Tilleggsprogrammer Nokia N95-1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilleggsprogrammer Nokia N95-1"

Transkript

1 Tilleggsprogrammer Nokia N95-1

2 TILLEGGSPROGRAMMER FOR NOKIA N95 I minnet i enheten og på DVD-ROM-en som fulgte med enheten, finner du tilleggsprogrammer fra Nokia og tredjepartsutviklere. INGEN GARANTI Tredjepartsprogrammene som leveres med enheten, kan være laget av og være eid av personer eller selskaper som ikke har tilknytning til Nokia. Nokia eier ikke opphavsrettighetene eller immaterielle rettigheter til tredjepartsprogrammene. Nokia har derfor intet ansvar for brukerstøtte for eller funksjonaliteten til programmene eller informasjonen som presenteres i disse programmene eller materialene. Nokia har i den utstrekning det tillates i gjeldende lovgivning, intet garantiansvar for tredjepartsprogrammene. VED Å BRUKE PROGRAMMENE GODTAR DU AT PROGRAMMENE LEVERES SOM DE ER UTEN GARANTI AV NOE SLAG, VERKEN UTTALT ELLER UNDERFORSTÅTT. DU GODTAR VIDERE AT VERKEN NOKIA ELLER NOKIAS SAMARBEIDSPARTNERE GIR GARANTIER, UTTALT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM EIERSKAP, SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, ELLER AT PROGRAMMENE IKKE VIL KRENKE PATENTER, OPPHAVSRETTIGHETER, VAREMERKER ELLER ANDRE RETTIGHETER TIL TREDJEPART. DETTE GJELDER I DEN UTSTREKNING DET TILLATES I GJELDENDE LOVGIVNING. INNHOLDET I DETTE DOKUMENTET GJØRES TILGJENGELIG SOM DET ER. BORTSETT FRA DER DET ER PÅKREVET ETTER GJELDENDE LOVER, YTES INGEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN DIREKTE ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIENE FOR SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORHOLD TIL NØYAKTIGHETEN AV, PÅLITELIGHETEN TIL ELLER INNHOLDET I DETTE DOKUMENTET. NOKIA FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å REVIDERE DETTE DOKUMENTET ELLER TREKKE DET TILBAKE, NÅR SOM HELST OG UTEN FORVARSEL. Tilgjengeligheten av bestemte produkter og programmer og tjenester for disse produktene kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler hvis du ønsker mer informasjon eller vil vite hvilke språk som er tilgjengelige. Noen operasjoner og funksjoner avhenger av SIM-kort og/eller nettverk, MMS eller kompatibiliteten for enheter og innholdsformatene som støttes. For noen tjenester er det en egen avgift Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N95 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- og firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere. Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet. VERKEN NOKIA ELLER NOEN AV DERES LISENSGIVERE SKAL UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, OG UANSETT ÅRSAK, VÆRE ANSVARLIGE FOR VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE TAP ELLER SKADE, HERUNDER SPESIFIKKE, VILKÅRLIGE, ETTERFØLGENDE ELLER KONSEKVENSMESSIGE TAP, SÅ LANGT DETTE TILLATES I GJELDENDE LOVGIVNING. 1. utgave NO

3 Innhold Introduksjon...4 Nettverkstjenester... 4 Brukerstøtte... 5 Galleri...6 Online-utskrift... 6 Internett-deling... 7 Mobilsøk Bruke Mobilsøk...10 Mer informasjon...10 Last ned! Last ned!...11 IM instant messaging (øyeblikkelig meldingstjeneste) Motta IM-innstillinger...13 Koble til en IM-server...13 Endre IM-innstillingene...13 Søke etter IM-grupper og brukere...14 Bli med i IM-grupper...14 Instant messaging (øyeblikkelig meldingstjeneste)...14 Vise og starte samtaler...15 IM-kontakter...15 IM-serverinnstillinger...15 Verktøy...17 Internett-anrop...17 Trykk og snakk...20 Innstillingsveiviser...24 For din PC...27 Home Media Server...27 Nokia Nseries PC Suite...28

4 Introduksjon Introduksjon Modellnummer: Nokia N95-1 Heretter referert til som Nokia N95. Nokia N95 er en kraftig og intelligent multimedieenhet. Det finnes forskjellige programmer som leveres av Nokia, og forskjellige tredjepartsutviklere av programvare som hjelper deg med å gjøre mer med Nokia N95. Noen av programmene finner du i enhetsminnet, og noen finner du på DVD-ROM-en som fulgte med enheten. Når du skal bruke enkelte programmer, må du godta de gjeldende lisensvilkårene. I dette dokumentet angir ikoner om programmet er tilgjengelig i enhetsminnet ( ) eller på DVD-ROM-en ( ). Du finner annen viktig informasjon om enheten i brukerhåndboken. Du må installere programmene på DVD-ROM-en på en kompatibel PC før du bruker dem. Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at enkelte bilder, musikk (inkludert ringetoner) og annet innhold kopieres, endres, overføres eller videresendes. Det kan hende enheten din har forhåndsinnstilte bokmerker og koblinger til tredjepartssider. Du kan også få tilgang til andre tredjepartssider via enheten. Tredjepartssider har ikke tilknytning til Nokia, og Nokia verken gir sin tilslutning til eller påtar seg noe ansvar for disse sidene. Dersom du velger å besøke dem, bør du ta forholdsregler for sikkerhet og innhold. Nettverkstjenester Du trenger en tjeneste fra en leverandør av trådløse tjenester for å kunne bruke telefonen. Mange av funksjonene krever spesifikke nettverksfunksjoner. Disse funksjonene er ikke tilgjengelige i alle nettverk, og noen nettverk krever at du må inngå bestemte avtaler med tjenesteleverandøren før du kan bruke nettverkstjenestene. Tjenesteleverandøren kan gi deg informasjon og forklare hvilke priser som gjelder. Enkelte nettverk kan ha begrensninger som påvirker hvordan du kan bruke nettverkstjenester. Det kan for eksempel være at enkelte nettverk ikke støtter alle språkspesifikke tegn og tjenester. 4

5 Tjenesteleverandøren kan ha angitt at enkelte funksjoner skal være deaktivert eller ikke aktivert i enheten. I slike tilfeller vises ikke funksjonene på menyen til enheten. Det kan også hende at enheten har en spesiell konfigurering, for eksempel endringer i menynavn, menyrekkefølge og ikoner. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon. Introduksjon Brukerstøtte Programmer som leveres av tredjepartsutviklere av programvare, støttes av disse utviklerne. Hvis du har problemer med et program, kan du få brukerstøtte på det aktuelle nettstedet. Se web-koblingene på slutten for hvert program i denne håndboken. 5

6 Galleri 6 Galleri Online-utskrift Med Online-utskrift kan du bestille utskrifter av bilder rett fra nettet og hjem eller til en butikk der du kan hente dem. Du kan også bestille forskjellige produkter med valgt bilde. De tilgjengelige produktene avhenger av tjenesteleverandøren. Du må ha minst én konfigurasjonsfil for utskriftstjenester installert for å kunne bruke Online-utskrift. Filene fås hos leverandører av utskriftstjenester som støtter Online-utskrift. Det kan hende at du blir belastet datakostnader når bildene sendes inn til den aktuelle tjenesten. Hvis du sender bilder for opplasting når du befinner deg utenfor nettet til hjemmeoperatøren din, kan det hende at datakostnadene øker. Se brukerhåndboken for enheten hvis du vil ha mer informasjon om dette. Bestille utskrifter Du kan bare skrive ut bilder som er i JPEG-format. Trykk og velg Galleri > Bilder & video. 1 Velg ett eller flere bilder og Valg > Skriv ut > Bestill utskrifter. 2 Velg en tjenesteleverandør i listen. 3 Velg Valg og deretter blant følgende: Åpne for å starte tilkoblingen til tjenesteleverandøren Fjern for å fjerne tjenesteleverandøren fra listen Std. tilgangspkt. for å velge Internetttilgangspunktet som skal brukes Logg for å vise detaljer om tidligere bestillinger 4 Hvis tjenesten er en enkelttjeneste, kobles du til tjenesteleverandøren, og bildene du velger i Galleri, vises i forhåndsvisningen. Velg Valg og deretter blant følgende: Forhåndsvisning for å vise bildene før du bestiller utskrift. Bla opp eller ned for å vise bildene. Bestill nå for å sende inn bestillingen Endre bestillingsdetaljer for å endre produktdetaljer og antall kopier av det valgte bildet. I visningen for produktbestilling kan du velge produktet og typen du vil bestille. De tilgjengelige valgene og produktene varierer etter tjenesteleverandør. Bla til venstre eller høyre for å vise og endre detaljene for de andre bildene. Endre kundeinfo for å endre kunde- og bestillingsinformasjonen Legg til bilde for å legge til flere bilder i bestillingen Fjern bilde for å fjerne bilder fra bestillingen

7 5 Hvis tjenesten tilbys av en forhandlerkjede, kobles du til tjenesteleverandøren, og må velge en butikk der du vil hente utskriftene. Bildene du velger i Galleri, vises i forhåndsvisningen. Avhengig av tjenesteleverandøren kan det være mulig å lete og søke etter butikker med ulike søkekriterier. Hvis du vil ha nærmere informasjon, for eksempel om åpningstidene til den valgte butikken, velger du Valg > Info (hvis tjenesteleverandøren tilbyr dette). Bla til ønsket utleveringssted, og trykk blatasten. Du kan forhåndsvise bildene før du bestiller, endre bilde- eller kundeinformasjon, eller legge til eller fjerne bilder fra bestillingen. Du bestiller utskriftene ved åvelge Valg > Bestill nå. Du kan lagre uferdige bestillinger som utkast. Det aktuelle utkastet blir åpnet neste gang du bruker Online-utskrift. Internett-deling Du kan dele bilder og videoklipp med andre ved hjelp av kompatible albumer på nettet, weblogger eller andre kompatible tjenester for deling på nettet. Du kan laste opp innhold, lagre uferdige oppføringer som utkast og fortsette senere, og du kan vise innholdet i albumer. Innholdstypene som støttes, kan variere i henhold til tjenesteleverandøren. Komme i gang Du må abonnere på tjenesten hos en tjenesteleverandør som støtter deling av bilder på nettet. Du kan vanligvis abonnere på tjenesten på web-siden til tjenesteleverandøren. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om hvordan du abonnerer på tjenesten. Hvis du vil ha mer informasjon om kompatible tjenesteleverandører, se Når du åpner tjenesten for første gang i programmet Internett-deling, blir du bedt om å opprette en ny konto og angi brukernavn og passord for denne. Du kan senere gå inn på kontoinnstillingene ved åvelgevalg > Innstillinger. Laste opp filer Trykk, og velg Galleri > Bilder & videoer, filene du vil laste opp, og Valg > Send > Legg inn på web. Du har også tilgang til Internett-tjenester fra hovedkameraet. Gå til Velg tjeneste. Hvis du vil opprette en ny konto for en tjeneste, velger du Valg > Legg til ny konto eller tjenesteikonet med Opprett ny i listen over tjenester. Hvis du har opprettet en ny konto i frakoblet modus eller endret en konto eller tjenesteinnstillinger via en nettleser på en kompatibel PC, velger du Valg > Hent tjenester for å oppdatere tjenestelisten i enheten. Trykk blatasten for å velge en tjeneste. Galleri 7

8 Galleri Når du velger tjenesten, vises de valgte bildene og videoklippene i redigeringsmodus. Du kan åpne og vise filene, omorganisere dem, legge til tekst i dem eller legge til nye filer. Hvis du vil avbryte opplastingsprosessen og lagre oppføringen som et utkast, velger du Tilbake > Lagre som utkast. Hvis opplastingen allerede har begynt, velger du Avbryt > Lagre som utkast. Hvis du vil koble til tjenesten og laste opp filene til Internett, velger du Valg > Legg inn på web eller trykker ringetasten. Åpne Internett-tjenesten Hvis du vil vise opplastede bilder og videoklipp i Internett-tjenesten samt oppføringsutkast og sendte oppføringer i enheten, velger du Bilder & videoer > Valg > Åpne Internett-tjen.. Hvis du oppretter en ny konto i frakoblet modus eller endrer en konto eller tjenesteinnstillinger via en nettleser på en kompatibel PC, velger du Valg > Hent tjenester for å oppdatere tjenestelisten i enheten. Velg en tjeneste i listen. Når du har åpnet en tjeneste, velger du blant følgende: Åpne i nettleser for å koble til den valgte tjenesten og vise de opplastede albumene og albumutkastene i nettleseren. Visningen kan variere i henhold til tjenesteleverandøren. Utkast for å vise og redigere oppføringsutkast og laste dem opp til Internett Siste innlegg for å vise de 20 siste oppføringene som er opprettet med enheten Nytt innlegg for å opprette en ny oppføring De tilgjengelige valgene kan variere i henhold til tjenesteleverandøren. Innstillinger for Internett-deling Hvis du vil endre innstillingene, går du til Internett-deling og velger Åpne Internett-tjen. > Valg > Innstillinger. Bla til ønskede innstillinger og trykk blatasten. Mine kontoer I Mine kontoer kan du opprette nye kontoer eller redigere eksisterende kontoer. Hvis du vil opprette en ny konto, velger du Valg > Legg til ny konto. Hvis du vil redigere en eksisterende konto, velger du en konto og Valg > Rediger. Velg blant følgende: Kontonavn for å angi ønsket navn på kontoen Tjenesteleverandør for å velge tjenesteleverandøren du vil bruke. Du kan ikke endre tjenesteleverandøren for en eksisterende konto. Du må lage en ny konto for den nye tjenesteleverandøren. Hvis du sletter en konto i Mine kontoer, slettes også tjenestene som er knyttet til kontoen, fra enheten, inkludert de sendte elementene for tjenesten. 8

9 Brukernavn og Passord for å skrive inn brukernavnet og passordet du opprettet for kontoen da du registrerte deg for Internett-tjenesten Bildestr. for innlegging for å velge størrelsen som bildene skal lastes opp til tjenesten med Programinnstillinger Bildestørrelse i display for å velge størrelsen som bildet skal vises med, på displayet til enheten. Denne innstillingen påvirker ikke bildestørrelsen for opplasting. Tekststørrelse i display for å velge skriftstørrelsen for tekst du skriver Avanserte innstillinger Standard tilgangspunkt hvis du vil endre tilgangspunktet som brukes til å koble til Internett-tjenesten, velger du ønsket tilgangspunkt. Tjenesteleverandører Tjenestelever. for å vise eller redigere innstillinger for tjenesteleverandør, legge til en ny tjenesteleverandør eller vise detaljene for en tjenesteleverandør. Hvis du bytter tjenesteleverandør, forsvinner all kontoinformasjon for den tidligere tjenesteleverandøren. Du kan ikke endre innstillingene for forhåndsdefinerte tjenesteleverandører. Galleri 9

10 Mobilsøk Mobilsøk Mobilsøk brukes til å få tilgang til søkemotorer, finne og koble til lokale tjenester, web-områder, bilder og mobilt innhold. Du kan bruke programmet til å finne og ringe lokale restauranter og butikker, og bruke den avanserte kartteknologien som hjelp til å finne frem til det aktuelle stedet. Bruke Mobilsøk Trykk og velg Søk. Når du åpner Mobilsøk, vises en liste over kategorier. Velg en kategori (for eksempel bilder), og legg inn tekst i søkefeltet. Velg Søk. Søkeresultatene vises på skjermen. Mer informasjon Hvis du vil ha mer hjelp og instruksjoner for programmet, velger du Valg > Hjelp. Se også hvis du vil ha mer informasjon om programmet. 10

11 Last ned! Last ned! Med Last ned! kan du finne, forhåndsvise, kjøpe, laste ned og oppgradere innhold, tjenester og programmer som fungerer sammen med Nokia N95. Spill, ringetoner, bakgrunnsbilder, programmer og mye mer er lett tilgjengelig. Elementene er kategorisert under kataloger og mapper tilhørende ulike tjenesteleverandører. Det tilgjengelige innholdet avhenger av tjenesteleverandøren. Trykk og velg Last ned!. Last ned! bruker nettverkstjenestene dine for å få tilgang til det mest oppdaterte innholdet. Hvis du vil ha informasjon om tilleggselementer som er tilgjengelige via Last ned!, kontakter du tjenesteleverandøren eller leverandøren eller produsenten av elementet. Last ned! mottar oppdateringer fortløpende og gir deg det nyeste innholdet som tjenesteleverandøren tilbyr for din enhet. Hvis du vil oppdatere innholdet i Last ned! manuelt, velger du Valg > Oppdater liste. Hvis du vil skjule en mappe eller katalog fra listen, for eksempel for å vise bare hyppig brukte elementer, velger du Valg > Skjul. Hvis du vil vise alle skjulte elementer igjen, velger du Valg > Vis alle. Hvis du vil kjøpe det merkede elementet i hovedvisningen, en mappe eller en katalog, velger du Valg > Kjøp. Du får frem en undermeny der du kan velge elementversjon og se på prisinformasjon. Hvilke valg som er tilgjengelige, avhenger av tjenesteleverandøren. Hvis du vil laste ned et element som er gratis, velger du Valg > Hent. Innstillinger for Last ned! Programmet oppdaterer enheten med det nyeste innholdet som er tilgjengelig fra tjenesteleverandøren og andre tilgjengelige kanaler. Hvis du vil endre innstillingene, velger du Valg > Innstillinger og fra følgende: Tilgangspunkt for å velge tilgangspunktet som skal brukes for å koble til tjenesteleverandørens server, og om enheten skal spørre etter tilgangspunktet hver gang du bruker den Åpne automatisk hvis du vil at innholdet eller programmet skal åpnes automatisk etter at du har lastet det ned, velger du Ja. Last ned! 11

12 Last ned! Bekreft forhåndsvisn. hvis du vil laste ned en forhåndsvisning av innholdet eller programmet automatisk, velger du Nei. Hvis du vil ha spørsmål før hver gang du laster ned en forhåndsvisning, velger du Ja. Kjøpsbekreftelse hvis du vil bli bedt om å bekrefte før du kjøper innhold eller et program, velger du Ja. Hvis du vil starte kjøpsprosessen like etter at du har valgt Kjøp, velger du Nei. Når du har fullført innstillingene, velger du Tilbake. Widgeter Nettleseren støtter widgeter (nettverkstjeneste). Widgeter er små nedlastbare web-applikasjoner som brukes til å overføre multimedieinnhold, nyhetsstrømmer og annen informasjon, for eksempel værmeldinger, til enheten du bruker. Installerte widgeter vises som egne programmer i Programmer-mappen. Du kan laste ned widgeter ved hjelp av programmet Last ned! eller fra nettet. Standard tilgangspunkt for widgeter er det samme som i nettleseren. Når de er aktive i bakgrunnen, kan enkelte widgeter oppdatere informasjon automatisk på enheten. 12

13 IM instant messaging (øyeblikkelig meldingstjeneste) Trykk og velg Programmer > Media > Chat. Med instant messaging (nettverkstjeneste) kan du prate med andre som bruker denne funksjonen og melde deg på diskusjonsforum (IM-grupper) med spesielle emner. Ulike tjenesteleverandører opprettholder kompatible IM-servere som du kan logge deg på når du har registrert deg hos en IM-tjeneste. Det kan hende de ulike tjenesteleverandørene støtter ulike funksjoner. Velg Samtaler for å starte eller fortsette en samtale med en IM-bruker, Chat-kontakter for å opprette, redigere eller vise tilkoblingsstatus for IM-kontaktene, Chat-grupper for å starte eller fortsette en gruppesamtale med flere IM-brukere, eller Innsp. samtaler for å vise en tidligere IM-økt som du har lagret. Motta IM-innstillinger Du må lagre innstillingene for å få tilgang til tjenesten du vil bruke. Det kan hende at du mottar innstillingene i en spesiell tekstmelding fra tjenesteleverandøren som tilbyr IM-tjenesten. Du kan også legge inn innstillingene manuelt. Se IM-serverinnstillinger på side 15. Koble til en IM-server 1 Du kobler til IM-serveren som er i bruk, ved å åpne Chat og velge Valg > Logg på. Hvis du vil endre den aktive IM-serveren og lagre nye IM-servere, se IM-serverinnstillinger på side Tast inn bruker-id og passord, og trykk for å logge på. Du får bruker-id og passord for IM-serveren fra tjenesteleverandøren. 3 Velg Valg > Logg av for å logge av. Endre IM-innstillingene Velg Valg > Innstillinger > Chat-innstillinger, og velg deretter blant følgende: Bruk skjermnavn (vises bare hvis serveren støtter IM-grupper) Velg Ja for å angi et kallenavn. Vis min tilgjengelighet Velg Til alle for å la andre se om du er tilkoblet. Tillat meldinger fra Velg Alle for å tillate meldinger fra alle. IM instant messaging (øyeblikkelig meldingstjeneste) 13

14 IM instant messaging (øyeblikkelig meldingstjeneste) Tillat invitasjoner fra Velg Bare Chat-kont. for å tillate invitasjoner bare fra IM-kontaktene. IM-invitasjoner sendes av IM-kontakter som vil at du skal bli med i en gruppe. Meldingshastighet Velg hastigheten for visning av nye meldinger. Sorter Chat-kont. Velg hvordan IM-kontaktene skal sorteres: Alfabetisk eller Etter tilk.status. Tilgj.hetsoppdatering Hvis du vil angi hvordan du vil oppdatere informasjon om hvorvidt IM-kontaktene er tilkoblet eller frakoblet, velger du Automatisk eller Manuelt. Frakoblede kontakter Velg om IM-kontakter med status som frakoblet skal vises i listen over IM-kontakter. Min meldingsfarge Velg fargen på IM-meldingene du sender. Farge på mottatt meld. Velg fargen på IM-meldingene du mottar. Varseltone for Chat Endre tonen som spilles av når du mottar en ny IM-melding. Søke etter IM-grupper og brukere Hvis du vil søke etter grupper, går du til visningen Chat-grupper og velger Valg > Søk. Du kan søke på grunnlag av Gruppenavn, Emne og Medlemmer (bruker-id). Hvis du vil søke etter brukere, går du til visningen Chat-kontakter og velger Valg > Ny Chat-kontakt > Søker fra server. Du kan søke på grunnlag av Brukernavn, Bruker-ID, Telefonnummer og E-postadresse. Bli med i IM-grupper Visningen Chat-grupper inneholder en liste over IM-gruppene du har lagret eller er med i. Trykk på for å bli med i en lagret IM-gruppe. Velg Valg > Forlat Chat-gruppe for å forlate IM-gruppen. Instant messaging (øyeblikkelig meldingstjeneste) Når du har blitt med i en IM-gruppe, kan du se på meldingene som utveksles der, og sende egne meldinger. Hvis du vil sende en melding, skriver du meldingen i meldingsredigeringsfeltet og trykker. Hvis du vil sende en privat melding til en deltaker, velger du Valg > Send privat melding. Hvis du vil svare på en privat melding som er sendt til deg, velger du meldingen og Valg > Svar. Hvis du vil invitere påloggede IM-kontakter til å bli med i IM-gruppen, velger du Valg > Send invitasjon. 14

15 Hvis du vil blokkere meldinger fra visse deltakere, velger du Valg > Blokkeringsvalg. Logge chat-økter Hvis du vil logge meldingene som utveksles under en samtale eller når du er koblet til en IM-gruppe, velger du Valg > Logg chat. Hvis du vil stoppe loggingen, velger du Valg > Stopp logging. Hvis du vil vise de loggede chat-øktene, går du til hovedvisningen og velger Innsp. samtaler. Vise og starte samtaler Visningen Samtaler inneholder en liste over de enkelte samtaledeltakerne som du har en pågående samtale med. Pågående samtaler lukkes automatisk når du avslutter Chat. Du viser en samtale ved å bla til en deltaker og trykke. Du fortsetter samtalen ved å skrive en melding og trykke på. Hvis du vil gå tilbake til listen over samtaler uten å lukke samtalen, velger du Tilbake. Du lukker samtalen ved åvelge Valg > Avslutt samtale. Hvis du vil starte en ny samtale, velger du Valg > Ny samtale. Hvis du vil lagre en samtaledeltaker i IM-kontaktene, velger du Valg > Legg til i Chat-kont.. Hvis du vil sende automatiske svar på innkommende meldinger, velger du Valg > Slå på autosvar. Du kan fortsatt motta meldinger. IM-kontakter I visningen Chat-kontakter kan du hente chat-kontaktlister fra serveren eller legge til en ny chat-kontakt i en kontaktliste. Når du logger på serveren, hentes den tidligere brukte chat-kontaktlisten automatisk fra serveren. IM-serverinnstillinger Velg Valg > Innstillinger > Serverinnstillinger. Det kan hende at du mottar innstillingene i en spesiell tekstmelding fra tjenesteleverandøren som tilbyr chat-tjenesten. Du får bruker-id og passord fra tjenesteleverandøren når du registrerer deg som bruker av tjenesten. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du ikke har bruker-id eller passord. Servere Vis en liste over alle definerte IM-servere. Standardserver Endre IM-serveren du vil koble til. IM instant messaging (øyeblikkelig meldingstjeneste) 15

16 IM instant messaging (øyeblikkelig meldingstjeneste) Påloggingstype Chat Velg Ved prog.oppst. for å logge på automatisk når du starter Chat. Hvis du vil legge til en ny server i listen over IM-servere, velger du Servere > Valg > Ny server. Legg inn følgende innstillinger: Servernavn navnet på chat-serveren Tilgangspunkt i bruk tilgangspunktet du vil bruke for serveren Web-adresse URL-adressen til IM-serveren Bruker-ID din bruker-id Passord ditt påloggingspassord 16

17 Verktøy Internett-anrop Med tjenesten for Internett-anrop (nettverkstjeneste) kan du ringe og motta anrop via Internett. Merk: Tilgjengeligheten av denne tjenesten kan variere avhengig av land eller salgsområde. Hvis du vil ringe eller motta anrop via Internett, må enheten være koblet til en tjeneste for Internett-anrop. Trykk og velg Verktøy > Tilkobling > Internett-tlf.. Hvis du vil koble til en tjeneste for Internett-anrop, må enheten være innenfor dekningsområdet til et tilkoblingsnettverk, for eksempel et trådløst LAN-tilgangspunkt. Viktig: Aktiver alltid en av de tilgjengelige krypteringsmetodene for å øke sikkerheten for den trådløse LAN-tilkoblingen. Bruk av kryptering reduserer risikoen for uautorisert tilgang til dataene dine. Noen land, for eksempel Frankrike, har restriksjoner for bruk av trådløst LAN. Ta kontakt med lokale myndigheter for å få mer informasjon. De tilgjengelige tilgangspunktene varierer etter tjenesteleverandør. Hvis du vil koble til tjenesten for Internett-anrop, velger du et tilgjengelig tilkoblingsnettverk i listen og trykker Velg. De lagrede nettverkene, som er markert med, vises først i listen. Hvis du vil stoppe opprettingen av en tilkobling, velger du Avbryt. Når du har koblet til en tjeneste, kan du lagre det benyttede trådløse LAN-nettverket som et kjent tilgangspunkt. Velg Valg og deretter blant følgende: Koble til tjeneste for å opprette en tilkobling til en tjeneste, når en tjeneste for Internett-anrop og et egnet tilkoblingsnettverk er tilgjengelig. Koble fra tjeneste for å avslutte tilkoblingen til tjenesten for Internett-anrop. Endre tjeneste for å velge tjenesten for Internett-anrop for utgående anrop, hvis enheten er koblet til mer enn én tjeneste. Dette valget vises bare hvis mer enn én konfigurert tjeneste er tilgjengelig. Konfigurer tjeneste for å konfigurere nye tjenester. Dette valget vises bare hvis det finnes tjenester som ikke er konfigurert. Verktøy 17

18 Verktøy Lagre nettverk for å lagre nettverket du er koblet til. Tidligere lagrede nettverk er markert med i listen over tilkoblingsnettverk. Dette valget vises bare hvis du er koblet til et trådløst LAN-nettverk som ikke er lagret. Bruk skjult nettverk for å koble til en tjeneste for Internett-anrop ved hjelp av et skjult trådløst LAN-nettverk. Oppdater for å oppdatere listen over tilkoblingsnettverk manuelt. Bruk dette valget hvis det trådløse LAN-nettverket du bruker, ikke vises i listen. Listen oppdateres også automatisk hvert 15. sekund. Innstillinger for å endre innstillingene. Avslutt for å lukke programmet. De tilgjengelige valgene kan variere. Enheten kan bare være koblet til ett trådløst LAN-tilgangspunkt om gangen. Hvis du bruker to eller flere tjenester for Internett-anrop med samme tilgangspunkt, kan enheten være koblet til flere tjenester samtidig. Tjenesten som brukes til utgående Internett-anrop, vises i oversikten der tilkoblingsnettverkene er listet opp, og kan endres ved å velge Endre tjeneste. Når du er koblet til en tjeneste for Internett-anrop, vises i ventemodus. Du har muligens en snarvei for Internett-tlf. i aktiv ventemodus, eller du kan legge den til der. Ved hjelp av snarveien kan du registrere deg manuelt, hvis en tjeneste for Internett-anrop og et tilgangspunkt er tilgjengelig. Hvis du allerede er koblet til en tjeneste for Internett-anrop, blir du spurt om du vil koble fra tjenesten. Hvis du vil foreta et Internett-anrop i ventemodus, taster du inn telefonnummeret eller Internett-adressen og trykker. Hvis du vil skifte mellom tall- og bokstavmodus, holder du inne #. Trykk for å avslutte anropet. Du kan også foreta et Internett-anrop fra Kontakter og Logg. Hvis du vil ringe fra Kontakter, trykker du og velger Kontakter, blar til ønsket kontakt og velger Valg > Internett-anrop. Hvis du vil ringe fra Logg, trykker du og velger Programmer > Logg > Anropslogg og Ubesv. anrop, Mottatte anrop eller Oppr. numre, blar til ønsket kontakt og velger Valg > Ring til > Internett-anrop. Hvis Internett-anrop er angitt som foretrukket anropstype, og enheten er koblet til en tjeneste for Internett-anrop, foretas oppringninger som Internettanrop som standard. 18

19 Enheten støtter taleanrop over Internett (Internett-anrop). Enheten forsøker å ringe nødnumre primært via mobiltelefonnettverk. Hvis det ikke er mulig å få til en nødsamtale via mobilnettverk, forsøker enheten å ringe nødnummeret via leverandøren av Internett-anrop. Siden mobiltelefoni er en godt innarbeidet teknologi, bør du bruke mobilnettverk til nødsamtaler så sant det er mulig. Hvis mobilnettverksdekning er tilgjengelig, må du passe på at mobiltelefonen er slått på og klar til å foreta anrop, før du ringer et nødnummer. Muligheten for å ringe et nødnummer ved hjelp av Internett-telefoni er avhengig av at det er et WLAN-nettverk tilgjengelig, og at leverandøren av Internett-anrop har implementert nødnummerfunksjonalitet. Ta kontakt med leverandøren av Internett-anrop for å undersøke muligheten for nødsamtaler ved hjelp av Internett-telefoni. Innstillinger Hvis du vil se innstillingene for tjenestene for Internett-anrop, trykker du og velger Verktøy > Tilkobling > Internett-tlf. > Innstillinger. Hvis du vil vise eller velge foretrukket anropstype for utgående anrop, velger du Valg > Endre > Standard anropstype > Mobiltelefon eller Internett-anrop. Hvis du vil åpne visningen for tjenesteinnstillinger for den valgte tjenesten, velger du Valg > Åpne. De tilgjengelige valgene kan variere. Tjenesteinnstillinger Trykk og velg Verktøy > Tilkobling > Internett-tlf. > Valg > Innstillinger > Innstill.:... Hvis du vil se innstillingene for tjenesten, velger du Påloggingstype og deretter blant følgende: Automatisk for å logge på tjenesten for Internett-anrop automatisk. Når et kjent nettverk blir funnet, kobles enheten automatisk til tjenesten for Internett-anrop. Manuell for å logge på tjenesten for Internett-anrop manuelt. Hvis du bruker den automatiske påloggingstypen for trådløse LAN-nettverk, søker enheten regelmessig etter trådløse LAN-nettverk. Dette øker bruken av batteristrøm og reduserer batteriets levetid. Velg Lagrede tilkobl.nettverk for å se tilkoblingsnettverkene som gjenkjennes av tjenesten for Internett-anrop. Disse nettverkene brukes til automatisk pålogging, og er markert med i listen over tilkoblingsnettverk. Velg Rediger tjenesteinnstill. for å åpne de tjenestespesifikke innstillingene. Dette valget er bare tilgjengelig hvis en tjenestespesifikk programvaremodul er installert på enheten. Verktøy 19

Din bruksanvisning NOKIA N95-1 http://no.yourpdfguides.com/dref/827928

Din bruksanvisning NOKIA N95-1 http://no.yourpdfguides.com/dref/827928 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Tilleggsprogrammer. Nokia N73-1

Tilleggsprogrammer. Nokia N73-1 Tilleggsprogrammer Nokia N73-1 OM TILLEGGSPROGRAMMER FOR NOKIA N73 I minnet på enheten og på CD-ROM-platen som fulgte med enheten, finner du flere programmer fra Nokia og utviklere av tredjepartsprogramvare.

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Trykk og snakk 1.5 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA N73-1 http://no.yourpdfguides.com/dref/825458

Din bruksanvisning NOKIA N73-1 http://no.yourpdfguides.com/dref/825458 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Tilleggsprogrammer. Nokia N70-1

Tilleggsprogrammer. Nokia N70-1 Tilleggsprogrammer Nokia N70-1 OM TILLEGGSPROGRAMMER FOR NOKIA N70 I salgspakken finner du et RS-MMC-kort (Reduced-Size Dual Voltage MultiMediaCard) som inneholder tilleggsprogrammer fra Nokia og tredjepartsutviklere.

Detaljer

Internett-deling 3.1. 1. utgave

Internett-deling 3.1. 1. utgave Internett-deling 3.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA N70 http://no.yourpdfguides.com/dref/2451929

Din bruksanvisning NOKIA N70 http://no.yourpdfguides.com/dref/2451929 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Online-utskrift 4.0. 1. utgave

Online-utskrift 4.0. 1. utgave Online-utskrift 4.0 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA N72-5 http://no.yourpdfguides.com/dref/825327

Din bruksanvisning NOKIA N72-5 http://no.yourpdfguides.com/dref/825327 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Innhold. For din sikkerhet...7 Brukerstøtte...10 Hjelp...10 Kundestøtte og kontaktinformasjon for Nokia...10 Komme i gang...10 Tilleggsprogrammer...

Innhold. For din sikkerhet...7 Brukerstøtte...10 Hjelp...10 Kundestøtte og kontaktinformasjon for Nokia...10 Komme i gang...10 Tilleggsprogrammer... Nokia N95-1 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at dette RM-159-produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen

Detaljer

1. utgave NO, 9251959

1. utgave NO, 9251959 Nokia N95-1 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret RM-159 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen

Detaljer

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Last ned! 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke)

Detaljer

Brukerhåndbok. Nokia N81-1 8GB 1. utgave NO

Brukerhåndbok. Nokia N81-1 8GB 1. utgave NO Brukerhåndbok Nokia N81-1 8GB 1. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at produktet RM-179 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6212 classic

Brukerhåndbok for Nokia 6212 classic Brukerhåndbok for Nokia 6212 classic 9208861 1. utgave NO 0434 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RM-396 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav

Detaljer

Bruker manual NOKIA N76 Bruksanvisning NOKIA N76 Brukerhåndbok NOKIA N76 Brukerveiledning NOKIA N76 Instruksjon NOKIA N76

Bruker manual NOKIA N76 Bruksanvisning NOKIA N76 Brukerhåndbok NOKIA N76 Brukerveiledning NOKIA N76 Instruksjon NOKIA N76 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA N76. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA N76 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia E63. 6.0. utgave

Brukerhåndbok for Nokia E63. 6.0. utgave Brukerhåndbok for Nokia E63 6.0. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RM-437-produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia N80 i Internett-utgave. 9243837 3. utgave NO

Brukerhåndbok for Nokia N80 i Internett-utgave. 9243837 3. utgave NO Brukerhåndbok for Nokia N80 i Internett-utgave 9243837 3. utgave NO SAMSVARSERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer at produktet RM-159 er i samsvar med krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia E55. 4. utgave

Brukerhåndbok for Nokia E55. 4. utgave Brukerhåndbok for Nokia E55 4. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RM-482-produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 2760. 9203346 2. utgave NO

Brukerhåndbok for Nokia 2760. 9203346 2. utgave NO Brukerhåndbok for Nokia 2760 9203346 2. utgave NO 0434 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RM-258 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante bestemmelse i

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7210 Supernova

Brukerhåndbok for Nokia 7210 Supernova Brukerhåndbok for Nokia 7210 Supernova 9209665 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RM-436 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7510 Supernova

Brukerhåndbok for Nokia 7510 Supernova Brukerhåndbok for Nokia 7510 Supernova 9210911 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RM-398 er i samsvar med de 0434 grunnleggende krav og øvrige relevante krav i

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia E90 Communicator

Brukerhåndbok for Nokia E90 Communicator Brukerhåndbok for Nokia E90 Communicator 9251259 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret RA-6 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6101. 9238291 2. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 6101. 9238291 2. utgave Brukerhåndbok for Nokia 6101 9238291 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-76 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia E72. 5.1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia E72. 5.1. utgave Brukerhåndbok for Nokia E72 5.1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RM-530 -produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

Tilleggsprogrammer. Nokia N91 8GB. Nokia N91-2

Tilleggsprogrammer. Nokia N91 8GB. Nokia N91-2 Tilleggsprogrammer Nokia N91 8GB Nokia N91-2 OM TILLEGGSPROGRAMMER FOR NOKIA N91-2 I minnet på enheten og på CD-ROM-platen som fulgte med enheten, finner du flere programmer fra Nokia og utviklere av tredjepartsprogramvare.

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7370. 9243218 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7370. 9243218 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7370 9243218 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret RM-92 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia E60

Brukerhåndbok for Nokia E60 Brukerhåndbok for Nokia E60 9241277 4. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret RM-49 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA 6111 http://no.yourpdfguides.com/dref/822102

Din bruksanvisning NOKIA 6111 http://no.yourpdfguides.com/dref/822102 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA 6111. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA 6111 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia N93. 9245304 1. utgave NO

Brukerhåndbok for Nokia N93. 9245304 1. utgave NO Brukerhåndbok for Nokia N93 9245304 1. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret RM-55 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer