FOKUS. Klart for GS1 Smart Centre. Ny EDItjeneste. Standarder er helt avgjørende. på web. Norway Nr. 4 Desember 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOKUS. Klart for GS1 Smart Centre. Ny EDItjeneste. Standarder er helt avgjørende. på web. Norway Nr. 4 Desember 2009"

Transkript

1 GS1 The global language of business FOKUS Norway Nr. 4 Desember 2009 Standarder er helt avgjørende Klart for GS1 Smart Centre Ny EDItjeneste på web

2 Vi gjør deg sterkere! Consafe Logistics er en av Europas ledende leverandører av logistikkløsninger. Med vår kompetanse, programvareløsninger og maskinvare hjelper vi kunder over hele verden med ressursoptimalisering, økt mobilitet, samt å oppnå lavere kostnader gjennom hele leveransekjeden. Eller med andre ord, vi gjør logistikk til din konkurransefordel. Vi er en solid partner i utvikling av lager og distribusjonsprosesser. Og med våre mobile løsninger får dine medarbeidere umiddelbar tilgang til nødvendig informasjon, uansett hvor de er. Vi vet hvordan vi integrerer våre produkter med dine bedriftsløsninger på en mest mulig effektive måte. Med vår omfattende og ledende produktportefølje har vi alt som skal til for å være din totalleverandør. Noen av våre kunder; DSG International, Canon, Carlsberg, Posten Norge, TINE, Reitangruppen, COOP, Saint-Gobain og Electrolux. Vår lange erfaring med logistikksystemer og mobile løsninger gjør at vi vet hva som fungerer, hva som ikke gjør det og hvorfor. Med Consafe Logistics får du ta del i denne kunnskapen. Kontakt oss på Warehouse & Distribution Mobile Solutions Hardware Solutions w

3 L E D E R Samarbeid er avgjørende Evnen og viljen til samarbeid og samspill med andre organisasjoner vil være avgjørende for norske bedrifters fremtidige konkurranseevne. I GS1 Norway tror vi at vellykket samarbeid gjør at den enkelte bedrift kan få mer ut av sine ressurser enn den kan på egenhånd. Dette gjelder på svært mange områder, men spesielt innenfor innovasjon og utvikling. Innføring av GS1- systemet krever samarbeid i hele verdikjeden da blir nytten størst og den største nytten ved innføring av GS1 systemet er nettopp de indirekte gevinstene og muligheten for innovasjon og utvikling. Men godt samarbeid kommer ikke av seg selv. Det krever at de parter som skal samarbeide har felles oppfatning av målet med samarbeidet, at alle parter får nytte av samarbeidet og at samarbeidet er tuftet på åpenhet og tillit. Dette ligger til grunn når GS1 Norway neste år lanserer et forbedret partnerprogram. Det skal være nytte for alle partnere enten du deltar som hovedpartner i GS1 Smart Centre, samarbeider med GS1 Norway om kursgjennomføring eller deltar i nettverksaktiviteter knyttet til EPC/RFID. Neste år vil derfor stå i samarbeidets tegn for GS1 Norway. Åpningen av GS1 Smart Centre, som ikke lar seg gjøre uten en rekke gode Dagboken 2010 KURS: Kompetansebygging i sporbarhet 7. januar. samarbeidspartner, blir sannsynligvis høydepunktet. GS1 Smart Centre blir i seg selv en arena for godt samarbeid, en arena for læring en arena for deling av kunnskap og refleksjon, som vil være til nytte for GS1 Norways over brukere, for teknologi- og konsulentpartnere, for partnere innen kurs og opplæring og GS1 Norways mange kontakter innen ulike bransjeorganisasjoner. Dette og flere andre gode eksempler på at samarbeid lønner seg, kan du lese om i denne utgaven av GS1 Fokus. Jeg vil benytte anledningen til å ønske alle brukere av GS1-systemet og alle lesere av GS1 Fokus riktig god jul og godt nytt år! Er du en smart handelspartner i dagligvarebransjen? januar, 27. januar og 10. februar. Sigmund Berle Jensen Hvordan komme i gang med produktmerking en introduksjon til GS1 systemet 4. mars og 6. mai. EPC/RFID introduksjonskurs 18. februar og 22. april. EPCIS introduksjonskurs 18. mars. EPC/RFID For Senior Managers 29. april. Informasjonsdeling ved hjelp av EPCIS 10. juni. elæringskurs: Hvordan komme i gang med produktmerking en introduksjon til GS1-systemet. Introduksjon til EPC og RFID. Introduksjon til GLN. En introduksjon til ecom. Ytteremballasjemerking, daglivare. Ytteremballasjemerking, faghandel. På vil du til enhver tid finne oppdatert kurskatalog med fyldig informasjon om de enkelte kursene, seminarene og konferansene, samt påmeldingsskjemaer. FOKUS Utgitt av GS1 Norway Adresse: Postboks 454 Økern Oslo Telefon Telefax internett: E-post: Adm. dir.: Sigmund Berle Jensen Redaktør: Inger Trine Langelo Redaksjon: Amundsen Informasjon AS Telefon Annonser: ADDmedia AS, Telefon Grafisk formgivning: Grafisk Design - Bendt Grødahl GS1 FOKUS utkommer kvartalsvis GS1 og GS1 Norway GS1 Norway er en brukerstyrt, not-for-profit organisasjon som er medlem av en global organisasjon - GS1 - som utvikler, vedlikeholder og tilbyr standarder for effektiv vare- og informasjonsflyt mellom handelspartnere verden over. Hjertet i virksomheten er GS1-systemet som effektiviserer aktørenes handelsprosesser, og forenkler handel og logistikk globalt og lokalt. GS1 er representert i 108 land og over 1 million bedrifter bruker GS1s standarder. For at aktørene i verdikjeden skal kunne kommunisere med hverandre på en effektiv måte, kreves det at de bruker samme språk. GS1- systemet er et slikt felles språk, som kan forstås på tvers av bransjer og landegrenser. Grunnsteinene i GS1-systemet er siffer som kombineres på en standardisert måte - GS1 nummerstandarder - som sikrer unik identifikasjon av varer, gods og aktører. For at et GS1 nummer skal kunne leses maskinelt overfører man opplysningene i nummeret til en såkalt informasjonsbærer, for eksempel en strekkode eller en RFID-brikke. Maskinell lesing av dataene kalles datafangst. Å sende data elektronisk i stedet for på papir øker effektiviteten, samtidig som risiko for feil reduseres. For å få en effektiv datadeling, kreves at partene bruker standarder for elektroniske meldinger. Fokus i GS1s virksomhet er konsentrert om disse tre faktorene: Identifikasjon, datafangst og datadeling. GS1 Norway tilbyr også implementasjonsverktøy og kompetanse i form av rådgivningstjenester og opplæring. Målet med GS1 Norways arbeid er å gi våre brukere merverdi ved å utvikle standarder, systemer og løsninger som muliggjør økt effektivitet, sporbarhet og samhandel i verdikjeden. GS1 Norway har også den viktige rollen å utdanne og informere om disse standardene, systemene og løsningene, og sist men ikke minst, bistå brukerne med implementering. GS1 Norway har i dag mer enn 4000 brukere i stadig flere bransjer. 3

4 G S 1 S M A R T C E N T R E Blir en unik læringsog møtearena 15. april 2010 skjer det! Da klippes snoren og GS1 Smart Centre åpner dørene. Innenfor venter noe helt unikt. For første gang er det skapt en lærings- og møtearena hvor man kan oppleve og involvere seg direkte i dagens og fremtidens verdikjede, med fokus på mer effektiv informasjons- og vareflyt. Vi skal vise den fysiske og logiske verdikjeden som egne enheter, og hvordan disse kan interagere for å skape økt effektivitet. Deltagerne skal både se og delta aktivt i prosessene som foregår i verdikjeden fra råvarer og frem til forbruker. Sentralt står hva som kan oppnås med felles språk med GS1 standarder og systemer, sier adm. dir. Sigmund Berle Jensen i GS1 Norway, som står bak GS1 Smart Centre. Innovative ideer. Samtidig med å gi unike muligheter for opplæring og trening, skal det også være en viktig møteplass som gir deltagerne grunnlag for nye og innovative ideer. - Vi skal være det fremste kompetansesenteret for effektiv handel og logistikk i Norge. Det er en høy og utfordrende ambisjon som vi har grepet fatt i. Interessen i bransjen er stor og positiv, sier prosjektleder Torstein Rønning. Direkte involvering. Når besøkende kommer til senteret, starter man på balkongen. Her ser man hele verdikjeden live i fugleperspektiv som film på et lerret langs ytterveggene. Lerretet er stort - halvannen ganger ca. 33 meter. - Men det er ikke nok å se og høre. Det man selv gjør, lærer man bedre og husker det. Langs filmlerretet blir det installert omkring 50 showcases med utstyr, systemer osv. som viser ulike enheter langs verdikjeden. Mens et case for eksempel viser hvordan man automatiserer et varemottak og effektiviserer ved bruk av standardiserte systemer, retter et annet case fokuset mot sporing og tilbakekalling. Vi viser dagens og og ikke minst morgendagens muligheter i en blanding av best practice, kompetanse og erfaringer, sier Jensen. Ser resultater - Vi skal involvere de besøkende direkte. Det betyr at de skal være med inn i enheter i verdikjeden, og delta direkte i det som skjer. Her ser man resultater og konsekvenser av øvelsene for den enkelte enhet og for hele verdikjeden. Det kan for eksempel dreie seg om lasting og merking av gods i en container, hvor deltagerne kan deles i to grupper og bruke ulike metoder. Øvelsene gjør at man får oppleve både suksess og fiasko, og kan lære av det. Her legges dermed grunnlaget for forbedring, samt at man får nye og innovative ideer som man kan ta med tilbake til sin virksomhet, sier Rønning. Verdikjeden live. I showrommet oppleves verdikjeden live. Og den er virkelig live! En hel, interaktiv verdikjede blir nå installert. Her simuleres vare- og informasjonsflyten gjennom eksempler på en realistisk måte. Man får virkelig forståelsen for samspillet i verdikjeden, bruk av merking og brikker og man kan dykke ned i et enkelt ledd for å få mer detaljert gjenomgang av prosessene som foregår. Fleksible løsninger gjør at demonstrasjonene kan tilpasses ulike brukergrupper, bransjer og behov. - Man både ser og deltar aktivt i prosessene som foregår i verdikjeden. Gjennom learning by doing og ved kombinasjon av fysiske installasjoner, animasjoner, interaktive spill, plansjer og lyd vil læringsutbyttet bli optimalisert, sier Rønning. Trening er viktig. Begge peker på betydningen av læring og involvering. Derfor er det også viktig å tilpasse læringen til de besøkendes ønsker og behov. - Piloter trener i simulatorer. På sykehus har man beredskapsøvelser. Vi må få mer trening og simulering inn i varehandel, sier Jensen. Oppbyggingen av senteret med showrommet i nær tilknytning til kurslokalene og RFID Innovasjonssenter, gir også en spennende mulighet for kombinasjonen av teoretisk og praktisk opplæring. Møterom for virksomheter som ønsker å kombinere intern- eller kundemøter med et besøk i showrommet, vil garantert gi deltagerne en opplevelse utenom det vanlige. Investerer 8 millioner. GS1 Smart Centre innebærer en stor investering. Til nå er det brukt omkring en halv million. Idet snoren klippes, er investeringen totalt kommet opp i åtte millioner kroner. Showroom Gjør deg klar for noe helt nytt! Opplev verdikjeden live! I det store showrommet har en hel, interaktiv verdikjede fått plass. Gjennom denne simuleres vare- og informasjonsflyten på en virkelighetsnær måte. Her kan man få en forståelse for samspillet i hele verdikjeden, eller man kan dykke ned i et enkelt ledd i kjeden for å få en detaljert gjennomgang av de prosessene som foregår der. Fleksible løsninger gjør at demonstrasjonen kan tilpasses ulike brukergrupper, bransjer og behov. Gjennom "learning by doing" og ved kombinasjonen av fysiske installasjoner, animasjoner, interaktive spill, plansjer og lyd, optimaliseres læringsutbyttet. 4

5 Prosjektleder Torstein Rønning og adm. dir. Sigmund Berle Jensen i GS1 Norway er i full gang med planleggingen av GS1 Smart Centre som skal åpne den 15. april Det er et stort løft, men det er et løft for fremtiden og for å effektivisere norsk varehandel til nye og spennende nivåer, sier Jensen. Han kan fortelle om stor interesse og positivitet blant aktørene i varehandelen. Det er også stor interesse på partnersiden. Viktige partnere. - Vi har pr. i dag inngått ca. 10 avtaler med teknologipartnere og 7-8 avtaler med andre partnere. Flere av partnerne er i dag med i RFID Innovasjonssenter, og har sett det naturlig å involvere seg i det nye senteret. Partnerne bidrar med utstyr og løsninger, samt verdifull kompetanse og erfaring. - For partnerne er GS1 Smart Centre en viktig faglig møteplass. Leverandører møtes på tvers av selskapsgrenser, man kommer i dialog med omkring brukere og kompetansemiljøet i GS1 Norway. I dette samspillet ligger det klare potensialer for alle parter, sier Rønning. - Partnerne er i tillegg svært viktige støttespillere når hverdagen begynner. I drift og videreutvikling av tilbudene må de føle eierskap på lik linje med GS1 Norway. Det er sammen vi skal skape fremtidens løsninger. Mulighetene akselererer ta for eksempel RFID/EPC-teknologien og nye områder for bruk av mobiltelefon. Vi skal gripe fatt i disse mulighetene, sier Jensen. Partneravklaring. - Hva med dagens partneravtaler, kompetansetilbud m.m.? - RFID Innovasjonssenter blir en del av GS1 Smart Centre, og det er naturlig at partner avtalene her overføres. Likeledes at kompetansedelen GS1 Learn også legges inn i det nye konseptet. Når det gjelder GS1 Alliansepartner, må virksomheten også her tilpasses. Men jeg ser samtidig behovet for å ha et partnertilbud på et nivå utenfor senteret, sier han. Sikrer forankring. Referansegruppen har representanter fra NorgesGruppen, ICA, Tine, Rieber, Schenker og GS1 Norway. - Referansegruppen spiller en viktig rolle for prosjektets retning. Det er kommet mange nyttige innspill i detaljplanleggingen, samtidig som senteret sikrer seg forankring i bransjen. Vi har vært på befaring på flere tilsvarende sentre utenlands, og har tatt med oss det beste og skaper et norsk tilbud som er enda bedre, avslutter Torstein Rønning. Kurs-/møtelokaler Fasilitetene er utformet for kurs med meget aktive kursdeltagere, og utstyrt med tanke på interaktive samlinger hvor kursdeltagerne i sterk grad involveres i kursgjennomføringen. Oppbyggingen av senteret, med showrommet i nær tilknytning til kurslokalene, gir deltagerne en unik mulighet for en kombinasjon av teoretisk og praktisk opplæring. Senteret tilbyr møterom for bedrifter som ønsker å kombinere intern- eller kundemøter med et besøk i showrommet, noe som garantert gir en møteopplevelse utenom det vanlige! Testsenter Som en egen del av GS1 Smart Centre finner du testsenteret. RFID Innovasjonssenter har gjennom de senere årene utviklet seg til en viktig kompetanseaktør i et unikt partnernettverk av selskaper med interesse for RFID. Som del av det nye senteret vil dette ivaretas på en særdeles god måte. Her er man teknologisk godt rustet for testing og demonstrasjoner både av nye teknologiske løsninger og eksisterende løsninger på nye anvendelsesområder. 5

6 G S 1 S M A R T C E N T R E Profesjonaliteten skaper tillit Goodtech Products AS har inngått partneravtale med GS1 Smart Centre. Avtalen omfatter installasjon av utstyr og programvare, samt kompetanse i form av blant annet idéarbeid og løsningsforslag. Bransjen trenger en slik setting, og GS1 Norway bør ha alle forutsetninger for å lykkes. Vi får et levende utstillingsvindu med fokus på aktiv brukerdeltagelse og nytteverdi. For oss som teknologibedrift er det naturlig å delta i et slikt konsept, sier salgsdirektør Bjørnar Torsnes i Goodtech Products. Selskapet inngår i Goodtech AS, som er et norsk teknologi- og ingeniørkonsern som er notert på Oslo Børs. Omsetningen i or var på 555 millioner kroner, og selskapet har ca. 350 ansatte. Selskapet har to virksomhetsområder industrielle løsninger og miljøløsninger. Industrielle løsninger. Dette området omfatter utvikling, prosjektering og levering av automatiserte IT-løsninger, samt produkter og ingeniørtjenester, for datafangst, produksjonsstyring og produktmerking. Vi har egne produkter og agenturer, og vi har fokus på kundetilpasninger. Selskapet har en rekke dagligvareprodusenter i sin kundeportefølje. Tidligere i år samlet man ca. 20 datterselskaper med ulike navn, under Goodtechnavnet. Da ble Tiara-CML sammen med et par andre selskaper fusjonert og lagt til Goodtech Products. Har respekt. Jeg har stor respekt for prosjektet og ambisjonsnivået. Utfordringen er å skape et senter hvor folk føler det er interessant å komme og å kunne dra derfra med en følelse av at de har fått noe med seg. Det må være faglig interessant også for profesjonelle besøkende som har høyere terskel for å bli imponert. Listen må følgelig legges høyt fra første stund, sier Torsnes som føler seg ydmyk overfor oppgaven som partner i GS1 Smart Centre. 6 - Jeg har stor respekt for prosjektet og ambisjonsnivået, sier salgsdirektør Bjørnar Tornes i Goodtech Products. Dyktig og profesjonelt. Torsnes mener GS1 Norway er den rette organisasjonen bak et slikt senter. Han peker i denne forbindelse på de tunge aktørene som styrer organisasjonen, og GS1 Norways mangeårige arbeid for felles standarder og sin nøytrale rolle overfor handel og industri. - Det er lagt ned et stort arbeid i forbindelse med planleggingen, og prosjektteamet er svært dyktig og profesjonelt. Det gir tillit og partnerne føler trygghet, fortsetter Torsnes. Han understreker hvor viktig det er virkelig å være ildsjel og entusiast ikke bare i starten, men også når hverdagen begynner. - Dette må partnerne være fullstendig klar over. Det er ikke plass til gratispassasjerer, legger han til. Må ha stayerevne. Hvor viktig stayerevne er i organisasjonssammenheng, har Torsnes selv fått erfare. Han var med og etablerte en norsk avdeling av Association for Automatically Identification and Mobility (AIM) for en del år siden. Alle ville være med, men etter en stund smuldret det opp og kortene måtte kastes. Det var synd, men lærerikt, sier han. Har forventninger. Hvilke forventninger har du til GS1 Smart Centre? - Vi er en kommersiell aktør, og ser at GS1 Smart Centre kan bidra til at det teknologiske forretningsområdet og potensialene blir større. I dette bildet har jeg sterk tro på at vårt engasjement blir en lønnsom investering på sikt, avslutter Bjørnar Torsnes.

7 En unik mulighet for hele dagligvarebransjen - Hele dagligvarebransjen har nå virkelig en unik mulighet til å hente ut nye potensialer i verdikjeden gjennom direkte deltagelse i aktiv visualisering og operasjonalisering gjennom et helhetlig fokus. GS1 Smart Centre representerer et hjelpemiddel som for alvor vil bringe oss fra ord til handling, og som vil gjøre oss mer effektive og konkurransedyktige. Det sier Helge Hasselgård, administrerende direktør i Dagligvareleverandørenes Forening (DLF) i forbindelse med åpningen av GS1 Smart Centre i regi av GS1 Norway. DLF er et felles forum for leverandører av forbruksvarer med fokus på merkevarer. Nær 100 medlemmer står for ca. 95 prosent av omsetningen av merkevarer i norske dagligvarebutikker, kiosker, bensinstasjoner og storhusholdning. DLFs viktigste arbeidsoppgaver er blant annet å bidra til en mer effektiv infrastruktur og innovasjon i hele verdikjeden. DLF har vært med i GS1 Norway siden starten, og har en eierandel på 50 prosent. Suksessfaktorer. Hasselgård peker på den verdifulle kompetansen som vil bli tilbudt gjennom GS1 Smart Centre. - Suksessfaktorer er å ha rett kompetanse og rett grunnholdning. Man må kunne samle og formidle informasjon og kompetanse på en konkret og nyttig måte. Det er også viktig å lykkes med innovasjonstenkningen. Det gjelder ikke bare å være smart, men å bli smartere og dermed kunne satse på nye muligheter, sier han. I denne forbindelsen er RFID Innovasjonssenter, som blir en del av GS1 Smart Centre, en svært viktig brikke. Innovasjonssenteret ble som kjent overtatt helt av GS1 Norway i or. Aktivt med. Styret i GS1 Norway har hele - Mulighetene er der. Det gjelder ikke bare å være smart, men å være smartere, sier adm. dir. Helge Hasselgård i DLF. tiden vært aktivt involvert i planleggingen av det nye senteret. Det har vært studiereiser til tilsvarende sentre i utlandet, og Hasselgård vil spesielt fremheve det australske senteret hvor man virkelig har lykkes. Dette har også bidratt til at utbredelsen av GS1 standarder og systemer er langt større enn i andre land. Alle må med. Hasselgård understreker at DLFs medlemsbedrifter helt klart ser fordelene med etableringen av GS1 Smart Centre. - Det er imidlertid viktig at man tenker dybde og bredde, og får med seg alle aktørene i verdikjeden. Det er følgelig viktig at alle de fire kjedene er aktivt med. Vi må også inkludere andre aktører som for eksempel transport, emballasjeutviklere m.fl. Mindre virksomheter som ikke har egne testmuligheter, vil nå få senket terskelen både når det gjelder tilgang på kompetanse og testing. Det gjør at flere kan sikre gevinster og komme på offensiven, fortsetter Helge Hasselgård. Fokus på helheten. Han fremhever særlig senterets showroom. Her skal man på ulike måter vise hva integrasjon og samarbeid i verdikjeden går ut på hvilke gevinster som kan oppnås med bruk av GS1s standarder. Vare- og informasjonsflyten simuleres gjennom fysiske installasjoner, animasjoner, interaktive spill m.m. og man deltar direkte i prosessen. - Man får frem helheten. Fokus løftes fra eget ledd over til hele verdikjeden, og man ser konsekvenser og hva som vil gi alle aktørene økt verdiskapning. Samtidig etableres verdifulle nettverk med kompetansemiljøet i GS1 Norway og andre aktører i verdikjeden. Dette gjelder også systemleverandører som må trekkes aktivt med i samspillet for å kunne bidra med optimale teknologiske løsninger, avslutter Helge Halsselgård i DLF. 7

8 g s 1 s m a R t C E N t R E Viktig for dagligvarebransjen - Vi skal benytte senteret til å bygge og spre kompetanse om effektiv handel og logistikk, sier Runar Hollevik, adm. dir. i ASKO Norge. - GS1 Smart Centre blir en viktig møte- og læringsarena for dagligvarebransjen. Senteret vil bidra til økt kompetanse innen effektiv handel og logistikk gjennom forståelse, inspirasjon, kompetanse og direkte involvering. Det sier Runar Hollevik, adm. dir. i ASKO Norge, som er NorgesGruppens engrosvirksomhet. ASKO omfatter 13 regionale selskaper, 7 storcashvirksomheter, sentrallager og samlastingsterminal på Vestby i Akershus. 8 Effektiv logistikkmaskin. ASKO har ambisjon om å være landets mest kundeorienterte og effektive logistikkmaskin med hundre prosents håndtering av varestrømmen. Det investeres betydelig i lager og IT-systemer, og GS1s standarder har en helt sentral rolle. ASKO mottar elektronisk varebestilling fra alle dagligvarekunder via håndterminaler eller automatisk varesupplering. Storhusholdnings- og servicehandelskunder bruker gjerne selskapets netthandel, som er en e-handelsløsning med en rekke nyttige funksjoner i tillegg til varebestilling. ASKO Netthandel er i dag en av Norges største e-handelsløsninger, og brukes regelmessig av mer enn kunder og drøyt 100 leverandører. ASKO mottar også varebestillinger fra eksterne bestillingssystemer som EDI-kommunikasjon. Naturlig å være med. - Dere er med i referansegruppen for GS1 Smart Centre. Hvorfor? - Her skaper man en unik arena for innovative og fremtidsrettede aktører i dagligvarebransjen. NorgesGruppen/ASKO er en stor aktør i bransjen og ser klart at standardisering er svært viktig for å fremme økt effektivitet i hele verdikjeden. Vi er opptatt av effektivitet internt og hos våre leverandører. Hos GS1 Smart Centre vil man kunne hente inspirasjon til å effektivisere sine virksomheter ved økt bruk av standarder og virkelig se hvilke gevinster som ligger i integrasjon og samarbeid i verdikjeden. For oss var det helt naturlig å være med i referansegruppen og aktivt ta del i planleggingen av det nye senteret. Dette er virkelig et spennende prosjekt som kan bety mye for hele dagligvarebransjens effektivisering og lønnsomhet fremover, sier Hollevik. Deltar i showcase. - Hva skal NorgesGruppen/ASKO bidra med? - Langs den fysiske og logiske verdikjeden som blir bygget opp, er det forskjellige showcases hvor man viser hvordan ulike enheter fungerer i verdikjeden og i samspill med hverandre. Vi skal delta i ett eller flere showcases med fokus på hvordan bruk av standarder bidrar til effektiv handel og logistikk sett fra ASKOs side. Vi er nå i gang med planleggingen. Kompetanseøkning. - Hvordan skal NorgesGruppen/ASKO bruke GS1 Smart Centre? - Vi skal benytte senteret til å bygge og spre kompetanse om effektiv handel og logistikk. Noe av senterets fortrinn, er at man her vil få se hvordan verdikjeden fungerer fysisk og logisk på ett sted. Samtidig får man en unik mulighet for å skape forståelse for hvordan helheten henger sammen og skal fungere. I tillegg til selve læringsdelen, vil senteret være en viktig møteplass for å skape nettverk, samarbeid og til å skape allianser. Her møtes brukere, leverandører, organisasjoner, forsknings- og utdanningsinstitusjoner m.fl., avslutter Hollevik.

9 Enestående mulighet til å vise og sikre gevinster - Da planene om GS1 Smart Centre ble lansert, var det helt naturlig for oss å delta som partner. Her har man en enestående mulighet til å vise hvordan man sikrer gevinster i dagens og fremtidens verdikjede på en ny og spennende måte. Det sier Roar Fundingsrud, ansvarlig for forretningsutvikling i IBM. Konsernet arbeider innen programvare, maskinvare og IT-systemer samt tjenester. IBM er ledende innen utviklingen av ny informasjonsteknologi, og satser på global integrasjon og innovasjon. Det tilbys tjenester innen drift, rådgivning, systemintegrasjon, strategiutforming, vedlikehold og applikasjonstjenester. Kunden får hjelp til å skreddersy IT-løsninger og til testing og innføring av systemer. Resultatet er IT-løsninger som støtter forretningsprosessene. Spennende sporingsløsninger. Ett av satsningsområdene er innenfor sporing og bruk av blant annet RFID-teknologi. IBM har inngått et samarbeid med Telenor som skal bruke teknologien i telenettene for å sikre kommunikasjonsflyt. IBM står for leveranse av maskinvare, programvare og tjenester. - Det som er særlig spennende, er at vi har fått vendt blikket over fra selve teknologien til de potensialene og gevinstene som kan utløses på forretningssiden, sier Fundingsrud. Viktig partner. IBM har vært partner i RFID Innovasjonssenter siden oppstarten. Nå går man tungt inn som partner i GS1 Smart Centre som hovedpartner innen teknologi og infrastruktur. - Vi bidrar med programvaren som ligger i bunnen. Den skal sikre at teknologien fungerer i showrommet hvor verdikjeden skal vises live både på de enkelte ledd og for kjeden som helhet. I tillegg bidrar vi med teknologi for å skape beslutningsunderlag basert på dashboard og rapporter, samt at vi har tilgang til vår internasjonale kompetanse innen fagområdet, sier Fundingsrud og forteller i denne sammenheng om blant annet to studiebesøk ved IBMs senter i La Gaude nær Nice i Frankrike, der grunnleggende arkitekturer og løsninger kunne diskuteres og demonstreres for aktørene i verdikjeden. - Men det er GS1 Smart Centre som virkelig retter fokus på hele verdikjeden i en sammenheng, og hvor man kan lære gjennom aktiv deltagelse og simuleringer, sier han. Har forankring. Fundingsrud understreker betydningen av at senteret har forankring i markedet. - Interessen ellers viser at aktørene klart ser nytteverdien. Det som er vår utfordring, er å tilby en teknologi som innebærer integrasjonsmuligheter for alle aktørene i verdikjeden. Også de små. Det betyr at vi må ha felles standarder. Uten det får vi ikke til en aktiv samhandling som er nødvendig for å hente ut ytterligere gevinster fra verdikjeden. Dette skal vi være med på å synliggjøre i GS1 Smart Centre, sier Roar Fundingsrud. - Utfordringen er å tilby teknologi som innebærer integrasjonsmuligheter for alle aktørene i verdikjeden. Da må vi ha felles standarder, sier Roar Fundingsrud i IBM.

10 Standarder er helt a R F I D / E P C H Ø S T K O N F E R A N S E - La oss se på forretningsmessige utfordringer på nye måter, og sammen bygge en smartere verden. Mulighetene er enorme, sa direktør Norman Giles fra IBM Sensor Solutions ved åpningen av Skandinavisk RFID/EPC Høstkonferanse den 3. november. Dette var den tredje RFID/EPC-konferansen i regi av RFID Innovasjonssenter, og med omkring 120 deltagere fra en rekke bransjer kan man trygt si at temaet engasjerer og frister. Denne gang fikk deltagerne innblikk i flere spennende norske og internasjonale RFID/EPC-prosjekter hvor effektivisering og forbedringer har resultert i betydelige kostnadsreduksjoner. Enorme innsparinger. - Vi har prosjekter hvor innsparingene har vært på opptil 75 prosent, sa Giles. Han pekte på at verden stadig blir mindre og flatere som følge av teknologiens akselererende muligheter. - Vi kan, vi må fordi vi vil det, fortsatte han og tok for seg utviklingen innen verktøy og utstyr, integrasjon samt teknologisk GS1 Norway presenterte GS1 Smart Centre. Her forklarer Torstein Rønning hvordan bruk av standarder he - Integrasjon krever standarder, sier dir. Norman Giles i IBM. 10 intelligens og økende kapasitet på supermaskiner. Prosessinnovasjon. - I 2005 var det 1,3 milliarder RFID-brikker. I 2010 er det 33 milliarder! En milliard har kameratelefon, to milliarder bruker internett. Da må vi ha en prosessinnovasjon som stiller viktige spørsmål som hva, når, hvor, hvorfor og hvordan respondere. Vi må se på helheten. Helt sentralt her er det teknologiske samspillet. For å få det til, må vi ha standarder, sa Giles og trakk frem EPCglobal Helt sentralt. Vi må kunne utveksle data og kommunisere. EPCglobal er helt sentral når vi skal bruke teknologien til økt inntjening. Enkelte tror vi er kommet et stykke

11 vgjørende Effektivisering og sporing Bruk av EPC (Electronic Product Code) gjør at produkter i alle ledd frem til det enkelte utsalgssted blir identifisert med sitt eget unike nummer i en RFID-brikke. Lesere skanner EPCnummeret, som gjør det mulig å rapportere kontinuerlig hvert enkelt produkts lokasjon og status til et informasjonssystem eller til eksterne databaser via internett. - Kort sagt setter EPC lys på hele verdikjeden, sier prosjektleder Solveig M. Laake i GS1 Norway. Hun tok for seg deling av informasjon i verdikjeden ved bruk av EPC og EPCIS med bl.a. eksempler fra prosjektet BIT Næringsmiddel og dagligvare som hun selv er leder for. Her settes fokus på nye muligheter for å holde styr på vareflyt ved deling av mer informasjon gjennom verdikjeden. Reduserte innkjøpskostnader. Laake trakk frem et par eksempler på hva som kan oppnås med effektiv bruk av RFID/EPC, blant annet fra salg av HP-produkter iwall Mart. Ved atwall Mart deler informasjon om lagerstatus, hvilke varer som er ute i salg og hva som er solgt har HP forbedret utfordringen med å bli utsolgt med 11 prosent. - Metro, en stor kjede i Europa, har redusert sine innkjøpskostnader med 8,5 millioner euro gjennom bruk av RFID/EPC, fortsatte hun. RFID/EPC står da også sentralt i det arbeidet som BITprosjektet holder på med. Her skal bl.a. dagligvarebransjens innkjøpskostnader visualiseres gjennom økt utnyttelse av teknologiske muligheter. Sporing. Eksempelvis tar det gjennomsnittlig 40 dager fra slakting til kjøttet er på pizzaen som forbrukeren kjøper i butikken. Samtidig brukes 10 prosent av norsk hvitost til pizzaproduksjon. De mange leddene i verdikjeden gjør sporing viktig, og her fungerer RFID/EPC-teknologien utmerket. Felles identifikasjon gir mulighet for individidentifisering, datafangst skjer effektiv via RFID og det oppnås effektiv datautveksling ved hjelp av EPC Network, fortsatte Laake. Vær kreativ. Hun pekte på at det tok år før strekkoden ble vanlig. - Med RFID/EPC vil det gå atskillig raskere. Det gjelder å se mulighetene og å være kreativ, avsluttet Laake. nter ut merverdi i verdikjeden. på veien, men vi har faktisk nettopp begynt! Nå må vi gripe utfordringene, sa han. Gir gevinster. Torstein Rønning fra GS1 Norway rettet også fokus på potensielle gevinster med standarder. Økt automatiseringsgrad, reduksjon av manuell håndtering. Tilgang på sanntidsdata i hele verdikjeden, lettere å optimalisere ressursbruk ved redusert usikkerhet. Økt datafangst, flere lesepunkter og bedre synlighet. Økt presisjon på datafangst, mindre feil og misforståelser. Forenklet kommunikasjon mellom forretningspartnere i en tid med ekstrem økning av informasjon som skal deles. FAKTA RFID og sensorer RFID står for RadioFrekvens-IDentifikasjon, og fungerer ved at en liten radiobrikke festes til det objektet som skal identifiseres. Målet med eksisterende RFID-løsninger er ofte å tilby automatisk og sikker avlesning av et identifikasjonsnummer. I tillegg finnes det RFID-brikker som kan lagre data, og på denne måten fungere som trådløse lagringsenheter. I dag brukes RFID hovedsaklig innen logistikk, billettsystemer og adgangskontroll. I fremtiden vil vi trolig se en stor økning av forskjellige bruksområder, deriblant innen transport og forsyningskjeder. Noe som er viktig for mange av forsyningskjedene i transportsektoren er muligheten til å kunne overvåke omgivelsene som varene befinner seg i. Eksempler på dette kan være måling av temperatur, fuktighet og støt, eller kanskje overvåkning av en forsegling. I disse tilfellene vil en RFID-brikke med innebygde sensorerer kunne være en viktig bidragsyter. Det finnes allerede i dag kombinerte sensor- og RFID-brikker, men de består av et større antall halvlederkomponenter: temperatur- og støtsensor, AD-konverterer, RFID-front-end, minne og antenne. 11

GS1 Norway strategi og planer for 2009. GS1 Alliansepartner Konferanse 10. desember 2008 Knut Vala, GS1 Norway

GS1 Norway strategi og planer for 2009. GS1 Alliansepartner Konferanse 10. desember 2008 Knut Vala, GS1 Norway GS1 Norway strategi og planer for 2009 GS1 Alliansepartner Konferanse 10. desember 2008 Knut Vala, GS1 Norway GS1 Norway Hva skal vi gjøre i 2009? 2 Handlingsplan 2009 2009 vil ha følgende hovedsatsningområder:

Detaljer

RFID - Økt sporbarhet i hele verdikjeden Øyvind Haugen Kvalitetsavdelingen

RFID - Økt sporbarhet i hele verdikjeden Øyvind Haugen Kvalitetsavdelingen RFID - Økt sporbarhet i hele verdikjeden Øyvind Haugen Kvalitetsavdelingen Agenda Hva er RFID? Virkemåte EPC Bruksområder Fordeler Utfordringer RFID og Tollpost Globe Hva er RFID Introduksjon Radio Frequency

Detaljer

GS1 Alliansepartnerprogramet - Et spennende samspill - GS1 Alliansepartner-konferanse : 33 Quality Hotel, 10.12.08 Evangelos Baxevanis, GS1 Norway

GS1 Alliansepartnerprogramet - Et spennende samspill - GS1 Alliansepartner-konferanse : 33 Quality Hotel, 10.12.08 Evangelos Baxevanis, GS1 Norway GS1 Alliansepartnerprogramet - Et spennende samspill - GS1 Alliansepartner-konferanse : 33 Quality Hotel, 10.12.08 Evangelos Baxevanis, GS1 Norway GS1- The global language of business GS1 En integrert

Detaljer

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Strever du for å gjøremer med mindre? Møt utfordringen med fokus på å gjøre mer med mindre ressurser. Hva betyr mest, planet

Detaljer

Coop Norge Handel AS Trondheim

Coop Norge Handel AS Trondheim Coop Norge Handel AS Trondheim RFID på lastbærere i dagligvaren, fra produsent til butikk Jan Ove Wagnildhaug Logistikk dagligvare i Coop Norge Et formidabelt logistikkapparat som håndterer enorme volum

Detaljer

Hvem, hva, hvor en innføring i RFID-teknologi. Bård Myhre, SINTEF IKT Trådløs framtid i industrien Trondheim, 13. oktober 2009

Hvem, hva, hvor en innføring i RFID-teknologi. Bård Myhre, SINTEF IKT Trådløs framtid i industrien Trondheim, 13. oktober 2009 Hvem, hva, hvor en innføring i RFID-teknologi Bård Myhre, SINTEF IKT Trådløs framtid i industrien Trondheim, 13. oktober 2009 Hva er RFID-teknologi? RFID Radio Frequency Identification Identifisere Fra

Detaljer

Lille speil på veggen der, hvem vil lykkes i landet her?

Lille speil på veggen der, hvem vil lykkes i landet her? Fremtidens Verdikjeder Lille speil på veggen der, hvem vil lykkes i landet her? Heidi C. Dreyer NTNU/SINTEF SMARTLOG seminar 4-5. desember 2007 1 Supply chain management 2 Innhold Dagens verdikjeder 2

Detaljer

Returordning for Lastbærere, (Trepaller, Plastpaller, Plastkasser)

Returordning for Lastbærere, (Trepaller, Plastpaller, Plastkasser) Returordning for Lastbærere, (Trepaller, Plastpaller, Plastkasser) Norsk Lastbærer Pool AS (NLP) ble etablert i juni 2006. Selskapet er eid av leverandørsiden og handelen innen dagligvare i fellesskap,

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

RFID i praksis. RFID i Norsk Dagligvare muligheter og utfordringer 2011.05.31

RFID i praksis. RFID i Norsk Dagligvare muligheter og utfordringer 2011.05.31 RFID i praksis RFID i Norsk Dagligvare muligheter og utfordringer 2011.05.31 NLP fakta NLP driftsmodell NLP lastbærere m/rfid NLP øker intern effektivitet med RFID NLP s RFID-pakke Identifiserte muligheter

Detaljer

New supply chain ICT architecture with RFID

New supply chain ICT architecture with RFID New supply chain ICT architecture with RFID Bård Myhre SINTEF IKT SMARTLOG-seminar, 18. juni 2008 1 En ny IT-arkitektur for utveksling av RFIDinformasjon i forsyningskjeden Bård Myhre SINTEF IKT SMARTLOG-seminar,

Detaljer

Gode systemer/kontroll Bærekraftig/miljøvennlig = Helt genialt HELT GENIALT

Gode systemer/kontroll Bærekraftig/miljøvennlig = Helt genialt HELT GENIALT HELT GENIALT «Fremtidens lastbærere med ny funksjonalitet» Stikkord er RFID, GPS/sporing, temperaturregistrering og bærekraftig/miljøvennlig. På en mest mulig rasjonell måte og til en lavest mulig miljøkostnad,

Detaljer

forholde seg til løsningen

forholde seg til løsningen Realiserer potensialet for elektronisk samhandling esporingsløsningen Hvordan skal aktørene i matkjeden forholde seg til løsningen GS1-seminar 3.desember 2009 Are Berg, Consulting Basert på: Aktørveiledning

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Logistikk på toppnivå med Infor M3

Logistikk på toppnivå med Infor M3 Løvenskiold Logistikk: Logistikk på toppnivå med Infor M3 Oslo 14. mai 2014: På fire og en halv måned gikk Løvenskiold Logistikk fra en tolv år gammel Movex-løsning til Infor M3. - Omfattende testing og

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Røros Konferansen 2011 HVORDAN UTNYTTE INFORMASJON FRA SAMMENSATTE VERDIKJEDER INNEN LOGISTIKK

Røros Konferansen 2011 HVORDAN UTNYTTE INFORMASJON FRA SAMMENSATTE VERDIKJEDER INNEN LOGISTIKK Røros Konferansen 2011 HVORDAN UTNYTTE INFORMASJON FRA SAMMENSATTE VERDIKJEDER INNEN LOGISTIKK Hva skal jeg snakke om Om Telenor Objects Generelt om hvordan kommunikasjon har utviklet seg og hvilken retning

Detaljer

Visma.net. Redefining business solutions

Visma.net. Redefining business solutions Visma.net Redefining business solutions Hvorfor Visma.net Styr hele virksomheten fra én løsning Visma.net er en nettbasert forretningsløsning med ytelse på høyde med de beste lokalt installerte løsningene.

Detaljer

Må vi tenke logistikk på en ny måte?

Må vi tenke logistikk på en ny måte? Røros-konferansen 2009 Må vi tenke logistikk på en ny måte? Heidi Dreyer, SINTEF Lavere marginer i detaljhandelen DN, 10.01.09 dn.no, 15.01.09 Omsetningsfall i norsk industri Nedgangskonjunkturen er brå

Detaljer

Dagligvarens satsning på IT teknologi for å møte fremtidige utfordringer

Dagligvarens satsning på IT teknologi for å møte fremtidige utfordringer Ny mal Dagligvarens satsning på IT teknologi for å møte fremtidige utfordringer Per Ola Drøpping, ASKO Kort om NorgesGruppen Norges største handelshus 49,0 milliarder kroner i driftsinntekter i 2008 10.

Detaljer

Siemens Business Services

Siemens Business Services Siemens Business Services Presentasjon av RFID Fremtidens varehandel 2005 Joachim Stray Forretningsutvikler Kort presentasjon av RFID teknologien RFID = Radio Frequency Identification, en datachip med

Detaljer

OG OPTIMALISERING av VERDIKJEDEN. Hjalmar Wiik, Salgssjef

OG OPTIMALISERING av VERDIKJEDEN. Hjalmar Wiik, Salgssjef INTERNET of THINGS (IoT) OG OPTIMALISERING av VERDIKJEDEN Hjalmar Wiik, Salgssjef hjalmar@apx-systems.com KORT OM APX SYSTEMS SOFTWARE HUS SYSTEMUTVIKLING OG INTEGRASJON SIDEN 1992 INTELLIGENTE, INTEGRERBARE

Detaljer

EDI - En forutsetning for effektiv handel og logistikk

EDI - En forutsetning for effektiv handel og logistikk EDI - En forutsetning for effektiv handel og logistikk Åpent møte i Byggevareindustriens Forening Næringslivets Hus, 8. mars 2012 Disposisjon DLF Dagligvarebransjen, kjennetegn og utfordringer Bakgrunn

Detaljer

Vi har valgt felles system

Vi har valgt felles system Halvor Nassvik. Assisterende direktør Coop Norge, logistikk. Styreformann TakeCargo Terje Bjørnstadjordet. IT-direktør ICA Norden. Styremedlem TakeCargo Trond Tangen. Direktør distribusjon, Joh System

Detaljer

Smart Kommune digitalisering og mobilitet i kommunen. Atea Community, Tromsø 15. september 2015 Egil Bredgaten og Stein C.

Smart Kommune digitalisering og mobilitet i kommunen. Atea Community, Tromsø 15. september 2015 Egil Bredgaten og Stein C. Smart Kommune digitalisering og mobilitet i kommunen Atea Community, Tromsø 15. september 2015 Egil Bredgaten og Stein C. Tømmer Telenor Internett og mobilitet er den viktigste driveren for endring Den

Detaljer

Elektronisk bestilling til nøye eller besvær? Erfaringer med elektronisk bestilling og faktura

Elektronisk bestilling til nøye eller besvær? Erfaringer med elektronisk bestilling og faktura Elektronisk bestilling til nøye eller besvær? Erfaringer med elektronisk bestilling og faktura Heidi C. Dreyer, SINTEF/NTNU SMARTLOG seminar 26.-27. mai 2004 1 Elektroniske bestillinger - B2B Undersøkelse

Detaljer

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag BD nett BD mobil Bda Filoverføring Papirløs faktura en enklere hverdag Hvorfor ekanaler? 01 02 Løsninger for alle! Riktig verktøy er mer enn halve jobben også når det gjelder IT! Brødrene Dahl har som

Detaljer

1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV

1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV 1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV 1. JOBBER MED DE STØRSTE GLOBALE LØSNINGENE ELLER ET LITE KONTORMILJØ SÅ ER HVERT PROSJEKT NØYE GJENNOMFØRT MED KUNDENS

Detaljer

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske dokumenter Til: Utveksling av strukturert informasjon

Detaljer

Byggevarestandardisering

Byggevarestandardisering Byggevarestandardisering Mål og gevinster, status og utfordringer Det er dette det dreier seg om 1 Standardiseringsprosjektet fra A til nå Mål Veien videre Gevinster Prosessen Under arbeid Status Utfordringer

Detaljer

Tap2Pay - Erfaring fra praktisk arbeid med NFC Betalingsformidling 2012

Tap2Pay - Erfaring fra praktisk arbeid med NFC Betalingsformidling 2012 Tap2Pay - Erfaring fra praktisk arbeid med NFC 6.mars 2012 i Trondheim Bent Bentsen Senior Rådgiver, DNB Bank ASA Presentasjonen tar for seg Tap2Pay - prosjektet - Partnere, organisering og målsetning

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

Snu utfordringer til muligheter

Snu utfordringer til muligheter Snu utfordringer til muligheter Hvordan skal bedrifter klare utfordringene som ligger foran dem? Canon har kartlagt de fem største utfordringene som bedrifter vil møte i året som kommer. Dette er basert

Detaljer

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Kom i gang med e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Hva er e-handel Hvorfor e-handel Hvordan komme i gang med e-handel Hvordan hente gevinster HVA ER E-HANDEL Fra: Omfattende

Detaljer

Må vi tenke logistikk på en ny måte?

Må vi tenke logistikk på en ny måte? Røros-konferansen 2009 Må vi tenke logistikk på en ny måte? Heidi Dreyer, SINTEF Lavere marginer i detaljhandelen DN, 10.01.09 dn.no, 15.01.09 Omsetningsfall i norsk industri Nedgangskonjunkturen er brå

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

Vi gir deg en bedre hverdag

Vi gir deg en bedre hverdag Vi gir deg en bedre hverdag Om NorgesGruppen Norges største handelshus 65 milliarder kroner i driftsinntekter i 2013 6. største selskap i Norge (kilde: DN) Egeneid og kjøpmannseid dagligvare- og kioskvirksomhet

Detaljer

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Kom i gang med e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Hva er e-handel Hvorfor e-handel HVA ER E-HANDEL Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske

Detaljer

IT plattform for helsesektoren Driftede løsninger med Telenor Iris Eyvind Skaga

IT plattform for helsesektoren Driftede løsninger med Telenor Iris Eyvind Skaga IT plattform for helsesektoren Driftede løsninger med Telenor Iris Eyvind Skaga 25 % of working hours is today spent on searching for patients, equipment, papers and specialists Oversikt! Mulige områder

Detaljer

En ledende nordisk gassleverandør

En ledende nordisk gassleverandør En ledende nordisk gassleverandør www.airliquide.no Et verdensomspennende industrigasselskap Air Liquide er verdensledende innen gasser, teknologi og tjenester for industrien og sykepleien. Selskapet er

Detaljer

TEMAUTGAVE MERKING, SPORING OG DATAFANGST ACTPORTALEN 1990-2010. Alt innen industrielle merke, kontroll og systemløsninger

TEMAUTGAVE MERKING, SPORING OG DATAFANGST ACTPORTALEN 1990-2010. Alt innen industrielle merke, kontroll og systemløsninger TEMAUTGAVE MERKING, SPORING OG DATAFANGST ACTPORTALEN ACT NEWSLETTER www.act-gruppen.com 1990-2010 Alt innen industrielle merke, kontroll og systemløsninger Innovative Solutions Since 1990 ACT Gruppen

Detaljer

EN NY LEKKERBISKEN ER SERVERT!

EN NY LEKKERBISKEN ER SERVERT! GODMAT- HVERDAG! EN NY LEKKERBISKEN ER SERVERT! Storhusholdningsmarkedet er i stadig utvikling og det stilles stadig høyere forventninger til både sortimentsomfang, leveringspresisjon, priser, service

Detaljer

BASISPRODUKTER INNEN KONTANTHÅNDTERING

BASISPRODUKTER INNEN KONTANTHÅNDTERING BASISPRODUKTER INNEN KONTANTHÅNDTERING Om Nokas Cash Handling I NOKAS CASH HANDLING ER VI OPPTATT AV Å BIDRA TIL ØKT SIKKERHET FOR DIN VIRKSOMHET. DET ER DET VI ER TIL FOR. OG DERFOR HAR VI OGSÅ UTVIKLET

Detaljer

innovative velger Noca

innovative velger Noca De innovative velger Noca Noca industrialiserer og produserer elektronikk som skal høyt opp og langt ned. Noe skal inn i satellitter i verdensrommet og noe skal inn i utstyr på dypt vann. Produkter fra

Detaljer

GS1 s nummerstandarder og merkingskonsept

GS1 s nummerstandarder og merkingskonsept GS1 s nummerstandarder og merkingskonsept NOBB Vårseminar 2010 Jan Kopperud, GS1 Norway GS1 s nummerstandarder og merkingskonsept NOBB Vårseminar 2010 Knut Vala, GS1 Norway Innhold Generelt om GS1 Norway

Detaljer

ENKLERE E-HANDEL. symbrio.com

ENKLERE E-HANDEL. symbrio.com ENKLERE E-HANDEL symbrio.com Vi gjør det enklere Symbrio forenkler innkjøpene og effektiviserer fakturahåndteringen. Vi hjelper våre kunder med å senke sine kostnader og minske tiden til administrasjon.

Detaljer

Sivilingeniør J.F.Knudtzen. SJFKnudtzen LOGISTIKK

Sivilingeniør J.F.Knudtzen. SJFKnudtzen LOGISTIKK Sivilingeniør J.F.Knudtzen nudtzen LOGISTIKK S.J.F Knudtzen logistikk 33 ansatte 130 mill i oms Holder til på Nesbru Familieeid Oppstart i 1955 Agenturfirma med liten produksjon Adm dir Per Arne T Adm

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

GS1 Målepunkt identifikasjon

GS1 Målepunkt identifikasjon GS1 Målepunkt identifikasjon Kort innføring om oppbygging, tildeling og administrasjon GS1 Guiden 3 Målepunkt Målepunkt ID Bakgrunn Regelverket er etablert i forbindelse med innføring av ny målepunkt identifikasjon

Detaljer

- fra handel til innovative handelsløsninger med verdenssuksess

- fra handel til innovative handelsløsninger med verdenssuksess - fra handel til innovative handelsløsninger med verdenssuksess Stig Hatteland Bakgrunn fra logistikk: Salg, lager, innkjøp, produksjon Nyere tid: Prosjektledelse, løsningsdesign for ERP og datasenterinfrastruktur,

Detaljer

Innføring av returemballasje= betydelig økt konkurransekraft

Innføring av returemballasje= betydelig økt konkurransekraft Innføring av returemballasje= betydelig økt konkurransekraft Før innføring av RePak løsning Etter innføring av RePak løsning Gjennomsnittlig reduksjon av transportvolum på 17% = (2.6 lastemeter)! Tilgjengelighet

Detaljer

Fra data til innsikt. Om prosjektet

Fra data til innsikt. Om prosjektet Fra data til innsikt DEFINERE FOKUS Om prosjektet De store produksjonsselskapene innen olje og gass må hele tiden strebe etter å effektivisere drift og øke sikkerheten på sine installasjoner. For å støtte

Detaljer

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER Susoft Retail er en glimrende løsning for salg av klær og sko. I tillegg passer løsningen både enkeltstående butikker og kjeder. Susoft Retail er en nettsky løsning som gir

Detaljer

Bruk av smarttelefoner i handelen SLIK HANDLER DU I MORGEN

Bruk av smarttelefoner i handelen SLIK HANDLER DU I MORGEN Bruk av smarttelefoner i handelen SLIK HANDLER DU I MORGEN Handling er minst to ting Faghandel Multikanal Lete opp, lese om og sammenligne produkter og priser Kassene blir borte, ipad og ipod overtar Sjeldnere

Detaljer

Online Scale. Vektsystem for krevende bransjer

Online Scale. Vektsystem for krevende bransjer Online Scale Vektsystem for krevende bransjer Avfall og gjenvinning Avfall og gjenvinning Annen industri Sand, pukk og grus Komplett system for registrering, rapportering og administrasjon Uavhengig av

Detaljer

Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM

Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM Elegante, smarte og lettlærte alt-i-ett kasseløsninger som gir deg kontroll, sparer tid og gjør din hverdag enklere. Tlf. 08745 E-post: post@unipos.no Om Unipos Unipos

Detaljer

Skandinavias ledende bedriftsrådgivningsselskap innen Lean

Skandinavias ledende bedriftsrådgivningsselskap innen Lean Skandinavias ledende bedriftsrådgivningsselskap innen Lean Fokus på kundeverdi 2 TPM Team Scandinavia AS er ledende i Norge innen Lean. Vi har lang erfaring fra resultatorienterte forbedringsprosesser

Detaljer

efaktura og EDI Kjell Erik Magnussen

efaktura og EDI Kjell Erik Magnussen efaktura og EDI Kjell Erik Magnussen Forskjellige typer fakturering Papirfaktura PDF faktura på mail efaktura / EDI Hva er efaktura? elektronisk fakturering er utveksling av fakturaer i et standardformat(feks.

Detaljer

GS1s sjekklister for innføring av RFID i logistikkprosesser i industri og varehandel

GS1s sjekklister for innføring av RFID i logistikkprosesser i industri og varehandel GS1s sjekklister for innføring av RFID i logistikkprosesser i industri og varehandel Dataforeningen RFID i praksis 31.5.2011 Petter Thune-Larsen ptl@gs1.no Våre sjekklister er laget som en praktisk veiledning

Detaljer

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord E-handel og endrede krav til transportører Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord PostNord Norge En del av et nordisk post- og logistikkonsern, som tilbyr kommunikasjons- og

Detaljer

Intek Engineering. av INTEK. v/erling Hovde

Intek Engineering. av INTEK. v/erling Hovde Intek Engineering Møt fremtiden Presentasjon med ny teknologi og et tilgjengelig kompetansemiljø av INTEK v/erling Hovde Visjon INTEK skal være et ledende kunnskapssenter innen industriell automasjon og

Detaljer

GS1 Validering. effektiv validering av elektroniske meldinger

GS1 Validering. effektiv validering av elektroniske meldinger GS1 effektiv validering av Implementering av Implementering av Fordeler for Fordeler brukereforav GS1 validering GS1 Norway GS1 Norway Nye brukere opplever ofte implementeringen av elektroniske meldinger

Detaljer

isonor.no Komplett forretningssystem for næringsmiddelindustrien Alt du trenger i én løsning

isonor.no Komplett forretningssystem for næringsmiddelindustrien Alt du trenger i én løsning isonor.no Komplett forretningssystem for næringsmiddelindustrien Alt du trenger i én løsning 1 IsoMat er som skreddersydd for oss. Den hjelpen og innsikten vi får i vår bransje, er viktig for å tilfredsstille

Detaljer

Kan innføringen av AMS skape nye forretningsmuligheter for energiselskapene? Anna Silje O. Andersen Forretningsutvikler BKK as

Kan innføringen av AMS skape nye forretningsmuligheter for energiselskapene? Anna Silje O. Andersen Forretningsutvikler BKK as Kan innføringen av AMS skape nye forretningsmuligheter for energiselskapene? Anna Silje O. Andersen Forretningsutvikler BKK as 0 Agenda 1. Kort introduksjon av BKK og vårt AMS prosjekt 2. Kan AMS-utrullingen

Detaljer

RFID utstyr og løsninger

RFID utstyr og løsninger TEMAUTGAVE RFID 2009 ACTPortalen ACT Newsletter www.act-gruppen.com RFID utstyr og løsninger ACT Gruppen leverer robuste og effektive RFID-løsninger og har bygd opp betydelige kompetanse på merking og

Detaljer

Konkurransekraft og bærekraft. Kan teknologien redde oss?

Konkurransekraft og bærekraft. Kan teknologien redde oss? Logistikk for fremtiden Konkurransekraft og bærekraft Kan teknologien redde oss? Trondheim 24. september 2009 Ola Strandhagen, NTNU/SINTEF www.smartlog.no 1 40 % 2 3 4 .ja klart, men ikke alene,. teknologisk

Detaljer

Microsoft Dynamics CRM 2011

Microsoft Dynamics CRM 2011 Microsoft Dynamics CRM 2011 Totalleverandør som leverer integrerte løsninger fra Microsoft Dynamics CRM til ERP system og portal Tidligere WM Data Global partner representert i 36 land Norske Skog: 140

Detaljer

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Kom i gang med e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Hva er e-handel Hvorfor e-handel HVA ER E-HANDEL Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske

Detaljer

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Visma SuperOffice Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Utvid Visma Business med en markedsledende CRM-løsning Et godt økonomisystem hjelper bedriften med å ha kontroll på kostnadene. Et godt verktøy

Detaljer

Coop Norge Handel AS

Coop Norge Handel AS Coop Norge Handel AS Kostnadskutt i verdikjeden - Alt vi gjør handler om å kutte kostnader i verdikjeden for å skape konkurransekraft i butikk Hva er Coop? Tradisjon (historie siden 1800 tallet stiftet

Detaljer

MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET

MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET PRODUKTBROSJYRE FORBEDRE EFFEKTIVITETEN, TRANSPORTER MER LAST OG REDUSER MILJØPÅVIRKNINGEN Krokløfteren MULTILIFT XR18SL Pro Future er betydelig lettere

Detaljer

Integrasjon av distribusjonskanaler

Integrasjon av distribusjonskanaler Integrasjon av distribusjonskanaler Foredrag på symposiet elandet Norge 19. oktober 2004 Peder Inge Furseth Dr. polit., førsteamanuensis Institutt for innovasjon og økonomisk organisering, BI Sandvika

Detaljer

INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE. Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves

INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE. Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves «Vi har troen på at en arbeidskultur med stor grad av kunnskapsdeling

Detaljer

ring av informasjon i transportleddet

ring av informasjon i transportleddet Morgendagens krav til overføring ring av informasjon i transportleddet Espen Aass Adm. Dir. TakeCargo 7. feb.07 Grunnidé TakeCargo Transportbrukereiet Om mange store transportkjøpere samler seg bak en

Detaljer

Mulighet for produktsporing Bedre oversikt over lastbærere Økt lønnsomhet

Mulighet for produktsporing Bedre oversikt over lastbærere Økt lønnsomhet Mulighet for produktsporing Bedre oversikt over lastbærere Økt lønnsomhet NLP RFID-PAKKE Norsk Lastbærer Pool AS tilbyr sine kunder et totalkonsept for å enkelt etablere bruk av RFID som et verktøy for

Detaljer

Canon Business Services

Canon Business Services Canon Business Services Utvikle virksomheten din Canon Business Services Kunders endrede adferd påvirker hvordan alle virksomheter må drive i fremtiden, derfor endres måten organisasjoner bygger og selger

Detaljer

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2. Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.14 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO

Detaljer

Visma ERP POS. Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning

Visma ERP POS. Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning Visma ERP POS Utvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning En moderne og funksjonell kasseløsning kasseløsning Det lønner seg å utvide økonomisystemet med integrert kassefunksjonalitet. I alle

Detaljer

Morgendagens betalingsløsninger - krav til. tjenesteleverandørene. Magne Solberg, CIO Coop Norge

Morgendagens betalingsløsninger - krav til. tjenesteleverandørene. Magne Solberg, CIO Coop Norge Morgendagens betalingsløsninger - krav til tjenesteleverandørene Magne Solberg, CIO Coop Norge Vår misjon Coop skal skape medlemsnytte for våre medlemmer og eiere hver dag! Petter... Coop kortversjonen

Detaljer

Sensor & Actuator Solutions

Sensor & Actuator Solutions Intelligent Transport & Logistikk Espen Braathe IBM Ikke fleip men Fakta! 2 Sensor based solutions for traceability is a strategic opportunity for IBM and customers Sensors Actuators Controllers IBM s

Detaljer

Bankenes bidrag til digitalisering av arbeidsprosesser i næringslivet og det offentlige. v/direktør Eldar Skjetne, SpareBank1

Bankenes bidrag til digitalisering av arbeidsprosesser i næringslivet og det offentlige. v/direktør Eldar Skjetne, SpareBank1 Bankenes bidrag til digitalisering av arbeidsprosesser i næringslivet og det offentlige v/direktør Eldar Skjetne, SpareBank1 Fra kontor til applikasjon Internett har revolusjonert all tjenestedistribusjon

Detaljer

BETALINGSFORMIDLING I VERDENSKLASSE HVORDAN SKAL DETTE VIDEREFØRES? Netsdagene 27.mars 2014 direktør Jan Digranes Finans Norge

BETALINGSFORMIDLING I VERDENSKLASSE HVORDAN SKAL DETTE VIDEREFØRES? Netsdagene 27.mars 2014 direktør Jan Digranes Finans Norge BETALINGSFORMIDLING I VERDENSKLASSE HVORDAN SKAL DETTE VIDEREFØRES? Netsdagene 27.mars 2014 direktør Jan Digranes Finans Norge 27.03.2014 Fra forvaltning til forretning Bankene tar BankAxept videre det

Detaljer

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER Susoft Retail er en glimrende løsning for salg av klær, sko og annet tilsvarende. I tillegg passer løsningen både enkeltstående butikker og kjeder. Susoft Retail er en nettskyløsning

Detaljer

Kortreist mat: Hva med småskalaprodusenten?

Kortreist mat: Hva med småskalaprodusenten? Kortreist mat: Hva med småskalaprodusenten? Den 39. Røros konferansen 8. 9. februar 2013 Heidi C. Dreyer, professor 1 2 3 Håndverksproduksjon Industriell produksjon 4 Industrialisert produksjon og logistikk

Detaljer

Trenger helsesektoren en innovativ leverandørindustri?

Trenger helsesektoren en innovativ leverandørindustri? Trenger helsesektoren en innovativ leverandørindustri? Hvordan standardisering, samspill og innovasjon i en klynge kan bidra til å bygge en bærekraftig og innovativ leverandørindustri som leverer gode

Detaljer

10 år 2005 2015. www.integranett.no

10 år 2005 2015. www.integranett.no 10 år 2005 2015 www.integranett.no Integras medlemmer øker effektiviteten, produktiviteten og sikkerheten i samfunnet. Foreningen skal styrke grunnlaget for medlemmenes verdiskaping og markedstilgang.

Detaljer

Rexel, Building the future together

Rexel, Building the future together En veiledning for de ansatte Rexel, Building the future together Editorial Kjære kollegaer, Verden rundt oss endrer seg med stormskritt og bringer nye utfordringer og anledninger. I den sammenheng må vi

Detaljer

INNGANGEN TIL KINESISKE FORBRUKERE

INNGANGEN TIL KINESISKE FORBRUKERE INNGANGEN TIL KINESISKE FORBRUKERE Det kinesiske turist markedet vokser konstant i Europa og tilbyr enorme omsetningsmuligheter for butikker. Med APAY løsningen for Alipay, Kinas største e-betalingstjeneste

Detaljer

Parkering ved bruk av RFID

Parkering ved bruk av RFID Parkering ved bruk av RFID ACT systems AS, har i samarbeid med Time Park og Cowi, utviklet en fullstendig løsning for parkering i P-hus samt uteområder. Løsningen heter VIZUM. Den fungerer med og uten

Detaljer

Utviklingsmuligheter sett fra mobilnæringen

Utviklingsmuligheter sett fra mobilnæringen Utviklingsmuligheter sett fra mobilnæringen Er potensialet om merverdi i samsvar med partenes forventninger? Peter Thornér 20/10-2011 NMA - Development of sustainable and competitive value netwoks Vad

Detaljer

Nå kan alle sende EHF-faktura

Nå kan alle sende EHF-faktura Nå kan alle sende EHF-faktura EHF konferansen 2014 Lise Andersen, Fagsjef ehandel, SpareBank 1 Gruppen AS SpareBank 1 - nøkkeltall Per 31.12.12 Totalt antall bankkontorer: 350 Totalt antall årsverk: ca.

Detaljer

Bruk av nettbrett, RFID og veien videre med Utstyrsportalen. Bernt Håvardsholm

Bruk av nettbrett, RFID og veien videre med Utstyrsportalen. Bernt Håvardsholm Bruk av nettbrett, RFID og veien videre med Utstyrsportalen Bernt Håvardsholm Videreutvikling av Utstyrsportalen Hva? Hvordan? Stadig å gjøre Utstyrsportalen enklere mer effektiv og sikrere for våre brukere

Detaljer

Strategiplan

Strategiplan Strategiplan 2010 2011 Vedtatt av styret 29.januar 2010. Visjon Bærekraftig bygd miljø Formål Bidra til bærekraftig bygd miljø gjennom SMARTERE deling av informasjon og kommunikasjon mellom alle aktører

Detaljer

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess Canon Essential Business Builder Program Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess Introduksjon til Essential Business Builder Program Det er utfordrende å drive en utskriftsvirksomhet. En enda

Detaljer

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 1 Visjon Profesjonell og smart bruk av IT Utviklingsidé 2014 Gjennom målrettet, kostnadseffektiv og sikker bruk av informasjonsteknologi yte profesjonell

Detaljer

Effektivt produksjonsplanlegging gir mer lønnsom drift

Effektivt produksjonsplanlegging gir mer lønnsom drift Effektivt produksjonsplanlegging gir mer lønnsom drift Skreddersydd it-verktøy for produksjonsbedrifter Med bransjeløsningen Pilaro ProPlanner kan du automatisere rutinepregede, manuelle prosesser og redusere

Detaljer

Moss Industri og næringsforening

Moss Industri og næringsforening Moss Industri og næringsforening Jens Haviken Vice President Services and Solutions Dustin Group AGENDA Moss Industri- og næringsforening 28. mars 2017 Fakta om Dustin Markedssituasjon Strategi Rolle i

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

Vil du ha en god STANDing?

Vil du ha en god STANDing? Vil du ha en god STANDing? Ved å etterleve STAND-standardene bidrar du til å redusere kostnader i hele verdikjeden skape trygg mat for forbruker tilfredsstille myndighetenes krav til emballasjeoptimering

Detaljer

Digital fornying i en nasjonal kontekst

Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Cathrine M. Lofthus administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Innhold Helse Sør-Østs strategiske mål Digital

Detaljer