GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 2 Juni GS1 Smart Centre med nye og innovative ideer. Smart Handelspartner Bygg nytt kurs

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 2 Juni 2010. GS1 Smart Centre med nye og innovative ideer. Smart Handelspartner Bygg nytt kurs"

Transkript

1 GS1 The global language of business FOKUS Norway Nr. 2 Juni 2010 GS1 Smart Centre med nye og innovative ideer Smart Handelspartner Bygg nytt kurs

2 l e d e r GS1 Smart Centre er åpnet! Dagboken 2010 KUrS Og arrangementer Fra gs1 NOrway Og gs1 Smart CeNtre: 9. september Er du en smart handelspartner i byggevarebransjen? 16. september Fremtidens strekkode RFID. 22. september Er du en smart handelspartner i byggevarebransjen? 23. september Produktmerking med GS1-systemet. 23. september Merking av ytteremballasje med GS1-systemet. 12. oktober Smart Forbrukerdialog. 14. oktober Er du en smart handelspartner i byggevarebransjen? 21. oktober Veien til gode grunndata gjennom EPD. 27. oktober Informasjonsdeling i fremtidens verdikjede EPCIS. 28. oktober EPC/RFID Høstkonferanse. 4. november Veien til gode grunndata gjennom EPD. 9. november Veien til gode grunndata gjennom EPD. 10. november Fremtidens strekkode RFID. 11. november Er du en smart handelspartner i byggevarebransjen? 16. november Veien til gode grunndata gjennom EPD. 18. november Produktmerking med GS1-systemet. 18. november Merking av ytteremballasje med GS1-systemet. 23. november Veien til gode grunndata gjennom EPD. 24. november Informasjonsdeling i fremtidens verdikjede EPCIS. 25. november Er du en smart handelspartner i byggevarebransjen? 7. desember Veien til gode grunndata gjennom EPD. 14. desember Veien til gode grunndata gjennom EPD. 22. april 2010 vil for alltid være en viktig milepæl i GS1 Norways historie, da åpnet GS1 Smart Centre. Hardt arbeidende ansatte i GS1 Norway og en rekke dyktige samarbeidspartnere har jobbet i over et år for å realisere dette prosjektet - drømmen om et slikt senter ble til allerede flere år før det. Det var derfor ikke rart det var mange stolte ansatte, styremedlemmer og samarbeidspartnere som sammen med handels- og næringsministeren og en rekke inviterte gjester åpnet senteret 22. april i år. GS1 Smart Centre vil gi oss, våre samarbeidspartnere og alle nåværende og fremtidig brukere av GS1-systemet - en unik mulighet til å vise fram hvor smart det er å utnytte GS1-systemet til effektivisering, inntekstøkning og forbedret kundeopplevelse. Vår visjon er å gjøre senteret til en møteplass for ulike interessenter i verdikjeden. Hvor både anvendelse av dagens løsninger og fremtidens verdikjede står i sentrum. En møteplass for kompetanseutvikling og innovasjon rett og slett en smart møteplass. Smart både i betydningen intellektuell, kunnskapsrik og i betydningen kreativ og lur. Husk det gode gamle ordtaket: Du kan aldri ha for mange smarte mennesker rundt deg. Etter åpningen har ca. 300 personer vært innom GS1 Smart Centre på et av våre arrangementer. Har du ikke vært der ennå? Fortvil ikke, det kommer mange anledninger i nær fremtid, følg med på for et oppdatert program. Jeg vil benytte anledningen til å ønske alle brukere av GS1-systemet og alle lesere av GS1 Fokus en riktig god sommer! Sigmund Berle Jensen elæringskurs: Hvordan komme i gang med produktmerking en introduksjon til GS1-systemet. Introduksjon til EPC og RFID. Introduksjon til GLN. En introduksjon til ecom. Ytteremballasjemerking, daglivare. Ytteremballasjemerking, faghandel. På vil enhver tid finne oppdatert kurskatalog med fyldig informasjon om de enkelte kursene, seminarene og konferansene, samt påmeldingsskjemaer. FOKUS Utgitt av GS1 Norway Adresse: Postboks 454 Økern Oslo Telefon Telefax internett: E-post: Adm. dir.: Sigmund Berle Jensen Redaktør: Inger Trine Langelo Redaksjon: Amundsen Informasjon AS Telefon Annonser: ADDmedia AS, Telefon Grafisk formgivning: Grafisk Design - Bendt Grødahl GS1 FOKUS utkommer kvartalsvis gs1 og gs1 Norway GS1 Norway er en brukerstyrt, not-for-profit organisasjon som er medlem av en global organisasjon - GS1 - som utvikler, vedlikeholder og tilbyr standarder for effektiv vare- og informasjonsflyt mellom handelspartnere verden over. Hjertet i virksomheten er GS1-systemet som effektiviserer aktørenes handelsprosesser, og forenkler handel og logistikk globalt og lokalt. GS1 er representert i 108 land og over 1 million bedrifter bruker GS1s standarder. For at aktørene i verdikjeden skal kunne kommunisere med hverandre på en effektiv måte, kreves det at de bruker samme språk. GS1- systemet er et slikt felles språk, som kan forstås på tvers av bransjer og landegrenser. Grunnsteinene i GS1-systemet er siffer som kombineres på en standardisert måte - GS1 nummerstandarder - som sikrer unik identifikasjon av varer, gods og aktører. For at et GS1 nummer skal kunne leses maskinelt overfører man opplysningene i nummeret til en såkalt informasjonsbærer, for eksempel en strekkode eller en RFID-brikke. Maskinell lesing av dataene kalles datafangst. Å sende data elektronisk i stedet for på papir øker effektiviteten, samtidig som risiko for feil reduseres. For å få en effektiv datadeling, kreves at partene bruker standarder for elektroniske meldinger. Fokus i GS1s virksomhet er konsentrert om disse tre faktorene: Identifikasjon, datafangst og datadeling. GS1 Norway tilbyr også implementasjonsverktøy og kompetanse i form av rådgivningstjenester og opplæring. Målet med GS1 Norways arbeid er å gi våre brukere merverdi ved å utvikle standarder, systemer og løsninger som muliggjør økt effektivitet, sporbarhet og samhandel i verdikjeden. GS1 Norway har også den viktige rollen å utdanne og informere om disse standardene, systemene og løsningene, og sist men ikke minst, bistå brukerne med implementering. GS1 Norway har i dag mer enn 4000 brukere i stadig flere bransjer. 3

3 g S 1 S m a r t C e N t r e - Har stor verdi for fremtidens verdikjede - Innovativt. Fremtidsrettet. Visjonært. Dette er et paradigmeskifte når det gjelder videreutviklingen av produktivitet og verdiskapning i norsk dagligvarebransje. Det sa handels- og næringsminister trond giske da han torsdag den 22. april høytidelig åpnet GS1 Smart Centre - med en elektronisk saks! Over 70 personer i hovedsak fra dagligvarebransjen deltok i den høytidelige åpningsseremonien. Her markerte man åpningen av Norges og Nordens første kompetansesenter for effektiv handel og logistikk. Senteret er ett av få i verden. Vil få stor betydning. - Etableringen av GS1 Smart Centre viser hvor langt man kan komme gjennom samarbeid. I stedet for å vente på hverandre, har man gått sammen og tatt ansvar. Det har gitt klare resultater. De involverte skal ha full ære for det man har fått til, fortsatte Giske. Han la til at senteret vil få stor betydning fremover for partene i dagligvarebransjen og kundene. Stor verdi for verdikjeden. - Her vil man på en helt ny måte ha fokus på fremtidige løsninger som vil komme hele verdikjeden til gode. Det legges grunnlag for økt kvalitet, produktivitet, sporbarhet og verdiskapning. Et viktig område her er satsingen på EPC/RFID, som EU-kommisjonen har pekt ut som den viktigste pådriveren for ny vekst i global handel. Det innebærer store teknologiske utfordringer. Etableringen av GS1 Smart Centre viser at Norge er i forkant, sa Giske og understreket den store verdien dette har for aktørene i hele verdikjeden. en drøm i oppfyllelse. - Dette gir oss unike muligheter, sa adm. dir. Sigmund Berle Jensen i GS1 Norway. For ett år siden startet arbeidet med å etablere senteret og nå har en drøm gått i oppfyllelse. - Vi kan nå ta et nytt løft når det gjelder effektivisering og verdiskapning i norsk dagligvarebransje og i andre bransjer. Vi har fått en plattform og en møteplass for innovasjon og kompetanseutvikling. Her er alle elementene i verdikjeden representert på helt nye måter hver for seg og i sammenheng. Her skal fremtidens løsninger skapes og utvikles, sa Jensen. Skal akselerere effektiviteten. - GS1 Smart Centre skal formidle og videreutvikle kompetansen, og øke bruken av et felles språk GS1-systemet. Det er standarder, datafangst og datautveksling som i økt samspill virkelig akselererer effektiviteten i handel og logistikk. Dagens bruk av strekkodesystemer anslås å spare hver nordmann for kroner i året. Med ny teknologi og innovative løsninger skal besparelse bli enda større, sa fungerende senterleder torstein rønning. Daglig leder Sigmund Berle Jensen og Monica Gutuen i GS1 Norway tar i mot nærings- og handelsminister Trond Giske som åpnet GS1 Smart Centre, Nordens første innovasjonssenter for effektiv handel og logistikk. Senteret må brukes. - Dette er en stor dag for dagligvarebransjen og alle andre bransjer. GS1 Smart Centre etableres som et resultat av et aktivt samarbeid mellom bransjer og støttespillere. Aktørene i dagligvarebransjen får her en enestående anledning til være med på å utvikle fremtidens verdikjede, og å skape ytterligere effektivitet og verdiskapning. Vår utfordring er å bruke senteret. Vi skal i alle fall bruke det, sa styreleder rune Nordli i Dagligvareleverandørenes Forening (DLF). - Prisene på norske dagligvarer har de siste årene utviklet seg lavere enn konsumprisindeksen. Mye av årsaken ligger i handelens effektivitet og logistikk gjennom felles elektroniske systemer. Med GS1 Smart Centre går vi et viktig skritt videre i denne prosessen. Vi ser klart nytteverdien og skal bruke senteret, sa konsernsjef Sverre leiro i Norges- Gruppen på vegne av kjedene. Fra venstre adm.dir Sigmund Berle Jensen i GS1 Norway, styreleder Rune Nordli i Dagligvareleverandørenes forening, nærings- og handelsminister Trond Giske, konsernsjef Sverre Leiro i NorgesGruppen og fungerende leder av GS1 Smart Centre Torstein Rønning. Over 70 personer, i hovedsak fra dagligvarebransjen, deltok i den høytidelige åpningen av GS1 smart Centre. Avdelingsleder Knut Vala ( nr. to fra venstre) sammen med interesserte fremmøtte ser på en av de mange spennende løsningene i GS1 Smart Centre. 4 5

4 g S 1 S m a r t C e N t r e Skal være et levende senter Nye og inovative ideer Det aller meste er nå på plass av installasjoner og utstyr i GS1 Smart Centre, og senteret er allerede i full gang med kurs- og møtevirksomhet. De foreløpig siste brikkene som skal på plass fremover, er løsninger for informasjon via mobiltelefon og en stand for Asset Management. Daglig leder ved senteret vil være på plass rett over sommeren. Det er tydelig at GS1 Smart Centre har slått an. Interessen er stor og den øker, sier adm. dir. Sigmund Berle Jensen i GS1 Norway. Allerede få dager etter åpningen deltok ca. 30 personer i DLFs logistikknettverk på et møte lagt til senteret, og de første ukene var det trefire ulike arrangementer. Kursvirksomheten i senteret er i full gang kort tid etter åpningen arrangerte man introduksjonskurset i produktmerking for 20 deltagere i det nye senteret. Høsten kommer til å bli svært aktiv med en lang rekke arrangementer. Stor partnerinteresse. Pr. i dag har man ca. 40 partnere, og interessen for å være med som partner har akselerert kraftig etter åpningen. I tillegg til leverandører av utstyr og tjenester, er virksomheter som NorgesGruppen, Asko og Schenker med som partnere. - Kurstilbudene bygges nå gradvis om for å kunne utnytte de mulighetene som senteret tilbyr. I tillegg kommer nye kurstilbud. Deltagerne skal både se og delta aktivt i prosessene som foregår i verdikjeden. - Brukere og partnere skal føle en klar nytteverdi, sier adm. dir. Sigmund Berle Jensen i GS1 Norway. Dette gir læring om GS1 standarder og bruk av moderne teknologi en ny dimensjon, fortsetter han. Viktige samarbeidsprosjekter. I tillegg til egne arrangementer, peker Jensen på betydningen av samarbeid med eksterne aktører. I forbindelse med SmartBygg-prosjektet legges det opp til et omfattende samarbeid med byggebransjen, hvor Trelast- og Byggevarehandelens Fellesorganisasjon (TBF) og Norsk Byggtjeneste er naturlige partnere. TBF har en stor og kraftfull medlemsmasse, som representerer ca. 40 milliarder kroner i årlig omsetning. Det betyr at man er den største innen faghandel i Norge. Et annet spennende samarbeidsprosjekt, er EPC/RFID-løsningen som Norsk Lastbærer Pool (NLP) innfører for sine nye plastpaller. Omkring slike paller er nå i omløp, og løsningen åpner spennende muligheter når det gjelder effektivitet og sporbarhet. - Slike samarbeidsprosjekter har en tosidig nytteverdi. Bransjen får ta del i vår kompetanse som man kan bruke i samspillet med kundene, og vi får nyttig lærdom om ulike bransjers behov og muligheter. Dette er en typisk vinn-vinn-situasjon som har høy prioritet fra vår side, fortsetter Jensen. et levende senter. Han understreker betydningen av at man skaper et levende og engasjerende senter, som på en helt unik måte viser betydningen av GS1s standarder og systemer gjennom verdikjeden. - Brukere og partnere skal føle en klar nytteverdi. Tilbakemeldingene så langt er positive. Utfordringen er å utvikle senteret parallelt med den rivende teknologiske utviklingen vi opplever og de spennende og nye mulighetene som hele tiden åpner seg. Det setter krav til oss, og for å lykkes full ut er vi avhenghig av et nært og aktivt samspill med partnerne i form av utstyr, løsninger og kompetanse, sier Jensen. GS1 Smart Centre er nå i drift. For første gang er det her i landet skapt en lærings- og møtearena hvor man kan oppleve og involvere seg direkte i dagens og fremtidens verdikjede, med fokus på mer effektiv informasjons- og vareflyt. Det er GS1 Norway som står bak GS1 Smart Centre. Planleggingen startet for halvannet år siden, og det er investert 8-9 millioner kroner. Nye, spennende nivåer. - Dette er en måte å effektivisere norsk varehandel på til nye og spennende nivåer. Vi skal være det fremste kompetansesenteret for effektiv handel og logistikk i Norge. GS1 Smart Centre er vår spydspiss mot markedet, sier torstein rønning prosjektleder og leder for senteret frem til sommeren. Se og delta aktivt. -Læring og involvering er viktig. Vi skal vise den fysiske og logiske verdikjeden som egne enheter, og hvordan disse kan interagere for å skape økt effektivitet. Deltagerne skal både se og delta aktivt i prosessene som foregår i verdikjeden fra råvarer og frem til forbruker. Sentralt står hva som kan oppnås med et felles språk som GS1 standarder og systemer representerer, fortsetter han. 50 showcases. Når besøkende kommer til senteret, starter man på balkongen. Her ser man hele verdikjeden live i fugleperspektiv som film på et lerret langs ytterveggene. Lerretet er stort - halvannen ganger ca. 33 meter. - Men det er ikke nok å se og høre. Det - Deltagerne både ser og deltar aktivt i prosessene som foregår i verdikjeden, sier fungerende leder i GS1 Smart Centre Torstein Rønning. man selv gjør, lærer man bedre og husker det. Langs filmlerretet blir det installert omkring 50 showcases med utstyr, systemer osv. som viser ulike enheter langs verdikjeden. Mens et case for eksempel viser hvordan man automatiserer et varemottak og effektiviserer ved bruk av standardiserte systemer, retter et annet case fokuset mot sporing og tilbakekalling. Vi viser dagens og ikke minst morgendagens muligheter i en blanding av best practice, kompetanse og erfaringer, sier Rønning. Nye og innovative ideer. - Vi skal involvere de besøkende direkte. Det betyr at de skal være med inn som enheter i verdikjeden, og delta direkte i det som skjer. Her ser man resultater og konsekvenser av øvelsene - for den enkelte enhet og for hele verdikjeden. Det kan for eksempel dreie seg om lasting og merking av gods i en container, hvor deltagerne kan deles i to grupper og bruke ulike metoder. Øvelsene gjør at man selv får oppleve suksess og fiasko, og kan lære av det. Her legges dermed grunnlaget for forbedring, samt at man får nye og innovative ideer som man kan ta med tilbake til sin virksomhet, fortsetter han. Verdikjeden live. I showrommet oppleves verdikjeden live. En hel, interaktiv verdikjede er nå installert. Her simuleres vare- og informasjonsflyten gjennom eksempler på en realistisk måte. Man får virkelig forståelsen for samspillet i verdikjeden, bruk av merking og brikker og man kan dykke ned i et enkelt ledd for å få mer detaljert gjenomgang av prosessene som foregår. Fleksible løsninger gjør at demonstrasjonene kan tilpasses ulike brukergrupper, bransjer og behov. Showrommet er inndelt i fire områder: Smart Fabrikk, Smart Transport, Smart Grossist og Smart Butikk. - Man både ser og deltar aktivt i prosessene som foregår i verdikjeden. Gjennom learning by doing og ved kombinasjon av fysiske installasjoner, animasjoner, interaktive spill, plansjer og lyd vil læringsutbyttet bli optimalisert, avslutter han. Verdikjeden «live» I det store showrommet har en hel, interaktiv verdikjede fått plass. Gjennom denne simuleres vare- og informasjonsflyten på en virkelighetsnær måte. Her kan man få en forståelse for samspillet i hele verdikjeden, eller man kan dykke ned i et enkelt ledd i kjeden for å få en detaljert gjennomgang av de prosessene som foregår der. Fleksible løsninger gjør at demonstrasjonen kan tilpasses ulike brukergrupper, bransjer og behov. Det er etablert fire spesialområder: Smart Fabrikk, Smart Transport, Smart Grossist og Smart Butikk. Gjennom "learning by doing" og ved kombinasjonen av fysiske installasjoner, animasjoner, interaktive spill, plansjer og lyd, optimaliseres læringsutbyttet. Kurs-/møtelokaler Fasilitetene er utformet for kurs med meget aktive kursdeltagere, og utstyrt med tanke på interaktive samlinger hvor kursdeltagerne i sterk grad involveres i kursgjennomføringen. Oppbyggingen av senteret, med showrommet i nær tilknytning til kurslokalene, gir deltagerne en unik mulighet for en kombinasjon av teoretisk og praktisk opplæring. Senteret tilbyr møterom for bedrifter som ønsker å kombinere intern- eller kundemøter med et besøk i showrommet, noe som garantert gir en møteopplevelse utenom det vanlige! testsenter Er en egen del av GS1 Smart Centre. RFID Innovasjonssenter har gjennom de senere årene utviklet seg til en viktig kompetanseaktør i et unikt partnernettverk av selskaper med interesse for RFID. Som del av det nye senteret vil dette ivaretas på en særdeles god måte. Her er man teknologisk godt rustet for testing og demonstrasjoner både av nye teknologiske løsninger og eksisterende løsninger på nye anvendelsesområder. 6 7

5 g S 1 S m a r t C e N t r e Kunnskap avgjørende for økt effektivisering og inntjening - Økt kunnskap gir bedre inntjening. Derfor var det helt naturlig for oss å legge inn et besøk ved GS1 Smart Centre når vi på et todagers seminar for IT-personell i Validus AS setter fokus på verktøy for økt effektivisering. Det sier markedsansvarlig raymond walmestad i Visma Retail AS. Visma utvikler og selger programvare innen økonomi og regnskap, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester og butikkløsninger. Selskapet har kunder i Nord-Europa innen privat og offentlig sektor, og hadde med ansatte en omsetning i or på 3,4 milliarder. gode kundeopplevelser. - Våre butikkdatasystemer tilrettelegger for gode kundeopplevelser. Ulike selvbetjeningsløsninger bidrar til større valgfrihet for kundene. Håndholdte enheter og annen effektiviserende teknologi som RFID, effektiviserer arbeidsprosessene for butikkenes ansatte og gjør at man kan bruke mer tid ute blant kundene, fortsetter Walmestad. I konseptet inngår blant annet TV-skjermer, elektroniske informasjonskiosker, kundedisplay, elektroniske hylleforkanter, selvbetjente prissjekkere og informasjonstavler. gs1 Smart Centre. En ting er teorien, noe helt annerledes er det når man får prøvet ut ulike innovative løsninger selv gjennom direkte involvering. GS1 Smart Centre tilbyr unike muligheter for ytterligere å kunne utnytte potensialene i logistikkjeden gjennom smarte løsninger. Det er verdifullt, sier Walmestad. GS1 Smart Centre har Visma som samarbeidspartner, og man er første partner som har benyttet senteret i kundesammenheng. to dagers seminar. Denne gang hadde Visma Retail invitert med IT-personell i Validus til et to dagers seminar om potensialer i logistikkjeden. Validus eier Norges største kjeder innen personlig pleie Esthetique, Vita, Parfymelle og Cosmeta. Validus satser også i det profesjonelle markedet for hudog hårpleie gjennom VAM,I som eies i partnerskap med Midelfart Professional AS. Sammen med Alternativ Mat, Naturli'vis og Validus Butikkdrift, danner Bringwell AB kjernen i selskapets satsing på helsekost og økologisk mat. Validus er også en vesentlig aktør innen salg av toll og avgiftsfrie varer ved de største norske flyplassene gjennom selskapet Travel Retail Norway. Det var avsatt en halv dag til besøk hos GS1 Norway og GS1 Smart Centre. Her var det orientering om GS1 standarder og systemer, to presentasjoner fra Motorola og Retail24 og et besøk i GS1 Smart Centre. Viktig standardisering. Våre kjerneområder er rådgivning, kompetanse, løsninger, partnersamarbeid og nettverksaktiviteter, sa fungerende leder torstein rønning ved GS1 Smart Centre. Han understreket sterkt behovet for standardisering for å effektivisere identifikasjon, datafangst og datadeling. Først da vil man kunne oppnå virkelig økt effektivitet gjennom hele verdikjeden. GS1 med sine globale standarder dekker nå 108 land, og i Norge er det ca brukere. - GTIN sikrer unik identifikasjon av produkter, og er selve grunnsteinen i vareflyten, sa Rønning og understreket betydningen av grunndata. Her er EPD-basen sentral. - Det er viktig at alle endringer registreres én gang, at alle har tilgang på et minimum av informasjon om produktene, at vi oppnår en effektiv drift av databasene og legger grunnlag for standardisering av elektronisk kommunikasjon, fortsatte han. - Spennende å være samarbeidspartner, sier markedsansvarlig Raymond Walmestad i Visma Retail. videreutvikle kompetansen i samspill med våre partnere, og øke bruken av et felles språk GS1-systemet. Det er standarder, datafangst og datautveksling som i økt samspill akselererer effektiviteten i handel og logistikk, sa Rønning. - Som samarbeidsparter er det spennende og utfordrende å være med på et slikt prosjekt, sier Walmestad. Vi ønsker alle en god sommer Visma med egen stand. Visma har en egen stand på GS1 Smart Centre. Etter en omvisning i selve senteret, var det her deltagerne fra Validus fikk en grundig innføring i tekniske løsninger for effektiv vareprofilering. - På programmet står fire showcases RFID kasse, selvskanning (shop and drop), interaktiv kundeskjerm og elektronisk hylleforkant, forteller Walmestad. Norway Torstein Rønning, fungerende leder av GS1 Smart Centre, orienterer om de mulighetene som ligger i bruk av GS1-systemene. Han peker på at selvbetjeningsløsninger forenkler kundenens valg og kjøpsprosess. Dermed blir kundeopplevelsen mer positiv. Selvbetjent utsjekking og betaling frigjør kassepersonell, og kundene får bedre service med flere ansatte ute i butikken. - Undersøkelser viser at kundene handler mer og er lengre i butikken når de kan skanne varene selv, sier han. Viktig møteplass. GS1 Smart Centre skal være en møteplass for effektiv handel og logistikk. - Sentralt står kvalitet, innovasjon, informasjon og teknologi. Vi skal formidle og Visma Retail inviterte IT-personell i Validus til et todagers seminar om effektive butikkløsninger. En halv dag av seminaret fant sted hos GS1 Norway og GS1 Smart Centre. 9

6 K O m p e t a N S e Lærerikt og nyttig grunnkurs i sporing - Dette var et godt og lærerikt kurs. Med færre deltagere fikk vi til en god dialog, nærhet til fokusområdene og diskusjonene var særlig nyttige, sier kvalitetsleder Herdis Gjærum ved Art Nor. Hun var blant deltagerne på grunnkurset i sporbarhet, som 1. juni ble arrangert av GS1 Norway. K urset, som vil bli arrangert flere ganger, gir en innføring i sporing og bruk av STAND008 Beste Praksis for sporing, tilbaketrekking og tilbakekalling i norsk dagligvarebransje. Kurset tar videre for seg: Krisehåndtering beredskap, varsling, sperring ved tilbaketrekking og tilbakekalling. Bedriftens sporbarhetssystem. Hva kjedene forventer av leverandørene og hvilke F handlinger som iverksettes ved en varsling. - I tillegg er det demonstrasjon av foretningsmessig potensial i det nye GS1 Smart Centre, samt praktiske oppgaver relatert til egen virksomhet, sier avdelingsleder GS1 Utvikling og drift Knut Vala som denne gang var kursleder. definisjon av StaNd008. Sporbarhet er muligheten til å spore og følge næringsmidler, fôr, matproduserende dyr eller stoffer som skal bli, eller forventes å bli inkludert i næringsmiddel eller fôr gjennom alle faser av produksjonen, behandlingen og distribusjonen. Det innebærer at sporing skal gjelde for alle ledd i leverandørkjeden, hvert ledd i kjeden skal kunne spore et ledd fremover og et ledd bakover, bedriftene må ha etablert et system og prosedyrer for sporing og produktene skal være tilstrekkelig merket for å kunne ivareta sporing, sa Vala. Herdis Gjærum fra Art Nor og Jeppe Sondov fra Deli de Luca får et innblikk i forretningsmessige potensialer knyttet til sporing av Jens Iver Gjerlaug fra GS1 Norway (i midten). Kursdeltagerne og kursleder Knut Vala på besøk i GS1 Smart Centre. STAND008 har gjennomgått endringer for å tydeliggjøre og utdype definisjoner knyttet til tilbakekalling, tilbaketrekking og sperring samt når det gjelder varslingsskjema. Sporbarhet eller ikke? Sporbarhet er ikke navnet på en type data. Du kan ha god sporbarhet, men få registreringer. Du kan ha masse registreringer, men dårlig sporbarhet. Sporbarhet er å kunne finne frem i dine data både det du selv registrerer og det du mottar. Sporbarhet får du når du systematiserer dine registreringer slik at det i ettertid er mulig å finne tilbake til de som er relevante. I praksis består sporbarhet av systematisk å knytte alle registreringer til unike koder, nummer, steder, tidspunkt og lignende, fortsatte han. limet i verdikjeden. Han pekte på at GS1s identifikasjonssystemer er selve limet i verdikjeden, og ga et innblikk i standardene GTIN, GLN og SSCC som er globale standarder. Merkingskonseptet for ulike emballasjetyper ble også gjennomgått, samt forretningsmessige potensialer knyttet til bruk av globale standarder. Når det gjaldt sporbarhet i fremtiden, ble fokus satt på RFID og EPC som unik identifikator. - EPC-konseptet gir mulighet for individidentifisering, effektiv datafangst ved hjelp av blant annet RFID og effektiv datautveksling ved hjelp av EPC Network. EPC/RFID gir synlighet i verdikjeden, sa Vala. Han trakk også frem esporingsprosjektet og den konseptuelle kjerneløsningen som baseres på EPCIS Electronic Product Code Information Services, som er en internasjonal standard for elektronisk utveksling av informasjon i logistikkjeder. Krisehåndtering. Det er hver enkelt bedrifts ansvar å etablere et system for kriseberedskap, og kurset ga et innblikk i definisjoner, hendelser, tilbaketrekking, tilbakekalling, risikoanalyse, alarm og varsling, sperring, informasjon til myndigheter og media, varslingsskjemaer og avslutning av saken/friskmelding. - Denne delen av kurset var spesielt nyttig for meg, sier kvalitetsleder Herdis Gjærum fra Art Nor på Senja. Bedriften med 20 ansatte produserer Kokt og klar -middagsretter. Man har satset på såkalt sous-vide konserveringsteknologi, som gir produktene en høy kvalitet i god kombinasjon med god holdbarhet. Mest mulig nordnorske råvarer brukes i produksjonen, og dermed bidrar man til å øke produksjonen av poteter og kålrot i landsdelen. trenger kunnskap. Vi har for det meste levert varer til storkjøkken og restauranter, men satser nå mer på dagligvaremarkedet. Da trenger vi kunnskap om sporing av dagligvareprodukter, spesielt innen mer bransjespesifikke regler og standarder, sier Gjærum. - Kurset var godt lagt opp og svært lærerikt. Besøket i GS1 Smart Centre var også interessant, det er klart en fordel å se og oppleve ting direkte i stedet for kun teori. Ellers synes jeg EPC/RFID var et interessant område, avslutter hun

7 S t a N d a r d e r Viktig revisjon av standarder innen automatisk identifikasjon og datafangst Utviklingen av ca. 30 standarder knyttet til strekkoder og ca. 60 til RFID, samt en akselererende teknologisk utvikling gjør det nå nødvendig å revidere de internasjonale standardene innen automatisk identifikasjons- og datafangst. Standardene er utarbeidet og blir revidert av ISO den internasjonale standardiseringsorganisasjonen. Standard Norge er nasjonalt medlem av ISO og følger opp arbeidene i sin nasjonale speilkomité SN/K 178 Automatisk identifikasjon og datafangst. Europeiske tilpasninger skjer gjennom CEN (Comité Européen de Normalisation), den europeiske standardiseringsorganisasjonen som består av 30 land. Norges medlem i CEN er Standard Norge, og Norge er forpliktet til å fastsette alle europeiske standarder som Norsk Standard. Unik identitet. Både ISO og CEN har i en årrekke hatt elektronisk samhandling på agendaen. Nå har arbeidet skutt fart både internasjonalt og nasjonalt. EU-kommisjonen har også kommet på banen med flere store prosjekter med fokus på RFID, The Future Internet og Internet of Things. Poenget er at ethvert objekt skal kunne ha en unik identitet og kunne samhandle med andre i ett system. CEN har fra EU-kommisjonen fått og vil få flere mandater for utvikling av europeiske standarder innen dette feltet. I vår globale verden med et økende antall systemer og applikasjoner er interoperabilitet viktig i forhold til utvikling av markedene og for å unngå uønskede effekter av fragmentering. I den forbindelse er standarder et viktig verktøy for å oppnå et tilfredsstillende nivå av interoperabilitet i det globale markedet, sier prosjektleder august Nilssen i Standard Norge. arbeidsgruppe. Standard Norge har nå oppnevnt en norsk standardiseringskomité, SN/K 178, som skal følge opp det internasjonale arbeidet med utvikling av nye standarder og revisjon av tidligere standarder for automatisk identifikasjons- og datafangst (AIDC). Komiteens leder er Jon Brevig fra Ekon AS i Halden, og GS1 Norway er medlem av gruppen. - GS1 har fokus på unik identitet i dag. Man er en viktig utvikler av normative dokumenter knyttet til strekkoder og RFID, og mange av disse blir fastsatt som ISO-standarder. GS1 er derfor en viktig premissleverandør innen internasjonal standardisering. Selskapet har et interessant nettverk og bidrar med verdifull kompetanse, som er viktig i arbeidet med å utforme forslag, gi kommentarer, sørge for nasjonal oppfølging og lignende. Det er også positivt at Datatilsynet nå for første gang deltar i et slikt arbeid, sier August Nilssen. Når revideringen av standardene er ferdig, utarbeides et forslag, som blir kalt et draft. Forslaget blir det stemt over i ISOs FAKTA SN/K 178 automatisk identifikasjon og datafangst Komiteen i Standard Norge er en nasjonal speilkomite som skal følge opp arbeidene i ISO JTC 1 SC 31 og i CEN TC 225 Medlemmer er: Jon Brevig, leder (EKON), Asle Ketil Berger (CapGemini), Leif T. Aanensen (Datatilsynet), Geir Øvsttun (DNV, defence), Gudbrand Vatn (Dyreidentitet), Knut Vala (GS1 Norway), Geir Vevle (Hrafn), Tore L. Orderløkken (NorSIS), Thor Langeland (OLF), Heidi Edvardsen (Posten Norge), Inge Krogstad (SAS Institute), Ovidiu Vermesan (SINTEF IKT), Marie Austenaa (Telenor Objects) og Kristian Bae (Toll- og avgiftsdirektoratet). Prosjektleder i Standard Norge er August Nilssen eller CENs medlemsland før det kan bli en endelig standard. Voldsom utvikling. Under standardene innen Optical Readical Media (ORM) finner vi i dag ca. 30 standarder knyttet til strekkoder, som dekker oppbygging, produksjon, lesning, informasjonsbærere osv. På RFIDsiden er det for øyeblikket omkring 60 ulike standarder, som dekker databærere, lesere, frekvenser, testsystemer, samhandlingsprotokoller osv. - Behovet for en standardrevidering har også sin bakgrunn i den voldsomme teknologiske utviklingen vi opplever, fortsetter Nilsen. eu på banen. Parallelt med arbeidet i ISO og CEN, har EU-kommisjonen satt et kraftig fokus på fremtidens bruk av 12 13

8 S t a N d a r d e r internett Internet of Things. Bruk av RFIDteknologien står sentralt, og CEN har fått mandat til å gå i gang med to prosjekter. Det dreier seg om personvern og sikkerhet, samt merking og symboler som forteller om et produkt har RFID-merking eller om man er i et område med RFID-lesere. - Dette er svært interessante prosjekter, og det kan nevnes at Ovidiu Vermesan fra SINTEF IKT er EU-koordinator for alle de EUfinansierte forskningsprosjektene. Norge er også på banen med blant annet forskningsprogrammet Verdikt i regi av Forskingsrådet med en ramme på 200 millioner kroner. - Norge har absolutt noe å tilføre dette arbeidet. For eksempel har Oljeindustriens Landsforening (OLF) utarbeidet guidelines for bruk av RFID, som omfatter et område med ca. 50 anbefalte ISO-standarder. CEN har fattet interesse for arbeidet og vil videreføre dette mot annen prosessindustri, helsevesenet med flere, sier August Nilssen. - Standarder er et viktig verktøy for å oppnå et tilfredsstillende nivå av interoperabilitet i det globale markedet, sier prosjektleder August Nilssen i Standard Norge. håndterminaler ADC Nordic AS etikettskrivere Your Solutions Distributor strekkodelesere Telefon: Smart Handelspartner Bygg et nytt spennende kurstilbud Kurset Hvordan bli en smart handelspartner i dagligvarebransjen ble en stor suksess. Nå følger GS1 Norway opp med et tilsvarende kursopplegg for byggebransjen i Norge. Kurset skal motivere nøkkelpersonene i byggevarebedriftene til å starte prosesser for ytterligere å effektivisere sin logistikk. Byggevarebransjen er den nest største bransjen i Norge etter dagligvarebransjen. Det er betydelige behov for effektivisering av logistikken, og for å kunne implementere ny løsning i bransjen er det behov for mer kompetanse. - Kurset skal gi nøkkelpersoner i bedriftene tilstrekkelig innblikk og motivasjon til å starte prosessen i egen bedrift, sier avdelingsleder Knut Vala i GS1 Norway. Stort potensial. Byggebransjen her i landet har sterkt fokus på standardisering, og har gjennomført et prosjekt som dreier seg om revidering, videreføring og forsterking av det som allerede er gjort innen standardisering med hovedvekt på Norsk Byggevarebase (NOBB). Dette er en database til bruk for alle som er i en byggeprosess, og speiler byggevarehandelens totale produktsortiment. Bransjen selv anslår at standardiseringsprosjektet kan gi en årlig gevinst på opp mot 1 milliard kroner. Nå er det fokus på gjennomføringsevne. Da er det behov for opplæring av aktørene langs hele verdikjeden. Her står GS1 Norway, Norsk Byggtjeneste og programleverandørene sentralt. Samarbeidsprosjekt. - Vi planlegger fem kurs i Smart Handelspartner Bygg i løpet av høsten. Samtlige kurs vil bli arrangert i Oslo med inntil 20 deltagere på hvert kurs, sier Vala. Det første kurset vil bli avholdt i første halvdel av september, det siste i andre halvdel av november. Kursopplegget er et samarbeid mellom GS1 Norway, Trelast- og Byggevarehandelens Fellesforbund (TBF), Norsk byggtjeneste, Maxbo, Mestergruppen, Neumann Bygg i Bergen, Byggmakker, Optimera og Coop bygg. TBF er for øvrig avviklet, og skal videreføres som seksjon for byggevarehandel i HSH, hovedorganisasjonen for handel og tjenester. Stor målgruppe. Målgruppen for kurset er byggevareleverandører, byggevarekjeder og tjenesteytere til byggevarebransjen. - Mer konkret sikter vi mot personer som arbeider relatert til grunndata, innkjøp, logistikk, ekspedisjon og mottak, sier Vala Økt kvalitet. - Hva er hovedmålene med kurset? - Kursdeltagerne skal få tilført kompetanse knyttet til det nye logistikkonseptet i bransjen. Samarbeidet mellom leverandørene og kjedene i byggevarebransjen skal styrkes man skal fremstå klarere og tydeligere i forhold til logistikkonseptet. Vi skal bidra til at kvaliteten på handelsprosessene i bransjen blir bedre, og bidra til innmelding og formidling av mer konkrete grunndata i NOBB. Vi legger vekt på å få frem et helhetlig bilde av handelsprosessene, og her vil vi blant annet gjøre bruk av de unike opplæringsmulighetene som det nye GS1 Smart Centre tilbyr, sier Knut Vala. Kurset strekker seg over en dag, og er inndelt i tre seksjoner elektronisk forretningsdrift (EDI), utveksling av grunndata samt identifikasjon og merking. Kurset arrangeres i samarbeid med TBF og NOBB. Medlemmer av TBF, Byggevareindustriens Forening, Norske Treprodusenters Forening og Treindustrien får rabatt på deltagelsen. - Målgruppen for kurset er byggevareleverandører, byggevarekjeder og tjensteytere innen byggevarehandel i HSH, sier avdelingsleder Knut Vala

9 S m a r t h a N d e l S p a r t N e r Kunnskap viktig for å komme videre - Det må til et enda sterkere samspill mellom leverandører og detaljister i byggevarebransjen for å oppnå de effektiviseringspotensialer som ligger i verdikjeden, sier driftssjef Svein-Erik Eriksen i Neumann Bygg i Bergen. - Standardiseringsprosjektet i byggevarebransjen er viktig. Nå er utfordringen å komme i gang med implementeringen. Da er kunnskap, vilje og ikke minst felles forståelse hos detaljister og leverandører helt avgjørende, sier Svein-Erik Eriksen. Han er driftssjef ved Neumann Bygg i Bergen, som er en av landets største byggevaredistributører med 270 ansatte. Selskapet er en virksomhet i DT Group, som er Skandinavias største byggevaredistributør med en omsetning i or på ca. 19 milliarder kroner. Eriksen har vært med i standardiseringsprosjektet til TBF, og understreker nå betydningen av å kunne sette i gang implementeringsprosesser. Da er kunnskap og kompetanse viktig. Se på dagligvare. - Byggevarebransjen er konservativ, og har i stor grad vært leverandørstyrt. Det må til et enda sterkere samspill med detaljistene for å kunne oppnå de effektiviseringspotensialer som ligger i verdikjeden. For det er i logistikken det virkelig er penger å spare, sier Eriksen. Han viser til dagligvarebransjen, som virkelig har lykkes sammen. pay-back på to år! Eriksen var tidligere på markedssiden i Rieber, som siste halvdel av 1990-tallet tok et stort løft på logistikksiden. - Målet med prosjektet var å utvikle en ytteremballasje som dekket behovet til transportemballasje med et minimum av luft i kartongen. I tillegg hadde vi som mål at emballasjen også kunne benyttes til eksponering og varepresentasjon i butikk. Videre at eskeinnholdet så langt som mulig var tilpasset produktets omløpshastighet. - Ved å legge samme volum produkter over i ny emballasje reduserte vi antall paller fra ca til ca Vi transporterte nå større andel varer og mindre andel luft. Det ble et krav fra dagligvarekjedene at pallene ikke skulle overstige en høyde på 120 cm. Dette gjorde det mulig å frakte to paller i høyden på en trailer, Igjen mindre transport av luft. I kjølvannet av prosjektet ble det besluttet at pakkelinjene i fabrikk skulle automatiseres. Dette ble gjennomført med en investering på ca.50 mill og en pay-back på vel to år, sier Eriksen

10 O F F S h O r e Egen transportcontainer i Asset Tracking-case GS1 Smart Centre skal sammen EDB Consulting Services etablere et showcase for Asset Tracking av containere med et eksempel fra Swire Oilfield Services. I tillegg har man fått tillatelse til å benytte Statoils logistikkportal for opplæring som inneholder nyttige informasjonsfilmer om temaet. Olje- og gassindustrien har for alvor satt fokus på assett tracking ved bruk av RFID-teknologi. I år kom det blant annet en egen guideline for RFIDidentifikasjon i regi av Oljeindustriens Landsforening (OLF). Her settes krav til teknologi, datafangst, datautveksling og integrasjon til forretningsapplikasjonene, sier Roar Lorvik, leder for RFID-løsninger i GS1 Norway. Økt effektivitet og sikkerhet. OLF har lagt ned et betydelig arbeid med å utforme retningslinjer for bruk av RFID. Ett av avsnit- Salgsdirektør Cecilie Eckhardt i EDB Consulting Group og Roar Lorvik, leder for RFIDløsninger i GS1 Norway ved containeren fra Swire Oilfield Services. tene i retningslinjene omfatter containere. I kjernegruppen har det deltatt representanter fra ConocoPhilips, Statoil, Aker Solutions, SINTEF og OLF, og OLFs tre tekniske grupper har vært sterkt involvert. Målet med retningslinjene er økt effektivitet, sikkerhet og kvalitet gjennom mest mulig kostnaddseffektiv bruk av RFID-teknologien gjennom en felles plattform for registrering og deling av, samt tilknytning til aktørenes forretningsapplikasjoner. - Vårt showcase er således svært aktuelt, sier Lorvik. - Vi har et eget demo- og testmiljø for RFID-integrasjon mot SAP-ERP. Det er følgelig naturlig for oss å delta i showcaset, sier salgsdirektør Cecilie Eckhardt i EDB Consulting Group. allerede i bruk. For to år siden inngikk Swire Oilfield Services, Aker Solutions og Spartan Solutions Ltd. en avtale om verdens første deling av informasjon om aktiva innen olje og gass ved å benytte den globale standarden EPCIS (Electronic Product Code Information Services) for utveksling og lagring av data. Med RFID-brikker, strekkoder og mobile håndterminaler kan man følge sine aktiva når de forflytter seg utover horisonten av sitt eget depot og inn til baser og installasjoner. Denne utviklingen har stor betydning for olje- og gassindustrien ettersom det gir samarbeidspartnere mulighet til å dele transittlokasjon, tilgjengelighet og status på utstyr og aktiva i verdikjeden. Dette innebærer at operatørene får vite om utstyr er i rute for ankomst til baser og plattformer, mens serviceselskapene tidlig får synlighet av utstyrsmobiliseringer og returer. Bidrar med container. Nå har Swire Oilfield Services bidratt med en IBC-carrier til prosjektet en container på 1,4 x 1,4 x 1,7 meter med en nettovekt på 950 kilo. Denne typen, som er en del mindre enn landbaserte containere, brukes i offshorebransjen. Containeren er nå installert i GS1 Smart Centre. Selskapet er en ledende internasjonal leverandør av lastebærere (containere, baskets og kjemikalietanker) med utleievirksomhet i Nordsjøen, Mexicogulfen, Vest- Afrika, Australia, Singapore, Brasil og Sakahlin (Russland). Selskapet er en del av Swiregruppen med mer en ansatte. Swire Oilfield Services har i Norge om lag 190 ansatte. I tillegg til hovedkontoret i Tananger har selskapet avdelinger i Bergen, Florø, Kristiansund og Sandnessjøen. Swire Oilfield Services er også en betydelig leverandør innen lagring og håndtering av offshorekjemikalier

11 O l J e / O F F S h O r e et eget showcase. - Asset Tracking er stort sett det samme som en verdikjede med returlastebærere eller at det blir faste installasjoner hos kunden. Sammen med EDB Consulting Services lager vi nå et showcase for Asset Tracing av containere. Asset Tracking benyttes også om løsninger for å holde oversikt over PC-er og serviceinstallasjoner m.m. Da er det stort sett kontroll hos sluttkunden, Norsk Lastbærerpools plastpaller og kontroll med disse er også Asset Tracking, sier Lorvik. Han legger til at showcaset skal vise hvordan Assett Tracking kan fungere for typiske containerleveranser, og alt skal være på plass før sommerferien. - Vi har for øvrig laget et generisk showcase, som i etterkant gjør det interessant også for andre bransjer, sier han videre. Interessant for oss. Consulting Group i EDB Business Partner er en av hovedpartnerne i GS1 Smart Centre. Selskapet er med sine ansatte et ledende nordisk konsulentselskap innen rådgivning, prosjektledelse, systemutvikling og applikasjonsforvaltning. - Godt utviklede IT-systemer vil bli et stadig viktigere konkurransefortrinn. I fremtiden vil mye av kundekontakten foregå gjennom en enhetlig elektronisk plattform for betaling, utstilling av varer, bestillingsrutiner og administrasjon av varelager. God oversikt over vareflyten betyr større forutsigbarhet, og selvbetjeningsløsninger gir kunden bedre muligheter til å ivareta sine behov overfor leverandøren. Ett eksempel er utviklingen innen logistikk, der RFID-teknologi gir kundene mulighet til å identifisere og spore varer i alle trinn av verdikjeden, sier Cecilie Eckhardt - salgsdirektør i EDB Consulting Group. Interessant showcase På besøk i GS1 Smart Centre - fra venstre Fredrik Lööf (Bouvet), Tore Wiksnes (Aibel) og Tom Gulbrandsen (Bouvet) Bouvet som er partner på tredje året, tok med seg sin kunde Aibel for å få vite litt med om bruk av RFID og muligheter i egen logistikk, og i tillegg få informasjon om GS1Smart Centres planer for showcaset innen Asset Tracking. Abiel er en stor bedrift innen olje/offshore med åtte milliarder i omsetning - Vi informerte om GS1 Smart Centre til våre samarbeidspartnere, og drøftet muligheter for anvendelse av våre standarder ved bruk av strekkoder. I tillegg er det forslag om at vi skal gjennomføre kurs hos Aibel i Haugesund. Selskapet kan også være kandidat for bruk av RFID innen andre områder, sier Roar Lorvik leder for RFID-løsninger i GS1 Norway. gir konkurransefortrinn. - Dette blir et realistisk showcase. Vi får en enestående mulighet til å tilegne oss viktig kompetanse på en ny og realistisk måte. I samspill med den kompetansen GS1 Norway har på området, vil showcaset ha stor nytteverdi og vil gi konkurransefortrinn for kundene, sier Eckhardt. For erde år på rad arrangeres Norges største rfid/epc konferanse med en tilhørende utstilling av rfid-løsninger den 28 oktober. Konferansen gjennomføres i nært samarbeid med gs1 Smart Centres partnere. - Vi er nå i gang med å utforme et meget variert og interessant konferanseprogram, hvor vi tar sikte på å presentere mange nasjonale og internasjonale RFID/EPC-nyheter. I programkomiteen deltar Visma Retail, AS EDB, IBM, ACT System, Infratek og Tracetracker. I or var det over 120 deltagere på konferansen, og vi fikk meget gode tilbakemeldinger, sier Roar Lorvik, leder av RFID-løsninger i GS1 Norway. Norges største RFID/EPC-konferanse Viktige temaer for konferansen: Asset Tracking - hvordan gjøre en effektiv datafangst for å spore verdifullt utstyr? Internet of Tings Våre erfaringer med RFID - presentasjon av brukercaser fra prosjekter i inn- og utland! Integrerte forsyningskjeder - hvordan realisere gevinster ved bruk av RFID og EPC i varehandelen? Hybrid Auto-ID - hvordan bruke moderne strekkodeteknologi, RFID, sensorteknologi og EPC-standarder i samme løsning? Besøk i gs1 Smart Centre. I tilknyting til konferansen, vil det bli arrangert besøk i GS1 Smart Centre den 27. oktober hvor vi vil presentere noen showcase eksempelvis Asset Tracking av containere og Fremtidens Butikk. Informasjonsdeling med epcis. Den 27. oktober - dagen før konferansen, arrangeres kurs med innføring i informasjonsdeling med EPCIS (Electronic Product Code Information Services). For mer informasjon:

12 a K t U e l t Bildet til venstre og bildene over er fra Ørland Kultursenter, hvor det er brukt Ottastein fra Minera Norge bl.a. som fasadeløsning. Nederst er trofeet som ble utdelt på verdens største RFID-kongress i Orlando. Skifer med EPC/RFID til topps internasjonalt Skiferprodusenten Minera Norge hadde egentlig tenkt seg en strekkode. I stedet ble det en kombinasjon av RFID- og GPS-teknologi. Ikke nok med det løsningen som ble valgt, ble kåret til beste RFID-implementasjon på RFID Live 2010 i Orlando. Det var som å få en Oscar, sier Jan erik evanger i ACT System Scandinavia. Han mottok prisen sammen med Knut erik godtland og Knut Fossum i Minera Norge. RFID-løsningen imponerte. Det var full applaus fra deltagere fra 40 land. I korthet omfatter løsningen et elektronisk lokk over produksjon og logistikk, helautomatisk produksjon, ingen inntasting av produksjon, ordre eller tilbakerapportering og null feil-prinsipp. Løsningen fra ACT System følger alle internasjonale standarder som er gitt av EPCglobal og GS1. Selskapets egen mellomvare portalrfid fungerer som hjerte for hele løsningen. Kunder i 25 land. Minera Norge er Skandinavias ledende skiferprodusent. Selskapet har, gjennom egne brudd og lange avtaler, unik tilgang til gode ressurser fra skiferbrudd i Alta, Oppdal og Otta i Norge og i Offerdal i Jämtland, Sverige. Konsernet har hovedkontor på Oppdal og salgs- og markedsavdeling i Oslo og Östersund, Sverige. Minera Norge-konsernet selger årlig for over 200 millioner kroner til kunder i mer enn 25 land. Konsernet har rundt 200 medarbeidere med høy kompetanse innen produksjon og markedsføring av skifer. rfid og gps. Rundt 15 kilometer syd for Oppdal finnes en av verdens mest avanserte produksjons- og logistikkløsninger. Steinblokker kan spores ved hjelp av RFIDmerking, og truckførerne finner varer på lager ved hjelp av GPS. Dette har aldri vært gjort tidligere. - Dette gir kontroll på alle bevegelser i produksjon og lager, sier prosjektleder Knut Fossum i Minera Norge. Det var i 2008 man innså behovet for å bringe virksomheten inn i høyteknologiens verden for å sikre effektivitet både når det gjaldt kostnader og kvalitet. Det ble tatt kontakt med ACT System, og man kom fort til at strekkoder ikke var særlig aktuelt med utendørs lagring og de snøforholdene man hadde i Oppdal. Valget falt i stedet på en RFID-løsning pc og meisel. Mineras produksjon foregår ved at steinblokker bringes ned fra ellet og plasseres på et cirka 300 mål stort område. I produksjonshallen hugger man opp blokker med skarp meisel etter steinenes delingslinje i ulike produkter. Ved oppstart har operatørene ved hjelp av RFID-kort registrert seg i akkordsystemet og valgt produkt for produksjon. På den industrielle PCen kakker de med meisel på en knapp som forteller systemet

13 Det var Knut Erik Godtland og Knut Fossum som mottok prisen på vegne av Minera Norge. at de ønsker ny steinblokk. Meldingen dukker umiddelbart opp på terminalen i 4-veis trucken. Truckføreren bekrefter mottak av ny steinblokk ved å kvittere på skjermen. Dersom det ønskede emnet ikke finnes på lager, trykker han på en videreføring av jobben som sendes til hjullasterne ute. Den første som ser meldingen, kvitterer oppdraget. Dermed kan alle de andre operatørene se hvem som har tatt på seg oppdraget med å hente en ny steinblokk. Blokken leveres deretter til en 4-veis truck for videre levering til steinhugger. palletering og rfid-brikker. I et program kan operatørene velge hvilke produkter som skal legges på pall på de ulike pallposisjonene. Fra huggeriet bringes produktene på et bånd til palleteringsanlegget hvor en operatør legger produktene på pall. Når pallen er ferdig trykker han på en knapp. En transfervogn henter pallen, som allerede har fått en RFID-brikke på seg. Når pallen ankommer RFID-leseren, knyttes produkt, palle-id og vekt sammen. Basert på vekt regner systemet ut hvor mange kvadratmeter eller løpemeter som er på pallen. Pallen transporteres deretter til en plastvikler, for så å ankomme en automatisk pallmerker. Her avgjør programmet om pallen skal klartekstmerkes som produkt eller merkes direkte mot salgsordre. Selve etiketten, som inneholder klartekstmerking, inneholder også RFID-brikke. Flere av pallens brikker kan knyttes sammen. I det en pall ankommer enden av banen, mottar hjullasterføreren automatisk en ferdigmelding. Visma blir umiddelbart oppdatert med lagerført vare. paller lagres etter koordinat. - Da vi utviklet dette systemet kom vi også på en unik løsning for lagerlokalisering. Så vidt jeg vet er det ingen andre som benytter GPS, forteller Jan Erik Evanger i ACT System. På trucken er det montert RFID-leser som sørger for at pallen som skal lagerlegges ute blir knyttet til hjullasteren. På hjullasteren er det montert en GPS-mottaker, som igjen er knyttet til ACTs systemløsning. - Når pallen plasseres ute, registreres lengde- og breddekoordinater. Det er disse koordinatene som blir pallens lagerlokasjon. I stedet for en klassisk lokasjon som rad 1, hylle 4, plass 3 blir lagerlokasjonen N ,30 E ,97, forteller han. superdagfinn og utekspedering. Ved utekspedering hentes hele ordren ned fra Visma og leses automatisk inn i superdagfinn. Her får hjullasterfører nøyaktig informasjon om produktnummer med kvadratmeter, løpemeter eller antall. Skulle føreren lure på hvor produktene står i landskapet kan han bare se på kartet hvor egen posisjon blinker grønt og korrekt produkt blinker rødt. Ved henting av paller sannsynliggjøres pallens ID ved hjelp av filtrering og valg på skjerm. gpstracker oppdateres. På kartet som er installert på kontoret kan Minera se alle hjullastere bevege seg rundt i terrenget. Med hjullasterens markør kan man se hvilket ordrenummer føreren jobber med, samt hvilken pall han har på nå. Informasjon om kvadratmeter, løpemeter og antall oppdateres automatisk etter hvert som paller hentes. Spesialprodukter har egne produksjonsnummer, slik at korrekt pall blir med til riktig kunde. Ved hjelp av et tastetrykk i trucken eller på PCen kan man skrive ut pakkseddel, fraktbrev og avviksliste. Ordredata sendes - linje for linje - tilbake til Visma. Mottakeren får detaljert forsendelsesinformasjon. Transportøren på sin side mottar en elektronisk hentemelding. Dette innebærer at steinen - paradoksalt nok - kan spores. Her er en hytte i Oppdal med Oppdalskifer. På Brevikgården i Ålesund er det brukt Ottaskifer på fasaden

14 g S 1 N O r w a y Brukerstøtte med mange oppgaver Med ca brukere, hvorav ca. 400 nye hvert år er det helt naturlig at daglige spørsmål knyttet til GS1s systemer og standarder er mange. I GS1 Norway er det en egen enhet for brukerstøtte hvor oppgavene er mange. Brukerstøtte er underlagt den nye drifts- og utviklingsavdelingen. Telefonhenvendelsene er blitt færre etter hvert som vi har bygget ut og forbedret de internettbaserte tjenestene og løsningene rettet mot brukerne, sier Knut Vala. Han leder den nye drifts- og utviklingsavdelingen. - Det betyr at brukerne i stadig større grad kan betjene seg selv, for eksempel søknad om tildeling av nytt GS1 leverandørnummer, eller overtagelse av eksisterende GS1 leverandørnummer, sier leder av brukerstøtte Jan Kopperud. gs1 leverandørnummer. GS1 Norway står for tildelingen av GS1 leverandørnummer i Norge. Det er eier av varemerket, leverandøren - som har ansvaret for at produktene merkes. Det er et grunnleggende prinsipp at enhver forbrukerpakning, detaljistpakning og transportpakning skal ha et unikt nummer i henhold til GS1-systemets regler. - Man taster inn nødvendig informasjon, og målsettingen er at man får svar senest innen neste arbeidsdag, sier Kopperud. Det registreres ca. 400 nye leverandørnummer i året, hvorav ca. en tredjedel er knyttet til dagligvarebransjen. Kontrollsifferberegning. Kontrollsifferberegning er også en internettbasert tjeneste. Her kan man enkelt beregne eller kontrollere et nummer av gangen GTIN-8, GTIN- 13, GTIN-14, sendingsnummer, SSCC og GSRN. I en spesifisert beregning er det dessuten mulig å beregne flere GTIN helt opp til 500 om gangen. Disse kan lastes ned som en kommaseparat fil (csv), eller man kan skrive ut siden. - Dette er den mest besøkte tjenesten, legger Vala til. 10 trinn til en strekkode. Man kan videre finne nyttig informasjon om unik merking med strekkode på ulike forpakningsnivåer. Man kan også enkelt finne frem til bedrifter som bistår med å produsere eller trykke strekkoder. Skal man merke en eller flere artikler med strekkode for første gang, anbefaler GS Norway at man går igjennom en innføring med 10 enkle trinn for å komme i gang med å merke artikler og kolli med strekkoder. Innføringen finner man på GS1 Norways nettside og de ti trinnene er. 1. Bestill abonnement på GS1 leverandørnummer. 2. Nummerering av dine artikler eller kolli. GS1 Norways enhet for brukerstøtte - fra venstre Ragnhild Holm, Jan Kopperud og Ann Christin Gillsäter med Anne-Merete Rosseland sittende foran. 3. Velg en strekkodeleverandør. 4. Definere hvor strekkoden vil bli lest. 5. Velg type strekkode. 6. Velg størrelse på strekkoden. 7. Velg tekstfront for sifrene/teksten under strekkoden. 8. Velg farge på strekkoden. 9. Velg plassering for strekkoden. 10. Kontrollér kvaliteten på strekkoden. gepir gule sider. En annen internettbasert tjeneste, er GEPIR (GS1 Electronic Party Information Registry), som gir mulighet til å søke på identifikasjonsnumrene GTIN, GLN og SSCC verden over. - Forutsatt at man søker på gyldig nummer, vil man få oppgitt ansvarlig selskap og kontaktperson for det aktuelle nummeret. Alternativt til nummersøk, kan man også søke etter selskaper basert på navn og adresse. Man må imidlertid angi hvilket land selskapet holder til i, sier Vala. GEPIR er et internasjonalt nettverk som knytter sammen databasene til de ulike nasjonale GS1-organisasjonene. Alle GS1 Norways registre er til enhver tid oppdatert, og som vanlig bruker har man en begrensning på 30 oppslag pr. dag. Viktig abonnementsregister. Perioden februar-april er en spesiell travel periode når det gjelder telefonhenvendelser. I denne perioden skal nemlig årsavgiften til GS1 Norway betales, og i året som er gått har det tradisjonelt skjedd en rekke endringer i abonnementsmassen. - Det er konkurser, nedleggelser og nyetableringer, kontaktpersoner er endret m.m., sier Kopperud og understreker betydningen av å ha høy kvalitet på informasjonen i abonnementsregisteret for å sikre god og effektiv kommunikasjon med brukerne. - Vi legger et ekstra trykk på å ha flest mulig korrekte epost-adresser, blant annet for å kunne nå frem til de fleste med blant annet nyhetsbrev og annen informasjon. Vi har fortsatt enkelte abonnenter som ble registrert tidlig på 1980-tallet som står oppført uten epost-adresse. I tillegg er det folk som slutter og begynner og hvor informasjon om kontaktperson ikke blir korrigert, legger Vala til. gs1 Smart Centre. I tillegg har man ansvaret for en del praktiske gjøremål knyttet til kurs- og møteaktivitetene ved det nye GS1 Smart Centre. Dette omfatter blant annet invitasjoner, påmeldinger, oppfølging og organisering av bevertning

15 N y B r U K e r Møbler og interiør i spennende harmoni I or høst ble kjeden Home & Cottage lansert med seks butikker. Nå er det blitt elleve, og i løpet av de neste tre-fire årene skal antallet fordobles og vel så det. Konseptet er nytt og tydelig det dreier seg om et tilbud til de som liker å kombinere møbler og interiør, og som samtidig er på oppdagelsesferd blant unike, klassiske og vakre ting. Bak står investorer som fra før er involvert i bl.a. XXL- og Living-kjedene, og følgelig godt kjenner godt til kjededrift og potensialet som ligger i effektiv drift og logistikk. Dermed var ikke veien lang til GS1 Norway i form av et leverandørnummer. Men det er møbler og interiør driftssjef roar Skjelland aller helst vil snakke om. hjemme eller på hytta. - Vi er skapt for de som liker vakre og skikkelige ting. Vi har lagt vekt på å gjøre butikkene frodige og hyggelige, og stiluttrykket gir grobunn for avslappet atmosfære hjemme eller på hytta. Det som har forbauset oss mye, er at ingen har grepet skikkelig fatt i hyttemarkedet før vi gjorde det, sier Skjelland og trekker frem butikkene i Vestfoldbyene. Her meldes det om kraftig omsetningsvekst parallelt med at hyttesesongen akselererer med varmegradene. - Vi skal være unike, fortsetter han og forteller om sentrallageret som er etablert i Stavanger. Man reiser verden rundt og finner mange fine og kanskje litt annerledes ting, som importeres direkte. I tillegg satser man på ledende merkevarer som Day Mikkelsen, Artwood, Broste, Hilma, House Doctor, Lama, Green Apple, Durance og Tine K. Unik kombinasjon. Det nye i konseptet er den sterke bindingen mellom møbler og interiør. Det en kombinasjon av en hyggelig interiørbutikk og sted med et utsøkt utvalg møbler i en casual stil. I tillegg kommer sortimenter av boligtekstil, tepper og tapeter. I denne kombinasjonen er det rom for unike muligheter for den som er på jakt etter det litt mer spesielle. - Hva er casual stil? - Det handler om personlig stil som man føler seg komfortabel med. Det er stil som gir gode assosiasjoner til uformell avslappet stemning enten det er i byen, på landet, ved sjøen eller på ellet. På godt norsk heter det a casual way of living, sier Skjelland smilende. Han peker på at tremøblene er reale, tøffe og har et enkelt og gammeldags formspråk. Stoppmøblene har former som overlever flyktige trendsvingninger, trukket med stilriktige tekstiler eller kanskje litt hud. Kvinnene er viktigst. Den viktigste kunden er kvinne mellom midten av 20-årene og opp til rundt 60. Hun leser flittig interiørblader. Herfra kommer inspirasjon og ideer til å skape det spesielle, oftest fra utlandet. - Hva er trender akkurat nå? - Rustikk, mye natur og integrerte løsninger og harmoni i samspillet mellom møbler og interiør. Man vektlegger i økende grad helheten med spennende løsninger. Vi skal bidra til inspirasjonen og gjøre at man får lyst til å handle. Beliggenhet er viktig, og vi prioriterer travle handlegater og kjøpesentre. Dermed fanger vi også opp impulshandelen, som er viktig. - Det er vår og snart sommer. Mange planlegger å kjøpe hagemøbler. Hva skal man velge? - I år går det i kurv og treverk, ikke aluminium. Stoler og sittegrupper er litt retro i stilen. Kurvmøbler til utebruk er enormt slitesterke, og er veldig lik ekte naturkurv. Med våren følger lys, energi og håp om lange, varme og fine dager. Enten det er på terrassen, balkongen eller i hagen synes vi det er viktig å gjøre det hyggelig rundt oss. Å sette sitt preg på uterommet med nye møbler, tekstiler, planter og andre detaljer betyr spennende vår- og sommerdager. gode på pris og kvalitet. - Vi aner prisnivåer et stykke over vanlige møbel- og interiørbutikker? - I tillegg til å ha ledende merkevarer, importerer vi selv. Vi reiser verden rundt og finner masse fine og kanskje litt annerledes varer som vi kan selge til gode priser. Men et sengesett til under femtilappen finner du ikke hos oss! På kvalitet definerer vi oss fra middels og oppover, mens på pris er vi litt under middels og går oppover. - Hvordan er markedet og responsen? - Det går over all forventning. Vi startet kanskje opp på verst mulig tidspunkt da finanskrisen slo inn for fullt, men oppdaget at mens det gikk utover bilsalg, reiser, restaurantbesøk m.m. holdt interessen seg oppe når det gjaldt møbler og interiør. Man vil fortsatt ha det spennende og hyggelig rundt seg, sier Skjelland. Kataloger og sosiale medier. Markedsføring er viktig. Stilfulle kataloger plasserer produktene i spennende miljøer og omgivelser. I februar presenterte man en hytte på Ha ell innredet med produkter godt hjulpet av Amund, Tayo og August som testet ut snowboard-triksene på hyttetaket. I katalogen måneden etter innredet man en lekker, romslig og urban leilighet i Oslo med bl.a. kjøkkeninnredning som - Det handler om personlig stil, som man føler seg komfortabel med, sier driftssjef Roar Skjelland i Home & Cottage

16 N y B r U K e r gjorde matopplevelsen større. Med våren for døren tok man i maikatalogen turen til Kragerø Spa og Resort, hvor det ble vist vårnyheter i bl.a. hagemøbler i delikate og hyggelige omgivelser. -Så bruker dere sosiale medier? - Ja, vi har egen blogg, og er på Facebook og Twitter. Dette er nye, spennende medier som kommer mer og mer. Her etableres viktige nettverk og relasjoner med personer som deler interessen for møbler og interiør, og det er mange. På bloggen inviterte vi for eksempel til før-åpning på et kjøpesenter i Oslo med ekstra gode priser. Det kom nesten 100! Både kundene og vi var fornøyde, avslutter Roar Skjelland. Vi holder deg faglig oppdatert, og med flere portaler er det lettere for deg å finne den informasjonen du søker. Besøk oss i dag på Informasjon om GS1 Norway Søknadsskjema Kurs, konferanser og seminarer Helpdesk Ti trinn til en strekkode Kontrollsifferberegning GEPIR Kontaktinformasjon Oversikt over informasjonsmateriell og -brosjyrer Nyheter Nyttige linker GTIN regler GS1 FOKUS utgaver UNSPSC EPC/RFID ecom GS1 GLN GS1 Sporbarhet GS1 Helse GS1 Alliansepartner GS1 Validering GS1 Consulting GS1 Smart Centre 30 31

17 PORTO BETALT VED INNLEVERINGEA PP. NORGE / NOREG B Returadresse: GS1 Norway Postboks 454 Økern, 0513 Oslo

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 1 Mars 2010. Næringsministeren åpner GS1 Smart Centre. Bilglassgruppen med stort RFID-potensial

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 1 Mars 2010. Næringsministeren åpner GS1 Smart Centre. Bilglassgruppen med stort RFID-potensial GS1 The global language of business FOKUS Norway Nr. 1 Mars 2010 Næringsministeren åpner GS1 Smart Centre Bilglassgruppen med stort RFID-potensial l e d e r Er din bedrift ETDBW? I 2001 skrev Michael Hammer

Detaljer

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 1 Mars 2011. Smart Centre. Møbelprosjektet opp av sofaen. SMART Varehandel ny konferanse

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 1 Mars 2011. Smart Centre. Møbelprosjektet opp av sofaen. SMART Varehandel ny konferanse GS1 The global language of business FOKUS Norway Nr. 1 Mars 2011 Suksess for GS1 Smart Centre Møbelprosjektet opp av sofaen SMART Varehandel ny konferanse l e d e r Verdiskapende nettverk Dagboken 2011

Detaljer

FOKUS. Klart for GS1 Smart Centre. Ny EDItjeneste. Standarder er helt avgjørende. på web. Norway Nr. 4 Desember 2009

FOKUS. Klart for GS1 Smart Centre. Ny EDItjeneste. Standarder er helt avgjørende. på web. Norway Nr. 4 Desember 2009 GS1 The global language of business FOKUS Norway Nr. 4 Desember 2009 Standarder er helt avgjørende Klart for GS1 Smart Centre Ny EDItjeneste på web Vi gjør deg sterkere! Consafe Logistics er en av Europas

Detaljer

FOKUS. Dresser seg opp med RFID. GS1 Smart Centre teknologi og muligheter Tar ut potensialer i elektronisk handel med GLN. Norway Nr.

FOKUS. Dresser seg opp med RFID. GS1 Smart Centre teknologi og muligheter Tar ut potensialer i elektronisk handel med GLN. Norway Nr. GS1 The global language of business FOKUS Norway Nr. 3 September 2009 Dresser seg opp med RFID GS1 Smart Centre teknologi og muligheter Tar ut potensialer i elektronisk handel med GLN l e d e r Vi gjør

Detaljer

Fokus. helsesektoren. Utstyrskontroll. GS1-standarder for. med RFID og EPCIS. Ny EDI-standard for efrakt. nr 2 P juni P 2012

Fokus. helsesektoren. Utstyrskontroll. GS1-standarder for. med RFID og EPCIS. Ny EDI-standard for efrakt. nr 2 P juni P 2012 Fokus nr 2 P juni P 2012 gs1 the global language of business GS1-standarder for helsesektoren Utstyrskontroll med RFID og EPCIS Ny EDI-standard for efrakt Nytt-GS1-04-2011-Bladet:Layout 1 05-12-11 1 05-12-11

Detaljer

Fokus. møblerer. Unikt logistikkprosjekt med datafangst. med standarder. Kartlegging av pallemerking. nr 1 P mars P 2012

Fokus. møblerer. Unikt logistikkprosjekt med datafangst. med standarder. Kartlegging av pallemerking. nr 1 P mars P 2012 Fokus nr 1 P mars P 2012 gs1 the global language of business Unikt logistikkprosjekt med datafangst møblerer med standarder Kartlegging av pallemerking innhold leder Norsk Synergi 7 MØBELBRANSJENS STANDARD

Detaljer

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 3 Oktober 2011. GS1-standard mot falske medisiner. Klart for Handelskonferansen

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 3 Oktober 2011. GS1-standard mot falske medisiner. Klart for Handelskonferansen GS1 The global language of business FOKUS Norway Nr. 3 Oktober 2011 GS1-standard mot falske medisiner Klart for Handelskonferansen l e d e r Gjøre mer for mindre med høyere kvalitet! Høsten er ofte tid

Detaljer

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 2 Juni 2009. Spennende muligheter i nedgangstider. Varsling sentralt i revidert sporingsstandard

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 2 Juni 2009. Spennende muligheter i nedgangstider. Varsling sentralt i revidert sporingsstandard GS1 The global language of business FOKUS Norway Nr. 2 Juni 2009 Spennende muligheter i nedgangstider Varsling sentralt i revidert sporingsstandard l e d e r Vi gjør deg sterkere! Consafe Logistics er

Detaljer

Fokus. Moteriktig. Datafangst. transportinformasjon. og mer effektiv drift. langs jernbanelinjen. Ny standard for. nr 1 P mars P 2013

Fokus. Moteriktig. Datafangst. transportinformasjon. og mer effektiv drift. langs jernbanelinjen. Ny standard for. nr 1 P mars P 2013 Fokus nr 1 P mars P 2013 gs1 the global language of business Moteriktig mer effektiv drift Datafangst langs jernbanelinjen Ny standard for transportinformasjon innhold leder Isonor IT AS EDI Gjort enkelt!

Detaljer

Fokus. Effektiv sporing. Elektronisk samhandling Faghandel. satser på RFID og EDI. nr 1 P mai P 2014. gs1 the global language of business

Fokus. Effektiv sporing. Elektronisk samhandling Faghandel. satser på RFID og EDI. nr 1 P mai P 2014. gs1 the global language of business Fokus nr 1 P mai P 2014 gs1 the global language of business Effektiv sporing Elektronisk samhandling Faghandel satser på RFID og EDI innhold leder Bransjen må etterleve standardene 4 Initiativer fra STAND

Detaljer

FOKUS. Nasjonalt system for e-sporing innen 2010. EPD Sjekkpunkt i drift. E-handel med GLN i Fredrikstad kommune

FOKUS. Nasjonalt system for e-sporing innen 2010. EPD Sjekkpunkt i drift. E-handel med GLN i Fredrikstad kommune GS1 The global language of business FOKUS Norway Nr. 3 September 2006 Tidligere EAN NORGE EPD Sjekkpunkt i drift E-handel med GLN i Fredrikstad kommune GS1 Learn utvidet opplæringstilbud med e-læringskurs

Detaljer

Fokus. Synlighet. i verdikjeden. Smartere logistikk. større omsetning. på byggeplasser RFID gir økt service og NR 2 P NOVEMBER P 2014

Fokus. Synlighet. i verdikjeden. Smartere logistikk. større omsetning. på byggeplasser RFID gir økt service og NR 2 P NOVEMBER P 2014 Fokus NR 2 P NOVEMBER P 2014 GS1 THE GLOBAL LANGUAGE OF BUSINESS Synlighet i verdikjeden Smartere listikk på byggeplasser RFID gir økt service større omsetning 16 RFID -løsninger for produksjon listikk

Detaljer

EU-lager for. nettverk. Schenker Consulting skal utrede. 30 år med forsømmelserside 8 4 PL stort potensial for logistikkaktører Side 6

EU-lager for. nettverk. Schenker Consulting skal utrede. 30 år med forsømmelserside 8 4 PL stort potensial for logistikkaktører Side 6 Nr.1 mars 2010 nettverk Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel Schenker Consulting skal utrede EU-lager for Tine BA Side 10 30 år med forsømmelserside 8 4 PL stort potensial for logistikkaktører Side

Detaljer

FOKUS. Enorm interesse for RFID Innovasjonssenter. Kontroll- og måletjeneste for produkter. Tomt i hyllenprosjekter. med store forbedringer

FOKUS. Enorm interesse for RFID Innovasjonssenter. Kontroll- og måletjeneste for produkter. Tomt i hyllenprosjekter. med store forbedringer GS1 The global language of business Tidligere EAN NORGE Norway FOKUS Nr. 2 Juni 2006 Kontroll- og måletjeneste for produkter Tomt i hyllenprosjekter med store forbedringer Bruk av GS1- systemet sikrer

Detaljer

Beste praksis for. sporing, tilbaketrekking og tilbakekalling i norsk dagligvarebransje Versjon 2.0

Beste praksis for. sporing, tilbaketrekking og tilbakekalling i norsk dagligvarebransje Versjon 2.0 Beste praksis for sporing, tilbaketrekking og tilbakekalling i norsk dagligvarebransje Versjon 2.0 Sammendrag Mer enn noen gang er det stort fokus på hva forbrukere opplever som trygge matvarer. EUs nye

Detaljer

5TIPS TIL BEDRE STYRING AV DIN VERDIKJEDE

5TIPS TIL BEDRE STYRING AV DIN VERDIKJEDE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET IT-løsninger Slik fi nner du frem til riktig logistikksystem RFID Ta i bruk RFID, styr din varefl yt mer effektivt SUPPLY CHAIN Nr. 2 / Mars 10 MANAGEMENT

Detaljer

for tekniske entreprenører

for tekniske entreprenører Elektronisk samhandling Veien til building SMART TELFOs faktahefteserie Hefte nr. 5 Elektronisk samhandling for tekniske entreprenører forord TELFO har utviklet en rekke faktahefter som viser hvordan de

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi Sikre Sider Kundeavis for Nokas Desember 2014 Kvalitet Nokas' høyeste verdi Kvalitet er ikke lenger bare et begrep man snakker om i generelle vendinger og som nevnes i vage målsetninger. Kvalitet er i

Detaljer

Visma i. nye tjenester med. Robert Scoble: Super-bloggeren peker på skyen. Visma får fart på anbudene. Se opp og utnytt mulighetene

Visma i. nye tjenester med. Robert Scoble: Super-bloggeren peker på skyen. Visma får fart på anbudene. Se opp og utnytt mulighetene VISMAgazine Et kundemagasin fra Visma Robert Scoble: Super-bloggeren peker på skyen Visma får fart på anbudene Jeff Jarvis: Se opp og utnytt mulighetene nye tjenester med Visma i Skyen 4 Skyen. Mange snakker

Detaljer

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER.

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER. MULIGHETER* ET KUNDEMAGASIN FRA FIXIT BUSINESS PARTNER September Nr. 1 2. Årgang Vi gjør bransjen proffere. UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE Monika Viken Leithe, H2 Ellemelle: JEG ER BLITT

Detaljer

sosiale medier Eksperten Maggie Fox: Utnytt forretningsmulighetene I Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse

sosiale medier Eksperten Maggie Fox: Utnytt forretningsmulighetene I Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse ISMAgazine Nr 2 / 2011 - ET KUNDEMAGASIN FRA VISMA Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse Ny fakturaløsning: Registrer regningen på nett Visma ordner resten Nå kan

Detaljer

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger Nr 08 / 2008 Effektiviserende IT-løsninger I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 16 spennende og innovative IT-selskaper som leverer effektiviserende IT-løsninger til norske og internasjonale

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

4TIPS TIL ØKT FORTJENESTE

4TIPS TIL ØKT FORTJENESTE No.3/september 13 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Bygg engasjement med julekalender Hans-Petter Nygård-Hansen: Customer Service is the new marketing! Bli mer effektiv med online kommunikasjonsløsninger

Detaljer

Totalleverandør med egne krefter

Totalleverandør med egne krefter TEMA: Teknologi Nr 5-2006 Ingeniør- og serviceselskapet Mollier AS: Totalleverandør med egne krefter Mens mange involverer eksterne leverandører når store prosjekter skal gjennomføres, velger Mollier å

Detaljer

Lean, leaner, leanest?

Lean, leaner, leanest? Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Lean management IT-Bedrifter: PROSESSINDUSTRI: RFID: Slank organisasjon, spenstig innovasjon Finn verdier på gulvet 2. utgave - På bølgelengde med fremtiden

Detaljer

EHANDEL. verktøy for offentlige innkjøp. Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser. vi oppnå bedre forvaltning av våre felles ressurser.

EHANDEL. verktøy for offentlige innkjøp. Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser. vi oppnå bedre forvaltning av våre felles ressurser. DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE UTGITT AV GUIDE MEDIA I SAMARBEID MED EHANDELSSEKRETARIATET EHANDEL verktøy for offentlige innkjøp Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser kan vi oppnå bedre forvaltning

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FOTO: MARINE HARVEST NÆRINGSMIDDEL- INDUSTRIEN BLI EN INNOVATØR

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FOTO: MARINE HARVEST NÆRINGSMIDDEL- INDUSTRIEN BLI EN INNOVATØR Logistikk Sørg for bedre kvalitet med globale standarder DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FOTO: MARINE HARVEST Teknologi Øk mattryggheten med sporingsløsninger Nr. 2 / Oktober 2009 NÆRINGSMIDDEL-

Detaljer

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet Nr 1-2006 T4M AS: Enhetlig profil over hele linja Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet De fleste virksomheter må i dag sikre kostnadseffektiv drift i alle ledd, og har ikke anledning til å bruke mer

Detaljer