FOKUS. Klart for GS1 Smart Centre. Ny EDItjeneste. Standarder er helt avgjørende. på web. Norway Nr. 4 Desember 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOKUS. Klart for GS1 Smart Centre. Ny EDItjeneste. Standarder er helt avgjørende. på web. Norway Nr. 4 Desember 2009"

Transkript

1 GS1 The global language of business FOKUS Norway Nr. 4 Desember 2009 Standarder er helt avgjørende Klart for GS1 Smart Centre Ny EDItjeneste på web

2 Vi gjør deg sterkere! Consafe Logistics er en av Europas ledende leverandører av logistikkløsninger. Med vår kompetanse, programvareløsninger og maskinvare hjelper vi kunder over hele verden med ressursoptimalisering, økt mobilitet, samt å oppnå lavere kostnader gjennom hele leveransekjeden. Eller med andre ord, vi gjør logistikk til din konkurransefordel. Vi er en solid partner i utvikling av lager og distribusjonsprosesser. Og med våre mobile løsninger får dine medarbeidere umiddelbar tilgang til nødvendig informasjon, uansett hvor de er. Vi vet hvordan vi integrerer våre produkter med dine bedriftsløsninger på en mest mulig effektive måte. Med vår omfattende og ledende produktportefølje har vi alt som skal til for å være din totalleverandør. Noen av våre kunder; DSG International, Canon, Carlsberg, Posten Norge, TINE, Reitangruppen, COOP, Saint-Gobain og Electrolux. Vår lange erfaring med logistikksystemer og mobile løsninger gjør at vi vet hva som fungerer, hva som ikke gjør det og hvorfor. Med Consafe Logistics får du ta del i denne kunnskapen. Kontakt oss på Warehouse & Distribution Mobile Solutions Hardware Solutions w

3 L E D E R Samarbeid er avgjørende Evnen og viljen til samarbeid og samspill med andre organisasjoner vil være avgjørende for norske bedrifters fremtidige konkurranseevne. I GS1 Norway tror vi at vellykket samarbeid gjør at den enkelte bedrift kan få mer ut av sine ressurser enn den kan på egenhånd. Dette gjelder på svært mange områder, men spesielt innenfor innovasjon og utvikling. Innføring av GS1- systemet krever samarbeid i hele verdikjeden da blir nytten størst og den største nytten ved innføring av GS1 systemet er nettopp de indirekte gevinstene og muligheten for innovasjon og utvikling. Men godt samarbeid kommer ikke av seg selv. Det krever at de parter som skal samarbeide har felles oppfatning av målet med samarbeidet, at alle parter får nytte av samarbeidet og at samarbeidet er tuftet på åpenhet og tillit. Dette ligger til grunn når GS1 Norway neste år lanserer et forbedret partnerprogram. Det skal være nytte for alle partnere enten du deltar som hovedpartner i GS1 Smart Centre, samarbeider med GS1 Norway om kursgjennomføring eller deltar i nettverksaktiviteter knyttet til EPC/RFID. Neste år vil derfor stå i samarbeidets tegn for GS1 Norway. Åpningen av GS1 Smart Centre, som ikke lar seg gjøre uten en rekke gode Dagboken 2010 KURS: Kompetansebygging i sporbarhet 7. januar. samarbeidspartner, blir sannsynligvis høydepunktet. GS1 Smart Centre blir i seg selv en arena for godt samarbeid, en arena for læring en arena for deling av kunnskap og refleksjon, som vil være til nytte for GS1 Norways over brukere, for teknologi- og konsulentpartnere, for partnere innen kurs og opplæring og GS1 Norways mange kontakter innen ulike bransjeorganisasjoner. Dette og flere andre gode eksempler på at samarbeid lønner seg, kan du lese om i denne utgaven av GS1 Fokus. Jeg vil benytte anledningen til å ønske alle brukere av GS1-systemet og alle lesere av GS1 Fokus riktig god jul og godt nytt år! Er du en smart handelspartner i dagligvarebransjen? januar, 27. januar og 10. februar. Sigmund Berle Jensen Hvordan komme i gang med produktmerking en introduksjon til GS1 systemet 4. mars og 6. mai. EPC/RFID introduksjonskurs 18. februar og 22. april. EPCIS introduksjonskurs 18. mars. EPC/RFID For Senior Managers 29. april. Informasjonsdeling ved hjelp av EPCIS 10. juni. elæringskurs: Hvordan komme i gang med produktmerking en introduksjon til GS1-systemet. Introduksjon til EPC og RFID. Introduksjon til GLN. En introduksjon til ecom. Ytteremballasjemerking, daglivare. Ytteremballasjemerking, faghandel. På vil du til enhver tid finne oppdatert kurskatalog med fyldig informasjon om de enkelte kursene, seminarene og konferansene, samt påmeldingsskjemaer. FOKUS Utgitt av GS1 Norway Adresse: Postboks 454 Økern Oslo Telefon Telefax internett: E-post: Adm. dir.: Sigmund Berle Jensen Redaktør: Inger Trine Langelo Redaksjon: Amundsen Informasjon AS Telefon Annonser: ADDmedia AS, Telefon Grafisk formgivning: Grafisk Design - Bendt Grødahl GS1 FOKUS utkommer kvartalsvis GS1 og GS1 Norway GS1 Norway er en brukerstyrt, not-for-profit organisasjon som er medlem av en global organisasjon - GS1 - som utvikler, vedlikeholder og tilbyr standarder for effektiv vare- og informasjonsflyt mellom handelspartnere verden over. Hjertet i virksomheten er GS1-systemet som effektiviserer aktørenes handelsprosesser, og forenkler handel og logistikk globalt og lokalt. GS1 er representert i 108 land og over 1 million bedrifter bruker GS1s standarder. For at aktørene i verdikjeden skal kunne kommunisere med hverandre på en effektiv måte, kreves det at de bruker samme språk. GS1- systemet er et slikt felles språk, som kan forstås på tvers av bransjer og landegrenser. Grunnsteinene i GS1-systemet er siffer som kombineres på en standardisert måte - GS1 nummerstandarder - som sikrer unik identifikasjon av varer, gods og aktører. For at et GS1 nummer skal kunne leses maskinelt overfører man opplysningene i nummeret til en såkalt informasjonsbærer, for eksempel en strekkode eller en RFID-brikke. Maskinell lesing av dataene kalles datafangst. Å sende data elektronisk i stedet for på papir øker effektiviteten, samtidig som risiko for feil reduseres. For å få en effektiv datadeling, kreves at partene bruker standarder for elektroniske meldinger. Fokus i GS1s virksomhet er konsentrert om disse tre faktorene: Identifikasjon, datafangst og datadeling. GS1 Norway tilbyr også implementasjonsverktøy og kompetanse i form av rådgivningstjenester og opplæring. Målet med GS1 Norways arbeid er å gi våre brukere merverdi ved å utvikle standarder, systemer og løsninger som muliggjør økt effektivitet, sporbarhet og samhandel i verdikjeden. GS1 Norway har også den viktige rollen å utdanne og informere om disse standardene, systemene og løsningene, og sist men ikke minst, bistå brukerne med implementering. GS1 Norway har i dag mer enn 4000 brukere i stadig flere bransjer. 3

4 G S 1 S M A R T C E N T R E Blir en unik læringsog møtearena 15. april 2010 skjer det! Da klippes snoren og GS1 Smart Centre åpner dørene. Innenfor venter noe helt unikt. For første gang er det skapt en lærings- og møtearena hvor man kan oppleve og involvere seg direkte i dagens og fremtidens verdikjede, med fokus på mer effektiv informasjons- og vareflyt. Vi skal vise den fysiske og logiske verdikjeden som egne enheter, og hvordan disse kan interagere for å skape økt effektivitet. Deltagerne skal både se og delta aktivt i prosessene som foregår i verdikjeden fra råvarer og frem til forbruker. Sentralt står hva som kan oppnås med felles språk med GS1 standarder og systemer, sier adm. dir. Sigmund Berle Jensen i GS1 Norway, som står bak GS1 Smart Centre. Innovative ideer. Samtidig med å gi unike muligheter for opplæring og trening, skal det også være en viktig møteplass som gir deltagerne grunnlag for nye og innovative ideer. - Vi skal være det fremste kompetansesenteret for effektiv handel og logistikk i Norge. Det er en høy og utfordrende ambisjon som vi har grepet fatt i. Interessen i bransjen er stor og positiv, sier prosjektleder Torstein Rønning. Direkte involvering. Når besøkende kommer til senteret, starter man på balkongen. Her ser man hele verdikjeden live i fugleperspektiv som film på et lerret langs ytterveggene. Lerretet er stort - halvannen ganger ca. 33 meter. - Men det er ikke nok å se og høre. Det man selv gjør, lærer man bedre og husker det. Langs filmlerretet blir det installert omkring 50 showcases med utstyr, systemer osv. som viser ulike enheter langs verdikjeden. Mens et case for eksempel viser hvordan man automatiserer et varemottak og effektiviserer ved bruk av standardiserte systemer, retter et annet case fokuset mot sporing og tilbakekalling. Vi viser dagens og og ikke minst morgendagens muligheter i en blanding av best practice, kompetanse og erfaringer, sier Jensen. Ser resultater - Vi skal involvere de besøkende direkte. Det betyr at de skal være med inn i enheter i verdikjeden, og delta direkte i det som skjer. Her ser man resultater og konsekvenser av øvelsene for den enkelte enhet og for hele verdikjeden. Det kan for eksempel dreie seg om lasting og merking av gods i en container, hvor deltagerne kan deles i to grupper og bruke ulike metoder. Øvelsene gjør at man får oppleve både suksess og fiasko, og kan lære av det. Her legges dermed grunnlaget for forbedring, samt at man får nye og innovative ideer som man kan ta med tilbake til sin virksomhet, sier Rønning. Verdikjeden live. I showrommet oppleves verdikjeden live. Og den er virkelig live! En hel, interaktiv verdikjede blir nå installert. Her simuleres vare- og informasjonsflyten gjennom eksempler på en realistisk måte. Man får virkelig forståelsen for samspillet i verdikjeden, bruk av merking og brikker og man kan dykke ned i et enkelt ledd for å få mer detaljert gjenomgang av prosessene som foregår. Fleksible løsninger gjør at demonstrasjonene kan tilpasses ulike brukergrupper, bransjer og behov. - Man både ser og deltar aktivt i prosessene som foregår i verdikjeden. Gjennom learning by doing og ved kombinasjon av fysiske installasjoner, animasjoner, interaktive spill, plansjer og lyd vil læringsutbyttet bli optimalisert, sier Rønning. Trening er viktig. Begge peker på betydningen av læring og involvering. Derfor er det også viktig å tilpasse læringen til de besøkendes ønsker og behov. - Piloter trener i simulatorer. På sykehus har man beredskapsøvelser. Vi må få mer trening og simulering inn i varehandel, sier Jensen. Oppbyggingen av senteret med showrommet i nær tilknytning til kurslokalene og RFID Innovasjonssenter, gir også en spennende mulighet for kombinasjonen av teoretisk og praktisk opplæring. Møterom for virksomheter som ønsker å kombinere intern- eller kundemøter med et besøk i showrommet, vil garantert gi deltagerne en opplevelse utenom det vanlige. Investerer 8 millioner. GS1 Smart Centre innebærer en stor investering. Til nå er det brukt omkring en halv million. Idet snoren klippes, er investeringen totalt kommet opp i åtte millioner kroner. Showroom Gjør deg klar for noe helt nytt! Opplev verdikjeden live! I det store showrommet har en hel, interaktiv verdikjede fått plass. Gjennom denne simuleres vare- og informasjonsflyten på en virkelighetsnær måte. Her kan man få en forståelse for samspillet i hele verdikjeden, eller man kan dykke ned i et enkelt ledd i kjeden for å få en detaljert gjennomgang av de prosessene som foregår der. Fleksible løsninger gjør at demonstrasjonen kan tilpasses ulike brukergrupper, bransjer og behov. Gjennom "learning by doing" og ved kombinasjonen av fysiske installasjoner, animasjoner, interaktive spill, plansjer og lyd, optimaliseres læringsutbyttet. 4

5 Prosjektleder Torstein Rønning og adm. dir. Sigmund Berle Jensen i GS1 Norway er i full gang med planleggingen av GS1 Smart Centre som skal åpne den 15. april Det er et stort løft, men det er et løft for fremtiden og for å effektivisere norsk varehandel til nye og spennende nivåer, sier Jensen. Han kan fortelle om stor interesse og positivitet blant aktørene i varehandelen. Det er også stor interesse på partnersiden. Viktige partnere. - Vi har pr. i dag inngått ca. 10 avtaler med teknologipartnere og 7-8 avtaler med andre partnere. Flere av partnerne er i dag med i RFID Innovasjonssenter, og har sett det naturlig å involvere seg i det nye senteret. Partnerne bidrar med utstyr og løsninger, samt verdifull kompetanse og erfaring. - For partnerne er GS1 Smart Centre en viktig faglig møteplass. Leverandører møtes på tvers av selskapsgrenser, man kommer i dialog med omkring brukere og kompetansemiljøet i GS1 Norway. I dette samspillet ligger det klare potensialer for alle parter, sier Rønning. - Partnerne er i tillegg svært viktige støttespillere når hverdagen begynner. I drift og videreutvikling av tilbudene må de føle eierskap på lik linje med GS1 Norway. Det er sammen vi skal skape fremtidens løsninger. Mulighetene akselererer ta for eksempel RFID/EPC-teknologien og nye områder for bruk av mobiltelefon. Vi skal gripe fatt i disse mulighetene, sier Jensen. Partneravklaring. - Hva med dagens partneravtaler, kompetansetilbud m.m.? - RFID Innovasjonssenter blir en del av GS1 Smart Centre, og det er naturlig at partner avtalene her overføres. Likeledes at kompetansedelen GS1 Learn også legges inn i det nye konseptet. Når det gjelder GS1 Alliansepartner, må virksomheten også her tilpasses. Men jeg ser samtidig behovet for å ha et partnertilbud på et nivå utenfor senteret, sier han. Sikrer forankring. Referansegruppen har representanter fra NorgesGruppen, ICA, Tine, Rieber, Schenker og GS1 Norway. - Referansegruppen spiller en viktig rolle for prosjektets retning. Det er kommet mange nyttige innspill i detaljplanleggingen, samtidig som senteret sikrer seg forankring i bransjen. Vi har vært på befaring på flere tilsvarende sentre utenlands, og har tatt med oss det beste og skaper et norsk tilbud som er enda bedre, avslutter Torstein Rønning. Kurs-/møtelokaler Fasilitetene er utformet for kurs med meget aktive kursdeltagere, og utstyrt med tanke på interaktive samlinger hvor kursdeltagerne i sterk grad involveres i kursgjennomføringen. Oppbyggingen av senteret, med showrommet i nær tilknytning til kurslokalene, gir deltagerne en unik mulighet for en kombinasjon av teoretisk og praktisk opplæring. Senteret tilbyr møterom for bedrifter som ønsker å kombinere intern- eller kundemøter med et besøk i showrommet, noe som garantert gir en møteopplevelse utenom det vanlige! Testsenter Som en egen del av GS1 Smart Centre finner du testsenteret. RFID Innovasjonssenter har gjennom de senere årene utviklet seg til en viktig kompetanseaktør i et unikt partnernettverk av selskaper med interesse for RFID. Som del av det nye senteret vil dette ivaretas på en særdeles god måte. Her er man teknologisk godt rustet for testing og demonstrasjoner både av nye teknologiske løsninger og eksisterende løsninger på nye anvendelsesområder. 5

6 G S 1 S M A R T C E N T R E Profesjonaliteten skaper tillit Goodtech Products AS har inngått partneravtale med GS1 Smart Centre. Avtalen omfatter installasjon av utstyr og programvare, samt kompetanse i form av blant annet idéarbeid og løsningsforslag. Bransjen trenger en slik setting, og GS1 Norway bør ha alle forutsetninger for å lykkes. Vi får et levende utstillingsvindu med fokus på aktiv brukerdeltagelse og nytteverdi. For oss som teknologibedrift er det naturlig å delta i et slikt konsept, sier salgsdirektør Bjørnar Torsnes i Goodtech Products. Selskapet inngår i Goodtech AS, som er et norsk teknologi- og ingeniørkonsern som er notert på Oslo Børs. Omsetningen i or var på 555 millioner kroner, og selskapet har ca. 350 ansatte. Selskapet har to virksomhetsområder industrielle løsninger og miljøløsninger. Industrielle løsninger. Dette området omfatter utvikling, prosjektering og levering av automatiserte IT-løsninger, samt produkter og ingeniørtjenester, for datafangst, produksjonsstyring og produktmerking. Vi har egne produkter og agenturer, og vi har fokus på kundetilpasninger. Selskapet har en rekke dagligvareprodusenter i sin kundeportefølje. Tidligere i år samlet man ca. 20 datterselskaper med ulike navn, under Goodtechnavnet. Da ble Tiara-CML sammen med et par andre selskaper fusjonert og lagt til Goodtech Products. Har respekt. Jeg har stor respekt for prosjektet og ambisjonsnivået. Utfordringen er å skape et senter hvor folk føler det er interessant å komme og å kunne dra derfra med en følelse av at de har fått noe med seg. Det må være faglig interessant også for profesjonelle besøkende som har høyere terskel for å bli imponert. Listen må følgelig legges høyt fra første stund, sier Torsnes som føler seg ydmyk overfor oppgaven som partner i GS1 Smart Centre. 6 - Jeg har stor respekt for prosjektet og ambisjonsnivået, sier salgsdirektør Bjørnar Tornes i Goodtech Products. Dyktig og profesjonelt. Torsnes mener GS1 Norway er den rette organisasjonen bak et slikt senter. Han peker i denne forbindelse på de tunge aktørene som styrer organisasjonen, og GS1 Norways mangeårige arbeid for felles standarder og sin nøytrale rolle overfor handel og industri. - Det er lagt ned et stort arbeid i forbindelse med planleggingen, og prosjektteamet er svært dyktig og profesjonelt. Det gir tillit og partnerne føler trygghet, fortsetter Torsnes. Han understreker hvor viktig det er virkelig å være ildsjel og entusiast ikke bare i starten, men også når hverdagen begynner. - Dette må partnerne være fullstendig klar over. Det er ikke plass til gratispassasjerer, legger han til. Må ha stayerevne. Hvor viktig stayerevne er i organisasjonssammenheng, har Torsnes selv fått erfare. Han var med og etablerte en norsk avdeling av Association for Automatically Identification and Mobility (AIM) for en del år siden. Alle ville være med, men etter en stund smuldret det opp og kortene måtte kastes. Det var synd, men lærerikt, sier han. Har forventninger. Hvilke forventninger har du til GS1 Smart Centre? - Vi er en kommersiell aktør, og ser at GS1 Smart Centre kan bidra til at det teknologiske forretningsområdet og potensialene blir større. I dette bildet har jeg sterk tro på at vårt engasjement blir en lønnsom investering på sikt, avslutter Bjørnar Torsnes.

7 En unik mulighet for hele dagligvarebransjen - Hele dagligvarebransjen har nå virkelig en unik mulighet til å hente ut nye potensialer i verdikjeden gjennom direkte deltagelse i aktiv visualisering og operasjonalisering gjennom et helhetlig fokus. GS1 Smart Centre representerer et hjelpemiddel som for alvor vil bringe oss fra ord til handling, og som vil gjøre oss mer effektive og konkurransedyktige. Det sier Helge Hasselgård, administrerende direktør i Dagligvareleverandørenes Forening (DLF) i forbindelse med åpningen av GS1 Smart Centre i regi av GS1 Norway. DLF er et felles forum for leverandører av forbruksvarer med fokus på merkevarer. Nær 100 medlemmer står for ca. 95 prosent av omsetningen av merkevarer i norske dagligvarebutikker, kiosker, bensinstasjoner og storhusholdning. DLFs viktigste arbeidsoppgaver er blant annet å bidra til en mer effektiv infrastruktur og innovasjon i hele verdikjeden. DLF har vært med i GS1 Norway siden starten, og har en eierandel på 50 prosent. Suksessfaktorer. Hasselgård peker på den verdifulle kompetansen som vil bli tilbudt gjennom GS1 Smart Centre. - Suksessfaktorer er å ha rett kompetanse og rett grunnholdning. Man må kunne samle og formidle informasjon og kompetanse på en konkret og nyttig måte. Det er også viktig å lykkes med innovasjonstenkningen. Det gjelder ikke bare å være smart, men å bli smartere og dermed kunne satse på nye muligheter, sier han. I denne forbindelsen er RFID Innovasjonssenter, som blir en del av GS1 Smart Centre, en svært viktig brikke. Innovasjonssenteret ble som kjent overtatt helt av GS1 Norway i or. Aktivt med. Styret i GS1 Norway har hele - Mulighetene er der. Det gjelder ikke bare å være smart, men å være smartere, sier adm. dir. Helge Hasselgård i DLF. tiden vært aktivt involvert i planleggingen av det nye senteret. Det har vært studiereiser til tilsvarende sentre i utlandet, og Hasselgård vil spesielt fremheve det australske senteret hvor man virkelig har lykkes. Dette har også bidratt til at utbredelsen av GS1 standarder og systemer er langt større enn i andre land. Alle må med. Hasselgård understreker at DLFs medlemsbedrifter helt klart ser fordelene med etableringen av GS1 Smart Centre. - Det er imidlertid viktig at man tenker dybde og bredde, og får med seg alle aktørene i verdikjeden. Det er følgelig viktig at alle de fire kjedene er aktivt med. Vi må også inkludere andre aktører som for eksempel transport, emballasjeutviklere m.fl. Mindre virksomheter som ikke har egne testmuligheter, vil nå få senket terskelen både når det gjelder tilgang på kompetanse og testing. Det gjør at flere kan sikre gevinster og komme på offensiven, fortsetter Helge Hasselgård. Fokus på helheten. Han fremhever særlig senterets showroom. Her skal man på ulike måter vise hva integrasjon og samarbeid i verdikjeden går ut på hvilke gevinster som kan oppnås med bruk av GS1s standarder. Vare- og informasjonsflyten simuleres gjennom fysiske installasjoner, animasjoner, interaktive spill m.m. og man deltar direkte i prosessen. - Man får frem helheten. Fokus løftes fra eget ledd over til hele verdikjeden, og man ser konsekvenser og hva som vil gi alle aktørene økt verdiskapning. Samtidig etableres verdifulle nettverk med kompetansemiljøet i GS1 Norway og andre aktører i verdikjeden. Dette gjelder også systemleverandører som må trekkes aktivt med i samspillet for å kunne bidra med optimale teknologiske løsninger, avslutter Helge Halsselgård i DLF. 7

8 g s 1 s m a R t C E N t R E Viktig for dagligvarebransjen - Vi skal benytte senteret til å bygge og spre kompetanse om effektiv handel og logistikk, sier Runar Hollevik, adm. dir. i ASKO Norge. - GS1 Smart Centre blir en viktig møte- og læringsarena for dagligvarebransjen. Senteret vil bidra til økt kompetanse innen effektiv handel og logistikk gjennom forståelse, inspirasjon, kompetanse og direkte involvering. Det sier Runar Hollevik, adm. dir. i ASKO Norge, som er NorgesGruppens engrosvirksomhet. ASKO omfatter 13 regionale selskaper, 7 storcashvirksomheter, sentrallager og samlastingsterminal på Vestby i Akershus. 8 Effektiv logistikkmaskin. ASKO har ambisjon om å være landets mest kundeorienterte og effektive logistikkmaskin med hundre prosents håndtering av varestrømmen. Det investeres betydelig i lager og IT-systemer, og GS1s standarder har en helt sentral rolle. ASKO mottar elektronisk varebestilling fra alle dagligvarekunder via håndterminaler eller automatisk varesupplering. Storhusholdnings- og servicehandelskunder bruker gjerne selskapets netthandel, som er en e-handelsløsning med en rekke nyttige funksjoner i tillegg til varebestilling. ASKO Netthandel er i dag en av Norges største e-handelsløsninger, og brukes regelmessig av mer enn kunder og drøyt 100 leverandører. ASKO mottar også varebestillinger fra eksterne bestillingssystemer som EDI-kommunikasjon. Naturlig å være med. - Dere er med i referansegruppen for GS1 Smart Centre. Hvorfor? - Her skaper man en unik arena for innovative og fremtidsrettede aktører i dagligvarebransjen. NorgesGruppen/ASKO er en stor aktør i bransjen og ser klart at standardisering er svært viktig for å fremme økt effektivitet i hele verdikjeden. Vi er opptatt av effektivitet internt og hos våre leverandører. Hos GS1 Smart Centre vil man kunne hente inspirasjon til å effektivisere sine virksomheter ved økt bruk av standarder og virkelig se hvilke gevinster som ligger i integrasjon og samarbeid i verdikjeden. For oss var det helt naturlig å være med i referansegruppen og aktivt ta del i planleggingen av det nye senteret. Dette er virkelig et spennende prosjekt som kan bety mye for hele dagligvarebransjens effektivisering og lønnsomhet fremover, sier Hollevik. Deltar i showcase. - Hva skal NorgesGruppen/ASKO bidra med? - Langs den fysiske og logiske verdikjeden som blir bygget opp, er det forskjellige showcases hvor man viser hvordan ulike enheter fungerer i verdikjeden og i samspill med hverandre. Vi skal delta i ett eller flere showcases med fokus på hvordan bruk av standarder bidrar til effektiv handel og logistikk sett fra ASKOs side. Vi er nå i gang med planleggingen. Kompetanseøkning. - Hvordan skal NorgesGruppen/ASKO bruke GS1 Smart Centre? - Vi skal benytte senteret til å bygge og spre kompetanse om effektiv handel og logistikk. Noe av senterets fortrinn, er at man her vil få se hvordan verdikjeden fungerer fysisk og logisk på ett sted. Samtidig får man en unik mulighet for å skape forståelse for hvordan helheten henger sammen og skal fungere. I tillegg til selve læringsdelen, vil senteret være en viktig møteplass for å skape nettverk, samarbeid og til å skape allianser. Her møtes brukere, leverandører, organisasjoner, forsknings- og utdanningsinstitusjoner m.fl., avslutter Hollevik.

9 Enestående mulighet til å vise og sikre gevinster - Da planene om GS1 Smart Centre ble lansert, var det helt naturlig for oss å delta som partner. Her har man en enestående mulighet til å vise hvordan man sikrer gevinster i dagens og fremtidens verdikjede på en ny og spennende måte. Det sier Roar Fundingsrud, ansvarlig for forretningsutvikling i IBM. Konsernet arbeider innen programvare, maskinvare og IT-systemer samt tjenester. IBM er ledende innen utviklingen av ny informasjonsteknologi, og satser på global integrasjon og innovasjon. Det tilbys tjenester innen drift, rådgivning, systemintegrasjon, strategiutforming, vedlikehold og applikasjonstjenester. Kunden får hjelp til å skreddersy IT-løsninger og til testing og innføring av systemer. Resultatet er IT-løsninger som støtter forretningsprosessene. Spennende sporingsløsninger. Ett av satsningsområdene er innenfor sporing og bruk av blant annet RFID-teknologi. IBM har inngått et samarbeid med Telenor som skal bruke teknologien i telenettene for å sikre kommunikasjonsflyt. IBM står for leveranse av maskinvare, programvare og tjenester. - Det som er særlig spennende, er at vi har fått vendt blikket over fra selve teknologien til de potensialene og gevinstene som kan utløses på forretningssiden, sier Fundingsrud. Viktig partner. IBM har vært partner i RFID Innovasjonssenter siden oppstarten. Nå går man tungt inn som partner i GS1 Smart Centre som hovedpartner innen teknologi og infrastruktur. - Vi bidrar med programvaren som ligger i bunnen. Den skal sikre at teknologien fungerer i showrommet hvor verdikjeden skal vises live både på de enkelte ledd og for kjeden som helhet. I tillegg bidrar vi med teknologi for å skape beslutningsunderlag basert på dashboard og rapporter, samt at vi har tilgang til vår internasjonale kompetanse innen fagområdet, sier Fundingsrud og forteller i denne sammenheng om blant annet to studiebesøk ved IBMs senter i La Gaude nær Nice i Frankrike, der grunnleggende arkitekturer og løsninger kunne diskuteres og demonstreres for aktørene i verdikjeden. - Men det er GS1 Smart Centre som virkelig retter fokus på hele verdikjeden i en sammenheng, og hvor man kan lære gjennom aktiv deltagelse og simuleringer, sier han. Har forankring. Fundingsrud understreker betydningen av at senteret har forankring i markedet. - Interessen ellers viser at aktørene klart ser nytteverdien. Det som er vår utfordring, er å tilby en teknologi som innebærer integrasjonsmuligheter for alle aktørene i verdikjeden. Også de små. Det betyr at vi må ha felles standarder. Uten det får vi ikke til en aktiv samhandling som er nødvendig for å hente ut ytterligere gevinster fra verdikjeden. Dette skal vi være med på å synliggjøre i GS1 Smart Centre, sier Roar Fundingsrud. - Utfordringen er å tilby teknologi som innebærer integrasjonsmuligheter for alle aktørene i verdikjeden. Da må vi ha felles standarder, sier Roar Fundingsrud i IBM.

10 Standarder er helt a R F I D / E P C H Ø S T K O N F E R A N S E - La oss se på forretningsmessige utfordringer på nye måter, og sammen bygge en smartere verden. Mulighetene er enorme, sa direktør Norman Giles fra IBM Sensor Solutions ved åpningen av Skandinavisk RFID/EPC Høstkonferanse den 3. november. Dette var den tredje RFID/EPC-konferansen i regi av RFID Innovasjonssenter, og med omkring 120 deltagere fra en rekke bransjer kan man trygt si at temaet engasjerer og frister. Denne gang fikk deltagerne innblikk i flere spennende norske og internasjonale RFID/EPC-prosjekter hvor effektivisering og forbedringer har resultert i betydelige kostnadsreduksjoner. Enorme innsparinger. - Vi har prosjekter hvor innsparingene har vært på opptil 75 prosent, sa Giles. Han pekte på at verden stadig blir mindre og flatere som følge av teknologiens akselererende muligheter. - Vi kan, vi må fordi vi vil det, fortsatte han og tok for seg utviklingen innen verktøy og utstyr, integrasjon samt teknologisk GS1 Norway presenterte GS1 Smart Centre. Her forklarer Torstein Rønning hvordan bruk av standarder he - Integrasjon krever standarder, sier dir. Norman Giles i IBM. 10 intelligens og økende kapasitet på supermaskiner. Prosessinnovasjon. - I 2005 var det 1,3 milliarder RFID-brikker. I 2010 er det 33 milliarder! En milliard har kameratelefon, to milliarder bruker internett. Da må vi ha en prosessinnovasjon som stiller viktige spørsmål som hva, når, hvor, hvorfor og hvordan respondere. Vi må se på helheten. Helt sentralt her er det teknologiske samspillet. For å få det til, må vi ha standarder, sa Giles og trakk frem EPCglobal Helt sentralt. Vi må kunne utveksle data og kommunisere. EPCglobal er helt sentral når vi skal bruke teknologien til økt inntjening. Enkelte tror vi er kommet et stykke

11 vgjørende Effektivisering og sporing Bruk av EPC (Electronic Product Code) gjør at produkter i alle ledd frem til det enkelte utsalgssted blir identifisert med sitt eget unike nummer i en RFID-brikke. Lesere skanner EPCnummeret, som gjør det mulig å rapportere kontinuerlig hvert enkelt produkts lokasjon og status til et informasjonssystem eller til eksterne databaser via internett. - Kort sagt setter EPC lys på hele verdikjeden, sier prosjektleder Solveig M. Laake i GS1 Norway. Hun tok for seg deling av informasjon i verdikjeden ved bruk av EPC og EPCIS med bl.a. eksempler fra prosjektet BIT Næringsmiddel og dagligvare som hun selv er leder for. Her settes fokus på nye muligheter for å holde styr på vareflyt ved deling av mer informasjon gjennom verdikjeden. Reduserte innkjøpskostnader. Laake trakk frem et par eksempler på hva som kan oppnås med effektiv bruk av RFID/EPC, blant annet fra salg av HP-produkter iwall Mart. Ved atwall Mart deler informasjon om lagerstatus, hvilke varer som er ute i salg og hva som er solgt har HP forbedret utfordringen med å bli utsolgt med 11 prosent. - Metro, en stor kjede i Europa, har redusert sine innkjøpskostnader med 8,5 millioner euro gjennom bruk av RFID/EPC, fortsatte hun. RFID/EPC står da også sentralt i det arbeidet som BITprosjektet holder på med. Her skal bl.a. dagligvarebransjens innkjøpskostnader visualiseres gjennom økt utnyttelse av teknologiske muligheter. Sporing. Eksempelvis tar det gjennomsnittlig 40 dager fra slakting til kjøttet er på pizzaen som forbrukeren kjøper i butikken. Samtidig brukes 10 prosent av norsk hvitost til pizzaproduksjon. De mange leddene i verdikjeden gjør sporing viktig, og her fungerer RFID/EPC-teknologien utmerket. Felles identifikasjon gir mulighet for individidentifisering, datafangst skjer effektiv via RFID og det oppnås effektiv datautveksling ved hjelp av EPC Network, fortsatte Laake. Vær kreativ. Hun pekte på at det tok år før strekkoden ble vanlig. - Med RFID/EPC vil det gå atskillig raskere. Det gjelder å se mulighetene og å være kreativ, avsluttet Laake. nter ut merverdi i verdikjeden. på veien, men vi har faktisk nettopp begynt! Nå må vi gripe utfordringene, sa han. Gir gevinster. Torstein Rønning fra GS1 Norway rettet også fokus på potensielle gevinster med standarder. Økt automatiseringsgrad, reduksjon av manuell håndtering. Tilgang på sanntidsdata i hele verdikjeden, lettere å optimalisere ressursbruk ved redusert usikkerhet. Økt datafangst, flere lesepunkter og bedre synlighet. Økt presisjon på datafangst, mindre feil og misforståelser. Forenklet kommunikasjon mellom forretningspartnere i en tid med ekstrem økning av informasjon som skal deles. FAKTA RFID og sensorer RFID står for RadioFrekvens-IDentifikasjon, og fungerer ved at en liten radiobrikke festes til det objektet som skal identifiseres. Målet med eksisterende RFID-løsninger er ofte å tilby automatisk og sikker avlesning av et identifikasjonsnummer. I tillegg finnes det RFID-brikker som kan lagre data, og på denne måten fungere som trådløse lagringsenheter. I dag brukes RFID hovedsaklig innen logistikk, billettsystemer og adgangskontroll. I fremtiden vil vi trolig se en stor økning av forskjellige bruksområder, deriblant innen transport og forsyningskjeder. Noe som er viktig for mange av forsyningskjedene i transportsektoren er muligheten til å kunne overvåke omgivelsene som varene befinner seg i. Eksempler på dette kan være måling av temperatur, fuktighet og støt, eller kanskje overvåkning av en forsegling. I disse tilfellene vil en RFID-brikke med innebygde sensorerer kunne være en viktig bidragsyter. Det finnes allerede i dag kombinerte sensor- og RFID-brikker, men de består av et større antall halvlederkomponenter: temperatur- og støtsensor, AD-konverterer, RFID-front-end, minne og antenne. 11

FOKUS. Dresser seg opp med RFID. GS1 Smart Centre teknologi og muligheter Tar ut potensialer i elektronisk handel med GLN. Norway Nr.

FOKUS. Dresser seg opp med RFID. GS1 Smart Centre teknologi og muligheter Tar ut potensialer i elektronisk handel med GLN. Norway Nr. GS1 The global language of business FOKUS Norway Nr. 3 September 2009 Dresser seg opp med RFID GS1 Smart Centre teknologi og muligheter Tar ut potensialer i elektronisk handel med GLN l e d e r Vi gjør

Detaljer

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 2 Juni 2009. Spennende muligheter i nedgangstider. Varsling sentralt i revidert sporingsstandard

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 2 Juni 2009. Spennende muligheter i nedgangstider. Varsling sentralt i revidert sporingsstandard GS1 The global language of business FOKUS Norway Nr. 2 Juni 2009 Spennende muligheter i nedgangstider Varsling sentralt i revidert sporingsstandard l e d e r Vi gjør deg sterkere! Consafe Logistics er

Detaljer

Fokus. helsesektoren. Utstyrskontroll. GS1-standarder for. med RFID og EPCIS. Ny EDI-standard for efrakt. nr 2 P juni P 2012

Fokus. helsesektoren. Utstyrskontroll. GS1-standarder for. med RFID og EPCIS. Ny EDI-standard for efrakt. nr 2 P juni P 2012 Fokus nr 2 P juni P 2012 gs1 the global language of business GS1-standarder for helsesektoren Utstyrskontroll med RFID og EPCIS Ny EDI-standard for efrakt Nytt-GS1-04-2011-Bladet:Layout 1 05-12-11 1 05-12-11

Detaljer

Fokus. møblerer. Unikt logistikkprosjekt med datafangst. med standarder. Kartlegging av pallemerking. nr 1 P mars P 2012

Fokus. møblerer. Unikt logistikkprosjekt med datafangst. med standarder. Kartlegging av pallemerking. nr 1 P mars P 2012 Fokus nr 1 P mars P 2012 gs1 the global language of business Unikt logistikkprosjekt med datafangst møblerer med standarder Kartlegging av pallemerking innhold leder Norsk Synergi 7 MØBELBRANSJENS STANDARD

Detaljer

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 3 Oktober 2011. GS1-standard mot falske medisiner. Klart for Handelskonferansen

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 3 Oktober 2011. GS1-standard mot falske medisiner. Klart for Handelskonferansen GS1 The global language of business FOKUS Norway Nr. 3 Oktober 2011 GS1-standard mot falske medisiner Klart for Handelskonferansen l e d e r Gjøre mer for mindre med høyere kvalitet! Høsten er ofte tid

Detaljer

Fokus. Effektiv sporing. Elektronisk samhandling Faghandel. satser på RFID og EDI. nr 1 P mai P 2014. gs1 the global language of business

Fokus. Effektiv sporing. Elektronisk samhandling Faghandel. satser på RFID og EDI. nr 1 P mai P 2014. gs1 the global language of business Fokus nr 1 P mai P 2014 gs1 the global language of business Effektiv sporing Elektronisk samhandling Faghandel satser på RFID og EDI innhold leder Bransjen må etterleve standardene 4 Initiativer fra STAND

Detaljer

5TIPS TIL BEDRE STYRING AV DIN VERDIKJEDE

5TIPS TIL BEDRE STYRING AV DIN VERDIKJEDE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET IT-løsninger Slik fi nner du frem til riktig logistikksystem RFID Ta i bruk RFID, styr din varefl yt mer effektivt SUPPLY CHAIN Nr. 2 / Mars 10 MANAGEMENT

Detaljer

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet Nr 1-2006 T4M AS: Enhetlig profil over hele linja Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet De fleste virksomheter må i dag sikre kostnadseffektiv drift i alle ledd, og har ikke anledning til å bruke mer

Detaljer

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger Nr 08 / 2008 Effektiviserende IT-løsninger I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 16 spennende og innovative IT-selskaper som leverer effektiviserende IT-løsninger til norske og internasjonale

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FOTO: MARINE HARVEST NÆRINGSMIDDEL- INDUSTRIEN BLI EN INNOVATØR

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FOTO: MARINE HARVEST NÆRINGSMIDDEL- INDUSTRIEN BLI EN INNOVATØR Logistikk Sørg for bedre kvalitet med globale standarder DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FOTO: MARINE HARVEST Teknologi Øk mattryggheten med sporingsløsninger Nr. 2 / Oktober 2009 NÆRINGSMIDDEL-

Detaljer

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER.

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER. MULIGHETER* ET KUNDEMAGASIN FRA FIXIT BUSINESS PARTNER September Nr. 1 2. Årgang Vi gjør bransjen proffere. UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE Monika Viken Leithe, H2 Ellemelle: JEG ER BLITT

Detaljer

Ledere svikter ehandelen

Ledere svikter ehandelen nr 2 2004 årgang 2 Din guide til lønnsom ebusiness Ledere svikter ehandelen Lokker med ekstrainntekt Småbedriftenes IKT-løsning Alle kan nå lære seg data 110 0 11 1 00 01100 1 010 111 Lønnsomme portaler

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET No. 6/Feb 11 Din guide til løsninger, applikasjoner og teknologi for bedre forretningsstyring BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER Økt fortjeneste

Detaljer

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten.

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten. Nr 1 / 2010 Neras Direkte: Salg satt i system Trondheimsbedriften Neras Direkte rendyrker salgsaktiviteter og har lenge vært en ettertraktet samarbeidspartner for store skandinaviske selskaper. Nå ser

Detaljer

Telefonmøter gjør hverdagen enklere

Telefonmøter gjør hverdagen enklere Nr 7-2004 Telefonmøter gjør hverdagen enklere Du sparer tusenvis av kroner på å ta møtet over telefon, fremfor å reise land og strand rundt. I tillegg sparer du mye tid og blir mer fleksibel. Stadig flere

Detaljer

ingeniører en unik form for kompetansebygging. Nr 09 / 2009 www.norconsult.no

ingeniører en unik form for kompetansebygging. Nr 09 / 2009 www.norconsult.no Nr 09 / 2009 Internasjonal utvikling med Norconsult Norconsult har lang erfaring fra internasjonalt arbeid, med oppdrag i over 150 land de siste 50 årene. Nå styrkes satsingen med Young Professionals,

Detaljer

Tema: betalingsformidling FINANS F O KUS. Pluss og Sør fusjonerer Nets ser mot Europa Digital lokalbank Solide banker?

Tema: betalingsformidling FINANS F O KUS. Pluss og Sør fusjonerer Nets ser mot Europa Digital lokalbank Solide banker? FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 3 2013 Pluss og Sør fusjonerer Nets ser mot Europa Digital lokalbank Solide banker? Tema: Fremtidens betalingsformidling KOMPETANSE fremtidens største

Detaljer

Oversiktelig og kostnadseffektiv IT-administrasjon

Oversiktelig og kostnadseffektiv IT-administrasjon Nr 10 / 2010 3 Step IT AS: Oversiktelig og kostnadseffektiv IT-administrasjon IT er essensielt for bedriften, men oppfattes ofte som et logistikk- og kostnadsmessig mareritt å administrere. Dels dreier

Detaljer

Forord. Kjersti Enger

Forord. Kjersti Enger Forord Etter et bedriftsbesøk hos Optimal as i desember 2000, og etter spørsmål fra Leif Nordahl, gav produksjonssjefen (Olav Engum) uttrykk for at de ønsket å kjøre et prosjekt om e-handel i samarbeid

Detaljer

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD:

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD: Nr 6-2004 INNHOLD: Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: Midt-norsk opptur Radar Consulting............... 2 DI Systemer..................... 3 Myklebust....................... 4 Nidit.............................

Detaljer

Hilde Torvanger: Schibsted-konsernet vinner på merkevare, innovasjon og innsikt. Toppleder Eivind Kolding: Klar for endringer

Hilde Torvanger: Schibsted-konsernet vinner på merkevare, innovasjon og innsikt. Toppleder Eivind Kolding: Klar for endringer Magasin om ledelse, strategi og teknologi fra SAS Institute Hilde Torvanger: Schibsted-konsernet vinner på merkevare, innovasjon og innsikt Toppleder Eivind Kolding: Klar for endringer i Danske Bank Adm.

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

EHANDEL. verktøy for offentlige innkjøp. Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser. vi oppnå bedre forvaltning av våre felles ressurser.

EHANDEL. verktøy for offentlige innkjøp. Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser. vi oppnå bedre forvaltning av våre felles ressurser. DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE UTGITT AV GUIDE MEDIA I SAMARBEID MED EHANDELSSEKRETARIATET EHANDEL verktøy for offentlige innkjøp Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser kan vi oppnå bedre forvaltning

Detaljer

En virkelig komplett IT-leverandør

En virkelig komplett IT-leverandør Nr 2 2007 Morgendagens IT-løsninger I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 32 ledende IT-virksomheter i Norge. De er alle med på å utvikle og skape morgendagens IT-løsninger. Systec suksess

Detaljer

Visma i. nye tjenester med. Robert Scoble: Super-bloggeren peker på skyen. Visma får fart på anbudene. Se opp og utnytt mulighetene

Visma i. nye tjenester med. Robert Scoble: Super-bloggeren peker på skyen. Visma får fart på anbudene. Se opp og utnytt mulighetene VISMAgazine Et kundemagasin fra Visma Robert Scoble: Super-bloggeren peker på skyen Visma får fart på anbudene Jeff Jarvis: Se opp og utnytt mulighetene nye tjenester med Visma i Skyen 4 Skyen. Mange snakker

Detaljer

Outsourcing REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA!

Outsourcing REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA! L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 6 1/09 REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA! Krisetider er omstillingstider Cash management som del av regnskapsleveransen

Detaljer

NR. 1 2009 STOREBRAND. Konsernsjef Idar Kreutzer Teknologien driver Storebrand fremover

NR. 1 2009 STOREBRAND. Konsernsjef Idar Kreutzer Teknologien driver Storebrand fremover NR. 1 2009 STOREBRAND Konsernsjef Idar Kreutzer Teknologien driver Storebrand fremover STOREBRAND Individuell behandling uten personlige relasjoner TV2 Teknologiutvikling skaper fremtidens butikk HAFSLUND

Detaljer