Høgskolen i Hedmark Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Hedmark Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap"

Transkript

1 Høgskolen i Hedmark Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap KODE: 2SOMLU21 STUDIEPOENG: 30 SEMESTER: Høst og vår SPRÅK: Somali, engelsk og norsk INNLEDNING Fagplanen i somali er utarbeidet med utgangspunkt i rammeplanen for det obligatoriske faget Morsmål i Faglærerutdanning for tospråklige lærere (bachelorstudium). Planen må sees i sammenheng med planen for faget Morsmålsdidaktikk (30 studiepoeng), som også er obligatorisk. Mens somaliplanen skal gi studentene den språk- og tekstfaglige basisen for arbeid som lærere i somali, skal morsmålsdidaktikken gi dem det nødvendige didaktiske fundamentet. MÅL Hovedmålet for studiet i somali er at studentene skal få et godt faglig grunnlag for å drive opplæring i somali for elever i grunnopplæringen i Norge. Studiet er også relevant for arbeid med alfabetisering av voksne somalitalende, og vil være nyttig for personer som skal undervise somalitalende i samfunnskunnskap innenfor introduksjonsprogrammet for innvandrere. Etter avsluttet studium skal studentene ha: - avanserte ferdigheter i muntlig og skriftlig bruk av somali produktivt og reseptivt - gode kunnskaper om den grammatiske strukturen i somali, språkets historiske utvikling og nåtidige variasjon - gode kunnskaper om tekststruktur og teksttyper - god evne til å analysere muntlig og skriftlig bruk av somali i forskjellige situasjoner, medier og sjangrer - grunnleggende litteraturteoretiske kunnskaper og gode kunnskaper om somalisk litteraturhistorie - gode kunnskaper om et utvalg skjønnlitterære tekster i forskjellige sjangrer og fra forskjellige epoker som det er mest aktuelt å lese sammen med elever i skolen, bl.a. rim og regler, dikt, sang- og visetekster, eventyr og sagn - god evne til å analysere skjønnlitterære tekster ut fra enkle litteraturanalytiske teorier og modeller - god oversikt over historisk utvikling og dagens situasjon i Somalia INNHOLD I studiet skal studentene arbeide på tre hovedfelter som til dels vil være integrert med hverandre: ferdighetsutvikling, teoritilegnelse og tekstlesing og tekstanalyse.

2 Ferdighetsutviklingen dreier seg om å styrke studentenes evne til å bruke somali godt og effektivt innen forskjellige situasjoner og sjangrer. Hovedvekten ligger på sjangrer som er særlig aktuelle i lærings- og undervisningssammenheng: lesing og drøfting av faglitterære tekster på akademisk nivå, lesing og drøfting av skjønnlitterære tekster og skriving av akademisk prosa. Det språkteoretiske studiet omfatter for det første beskrivelser og analyser av språkets fonetikk og fonologi, ortografi, morfologi og syntaks. Videre behandles ordforråd, ord- og begrepslære. Disse fenomenene studeres både i et nåtidig og et historisk perspektiv, og talespråklig og skriftspråklig variasjon og normering dekkes. Studentene får også innføring i hvordan tekster er bygd opp, og hvordan tekster og deles inn i teksttyper og sjangrer. Studiet av språket i bruk er ikke bare rettet mot tradisjonelle medier og tekstformer, men inkluderer også digital og multimodal kommunikasjon. Det litteraturteoretiske studiet omfatter innføring i elementær teori og enkle modeller for litterære analyse. Studentene får en oversikt over historien til muntlig og skriftlig litteratur på somali, og de blir kjent med et utvalg eldre og nyere tekster som egner som lesning for barn og ungdom i skolesammenheng. Digitale og multimodale tekster er representert. ORGANISERING OG ARBEIDSFORMER Studiet er organisert som et samlingsbasert deltidsstudium over ett studieår. Mellom samlingene vil studentene få ulike former arbeidsoppgaver (se nedenfor). Det benyttes varierte undervisnings- og arbeidsformer, bl.a. forelesninger, gruppearbeid, muntlige og skriftlige oppgaver. Det blir lagt vekt på studentenes egen skriftlige og muntlige aktivitet. Viktige deler av studievirksomheten foregår på Internett. Undervisningsspråket er primært somali, men noe av undervisningen vil kunne bli gitt på engelsk eller norsk. FORKUNNSKAPER Normalt forutsetter studiet at studentene har kunnskaper og ferdigheter i somali på gymnasialt nivå, det vil si det nivået som kreves ved avslutningen av videregående utdanning i Somalia. I spesielle tilfeller kan det dispenseres fra dette kravet. OBLIGATORISKE KRAV Studentene må være til stede på minst 80 % av undervisningen. I løpet av studieåret får de minst seks arbeidsoppgaver som må være utført innen oppgitt frist. Oppgavene vil være dels skriftlige, dels muntlige. Noen skal utføres individuelt, andre i par eller grupper. En av oppgavene er en skriftlig rapport (ca ord) som bygger på to dager med observasjon i en grunnskole der det foregår både morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring. Denne oppgaven skal som hovedregel gjennomføres i gruppe. Det gis tilbakemelding på alle oppgaver. I noen tilfeller skal studentene arbeide videre med oppgavesvaret ut fra responsen de får fra lærer og/eller medstudenter, før den endelige versjonen leveres inn. VURDERING

3 Evalueringen i studiet bygger på: - et individuelt skriftlig arbeid om et selvvalgt språklig, litterært eller kulturhistorisk tema (ca ord) - en individuell skriftlig eksamensprøve à fire timer - en individuell muntlig prøve Det settes atskilte karakterer på hver komponent. Deretter slås karakterene sammen til én endelig karakter. Ved sammenslåingen teller karakteren på det skriftlige arbeidet 20 %, karakteren på den skriftlige prøven 50 % og karakteren på den muntlige prøven 30 %. Foreløpig pensumliste Andrzejewski, B.W. (1964). Somali poetry: An introduction. Oxford: Claredon Press. (s , 21s) Andrzejewski, B.W. (1984). Somali prose fiction writing I T. Labahn (ed.), Proceedings of the Second International Congress of Somali Studies, University of Hamburg, August 1-6, 1983: Volume 1 Linguistics and Literature. Hamburg: Helmut Buske Verlag. s (31 s.) Antinucci, F. & Cali. A.F. Idaajaa (red.), (1986). Poesia orale somala: storia di una nazione. (26 utvalgte sider) Caney, J. C. (1984). The Modernisation of Somali Vocabulary, with Particular Reference to the Period from 1972 to the Present. Hamburg: Helmut Buske Verlag. (55 utvalgte sider) Fangen, K. (2008). Identitet og praksis: etnisitet, klasse og kjønn blant somaliere i Norge. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 6-7 (41 s.). Foley, J. M. (2002). How to Read an Oral Poem. Urbana: University of Illinois Press. (100 utvalgte sider) Hyman, Larry 1981: Tonal Accent in Somali. Studies in African Linguistics, vol 12/2. (32 s.) Dhamac Gaarriye, Maxamed Xaashi (2007). Hagarlaawe. Diiwaanka Maansooyinka Abwaan. London: Aftahan Publications. (40 utvalgte sider). Hansen, S. J. (2003). Warlords and Peace Strategies, the Case of Somalia. Journal of Conflict Studies, vol. xxii:2. Fall (12 s.) Hansen, S. J. & Bradbury, M. (2007). Somaliland: A New Democracy in the Horn of Africa? Review of African Political Economy, no 113: Roape Publications Ltd, s. Laitin, D. D. (1977). Politics, Language and Thought: The Somali Experience. Chicago & London: The University of Chicago Press. (s , 133 s.) Lewis, I. M. (1993). Understanding Somalia: Guide to Culture, History and Social Institutions. London: HAAN Associates. (100 s.)

4 Mansur, A. O. & Puglielli, A. (1999). Barashada Naxwaha Af Soomaaliga. London: Haan Associates. (320 s.) Mumin, H. S. (1974). Leopard Among the Women, Shabeelnaagood: A Somali Play. London: Oxford University Press. (100 s.) (Kompendium) Obsiye, M. A. (1999). Xornimadii Lixdankii Iyo Xigmadii Timacadde. The 1960 Independence and Timacadde s Poetic Wisdom. Toronto, Ontario: KAAH Publishers. (26 utvalgte sider) Mansur, A. O. (1988). A Lexical Aspect of Somali and East Chushitic Languages. I Puglielli, A. (red.), Proceedings of the Third International Congress of Somali Studies. Roma: Il Pensiero Scientificoo Editore. (8 s.) Puglielli, A. (red.), (1998). Sheekooyiin. Favole somale raccolte da Axmed Cartan Xaange. Torino: L Harmattan Italia. (50 utvalgte sider) Schwebs, T. & Otnes, H. (2006). Tekst.no: strukturer og sjangrer i digitale medier. Oslo: Landslaget for norskundervisning og Cappelen akademisk forlag. (60 utvalgte sider). Skjelbred, D. (2006). Elevens tekst. Et utgangspunkt for skriveopplæring. 3. rev. utg. Oslo : Landslaget for norskundervisning og Cappelen akademisk forlag. (Kap. 1-7 (s ) og kap. 10 (s ). (142 s.) Sveen, A. (2005). Semantikk. I Kristoffersen, K.E., Gram Simonsen, H. & Sveen, A. (red.), Språk en grunnbok. Oslo: Universitetsforlaget. (s ) (30 utvalgte sider) Saeed, J. I. (1993). Somali Reference Grammar. 2nd rev. ed. Kensington, Md.: Dunwoody Press. s (133 utvalgte sider) Siyaad, S. M. (red), (u.å). Favole somale. Roma: Ministero degli affari esteri-dipartimento per la cooperatzione allo sviluppo. (30 s.) Wiull, H. O. (2006). Bli bedre i norsk se forskjellene mellom norsk og somali. Oslo: Vox. (40 s.) Til sammen: 1502 s. Tekstpensum 1. Poesi til sammen 122 s. (92 s på listen over: Gaarriye (40 s), Idaajaas samling (26s) og Timacadde (26s)) Poesikompendium (ca 30 s.) - Axned Ismaciil Diiriye Qaasim, A gabay (maanso), 1 s. - Cali Bucul, 1 s. - Cilmi Bowndheri, 3 s. - Ismaaciil Mire, 2 s. - Cali Jaamac Haabiil, 1 s.

5 - Ugaas Nuur, 1 s. - Taage Ugaas, 1 s. - Xuseen Maxmuud Faarax Xuseen Dhiqle, 1 s. - Saahid Qammaan, 1 s. - Madax geel ah, 1 s. - Murugo, 3 s. - Saxarla, 2 s. - Cabdi Aadan Qays, Darmaan Iyo Dalxiis, 4 s. - Hambabber, 11 s. 2. Short stories, deriblant barnefortellinger kompendium 167 s. - J. Axmed, Roxaan, 13 s. - Cabdi Muxumud Aammin, Maxaa ka Yar oo aan Sjeegtaa?, 80 s. - Arar, 74 s. Tekstkompendier på til sammen: 197 s. Alt i alt: 1699 s. I tillegg kommer 300 s. selvvalgt pensum Anbefalt tilleggslitteratur: Puglielli, A. (red.), (1981). Sintassi della lingua somala. Studi somali 2. Rome: Ministero degli affari esteri-dipartimento per la cooperazione allo sviluppo. Utdanningsdirektoratet: Læreplan i morsmål for språklige minoriteter. Lokalisert 17. juni 2008, på: ereplanid=432536

Leseopplæring 2, Kompetanse for kvalitet

Leseopplæring 2, Kompetanse for kvalitet Leseopplæring 2, Kompetanse for kvalitet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Leseopplæring 2 2. FS kode 3. 30 studiepoeng 4. Etablert 5. Ikke relevant 6. Sist revidert: januar 2012 7. Innledning Studiet

Detaljer

Universitetet i Stavanger Institutt for barnehagelærerutdanning STUDIEPLAN 2014-2015

Universitetet i Stavanger Institutt for barnehagelærerutdanning STUDIEPLAN 2014-2015 Universitetet i Stavanger Institutt for barnehagelærerutdanning STUDIEPLAN 2014-2015 Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring 30 studiepoeng Videreutdanning for førskolelærere Emnekode: FXGLSM

Detaljer

Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag

Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag Studieprogramkode: KFKE2. Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) bygger på nasjonale retningslinjer for engelskfaget i rammeplan for

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Godkjenning Godkjent av dekan 19.01.2012. Det tas forbehold

Detaljer

STUDIEPLAN. Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng

STUDIEPLAN. Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng Special Needs Education and Accommodated Learning Studieåret 2012/13 Heltid/Deltid,

Detaljer

Fagplan for tredje studieår - faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (60 studiepoeng) i bachelorstudiet i idrett, friluftsliv og helse

Fagplan for tredje studieår - faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (60 studiepoeng) i bachelorstudiet i idrett, friluftsliv og helse Fagplan for tredje studieår - faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (60 studiepoeng) i bachelorstudiet i idrett, friluftsliv og helse Godkjent av avdelingsstyret 30. mars 2007. Godkjent av studieutvalget

Detaljer

GLU2-2011. Emneplaner 2011-2013/14. Oppdatering av følgende emneplaner gjort våren 2013: Engelsk 2, Naturfag 2, Samfunnsfag 2, PEL

GLU2-2011. Emneplaner 2011-2013/14. Oppdatering av følgende emneplaner gjort våren 2013: Engelsk 2, Naturfag 2, Samfunnsfag 2, PEL GLU2-2011 Emneplaner 2011-2013/14 Oppdatering av følgende emneplaner gjort våren 2013: Engelsk 2, Naturfag 2, Samfunnsfag 2, PEL PEL1: Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling... 3 PEL2:

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for norsk som andrespråk 15 + 15 studiepoeng Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 10. september 2008 Revisjon godkjent av dekan 7. mai 2012 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 18. juni 2014

Innkalling. Innkalling til styremøte 18. juni 2014 Innkalling Innkalling til styremøte 18. juni 2014 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen etter

Detaljer

Studiepoeng: 60 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 18. juni 2002 (sak A50/02) med senere justeringer av dekan våren 2003 og august 2004.

Studiepoeng: 60 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 18. juni 2002 (sak A50/02) med senere justeringer av dekan våren 2003 og august 2004. HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: TEGNSPRÅK Kode: TG160 Studiepoeng: 60 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 18. juni 2002 (sak A50/02) med senere justeringer av dekan våren 2003 og

Detaljer

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010 Programplan 2010-2014 Kull 2010 HiBu Avdeling for Lærerutdanning Høgskolen i Buskerud Postboks 241 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no Gjelder for studieårene 2010-2014

Detaljer

Studieplan for Spansk 1

Studieplan for Spansk 1 NTNU KOMPiS Studieplan for Spansk 1 Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Studiet er rettet mot lærere og kvalifiserer til å undervise i spansk på 8. 10. trinn. 1 Læringsmål Etter fullførte 30 studiepoeng

Detaljer

FORFATTERUTDANNINGEN VED NORSK BARNEBOKINSTITUTT UTDANNING I SKRIVEKUNST OG LITTERATURFORMIDLING

FORFATTERUTDANNINGEN VED NORSK BARNEBOKINSTITUTT UTDANNING I SKRIVEKUNST OG LITTERATURFORMIDLING 1 FORFATTERUTDANNINGEN VED NORSK BARNEBOKINSTITUTT UTDANNING I SKRIVEKUNST OG LITTERATURFORMIDLING STUDIEPLAN, 60 studiepoeng Vedtatt av styret 20. mai 2009, revidert 2. juli 2010, 26. juni 2013 og juni

Detaljer

Vedlegg 7 Høringsnotat om innføring av læreplan i norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge

Vedlegg 7 Høringsnotat om innføring av læreplan i norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan 1 Avdeling for vurdering I Vår dato: 05.12.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Vedlegg 7 Høringsnotat om innføring av læreplan i norsk for

Detaljer

Fagplan for matematikk (60 studiepoeng), trinn 5 10

Fagplan for matematikk (60 studiepoeng), trinn 5 10 Fagplan for matematikk (60 studiepoeng), trinn 5 10 Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars

Detaljer

30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET

30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET HØGSKOLEN I FINNMARK FAGPLAN SAMFUNNSFAG Social Studies Storslett/Lyngen Modulbasert 2 X 15 studiepoeng 30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET 2012/13 Vedtatt av instituttleder på institutt for pedagogisk- og humanistiske

Detaljer

Veiledning. Morsmål for språklige minoriteter

Veiledning. Morsmål for språklige minoriteter Veiledning Morsmål for språklige minoriteter Innhold 1. Innledning... 3 2. Hva sier loven?... 5 Rett til tilpasset opplæring... 5 Organisering i grupper... 6 Elever ved privatskoler... 6 3. Flerspråklighet

Detaljer

Spesialpedagogikk, bachelor

Spesialpedagogikk, bachelor 1 of 19 15.10.2012 09:24 Spesialpedagogikk, bachelor Studieprogramkode 000 Offisielt studieprogramnavn Spesialpedagogikk /grad, bachelor Studieprogrammets varighet (antall år) 3,00 Antall studiepoeng 180

Detaljer

Engelsk Årsstudium for Lærere - et praksisnært studium 2 semestre 60 studiepoeng Grunnutdanning/Videreutdanning

Engelsk Årsstudium for Lærere - et praksisnært studium 2 semestre 60 studiepoeng Grunnutdanning/Videreutdanning Engelsk Årsstudium for Lærere - et praksisnært studium 2 semestre 60 studiepoeng Grunnutdanning/Videreutdanning Godkjent Av Dato: Endret Av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE

Detaljer

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i norsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/nor1-05 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon,

Detaljer

Fagplan for engelsk 2, 1.-7. trinn English 2 for 1.-7. grade

Fagplan for engelsk 2, 1.-7. trinn English 2 for 1.-7. grade Fagplan for engelsk 2, 1.-7. trinn English 2 for 1.-7. grade Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn, fjerde årstrinn 30 studiepoeng Studieprogramkode: G1EN2 Studieenheten gjennomføres i vårsemesteret

Detaljer

Studieplan. Revidert: 06.04.14 Godkjent i Undervisningsutvalget 08.04.14 (UUV sak 1/5) Vedtatt av høyskolekollegiet 22.05.14

Studieplan. Revidert: 06.04.14 Godkjent i Undervisningsutvalget 08.04.14 (UUV sak 1/5) Vedtatt av høyskolekollegiet 22.05.14 Studieplan Revidert: 06.04.14 Godkjent i Undervisningsutvalget 08.04.14 (UUV sak 1/5) Vedtatt av høyskolekollegiet 22.05.14 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 3 2. LÆRINGSUTBYTTE 4 3. VURDERING 5 4. STUDIETS

Detaljer

Fagplan for matematikk 2 (30 studiepoeng) trinn 1-7

Fagplan for matematikk 2 (30 studiepoeng) trinn 1-7 Fagplan for matematikk 2 (30 studiepoeng) trinn 1-7 Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars

Detaljer

Naturfag og matematikk for barnehage og grunnskolens første år - Tenk på tusen

Naturfag og matematikk for barnehage og grunnskolens første år - Tenk på tusen www.dmmh.no Fagplan Naturfag og matematikk for barnehage og grunnskolens første år - Tenk på tusen 2012/13 15.08.2012 Fagplan for Realfag med matematikk for barnehagen og grunnskolens første år Side 1

Detaljer

ANSGAR TEOLOGISKE HØGSKOLE...

ANSGAR TEOLOGISKE HØGSKOLE... INNHOLDSFORTEGNELSE ANSGAR TEOLOGISKE HØGSKOLE... 3 HISTORIKK... 3 FORMÅL... 3 PROFIL... 4 PSY100 ÅRSSTUDIET I PSYKOLOGI (60 STUDIEPOENG)... 5 MÅLSETTING... 5 KOMPETANSE... 6 ORGANISERING... 6 UTDANNINGSPLAN...

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2014 ENG0012 Engelsk Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn for elever og for voksne deltakere og privatister Bokmål Eksamensveiledning

Detaljer

Eksamensveiledning. om vurdering av eksamenssvar. Bokmål

Eksamensveiledning. om vurdering av eksamenssvar. Bokmål Eksamensveiledning om vurdering av eksamenssvar 2014 NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn for elever og for voksne deltakere og privatister

Detaljer

Eksamensveiledning. NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne

Eksamensveiledning. NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne Eksamensveiledning om vurdering av eksamenssvar 2015 NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne Bokmål Eksamensveiledning for vurdering

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2013 Engelsk ENG0012 Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn for elever og for voksne deltakere og privatister Bokmål Eksamensveiledning

Detaljer