Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for."

Transkript

1 Nytt fra Sogn og Fjordane / Hordaland Februar/mars 2015 Nr årgang Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for. Asbjørn Risa 11 SOGN OG FJORDANE 2 HORDALAND 8 Et år med mye innhold Det å feire nyttår gir en naturlig anledning til å se tilbake på året som gikk, og framover på året som kommer. Haaland summerer opp sitt første år i Bangladesh. UTLAND 5 ODD MAGNUS VENÅS EDVIN HUGVIK Sandane Soul Children i kyrkja på Vereide under jubileumskonserten 7. desember. Vokser i Ecuador To år etter at Soul Children-konseptet ble lansert i Ecuador, har det vokst fram flere kor i landet. Ti år i vinden For ti år sidan dukka Sandane Soul Children opp med friske rytmar, musikalske uttrykk og tydeleg bodskap. Dei er eitt av 26 Acta-lag i Sogn og Fjordane. NORGE Kleiven utfordres Reidulf Stige (64) stiller som kandidat til vervet som landsstyreleder i Normisjon. Nåværende leder Tormod Kleiven (59) tar utfordringen og stiller til gjennvalg. 7 Velkommen på våre på våre spreke spreke leir-leirer! Friluftsvukku Friluftsvukku *Rafting, *Terrengsykling, *Villmark juni for 9 til 15 år juni for 9 til 13 år og august for år Fjellferier: Fjellferier: For familier juli Familier juli Unge seniorer juli. Taler Oddvar Søvik Unge senior 29. juli 2. august. Taler: Oddvar Søvik Eldre seniorer august. Taler Svein Granerud Eldre senior august. Taler: Ragnar Evenstad Tlf. 72 Tlf For mer informasjon For mer og informasjon påmelding, og se påmelding, vår hjemmeside: se vår hjemmeside: Følg Normisjon på Facebook

2 PRIVAT ODD HARALD HALSE 2 SOGN OG FJORDANE FEBRUAR/MARS 2015 Nytt fra SOGN OG FJORDANE SUNNFJORD FOLKEHØGSKULE Vil utgjere ein forskjell Joseph Jr. Murhesa kom tidleg hausten 2014 og spurte om han kunne få lov til å vere elev ved Sunnfjord folkehøgskule. Han hadde gjennom venner høyrt kor godt det var å gå på folkehøgskule, og han hadde som asylsøkjar i Førde lite å fylle dagane sine med. Han var tydeleg på at han hadde lite pengar til å betale for seg på skulen. Det han fekk på mottaket, brukte han på å hjelpe familien i Uganda. Sunnfjord folkehøgskule såg fort at Joseph var ein gut med ei fantastisk innstilling og ein gut som ville utgjere ein forskjell med livet sitt. Joseph går no på fotolinja ved Sunnfjord folkehøgskule og får hjelp til skulegangen sin frå personar i kyrkjelyden i Førde. Joseph ser seg sjølv som ei stemme for dei sårbare menneska i Øst-Kongo og verda, som lever i ekstrem fattigdom og utryggleik. Hans oppfatting er at utdanning er avgjerande for å bryte den vonde sirkelen av fattigdom og håpløyse rundt om i verda. Dagen før veslejulaftan 2014 fekk Joseph telefon frå UDI om at han hadde fått opphald i Norge. Joseph ønskjer å bli i Førde og arbeide til beste for andre menneske. Joseph Jr. Murhesa. NORDFJORD FOLKEHØGSKULE Fleire elevrom Det er dyrt, arbeidskrevjande og ikkje minst kjekt og oppløftande: Etter mange år med stabilt høge elevtal har vi bestemt oss for å bygge fleire elevrom, slik at alle elevane får bu på vanlege internat. I fleire år har vi her på Nordfjord folkehøgskule brukt tre vanlege bustadhus til elevhus fordi vi har så mange elevar at dei vanlege internata er fulle. Men no ynskjer vi å selje to av desse husa, og samle elevane våre i internata inne på området. Som friluftslivskule og moderne folkehøgskule har vi minimalt med tradisjonell klasseromsundervisning. Difor blir klasseromsfløyen i Midttun no tømd for inventar, riven ned, bygd opp att, utvida og bygd om til elevrom. I denne ombygginga får vi 20 nye sengeplassar fordelt på ti rom. Og alle romma får sjølvsagt eigne bad. I løpet av hausten kan elevane flytte inn på heilt nye rom. Klasseromma til høgre i biletet skal bli til ti elevrom. I desember feira Sandane Soul Children ti år. Lagsarbeidet er ein viktig del av arbeidet til Acta, og Soul Children er i medvind! Har spreidd glede i ti år Tekst Foto Stine Lillebø Hopland Edvin Hugvik Andre søndag i advent var det duka for jubileum for Sandane Soul Children. Koret feira seg sjølv med konsert i Vereide kyrkje, samt festmiddag og ekte Soul Children-party på Nordfjord folkehøgskule. Koret, som er under leiing av ekteparet Magnhild og Per Ståle Husevåg, har i dag rundt 30 medlemmer i alderen ti til 15 år. For ti år sidan dirigerte Magnhild Sandane Familiekor. Soul Children vart starta då Magnhild såg at dei eldste borna i familiekoret trong noko nytt og eige. Ti år seinare er koret «still going strong»! Konseptet Visjonen til Soul Children er å vinne og bevare unge for evangeliet gjennom song og musikk dei kjenner seg igjen i! I mars 2001 starta Ragnhild Hiis Ånestad barne- og tenåringskoret Oslo Soul Children. Dette er eit kor for songarar i alderen ti til 16 år, som syng musikk i stilartane gospel, rock, pop, soul og R n B. Etter kvart utvikla dette seg til eit korkonsept, som resulterte i ei stor korrørsle. Rørsla har no 90 lokale kor i Noreg, samt kor i USA, Japan, Indonesia, India, Bangladesh, Danmark, Ecuador, Spania m.fl. Leir 2015 Nytt år er i gang, og leiråret er under planlegging. Datoane er allereie satt, og vi gler oss til eit nytt år med mange leiarar og moglegheiter til å formidle Jesus til barn og unge i regionen vår. Denne våren skal vi ha seks leirar. Leiartreningshelg (9. kl. +) i januar, Tweeensleir (4. 7.kl.) i vinterferien, og Tenleir (8. kl. +) i påska på Fjordly, samt Amigosleir (1. 5. kl.) og Aktivitetsleir (6. 8. kl.) på Teigen i mars. I tillegg skal vi ha ungdomshelg Soul Children har også eit eige misjonsprosjekt som heiter Soul Mate. I november vart Sandane SC kåra til månadens Soul Mate-kor! Tilhøyrsle og fellesskap Målet til Magnhild Husevåg i 2004 var å skape eit tilbod og eit miljø som gav tilhøyrsle og kristent fellesskap for eigne og andre sine born. Resultatet vart Sandane Soul Children, eit kor som ikkje berre er eit kor. Kormedlemmene fortel om kor festival turar til Oslo, filmkveldar heime i stova til Husevåg, aktivitetskveldar i gymsalen på folkehøgskulen, korøvingar, framføringar, andakter, samtaler og bønefellesskap. Koret formidlar evangeliet til andre med songen, musikken og dansen, men opplever òg eit godt fellesskap sjølve innad i koret. Musikken har ein tydeleg bodskap, og samtidig ber den preg av rytmar og musikalsk uttrykk som dei unge kjenner seg att i. Magnhild og Per Ståle ser på det som positivt at det ligg i konseptet at kvaliteten skal vere bra. Det er musikk som fengjer, og medlemmene identifiserer seg med konseptet og musikken. Det er eit konsept som gjev (16 år +) på Nordfjord folkehøgskule i samband med årsmøtet i april. Leir betyr for mange eit avbrekk i kvardagen der ein får bruke tid med nye og gamle vener, pluss det viktigaste av alt: fellesskap med Jesus! Leir er trygge vaksne som tek seg tid til leik og samtale med barn og ungdom, leir er leik og moro! Vi gler oss til ein ny sesong! Velkommen på leir! meistringskjensle, og samtidig har det viktigaste målet: å vinne og bevare unge for Jesus! Velsigning og forplikting Om lagsarbeid uttrykkjer ekteparet Husevåg at «det å drive lagsarbeid er velsigning og forplikting hand i hand». Det er kjekt å vere nær arbeidet, få sjå fruktene av det, og det å kjenne gleda over å sjå «resultat» av arbeidet i samhandling, samtaler og bønesamlingar. Samtidig får ein sjølvsagt kveldar i løpet av ti år der ein kjenner at ein er «lei» eller ikkje har overskot, men når kvelden er over, sit vi alltid att med ei kjensle av at arbeidet er Mykje å glede seg til for den som er glad i å reise på leir. ACTA SOGN OGFJRODANE

3 Nytt fra FEBRUAR/MARS 2015 SOGN OG FJORDANE 3 Frivillig kontingent og gåve om du vil Nytt frå Normisjon er ein sentral informasjonskanal for regionen, og vi brukar ein del ressursar på den. Kontingenten er frivillig, men vi er takksame for alle som betalar. På giroen i nr var det 29 % av abonnentane som betalte. Finn du høve til å støtte avisa i år? Auka skattefrådrag på gåver I 2014 kunne ein få skattefrådag på opptil , på gåver til frivillige organisasjonar og trussamfunn. I 2015 er denne grensa auka til kr ,. Vurder gjerne om du vil inngå eller auke gjevartenesta til Normisjon. Kontakt gjerne Marius på regionkontoret. Velkommen til Holmely våren 2015 Sandane Soul Children under jubileumskonserten i desember. Per Ståle og Magnhild Husevåg står på kvar si side av koret. verdifullt. Vi går aldri motlause heim frå samling! Utfordringa med å drive lagsarbeid har for oss vore å lære å «dele på byrdene»; det er så lett å tenkje at alle andre har det så travelt, og så gløymer ein litt å spørje. Vi kan nok bli betre på det, både vi og andre som driv liknande arbeid, for det er så kjekt når vi samlast og bidreg kvart med vårt og våre evner. Overrasking Jubileumskonserten i Vereide kyrkje 7. desember var ei flott oppleving; koret gav alt, og publikum var begeistra. I høve jubileet hadde foreldregjengen i Innvik. Anna Marie V. Skogli på Innvik Fjordhotell Misjonsheimen kan sjå tilbake på eit vellukka julearrangement i 2014: Vi hadde ei fin julefeiring på Misjonsheimen også dette året. Marta Fimreite og Aase Brekke leia det heile på ein flott måte. To av deltakarane hadde med gitarane sine, og spela både til allsongen, og dei spela musikkstykke. Ein av dei song også nokre solonummer. Eine kvelden hadde vi besøk Det å drive lagsarbeid er velsigning og forplikting hand i hand. av Jakob R. Aaberg, som viste fine naturbilete, og ein kveld var Jan Gudmund Skrivervik her og song, spela og forkynte. Deltakarane var ei fin blanding av personar som er her nesten kvar jul, somme som har vore her ein eller nokre få gonger før, og også ein del nye. Dei gav uttrykk for at dei hadde hatt fine dagar. Det hadde vore plass til fleire, men ein fin flokk på 27 deltakarar kom. Vi håpar det gjev meirsmak! koret tromma saman til fest etter konserten. Her hadde dei program med mellom anna eige foreldrekor, samt at dei hadde henta inn som ei overrasking Eva Rotheim, Soul Childrenkonsulent frå Acta sentralt. Det vart videohelsing frå Ragnhild Hiis Ånestad, Oslo Soul Children og frå Walt Whitman som er Soul Children-gründer frå Chicago i USA. Eit minnerikt jubileum på alle måtar. Lagsarbeid i Sogn og Fjordane Acta barn og unge i Sogn og Fjordane har per i dag fire Soul Children-kor, samt 22 andre aktive barnelag. Størrelsen på laga varierer sjølvsagt, men felles for dei alle er målet om å formidle Jesus til born og unge i fylket vårt. Ved sida av leirarbeidet er dette det viktigaste arbeidet vi gjer for borna. Det handlar om å skape lokale fellesskap der born og unge får dele interesser, høyre om Jesus, og vere saman med han på sin heimplass med trygge vaksne leiarar. Så ei oppmoding til slutt: Har du lyst til å starte eige lokallag? Eller kanskje ta del i arbeid som allereie er starta opp? Ta kontakt, vi på regionskontoret hjelper gjerne til. Eldsjelene rundt oss er viktige i arbeidet med å vinne og bevare unge for og i Jesus Kristus! Julefeiring på Misjonsheimen ANNA MARIE VATNAMO SKOGLI To av deltakarane spela gitar under julefeiringa. Holmely tilbyr både retreater, inspirerende temahelger og sjelesorgskurs denne våren. Først ut er Taus retreat februar, ledet av Anna M. Larsen februar er satt av til temahelga «La meg få høre din stemme» v/ Heidi Strømsmo (fra Oslo Vineyard) og Eva Langseth. «Hvordan kan vi som Guds barn komme ut i full blomst?» er noe av det Strømsmo vil undervise om. Roy-S. Johansen underviste for fullt hus i høst og kommer tilbake mars. Temaet blir: «Kunsten å leve i Guds rike». Det gode samarbeidet med Fermate Sunnmøre holder fram: april blir det nytt «Ta vare på deg selv og andre»-kurs, med temaet «Troshistorie, gudsbilde og identitet». Se mer i kalenderen. Vil du vere med på turen til Nepal? Ekteparet Ingunn og Jan Magne Moi inviterer med på tur til Nepal første 11 dagane i oktober. Målet er å besøke Okhaldhunga sjukehus og elles få eit innblikk i arbeidet som Normisjon støttar i Nepal. Det er allereie fleire som har meldt interesse. I år er det berre plass til 16 gjester i Okhaldhunga. Vil du vere med? Meld deg på fort! Stor nedgang i girogåvene i fjor Det har kome inn merkbart mindre på giro i regionavisa i Omlag kr mindre enn Sjølv om rekneskapen ikkje er klar, er det stor sjanse for at me kjem med underskot i år. På årsbasis er det 10 % av dei som får avisa, som nyttar giroen. Vil du vere med i 2015?

4 4 SOGN OG FJORDANE FEBRUAR/MARS 2015 Nytt fra TORE HUMSTAD ACTA SOGN OG FJORDANE Regionårsmøtet 2015 Vereide. Regionårsmøtet er i år lagt til Nordfjord folkehøgskule 18. april. Regionårsmøtet er ei storsamling der me ynskjer å løfte Velkomen til årsmøtet! Landsmøtet i Acta Bryggja. 78 store og små var samla til «Loved-leir» på Fjordly i november. Det er fantastisk kjekt å kunne avslutte ein leirsesong med fram det som har skjedd i året som ligg bak, men kanskje endå viktigare å fokusere på moglegheitene som ligg i tida framover. Regionen vår er inne i ei veldig spanande tid med fokusering på forsamlingsarbeid og fokus på arbedet i Acta og leirarbeidet. Utsending frå Landsstyret er Oddvar Holmedal. Tema for årsmøtet er: «Følg meg». Jesus inviterer til å følgje han inn i ei spanande og utfordrande framtid. Oppdal. Acta i Sogn og Fjordane var godt representerte på landsmøtet til Acta i januar. To tilsette og fire lokale styrerepresentantar var med som delegatar. Spennande saker som gjeld Acta si framtid vart drøfta, både leiarbeidet, lagsarbeidet og kva ein skal satse på framover. Årsmøtet i Acta Rogaland hadde fremja sak om å byte namn til Normisjon Ung, men landsmøtet vedtok å halde på Acta barn og unge i Normisjon. Det viktigaste er å henge meir saman med Normisjon. Landsmøtet meinte det var svært viktig å jobbe med dette, men at namnebyte ikkje er riktig no. Vi gratulerer Helene Prestvik frå Stad med varaplass i Landsrådet til Acta. Full Tweensleir Glade deltakarar på leiren. fullt hus og stormande jubel! Her var det «liv i leiren» frå tidleg til seint, og sjølv om vêret veksla mellom sol og storm, var det ingen som klaga. =) Bibeltimane handla om det å vere elska, og det å elske! Vi er elska av Gud, og han ønskjer at vi skal elske han og kvarandre! Vi snakka om vennskap og tilgjeving, vi snakka om å bry seg, og vi snakka om kva det vil seie å elske. Med oss på denne reisa var både ein samaritan, Sakkeus, ein bortkomen son, Adam og Eva, Jesus og mange andre ei lærerik helg! Holmely feira 20 år Over 75 menneske møtte til jubileum november. Det meste av jubileet hadde ein på Fjordly på grunn av dei mange påmelde. Først ut var seminar av Tormod Kleiven om temaet «Mellommenneskelig tilgivelse og forsoning». Kleiven er leiar for landsstyret til Normisjon. Han sa han var oppriktig glad for å bli invitert til Holmely. Jubileet heldt fram med god festmiddag før ein sette i gang med jubileumsfesten. Det kom helsingar frå både nært og fjernt som inneheldt takk til både Gud og menneske for det som Holmely har betydd gjennom desse 20 åra. Talet på innslag viste at det er mange som har eit engasjement for Holmely; fleire personar stod for flotte musikkinnslag, og frå både Ytre og Indre Nordfjord kom det gode ord om Holmely i diktform. Brit Lundby Hilde hadde eit historisk tilbakeblikk Tormod Kleiven og Eva S. Langseth under jubileumsfesten. Julemiddag på Teigen Året 2014 vart for Teigen sin del avslutta med rekordoppmøte under julemiddagen. Nær oppunder 90 personar var innom for å nyte julemiddag og godt fellesskap. Prost Reidar Knapstad hadde andakt. Kona og rektor på Sunnfjord folkehøgskule, Jorun Knapstad, var også med, og fortalde frå skulen. Ottar Tonheim og Ola Dag Thingnes delte på å leie den flotte samlinga. Nokre var lenger enn andre: Det har blitt ein god tradisjon at på Fjordly Omsorg og Retreat (seinare Holmely). Og ikkje minst hadde Tormod Kleiven ei livsnær og bibelnær tale om temaet «Våg å leve». Både arrangøren og dei frammøtte sette stor pris på det Kleiven delte denne dagen. Dagleg leiar på Holmely, Eva S. Langseth, leia festen og var ungdommane som er engasjert på Teigen tek med seg venene sine og arrangerer ungdomssamling på hytte fire og fem. I år var det 16 ungdommar frå Vassenden, Førde, Kråkeneset, Florø og Bergen som var samla til kristent fellesskap den helga. Bønnestund og julesongar, spel og mat og som eine ungdommen svara: «Nokon sov litt.» Ja, når ein er saman og har det kjekt som ungdommar, så blir det kanskje vanskeleg å få lagt seg takksam for alle som kom. Kakebordet bar også preg av at mange ønskte å bidra til eit flott jubileum for Holmely. I kollekt kom det inn ca ,. Søndag heldt jubileet fram med ei enkel nattverdssamling i Totland kyrkje. Rikeleg med folk var ei positiv utfordring for Holmely denne helga! Teigen var fint pynta til julemiddag. JAN GUDMUND SKRIVERVIK GUNN STEINHOVDEN LEIAR Ingebjørg Isane Fure Redaktør Nytt frå Normisjon Sogn og Fjordane For ei stund sidan var eg i bursdags feiring til ei jente. Faren til jenta var vekke på jobb. Dermed hadde han tid legare kjøpt ein stor bamse som vart gitt til jenta, og over satellittelefon fekk han sagt til jenta kor glad han er i henne. Men tenk om bamsen ikkje hadde blitt gitt vidare til jenta, eller om ein ikkje hadde gitt henne telefonen så ho kunne høyre pappa si stemme Misjon i kortform: Han som er Far til alle menneske ropar ut: «Kom heim, barna mine! Eg har opna ein veg heim for dykk: Jesus Kristus.» Og han har valt oss som bodbringarar. Men korleis kan barna finne vegen heim til Far om dei ikkje får høyre stemma hans? Eller om dei berre høyrer ropet hans på eit språk dei ikkje forstår? Å leve nær Guds hjarte og Guds ord medfører at ein får noko av lengselen hans for at menneska skal få finne vegen heim til Far. Ingjerd og Sigmund Evensen (sjå hovudsak i nr. 6-14) er eit døme på personar med ein brann for at fleire folk skal få høyre Guds ord, og som har levd ut kallet. Å omsetje Bibelen til nye språk gir ikkje i første rekke raske, men langsame resultat med stødig grunn, og gode ringverknadar for samfunnet. Guds kjærleik har eit tydeleg kjenneteikn: Den gir; gir av seg sjølv. Gud har gitt Jesus Kristus for oss, og stadig gir han seg sjølv gjennom Ordet sitt. Han kallar også oss til å gi; gi kjærleiken hans vidare. Gi Ordet vidare. For Ordet gir liv. Vi som er kristne har eit kall til å gjere Guds ord kjent blant både barn, ungdom og vaksne rundt oss ved å dele det med ord og ved å leve det ut. Men Gud ber oss òg om å Men korleis kan barna finne vegen heim til Far om dei ikkje får høyre stemma hans? løfte blikket mot «alle folkeslag». Ikkje alle skal reise ut, men Gud kallar nokre til det òg. Alle kan vi vere med og be for misjonærar og folkegrupper og gi pengar til misjon, litt eller mykje. Søkjer vi Guds ord i den grad at vi forstår kva for ein skatt vi har fått både til oss sjølve og til å gi vidare? Å leve ut eit liv som Jesu disippel, vil alltid koste. Men kan vi halde tilbake Far sitt «kjærleiksbrev» til menneska? Den som gir, blir òg velsigna tilbake.

5 Nytt fra FEBRUAR/MARS 2015 UTLAND 5 UTLAND Soul Children har blitt et attraktivt tilbud for menigheter som ønsker å satse på tweens. Guadalupe er nå hovedansvarlig for arbeidet. Soul Children vokser i Ecuador Tekst Foto Leif Gunnar Vik Odd Magnus Venås To år etter at Soul Children-konseptet ble lansert i Ecuador, har det vokst opp flere kor i landet. Odd Magnus Venås er med i lederteamet for Soul Children i Ecuador. Kor bevegelsen startet i Norge med fokus på å fortelle barn og unge om Jesus med musikk som barna kunne identifisere seg med. I løpet av disse to årene har mye spennende skjedd, og vi har nå i de siste månedene sett gode frukter av arbeidet som har blitt gjort, sier Venås. Det første året ble brukt på å drøfte seg frem til hvordan arbeidet skulle organiseres. Det siste året er blitt brukt på å utvide arbeidet til nye menigheter. Samarbeid med Misjonsalliansen Normisjon og Misjonsalliansen har et samarbeid om å tilby støtte og mentorer for Soul Children-arbeidet. Soul Children-arbeidet i Ecuador er bygd opp slik at menigheter som er interessert i å starte opp eller videreutvikle arbeidet sitt med tweens, tar kontakt, og skriver under en samarbeidsavtale. Soul Children-teamet forplikter seg på å bidra med verktøy inn i menighetenes tweensarbeid, samt være et nettverk hvor det deles erfaringer og ideer om hvordan drive arbeid blant tweens. Når en menighet har blitt innlemmet, er første post på programmet å gjennomføre en workshop i menigheten deres, både for ledere og for tweensa. Mange forskjeller Det er virkelig store forskjeller mellom menighetene, både i geografisk plassering, sosiale klasser, etnisk bakgrunn og kulturelle forskjeller. I Ecuador er det flest spansktalende menigheter langs kysten. I fjellene bor det flest indianere med egne språk. Soul Children reiser over store områder av Ecuador. I Soul Children Ecuador er det kun en ansatt (i en 25-prosentstilling), og resten av arbeidet gjøres av frivillige. På workshopene var det til sammen 17 ledere fra de ulike menighetene som var med og bidro. Det er viktig for oss å gi de frivillige en viss oppmerksomhet for den jobben de gjør, sier Odd Magnus Venås. I tillegg er det selvsagt en viktig ingrediens å ha konserter hvor noen eller alle menighetene bidrar, sier Venaas. Soul Children Startet i 2001 av Ragnhild Hiis Ånestad. Etter hvert ble det en korbevegelse som synger sanger i sjangeren gospel, rock, pop, soul og R n B. I dag er det 90 lokale kor i Norge, samt kor i USA, Japan, Indonesia, India, Bangladesh, Danmark, Tyskland, Sverige, Ecuador, Spania og Slovakia. Etter hvert fikk Oslo Soul Children tett tilknytning til Acta barn og unge i Normisjon, og senere har dette blitt et satsingsområde for Acta og Fribu Fri kirkens barn og unge. Brennevin ikke til salgs! Vil kurse barneledere! Lovsang hele natten Flere har blitt avruset på sykehuset i Okhaldhunga i Nepal, og mange holder sammen og hjelper hverandre til et nytt liv. «Julestjerneklubben» forteller at det er håp for alle, og at alle kan vendes fra elendighet til skjønnhet; lik en julestjerne. I samarbeid med politisjef, fylkesmann og landsby, har samtlige hoteller fått et nytt skilt: Her er brennevin og øl ikke til salgs! KRISTIN BØHLER I november tok misjonær Karina Lassen i Mali initiativ til et kurs for søndagsskolelærere i hovedstaden Bamako. «Kurset var en suksess og forhåpentligvis får barna oppleve fruktene av det de voksne har lært. Det er ikke alltid kirkene i Mali ser betydningen av å ha et godt og oppbyggelig barne- og ungdomsarbeid. Men med kontinuerlige oppmuntringer kan mentaliteten endres til det bedre også på dette området.» (Fra Gimmi og Karinas blogg) Første juledag feiret Therese Glendrange i en av Normisjons menigheter i Bamako. Menigheten hadde vært oppe og sunget lovsanger hele natta, så gudstjenesten var utsatt til klokka 10 om morgenen. Men da Therese Glendrange dukket opp, var kvinnene allerede i full sving med mat-lagingen. Selve gudstjenesten varte litt over tre timer, og etterpå var det mat og drikke til alle. Alle de ulike folkegruppene i området deltok på gudstjenesten. Prosjektnr.: Liv og helse i Okhaldhunga Budsjett: Kr , De var alkoholikere, men fikk hjelp til å slutte å drikke. Nå hjelper de andre. Prosjektnr.: Barne- og ungdomsarbeid i EELM Budsjett: Kr , Prosjektnr.: Levedyktig kirke i Mali Budsjett: Kr Ønsker du å støtte ett eller flere av disse prosjektene, kan du gi en gave på konto nr og merke gaven med riktig prosjektnummer.

6 6 UTLAND FEBRUAR/MARS 2015 Nytt fra Internatjentene i Dhaka På jenteinternatet ønsker alle en bedre fremtid. Her knyttes nære vennskapsbånd. På internatet midt i Dhaka, Bangladesh, sitter et tjuetalls jenter tett i tett på seks benker rundt to bord. En av jentene leser et bibelvers. Det synges sanger, det bes bønner, og Hans- Jørgen, Normisjons utsending, har med kake. På internatet bor jenter som kommer fra minoritetsgrupper i avsideliggende landsbyer. Deres eneste mulighet til å kunne gå videregående er å bo på internatet og gå på Martin Luther College. Skolen som Normisjon eier, er startet for elever som disse jentene. Det er litt annereldes forhold her enn på et norskt internat. På et rom er det 7 8 køyesenger. Alle eiendelene til jentene ligger i en pen bunke på enden av senga. De har et bad som de deler. Se for deg det på et norsk internat. 20 jenter og ett bad? Det hadde ikke gått mer enn tre døgn. Men det som er til felles med norske internatskoler, er samholdet. Det er tydelig at her knyttes sterke bånd. Jentene blir som familie for hverandre. Fremtidsdrømmene har de klare og er stappfulle av lederpotensial. De vil bli leger, økonomer, lærere, ingeniører og foretningskvinner. Vi tror de vil greie det. Jentene ser lyst på fremtiden! Prosjektnr.: MLC stipend og internat Budsjett: Kr , SUNNIVA VIKAN Ny poliklinikk! I starten av desember kunne innbyggerne i Okhaldhunga i Nepal ta i bruk et nytt sykehusbygg som er reist av blant annet innsamlede midler fra Normisjons givere i Norge. Den nest største av de planlagte nye sykehusbygningene, poliklinikken, står ferdig og er tatt i bruk. De ansatte ved sykehuset i Okhaldhunga brukte fridagen sin til å jobbe dugnad og flyttet alt utstyr og inventar ut av den gamle poliklinikken, og inn i den nye. Denne innflyttingen har vi ventet på i mange måneder, men nå er tiden der! Må dette nye bygget bli til velsignelse for folket her, i tiden framover, sier ekteparet Erik og Kristin Bøhler. De var med da snoren ble klippet i nybygget. Liv Wendel på talerstolen i Kviteseid Kyrkje ERIK BØHLER NORMISJON ARKIV Staben på Okhaldhunga sykehus feirer åpning av ny poliklinikk. Prosjektnr.: Okhaldhunga sykehus Budsjett: Kr , Viator er 15 år Systue sponset av mikrokreditt. I desember var det 15 år siden Normisjon startet prosjektet Mikrokredittfondet i Ganja. Siden da har det utviklet seg fra å være et av de første prosjektene i Normisjons bistandsorganisasjon Norwegian Humanitarian Enterprise (NHE) til å bli en stor bedrift som i dag heter Viator Mikrokreditt, på folkemunne kalt «den norske banken». Ved hjelp av støtte fra Norge, både fra Normisjon og fra Norad, har Viator fått utvikle seg og vokse til en stor bedrift som i dag har 7 filialer som gir ut mikrokreditt-lån, 150 ansatte og kunder. Ifølge direktør Vencent Abraham er dette bare starten; de ønsker å ekspandere enda mer i årene framover. Prosjektnr.: Samfunnsutvikling i Aserbajdsjan Budsjett: Kr , Ny Nepal-misjonær Tekst Foto Leif Gunnar Vik Sam Tore Bamble I januar reiste Liv Wendel som misjonær til Bajhang i Nepal for Normisjon. Hun tror Gud har kalt henne til misjonærtjeneste. Første søndag i januar var det misjonærinnvielse i Kviteseid kirke i Telemark. Liv Wendel ble bedt for og fikk fortelle menigheten sin om hvorfor hun reiser: Jeg har alltid tenkt at jeg skulle reise ut og har lengtet etter det. Da jeg fikk kall fra Normisjon, åpnet det seg dører for mitt kall. Villige til å gå Jeg skal starte i et krevende arbeid og får bruk for alle mine kvalifikasjoner. Gud som kaller, spør imidlertid ikke først og fremst etter våre kvalifikasjoner, men om vi elsker ham og er villige til å gå, sa den nyinnvidde misjonæren fra prekestolen. Barndom i Nepal Liv Wendel skal jobbe i et jente- og kvinneprosjekt i Vest-Nepal som drives av Normisjons samarbeidspartner United Mission to Nepal. Arbeidet går ut på å hindre at kvinner blir diskriminert. Det skjer blant annet gjennom oppfølging etter fødsel, hindre at kvinner utsettes for vold, og at kvinner som har alkoholiseerte ektemenn får hjelp. Liv Wendel er selv delvis oppvokst i Nepal fordi foreldrene bodde og arbeidet der som oversettere for Wycliffe. Hun har selv utdannelse som jordmor. Takker for bønn Det er Guds arbeid. Det er han som lar spirene vokse. Vi får være med på det han gjør, sa Liv Wendel under innvielsen og siterte Jesaja 61,11: «For som jorden lar spirene vokse, som en hage lar frøene gro, slik skal Herren Gud la rettferdighet og lovsang spire fram for alle folkeslag.» Jeg er glad for at dere står med i tjenesten og ber for meg. Tusen takk! sa Liv i sin hilsen under misjonærinnvielsen i Kviteseid kirke. Prosjektnr.: Godt nytt til fjellfolket Budsjett: Kr , Ønsker du å støtte ett eller flere av disse prosjektene, kan du gi en gave på konto nr og merke gaven med riktig prosjektnummer.

7 Nytt fra FEBRUAR/MARS 2015 NORGE 7 NORGE kniftrygghet.no Normisjons generalforsamling møtes i slutten av juni for å velge mellom Tormod Kleiven (t.v.) og Reidulf Stige som landsstyreleder. Vil lede Normisjon Tekst Foto Leif Gunnar Vestbøstad Vik Privat tro på Normisjon og vil være med og forme og utvikle organisasjonen, sier Stige. Foto: Dreamstime.com Når du sikrer verdier, skaper du verdier. Det kan vi forsikre. Vi er skapt av Kristen Norge for å verne og sikre verdier gjennom gunstige avtaler for både kirker, organisasjoner og privatpersoner. Overskuddet gir vi tilbake til fellesskapet. Som forsikringskunde hos oss bidrar du derfor til å skape nye, varige verdier for deg og den mangfoldige kristne virksomheten. Vi kan forsikre alt du eller ditt kristne fellesskap eier og har. SIKRER VERDIER. SKAPER VERDIER. Mer informasjon, gode råd og tilbud på kniftrygghet.no, eller ring Reidulf Stige (64) vil bli landsstyreleder i Normisjon. Nåværende landsstyreleder Tormod Kleiven (59) stiller også til valg. Tormod Kleiven har vært leder for landsstyret i snart tre år. Våren 2014 vurderte jeg å trekke meg fra rollen som landsstyreleder. Tanken på å stille til gjenvalg var svært fjern, noe jeg også formidlet til valgkomiteen. Jeg har likevel valgt å stille fordi jeg ble utfordret av valgkomiteen og mennesker jeg har tillit til, pekte i den retningen, sier Kleiven. Han tror han kan bidra til et lederskap i samsvar med Normisjons visjon og situasjon og bekrefter at han er motivert til å lede landsstyret i en ny treårsperiode. Ble utfordret Utfordreren Reidulf Stige. Han er nå salgsleder i G Travel. Stige har bakgrunn fra Ungdom i Oppdrag og har blant annet vært styreleder for Bibelskolen i Grimstad og Stefanusalliansen. Jeg stiller til valg på styreledervervet i Normisjon fordi jeg ble utfordret til det og etter en tid med tenking sa jeg ja fordi jeg har LÆRERNES MISJONSFORBUND Inger Marie A. Oppegård, daglig leder i Lærernes misjonsforbund. Engasjement og oppmuntring På spørsmål om hvordan Normisjon skal kunne utvikle seg til en sterkere misjonsbevegelse svarer Kleiven at engasjementet blir avgjørende. Misjonsarbeid både i og utenfor Norge er basert på engasjement for de arbeidsformene vi anvender for å nå nye generasjoner og folkeslag. Engasjement skapes når vi anerkjenner og heier på hverandre og snakker åpent om det som er utfordrende og konfliktfylt, sier Kleiven. Stige er opptatt av å skape en følelse av fellesskap. En som har møtt Jesus, lærer videre til en annen som er i stand til å lære andre. Da trengs alle, og ingen blir viktigere enn de andre. Vi hjelper hverandre og oppmuntrer hverandre. Jesu legeme i funksjon slik vi leser i Bibelen. En sådde, en vannet, men Gud gav vekst. Uten Gud og Guds Hellige Ånd arbeider vi forgjeves, sier Reidulf Stige. I tillegg til å velge leder vil generalforsamlingen velge inn tre nye medlemmer og tre varamedlemmer til landsstyret. Se presentasjon av kandidatene som står til valg på nettsiden Jeg sa ja fordi jeg har tro på Normisjon. Reidulf Stige Pedagoger lønner misjonærer Lærernes misjonsforbund, LMF, har tatt på seg ansvar for å betale deler av lønnen til flere misjonærer i Normisjon som driver med pedagogisk opplæring. Inneværende år går støtten til misjonærene Guri Enger (bibeloversettelse i Mali), Synnøve A. Baghirova (Aserbajdsjan), Åse Røsvik de Vargas (oppfølging av diverse skoler i Ecuador) og Therese Glendrange (direktør i Mali). Lærernes misjonsforbund er et åpent, tverrkirkelig fellesskap av lærere, førskolelærere, teologer og andre i undervisningssituasjon. Vår organisasjon startet i 1902 i Oslo av fem unge, kvinnelige lærere. Disse fem tente en ild som siden har spredt seg over hele Norge, og som fortsatt brenner, sier daglig leder for LMF, Inger Marie A. Oppegård.

8 8 HORDALAND FEBRUAR/MARS 2015 Nytt fra HORDALAND Det å feire nyttår gir en naturlig anledning til å se tilbake på året som gikk, og framover på det som skal komme. MARIANN URDAL HENANGER Klatreveggen var populær blant barna som deltok på Barnas Dag på Frekhaug midt i julestria. Haaland i Bangladesh Tekst Foto Haaland Haaland Barnas dag 2014 Frekhaug. 13. desember, på sjølvaste Luciadagen, arrangerte Norkirken Nordhordland nok ein gong «Barnas Dag». Det er ein aktivitetsdag for alle barn i alderen 4 år t.o.m. 5. klasse, som har lyst å ha ein kjekk dag i idrettshallen Meland Aktiv, forteller barneleder Mariann Urdal Henanger. Tanken bak var å gjøre noe «godt» for barn og foreldre i adventstida, som ofte er ganske travel. Foreldre har mye å ordne, og de har hatt en tanke om at det å arrangere en type «barnepass» kunne være med og avlaste. Samtidig er det like viktig for Norkriken Nordhordland at dette skal være noe positivt for barna, som de gleder seg over. Det har de lykkes med, for mange barn spør hvorfor de ikke kan ha barnas dag flere ganger i året, og de som blir for «gamle» er veldig lei seg for at de ikke kan være med mer. Mange foreldre gir også uttrykk for at de syns dette er veldig positivt. Noen er der sammen med barna hele dagen, hvis barna føler seg utrygge på å være alene. Barna kan velje mellom mange ulike aktivitetar: klatring, ballspel, playstation, forming m.m. Barna kunne kome kl. 10 og vere til kl. 15. På den tida vart det tid til mykje aktivitet, to måltid og adventssamling. Team Sulebakk hadde ansvar for adventssamlinga. Barbro Wiig Sulebakk øvde inn Lucia-prosesjon og songinnslag med nokre flinke jenter, og hadde ein fin andakt. Det kom rundt 130 barn denne dagen, og ein god gjeng leiarar og medhjelparar sørgde for at det vart ein flott dag! So m mer i sør med Normisjons GF Både Gerd Eli og Hallgeir har bakgrunn som misjonærbarn fra Etiopia, og har således noe erfaring med det å bo i en annen kultur. Men alt «utland» er ikke det samme. Bangladesh var et nytt bekjentskap for oss, og det er en utfordring å skulle komme til et nytt land. Nytt klima, nye omgivelser, nye sosiale koder, og ikke minst et nytt språk! Lære språk De første 5 månedene gikk vi på Learn Bangla Language Learning Center i Dhaka. Det var nyttig å ha noe strukturert språklæring, dette kombinerte vi med språkhjelpere som hjalp oss med å få praktisert litt av det vi lærte. Ettersom året har gått, har bangla-ferdighetene blitt bedre, men det er langt fram til vi kjenner oss gode i bangla. Den som har best flyt i banglaen er Mathea som fylte 4 år i november. Hun leker og snakker med vennene sine på bangla. 15 millioner naboer Overgangen fra fredfylte Gå Ut Senteret i Hurdal til storbyen Dhaka med 15 millioner innbyggere var stor. Langt mellom grøntarealene, og få steder for barna å leke, bortsett fra i trafikkerte gater. Etter en stund fikk vi oss en stor leilighet med mye boltreplass for barna inne, samt takterrasse med gressplen hvor barna også kunne leke. En av de tingene som vi nok kommer til å savne fra tiden i Dhaka framover, var det åndelige fellesskapet i Dhaka International Comunity Church. Dette var en menighet med en canadisk pastor som forkynte fra Guds ord slik at vi alltid hadde noe å ta med oss videre inn i hverdagen. Foreløpig er ikke vår bangla så god at vi forstår alt i talene i kirken her, og det er også svært vanskelig for oss å få satt ord på viktige tros aspekter for oss på bangla. Dette gir oss innsyn i hvor viktig det er å kunne lese Bibelen og ha åndelig fellesskap med andre på et språk man forstår godt! Praksis på Lamb Hospital Etter en kort sommerferie i Norge satte vi kursen mot Nordvest-Bangladesh, hvor vi tilbrakte 3 måneder ved misjonssykehuset Lamb. Oppholdet der innebar en del utfordringer med det å bo i Bangladesh som vi var forskånet for i Dhaka. Regntid og varme gav et vanskelig klima og slitsom hverdag. Luftfuktighet nær 100 % gjorde at man var svett hele tiden, samtidig som man måtte dekke til kroppen med klær for ikke å bli stukket av mygg. Mus, frosker og kakerlakker gjorde huset bokstavelig talt levende! Under tiden på Lamb jobbet Gerd Eli ved 3 ulike avdelinger: barneavdelingen, kvinneavdelingen og indremedisinsk avdeling. Det var en krevende, men nyttig erfaring. Lamb Hospital er et stort og veldrevet sykehus, med mange utenlandske spesialister. De har ut arbeidet mange prosedyrer til bruk i denne konteksten, og det var bra å få sett hva som kan være mulig å få til også på landsbygda i Bangladesh. Samtidig fikk hun kjenne på utfordringene ved å #FØLG MEG Normisjonshallen i Grimstad 29. juni 5. juli 2015 Konserter: Nordic Tenors, Oslo Soul Children, G`bless, Hilde Svela, Maria Arredondo og Torstein Sødal Seminarer: Misjon, evangelisering, menighetsutvikling, godhet, sjelesorg, mm Barn og unge: Barnepark, Amigos-festival, Tenåringsfestival og Skjærgaards. Forhandlinger: Normisjons generalforsamling velger landsstyreleder, nye landsstyremedlemmer og Normisjons strategi. Overnatting: Vi tilbyr en rekke overnattingssteder i Grimstad og omegn, samt egen campingplass. Mer informasjon og påmelding: normisjon.no/sommerisor I Normisjonhelg Leirvik. Velkommen til Normisjonshelg på Leirvik bedehus og Stord kirke. Vi får besøk av tidligere Bangladesh-misjonær, Martha Irene Eriksrød, som vil forkynne Guds ord til oss. Vi begynner på lørdagen med bibeltime og fortsetter med misjons fest. På søn dagen har vi gudstjeneste i Stord kirke. Alle er hjertelig velkommen til å være med oss disse dagene. Vi ser frem til gode møter med godt innhold. Program: Lørdag 14. mars: Kl : Bibeltime Kl : Misjonsfest Søndag 15. mars: Kl : Gudsteneste i Stord kirke. Martha Irene Eriksrød taler Mer informasjon på nettsiden: Martha Irene Eriksrød taler under Normisjonshelgen. FERMATE

9 Nytt fra FEBRUAR/MARS 2015 HORDALAND 9 Galleri Normisjon i Strusshamn Galleri Normisjons bruktbutikk i Strusshamn senter har hatt et flott første år i de nye lokalene. Det er god gjennomstrømning av både kunder og varer. Kostnadene for å leie lokalene er høyere enn før butikken flyttet, men det er en veldig god pris allikevel. De økte inntektene viser at dette har vært et godt valg og et steg videre for Galleri Bergen. Svært gledelig er det også at vel 40 frivillige medarbeidere setter av tid til dette arbeidet. Det er mye jobb å drive bruktbutikk. Men det er også ekstra meningsfullt når overskuddet går til arbeidet i Acta barn og unge i Normisjon. Dessuten er det et fantastisk miljø i bruktbutikken. Både blant medarbeidere og kunder. Fra januar har det blitt litt endringer i åpningstidene. Nå holdes det åpent en halv time lenger mandag til torsdag, i bytte mot at fredagen er like kort. Altså er butikken åpen mandag til fredag fra klokken11.00 til På lørdag utvides det også med en halvtime, og er åpent fra til Gerd Eli på tur i Brahmanbazar. Haalands hus. Familien Haaland i en teplantasje. Mathea sammen med sine venner. komme som en underordnet kvinnelig lege inn i et system hvor hun har nasjonale leger over seg. Selv med lite erfaring ser hun forbedringsmuligheter, men er ikke i en posisjon der hun har mulighet til å bestemme hvordan ting skal gjøres. På plass i Brahmanbazar Etter mange flyttinger er vi endelig på plass i Brahmanbazar, og julen kunne feires i eget hus. Gerd Elis foreldre hadde tatt turen fra Norge, og kollegene i Normisjon Torunn Tjelle og Hans Jørgen Hagen hadde tatt turen fra Dhaka. Det ble julefeiring med pinnekjøtt fra Norge! Mus, frosker og kakerlakker gjorde huset bokstavelig talt levende! Etter at vi endelig fikk godkjenningen fra Bangladesh Medical and Dental Council, har vi fra nyttår også startet opp som planlagt i arbeidet ved sykehuset her. Gerd Eli skal jobbe 3 dager i uken på sykehuset, i tillegg til at hun etter hvert skal gå inn i vaktturnusen her. Hallgeir skal jobbe ved sykehuset 4 dager i uken. Han skal se pasienter med mentale helseproblemer to dager i uken den første tiden, mens to dager vil bli brukt til forberedelse av et prosjektet innen mental helse. Gud er med! Året har gitt oss mange viktige erfaringer, men også erfaringer vi gjerne skulle vært foruten. Gjennom alt dette har vi imidlertid opplevd at Gud har gått med oss. Avhengigheten av han har blitt tydeligere for oss dette året. Vi gleder oss over at vi skal få leve som etterfølgere av Jesus her i Brahmanbazar! Takk til alle dere som har stått sammen med oss i forbønn gjennom året som gikk! Dette er mer enn teori for oss, vi opplever veldig tydelig i mange aspekter av vår hverdag og vår tjeneste at det er mange som ber for oss. Varme hilsener fra Jonathan, Mathea, Gerd Eli og Hallgeir Soul Children på Lysfesten Butikken trenger stadig nye varer. Har du noe du vil gi, er det bare å ta kontakt på telefon eller stikke innom. Større ting kan det avtales at blir hentet. Telefonnummer til Galleri Bergen: Nettsiden: Konferansen re:present Sammen for å re:presentere Gud i byen. Vi vet at Gud har kommet nær og vil bo i oss ved sin Ånd. Men hva betyr det for vårt liv? Hvordan re:presenterer vi Gud der vi er? For å ta oss et steg videre i å leve dette, har vi fått Mike Pilavachi til Bergen. Det er en glede og et stort privilegium. Sett av dagene, få med deg dine ledere, og fellesskapet ditt! Dette blir viktige og inspirerende fellesarrangement for kristne i Bergen. Bli med 12. og 13. februar! Bergen. I nydelig vintervær hadde godt og vel mennesker samlet seg på Festplassen og rundt Lille Lungegårdsvann i Bergen sentrum for å fyre av startsskuddet for advendtstiden. Statsministeren fyrte av pistolen, granen ble tent og Arna Soul Children ledet an i allsang, før det bar videre med koring og sang sammen med Team Sulebakk, Voksne Herrers Orkester, Datarock og årets MGP-junior-vinner Mathea-Mari Glittenberg. Barbro Wiig Sulebak dirigerte Arna Soul Children. Lysfesten er en årlig tradisjon og et høydepunkt for Bergens befolkning. Dette var 25. året avisen Bergens Tidende arrangerte Lysfesten. Konserten varte en god time, og Arna Soul Children satte virkelig et flott preg på arrangementet, som ble avrundet med et heidundranes fyrverkeri over Lille Lungegårdsvann. Rundt vannet var faklene tent. Det var et herlig skue! MARTIN OLSEN Her synger Arna Soul Children sammen med bandet Datarock på Lysfestens svingende avslutningsnummer. Ny grense for skatte fradrag i 2015 Grensen for skattefradrag til frivillige organisasjoner er igjen økt. For 2015 kan man få skattefradrag for inntil kroner for gaver til frivillige organisasjoner. Det er ikke den viktigste motivasjonen for å gi til Guds rike og Normisjon, men det er i alle fall en hyggelig håndsrekning.

10 10 HORDALAND FEBRUAR/MARS 2015 Nytt fra THOMAS HAMMER Momentum Bergen. Norkirken Bergen ønsker deg velkommen til Momentum april. Momentum er Norkirkens mini-festival, som er hvert Norkirken Bergen inviterer deg til Momentum i april. Regionårsmøte halvår. Målet er at vi skal få et skyv i rett retning, og et større momentum i disippellivet vårt. Denne gangen får vi besøk av Tsjekkia-misjonær Kristian Lande, som skal dele med oss hvordan han og Karianne lever som kristne der de er og hvordan vi kan gjøre det samme der vi er! Det blir inspirasjon, gode samtaler, betjening og et skikkelig påfyll for deg som Jesus-etterfølger! Påmelding: Send SMS med teksten MOMENTUM til Norkirkens nr: Normisjon, region Hordalands årsmøte finner sted i Ostereidet kirke (Lindås) lørdag 18. april. Trond Pladsen blir taler og landsstyret sin utsending. Innkalling blir sendt til foreninger, forsamlinger og direktemedlemmer en måned før årsmøtet. Vi håper på godt oppmøte av direktemedlemmer og utsendinger fra foreningene. Påmelding skjer til region kontoret. Det endelige programmet blir annonsert i neste regionavis og på normisjon.no. Vær gjerne med i bønn for Normisjon region Hordaland generelt, og spesielt om at vi må få et godt årsmøte kr til misjon! Framnes vgs. samlet inn kr til «Like mye verdt». Norheimsund. Elevene ved Framnes kristne videregående skole i Nordheimsund sprang inn ny rekord da de arrangerte misjonsløp for Normisjon i slutten av oktober. Beløpet på kr er rekordhøyt på skolen som hvert år driver innsamling til internasjonale prosjekt. Pengene går i år til prosjektet «Like mye verdt», i regi av Normisjon og støtter jenter i India, Nepal og Bangladesh. Elevene har selv valgt prosjektet som årets satsning. Aksjonslederne Jan-Håkon Reinemo (18) og Lena Bognøy Kleivdal (18) var målløse da resultatet ble offentliggjort for elevene sent lørdag kveld. Dette er helt uvirkelig. Det er helt vanvittig at folk har stått på så masse. Nå er vi veldig glade. Vi vet hvor mye Framnes-elevene i godt driv til inntekt for «Like mye verd». dette betyr der nede, sier de to som selv nettopp har vært i Bangladesh og sett noen av prosjektene skolen støtter. Løpet hadde mange seriøse løpere, men også flere kreative innslag som fiskere, tvillinger med sammenflettet flette og politi. Elevene hadde før løpet samlet inn nesten kroner, og elevene vil fortsette å samle inn penger resten av skoleåret. Framnes kristne videregåande skole er en internatskole med ca. 260 elever. Skolen drives av Indremisjonsforbundet og Indremisjonssamskipnaden. Tusen takk for flott innsats! KRISTIAN LANDE Be for Tsjekkia Ostrava. Kristian Lande tar gjerne imot forbønn for tjenesten de står i i Tsjekkia. Be gjerne for en del rundt oss som vi har delt Jesus med, Familien Lande i en rykende fersk selfie fra Ostrava. om at ordet skal vokse i dem. Konkret for Helena (28) som nylig ble med på husmøte via en kollega som er blitt med i menigheten. Og for naboen vår, Jana (39). Ci hjelper henne på mange områder i livet, blandt annet har vi fått mange gode samtaler om Jesus. Be om at hun kan begynne å bygge livet på ham. Be gjerne også for prosessen i teamet nå som vi skal være noen måneder i Norge i forbindelse med svanger skap. Vi har forventninger til at flere av de tsjekkiske kristne står opp og tar mer ansvar. Alle på gudstjeneste Bergen. I Norkirken Bergen har det de siste årene vært gudstjenester både formiddag og kveld. Denne våren har det imidlertid skjedd en forandring på dette området. Nå samles alle i menigheten til én gudstjeneste kl hver søndag. Dette er et tidspunkt som vi tror passer både for barnefamiliene og for dem som ikke er så alt for morgenfriske, sier pastor med ansvar for gudstjeneste livet i Norkriken Bergen, Thomas Hammer. Pastor Svein Høysæter er begeistret etter den gode starten. Disse første gudstjenestene i 2015 gir oss en opplevelse av felles skap på tvers av livssituasjoner. Vi har forsøkt å få dette til gjennom å ha enkelte fellesgudstjenester tidligere, men har ikke lykkes. Nå ser vi at dette skjer. Det yrer av liv. Barnefamiliene preger felles skapet med sine friske pust. Det er herlig, og det skal bli gøy å se hvordan dette utvikler seg videre. Jeg gleder meg virkelig til fortsettelsen. Flott hjemmelaget snømann på Kongebarna. MARTIN OLSEN LEDER Berit Bakke Nestleder i styret for Normisjon region Hordaland Kven er Jesus? Dette spørsmålet har menneske stilt seg til alle tider. Døyparen Johannes hadde fått oppdraget med å rydde veg for Herren. Han kom med bodskap om Han som er større enn seg sjølv. Han som kjem med tilgjeving for syndene, og Han som ikkje døyper med berre vatn, men med Den Heilage Ande. Bodskapen om Gud som blei menneske er like kontroversielt i dag som på Jesu tid. Det er ufatteleg i menneskeleg forstand å forstå at Gud blei menneske. Gud den heilage kan vel ikkje bli menneske? Jo, det er akkurat det Gud gjer. Guds ynske om å gjenopprette fellesskapet med menneske, vart gjort gjennom Jesus Kristus. Korleis vil vi som Normisjon vera med og gje denne glade bodskapen til nye generasjoner i heile verda? Korleis skal folk av i dag greie å fatte mysteriet om Jesus Kristus? Korleis kan du vera med og gje bodskapen om Han som er Kjærleik utan grenser? Menneske i verda i dag går med spørsmålet korleis skal eg bli frelst, og menneske ofrar ting, seg sjølv eller andre for å kanskje håpe at Gud blir fornøgd og gir dei eit godt liv i døden. Vi har ein bodskap om at Gud har allereie betalt skylda gjennom Jesus Kristus, ein bodskap som overgår all menneskeleg forstand. Dette er det vi som Normisjon skal vera med og gje vidare til alle generasjonar, til alle grender og bygder i Norge og ut i verda. Kven vil gå? Skal me rekruttere fleire misjonærar eller andre heiltidsansatte, må me gjera Normisjon synleg for menneske, slik at Bodskapen om Gud som blei menneske er like kontroversielt i dag som på Jesu tid. dei ser at Normisjon er ein organisasjon som har klare mål for oppdraget som er gitt. Eg ynskjer meg Normisjon representert i lag, foreiningar, gjennom Samarbeid menighet og misjon, i forsamlingane og ikkje minst på alle skulane som Normisjon driv i heile landet. Vi er eit stort lag som saman skal verkeleggjera visjonen om evangeliet til nye generasjoner. Gjennom ord og handling er me med på å «rydde veg for Herren», slik at menneske får svar på kven er Jesus.

11 Nytt fra FEBRUAR/MARS 2015 TRO 11 TRO Andakt Asbjørn Risa Butikksjef, Galleri Normisjon Bergen Verdig all vår pris OVERSETTELSE: ERLEND EVENSTAD Den uforstandige mannen fikk problemer senere i livet, men hadde sine lykkelige stunder som barn. (Matt 7,26) Innspill Dag-Håkon Eriksen Internasjonal leder i Normisjon Du kan utgjøre forskjell Mennesker i Norge og rundt om i verden får det bedre fordi vi i Normisjon gjør en innsats. Fattige og syke barn får gratis behandling. Jenter får gå på skole. Flere får lese Bibelen på sitt eget språk. Det gir impulser til endring for enkeltpersoner og for samfunn. De gode nyhetene om tilgivelse og menneske verd setter folk fri. Ledere i våre samarbeids kirker får støtte og utrustning til å finne vei videre for seg selv og for kirkene de leder. Slik bidrar Normisjon til å styrke lokalmiljø og samfunn i sør. Normisjon er en kanal for enkelt menneskers engasjement, og penger sendt fra Norge, kommer fram. Vi i Norge kan være med og utgjøre en forskjell i verden! På ulikt vis får vi være med og realisere noe av visjonen om «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag». Dypest sett er dette noe Gud selv må gjøre. Vår bønn er å få være med på det han gjør. At han må lede oss slik at Normisjon kan utgjøre en positiv forskjell der vi er. Det er et privilegium for oss alle å være med på dette! Kirker vokser frem i det globale sør. Vi vil være med på det Gud gjør. Det er tid for samarbeid. Sammen med søsterkirker kan vi bringe budskapet om tilgivelse og nåde til nye folkeslag. Det gir oss muligheter til å være med på store ting! Jeg tror det er gjennom slike strategiske samarbeid Normisjon kan spille en rolle i verdensmisjonen fremover. Det skjer i Kambodsja, Mali, Ecuador og i andre land allerede. Som en del av Asia-basen, planlegger vi nå partnermøter i India, og i Bangladesh der regionlederne i Norge skal være med. Gjennom bønn, undervisning og erfaringsutveksling vil vi utruste og inspirere hverandre til å bringe budskapet om Jesus videre. Dei lova og prisa Gud Då gjetarane hadde fått sett Jesusbarnet i stallen i Betlehem slik englande hadde fortalt dei, står det: Og gjetarane vende attende. Dei lova og prisa Gud for alt dei hadde høyrt og sett; alt var slik som det var sagt dei. (Luk 2,20) Salmane i Bibelen inneheld mykje lovprising og tilbeding og oppmodar oss sterkt til lovsong. Vi har all grunn til å lovsyngja Herren heile vårt liv. Han har gitt oss både livet og Livet. Halleluja! Lovsyng Herren, mi sjel! Eg vil lovsyngja Herren heile mitt liv, syngja og spela for min Gud så lenge eg er til. (Sal 146,1 2) Meir enn takk Lovsongen er også meir enn takk for det han gjer og har gjort for oss. Det er tilbeding og lovprising av Gud for den han er, den heilage, den allmektige, den rettferdige osv. Hebrearbrevet talar om lovsongen som vårt offer, noko vi BE OG ARBEID I NORMISJON OG ACTA Regionane Sogn og Fjordane Takk for søkjarar til stillingane som blir ledige i regionen. Be om Guds leiing i prosessen. Be for arrangementa utover vinteren/våren (sjå s. 12). Hordaland Be for Actas Tweens-leir februar. Be om at deltagere og ledere får et dypere og sterkere forhold til Jesus. Be for Tsjekkia. Be om at vi får et godt og konstruktivt regionårsmøte. vil gi til Gud: Lat oss då ved han alltid bera fram for Gud vår lovprising som offer, det vil seia frukta av lepper som vedkjenner hans namn. (Hebr 13,15) Ei frukt av det nye livet når vi vedkjenner hans namn. Det skal altså ikkje vera prestasjon og plikt, men frukt, noko som veks fram av livet saman med Jesus, resultat av det levande vatnet han vil gi oss. Lovsong i dag Lovsong har fått større fokus og plass også i våre landlege forsamlingar, spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for. Ikkje alle i min generasjon er like glad for alle dei nye lovsongane, som alt for ofte er på Utland engelsk. Vi er heller ikkje fortrulege med den høge musikken som ofte akkompagnerer lovsongane. Vi vil naturleg nok gjerne vera med og lovsynge på vårt eige språk. Kvar blir det av dei gode salmane og songane vi har i vår tradisjon? Vi må ikkje gløyme dei innhaldsrike salmane og songane vi har. Den nye generasjonen kjenner færre og færre av songane som har overlevd mange generasjonar før. Det var fantastisk å følgje salmeboka minutt for minutt. Han er verdig La oss bruke både salmebok og songbok i tillegg til nye gode lovsongar til å prise Herren. Han er verdig all vår pris. Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for. Be og takk for korbevegelsen Soul Children i Ecuador. Be om at korene skal fortsette å vokse! Be for internatjentene i Dhaka. Be for deres fremtid. Be for arbeidet blant alkoholikere i Nepal. Be om at flere får hjelp. Norge Takk Gud for alle Soul Children-korene rundt om i landet. Vi ber for økonomien og om flere faste givere. Om Jesus-nære fellesskap som går ut med evangeliet. Vi ber for generalforsamlingen i Normisjon til sommeren. Be for valget av kandidater til lands styret, slik at det blir de riktige personene som skal lede Normisjon i årene framover. Sammen kan vi utgjøre en forskjell! Alle som mottar «Nytt fra Normisjon» bør også ha Agenda 3:16. De utfyller hverandre på en utmerket måte. Anne Birgitta L. Kvelland Introduksjonspris kun kr. 395, (ord.pris kr. 495, ) for et helt år! Bestill abonnement her: Tlf , Seniorstevne På ViKen FolKehøgSKole På gjøvik juni Du vil få oppleve: Tur med «Skibladner», besøk i Alf Prøysens rike, fortellinger og MYE sang og musikk! Talere og ledere: Torill Solli Haugen, Anfin Skaaheim, m/flere Prisantydning: Kr ,- pr. person i dobbeltrom inkludert full pensjon og utflukter. Kontakt: Seniorkonsulent Torill Solli Haugen, tlf.: Påmelding: Elisabeth Erlimo på mail:

12 Hovedkontoret for Normisjon: Postboks 7153, St. Olavs plass, 0130 OSLO, tlf.: , e-post: Besøksadresse: Linstows gate 3, 0166 Oslo Bankkonto nr NORMISJON er en evangelisk luthersk organisasjon som organiserer over 50 tusen personer over hele Norge gjennom blant annet menighetsfellesskap, foreninger, barnehager og skoler. Visjon: Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. ACTA BARN OG UNGE I NORMISJON har nærmere medlemmer over hele Norge som er organisert i lokale fellesskap. Visjon: Grensesprengende fellesskap hvor barn og unge møter, følger og ærer Jesus Kristus. Send inn tekst og bilete til neste nr. innan 5. mars. Kalender Sogn og Fjordane VINTER/VÅR 2015 ARRANGEMENT HOLMELY febr.: Taus retreat m/ tilbod om sjelesorg/veiledning v/ Anna Magni Larsen febr.: «La meg få høre din stemme» Temahelg m/ ramme av retreat v/ Heidi Strømsmo og Eva S. Langseth mars: «Kunsten å leve i Guds rike» Temahelg v/ Roy-S. Johansen apr.: «Ta vare på deg sjølv og andre»-kurs «Trushistorie, gudsbilde og identitet» Arr.: Fermate Sunnmøre / Holmely v/ Iris V. Clausen og Eva Langseth mai: Dugnadsdagar 30. mai kl : Sommarfest juni: Keltisk retreat v/ Øystein Frivold og Brit L. Hilde. REISERUTE Lars Sigmund Simonsen 16. mars: Utvik mars: Stryn og Olden mars: Haugen mars: Florø m.m. INNVIK FJORD HOTELL mars: Kvinnehelg v/ Kvinner i Nettverk Talarar: Elin Linde Fagerbakke og Astrid Nærbø mars: Kurs for ektepar Arr.: Familiefokus i UiO Påmelding til Sølvi og Bjarte Urnes, tlf / e-post: mars: Familiehelg Arr.: Familiefokus i UiO Påmelding til Betsy og Per Arne Tøsse, tlf / e-post: april: Påske v/ fjord og fjell Tale, song, leiing: Nils Kåre Strøm og Stig Skarstein. Ein kan delta på heile eller deler av opplegget. 10. april: Misjonsheimsbasaren Kl. 19. Song v/ Dalklang. Andakt, basar. FJORDLY 29. jan.: Pensjonistdag 30. jan. 1. feb.: Leiartreningshelg 8. febr.: Storsamling febr.: Tweensleir (4. 7. kl.) 26. febr.: Pensjonistdag 14. mars kl. 16: Fjordlybasar 20. mars: C-C-C-kveld (Country, Cakes and Coffee) 26. mars: Pensjonistdag mars: Tenleir (8. kl. og opp) 26. april: Storsamling TEIGEN mars: Amigosleir (1. 5. kl.) mars: Aktivitetsleir (6. 8 kl.) 27. FEBR. 1. MARS: AGENDA 1 Ny samling for foreiningar som vil vidare. Stad: Innvik Fjordhotell Jan Magne Moi, Vegard Tennebø, Anne Kristin og Steve Bruns deltek TEMAKVELDAR I REGI AV NORDFJORD FOLKEHØGSKULE: «Fra undertrykkelse og konflikt til forsoning og tilgivelse» v/ Einar Lunde («Dagsrevy-Einar») 10. april kl. 20: Gloppen hotell 12. april kl. 17: Bryggja grendahus Pris: 100, 18. APRIL: REGIONÅRSMØTET FOR NORMISJON/ACTA S. OG FJ. Stad: Nordfjord folkehøgskule Talar: Oddvar Holmeldal Tema: «Følg meg» Soul Children deltek med song. Set av datoen. Denne storsamlinga er verd å få med seg. Påmeldingsfrist til regionkontoret: 9. april APRIL: UNGDOMSHELG På Nordfjord folkehøgskule I samband med årsmøtet TELEFONNUMMER OG ADRESSER Normisjon region Sogn og Fjordane Postboks 162, 6821 SANDANE Tlf.: Fax: Opningstid: Tysd. fred. kl Bankkonto nr (regionen) E-postadresse: Leiar for regionstyret: Svein Ottar Sandal, tlf Regionleiar: Jan Magne Moi, tlf Administrasjons- og actaleiar: Marius Økland, tlf Fellesskapsutviklar: Vegard Tennebø, tlf Acta-arbeidar: Stine Lillebø Hopland, tlf Forkynnar: Solveig Orheim Nome, tlf Info- og foreiningsarbeidar: Ingebjørg Isane Fure, tlf Frivillig medarbeidar i Sogn: Anne Kristin Gunvordal, tlf Teigen Leirstad 6940 EIKEFJORD, tlf Bankkonto nr E-post: Fjordly Ungdomssenter 6711 BRYGGJA, tlf E-post: Bankkonto nr Opprusting av hytter: Holmely Omsorg og Retreat 6711 BRYGGJA, tlf E-post: Bankkonto nr Nordfjord folkehøgskule 6823 SANDANE, tlf E-post: Bankkonto nr Sunnfjord folkehøgskule 6800 FØRDE, tlf E-post: Bankkonto nr Innvik Fjordhotel Misjonsheimen AS 6793 INNVIK, tlf E-post: Bankkonto nr Fjordly Barnehage 6711 BRYGGJA, tlf E-post: Redaksjon: Ingebjørg Isane Fure Ansvarleg redaktør: Jan Magne Moi Opplag: 1500 Kalender Hordaland Send inn tekst og bilete til neste nr. innan 9. mars. VINTER/VÅR 2015 ARRANGEMENT Onsdag 11. februar kl. 18 BASAR Fitjar bedehus Aud Else Vesetvik Torsd. 12. og fred. 13. februar Konferansen RE:PRESENT Taler: Mike Pilavachi Sted: Salem, Sigurdsgate 6 Lørdag 14. februar kl.16 BASAR Midtgård bedehus Aud Else Vesetvik februar ACTA-LEIR klasse Lønningstrand leirsted Mandag 23. februar kl. 19 INSPIRASJONSSAMLING Gilje bedehus Jorunn Dørdal Søndag 1. mars kl. 11 MØTE Hjelvik bedehus Martin Olsen Onsdag 11. mars kl. 19 Ytre Arna bedehus Kristian Helland mars NORMISJONSHELG Leirvik bedehus, Stord Talar Martha Irene Eriksrød Se mer informasjon på side 8 Søndag 15. mars kl. 11 BARNAS MISJONSDAG Samnanger kirke Martin Olsen Søndag 15. mars kl. 17 GENERASJONSTREFF Ytre Arna bedehus Søndag 15. mars kl Fitjar bedehus Svein Inge og Kari Myhr Skjærtorsdag 2. april kl. 11 Gilje bedehus Helga Hausken 1. påskedag 5. april kl. 19 Gilje bedehus Kørner Høie Lørdag 11. april kl. 15 BASAR v/ S-klubben Blomsterdalen bedehus Kari Tønnessen Søndag 12. april kl. 11 Vik bedehus i Øygarden Svein Inge Myhr Lørdag 18. april REGIONÅRSMØTE Ostereidet kirke Taler Trond Pladsen Søndag 19. april GUDSTJENESTE Ostereidet kyrkje april MOMENTUM Norkirken Bergen Kristian og Karianne Lande Tema: Misjonsliv i Tsjekkia og Norge. 2. pinsedag Mandag 25. mai kl. 11 NORMISJONS PINSEFEST Norkirken Nordhordland juni VILLMARKSLEIR Lønningstrand leirsted 29. juni 5. juli GENERALFORSAMLING Normisjons generalforsamling er samtidig med Sommer i Sør i Grimstad. Norkirken Bergen: GUDSTJENESTER Hver søndag kl Norkirken Nordhordland: STORSAMLING Annenhver søndag TELEFONNUMMER OG ADRESSER REGIONKONTORET I HORDALAND Øvre Korskirkeallmenning 5, 5017 BERGEN Tlf.: Faks: E-post: Opningstid: tysdag fredag Bankgironr.: Regionstyreleiar: Svein Inge Myhr, tlf Regionleiar: Bjørn Malvin Hisdal, tlf e-post: Administrasjonsleiar: Aud Else Vesetvik, tlf e-post: Acta-leiar: Kari Tønnessen, tlf e-post: Barne- og ungdomsarbeidar i Acta: Mariann Urdal Henanger, tlf Soul Children-konsulent i Acta: Barbro Wiig Sulebakk, tlf Regionmedarbeidar: Martin Olsen, tlf e-post: GALLERI NORMISJON Opningstider for bruktbutikken i Strusshamn, Askøy: Mandag fredag kl , laurdag kl Tlf.: Aktuelle nettsider normisjon.no/ acta.as/hordaland norkirken.no norkirken-nh.no NORKIRKEN BERGEN Øvre Korskirkeallmenning 5, 5017 Bergen Tlf.: e-post: Bankgironr.: Prest og dagleg leiar: Svein Høysæter, tlf e-post: Administrasjonsleiar: Martin Olsen, tlf e-post: NORKIRKEN NORDHORDLAND Tlf.: e-post: Bankgironr: Pastor: Arve Reigstad, tlf e-post: Utrustningsleiar: Anne Hilde Garnes Reigstad e-post: Barneleiar: Mariann Urdal Henanger e-post: Ansvarleg redaktør Hordaland: Martin Olsen Opplag: 1430 Ansvarlig redaktør for sidene 5 7, 11: Leif Gunnar Vik, tlf , e-post: Grafisk formgiver: Hanne Liv Gyllander Trykk: Agdertrykk Det tas forbehold om endringer i kalenderene Utkommer 6 nr. pr. år

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 v0.2.docx2 under arbeid Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2015-2018 Innhald 1. Om Varhaug Misjonshus...

Detaljer

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad 2 Kor 9,6-8 Men det seier eg: Den som sparsamt sår, skal òg hausta sparsamt, og den som sår med velsigning, skal òg hausta med velsigning. 7 Kvar må gje

Detaljer

Strategidokument 2016-2018

Strategidokument 2016-2018 Strategidokument 2016-2018 Årsmøtet Varhaug Misjonshus 2015 12. Mars 2015 www.varhaug-misjonshus.no 1. Om Varhaug Misjonshus Varhaug Misjonshus er eit flott anlegg midt i Varhaug sentrum. Misjonshuset

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK INNHALD FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SONG/SALME... 2 3. NÅDEHELSING/OPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESING...

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Siste nyhetsbrev før. vi setter i gang med et spennende rusprosjekt

Siste nyhetsbrev før. vi setter i gang med et spennende rusprosjekt Siste nyhetsbrev før Denne setningen gjelder for opptil flere hendelser som står for tur i vår lille familie. Så derfor setter vi i gang med en oppdatering på hva den lista inneholder. vi setter i gang

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand Livstegn fra Nr 2 2014 Kontaktorgan Årgang 20 Åpne arrangement: her finnes noe for alle! 16. 18. jan 2015 Kvinnehelg 1/2, taler Marit Landrø 3. 5. februar Bibelkurs, taler Anfin Skaaheim 13. 15. februar

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Bloggen. Givertjeneste

Bloggen. Givertjeneste Etter som vi er kommet godt i gang med året, og faktisk snart begynner å nærme oss avslutningen på 2014, er det en glede å kunne melde at vi er i live! Alltid fint å kunne takke Gud for hver dag han gir

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID I. samling 1 Førebuing Kyrkjerommet kan vera ope ei stund før gudstenesta, med høve til å tenna lys og sitja stille,

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Visjon: Vi vil gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. I tillegg vil vi vidareføre gudstenester,

Detaljer

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B ORDNING FOR Vigsel Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå bryllaupsfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda, og det kan vera tillegg til handlinga

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kommentarar til innhald Presentasjonen er skrive på nynorsk, men bibelsitata er

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Velkomen til soknerådskurs

Velkomen til soknerådskurs Velkomen til soknerådskurs 1 Rop det ut med hjertets jubel, gledesbudet fra ham selv: Livet kan bli nytt fra nå av, slettet ut er synd og gjeld! Ordet vitner høyt og hellig om hans kjærlighet og makt.

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2011-2013 Strategidokument_Varhaug_Misjonshus_2011-2013_v1-0.doc Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2010-2015 Innhold 1.Om Varhaug Misjonshus...3 1.1.Visjon...3

Detaljer

MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE

MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE Månadens tema;.«nysgjerrigper» - vann, trafikk Månadens sang: To dråper vann Sosial kompetanse; Vennskap Fagområde: natur, miljø og teknikk og nærmiljø

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg fylgje! GLYTTEN

Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg fylgje! GLYTTEN Mai 2012 Medlemsblad GLYTTEN...med sommar og sol, og tærne i sanden ønsker me Velkommen til sommarleir 2012!!! Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg

Detaljer

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp Kandidater til MUF-styret Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp 1.Mars 2010 Astrid Rydland Bjørke Navn: Astrid Rydland Bjørke Alder:

Detaljer

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss!

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss! Oslo misjonskirke Betlehem består av alle mulige slags mennesker i fellesskap rundt Jesus. Med alle mulige slags talenter, nådegaver og engasjement! Kirken er også Jesu kropp, og mye mer enn møter og arrangementer

Detaljer

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn Familiekirken Saron Åkrehamn Et sted for hele familien, alle generasjoner nær Gud - nær mennesker - nær Åkra Denne folderen er ment som en kort presentasjon av oss i Familiekirken Saron Åkrehamn, som er

Detaljer

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar Godøya 23.02.2014 Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror Brotne relasjonar Vi kan gjere det verre Ignorere Angripe person i staden for sak Manipulere Involvere feil menneske Snakke

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning).

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Sjumilsstegkonferansen Loen 12. mars 2014 Ved Solrun Samnøy, prosjektleiar Psykisk helse på timeplanen Fire skular i Sogn, i tre kommunar Aurland Vik Årdal (to skular)

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Til stades siste del av møtet

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN.

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Månadens tema; «Nysgjerrigper» - luft, brann. Månadens song; «Brannmann Sam». Fagområde; «Natur, miljø og teknikk». Veke Tysdag 01.09 Onsdag

Detaljer

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben BREV I BIBELEN Av Marit og Preben Brev Tid Forfattar Adressat Romarbrevet 56-57. e. kr. Paulus Romarane 1. Korintarane 55 e. kr. Paulus Korintarane 2. Korintarane 56 e. kr. Paulus Korintarane Galatarane

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Strategiplan for Nordhordland Indremisjon 2011-2020

Strategiplan for Nordhordland Indremisjon 2011-2020 Strategiplan for Nordhordland Indremisjon 2011-2020 Vi vil DISIPPELGJERE ved å vinne, utruste og sende! Denne strategiplanen er vorten til for at vi saman skal verte inspirerte og utfordra til å gå vidare

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Kommunar, institusjonar, personar innan psykisk helsevern i Hordaland Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mars 2012 200800612-62/626/HANESPE

Detaljer

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI DROTTNINGBORG 23.-26. JULI 2015 DE UNGES SOMMERFEST Minior, Junior Tweens & Ungdom MØTER, SEMINARER & FAMILIE- SAMLINGER MISJON, SOMMER, FEST & GLEDE GJØRE DISIPLER - SOM KAN FORANDRE VERDEN Hovedtaler:

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN OG UNGDOM SINE REAKSJONAR I denne brosjyra finn du nyttige tips for deg som er innlagt, og har barn under 18 år. Når ein i familien vert alvorleg

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv Opne førelesingar M44 20. Januar 2011 Christiane Weiss-Tornes Presentert av Tine Inger Solum Disposisjon: 1. Korleis blir eg utmatta? 2. Varselsymptom

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

FJELL-LY POSTEN. Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr

FJELL-LY POSTEN. Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr FJELL-LY POSTEN Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr. 1-2017 Sommerhilsen fra Fjell-ly Nå er nok en leirvår ferdig på Fjell-Ly, og det nærmer seg sommerferie for oss i Barne- og ungdomsavdelingen. Vi

Detaljer

Lyssamlinga gjekk som smurt, barna syns det var kjempe kjekt. Dei dansa, svansa og lo som berre det. Dette hadde me øvd på ei heil veka på forhånd,

Lyssamlinga gjekk som smurt, barna syns det var kjempe kjekt. Dei dansa, svansa og lo som berre det. Dette hadde me øvd på ei heil veka på forhånd, Desember månedsbrev I desember har me fått gjort masse kjekt med barna. 1. desember byrja vi med lyssamlinga i amfiet der me skulle synge julesongar foran alle barna i barnehagen. Deretter byrja vi med

Detaljer

SUNDAG Morgonbøn (Laudes)

SUNDAG Morgonbøn (Laudes) SUNDAG Morgonbøn (Laudes) Inngang L Herre, lat opp mine lepper! A Så min munn kan lovprisa deg. A no og alltid og i alle Song Sal 93 I Herren råder, * han har kledd seg i høgd. II Herren har kledd seg

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail:

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: ..et lite Sene-gal 28.02.2017 Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: mkmoskvil@gmail.com Mars Da er Jøssangs vel tilbake i kaldere strøk. Det føles ganske tomt her i huset og det er ikke så rart når det stort

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Fra Puls 1 ungdom: Takk for at du har vært med meg hele året. Takk for mat og drikke. Takk for at jeg bor i et rikt land, og takk

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

el møtt til L = Liturg ML = Medliturg K = Kyrkjelyd Salmenumra heng på veggen Tingnes kirke Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke Ulnes kyrkje

el møtt til L = Liturg ML = Medliturg K = Kyrkjelyd Salmenumra heng på veggen Tingnes kirke Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke Ulnes kyrkje Tingnes kirke el møtt til Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke I Gudstenesta kjem vi saman for å søkja Gud. Gud tener oss, og vi blir rusta til teneste for kvarandre. Gud vil ha fellesskap med oss.

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

SJØPOSTEN OKTOBER Hei!

SJØPOSTEN OKTOBER Hei! SJØPOSTEN OKTOBER 2012 Hei! Nå er me alt kome til oktober månad og me kan merke at hausten er her. Mange ulike ver typar gjere at barna får mange ulike opplevingar med ver og vind på godt og vondt. Haglbyer

Detaljer

Læring utanfor skulen

Læring utanfor skulen Læring utanfor skulen Erasmus+: Aktiv Ungdom programmet HFK Internasjonale tenester Barbara Harterink og volontørane Bjørnar Brakstad og Julie Tvilde Erasmus+: Aktiv Ungdom EU-støtte til: Prosjekt for

Detaljer

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste ORDNING FOR Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Til tenesta med Ord og sakrament (hyrdingtenesta) kallar og ordinerer

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

ÅRSPLAN(TRUSOPPLÆRING Kvar%T'dag%er%merka%med%"T"%og%nummer,%samt%"S"%(for%Stord%kyrkjelyd)%eller%"N"%(for%Nysæter%kyrkjelyd) T14%er%ikkje%sett%inn%,%fordi%den%er%sett%saman%av%ei%rekkje%med%hendingar%over%eit%heilt%skuleår.%Det%pregar%likevel%oppsettet%av%andre%T'dagar,%t.d.%ved%at%det%er%liten%aktivitet%i%april/mai%som%er%tida%for%konfirmasjonar%hos%oss.

Detaljer