programblad 2010 Brattvåg Fotball

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "programblad 2010 Brattvåg Fotball www.brattvag-il.no www.brattvag-il.no"

Transkript

1 Layout: Hilde Ellingsæter Opplag: Brattvåg Fotball programblad 2010 Brattvåg Fotball vil rette ein varm takk til sine sponsorar, som støttar og set pris på arbeidet vårt for å gi barn og ungdom i lokalsamfunnet høve til å vere med i eit trygt og godt fellesskap med sunne interesser og ideal. Vi vonar at vårt publikum støttar dei tilbake!

2 GENERALSPONSOR HOVUDSPONSORAR Innhald Brattvåg Fotball, senior 5 Brattvåg IL, hovedstyret 8 Medlemskontigent 9 Terminlister Trenarkommentar herre 16 Trenarkommentar dame 17 Klubbhusutleige 17 Ny fleirbrukshall 24 Adelskalender herre 28 Adelskalender dame 29 Brattvåg Fotball, yngres avdeling 32 Foreldrevettsregler 33 Grasrotandel 33 BIL fjelltrim, resultat Fotballskule Kosthold og trening 39 Lynvingen frå Fjørtoft 42 Kommentar herrekaptein 48 Kommentar damekaptein 48 Presentasjon av laga Dommerspalte 58 Nøkkeltal Brattvåg Stadion

3 4 Brattvåg Fotball, senior 5 Brattvåg IL valgte SPORTEN Brattvåg AS som sin utstyrsleverandør Kjente merkevarer innan: Fotball - sykkel - ski trening - fiske - friluft - fritid vår profil er: Fagleg kunnskap - Lokal tilpassing Husk medlemsrabatt på klubbrelaterte varer NB! Ta med medlemskort Brattvåg Fotball, senior Fotballsesongen 2010 er i startgropa og vi håper at vi har planlagt sesongen på ein god måte. Mange timer med arbeid i styret og utvalg har blitt lagt ned av mange eldsjeler i fotballmiljøet i Brattvåg IL. Fotballinteressa i Brattvåg er fortsatt stor og det same kan vi seie om aktivitetsnivået. Vi stiller lag i 3. divisjon både på dame-og herresida. I tillegg stiller vi lag i 5. divisjon og har 7-er lag påmeldt i serien. Juniorlaget skal delta i 2. divisjon i år. Laget hadde ambisjoner om å kvalifisere seg til 1. divisjon, men nådde ikkje heilt opp. 7-er laget vårt er stort sett reservert den eldre garde. Med andre ord har vi både breidde og håper at vi skal klare å ligge i den øvre halvdel av tabellen både for dameog herrelaget. Frå venstre: Vilmar Æsøy, Paul Gabor, Frank Roar Hildremyr, Marthe Lundemo, Gunnar Lødøen, Arne Harnes, Thor Grønmyr (leiar), Rune Fjørtoft, og Svein Alvestad. For å sikre at vi arbeider målretta i klubben med omsyn til breidde og topp, har vi sportsplaner og handlingsplaner vi arbeider etter. Dette har vi hatt i fleire år og desse har vorte oppdaterte og reviderte. Ambisjonane til til klubben er fortsatt ambisiøse: Brattvåg IL Fotball skal vere den leiande fotballklubben på nordre Sunnmøre. Klubben arbeider saman med Sunnmøre Fotballkrets og er ein av dei viktigaste klubbane i kretsen. Dette gjer at vi har ein del forpliktelser i forhold til SFK, omkringliggande klubber og eigen klubb. Klubbutvikling er sentralt både i våre og SFK sine planer. Saman med yngres avdeling i klubben blir det viktig at vi arbeider mot ei felles målsetting. Vi skal utvikle mange gode fotballspelarar i Brattvåg IL. For å nå målet vårt er det viktig at ein satser på breidde for å få stor mengde på antal spelarar. Vi har tradisjoner for å arrangere fotballskule i klubben. Slik vert det i år også. Dette er eit glimrande tilbod til unge fotballspelarar for å perfeksjonere ferdigheiter, eller rett og slett ha det gøy saman med andre venner. Dette tiltaket har vi god tru på og store forventninger til. Fotballskulen er eit internt arrangement, men det har tidlegare vist seg at dette er interessant for klubbane rundt oss også. Klubben har også ei sentral rolle med å inkludere alle unge som ønskjer å spele fotball. Sosiale nettverk og relasjoner er viktige faktorer å bygge opp for å skape tryggheit og trivsel som igjen skal bringe fram gode ferdigheiter og prestasjoner. Saman med Sunnmøre Fotballkrets har vi ønske om å utvikle ein arena på ungdomens premisser. Med dette tiltaket håper vi at vi skal kunne fange opp fråfallet av ungdomen i fotballmiljøet. Vi både ønsker og trur at vi kan gi eit tilbod til dei som ikkje lykkast like godt på det sportslege planet. Vi kan dra nytte av desse ungdomane på andre plan i klubben, samstundes som desse får eit meiningsfylt arbeid i vårt fotballmiljø. Bratt våg IL Fotball engasjerer mange personer som gjer ein fantastisk jobb for klubben. Det er viktig å framheve desse også når ein snakker om fotballen i Brattvåg. Den frivillege innsatsen er også ein viktig del av fotballmiljøet i bygda vår. Alle timane med hardt arbeid som vert krona med ein seier eller kanskje eit kretsmesterskap er motivasjonen og belønninga ein søkjer etter. Å sikre eit trygt og godt oppvekstmiljø for dei unge er ei anna og vel så viktig side av arbeidet som vert lagt ned i klubben vår. Treningsannlegget vårt er sprengt. Vi arbeider vidare med gjennomføringa av fleirbrukshall i Brattvåg. Dette vil bedre treningsarenaen vår betydeleg. Dette er eit kjempeløft for klubben samstundes som ein får ein av dei beste treningsarenaer i regionen. Nytter høvet til å oppmode alle til å støtte dette arbeidet både med økonomi og dugnadsinnsats. Treningsgleda står sentralt i Brattvåg IL Fotball. Å få sjå og oppleve smilet og gleda av prestasjoner enten det er å score eit mål eller redde eit straffespark er motivasjonsfaktorer ein søkjer etter å få oppleve. Smilet må vere på plass når ei speler fotball. Gleda av å yte gode prestasjoner og forhåpentlegvis vinne kamper saman med vener er det vi vil sjå i Brattvåg IL. Økonomi er eit nøkkelord for alt lagsarbeid. Det krevst stor innsats for å få inn dei inntektene som trengs for å drive klubben. Dei viktigaste inntektene er sponsorinntektene frå næringslivet og handelsstanden. Desse bidraga er store og viktige og vi håper og trur at denne støtta kan bli endå bedre. Det trengs om vi skal nå dei ambisiøse målsettingane våre i framtida. Vi vil på førehand takke alle dei som set i støtteapparata våre. Desse gjer ein framifrå jobb for Brattvåg IL Fotball som ikkje alltid kjem like godt til syne. Vi takkar alle våre sponsorer og annonsører for god støtte og samarbeid. Nytter høvet til å ønskje trenarar, spelarar, lagleiarar og Brattvågarar lykke til med sesongen Møt opp på Brattvåg Stadion for trivelege fotballstunder i Med sportsleg helsing frå Styret i BRATTVÅG IL FOTBALL, SENIOR Thor Grønmyr -leiar-

4 6 7 lettvint og garantert billig BRATTVÅG Åpningstider: (20) Tel Brattvåg Hvis du vil vinne - bli med på vinnerlaget! Velkommen til ny butikk i Brattvågsenteret! Brattvåg Gull og Ur AS Alt innan brød, kaker og catering STX Norway Offshore AS Strandgt. 74, NO-6270 Brattvåg, Norway. Tel , Fax

5 8 Hovedestyret Medlemskontigent 9 Velkommen til sesongen 2010 Brattvåg IL fyller 70 år i år. I jubileumsåret ønsker vi realisere storprosjektet med fotballhall i Brattvågen. Om alt går etter planen kan vi starte rydding av grunn i slutten av juni. Parallelt med prosjektarbeidet driv vi innsamling av gåvemidlar frå familiar og privatpersonar i Brattvåg og omegn. På same tid har næringslivet i Brattvåg signalisert at dei vil yte ekstra om vi klarer å nå innsamlingsmålet på frå private. Vi er på god veg men Hovudstyret i Brattvåg IL oppfordrar dei som ikkje har gitt sin andel i anten å gi til gull, sølv eller bronse (som du kan lese om på I prioriteringsrekkefølge ser vi for oss å får realisert tre prosjekt gjennom denne innsamlingsaksjonen. Desse har prosjektgruppa og Brattvåg IL Anleggsutvikling AS prioritert slik: 1. Brattvåg Fotballhall 2. Skifte av kunstgrasdekke på KGB 3. Nytt garderobeanlegg i nybygg mellom fotballhallen og stadion. Det er eit langt stykke veg å gå. Men ein solid sluttspurt i innsamlingsaksjonen tidleg på haustparten kan gjere at vi får utretta meir enn det som var utgangspunktet! Skifte av kunstgras gir umiddelbare ringverknader, gjennom at det gamle kunstgraset kan fordelast på fotballøkker omkring i Brattvågen: Fjellbu, Synnaland, Barneskulen, Håvikmyrane og Miniparken ved Brattvåg stadion. For å få spelemidlar til nytt dekke på KGB, treng vi å få godkjenning frå departementet. Regelen er at ei kunstgrasbane ikkje kan omleggast først etter 10 års brukstid. Greier vi å realisere desse tre måla, vil vi styrke Brattvåg som fotballsentrum på Nordre Sunnmøre. Ser vi rundt oss har vi fått flotte fotballanlegg som vil kunne få fram gode fotballspelarar. Ravn, Norborg, Skodje, Ellingsøy, Midsund, Harøy, Vestnes har alle fått kunstgrasbaner dei siste åra. HaNo bygg fotballhall omtrent parallelt med Brattvåg. I tillegg finn vi fotballbaner på Hildre, Lepsøy og Fjørtoft og Ørskog. Med så mange fotballmijø i kort radius til Brattvåg har vi gode høve til å bygge eit solid fotballsentrum i Brattvågen. Om vi klarer å bygge stein på stein, kan vi om nokre år ha eit lag i 2. divisjon som vil kunne vere rekrutteringsbase for eliteserielaga i fylket og lag som sikter høgt elles som Hødd og Kristiansund BK. Nærast i å kome så høgt. er damelaget til Brattvåg som hevdar seg i toppen av 3. divisjon. Det gir utfordringar for Fotballgruppa. Ein konsekvens av at laga rundt oss også får gode anlegg er at gode spelarar, motivert til å utvikle seg til toppspelarar, vil søke seg hit og bruke Brattvåg som eit steg på vegen. Vi vil om få år har naudsynt infrastruktur. traktor, grasanlegg dreg alle kostnader som medlemskontingenten skal dekke. Betal derfor giroen som ligg på vår heimeside eller som står omtalt i Programbladet. Dersom vi skal bygge eit godt idrettsmiljø er det viktig at alle er med. Herre- og damelaget er rollemodellar for dei yngre, korrekte haldninger må inn frå starten av. Videre er allsidighet viktig og med utvikling av Brattvåg Idrettspark vil ein kunne utfalde seg med meir enn fotball. Trimgruppa er no tilslutta friidrettsforbundet, og herigjennom får vi tilbod om at fotballspelarar kan delta på friidrettsstemne og få brynt og testa andre ferdigheiter enn fotball. Allidrettsløypa nedanfor som vi planlegg nedanfor vassrøret vil vere eit fint supplement i så måte. Som nemnt før: Har vi det bra, gjer vi det bra! Barna driv idrett fordi det er moro og det er fint å gjere noko saman. Men forsking har dokumentert meir som er viktig med idrett: Det er andre grunnar til å drive idrett enn det reint helsemessige også. Forskarar skriv at «fram til puberteten har barna blant anna stor effekt av motorisk trening, noko som er viktig både for deira fysiske, intellektuelle og psykologiske utvikling. Fysisk trening gir styrka sjøltillit». Det er i barne- og ungdomsåra ein legg det fysiske grunnlaget for vidare utvikling av fysiske ferdigheiter. I vaksen alder er det viktig å halde forma vedlike, drive kondisjonstrening og styrketrening. Fjellturar er bra, men eit velutstyrt treningsstudio opent for alle manglar vi i Brattvåg Idrettspark. Ei gruppe intressentar har blinka ut SØDA-Galvanos gamle fabrikkanlegg som ein høvande stad for eit slikt studio. Eit flott intitiativ og som vil ligge i kort avstand frå Idrettsparken vår. Det ville vore eit flott supplement til det vi har av idrettstilbod i Brattvåg og Haram. Det er viktig at mange engasjerer seg og held hjula i gang. Eit skot for baugen var at fjorårets valnemnd med eitt unntak trekte seg grunna ulike årsaker. Heldigvis fekk vi dei fleste brikker på plass, men no som sesongen er i gang ser vi at vi også treng å få dei siste brikkene på plass. Ver derfor open om du blir spurt om å ta på deg ei oppgåve! Akkurat i 2010 jubileumsåret - så treng Brattvåg IL at fleire trør til, tek sin tørn og tek eit tak! Særleg til Fotballhallen vil vi trenge Dugnadskraft. Still opp når vi spør deg! I Brattvåg IL skal alle vere velkomne å vere med anten som aktive eller som støttespelar på eit eller anna område. Det at du engasjerer deg smittar over på andre! Takk for det! Takk til alle støttespelarar som er med på fellesløftet å halde hjula i gong! Det skal vere kjekt å vere aktiv i Brattvåg Idrettslag! Om alle er med på denne kontinuerlege dugnaden blir det det! Ha flott sesong liten som stor! Støttemedlem 2010 Medlemsskap i Brattvåg IL er basis for deltaking i våre aktivitetar og OBLIGATORISK OM DU REPRESENTERER BRATTVÅG IL SOM SPELAR /IDRETTSUTØVAR. Ingen har kan representere Brattvåg utan betalt medlemsskap. Utan medlemskap vil heller ikkje forsikring gjelde fullt ut. Som medlem får du påverke det som skjer i klubben! Medlemskontingent kjem i tillegg til sjølve treningsavgifta som blir betalt til yngres, senior, friidrett, ski eller trimgruppe. Medlemskontingent gjeld også for alle som innehar verv i Brattvåg IL. Les meir om oss på Kontingent blir kvart år fastsett på årsmøte og kjem i tillegg til aktivitetsavgift og lisensar som elles skal betalast. ÅRSMØTET 18. FEBRUAR 2010 VEDTOK FØLGJANDE UENDRA SATSAR FOR 2010: Familie: 400,- (med barn, foreldre som alle er aktive for Brattvåg IL) Enkeltmedlem: 200,- pr aktiv (barn, vaksen, støttemedlem, spelar) Konto.nr for innbetaling : Hugs å merke betaling med namn, på dei du/de vil skal stå som medlemmar. Særleg viktig er dette ved familiemedlemsskap. På nye aktive medlemmar treng vi også fødselsår. Ein kan også bli medlem ved å skrive til Brattvåg IL, Postboks 47, 6282 BRATTVÅG, eller sende ein mail til ANTAL MEDLEMSKAP ER OGSÅ MED Å BESTEMME KOR SOLID VI ER SOM KLUBB. Å vedlikehalde eit så stort anlegg som Brattvåg stadion med tilhøyrande klubbhus krev mange kroner i klubbkassa. Omlag 1/15 av våre inntekter til dette formål kjem via medlemskontingenten. KVA MEDLEMSKONTINGENTEN GÅR TIL: straum forsikring vedlikehald av klubbhus, utstyr m.v. kommunale avgifter utskifting av inventar gjødsel til grasanlegg reinsing av kunstgrasbane (lufting og støvsuging) nedbetaling av lån Eit sentralt element i driften av eit så stort anlegg som Brattvåg Klubbhus og Idrettspark er medlemskontingenten som alle aktive skal betale og som vi oppfordrer folk i Brattvåg og omegn også støtter oss med. Straum, snøbrøyting, vedlikehald av klubbhus, Sportsleg helsing Jørgen Ove Havnsund

6 10 11 peugeot 107 fra kr ,- peugeot 207 fra kr ,- peugeot 207 SW fra kr ,- peugeot 207 CC fra kr ,- peugeot 308 fra kr ,- peugeot 308 fra kr A-klasse fra kr ,- B-klasse fra kr , ,- peugeot 508 fra kr ,- Nye C-klasse stasjonsvogn står klar for prøvekjøring. C-klasse fra kr ,- (sedan). Fra kr (stasjonsvogn) Veiledende priser pr levert Bertel O. Steen Ålesund, inklusive leveringsomkostninger og frakt. 3 års/ km garanti (etter forbrukerkjøpsloven er det en lengstefrist for reklamasjon (5 år). Bildet er illustrasjonsfoto og utstyr kan avvike. Importør: Bertel O. Steen AS.

7 12 Terminlister Terminlister 13 Vår Haust Vår Haust Terminliste Herrer 3. div menn avd. 17 Terminliste Damer 3. div. kvinner :30 Nordborg - Brattvåg :30 Brattvåg - Stranda :30 Hareid - Brattvåg :30 Brattvåg - Hødd :00 Bergsøy - Brattvåg :30 Brattvåg - Herd :30 Valder - Brattvåg :30 Stranda - Brattvåg :30 Brattvåg - Hareid :30 Hødd 2 - Brattvåg :30 Brattvåg - Bergsøy :30 Herd - Brattvåg :30 Brattvåg - Valder :30 FK Sykkylven - Brattvåg :30 Brattvåg - Hano/Lepsøy :00 Herd - Brattvåg :30 Brattvåg - Spjelkavik :00 Stranda - Brattvåg :00 Brattvåg - Sunnylven :30 Volda 2 - Brattvåg :00 Hano/Lepsøy - Brattvåg :30 Brattvåg - Herd :30 Spjelkavik - Brattvåg :30 Brattvåg - Stranda :00 Sunnylven - Brattvåg :30 Brattvåg - Volda :00 Ørsta - Brattvåg :30 Brattvåg - Volda :30 Volda - Brattvåg :30 Brattvåg - Ørsta :30 Godøy - Brattvåg :30 Brattvåg - Godøy :30 Brattvåg - FK Sykkylven :30 Brattvåg - Spjelkavik :00 Spjelkavik - Brattvåg :30 Rollon - Brattvåg :30 Brattvåg - Nordborg Terminliste Herrer 2 (5. div. menn avd. 1) :30 Brattvåg 2 - Giske :30 Brattvåg 2 - Stordal :00 Ravn - Brattvåg :30 Brattvåg 2 - MSIL :30 Lepsøy - Brattvåg :30 Brattvåg 2 - Hessa :30 Harøy - Brattvåg :30 Brattvåg 2 - Hano :30 Brattvåg - Rollon :30 Brattvåg 2 - Ravn :30 MSIL - Brattvåg :30 Brattvåg 2 - Lepsøy :30 Hessa - Brattvåg :30 Brattvåg 2 - Harøy :30 Hano - Brattvåg :30 Brattvåg 2 - Giske :30 Emblem - Brattvåg 2 Junior Herre (2. div. G19 junior avd. 2) :30 Brattvåg - Ørskog/Skodje :30 Valder/Vigra - Brattvåg :30 Brattvåg - Ravn :30 Aksla - Brattvåg :30 Brattvåg - Emblem :30 Norborg 7er - Brattvåg :30 Ørskog/Skodje - Brattvåg :30 Brattvåg - Valder/Vigra :30 Ravn - Brattvåg :30 Brattvåg - Aksla :30 Emblem - Brattvåg :30 Brattvåg - Norborg 7er :30 Brattvåg - Ørskog /Skodje :30 Valder/Vigra - Brattvåg :30 Brattvåg - Ravn :30 Aksla - Brattvåg :30 Brattvåg - Emblem :30 Norborg 7er - Brattvåg :30 Giske - Brattvåg :30 Stranda 2 - Brattvåg :30 Brattvåg 2 - Emblem :00 Brattvåg 2 - Stranda :30 Aksla - Brattvåg :00 Brattvåg 2 - Aksla Brattvåg Oldboys (avd. 2) :30 Stordal - Brattvåg :00 Brattvåg - FK Sykkylven :00 Brattvåg - Skodje :00 Skodje - Brattvåg :30 Hano - Brattvåg :00 Brattvåg - Hano :00 Brattvåg - Godøy :00 Godøy - Brattvåg :00 Vigra - Brattvåg :00 Brattvåg - Vigra :00 Brattvåg - Norborg :00 Norborg - Brattvåg :00 FK Sykkylven - Brattvåg

8 14 15 En spennende bedrift i rask utvikling! Visste du at Napro Pharma: Uksnøy & Co AS 6270 BRATTVÅG - NORWAY Tlf Vedlikehold av vinduer og dører er en kostbar prosess. Med et vedlikeholdsfritt materiale sparer du både tid og penger. VEDLIKEHOLDSFRIE VINDUER, DØRER OG FASADER Driver forskning og utvikling på: Teknologi Prosesser Produkt formuleringer Raffinerer marine oljer til kosttilskudd, mat m.m. Avsyring Kaldfiltrering Bleiking Deodorisering Molekylær destillasjon Tilsetting av aromaer og antioxidantsystemer Er en kontraktsprodusent: Av Omega-3 fiskeolje Vi fyller olje på fat og flasker Vi leverer olje til kapsulering Vi pakker og etiketterer kundespesifikke løsninger Nysjerrig? Se mer om oss på H-Produkter AS 6264 Tennfjord Tel H-plus+ leveres av ledende byggvareforretninger. Napro Pharma AS Strandgata 60 N-6270 Brattvaag Tel: Fax:

9 16 Trenarkommentar herre. Trenarkommentar dame. Klubbhusutleige 17 Trenarkommentar herrelaget 2010 Sesongen 2010 er endeleg i gong. Ein svært viktig sesong både for Brattvåg sitt herrelag og alle andre med ambisjonar. Spesielt med tanke på at fotballtinget vedtok nytt seriesystem frå neste sesong, vil denne sesongen vere viktig for oss. Kjem vi blant dei seks beste vil vi bli med i den nye 3. divisjon. Det nye er at 3. divisjon går frå 24 avdelingar til 12. Dette for å heve nivået på 3. divisjon og gjere forskjellen mellom 2. og 3. mindre. Det betyr at den nye 3. divisjon truleg vil bestå av ca lag frå Møre og Romsdal og nokre frå Trøndelag. Dette gir sjølvsagt meir reising og krever meir av både klubben og spelarane, men som klubb med ambisjonar ønskjer vi å delta på dette! Såleis er målet vårt for sesongen klart! Men før vi byrja denne sesongen hadde vi ei lang oppkøyring. Ein kald og snørik vinter gjorde i periodar treningstilhøva vanskeleg, men iherdig arbeid frå Hans Inge Flem gjorde at vi hadde bane å trene på. Men vanskelege forhold kombinert med mange skader bidrog til at resultata i treningskampane vart veldig variable. A-stallen har stort sett bestått av 22 mann. I tillegg har vi hatt hospitantar frå gute- og juniorlaget. Vi har også fått inn fleire nye fjes før årets sesong. Rikard Tomren (Skarbøvik), Steffen Tangen (Misund), Aleksander Håskjold (Spjelkavik), Jan Egil Ulla (Hano) og Geir Roar Gamlem (Norborg) kjem utanfrå, medan lovente Torbjørn Grytten er teken opp frå yngres avdeling. Alle desse har glidd fint inn både sportsleg og sosialt og vil hjelpe oss til å nå våre mål. Vi trenerane er også takksame for apparatet vi har rundt a-laget. Paul Gabor er svært nyttig i arbeidet med målvaktene, formann Thor Grønmyr tek seg av dei skada, medan Olav A. Austbø ordnar alt anna. Tusen takk til dokke! Håper også at du vil stille opp for oss i år! Det gjer du ved å kome å sjå oss spele kamp fredagane. Ikkje noko er som å byrje helga med å sitje på tribuna på stadion og sjå heimelaget sikre tre poeng. Velkommen skal du vere! Trenarkommentar damelaget 2010 Sesongen 2009 blei den dårligste siden 2004 sesongen, med 5. plass og 21 poeng. Brattvåg var heile 19 poeng bak suverene Volda. Vi spilte jevnt med Volda i begge kampene, men det hjalp lite når vi ikke greide å holde samme nivå mot andre lag. Nok en gang greide vi å få HaNo bak oss på tabellen. Målsettingen i 2010 må være å bli bedre enn fjorårssesongen. Mulighetene er der, men vi må holde et jevnere nivå i alle kampene, å ta flere poeng mot lagene som vi forventer skal ligge i toppen av tabellen. Stallen er i år på 18 spillere, det laveste på mange år. Laget består av mange rutinerte spillere som har spilt på dette nivået i 5 6 sesonger, og med 6 7 unge spillere med stort pågangsmot. 3 spillere har sluttet fra i fjor, mens vi har fått opp 3 jenter fra fjorårets jentelag. Disse 3 var med i store deler av fjorårssesongen også, så de vet hva som kreves på dette nivået. Eneste nye spilleren utenfra i år er Solveig Tvedt fra Ravn. Også hun er første års senior. Også i år må oss prøve å få opp 2-3 jentespillere, slik at de ser at nivået ikke er veldig mye høyere enn på de beste jentelagene som de møter i jenteserien. I årets 3 divisjon er det ingen lag som vil utmerke seg spesielt, som det har vært de siste sesongene. Sykkylven, Sunnylven og Volda 2 vil være i toppen, med Spjelkavik som outsider. HaNo/ Lepsøy og Ørsta må nok kjempe innbyrdes for å unngå sisteplassen i år. Lykke til med sesongen. Per Willy Otterlei Trenar Helsing Oddmund Davik Otterlei hovudtrenar Frank Dalhaug spelande trenar Vi møtast på stadion! Leige av klubbhuset til BIL Ved leige av klubbhuset støttar ein idrettslaget i bygda Egna til alle typer arrangement som selskap, konfirmasjon, bryllup etc. Inntil 90 seteplassar Stort kjøken med alt av utstyr + kjølerom Stereoanlegg og videokanon Leige inkl. vask, og eventuell servering Gode parkeringstilhøve med eit stort og flott uteområde. Breiband via trådlaust nettverk Nyoppussa 2007

10 18 19 NORGES LEDENDE PÅ N-6280 SØVIK Tlf.: Fax: BYGGFAG Søvik Vikestrand & Søvik AS 6280 SØVIK. Tlf Fax E-post: Velkommen til Fagbutikken i Ditt Distrikt! BYGGFAG Søvik BYGGFAG Søvik BYGGFAG Søvik Vikestrand & Søvik AS Vikestrand 6280 SØVIK. Tlf. 70 & 21 & Søvik Fax. AS E-post: 6280 SØVIK SØVIK. Tlf. 70 Tlf Fax. Fax E-post: Velkommen til Fagbutikken i Ditt Distrikt! Velkommen til Fagbutikken i Ditt Distrikt! Velkommen til Fagbutikken i Ditt Distrikt! Haramsnytt Postboks Brattvåg Tlf.: Faks: E-post: Med ønske om å stimulere idretten AAKRE Aakre Mekaniske AS 6290 Haramsøy Tlf.: E-post: Aakre Kit AS 6280 Søvik Tlf.: E-post: Aakre Mekaniske AS Aakre Kit AS Plate Sveis Maskin Overflate Samanstilling Montering Service Rolls-Royce Marine AS Deck Machinery - Brattvaag Tel.: Fax: Tilby kundar totalpakkar aakremekaniske.no aakrekit.no

11 20 21 vi støtter dei YNGre I BrattvÅG IL Nordvest Kraft AS Lokal støttespelar Nordvest Kraft er eit reint omsetningsselskap for straum. Lokalt forankra og tilstades i nærmiljøet. I dag leverer selskapet kraft til meir enn abonnentar. Det store samla volumet gjer at vi kan sikre straum på deg til konkurransedyktige prisar. Nordvest Kraft skal være den leverandøren som står deg nærast. Derfor er våre 6 kundeserviceavdelingar plassert ute der du bor. På disse avdelingane finn du kunde-behandlarar som er lokalkjend og som kan svare på dine spørsmål. Vi er nær og lett tilgjengeleg! Besøk oss eller ta ein telefon. Kontaktinformasjon finn du på www. nordvestkraft.no. Ved å være kunde hos Nordvestkraft sikrer du at verdiene forblir i lokalmiljøet. Dess større vi blir, dess meir verdiskaping går tilbake til ditt lokalsamfunn. Som lokalpatriot, ynskjer vi å spele på lag med frivillighetskulturen i våre nærområder. Derfor er vi aktivt med og støtter både kultur- og idrettsarrangement. I samarbeidet med Brattvåg IL, har vi spesielt lagt vekt på å være lokal støttespelar for dei yngste slik at dei kan få best mulige utviklingsvilkår. Vi ønsker Brattvåg IL lykke til! Det gjeld deg og meg! Vi er der du bor. Straum må du ha til lys og varme. Siden det ikkje finst god eller dårleg straum, er vi i Nordvest Kraft opptatt av å gi deg nokre meirfordelar: Nordvest Kraft = ein LoKaLpatrIot! - Ingen kundeterskel. Ring eller kom innom vårt kundesenter og ta ein prat med hyggelege kundebehandlarar som kjenner lokalmiljøet. - Full oversikt. Hos oss får du ei enkel fakturaoversikt som viser både prisen på straum og nettleige. - Straum på kreditt. Etterskotsvis fakturering pr. kvartal - Betal mindre for straumen din. Du skal betale for straum og ikkje for ei rekke byråkratiske arbeidsledd. Nordvest Kraft er ein liten og effektiv organisasjon som set tæring etter næring. Det gjer at vi kan ha lave påslag samanlikna med mange andre. «Jo mere vi er sammen» Dess større vi blir, dess meir verdiskaping går attende til ditt lokale miljø (og ikkje til dei store byane). Då vi er eigd av lokale nettselskap og deira kommunale eigarar, er dei med og sikre at verdiskapinga blir i lokalsamfunnet. Som lokalpatriot ønsker vi å spele på lag med frivillighetskulturen i våre primærområde, og å vere støttespelar for dei yngste slik at dei kan få best mogelege utviklingsvilkår. Derfor er vi aktivt ute og støttar både kultur og idrettsarrangement. ønsker du meir informasjon om kraft?... eller eit godt tilbod? Ta kontakt med vår kundeservice på tel eller gå inn på våre nettsider Leif Rune Vinje Daglig leder NORDVeST kraft AS Postboks 220, 6249 Ørskog

12 22 Terminlister. trenarkommentar senior 23 Komplette forsikringsløsninger på sjø og land Brunholmgata 1B Postboks Ålesund Tlf.: Faks: Ålesund Kongens gate 23 Postboks 98 Sentrum 6001 Ålesund Telefon Telefax FosnavÅg Holmsildgata Postboks Fosnavåg Telefon Telefax volda Holmen 7 Postboks Volda Telefon Telefax ta kontakt for en nyttig forsikringsprat! Fremtidens vinduer i dag

13 24 Ny fleirbrukshall 25 Ny fleirbrukshall i Brattvåg På mange nivå er aktiviteten blant barn og unge svært stor i bygda vår. Kultur og idrett står sterkt både i Brattvåg og i Haram kommune. Brattvåg IL var tidleg ute med kunstgrasbane, og etter at den stod ferdig i 2002 auka aktiviteten drastisk. Kapasiteten er til tider sprengt ved idrettsanlegget, og dette har munna ut i planane om ein ny fleirbrukshall. Klatrevegg I den eine enden av hallen vert det rom for ein klatrevegg. Klatring er ein aktivitet som har blitt svært attraktiv for store målgrupper dei seinere åra. Som eit tilbud til bygda vil dette freiste mange også utanfor den organiserte idretten. Hallen er tenkt bygd i størrelse 45 x 69 meter, og inneholde både fotballbane og klatrevegg. Den vil verte åpen på dag og kveld for leik og trening. Hallen vert difor også ein arena for dei som står utanfor den organsierte idretten. Finansiering Kostnadane ved oppføring av hallen er tenkt dekka gjennom spelemidlar, leigeavtale med Haram kommune, dugnadsinnsats, næringslivet, lag/organisasjoner og støtte fra privatpersoner. Hjelp fra deg! For å få gjennomført prosjektet er vi avhengig av ei økonomisk hjelp fra deg. Alt vil monne, og vi veit fra andre prosjekt at bygdefolket stiller velvilleg opp. Hallen vil gi eit nytt løft til bygda og barna våre. Vi håper derfor du har anledning til å hjelpe oss med eit økonomisk bidrag, ved kjøp av ein andel i prosjektet. Det vert sendt ut støttebevis til den enkelte over dei som har bidrege til å gjere dette mogeleg. Åpen heile året Hallen er tenkt åpen og tilgjengelig på dag- og kveldstid heile året. Når vinteren er her og storm og snø er til hindring for aktivitet, vil hallen vere eit supert alternativ gjennom denne årstida. Både til organisert og uorganisert aktivitet. Stadig større aktivitet Aktiviteten i Brattvåg IL er stor. Vi har no 25 lag og totalt over 250 aktive barn/unge. Dette kan vi vere stolte av i bygda vår, og vi veit at denne aktiviteten på mange måter er sunn, samtidig som det i dagens samfunn bidreg til å minske faren for utvikling av andre og mindre sunne miljø. Kapasiteten ved anlegget slik det er i dag er til tider for liten, slik at lag må drive alternativ aktivitet. Hallen i ungdomsskulen er også svært pressa i forhold til kapasitet. Denne nye fleirbrukshallen vil derfor åpne mange nye mogelegheiter for trening, samtidig som hallen i ungdsomsskulen får frigjort kapasitet for andre idrettar. Økt tilgang gjennom skulen Skulen sin tilgang til hallen vil medføre økt aktivitet i skuletida. Både gjennom gymtimer/utetimer og ved idrettsdager og i andre høve behovet er til stades. Hallen vertogså arena for (Fotball Fritids Ordning), som vert eit heilt nytt tilbod til gutar og jenter frå 6 år og oppover. Framdrift idrett i 70 år Prosjektgruppa har arbeidd med hallen i heile Mange detaljar har vore på agendaen. Klargjering av grunn, dialog med fylke og kommune, anbud på hall med ulike leverandører, budsjettering, driftsplanlegging og mykje meir. Den videre planen er grunnarbeid i løpet av våren/sommeren og oppføring av hallen til hausten. Om alt går som planlagt og det økonomiske fundamentet er på plass så vil hallen stå klar før kommende vinter. Brattvåg IL er i år 70 år. Hallen vil vere ei perfekt markering av dette jubileet. Samarbeid Prosjektgruppa i Brattvåg IL har undervegs hatt eit godt samarbeid med HaNo FK. HaNo har samme planar som oss, og det har derfor vore til felles nytte at vi har sparra med kvarandre i denne prosessen. Det vil også gi klubbane ein nyttig økonomisk KJØP ANDEL! Gull kr , Sølv kr , Bronse kr. 500, Betal inn på kontonr for kjøp av andel. Brattvåg IL Anleggsutvikling AS Vendor AS 6272 Hildre Tel Fax

14 26 27 Åpningstider: 9 21 (20) Tlf Fax Fjørtoft Mekaniske 6294 Fjørtoft Tel Fax Støtt våre annonsørar som dei støttar oss! Lagspiller Sparebanken Møre ønsker å være en lagspiller for at barn og unge Sparebanken skal få mulighet Møre ønsker til å realisere å være en sine lagspiller Sparebanken Møre ønsker være en lagspiller drømmer. for at barn og for at barn og unge skal få mulighet til å realisere sine drømmer. unge skal få mulighet til realisere sine drømmer. Derfor engasjerer vi oss i breddeidretten. Derfor engasjerer vi oss i breddeidretten. Derfor engasjerer vi oss breddeidretten.

15 28 Adelskalender herre Adelskalender dame 29 Adelskalenderen for Brattvåg IL herrelaget, pr Navn Stig Ekanger Bård Flem Egil Flem Frank Dalhaug Trond Austnes Svein Åge Klokk Bjarte Steinsbu Hans Inge Flem Per Willy Otterlei Oddmund D. Otterlei Espen Wold Thor Grønmyr Trygve Jan Håvik Jan Petter Hagen Werner Ellingsæter Gunnar Lødøen Roger Grytten Ståle Jensen Svein Dalhaug Kjell Petter Hoel Ørjan Ekanger Oddbjørn Hatlehol Michael Johnsen Bjarne Flem * Ingbert Indrestrand * Jan Skjelten * Kjell Ellingsæter * Rune Dalhaug Steinar Hildremyr * Hans-Martin Otterlei Bjørn Grønmyr Helge Austbø Arnel Colic Harald Dyrøy Kjartan Myklebust Terje Skarbø Per Ove Tennfjord Kristian Grønmyr Asbjørn Leine Otto Sæter Paul Arne Dalhaug Per Sæbønes Rikard Vestre Stein Gisle Alvestad Eivind G. Ulla Runar Løndal Lennart Bjørkeli Antall Navn Antall Navn Antall Martin Sundnes Åge Maridal Inge Gjerde Eldar Tandstad Stig Fjørtoft Ståle Hurlen Jostein Gamlem Lennart Holmem Øyvind Grytten Rolv Seth Henning Blindheim Olger Alvestad Michal Vadset Sindre Dalhaug Azem Maksumic Lars Lundemo Henning O. Koppen Stian Hatlehol Ole Petter Aarsund Ole Bjørn Harnes Enis Maksumic Arne Harnes Rolf Eldevik Svein Ove Høistad Lars Kåre Rogne Øyvind K. Kjerstad Bjørn Grytten Yngve Rekdal Kristian Søviknes Torstein Alvestad Even Heggdal Hugo Vestre Ivar Fjørtoft Jan Tore Fjørtoft Roger Dalhaug Knut Skarsbø Per Gunnar Ulla Arild Vågnes Håkon Sæterøy Kjell Inge Davik Johan Vestre Stig Kile Gjelsten Ole M. Klokset Kristoffer Grønmyr Øyvind Sundnes Tor Henry Blø Morten Kalvø Øyvind Farstad Roger Sørheim Vegard Otterlei Erlend Fjørtoft Håkon Pedersen Tor Ryste Alexander Beadle Endre Høistad Kristoffer Hildrestrand Kolbjørn Vilnes Fredrik Olai Langlo Hazhin Hassan Joakim Stormyr Sverre Ulstein Fjørtoft Geir Mork John Andreas Husøy Thor M. Dalhaug Endre Osvold Claus Leite Thomas F. Roald Jan Vatnehol Hans Nordang Anis Pajevic Arild Mork Henning Otterlei Ronny Wik Eivind Gjerde Åge Longva Frank G. Ulla Kristian Fjørtoft Mathias Fjørtoft Stig Sandøy Roar Dyb Sandnes Jack Vidar Rørvik Jan Egil Alstadsæter Karl Even Indrestrand Kristian Johnsen Arvid Jøsok Bjørnar O: Fjørtoft Knut Nilsen Per Kåre Fjørtoft Trond Vågnes Hans Jørn Snerling Jan Egil Ulla Sturla Dalhaug Erik Åkre Lars Haagensen Adelskalenderen for Brattvåg IL damelaget, pr Navn Rita N. Austnes Tonje Leine Vibecke Krogsæter Bente Hjelseth Marianne Otterlei Cathrine Vatle Chanielle Leine Jeanette Koppen Ingrid U. Fjørtoft Ida Sæterøy Stine Otterlei Kamilla Solbakken Ragnhild Nordang Trude Otterlei Siw Farstad Ingrid Silseth Silje Otterlei Nina Witsø Malin Braute Jannicke Gjerset Sandra Larsen Stina Pedersen Synnøve Løndal Synnøve Lillebø Mariann Otterlei Silje Størksen Lise M. Hildre Ann Mari S. Opstad Aina Nerland Ingrid Hjelseth Karina F. Rogne Antall Navn Silje Lødøen Anita Lillebø Birthe Bringsvor Gro Silseth Kristin Farstad Anja Hersel Kari Helle Ninni Farstad Janita Longva Iselin Tenfjord Kristina Forsland Emma Jøsok Kristine F. Roald Lise Alvestad Elise Johnsen Ingrid Ahrens Jannicke Lødøen Maria Fjørtoft Sonja B. Alvestad Birgitte Fjørtoft Hege A. Wernberg Jannis Gjendemsjø Maria Liljevold Synnøve Steinshamn Marianne Harnes Sara B. Leinaas Karoline Harnes Marthine Vatle Anette Vegsund Gunn Pedersen Ina Alvestad Antall Navn Alice F. Longva Jannicke Viken Maria Korsnes Janne I. Brevik Kamilla Fjørtoft Randi Løndal Lene Æsøy Merethe Risan Siri Alvestad Solveig Klokk Yanett Sjåstad Sandra Lorgen Synnøve Almås Maren Bringsvor May S. Stene Ann K. Søberg Camilla Løken Anette Håvik Beate Pedersen Elin Reiten Maria Ohrstrand Carita Kjellbotn Hege Pedersen Marit O. Fjørtoft Mirjam Fylling Sigrid U. Farstad Frida B. Leinås Marianne Slyngstadli Mathilde Monika Gåserud Silje B. Teigen Antall Navn etterfulgt av * er klubbkjemper som fikk utdelt statuett på 1970-tallet for passerte 250 kampar

16 30 31 Vi støtter norsk fotball! Nordea har spisskompetanse, lagånd, lokal forankring og en rentefot vi stadig scorer med. Vi er på hjemmebane i hele Norge og spiller på lag med deg når du har behov for finansiell rådgivning. Test oss! Vi kommuniserer dine ideer! Hatlehols AS, et moderne grafisk hus, som har utviklet seg i takt med et dynamisk sunnmørsk næringsliv, der kvalitet er et kjent varemerke. Hatlehols AS arbeider tett sammen med sine kunder, for å utarbeide kommunikasjonstiltak som dekker ulike behov. Bedriften er i dag en av landets mest moderne innenfor grafisk produksjon. Dette gjør av vi kan tilby et bredt spekter av alle typer grafiske løsninger. Gjør det mulig Brattvågsenteret Tlf nordea.no A Velværesenteret Brattvåg solstudio Åpent kvar dag frå Tlf Fot- og hudpleieklinikken velvære fra topp til tå Tlf KESTOS MUSKELSTIMULERING - KOSTVEILEDNING SPORTSERNÆRING Tlf Skjelt-Ole Bakken 2, N-6270 Brattvåg Telefon Telefax

17 32 Yngres avdeling Foreldrevettsreglar, Grasrotandel 33 Yngres avdeling 2010 Velkommen til fotballsesongen 2010 i BIL yngres avdeling! Yngres avdeling omfattar over 200 jenter og gutar mellom 7 og 16 år som spelar fotball for Brattvåg IL. Velkommen til kvar og ein av desse både nye og «gamle»! Velkommen også til foreldre og andre som er med og støttar laga. Frå venstre: Elin Bjerke, Ellen Finstad, Trine Kjersti Otterlei, Hilde-Kristin Bjørdal, Arngeir Syversen, Ole Petter Aarsund og Anne Bjørg Warnes. Anita Hildremyr var ikkje med då bildet vart tatt Om lag 50 personar gjer ein stor og viktig jobb som trenar eller lagleiar. Mange har trening fleire gongar i veka, i tillegg til kampar. Det er dermed ikkje få timar trenarar står på for at barna våre skal ha eit godt tilbod. Det kan vi andre ha i tankane når vi blir bedt om å gjere ein relativt liten innsats, for eksempel å stå i kiosk eller stille på dugnad nokre timar. Dei fleste trenarane er foreldre som gjer dette utan å få noko igjen i kroner og øre men eg er heilt sikker på at dei har mykje att for det likevel, slik som gleda ved å sjå eigne og andre barn utvikle seg sportsleg og sosialt. Det kostar å drive ein fotballklubb: Dommarar, drakter, ballar, ferjekort, serie-kontingent, påmelding til cup ar, husleige etc. Vi er difor heilt avhengige av at treningsavgifta blir betalt, og at foreldra stiller opp på dei tiltaka vi har for å skaffe inntekter. Dette kan vere ulike arrangement, loddsalg og dugnadar. Vi er også heilt avhengig av våre gode sponsorar og rettar ei stor takk til dei! Tidlegare arrangerte BIL yngres avdeling Minicup i juni. I fjor bestemte vi oss for å ta ei pause med dette, og revurdere heile opplegget. Juni er ei tid då det skjer svært mykje. For å nå gjennom i mylderet av aktivitetar, må ein ha noko unikt som skil vår cup frå andre. Vi har ein kortsiktig og ein meir langsiktig strategi når det gjeld arrangement: På kort sikt satsar vi på turneringar i Brattvåghallen etter sesongslutt. Vi arrangerte to slike i haust/vinter, og det var populært og relativt vellukka både sportsleg, sosialt og økonomisk! Det lille ekstra var nok samarbeidet med Brattvåg Svømmeklubb slik at ungane fekk bade. Vi er glade for samarbeidet, og håpar det vil halde fram. Planen er å gjenta dette kommande haust. På lengre sikt håper yngres at vi kan samle kreftene i bygda til eit større arrangement. Kva med å revitalisere både Myldredagen og Minicup, og fylle på med meir innhald? Området rundt stadion vil neste år forhåpentlegvis innehalde ein stor fotballhall med klatrevegg i tillegg til grasbane, kunstgras og minipark. Dessutan er Idrettshallen og svømmehallen like ved. Det må vere råd å få til eit stort arrangement, som har mykje innhald både når det gjeld sport, kultur, mat, underhaldning, handel og meir. Vi trur at aktivitet gir meir aktivitet. Eit godt totaltilbod drar mykje folk, og gir ein vinn-vinn situasjon. Vår aktivitet er definitivt breidde-idrett! Det viktige er å delta, og alle er velkomne og gode nok. I tillegg til det barna lærer om fotball, arbeidar vi og trenarane også for at dei skal lære å spele på lag og å støtte kvarandre både i medgang og motgang. Vi opplever også fotball som godt integreringsarbeid: Enten ein kjem flyttande frå eit anna land, ein annan stad eller rett og slett vil ha nye venner så er fotballbana ein god plass å bli betre kjent! Vi vurderer det slik at sjølv om breidde og fellesskap er viktigast, skal det vere rom for å utvikle talent, og at dei som vil satse litt ekstra får sjansen til det. Dette kan skje på ulike måtar. I tillegg til å oppfordre til eigentrening, gir BIL yngres tilbod om hospitering og talentutvikling. Hospitering betyr at ein spelar kan trene og evt også spele kampar saman med eit anna lag. Td kan eit talentfullt og/eller treningsivrig barn få tilbod om å spele saman med eldre barn, for å få bryne seg og utvikle seg vidare. Talentutvikling er eit spesielt tilbod frå 13 år og oppover, i regi av Sunnmøre Fotballkrets i samarbeid med AaFK og Fortuna. Fotball er likevel ikkje alt her i verda. Det fins mange andre gode aktivitetar, alt frå korps og kulturskule til idrettsskule og handball. Vi trur at det er fint for mange barn å vere med på ulike aktivitetar. Det ein lærer på idrettsskule og handball kjem dessutan til nytte i fotball og omvendt. Vi trur at det er plass til alle desse aktivitetane, og kanskje kan det vere nyttig om dei ulike organisasjonane har eit tettare samarbeid enn vi har i dag? Då vil vi ønske fotballspelarane våre lykke til i 2010-sesongen! Vi håper at alle får mange fine stunder på trening og i kamp. Kanskje greier du noko du ikkje greidde i fjor? Kanskje får du reise på ei kjekk turnering saman med gode venner? Kanskje får du ein ny venn? Vi vil også oppfordre foreldre til å delta aktivt vi trur at ungane sett pris på om foreldra ser på dei på trening eller kamp! Med Sportslig hilsen styret i yngres 2010 Foreldrevettsregler Møt fram til kamp og trening barna ønsker det. Gi oppmuntring til alle spelerane under kampen ikkje berre til ditt barn. Gi oppmuntring både i medgang og motgang ikkje kritisér. Respekter lagleiar sin bruk av spelerar ikkje prøv å påverke han/henne under kampen. Sjå på domaren som ein rettleiar ikkje kritisér hans/hennar avgjerdsler. Hjelp ditt barn til å tåle både siger og tap. Stimulér og muntre opp barnet ditt til å delta ikkje press det. Spør om kampen var morosam og spennande - ikkje berre om resultatet. Sørg for riktig og fornuftig utstyr ikkje overdriv. Vis respekt for det arbeidet klubben gjer klubben treng di hjelp. Tenk på at det er ditt barn som spelar fotball ikkje du. Hugs at det viktigaste av alt er at ditt barn trivst og har det gøy i lag med vener. Støtt Brattvåg IL gjennom Norsk Tipping! Brattvåg Idrettslag står for det største aktivitetstilbodet til born og ungdom i Brattvåg og omegn. Til å halde fram den sterke lokale satsinga treng vi di støtte no utan at det kostar deg noko! Norsk Tipping lanserte frå 1. mars ordninga «Grasrotandelen» som fordeler 5 % av speleinnsatsen direkte til eit lag eller foreining som du ønskjer å støtte. Dersom spelarane ikkje nyttar seg av å velje lokale foreiningar og lag som mottakar vil midlane i staden gå sentralt til Norsk Tipping. Du vert ikkje trekt noko for å vere Grasrotgjevar. Ordninga gjeld ikkje Extra og Flax. Støtt Brattvåg IL utan det kostar deg ei krone! Få gjerne familie og vener til å gjere det same. Registrer deg i dag! For å bli Grasrotgjevar treng du Spelarkort frå Norsk Tipping. Spelarkort får du kjøpt hos kommisjonær eller du kan bestille det på For å registrere Brattvåg IL som mottakar av dine Grasrotmidlar kan du velje ein av fire framgangsmåtar: 1. Hos Kommisjonær: Ta med strekkoden nederst på arket og Spelarkortet til ein Norsk Tipping kommisjonær. Eventuelt bruk vårt organisasjonsnummer i staden for strekkode. 2. SMS: Send GRASROTANDELEN til Internett: eller 4. Norsk Tipping Mobilspel Meir informasjon finn du på Her vil du også kunne følgje med på kor mykje klubben får inn via Grasrotandelen. Takk for at du støttar oss via Grasrotandelen! BRATTVÅG IDRETTSLAG Organisasjonsnummer:

18 34 35 Telefon: Fax: E-post: Overnatting Resataurant og selskapslokaler Kurs- og konferansesenter Catering For mer info se vår hjemmeside: NOGVA NANNI N hk Kampanjepris ,- N hk Kampanjepris ,- N hk Kampanjepris , KAMPANJE N hk Kampanjepris ,- N hk Kampanjepris ,- T hk Kampanjepris ,- Brattvåg Telefon Dalevn Brattvåg Telefon: Fax: N ,5 hk Kampanjepris ,- N hk Kampanjepris ,- N hk Kampanjepris ,- Alle motorer fra og med N4.38 leveres med sluregear. Alle priser inkl. mva og hk-avgift. T hk Kampanjepris , TDI 320 hk Kampanjepris ,- NOGVA MOTORFABRIKK AS NO-6280 Søvik Tlf Fax E-post:

19 36 37 TRANSPORTTILBOD I BRATTVÅG Telefon Mobil Fax HJELSETH TRANSPORT AS Telefon: Fax: Bjørn Hjelseth mobil: Knut Anders mobil: E-post: Nå til disposisjon: Krokløftbil med containerutleige!

20 38 BIL Fjelltrim 2009 Fotballskule Kosthold og trening 39 RESULTAT B.I.L. TRIM 2009 Bøkene ligg ute frå kvart år! Vi oppfordrar folk å kome seg ut av godstolen og ut i vår flotte natur - det gjer godt for kropp og sjel! POST NR. 2 SYNNALANDSHORNET 6824 POST NR. 3 HÅVIKDEMMA 971 POST NR. 4 SAMHJARTE 263 POST NR. 5 RYSSDALEN 635 POST NR. 6 TANNLEGERÅSA 1037 POST NR. 7 HESTEVATNET 3952 POST NR. 8 HESTEN 814 POST NR. 9 HÅVIKHORNET NOTERINGER I BØKENE BEST PÅ POENG: 1 Arngeir Syversen Stig Gribbestad Knut Gunnar Korsnes 815 SUM NOTERINGER: 1 Arngeir Syversen Stig Gribbestad Knut Gunnar Korsnes Bård Flem Helge Austbø Ove Mølsæter 113 BEST SYNNALANDSHORNET: 1 Arngeir Syversen Knut Gunnar Korsnes Marita Hersvik Elinor Løken Heidi Steinsbu Inger Lynge Bjørn Sandnes Ove Mølsæter 90 9 Johannes Strand Bård Flem 80 BEST HESTEVATNET: 1 Arngeir Syversen Stig Gribbestad Knut Gunnar Korsnes Marita Hersvik Heidi Steinsbu Bård Flem Bjarte Steinsbu 92 8 Helge Austbø 78 9 Lisbeth Pedersen Olav Gribbestad 64 BEST HÅVIKHORNET: 1 Arngeir Syversen Arild Eiken 91 3 Espen Skarbø 68 4 Magne Lundemo 47 5 Jarle Løken 41 6 Rolv Seth 23 7 Terje Skarbø 19 8 Elisabeth B. Syversen 12 8 Lene Klemetsen Iren L. Hildre 11 BEST HESTEN: 1 Stig Gribbestad Ivar Helge Hildre 50 3 Tor Ryste 35 4 Olger Alvestad 32 4 Eva Alvestad 32 6 Arngeir Syversen 28 7 Kjell Reiten 18 7 Helge Austbø 16 9 Lisbeth Pedersen Ove Mølsæter 9 BEST SAMHJARTE: 1 Dagfinn Kvalvåg 15 2 Asbjørn Ranvik 10 2 Marita Holmeset 10 4 Kari Tennø 9 5 Arngeir Syversen 8 6 Vibeke Aarseth 3 BEST RYSSDALEN: 1 Stig Gribbestad Arngeir Syversen 61 3 Bård Flem 51 4 Ove Nils Alvestad 38 5 Marian Alvetad 20 6 Anne Helen Koppen 18 6 Stein Koppen 18 8 Arild Eiken 14 8 Ove Mølsæter 14 9 Helge Bjørnevik Finn-Åge Fjørtoft 10 BEST HÅVIKDEMMA: 1 Idar Leine Arngeir Syversen Eva S. Wilhelmsen 51 4 Elisabeth Svinøy 44 5 Oddrun Gribbestad 33 6 Asbjørn Ranvik 28 7 Asbjørn Lillestøl 26 8 Tone Longva 24 9 Johannes Rolland Bjørn Sture Dahl Turid Stranden 17 BEST TANNLEGERÅSA: 1 Arngeir Syversen Arild Eiken 95 3 Magne Lundemo 75 4 Espen Skarbø 68 5 Jarle Løken 44 6 Rolv Seth 24 7 Asbjørn Ranvik 23 8 Jorunn U. Fjørtoft 20 8 Terje Skarbø Eva Lundemo 15 Fotballskule 2010 Deltakerane på årets fotballskule 2010 som samla jenter og giutar i alderen 7 14 år. Kosthold for deg som trener Med riktig kosthold får du mer ut av treningen og restituerer deg raskere etter en økt. Her er noen råd: Kostråd før trening: Spis siste måltid 2 3 timer før trening Spis et karbohydratrikt måltid med noe protein - Brødmat, kornblanding, varmrett med ris/pasta/potet - Melk, juice, vann Unngå mat med mye fett og fiber Drikk nok for å sikre væskebalansen - Minst 5 dl siste 2 timer før start Unngå drikker med kullsyre rett før trening Under trening: Drikk rikelig og start inntaket i løpet av de første 15 minuttene. Innta karbohydrater på økter over 90 minutter - Sportsdrikke, sportsbar, banan og rosiner Kostråd etter trening: Erstatt 150 prosent av væsketapet - Drikk minst 5 dl umiddelbart etter trening Innta karbohydrat innen 30 min etter alle økter - Sportsdrikke/juice + sportsbar, frukt, rosiner Innta protein innen 30 min etter styrketrening og langvarig utholdenhetstrening med høy intensitet - Yoghurt, smoothie, melk Spis et måltid med karbohydrat, protein og fett innen to timer etter trening Kilde: Tinestafetten 2010

Handballprogram 2014-2015. IL Valder Handballgruppa

Handballprogram 2014-2015. IL Valder Handballgruppa Handballprogram 2014-2015 IL Valder Handballgruppa Velkomen til handballsesongen 2014-2015 Då er vi komen godt i gang med ein ny sesong med handball. Som tidligere år har styret lagt ned mange timer med

Detaljer

Årsmelding frå styret

Årsmelding frå styret Årsmelding frå styret Styret har i år hatt denne samansettinga: Willy Kalsås,leiar- Annbjørg Fossberg, nestleiar, Grete Solheim, sportsleg leiar- Per Inge Olsen, økonomiansvarleg- Jan Jaap Boot, varamedlem.

Detaljer

God Jul & Godt Nytt År!

God Jul & Godt Nytt År! 1 1966 Nr. 3 2008 Vinter 16. Årgang Skirenn på Fjellstøl: Ida Sofie Staknes (nr. 2:), Tobias Helgesen (nr. 8). Wenke Marvik og Sigve Tveit. God Jul & Godt Nytt År! www.vindafjord-il.no 2 Styre og grupper

Detaljer

Jubileumsmagasinet Fotball - Håndball - Friidrett. Nordre Fjells historie Side 4 Forvandlingen Side 20 Takk til alle frivillige Side 24

Jubileumsmagasinet Fotball - Håndball - Friidrett. Nordre Fjells historie Side 4 Forvandlingen Side 20 Takk til alle frivillige Side 24 Nordre Fjell Jubileumsmagasinet Fotball - Håndball - Friidrett Nordre Fjells historie Side 4 Forvandlingen Side 20 Takk til alle frivillige Side 24 2 30 år med idrettsglede Gratulasjon frå ordføraren Det

Detaljer

september 2010 nr. 2 33. årgang > Store eneboligtomter for salg nå

september 2010 nr. 2 33. årgang > Store eneboligtomter for salg nå september 2010 nr. 2 33. årgang SIREVÅG UNIK BELIGGENHET! modul.no www.modul.no # 15368 #13332 SKORAN, > Store eneboligtomter for salg nå Førtste byggetrinn 12 solgt, 1 ledig kr 598 000,- Andre byggetrinn

Detaljer

SESONGEN 2010 / 2011

SESONGEN 2010 / 2011 Stordal Alpin sesonghefte 2009-2010 1 SESONGEN 2010 / 2011 Kristiane Nakken 2. sølv og 1. bronse i Landsfinalen på Oppdal 2010 Erika Holand Tøsse 5. og 6. plass i NM Jr. Geilo 2010 Ingrid Busengdal 5.

Detaljer

INFORMASJON. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 3 2012. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik.

INFORMASJON. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 3 2012. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 3 2012 Gründerkultur Framtida blir skapt no SPOR Fylkesmagasin for Møre og Romsdal

Detaljer

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Gulljenta Tove Beate Dahle Årsmøte i Isfjorden Idrettslag Det kalles inn til årsmøte onsdag den 2. Mars 2005 kl 19.00 i klubbhuset

Detaljer

LEVERANDØR KONFERANSEN 2015

LEVERANDØR KONFERANSEN 2015 LEVERANDØR KONFERANSEN 2015 GENERALSPONSOR: HOVEDSPONSOR: IL Hødd Fotball ønskjer den maritime industrien i regionen velkomen til: LEVERANDØRKONFERANSEN Quality Hotel Ulstein torsdag 16. april 2015 I jubileumsåret

Detaljer

SAL. Dekk- Tlf. 70 07 47 80. Endelig onsdag

SAL. Dekk- Tlf. 70 07 47 80. Endelig onsdag Antall mnd: 36 Månedspris: 500,- Kredittkjøpspris: 17.764,- Distriktet sin einaste Expert-butikker finn du i Ulsteinvik og Fosnavåg INFORMASJON FINANSIERING 9 MND. UTSETTELSE Din lokale forhandler finner

Detaljer

Skoddefri hytte på Austlandet Vel 2 timar frå Fosnavåg (år 2012) Det beste i livet er GRATIS! 3. september 2008. Opplag 20.000.

Skoddefri hytte på Austlandet Vel 2 timar frå Fosnavåg (år 2012) Det beste i livet er GRATIS! 3. september 2008. Opplag 20.000. Antall mnd: 36 Månedspris: 500,- Kredittkjøpspris: 17.764,- Distriktet sin einaste Expert-butikker finn du i Ulsteinvik og Fosnavåg INFORMASJON FINANSIERING 9 MND. UTSETTELSE Din lokale forhandler finner

Detaljer

Året 2012. drømmene. Oppfyller. sammen

Året 2012. drømmene. Oppfyller. sammen drømmene Oppfyller sammen Leder har vært et meget godt år for Surnadal Sparebank. Vi har fått rekordmange nye kunder, oppnådde rekordstor vekst innen både forsikring og utlån, og vi har skaffet oss et

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord Størst i Nordfjord Synsprøve Nr. 12 97. årgang Måløy, mandag 29. januar 2007 Løssalg kr. 15,- Tlf. 57 86 11 54 -Nordfjordeid Lise Igland Senneset frå Bremanger gjorde eit godt inntrykk på si første landslagssamling

Detaljer

Bli med på årets viktigaste gåtur

Bli med på årets viktigaste gåtur NA Næravisa Bokhandelen vil fortsatt være i sitt gamle lokale, med hyller fulle av bøker og ansatte på jobb. Det er bare det at kundene ikke får komme inn å handle bøkene sine der. Leder side 2 Spreke

Detaljer

flest mulig lengst mulig best mulig

flest mulig lengst mulig best mulig flest mulig lengst mulig best mulig Fotballmagasinet 2013 2 Ole Martin Hojem, leder Flest mulig, lengst mulig og best mulig LFK-MAGASINET Opplag: 13.000 Utgiver: Lillehammer FK Redaksjonskomité: Are K

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

Fotballmagasin for hele Oslo og særlig for deg som er glad i Sagene, Torshov, Grünerløkka, Bjølsen, Nydalen, Sinsen, Grefsen, Groruddalen og Bjerke.

Fotballmagasin for hele Oslo og særlig for deg som er glad i Sagene, Torshov, Grünerløkka, Bjølsen, Nydalen, Sinsen, Grefsen, Groruddalen og Bjerke. Nr 1/2010 Fotballmagasin for hele Oslo og særlig for deg som er glad i Sagene, Torshov, Grünerløkka, Bjølsen, Nydalen, Sinsen, Grefsen, Groruddalen og Bjerke. En drøm å spille for Skeid! Oksene gir alt

Detaljer

Sommer 2013 Årgang 13

Sommer 2013 Årgang 13 EIGERPOSTEN Sommer 2013 Årgang 13 Til gratis distribusjon i Eigersund kommune en klubb for alle 500 kamper for Eiger: Fredrik Andersen 1976 et tilbakeblikk Sølvnålgjengen S 24 S 5 S 9 Rune Johansson ny

Detaljer

Mot toppen. Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 12 fredag 1. oktober 2004. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS

Mot toppen. Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 12 fredag 1. oktober 2004. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS NA Næravisa Mot toppen uten trener Lars Øie (bildet) og Ørsta/Voldas herrelag sesongdebuterer i 3. divisjon lørdag. Innen 2010 er planen å være et topplag i norsk håndball. Nå mangler de bare en trener.

Detaljer

RYFYLKE. Set ned farten. Vil utvida. Ennå mildt. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...blei ein realitet trass dystre spådommar... Side 4.

RYFYLKE. Set ned farten. Vil utvida. Ennå mildt. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...blei ein realitet trass dystre spådommar... Side 4. RYFYLKE lokalavis for indre Ryfylke Fredag 10. januar 2014 Nr. 3 Årgang 88 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net Returadresse: Rådhusgata 1, 4200 Sauda Ser framover Leiar...blei ein realitet trass dystre spådommar...

Detaljer

Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 1 fredag 25. februar 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS

Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 1 fredag 25. februar 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS NA Næravisa Sunnmørsbunad fra Norge eller Kina? Etterspørselen etter bunader er stor, men håndarbeidstradisjonen er i ferd med å dø ut. Løsningen finnes kanskje i Asia. Midten Lokalavis for Volda og Ørsta.

Detaljer

Butikkgruppa. 1.- 4. juli. 23. juni 2010-20.000. Butikkope: torsdag 20 fredag 20 laurdag 18

Butikkgruppa. 1.- 4. juli. 23. juni 2010-20.000. Butikkope: torsdag 20 fredag 20 laurdag 18 Butikkgruppa 23. juni 2010-20.000 1.- 4. juli Telt i parken Hoppeslott - Radiobilbane Klovnen Fix Bacalaobuffet Gratis frukost i teltet Auksjon Vikingmarknad Seniordans Rulleskeiseløp Topptur til Melshornet

Detaljer

HÅNDBALL. Klubbavis. Aurskog. Sparebank stor nok for folk flest. Organ for Aurskog-Finstadbru Sportsklubb Nr. 3/2011. www.afsk.no

HÅNDBALL. Klubbavis. Aurskog. Sparebank stor nok for folk flest. Organ for Aurskog-Finstadbru Sportsklubb Nr. 3/2011. www.afsk.no HÅNDBALL Organ for Aurskog-Finstadbru Sportsklubb Nr. 3/2011 Klubbavis www.afsk.no Aurskog Sparebank stor nok for folk flest Leder har ordet Kjære idrettsvenner. Det er gledelig at håndballen i Aurskog

Detaljer

Oppfriskar på Litlakalsøy

Oppfriskar på Litlakalsøy Sommarpraten: Tom Johnson SIDE 16 Sundagsope kl 12-16 Har gitt innsyn Ordførar Renate Møgster Klepsvik (Frp) har gitt kommunestyrerepresentantane innsyn i avtala mellom kommunen og avgått rektor Tor Grini.

Detaljer

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2012. Skuidalens beste fotballag ever. Generasjonsskifte i Jutul Hockey. Skigruppa på overnattingstur til Løvlia

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2012. Skuidalens beste fotballag ever. Generasjonsskifte i Jutul Hockey. Skigruppa på overnattingstur til Løvlia JUTULEN Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2012 Skuidalens beste fotballag ever Generasjonsskifte i Jutul Hockey Skigruppa på overnattingstur til Løvlia Jutulen ønsker alle sine lesere en riktig God Jul og et

Detaljer

Kompetanse for framtida

Kompetanse for framtida FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2008 Kompetanse for framtida SPOR Fylkesmagasin for Møre og Romsdal Nr 5 2008 Framtida søkjer kompetanse s. 5 7 Utviklingskultur like viktig som utviklingsbudsjett

Detaljer

Varde idrettslag 75 år 1932-2007. Varde idrettslag. 75 år

Varde idrettslag 75 år 1932-2007. Varde idrettslag. 75 år Varde idrettslag 75 år Jubileumsavis 2007 1 4 2 5 1. Klubbrenn i strålende sol - Roger Strandvik sender av gårde sønnen Robert. 2. Torleif Strandvik (bilde fra 1978) - flest A-kamper for Varde - 515 totalt.

Detaljer

Nytt klubbhus/garderober på Nesttun Idrettsplass!

Nytt klubbhus/garderober på Nesttun Idrettsplass! Årgang 85 Nr. 2-2014 nr. 423 MEDLEMSBLAD FOR FAN A IDRETTSLAG Nytt klubbhus/garderober på Nesttun Idrettsplass! Nytt klubbhus - 10 Jan Fjærestad, trener - 13 Damefotball 10 år - 15 Fana sykkel- og løpsfestival

Detaljer