Årsrapport for Helgeland Museum avd. Vefsn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport for Helgeland Museum avd. Vefsn"

Transkript

1 2012 Årsrapport for Helgeland Museum avd. Vefsn Fembøringen Rap Bygging av modellhus på bygdetunet

2 INNHOLD DET STORE BILDET: SLIK VAR VÅRT FORMIDLING OG PUBLIKUMSAKTIVITET Utstillinger på Arbeidsliv på Helgeland Solens Døtre Hovig i Nord Den 66. nordnorske kunstutstilling Wergelands barn jødisk liv i Norge Barnehageutstilling: om vennskap og utenforskap Eventyrlig gamle fortellinger i ny drakt De nye tegneseriene Optikus Overalt Blandavatn juleutstilling med Stig Ove Sivertsen Kveldstimen på Formiddagstimen på Oversikt over publikumstiltak Sommerprogram på bygdetunet sopplegg med skolen, SFO og barnehagen Besøkstall SAMLINGSARBEID Tilvekst og status Mannskap og arbeidsfordeling Andre samlingsrelaterte aktiviteter i Fotoavdelingen BYGNINGER OG ANLEGG KUNNSKAPSUTVIKLING OG PUBLISERING Start i interimstyret for Nettverk for krigs- og menneskerettighetshistorie Shell-stasjonen: grunnkonseptarbeid Historisk relevans på konseptkurs i oktober Jødisk historie: start (fortsettelse i 2013) Byvandringer med Hans Pedersen Samarbeid med lokale foreninger og ressurspersoner Publiseringer MEDARBEIDERE Fast ansatte Engasjement Organisasjon ARBEIDSMILJØ Helse, miljø og sikkerhet Brann- og el-sikring Viktig: plan for 2013: samling av alt på ett sted

3 DET STORE BILDET: SLIK VAR VÅRT 2012 Vi har hatt et spennende og farverikt år i Helgeland Museum avdeling Vefsn. Vi har et godt og allsidig mannskap som har vært både høyt og lavt i sitt arbeid for museet, og tidlig på året fikk vi ny avdelingsleder. I møte med våre samarbeidspartnere og besøkende registrerer vi en positiv holdning til det vi driver med vi har god vind i ryggen. Vi kan med glede melde om en voldsom besøksøkning i 2012, hele 72 prosent. Dette forteller oss at vi går på rett vei og at våre omgivelser setter pris på det vi gjør. Vi ser nå frem til å fortsette denne økningen i Vi har også økt formidlingen vår i 2012, blant annet med flere skoleopplegg og våre foredragsserier Kveldstimen og Formiddagstimen på. I 2013 kommer vi til å jobbe videre for å nå ut til atter nye grupper. En annen viktig ting vi har gjort i 2012, er å utvikle en museumsplan for Vefsn. Den strekker opp linjene vi vil følge frem mot 2016 og er skrevet inn i føringene lagt i Helgeland Museums Museumsplan for Helgeland. I planen vår legges det opp til at vi hvert år før vi tar juleferie, skal legge planene for kommende år. Vår årsplan for 2013 er den første i dette nye rammeverket. Nå gleder vi oss til å ta imot våre gjester i dette nye året. Sammen med dere vil vi se bakover mot det som har vært, diskutere det som skjer rundt oss og sammen drømme om det som ligger foran oss. Velkommen skal dere være! 3

4 FORMIDLING OG PUBLIKUMSAKTIVITET Vi har hatt et godt og innholdsrikt formidlingsår. De fleste publikumstiltakene har funnet sted på, i Sjøgata eller på bygdetunet, men vi har også drevet med formidling utenfor museumsanleggene. Blant annet har vi satt opp en fotoutstilling på Parken bo- og servicesenter, drevet krigshistorieformidling i Lurøy og hatt historievandring på Marsøra. De temporære utstillingene med formidlingsopplegg har i 2012 vært mangfoldige, fra eventyrillustrasjoner og moderne tegneserier til fotoutstilling om arbeidsliv på Helgeland. Også på arrangementsiden har vi hatt et variert program, med både 17. mai-feiring og historiske foredrag i form av Kveldstimen og Formiddagstimen på. UTSTILLINGER PÅ JACOBSENBRYGGA Arbeidsliv på Helgeland Vandreutstillingen med utvalgte fotografier fra Helgland Museums årlige fotokonkurranse ble vist på. Solens Døtre Utstillingen Solens Døtre ble satt opp for andre gang på i februar. Utstillingen ble produsert av Vefsn Museum i forbindelse med mangfoldsåret 2008 og ble for første gang vist her i Utstillingen belyser ulike sider av den sørsamiske historien sett med kvinneøyne. Utstillingen gir et innblikk i tradisjoner fra eldre tid og hvordan disse blir ivaretatt i dag. Gjennom å portrettere seks sørsamiske kvinner, setter vi fokus på håndverkstradisjoner, joik, matkultur, sagn og eventyr, språk og ikke minst noen av de sterke kvinnene som har vært med på å prege sørsamisk historie, deriblant Elsa Laula Renberg. Alle kvinnene har tilknytning til Helgeland, og har videre utmerket seg innenfor sine felt ved å være brobyggere mellom fortid og nåtid. Museet har i samarbeid med Kippermoen ungdomsskole laget et årlig opplegg for 8. klasse om sørsamisk kultur, og Solens Døtreutstillingen inngår i dette opplegget. Elevene fikk en omvisning i 4

5 utstillingen og fikk blant annet høre på ulike former for joik. I tillegg til utstillingen hadde Den kulturelle skolesekken gitt midler til å leie inn Harald Balto, som foreleste om sørsamisk historie i vårt område. Hovig i Nord Utstillingen Hovig i nord viser fotografene Bent Raanes Sørensens og Sarah Cameron Sørensens fortolkning av den anerkjente arkitekten Jan Inge Hovigs fellesskapsbygg i Nord-Norge. Hovig ( ) fikk en sentral rolle i Nord-Norge i etterkrigstidens gjenoppbygging. I tillegg til private eneboliger, har Hovig stått bak oppføringen av et stort antall monumentale fellesskapsbygg i landsdelen, spesielt i Harstad, Narvik og Tromsø. Utstillingen ble arrangert i samarbeid med Mosjøen Kunstforening. På åpningen var begge fotografene tilstede, og i tillegg fikk vi æren av å treffe Jan Inge Hovigs enke Ingrid Espelid Hovig, som snakket om sin manns arbeid. Den 66. nordnorske kunstutstilling Denne utstillingen ble arrangert i samarbeid med Mosjøen Kunstforening ut fra den årlige landsdelsutstillingen, populært kalt Nordnorsken, hvor 31 kunstnere stilte ut 28 arbeider i en rekke forskjellige medier og uttrykk. Stig Ove Sivertsen fra Mosjøen var representert. Den kulturelle skolesekken og museet sendte ut invitasjon til alle skoleklasser med et tilbud om omvisning og et kunstverksted med Stig Ove Sivertsen. Det var mange som benyttet seg av dette tilbudet. 5 Wergelands barn jødisk liv i Norge Utstillingen besto av bilder, fortellinger og intervjuer som viste jødenes hverdagsliv i Norge, med fokus på liv og drømmer. Utstillingen viser hvordan arven fra Wergeland har hatt betydning for hvordan jøder i Norge ser på seg selv, og den viser hvor viktig det var for dem å bli norske og delta i samfunnslivet samtidig som de beholdt sin jødiske kultur og identitet.

6 Utstillingen er produsert av Norsk Folkemuseum. Barnehageutstilling: om vennskap og utenforskap Utstillingen besto av bilder og gjenstander produsert av forskjellige barnehager i Vefsn som hadde jobbet med temaet vennskap. Utstillingen ble laget i forbindelse med Verdensdagen for mental helse. Eventyrlig gamle fortellinger i ny drakt I forbindelse med 200-års jubileet for Peter Christen Asbjørnsen ( ) og Jørgen Moe ( ), har Nasjonalmuseet laget en utstilling inspirert av museets egen samling av eventyrtegninger. Formålet med utstillingen er å synliggjøre illustrasjonene til de norske folkeeventyrene som en viktig del av vår felles kulturarv og et høydepunkt i norsk illustrasjonskunsts historie. Utstillingen ble arrangert i samarbeid med Mosjøen Kunstforening. Vi gav tilbud til alle skolene og barnehagene i Vefsn om omvisning og eventyrstund i forbindelse med denne utstillingen. Innholdet i omvisningen ble justert etter hvilket alderstrinn som meldte seg på. I tillegg hadde vi to arrangementer med profesjonelle fortellere under utstillingsperioden. De nye tegneseriene Utstillingen omfattet noen av de siste årenes mest kritikerroste og prisbelønte tegneserier, samt flere helt nye serier. Utstillingen rommet både originalsider og tegneserieutgivelser. Med spesiallagde reproduksjoner og installasjoner, fyller tegneseriene et større fysisk rom og kan oppleves på nye måter. Både elever fra ungdomsskole og videregående fikk omvisning i denne 6

7 utstillingen. Utstillingen ble arrangert av Mosjøen Kunstforening. Optikus Overalt Denne utstillingen om Sigvald "Optikus" Johnsen viste fotografier han tok fra 1930-årene frem til 1960-tallet. Optikus var en ekte mosjøenmann som engasjerte seg i det meste og samtidig fikk det dokumentert, enten med filmkamera eller fotoapparat. Museet har en stor samling av hans materiale og viste i utstillingen frem et lite utvalg. Vi kjørte også en av hans filmer av en påskeskitur over Øyfjellet som vefsningene foretok på slutten av 1930-tallet. Denne utstillingen ble satt opp på Parken bo- og servicesenter i november. Blandavatn juleutstilling med Stig Ove Sivertsen Rundt juletider viste vi malerier av den lokale kunstneren Stig Ove Sivertsen. Dette var en mye besøkt salgsutstilling. KVELDSTIMEN PÅ JACOBSENBRYGGA Med foredragskveldene Kveldstimen har vi rustet opp vår voksenformidling i Sjøgata. Kveldstimen arrangeres én kveld i måneden og hadde i 2012 et snittbesøk på 27 gjester. Det er vi godt fornøyd med. Vi vil skape et kunnskapsforum som ikke bare tar for seg lokalhistoriske, tilbakeskuende tema, men ser fortid, nåtid og fremtid i sammenheng og peker på linjene mellom det lokale, nasjonale og internasjonale. Vi jobber også aktivt for å bygge et program som knytter lokale krefter sammen med ressurspersoner utenfra, slik at Kveldstimen blir en møteplass for kunnskap og mennesker. I 2013 kommer vi til å jobbe for å befeste Kveldstimen og øke besøkssnittet til minst 35. FORMIDDAGSTIMEN PÅ JACOBSENBRYGGA Der vi med Kveldstimen vil favne vidt både i tid, rom og tematikk, ser vi for oss Formiddagstimen som et mer tradisjonelt lokalhistorisk forum rettet mot pensjonister. Vi har arrangert Formiddagstimen én gang i måneden siden august Vi har hatt problemer med dårlig besøk (12 gjester i snitt), men satser videre for å øke snittet til minst 20. OVERSIKT OVER PUBLIKUMSTILTAK 2012 Tid og sted Kategori Aktivitet Arrangør (A) Produsent (P) jan jan Bygdetunet 19. jan Utstilling Foto: Arbeidsliv på Helgeland Helgeland Museum (P) 4. klasse Mosjøen skole om Middelalderen i Vefsn Foredrag Kveldstimen på : Ivar R. Hansen om Helgeleningen og Universitetet i Oslo 7

8 6. feb 6. feb feb Utstilling Arrangement Konsert Solens Døtre - Om sørsamisk historie sett fra et kvinneperspektiv Markering av samefolkets dag med Håvard Nilsen, varaordfører Mildrid Søbstad og foredrag av Leif Elsvatn Live i Sjøgata: Charlotta Kappfjell og Ketil Våg Helgeland Musem (P) Helgeland Museum og Vefsn Kommune (A) Sjøgata Live (A) 16. feb feb Arrangement Kveldstimen på : Lousie Fountain med Sangen du får i gave Om sørsamisk kultur for 8. klasse. Omvisning i Solens Døtre og foredrag av Harald Balto Helgeland Museum og Den Kulturelle Skolesekken 8. mar 27. mar apr Arrangement Markering av den internasjonale kvinnedagen 8.mars. Omvisning i Solens Døtre, Sverre Claussen hadde foredrag om kvinner og den nye pensjonsordningen, Berit Olderskog om Jentan før, Jentevakta orienterte om sin virksomhet i Vefsn. Helgeland Museum og komité for 8. mars fra Vefsn Kommune Skogen og folket: MVS, Marka De mange fortellingene om krigen, 3. klasse MVS, sentrum 19. apr 20. apr-4. mai Arrangement Utstilling Kveldstimen på : Harry Ellingsen om Frontkjemperne i regimet Norge Fotoutstilling: Hovig i nord Med filmvisning og foredrag av fotografene og Ingrid Espelid Hovig Mosjøen Kunstforening (A) De norske kunstforeninger (P) 4. mai Samlingsavd. 10. mai Arrangement Besøk og omvisning med tekstilgruppe fra Västerbotten Museum Kveldstimen på : Håvard J. Nilsen med Fortellingen om Glomfjordraidet Helgeland Museum Västerbotten Museum mai Bygdetunet 17. mai Bygdetunet 8 Kurs Makjen og sliping av gamle redskaper Arrangement Feiring av nasjonaldagen på tunet

9 Mai Bygdetunet Ungdomsskolen, 9. klasse Mat, hus og helse før og nå jun 4. jun Marsøra 8. jun Sjøgata 14. jun Sommertilbud Sjøgata Utstilling Kunstutstilling: Nordnorsken Mosjøen Kunstforening (A) Bodø kunstforening (P) 1. klasse MVS, sentrum Om Marsøras og Vefsnas historie Byvandring: 1. klasse MVS, sentrum Arrangement Kveldstimen på : Knut Skorpen om Gårdshistorie i Vefsn Byvandring med ulike grupper (foreninger, turister, lokalbefolknin o.l.) Oladalens Venner og Oladalsturen 2012 Helgeland Museum Arrangement Sankthansfeiring på tunet med servering av rømmegrøt Arrangement Søndagskafé: 17. jun: Søndagskafé på tunet med musikk av Kjetil Våg 24. jun: Restefest og skomakerverksted med Synne 1. jul: Maren Pettersen spiller 8. jul: Dyr på tunet 15. jul: Musikk av musikerne fra Toppenkurset 22. jul: Skomakerverksted 29. jul: Maren Pettersen spiller 5. aug: Skomakerverksted Barnehageuke med aktiviteter 17. jun Foredrag Operasjon Muskedunder, 23. jun Bygdetunet Sommer Bygdetunet jun og jul Bygdetunet 28. jun Foredrag Drømmen om Europa, foredrag Helgeland Museum på Vefsn Museumslags årsmøte 3. jul og 6. aug SFO på tunet, melkekakesteking jul Forsjordbrygga Mjaavatn Utstilling Festival Galleria kunstfestival: Marit Skog, Carl Patric m.f. Galleria (A) August De ansiktsløses århundre på Grønsvik med 80 elever fra Kristen Videregående Nesna 23. aug Arrangement Kveldstimen på : Forfatteren og historikeren: på samme lag? Ola Svein Stugu, professor i historie, NTNU Helgeland Museum avd. Lurøy og Vefsn

10 27. aug 4. sep 5. september Bygdetunet 10 Utstilling /Foredrag Formiddagstimen: Utstillingen Wergelands arv åpnes av Sidsel Levin Arrangement Gastronomisk seminar VRI Nordland (A) Arrangement Omvisning i Skogstua og servering Helgeland Museum og av lunch for Nordnorsk Ørnulf Kibsgaard Pensjoniskskole Seminar Konseptutviklingskurs sep Kulturverksted 18. september Intervju Intervju av driverne av Øien trevarefabrikk 20. sep Barnas dag under Tiendebytte, Forsjordbrygga med fokus på kjøkken gjennom 21. og 28. sep / Tunet 22. og 29. sep Sjøgata 20. sep 6. okt 18. okt 19. okt okt okt 17. nov-2. des 19. nov nov nov des 3. des Parken bo- og servicesenter tidene Om "gamledager" med barnehagegruppe Helgeland Museum Tiendebyttevandring Foredrag Utstilling Foredrag Kveldstimen: Jacobsen i Sjøgata Kari S. Jacobsen, direktør Kvinnemuseet Barnehagene i Vefsn, om Vennskap og utenforskap. I forbindelse med verdensdagen for mental helse Kveldstimen: Den evige skogen, med Leif Elsvatn Byhistorisk omvisning med elever fra Husvika skole Helgeland Museum, Røde Kors, Frivillighetssentralen, Barnehager i Vefsn Seminar Konseptutvikling Seminar Bygningsvern Utstilling Utstilling Kunstutstilling: Eventyrlig - Gamle historier i ny drakt Kunstutstilling: De nye tegneseriene Eventyr-og Tegneserieutstilling for barnehager, grunnskole og videregående elever Mosjøen Kunstforening (A) Nasjonalmuset (P) Mosjøen Kunstforening (A) Morten Harper (P) Helgeland Museum, Mosjøen Kunstforening Utstilling Optikus overalt Helgeland Museum (P) 5. des Byvandring med Helgeland

11 Sjøgata, Jordskifterett Lydiabrygga, 5. des Utstilling Kunstutstilling av Stig Ove Sivertsen 6. des Foredrag Kveldstimen: Pengenes historie, med Asgeir Solstad 9. des des Sjøgata og Stig Ove Sivertsen (P) Arrangement Juleverksted: Gammeldags jul Helgeland Museum Sjøgata Vel Mosjøen Husflidslag 8. klasse om Industrialisering og utvandring til Amerika SOMMERPROGRAM PÅ BYGDETUNET Vi har hatt en grei sommer med ymse vær, dog mange aktiviteter på Bygdetunet. På hverdagene har vi hatt åpne hus og kokt kaffe til de besøkende, vi har også en lekefjøs, sandkasse og huskestativ for barn. Mange barnehager har vært innom tunet i løpet av sommersesongen. Hver søndag har vi hatt åpen kafé og underholdning for de besøkende. Vi startet sesongen med Ketil Våg som sang og spilte banjo og avsluttet med skomakerverksted med museets sommeransatt Synne Kaasin. Under utflytterstevnet i juli hadde vi Trine Holmen på besøk med sine dyr, dette var veldig populærtfor både små og store. FORMIDLINGSOPPLEGG MED SKOLEN, SFO OG BARNEHAGEN Museet har i tillegg til formidling i forbindelse med utstillingene hatt flere opplegg med både skolen, SFO og barnehagen: Gamle dager med barnehagen, både Sjøgata og Bygdetunet Tundag med aktiviteter for SFO Barnehageuker for barnehagene i Vefsn Barnas dag på Forsjordbrygga, om kjøkkenet i et historisk perspektiv Om middelalderen i Vefsn med 4. klasse Mat, hus og helse i gamle dager med 8. klasse Industrialisering og utvandring til Amerika fra Vefsn, med 8. klasse Skogen og folket, VG1, Marka By og bygningshistorie i Sjøgata, med VG1, sentrum Om Vefsna og Marsøra med VG1, sentrum De mange fortellingene om krigen med VG3, sentrum BESØKSTALL 2012 Bygdetunet fra juni til august MÅNED BARN VOKSNE TOTALT Juni Juli August

12 Vi har økt besøkstallet med 548 gjester i forhold til 2011, på tross av en kald og våt sommer. Dette er en økning på 31,6 prosent, noe vi er godt fornøyd med. Økningen i antall besøkende kommer nok av at vi hadde et godt tilbud på søndagskafeen, utflytterstevnet med dyrene og barnehageukene. Generelle besøkstall 2012 * tall fra 2011 i parentes MÅNED BARN VOKSNE TOTALT Januar 4 (19) 110 (173) 114 (192) Februar 152 (162) 174 (125) 326 (287) Mars 28 (84) 152 (408) 180 (492) April 138 (129) 111 (275) 249 (404) Mai 420 (401) 693 (545) (946) Juni 408 (79) 471 (398) 879 (477) Juli 754 (352) (2167) (2369) August 15 (58) 389 (505) 404 (563) September 146 (95) 381 (693) 527 (788) Oktober 89 (35) 210 (136) 299 (171) November 112 (107) 331 (286 ) 443 (393) Desember 285 (144) 522 (553) 807 (668) Totalt (1665) (6264) (6164) Generelle besøkstall (6164) Sommersesong tunet (1734) Totalt (7898) Oppsummering Vi har hatt en voldsom besøksøkning i 2012, hele 72% sammenlignet med Vi har hatt økning i 7 av årets måneder, og spesielt i juli hadde vi en formidabel økning. Juli-besøket henger sammen med Utflytterstevnet som ble arrangert i Mosjøen da. Vi har også trappet opp i antall skoleopplegg, og det vises på besøkstallet for barn. Våre nye Kveldstimer og Formiddagstimer synes også på besøket. 12

13 SAMLINGSARBEID Tilvekst og status Vi hadde lav tilvekst i 2012, kun 12 gjenstander. Gitt at vi mangler en systematisk plan for hva vi skal samle inn, er det like greit av tilveksten er lav. Vi skal lage en slik plan i 2013, og den skal reflektere vårt hovedtema by- og bygningshistorie. Mesteparten av registreringen og fotograferingen i 2012 har vært av gjenstander allerede i vår samling. Vi har registrert og katalogisert til sammen gjenstander og fotografert 767. Alle gjenstandene i alle husene på bygdetunet er nå fotografert, og i løpet av dette arbeidet fant vi en god del gjenstander, blant annet verktøy, som ikke var registrert fra før. Myntsamlingen vår er også registrert, men ikke fotografert. Vi har nå gjenstander tilfredsstillende registert i Primus. 1 Totalt (inkludert gjenstander uten foto) har vi registert gjenstander. Vi har ennå ikke alle våre gjenstander registrert i Primus; Helgeland Museum avdeling Vefsns samling består av til sammen protokollførte gjenstander. Vi har fotografier tilfredsstillende registrert i Primus og digitalisert. Totalt har vi registrert fotografier i Primus. Vår samlede fotosamling består av bilder. Mannskap og arbeidsfordeling I Vefsn har vi to som jobber med samling og foto. Samlingsansvarlig Rønnaug Tuven jobber i sin helhet for Vefsn (80 prosent), mens fotoansvarlig Bjørnar Pedersen jobber 50 prosent for oss og 50 prosent for fellesenheten i Helgeland Museum. Disse to stillingene har tidligere vært uklart definert, noe som i praksis har ført til at våre to samlingsfolk har jobbet mer for fellesenheten enn stillingene tilsier. Vi har derfor i 2012 sammen med direktøren klargjort at vår samlingsansvarlig kun jobber for Vefsn, mens fotoansvarlig er delt Når vi nå ser tilbake på arbeidet som er gjort i 2012, ser vi at fotoansvarlig likevel jobber betydelig mer for fellesenheten enn for Vefsn. Dette kommer vi til å stramme inn fremover. Andre samlingsrelaterte aktiviteter i 2012 I tillegg til det betydelig arbeidet som er gjort på registrering, har Rønnaug hatt Primus-kurs for nyansette i tillegg til å gjennomføre opplæring i registrering med andre. Hun har også sørget for en del oppleting og utlån av gjenstander til forskjellige utstillinger, teater og privatpersoner. Hun bidro også da vi hadde besøk fra Vesterbotten Museum. Vi har også fått gjort et flott pleiearbeid på våpnene i Skogstua i år. Odd Kvalfors fra Oladalens Venner har gjort dette på frivillig basis, noe vi setter stor pris på. Fotoavdelingen Fotoavdelingen har stått for bilder til Far etter fedrane, Vefsninger og Gardshistorie for Hattfjelldal, i tillegg til registrering og fotograferingsarbeid i Vefsn. Vi har også mottatt Fotohusets arkiv på cirka ordre. Disse ble pakket om og merket, og deler av arkivet bke kjemisk konservert. Det er også gjort mye for fellesenheten og andre avdelinger, blant annet det følgende: Hemnes Herøy Leirfjord Lurøy Nesna Rana Digitalisert bilder Tekstprint, 3 stk. Digitalisert 900 glassplater Ny print til Gulag-utstilling, 139 stk. Tre utstillinger Print, 6 stk. 1 Tilfredsstillende registrert i Primus = registrert med bilde. 13

14 Velfjord Print, 21 stk. Lever digitale filer til Jernbanemuseet, Nordsjøfartmuseet, Bioforsk, NRK og Leirfjordkalenderen Holdt kurs i gjenstandsfotografering Registrert og digitalisert fotograferinger i Primus 14

15 BYGNINGER OG ANLEGG Forsjordbrygga Gjorde ferdig så mye at kun småting står igjen før vi kan begynne å bruke brygga til formidling Laksforsen Laget og montert utstillingsvegger sammen med Are Mjaavatn-anlegget Rydding Politimestergården Forberedelser, planlegging og gjennomføring av dreneringsprosjekt delvis finansiert av sikringsmidler fra Norsk Kulturråd. Ferdigstilles våren 2013 Politimestergården Maling på utsiden. Gjøres ferdig i 2013 Shell-stasjonen Startet produksjon av inventar. Ferdigstilles i 2013 Sjøgata Planlagt nye Fotefar mot nord-skilt i Sjøgata. Sikret i støtte fra fylkeskommunen (50% av budsjett). Gjennomføres i 2013 Tunet Satt opp ny-makjen vår. Vi skal få på plass ovn i 2013 Tunet Ny belysning i tekstilrommet (LED-lyseksperiment) og en del nye ledninger i andreetasje i Perjordstua Tunet Laget syv nye hagebenker Tunet Hogging av gamle trær Tunet Laget innhengning til dyr Valmåslåven Nytt tak 15

16 KUNNSKAPSUTVIKLING OG PUBLISERING Start i interimstyret for Nettverk for krigs- og menneskerettighetshistorie Sammen med avdelingslederne i Lurøy og Hemnes, er avdelingsleder i Vefsn med på å starte opp Nettverk for krigs- og menneskerettighetshistorie (NKM). I dette nettverket skal vi knytte sammen lokalhistoriske grupper med faginstitusjoner som spesialiserer seg på krigs- og menneskerettighetshistorie. Samtidig er dette en prototype på nettverksarbeid i Helgeland Museum. Vi tre utgjør nå interimstyret som bygger opp nettverket, og vi skal holde stiftelsesseminar i første halvdel av Shell-stasjonen: grunnkonseptarbeid På den gamle Shell-stasjonen vår skal vi tematisere den moderne privatbilismen og bilens rolle i våre liv. Vi skal også formidle den lokale og regionale bil- og samferdselshistorien. Dette vil vi gjøre gjennom en miljøutstilling i stasjonens hovedrom og en digital utstilling i siderommet. Stasjonen er gjennom en årrekke blitt restaurert, og per januar 2013 gjenstår kun enkelte deler av interiøret og utarbeidelsen av miljøutstillingen og den digitale formidlingen. I 2012 fikk vi gjort viktige deler av grunnkonseptarbeidet for stasjonen. Vi åpner stasjonen sommeren Historisk relevans på konseptkurs i oktober Helgeland Museum arrangerte kurs i konseptutvikling i Avdelingsleder Vefsn bar store deler av den ene kursdagen med blant annet et foredrag om historisk relevans. Dette var bygget på arbeidene til filosofen Martin Heidegger og historiedidaktikeren Bernard Eric Jensen. Jødisk historie: start (fortsettelse i 2013) Mosjøen hadde tre jødiske innbyggere som ble drept i Holocaust. Denne delen av den lokale krigshistorien har det vært satt lite fokus på, og det vil vi gjøre noe med ved å innføre Snublesteinprosjektet til Mosjøen. I prosjektet legger den tyske kunstneren Gunter Demnig ned snublesteiner (Stolpersteine) utenfor hus der det bodde mennesker fra grupper som ble forsøkt utryddet av nazistene, for eksempel jøder, sigøynere og homofile. De enkle steinene er cirka 12 ganger 12 centimeter og legges ned i fortauet som en stille og beskjeden markering av nazistenes massemord. En rekke land i Europa har fått slike steiner. I Norge er det lagt ned steiner i Oslo, Trondheim og Larvik, og i flere andre byer er snublesteiner under planlegging. Vi ønsker i samarbeid med direktør Sidsel Levin ved Jødisk Museum i Oslo og Vefsn kommune å legge ned tre snublesteiner i Mosjøen. Byvandringer med Hans Pedersen Som en del av kunnskapsoverføringen i museet, tok avgått direktør Hans Pedersen ny direktør, ny avdelingsleder i Vefsn og formidlingsansvarlig i Vefsn med på tre vandringer det lokale museuale landskapet i Dette var utbytterike vandringer som trakk opp noen brede perspektiver i museumsdriften her. Samarbeid med lokale foreninger og ressurspersoner Vefsn Museumslag Vefsn kommune Mosjøen Kunstforening Bygdebokkontoret Galleria Toggruppen Oladalens venner Generator Husflidslaget 16

17 Kulturverkstedet Den Kulturelle Skolesekken Skolene i Vefsn Marit Skog Stig Ove Sivertsen Publiseringer Publisering av tekster fra oss er en viktig del av formidlingen. Fremover kommer vi til å jobbe for å publisere jevnt og trutt Avdelingsleder sammen med direktør Avdelingsleder Avdelingsleder Hvorfor kultur er viktig, Helgeland Arbeiderblad, mai 2012 Det handler om livet (om hvordan vi tenker museum), HA Månemennene (om amerikanske astronauter), Levende Historie 17

18 MEDARBEIDERE Helgeland Museum avdeling Vefsn er velsignet med en sterk og allsidig stab Fast ansatte Håvard J. Nilsen, avdelingsleder f.o.m. 1. mars 2012, formidlingsvikar f.o.m. 3. januar 2012 Katrine R. Wiken, formidlingsansvarlig, konstituert avdelingsleder frem til 1. mars 2012 Bjørnar Pedersen, fotoansvarlig (50%) Rønnaug Tuven, samlingsansvarlig (80%) Bjarne Eriksen, driftsansvarlig Julie M. Thoresen, ekstrahjelp og sommeransatt Marianne Rye, ekstrahjelp og sommeransatt Engasjement Synne Kaasin, sommeransatt Maren Pedersen, ekstrahjelp Organisasjon Som nevnt i Samlingsarbeid har vi i 2012 ryddet i stillingene til samlingsansvarlig og fotoansvarlig. Fremover kommer vi til å være tydelige og strenge på at vårt mannskap skal bruke våre tilmålte ressurser på vår drift i Vefsn. I 2012 har vi også hatt direktørvisitas, og avdelingsleder har hatt medarbeidersamtaler med alle faste ansatte. 18

19 ARBEIDSMILJØ Helse, miljø og sikkerhet Det ble i 2012 gjennomført HMS-kurs i Helgeland Museum. Avdelingsleder er nå HMS-kurset. Brann- og el-sikring Vi har i 2012 satt fokus på brann- og el-sikringen vår. Vi har hatt branntilsyn og skrevet nødvendig tiltaksplan, og brannvesenet har vist tilfredshet med at vi tar brannsikkerheten på alvor. Avdelingsleder er brannvernleder og har brannvernkurs fra sin tidligere jobb i Nordlandsmuseet. I plan for 2013: samling av alt på ett sted Det er et problem at ulik sikringsdokumentasjon tidligere ikke er blitt jevnlig oppdatert og befinner seg på forskjellige steder, i mer eller mindre rotete form. I 2013 skal vi samle alt som har med brannvern, el-sikring og HMS å gjøre, på én plass, samt sørge for at all dokumentasjon er oppdatert. 19

1. Innledning s. 3. 2. Personale s. 4. 3. Organisasjon administrasjon s. 6. 4. Publikumstiltak formidling s. 7

1. Innledning s. 3. 2. Personale s. 4. 3. Organisasjon administrasjon s. 6. 4. Publikumstiltak formidling s. 7 2012 Årsmelding 1 Innhold 1. Innledning s. 3 2. Personale s. 4 3. Organisasjon administrasjon s. 6 4. Publikumstiltak formidling s. 7 5. Markedsføring, salg, utleie og kafédrift s. 26 6. Drift og vedlikehold

Detaljer

Museumsplan. for. Helgeland

Museumsplan. for. Helgeland Museumsplan for Helgeland 2011 2016 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Innledning...4 1.1 Innledning...4 1.2 Finansiering...6 1.3 Organisering...6 1.3.1 Organisasjonsskisse...7 Kap. 2 Formidling...8 2.1 Innledning...8

Detaljer

Årsmelding 2010. Årsmelding 2010 1. Årsrapport_210x280 - PC utgave 2010.indd 1 11.04.2011 18:55:19

Årsmelding 2010. Årsmelding 2010 1. Årsrapport_210x280 - PC utgave 2010.indd 1 11.04.2011 18:55:19 Årsmelding 2010 Årsmelding 2010 1 Årsrapport_210x280 - PC utgave 2010.indd 1 11.04.2011 18:55:19 Innhold Hovedtrekk 2010... 4 Fornying... 6 Forvaltning... 14 Formidling... 16 Forskning og kunnskapsutvikling...

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD

ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD DIREKTØREN HAR ORDET... 2 STYRETS ÅRSBERETNING 2013... 3 VEST-AGDER-MUSEET IKS FORMÅL OG ORGANISASJONSFORM... 3 UTFORDRINGER... 6 TAKK TIL ANSATTE OG FRIVILLIGE...

Detaljer

2012 i sammendrag. Planarbeider. - Sikringsplan for bygningene - HMS plan

2012 i sammendrag. Planarbeider. - Sikringsplan for bygningene - HMS plan 2012 i sammendrag Prosjektarbeider. Det har blitt brukt mye tid på to prosjekter: - Kulturminner i Nord Skandinaviske Gammelskoger er et interreg prosjekt mellom Sverige og Norge. Det ble gjennomført et

Detaljer

RAPPORT 2014. Innhold: For museumsvirksomhet og kulturhusaktiviteter. En del av Deanu ja Várjjat Museasiida/Tana og Varanger Museumssiida (DVM)

RAPPORT 2014. Innhold: For museumsvirksomhet og kulturhusaktiviteter. En del av Deanu ja Várjjat Museasiida/Tana og Varanger Museumssiida (DVM) RAPPORT 2014 For museumsvirksomhet og kulturhusaktiviteter Kulturminneregistrering i Per Larsenvik, del av fredningsområde Ceavccageađge/Mortensnes kulturminnneområde. Foto: Stine Rybråten/Várjjat Sámi

Detaljer

Innhold. 00. Sammendrag 5. 01. Om virksomheten 7. 02. Om Østfoldmuseene 8

Innhold. 00. Sammendrag 5. 01. Om virksomheten 7. 02. Om Østfoldmuseene 8 Årsmelding 2012 Innhold 00. Sammendrag 5 01. Om virksomheten 7 02. Om Østfoldmuseene 8 Østfoldmuseene Årsmelding 2012 03. Forvaltning 12 Østfoldmuseenes samlinger 13 Vedlikehold/bygningsinvestering 14

Detaljer

Årsrapport 2012 Helgeland Museum, avdeling Vevelstad

Årsrapport 2012 Helgeland Museum, avdeling Vevelstad 1 Helgeland Museum, avdeling Vevelstad Årsrapport 2012 Helgeland Museum, avdeling Vevelstad Innhold: Innledende ord Utstillinger og prosjekt Arrangement o.l. Kurs, møter o.l. Sommersesongen/åpningstider

Detaljer

Året som gikk 2013 Side 3. Mål, verdier og strategi Side 4. Nøkkeltall Side 4. Styret Side 5. Ansatte Side 5. Bygningsvernet Side 6

Året som gikk 2013 Side 3. Mål, verdier og strategi Side 4. Nøkkeltall Side 4. Styret Side 5. Ansatte Side 5. Bygningsvernet Side 6 ÅRSMELDING 2013 T E L E M A R K M U S E U M NHOLD t som gikk 2013 Side 3 l, verdier og strategi Side 4 kkeltall Side 4 ret Side 5 atte Side 5 ningsvernet Side 6 funnsminnet Side 8 INNHOLD testedet Side

Detaljer

Kristiansand 26.04.11 Agnete Kjellin konstituert direktør

Kristiansand 26.04.11 Agnete Kjellin konstituert direktør //VEST-AGDER-MUSEET IKS ÅRSBERETNING 2010 Innhold 2 Innledning 3 Styrets beretning 2010 5 Vest-Agder-muset IKS 6 Deltakelse i samarbeidsprosjekter 8 Prosjekter 11 Arbeid i faggrupper 13 Formidling 17 Utstillingsprosjekter

Detaljer

BARN I 100! En utstilling om barndomshistorie for voksne og barn

BARN I 100! En utstilling om barndomshistorie for voksne og barn BARN I 100! En utstilling om barndomshistorie for voksne og barn Fra idé til utstilling Utvikling av historiebevissthet Av Hege Stormark Norsk Barnemuseum Stavanger August 2005 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning

Detaljer

Rapport 2007 Galleri Espolin AS. Kaare Espolin Johnsons 100-års jubileum (1907-1994)

Rapport 2007 Galleri Espolin AS. Kaare Espolin Johnsons 100-års jubileum (1907-1994) Rapport 2007 Galleri Espolin AS Kaare Espolin Johnsons 100-års jubileum (1907-1994) Innhold 1 Innledning Kaare Espolin Johnsons 100-års jubileum 2007 Bakgrunn Visjon Mål 2 Personale 3 Besøk og statistikker

Detaljer

å r s b e r e t n i n g 2 0 0 8

å r s b e r e t n i n g 2 0 0 8 å r s b e r e t n i n g 2 0 0 8 fortidens sjeler går over gulvene våre // en hemmelig forelskelse blir herregårdshistorie // brennende kull, kokende vann, dampende kommer toget // glødende nagler forbinder

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 MED STYRETS BERETNING OG REVIDERT REGNSKAP VEMORK RJUKANBANEN TINN MUSEUM HEDDAL BYGDETUN

ÅRSMELDING 2013 MED STYRETS BERETNING OG REVIDERT REGNSKAP VEMORK RJUKANBANEN TINN MUSEUM HEDDAL BYGDETUN ÅRSMELDING 2013 MED STYRETS BERETNING OG REVIDERT REGNSKAP VEMORK RJUKANBANEN TINN MUSEUM HEDDAL BYGDETUN Innhold Styret/personalet 3 Styrets beretning 5 Administrasjonens beretning 7 - Forvaltning 7 -

Detaljer

NR. 2 November 2008 NYHETSBREV OM LOKAL AGENDA 21 - UTGITT AV RIKSANTIKVAREN. Tema Kulturminneåret 2009

NR. 2 November 2008 NYHETSBREV OM LOKAL AGENDA 21 - UTGITT AV RIKSANTIKVAREN. Tema Kulturminneåret 2009 - NR. 2 November 2008 NYHETSBREV OM LOKAL AGENDA 21 - UTGITT AV RIKSANTIKVAREN Tema Kulturminneåret 2009 INNHOLD Med oppvekst et steinkast fra Norgeshistoriens viktigste begivenheter..........................................

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

K I E L L A N D UTREDNINGEN 2007 SØLVBERGET KF, STAVANGER BIBLIOTEK OG KULTURHUS STAVANGER KOMMUNE

K I E L L A N D UTREDNINGEN 2007 SØLVBERGET KF, STAVANGER BIBLIOTEK OG KULTURHUS STAVANGER KOMMUNE K I E L L A N D UTREDNINGEN 2007 SØLVBERGET KF, STAVANGER BIBLIOTEK OG KULTURHUS STAVANGER KOMMUNE INNHOLD 1 side 03 INNLEDNING 2 side 09 OPPSUMMERING 3 side 12 DOKUMENTASJON 4 side 15 FORSKNING 5 side

Detaljer

Stiftelsen Arkivet et framtidsrettet fredssenter

Stiftelsen Arkivet et framtidsrettet fredssenter Årsberetning 2012 Forord Stiftelsen Arkivets formål er: > Å eie og forvalte det tidligere Statsarkivet i Kristiansand, som ble brukt som hovedkvarter for Gestapo under okkupasjonen 1940-45. > Innpasse

Detaljer

godt lokalt kulturarbeid

godt lokalt kulturarbeid INNLEDNING Side 3 TRONDHEIM KOMMUNE Norges kulturkommune 2013 Side 6 Fra skolesekk til spaserstokk Side 8 Fritidsklubb for alle Side 11 kunst ute, kunst inne Side 14 HAMMERFEST KOMMUNE Side 16 Verdens

Detaljer

Årsmelding 2005. Nord-Troms Museum

Årsmelding 2005. Nord-Troms Museum Årsmelding 2005 Nord-Troms Museum FORORD Styret ser tilbake på 2005 som et svært godt år for Nord-Troms Museum når det gjelder formidling. Museet kan vise til gode besøkstall og det ser ut til at det er

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Innhold. Bygningsvernet 6. Året som gikk 2012 3. Samfunnsminnet 9. Mål, verdier og strategier 4. Nøkkeltall 4. Møtestedet 11. Regnskap og noter 14

Innhold. Bygningsvernet 6. Året som gikk 2012 3. Samfunnsminnet 9. Mål, verdier og strategier 4. Nøkkeltall 4. Møtestedet 11. Regnskap og noter 14 Årsmelding2012 1 Innhold Året som gikk 2012 3 Mål, verdier og strategier 4 Nøkkeltall 4 Styret 2012 5 Bygningsvernet 6 Samfunnsminnet 9 Møtestedet 11 Regnskap og noter 14 Ansatte 2012 5 2 Året som gikk

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo 23 22 05 80 / 48 13 71 80 vestreakerfrivillig@gmail.com www.vinderenfrivillig.no Organisasjonsnummer 981 091 167

Detaljer

Samlingsforvaltningsplan for Haugalandmuseene

Samlingsforvaltningsplan for Haugalandmuseene Samlingsforvaltningsplan for Haugalandmuseene Samlingsforvaltningsplan Haugalandmuseene 26. mai 2011 Forsidebilde: Naust i Solhåla, Vedavågen, Karmøy kommune. Forord Samlingene er grunnlaget for alle museer.

Detaljer

å r s m e l d i n g 2 0 0 7

å r s m e l d i n g 2 0 0 7 å r s m e l d i n g 2 0 0 7 fortidens sjeler går over gulvene våre // en hemmelig forelskelse blir herregårdshistorie // brennende kull, kokende vann, dampende kommer toget // vi kan fortelle om den lille

Detaljer

PREUS MUSEUM ÅRSRAPPORT 2004. Fra basisutstillingen. Foto: Astrid Roberg/Preus museum

PREUS MUSEUM ÅRSRAPPORT 2004. Fra basisutstillingen. Foto: Astrid Roberg/Preus museum PREUS MUSEUM ÅRSRAPPORT 2004 Fra basisutstillingen. Foto: Astrid Roberg/Preus museum INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets beretning... s. 3 Administrasjonens beretning... s. 10 Regnskap 2004... s. 21 Resultatmål

Detaljer

Museumsnytt. Kystverkmusea. fra museumsnettverk til nettverksmuseum. På informasjonsjakt museumsnettsider. Ødeleggelser av kulturminner i Gaza

Museumsnytt. Kystverkmusea. fra museumsnettverk til nettverksmuseum. På informasjonsjakt museumsnettsider. Ødeleggelser av kulturminner i Gaza Museumsnytt Nr.1 2009 - Årgang 57 Kystverkmusea fra museumsnettverk til nettverksmuseum På informasjonsjakt museumsnettsider Ødeleggelser av kulturminner i Gaza 4 2 Leder Nytt år, nye gode formål Mangfoldsåret

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DET NYE BERGER MUSEUM I SAMDRIFT MED FOSSEKLEIVA KULTURSENTER

PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DET NYE BERGER MUSEUM I SAMDRIFT MED FOSSEKLEIVA KULTURSENTER PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DET NYE BERGER MUSEUM I SAMDRIFT MED FOSSEKLEIVA KULTURSENTER Hovedmål Berger museum skal formidle norsk tekstilindustrihistorie, med utgangspunkt i Berger og Fossekleven fabrikker,

Detaljer

Oslo kommune Munchmuseet ÅRSBERETNING 2014

Oslo kommune Munchmuseet ÅRSBERETNING 2014 Oslo kommune Munchmuseet ÅRSBERETNING 2014 Side 2 Innhold 1. ANSVARSOMRÅDE... 4 1.1 Organisasjon/bemanning... 6 2. MÅL OG RESULTATER... 7 2.1.a Situasjonsbeskrivelse... 7 2.1.b Mål... 9 2.2 Strategier

Detaljer

Energi og Miljø: Nytt tilbud ved Skjetlein! Side 2

Energi og Miljø: Nytt tilbud ved Skjetlein! Side 2 Nr. 1 desember 2011 64. årgang Energi og Miljø: Nytt tilbud ved Skjetlein! Side 2 >> Side 6 Elever bygger for Lundåsen barnehage >> Side 15 Bioforsk økologisk styrker Skjetlein >> Side 18 Sør Trøndelag

Detaljer