NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI. «Forventning om forandring»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI. «Forventning om forandring»"

Transkript

1 NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI arrangerer 6. nasjonale konferanse om akuttpsykiatri «Forventning om forandring» Prekonferanse «Forskning i akuttpsykiatri» februar 2007 Radisson SAS Scandinavia Hotel Oslo

2 Maleriet «Forvandlingen» malt av Arne Duve i Arne Duve var assistentlege ved Rønvik Sykehus, nå Nordlandssykehuset, psykiatri. Maleriet er i sykehusets eie.

3 Velkommen til 6. konferanse om akuttpsykiatri Nasjonalt forum for akuttpsykiatri ble opprettet i januar 2002, som en oppfølging til Gjennombruddsprosjektet i akuttpsykiatri. NFAP har etablert seg som fagfolks egen konferanse, og er blitt et viktig møtested for praktikerne innen feltet. Innholdet i NFAP skal være praksis-nært, og det gjelder også årets konferanse der hovedvekten legges på presentasjoner fra fagfeltets praktikere. Til årets NFAP har vi i tillegg til norske fagfolk invitert en europeisk kapasitet innenfor temaet innleggelse og behandling uten eget samtykke, professor Thomas W. Kallert fra Dresden. Han er invitert til å snakke om europeiske trender og praksis innenfor tvangsfeltet, og om de anstrengelser som gjøres for å oppnå best mulig praksis innenfor EU. Nytt av året er at vi i forkant av konferansen arrangerer et arbeidsseminar om akuttpsykiatrisk forskning, hvor årets hovedfokus vil være Sintefs undersøkelse fra norske akuttavdelinger og akutteam, MAP studien, men der også andre er invitert til å presentere. Vi håper og tror at dette kan utvikle seg til et viktig møtested for forskere innen norsk akuttpsykiatri. Ved å gi årets konferanse tittelen Forventing om forandring vil styret invitere til en konferanse som ønsker å avspeile de forventninger pasienter og pårørende har til utviklingen av akuttpsykiatrien, samt de forventninger vi fagfolk har til fagets stadige utvikling i dybde og bredde. På konferansens første dag er fokus på hovedlinjer i akuttpsykiatrien, og vi har to økter med til sammen fjorten parallellsesjoner som blant annet omhandler pasientperspektiv, organisering og eksempler på gode pasientforløp. Smakebiter fra konferansens andre dag er Fornuften og Ydmykheten ved forfatteren Thorvald Steen, samt innspill til den kliniske samtalen v/ Per Vaglum, en nestor i norsk psykiatri. Stor aktivitet preger norsk akuttpsykiatri, og årets NFAP avspeiler dette ved en kraftig økning i antall presentasjoner. NFAPs styre er sammensatt av representanter oppnevnt av Norsk Psykiatrisk Forening, Norsk Psykologforening og Norsk Sykepleierforbund, de respektive forbund yter også støtte til drift av forumet. Konferansen har som mål å være et tverrfaglig samlingspunkt innen arbeidsfeltet. Vi ønsker med dette å invitere til deltagelse og håper programmet vil bidra til faglig utvikling, inspirasjon og glede. Vel møtt! Hilsen styret

4 Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) styremedlemmer Rune Kroken, leder Psykiater, overlege Psykiatrisk Divisjon, Haukeland US., Bergen Torunn Antonsen Psykiatrisk sykepleier, Nordlandssykehuset psykiatri, Bodø Lars Haugen Psyk. sykepleier, avd. sykepleier psyk. avd., Sørlandet sykehus, Kristiansand Pelle Slagsvold Psyk. sykepleier og leder av Akutteam og Avlastning, Vinderen DPS Diakonhjemmet, Oslo Elisabeth Holck-Steen Sjefpsykolog, Psykiatrisk avdeling Sørlandet sykehus, Arendal Casper Meyer Nilsen Psykologspesialist, Psykiatrisk Divisjon, Haukeland US. Jean-Max Robasse Psykiater, avd.overlege og leder, akutt psykiatrisk avdeling, klinikk for psykisk helse, Aker universitetssykehus HF Truls Fagernes Olsen Psykolog, Psykiatrien i Vestfold, Tønsberg Forfatterstipend Forfattere av litteratur innen akuttpsykiatri kan nå søke forfatterstipend fra Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP)). Stipendet er på kr Stipendet er ment som en inspirasjon og anerkjennelse til forfattere med bokprosjekter som bidrar til fagets vekst. Både de som har en bok eller prosjekt på hjertet eller er kommet langt i prosessen, kan sende inn en prosjektbeskrivelse med vedlagt CV. Søknadsfristen er 5. januar Vurderingen gjøres av NFAPs styre, og tildelingen vil bli gjort kjent under konferansen om akuttpsykiatri, fredag 9.februar Søknaden kan stiles til: Nasjonalt forum for akuttpsykiatri, v/ leder Rune Kroken, Psykiatrisk Divisjon, Haukeland US, Helse Bergen, 5021 Bergen E-post:

5 6. konferanse om akuttpsykiatri «Forventning om forandring» 8. og 9. februar Godkjenninger Kurset er godkjent av NSF som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 12 timer. Kurset er godkjent som 12 timers fritt spesialkurs og som 12 timers vedlikeholdsaktivitet for psykologer. Kurset søkes godkjent iht Dnlf innen: - Allmennmedisin; som valgfritt kurs til videre- og etterutdanningen - Psykiatri; som valgfritt kurs for leger under spesialisering og for spesialistenes utdanning. Opplysninger om godkjenning vil fortløpende bli lagt ut på hjemmesiden til Nasjonalt forum for akuttpsykiatri.

6 Program Torsdag 8. februar Registrering Åpning Velkommen v/ Rune Kroken Åpningstale v/ Bjørg Gammersvik Trenger vi mer akuttpsykiatri? v/ Terje Øiesvold Pause m / kaffe Status and trends of coercive treatment across Europe v/ Thomas Kallert Foredraget foregår på engelsk. Norsk tittel : Status og utviklingstrekk for psykiatrisk behandling uten eget samtykke i land i Europa Førstelinjens forventninger til helseforetakenes akuttpsykiatriske tilbud v/ Anne H. Hansen Kultur Lunch Parallelle sesjoner I A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 Best clinical practice of coersion: the EUNOMIA project v/ Thomas W. Kallert Sesjonen foregår på engelsk. Norsk tittel: God praksis innenfor bruk av tvang: EUNOMIA-prosjektet. Det går betre med å ville enn å måtte: alternativ til tvang i eit DPS v/ Trond Aarre Linjeløst akuttilbud, presentasjon av en relasjons- og nettverks orientert modell v/ Magnus Hald Lenge sa eg det `kje te noken, dei kunne tru eg va sjukare enn eg va. Erfaringar med å høyra stemmer og lydar v/ Anne Martha Kalhovde Barn av psykiatriske pasienter, voksenpsykiatriens ansvar? v/ Marit Slørdal og Vibeke Lie Ambulante akutteam - myndighetenes intensjoner, forventninger og planer videre v/ Bjørg Gammersvik Fra næringslivsleder til akuttpsykiatrisk pasient. Det brutale møtet med akuttpsykiatrien for pasient og pårørende (bror). Negative og positive erfaringer v/ Ørjan Holstad og Egon Holstad.

7 14.45 Pause m / kaffe Parallelle sesjoner II B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 Samtalegruppe i akuttpost. Erfaring fra mer enn 10 års arbeid med å få det til, og hvorfor vi holder på v/ Eva Hall og Reidun Karlsen Hva er effektiv og god psykosebehandling i akuttpost? v/tore Buer Christensen Fotfølging. Vurdering, kontroll og dokumentasjon. Mulighet for en terapeutisk relasjon? v/gry Bruland Vråle og Nina Mjøsund Selvmordstruede forteller. En kvalitativ studie med fokus på tanker om fremtiden, forestillinger om døden og autonomi v/ Arne Thorvik Rus i akuttpost. Forekomst av rusmidler i blod og urin ved akutt psykiatrisk innleggelse og vurdering av ruspåvirkning v/ Jon Mordal. Akuttpsykiatrisk behandling av LAR-klienter v/jørgen G. Bramness Det går rundt i en firkant - En ungdoms erfaringer fra innleggelser i akuttpost v/ Heidi Wibeke Bakkland Helsetjenestens og politiets ansvar for psykisk syke oppgaver og samarbeid v/ Johannes Ivar Aune og Vårin Hellevik Festmiddag Fredag 9. februar Fornuften og ydmykheten. Behandlingsoptimisme før og nå v/thorvald Steen Når jeg har satt diagnose, hva skal pasienten og jeg da snakke om? v/ Per Vaglum Mentaliseringsbasert terapi og betydningen av refleksiv funksjon i møte med pasientene v/ Merethe Johansen

8 10.45 Pause m/kaffe Parallelle sesjoner III C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 Vurdering av voldsrisiko i akuttpsykiatri, nytten av en kort screening Brief Predictory Scale v/ Pål Hartvig Hvordan få til et felles språk i en akuttpost ved hjelp av Gundersons miljøvariabler? v/ Karin Smedvig Å betale prisen for et sosialpolitisk eksperiment. Personlige erfaringer fra desentraliseringen, sett fra en presset akuttpsykiaters ståsted v/ Agnar Aspaas Hvem innlegges på grunn av selvmordsfare? En kvantitativ studie av 1 års innleggelser i akuttavdeling v/ Liv Mellesdal Fordypning og spørsmål etter plenumsforedraget v/ Thorvald Steen Ulike nivåer av refleksiv funksjon og hvordan dette kan kjennes igjen i klinisk praksis v/ Merete Johansen PICU Psychiatric Intensive Care Units. Behandling av alvorlig syke i akuttpost, effekt av skjermingsavsnitt. Vitenskapelig evaluering fra Østmarka, St Olavs Hospital v/ Arne Vaaler Lunch Nevrokognitiv fungering, innsikt og prognose hos pasienter med affektivlidelse v/ Monica Varga Akuttpsykiatripris og utdeling av forfatterstipend. Kunstnerisk innslag Humor i akuttpsykiatrien, bra for pasienten eller helsearbeideren. Humor som mestringsferdighet, dokumentasjon av effekt på sykelighet og dødelighet v/ Sven Svebak God tur hjem og velkommen tilbake v/ Rune Kroken

9 Foredragsholdere Torsdag 8. februar Terje Øiesvold, spesialist i psykiatri, klinikksjef for Salten psykiatriske senter i Bodø, i tillegg avd.overlege v/ akuttpost. Leder i utvalg for forebyggende psykiatri i Norsk Psykiatrisk Forening. Doktorgrad i psykiatrisk helsetjeneste og innehar en bistilling ved Universitetet i Tromsø. Anne Helen Hansen, spesialist allmennmedisin. Leder av Enhet for samhandling ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Styreleder i Sykehusapoteket Nord HF. Særlig opptatt av områder innen medisinen hvor vi kan gjøre litt mer og oppnå veldig mye, mer enn av områder der vi må gjøre veldig mye for å oppnå litt. Thomas W. Kallert, head of the Dresden Mental Health Services Research Group, coordinator of the EC-funded EUNOMIA -project on coercion in psychiatry, and Professor of Psychiatry at the Dresden University of Technology Trond F. Aarre, spesialist i psykiatri og avdelingssjef ved Nordfjord psykiatrisenter. Han har vore særleg oppteken av diagnostikk og handsaming av stemningslidingar og utvikling av distriktpsykiatrien. Magnus P. Hald, psykiater og avdelingsleder ved Psykiatrisk senter for Tromsø og Karlsøy, Universitetssykehuset Nord- Norge. Han er spesielt opptatt av utvikling av relasjons- og nettverksperspektivet i psykiatrien, både i forhold til organisering og klinisk arbeid. Anne Marthe Kalhovde, psykiatrisk sykepleier med hovedfag i helsefag. Fagutviklingssykepleier ved Psykiatrisk senter for Tromsø og Karlsøy. Er leder for prosjektet Å høre stemmer. Marit Slørdahl, spesialist i barne- og ungdomspsykiatri. Overlege ved Nic Waals Institutt. Har i mange år vært opptatt av, og jobbet klinisk med, familier med barn der foreldre har en psykisk lidelse, med fokus på helhetlig behandling og samarbeid mellom ulike tjenesteinstanser og -nivåer. Vibeke Lie, spesialist i psykiatri og avdelingsoverlege Psykiatrisk Akuttavdeling. Veileder i multisenterprosjekt med fokus på affektbevissthet i terapi for pasienter med alvorlige personlighetsforstyrrelser. Er opptatt av psykoser, selvskading og økt bevissthet for å få bedre rutiner på akuttavdeling for oppfølging rundt barn av psykisk syke foreldre. Bjørg Gammersvik, seniorrådgiver i Sosial- og helsedirektoratet. Arbeider med Opptrappingsplanen for psykisk helse med særlig fokus på videreutvikling av behandlingstilbudet ved DPS. Ansvarlig for Evalueringsnettverket for akuttpsykiatri i direktoratet, utarbeidelse av revidert DPS- veileder, anbefalinger for ambulante akutteam.

10 Ørjan Holstad, universitetsutdannet biolog og lærer. 12 års praksis som næringslivsleder. Bakgrunn fra restaurantnæringen. Jobber for tiden som personalsjef i næringsmiddelindustrien. Egon Holstad, har bakgrunn som selvstendig næringsdrivende. Jobber for tiden som journalist og skribent. Eva Hall, psykolog og har arbeidet i akuttavdeling siden I samme periode har hun arbeidet med samtalegrupper. Hun har omfattende erfaring med gruppearbeid, spesielt i form av gruppedynamikk. Reidun Karlsen, barnevernpedagog, har videreutdanning Psykisk helsearbeid. Er ansatt på akuttpost Nord 4 ved Nordlandssykehuset, psykiatri i Bodø siden 1998 og har vært med og drevet samtalegruppa i de siste 7 årene. Tore Buer Christensen, overlege akuttseksjonen Sørlandets sykehus Arendal. Engasjert i videre - og etterutdanning av psykiatere. Nina Helen Mjøsund, cand.san og psykiatrisk sykepleier. Leder for Forsknings- og utviklingsenheten i Psykiatrisk klinikk ved Sykehuset Buskerud. Hovedfagsoppgaven om vurdering av selvmordsfare i akuttpost. Gry Bruland Vråle, psykiatrisk sykepleier og studieleder ved etter- og videreutdanningen i psykisk helsearbeid ved Diakonhjemmet Høgskole. Engasjert ved regionalt ressurssenter for selvmordsforebygging, Helse Øst. Arne Thorvik, spesialist i Psykiatri og psykoterapiveiledning, ansatt i Psykiatrien i Vestfold. Han har mangeårig erfaring fra klinisk psykiatri. Studert filosofi og har publisert om etiske og estetiske emner. Jon Mordal, lege og stipendiat på doktorgradsprosjektet Rus i akuttpsykiatrien en undersøkelse av rusbruk hos pasienter innlagt ved akuttpsykiatrisk avdeling. Har ledet et pilotprosjekt ved Lovisenberg Diakonale sykehus, Jørgen G. Bramness, psykiater, dr.med. Forsker innen legemiddelepidemiologi, rus og psykiatri ved Nasjonalt folkehelseinstitutt. Heidi Wibeke Bakkland, fra Mental Helse. Vært med på å utvikle undervisningsprogram som brukes i den videregående skolen. Hun har egen erfaring med psykisk helsevern i 11 år. Vårin Hellevik, utdannet jurist, er rådgiver i Sosial- og helsedirektoratet, Avdeling psykisk helse. Johannes Ivar Aune, utdannet polititjenestemann, er politiinspektør ved Organisert kriminalitet seksjon, Politidirektoratet. Har samarbeidet med Sosial- og helsedirektoratet med bl.a. et felles rundskriv om politiets bistand til helsevesenet.

11 Fredag 9. februar Thorvald Steen, forfatter. Siste roman Vekten av snøkrystaller, er oversatt til 18 språk, redaktør av Asylet (bok i anledning Gaustad sykehus 150 års jubileum), cand.phil.med idéhistorie hovedfag, mange år som pleiemedhjelper, maler og verneombud ved Gaustad sykehus. Per Vaglum, professor dr med ved Avdeling for medisinske atferdsfag, UiO. Barnepsykiatrisk, psykiatrisk og psykoanalytisk utdanning. Psykoterapeutisk deltidspraksis. Psykoterapiveileder Ullevål sektor, Oslo. Publisert en faglig fortelling fra akuttavdeling: Den første pasienten, Hertervig Forlag, Stavanger Merete Johansen, spesialist i psykiatri og seksjonsoverlege ved Dagavdelingen, Avdeling for Personlighetspsykiatri, Ullevål Universitetssykehus. Spesialinteresse innen feltet affektteori/affektbevissthet og personlighetsforstyrrelser, og innen feltet tilknytningsteori med fokus på mentalisering i behandling av pasienter med borderline personlighetsforstyrrelser. Pål Hartvig, spesialist i psykiatri. Mange års erfaring i akuttpsykiatri. Tidligere formann i Spesialitetskomiteen, i Rådet for legeetikk mm. I de senere år aktiv innen forskning om voldsrisiko og i retts- og fengselspsykiatri. Karin Smedvik, psykiatrisk sykepleier. Arbeider nå som seksjonsleder i akuttpsykiatri i Helse Stavanger. Hun har vært opptatt av og undervist om miljøterapi i mange år. Medforfatter av Miljøterapiheftet utgitt av Psykiatrisk Opplysningsfond. Agnar Aspaas, privatpraktiserende spesialist i psykiatri, Tønsberg Psykoterapisenter. Tidligere avdelingsoverlege i Psykiatrien i Vestfold. Liv Mellesdal, psykiatrisk sykepleier med 15 års erfaring fra akuttpsykiatri. Hovedfag Nå stipendiat i SIPEA studien, selvmordsproblematikk i psykiatriske akuttmottak. Akuttpsykiatripris Akuttpsykiatriprisen tildeles enkeltpersoner eller grupper som har satt fokus på akuttpsykiatri på en konstruktiv måte. Dette kan være gjennom klinisk arbeide, fagutvikling, forskning og publikasjoner m.m. Prisen består av et bilde verdt ca samt en sjekk på kr Nasjonalt Forum for Akuttpsykiatri ber også i år om forslag til kandidater. Juryen består av styrets medlemmer. Forslag til priskandidater, med vedlagt begrunnelse, kan sendes styret ved leder på adresse: Forslag må være styret i hende innen 5. januar 2007.

12 Arne Vaaler, psykiater, avd. sjef, St. Olavs Hospital, psykiatrisk avdeling Østmarka, som omhandler norske PICUs. Holder på med doktograd. Monica Varga, spesialpsykolog, Akuttpsykiatrisk avdeling II, Aker universitetssykehus. Arbeider med dr.psychol grad. Honorary Visiting Research Fellow ved Institute of Psychiatry (IoP), King s College London. Bred forskningsinteresse, inkludert innsiktssvikt ved psykoser, bipolar affektiv lidelse, schizofreni, nevrokognisjon, nevropsykiatri og neuroimaging - både strukturelt og funksjonelt. Sven Svebak, psykolog, professor. Har utført pionerforskning om sans for humor og effekter på helsa. Han har holdt omkring 2000 vitenskapelige og populærvitenskapelige kurs og foredrag og har vært president i International Society for Humor Studies. Ansatt ved NTNU, medisinsk fakultet, institutt for nevromedisin. Prekonferanse «Forskning i akuttpsykiatri» kl Onsdag 7. februar Påmelding: Se praktiske opplysninger og påmeldingsskjema Forum for akuttpsykiatri arrangerer sammen med Evalueringsnettverk for akuttpsykiatri et arbeidsseminar om forskning i akuttpsykiatri. På dette arbeidsseminaret presenteres resultater fra Multisenterstudie av akuttpsykiatri (MAP) og undersøkelser knyttet til denne. Det presenteres også resultat fra annen akuttpsykiatrisk forskning. For hvert innlegg vil en forsker eller kliniker kommentere innlegget og innlede til en kort diskusjon. Vi ønsker at dette skal være et arbeidsseminar som stimulerer til forskning innen akuttpsykiatri. Det vil derfor også være anledning til å legge fram andre undersøkelser fra akuttpsykiatrien, enten ferdige undersøkelser eller ideer/planer om undersøkelser som en vil få diskutert med erfarne forskere og andre. Meld dere gjerne på. Vi har satt av parallellsesjoner til slike innlegg, og vi vil skaffe forskere og andre som kan være med på diskusjon. Melding til parallelle sesjoner: sendes innen 15.desember 2006 til psykiater Jean-Max Robasse, mailadr. med et resymé på en halv til en side med informasjon om tema, materiale, metode og eventuelle resultater. Lederne for arbeidsseminaret vil da svare innen 20. desember angående hvilke innlegg som blir tatt med og avtale hvordan forberedelsene skal gjøres for det enkelte innlegg.

13 Program Arbeidsseminaret ledes av professor Torleif Ruud og psykiater Jean-Max Robasse Har legevakter lavere terskel for å legge inn akutt enn fastleger og spesialisthelsetjenester?v/ Torleif Ruud, Sintef Å måle opplevelse av mestring hos akuttpsykiatriske pasienter mulig og nyttig? V/ Torfinn Hynnekleiv, Svein Erik Gransjøen, Reinsvoll, Sykehuset Innlandet Hvilke endringer gjøres i medisinering under akuttpsykiatriske opphold? V/ Rune Kroken, Haukeland Universitetssykehus Suicidalitet hos førstegangsinnlagte. Data fra FINN-studien. V/Terje Øiesvold (Se omtale i programmet) Kaffepause Parallelle sesjoner med kommentarer fra forskere. - Fremleggelse av forskning - Fremleggelse av ide til prosjekt Hva kjennetegner lange behandlingsforløp ved ungdomspsykiatriske akuttavdelinger? V/Trond Hatling, Sintef Hva kjennetegner de av akutteamenes pasienter som blir innlagt akuttavdeling? V/ Rolf W Gråwe, Sintef Slutt

14 PRAKTISKE OPPLYSNINGER Prekonferanse Forskning i akuttpsykiatri 7. feburar kl nasjonale konferanse om akuttpsykiatri februar 2007 STED: Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo PÅMELDING: Påmeldingen er bindende. Avbestilling må skje skriftlig. PÅMELDINGSFRIST: 15. november 2006 Ved påmelding etter 15. november påløper et gebyr på kr. 300,-. Påmelding etter 1. januar kr 500,-. AVBESTILLING: Kun skriftlig avbestilling. Avbestilling etter 1. januar kr Etter 25. januar betales full deltakeravgift. DELTAKERAVGIFT: Betaling mot tilsendt faktura/bekreftelse. Alle priser er inkl. moms. Vi tar forbehold om endringer i nåværende momsbestemmelser. Pre-konferanse: «Forskning i akuttpsykiatri» kr 200,- Konferanse om akuttpsykiatri: I deltakeravgiften uten overnatting inngår forelesninger, kaffepauser, lunsj torsdag og fredag. Festmiddag kommer i tillegg. I deltakeravgiften med overnatting inngår også festmiddag torsdag samt overnatting torsdag til fredag. Deltakeravgift uten overnatting kr 2.600,- Deltakeravgift med overnatting - i enkeltrom kr 4.200,- - i dobbeltrom kr 4.000,- BESPISNING: Tapasbuffeet onsdag 7. februar etter pre-konferansen kr 350,- For ikke-overnattende: Festmiddag torsdag 8. februar kr 575,- OVERNATTING februar pr. pers/natt: Enkeltrom kr 1.195,- / Dobbeltrom kr 700,- PÅMELDINGEN SENDES TIL: (Kun skriftlige påmeldinger (brev/faks/mail). KURS OG KONGRESSERVICE, Akuttpsyk., 7340 OPPDAL Tlf Fax REISE: Det er reservert et begrenset antall flybilletter til/fra Oslo Lufthavn, Gardermoen med 40-65% rabatt. Kryss av på påmeldingsskjemaet dersom du ønsker tilsendt bestillingsskjema for flybillett. Spørsmål vedr. flytider/priser: BERG-HANSEN REISEBUREAU, TRONDHEIM. Tlf Fax Kontaktpersoner: Bjørn Fremstad/ Wenche Foss.

15 PÅMELDINGSSKJEMA 6. konferanse i akuttpsykiatri og prekonferanse 2007 Sendes: KURS & KONGRESSERVICE Akuttpsyk, 7340 Oppdal. Fax: Etternavn Fornavn Tittel Arb.sted Adresse arb. Pnr/sted Tlf. Faks Ønsker å delta på pre-seminar onsdag 7. ferbruar kl Ønsker å delta på 6. konferanse om akuttpsykiatri torsdag 8. og fredag 9. februar PARALLELLE SESJONER Torsdag 8.februar - kl Sesjon I nr: - kl Sesjon II nr.: Fredag 9.februar - kl Sesjon III nr.: OVERNATTING Ønsker ikke overnatting Ønsker overnatting i: enkeltrom dobbeltrom sammen med: Ankomst dato... avreise dato... Ønsker røykerom BESPISNING: Tapasbufeet onsdag 7. februar fra kl Ikke-overnattende: Ønsker festmiddag torsdag 8. februar REISE: Ønsker tilsendt bestillingsskjema for flybillett.

16 Avsender: Kurs og Kongresservice NO-7340 Oppdal B Porto betalt ved innleveringa p.p. NORGE / NOREG Snøfugl Grafiske, 7340 Oppdal,

8. nasjonale konferanse. i akuttpsykiatri. 5. - 6. februar 2009. Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO

8. nasjonale konferanse. i akuttpsykiatri. 5. - 6. februar 2009. Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) 8. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 5. - 6. februar 2009 Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO c Akuttpsykiatrisk forskningsseminar 4. februar www.legeforeningen.no/akuttpsykiatri

Detaljer

9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010

9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010 NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER 9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010 med akuttpsykiatrisk forskningsseminar 17. februar 2010 Radisson BLU Scandinavia Hotel,

Detaljer

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER:

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER: www.akuttpsykiatri.no NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER: 13. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 13. - 14. februar 2014 m/ Akuttpsykiatrisk forskningsseminar 12. februar 2014 1 Radisson

Detaljer

PSYKIATRIVEKA. Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Radisson BLU Hotel, Tromsø 15. 19. mars. - For leger i psykiatrien. www.psykiatriveka.

PSYKIATRIVEKA. Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Radisson BLU Hotel, Tromsø 15. 19. mars. - For leger i psykiatrien. www.psykiatriveka. Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2010 - For leger i psykiatrien Radisson BLU Hotel, Tromsø 15. 19. mars www.psykiatriveka.no Velkommen kjære kollega! Norsk Psykiatrisk Forenings fag- og foreningsuke

Detaljer

PSYKIATRIVEKA 2015 9.-13. mars Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger

PSYKIATRIVEKA 2015 9.-13. mars Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger For leger i psykiatrien PSYKIATRIVEKA 2015 9.-13. mars Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger Den årlige møteplassen for leger i psykiatrien Norsk Psykiatrisk ForeNiNg www.psykiatriveka.no 2 Kjære kollegaer!

Detaljer

Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA. 21.-25. mars Clarion Hotel Stavanger

Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA. 21.-25. mars Clarion Hotel Stavanger Norsk Psykiatrisk Forening NPF Norsk Psykiatrisk Forening NPF 1 PSYKIATRIVEKA 2011 21.-25. mars Clarion Hotel Stavanger PSYKIATRIVEKA 2011 2 Kjære kollega Velkommen til Norsk Psykiatrisk Forenings fag-

Detaljer

Psykiatriveka. 16. - 20. mars 2009. - for leger i psykiatrien. Norsk psykiatrisk forening Npf. www.psykiatriveka.no

Psykiatriveka. 16. - 20. mars 2009. - for leger i psykiatrien. Norsk psykiatrisk forening Npf. www.psykiatriveka.no Norsk psykiatrisk forening Npf Psykiatriveka - for leger i psykiatrien 16. - 20. mars 2009 Radisson SAS Royal Hotel, Bryggen, Bergen www.psykiatriveka.no Velkommen kjære kollega! Norsk psykiatrisk forenings

Detaljer

Bergen Tidlig Psykose Symposium 2012

Bergen Tidlig Psykose Symposium 2012 Bergen Tidlig Psykose Symposium 2012 11. - 12. juni Radisson BLU Royal Hotel Bryggen, Bergen «Ta kunnskapen i bruk!» www.helse-bergen.no/psyk.klinikk Velkommen! Velkommen til åpningsseminar i anledning

Detaljer

Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2013 11. - 15. mars Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo www.psykiatriveka.no

Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2013 11. - 15. mars Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo www.psykiatriveka.no Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2013 11. - 15. mars Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo Foto: Erik Berg www.psykiatriveka.no Kjære kollegaer! Det er med stor glede og forventning vi nå for

Detaljer

Landskonferansen 2012

Landskonferansen 2012 NSFs LANDSGRUPPE AV PSYKIATRISKE SYKEPLEIERE Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere flater. Pins, brevark & Visittkort Landskonferansen 2012 Myriad Pro Regular: Tekst

Detaljer

Program } Nasjonal konferanse. Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk

Program } Nasjonal konferanse. Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Program } Nasjonal konferanse Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Hamar } 24. og 25. november 2010 VELKOMMEN For tredje gang inviterer vi til nasjonal konferanse

Detaljer

Program Nasjonal konferanse. Den 4. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk

Program Nasjonal konferanse. Den 4. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Program Nasjonal konferanse Den 4. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Hamar 23. og 24. november 2011 V E L K O M M E N Juss og klinikk i psykisk helsevern møtes

Detaljer

Program Nasjonal konferanse. Den 2. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk

Program Nasjonal konferanse. Den 2. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Program Nasjonal konferanse Den 2. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Hamar 25. og 26. november 2009 VELKOMMEN For andre gang inviterer vi til nasjonal konferanse

Detaljer

Tverrfaglig samarbeid og samhandling i. Psykiatrien. konferanse for psykiatrien, omsorgen og politiet

Tverrfaglig samarbeid og samhandling i. Psykiatrien. konferanse for psykiatrien, omsorgen og politiet 3. og 4. oktober 2006 Oslo Kongressenter Konferansen er anbefalt og utviklet i samarbeid med; psykiatere, psykologer, psykiatriske akutt-team, politi, psykisk helsepersonell, institusjoner Tverrfaglig

Detaljer

Psykisk helse og rus. Ny metode kan gi mer effektiv psykiatri. nr. 3-2011 årgang 22. tidsskrift for sykepleiere innen psykisk helse og rus

Psykisk helse og rus. Ny metode kan gi mer effektiv psykiatri. nr. 3-2011 årgang 22. tidsskrift for sykepleiere innen psykisk helse og rus I DETTE NUMMERET: Nytt gatemagasin Populær brukerkafé i Bodø Sydenreiser styrker samholdet Psykisk helse og rus nr. 3-2011 årgang 22 tidsskrift for sykepleiere innen psykisk helse og rus Ny metode kan

Detaljer

Kjære medlemmer av NLSA og øvrige deltakere på AKUTTDAGENE 2008! Velkommen til AKUTTDAGENE 2008 som i år vil gå av stabelen i Oslo.

Kjære medlemmer av NLSA og øvrige deltakere på AKUTTDAGENE 2008! Velkommen til AKUTTDAGENE 2008 som i år vil gå av stabelen i Oslo. www.akuttdagene.no Kjære medlemmer av NLSA og øvrige deltakere på AKUTTDAGENE 2008! Velkommen til AKUTTDAGENE 2008 som i år vil gå av stabelen i Oslo. I år arrangerer vi AKUTTDAGENE sammen med Akuttmottaket

Detaljer

Vårt hovedmål med konferansen er å øke kunnskapen om hvordan traumatiske livshendelser påvirker oss som mennesker og vår psykiske helse.

Vårt hovedmål med konferansen er å øke kunnskapen om hvordan traumatiske livshendelser påvirker oss som mennesker og vår psykiske helse. Lokalgruppen SPoR Nordland har gleden av å ønske dere velkommen til Bodø på Landskonferanse for SPoR 2014. Årets konferanse har fått tittelen Traumatiske livshendelser hvordan lever vi med dem? Vårt hovedmål

Detaljer

NyhetsTIPS. Nyheter fra Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser TIPS Øst

NyhetsTIPS. Nyheter fra Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser TIPS Øst NyhetsTIPS Nyheter fra Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser TIPS Øst Sommer 2007 Aktuelle saker i dette nummeret: Leder: TIPS Øst tanker om veien videre Presentasjon av TIPS

Detaljer

Ambulant akutt krisearbeid i fokus. DPS Gjøvik har igjen gleden av å invitere samarbeidspartnere og andre som er opptatt av temaet:

Ambulant akutt krisearbeid i fokus. DPS Gjøvik har igjen gleden av å invitere samarbeidspartnere og andre som er opptatt av temaet: INVITASJON } KONFERANSE KRISE et vendepunkt Ambulant akutt krisearbeid i fokus 17. 18. november 2014 } Quality Hotel Strand, Gjøvik DPS Gjøvik har igjen gleden av å invitere samarbeidspartnere og andre

Detaljer

Framtidens arbeidsliv

Framtidens arbeidsliv Norsk Fysioterapeutforbund faggruppe for ergonomi Framtidens arbeidsliv - hvilke utfordringer møter vi? 28. fagseminar for NFF s faggruppe for ergonomi Radisson SAS Royal Hotel Bryggen, Bergen 7. - 9.

Detaljer

Ungdomsmedisin for hvem? Og hvorfor?

Ungdomsmedisin for hvem? Og hvorfor? Tilskudd over kapittel 726 Post 21 ID M1L Ungdomsmedisin for hvem? Og hvorfor? Sluttrapport til Helsedirektoratet 2008 LMS-Barn Ullevål universitetssykehus 1 Forord Den første nasjonale ungdomsmedisinske

Detaljer

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE Tid: onsdag 21. januar torsdag 22. januar 2015 Sted: Arrangør: Tema Mål Quality Airport hotell, Sola ved Stavanger Kompetansesenter Rus - region Vest Stavanger (KoRus), Rogaland

Detaljer

NR. 4-2007 ISSN 0807-7002 Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere

NR. 4-2007 ISSN 0807-7002 Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NR. 4-2007 ISSN 0807-7002 Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere Lederen Kjære medlemmer Takk for den tillitt jeg ble vist ved å bli valgt som sentral leder for LSL i generalforsamlingen

Detaljer

Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket

Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket akuttnettverket.no Nettverk for evaluering, fagutvikling og kvalitetsforbedring i

Detaljer

2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R

2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose Nr.2 2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R Vi ønsker alle våre samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år! Noen av

Detaljer

NR. 1-2008 NYHETSTIPS. Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose. Ny veileder Behandlingslinjer i tiden Kognitiv terapi

NR. 1-2008 NYHETSTIPS. Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose. Ny veileder Behandlingslinjer i tiden Kognitiv terapi NR. 1-2008 NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose Ny veileder Behandlingslinjer i tiden Kognitiv terapi NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst Regionalt kompetansesenter for

Detaljer

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang.

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere prosess LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE NSFs Utgave nr. 1 2009 2. årgang Leder Innhold Den MeYYYYYYYY nødvendige samtalen aet en farbar vei? Idébanken

Detaljer

Spenningsnytt. årsmøte 2009 kunnskap om kroppen mellom grep og begrep inntrykk fra kropps-psykoterapikonferansen i Paris

Spenningsnytt. årsmøte 2009 kunnskap om kroppen mellom grep og begrep inntrykk fra kropps-psykoterapikonferansen i Paris Spenningsnytt Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi Februar 2009, årgang 27 årsmøte 2009 kunnskap om kroppen mellom grep og begrep inntrykk fra kropps-psykoterapikonferansen

Detaljer

kvalitet i psykisk helsevern

kvalitet i psykisk helsevern NORDLÁNDA SKIHPPI VIESSO Perspektiver på kvalitet i psykisk helsevern Foto: Arvid Sveen psykiatri i NOrd tromsø 11. - 13.juni 2013 Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske

Detaljer

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk)

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Nina Berven Ingrid H. Johansen Ole A. Brekke Rokkansenteret Stein Rokkan senter for

Detaljer