Tilleggsprogrammer Nokia N95-1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilleggsprogrammer Nokia N95-1"

Transkript

1 Tilleggsprogrammer Nokia N95-1

2 TILLEGGSPROGRAMMER FOR NOKIA N95 I minnet i enheten og på DVD-ROM-en som fulgte med enheten, finner du tilleggsprogrammer fra Nokia og tredjepartsutviklere. INGEN GARANTI Tredjepartsprogrammene som leveres med enheten, kan være laget av og være eid av personer eller selskaper som ikke har tilknytning til Nokia. Nokia eier ikke opphavsrettighetene eller immaterielle rettigheter til tredjepartsprogrammene. Nokia har derfor intet ansvar for brukerstøtte for eller funksjonaliteten til programmene eller informasjonen som presenteres i disse programmene eller materialene. Nokia har i den utstrekning det tillates i gjeldende lovgivning, intet garantiansvar for tredjepartsprogrammene. VED Å BRUKE PROGRAMMENE GODTAR DU AT PROGRAMMENE LEVERES SOM DE ER UTEN GARANTI AV NOE SLAG, VERKEN UTTALT ELLER UNDERFORSTÅTT. DU GODTAR VIDERE AT VERKEN NOKIA ELLER NOKIAS SAMARBEIDSPARTNERE GIR GARANTIER, UTTALT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM EIERSKAP, SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, ELLER AT PROGRAMMENE IKKE VIL KRENKE PATENTER, OPPHAVSRETTIGHETER, VAREMERKER ELLER ANDRE RETTIGHETER TIL TREDJEPART. DETTE GJELDER I DEN UTSTREKNING DET TILLATES I GJELDENDE LOVGIVNING. INNHOLDET I DETTE DOKUMENTET GJØRES TILGJENGELIG SOM DET ER. BORTSETT FRA DER DET ER PÅKREVET ETTER GJELDENDE LOVER, YTES INGEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN DIREKTE ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIENE FOR SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORHOLD TIL NØYAKTIGHETEN AV, PÅLITELIGHETEN TIL ELLER INNHOLDET I DETTE DOKUMENTET. NOKIA FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å REVIDERE DETTE DOKUMENTET ELLER TREKKE DET TILBAKE, NÅR SOM HELST OG UTEN FORVARSEL. Tilgjengeligheten av bestemte produkter og programmer og tjenester for disse produktene kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler hvis du ønsker mer informasjon eller vil vite hvilke språk som er tilgjengelige. Noen operasjoner og funksjoner avhenger av SIM-kort og/eller nettverk, MMS eller kompatibiliteten for enheter og innholdsformatene som støttes. For noen tjenester er det en egen avgift Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N95 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- og firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere. Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet. VERKEN NOKIA ELLER NOEN AV DERES LISENSGIVERE SKAL UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, OG UANSETT ÅRSAK, VÆRE ANSVARLIGE FOR VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE TAP ELLER SKADE, HERUNDER SPESIFIKKE, VILKÅRLIGE, ETTERFØLGENDE ELLER KONSEKVENSMESSIGE TAP, SÅ LANGT DETTE TILLATES I GJELDENDE LOVGIVNING. 1. utgave NO

3 Innhold Introduksjon...4 Nettverkstjenester... 4 Brukerstøtte... 5 Galleri...6 Online-utskrift... 6 Internett-deling... 7 Mobilsøk Bruke Mobilsøk...10 Mer informasjon...10 Last ned! Last ned!...11 IM instant messaging (øyeblikkelig meldingstjeneste) Motta IM-innstillinger...13 Koble til en IM-server...13 Endre IM-innstillingene...13 Søke etter IM-grupper og brukere...14 Bli med i IM-grupper...14 Instant messaging (øyeblikkelig meldingstjeneste)...14 Vise og starte samtaler...15 IM-kontakter...15 IM-serverinnstillinger...15 Verktøy...17 Internett-anrop...17 Trykk og snakk...20 Innstillingsveiviser...24 For din PC...27 Home Media Server...27 Nokia Nseries PC Suite...28

4 Introduksjon Introduksjon Modellnummer: Nokia N95-1 Heretter referert til som Nokia N95. Nokia N95 er en kraftig og intelligent multimedieenhet. Det finnes forskjellige programmer som leveres av Nokia, og forskjellige tredjepartsutviklere av programvare som hjelper deg med å gjøre mer med Nokia N95. Noen av programmene finner du i enhetsminnet, og noen finner du på DVD-ROM-en som fulgte med enheten. Når du skal bruke enkelte programmer, må du godta de gjeldende lisensvilkårene. I dette dokumentet angir ikoner om programmet er tilgjengelig i enhetsminnet ( ) eller på DVD-ROM-en ( ). Du finner annen viktig informasjon om enheten i brukerhåndboken. Du må installere programmene på DVD-ROM-en på en kompatibel PC før du bruker dem. Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at enkelte bilder, musikk (inkludert ringetoner) og annet innhold kopieres, endres, overføres eller videresendes. Det kan hende enheten din har forhåndsinnstilte bokmerker og koblinger til tredjepartssider. Du kan også få tilgang til andre tredjepartssider via enheten. Tredjepartssider har ikke tilknytning til Nokia, og Nokia verken gir sin tilslutning til eller påtar seg noe ansvar for disse sidene. Dersom du velger å besøke dem, bør du ta forholdsregler for sikkerhet og innhold. Nettverkstjenester Du trenger en tjeneste fra en leverandør av trådløse tjenester for å kunne bruke telefonen. Mange av funksjonene krever spesifikke nettverksfunksjoner. Disse funksjonene er ikke tilgjengelige i alle nettverk, og noen nettverk krever at du må inngå bestemte avtaler med tjenesteleverandøren før du kan bruke nettverkstjenestene. Tjenesteleverandøren kan gi deg informasjon og forklare hvilke priser som gjelder. Enkelte nettverk kan ha begrensninger som påvirker hvordan du kan bruke nettverkstjenester. Det kan for eksempel være at enkelte nettverk ikke støtter alle språkspesifikke tegn og tjenester. 4

5 Tjenesteleverandøren kan ha angitt at enkelte funksjoner skal være deaktivert eller ikke aktivert i enheten. I slike tilfeller vises ikke funksjonene på menyen til enheten. Det kan også hende at enheten har en spesiell konfigurering, for eksempel endringer i menynavn, menyrekkefølge og ikoner. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon. Introduksjon Brukerstøtte Programmer som leveres av tredjepartsutviklere av programvare, støttes av disse utviklerne. Hvis du har problemer med et program, kan du få brukerstøtte på det aktuelle nettstedet. Se web-koblingene på slutten for hvert program i denne håndboken. 5

6 Galleri 6 Galleri Online-utskrift Med Online-utskrift kan du bestille utskrifter av bilder rett fra nettet og hjem eller til en butikk der du kan hente dem. Du kan også bestille forskjellige produkter med valgt bilde. De tilgjengelige produktene avhenger av tjenesteleverandøren. Du må ha minst én konfigurasjonsfil for utskriftstjenester installert for å kunne bruke Online-utskrift. Filene fås hos leverandører av utskriftstjenester som støtter Online-utskrift. Det kan hende at du blir belastet datakostnader når bildene sendes inn til den aktuelle tjenesten. Hvis du sender bilder for opplasting når du befinner deg utenfor nettet til hjemmeoperatøren din, kan det hende at datakostnadene øker. Se brukerhåndboken for enheten hvis du vil ha mer informasjon om dette. Bestille utskrifter Du kan bare skrive ut bilder som er i JPEG-format. Trykk og velg Galleri > Bilder & video. 1 Velg ett eller flere bilder og Valg > Skriv ut > Bestill utskrifter. 2 Velg en tjenesteleverandør i listen. 3 Velg Valg og deretter blant følgende: Åpne for å starte tilkoblingen til tjenesteleverandøren Fjern for å fjerne tjenesteleverandøren fra listen Std. tilgangspkt. for å velge Internetttilgangspunktet som skal brukes Logg for å vise detaljer om tidligere bestillinger 4 Hvis tjenesten er en enkelttjeneste, kobles du til tjenesteleverandøren, og bildene du velger i Galleri, vises i forhåndsvisningen. Velg Valg og deretter blant følgende: Forhåndsvisning for å vise bildene før du bestiller utskrift. Bla opp eller ned for å vise bildene. Bestill nå for å sende inn bestillingen Endre bestillingsdetaljer for å endre produktdetaljer og antall kopier av det valgte bildet. I visningen for produktbestilling kan du velge produktet og typen du vil bestille. De tilgjengelige valgene og produktene varierer etter tjenesteleverandør. Bla til venstre eller høyre for å vise og endre detaljene for de andre bildene. Endre kundeinfo for å endre kunde- og bestillingsinformasjonen Legg til bilde for å legge til flere bilder i bestillingen Fjern bilde for å fjerne bilder fra bestillingen

7 5 Hvis tjenesten tilbys av en forhandlerkjede, kobles du til tjenesteleverandøren, og må velge en butikk der du vil hente utskriftene. Bildene du velger i Galleri, vises i forhåndsvisningen. Avhengig av tjenesteleverandøren kan det være mulig å lete og søke etter butikker med ulike søkekriterier. Hvis du vil ha nærmere informasjon, for eksempel om åpningstidene til den valgte butikken, velger du Valg > Info (hvis tjenesteleverandøren tilbyr dette). Bla til ønsket utleveringssted, og trykk blatasten. Du kan forhåndsvise bildene før du bestiller, endre bilde- eller kundeinformasjon, eller legge til eller fjerne bilder fra bestillingen. Du bestiller utskriftene ved åvelge Valg > Bestill nå. Du kan lagre uferdige bestillinger som utkast. Det aktuelle utkastet blir åpnet neste gang du bruker Online-utskrift. Internett-deling Du kan dele bilder og videoklipp med andre ved hjelp av kompatible albumer på nettet, weblogger eller andre kompatible tjenester for deling på nettet. Du kan laste opp innhold, lagre uferdige oppføringer som utkast og fortsette senere, og du kan vise innholdet i albumer. Innholdstypene som støttes, kan variere i henhold til tjenesteleverandøren. Komme i gang Du må abonnere på tjenesten hos en tjenesteleverandør som støtter deling av bilder på nettet. Du kan vanligvis abonnere på tjenesten på web-siden til tjenesteleverandøren. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om hvordan du abonnerer på tjenesten. Hvis du vil ha mer informasjon om kompatible tjenesteleverandører, se Når du åpner tjenesten for første gang i programmet Internett-deling, blir du bedt om å opprette en ny konto og angi brukernavn og passord for denne. Du kan senere gå inn på kontoinnstillingene ved åvelgevalg > Innstillinger. Laste opp filer Trykk, og velg Galleri > Bilder & videoer, filene du vil laste opp, og Valg > Send > Legg inn på web. Du har også tilgang til Internett-tjenester fra hovedkameraet. Gå til Velg tjeneste. Hvis du vil opprette en ny konto for en tjeneste, velger du Valg > Legg til ny konto eller tjenesteikonet med Opprett ny i listen over tjenester. Hvis du har opprettet en ny konto i frakoblet modus eller endret en konto eller tjenesteinnstillinger via en nettleser på en kompatibel PC, velger du Valg > Hent tjenester for å oppdatere tjenestelisten i enheten. Trykk blatasten for å velge en tjeneste. Galleri 7

8 Galleri Når du velger tjenesten, vises de valgte bildene og videoklippene i redigeringsmodus. Du kan åpne og vise filene, omorganisere dem, legge til tekst i dem eller legge til nye filer. Hvis du vil avbryte opplastingsprosessen og lagre oppføringen som et utkast, velger du Tilbake > Lagre som utkast. Hvis opplastingen allerede har begynt, velger du Avbryt > Lagre som utkast. Hvis du vil koble til tjenesten og laste opp filene til Internett, velger du Valg > Legg inn på web eller trykker ringetasten. Åpne Internett-tjenesten Hvis du vil vise opplastede bilder og videoklipp i Internett-tjenesten samt oppføringsutkast og sendte oppføringer i enheten, velger du Bilder & videoer > Valg > Åpne Internett-tjen.. Hvis du oppretter en ny konto i frakoblet modus eller endrer en konto eller tjenesteinnstillinger via en nettleser på en kompatibel PC, velger du Valg > Hent tjenester for å oppdatere tjenestelisten i enheten. Velg en tjeneste i listen. Når du har åpnet en tjeneste, velger du blant følgende: Åpne i nettleser for å koble til den valgte tjenesten og vise de opplastede albumene og albumutkastene i nettleseren. Visningen kan variere i henhold til tjenesteleverandøren. Utkast for å vise og redigere oppføringsutkast og laste dem opp til Internett Siste innlegg for å vise de 20 siste oppføringene som er opprettet med enheten Nytt innlegg for å opprette en ny oppføring De tilgjengelige valgene kan variere i henhold til tjenesteleverandøren. Innstillinger for Internett-deling Hvis du vil endre innstillingene, går du til Internett-deling og velger Åpne Internett-tjen. > Valg > Innstillinger. Bla til ønskede innstillinger og trykk blatasten. Mine kontoer I Mine kontoer kan du opprette nye kontoer eller redigere eksisterende kontoer. Hvis du vil opprette en ny konto, velger du Valg > Legg til ny konto. Hvis du vil redigere en eksisterende konto, velger du en konto og Valg > Rediger. Velg blant følgende: Kontonavn for å angi ønsket navn på kontoen Tjenesteleverandør for å velge tjenesteleverandøren du vil bruke. Du kan ikke endre tjenesteleverandøren for en eksisterende konto. Du må lage en ny konto for den nye tjenesteleverandøren. Hvis du sletter en konto i Mine kontoer, slettes også tjenestene som er knyttet til kontoen, fra enheten, inkludert de sendte elementene for tjenesten. 8

9 Brukernavn og Passord for å skrive inn brukernavnet og passordet du opprettet for kontoen da du registrerte deg for Internett-tjenesten Bildestr. for innlegging for å velge størrelsen som bildene skal lastes opp til tjenesten med Programinnstillinger Bildestørrelse i display for å velge størrelsen som bildet skal vises med, på displayet til enheten. Denne innstillingen påvirker ikke bildestørrelsen for opplasting. Tekststørrelse i display for å velge skriftstørrelsen for tekst du skriver Avanserte innstillinger Standard tilgangspunkt hvis du vil endre tilgangspunktet som brukes til å koble til Internett-tjenesten, velger du ønsket tilgangspunkt. Tjenesteleverandører Tjenestelever. for å vise eller redigere innstillinger for tjenesteleverandør, legge til en ny tjenesteleverandør eller vise detaljene for en tjenesteleverandør. Hvis du bytter tjenesteleverandør, forsvinner all kontoinformasjon for den tidligere tjenesteleverandøren. Du kan ikke endre innstillingene for forhåndsdefinerte tjenesteleverandører. Galleri 9

10 Mobilsøk Mobilsøk Mobilsøk brukes til å få tilgang til søkemotorer, finne og koble til lokale tjenester, web-områder, bilder og mobilt innhold. Du kan bruke programmet til å finne og ringe lokale restauranter og butikker, og bruke den avanserte kartteknologien som hjelp til å finne frem til det aktuelle stedet. Bruke Mobilsøk Trykk og velg Søk. Når du åpner Mobilsøk, vises en liste over kategorier. Velg en kategori (for eksempel bilder), og legg inn tekst i søkefeltet. Velg Søk. Søkeresultatene vises på skjermen. Mer informasjon Hvis du vil ha mer hjelp og instruksjoner for programmet, velger du Valg > Hjelp. Se også hvis du vil ha mer informasjon om programmet. 10

11 Last ned! Last ned! Med Last ned! kan du finne, forhåndsvise, kjøpe, laste ned og oppgradere innhold, tjenester og programmer som fungerer sammen med Nokia N95. Spill, ringetoner, bakgrunnsbilder, programmer og mye mer er lett tilgjengelig. Elementene er kategorisert under kataloger og mapper tilhørende ulike tjenesteleverandører. Det tilgjengelige innholdet avhenger av tjenesteleverandøren. Trykk og velg Last ned!. Last ned! bruker nettverkstjenestene dine for å få tilgang til det mest oppdaterte innholdet. Hvis du vil ha informasjon om tilleggselementer som er tilgjengelige via Last ned!, kontakter du tjenesteleverandøren eller leverandøren eller produsenten av elementet. Last ned! mottar oppdateringer fortløpende og gir deg det nyeste innholdet som tjenesteleverandøren tilbyr for din enhet. Hvis du vil oppdatere innholdet i Last ned! manuelt, velger du Valg > Oppdater liste. Hvis du vil skjule en mappe eller katalog fra listen, for eksempel for å vise bare hyppig brukte elementer, velger du Valg > Skjul. Hvis du vil vise alle skjulte elementer igjen, velger du Valg > Vis alle. Hvis du vil kjøpe det merkede elementet i hovedvisningen, en mappe eller en katalog, velger du Valg > Kjøp. Du får frem en undermeny der du kan velge elementversjon og se på prisinformasjon. Hvilke valg som er tilgjengelige, avhenger av tjenesteleverandøren. Hvis du vil laste ned et element som er gratis, velger du Valg > Hent. Innstillinger for Last ned! Programmet oppdaterer enheten med det nyeste innholdet som er tilgjengelig fra tjenesteleverandøren og andre tilgjengelige kanaler. Hvis du vil endre innstillingene, velger du Valg > Innstillinger og fra følgende: Tilgangspunkt for å velge tilgangspunktet som skal brukes for å koble til tjenesteleverandørens server, og om enheten skal spørre etter tilgangspunktet hver gang du bruker den Åpne automatisk hvis du vil at innholdet eller programmet skal åpnes automatisk etter at du har lastet det ned, velger du Ja. Last ned! 11

12 Last ned! Bekreft forhåndsvisn. hvis du vil laste ned en forhåndsvisning av innholdet eller programmet automatisk, velger du Nei. Hvis du vil ha spørsmål før hver gang du laster ned en forhåndsvisning, velger du Ja. Kjøpsbekreftelse hvis du vil bli bedt om å bekrefte før du kjøper innhold eller et program, velger du Ja. Hvis du vil starte kjøpsprosessen like etter at du har valgt Kjøp, velger du Nei. Når du har fullført innstillingene, velger du Tilbake. Widgeter Nettleseren støtter widgeter (nettverkstjeneste). Widgeter er små nedlastbare web-applikasjoner som brukes til å overføre multimedieinnhold, nyhetsstrømmer og annen informasjon, for eksempel værmeldinger, til enheten du bruker. Installerte widgeter vises som egne programmer i Programmer-mappen. Du kan laste ned widgeter ved hjelp av programmet Last ned! eller fra nettet. Standard tilgangspunkt for widgeter er det samme som i nettleseren. Når de er aktive i bakgrunnen, kan enkelte widgeter oppdatere informasjon automatisk på enheten. 12

13 IM instant messaging (øyeblikkelig meldingstjeneste) Trykk og velg Programmer > Media > Chat. Med instant messaging (nettverkstjeneste) kan du prate med andre som bruker denne funksjonen og melde deg på diskusjonsforum (IM-grupper) med spesielle emner. Ulike tjenesteleverandører opprettholder kompatible IM-servere som du kan logge deg på når du har registrert deg hos en IM-tjeneste. Det kan hende de ulike tjenesteleverandørene støtter ulike funksjoner. Velg Samtaler for å starte eller fortsette en samtale med en IM-bruker, Chat-kontakter for å opprette, redigere eller vise tilkoblingsstatus for IM-kontaktene, Chat-grupper for å starte eller fortsette en gruppesamtale med flere IM-brukere, eller Innsp. samtaler for å vise en tidligere IM-økt som du har lagret. Motta IM-innstillinger Du må lagre innstillingene for å få tilgang til tjenesten du vil bruke. Det kan hende at du mottar innstillingene i en spesiell tekstmelding fra tjenesteleverandøren som tilbyr IM-tjenesten. Du kan også legge inn innstillingene manuelt. Se IM-serverinnstillinger på side 15. Koble til en IM-server 1 Du kobler til IM-serveren som er i bruk, ved å åpne Chat og velge Valg > Logg på. Hvis du vil endre den aktive IM-serveren og lagre nye IM-servere, se IM-serverinnstillinger på side Tast inn bruker-id og passord, og trykk for å logge på. Du får bruker-id og passord for IM-serveren fra tjenesteleverandøren. 3 Velg Valg > Logg av for å logge av. Endre IM-innstillingene Velg Valg > Innstillinger > Chat-innstillinger, og velg deretter blant følgende: Bruk skjermnavn (vises bare hvis serveren støtter IM-grupper) Velg Ja for å angi et kallenavn. Vis min tilgjengelighet Velg Til alle for å la andre se om du er tilkoblet. Tillat meldinger fra Velg Alle for å tillate meldinger fra alle. IM instant messaging (øyeblikkelig meldingstjeneste) 13

14 IM instant messaging (øyeblikkelig meldingstjeneste) Tillat invitasjoner fra Velg Bare Chat-kont. for å tillate invitasjoner bare fra IM-kontaktene. IM-invitasjoner sendes av IM-kontakter som vil at du skal bli med i en gruppe. Meldingshastighet Velg hastigheten for visning av nye meldinger. Sorter Chat-kont. Velg hvordan IM-kontaktene skal sorteres: Alfabetisk eller Etter tilk.status. Tilgj.hetsoppdatering Hvis du vil angi hvordan du vil oppdatere informasjon om hvorvidt IM-kontaktene er tilkoblet eller frakoblet, velger du Automatisk eller Manuelt. Frakoblede kontakter Velg om IM-kontakter med status som frakoblet skal vises i listen over IM-kontakter. Min meldingsfarge Velg fargen på IM-meldingene du sender. Farge på mottatt meld. Velg fargen på IM-meldingene du mottar. Varseltone for Chat Endre tonen som spilles av når du mottar en ny IM-melding. Søke etter IM-grupper og brukere Hvis du vil søke etter grupper, går du til visningen Chat-grupper og velger Valg > Søk. Du kan søke på grunnlag av Gruppenavn, Emne og Medlemmer (bruker-id). Hvis du vil søke etter brukere, går du til visningen Chat-kontakter og velger Valg > Ny Chat-kontakt > Søker fra server. Du kan søke på grunnlag av Brukernavn, Bruker-ID, Telefonnummer og E-postadresse. Bli med i IM-grupper Visningen Chat-grupper inneholder en liste over IM-gruppene du har lagret eller er med i. Trykk på for å bli med i en lagret IM-gruppe. Velg Valg > Forlat Chat-gruppe for å forlate IM-gruppen. Instant messaging (øyeblikkelig meldingstjeneste) Når du har blitt med i en IM-gruppe, kan du se på meldingene som utveksles der, og sende egne meldinger. Hvis du vil sende en melding, skriver du meldingen i meldingsredigeringsfeltet og trykker. Hvis du vil sende en privat melding til en deltaker, velger du Valg > Send privat melding. Hvis du vil svare på en privat melding som er sendt til deg, velger du meldingen og Valg > Svar. Hvis du vil invitere påloggede IM-kontakter til å bli med i IM-gruppen, velger du Valg > Send invitasjon. 14

15 Hvis du vil blokkere meldinger fra visse deltakere, velger du Valg > Blokkeringsvalg. Logge chat-økter Hvis du vil logge meldingene som utveksles under en samtale eller når du er koblet til en IM-gruppe, velger du Valg > Logg chat. Hvis du vil stoppe loggingen, velger du Valg > Stopp logging. Hvis du vil vise de loggede chat-øktene, går du til hovedvisningen og velger Innsp. samtaler. Vise og starte samtaler Visningen Samtaler inneholder en liste over de enkelte samtaledeltakerne som du har en pågående samtale med. Pågående samtaler lukkes automatisk når du avslutter Chat. Du viser en samtale ved å bla til en deltaker og trykke. Du fortsetter samtalen ved å skrive en melding og trykke på. Hvis du vil gå tilbake til listen over samtaler uten å lukke samtalen, velger du Tilbake. Du lukker samtalen ved åvelge Valg > Avslutt samtale. Hvis du vil starte en ny samtale, velger du Valg > Ny samtale. Hvis du vil lagre en samtaledeltaker i IM-kontaktene, velger du Valg > Legg til i Chat-kont.. Hvis du vil sende automatiske svar på innkommende meldinger, velger du Valg > Slå på autosvar. Du kan fortsatt motta meldinger. IM-kontakter I visningen Chat-kontakter kan du hente chat-kontaktlister fra serveren eller legge til en ny chat-kontakt i en kontaktliste. Når du logger på serveren, hentes den tidligere brukte chat-kontaktlisten automatisk fra serveren. IM-serverinnstillinger Velg Valg > Innstillinger > Serverinnstillinger. Det kan hende at du mottar innstillingene i en spesiell tekstmelding fra tjenesteleverandøren som tilbyr chat-tjenesten. Du får bruker-id og passord fra tjenesteleverandøren når du registrerer deg som bruker av tjenesten. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du ikke har bruker-id eller passord. Servere Vis en liste over alle definerte IM-servere. Standardserver Endre IM-serveren du vil koble til. IM instant messaging (øyeblikkelig meldingstjeneste) 15

16 IM instant messaging (øyeblikkelig meldingstjeneste) Påloggingstype Chat Velg Ved prog.oppst. for å logge på automatisk når du starter Chat. Hvis du vil legge til en ny server i listen over IM-servere, velger du Servere > Valg > Ny server. Legg inn følgende innstillinger: Servernavn navnet på chat-serveren Tilgangspunkt i bruk tilgangspunktet du vil bruke for serveren Web-adresse URL-adressen til IM-serveren Bruker-ID din bruker-id Passord ditt påloggingspassord 16

17 Verktøy Internett-anrop Med tjenesten for Internett-anrop (nettverkstjeneste) kan du ringe og motta anrop via Internett. Merk: Tilgjengeligheten av denne tjenesten kan variere avhengig av land eller salgsområde. Hvis du vil ringe eller motta anrop via Internett, må enheten være koblet til en tjeneste for Internett-anrop. Trykk og velg Verktøy > Tilkobling > Internett-tlf.. Hvis du vil koble til en tjeneste for Internett-anrop, må enheten være innenfor dekningsområdet til et tilkoblingsnettverk, for eksempel et trådløst LAN-tilgangspunkt. Viktig: Aktiver alltid en av de tilgjengelige krypteringsmetodene for å øke sikkerheten for den trådløse LAN-tilkoblingen. Bruk av kryptering reduserer risikoen for uautorisert tilgang til dataene dine. Noen land, for eksempel Frankrike, har restriksjoner for bruk av trådløst LAN. Ta kontakt med lokale myndigheter for å få mer informasjon. De tilgjengelige tilgangspunktene varierer etter tjenesteleverandør. Hvis du vil koble til tjenesten for Internett-anrop, velger du et tilgjengelig tilkoblingsnettverk i listen og trykker Velg. De lagrede nettverkene, som er markert med, vises først i listen. Hvis du vil stoppe opprettingen av en tilkobling, velger du Avbryt. Når du har koblet til en tjeneste, kan du lagre det benyttede trådløse LAN-nettverket som et kjent tilgangspunkt. Velg Valg og deretter blant følgende: Koble til tjeneste for å opprette en tilkobling til en tjeneste, når en tjeneste for Internett-anrop og et egnet tilkoblingsnettverk er tilgjengelig. Koble fra tjeneste for å avslutte tilkoblingen til tjenesten for Internett-anrop. Endre tjeneste for å velge tjenesten for Internett-anrop for utgående anrop, hvis enheten er koblet til mer enn én tjeneste. Dette valget vises bare hvis mer enn én konfigurert tjeneste er tilgjengelig. Konfigurer tjeneste for å konfigurere nye tjenester. Dette valget vises bare hvis det finnes tjenester som ikke er konfigurert. Verktøy 17

18 Verktøy Lagre nettverk for å lagre nettverket du er koblet til. Tidligere lagrede nettverk er markert med i listen over tilkoblingsnettverk. Dette valget vises bare hvis du er koblet til et trådløst LAN-nettverk som ikke er lagret. Bruk skjult nettverk for å koble til en tjeneste for Internett-anrop ved hjelp av et skjult trådløst LAN-nettverk. Oppdater for å oppdatere listen over tilkoblingsnettverk manuelt. Bruk dette valget hvis det trådløse LAN-nettverket du bruker, ikke vises i listen. Listen oppdateres også automatisk hvert 15. sekund. Innstillinger for å endre innstillingene. Avslutt for å lukke programmet. De tilgjengelige valgene kan variere. Enheten kan bare være koblet til ett trådløst LAN-tilgangspunkt om gangen. Hvis du bruker to eller flere tjenester for Internett-anrop med samme tilgangspunkt, kan enheten være koblet til flere tjenester samtidig. Tjenesten som brukes til utgående Internett-anrop, vises i oversikten der tilkoblingsnettverkene er listet opp, og kan endres ved å velge Endre tjeneste. Når du er koblet til en tjeneste for Internett-anrop, vises i ventemodus. Du har muligens en snarvei for Internett-tlf. i aktiv ventemodus, eller du kan legge den til der. Ved hjelp av snarveien kan du registrere deg manuelt, hvis en tjeneste for Internett-anrop og et tilgangspunkt er tilgjengelig. Hvis du allerede er koblet til en tjeneste for Internett-anrop, blir du spurt om du vil koble fra tjenesten. Hvis du vil foreta et Internett-anrop i ventemodus, taster du inn telefonnummeret eller Internett-adressen og trykker. Hvis du vil skifte mellom tall- og bokstavmodus, holder du inne #. Trykk for å avslutte anropet. Du kan også foreta et Internett-anrop fra Kontakter og Logg. Hvis du vil ringe fra Kontakter, trykker du og velger Kontakter, blar til ønsket kontakt og velger Valg > Internett-anrop. Hvis du vil ringe fra Logg, trykker du og velger Programmer > Logg > Anropslogg og Ubesv. anrop, Mottatte anrop eller Oppr. numre, blar til ønsket kontakt og velger Valg > Ring til > Internett-anrop. Hvis Internett-anrop er angitt som foretrukket anropstype, og enheten er koblet til en tjeneste for Internett-anrop, foretas oppringninger som Internettanrop som standard. 18

19 Enheten støtter taleanrop over Internett (Internett-anrop). Enheten forsøker å ringe nødnumre primært via mobiltelefonnettverk. Hvis det ikke er mulig å få til en nødsamtale via mobilnettverk, forsøker enheten å ringe nødnummeret via leverandøren av Internett-anrop. Siden mobiltelefoni er en godt innarbeidet teknologi, bør du bruke mobilnettverk til nødsamtaler så sant det er mulig. Hvis mobilnettverksdekning er tilgjengelig, må du passe på at mobiltelefonen er slått på og klar til å foreta anrop, før du ringer et nødnummer. Muligheten for å ringe et nødnummer ved hjelp av Internett-telefoni er avhengig av at det er et WLAN-nettverk tilgjengelig, og at leverandøren av Internett-anrop har implementert nødnummerfunksjonalitet. Ta kontakt med leverandøren av Internett-anrop for å undersøke muligheten for nødsamtaler ved hjelp av Internett-telefoni. Innstillinger Hvis du vil se innstillingene for tjenestene for Internett-anrop, trykker du og velger Verktøy > Tilkobling > Internett-tlf. > Innstillinger. Hvis du vil vise eller velge foretrukket anropstype for utgående anrop, velger du Valg > Endre > Standard anropstype > Mobiltelefon eller Internett-anrop. Hvis du vil åpne visningen for tjenesteinnstillinger for den valgte tjenesten, velger du Valg > Åpne. De tilgjengelige valgene kan variere. Tjenesteinnstillinger Trykk og velg Verktøy > Tilkobling > Internett-tlf. > Valg > Innstillinger > Innstill.:... Hvis du vil se innstillingene for tjenesten, velger du Påloggingstype og deretter blant følgende: Automatisk for å logge på tjenesten for Internett-anrop automatisk. Når et kjent nettverk blir funnet, kobles enheten automatisk til tjenesten for Internett-anrop. Manuell for å logge på tjenesten for Internett-anrop manuelt. Hvis du bruker den automatiske påloggingstypen for trådløse LAN-nettverk, søker enheten regelmessig etter trådløse LAN-nettverk. Dette øker bruken av batteristrøm og reduserer batteriets levetid. Velg Lagrede tilkobl.nettverk for å se tilkoblingsnettverkene som gjenkjennes av tjenesten for Internett-anrop. Disse nettverkene brukes til automatisk pålogging, og er markert med i listen over tilkoblingsnettverk. Velg Rediger tjenesteinnstill. for å åpne de tjenestespesifikke innstillingene. Dette valget er bare tilgjengelig hvis en tjenestespesifikk programvaremodul er installert på enheten. Verktøy 19

20 Verktøy Lagrede tilkoblingsnettverk Hvis du vil vise eller fjerne tilkoblingsnettverkene som er lagret for en tjeneste for Internett-anrop, trykker du og velger Verktøy > Tilkobling > Internett-tlf. > Innstillinger > Innstill.:... > Lagrede tilkobl.nettverk. Velg Valg > Fjern for å fjerne et tilkoblingsnettverk fra tjenesten. Trykk og snakk Trykk og snakk (TOS) (nettverkstjeneste) er en IP-tjeneste for sanntids talekommunikasjon som er implementert over et GSM/GPRS-nettverk. TOS muliggjør direkte talekommunikasjon ved hjelp av et tastetrykk. Bruk TOS når du vil snakke med én eller flere personer. Før du kan bruke TOS, må du angi tilgangspunkt og innstillinger for TOS. Det kan hende at du mottar innstillingene i en spesiell tekstmelding fra tjenesteleverandøren som tilbyr TOS-tjenesten. Du kan også bruke innstillingsveiviseren til konfigurasjon hvis tjenesteleverandøren støtter dette. Se Innstillingsveiviser på side 24. Trykk og velg Verktøy > Tilkobling >TOS. I TOS-kommunikasjon snakker én person mens de andre lytter gjennom den innebygde høyttaleren. Samtalepartnerne snakker etter tur. Siden bare ett gruppemedlem kan snakke om gangen, er hver persons maksimale taletid begrenset, vanligvis til 30 sekunder. Hvis du vil ha informasjon om taletiden for ditt nettverk, kontakter du tjenesteleverandøren. Advarsel: Hold ikke enheten nær øret når høyttaleren er på, ettersom volumet kan være ekstremt høyt. Telefonoppringninger har alltid høyere prioritet enn TOS-aktiviteter. Angi et TOS-tilgangspunkt Mange tjenesteleverandører krever at du bruker et Internett-tilgangspunkt (IAP) som standard tilgangspunkt. Med andre tjenesteleverandører kan du bruke et WAP-tilgangspunkt. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon. Hvis du ikke har en WAP-tilkobling, kan det hende at du må kontakte tjenesteleverandøren for å få hjelp med førstegangstilkoblingen, eller du kan se 20

Trykk og snakk Nokia N76-1

Trykk og snakk Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Trykk og snakk 1.5 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

Chat-tjenester Nokia N76-1

Chat-tjenester Nokia N76-1 Nokia N76-1 INGEN GARANTI Tredjepartsprogrammene som leveres med enheten, kan være laget av og være eid av personer eller selskaper som ikke har tilknytning til Nokia. Nokia eier ikke opphavsrettighetene

Detaljer

Internett-deling 3.1. 1. utgave

Internett-deling 3.1. 1. utgave Internett-deling 3.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være

Detaljer

Internett-deling 2.0 Nokia N76-1

Internett-deling 2.0 Nokia N76-1 Internett-deling 2.0 Nokia N76-1 INGEN GARANTI Tredjepartsprogrammene som leveres med enheten, kan være laget av og være eid av personer eller selskaper som ikke har tilknytning til Nokia. Nokia eier ikke

Detaljer

Deling online. Komme i gang. Åpne Internett-tjenesten. Laste opp filer. Deling online

Deling online. Komme i gang. Åpne Internett-tjenesten. Laste opp filer. Deling online Deling online 2.0 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

Internett-deling utgave

Internett-deling utgave Internett-deling 3.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA N95-1 http://no.yourpdfguides.com/dref/827928

Din bruksanvisning NOKIA N95-1 http://no.yourpdfguides.com/dref/827928 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Online-utskrift 4.0. 1. utgave

Online-utskrift 4.0. 1. utgave Online-utskrift 4.0 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Last ned! 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke)

Detaljer

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. utgave

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. utgave Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et

Detaljer

Trykk og snakk. 1. utgave

Trykk og snakk. 1. utgave Trykk og snakk 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller

Detaljer

Andre programmer. Nokia N93i-1

Andre programmer. Nokia N93i-1 Andre programmer Nokia N93i-1 OM TILLEGGSPROGRAMMER FOR NOKIA N93i I enhetsminnet og på DVD-platen som fulgte med enheten, finner du tilleggsprogrammer fra Nokia og tredjepartsutviklere. INGEN GARANTI

Detaljer

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok 1.0. utgave NO 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Chat 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke)

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Kom i gang. 9247669, 2. utgave NO. Nokia N73-1

Kom i gang. 9247669, 2. utgave NO. Nokia N73-1 Kom i gang 9247669, 2. utgave NO Nokia N73-1 Taster og deler (front og side) Modellnummer: Nokia N73-1. 2 Heretter referert til som Nokia N73. 1 Lyssensor 2 Sekundærkamera med lavere oppløsning 3 Valgtaster

Detaljer

Programmer. Nokia N80-1 Internet Edition

Programmer. Nokia N80-1 Internet Edition Programmer Nokia N80-1 Internet Edition OM TILLEGGSPROGRAMMER FOR NOKIA N80 I minnet på enheten og på CD-ROM-platen som fulgte med enheten, finner du flere programmer fra Nokia og utviklere av tredjepartsprogramvare.

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA N80 INTERNET EDITION http://no.yourpdfguides.com/dref/2452044

Din bruksanvisning NOKIA N80 INTERNET EDITION http://no.yourpdfguides.com/dref/2452044 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS

HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9356513 Issue 1 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. KOBLE NOKIA 6600 TIL DATAMASKINEN...2

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA N92-1 http://no.yourpdfguides.com/dref/827670

Din bruksanvisning NOKIA N92-1 http://no.yourpdfguides.com/dref/827670 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt.

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910 Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910...1 3. VELGE TELEFONEN SOM MODEM...1

Detaljer

Tilleggsprogrammer. Nokia N92-1

Tilleggsprogrammer. Nokia N92-1 Tilleggsprogrammer Nokia N92-1 OM TILLEGGSPROGRAMMER FOR NOKIA N92 I minnet på enheten og på CD-ROM-platen som fulgte med enheten, finner du flere programmer fra Nokia og utviklere av tredjepartsprogramvare.

Detaljer

Lokalisering Nokia N76-1

Lokalisering Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt Innhold 1. INNLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLERE PC SUITE...2 4. KOMME I GANG...2

Detaljer

Brukerhåndbok for Connection Manager

Brukerhåndbok for Connection Manager Brukerhåndbok for Connection Manager 1.0. utgave 2 Innhold Om programmet Tilkoblingsbehandling 3 Oppdatere programmet Tilkoblingsbehandling 9 Feilsøke tilkoblingsproblemer 10 Komme i gang 3 Åpne programmet

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA N73-1 http://no.yourpdfguides.com/dref/825458

Din bruksanvisning NOKIA N73-1 http://no.yourpdfguides.com/dref/825458 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Du trenger ikke å avinstallere den tidligere versjonen av F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller innstillingene

Detaljer

Tilleggsprogrammer. Nokia N91 8GB. Nokia N91-2

Tilleggsprogrammer. Nokia N91 8GB. Nokia N91-2 Tilleggsprogrammer Nokia N91 8GB Nokia N91-2 OM TILLEGGSPROGRAMMER FOR NOKIA N91-2 I minnet på enheten og på CD-ROM-platen som fulgte med enheten, finner du flere programmer fra Nokia og utviklere av tredjepartsprogramvare.

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA TME-3

Din bruksanvisning NOKIA TME-3 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA TME-3. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA TME-3 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Tilleggsprogrammer. Nokia N73-1

Tilleggsprogrammer. Nokia N73-1 Tilleggsprogrammer Nokia N73-1 OM TILLEGGSPROGRAMMER FOR NOKIA N73 I minnet på enheten og på CD-ROM-platen som fulgte med enheten, finner du flere programmer fra Nokia og utviklere av tredjepartsprogramvare.

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88 Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt Innhold 1. INNLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLERE PC SUITE...2 4. KOMME I GANG...3 5. AVINSTALLERE

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06. for Nokia 6210. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06. for Nokia 6210. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4 HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06 for Nokia 6210 Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4 Innhold 1. INNLEDNING... 1 2. SYSTEMKRAV... 1 3. INSTALLERE PC SUITE... 2 4. KOMME

Detaljer

Komme i gang. Nokia N93i-1

Komme i gang. Nokia N93i-1 Komme i gang Nokia N93i-1 Taster og deler lukket flipp 2. utgave NO, 9253927 Modellnummer: Nokia N93i-1. Heretter kalt Nokia N93i. 1 Hovedkameraenhet og -linse. Enheten har et hovedkamera på 3,2 megapiksler

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Brukerhåndbok for Microsoft Apps

Brukerhåndbok for Microsoft Apps Brukerhåndbok for Microsoft Apps 1. utgave 2 Om Microsoft Apps Om Microsoft Apps Microsoft Apps gir deg forretningsprogrammer fra Microsoft på Nokia Belletelefoner med programvareversjon 111.030.0609.

Detaljer

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok 9355494 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-2R er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

NOKIA PC SUITE 5.1 HURTIGREFERANSE FOR. ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.)

NOKIA PC SUITE 5.1 HURTIGREFERANSE FOR. ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) HURTIGREFERANSE FOR NOKIA PC SUITE 5.1 Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integrering med Microsoft Outlook

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integrering med Microsoft Outlook OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Hurtigveiledning R6.1 Alcatel Lucent OmniTouch 8400 Instant Communications-suite kombinert med Microsoft Outlook gir deg tjenester på et høyt nivå. Integreringen

Detaljer

Nokia Internet Modem Brukerhåndbok

Nokia Internet Modem Brukerhåndbok Nokia Internet Modem Brukerhåndbok 9216562 Utgave 1 NO 1 2009 Nokia. Med enerett. Nokia-, Nokia Connecting People- og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia

Detaljer

Komme i gang. Nokia N95-1. 9205541, 1. utgave NO

Komme i gang. Nokia N95-1. 9205541, 1. utgave NO Komme i gang Nokia N95-1 9205541, 1. utgave NO Taster og deler (arbeidsmodus) Modellnummer: Nokia N95-1. Heretter referert til som Nokia N95. 1 Av/på-tast 2 Valgtaster og for valg av kommandoer og tilgang

Detaljer

Viktige tips. Gjelder både N91 og N91 8GB. Nokia PC Suite (spesielt Nokia Audio Manager) Filbehandling

Viktige tips. Gjelder både N91 og N91 8GB. Nokia PC Suite (spesielt Nokia Audio Manager) Filbehandling Viktige tips Gjelder både N91 og N91 8GB Nokia PC Suite (spesielt Nokia Audio Manager) Nokia PC Suite er optimalisert for håndtering av data i telefonminnet [C:]. Nokia PC Suite anbefales for håntering

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Brukerveiledning Mobilsynkronisering Nokia N97 mini

Brukerveiledning Mobilsynkronisering Nokia N97 mini Brukerveiledning Mobilsynkronisering Nokia N97 mini Servicedeklarasjon Drift-, overvåkning og brukerstøtte for mobilsynkronisering Målsetting med tjenesten Tilby mobilsynkronisering til ansatte som har

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA N81 http://no.yourpdfguides.com/dref/826939

Din bruksanvisning NOKIA N81 http://no.yourpdfguides.com/dref/826939 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA

Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA BEGYNNE Å BRUKE KAMERAET TA ET BILDE BRUKE BEVEGELSESVARSLING BRUKE TIDSINNSTILLING FOR BILDE KONTROLLERE TEMPERATUREN 1. utgave NO 9311295 For din sikkerhet Les

Detaljer

Installeringsveiledning. PC Suite. NO 9354091 Issue 2

Installeringsveiledning. PC Suite. NO 9354091 Issue 2 Installeringsveiledning for PC Suite Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions,

Detaljer

BlackBerry Internet Service. Versjon: 4.5.1. Brukerhåndbok

BlackBerry Internet Service. Versjon: 4.5.1. Brukerhåndbok BlackBerry Internet Service Versjon: 4.5.1 Brukerhåndbok Publisert: 2014-01-09 SWD-20140109135826144 Innhold 1 Komme i gang... 7 Om ulike typer meldingsabonnementer for BlackBerry Internet Service...7

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

Kom i gang. 9252117, 2. utgave NO. Nokia N73 Music Edition Nokia N73-1

Kom i gang. 9252117, 2. utgave NO. Nokia N73 Music Edition Nokia N73-1 Kom i gang 9252117, 2. utgave NO Nokia N73 Music Edition Nokia N73-1 Taster og deler (front og side) Modellnummer: Nokia N73-1. 2 Heretter referert til som Nokia N73 Music Edition. 1 Lyssensor 2 Sekundærkamera

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet CK-1W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2 Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2 Servicedeklarasjon Drift-, overvåkning og brukerstøtte for mobilsynkronisering Målsetting med tjenesten Tilby mobilsynkronisering til ansatte som har sikkerhetsgodkjent

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

Remote Desktop Services

Remote Desktop Services Brukerveiledning Remote Desktop Services Fra Eltele AS 1 Innholdsfortegnelse Multi-Faktor Autentisering... 3 Pålogging... 3 Web Interface (anbefales)... 4 RemoteApp på Skrivebord... 6 Remote Desktop Klient

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA N70-1 http://no.yourpdfguides.com/dref/825227

Din bruksanvisning NOKIA N70-1 http://no.yourpdfguides.com/dref/825227 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

Web Connect-guide. Versjon 0 NOR

Web Connect-guide. Versjon 0 NOR Web Connect-guide Versjon 0 NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: ADS-2500We og ADS-2600We. Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende merknadsstil gjennom hele denne

Detaljer

Nokia N76-1. Komme i gang utgave NO

Nokia N76-1. Komme i gang utgave NO Nokia N76-1 Komme i gang 9254308 2. utgave NO Taster og deler (med åpent deksel og flipp) Heretter referert til som Nokia N76. 1 Høyre dekseltast 2 Mellomtast 3 Venstre dekseltast 4 Sekundærkamera med

Detaljer

Web Connect-guide. Version 0 NOR

Web Connect-guide. Version 0 NOR Web Connect-guide Version 0 NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Merknadsdefinisjoner Vi bruker dette symbolet i denne brukermanualen: Merknader

Detaljer

Brukerveiledning for klient. NetCom Mobile Voice Recorder

Brukerveiledning for klient. NetCom Mobile Voice Recorder Brukerveiledning for klient NetCom Mobile Voice Recorder Innhold Moble voice recorder 3 Mobilapplikasjon 4 Støttede telefoner 4 Symbian S60 3rd Edition 4 Symbian S60 5th Edition 4 Windows Mobile 6.5 4

Detaljer

Installerings- veiledning for PC Suite

Installerings- veiledning for PC Suite Installeringsveiledning for PC Suite Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions,

Detaljer

Hurtigveiledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO

Hurtigveiledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO Hurtigveiledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO Taster og deler 10 Volum-/zoometast 11 Medietast 12 Skjerm- og tastelåsbryter 13 Opptakstast 14 Avslutningstast 15 Menytast

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA 6630 http://no.yourpdfguides.com/dref/822861

Din bruksanvisning NOKIA 6630 http://no.yourpdfguides.com/dref/822861 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA N70 http://no.yourpdfguides.com/dref/2451929

Din bruksanvisning NOKIA N70 http://no.yourpdfguides.com/dref/2451929 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Tilleggsprogrammer. Nokia N70-1

Tilleggsprogrammer. Nokia N70-1 Tilleggsprogrammer Nokia N70-1 OM TILLEGGSPROGRAMMER FOR NOKIA N70 I salgspakken finner du et RS-MMC-kort (Reduced-Size Dual Voltage MultiMediaCard) som inneholder tilleggsprogrammer fra Nokia og tredjepartsutviklere.

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N81 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N81 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Lokalisering 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N81 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

Brukerhåndbok for IM og tjenesten Presence på Cisco Unified Communications Manager, versjon 9.0(1)

Brukerhåndbok for IM og tjenesten Presence på Cisco Unified Communications Manager, versjon 9.0(1) Brukerhåndbok for IM og tjenesten Presence på Cisco Unified Communications Manager, versjon 9.0(1) Utgitt første gang: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Detaljer

Innhold. Epostprogrammer og webmail.

Innhold. Epostprogrammer og webmail. Innhold Epostprogrammer og webmail 1 Microsoft Outlook 2003 2 Microsoft Outlook 2007 6 Microsoft Outlook 2008 10 Windows Live Mail (Vista/Windows 7) 15 Outlook Express (98/2000/2003/XP) 17 Mac Mail 22

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 2 3 4 5 6 7 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT

Detaljer

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC Desire

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC Desire Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC Desire Servicedeklarasjon Drift-, overvåkning og brukerstøtte for mobilsynkronisering Målsetting med tjenesten Tilby mobilsynkronisering til ansatte som har sikkerhetsgodkjent

Detaljer

Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53

Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53 Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53 Innhold 1. 1. Oppsettprosess for Windows 8 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. ESD 4. 5. Ren installasjon 6. 1. Tilpass 2. Trådløs 3.

Detaljer

Norton 360 Online Brukerhåndbok

Norton 360 Online Brukerhåndbok Brukerhåndbok Norton 360 Online Brukerhåndbok Dokumentasjon versjon 1.0 Copyright 2007 Symantec Corporation. Med enerett. Den lisensierte programvaren og dokumentasjonen er kategorisert som kommersiell

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Hva er Windows Fjernhjelp?

Hva er Windows Fjernhjelp? Hva er Windows Fjernhjelp? Noen ganger er den beste løsningen på et problem å la noen vise deg hvordan du løser det. Windows Fjernhjelp kan brukes av noen du stoler på, for eksempel en venn eller kundestøttetekniker,

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia Musikk

Brukerhåndbok Nokia Musikk Brukerhåndbok Nokia Musikk 1.0. utgave NO Nokia Musikk Med Nokia Musikk på Windows Phone kan du laste ned låter på telefonen og en kompatibel datamaskin. Sveip til venstre på startskjermen, og trykk på

Detaljer

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning. 9238687 1. utgave

Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning. 9238687 1. utgave Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning 9238687 1. utgave Copyright 2005 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i

Detaljer

Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1

Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1 Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-20 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):

Detaljer

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite My Instant Communicator for skrivebord

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite My Instant Communicator for skrivebord OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Hurtigveiledning R6.1 My Instant Communicator for PC My Instant Communicator for PC kombinerer tale-, video- og datatjenester som kan brukes om hverandre i et

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JANUAR 2013 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia MixRadio

Brukerhåndbok Nokia MixRadio Brukerhåndbok Nokia MixRadio 1.0. utgave NO Komme i gang med Nokia MixRadio-appen Med Nokia MixRadio kan du finne ny musikk og lytte til gamle favoritter. Du kan laste ned Nokia MixRadio-appen gratis fra

Detaljer

PLEXTALK Linio Pocket innføring - Nettverksmappe -

PLEXTALK Linio Pocket innføring - Nettverksmappe - PLEXTALK Linio Pocket innføring - Nettverksmappe - Shinano Kenshi Co., Ltd. forbeholder seg retten til å endre denne innføringen uten forutgående varsel. Innhold 1 Hva man kan bruke funksjonen nettverksmappe

Detaljer