Tilleggsprogrammer. Nokia N73-1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilleggsprogrammer. Nokia N73-1"

Transkript

1 Tilleggsprogrammer Nokia N73-1

2 OM TILLEGGSPROGRAMMER FOR NOKIA N73 I minnet på enheten og på CD-ROM-platen som fulgte med enheten, finner du flere programmer fra Nokia og utviklere av tredjepartsprogramvare. INGEN GARANTI Det kan hende at tredjepartsprogrammene som ble levert sammen med enheten, er laget og eies av personer eller selskaper som ikke har tilknytning til Nokia. Nokia eier ikke opphavsrettighetene til disse tredjepartsprogrammene. Nokia har derfor intet ansvar for brukerstøtte eller funksjonaliteten til disse tredjepartsprogrammene eller informasjonen som presenteres i programmene eller materialet. Nokia har intet garantiansvar for disse tredjepartsprogrammene. DU GODTAR AT PROGRAMVAREN OG/ELLER PROGRAMMENE (FELLESBENEVNELSE PROGRAMVAREN ) LEVERES SOM DE(N) ER UTEN GARANTI AV NOE SLAG, VERKEN UTTALT ELLER UNDERFORSTÅTT, I DEN UTSTREKNING SOM TILLATES AV GJELDENDE LOVGIVNING. VERKEN NOKIA ELLER NOKIAS SAMARBEIDSPARTNERE GIR GARANTIER, UTTALT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER OM EIERSKAP, SALGBARHET ELLER BRUKSOMRÅDE ELLER AT PROGRAMVAREN IKKE VIL KRENKE PATENTER, OPPHAVSRETTIGHETER, VAREMERKER ELLER ANDRE RETTIGHETER FRA TREDJEPARTER. PÅLITELIGHETEN TIL ELLER INNHOLDET I DETTE DOKUMENTET. NOKIA FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å REVIDERE DETTE DOKUMENTET ELLER TREKKE DET TILBAKE, NÅR SOM HELST OG UTEN FORVARSEL. Tilgjengeligheten av bestemte produkter og programmer for disse produktene kan variere fra område til område. Kontakt din lokale NOKIA-forhandler hvis du vil ha generell informasjon og informasjon om tilgjengelighet. Noen operasjoner og funksjoner avhenger av SIM-kort og/eller nettverk, MMS eller kompatibiliteten til enheter og innholdsformatene som støttes. For noen tjenester er det en egen avgift Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People, Nseries og N73 er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere. Nokia har en uttrykt målsetting om fortsatt utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet. I DEN UTSTREKNING SOM TILLATES AV GJELDENDE LOVGIVNING, SKAL IKKE NOKIA ELLER NOEN AV DERES LISENSGIVERE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER VÆRE ANSVARLIGE FOR TAP AV DATA ELLER INNTEKTER, ELLER SPESIFIKKE, VILKÅRLIGE, PÅFØRTE ELLER INDIREKTE SKADER UANSETT ÅRSAK. INNHOLDET I DETTE DOKUMENTET GJØRES TILGJENGELIG SOM DET ER. BORTSETT FRA DER DET ER PÅKREVET ETTER GJELDENDE LOVER YTES INGEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN DIREKTE ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIENE FOR SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORHOLD TIL NØYAKTIGHETEN AV, 3. utgave NO,

3 Innhold Introduksjon...4 Nettverkstjenester... 4 Brukerstøtte... 4 Tilkobling...5 Trykk og snakk... 5 Last ned! Innstillinger for Last ned!...10 Programmer F-Secure Mobile Security...12 Verktøy Innstillingsveiviser...14 Mobil-TV Første oppstart...16 Vise programmer...17 Tjenester...18 Programoversikt...18 Søk...19 Abonnere på kanaler og programmer...19 Innstillinger...20 Indikatorer...20 Mobile Search...21 Bruke Mobile Search...21 Mer informasjon...21 For din PC...22 Nokia Lifeblog...22 Nokia PC Suite...25 Adobe Photoshop Album Starter Edition...26

4 Introduksjon Introduksjon Modellnummer: Nokia N73-1 Heretter referert til som Nokia N73. Nokia N73 er en kraftig og intelligent multimedieenhet. Det finnes forskjellige programmer som leveres av Nokia, og forskjellige tredjepartsutviklere av programvare som hjelper deg med å gjøre mer med Nokia N73. Noen av programmene finner du i enhetsminnet, og noen finner du på CD-ROM-platen som fulgte med enheten. Tilgjengeligheten av programmene som er beskrevet i denne håndboken, kan variere avhengig av land eller salgsområde, og programmene er kanskje bare tilgjengelige på et begrenset antall språk. Når du skal bruke enkelte programmer, må du godta de gjeldende lisensvilkårene. I dette dokumentet angir ikoner om programmet er tilgjengelig i enhetsminnet ( ) eller på CD-ROMplaten ( ). Se brukerhåndboken hvis du vil ha annen viktig informasjon om enheten. Du må installere programmene på CD-ROM-platen på en kompatibel PC før du bruker dem. Nettverkstjenester Du trenger en tjeneste fra en leverandør av trådløse tjenester for å kunne bruke telefonen. Mange av funksjonene krever spesielle nettverksfunksjoner. Disse funksjonene er ikke tilgjengelige i alle nettverk. Det kan hende at andre nettverk krever at du må inngå bestemte avtaler med tjenesteleverandøren før du kan bruke nettverkstjenestene. Tjenesteleverandøren kan gi deg instruksjoner og forklare hvilke priser som gjelder. Enkelte nettverk kan ha begrensninger som påvirker hvordan du kan bruke nettverkstjenester. Det kan for eksempel være at enkelte nettverk ikke støtter alle språkspesifikke tegn og tjenester. Brukerstøtte Programmer som leveres av tredjeparts programvareutviklere, støttes av disse utviklerne. Hvis du har problemer med et program, kan du få brukerstøtte fra det aktuelle Web-området. Se Web-koblingene på slutten for hvert program i denne håndboken. 4

5 Tilkobling Trykk og snakk Trykk og snakk (TOS) (nettverkstjeneste) er en sanntids IP-kommunikasjonstjeneste for tale som går via et pakkedatanettverk. Med Trykk og snakk-funksjonen har du direkte talekommunikasjon med ett enkelt tastetrykk. Du kan bruke Trykk og snakk-funksjonen til å ha samtaler med én person eller en hel gruppe. Før du kan ta i bruk Trykk og snakk, må du angi tilgangspunktet og innstillingene for Trykk og snakk. Det kan hende at du kan motta innstillingene i en spesiell tekstmelding fra tjenesteleverandøren som tilbyr Trykk og snakk-tjenester. Du kan også bruke Innst.veiviserprogrammet til å konfigurere hvis dette er støttet av nettverksleverandøren. Se Innstillingsveiviser på side 14. Trykk på og velg Verktøy > TOS. Med Trykk og snakk-kommunikasjon kan en person snakke mens de andre lytter via den innebygde høyttaleren. Man kan svare hverandre etter tur. Fordi kun ett gruppemedlem kan snakke om gangen, har man begrenset taletid. Lengden på taletiden er vanligvis satt til 30 sekunder. Hvis du vil ha flere detaljer om taletiden i ditt nettverk, kan du ta kontakt med nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Advarsel: Hold ikke enheten nær øret når høyttaleren er på ettersom volumet kan være ekstremt høyt. Telefonanrop har alltid høyere prioritet enn Trykk og snakk-aktiviteter. Angi et tilgangspunkt for Trykk og snakk Mange tjenesteleverandører krever at du bruker et Internett-tilgangspunkt (IAP) som standard tilgangspunkt. Med andre tjenesteleverandører kan du bruke et WAP-tilgangspunkt. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon. Hvis du ikke har WAP-tilkobling, kan det hende at du må ta kontakt med tjenesteleverandøren for hjelp når du skal koble til første gangen, eller du kan gå til Tilkobling 5

6 Tilkobling Innstillinger for Trykk og snakk Trykk på og velg Verktøy > TOS > Valg > Innstillinger. Velg Brukerinnstillinger og angi følgende informasjon: Innkomm. TOS-anrop Velg Varsle hvis du vil ha varsling om innkommende samtaler. Velg Godta automatisk hvis du vil at TOS-anrop skal besvares automatisk. Velg Ikke tillatt hvis du vil at TOS-anrop skal avvises automatisk. Tone for TOS-anrop Velg Angis av profil hvis du vil at varslingen for innkommende TOS-anrop skal være den samme som varslingen for innkommende anrop som er angitt i den aktive profilen. Tilbakeringingstone Velg en tone for tilbakeringingsanmodninger. Programoppstart Velg om du vil logge på Trykk og snakk-tjenesten når du slår på enheten. Standard kallenavn Angi standard kallenavn som vil være synlig for andre brukere. Det kan hende at tjenesteleverandøren har deaktivert redigering for dette valget på din enhet. Vis min TOS-adresse Velg I 1 til 1-samtaler, Igruppesamtaler, I alle samtaler eller Aldri. Det kan hende at tjenesteleverandøren har deaktivert noen av disse valgene på din enhet. Vis min pålogg.status Velg Ja hvis du vil at statusen din skal vises, eller Nei hvis du vil at statusen din skal være skjult. Velg Tilkoblingsinnstillinger, og angi følgende informasjon: Domene Angi domenenavnet du har mottatt fra tjenesteleverandøren. Navn på tilgangspunkt Angi tilgangspunktnavnet for Trykk og snakk. Du må ha navnet på tilgangspunktet for å kunne opprette en tilkobling til GSM/GPRS-nettverket. Serveradresse Angi IP-adressen eller domenenavnet for Trykk og snakk-serveren som du har mottatt fra tjenesteleverandøren. Brukernavn Skriv inn brukernavnet som du har fått av tjenesteleverandøren. Passord Skriv inn et passord, hvis nødvendig, for å opprette en datatilkobling. Passordet fås vanligvis av tjenesteleverandøren og det skilles vanligvis mellom store og små bokstaver. Logge på Trykk og snakk Trykk på og velg Verktøy > TOS. Trykk og snakkfunksjonen logger seg automatisk på tjenesten når den startes. 6

7 Når påloggingen er vellykket, vil Trykk og snakk automatisk koble seg til kanaler som var aktive da programmet sist ble lukket. Hvis tilkoblingen brytes, vil enheten automatisk prøve å logge seg på igjen helt til du velger å avslutte Trykk og snakk. Avslutte Trykk og snakk Trykk på og velg Verktøy > TOS > Valg > Avslutt. Avslutte Trykk og snakk etter at programmet er lukket? vises. Velg Ja for å logge av og avslutte tjenesten. Velg Nei hvis du vil at programmet skal være aktivt i bakgrunnen. Hvis flere programmer er åpne og du vil bytte fra ett program til et annet, holder du inne. Foreta et en-til-en-anrop Velg Valg > TOS-kontakter. Velg kontakten du vil snakke med i listen, og velg Valg > Snakk 1 til 1. Hold inne hele tiden mens du snakker. Slipp opp når du er ferdig. Du kan snakke med kontakten ved å holde inne også i andre visninger i Trykk og snakk-programmet, for eksempel kontaktvisningen. Du må avslutte en-tilen-anropet før du kan foreta et nytt anrop. Velg Koble fra eller trykk på. Tips! Husk å holde enheten foran deg under et Trykk og snakk-anrop slik at du kan se displayet. Snakk mot mikrofonen, og ikke dekk til høyttaleren med hendene. Svare på en-til-en-anrop Trykk på for å starte et en-til-en-anrop, eller på for å avvise anropet. Tips! Du kan foreta en-til-en-anrop fra Kontakter. Velg Valg > TOS-valg > Opprett 1 til 1-samtale eller Opprett gruppesamtale. Foreta et gruppeanrop Hvis du vil ringe til en gruppe, velger du Valg > TOS-kontakter, merker kontaktene du vil ringe til, og velger Valg > TOS-gruppeanrop. Abonnere på påloggingsstatus for andre Hvis du vil abonnere på eller avslutte abonnement for andres påloggingsstatus for Trykk og snakk, velger du Valg > TOS-kontakter, kontakten og Valg > Vis påloggingsstatus eller Skjul påloggingsstatus. Tilkobling 7

8 Tilkobling Sende tilbakeringingsanmodning I TOS-kontakter blar du til ønsket navn og velger Valg > Send tilb.ring.foresp.. Svare på tilbakeringingsanmodninger Når noen sender deg en tilbakeringingsanmodning, vises 1 ny forespørsel om tilbakeringing i displayet i ventemodus. Velg Vis for å åpne Innb. tilb.ring.. Velg en kontakt og Valg > Snakk 1 til 1 for å starte et en-til-en-anrop. Kanaler Du kan delta i offentlige forhåndskonfigurerte kanaler. Offentlige kanaler er åpne for alle som kjenner til kanalens URL-adresse. Når du er koblet til en kanal og snakker, vil alle som deltar i kanalen, høre når du snakker. Du kan ha inntil fem aktive kanaler om gangen. Hvis mer enn én kanal er aktiv, bruker du Bytt for å endre kanalen du vil snakke til. Velg Valg > TOS-kanaler. Første gangen du skal koble til en forhåndskonfigurert offentlig kanal, velger du Valg > Ny kanal > Legg til eksisterende. Når du deltar i en forhåndskonfigurert kanal, må du skrive inn kanalens URL-adresse. Opprette egne kanaler Hvis du vil opprette en ny forhåndskonfigurert kanal, velger du Valg > Ny kanal > Opprett ny. Du kan opprette dine egne offentlige kanaler, velge ditt eget kanalnavn og invitere medlemmer. Disse medlemmene kan invitere andre medlemmer tilådelta ikanalen. Du kan også opprette private kanaler. Kun brukere som inviteres av verten, kan delta i og bruke private kanaler. Angi følgende for hver kanal: Kanalnavn, Kanalintegritet, Kallenavn i kanal og Miniatyrbilde kanal (valgfritt). Når du har opprettet en kanal, blir du spurt om du vil sende ut kanalinvitasjoner. Kanalinvitasjoner er tekstmeldinger. Snakke til en kanal Hvis du vil snakke til en kanal etter at du har logget deg på Trykk og snakk-tjenesten, trykker du på. Du hører en tone som indikerer at du har tilgang. Hold inne hele tiden mens du snakker. Slipp opp når du er ferdig. Hvis du prøver å svare en kanal ved å trykke på mens et annet medlem snakker, vil Vent vises. Slipp opp, vent til den andre personen er ferdig og trykk på. Du kan eventuelt holde inne og vente til Snakk vises. 8

9 Når du snakker i en kanal, vil den første personen som trykker på, være nestemann som kan snakke. Når du skal avslutte Trykk og snakk-anropet, velger du Koble fra eller trykker på. Hvis du vil vise medlemmene som er aktive i en kanal når du har et aktivt anrop til kanalen, velger du Valg > Aktive medlemmer. Hvis du vil invitere nye medlemmer til kanalen mens du er koblet til den, velger du Valg > Send invitasjon for å åpne invitasjonsvisningen. Du kan kun invitere nye medlemmer når du er vert for en privat kanal, eller hvis kanalen er offentlig. Kanalinvitasjoner er tekstmeldinger. Svare på en kanalinvitasjon Du kan lagre en mottatt kanalinvitasjon ved å velge Valg > Lagre TOS-kanal. Kanalen legges til i dine TOS-kontakter i kanalvisningen. Når du har lagret kanalinvitasjonen, blir du spurt om du vil koble til kanalen. Velg Ja for å åpne visningen for Trykk og snakk-økter. Enheten logger seg på tjenesten hvis du ikke allerede er logget på. Hvis du avslår eller sletter invitasjonen, blir den lagret i meldingsinnboksen. Hvis du vil delta i kanalen senere, åpner du invitasjonsmeldingen og lagrer invitasjonen. Velg Ja fra dialogboksen for å koble til kanalen. Vise Trykk og snakk-loggen Trykk på og velg Verktøy > TOS > Valg > TOS-logg. Loggen inneholder følgende mapper: Ubesv. anrop, Mottatte anrop og Oppr. anrop. Trykk på for å starte et en-til-en-anrop fra TOS-logg. Tilkobling 9

10 Last ned! Last ned! Med Last ned! kan du finne, forhåndsvise, kjøpe, laste ned og oppgradere innhold, tjenester og programmer som fungerer sammen med Nokia N73. Spill, ringetoner, bakgrunner, programmer og mye mer er kun ett tastetrykk unna. Elementene er kategorisert under kataloger og mapper tilhørende ulike tjenesteleverandører. Hvilket innhold som er tilgjengelig, avhenger av tjenesteleverandøren. Trykk på og velg Internett > Last ned!. Last ned! bruker nettverkstjenestene dine for å få tilgang til det mest oppdaterte innholdet. Hvis du vil ha informasjon om tilleggselementer som er tilgjengelige via Last ned!, kontakter du nettverksoperatøren, tjenesteleverandøren eller leverandøren eller produsenten av elementet. Last ned! mottar oppdateringer fortløpende og gir deg det nyeste innholdet som nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren tilbyr for din enhet. Hvis du vil oppdatere innholdet i Last ned! manuelt, velger du Valg > Oppdater liste. Hvis du vil skjule en mappe eller katalog fra listen, for eksempel for å vise bare hyppig brukte elementer, velger du Valg > Skjul. Hvis du vil vise alle skjulte elementer igjen, velger du Valg > Vis alle. Hvis du vil kjøpe det merkede elementet i hovedvisningen eller i en mappe eller katalog, velger du Valg > Kjøp. Du får frem en undermeny der du kan velge elementversjon og se på prisinformasjon. Hvilke valg som er tilgjengelige, avhenger av tjenesteleverandøren. Hvis du vil laste ned et element som er gratis, velger du Valg > Hent. Innstillinger for Last ned! Programmet oppdaterer enheten med det nyeste innholdet som er tilgjengelig fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren og andre tilgjengelige kanaler. Hvis du vil endre innstillingene, velger du Valg > Innstillinger > Tilgangspunkt Velg tilgangspunktet som skal brukes for å koble til tjenesteleverandørens server, og om enheten skal spørre etter tilgangspunktet hver gang du bruker den. Åpne automatisk Velg Ja hvis du vil at innholdet eller programmet skal åpnes automatisk når nedlastingen er fullført. 10

11 Bekreft forhåndsvisn. Velg Nei hvis du vil laste ned en forhåndsvisning av innholdet eller programmet automatisk. Velg Ja hvis du vil bekrefte hver gang før du laster ned en forhåndsvisning. Kjøpsbekreftelse Velg Ja hvis du vil bekrefte før du kjøper innhold eller et program. Hvis du velger Nei, vil kjøpsprosessen starte med en gang du har valgt Kjøp. Når du har fullført innstillingene, velger du Tilbake. Last ned! 11

12 Programmer Programmer F-Secure Mobile Security Programvaren F-Secure Mobile Security for mobile enheter gir enheten kontinuerlig beskyttelse mot skadelig innhold med automatiske antivirusoppdateringer via mobilnettet. F-Secure Mobile Security er utviklet for automatisk å virusskanne alle filer som åpnes på enheten, og skille infiserte filer fra øvrige filer for å beskytte disse. F-Secure Mobile Security inneholder også en brannmur som kan beskytte enheten mot inntrengingsforsøk. Installere F-Secure Mobile Security Viktig: Enheten kan bare støtte ett antivirusprogram. Hvis du bruker flere enn ett program med antivirusfunksjon, kan dette påvirke ytelsen og bruken av enheten eller enheten kan slutte å virke. Trykk på og velg Verktøy > Mobile Security for å aktivere nedlastingsprogrammet for F-Secure Mobile Security (nettverkstjeneste). Det laster ned installeringspakken fra en forhåndsdefinert Web-adresse, og installerer programmet. Gjør følgende: 1 Velg Ja for å koble til nedlastingstjenesten og laste ned installeringspakken. Velg OK for å fortsette. 2 Velg Ja for å installere programmet og Fullført. 3 Velg OK hvis du godtar lisensvilkårene, og fullfør installeringen. 4 Velg Lukk for å avslutte installeringsprogrammet. Aktivere F-Secure Mobile Security Trykk på og velg Verktøy > Mobile Security for å aktivere programmet. Gjør følgende: 1 Trykk på OK i velkomstvisningen. 2 Start evalueringsperioden ved å velge Valg > Endre og aktiveringstypen Gratis evaluering. Trykk deretter på Fullført. 3 Velg Ja for å koble til oppdateringstjenesten og laste ned oppdateringene. 4 Du får en melding med bekreftelse på at registreringen er gjennomført. Velg OK for å fortsette. 5 Velg OK for å fullføre aktiveringen. Programmet er en 30-dagers prøveversjon, og prøveperioden begynner når du aktiverer F-Secure Mobile Security. Etter prøveperioden kan du fremdeles bruke programmet, men du kan ikke laste ned oppdatert 12

13 programvare. Dette kan innebære en sikkerhetsrisiko. Du må betale for et abonnement hvis du vil laste ned oppdatert programvare etter prøveperioden. Skanne enheten Du kan virusskanne enheten manuelt, eller la F-Secure Mobile Security skanne enheten automatisk. Du definerer om filene skal skannes manuelt eller automatisk ved åvelge Valg > Innstillinger > Modus > Sanntid eller Manuelt. Hvis du velger Sanntid, kjøres F-Secure Mobile Security i bakgrunnen når du bruker enheten, og skanner automatisk filer når de åpnes. Hvis du vil skanne filene i enheten manuelt, velger du Valg > Skann alt i hovedvisningen i F-Secure Mobile Security. Hvis du vil atskille infiserte filer fra de andre filene eller slette dem etter skanning, blar du til høyre til kategorien for infeksjoner, merker en fil og velger Valg > Prosess valgt. Velg Karantene eller Slett på Velg handling-menyen. Du kan holde virusdefinisjonsdatabasen oppdatert ved å oppdatere antivirusprogramvaren i enheten. Hvis du vil hente antivirusoppdateringer, må du ha et Internetttilgangspunkt konfigurert i enheten. Se brukerhåndboken for enheten hvis du vil ha mer informasjon om tilgangspunkter. Du får en melding når oppdatert antivirusprogramvare er tilgjengelig på serveren, og du kan laste ned oppdateringen fra serveren. Hvis du vil oppdatere F-Secure Mobile Security manuelt, velger du Valg > Oppdater. Brannmur Brannmuren kjører i bakgrunnen, og kontrollerer innkommende og utgående nettverkstrafikk i henhold til det forhåndsdefinerte beskyttelsesnivået du velger. Brannmurbeskyttelse i hovedvisningen viser gjeldende brannmurbeskyttelsesnivå. Hvis du vil endre brannmurbeskyttelsesnivået, velger du Valg > Innstillinger > Brannmurbeskyttelse og fra følgende: Tillat alle Tillater all innkommende og utgående trafikk, og du har dermed ingen beskyttelse mot inntrengingsforsøk. Normal Tillater all utgående trafikk. Høy Tillater trafikk for de fleste mest vanlige programmene som følger med enheten. Forby alle Avslår all innkommende og utgående trafikk. Du kan ikke bruke noen tjenester som krever nettverkstilgang, for eksempel e-post eller Web-surfing. Hvis du vil ha mer informasjon om F-Secure Mobile Security, se mobile.f-secure.com eller Programmer 13

14 Verktøy 14 Verktøy Innstillingsveiviser Innst.veiviser konfigurerer enheten for operatørinnstillinger (MMS, GPRS og mobilt Internett), e-post, Trykk-og-snakk (nettverkstjeneste) og videodeling (nettverkstjeneste) basert på informasjon fra din leverandør av trådløse tjenester. Når du skal bruke disse innstillingene, kan det hende at du må kontakte nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for å aktivere en datatilkobling eller andre tjenester. Trykk på og velg Verktøy > Innst.veiv.. Velg elementet fra menyen som du vil konfigurere enheten for, og trykk på. E-post 1 Når du velger å konfigurere e-postinnstillingene, søker Innst.veiviser etter din tilgjengelige nettverksoperatør og ber deg om å bekrefte den. Velg OK, eller bla til en annen nettverksoperatør, og velg deretter OK. 2 Velg tjenesteleverandøren for e-post fra listen. 3 Velg den utgående e-postserveren. Bruk standardserveren hvis du ikke er sikker. 4 Innst.veiviser ber deg om å angi detaljene om e-postadressen, brukernavnet og passordet. Velg hver i rekkefølgen, og velg Valg > Endre. Angi detaljene, og velg OK. 5 Velg Valg > OK når du er ferdig. 6 Velg OK for å bekrefte at du vil konfigurere postkassen for den angitte operatøren. 7 Velg OK. Trykk og snakk 1 Når du velger å konfigurere innstillingene for Trykk-og-snakk (Trykk og snakk) (nettverkstjeneste), søker Innst.veiviser etter din tilgjengelige nettverksoperatør og ber deg om å bekrefte den. Velg OK, eller bla til en annen nettverksoperatør, og velg deretter OK. 2 Noen operatører krever et brukernavn, passord og kallenavn. Velg hver i rekkefølgen, og velg Valg > Endre. Angi detaljene, og velg OK. 3 Velg Valg > OK når du er ferdig. 4 Velg OK for å bekrefte at du vil konfigurere Trykk og snakk for den angitte operatøren.

15 Videodeling 1 Når du velger å konfigurere innstillingene for Videodeling (nettverkstjeneste), søker Innst.veiviser etter din tilgjengelige nettverksoperatør og ber deg om å bekrefte den. Velg OK, eller bla til en annen nettverksoperatør, og velg deretter OK. 2 Noen operatører krever en videodelingsadresse, et brukernavn og et passord. Velg hver i rekkefølgen, og velg Valg > Endre. Angi detaljene, og velg OK. 3 Velg Valg > OK når du er ferdig. 4 Velg OK for å bekrefte at du vil konfigurere videodeling for den angitte operatøren. 5 Når du har opprettet innstillinger for videodeling, spør Innst.veiviser om du vil opprette eller oppdatere din egen kontakt. Velg Ja eller Nei. Operatør 1 Når du velger å konfigurere operatørinnstillingene, søker Innst.veiviser etter din tilgjengelige nettverksoperatør og ber deg om å bekrefte den. Velg OK, eller bla til en annen nettverksoperatør, og velg deretter OK. 2 Velg OK for å bekrefte at du vil konfigurere enheten for den angitte operatøren. Mer informasjon Hvis du støter på problemer med Innst.veiviser, kan du besøke Nokias Web-område for telefoninnstillinger på Verktøy 15

16 Mobil-TV Mobil-TV Med Mobil-TV-programmet kan enheten motta digitale TV-programmer i DVB-H-format (Digital Video Broadcast - Handheld). Mobil-TV gir deg tilgang til mobile TV- og radiotjenester (nettverkstjeneste), og du kan se og lytte til digitale TV-programmer. For å kunne motta programmene trenger du Mobil-TV-mottakeren SU-33W fra Nokia (ekstrautstyr) og programvare som støtter Mobil-TVtjenester. Hvis Nokia Mobil-TV-programmet ikke er installert på enheten, går du til supportsidene for mottakeren på eller det lokale Nokiawebområdet, og undersøker om programmet er tilgjengelig for enheten din. Du må kanskje oppdatere enhetens programvare for å kunne bruke programmet. Hvis du ikke har tilgang til en Mobil-TV-tjeneste, kan det hende at operatørene i området ikke støtter Mobil-TVtjenester. Mobil-TV-tjenestene er kanskje bare tilgjengelige på abonnementsbasis. Hvis du vil ha informasjon om dekningsområdet for Mobil-TV-nettverket, tilgjengeligheten, hvordan du får tilgang til tjenestene og priser, kontakter du tjenesteleverandøren. I enkelte land må du betale TV-lisens hvis du har en TVmottaker. Kontakt de lokale myndighetene hvis du vil ha mer informasjon. Du kan ikke se direktesendte TV-programmer uten et SIMkort eller i frakoblet modus. Hvis du må skifte enhet eller SIM-kort, kontakter du tjenesteleverandøren for å få informasjon om tjenestens tilgjengelighet. Du må kanskje abonnere på tjenesten på nytt. Når enheten er tilkoblet Mobil-TV-mottakeren, kan den ikke kobles til andre Bluetooth-enheter, for eksempel et Bluetooth-headset. Hvis en annen Bluetooth-enhet forsøker å koble seg til enheten, blir du bedt om å blokkere eller godta tilkoblingen. Hvis du godtar tilkoblingen, stanses direkteavspillingen av TV-programmet. Hvis du svarer på et anrop mens du ser et direktesendt TVprogram, avbrytes mottaket. Visningen fortsetter når du avslutter anropet. Første oppstart 1 Trykk og velg Programmer > Mobil-TV. Angi et navn for enheten. Du blir bedt om å slå på Bluetooth- 16

17 tilkoblingen. Enheten begynner å søke etter andre enheter som bruker Bluetooth-tilkobling. Velg SU-33W fra listen over enheter som er funnet, og angi et passord. Hold Mobil-TV-mottakeren nær enheten. For å kunne bruke tjenesten må du koble sammen enheten og Mobil-TV-mottakeren. 2 Du får se programoversiktene som er tilgjengelige der du befinner deg. Ved første oppstart kan dette ta noen minutter. 3 Du velger en programoversikt ved å bla til den og trykke på. De tilgjengelige kanalene sorteres. Dette kan ta litt tid. Du kan endre programoversikt senere i innstillingene. Programoversikten du velger, og TV-kanalen kanalen du ser på, vises neste gang du åpner Mobil-TV. Det kan hende at enheten ikke finner noen programoversikter når du åpner Mobil-TV. Hvis du vil søke etter og vise tilgjengelige programoversikter, velger du Valg > Skanne på nytt. Mobil-TV bruker mye enhetsminne på å lagre programoversikten. Hvis Mobil-TV-mottakeren er slått på og tilkoblet enheten via Bluetooth, forsøker enheten å oppdatere programoversikten med jevne mellomrom, selv om Mobil-TV er slått av. Hvis det ikke finnes nok minne til oppdateringen, blir du varslet om at det er lite enhetsminne. Slett data for å frigjøre minne. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du frigjør minne, ser du brukerveiledningene som er tilgjengelige på Nokias supportsider eller det lokale Nokia-webområdet. Hvis Bluetooth-tilkoblingen brytes, må du ikke slå av Mobil-TV-mottakeren. Du gjenoppretter Bluetoothtilkoblingen ved å sette Mobil-TV-mottakeren tilbake i området for Bluetooth-tilkobling, og skifte kanal. Du kan eventuelt starte Mobil-TV-programmet på nytt. Merk: DVB-H-signalet kan bli blokkert eller svekket i enkelte omgivelser, for eksempel en underjordisk garasje. Vise programmer Du må kanskje abonnere på en kanal før du kan vise den. Se Abonnere på kanaler og programmer på side 19. Du kan kanskje forhåndsvise et program som du ikke abonnerer på. Velg Valg > Forhåndsvisning, hvis tilgjengelig. Du velger en kanal ved å bla til den og trykke på, eller trykke på talltastene. Trykk på for å angi tosifrede kanalnumre. Hvis du vil skifte kanal, blar du til venstre eller høyre. Hvis du vil endre rekkefølgen på kanalene, velger du Valg > Innstillinger. Se Innstillinger på side 20. Mobil-TV 17

18 Mobil-TV Hvis du vil vise gjeldende batterinivå for ekstrautstyret, velger du Valg > Batt.nivå ekstrautstyr. Du blir minnet på å lade batteriet til ekstrautstyret når kapasiteten er 10 % eller mindre. Hvis du vil veksle mellom liggende og stående visning, velger du Valg > Visningsmodus > Landskap eller Portrett. Hvis du vil skifte til fullskjermvisning, velger du Valg > Fullskjermvisning. Du går tilbake til normal visning ved å velge Valg > Normal visning. Tips: Trykk på for å veksle mellom fullskjermvisning og normal visning. Hvis du vil vise websiden til tjenesteleverandøren, velger du Valg > Leverandørside. Menykommandoen kan variere. Nettverkstilkobling kan være nødvendig for å få tilgang til leverandørens webside. Du justerer volumet ved hjelp av volumtastene. Hvis du vil slå av lyden eller slå den på igjen, velger du Valg > Lyd av eller Lyd på. Advarsel: Hold ikke enheten nær øret når høyttaleren er på ettersom volumet kan være ekstremt høyt. Hvis du vil spille av de siste 30 sekundene, velger du Valg > Spill av på nytt, hvis tilgjengelig. Tjenester Kanalene tilbyr kanskje flere interaktive tjenester, for eksempel webkoblinger, muligheter for å kjøpe eller stemme på noe eller installere og bruke Java TM - programmer. Viktig: Installer og bruk bare programmer og annen programvare fra pålitelige kilder, for eksempel programmer som er Symbian-signert eller har bestått Java Verified TM - testingen. Hvis du vil se hvilke tjenester som er tilgjengelige for kanalen du viser, velger du Valg > Tjenester. Tjenestene varierer, og mange TV-programmer inkluderer ikke tjenester. Bruk av nettverket som kreves for å få tilgang til tjenestene, kan medføre ekstrakostnader. Programoversikt Du viser programoversikten ved å velge Valg > Programoversikt. Du skifter kanal i programoversikten ved å bla til høyre eller venstre. Du viser programmene ved å bla opp eller ned. Programmene er sortert etter starttid. Hvis du vil se programmet som sendes for øyeblikket, velger du Valg > Se program. 18

19 Hvis du vil angi en påminnelse for et kommende program, velger du Valg > Minn på. viser at programmet har en påminnelse. Hvis du vil angi hvor lenge før programstart du skal påminnes, kan du se Innstillinger på s. 20. Det kan hende at påminnelsen ikke fungerer hvis du skifter programoversikt eller et program fjernes fra programoversikten. Påminnelsen lager ikke lyd hvis enheten er slått av. Hvis du vil fjerne en påminnelse fra en programoversikt, velger du påminnelsen og Valg > Fjern påminnelse. Du kan vise programdetaljene ved å velge programmet fra programoversikten og Valg > Programdetaljer. Søk Slik søker du etter en tegnstreng i den valgte programoversikten: 1 Velg Valg > Søk. 2 Skriv inn søkeordet, eller trykk på for å velge mellom søkeord du har brukt før. Du kan begrense søket til en bestemt kanal, eller angi en ukedag eller sjanger for søket. 3 Du starter søket ved å velge Søk. 4 Hvis du vil se eller lytte til programmet, abonnere på det, vise detaljene eller angi en påminnelse, velger du et program som er funnet, og Valg. Abonnere på kanaler og programmer Noen TV-kanaler og programmer kan kreve et abonnement. Elementer uten abonnement indikeres med. En kanalpakke er en samling med kanaler som du kan abonnere på. Hvis du vil vise en liste over elementene du abonnerer på, velger du Valg > Abonnementer > Mine abonnementer. Du kan hente elementer du abonnerer på som du ikke finner på enheten, ved å velge Valg > Hent abonnementer. Hvis du vil abonnere på et element, gjør du følgende: 1 Velg Valg > Abonnementer > Nytt abonnement. 2 Velg et element du ikke abonnerer på, fra: Kanalpakker, Kanaler eller Programmer. 3 Velg Valg > Abonner. 4 Velg varighet for abonnementet. 5 Hvis du vil godta abonnementet, velger du Kotroller. En merknad vises når du kan begynne å se på kanalen eller programmet. Du kan ikke abonnere uten et SIM-kort eller i frakoblet modus. Hvis du bytter SIM-kort, må du abonnere på kanalene og programmene på nytt. Mobil-TV 19

20 Mobil-TV Avslutte abonnementer 1 Velg Valg > Abonnementer > Mine abonnementer. 2 Velg et element du abonnerer på, fra Kanalpakker, Kanaler eller Programmer. 3 Hvis du vil vise elementdetaljene, velger du Valg > Elementdetaljer. 4 Hvis du vil avslutte det gjeldende abonnementet, velger du Valg > Avslutt abonnement. Innstillinger Hvis du vil konfigurere Mobil-TV-innstillingene, velger du Valg > Innstillinger og angir følgende: Systemstatus Vis generell status for Mobil-TV og signalstyrken. Hvis du vil oppdatere signalstyrkeindikatoren, lukker du dialogboksen og åpner den på nytt. Kanalrekkefølge Endre standardrekkefølgen på kanalene. Du merker elementene du vil flytte, ved å velge Valg > Merk. Velg Valg > Flytt, bla til den nye plasseringen, og velg OK. Sperrefunksjon Angi en aldersgrense for programmer. Passordet som kreves, er låskoden for enheten. Du må angi låskoden for å kunne se et TV-program med en aldersgrense. Påminnelsesalarm Angi hvor lenge før starttid du skal minnes på et program. Programoversikt Vise de tilgjengelige programoversiktene og endre gjeldende programoversikt. Tb.st. Mobile TV-innst. Tilbakestille Mobil-TVinnstillingene til de opprinnelige verdiene. Elementene du abonnerer på, påvirkes ikke, men programoversikten og aktive påminnelser slettes. Når innstillingene er gjenopprettet, starter Mobil-TV på nytt, og du kan velge programoversikt på nytt ved oppstart. Indikatorer Kanalpakke Kanal Program Element uten abonnement Meldingstjeneste Telefontjeneste Webtjeneste Java-tjeneste Aldersgrense 20

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller

Detaljer

Trykk og snakk Nokia N76-1

Trykk og snakk Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Trykk og snakk 1.5 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA N73-1 http://no.yourpdfguides.com/dref/825458

Din bruksanvisning NOKIA N73-1 http://no.yourpdfguides.com/dref/825458 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA N92-1 http://no.yourpdfguides.com/dref/827670

Din bruksanvisning NOKIA N92-1 http://no.yourpdfguides.com/dref/827670 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Tilleggsprogrammer. Nokia N92-1

Tilleggsprogrammer. Nokia N92-1 Tilleggsprogrammer Nokia N92-1 OM TILLEGGSPROGRAMMER FOR NOKIA N92 I minnet på enheten og på CD-ROM-platen som fulgte med enheten, finner du flere programmer fra Nokia og utviklere av tredjepartsprogramvare.

Detaljer

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Last ned! 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke)

Detaljer

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. utgave

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. utgave Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et

Detaljer

Internett-deling 3.1. 1. utgave

Internett-deling 3.1. 1. utgave Internett-deling 3.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Internett-deling 2.0 Nokia N76-1

Internett-deling 2.0 Nokia N76-1 Internett-deling 2.0 Nokia N76-1 INGEN GARANTI Tredjepartsprogrammene som leveres med enheten, kan være laget av og være eid av personer eller selskaper som ikke har tilknytning til Nokia. Nokia eier ikke

Detaljer

Chat-tjenester Nokia N76-1

Chat-tjenester Nokia N76-1 Nokia N76-1 INGEN GARANTI Tredjepartsprogrammene som leveres med enheten, kan være laget av og være eid av personer eller selskaper som ikke har tilknytning til Nokia. Nokia eier ikke opphavsrettighetene

Detaljer

Deling online. Komme i gang. Åpne Internett-tjenesten. Laste opp filer. Deling online

Deling online. Komme i gang. Åpne Internett-tjenesten. Laste opp filer. Deling online Deling online 2.0 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA N80 INTERNET EDITION http://no.yourpdfguides.com/dref/2452044

Din bruksanvisning NOKIA N80 INTERNET EDITION http://no.yourpdfguides.com/dref/2452044 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Online-utskrift 4.0. 1. utgave

Online-utskrift 4.0. 1. utgave Online-utskrift 4.0 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Programmer. Nokia N80-1 Internet Edition

Programmer. Nokia N80-1 Internet Edition Programmer Nokia N80-1 Internet Edition OM TILLEGGSPROGRAMMER FOR NOKIA N80 I minnet på enheten og på CD-ROM-platen som fulgte med enheten, finner du flere programmer fra Nokia og utviklere av tredjepartsprogramvare.

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt Innhold 1. INNLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLERE PC SUITE...2 4. KOMME I GANG...2

Detaljer

Kom i gang. 9247669, 2. utgave NO. Nokia N73-1

Kom i gang. 9247669, 2. utgave NO. Nokia N73-1 Kom i gang 9247669, 2. utgave NO Nokia N73-1 Taster og deler (front og side) Modellnummer: Nokia N73-1. 2 Heretter referert til som Nokia N73. 1 Lyssensor 2 Sekundærkamera med lavere oppløsning 3 Valgtaster

Detaljer

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt.

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910 Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910...1 3. VELGE TELEFONEN SOM MODEM...1

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

NOKIA PC SUITE 5.1 HURTIGREFERANSE FOR. ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.)

NOKIA PC SUITE 5.1 HURTIGREFERANSE FOR. ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) HURTIGREFERANSE FOR NOKIA PC SUITE 5.1 Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88 Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt Innhold 1. INNLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLERE PC SUITE...2 4. KOMME I GANG...3 5. AVINSTALLERE

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være

Detaljer

Andre programmer. Nokia N93i-1

Andre programmer. Nokia N93i-1 Andre programmer Nokia N93i-1 OM TILLEGGSPROGRAMMER FOR NOKIA N93i I enhetsminnet og på DVD-platen som fulgte med enheten, finner du tilleggsprogrammer fra Nokia og tredjepartsutviklere. INGEN GARANTI

Detaljer

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok 1.0. utgave NO 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Du trenger ikke å avinstallere den tidligere versjonen av F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller innstillingene

Detaljer

Tilleggsprogrammer. Nokia N91 8GB. Nokia N91-2

Tilleggsprogrammer. Nokia N91 8GB. Nokia N91-2 Tilleggsprogrammer Nokia N91 8GB Nokia N91-2 OM TILLEGGSPROGRAMMER FOR NOKIA N91-2 I minnet på enheten og på CD-ROM-platen som fulgte med enheten, finner du flere programmer fra Nokia og utviklere av tredjepartsprogramvare.

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06. for Nokia 6210. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06. for Nokia 6210. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4 HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06 for Nokia 6210 Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4 Innhold 1. INNLEDNING... 1 2. SYSTEMKRAV... 1 3. INSTALLERE PC SUITE... 2 4. KOMME

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA N95-1 http://no.yourpdfguides.com/dref/827928

Din bruksanvisning NOKIA N95-1 http://no.yourpdfguides.com/dref/827928 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA N70 http://no.yourpdfguides.com/dref/2451929

Din bruksanvisning NOKIA N70 http://no.yourpdfguides.com/dref/2451929 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA N70-1 http://no.yourpdfguides.com/dref/825227

Din bruksanvisning NOKIA N70-1 http://no.yourpdfguides.com/dref/825227 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Tilleggsprogrammer Nokia N95-1

Tilleggsprogrammer Nokia N95-1 Tilleggsprogrammer Nokia N95-1 TILLEGGSPROGRAMMER FOR NOKIA N95 I minnet i enheten og på DVD-ROM-en som fulgte med enheten, finner du tilleggsprogrammer fra Nokia og tredjepartsutviklere. INGEN GARANTI

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

Tilleggsprogrammer. Nokia N70-1

Tilleggsprogrammer. Nokia N70-1 Tilleggsprogrammer Nokia N70-1 OM TILLEGGSPROGRAMMER FOR NOKIA N70 I salgspakken finner du et RS-MMC-kort (Reduced-Size Dual Voltage MultiMediaCard) som inneholder tilleggsprogrammer fra Nokia og tredjepartsutviklere.

Detaljer

Kom i gang. 9252117, 2. utgave NO. Nokia N73 Music Edition Nokia N73-1

Kom i gang. 9252117, 2. utgave NO. Nokia N73 Music Edition Nokia N73-1 Kom i gang 9252117, 2. utgave NO Nokia N73 Music Edition Nokia N73-1 Taster og deler (front og side) Modellnummer: Nokia N73-1. 2 Heretter referert til som Nokia N73 Music Edition. 1 Lyssensor 2 Sekundærkamera

Detaljer

Lokalisering Nokia N76-1

Lokalisering Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA N72-5 http://no.yourpdfguides.com/dref/825327

Din bruksanvisning NOKIA N72-5 http://no.yourpdfguides.com/dref/825327 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Installeringsveiledning. PC Suite. NO 9354091 Issue 2

Installeringsveiledning. PC Suite. NO 9354091 Issue 2 Installeringsveiledning for PC Suite Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions,

Detaljer

Brukerhåndbok for Connection Manager

Brukerhåndbok for Connection Manager Brukerhåndbok for Connection Manager 1.0. utgave 2 Innhold Om programmet Tilkoblingsbehandling 3 Oppdatere programmet Tilkoblingsbehandling 9 Feilsøke tilkoblingsproblemer 10 Komme i gang 3 Åpne programmet

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet CK-1W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Komme i gang. Nokia N93i-1

Komme i gang. Nokia N93i-1 Komme i gang Nokia N93i-1 Taster og deler lukket flipp 2. utgave NO, 9253927 Modellnummer: Nokia N93i-1. Heretter kalt Nokia N93i. 1 Hovedkameraenhet og -linse. Enheten har et hovedkamera på 3,2 megapiksler

Detaljer

Viktige tips. Gjelder både N91 og N91 8GB. Nokia PC Suite (spesielt Nokia Audio Manager) Filbehandling

Viktige tips. Gjelder både N91 og N91 8GB. Nokia PC Suite (spesielt Nokia Audio Manager) Filbehandling Viktige tips Gjelder både N91 og N91 8GB Nokia PC Suite (spesielt Nokia Audio Manager) Nokia PC Suite er optimalisert for håndtering av data i telefonminnet [C:]. Nokia PC Suite anbefales for håntering

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Brukerveiledning Mobilsynkronisering Nokia N97 mini

Brukerveiledning Mobilsynkronisering Nokia N97 mini Brukerveiledning Mobilsynkronisering Nokia N97 mini Servicedeklarasjon Drift-, overvåkning og brukerstøtte for mobilsynkronisering Målsetting med tjenesten Tilby mobilsynkronisering til ansatte som har

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

Installerings- veiledning for PC Suite

Installerings- veiledning for PC Suite Installeringsveiledning for PC Suite Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA

Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA BEGYNNE Å BRUKE KAMERAET TA ET BILDE BRUKE BEVEGELSESVARSLING BRUKE TIDSINNSTILLING FOR BILDE KONTROLLERE TEMPERATUREN 1. utgave NO 9311295 For din sikkerhet Les

Detaljer

Komme i gang. Nokia N95-1. 9205541, 1. utgave NO

Komme i gang. Nokia N95-1. 9205541, 1. utgave NO Komme i gang Nokia N95-1 9205541, 1. utgave NO Taster og deler (arbeidsmodus) Modellnummer: Nokia N95-1. Heretter referert til som Nokia N95. 1 Av/på-tast 2 Valgtaster og for valg av kommandoer og tilgang

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

BlackBerry Internet Service. Versjon: 4.5.1. Brukerhåndbok

BlackBerry Internet Service. Versjon: 4.5.1. Brukerhåndbok BlackBerry Internet Service Versjon: 4.5.1 Brukerhåndbok Publisert: 2014-01-09 SWD-20140109135826144 Innhold 1 Komme i gang... 7 Om ulike typer meldingsabonnementer for BlackBerry Internet Service...7

Detaljer

Antivirus Pro 2010. Hurtigveiledning

Antivirus Pro 2010. Hurtigveiledning Hurtigveiledning Antivirus Pro 2010 Viktig! Les avsnittet om produktaktivering i denne bruksanvisningen nøye. Den inneholder viktig informasjon for å holde datamaskinen din beskyttet. Bruk av dette produktet

Detaljer

Hurtigveiledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO

Hurtigveiledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO Hurtigveiledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO Taster og deler 10 Volum-/zoometast 11 Medietast 12 Skjerm- og tastelåsbryter 13 Opptakstast 14 Avslutningstast 15 Menytast

Detaljer

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2 Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2 Servicedeklarasjon Drift-, overvåkning og brukerstøtte for mobilsynkronisering Målsetting med tjenesten Tilby mobilsynkronisering til ansatte som har sikkerhetsgodkjent

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Les dette dokumentet før du installerer Mac OS X. Det inneholder viktig informasjon om installeringen av Mac OS X. Systemkrav Hvis du skal

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA N81 http://no.yourpdfguides.com/dref/826939

Din bruksanvisning NOKIA N81 http://no.yourpdfguides.com/dref/826939 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Nokia Internet Modem Brukerhåndbok

Nokia Internet Modem Brukerhåndbok Nokia Internet Modem Brukerhåndbok 9216562 Utgave 1 NO 1 2009 Nokia. Med enerett. Nokia-, Nokia Connecting People- og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia

Detaljer

Din bruksanvisning F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://no.yourpdfguides.com/dref/2859502

Din bruksanvisning F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://no.yourpdfguides.com/dref/2859502 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på F-SECURE MOBILE SECURITY

Detaljer

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC Desire

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC Desire Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC Desire Servicedeklarasjon Drift-, overvåkning og brukerstøtte for mobilsynkronisering Målsetting med tjenesten Tilby mobilsynkronisering til ansatte som har sikkerhetsgodkjent

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 4 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 4 Trinn 3: Installer Windows på Mac-maskinen

Detaljer

Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53

Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53 Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53 Innhold 1. 1. Oppsettprosess for Windows 8 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. ESD 4. 5. Ren installasjon 6. 1. Tilpass 2. Trådløs 3.

Detaljer

mobile PhoneTools Brukerhåndbok

mobile PhoneTools Brukerhåndbok mobile PhoneTools Brukerhåndbok Innhold Krav...2 Før du installerer...3 Installere mobile PhoneTools...4 Installere og konfigurere mobiltelefonen...5 Elektronisk registrering...7 Avinstallere mobile PhoneTools...7

Detaljer

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Innhold F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Innhold Kapitel 1: Komme i gang...3 1.1 Administrer abonnement...4 1.2 Hvordan kan jeg være sikker på at datamaskinen er beskyttet...4

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 3 Dette trenger du 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 4 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 4 Trinn 3: Installer

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Dette trenger du 5 Installeringsoversikt 5 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 5 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 5 Trinn 3: Installer

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Norton 360 Online Brukerhåndbok

Norton 360 Online Brukerhåndbok Brukerhåndbok Norton 360 Online Brukerhåndbok Dokumentasjon versjon 1.0 Copyright 2007 Symantec Corporation. Med enerett. Den lisensierte programvaren og dokumentasjonen er kategorisert som kommersiell

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

FOR MAC Hurtigstartveiledning. Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet

FOR MAC Hurtigstartveiledning. Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet FOR MAC Hurtigstartveiledning Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet ESET Cyber Security Pro gir avansert beskyttelse mot skadelig kode for datamaskinen din. Basert på ThreatSense-skannemotoren

Detaljer

Nokia trådløs HF-enhet (HF-6W) Brukerhåndbok

Nokia trådløs HF-enhet (HF-6W) Brukerhåndbok Nokia trådløs HF-enhet (HF-6W) Brukerhåndbok ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HF-6W er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Universell utskriftsdriver guide

Universell utskriftsdriver guide Universell utskriftsdriver guide Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B NOR 1 Oversikt 1 Brother universal

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Brukerveiledning e-postsystem

Brukerveiledning e-postsystem 1 Brukerveiledning e-postsystem Innholdsfortegnelse Pålogging:....... 2 Opprette e-post:..... 4 Vedlegg:.... 4 Kalender:... 7 Visning: 7 Ny avtale:.... 7 Invitere deltakere:.... 9 Bytte passord på konto

Detaljer

Brother Image Viewer-veiledning for Android

Brother Image Viewer-veiledning for Android Brother Image Viewer-veiledning for Android Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker det følgende ikonet i denne brukermanualen: MERK Merknader forteller hvordan du bør reagere på en situasjon

Detaljer

Hva er Windows Fjernhjelp?

Hva er Windows Fjernhjelp? Hva er Windows Fjernhjelp? Noen ganger er den beste løsningen på et problem å la noen vise deg hvordan du løser det. Windows Fjernhjelp kan brukes av noen du stoler på, for eksempel en venn eller kundestøttetekniker,

Detaljer

Digitalt kamera Programvarehåndbok

Digitalt kamera Programvarehåndbok Digitalt kamera fra EPSON / Digitalt kamera Programvarehåndbok Norsk Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan kopieres, lagres i et innhentingssystem, eller i noen form eller på noen måte overføres

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUKTBESKRIVELSE ] [ Dette smarte skjermtastaturet med virtuelle museklikkfunksjoner og maskinstemme tillater rask tasting og å jobbe

Detaljer

9 tips til sikrere PC

9 tips til sikrere PC 9 tips til sikrere PC 1. Installer antivirusprogram, oppdater den og aldri installer 2 antivirusprogrammer samtidig 2. Kjør Windows Update/Microsoft Update manuelt og sørg for at alt er installert. Slå

Detaljer

Brukerveiledning til Windows Movie Maker. Et grunnleggende videoredigeringsprogram i Microsoft Windows

Brukerveiledning til Windows Movie Maker. Et grunnleggende videoredigeringsprogram i Microsoft Windows Brukerveiledning til Windows Movie Maker Et grunnleggende videoredigeringsprogram i Microsoft Windows Høgskolen i Bodø 2008/2009 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Introduksjon til programmet... 4 Legge

Detaljer

ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11

ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11 BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11 Side 2-5 BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone Hurtigguide for oppsett og bruk av Made for iphone-funksjonalitet (MFi) Kompatible

Detaljer

Internet Security 2010

Internet Security 2010 Hurtigveiledning Internet Security 2010 Viktig! Les avsnittet om produktaktivering i denne bruksanvisningen nøye. Den inneholder viktig informasjon for å holde datamaskinen din beskyttet. Bruk av dette

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N81 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N81 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Lokalisering 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N81 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4 9310659 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-4 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Multi-Faktor Autentisering. Brukerveiledning

Multi-Faktor Autentisering. Brukerveiledning Multi-Faktor Autentisering Brukerveiledning 1 Innhold Innledning... 3 Telefonanrop (standard)... 3 Oppsett... 3 Bruk... 3 Mobil App (valgfri)... 4 Oppsett... 4 Bruk... 5 Multi-Faktor portal...7 Pålogging...7

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA SU-1B http://no.yourpdfguides.com/dref/828676

Din bruksanvisning NOKIA SU-1B http://no.yourpdfguides.com/dref/828676 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA SU-1B. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA SU-1B i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Kapitel 1: Komme i gang...3

Kapitel 1: Komme i gang...3 F-Secure Anti-Virus for Mac 2014 Innhold 2 Innhold Kapitel 1: Komme i gang...3 1.1 Hva må gjøres etter installering...4 1.1.1 Administrer abonnement...4 1.1.2 Åpne produktet...4 1.2 Hvordan kan jeg være

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer