORDLAND Tlf.: e-post: Bankgironr: Pastor: Arve Reigstad, tlf e-post: Utrustningsleiar: Anne Hilde Garnes Reigstad e-post: Barneleiar: Mariann Urdal Henanger e-post: Ansvarleg redaktør Hordaland: Martin Olsen Opplag: 1430 Ansvarlig redaktør for sidene 5 7, 11: Leif Gunnar Vik, tlf , e-post: Grafisk formgiver: Hanne Liv Gyllander Trykk: Agdertrykk Det tas forbehold om endringer i kalenderene Utkommer 6 nr. pr. år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

Forsmak på himmelen. Nytt fra. Følg med Normisjon på facebook. Bibelskole utvider. Ønsker menighetsvekst. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8

Forsmak på himmelen. Nytt fra. Følg med Normisjon på facebook. Bibelskole utvider. Ønsker menighetsvekst. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8 Nytt fra Sogn og Fjordane/Hordaland Juni/juli 2012 Nr. 3 12 årgang www.normisjon.no Jeg skvatt litt en dag da jeg så følgende overskrift på forsiden til BA: «Fra torsdag er det ingen nåde». Avisreportasjen

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Løvstakksidene Alternativ Jul?

Løvstakksidene Alternativ Jul? Side 1 Løvstakksidene Alternativ Jul? Side 2 Side 3 Biskopens Juleandakt Gudstjenester i Løvstakksiden menighet DET HANDLER OM NÆRHET I Barcelona ligger katedralen for Den hellige familie. De begynte å

Detaljer

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget!

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget! FJELLHAUG organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag nr. 2 2009 80. årg. Gå inn på nye fjellhaug.no Vær med og fullfør oppdraget! Støtt Fjellhaug økonomisk! Det forskes på Fjellhaug side 4-5 Å studere

Detaljer

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Innleiing Overskrifta for samlinga kjem frå Jesus si utfordring i Matteus 6,33: Søk fyrst Guds rike

Detaljer

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 1 2008-120 årgang

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 1 2008-120 årgang Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 1 2008-120 årgang Leder Trygg Havn Misjonsoppdraget Av daglig leder Roald Øvrebø Den indre Sjømannsmisjon Den indre Sjømannsmisjon ble stiftet i 1880

Detaljer

«Se, jeg forkynner dere en stor glede» Hva om Gud trakk sin Ånd tilbake? Les mer på side 5. Fornyelse i 1980 og i dag noen tanker Les mer på side 2

«Se, jeg forkynner dere en stor glede» Hva om Gud trakk sin Ånd tilbake? Les mer på side 5. Fornyelse i 1980 og i dag noen tanker Les mer på side 2 Fornyelse i 1980 og i dag noen tanker Les mer på side 2 Hva om Gud trakk sin Ånd tilbake? Les mer på side 5 SommerOase 2014, 2015 Les mer på side 6 et fornyelsesmagasin fra OASE nr. 02-2014 «Se, jeg forkynner

Detaljer

9 890 overnattingar i 2014

9 890 overnattingar i 2014 ØY Nummer 2 NYTT Kyrkjeblad for Øygarden April 2015 9 890 overnattingar i 2014 12 Heidrar Alexander 3 Liten, men god som gull avduking av minnesmerke ved Kystmuseet, 28. mai. 8 Leir som trusopplæring 5

Detaljer

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 E t t e r n ø d v e n d i g... N y s t a r t p å F j e l l t u n F r i s k u s f r å f j o r d a n e K a r m ø y k a l l e r M e d h a m m e r o g k o s t 3 R e k t o r s

Detaljer

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 TØFT, MEN VERDT DET Trine Lise med hjerte for fostermor s 12 TOMMY SVINDAL LARSEN VENTER PÅ FOSTERBARN s 04 Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 02 LEDER Innhold 03 IKKE alle BaRN KaN bo hjemme I Norge

Detaljer

Misjon til forandring

Misjon til forandring Misjon til forandring «Som Far har sendt meg, sender jeg dere» (Joh. 20.21) Innhold 2: Forord 5: Historikk «Misjon til forandring utfordringene fra Edinburgh 2010» 6: 1. Dåp og misjon 8: 2. Økumenikk og

Detaljer

Marita Ung konsert EKSTREMT BRA OG RUSFRITT!

Marita Ung konsert EKSTREMT BRA OG RUSFRITT! N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 3 2 0 0 9 1 7. å r g a n g SIDE 7 SIDE 8 SIDE 6 Forebyggende HASJ GJØR NOE MED HODET DITT Marita Ung konsert EKSTREMT BRA OG RUSFRITT!

Detaljer

Ett i apostlenes lære og samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene

Ett i apostlenes lære og samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene Materiale til BØNNEUKEN FOR KRISTEN ENHET og for resten av året 2011 Ett i apostlenes lære og samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene Apg 2,42 Lagt til rette og publisert i fellesskap av Det pavelige råd

Detaljer

Redaksjonen ønsker alle en velsignet påskehøytid. Måtte høytiden gi rom til rekreasjon for både kropp og sjel.

Redaksjonen ønsker alle en velsignet påskehøytid. Måtte høytiden gi rom til rekreasjon for både kropp og sjel. Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 2 april 2006-47. årgang Foto: Solveig Egeland Påsken inviterer til en vandring mot lyset og til en vandring i lyset! Påsken forkynner at vi på grunn

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE!

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE! N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 1 2 0 1 5 2 3. å r g a n g FOTO: Kamilla Kvamme SIDE 4 SIDE 10 SIDE 14 JOSEF OG JOE NYTT LIV FOR FAR OG SØNN OSKAR ALLE MENNESKER HAR

Detaljer

4-12. portrettet : Øyvind Haraldseid. Hovedtema: Sommerglimt. Hvor er du?

4-12. portrettet : Øyvind Haraldseid. Hovedtema: Sommerglimt. Hvor er du? 4-12 Å r g a n g 1 0 9 portrettet : Øyvind Haraldseid Sommerglimt Hovedtema: Hvor er du? Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 ANSVARLIG REDAKTØR: Anne Margrethe Mandt-Anfindsen ammandt@misjonsforbundet.no

Detaljer

Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008

Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008 Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008 Visitasforedrag i Fitjar kyrkje Side 4-5 Konfirmasjon i Sveio Side 8 Biskopen sin siste visitas gjekk til Fitjar Prestar på Aker Solutions Babel i revers Alfa Heilt

Detaljer

Landsstyremøtet 2013

Landsstyremøtet 2013 NYTT Nr. 5-2013/36. årgang Jobbe etter? Side 5 Trives på jobb Side 8 YS-konferansen Side 20 Landsstyremøtet 2013 Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS Redaktørens eget hjørne

Detaljer

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Innhold Sak 1: Konstituering...3 Sak 2: Treårsmelding for perioden 2012 2014...4 1. Innledning...4 2. NLM Utland...5 3. NLM

Detaljer

Ny Giv. Et folkehøgskoleår - om møtene som former oss Side 6. Informasjonskonferansen. Nye medarbeidere i NKF og IKF Side 14.

Ny Giv. Et folkehøgskoleår - om møtene som former oss Side 6. Informasjonskonferansen. Nye medarbeidere i NKF og IKF Side 14. Nr. 6-2012 76. årgang Ny Giv Side 4-6 Et folkehøgskoleår - om møtene som former oss Side 6 Informasjonskonferansen 2012 Side 10-13 Nye medarbeidere i NKF og IKF Side 14 NKF på nett: www.folkehogskole.no/nkf

Detaljer

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. God. Nr. 6 29. november 2014 20. februar 2015 69. årgang. Jul. www.as.kirken.

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. God. Nr. 6 29. november 2014 20. februar 2015 69. årgang. Jul. www.as.kirken. NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer God Nr. 6 29. november 2014 20. februar 2015 69. årgang Jul www.as.kirken.no Prestens Prostens hjørne juleandakt I mange hjem settes det fram en

Detaljer

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Dette heftet skal brukast i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

MENIGHETSBLADET. for

MENIGHETSBLADET. for MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D K V E R N E S Nr.. 2 JUNI 2014 61. årgang Himlen blåner for vårt øye, jorden grønnes for vår fot. Bekken risler for vår tørste, korn og blomst

Detaljer

Menighetsblad for Fana sokn. Med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti NR. 3/14 ÅRGANG 51. God sommer!

Menighetsblad for Fana sokn. Med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti NR. 3/14 ÅRGANG 51. God sommer! Menighetsblad for Fana sokn. Med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti NR. 3/14 ÅRGANG 51 FOTO: ODDVAR SKRE God sommer! Konsertsommer Sommeren står for døren, men hver torsdag fram til 1. august

Detaljer

BLI MED I Y S MEN. nr. 1-2012

BLI MED I Y S MEN. nr. 1-2012 nr. 1-2012 BLI MED I Y S MEN side 3 Om y s men side 4 Y s men gir oss uvurderlig støtte side 5 Y s men hjelper speiderne og kirken side 6 Støtten fra y s men betyr mye! side 7 Y s men internasjonalt side

Detaljer