Veiviseren. Styrekalender. GG Veviser Styrekalender-lommeformat.indd :43:40

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiviseren. Styrekalender. GG00201-2Veviser Styrekalender-lommeformat.indd 1 05-08-08 11:43:40"

Transkript

1 Veiviseren Styrekalender GG Veviser Styrekalender-lommeformat.indd :43:40

2 NBF Veiviseren Serviceboks 1 Ullevaal Stadion, 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 75 A Telefon: (mandag fredag ) E-post: Internett: Trykk Interface Media AS GG Veviser Styrekalender-lommeformat.indd :43:40

3 Forord Styrekalenderen er ment som en huskeliste og et enkelt planleggingsverktøy for klubbstyrene. Du som styremedlem kan bruke den til å notere hvilke oppgaver og aktiviteter styret har planlagt å gjennomføre denne sesongen. Som du vil se har styrekalenderen to sider for hver måned i året. På den første siden finner du oppgaver som NBF vil råde klubben å ta aksjon på denne måneden, mens du på den andre kan notere hvilke aktiviteter styret selv har besluttet å gjennomføre, eller oppgaver du har påtatt deg. Vi har valgt dette formatet på Styrekalenderen for at du lett kan ha den for hånden. Den skulle også passe som innstikk i de fleste planleggingskalendere, hvis du bruker en slik en. Styrekalenderen vil også bli lagt ut på NBF s hjemmesider, slik at du kan importere den til din egen PC, eller legge den inn i din egen Mail-boks eller andre elektroniske planleggingsverktøy du måtte bruke. Vi håper styrekalenderen blir et verdifullt hjelpemiddel for deg, men er også åpne for at den kan forbedres. Vi ser derfor gjerne at du sender oss tips om hvilke endringer du kunne tenke deg at vi gjorde for å gjøre den mer funksjonell. Lykke til! Vennlig hilsen Norsk Bridgeforbund GG Veviser Styrekalender-lommeformat.indd :43:40

4 August Anbefalinger fra NBF for denne måneden: Sjekk fristen for påmelding av lag til Kretsmesterskapet, Seriemesterskapet og NM. Kontakt evt. andre bridgeklubber i nærområdet og diskuter om det er aktiviteter det kan være aktuelt å samarbeide om. Utarbeid budsjett over klubbens inntekter/utgifter for kommende sesong. Send informasjon til medlemmene og andre interesserte om når første spillekveld starter og terminlisten for høstterminen. Sjekk at all informasjon om klubben som er lagt ut på klubbens hjemmeside er relevant, og gjør nødvendige oppdateringer. Sjekk at all informasjon om klubben på kretsens og forbundets hjemmesider er korrekt. Tilsvarende må også gjøres med andre nettsteder og publikasjoner der du vet klubben er omtalt. GG Veviser Styrekalender-lommeformat.indd :43:41

5 August Informer medlemmene om hva styret har behandlet på styremøtet. og elt ter Sørg for å fornye lisenser ifbm turneringsadministrasjon og regnskapsførsel. Gå inn på Kretsens og NBFs nettsider og se hvilke turneringer som arrangeres i september, og gi informasjon til medlemmene. ut og må ner GG Veviser Styrekalender-lommeformat.indd :43:41

6 August Oppgaver klubbstyret har besluttet å gjennomføre: GG Veviser Styrekalender-lommeformat.indd :43:41

7 August GG Veviser Styrekalender-lommeformat.indd :43:41

8 SEPTEMBER Anbefalinger fra NBF for denne måneden: Informer medlemmene om hvilke aktiviteter utover turneringsvirksomheten styret har planlagt å gjennomføre denne sesongen, og hvordan medlemmene forventes å medvirke i disse. Gi informasjon til alle medlemmer om påmeldingsfrister og avgifter for kretsens og forbundets lagturneringer, og sørg for at alle som skal delta blir påmeldt med navn Oversend filer til NBF for oppdatering av klubbpoeng opptjent under sommerbridgen Vurder om det er aktiviteter dere vil gjennomføre der det er ønskelig å få assistanse fra kretsen. Gi informasjon til alle medlemmer om hvilke resultater medlemmer i klubben har oppnådd i turneringer utenfor klubben. Informer medlemmene om kretsens terminliste for sesongen. GG Veviser Styrekalender-lommeformat.indd :43:42

9 SEPTEMBER gt gs- - oeng re Gå inn på Kretsens og NBFs nettsider og se hvilke turneringer som arrangeres i oktober, og gi informasjon til medlemmene. Sjekk aktivitetsplanen og gjennomfør de aktiviteter styret har planlagt denne måneden. Gå inn på Kretsens og NBFs nettsider minst en gang ukentlig og se om det er informasjon som medlemmene har behov for.. Gjennomfør de profileringsaktiviteter styret har planlagt for å gjøre klubbens tilbud kjent for beboere i nærområdet. Send ut innbydelse til begynnerkurs eller andre opplæringsaktiviteter klubben ønsker å gjennomføre. for GG Veviser Styrekalender-lommeformat.indd :43:42

10 SEPTEMBER Oppgaver klubbstyret har besluttet å gjennomføre: GG Veviser Styrekalender-lommeformat.indd :43:42

11 SEPTEMBER GG Veviser Styrekalender-lommeformat.indd :43:42

12 OKTOBER Anbefalinger fra NBF for denne måneden: Gi beskjed til medlemmene om at det er på tide å betale medlemskontingent og årslisens for neste år. Sjekk aktivitetsplanen og gjennomfør de aktiviteter styret har planlagt denne måneden. Gi informasjon til alle medlemmer om hvilke resultater medlemmer i klubben har oppnådd i turneringer utenfor klubben. Gå inn på Kretsens og NBFs nettsider minst en gang ukentlig og se om det er informasjon som medlemmene har behov for. Gå inn på Kretsens og NBFs nettsider og se hvilke turneringer som arrangeres i november, og gi informasjon til medlemmene. Sørg for at klubbens medlemsregister for neste år er oppdatert i SparTi før 1. november GG Veviser Styrekalender-lommeformat.indd :43:43

13 å e år. OKTOBER ter e år er GG Veviser Styrekalender-lommeformat.indd :43:43

14 OKTOBER Oppgaver klubbstyret har besluttet å gjennomføre: GG Veviser Styrekalender-lommeformat.indd :43:43

15 OKTOBER GG Veviser Styrekalender-lommeformat.indd :43:43

16 NOVEMBER Anbefalinger fra NBF for denne måneden: Innkall til styremøte. Det er på tide å planlegge evt. Juleavslutning og terminlisten for vinter-/ vårterminen Gi informasjon til alle medlemmer om hvilke resultater medlemmer i klubben har oppnådd i turneringer utenfor klubben Utarbeid regnskapsstatus og sjekk at inntekts-/ utgiftsutviklingen er i henhold til budsjett. Ved større avvik gjøres nødvendige korreksjoner Sjekk aktivitetsplanen og gjennomfør de aktiviteter styret har planlagt denne måneden Gå inn på Kretsens og NBF s nettsider minst en gang ukentlig og se om det er informasjon som medlemmene har behov for Gå inn på Kretsens og NBF s nettsider og se hvilke turneringer som arrangeres i desember, og gi informasjon til medlemmene GG Veviser Styrekalender-lommeformat.indd :43:43

17 NOVEMBER Informer medlemmene om hva styret har behandlet på styremøtet Meld klubben på til MP-treffet. Påmelding sendes NBF ter ke GG Veviser Styrekalender-lommeformat.indd :43:44

18 NOVEMBER Oppgaver klubbstyret har besluttet å gjennomføre: GG Veviser Styrekalender-lommeformat.indd :43:44

19 NOVEMBER GG Veviser Styrekalender-lommeformat.indd :43:44

20 DESEMBER Anbefalinger fra NBF for denne måneden: Gi informasjon til alle medlemmer om hvilke resultater medlemmer i klubben har oppnådd i turneringer utenfor klubben Send resultater fra MP-treffet til NBF. Inviter medlemmene til å komme med ros og ris til hvordan klubben drives, og komme med forslag til endringer/nye aktiviteter. Gå inn på Kretsens og NBFs nettsider minst en gang ukentlig og se om det er informasjon som medlemmene har behov for. Gå inn på Kretsens og NBFs nettsider og se hvilke turneringer som arrangeres i januar, og gi informasjon til medlemmene. Gi informasjon til medlemmene om hva styret opplever har fungert bra og mindre bra i høstsesongen. GG Veviser Styrekalender-lommeformat.indd :43:44

21 DESEMBER Sjekk aktivitetsplanen og gjennomfør de aktiviteter styret har planlagt denne måneden. Oversend filer til NBF for oppdatering av klubbpoeng for høstsesongen. s lag Send resultater og avgift for Poenghøsten til kretsen. Gi informasjon til medlemmene om hva styret opplever har fungert bra og mindre bra i høstsesongen. e a- ppen. GG Veviser Styrekalender-lommeformat.indd :43:45

22 DESEMBER Oppgaver klubbstyret har besluttet å gjennomføre: GG Veviser Styrekalender-lommeformat.indd :43:45

23 DESEMBER GG Veviser Styrekalender-lommeformat.indd :43:45

24 JANUAR Anbefalinger fra NBF for denne måneden: Gi informasjon til alle medlemmer om hvilke resultater medlemmer i klubben har oppnådd i turneringer utenfor klubben Gå inn på Kretsens og NBF s nettsider minst en gang ukentlig og se om det er informasjon som medlemmene har behov for Gå inn på Kretsens og NBF s nettsider og se hvilke turneringer som arrangeres i desember, og gi informasjon til medlemmene Sjekk aktivitetsplanen og gjennomfør de aktiviteter styret har planlagt denne måneden Gi beskjed til valgkomiteen om å forberede forslag til ny styresammensetning for neste sesong Vurder om det er saker klubben ønsker å få behandlet på kretstinget, og sjekk ut hvilke tidsfrister som må overholdes for å få fremmet sakene GG Veviser Styrekalender-lommeformat.indd :43:45

25 JANUAR ke ter lag GG Veviser Styrekalender-lommeformat.indd :43:46

26 JANUAR Oppgaver klubbstyret har besluttet å gjennomføre: GG Veviser Styrekalender-lommeformat.indd :43:46

27 JANUAR GG Veviser Styrekalender-lommeformat.indd :43:46

28 FEBRUAR Anbefalinger fra NBF for denne måneden: Send ut agenda og saksdokumenter til årsmøtet. Gi informasjon til alle medlemmer om hvilke resultater medlemmer i klubben har oppnådd i turneringer utenfor klubben. Gå inn på Kretsens og NBFs nettsider minst en gang ukentlig og se om det er informasjon som medlemmene har behov for. Gå inn på Kretsens og NBFs nettsider og se hvilke turneringer som arrangeres i mars, og gi informasjon til medlemmene. Sjekk aktivitetsplanen og gjennomfør de aktiviteter styret har planlagt denne måneden. Innkall til styremøtet for å forberede årsmøtet GG Veviser Styrekalender-lommeformat.indd :43:46

29 FEBRUAR. ter GG Veviser Styrekalender-lommeformat.indd :43:47

30 FEBRUAR Oppgaver klubbstyret har besluttet å gjennomføre: GG Veviser Styrekalender-lommeformat.indd :43:47

31 FEBRUAR GG Veviser Styrekalender-lommeformat.indd :43:47

32 MARS Anbefalinger fra NBF for denne måneden: Sjekk aktivitetsplanen og gjennomfør de aktiviteter styret har planlagt denne måneden. Gi informasjon til alle medlemmer om hvilke resultater medlemmer i klubben har oppnådd i turneringer utenfor klubben. Gå inn på Kretsens og NBFs nettsider minst en gang ukentlig og se om det er informasjon som medlemmene har behov for. Gå inn på Kretsens og NBFs nettsider og se hvilke turneringer som arrangeres i april, og gi informasjon til medlemmene. Velg ut de medlemmer som skal representere klubben på kretstinget. GG Veviser Styrekalender-lommeformat.indd :43:47

33 MARS ter e sjon GG Veviser Styrekalender-lommeformat.indd :43:48

34 MARS Oppgaver klubbstyret har besluttet å gjennomføre: GG Veviser Styrekalender-lommeformat.indd :43:48

35 MARS GG Veviser Styrekalender-lommeformat.indd :43:48

36 APRIL Anbefalinger fra NBF for denne måneden: Sjekk aktivitetsplanen og gjennomfør de aktiviteter styret har planlagt denne måneden Vurder om klubben skal arrangere sommerbridge og hvordan det skal organiseres Gi informasjon til alle medlemmer om hvilke resultater medlemmer i klubben har oppnådd i turneringer utenfor klubben Gå inn på Kretsens og NBF s nettsider minst en gang ukentlig og se om det er informasjon som medlemmene har behov for Gå inn på Kretsens og NBF s nettsider og se hvilke turneringer som arrangeres i mars, og gi informasjon til medlemmene Gjør klart hvem som skal premieres for sin innsats ved kortbordet denne sesongen, og at premier er anskaffet. GG Veviser Styrekalender-lommeformat.indd :43:48

37 APRIL ter e og ts r GG Veviser Styrekalender-lommeformat.indd :43:49

38 APRIL Oppgaver klubbstyret har besluttet å gjennomføre: GG Veviser Styrekalender-lommeformat.indd :43:49

39 APRIL GG Veviser Styrekalender-lommeformat.indd :43:49

40 MAI Anbefalinger fra NBF for denne måneden: Legg ut protokoll fra årsmøtet, slik at alle medlemmer blir kjent med hvilke saker som ble behandlet og hva som ble besluttet. Oversend saksdokumenter og protokoll fra årsmøtet til kretsen. Informer alle medlemmer om hvilke klubber i kretsen som arrangerer sommerbridge - periode, sted og tid. Informer alle medlemmer om program for Bridgefestivalen og hvordan man kan melde seg på turneringene. Kall inn til konstituerende styremøte for å grovplanlegge neste sesongs aktiviteter, og fordele arbeidsoppgaver og når ting må være ferdige. Gå inn på Kretsens og NBFs nettsider og se hvilke turneringer som arrangeres i juni, og gi informasjon til medlemmene. GG Veviser Styrekalender-lommeformat.indd :43:49

41 e sjon MAI øtet, på ele GG Veviser Styrekalender-lommeformat.indd :43:50

42 MAI Oppgaver klubbstyret har besluttet å gjennomføre: GG Veviser Styrekalender-lommeformat.indd :43:50

43 MAI GG Veviser Styrekalender-lommeformat.indd :43:50

44 JUNI Anbefalinger fra NBF for denne måneden: Gå inn på Kretsens og NBFs nettsider minst en gang ukentlig og se om det er informasjon som medlemmene har behov for. Gå inn på Kretsens og NBFs nettsider og se hvilke turneringer som arrangeres i juli, og gi informasjon til medlemmene. Gi beskjed til kretsstyret om hvem som er klubbens tillitsvalgte neste sesong med telefon og E-postadresser. Sørg for å endre evntuelle disponenter til klubbens bankkonti. Oversend filer til NBF for oppdatering av klubbpoeng for vårsesongen. Informer medlemmene om viktige beslutninger på Bridgetinget eller Kretsledemøtet. GG Veviser Styrekalender-lommeformat.indd :43:50

45 JUNI e jon ens ns oeng på GG Veviser Styrekalender-lommeformat.indd :43:50

46 JUNI Oppgaver klubbstyret har besluttet å gjennomføre: GG Veviser Styrekalender-lommeformat.indd :43:51

47 JUNI GG Veviser Styrekalender-lommeformat.indd :43:51

48 JULI Anbefalinger fra NBF for denne måneden: Kall inn til styremøte. Det er på tide å fastlegge alle detaljer vedrørende oppstart av spillekveldene, og å detaljplanlegge høstens aktiviteter, og fordele arbeidsoppgaver og fastsette tidsfrister for når ting må være ferdige. Gå inn på Kretsens og NBFs nettsider minst en gang ukentlig og se om det er informasjon som medlemmene har behov for. Gå inn på Kretsens og NBFs nettsider og se hvilke turneringer som arrangeres i juli, og gi informasjon til medlemmene. GG Veviser Styrekalender-lommeformat.indd :43:51

49 JULI alle og ing e jon GG Veviser Styrekalender-lommeformat.indd :43:51

50 JULI Oppgaver klubbstyret har besluttet å gjennomføre: GG Veviser Styrekalender-lommeformat.indd :43:52

51 JULI GG Veviser Styrekalender-lommeformat.indd :43:52

52 Egne notater! GG Veviser Styrekalender-lommeformat.indd :43:52

53 Egne notater! GG Veviser Styrekalender-lommeformat.indd :43:52

54 Egne notater! GG Veviser Styrekalender-lommeformat.indd :43:52

55 Egne notater! GG Veviser Styrekalender-lommeformat.indd :43:53

56 Egne notater! GG Veviser Styrekalender-lommeformat.indd :43:53

Trykk Interface Media AS

Trykk Interface Media AS Veiviseren Serviceboks 1 Ullevaal Stadion, 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 75 A Telefon: 21 02 90 00 (mandag fredag 12.00 16.00) E-post: bridge@bridge.no Internett: www.bridge.no Trykk Interface Media

Detaljer

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag j Et år med kretsen Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag Org.nr.: 992 222 123 Hjemmeside: http://mtbridge.org/ EtÅrMedKretsen2014 Side 1 av 45 Godkjent 17.03.2014 Innhold 1 Innledning... 4 2 Kretsåret...

Detaljer

Brukerveiledning for SparTi

Brukerveiledning for SparTi Norsk Bridgeforbund SparTi Brukerveiledning for SparTi Klubbens Hjemmeside 10.10.05 1 Innhold 1) Første gangs bruk av hjemmeside. Oppsett og passord... 3 2) Oppdatering av hjemmeside... 11 3) Forklaring

Detaljer

Viktig informasjon til alle medlemmer i Snarøykilen båthavn

Viktig informasjon til alle medlemmer i Snarøykilen båthavn Snarøya, 29.11.2014 Medlemsnummer=brukernavn: XXXX Passord: xxxxxxxx Viktig informasjon til alle medlemmer i Snarøykilen båthavn Informasjon om medlemssystemet Xmarina for Snarøykilen båthavn Dette brevet

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR PÅMELDING MED NY NETTLØSNING I ASKER SKIKLUBB

BRUKERVEILEDNING FOR PÅMELDING MED NY NETTLØSNING I ASKER SKIKLUBB BRUKERVEILEDNING FOR PÅMELDING MED NY NETTLØSNING I ASKER SKIKLUBB Asker Skiklubb lanserte før sommeren en ny nettsideløsning med blant annet mange nye verktøy som letter administrasjonen av klubbens medlemsdatabase

Detaljer

TROMSØ ISHOCKEYKLUBB

TROMSØ ISHOCKEYKLUBB Tromsø Ishockeyklubb TROMSØ ISHOCKEYKLUBB Dette er et informasjonshefte for alle med tillitsverv i Tromsø Ishockeyklubb (TIK) eller for de som bare ønsker å vite mer om hvordan ting fungerer i klubben:

Detaljer

MØTEREFERAT STYREMØTE

MØTEREFERAT STYREMØTE MØTEREFERAT STYREMØTE Til: Susanne,, Øyvind, Norma, Ingunn, Tove, Leon, Heidi og Nina Dato: 29.11.2012 Kl.: 19:15-22:30 Sted: Inndalsv. 108, hos Ingunn Deltagere: Susanne, Øyvind, Ingunn, Tove, på skype

Detaljer

Referat fra styremøte 27.02.12

Referat fra styremøte 27.02.12 Til stede: Øystein, Geir og Frafall: Gunborg Referat fra styremøte 27.02.12 Sak 1: Påskecupen arrangeres på kulturhuset Jevnaker torsdag 05.04.12. Påmelding ved start. Hilde står for serveringen. Øystein

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser.

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR VOKSNE FOTO: Torbjørn Katborg Grønning Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. www.miljoagentene.no INNHOLD KAPITTEL

Detaljer

Ny som lokallagsleder i Utdanningsforbundet

Ny som lokallagsleder i Utdanningsforbundet Ny som lokallagsleder i Utdanningsforbundet 1 2 Gratulerer som ny lokallagsleder! Du som får denne brosjyren er nylig valgt til lokallagsleder. Gratulerer med det nye vervet! Sannsynligvis er det ikke

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Hei, alle sammen Vi har valgt å sende dere en nyhetsoppdatering for å informere om det som rører seg i foreninga akkurat nå. Medlemsbladet vårt kommer

Detaljer

Hjelp til MinIdrett, registrering og påmelding

Hjelp til MinIdrett, registrering og påmelding Hjelp til MinIdrett, registrering og påmelding Hva er MinIdrett MinIdrett er Norges Idrettsforbund sin internett-portal for idretts-norge. Det vil si både deg, meg og alle andre som i en eller annen forbindelse:

Detaljer

Referat fra styremøte 14. mai 2008 Møtt: Arnstein Nymoen, Lise Marie Engbakken, Pål Dahl, Rudolf Hansen, Robert Althe, Geir Enge og Roar Kvaløyseter.

Referat fra styremøte 14. mai 2008 Møtt: Arnstein Nymoen, Lise Marie Engbakken, Pål Dahl, Rudolf Hansen, Robert Althe, Geir Enge og Roar Kvaløyseter. NORD -TRØNDELAG Referat fra styremøte 14. mai 2008 Møtt: Arnstein Nymoen, Lise Marie Engbakken, Pål Dahl, Rudolf Hansen, Robert Althe, Geir Enge og Roar Kvaløyseter. Referent: Lise Marie Engbakken 1. Styrets

Detaljer

Medlemsblad for NFF Nord-Trøndelag

Medlemsblad for NFF Nord-Trøndelag NORD-TRØNDELAG Medlemsblad for NFF Nord-Trøndelag Nr. 1:2012-1- Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Torbjørn Slungaard Dronningberget 9, 7517 Hell Mobil:

Detaljer

Velkommen som oppmann Ses. 08/09

Velkommen som oppmann Ses. 08/09 HK.Herulf - PB.35 1501 Moss - www.herulf.no Velkommen som oppmann Ses. 08/09 I dette kompendiet skal vi se litt nærmere på dine viktigste oppgaver som oppmann. SENTRALE OPPGAVER 01. Ansvarlig for lagets

Detaljer

ÅRSBERETNING LØVLIA BOLIGSAMEIE

ÅRSBERETNING LØVLIA BOLIGSAMEIE Løvlia Boligsameie Siden 1989............................................... ÅRSBERETNING LØVLIA BOLIGSAMEIE 2002 ẋx Styret i Løvlia Boligsameie har i 2002 bestått av følgende medlemmer: Katrine Haugli

Detaljer

CP-skolen. Veileder for sekretær

CP-skolen. Veileder for sekretær CP-skolen Veileder for sekretær 3 Innhold Valg av sekretær 3 Sekretærens oppgaver 3 Møteinnkalling 3 Innkalling til styremøte 3 Innkalling til årsmøte 4 Protokollskriving 4 Regler for protokollskriving

Detaljer

Informasjonsavis for medlemmer og andre støttespillere i Norges Blindeforbund Vestfold. Nr 1/2015 mars 2015 Årgang 16

Informasjonsavis for medlemmer og andre støttespillere i Norges Blindeforbund Vestfold. Nr 1/2015 mars 2015 Årgang 16 Veflia Informasjonsavis for medlemmer og andre støttespillere i Norges Blindeforbund Vestfold Nr 1/2015 mars 2015 Årgang 16 Innhold Årsmøte og kurs... 3 Nytt medlemslotteri... 5 Sommeravslutning Onsdagsklubbene...

Detaljer

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging Søke om pensjon trinn for trinn Som arbeidsgiver er man ansvarlig for å sende inn pensjonssøknad på aktive arbeidstakere, dette gjelder alle pensjonsytelser. For å gjøre denne jobbe enklere og mer oversiktlig

Detaljer

FORSLAG TIL BRIDGETINGET 2012

FORSLAG TIL BRIDGETINGET 2012 FORSLAG TIL BRIDGETINGET 2012 Sak Forslag innkommet fra/tema Side 1 Forbundsstyret 1. Ny medlemskapsordning fra 1.1.2013 2. Fortolkning eventuelt justering av disiplinærvedtektenes 12-3f 1 1 Forslag fra

Detaljer

Hva betyr overgangen fra NAIS til FIKS for meg?

Hva betyr overgangen fra NAIS til FIKS for meg? Hva betyr overgangen fra NAIS til FIKS for meg? 3. November lanserte NFF første versjon av FIKS (Fotballens informasjon- og kommunikasjonssystem). Dette systemet skal i løpet av 2009 sesongen gradvis ta

Detaljer

World Scout Jamboree 2015 (WSJ 2015)

World Scout Jamboree 2015 (WSJ 2015) World Scout Jamboree 2015 (WSJ 2015) 1. informasjonsbrev, desember 2013 Ta vare på dette brevet. Vi har gleden av å ønske deg velkommen som deltaker på den 23. verdensjamboreen i Japan 28. juli 8. august

Detaljer

RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV. Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune

RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV. Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune Innholdsfortegnelse Forord s. 03 Hva er Nav? s. 04 Når kan Nav være til hjelp? s. 04 Før,

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

VELKOMMEN. SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets. Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND

VELKOMMEN. SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets. Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND VELKOMMEN SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND Innhold 1. Innledning... 3 2. Faktaopplysninger om kretsen... 4 2.1 Organisasjonskart...

Detaljer

5 trinn for verving av frivillige Å komme sammen er begynnelsen, å holde sammen er fremskritt, å arbeide sammen er suksess

5 trinn for verving av frivillige Å komme sammen er begynnelsen, å holde sammen er fremskritt, å arbeide sammen er suksess 5 trinn for verving av frivillige Å komme sammen er begynnelsen, å holde sammen er fremskritt, å arbeide sammen er suksess Postboks 1 Grønland 0133 Oslo Besøksadresse: Hausmannsgt. 7 0133 Oslo Telefon

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer