programblad 2010 Brattvåg Fotball

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "programblad 2010 Brattvåg Fotball www.brattvag-il.no www.brattvag-il.no"

Transkript

1 Layout: Hilde Ellingsæter Opplag: Brattvåg Fotball programblad 2010 Brattvåg Fotball vil rette ein varm takk til sine sponsorar, som støttar og set pris på arbeidet vårt for å gi barn og ungdom i lokalsamfunnet høve til å vere med i eit trygt og godt fellesskap med sunne interesser og ideal. Vi vonar at vårt publikum støttar dei tilbake!

2 GENERALSPONSOR HOVUDSPONSORAR Innhald Brattvåg Fotball, senior 5 Brattvåg IL, hovedstyret 8 Medlemskontigent 9 Terminlister Trenarkommentar herre 16 Trenarkommentar dame 17 Klubbhusutleige 17 Ny fleirbrukshall 24 Adelskalender herre 28 Adelskalender dame 29 Brattvåg Fotball, yngres avdeling 32 Foreldrevettsregler 33 Grasrotandel 33 BIL fjelltrim, resultat Fotballskule Kosthold og trening 39 Lynvingen frå Fjørtoft 42 Kommentar herrekaptein 48 Kommentar damekaptein 48 Presentasjon av laga Dommerspalte 58 Nøkkeltal Brattvåg Stadion

3 4 Brattvåg Fotball, senior 5 Brattvåg IL valgte SPORTEN Brattvåg AS som sin utstyrsleverandør Kjente merkevarer innan: Fotball - sykkel - ski trening - fiske - friluft - fritid vår profil er: Fagleg kunnskap - Lokal tilpassing Husk medlemsrabatt på klubbrelaterte varer NB! Ta med medlemskort Brattvåg Fotball, senior Fotballsesongen 2010 er i startgropa og vi håper at vi har planlagt sesongen på ein god måte. Mange timer med arbeid i styret og utvalg har blitt lagt ned av mange eldsjeler i fotballmiljøet i Brattvåg IL. Fotballinteressa i Brattvåg er fortsatt stor og det same kan vi seie om aktivitetsnivået. Vi stiller lag i 3. divisjon både på dame-og herresida. I tillegg stiller vi lag i 5. divisjon og har 7-er lag påmeldt i serien. Juniorlaget skal delta i 2. divisjon i år. Laget hadde ambisjoner om å kvalifisere seg til 1. divisjon, men nådde ikkje heilt opp. 7-er laget vårt er stort sett reservert den eldre garde. Med andre ord har vi både breidde og håper at vi skal klare å ligge i den øvre halvdel av tabellen både for dameog herrelaget. Frå venstre: Vilmar Æsøy, Paul Gabor, Frank Roar Hildremyr, Marthe Lundemo, Gunnar Lødøen, Arne Harnes, Thor Grønmyr (leiar), Rune Fjørtoft, og Svein Alvestad. For å sikre at vi arbeider målretta i klubben med omsyn til breidde og topp, har vi sportsplaner og handlingsplaner vi arbeider etter. Dette har vi hatt i fleire år og desse har vorte oppdaterte og reviderte. Ambisjonane til til klubben er fortsatt ambisiøse: Brattvåg IL Fotball skal vere den leiande fotballklubben på nordre Sunnmøre. Klubben arbeider saman med Sunnmøre Fotballkrets og er ein av dei viktigaste klubbane i kretsen. Dette gjer at vi har ein del forpliktelser i forhold til SFK, omkringliggande klubber og eigen klubb. Klubbutvikling er sentralt både i våre og SFK sine planer. Saman med yngres avdeling i klubben blir det viktig at vi arbeider mot ei felles målsetting. Vi skal utvikle mange gode fotballspelarar i Brattvåg IL. For å nå målet vårt er det viktig at ein satser på breidde for å få stor mengde på antal spelarar. Vi har tradisjoner for å arrangere fotballskule i klubben. Slik vert det i år også. Dette er eit glimrande tilbod til unge fotballspelarar for å perfeksjonere ferdigheiter, eller rett og slett ha det gøy saman med andre venner. Dette tiltaket har vi god tru på og store forventninger til. Fotballskulen er eit internt arrangement, men det har tidlegare vist seg at dette er interessant for klubbane rundt oss også. Klubben har også ei sentral rolle med å inkludere alle unge som ønskjer å spele fotball. Sosiale nettverk og relasjoner er viktige faktorer å bygge opp for å skape tryggheit og trivsel som igjen skal bringe fram gode ferdigheiter og prestasjoner. Saman med Sunnmøre Fotballkrets har vi ønske om å utvikle ein arena på ungdomens premisser. Med dette tiltaket håper vi at vi skal kunne fange opp fråfallet av ungdomen i fotballmiljøet. Vi både ønsker og trur at vi kan gi eit tilbod til dei som ikkje lykkast like godt på det sportslege planet. Vi kan dra nytte av desse ungdomane på andre plan i klubben, samstundes som desse får eit meiningsfylt arbeid i vårt fotballmiljø. Bratt våg IL Fotball engasjerer mange personer som gjer ein fantastisk jobb for klubben. Det er viktig å framheve desse også når ein snakker om fotballen i Brattvåg. Den frivillege innsatsen er også ein viktig del av fotballmiljøet i bygda vår. Alle timane med hardt arbeid som vert krona med ein seier eller kanskje eit kretsmesterskap er motivasjonen og belønninga ein søkjer etter. Å sikre eit trygt og godt oppvekstmiljø for dei unge er ei anna og vel så viktig side av arbeidet som vert lagt ned i klubben vår. Treningsannlegget vårt er sprengt. Vi arbeider vidare med gjennomføringa av fleirbrukshall i Brattvåg. Dette vil bedre treningsarenaen vår betydeleg. Dette er eit kjempeløft for klubben samstundes som ein får ein av dei beste treningsarenaer i regionen. Nytter høvet til å oppmode alle til å støtte dette arbeidet både med økonomi og dugnadsinnsats. Treningsgleda står sentralt i Brattvåg IL Fotball. Å få sjå og oppleve smilet og gleda av prestasjoner enten det er å score eit mål eller redde eit straffespark er motivasjonsfaktorer ein søkjer etter å få oppleve. Smilet må vere på plass når ei speler fotball. Gleda av å yte gode prestasjoner og forhåpentlegvis vinne kamper saman med vener er det vi vil sjå i Brattvåg IL. Økonomi er eit nøkkelord for alt lagsarbeid. Det krevst stor innsats for å få inn dei inntektene som trengs for å drive klubben. Dei viktigaste inntektene er sponsorinntektene frå næringslivet og handelsstanden. Desse bidraga er store og viktige og vi håper og trur at denne støtta kan bli endå bedre. Det trengs om vi skal nå dei ambisiøse målsettingane våre i framtida. Vi vil på førehand takke alle dei som set i støtteapparata våre. Desse gjer ein framifrå jobb for Brattvåg IL Fotball som ikkje alltid kjem like godt til syne. Vi takkar alle våre sponsorer og annonsører for god støtte og samarbeid. Nytter høvet til å ønskje trenarar, spelarar, lagleiarar og Brattvågarar lykke til med sesongen Møt opp på Brattvåg Stadion for trivelege fotballstunder i Med sportsleg helsing frå Styret i BRATTVÅG IL FOTBALL, SENIOR Thor Grønmyr -leiar-

4 6 7 lettvint og garantert billig BRATTVÅG Åpningstider: (20) Tel Brattvåg Hvis du vil vinne - bli med på vinnerlaget! Velkommen til ny butikk i Brattvågsenteret! Brattvåg Gull og Ur AS Alt innan brød, kaker og catering STX Norway Offshore AS Strandgt. 74, NO-6270 Brattvåg, Norway. Tel , Fax

5 8 Hovedestyret Medlemskontigent 9 Velkommen til sesongen 2010 Brattvåg IL fyller 70 år i år. I jubileumsåret ønsker vi realisere storprosjektet med fotballhall i Brattvågen. Om alt går etter planen kan vi starte rydding av grunn i slutten av juni. Parallelt med prosjektarbeidet driv vi innsamling av gåvemidlar frå familiar og privatpersonar i Brattvåg og omegn. På same tid har næringslivet i Brattvåg signalisert at dei vil yte ekstra om vi klarer å nå innsamlingsmålet på frå private. Vi er på god veg men Hovudstyret i Brattvåg IL oppfordrar dei som ikkje har gitt sin andel i anten å gi til gull, sølv eller bronse (som du kan lese om på I prioriteringsrekkefølge ser vi for oss å får realisert tre prosjekt gjennom denne innsamlingsaksjonen. Desse har prosjektgruppa og Brattvåg IL Anleggsutvikling AS prioritert slik: 1. Brattvåg Fotballhall 2. Skifte av kunstgrasdekke på KGB 3. Nytt garderobeanlegg i nybygg mellom fotballhallen og stadion. Det er eit langt stykke veg å gå. Men ein solid sluttspurt i innsamlingsaksjonen tidleg på haustparten kan gjere at vi får utretta meir enn det som var utgangspunktet! Skifte av kunstgras gir umiddelbare ringverknader, gjennom at det gamle kunstgraset kan fordelast på fotballøkker omkring i Brattvågen: Fjellbu, Synnaland, Barneskulen, Håvikmyrane og Miniparken ved Brattvåg stadion. For å få spelemidlar til nytt dekke på KGB, treng vi å få godkjenning frå departementet. Regelen er at ei kunstgrasbane ikkje kan omleggast først etter 10 års brukstid. Greier vi å realisere desse tre måla, vil vi styrke Brattvåg som fotballsentrum på Nordre Sunnmøre. Ser vi rundt oss har vi fått flotte fotballanlegg som vil kunne få fram gode fotballspelarar. Ravn, Norborg, Skodje, Ellingsøy, Midsund, Harøy, Vestnes har alle fått kunstgrasbaner dei siste åra. HaNo bygg fotballhall omtrent parallelt med Brattvåg. I tillegg finn vi fotballbaner på Hildre, Lepsøy og Fjørtoft og Ørskog. Med så mange fotballmijø i kort radius til Brattvåg har vi gode høve til å bygge eit solid fotballsentrum i Brattvågen. Om vi klarer å bygge stein på stein, kan vi om nokre år ha eit lag i 2. divisjon som vil kunne vere rekrutteringsbase for eliteserielaga i fylket og lag som sikter høgt elles som Hødd og Kristiansund BK. Nærast i å kome så høgt. er damelaget til Brattvåg som hevdar seg i toppen av 3. divisjon. Det gir utfordringar for Fotballgruppa. Ein konsekvens av at laga rundt oss også får gode anlegg er at gode spelarar, motivert til å utvikle seg til toppspelarar, vil søke seg hit og bruke Brattvåg som eit steg på vegen. Vi vil om få år har naudsynt infrastruktur. traktor, grasanlegg dreg alle kostnader som medlemskontingenten skal dekke. Betal derfor giroen som ligg på vår heimeside eller som står omtalt i Programbladet. Dersom vi skal bygge eit godt idrettsmiljø er det viktig at alle er med. Herre- og damelaget er rollemodellar for dei yngre, korrekte haldninger må inn frå starten av. Videre er allsidighet viktig og med utvikling av Brattvåg Idrettspark vil ein kunne utfalde seg med meir enn fotball. Trimgruppa er no tilslutta friidrettsforbundet, og herigjennom får vi tilbod om at fotballspelarar kan delta på friidrettsstemne og få brynt og testa andre ferdigheiter enn fotball. Allidrettsløypa nedanfor som vi planlegg nedanfor vassrøret vil vere eit fint supplement i så måte. Som nemnt før: Har vi det bra, gjer vi det bra! Barna driv idrett fordi det er moro og det er fint å gjere noko saman. Men forsking har dokumentert meir som er viktig med idrett: Det er andre grunnar til å drive idrett enn det reint helsemessige også. Forskarar skriv at «fram til puberteten har barna blant anna stor effekt av motorisk trening, noko som er viktig både for deira fysiske, intellektuelle og psykologiske utvikling. Fysisk trening gir styrka sjøltillit». Det er i barne- og ungdomsåra ein legg det fysiske grunnlaget for vidare utvikling av fysiske ferdigheiter. I vaksen alder er det viktig å halde forma vedlike, drive kondisjonstrening og styrketrening. Fjellturar er bra, men eit velutstyrt treningsstudio opent for alle manglar vi i Brattvåg Idrettspark. Ei gruppe intressentar har blinka ut SØDA-Galvanos gamle fabrikkanlegg som ein høvande stad for eit slikt studio. Eit flott intitiativ og som vil ligge i kort avstand frå Idrettsparken vår. Det ville vore eit flott supplement til det vi har av idrettstilbod i Brattvåg og Haram. Det er viktig at mange engasjerer seg og held hjula i gang. Eit skot for baugen var at fjorårets valnemnd med eitt unntak trekte seg grunna ulike årsaker. Heldigvis fekk vi dei fleste brikker på plass, men no som sesongen er i gang ser vi at vi også treng å få dei siste brikkene på plass. Ver derfor open om du blir spurt om å ta på deg ei oppgåve! Akkurat i 2010 jubileumsåret - så treng Brattvåg IL at fleire trør til, tek sin tørn og tek eit tak! Særleg til Fotballhallen vil vi trenge Dugnadskraft. Still opp når vi spør deg! I Brattvåg IL skal alle vere velkomne å vere med anten som aktive eller som støttespelar på eit eller anna område. Det at du engasjerer deg smittar over på andre! Takk for det! Takk til alle støttespelarar som er med på fellesløftet å halde hjula i gong! Det skal vere kjekt å vere aktiv i Brattvåg Idrettslag! Om alle er med på denne kontinuerlege dugnaden blir det det! Ha flott sesong liten som stor! Støttemedlem 2010 Medlemsskap i Brattvåg IL er basis for deltaking i våre aktivitetar og OBLIGATORISK OM DU REPRESENTERER BRATTVÅG IL SOM SPELAR /IDRETTSUTØVAR. Ingen har kan representere Brattvåg utan betalt medlemsskap. Utan medlemskap vil heller ikkje forsikring gjelde fullt ut. Som medlem får du påverke det som skjer i klubben! Medlemskontingent kjem i tillegg til sjølve treningsavgifta som blir betalt til yngres, senior, friidrett, ski eller trimgruppe. Medlemskontingent gjeld også for alle som innehar verv i Brattvåg IL. Les meir om oss på Kontingent blir kvart år fastsett på årsmøte og kjem i tillegg til aktivitetsavgift og lisensar som elles skal betalast. ÅRSMØTET 18. FEBRUAR 2010 VEDTOK FØLGJANDE UENDRA SATSAR FOR 2010: Familie: 400,- (med barn, foreldre som alle er aktive for Brattvåg IL) Enkeltmedlem: 200,- pr aktiv (barn, vaksen, støttemedlem, spelar) Konto.nr for innbetaling : Hugs å merke betaling med namn, på dei du/de vil skal stå som medlemmar. Særleg viktig er dette ved familiemedlemsskap. På nye aktive medlemmar treng vi også fødselsår. Ein kan også bli medlem ved å skrive til Brattvåg IL, Postboks 47, 6282 BRATTVÅG, eller sende ein mail til ANTAL MEDLEMSKAP ER OGSÅ MED Å BESTEMME KOR SOLID VI ER SOM KLUBB. Å vedlikehalde eit så stort anlegg som Brattvåg stadion med tilhøyrande klubbhus krev mange kroner i klubbkassa. Omlag 1/15 av våre inntekter til dette formål kjem via medlemskontingenten. KVA MEDLEMSKONTINGENTEN GÅR TIL: straum forsikring vedlikehald av klubbhus, utstyr m.v. kommunale avgifter utskifting av inventar gjødsel til grasanlegg reinsing av kunstgrasbane (lufting og støvsuging) nedbetaling av lån Eit sentralt element i driften av eit så stort anlegg som Brattvåg Klubbhus og Idrettspark er medlemskontingenten som alle aktive skal betale og som vi oppfordrer folk i Brattvåg og omegn også støtter oss med. Straum, snøbrøyting, vedlikehald av klubbhus, Sportsleg helsing Jørgen Ove Havnsund

6 10 11 peugeot 107 fra kr ,- peugeot 207 fra kr ,- peugeot 207 SW fra kr ,- peugeot 207 CC fra kr ,- peugeot 308 fra kr ,- peugeot 308 fra kr A-klasse fra kr ,- B-klasse fra kr , ,- peugeot 508 fra kr ,- Nye C-klasse stasjonsvogn står klar for prøvekjøring. C-klasse fra kr ,- (sedan). Fra kr (stasjonsvogn) Veiledende priser pr levert Bertel O. Steen Ålesund, inklusive leveringsomkostninger og frakt. 3 års/ km garanti (etter forbrukerkjøpsloven er det en lengstefrist for reklamasjon (5 år). Bildet er illustrasjonsfoto og utstyr kan avvike. Importør: Bertel O. Steen AS.

7 12 Terminlister Terminlister 13 Vår Haust Vår Haust Terminliste Herrer 3. div menn avd. 17 Terminliste Damer 3. div. kvinner :30 Nordborg - Brattvåg :30 Brattvåg - Stranda :30 Hareid - Brattvåg :30 Brattvåg - Hødd :00 Bergsøy - Brattvåg :30 Brattvåg - Herd :30 Valder - Brattvåg :30 Stranda - Brattvåg :30 Brattvåg - Hareid :30 Hødd 2 - Brattvåg :30 Brattvåg - Bergsøy :30 Herd - Brattvåg :30 Brattvåg - Valder :30 FK Sykkylven - Brattvåg :30 Brattvåg - Hano/Lepsøy :00 Herd - Brattvåg :30 Brattvåg - Spjelkavik :00 Stranda - Brattvåg :00 Brattvåg - Sunnylven :30 Volda 2 - Brattvåg :00 Hano/Lepsøy - Brattvåg :30 Brattvåg - Herd :30 Spjelkavik - Brattvåg :30 Brattvåg - Stranda :00 Sunnylven - Brattvåg :30 Brattvåg - Volda :00 Ørsta - Brattvåg :30 Brattvåg - Volda :30 Volda - Brattvåg :30 Brattvåg - Ørsta :30 Godøy - Brattvåg :30 Brattvåg - Godøy :30 Brattvåg - FK Sykkylven :30 Brattvåg - Spjelkavik :00 Spjelkavik - Brattvåg :30 Rollon - Brattvåg :30 Brattvåg - Nordborg Terminliste Herrer 2 (5. div. menn avd. 1) :30 Brattvåg 2 - Giske :30 Brattvåg 2 - Stordal :00 Ravn - Brattvåg :30 Brattvåg 2 - MSIL :30 Lepsøy - Brattvåg :30 Brattvåg 2 - Hessa :30 Harøy - Brattvåg :30 Brattvåg 2 - Hano :30 Brattvåg - Rollon :30 Brattvåg 2 - Ravn :30 MSIL - Brattvåg :30 Brattvåg 2 - Lepsøy :30 Hessa - Brattvåg :30 Brattvåg 2 - Harøy :30 Hano - Brattvåg :30 Brattvåg 2 - Giske :30 Emblem - Brattvåg 2 Junior Herre (2. div. G19 junior avd. 2) :30 Brattvåg - Ørskog/Skodje :30 Valder/Vigra - Brattvåg :30 Brattvåg - Ravn :30 Aksla - Brattvåg :30 Brattvåg - Emblem :30 Norborg 7er - Brattvåg :30 Ørskog/Skodje - Brattvåg :30 Brattvåg - Valder/Vigra :30 Ravn - Brattvåg :30 Brattvåg - Aksla :30 Emblem - Brattvåg :30 Brattvåg - Norborg 7er :30 Brattvåg - Ørskog /Skodje :30 Valder/Vigra - Brattvåg :30 Brattvåg - Ravn :30 Aksla - Brattvåg :30 Brattvåg - Emblem :30 Norborg 7er - Brattvåg :30 Giske - Brattvåg :30 Stranda 2 - Brattvåg :30 Brattvåg 2 - Emblem :00 Brattvåg 2 - Stranda :30 Aksla - Brattvåg :00 Brattvåg 2 - Aksla Brattvåg Oldboys (avd. 2) :30 Stordal - Brattvåg :00 Brattvåg - FK Sykkylven :00 Brattvåg - Skodje :00 Skodje - Brattvåg :30 Hano - Brattvåg :00 Brattvåg - Hano :00 Brattvåg - Godøy :00 Godøy - Brattvåg :00 Vigra - Brattvåg :00 Brattvåg - Vigra :00 Brattvåg - Norborg :00 Norborg - Brattvåg :00 FK Sykkylven - Brattvåg

8 14 15 En spennende bedrift i rask utvikling! Visste du at Napro Pharma: Uksnøy & Co AS 6270 BRATTVÅG - NORWAY Tlf Vedlikehold av vinduer og dører er en kostbar prosess. Med et vedlikeholdsfritt materiale sparer du både tid og penger. VEDLIKEHOLDSFRIE VINDUER, DØRER OG FASADER Driver forskning og utvikling på: Teknologi Prosesser Produkt formuleringer Raffinerer marine oljer til kosttilskudd, mat m.m. Avsyring Kaldfiltrering Bleiking Deodorisering Molekylær destillasjon Tilsetting av aromaer og antioxidantsystemer Er en kontraktsprodusent: Av Omega-3 fiskeolje Vi fyller olje på fat og flasker Vi leverer olje til kapsulering Vi pakker og etiketterer kundespesifikke løsninger Nysjerrig? Se mer om oss på H-Produkter AS 6264 Tennfjord Tel H-plus+ leveres av ledende byggvareforretninger. Napro Pharma AS Strandgata 60 N-6270 Brattvaag Tel: Fax:

9 16 Trenarkommentar herre. Trenarkommentar dame. Klubbhusutleige 17 Trenarkommentar herrelaget 2010 Sesongen 2010 er endeleg i gong. Ein svært viktig sesong både for Brattvåg sitt herrelag og alle andre med ambisjonar. Spesielt med tanke på at fotballtinget vedtok nytt seriesystem frå neste sesong, vil denne sesongen vere viktig for oss. Kjem vi blant dei seks beste vil vi bli med i den nye 3. divisjon. Det nye er at 3. divisjon går frå 24 avdelingar til 12. Dette for å heve nivået på 3. divisjon og gjere forskjellen mellom 2. og 3. mindre. Det betyr at den nye 3. divisjon truleg vil bestå av ca lag frå Møre og Romsdal og nokre frå Trøndelag. Dette gir sjølvsagt meir reising og krever meir av både klubben og spelarane, men som klubb med ambisjonar ønskjer vi å delta på dette! Såleis er målet vårt for sesongen klart! Men før vi byrja denne sesongen hadde vi ei lang oppkøyring. Ein kald og snørik vinter gjorde i periodar treningstilhøva vanskeleg, men iherdig arbeid frå Hans Inge Flem gjorde at vi hadde bane å trene på. Men vanskelege forhold kombinert med mange skader bidrog til at resultata i treningskampane vart veldig variable. A-stallen har stort sett bestått av 22 mann. I tillegg har vi hatt hospitantar frå gute- og juniorlaget. Vi har også fått inn fleire nye fjes før årets sesong. Rikard Tomren (Skarbøvik), Steffen Tangen (Misund), Aleksander Håskjold (Spjelkavik), Jan Egil Ulla (Hano) og Geir Roar Gamlem (Norborg) kjem utanfrå, medan lovente Torbjørn Grytten er teken opp frå yngres avdeling. Alle desse har glidd fint inn både sportsleg og sosialt og vil hjelpe oss til å nå våre mål. Vi trenerane er også takksame for apparatet vi har rundt a-laget. Paul Gabor er svært nyttig i arbeidet med målvaktene, formann Thor Grønmyr tek seg av dei skada, medan Olav A. Austbø ordnar alt anna. Tusen takk til dokke! Håper også at du vil stille opp for oss i år! Det gjer du ved å kome å sjå oss spele kamp fredagane. Ikkje noko er som å byrje helga med å sitje på tribuna på stadion og sjå heimelaget sikre tre poeng. Velkommen skal du vere! Trenarkommentar damelaget 2010 Sesongen 2009 blei den dårligste siden 2004 sesongen, med 5. plass og 21 poeng. Brattvåg var heile 19 poeng bak suverene Volda. Vi spilte jevnt med Volda i begge kampene, men det hjalp lite når vi ikke greide å holde samme nivå mot andre lag. Nok en gang greide vi å få HaNo bak oss på tabellen. Målsettingen i 2010 må være å bli bedre enn fjorårssesongen. Mulighetene er der, men vi må holde et jevnere nivå i alle kampene, å ta flere poeng mot lagene som vi forventer skal ligge i toppen av tabellen. Stallen er i år på 18 spillere, det laveste på mange år. Laget består av mange rutinerte spillere som har spilt på dette nivået i 5 6 sesonger, og med 6 7 unge spillere med stort pågangsmot. 3 spillere har sluttet fra i fjor, mens vi har fått opp 3 jenter fra fjorårets jentelag. Disse 3 var med i store deler av fjorårssesongen også, så de vet hva som kreves på dette nivået. Eneste nye spilleren utenfra i år er Solveig Tvedt fra Ravn. Også hun er første års senior. Også i år må oss prøve å få opp 2-3 jentespillere, slik at de ser at nivået ikke er veldig mye høyere enn på de beste jentelagene som de møter i jenteserien. I årets 3 divisjon er det ingen lag som vil utmerke seg spesielt, som det har vært de siste sesongene. Sykkylven, Sunnylven og Volda 2 vil være i toppen, med Spjelkavik som outsider. HaNo/ Lepsøy og Ørsta må nok kjempe innbyrdes for å unngå sisteplassen i år. Lykke til med sesongen. Per Willy Otterlei Trenar Helsing Oddmund Davik Otterlei hovudtrenar Frank Dalhaug spelande trenar Vi møtast på stadion! Leige av klubbhuset til BIL Ved leige av klubbhuset støttar ein idrettslaget i bygda Egna til alle typer arrangement som selskap, konfirmasjon, bryllup etc. Inntil 90 seteplassar Stort kjøken med alt av utstyr + kjølerom Stereoanlegg og videokanon Leige inkl. vask, og eventuell servering Gode parkeringstilhøve med eit stort og flott uteområde. Breiband via trådlaust nettverk Nyoppussa 2007

10 18 19 NORGES LEDENDE PÅ N-6280 SØVIK Tlf.: Fax: BYGGFAG Søvik Vikestrand & Søvik AS 6280 SØVIK. Tlf Fax E-post: Velkommen til Fagbutikken i Ditt Distrikt! BYGGFAG Søvik BYGGFAG Søvik BYGGFAG Søvik Vikestrand & Søvik AS Vikestrand 6280 SØVIK. Tlf. 70 & 21 & Søvik Fax. AS E-post: 6280 SØVIK SØVIK. Tlf. 70 Tlf Fax. Fax E-post: Velkommen til Fagbutikken i Ditt Distrikt! Velkommen til Fagbutikken i Ditt Distrikt! Velkommen til Fagbutikken i Ditt Distrikt! Haramsnytt Postboks Brattvåg Tlf.: Faks: E-post: Med ønske om å stimulere idretten AAKRE Aakre Mekaniske AS 6290 Haramsøy Tlf.: E-post: Aakre Kit AS 6280 Søvik Tlf.: E-post: Aakre Mekaniske AS Aakre Kit AS Plate Sveis Maskin Overflate Samanstilling Montering Service Rolls-Royce Marine AS Deck Machinery - Brattvaag Tel.: Fax: Tilby kundar totalpakkar aakremekaniske.no aakrekit.no

11 20 21 vi støtter dei YNGre I BrattvÅG IL Nordvest Kraft AS Lokal støttespelar Nordvest Kraft er eit reint omsetningsselskap for straum. Lokalt forankra og tilstades i nærmiljøet. I dag leverer selskapet kraft til meir enn abonnentar. Det store samla volumet gjer at vi kan sikre straum på deg til konkurransedyktige prisar. Nordvest Kraft skal være den leverandøren som står deg nærast. Derfor er våre 6 kundeserviceavdelingar plassert ute der du bor. På disse avdelingane finn du kunde-behandlarar som er lokalkjend og som kan svare på dine spørsmål. Vi er nær og lett tilgjengeleg! Besøk oss eller ta ein telefon. Kontaktinformasjon finn du på www. nordvestkraft.no. Ved å være kunde hos Nordvestkraft sikrer du at verdiene forblir i lokalmiljøet. Dess større vi blir, dess meir verdiskaping går tilbake til ditt lokalsamfunn. Som lokalpatriot, ynskjer vi å spele på lag med frivillighetskulturen i våre nærområder. Derfor er vi aktivt med og støtter både kultur- og idrettsarrangement. I samarbeidet med Brattvåg IL, har vi spesielt lagt vekt på å være lokal støttespelar for dei yngste slik at dei kan få best mulige utviklingsvilkår. Vi ønsker Brattvåg IL lykke til! Det gjeld deg og meg! Vi er der du bor. Straum må du ha til lys og varme. Siden det ikkje finst god eller dårleg straum, er vi i Nordvest Kraft opptatt av å gi deg nokre meirfordelar: Nordvest Kraft = ein LoKaLpatrIot! - Ingen kundeterskel. Ring eller kom innom vårt kundesenter og ta ein prat med hyggelege kundebehandlarar som kjenner lokalmiljøet. - Full oversikt. Hos oss får du ei enkel fakturaoversikt som viser både prisen på straum og nettleige. - Straum på kreditt. Etterskotsvis fakturering pr. kvartal - Betal mindre for straumen din. Du skal betale for straum og ikkje for ei rekke byråkratiske arbeidsledd. Nordvest Kraft er ein liten og effektiv organisasjon som set tæring etter næring. Det gjer at vi kan ha lave påslag samanlikna med mange andre. «Jo mere vi er sammen» Dess større vi blir, dess meir verdiskaping går attende til ditt lokale miljø (og ikkje til dei store byane). Då vi er eigd av lokale nettselskap og deira kommunale eigarar, er dei med og sikre at verdiskapinga blir i lokalsamfunnet. Som lokalpatriot ønsker vi å spele på lag med frivillighetskulturen i våre primærområde, og å vere støttespelar for dei yngste slik at dei kan få best mogelege utviklingsvilkår. Derfor er vi aktivt ute og støttar både kultur og idrettsarrangement. ønsker du meir informasjon om kraft?... eller eit godt tilbod? Ta kontakt med vår kundeservice på tel eller gå inn på våre nettsider Leif Rune Vinje Daglig leder NORDVeST kraft AS Postboks 220, 6249 Ørskog

12 22 Terminlister. trenarkommentar senior 23 Komplette forsikringsløsninger på sjø og land Brunholmgata 1B Postboks Ålesund Tlf.: Faks: Ålesund Kongens gate 23 Postboks 98 Sentrum 6001 Ålesund Telefon Telefax FosnavÅg Holmsildgata Postboks Fosnavåg Telefon Telefax volda Holmen 7 Postboks Volda Telefon Telefax ta kontakt for en nyttig forsikringsprat! Fremtidens vinduer i dag

13 24 Ny fleirbrukshall 25 Ny fleirbrukshall i Brattvåg På mange nivå er aktiviteten blant barn og unge svært stor i bygda vår. Kultur og idrett står sterkt både i Brattvåg og i Haram kommune. Brattvåg IL var tidleg ute med kunstgrasbane, og etter at den stod ferdig i 2002 auka aktiviteten drastisk. Kapasiteten er til tider sprengt ved idrettsanlegget, og dette har munna ut i planane om ein ny fleirbrukshall. Klatrevegg I den eine enden av hallen vert det rom for ein klatrevegg. Klatring er ein aktivitet som har blitt svært attraktiv for store målgrupper dei seinere åra. Som eit tilbud til bygda vil dette freiste mange også utanfor den organiserte idretten. Hallen er tenkt bygd i størrelse 45 x 69 meter, og inneholde både fotballbane og klatrevegg. Den vil verte åpen på dag og kveld for leik og trening. Hallen vert difor også ein arena for dei som står utanfor den organsierte idretten. Finansiering Kostnadane ved oppføring av hallen er tenkt dekka gjennom spelemidlar, leigeavtale med Haram kommune, dugnadsinnsats, næringslivet, lag/organisasjoner og støtte fra privatpersoner. Hjelp fra deg! For å få gjennomført prosjektet er vi avhengig av ei økonomisk hjelp fra deg. Alt vil monne, og vi veit fra andre prosjekt at bygdefolket stiller velvilleg opp. Hallen vil gi eit nytt løft til bygda og barna våre. Vi håper derfor du har anledning til å hjelpe oss med eit økonomisk bidrag, ved kjøp av ein andel i prosjektet. Det vert sendt ut støttebevis til den enkelte over dei som har bidrege til å gjere dette mogeleg. Åpen heile året Hallen er tenkt åpen og tilgjengelig på dag- og kveldstid heile året. Når vinteren er her og storm og snø er til hindring for aktivitet, vil hallen vere eit supert alternativ gjennom denne årstida. Både til organisert og uorganisert aktivitet. Stadig større aktivitet Aktiviteten i Brattvåg IL er stor. Vi har no 25 lag og totalt over 250 aktive barn/unge. Dette kan vi vere stolte av i bygda vår, og vi veit at denne aktiviteten på mange måter er sunn, samtidig som det i dagens samfunn bidreg til å minske faren for utvikling av andre og mindre sunne miljø. Kapasiteten ved anlegget slik det er i dag er til tider for liten, slik at lag må drive alternativ aktivitet. Hallen i ungdomsskulen er også svært pressa i forhold til kapasitet. Denne nye fleirbrukshallen vil derfor åpne mange nye mogelegheiter for trening, samtidig som hallen i ungdsomsskulen får frigjort kapasitet for andre idrettar. Økt tilgang gjennom skulen Skulen sin tilgang til hallen vil medføre økt aktivitet i skuletida. Både gjennom gymtimer/utetimer og ved idrettsdager og i andre høve behovet er til stades. Hallen vertogså arena for (Fotball Fritids Ordning), som vert eit heilt nytt tilbod til gutar og jenter frå 6 år og oppover. Framdrift idrett i 70 år Prosjektgruppa har arbeidd med hallen i heile Mange detaljar har vore på agendaen. Klargjering av grunn, dialog med fylke og kommune, anbud på hall med ulike leverandører, budsjettering, driftsplanlegging og mykje meir. Den videre planen er grunnarbeid i løpet av våren/sommeren og oppføring av hallen til hausten. Om alt går som planlagt og det økonomiske fundamentet er på plass så vil hallen stå klar før kommende vinter. Brattvåg IL er i år 70 år. Hallen vil vere ei perfekt markering av dette jubileet. Samarbeid Prosjektgruppa i Brattvåg IL har undervegs hatt eit godt samarbeid med HaNo FK. HaNo har samme planar som oss, og det har derfor vore til felles nytte at vi har sparra med kvarandre i denne prosessen. Det vil også gi klubbane ein nyttig økonomisk KJØP ANDEL! Gull kr , Sølv kr , Bronse kr. 500, Betal inn på kontonr for kjøp av andel. Brattvåg IL Anleggsutvikling AS Vendor AS 6272 Hildre Tel Fax

14 26 27 Åpningstider: 9 21 (20) Tlf Fax Fjørtoft Mekaniske 6294 Fjørtoft Tel Fax Støtt våre annonsørar som dei støttar oss! Lagspiller Sparebanken Møre ønsker å være en lagspiller for at barn og unge Sparebanken skal få mulighet Møre ønsker til å realisere å være en sine lagspiller Sparebanken Møre ønsker være en lagspiller drømmer. for at barn og for at barn og unge skal få mulighet til å realisere sine drømmer. unge skal få mulighet til realisere sine drømmer. Derfor engasjerer vi oss i breddeidretten. Derfor engasjerer vi oss i breddeidretten. Derfor engasjerer vi oss breddeidretten.

15 28 Adelskalender herre Adelskalender dame 29 Adelskalenderen for Brattvåg IL herrelaget, pr Navn Stig Ekanger Bård Flem Egil Flem Frank Dalhaug Trond Austnes Svein Åge Klokk Bjarte Steinsbu Hans Inge Flem Per Willy Otterlei Oddmund D. Otterlei Espen Wold Thor Grønmyr Trygve Jan Håvik Jan Petter Hagen Werner Ellingsæter Gunnar Lødøen Roger Grytten Ståle Jensen Svein Dalhaug Kjell Petter Hoel Ørjan Ekanger Oddbjørn Hatlehol Michael Johnsen Bjarne Flem * Ingbert Indrestrand * Jan Skjelten * Kjell Ellingsæter * Rune Dalhaug Steinar Hildremyr * Hans-Martin Otterlei Bjørn Grønmyr Helge Austbø Arnel Colic Harald Dyrøy Kjartan Myklebust Terje Skarbø Per Ove Tennfjord Kristian Grønmyr Asbjørn Leine Otto Sæter Paul Arne Dalhaug Per Sæbønes Rikard Vestre Stein Gisle Alvestad Eivind G. Ulla Runar Løndal Lennart Bjørkeli Antall Navn Antall Navn Antall Martin Sundnes Åge Maridal Inge Gjerde Eldar Tandstad Stig Fjørtoft Ståle Hurlen Jostein Gamlem Lennart Holmem Øyvind Grytten Rolv Seth Henning Blindheim Olger Alvestad Michal Vadset Sindre Dalhaug Azem Maksumic Lars Lundemo Henning O. Koppen Stian Hatlehol Ole Petter Aarsund Ole Bjørn Harnes Enis Maksumic Arne Harnes Rolf Eldevik Svein Ove Høistad Lars Kåre Rogne Øyvind K. Kjerstad Bjørn Grytten Yngve Rekdal Kristian Søviknes Torstein Alvestad Even Heggdal Hugo Vestre Ivar Fjørtoft Jan Tore Fjørtoft Roger Dalhaug Knut Skarsbø Per Gunnar Ulla Arild Vågnes Håkon Sæterøy Kjell Inge Davik Johan Vestre Stig Kile Gjelsten Ole M. Klokset Kristoffer Grønmyr Øyvind Sundnes Tor Henry Blø Morten Kalvø Øyvind Farstad Roger Sørheim Vegard Otterlei Erlend Fjørtoft Håkon Pedersen Tor Ryste Alexander Beadle Endre Høistad Kristoffer Hildrestrand Kolbjørn Vilnes Fredrik Olai Langlo Hazhin Hassan Joakim Stormyr Sverre Ulstein Fjørtoft Geir Mork John Andreas Husøy Thor M. Dalhaug Endre Osvold Claus Leite Thomas F. Roald Jan Vatnehol Hans Nordang Anis Pajevic Arild Mork Henning Otterlei Ronny Wik Eivind Gjerde Åge Longva Frank G. Ulla Kristian Fjørtoft Mathias Fjørtoft Stig Sandøy Roar Dyb Sandnes Jack Vidar Rørvik Jan Egil Alstadsæter Karl Even Indrestrand Kristian Johnsen Arvid Jøsok Bjørnar O: Fjørtoft Knut Nilsen Per Kåre Fjørtoft Trond Vågnes Hans Jørn Snerling Jan Egil Ulla Sturla Dalhaug Erik Åkre Lars Haagensen Adelskalenderen for Brattvåg IL damelaget, pr Navn Rita N. Austnes Tonje Leine Vibecke Krogsæter Bente Hjelseth Marianne Otterlei Cathrine Vatle Chanielle Leine Jeanette Koppen Ingrid U. Fjørtoft Ida Sæterøy Stine Otterlei Kamilla Solbakken Ragnhild Nordang Trude Otterlei Siw Farstad Ingrid Silseth Silje Otterlei Nina Witsø Malin Braute Jannicke Gjerset Sandra Larsen Stina Pedersen Synnøve Løndal Synnøve Lillebø Mariann Otterlei Silje Størksen Lise M. Hildre Ann Mari S. Opstad Aina Nerland Ingrid Hjelseth Karina F. Rogne Antall Navn Silje Lødøen Anita Lillebø Birthe Bringsvor Gro Silseth Kristin Farstad Anja Hersel Kari Helle Ninni Farstad Janita Longva Iselin Tenfjord Kristina Forsland Emma Jøsok Kristine F. Roald Lise Alvestad Elise Johnsen Ingrid Ahrens Jannicke Lødøen Maria Fjørtoft Sonja B. Alvestad Birgitte Fjørtoft Hege A. Wernberg Jannis Gjendemsjø Maria Liljevold Synnøve Steinshamn Marianne Harnes Sara B. Leinaas Karoline Harnes Marthine Vatle Anette Vegsund Gunn Pedersen Ina Alvestad Antall Navn Alice F. Longva Jannicke Viken Maria Korsnes Janne I. Brevik Kamilla Fjørtoft Randi Løndal Lene Æsøy Merethe Risan Siri Alvestad Solveig Klokk Yanett Sjåstad Sandra Lorgen Synnøve Almås Maren Bringsvor May S. Stene Ann K. Søberg Camilla Løken Anette Håvik Beate Pedersen Elin Reiten Maria Ohrstrand Carita Kjellbotn Hege Pedersen Marit O. Fjørtoft Mirjam Fylling Sigrid U. Farstad Frida B. Leinås Marianne Slyngstadli Mathilde Monika Gåserud Silje B. Teigen Antall Navn etterfulgt av * er klubbkjemper som fikk utdelt statuett på 1970-tallet for passerte 250 kampar

16 30 31 Vi støtter norsk fotball! Nordea har spisskompetanse, lagånd, lokal forankring og en rentefot vi stadig scorer med. Vi er på hjemmebane i hele Norge og spiller på lag med deg når du har behov for finansiell rådgivning. Test oss! Vi kommuniserer dine ideer! Hatlehols AS, et moderne grafisk hus, som har utviklet seg i takt med et dynamisk sunnmørsk næringsliv, der kvalitet er et kjent varemerke. Hatlehols AS arbeider tett sammen med sine kunder, for å utarbeide kommunikasjonstiltak som dekker ulike behov. Bedriften er i dag en av landets mest moderne innenfor grafisk produksjon. Dette gjør av vi kan tilby et bredt spekter av alle typer grafiske løsninger. Gjør det mulig Brattvågsenteret Tlf nordea.no A Velværesenteret Brattvåg solstudio Åpent kvar dag frå Tlf Fot- og hudpleieklinikken velvære fra topp til tå Tlf KESTOS MUSKELSTIMULERING - KOSTVEILEDNING SPORTSERNÆRING Tlf Skjelt-Ole Bakken 2, N-6270 Brattvåg Telefon Telefax

17 32 Yngres avdeling Foreldrevettsreglar, Grasrotandel 33 Yngres avdeling 2010 Velkommen til fotballsesongen 2010 i BIL yngres avdeling! Yngres avdeling omfattar over 200 jenter og gutar mellom 7 og 16 år som spelar fotball for Brattvåg IL. Velkommen til kvar og ein av desse både nye og «gamle»! Velkommen også til foreldre og andre som er med og støttar laga. Frå venstre: Elin Bjerke, Ellen Finstad, Trine Kjersti Otterlei, Hilde-Kristin Bjørdal, Arngeir Syversen, Ole Petter Aarsund og Anne Bjørg Warnes. Anita Hildremyr var ikkje med då bildet vart tatt Om lag 50 personar gjer ein stor og viktig jobb som trenar eller lagleiar. Mange har trening fleire gongar i veka, i tillegg til kampar. Det er dermed ikkje få timar trenarar står på for at barna våre skal ha eit godt tilbod. Det kan vi andre ha i tankane når vi blir bedt om å gjere ein relativt liten innsats, for eksempel å stå i kiosk eller stille på dugnad nokre timar. Dei fleste trenarane er foreldre som gjer dette utan å få noko igjen i kroner og øre men eg er heilt sikker på at dei har mykje att for det likevel, slik som gleda ved å sjå eigne og andre barn utvikle seg sportsleg og sosialt. Det kostar å drive ein fotballklubb: Dommarar, drakter, ballar, ferjekort, serie-kontingent, påmelding til cup ar, husleige etc. Vi er difor heilt avhengige av at treningsavgifta blir betalt, og at foreldra stiller opp på dei tiltaka vi har for å skaffe inntekter. Dette kan vere ulike arrangement, loddsalg og dugnadar. Vi er også heilt avhengig av våre gode sponsorar og rettar ei stor takk til dei! Tidlegare arrangerte BIL yngres avdeling Minicup i juni. I fjor bestemte vi oss for å ta ei pause med dette, og revurdere heile opplegget. Juni er ei tid då det skjer svært mykje. For å nå gjennom i mylderet av aktivitetar, må ein ha noko unikt som skil vår cup frå andre. Vi har ein kortsiktig og ein meir langsiktig strategi når det gjeld arrangement: På kort sikt satsar vi på turneringar i Brattvåghallen etter sesongslutt. Vi arrangerte to slike i haust/vinter, og det var populært og relativt vellukka både sportsleg, sosialt og økonomisk! Det lille ekstra var nok samarbeidet med Brattvåg Svømmeklubb slik at ungane fekk bade. Vi er glade for samarbeidet, og håpar det vil halde fram. Planen er å gjenta dette kommande haust. På lengre sikt håper yngres at vi kan samle kreftene i bygda til eit større arrangement. Kva med å revitalisere både Myldredagen og Minicup, og fylle på med meir innhald? Området rundt stadion vil neste år forhåpentlegvis innehalde ein stor fotballhall med klatrevegg i tillegg til grasbane, kunstgras og minipark. Dessutan er Idrettshallen og svømmehallen like ved. Det må vere råd å få til eit stort arrangement, som har mykje innhald både når det gjeld sport, kultur, mat, underhaldning, handel og meir. Vi trur at aktivitet gir meir aktivitet. Eit godt totaltilbod drar mykje folk, og gir ein vinn-vinn situasjon. Vår aktivitet er definitivt breidde-idrett! Det viktige er å delta, og alle er velkomne og gode nok. I tillegg til det barna lærer om fotball, arbeidar vi og trenarane også for at dei skal lære å spele på lag og å støtte kvarandre både i medgang og motgang. Vi opplever også fotball som godt integreringsarbeid: Enten ein kjem flyttande frå eit anna land, ein annan stad eller rett og slett vil ha nye venner så er fotballbana ein god plass å bli betre kjent! Vi vurderer det slik at sjølv om breidde og fellesskap er viktigast, skal det vere rom for å utvikle talent, og at dei som vil satse litt ekstra får sjansen til det. Dette kan skje på ulike måtar. I tillegg til å oppfordre til eigentrening, gir BIL yngres tilbod om hospitering og talentutvikling. Hospitering betyr at ein spelar kan trene og evt også spele kampar saman med eit anna lag. Td kan eit talentfullt og/eller treningsivrig barn få tilbod om å spele saman med eldre barn, for å få bryne seg og utvikle seg vidare. Talentutvikling er eit spesielt tilbod frå 13 år og oppover, i regi av Sunnmøre Fotballkrets i samarbeid med AaFK og Fortuna. Fotball er likevel ikkje alt her i verda. Det fins mange andre gode aktivitetar, alt frå korps og kulturskule til idrettsskule og handball. Vi trur at det er fint for mange barn å vere med på ulike aktivitetar. Det ein lærer på idrettsskule og handball kjem dessutan til nytte i fotball og omvendt. Vi trur at det er plass til alle desse aktivitetane, og kanskje kan det vere nyttig om dei ulike organisasjonane har eit tettare samarbeid enn vi har i dag? Då vil vi ønske fotballspelarane våre lykke til i 2010-sesongen! Vi håper at alle får mange fine stunder på trening og i kamp. Kanskje greier du noko du ikkje greidde i fjor? Kanskje får du reise på ei kjekk turnering saman med gode venner? Kanskje får du ein ny venn? Vi vil også oppfordre foreldre til å delta aktivt vi trur at ungane sett pris på om foreldra ser på dei på trening eller kamp! Med Sportslig hilsen styret i yngres 2010 Foreldrevettsregler Møt fram til kamp og trening barna ønsker det. Gi oppmuntring til alle spelerane under kampen ikkje berre til ditt barn. Gi oppmuntring både i medgang og motgang ikkje kritisér. Respekter lagleiar sin bruk av spelerar ikkje prøv å påverke han/henne under kampen. Sjå på domaren som ein rettleiar ikkje kritisér hans/hennar avgjerdsler. Hjelp ditt barn til å tåle både siger og tap. Stimulér og muntre opp barnet ditt til å delta ikkje press det. Spør om kampen var morosam og spennande - ikkje berre om resultatet. Sørg for riktig og fornuftig utstyr ikkje overdriv. Vis respekt for det arbeidet klubben gjer klubben treng di hjelp. Tenk på at det er ditt barn som spelar fotball ikkje du. Hugs at det viktigaste av alt er at ditt barn trivst og har det gøy i lag med vener. Støtt Brattvåg IL gjennom Norsk Tipping! Brattvåg Idrettslag står for det største aktivitetstilbodet til born og ungdom i Brattvåg og omegn. Til å halde fram den sterke lokale satsinga treng vi di støtte no utan at det kostar deg noko! Norsk Tipping lanserte frå 1. mars ordninga «Grasrotandelen» som fordeler 5 % av speleinnsatsen direkte til eit lag eller foreining som du ønskjer å støtte. Dersom spelarane ikkje nyttar seg av å velje lokale foreiningar og lag som mottakar vil midlane i staden gå sentralt til Norsk Tipping. Du vert ikkje trekt noko for å vere Grasrotgjevar. Ordninga gjeld ikkje Extra og Flax. Støtt Brattvåg IL utan det kostar deg ei krone! Få gjerne familie og vener til å gjere det same. Registrer deg i dag! For å bli Grasrotgjevar treng du Spelarkort frå Norsk Tipping. Spelarkort får du kjøpt hos kommisjonær eller du kan bestille det på For å registrere Brattvåg IL som mottakar av dine Grasrotmidlar kan du velje ein av fire framgangsmåtar: 1. Hos Kommisjonær: Ta med strekkoden nederst på arket og Spelarkortet til ein Norsk Tipping kommisjonær. Eventuelt bruk vårt organisasjonsnummer i staden for strekkode. 2. SMS: Send GRASROTANDELEN til Internett: eller 4. Norsk Tipping Mobilspel Meir informasjon finn du på Her vil du også kunne følgje med på kor mykje klubben får inn via Grasrotandelen. Takk for at du støttar oss via Grasrotandelen! BRATTVÅG IDRETTSLAG Organisasjonsnummer:

18 34 35 Telefon: Fax: E-post: Overnatting Resataurant og selskapslokaler Kurs- og konferansesenter Catering For mer info se vår hjemmeside: NOGVA NANNI N hk Kampanjepris ,- N hk Kampanjepris ,- N hk Kampanjepris , KAMPANJE N hk Kampanjepris ,- N hk Kampanjepris ,- T hk Kampanjepris ,- Brattvåg Telefon Dalevn Brattvåg Telefon: Fax: N ,5 hk Kampanjepris ,- N hk Kampanjepris ,- N hk Kampanjepris ,- Alle motorer fra og med N4.38 leveres med sluregear. Alle priser inkl. mva og hk-avgift. T hk Kampanjepris , TDI 320 hk Kampanjepris ,- NOGVA MOTORFABRIKK AS NO-6280 Søvik Tlf Fax E-post:

19 36 37 TRANSPORTTILBOD I BRATTVÅG Telefon Mobil Fax HJELSETH TRANSPORT AS Telefon: Fax: Bjørn Hjelseth mobil: Knut Anders mobil: E-post: Nå til disposisjon: Krokløftbil med containerutleige!

20 38 BIL Fjelltrim 2009 Fotballskule Kosthold og trening 39 RESULTAT B.I.L. TRIM 2009 Bøkene ligg ute frå kvart år! Vi oppfordrar folk å kome seg ut av godstolen og ut i vår flotte natur - det gjer godt for kropp og sjel! POST NR. 2 SYNNALANDSHORNET 6824 POST NR. 3 HÅVIKDEMMA 971 POST NR. 4 SAMHJARTE 263 POST NR. 5 RYSSDALEN 635 POST NR. 6 TANNLEGERÅSA 1037 POST NR. 7 HESTEVATNET 3952 POST NR. 8 HESTEN 814 POST NR. 9 HÅVIKHORNET NOTERINGER I BØKENE BEST PÅ POENG: 1 Arngeir Syversen Stig Gribbestad Knut Gunnar Korsnes 815 SUM NOTERINGER: 1 Arngeir Syversen Stig Gribbestad Knut Gunnar Korsnes Bård Flem Helge Austbø Ove Mølsæter 113 BEST SYNNALANDSHORNET: 1 Arngeir Syversen Knut Gunnar Korsnes Marita Hersvik Elinor Løken Heidi Steinsbu Inger Lynge Bjørn Sandnes Ove Mølsæter 90 9 Johannes Strand Bård Flem 80 BEST HESTEVATNET: 1 Arngeir Syversen Stig Gribbestad Knut Gunnar Korsnes Marita Hersvik Heidi Steinsbu Bård Flem Bjarte Steinsbu 92 8 Helge Austbø 78 9 Lisbeth Pedersen Olav Gribbestad 64 BEST HÅVIKHORNET: 1 Arngeir Syversen Arild Eiken 91 3 Espen Skarbø 68 4 Magne Lundemo 47 5 Jarle Løken 41 6 Rolv Seth 23 7 Terje Skarbø 19 8 Elisabeth B. Syversen 12 8 Lene Klemetsen Iren L. Hildre 11 BEST HESTEN: 1 Stig Gribbestad Ivar Helge Hildre 50 3 Tor Ryste 35 4 Olger Alvestad 32 4 Eva Alvestad 32 6 Arngeir Syversen 28 7 Kjell Reiten 18 7 Helge Austbø 16 9 Lisbeth Pedersen Ove Mølsæter 9 BEST SAMHJARTE: 1 Dagfinn Kvalvåg 15 2 Asbjørn Ranvik 10 2 Marita Holmeset 10 4 Kari Tennø 9 5 Arngeir Syversen 8 6 Vibeke Aarseth 3 BEST RYSSDALEN: 1 Stig Gribbestad Arngeir Syversen 61 3 Bård Flem 51 4 Ove Nils Alvestad 38 5 Marian Alvetad 20 6 Anne Helen Koppen 18 6 Stein Koppen 18 8 Arild Eiken 14 8 Ove Mølsæter 14 9 Helge Bjørnevik Finn-Åge Fjørtoft 10 BEST HÅVIKDEMMA: 1 Idar Leine Arngeir Syversen Eva S. Wilhelmsen 51 4 Elisabeth Svinøy 44 5 Oddrun Gribbestad 33 6 Asbjørn Ranvik 28 7 Asbjørn Lillestøl 26 8 Tone Longva 24 9 Johannes Rolland Bjørn Sture Dahl Turid Stranden 17 BEST TANNLEGERÅSA: 1 Arngeir Syversen Arild Eiken 95 3 Magne Lundemo 75 4 Espen Skarbø 68 5 Jarle Løken 44 6 Rolv Seth 24 7 Asbjørn Ranvik 23 8 Jorunn U. Fjørtoft 20 8 Terje Skarbø Eva Lundemo 15 Fotballskule 2010 Deltakerane på årets fotballskule 2010 som samla jenter og giutar i alderen 7 14 år. Kosthold for deg som trener Med riktig kosthold får du mer ut av treningen og restituerer deg raskere etter en økt. Her er noen råd: Kostråd før trening: Spis siste måltid 2 3 timer før trening Spis et karbohydratrikt måltid med noe protein - Brødmat, kornblanding, varmrett med ris/pasta/potet - Melk, juice, vann Unngå mat med mye fett og fiber Drikk nok for å sikre væskebalansen - Minst 5 dl siste 2 timer før start Unngå drikker med kullsyre rett før trening Under trening: Drikk rikelig og start inntaket i løpet av de første 15 minuttene. Innta karbohydrater på økter over 90 minutter - Sportsdrikke, sportsbar, banan og rosiner Kostråd etter trening: Erstatt 150 prosent av væsketapet - Drikk minst 5 dl umiddelbart etter trening Innta karbohydrat innen 30 min etter alle økter - Sportsdrikke/juice + sportsbar, frukt, rosiner Innta protein innen 30 min etter styrketrening og langvarig utholdenhetstrening med høy intensitet - Yoghurt, smoothie, melk Spis et måltid med karbohydrat, protein og fett innen to timer etter trening Kilde: Tinestafetten 2010

PROGRAMBLAD FOR IL VALDER FOTBALL SESONGEN 2014

PROGRAMBLAD FOR IL VALDER FOTBALL SESONGEN 2014 PROGRAMBLAD FOR IL VALDER FOTBALL SESONGEN 2014 Klare til kamp Sesongen på Valdervoll har ikkje lenger nokon slutt. Vi har eit anlegg der fotball vert spelt året rundt. Då kunstgraset kom vart det ei ny

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon Sandsøy Idrettslag 2. februar 2007 6089 Sandshamn Årsmelding for 2006 Dette året har styret i Sandsøy IL bestått av: Leiar Anders Bringsvor, nestleiar John Longva, kasserar Svein Helge Bringsvor og styremedlemmer

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

INFORMASJON FOR OPPMENN

INFORMASJON FOR OPPMENN HANDBALLGRUPPA INFORMASJON FOR OPPMENN Velkommen som OPPMANN i handballgruppa. Styret i handballgruppen set stor pris på at du har påtatt deg ansvaret som oppmann. Utan eit godt samarbeid med og god støtte

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

FairPlay-pris 2012. ca. 430 medlemmar. ca. 60-70 stk involvert styre - komitear nemnder trenarar -

FairPlay-pris 2012. ca. 430 medlemmar. ca. 60-70 stk involvert styre - komitear nemnder trenarar - FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 ca. 430 medlemmar ca. 60-70 stk involvert styre - komitear nemnder trenarar - FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 Dobbeltside

Detaljer

ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR:

ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR: ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR: SPILLERSTALLEN 2011: KEEPERE: KRISTIAN MURIAAS EIVIND HODDER OG STEFAN SÆTRE FORSVAR: WILHELM AARØE ANDERS GISKE HAGEN KJELL

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

VEKEPLAN: TRENING - KAMP

VEKEPLAN: TRENING - KAMP VEKEPLAN: TRENING - KAMP STRANDA FOTBALL 2014 Vekeplan 35 Veke: 35: 25.august 31.august DAG - TID AKTIVITET: KLASSE: ARENA: VARIABEL: Original: Veke 35 Klasse Merknad - Dommer Fergetider: Liabygda: 1615

Detaljer

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2014

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2014 Det handlar om RESPEKT, ikkje sant? HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2014 Utarbeida av Fair Play-utvalet i Austevoll Kommune eit samarbeid mellom Austevoll IK, Hundvåkøy IL og Selbjørn IL. I sesongen

Detaljer

PROGRAMBLAD FOR IL VALDER FOTBALL SESONGEN 2013

PROGRAMBLAD FOR IL VALDER FOTBALL SESONGEN 2013 PROGRAMBLAD FOR IL VALDER FOTBALL SESONGEN 2013 Velkommen til Valdervoll Med plass til alle Valder har ein visjon om å gjere Valderøya til ein litt betre plass å vekse opp og bu. Vi møter mange gutar og

Detaljer

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015 Det handlar om RESPEKT, ikkje sant? HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015 Utarbeida av Fair Play-utvalet i Austevoll Kommune eit samarbeid mellom Austevoll IK, Hundvåkøy IL og Selbjørn IL. I sesongen

Detaljer

Visjon og verdiar KLAR for Stranda

Visjon og verdiar KLAR for Stranda Visjon og verdiar KLAR for Stranda Vedteke på årsmøte: Innleiing Stranda Fotball har alltid vore ein av Sunnmøre sine største klubbar. Ved starten av det nye årtusenet var Stranda Fotball den aller største

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

VEL MØTT TIL ETNE CUP 2008!

VEL MØTT TIL ETNE CUP 2008! INVITASJON til Etne Cup 2008 For 27. gong har Etne Idrettslag gleda av å innby til Etne Cup 20. 22. Juni 2008 Klasseinndeling Etne Cup 2008: Klasse Navn Født etter 1 Gutar 9 (5`er fotball) 1.1.1999 2 Gutar

Detaljer

Klasse R-30 Skudd. Klasse ER-30 Skudd. Klasse J-30 Skudd. Klasse V65-30 Skudd

Klasse R-30 Skudd. Klasse ER-30 Skudd. Klasse J-30 Skudd. Klasse V65-30 Skudd Page 1 of 7 Klasse R-30 Skudd 1 Erik Flem Færøy Engesetdal/Skodje 5/2 6/1 6/5 6/4 6/2 29/14 Kr 140 Gylt Medalje 2 Håvard Kulseth Sykkylven 6/2 6/3 6/4 5/1 6/3 29/13 Kr 85 3 Ole Johan Tynes Sykkylven 4/0

Detaljer

Påmeldte lag senior 11-er, og ungdomsklassene 2018

Påmeldte lag senior 11-er, og ungdomsklassene 2018 Klubbene Dato: 25.01.2018 Sted: Ålesund Påmeldte lag senior 11-er, og ungdomsklassene 2018 Natt til torsdag 25. januar gikk fristen for å melde på senior 11-er, og ungdomslag for sesongen 2018. Frem til

Detaljer

ROLLON VS HOVDEBYGDA ROLLONBANEN TORSDAG 08.09.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR:

ROLLON VS HOVDEBYGDA ROLLONBANEN TORSDAG 08.09.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR: ROLLON VS HOVDEBYGDA ROLLONBANEN TORSDAG 08.09.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR: SPILLERSTALLEN 2011: KEEPERE: KRISTIAN MURIAAS EIVIND HODDER OG STEFAN SÆTRE FORSVAR: WILHELM AARØE ANDERS GISKE HAGEN KJELL

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

EMBLEM IL. 650 aktive medlemmer Favner grenene Fotball Orientering Ski Trim Idrettskole. Nedslagsfelt i skolekretsene Emblem og Flisnes

EMBLEM IL. 650 aktive medlemmer Favner grenene Fotball Orientering Ski Trim Idrettskole. Nedslagsfelt i skolekretsene Emblem og Flisnes bli med da vel EMBLEM IL 650 aktive medlemmer Favner grenene Fotball Orientering Ski Trim Idrettskole Nedslagsfelt i skolekretsene Emblem og Flisnes FOTBALLEN I ÅLESUND ELLINGSØY SKARBØVIK AAFK/GUARD ROLLON

Detaljer

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule 10. september var Anne Brit og Mari frå Leikanger kommune på besøk hjå 9. trinn på Leikanger ungdomsskule. Tema for samlinga var lokaldemokrati,

Detaljer

Avdelingsoppsett 13 og 14 år høsten 2017

Avdelingsoppsett 13 og 14 år høsten 2017 Klubbene Dato: 19.06.2017 Sted: Ålesund Avdelingsoppsett 13 og 14 år høsten 2017 Høsten byr på nye avdelinger i enkelte klasser i ungdomsfotballen. I 13 og 14 årsklassene har det vært ny nivåpåmelding

Detaljer

Fotballfestival - flotte opplevingar for heile familien

Fotballfestival - flotte opplevingar for heile familien Fotballfestival - flotte opplevingar for heile familien Velkomen til Fotballfestival i Hundeidvik 30. mai 2015. Festivalen nærmer seg og vi sender derfor ut litt generell informasjon om arrangementet og

Detaljer

Avdelingsoppsett - jenter 7 år

Avdelingsoppsett - jenter 7 år Avdelingsoppsett - jenter 7 år Jenter 7 år Avd. 1 Guard Blå Stig Einar Kjølsøy 91519845 19 Hessa Tommy Hagen 99427112 24 Aksla 1 Johan Frisvold 34 MSIL Kenneth Vedlog 37 Aksla 2 Johan Frisvold Guard Rød

Detaljer

Årsmelding Øystese Fotball 2012

Årsmelding Øystese Fotball 2012 Årsmelding Øystese Fotball 2012 Styret Styret fram til 01.11.2012: Leiar: Per Dysterud Skrivar: Arild Lillevik Styremedlem: Per Magne Normann Styremedlem: Andre Laupsa Styremedlem: Ingmar Sægrov Styremedlem:

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

VEKESPLAN: TRENING - KAMP

VEKESPLAN: TRENING - KAMP VEKESPLAN: TRENING - KAMP STRANDA FOTBALL 2014 Vekesplan 18 Veke: 18: 28.april 04.mai DAG - TID AKTIVITET: KLASSE: ARENA: VARIABEL: Original: Veke 18 Klasse Merknad - Dommer Fergetider: Liabygda: 1615

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Oppmannsperm. Skal innehalde alle relevante opplysningar for sesongen Rollebeskrivelse Arbeidsfordeling Alle skjema

Oppmannsperm. Skal innehalde alle relevante opplysningar for sesongen Rollebeskrivelse Arbeidsfordeling Alle skjema Oppmannsmøte 2014 Oppmannsperm Skal innehalde alle relevante opplysningar for sesongen Rollebeskrivelse Arbeidsfordeling Alle skjema Organisering av lag Styret Økonomiansvarleg Oppmann Hovudtrenar Lagleiar

Detaljer

LANGTIDSPLAN FOR BRUSAND IDRETTSLAG 2010-2013

LANGTIDSPLAN FOR BRUSAND IDRETTSLAG 2010-2013 LANGTIDSPLAN FOR BRUSAND IDRETTSLAG 2010-2013 Innleiing Brusand idrettslag ynskjer å kunna gje ungdom og eldre eit sosialt og idrettsleg tilbod. Planen strekker seg over ein 3-års periode fram til 2013.

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Trine R. Stette Engesetdal/Skodje Gylt medalje 2 Birger Balseth Ørskog Sølv medalje

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Trine R. Stette Engesetdal/Skodje Gylt medalje 2 Birger Balseth Ørskog Sølv medalje Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Trine R. Stette Engesetdal/Skodje 49 48 49 97 243 Gylt medalje 2 Birger Balseth Ørskog 49 49 47 96 241 Sølv medalje 3 Ola Vangen Stranda 46 48 50 95 239 Bronse medalje

Detaljer

Arrangøroversikt for miniturneringene

Arrangøroversikt for miniturneringene Lagledere for lag i miniturneringene Dato: 27.04.2016 Sted: Ålesund Side: 1/18 Arrangøroversikt for miniturneringene Miniturneringene i 2016 arrangeres over 4 uker; Uke 18 (fra 2. til 8. mai) Uke 23 (fra

Detaljer

Norheimsund Fotballklubb

Norheimsund Fotballklubb Norheimsund Fotballklubb Årsmøte 5.mars 2014 Footer Text 3/17/2014 1 Agenda Oppsummering av året 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 Kva skjer i 2014? Fastsetjing av kontingent 2014 Budsjett 2014 Val Footer

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

Avdelingsoppsett 13 og 14 år høsten 2017

Avdelingsoppsett 13 og 14 år høsten 2017 Klubbene Dato: 19.06.2017 Oppdatert: 28.06.2017 Sted: Ålesund Avdelingsoppsett 13 og 14 år høsten 2017 Høsten byr på nye avdelinger i enkelte klasser i ungdomsfotballen. I 13 og 14 årsklassene har det

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll Etablere felles standard innan service og kundehandsaming i Askvoll Guiden tek for seg grunnleggande og enkle reglar - enkelte vil hevde at

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Velkommen til. årsmøte!

Velkommen til. årsmøte! Velkommen til årsmøte! 21.3.2013 SAKLISTE: 1. KONSTITUERING GODKJENNING AV MØTESKIPNAD A) Årsmøtet skal leiast av ein oppnemnd ordstyrar B) Protokollen skal førast av den oppnemnde sekretæren C) Ynskjer

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Mesterskap resultat 2008

Mesterskap resultat 2008 Mesterskap resultat 2008 1 4 Salthammer Jo Vestnes skl. 244 2 5 Kristoffersen Rune Langevåg skl. 240 3 4 Blindheim Arild Engesetdal og Skodje 239 4 5 Hestetun Are G. Engesetdal og Skodje 238 5 4 Melseth

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Strategiplan 2014-2018

Strategiplan 2014-2018 Strategiplan 2014-2018 HOVUDVISJON: Rosendal Turnlag skal utvikle ein brei aktivitet, med fokus på god helse, allsidigheit, samhald og glede. Vi skal utvikle sunne og gode haldningar for dei som ynskjer

Detaljer

VEKESPLAN: TRENING - KAMP

VEKESPLAN: TRENING - KAMP VEKESPLAN: TRENING - KAMP STRANDA FOTBALL 2014 Vekesplan 21 Veke: 21: 19.mai 25.mai DAG - TID AKTIVITET: KLASSE: ARENA: VARIABEL: Original: Veke 21 Klasse Merknad - Dommer Fergetider: Liabygda: 1615 1645

Detaljer

Drifta i år har gitt ei omsetning på vel 91000,- og der av eit overskot på ca. 20000,-. Viser elles til rekneskapen og gjennomgangen av den.

Drifta i år har gitt ei omsetning på vel 91000,- og der av eit overskot på ca. 20000,-. Viser elles til rekneskapen og gjennomgangen av den. Sandsøy Idrettslag 8. februar 2008 6089 Sandshamn Årsmelding for 2007 Dette året har styret i Sandsøy IL bestått av: Leiar Bjørn Thore Hansen, nestleiar John Longva, kasserar Svein Helge Bringsvor, sekretær

Detaljer

Reglar og retningslinjer for organisering og gjennomføring av Dana Cup

Reglar og retningslinjer for organisering og gjennomføring av Dana Cup Reglar og retningslinjer for organisering og gjennomføring av Dana Cup Innhald 1. Dana Cup Komité... 2 1.1 Årshjul Dana Cup... 2 2. Informasjon om planlegging av Dana Cup... 2 2.1 Overnatting... 2 2.2

Detaljer

STRATEGIPLAN IL HØDD FOTBALL

STRATEGIPLAN IL HØDD FOTBALL STRATEGIPLAN IL HØDD FOTBALL 2015-2017 Hødd si rolle Hødd som breiddeklubb Hødd som medspelar Organisasjonen Anlegg Økonomi Hødd som toppklubb LITEN, MEN STOR! VISJON OG VERDIGRUNNLAG VISJON LITEN, MEN

Detaljer

Stevneoppgjør. Sykkylven Skytterlag. Miniatyrstemne Velledalen Aalesund Skytterlag Sigbjørn Spjelkavik Postboks 7729 Spjelkavik 6022 ÅLESUND

Stevneoppgjør. Sykkylven Skytterlag. Miniatyrstemne Velledalen Aalesund Skytterlag Sigbjørn Spjelkavik Postboks 7729 Spjelkavik 6022 ÅLESUND Aalesund Skytterlag Sigbjørn Spjelkavik Postboks 7729 Spjelkavik 6022 ÅLESUND Reidulf Hjellen V55 84,-kr 50 48 48 146 96 242 Pengepremier 15 skudd kl. V55 146 84,-kr Harald Reiten V65 147,-kr 48 48 50

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

VEKEPLAN: TRENING - KAMP

VEKEPLAN: TRENING - KAMP VEKEPLAN: TRENING - KAMP STRANDA FOTBALL 2014 Vekeplan 36 Veke: 36: 01.september 07.september DAG - TID AKTIVITET: KLASSE: ARENA: VARIABEL: Original: Veke 36 Klasse Merknad - Dommer Fergetider: Liabygda:

Detaljer

VEKESPLAN: TRENING - KAMP

VEKESPLAN: TRENING - KAMP VEKESPLAN: TRENING - KAMP STRANDA FOTBALL 2013 Vekesplan 25 Veke: 25: 17.juni 23.juni DAG - TID AKTIVITET: KLASSE: ARENA: VARIABEL: Original: Veke 25 Klasse Merknad - Dommer Fergetider: Liabygda: 1615

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

BRATTVÅG IL FOTBALL PROGRAMBLAD 2004. Hver uke har vi partivarer til ekstra lave priser

BRATTVÅG IL FOTBALL PROGRAMBLAD 2004. Hver uke har vi partivarer til ekstra lave priser PROGRAMBLAD 2004 BRATTVÅG IL FOTBALL GENERALSPONSOR Les meir om: * BIL-Tippen 2004, gratis tippekonkurranse! * Intervju med BILs største supporter, ein 80-åring! * Adelskalenderen * Ord for sesongen av

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

5 Trond Petter Lystad Hovdebygda og. Ørsta skyttarla

5 Trond Petter Lystad Hovdebygda og. Ørsta skyttarla Sunnmørstreffen bane i Langevåg 2010 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Fride Lise Fagervoll Engesetdal/Skodje 4 50 48 49 96 99 342 Gylt medalje 2 Christian Lilleng Råde 5 49 49 50 95 99 342 Sølv medalje

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB MED JUNIORKLUBB

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB MED JUNIORKLUBB Kultur og fritid ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB MED JUNIORKLUBB Velkomne inn i Valle ungdomsklubb! 2016 Vedlagt finn du årsmeldinga vår for 2016. Det har vore eit spennande år med mykje aktivitet. Vi

Detaljer

Søknadsinfo:

Søknadsinfo: Søknadsinfo: www.stryn.vgs.no Vi legg til rette for topp satsing i skiskyting Våre utøvarar har levert svært gode resultat dei siste åra. Våre elevar har vist at det er fullt mogleg å ta utdanninga si

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 4. Sykkylven Skytterlag. Miniatyrstemne Sykkylven Velledalen Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 4. Sykkylven Skytterlag. Miniatyrstemne Sykkylven Velledalen Leon - Resultatprogram Sykkylven 25-skudd kl. 3 1. Øyvind L Otterlei Engesetdal/Skodje XX9X9 48 999X9 46 X*X9 * 49 => 143 98XXXXX*X* 97 => 240 2. Mads Andre Hansen Ørskog 8 *9 * * 47 *9X99 47 9XXXX 49 => 143 X89X998 *9X 92 =>

Detaljer

Stevneoppgjør. Sykkylven Skytterlag. Miniatyrstemne Sykkylven - Ikornnes 2011

Stevneoppgjør. Sykkylven Skytterlag. Miniatyrstemne Sykkylven - Ikornnes 2011 Aalesund Skytterlag Sigbjørn Spjelkavik Postboks 7729 Spjelkavik 6022 ÅLESUND Reiulf Hjellen V55 0,-kr 49 48 47 144 97 241 Harald Reiten V65 205,-kr 48 48 50 146 100 246 Pengepremier 15 skudd kl. V65 146

Detaljer

Styret har vore samansett slik i 2012 :

Styret har vore samansett slik i 2012 : Årsmelding for Volda Dykkerklubb 2012 Styret har vore samansett slik i 2012 : Formann : Roar Gjerde ( ikkje på val, 1 år att) Nestformann : Alf Henning Ervik ( på val 2013) Kasserar/IT ansvarleg : Rolf

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Premieliste Mesterskap Klasse Ivar Fivelstad Sunnylven * Gylt medalje 2 Frode Standal Kleive *

Premieliste Mesterskap Klasse Ivar Fivelstad Sunnylven * Gylt medalje 2 Frode Standal Kleive * Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Ivar Fivelstad Sunnylven 5 50 47 50 98 100 345 18* Gylt medalje 2 Frode Standal Kleive 5 50 47 50 95 97 339 10* Sølv medalje 3 Anita Lystad Hovdebygda og Ørsta 5 49

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei K11-15 1,Sofie Hodnebrog Westgård,Privat,21:02 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,15:03

Detaljer

Mesterskap Klasse 2-5

Mesterskap Klasse 2-5 Side 1 av 1 Mesterskap Klasse 2-5 1 Christian Lilleng Råde 5 48 49 49 97 243 2 Siv Hege Klokset Råde 5 49 47 50 96 242 3 Kathrine Høybakk Isfjorden og 5 50 48 47 95 240 4 Rune Kristoffersen Langevåg 3

Detaljer

Premieliste Mesterskap Klasse Are G.Hestetun Engesetdal/Skodje Gylt medalje 17* 2 Per Otto Opstad Rakvåg

Premieliste Mesterskap Klasse Are G.Hestetun Engesetdal/Skodje Gylt medalje 17* 2 Per Otto Opstad Rakvåg Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Are G.Hestetun Engesetdal/Skodje 5 50 47 47 99 99 342 Gylt medalje 17* 2 Per Otto Opstad Rakvåg 4 50 48 49 95 100 342 Sølv medalje 15* 3 Leif Arne Fivelstad Sunnylven

Detaljer

Visjon og verdiar ei blå framtid

Visjon og verdiar ei blå framtid Visjon og verdiar ei blå framtid Vedtatt på årsmøtet: Innleiing Stranda Fotball er historisk ein av Sunnmøre sine største klubbar. Frå starten av det nye årtusenet var Stranda Fotball den aller største

Detaljer

Aktiv kvar dag opne idrettsanlegg

Aktiv kvar dag opne idrettsanlegg Aktiv kvar dag opne idrettsanlegg Kva? Opne idrettsanlegg er aktivitetsflater som er opne og gratis for deltakarar som ønskjer å drive eigenorganisert aktivitet. Det er ein sosial og aktiv møteplass for

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

Flest mulig, lengst mulig, best mulig.

Flest mulig, lengst mulig, best mulig. Velkommen til oss! Flest mulig, lengst mulig, best mulig. Fotball er Norges største idrett med 2000 klubber som har 28.000 lag, der 190.000 gutter og 90.000 jenter fra 5 til 19 år spiller fotball. Fotball

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Avdelingsoppsett - jenter 7 år

Avdelingsoppsett - jenter 7 år Avdelingsoppsett - jenter 7 år Jenter 7 år Avd. 1 Godøy Carina Nyvoll 97124650 19 Ravn 2 Tonje Koppen 34 Brattvåg Kristian Otterlei Fjørtoft 48206362 37 Blindheim Rød J6 Rune Johan Skodje Olsen 47313759

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

UTGIVELSESDAGAR AVIS. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil.

UTGIVELSESDAGAR AVIS. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil. UTGIVELSESDAGAR AVIS 1 2 3 Fyll ut bestillingsskjema www.mrfylke.no/annonse minst 3 virkedagar før innrykk. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil. Annonsekostnadar fakturerast

Detaljer

INFO SLIPPEN No. 1/ 2014

INFO SLIPPEN No. 1/ 2014 INFO SLIPPEN No. 1/ 2014 Opel er ikkje berre Rekord, Ascona og Insignia Motoclub 500 Super Sport 1928. Snop! Innhald: -Referat frå årsmøtet 2013 -Årsmelding 2013 -Rekneskap for 2013 -Aktivitetar 2014 Referat

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Før kampen: Førde IL (lørdag 29. mai 2010) -

Før kampen: Førde IL (lørdag 29. mai 2010) - Før kampen: Førde IL (lørdag 29. mai 2010) - Søndag 30.mai gjester Kjelsås A-lag Førde. FØRDE IL Hjemmebane: Førde Stadion (kap. 3000) Trener: Knut Erik Folland Plassering 2009: nr. 1 3.div avd 16 (Firdaligaen),

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Orstad Idrettslag. Barnas Turnfestival. 24.-25. mai 2014

Orstad Idrettslag. Barnas Turnfestival. 24.-25. mai 2014 Orstad Idrettslag Barnas Turnfestival 24.-25. mai 2014 Kongesangen Gud signe vår konge god! Sign ham med kraft og mot. Sign hjem og slott! Lys for ham ved din Ånd Knytt med din sterke hånd Hellig brorskapsband

Detaljer

Q1 Eg er : 1 / 21. Ungdom i Stordal sitt syn på kommunereforma m.m. Besvart: 44 Hoppet over: 0. Gut. Jente 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Q1 Eg er : 1 / 21. Ungdom i Stordal sitt syn på kommunereforma m.m. Besvart: 44 Hoppet over: 0. Gut. Jente 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Q Eg er : Besvart: Hoppet over: 0 Gut Jente valg Gut Jente,8% 8,8% 0 Totalt / Q Kor gamal er du? Besvart: Hoppet over: 0 år år år år år 7 år 8 år 9 år valg år år år år år 7 år 8 år 9 år 0,00% 0 9,09% 9,09%

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Dommarpåmelding 2013. Leiar dommarkomiteen i Sogn og Fjordane

Dommarpåmelding 2013. Leiar dommarkomiteen i Sogn og Fjordane Dommarpåmelding 2013 SFFK takkar for året som har gått. Vi håpar at lysta hjå deg til å dømme framleis er stor, og at du satsar for fullt også i 2013. Vi treng deg! Hugs å jobbe aktivt i din klubb for

Detaljer

VEKEPLAN: TRENING - KAMP

VEKEPLAN: TRENING - KAMP VEKEPLAN: TRENING - KAMP STRANDA FOTBALL 2014 Vekeplan 24 Veke: 24: 09.juni 15.juni DAG - TID AKTIVITET: KLASSE: ARENA: VARIABEL: Original: Veke 24 Klasse Merknad - Dommer Fergetider: Liabygda: 1615 1645

Detaljer

Stridsklev IL Fotball J8

Stridsklev IL Fotball J8 Stridsklev IL Fotball J8 Plan høsten 2012 stider er på fotballbanen vil foregå torsdager kl. 17:30-18:30. Trener og lagleder Trener er Magnus Beitdokken. Lagleder er Stian Lindflaten Laginndeling Det er

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

IL AASGUTEN Gutter 12

IL AASGUTEN Gutter 12 Kampoppsett med kaffeliste Tid Mandag 23.4. 18.00, oppmøte banken Mandag 7.5. 18.00, oppmøte banen Mandag 14.5 Remyra 16.40 Mandag 21.5. 18.00, oppmøte banen Fredag 1.6. 18.00 Verdal mini 2(stadion) 16.45

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Årsmelding IL JOTUN FOTBALL

Årsmelding IL JOTUN FOTBALL Årsmelding IL JOTUN FOTBALL 2014 Side 2 Innhold 1. Styret... 4 2. Utval / Roller... 4 2.1. Sportsleg utval... 4 2.2. Kamplotteri ved Jotun sine seniorkampar... 4 2.3. Gothia Cup... 4 2.4. Faaberg-turneringa...

Detaljer

Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis.

Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis. Nyheter fra 2011 Årets store og spennende lokaloppgjør i bordtennis ALLE BORDTENNISVENNER! Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis.

Detaljer