NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI. «Forventning om forandring»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI. «Forventning om forandring»"

Transkript

1 NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI arrangerer 6. nasjonale konferanse om akuttpsykiatri «Forventning om forandring» Prekonferanse «Forskning i akuttpsykiatri» februar 2007 Radisson SAS Scandinavia Hotel Oslo

2 Maleriet «Forvandlingen» malt av Arne Duve i Arne Duve var assistentlege ved Rønvik Sykehus, nå Nordlandssykehuset, psykiatri. Maleriet er i sykehusets eie.

3 Velkommen til 6. konferanse om akuttpsykiatri Nasjonalt forum for akuttpsykiatri ble opprettet i januar 2002, som en oppfølging til Gjennombruddsprosjektet i akuttpsykiatri. NFAP har etablert seg som fagfolks egen konferanse, og er blitt et viktig møtested for praktikerne innen feltet. Innholdet i NFAP skal være praksis-nært, og det gjelder også årets konferanse der hovedvekten legges på presentasjoner fra fagfeltets praktikere. Til årets NFAP har vi i tillegg til norske fagfolk invitert en europeisk kapasitet innenfor temaet innleggelse og behandling uten eget samtykke, professor Thomas W. Kallert fra Dresden. Han er invitert til å snakke om europeiske trender og praksis innenfor tvangsfeltet, og om de anstrengelser som gjøres for å oppnå best mulig praksis innenfor EU. Nytt av året er at vi i forkant av konferansen arrangerer et arbeidsseminar om akuttpsykiatrisk forskning, hvor årets hovedfokus vil være Sintefs undersøkelse fra norske akuttavdelinger og akutteam, MAP studien, men der også andre er invitert til å presentere. Vi håper og tror at dette kan utvikle seg til et viktig møtested for forskere innen norsk akuttpsykiatri. Ved å gi årets konferanse tittelen Forventing om forandring vil styret invitere til en konferanse som ønsker å avspeile de forventninger pasienter og pårørende har til utviklingen av akuttpsykiatrien, samt de forventninger vi fagfolk har til fagets stadige utvikling i dybde og bredde. På konferansens første dag er fokus på hovedlinjer i akuttpsykiatrien, og vi har to økter med til sammen fjorten parallellsesjoner som blant annet omhandler pasientperspektiv, organisering og eksempler på gode pasientforløp. Smakebiter fra konferansens andre dag er Fornuften og Ydmykheten ved forfatteren Thorvald Steen, samt innspill til den kliniske samtalen v/ Per Vaglum, en nestor i norsk psykiatri. Stor aktivitet preger norsk akuttpsykiatri, og årets NFAP avspeiler dette ved en kraftig økning i antall presentasjoner. NFAPs styre er sammensatt av representanter oppnevnt av Norsk Psykiatrisk Forening, Norsk Psykologforening og Norsk Sykepleierforbund, de respektive forbund yter også støtte til drift av forumet. Konferansen har som mål å være et tverrfaglig samlingspunkt innen arbeidsfeltet. Vi ønsker med dette å invitere til deltagelse og håper programmet vil bidra til faglig utvikling, inspirasjon og glede. Vel møtt! Hilsen styret

4 Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) styremedlemmer Rune Kroken, leder Psykiater, overlege Psykiatrisk Divisjon, Haukeland US., Bergen Torunn Antonsen Psykiatrisk sykepleier, Nordlandssykehuset psykiatri, Bodø Lars Haugen Psyk. sykepleier, avd. sykepleier psyk. avd., Sørlandet sykehus, Kristiansand Pelle Slagsvold Psyk. sykepleier og leder av Akutteam og Avlastning, Vinderen DPS Diakonhjemmet, Oslo Elisabeth Holck-Steen Sjefpsykolog, Psykiatrisk avdeling Sørlandet sykehus, Arendal Casper Meyer Nilsen Psykologspesialist, Psykiatrisk Divisjon, Haukeland US. Jean-Max Robasse Psykiater, avd.overlege og leder, akutt psykiatrisk avdeling, klinikk for psykisk helse, Aker universitetssykehus HF Truls Fagernes Olsen Psykolog, Psykiatrien i Vestfold, Tønsberg Forfatterstipend Forfattere av litteratur innen akuttpsykiatri kan nå søke forfatterstipend fra Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP)). Stipendet er på kr Stipendet er ment som en inspirasjon og anerkjennelse til forfattere med bokprosjekter som bidrar til fagets vekst. Både de som har en bok eller prosjekt på hjertet eller er kommet langt i prosessen, kan sende inn en prosjektbeskrivelse med vedlagt CV. Søknadsfristen er 5. januar Vurderingen gjøres av NFAPs styre, og tildelingen vil bli gjort kjent under konferansen om akuttpsykiatri, fredag 9.februar Søknaden kan stiles til: Nasjonalt forum for akuttpsykiatri, v/ leder Rune Kroken, Psykiatrisk Divisjon, Haukeland US, Helse Bergen, 5021 Bergen E-post:

5 6. konferanse om akuttpsykiatri «Forventning om forandring» 8. og 9. februar Godkjenninger Kurset er godkjent av NSF som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 12 timer. Kurset er godkjent som 12 timers fritt spesialkurs og som 12 timers vedlikeholdsaktivitet for psykologer. Kurset søkes godkjent iht Dnlf innen: - Allmennmedisin; som valgfritt kurs til videre- og etterutdanningen - Psykiatri; som valgfritt kurs for leger under spesialisering og for spesialistenes utdanning. Opplysninger om godkjenning vil fortløpende bli lagt ut på hjemmesiden til Nasjonalt forum for akuttpsykiatri.

6 Program Torsdag 8. februar Registrering Åpning Velkommen v/ Rune Kroken Åpningstale v/ Bjørg Gammersvik Trenger vi mer akuttpsykiatri? v/ Terje Øiesvold Pause m / kaffe Status and trends of coercive treatment across Europe v/ Thomas Kallert Foredraget foregår på engelsk. Norsk tittel : Status og utviklingstrekk for psykiatrisk behandling uten eget samtykke i land i Europa Førstelinjens forventninger til helseforetakenes akuttpsykiatriske tilbud v/ Anne H. Hansen Kultur Lunch Parallelle sesjoner I A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 Best clinical practice of coersion: the EUNOMIA project v/ Thomas W. Kallert Sesjonen foregår på engelsk. Norsk tittel: God praksis innenfor bruk av tvang: EUNOMIA-prosjektet. Det går betre med å ville enn å måtte: alternativ til tvang i eit DPS v/ Trond Aarre Linjeløst akuttilbud, presentasjon av en relasjons- og nettverks orientert modell v/ Magnus Hald Lenge sa eg det `kje te noken, dei kunne tru eg va sjukare enn eg va. Erfaringar med å høyra stemmer og lydar v/ Anne Martha Kalhovde Barn av psykiatriske pasienter, voksenpsykiatriens ansvar? v/ Marit Slørdal og Vibeke Lie Ambulante akutteam - myndighetenes intensjoner, forventninger og planer videre v/ Bjørg Gammersvik Fra næringslivsleder til akuttpsykiatrisk pasient. Det brutale møtet med akuttpsykiatrien for pasient og pårørende (bror). Negative og positive erfaringer v/ Ørjan Holstad og Egon Holstad.

7 14.45 Pause m / kaffe Parallelle sesjoner II B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 Samtalegruppe i akuttpost. Erfaring fra mer enn 10 års arbeid med å få det til, og hvorfor vi holder på v/ Eva Hall og Reidun Karlsen Hva er effektiv og god psykosebehandling i akuttpost? v/tore Buer Christensen Fotfølging. Vurdering, kontroll og dokumentasjon. Mulighet for en terapeutisk relasjon? v/gry Bruland Vråle og Nina Mjøsund Selvmordstruede forteller. En kvalitativ studie med fokus på tanker om fremtiden, forestillinger om døden og autonomi v/ Arne Thorvik Rus i akuttpost. Forekomst av rusmidler i blod og urin ved akutt psykiatrisk innleggelse og vurdering av ruspåvirkning v/ Jon Mordal. Akuttpsykiatrisk behandling av LAR-klienter v/jørgen G. Bramness Det går rundt i en firkant - En ungdoms erfaringer fra innleggelser i akuttpost v/ Heidi Wibeke Bakkland Helsetjenestens og politiets ansvar for psykisk syke oppgaver og samarbeid v/ Johannes Ivar Aune og Vårin Hellevik Festmiddag Fredag 9. februar Fornuften og ydmykheten. Behandlingsoptimisme før og nå v/thorvald Steen Når jeg har satt diagnose, hva skal pasienten og jeg da snakke om? v/ Per Vaglum Mentaliseringsbasert terapi og betydningen av refleksiv funksjon i møte med pasientene v/ Merethe Johansen

8 10.45 Pause m/kaffe Parallelle sesjoner III C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 Vurdering av voldsrisiko i akuttpsykiatri, nytten av en kort screening Brief Predictory Scale v/ Pål Hartvig Hvordan få til et felles språk i en akuttpost ved hjelp av Gundersons miljøvariabler? v/ Karin Smedvig Å betale prisen for et sosialpolitisk eksperiment. Personlige erfaringer fra desentraliseringen, sett fra en presset akuttpsykiaters ståsted v/ Agnar Aspaas Hvem innlegges på grunn av selvmordsfare? En kvantitativ studie av 1 års innleggelser i akuttavdeling v/ Liv Mellesdal Fordypning og spørsmål etter plenumsforedraget v/ Thorvald Steen Ulike nivåer av refleksiv funksjon og hvordan dette kan kjennes igjen i klinisk praksis v/ Merete Johansen PICU Psychiatric Intensive Care Units. Behandling av alvorlig syke i akuttpost, effekt av skjermingsavsnitt. Vitenskapelig evaluering fra Østmarka, St Olavs Hospital v/ Arne Vaaler Lunch Nevrokognitiv fungering, innsikt og prognose hos pasienter med affektivlidelse v/ Monica Varga Akuttpsykiatripris og utdeling av forfatterstipend. Kunstnerisk innslag Humor i akuttpsykiatrien, bra for pasienten eller helsearbeideren. Humor som mestringsferdighet, dokumentasjon av effekt på sykelighet og dødelighet v/ Sven Svebak God tur hjem og velkommen tilbake v/ Rune Kroken

9 Foredragsholdere Torsdag 8. februar Terje Øiesvold, spesialist i psykiatri, klinikksjef for Salten psykiatriske senter i Bodø, i tillegg avd.overlege v/ akuttpost. Leder i utvalg for forebyggende psykiatri i Norsk Psykiatrisk Forening. Doktorgrad i psykiatrisk helsetjeneste og innehar en bistilling ved Universitetet i Tromsø. Anne Helen Hansen, spesialist allmennmedisin. Leder av Enhet for samhandling ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Styreleder i Sykehusapoteket Nord HF. Særlig opptatt av områder innen medisinen hvor vi kan gjøre litt mer og oppnå veldig mye, mer enn av områder der vi må gjøre veldig mye for å oppnå litt. Thomas W. Kallert, head of the Dresden Mental Health Services Research Group, coordinator of the EC-funded EUNOMIA -project on coercion in psychiatry, and Professor of Psychiatry at the Dresden University of Technology Trond F. Aarre, spesialist i psykiatri og avdelingssjef ved Nordfjord psykiatrisenter. Han har vore særleg oppteken av diagnostikk og handsaming av stemningslidingar og utvikling av distriktpsykiatrien. Magnus P. Hald, psykiater og avdelingsleder ved Psykiatrisk senter for Tromsø og Karlsøy, Universitetssykehuset Nord- Norge. Han er spesielt opptatt av utvikling av relasjons- og nettverksperspektivet i psykiatrien, både i forhold til organisering og klinisk arbeid. Anne Marthe Kalhovde, psykiatrisk sykepleier med hovedfag i helsefag. Fagutviklingssykepleier ved Psykiatrisk senter for Tromsø og Karlsøy. Er leder for prosjektet Å høre stemmer. Marit Slørdahl, spesialist i barne- og ungdomspsykiatri. Overlege ved Nic Waals Institutt. Har i mange år vært opptatt av, og jobbet klinisk med, familier med barn der foreldre har en psykisk lidelse, med fokus på helhetlig behandling og samarbeid mellom ulike tjenesteinstanser og -nivåer. Vibeke Lie, spesialist i psykiatri og avdelingsoverlege Psykiatrisk Akuttavdeling. Veileder i multisenterprosjekt med fokus på affektbevissthet i terapi for pasienter med alvorlige personlighetsforstyrrelser. Er opptatt av psykoser, selvskading og økt bevissthet for å få bedre rutiner på akuttavdeling for oppfølging rundt barn av psykisk syke foreldre. Bjørg Gammersvik, seniorrådgiver i Sosial- og helsedirektoratet. Arbeider med Opptrappingsplanen for psykisk helse med særlig fokus på videreutvikling av behandlingstilbudet ved DPS. Ansvarlig for Evalueringsnettverket for akuttpsykiatri i direktoratet, utarbeidelse av revidert DPS- veileder, anbefalinger for ambulante akutteam.

10 Ørjan Holstad, universitetsutdannet biolog og lærer. 12 års praksis som næringslivsleder. Bakgrunn fra restaurantnæringen. Jobber for tiden som personalsjef i næringsmiddelindustrien. Egon Holstad, har bakgrunn som selvstendig næringsdrivende. Jobber for tiden som journalist og skribent. Eva Hall, psykolog og har arbeidet i akuttavdeling siden I samme periode har hun arbeidet med samtalegrupper. Hun har omfattende erfaring med gruppearbeid, spesielt i form av gruppedynamikk. Reidun Karlsen, barnevernpedagog, har videreutdanning Psykisk helsearbeid. Er ansatt på akuttpost Nord 4 ved Nordlandssykehuset, psykiatri i Bodø siden 1998 og har vært med og drevet samtalegruppa i de siste 7 årene. Tore Buer Christensen, overlege akuttseksjonen Sørlandets sykehus Arendal. Engasjert i videre - og etterutdanning av psykiatere. Nina Helen Mjøsund, cand.san og psykiatrisk sykepleier. Leder for Forsknings- og utviklingsenheten i Psykiatrisk klinikk ved Sykehuset Buskerud. Hovedfagsoppgaven om vurdering av selvmordsfare i akuttpost. Gry Bruland Vråle, psykiatrisk sykepleier og studieleder ved etter- og videreutdanningen i psykisk helsearbeid ved Diakonhjemmet Høgskole. Engasjert ved regionalt ressurssenter for selvmordsforebygging, Helse Øst. Arne Thorvik, spesialist i Psykiatri og psykoterapiveiledning, ansatt i Psykiatrien i Vestfold. Han har mangeårig erfaring fra klinisk psykiatri. Studert filosofi og har publisert om etiske og estetiske emner. Jon Mordal, lege og stipendiat på doktorgradsprosjektet Rus i akuttpsykiatrien en undersøkelse av rusbruk hos pasienter innlagt ved akuttpsykiatrisk avdeling. Har ledet et pilotprosjekt ved Lovisenberg Diakonale sykehus, Jørgen G. Bramness, psykiater, dr.med. Forsker innen legemiddelepidemiologi, rus og psykiatri ved Nasjonalt folkehelseinstitutt. Heidi Wibeke Bakkland, fra Mental Helse. Vært med på å utvikle undervisningsprogram som brukes i den videregående skolen. Hun har egen erfaring med psykisk helsevern i 11 år. Vårin Hellevik, utdannet jurist, er rådgiver i Sosial- og helsedirektoratet, Avdeling psykisk helse. Johannes Ivar Aune, utdannet polititjenestemann, er politiinspektør ved Organisert kriminalitet seksjon, Politidirektoratet. Har samarbeidet med Sosial- og helsedirektoratet med bl.a. et felles rundskriv om politiets bistand til helsevesenet.

11 Fredag 9. februar Thorvald Steen, forfatter. Siste roman Vekten av snøkrystaller, er oversatt til 18 språk, redaktør av Asylet (bok i anledning Gaustad sykehus 150 års jubileum), cand.phil.med idéhistorie hovedfag, mange år som pleiemedhjelper, maler og verneombud ved Gaustad sykehus. Per Vaglum, professor dr med ved Avdeling for medisinske atferdsfag, UiO. Barnepsykiatrisk, psykiatrisk og psykoanalytisk utdanning. Psykoterapeutisk deltidspraksis. Psykoterapiveileder Ullevål sektor, Oslo. Publisert en faglig fortelling fra akuttavdeling: Den første pasienten, Hertervig Forlag, Stavanger Merete Johansen, spesialist i psykiatri og seksjonsoverlege ved Dagavdelingen, Avdeling for Personlighetspsykiatri, Ullevål Universitetssykehus. Spesialinteresse innen feltet affektteori/affektbevissthet og personlighetsforstyrrelser, og innen feltet tilknytningsteori med fokus på mentalisering i behandling av pasienter med borderline personlighetsforstyrrelser. Pål Hartvig, spesialist i psykiatri. Mange års erfaring i akuttpsykiatri. Tidligere formann i Spesialitetskomiteen, i Rådet for legeetikk mm. I de senere år aktiv innen forskning om voldsrisiko og i retts- og fengselspsykiatri. Karin Smedvik, psykiatrisk sykepleier. Arbeider nå som seksjonsleder i akuttpsykiatri i Helse Stavanger. Hun har vært opptatt av og undervist om miljøterapi i mange år. Medforfatter av Miljøterapiheftet utgitt av Psykiatrisk Opplysningsfond. Agnar Aspaas, privatpraktiserende spesialist i psykiatri, Tønsberg Psykoterapisenter. Tidligere avdelingsoverlege i Psykiatrien i Vestfold. Liv Mellesdal, psykiatrisk sykepleier med 15 års erfaring fra akuttpsykiatri. Hovedfag Nå stipendiat i SIPEA studien, selvmordsproblematikk i psykiatriske akuttmottak. Akuttpsykiatripris Akuttpsykiatriprisen tildeles enkeltpersoner eller grupper som har satt fokus på akuttpsykiatri på en konstruktiv måte. Dette kan være gjennom klinisk arbeide, fagutvikling, forskning og publikasjoner m.m. Prisen består av et bilde verdt ca samt en sjekk på kr Nasjonalt Forum for Akuttpsykiatri ber også i år om forslag til kandidater. Juryen består av styrets medlemmer. Forslag til priskandidater, med vedlagt begrunnelse, kan sendes styret ved leder på adresse: Forslag må være styret i hende innen 5. januar 2007.

12 Arne Vaaler, psykiater, avd. sjef, St. Olavs Hospital, psykiatrisk avdeling Østmarka, som omhandler norske PICUs. Holder på med doktograd. Monica Varga, spesialpsykolog, Akuttpsykiatrisk avdeling II, Aker universitetssykehus. Arbeider med dr.psychol grad. Honorary Visiting Research Fellow ved Institute of Psychiatry (IoP), King s College London. Bred forskningsinteresse, inkludert innsiktssvikt ved psykoser, bipolar affektiv lidelse, schizofreni, nevrokognisjon, nevropsykiatri og neuroimaging - både strukturelt og funksjonelt. Sven Svebak, psykolog, professor. Har utført pionerforskning om sans for humor og effekter på helsa. Han har holdt omkring 2000 vitenskapelige og populærvitenskapelige kurs og foredrag og har vært president i International Society for Humor Studies. Ansatt ved NTNU, medisinsk fakultet, institutt for nevromedisin. Prekonferanse «Forskning i akuttpsykiatri» kl Onsdag 7. februar Påmelding: Se praktiske opplysninger og påmeldingsskjema Forum for akuttpsykiatri arrangerer sammen med Evalueringsnettverk for akuttpsykiatri et arbeidsseminar om forskning i akuttpsykiatri. På dette arbeidsseminaret presenteres resultater fra Multisenterstudie av akuttpsykiatri (MAP) og undersøkelser knyttet til denne. Det presenteres også resultat fra annen akuttpsykiatrisk forskning. For hvert innlegg vil en forsker eller kliniker kommentere innlegget og innlede til en kort diskusjon. Vi ønsker at dette skal være et arbeidsseminar som stimulerer til forskning innen akuttpsykiatri. Det vil derfor også være anledning til å legge fram andre undersøkelser fra akuttpsykiatrien, enten ferdige undersøkelser eller ideer/planer om undersøkelser som en vil få diskutert med erfarne forskere og andre. Meld dere gjerne på. Vi har satt av parallellsesjoner til slike innlegg, og vi vil skaffe forskere og andre som kan være med på diskusjon. Melding til parallelle sesjoner: sendes innen 15.desember 2006 til psykiater Jean-Max Robasse, mailadr. med et resymé på en halv til en side med informasjon om tema, materiale, metode og eventuelle resultater. Lederne for arbeidsseminaret vil da svare innen 20. desember angående hvilke innlegg som blir tatt med og avtale hvordan forberedelsene skal gjøres for det enkelte innlegg.

13 Program Arbeidsseminaret ledes av professor Torleif Ruud og psykiater Jean-Max Robasse Har legevakter lavere terskel for å legge inn akutt enn fastleger og spesialisthelsetjenester?v/ Torleif Ruud, Sintef Å måle opplevelse av mestring hos akuttpsykiatriske pasienter mulig og nyttig? V/ Torfinn Hynnekleiv, Svein Erik Gransjøen, Reinsvoll, Sykehuset Innlandet Hvilke endringer gjøres i medisinering under akuttpsykiatriske opphold? V/ Rune Kroken, Haukeland Universitetssykehus Suicidalitet hos førstegangsinnlagte. Data fra FINN-studien. V/Terje Øiesvold (Se omtale i programmet) Kaffepause Parallelle sesjoner med kommentarer fra forskere. - Fremleggelse av forskning - Fremleggelse av ide til prosjekt Hva kjennetegner lange behandlingsforløp ved ungdomspsykiatriske akuttavdelinger? V/Trond Hatling, Sintef Hva kjennetegner de av akutteamenes pasienter som blir innlagt akuttavdeling? V/ Rolf W Gråwe, Sintef Slutt

14 PRAKTISKE OPPLYSNINGER Prekonferanse Forskning i akuttpsykiatri 7. feburar kl nasjonale konferanse om akuttpsykiatri februar 2007 STED: Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo PÅMELDING: Påmeldingen er bindende. Avbestilling må skje skriftlig. PÅMELDINGSFRIST: 15. november 2006 Ved påmelding etter 15. november påløper et gebyr på kr. 300,-. Påmelding etter 1. januar kr 500,-. AVBESTILLING: Kun skriftlig avbestilling. Avbestilling etter 1. januar kr Etter 25. januar betales full deltakeravgift. DELTAKERAVGIFT: Betaling mot tilsendt faktura/bekreftelse. Alle priser er inkl. moms. Vi tar forbehold om endringer i nåværende momsbestemmelser. Pre-konferanse: «Forskning i akuttpsykiatri» kr 200,- Konferanse om akuttpsykiatri: I deltakeravgiften uten overnatting inngår forelesninger, kaffepauser, lunsj torsdag og fredag. Festmiddag kommer i tillegg. I deltakeravgiften med overnatting inngår også festmiddag torsdag samt overnatting torsdag til fredag. Deltakeravgift uten overnatting kr 2.600,- Deltakeravgift med overnatting - i enkeltrom kr 4.200,- - i dobbeltrom kr 4.000,- BESPISNING: Tapasbuffeet onsdag 7. februar etter pre-konferansen kr 350,- For ikke-overnattende: Festmiddag torsdag 8. februar kr 575,- OVERNATTING februar pr. pers/natt: Enkeltrom kr 1.195,- / Dobbeltrom kr 700,- PÅMELDINGEN SENDES TIL: (Kun skriftlige påmeldinger (brev/faks/mail). KURS OG KONGRESSERVICE, Akuttpsyk., 7340 OPPDAL Tlf Fax REISE: Det er reservert et begrenset antall flybilletter til/fra Oslo Lufthavn, Gardermoen med 40-65% rabatt. Kryss av på påmeldingsskjemaet dersom du ønsker tilsendt bestillingsskjema for flybillett. Spørsmål vedr. flytider/priser: BERG-HANSEN REISEBUREAU, TRONDHEIM. Tlf Fax Kontaktpersoner: Bjørn Fremstad/ Wenche Foss.

15 PÅMELDINGSSKJEMA 6. konferanse i akuttpsykiatri og prekonferanse 2007 Sendes: KURS & KONGRESSERVICE Akuttpsyk, 7340 Oppdal. Fax: Etternavn Fornavn Tittel Arb.sted Adresse arb. Pnr/sted Tlf. Faks Ønsker å delta på pre-seminar onsdag 7. ferbruar kl Ønsker å delta på 6. konferanse om akuttpsykiatri torsdag 8. og fredag 9. februar PARALLELLE SESJONER Torsdag 8.februar - kl Sesjon I nr: - kl Sesjon II nr.: Fredag 9.februar - kl Sesjon III nr.: OVERNATTING Ønsker ikke overnatting Ønsker overnatting i: enkeltrom dobbeltrom sammen med: Ankomst dato... avreise dato... Ønsker røykerom BESPISNING: Tapasbufeet onsdag 7. februar fra kl Ikke-overnattende: Ønsker festmiddag torsdag 8. februar REISE: Ønsker tilsendt bestillingsskjema for flybillett.

16 Avsender: Kurs og Kongresservice NO-7340 Oppdal B Porto betalt ved innleveringa p.p. NORGE / NOREG Snøfugl Grafiske, 7340 Oppdal,

Bedriftshelsetjenesten Roller og oppgaver i utvikling

Bedriftshelsetjenesten Roller og oppgaver i utvikling NETTVERKSKONFERANSEN 2015 Bedriftshelsetjenesten Roller og oppgaver i utvikling Radisson Blu Royal Garden Hotel 18. 19. mars 2015. NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere, og NSFs lokalgruppe av bedriftssykepleiere

Detaljer

Kirsti Silvola. Karin Holt

Kirsti Silvola. Karin Holt Kirsti Silvola Utdanning: Psykiater og psykoterapeut i individuell psykoterapi. Gruppepsykoterapeut med psykodramametode. Erfaring: Jeg har lang erfaring som psykoterapeut med individer og terapi- og rehabiliteringsgrupper

Detaljer

10.Nordiske kongress i Faglig veiledning. 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar

10.Nordiske kongress i Faglig veiledning. 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar 10.Nordiske kongress i Faglig veiledning 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar ARRANGEMENTETS HJEMMESIDE: http://www.sykepleierforbundet.no/konferanser VELKOMMEN Nærvær, refleksjon og estetikk i mangfoldets

Detaljer

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik En enhet i utvikling Hvordan er vi bygd opp, hvordan jobber vi og hvilke utfordringer har vi? Koordinator Knut Anders Brevig Akuttnettverket, Holmen 07.04.14 Avdelingssjef

Detaljer

Fra kaos til mestring

Fra kaos til mestring u PROGRAM ROP-DAGEN Fra kaos til mestring Oslo Kongressenter u 11. januar, 2017 Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Nasjonal kompetansetjeneste

Detaljer

KONFERANSE. NSHs PSYKIATRIKONFERANSE. Ny kurs for opptrappingsplanen! Hva er fremtidens utfordringer innen psykisk helsevern?

KONFERANSE. NSHs PSYKIATRIKONFERANSE. Ny kurs for opptrappingsplanen! Hva er fremtidens utfordringer innen psykisk helsevern? KONFERANSE NSHs PSYKIATRIKONFERANSE Ny kurs for opptrappingsplanen! Hva er fremtidens utfordringer innen psykisk helsevern? Torsdag 30. og fredag 31. oktober 2003 Felix konferansesenter, Aker Brygge, Oslo

Detaljer

Bjørg Gammersvik. Victor Grønstad

Bjørg Gammersvik. Victor Grønstad Bjørg Gammersvik Ansatt i Helsedirektoratet siden starten, 2001. Før det i Helsetilsynet der jeg jobbet med gjennomføring av opptrappingsplanen; omstrukturering og etablering av DPS. Før det 25 år i psykisk

Detaljer

SALTEN PSYKIATRISKE SENTER. 25 års jubileumskonferanse. MØTEPLASSER - psykiatrien i møte med seg selv og med andre

SALTEN PSYKIATRISKE SENTER. 25 års jubileumskonferanse. MØTEPLASSER - psykiatrien i møte med seg selv og med andre SALTEN PSYKIATRISKE SENTER 25 års jubileumskonferanse MØTEPLASSER - psykiatrien i møte med seg selv og med andre Radisson SAS Hotel i Bodø, 30. mai - 1. juni 2007 Skarv av Ellen Jacobsen, Oslo. Bronseskulptur

Detaljer

Selvskading og selvmordsatferd hos barn og unge

Selvskading og selvmordsatferd hos barn og unge Behandling av Selvskading og selvmordsatferd hos barn og unge Kurs: 5. og 6. februar 2018 RVTS Øst, Auditoriet i Gullhaugveien 1-3, Oslo rvtsost.no facebook.com/rvtsost/ Målgruppe: Ansatte i BUP. Kurset

Detaljer

10. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 17.-18. februar 2011

10. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 17.-18. februar 2011 NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER 10. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 17.-18. februar 2011 med akuttpsykiatrisk forskningsseminar 16. februar 2011 Radisson BLU Scandinavia Hotel,

Detaljer

Jeg vil, jeg vil, men tiden strekker ikke til..

Jeg vil, jeg vil, men tiden strekker ikke til.. Jeg vil, jeg vil, men tiden strekker ikke til.. NSFs landskonferanse i veiledning 2017 Invitasjon Landskonferansen 2017 NSFs faggruppe for veiledere inviterer til årets landskonferanse i Drammen. Temaet

Detaljer

dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk

dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk Dr. Oscar Olsen seminar 2016 Stiftelsen dr. Oscar Olsen fond samarbeider om årets dr. Oscar Olsen seminar med

Detaljer

Stressmestringskurset Arbeid og avspenning

Stressmestringskurset Arbeid og avspenning Stressmestringskurset Arbeid og avspenning Fagakademiet i samarbeid med ACEM og Norsk Yoga-skole inviterer nok en gang til det årlige stressmestringskurset Arbeid og avspenning For hvem Ansatte i personal-

Detaljer

KONFERANSE. KVINNER, MENN OG HELSE - de små og store forskjeller

KONFERANSE. KVINNER, MENN OG HELSE - de små og store forskjeller KONFERANSE KVINNER, MENN OG HELSE - de små og store forskjeller Hvordan preger dette helsetjenesten Konsekvenser for behandling, prioritering og informasjon Makt, ledelse og innflytelse Torsdag 11. og

Detaljer

PÅMELDINGSSKJEMA. Dato/Sted: Torsdag 19. og fredag 20. februar 2004 Rainbow Hotel Opera, Oslo

PÅMELDINGSSKJEMA. Dato/Sted: Torsdag 19. og fredag 20. februar 2004 Rainbow Hotel Opera, Oslo Formål: Fra 1. januar 2004 skal alle helseforetak ha etablert klinisk etikkkomite. Noen sykehus har erfaring med bruk av klinisk etikkkomite i flere år. Det finnes flere måter å organisere og bruke komiteen

Detaljer

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe?

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe? Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe? Kurset arrangeres ved Clarion Ernst Hotel, Kristiansand Dato: 20.-21. april 2015

Detaljer

Regional Pasientsikkerhetskonferanse

Regional Pasientsikkerhetskonferanse Regional Pasientsikkerhetskonferanse Scandic Bodø 27. - 28. november 2014 Pasientsikkerhetsarbeid i Helse Nord -sett med pasientens øyne Velkommen til kunnskapsdeling om praktisk pasientsikkerhet! I november

Detaljer

Konferanse. NSHs årlige Psykiatri- og ruskonferanse 2006

Konferanse. NSHs årlige Psykiatri- og ruskonferanse 2006 Norsk sykehus- og helsetjenesteforening Konferanse NSHs årlige Psykiatri- og ruskonferanse 2006 Opptrappingsplanen og nye mål for psykisk helse 2008 Akuttpsykiatri hvem skal behandles hvor? Rusomsorg og

Detaljer

Psykose og. - hva hjelper?

Psykose og. - hva hjelper? Psykose og psykoterapi - hva hjelper? Torsdag 3. februar 10.00-10.20 Velkommen ved leder ISPS- Norge. Kulturinnslag 10.20 11.00 Svein Haugsgjerd «Hva forteller historien oss, og hva med relasjonens betydning

Detaljer

Status for Akuttnettverket

Status for Akuttnettverket Status for Akuttnettverket Orientering og oppdatering Nettverkssamling 14-15 mai 2012 Torleif Ruud, leder for Akuttnettverket Avd.sjef, FOU-avdeling psykisk helsevern, Ahus Professor, Institutt for klinisk

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Rica Ishavshotell Tromsø 13. 15. mars 2007 PROGRAM TIRSDAG 13. mars 2007 Kl 11 00 12 00 Registrering

Detaljer

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse 30. sept og 1. okt 2014 Velkommen til konferansen - til barn og unges beste Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, RKBU Midt-Norge

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

Kjære medlemmer av NLSA og øvrige deltakere på AKUTTDAGENE 2008! Velkommen til AKUTTDAGENE 2008 som i år vil gå av stabelen i Oslo.

Kjære medlemmer av NLSA og øvrige deltakere på AKUTTDAGENE 2008! Velkommen til AKUTTDAGENE 2008 som i år vil gå av stabelen i Oslo. www.akuttdagene.no Kjære medlemmer av NLSA og øvrige deltakere på AKUTTDAGENE 2008! Velkommen til AKUTTDAGENE 2008 som i år vil gå av stabelen i Oslo. I år arrangerer vi AKUTTDAGENE sammen med Akuttmottaket

Detaljer

Velkommen til. SANDEFJORD 15.-17. april. Rica Park Hotel Sandefjord

Velkommen til. SANDEFJORD 15.-17. april. Rica Park Hotel Sandefjord Velkommen til SANDEFJORD 15.-17. april Rica Park Hotel Sandefjord Praktisk informasjon: Sted: Rica Park Hotel, Sandefjord Strandpromenaden 9 Tlf: 33 44 74 00 Dato: 15. 17. april 2013 Målgruppe: Ansvarlig:

Detaljer

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge PG1 Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge Tabell 1 Driftsdata for helseforetak og regionale helseforetak i psykisk helsevern for barn og unge 2006. RHF/ HF Døgnplasser i drift 31.12.06 Oppholds

Detaljer

KONFERANSE MEDISINSK KONTORFAGLIG VIRKSOMHET. Motivasjons- og innspillskonferanse Hvordan selv påvirke til gode løsninger!

KONFERANSE MEDISINSK KONTORFAGLIG VIRKSOMHET. Motivasjons- og innspillskonferanse Hvordan selv påvirke til gode løsninger! KONFERANSE MEDISINSK KONTORFAGLIG VIRKSOMHET Motivasjons- og innspillskonferanse Hvordan selv påvirke til gode løsninger! Kontorfagpersonell som premissleverandør og pådriver Kommunikasjon i fokus Torsdag

Detaljer

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 INVITASJON TIL NASJONAL FAGKONFERANSE FOR HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 Vi ønsker med dette velkommen til vår fjerde nasjonale konferanse for helsefagarbeidere. Konferansen

Detaljer

Velkommen til Diabetesforum For helsepersonell og tillitsvalgte i Diabetesforbundet Kirkenes 05-06. september 2012 Rica hotell

Velkommen til Diabetesforum For helsepersonell og tillitsvalgte i Diabetesforbundet Kirkenes 05-06. september 2012 Rica hotell Velkommen til Diabetesforum For helsepersonell og tillitsvalgte i Diabetesforbundet Kirkenes 05-06. september 2012 Rica hotell Hvordan samhandle best for å behandle flest godt! Kjære diabeteskollegaer

Detaljer

Akuttnettverket pr april 2013

Akuttnettverket pr april 2013 Akuttnettverket pr april 2013 Nettverkssamling 29-30 april 2013 Torleif Ruud, leder for Akuttnettverket Avd.sjef, FOU-avdeling psykisk helsevern, Ahus Akuttnettverket Nasjonalt nettverk for evaluering,

Detaljer

Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015

Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015 Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015 Velkommen til årets konferanse! 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Thon hotell Opera i Oslo 4.-6. mars 2008 PROGRAM TIRSDAG 4. mars 2008 Kl 10 00 11 00 Registrering med

Detaljer

Bergen Tidlig Psykose Symposium 2012

Bergen Tidlig Psykose Symposium 2012 Bergen Tidlig Psykose Symposium 2012 11. - 12. juni Radisson BLU Royal Hotel Bryggen, Bergen «Ta kunnskapen i bruk!» www.helse-bergen.no/psyk.klinikk Velkommen! Velkommen til åpningsseminar i anledning

Detaljer

8. nasjonale konferanse. i akuttpsykiatri. 5. - 6. februar 2009. Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO

8. nasjonale konferanse. i akuttpsykiatri. 5. - 6. februar 2009. Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) 8. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 5. - 6. februar 2009 Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO c Akuttpsykiatrisk forskningsseminar 4. februar www.legeforeningen.no/akuttpsykiatri

Detaljer

Invitasjon. OSLO 5.-6. september 2016. konferanse. hukommelsesklinikker 25 års jubileum. www.aldringoghelse.no. Foto: OUS / Anders Bayer

Invitasjon. OSLO 5.-6. september 2016. konferanse. hukommelsesklinikker 25 års jubileum. www.aldringoghelse.no. Foto: OUS / Anders Bayer Invitasjon konferanse hukommelsesklinikker 25 års jubileum Foto: OUS / Anders Bayer 5.-6. september 2016 www.aldringoghelse.no Hukommelsesklinikker 25 års jubileum Det er i år 25 år siden hukommelsesklinikken

Detaljer

Sentrale tema for årets Obesi er: -Personlighetsforstyrrelser og overvekt -Fysisk aktivitet i overvektsbehandling -Lavkalori-dietter -Pasientforløp

Sentrale tema for årets Obesi er: -Personlighetsforstyrrelser og overvekt -Fysisk aktivitet i overvektsbehandling -Lavkalori-dietter -Pasientforløp Sentrale tema for årets Obesi er: -Personlighetsforstyrrelser og overvekt -Fysisk aktivitet i overvektsbehandling -Lavkalori-dietter -Pasientforløp Årets forelesere: Patrick Seyfried Hege Gade Siren Nymo

Detaljer

Sentrale tema for årets Obesi er: -Personlighetsforstyrrelser og overvekt -Fysisk aktivitet i overvektsbehandling -Lavkalori-dietter -Pasientforløp

Sentrale tema for årets Obesi er: -Personlighetsforstyrrelser og overvekt -Fysisk aktivitet i overvektsbehandling -Lavkalori-dietter -Pasientforløp Sentrale tema for årets Obesi er: -Personlighetsforstyrrelser og overvekt -Fysisk aktivitet i overvektsbehandling -Lavkalori-dietter -Pasientforløp Årets forelesere: Patrick Seyfried Hege Gade Siren Nymo

Detaljer

Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo

Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo Tid: 7.juni kl 09.00-16.00 Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo Pris: kr 800,- Påmelding: Nordre

Detaljer

KONFERANSE. NSHs konferanse om MAT OG HELSE. Du blir hva du spiser...? Kosthold og psykisk helse Helsemessige konsekvenser Livsstilsendringer

KONFERANSE. NSHs konferanse om MAT OG HELSE. Du blir hva du spiser...? Kosthold og psykisk helse Helsemessige konsekvenser Livsstilsendringer KONFERANSE Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker / Astrid Hals NSHs konferanse om MAT OG HELSE Du blir hva du spiser...? Kosthold og psykisk helse Helsemessige konsekvenser Livsstilsendringer Torsdag

Detaljer

EFPIA TEMPLATE - NORSK VERSJON

EFPIA TEMPLATE - NORSK VERSJON EFPIA TEMPLATE - NORSK VERSJON Publikasjonsdato: 30.06.2016 Fullstendig navn Helse-personell: sted Helseorganisasjoner: registreringssted land adresse Entydig landsidentifikator VALGFRITT Bidrag til arrangementskostnader

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

Velkommen til LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2014

Velkommen til LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2014 Velkommen til LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2014 Bodø 28.-30. april Radisson Blu Hotel foto: Terje Rakke/Nordic Life/www.nordnorge.com/Bodø Praktisk informasjon: Sted: Radisson Blu Hotel, Bodø Storgata

Detaljer

OSLO Oslo Kongressenter, Folkets hus mai 2017

OSLO Oslo Kongressenter, Folkets hus mai 2017 TEMAKURS FOR LEGER LEGEMIDDELBRUK HOS ELDRE OSLO Oslo Kongressenter, Folkets hus 29.-30. mai 2017 www.aldringoghelse.no TEMAKURS Legemiddelbruk hos eldre Kurset er særlig beregnet på fastleger og sykehjemsleger,

Detaljer

KONFERANSE. PASIENTOPPLÆRING Pasientopplæring som behandling Mestring av endret livssituasjon

KONFERANSE. PASIENTOPPLÆRING Pasientopplæring som behandling Mestring av endret livssituasjon KONFERANSE PASIENTOPPLÆRING Pasientopplæring som behandling Mestring av endret livssituasjon Onsdag 3. og torsdag 4. desember 2003 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo Tverrfaglig samarbeid gir gode løsninger!

Detaljer

Rus og helsekonferanse

Rus og helsekonferanse Rus og helsekonferanse 17.-18.nov. 2016 Radisson Blu Royal Garden Hotell Den det gjelder på liv og helse løs Velkommen Det er en stor glede for oss å ønske velkommen til rus og helsekonferanse i Trondheim.

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Scandic hotell Prinsen i Trondheim 10. 12. mars 2009 PROGRAM Tirsdag 10. mars. Kl. 1000-1100 Registrering

Detaljer

Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon -

Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon - Fagakademiet inviterer til kurset Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon - For hvem/målgruppe Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter og andre. Det er en fordel

Detaljer

KONFERANSE RØYKFRIE SYKEHUS - HVORDAN LAR DET SEG GJENNOMFØRE? NSH DAGSKONFERANSE. Torsdag 7. november 2002 Rainbow Hotel Opera, Oslo

KONFERANSE RØYKFRIE SYKEHUS - HVORDAN LAR DET SEG GJENNOMFØRE? NSH DAGSKONFERANSE. Torsdag 7. november 2002 Rainbow Hotel Opera, Oslo KONFERANSE NSH DAGSKONFERANSE RØYKFRIE SYKEHUS - HVORDAN LAR DET SEG GJENNOMFØRE? Torsdag 7. november 2002 Rainbow Hotel Opera, Oslo Tverrfaglig samarbeid gir gode løsninger! NORSK SYKEHUS- OG HELSETJENESTEFORENING

Detaljer

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Seksjon Helse og Sosial Hordaland AVD.743 SØRLANDET SYKEHUS ARENDAL Invitasjon til Nasjonal konferanse 20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Hvordan ønsket vi det skulle bli? Hvordan ble det? Scandic Bergen City Mandag

Detaljer

Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre.

Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre. Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre. BarnsBeste Departementet besluttet høsten 2007 å opprette et nasjonalt

Detaljer

NFAM. Henningsvær bryggehotell, 8313 Henningsvær. Vårkonferansen, 10.- 12. mai 2009. Ansvarlig: NFAM, styret

NFAM. Henningsvær bryggehotell, 8313 Henningsvær. Vårkonferansen, 10.- 12. mai 2009. Ansvarlig: NFAM, styret NFAM Vårkonferansen, 10.- 12. mai 2009 Henningsvær bryggehotell, 8313 Henningsvær Ansvarlig: NFAM, styret PROGRAM Godkjenning. Kurset er godkjent med 15 timer som valgfritt kurs i videre og etterutdanningen

Detaljer

Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) Nye Pluss hivpositives landsforening HIV14

Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) Nye Pluss hivpositives landsforening HIV14 Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og Nye Pluss hivpositives landsforening HIV14 Nasjonal pasient/brukerkonferanse for hivpositive og helsepersonell torsdag 18. søndag 21. september

Detaljer

Arrangerer Landskonferanse Målgruppe: Alle som jobber for mennesker med utviklingshemning og andre interesserte

Arrangerer Landskonferanse Målgruppe: Alle som jobber for mennesker med utviklingshemning og andre interesserte Arrangerer Landskonferanse 2010 Målgruppe: Alle som jobber for mennesker med utviklingshemning og andre interesserte Tema: Utviklingshemming og psykiske lidelser Sted: Bergen, Hotell Terminus, Terminus

Detaljer

Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose

Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose Et strategisk verktøy Bergen 09.09.2010 Disposisjon Hvorfor behandlingslinjer Hva er en behandlingslinje Utarbeiding av Behandlingslinje

Detaljer

PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna

PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna Har du ennå ikke meldt deg på årets PFF-kongress, er det på tide nå. Hold av helgen 8-10. mars 2013. Kongressen holdes på Thon Hotell Oslo Airport,

Detaljer

Grunnlagsdata tvungent psykisk helsevern: Henvisningsformalitet

Grunnlagsdata tvungent psykisk helsevern: Henvisningsformalitet Grunnlagsdata tvungent psykisk helsevern: Henvisningsformalitet Helse Øst RHF Henvisningsformalitet Frivillig Tvang Annet Antall uten hjemmel Sykehuset Østfold 2006 1 823 40 58 2 6 2005 1 616 42 56 2 12

Detaljer

KONFERANSE NASJONAL HØRINGSKONFERANSE. Distriktsmedisinske senter DMS. Torsdag 6. og fredag 7. november 2003 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo

KONFERANSE NASJONAL HØRINGSKONFERANSE. Distriktsmedisinske senter DMS. Torsdag 6. og fredag 7. november 2003 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo KONFERANSE NASJONAL HØRINGSKONFERANSE Distriktsmedisinske senter DMS Torsdag 6. og fredag 7. november 2003 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo Tverrfaglig samarbeid gir gode løsninger! NORSK SYKEHUS-

Detaljer

Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015

Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015 Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015 Velkommen til årets konferanse! 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering

Detaljer

JOBBKLAR OG FERDIGUTDANNET?

JOBBKLAR OG FERDIGUTDANNET? Fagkonferanse 26. 27. mai 2014 LOFOTEN THON HOTEL SVOLVÆR JOBBKLAR OG FERDIGUTDANNET? Formålet med konferansen er å belyse det viktige spørsmålet om hvor godt forberedt en nyutdannet sykepleier er til

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet 8,6 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 9,2

Detaljer

SAMHANDLING OM DE AKUTTPSYKIATRISKE TJENESTER: Fra ensidighet til gjensidighet

SAMHANDLING OM DE AKUTTPSYKIATRISKE TJENESTER: Fra ensidighet til gjensidighet SAMHANDLING OM DE AKUTTPSYKIATRISKE TJENESTER: Fra ensidighet til gjensidighet akuttnettverkets samling 24. og 25. oktober 2016 Holmen Fjordhotell For ledere, fagutviklere, klinikere og andre som ønsker

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Alta

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Alta Årskonferanse i Alta 1. til 3. mars- 2016 Hotell Scandic Alta NFSS Organisasjonsnummer 994186183 PROGRAM: Tirsdag 1. mars 10 00-11 00 Registrering med kaffe m.m. 11 00-11 30 Velkommen ved Heidi Solvang,

Detaljer

KONFERANSE. NSHs årlige konferanse om PERSONALLEDELSE. Torsdag 7. og fredag 8. april 2005 Bjørvika Konferansesenter, Oslo

KONFERANSE. NSHs årlige konferanse om PERSONALLEDELSE. Torsdag 7. og fredag 8. april 2005 Bjørvika Konferansesenter, Oslo KONFERANSE Magnolia design as NSHs årlige konferanse om PERSONALLEDELSE Suksessfaktorer i sterke stammekulturer Hvordan motivere seg selv og andre? Hvordan skape arbeidsmiljø med muligheter for vekst og

Detaljer

Riv ned gjerdene - sammen om ROP

Riv ned gjerdene - sammen om ROP PROGRAM u ROP-dagen Riv ned gjerdene - sammen om ROP 27. november 2013 ved Oslo Kongresssenter Nasjonal for samtidig Nasjonal kompetansetjeneste rusmisbruk og psykisk lidelse Nasjonal kompetansetjeneste

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Bodø. 13. 15. mars 2012 Radisson Blu Hotel

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Bodø. 13. 15. mars 2012 Radisson Blu Hotel NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse i Bodø 13. 15. mars 2012 Radisson Blu Hotel PROGRAM Tirsdag 13. mars- 2012 Kl 10 00 11 00 Kl 11 00 11

Detaljer

Hvordan finne riktig balanse mellom poliklinikk og døgntilbud?

Hvordan finne riktig balanse mellom poliklinikk og døgntilbud? Hvordan finne riktig balanse mellom poliklinikk og døgntilbud? Professor Torleif Ruud Akershus universitetssykehus torleif.ruud@ahus.no NSHs konferanse om psykiatri og avhengighet Oslo 16.oktober 2007

Detaljer

Konferanse i forbindelse med regjeringens satsing rettet mot barn av foreldre som har psykiske problemer og/eller rusproblemer

Konferanse i forbindelse med regjeringens satsing rettet mot barn av foreldre som har psykiske problemer og/eller rusproblemer Gjør noe med det... Konferanse i forbindelse med regjeringens satsing rettet mot barn av foreldre som har psykiske problemer og/eller rusproblemer Radisson Blu Hotell, Lillehammer, 26. & 27. oktober 2010

Detaljer

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER:

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER: www.akuttpsykiatri.no NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER: 13. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 13. - 14. februar 2014 m/ Akuttpsykiatrisk forskningsseminar 12. februar 2014 1 Radisson

Detaljer

KONFERANSE. NSHs konferanse for MEDISINSK KONTORFAGLIG HELSEPERSONELL 2005

KONFERANSE. NSHs konferanse for MEDISINSK KONTORFAGLIG HELSEPERSONELL 2005 KONFERANSE NSHs konferanse for MEDISINSK KONTORFAGLIG HELSEPERSONELL 2005 Faglig oppdatering Personlig utvikling Nye impulser Arbeidsmiljø og arbeidsglede Mandag 30. mai og tirsdag 31. mai 2005 M/S Color

Detaljer

OBESI 2014 LHL-klinikkene Røros 22. 23. september

OBESI 2014 LHL-klinikkene Røros 22. 23. september . OBESI 2014 LHL-klinikkene Røros 22. 23. september LHL-klinikkene Røros og Regionalt senter for sykelig overvekt ved St. Olavs Hospital har gleden av å invitere til fagseminar i behandling og oppfølging

Detaljer

Påmelding: Det er totalt 24 plasser på kurset. Først til mølla gjelder og plassene fordeles ellers ut fra skjønn.

Påmelding: Det er totalt 24 plasser på kurset. Først til mølla gjelder og plassene fordeles ellers ut fra skjønn. Vevelstad Brønnøy Vega Sømna Samhandlingsprosjektet Sammen om psykisk helse, Sør-Helgeland v/ kommunene Vevelstad, Sømna, Vega, Brønnøy, samt Psykiatrisk senter Brønnøysund. INVITERER TIL KURSET FØRSTEHJELP

Detaljer

«Tvang i et menneskerettighetsperspektiv-finnes det verdighet i bruk av tvang?» 09. mai 2017

«Tvang i et menneskerettighetsperspektiv-finnes det verdighet i bruk av tvang?» 09. mai 2017 «Tvang i et menneskerettighetsperspektiv-finnes det verdighet i bruk av tvang?» 09. mai 2017 LARVIK KULTURHUS, BØLGEN, SANDEN 2, LARVIK Påmelding med frist 02.05.17: Sett musepekeren på linken og følg

Detaljer

Til kommunens Bodø, 17.03.11 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig

Til kommunens Bodø, 17.03.11 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig Til kommunens Bodø, 17.03.11 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig Innbydelse til Forum for informasjonssikkerhet For 9. gang arrangeres Forum for informasjonssikkerhet i Bodø Undertegnede

Detaljer

Barn som pårørende ved selvmordsatferd

Barn som pårørende ved selvmordsatferd Barn som pårørende ved selvmordsatferd Barn som pa rørende ved selvmordsatferd Det har vært lite fokus på hvordan vi skal fange opp og hjelpe barna når foreldre forsøker å ta livet sitt eller begår selvmord.

Detaljer

Framtidens arbeidsliv

Framtidens arbeidsliv Norsk Fysioterapeutforbund faggruppe for ergonomi Framtidens arbeidsliv - hvilke utfordringer møter vi? 28. fagseminar for NFF s faggruppe for ergonomi Radisson SAS Royal Hotel Bryggen, Bergen 7. - 9.

Detaljer

Status for Akuttnettverket (akuttnettverket.no)

Status for Akuttnettverket (akuttnettverket.no) Sammen om å forbedre akuttpsykiatrien... Status for Akuttnettverket (akuttnettverket.no) Nettverkssamling 24-25 oktober 2011 Torleif Ruud, leder for Akuttnettverket Avd.sjef, FOU-avdeling psykisk helsevern,

Detaljer

Velkommen! - til Akuttnettverkets samling Bevisshet om læring hva kan være relevant for oss som nettverk om læring?

Velkommen! - til Akuttnettverkets samling Bevisshet om læring hva kan være relevant for oss som nettverk om læring? Velkommen! - til Akuttnettverkets samling Bevisshet om læring hva kan være relevant for oss som nettverk om læring? Lærende nettverk akuttnettverkets samling 3. og 4. april 2017 - Holmen Fjordhotell Akuttnettverkets

Detaljer

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk)

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) SykehusapotekNord Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF

Detaljer

Pasientforløp. Så viktig, så vanskelig. Velkommen til samhandlingskonferansen 2017! Påmelding innen 25. mai 2017 på:

Pasientforløp. Så viktig, så vanskelig. Velkommen til samhandlingskonferansen 2017! Påmelding innen 25. mai 2017 på: Velkommen til samhandlingskonferansen 2017! Svolvær, Thon hotell Lofoten 13-14 juni Pasientforløp Så viktig, så vanskelig Trykk her for påmelding Påmelding innen 25 mai 2017 på: wwwnlsh/samhandling2017

Detaljer

SÅRBAR OPPVEKST. Med fokus på hva som fremmer og hemmer barn og unges psykiske helse. Radisson Blu, Tromsø 26. og 27.

SÅRBAR OPPVEKST. Med fokus på hva som fremmer og hemmer barn og unges psykiske helse. Radisson Blu, Tromsø 26. og 27. SÅRBAR OPPVEKST Med fokus på hva som fremmer og hemmer barn og unges psykiske helse Radisson Blu, Tromsø 26. og 27. september 2012 1 Lokalavd. Nordland Onsdag 26. september PROGRAM Onsdag 26. september

Detaljer

Kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati. Medarrangør:

Kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati. Medarrangør: Regional fagkonferanse CFS/ME Kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati 15. 16. mars 2012 RICA Dyreparken Hotell, Kristiansand Medarrangør: Foredragsholdere Barbara Baumgarten-Austrheim seksjonsleder

Detaljer

Hvem passer på far eller mor når jeg er på skolen? Blir mor eller far sykere om jeg blir lei meg? Kommer mamma eller pappa til å dø?

Hvem passer på far eller mor når jeg er på skolen? Blir mor eller far sykere om jeg blir lei meg? Kommer mamma eller pappa til å dø? Hvem passer på far eller mor når jeg er på skolen? Blir mor eller far sykere om jeg blir lei meg? Kommer mamma eller pappa til å dø? Hva skal jeg si til vennene mine? Hvem skal passe på meg? Hvorfor klarer

Detaljer

INVITASJON. Norges Bilsportforbund inviterer til årets Bilsportkonferanse som i år arrangeres. 9.-11. oktober på Thon Hotel Oslo Airport

INVITASJON. Norges Bilsportforbund inviterer til årets Bilsportkonferanse som i år arrangeres. 9.-11. oktober på Thon Hotel Oslo Airport INVITASJON Norges Bilsportforbund inviterer til årets Bilsportkonferanse som i år arrangeres 9.-11. oktober på Thon Hotel Oslo Airport Hotellet ligger sentralt til ved Oslo Lufthavn Gardermoen (Balder

Detaljer

NLAS Østfold i samarbeid med sentralstyret i NLAS inviterer til AKUTTDAGENE 2011

NLAS Østfold i samarbeid med sentralstyret i NLAS inviterer til AKUTTDAGENE 2011 NLAS Østfold i samarbeid med sentralstyret i NLAS inviterer til AKUTTDAGENE 2011 NSFs LANDSGRUPPE AV AKUTTSYKEPLEIERE www.akuttdagene.no Kjære medlemmer av NLAS og øvrige deltagere på AKUTTDAGENE 2011!

Detaljer

Selvskading. 1. mars 2012 VERDENSDAGEN MOT SELVSKADING Den tredje nasjonale konferansen Rica Nidelven Hotel, Trondheim

Selvskading. 1. mars 2012 VERDENSDAGEN MOT SELVSKADING Den tredje nasjonale konferansen Rica Nidelven Hotel, Trondheim 1. mars 2012 VERDENSDAGEN MOT SELVSKADING Den tredje nasjonale konferansen Rica Nidelven Hotel, Trondheim Selvskading et steg videre, én handling, flere utveier LFSS Landsforeningen for forebygging av

Detaljer

Kropp og selvfølelse

Kropp og selvfølelse Universitetssykehuset Nord-Norge HF Psykiatrisk forsknings- og utviklingsavdeling Kropp og selvfølelse 3 semesters utdanningsprogram om SPISEFORSTYRRELSER Målgruppe: Kompetanseprogrammet er tverrfaglig

Detaljer

KONFERANSE. NSHs konferanse om ALTERNATIV BEHANDLING OG SKOLEMEDISIN I SAMHANDLING. Det finnes mer mellom himmel og jord

KONFERANSE. NSHs konferanse om ALTERNATIV BEHANDLING OG SKOLEMEDISIN I SAMHANDLING. Det finnes mer mellom himmel og jord KONFERANSE NSHs konferanse om ALTERNATIV BEHANDLING OG SKOLEMEDISIN I SAMHANDLING Det finnes mer mellom himmel og jord Torsdag 9. og fredag 10. desember 2004 Rainbow Hotel Opera, Oslo Kurset er søkt godkjent

Detaljer

Geilokurset 9. 13. mars 2015

Geilokurset 9. 13. mars 2015 Geilokurset 9. 13. mars 2015 Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin inviterer til faglig ukeskurs på Dr. Holms Hotel. Kursuken kombineres med rekreasjon, kollegialt samvær, inspirasjon,

Detaljer

Jæren distriktspsykiatriske senter

Jæren distriktspsykiatriske senter Førstehjelp ved selvmordsfare NKS Jæren distriktspsykiatriske senter arrangerer kurs i Førstehjelp ved selvmordsfare 15. og 16.nov 2011 for alle som i sitt arbeid kan komme i kontakt med selvmordsnære

Detaljer

Førstehjelp ved selvmordsfare

Førstehjelp ved selvmordsfare Førstehjelp ved selvmordsfare NKS Jæren distriktspsykiatriske senter arrangerer kurs i Førstehjelp ved selvmordsfare 10-11.mars 2015 for alle som i sitt arbeid kan komme i kontakt med selvmordsnære personer.

Detaljer

Brukermedvirkning 2006

Brukermedvirkning 2006 Norsk sykehus- og helsetjenesteforening Konferanse Brukermedvirkning 2006 Møteplassen for bruker, pasient og helsearbeider Torsdag 1. og fredag 2. juni 2006 Thon Hotel Opera, Oslo Bakgrunn: Alle sykehus

Detaljer

NSHs konferanse om psykiatri og avhengighet 2007

NSHs konferanse om psykiatri og avhengighet 2007 Norsk sykehus- og helsetjenesteforening Konferanse NSHs konferanse om psykiatri og avhengighet 2007 Fra rus til avhengighet Nye retningslinjer for LAR Samhandling mellom rus og psykiatri Hvem skal behandles

Detaljer

VELKOMMEN. TIL LANDSKONFERANSE 2011 First Hotel Ambassadeur, Drammen. 25. - 27. mai

VELKOMMEN. TIL LANDSKONFERANSE 2011 First Hotel Ambassadeur, Drammen. 25. - 27. mai NSFs LANDSGRUPPE AV PSYKIATRISKE SYKEPLEIERE VELKOMMEN TIL LANDSKONFERANSE 2011 First Hotel Ambassadeur, Drammen 25. - 27. mai Layout: KRY Foto: Birgitte Simensen Berg!"#$%$&%'() i møte med mennesket Virksomme

Detaljer

Tirsdag 13. september Grand Hotel, Oslo INVITASJON LUNDBECKSYMPOSIET 2016

Tirsdag 13. september Grand Hotel, Oslo INVITASJON LUNDBECKSYMPOSIET 2016 Tirsdag 13. september Grand Hotel, Oslo INVITASJON LUNDBECKSYMPOSIET 2016 PROGRAM Vi har gleden av å invitere deg til det tradisjonsrike Lundbecksymposiet som denne gangen går av stabelen i Oslo 13. september.

Detaljer

GERIATRISK KOMPETANSE FOR FREMTIDENS ELDREOMSORG

GERIATRISK KOMPETANSE FOR FREMTIDENS ELDREOMSORG NSF FGD Landskonferanse 2012 GERIATRISK KOMPETANSE FOR FREMTIDENS ELDREOMSORG 15.-16. mars 2012 Radisson Blu Royal Garden, Trondheim NSF FGD inviterer til Landskonferanse Mange eldre er friske og har ikke

Detaljer

Nasjonal etikk-konferanse

Nasjonal etikk-konferanse Nasjonal etikk-konferanse Dato: 25. - 26. november 2015 Sted: Hotel Bristol, Oslo Arrangør: KS i samarbeid med Senter for medisinsk etikk (SME) ved Universitetet i Oslo Påmeldingsfrist: 30 august Bakgrunn

Detaljer

Psykologens arbeid med barn med sykdom eller funksjonsnedsettelse og deres familie. Fagkurs på Frambu 19. og 20. august 2015

Psykologens arbeid med barn med sykdom eller funksjonsnedsettelse og deres familie. Fagkurs på Frambu 19. og 20. august 2015 Psykologens arbeid med barn med sykdom eller funksjonsnedsettelse og deres familie Fagkurs på Frambu 19. og 20. august 2015 Psykologers arbeid med barn med sykdom eller funksjonsnedsettelse og deres familier

Detaljer

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert med vedtak i USAM-møte 21.03.2012:

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert med vedtak i USAM-møte 21.03.2012: Medlemmer av forskningsutvalgene i Helse Nord 2013 Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert med vedtak i USAM-møte 21.03.2012: Helse Nords forskningsutvalg har hatt utfordringer med habilitet

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Bodø mars 2012 Radisson Blu Hotel

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Bodø mars 2012 Radisson Blu Hotel NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse i Bodø 13. 15. mars 2012 Radisson Blu Hotel PROGRAM Tirsdag 13. mars- 2012 Kl 10 00 11 00 Kl 11 00 11

Detaljer

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge 1.1 Om datagrunnlag og tabeller I sektorrapporten for psykisk Helsevern er indikatorer på produktivitet

Detaljer