Nordisk juridisk festskriftbibliografi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordisk juridisk festskriftbibliografi"

Transkript

1 Hanne E. Stromo Halvor Kongshavn Nordisk juridisk festskriftbibliografi innholdet i juridiske festskrift fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige AdNotam Gyldendal AS Det juridiske bibliotekfond

2 Forord 5 Innholdsoversikt 7 A Innledning 13 Utvalg 13 Ordning 14 Metode 15 Klassifikasjon og systematikk 16 Antall. Statistikk 16 Sprak, tegn og navn 17 Forkortelscr 18 B Festskriftene 21 C Systematisk del 37 Bibliografier 37 Biografier. Hilsninger 42 Allmenn rettslaere 52 Generelt 52 Rettsfilosofi. Allmenn rettsteori. 54 Rettshistorie 63 Rettskildeteori 76 Rettssosiologi 80 Rettsantropologi 83 Rettsokonomi 84 Komparativ rett 84 Personrett 86 Generelt 86 Rettslig handleevne 86 Personvern 86 Navnerett 87 Likestilling. Kvinnerett 87 Fordringsrett (obligasjonsrett) 89 Generelt 89 Avtalerett. Kontraktsrett 89 Fullmakt 93 Kjopsrett 93 Boligrett 97 Leasing 98 Feste, forpaktning 98 Bankrett, pengerett, verdipapirer - generelt 98 Gjeldsbrev, omsetningspapirer, factoring 100 Bank, bors 101 Garantirett. Kausjon 101 Entrepriserett 102 Tingsrett 103 Eiendomsrett - generelt 103 Eiendomsrett - erverv, tap 103 Eiendomsrett - sameie, jordskifte 104 Eiendomsrett - fast eiendom 105 Eiendomsrett - losore 107 Begrenset rett til ting 107 Odelsrett. Asetesrett 108 Panterett - generelt 108 Panterett - fast eiendom 109 Panterett - losore og rettigheter 109 Panterett - fordringer 110 Tinglysning 110

3 Landbruksrett Ill Vassdragsrett Ill Energirett. Her: Petroleumsrett. 112 Skogrett 112 Andre emner 112 Familierett 113 Generelt 113 Ekteskap, samboerskap generelt 113 Ekteskap, samboerskap formuesforhold 115 Barnerett, foreldrerett 116 Adopsjon 117 Arverett. Skifterett 118 Generelt 118 Testamentsarv 118 Arvinger, arvepakt 119 Andre arverettslige emner 119 Skifterett 119 Konkurs. Gjeldsforhandling 121 Generelt 121 Konkurs 121 Gjeldsforhandlinger. Gjeldsordninger 122 Andre emner 122 Erstatningsrett 124 Generelt 124 Skyldansvar 126 Objektivt ansvar 127 Det offentliges ansvar 127 Arbeidsgiveransvar 127 Barn. Dyr 128 Personskadeerstatning 128 Produktansvar 129 Bilansvar 130 Lempning 130 Andre emner 130 Forsikringsrett 132 Generelt 132 Forsikringsavtaler 133 Skadeforsikring 133 Personforsikring 134 Andre emner 135 Transportrett 136 Generelt 136 Luftrett 136 SJ0rett - generelt. Her: Sjorettshistorie 137 Sjorett - skip 138 Sjorett rederansvar, rederier SJ0rett befraktning 139 Sjorett skade, sammenstot, forurensing 141 Sjorett sjopant, kredittsikkerhet 141 Sj0forsikring felleshavari 142 Sjorett - andre emner 143 Veitrafikkrett 144 Telekommunikasjon. Post 144 Andre emner 144 Arbeidsrett 145 Generelt 145 Arbeidsavtaler 147 Tariffavtaler. Tvister 148 Arbeidsmiljo 149 Tjenestemannsrett 149 Fagorganisasjoner. Arbeidsgiverorganisasjoner 150 Arbeidsdomstoler 150 Andre emner 150 Selskapsrett 152 Generelt 152 Ansvarlige selskap 152 Aksjeselskap - generelt 152 Aksjeselskapets organisasjon 153 Aksjer, aksjonserer 153 Aksjekapital. Aksjeselskapsmidler 155 Aksjeselskap andre emner 155 Andelslag 156 Konsern 156 Stiftelser 156 Andre emner 157 Handelsrett 159 Generelt 159 Mellommenn 159 Markedsrett 160 Naeringsrett 161 Prisregulering 161 Konkurranserett 162 Generelt 162 Lover. Avtaler 163 Hemmeligheter

4 Markedsforing 163 Immaterialrett 165 Generelt 165 Opphavsrett - generelt 166 Opphavsrett litterasre verk 167 Opphavsrett - musikkverk 168 Opphavsrett bildendekunst Opphavsrett scenekunst 168 Opphavsrett film,video 169 Opphavsrett - radio, fjernsyn Andre opphavsrettslige emner Forlagsrett 170 Industrielt rettsvern generelt Oppfinnerrett, patentrett 171 Monsterrett 172 Firmarett, varemerkerett 173 Andre emner 174 Statsforfatningsrett 175 Generelt 175 Grunnloven generelt 176 Statsmakten 177 Forfatningsendringer 177 Andre grunnlovsrettslige emner. 178 Statlige organer generelt 178 Statsoverhodet 178 Regjeringen 179 Parlamentet 179 Domstolene 180 Andre statlige organer 185 Lovgivningsrett 185 Statsborgerskap 188 Statsborgerlige rettigheter. Her: Rettssikkerhet. Ytringsfrihet 189 Forvaltningsrett 192 Generelt 192 Ombud 196 Plan- og bygningsrett generelt 197 Arealplanlegging 198 Byggesaker 199 Miljorett generelt 199 Miljorett naturvern, friluftsliv, kulturminnevern 200 Forurensning 200 Miljorett ansvar, erstatning 201 Militaerrett 201 Fremmedrett - generelt 202 Fremmedrett - adgang til riket Flyktningrett. Asylrett 203 Skoler 203 Juridiske studier. Juridisk forskning 203 Kommunalrett 208 Forbrukerforvaltning 210 Kirkerett 210 Fiskerivesen, havnevesen, losvesen 211 Medierett. Her: Presse 211 Andre emner 212 Skatterett. Avgiftsrett 213 Generelt 213 Inntektsskatt - generelt 215 Inntektsskatt skattesubjekter Inntektsskatt skatteobjekter Formuesskatt 220 Avgiftsrett 220 Regnskap. Revisjon 221 Skattestrafferett 221 Andre emner 222 Trygderett. Sosialrett. Helserett Trygderett 223 Sosialrett generelt 223 Sosialrett - sosial omsorg 224 Sosialrett barn, foreldre 224 Sosialrett edruskapsvern 224 Helserett - generelt 225 Helserett - psykisk helsevern 225 Helserett - sykehus 226 Helserett - pasientrettigheter Helserett - taushetsplikt 227 Andre helserettslige emner 227 Ekspropriasjon 229 Strafferett 230 Generelt 230 Formuesfbrbrytelser 234 Voldsforbrytelser 235 Sedelighetsforbrytelser 236 Spionasje o.l 236 ierekrenkelser 236 Alkohol- og narkotikalovbrudd konomisk kriminalitet 237 Andre lovbrudd

5 Kriminologi 240 Generelt. Her: Kriminalpolitikk 240 Lovbruddgrupper 244 Lovbrytergrupper 244 Arsaker til kriminalitet 244 Reaksjonssystemet 245 Viktimologi 248 Kriminalstatistikk 249 Alminnelig prosessrett 250 Generelt. Her: Rettshjelp 250 Domstolenes virksomhet 254 Straffeprosess 256 Generelt 256 Politirett. Her: Etterforskning Partene 261 StrafFeutmaling 263 Rettspsykiatri. Sserreaksjoner 263 Andre emner 264 Sivilprosess 265 Generelt 265 Tvangsfullbyrdelse 269 Voldgift 270 Andre emner 272 Jurister. Advokater 273 Jurister 273 Advokater generelt 273 God advokatskikk 277 Internasjonal rett 278 Generelt 278 Folkerett 279 Internasjonal privatrett 281 Etniske minoriteter. Samerett Forente Nasjoner 286 Menneskerettigheter 287 Mellomfolkelige konflikter. 292 EU-rett. E0S-rett 295 Generelt 295 EUs organer 295 Rettsanvendelse og domstolskontroll 296 Det indre marked 297 EFTA - EU - E0S 299 Andre emner 299 Rettsinformatikk. 300 Generelt 300 Lagring. Soking 301 Opphavsrett og edb 302 Personvern og edb 302 Kontraktsrett og edb 303 Andre emner 303 0konomi. Statistikk 304 Sosialokonomi. Bedriftsokonomi 304 Statistikk 304 Diverse 306 Skjonnlkteratur 306 Historie 306 Psykologi 307 Sosiologi 307 Andre emner 307 D Alfabetisk del

Av forordet til 1. utgave (1988): Lov og Rett for næringslivet er en juridisk lærebok og håndbok på næringslivets

Av forordet til 1. utgave (1988): Lov og Rett for næringslivet er en juridisk lærebok og håndbok på næringslivets Forord Av forordet til 1. utgave (1988): Lov og Rett for næringslivet er en juridisk lærebok og håndbok på næringslivets rettsområder. Hensikten med boken er å gi en bred oversikt over de mer sentrale

Detaljer

Cappelen Damm Akademisk. Juridiske fag

Cappelen Damm Akademisk. Juridiske fag Cappelen Damm Akademisk Juridiske fag 2015 Kjære leser Velkommen til 2015-katalogen for juridiskefag. Her finner du en oversikt over nye titler og utgaver samt andre aktuelle bøker og produkter. På www.cda.no

Detaljer

Innhold. 2 Oversikt over internasjonal-privatrettslige spørsmål 53 2.1 Oversikt 53

Innhold. 2 Oversikt over internasjonal-privatrettslige spørsmål 53 2.1 Oversikt 53 Innhold I INTRODUKSJON 1 Innledning 23 1.1 Generelt 23 1.2 Begrepet IPR 24 1.3 Nærmere om rettsvalgsproblemet 26 1.4 Sondringen mellom materielle regler og rettsvalgsregler 28 1.5 Rettslig plassering av

Detaljer

10 JUS FOR ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE STUDIER

10 JUS FOR ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE STUDIER [start innover] Innholdsoversikt KAPITTEL 1 Innføring... 25 1.1 Hva jus er... 25 1.2 Hvor rettsreglene finnes, hvordan rettskildene tolkes og vektes 32 1.3 Litt om løsning av rettsspørsmål... 47 1.4 Juridiske

Detaljer

Thema emnekategorier. Versjon 1.0

Thema emnekategorier. Versjon 1.0 Thema emnekategorier Versjon 1.0 A AB ABA ABC ABK ABQ AF AFC AFCC AFCL AFF AFH AFJ AFK AFKB AFKC AFKG AFKN AFKP AFKV AFP AFT AFW AG AGA AGB AGC Kunst og kultur Kunst og kultur: generelle emner Kunstteori

Detaljer

Foreløpig liste over praksisplasser vår2012

Foreløpig liste over praksisplasser vår2012 Foreløpig liste over praksisplasser vår0 Praksisplass Sted Beskrivelse Antall Advokatfirmaet Holmen & Co DA Advokatfirmaet Holmen & Co DA er et lite advokatfirma med et stort og variert sakstilfang. Vi

Detaljer

Cappelen Damm Akademisk. Juridiske fag

Cappelen Damm Akademisk. Juridiske fag Cappelen Damm Akademisk Juridiske fag Juridiske fag 2014 Cappelen Damm Akademisk CAPPELEN DAMM AS, 2014 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale

Detaljer

Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2008.

Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2008. Årsrapport 2008 FORORD Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2008. Årsrapporten brukes både internt og eksternt. Den fungerer som en kortfattet orientering

Detaljer

Advokat Anders Christensen. Anders fikk Cand.jur. graden i 2001 og advokatbevillingen i 2004. Hans arbeidserfaring er:

Advokat Anders Christensen. Anders fikk Cand.jur. graden i 2001 og advokatbevillingen i 2004. Hans arbeidserfaring er: Advokat Ove Aurstad Advokat Anders Christensen Advokat Jonas Dale Ove fikk Cand.jur. graden i 1989 og advokatbevillingen i 1998. Hans arbeidserfaring er: Anders fikk Cand.jur. graden i 2001 og advokatbevillingen

Detaljer

Reelle hensyn som rettskilde

Reelle hensyn som rettskilde Reelle hensyn som rettskilde Av professor dr. juris Asbjørn Kjønstad Dei stod paa Stiklestad, fylka til Strid, den gamla og so den nya Tid, det, som hadde vore, mot det, som skulde verta, det, som skulde

Detaljer

Nytt. i privatretten Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo. Nr. 4/2008-10. årgang. Innhold nr. 4/2008: Arbeidsrett...

Nytt. i privatretten Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo. Nr. 4/2008-10. årgang. Innhold nr. 4/2008: Arbeidsrett... Nr. 4/2008-10. årgang Nytt i privatretten Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo ARBEIDSRETT Fusjon, diskontinuitet for tariffavtale. Reservasjon før overdragelse, aml. 16-2 Arbeidsrettens

Detaljer

Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget

Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget En utredning til Fakultetsstyret, overlevert 11. februar 2015 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2. og 3. studieår

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2. og 3. studieår HiBu Fakultet for økonomi og 2013 2016 Side 1/6 Fagplan Studieår 2013 2016, 1., 2. og 3. studieår HiBu - Avdeling for økonomi og Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502 HØNEFOSS Tlf.: 32117100 Faks.:

Detaljer

NORGES LOVER. Lovsamling for helseog sosialsektoren 2014 2015. Redaktør: Aslak Syse 24. utgave

NORGES LOVER. Lovsamling for helseog sosialsektoren 2014 2015. Redaktør: Aslak Syse 24. utgave NORGES LOVER Lovsamling for helseog sosialsektoren 2014 2015 Redaktør: Aslak Syse 24. utgave Gyldendal Juridisk 2014 24. utgave 2014 ISBN 978-82-05-45182-7 Sats: Type-it AS, Trondheim 2014 Trykk og innbinding:

Detaljer

Nytt i privatretten. 2003 viderefører den strenge linjen fra tidligere dommer, men er samtidig

Nytt i privatretten. 2003 viderefører den strenge linjen fra tidligere dommer, men er samtidig Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo Nyhetsbrev for informasjon på det privatrettslige området.nr.3/2003 OBLIGASJONSRETT KONTRAKTSRETT Innhold nr. 3: Obligasjonsrett s. 1 Kontraktsrett

Detaljer

Nytt. i privatretten. Nr. 3/2013 15. årgang. Innhold nr. 3. Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo ARBEIDSRETT

Nytt. i privatretten. Nr. 3/2013 15. årgang. Innhold nr. 3. Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo ARBEIDSRETT Nr. 3/2013 15. årgang Nytt i privatretten Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo ARBEIDSRETT Innleie eller entreprise Rt. 2013 s. 998 Grensen mellom innleie og entreprise er en klassisk

Detaljer

Katalog 08. Gyldendal Rettsdata. www.rettsdata.no

Katalog 08. Gyldendal Rettsdata. www.rettsdata.no Katalog 08 Gyldendal Rettsdata www.rettsdata.no Velkommen til katalog for Gyldendal Rettsdata Innhold Gyldendal Rettsdata er ledende innenfor utvikling og salg av nettbaserte retts kilde databaser mot

Detaljer

Nr. 5 2013 Side 769 990 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 5 2013 Side 769 990 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 2013 Side 769 990 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 Utgitt 23. mai 2013 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2013 April 5. Lov nr. 10 om endr.

Detaljer

Lånekassegodkjente utdanninger

Lånekassegodkjente utdanninger Lånekassegodkjente utdanninger 3 5 Treider Fagskoler, Region Øst Undervisningslokaler midt i sentrum av Oslo, like ved Stortinget. Alle kollektivtilbud i umiddelbar nærhet. Kontaktinformasjon: Nedre Vollgate

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 Institutt for regnskap, revisjon og jus

ÅRSMELDING 2008 Institutt for regnskap, revisjon og jus ÅRSMELDING 2008 Institutt for regnskap, revisjon og jus INNLEDNING Institutt for regnskap, revisjon og jus bidrar til forskningsbasert undervisning og kunnskapsutvikling innen økonomi styring, finansregnskap,

Detaljer

Lånekassegodkjente utdanninger

Lånekassegodkjente utdanninger Lånekassegodkjente utdanninger Reiseliv Kontor og administrasjon IT Økonomi og personal Markedsføring og ledelse www.treider.no Utdanningstilbud kontor og administrasjon - Advokatsekretær 6 - Juridisk

Detaljer

Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2013.

Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2013. ÅRSRAPPORT 2013 FORORD Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2013. Vi håper årets rapport vil gi innsikt og forståelse for vår eksistens, vårt spennende

Detaljer

vera holmøy peter lødrup john asland ekteskapsloven og enkelte andre lover med kommentarer Tredje utgave, bind I

vera holmøy peter lødrup john asland ekteskapsloven og enkelte andre lover med kommentarer Tredje utgave, bind I ekteskapsloven vera holmøy peter lødrup john asland ekteskapsloven og enkelte andre lover med kommentarer Tredje utgave, bind I Gyldendal Norsk Forlag AS 2013 3. utgave, 1. opplag 2013 ISBN 978-82-05-39783-5

Detaljer

Kontaktpersoner: Advokat Christensen Advokat Løftingsmo Advokat Stenstrøm

Kontaktpersoner: Advokat Christensen Advokat Løftingsmo Advokat Stenstrøm Arbeidsrett Vårt firma representerer både arbeidsgiver g arbeidstaker. Vår samlede kmpetanse dekker alle mråder innen arbeidsretten. Mer detaljert mfatter vår bistand bl.a. følgende spørsmål g prblemstillinger:

Detaljer

Jusshjelpa i Nord-Norge Årsrapport 2013

Jusshjelpa i Nord-Norge Årsrapport 2013 FORORD Jusshjelpa i Nord-Norge har i år feiret 25 års jubileum! Vi har sett tilbake på 25 års drift, og sammenfattet all vår statistikk for å få et langsiktig bilde av hvem vi har hjulpet og med hva. Vi

Detaljer

Redaktøren fra Roma. Guiditta Cordero-Moss. Da atomkrisen traff Strålevernet. Fire års forskning på fire minutter. Drar i gang mentorordning

Redaktøren fra Roma. Guiditta Cordero-Moss. Da atomkrisen traff Strålevernet. Fire års forskning på fire minutter. Drar i gang mentorordning JURIST k o n t a k t w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 4 2011 45. ÅRGANG Da atomkrisen traff Strålevernet Fire års forskning på fire minutter Drar i gang mentorordning i Bergen Kreftpasienter trenger

Detaljer

juridisk rådgivning for kvinner stiftet 1974 SAMBOER- AVTALE Veiledning Samboerkontrakt Testament

juridisk rådgivning for kvinner stiftet 1974 SAMBOER- AVTALE Veiledning Samboerkontrakt Testament juridisk rådgivning for kvinner stiftet 1974 SAMBOER- AVTALE Veiledning Samboerkontrakt Testament VEILEDNING FOR UTFYLLING AV SAMBOERAVTALE Det er ingen egen lov som spesielt regulerer de økonomiske forhold

Detaljer

DOKUMENT- AVGIFT. Rundskriv nr. 12/2014 S. Oslo 1. januar 2014 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

DOKUMENT- AVGIFT. Rundskriv nr. 12/2014 S. Oslo 1. januar 2014 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET DOKUMENT- AVGIFT 2014 Rundskriv nr. 12/2014 S Oslo 1. januar 2014 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Internett: www.toll.no Innhold: Stortingets

Detaljer

Subjects - book collection / Emneliste - bibliotekets bøker

Subjects - book collection / Emneliste - bibliotekets bøker Subjects - book collection / Emneliste - bibliotekets bøker A Accounting Regnskap 657 Accounting : Annual statements Regnskap : Årsregnskap. Årsoppgjør 657.375.1 Accounting : Cost accounting Regnskap :

Detaljer

EN VERDEN FULL AV MULIGHETER!

EN VERDEN FULL AV MULIGHETER! Eiendomsmegler Konsulent Forsker Politijurist Dommer Saksbehandler Advokat Diplomat EN VERDEN FULL AV MULIGHETER! Innhold 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Formannens

Detaljer