Din bruksanvisning NOKIA N95-1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning NOKIA N95-1 http://no.yourpdfguides.com/dref/827928"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: VED Å BRUKE PROGRAMMENE GODTAR DU AT PROGRAMMENE LEVERES SOM DE ER UTEN GARANTI AV NOE SLAG, VERKEN UTTALT ELLER UNDERFORSTÅTT. DU GODTAR VIDERE AT VERKEN NOKIA ELLER NOKIAS SAMARBEIDSPARTNERE GIR GARANTIER, UTTALT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM EIERSKAP, SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, ELLER AT PROGRAMMENE IKKE VIL KRENKE PATENTER, OPPHAVSRETTIGHETER, VAREMERKER ELLER ANDRE RETTIGHETER TIL TREDJEPART. DETTE GJELDER I DEN UTSTREKNING DET TILLATES I GJELDENDE LOVGIVNING Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N95 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- og firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere. Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet. VERKEN NOKIA ELLER NOEN AV DERES LISENSGIVERE SKAL UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, OG UANSETT ÅRSAK, VÆRE ANSVARLIGE FOR VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE TAP ELLER SKADE, HERUNDER SPESIFIKKE, VILKÅRLIGE, ETTERFØLGENDE ELLER KONSEKVENSMESSIGE TAP, SÅ LANGT DETTE TILLATES I GJELDENDE LOVGIVNING. INNHOLDET I DETTE DOKUMENTET GJØRES TILGJENGELIG "SOM DET ER". BORTSETT FRA DER DET ER PÅKREVET ETTER GJELDENDE LOVER, YTES INGEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN DIREKTE ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIENE FOR SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORHOLD TIL NØYAKTIGHETEN AV, PÅLITELIGHETEN TIL ELLER INNHOLDET I DETTE DOKUMENTET. NOKIA FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å REVIDERE DETTE DOKUMENTET ELLER TREKKE DET TILBAKE, NÅR SOM HELST OG UTEN FORVARSEL. Tilgjengeligheten av bestemte produkter og programmer og tjenester for disse produktene kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler hvis du ønsker mer informasjon eller vil vite hvilke språk som er tilgjengelige. Noen operasjoner og funksjoner avhenger av SIM-kort og/eller nettverk, MMS eller kompatibiliteten for enheter og innholdsformatene som støttes. For noen tjenester er det en egen avgift. 2. utgave NO Innhold Introduksjon.. 4 Nettverkstjenester 4 Brukerstøtte. 5 Galleri Online-utskrift.

3 . 6 Internett-deling... 7 (øyeblikkelig meldingstjeneste) Vise og starte samtaler IM-kontakter.. 15 IM-serverinnstillinger. 16 Verktøy Internett-anrop.

4 .. 17 Trykk og snakk Innstillingsveiviser Mobilsøk Bruke Mobilsøk Mer informasjon For din PC.

5 ...27 Home Media Server Nokia Nseries PC Suite Last ned! Last ned! IM instant messaging (øyeblikkelig meldingstjeneste) Motta IM-innstillinger Koble til en IM-server Endre IM-innstillingene...

6 13 Søke etter IM-grupper og brukere...14 Bli med i IM-grupper...14 Instant messaging Introduksjon Introduksjon Modellnummer: Nokia N95-1 Heretter referert til som Nokia N95. Nokia N95 er en kraftig og intelligent multimedieenhet. Det finnes forskjellige programmer som leveres av Nokia, og forskjellige tredjepartsutviklere av programvare som hjelper deg med å gjøre mer med Nokia N95. Noen av programmene finner du i enhetsminnet, og noen finner du på CD-ROM-platen eller DVD-ROM-en som fulgte med enheten. Når du skal bruke enkelte programmer, må du godta de gjeldende lisensvilkårene. I dette dokumentet angir ikoner om programmet er tilgjengelig i enhetsminnet ( ) eller på CD-ROMplaten eller DVD-ROM-en ( ). Du finner annen viktig informasjon om enheten i brukerhåndboken. Du må installere programmene på CD-ROM-platen eller DVD-ROM-en på en kompatibel PC før du bruker dem. Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at enkelte bilder, musikk (inkludert ringetoner) og annet innhold kopieres, endres, overføres eller videresendes. Det kan hende enheten din har forhåndsinnstilte bokmerker og koblinger til tredjepartssider. Du kan også få tilgang til andre tredjepartssider via enheten. Tredjepartssider har ikke tilknytning til Nokia, og Nokia verken gir sin tilslutning til eller påtar seg noe ansvar for disse sidene. Dersom du velger å besøke dem, bør du ta forholdsregler for sikkerhet og innhold. Nettverkstjenester Du trenger en tjeneste fra en leverandør av trådløse tjenester for å kunne bruke telefonen. Mange av funksjonene krever spesifikke nettverksfunksjoner. Disse funksjonene er ikke tilgjengelige i alle nettverk, og noen nettverk krever at du må inngå bestemte avtaler med tjenesteleverandøren før du kan bruke nettverkstjenestene. Tjenesteleverandøren kan gi deg informasjon og forklare hvilke priser som gjelder. Enkelte nettverk kan ha begrensninger som påvirker hvordan du kan bruke nettverkstjenester. Det kan for eksempel være at enkelte nettverk ikke støtter alle språkspesifikke tegn og tjenester. 4 Tjenesteleverandøren kan ha angitt at enkelte funksjoner skal være deaktivert eller ikke aktivert i enheten. I slike tilfeller vises ikke funksjonene på menyen til enheten. Det kan også hende at enheten har en spesiell konfigurering, for eksempel endringer i menynavn, menyrekkefølge og ikoner. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon. Brukerstøtte Programmer som leveres av tredjepartsutviklere av programvare, støttes av disse utviklerne. Hvis du har problemer med et program, kan du få brukerstøtte på det aktuelle nettstedet. Se web-koblingene på slutten for hvert program i denne håndboken. Introduksjon 5 Galleri Galleri Online-utskrift Med Online-utskrift kan du bestille utskrifter av bilder rett fra nettet og hjem eller til en butikk der du kan hente dem. Du kan også bestille forskjellige produkter med valgt bilde. De tilgjengelige produktene avhenger av tjenesteleverandøren. Du må ha minst én konfigurasjonsfil for utskriftstjenester installert for å kunne bruke Online-utskrift. Filene fås hos leverandører av utskriftstjenester som støtter Online-utskrift. Det kan hende at du blir belastet datakostnader når bildene sendes inn til den aktuelle tjenesten. Hvis du sender bilder for opplasting når du befinner deg utenfor nettet til hjemmeoperatøren din, kan det hende at datakostnadene øker. Se brukerhåndboken for enheten hvis du vil ha mer informasjon om dette. 2 Velg en tjenesteleverandør i listen. 3 Velg Valg og deretter blant følgende: Åpne for å starte tilkoblingen til tjenesteleverandøren Info for å vise informasjon om tjenesteleverandøren, for eksempel en butikkadresse, kontaktdetaljer og webkoblinger til mer informasjon om tjenesteleverandøren Fjern for å fjerne tjenesteleverandøren fra listen Logg for å vise detaljer om tidligere bestillinger 4 Hvis tjenesten er en enkelttjeneste, kobles du til tjenesteleverandøren, og bildene du velger i Galleri, vises i forhåndsvisningen.

7 Velg Valg og deretter blant følgende: Forhåndsvisning for å vise bildene før du bestiller utskrift. Bla opp eller ned for å vise bildene. Bestill nå for å sende inn bestillingen Endre bestillingsdetaljer for å endre produktdetaljer og antall kopier av det valgte bildet. I visningen for produktbestilling kan du velge produktet og typen du vil bestille. De tilgjengelige valgene og produktene varierer etter tjenesteleverandør. Bla til venstre eller høyre for å vise og endre detaljene for de andre bildene. Endre kundeinfo for å endre kundeog bestillingsinformasjonen Bestille utskrifter Du kan bare skrive ut bilder som er i JPEG-format. Trykk og velg Galleri > Bilder & video. 1 Velg ett eller flere bilder og Valg > Skriv ut > Bestill utskrifter. 6 Legg til bilde for å legge til flere bilder i bestillingen Fjern bilde for å fjerne bilder fra bestillingen 5 Hvis tjenesten tilbys av en forhandlerkjede, kobles du til tjenesteleverandøren, og må velge en butikk der du vil hente utskriftene. Bildene du velger i Galleri, vises i forhåndsvisningen. Avhengig av tjenesteleverandøren kan det være mulig å lete og søke etter butikker med ulike søkekriterier. Hvis du vil ha nærmere informasjon, for eksempel om åpningstidene til den valgte butikken, velger du Valg > Info (hvis tjenesteleverandøren tilbyr dette). Bla til ønsket utleveringssted, og trykk blatasten. Du kan forhåndsvise bildene før du bestiller, endre bilde- eller kundeinformasjon, eller legge til eller fjerne bilder fra bestillingen. Du bestiller utskriftene ved å velge Valg > Bestill nå. Du kan lagre uferdige bestillinger som utkast. Det aktuelle utkastet blir åpnet neste gang du bruker Online-utskrift. Du må abonnere på tjenesten hos en tjenesteleverandør som støtter deling av bilder på nettet. Du kan vanligvis abonnere på tjenesten på web-siden til tjenesteleverandøren. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om hvordan du abonnerer på tjenesten. Hvis du vil ha mer informasjon om kompatible tjenesteleverandører, se Når du åpner tjenesten for første gang i programmet Internett-deling, blir du bedt om å opprette en ny konto og angi brukernavn og passord for denne. Du kan senere gå inn på kontoinnstillingene ved å velge Åpne Internett-tjen. > Valg > Innstillinger. Laste opp filer Trykk, og velg Galleri > Bilder & videoer, filene du vil laste opp, og Valg > Send > Legg inn på web. Du har også tilgang til Internetttjenester fra hovedkameraet. Gå til Velg tjeneste. Hvis du vil opprette en ny konto for en tjeneste, velger du Valg > Legg til ny konto eller tjenesteikonet med Opprett ny i listen over tjenester. Hvis du har opprettet eoslash;nsket tilgangspunkt. Tjenestelever. for å vise eller redigere innstillinger for tjenesteleverandør, legge til en ny tjenesteleverandør eller vise detaljene for en tjenesteleverandør. Hvis du bytter tjenesteleverandør, forsvinner all kontoinformasjon for den tidligere tjenesteleverandøren. Du kan ikke endre innstillingene for forhåndsdefinerte tjenesteleverandører. Galleri 9 til kontoen, fra enheten, inkludert de sendte elementene for tjenesten. Mobilsøk Mobilsøk Mobilsøk brukes til å få tilgang til søkemotorer, finne og koble til lokale tjenester, web-områder, bilder og mobilt innhold. Du kan bruke programmet til å finne og ringe lokale restauranter og butikker, og bruke den avanserte kartteknologien som hjelp til å finne frem til det aktuelle stedet. Bruke Mobilsøk Trykk og velg Søk. Når du åpner Mobilsøk, vises en liste over kategorier. Velg en kategori (for eksempel bilder), og legg inn tekst i søkefeltet. Velg Søk. Søkeresultatene vises på skjermen. Mer informasjon Hvis du vil ha mer hjelp og instruksjoner for programmet, velger du Valg > Hjelp. Se også nokia.com/ hvis du vil ha mer informasjon om programmet. 10 Last ned! Med Last ned! kan du finne, forhåndsvise, kjøpe, laste ned og oppgradere innhold, tjenester og programmer som fungerer sammen med Nokia N95. Spill, ringetoner, bakgrunnsbilder, programmer og mye mer er lett tilgjengelig. Elementene er kategorisert under kataloger og mapper tilhørende ulike tjenesteleverandører. Det tilgjengelige innholdet avhenger av tjenesteleverandøren. Trykk og velg Last ned!. Last ned! bruker nettverkstjenestene dine for å få tilgang til det mest oppdaterte innholdet. Hvis du vil ha informasjon om tilleggselementer som er tilgjengelige via Last ned!, kontakter du tjenesteleverandøren eller leverandøren eller produsenten av elementet. Last ned! mottar oppdateringer fortløpende og gir deg det nyeste innholdet som tjenesteleverandøren tilbyr for din enhet. Hvis du vil oppdatere innholdet i Last ned! manuelt, velger du Valg > Oppdater liste. Hvis du vil skjule en mappe eller katalog fra listen, for eksempel for å vise bare hyppig brukte elementer, velger du Valg > Skjul. Hvis du vil vise alle skjulte elementer igjen, velger du Valg > Vis alle. Hvis du vil kjøpe det merkede elementet i hovedvisningen, en mappe eller en katalog, velger du Valg > Kjøp. Du får frem en undermeny der du kan velge elementversjon og se på prisinformasjon. Hvilke valg som er tilgjengelige, avhenger av tjenesteleverandøren. Hvis du vil laste ned et element som er gratis, velger du Valg > Hent. Innstillinger for Last ned! Programmet oppdaterer enheten med det nyeste innholdet som er tilgjengelig fra tjenesteleverandøren og andre tilgjengelige kanaler. Hvis du vil endre innstillingene, velger du Valg > Innstillinger og fra følgende: Tilgangspunkt for å velge tilgangspunktet som skal brukes for å koble til tjenesteleverandørens server, og om enheten skal spørre etter tilgangspunktet hver gang du bruker den Åpne automatisk hvis du vil at innholdet eller programmet skal åpnes automatisk etter at du har lastet det ned, velger du Ja. 11 Last ned! Last ned! Last ned! 12 Bekreft forhåndsvisn. hvis du vil laste ned en forhåndsvisning av innholdet eller programmet automatisk, velger du Nei. Hvis du vil ha spørsmål før hver gang du laster ned en forhåndsvisning, velger du Ja. Kjøpsbekreftelse hvis du vil bli bedt om å bekrefte før du kjøper innhold eller et program, velger du Ja. Hvis du vil starte kjøpsprosessen like etter at du har valgt Kjøp, velger du Nei.

8 Når du har fullført innstillingene, velger du Tilbake. Trykk og velg Programmer > Media > Chat. Koble til en IM-server 1 Du kobler til IM-serveren som er i bruk, ved å åpne Chat og velge Valg > Logg på. Hvis du vil endre den aktive IM-serveren og lagre nye IM-servere, se "IM-serverinnstillinger" på side Tast inn bruker-id og passord, og trykk for å logge på. Du får bruker-id og passord for IM-serveren fra tjenesteleverandøren. 3 Velg Valg > Logg av for å logge av. Med instant messaging (nettverkstjeneste) kan du prate med andre som bruker denne funksjonen og melde deg på diskusjonsforum (IM-grupper) med spesielle emner. Ulike tjenesteleverandører opprettholder kompatible IM-servere som du kan logge deg på når du har registrert deg hos en IM-tjeneste. Det kan hende de ulike tjenesteleverandørene støtter ulike funksjoner. Velg Samtaler for å starte eller fortsette en samtale med en IM-bruker, Chat-kontakter for å opprette, redigere eller vise tilkoblingsstatus for IM-kontaktene, Chat-grupper for å starte eller fortsette en gruppesamtale med flere IM-brukere, eller Innsp. samtaler for å vise en tidligere IM-økt som du har lagret. Endre IM-innstillingene Velg Valg > Innstillinger > Chat-innstillinger, og velg deretter blant følgende: Bruk skjermnavn (vises bare hvis serveren støtter IM-grupper) Velg Ja for å angi et kallenavn. Vis min tilgjengelighet Velg Til alle for å la andre se om du er tilkoblet. Tillat meldinger fra Velg Alle for å tillate meldinger fra alle. Motta IM-innstillinger Du må lagre innstillingene for å få tilgang til tjenesten du vil bruke. Det kan hende at du mottar innstillingene i en spesiell tekstmelding fra tjenesteleverandøren som tilbyr IM-tjenesten. Du kan også legge inn innstillingene manuelt. Se "IM-serverinnstillinger" på side IM instant messaging (øyeblikkelig meldingstjeneste) IM instant messaging (øyeblikkelig meldingstjeneste) IM instant messaging (øyeblikkelig meldingstjeneste) Tillat invitasjoner fra Velg Bare Chat-kont. for å tillate invitasjoner bare fra IMkontaktene. IM-invitasjoner sendes av IM-kontakter som vil at du skal bli med i en gruppe. Meldingshastighet Velg hastigheten for visning av nye meldinger. Sorter Chatkont. Velg hvordan IM-kontaktene skal sorteres: Alfabetisk eller Etter tilk.status. Tilgj.hetsoppdatering Hvis du vil angi hvordan du vil oppdatere informasjon om hvorvidt IM-kontaktene er tilkoblet eller frakoblet, velger du Automatisk eller Manuelt. Frakoblede kontakter Velg om IM-kontakter med status som frakoblet skal vises i listen over IM-kontakter. Min meldingsfarge Velg fargen på IM-meldingene du sender. Farge på mottatt meld. Velg fargen på IM-meldingene du mottar. Varseltone for Chat Endre tonen som spilles av når du mottar en ny IM-melding. Søke etter IM-grupper og brukere Hvis du vil søke etter grupper, går du til visningen Chatgrupper og velger Valg > Søk. Du kan søke på grunnlag av Gruppenavn, Emne og Medlemmer (bruker-id). Hvis du vil søke etter brukere, går du til visningen Chat-kontakter og velger Valg > Ny Chatkontakt > Søker fra server. Du kan søke på grunnlag av Brukernavn, Bruker-ID, Telefonnummer og E-postadresse. Bli med i IM-grupper Visningen Chat-grupper inneholder en liste over IM-gruppene du har lagret eller er med i. Trykk på for å bli med i en lagret IM-gruppe. Velg Valg > Forlat Chat-gruppe for å forlate IM-gruppen. Instant messaging (øyeblikkelig meldingstjeneste) Når du har blitt med i en IM-gruppe, kan du se på meldingene som utveksles der, og sende egne meldinger. Hvis du vil sende en melding, skriver du meldingen i meldingsredigeringsfeltet og trykker. 14 Hvis du vil svare på en privat melding som er sendt til deg, velger du meldingen og Valg > Svar. Hvis du vil invitere påloggede IM-kontakter til å bli med i IM-gruppen, velger du Valg > Send invitasjon. Hvis du vil blokkere meldinger fra visse deltakere, velger du Valg > Blokkeringsvalg. Du fortsetter samtalen ved å skrive en melding og trykke på. Hvis du vil gå tilbake til listen over samtaler uten å lukke samtalen, velger du Tilbake. Du lukker samtalen ved å velge Valg > Avslutt samtale. Hvis du vil starte en ny samtale, velger du Valg > Ny samtale. Hvis du vil lagre en samtaledeltaker i IM-kontaktene, velger du Valg > Legg til i Chat-kont.. Hvis du vil sende automatiske svar på innkommende meldinger, velger du Valg > Slå på autosvar. Du kan fortsatt motta meldinger. Logge chat-økter Hvis du vil logge meldingene som utveksles under en samtale eller når du er koblet til en IM-gruppe, velger du Valg > Logg chat. Hvis du vil stoppe loggingen, velger du Valg > Stopp logging. Hvis du vil vise de loggede chat-øktene, går du til hovedvisningen og velger Innsp. samtaler. IM-kontakter I visningen Chat-kontakter kan du hente chatkontaktlister fra serveren eller legge til en ny chat-kontakt i en kontaktliste. Når du logger på serveren, hentes den tidligere brukte chat-kontaktlisten automatisk fra serveren. Vise og starte samtaler Visningen Samtaler inneholder en liste over de enkelte samtaledeltakerne som du har en pågående samtale med. Vis en liste over alle definerte IM-servere. Standardserver Endre IM-serveren du vil koble til. Påloggingstype Chat Velg Ved prog.oppst. for å logge på automatisk når du starter Chat. og velg Verktøy > Tilkobling > Internett-tlf.. du vil stoppe opprettingen av en tilkobling, velger du Avbryt. tjeneste for å konfigurere nye tjenester. valget vises bare hvis du er koblet til et trådløst LAN-nettverk som ikke er lagret. Bruk skjult nettverk for å koble til en tjeneste for Internett-anrop ved hjelp av et skjult trådløst LANnettverk. Oppdater for å oppdatere listen over tilkoblingsnettverk manuelt. Bruk dette valget hvis det trådløse LAN-nettverket du bruker, ikke vises i listen. Listen oppdateres også automatisk hvert 15. sekund. Innstillinger for å endre innstillingene. Avslutt for å lukke programmet. De tilgjengelige valgene kan variere. Enheten kan bare være koblet til ett trådløst LANtilgangspunkt om gangen. Hvis du bruker to eller flere tjenester for Internett-anrop med samme tilgangspunkt, kan enheten være koblet til flere tjenester samtidig.

9 Tjenesten som brukes til utgående Internett-anrop, vises i oversikten der tilkoblingsnettverkene er listet opp, og kan endres ved å velge Endre tjeneste. Når du er koblet til en tjeneste for Internett-anrop, vises i ventemodus. Du har muligens en snarvei for Internett-tlf. i aktiv ventemodus, eller du kan legge den til der. Ved hjelp av snarveien kan du registrere deg manuelt, hvis en tjeneste for Internett-anrop og et tilgangspunkt er tilgjengelig. Hvis du allerede er koblet til en tjeneste for Internett-anrop, blir du spurt om du vil koble fra tjenesten. Hvis du vil foreta et Internett-anrop i ventemodus, taster du inn telefonnummeret eller Internett-adressen og trykker. Hvis du vil skifte mellom tall- og bokstavmodus, holder du inne #. Trykk for å avslutte anropet. Du kan også foreta et Internett-anrop fra Kontakter og Logg. Hvis du vil ringe fra Kontakter, trykker du og velger Kontakter, blar til ønsket kontakt og velger Valg > Internett-anrop. Hvis du vil ringe fra Logg, trykker du og velger Programmer > Logg > Anropslogg og Ubesv. anrop, Mottatte anrop eller Oppr. numre, blar til ønsket kontakt og velger Valg > Ring til > Internett-anrop. Hvis Internett-anrop er angitt som foretrukket anropstype, og enheten er koblet til en tjeneste for Internett-anrop, foretas oppringninger som Internettanrop som standard. Enheten støtter taleanrop over Internett (Internett-anrop). Enheten forsøker å ringe nødnumre primært via mobiltelefonnettverk. Hvis det ikke er mulig å få til en nødsamtale via mobilnettverk, forsøker enheten å ringe Verktøy 18 nødnummeret via leverandøren av Internett-anrop. Siden mobiltelefoni er en godt innarbeidet teknologi, bør du bruke mobilnettverk til nødsamtaler så sant det er mulig. Hvis mobilnettverksdekning er tilgjengelig, må du passe på at mobiltelefonen er slått på og klar til å foreta anrop, før du ringer et nødnummer. Muligheten for å ringe et nødnummer ved hjelp av Internett-telefoni er avhengig av at det er et WLAN-nettverk tilgjengelig, og at leverandøren av Internett-anrop har implementert nødnummerfunksjonalitet. Ta kontakt med leverandøren av Internett-anrop for å undersøke muligheten for nødsamtaler ved hjelp av Internett-telefoni. Trykk og velg Verktøy > Tilkobling > Internett-tlf. > Valg > Innstillinger > Innstill.:.... Hvis du vil se innstillingene for tjenesten, velger du Påloggingstype og deretter blant følgende: Automatisk for å logge på tjenesten for Internett-anrop automatisk. Når et kjent nettverk blir funnet, kobles enheten automatisk til tjenesten for Internett-anrop. Manuell for å logge på tjenesten for Internett-anrop manuelt. Hvis du bruker den automatiske påloggingstypen for trådløse LAN-nettverk, søker enheten regelmessig etter trådløse LAN-nettverk. Dette øker bruken av batteristrøm og reduserer batteriets levetid. Velg Lagrede tilkobl.nettverk for å se tilkoblingsnettverkene som gjenkjennes av tjenesten for Internett-anrop. Disse nettverkene brukes til automatisk pålogging, og er markert med i listen over tilkoblingsnettverk. Velg Rediger tjenesteinnstill. for å åpne de tjenestespesifikke innstillingene. Dette valget er bare tilgjengelig hvis en tjenestespesifikk programvaremodul er installert på enheten. Innstillinger Hvis du vil se innstillingene for tjenestene for Internettanrop, trykker du og velger Verktøy > Tilkobling > Internett-tlf. > Innstillinger. Hvis du vil vise eller velge foretrukket anropstype for utgående anrop, velger du Valg > Endre > Standard anropstype > Mobiltelefon eller Internett-anrop. Hvis du vil åpne visningen for tjenesteinnstillinger for den valgte tjenesten, velger du Valg > Åpne. De tilgjengelige valgene kan variere. 19 Verktøy Tjenesteinnstillinger Verktøy Lagrede tilkoblingsnettverk Hvis du vil vise eller fjerne tilkoblingsnettverkene som er lagret for en tjeneste for Internettanrop, trykker du og velger Verktøy > Tilkobling > Internett-tlf. > Innstillinger > Innstill. :... > Lagrede tilkobl.nettverk. Velg Valg > Fjern for å fjerne et tilkoblingsnettverk fra tjenesten. I TOS-kommunikasjon snakker én person mens de andre lytter gjennom den innebygde høyttaleren. Samtalepartnerne snakker etter tur. Siden bare ett gruppemedlem kan snakke om gangen, er hver persons maksimale taletid begrenset, vanligvis til 30 sekunder. Hvis du vil ha informasjon om taletiden for ditt nettverk, kontakter du tjenesteleverandøren. Advarsel: Hold ikke enheten nær øret når høyttaleren er på, ettersom volumet kan være ekstremt høyt. Telefonoppringninger har alltid høyere prioritet enn TOS-aktiviteter. Trykk og snakk Trykk og snakk (TOS) (nettverkstjeneste) er en IP-tjeneste for sanntids talekommunikasjon som er implementert over et GSM/GPRS-nettverk. TOS muliggjør direkte talekommunikasjon ved hjelp av et tastetrykk. Bruk TOS når du vil snakke med én eller flere personer. Før du kan bruke TOS, må du angi tilgangspunkt og innstillinger for TOS. Det kan hende at du mottar innstillingene i en spesiell tekstmelding fra tjenesteleverandøren som tilbyr TOS-tjenesten. Du kan også bruke innstillingsveiviseren til konfigurasjon hvis tjenesteleverandøren støtter dette. Se "Innstillingsveiviser" på side 24. Trykk og velg Verktøy > Tilkobling > Trykk og snakk. Angi et TOS-tilgangspunkt Mange tjenesteleverandører krever at du bruker et Internett-tilgangspunkt (IAP) som standard tilgangspunkt. Med andre tjenesteleverandører kan du bruke et WAP-tilgangspunkt. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon. Hvis du ikke har en WAPtilkobling, kan det hende at du må kontakte tjenesteleverandøren for å få hjelp med førstegangstilkoblingen, eller du kan se 20 Trykk og velg Verktøy > Tilkobling > Trykk og snakk > Valg > TOS-innstillinger. Velg Brukerinnstillinger, og angi følgende informasjon: Godtatte listeanrop Velg Varsle hvis du vil varsles om innkommende anrop. Velg Godta automatisk hvis du vil at TOS-anrop skal besvares automatisk. Velg Ikke tillatt hvis du vil at TOS-anrop skal avvises automatisk. Varseltone for TOS-anrop Velg Angis av profil hvis du vil at varselinnstillingen for innkommende anrop for TOS skal være den samme som varseltonen som er angitt i den gjeldende aktive profilen. Tilbakeringingstone Velg en tone for tilbakeringingsforespørsler.

10 Programoppstart Velg om du vil logge på TOS-tjenesten når du slår på enheten. Standard kallenavn Skriv inn standardkallenavnet ditt som vises til andre brukere. Det kan hende at tjenesteleverandøren har deaktivert redigering av dette valget i enheten. Vis min TOS-adresse Velg I 1 til 1-samtaler, I gruppesamtaler, I alle samtaler eller Aldri. Det kan hende at tjenesteleverandøren har deaktivert noen av disse valgene i enheten. Velg Tilkoblingsinnstillinger, og angi følgende informasjon: Domene Skriv inn domenenavnet som du har fått fra tjenesteleverandøren. Navn på tilgangspunkt Skriv inn TOStilgangspunktnavnet. Tilgangspunktnavnet er nødvendig for å opprette en tilkobling til GSM/GPRS-nettverket. Serveradresse Skriv inn TOS-serverens IP-adresse eller domenenavn som du har fått fra tjenesteleverandøren. Brukernavn Skriv inn brukernavnet som du har fått fra tjenesteleverandøren. TOS-passord Skriv inn et passord, hvis nødvendig, for å opprette en datatilkobling. Vanligvis får du passordet fra tjenesteleverandøren, og det skilles ofte mellom store og små bokstaver. Logge på TOS Trykk og velg Verktøy > Tilkobling > Trykk og snakk. TOS logges automatisk på tjenesten når programmet startes. 21 Verktøy TOS-innstillinger Vis min påloggingsstatus Velg Ja hvis du vil vise statusen din, eller Nei hvis du vil skjule statusen din. Når påloggingen er vellykket, kobles TOS automatisk til kanaler som var aktive da programmet sist ble lukket. Hvis forbindelsen brytes, prøver enheten å logge på igjen automatisk til du velger å avslutte TOS. Tips! Husk å holde enheten foran deg under et TOS-anrop, slik at du kan se displayet. Snakk mot mikrofonen, og pass på at du ikke dekker høyttaleren med hendene. Verktøy Avslutte TOS Trykk, og velg Verktøy > Tilkobling > Trykk og snakk > Valg > Avslutt. Logge av Trykk og snakk når programmet er avsluttet? vises. Hvis du vil logge av og lukke tjenesten, velger du Ja. Hvis du vil beholde programmet aktivt i bakgrunnen, velger du Nei. Hvis flere programmer er åpne og du vil bytte fra ett program til et annet, holder du inne. Svare på et en-tilen-anrop Hvis du vil starte et en-til-en-anrop, trykker du Trykk for å avvise anropet.. Tips! Hvis du vil foreta et en-til-en-anrop eller gruppeanrop fra Kontakter, velger du Valg > TOS-valg > Snakk 1 til 1 eller Snakk til mange. Foreta et gruppeanrop Hvis du vil ringe en gruppe, velger du Valg > Kontakter, merker kontaktene du vil ringe, og velger Valg > Snakk til mange. Foreta et en-til-en-anrop Velg Valg > Kontakter. Velg kontakten du vil snakke med, i listen, og velg Valg > Snakk 1 til 1. Hold inne hele tiden mens du snakker. Når du er ferdig med å snakke, slipper du. Du kan snakke med kontakten ved å holde inne i andre visninger i TOS (for eksempel kontaktvisningen). Hvis du vil foreta en ny telefonoppringning, avslutter du en-til-enanropet. Velg Koble fra, eller trykk. Abonnere på påloggingsstatus for andre Hvis du vil abonnere på eller si opp abonnementet på TOS-påloggingsstatusen til andre, velger du Valg > Kontakter, kontakten, og Valg > Vis påloggingsstatus eller Skjul påloggingsstatus. 22 Bla til ønsket navn i Kontakter, og velg Valg > Send tilbakering.foresp.. Hvis du vil opprette en ny forhåndskonfigurert kanal, velger du Valg > Ny kanal > Opprett ny. Du kan opprette dine egne offentlige kanaler, velge eget kanalnavn og invitere medlemmer. Disse medlemmene kan invitere flere medlemmer til den offentlige kanalen. Du kan også konfigurere private kanaler. Bare brukere som inviteres av verten, har tillatelse til å delta i og bruke private kanaler. Angi følgende for hver kanal: Kanalnavn, Kanalintegritet, Kallenavn og Miniatyrbilde (valgfritt). Når du har opprettet en kanal, blir du spurt om du vil sende kanalinvitasjoner. Kanalinvitasjoner er tekstmeldinger. Svare på en tilbakeringingsforespørsel Når noen sender deg en tilbakeringingsforespørsel, vises 1 ny forespørsel om tilbakeringing i ventemodus. Velg Vis > Innboks tilb.ringing. Hvis du vil starte et en-til-enanrop, velger du en kontakt og Valg > Snakk 1 til 1. Kanaler Du kan delta i offentlige, forhåndskonfigurerte kanaler. Offentlige kanaler er åpne for alle som har URL-adressen til kanalen. Når du er koblet til en kanal og snakker, kan alle medlemmer som deltar i kanalen, høre deg. Opptil fem kanaler kan være aktive samtidig. Når flere enn én kanal er aktiv, bruker du Bytt til å bytte kanalen du vil snakke til. Velg Valg > TOS-kanaler. Hvis du kobler til en offentlig, forhåndskonfigurert kanal for første gang, velger du Valg > Ny kanal > Legg til eksisterende. Når du skal delta i en forhåndskonfigurert kanal, må du oppgi en URL-adresse for kanalen. Snakke til en kanal Hvis du vil snakke til en kanal når du har logget på TOS-tjenesten, trykker du. Du hører en tone som angir at du har fått adgang. Fortsett å holde inne hele tiden mens du snakker. Når du er ferdig med å snakke, slipper du. Hvis du prøver å svare til en kanal ved å trykke mens et annet medlem snakker, vises Vent. Slipp, vent til den andre personen er ferdig med å snakke, og trykk igjen når den som snakker, er ferdig. Du kan også holde inne og vente til Snakk vises. 23 Verktøy Sende en tilbakeringingsforespørsel Opprette egne kanaler Verktøy Når du snakker i en kanal, er det personen som først trykker når noen slutter å snakke, som snakker neste gang. Når du har avsluttet TOS-anropet, velger du Koble fra eller trykker. Hvis du vil vise medlemmer som er aktive i en kanal når du har et aktivt anrop til kanalen, velger du Valg > Aktive medlemmer. Hvis du vil invitere nye medlemmer til en kanal når du er koblet til den, velger du Valg > Send invitasjon for å åpne invitasjonsvisningen. Du kan bare invitere nye medlemmer når du er verten i en privat kanal, eller når kanalen er en offentlig kanal. Kanalinvitasjoner er tekstmeldinger. Hvis du avviser eller fjerner invitasjonen, lagres invitasjonen i innboksen for meldinger. Hvis du vil delta i kanalen senere, åpner du invitasjonsmeldingen og lagrer invitasjonen. Velg Ja i dialogboksen for å koble til kanalen. Vise TOS-loggen Trykk, og velg Verktøy > Tilkobling > Trykk og snakk > Valg > TOS-logg > Ubesvarte TOS-anrop, Mottatte TOS og Opprettede TOS.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Trykk og snakk 1.5 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

Tilleggsprogrammer. Nokia N73-1

Tilleggsprogrammer. Nokia N73-1 Tilleggsprogrammer Nokia N73-1 OM TILLEGGSPROGRAMMER FOR NOKIA N73 I minnet på enheten og på CD-ROM-platen som fulgte med enheten, finner du flere programmer fra Nokia og utviklere av tredjepartsprogramvare.

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA N73-1 http://no.yourpdfguides.com/dref/825458

Din bruksanvisning NOKIA N73-1 http://no.yourpdfguides.com/dref/825458 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA N70 http://no.yourpdfguides.com/dref/2451929

Din bruksanvisning NOKIA N70 http://no.yourpdfguides.com/dref/2451929 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Tilleggsprogrammer. Nokia N70-1

Tilleggsprogrammer. Nokia N70-1 Tilleggsprogrammer Nokia N70-1 OM TILLEGGSPROGRAMMER FOR NOKIA N70 I salgspakken finner du et RS-MMC-kort (Reduced-Size Dual Voltage MultiMediaCard) som inneholder tilleggsprogrammer fra Nokia og tredjepartsutviklere.

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA N72-5 http://no.yourpdfguides.com/dref/825327

Din bruksanvisning NOKIA N72-5 http://no.yourpdfguides.com/dref/825327 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruker manual NOKIA N76 Bruksanvisning NOKIA N76 Brukerhåndbok NOKIA N76 Brukerveiledning NOKIA N76 Instruksjon NOKIA N76

Bruker manual NOKIA N76 Bruksanvisning NOKIA N76 Brukerhåndbok NOKIA N76 Brukerveiledning NOKIA N76 Instruksjon NOKIA N76 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA N76. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA N76 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Internett-deling 3.1. 1. utgave

Internett-deling 3.1. 1. utgave Internett-deling 3.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Last ned! 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke)

Detaljer

Innhold. For din sikkerhet...7 Brukerstøtte...10 Hjelp...10 Kundestøtte og kontaktinformasjon for Nokia...10 Komme i gang...10 Tilleggsprogrammer...

Innhold. For din sikkerhet...7 Brukerstøtte...10 Hjelp...10 Kundestøtte og kontaktinformasjon for Nokia...10 Komme i gang...10 Tilleggsprogrammer... Nokia N95-1 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at dette RM-159-produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen

Detaljer

1. utgave NO, 9251959

1. utgave NO, 9251959 Nokia N95-1 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret RM-159 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6212 classic

Brukerhåndbok for Nokia 6212 classic Brukerhåndbok for Nokia 6212 classic 9208861 1. utgave NO 0434 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RM-396 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia E63. 6.0. utgave

Brukerhåndbok for Nokia E63. 6.0. utgave Brukerhåndbok for Nokia E63 6.0. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RM-437-produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia N80 i Internett-utgave. 9243837 3. utgave NO

Brukerhåndbok for Nokia N80 i Internett-utgave. 9243837 3. utgave NO Brukerhåndbok for Nokia N80 i Internett-utgave 9243837 3. utgave NO SAMSVARSERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer at produktet RM-159 er i samsvar med krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7210 Supernova

Brukerhåndbok for Nokia 7210 Supernova Brukerhåndbok for Nokia 7210 Supernova 9209665 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RM-436 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia E90 Communicator

Brukerhåndbok for Nokia E90 Communicator Brukerhåndbok for Nokia E90 Communicator 9251259 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret RA-6 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia E55. 4. utgave

Brukerhåndbok for Nokia E55. 4. utgave Brukerhåndbok for Nokia E55 4. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RM-482-produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

Tilleggsprogrammer. Nokia N91 8GB. Nokia N91-2

Tilleggsprogrammer. Nokia N91 8GB. Nokia N91-2 Tilleggsprogrammer Nokia N91 8GB Nokia N91-2 OM TILLEGGSPROGRAMMER FOR NOKIA N91-2 I minnet på enheten og på CD-ROM-platen som fulgte med enheten, finner du flere programmer fra Nokia og utviklere av tredjepartsprogramvare.

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7510 Supernova

Brukerhåndbok for Nokia 7510 Supernova Brukerhåndbok for Nokia 7510 Supernova 9210911 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RM-398 er i samsvar med de 0434 grunnleggende krav og øvrige relevante krav i

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6101. 9238291 2. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 6101. 9238291 2. utgave Brukerhåndbok for Nokia 6101 9238291 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-76 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 2760. 9203346 2. utgave NO

Brukerhåndbok for Nokia 2760. 9203346 2. utgave NO Brukerhåndbok for Nokia 2760 9203346 2. utgave NO 0434 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RM-258 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante bestemmelse i

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia E60

Brukerhåndbok for Nokia E60 Brukerhåndbok for Nokia E60 9241277 4. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret RM-49 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7370. 9243218 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7370. 9243218 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7370 9243218 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 5235 Comes with Music. 4.0. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 5235 Comes with Music. 4.0. utgave Brukerhåndbok for Nokia 5235 Comes with Music 4.0. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RM-588 -produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7260. 9231777 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7260. 9231777 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7260 9231777 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-17 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia N93. 9245304 1. utgave NO

Brukerhåndbok for Nokia N93. 9245304 1. utgave NO Brukerhåndbok for Nokia N93 9245304 1. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret RM-55 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia E72. 5.1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia E72. 5.1. utgave Brukerhåndbok for Nokia E72 5.1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RM-530 -produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR. Nokia PC Suite 6.81

BRUKERHÅNDBOK FOR. Nokia PC Suite 6.81 BRUKERHÅNDBOK FOR Nokia PC Suite 6.81 Innhold 1. Innledning...1 1.1 Nokia PC Suite-programmer...1 1.2 Dette trenger du...2 1.3 Mer informasjon...3 2. Installere Nokia PC Suite...5 2.1 Før installasjonen...5

Detaljer

Copyright 2004 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. BRUKERHÅNDBOK ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-29 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC. En kopi

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6700 classic

Brukerhåndbok for Nokia 6700 classic Brukerhåndbok for Nokia 6700 classic 3.2. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Generell informasjon 5 Om enheten 5 Nettverkstjenester 5 Tilgangskoder 5 Tjeneste for konfigureringsinnstilling 6 My Nokia

Detaljer