Utviklingen av framtidas elektroniske forvaltning hvor går grensen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utviklingen av framtidas elektroniske forvaltning hvor går grensen"

Transkript

1 Utviklingen av framtidas elektroniske forvaltning hvor går grensen - eforvaltningskonferansen 15. februar 2012 Bjørn Erik Thon direktør Datatilsynet

2 Tema - Kort om Datatilsynet - Automatiserte forvaltningsavgjørelser - Ut i skyen - Informasjonssikkerhet (og sikker identifikasjon)

3 Datatilsynet Håndhever personopplysningsloven, helseregisterloven, helseforskningsloven+ annet lovverk Saksbehandling Tilsyn/kontroll Veiledning/informasjon Ombudsrollen tale personvernets sak 40 ansatte

4 Automatiserte forvaltningsavgjørelser (og automatisk innhenting av opplysninger på tvers av etater ) - Vi blir fra fødselen av registrert i en lang rekke offentlige registre - Nyfødtscreening, helsekontroll, barnehage, NAV, helseregistre, ligningsmyndigheter, Statens Lånekasse, strafferegistre, for å nevne noen - Et grunnleggende premiss: Et system basert på tillit. Jeg gir fra meg opplysninger frivillig og får de tjenestene jeg har krav på - Og jeg gir fra meg opplysninger i tillit til at etaten ivaretar taushetsplikten og at opplysningene ikke brukes til annet enn det de er ment for Side 4

5 Automatiserte forvaltningsavgjørelser borgernes forhold til forvaltningen - Det er mange positive sider ved selv å ha et aktivt forhold til den store forvaltningen; kjennskap til det offentlige systemet, aktiv holdning til egne rettigheter, valgfrihet overfor staten, kontroll med egne opplysninger og vern av egne sensitive opplysninger - Det offentlige behandler store mengde sensitive personopplysninger og hva enkelt etat har regler om taushetsplikt - Minner om: offentlige ansatte er bundet av taushetsplikten - Minner om: Tilgangsstyring internt kun de med tjenestelig Side 5 behov skal se opplysningene

6 Automatiserte forvaltningsavgjørelser/innhenting på tvers fire eksempler - Forhåndsutfylt selvangivelse - Automatisk frikortordning - NAVs mulighet til å innhente opplysninger fra andre registre for å avdekke trygdemisbruk - Forslag om rett til å innhente automatiske opplysning ved søknad om statsborgerskap Side 6

7 Automatiserte forvaltningsavgjørelser - problemer - Fra: Borgeren som opplyser sin egen sak - Til: Det offentlige opplyser saken på vegne av borgeren - Fri flyt av opplysninger på tvers av offentlige registre går vi mot det som i realiteten er ett statlig register? - Innhenting av informasjon fra all registre, uten hensyn til taushetsplikt Side 7

8 Automatiserte avgjørelser - problemer - Taushetsplikten uthules - Borgerne fratas valgfriheten - Borgerne pasifiseres vi trenger autonome og aktive borgere - Kjennskapet til offentlig forvaltning, egne rettigheter og plikter blir mindre - Tilliten til det offentlig kan svekkes Side 8

9 Automatiserte avgjørelser / innhenting på tvers - Automatiserte avgjørelser utfordrer viktige personvernprinsipper: - Retten til å bestemme over egne opplysninger - Retten til å bestemme om man skal motta en tjeneste - Prinsippet om formålsbestemthet: Opplysninger samlet inn til et formål skal ikke brukes til andre formål - Prinsippet om forholdsmessighet: Inngrepet i den enkeltes personvern skal stå i forhold til den interesse samfunnet har. Samfunnets interesse: rent økonomisk motivasjon? Side 9

10 Side 10

11 Automatiserte forvaltningsavgjørelser - Vi trenger en helhetlig strategi for bruk av automatiserte avgjørelser - Frivillighet og selvbestemmelser - I hvilke typer saker skal vi åpne for dette? - Saker uten skjønnsmargin? - Saker med skjønnsutøvelse? - Saker med sanksjonsadgang? - Opplysningsplikt når avgjørelsen er truffet automatisk Side 11

12 Nettskyen Side 12

13 Side 13

14 Nettskyen - Hva gjaldt saken - Narvik kommune inngikk avtale om bruk av Google apps kalenderfunksjonen - Personopplysningsloven stiller krav om: - Databehandleravtale - Risikovurderinger - Sikkerhetsrevisjoner - Separering av data - Tilgangskontroll til data - Avtalen Narvik inngikk med Google var en ren abonnementsavtale uten påvirkningsmulighet Side 14

15 Skytjenester hva sier egentlig avgjørelsen? - At Google App ikke kan brukes i Norge - Den sier ikke at skytjenester er forbudt - Den sier ikke at Google Apps ikke kan bli bragt i overensstemmelse med loven - Den kritiserer egentlig ikke Narvik kommune, men Googles tjeneste Side 15

16 Nettskyen hva skjer? - Nettskyen; nye tjenester, og en tjenester i startfasen - Fortsatt stor usikkerhet, også i IKT-bransjen - Mange initiativer, men få konkrete løsninger - Allikevel; skytjenester kan gi fleksible, billige og brukervennlige løsninger Side 16

17 Nettskyen hva må gjøres? - Narvik-saken har satt i gang en debatt om skytjenester det er vi svært fornøyd med - Svært sentrale aktører vil ha dialog med oss. Det er vi også fornøyd med - Datatilsynet sitter godt posisjonert i europeiske fora - Offentlig sektor trenger en overordnet strategi for skytjenester - Diskusjonen må ikke starte med et spørsmål om reglene er for strenge Side 17

18 Nettskyen hva må gjøres - Hva er den overordnede statlige strategien for bruk av skytjenester? - Hvordan skal offentlig sektor unngå flere Narvik-saker? - Vi trenger et felles press mot leverandørene av skytjenester slik at informasjonssikkerhet og personvern kan ivaretas Side 18

19 Informasjonssikkerhet helt kort Side 19

20 Informasjonssikkerhet helt kort - Personvern handler om mer enn informasjonssikkerhet, men er en forutsetning for et godt personvern - Datatilsynets kommuneundersøkelse: - Mangelfull internkontroll - ikke oversikt over regelverk - ikke oversikt over hvilke personopplysninger som ble behandlet - mangelfulle rutiner for innsyn - Mangelfulle rutiner for sletting - Hvordan er tilstanden i statlig sektor? Side 20

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet Eigersund kommune 4370 EGERSUND Deres referanse Vår referanse Dato 15/8889 / 14/605 /FE-060, Ti-&58 14/00406-11/KBK 30.04.2015 Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Detaljer

Datatilsynets strategi 2011 2016

Datatilsynets strategi 2011 2016 Datatilsynets strategi 2011 2016 - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Datatilsynets strategi 2011 2016 11.11.2011 Innholdsfortegnelse Dette er Datatilsynet Side 3 Visjon, verdier

Detaljer

Skytjenester bruk dem gjerne, men bruk dem riktig

Skytjenester bruk dem gjerne, men bruk dem riktig Skytjenester bruk dem gjerne, men bruk dem riktig 29.10.2014 Dagens tema Bruk av skytjenester, og bevisst(løs) bruk Skytjenester og informasjonssikkerhet Datatilsynets krav til skytjenester Hvor trykker

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2013 Hva rører seg på personvernfeltet og hva har Datatilsynet gjort i året som gikk

ÅRSMELDING FOR 2013 Hva rører seg på personvernfeltet og hva har Datatilsynet gjort i året som gikk ÅRSMELDING FOR 2013 Hva rører seg på personvernfeltet og hva har Datatilsynet gjort i året som gikk Forord Den 7. juni i år trykket Washington Post en artikkel om en mann med navn Edward Snowden. Han var

Detaljer

Vi viser til Finansdepartementets høringsnotat av 27. mars 2015 hvor forslag til ny folkeregisterlov sendes ut på offentlig høring.

Vi viser til Finansdepartementets høringsnotat av 27. mars 2015 hvor forslag til ny folkeregisterlov sendes ut på offentlig høring. Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 12/2667 15/00373-2/EOL 30.06.2015 Datatilsynets høringsuttalelse - Forslag til ny folkeregisterlov - Finansdepartementet

Detaljer

Sviktende tilgangsstyring i elektroniske pasientjournaler? Ragnhild Castberg, seniorådgiver Norsk Arkivråds arkivseminar,18.

Sviktende tilgangsstyring i elektroniske pasientjournaler? Ragnhild Castberg, seniorådgiver Norsk Arkivråds arkivseminar,18. Sviktende tilgangsstyring i elektroniske pasientjournaler? Ragnhild Castberg, seniorådgiver Norsk Arkivråds arkivseminar,18.september 2012 Om Datatilsynet Et forvaltningsorgan med stor grad av faglig uavhengighet

Detaljer

Digitaliseringsprogrammet - hva blir utfordringene for arkivet?

Digitaliseringsprogrammet - hva blir utfordringene for arkivet? Digitaliseringsprogrammet - hva blir utfordringene for arkivet? Geir Magnus Walderhaug leder av Norsk Arkivråds Region Øst Norsk Arkivråds seminar 5. november 2012 En erkjennelse Jeg er kunde hos Norsk

Detaljer

Årsmeldingen for 2012

Årsmeldingen for 2012 Årsmeldingen for 2012 Manus til stortingsmeldingen om Datatilsynets virksomhet, jf. personopplysningsloven 42. Oversendt Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, februar 2013. 1 Forord Året

Detaljer

Persondatautveksling i Norge

Persondatautveksling i Norge Deres ref. Vår ref. Dato 200306508-23/ELO 29.09.2004 Persondatautveksling i Norge Høringsuttalelse fra Norsk Regnesentral Om avsender Norsk Regnesentral (NR) ble etablert i 1952 og er et uavhengig institutt

Detaljer

Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor Juni 2013

Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor Juni 2013 Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor 2 Innhold Personvernprinsippene... 4 Personvernutfordringer i offentlig sektor... 6 Digitalisering av offentlige tjenester På nett med

Detaljer

Representantforslag 56 S

Representantforslag 56 S Representantforslag 56 S (2010 2011) fra stortingsrepresentantene Trond Helleland, Ingjerd Schou, Arve Kambe, Torbjørn Røe Isaksen, Michael Tetzschner og Erna Solberg Dokument 8:56 S (2010 2011) Representantforslag

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov

Helse- og omsorgsdepartementet. HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov 28. juni 2013 1 2 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING: FORSLAG TIL NY PASIENTJOURNALLOV OG NY HELSEREGISTERLOV

Detaljer

Retten til privatliv har en verdi som er vanskelig å måle. Mange av oss ser denne verdien først når personopplysninger om oss havner på avveier og vi

Retten til privatliv har en verdi som er vanskelig å måle. Mange av oss ser denne verdien først når personopplysninger om oss havner på avveier og vi ÅRSMELDING FOR 2014 Hva rører seg på personvernfeltet? Denne årsmeldingen inneholder hovedtemaene fra årsrapporten vår som ble oversendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 24. februar 2015.

Detaljer

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter 19. september 2014 Høringsfrist 14. november 2014 1 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING:

Detaljer

Hvor går Datatilsynets grenser? Norvegfinans konferansen 18. september 2012. Direktør Bjørn Erik Thon Twitter @bjornerikthon

Hvor går Datatilsynets grenser? Norvegfinans konferansen 18. september 2012. Direktør Bjørn Erik Thon Twitter @bjornerikthon Hvor går Datatilsynets grenser? Norvegfinans konferansen 18. september 2012 Direktør Bjørn Erik Thon Twitter @bjornerikthon Datatilsynet - Håndhever personopplysningsloven, helseregisterloven og helseforsknings-loven

Detaljer

Høring Forslag til forskrift om kjernejournal

Høring Forslag til forskrift om kjernejournal Helse- og omsorgsdepartementet Sendt kun pr. e-post: postmottak@hod.dep.no Deres ref.: 12/878 Vår ref.: 13/432 Dato: 10.04.2013 Høring Forslag til forskrift om kjernejournal Legeforeningen viser til høring

Detaljer

Ombudets rolle og arbeidsoppgaver

Ombudets rolle og arbeidsoppgaver Ombudets rolle og arbeidsoppgaver Sist oppdatert: februar 2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Hvorfor personvernombud?... 3 3. Hvem kan være personvernombud?... 3 3.1 Ansatt eller ekstern?...

Detaljer

Virksomheter som tar i bruk skytjenester er juridisk ansvarlige, og må sørge for at personopplysningene behandles i tråd med personvernregelverket.

Virksomheter som tar i bruk skytjenester er juridisk ansvarlige, og må sørge for at personopplysningene behandles i tråd med personvernregelverket. CLOUD COMPUTING En veiledning i bruk av skytjenester, 2014 Skytjenester Virksomheter som tar i bruk skytjenester er juridisk ansvarlige, og må sørge for at personopplysningene behandles i tråd med personvernregelverket.

Detaljer

KS interessepolitiske posisjoner på digitaliseringsområdet

KS interessepolitiske posisjoner på digitaliseringsområdet DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 1 KS interessepolitiske posisjoner på digitaliseringsområdet KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI

Detaljer

NOTAT. Spørreundersøkelser personvern. Jahn-Arne Olsen Dato: 03.06.2011 Saksnummer: 11-354

NOTAT. Spørreundersøkelser personvern. Jahn-Arne Olsen Dato: 03.06.2011 Saksnummer: 11-354 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Jahn-Arne Olsen Dato: 03.06.2011 Saksnummer: 11-354 Spørreundersøkelser personvern På det siste møtet før landsmøtet behandlet AU en søknad fra Svarte Nattakonferansen om bruk

Detaljer

Strategi for godt personvern i justissektoren mv.

Strategi for godt personvern i justissektoren mv. Strategi for godt personvern i justissektoren mv. Politi, påtalemyndighet, domstol og kriminalomsorg - offentlige kontrollmyndigheter og utlendingsforvaltningen 15. mars 2012 Innholdsfortegnelse Sentrale

Detaljer

DRI 1001: Digitalforvaltning Obligatoriske oppgave nr 1

DRI 1001: Digitalforvaltning Obligatoriske oppgave nr 1 DRI 1001: Digitalforvaltning Obligatoriske oppgave nr 1 Gruppe 2x: Ruta Kutkaite, Mads Aanerud, Alveva Jalland, Jan Engen Vi erklærer at alle i gruppa har deltatt aktivt i skrivingen av dokumentet og at

Detaljer

Flåtestyring - vil vi ha det?

Flåtestyring - vil vi ha det? Flåtestyring - vil vi ha det? Innlegg holdt av forbundssekretær Henning Solhaug under eforvaltningskonferansen 2011. Flåtestyring vil vi ha det? har arrangørene satt som tittel på mitt innlegg. Om jeg

Detaljer

Databehandleravtaler

Databehandleravtaler Databehandleravtaler etter personopplysningsloven og helseregisterloven Veileder 26.05.2009 Innholdsfortegnelse DEL I 5 Veileder - databehandleravtaler...6 Datatilsynet...6 Forutsetninger og avklaringer...7

Detaljer

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Kapittel I. Lovens formål og virkeområde... 1 Kapittel II. Alminnelige regler for behandling av personopplysninger... 3 Kapittel III. Informasjon

Detaljer

Personopplysningsloven

Personopplysningsloven Personopplysningsloven Tittel: Lov om behandling av personopplysninger Dato: 14.04.2000 Sist endret: - Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kapittel I. Lovens formål og

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

Cloud computing: Rettslige utfordringer ved bruk av nettskyen

Cloud computing: Rettslige utfordringer ved bruk av nettskyen Cloud computing: Rettslige utfordringer ved bruk av nettskyen Temaet for denne artikkelen er det rettslige rammeverket for nettskyen, og hvilke juridiske utfordringer en virksomhet må være oppmerksom på

Detaljer

LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysnin...

LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysnin... Side 1 av 14 LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Bruk av basen forutsetter at du samtykker i betingelsene i brukeravtalen. DATO: LOV-2000-04-14-31 DEPARTEMENT:

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 201104476-/SVE 11/01317-2/BSO

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 201104476-/SVE 11/01317-2/BSO Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 201104476-/SVE 11/01317-2/BSO Dato 16. mars 2012 Datatilsynets høringsuttalelse - Utkast

Detaljer