Mer om oss finner du her:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no"

Transkript

1 Fra TV aksjonen 2011 Vårt første æresmedlem, Eli Odden mottar det synlige beviset på sin nye status fra Arne Hauan Mer om oss finner du her:

2 Innholdsfortegnelse Møter... 4 Medlemmer... 4 Utvalg... 5 Inntektsbringene tiltak... 5 Aktiviteter... 5 Sanitetsutvalget/ Sanitetsvakter... 6 Kippermocupen... 7 Lete aksjoner og øvelser... 8 Øvelse Ungdomsutvalget... 9 Samfunnsutvalget... 9 Internasjonalt Kurs, konferanser og representasjoner Kurs Innsamlingsaksjoner Investeringer Tjenestetimer Sluttord ~ 2 ~

3 Styreoversikt Valgt på årsmøte den Post nr. Leder Aina L. Berentzen 8663 Mosjøen Nestleder Anders Haugstad 8664 Mosjøen Økonomileder Arne Hauan / Kine Bekkevold (fra juni) 8661 Mosjøen/8658 Mosjøen Sekretær Ole K. Eli 8656 Mosjøen Styremedlem Tor Erik Bjørnsti 8663 Mosjøen Styremedlem/ Leder Gunn-Elin Hansen 8665 Mosjøen Ungdomsutvalg Leder sanitetsutvalg / Arild N. Berentzen 8663 Mosjøen Sanitetsleder Leder samfunnsutvalg Arne Hauan 8661 Mosjøen 1 varamedlem Gunther Haas 8664 Mosjøen 2 varamedlem Kine Bekkevold (til juni) 8658 Mosjøen Representant til årsmøte for Regionen Midt-Norge Vara: Delegater til Landsmøte: Aina L Berentzen Ole K Eli Gunn Elin Hansen Anders Haugstad Aina L Berentzen Arild N Berentzen Vara: Svein Erik Olsrud Kine Bekkevold Valgkomité 2011 Vara: Sanitetsutvalget Leder Medlem Medlem Ungdomsutvalget Leder Medlem Medlem Samfunnsutvalg Leder Medlem Medlem Svein Erik Olsrud Anders Haugstad Silje Valstad Tor Arne Eriksen 1 år 2 år 3 år U T V A L G (Medlemmer velges av styre) Arild N Berentzen Gunther Haas Gunn Elin Hansen Arne Hauan ~ 3 ~

4 Møter Styret har gjennom året avholdt 8 styremøter og ett ordinært årsmøte. Totalt er det behandlet ca 55 styresaker. Det har vært avholdt ett medlemsmøte, og ett tema møte, hvor vi på begge hadde besøk fra regionskontoret. Av andre møter som har blitt avholdt eller vi har deltatt på er: Flere personer har deltatt på forskjellige møter i forbindelse med tv-aksjonen. I tillegg har vi vært representert på en rekke andre møter, vi kan nevne: Årsmøte Region Midt- Norge, Landsmøte, årsmøte VØF. I tillegg så har vi vært tilstede på diverse andre møter. Medlemmer (Tall i parentes angir år 2010) Laget hadde ved årsskiftet en total medlemsmasse på, 87 (71) av disse har 63 (62) betalt sin kontingent for Totalt er det 17 (14) familier med til sammen 56 (48) personer. Det er registrert 34 (27) medlemmer under 30 år. Av disse er det 24 (22) som har betalt kontingent. (Vedtektenes definerer alle under 30 år som ungdomsmedlem, tidligere gjaldt dette alle under 26 år) Det er ca.1635 (1635) kollektive medlemmer fra 3 (3) lag og foreninger. Æresmedlem På årsmøtet ble det delt ut nåler for 10 års medlemskap til hele 14 personer. I tillegg fikk Arild N. Berentzen diplom og nål for 25. års medlemskap. Men den gjeveste utmerkelsen gikk til Eli Odden, som har vært medlem i Norsk Folkehjelp i hele 40 år, 2 år lenger enn laget i Mosjøen har eksistert. Hun fikk diplom og Norsk Folkehjelps fineste utmerkelse, Æresmedlemskap. Både Berentzen og Odden fikk blomster for sin innsats for lokallaget! Eli Odden mottok utnevnelse som æresmedlemskap i Norsk Folkehjelp Mosjøen etter å ha vært medlem i 40 år, Arild N Berentzen mottok diplom og sølvnål for 25 års medlemskap og Ole Kristian Eli mottok nål for 10 års medlemskap sammen med 13 andre. ~ 4 ~

5 Utvalg Laget har tre utvalg, sanitet, ungdoms utvalg og samfunnsutvalg. Disse utvalgene er representert i styret med sine ledere. Samfunn og særlig sanitet utvalget har hatt brukbar aktivitet, mens det ellers har vært liten aktivitet i ungdomsutvalget. Inntektsbringene tiltak Som regnskapet vil vise så har inntekten i 2011 vært litt bedre en forventet, og utgiftene har vært høyere. Til tross for dette så avsluttes regnskapet med et overskudd på kr 9416,- og det må en jo kunne si seg fornøyd med. Hovedinntektene har kommet fra: Bingo Sanitetsvirksomhet Tilskudd Dugnadsarbeid Kurs Aksjoner Salg av diverse utstyr o.l. Grarotandel Av tilskudd har vi mottatt: Tilskudd fra Vefsn kommuner Vefsn Sykehus Pensjonistforening 5000 Fellesforbundet Helgeland 3000 LO i Mosjøen og omegn 2000 Tilskudd fra Norsk Folkehjelp region midt-norge 5000 Alcoa Mosjøen privat tilskudd 200 Tilskudd fra Alcoa Norway AS Tilskudd via grasrotandel 17506,37 Sum tilskudd 79986,37 Aktiviteter Laget har vært engasjert i en rekke aktiviteter i løpet av året. Aktivitetene har vært rettet inn mot våre tradisjonelle tjenester. Vi har deltatt med personell eller arrangert selv følgende aktiviteter: Sanitetsvakter Leteaksjoner Påskeberedskap Ungdomsarbeid ~ 5 ~

6 Kurs, konferanser og representasjon Eldredagen TV-aksjonen Sanitetsutvalget/ Sanitetsvakter I 2011 har vi vært innleid ved flere arrangement for å ha sanitetsvakter, dette gjelder ved følgende arrangementer: HA - cupen, Blåfjell-dørjo, Ånner-dørjo, Påskeberedskap, hopprenn, dansetilstelning, Kippermocupen og rotenonbehandlingen av Vefsna som sanitet, for å nevne noen. Etter hva vi har fått brakt på det rene så har alle våre oppdragsgivere vært fornøyd med jobbene vi har gjort, noe vi er veldig stolt av. Påskeberedskapen Pga av mannskaps mangel, ble det stort sett kun gjennomfør hjemmeberedskap i år. På Majavatnet var det et par av våre medlemmer som ivaretok vår tilstedeværelse der, men de hadde en rolig beredskap Blåfjell-dørjo Palmesøndag deltok 4 personer som sanitets vakt under det tradisjonelle motbakke løpet "Blåfjelldørjo". Årets løp ble preget av mild vær, men heldigvis kom alle skadefri fra arrangementet. Ånderdørjæ Skjærtorsdag hadde Norsk Folkehjelp Mosjøen sanitetsvakt på skirennet, Ånderdørjæ, hvor det til tross for gråvær og regn, ble satt ny deltager rekord. 206 personer deltok på det tradisjonelle ski rennet. Mange knall og fall ble det i de verste bakkene, men ingen skadet seg nevneverdig der, derimot var en av deltagerne ekstra uheldig når han, antagelig vis, skulle ta av seg skiene etter fullført løp. På ett eller annet vis har han da klart og kuttet seg kraftig på skiens stålkant, slik at han fikk et dypt kutt i høyre tommel. Såret var så dypt, og blødde så mye at vedkomne, etter å ha blitt undersøkt og behandlet av våre mannskaper, ble sendt videre til legevakt for å få såret ettersett av lege. Det var flere alternative måter å ta seg ned den bratteste bakken på. ~ 6 ~

7 Vårhopprennet 2011 Vinterens siste hopprenn ble avsluttet på i april, uten noen skader. Vi takker Vefsn Hopp for oppdraget og samarbeidet i forbindelse med sanitetstjeneste under årets sesong. Samtidig takker vi alle medlemmene våre som har stilt opp frivillig som sanitetspersonell. Kippermocupen Fortsatt årets mest travle helg for våre mannskaper. Totalt ble det behandlet ca 60 skader. Flere personer måtte til nærmere sjekk hos lege, men ingen ble alvorlig skadet. Hovedsakelig så var de fleste skadene mindre alvorlige, slik som små sår, gnagsår samt en del overtramp, m.m. Trenden med få skadde fortsetter, noe som kan tyde på at trenere og lagledere setter større fokus på oppvarming, utstrekking og å ta det med ro. Men nok en gang utførte våre mannskaper en uvurderlig innsats på Kippermoen. Totalt så var vi ca 15 stk på det meste på vakt og totalt så har våre mannskaper utført ca 650 timer med frivillig arbeid i løpet av helga. Vi vil herved rette en stor takk for innsatsen til de av våre mannskaper som deltok på denne tjenesten. Nå er det bare ett år igjen til neste cup helg. Tusen takk til vår oppdragsgiver MIL Fotball og legetjenesten i Vefsn for ett flott samarbeid. Vi sees til neste år igjen. Til tross for travle tider innimellom, ble det tid til litt hygge også ~ 7 ~

8 Nytt tilbud fra Norsk Folkehjelp Mosjøen 1 desember startet vi opp med ett nytt tilbud. Da starter vi opp med tilbud med pasienttransport for pasientreiser ved Helgeland sykehuset. Denne tjenesten tar for seg transport av pasienter til og fra bl.a. helseinstitusjoner, hovedsakelig i Nordland. Hoved pasient gruppen vil være pasienter som må transporteres liggende, og som ikke har behov for medisinsk behandling under transporten. Lete aksjoner og øvelser Norsk Folkehjelp Mosjøen har vært alarmert ved tre aksjoner i løpet av 2011 To gutter funnet i god behold Det ble slått alarm da to gutter i 8-9 års alderen ikke møtte opp på skolen torsdag morgen etter at de tidligere på dagen hadde vært på SFO ved Mosjøen skole. - Politiet ble varslet mellom klokka ti og elleve. Norsk Folkehjelp Mosjøen ble varslet ved 1130 tiden. 8 personer kunne i løpet av kort tid settes inn i søk. Dette søket tok utgangspunkt i sist kjente observasjon av guttene ved Skjervengan-området, men etter hvert ble søket utvidet utover byflata. Ca kl 1250 kunne en patrulje fra Norsk Folkehjelp Mosjøen fortelle at de hadde funnet guttene i god behold ved Bordvedneset i Mosjøen sentrum, og dermed endte søket godt og letemannskapet kunne permitteres. Savnet mannsperson funnet i god behold Norsk Folkehjelp Mosjøen deltok med 9 personer i søk etter savnet mannsperson i 20 årene i Mosjøen, torsdag 14. juli. Etter at politiets innledende undersøkelse ikke ga resultat, ble NF Mosjøen anmodet om å bistå i søk etter savnede rundt kl 07:30 torsdags morgen. Etter først en gjennomgang av saken hos politiet, ble selve søket startet ved 10 tiden. Litt før kl 11 kunne søkemannskapene rapportere om at de hadde funnet savnede i god behold. Foruten mannskaper fra NF Mosjøen, deltok Vefsn Røde kors (6 stk) og politiet i søket. ~ 8 ~

9 Mann savnet i Grane. Nok en gang ente en leiteaksjon lykkelig. Denne gangen kom vi bare til lageret, men hva gjør vel det, så lenge folk kommer velberget til rette?! En person i et turfølge på 3 menn i 40 årene fra Østlandet, var kommet bort fra de 2 andre i området v/elgviddevann nord for Jorbrufjellet i Svenningdalen. Turfølget var på fisketur i området. Den saknede ble sist sett , ca. kl Den savnede ble funnet av helikopter i leiteområdet kl Vedkommende var i god behold, rapporteres det fra politiet Øvelse. Norsk Folkehjelp Mosjøen har ikke hatt deltagere på øvelser i 2011 Ungdomsutvalget Her har det dessverre ikke vært noen egne aktiviteter siste år, men noen av lagets ungdomsmedlemmer har likevel vært aktiv på andre aktiviteter som laget har jobbet med, dette er bl.a. sanitetstjenester eldredagen, og minerydde aksjonen i forbindelse med TV innsamlingen. Samfunnsutvalget Samfunnsutvalget fikk på nytt oppdrag med å arrangere fest for eldre i forbindelse med markeringen av eldre dagen 1 oktober, også denne gangen ble det suksess. (Se omtale nedenfor). Feiring av de eldre Fredag den 30. september, en dag på forskudd, ble den internasjonale eldredagen feiret i Mosjøen. Det er eldrerådet i kommunen som arrangerer denne årlige dagen, men som så mange ganger før står Norsk Folkehjelp Mosjøen (NFM) som tekniske arrangører av arrangementet. Også i år avholdt på byens store feststue i HIAS sine lokaler på Øya! Dette er mer eller mindre blitt et fast arrangement for NFM, et event som våre medlemmer er drillet godt inn i! Alle vet sine poster og oppgaver når planlegging og gjennomføring skal gjøres. Til årets fest kom det ca 70 gjester. Noen få hadde benyttet seg av NFM sin gratis hente og bringetjeneste, ment for dem som ikke kom seg selv på annen måte! Og de faste i kjøretjenesten, Arne Hauan, Günter Haas og Arild N. Berentzen, fikk den trivelige oppgaven med å frakte festglade gjester til og fra. Dette er en oppgave de ser ut til å sette pris på, da det som ofte ventes både gode ord og andre goder med på turen! ~ 9 ~

10 Årets fest bød på god mat, kaffe og kaker, loddsalg, musikk og dans. En oppskrift som er godt utprøvd og fungerer like bra hvert år! Noe også deltagerne ser ut til sette pris på! Kvelden ble åpnet med noen ord fra vertene og leder i eldreråde Ragnhild Eiterstrøm, som begge ønsket gjestene velkommen. Deretter var det klart for koldtbord! Etter mat var det klart for musikk, med muligheter for en liten svingom for dem som ønsket! Og evigpopulære Vefsndåsan var på plass med sin gode gammeldans, noe som også trakk mange på gulvet! Også våre yngste medhjelpere benyttet sjansen til å by en og annen gjest opp til dans. Loddsalg er noe som hører til slike kvelder. Mange fine premier, sponset av det lokale næringslivet, fikk nye eiere denne kvelden. Og ettersom alle bordblomstene, som er nydelige oppsatser fra en lokal blomsterhandler også inngår i premiebordet, så er dette et meget populært lotteri! Noe som vistes på loddkjøpergleden! Som tekniske arrangører av denne festdagen for de eldre, begynner NFM å få en del erfaring nå; etter mange år i oppgaven. Likevel byr hvert år på nye utfordringer og uforutsette ting som må løses i en fart og gjerne individuelt! Da er det godt med erfaringen fra tidligere år! Derfor byr heller ikke disse kveldene på noen store overraskelser lengre! Men at det skjer endringer fra år til år merkes, og kanskje litt ekstra i år. For det har skjedd et lite generasjonsskifte hos våre gjester. Noen av de trofaste gjengangere fra før om årene, er byttet ut med en yngre generasjon av pensjonister. Noe som også merkes på antall dansere og ikke minst utholdenheten før de vil hjem! Men til slutt var det nok et fornøyd gjestebud som tok fatt på hjemveien! Kanskje det til neste år også bør vurderes en liten øl til maten eller dram til kaffen! Mange spurte etter det! Jeanette med noen av de vakre blomstersattsene fra Blomstrebua Fult hus og fin stemning! Internasjonalt Internasjonalt arbeid i laget ligger nede og skaper ingen interesse hos våre medlemmer. ~ 10 ~

11 Kurs, konferanser og representasjoner Regionens årsmøte ble i år avholdt på Stjørdal den 27. mars. Mosjøen var representert med 2 delegater samt Arne Hauan. Landsmøtet ble avholdt i slutten av august. Også her var Norsk Folkehjelp Mosjøen representert med 2 delegater samt Arne Hauan. I dag har Norsk Folkehjelp Mosjøen ingen faste medlemmer som sitter i regionstyret, men Arne Hauan satt som fast medlem frem til landsmøtet. Etter landsmøtet så er Norsk Folkehjelp Mosjøen representant i styret for Norsk Folkehjelp med Arild N Berentzen som 2 varamedlem for Norsk Folkehjelp Region Midt-Norge. Arild Berentzen sitter som representant for de frivillige redningsenheter (FORF) i lokal redningssentral (LRS) og som lagets representant i folkehelseforumet i Vefsn Fire personer satt som lagets representant i TV aksjonskomiteen. Tre personer deltok på Hemnes jazzen, som vakter under fredagens konsert med Chris Thompson og Mats Eriksen band på Hemnesberget! Kurs Norsk Folkehjelp Mosjøen har ganske jevn pågang på kursfronten eksternt. Flere av lagets medlemmer har vært med på disse kursene for å holde seg oppdatert, samt bistå som hjelpe instruktører. Følgende kurs av blitt avholdt. Norsk grunnkurs førstehjelp, (voksne, barn) Hjertestarter kurs og trafikale grunnkurs, førstehjelp. Til sammen er det avholdt 12 (6) eksterne kurs, med totalt 195 (90) deltagere. Innsamlingsaksjoner TV-aksjonen Denne gikk i 2011 til inntekt for Norsk Folkehjelp Vi rydder for livet Rekord mange personer var med på å gjøre denne aksjonen som tidenes nest beste aksjon på landsbasis. Mosjøen var ingen unntak i så måte. Takket være mye flott ungdom fra årets russ og 6. klasse ved Granmoen skole, pluss mange blide og glade frivillige som tok med bøssen på søndagsturen sin. Takket være deres innsats her i Mosjøen og omegn, kom det inn i overkant av kr på bøsse innsamlinga i Mosjøen, kroner ,- mer enn året før. I hele Norge ble det samlet inn over 218 millioner kroner. Årets russekull i Mosjøen har satt seg som mål å gjøre seg positivt bemerket! De er lei av stemplet som fulle ungdom som kun er ute etter gøy og fanteri, dette resulterte i en massiv mønstring av russ ~ 11 ~

12 til denne dagen, hvor russestyret gikk foran med et godt eksempel! Årets russegeneral vervet seg like godt til neste års innsamlings komité! Men deres innsats ble ikke oversett! NF Mosjøen spanderer førstehjelps kurs på årets russ og i tillegg støtter vi årets russeavis med annonse! Granmoen skoles 6.klasse fikk også oppmerksomhet for sin innsats, i form av pizza til hele klassen! Ordfører i Vefsn, Jann Arne Løvdahl og leder i Norsk Folkehjelp Mosjøen, Aina L Berentzen samens med representanter for 6 klasse ved Granmoen barne skole En av de flinke bøssebærenne og som var så heldig å bli trukket ut til å få gavekort på middag, som takk for innsatsen for TV Aksjonen. Unge mineryddere fra 8 klasse ved Kippermoen ungdomsskole, som i forkant av TV aksjonen fikk prøve seg som mineryddere. ~ 12 ~

13 Folkehjelps uka Ble i år ikke markert hos oss! Bingo Norsk Folkehjelp Mosjøen har ikke lenger egen bingo, men deltar nå i fellesspillet i regi av Jackpot Bingo As i Mosjøen. Totalt deles potten på 11 lag i Vår andel for 2 halvår 2010 og 1 halvår 2011 utgjorde kr: (Utbetaling for 2 halvår kommer på årsberetning for 2012) Investeringer Laget har i løpet av siste år ikke hatt noen større investeringer, foruten innkjøp av diverse førstehjelps utstyr til laget. Men vårt nye kjøretøy, beregnet for pasienttransporter har blitt reparert for litt i overkant av kroner Tjenestetimer Tjenestetimene for året utgjør ca 9000 timer, inkludert administrasjonstimer. Dette tilsvarer ca 1000 timer mer en i 2010 Sluttord Som årsberetningen viser, så har vi også i 2011 vært aktiv i vårt nærområde. Også i år har vi vært sterkt til stede på nett! Vår egen nettside er godt besøk, med litt flere og oftere oppdateringer, med løst og fast, så har sikkert trafikken her blitt større! Et lite tips til alle våre medlemmer om å sende stoff hit! Ingenting er i grunn for dumt å legge ut, bare man tenker på prinsippet med å være snill mot andre og ikke henge ut folk eller samarbeidsparter! Komme med mattips ute i naturen, hvordan smøre ski, gå trygt gå rygg og videre! Jo flere oppdateringer, jo mer interessant å besøke! Styret har også siste år jobbet mye med å få orden på hybelhuset, ett arbeid som til tider kan synes evigvarende i det noe nytt alltid dukker opp når gammel skader er utbedret. Norsk Folkehjelp Mosjøen styre har den siste tiden sett på muligheten med å kunne kvitte seg med denne byrden! Det finnes interessenter på markedet, som vil overta huset! Kanskje er dette siste året vi er i eier av dette huset! Nok en gang så kan styret ikke annet enn og konstantere at arbeidsbyrden for enkelte er enorm! Vi kan bare takke et rimelig lettspurt styre, som ofte svarer ja på ren impuls, enn med godt mot! Vi har ved anledninger hatt god hjelp fra andre medlemmer også, en av de ivrigste er Åshild Hauan som sjelden sier nei til å stille opp og som ikke sitter i styret! Men vi skulle så gjerne hatt flere av ~ 13 ~

14 hennes person og kaliber. Det har ikke minst før til mindre oppgaver og stress for alle og flere og dele alle de fine og sosiale stundene vi har i sammen på vakter og oppdrag! Kanskje vi bør tenke litt mer aktiv verving fremover i året 2012, og la dette bli året vi i stede for å slanke laget, heller legger på laget! En utfordring vi bør ta på strak arm. Styret vil tilslutt få takke alle som har støttet oss, både økonomisk og på andre måter i løpet av året som har gått. Særlig gjelder dette våre hovedstøtte som kommer fra bl.a.: Vefsn Kommune Felleforbundet Alcoa Mosjøen Helgeland Avd. 149 Sist men ikke minst må vi også takke medlemmene for den innsatsen de har utført i løpet av året, og ønsker med dette det nye styret et godt arbeidsår. Styret for 2011 Aina L. Berentzen /s/ Leder Anders Haugstad /s/ Nestleder Kine Bekkevold Økonomileder Ole K. Eli /s/ Sekretær Tor Erik Bjørnsti /s/ Styremedlem Gunn Elin Hansen /s/ Styremedlem / Leder ungdomsgruppe Arne Hauan /s/ Leder samfunnsutvalg Arild N Berentzen /s/ Sanitetleder Gûnther Haas/s/ 1 varamedlem ~ 14 ~

15 Resultatregnskap Norsk Folkehjelp Mosjøen Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad 5, 6, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Ordinært resultat Ekstraordinære inntekter og kostnader Årsoverskudd (Årsunderskudd) Overføringer Overført til annen egenkapital Sum overføringer Norsk Folkehjelp Mosjøen Side 1

16 Balanse Norsk Folkehjelp Mosjøen Eiendeler Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Lager av varer og annen beholdning Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Norsk Folkehjelp Mosjøen Side 1

17 Balanse Norsk Folkehjelp Mosjøen Egenkapital og gjeld Note Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Mosjøen, Styret i Norsk Folkehjelp Mosjøen Aina Lauritzen Berentzen Styrets leder Anders Kristian Haugstad Nestleder Ole Kristian Eli Styremedlem Gunn Elin Hansen Styremedlem Arne Johan Hauan Styremedlem Svein Erik Olsrud Styremedlem Arild Nordahl Berentzen Styremedlem Tor Erik Bjørnsti Styremedlem Kine Bekkevold Styremedlem/øk.leder Norsk Folkehjelp Mosjøen Side 2

18 Noter til Regnskapet 2011 Norsk Folkehjelp Mosjøen Regnskapsprinsipper Generelt Årsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Unntaksreglene for små foretak er brukt for alle poster hvor det foreligger slik valgadgang. Klassifisering Eiendeler knyttet til varekretsløpet klassifiseres som omløpsmidler. Samme regel gjelder for kortsiktig gjeld. Fordringer og gjeld som ikke knytter seg til varekretsløpet, klassifiseres som omløpsmidler/kortsiktig gjeld dersom de forfaller innen ett år. Øvrige eiendeler klassifiseres som anleggsmidler, og øvrig gjeld klassifiseres som langsiktig. Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etterhvert som de leveres. Pensjonsforpliktelser Foreningen har ingen ansatte. Vurderingsregler Varige driftsmidler Varige driftsmidler vurderes til historisk kost med fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger. Varige investeringer balanseføres. Avskrivninger er beregnet på grunnlag av kostpris og fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Avskrivningssatsene er gjengitt i note. Varer Varer er vurdert til laveste av kostpris og netto salgsverdi Fordringer Kundefordringer er ført opp etter fradrag for avsetning til forventede tap. Avsetningen til tap er gjort på grunnlag av individuell vurdering av fordringene.

19 Balanseregnskap Note 1, Kundefordringer Norsk Tipping, grasrotandel samt 2 små fordringer Kr Note 2, Aksjer & andeler i samme konsern Laget har eierinteresser i form av tingsinnskudd til en verdi av kr i Norsk Folkehjelp Mosjøen Hybelhus AS. Disse verdier er ikke bokført i balanseregnskapet. Resultatregnskapet Salgsinntekter 3019 Porto -120, Salgsinntekter varesalg, avg.fritt , Sanitetsvakter , Aksjoner , Transporttjenester , Kursinntekter bedrift, skole, barnehage , Kontigenter, medlemmer , Kontigent forbund/klubber/foreninger 0, Tilskudd fra Norsk Folkehjelp , Service tjenester/div. arrangement , ,82 Annen driftsinntekt 3410 Tilskudd fra kommuner , Tilskudd fra samorganisasjoner lokalt 0, Tiulskudd fra fagforeninger/klubber , Tilskudd bedrifter/individuelle givere , Tilskudd via grasrotandel , Andre refusjoner , Lotterier, basarer, bingo , ,27 Note nr. 4 Avskrivninger og anleggsmiddler Bil Tilhenger scooter Sambands Hjertestarter Sum m/henger utstyr Anskaffelse kost , , , , ,00 =+ Tilgang i året 0,00 - Avgang i året (Anskaffelseskost) Avskrivning alle år 73000, , , , , ,00 =Bokført verdi ,00 0, , , ,00 0,00 Årets ordinære avskrivninger 7 000, , , ,00 Økonomisk levetid 10år 5 år 10 år 5 år 5 år

20 Note nr. 5 Revisjonshonorar Kostnadsført revisjonshonorar var i 2011 på kr inkl mva. Det var ikke kostnadsført honorarer for annen bistand i 2011 Note nr. 6 Andre kostnader Telefonkostnader (Mobiltelefon) 1 989,13 Leie kontor ,00 Refusjon leiekostnader ,00 Porto/ budtjeneste 1 980,00 Distrubusjon/ frakt 375,50 Felleskostnader 4 959,74 Internett 1 456,00 Andre driftskostnader 6 324,00 Bank gebyrer 52, ,33 Note nr. 7 Diverse kostnader Reisekostnader (tog, fly o.l) 3 556,00 Øreavrunding 0,12 Off avg 135,00 Div varekjøp, basarer, bingo. o.l 2 811,84 Annonser 2 129,00 Trykking, presentasjonsmateriell ,13 Forsikring av Innbo/ løsøre (sambandsutstyr) 4 054,00 Forsikring av bil 4 537,00 Forsikring scooter 2 846,00 Forsikring mannskap 1 788,00 Opphold Kurs/konferanser 4 926,00 Bevertning kurs/konferanser/møter 4 363,10 Landsmøtet 3 765,00 Div kostnader 4 868, ,19

21 Norsk Folkehjelp Mosjøen Budsjett 2012 Postboks MOSJØEN Regnskap 2011 Budsjett 2012 Driftsresultat Salg av varer og tjenester Kursinntekter Kontigenter Tilskudd Tilsk./ overføringer internt Driftsinntekter , , , , , , , , , , , ,00 Varekostnad 4 644, ,00 Lønnskostnad 1 230,00 0,00 Avskrivn. varige driftsmidl. og imat. eiendeler , ,00 Transportkosnader , ,00 Utstyr- Varige verdier , ,00 Fremmede tjenester , ,00 Forbruksmatr. organisasjon 4 281, ,00 Andre driftkosnader , ,00 Reiseutgifter 3 556, ,00 Diverse kostnader , ,00 Driftskostnader , ,00 Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekt Annen finansinntekt Finansinntekter , , ,00 0,00-118,00 0, ,00 0,00 Finansinntekter og finanskostnader ,00 0,00 Resultat før ekstraorinære inntekter og kostnader , ,00 Resultat før skattekostnad , ,00 Årsoverskudd / Underskudd , ,00 Avsetninger 9 415,66 0,00 Disponeringer 9 415,66 0,00

Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no

Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no Innholdsfortegnelse Møter... 4 Medlemmer... 4 Utvalg... 4 Inntektsbringene tiltak... 5 Aktiviteter... 5 Sanitetsutvalget/ Sanitetsvakter... 6 Kippermocupen...

Detaljer

Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no

Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no Fra snitetsvakt på Reinfjellmarsjen 2014 Sanitetsungdomen på vakt Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no Innholdsfortegnelse...1 Styresammensetning 2014...3 Møter...4 Medlemmer...4 Satsningsområder...4

Detaljer

Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen

Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen Innholdsfortegnelse Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen... 3 Møter... 4 Medlemmer... 4 Inntektsbringene tiltak... 5 Aktiviteter... 6 1 Mai... 8 TV-aksjonen... 8 Kronerulling... 8 Investeringer...

Detaljer

Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen

Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen Valgt på årsmøte den 15.02.01 Leder Aina L. Berentzen Nestleder Anders Haugstad Økonomileder Gøril Svedal Sekretær Anne Berit Strøm Studieleder Arne Hauan 1

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 13. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2012 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 13. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2012 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 13. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger.

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. Stavanger Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. BKM Stavanger er forankret i den tro og lære som Johan Oscar Smith [Horten 1871 1943] sto for og utøvet.

Detaljer

Innkalling til ordinært årsmøte 2014

Innkalling til ordinært årsmøte 2014 Årsmøtepapirer 2014 Lørenskog Innkalling til ordinært årsmøte 2014 Ordinært årsmøte i Norsk Folkehjelp Lørenskog vil bli avholdt fredag 28. februar kl. 18.00 i våre lokaler "Floka" ved Sørlihavna. Etter

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 16. februar 2011 115. Driftsår sesongen 2010 1 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Årsmøte 2015 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2015 Bergen Klatreklubb Årsmøte Bergen Klatreklubb 25. mars 2015 Årsmøte 2015 Bergen Klatreklubb Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden 3. Velge dirigent, referent

Detaljer

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1997

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1997 STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1997 Leder: Nest Leder: Kasserer: Sekretær Studieleder Arne Hauan Gunn Elin Hansen John R Samuelsen Arild N. Berentzen Rune Eriksen 1 Styremedlem Renate

Detaljer

ÅRSBERETNING MOSJØEN 1999

ÅRSBERETNING MOSJØEN 1999 ÅRSBERETNING MOSJØEN 1999 STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1999 Leder : Nest leder : Kasserer : Sekretær : Studieleder : Arne Hauan Arild N Berentzen John R Samuelsen Renate K Kvitfjell

Detaljer

ÅRSMØTE. Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik.

ÅRSMØTE. Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik. ÅRSMØTE Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik. 1 Innhold Dagsorden... 3 Styrets årsrapport 4 Økonomi. 5 Organisasjon 6 Rapport Yngres.... 7 Rapport Junior 9 Rapport Marked 9 Rapport

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 15 mars 2012 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes torsdag 15. mars 2012

Detaljer

Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2010 4. REGNSKAP FOR 2010 5.

Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2010 4. REGNSKAP FOR 2010 5. Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5.

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5. Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT 2012 1

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT 2012 1 ÅRSRAPPORT 2012 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT 2012 1 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD TRYGG TRAFIKK 04 Dette var 2012 06 Askeland vil redde liv 09 Ambassadørar i skulen 10 Godt samarbeid 11 Trafikksikker kommune 12

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 KREFTOMSORG ROGALAND

ÅRSMELDING 2011 KREFTOMSORG ROGALAND ÅRSMELDING 2011 KREFTOMSORG ROGALAND INNHOLDSFORTEGNELSE Foto: Signe-Christine Urdal INNLEDNING 4 VÅRE ANSATTE 4 STYRET 4 GIVERGLEDE / ØKONOMI 5 PRIMÆRE OPPGAVER 5 HANNA BAARDSEN 6 HJERTEVARME 7 INNEN

Detaljer

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 ! # # " # $ % &! & & Innkalling til årsmøtet Lagt ut på www.hakadalgolf.no under nyheter 18.02.11 HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 Styret i Hakadal Golfklubb innkaller med dette til årsmøte for 2010. Sted:

Detaljer

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014 1892 2014, 122 år KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014 Norges KFUK-KFUM sitt formål ble gjennomgått og vedtatt på landsmøte 2013: Formål: Formålet til Norges KFUK-KFUM er å utvikle og ta ansvar for hele mennesket

Detaljer

Det innkalles til årsmøte på Det innkalles til årsmøte på Gjennestad Gartnerskole Gjennestad Gartnerskole onsdag 9. februar 2011 kl 18.00 onsdag 9.

Det innkalles til årsmøte på Det innkalles til årsmøte på Gjennestad Gartnerskole Gjennestad Gartnerskole onsdag 9. februar 2011 kl 18.00 onsdag 9. Årsberetning Årsberetning 2010 2010 Det innkalles til årsmøte på Det innkalles til årsmøte på Gjennestad Gartnerskole Gjennestad Gartnerskole onsdag 9. februar 2011 kl 18.00 onsdag 9. februar 2011 kl 18.00

Detaljer

Årsmøte 2015. Sted: Valdres Mathus, Valdrestunet Tid: torsdag 12. mars 2015 kl. 19.00.

Årsmøte 2015. Sted: Valdres Mathus, Valdrestunet Tid: torsdag 12. mars 2015 kl. 19.00. Bagn Idrettslag Stifta 05.03.1911 Årsmøte 2015 Sted: Valdres Mathus, Valdrestunet Tid: torsdag 12. mars 2015 kl. 19.00. Saksliste: 1. Åpning - godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkalling og

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer