Veiselskapet til Telemark

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiselskapet til Telemark"

Transkript

1 Veiselskapet til Telemark Kompetansefylket Telemark kjemper om å få det nye statlige vegselskapet til fylket! Vil sikre profesjonell drift av selskapet, og bidra til å skape positive ringvirkninger i hele Telemark og regionen!

2 Veiselskapet til Telemark Et sterkt prosjektteam Prosjektleder fylkesordfører Terje Riis-Johansen Prosjektgruppen består av følgende medlemmer: - Henriette Fluer Vikre (Kragerø, Frp) - Unni Brekka Kiøsterud (Bamble H) - Esben Storvand (Porsgrunn, H) - Geir Arild Tønnessen (Skien, V) - Øystein Beyer (Porsgrunn, Ap) - Hanne Gro Haugland (Vekst i Grenland - Petter Øygarden (repr. for næringslivet) - Dag til dag koordinering Bjørn Richard Johansen, Invest in Telemark Innleid konsulent

3 Velg Telemark Ressurser klar for innsats! Konkurransedyktige fortrinn Grenland har kompetansen, kapasiteten og infrastrukturen som skal til for å skape kommersielle suksesser. Vi har et bredt spekter av kompetanse fra erfarne teknologiske miljøer, FoU- og driftskompetanse Vi har kultur for skaperkraft, innovasjon og hardt arbeid Vi har erfarne prosjektledere og en stabil arbeidskraft Vi har et verdifullt fellesskap og fantastisk natur og kulturliv Utsnitt av foto: Tom Riis

4 Grenland Strategisk lokalisering Grenland ligger i tyngdepunktet til de nye veistrekningene i syd-øst Norge og har forbindelse med tog/fly til Trøndelag. Med tog og/eller bil: Oslo Moelv Kristiansand Lyngdal 150 km 300 km 175 km 250 km Direkte fra Torp Trondheim (Værnes) 70 min Stavanger (Sola) 50 min Bergen (Flesland) 50 min Harstad-Narvik 2 t 10 min

5 Strategi Veiselskap Telemark Konkurranse salgsprospekt Kravspesifikasjon med overordnet krav og føringer er sendt til alle aktuelle eiendomsutviklere, eiendomsbesittere Det er i samsvar med retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteproduksjon lagt vekt på: 1. Krav til nærhet til tjenesten 2. Kompetansekrav til de som skal utføre arbeidsoppgavene 3. Krav til infrastruktur, nærhet til andre fagmiljøer, offentlige styresmakter mv. Prospektene skal følge opp regjeringens miljømål i Prop. 1S ( ) Klima- og miljødepartementet

6 Telemark og Grenland Stort potensial for utvikling Grenland har hatt en svakere befolkningsutvikling enn sammenlignbare regioner Grenlandsindustrien har gjennomført krevende omstillingsprosesser for å tilpasse seg den internasjonale konkurransen Grenland representerer med sine innbyggere den største befolkningskonsentrasjon mellom Oslo og Kristiansand Grenland vil gjennom store infrastrukturinvesteringer bli en del av en stor integrert bo- og arbeidsregion sammen med Vestfold Grenlands fortrinn som intermodalt knutepunkt vil på sikt kunne utvikles til et sentralt logistikksenter for hele Østlands- og Agderregionen

7 Telemark og Grenland Norges industrielle kraftsenter Industriområdene Rafnes, Rønningen, Herøya og Voll ligger alle ved Frierfjorden og utgjør et nasjonalt industrielt tyngdepunkt Prosessindustrien med Eramet, Herøya Industripark, RHI, Yara, INEOS, Noretyl og Norcem har en omsetning på ca. 25 mrd. NOK/år og en investering på 20 mrd. NOK siste 10 år Grenland kan vise til erfarne teknologiske miljøer, målrettet FoU-arbeid og markedsrettet innovasjon og et aktivt gründermiljøer Sommeren 2015 blir det avgjort om industrihistorien på Notodden og Rjukan kommer på UNESCOs verdensarvliste

8 Grenland Internasjonalt kompetansemiljø Telemark er eneste fylke som er Googlepartner. IKT-Telemark er blant Norges største IKT-klynger. Miljøet på Klosterøya har gitt grobunn for relativt store og ekspansive IT-selskaper som 24SevenOffice, Baze Technology, Cardiac, Imatis, Netsense, Racom og ez Systems, sistnevnte en av verdens største programvareutviklere innen åpen programvare Vi har utviklingsmiljøer knyttet til Statoil, Hydro, HiT, Gassnova, Hindelberg, Norcem Telemark har strategi for å møte utfordringene innen helse- og velferdssektoren ved hjelp av innovativ produkt- og helseutvikling Utsnitt av foto:

9 Grenland Solid ingeniør- og prosjektlederkompetanse Dynamikken i næringslivet, de mange omstillingene og den sterke internasjonale konkurransen gjør at arbeidsstokken i Grenland sitter på en helt unik kompetanse Grenland har en høy ingeniørtetthet, faktisk blant de høyeste i landet Grenland kan skilte med erfarne ledere med meget god prosjektlederkompetanse og erfaring innenfor det private næringsliv og offentlige virksomheter Telemark var først ute med å sette fokus på innovasjon og entreprenørskap hver dag i en hel uke Trainee Telemark er et samarbeidsprosjekt mellom virksomheter i regionen, støttet av Fylkeskommune, HiT og Vekst i Grenland

10 Telemark bygger kompetanse Studietilbud tilpasset arbeids- og næringslivet Høgskolen Telemark (HiT) HiT er lokomotivet i samarbeidet mellom skole- og næringsliv HiT har etablert en samarbeidsavtale med Statens vegvesen og Jernbaneverket. Statens vegvesen og Jernbaneverket har stort behov for unge mennesker som satser på en teknologiutdanning HiT fikk i april 2009 godkjent sin første doktorgrad i prosess-, energi- og automatiseringsteknikk Styrene ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) og HiT har gjort intensjonsvedtak om å slå seg sammen for å bli Østlandets nye profesjonsuniversitet

11 Skien og Porsgrunn Fremtidens byer Foto: Danny Twang Foto: Tom Riis Foto: Stina Glømmi Foto: Simon Klovning

12 Kragerø Sentral lokalisering ved E18

13 Kragerø Perlen blant kystbyene Kragerø ligger sentralt, i kort avstand fra nye E18 Kragerø er bindeleddet mellom Sør- og Østlandet med bare 1 times reisevei til hhv. Larvik, Arendal og Bø i Telemark Kragerø har kort vei til kontinentet med fergeavganger fra Langesund og Larvik samt flyplass i Skien og Torp Kragerø kan tilby et attraktiv og variert bomiljø fra urbane leiligheter til boligtomter i bynære villaområder eller i skjærgården med tilgang til båtplass Kragerø har stor attraksjonskraft og har mye å by på innen kulturliv, rekreasjonstilbud og idrettsarenaer

14 Kragerø Stilnestangen 1

15 Kragerø Stilnestangen Stilnestangen ligger ved innkjørselen til Kragerø sentrum Stilnestangen er lett tilgjengelig fra hovedvei og sjø med gangavstand til sentrum, kollektivterminal og fergekai Stilnestangen er ferdig detaljregulert til kontor, industri, forretning- og administrasjon Stilnestangen er et område under utvikling og kommunens administrasjon har etablert seg på området Kragerø kommune og Kragerø utvikling kan tilby både midlertidige (2015) og permanente kontorfasiliteter (2016)

16 Prospekt Porsgrunn og Skien Lokalisering Centrumgården 17 Eeks gård Skien brygge 15 Klosterøya Rødmy 18 Grenland r Næringspark Borgestad Porselensfabrikken Dokkveien 8 Hydrovegen 6 Herøya Industripark Herøya Næringspark Frednes Brevik, Kragerø Storgata 159 Porsgrunn stasjon 4 Moheim E 18 Langangen

17 Porsgrunn Regionalt knutepunkt

18 Porsgrunn Regionalt knutepunkt Porsgrunn vil med fullt utbygd jernbane og påkopling til Sørlandsbanen være et naturlig knutepunkt for etablering av ny virksomhet Porsgrunn ønsker å legge til rette for etablering av kunnskapsintensive arbeidsplasser, hovedadministrasjoner, forskning og utvikling Porsgrunn stasjon er et transformasjonsområde med et stort utviklingspotensial Porsgrunn stasjon ligger 35 min med buss/bil til Torp, og 12 min med tog til Larvik (2018) Porsgrunn er byen ved elven som danner en livsnerve gjennom byen med spennende boligprosjekter, uteliv med kaféer og restauranter, kulturhus og vitensenter Foto: Dag Jensen Foto: Dag Jensen

19 Porsgrunn stasjon Kammerherreløkka 2

20 Porsgrunn stasjon Kammerherreløkka Porsgrunn stasjon er regionens viktigste knutepunkt for kollektivtrafikk; Tog, ekspressbusser og lokale busser Porsgrunn stasjon ligger i sentrum, nær kommuneadministrasjon, høyskole og med kort vei til E-18 Porsgrunn stasjon omfatter flere utbyggingsarealer innenfor transformasjonsområdet Nye Porsgrunn stasjon Porsgrunn stasjon har et utviklingspotensial på ca m 2 i tråd med vedtatte overordnede planer ROM Eiendom, R8 Holding og Porsgrunn Utvikling kan tilby byggeklare tomter; gjeldende regulering åpner for oppføring av hotell, forretninger, boliger og kontor Illustrasjoner: PIR II arkitekter Illustrasjoner: PIR II arkitekter

21 Porsgrunn stasjon C.E. Berg Hansens vei 11 Eksisterende bygningsmasse i C. E. Berg Hansens vei 11 kan oppgraderes til m 2 kontorlokaler med mulighet for påbygging av ytterligere1.500 m 2 C.E. Berg Hansens vei 11 har et samlet utbyggingspotensial på > m 2 Rom Eiendom og Porsgrunn Utvikling kan tilby både midlertidige og permanente kontorfasiliteter Illustrasjoner: onezero

22 Porsgrunn sentrum Storgata 159 3

23 Porsgrunn sentrum Storgata 159 Storgata 159 ligger 5 km fra E-18, 300 m fra jernbanestasjon og kollektivknutepunkt Storgata 159 har alle byens servicetilbud i umiddelbar nærhet, ligger 200 m fra Porsgrunn rådhus og 100 m fra byens kulturhus Storgata 159 har god parkeringsdekning på egen tomt/parkeringsanlegg Bratsberg Gruppen, Porsgrunn utvikling og Skogen Investering kan tilby inntil 105 kontorarbeidsplasser i cellekontorer (flere i kontorlandskap) med fleksibilitet i leietid og leieareal Bratsberg Gruppen, Porsgrunn utvikling og Skogen Investering attraktive møteroms- og kantinefasiliteter

24 Porsgrunn Moheim 4 E 18

25 Porsgrunn Moheim Moheim er regulert til forretning, kontor og industri og har et utviklingspotensial på m 2 BRA og god parkeringsdekning Moheim har en sentral beliggenhet inntil E18 med kort vei til populært boområde, badeplass og båthavn Moheim ligger 3,4 km fra Porsgrunn jernbanestasjon, 400 m fra kollektivknutepunkt for bussforbindelse Oslo/Kristiansand og 25 min fra Torp Bratsberg Gruppen og Porsgrunn Utvikling kan tilby nøkkelferdig hovedkontor for utleie til nytt Statlig veiselskap

26 Porsgrunn Frednes 5 Frednes E 18

27 Porsgrunn Frednes Frednes har et attraktivt og sentralt beliggende tomteområde ved Porsgrunnselva og nabo til det nye sjøfartsmuseet og vitensenteret, Du Verden Frednes er godt profilert med tilgang til alle byens fasiliteter som butikker, treningssenter, serveringsteder Frednes ligger bare 5 km fra E-18 og 1 km til Porsgrunn jernbanestasjon og 500 m til knutepunkt for regionale bussruter mellom Skien, Porsgrunn og Bamble Frednes er regulert til bolig, kontor, industri Bratsberg Gruppen og Porsgrunn Utvikling kan tilby nøkkelferdig hovedkontor for utleie til nytt Statlig veiselskap

28 Porsgrunn Porselensfabrikken 6 Porselensfabrikken Down Town PP senteret Bratsberg Brygge

29 Porsgrunn Porselensfabrikken er utviklet til en spennende næringspark i Porsgrunn sentrum Porselensfabrikken har et robust mangfold av næringsaktører innen handel, helse, trening, IT, rådgiving, bygg, bemanning, kontor og interkommunale/offentlige virksomheter Porselensfabrikken har en unik beliggenhet på bryggekanten i et historisk miljø Porsgrunn Porselensfabrikk ligger i Porsgrunn sentrum bare 200 m fra kollektivknutepunkt Bratsberg Gruppen har 900 m 2 tilgjengelig areal med mulighet for innflytting 2015

30 Porsgrunn Næringspark Dokkveien 8 7

31 Porsgrunn Næringspark Dokkveien 8 Dokkveien 8 ligger strategisk plassert mellom innfartsårene til Porsgrunn, og med fantastisk utsikt over elven Dokkveien 8 har et samlet areal på m 2 og ble ferdigstilt i Bygget er fremtidsrettet, miljøvennlig og fleksibelt med 3 fulle etasjer og inntrukket 4. etasje Emerson, Caverion, Visma og Aker floating operations holder til i Dokkveien 8 Dokkveien 8 er et av forbildeprosjektene til Enova hva angår energi. Det er lagt ut 2 kollektorer i elven som sammen med en varmepumpe forsyner hele bygget med varme og kjøling. Dette sammen med en godt isolert bygningskropp og automatiserte persienner gjør at bygget har svært lave energikostnader. R8 kan tilby flotte lokaler fra tidlig høst 2015

32 Porsgrunn Næringspark Ubebygd tomt Dokkveien 8 Tomten i Dokkveien er ferdig regulert og klar for å starte et skissekonsept for et kontorbygg på m 2 pluss parkering Nytt bygg vil bli prosjektert som et næringsbygg i energiklasse A Planløsning vil bestemmes etter nærmere dialog med leietaker. Det er lagt opp til et moderne bygg med klimatak, hvor det er satt hovedfokus på funksjonaliteten og dynamikken i bygget Elektrisitetsbehovet til belysning er redusert gjennom effektiv utnyttelse av dagslys og bruk av energieffektive belysningssystemer, styrt etter behov R8 kan tilby nye kontorlokaler i nytt bygg med grunnflate ca m 2 over 4 etasjer

33 Porsgrunn Hydrovegen 6 8

34 Porsgrunn Hydrovegen 6 Hydrovegen 6 ligger i kort avstand til jernbane, E18 samt bussforbindele ca 100 m fra inngangsdør Hydrovegen Eiendom As kan tilby nytt kontorbygg på 1500 m 2 klart for innflytting og/eller ferdig regulert tomt for ev. nybygg

35 Porsgrunn Herøya 9 10 Herøya er lokalisert sentralt i bybåndet og over personer bor innenfor en gang- og sykkelavstand på 10 km til Herøya. Rekkevidde med sykkel, gange og buss til: Statens Vegvesen (13km) Fylkesmannen i Telemark (13km) Telemark Fylkeskommune (13km) Høgskolen i Telemark (6km) Porsgrunn jernbanestasjon (5km) Virksomhetsklynge Herøya (0-1km) Rekkevidde med tog og buss til: Skien Lufthavn Geiteryggen (15min) Sandefjord Lufthavn Torp (40min)

36 Porsgrunn Herøya Industripark 9 Kontor Nybygg

37 Porsgrunn Herøya Industripark Herøya Industripark er en av Norges ledende industriparker med 1,5 km 2 industritomt, m 2 bygg, ca. 80 bedrifter, 2500 ansatte og 13 mrd. NOK i omsetning i 2014, 85 % eksport Herøya har et stort mangfold av bransjer; prosessindustri, kjemisk industri, forskning, engineering, vedlikeholdsenheter, industristøtte, kontorer/eiendom, IS/IT Forskningsparken på Herøya er et sterkt FoU-miljø med bedrifter som Statoil, Yara, Ineos og Molab. Samferdselsbedriften Norsk Jernbanedrift AS er også etablert med hovedkontor i Herøya Industripark.

38 Porsgrunn Herøya Industripark - Nybygg Herøya Industripark har moderne og effektiv infrastruktur med eget fiber-, strøm- og fjernvarme-nett, veier, grøntanlegg, parkeringsplasser mm Herøya industripark har fjernvarme basert på spillvarme fra Yara og kan tilby nullutslippsbygg, ZEB Herøya Industripark kan tilby leie av kontorplasser i eksisterende administrasjonsbygg og/eller byggeklar tomt på m 2 Herøya Industripark har samarbeidsavtale med Porsgrunn kommune som sikrer kort vei fra beslutning til byggetillatelse

39 Porsgrunn Herøya Næringspark (HNP) 10

40 Porsgrunn Herøya Næringspark (HNP) HNP eier totalt m 2 hvorav 7 kontorbygg og større spesialbygg/anlegg med totalt 30 leietakere med over 350 ansatte HNP kan tilby Veiselskap Telemark midlertidige kontorlokaler for personer (2.500 m2) i bygg 3 og 4 i næringsparken HNP kan tilby et nybygg skreddersydd til formålet for å gi optimal funksjonalitet. Foreslått nybygg har en grunnflate på 5000 m 2 i 4 etasjer og parkering i underetasjen. Driftssentral kan integreres i bygget. Mulighet for felles kantine i område. Bygget kan være klart til innflytting høsten 2017.

41 Porsgrunn Herøya Næringspark Etablering av Statens Veiselskap i Herøya Industripark, vil kunne gi synergier i klyngen av industri- og service-bedrifter samt et sterkt forskningsmiljø Porsgrunn brannstasjon (brannvesen, beredskap og ambulansetjeneste) ligger sentralt i Herøya Industripark HNP kan tilby sikkerhet i forhold til adgangskontroll og industrispionasje og god kapasitet på elektrisitet og VAR HNP har fjernvarme basert på spillvarme fra Yara og vil kunne tilfredsstille nullutslippsbygg ZEB, BREEAM Exellent og energimerkeordningens beste karakter. Forskriftskravene gjennomføres som integrerte og helhetlige løsninger

42 Porsgrunn Langangen 11

43 Porsgrunn Langangen Lønnebakke Eiendom har ca. 800 mål disponibel næringstomt i Langangen, midt mellom Porsgrunn og Larvik. Lønnebakke kan i samsvar med kommuneplan utnyttes til kontorvirksomhet,, service-funksjoner som bensinstasjon og ladestasjoner, kafe/spisested, overnatting samt øvrig næringsvirksomhet. Langangen ligger i umiddelbar nærhet av veiselskapets første veiprosjekt E18 Langangen-Grimstad Lønnebakke Eiendom kan tilby et kontorbygg som vil tilfredsstille BREEAM Excellent og midlertidige kontorrigg i løpet av 2015

44 Porsgrunn Trosvik Næringspark, Brevik 12 E18 Breviksbrua, fv. 354

45 Brevik Trosvik Næringspark «Bridgebygget» Bridgebygget er et representativt og smakfullt kontorbygg ferdigstilt i september 2008 med totalt 3600 m 2 leieareal Bridgebygget har høy arkitektonisk og teknisk standard og sentral driftskontroll (SD- anlegg), varmepumpe system basert på sjøvannsveksling og et fullklimatisert ventilasjonsanlegg. Data-/serverrom er underlagt døgnkontinuerlig driftskontroll fra eksternt driftsselskap Borgestad Property AS og Vard Brevik Holding AS kan tilby 1000 m2 klare for innflytting høsten 2015 og ytterligere 1000 m

46 Skien Administrasjonssenter

47 Skien Administrasjonssenter Skien er fylkessenteret i Telemark og Telemarks kulturhovedstad Skien er en gammel by, med en mer enn 1000-årig historie som møte- og handelsplass Skien har en fantastisk beliggenhet ved elva med to vannspeil og gode rammer for framtidig byutvikling Samarbeidsprosjektet «Skien Handlingsprogram for sentrum» er et unikt samarbeid hvor aktører i byen og kommune står sammen og jobber mot felles mål Skien har merkevarene Henrik Ibsen, Telemarkskanalen og Mersmak Foto: Max Emanuelsson Foto: Tom Riis

48 Skien Borgestad 13

49 Skien Borgestad Borgestad er sentralt plassert ved elva midt mellom Porsgrunn og Skien inntil Fv. 32 ved Borgestad stasjon Borgestad har et utviklingspotensial på ca m 2 i tråd med vedtatt kommundelplan Rom Eiendom kan tilby byggeklare tomter for etablering av forretning, kontor og boliger uten krav til reguleringsplan Illustrasjoner: Link Arkitektur Illustrasjoner: Link Arkitektur

50 Langbryggene Skien brygge 14

51 Langbryggene Skien brygge Skien brygge er et sentrumsutviklingsprosjekt som tilrettelegger for en utvidelse av eksisterende sentrum langs indre havnebasseng Skien brygge er under regulering til sentrumsformål i tråd med gjeldende kommunedelplan. Skien Brygge kan i samsvar med bestemmelsene romme en sammenhengende bygningsmasse > m 2 Skien Brygge gjennomføre i tråd med BREEAM Communities ROM Eiendom og Grenland Havn IKS kan tilby ca m 2 nye arealer til forretning, kultur, kontor og bolig Illustrasjoner: a lab Illustrasjoner: a lab

52 Skien brygge Jernbanebrygga Jernbanebrygga, Skiens gamle havnelager ligger midt i Skien Brygge-prosjektet Jernbanebrygga ligger sentrumsnært og tett opptil Fv. 32 Jernbanebrygga ble totalrenovert i 2010 ROM Eiendom og Grenland Havn kan tilby m 2 kontorlokaler i eksisterende bebyggelse og gode parkeringsforhold

53 Skien Klosterøya 15

54 Skien Klosterøya Klosterøya har et etablert høykompetanse utviklingsmiljø innenfor IKT, engineering, konsulent- og offentlige virksomhet Klosterøya er godt profilert med alle byens fasiliteter som teater, butikker, treningssenter, serveringssteder, museer og gode boområder i gangavstand Klosterøya ligger i Skien sentrum med 700 m til Skien rådhus, 1200 m til Statens vegvesen Region Sør, Telemark fylkeskommune, Statens hus og Skien stasjon Bratsberg Gruppen kan tilby alternative tomtelokaliseringer og nøkkelferdig hovedkontor for utleie til nytt Statlig veiselskap

55 Skien Eeks gård 16 Eeks går ligger på Handelstorget i hjerte av Skien sentrum Eeks gård har moderne Reber - Schindler- Heis, universelt utformet hovedinngang og elektronisk låsesystem med kortleser Eeks gård får nå en helt ny og delikat kafe/restaurant i historisk stil med hyggelig uteservering Hilde og Jan Georg Eek kan tilby 570 m 2 attraktive og lyse kontorlokaler på toppen i Eeks gård med mulighet for utvidelse i ene fløyen

56 Skien Centrumgården 17

57 Skien Centrumgården Centrumsgården ligger midt i sentrum, 75 m fra busstasjon og drosjer, 1 km til jernbanestasjon og 6 km til Geiteryggen flyplass Centrumsgården har egen låst bakgård med plass for biler og Bygarasjen med ca. 600 plasser ligger 150 m unna Centrumsgården er bygget med bæresøyler og lettvegger og er relativt enkelt å endre romstrukturen i etasjene. Lokalene kan skreddersys til formålet Centrumsgården er oppvarmet via elkjele og vannbåren varme. Dette kan meget enkelt kobles opp mot prosjektert med offentlig fjernvarme Centrumsgården As kan tilby utmerkede lokaler for midlertidig kontorlokaler

58 Skien Rødmyr 18

59 Skien Rødmyr Rødmyr har en sentral beliggenhet, mellom Skien og Porsgrunn og med godt tilrettelagt infrastruktur Aktuell tomt er i kommunens arealplan godkjent til næringsformål Aktuell tomt har stor fleksibilitet i forhold til endelig arealbehov og utvikling av eiendommen vil kunne starte umiddelbart Heidenreich Riis og Lillefjære AS og Rødmyr Grenland AS kan tilby en tomt på ca. 40 daa Utvikler vil være behjelpelig med å klassifisere bygget iht. BREEAM-NOR Aktuell tomt Skien Kretsfengsel

60 Skien Grenland Næringspark, Nenset 19

61 Skien Grenland Næringspark, Nenset Grenland Næringspark ligger sentralt mellom Skien og Porsgrunn Grenland Næringspark er et etablert næringscluster med mye offentlig virksomhet Grenland Næringspark er tilrettelagt for å utnytte meget gunstige forhold i elven til oppvarming og kjøling og har særdeles lave felles-, strøm og driftskostnader Grenland Næringspark har betydelige tomtereserver og kan bygge m 2 med stor grad av fleksibilitet og skalerbarhet Grenland Invest har lang erfaring med utvikling og drift av bygg med tilsvarende tekniske og miljømessige krav Grenland Invest har finansiell kraft til å gjennomføre store prosjekt

62 Telemark Attraktiv og mangfoldig

63 Statlig selskap: Veiselskap til Telemark Organisering Prosjektleder fylkesordfører Terje Riis-Johansen Prosjektgruppen består av følgende medlemmer: - Henriette Fluer Vikre (Kragerø, Frp) - Unni Brekka Kiøsterud (Bamble H) - Esben Storvand (Porsgrunn, H) - Geir Arild Tønnessen (Skien, V) - Øystein Beyer (Porsgrunn, Ap) - Hanne Gro Haugland (Vekst i Grenland - Petter Øygarden (repr. for næringslivet) - Dag til dag koordinering Bjørn Richard Johansen, Invest in Telemark Innleid konsulent

ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING.

ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING. ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING. ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 2 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 3 06 14 26 28 46 64 88 96 DETTE ER

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE. Porsgrunn. med hjerte for kunnskap. Sammen om Porsgrunn

PORSGRUNN KOMMUNE. Porsgrunn. med hjerte for kunnskap. Sammen om Porsgrunn PORSGRUNN KOMMUNE Porsgrunn med hjerte for kunnskap Sammen om Porsgrunn Porsgrunn før og nå Fra skipsklokkens klang til sjøfartshistorisk vitensenter Foto: Stina Glømmi Velkommen til Porsgrunn kommune!

Detaljer

Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland

Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland 22 Hvorfor etablere seg i Porsgrunn? Porsgrunn er en del av Grenland. Regionen har cirka 120 000 innbyggere og ønsker å styrke sin posisjon som en bærekraftig

Detaljer

VEKST I GRENLAND IKS RAPPORT MER VEKST I GRENLAND - DELPROSJEKT 1 SAMFUNNSANALYSE

VEKST I GRENLAND IKS RAPPORT MER VEKST I GRENLAND - DELPROSJEKT 1 SAMFUNNSANALYSE VEKST I GRENLAND IKS RAPPORT MER VEKST I GRENLAND - DELPROSJEKT 1 SAMFUNNSANALYSE Utkast 20.04.2015 1 Forord Faveo Prosjektledelse AS har utført denne analysen av næringsstruktur og samarbeid i Grenlandsregionen.

Detaljer

Årsrapport 2012. Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden?

Årsrapport 2012. Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden? Årsrapport 2012 Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden? rom eiendom årsrapport 2012 2 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2012 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2012 3 Rom Eiendom 6 Året som gikk

Detaljer

Framtidens byer - Handlingsprogram for Tvillingbyene Skien og Porsgrunn

Framtidens byer - Handlingsprogram for Tvillingbyene Skien og Porsgrunn 1 2 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...6 2 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER...7 3 GJELDENDE KOMMUNESPESIFIKKE DOKUMENTER, MÅL OG STRATEGIER...8 3.1 SKIEN KOMMUNE:...8 3.1.1 MELDING OM MILJØVERN OG LOKAL AGENDA

Detaljer

MODERNE OG FLEKSIBLE NÆRINGSLOKALER I KONGSBERGS NYE BYDEL.

MODERNE OG FLEKSIBLE NÆRINGSLOKALER I KONGSBERGS NYE BYDEL. MODERNE OG FLEKSIBLE NÆRINGSLOKALER I KONGSBERGS NYE BYDEL. HELLEBÆK BLIR EN HELT NY BYDEL I KONGSBERG SENTRUM. 2 TEKNOLOGIBYEN KONGSBERG SATSER OFFENSIVT PÅ BRED NÆRINGSUTVIKLING Kongsberg kommune ønsker

Detaljer

rom eiendom årsrapport 2013

rom eiendom årsrapport 2013 Årsrapport 2013 SAMFUNNSANSVAR Samfunnsansvar i praksis rom eiendom årsrapport 2013 2 3 Innhold Innhold Året som gikk 6 Dette er Rom 8 Innledning 12 14 samfunnsoppdraget 24 boligutvikling 32 knutepunktsutvikling

Detaljer

Næringsmegleren. Realistisk om 3 år. Avinor om nye Flesland KJØP, SALG OG UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOMMER I BERGENSOMRÅDET. Nr 2 2014

Næringsmegleren. Realistisk om 3 år. Avinor om nye Flesland KJØP, SALG OG UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOMMER I BERGENSOMRÅDET. Nr 2 2014 Næringsmegleren Nr 2 2014 KJØP, SALG OG UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOMMER I BERGENSOMRÅDET Avinor om nye Flesland Realistisk om 3 år Bergen sentrum Fantastisk utsikt Sartor Storsenter Kontorlokaler i toppetasjen

Detaljer

Fremtidens by. Ensjøbyen i Oslo er i total forandring. Ensjøbyen har gått fra «grå harde flater» til en naturban oase. JUNI 2015 FREMTIDENSBY.

Fremtidens by. Ensjøbyen i Oslo er i total forandring. Ensjøbyen har gått fra «grå harde flater» til en naturban oase. JUNI 2015 FREMTIDENSBY. ANNONSE JUNI 2015 FREMTIDENSBY.NO PÅ NETT! Flytende boliger kan være fremtiden i Oslofjorden. Denne temaavisen er en annonse fra Mediaplanet HOVINBYEN. En bydel i stadig fornyelse og vekst. LILLESTRØM.

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE BEDRIFTER LOKALISERING OG NÆRINGSAREALER HOVEDSTRATEGI NÆRINGSAREALER. Undersøkelsen gjennomført i september 2012

SPØRREUNDERSØKELSE BEDRIFTER LOKALISERING OG NÆRINGSAREALER HOVEDSTRATEGI NÆRINGSAREALER. Undersøkelsen gjennomført i september 2012 SPØRREUNDERSØKELSE BEDRIFTER LOKALISERING OG NÆRINGSAREALER Undersøkelsen gjennomført i september 2012 HOVEDSTRATEGI NÆRINGSAREALER 1 SPØRREUNDERSØKELSE BEDRIFTER - LOKALISERING OG NÆRINGSAREALER Kongsberg

Detaljer

Hele bilaget er en annonse utgitt av Kunnskapsbyen Lillestrøm som distribueres med Aftenposten i januar 2015 GENERASJON 2045. Lillestrømregionen

Hele bilaget er en annonse utgitt av Kunnskapsbyen Lillestrøm som distribueres med Aftenposten i januar 2015 GENERASJON 2045. Lillestrømregionen som distribueres med Aftenposten i januar 2015 GENERASJON 2045 Lillestrømregionen BY- OG NÆRINGSUTVIKLING FOR FREMTIDEN FORSKNING OG TEKNOLOGIMILJØ I VERDENSKLASSE OSLOREGIONENS MEST ATTRAKTIVE BY LILLESTRØM

Detaljer

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR ETABLERINGSUNDERSØKELSE - HOTELL. Horwath Consulting

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR ETABLERINGSUNDERSØKELSE - HOTELL. Horwath Consulting DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR ETABLERINGSUNDERSØKELSE - HOTELL Horwath Consulting Enkel etableringsundersøkelse (utkast) Nytt hotell i Porsgrunn August 2008 Foreløpig utkast Hotellprosjekt Porsgrunn

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN FOR CAMPUS VESTFOLD

UTVIKLINGSPLAN FOR CAMPUS VESTFOLD UTVIKLINGSPLAN FOR CAMPUS VESTFOLD 2 3 Morgendagen har bare muligheter, ingen begrensninger. Hva er vårt potensial i årene som kommer? Vi vil skape en campus for framtiden.. Foto: David Burke 04 Innhold

Detaljer

SENTRUMSLØFTET FOR TROMSØ

SENTRUMSLØFTET FOR TROMSØ SENTRUMSLØFTET FOR TROMSØ Forslag til handlingsplan for Tromsø sentrum med mulighetsbeskrivelse Opplevelser, attraksjoner, uteliv, næringsliv, kultur og handel, yrende folkeliv, glede, optimisme, vekst

Detaljer

INNSPILL TIL KOMMUNEPLAN FOR SKI/ KOMMUNEDELPLAN SKI SENTRUM: SKI BYDEL ØST

INNSPILL TIL KOMMUNEPLAN FOR SKI/ KOMMUNEDELPLAN SKI SENTRUM: SKI BYDEL ØST INNSPILL TIL KOMMUNEPLAN FOR SKI/ KOMMUNEDELPLAN SKI SENTRUM: SKI BYDEL ØST Illustrasjon av mulig ny adkomst til Ellingsrud industriområde fra Drømtorpveien. Kjeppestadveien og jernbanen går over kulverten.

Detaljer

Ola Mæle og Petter Stordalen:

Ola Mæle og Petter Stordalen: Næringslivet i drammensregionen juni 2013 3. årgang Ola Mæle og Petter Stordalen: Spennende og tilgjengelig Se side 4 Fra Drammen til Broadway side 12 Eksplosiv vekst i RAC Holding side 26 Protan tar tak

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN FOR CAMPUS VESTFOLD

UTVIKLINGSPLAN FOR CAMPUS VESTFOLD UTVIKLINGSPLAN FOR CAMPUS VESTFOLD 2 3 Morgendagen har bare muligheter, ingen begrensninger. Hva er vårt potensial i årene som kommer? Vi vil skape en campus for framtiden.. Foto: David Burke 04 Innhold

Detaljer

ROM Eiendom eier, forvalter og utvikler eiendommer på og rundt knutepunkt.

ROM Eiendom eier, forvalter og utvikler eiendommer på og rundt knutepunkt. Årsrapport 2014 KNUTEPUNKTSUTVIKLING Årsrapport 2014 ROM Eiendom eier, forvalter og utvikler eiendommer på og rundt knutepunkt. ET LEDENDE EIENDOMSSELSKAP 2 KNUTEPUNKTSUTVIKLING Et ledende eiendomsselskap

Detaljer

Osloregionen. Forbereder stor befolkningsvekst InterCity binder byene sammen Halve verdiskapningen i Norge. side 12 13

Osloregionen. Forbereder stor befolkningsvekst InterCity binder byene sammen Halve verdiskapningen i Norge. side 12 13 Osloregionen Sammen for en konkurransedyktig Et annonsebilag utgitt av Osloregionen. Distribuert med Dagens Næringsliv februar 2014. og mangfoldig region Osloregionen er et kraftsenter for kunnskapsintensive

Detaljer

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum.

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum. PROSPEKT Strandveien Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, minutt fra Trondheim sentrum. Strandveien Et topp moderne signalbygg oppført av Veidekke Entreprenør AS for Obos Næringsbygg nærmer

Detaljer

Sammen skaper vi det gode næringslivet

Sammen skaper vi det gode næringslivet Sammen skaper vi det gode næringslivet Strategisk næringsplan 2011-2023 for Nesodden kommune Ajourført etter vedtak i kommunestyret 28.10.2010 Innholdsfortegnelse 0. Sammendrag. Strategier og tiltak 1.

Detaljer

Kontorlokaler. med full pakke. Kokstadveien 23 Kontorareal: BTA ca. 300-7000 m²

Kontorlokaler. med full pakke. Kokstadveien 23 Kontorareal: BTA ca. 300-7000 m² lokaler med full pakke Kokstadveien 23 areal: BTA ca. 300-7000 m² Lagerareal: BTA ca. 500-4000 m² 3 minutter fra Bergen lufthavn, Flesland Eget bybanestopp fra 2016 Kantine 3 K23 Business Park 04 Fakta

Detaljer

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE 1 LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE Nr. 1 Februar 2013 Luramyveien 75-79 Løkkeveien 10 Østervåg 6 Vigdelsvegen 700 KONTOR LAGER VERKSTED FORRETNING TENDENSER I MARKEDET 2 Innhold: Stavanger sentrum: Østervåg

Detaljer

KYSTNÆR HØYHASTIGHETSBANE REGIONALE RINGVIRKNINGER

KYSTNÆR HØYHASTIGHETSBANE REGIONALE RINGVIRKNINGER Oppdragsgiver Fylkeskommunene i Aust -, Vest Agder og Rogaland Rapporttype Mulighetsstudie KYSTNÆR HØYHASTIGHETSBANE REGIONALE RINGVIRKNINGER STREKNINGEN BROKELANDSHEIA - EGERSUND Foto: Norsk Bane 2 (57)

Detaljer

Attraktive næringslokaler sentralt plassert i en av Skandinavias mest attraktive næringsklynger.

Attraktive næringslokaler sentralt plassert i en av Skandinavias mest attraktive næringsklynger. Attraktive næringslokaler sentralt plassert i en av Skandinavias mest attraktive næringsklynger. Om Telenor Arena; Norges store Eventarena Visjonen om å gjøre «store opplevelser større» lå til grunn for

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Vedtatt av bystyret 26.03.2015 Planbeskrivelse Sammen om Porsgrunn 2 Porsgrunn Foto: Helena Eide Innhold 3 1. Planforutsetninger 1.1 Bakgrunn 1.2 Hensikten med planen

Detaljer

Prestagardslio: Moderne byliv, naturskjønne omgivelser

Prestagardslio: Moderne byliv, naturskjønne omgivelser Informasjonsavis fra Sunnhordlands største totalleverandør innen eiendomsutvikling og infrastruktur Nr. 2 - Juni 2013 Prestagardslio: Moderne byliv, naturskjønne omgivelser Salgstart! Les mer på s.3,4,5

Detaljer

A realist believes that what is done or left undone in the short run determines the long run.

A realist believes that what is done or left undone in the short run determines the long run. Q3 2015 A realist believes that what is done or left undone in the short run determines the long run. Sidney J. Harris SALG, UT OG FREM AV NÆRINGSEIENDOM VURDERER DU Å UT ELLER SELGE DIN NÆRINGSEIENDOM?

Detaljer

Nr. 3. Ledige lokaler

Nr. 3. Ledige lokaler Nr. 3 Ledige lokaler Innhold GRINI NÆRINGSPARK 10-12 03 GRINI NÆRINGSPARK 10-12 04 LEDER 05 KARENSLYST ALLÉ 9 06 HENRIK IBSENS GATE 100 INKOGNITOGATA 33A 07 SKØYEN 08 RÅDHUSGATEN 26 09 DRAMMENSVEIEN 130

Detaljer