Prosjektering av tiltak for Renere havn i Trondheim

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektering av tiltak for Renere havn i Trondheim"

Transkript

1 Prosjektering av tiltak for Renere havn i Trondheim Norsk vannforening og Miljøringen Onsdag 12. november 2014 Mari Moseid Prosjektleder NGI

2 Prosjektfaser 2000 Sedimentundersøkelser Pilotprosjekt, videreført i Ren havnesediment Sedimentundersøkelser, Risikovurdering, Tiltaksplan Prosjektering ulike alternative løsninger Kost-nytte Forprosjekt Pilottest Detaljprosjekt Entreprise Utførelse Søknad til Miljødirektoratet

3 Ilsvika Brattørbassenget Kanalen eponiløsning Nyhavna

4

5

6 Organisering Renere havn Trondheim kommune v/utbyggingsenheten Trondheim Havn Deponi Multiconsult Tiltaksområder NGI DNV, SINTEF

7 Prosjektfaser Prosjektering ulike alternative løsninger Kost-nytte Forprosjekt Pilottest Detaljprosjekt Entreprise 2015 Utførelse Søknad til Miljødirektoratet

8 Rammebetingelser for prosjektering i tiltaksområdene Krav til seilingsdyp i trafikkområder gitt av Trondheim Havn Opprettholde småbåtkaier i Kanalen Tiltak skal ikke påvirke kaier og brygger med dårlig stabilitet Grensesnitt mot planlagte stabilitetstiltak ved enkelte kaier Grensesnitt mot lokal deponiløsning for mudremasser i Nyhavna

9 Oppbygging av et tildekkingslag 1. Erosjonslag: Beregnet fra skipsoppvirvling 2. Bioturbasjon: (10 cm) Erosjonsbeskyttelse Bioturbasjonsdyp Adveksjonsdyp Kjemisk isolasjonslag Usikkerhet utlegging Innblanding i sedimentet på sjøbunnen Blandingsdyp Usikkerhet ifm instalasjon 3. Adveksjon: Vannstrøm pga trykkforskjeller 4. Kjemisk isolasjonslag: Beregnet fra spredning 5. Usikkerhet (10 cm) 6. Blandingslag (5 cm) Ulike lag kan bestå av samme materiale hvis de tilfredsstiller krav til både erosjon og isolasjon. Forurenset sjøbunn

10 Beregning av isolasjonslag Porevannskonsentrasjon av aktuell forurening C porevann_overflate Erosjonsbeskyttelse h erosjonsbeskyttelse Blandingsdyp h blanding Kjemisk isolasjonslag h isolasjon Sediment C porevann_top_cap C porevann_forurenset = Dimmensjonerende porevannskonsentrasjon fra kartlegging (Lampert og Reible, 2009).

11 Stedspesifikk vurdering av skipsoppvirvling Delområde: Nyhavna Brattørbassenget Kanalen Kaier/lokalitet Kai 55 Kai og Kai 57, Ytre basseng Indre basseng Kai 44 og 45 og 56 Småbåt-havn 46 Norcem-kaia (Hurtigbåt) (Gjesteh.) Laderh. Båt Nordvåg BOA Tyr With Junior CartagenaCork Kystekspressen Delphia 40 e.l. Minste d 50 før suspensjon ved lavt pådrag (mm) Minste d 50 før suspensjon ved høyt pådrag (mm) N/A ,54

12 Kanalen Alternativ 1: Alternativ 2: Hele Kanalen med rene masser Hele Kanalen med aktive materialer ( m 2 ). ( m 2 ). 40 cm 25 cm (30 cm dekkmasse + (15 cm dekkmasse med aktivt 10 cm erosjonslag) materiale + 10 erosjonslag) Brattørbassenget Alternativ 1: Alternativ 2: Hele Brattørbassenget Hele Brattørbassenget med rene masser ( m 2 ). 50 cm (35 cm dekkmasse + 15 cm erosjonslag) Nyhavna (ikke inkludert deponi) Alternativ 1: Alternativ 2: med aktive materialer ( m 2 ). 30 cm (15 cm dekkmasse med aktivt materiale + 15 cm erosjonslag) Kai og 46 (ca m 2 ) 55 cm (45 cm dekkmasse + 9 cm erosjonslag) Kai 44 (ca m 2 ) 65 cm (45 cm dekkmasse + 20 cm erosjonslag) Kai 55 (ca m 2 ) 65 cm (50 cm dekkmasse + 15 cm erosjonslag) Kai 57 (Norcem-kai) (ca m 2 ) Betongmadrass ca 30 cm tykt Kai og 46 (ca m 2 ) 25 cm (15 cm dekkmasse med aktiv materiale + 10 cm erosjonslag) Kai 44 (ca m 2 ) 35 cm (15 cm dekkmasse med aktiv materiale + 20 cm erosjonslag) Kai 55 (ca m 2 ) 30 cm (15 cm dekkmasse med aktiv materiale + 15 cm erosjonslag) Kai 57 (Norcem-kai) (ca m 2 ) Betongmadrass ca 30 cm tykt

13 Kost-nytte av ulike alternativer Føringer for prosjekteringen: Seilingsdyp er fast og er angitt av Trondheim Havn Alle tiltak skal oppfylle miljømål Alternative tildekkingsmetoder etter mudring Alternative løsninger: Alternativ 1: Tildekking med rene masser Alternativ 2: Tildekking med aktivt materiale Alternativ 1: Tildekking med rene masser for alle delområder

14 Valgte tiltaksløsninger søkt til miljømyndigheter Mudring og tildekking med rene masser Lokal deponiløsning Mudring og tildekking med rene masser Tynntildekking Mudring og tildekking med rene masser

15 Brattørbassenget Mudrevolum ca m 3 Dybde 0-2 m

16 Brattørbassenget Ytre basseng: Areal: m 2 Tildekking: 50 cm Filterlag: 35 cm Erosjonslag:15 cm Indre basseng Areal: m 2 Tildekking: 40 cm Filterlag: 30 cm Erosjonslag: 10 cm

17 Nyhavna Mudrevolum ca m 3 Dybde 0-2,5 m Deponiområde

18 Nyhavna Deponiområde

19 Kanalen Området har flere sårbare konstruksjoner, bryggerekker og bolverk, som legger begrensninger for mudring i området, dermed også begrenset mulighet for å opprettholde eller øke seilingsdypet Behov for stabiliseringsprosjekt for å forsterke kanter og øke seilingsdyp

20 Kanalen Mudrevolum ~ m 3 Vanndyp 0-2,5 m

21 Kanalen 40 cm tildekking

22 Ilsvika Area: m 2 Tiltaksdyp: - 20 m LAT Område med relativ bratt topografi og sensitiv geoteknisk stabilitet. Tidligere rasområde Tradisjonell tildekking er ikke aktuelt pga stabilitetshensyn. Tynntildekking: ~ 10 cm I indre del supplert med erosjonslag: m 2

23 Pilottest - prøveutlegging

24 Pilottest kritisk helning

25 Etterkontroll - Kjemisk innhold Sampling stations Station 1 Station 4 Station cm 2-4 cm 4-6 cm 0-2 cm 2-4 cm 8-10 cm 0-2 cm 2-4 cm 6-8 cm TS (%) As mg/kg Cd mg/kg <0.1 < Cr mg/kg Cu mg/kg Hg mg/kg <0.04 < <0.04 < Ni mg/kg Pb mg/kg Zn mg/kg

26 Oppsummering Område Sted: Mudring Tildekking Kanalen Hele delområdet m m 2 Brattørbassenget Hele delområdet m m 2 Nyhavna Utenfor fotavtrykk deponi m m 2 Innenfor fotavtrykk deponi m m 2 Ilsvika Hele delområdet Ingen mudring m 2 Område: Sted: Innfylling/deponering Tildekking Nyhavna Strandkantdeponi m m 2 Sjøbunnsdeponi m m 2

27 Takk for oppmerksomheten!

Overvåking av forurensning ved mudring og deponering. Dypvannsdeponi ved Malmøykalven Sluttrapport del 1: Miljøkvalitet

Overvåking av forurensning ved mudring og deponering. Dypvannsdeponi ved Malmøykalven Sluttrapport del 1: Miljøkvalitet Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Dypvannsdeponi ved Malmøykalven Sluttrapport del 1: Miljøkvalitet 20051785-65 25. september 2009 Prosjekt Prosjekt: Overvåking av forurensning ved

Detaljer

PROSJEKT 4824 RENERE SJØBUNN, RISIKOVURDERING AV 3 DELOMRÅDER I INDRE HOMMELVIKBUKTA

PROSJEKT 4824 RENERE SJØBUNN, RISIKOVURDERING AV 3 DELOMRÅDER I INDRE HOMMELVIKBUKTA APRIL 2014 MALVIK KOMMUNE PROSJEKT 4824 RENERE SJØBUNN, RISIKOVURDERING AV 3 DELOMRÅDER I INDRE HOMMELVIKBUKTA RISIKOVURDERING TRINN 1 OG 2 DELRAPPORT A039511-5 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412

Detaljer

Sandefjord Kommune. SANDEFJORDSFJORDEN Tildekking av forurenset sediment og økologisk konsekvensvurdering

Sandefjord Kommune. SANDEFJORDSFJORDEN Tildekking av forurenset sediment og økologisk konsekvensvurdering SANDEFJORDSFJORDEN Tildekking av forurenset sediment og økologisk konsekvensvurdering Sandefjord Kommune Report No.: 2014-1338, Rev. 01 Document No.: 18E5BUW-4 Date: 2014-12-18 Innholdsfortegnelse 1 OPPSUMMERING...

Detaljer

Utredning av muligheter

Utredning av muligheter Bruk av miljøgiftbudsjett ved gjennomføring av tiltak i forurenset sjøbunn Utredning av muligheter TA 2804 2011 Utført av: 2 Forord På anbefalinger fra Klifs konsultasjonsgruppe for forurenset sjøbunn

Detaljer

Nytt fra Miljødirektoratet. Seminar Miljøringen/ Norsk Vannforening 11. november 2014 Erik Høygaard, Miljødirektoratet

Nytt fra Miljødirektoratet. Seminar Miljøringen/ Norsk Vannforening 11. november 2014 Erik Høygaard, Miljødirektoratet Nytt fra Miljødirektoratet Seminar Miljøringen/ Norsk Vannforening 11. november 2014 Erik Høygaard, Miljødirektoratet Miljødirektoratet i Oslo flytter til Grensesvingen 7 Miljødirektoratet flytter helgen

Detaljer

Veileder. Risikovurdering av forurenset sediment

Veileder. Risikovurdering av forurenset sediment Veileder Risikovurdering av forurenset sediment TA 2802 2011 2 Forord Veilederen om risikovurdering av forurensede sedimenter er utarbeidet for saksbehandlere i forvaltningen, ansvarlige for forurensning,

Detaljer

ROSEN DAL HAVN RI SI KOVU RDERI N G GRUN N E OG DYP E OMRÅD ER

ROSEN DAL HAVN RI SI KOVU RDERI N G GRUN N E OG DYP E OMRÅD ER Oppdragsgiver Kvinnherad kommune Rapporttype Tilleggsutredning 2013-03-13 ROSEN DAL HAVN RI SI KOVU RDERI N G GRUN N E OG DYP E OMRÅD ER RISIKOVURDERING GRUNNE OG DYPE OMRÅDER 3 (14) ROSE N DAL H AVN

Detaljer

Prosjekt Gilhus - Opprensking sjø

Prosjekt Gilhus - Opprensking sjø Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep 0032 Oslo Att.: Rune Andersen/Harald Solberg Dato: 14.03.08 NOTAT Tilbakemelding på rapport etter inspeksjon fra SFT den 26. februar 2008 1 Bakgrunn Gilhus

Detaljer

Akvaplan-niva AS Rapport: 5249-01

Akvaplan-niva AS Rapport: 5249-01 Konsekvenser for det marine miljøet i Repparfjorden ved etablering av sjøeller landdeponi for gruveavgang fra Nussir og Ulveryggen i Kvalsund kommune, Finnmark Akvaplan-niva AS Rapport: 5249-01 Forside:

Detaljer

Bakgrunnsdokumenter til veiledere for risikovurdering av forurenset sediment og for klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann

Bakgrunnsdokumenter til veiledere for risikovurdering av forurenset sediment og for klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann Bakgrunnsdokumenter for TA-2802/2011 og TA-2229/2007 Bakgrunnsdokumenter til veiledere for risikovurdering av forurenset sediment og for klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann TA 2803

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR BERGEN HAVN

TILTAKSPLAN FOR BERGEN HAVN 22. november 2002 Fjellanger Widerøe AS Rapport utarbeidet for: Fylkesmannen i Hordaland Forord Statens forurensningstilsyn (SFT) definerer miljøgiftforurensing av fjordområder som et av våre største gjenværende

Detaljer

Overvåking av forurensning ved mudring og deponering. Månedsrapport desember 2007

Overvåking av forurensning ved mudring og deponering. Månedsrapport desember 2007 Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Månedsrapport desember 2007 20051785-43 6. mai 2008 Prosjekt Prosjekt: Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Rapportnummer: 20051785-43

Detaljer

Pilotprosjektet i Trondheim havn Hva er nytte og kostnader ved tiltak i sedimenter?

Pilotprosjektet i Trondheim havn Hva er nytte og kostnader ved tiltak i sedimenter? Pilotprosjektet i Trondheim havn Hva er nytte og kostnader ved tiltak i sedimenter? - et arbeidsdokument om samfunnsøkonomisk analyse for tiltak i sedimenter Rapport nr.: 2006-024 Rev.: 0 Dato: 30.01.2006

Detaljer

1 INNSPILL TIL NYTT OFFENTLIG ETTERSYN 2014

1 INNSPILL TIL NYTT OFFENTLIG ETTERSYN 2014 1 INNSPILL TIL NYTT OFFENTLIG ETTERSYN 2014 1.1 Losene ved Fredrikstad losstasjon, Det må utdypes dypere på de grunnene som ligger ytterst i farleden, dvs Duken, Kjørnergrunnen og Nordre Kvernskjær. Hovedleden

Detaljer

Telefon: Telefaks: Telefon: Telefaks:

Telefon: Telefaks: Telefon: Telefaks: Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 4 2.1 Oppsummering av arbeid og tiltak ved U-864 frem til 2007... 4 2.2 Anbefaling fra Kystverket i 2006 om miljøtiltak for U-864... 7 3 Oppdrag fra Fiskeri- og

Detaljer

Vannforskriften 12. Miljøringen, 21.11.2012. Anne Stoltenberg, Klif

Vannforskriften 12. Miljøringen, 21.11.2012. Anne Stoltenberg, Klif Vannforskriften 12 Miljøringen, 21.11.2012 Anne Stoltenberg, Klif Vannforskriften 12 Forurensningsloven 11 Inneholder materielle skranker, begrenser skjønnet vårt etter forurensningsloven. Må vurdere om

Detaljer

Veiledning om risikovurdering av forurenset grunn

Veiledning om risikovurdering av forurenset grunn Veiledning om risikovurdering av forurenset grunn Aquateam - norsk vannteknologisk senter A/S Norges Geotekniske Institutt - NGI Dato: 11.05.1999 Rapport nr: 98-086 Prosjekt: O-96010 Prosjektleder: Eilen

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 1 Oppdragsgiver Rom eiendom AS Rapporttype ROS-analyse 07.03.14 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 NASJONAL PLAN ID: 01061103 2 Oppdragsnr.: 1350000053 Oppdragsnavn:

Detaljer

APRIL 2015. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Grimstad kommune

APRIL 2015. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Grimstad kommune APRIL 2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for Vesterbukt, Grimstad kommune ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no APRIL 2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

NOAH AS. Oslo, 08.07.2014. for farlig. I endret. Det skal. framgår: landskap. Saksbehandler: Deres ref.:

NOAH AS. Oslo, 08.07.2014. for farlig. I endret. Det skal. framgår: landskap. Saksbehandler: Deres ref.: NOAH AS Serviceboks H 3081 HOLMESTRAND Oslo, 08.07.2014 Deres ref.: Sverre Andersen Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/ 541 Saksbehandler: Eli Mathisen Oversendelse av endret tillatelse NOAH Langøya

Detaljer

Rapport Uavhengig revisjon av Secora AS og Oslo HAV prosjektet. Rapport til Secora AS Rapport no.: 2007-1626 Rev 1.1, 17 desember 2007

Rapport Uavhengig revisjon av Secora AS og Oslo HAV prosjektet. Rapport til Secora AS Rapport no.: 2007-1626 Rev 1.1, 17 desember 2007 Rapport Uavhengig revisjon av Secora AS og Oslo HAV prosjektet Rapport til Rapport no.: 2007-1626 Rev 1.1, 17 desember 2007. Uavhengig revisjon av og Oslo HAV prosjektet 2007-1626 rev 1.1, Side 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

QUALITY HOTEL & RESORT SKJÆRGÅRDEN, LANGESUND KARTLEGGING AV MARINE NATURTYPER OG NATURMILJØ VED PLANLAGT HOTELLBRYGGE

QUALITY HOTEL & RESORT SKJÆRGÅRDEN, LANGESUND KARTLEGGING AV MARINE NATURTYPER OG NATURMILJØ VED PLANLAGT HOTELLBRYGGE QUALITY HOTEL & RESORT SKJÆRGÅRDEN, LANGESUND KARTLEGGING AV MARINE NATURTYPER OG NATURMILJØ VED PLANLAGT HOTELLBRYGGE WKN rapport 2013:5 4. SEPTEMBER 2013 R apport 2 013 : 5 Utførende institusjon: Wergeland

Detaljer

Høring av søknad om tillatelse til drift av kobbergruve i Kvalsund kommune - Nussir ASA

Høring av søknad om tillatelse til drift av kobbergruve i Kvalsund kommune - Nussir ASA Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep 0032 Oslo Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/1465 NAK-MA-MPS 21.05.2012 Arkivkode: 631.61 Høring av søknad om tillatelse til drift

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE GILHUSBUKTA LIERSTRANDA, UTFYLLING AV SJØEN

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE GILHUSBUKTA LIERSTRANDA, UTFYLLING AV SJØEN Oppdragsgiver Gilhusbukta Sjøgrunn AS Rapporttype Vedlegg til reguleringsplan 2014-04-30 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE GILHUSBUKTA LIERSTRANDA, UTFYLLING AV SJØEN GILHUSBUKTA LIERSTRANDA, UTFYLLING AV SJØEN

Detaljer

Tiltak mot forurensning i Forsvarets skyte- og øvingsfelt (SØF) Grete Rasmussen Fagleder grunn- og vannforurensning Forsvarsbygg

Tiltak mot forurensning i Forsvarets skyte- og øvingsfelt (SØF) Grete Rasmussen Fagleder grunn- og vannforurensning Forsvarsbygg Tiltak mot forurensning i Forsvarets skyte- og øvingsfelt (SØF) Grete Rasmussen Fagleder grunn- og vannforurensning Forsvarsbygg Basis-skytebane Feltskytebane Skyte- og øvingsfelt Skyte- og øvingsfelt

Detaljer

Notatet har gjennomgått mindre revideringer. Disse endringene er fjernet i forbindelse med omfattende revidering av notatet i revisjon 03.

Notatet har gjennomgått mindre revideringer. Disse endringene er fjernet i forbindelse med omfattende revidering av notatet i revisjon 03. Figur 1: Situasjonsplan for planlagt utbygging. 1.1 Revisjon 04 Notatet er revidert iht. til kommentarer fra uavhengig kontroll, gjennomført av Albert Ølnes. Revideringen omfatter endring av tiltakskategori

Detaljer

DELPLAN FOR LONGYEARBYEN HAVN - BYKAIA

DELPLAN FOR LONGYEARBYEN HAVN - BYKAIA DELPLAN FOR LONGYEARBYEN HAVN - BYKAIA PLANBESKRIVELSE SAKSNR.: I Side 14 Oppdragsnr.: 7111039 Oppdragsnavn: Planbeskrivelse for Delplan Longyearbyen havn/bykaia Dokument nr.: 1 Filnavn: Planbeskrivelse

Detaljer

NORSK GJENVINNING INDUSTRI AS

NORSK GJENVINNING INDUSTRI AS RAPPORT NORSK GJENVINNING INDUSTRI AS Kristiansund - Søknad om utslipp av PFC forbindelser Sendt til: Miljødirektoratet Norsk Gjenvinning Industri AS v/ Ellen Palmgren Rapport nummer 13509190017-3 Rapportnavn:

Detaljer

RAPPORT L.NR. 5997-2010. Overvåking av miljøtiltak for forurensede sedimenter utenfor Jotun ved Gimle i Sandefjord

RAPPORT L.NR. 5997-2010. Overvåking av miljøtiltak for forurensede sedimenter utenfor Jotun ved Gimle i Sandefjord RAPPORT L.NR. 5997-2010 Overvåking av miljøtiltak for forurensede sedimenter utenfor Jotun ved Gimle i Sandefjord Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen

Detaljer

Kirkenes Industrial Logistics Area (KILA)

Kirkenes Industrial Logistics Area (KILA) i samarbeid med Sør-Varanger kommune Kirkenes Industrial Logistics Area (KILA) Konsekvensutredning - Sjø Utslipp til sjø ved normal drift Akutt forurensing til sjø Naturmiljø i sjø Konsekvenser i bygge-

Detaljer