Magasin Nr. 3 juli 2009 Med GPS mot ventetiden Ledardagarna 2009 Danmarks nye turistmagnet Ny E-16-parsell åpnet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Magasin Nr. 3 juli 2009 Med GPS mot ventetiden Ledardagarna 2009 Danmarks nye turistmagnet Ny E-16-parsell åpnet"

Transkript

1 Magasin Nr. 3 juli 2009 Med GPS mot ventetiden Ledardagarna 2009 Danmarks nye turistmagnet Ny E-16-parsell åpnet Bedriftsmagasin for Veidekke ASA

2 Tett på Innhold Konsern 2 Leder 3 Veidekke først ut 3 Markedskommentar 3 Tillitsvalgte tilfredse etter LO-kongressen 3 To ulykker er to for mye 4 Årets lærling kåret 5 Nye funksjonærtillitsvalgte 6 Styretur i Oslo Aktuelt 6 Ledardagarna To nye asfaltfabrikker åpnet 9 Ny fabrikk gir store miljøgevinster 10 Ny E-16-parsell åpnet 11 Danmarks nye turistmagnet 12 Spenstig dekkekonstruksjon i Kanalveien 13 Kullavägen i Helsingborg 14 Fem nye bitumendepoter 14 Informationsmøde for første gang 16 Bygger vannkraftverk i Uganda 18 Nullfeilmål ved internbefaring 19 Glidestøbning er planlægningens kunst 19 Gode eksamenskarakterer 20 Logistikk- og konstruksjonsutfordringer for T-banen 20 Lærling i armeringsfaget 21 Gjennom fjellet mot Sinsenkrysset 22 På samma värdegrund 23 Utan deras insats inga jobb 24 Krevende bygningsfysikk Eiendom 25 Häpnadsväckande utsikter på Österberget 26 Samler den skandinaviske eiendomsvirksomheten 26 Solgt for 150 millioner hittil i år 27 Forsiktig optimisme i Region Østland 28 TellHus Framtiden är här äntligen! 29 Salgsstart for TellHus i Norge Forbedringsprosesser 30 Med GPS mot ventetiden 31 Driften forbedrer forbedringsprosessen 31 - Nye IT-systemer gir resultater på sikt 32 - Vi skal prestere ved å involvere 33 Underentreprenørene involveres i HMS-møter 33 Nye oppdrag Tett på 34 Jubilanter i 3. kvartal 35 I fädernas spår 35 Tillsammans mot toppen Godt jobbet Årets seks første måneder er nå tilbakelagt. Det har vært en utfordrende vår på mange måter, men vi må kunne si at vi totalt sett har klart oss bra innenfor de rammebetingelser, muligheter og begrensninger som de ulike nasjonale og lokale markeder byr på. Dessverre opplevde vi i mai og juni to tragiske arbeidsulykker der tre menneskeliv gikk tapt. Dette har gjort et stort inntrykk i hele organisasjonen, og mine tanker går til pårørende og kolleger som nå går en annerledes sommer i møte. Sikkerhet har, og skal fortsatt ha, førsteprioritet i alt vi foretar oss. At hverdagen er blitt mer utfordrende etter finanskrisen, er hevet over enhver tvil, og jeg tror det ennå vil ta tid før vi kan si at denne perioden er over. I konsernet har vi så langt i år måttet håndtere omfattende nedbemanninger i Danmark og Sverige, kostnadsmessige innstramminger i hele organisasjonen, betydelig volumsvikt, utsettelse av en rekke prosjekter, tøffere konkurranse og flere andre utfordringer. Nå ved slutten av første halvår ser vi imidlertid at skydekket som ligger over oss stadig blir tynnere, og solen stikker oftere og oftere gjennom. Ordrereserven har flatet ut, og er sågar litt stigende i flere av enhetene. I Norge og i deler av Sverige ser vi at boligsalget viser tegn til bedring, og vi har vunnet mange og viktige anbudskonkurranser. I løpet av våren har vi fått prøvet soliditeten i det langsiktige forbedringsarbeidet vi har jobbet med lenge, og jeg tror det er riktig å si at Veidekke i dag står sterkere som bedrift enn noen gang tidligere. Det har vært gøy å merke utover våren hvordan omverdenen setter pris på det vi gjør og måten vi jobber på i Veidekke. Jeg ser frem til ferien, men gleder meg også til å ta fatt på arbeidet til høsten. Vi er fortsatt godt rustet til å håndtere våre utfordringer. Den finansielle situasjonen er ikke svekket, organisasjonen er skjerpet, vi har mange og store oppgaver å jobbe med fremover, og optimismen er vår sterkeste drivkraft. Bruk tiden i sommer til å samle nye krefter før vi tar fatt på andre halvdel av Jeg ønsker dere alle en god sommer, og velkommen tilbake etter ferien. Baksiden 36 Skifter pukk på Nordlandsbanen Forsidebilde: Ole Fjærli jobber for Kolo Veidekke i asfalten i Kristiansund. Foto: Ane Sangnes. Terje R. Venold konsernsjef Foto: Ane Sangnes Veidekke ASA Hoffmann A/S Veidekke Sverige AB Hovedkontor Postadresse: Postboks 505 Skøyen N-0214 Oslo Besøksadresse: Skabos vei 4 Telefon: Telefaks: e-post: Hovedkontor Postadresse: Fabriksparken 66, DK-2600 Glostrup Besøksadresse: Fabriksparken 66 Telefon: Telefaks: e-post: Stockholmskontor Postadresse: Box 1503 S Sundbyberg Besøksadresse: Allén 7 Telefon: Telefaks: e-post: Veidekke Magasin Ansvarlig redaktør: Kai Krüger Henriksen Redaktør: Gunvor Bergan e-post: Redaksjonsutvalg: Alf Erstad, Tore Gudmundsen, Øystein Gundersen, Steinar Krogstad, Per-Inge Linnerud, Ole R. Paulsen, Ane Sangnes, Lasse Vollesen og Sylvianne Bergman Kontakt for Veidekke Magasin: Lasse Vollesen e-post: Kontakt for Veidekke Magasin: Sylvianne Bergman e-post: Layout og trykk: Comitas 241 MILJØMERKET Trykksak

3 Konsern Tett på Veidekke først ut Statens Forurensningstilsyn (SFT) og Fylkesmannen gjennomfører nå i sommer landsomfattende kontroller av bygge- og anleggsbransjen. Veidekke ble spurt om vi kunne være med på å åpne aksjonen. Prosjektet i Fyrstikkalleen stilte velvillig opp. Og der var alt i skjønneste orden! De norske forurensningsmyndighetene vil spesielt sjekke at bransjen reduserer bruken av helse- og miljøfarlige stoffer og at de håndterer farlig avfall på en god måte. I Fyrstikkalleen bygger Veidekke en skole for 900 elever, barnehage for 150 barn samt en flerbrukshall og en fritidsklubb. Veidekkes oppdrag omfatter både nybygg og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse. De eksisterende bygninger ble i all hovedsak sanert før Veidekkes arbeider var påbegynt. Resterende rivnings- og saneringsarbeid utføres av Veidekkes underentreprenør, og Veidekke har ansvaret for koordinering og dokumentasjon av alt avfall og avfallshåndtering på byggeplassen. Fortløpende kartlegging av gjenværende vegger, tak og grunn er utført i samråd med byggherren Undervisningsbygg Oslo KF og Multiconsult. Asbest og PAH (tjærestoff i takpapp) er de viktigste miljøgiftene som er håndtert av Veidekke i prosjektet. Alle stoffer som brukes ved prosjektet dokumenteres i prosjektets stoffkartotek (BASS). Alt avfall som klassifiseres som farlig, dokumenteres med deklarasjonsskjema og tas hånd om av Wilhelmsen & Sønner, og alle masser som graves ut, håndteres som lett forurenset og leveres til godkjent mottak. n Tekst og foto: Helge Dieset Til stede på kontrollen var også kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa i spissen for et stort presseoppbud. Hun understreket viktigheten av at myndighetene og bygg- og anleggsnæringen samarbeider og tar ansvar for miljø og avfall. MARKEDSKOMMENTAR Rolf Albriktsen Etter en svart høst 2008 hva markedsnyhetene angår, har vinteren og våren 2009 vært litt lysere. Vi har sett tegn til lysning i boligmarkedet både i Norge og Sverige. Riksbankenes iver etter å bruke renten som stabiliseringsinstrument på boligmarkedet ser ut til å ha virket. Boligprisene og antallet boliger for salg har nærmet seg et normalnivå, og vi ser at det kommer flere på visning og vi har solgt flere boliger. Produksjonen av boliger har imidlertid falt i hele perioden siden sist høst, men litt mindre enn hva vi trodde. Spørsmålet er nå om økende arbeidsledighet, mindre utlånsvilje fra bankenes side, samt økende antall konkurser vil snu denne positive trenden vi har sett første halvår. Svaret er trolig at dessverre er ikke tørken i boligmarkedet over. Vi kan gå mot en høst hvor prispilene på boliger igjen peker nedover, men ikke i dramatisk høyt tempo. Effekten av lavere renter vil trolig reduseres gradvis. Men befolkningsutviklingen og flyttinger tilsier at det fortsatt skal bygges og selges boliger i Norge og Sverige. Utfordringene blir å treffe det kundene vil ha og til den pris markedet aksepterer. For private yrkesbygg peker igangsettingen fortsatt nedover. Trolig står vi også her foran en periode med fortsatt mindre aktivitet. Økende antall konkurser og svakere marginer i næringslivet og høyere arbeidsledighet bidrar til større forsiktighet hos investorer. For offentlige yrkesbygg er det for tiden en liten oppgang. Dette vil vare ut året for deretter å flate ut. Anleggsaktiviteten har økt siste årene, og tiltakspakker, samt økt satsing på mer effektiv infrastruktur varsler om et fortsatt godt marked fremover. Dette er en utvikling mange i bransjen har sett, og antallet aktører som konkurrerer om disse kontraktene, er mange. Usikkerheten om markedet fremover er fortsatt til stede, men det er fortsatt variasjoner mellom distriktene i hele Skandinavia. n Tillitsvalgte tilfredse etter LO-kongressen Steinar Krogstad, konserntillitsvalgt i Veidekke, er fornøyd med utfallet av LO-kongressen. To ulykker er to for mye I de siste månedene har vi dessverre hatt to dødsulykker på våre anlegg, som til sammen har krevet tre menneskeliv. Begge ulykkene er nå under etterforskning for å få klarlagt hva som har skjedd. Arild Grande (f.v.), klubbleder i Block Berge Bygg, og Steinar Krogstad, konserntillitsvalgt i Veidekke, deltok som representanter for Felllesforbundet på LO-kongressen i mai. - Vi fikk gjennom to saker som vi har jobbet med lenge, sier konserntillitsvalgt Steinar Krogstad. - Vi fikk tilslutning fra kongressen på forslaget om en bedre dagpengeordning for arbeidsledige, noe som også årets Hovedtillitsvalgtkonferanse var opptatt av. Dessuten har vi nå også fått på plass et punkt om næringspolitikk i bygg- og anleggsbransjen i handlingsplanen til LO. Dette er svært positivt, sier Krogstad. Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største lønnstakerorganisasjon, og over medlemmer er organisert i fagforbund som er tilsluttet LO. Blant disse finner vi Fellesforbundet, der Veidekke-medarbeidere, hovedsakelig innen bygg, er medlemmer. Anlegg og asfalt er organisert under Norsk Arbeidsmandsforbund. LO-kongressen er organisasjonens høyeste myndighet og arrangeres hvert fjerde år. Aktiv næringspolitikk - Vi har lenge jobbet for at man skal føre en mer aktiv næringspolitikk, som styrker sysselsettingen og legger grunnlaget for arbeid til alle, sier Krogstad. I den næringspolitiske uttalelsen fra LO står det nå at: Myndighetene må også som lovgiver, forvalter og oppdragsgiver fremme innovasjon og stimulere de bedrifter som satser på seriøsitet, kompetanseutvikling og samarbeid. n Tekst: Ane Sangnes Foto: Håvard Sæbø - Ulykker av dette omfang setter dype spor hos oss alle, og våre tanker går til familie, venner og kollegene på arbeidsplassen. I slike situasjoner gjør vi alt vi kan for å ivareta de pårørende på beste mulige måte gjennom vår bedriftshelsetjeneste og kriseteam, og vi samarbeider selvfølgelig med politi og andre i forbindelse med granskningen av ulykkene, sier Dag Andresen, adm. direktør i Veidekke Entreprenør. Ulykken på Svandalsflona Den 9. mai inntraff en tragisk ulykke ved Hydros kraftverk, Svandalsflona i Odda kommune, hvor to personer døde: Simen Hjortland (22 år) fra Veidekke Entreprenør og Roar Ringhus (49 år) fra en av våre underentreprenører. Ulykken skjedde under arbeid med fjerning av rasmasse fra en driftstunnel. En undersøkelseskommisjon med medlemmer fra både Hydro og Veidekke og ekstern ekspertise arbeider med å finne ut hva det var som forårsaket hendelsen. Ulykken etterforskes også av politiet og arbeidstilsynet. Ulykken på Kjøsnesfjorden Natt til tirsdag 9. juni opplevde vi igjen en tragisk ulykke. Gudmund Joar Hilde (54) fra Innvik i Nordfjord omkom i en tunnelulykke på Kjøsnesfjorden Kraftverk, som er et av Veidekkes større anleggsprosjekter i Norge. Hilde var underentreprenør på anlegget og sjåfør på en lastebil som fraktet stein etter sprengning på vestre overføringstunnel. Bilen kjørte i fjellveggen i krysset mellom østre og vestre tunnel, og Hilde omkom på stedet. Politiet og arbeidstilsynet etterforsker ulykken. - Vi må aldri stoppe arbeidet med å forhindre ulykker, og slike hendelser understreker viktigheten av alltid å gjøre ting sikkert og riktig. Det viser også hvor viktig det er å ha kontinuerlig fokus på HMS, og sørge for at kunnskap og erfaring bringes inn i arbeidet for å forhindre at slike tragiske hendelser skjer igjen, poengterer Dag Andresen. n Tekst: Helge Dieset og Gunvor Bergan 3 3

4 Konsern Lærlingsamling med engasjement Veidekkes store lærlingsamling ble i år holdt i Folkets Hus i Oslo, med nær på 130 av Veidekkes 176 lærlinger til stede i salen. Veidekkes kompetansegrunnlag, mentometeravstemning på verdidilemmaer og premiequiz var blant programmets høydepunkter. Tømrerlærling Even Overvik må svare på spørsmål fra Robert Dominguez. Tømrerlærling Ruben Lynan Celius, til venstre følger med på svarene. Innerst grubler tømrerlæring Bjørn Haug over neste mentometersvar. Alle tre er fra Distrikt Trondheim. Årets Lærling i Veidekke, Jørn Inge Egge i midten, med de nominerte Kennet Haugan til venstre og Bernt J. Hov til høyre. Bak dem en glad lærlingansvarlig, Per Johan Heierstad. Robert Dominguez intervjuer Kjersti Flatabø om hvilket verdivalg hun trykket på med mentometerknappen. Kjersti er fra Kristiansand og er lærling i betongfaget i Distrikt Oslo. Årets lærling kåret Høydepunktet på lærlingsamlingen i juni var, som alltid, kåringen av årets lærling, og det ligger en lang prosess bak. I år var det 20 nominerte. Hvert distrikt/avdeling nominerer sin kandidat. I kriteriene legges det vekt på at den nominerte må vise stor interesse for faget, sterk faglig utvikling og faglig forståelse, omgjengelighet og positive tilbakemeldinger, presist fremmøte og lavt fravær, evne til å ta på seg oppgaver og iver etter å lære nye ting, selvstendig jobbing utover det som forlanges av en lærling, være en som de andre ønsker å ha med på laget, og som bidrar til trivsel, fremdrift og gode resultater og til positivt HMS-arbeid. Ti kandidater gikk videre til finalen, hvor det ble gjennomført intervjuer av lærlingen, hans instruktør/fadder, samt en bas eller formann. Tre nominerte Årets jury har bestått av Per Johan Heierstad, Anita Jeppsson (Spesialprosjekt) og Thomas Grønnerød (Kolo Veidekke). Etter nøye vurdering hadde juryen tatt et valg, og Per Johan Heierstad leste opp begrunnelsene. - Om den første kandidaten blir det sagt at han er aktiv med fritidssysler og viser stor interesse for faget og hele bransjen. Han viser stort engasjement og er positiv. Han er smart og tenker løsningsorientert. Han deltar aktivt i HMSarbeidet. Alt i alt en ettertraktet kollega med null fravær. Han har tanker om å studere videre til ingeniør. Han er 20 år og lærling i betongfaget, bor på Nøtterøy og er ansatt i Veidekke Vestfold. Navnet er Bent Joakim Hov. Om den andre kandidaten blir det sagt blant annet at han alltid bruker verneutstyr og er flink til å si fra om feil og mangler. Han er nesten alltid først på jobb, godt likt av alle. Han er meget faglig dyktig, meget datakyndig, spesielt på feilsøking av elektriske anlegg. Selv maskinleverandørene har fått god hjelp av ham med datastyring og feilsøking. Han er en ressurs som liker utfordringer. Han er lærling i Kolo Veidekke i anleggsmaskinreparatørfaget, er fra Jessheim og heter Bjørn Kenneth Haugan. Den tredje kandidaten har vært lærling i to år, han er aktiv i fritiden og liker godt å jobbe, Han tenker fremover, er selvstendig, strukturert og skarp. Han promoterer lærlingordningen overfor utplasserte skoleelever på en utmerket måte. Han har null fravær, selv om han må stå opp klokken fem om morgenen og bor et stykke unna. Han er opptatt av at ting blir gjort riktig, arbeider svært effektivt og er flink til å planlegge eget arbeid. Han er omgjengelig, har godt humør og er med og skaper et godt arbeidsmiljø. Han er opptatt av HMS, og sier selv at det er viktig å gjøre ting riktig i en slik jobb. Lærerne på skolen sier følgende: - Utrolig aktiv og engasjert, stort pågangsmot, en gutt med stort potensial, her er det flere muligheter enn begrensinger. På fritiden står han på ski, pusser opp bil og dykker. Han kommer fra en gård vest i landet, fra Skei i Jølster og er tunnellærling i Spesialprosjekt Årets lærling heter Jørn Inge Egge. Og til stor applaus fikk de tre overrakt sjekker og blomster av Per Johan, Anita og Thomas. n Tekst og foto: Ole R. Paulsen Årets Lærling i Veidekke, Jørn Inge Egge. 4

5 Konsern Nye funksjonærtillitsvalgte Veidekkes funksjonærforening holdt konstituerende møte 30. mai, etter at resultatet av valget på nye tillitsvalgte for perioden var klart. Det er valg hvert annet år, og denne gang ble valget avholdt på PC. Det ble registrert 712 avgitte stemmer. Den PC-baserte valgordningen gir de fleste mulighet til å avgi stemme og fremme kandidat. De fleste distrikter har nå lokale funksjonærtillitsvalgte. Veidekkes tillitsvalgte er engasjert i mange ulike verv som ansattes representanter i følgende styrer: Veidekke ASA, Veidekke Entreprenør AS, Kolo Veidekke AS, Veidekke Eiendom AS, Veidekkeskolen og Hyttestyret. De tillitsvalgte er også engasjert i AMU (de lokale arbeidsmiljøutvalgene), SAMU (sentralt arbeidsmiljøutvalg) og ESU (europeisk samarbeidsutvalg). Tillitsvalgte har jevnlig kontaktutvalgsmøter med ledelsen i divisjonene. På vårparten gjennomføres lønnsforhandlingsmøter. De varer frem til slutten av juni. Tillitsvalgte har som overordnet mål å ivareta medarbeidernes rettigheter og være med og bidra til at Veidekke blir en attraktiv arbeidsplass, ved blant annet å få til en nær og god dialog med ledelsen. For å oppnå dette er de tillitsvalgte avhengig av forslag, tilbakemeldinger og synspunkter fra medarbeiderne. De tillitsvalgte jobber også lokalt med mange temaer og mange forskjellige behov, alt etter hvilken del av organisasjonen de representerer. For perioden er følgende valgt: Konserntillitsvalgt: Eiliv Staalesen, gjenvalgt (tilhørende distrikt Haugesund) Hovedtillitsvalgt: Lars Skaare, nyvalgt Entreprenør (gjenvalgt for Anlegg Oslo) Marianne Bakken, nyvalgt for Eiendom og Konsernstab (tilhørende Konsernstab) Tom Marstein, nyvalgt Industri (gjenvalgt tillitsvalgt for forretningsområdet Pukk & Grus) Tillitsvalgt for Region/forretningsområde: Jens Petter Hansen, gjenvalgt Øst (tilhørende Oslo) Kenneth Liland, nyvalgt Spesialprosjekt (tilhørende Betong og Bane) Signe Marie Olsen-Nauen, nyvalgt Syd (tilhørende Vestfold) Stian Aga, nyvalgt Nord Vest (tilhørende Bergen) Thomas Oustad, nyvalgt Asfalt (tilhørende Drift & vedlikehold) Tore Gudmundsen, gjenvalgt Gjenvinning Fra venstre: Tom Marstein, Thomas Oustad, Arild Bruland, Signe Marie Olsen-Nauen, Kenneth Liland, Tore Gudmundsen, Geirmund Østvold, Ketil Andersen, Ståle Andersen, Line Myklebust, Terje Øverby, Marianne Bakken, Eiliv Staalesen, Stian Aga, Lars Skaare og Jørn Chramer. Disse var ikke til stede da bildet ble tatt: Jens Petter Hansen, Ingrid Aga, Fleming Roa, Sven Røstgård, Øyvind Vold, Tor Ole Leversby og Ove Ågedal. Tillitsvalgt for distrikt: Arild Bruland, gjenvalgt for Sogn og Fjordane Flemming Roa, nyvalgt for Dokken Geirmund Østvold, Indre Østland Ingrid Aga, nyvalgt for Spesialprosjekt/Industri Jørn Cramer, gjenvalgt for Telemark Ketil Andersen, gjenvalgt for Indre Østfold Line Myklebust, gjenvalgt for Anlegg Oslo Ove Ågedal, nyvalgt for Eiendom Ståle Andersen, nyvalgt for Fjell 1 Sven Røstgård, nyvalgt Mur Terje Øverby, gjenvalgt for Trondheim Tor Ole Leversby, nyvalgt for Buskerud Øyvind Vold, nyvalgt for Follo/Indre Østfold Tekst og foto: Ole R. Paulsen Styrebefaring i Oslo Den årlige samlingen der Veidekkes styre og konsernledelse besøker et utvalg prosjekter, fant i år sted i Oslo. Oslo-regionen representerer i stor grad et tverrsnitt av hele Veidekke, så godt som alle Veidekkes fagområder har Oslo som oppdragsområde. Rundt 10 % av konsernets samlede omsetning skjer nettopp i Oslo. På rundturen fikk styret og konsernledelsen se flere av Veidekkes mest sentrale prosjekter. Dobbeltsporet på Skallum og Lysaker, Holmenkollbakken, skoleprosjektet Fyrstikkalleen, boligutviklingsprosjektet Marienfryd og avfallshåndteringsanlegget til Wilhelmsen & Sønner på Alnabru fikk alle besøk. n Tekst og foto: Ole R. Paulsen Styremedlemmene og konsernledelsen ble bedre kjent med mange Veidekkeprosjekter i løpet av de to dagene. Styremedlem Hilde M. Aasheim, leder for Veidekke Gjenvinning Max Trandem og styremedlem Peder Chr. Løvenskiold på mottaksanlegget vårt i Haraldrudveien. Fra venstre: Konsernsjef Terje R. Venold, regionsdirektør i Veidekke Eiendom Roar Foss og styreleder Martin Mæland. 5

6 Aktuelt Tett på Över 100 Veidekkeledare samlades på Sveriges västkust för att tillsammans utmejsla strategier för framtiden. - Vi trivs i motgång Veidekkes nya organisation fick genomslag vid Ledardagarna i Bokenäs utanför Uddevalla på den svenska Västkusten den maj. En sak är klar: Vi skandinaver tycks ha en hel del gemensamt - inte minst det faktum att vi är entreprenörer och trivs i motgång samt alltid ser möjligheter, även i svåra tider. Ledardagarna i Sverige börjar nu bli tradition. Koncernchefen Terje R Venold brukar alltid närvara, men denna gång deltog flera av cheferna från andra delar av Veidekke-koncernen. Dag Andresen, VD Veidekke Entreprenør, som kan stoltsera med de bästa resultatmarginalerna i koncernen, redogjorde för hur han tänker för att få till det i en tuff marknadssituation och Arne Giske, VD Eiendom Skandinavia, citerade Financial Times för att beskriva nuläget för bostadsmarknaden inom koncernen: This setback is a setup for our comeback. Cash is King Han delade med sig av sin syn på framgångsfaktorer i en hårdnande Bostadsmarknad. Cash is King var tongivande, även om också läge, varumärke, kostnadsbesparingar och kompetensutveckling var viktiga för att fortsätta att vara ett framgångsrikt företag. Det var också Terje R Venolds budskap till de drygt 100-talet församlade ledarna. Terje, som själv kallade sig för en realistisk optimist, konstaterade att han var väldigt stolt över de resultat som Veidekke åstadkommit i Sverige, inte minst går H-värdet åt rätt håll, även om vi inte är helt skadefria ännu. - Vi ska bli vinnare genom att våga vara annorlunda. I år präglades Ledardagarna av Skandinaviskt samarbete. Trösterikt i dessa svåra tider var också Terjes konstaterande att Veidekkekoncernen är kompetent och skuldfri samt därmed uthållig, samt att marknadens aktörer har tillit till Veidekke, vilket avspeglat sig i aktiekursen. Han betonade att vi måste ha lönsamhetsfokus och vara mycket selektiva med de projekt vi ska arbeta med. Rätt kund, rätt projekt och rätt egen kompetens och resurser är vad som gäller i urvalsprocessen, uppmanade han alla Veidekkecheferna: Vi ska inte vara störst, vi ska vara bäst! 6 6

7 Aktuelt Tett på Det sista samtliga deltagare ombads göra, var att skriva ett brev till sig själva med sina tankar och slutsatser av Ledardagarna. Om ett halvår postas breven till var och en. Här har Anders Brieditis, Veidekke Skåne, skrivit till sig själv. Sätt långsiktiga mål Per-Ingemar Persson talade om vikten av att fortsätta med SM-Guld-arbetet, även i svåra tider. På kort sikt handlar det bland annat om att prioritera lönsamhet före volym och att inge energi och optimism bland medarbetarna. Detta ska göras genom ett gott ledarskap. På lång sikt handlar det om att utveckla kompetensen, företagskulturen och att vinna framgångar genom att skapa branschens mest entusiastiska och engagerade medarbetare. Han uppmanade också Veidekkeledarna ytterligare. - Vi ska bli vinnare genom att våga vara annorlunda. Tänk igenom nuläget, sätt mål för 2012 och fundera över strategierna för att nå en önskad position fram till år Johnny Kellner, Teknik- och Miljöchef, gladdes under ledardagarna, eftersom miljö- och klimatfrågorna av alla ansågs vara en prioriterad fråga en tydlig strategi för Veidekke att arbeta vidare med. Här tillsammans med Hofmanns VD Torben B Nielsen, till vänster = 3 I samband med Ledardagarna lämnade också Per- Ingemar Persson över stafettpinnen till Erik Alteryd, VD Veidekke Entreprenad och Per-Martin Eriksson, VD Veidekke Bostad. Hans uppmaning till de båda var att fortsätta det goda samarbetet mellan Entreprenad och Bostad. - Nu är det ni som är ansvariga för Legohögen sade Per-Ingemar och behängde dem med varsin jättelik pusselbit. Tillsammans ska de nu se till att Legobygget genomförs på bästa sätt. Etiska dilemman tydliggör värdegrunden En uppskattad del av Ledardagarna var de dilemman som deltagarna hade att fundera över i olika grupparbeten. Diskussionerna leddes av Stein Kleppestø, konsult och utbildare inom strategi- och organisationsutveckling, utveckling av ledningsgrupper och företagsintegration i samband med företagsförvärv. Han arbetar även som lärare och forskare vid Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet, där han bland annat ger kurser i ledarskap. Att Veidekkehuset och våra grundläggande värderingar i allt handlar om etik och ett moraliskt beteende, framkom med all önskvärd tydlighet. Att de flesta också hade samsyn i vad som är moraliskt och inte, kändes nog bra för de flesta deltagarna. Dock är det inga lätta frågor, vilket blev synbart när deltagarna konfronterades med en mängd olika etiska dilemman direkt tagna ur det verkliga Veidekkelivet. Mycket allvar blandades förstås upp med en hel del gøy i sedvanlig god Veidekkeanda. Lekar och tävlingar förorsakade glada skratt och ryggdunk och de trötta, men nöjda Veidekkeledarna återvände hem med många nya tankar och funderingar att arbeta vidare med. Nu gäller det att de vidareförmedlar allt till sina egna medarbetare runt om i Sverige och för alldel i hela Skandinavien. n Text: Peggy Häggqvist. Foto: Ryno Quantz. Genom att sättas ihop som två pusselbitar, blev Erik Alteryd, VD Entreprenad och Per-Martin Eriksson, Bostad på ett skojigt sätt uppmanade att fortsätta det goda samarbetet dem emellan. I grupparbetena ställdes den egna moralen på sin spets. 7 7

8 Aktuelt Tett på To nye asfaltfabrikker åpnet Kolo Veidekke åpnet nylig to nye asfaltfabrikker, en i Ålesund og en i Skien. Ny teknologi, større kapasitet, og gassfyring gjør fabrikkene til et atskillig mer lønnsomt og miljøvennlig alternativ. HG Asfalt åpnet sin nye asfaltfabrikk onsdag 10. juni på Geiteryggen i Skien. Båndklipping ble foretatt av Skien kommunes ordfører Rolf Erling Andersen med innbudte gjester fra leverandører, kunder og ansatte til stede. Distriktsleder Ole Petter Andersen er fornøyd med det nye anlegget. Skien kommunes ordfører Rolf Erling Andersen åpnet den nye asfaltfabrikken sammen med distriktsleder Ole Petter Andersen. - Vi er stolte av å kunne innby til denne åpningen. Etter en periode med testproduksjon er nå anlegget klart til ordinær drift, sier Andersen. HG Asfalt startet asfaltproduksjon på Geiteryggen våren 1979 og feirer dermed 30-årsjubileum i disse dager. Fra starten og frem til i dag er det produsert ca. 1,2 millioner tonn asfalt på Geiteryggen, noe som tilsvarer asfaltering av cirka kilometer kommunale veier. Avdelingen har 20 ansatte i asfaltsesongen. I tillegg benyttes underleverandører til transport og andre tjenester, slik at anlegget genererer ut cirka 25 årsverk. Reduserer støy og forurensning Asfaltfabrikken er av type KVM, og har en produksjonskapasitet på inntil 220 tonn pr. time. Anlegget fremstår som det mest moderne som finnes på markedet i dag, og ivaretar miljømessige krav og retningslinjer. Produksjonsleddet er tilpasset for gjenbruksmasser slik at all avfrest asfalt fra veinettet og asfaltrester fra gravearbeider og lignende blir tatt imot og håndtert på anlegget for gjenbruk. Energikilden til anlegget er gass, noe som også gir en stor miljøgevinst i forhold til tidligere oljefyring. - Støynivået er betydelig lavere enn tidligere, og produksjonstiden er også kortere pr. dag da anlegget har et stort isolert ferdigvarelager på 360 tonn, sier Andersen. n Tekst: Ane Sangnes Foto: HG Asfalt Den nye asfaltfabrikken på Geiteryggen i Skien. Tette regn- og haglbyger ga en dramatisk bakgrunnseffekt til åpningen av Ålesund asfaltfabrikk. Fra toppen av bitumentårnet er det 35 meter ned til asfaltdekket. 8 8

9 Ny fabrikk gir store miljøgevinster Doblet produksjonskapasitet, mindre varmetap ved hjelp av innebygget siloløsning, og gassfyring gjør Kolo Veidekkes nye asfaltfabrikk på Bingsa utenfor Ålesund til et økonomisk og miljøvennlig alternativ. Ålesund Asfaltfabrikk erstatter eksisterende oljefyrte fabrikk som har dundret og gått siden Den nye fabrikken er forberedt for gassfyring. Tankene er på plass, det mangler bare lagringstillatelse. Produksjonskapasiteten er doblet, til 200 tonn i timen, lagringskapasiteten for ferdigvare er økt fra 450 til 1100 tonn, fabrikken ligger ved kaia som er utvidet og det er installert utstyr for lasting av 370 tonn i timen direkte fra fabrikk til båt. Cirka 50 prosent Avdelingsleder Jørund Reite i midten med en symbolsk nøkkel til fabrikken som ble overlevert av leverandøren. Fra venstre: asfaltbas Ingvald Askeland, adm. dir. Vidar Aarvold, avdelingsleder Jørund Reite, distriktsleder Gunnar Gjengstø, Dr. Rolf Benninghoven (Benninghoven), og Rolf Bernd Leimbrock (Benninghoven). av leveransene går med båt. Fabrikken er levert av tyske Benninghoven og gir en 25 prosent reduksjon av CO 2 og hele 80 prosent reduksjon av NOx ved gassfyring, i forhold til oljefyring. Svovelutslippet er borte og partikkelutslippet er vesentlig redusert. I tillegg er fabrikken styringsmessig og konstruksjonsmessig forberedt for gjenbruksasfalt, og distrikt Møre er klar til å gå inn i markedet for fullt hvis det utvikler seg positivt. - Vi kan, med bare mindre investeringer, anvende inntil 15 prosent gjenbruk i produksjonen, fortalte distriktsleder Gunnar Gjengstø. Aktuelt Tett på En smilende asfaltbas, Glenn Jensen, gleder seg over en topp moderne og miljøvennlig arbeidsplass. Kontrollrommet representerer også en stor forbedring for operatørene, både med hensyn til miljø og stabilitet på styringen. - Dette er fine greier. Jeg er sikker på at kvaliteten på produktene blir enda bedre nå, sa asfaltbas Glenn Jensen. Han har vært ansatt i Kolo Veidekke i åtte år og har tatt fagbrev som asfaltør, i tillegg til opplæringen på styringen av fabrikken. Bedre hverdag - Åpningen markerer en ny og bedre hverdag med hensyn til kvalitet og leveringsdyktighet, til beste for våre kunder og våre ansatte, sa Vidar Aarvold da han foretok den offisielle åpningen. I løpet av en periode på seks syv år har Kolo Veidekke investert i 13 nye asfaltfabrikker, av til sammen 25. Levetiden på en asfaltfabrikk er om lag år, og det skulle tilsi at man skulle skiftet ut én hvert år. I en periode på slutten av 90-tallet og begynnelsen av dette århundre ble det ikke skiftet ut noen, noe som skapte et visst etterslep. - Derfor har vi måtte ta mange nye investeringer de siste årene. Region Nord/Vest har fått sitt niende med dette, sa Aarvold, og minnet om at Veidekkes asfaltrøtter er 100 år neste år. Fornøyd med leverandøren Sjefen for den verdensomfattende leverandøren Benninghoven i Tyskland, Dr. Benninghoven, hadde tatt turen til åpningen og var meget imponert over fabrikken. Benninghoven ble valgt som leverandør etter en krevende prosess. Vidar Aarvold er fornøyd med valget. - Vi er sikre på at leverandørvalget var rett, og vi er fornøyde med Benninghoven og deres underleverandører. Det har vært lange dager for dem som har stått på med byggingen, sa Vidar Aarvold og takket Benninghoven for et godt samarbeid. Kolo Veidekke har nå fem fabrikker derfra. I forbindelse med åpningen holdt Gunnar Gjengstø åpent telt for alle ansatte og gjester og avsluttet med båttur på fjorden og middag. n Tekst og foto: Ole R. Paulsen Gunnar Gjengstø og andre festdeltakere på åpningen av den nye asfaltfabrikken på Bingsa. 9 9

10 Aktuelt Tett på Ny E-16- parsell åpnet E-16 er hovedferdselsåren mellom Østlandet og Vestlandet med tilknytning til flere store fjelloverganger. Åpningen av den nye fem kilometer lange motorveiparsellen Wøyen - Bjørum utenfor Sandvika ble feiret med godt vestlandsk silregn. Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Geir Pollestad, kutter båndet som ordfører Odd Reinsfelt (til venstre), fylkesordfører Nils Aage Jegstad og regionsvegsjef Sidsel Sandlien holder. Bak Pollestad ser vi blant andre Lars Tunli og, lengst til høyre, stikningsingeniør på prosjektet, Lars Holen. Etter åpningen var det prøvekjøring av parsellen begge veier med veteranbiler. På anleggsplassen var det servering og musikk for flere hundre gjester fra lokalbefolkningen. Veidekke har vært største entreprenør, med en entreprisesum på til sammen 597 mill. kroner. Det manglet ikke på takk og lovord om den nye veiparsellen, og ønsker om å fortsette utbyggingen fra regionvegsjef Sidsel Sandelien, prosjektsjef Stein Fyksen, fylkesordfører i Akerhus, Nils Aage Jegstad (H), bærumsordfører Odd Reinsfelt (H), Veidekkes Lars Tunli og til sist statssekretær Geir Pollestad som foretok den offisielle åpningen som stedfortreder for Samferdselsministeren. Sikkerhet og miljø Samtlige festtalere la stor vekt på at den nye veien betyr en betydelig oppgradering av sikkerheten og stor miljøforbedring for lokalmiljøet på Vøyenenga og Skui, som har hatt trafikken inntil dørstokken omtrent siden veien ble lagt der for 150 år siden. I løpet av de siste ti år har det vært 86 alvorlige trafikkulykker og fire drepte på den strekningen som nå er frigjort. - Totalkostnaden for den nye veiparsellen er om lag 1,4 milliarder kroner, men det er verd pengene, sa Sidsel Sandelien da hun dro festen i gang. Det har vært en lang og til dels tung saksbehandling, og et sterkt lokalt engasjement fra de første planene ble drøftet midt på 1980-tallet, til beslutningen om firefelts-løsning og to korte tunneler til ferdig vei den 26. juni Det var en gledens dag for mange, kanskje mest for lokalbefolkningen. - Akershus trenger denne veien og flere og bedre veier. Regionen er landets største med størst vekst. Det er utopi å tro at kollektivtransport kan ta all trafikkvekst. Det vil fortsatt være behov for statlig engasjement, understreket fylkesordfører Jegstad. Skuitunnelen i retning mot Sollihøgda. Lars Tunli overrakte blomster til vegvesenets prosjektleder Knut Gløersen. Takket for jobben Leder for Veidekkes Distrikt Oslo Anlegg, Lars Tunli, takket for oppdraget som ble vunnet i skarp konkurranse. Veidekke overleverte sin del av prosjektet i juli i fjor. - Det har vært mange utfordringer å håndtere og mange endringer i prosjektet i løpet av byggetiden, blant annet økt omfang av forurensede masser og dårligere grunnforhold enn antatt. Det er transportert ca vogntog lass med stein og jord gjennom lokalmiljøet. Anleggsområdet er langstrakt og går gjennom bebyggelse og jordbruksområder. Det har vært sterkt fokus på rensing av avløpsvann fra tunneldrivingen. Det ble renset så godt at det kunne slippes i fiskeelven. - Med de komplekse utfordringene vi har hatt i prosjektet, hadde vi ikke lykkes hvis vi ikke hadde hatt et godt samarbeid med Statens vegvesen. Prosjektet har hele tiden vært preget av løsningsorientering hos byggherre og entreprenør, og god tone og dialog gjennom hele anleggsperioden, selv om vi ikke alltid var enige, sa Lars. Han takket alle som har utført arbeidet på prosjektet på en flott måte og med stor innsatsvilje. Lars overrakte til slutt en blomsterbukett til vegvesenets prosjektleder Knut Gløersen som har vært Veidekkes kontaktperson gjennom hele prosjektet og har hatt byggherreansvaret helt fra prosjekteringsfasen til åpningen av anlegget. 30 måneder Veidekkes anleggstid har vært 30 måneder. I løpet av den tiden er en hel bedrift med til sammen 160 medarbeidere, inkludert underentreprenører bygd opp og lagt ned. Omsetningen har vært oppe i 30 mill. kroner i måneden og 1-1,5 mill. kroner om dagen. Bjørn Lad har vært prosjektleder og Geir Lundberg anleggsleder. Vegparsellen inkluderer to to-løps tunneler på henholdsvis 1,5 og 1,4 km, planfritt kryss med Riksvei 160 og Økriveien, nytt kryss med Isiveien, åtte broer, hvorav fire i traseen, 1,4 km gang- og sykkelvei, 1,3 km tilstøtende veier, terrengarrondering, beplantning, kilometervis med gjerder og omfattende vegteknisk anlegg. Trafikken er beregnet til kjøretøyer pr. døgn. Til tross for sterkt fokus på HMS har prosjektet hatt tre skader med fravær, hvorav Veidekke én. Alle tre er friske og oppegående igjen. n Tekst og foto: Ole R. Paulsen Blant folka fra Veidekke som var på jobb på prosjektet helt frem til åpningen var fra høyre: Ove Gunnar Jenssen, materialforvalter. Henning Hovde, grunnarbeider. Ragnar Thomasgård, maskinfører. Lars Tunli, avdelingsleder Distrikt Oslo Anlegg. John Lystad, formann grunnarbeider. Lengst til venstre: Bjørn Lad, anleggets prosjektleder

11 Aktuelt Tett på Danmarks nye turistmagnet De hyggelige, rødmalede træhuse liver op i bybilledet i den nye ferieby og de er efterspurgte. Danmarks vicestatsminister, Lene Espersen, førte den gyldne saks med sikker hånd gennem silkebåndet, da hun i april åbnede Lalandia Billund, der nu er Nordeuropas største oplevelsescenter og byder på masser af aktiviteter herunder et imponerende tropisk badeland. Vicestatsminister Lene Espersen stod for den officielle åbning af Lalandia Billund her assisteret af bestyrelsesformand Flemming Østergaard. Efter hendes mening vil det nye center være netop det, der skal til for at trække flere turister til Danmark. Ikke kun i ferierne, men hele året. Desuden er det et trækplaster for specielt børnefamilier. Centret ligger midt i en splinterny ferieby, og her har Hoffmann stået bag opførelsen af 114 ferieboliger i træ en ud af de fire boligentrepriser. I øjeblikket er man i gang med at bringe de allersidste detaljer i orden, så den sidste etape af husene kan stå klar til at tage imod sommerens feriegæster. Imponerende flot Åbningsdagen blev en rigtig festdag for de indbudte herunder bestyrelsesformand Flemming Østergaard fra PARKEN Sport & Entertainment A/S, der ejer Lalandia Billund, økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen, der altså også er vicestatsminister, Billunds borgmester Ib Kristensen, samt direktøren for Lalandia Billund A/S Jan Harrit. Arrangementet forgik naturligvis i det nye center, et imponerende bygningsværk, hvor projektleder Palle Priska og hele Hoffmann-teamet også fik fornøjelsen af den efterfølgende rundvisning og frokost. Kl. 15 åbnede dørene for besøgende, og det myldrede ind med glade gæster. - Det er virkelig et imponerende center, forsikrer Palle Priska. - Det kan ikke undre, for den første åbningsweekend var boligerne stort set alle udlejet, og det har også været tilfældet i de efterfølgende weekender. Så alt i alt en rigtig god start, og vores travlhed består nu i at få de sidste feriehuse færdige, siger han. Høje krav til tæthed Hoffmanns projekt har ikke været uden udfordringer. Træhusene er nemlig opført som helårsboliger, og det stiller selvsagt høje krav til bl.a. tæthed. - Vi lagde ud med opførelsen af et prøvehus for at sikre en forventningsafstemning med bygherren og vores samarbejdspartnere omkring løsninger og kvalitetskrav samt en afklaring omkring grænseflader fagentrepriserne imellem. Det blev en god og lærerig proces, hvor forhold som manglende, men ønskelige dørstop, sikker tæthedsløsning omkring ventil i ydervæggen, ekstra udvendig flisebelægning, sikkerhedslåge ved trappe til 1. sal m.v. fremkom og blev afklaret før den efterfølgende produktion. Der viste sig også at være tvivl ved enkelte grænseflader fagentrepriserne imellem, som også blev drøftet og afklaret med prøvehuset, forklarer Palle Priska. Optimale løsninger - Netop disciplinen omkring prøvehuset var af stor betydning, når der efterfølgende skal bygges 113 lignende boliger. Man skal huske, at hver gang det koster 100 kr. at ændre noget, så er det altså 100 kr. gange 114. Så fokus skal være rettet mod gode, effektive og optimale løsninger, hvis prisen skal holdes, understreger han. - Fordelen ved præfabrikerede elementer er, at huset rejses og lukkes samme dag, så man minimerer fugtproblematikken inden for. En ting er selv at forestå et byggeprojekt, en anden ting er at være en del af at større projekt i dette tilfælde stå for opførelsen af 114 huse ud af i alt 761 huse placeret på veje imellem hinanden. Det har krævet en ihærdig logistik i egne rækker, men også med de tre andre totalentreprenører på projektet i Billund. Også dette samarbejde er forløbet fantastisk godt, hvor man fra dag ét har valgt sammen at se på muligheder frem for begrænsninger og løsninger frem for problemstillinger. Derfor er hele byggeprocessen forløbet rigtig godt siden starten i efteråret Huset lukkes på en dag Husene er opført som præfabrikerede træelementer og monteret med vinduer og døre fra fabrikken. De er leveret i otte udvendige elementer, fem dækelementer og otte tagelementer. De er malet flot røde, har sorte tage og hvide udhæng, vinduer og døre, og tager sig rigtig hyggelige ud. - Fordelen ved præfabrikerede elementer er, at huset rejses og lukkes samme dag, så man minimerer fugtproblematikken inden for, siger han. I gennemsnit tager det 12 uger at gøre et hus klar til aflevering til bygherren, fra spaden går i jorden, til huset står klart, men da tidsplanen har været rullende, er der monteret to-tre huse om ugen. Efter montagen er de øvrige fagfolk rykket ind, så man time for time har vidst, hvor hver enkelt håndværker befandt sig. Hele entreprisen er udført med underentreprenører, så der har været ca. 40 håndværkere i gang på pladsen, da byggeriet var på sit højeste. Godt samarbejde - For os har den projektmæssige udfordring ligget i at udvikle/projektere en optimal bolig, få logistikken på byggepladsen til at gå op i en højere enhed, få den rigtige bemanding og de rigtige samarbejdspartnere på sagen, sikre den udførelsesmæssige del omkring tid, økonomi og kvalitet, herunder specielt tætheds- og fugtforholdene ved træhusene. Heldigvis er byggeriet forløbet rigtigt godt med et godt og konstruktivt samarbejde med bygherren, Lalandia Billund A/S, og alle vores samarbejdspartnere. For os har det desuden været et både anderledes og spændende projekt, hvor Hoffmanns ønske om at være den anderledes og løsningsorienterende entreprenør virkelig blev sat på prøve. Heldigvis med gode resultater til følge, siger Palle Priska. - Et rigtigt godt værktøj og en god proces for løsningen af denne opgave har været vores koncept Her i Hoffmann, som har været en af grundstenene i en god og høj målopfyldelse for projektet. Husene afleveres i en høj kvalitet med ganske få mangler pr. hus. De sidste huse er afleveret med et gennemsnit på fem småmangler pr. hus. Det nærmer sig en mangelfri aflevering, siger han. n Tekst og foto: Karen Sloth FAKTA Hoffmann A/S er totalentreprenør på opførelsen af 114 feriehuse Kontrakten lyder på 104 mio. kr. Husene er på 113 m² i to etager og består af køkken, bad, stue og tre værelser samt terrasse i forbindelse med stuen Byggeriet begyndte i efteråret 2007 og afleveres i etaper med afslutning i juni 2009 Den sidste vej med 16 huse afleveres tre måneder før tiden og mangelfri LALANDIA BILLUND De 761 feriehuse er opført omkring oplevelsescentret Lalandia Billund rummer ca m² oplevelsescenter og tropisk vandland samt m² ferieby Oplevelsescentrets aktiviteter er bl.a. minigolf, bowling, sportshal, butikker, restauranter m.m. Senere etableres også en skøjtebane Det tropiske vandland byder på spændende rutschebaner, laguner, boblebade og områder til afslapning PARKEN Sport & Entertainment ejer Lalandia Billund, mens REKA Gruppen var initiativtager til projektet Lalandia Billund venter en halv mio. gæster i år, og til næste år det svarer til ca om dagen. Se mere på

12 Aktuelt Tett på Spenstig dekkekonstruksjon i Kanalveien Plattendekker som spenner to veier har spart prosjektet på Lillestrøm både for tid og bruk av forskalingsutstyr. Kanalveien 1 er Lillestrøms nyeste store bolig- og forretningsbygg med parkeringshus i kjelleretasjen på til sammen m 2 BTA. Dekke over p-hus-kjelleren, forretningsarealet i 1. etasje og uteareal mellom blokkene, til sammen ca m 2, utføres med plattendekker som spenner to veier. - Denne utførelsen er prøvd tidligere, men kanskje ikke i så stort omfang, sier prosjektleder Rune Andersstuen. Plattendekkene er 60 mm tykke og har utsparinger med samme diameter som søylene. De stemples opp, legges inntil søylene, får et ekstra lag armering og ekstra kraftig armering rundt koblingen til søylene. Deretter påstøpes hele konstruksjonen med 24 cm dissebetong til ferdig dekke. Sparer timeverk og utstyr - Med denne løsningen erstatter vi tradisjonell dekkereis med kassetter eller finerplater. Vi mener at vi sparer timeverk, det blir mindre armering å gjøre på plassen fordi det ligger en del armering i plattendekkene og vi sparer forskalingsutstyr, sier Rune. Hvert plattendekke er unikt, 240 x 720 mm eller 120 x 720 mm i endefeltene der de er forspente. Under boligblokkene henges dekkene opp i veggskivene første boligetasje på tradisjonelt vis. Dekkene i boligetasjene utføres med plattendekker 50 og 55 mm tykke som spenner mellom veggskivene, med 21 cm påstøp, Etafoam og parkett rett på tradisjonelt og greit å utføre. - I prosjekteringsfasen vurderte vi også andre dekkekonstruksjonsløsninger over p-hus og butikkarealer, blant dem Bubbledeck. Plattendekkleverandøren, På Kanalveien utføres armeringsarbeidet med egne ansatte. Arnfinn Ruud binder de siste knutene rundt den ekstra kraftige armeringen i overgangen mellom søyle og plattendekker på dekke over p-huset ut mot Kanalveien. Han har jobbet med armering siden I 1995 begynte han i Moderne Bygg og har siden fulgt Veidekke rundt på distriktets byggeplasser. Knut Enga styrer betongen ned på dekkestøpen til første boligetasje i blokk C. - Jeg kan brukes til alt innen betong og jern, men ikke til tømmer, flirer Enga mens han fordeler betongen utover. Det blir mange lass før alle kubikk er tømt ut. Ferdigbetong, kom opp med løsning og pris som var innenfor vår kalkyle og leveransen gikk dermed opp fra til m 2. Elementene har passet bra, sier Rune. - En del problemer med feil på tegninger og delt konsulentansvar har ført til noe ekstraarbeid. Det har vi tatt lærdom av, og skal vi kjøre dette igjen, blir det ikke med delt konsulentansvar. Ferdigbetong har etablert en egen avdeling for å håndtere tilsvarende konstruksjonsløsninger, legger Rune til. Bonusavtale med Unicon For å få mest mulig effektive betongleveranser har prosjektet og leverandøren, Unicon, inngått en bonusavtale som går på hvor mange kvarter ventetid betongbilene får på byggeplassen. Bonusen beregnes etter en matrise, og Rune forteller at det pr. mai lå an til en bonus på kroner i prosjektets favør. Hele byggeprosjektet er plasstøpt med 200 mm veggskiver, trappehus og heissjakter. Totalt betongvolum er ca m 3, og det går med tonn armeringsjern. Trapper og balkonger leveres i prefab. Noen ganger går det helt greit Noen ganger blir grunn- og fundamenteringsarbeidene enklere enn planlagt. Da Veidekke Anlegg/Distrikt Oslo begynte å se på prosjektet, konkluderte man med at grunnplanet kunne heves. Koten for p-huset lå opprinnelig på koten for grunnvannstanden, og Lillestrøm er kjent for dårlig byggegrunn, særlig mot elven. - Ved å heve hele bygget 1,3 m fikk vi god hjelp. Vi kom derved over grunnvannstanden. Det ble gravd ut ca kubikk masser og det meste var forurenset av tidligere virksomhet på tomta. Utgravingen var for øvrig en jobb som Dokken utførte for oss, forteller Rune. - Vi kalkulerte med fundamenter på betongpeler og tok høyde for masseutskifting, slik at peleriggen kunne gå rett på grunnen. På grunn av økt høyde på traubunnen, ble det ikke nødvendig med masseutskifting. Vi kalkulerte også med spunt mot en gang- og sykkelvei, men med Vegvesenets tillatelse fikk vi flyttet den og fikk derved graveskråning i stedet. - I vinter gravde vi ut til støping av pelehoder. Vi gravde så nøye at vi kunne bestille ferdige armeringskasser som ble satt rett ned på kuldeisolasjon og støpt. Vi laget også trekasser som sto i mot jordtrykket ved utgravingen til pelehodene, og de kunne vi utelate etter hvert som telen stabiliserte graveskråningen. Etterpå la vi ut to lag Etafoam på grunn, 15 cm pukk og finavretting før armering og støping av hele bunnplata. Det gikk med 427 peler med en snittlengde på m, og det ble støpt 102 pelehoder, fortsetter Rune, som har alle detaljer i hodet. Han forteller også at prosjektet slet litt med den harde vinteren fra januar til midten av mars. - Vi mistet nok et par ukers produksjon, men nå i mai er vi på plan og litt foran på garasjen. Vi sparte nok inn et par uker på å unngå masseutskiftingen, mener han. Flest mulig i jobb Prosjektet har satset på å holde så mange som mulig av egne ansatte i jobb. Noe av arbeidet forseres for å unngå permisjoner, og det er satt inn ekstra bemanning på forskaling og prefabrikkering på plassen av gesimselementer og tekniske kasser som kan settes rett på plass på taket. På topp bemanning, når betongen går for fullt og tømrerne kommer, blir det om lag 55 egne ansatte håndverkere, inkludert lærlinger og kranførere og 13 funksjonærer, inkludert prosjektleder Andersstuen, som har kontor på byggeplassen. Anleggsleder er Frank Arne Haget. Total byggetid er 24,5 måneder. De fire blokkene overleveres i rekkefølge i løpet av Butikkarealene tas i bruk til sommerferien n Tekst og foto: Ole R. Paulsen Kanalveien leiligheter fra 41 til 129 m 2, over fire boligetasjer og fire blokker som henger sammen i fingerformasjon med parkmessig uteareal på 1. etasje bolignivå i mellom. Toppleilighetene mot nabobebyggelsen, Kanalveien og Dampsagveien er inntrukket. Kjelleren er på m 2 BTA med boder og 214 p-plasser for næring og beboere. Forretningsarealet i 1. etasje er på m 2 BTA. Fasadene utføres med klimavegg, utlektet tynnpuss og noe liggende panel. Ytterveggene mot elven og veisystemet lydisoleres med et ekstra lag innvendig gips. Byggherre er Olav Thon Eiendomsselskap ASA Totalentreprisen er på 282 mill. kroner eks. mva

13 Aktuelt Tett på Pedantisk planering för gigantiskt vägprojekt Ombyggnaden av Kullavägen i Helsingborg är det största projektet någonsin, som Veidekke Anläggning i Helsingborg haft på sitt bord. En verklig utmaning, som kräver planering in i minsta detalj. - Att detta är en av våra största utmaningar hittills råder ingen tvekan om, anser Platschef Patrik Waak. Även om vi har erfarenheter av liknande projekt går det inte att jämföra, om man ser till skalan. Vi har fått tänka på en helt annan nivå än tidigare. Framförallt är arbetsmiljön svår, eftersom vi hela tiden måste ta hänsyn till en massa trafik. Projektet omfattar drygt två kilometer ny väg inne i relativt starkt trafikerat stadsområde. Sträckningen löper från nya polishuset vid Ängelholmsvägen till nya bostadsområdet Maria Park i norra delen av Helsingborg. Cirka 8000 fordon per dygn trafikerar normalt sträckan, vilket innebär såväl avstängningar av körfält som omdirigering via två nyanlagda förbifarter. Uppdraget, som är uppdelat på tre etapper, omfattar, förutom anläggning av ny vägsträckning, fyra nya rondeller, en ny cykeltunnel, nytt dagvattenmagasin samt uppbyggnad och lansering (flytt) av en ny järnvägsbro. GPS-styrning av maskiner underlättar utsättningsarbetet, sparar tid och manskap. Fredrik Hallberg, som är Mättekniker, har jobbat intensivt med att skapa färdiga filer som tankas över i maskinernas datorer. Detta är vårt andra projekt som vi kör maskinstyrning på, berättar han. Fick stänga av vattnet till Höganäs kommun Varje moment i projektet har alltså krävt en minutiös planering. Ett speciellt problem som medförde extra mycket planering var omläggningen av en Ø 560 mm vattenledning, som försörjer hela Höganäs kommun med färskvatten. - Under fem veckor tvingades vi stänga av all ordinarie vattenförsörjning till Höganäs, berättar Patrik Waak. Vi fick ersätta den med en reservmatarledning, som precis orkade fylla vattentornet nattetid och släppa ut vattnet i ledningarna dagtid. Vi klarade det tack vare god framförhållning och en noggrant upplagd arbetsfördelning. - Vi hade då gått igenom alla tänkbara scenarier och garderat oss för eventuella överraskningar. Jag tror faktiskt inte ens att invånarna i Höganäs själva märkte någon skillnad. En tuff men rolig utmaning att få vara med och bygga en helt ny väg, tycker Patrik Larsson Flytt av ton järnvägsbro Lanseringen (flytten) av den nya järnvägsbron ligger i etapp två, vecka 32. Då kommer allt annat arbete att avbrytas. Banverket har spikat datum och tidsrymd för flytten. All järnvägstrafik måste nämligen vara avstängd under de fem dygn som hela lanseringen maximalt får ta. Då ska den ton (inklusive järnvägsmakadam) tunga järnvägsbron i betong lanseras på plats. - Att ta hänsyn till och lyssna på varandra är jätteviktigt för MI-arbetet. Om lanseringen inte går som den ska, väntar ett vite på 7,5 miljoner SEK. Men Patrik Waak och kollegan Fredrik Hallberg, Mättekniker och delansvarig i planeringen, känner sig inte speciellt oroade. - Vi har bland annat fått hjälp av Region Väst när det gäller lanseringen, eftersom de har stor erfarenhet av sådana här projekt, förklarar de. Tidplanen är noga genomgången och vi har fått den godkänd. Vi kommer dessutom att göra en detaljerad planering av varje moment, så att inget ska gå fel. - Vi kommer även att göra noggrann arbetsberedning där vi gör upp vem som är ansvarig för vad under pågående arbete. Veckan innan lanseringen kommer vi dessutom att göra ett provlyft och kasa bron ett par meter, bara för att se att allt fungerar. Gediget kalkylarbete med fokus på möjligheter En starkt bidragande anledning till att man fick uppdraget var ett väl förberett kalkylarbete. Framförallt har man fokuserat på att hitta smartare och billigare lösningar, bland annat för lanseringen. Bra inköp och gott samarbete med underentreprenörer har naturligtvis också varit viktiga parametrar. - Allt ska vara planerat in i minsta detalj och det ska finnas material så det räcker och blir över lovar Mättekniker Fredrik Hallberg, Platschef Patrik Waak och Arbetsledare Jonathan Pettersson, samtliga från Veidekke Anläggning i Helsingborg. - Och även om kommunen var en aning skeptisk i början, eftersom vi är en så pass ung organisation i tjänstemannaledet, så har vi nog lyckats övertyga de flesta om att vi faktiskt klarar av så här omfattande projekt, anser de. Båda hoppas nu att man kan ta fler stora projekt i framtiden, med detta som referens. - Vi har ju visat att vi vågar och att vi inte är rädda för att utmana eller att ta hjälp av varandra och även beställaren, när det behövs. n Text: Ann Straht Foto: Emilia Göransson Fakta i korthet: Veidekke Anläggning, Helsingborg, bygger ny vägsträckning med järnvägsbro Etapp 1. Ängelholmsvägen till Johan Banérsgatan Etapp 2: Johan Banér till Ringstorpsvägen Etapp 3: Ringstorpsvägen till Maria Park Kontraktsumma: Cirka 62 MSEK Utförandeentreprenad Beställare: Helsingborgs Kommun Påbörjat april Klart i december

14 Aktuelt Tett på Informationsmøde for første gang Torben Bjørk Nielsen informerede om hvor Hoffmann står lige nu midt i den finansielle krise. For første gang i Hoffmanns historie var alle medarbejdere fra Øst til Vest inviteret til informationsmøde den 25. maj. De mere end 400 håndværkere og funktionærer var samlet på Professionshøjskolen Metropol på Nørrebro, et flot byggeri vi selv har udført i en totalentreprise. Fem nye bitumendepoter Kolo Veidekke kjøpte nylig fem bitumendepoter fra Statoil for å møte markedet med en trygg bitumentilførsel. Dermed eier konsernet nå til sammen syv bitumendepoter langs norskekysten. Bitumen er en av to viktige bestanddeler i asfalt, og det er viktig å sikre leveransene av råstoffet. Siden nyttår har Kolo Veidekke derfor vært lykkelig eier av fem nye depoter. - De siste årene har det til tider vært vanskelig å få tilgang på bitumen for asfaltentreprenørene, så dette var et tiltak for å ha kontrollert tilgang på bitumen. Vi kunne nok ønsket oss enda bedre kapasitet på depotene, men det har gått greit til nå, sier Hans Petter Glomset, som har hatt ansvar for driften av alle depotene siden Han hører til i Region Nord/Vest og er stasjonert i Ålesund. Linn Zachariassen koordinerer driften fra hovedkontoret på Skøyen. Får større kapasitet De syv depotene Kolo Veidekke nå eier, har en samlet kapasitet på kubikkmeter. Alt bitumenet som brukes i Region Nord/Vest og Region Midt, går via depotene. I løpet av året passerer cirka tonn bitumen gjennom anleggene. - Vi kommer i tillegg til å øke kapasiteten med kubikkmeter i Kristiansund i løpet av sommeren, sier Hans Petter. Bitumendepotene ligger i Kristiansund, Mosjøen, Hamnbukt, Sigerfjord, Steinkjer, Førde og Lura. Hans Petter Glomset. Foto: Privat. Planlegging viktig Det er lang leveringstid på bitumenet, så planlegging av driften er ekstremt viktig for å få utnyttet kapasiteten. Exxon Mobil leverer - De siste årene har det til tider vært vanskelig å få tilgang på bitumen for asfaltentreprenørene, så dette var et tiltak for å ha kontrollert tilgang på bitumen. bitumenet fra et raffineri i Antwerpen, og det svenske rederiet Tarbit Shipping frakter oljen i tankbåter til alle anleggene. Bitumenet holder en temperatur på 170 grader, både på tankbåten og i depotene. - Det som er viktig for oss er å få gode prognoser fra driften på bruken av bitumen, sier Hans Petter. - Vi trenger prognoser minimum fire uker frem i tid, og fra mai og frem til fellesferien er det størst trykk, da er alle de statlige kontraktene i gang. På hvert båtanløp trengs det to personer på stedet. Bitumenet går så ut igjen fra depotene med vanlige tankbiler. - Bare båtene og innforsyningen kommer ofte nok, løser det seg. Problemet i disse årene har vært at det ikke har vært nok båter til å forsyne depotene, men stort sett har det også gått bra. Jeg føler vi har god kontroll på både ut- og inngangen, avslutter Hans Petter Glomset. n Tekst og foto: Ane Sangnes Bitumentankene på Frei i Kristiansund får enda større kapasitet i løpet av sommeren

15 Aktuelt Tett på Og selv om skolens mange elever og lærere havde normal undervisningsdag, forløb dagen perfekt med brugen af det store auditorium, kantinen og de rummelige gangarealer. Formålet med at samle hele firmaet midt i denne finansielle krise, var ønsket om at informere om hvor Hoffmann og Veidekke står lige nu og hvordan fremtiden tegner sig. Alle medarbejdere skulle gå derfra med fornyet håb og kampgejst, og forståelsen for at kun sammen kan vi lykkes. De efterfølgende mange positive tilbagemeldinger på dagens program viste, at dette formål blev indfriet. Markedssituationen Torben Bjørk Nielsen bød velkommen og havde i sit indlæg fokus på den generelle markedssituation. Priserne er voldsomt under pres og vi oplever stigende konkurrence. Vores underentreprenørers priser er markant faldende og vores konkurrenter sænker timepriserne. Det værste problem for os lige nu er dog, at manglende finansiering forhindrer igangsætning af de mange projekter vi allerede har vundet. Positivt er det dog at Hoffmanns resultat for 2009 ser fornuftigt ud, og tilbudsaktiviteten i regionerne er meget stor. Det er første forudsætning for at få nye ordrer i bøgerne. - Vi har bevaret de vigtigste kompetencer, og det skal hjælpe os i den skærpede konkurrence. Desværre har det på grund af markedssituationen, været nødvendigt at afskedige medarbejdere. Vi har sagt farvel til mange dygtige kollegaer, både funktionærer og håndværkere. Men vi har bevaret de vigtigste kompetencer, og det skal hjælpe os i den skærpede konkurrence. Den skandinaviske entreprenør Der arbejdes rundt i organisationen med en lang række forbedringsprocesser: implementeringen af Hoffmanns Rygrad, lønsomme ordrer, struktureret salg, gensidige evalueringer, Her i Hoffmann. Og så har vores fælles arbejdsmiljø og sikkerheden på pladserne stort fokus. Koncernchef Terje R. Venold fortalte om det stærke fællesskab imellem Veidekke og Hoffmann, som begyndte for snart 9 år siden, og blev startskuddet til Den Skandinaviske Entreprenør. Han omtalte de værdidrivere som er vores fælles styrke: den decentrale organisation, god planlægning på det enkelte projekt, risikostyring, lønsomhedsfokus, medarbejderinvolvering og et tæt samspil med vores kunder. Og han sluttede med koncernens overordnede mål At styrke vores langsigtede position som den ledende skandinaviske entreprenør og ejendomsudvikler. Fokus på forbedring Frokosten blev brugt til at dyrke det sociale samvær. Mange nød deres sandwich i det gode vejr udenfor på trappen eller ved opstillede borde. Dette var en god anledning til at tale med mange nye kollegaer Koncernchef Terje R. Venold hygger sig med de øvrige kollegaer i frokostpausen. Mere end 400 medarbejdere deltog til Informationsmødet. Her vinkes fra de rummelige gangarealer. fra andre regioner. Efter frokostpausen fortsatte dagen med indlæg fra regionsdirektørerne Lasse Henriksen, Demi Iljazovski og John Mathson Hansen om forbedringsprocesser i Hoffmann. Hvert af de tre direktørers indlæg startede med en introduktionsfilm om de emner de berørte Kunder og salg, Sikkerhed og Involvering. I de tre filmer medvirkede Michael Berg fra Region Anlæg, Oluf Berntsen fra Region Teknik og Flemming Poulsen fra Region Vest. De blev fulgt i deres arbejdsdag på henholdsvis Stigsnæsværket og Glostrup Storcenter og interviewet om de tre emner. Det kom der nogle meget flotte billeder og gode kommentarer ud af. Lasse Henriksen fortalte om det målrettede arbejde der udføres i Region Renovering, med at strukturere salgsprocessen og skabe et stort netværk. Gode relationer er vejen til succes. Sikkerhed er et fælles ansvar og alle skal reagere hvis de ser noget forkert. Det handler om kultur og adfærd og der findes ingen undtagelser. Så kontant var udmeldingen fra John Mathson. Heldigvis er vi godt på vej og er nået rigtigt langt, men det er vigtigt at vi på dette område sætter snorhøjden meget højt for at nå vores mål. En ulykke er én for meget. Værdispil Demi Iljazovski gennemgik Her i Hoffmanns værdispil. Et spil hvor deltagerne med hjælp af forskellige udsagn på en række kort skal vælge hvordan de ønsker at have det på deres byggeplads. Med kortene skal deltagerne i fællesskab blive enige om hvad der er ønsket adfærd og uønsket adfærd. Værdispillet er brugt med stor succes på Stigsnæsværket og Glostrup Storcenter. Og det involverer både funktionærer og håndværkere i fastlæggelsen af de fælles spilleregler på byggepladsen. Dagen sluttede med et festligt indspark af den 4-dobbelte OL-Guldmedaljevinder Eskild Ebbesen. Han gav et indblik i de store krav der stilles indenfor rosporten, når man VIL vinde. Viljen til sejr. Lige som i vores verden handler det om at lykkes sammen og være klar når det virkelig gælder. Det store arrangement sluttede som det startede i højt solskin. Der var mange der havde langt hjem. Men forhåbentlig med følelsen af, at det havde været en inspirerende og informativ dag sammen med kollegaerne. n Tekst: Lasse Møller Vollesen Foto: Klaus Bang 15 15

16 Aktuelt Tett på Støping av tilløpskanalen. Foto: Anders Bentzrød

17 Aktuelt Tett på Bygger vannkraftverk i Uganda 13 megawatt ren, fornybar energi med minimalisert miljøinngrep, høy standard på HMS og forbedrede levevilkår for lokalsamfunnet er hva Bugoye Hydropower Project skal levere. I dette prosjektet utfører Noremco masseflyttings-, rør- og betongarbeider og leder HMS-arbeidet. Anlegget ligger nær byen Kasese, ved foten av Rwenzori-fjellene helt vest i Uganda, ikke langt fra grensen til DRC. Byggherre er Trønder Power Ltd, som eies av Trønder Energi og Norfund, og konsulent er Norplan, som er en del av Multikonsult. Dette er byggherrens første prosjekt i Afrika, og det er også første gang på mer enn ti år at norske aktører igjen bygger vannkraftverk i denne delen av verden. Elektroentreprenør er ABB, og de mekaniske arbeidene utføres av Mavel. Legging av rør som forbinder Mbuku og Esya elvene. Foto: Dag Nessæther. Doing responsible business Prosjektet, som vil produsere strøm i september, er allerede i bruk som et eksempel på ønsket utvikling av kraftressurser og næringsvirksomhet med sosialt ansvar i Afrika. Noremcos bidrag til dette har blitt lagt merke til: 1. april var det besøk på anlegget av 27 deltagere fra et seminar i det tre-årige prosjektet Doing responsible business in Africa som gjennomføres av NHO i samarbeid med arbeidsgiverorganisasjoner fra Uganda og Kina, og som støttes finansielt av Norad. Denne gangen ble det satt fokus på HMS og byggenæringens rolle, og både Trønder Power og Noremco deltok på seminaret og bidro med presentasjoner oversatt til kinesisk, om prosjektet generelt og hvorfor og hvordan vi jobber med helse, miljø og sikkerhet, hiv og sosialt ansvar april ble anlegget igjen besøkt, denne gang av en delegasjon fra Norfund, Norsk UD, Norad, Miljøverndepartementet og fem norske ambassader i Afrika. Delegasjonen tok en 12-timers busstur fra Kampala til anlegget og tilbake etter overnatting i Kasese som en utflukt under et seminar i forbindelse med Ren Energi -initiativet til de norske myndighetene. Under besøket var Noremco invitert til å presentere hvordan vi jobber og tenker med HMS på Tiltak som forebygger miljøskade, farer og ulemper for lokalbefolkningen har vært en viktig del av disse arbeidene. byggeplasser i Afrika, og hvordan vi har utvidet konseptet til å inkludere hiv og annet innhold fra helseprosjektet MRAWANO, som Noremco gjennomførte med støtte fra Norad i perioden HMS og samfunnsansvar sentralt HMS og samfunnsansvar er sentralt i Noremcos strategi. I tillegg til at arbeidet med disse områdene skal oppfylle sine egne mål, bruker vi det til bedre å forstå vår rolle og ansvar overfor miljø, mennesker og samfunn, erkjenne nytten og viktigheten av våre kjerneverdier og som en plattform for å dele disse verdiene med våre medarbeidere. Dette arbeidet hjelper oss også med å profilere oss i markedet og til å fremme ansvarlig praksis i byggebransjen i landene hvor vi jobber. Vannkraftanlegget består av to inntak på ca meter over havet, en 5 km lang betongkanal, 180 meter lang fjelltunnel med 12 m 2 tverrsnitt, 940 meter rørgate, en kraftstasjon med et trykk på 165 meter og vannmengde på 10 m 3 per sekund. Naturskjønne omgivelser Masseflyttingsarbeidene foregår i naturskjønne heier, forbi små gårdsbruk, bananhager og en spent lokalbefolkning. Noremco har 16 anleggsmaskiner i drift som har flyttet ca m 3 masser. Tiltak som Barthazary Madaha og Dr. Omari Chambo, HMSkoordinatorer, gir Induction Training til nye ansatte på anlegget. Foto: Agaba Mutembesi. Noremcos prosjektleder Mats Lennberger (til høyre) med Gunnar Salseggen, administrerende direktør i Trønder Power Ltd. Foto: Anders Bentzrød. forebygger miljøskade, farer og ulemper for lokalbefolkningen har vært en viktig del av disse arbeidene. Betongarbeidene, ca m 3 totalt, har fulgt hakk i hæl sammen med rørlegging. Det er knapphet på gode anleggsmaskiner i Uganda, og Noremco importerte nesten alt utstyr, også et nytt betongblandeverk og et nytt knuseverk. Noremcos team i Bugoye har 250 ansatte, og ledes av prosjektleder Mats Lennberger, sammen med Dag Nessæther (masseflytting), Philip Nanson (rør), Jörgen Münter (blandeverk og knuseverk), Anders Klementson (tunnel), Kent Gustavsson og John Lomward (betong). Arbeidet med HMS og hiv var ledet av Barthazary Madaha og Omari Chambo fra Tanzania i startfasen og ble senere overtatt av Robinson Mucunguzi, Agaba Mutembesi og Alex Kambere fra Uganda. Fra avdelingskontoret i Kampala bakkes anlegget opp av Harry Potts og Akshaya Ramasubramani på administrasjon, kontrakt og økonomi. Noremco AB omsatte for ca. 30 millioner euro i Porteføljen de siste tre årene har bestått av bygg- og anleggsprosjekter i størrelsen 5 20 millioner euro, i hovedsak for utenlandske private investorer i energi-, gruve-, konsument- og eiendomssektorene i Tanzania og Uganda. n Tekst: Anders Bentzrød 17 17

18 Aktuelt Tett på Gode samspilløsninger kobler nybygget sammen med det opprinnelige hotellet fra Nullfeilmål ved internbefaring Målet om null feil ved overlevering ble skjerpet til null feil ved internbefaring på nybygget til Gildevangen Hotell i Trondheim. Involverende planlegging og Vi-planer bidro til at målet ble nådd. Nybygget på syv etasjer, m 2 BTA med 55 rom, ligger godt inneklemt mellom eksisterende hotellbygg, i sentrum av gamle Trondheim. Det er bare noen få meter i mellom nytt og gammelt på Gildevangen Hotell. Trangere byggeplass skal en lete lenge etter. Driftsleder Erik Østbyhaug og anleggsleder Gerd Nyjordet har jobbet mye med logistikken. - Her var det ikke en gang på tale med plasstøpt råbygg på grunn av plassmangel. Vi har bygd med ConForm-elementer i vegger og dekker. Mot bakgården er det bindingsverksfasade kledd med panel. Øvrige fasader er forblendet med dansk teglstein for å harmonere med fasaden til det opprinnelige Gildevangen Hotel fra 1908, forteller anleggsleder Gerd Nyjordet. Knallhard leveransestyring Utfordringen på byggeplassen har vært logistikken i den trangeste og mest trafikkerte del av byen. Sidegaten veita som de sier i Trondheim, er 3,5 meter bred fra vegg til vegg. Det ga noen begrensninger i prosessen. Kontinuerlig fokus på drift, rigg og logistikkplanlegging, med oppdeling av leveransene gjorde byggingen mulig. Ingen leverandør kom med alt på en gang, og leveransene ble knallhardt styrt. Anleggskontoret ble leid i et bakgårdsbygg, og ingen parkering var mulig på tomta. - Her var det ikke en gang på tale med plasstøpt råbygg på grunn av plassmangel. Tømrerne fikk en utfordring i form av små flater og trange rom hvor det ikke var plass til mange folk samtidig. Samtlige aktører i byggeprosessen ble involvert i planleggingen, og det var avgjørende for å komme i mål. Og prosjektet kom i mål, til rett tid og til budsjett. Tretrinns prosjekt Veidekkes byggavdeling i Trondheim har gått fra det ene til det andre til det tredje til det fjerde byggeprosjektet på Gildevangen Hotell. I 2006 brant nabobygget til en del av hotellet ned, med påfølgende store skader på hotellfløyen fra 1999 også den bygd av Veidekke. Sjefen selv, Olav Thon, ringte distriktsleder Ståle Brovold og lurte på om ikke Veidekke kunne bidra til totalrehabiliteringsprosjektet. Som spurt så gjort. Alt unntatt bærekonstruksjonene ble bygd på nytt, yttervegger, tak, og innredning for 34 rom, forteller prosjektleder Torgeir Wiig. Fleksibilitet på begge sider I 2006 overtok Olav Thon branntomta og utviklet nybyggprosjektet i godt samspill med Veidekke. Samtidig som rehabilitering og nybygg pågikk, drev samme prosjektorganisasjon på med diverse ombygging og rehabiliteringsarbeider i det opprinnelige Gildevangen, fra Denne delen av hotellet har vært i full drift under alle byggeperiodene. Det har ikke vært noen lett oppgave, verken for Veidekkes prosjektteam og håndverkere, eller for hotellets driftspersonale. Anleggsleder Gerd Nyjordet fremhever den fleksibiliteten hotellets ansatte og folka på byggeplassen har vist for å få byggeprosessene til å gli, med flytting av kjøkken, resepsjon og frokostsal, og bygging av åpninger i etasjene med glasskledde broer til nybygget, samtidig som hotellet var åpent. Siste ledd i moderniseringen av det opprinnelige Gildevangen er oppgradering av sprinkleranlegget. Med et så godt samspill og eierskap til prosessen er det nesten så Veidekkes prosjektteam og håndverkere kan ønske gjestene velkommen til vårt hotell i Trondheim. n Tekst og foto: Ole R. Paulsen 18 18

19 Aktuelt Tett på Glidestøbning er planlægningens kunst På kun 12 døgn er en 40 meter høj betonkonstruktion steget til vejrs på Stigsnæsværket med Hoffmann A/S som entreprenør. Det er ikke ofte, der glidestøbes i beton i Danmark, men når det sker, skal alt være planlagt i mindste detalje, før støbningen går i gang. Detaljerne var derfor på plads, da Hoffmann A/S for nogle uger siden gik i gang med støbningen af en omkasterstation på Stigsnæsværket, hvor Hoffmann A/S har hovedentreprisen ved byggeriet af et nyt, stort kultransportanlæg på havnen for DONG Energy A/S. Der blev arbejdet i døgndrift, så den 40 meter høje betonkonstruktion skød i vejret med knapt tre en halv meter i døgnet i de 12 døgn, støbningen varede. Diameteren på byggeriet er 19 meter. - Den specielle teknologi med glidestøbning anvendes oftest på kraftværker eller affaldsforbrændingsanlæg, hvor der skal opføres siloer eller skorstene, siger afdelingschef Gert Dahlin Larsen fra Hoffmanns Region Anlæg. Ikke højteknologi Men selv om glidestøbning er et sjældent speciale for entreprenørfirmaet, så er der ikke tale om højteknologisk arbejde. - Formen fremstilles i træ beklædt med stålplader, og den løftes ved hjælp af små, hydrauliske stempler, så fremgangsmåden er egentlig enkel nok. Til gengæld er planlægningen et stort arbejde, hvor der stilles store krav ikke mindst til logistikken. Alt skal være klart, når støbningen begynder. Al armering skal være klippet og leveret, ligesom alle udsparinger og indstøbningsdele skal være udført og leveret. Når der arbejdes så hurtigt og uafbrudt døgnet rundt, kan man ikke lige stoppe processen og få smedet en indstøbningsdel, forklarer Gert Dahlin Larsen. - Man skal desuden have to team, der kontinuerligt kan overtage arbejdet fra hinanden, og den enkelte mand i hvert team skal udføre en række specielle opgaver, så arbejdet fungerer, for når støbningen er sat i gang, skal alt virke, indtil processen afsluttes mange dage senere. Endelig skal det også gennemtænkes, hvilket beredskab der skal være klart, hvis der opstår svigt af beton, strøm, vand, kraner og vibratorer m.m., tilføjer han. Sikker arbejdsform Når det er sagt, er en glidestøbning til gengæld en meget sikker måde at opføre store og høje konstruktioner på. Arbejdet foregår fra den samme platform hele tiden og med de samme arbejdsprocesser, som kan finpudses på grund af de stadige gentagelser ved armerings-, udstøbnings- og vibreringarbejdet. Samtidig er det relativt enkelt at skabe bedre arbejdsstillinger og dermed et bedre arbejdsmiljø Gode eksamenskarakterer - Glidestøbning er en meget sikker arbejdsmetode, hvor man kan planlægge sig væk fra ulykker og uheld, selv om der er tale om rigtig mange mandetimer på meget kort tid, påpeger afdelingschef Gert Dahlin Larsen. Elevene som har deltatt på Skole på byggeplass i regi av entreprenørbransjen dette året har nå gjennomført eksamen. En snittkarakter på 4,5 (6 er høyest) for elevene, gjør dette årets resultat til et rekordresultat. Lærer på skolen Richard Ramsland er godt fornøyd. - Dette er nesten en hel karakter høyere enn de andre skolene med de samme fagene klarte å oppnå, sier han. - Hele tre elever fikk 6 på eksamen, og alle har stått i alle fagene, sier en fornøyd Ramsland. Skole på byggeplass-kursene for starter 31. august, og Richard Ramsland tar over som leder for prosjektet fra august. Per-Johan Heierstad, som har hatt ansvaret til nå, skal bruke mer tid på HMS og lærlinger fremover. n Tekst: Ane Sangnes På kun 12 døgn skød den 40 meter høje omkasterstation i vejret ved Stigsnæsværkets kulhavn. for medarbejderne, fordi arbejdshøjderne på armeringsarbejdet kan placeres så gunstigt som muligt. - Vi har derfor en meget lav ulykkesfrekvens på denne type arbejde, selv om det faktisk omfatter rigtig mange arbejdstimer på meget kort tid. Til gengæld er der tale om en meget præcis arbejdsudførelse, hvor man virkelig kan planlægge sig væk fra ulykker og uheld, påpeger Gert Dahlin Larsen. - Når der arbejdes så hurtigt og uafbrudt døgnet rundt, kan man ikke lige stoppe processen og få smedet en indstøbningsdel. Et puslespil Forberedelsen af glidestøbningen varede over en måned, men der stilles ikke kun store logistikkrav til glidestøbningen på pladsen. Kulhavnsprojektet ved Stigsnæsværket er i det hele taget et logistisk puslespil, fordi det omfattende byggeri foregår, uden at værket lukkes ned. Det skal holdes i drift hele tiden. Desuden er tidsplanen stram kun 11 måneder er afsat, idet udvidelsen skal stå klar til 1. december. Udover den glidestøbte omkasterstation omfatter projektet også betonbygværker m.m. til behandling og sortering af kullene samt otte store betonpyloner, som skal bære en 400 meter lang stålbro til kultransportbånd, samt en 200 meter lang tunnel, der forbinder to nye og en gammel dozergrube, hvori der skal monteres transportbånd. Endelig skal der på kajen etableres fundamenter og T-søjler til endnu et transportbånd samt et nyt kranspor med tilhørende fundamenter på 20 meter lange piloteringspæle til to nye kraner. DONG Energy A/S forestår selv kran- og maskinleverancer. Et samarbejde - Anlægsarbejdet udføres i et samarbejde mellem tre af Hoffmanns afdelinger, hvor discipliner som ramning af pæle og spuns, jord- og kloakarbejder samt betonarbejde udføres af Hoffmanns egne folk og med eget entreprenørmateriel, siger Gert Dahlin Larsen. - Installationsarbejdet udføres af Hoffmanns Region Teknik, som tager sig af al ventilation, vvs, lysmaster og andre installationer herunder traverskraner, elevatorer, brandsikring og brandslukningsudstyr. Desuden leverer Hoffmann lidt murerog malerarbejde samt tagdækning og stålbeklædning omkring bygningerne, siger han. n Text og foto: Karen Sloth 19 19

20 Aktuelt Tett på Logistikk- og konstruksjonsutfordringer for T-banen Når T-banens linje 5 og Økern stasjon stenges i sommer, starter Region Anlegg Oslo overbygningen på forlengelsen av kulverten over sporene. Linje 5 åpner igjen 26. juli og Økern stasjon åpner i midten av august. T-bane-stansen er bare et ledd i et hektisk byggeprosjekt, som er særdeles komplisert og utfordrende, både når det gjelder logistikk, konstruksjon og HMS. Økernkrysset er et av Oslo mest kompakte og trafikkerte. Det er også et av områdene med størst kabeltetthet, inkludert en kryssende høyspentlinje under bakken. Det ligger kabler i alle retninger, over alt. Bare langs T-banen skal det flyttes over kabler på hver side av perrongene, når rivingen og bygging av nye begynner. Byggeplassen har to funksjonærer på tilnærmet heltid på kabelarbeidene, og det blir holdt eget byggemøte på kabler i to tre timer hver uke. I dette tungt trafikkbelastede området skal Veidekke forlenge eksisterende T-banekulvert under Østre Aker vei i begge ender med sidevegger og tak over, rehabilitere stasjonen med nye plattformer og ramper med vannbåren varme i dekkene for snøsmelting. Ulvenveien skal legges om, med rundkjøring som legges oppå ny gangkulvert. I gangkulverten er det en rotunde med adkomst videre under Østre Aker vei og til T-banestasjonen. C-moment Rotunden er et c-moment i forskalingsteknikk, med innvendig synlig bordforskaling med liggende 2,5 x 25 millimeter pløyde gulvbord i furu. Taket skråner innover og skal være åpent i senter mot rundkjøring på toppen. - Det er ikke mengdene, men kompleksiteten og de mange detaljene som til dels kommer oppå hverandre, som er utfordringen, sier anleggsleder Hans Christian Andersen. Midt i den nye gangkulverten bygges det en rotunde, og over den kommer ny rundkjøring i Ulvenveien. Tøff koordinering - Byggingen går den, når vi klarer å gjøre tingene i riktig rekkefølge. Særlig har Kynningsrud og Dokken, som har grunn- og spuntarbeidene en tøff koordineringsjobb, med mye tungt utstyr inntil T-banen i full drift, med publikumssoner og veitrafikk. I praksis har vi fire byggeplasser som er adskilt av T-banen og Østre Aker vei, og omringet av trafikk, og det gjør flytting av maskiner og utstyr ganske komplisert. I tillegg har vi svært lite plass å snu oss på, forklarer Hans Christian. Prosjektet har tatt konsekvensen av utfordringen og bemannet med 18 funksjonærer. Egentlig er det 22, for fire er felles med staben på Lørentunnelen. De har felles kontorrigg og flere utskutte formanns- og lomperigger. Lærling i armeringsfaget Remi B. Larsen er for tiden Region Anleggs eneste lærling i armeringsfaget. Han går opp til fagprøve i løpet av sommeren, og sikrer regionen en høyst velkommen tilvekst til fagkompetansen. Remi B. Larsen fra Vestfossen er eneste lærling i armingsfaget i Region Anlegg. - Armering så interessant ut da jeg gikk på videregående, og det var så mange som tok tømmer og forskaling/betong, og rør og el at jeg tenkte det kunne være nyttig med tanke på fremtidig jobbmuligheter, sier Remi. Han er travelt opptatt med å armere yttervegg til p-huset på Økern i forbindelse med ombyggingen av T-banestasjonen som forberedelse til fagprøven. - Dessuten har jeg alltid likt å trene og løfte jern, så det passer jo bra å kombinere med dette yrket, smiler Vestfossen-gutten. Han har satset friskt, kjøpt seg eget hus på Jærstad på Sørlandet, nabokommunen til Risør, og er innstilt på langpendlerlivet. - Det er mange år siden Anlegg har hatt en lærling i armeringsfaget. Bra at Veidekke satser på egne ansatte. Vi trenger den fagkompetansen i samspillet med tømmer og betong, sier driftsleder betong på Økern T-banestasjon, Erik Ljøstad. Spesialprosjekt har for øvrig også en lærling i armeringsfaget som tar prøven i sommer, Marius Ruststuen, som jobber på Holmenkollbakken. I Entreprenørs øvrige enheter har Block Berge Bygg én lærling, Br. Reme har to og Distrikt Bergen én. Til sammen blir det seks mann som skal føre fagkompetansen i armeringsfaget videre i Veidekke Entreprenør. n Tekst og foto: Ole R. Paulsen Mange smådetaljer å ta hensyn til. Bakveggen på rampen fra Økernsenteret til plattformen utføres med stående bordforskaling fordelt med et prosentvis mønster med 3, 4 og 5 bord, sier driftsleder betong, Erik Ljøstad. Jernbinder Tom Sturla Hansen (foran) studerer detaljtegningen. Solid erfaring Prosjektleder for Økern T-bane, Jan A. Hansen, Hans Christian og flere av folka på prosjektet har jobbet med T-banen og Oslo Sporveier før, blant andre Kolsåsbanen/Ullern Allé, Sognsvannsbanen og T-baneringen. Oslo Sporveier er en av de største kundene til Region Oslo Anlegg. Kontraktssummen er på 231 mill. kroner, og byggetiden er fra oktober 2008 til januar 2011, men hovedtyngden av arbeidet blir utført i perioden fra februar til november i år. Så kommer en ny topp fra juli 2010 til november Da skal stasjonen være fullt ferdig rehabilitert, men den er i bruk omtrent hele tiden, bortsett fra stansen i sommer. Prosjektet er et arbeidsfellesskap mellom Dokken og Region Anlegg, Distrikt Oslo 1. n Tekst og foto: Ole R. Paulsen Hovedmengder: Utgraving av m m 2 spunt 110 kummer m VA- og drensrør m kabelgrøfter m 2 forskaling m 3 betong Ca. 700 tonn armering tonn asfalt 20 20

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen Öresund-Kattegat-Skagerrak-programområdet Kattegat- Skagerrak Delprogram Kattegat-Skagerrak Delprogram Öresund Angränsande områden

Detaljer

FIRST LEGO League. Romsdal Hydro Sunndal. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Romsdal Hydro Sunndal. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Romsdal 2012 Presentasjon av laget Hydro Sunndal Vi kommer fra Sunndalsøra Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 1 jente og 3 gutter. Vi representerer Hydro Sunndal

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012

FIRST LEGO League. Stavanger 2012 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget Robotene Vi kommer fra Sandnes Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 2 jenter og 10 gutter. Vi representerer Teknolab Sandved Skole

Detaljer

Oslo. Dyrvik arkitekter as. Tekst: Halvor Bergan Foto: Camilla Molden, Tone Rødseth Haugen, Halvor Bergan

Oslo. Dyrvik arkitekter as. Tekst: Halvor Bergan Foto: Camilla Molden, Tone Rødseth Haugen, Halvor Bergan Trapp som fører opp til det indre gårdsrom skjærer inn i basen som en canyon Lille Bislett Oslo Dyrvik arkitekter as Tekst: Halvor Bergan Foto: Camilla Molden, Tone Rødseth Haugen, Halvor Bergan www.dyrvik.no

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012

FIRST LEGO League. Stavanger 2012 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget Horpestad MÅNE Vi kommer fra Kleppe Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 2 jenter og 5 gutter. Vi representerer Horpestad skule

Detaljer

FIRST LEGO League. Agder Miriam Benshitrit Mæstad Nora Anastasia Horne Ekeberg Oda Sangvik Abrahamsen

FIRST LEGO League. Agder Miriam Benshitrit Mæstad Nora Anastasia Horne Ekeberg Oda Sangvik Abrahamsen FIRST LEGO League Agder 2012 Presentasjon av laget Team Lego Champs Vi kommer fra Søgne Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 12 jenter og 8 gutter. Vi representerer Tangvall skole Type

Detaljer

DEN STORE AKSJEKVELDEN KONSERNSJEF ARNE GISKE TRONDHEIM, 21. SEPTEMBER 2015

DEN STORE AKSJEKVELDEN KONSERNSJEF ARNE GISKE TRONDHEIM, 21. SEPTEMBER 2015 DEN STORE AKSJEKVELDEN KONSERNSJEF ARNE GISKE TRONDHEIM, 21. SEPTEMBER 2015 VEIDEKKE I GOD POSISJON En ledende skandinavisk entreprenør og boligutvikler Sterk vekst i omsetning og resultat Norge 67% av

Detaljer

Hvordan møter bedriften kundens krav og forventninger i anbuds- og produksjonsfasen?

Hvordan møter bedriften kundens krav og forventninger i anbuds- og produksjonsfasen? TINN 13. mars 2013 Hvordan møter bedriften kundens krav og forventninger i anbuds- og produksjonsfasen? Arild Østgård, Adm. Dir. Bjørn Bygg AS PEAB Peab ble startet 1959 av brødrene Mats og Erik Paulsson

Detaljer

- Erfaringer etter 5 år r med Mesta i det norske markedet

- Erfaringer etter 5 år r med Mesta i det norske markedet Är Mesta kollegor eller konkurrenter? - Erfaringer etter 5 år r med Mesta i det norske markedet Vidar Aarvold & Ole Arnfinn Opsahl KOLO Veidekke AS NVF 13 : Seminarium med anledning av eventuell bolagisering

Detaljer

FIRST LEGO League. Kirkenes 2012

FIRST LEGO League. Kirkenes 2012 FIRST LEGO League Kirkenes 2012 Presentasjon av laget Retards Vi kommer fra Kirkenes Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 0 jenter og 8 gutter. Vi representerer Kirkenes Ungdomskole

Detaljer

Innledning: generelt om trafikksikkerhetsarbeid og drepte i trafikken

Innledning: generelt om trafikksikkerhetsarbeid og drepte i trafikken Sjekkes mot fremføring Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) Skulle bare på jobb Nasjonal konferanse om arbeidsrelaterte ulykker, Trygg Trafikk Oslo, 7. april Oppgitt tittel: Fremskrittet er på

Detaljer

Her hviler halve Bispelokket

Her hviler halve Bispelokket Bilag 51 16.000 tonn betong- og armeringsjern fra Bispelokket endte på ulovlig vis her hos Herstua Grus på Maura i Nannestad. Grustaket hadde ikke lov å ta imot betongavfall. Det er påvist olje- og PCB-forurenset

Detaljer

FIRST LEGO League. Sarpsborg Bestemors favoritter. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Sarpsborg Bestemors favoritter. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Sarpsborg 2012 Presentasjon av laget Bestemors favoritter Vi kommer fra Moss Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 2 jenter og 1 gutt. Vi representerer Nøkkeland skole

Detaljer

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Treffpunkt Kviven 2010 Trond Johannesen Adm. direktør Maskinentreprenørens Forbund (MEF) Maskinentreprenørenes

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

UTFORDRINGER OG MULIGHETER I KONJUNKTURUTSATTE BRANSJER. VEIDEKKES UTFORDRINGER OG STRATEGISKE VALG

UTFORDRINGER OG MULIGHETER I KONJUNKTURUTSATTE BRANSJER. VEIDEKKES UTFORDRINGER OG STRATEGISKE VALG UTFORDRINGER OG MULIGHETER I KONJUNKTURUTSATTE BRANSJER. VEIDEKKES UTFORDRINGER OG STRATEGISKE VALG Energi 1-konferanse 13. sept. 2016 Anton Husøy / Tedd Årnes VEIDEKKE I FREMGANG ORDRE RESULTAT VERDI

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

FIRST LEGO League. Trondheim 2012

FIRST LEGO League. Trondheim 2012 FIRST LEGO League Trondheim 2012 Presentasjon av laget Nordskag Oppvekstsenter Vi kommer fra KVERVA Snittalderen på våre deltakere er 10 år Laget består av 3 jenter og 4 gutter. Vi representerer Type lag:

Detaljer

Neste generasjon HMS en viktig jobb foran oss

Neste generasjon HMS en viktig jobb foran oss Neste generasjon HMS en viktig jobb foran oss Marius Michaelsen, HMS-rådgiver Veidekke ASA 10. mai 2012 www.veidekke.no Temaer Kort om Veidekke Neste generasjon HMS Oppsummert Film Vår viktigste oppgave

Detaljer

StorAksjekvelden. Trondheim, 6. november 2012 Christopher M. Bjerke

StorAksjekvelden. Trondheim, 6. november 2012 Christopher M. Bjerke StorAksjekvelden Trondheim, 6. november 2012 Christopher M. Bjerke Litt annerledes De ansatte eier 20 % av aksjene Selskapet har aldri gått med underskudd Terje R. Venold er tredje konsernsjef siden 2.

Detaljer

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det,

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, RAPPORT 4 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Beskjeden fremgang SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, men øker

Detaljer

Guatemala 2009. A trip to remember

Guatemala 2009. A trip to remember Guatemala 2009 A trip to remember Andreas Viggen Denne boken har jeg laget for at jeg skal kunne se tilbake på denne fantastiske reisen som virkelig gjorde inntrykk på meg. Håper du som leser av denne

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre kompetanse - samarbeid Vest-Agder fylke Vest-Agder fylke består av 15 kommuner 170.377 innbyggere pr 1. januar 2010 Areal på 7.281 km 2 Norges

Detaljer

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014 Årsberetning 2013-2014 Side 1 av 8 Klubbstyret 2013-2014 President Sekretær Kasserer Visepresident Past president Styremedlemmer Varamenn Revisorer Per Gulbrandsen Odd Andersen Øyvinn Røsholdt Stig Johansen

Detaljer

FIRST LEGO League. Bergen 2012. Gutt 12 år 1 June Lavik Nordtveit Jente 12 år 0. Andrè Askeland Hagen Gutt 12 år 0 Katrine Austevoll Jente 11 år 1

FIRST LEGO League. Bergen 2012. Gutt 12 år 1 June Lavik Nordtveit Jente 12 år 0. Andrè Askeland Hagen Gutt 12 år 0 Katrine Austevoll Jente 11 år 1 FIRST LEGO League Bergen 2012 Presentasjon av laget Ulsmåg Ultimate Vi kommer fra Nesttun Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 6 jenter og 4 gutter. Vi representerer Ulsmåg skole Type

Detaljer

Bilag 3 Eksempel på hvordan utvikling av eiendom og knusevirksomhet kan foregå parallelt.

Bilag 3 Eksempel på hvordan utvikling av eiendom og knusevirksomhet kan foregå parallelt. Bilag 3 Eksempel på hvordan utvikling av eiendom og knusevirksomhet kan foregå parallelt. Thinktank Svenska postens nya hovedkontor I dette prosjekt ønsket Posten att få sitt nye hovedkontor oppført på

Detaljer

Anleggsbransjen fakta og analyse

Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 212 Desember 212 Anleggsbransjen fakta og analyse Sterk omsetningsvekst i anleggsbransjen Bedret lønnsomhet blant MEF-bedriftene Anleggsbransjen vurderer fortsatt betydelig grad av permittering

Detaljer

Från väghållare till samhällsbyggare - Näringslivets syn på förändringen

Från väghållare till samhällsbyggare - Näringslivets syn på förändringen Via Nordica, Helsingfors10. juni 2008 Från väghållare till samhällsbyggare - Näringslivets syn på förändringen Konsernsjef Terje R. Venold Veidekke ASA 1 Kort om Veidekke Veibygger Vegvesenet er en av

Detaljer

Tauno har bygget 370 tømmerhus

Tauno har bygget 370 tømmerhus Her er noen av hyttene Tauno står bak. Den neste kan bli din. Foto: Finnhaus. Tauno har bygget 370 tømmerhus Det har han klart fordi finsk kvalitet og personlig oppfølging gir fornøyde kunder. - Det er

Detaljer

Refundamentering Oppgradering av bygninger utfordringer og muligheter

Refundamentering Oppgradering av bygninger utfordringer og muligheter Refundamentering Oppgradering av bygninger utfordringer og muligheter NBEF 1. og 2. november 20111 Per Spjudvik, Multiconsult 1 Bakgrunn Per Spjudvik, seniorrådgiver i Avd Spesialrådgiving Ing. Bygg fra

Detaljer

Optimismen er tilbake

Optimismen er tilbake RAPPORT 1 2017 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Optimismen er tilbake ETTERSPØRSELSDREVET OPPGANG Særlig mellomstore og eksportorienterte bedrifter melder om sterk økning i etterspørselen.

Detaljer

BOGAFJELL, SANDNES: RIMELIGE OG ROMSLIGE REKKEHUS I TYTTEBÆRSTIEN. Tegnet av Arkitektkontoret STAV

BOGAFJELL, SANDNES: RIMELIGE OG ROMSLIGE REKKEHUS I TYTTEBÆRSTIEN. Tegnet av Arkitektkontoret STAV BOGAFJELL, SANDNES: RIMELIGE OG ROMSLIGE REKKEHUS I TYTTEBÆRSTIEN Tegnet av Arkitektkontoret STAV Det kommer fire rekkehus i felt B10, tre rekkehus i B11 og tre rekkehus i B14. Dette fotoet er tatt august

Detaljer

Produktivitet Byggenæringens største utfordring Ståle Brovold, distriktsleder Veidekke Entreprenør AS

Produktivitet Byggenæringens største utfordring Ståle Brovold, distriktsleder Veidekke Entreprenør AS Produktivitet Byggenæringens største utfordring Ståle Brovold, distriktsleder Veidekke Entreprenør AS Veidekke - verdiskapning og verdidrivere Veidekke med 76 år uten tap på bunnlinja Gjennom 30 år næringens

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner Tips & Idéer Stjärnor/Stjerner 600228 Stjärnor/Stjerner SE Till en stjärna behöver du 12 remsor. Stjärnan görs i 2 delar som sedan flätas ihop. DK Til en stjerne skal du bruge 12 stjernestrimler. Stjernen

Detaljer

FIRST LEGO League. Romsdal 2012

FIRST LEGO League. Romsdal 2012 FIRST LEGO League Romsdal 2012 Presentasjon av laget Best LEGO friends Vi kommer fra Elnesvågen Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 8 jenter og 7 gutter. Vi representerer Haukås skole

Detaljer

Månadens hane Santo. Gunn Hedvig H.Rønning Spikdalsvegen 247 2387 Brumunddal Norway

Månadens hane Santo. Gunn Hedvig H.Rønning Spikdalsvegen 247 2387 Brumunddal Norway Månadens hane Santo Født 14.04.06 Mor Leika Far Fridamors A-Balder Helse HD A Prcd-pra bärare Slektskapsverdi 72. Inga avkommor. Meriter CERT Eier Gunn Hedvig H.Rønning Spikdalsvegen 247 2387 Brumunddal

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Grunnkurs i asfalt - Program, del 1:

Grunnkurs i asfalt - Program, del 1: transportere og legge ut kvalitetsmessige asfaltdekker Grunnkurs i asfalt Grunnkurs innen asfalt - hvordan produsere, Hvordan produsere, transportere og legge ut kvalitetsmessige asfaltdekker. Kurset vil

Detaljer

FIRST LEGO League. Haugesund 2012

FIRST LEGO League. Haugesund 2012 FIRST LEGO League Haugesund 2012 Presentasjon av laget Frakkagjerd Grublelag Vi kommer fra Førresfjorden Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 6 jenter og 3 gutter. Vi representerer Frakkagjerd

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 2 213 Juni 213 Anleggsbransjen fakta og analyse Mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. God ordreserve hos anleggsentreprenørene. Anleggsbransjen har tilpasset kapasiteten

Detaljer

Lite å gjøre for anleggsbransjen

Lite å gjøre for anleggsbransjen Lite å gjøre for anleggsbransjen Det er lenge siden det har vært så få veianlegg som skal bygges. Anleggsbransjen sliter. I grafikken over ser du hvilke oppdrag som kommer. Ekstra Av Håkon Okkenhaug og

Detaljer

MASSIVTRE FRAMTIDENS BYGGEMATERIALE

MASSIVTRE FRAMTIDENS BYGGEMATERIALE MASSIVTRE FRAMTIDENS BYGGEMATERIALE Frokostmøte om trebruk 11. oktober 2017 Per-Inge Heen HVEM, HVA, HVOR ER VEIDEKKE? Norges største og Skandinavias fjerde største entreprenør og eiendomsutvikler 7400

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012

FIRST LEGO League. Stavanger 2012 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget FLL stangeland Vi kommer fra sandnes Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 5 gutter. Vi representerer Stangeland skole

Detaljer

STORPROSJEKTENE - HVORDAN RUSTER VI OSS FOR Å TA STØRRE ANSVAR?

STORPROSJEKTENE - HVORDAN RUSTER VI OSS FOR Å TA STØRRE ANSVAR? STORPROSJEKTENE - HVORDAN RUSTER VI OSS FOR Å TA STØRRE ANSVAR? Arne Giske Konsernsjef, Veidekke «Entreprenørens drøm» By Jørgen W. Porsmyr ANBUDSÅPNING PÅ SANDVIKA WØYEN 25. SEPTEMBER ANBUDSÅPNING PÅ

Detaljer

Malthus forskaling. Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid.

Malthus forskaling. Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid. Malthusstag Malthuskassetter Hjørnelåser Kiler Støpetrakter Malthusknekter Grunnmursventiler Armeringsstoler Radonprodukter Plastprodukter EPS produkter Malthus forskaling 1 23 XPS produkter Formolje Finèr

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere!

Kjære Nytt Liv faddere! Kjære Nytt Liv faddere! Da er det tid for fadderbrevet for Mai måned. Som vanlig har det vært mange ting som har skjedd. Her er noe av det Som dere sikkert har fått med dere, gjennom de siste fadderbrevene,

Detaljer

RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995

RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995 Billingstad, 27. februar 1996 RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995 Veidekkes omsetning i 1995 var 3.965 mill. kroner, sammenlignet med 3.162 mill. kroner i 1994. et var 78,4 mill. kroner mot 5,2 mill.

Detaljer

Grunnkurs innen asfalt -

Grunnkurs innen asfalt - Grunnkurs innen asfalt - hvordan produsere, transportere og legge ut kvalitetsmessige asfaltdekker Kurs: Grunnkurs i asfalt - Hvordan produsere, transportere og legge ut kvalitetsmessige asfaltdekker Innhold:

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

E-post: Vedlegg: 1/165 E-post fra Kafè-gruppa i Ålesund. Godkjenning av referat nummer 164. Referatet ble godkjent.

E-post: Vedlegg: 1/165 E-post fra Kafè-gruppa i Ålesund. Godkjenning av referat nummer 164. Referatet ble godkjent. R Bærum G E-post: rgb@c2i.net Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.165 Referat fra 30. april 2002 Tilstede: Jon Erling Hagen, Anne Balstad og Tove Kjevik

Detaljer

Fakta- og analysedagen

Fakta- og analysedagen Frokostmøte 4. juni 2013 Fakta- og analysedagen Stein Gunnes, sjeføkonom Håvard Almås, næringspolitisk rådgiver Sammendrag Det er mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. Mange entreprenører

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 21. oktober 2008 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Jacob er møteleder og ønsket alle velkommen. Tilstede:

Detaljer

Rehabilitering Ombygging Tilbygg Nybygg

Rehabilitering Ombygging Tilbygg Nybygg Rehabilitering Ombygging Tilbygg Nybygg Utfordringer og løsninger i byggeprosessen Foto: Byggeindustrien Utfordringer Byggeprosjekter skal planlegges, prosjekteres og gjennomføres på en slik måte at resultatet

Detaljer

Investor Relations Seminar Torsdag 15. april 2010

Investor Relations Seminar Torsdag 15. april 2010 Investor Relations Seminar Torsdag 15. april 2010 Planlegging og måling av IR-arbeidet v/jørgen Michelet, Veidekke www.veidekke.no Agenda Veidekke og Veidekke aksjen Planlegging av IR arbeidet Måling av

Detaljer

FIRST LEGO League. Bergen 2012

FIRST LEGO League. Bergen 2012 FIRST LEGO League Bergen 2012 Presentasjon av laget Holen 1 Vi kommer fra Laksevåg Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 8 jenter og 7 gutter. Vi representerer Holen 1 Type lag: Skolelag

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015 Nytt Fra Tirsdag Onsdag Torsdag Vidaråsen landsby 19 15 17 Posten Tirsdag 23. juni 2015 Åpen Dag 2015 I går kveld møttes Anne M., Sven, Rolf Kåre, Rosemaria og Walter til det første møtet om Åpen Dag 2015.

Detaljer

TrønderEnergi Entreprenør AS v/ Hilmar Fredriksen. Hvilken betydning har bedriftskulturen for HMS?

TrønderEnergi Entreprenør AS v/ Hilmar Fredriksen. Hvilken betydning har bedriftskulturen for HMS? TrønderEnergi Entreprenør AS v/ Hilmar Fredriksen Hvilken betydning har bedriftskulturen for HMS? Agenda Bedriftskultur i forskjellige selskap HMS arbeid organisert hos TrønderEnergi / TrønderEnergi Entreprenør

Detaljer

FutureBuilt. Bjørnsletta skole. First passivhouse School in Oslo. Passivhus Norden 2013 - Gøteborg

FutureBuilt. Bjørnsletta skole. First passivhouse School in Oslo. Passivhus Norden 2013 - Gøteborg FutureBuilt Bjørnsletta skole First passivhouse School in Oslo Passivhus Norden 2013 - Gøteborg Petter L. Nøstdal Markeds- og FoU-ansvarlig Veidekke Entreprenør AS, Distrikt Oslo Bjarte Hårklau Prosjekteringsleder

Detaljer

Ulykkesutvikling i entreprisedriften i Direktør Lars Erik Hauer Veg- og transportavdelingen Statens vegvesen

Ulykkesutvikling i entreprisedriften i Direktør Lars Erik Hauer Veg- og transportavdelingen Statens vegvesen Ulykkesutvikling i entreprisedriften i 2012 Direktør Lars Erik Hauer Veg- og transportavdelingen Statens vegvesen Status Ulykkesutvikling entreprisedriften I perioden 2003-2009 er det registrert 10 dødsulykker.

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet september 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet september 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet september 2013 Hei alle sammen. I september har vi fortsatt å introdusere barna gradvis for temaet vi skal ha i prosjektet. Vi har funnet tegninger av vikinger og vikingskip

Detaljer

Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal

Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. Uansett årstid 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal Grubbå Smølåsen Finnstølløypa Fidjelandvatnet Sirdal Høyfjellshotell Parkering Fidjeland skitrekk

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012

FIRST LEGO League. Stavanger 2012 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget Horpestad SOL Vi kommer fra Kleppe Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 3 jenter og 4 gutter. Vi representerer Horpestad skule

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Godt lydmiljø i barnehage og skole Hvordan skape universelt utformede læringsarenaer, en veiledning og ressursoversikt Samarbeidspartnere

Godt lydmiljø i barnehage og skole Hvordan skape universelt utformede læringsarenaer, en veiledning og ressursoversikt Samarbeidspartnere Godt lydmiljø i barnehage og skole Hvordan skape universelt utformede læringsarenaer, en veiledning og ressursoversikt Arne Vik, Program for Audiografutdanning, Høgskolen i Sør-Trøndelag Samarbeidspartnere

Detaljer

Presentasjon av 2. kvartal 1999. 12. august 1999

Presentasjon av 2. kvartal 1999. 12. august 1999 Presentasjon av 2. kvartal 1999 12. august 1999 Innhold Hovedtall konsern Virksomhetsområdene Utsikter Vedlegg 2 Omsetn. Resultat Margin Beløp i mill. kr. før skatt Virksomhetsområder 2. kvartal 1999 2.

Detaljer

Nett-Nytt. nr. 1 2009. Nyhetsbrev fra Fortum Distribution

Nett-Nytt. nr. 1 2009. Nyhetsbrev fra Fortum Distribution Nett-Nytt nr. 1 2009 O Nyhetsbrev fra Fortum Distribution Nesset trafostasjon i Moss bygges om I forrige nummer av Nett-Nytt fortalte vi om nettleien hva den er, hva den brukes til, hva den består av,

Detaljer

HUSPAKKE AV BETONG - VERDI SOM ØKER -

HUSPAKKE AV BETONG - VERDI SOM ØKER - HUSPAKKE AV BETONG - VERDI SOM ØKER - City Steinhus huspakke Et individuelt steinhus Våre murhus planlegges individuelt og det er en arkitekt som sammen med deg skaper et hus til dine ønsker og behov.

Detaljer

Havnevert Roger Finstad og Son helt til topps i kåring

Havnevert Roger Finstad og Son helt til topps i kåring https://www.moss-avis.no/nyheter/vestby/son-gjestehavn/havnevert-roger-finstad-og-son-helt-tiltopps-i-karing/s/5-67-382480 Av KJERSTI HALVORSEN Publisert: 14. februar 2017, kl. 21:05 Havnevert Roger Finstad

Detaljer

MER OM REHABILITERING AV BYGNINGSMASSEN I LIABAKKEN

MER OM REHABILITERING AV BYGNINGSMASSEN I LIABAKKEN MER OM REHABILITERING AV BYGNINGSMASSEN I LIABAKKEN I disse dager starter arbeidet med å rehabilitere Liabakken boligsameie. Vi gleder oss alle til å få oppgradert det ytre bomiljøet. Det estetiske uttrykket

Detaljer

PRESSEMELDING KJØPESENTERDIVISJONEN - OLAV THON GRUPPEN V/ DIREKTØR EIENDOMSDIVISJONEN TRON HARALD BJERKE

PRESSEMELDING KJØPESENTERDIVISJONEN - OLAV THON GRUPPEN V/ DIREKTØR EIENDOMSDIVISJONEN TRON HARALD BJERKE PRESSEMELDING FRA: SAK: KJØPESENTERDIVISJONEN - OLAV THON GRUPPEN V/ DIREKTØR EIENDOMSDIVISJONEN TRON HARALD BJERKE KJØPESENTRE I OLAV THON GRUPPEN NØKKELTALL FOR 2009 HOVEDPUNKTER - Totalomsetningen i

Detaljer

Nytt om anlegg og drift av vegprosjekter

Nytt om anlegg og drift av vegprosjekter Nytt om anlegg og drift av vegprosjekter Lars Erik Hauer Direktør Veg- og transportavd Statens vegvesen Vegdirektoratet Anleggsdagene 2013 Gardermoen Byggherrestrategi Hensyn til mangfold og god konkurranse

Detaljer

Halvor Holtskog, Holtskog Nyhuus Design Ans

Halvor Holtskog, Holtskog Nyhuus Design Ans Skien Skien Sentrum er det alltid hyggelig å besøke. Den gode møteplassen i en tusenårig by har også i år flott blomsterprakt. Ampler og bed er satt ut med omtanke og flotte farger. Skien Skien Sentrum

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012. Gutt 11 år 0 Mads Bådsvik Gutt 11 år 0

FIRST LEGO League. Stavanger 2012. Gutt 11 år 0 Mads Bådsvik Gutt 11 år 0 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget Røyneberg Lego Galaxy Crew Vi kommer fra Røyneberg Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 2 jenter og 5 gutter. Vi representerer

Detaljer

ÅRSMØTE OCTOPUS DYKKERKLUBB 27.02.2009 KL: 1930 SAKSLISTE: 2. Valg av ordstyrer og referent. 3. Godkjenning av fullmakter

ÅRSMØTE OCTOPUS DYKKERKLUBB 27.02.2009 KL: 1930 SAKSLISTE: 2. Valg av ordstyrer og referent. 3. Godkjenning av fullmakter ÅRSMØTE OCTOPUS DYKKERKLUBB 27.02.2009 KL: 1930 1. Velkommen SAKSLISTE: 2. Valg av ordstyrer og referent 3. Godkjenning av fullmakter 4. Godkjenning av innkalling 5. Årsmeldinger 6. Regnskap 7. Saker til

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009 Nr. 4 2009 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i november 2009 Nasjonal oppsummering Etterspørsel, produksjon og markedsutsikter I denne runden rapporterte

Detaljer

Eksempler på oppgradering

Eksempler på oppgradering NBEF Eksempler på oppgradering Trond Stupstad, Kruse Smith AS Oslo 2. november 2011 Fra idé til virkelighet NØKKELINFORMASJON Omsetning 2010: 3,1 milliarder Ansatte: 1000 HAUGESUND STAVANGER FORUS Forretningsområder:

Detaljer

Gir gass i Havneparken

Gir gass i Havneparken ANNONSE Det nye næringsbygget kommer til venstre for leilighetsbygget og foran hotellet som kan skimtes i bakgrunnen FOTO: Spacegroup/Urban Sea Gir gass i Havneparken Et turbulent marked stopper ikke utviklingen

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

DEN STORE AKSJEKVELDEN KONSERNDIREKTØR JØRGEN WIESE PORSMYR OSLO, 9. NOVEMBER 2015

DEN STORE AKSJEKVELDEN KONSERNDIREKTØR JØRGEN WIESE PORSMYR OSLO, 9. NOVEMBER 2015 DEN STORE AKSJEKVELDEN KONSERNDIREKTØR JØRGEN WIESE PORSMYR OSLO, 9. NOVEMBER 2015 VEIDEKKE I HOVEDTREKK VEIDEKKE + En skandinavisk entreprenør + Innovativ boligbygger og eiendomsutvikler + Norges største

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Februar startet med et smell det også, da vi nå måtte fyre av hele fire raketter for Sigurd som fylte år. Første 4-åring er på plass på Rådyrstien, og det er selvfølgelig

Detaljer

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Oslo kommune Bymiljøetaten Postboks 9336 Grønland 0135 Oslo Oslo 26.2.2013 Stort behov for vedlikehold av Brennaveien Brenna velforening organiserer

Detaljer

Reisebrev nr. 3. 26.02.2012

Reisebrev nr. 3. 26.02.2012 Reisebrev nr. 3. 26.02.2012 Første uka i alle nye prosjekt er alltid spennende, ny organisasjon, nye folk, nytt sted. Alt skal analyseres og det viktigste av alt, vi må finne vår naturlige plass i systemet

Detaljer

Ruben Jensen adm. direktør NESO

Ruben Jensen adm. direktør NESO VELKOMMEN TIL NESOS HØSTMØTE I HARSTAD 31.OKT - 01.NOV 2014 Det er med stor glede jeg ønsker deg velkommen til NESOs 28. høstmøte som denne gang blir i Harstad. Byen er med sine vel 24 000 innbyggere den

Detaljer

Vi skal også ta opp eventyret om «Den lille røde høna», som handler om at det er lønnsomt å hjelpe hverandre.

Vi skal også ta opp eventyret om «Den lille røde høna», som handler om at det er lønnsomt å hjelpe hverandre. FORELDRENYTT April SMÅFOSSAN Da er påska 2013 historie, og vi har startet opp igjen med hverdagen i barnehagen. Før påske hadde vi en del påskeaktiviteter, alle barna sådde karse, og det ble laget en del

Detaljer

Generell informasjon. Bilde av et gjerdeelements design og utforming i nedsenket posisjon

Generell informasjon. Bilde av et gjerdeelements design og utforming i nedsenket posisjon Generell informasjon Cit i Lä, Café au Lä og Siläncio svenske produkter, utviklet av Svalson AB. Svalson er markedsleder på bevegelige glass og vegger. Hev og senk produktene ble først utviklet til restaurantene

Detaljer

Presentasjon av «Skiens modellen» Gode innkjøp stopp de useriøse Tønsberg 27. november 2014

Presentasjon av «Skiens modellen» Gode innkjøp stopp de useriøse Tønsberg 27. november 2014 Presentasjon av «Skiens modellen» Gode innkjøp stopp de useriøse Tønsberg 27. november 2014 Hvem er jeg? Sven E. Kristoffersen spesialrådgiver på eiendom i Skien kommune Har jobbet i Skien kommune i 20

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

Maskinentreprenør. vedlegg og sjekkliste

Maskinentreprenør. vedlegg og sjekkliste Maskinentreprenør vedlegg og sjekkliste Beregninger iht. Eurokode 1 for last på konst. Eurokode 2 for betong konstruksjoner. VEDLEGG 1 Graveskråning max 1:1 om massene tilsier dette. Dersom massene tilsier

Detaljer

Hvorfor knuser glass?

Hvorfor knuser glass? Hvorfor knuser glass? Innlevert av 3. trinn ved Sylling skole (Lier, Buskerud) Årets nysgjerrigper 2013 Ansvarlig veileder: Magnhild Alsos Antall deltagere (elever): 7 Innlevert dato: 30.04.2013 Deltagere:

Detaljer

Tre om tre plankehytte. Skolekonkurranse. Fra klasse 6B, Varteig skole.

Tre om tre plankehytte. Skolekonkurranse. Fra klasse 6B, Varteig skole. Tre om tre plankehytte. Skolekonkurranse. Fra klasse 6B, Varteig skole. Vi ønsket å være med i hyttebyggekonkurransen for å bygge hytte, klassemiljø og vennskap. Torsdag 29.oktober fikk vi besøk av Ole

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 Presentasjon Farlig Avfall Konferanse Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 PRIVATE AND CONFIDENTIAL Altor Verdiskapning gjennom å bygge ledende selskaper Utvikle ledende

Detaljer

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Paula Hawkins Ut i vannet Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Til alle brysomme Jeg var svært ung da jeg ble sprettet Enkelte ting bør man gi slipp på andre ikke Det er delte meninger om hvilke The Numbers

Detaljer