GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 1 Mars Smart Centre. Møbelprosjektet opp av sofaen. SMART Varehandel ny konferanse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 1 Mars 2011. Smart Centre. Møbelprosjektet opp av sofaen. SMART Varehandel ny konferanse"

Transkript

1 GS1 The global language of business FOKUS Norway Nr. 1 Mars 2011 Suksess for GS1 Smart Centre Møbelprosjektet opp av sofaen SMART Varehandel ny konferanse

2

3 l e d e r Verdiskapende nettverk Dagboken 2011 KUrS Og arrangementer Fra gs1 NOrway Og gs1 Smart CeNtre 5. mai Veien til gode grunndata gjennom EPD 10. mai Veien til gode grunndata gjennom EPD 12. mai GS1 Standardene 24. mai SMART Asset Tracking - «hva befinner seg hvor?» 9. juni Bransjefrokost: Ny plastpall - Smartere logistikk i dagligvare 15. juni SMART Mobil Handel - «med butikken i lomma» 16. juni Sporbarhet Et godt profesjonelt nettverk er avgjørende for å lykkes i de fleste bransjer og bedrifter i dag. Nettverk og nettverksbygging er ikke noe nytt fenomen, men er kanskje viktigere enn noen gang? I et kunnskapsbasert samfunn skjer verdiskapningen i stadig større grad i nettverk. En typisk definisjon er at nettverk er de usynlige stier mellom mennesker og organisasjoner, som gjør at vi kan samhandle for å oppnå en større hensikt enn vi makter alene. Dette gjelder for eksempel i forhold til innovasjon. Den kunnskapen som er nødvendig for å skape innovasjon er ofte en kombinasjon av bedriftens egen kunnskap og den som finnes utenfor. Det vil si at samarbeid med eksterne aktører er avgjørende for innovasjon samarbeid med konkurrenter og andre i samme bransje, kunder, leverandører, kompetansemiljøer med flere. Dette gjelder kanskje spesielt innenfor prosessinnovasjon, som i stor grad er avhengig av taus kunnskap og slik kunnskap deles kun gjennom samarbeid. Vi må stadig jobbe smartere. Det vil si at prosessinnovasjon blir viktigere og viktigere. I GS1 Norway er vi svært opptatt av nettverk og nettverksbygging. Vi ser på oss selv som en nettverksbedrift, og ønsker at vårt nettverk i størst mulig grad skal være et verdiskapende nettverk. GS1 Norways nettverk består av våre over 5000 norske abonnenter i mange bransjer, vårt partnernettverk med mer enn 40 medlemmer, 108 GS1-kontorer rundt omkring i verden og mange mange flere. Vi inviterer stadig nye inn i dette nettverket med ønske om å utvikle felles muligheter sammen. GS1-systemet er et nettverksprodukt i seg selv jo flere som bruker det jo større blir nytten. Dermed kan GS1 Norway og implementering av GS1-systemet være et verktøy for nettverksbygging, samarbeid og innovasjon. elæringskurs: Hvordan komme i gang med produktmerking en introduksjon til GS1-systemet Introduksjon til EPC og RFID Introduksjon til GLN En introduksjon til ecom Ytteremballasjemerking, dagligvare Ytteremballasjemerking, faghandel Sigmund Berle Jensen På vil du til enhver tid finne oppdatert kurskatalog med fyldig informasjon om de enkelte kursene, seminarene og konferansene, samt påmeldingsskjemaer. FOKUS Utgitt av GS1 Norway Adresse: Postboks 454 Økern Oslo Telefon Telefax internett: E-post: Adm. dir.: Sigmund Berle Jensen Redaktør: Inger Trine Langelo Redaksjon: Amundsen Informasjon AS Telefon Annonser: ADDmedia AS, Telefon Grafisk formgivning: Grafisk Design - Bendt Grødahl GS1 FOKUS utkommer kvartalsvis gs1 og gs1 Norway GS1 Norway er en brukerstyrt, non-for-profit organisasjon som er medlem av en global organisasjon - GS1 - som utvikler, vedlikeholder og tilbyr standarder for effektiv vare- og informasjonsflyt mellom handelspartnere verden over. Hjertet i virksomheten er GS1-systemet som effektiviserer aktørenes handelsprosesser, og forenkler handel og logistikk globalt og lokalt. GS1 er representert i 108 land og over 1 million bedrifter bruker GS1s standarder. For at aktørene i verdikjeden skal kunne kommunisere med hverandre på en effektiv måte, kreves det at de bruker samme språk. GS1- systemet er et slikt felles språk, som kan forstås på tvers av bransjer og landegrenser. Grunnsteinene i GS1-systemet er siffer som kombineres på en standardisert måte - GS1 nummerstandarder - som sikrer unik identifikasjon av varer, gods og aktører. For at et GS1 nummer skal kunne leses maskinelt overfører man opplysningene i nummeret til en såkalt informasjonsbærer, for eksempel en strekkode eller en RFID-brikke. Maskinell lesing av dataene kalles datafangst. Å sende data elektronisk i stedet for på papir øker effektiviteten, samtidig som risiko for feil reduseres. For å få en effektiv datadeling, kreves at partene bruker standarder for elektroniske meldinger. Fokus i GS1s virksomhet er konsentrert om disse tre faktorene: Identifikasjon, datafangst og datadeling. GS1 Norway tilbyr også implementasjonsverktøy og kompetanse i form av rådgivningstjenester og opplæring. Målet med GS1 Norways arbeid er å gi våre brukere merverdi ved å utvikle standarder, systemer og løsninger som muliggjør økt effektivitet, sporbarhet og samhandel i verdikjeden. GS1 Norway har også den viktige rollen å utdanne og informere om disse standardene, systemene og løsningene, og sist men ikke minst, bistå brukerne med implementering. GS1 Norway har i dag mer enn 5000 brukere i stadig flere bransjer. 3

4 g S 1 C O N S U l t I N g Møbelbransjens IT-prosjekt opp av sofaen Møbelbransjen fortsetter nå sitt prosjekt for å etablere en felles bransjestandard som skal danne grunnlaget for innføring av full elektronisk forretningsdrift. Prosjektet skal være sluttført neste sommer, og vil kunne gi betydelige effektiviseringsgevinster. Prosjektet vi nå går i gang med er et viktig skritt videre for bransjen. Det er stor enighet om behovet for en felles bransjestandard. Det betyr at vi samlet kan jobbe smartere, vi kan bedre møte konkurransen fra utlandet, samt øke verdiskapningen og inntjeningen, sa Ingrid thinn Bjerke direktør i HSH handel, da startskuddet gikk for prosjektet BIT Møbel VIM i midten av februar. BIT står for Bransjeorientert IT, mens VIM er forkortelse for Varestruktur i møbelbransjen. Ingrid Thinn Bjerke fra HSH Handel og Jens I. Gjerlaug fra GS1 Norway sitter i prosjektledelsen. 4 gode på samhandling. - Målet er å komme frem til et felles sett med standarder for å effektivisere driften. Det innebærer at bransjen må bli gode på samhandling, og ta i bruk et felles språk for identifikasjon, datafangst og datadeling. Bruk av åpne, globale standarder står helt sentralt i prosjektet, og her har GS1 Norway god og viktig kompetanse, sier Jens Iver gjerlaug fra GS1 Nor-

5 way, som er prosjektets faglige leder. Prosjektet har en kostnadsramme på ca. 2,5 millioner kroner og en anslått egeninnsats fra deltagerne på ca. fire millioner kroner. Deltagere er Bohus, Møbelringen, Wonderland, Skeidar, Innovasjon Norge, HSH og GS1 Norway. lang prosess. Prosjektet som nå er i gang, er egentlig et resultat av en prosess som startet for tolv år siden innenfor Innovasjon Norges BIT-program. Et forprosjekt ble avsluttet for halvannet år siden. Nå er man endelig i gang igjen. Målet har hele tiden vært å sette møbelbransjen i stand til å utveksle elektronisk informasjon. Dette gjelder blant annet ved å etablere en elektronisk varekatalog, ta i bruk standardiserte meldingsformater på bestillinger, ordrebekreftelser, transportdokumenter og faktura langs hele bransjens verdikjede. Bransjen har ønsket å styre denne utviklingen selv, og har tatt i bruk åpne internasjonale standarder. Dette vil kunne bidra til å utvikle nye rutiner og prosedyrer internt i den enkelte bedriften for å kunne iverksette et elektronisk forretningskonsept. Stort potensial. - Målet er raskere og bedre vareflyt, økt kontroll, hurtigere leveranser, sporbarhet, mindre kapitalbinding og reduserte feilkilder. Innsparingspotensialet er stort, sier Bjerke. Totalt omsettes det møbler for ca. 15 milliarder kroner pr. år her i landet. Undersøkelser fra andre bransjer tilsier en potensiell besparelse på tre til fem prosent ved å benytte globale standarder og elektronisk forretningsdrift. - Prosjektet skal gi kostnadsreduksjon og merverdi gjennom bedre samarbeid i verdikjeden. Bransjen skal bli best på elektronisk basert samhandling og bruk av smart teknologi mellom norske produsenter og kjeder/butikker. Vi ser også på de muligheter som oppstår når partene trer inn i hverandres verdikjeder for å akselerere kostnadsreduksjoner og verdiskapning, sier Gjerlaug. Organisering av prosjektet. På møtet i februar ble det etablert styringsgruppe og prosjektgruppe. Styringsgruppen består av Henrik Berg (Bohus), Kristian Spiten (Møbelringen), eli ringen (Wonderland) og Ingrid thinn Bjerke (HSH), med Sigmund Berle Jensen (GS1 Norway) og roald magne Johannessen (Innovasjon Norge) som observatører. Prosjektgruppen består av Ole gunnar Honningsøy og guro Hvile fra Bohus, og Kristin Sørensen og leif Kristensen fra Møbelringen. I prosjektledelsen sitter Jens Iver gjerlaug (GS1 Norway), Ingrid thinn Bjerke (HSH) og Vidar Nygård (Prosjekt Consult). 5

6 g S 1 C O N S U l t I N g Styringsgruppen og prosjektgruppen med observatører på besøk i GS1 Smart Centre. 6 Fire faser. Prosjektet som nå er i gang, er delt inn i fire faser. Første fase som, allerede er i gang, omfatter kartlegging med besøk hos aktører både blant produsenter og kjeder for å se på eksisterende logistikk, IT og salgsverktøy. Det skal utarbeides utkast til prosjektplan, som skal til høring. Videre skal det utarbeides en meldingstabell for faktura (versjon 0.1) og en gudeline for identifisering og merking i møbelbransjen. Den første fasen skal være ferdig i løpet av ettervinteren. Neste fase konsentrerer seg om elektronisk forretningsdrift og faktura med kartlegging av prosesser og rutiner hos produsenter og kjeder. Det skal utarbeides utkast til prosessbeskrivelse, som skal ut på høring for så å bearbeide de innspill som kommer. Publisering av en guideline skal være klar i juni. - Det er naturlig å starte med faktura, som nok er enklest. Ordredelen er et noe lengre løp, og passer muligens best som en pilot, sier terje menkerud i GS1 Norway. Fakturadelen skal dessuten oversettes til engelsk. I denne fasen inngår også grunndata, og flere fra styringsog prosjektgruppen understreket betydningen av helt klare regler for å sikre god kvalitet på grunndata. I denne fasen skal det også velges aktører som skal inngå i et pilotprosjekt. Kompetanseheving. I fase tre og fire skal det rettes fokus på kompetanseheving, og det legges opp til en kursserie for møbelbransjen på samme måte som den byggevarebransjen arrangerer i samarbeid med GS1 Norway. Dermed vil aktørene opparbeide kompetanse blant annet knyttet til implementeringen i de enkelte virksomhetene. Innen elektronisk forretningsdrift vil man ta for seg ordredelen, og et pilotprosjekt vil bli gjennomført. - Vi ser også på muligheter som ligger i ny teknologi, som for eksempel RFID, sier Gjerlaug. - Vi er avhengig av en betydelig innsats fra aktørene for å komme i mål, legger Thinn Bjerke til.

7

8 g S 1 S m a r t C e N t r e SAP og RFID åpner spennende muligheter EDB ErgoGroup fokuserer på fremtidens logistikk med SAP og RFID, og lanserer produktet SAP Auto-ID Enterprise basert på EPCIS (Electronic Product Information Services), som er utviklet av GS1s EPCglobal. I den forbindelse inviterte selskapet et tretti-talls kunder til seminar i GS1 Smart Centre. Det er naturlig for oss å legge kundeseminaret til GS1 Smart Centre. Vår satsing på RFID skjer i nært samarbeid med GS1 Norway, og det nye SAP Auto-ID Enterprise er løsningen fra SAP som støtter GS1-standarder og som er benyttet i samarbeidet. Dette samspillet er viktig for oss, og ikke minst for kundene. Nå ønsker vi å utvide samarbeidet, sa Pål Christian Nilsen i EDB ErgoGroup. 13 milliarder i omsetning. EDB ErgoGroup ASA er et av landets ledende IT-selskaper med omkring ansatte, og en årlig omsetning på nær 13 milliarder kroner. Selskapet er notert på Oslo Børs med hovedkontor i Oslo, og med en betydelig virksomhet både i det norske og svenske markedet. Selskapet har 135 kontorer fordelt på 16 land verden rundt. Man har omfattende leveranser til både store internasjonale og nasjonale virksomheter, og små og mellomstore lokale og regionale foretak. Selskapet tilbyr hele bredden av leveranser innen IT-tjenestemarkedet og har for eksempel store leveransemiljøer innenfor drift, løsninger, konsulenttjenester og rådgivning. EDB ErgoGroup er et resultat av fusjonen mellom Norges to ledende IT-selskaper EDB Business Partner og ErgoGroup. De to selskapene ble fusjonert i oktober i or. Handler om synlighet. - Vi har i flere år jobbet med å ta i bruk RFID knyttet til ERPløsninger. En høyere utnyttelsesgrad av systemløsningen øker strategisk innsikt, produktivitet og fleksibilitet ved å automatisere forretningsprosesser for aktørene i verdikjeden. Med RFID og Asset Tracking får vi økt kvalitet, mer nøyaktig overvåking og økt effektivitet. Videre får vi oversikt over hendelser i verdikjeden både i egen organisasjon og på tvers av organisasjoner. Det dreier seg Fra seminaret til EDB ErgoGroup i GS1 Smart Centre fra venstre Trond Rævang, Stig Praefcke, Hanne Ek, Pål Nilsen (alle fra EDB ErgoGroup) og Knut Vala fra GS1 Norway. 8

9 På grunn av stor interesse måtte man dele deltagerne opp i to grupper ved besøket i showrommet i GS1 Smart Centre. Her den ene gruppen som ble ledet av Anders Askevold, leder av GS1 Smart Centre. egentlig om mer oversikt og synlighet til enhver tid på inngående og utgående logistikk, sa Stig Praefcke fra EDB Ergo- Group. epcis sentral. Vi bruker GS1s standarder, som med unik identifikasjon og et felles språk forstås på tvers av bransjer og landegrenser. GS1 Norway og GS1 Smart Centre er en viktig ressurs i arbeidet med work shops, pilotprosjekter og implementering og å finne lønnsomme business cases, fortsatte han. Sentralt i SAP Auto-ID Enterprise står EPCIS. Det er en standard som er utviklet av EPCglobal. Den er designet for å legge til rette for å fange, strukturere, lagre og utveksle data av EPC-relatert informasjon innenfor og på tvers av virksomheter. Denne datadelingen vil videre gjøre deltagerne i EPCglobal-nettverket i stand til å få et felles syn på status til det identifiserte (EPC-merkede) objektet innenfor en forretningsmessig kontekst. gs1-standardene. Knut Vala i GS1 Norway presenterte de viktigste GS1-standardene GTIN produktidentifikasjon, GS1s globale unike identifikatorer med bl.a. GIAI for Asset Tracking-informasjon, strekkodesymboler, standard for RFID, merkingskonsepter, standarder for elektronisk handel, eventhåndtering som EPCIS og Discovery Service som er en ny Google-tjeneste det nå arbeides med. - Hele verdikjeden har behov for et felles språk for felles identifikasjon, standarder for merking og datafangst og standarder for datautveksling for å effektivisere og utløse gevinstpotensialer. En undersøkelse i dagligvarehandelen i Sverige viser at strekkodene har bidratt til besparelser for brukerne på 5-10 milliarder kroner årlig. Omsetningen pr. ansatt er økt med 50 prosent fra 1990, og antall ansatte er redusert med 25 prosent, sa Vala. gs1 Smart Centre. Deltagerne besøkte også sowrommet i GS1 Smart Centre, hvor man fikk en gjennomgang av verdikjeden live. - Dette er en unik møteplass og et kunnskapssenter for effektiv handel og logistikk. Innovasjon og direkte involvering står sentralt, og her knyttes fremtidsrettede aktører og forretningsmuligheter tettere sammen, sa anders askevold leder for GS1 Smart Centre. Han la til at senteret gir effektiv handel og logistikk er nytt og mer spennende innhold. Besøkende skal kunne bringe med seg nye og innovative ideer tilbake til sin egen virksomhet, enten det dreier seg om nye anvendelsesområder for eksisterende teknologi eller helt ny teknologi og ideer for fremtidens verdikjede. - Den interaktive verdikjeden i showrommet simulerer vare- og informasjonsflyt på en virkelighetsnær måte. Her får man forståelse for samspillet i hele verdikjeden, eller man kan dykke ned i et enkelt ledd for å få en detaljert gjennomgang av de prosessene som foregår der, fortsatte han. Showrommet er delt opp i Smart Fabrikk, Smart Transport, Smart Grossist, Smart butikk samt Smart Forbruker og Smart Asset Tracking. asset tracking. Seminaret ble avsluttet med en showcase om Asset Tracking i showrommet. GS1 Norway har sammen med EDB, Statoil, Identec Solutions og SWIRE laget dette showcaset, som går på Asset Tracking av containere ved bruk av RFID-teknologi i olje- og gassindustrien. Caset er imidlertid laget generisk, som gjør det interessant også for andre bransjer. 9

10 K O m P e t a N S e Fire spennende SMART-seminarer SMART Asset Tracking, SMART Mobil handel, SMART Butikk og SMART Transport. Dette er de fire SMART-seminarene som arrangeres av GS1 Smart Centre i løpet av året. Seminarene er en møteplass på tvers av arbeidsfelter og bransjer. S MART-seminarene har fokus på nyheter og spennende fremtidsperspektiver, og skal gi deltagerne impulser og kontakter, sier kurs- og kompetanseansvarlig Solveig m. laake i GS1 Norway. Det er lagt opp til fire seminarer to denne våren og to til høsten. Samtlige seminarer setter fokus på aktuelle og interessante temaer. Smart asset tracking. Det første seminaret arrangeres den 24. mai, og tar for seg Asset Tracking. - Hender det at man mister oversikten over hvor eiendeler og utstyr befinner seg? Vi viser hvordan ny teknologi og SMARTe løsninger holder rede på utstyr og eiendeler, og sikrer at det er tilgjengelig når man trenger det, sier Laake. Gjennom presentasjoner og besøk i vårt showroom presenteres løsninger for sikring av vitale deler som inngår i vedlikeholdsprogrammer, samt optimalisert bruk av eiendeler gjennom lokalisering og sporing av verktøy, utstyr og maskiner. - Målgruppen er personer som jobber med utstyrslogistikk, sporing av eiendeler eller med vedlikeholdsprogrammer, sier hun. Smart mobil Handel. Det andre SMARTseminaret denne våren, har Mobil handel som tema. Seminaret arrangeres den 15. juni. Mer og mer av kundepleie vil foregå på kundens mobiltelefon. Seminaret tar for 10 - GS1 Smart Centre arrangerer fire SMART-seminarer i løpet av året. Seminarene er en møteplass på tvers av bransjer og arbeidsfelter, sier Solveig M. Laake. seg mobile kuponger, rettet reklame, tilleggsinformasjon på mobil og mobile betalingsløsninger. - Vi lever i en spennende tid, og dagens aktører står overfor både store krav og enorme muligheter. I dette bildet er det viktig å tilpasse virksomheten til nye kanaler og sosiale medier for å maksimere effekten av kommunikasjonen til en stadig mer krevende og kunnskapsrik forbruker, sier Laake. På seminarprogrammet står ny informasjonsflyt ved hjelp av mobiltelefonen, mobil kundepleie, informasjon, reklame og kuponger og mobile betalingsløsninger. Målgruppe er personer som jobber med markedsføring og IT i varehandelskjeder. Smart Butikk. Den 6. september arrangeres seminaret SMART Butikk. - Seminaret fokuserer på hvordan man kan effektivisere driften og samtidig øke kundeopplevelsen i butikk ved hjelp av ny teknologi. - Vi viser trender innenfor RFID, EAS (varesikring, alarmer) og POS (kassesystemer), sier Laake og legger til at dette seminaret passer for personer som jobber med drift, konseptutvikling og IT i varehandelens verdikjeder. På programmet står effektiv drift varemottak, varetelling, etterfylling og varesikring. Et annet tema er kundeopplevelse selvskanning, kundeskjerm, kundeordre, infokiosk og kuponger/lojalitetsprogrammer. Smart transport. Årets siste SMART-seminar har transport som tema. SMART Transport den 6. desember fokuserer på hvordan bruk av GS1-standardene i kombinasjon med ny teknologi åpner for helt nye muligheter innen transport og distribusjon. - Seminaret gjennomføres dels ved presentasjoner av bedrifter som har implementert denne type løsninger og ved demonstrasjoner i vårt showroom. Eksempelvis ser vi nærmere på temperaturovervåkning, mer effektiv transportplanlegging og ruteoptimalisering, ubemannet varemottak og bruk av mobiltelefon. Seminaret er rettet mot transportører og transportbrukere, leverandører av programvare og utstyr kort sagt alle som har logistikk som arbeidsområde, sier Solveig M. Laake.

11 Norsk Synergi AS 11

12 g r U N N da t a Selv de minste avvikene skaper problemer - Jeg er nærmest sykelig opptatt av millimeter! Men i jobben med grunndata er det tvingende nødvendig. Avvik på én millimeter eller to kan fort bli til både enda flere millimeter og en god centimeter videre gjennom verdikjeden. Vi vet at selv de minste avvikene skaper problemer. Det sier elisabeth Fjeldstad, salgsassistent hos Kraft Foods. En viktig del av jobben er å sørge for riktige grunndata til EPD-basen når nye produkter skal registreres, samt ved endringer av produkter. Det dreier seg eksempelvis om antall i kartong, størrelse på F-pak, fyllingsgrad m.m. -Vi har et sterkt fokus på optimal palleutnyttelse for å slippe å frakte luft. Det gir miljøgevinster og effektivitet, legger hun til. mange endringer pr. år. - Gjennom året blir det en rekke registreringer i EPD-basen. Den 1. februar i år registrerte vi for eksempel ca. 15 nye produkter, inkl pakningsendringer. Ett av disse var Walters No. 156 en Freia Melkesjokolade med karamelliserte pekannøtter og et hint av chili. Opphavsmannen er Walther Huber, opprinnelig fra Sveits. Han kom til Norge som nyutdannet konditor i begynnelsen av 1970-tallet, og har mange suksesser bak seg som sjokoladeutvikler. Fokus på snacking. Kraft Food er et globalt selskap med fokus på snacking. Omsetningen på verdensbasis er ca. 48 milliarder dollar. I Norden er selskapet ledende innen sjokolade, kaffe, ferskost og sjokoladedrikk. I produktporteføljen finner vi merkevarer som Freia, Daim, Twist, Oreo, Stimorol, Gevalia, Philiadelphia og O boy. grunndata stadig mer viktig. - For at norsk dagligvarebransje skal kunne effektiviseres ytterligere, vil grunndata bli enda viktigere i fremtiden. Våre kurs hjelper deltagerne til å utnytte EPD-basen som et verktøy for å forenkle og effektivisere dette arbeidet. Kurset er et samarbeid mellom DLF, dagligvarekjedene, Tradesolution og GS1 Norway, sier Sven-erik andersen. Han er avdelingssjef for grunndataområdet i Tradesolution. Her settes fokus på grunndata på et overordnet nivå, hvordan EPD-basen fungerer, bruk av grunndata i verdikjeden og hvilke konsekvenser uriktige data gir, samt praktisk trening i registrering av grunndata gjennom EPD-basens web-løsning. alltid noe nytt. Fjelstad har arbeidet med grunndata i mange år først i KK-registrene, så fra 1999 i EPD-basen. Først ble nye produkter og endringer registrert via telefax, men så kom elektronisk registrering med PRICAT som forenklet og effektiviserte registreringsprosessen betydelig. - Det begynte i det små - med fem-seks Potetgull-typer fra Maarud. Siden den gang har varelinjene blitt langt flere, og antall produkter som skal registreres har økt betydelig både som følge av sammenslåinger og oppkjøp og et bredere produktspekter. Det er alltid noe å lære. Det skjer ofte endringer i tjenester, rutiner og krav, og det er viktig å være informert. Det er bakgrunnen for at jeg flere ganger har deltatt på grunndata-kurset. Jeg ser på meg selv som dreven i faget, men det kommer nyheter for eksempel innen næringsinnhold som har et voksende fokus. Dessuten er det viktig for meg å få bekreftelser på at ting gjøres riktig. Helseinstitusjoner med ulike dietter er naturlig opptatt hva maten inneholder, og forbrukerinteressen øker også. Dette er noe vi tar på alvor, ta for eksempel allergener som er påvist i visse nøtter. Det gjør bl.a. renhold og kontroll av produksjonslinjer svært viktig, sier hun. 12

13 Riktig grunndata er helt avgjørende. Her salgsassistent Elisabeth Fjeldstad i Kraft Foods og Sven-Erik Andersen, avdelingssjef for grunndataområdet i Tradesolution. mobilapplikasjon. - Ja, forbrukerne er svært opptatt av dette. I flere land i verden har man for eksempel en mobilapplikasjon hvor forbrukere kan skanne strekkodene i butikk og få informasjon om næringsinnholdet, allergener, m.m. i produkter, sier Andersen. Han legger ellers til at grunndatakursene endrer innhold gjennom året, særlig når det skjer endringer i informasjonsbredden i EPD-basen. Innstramninger. Han peker på at kravene til grunndata i EPD-basen er vesentlig skjerpet de siste årene. I 2009 kom bl.a. fordeling av holdbarhetstid mellom produsent, grossist, detaljist/forbruker inn som nye felt. Videre en rekke matematiske beregninger mellom pakningsnivåene, slik som beregning av volum mellom F- og D-pak, samt pall. I tillegg kom krav om fyllingsgrad for å få fokus på å redusere mengden luft som transporteres rundt i dagligvarehandelen og økt fokus på næringsinnhold som innebærer utfordringer for blandede produksjonslinjer. - For å få systemet til å fungere, må det være strenge krav, sier Andersen. - Det synet deler jeg, men i tillegg må man også kunne bruke litt sunn fornuft, legger Fjeldstad til. Hun understreker betydningen av felles mål på kartongene, og det er viktig å huske på at det skal være 260 kartonger med Påskeharer pr. pall! Bedre web-løsning på vei. Vi ser på web-løsningen til EPD-basen, og Fjeldstad har en del forslag til forbedringer til denne. - Til tider kan løsningen virke noe tungvint. Kanskje det ville være gunstig med et tettere samarbeid med brukerne for å få frem optimale løsninger? - Vi har tatt utfordringen, og er allerede i gang. En ny løsning med justeringer som innebærer forenklinger er på vei og vil være klar i løpet av 2011, svarer Andersen og legger til at nær kontakt med brukerne er viktig i videreutviklingen av tilbudet. grunndata/ masterdata/stamdata FAKTA Grunndata defineres i denne sammenheng som Faktainformasjon om en vare, slik som mål, vekt, unik identifikasjon, produktnavn, egenskaper, enhetspriser m.m.. Formålet med grunndataene er å gi kjedesiden nødvendig informasjon om en vare når de skal lage kalkyler, kjøpe varen, bestille transport, bestemme lager- og butikkplassering, samt informasjon til butikkdatasystemer, bestillingssystemer og til konsumenten. epd-basen FAKTA EPD-basen er en produktdatabase hvor leverandører til norsk dagligvarebransje, HoReCa, og servicehandelen avgir grunndatainformasjon om de produkter som skal selges gjennom de norske handelshusene NorgesGruppen ASA, COOP Norge Handel AS, REMA 1000 Norge AS, ICA Norge AS, Reitan Servicehandel AS og Servicegrossistene AS. All informasjon som registreres i EPD-basen valideres og kvalitetssikres etter et bransjeavtalt sett med kontroller som skal sikre at informasjonen holder den kvalitet som kreves. Grunndata som validerer korrekt distribueres til de overnevnte handelshusene daglig. Gjennom EPDbasen gjøres det ca produktregistreringer hvert år og ca. tre millioner endringer. 13

14 g S 1 S m a r t C e N t r e Suksess for GS1 Smart Centre Det er ingen tvil. GS1 Smart Centre er blitt en ubetinget suksess. Målet om å skape en unik møteplass og et kunnskapssenter for effektiv handel og logistikk er nådd. Over personer har besøkt senteret det første året, godt over det man hadde anslått. Tilbakemeldingene er positive. Her møtes innovative og fremtidsrettede aktører. Involvering står sentralt, vi knytter mennesker og forretningsmuligheter tettere sammen. Begrepet effektiv handel og logistikk har fått en ny dimensjon. Gjennom direkte involvering skal besøkende bringe med seg nye og innovative ideer tilbake til egen virksomhet som grunnlag for å hente ut gevinster, sier anders askevold. Han er leder av GS1 Smart Centre, samt nestleder i GS1 Norway. Nå har det snart gått et år siden GS1 Smart Centre ble åpnet av næringsminister trond giske. Interaktiv verdikjede. GS1 Smart Centre består av et showroom, flere kurs- og møterom, mingleområde og et testsenter. I det store showrommet er det installert en hel interaktiv verdikjede. Her simuleres vareog informasjonsflyten på en virkelighetsnær måte. Man får forståelsen for samspillet i hele verdikjeden, eller man kan dykke ned i ett enkelt ledd i kjeden for å få en detaljert gjennomgang av de prosessene som foregår her. Fleksible løsninger gjør at demonstrasjonen kan tilpasses ulike brukergrupper, bransjer og behov. - Gjennom learning by doing og ved kombinasjon av fysiske installasjoner, animasjoner, interaktive spill, plansjer og lys optimaliseres læringsutbyttet. Showrommet er delt opp i Smart Fabrikk, Smart Transport, Smart Grossist, Smart Butikk, Smart Forbruker og Smart Asset Tracking, sier Askevold. Showcaset i Asset Tracking med fokus på containere i tilknytning til Høstkonferansen var svært populært. Caset ble presentert av GS1 Norway og EDB ErgoGroup. mange ulike aktører og bransjer. Han legger til at en lang rekke ulike bransjer og aktører har besøkt senteret i det første driftsåret. Det er også en økende interesse blant partnerne til å bruke senteret til ulike kundeaktiviteter, hvor også presentasjoner fra GS1 Norway har inngått. GS1 Smart Centre har i dag 44 partnere. - Jeg vil særlig trekke frem Visma og EDB ErgoGroup som har valgt å legge mange ulike kundeaktiviteter til GS1 Smart Centre, sier han og peker på at besøkende i forbindelse med kursarrangementer er en stor besøksgruppe. I tillegg kommer work shops, hvor man gjerne benytter anledningen til å fokusere på enkeltdeler i verdikjeden på en ny og annerledes måte. Med vektlegging på direkte involvering er nytteverdien stor, sier Askevold. mentometersystem. - Direkte involvering har dere greid å skape det? - Ja. Mye dreier seg om smakebiter og korte innblikk knyttet til kurs og andre arrangementer hvor et besøk i senteret inngår. Work shops har mer fokus på enkelte ledd i verdikjeden hvor man kan fordype seg. Tilbakemeldingene er svært gode. Vi innarbeider nå et interaktivt mentometersystem som er knyttet til power point, hvor man gjennom spørsmål og svar kan kartlegge deltagernes kunnskapsnivå før og etter besøk i senteret samt få frem synspunkter på relevante ting. Dette er et viktig verktøy for oss når det gjelder å sikre at deltagerne både involverer seg og ikke minst opplever nytteverdi ved besøk i senteret. For oss er det viktig når det gjelder videreutvikling av senterets tilbud og tjenester. Vi skal alltid ha som mål å bli enda bedre. Verdikjeden «live» I det store showrommet har en hel, interaktiv verdikjede fått plass. Gjennom denne simuleres vare- og informasjonsflyten på en virkelighetsnær måte. Her kan man få en forståelse for samspillet i hele verdikjeden, eller man kan dykke ned i et enkelt ledd i kjeden for å få en detaljert gjennomgang av de prosessene som foregår der. Fleksible løsninger gjør at demonstrasjonen kan tilpasses ulike brukergrupper, bransjer og behov. Det er etablert fire spesialområder: Smart Fabrikk, Smart Transport, Smart Grossist og Smart Butikk. Gjennom "learning by doing" og ved kombinasjonen av fysiske installasjoner, animasjoner, interaktive spill, plansjer og lyd, optimaliseres læringsutbyttet. 14

15 - Direkte involvering er viktig. Gjennom learning by doing og ved kombinasjon av fysiske installasjoner, animasjoner, interaktive spill, plansjer og lys optimaliseres læringsutbyttet, sier leder av GS1 Smart Centre Anders Askevold. Populære showcases. - Showcases er en viktig del av senterets tilbud. Hva er status her? - Vi har beskrevet et femtitalls showcases. Her skjer det hele tiden en utvikling, hvor partnernes engasjement er med på å avgjøre hvilke showcases som realiseres og når. Et showcase som er svært etterspurt, er Asset Tracking. Deltagere fra alle de større olje- og gasselskapene har deltatt i showcaset, som også er relevant for andre bransjer. Nå jobber vi med flere showcases innen Smart Forbruker med fokus på de spennende mulighetene og gevinstpotensialene som bl.a. MobileCom inneholder. Skal gi aha-opplevelser. Showcasene skal gi direkte nytteverdi. La oss ta et eksempel fra Smart Butikk hvor fokus ofte settes på varemottak, varetelling, gjenfinning og point of sale. Mange driver fortsatt med manuell telling, som tar lang tid og er lite effektivt. Vi kan for eksempel vise hvordan man med håndskanning av strekkoder kan korte ned tiden betydelig, og få bedre oversikt. Mange får en liten aha-opplevelse. Men vi er på jakt etter å vise frem den virkelig store aha-opplevelsen løsninger som kan gi full oversikt til enhver tid gjennom bruk av ny teknologi. Det er da vi virkelig begynner å snakke om gevinster, bl.a. frigjøring av tid til kundeservice. Vi kan her tilby spesiallagde showcases i samarbeid med kunder, sier Askevold. Stor interesse. Pr. i dag er det lignende sentre i Australia og Tyskland, men flere er under utvikling i andre deler av verden. GS1 Smart Centre er imidlertid unikt i internasjonal sammenheng, de øvrige kan bare tilby deler av det norske konseptet. - Det innebærer betydelig interesse fra andre GS1s nasjonale organisasjoner, og i or høst hadde vi besøk av representanter fra de nordiske GS1-organisasjonene. De var veldig imponert. Denne våren kommer en delegasjon på 60 personer fra GS1 France for å se på senteret. - Hvordan er interessen blant organisasjonene og kjedene i dagligvarebransjen? - Den er stor, men det er mer å gå på. Det er viktig at organisasjonene og kjedene involverer seg sterkt når det gjelder å skape mer effektiv handel og logistikk. Dagligvarebransjen har kommet langt, men vi skal lenger, avslutter Anders Askevold. Kurs-/møtelokaler Fasilitetene er utformet for kurs med meget aktive kursdeltagere, og utstyrt med tanke på interaktive samlinger hvor kursdeltagerne i sterk grad involveres i kursgjennomføringen. Oppbyggingen av senteret, med showrommet i nær tilknytning til kurslokalene, gir deltagerne en unik mulighet for en kombinasjon av teoretisk og praktisk opplæring. Senteret tilbyr møterom for bedrifter som ønsker å kombinere intern- eller kundemøter med et besøk i showrommet, noe som garantert gir en møteopplevelse utenom det vanlige! testsenter Er en egen del av GS1 Smart Centre. Testsenteret har gjennom de senere årene utviklet seg til en viktig kompetanseaktør i et unikt partnernettverk av selskaper med interesse for RFID. Som del av det nye senteret vil dette ivaretas på en særdeles god måte. Her er man teknologisk godt rustet for testing og demonstrasjoner både av nye teknologiske løsninger og eksisterende løsninger på nye anvendelsesområder. 15

16 r F I d / e P C Bedre identifisering og sporing av avfallscontainere GS1 Norway har bistått Ragn-Sells AS med utarbeidelse av kravspesifikasjon knyttet til RFID-løsning for identifisering og sporing av avfallscontainere. I tillegg er det gjort en analyse av mulighetene for RFIDmerking av bilvrak fra biloppsamlingsplasser. Vi skal nå ta med kravspesifikasjonene til aktuelle leverandører. Deretter skal vi skal ta en beslutning om hva som skal skje videre med prosjektet, sier arne Bakken som er logistikksjef i Ragn- Sells. avfallshåndtering. Ragn-Sells er en landsdekkende totalleverandør innen avfallshåndtering, og sysselsetter omkring 215 personer i Norge. Selskapet er opprinnelig svensk med røtter tilbake til 1881, og startet opp i Norge i 1989 med tjenester - Kravspesifikasjonen er det viktigste underlaget i forbindelse med innhenting av tilbud fra aktuelle leverandører, sier Petter Thune-Larsen i GS1 Norway. 16 innen innsamling, transport og gjenvinning av restprodukter og restavfall. Betydelige verdier. Containerparken er betydelig og utgjør høye verdier, som det er svært viktig å ha en god styring med for å sikre god kundeservice og ressursutnyttelse. Det er viktig å få på plass en bedre systemstøtte som kan gi muligheter for sporing av containere på individnivå og lagerstyring på anleggene. Det er gjennomført en enkel test av RFID-teknologi ved anlegget på Lørenskog, og et forprosjekt Containerparken til Ragn-Sells er betydelig og utgjør høye verdier, som det er viktig å ha en god styring med for å sikre god kundeservice og ressursutnyttelse. der prosessen knyttet til den normale containerflyten er gjennomgått. Testen viste at en passiv RFID-teknologi basert på UHF EPC-Gen2 Class 1-standarder er godt egnet for å kunne brukes til å spore containere ut og inn av anleggene, og ved utsetting og henting hos kunder. Positiv rfid-test. - I testen ble containere utstyrt med to RFID-brikker som ble lest av en fast Intermec IF-61 RFID-leser med to antenner. I tillegg ble bilene merket med en RFID-tag, slik at bil og container kunne kobles. Testingen gikk veldig bra med avlesning på opptil fem-seks meters avstand, sier Petter thune-larsen i GS1 Norway. Viktig underlag. - Kravspesifikasjonen er det viktigste underlaget i forbindelse med innhenting av tilbud fra aktuelle leverandører. Kravspesifikasjonen dekker selskapets viktigste krav relatert til forretningsprosesser med krav til prosesstøtte relatert til arbeidsprosesser og containerflyt. Videre omfatter kravspesifikasjonen

17 utstyr og løsninger innen hardware og software, fortsetter han. Klare effektmål. Pilotprosjektet med RFIDmerking av containere skal bidra til at Ragn-Sells får en bedre oversikt over containere som er i omløp, og en mulighet for å spore disse containerne i normal flytprosess mellom egne anlegg og kunde. RFID-merking av containere skal bidra til: Kontroll på alle tomme containere som kjøres ut fra anlegg og fylte containere som kommer inn til anlegg. Sikre at ikke andre enn de som har kjøreoppdrag tar med seg containere ut fra anlegg. Bedre utnyttelse av containerparken. Muligheter for å etablere lagerstyring over tomme containere. Sikrer et bedre grunnlag for fakturering av tjenester. Sikre bedre dokumentasjon i forbindelse med kundereklamasjoner. Krav til rfid-teknologi. I tillegg settes det overordnede krav til RFID-teknologi. RFIDbrikkene skal blant annet ha en normallevetid på ca. ti år, være innkapslet i hard plast, ha siste generasjon chip-teknologi. Ragn-Sells stiller krav om en leseavstand på minimum fem meter med fastmontert leser og 1 meter RFID-brikke på containeren. med håndholdt leser. Et viktig krav til teknologien er at den skal fungere like godt hele året, selv i lave temperaturer og med mye is og snø på container og antenner. Leserne må også kunne detektere hvilken retning en bil kjører forbi lesepunktet. 17

18 K O m P e t a N S e SMART Varehandel ny GS1 Smart Centre-konferanse SMART Varehandel avløser ECR-konferansen og EPC/RFID Høstkonferansen. Den nye konferansens visjon er å skape en unik arena for innovasjon og beste praksis innen effektiv handel og logistikk. SMART Varehandel arrangeres den 27. oktober. Gjennom flere år har GS1 Norway arrangert både ECR-konferansen og EPC/RFID Høstkonferansen. Den ene er lagt ned, og den andre er ønsket fornyet. SMART Varehandel vil ta med seg det beste fra begge konferansene under et nytt navn. Dette blir en spennende og svært nyttig konferanse, sier kurs- og kompetanseansvarlig Solveig m. laake i GS1 Norway. Konferansen vil først og fremst ha fokus mot bransjer som dagligvare, sport/tekstil og bygg deretter alle andre varehandelsverdikjeder, leverandører og konsulenttjenester til disse. Bred målgruppe. Målgruppen for konferansen er beslutningstagere i varehandelen og leverandører til varehandelen. Man retter seg primært mot funksjonene produkt/ marked, innkjøp og logistikk videre økonomi, støttefunksjoner, analyse, salg og prosjektledere m.fl. Programkomiteen i gang. Temaer på SMART Varehandel vil blant annet være innen logistikk, kundeopplevelse i butikk, marked og teknologi (for eksempel kuponger, RFID, butikkdatasystemer m.m). - Programkomiteen hadde sitt første møte den 16. mars, sier Solveig M. Laake. 18

19 19

20 K O m P e t a N S e Bedriftsinterne kurs i innføring og bruk av GS1-standardene - GS1 Norway med sitt GS1 Smart Centre arrangerer hvert år en rekke kurs. Men enkelte virksomheter har av ulike årsaker ikke anledning til å sende sine ansatte på kurs. Løsningen kan da være at vi kommer til bedriften og holder kurs der. Bedriftsinterne kurs er en god løsning for virksomheter som ikke har anledning til å sende ansatte på kurs. 20 Det sier Jan Kopperud i GS1 Norway. GS1 Norway tilbyr bedriftsinterne kurs i innføring og bruk av GS1-standardene. Fokuset i dette kurset er nummerering og merking av produkter både forbrukerpakninger og ytteremballasje, samt transportmerking. gir godt grunnlag. - Kurset er temmelig likt grunnkurset i GS1- standardene som blir tilbudt som klasseromskurs, sier Kopperud som er foredragsholder på kurset. Dette kurset er blitt arrangert i en årrekke med flere tusen deltagere. Det kreves ingen spesielle forkunnskaper. Kurset gir et godt grunnlag for korrekt produktmerking, utveksling av produktinformasjon, innkjøp, logistikk og elektronisk handel (EDI). Kursinnhold. Innholdet i det bedriftsinterne kurset omfatter bl.a. generell informasjon om GS1 Norway, nummerstandarder produktmerking med GTIN 13, GTIN 14 og SSCC. Videre informasjonsbærere strekkodesymboler og RFID. I tillegg tar man for seg merking av D- pak og paller i dagligvarebransjen og identifisering av byggevarer. Fokus blir også satt på datautveksling gjennom produktdatabaser, samt at det gis innblikk i GS1s øvrige produkter og tjenester. Passer for flere. - Hvem passer kurset for? - Bedrifter hvor det er flere personer som har behov for en gjennomgang eller oppdatering av GS1-standardene, blant annet ansatte innen salgs- og logistikkfunksjoner. Kurset er rettet mot varehandelsbedrifter og med hovedvekt på dagligvare og bygg, sier Kopperud. Hel eller halv dag. Man kan velge mellom heldagskurs i produktmerking og ytteremballasje eller halv dag med enten produktmerking eller ytteremballasjemerking.

GS1 s nummerstandarder og merkingskonsept

GS1 s nummerstandarder og merkingskonsept GS1 s nummerstandarder og merkingskonsept NOBB Vårseminar 2010 Jan Kopperud, GS1 Norway GS1 s nummerstandarder og merkingskonsept NOBB Vårseminar 2010 Knut Vala, GS1 Norway Innhold Generelt om GS1 Norway

Detaljer

GS1 Norway strategi og planer for 2009. GS1 Alliansepartner Konferanse 10. desember 2008 Knut Vala, GS1 Norway

GS1 Norway strategi og planer for 2009. GS1 Alliansepartner Konferanse 10. desember 2008 Knut Vala, GS1 Norway GS1 Norway strategi og planer for 2009 GS1 Alliansepartner Konferanse 10. desember 2008 Knut Vala, GS1 Norway GS1 Norway Hva skal vi gjøre i 2009? 2 Handlingsplan 2009 2009 vil ha følgende hovedsatsningområder:

Detaljer

RFID - Økt sporbarhet i hele verdikjeden Øyvind Haugen Kvalitetsavdelingen

RFID - Økt sporbarhet i hele verdikjeden Øyvind Haugen Kvalitetsavdelingen RFID - Økt sporbarhet i hele verdikjeden Øyvind Haugen Kvalitetsavdelingen Agenda Hva er RFID? Virkemåte EPC Bruksområder Fordeler Utfordringer RFID og Tollpost Globe Hva er RFID Introduksjon Radio Frequency

Detaljer

RFID i praksis. RFID i Norsk Dagligvare muligheter og utfordringer 2011.05.31

RFID i praksis. RFID i Norsk Dagligvare muligheter og utfordringer 2011.05.31 RFID i praksis RFID i Norsk Dagligvare muligheter og utfordringer 2011.05.31 NLP fakta NLP driftsmodell NLP lastbærere m/rfid NLP øker intern effektivitet med RFID NLP s RFID-pakke Identifiserte muligheter

Detaljer

GS1 Alliansepartnerprogramet - Et spennende samspill - GS1 Alliansepartner-konferanse : 33 Quality Hotel, 10.12.08 Evangelos Baxevanis, GS1 Norway

GS1 Alliansepartnerprogramet - Et spennende samspill - GS1 Alliansepartner-konferanse : 33 Quality Hotel, 10.12.08 Evangelos Baxevanis, GS1 Norway GS1 Alliansepartnerprogramet - Et spennende samspill - GS1 Alliansepartner-konferanse : 33 Quality Hotel, 10.12.08 Evangelos Baxevanis, GS1 Norway GS1- The global language of business GS1 En integrert

Detaljer

New supply chain ICT architecture with RFID

New supply chain ICT architecture with RFID New supply chain ICT architecture with RFID Bård Myhre SINTEF IKT SMARTLOG-seminar, 18. juni 2008 1 En ny IT-arkitektur for utveksling av RFIDinformasjon i forsyningskjeden Bård Myhre SINTEF IKT SMARTLOG-seminar,

Detaljer

Coop Norge Handel AS Trondheim

Coop Norge Handel AS Trondheim Coop Norge Handel AS Trondheim RFID på lastbærere i dagligvaren, fra produsent til butikk Jan Ove Wagnildhaug Logistikk dagligvare i Coop Norge Et formidabelt logistikkapparat som håndterer enorme volum

Detaljer

EDI - En forutsetning for effektiv handel og logistikk

EDI - En forutsetning for effektiv handel og logistikk EDI - En forutsetning for effektiv handel og logistikk Åpent møte i Byggevareindustriens Forening Næringslivets Hus, 8. mars 2012 Disposisjon DLF Dagligvarebransjen, kjennetegn og utfordringer Bakgrunn

Detaljer

Byggevarestandardisering

Byggevarestandardisering Byggevarestandardisering Mål og gevinster, status og utfordringer Det er dette det dreier seg om 1 Standardiseringsprosjektet fra A til nå Mål Veien videre Gevinster Prosessen Under arbeid Status Utfordringer

Detaljer

Vi har valgt felles system

Vi har valgt felles system Halvor Nassvik. Assisterende direktør Coop Norge, logistikk. Styreformann TakeCargo Terje Bjørnstadjordet. IT-direktør ICA Norden. Styremedlem TakeCargo Trond Tangen. Direktør distribusjon, Joh System

Detaljer

GS1 Guiden. Om nummerering og merking med GTIN. (EAN Artikkelnummer) GS1 Guiden 1

GS1 Guiden. Om nummerering og merking med GTIN. (EAN Artikkelnummer) GS1 Guiden 1 GS1 Guiden Om nummerering og merking med GTIN (EAN Artikkelnummer) GS1 Guiden 1 Nummerering Nummerering Innledning Dette heftet gir en kort innføring i hvordan du går fram når du skal nummerere og merke

Detaljer

GS1 Guiden. Om nummerering og merking med GTIN. (EAN Artikkelnummer) GS1 Guiden 1

GS1 Guiden. Om nummerering og merking med GTIN. (EAN Artikkelnummer) GS1 Guiden 1 GS1 Guiden Om nummerering og merking med GTIN (EAN Artikkelnummer) GS1 Guiden 1 Nummerering Nummerering Innledning Dette heftet gir en kort innføring i hvordan du går fram når du skal nummerere og merke

Detaljer

Bruk av nettbrett, RFID og veien videre med Utstyrsportalen. Bernt Håvardsholm

Bruk av nettbrett, RFID og veien videre med Utstyrsportalen. Bernt Håvardsholm Bruk av nettbrett, RFID og veien videre med Utstyrsportalen Bernt Håvardsholm Videreutvikling av Utstyrsportalen Hva? Hvordan? Stadig å gjøre Utstyrsportalen enklere mer effektiv og sikrere for våre brukere

Detaljer

Lille speil på veggen der, hvem vil lykkes i landet her?

Lille speil på veggen der, hvem vil lykkes i landet her? Fremtidens Verdikjeder Lille speil på veggen der, hvem vil lykkes i landet her? Heidi C. Dreyer NTNU/SINTEF SMARTLOG seminar 4-5. desember 2007 1 Supply chain management 2 Innhold Dagens verdikjeder 2

Detaljer

Siemens Business Services

Siemens Business Services Siemens Business Services Presentasjon av RFID Fremtidens varehandel 2005 Joachim Stray Forretningsutvikler Kort presentasjon av RFID teknologien RFID = Radio Frequency Identification, en datachip med

Detaljer

Returordning for Lastbærere, (Trepaller, Plastpaller, Plastkasser)

Returordning for Lastbærere, (Trepaller, Plastpaller, Plastkasser) Returordning for Lastbærere, (Trepaller, Plastpaller, Plastkasser) Norsk Lastbærer Pool AS (NLP) ble etablert i juni 2006. Selskapet er eid av leverandørsiden og handelen innen dagligvare i fellesskap,

Detaljer

Gode systemer/kontroll Bærekraftig/miljøvennlig = Helt genialt HELT GENIALT

Gode systemer/kontroll Bærekraftig/miljøvennlig = Helt genialt HELT GENIALT HELT GENIALT «Fremtidens lastbærere med ny funksjonalitet» Stikkord er RFID, GPS/sporing, temperaturregistrering og bærekraftig/miljøvennlig. På en mest mulig rasjonell måte og til en lavest mulig miljøkostnad,

Detaljer

GS1 Ytteremballasjeguiden

GS1 Ytteremballasjeguiden GS1 Ytteremballasjeguiden GS1 GS1-standardene Innledning Dette heftet gir en kort innføring i bruken av GS1-standardene ved nummerering og merking av ytteremballasje. Heftet er laget for de som ikke kjenner

Detaljer

Hvem, hva, hvor en innføring i RFID-teknologi. Bård Myhre, SINTEF IKT Trådløs framtid i industrien Trondheim, 13. oktober 2009

Hvem, hva, hvor en innføring i RFID-teknologi. Bård Myhre, SINTEF IKT Trådløs framtid i industrien Trondheim, 13. oktober 2009 Hvem, hva, hvor en innføring i RFID-teknologi Bård Myhre, SINTEF IKT Trådløs framtid i industrien Trondheim, 13. oktober 2009 Hva er RFID-teknologi? RFID Radio Frequency Identification Identifisere Fra

Detaljer

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Strever du for å gjøremer med mindre? Møt utfordringen med fokus på å gjøre mer med mindre ressurser. Hva betyr mest, planet

Detaljer

GS1s sjekklister for innføring av RFID i logistikkprosesser i industri og varehandel

GS1s sjekklister for innføring av RFID i logistikkprosesser i industri og varehandel GS1s sjekklister for innføring av RFID i logistikkprosesser i industri og varehandel Dataforeningen RFID i praksis 31.5.2011 Petter Thune-Larsen ptl@gs1.no Våre sjekklister er laget som en praktisk veiledning

Detaljer

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER Susoft Retail er en glimrende løsning for salg av klær og sko. I tillegg passer løsningen både enkeltstående butikker og kjeder. Susoft Retail er en nettsky løsning som gir

Detaljer

Røros-konferansen 2013. Direktør TINE Distribusjon Christian A. E. Andersen

Røros-konferansen 2013. Direktør TINE Distribusjon Christian A. E. Andersen Røros-konferansen 2013 Direktør TINE Distribusjon Christian A. E. Andersen Hva skal jeg snakke om.. TINE en kompleks verdikjede i kontinuerlig endring Kort om TINE Distribusjon Hvorfor egendistribusjon?

Detaljer

Innledning. Dokumentet skiller på tre typer produkter; standard møbler, interiør, og varianter (kundespesifikke produkter dvs. ikke standard varer).

Innledning. Dokumentet skiller på tre typer produkter; standard møbler, interiør, og varianter (kundespesifikke produkter dvs. ikke standard varer). Innledning Dette dokumentet er utarbeidet som en del av prosjektet BIT Møbel VIM. Dokumentet gir en anbefaling til enhetlig identifisering og merking av møbler ved bruk av GS1-systemet i Norge. Hensikten

Detaljer

GS1 Målepunkt identifikasjon

GS1 Målepunkt identifikasjon GS1 Målepunkt identifikasjon Kort innføring om oppbygging, tildeling og administrasjon GS1 Guiden 3 Målepunkt Målepunkt ID Bakgrunn Regelverket er etablert i forbindelse med innføring av ny målepunkt identifikasjon

Detaljer

Fokus. møblerer. Unikt logistikkprosjekt med datafangst. med standarder. Kartlegging av pallemerking. nr 1 P mars P 2012

Fokus. møblerer. Unikt logistikkprosjekt med datafangst. med standarder. Kartlegging av pallemerking. nr 1 P mars P 2012 Fokus nr 1 P mars P 2012 gs1 the global language of business Unikt logistikkprosjekt med datafangst møblerer med standarder Kartlegging av pallemerking innhold leder Norsk Synergi 7 MØBELBRANSJENS STANDARD

Detaljer

Mulighet for produktsporing Bedre oversikt over lastbærere Økt lønnsomhet

Mulighet for produktsporing Bedre oversikt over lastbærere Økt lønnsomhet Mulighet for produktsporing Bedre oversikt over lastbærere Økt lønnsomhet NLP RFID-PAKKE Norsk Lastbærer Pool AS tilbyr sine kunder et totalkonsept for å enkelt etablere bruk av RFID som et verktøy for

Detaljer

Sivilingeniør J.F.Knudtzen. SJFKnudtzen LOGISTIKK

Sivilingeniør J.F.Knudtzen. SJFKnudtzen LOGISTIKK Sivilingeniør J.F.Knudtzen nudtzen LOGISTIKK S.J.F Knudtzen logistikk 33 ansatte 130 mill i oms Holder til på Nesbru Familieeid Oppstart i 1955 Agenturfirma med liten produksjon Adm dir Per Arne T Adm

Detaljer

Vil du ha en god STANDing?

Vil du ha en god STANDing? Vil du ha en god STANDing? Ved å etterleve STAND-standardene bidrar du til å redusere kostnader i hele verdikjeden skape trygg mat for forbruker tilfredsstille myndighetenes krav til emballasjeoptimering

Detaljer

forholde seg til løsningen

forholde seg til løsningen Realiserer potensialet for elektronisk samhandling esporingsløsningen Hvordan skal aktørene i matkjeden forholde seg til løsningen GS1-seminar 3.desember 2009 Are Berg, Consulting Basert på: Aktørveiledning

Detaljer

industrielle merkeløsninger og sporbarhet, etikettsystemer og etiketter Kameleon. Vi gjør mer

industrielle merkeløsninger og sporbarhet, etikettsystemer og etiketter Kameleon. Vi gjør mer Ledende leverandør av industrielle merkeløsninger og sporbarhet, etikettsystemer og etiketter Kameleon. Vi gjør mer Våre tjenester etikettskriver blekkstråleskriver strekkoder sleeve pakkseddelnivå 4 remote

Detaljer

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN Evaluering gjort av Tone Ibenholt Davoteam Davinci 6. SIVA 6.1. Organisering og aktiviteter i SIVA SIVA deltok med en ekstern konsulent i forprosjektgruppen fra oppstarten i 2006 og fram til våren 2007.

Detaljer

GS1 Validering. effektiv validering av elektroniske meldinger

GS1 Validering. effektiv validering av elektroniske meldinger GS1 effektiv validering av Implementering av Implementering av Fordeler for Fordeler brukereforav GS1 validering GS1 Norway GS1 Norway Nye brukere opplever ofte implementeringen av elektroniske meldinger

Detaljer

isonor.no Komplett forretningssystem for næringsmiddelindustrien Alt du trenger i én løsning

isonor.no Komplett forretningssystem for næringsmiddelindustrien Alt du trenger i én løsning isonor.no Komplett forretningssystem for næringsmiddelindustrien Alt du trenger i én løsning 1 IsoMat er som skreddersydd for oss. Den hjelpen og innsikten vi får i vår bransje, er viktig for å tilfredsstille

Detaljer

ring av informasjon i transportleddet

ring av informasjon i transportleddet Morgendagens krav til overføring ring av informasjon i transportleddet Espen Aass Adm. Dir. TakeCargo 7. feb.07 Grunnidé TakeCargo Transportbrukereiet Om mange store transportkjøpere samler seg bak en

Detaljer

Microsoft Dynamics CRM 2011

Microsoft Dynamics CRM 2011 Microsoft Dynamics CRM 2011 Totalleverandør som leverer integrerte løsninger fra Microsoft Dynamics CRM til ERP system og portal Tidligere WM Data Global partner representert i 36 land Norske Skog: 140

Detaljer

OG OPTIMALISERING av VERDIKJEDEN. Hjalmar Wiik, Salgssjef

OG OPTIMALISERING av VERDIKJEDEN. Hjalmar Wiik, Salgssjef INTERNET of THINGS (IoT) OG OPTIMALISERING av VERDIKJEDEN Hjalmar Wiik, Salgssjef hjalmar@apx-systems.com KORT OM APX SYSTEMS SOFTWARE HUS SYSTEMUTVIKLING OG INTEGRASJON SIDEN 1992 INTELLIGENTE, INTEGRERBARE

Detaljer

Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM

Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM Elegante, smarte og lettlærte alt-i-ett kasseløsninger som gir deg kontroll, sparer tid og gjør din hverdag enklere. Tlf. 08745 E-post: post@unipos.no Om Unipos Unipos

Detaljer

GS1 Transportguiden. GS1 Transportguiden 1

GS1 Transportguiden. GS1 Transportguiden 1 GS1 Transportguiden GS1 Transportguiden 1 Transport Transport Innledning Dette heftet gir en kort innføring i hvordan du går fram når du skal merke kolli/transportenheter med Felles Transportetikett, samt

Detaljer

TEMAUTGAVE MERKING, SPORING OG DATAFANGST ACTPORTALEN 1990-2010. Alt innen industrielle merke, kontroll og systemløsninger

TEMAUTGAVE MERKING, SPORING OG DATAFANGST ACTPORTALEN 1990-2010. Alt innen industrielle merke, kontroll og systemløsninger TEMAUTGAVE MERKING, SPORING OG DATAFANGST ACTPORTALEN ACT NEWSLETTER www.act-gruppen.com 1990-2010 Alt innen industrielle merke, kontroll og systemløsninger Innovative Solutions Since 1990 ACT Gruppen

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

ELEKTRONISK HANDEL I BYGGENÆRINGEN. Dokumentasjon for produsenter og vareeiere. Grunnleggende informasjon ved start av elektronisk handel

ELEKTRONISK HANDEL I BYGGENÆRINGEN. Dokumentasjon for produsenter og vareeiere. Grunnleggende informasjon ved start av elektronisk handel ELEKTRONISK HANDEL I BYGGENÆRINGEN Dokumentasjon for produsenter og vareeiere Grunnleggende informasjon ved start av elektronisk handel Oversikt over standarder Krav til vareinformasjon De forskjellige

Detaljer

SERO - Brukervennlighet i fokus

SERO - Brukervennlighet i fokus SERO - Brukervennlighet i fokus Det er fint at Sero er norsk fordi det muliggjør tett kontakt uten for mange mellomledd. Tett oppfølging og mulighet til å diskutere problemer med produsenten er viktig

Detaljer

Logistikk på toppnivå med Infor M3

Logistikk på toppnivå med Infor M3 Løvenskiold Logistikk: Logistikk på toppnivå med Infor M3 Oslo 14. mai 2014: På fire og en halv måned gikk Løvenskiold Logistikk fra en tolv år gammel Movex-løsning til Infor M3. - Omfattende testing og

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

samhandling tilrettelegge for elektronisk samhandling

samhandling tilrettelegge for elektronisk samhandling Standardiseringsutvalget, nedsatt av TBF og Byggevareindustriens Forening, skulle beslutte et grunnlag for merking av varer og forpakninger enes om innholdet i og bruken av NOBB for å effektivisere varehåndtering

Detaljer

Kortreist mat: Hva med småskalaprodusenten?

Kortreist mat: Hva med småskalaprodusenten? Kortreist mat: Hva med småskalaprodusenten? Den 39. Røros konferansen 8. 9. februar 2013 Heidi C. Dreyer, professor 1 2 3 Håndverksproduksjon Industriell produksjon 4 Industrialisert produksjon og logistikk

Detaljer

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 2 Juni 2010. GS1 Smart Centre med nye og innovative ideer. Smart Handelspartner Bygg nytt kurs

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 2 Juni 2010. GS1 Smart Centre med nye og innovative ideer. Smart Handelspartner Bygg nytt kurs GS1 The global language of business FOKUS Norway Nr. 2 Juni 2010 GS1 Smart Centre med nye og innovative ideer Smart Handelspartner Bygg nytt kurs l e d e r GS1 Smart Centre er åpnet! Dagboken 2010 KUrS

Detaljer

Krav til sporing. Konsekvenser av automatisering og sentralisering. Røros konferansen 10.febr. 2012

Krav til sporing. Konsekvenser av automatisering og sentralisering. Røros konferansen 10.febr. 2012 Krav til sporing. Konsekvenser av automatisering og sentralisering. Røros konferansen 10.febr. 2012 Halvor Nassvik, direktør logistikk Coop Norge Handel AS Coop litt ditt Tema: 1. Coop 2. Styringstrender

Detaljer

Smartlog Trondheim 7. desember 2004 Øyvind Høgset Posten Logistikk

Smartlog Trondheim 7. desember 2004 Øyvind Høgset Posten Logistikk 7. 12. 2004 2 1 Posten Logistikk, Øyvind Høgset Smartlog Trondheim 7. desember 2004 Øyvind Høgset Posten Logistikk Agenda To ord om Posten Markedet og trender 4 områder/strategier vi jobber med 4 Case

Detaljer

Standard for merking av D-pak og pall i dagligvarebransjen STAND005

Standard for merking av D-pak og pall i dagligvarebransjen STAND005 Standard for merking av D-pak og pall i dagligvarebransjen STAND005 Versjon 5.00 14. juni 2012 Utgitt av GS1 Norway, Postboks 454 Økern, 0513 Oslo T +47 22 97 13 20 F +47 22 97 13 48 E firmapost@gs1.no

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

FOKUS. Klart for GS1 Smart Centre. Ny EDItjeneste. Standarder er helt avgjørende. på web. Norway Nr. 4 Desember 2009

FOKUS. Klart for GS1 Smart Centre. Ny EDItjeneste. Standarder er helt avgjørende. på web. Norway Nr. 4 Desember 2009 GS1 The global language of business FOKUS Norway Nr. 4 Desember 2009 Standarder er helt avgjørende Klart for GS1 Smart Centre Ny EDItjeneste på web Vi gjør deg sterkere! Consafe Logistics er en av Europas

Detaljer

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Kom i gang med e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Hva er e-handel Hvorfor e-handel HVA ER E-HANDEL Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

EN NY LEKKERBISKEN ER SERVERT!

EN NY LEKKERBISKEN ER SERVERT! GODMAT- HVERDAG! EN NY LEKKERBISKEN ER SERVERT! Storhusholdningsmarkedet er i stadig utvikling og det stilles stadig høyere forventninger til både sortimentsomfang, leveringspresisjon, priser, service

Detaljer

Nye muligheter for kjøttbransjen. Bransjedag 12. februar 2013

Nye muligheter for kjøttbransjen. Bransjedag 12. februar 2013 Nye muligheter for kjøttbransjen Bransjedag 12. februar 2013 Hva er innovasjon? Noe nytt som lanseres og som gir økt verdi i en eller annen form Kan være nye produkter, men også mye mer... Alle jobber

Detaljer

INVITASJON. Aivo Brukerkonferanse. 8. 10. mai 2012 Rica Parken hotell Ålesund

INVITASJON. Aivo Brukerkonferanse. 8. 10. mai 2012 Rica Parken hotell Ålesund INVITASJON Aivo Brukerkonferanse 8. 10. mai 2012 Rica Parken hotell Ålesund Aivo Norge AS har den glede av å kunne invitere deg og dine medarbeidere til vår årlige brukerkonferanse. Årets konferanse, som

Detaljer

Sensor & Actuator Solutions

Sensor & Actuator Solutions Intelligent Transport & Logistikk Espen Braathe IBM Ikke fleip men Fakta! 2 Sensor based solutions for traceability is a strategic opportunity for IBM and customers Sensors Actuators Controllers IBM s

Detaljer

Hva koster transport og hvordan kan man påvirke denne kostnaden?

Hva koster transport og hvordan kan man påvirke denne kostnaden? Presentasjon Nettverkssamling Logimat Hva koster transport og hvordan kan man påvirke denne kostnaden? Tine Tunga 6/11 2013 Erik Gran SINTEF Teknologiledelse/Logistikk 1 Bakgrunn Observasjon: Mange produsenter

Detaljer

MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT

MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT BigBlue&Company We make successful business cases MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT BIGBLUE & COMPANY Jan Hillesland Vise-president i Carlsberg med globalt ansvar for Marketing, Salg og Innovasjon Kommersielt

Detaljer

Moss Industri og næringsforening

Moss Industri og næringsforening Moss Industri og næringsforening Jens Haviken Vice President Services and Solutions Dustin Group AGENDA Moss Industri- og næringsforening 28. mars 2017 Fakta om Dustin Markedssituasjon Strategi Rolle i

Detaljer

Standard for Identifisering og merking av produkter i VVS-bransjen. Versjon 1.00 26. 09. 2012

Standard for Identifisering og merking av produkter i VVS-bransjen. Versjon 1.00 26. 09. 2012 Standard for Identifisering og merking av produkter i VVS-bransjen Versjon 1.00 26. 09. 2012 Innledning Dette dokumentet definerer standarden for enhetlig identifisering og merking av F-pak (forbrukerpakning),

Detaljer

Kjedemakt og forbrukermakt. Direktør Randi Flesland Forbrukerrådet

Kjedemakt og forbrukermakt. Direktør Randi Flesland Forbrukerrådet Kjedemakt og forbrukermakt Direktør Randi Flesland Forbrukerrådet Når 5 millioner forbrukere gjennom 100 000 forbrukere får årlig råd og støtte på tlf, e-post, besøk 40 000 unike besøkende hver uke på

Detaljer

Vekst gjennom samspill

Vekst gjennom samspill Vekst gjennom samspill Konsernsjef Sverre Leiro 16. februar 2006 norge NorgesGruppens virksomhetsområder NorgesGruppen Detaljvirksomheten Engrosvirksomheten Egeneide butikker Profilhus dagligvare- og servicehandel

Detaljer

Standard for identifisering og merking av produkter i elektrobransjen

Standard for identifisering og merking av produkter i elektrobransjen Standard for identifisering og merking av produkter i elektrobransjen Versjon 0.59 10.11.2014 1 Innledning Dette dokumentet definerer standarden for enhetlig identifisering og merking av F-pak (forbrukerpakning),

Detaljer

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 3 September 2010

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 3 September 2010 GS1 The global language of business FOKUS Norway Nr. 3 September 2010 RFID-teknologi identifiserer vognskader Klart for RFID/EPC Høstkonferanse l e d e r Den kravstore konsumenten Både butikksjefer, kjedekontorer

Detaljer

Ciber Norge Senior konsulent SAP

Ciber Norge Senior konsulent SAP Logistikk Trender Per-Olav Eek Ciber Norge Senior konsulent SAP Bakgrunn: IKT-/Logistikkdirektør i Brynild Gruppen 1997-2011 10/31/2011 2 2011 CIBER, Inc. Kontorstøtte-maskiner og IT Før i tiden.. 1945

Detaljer

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 1 Mars 2010. Næringsministeren åpner GS1 Smart Centre. Bilglassgruppen med stort RFID-potensial

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 1 Mars 2010. Næringsministeren åpner GS1 Smart Centre. Bilglassgruppen med stort RFID-potensial GS1 The global language of business FOKUS Norway Nr. 1 Mars 2010 Næringsministeren åpner GS1 Smart Centre Bilglassgruppen med stort RFID-potensial l e d e r Er din bedrift ETDBW? I 2001 skrev Michael Hammer

Detaljer

RFID utstyr og løsninger

RFID utstyr og løsninger TEMAUTGAVE RFID 2009 ACTPortalen ACT Newsletter www.act-gruppen.com RFID utstyr og løsninger ACT Gruppen leverer robuste og effektive RFID-løsninger og har bygd opp betydelige kompetanse på merking og

Detaljer

Thomas Weihe. Jens Olav Flekke

Thomas Weihe. Jens Olav Flekke Thomas Weihe Jens Olav Flekke GPN Dagen 2010: Emballasjekjeden utfordringer og løsninger GPN Dagen 2010 - DLF/DMF 1 Bransjeavtalen BRANSJEAVTALE MELLOM NÆRINGSLIVET OG MILJØVERNDEPARTEMENTET AV 14. SEPTEMBER

Detaljer

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER Susoft Retail er en glimrende løsning for salg av klær, sko og annet tilsvarende. I tillegg passer løsningen både enkeltstående butikker og kjeder. Susoft Retail er en nettskyløsning

Detaljer

Shortsea - Kampanjen

Shortsea - Kampanjen Shortsea - Kampanjen Versjon 3.0 8. juni 2010 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Sammendrag... 1 Introduksjon... 2 Målsetning... 2 Omfang... 2 Målgruppe... 2 Budskap... 3 Kanaler... 3 Verktøy... 4

Detaljer

GLN Guiden. GLN Guiden

GLN Guiden. GLN Guiden GLN Guiden GLN Guiden GLN oppbygging og struktur GLN oppbygging og struktur Global Location Number (GLN) er et globalt nummersystem for unik identifikasjon av juridiske enheter og fysiske lokasjoner. En

Detaljer

ELCOM deltagerprosjekt: Elektronisk strømmarked. Siri A. M. Jensen, NR. Oslo Energi, 3.desember 1996. Epost: Siri.Jensen@nr.no.

ELCOM deltagerprosjekt: Elektronisk strømmarked. Siri A. M. Jensen, NR. Oslo Energi, 3.desember 1996. Epost: Siri.Jensen@nr.no. ELCOM deltagerprosjekt: Elektronisk strømmarked Siri A. M. Jensen, NR Oslo Energi, 3.desember 1996 1 Hva gjøres av FoU innenfor Elektronisk handel og markedsplass? Elektronisk handel -> Information Highway

Detaljer

GUIDELINE. Hvordan implementere XML Pakkseddel

GUIDELINE. Hvordan implementere XML Pakkseddel GUIDELINE Hvordan implementere XML Pakkseddel Nivå 1-4 til bruk for dagligvarehandelen 6. januar 2014 Versjon 1.1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Definisjon... 3 1.2 Detaljeringsnivåer i elektronisk

Detaljer

Standard for merking av D-pak og pall i dagligvarebransjen STAND005

Standard for merking av D-pak og pall i dagligvarebransjen STAND005 Standard for merking av D-pak og pall i dagligvarebransjen STAND005 Versjon 5.01 12. juni 2014 Utgitt av GS1 Norway, Postboks 454 Økern, 0513 Oslo T +47 22 97 13 20 F +47 22 97 13 48 E firmapost@gs1.no

Detaljer

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag BD nett BD mobil Bda Filoverføring Papirløs faktura en enklere hverdag Hvorfor ekanaler? 01 02 Løsninger for alle! Riktig verktøy er mer enn halve jobben også når det gjelder IT! Brødrene Dahl har som

Detaljer

Dagligvarens satsning på IT teknologi for å møte fremtidige utfordringer

Dagligvarens satsning på IT teknologi for å møte fremtidige utfordringer Ny mal Dagligvarens satsning på IT teknologi for å møte fremtidige utfordringer Per Ola Drøpping, ASKO Kort om NorgesGruppen Norges største handelshus 49,0 milliarder kroner i driftsinntekter i 2008 10.

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

informasjonsbredde i Møbelbransjen

informasjonsbredde i Møbelbransjen Brukerveiledning for: informasjonsbredde i Møbelbransjen Versjon: 2012 v1.0 GS1 Norway Brynsveien 13 Boks 454 Økern 0513 Oslo Tlf. 22 97 13 20 Faks. 22 97 13 47 http://www.gs1.no e-post: post@gs1.no Versjon

Detaljer

Standard for identifisering og merking av produkter i VVS og VA bransjen. Versjon 2.0 01.10.2014

Standard for identifisering og merking av produkter i VVS og VA bransjen. Versjon 2.0 01.10.2014 Standard for identifisering og merking av produkter i VVS og VA bransjen Versjon 2.0 01.10.2014 Innledning Dette dokumentet definerer standarden for enhetlig identifisering og merking av F pak (forbrukerpakning),

Detaljer

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS Invitasjon til kjedesamarbeid Basisfot Norge AS Basisfot Norge - 2 Hvorfor samarbeide? I dag ser vi stadig sammenslåinger i alle bransjer, flere og flere går sammen og danner kjeder både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV

1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV 1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV 1. JOBBER MED DE STØRSTE GLOBALE LØSNINGENE ELLER ET LITE KONTORMILJØ SÅ ER HVERT PROSJEKT NØYE GJENNOMFØRT MED KUNDENS

Detaljer

Canon Business Services

Canon Business Services Canon Business Services Utvikle virksomheten din Canon Business Services Kunders endrede adferd påvirker hvordan alle virksomheter må drive i fremtiden, derfor endres måten organisasjoner bygger og selger

Detaljer

Markedsorientering veien til suksess Ann-Mari Skinne,

Markedsorientering veien til suksess Ann-Mari Skinne, Markedsorientering veien til suksess Ann-Mari Skinne, 29.11.2013 Formål: Innovasjon Norges formål er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling i hele

Detaljer

Rexel, Building the future together

Rexel, Building the future together En veiledning for de ansatte Rexel, Building the future together Editorial Kjære kollegaer, Verden rundt oss endrer seg med stormskritt og bringer nye utfordringer og anledninger. I den sammenheng må vi

Detaljer

White Paper Plantasjen

White Paper Plantasjen White Paper Plantasjen Når man kommuniserer i mange kanaler samtidig er det avgjørende å møte kunden med det tilbudet de er på jakt etter. [ ]Utgangspunktet vårt har hele tiden vært å skape verdens mest

Detaljer

Informasjonsbredde for møbelbransjen Versjon 1, 1.mars 2010

Informasjonsbredde for møbelbransjen Versjon 1, 1.mars 2010 Informasjonsbredde for møbelbransjen Versjon 1, 1.mars 2010 Innledning Dette dokumentet er utarbeidet som en del av prosjektet BIT Møbel VIM. Dokumentet gir en anbefaling for overføring av informasjonsbredde

Detaljer

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger PROEX.NO En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger Telefon: 51 87 48 50 Fax: 51 87 40 71 Dette dokumentet inneholder en

Detaljer

INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE. Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves

INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE. Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves INTRANETT FOR DEN NORSKE KIRKE Kristine Ekeberg-Andersen, Prosjektleder Kirkerådet Ingebjørg Holm Vogt, Prosjektleder Making Waves «Vi har troen på at en arbeidskultur med stor grad av kunnskapsdeling

Detaljer

Effektivt produksjonsplanlegging gir mer lønnsom drift

Effektivt produksjonsplanlegging gir mer lønnsom drift Effektivt produksjonsplanlegging gir mer lønnsom drift Skreddersydd it-verktøy for produksjonsbedrifter Med bransjeløsningen Pilaro ProPlanner kan du automatisere rutinepregede, manuelle prosesser og redusere

Detaljer

FREMTIDENS TRANSPORTLØSNINGER. SMARTLOG /PROFIT seminar 27.11.2009 v/jørgen Sørlie

FREMTIDENS TRANSPORTLØSNINGER. SMARTLOG /PROFIT seminar 27.11.2009 v/jørgen Sørlie FREMTIDENS TRANSPORTLØSNINGER SMARTLOG /PROFIT seminar 27.11.2009 v/jørgen Sørlie SLUS / 2Teknologisk utvikling innen transport og logistikk EDI har rasjonalisert bort administrative kontorfunksjoner.

Detaljer

Seminar Logistikkstudentene

Seminar Logistikkstudentene Seminar Logistikkstudentene Raskere levering, kortere ledetid og reduserte kostnader Hans Kristian Norset -daglig leder Fosen Transport- 1987 2012 Trondheim, 4. oktober 2012 Dagens tema fra Fosen Transport

Detaljer

NORGES STØRSTE OG LEDENDE FORMIDLER AV: BYGGEVAREDATA DOKUMENTASJON BYGGEREGLER

NORGES STØRSTE OG LEDENDE FORMIDLER AV: BYGGEVAREDATA DOKUMENTASJON BYGGEREGLER NORGES STØRSTE OG LEDENDE FORMIDLER AV: BYGGEVAREDATA DOKUMENTASJON BYGGEREGLER NOBB - Norsk Varedatabase for byggenæringen ByggDok - Sluttdokumentasjon på en enkel måte ECOproduct - Miljødatabase for

Detaljer

Vi gir deg en bedre hverdag

Vi gir deg en bedre hverdag Vi gir deg en bedre hverdag Om NorgesGruppen Norges største handelshus 65 milliarder kroner i driftsinntekter i 2013 6. største selskap i Norge (kilde: DN) Egeneid og kjøpmannseid dagligvare- og kioskvirksomhet

Detaljer

Lørdag 16. januar kl. 13:25 og søndag 17. januar kl. 11:05, 11:45 og 12:25 Markedets beste selger! Morten Brandt, Euro Business School

Lørdag 16. januar kl. 13:25 og søndag 17. januar kl. 11:05, 11:45 og 12:25 Markedets beste selger! Morten Brandt, Euro Business School Seminarbeskrivelse Markedets beste selger! Morten Brandt, Euro Business School Få inspirasjon, tips og råd til hvordan du kan gi kunden en salgsopplevelse utenom det vanlige. Morten Brandt vil fokusere

Detaljer

Visma.net. Redefining business solutions

Visma.net. Redefining business solutions Visma.net Redefining business solutions Hvorfor Visma.net Styr hele virksomheten fra én løsning Visma.net er en nettbasert forretningsløsning med ytelse på høyde med de beste lokalt installerte løsningene.

Detaljer

ACTPortalen. Alt innen industrielle merke, kontroll og systemløsninger

ACTPortalen. Alt innen industrielle merke, kontroll og systemløsninger TEMAUTGAVE merking, sporing og datafangst ACTPortalen ACT NEWSLETTER www.act-gruppen.com Alt innen industrielle merke, kontroll og systemløsninger Innovative Solutions Since 1990 ACT Gruppen - industriens

Detaljer

Logistikk som konkurransemoment. Egil Sørset Logistikkdirektør TINE SA

Logistikk som konkurransemoment. Egil Sørset Logistikkdirektør TINE SA Logistikk som konkurransemoment Egil Sørset Logistikkdirektør TINE SA egil.sorset@tine.no Spennende forsyningskjede Egil Sørset Det neste store logistikksteget tirsdag 15. november 11 Verdikjeden i TINE

Detaljer