Kjære medlemmer av NLSA og øvrige deltakere på AKUTTDAGENE 2008! Velkommen til AKUTTDAGENE 2008 som i år vil gå av stabelen i Oslo.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjære medlemmer av NLSA og øvrige deltakere på AKUTTDAGENE 2008! Velkommen til AKUTTDAGENE 2008 som i år vil gå av stabelen i Oslo."

Transkript

1

2 Kjære medlemmer av NLSA og øvrige deltakere på AKUTTDAGENE 2008! Velkommen til AKUTTDAGENE 2008 som i år vil gå av stabelen i Oslo. I år arrangerer vi AKUTTDAGENE sammen med Akuttmottaket og AMK ved Ullevål Universitetssykehus. Vi skal i løpet av disse dagene få anledning til å høre og oppleve gode og engasjerte forelesere. Disse vil gi oss et innblikk i temaer som barnemishandling, teamtrening i simulator, Den våkne traumepasienten, energi og skademekanismer, rehabilitering av hodeskader, rus, fagutvikling i ambulanse- tjenesten og vanskelige behandlingsavgjørelser i akuttsituasjoner. For dere som har ønske om å sende inn abstract finnes mal for dette på følgende webside: NLSA har gleden av å kunne støtte flere sykepleiere fra hele Norges land med midler til disse fagdagene. Dette synes vi er god bruk av våre midler. For informasjon om stipend fra NLSA se Tradisjonen tro skal vi i forbindelse med festmiddagen få anledning å dele ut prisen til Årets akuttsykepleier Under disse dager vil vi selvsagt gjennomføre årets generalforsamling. Dette er en stor mulighet for deg som medlem til å påvirke NLSA`s arbeide for Håper vi får anledning å møte mange av dere som jobber innen fagfeltet til høsten på AKUTTDAGENE Ulrika Eriksson Leder av NLSA NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste - NLSA

3 Akuttmottaket og AMK-sentralen ved Ullevål Universitetssykehus ønsker Velkommen til Akuttdagene 2008 i Oslo Årets akuttdager finner sted i Oslo på Radisson SAS Scandinavia Hotel i perioden 15. til 17. oktober. Nytt av året er at konferansen går over tre dager for alle. Vi har forsøkt å sette sammen et innholdsrikt program både for ledere, fagutviklingssykepleiere, samt sykepleiere som jobber i akuttmottak, AMK, ambulansetjeneste og legevakt. I tillegg kan vi ønske velkommen til alle fasiliteter som storbyen Oslo kan by på. Vi håper at dagene kan inspirere og ønsker deg hjertelig velkommen til årets landskonferanse i Oslo Arrangementskomiteen

4 PROGRAM Onsdag 15. okt Registrering/Kaffe/Åpning av utstillingsområdet Lunsj (Bestilles separat, se påmeldingsskjemaet side 11) Åpning Ulrika Eriksson, Fabian Stang Kulturelt innslag Leder av NLSA Ordfører i Oslo kommune Barnemishandling Hva bør vi som jobber i ambulanse AMK og akuttmottak være oppmerksom på? Jens Grøgaard, Klinikksjef og lege barnesenteret, Kaffe/Frukt Fagutvikling i ambulanse, AMK og Akuttmottak KOKOM Kristine Dreyer Rådgiver/sykepleier Kokom Ambulanse Frode Fylling Opplæringsleder ambulanseavdelingen AMK Anne Lene Finsrud Fagutviklingssykepleier, AMK Oslo og Akershus Akuttmottak Webjørn Finsland Undervisningssykepleier akuttmottaket Kaffe/frukt Besøk hos utstillere Teamtrening i simulatorsenter Preshopitalt Jan Martinsen Prosjektleder/seniorrådgiver Norsk luftambulanse Akuttmottak Carl Eivind BjerklundSeksjonsoverlege anestesiavdelingen Barn Thomas Rajka Overlege barneintensiv Tapasbuffet (Bestilles separat, se påmeldingsskjemaet side 11)

5 PROGRAM torsdag 16. okt Registrering/Kaffe Energi og Skademekanismer Trond Boye Hansen, Rådgiver trafikk og sikkerhet Kaffe frukt Traumebehandling Initial vurdering og behandling av hardt skadde pasienter. Erfaringer fra Johannesburg Sør Afrika og Oslo. Christine Gaarder Seksjonsoverlege traumeenheten Pål Aksel Næss Overlege traumeenheten Lunsj Den våkne traumepasienten Laila Skogstad Sykepleier/Psykotraumatolog (RITS)/ PhD stipendiat, Tidlig rehabilitering av hodeskader Gunnar Grømer Avdelingssykepleier nevrokirurgisk intensiv, Rus og skade Stig Tore Bogstrand Forskningssykepleier akuttmottaket Kaffe/ frukt Frie foredrag (For innsending av abstract se side 9) Frie foredrag Frie foredrag Generalforsamling NLSA 1930 Vorspiel Festmiddag 5

6 PROGRAM FREDAG 17. okt Kaffe Hjertestans Hva har vi lært de siste 20 årene? Petter Andreas Steen Professor i akuttmedisin Universitetet i Oslo/ Kaffe/ Frukt Vanskelige grenseoppganger i forhold til lovverk Anne Cathrine Næss Seksjonsoverlege ambulanseavdelingen Ullevål Universitetssykehus Vanskelige behandlingsavgjørelser Vanskelige avgjørelser i akuttmedisinske situasjoner Anne Cathrine Næss Seksjonsoverlege ambulanseavdelingen Lunsj Nasjonalt NBC senter (Nuclear, Biological, Chemical) Erfaringer og utfordringer Helge Opdahl Lege og leder for Nasjonalt kompetansesenter for NBC medisin, Anders Dybwad Ledende spesialsykepleier, Nasjonalt kompetansesenter for NBC medisin, Avslutning/oppsummering Overlevering av stafettpinne til neste års arrangør 6

7 Invitasjon til Generalforsamling 2008 Velkommen på GF i forbindelse med AKUTTDAGENE 2008 i Oslo Saksliste og saksdokument vil bli lagt ut på to uker før GF i henhold til gjeldende vedtekter Saker til GF samt forslag til kandidater til valg må sendes styret innen 24. august 2008 på følgende mailadresse: For deg som ikke er medlem i NLSA ta kontakt med medlemsansvarlig Lisbeth Storvik: Medlemsavgift kr 200 pr. år Medlemmer av NLSA har redusert deltakeravgift til AKUTTDAGENE Under AKUTTDAGENE vil vi også i år dele ut en pris til ÅRETS AKUTTSYKEPLEIER 2008 se mer informasjon på side 8. Vel møtt! Hilsen Styret i NLSA 7

8 ÅRETS AKUTTSYKEPLEIER 2008 Styret i NLSA har vedtatt at det skal utdeles en pris til en sykepleier som på en fremdragende måte har belyst sykepleiefaget i forbindelse med arbeid i Akuttmottak, AMK eller Ambulansetjeneste. Prisen består av en sum på kr Den vil bli delt ut i forbindelse med AKUTTDAGENE Følgende kriterier må oppfylles: Medlem i NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste minimum 1 år og være à jour med kontingenten. Skriftlig henvendelse fra søker selv eller andre medlemmer i landsgruppen. Minst en referanse må angis i søknaden. Søknaden skal innbefatte en beskrivelse av det arbeid som belyst sykepleierfaget i forbindelse med arbeid i Akuttmottak, AMK eller Ambulansetjeneste. Søknaden må være NLSA i hende senest 31. august Generell informasjon: Søkere som mottatt prisen, kan ikke motta den på nytt før etter 4 år. Styret i landsgruppen vil foreta utvelgelsen og kan ikke overprøves. Det fravikes ikke fra regelen om at søknaden må være NLSA i hende innen søknadsfristen. Kandidater som innehar verv i landsgruppens styre kan ikke søke. Styrets medlemmer kan ikke forslå kandidater. Søknaden sendes elektronisk til NLSA v/ leder Ulrika Eriksson, e-post: Ovennevnte opplysninger er også lagt inn på Lykke til! 8

9 FRIE FOREDRAG - AKUTTDAGENE Instruksjon for innsendelse av abstract Format: Skrifttype: Times New Roman font, størrelse 12. Abstractet skrives i WORD. All tekst må være skrevet innefor en ramme av 15 x 22 cm. Venstre marg skal være rett. Disposisjon: Overskrift: Tittel på abstractet skrives med store bokstaver. Forfatterens navn skrives på ny linje med foredragsholderens navn først, arbeidsted og en mailadresse skrives med små bokstaver på ny linje. Innledning: Kort presentasjon av problemstilling og hensikt med undersøkelsen/prosjektet. Materiale og metode: Kort om antall, utvalgskriterier/begrensning og metode. Resultater: Kort oppsummering av de viktigste resultatene, gjerne med en figur eller tabell. Konklusjon: Vurder betydningen av resultatene, gjerne med en anbefaling eller kanskje en advarsel. Litteratur: Inntill 3 nøkkelreferanser kan inkluderes til slutt. Bruk samme angivelser som i Tidsskrifter. Markere i teksten med tall i parentes der det vises til referansen. Alle abstract må skrives på angitt måtte. Alle må kontrollere at de får en kvittering med returmail på mottatt abstract. Valg til fremlegg som Frie foredrag foretas av styret i NLSA i samarbeide med fagprogramkomiteen for AKUTTDAGENE. Tid til presentasjon og diskusjon vil foredragsholdere få beskjed om skriftlig i god til før foredraget. Basert på antall fremlegg og tid til disposisjon i programmet. Alle foredragsholdere må bruke Power Point. Presentasjonen sendes Alle abstract som blir godkjent til fremlegg vil bli publisert på websiden til AKUTTDAGENE som pdf-filer. Behov for evt anonymisering av bilder må gjøres av foredragsholder før publisering. Abstract sendes elektronisk til leder NLSA innen 31. august e-post:

10 PRAKTISKE OPPLYSNINGER STED: Radisson SAS Scandinavia Hotel, Holbergsgt. 30, Oslo TID: onsdag fredag 17. oktober 2008 DELTAKERAVGIFT: Hele konferansen: Inkluderer undervisning, lunsj torsdag og fredag, festmiddag torsdag samt kaffepauser i kursperioden kr 3.850,- Dagdeltakelse pr dag: onsdag (ikke inkl lunsj) kr 1.100,- torsdag eller fredag (inkl lunsj) kr 1.400,- BESPISNING utenom deltakeravgiften: Onsdag 15. oktober: Lunsj kr 290,- Tapasbuffet i utstillerområdet kr 385,- Torsdag 16. oktober: Festmiddag (for dagdeltakere) kr 825,- Tillegg til deltageravgiften for ikke-medlemmer NLSA kr 300,- OVERNATTING PR. PERS. PR. NATT: Enkeltrom Dobbeltrom Alternativ A: Radisson SAS Scandinavia Hotel kr 1.150,- kr 750,- Alternativ B: Thon Hotel Munch kr 750,- kr 500,- (Thon Hotel Munch ligger ca 5 min. gange fra konferansehotellet) PÅMELDINGSFRIST: 15. juli. Etter denne dato kommer et tillegg på kr 400,-. Etter 10. september kr 500,-. PÅMELDING: Må skje skriftlig pr. fax, post eller mail. For påmelding via mail gå inn på arrangementets nettside: Faktura/bekreftelse på bestillingen (deltakeravgift, sosiale aktiviteter og overnatting) sendes ut etter påmeldingsfristens utløp. Dersom faktura ønskes sendt til en annen adresse enn jobbadressen vil det påløpe et faktureringsgebyr på NOK 50,-. Bekreftelse blir da sendt til deltakeren og fakturaen til oppgitt fakturaadresse. PÅMELDINGEN SENDES TIL: KURS OG KONGRESSERVICE, Akuttdagene, 7340 OPPDAL Fax , AVBESTILLING: Kun skriftlig avbestilling. Avbestilling etter 1. september kr Etter 1. oktober betales full deltakeravgift. REISE: Det er reservert et begrenset antall flybilletter til/fra Oslo Lufthavn Gardermoen med rabatt. Kryss av på påmeldingsskjemaet dersom du ønsker tilsendt bestillingsskjema for flybillett. Spørsmål vedr. flytider/priser: BERG-HANSEN REISEBUREAU, TRONDHEIM. Tlf faks Kontaktperson: Wenche Foss epost BETALINGSFORM: Mot tilsendt faktura/bekreftelse. 10

11 PÅMELDINGSSKJEMA Sendes: Kurs & Kongress-service, 7340 Oppdal. Fax Elektronisk påmelding se: påmeldingsfrist 15. juli Akuttdagene 2008 Etternavn Tittel Fornavn E-post Arb.sted Adresse arbeid Postnr./sted Tlf q Ønsker faktura sendt til annen adresse enn overstående. Oppgi fakturaadresse og evt.best.nummer: Påmelding til: q Hele konferansen Dagdeltakelse: q onsdag q torsdag q fredag Bespisning utenom deltakeravgiften: Onsdag 15. oktober: Ønsker q lunsj q tapasbuffet i utstillingsområdet Gjelder kun dagdeltakere: (Torsdag 16. oktober) q Ønsker festmiddag Medlemskap i NSF/NLSA q Er medlem av NLSA. Medl. nr. NSF: q Deltar på generalforsamlingen NLSA torsdag 16. okt. kl Overnatting q Ønsker ikke overnatting Ønsker hotellalternativ: q A q B Ønsker overnatting: Ankomstdato: Avreisedato: q I enkeltrom q I dobbeltrom sammen med: q Ønsker tilsendt bestillingsskjema for fly Ønsker følgende diett/andre kommentarer: 11

12 Avsender: Kurs og Kongresservice AS NO Oppdal Arrangementet er sponset av: Gaver til forelesere er sponset av: Klær er sponset av: 12

Landskonferansen 2012

Landskonferansen 2012 NSFs LANDSGRUPPE AV PSYKIATRISKE SYKEPLEIERE Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere flater. Pins, brevark & Visittkort Landskonferansen 2012 Myriad Pro Regular: Tekst

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten Roller og oppgaver i utvikling

Bedriftshelsetjenesten Roller og oppgaver i utvikling NETTVERKSKONFERANSEN 2015 Bedriftshelsetjenesten Roller og oppgaver i utvikling Radisson Blu Royal Garden Hotel 18. 19. mars 2015. NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere, og NSFs lokalgruppe av bedriftssykepleiere

Detaljer

Folkehelsekonferansen 2014

Folkehelsekonferansen 2014 Folkehelsekonferansen 2014 Helsefremmende lokalsamfunn VISJON PLANLEGGE ORGANISERE GJENNOMFØRE FORMÅL I et helsefremmende lokalsamfunn går folks trivsel og levekår hånd i hånd med en bærekraftig utvikling.

Detaljer

9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010

9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010 NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER 9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010 med akuttpsykiatrisk forskningsseminar 17. februar 2010 Radisson BLU Scandinavia Hotel,

Detaljer

Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA. 21.-25. mars Clarion Hotel Stavanger

Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA. 21.-25. mars Clarion Hotel Stavanger Norsk Psykiatrisk Forening NPF Norsk Psykiatrisk Forening NPF 1 PSYKIATRIVEKA 2011 21.-25. mars Clarion Hotel Stavanger PSYKIATRIVEKA 2011 2 Kjære kollega Velkommen til Norsk Psykiatrisk Forenings fag-

Detaljer

PSYKIATRIVEKA. Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Radisson BLU Hotel, Tromsø 15. 19. mars. - For leger i psykiatrien. www.psykiatriveka.

PSYKIATRIVEKA. Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Radisson BLU Hotel, Tromsø 15. 19. mars. - For leger i psykiatrien. www.psykiatriveka. Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2010 - For leger i psykiatrien Radisson BLU Hotel, Tromsø 15. 19. mars www.psykiatriveka.no Velkommen kjære kollega! Norsk Psykiatrisk Forenings fag- og foreningsuke

Detaljer

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER:

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER: www.akuttpsykiatri.no NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER: 13. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 13. - 14. februar 2014 m/ Akuttpsykiatrisk forskningsseminar 12. februar 2014 1 Radisson

Detaljer

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang.

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere prosess LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE NSFs Utgave nr. 1 2009 2. årgang Leder Innhold Den MeYYYYYYYY nødvendige samtalen aet en farbar vei? Idébanken

Detaljer

NLAS Østfold i samarbeid med sentralstyret i NLAS inviterer til AKUTTDAGENE 2011

NLAS Østfold i samarbeid med sentralstyret i NLAS inviterer til AKUTTDAGENE 2011 NLAS Østfold i samarbeid med sentralstyret i NLAS inviterer til AKUTTDAGENE 2011 NSFs LANDSGRUPPE AV AKUTTSYKEPLEIERE www.akuttdagene.no Kjære medlemmer av NLAS og øvrige deltagere på AKUTTDAGENE 2011!

Detaljer

PSYKIATRIVEKA 2015 9.-13. mars Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger

PSYKIATRIVEKA 2015 9.-13. mars Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger For leger i psykiatrien PSYKIATRIVEKA 2015 9.-13. mars Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger Den årlige møteplassen for leger i psykiatrien Norsk Psykiatrisk ForeNiNg www.psykiatriveka.no 2 Kjære kollegaer!

Detaljer

Bergen Tidlig Psykose Symposium 2012

Bergen Tidlig Psykose Symposium 2012 Bergen Tidlig Psykose Symposium 2012 11. - 12. juni Radisson BLU Royal Hotel Bryggen, Bergen «Ta kunnskapen i bruk!» www.helse-bergen.no/psyk.klinikk Velkommen! Velkommen til åpningsseminar i anledning

Detaljer

8. nasjonale konferanse. i akuttpsykiatri. 5. - 6. februar 2009. Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO

8. nasjonale konferanse. i akuttpsykiatri. 5. - 6. februar 2009. Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) 8. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 5. - 6. februar 2009 Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO c Akuttpsykiatrisk forskningsseminar 4. februar www.legeforeningen.no/akuttpsykiatri

Detaljer

Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2013 11. - 15. mars Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo www.psykiatriveka.no

Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2013 11. - 15. mars Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo www.psykiatriveka.no Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2013 11. - 15. mars Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo Foto: Erik Berg www.psykiatriveka.no Kjære kollegaer! Det er med stor glede og forventning vi nå for

Detaljer

Norsk Fysioterapeutforbund - faggruppe for ergonomi. Fagseminaret 2007. Tema: «Til bruk i den praktiske hverdagen...»

Norsk Fysioterapeutforbund - faggruppe for ergonomi. Fagseminaret 2007. Tema: «Til bruk i den praktiske hverdagen...» Norsk Fysioterapeutforbund - faggruppe for ergonomi 30. fagseminar Fagseminaret 2007 Tema: «Til bruk i den praktiske hverdagen...» Radisson SAS Caledonien Hotel, Kristiansand 21. 23. mars 2007 Velkommen

Detaljer

Psykiatriveka. 16. - 20. mars 2009. - for leger i psykiatrien. Norsk psykiatrisk forening Npf. www.psykiatriveka.no

Psykiatriveka. 16. - 20. mars 2009. - for leger i psykiatrien. Norsk psykiatrisk forening Npf. www.psykiatriveka.no Norsk psykiatrisk forening Npf Psykiatriveka - for leger i psykiatrien 16. - 20. mars 2009 Radisson SAS Royal Hotel, Bryggen, Bergen www.psykiatriveka.no Velkommen kjære kollega! Norsk psykiatrisk forenings

Detaljer

KIRURGEN. Sommernummer: Høstmøtet 2004. God Sommer! TIL MEDLEMMER AV NORSK KIRURGISK FORENING4 SPESIALNUMMER4 2/2004

KIRURGEN. Sommernummer: Høstmøtet 2004. God Sommer! TIL MEDLEMMER AV NORSK KIRURGISK FORENING4 SPESIALNUMMER4 2/2004 4165_Kirurgen #2-2004 30-06-04 11:51 Side 1 KIRURGEN TIL MEDLEMMER AV NORSK KIRURGISK FORENING4 SPESIALNUMMER4 2/2004 Sommernummer: Høstmøtet 2004 God Sommer! 4165_Kirurgen #2-2004 30-06-04 11:51 Side

Detaljer

Studiedagene. Kultur og kulturbevissthet. Landskonferansen for bedriftssykepleiere. 25. - 27. mai 2011. Klokskap og kompetanse, -veien til vekst

Studiedagene. Kultur og kulturbevissthet. Landskonferansen for bedriftssykepleiere. 25. - 27. mai 2011. Klokskap og kompetanse, -veien til vekst Foto: Emilie Moe Håndverkeren Kurs- o g Konferansesenter, Rosenkrantzgate 7 o g Radisson SAS Scandinavia Hotel Holbergsgt. 30 Velkommen til Oslo Radisson Blu Hotel Norge Nedre Ole Bulls plass 4 Grand Selskapslokaler

Detaljer

NASJONAL KONFERANSE FOR BARNEPLEIERE OG JORDMØDRE

NASJONAL KONFERANSE FOR BARNEPLEIERE OG JORDMØDRE INVITASJON TIL: NASJONAL KONFERANSE FOR BARNEPLEIERE OG JORDMØDRE Storefjell Resort Hotel, Gol, 11. 13. mars 2015 Fagforbundet Seksjon Helse og Sosial inviterer til den årlige nasjonale konferansen for

Detaljer

The 7th Bergen Bipolar Meeting 8. og 9.juni 2015

The 7th Bergen Bipolar Meeting 8. og 9.juni 2015 The 7th Bergen Bipolar Meeting 8. og 9.juni 2015 Bilde: Region Bergen Velkommen til Bergen 8.og 9. Juni Om Konferansen The Bergen Bipolar Meeting er en medisinsk fagkonferanse som ble arrangert første

Detaljer

Faggruppen for ergonomi inviterer til det 35.fagseminar. Kunnskap vurdering tiltak forbedring

Faggruppen for ergonomi inviterer til det 35.fagseminar. Kunnskap vurdering tiltak forbedring Faggruppen for ergonomi inviterer til det 35.fagseminar Kunnskap vurdering tiltak forbedring STAVANGER 19. 21. MARS 2014 Vi ønsker deg velkommen til et spennende fagseminar i Stavanger Onsdag 19. mars:

Detaljer

Diabeteskonferansen 2011 14. 16. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport

Diabeteskonferansen 2011 14. 16. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Diabeteskonferansen 2011 14. 16. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Velkommen til Diabeteskonferansen Diabeteskonferansen skal være med på å binde sammen organisasjonen vår. Den skal være en stor hendelse

Detaljer

pust Landskonferanse og årsmøte for pasienter og pårørende s.6 Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte

pust Landskonferanse og årsmøte for pasienter og pårørende s.6 Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte pust Februar 2014 I Lungekreftforeningen Lungekreftforeningen s.6 Landskonferanse og årsmøte for pasienter og pårørende Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte 2 I PUST

Detaljer

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Utarbeidet januar 2013 (revidert 2015) Innholdsfortegnelse DEL I. VEDTEKTER FOR NSF`S FAGGRUPPE AV SYKEPLEIERE I STOMIOMSORG... 1 1 Navn... 1 2 Medlemskap og medlemsrettigheter...

Detaljer

Gaia HMS Brukerforening

Gaia HMS Brukerforening Styreperm for Gaia HMS Brukerforening Her finner du blant annet Målbeskrivelser for brukerforeningens styre Vedtekter Medlemslister Dokumentmaler Sist oppdatert 28.01.2005 av Jarand Hindenes INNHOLD side

Detaljer

Fagblad. TEMA: Kvalitet. f o r l u n g e s y k e p l e i e r e

Fagblad. TEMA: Kvalitet. f o r l u n g e s y k e p l e i e r e Fagblad f o r l u n g e s y k e p l e i e r e Nr. 1 2012 TEMA: Kvalitet AV INNHOLDET: Leder: Hei alle medlemmer 2 Redaktøren har ordet 3 Norsk Sykepleierforbund 100 år 4 100 år er verd å feire 5 Glittreklinikken

Detaljer

NTFs landsmøte 10., 11. og 12. oktober 2002, blir arrangert på Radisson SAS Plaza Hotel Oslo, Oslo Spektrum og Clarion Royal Christiania Hotel.

NTFs landsmøte 10., 11. og 12. oktober 2002, blir arrangert på Radisson SAS Plaza Hotel Oslo, Oslo Spektrum og Clarion Royal Christiania Hotel. Generell informasjon NTFs landsmøte 10., 11. og 12. oktober 2002, blir arrangert på Radisson SAS Plaza Hotel Oslo, Oslo Spektrum og Clarion Royal Christiania Hotel. Fagprogrammet vennligst se program for

Detaljer

Det er selvsagt mulig å forlenge oppholdet i Berlin for de som måtte ønske dette. Vi må ta forbehold om ledige flyseter.

Det er selvsagt mulig å forlenge oppholdet i Berlin for de som måtte ønske dette. Vi må ta forbehold om ledige flyseter. BERLIN MARATHON 2013. Velkommen til å bli med på en av høstens store løpsopplevelser BMW Berlin-Marathon. Arrangementet og løpet har en fin atmosfære og løps-traseen er utvilsomt en av de raskeste i verden.

Detaljer

Invitasjon. Det inviteres til Landskonferanse og årsmøte på Soria Moria Hotell i Oslo, fredag 27.- søndag 29. mars 2009.

Invitasjon. Det inviteres til Landskonferanse og årsmøte på Soria Moria Hotell i Oslo, fredag 27.- søndag 29. mars 2009. Invitasjon Det inviteres til Landskonferanse og årsmøte på Soria Moria Hotell i Oslo, fredag 27.- søndag 29. mars 2009. Velkommen til CarciNors Landskonferanse og årsmøte For fjerde gang har Pasientforeningen

Detaljer

KIRURGEN. Velkommen til det 81. Høstmøtet! SIDE 5. Torunn Jambu, ny president i DNL SIDE 6. Spesialforeningene orienterer SIDE 9

KIRURGEN. Velkommen til det 81. Høstmøtet! SIDE 5. Torunn Jambu, ny president i DNL SIDE 6. Spesialforeningene orienterer SIDE 9 KIRURGEN TIL MEDLEMMER AV NORSK KIRURGISK FORENING Nr. 1/2005 Velkommen til det 81. Høstmøtet! SIDE 5 Torunn Jambu, ny president i DNL SIDE 6 Spesialforeningene orienterer SIDE 9 ATLS: De første kursene

Detaljer

Hei alle sammen. Vi har den glede å ønske velkommen til Kulturhelga 2015, som arrangeres i Molde 11., 12, og 13. september.

Hei alle sammen. Vi har den glede å ønske velkommen til Kulturhelga 2015, som arrangeres i Molde 11., 12, og 13. september. K u l t u r h e l g a 2 0 1 5i M o l d e Hei alle sammen Vi har den glede å ønske velkommen til Kulturhelga 2015, som arrangeres i Molde 11., 12, og 13. september. Kulturhelga blir omtrent som den har

Detaljer