BRATTVÅG IL FOTBALL PROGRAMBLAD Hver uke har vi partivarer til ekstra lave priser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRATTVÅG IL FOTBALL PROGRAMBLAD 2004. Hver uke har vi partivarer til ekstra lave priser"

Transkript

1 PROGRAMBLAD 2004 BRATTVÅG IL FOTBALL GENERALSPONSOR Les meir om: * BIL-Tippen 2004, gratis tippekonkurranse! * Intervju med BILs største supporter, ein 80-åring! * Adelskalenderen * Ord for sesongen av trenere og kapteiner HOVUDSPONSORER Hver uke har vi partivarer til ekstra lave priser

2 2

3 Brattvåg Fotball vil rette ein varm takk til sine sponsorar, som støttar og verdset vårt arbeid for å gi barn og ungdom i lokalsamfunnethøve til å vere med i eit trygt og godt fellesskap - med sunne interesser og ideal. Vi vonar at vårt publikum og våre medlemmar støtter dei tilbake! 3

4 BRATTVÅG IDRETTSLAG Brattvåg IL Hovudstyre Bak frå venstre: Arne Harnes, Per W. Otterlei, Stig Fjørtoft, Svein Ove Høistad, Arngeir Syversen, Fredrik Løken Framme frå venstre: Johanne Alvestad, Kjell Bjørn Otterlei, Emil Korsnes, Ragnhild L. Lie, Sonja Ingeborgvik, Jorunn Sønderland BIL vart starta på vårparten i 1940 og få visste vel kva som ville skje i landet, distriktet eller elles i Europa etter den 9. april. Laget fekk såleis ein trong fødsel dei første åra med til dømes idrettsboikott av den nasjonalsosialistiske regjeringa i landet. Men til tross for ein trong fødsel vart det halde liv i laget og som alle sterke spedbarn vaks dette bornet opp også. Helsa og framgangen har det vore lite å utstje på i tida som har gått frå 1940 og fram til no. No er klubben å rekne som ein ungdom med kraft og vitalitet til trass for at pensjonsalderen nærmar seg. Årsmøtet er avvikla utan dei store endringane, men nemnast kan ei justering i organisasjonen der Yngres avdeling no vert å rekne som ein del av BIL- Fotball. Leiar av Yngres møter berre i BIL-Fotball og ikkje i Hovudstyret. Det gjer berre leiar av BIL-Fotball. Dette er ein praksis som fall naturleg å gjennomføre. Nytt i år er også BIL sitt engasjement i organisasjonen MOT. MOT driv haldningsskapande arbeid retta inn mot ungdom og eitt av dei viktigaste sidene ved arbeidet er å gje born og ungdom haldningar til mellom anna å seie nei til narkotika. Ei viktig side er også å arbeide for å unngå mobbing og rasisme. Kunstgrasbana Kunstgrasbana har hatt sin første heile sesong sidan ho vart teken i bruk og resultatet har svara til forventningane. Sjeldan er bana å sjå utan aktivitet og både organisert fotballtrening og uorganisert spel finn stad. Ein har fått sladda meir granulat ned i matta no i vår og bana står klar til å ta mot både treningar og kampar til seriestart. Ein strek i rekninga var manglande tippemidlar til BIL

5 Det gjer at laget må handtere lånet lengre enn rekna med. Ei trøyst er likevel låge renter. Aktivitetane i laget A-laget har Stig Ekanger som ansvarleg trenar den komande sesongen og ei naturleg målsetjing må vere å hevde seg heilt i toppen av 3. divisjon. Laget har lagt bak seg ei vellukka treningssamling i Danmark og har hatt eit fint utbyte av det opphaldet. Juniorlaget spelar sine kampar i 1. divisjon (Nordea-serien)og vil sikkert kunne greie å hevde seg bra der. Yngresavdelinga er i stadig vekst og BIL kan smykke seg med at småjentelaget vart både krins- og fylkesmeistrar forrige sesong. Dette kan sikkert skje igjen med dei eller med andre lag i klubben. Damelaget kan sikkert klare å klatre i sin serie og spelar i år i 2. divisjon. Idrettsskulen har vorte ein innarbeidd del av klubben sitt tilbod og har avslutta sin sesong i mars. Om lag 80 born tek del i mange ulike aktivitetar og sørger for at klubben får aktive og positive utøvarar seinare. Banenemnd og Husstyre er med på å forvalte dei store verdiane som klubben etter kvart rår over. Banene og anlegget må vere klart til eikvar tid no når kampane er i gong og klubbhuset må til eikvar tid vere klar til å huse møter og andre aktiviteter i tillegg til vel fungerande dusjar og garderober. Teikningane til eit påbygg med både større sal og fleire garderober ligg klar, men ventar førebels på ein større eigenkapital for laget. Trimgruppa gjer viktig arbeid med å sørge for at folk har gode løyper og postkasser med bøker til å skrive namnet i når dei når toppen. Åsen Natur- og Kultursti er ei flott trimløype som sørger for trim så vel som kunnskap for dei som går der. Alpingruppa har hatt ein nedgang i talet på aktive, men dei har ikkje gitt opp for det. Dommarane har vore ein viktig del av fotballen i BIL. Rekrutteringa går ikkje av seg sjølv på dette området heller og klubben jobbar for å skaffe nye rekruttar. Klubben har allereie erfarne og mykje brukte dommarar som tener som gode førebilete for dei yngre. Brattvåg Mini-Cup er BIL sitt største arrangement. Yngres avdeling har hatt hand om dette arrangementet heile tida og har etterkvart opparbeidd seg gode rutinar. Cupen er svært vel ansett rundt om i distriktet og klubben har fått ord på seg for å vere ein truverdig arrangør. Kunstgrasbana har gjort dette arrangementet endå betre enn det var og kan no gje alle lag svært gode banetilhøve. Trenarane i klubben har høg kompetanse og forhåpentlegvis vil fleire av trenarane sørge for at den formelle biten blir styrka i arbeidet for å gjere breidden og kvaliteten i trenararbeidet så god som råd. Friidrettsgruppa i BIL har kome på beina att. Ein gjeng med vaksne og yngre har satsa friskt gjennom heile vinteren og ønskjer å markere BIL på friidrettsbana. Brattvåg idrettslag har tradisjonar å ta vare på på dette området også. Takk til alle som held hjula i laget i gong. Drifta i laget er å sjå på som ein stor dugnad. Denne dugnaden har vore samanhengande i 64 år og vil vere naudsynt i mange år framover dersom Brattvåg vil hevde seg sportsleg og som ein stad der det er godt å bu og vekse opp. Lukke til med dugnaden! Helsing Emil Korsnes -leiar 5

6 D I N T RYG G E S A M A R B E I D S PA RT N E R SKI PSBYGGI NG OMBYGGI NG REPAR ASJON ER STÅLKONSTRU KSJON ER VEDLI KEHOLD VI NSJ ER OG UTSTYR ELEKTRISKE I NSTALLASJON ER PREFABRI KKERI NG AV RØR OFFSHORE AKTIVITETER VERDENSOMSPEN N EN DE SERVICEN ETT AKER BRATTVAAG GRUPPEN: AKER BRATTVAAG AS / BRATTVAAG SKIPSVERFT AS SØVIKNES VERFT AS / BRATTVAAG OFFSHORE AS / BRATTVAAG BRANDAL STAAL AS BRØDR. ROGNE AS / HARAM ELEKTRO AS / AKER YARDS PROSJEKTUTVIKLING AS SCANDINAVIAN PREFAB HAGFORS AB / AKER TULCEA S.A. / ESTALEIRO PROMAR Aker Brattvaag AS, 6270 Brattvåg Tel Fax www. brattvaag.no 6

7 Med ønske om å stimulere idretten Rolls-Royce Marine AS Dept. Deck Machinery - Brattvaag 6270 Brattvåg. Tel.: Fax:

8 BRATTVÅG FOTBALL - SESONGEN 2004 Styre Brattvåg Fotball Bak frå venstre: Terje Skarbø, Gunnar Lødøen, Arne Harnes, Sveinung Hellem, Jørgen Havnsund og Hans-Martin Otterlei Framme frå venstre: Jan Petter Hagen, Arne Vågnes, Tove Solbakken, Rolv Seth og Thor Grønmyr. Vi møtast på Stadion! Senior avdelinga stiller i år med fire lag i seriesystemet. Herrelaget i 3. divisjon, damelaget i 2. divisjon, og juniorlaget kvalifiserte seg i år til Nordea-serien (1. divisjon). I tillegg stiller herrene eit 7-ar lag. BRATTVÅG FOTBALL - SESONGEN 2004 Ein ny fotballsesong er allereie i gong og vi håper også i år på mange trivelege stunder på Brattvåg stadion. Kunstgrasbana har også i år sørga for flotte treningsforhold. Med unntak av nokre veker med snø i vinter, har laga hatt glimrande førebuingar. Også i år har fleire av våre naboklubbar nytta bana, noko som er viktig for fotballen i kommuna. I tillegg har naturlegvis våre eigne lag hatt stor aktivitet. Heilt frå nyttår har seniorlaga og dei eldste laga i yngres trena jamnt og trutt på kunstgraset. Frå styret er det veldig kjekt å registrere den oppblomstringa og entusiasmen som visast på damesida. Denne er det viktig å halde ved like i åra framover, for tilveksten nedover i yngres er veldig god. Det same kan seiast på herresida. I sum gir dette oss ein av dei største klubbane i kretsen. Ei av årsakene til dette, i tillegg til det flotte anlegget vi har fått, er breiddeprosjektet det har blitt jobba med i nokre år. Dette har medført ein auke i talet på aktive, og ein merker også at fråfallet blant dei eldre ungdomane har stagnert. Fokus på breidden er ein bevisst strategi i klubbens handlingsplan. Vi skal kjenneteiknast som einklubb med bevisst breiddeprofil og vi skal vere inkluderandei nærmiljøet. Jobben som gjerast i yngres avdeling er derfor både viktig og sentral i denne profilen. Eit viktig og støttande element i denne strategien er skulerte trenarar. Vi har i år trenarar med god trenarkompetanse på dei allerfleste lag i klubben. Klubben har dei siste par åra lagt stor vekt på å bygge opp ein berekraftig organisasjon. Fleire i dei ulike styra har viktige roller også i det lokale næringslivet. Dette gir oss ei god plattform for framtida. Men vi saknar fortsatt involvering av fleire foreldre og andre familiemedlemmar, for her vil alltid vere roller å fylle i ein så stor organisasjon. Ikkje all aktivitet er like synleg, men like fullt verdfull.vi har ein kjempefin ungdomsgjeng som arbeider med heimesidene våre på Internett:www.brattvag-il.no.Her ligg det mange seine kveldstimar med arbeid for å oppdatere klubbsidene med siste nytt. Bruk difor heimesidene våre til å halde deg orientert om det som skjer i klubben. Vi rettar samstundes ein stor takk til våre sponsorar og annonsører for god støtte og godt samarbeid- Utan dei på laget hadde ikkje den sunne aktiviteten som fotballen er, vore så framgangsrik og synleg i lokalsamfunnet som den er i dag. VI MØTAST PÅ STADION! Med Sportsleg helsing Styre Brattvåg Fotball 8

9 Idrettsbanken Sparebanken Møre er distriktets største bank og en aktiv medspiller for idretten. Med 37 kontor i Møre og Romsdal, kjenner vi de fleste lag og utøvere på alle nivå i hele distriktet. 9

10 Herrelaget 2004 Bak frå venstre: Oddmund Davik Otterlei, Finn Alvestad, Werner Ellingsæter, Endre Høistad, Stian Hatlehol, Enis Maksumic, Sindre Dalhaug, Martin Sundnes, Ståle Hurlen, Lennart Holmem -Trenar: Stig Ekanger Framme frå venstre: Øyvind Kjerstad, Øyvind Farstad, Frank Dalhaug, Kristian Grønmyr, Fredrik Løken, Espen Wold, Azem Maksumic, Henning Koppen, Tomas Roald TERMINLISTE HERRELAGET 3. divisjon (avd 17) Vår Haust 23.apr Brattvåg - Godøy 25.jun Godøy - Brattvåg 30.apr Spjelkavik - Brattvåg 06.aug Brattvåg - Spjelkavik 07.mai Skarbøvik - Brattvåg 13.aug Brattvåg - Skarbøvik 14.mai Brattvåg - Hødd 2 17.aug Hødd 2 - Brattvåg 20.mai Valder - Brattvåg 20.aug Brattvåg - Valder 28.mai Brattvåg - Langevåg 27.aug Langevåg - Brattvåg 04.jun Bergsøy - Brattvåg 31.aug Brattvåg - Bergsøy 08.jun Brattvåg - Ørsta 03.sep Ørsta - Brattvåg 11.jun Aafk 2 - Brattvåg 10.sep Brattvåg Aafk 2 18.jun Brattvåg - Sykkylven 18.sep Sykkylven - Brattvåg 02.jul Hareid - Brattvåg 25.sep Brattvåg - Hareid Brattvåg 2 (7-er lag) 06.mai Harøy - Brattvåg 12.mai Brattvåg - Fjørtoft 18.mai Ellingsøy - Brattvåg 26.mai Brattvåg - Ravn 09.juni Norborg - Brattvåg 16.juni Brattvåg - Hildre 22.jun Brattvåg - Harøy 18.aug Fjørtoft - Brattvåg 25.aug Brattvåg - Ellingsøy 01.sept Ravn - Brattvåg 15.sept Brattvåg - Norborg 25.sept Hildre - Brattvåg 10

11 TRENARKOMMENTAR Hovudtrenar: Stig Ekanger SESONGEN Trenarkommentar herrelag: Velkommen til en ny sesong på Brattvåg stadion. Etter fjorårssesongen har vi mistet tre spillere med lang fartstid i Brattvåg. Dette er Svein Åge Klokk (langtidsskadet) og vatningene Kjartan Myklebust og Eivind Grøtt Ulla. I tillegg er Ole Magnus Klokset langtidsskadet, mens Arnel Colic er skadet, men tilbake i trening og kampklar i juni. Stig Sandøy har også sluttet. Som erstatning for disse har vi fått flere spillere. Fra eget jr-lag kommer; Enis Maksumic, Azem Maksumic, Henning Otterlei Koppen, Fredrik Løken og Andre Fjørtoft. I tillegg har keeperen Vegard Otterlei, et nytt talent fra Fjørtoft, meldt overgang. En annen viktig brikke i laget, Stein Gisle Alvestad, måtte slutte ved påsketider. Hans egenskaper som trener vil vi savne. Det som er en av styrkene til Brattvåg er at vi arbeider med kontinuitet, og da bør avgangen være udramatisk, ettersom undertegnede har en filosofi nært opptil Stein Gisle sin. Brattvåg stiller i år ikke 2`er-lag i 6. divisjon, men et lag til serien med 7`er-fotball. Det er viktig for oss å gi innbytterne på A-laget kamptrening, og det får de gjennom dette tilbudet. Grunnen til at vi ikke har satset på 11 er-fotball er at juniorspillerne i år har for mange kamper (21) i Nordeaserien (1. divisjon), og dermed ikke bør belastes med spill for 2 er-lag. Målsettingen for årets sesong er todelt. Vi tror det er realistisk med en plass midt på tabellen, men derfra er det kort vei fram til en plassering i toppen. Dessuten skal vi spille en fotball som fenger publikum og som utvikler spillerne. Sesongforberedelsene har vært gode. Vi har trent fire økter i uken siden nyttår. Værforholdene har vært bra og vi har trent på en glimrende kunstgressbane. I tillegg har vi vært på treningsleir i Danmark. Den var svært vellykket både sosialt og sportslig. Resultatene i treningskampene har variert, men spillet har vist at vi har et spennende lag på gang. Laget er ungt, krydret med noen gode, erfarne spillere, og mitt håp er at disse vil fortsette enda noen år. Mye tyder på at vi er i ferd med å klare oss gjennom et nytt generasjonsbytte, og i så måte er de eldste i gruppen nøkkelpersoner som kontinuitetsbærere. Til slutt vil jeg oppmode publikum om å støtte laget i medgang og motgang. Håper det blir mange hyggelege fredagskvelder på stadion i år også. Stig Ekanger trener 11

12 Herrekapt Herrekapteinen har ordet Førebuingane til sesongen 2004 er allereie godt i gong, treningsforholda til no har ikkje vore optimale, noko vergudane må ta på si kappe. I tillegg har vi vore plaga av en del småskader som har gjort at vi ikkje har fått full utteljing på treningane. I skrivande stund har vi gjennomført 4 treningskampar, som har vist varierande kvalitet. Vi pendlar frå skikkeleg gla-fotball til det heilt horrible. Men slik er det ofte på denne tida av året. Årets A- lag består av ein fin mix av rutine og unge, lovande talent frå eigne rekker. Vi har hatt eit par utskiftingar frå fjorårets BIL utgave. Vi har mista nokre spelerar med lang fartstid i 3- div, desse har blitt utskifta med mange lovande talent. Så det blir spennande å sjå om desse er klar for ansvaret dei no blir pålagt, noko eg sjølv er overbevist om. Så om vi klarer jamnt å skape ein konkurransesituasjon i alle ledd, vil samtlege i spelargruppa utvikle seg i positiv retning og vere med på å skape eit godt BIL lag i år også. I påska drog vi på treningsleir til Aars i Danmark for å finpusse forma og legge den siste finishen på verket. Og eg reknar med at trenarteamet har planane klar for korleis dei vil vi skal framstå i årets sesong. Med så mange teknisk,elegante spelerar, så satser eg på at vi kan presentere eit spelande og interessant lag for publikum denne sesongen. Det å sette seg mål gjennom en lang sesong er viktig, men det å seie kor vi vil hamne på tabellen ønskjer eg ikkje å gjere her. Men ein ting kan eg love, spelarstallen er samansett av ein gjeng som er villig til å ofre skjorta og litt til for å prestere på eit høgt 3-div nivå. Så når vi skriv 23 april skal teknikk, taktikk og speleglede prege Brattvåg Stadion. Med dette vil eg ønskje motstandar, dommar og ikkje minst publikum velkommen til Brattvåg stadion for ein ny spennande sesong. Frank Dalhaug. -kaptein- 12

13 Ha en findag! Hver uke har vi partivarer til ekstra lave priser 13

14 14

15 Intentus AS Årsundveien BRATTVÅG Tlf Fax

16 KNUTEPUNKTET AS Åpningstider: man-fre: 06:00-24:00 lør-søn: 08:00-24:00 Telefon: E-post: Tjenester Henger-, lift- og bilutleie Bilvask DVD\Videoutleige Bakervarer Polardiesel 16

17 17

18 Juniorlaget 2004 Fremste rekke frå venstre: Jan Tore Fjørtoft, Hazhin Hassan, Torstein Alvestad, Ole Kristian Myren, Tormod Relling Nielsen, Vegard Otterlei, Kristoffer Grønmyr, Magnus Sperre Tennfjord. Midterste rekke frå venstre:jan Sivert H. Sandøy, Mathias Fjørtoft, Johan Huse, Torgeir F. Garshol, Daniel Hartmann Sjåstad, Frank Krogsæter, Stian Gribbestad, Johan Jøsok. Bakerste rekke frå venstre:arild Vågnes, Henrik Natland Lillebø, Martinus Løken, Harald Relling Nielsen, Sverre Ulstein Fjørtoft, Sindre Dalhaug, Bjørnar Otterlei Fjørtoft, Magnus Hagen, Samir Pajevic. Dei som ikkje var til stades:alexander Beadle, Martin Roald, Steffen Flem Korsnes, Øyvind Koppen Krogsæter, Kim Andre Vebenstad, Kristoffer Hildrestrand og Steinar Tharaldsen. Terminliste Junior Junior G19 Nordea-serien Trenerkommentar juniorlag Etter at Stig Ekanger tok over som trener for A-laget ved påsketider, har undertegnede tatt over som trener. Men for spillerne er dette ikke så dramatisk, da mange er med på begge lag. Vi er svært glad for at Henning Blindheim og Paul Arne Koppen er med å hjelpe til med oppmannsjobben på våre hjemmekamper. SPILLERSTALL Årets spillerstall er dessverre liten, bare 10 karer. I tillegg har vi 8 fra A-stall som holder jr-alder og flere aktuelle guttespillere. Disse vil bli disponert ettersom kampprogrammet passer. Ambisjons- og ferdighetsnivået i spillergruppa er veldig varierende. Noen har det såkalte talentet, og stiller på trening for å bli bedre, mens andre er mest med for det sosiale. Dette gjenspeiles også i treningsframmøte, som har lagt for lavt i vinter (ca. 54 %). MÅLSETTING Gjennom vinteren var vi med i en kvalifiseringsrunde i Sunnmørshallen. Det startet med tap for Hødd, men resten av kampene vant vi, og dermed er vi klare for spill i 1. divisjon. Dette var en del av årets målsetting, så får vi se hvordan vi vil takle dette nivået. Kvaliteten på laget vil nok variere med hvor mye vi får disponere spillerne fra A-stallen. Velkommen på stadion. Sportslig hilsen Svein Åge Klokk Det spelast her trippel serie, altså 3 kampar mot kvart lag. 13.apr Brattvåg - Valder 19.apr Spjelkavik - Brattvåg 26.apr Herd - Brattvåg 04.mai Brattvåg - Aafk 10.mai Hødd Brattvåg 20.mai Brattvåg - Sande 24.mai Bergsøy - Brattvåg 31.mai Valder - Brattvåg 14.jun Brattvåg - Spjelkavik 21.jun Brattvåg - Herd 28.jun Aafk - Brattvåg 05.jul Brattvåg - Hødd 08.aug Sande - Brattvåg 23.aug Brattvåg - Bergsøy 06.sep 13.sep 19.sep 24.sep 02.okt 09.okt 16.okt Brattvåg - Valder Spjelkavik - Brattvåg Herd - Brattvåg Brattvåg - Aafk Hødd - Brattvåg Brattvåg - Sande Bergsøy - Brattvåg 18

19 DAMELAGET 2004 Bak frå venstre: Tove Solbakken (oppmann), Vibeke Krogsæter, Ingrid Silseth, Cathrine Vatle, Synnøve Løndal, Ingrid Fjørtoft, Stine Otterlei, Frida Bjerkvik, Trude Otterlei (spelande trener), Terje Skarbø (trener) Midten frå venstre: Camilla Solbakken, Silje Otterlei, Tonje Leine, Marianne Otterlei, Kristin Farstad, Bente Hjelseth, Jannicke Lødøen, Rita Nogva, Ida Sæterøy, Maren Bringsvor Framme frå venstre: Ingrid Hjelseth, Ragnhild Nordang Ikkje med på bildet: Maria Fjørtoft, Jeanette Koppen Trude Otterlei (spelande trener) Tove Solbakken (oppmann) Terminliste Damer 2. divisjon avd 5 Terje Skarbø (trener) TRENERKOMMENTAR DAMELAGET 2004 Damelaget skal også denne sesongen kjempe om poenga i 2. divisjon. I fjor enda vi sist, men bør kunne sanke ein del fleire poeng i år. Målsettinga for denne sesongen er å stabilisere seg i divisjonen. Damelaget vårt er eit svært ungt lag. I treningskampane har vi nytta i overkant av 20 spelarar, der heile 10 av desse framleis er jentespelarar. I tillegg til 4 vinterseriekamper i Sunnmørshallen har laget spela 3 treningskamper og delteke i Vårcupen på Rogne. Vi har auka antal treningsøkter i veka i forhold til i fjor. Treningsoppmøtet har tidvis vore noko varierande. Ny i trenerteamet er Trude Otterlei, som no er tilbake på damelaget som spelande hjelpetrenar. Vi håper at mange vil møte opp på stadion og heie fram laget! Med sportsleg helsing Terje Skarbø Trener Trude Otterlei Trener Vår 25.apr Sunndal - Brattvåg 03.mai Brattvåg - Træff 11.mai Brattvåg Hødd/Bergsøy 14.mai Hessa/Fortuna 2 - Brattvåg 22.mai Brattvåg - HaNo 06.jun Brattvåg - Sykkylven 09.jun Volda/Ørsta - Brattvåg 20.jun Brattvåg - Eid 23.jun Brattvåg - Sunndal 30.jun Træff - Brattvåg Haust 19.aug Brattvåg - Hessa/Fortuna 2 1.sep Sykkylven - Brattvåg 4.sep HaNo - Brattvåg 09.sep Brattvåg Volda/Ørsta 12.sep Hødd/Bergsøy - Brattvåg 19.sep Eid - Brattvåg 19

20 Damekapt I ein så stor klubb som Brattvåg IL, bør grunnlaget for få til eit godt damelag vere til stades. I år har nokre av eldsjelene i klubben tatt tak i damefotballen, og det er no ny giv i damelaget. Vi har auka frå 2 til 3 treningar i veka, og innimellom vil vi arrangere treningshelger der vi inviterer naboklubbane våra til å trene saman med oss over ei heil helg. Den unge damestallen i år er dessverre noko tynn, så vi slit litt med å få nok folk på trening. Vi har heldigvis ei veldig god rekruttering, og nokre av jentespelarane har allereie i år sagt seg villeg til å hjelpe oss på kampane. Sjølv om stallen er tynn, er viljen og iveren til at vi skal hevde oss, veldig stor. Dette viste seg allereie i vinterserien i år, der vi gikk ut med 2 sigrar, 1 uavgjort og 1 tap, noko vi seier oss svært nøgde med. Til tross for at vi enda nederst på tabellen i fjor, har vi likevel fått tilbod om å fortsette i 2. divisjon denne sesongen. Etter resultata i vinterserien ser vi no lyst på sesongen, og at vi skal klare å klatre høgare på tabellen enn det vi klarte i fjor. Nytt for året er kiosksalg og speakerteneste på kampane våra. Ta derfor turen innom og støtt det nye damelaget! Med sportsleg helsing Trude Davik Otterlei Kaptein og hjelpetrenar 20

21 21

22 Coral Brand BRØDR. DAVIK AS FISKEBÅTREDERI Grunnlagt 1929 Tlf.: Fax:

23 HARAM KOMMUNE På lag med idretten, i eit sunt oppvekstmiljø! 23

24 YNGRES AVDELING Bak frå venstre: Frank Hartmann, Dag Davik, Frank Jøsok, Gunnar Asbjørnsen Framme frå venstre: Magnhild Fjørtoft, Terje Skarbø, Lene Klemetsen, Hege Natland. GØY MED FOTBALL I YNGRES AVD Sesongen 2004 er i gong, og mellom jenter og guter i alderen frå 7 til 17 år vil vere å sjå på eit av dei mange laga våre i aldersbestemte klasser. Vi stiller med heile 22 lag i klassene frå Minijente/Minigutt til Jente/Gutt. Også i år stiller vi med reine jentelag i alle klasser frå 9-10 år og oppover, og vi ser gjerne at enda fleire jenter blir med slik at vi kan stille med reine jentelag også i klassa 7-8 år. Hovedmålsettinga for Yngres avdeling er å gi eit godt og innhaldsrikt tilbod til alle som vil og har lyst til å spele fotball. Vi ønsker at alle, uansett ambisjoner, skal få sjanse til å utvikle fotballferdigheiter på alle plan, og vi ønsker å bygge eit godt miljø der vi kan vere med å skape gode haldningar blant dei aktive. Kompetansen som etterkvart er bygd opp på trenar- og leiarsida i klubben er med på å sikre at kvaliteten på tilbodet til dei unge blir best mulig. Dette arbeidet er særs viktig også framover. I dei siste åra har fotballgruppa satsa sterkt på breidde gjennom det såkalla Breiddeprosjektet, noko som til no har gitt svært gode resultat. Brattvåg er ein av klubbane i distriktet med flest påmeldte lag i kretsseriane i aldersbestemte klasser, noko vi sjølvsagt er stolte av. Vi er overbevist om at denne satsinga på sikt og vil gi positive ringverknader på seniornivå. Treningsforholda er vesentlig forbetra etter at vi kunne ta i bruk kunstgrasbana. Bana er i bruk nesten til alle døgnets tider, både til organiserte og uorganiserte aktiviteter. Når vi no og tek i bruk grasbana og miniparken skulle tilstanden på anleggssida vere framifrå. For at baneanlegget skal forbli ein trivelig plass å opphalde seg både for aktive og tilskodarar er det viktig at vi tek vare på det. Vi oppmoder alle som bruker anlegget om å hjelpe til med å halde det reint og trivelig. Den tradisjonsrike Brattvåg Minicup vil i år bli arrangert Laurdag 5. juni. Her håper vi på deltaking frå mellom 40 og 50 lag i klassane Minijente/gutt (7-10 år) til Lillejente/gutt (11-12 år). Omkring 500 jenter og gutar er i aktivitet denne dagen. Minicupen er det største arrangementet i Yngres avd, og for å få dette i havn på ein tilnærma knirkefri måte er ein heilt avhengig av ein betydelig dugnadsinnsats frå foreldre og andre frivillige. Foreldreforeininga vår er her svært sentral, og er ein svært viktig ressurs i Yngres avdeling. Vi oppfordrar alle til å ta seg ein tur på stadion denne dagen, ei fin oppleving er garantert. Norway Cup vil i år få besøk av 3 Brattvåg-lag. Jentelaget stiller med ett 7ʼer og ett 11ʼer lag, gutelaget med ett 11ʼer lag. Vi ønsker dei god tur, og håper dei får ein tur full av gode opplevingar og minner. Styret i Yngres avdeling vil nytte høvet til å takke alle foreldre og andre frivillige som stiller opp for å gjere det mogeleg for våre håpefulle å spele fotball i klubben. Dokke gjer ein framifrå innsats, og utgjer ein viktig og særs nødvendig ressurs for at det heile skal gå rundt frå år til år. Vi vil og rette ei stor takk til alle støttespelarar som har vore med på å gi bidrag til drifta på andre måter. Styret ønsker alle lag og tillitsvalgte både i Senior og Yngres lykke til med sesongen! Med sportsleg helsing Styret i BIL Fotball Yngres avd. 24

25 Adelskalenderen for Brattvåg IL herrelaget, pr Navn Antall Navn Antall Navn Antall Stig Ekanger 544 Eldar Tandstad 162 Fredrik Olai Langlo 37 Bård Flem 508 Stig Fjørtoft 157 Arild Mork 36 Egil Flem 467 Øyvind Grytten 145 Henning Otterlei 36 Trond Austnes 428 Eivind G. Ulla 143 Endre Høistad 35 Svein Åge Klokk 424 Rolv Seth 143 John Andreas Husøy 35 Bjarte Steinsbu 418 Henning Blindheim 138 Ronny Wik 35 Per Willy Otterlei 375 Olger Alvestad 138 Åge Longva 33 Thor Grønmyr 355 Michal Vadset 130 Frank G. Ulla 32 Trygve Jan Håvik 352 Arnel Colic 125 Thomas F. Roald 32 Jan Petter Hagen 345 Lars Lundemo 124 Øyvind K. Kjerstad 32 Oddmund D. Otterlei 334 Ståle Hurlen 118 Roger Dalhaug 31 Roger Grytten 319 Ole Petter Aarsund 114 Stig Sandøy 31 Ståle Jensen 310 Ole Bjørn Harnes 113 Roar Dyb Sandnes 3 Svein Dalhaug 308 Rolf Eldevik 108 Jack Vidar Rørvik 29 Frank Dalhaug 302 Lars Kåre Rogne 102 Jan Egil Alstadsæter 29 Kjell Petter Hoel 301 Kristian Grønmyr 96 Karl Even Indrestrand 29 Ørjan Ekanger 301 Yngve Rekdal 95 Arvid Jøsok 27 Gunnar Lødøen 298 Kristian Søviknes 94 Knut Nilsen 27 Oddbjørn Hatlehol 271 Ivar Fjørtoft 90 Per Kåre Fjørtoft 27 Michael Johnsen 252 Arne Harnes 88 Trond Vågnes 27 Rune Dalhaug 250 Hugo Vestre 88 Hans Jørn Snerling 26 Hans-Martin Otterlei 249 Knut Skarsbø 88 Kristian Johnsen 26 Bjørn Grønmyr 248 Per Gunnar Ulla 88 Sturla Dalhaug 26 Helge Austbø 237 Kjell Inge Davik 82 Lars Haagensen 25 Harald Dyrøy 230 Stig Kile Gjelsten 81 Stig Erik Franck 24 Kjartan Myklebust 227 Johan Vestre 78 Einar Stamnes 23 Terje Skarbø 226 Ole M. Klokset 76 Bjørn Urkedal 23 Per Ove Tennfjord 224 Tor Henry Blø 72 Roger Grytten (gryta) 23 Asbjørn Leine 214 Morten Kalvø 69 Andre Fjørtoft 22 Otto Sæter 209 Roger Sørheim 68 Atle Lødøen 22 Paul Arne Dalhaug 208 Erlend Fjørtoft 67 Vidar Molt 22 Per Sæbønes 208 Håkon Pedersen 64 Alf Benny Skarbø 20 Rikard Vestre 207 Øyvind Sundnes 59 Kristian Fjørtoft 20 Stein Gisle Alvestad 207 Kolbjørn Vilnes 56 Martin Sundnes 20 Werner Ellingsæter 201 Lennart Holmem 53 Bjørn Tore Arnesen 19 Espen Wold 194 Øyvind Farstad 52 Ole Kristian Årsund 18 Runar Løndal 194 Thor M. Dalhaug 47 Per Åsemyr 18 Lennart Bjørkeli 185 Endre Osvold 46 Stian Hatlehol 18 Åge Maridal 181 Claus Leite 45 Bernt Åge Farstad 17 Inge Gjerde 179 Jan Vatnehol 41 Reidar Farstad 17 I tillegg er 65 spelarar registrert med fra 1 til 16 kampar for Brattvåg IL herrelaget. Dei med utheva skrift er fortsatt aktive i klubben. 25

26 Jacob Løndal - BILs største patriot? Brattvåg IL har mange patrioter som fylgjer laget i tjukt og i tynt. Ved sportslig suksess er det alltid fleire på kampane enn når det går dårlig. Ein som likevel alltid har fulgt klubben i sitt hjerte er Jacob Løndal. Hos den spreke 80-åringen (23. februar) har fotballinteressa alltid vore stor. - Vi flytta til Brattvåg i 1950 frå Fiskåbygd. Fotball var ein fin måte å kome inn i det nye miljøet på. Men det vart mest uorganisert fotball på meg. Eg prøvde meg på Brattvåg som back, men både alderen og talentet var i min disfavør. Men det er ikkje berre fotball som gir 80-åringen noko å glede seg over. Han er altetande når det gjeld idrett, og har eit stort hjerte overfor ski-idretten. Han får med seg mykje av det som blir sendt på TV gjennom vinteren. Som Brattvåg-patriot er Jacob imponert over den dugnadsånda som vart vist ved kunstgrasprosjektet. Det har blitt eit praktfullt anlegg til glede for både eldre og yngre. Dette er en god stimulator for barn og ungdom i og rundt klubben. Jacob innrømmer at han ikkje er så ofte på bana og ser på dei yngre laga, og til no heller ikkje på damefotball. Men han er litt nysgjerrig overfor damene. - Eg har fått med meg at det satsast friskt innanfor damefotball i klubben og har planar om å følgje dei ein del i år. Skal ein slå av ein prat med Jacob er han å treffe oppe på bana når det er kamp. Men under spelets gang kan det være vanskelig å få svar. Han er intenst inne i spelet. Noko vi fekk bekrefta under dette intervjuet, som vart avholdt under ein treningskamp for herrelaget mot Stranda (7. mars). Jamt og trutt rykte det i kroppen, og føtene var stadig i arbeid hos den spreke 80-åringen. - Eg er litt spent på den komande sesongen. Årets 3. divisjon blir knalltøff og BIL har gått gjennom eit generasjonsskifte. Men eg har stor tru på dei unge lovende karane som he komt opp. Jacob har mange gode minne frå Brattvåg Stadion. Han nemner ingen konkrete,men det er mange namn som dukkar opp når han tenkjer litt tilbake i tid. - Kjell Ellingsæter huska eg godt. Han var en luring foran mål, og det var mest umulig for motstandarane å fylgje han. I nyere tid såg eg mykje dei same eigenskapane ved Rune Ulvestad og Åge Maridal. Men desse forsvann tidleg til klubbar høgare oppe i divisjonssystemet. Vi ynskjer Jacob til lykke med sesongen Vi veit kor vi treff han! Og til andre patriotar av bygda og klubben; Møt opp på Stadion!! 26

27 p r i x lettvint og garantert billig BRATTVÅG Åpningstider: (20) 27

28 GRYTASTRANDA FISKEINDUSTRI Hatlehol legger inn! Strandgt. 48, 6270 Brattvåg. Telefon: HOTELL RESTAURANT PUB CATERING Åpningstider i restauranten, Mandag - Lørdag: Søndag: Åpningstider i Korvetten Pub, Søndag - Torsdag til Fredag - Lørdag BRATTVÅG HOTELL LEVERER MAT TIL ALLE ANLEDNINGER 28

29 Mini 7 år Bak frå venstre: Ole Martin Løndal, Pål Martin Viken, Helene Skjelten, Henriette Aarsund, Maria Hjelm, Rebecca Nårstad Framme frå venstre: Vegard Bjørkedal, Felix Johanson, Jonas H. Helle, Per Stian Alvestad, Jacob Sønderland Trener: Lars K. Rogne Minijenter 10 år Bak frå venstre : Ida Marie Blindheim, Nina Sæt Tomren, Tina Sofie Hartmann Sjåstad, Fride Jøsok, Chovin Salaie, Amanda Bjørkeli, Iselin Hildre Tullut, Lise Klokk Framme frå venstre : Sunniva Skarbø, Amalie Alvestad, Bente Rogne, Åse Karoline Skjelten, Hawrin Ziab, Lawin Askari, Veronika Bjørkedal Ikke til stede på bildet, Sigrid Solem Trenarar og lagleiarar: frå venstre Conrad Heimgård (trenar), Dagfinn Rogne(trenar), John Klokk (trenar), Elin Blindheim (lagleiar) Tove Vestre (lagleiar var ikkje med på bilete), 29

30 H-vinduet Vatne As 6265 Vatne Telefon: Telefax: REGISTRERT REVISJONSSELSKAP - REVISORNR MEDLEM I DEN NORSKE REVISORFORENINGEN 30

31 Mini 8 år Bak frå venstre : Wisam Ziab, Ørjan Sætre, Jon Runar Heggelund, Odd Fredrik Sønderland, Andreas H. Forsland, Eirik Skarbø, André K. Harnes, Eivind B. Skaaden, Tore A. Aarsund, Vebjørn Hildrestrand, Malin H. Overland Framme frå venstre: Anne L. Hildre, Tom Stian Lillebø, Sigve Løndal, Lars Havnsund, Åge Ingeborgvik, Henrik Søreng, Shajcevan Panchardcharam, Alexander Hildre, Ole Jørgen Davik, Sigurd B. Syversen Minigutt 9 år Bak frå venstre: Andreas Aasen, Bjarte Osvold, Natanael Rolland, Henrik Osvold, Aleksanmder Søreng, Tomas Årsund, Ole Ragnar Fossland, Joakim Otterlei Framme frå venstre : Eilert Hagen, Magnus S. Skaaden, Hariwan Murad, Niklas Otterlei, Chawin erlandsen, Bjørn Tore lorgen, Christoffer Vemøy, Vegard Drønnesund Giske, Jan Bjørlykstøl 31

32 Fjellbu 33, 6270 Brattvåg Mobiltelefon: UNICOS As Konsulenttjenester for næringslivet - Kurs for styremedlemmer - Kurs for mellomledere - Traverskrankurs - Portalkrankurs Postboks 35, 6282 Brattvåg Tel: Faks: Mobil: epost: 6280 Søvik 32

33 33

34 Minigutt 10 år Bak frå venstre : Lars Jørgen Flem, Kim Ruben Andreassen, Ulrik Havnsund, Andreas Lødøen, Amar Merzic, Asbjørn Lillestøl, Magnus Nårstad, Joacim Fjørtoft, Robin Andre Austnes Framme frå venstre : Håvard Fjørtoft, Sigurd Blindheim, Sondre Tennø, Joacim Leine, Ole Marius Asbjørnsen, Andreas Skarbø, Marius Sundnes Trenere: Jørgen Havnsund / Henning Blindheim Lagledere: Cathrine Lervåg / Leif Inge Leine Lillegutt 11 år Bak frå venstre : Siv Farstad, Stian Finnstad, Audhild Lillebø Midten frå venstre: Marius F. Rogne, Tor Andre L. Hildre, Enis Colic, Joakim Roald, Henrik Bjørnland, Kjetil Lillebø, Jonas longva, Eivind Hjelle, Erlend Jørgensen Framme frå venstre: Simen Hartmann, Robin Børnland, Stian Johannessen, Magnus Gribbestad, Sveinung Myklebust, Eirik Syvertsen, Sondre Landsverk, Martin Sander Finnstad, Even André Hildrestrand. Ikke tilstede: Lars Kåre Rogne 34

35 Vendor AS 6272 Hildre Tel Fax VIA Flyspesialisten Brunholmgata 1B Postboks Ålesund Tlf.: Faks: Etabl Alt i foto Storgt. 25, P.b. 173, 6282 Brattvåg Tlf.: Fax: STEDET FOR LESESTOFF TIPPING OG RIKSTOTO 35

36 Lillegutt 12 år Bak frå venstre : Kai Ruben Sønderland, Erlend Hersvik, Vegard Alvestad, Jørn Håvard Uggedal, Fredrik Hildrestrand, Kristoffer Roald, Kristian Ugelvik Framme frå venstre : Ole André Lillebø, Jan Marius Eiksund, Peder Skjelten, Even Hartmann, Martin Løken Lie, Senthuran Ravinthrakumar, Eirik æsøy, Tor Ole Hætta Lie Lillejenter 12 år Bak frå venstre : Martin Vatle, Kristina Opstad Forsland, Nathlie Bratteng, Sunniva Aasen, Rebecca Thorsen Dalhaug, Alice Forsland Longva, Andrea Rogne, Shankitha Vijeyentran, Karoline Flem Korsnes, Camilla Sæt Tomren Framme frå venstre : Christina Sønderland, Aswak Ziab, Kristine Jøsok Roald, Zooya Kamal, Siri Alvestad, Emma Jøsok, Camilla Skår, Alice Slyngstadli, Marte Breivik Skaaden Trenere / Oppmenn; Frank Jøsok, Jorunn Sønderland, Roar Skaaden 36

37 37

38 Småjente 14 år Bak frå venstre : Tone Sønderland, Birgitte Fjørtoft, Marianne Slyngstadli, Mariann L. otterlei, Lene Æsøy, Pernille B. Seth, Anette Bjørnland, Maiken Wilhelmsen, Annabell Pedersen Framme frå venstre: Dalia Maksumic, Camilla Løken, Evan Salie, Mejrema Colic, Sigrid U. Farstad, Hege E. Pedersen, Marit O. Fjørtoft, Ibtisam Morad Trenarar: Rita N. Austnes, Ingrid U. Farstad, Kristin U. Farstad Smågutt 14 år Bak frå venstre: Jan Tore Fjørtoft, Stian Gribbestad, Johan Huse, Kristoffer Hildrestrand, Øyvind Seth, Harald R. Nielsen, Hans Nordang, Jardar Teigen, Johan Jøsok Midten fra venstre: Torsten Håvik, Tomas johannessen, Vegard Solem, Paul Farstad, Sivert Løken, Erik Bjørkhaug, Runar Tennøe, Steinar Tharaldsen Framme frå venstre: Håvard Sundnes, Henrik Akslen, Shewan Salaie, Tor Erik Nereland, Henrik Lødøen, Vidar Selen, Jan Marius Vatle, Tomas Wuttudal 38

39 TRANSPORTTILBUD I BRATTVÅG HJELSETH TRANSPORT AS Telefon: Fax: Bjørn Hjelseth mob.: Lars Kåre Rogne mob.: Knut Anders mob.: Bengt Otterlei mob.: Nå til disposisjon: Krokløftbil med containerutleige! 39

40 Gutar Bak frå venstre: Arild Vågnes, Henrik N. Lillebø, Martinus Løken, Harald R. Nilsen, Sverre U.Fjørtoft, Sindre Dalhaug, Bjørnar Fjørtoft, Magnus Hagen, Samir Pajevic. Midten frå venstre: Jan Sivert Sandøy, Mathias Fjørtoft, Johan Huse, Torgeir F. Garshol, Daniel Sjåstad, Frank Krogsæter, Stian Gribbestad, Johan Jøsok. Framme frå venstre: Jan Tore Fjørtoft, Hazhin Hassan, Torstein Alvestad, Ole Kristian Myren, Tormod R. Nilsen, Kjell Bjarte Kringstad, Vegard Otterlei, Kristoffer Grønmyr, Magnus S.Tennfjord Trenere: Bjarte Steinsbu og Thor Grønmyr Oppmenn: David Beadle, Paul Arne Dalhaug og Svein Alvestad Jenter Trener Peer W. Otterlei Trener Karl E. Indrestrandi Trener Knut E. Otterlei Oppmann May-Britt Lødøen Oppmann Gunn Pedersen Bak frå venstre: Kristine Nordang, Kamilla Solbakken, Malin Blindheim, Carina Lødøen, Frida B. Leinaas, Stina Pedersen, Carita Kjellbotten, Monica Ugelvik, Helene Blindheim, Lene Alvestad, Chanielle Leine. Midtrekke frå venstre: Vibeke Krogsæter, Solveig Klokk, Maria Fjørtoft, Birgitte Fjørtoft, Jeanette Fjørtoft, Tina Hildre, Marianne Otterlei. Framme frå venstre: Lise Alvestad, Maren Bringsvor, Tonje Leine, Jeanette O. Koppen, Silje Lødøen, Kari Helle, Silje Otterlei, Mariann Otterlei. Ikkje med på biletet: Malin Longva, Lene Æsøy, Gina Hildre, Marita Seth, Randi Løndal 40

41 AMDAM HERREFRISØR Velkommen innom! 6270 Brattvåg, Tlf.: Avd. Brattvåg J. Martens AS ble etablerrt i 1880, og utgjør sammen med datterselskaper, Martens Gruppen. Martens Gruppen er en ledend aktør innen markedet for internasjonal transport og ligistikk, med aktiviteter innen biltransport, spedisjon, flyfrakt, skipsmegling, linjeagentur, skipsagentur, og terminaldrift. Martens Gruppen er lokalisert på følgende steder: BERGEN SENTRUM - FLESLAND - MONGSTAD - FLORØ - KRISTIANSUND KRISTIANSUND HAUGESUND - SANDNES - DOKKESKJÆRSKAIEN - ÅLESUND MONGSTAD BERGEN FLESLAND HAUGESUND STAVANGER ÅLESUND Leverandør av transporttjenester J. Martens AS Kongensgate 25 Postboks Ålesund Telefon Telefaks

42 Strandgt. 44 a, 6270 Brattvåg Tlf.: Mob.: EWA HILDRE SKARBØ Priv.: Våghallv. 24 a, 6270 Brattvåg Tlf.: Aromaterapeut Hudpleie Nail designer Farge /stil-konsulent HARAM DROSJESENTRAL TLF.: Personbiler: 4-6 passajerplasser Maxi-Taxi: 16 passasjerplasser Handicap-transport 42

43 AAKRE MEKANISKE AS AAKRE MEKANISKE AS AAKRE MEKANISKE AS AAKRE MEKANISKE AS AAKRE MEKANISKE AS AAKRE MEKANISKE AS Delproduksjon - Underleverandør AAKRE MEKANISKE AAKRE MEKANISKE A AAKRE MEKANISKE AS 6290 Haramsøy, Norway Tel.: Fax: ke.no AAKRE MEKANISKE AS Haahjem, 6260 Skodje, Norway Tel.: Fax: Vil du lese meir om spelarane, sjekk spelarprofilane på heimesida vår: Båt, bil og flyfrakt International spedisjon fortolling og assuranse Breivika Industriveg 63, 6018 Ålesund Tlf.: Fax:

44 L O K A L S E N T E R F O R Ø K O N O M I Ditt rekneskapsproblem - vår utfordring. Autorisert rekneskapsførar-selskap A S M Ø R E - R E K N E S K A P 6282 BRATTVÅG Tlf.: HARAMSØY Tlf.: HARØY Tlf.: ÅLESUND Tlf.: N-6280 SØVIK Tlf.: Dalevn Brattvåg Telefon: Fax:

45 Sjø Våghallvegen Brattvåg Tlf.: Fax: Mob Mob Alt innen betongarbeid Betongsaging - Teknisk tegning tatiske beregninger Fellesforbundet Haram-Sandøy Fagforening EIN LOKAL STØTTESPELAR P.boks 186, 6282 Brattvåg. Besøksadr.: Skjelt-Ole Bakken 26 Tlf Heimeside: e-post: BRATTVÅG FYSIKALSKE INSTITUTT AS Strandgt Brattvåg Telefon: Telefaks: ÅLESUND Kongens gate 23 Postboks 98 Sentrum 6001 Ålesund Telefon: Fax: FOSNAVÅG Vågsplassen Postboks Fosnavåg Telefon: Fax: ÅLESUND Kongens gate 23 Postboks 98 Sentrum 6001 Ålesund Telefon: Fax: Sjøforsikring kasko og ansvar fangst og redskap FOSNAVÅG Vågsplassen Postboks Fosnavåg Telefon: Fax: pakke og yrkesskade ditt eget forsikringsselskap kas fan pa di fors 45

programblad 2010 Brattvåg Fotball www.brattvag-il.no www.brattvag-il.no

programblad 2010 Brattvåg Fotball www.brattvag-il.no www.brattvag-il.no www.brattvag-il.no Layout: Hilde Ellingsæter Opplag: 3500 www.hatlehols.no 100717-08 Brattvåg Fotball programblad 2010 Brattvåg Fotball vil rette ein varm takk til sine sponsorar, som støttar og set pris

Detaljer

Handballprogram 2014-2015. IL Valder Handballgruppa

Handballprogram 2014-2015. IL Valder Handballgruppa Handballprogram 2014-2015 IL Valder Handballgruppa Velkomen til handballsesongen 2014-2015 Då er vi komen godt i gang med ein ny sesong med handball. Som tidligere år har styret lagt ned mange timer med

Detaljer

Folkefesten! God jul og godt nytt år. Les om: Desember 2007 Medlemsblad for idrettslaget TRIO 39. årgang. Stinny er slitaren...s.

Folkefesten! God jul og godt nytt år. Les om: Desember 2007 Medlemsblad for idrettslaget TRIO 39. årgang. Stinny er slitaren...s. Desember 2007 Medlemsblad for idrettslaget TRIO 39. årgang Folkefesten! Les om: Stinny er slitaren...s. 2 www.il-trio.no...s. 2 Årsmelding Triohuset..s. 2 Årsmelding Friidrettsgruppa...s. 4 Pokalar...s.

Detaljer

Årsmelding frå styret

Årsmelding frå styret Årsmelding frå styret Styret har i år hatt denne samansettinga: Willy Kalsås,leiar- Annbjørg Fossberg, nestleiar, Grete Solheim, sportsleg leiar- Per Inge Olsen, økonomiansvarleg- Jan Jaap Boot, varamedlem.

Detaljer

Mai 2003 Stordalingen 1. Nyhetsmagasin for Stordal IL. Årgang 2 Nr. 3 mai 2003

Mai 2003 Stordalingen 1. Nyhetsmagasin for Stordal IL. Årgang 2 Nr. 3 mai 2003 Mai 2003 Stordalingen 1 Innhald i magasinet s. 2 Leiaren i S.I.L s. 3 A-Laget s. 4 Dugnadsgeneralen s. 6 Old-Boys s. 8 Mc Donalds Cup s. 9 Spb. Møre Cup Alpint s. 11 Grendacupen 2002 s. 12 Landsfinalen

Detaljer

God Jul & Godt Nytt År!

God Jul & Godt Nytt År! 1 1966 Nr. 3 2008 Vinter 16. Årgang Skirenn på Fjellstøl: Ida Sofie Staknes (nr. 2:), Tobias Helgesen (nr. 8). Wenke Marvik og Sigve Tveit. God Jul & Godt Nytt År! www.vindafjord-il.no 2 Styre og grupper

Detaljer

DALE-FOTBALLEN. sesongen 2010. Dale IL-Fotball sin hovudsponsor: Foto: Asgeir Årdal, Firda

DALE-FOTBALLEN. sesongen 2010. Dale IL-Fotball sin hovudsponsor: Foto: Asgeir Årdal, Firda DALE-FOTBALLEN sesongen 2010 Foto: Asgeir Årdal, Firda Dale IL-Fotball sin hovudsponsor: Ingen veit kva morgondagen bringer Ei god forsikring kan gi tryggleik for framtida Ingen veit kva morgondagen bringer.

Detaljer

årsmelding HANDBALL rekneskap

årsmelding HANDBALL rekneskap 1914 2011 årsmelding rekneskap STORD FO STORD BARNE Ivrige fotballspelarar i aksjon. FOTBALL Formenn i laget Leif Tonning 1914 15 Magnus Jansen 1916 17 Bjarne Dahl 1918 19 Harald Nordenborg 1920 25 Magne

Detaljer

Med landslaget som læremeisterar

Med landslaget som læremeisterar Nyhetsmagasin for Stordal IL www.stordalingen.no Nr. 6 årgang 4 Februar 2005 post@stordalingen.no Med landslaget som læremeisterar Stordalingar har vore på hoppskule i Granåsen. Det som gjer denne hoppskulen

Detaljer

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5 HF AVISA G r at i s F ESTIVA LAVIS 2 2. å rg. T i llegg t i l Su nnh o r d land Foto: Roy Danielsen Bli best, bli heime Sotra i sterk framgong Mykje leik, litt alvor Side 4 Side 5 Side 10 Møt opp og sjå

Detaljer

SESONGEN 2011 / 2012. Erika Holand Tøsse 6 pl. Jr.NM, 1 pl. FIS renn Voss. Vegard Busengdal Bronse i SG Jr.NM, 3 pl.

SESONGEN 2011 / 2012. Erika Holand Tøsse 6 pl. Jr.NM, 1 pl. FIS renn Voss. Vegard Busengdal Bronse i SG Jr.NM, 3 pl. SESONGEN 2011 / 2012 Vegard Busengdal Bronse i SG Jr.NM, 3 pl. FIS renn Bjorli Erika Holand Tøsse 6 pl. Jr.NM, 1 pl. FIS renn Voss Ingrid Busengdal 7 pl.sg Jr.NM Hafjell Vibeke Nyli Innselset 6 pl. SL

Detaljer

LEVERANDØR KONFERANSEN 2015

LEVERANDØR KONFERANSEN 2015 LEVERANDØR KONFERANSEN 2015 GENERALSPONSOR: HOVEDSPONSOR: IL Hødd Fotball ønskjer den maritime industrien i regionen velkomen til: LEVERANDØRKONFERANSEN Quality Hotel Ulstein torsdag 16. april 2015 I jubileumsåret

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. AUGUST 2010. Stipendgrensa

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. AUGUST 2010. Stipendgrensa SYNSTE MØRE TORSDAG 12. AUGUST 2010 1 TORSDAG 12 AUGUST 2010 NR 28 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Ikkje gull, men diamant! Nils Olav Moen (biletet) lufta i kommunestyret tysdag ideen om ei "diamantrute" på Søre

Detaljer

www.isfjordenil.no Nr. 64 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2009

www.isfjordenil.no Nr. 64 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2009 www.isfjordenil.no Nr. 64 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2009 Børge Søvik vinner av fire krystallkuler Hovedsamarbeidspartner Husk! Årsmøtet i Isfjorden IL Tirsdag 3. mars

Detaljer

Årsmelding 2007-2008 KFUM Volda

Årsmelding 2007-2008 KFUM Volda Årsmelding 2007-2008 KFUM Volda Årsmelding for KFUM Volda Sesongen 2007/2008 Viktigaste sak for KFUM-Volda det siste året: Økonomi. Det nye styret tok over ein vel driven klubb, men dog med ei gjeld. Det

Detaljer

september 2010 nr. 2 33. årgang > Store eneboligtomter for salg nå

september 2010 nr. 2 33. årgang > Store eneboligtomter for salg nå september 2010 nr. 2 33. årgang SIREVÅG UNIK BELIGGENHET! modul.no www.modul.no # 15368 #13332 SKORAN, > Store eneboligtomter for salg nå Førtste byggetrinn 12 solgt, 1 ledig kr 598 000,- Andre byggetrinn

Detaljer

Årsmelding Vigra IL & Vigra IL Anleggsdrift AS

Årsmelding Vigra IL & Vigra IL Anleggsdrift AS Årsmelding Vigra IL & Vigra IL Anleggsdrift AS 2013 Inkludert regnskap Forretningsorden Årsmøte Vigra IL og Generalforsamling Vigra IL Anleggsdrift AS : 1. Årsmøtet ledes av en valgt dirigent. Protokoll

Detaljer

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Gulljenta Tove Beate Dahle Årsmøte i Isfjorden Idrettslag Det kalles inn til årsmøte onsdag den 2. Mars 2005 kl 19.00 i klubbhuset

Detaljer

Årsmelding for 2007. www.ogndalil.no

Årsmelding for 2007. www.ogndalil.no NR. 1-2008 34. ÅRGANG Årsmelding for 2007 www.ogndalil.no 1 ÅRSMØTE OGNDAL IL Torsdag 6. mars kl. 19.00 Vålen samfunnshus Til behandling: Lovfestede saker, herunder valg. Innkomne saker. 2 Forside: Fra

Detaljer

HAVGULA L A G S B L A D F O R I D R O T T S L A G E T G U L A R - B Y G D E U N G D O M E N I B E R G E N. N r : 1-75. årg.

HAVGULA L A G S B L A D F O R I D R O T T S L A G E T G U L A R - B Y G D E U N G D O M E N I B E R G E N. N r : 1-75. årg. N r : 1-75. årg. Desember 2011 Ingvill Måkestad Bovim - nr. 6 i VM! HAVGULA L A G S B L A D F O R I D R O T T S L A G E T G U L A R - B Y G D E U N G D O M E N I B E R G E N Tre lag i Kollen sølv og bronse

Detaljer

Jubileumsmagasinet Fotball - Håndball - Friidrett. Nordre Fjells historie Side 4 Forvandlingen Side 20 Takk til alle frivillige Side 24

Jubileumsmagasinet Fotball - Håndball - Friidrett. Nordre Fjells historie Side 4 Forvandlingen Side 20 Takk til alle frivillige Side 24 Nordre Fjell Jubileumsmagasinet Fotball - Håndball - Friidrett Nordre Fjells historie Side 4 Forvandlingen Side 20 Takk til alle frivillige Side 24 2 30 år med idrettsglede Gratulasjon frå ordføraren Det

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. MARS 2009

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. MARS 2009 1 Varmepumper Ring 700 23990 6143 Fiskåbygd TORSDAG 12 MARS 2009 NR 11 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Markerte opning av ungdomshus Ordførar Jan Helgøy, her assitert av Inger Lise Aaland og Kristoffer Martin Sætre

Detaljer

HAVGULA LAGSBLAD FOR IDROTTSLAGET GULAR - BYGDEUNGDOMEN I BERGEN. Nr: 1-78. årg. Desember 2014. Sølv til jentene i Holmekollstafetten

HAVGULA LAGSBLAD FOR IDROTTSLAGET GULAR - BYGDEUNGDOMEN I BERGEN. Nr: 1-78. årg. Desember 2014. Sølv til jentene i Holmekollstafetten Nr: 1-78. årg. Desember 2014 HAVGULA LAGSBLAD FOR IDROTTSLAGET GULAR - BYGDEUNGDOMEN I BERGEN Sølv til jentene i Holmekollstafetten Rekrutteringen blomstrer i orientering Veterantur til Ulvik 2 Havgula

Detaljer

FRØYLAND IDRETTSLAG. Stiftet 14. november 1931

FRØYLAND IDRETTSLAG. Stiftet 14. november 1931 FRØYLAND IDRETTSLAG Stiftet 14. november 1931 ÅRSMELDING 2014 INNHOLD Organisasjonsoversikt 2014... 3 Hovedstyret... 4 Fotballgruppa... 7 Håndballgruppa... 18 Friidrettsgruppa... 24 Idrettsskolen... 26

Detaljer

HAVGULA. Nr : 1-74. årg. Desember 2010. Historisk jenteinnsats i Kollen. Ingvill Måkestad Bovim

HAVGULA. Nr : 1-74. årg. Desember 2010. Historisk jenteinnsats i Kollen. Ingvill Måkestad Bovim Nr : 1-74. årg. Desember 2010 HAVGULA L A G S B L A D F O R I D R O T T S L A G E T G U L A R - B Y G D E U N G D O M E N I B E R G E N Historisk jenteinnsats i Kollen. Ingvill Måkestad Bovim Det gror

Detaljer

SESONGEN 2010 / 2011

SESONGEN 2010 / 2011 Stordal Alpin sesonghefte 2009-2010 1 SESONGEN 2010 / 2011 Kristiane Nakken 2. sølv og 1. bronse i Landsfinalen på Oppdal 2010 Erika Holand Tøsse 5. og 6. plass i NM Jr. Geilo 2010 Ingrid Busengdal 5.

Detaljer

ÅRSBERETNING Styret 2011

ÅRSBERETNING Styret 2011 ÅRSBERETNING Styret 2011 Styret har hatt følgende sammensetning i 2011: Leder Økonomileder Sportslig leder herre/gutte Sportslig leder dame/jente Koordinator Barnefotball Markedsansvarlig Stig Nergård

Detaljer

Årsmelding 2014 Valldal Idrettslag

Årsmelding 2014 Valldal Idrettslag Årsmelding 2014 Valldal Idrettslag Styret 2014 - Einar Hoel Anders Rem Trond Håvoll Karianne Vestre Døving Kristin Sandnes Ellisiv Valdal Jarvik Magne Eivind Glomnes Kristi Linge Stakkestad Kjersti Magnussen

Detaljer

Gutelaget i 1982 på Norway Cup. Bak f.v. Stig Gjerde (trenar), Asbjørn Sivertsen, Jan Rune Kalsvik, Alf Øverland, Joar Årøen, Geir Sande, Tor Hjalte, Frank Midtbø og Arne Petter Grindheim (reiseleiar).

Detaljer

Medlemsblad 2012 Odda Fotballklubb

Medlemsblad 2012 Odda Fotballklubb Medlemsblad 2012 Odda Fotballklubb MEDLEMSBLAD 2012 Her kommer Odda Fotballklubbs medlemsblad for årets sesong. I bladet vil våre lag og komiteer bli presentert. I tillegg vil dere få innblikk i noe av

Detaljer