[start kap] Innholdsoversikt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "[start kap] Innholdsoversikt"

Transkript

1 personvern BOOK.book Page 7 Thursday, December 23, :32 PM [start kap] Innholdsoversikt 1 Innledning Personvernteori Internasjonalt personopplysningsvern Personopplysningsloven Særlovgivning om personvern Regler om tilgang til personopplysninger Ulovfestet personvern Bør vi frykte «storebror»? Litteratur og kilder Lover og forskrifter Stikkordregister

2 personvern BOOK.book Page 8 Thursday, December 23, :32 PM

3 personvern BOOK.book Page 9 Thursday, December 23, :32 PM [start kap] Innhold 1 Innledning Personvernteori Generelt om personvernteori Oversikt over fremstillingen i kapittel Hva er personvernteorien basert på? Hvordan kan vi bruke personvernteorien? IKT- og systemorientering av personvernet Ulike perspektiver på personvern Generelt Integritetsperspektiv på personvern Integritetskategorier Betydning av IKT Beslutningsperspektiv på personvern Maktperspektiv på personvern Personvern fra det abstrakte til det konkrete Innledning Personvern som ideal Personvern som interesser og krav Personverngarantier og andre personverntiltak Interesseteorien Oversikt over kategorier, begrepsbruk og tilnærming Innledning Kan vi hevde at folk flest har bestemte personverninteresser? Interesseavveining

4 personvern BOOK.book Page 10 Thursday, December 23, :32 PM Personvern i informasjonssamfunnet Interessen i å bestemme over tilgangen til opplysninger om egen person Generelt om den enkeltes interesse i råderett over opplysninger vedrørende egen person Krav om etablert tillitsforhold Krav om konfidensialitet Krav om beskyttet privatliv Krav om vern av individets identitetsbilde Interessen i innsyn og kunnskap Innledning Krav om rettsinformasjon Krav om generelt innsyn Krav om individuelt innsyn Krav om begrunnelse Interessen i opplysnings- og behandlingskvalitet Innledning Krav til opplysningskvalitet Krav til behandlingskvalitet Oppsummering og konsekvenser av kvalitetsmangler Interessen i forholdsmessig kontroll Kontroll som en legitim og nødvendig aktivitet IKT, kontrollomfang og kontrolleffektivitet Kravet om forholdsmessighet mellom veiledning og kontroll Kravet om forholdsmessighet mellom for håndskontroll og etterkontroll Kravet om forholdsmessighet mellom kontroll til de registrertes gunst og til deres ugunst Kravet om forholdsmessighet mellom ekstern og intern kontroll Interessen i brukervennlig behandling Innledning Krav om lydhørhet Krav om forståelighet Krav om uhindret dialog Krav om driftsstabilitet Et tilbakeblikk på presentasjonen av interesseteorien Internasjonalt personopplysningsvern Generelt Europarådets konvensjon mv

5 personvern BOOK.book Page 11 Thursday, December 23, :32 PM Innhold 3.3 OECDs retningslinjer mv EUs direktiv mv Generelt Formål Harmoniseringsnivå Anvendelsesområde Tilsynsordninger Regler for behandling av personopplysninger Overføring av opplysninger til andre land Bransjevise atferdsnormer Andre direktiver på personvernområdet Andre instrumenter vedrørende personopplysningsvern Innflytelsesrike personer og organisasjoner Grunnleggende prinsipper Innledning Rettferdighet og rettmessighet Formålsbestemthet Minimalitet Opplysningskvalitet Medbestemmelse Informasjonssikkerhet Sensitivitet Øvrige prinsipper Proporsjonalitet Helautomatiserte beslutninger Traktater om menneskerettigheter Avsluttende kommentarer Personopplysningsloven Innledning Generelt Om forholdet mellom personopplysningsloven og EUs personverndirektiv Lovens formålsbestemmelse «Personopplysning» Innledning Fysiske og juridiske personer Personobjekt, persondata og personinformasjon Krav til personidentifikasjon Fra personinformasjon til «personopplysning» Betydningen av usikkerhet knyttet til identifiseringen

6 personvern BOOK.book Page 12 Thursday, December 23, :32 PM Personvern i informasjonssamfunnet Betydningen av arbeidsinnsats og kostnader knyttet til identifiseringen Hvem skal kunne foreta identifisering? Opplysningstype og opplysningsverdi Sensitive personopplysninger Krav til entydig identifisering: fødselsnummer og biometri Organisering av personopplysninger «personregister» Saklig virkeområde Hovedregler Unntak fra saklig virkeområde Behandlingsansvarlig, databehandler og andre aktører og roller i loven Innledning Registrert person Behandlingsansvarlig Andre aktører som den behandlingsansvarlige kan/skal samarbeide med Lovens geografisk virkeområde Grunnkrav som må være tilfredsstilt for at behandling av personopplysninger er lovlig Innledning Krav til rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger ( 8 og 9) Generelt Krav til samtykke Krav til lovhjemmel Behandling av personopplysninger fordi det er «nødvendig» Innhente samtykke eller påberope nødvendighet? Krav til angivelse av formålet med behandlingen ( 11 bokstavene b og c) Spesielt om krav til opplysningskvalitet Krav til sikring og internkontroll ( 13 og 14) Overføring av personopplysninger til utlandet og behandling av personopplysninger på Internett Hva er overføring av personopplysninger over landegrensene? Rekapitulasjon av personopplysningslovens virkeområde og effekt i forhold til overføringer til utlandet

7 personvern BOOK.book Page 13 Thursday, December 23, :32 PM Innhold Oversikt og spørsmålet om kompetanse til å avgjøre overføring til utlandet Kravet om å sikre forsvarlig behandling / tilstrekkelig vernenivå Unntak fra kravet om sikring av forsvarlig behandling Overføring til utlandet ved publisering på Internett Rettigheter og plikter vedrørende innsyn og informasjon Den enkeltes innsynsrett Generelt Innsyn for enhver i generell informasjon om hvorledes personopplysninger blir behandlet Innsynsrett i opplysninger om en selv Informasjonsplikter ved videregivelse av personopplysninger Informasjonsplikt ved bruk av «personprofiler» Rett til begrunnelse for helt automatiserte avgjørelser Unntak fra innsynsrettigheter og informasjonsplikter Retting og sletting av personopplysninger Retting av mangelfulle opplysninger Forbud mot unødig lagring av opplysninger Rett til å reservere seg mot direkte markedsføring Spesielt om fjernsynsovervåking Generelt om bildebehandling og fjernsynsovervåking Virkeområdet for de særlige reglene om fjernsynsovervåking Grunnkrav for å drive visse former for fjernsynsovervåking Utlevering av bildeopptak fra fjernsynsovervåking Varsling av fjernsynsovervåking Generelle krav til innfrielse av rettigheter og plikter Myndighetsutøvelse og kontroll Innledning Generelt om Datatilsynets og Personvernnemndas funksjoner og myndighet Meldeplikt for behandling av personopplysninger Konsesjonsplikt for behandling av personopplysninger Erstatning Straff Avsluttende bemerkninger

8 personvern BOOK.book Page 14 Thursday, December 23, :32 PM Personvern i informasjonssamfunnet 5 Særlovgivning om personvern Innledning Folkeregistreringsloven Generelt Informasjonsinnsamling Opplysningstyper i folkeregisteret Tilgang til opplysninger i folkeregisteret Helseregisterloven Generelt om helseopplysninger Forholdet til personopplysningsloven Grunnleggende vilkår for å behandle helseopplysninger Vilkår for å opprette helseregistre Sammenstilling og utlevering av helseopplysninger Kort om forholdet til annen helselovgivning Politiets behandling av personopplysninger Oversikt over regulering av politiets behandling av personopplysninger Oversikt over politiregisterloven Avsluttende bemerkninger Regler om tilgang til personopplysninger Innledning Vern mot brevbrudd og avlytting Politiets adgang til kommunikasjonskontroll Taushetsplikt Generelt Unntak fra taushetsplikt Forholdet mellom lovbestemt taushetsplikt og personopplysningsloven Kryptering Offentlige meddelelser om personlige og huslige forhold Opplysningsplikt Generelt Plikt til å gi opplysninger om seg selv Plikt til å gi opplysninger om andre Vern mot personfotografering Avsluttende bemerkninger Ulovfestet personvern Generelt Ulovfestet personvern Innledning «Aarsdommen»

9 personvern BOOK.book Page 15 Thursday, December 23, :32 PM Innhold Dommen om «To mistenkelige personer» «Sykejournaldommen» «Gatekjøkkenkjennelsen» «Fotobokskjennelsen» «Løgndetektordommen» Oppsummering Bør vi frykte «storebror»? Litteratur og kilder Bøker, artikler mv Forarbeider mv Lover og forskrifter Andre lands lover Domsregister Andre land EU-domstolen Den europeiske menneskerettighetsdomstolen Internasjonale konvensjoner Stikkordregister

Personvern og informasjonssikkerhet - Begreper, systematikk og rettslig regulering EL&IT forbundets konferanse (Drammen, 17.

Personvern og informasjonssikkerhet - Begreper, systematikk og rettslig regulering EL&IT forbundets konferanse (Drammen, 17. Personvern og informasjonssikkerhet - Begreper, systematikk og rettslig regulering EL&IT forbundets konferanse (Drammen, 17. september 2007) Professor Dag Wiese Schartum, Avdeling for forvaltningsinformatikk,

Detaljer

PERSONVERN I FINANSSEKTOREN

PERSONVERN I FINANSSEKTOREN CHRISTINE ASK OTTESEN KATRINE BERG BLIXRUD PERSONVERN I FINANSSEKTOREN å GYLDENDAL AKADEMISK Innhold Introduksjon 19 Innledning 21 DEL I EN GENERELL INNFØRING I PERSONOPPLYSNINGSLOVEN 23 KAPITTEL 1 Rettskildebildet

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov

Helse- og omsorgsdepartementet. HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov 28. juni 2013 1 2 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING: FORSLAG TIL NY PASIENTJOURNALLOV OG NY HELSEREGISTERLOV

Detaljer

Utredning av behov for endringer i personopplysningsloven

Utredning av behov for endringer i personopplysningsloven Rapport 2006 Utredning av behov for endringer i personopplysningsloven Skrevet etter oppdrag fra Justisdepartementet og Moderniseringsdepartementet Professor dr. juris Dag Wiese Schartum Førsteamanuensis

Detaljer

Databehandleravtaler

Databehandleravtaler Databehandleravtaler etter personopplysningsloven og helseregisterloven Veileder 26.05.2009 Innholdsfortegnelse DEL I 5 Veileder - databehandleravtaler...6 Datatilsynet...6 Forutsetninger og avklaringer...7

Detaljer

Er samtykke som preferert rettsgrunnlag i forhold til nødvendighet etter personopplysningsloven 8 i tråd med EØS-retten?

Er samtykke som preferert rettsgrunnlag i forhold til nødvendighet etter personopplysningsloven 8 i tråd med EØS-retten? Mastergradsoppgave JUS399 Er samtykke som preferert rettsgrunnlag i forhold til nødvendighet etter personopplysningsloven 8 i tråd med EØS-retten? Kandidatnr: 173064 Veileder: Bjarne Kvam Antall ord: 12

Detaljer

Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo AS

Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo AS Sporveien Oslo AS Postboks 2857 Tøyen 0608 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00226-13/AHO 22. november 2013 Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo

Detaljer

Krav til rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger. Dag Wiese Schartum

Krav til rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger. Dag Wiese Schartum Krav til rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger Dag Wiese Schartum Innledende bemerkninger Rettslig grunnlag er betegnelsen på et av flere krav som må være oppfylt for at personopplysninger

Detaljer

Informasjon om bruk av personnummer i Cristin-systemet

Informasjon om bruk av personnummer i Cristin-systemet Informasjon om bruk av personnummer i Cristin-systemet Bakgrunnen til at Cristin og tidligere også Frida-systemet bruker fødselsnummer er at dette er pr i dag den eneste unike identifiseringsnøkkelen for

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/01434 Dato for kontroll: 13.02.2015 Foreløpig rapport: 19.02.2015 Rapportdato: 27.03.2015 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Ving Norge AS Sted: Oslo Utarbeidet av: Martha Eike Knut

Detaljer

Foreløpig kontrollrapport

Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 12/00064 Dato for kontroll: 02.02.2012 Rapportdato: 23.05.2012 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: Rekruttering AS Sted: Klokkeveien 9, 1440 Drøbak Utarbeidet av: Maria Bakke Andreas

Detaljer

Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor Juni 2013

Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor Juni 2013 Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor 2 Innhold Personvernprinsippene... 4 Personvernutfordringer i offentlig sektor... 6 Digitalisering av offentlige tjenester På nett med

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/00328 Dato for kontroll: 14.05.2013 Rapportdato: 20.09.2013 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Gjensidige Forsikring ASA Sted: Lysaker Utarbeidet av: Marius Engh Pellerud Cecilie Rønnevik

Detaljer

Personvern og informasjonssikkerhet for apotek

Personvern og informasjonssikkerhet for apotek Personvern og informasjonssikkerhet for apotek - en veileder Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av Versjon 1.1 www.normen.no INNHOLD 1 INNLEDNING... 5

Detaljer

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter 19. september 2014 Høringsfrist 14. november 2014 1 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING:

Detaljer

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy (januar 2012) Innhold 1. Innledning... 2 2. Regelverk... 2 2.1. Arbeidsmiljøloven... 2 2.2. Personopplysningsloven... 3 2.2.1. Behandlingsgrunnlag...

Detaljer

Datatilsynets høringsuttalelse: Åpenhet om lønn - lønnsstatistikker og opplysningsplikt

Datatilsynets høringsuttalelse: Åpenhet om lønn - lønnsstatistikker og opplysningsplikt Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO 12/6321 12/01211-2/AHO 10. januar 2013 Datatilsynets høringsuttalelse: Åpenhet om lønn - lønnsstatistikker og opplysningsplikt

Detaljer

Representantforslag 56 S

Representantforslag 56 S Representantforslag 56 S (2010 2011) fra stortingsrepresentantene Trond Helleland, Ingjerd Schou, Arve Kambe, Torbjørn Røe Isaksen, Michael Tetzschner og Erna Solberg Dokument 8:56 S (2010 2011) Representantforslag

Detaljer

Rapport, mai 2013 Versjon: 2.0 tten selv å bestemme over genetiske opplysnigner og biologisk materiale

Rapport, mai 2013 Versjon: 2.0 tten selv å bestemme over genetiske opplysnigner og biologisk materiale Personvernutfordringer ved genetiske undersøkelser Rapport, mai 2013 Versjon: 2.0 tten selv å bestemme over genetiske opplysnigner og biologisk materiale 1 Forord Datatilsynet har i virksomhetsplan for

Detaljer

Teknologi og lov. Arbeidsgiver og arbeidstakers rettigheter og plikter ved bruk av e-post i forhold til den nye e-postforskriften

Teknologi og lov. Arbeidsgiver og arbeidstakers rettigheter og plikter ved bruk av e-post i forhold til den nye e-postforskriften Teknologi og lov Arbeidsgiver og arbeidstakers rettigheter og plikter ved bruk av e-post i forhold til den nye e-postforskriften Kandidatnummer: 398 Leveringsfrist: 25.4.2007, klokken 12:00 Til sammen

Detaljer

Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak

Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak Gjensidige Forsikring ASA Postboks 276 1326 LYSAKER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00328-20/CBR 20. september 2013 Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak

Detaljer

Varsel om vedtak og foreløpig kontrollrapport Gjensidige Forsikring ASA

Varsel om vedtak og foreløpig kontrollrapport Gjensidige Forsikring ASA Gjensidige Forsikring ASA Postboks 276 1326 LYSAKER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00328-6/CBR 17. juni 2013 Varsel om vedtak og foreløpig kontrollrapport Gjensidige Forsikring

Detaljer

OM AVGRENSING AV ARBEIDSGIVERS STYRINGS- RETT PÅ GRUNN AV ARBEIDSTAKERS PERSONVERN

OM AVGRENSING AV ARBEIDSGIVERS STYRINGS- RETT PÅ GRUNN AV ARBEIDSTAKERS PERSONVERN CompLex nr. 5/2011 Mette Borchgrevink OM AVGRENSING AV ARBEIDSGIVERS STYRINGS- RETT PÅ GRUNN AV ARBEIDSTAKERS PERSONVERN EN GJENNOMGANG AV NORSK RETTSPRAKSIS Senter for rettsinformatikk, Avdeling for forvaltningsinformatikk

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2005:1

NOU Norges offentlige utredninger 2005:1 NOU Norges offentlige utredninger 2005:1 God forskning - bedre helse Lov om medisinsk og helsefaglig forskning, som involverer mennesker, humànt biologisk materiale og helseopplysninger (helseforskningsloven)

Detaljer

Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 09/00286-3 /CBR 28. august 2009. Høringsuttalelse - NOU 1:2009 Individ og integritet

Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 09/00286-3 /CBR 28. august 2009. Høringsuttalelse - NOU 1:2009 Individ og integritet -_ Datatilsynet FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENTET 31 AUG, 2009 Fornyings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep ARKIVKODE_ 4 SAKSNR: 9,-00 ct0o15`6-0030 OSLO Deres referanse Vår referanse

Detaljer

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet Eigersund kommune 4370 EGERSUND Deres referanse Vår referanse Dato 15/8889 / 14/605 /FE-060, Ti-&58 14/00406-11/KBK 30.04.2015 Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Detaljer

Elektroniske spor og personvern. Rapport 1 2005

Elektroniske spor og personvern. Rapport 1 2005 Elektroniske spor og personvern Rapport 1 2005 Elektroniske spor og personvern ISBN 82-92447-05-9 Utgitt: Oslo, mars 2005 Omslag: Enzo Finger Design AS Trykk: ILAS Grafisk Copyright Teknologirådet Elektronisk

Detaljer

Det vises til Datatilsynets kontroll hos virksomheten den 28. september 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 3.november 2011.

Det vises til Datatilsynets kontroll hos virksomheten den 28. september 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 3.november 2011. Sjøsiden v/senterleder Teatergaten 6 3187 HORTEN Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/01070-2/SEV 12. mars 2012 Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport Det vises til Datatilsynets

Detaljer

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9:

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Til 9-1 Virkeområdet for bestemmelsene er innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv. Mv viser til 9-1 2. ledd, der det er nærmere angitt hvilke elektroniske

Detaljer

Personvern og informasjonssikkerhet for virksomheter i tannhelsetjenesten

Personvern og informasjonssikkerhet for virksomheter i tannhelsetjenesten Personvern og informasjonssikkerhet for virksomheter i tannhelsetjenesten - en veileder Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjon 1.3 www.normen.no

Detaljer