PROTOKOLL. Landsmøtet Seilet hotell, Molde november ÇjS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. Landsmøtet 2012. Seilet hotell, Molde. 6. -9. november 2012. ÇjS"

Transkript

1 november 2012 Seilet hotell, Molde Landsmøtet 2012 ÇjS PROTOKOLL i

2 på 22. plass, Regjeringen 31. plass, Politidirektoratet 44. plass, Justisdepartementet 45. plass. litt tid siden. Der kom politiet på 7. plass. Det er ikke dårlig med det bakteppe vi har. Stortinget kom Dagens Næringsliv hadde gjennomgang av omdømmet for mange store organisasjoner og etater for Politiet har den siste tiden vært hardt i vær, PF har også vært i hardt vær. Men politiet er ikke bare på felgen slik media fremstiller det. Velkommen, vi gleder oss til å være I Molde. ARNE JOHANNESSENS LANDSM0TEÅPNING 2 få en ordentlig studie av politiets situasjon, kanskje få til debatt om dette. Vi har utfordringer i kø: oppslag i media om at politiet ikke strekker til. Det hadde vært interessant å Ikke så mye som flygelederne, men vi vil ha betalt. Men når vi aksepterer unntak fra hviletidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven, vil vi også ha litt betalt. mer, gjøre unntak i arbeidsmiljøloven for å få mer slagkraft. Er ikke det ansvarlig? Politimestrene sier at ATB er så vanskelig. Men skal ikke arbeidsmiljøloven, som gjelder for resten av arbeidslivet, også gjelde for politiet? Fordi politikerne ikke har sørget for stor nok bemanning, så har PF tatt ansvar. Vi er villig til å jobbe PF har tatt ansvar ved å bidra til at opptaket på PHS nå er 720 nye studenter hvert år, vi har presset på for de 460 nye sivile stillingene som kom for noen år siden. være kritiske. grunnleggende oppgave for en fagforenirig å si i fra om det som ikke fungerer. Fagforeninger skal leserinnlegg om det for kort tid siden, «Ikke skyt vaktblkkja». Folkestad tok opp at det er en helt Men vi lever ikke med å bli stemplet som uansvarlig. Unio leder Anders Folkestad hadde et fagforening som tar ansvar for publikums behov. Vi har gjennom lang tid advart mot IKT-situasjonen, får så mye oppmerksomhet rundt disse temaene. bemanning og for lite ressurser. Men vi lever fint med at vi oppfattes så viktige og så mektige at vi PF har gjentatte ganger vært beskyldt for å tenke mer på egne medlemmer enn etaten. PF er en Situasjonen og nivået er langt unna det som justisministeren forventer. Høyre har vært enig i PEs PM i Nordmøre og Romsdal skal ha ros for å ha tatt opp utfordringene I distriktet offentlig. Statsbudsjettet, der har vi store forventninger. Da budsjettet kom, roste PF det som skulle roses, Slike avgjørelser må ligge til politimesteren, det kan ikke være sånn at man må sjekke ut slike ting situasjon som oppstod under åpningen av Stortinget. Statssekretæren sa nei. politimiljøet i Norge. Beredskapstroppen ville ha helikopterstøtte fra Forsvaret i forbindelse med en framstilling, og legger mer penger i potten. Men det skal sies at Høyre Ikke har levert når de har vært politlledelsen ble overkjørt av en statssekretær som gjorde om avgjørelsen til det mest kompetente i verste fall kan sette det norske samfunnet i fare. PF vil styrke politiledelsen: Politidirektoratet og ledelsen i ulike enheter/på ulike nivå. For bare noen dager siden opplevde vi det jeg nå snakker om: hver gang. Justisminister bommer også totalt på sin forklaring, når hun kommer på banen. i posisjon. politiets personlige møter med publikum. Det personlige møtet, det er avgjørende. Jan Bøhler har tatt et oppgjør med hvordan denne saken ble håndtert og det er vi veldig glade for. men så har vi også kritisert det som har vært dårlig. Spørsmålet er hvorfor det er sånn når det negative trøkket har vært så stort i tiden før. Stikkordet er Men vi er altså på 7. plass etter en turbulent tid, det er et godt utgangspunkt for å klatre videre. Men vi har store kriminalpolitiske utfordringer. Media har for eksempel fokus på ekstremistmiljø, som Sak 1: Åpning

3 gikk galt og hvorfor. satsing til. Ressurser er alltid diskutert. Jo lengre tid det går, jo bedre er forklaringene fra politikerne på hva som Her må alle gode krefter løfte dette feltet betydelig høyere enn det vi gjør i dag. Det må en nasjonal samfunnet håndtere dette? det være nulltoleranse. Det er for lite fokus på mørketall på disse områdene. Hvordan skal politiet og Vi har en utfordring med mørketall på kriminalitet. Overgrep mot barn og kvinner, voldtekt, her må 3 Nauste, leder av Politiets Pensjonistforbund Kjell Bjerke Lokallagsleder Finn Tore Pettersen, ordfører i Molde Torgeir Dahi, stortingsrepresentant og nestleder i Polisförbundet Lena Nitz, politimester Arnsteln Nilsen, leder av Norges Politilederforbund Jonny oppgaver, flere helikopter osv. Løsninger er styrke det ordinære politiet. Justiskomiteen Jan Bøhler, president i EuroCOP Anna Nellberg, leder av Nordisk Politiforbund og Vi skal ha fokus på lønns- og arbeidsvilkår, politirollen i framtida, bevæpning, hjertelig velkommen til I tillegg hilste følgende til landsmøtet: landsmøtet i Molde. PF må ha fokus på hverdagsberedskapen og politirolien, svaret er ikke sentralisering, og å fjerne beredskapstroppen, eller helikopteret. Politidirektoratet tar situasjonen på alvor, det setter i gang endringsprogram, fokus på mer helikopter har ansvar for hverdagsberedskapen. Det er de som utgjør forskjellen de to første timene, det er ikke osv. Men er det løsningen på utfordringen? Vi trenger mer fokus på hverdagspolitiet, det er de som viktigste beredskapen. den samfunnsrollen det har, stiller tøffere krav til arbeidsgiver som skal sende oss ut i slike seg bak at handlingsplikt gjelder uansett? Risikoen må reduseres. Gjørv-kommisjonen: politiet er en ekstremt viktig etat. Det er det ordinære politiet som utgjør den situasjoner? Politiet må ha det beste av det beste på utstyr, nok folk osv. Eller kan man bare skjule jobb du gar inn i med livet som innsats om nødvendig, men er det ikke betimelig at også politiet med Handlingslikten diskuteres. Hvordan er norsk politi rustet til å håndtere skolemassakrer? Det er en samfunnet. kjepphester til media. Politilederne må ha en kommunikasjonsstrategi for å kommunisere med PF vil at hele systemet skal bli bedre på læring. Vi trenger åpenhet, men ikke sånn at alle tar sine Jeg vet at det i en del miljøer pågår tankevekkende diskusjoner om ja-mennesker som applauderer oppover i systemene. Dette har kommet klart fram i kommentarer til Gjørv-kommisjonen. å skyve vanskelige ting under teppet. Mange rapporterer at de tar opp ting, men det kommer ikke og ikke stiller kritiske spørsmål til ledere, politikere osv. De lederne som retter kritikk oppover i systemet er ærlige og vil at politiet skal bli bedre. Det går ikke ikke er noe problem med kulturen i norsk politiet. mobbekultur, fryktkultur, hvorfor er kulturen preget av lite åpenhet? Norske politiledere mener at det Det har vært mye diskusjon etter Gjørv-kommlsjonen om kulturen i norsk politi. Har vi en karrierefremmende. kort tid siden, der det kom fram at det ikke er populært når rektorer sier fra, det er ikke Kulturutfordringer, det er noe vi har felles med flere. Utdanningsforbundet hadde en undersøkelse for Tlllit hvordan skal vi bli bedre? en del av bildet. og for dårlig bemanning. Kultur er noe av bildet, men ikke alt. Helheten innebærer også at ressurs er Gjørv-kommisjonen beskriver store utfordringer på IKT, utstyr, for lite trening, for lite erfaringslæring kjølvannet av 22. juli trenger vi en god kritisk gjennomgang av politiet med folk utenfra. ordentlig politistudie med folk fra utsiden av politiet. Det holder ikke at politiet ser på seg selv. I Det ville vært spennende å se hva andre kom fram til når de ser politiet utenfra få gjennomført en

4 kontrolleres av kontrollnemda. med godkjenning av delegater og endringer i delegasjonen. Lokallagene har meldt inn sine delegater, og i henhold til vedtektenes 5-2 nr. 7 skal dette Kontroll av delegatene til landsmøtet Forbundsieder ga ordet til leder av Kontrollnemda Marina Sørgrd, som redegjorde for deres arbeid Opprop MV ENIS Forbundsstyret innstlller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak: 1. Landsmøtet godkjenner saksilsten. 3. Interne saker 4. Kompetanse og politirollen i fremtiden 8. Ramme- og langtidsbudsjett 9. Avslutning 7. Handlingsprogram og strategisk program 2. Konstituering 6. Lønns- og arbeldsvilkr 5. Generell bevæpning av norsk politi 3.4 Vedtektsendringer 3.2 Regnskap 3.3 Valg 3.1 Årsmelding i. Åpning Saksliste: Godkjenning av sakslisten for landsmøtet Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak: 1. Landsmøtet godkjenner innkallingen. Det vises til Innkalling av Innkallingen ble sendt lokallagslederne, utvalgene og Godkjenning av innkallrngen Deretter tok forbundsleder opp resten av forretningsorden til godkjenning. forbundsstyret som rundskriv 6/2012 samme dag p e-post, og lagt p hjemmesidene. Kontrollnemda innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak: 1. Landsmøtet godkjenner delegatene. Hun la fram kontrollnemdas innstilling for landsmøtet, jfr. vedtektenes nr. 7. Referent: organisasjonssjef Egil Haa)and Dirigent: forbundsleder Ame Johannessen Sak 2: KONSTITUERING 4

5 Lunsj Åpning Tirsdag Møtet ledes av valgte dirigenter. Møteledelse/møtetid Møtets forhandlinger er offentlige i den utstrekning landsmøtet selv bestemmer og saksunderiaget. Landsmøte I Politiets Fellesforbund avholdes november 2012 i henhold til innkalling av E JS De som har innlegg skal tale fra talerstolen. Til forretnirigsorden gs den enkelte ordet en gang i ett minutt til hvert forhold. Æresmedlemmer gis talerett. I tillegg til Landsmøtets delegater, og de som er nevnt i vedtektenes 5-4, gis følgende rettigheter: Møteledelsen kan foreslå ytterligere begrensning I taletiden og strek med de inntegnede talerne. til duplikk. Festmiddag maksimum ett minutt. I tillegg har taleren ett minutt til eventuell svarreplikk. Det er ikke anledning kan få ordet inntil tre ganger i samme sak. Det legges opp til replikkordskifte. Til hvert innlegg er det anledning til seks replikker, hver på Med unntak av innledningsforedrag, er taletiden maksimalt tre minutter på alle innlegg. Landsmøteforhandlinger Forbundsleder og saksinnleder kan få ordet ubegrenset antall ganger. øvrige med møte- og talerett Avrelse utfiukt Lunsj Onsdag 7.11 Torsdag 8.11 Taletid, talerett og forslagsrett Politiske innlegg Det velges redaksjonskomité som skal fungere under landsmøtet. Det velges protokollførere til å føre protokollen. Lunsjfavreise Politidirektørens Innlegg Fredag 9.11 Lunsj Middag Pausemat Pausemat Pausemat Landsmøteforhandllnger Landsmøteforhandlinger Landsmøteforhandllnger Landsmøteforhandiinger Landsmøteforhandlinger Landsmøteforhandlinger Landsmøteforhandlinger Generelt Forretningsorden

6 forslag som ikke har tilhørighet med andre saker behandles under sak 7. De innkomne forslagene er ført opp under de sakene det er naturlig å behandle dem. Innkomne inntegnede talerne. Forslag som Ikke har forbindelse med de oppførte saker på saksilsten kan ikke forespørsel fra møteledelsen ikke får støtte fra andre enn forslagsstilleren, bortfaller. Nytt forslag kan behandles. ikke opptas, og framsatt forslag kan ikke trekkes, etter at det er besluttet satt strek med de Forslag må leveres skriftlig til møteledelsen, undertegnet med forslagsstlllerens navn. Forslag som på Framsetting og behandling av forslag betegnelsene. fiv E> S 6 Øyunn Myklestul-Jensen, PF Østfold Frode Stenersen, PF Agder Anne Berit Moen, OPF Helge Stave, PF Hordaland Som protokollførere velges Forbunds.styret innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak: Svend Martin Bjelland, OPF Kareen Gjesteland, PF Rogaland Odd Jørgen Nilsen, PF Møre & Romsdal Jone Blikra, PF Telemark Som dirigenter velges: Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak: 1. Landsmøtet god kjenner forretningsorden. Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak: Protokollen sendes alle lokallag snarest mulig etter møtet. de tre valgte får hvert sitt eksemplar. I tillegg skrives ut ett eksemplar som hver delegasjon, Landsmøtet velger tre delegater til å underskrive protokollen. Protokolleri skrives ut etter hver økt, og utvalgene og kontrollnemnda har ansvar for å hente i sekretariatet, og fem eksemplarer som blir dirigent/protokollfører. Protokollen blir Ikke opplest. gjort tilgjengelig for øvrige tilstedeværende. Rettelser til protokollen tas direkte med Protokoll anvendes, og elektronisk avstemming likestilles med skriftlig avstemming. Skriftlige stemmer skal gis på utleverte stemmesedler. Elektronisk avstemmingssystem kan Avstemming skal være skriftlig i saker der en eller flere av de stemmeberettigede krever det. vedtektenes 5-3 nr. 2. Forbundsstyret har ikke stemmerett i saker som gjelder endelig godkjenning av regnskap, jfr. Kontrollnemnda er tellekorps. Alle saker avgjøres med stemmefiertall hvor vedtektene ikke bestemmer annet. Avstemmingsregler for h.h.v. innlegg, replikk og til forretningsorden. Nummerskiltene er merket med de ulike Alle med talerett får utlevert tre likelydende nummerskilt til å benytte for å tegne seg på talerlisten

7 fremmet: Som redaksjonskomité velges: Forbundsstyret Innstilier til landsmøtet å gjøre følgende vedtak: Mette Varem Espen Sjeggestad Til å underskrlve protokollen velges: Anja Fjerdingen Forbord Vegar Monsvoll, PF Sør-Trøndelag Terje Tømmers, forbundskontoret, sekretær Erik Eriksen, OPF Karln Waliri, PF Vestfold Robin Johnsen, PF Salten Kristin 1-lalvorsen, PF Østfold Sigve Bolstad, forbundsstyret, leder Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak: M\J [ 7 Forbundsieder ba om forslag til personer som skal underskrive protokollen og følgende forslag ble

8 Sak 3-I. Årsmelding Dirigenter: Kareen Gjesteland og Odd Jørgen Nilssen Protokollførere: øyunn Myklestul-Jensen og frode Stenersen Innledning fra forbundsleder Arne Johannessen. Deretter fikk leder av kontrollnemda Marina Sørgrd ordet, etterfulgt av utvalgslederne i følgende rekkefølge: Gry Mossikhuset, Sivilutvalget, Roar Isaksen, NPL, og medlem Edgar Opsal, Mangfold- og Likestlilingsutvalget. Deretter Bente Elisabeth Bugge, Merkantliutvalget. Pause fra klokken 15:10 til 15:24. Deretter hadde følgende ordet: Audun Buseth Hovedverneombud, Erlend Ravndal Bjørnestad Rogaland, øivind Haagaas Walding Oslo, Eldar Meling Oslo, Vegar Monsvoll Sør-Trøndelag, Ole Halvar Larsen Politihøgskolen, Erik Eriksen Oslo, Samira Naeem Oslo, Stig Wettre-Johnsen Asker og Bærum, Marius Bækkevar Asker og Bærum, Gry Mossikhuset Forbundsstyret, Robin Johnsen Salten, Stein Olaf Røberg UP, Elisabeth Sylte Oslo, Lasse Roen Oslo, Kjetil Rekdal Hordaland, Roar Fosse Hordaland, Anniken Helene Mjaaland Bladstyret. Pause fra klokken 16:26 til 16:52 Etter pausen hadde følgende ordet: Erik Eriksen Oslo (2. gang), Eldar Meling Oslo (2. gang), Unn Alma Skatvold Forbundsstyret, John øygard Rogaland, Per øyvind Skogmo Forbundsstyret, Ivar Sindre Hellene Forbundsstyret, Arild Hustad Romerike, Adnan Naeem Oslo, Ester Klubben Hordaland, Helge Stave Hordaland, Reidun Martinsen Hedmark, Eirik Wilmann Oslo, Roar Fosse Hordaland (2. gang), Vegar Monsvoll Sør- Trøndelag (2. gang) og Sigve Bolstad Forbundsstyret. Oppsummering ved forbundsleder Ame Johannessen som la frem forbundsstyrets Innstilling til vedtak: Forbundsstyret Innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak: 1. Årsmeldingen godkjennes med tillegg av omtale om lokallagenes situasjon etter streiken. 2. Debatten tas til etterretning. Vedtak: 1. Årsmeldingen godkjennes med tillegg av omtale om lokallagenes situasjon etter streiken. 2. Debatten tas til etterretning. Søknad om permisjon Paul Olav Fjætberg Oslo, innvilget permisjon onsdag i tidsrommet i forbindelse med budrunde for salg av hus. Møtet hevet kl

9 Innleder: forbundsstyremedlem Arild Sandstøl Sak 32.1: Regnskap pr Permisjonssøknad fra Odd Børre Evensen, PF øst-finnmark. Gjelder fredag Innvilget. Permisjonssøknad fra Stig Wettew-Johnsen, PF Asker og Bærum. Gjelder fredag Innvilget. Arne Johanriessen ønsket velkommen til gjestene, Unlo leder Anders Folkestad og avdelingsdirektør i Bjørn Tharaldsen overtar som delegat. POD Arnt Inge Rolland. Protokollførere Anne Berit Moen og Helge Stave. tdtv 9 Regnskapet pr er en orlenteringssak, hvor forbundsstyret ikke har lagt opp til vedtak. Innleder: forbundsstyremedlem Arild Sandstøl Sak 3.2.2: Regnskap pr Regnskap for Politiets Fellesforbunds Solidaritetsfond for k 2011 godkjennes. 6. Revlsjonsberetningen tas til etterretnirig. 3. Regnskap for PF Forsikring for 2011 godkjennes. 5. Regnskap for Politiforum for 2011 godkjennes. 4. Regnskap for OU-vlrksomheten for 2011 godkjennes. 1. Regnskap for Politiets Fellesforbund for r 2011 godkjennes. Vedtak: 4. Regnskap for OU-virksomheten for 2011 godkjennes. 6. Revisjonsberetningen tas til etterretning. 3. Regnskap for PF Forsikring for 2011 godkjennes. 5. Regnskap for Politiforum for 2011 godkjennes. 2. Regnskap for Politiets Fellesforbunds Solidaritetsfond for & 2011 godkjennes. 1. Regnskap for Politiets Fellesforbund for 8r 2011 godkjennes. Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak: Ingen ønsket ordet. Dirigenter Svend Martin Bjelland og Jone Blikra. Møtet fortsatte onsdag kl

10 leder. Staben for øvrig består av tillitsvalgte og fast tilsatte. 2. Forbundsstyret vedtar organiseringen av kontoret, herunder hvem som skal være daglig 1. Vedtektenes 7-1 Forbundskontoret, nr. 2 gis følgende ordlyd: Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak: rw Trom UnnAIm østfoid KetilRekda Hordarand (husct ISalte. Hedmark Ann-Rita Huse-Saastad Romerike jkristina9a J 0 M4!øI9e SgveBoIstad 0s Ame3ohannesse Forbundeder [ordan Valgkomiteen legger frem følgende enstemmige Innstilling til landsmøtet 2012: inristiller derfor Valgkomiteeri Lena Jonassen, Rogaland, som 1. vararepresentant. vararepresentant til Valgkomiteen ønsket trekke seg Åse Anita Halvorsen, Agder. I stedet Han poengterte at valgkomiteen hadde gjort en feil da de ikke hadde sett en mail om at 1. Valgkomitcens innstilling ble framlagt av leder av valgkomiteen Iver Aage Iversen. Sak 3-3: Valg Dirigenter Kareeri Gjesteland og Jone Blikra. fastsetter satsene for advokatbistand. 1. Retningslinjene for økonomisk støtte til juridisk bistand endres slik at forbundsstyret Vedtak: fastsetter satsene for advokatbistarid. 1. Retningslinjene for økonomisk støtte til juridisk bistand endres slik at forbundsstyret Forbundsstyret Innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak: Innleder: forbundsstyremedlem Anja Fjerdingen Forbord bistand Endring i retningslinjene for økonomisk støtte til juridisk Sak 3-4-2: Vedtektsendring leder. Staben for øvrig består av tillitsvalgte og fast tilsatte. 2. Forbundsstyret vedtar or9aniseringen av kontoret, herunder hvem som skal være daglig 1. Vedtektenes 7-1 Forbundskontoret, nr. 2 gis følgende ordlyd: Vedtak: Innleder: forbundsstyremedlem Anja Fjerdingen Forbord Sak 3-4-1: Endringsforslag vedtektenes 7-1 nr. 2 10

11 t4.finfltorepetterse gre9n i.teiemark 3.EsterKIubbe Wgrçnd 2.ErnstQIavLund Agde arjø 1RoaIand.YbL!orstY MV Ingen ønsket ordet til generell debatt. --i9t SoIUe j2.vararepresentant joslo i yçpet irogalan Valgkomite salten Marita V. Biesmans Nordmøre & Romsdal Arild Hustad Romerike o.gerfjn Lilly-Kristine Iversen Sør-Trøndelag Maiken Solnørdal Lade Oslo Roar Fosse Hordaland Oddvar Solheim Asker & Bærum Iver Aage Iversen Oslo RoarFosse vara AnnikenMjaaland j Osk.B!ad!Y!et jvara :Hordalan MaririaSørg$rd :MidtreHiogaian i i Kontrollnemnda BenteEisabeth.Bqgge jleder JOSIO Vara :sør-trønd&ag Hordalan UrrnA1m katvolcl jleder jøstfod aropsal Rogalan Nazim Kanim Leder Asker & Bærum Astrid Kværner Vara Asker & Bærum Anne Hammer Salten :Haugaland&Sunnhordland Roar Isaksen Leder Oslo Norske pofltlledere Britt Man Iki Vara Vest Finnmark Karl Karison FTroms Mette Skare Asker & Bærum 9flYQ1J Lede Sør-Trøndeia.g yi!utvalge: Roar Isaksen Oslo çdc Norske 11

12 KletilRekda 9rs!.id Ann-Rita Huse-Saastad : Romerike Reidun Martinsen Hedmark :KristinAa :SigveBolstad Qs LÇ Kristin Aga Oslo, Arild Sandstøl Rogaland, Anna Holter Sollien Hordaland. Deretter hadde følgende ordet: «PF Hlogaland fremmer forslag p Marina Sørgkd som leder av Kontrollnemndax.. Stein Nordahl Wilhelmsen Hålogaland, fremsatte nytt forslag: «Foresl& med dette Ivar Sindre Hellene som leder for Kontrollnemnda». Helge Stave Hordaland fremsatte nytt forslag til leder av Kontrollnemnda: Kontrollnemda: Alle valgt ved akkiamasjon. MeretheRikardsen Vara Sør-Trøndelag loalan EdarOpsal :Rogalan Nazlm Kanm Leder Asker & Bærum Arne Hammer Salten Astrid Kværner Vara Asker & Bærum piledre LailaPedersenStøle Haugaland&Sunnhordland Britt Man Iki Vara Vest Finnmark Karl Karisori : Troms Mette Skare Asker & Bærum Roar Isaksen Leder Oslo Lede :SØrTrØfld&a 4. Finn Tore Pettersen jnordmøre & Romsdal 3. Ester Klubben Hordaland xind i Agder ArilcJ j(faslmtende) LRoaaiand [Telemark SØr-Trøndela Roar Isaksen Oslo forbundsstyret ITrom Unn Alma Skatvold Østfold Arne)ohannesse :Forbundsleder :Sogn&Fjprdan byret Vedtak: 12

13 Sørgård Hålogaland 12 stemmer. Iver Aage Iversen ønsket en kort samling i forhold til vara til Kontrollnemrida som nå er valgt til Pause fra kl leder. Reidar Gaupås, Haugaland og Sunnhordiand og Marina Sørgård, Hålogaland ble enstemmig valgt. Ivar Sindre Hellene valgt med absolutt flertall som leder av Kontrollnemda. ç E 13 9iÇI1 9 ççpj (Oslo/acjef) LPflii9]ÇT Sollie rrepresentant Hord&an SvendMartinBjelland j2. vararepresentant joslo j vararepresentarjt Rogalan jsalten Marita V. Biesmans Nordmøre & Romsdal SødBk Arild Hustad Romerike Oslo Maiken Solnørdal Lade Oslo Roar Fosse Hordaland Oddvar Solheim Asker & Bærum :Sør-Trøndeiag,YI1i!Ite Roar Fosse : Vara Hordaland AnnikenMjaaland Oslo Unn Alma Skatvold Leder Østfold dstyret Deretter enstemmig valgt: :MarinaSørgrd :MidtreHJoaiand Ivar Sindre Hellene Leder I Hordaland IdUJJ :HauaIand&5unflhord!an Kontrollnemnda Vedtak: eejestelarid :ra :gin Samira Naeem fikk 45 stemmer. Kareen Gjesteland, Rogaland fikk absolutt flertall med 76 stemmer, og ble dermed valgt som vara til Kontrollnemda. Avstemming: «Samira Naeem, Oslo som vara til Kontrollnemnda. Hun har kandldatnr. 81». Per Erik Ommundsen Oslo, som fremsatte forslag. «Kareen Gjesteland, Rogaland». Arild Sandstøl Rogaland som fremsatte forslag. Følgende hadde ordet: at landsmøtet kom med forslag på en kvinnelig kandidat. Iver Aage Iversen tok ordet Valgkomiteen hadde ikke kommet frem til noe forslag. De ønsket derfor Ivar Sindre Hellene Hordaland, fikk 68 stemmer, Bente Elisabeth Bugge Oslo 40 stemmer og Marina Avstemming:

14 Forbundsstyret innstiller til landsmøtet å gjøre følgende vedtak: André Oktay Dahi, Høyre, rådgiver i Høyre Gaard Olav Gabrielsen, forhandlingsleder i Unlo Per Engebretsen og Anders Werp fra Høyre. som leder av utvalgsarbeidet. Forbundslecier Arne Johannessen ønsket velkommen til Hans-Frode Kielland Asmyhr, Justiskomiteen, Innleder: forbundsieder Arne Johannessen, supplert av forbundsstyremedlem Bente Elisabeth Bugge, Sak 4: Kompetanse og politirollen i fremtiden 14 Lunsj fra kl Telemark, Erik Eriksen Oslo (forretningsorden). Merethe Rikardsen Sør-Trøndelag, Lasse Roen Oslo, Audun Buseth Asker og Bærum, Kjetil Rakkestad Deretter hadde følgende ordet: operasjonalisering av Lederplattformen i etaten.» «Nytt pkt. 4. Politiets fellesforbund vil være en aktiv pdniver for Implementering og fremmet nytt forslag til pkt. i forslaget til vedtak: Eirik Wilmann Oslo, Torbjørn Sørum Oslo (replikk), Frøydis Wathne Broch Hordaland (NPL) som Deretter hadde følgende ordet: om råder.» Permisjonssøknad fra Lill Heidi Tinholt, Nordre Buskerud, fredag p grunn av at flyet g& også legge rammer for en autorisasjonsordning for all tildeling av politimyndighet p alle Sigve Bolstad Forbundsstyret, Egon Kvigne Kripos, Kan Marie Kjelistad Rogaland, Anniken Helene Mjaaland Bladstyret Oslo, Roger Fjellin Søndre Buskerud, Stig Wettre-Johnsen Asker og Bærum, sivile p operasjonssentraler. Det m settes klare rammer for hva den enkelte stilling kan Nytt pkt. 6. PF m intensivere arbeidet med f iverksatt en politistudie. En slik studie m gjøre av operativt politiarbeid. straffesakskjeden og for eksempel transportledsagere, arrestforvarere, grensekor,trollører og opplæningen av enkelte grupper i etaten. Dette bør gjelde alle som jobber direkte i «Nytt pkt. 5. PF mener det er viktig f en felles nasjonal plattform og krav i Øyvind Haagaas Waldlng Oslo som fremmet forslag til nytt punkt 5 og 6 i forslaget til vedtak: Følgende hadde ordet: tidligere enn nr landsmøtet er ferdig, ble innvilget. Permisjonssøknad fra Per Ivar Thomasrud, Østfold, fra ca. kl p grunn av rettsoppmøte, ble innvilget. Pause kl som har stands under landsmøtet. Leder av merkantilutvalget, Bente Elisabeth Bugge informerte om alle merkantile samarbeidspartnere eifaringslæring og lederrollen som avgjørende suksessfaktorer. god hverdagsberedskap, og vil særlig fremheve fokus p trygghet, forebygging, 4. Politiets Fellesforbund mener at bevisst fokus p politiets oppgaver løses best gjennom en justisministeren gir klare fullmakter til politidirektøren. 2. Det forventes også at politisk nivå følger opp gjennom styrking av politiet, og at 3. Politiets Fellesforbund vil være en aktiv pdriver for utvikling og endringsarbeld i etaten. 1. Politiets Fellesforbund forventer at alle ansvarlige I politiet følger opp 22. juli-kommisjonens konklusjoner. Pause kl

15 innvflget. John øygard Rogaland, Raymond Håkonsen PHS-studentene, Marlus Bækkevar Asker og Bærum, Per Deretter hadde følgende ordet: 14, ble Innvilget. Samtidig overtar LIlly Kristine Iversen plassen som delegat. Perniisjonssøknad fra Tryggve Duun Sør-Trøndelag, fredag for å rekke et møte I Oslo kl. Permisjonssøknad fra Mette Skare, Asker og Bærum, fredag da flyet går kl. 1000, ble ES 15 Roar Fosse Hordaland, Finn-Tore Pettersen Nordmøre og Romsdal, forbundsnestleder Sigve Bolstad forretnlngsorden), forbundsieder Arne Johannessen (repllkk), forbundsnestieder Slgve Bolstad Oslo, Bente Elisabeth Bugge Oslo, Geir Nordkll Salten, Egon Kvigne Krlpos (replikk), Erik Eriksen Oslo (til Følgende hadde ordet: 3. Politiets Fellesforbund vil være en aktiv pådriver for utvikling og eridringsarbeld I etaten. 4. Politiet Fellesforbund vil være en aktiv pådriver for Implementering og operasjonailserlng av 8. PF må Intensivere arbeidet med å få Iverksett en politistudle. 7. Det må settes klare rammer for hva de enkelte stillinger med politi myndighet kan gjøre av god hverdagsberedskap, og vil særlig fremheve fokus på trygghet, forebygging polltlarbeid. Politirnyndlghet tildeles sentralt etter søknad. Redaksjonskomiteen ved Sigve Bolstad kom med følgende nye forslag til vedtak: erfaringslæring og lederrollen som avgjørende suksessfaktorer. som utfører oppgaver knyttet til operative gjøremål. grupper i etaten. Det bør gjelde alle som jobber direkte i straffesakskjeden og andre sivile 2. Det forventes også at politisk nivå følger opp gjennom styrking av politiet, og at 5. Politiets Fellesforbund mener at bevisst fokus på politiets oppgaver løses best gjennom en 6. PF mener det er viktig å få en felles nasjonal plattform og krav i opplæringen av enkelte 1. Politiets Fellesforbund forventer at alle ansvarlige I politiet følger opp 22. juli-kommisjonens konklusjoner. Lederplattformen I etaten. justisministeren gir klare fullmakter til politidirektøren. Innvilget. Permisjonssøknad fra Christian Gjelten for fredag på grunn av at flyet går tidligere, ble Dirigenter: Svend Martin Bjelland og Odd Jørgen Nilssen Protokoliførere: Anne Berit Moen og Helge Stave. Pausefraki Redaksjonskomiteen ser på forslaget til vedtak. Oppsummering ved forbundsieder Ame Johannessen. Kristin Halvorsen Østfold. Fjordane, Eldar Meling Oslo (2. gang), Stig Dagflnn Tvelten Hordaland, Erik Eriksen Oslo (2. gang), Bærum, Kristin Akerholt Oslo, Kjetil Rekdal Hordaland, Helge Stave Hordaland, Kjetil Drange Sogn og Mosslkhuset Salten, Ola Halvar Larsen PHS, øyvind Haagaas Waldlng (2. gang), Mette Skare Asker og Kjetil Rekdal Hordaland (til forretningsorden), Geir Nordkll Salten, Emst Olav Lunde Agder, Gry Deretter hadde følgende ordet: Strek ble satt. Audun Buseth Asker og Bærum (2. gang), Astrid Helen Hovland Sogn og Fjordane, Arild Hustad Romerike. Bjømestad Rogaland, Stine Benjaminsen Nygård Telemark, Erik Eriksen Oslo, Eldar Meling Oslo, øyvind Skogmo Troms, Per Kr Heitmann Nord-Trøndelag, Roar Pcsse Hordaland, Arild Sandstøl Rogaland, Finn-Tore Petteisen Nordmøre og Romsdal, Per Erik Skjefstad HTU-UP, Erlend Ravndal Forbundsieder Arne Johannessen Introduserte biskopen i More Ingeborg Midtomme, tidligere god kollega fra Unlo, som holdt en hllsnlngstale.

16 Protokollførere: øyunn Myklestul-Jensen og Frode Stenersen. Sak 5: Generell bevæpning av norsk politi Pause fra kl Anders Folkestad, leder i Unlo, hilste til landsmøtet. Forslag til vedtak utsettes til I morgen tidlig, Møtet hevet kl Bækkevar Asker og Bærum, Eldar Meling Oslo og Adnan Naeem Oslo. Følgende hadde ordet videre: Stein Olaf Røberg UP, Roger Fjellin Søndre Buskerud, Paal Knutsen Søndre Buskerud, Unn Alma Skatvold Forbundsstyret, Egon Kvigne Kripos, Erik Eriksen Oslo, Astri Gridseth Flø Oslo, Marius Odd Børre Evensen øst-finnmark, Bente Elisabeth Bugge Forbundsstyret, Per øyvind Skogmo Troms, 1. Norsk politi har behov for en vesentlig bedre og enklere tilgang til bevæpning enn hva som er dagens situasjon. Robin Johnsen Salten fremmet følgende forslag til vedtak: 1. PF skal jobbe for generell bevæpning av norsk politi avklaring fra POD og Justisdepartementet på våre krav. 2. Forbundsstyret viser til fjorårets landsmøtevedtak i saken. Det er svært viktig å få en rask 1. Politiet skal fortsatt ikke være generelt bevæpnet. (vedtatt mot to stemmer) Ernst Olav Lunde fremmet Forbundsstyrets Innstilling til vedtak: Sigve Bolstad fremmet Forbundsstyrets mindretalis forslag til pkt. 1: Innleder: Forbundsstyremedlem Ernst Olav Lunde og forbundsnestleder og utvalgsleder Sigve Bolstad Haagaas Walding Oslo (replikk), forbundsnestleder Sigve Bolstad Oslo. Oslo, Kjetil Rekdal Hordaland (replikk), Kjetil Rakkestad Telemark (til forretningsorden), øyvind

Stuua_B PROTOKOLL. Landsmøtet 2014. Scandic Havet hotell, Bodø. 24. - 27. november 2014. Stine Benjaminsen Nygård. ahn Thore Nerhus Vidar Aaltv

Stuua_B PROTOKOLL. Landsmøtet 2014. Scandic Havet hotell, Bodø. 24. - 27. november 2014. Stine Benjaminsen Nygård. ahn Thore Nerhus Vidar Aaltv _ Politiets Fellesforbund Postadr.: Mollergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf(ppf.no Org. nr.: NO 871 000 352 PCI1',1E Tz Besoksadr.: Mollergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: Nmv.pf

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

www.oslopolitiforening.no

www.oslopolitiforening.no www.oslopolitiforening.no Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 12 4. Enkeltsaker og medieklipp 15 5. Satsingsområder for 2014 21 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

www.oslopolitiforening.no

www.oslopolitiforening.no www.oslopolitiforening.no Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 14 4. Enkeltsaker og medieklipp 17 5. Satsingsområder for 2015 23 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere

Detaljer

klare for tidenes lønnskamp Vi er villig til å ofre og svekke den tilliten norsk politi har i samfunnet for å oppnå betydelig høyere lønn.

klare for tidenes lønnskamp Vi er villig til å ofre og svekke den tilliten norsk politi har i samfunnet for å oppnå betydelig høyere lønn. 64 millioner til DNA-register Side 48 Jobber med utvidelse av PHS Side 5 Erik Håland: Glad det er over Side 16-17-18-19 14.12.2007 løssalg kr 49,- Nr 12 klare for tidenes lønnskamp Vi er villig til å ofre

Detaljer

Forord 3. Handlingsprogram 2012 4. Hovedsatsingsområde lønns- og arbeidsvilkår 5. Fokusområde ressurser 9. Fokusområde ledelse 16.

Forord 3. Handlingsprogram 2012 4. Hovedsatsingsområde lønns- og arbeidsvilkår 5. Fokusområde ressurser 9. Fokusområde ledelse 16. Årsmelding 2012 Innhold Forord 3 Handlingsprogram 2012 4 Hovedsatsingsområde lønns- og arbeidsvilkår 5 Fokusområde ressurser 9 Fokusområde ledelse 16 Øvrige saker 18 Administrasjon og løpende oppgaver

Detaljer

8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 36. 8.3 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 39

8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 36. 8.3 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 39 2009 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Lønnsarbeidet i 2009 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 12 5. Satsingsområder for 2010 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2009 26 7. Innkomne forslag 34

Detaljer

nr 8 21.08.2013 løssalg kr 55,- VEIVALG FOR NORSK POLITI

nr 8 21.08.2013 løssalg kr 55,- VEIVALG FOR NORSK POLITI nr 8 21.08.2013 løssalg kr 55,- s t o r t i n g s v a l g e t 2 0 1 3 VEIVALG FOR NORSK POLITI alt som gjelder Volvo. og din mulighet til et godt kjøp. Visste du at gjennom Volvo-avtalen gir vi deg svært

Detaljer

Da tragedien rammet. Per Henrik Semb (29) og barna sto alene igjen etter at kona omkom. Da fikk begrepet kollegastøtte en ny betydning.

Da tragedien rammet. Per Henrik Semb (29) og barna sto alene igjen etter at kona omkom. Da fikk begrepet kollegastøtte en ny betydning. nr 12 12.12.2012 løssalg kr 55,- Da tragedien rammet Per Henrik Semb (29) og barna sto alene igjen etter at kona omkom. Da fikk begrepet kollegastøtte en ny betydning. Side 10-19 Eurocard Eurocard har

Detaljer

Referat fra representantskapsmøte. 22.5.2014 kl 10-14. Scandic Oslo Airport Hotel Gardermoen

Referat fra representantskapsmøte. 22.5.2014 kl 10-14. Scandic Oslo Airport Hotel Gardermoen Referat fra representantskapsmøte 22.5.2014 kl 10-14 Scandic Oslo Airport Hotel Gardermoen REFERAT Nr Sak Saksordfører Vedlegg 1 Åpning av representantskapsmøtet Leder 2 Navnopprop Leder 3 Godkjenning

Detaljer

POLITIET VED ET VEISKILLE

POLITIET VED ET VEISKILLE nr 11 11.11.2010 løssalg kr 55,- POLITIET VED ET VEISKILLE Politi-Norge blir endret når Resultatformen vedtas. Distrikter blir lagt ned, lensmannskontorer forsvinner, arbeidsoppgaver endres. Reformen skal

Detaljer

Politiforum. Nydesign. Nå er det opp til POLITIKERNE å gi innbyggerne det politiet de vil ha

Politiforum. Nydesign. Nå er det opp til POLITIKERNE å gi innbyggerne det politiet de vil ha Nydesign Politiforum 16.10.2013 løssalg kr 55,- nr 10 GENERALISERT SPESIALISERT INNBYGGERNES BEHOV SYNLIGHET EFFEKTIVISERING BEDRE LEDELSE 22. JULI BEREDSKAP TILSTEDEVÆRELSE LOKALT POLITI POLITISTRUKTUREN

Detaljer

LANDSMØTE NORGE DYSLEKSI. 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen. s. 1

LANDSMØTE NORGE DYSLEKSI. 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen. s. 1 LANDSMØTE 2015 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen DYSLEKSI NORGE s. 1 Forord Til alle delegater og observatører på Dysleksi Norges Landsmøte 2015. Tre år er gått siden sist vi var samlet

Detaljer

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. er klare for endringer! Handlingsprogrammet 2015 2017 er vedlagt. Ledersamlingen 2015: POLITILEDERE

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. er klare for endringer! Handlingsprogrammet 2015 2017 er vedlagt. Ledersamlingen 2015: POLITILEDERE POLITILEDEREN NR. 3 2015 ÅRGANG 118 Lensmannsbladet Ledersamlingen 2015: POLITILEDERE er klare for endringer! Handlingsprogrammet 2015 2017 er vedlagt Stiftet 1893 Besøksadresse: Lakkegata 23, Oslo Postboks

Detaljer

EN FRIHAVN FOR OVERGRIPERE

EN FRIHAVN FOR OVERGRIPERE nr 12 11.12.2009 løssalg kr 55.- Johnny_B -- Thu Des 1 23:56:32 Sending file DCS_3156.jpg sent Johnny_B -- Thu Des 1 23:56:58 kjenner du igjen bildet? Jente_10 -- Thu Des 1 23:57:02? Johnny_B -- Thu Des

Detaljer

nr 6 03.07.2013 løssalg kr 55,- er over Arne Johannessen har gått av etter 12 år som PF-leder. Side 10 21

nr 6 03.07.2013 løssalg kr 55,- er over Arne Johannessen har gått av etter 12 år som PF-leder. Side 10 21 nr 6 03.07.2013 løssalg kr 55,- En epoke er over 2000 2012 Arne Johannessen har gått av etter 12 år som PF-leder. Side 10 21 alt som gjelder Volvo. og din mulighet til et godt kjøp. Visste du at gjennom

Detaljer

POLITILEDEREN NR.3 2013 ÅRGANG 116. AV INNHOLDET Nytt handlingsprogram s. 4. Ledersamling fra s. 5. Redaktørskifte s 19. Politianalysen s 22

POLITILEDEREN NR.3 2013 ÅRGANG 116. AV INNHOLDET Nytt handlingsprogram s. 4. Ledersamling fra s. 5. Redaktørskifte s 19. Politianalysen s 22 Lensmannsbladet POLITILEDEREN NR.3 2013 ÅRGANG 116 AV INNHOLDET Nytt handlingsprogram s. 4 Ledersamling fra s. 5 Redaktørskifte s 19 Politianalysen s 22 STIFTET 1893 Besøksadresse: Brugata 19, Oslo Postboks

Detaljer

Medlemmene er tatt på alvor

Medlemmene er tatt på alvor 2008 Leder Medlemmene er tatt på alvor - Et helt nødvendig skritt Det er ingen fare for at 2008 skal forbigås som et tåkelagt år i fagforeningssammenheng. Trykket etter landsmøtevedtaket på Hamar i november

Detaljer

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. Otto Stærk: Lensmannen som ble politimester. Statsbudsjettet: Hva blir det igjen til drift? NR.

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. Otto Stærk: Lensmannen som ble politimester. Statsbudsjettet: Hva blir det igjen til drift? NR. POLITILEDEREN NR. 5 2014 ÅRGANG 117 Lensmannsbladet Otto Stærk: Lensmannen som ble politimester Statsbudsjettet: Hva blir det igjen til drift? Besøksadresse: Lakkegata 23, Oslo Postboks 9096 Grønland,

Detaljer

Oslo politiforening er kampklar

Oslo politiforening er kampklar Leder Oslo politiforening er kampklar Sykdomstegnene har vært der lenge. Forskjellen er at de stadig har blitt sterkere og mer synlig. Oslo Politiforening (OPF) har over tid advart mot den mer eller mindre

Detaljer

POLITIFORUM POLITIMANN HISTORIEN OM HVORDAN SINDRE (24) BLE. I tre år har Politiforum fulgt politistudenten Sindre Evensen.

POLITIFORUM POLITIMANN HISTORIEN OM HVORDAN SINDRE (24) BLE. I tre år har Politiforum fulgt politistudenten Sindre Evensen. POLITIFORUM 02.07.2014 LØSSALG KR 65,- NR 06/07 HISTORIEN OM HVORDAN SINDRE (24) BLE POLITIMANN I tre år har Politiforum fulgt politistudenten Sindre Evensen. SIDE 27-42 4 LEDER POLITIFORUM «Når alarmen

Detaljer

PRESSET FRA ALLE KANTER. Åpner eller lukker justisminister Knut Storberget døra for videre dialog med Politiets Fellesforbund? Vellykket politistreik

PRESSET FRA ALLE KANTER. Åpner eller lukker justisminister Knut Storberget døra for videre dialog med Politiets Fellesforbund? Vellykket politistreik Vellykket politistreik Side 16-17 Unikt politispråk Side 26-27 Anmelder egen politimester Side 30-31 13.02.2009 løssalg kr 55,- Nr 02 PRESSET FRA ALLE KANTER Åpner eller lukker justisminister Knut Storberget

Detaljer

Sikrer lokal beredskap

Sikrer lokal beredskap nr 12 16.12.2011 løssalg kr 55,- Sikrer lokal beredskap Samfunnet leter etter bedre beredskap. Vi tar utfordringen, sier politiets lokale spesialstyrke UEH. Side 10-17 Esso MasterCard er mer enn gode rabatter

Detaljer

FULL SPLID MELLOM HUNDEFØRERE OG POLITIMESTER I TRONDHEIM. n Økt politikraft fra Storberget side 14-15. n Dømt for dokumentforfalskning side 16

FULL SPLID MELLOM HUNDEFØRERE OG POLITIMESTER I TRONDHEIM. n Økt politikraft fra Storberget side 14-15. n Dømt for dokumentforfalskning side 16 FULL SPLID MELLOM HUNDEFØRERE OG POLITIMESTER I TRONDHEIM 17.02.2006 løssalg kr 45,- Nr 2 n Trondheim uten politihunder. n Fastlåst mellom hundeførere og politimester Per Marum. n Frykter menneskeliv vil

Detaljer

Skal det bli slutt på dette?

Skal det bli slutt på dette? nr 2 13.02.2013 løssalg kr 55,- I 27 år har politiførstebetjent Per Henrik Bykvist jobbet forebyggende med barn og ungdom i Levanger. Nå ser han resultatene av sitt lange virke som nærpoliti. Skal det

Detaljer

Delta i debatten. Politimestere:

Delta i debatten. Politimestere: Politimester under etterforskning Politimesteren var mistenkt for beruselse under tjeneste, men underlagt sjef varslet ikke Spesialenheten. side 6-7 Nye UP Tre år etter at UP flyttet fra Oslo til Stavern

Detaljer

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. Politimester Terje Nybøe: Liker å skape orden NR. 4 2015 ÅRGANG 118

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. Politimester Terje Nybøe: Liker å skape orden NR. 4 2015 ÅRGANG 118 POLITILEDEREN NR. 4 2015 ÅRGANG 118 Lensmannsbladet Politimester Terje Nybøe: Liker å skape orden Stiftet 1893 Besøksadresse: Lakkegata 23, 0187 Oslo Postboks 9096 Grønland, 0133 Oslo Telefon: 23 16 31

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

Landsmøte 2014 Saksdokumenter

Landsmøte 2014 Saksdokumenter Landsmøte 2014 Saksdokumenter 2 Landsmøte 2014 SAK 1 Åpning av landsmøtet v/president Odd Helge Olsen 3 Sak 1 Åpning av landsmøtet ved president Odd Helge Olsen 4 Landsmøte 2014 SAK 2 Godkjenning av innkallingen

Detaljer