BRATTVÅG IL FOTBALL PROGRAMBLAD Hver uke har vi partivarer til ekstra lave priser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRATTVÅG IL FOTBALL PROGRAMBLAD 2004. Hver uke har vi partivarer til ekstra lave priser"

Transkript

1 PROGRAMBLAD 2004 BRATTVÅG IL FOTBALL GENERALSPONSOR Les meir om: * BIL-Tippen 2004, gratis tippekonkurranse! * Intervju med BILs største supporter, ein 80-åring! * Adelskalenderen * Ord for sesongen av trenere og kapteiner HOVUDSPONSORER Hver uke har vi partivarer til ekstra lave priser

2 2

3 Brattvåg Fotball vil rette ein varm takk til sine sponsorar, som støttar og verdset vårt arbeid for å gi barn og ungdom i lokalsamfunnethøve til å vere med i eit trygt og godt fellesskap - med sunne interesser og ideal. Vi vonar at vårt publikum og våre medlemmar støtter dei tilbake! 3

4 BRATTVÅG IDRETTSLAG Brattvåg IL Hovudstyre Bak frå venstre: Arne Harnes, Per W. Otterlei, Stig Fjørtoft, Svein Ove Høistad, Arngeir Syversen, Fredrik Løken Framme frå venstre: Johanne Alvestad, Kjell Bjørn Otterlei, Emil Korsnes, Ragnhild L. Lie, Sonja Ingeborgvik, Jorunn Sønderland BIL vart starta på vårparten i 1940 og få visste vel kva som ville skje i landet, distriktet eller elles i Europa etter den 9. april. Laget fekk såleis ein trong fødsel dei første åra med til dømes idrettsboikott av den nasjonalsosialistiske regjeringa i landet. Men til tross for ein trong fødsel vart det halde liv i laget og som alle sterke spedbarn vaks dette bornet opp også. Helsa og framgangen har det vore lite å utstje på i tida som har gått frå 1940 og fram til no. No er klubben å rekne som ein ungdom med kraft og vitalitet til trass for at pensjonsalderen nærmar seg. Årsmøtet er avvikla utan dei store endringane, men nemnast kan ei justering i organisasjonen der Yngres avdeling no vert å rekne som ein del av BIL- Fotball. Leiar av Yngres møter berre i BIL-Fotball og ikkje i Hovudstyret. Det gjer berre leiar av BIL-Fotball. Dette er ein praksis som fall naturleg å gjennomføre. Nytt i år er også BIL sitt engasjement i organisasjonen MOT. MOT driv haldningsskapande arbeid retta inn mot ungdom og eitt av dei viktigaste sidene ved arbeidet er å gje born og ungdom haldningar til mellom anna å seie nei til narkotika. Ei viktig side er også å arbeide for å unngå mobbing og rasisme. Kunstgrasbana Kunstgrasbana har hatt sin første heile sesong sidan ho vart teken i bruk og resultatet har svara til forventningane. Sjeldan er bana å sjå utan aktivitet og både organisert fotballtrening og uorganisert spel finn stad. Ein har fått sladda meir granulat ned i matta no i vår og bana står klar til å ta mot både treningar og kampar til seriestart. Ein strek i rekninga var manglande tippemidlar til BIL

5 Det gjer at laget må handtere lånet lengre enn rekna med. Ei trøyst er likevel låge renter. Aktivitetane i laget A-laget har Stig Ekanger som ansvarleg trenar den komande sesongen og ei naturleg målsetjing må vere å hevde seg heilt i toppen av 3. divisjon. Laget har lagt bak seg ei vellukka treningssamling i Danmark og har hatt eit fint utbyte av det opphaldet. Juniorlaget spelar sine kampar i 1. divisjon (Nordea-serien)og vil sikkert kunne greie å hevde seg bra der. Yngresavdelinga er i stadig vekst og BIL kan smykke seg med at småjentelaget vart både krins- og fylkesmeistrar forrige sesong. Dette kan sikkert skje igjen med dei eller med andre lag i klubben. Damelaget kan sikkert klare å klatre i sin serie og spelar i år i 2. divisjon. Idrettsskulen har vorte ein innarbeidd del av klubben sitt tilbod og har avslutta sin sesong i mars. Om lag 80 born tek del i mange ulike aktivitetar og sørger for at klubben får aktive og positive utøvarar seinare. Banenemnd og Husstyre er med på å forvalte dei store verdiane som klubben etter kvart rår over. Banene og anlegget må vere klart til eikvar tid no når kampane er i gong og klubbhuset må til eikvar tid vere klar til å huse møter og andre aktiviteter i tillegg til vel fungerande dusjar og garderober. Teikningane til eit påbygg med både større sal og fleire garderober ligg klar, men ventar førebels på ein større eigenkapital for laget. Trimgruppa gjer viktig arbeid med å sørge for at folk har gode løyper og postkasser med bøker til å skrive namnet i når dei når toppen. Åsen Natur- og Kultursti er ei flott trimløype som sørger for trim så vel som kunnskap for dei som går der. Alpingruppa har hatt ein nedgang i talet på aktive, men dei har ikkje gitt opp for det. Dommarane har vore ein viktig del av fotballen i BIL. Rekrutteringa går ikkje av seg sjølv på dette området heller og klubben jobbar for å skaffe nye rekruttar. Klubben har allereie erfarne og mykje brukte dommarar som tener som gode førebilete for dei yngre. Brattvåg Mini-Cup er BIL sitt største arrangement. Yngres avdeling har hatt hand om dette arrangementet heile tida og har etterkvart opparbeidd seg gode rutinar. Cupen er svært vel ansett rundt om i distriktet og klubben har fått ord på seg for å vere ein truverdig arrangør. Kunstgrasbana har gjort dette arrangementet endå betre enn det var og kan no gje alle lag svært gode banetilhøve. Trenarane i klubben har høg kompetanse og forhåpentlegvis vil fleire av trenarane sørge for at den formelle biten blir styrka i arbeidet for å gjere breidden og kvaliteten i trenararbeidet så god som råd. Friidrettsgruppa i BIL har kome på beina att. Ein gjeng med vaksne og yngre har satsa friskt gjennom heile vinteren og ønskjer å markere BIL på friidrettsbana. Brattvåg idrettslag har tradisjonar å ta vare på på dette området også. Takk til alle som held hjula i laget i gong. Drifta i laget er å sjå på som ein stor dugnad. Denne dugnaden har vore samanhengande i 64 år og vil vere naudsynt i mange år framover dersom Brattvåg vil hevde seg sportsleg og som ein stad der det er godt å bu og vekse opp. Lukke til med dugnaden! Helsing Emil Korsnes -leiar 5

6 D I N T RYG G E S A M A R B E I D S PA RT N E R SKI PSBYGGI NG OMBYGGI NG REPAR ASJON ER STÅLKONSTRU KSJON ER VEDLI KEHOLD VI NSJ ER OG UTSTYR ELEKTRISKE I NSTALLASJON ER PREFABRI KKERI NG AV RØR OFFSHORE AKTIVITETER VERDENSOMSPEN N EN DE SERVICEN ETT AKER BRATTVAAG GRUPPEN: AKER BRATTVAAG AS / BRATTVAAG SKIPSVERFT AS SØVIKNES VERFT AS / BRATTVAAG OFFSHORE AS / BRATTVAAG BRANDAL STAAL AS BRØDR. ROGNE AS / HARAM ELEKTRO AS / AKER YARDS PROSJEKTUTVIKLING AS SCANDINAVIAN PREFAB HAGFORS AB / AKER TULCEA S.A. / ESTALEIRO PROMAR Aker Brattvaag AS, 6270 Brattvåg Tel Fax www. brattvaag.no 6

7 Med ønske om å stimulere idretten Rolls-Royce Marine AS Dept. Deck Machinery - Brattvaag 6270 Brattvåg. Tel.: Fax:

8 BRATTVÅG FOTBALL - SESONGEN 2004 Styre Brattvåg Fotball Bak frå venstre: Terje Skarbø, Gunnar Lødøen, Arne Harnes, Sveinung Hellem, Jørgen Havnsund og Hans-Martin Otterlei Framme frå venstre: Jan Petter Hagen, Arne Vågnes, Tove Solbakken, Rolv Seth og Thor Grønmyr. Vi møtast på Stadion! Senior avdelinga stiller i år med fire lag i seriesystemet. Herrelaget i 3. divisjon, damelaget i 2. divisjon, og juniorlaget kvalifiserte seg i år til Nordea-serien (1. divisjon). I tillegg stiller herrene eit 7-ar lag. BRATTVÅG FOTBALL - SESONGEN 2004 Ein ny fotballsesong er allereie i gong og vi håper også i år på mange trivelege stunder på Brattvåg stadion. Kunstgrasbana har også i år sørga for flotte treningsforhold. Med unntak av nokre veker med snø i vinter, har laga hatt glimrande førebuingar. Også i år har fleire av våre naboklubbar nytta bana, noko som er viktig for fotballen i kommuna. I tillegg har naturlegvis våre eigne lag hatt stor aktivitet. Heilt frå nyttår har seniorlaga og dei eldste laga i yngres trena jamnt og trutt på kunstgraset. Frå styret er det veldig kjekt å registrere den oppblomstringa og entusiasmen som visast på damesida. Denne er det viktig å halde ved like i åra framover, for tilveksten nedover i yngres er veldig god. Det same kan seiast på herresida. I sum gir dette oss ein av dei største klubbane i kretsen. Ei av årsakene til dette, i tillegg til det flotte anlegget vi har fått, er breiddeprosjektet det har blitt jobba med i nokre år. Dette har medført ein auke i talet på aktive, og ein merker også at fråfallet blant dei eldre ungdomane har stagnert. Fokus på breidden er ein bevisst strategi i klubbens handlingsplan. Vi skal kjenneteiknast som einklubb med bevisst breiddeprofil og vi skal vere inkluderandei nærmiljøet. Jobben som gjerast i yngres avdeling er derfor både viktig og sentral i denne profilen. Eit viktig og støttande element i denne strategien er skulerte trenarar. Vi har i år trenarar med god trenarkompetanse på dei allerfleste lag i klubben. Klubben har dei siste par åra lagt stor vekt på å bygge opp ein berekraftig organisasjon. Fleire i dei ulike styra har viktige roller også i det lokale næringslivet. Dette gir oss ei god plattform for framtida. Men vi saknar fortsatt involvering av fleire foreldre og andre familiemedlemmar, for her vil alltid vere roller å fylle i ein så stor organisasjon. Ikkje all aktivitet er like synleg, men like fullt verdfull.vi har ein kjempefin ungdomsgjeng som arbeider med heimesidene våre på Internett:www.brattvag-il.no.Her ligg det mange seine kveldstimar med arbeid for å oppdatere klubbsidene med siste nytt. Bruk difor heimesidene våre til å halde deg orientert om det som skjer i klubben. Vi rettar samstundes ein stor takk til våre sponsorar og annonsører for god støtte og godt samarbeid- Utan dei på laget hadde ikkje den sunne aktiviteten som fotballen er, vore så framgangsrik og synleg i lokalsamfunnet som den er i dag. VI MØTAST PÅ STADION! Med Sportsleg helsing Styre Brattvåg Fotball 8

9 Idrettsbanken Sparebanken Møre er distriktets største bank og en aktiv medspiller for idretten. Med 37 kontor i Møre og Romsdal, kjenner vi de fleste lag og utøvere på alle nivå i hele distriktet. 9

10 Herrelaget 2004 Bak frå venstre: Oddmund Davik Otterlei, Finn Alvestad, Werner Ellingsæter, Endre Høistad, Stian Hatlehol, Enis Maksumic, Sindre Dalhaug, Martin Sundnes, Ståle Hurlen, Lennart Holmem -Trenar: Stig Ekanger Framme frå venstre: Øyvind Kjerstad, Øyvind Farstad, Frank Dalhaug, Kristian Grønmyr, Fredrik Løken, Espen Wold, Azem Maksumic, Henning Koppen, Tomas Roald TERMINLISTE HERRELAGET 3. divisjon (avd 17) Vår Haust 23.apr Brattvåg - Godøy 25.jun Godøy - Brattvåg 30.apr Spjelkavik - Brattvåg 06.aug Brattvåg - Spjelkavik 07.mai Skarbøvik - Brattvåg 13.aug Brattvåg - Skarbøvik 14.mai Brattvåg - Hødd 2 17.aug Hødd 2 - Brattvåg 20.mai Valder - Brattvåg 20.aug Brattvåg - Valder 28.mai Brattvåg - Langevåg 27.aug Langevåg - Brattvåg 04.jun Bergsøy - Brattvåg 31.aug Brattvåg - Bergsøy 08.jun Brattvåg - Ørsta 03.sep Ørsta - Brattvåg 11.jun Aafk 2 - Brattvåg 10.sep Brattvåg Aafk 2 18.jun Brattvåg - Sykkylven 18.sep Sykkylven - Brattvåg 02.jul Hareid - Brattvåg 25.sep Brattvåg - Hareid Brattvåg 2 (7-er lag) 06.mai Harøy - Brattvåg 12.mai Brattvåg - Fjørtoft 18.mai Ellingsøy - Brattvåg 26.mai Brattvåg - Ravn 09.juni Norborg - Brattvåg 16.juni Brattvåg - Hildre 22.jun Brattvåg - Harøy 18.aug Fjørtoft - Brattvåg 25.aug Brattvåg - Ellingsøy 01.sept Ravn - Brattvåg 15.sept Brattvåg - Norborg 25.sept Hildre - Brattvåg 10

11 TRENARKOMMENTAR Hovudtrenar: Stig Ekanger SESONGEN Trenarkommentar herrelag: Velkommen til en ny sesong på Brattvåg stadion. Etter fjorårssesongen har vi mistet tre spillere med lang fartstid i Brattvåg. Dette er Svein Åge Klokk (langtidsskadet) og vatningene Kjartan Myklebust og Eivind Grøtt Ulla. I tillegg er Ole Magnus Klokset langtidsskadet, mens Arnel Colic er skadet, men tilbake i trening og kampklar i juni. Stig Sandøy har også sluttet. Som erstatning for disse har vi fått flere spillere. Fra eget jr-lag kommer; Enis Maksumic, Azem Maksumic, Henning Otterlei Koppen, Fredrik Løken og Andre Fjørtoft. I tillegg har keeperen Vegard Otterlei, et nytt talent fra Fjørtoft, meldt overgang. En annen viktig brikke i laget, Stein Gisle Alvestad, måtte slutte ved påsketider. Hans egenskaper som trener vil vi savne. Det som er en av styrkene til Brattvåg er at vi arbeider med kontinuitet, og da bør avgangen være udramatisk, ettersom undertegnede har en filosofi nært opptil Stein Gisle sin. Brattvåg stiller i år ikke 2`er-lag i 6. divisjon, men et lag til serien med 7`er-fotball. Det er viktig for oss å gi innbytterne på A-laget kamptrening, og det får de gjennom dette tilbudet. Grunnen til at vi ikke har satset på 11 er-fotball er at juniorspillerne i år har for mange kamper (21) i Nordeaserien (1. divisjon), og dermed ikke bør belastes med spill for 2 er-lag. Målsettingen for årets sesong er todelt. Vi tror det er realistisk med en plass midt på tabellen, men derfra er det kort vei fram til en plassering i toppen. Dessuten skal vi spille en fotball som fenger publikum og som utvikler spillerne. Sesongforberedelsene har vært gode. Vi har trent fire økter i uken siden nyttår. Værforholdene har vært bra og vi har trent på en glimrende kunstgressbane. I tillegg har vi vært på treningsleir i Danmark. Den var svært vellykket både sosialt og sportslig. Resultatene i treningskampene har variert, men spillet har vist at vi har et spennende lag på gang. Laget er ungt, krydret med noen gode, erfarne spillere, og mitt håp er at disse vil fortsette enda noen år. Mye tyder på at vi er i ferd med å klare oss gjennom et nytt generasjonsbytte, og i så måte er de eldste i gruppen nøkkelpersoner som kontinuitetsbærere. Til slutt vil jeg oppmode publikum om å støtte laget i medgang og motgang. Håper det blir mange hyggelege fredagskvelder på stadion i år også. Stig Ekanger trener 11

12 Herrekapt Herrekapteinen har ordet Førebuingane til sesongen 2004 er allereie godt i gong, treningsforholda til no har ikkje vore optimale, noko vergudane må ta på si kappe. I tillegg har vi vore plaga av en del småskader som har gjort at vi ikkje har fått full utteljing på treningane. I skrivande stund har vi gjennomført 4 treningskampar, som har vist varierande kvalitet. Vi pendlar frå skikkeleg gla-fotball til det heilt horrible. Men slik er det ofte på denne tida av året. Årets A- lag består av ein fin mix av rutine og unge, lovande talent frå eigne rekker. Vi har hatt eit par utskiftingar frå fjorårets BIL utgave. Vi har mista nokre spelerar med lang fartstid i 3- div, desse har blitt utskifta med mange lovande talent. Så det blir spennande å sjå om desse er klar for ansvaret dei no blir pålagt, noko eg sjølv er overbevist om. Så om vi klarer jamnt å skape ein konkurransesituasjon i alle ledd, vil samtlege i spelargruppa utvikle seg i positiv retning og vere med på å skape eit godt BIL lag i år også. I påska drog vi på treningsleir til Aars i Danmark for å finpusse forma og legge den siste finishen på verket. Og eg reknar med at trenarteamet har planane klar for korleis dei vil vi skal framstå i årets sesong. Med så mange teknisk,elegante spelerar, så satser eg på at vi kan presentere eit spelande og interessant lag for publikum denne sesongen. Det å sette seg mål gjennom en lang sesong er viktig, men det å seie kor vi vil hamne på tabellen ønskjer eg ikkje å gjere her. Men ein ting kan eg love, spelarstallen er samansett av ein gjeng som er villig til å ofre skjorta og litt til for å prestere på eit høgt 3-div nivå. Så når vi skriv 23 april skal teknikk, taktikk og speleglede prege Brattvåg Stadion. Med dette vil eg ønskje motstandar, dommar og ikkje minst publikum velkommen til Brattvåg stadion for ein ny spennande sesong. Frank Dalhaug. -kaptein- 12

13 Ha en findag! Hver uke har vi partivarer til ekstra lave priser 13

14 14

15 Intentus AS Årsundveien BRATTVÅG Tlf Fax

16 KNUTEPUNKTET AS Åpningstider: man-fre: 06:00-24:00 lør-søn: 08:00-24:00 Telefon: E-post: Tjenester Henger-, lift- og bilutleie Bilvask DVD\Videoutleige Bakervarer Polardiesel 16

17 17

18 Juniorlaget 2004 Fremste rekke frå venstre: Jan Tore Fjørtoft, Hazhin Hassan, Torstein Alvestad, Ole Kristian Myren, Tormod Relling Nielsen, Vegard Otterlei, Kristoffer Grønmyr, Magnus Sperre Tennfjord. Midterste rekke frå venstre:jan Sivert H. Sandøy, Mathias Fjørtoft, Johan Huse, Torgeir F. Garshol, Daniel Hartmann Sjåstad, Frank Krogsæter, Stian Gribbestad, Johan Jøsok. Bakerste rekke frå venstre:arild Vågnes, Henrik Natland Lillebø, Martinus Løken, Harald Relling Nielsen, Sverre Ulstein Fjørtoft, Sindre Dalhaug, Bjørnar Otterlei Fjørtoft, Magnus Hagen, Samir Pajevic. Dei som ikkje var til stades:alexander Beadle, Martin Roald, Steffen Flem Korsnes, Øyvind Koppen Krogsæter, Kim Andre Vebenstad, Kristoffer Hildrestrand og Steinar Tharaldsen. Terminliste Junior Junior G19 Nordea-serien Trenerkommentar juniorlag Etter at Stig Ekanger tok over som trener for A-laget ved påsketider, har undertegnede tatt over som trener. Men for spillerne er dette ikke så dramatisk, da mange er med på begge lag. Vi er svært glad for at Henning Blindheim og Paul Arne Koppen er med å hjelpe til med oppmannsjobben på våre hjemmekamper. SPILLERSTALL Årets spillerstall er dessverre liten, bare 10 karer. I tillegg har vi 8 fra A-stall som holder jr-alder og flere aktuelle guttespillere. Disse vil bli disponert ettersom kampprogrammet passer. Ambisjons- og ferdighetsnivået i spillergruppa er veldig varierende. Noen har det såkalte talentet, og stiller på trening for å bli bedre, mens andre er mest med for det sosiale. Dette gjenspeiles også i treningsframmøte, som har lagt for lavt i vinter (ca. 54 %). MÅLSETTING Gjennom vinteren var vi med i en kvalifiseringsrunde i Sunnmørshallen. Det startet med tap for Hødd, men resten av kampene vant vi, og dermed er vi klare for spill i 1. divisjon. Dette var en del av årets målsetting, så får vi se hvordan vi vil takle dette nivået. Kvaliteten på laget vil nok variere med hvor mye vi får disponere spillerne fra A-stallen. Velkommen på stadion. Sportslig hilsen Svein Åge Klokk Det spelast her trippel serie, altså 3 kampar mot kvart lag. 13.apr Brattvåg - Valder 19.apr Spjelkavik - Brattvåg 26.apr Herd - Brattvåg 04.mai Brattvåg - Aafk 10.mai Hødd Brattvåg 20.mai Brattvåg - Sande 24.mai Bergsøy - Brattvåg 31.mai Valder - Brattvåg 14.jun Brattvåg - Spjelkavik 21.jun Brattvåg - Herd 28.jun Aafk - Brattvåg 05.jul Brattvåg - Hødd 08.aug Sande - Brattvåg 23.aug Brattvåg - Bergsøy 06.sep 13.sep 19.sep 24.sep 02.okt 09.okt 16.okt Brattvåg - Valder Spjelkavik - Brattvåg Herd - Brattvåg Brattvåg - Aafk Hødd - Brattvåg Brattvåg - Sande Bergsøy - Brattvåg 18

19 DAMELAGET 2004 Bak frå venstre: Tove Solbakken (oppmann), Vibeke Krogsæter, Ingrid Silseth, Cathrine Vatle, Synnøve Løndal, Ingrid Fjørtoft, Stine Otterlei, Frida Bjerkvik, Trude Otterlei (spelande trener), Terje Skarbø (trener) Midten frå venstre: Camilla Solbakken, Silje Otterlei, Tonje Leine, Marianne Otterlei, Kristin Farstad, Bente Hjelseth, Jannicke Lødøen, Rita Nogva, Ida Sæterøy, Maren Bringsvor Framme frå venstre: Ingrid Hjelseth, Ragnhild Nordang Ikkje med på bildet: Maria Fjørtoft, Jeanette Koppen Trude Otterlei (spelande trener) Tove Solbakken (oppmann) Terminliste Damer 2. divisjon avd 5 Terje Skarbø (trener) TRENERKOMMENTAR DAMELAGET 2004 Damelaget skal også denne sesongen kjempe om poenga i 2. divisjon. I fjor enda vi sist, men bør kunne sanke ein del fleire poeng i år. Målsettinga for denne sesongen er å stabilisere seg i divisjonen. Damelaget vårt er eit svært ungt lag. I treningskampane har vi nytta i overkant av 20 spelarar, der heile 10 av desse framleis er jentespelarar. I tillegg til 4 vinterseriekamper i Sunnmørshallen har laget spela 3 treningskamper og delteke i Vårcupen på Rogne. Vi har auka antal treningsøkter i veka i forhold til i fjor. Treningsoppmøtet har tidvis vore noko varierande. Ny i trenerteamet er Trude Otterlei, som no er tilbake på damelaget som spelande hjelpetrenar. Vi håper at mange vil møte opp på stadion og heie fram laget! Med sportsleg helsing Terje Skarbø Trener Trude Otterlei Trener Vår 25.apr Sunndal - Brattvåg 03.mai Brattvåg - Træff 11.mai Brattvåg Hødd/Bergsøy 14.mai Hessa/Fortuna 2 - Brattvåg 22.mai Brattvåg - HaNo 06.jun Brattvåg - Sykkylven 09.jun Volda/Ørsta - Brattvåg 20.jun Brattvåg - Eid 23.jun Brattvåg - Sunndal 30.jun Træff - Brattvåg Haust 19.aug Brattvåg - Hessa/Fortuna 2 1.sep Sykkylven - Brattvåg 4.sep HaNo - Brattvåg 09.sep Brattvåg Volda/Ørsta 12.sep Hødd/Bergsøy - Brattvåg 19.sep Eid - Brattvåg 19

20 Damekapt I ein så stor klubb som Brattvåg IL, bør grunnlaget for få til eit godt damelag vere til stades. I år har nokre av eldsjelene i klubben tatt tak i damefotballen, og det er no ny giv i damelaget. Vi har auka frå 2 til 3 treningar i veka, og innimellom vil vi arrangere treningshelger der vi inviterer naboklubbane våra til å trene saman med oss over ei heil helg. Den unge damestallen i år er dessverre noko tynn, så vi slit litt med å få nok folk på trening. Vi har heldigvis ei veldig god rekruttering, og nokre av jentespelarane har allereie i år sagt seg villeg til å hjelpe oss på kampane. Sjølv om stallen er tynn, er viljen og iveren til at vi skal hevde oss, veldig stor. Dette viste seg allereie i vinterserien i år, der vi gikk ut med 2 sigrar, 1 uavgjort og 1 tap, noko vi seier oss svært nøgde med. Til tross for at vi enda nederst på tabellen i fjor, har vi likevel fått tilbod om å fortsette i 2. divisjon denne sesongen. Etter resultata i vinterserien ser vi no lyst på sesongen, og at vi skal klare å klatre høgare på tabellen enn det vi klarte i fjor. Nytt for året er kiosksalg og speakerteneste på kampane våra. Ta derfor turen innom og støtt det nye damelaget! Med sportsleg helsing Trude Davik Otterlei Kaptein og hjelpetrenar 20

21 21

22 Coral Brand BRØDR. DAVIK AS FISKEBÅTREDERI Grunnlagt 1929 Tlf.: Fax:

23 HARAM KOMMUNE På lag med idretten, i eit sunt oppvekstmiljø! 23

24 YNGRES AVDELING Bak frå venstre: Frank Hartmann, Dag Davik, Frank Jøsok, Gunnar Asbjørnsen Framme frå venstre: Magnhild Fjørtoft, Terje Skarbø, Lene Klemetsen, Hege Natland. GØY MED FOTBALL I YNGRES AVD Sesongen 2004 er i gong, og mellom jenter og guter i alderen frå 7 til 17 år vil vere å sjå på eit av dei mange laga våre i aldersbestemte klasser. Vi stiller med heile 22 lag i klassene frå Minijente/Minigutt til Jente/Gutt. Også i år stiller vi med reine jentelag i alle klasser frå 9-10 år og oppover, og vi ser gjerne at enda fleire jenter blir med slik at vi kan stille med reine jentelag også i klassa 7-8 år. Hovedmålsettinga for Yngres avdeling er å gi eit godt og innhaldsrikt tilbod til alle som vil og har lyst til å spele fotball. Vi ønsker at alle, uansett ambisjoner, skal få sjanse til å utvikle fotballferdigheiter på alle plan, og vi ønsker å bygge eit godt miljø der vi kan vere med å skape gode haldningar blant dei aktive. Kompetansen som etterkvart er bygd opp på trenar- og leiarsida i klubben er med på å sikre at kvaliteten på tilbodet til dei unge blir best mulig. Dette arbeidet er særs viktig også framover. I dei siste åra har fotballgruppa satsa sterkt på breidde gjennom det såkalla Breiddeprosjektet, noko som til no har gitt svært gode resultat. Brattvåg er ein av klubbane i distriktet med flest påmeldte lag i kretsseriane i aldersbestemte klasser, noko vi sjølvsagt er stolte av. Vi er overbevist om at denne satsinga på sikt og vil gi positive ringverknader på seniornivå. Treningsforholda er vesentlig forbetra etter at vi kunne ta i bruk kunstgrasbana. Bana er i bruk nesten til alle døgnets tider, både til organiserte og uorganiserte aktiviteter. Når vi no og tek i bruk grasbana og miniparken skulle tilstanden på anleggssida vere framifrå. For at baneanlegget skal forbli ein trivelig plass å opphalde seg både for aktive og tilskodarar er det viktig at vi tek vare på det. Vi oppmoder alle som bruker anlegget om å hjelpe til med å halde det reint og trivelig. Den tradisjonsrike Brattvåg Minicup vil i år bli arrangert Laurdag 5. juni. Her håper vi på deltaking frå mellom 40 og 50 lag i klassane Minijente/gutt (7-10 år) til Lillejente/gutt (11-12 år). Omkring 500 jenter og gutar er i aktivitet denne dagen. Minicupen er det største arrangementet i Yngres avd, og for å få dette i havn på ein tilnærma knirkefri måte er ein heilt avhengig av ein betydelig dugnadsinnsats frå foreldre og andre frivillige. Foreldreforeininga vår er her svært sentral, og er ein svært viktig ressurs i Yngres avdeling. Vi oppfordrar alle til å ta seg ein tur på stadion denne dagen, ei fin oppleving er garantert. Norway Cup vil i år få besøk av 3 Brattvåg-lag. Jentelaget stiller med ett 7ʼer og ett 11ʼer lag, gutelaget med ett 11ʼer lag. Vi ønsker dei god tur, og håper dei får ein tur full av gode opplevingar og minner. Styret i Yngres avdeling vil nytte høvet til å takke alle foreldre og andre frivillige som stiller opp for å gjere det mogeleg for våre håpefulle å spele fotball i klubben. Dokke gjer ein framifrå innsats, og utgjer ein viktig og særs nødvendig ressurs for at det heile skal gå rundt frå år til år. Vi vil og rette ei stor takk til alle støttespelarar som har vore med på å gi bidrag til drifta på andre måter. Styret ønsker alle lag og tillitsvalgte både i Senior og Yngres lykke til med sesongen! Med sportsleg helsing Styret i BIL Fotball Yngres avd. 24

25 Adelskalenderen for Brattvåg IL herrelaget, pr Navn Antall Navn Antall Navn Antall Stig Ekanger 544 Eldar Tandstad 162 Fredrik Olai Langlo 37 Bård Flem 508 Stig Fjørtoft 157 Arild Mork 36 Egil Flem 467 Øyvind Grytten 145 Henning Otterlei 36 Trond Austnes 428 Eivind G. Ulla 143 Endre Høistad 35 Svein Åge Klokk 424 Rolv Seth 143 John Andreas Husøy 35 Bjarte Steinsbu 418 Henning Blindheim 138 Ronny Wik 35 Per Willy Otterlei 375 Olger Alvestad 138 Åge Longva 33 Thor Grønmyr 355 Michal Vadset 130 Frank G. Ulla 32 Trygve Jan Håvik 352 Arnel Colic 125 Thomas F. Roald 32 Jan Petter Hagen 345 Lars Lundemo 124 Øyvind K. Kjerstad 32 Oddmund D. Otterlei 334 Ståle Hurlen 118 Roger Dalhaug 31 Roger Grytten 319 Ole Petter Aarsund 114 Stig Sandøy 31 Ståle Jensen 310 Ole Bjørn Harnes 113 Roar Dyb Sandnes 3 Svein Dalhaug 308 Rolf Eldevik 108 Jack Vidar Rørvik 29 Frank Dalhaug 302 Lars Kåre Rogne 102 Jan Egil Alstadsæter 29 Kjell Petter Hoel 301 Kristian Grønmyr 96 Karl Even Indrestrand 29 Ørjan Ekanger 301 Yngve Rekdal 95 Arvid Jøsok 27 Gunnar Lødøen 298 Kristian Søviknes 94 Knut Nilsen 27 Oddbjørn Hatlehol 271 Ivar Fjørtoft 90 Per Kåre Fjørtoft 27 Michael Johnsen 252 Arne Harnes 88 Trond Vågnes 27 Rune Dalhaug 250 Hugo Vestre 88 Hans Jørn Snerling 26 Hans-Martin Otterlei 249 Knut Skarsbø 88 Kristian Johnsen 26 Bjørn Grønmyr 248 Per Gunnar Ulla 88 Sturla Dalhaug 26 Helge Austbø 237 Kjell Inge Davik 82 Lars Haagensen 25 Harald Dyrøy 230 Stig Kile Gjelsten 81 Stig Erik Franck 24 Kjartan Myklebust 227 Johan Vestre 78 Einar Stamnes 23 Terje Skarbø 226 Ole M. Klokset 76 Bjørn Urkedal 23 Per Ove Tennfjord 224 Tor Henry Blø 72 Roger Grytten (gryta) 23 Asbjørn Leine 214 Morten Kalvø 69 Andre Fjørtoft 22 Otto Sæter 209 Roger Sørheim 68 Atle Lødøen 22 Paul Arne Dalhaug 208 Erlend Fjørtoft 67 Vidar Molt 22 Per Sæbønes 208 Håkon Pedersen 64 Alf Benny Skarbø 20 Rikard Vestre 207 Øyvind Sundnes 59 Kristian Fjørtoft 20 Stein Gisle Alvestad 207 Kolbjørn Vilnes 56 Martin Sundnes 20 Werner Ellingsæter 201 Lennart Holmem 53 Bjørn Tore Arnesen 19 Espen Wold 194 Øyvind Farstad 52 Ole Kristian Årsund 18 Runar Løndal 194 Thor M. Dalhaug 47 Per Åsemyr 18 Lennart Bjørkeli 185 Endre Osvold 46 Stian Hatlehol 18 Åge Maridal 181 Claus Leite 45 Bernt Åge Farstad 17 Inge Gjerde 179 Jan Vatnehol 41 Reidar Farstad 17 I tillegg er 65 spelarar registrert med fra 1 til 16 kampar for Brattvåg IL herrelaget. Dei med utheva skrift er fortsatt aktive i klubben. 25

26 Jacob Løndal - BILs største patriot? Brattvåg IL har mange patrioter som fylgjer laget i tjukt og i tynt. Ved sportslig suksess er det alltid fleire på kampane enn når det går dårlig. Ein som likevel alltid har fulgt klubben i sitt hjerte er Jacob Løndal. Hos den spreke 80-åringen (23. februar) har fotballinteressa alltid vore stor. - Vi flytta til Brattvåg i 1950 frå Fiskåbygd. Fotball var ein fin måte å kome inn i det nye miljøet på. Men det vart mest uorganisert fotball på meg. Eg prøvde meg på Brattvåg som back, men både alderen og talentet var i min disfavør. Men det er ikkje berre fotball som gir 80-åringen noko å glede seg over. Han er altetande når det gjeld idrett, og har eit stort hjerte overfor ski-idretten. Han får med seg mykje av det som blir sendt på TV gjennom vinteren. Som Brattvåg-patriot er Jacob imponert over den dugnadsånda som vart vist ved kunstgrasprosjektet. Det har blitt eit praktfullt anlegg til glede for både eldre og yngre. Dette er en god stimulator for barn og ungdom i og rundt klubben. Jacob innrømmer at han ikkje er så ofte på bana og ser på dei yngre laga, og til no heller ikkje på damefotball. Men han er litt nysgjerrig overfor damene. - Eg har fått med meg at det satsast friskt innanfor damefotball i klubben og har planar om å følgje dei ein del i år. Skal ein slå av ein prat med Jacob er han å treffe oppe på bana når det er kamp. Men under spelets gang kan det være vanskelig å få svar. Han er intenst inne i spelet. Noko vi fekk bekrefta under dette intervjuet, som vart avholdt under ein treningskamp for herrelaget mot Stranda (7. mars). Jamt og trutt rykte det i kroppen, og føtene var stadig i arbeid hos den spreke 80-åringen. - Eg er litt spent på den komande sesongen. Årets 3. divisjon blir knalltøff og BIL har gått gjennom eit generasjonsskifte. Men eg har stor tru på dei unge lovende karane som he komt opp. Jacob har mange gode minne frå Brattvåg Stadion. Han nemner ingen konkrete,men det er mange namn som dukkar opp når han tenkjer litt tilbake i tid. - Kjell Ellingsæter huska eg godt. Han var en luring foran mål, og det var mest umulig for motstandarane å fylgje han. I nyere tid såg eg mykje dei same eigenskapane ved Rune Ulvestad og Åge Maridal. Men desse forsvann tidleg til klubbar høgare oppe i divisjonssystemet. Vi ynskjer Jacob til lykke med sesongen Vi veit kor vi treff han! Og til andre patriotar av bygda og klubben; Møt opp på Stadion!! 26

27 p r i x lettvint og garantert billig BRATTVÅG Åpningstider: (20) 27

28 GRYTASTRANDA FISKEINDUSTRI Hatlehol legger inn! Strandgt. 48, 6270 Brattvåg. Telefon: HOTELL RESTAURANT PUB CATERING Åpningstider i restauranten, Mandag - Lørdag: Søndag: Åpningstider i Korvetten Pub, Søndag - Torsdag til Fredag - Lørdag BRATTVÅG HOTELL LEVERER MAT TIL ALLE ANLEDNINGER 28

29 Mini 7 år Bak frå venstre: Ole Martin Løndal, Pål Martin Viken, Helene Skjelten, Henriette Aarsund, Maria Hjelm, Rebecca Nårstad Framme frå venstre: Vegard Bjørkedal, Felix Johanson, Jonas H. Helle, Per Stian Alvestad, Jacob Sønderland Trener: Lars K. Rogne Minijenter 10 år Bak frå venstre : Ida Marie Blindheim, Nina Sæt Tomren, Tina Sofie Hartmann Sjåstad, Fride Jøsok, Chovin Salaie, Amanda Bjørkeli, Iselin Hildre Tullut, Lise Klokk Framme frå venstre : Sunniva Skarbø, Amalie Alvestad, Bente Rogne, Åse Karoline Skjelten, Hawrin Ziab, Lawin Askari, Veronika Bjørkedal Ikke til stede på bildet, Sigrid Solem Trenarar og lagleiarar: frå venstre Conrad Heimgård (trenar), Dagfinn Rogne(trenar), John Klokk (trenar), Elin Blindheim (lagleiar) Tove Vestre (lagleiar var ikkje med på bilete), 29

30 H-vinduet Vatne As 6265 Vatne Telefon: Telefax: REGISTRERT REVISJONSSELSKAP - REVISORNR MEDLEM I DEN NORSKE REVISORFORENINGEN 30

31 Mini 8 år Bak frå venstre : Wisam Ziab, Ørjan Sætre, Jon Runar Heggelund, Odd Fredrik Sønderland, Andreas H. Forsland, Eirik Skarbø, André K. Harnes, Eivind B. Skaaden, Tore A. Aarsund, Vebjørn Hildrestrand, Malin H. Overland Framme frå venstre: Anne L. Hildre, Tom Stian Lillebø, Sigve Løndal, Lars Havnsund, Åge Ingeborgvik, Henrik Søreng, Shajcevan Panchardcharam, Alexander Hildre, Ole Jørgen Davik, Sigurd B. Syversen Minigutt 9 år Bak frå venstre: Andreas Aasen, Bjarte Osvold, Natanael Rolland, Henrik Osvold, Aleksanmder Søreng, Tomas Årsund, Ole Ragnar Fossland, Joakim Otterlei Framme frå venstre : Eilert Hagen, Magnus S. Skaaden, Hariwan Murad, Niklas Otterlei, Chawin erlandsen, Bjørn Tore lorgen, Christoffer Vemøy, Vegard Drønnesund Giske, Jan Bjørlykstøl 31

32 Fjellbu 33, 6270 Brattvåg Mobiltelefon: UNICOS As Konsulenttjenester for næringslivet - Kurs for styremedlemmer - Kurs for mellomledere - Traverskrankurs - Portalkrankurs Postboks 35, 6282 Brattvåg Tel: Faks: Mobil: epost: 6280 Søvik 32

33 33

34 Minigutt 10 år Bak frå venstre : Lars Jørgen Flem, Kim Ruben Andreassen, Ulrik Havnsund, Andreas Lødøen, Amar Merzic, Asbjørn Lillestøl, Magnus Nårstad, Joacim Fjørtoft, Robin Andre Austnes Framme frå venstre : Håvard Fjørtoft, Sigurd Blindheim, Sondre Tennø, Joacim Leine, Ole Marius Asbjørnsen, Andreas Skarbø, Marius Sundnes Trenere: Jørgen Havnsund / Henning Blindheim Lagledere: Cathrine Lervåg / Leif Inge Leine Lillegutt 11 år Bak frå venstre : Siv Farstad, Stian Finnstad, Audhild Lillebø Midten frå venstre: Marius F. Rogne, Tor Andre L. Hildre, Enis Colic, Joakim Roald, Henrik Bjørnland, Kjetil Lillebø, Jonas longva, Eivind Hjelle, Erlend Jørgensen Framme frå venstre: Simen Hartmann, Robin Børnland, Stian Johannessen, Magnus Gribbestad, Sveinung Myklebust, Eirik Syvertsen, Sondre Landsverk, Martin Sander Finnstad, Even André Hildrestrand. Ikke tilstede: Lars Kåre Rogne 34

35 Vendor AS 6272 Hildre Tel Fax VIA Flyspesialisten Brunholmgata 1B Postboks Ålesund Tlf.: Faks: Etabl Alt i foto Storgt. 25, P.b. 173, 6282 Brattvåg Tlf.: Fax: STEDET FOR LESESTOFF TIPPING OG RIKSTOTO 35

36 Lillegutt 12 år Bak frå venstre : Kai Ruben Sønderland, Erlend Hersvik, Vegard Alvestad, Jørn Håvard Uggedal, Fredrik Hildrestrand, Kristoffer Roald, Kristian Ugelvik Framme frå venstre : Ole André Lillebø, Jan Marius Eiksund, Peder Skjelten, Even Hartmann, Martin Løken Lie, Senthuran Ravinthrakumar, Eirik æsøy, Tor Ole Hætta Lie Lillejenter 12 år Bak frå venstre : Martin Vatle, Kristina Opstad Forsland, Nathlie Bratteng, Sunniva Aasen, Rebecca Thorsen Dalhaug, Alice Forsland Longva, Andrea Rogne, Shankitha Vijeyentran, Karoline Flem Korsnes, Camilla Sæt Tomren Framme frå venstre : Christina Sønderland, Aswak Ziab, Kristine Jøsok Roald, Zooya Kamal, Siri Alvestad, Emma Jøsok, Camilla Skår, Alice Slyngstadli, Marte Breivik Skaaden Trenere / Oppmenn; Frank Jøsok, Jorunn Sønderland, Roar Skaaden 36

37 37

38 Småjente 14 år Bak frå venstre : Tone Sønderland, Birgitte Fjørtoft, Marianne Slyngstadli, Mariann L. otterlei, Lene Æsøy, Pernille B. Seth, Anette Bjørnland, Maiken Wilhelmsen, Annabell Pedersen Framme frå venstre: Dalia Maksumic, Camilla Løken, Evan Salie, Mejrema Colic, Sigrid U. Farstad, Hege E. Pedersen, Marit O. Fjørtoft, Ibtisam Morad Trenarar: Rita N. Austnes, Ingrid U. Farstad, Kristin U. Farstad Smågutt 14 år Bak frå venstre: Jan Tore Fjørtoft, Stian Gribbestad, Johan Huse, Kristoffer Hildrestrand, Øyvind Seth, Harald R. Nielsen, Hans Nordang, Jardar Teigen, Johan Jøsok Midten fra venstre: Torsten Håvik, Tomas johannessen, Vegard Solem, Paul Farstad, Sivert Løken, Erik Bjørkhaug, Runar Tennøe, Steinar Tharaldsen Framme frå venstre: Håvard Sundnes, Henrik Akslen, Shewan Salaie, Tor Erik Nereland, Henrik Lødøen, Vidar Selen, Jan Marius Vatle, Tomas Wuttudal 38

39 TRANSPORTTILBUD I BRATTVÅG HJELSETH TRANSPORT AS Telefon: Fax: Bjørn Hjelseth mob.: Lars Kåre Rogne mob.: Knut Anders mob.: Bengt Otterlei mob.: Nå til disposisjon: Krokløftbil med containerutleige! 39

40 Gutar Bak frå venstre: Arild Vågnes, Henrik N. Lillebø, Martinus Løken, Harald R. Nilsen, Sverre U.Fjørtoft, Sindre Dalhaug, Bjørnar Fjørtoft, Magnus Hagen, Samir Pajevic. Midten frå venstre: Jan Sivert Sandøy, Mathias Fjørtoft, Johan Huse, Torgeir F. Garshol, Daniel Sjåstad, Frank Krogsæter, Stian Gribbestad, Johan Jøsok. Framme frå venstre: Jan Tore Fjørtoft, Hazhin Hassan, Torstein Alvestad, Ole Kristian Myren, Tormod R. Nilsen, Kjell Bjarte Kringstad, Vegard Otterlei, Kristoffer Grønmyr, Magnus S.Tennfjord Trenere: Bjarte Steinsbu og Thor Grønmyr Oppmenn: David Beadle, Paul Arne Dalhaug og Svein Alvestad Jenter Trener Peer W. Otterlei Trener Karl E. Indrestrandi Trener Knut E. Otterlei Oppmann May-Britt Lødøen Oppmann Gunn Pedersen Bak frå venstre: Kristine Nordang, Kamilla Solbakken, Malin Blindheim, Carina Lødøen, Frida B. Leinaas, Stina Pedersen, Carita Kjellbotten, Monica Ugelvik, Helene Blindheim, Lene Alvestad, Chanielle Leine. Midtrekke frå venstre: Vibeke Krogsæter, Solveig Klokk, Maria Fjørtoft, Birgitte Fjørtoft, Jeanette Fjørtoft, Tina Hildre, Marianne Otterlei. Framme frå venstre: Lise Alvestad, Maren Bringsvor, Tonje Leine, Jeanette O. Koppen, Silje Lødøen, Kari Helle, Silje Otterlei, Mariann Otterlei. Ikkje med på biletet: Malin Longva, Lene Æsøy, Gina Hildre, Marita Seth, Randi Løndal 40

41 AMDAM HERREFRISØR Velkommen innom! 6270 Brattvåg, Tlf.: Avd. Brattvåg J. Martens AS ble etablerrt i 1880, og utgjør sammen med datterselskaper, Martens Gruppen. Martens Gruppen er en ledend aktør innen markedet for internasjonal transport og ligistikk, med aktiviteter innen biltransport, spedisjon, flyfrakt, skipsmegling, linjeagentur, skipsagentur, og terminaldrift. Martens Gruppen er lokalisert på følgende steder: BERGEN SENTRUM - FLESLAND - MONGSTAD - FLORØ - KRISTIANSUND KRISTIANSUND HAUGESUND - SANDNES - DOKKESKJÆRSKAIEN - ÅLESUND MONGSTAD BERGEN FLESLAND HAUGESUND STAVANGER ÅLESUND Leverandør av transporttjenester J. Martens AS Kongensgate 25 Postboks Ålesund Telefon Telefaks

42 Strandgt. 44 a, 6270 Brattvåg Tlf.: Mob.: EWA HILDRE SKARBØ Priv.: Våghallv. 24 a, 6270 Brattvåg Tlf.: Aromaterapeut Hudpleie Nail designer Farge /stil-konsulent HARAM DROSJESENTRAL TLF.: Personbiler: 4-6 passajerplasser Maxi-Taxi: 16 passasjerplasser Handicap-transport 42

43 AAKRE MEKANISKE AS AAKRE MEKANISKE AS AAKRE MEKANISKE AS AAKRE MEKANISKE AS AAKRE MEKANISKE AS AAKRE MEKANISKE AS Delproduksjon - Underleverandør AAKRE MEKANISKE AAKRE MEKANISKE A AAKRE MEKANISKE AS 6290 Haramsøy, Norway Tel.: Fax: ke.no AAKRE MEKANISKE AS Haahjem, 6260 Skodje, Norway Tel.: Fax: Vil du lese meir om spelarane, sjekk spelarprofilane på heimesida vår: Båt, bil og flyfrakt International spedisjon fortolling og assuranse Breivika Industriveg 63, 6018 Ålesund Tlf.: Fax:

44 L O K A L S E N T E R F O R Ø K O N O M I Ditt rekneskapsproblem - vår utfordring. Autorisert rekneskapsførar-selskap A S M Ø R E - R E K N E S K A P 6282 BRATTVÅG Tlf.: HARAMSØY Tlf.: HARØY Tlf.: ÅLESUND Tlf.: N-6280 SØVIK Tlf.: Dalevn Brattvåg Telefon: Fax:

45 Sjø Våghallvegen Brattvåg Tlf.: Fax: Mob Mob Alt innen betongarbeid Betongsaging - Teknisk tegning tatiske beregninger Fellesforbundet Haram-Sandøy Fagforening EIN LOKAL STØTTESPELAR P.boks 186, 6282 Brattvåg. Besøksadr.: Skjelt-Ole Bakken 26 Tlf Heimeside: e-post: BRATTVÅG FYSIKALSKE INSTITUTT AS Strandgt Brattvåg Telefon: Telefaks: ÅLESUND Kongens gate 23 Postboks 98 Sentrum 6001 Ålesund Telefon: Fax: FOSNAVÅG Vågsplassen Postboks Fosnavåg Telefon: Fax: ÅLESUND Kongens gate 23 Postboks 98 Sentrum 6001 Ålesund Telefon: Fax: Sjøforsikring kasko og ansvar fangst og redskap FOSNAVÅG Vågsplassen Postboks Fosnavåg Telefon: Fax: pakke og yrkesskade ditt eget forsikringsselskap kas fan pa di fors 45

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR:

ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR: ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR: SPILLERSTALLEN 2011: KEEPERE: KRISTIAN MURIAAS EIVIND HODDER OG STEFAN SÆTRE FORSVAR: WILHELM AARØE ANDERS GISKE HAGEN KJELL

Detaljer

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon Sandsøy Idrettslag 2. februar 2007 6089 Sandshamn Årsmelding for 2006 Dette året har styret i Sandsøy IL bestått av: Leiar Anders Bringsvor, nestleiar John Longva, kasserar Svein Helge Bringsvor og styremedlemmer

Detaljer

ROLLON VS HOVDEBYGDA ROLLONBANEN TORSDAG 08.09.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR:

ROLLON VS HOVDEBYGDA ROLLONBANEN TORSDAG 08.09.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR: ROLLON VS HOVDEBYGDA ROLLONBANEN TORSDAG 08.09.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR: SPILLERSTALLEN 2011: KEEPERE: KRISTIAN MURIAAS EIVIND HODDER OG STEFAN SÆTRE FORSVAR: WILHELM AARØE ANDERS GISKE HAGEN KJELL

Detaljer

PROGRAMBLAD FOR IL VALDER FOTBALL SESONGEN 2013

PROGRAMBLAD FOR IL VALDER FOTBALL SESONGEN 2013 PROGRAMBLAD FOR IL VALDER FOTBALL SESONGEN 2013 Velkommen til Valdervoll Med plass til alle Valder har ein visjon om å gjere Valderøya til ein litt betre plass å vekse opp og bu. Vi møter mange gutar og

Detaljer

Stevneoppgjør. Sykkylven Skytterlag. Miniatyrstemne Velledalen Aalesund Skytterlag Sigbjørn Spjelkavik Postboks 7729 Spjelkavik 6022 ÅLESUND

Stevneoppgjør. Sykkylven Skytterlag. Miniatyrstemne Velledalen Aalesund Skytterlag Sigbjørn Spjelkavik Postboks 7729 Spjelkavik 6022 ÅLESUND Aalesund Skytterlag Sigbjørn Spjelkavik Postboks 7729 Spjelkavik 6022 ÅLESUND Reidulf Hjellen V55 84,-kr 50 48 48 146 96 242 Pengepremier 15 skudd kl. V55 146 84,-kr Harald Reiten V65 147,-kr 48 48 50

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Trine R. Stette Engesetdal/Skodje Gylt medalje 2 Birger Balseth Ørskog Sølv medalje

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Trine R. Stette Engesetdal/Skodje Gylt medalje 2 Birger Balseth Ørskog Sølv medalje Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Trine R. Stette Engesetdal/Skodje 49 48 49 97 243 Gylt medalje 2 Birger Balseth Ørskog 49 49 47 96 241 Sølv medalje 3 Ola Vangen Stranda 46 48 50 95 239 Bronse medalje

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

PROGRAMBLAD FOR IL VALDER FOTBALL SESONGEN 2014

PROGRAMBLAD FOR IL VALDER FOTBALL SESONGEN 2014 PROGRAMBLAD FOR IL VALDER FOTBALL SESONGEN 2014 Klare til kamp Sesongen på Valdervoll har ikkje lenger nokon slutt. Vi har eit anlegg der fotball vert spelt året rundt. Då kunstgraset kom vart det ei ny

Detaljer

Norheimsund Fotballklubb

Norheimsund Fotballklubb Norheimsund Fotballklubb Årsmøte 5.mars 2014 Footer Text 3/17/2014 1 Agenda Oppsummering av året 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 Kva skjer i 2014? Fastsetjing av kontingent 2014 Budsjett 2014 Val Footer

Detaljer

FairPlay-pris 2012. ca. 430 medlemmar. ca. 60-70 stk involvert styre - komitear nemnder trenarar -

FairPlay-pris 2012. ca. 430 medlemmar. ca. 60-70 stk involvert styre - komitear nemnder trenarar - FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 ca. 430 medlemmar ca. 60-70 stk involvert styre - komitear nemnder trenarar - FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 Dobbeltside

Detaljer

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2014

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2014 Det handlar om RESPEKT, ikkje sant? HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2014 Utarbeida av Fair Play-utvalet i Austevoll Kommune eit samarbeid mellom Austevoll IK, Hundvåkøy IL og Selbjørn IL. I sesongen

Detaljer

Mesterskap resultat 2008

Mesterskap resultat 2008 Mesterskap resultat 2008 1 4 Salthammer Jo Vestnes skl. 244 2 5 Kristoffersen Rune Langevåg skl. 240 3 4 Blindheim Arild Engesetdal og Skodje 239 4 5 Hestetun Are G. Engesetdal og Skodje 238 5 4 Melseth

Detaljer

VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no

VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no Velkommen til Lisleby fotballklubb Generell informasjon Klubben består av en fotballgruppe, en håndballgruppe og en skøytegruppe. Sistnevnte har,

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Poengberegning for tillitsverv i BIL Ajour pr 2013

Poengberegning for tillitsverv i BIL Ajour pr 2013 Poengberegning for tillitsverv i BIL Ajour pr 2013 Navn 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 SUM Grønmyr Thor 149 2 9 12 13 7 15 15 15 15 15 15 282 Høistad Svein Ove 140

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Avdelingsoppsett - jenter 7 år

Avdelingsoppsett - jenter 7 år Avdelingsoppsett - jenter 7 år Jenter 7 år Avd. 1 Guard Blå Stig Einar Kjølsøy 91519845 19 Hessa Tommy Hagen 99427112 24 Aksla 1 Johan Frisvold 34 MSIL Kenneth Vedlog 37 Aksla 2 Johan Frisvold Guard Rød

Detaljer

Visjon og verdiar KLAR for Stranda

Visjon og verdiar KLAR for Stranda Visjon og verdiar KLAR for Stranda Vedteke på årsmøte: Innleiing Stranda Fotball har alltid vore ein av Sunnmøre sine største klubbar. Ved starten av det nye årtusenet var Stranda Fotball den aller største

Detaljer

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015 Det handlar om RESPEKT, ikkje sant? HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015 Utarbeida av Fair Play-utvalet i Austevoll Kommune eit samarbeid mellom Austevoll IK, Hundvåkøy IL og Selbjørn IL. I sesongen

Detaljer

Langevågstevnet miniatyr 2007, Langevåg SKL, : Mesterskap: Rekrutt: 1. Erik Ferøy Flem, Engesetdal/Skodje 249, 2. Ole Andreas Eide Ljøen,

Langevågstevnet miniatyr 2007, Langevåg SKL, : Mesterskap: Rekrutt: 1. Erik Ferøy Flem, Engesetdal/Skodje 249, 2. Ole Andreas Eide Ljøen, , Langevåg SKL, : Mesterskap: Rekrutt: 1. Erik Ferøy Flem, Engesetdal/Skodje 249, 2. Ole Andreas Eide Ljøen, Sunnylven 248, 3. Ole Kristian Lianes, Engesetdal/Skodje 248 Eldre rekrutt: 1. Thor Inge Grebstad,

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Årsmelding for O-gruppa 2015

Årsmelding for O-gruppa 2015 HOVUDSTYRET Årsmelding for O-gruppa 1. ADMINSTRASJON OG LEIING 1.1 Styreverv Leiar Nestleiar Skrivar Kasserar Styremedlem Trude Bråten Pål Augland Bernt Heggøy Ann Merete Handegård Lars Andreas Een 1 år

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Martin Åndal Malmefjorden Gylt medalje 2 Marita Solli Sykkylven Sølv medalje 3 Ola

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Martin Åndal Malmefjorden Gylt medalje 2 Marita Solli Sykkylven Sølv medalje 3 Ola Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Martin Åndal Malmefjorden 48 50 50 99 247 Gylt medalje 2 Marita Solli Sykkylven 50 49 49 99 247 Sølv medalje 3 Ola Vangen Stranda 49 49 50 98 246 Bronse medalje 4 Håvar

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

VEKEPLAN: TRENING - KAMP

VEKEPLAN: TRENING - KAMP VEKEPLAN: TRENING - KAMP STRANDA FOTBALL 2014 Vekeplan 35 Veke: 35: 25.august 31.august DAG - TID AKTIVITET: KLASSE: ARENA: VARIABEL: Original: Veke 35 Klasse Merknad - Dommer Fergetider: Liabygda: 1615

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng Kvinner 20 år og yngre 1,Karoline Næss,Ull kisa,21:50 2,Marie Næss,Ull

Detaljer

Startliste per Klubb

Startliste per Klubb Bjerkreim IL 1 Roar Herikstad G 8 år 1 km fri felles 3 Morten Espedal G 8 år 1 km fri felles 4 Simen Espedal G 8 år 1 km fri felles 8 Markus Gjøse G 8 år 1 km fri felles 9 Jakob Brun Rekeland G 8 år 1

Detaljer

INFORMASJON FOR OPPMENN

INFORMASJON FOR OPPMENN HANDBALLGRUPPA INFORMASJON FOR OPPMENN Velkommen som OPPMANN i handballgruppa. Styret i handballgruppen set stor pris på at du har påtatt deg ansvaret som oppmann. Utan eit godt samarbeid med og god støtte

Detaljer

Før kampen: Førde IL (lørdag 29. mai 2010) -

Før kampen: Førde IL (lørdag 29. mai 2010) - Før kampen: Førde IL (lørdag 29. mai 2010) - Søndag 30.mai gjester Kjelsås A-lag Førde. FØRDE IL Hjemmebane: Førde Stadion (kap. 3000) Trener: Knut Erik Folland Plassering 2009: nr. 1 3.div avd 16 (Firdaligaen),

Detaljer

BFH Sparebank www.aureosen.no 12:36-04.05 WWW.MEGALINK.NO

BFH Sparebank www.aureosen.no 12:36-04.05 WWW.MEGALINK.NO Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Sigurd Sollie Nordre Skage 5 50 49 50 99 99 347 2 Tor Gaute Jøingsli Lom 5 50 49 50 99 97 345 3 Ivar Fivelstad Sunnylven 5 50 48 49 98 99 344 4 Ole Magnus Klokset Engesetdal/Skodje

Detaljer

LANGTIDSPLAN FOR BRUSAND IDRETTSLAG 2010-2013

LANGTIDSPLAN FOR BRUSAND IDRETTSLAG 2010-2013 LANGTIDSPLAN FOR BRUSAND IDRETTSLAG 2010-2013 Innleiing Brusand idrettslag ynskjer å kunna gje ungdom og eldre eit sosialt og idrettsleg tilbod. Planen strekker seg over ein 3-års periode fram til 2013.

Detaljer

Årsmelding IL JOTUN FOTBALL

Årsmelding IL JOTUN FOTBALL Årsmelding IL JOTUN FOTBALL 2014 Side 2 Innhold 1. Styret... 4 2. Utval / Roller... 4 2.1. Sportsleg utval... 4 2.2. Kamplotteri ved Jotun sine seniorkampar... 4 2.3. Gothia Cup... 4 2.4. Faaberg-turneringa...

Detaljer

VEL MØTT TIL ETNE CUP 2008!

VEL MØTT TIL ETNE CUP 2008! INVITASJON til Etne Cup 2008 For 27. gong har Etne Idrettslag gleda av å innby til Etne Cup 20. 22. Juni 2008 Klasseinndeling Etne Cup 2008: Klasse Navn Født etter 1 Gutar 9 (5`er fotball) 1.1.1999 2 Gutar

Detaljer

Lagleiarmøte Info Trio-sesongen-12

Lagleiarmøte Info Trio-sesongen-12 Lagleiarmøte Info Trio-sesongen-12 Sakliste: 1 Informasjon 2 Aktiviteter 2012 3 Fair play! 4 Reiser 5 Praktisk heimekampar 6 Utstyr 7 Føringar frå styret 8 Sportsleg 9 Bruk av Triohuset 10 Eventuelt Styret

Detaljer

Resultat for Mesterskap og Klasse på Landsdelskretsstemne 2004 Sunnylven Skyttaelag.

Resultat for Mesterskap og Klasse på Landsdelskretsstemne 2004 Sunnylven Skyttaelag. Resultat for Mesterskap og Klasse på Landsdelskretsstemne 2004 Sunnylven Skyttaelag. Mesterskap senior: 1) Karl Tore Gjengstø, Ålesund, 5 40 2) Eivind Rørhuus-Øie, Stranda, 5 38 3) Øystein Giske, Engesetdal/Skodje,

Detaljer

Startliste Sjutoppsturen 2013

Startliste Sjutoppsturen 2013 1 Sigfred Worren Nystøyl 2003 X 2 Torbjørn Baade 2003 X 3 Ingrid Therese Baade 1999 X 4 Reidar Baade X 5 Sylvia W. Baade X 6 Birger Isak Vaage 2002 X 7 Vidar Vaage X 8 Sverre Sørdal X 9 Harald Sørdal X

Detaljer

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei K11-15 1,Sofie Hodnebrog Westgård,Privat,21:02 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,15:03

Detaljer

Mesterskap Klasse 2-5

Mesterskap Klasse 2-5 Side 1 av 1 Mesterskap Klasse 2-5 1 Christian Lilleng Råde 5 48 49 49 97 243 2 Siv Hege Klokset Råde 5 49 47 50 96 242 3 Kathrine Høybakk Isfjorden og 5 50 48 47 95 240 4 Rune Kristoffersen Langevåg 3

Detaljer

Strategiplan 2014-2018

Strategiplan 2014-2018 Strategiplan 2014-2018 HOVUDVISJON: Rosendal Turnlag skal utvikle ein brei aktivitet, med fokus på god helse, allsidigheit, samhald og glede. Vi skal utvikle sunne og gode haldningar for dei som ynskjer

Detaljer

Stevneoppgjør. Ålesund skyttarlag. Aalesund miniatyr 09. Eidsbygda sk.lag Magne Nesheim Nes 6770 NORDFJORDEID

Stevneoppgjør. Ålesund skyttarlag. Aalesund miniatyr 09. Eidsbygda sk.lag Magne Nesheim Nes 6770 NORDFJORDEID Eidsbygda sk.lag Magne Nesheim Nes 6770 NORDFJORDEID Sivert Leivdal V65 0,-kr 49 49 48 => 146 97 => 243 3790 21 00548 Eidsbygda sk.lag Magne Nesheim Nes 6770 NORDFJORDEID 3790 21 00548 Engesetdal/Skodje

Detaljer

Drifta i år har gitt ei omsetning på vel 91000,- og der av eit overskot på ca. 20000,-. Viser elles til rekneskapen og gjennomgangen av den.

Drifta i år har gitt ei omsetning på vel 91000,- og der av eit overskot på ca. 20000,-. Viser elles til rekneskapen og gjennomgangen av den. Sandsøy Idrettslag 8. februar 2008 6089 Sandshamn Årsmelding for 2007 Dette året har styret i Sandsøy IL bestått av: Leiar Bjørn Thore Hansen, nestleiar John Longva, kasserar Svein Helge Bringsvor, sekretær

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

Premiering Samlagsmesterskap bane 2008

Premiering Samlagsmesterskap bane 2008 Premiering Samlagsmesterskap bane 2008 15-skudd kl. 1 1. Rune Jansen Ådal 145 Gavepremie 2. Tor Arne Lafton Ådal 143 58,- 3. Magnus Bergan Sigdal 143 0,- 4. Roger Eriksen Ådal 140 0,- 15-skudd kl. 2 1.

Detaljer

ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010. Kristiansund Volleyballklubb. Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no

ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010. Kristiansund Volleyballklubb. Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010 Kristiansund Volleyballklubb Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no GENERELL INFORMASJON Kristiansund Volleyballklubb Postadresse: Postboks 891, 6501 Kristiansund

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

programblad 2010 Brattvåg Fotball www.brattvag-il.no www.brattvag-il.no

programblad 2010 Brattvåg Fotball www.brattvag-il.no www.brattvag-il.no www.brattvag-il.no Layout: Hilde Ellingsæter Opplag: 3500 www.hatlehols.no 100717-08 Brattvåg Fotball programblad 2010 Brattvåg Fotball vil rette ein varm takk til sine sponsorar, som støttar og set pris

Detaljer

Årsmelding for sykkelgruppa i IL Harding 2013

Årsmelding for sykkelgruppa i IL Harding 2013 Årsmelding for sykkelgruppa i IL Harding 2013 Tillitsfolk: Leiar: Nestleiar: Kasserar: Skrivar Styremedlem Styremedlem Styremedlem Trond Haddeland Bente Kristoffersen Inge Kristoffersen fram til 20.08.13,

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Informasjon til trenarar og lagleiarar for fotballsesongen 2010

Informasjon til trenarar og lagleiarar for fotballsesongen 2010 Informasjon til trenarar og lagleiarar for fotballsesongen 2010 Yngres avdeling fotball vil med dette kome med nyttig informasjon til trenarar og støtteapparat til dei ulike fotballaga, samt informere

Detaljer

Påmelding 2013. Innhald: Informasjon lagspåmelding Kretskontingent Lagsavgift Dommargebyr Bestilling av materiell KM-aldersbestemt innandørs

Påmelding 2013. Innhald: Informasjon lagspåmelding Kretskontingent Lagsavgift Dommargebyr Bestilling av materiell KM-aldersbestemt innandørs Påmelding 2013 Innhald: Informasjon lagspåmelding Kretskontingent Lagsavgift Dommargebyr Bestilling av materiell KM-aldersbestemt innandørs Påmelding 2013 All lagspåmelding i seriesystemet for sesongen

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl. 1. 15m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Sunnylven Skyttarlag. Ope miniatyr 11-13.02.

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl. 1. 15m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Sunnylven Skyttarlag. Ope miniatyr 11-13.02. Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Bjørnar Rasmussen Aurdal Sykkylven 44 43 45 88 220 0,- Gave 1. Emilie Brekke Sunnylven 46 46 46 97 235 0,- Gave 1. Marthe Fivelstad Sunnylven 40 40 46 81 207 0,- Gave 1.

Detaljer

ÅRSMELDING. IL JOTUN FOTBALL for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE!

ÅRSMELDING. IL JOTUN FOTBALL for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE! ÅRSMELDING IL JOTUN FOTBALL for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE! Side 2 Innhold 1. Styret... 3 2. Utval / Roller... 3 2.1. Sportsleg utval... 3 2.2. Gothia Cup... 3 2.3.

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Avdelingsoppsett - jenter 7 år

Avdelingsoppsett - jenter 7 år Avdelingsoppsett - jenter 7 år Jenter 7 år Avd. 1 Godøy Carina Nyvoll 97124650 19 Ravn 2 Tonje Koppen 34 Brattvåg Kristian Otterlei Fjørtoft 48206362 37 Blindheim Rød J6 Rune Johan Skodje Olsen 47313759

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

TIL rennet klassisk fellesst.

TIL rennet klassisk fellesst. G 12 år 2km 1 Noah Sivssønn Pettersen Alta IF 1 06:43 00:00 2 Martin Andersen Hansen Alta IF 5 06:44 00:01 3 Mats Kristian Andersen Tverrelvdalen IL 4 06:59 00:16 4 Jonas Bjørkli Alta IF 3 07:32 00:49

Detaljer

Foreldremøte April 2013

Foreldremøte April 2013 Foreldremøte April 2013 10. April 2013 emblemg04@gmail.com Agenda 1. Sammenslåing - hensikt og utfordringer 2. Trenere og oppmenn 3. Treninger og spillerutvikling 4. FairPlay - på trening og kamp 5. Sesongaktiviteter

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

VELKOMMEN TIL SESONGEN

VELKOMMEN TIL SESONGEN 2 TEKST INNHOLDSLISTE 3 VELKOMMEN TIL SESONGEN 2010 4 FØR AVSPARK 8 FAKTA & INFO 4. DIVISJON 9 DAGENS SPILELRPROFIL 10 SPONSORER SESONGEN 2010 12 3 VELKOMMEN Styret i Vanvik IL Fotballavdelingen ønsker

Detaljer

KRINSLAGA I LANGRENN 2014-2015

KRINSLAGA I LANGRENN 2014-2015 Til -aktuelle utøvarar på krinslaget i langrenn Førde, 30.04.2014 -aktuelle utøvarar sitt idrettslag Kopi -langrennskomiteen KRINSLAGA I LANGRENN 2014-2015 Langrennskomiteen i Sogn og Fjordane Skikrins

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

INVITASJON til Etne Cup 2007

INVITASJON til Etne Cup 2007 INVITASJON til Etne Cup 2007 For 27. gong har Etne Idrettslag gleda av å innby til Etne Cup 22. 24. Juni 2007 Klasseinndeling Etne Cup 2007: Klasse Navn Født etter 1 Minigutt (5`er fotball) 1.1.1998 2

Detaljer

Hordaland krins av Norges speiderforbund

Hordaland krins av Norges speiderforbund REFERAT TIL STYREMØTE 28.08.2012 Klokken 18.00-21.00 på Speidersenteret. Tilstede: Ragnar Pettersen, Louise Pettersen, Kjell Aalvik, Ulf Larsen, Christopher Kvalvåg, Hege Christin Olsen og Bjørn Helland

Detaljer

Fotballfestival - flotte opplevingar for heile familien

Fotballfestival - flotte opplevingar for heile familien Fotballfestival - flotte opplevingar for heile familien Velkomen til Fotballfestival i Hundeidvik 30. mai 2015. Festivalen nærmer seg og vi sender derfor ut litt generell informasjon om arrangementet og

Detaljer

15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 3. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 4. Elverum skytterlag

15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 3. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 4. Elverum skytterlag Pengepremie 15-skudd kl. 1 1. Ida Bentsen Nordskogbygda 50 47 50 147 84,- 2. Marit Tollersrud Owrenn Elverum 49 49 47 145 0,- Pengepremie 15-skudd kl. 2 1. Silje Larsson Bjørnen (Østerdal) 48 50 48 146

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

Lykke til! Med sportslig hilsen Nina Johnsson (leder)

Lykke til! Med sportslig hilsen Nina Johnsson (leder) Da er det klart for nok èn Bringhelg med mange spennende oppgjør. IK Grane Arendal Håndball ønsker dere alle velkommen til 4. runde i denne landsomfattende serien spesielt dommerne og våre gjestende lag

Detaljer

Årsmelding Øystese Fotball 2012

Årsmelding Øystese Fotball 2012 Årsmelding Øystese Fotball 2012 Styret Styret fram til 01.11.2012: Leiar: Per Dysterud Skrivar: Arild Lillevik Styremedlem: Per Magne Normann Styremedlem: Andre Laupsa Styremedlem: Ingmar Sægrov Styremedlem:

Detaljer

Sogn Indre skyttarsamlag - Fredag 30.07.2010

Sogn Indre skyttarsamlag - Fredag 30.07.2010 Sogn Indre skyttarsamlag - Fredag 30.07.2010 Klasse 1 Gunnar Brevik Tønjum 244 Omar Eggum Sogndal 241 Jorunn Olaug Elde Leikanger 209 Stian Fagerlund Tønjum 238 Anne Brennset Gjerland Leikanger 238 Kjell

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Deltakerliste Sellifjellrennet 2016

Deltakerliste Sellifjellrennet 2016 Deltakerliste Sellifjellrennet 2016 Turklasse kvinner junior 16-19 Mia Rise, Ogndal Cathrine Warberg, Ogndal - Ogndal: 2 Turklasse menn 20-29 Bjørnar Valøen, Stod - Stod: 1 Turklasse menn 50-59 Leif Kjesbu,

Detaljer

Bjønnarennet 2011. Resultatliste 21.04.2011

Bjønnarennet 2011. Resultatliste 21.04.2011 G 7-10 år 1Km Kolbein Eide Bukve Luster IL - Ski 13 05:36 Sander Elle - Ski 25 05:27 Arne Farrestveit Sogndal IL - Ski 2 04:21 Knut Jonas Ginvordal Sogndal IL - Ski 26 07:48 Marius Joranger - Ski 20 10:24

Detaljer

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta Herresingle U11N 1. (P.1) 2793 Håkon Rørstad (Rissa) 2. (P.1) Oskar Kjørstad (Fron) 3. (P.2) Eivind Teigen (Pillarguri) 3. (P.2) Hans Hagen Svastuen (Pillarguri) 5. (P.3) Tobias Enkerud Lien (Pillarguri)

Detaljer

X =tannlegekontoret/klinikken er stengt

X =tannlegekontoret/klinikken er stengt X =tannlegekontoret/klinikken er stengt Aukra kommune: Dtk Aukra 6480 Aukra 71 17 14 61 X X X X Aure kommune: Dtk Aure Postboks 53 6689 Aure 71 64 62 02 X X X X Averøy kommune: Dtk Averøy Postboks 63 6538

Detaljer

Stridsklev IL Fotball J8

Stridsklev IL Fotball J8 Stridsklev IL Fotball J8 Plan høsten 2012 stider er på fotballbanen vil foregå torsdager kl. 17:30-18:30. Trener og lagleder Trener er Magnus Beitdokken. Lagleder er Stian Lindflaten Laginndeling Det er

Detaljer

SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011.

SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011. SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011. Informasjonen om aktivitet i lagene er basert på innspillene fra deltakere på trener/ spillermøte arrangert 14.februar, deltagerne på årsmøtet, samt innsendt

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

SPORTSPLAN IL JOTUN FOTBALL

SPORTSPLAN IL JOTUN FOTBALL SPORTSPLAN IL JOTUN FOTBALL 2013-2016 Side 2 Innhold 1. Innleiing... 4 2. Sportsleg utval... 5 3. INSTRUKSAR... 6 3.1. Sportsleg leiar... 6 3.2. Målvaktsutviklar... 6 3.2.1. Arbeidsoppgaver vil vere blant

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015. Løpnr. 4 - Finstad. Barn 0-6 år

Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015. Løpnr. 4 - Finstad. Barn 0-6 år Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015 Løpnr. 4 - Finstad Barn 0-6 år Startnr. Navn Klubb Fullført 43 Gry Anine Svevermoen Hansen x 32 Peder Olay Strand Wenger Nordre Eidsvoll IL x 7 Tuva Wiik Stigersand Feiring

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT Greipstadstevnestevnestevnestevnestevnestevnet Skagerak- Birkenes- Øvrebø- Sørlands- 249 248 NR KL NAVN LAG Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng TOTAL PL. SIFFER KLASSE 5 1 5 Tor Arnfinn Homme Kr. Sand og Omegn

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. J

Pengepremier 25-skudd kl. J Pengepremier 25-skudd kl. R 1. Hannah Johansen Time 50 49 49 97 245 90,- 2. Line Rødland Klepp 49 49 48 96 242 60,- 3. Sigve Vidringstad Lyngdal 49 48 48 97 242 0,- Pengepremier 25-skudd kl. ER 1. Tønnes

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

Nytt frå styret og innkalling til årsmøte KFUM Volda

Nytt frå styret og innkalling til årsmøte KFUM Volda KFUM Volda-Hjem http://iloapp.uppheim.net/blog/kfum?home&post=120 Page 1 of 3 18.05.2009 KFUM Volda Siste nytt Hovudside KFUM Volda» Vis alle innlegg» Aktivitetskalender» Nytt frå styret og innkalling

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Trollrennet - søndag

Trollrennet - søndag G 8 år 1 km klassisk Einar Grindheim 4 John Dale Lie 2 DNS Øyvind Hoy 3 05:21 04:54 Påmeldte: 3 J 8 år 1 km klassisk Ingrid Marie Ekeland 11 08:06 Linnea Holbæk 6 07:38 Solfrid Emblem Holte Gjerstad IL

Detaljer