Magasin Nr. 3 juli 2009 Med GPS mot ventetiden Ledardagarna 2009 Danmarks nye turistmagnet Ny E-16-parsell åpnet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Magasin Nr. 3 juli 2009 Med GPS mot ventetiden Ledardagarna 2009 Danmarks nye turistmagnet Ny E-16-parsell åpnet"

Transkript

1 Magasin Nr. 3 juli 2009 Med GPS mot ventetiden Ledardagarna 2009 Danmarks nye turistmagnet Ny E-16-parsell åpnet Bedriftsmagasin for Veidekke ASA

2 Tett på Innhold Konsern 2 Leder 3 Veidekke først ut 3 Markedskommentar 3 Tillitsvalgte tilfredse etter LO-kongressen 3 To ulykker er to for mye 4 Årets lærling kåret 5 Nye funksjonærtillitsvalgte 6 Styretur i Oslo Aktuelt 6 Ledardagarna To nye asfaltfabrikker åpnet 9 Ny fabrikk gir store miljøgevinster 10 Ny E-16-parsell åpnet 11 Danmarks nye turistmagnet 12 Spenstig dekkekonstruksjon i Kanalveien 13 Kullavägen i Helsingborg 14 Fem nye bitumendepoter 14 Informationsmøde for første gang 16 Bygger vannkraftverk i Uganda 18 Nullfeilmål ved internbefaring 19 Glidestøbning er planlægningens kunst 19 Gode eksamenskarakterer 20 Logistikk- og konstruksjonsutfordringer for T-banen 20 Lærling i armeringsfaget 21 Gjennom fjellet mot Sinsenkrysset 22 På samma värdegrund 23 Utan deras insats inga jobb 24 Krevende bygningsfysikk Eiendom 25 Häpnadsväckande utsikter på Österberget 26 Samler den skandinaviske eiendomsvirksomheten 26 Solgt for 150 millioner hittil i år 27 Forsiktig optimisme i Region Østland 28 TellHus Framtiden är här äntligen! 29 Salgsstart for TellHus i Norge Forbedringsprosesser 30 Med GPS mot ventetiden 31 Driften forbedrer forbedringsprosessen 31 - Nye IT-systemer gir resultater på sikt 32 - Vi skal prestere ved å involvere 33 Underentreprenørene involveres i HMS-møter 33 Nye oppdrag Tett på 34 Jubilanter i 3. kvartal 35 I fädernas spår 35 Tillsammans mot toppen Godt jobbet Årets seks første måneder er nå tilbakelagt. Det har vært en utfordrende vår på mange måter, men vi må kunne si at vi totalt sett har klart oss bra innenfor de rammebetingelser, muligheter og begrensninger som de ulike nasjonale og lokale markeder byr på. Dessverre opplevde vi i mai og juni to tragiske arbeidsulykker der tre menneskeliv gikk tapt. Dette har gjort et stort inntrykk i hele organisasjonen, og mine tanker går til pårørende og kolleger som nå går en annerledes sommer i møte. Sikkerhet har, og skal fortsatt ha, førsteprioritet i alt vi foretar oss. At hverdagen er blitt mer utfordrende etter finanskrisen, er hevet over enhver tvil, og jeg tror det ennå vil ta tid før vi kan si at denne perioden er over. I konsernet har vi så langt i år måttet håndtere omfattende nedbemanninger i Danmark og Sverige, kostnadsmessige innstramminger i hele organisasjonen, betydelig volumsvikt, utsettelse av en rekke prosjekter, tøffere konkurranse og flere andre utfordringer. Nå ved slutten av første halvår ser vi imidlertid at skydekket som ligger over oss stadig blir tynnere, og solen stikker oftere og oftere gjennom. Ordrereserven har flatet ut, og er sågar litt stigende i flere av enhetene. I Norge og i deler av Sverige ser vi at boligsalget viser tegn til bedring, og vi har vunnet mange og viktige anbudskonkurranser. I løpet av våren har vi fått prøvet soliditeten i det langsiktige forbedringsarbeidet vi har jobbet med lenge, og jeg tror det er riktig å si at Veidekke i dag står sterkere som bedrift enn noen gang tidligere. Det har vært gøy å merke utover våren hvordan omverdenen setter pris på det vi gjør og måten vi jobber på i Veidekke. Jeg ser frem til ferien, men gleder meg også til å ta fatt på arbeidet til høsten. Vi er fortsatt godt rustet til å håndtere våre utfordringer. Den finansielle situasjonen er ikke svekket, organisasjonen er skjerpet, vi har mange og store oppgaver å jobbe med fremover, og optimismen er vår sterkeste drivkraft. Bruk tiden i sommer til å samle nye krefter før vi tar fatt på andre halvdel av Jeg ønsker dere alle en god sommer, og velkommen tilbake etter ferien. Baksiden 36 Skifter pukk på Nordlandsbanen Forsidebilde: Ole Fjærli jobber for Kolo Veidekke i asfalten i Kristiansund. Foto: Ane Sangnes. Terje R. Venold konsernsjef Foto: Ane Sangnes Veidekke ASA Hoffmann A/S Veidekke Sverige AB Hovedkontor Postadresse: Postboks 505 Skøyen N-0214 Oslo Besøksadresse: Skabos vei 4 Telefon: Telefaks: e-post: Hovedkontor Postadresse: Fabriksparken 66, DK-2600 Glostrup Besøksadresse: Fabriksparken 66 Telefon: Telefaks: e-post: Stockholmskontor Postadresse: Box 1503 S Sundbyberg Besøksadresse: Allén 7 Telefon: Telefaks: e-post: Veidekke Magasin Ansvarlig redaktør: Kai Krüger Henriksen Redaktør: Gunvor Bergan e-post: Redaksjonsutvalg: Alf Erstad, Tore Gudmundsen, Øystein Gundersen, Steinar Krogstad, Per-Inge Linnerud, Ole R. Paulsen, Ane Sangnes, Lasse Vollesen og Sylvianne Bergman Kontakt for Veidekke Magasin: Lasse Vollesen e-post: Kontakt for Veidekke Magasin: Sylvianne Bergman e-post: Layout og trykk: Comitas 241 MILJØMERKET Trykksak

3 Konsern Tett på Veidekke først ut Statens Forurensningstilsyn (SFT) og Fylkesmannen gjennomfører nå i sommer landsomfattende kontroller av bygge- og anleggsbransjen. Veidekke ble spurt om vi kunne være med på å åpne aksjonen. Prosjektet i Fyrstikkalleen stilte velvillig opp. Og der var alt i skjønneste orden! De norske forurensningsmyndighetene vil spesielt sjekke at bransjen reduserer bruken av helse- og miljøfarlige stoffer og at de håndterer farlig avfall på en god måte. I Fyrstikkalleen bygger Veidekke en skole for 900 elever, barnehage for 150 barn samt en flerbrukshall og en fritidsklubb. Veidekkes oppdrag omfatter både nybygg og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse. De eksisterende bygninger ble i all hovedsak sanert før Veidekkes arbeider var påbegynt. Resterende rivnings- og saneringsarbeid utføres av Veidekkes underentreprenør, og Veidekke har ansvaret for koordinering og dokumentasjon av alt avfall og avfallshåndtering på byggeplassen. Fortløpende kartlegging av gjenværende vegger, tak og grunn er utført i samråd med byggherren Undervisningsbygg Oslo KF og Multiconsult. Asbest og PAH (tjærestoff i takpapp) er de viktigste miljøgiftene som er håndtert av Veidekke i prosjektet. Alle stoffer som brukes ved prosjektet dokumenteres i prosjektets stoffkartotek (BASS). Alt avfall som klassifiseres som farlig, dokumenteres med deklarasjonsskjema og tas hånd om av Wilhelmsen & Sønner, og alle masser som graves ut, håndteres som lett forurenset og leveres til godkjent mottak. n Tekst og foto: Helge Dieset Til stede på kontrollen var også kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa i spissen for et stort presseoppbud. Hun understreket viktigheten av at myndighetene og bygg- og anleggsnæringen samarbeider og tar ansvar for miljø og avfall. MARKEDSKOMMENTAR Rolf Albriktsen Etter en svart høst 2008 hva markedsnyhetene angår, har vinteren og våren 2009 vært litt lysere. Vi har sett tegn til lysning i boligmarkedet både i Norge og Sverige. Riksbankenes iver etter å bruke renten som stabiliseringsinstrument på boligmarkedet ser ut til å ha virket. Boligprisene og antallet boliger for salg har nærmet seg et normalnivå, og vi ser at det kommer flere på visning og vi har solgt flere boliger. Produksjonen av boliger har imidlertid falt i hele perioden siden sist høst, men litt mindre enn hva vi trodde. Spørsmålet er nå om økende arbeidsledighet, mindre utlånsvilje fra bankenes side, samt økende antall konkurser vil snu denne positive trenden vi har sett første halvår. Svaret er trolig at dessverre er ikke tørken i boligmarkedet over. Vi kan gå mot en høst hvor prispilene på boliger igjen peker nedover, men ikke i dramatisk høyt tempo. Effekten av lavere renter vil trolig reduseres gradvis. Men befolkningsutviklingen og flyttinger tilsier at det fortsatt skal bygges og selges boliger i Norge og Sverige. Utfordringene blir å treffe det kundene vil ha og til den pris markedet aksepterer. For private yrkesbygg peker igangsettingen fortsatt nedover. Trolig står vi også her foran en periode med fortsatt mindre aktivitet. Økende antall konkurser og svakere marginer i næringslivet og høyere arbeidsledighet bidrar til større forsiktighet hos investorer. For offentlige yrkesbygg er det for tiden en liten oppgang. Dette vil vare ut året for deretter å flate ut. Anleggsaktiviteten har økt siste årene, og tiltakspakker, samt økt satsing på mer effektiv infrastruktur varsler om et fortsatt godt marked fremover. Dette er en utvikling mange i bransjen har sett, og antallet aktører som konkurrerer om disse kontraktene, er mange. Usikkerheten om markedet fremover er fortsatt til stede, men det er fortsatt variasjoner mellom distriktene i hele Skandinavia. n Tillitsvalgte tilfredse etter LO-kongressen Steinar Krogstad, konserntillitsvalgt i Veidekke, er fornøyd med utfallet av LO-kongressen. To ulykker er to for mye I de siste månedene har vi dessverre hatt to dødsulykker på våre anlegg, som til sammen har krevet tre menneskeliv. Begge ulykkene er nå under etterforskning for å få klarlagt hva som har skjedd. Arild Grande (f.v.), klubbleder i Block Berge Bygg, og Steinar Krogstad, konserntillitsvalgt i Veidekke, deltok som representanter for Felllesforbundet på LO-kongressen i mai. - Vi fikk gjennom to saker som vi har jobbet med lenge, sier konserntillitsvalgt Steinar Krogstad. - Vi fikk tilslutning fra kongressen på forslaget om en bedre dagpengeordning for arbeidsledige, noe som også årets Hovedtillitsvalgtkonferanse var opptatt av. Dessuten har vi nå også fått på plass et punkt om næringspolitikk i bygg- og anleggsbransjen i handlingsplanen til LO. Dette er svært positivt, sier Krogstad. Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største lønnstakerorganisasjon, og over medlemmer er organisert i fagforbund som er tilsluttet LO. Blant disse finner vi Fellesforbundet, der Veidekke-medarbeidere, hovedsakelig innen bygg, er medlemmer. Anlegg og asfalt er organisert under Norsk Arbeidsmandsforbund. LO-kongressen er organisasjonens høyeste myndighet og arrangeres hvert fjerde år. Aktiv næringspolitikk - Vi har lenge jobbet for at man skal føre en mer aktiv næringspolitikk, som styrker sysselsettingen og legger grunnlaget for arbeid til alle, sier Krogstad. I den næringspolitiske uttalelsen fra LO står det nå at: Myndighetene må også som lovgiver, forvalter og oppdragsgiver fremme innovasjon og stimulere de bedrifter som satser på seriøsitet, kompetanseutvikling og samarbeid. n Tekst: Ane Sangnes Foto: Håvard Sæbø - Ulykker av dette omfang setter dype spor hos oss alle, og våre tanker går til familie, venner og kollegene på arbeidsplassen. I slike situasjoner gjør vi alt vi kan for å ivareta de pårørende på beste mulige måte gjennom vår bedriftshelsetjeneste og kriseteam, og vi samarbeider selvfølgelig med politi og andre i forbindelse med granskningen av ulykkene, sier Dag Andresen, adm. direktør i Veidekke Entreprenør. Ulykken på Svandalsflona Den 9. mai inntraff en tragisk ulykke ved Hydros kraftverk, Svandalsflona i Odda kommune, hvor to personer døde: Simen Hjortland (22 år) fra Veidekke Entreprenør og Roar Ringhus (49 år) fra en av våre underentreprenører. Ulykken skjedde under arbeid med fjerning av rasmasse fra en driftstunnel. En undersøkelseskommisjon med medlemmer fra både Hydro og Veidekke og ekstern ekspertise arbeider med å finne ut hva det var som forårsaket hendelsen. Ulykken etterforskes også av politiet og arbeidstilsynet. Ulykken på Kjøsnesfjorden Natt til tirsdag 9. juni opplevde vi igjen en tragisk ulykke. Gudmund Joar Hilde (54) fra Innvik i Nordfjord omkom i en tunnelulykke på Kjøsnesfjorden Kraftverk, som er et av Veidekkes større anleggsprosjekter i Norge. Hilde var underentreprenør på anlegget og sjåfør på en lastebil som fraktet stein etter sprengning på vestre overføringstunnel. Bilen kjørte i fjellveggen i krysset mellom østre og vestre tunnel, og Hilde omkom på stedet. Politiet og arbeidstilsynet etterforsker ulykken. - Vi må aldri stoppe arbeidet med å forhindre ulykker, og slike hendelser understreker viktigheten av alltid å gjøre ting sikkert og riktig. Det viser også hvor viktig det er å ha kontinuerlig fokus på HMS, og sørge for at kunnskap og erfaring bringes inn i arbeidet for å forhindre at slike tragiske hendelser skjer igjen, poengterer Dag Andresen. n Tekst: Helge Dieset og Gunvor Bergan 3 3

4 Konsern Lærlingsamling med engasjement Veidekkes store lærlingsamling ble i år holdt i Folkets Hus i Oslo, med nær på 130 av Veidekkes 176 lærlinger til stede i salen. Veidekkes kompetansegrunnlag, mentometeravstemning på verdidilemmaer og premiequiz var blant programmets høydepunkter. Tømrerlærling Even Overvik må svare på spørsmål fra Robert Dominguez. Tømrerlærling Ruben Lynan Celius, til venstre følger med på svarene. Innerst grubler tømrerlæring Bjørn Haug over neste mentometersvar. Alle tre er fra Distrikt Trondheim. Årets Lærling i Veidekke, Jørn Inge Egge i midten, med de nominerte Kennet Haugan til venstre og Bernt J. Hov til høyre. Bak dem en glad lærlingansvarlig, Per Johan Heierstad. Robert Dominguez intervjuer Kjersti Flatabø om hvilket verdivalg hun trykket på med mentometerknappen. Kjersti er fra Kristiansand og er lærling i betongfaget i Distrikt Oslo. Årets lærling kåret Høydepunktet på lærlingsamlingen i juni var, som alltid, kåringen av årets lærling, og det ligger en lang prosess bak. I år var det 20 nominerte. Hvert distrikt/avdeling nominerer sin kandidat. I kriteriene legges det vekt på at den nominerte må vise stor interesse for faget, sterk faglig utvikling og faglig forståelse, omgjengelighet og positive tilbakemeldinger, presist fremmøte og lavt fravær, evne til å ta på seg oppgaver og iver etter å lære nye ting, selvstendig jobbing utover det som forlanges av en lærling, være en som de andre ønsker å ha med på laget, og som bidrar til trivsel, fremdrift og gode resultater og til positivt HMS-arbeid. Ti kandidater gikk videre til finalen, hvor det ble gjennomført intervjuer av lærlingen, hans instruktør/fadder, samt en bas eller formann. Tre nominerte Årets jury har bestått av Per Johan Heierstad, Anita Jeppsson (Spesialprosjekt) og Thomas Grønnerød (Kolo Veidekke). Etter nøye vurdering hadde juryen tatt et valg, og Per Johan Heierstad leste opp begrunnelsene. - Om den første kandidaten blir det sagt at han er aktiv med fritidssysler og viser stor interesse for faget og hele bransjen. Han viser stort engasjement og er positiv. Han er smart og tenker løsningsorientert. Han deltar aktivt i HMSarbeidet. Alt i alt en ettertraktet kollega med null fravær. Han har tanker om å studere videre til ingeniør. Han er 20 år og lærling i betongfaget, bor på Nøtterøy og er ansatt i Veidekke Vestfold. Navnet er Bent Joakim Hov. Om den andre kandidaten blir det sagt blant annet at han alltid bruker verneutstyr og er flink til å si fra om feil og mangler. Han er nesten alltid først på jobb, godt likt av alle. Han er meget faglig dyktig, meget datakyndig, spesielt på feilsøking av elektriske anlegg. Selv maskinleverandørene har fått god hjelp av ham med datastyring og feilsøking. Han er en ressurs som liker utfordringer. Han er lærling i Kolo Veidekke i anleggsmaskinreparatørfaget, er fra Jessheim og heter Bjørn Kenneth Haugan. Den tredje kandidaten har vært lærling i to år, han er aktiv i fritiden og liker godt å jobbe, Han tenker fremover, er selvstendig, strukturert og skarp. Han promoterer lærlingordningen overfor utplasserte skoleelever på en utmerket måte. Han har null fravær, selv om han må stå opp klokken fem om morgenen og bor et stykke unna. Han er opptatt av at ting blir gjort riktig, arbeider svært effektivt og er flink til å planlegge eget arbeid. Han er omgjengelig, har godt humør og er med og skaper et godt arbeidsmiljø. Han er opptatt av HMS, og sier selv at det er viktig å gjøre ting riktig i en slik jobb. Lærerne på skolen sier følgende: - Utrolig aktiv og engasjert, stort pågangsmot, en gutt med stort potensial, her er det flere muligheter enn begrensinger. På fritiden står han på ski, pusser opp bil og dykker. Han kommer fra en gård vest i landet, fra Skei i Jølster og er tunnellærling i Spesialprosjekt Årets lærling heter Jørn Inge Egge. Og til stor applaus fikk de tre overrakt sjekker og blomster av Per Johan, Anita og Thomas. n Tekst og foto: Ole R. Paulsen Årets Lærling i Veidekke, Jørn Inge Egge. 4

5 Konsern Nye funksjonærtillitsvalgte Veidekkes funksjonærforening holdt konstituerende møte 30. mai, etter at resultatet av valget på nye tillitsvalgte for perioden var klart. Det er valg hvert annet år, og denne gang ble valget avholdt på PC. Det ble registrert 712 avgitte stemmer. Den PC-baserte valgordningen gir de fleste mulighet til å avgi stemme og fremme kandidat. De fleste distrikter har nå lokale funksjonærtillitsvalgte. Veidekkes tillitsvalgte er engasjert i mange ulike verv som ansattes representanter i følgende styrer: Veidekke ASA, Veidekke Entreprenør AS, Kolo Veidekke AS, Veidekke Eiendom AS, Veidekkeskolen og Hyttestyret. De tillitsvalgte er også engasjert i AMU (de lokale arbeidsmiljøutvalgene), SAMU (sentralt arbeidsmiljøutvalg) og ESU (europeisk samarbeidsutvalg). Tillitsvalgte har jevnlig kontaktutvalgsmøter med ledelsen i divisjonene. På vårparten gjennomføres lønnsforhandlingsmøter. De varer frem til slutten av juni. Tillitsvalgte har som overordnet mål å ivareta medarbeidernes rettigheter og være med og bidra til at Veidekke blir en attraktiv arbeidsplass, ved blant annet å få til en nær og god dialog med ledelsen. For å oppnå dette er de tillitsvalgte avhengig av forslag, tilbakemeldinger og synspunkter fra medarbeiderne. De tillitsvalgte jobber også lokalt med mange temaer og mange forskjellige behov, alt etter hvilken del av organisasjonen de representerer. For perioden er følgende valgt: Konserntillitsvalgt: Eiliv Staalesen, gjenvalgt (tilhørende distrikt Haugesund) Hovedtillitsvalgt: Lars Skaare, nyvalgt Entreprenør (gjenvalgt for Anlegg Oslo) Marianne Bakken, nyvalgt for Eiendom og Konsernstab (tilhørende Konsernstab) Tom Marstein, nyvalgt Industri (gjenvalgt tillitsvalgt for forretningsområdet Pukk & Grus) Tillitsvalgt for Region/forretningsområde: Jens Petter Hansen, gjenvalgt Øst (tilhørende Oslo) Kenneth Liland, nyvalgt Spesialprosjekt (tilhørende Betong og Bane) Signe Marie Olsen-Nauen, nyvalgt Syd (tilhørende Vestfold) Stian Aga, nyvalgt Nord Vest (tilhørende Bergen) Thomas Oustad, nyvalgt Asfalt (tilhørende Drift & vedlikehold) Tore Gudmundsen, gjenvalgt Gjenvinning Fra venstre: Tom Marstein, Thomas Oustad, Arild Bruland, Signe Marie Olsen-Nauen, Kenneth Liland, Tore Gudmundsen, Geirmund Østvold, Ketil Andersen, Ståle Andersen, Line Myklebust, Terje Øverby, Marianne Bakken, Eiliv Staalesen, Stian Aga, Lars Skaare og Jørn Chramer. Disse var ikke til stede da bildet ble tatt: Jens Petter Hansen, Ingrid Aga, Fleming Roa, Sven Røstgård, Øyvind Vold, Tor Ole Leversby og Ove Ågedal. Tillitsvalgt for distrikt: Arild Bruland, gjenvalgt for Sogn og Fjordane Flemming Roa, nyvalgt for Dokken Geirmund Østvold, Indre Østland Ingrid Aga, nyvalgt for Spesialprosjekt/Industri Jørn Cramer, gjenvalgt for Telemark Ketil Andersen, gjenvalgt for Indre Østfold Line Myklebust, gjenvalgt for Anlegg Oslo Ove Ågedal, nyvalgt for Eiendom Ståle Andersen, nyvalgt for Fjell 1 Sven Røstgård, nyvalgt Mur Terje Øverby, gjenvalgt for Trondheim Tor Ole Leversby, nyvalgt for Buskerud Øyvind Vold, nyvalgt for Follo/Indre Østfold Tekst og foto: Ole R. Paulsen Styrebefaring i Oslo Den årlige samlingen der Veidekkes styre og konsernledelse besøker et utvalg prosjekter, fant i år sted i Oslo. Oslo-regionen representerer i stor grad et tverrsnitt av hele Veidekke, så godt som alle Veidekkes fagområder har Oslo som oppdragsområde. Rundt 10 % av konsernets samlede omsetning skjer nettopp i Oslo. På rundturen fikk styret og konsernledelsen se flere av Veidekkes mest sentrale prosjekter. Dobbeltsporet på Skallum og Lysaker, Holmenkollbakken, skoleprosjektet Fyrstikkalleen, boligutviklingsprosjektet Marienfryd og avfallshåndteringsanlegget til Wilhelmsen & Sønner på Alnabru fikk alle besøk. n Tekst og foto: Ole R. Paulsen Styremedlemmene og konsernledelsen ble bedre kjent med mange Veidekkeprosjekter i løpet av de to dagene. Styremedlem Hilde M. Aasheim, leder for Veidekke Gjenvinning Max Trandem og styremedlem Peder Chr. Løvenskiold på mottaksanlegget vårt i Haraldrudveien. Fra venstre: Konsernsjef Terje R. Venold, regionsdirektør i Veidekke Eiendom Roar Foss og styreleder Martin Mæland. 5

6 Aktuelt Tett på Över 100 Veidekkeledare samlades på Sveriges västkust för att tillsammans utmejsla strategier för framtiden. - Vi trivs i motgång Veidekkes nya organisation fick genomslag vid Ledardagarna i Bokenäs utanför Uddevalla på den svenska Västkusten den maj. En sak är klar: Vi skandinaver tycks ha en hel del gemensamt - inte minst det faktum att vi är entreprenörer och trivs i motgång samt alltid ser möjligheter, även i svåra tider. Ledardagarna i Sverige börjar nu bli tradition. Koncernchefen Terje R Venold brukar alltid närvara, men denna gång deltog flera av cheferna från andra delar av Veidekke-koncernen. Dag Andresen, VD Veidekke Entreprenør, som kan stoltsera med de bästa resultatmarginalerna i koncernen, redogjorde för hur han tänker för att få till det i en tuff marknadssituation och Arne Giske, VD Eiendom Skandinavia, citerade Financial Times för att beskriva nuläget för bostadsmarknaden inom koncernen: This setback is a setup for our comeback. Cash is King Han delade med sig av sin syn på framgångsfaktorer i en hårdnande Bostadsmarknad. Cash is King var tongivande, även om också läge, varumärke, kostnadsbesparingar och kompetensutveckling var viktiga för att fortsätta att vara ett framgångsrikt företag. Det var också Terje R Venolds budskap till de drygt 100-talet församlade ledarna. Terje, som själv kallade sig för en realistisk optimist, konstaterade att han var väldigt stolt över de resultat som Veidekke åstadkommit i Sverige, inte minst går H-värdet åt rätt håll, även om vi inte är helt skadefria ännu. - Vi ska bli vinnare genom att våga vara annorlunda. I år präglades Ledardagarna av Skandinaviskt samarbete. Trösterikt i dessa svåra tider var också Terjes konstaterande att Veidekkekoncernen är kompetent och skuldfri samt därmed uthållig, samt att marknadens aktörer har tillit till Veidekke, vilket avspeglat sig i aktiekursen. Han betonade att vi måste ha lönsamhetsfokus och vara mycket selektiva med de projekt vi ska arbeta med. Rätt kund, rätt projekt och rätt egen kompetens och resurser är vad som gäller i urvalsprocessen, uppmanade han alla Veidekkecheferna: Vi ska inte vara störst, vi ska vara bäst! 6 6

7 Aktuelt Tett på Det sista samtliga deltagare ombads göra, var att skriva ett brev till sig själva med sina tankar och slutsatser av Ledardagarna. Om ett halvår postas breven till var och en. Här har Anders Brieditis, Veidekke Skåne, skrivit till sig själv. Sätt långsiktiga mål Per-Ingemar Persson talade om vikten av att fortsätta med SM-Guld-arbetet, även i svåra tider. På kort sikt handlar det bland annat om att prioritera lönsamhet före volym och att inge energi och optimism bland medarbetarna. Detta ska göras genom ett gott ledarskap. På lång sikt handlar det om att utveckla kompetensen, företagskulturen och att vinna framgångar genom att skapa branschens mest entusiastiska och engagerade medarbetare. Han uppmanade också Veidekkeledarna ytterligare. - Vi ska bli vinnare genom att våga vara annorlunda. Tänk igenom nuläget, sätt mål för 2012 och fundera över strategierna för att nå en önskad position fram till år Johnny Kellner, Teknik- och Miljöchef, gladdes under ledardagarna, eftersom miljö- och klimatfrågorna av alla ansågs vara en prioriterad fråga en tydlig strategi för Veidekke att arbeta vidare med. Här tillsammans med Hofmanns VD Torben B Nielsen, till vänster = 3 I samband med Ledardagarna lämnade också Per- Ingemar Persson över stafettpinnen till Erik Alteryd, VD Veidekke Entreprenad och Per-Martin Eriksson, VD Veidekke Bostad. Hans uppmaning till de båda var att fortsätta det goda samarbetet mellan Entreprenad och Bostad. - Nu är det ni som är ansvariga för Legohögen sade Per-Ingemar och behängde dem med varsin jättelik pusselbit. Tillsammans ska de nu se till att Legobygget genomförs på bästa sätt. Etiska dilemman tydliggör värdegrunden En uppskattad del av Ledardagarna var de dilemman som deltagarna hade att fundera över i olika grupparbeten. Diskussionerna leddes av Stein Kleppestø, konsult och utbildare inom strategi- och organisationsutveckling, utveckling av ledningsgrupper och företagsintegration i samband med företagsförvärv. Han arbetar även som lärare och forskare vid Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet, där han bland annat ger kurser i ledarskap. Att Veidekkehuset och våra grundläggande värderingar i allt handlar om etik och ett moraliskt beteende, framkom med all önskvärd tydlighet. Att de flesta också hade samsyn i vad som är moraliskt och inte, kändes nog bra för de flesta deltagarna. Dock är det inga lätta frågor, vilket blev synbart när deltagarna konfronterades med en mängd olika etiska dilemman direkt tagna ur det verkliga Veidekkelivet. Mycket allvar blandades förstås upp med en hel del gøy i sedvanlig god Veidekkeanda. Lekar och tävlingar förorsakade glada skratt och ryggdunk och de trötta, men nöjda Veidekkeledarna återvände hem med många nya tankar och funderingar att arbeta vidare med. Nu gäller det att de vidareförmedlar allt till sina egna medarbetare runt om i Sverige och för alldel i hela Skandinavien. n Text: Peggy Häggqvist. Foto: Ryno Quantz. Genom att sättas ihop som två pusselbitar, blev Erik Alteryd, VD Entreprenad och Per-Martin Eriksson, Bostad på ett skojigt sätt uppmanade att fortsätta det goda samarbetet dem emellan. I grupparbetena ställdes den egna moralen på sin spets. 7 7

8 Aktuelt Tett på To nye asfaltfabrikker åpnet Kolo Veidekke åpnet nylig to nye asfaltfabrikker, en i Ålesund og en i Skien. Ny teknologi, større kapasitet, og gassfyring gjør fabrikkene til et atskillig mer lønnsomt og miljøvennlig alternativ. HG Asfalt åpnet sin nye asfaltfabrikk onsdag 10. juni på Geiteryggen i Skien. Båndklipping ble foretatt av Skien kommunes ordfører Rolf Erling Andersen med innbudte gjester fra leverandører, kunder og ansatte til stede. Distriktsleder Ole Petter Andersen er fornøyd med det nye anlegget. Skien kommunes ordfører Rolf Erling Andersen åpnet den nye asfaltfabrikken sammen med distriktsleder Ole Petter Andersen. - Vi er stolte av å kunne innby til denne åpningen. Etter en periode med testproduksjon er nå anlegget klart til ordinær drift, sier Andersen. HG Asfalt startet asfaltproduksjon på Geiteryggen våren 1979 og feirer dermed 30-årsjubileum i disse dager. Fra starten og frem til i dag er det produsert ca. 1,2 millioner tonn asfalt på Geiteryggen, noe som tilsvarer asfaltering av cirka kilometer kommunale veier. Avdelingen har 20 ansatte i asfaltsesongen. I tillegg benyttes underleverandører til transport og andre tjenester, slik at anlegget genererer ut cirka 25 årsverk. Reduserer støy og forurensning Asfaltfabrikken er av type KVM, og har en produksjonskapasitet på inntil 220 tonn pr. time. Anlegget fremstår som det mest moderne som finnes på markedet i dag, og ivaretar miljømessige krav og retningslinjer. Produksjonsleddet er tilpasset for gjenbruksmasser slik at all avfrest asfalt fra veinettet og asfaltrester fra gravearbeider og lignende blir tatt imot og håndtert på anlegget for gjenbruk. Energikilden til anlegget er gass, noe som også gir en stor miljøgevinst i forhold til tidligere oljefyring. - Støynivået er betydelig lavere enn tidligere, og produksjonstiden er også kortere pr. dag da anlegget har et stort isolert ferdigvarelager på 360 tonn, sier Andersen. n Tekst: Ane Sangnes Foto: HG Asfalt Den nye asfaltfabrikken på Geiteryggen i Skien. Tette regn- og haglbyger ga en dramatisk bakgrunnseffekt til åpningen av Ålesund asfaltfabrikk. Fra toppen av bitumentårnet er det 35 meter ned til asfaltdekket. 8 8

9 Ny fabrikk gir store miljøgevinster Doblet produksjonskapasitet, mindre varmetap ved hjelp av innebygget siloløsning, og gassfyring gjør Kolo Veidekkes nye asfaltfabrikk på Bingsa utenfor Ålesund til et økonomisk og miljøvennlig alternativ. Ålesund Asfaltfabrikk erstatter eksisterende oljefyrte fabrikk som har dundret og gått siden Den nye fabrikken er forberedt for gassfyring. Tankene er på plass, det mangler bare lagringstillatelse. Produksjonskapasiteten er doblet, til 200 tonn i timen, lagringskapasiteten for ferdigvare er økt fra 450 til 1100 tonn, fabrikken ligger ved kaia som er utvidet og det er installert utstyr for lasting av 370 tonn i timen direkte fra fabrikk til båt. Cirka 50 prosent Avdelingsleder Jørund Reite i midten med en symbolsk nøkkel til fabrikken som ble overlevert av leverandøren. Fra venstre: asfaltbas Ingvald Askeland, adm. dir. Vidar Aarvold, avdelingsleder Jørund Reite, distriktsleder Gunnar Gjengstø, Dr. Rolf Benninghoven (Benninghoven), og Rolf Bernd Leimbrock (Benninghoven). av leveransene går med båt. Fabrikken er levert av tyske Benninghoven og gir en 25 prosent reduksjon av CO 2 og hele 80 prosent reduksjon av NOx ved gassfyring, i forhold til oljefyring. Svovelutslippet er borte og partikkelutslippet er vesentlig redusert. I tillegg er fabrikken styringsmessig og konstruksjonsmessig forberedt for gjenbruksasfalt, og distrikt Møre er klar til å gå inn i markedet for fullt hvis det utvikler seg positivt. - Vi kan, med bare mindre investeringer, anvende inntil 15 prosent gjenbruk i produksjonen, fortalte distriktsleder Gunnar Gjengstø. Aktuelt Tett på En smilende asfaltbas, Glenn Jensen, gleder seg over en topp moderne og miljøvennlig arbeidsplass. Kontrollrommet representerer også en stor forbedring for operatørene, både med hensyn til miljø og stabilitet på styringen. - Dette er fine greier. Jeg er sikker på at kvaliteten på produktene blir enda bedre nå, sa asfaltbas Glenn Jensen. Han har vært ansatt i Kolo Veidekke i åtte år og har tatt fagbrev som asfaltør, i tillegg til opplæringen på styringen av fabrikken. Bedre hverdag - Åpningen markerer en ny og bedre hverdag med hensyn til kvalitet og leveringsdyktighet, til beste for våre kunder og våre ansatte, sa Vidar Aarvold da han foretok den offisielle åpningen. I løpet av en periode på seks syv år har Kolo Veidekke investert i 13 nye asfaltfabrikker, av til sammen 25. Levetiden på en asfaltfabrikk er om lag år, og det skulle tilsi at man skulle skiftet ut én hvert år. I en periode på slutten av 90-tallet og begynnelsen av dette århundre ble det ikke skiftet ut noen, noe som skapte et visst etterslep. - Derfor har vi måtte ta mange nye investeringer de siste årene. Region Nord/Vest har fått sitt niende med dette, sa Aarvold, og minnet om at Veidekkes asfaltrøtter er 100 år neste år. Fornøyd med leverandøren Sjefen for den verdensomfattende leverandøren Benninghoven i Tyskland, Dr. Benninghoven, hadde tatt turen til åpningen og var meget imponert over fabrikken. Benninghoven ble valgt som leverandør etter en krevende prosess. Vidar Aarvold er fornøyd med valget. - Vi er sikre på at leverandørvalget var rett, og vi er fornøyde med Benninghoven og deres underleverandører. Det har vært lange dager for dem som har stått på med byggingen, sa Vidar Aarvold og takket Benninghoven for et godt samarbeid. Kolo Veidekke har nå fem fabrikker derfra. I forbindelse med åpningen holdt Gunnar Gjengstø åpent telt for alle ansatte og gjester og avsluttet med båttur på fjorden og middag. n Tekst og foto: Ole R. Paulsen Gunnar Gjengstø og andre festdeltakere på åpningen av den nye asfaltfabrikken på Bingsa. 9 9

Magasin Nr 2 mai 2009

Magasin Nr 2 mai 2009 Veidekkes HMS-pris utdelt: Kolo Veidekke i Finnmark gikk av med seieren Bygger världens största IKEA Fælledparken: Hoffmann budt op til dans Lahaugmoen: Involverende planlegging fra før kontrakten ble

Detaljer

Magasin Nr. 2 mai 2010

Magasin Nr. 2 mai 2010 Magasin Nr. 2 mai 2010 God uttelling i asfalten Konstantin Spinos årets byggchef i Sverige Norske Stålbygg: Ingen prosjekter for små for Involverende planlegging Renoverer Lindeskoven i Glostrup Bedriftsmagasin

Detaljer

Det begynte med brostein...

Det begynte med brostein... Magasin Nr. 1 april 2011 Veidekke 75 år: Det begynte med brostein... Bedriftsmagasin for Veidekke ASA Tett på Innhold Konsern 2 Leder 3 Posisjonert for vekst 3 Markedskommentar 4 HMS til et nytt nivå 5

Detaljer

Magasin Nr. 5 desember 2009

Magasin Nr. 5 desember 2009 Magasin Nr. 5 desember 2009 Miljøbygget i Trondheim vant Betongprisen 2009 Invigning av Världens Grönaste IKEA i Malmö Thors Bakke: Nybyggeri midt i det gamle Randers Asfaltsesongen mot slutten Bedriftsmagasin

Detaljer

Magasin Nr. 4 oktober 2010

Magasin Nr. 4 oktober 2010 Magasin Nr. 4 oktober 2010 Kirsti ble Årets lærling 2010 Lanserar hälsohemsida i samarbete med Carolina Klüft Dansk mester i sikre byggepladser Offentlig-privat samarbeid: - Det lønner seg å tenke kreativt

Detaljer

Tema: HMS. Kenneth Johannessen (20) mistet fingertuppene på jobb i Veidekke. For mange andre har det gått enda verre. Magasin Nr.

Tema: HMS. Kenneth Johannessen (20) mistet fingertuppene på jobb i Veidekke. For mange andre har det gått enda verre. Magasin Nr. Magasin Nr. 3 oktober 2011 Tema: HMS Kenneth Johannessen (20) mistet fingertuppene på jobb i Veidekke. For mange andre har det gått enda verre. Bedriftsmagasin for Veidekke ASA Tett på Innhold Konsern

Detaljer

Magasin Nr. 4 desember 2011 Gamal M. Osman fikk den første fagprøvemedaljen i betongfaget

Magasin Nr. 4 desember 2011 Gamal M. Osman fikk den første fagprøvemedaljen i betongfaget Magasin Nr. 4 desember 2011 Gamal M. Osman fikk den første fagprøvemedaljen i betongfaget Bedriftsmagasin for Veidekke ASA Tett på Innhold Konsern 2 Leder 3 Stor interesse for aksjesalget 3 Resultater

Detaljer

Magasin Nr. 3 juli 2010

Magasin Nr. 3 juli 2010 Magasin Nr. 3 juli 2010 Tema: HMS HMS-priset 2009: Gulskogen senter Hele Hoffmann involveret i Strategi 2015 Sommerkonkurranse! Sylve oppe og går Bedriftsmagasin for Veidekke ASA Tett på Innhold Konsern

Detaljer

Magasin Nr. 1 mars 2010

Magasin Nr. 1 mars 2010 Magasin Nr. 1 mars 2010 Hoffmann på vei oppover Veidekke Anläggning i Lund: Banar vägen till Europa FMC Kongsberg: Godt under energikravene Veidekke Industri: Oppgraderer IT-kompetansen Bedriftsmagasin

Detaljer

Magasin Nr. 4 oktober 2009 2009

Magasin Nr. 4 oktober 2009 2009 Magasin Magasin Nr. 4 oktober 2009 2009 I dag er vi 3.443 ansatte som har aksjer i Veidekke. Årets aksjesalg til ansatte gjennomføres 6.- 20. november. Bedriftsmagasin for Veidekke ASA Bedriftsmagasin

Detaljer

28 ny. asfaltfabrikk på Sørli. Region Sør/Øst har en god start på asfaltsesongen.

28 ny. asfaltfabrikk på Sørli. Region Sør/Øst har en god start på asfaltsesongen. 16 MULIGHETER Rekruttering i Hoffmann 22 PORTRETTET Mot i brystet, stål i benet 32 PROsJEKT Miljö och samverkan i fokus när Brf. Parkslingan tar form 28 ny asfaltfabrikk på Sørli Region Sør/Øst har en

Detaljer

Magasin Nr. 2 juni 2013

Magasin Nr. 2 juni 2013 Magasin Nr. 2 juni 2013 Arne Giske tar over som konsernsjef Terje R. Venold en stor leder takker for seg Hoffmanns 150-års jubilæumsfest i Tivoli Stort intresse för Svea Fanfar Bedriftsmagasin for Veidekke

Detaljer

22 møt. hovedverneombudet. Asbjørn Lillejordet om rollen som verneombud

22 møt. hovedverneombudet. Asbjørn Lillejordet om rollen som verneombud 16 MULIGHETER Satser ungt 28 BYGGESTART Hoffmann bygger fremtidens skole i Aarhus 32 PROsJEKT Flere enheter i Veidekke tar av sammen på Gardermoen 22 møt hovedverneombudet Asbjørn Lillejordet om rollen

Detaljer

Norges største kjøpesenter. 800 000 arbeidstimer har gitt 200 butikker, 8 millioner besøkende og 3,5 milliarder kroner i årlig omsetning.

Norges største kjøpesenter. 800 000 arbeidstimer har gitt 200 butikker, 8 millioner besøkende og 3,5 milliarder kroner i årlig omsetning. 16 Muligheter Besøk Veidekkes Kompetansesenter 22 portrettet Lär känna Jimmy Bengtsson, vd på Arcona 32 Prosjekt En by blir bygget på Sotra 04 Norges største kjøpesenter 800 000 arbeidstimer har gitt 200

Detaljer

32 Bygger for liv og helse

32 Bygger for liv og helse 4 Ferdigstilt Veisikring med visuelle kvaliteter 16 utvikling gamle veier blir som nye 22 PORTRETTET kulturbyggeren 28 byggestart I norrland för at stanna 32 Bygger for liv og helse På Gartnerløkka jobber

Detaljer

22 Engasjert og tydelig. Møt distriktsleder Gunnhild Eikrem Sandnes

22 Engasjert og tydelig. Møt distriktsleder Gunnhild Eikrem Sandnes 16 Utvikling Hoffmann bygger 113 nye lejeboliger 28 Byggestart Lommas första Svanenmärkta flerbostadshus 32 PROsJEKT Med samarbete i tanken 22 Engasjert og tydelig Møt distriktsleder Gunnhild Eikrem Sandnes

Detaljer

Samarbeid på skinner. Møt folkene på Skillingsmyrprosjektet

Samarbeid på skinner. Møt folkene på Skillingsmyrprosjektet 16 MULIGHETER Sikrer fagarbeidere for fremtiden 22 PORTRETTET Involveraren Thomas Gardell 28 BYGGESTART Ungdomar Bygger för framtiden i Sydafrika 32 Samarbeid på skinner Møt folkene på Skillingsmyrprosjektet

Detaljer

Åpning av Nordby kjøpesenter

Åpning av Nordby kjøpesenter Nr. 2 2009 13. årgang Åpning av Nordby kjøpesenter Side 6-7 Tema: Mobilitet fra Alta til Horten Side 6-7 Tenk før du kjøper Side 6-7 Peabnytt 1 Adm. direktør har ordet Målsetningene for 2009 innen rekkevidde

Detaljer

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring TS-nytt 91 Fokus Mars 2009 Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring Brøyten i granitt - vårt nye landemerke TS-nytt

Detaljer

Ser lysning i boligmarkedet Side 6

Ser lysning i boligmarkedet Side 6 Nr. 1 2009 13. årgang Ser lysning i boligmarkedet Side 6 HMS- og KS-leder ønsker innspill og engasjement Side 20 Storslagent kranselag på Schous Side 8 PROFILEN Hekta på fysiske utfordringer Side 28-29

Detaljer

«HELT OPP! HELT TOPP!» oppturen fortsetter - tar vare på de ansatte - gyadalen - 20års jubileum - norelement. Informasjonsblad fra Risa-konsernet

«HELT OPP! HELT TOPP!» oppturen fortsetter - tar vare på de ansatte - gyadalen - 20års jubileum - norelement. Informasjonsblad fra Risa-konsernet Nr. 42 2013 Årgang 18 Informasjonsblad fra Risa-konsernet «HELT OPP! HELT TOPP!» 17 mann tok seg opp til toppen av Kilimanjaro 5895 moh oppturen fortsetter - tar vare på de ansatte - gyadalen - 20års jubileum

Detaljer

Galleria i julerushet INNEKLIMA 1/2012 FOR ET BEDRE MILJØ

Galleria i julerushet INNEKLIMA 1/2012 FOR ET BEDRE MILJØ TEMA NY DIREKTØR PROSJEKT Påvirker energikravene Lone Møller Sørensen i GK Ombygging av Strand arkitekturen? Danmark satser på suksess Galleria i julerushet INNEKLIMA 1/2012 FOR ET BEDRE MILJØ MESTER GRØNN:

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

2012Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte

2012Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 2012Relasjon #04 Magasinet for Skanska-ansatte Skaperevne God jul og godt nytt år! Anders Danielsson Ordet «entreprenør» er fransk og betyr å skape noe. En entreprenør er altså en person eller et selskap

Detaljer

NO. MARS 2013. Portrett Olav Stangeland Gann Tre AS v/skjalg Espedal Anleggsdager 2013

NO. MARS 2013. Portrett Olav Stangeland Gann Tre AS v/skjalg Espedal Anleggsdager 2013 NYTT NO. 103 MARS 2013 Portrett Olav Stangeland Gann Tre AS v/skjalg Espedal Anleggsdager 2013 PUKKVERK NO. 103 MARS 2013 Redaktørens forum 3 Leder Maskin 4 Leder Kran 5 Finans 6 Internproduksjon 7 Marked

Detaljer

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden Nr. 46 2015 Årgang 20 Rekord mange lærlinger Vi er fremtiden INN HOLD 07 Tallenes herre 11 Nytt fjos på Grødem 32 Hjemmestrikkete Risaluer 26 Ryfast 33 Full fart i Sirdal 42 Hobbit lekeplass 44 Sjøpanorama

Detaljer

RONGAREN. Kvalitet Side 7, 8, 9, 31, 28, 29, 34, 35. Tror på framtiden. Helstøpt Jærbetong-kunde. Rev kulturskatt. Snor seg fram i distriktet

RONGAREN. Kvalitet Side 7, 8, 9, 31, 28, 29, 34, 35. Tror på framtiden. Helstøpt Jærbetong-kunde. Rev kulturskatt. Snor seg fram i distriktet RONGAREN InformasjonSblad fra nr. 38 - juli 2011 16. årgang Tror på framtiden Side 4 Helstøpt Jærbetong-kunde Side 10-11 Rev kulturskatt Side 16-17 Snor seg fram i distriktet Side 26-27 Får fylkeskommunen

Detaljer

Peabnytt. Etikk på plakaten Side 6. Peab Norge ekspanderer Side 10. Peab lander på Fornebu Side 18. Tromstun i rute Side 28. Nr. 2 2011 15.

Peabnytt. Etikk på plakaten Side 6. Peab Norge ekspanderer Side 10. Peab lander på Fornebu Side 18. Tromstun i rute Side 28. Nr. 2 2011 15. Peabnytt Nr. 2 2011 15. årgang Etikk på plakaten Side 6 Peab Norge ekspanderer Side 10 Peab lander på Fornebu Side 18 Tromstun i rute Side 28 Leder Ekspansjon i Norge Et travelt halvår er tilbakelagt og

Detaljer

Noen bygg er viktigere enn andre. gk KONSERNbrosjyre / 2011 2012

Noen bygg er viktigere enn andre. gk KONSERNbrosjyre / 2011 2012 Noen bygg er viktigere enn andre. gk KONSERNbrosjyre / 2011 2012 innhold / 10samarbeid Kjetil Thuv fra GK og Bjørn Hauge fra BundeBygg oppsummerer samarbeidet med Miljøhuset GK. 03 innledning / 03 miljøhuset

Detaljer

Peabnytt. Tema Virksomhetsutvikling. Årets fjellnyhet Trysil Mountain Resort. Reportasje Peab vokser videre

Peabnytt. Tema Virksomhetsutvikling. Årets fjellnyhet Trysil Mountain Resort. Reportasje Peab vokser videre Peabnytt Nr. 4 2011 15. årgang Tema Virksomhetsutvikling Årets fjellnyhet Trysil Mountain Resort Reportasje Peab vokser videre Portrettet: Kim Torgersen bygger kropp og bygg Redaksjonen Omdømmebygging

Detaljer