NYE LEILIGHETER I BYEN NÆR FURULUNDEN OG STRENDENE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYE LEILIGHETER I BYEN NÆR FURULUNDEN OG STRENDENE"

Transkript

1 1 YE LEILIGHETER I BYE ÆR FURULUDE OG TREDEE

2 IHOLDFORTEGELE Med hjerte for Mandal... ide Leilihetene... ide Kjøpsinformasjon fra meler... ide 16 Utomhusplan... ide 23 Etasjeplaner... ide 24 alsteniner... ide 2 Leveransebeskrivelse... ide DERFOR ELGER DU KATELLODDE! Rett på brya. I byen. ed strendene. Rekreasjon o Furulunden like utenfor døra. Gode solforhold o utsikt mot elva, mot Buen o innover mot byen. Flere av leilihetene vil i tille få utsikt mot elva o sjøen. Det blir ikke bedre.

3 Kastellodden har en stolt historie. Det er en tomt som forplikter. Daens navn stammer fra fortet som eineur Tørris Christensen edenes lot bye under Den store nordiske krien ( ). Inen visste bedre enn han hvor det var klokt å plassere et fort. Tryt o solrikt o med od oversikt over byen 4 o innseilinen. I da er fortet/kastellet kun en høyde i terrenet, men som en del av denne utbyinen vil vi anlee en liten park på område, o sette opp en kanonstillin o plakett som forteller noe av historien. i byer funksjonelle o lyse leiliheter fordelt på fem vakre byniner kledd i tel o puss i kombinasjon med trepanel. MED HJERTE FOR MADAL På Kastellodden blir det trivelie utearealer mellom byene, o der selve kastellet lå. Her kan det leves odt i enerasjoner fremover.

4 Illustrasjon fra leilihet i trinn Dekket som er vist med rus har runneier mulihet til å bebye. Hva som kommer er uavklart på nåværende tidspunkt. BELIGGEHET Kastellodden består av by med tilsammen 6 leiliheter o 4 nærinsseksjoner På anden, ved Mandalselva, nær jøsanden o Furulunden Fem minutter å spasere til sentrumskjernen Du føler byens puls men unnår uønsket støy To minutter til morenbad på jøsanden Dalivare, leesenter o treninssenter i umiddelbar nærhet

5 Illustrasjon fra leilihet i by 4 8 LEILIGHETEE Lyse o funksjonelle leiliheter med jennomarbeidet planløsnin tørrelser fra ca. til 12 m 2 Tel o puss på fasaden ( noe trepanel i øverste etasje) tore vindusflater Privat hae i 1. etasje, én eller to romslie balkoner til de øvrie leilihetene Alle leiliheter får varmepumpe - luft til luft - med kjølin Fine utendørs fellesarealer Mulihet for båtplasser etter nærmere avtale Parkerin, bod o sykkelparkerin i kjeller Heiser fra kjelleren - en til hver bynin Mulihet for Husbankfinansierin i by 1, 3 o Avfallssystem nedfelt i bakken Takterrasse på by 1, 3 o

6 Illustrasjon fra leilihet i by 2. Forbehold om at lass i rekkverk blir frostet. 1 11

7 Illustrasjon fra leilihet i by

8 PROMEADE FRA JADE TIL BUE Det tar fem minutter å spasere fra Kastellodden til åata i sentrum. ær nok til at du er en del av byens puls, o med nok avstand til at du unnår uønsket støy. Den nye promenaden som etterhvert kommer vil å fra jøsanden, forbi Kastellodden, o videre til vrebyen o det nye Amfisenteret eller over elva o fram til Buen kulturhus I elva foran Kastellodden kan jester fortøye båten. I tille tilbys det noen faste båtplasser til beboerne. Disse seles etter førstemann til mølla prinsippet, se prislisten.

9 KJPIFORMAJO Eiendom: Gnr. 16, bnr. 124 i Mandal kommune. Totalt omfatter prosjektet 6 leiliheter, samt nærinslokaler. Biloppstillinsplasser o boder i kjeller. Omkostniner e prislisten. Det tas forbehold om endrin av ebyrer. tatens kartverk avjør om dokumentaviftsrunnlaet aksepteres o eventuell endrin er kjøpers ansvar o risiko. eler/byherre: Entreprenør: Kastellodden A Arbeidsfellesskapet BRG A o Kruse mith A Finansierin: parebanken ør tilbyr finansierin til kjøp av leilihet på Kastellodden. i videreformidler jerne kontakt o avtaler møte for en jennoman med kunderådiver i banken. Arkitekt: Meler: M Arkitekter A, Kr.sand ørmeleren A 16 Prisliste/Arealer: Det er utarbeidet een prisliste, som blant annet viser bruksareal () Meler har fullmakt fra seler til å bekrefte aksept på innlevert midlertidi o P-rom for hver leilihet. Leilihetene seles etter faste priser o kjøper kjøpekontrakt. må fremlee skriftli finansierinsbevis. Arealbereninene er foretatt av 17 arkitekt/utbyer o er oppmålt etter teniner. Betalinsbetinelser Arealbereninene er anitt i henhold til målerelene i orsk tandard eileder til 34 o retninslinjer for arealmålin, uten hensyn til byeforskriftenes krav til rom. Arealene i salsoppaven o annet markedsførinsmateriale er oppitt i bruksareal () o er å betrakte som et omtrentli areal. Partene har inen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise se å være % mindre/større enn markedsført areal. 1 % av kjøpesummen innbetales til meler innen 14 daer etter sinert kjøpskontrakt. Den resterende del av kjøpesum samt omkostniner skal være mottatt hos meler senest 1 virkeda før avtalt overtaelsesdato. Finansierinsbekreftelse må forelie samtidi med innåelse av avtale om kjøp. I de tilfeller hvor deler av finansierinen kommer fra Husbanken, må kjøper pårene mellomfinansierin i perioden fra overtakelse til Husbanklånet blir utbetalt (normalt 2- uker). Innbetalin skjer til melers klientkonto ørmeleren A, Pb. 23, 44 Mandal Betalinen merkes med leilihetsnummer o navn på kjøper. Offentlie avifter/ Lininsverdi: Midlertidi kjøpekontakt: Kjøpekontrakt: Lininsverdi o kommunale avifter fastsettes etter at bolien er ferdistilt. Eiendomsskatt se Leilihetene seles til faste priser o etter første mann til mølla - prinsippet. Innlevert midertidi kjøpekontrakt er bindende for kjøper. Kjøper undertener standard kjøpekontrakt i h.h.t Bustadoppførinsloven o plikter å jøre se kjent med denne o dens vedle: 1) alsprospekt som bl.a inneholder: - Planteniner av leilihetstypene - Leveransebeskrivelse - Romskjema - Kjøpsinformasjon - Prisliste med nummererin av leilihetene 2) vrie vedle til kjøpekontrakt: - Planteniner - Kjøkkenteniner - Reulerinskart (sentrumsplanen) med bestemmelser o bebyelsesplan - Grunnboksutskrift for hovedeiendommen - Kopi av Bustadoppførinslova - Kopi av Eierseksjonsloven Kopi av kjøpekontrakten samt alle kontraktens vedle kan fås ved henvendelse til meler. Prisreulerin: Kjøpesummen er fast for innåtte kontrakter. eler forbeholder se retten til å endre prisen på usolte leiliheter uten forutående varsel.

10 eksjonerin/ sameie: tipulerte felleskostnader: Eiendommen er under seksjonerin o det vil bli opprettet sameie i h.h.t. ameieloven i forbindelse med overtakelsen. ameiet vil oså overta alle fellesområder. Drift av sameiet er beboerne sitt ansvar. Kjøper er forpliktet til å betale sin andel av eierseksjonssameiets felleskostnader. eler forplikter se til å betale løpende fastsatte felleskostnader på evt. usolte enheter. Fellesutiftene vil bl.a inkludere byninsforsikrin, strøm i fellesarealer, vedlikehold av heis, drift/vedl.hold av felles varmepumpe, fremtidi vedlikehold av by o fellesområder, evt. vaktmestertjeneste etc. Endelie fellesutifter fastsettes av sameiet så snart det er etablert. For prosjekter av linende størrelser er normalt de månedlie fellesutiftene på ca. kr. 2,- pr. kvm. Eiendomsskatt blir av Mandal kommune fakturert hver enkelt seksjon. Felleskostnadene fordeles etter den eierbrøk seksjonen har fått ved tinlysin av seksjonsbejærinen. ormalordninen er at eierbrøken fordeles etter bruksareal (). iser forøvri til Eierseksjonsloven 23. Dersom en rasjonell forvaltnin av fellesareal eller offentli myndihet krever det, kan seler søre for etablerin av velforenin eller linende som kunne fordele biloppstillinsplasser o boder på et senere tidspunkt. 18 kjøper o/eller eierseksjonssameiet blir plikti medlem av. Kostnadene ved Overskuddsparkerinsplasser er selers eiendom. Overskuddsplasser 1 forvaltnin av et slikt fellesskap vil bli fordelt mellom medlemmene i den seles for kr aktuelle forenin. Eneriattest: Det vil forelie eneriattest for hver leilihet senest ved overtakelse. Tomt: Utomhusarealer: Reulerin ei-vann-kloakk Parkerin/bod: Båtplasser: Tomten disponeres av seksjonseierne iht. seksjonsbejærin/sameievedtekter. Utomhusarealer vil bli ferdistilt ihht leveransebeskrivelse / utomhusplan. Utbyerne stiller bankaranti e.l. for ferdistillelse av uteområder, dersom det pa årstid el. skulle vise se at uteområdene ikke er/blir ferdie samtidi med overtakelse av leilihetene. edlate plan er veiledende, justeriner kan forekomme. Eiendommen lier i et område reulert til boli/nærinsformål o kopi av reulerinsplan (sentrumsplanen) med bestemmelser kan fås ved henvendelse til melers kontor. Området er ikke ferdi utbyd i h.h.t. reulerinsplan. Interessenter oppfordres til å sette se inn i planer for tilrensende eiendommer. Offentli. Alle arbeider o kostnader er inkludert i kjøpesummen. Inkludert i prisen er en biloppstillinsplass o bod (ca. kvm) i felles parkerinsanle under byet. For øvri vil det oså være jesteparkerin på utsiden. eler forbeholder se retten til å Det blir mulihet til å kjøpe båtplasser. alet skjer etter prinsippet førstemann til mølla. Prisen vil være kr. 1.,- pr. breddemeter (c/c) Båtplassene er forbeholdt leilihetskjøperne, o vil knyttes til leiliheten. Ferdistillelse / Overtakelse / Brukstillatelse: By 1, 3 o ferdistilles våren 21. By 2 o 4 ferdistilles høsten 21. øyakti overtakelses-tidspunkt vil bli varslet kjøper senest 4 uker før overtakelsesforretnin skal avholdes. Overtakelse kan tidlist skje når det forelier brukstillatelse/ferdiattest. eler har ansvaret for å fremskaffe slik tillatelse/attest. Forsikrin: Entreprenør/utbyer holder leilihetsbyet forsikret i byetiden. Etter overtakelse er forsikrin av byet sameiets ansvar. Kjøper kan ikke nekte å overta selv om fradelin/seksjonerin/ hjemmelsoverførin ikke er jennomført. Heftelser eksjonerinsbejærin vil være tinlyst på hver enkelt seksjon o det er lovbestemt panterett til sameiet. Eiendommen skal leveres i ryddet stand o bolien skal være byrenjort, dvs. støvsud, ikke nedvasket. Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinlyst servitutter som erklæriner/avtaler.

11 Diverse/forbehold/ Bustadoppførinslova: Leilihetene seles etter Bustadoppførinslovas bestemmelser, o det vil bli stilt nødvendie arantier i denne forbindelse. Kjøpekontrakt som har utanspunkt i 3427 vil bli benyttet o kopi av denne kan fås ved henvendelse til meler. Partene kan kreve justerin av det avtalte vederla i henhold til bustadoppførinslovas reler om endriner o tillesarbeid. Endriner i lov eller forskrift eller nye offentlirettslie krav eller vedtak som jelder for selerens ytelse, anses som kjøperens forhold o kostnad, dersom seleren ved avtaleinnåelsen ikke burde ha renet med endrinene. Dersom de nevnte endriner medfører økte kostnader for seler vil dette medføre en tilsvarende øknin i det avtalte vederlaet for kjøper. For andre endriner som ikke føler av avsnittet ovenfor forbeholder seler se retten til å foreta endriner i materialval o konstruksjonsløsniner, samt foreta tilpasniner som er nødvendi etter hvert som tiltaket detaljprosjekteres uten forhåndsvarsel til kjøperne. Endrinene skal ikke redusere byets eller leilihetens kvalitet eller vesentli endre innholdet i prosjektet som sådan. like endriner ir ikke rett til prisjusterin fra noen av partene. Om det blir nødvendi å jennomføre vesentlie endriner Avtaleforholdet er underlat bestemmelsene i lov av 13. juni 17 nr. 43 om ut over de forannevnte bestemmelser, plikter seler å varsle kjøper om avtaler med forbruker om oppførin av ny bustad (bustadoppførinslova). endrinene uten urunnet opphold. eler tar forbehold om endrin i antall Bustadoppførinslova bruker betenelsen entreprenøren o forbrukeren, seksjoner. mens man her bruker uttrykkene seler o kjøper om de samme betenelsene. 2 Kjøperen kan ikke kreve å få utført endriner eller tillesarbeider: 21 a) som vil endre kontraktssummen med 1 % eller mer, b) som ikke står i sammenhen med selers ytelse eller c) som vil medføre ulemper for seler som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endrinen eller tillesarbeidet. eleren skal skriftli klarjøre for kjøperen de kostnadsmessie o tidsmessie konsekvensene av de endrinene eller tillesarbeidene kjøperen krever. ed øknin av skatter, avifter o ebyrer, herunder blant annet mva., tinlysinsebyrer o dokumentavift, i tiden mellom avtaleinnåelse o overtaelse vil totale kostnader øke tilsvarende. Eierforholdet reuleres av Lov om eierseksjoner. Det jøres oppmerksom på at man kun kan erverve to boliseksjoner i sameiet, med unntak av erverv av fritidsboli. eler forbeholder se retten til å leie ut, endre priser o kjøpsbetinelser på usolte leiliheter. Kjøper jøres oppmerksom på at alle skisser, 3D-illustrasjoner, frihånds- o oversiktsteniner i perspektiv, annonser, bilder o planer er foreløpie utformet for å illustrere prosjektet. Dette materialet vil derfor inneholde detaljer eksempelvis beplantnin, innrednin, materialval, møbler, tekst o andre tin som ikke nødvendivis vil innå i den ferdie leveransen, o er ikke å anse som en del av avtalevilkårene for kjøpet. like avvik kan ikke påberopes som manel fra kjøpers side. Offentlie forbehold elers forbehold Det må pårenes innkassin eller nedforin av himlin/sjakter av tekniske installasjoner/føriner. Byebeskrivelsen/leveransebeskrivelsen skal ani hvilken teknisk standard prosjektet leveres med, samt foreløpi ani hva komplett leveranse etter kjøpekontrakten innebærer. Dersom det ikke er tatt inn spesifiserte bestemmelser i kjøpekontrakten, jelder følende krav: - Leilihetene byes etter TEK1. - De tekniske løsniner skal tilfredsstille plan- o byninslovivninen, herunder kravene i teknisk forskrift. - Toleranser på utført arbeid skal tilfredsstille toleranseklasse 2, normal utførelse, jfr. orsk tandard 342. I nye by vil det normalt oppstå sprekker i tapet o malin, ved skjøter o sammenføyniner, dels pa uttørkin av materialer. Det påpekes spesielt at sprekker i materialoveraner mellom tak o ve, o i hjørner ikke kan forlanes utbedret, så lene disse ikke innebærer avvik fra od håndverksmessi standard. Bustadoppførinslova sikrer kjøper rettiheter som ikke kan innskrenkes i kjøpekontrakten, jfr. Bustadoppførinslova 3. Prosjektet retter se mot forbrukere som ønsker å erverve boli til eet bruk. Det forutsettes at skjøtet tinlyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverførin av eiendommen til se, må det tas forbehold om dette ved avtaleinnåelse. Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/ erklæriner som måtte bli påkrevd av offentli myndihet, deriblant erklærin som reulerer drift o vedlikehold av fellesområder, o drift o vedlikehold av eneri nettverk m.m. eler forbeholder se retten til å avvente komplett innrednin av usolte leiliheter i by 2 o 4 inntil 6% av leilihetene her er solt.

12 cm Ka nts Ov 13 er - 2 an cm s vis stein tein m vis Av fall au de r HC pa rke c l le 1. s 1. p a rke rin s pla s 1. 8 s nn e :1 en et ræ r Pr iva 1.. re kk v erk GG BY H Mu rm ta vk jør se l al p,m le 2 n M s t i 1 1 al,m tre 2 b ele at Re + + c Av r e ns 1 al,m tre 2 b ele 1 2 al,m p le 2 n nn e 2. 3 nin in c pkj ell er al,m p le 2 n Ra c rå ,2 m Ra 1:2 mpe v ik tso ne y 1, r ep 1, om en ad e 1, 4 1, tre 1, pu lle rte ra v el v By are r al ives tils, ås 1, 8 Elv i e ep ie r nd o me om n s a de re ns avs lu t e te s e eta sjo n.8 Ra mp e 2. 1:1 2 7 H ærin Te be rren va res o Ka ov nt, er m br ur y + e, In n a 2.4 n OK mu.47 r H ærin GG.3 BY k nin Ra mpe 1 2 :2 1.7 mp e1 : In n a 2.4 n p la ss bra nn bil B Holi GG Op pst illin s.4 BY 1 1 al,m tre 2 b ele B Holi ha e kr å.41 Pr iv 1 4 al,m tre 2 b ele Op re pstill s sa in rm s p la eri n ss b ss ra tein nn bil krå nin al p m2 len (p 2.4 p- l en o k je v lle er r) al tr m2 eb e le 11,4 1 3 al m2 treb ele th a e r iv a 1: mp e Ra Op re pstill s sa in rm s p la eri n ss b ss ra tein nn bil P (se 2, ov dum er p- dek kje ke lle r) a n.38 I nn.47 Bu sk felt 2. L i G e ke u p mmplas p e" i t us de s kk en e fry it d" teka.4 nt Ru u llsk mm ift i de mot pin kk ne e r de hu sk e yd er 1: re ul t is l e.3 Fu a ndk,1 as se Ru va nds r ie to re kk, nd eh ø 3.2 Be nk en ni n 1: Alm.47 T P r l fra app b as p-k ehu ord sby s db je lle en r ko.4 Pl en.4 nk 1 al, tre m2 b e le Pl 1 3 al,2 tre m2 b e le 1 3 al,4m p le 2 n 3 al, p le m2 n nn bil las sb ra y Be 1:4.44 Op pst illin s p t 1. i O K mu 2. r+ e 2, p dk j a ø s rker rse t i Mu nin ins l rm 1 kje : lle. re r.24 kk ve rk 1:4 a m2 l p le n Re 1 1 al,7 tre m2 b e le Fe 2 3 al p, le m2 n 7 1:.48 p la ss bra Op pst illin s 1: mp e nn bil I nn +.4 a n 2. 1 rin al, p le m2 n 1 al, tre m2 b e le 1 4 al,m tre 2 b ele.4 t al, tre m2 b e le GG BY H 2 al, tre m2 b e le c fris ikt 4 al h, m2 e ller.47 frisikt c ,8 4 1 F or tau t a ud e r 7 e1 :2 Ra , Ka Gr ntst an ein itt 13 mp vis Ra c + 1, 1,8 4 1,8 In n a 2.4 n r 3.2 1,4 1,8 m 2 k ån in 1.8 1, 4 1, Utomhusplan er foreløpi o det tas forbehold om off. odkjennelse c GG r BY H Ka En nt ke ls to 1, Mandalselva Prinsippsnitt elvepromenade 1:1 32 tein vis, al m2 treb 2 al tr, e m2 b e le ele Ov 13 er - 2 an c m ss vis tein 1 1, 7, 8 c Ka nts 1 1, 6, O v 13 er - 2 an cm s vis stein 1 1,, en c,6.4 lm 1 i, a Kjøper oppfordres til å ta kontakt med meler dersom noe er uklart, o det presiseres at det er vikti at slike avklariner finner sted før bindende avtale om kjøp av boli innås. 2,7 Antatt terren 1, 4 1, 1 4 Tu rve a tes tei n Ek st r s i st an ere dp nd ro e me na de D C A B A Revisjon Fase Planrense TEGFORKLARIG P-kjeller mur Innan by Eksisterende kote Innmålt/eksisterende punkthøyde y punkthøyde GMO HA HA HA HA 12. Fallpil GMO 3 1: ytt løvtre tauder Hekk, Buskfelt Gressareal Grus Gressarmerinsstein Kjøresterke anbaneheller Beleninsstein Asfalt Fallunderla Kant 1-2 cm vis Acoddrain/ slukrist Enkel storatestein, cm vis Renne/rennestein Elverus Mur Kantstein 2-13 cm vis Rekkverk Kant i tre/benk Benk, bord ykkelparkerin Lyspullert Lysstolpe lukpunkt Innfelt belysnin GMO Rekkverk Forlenet tak over p-kjeller GMO ystem Løpenummer 1 1 Type Prosjektfase D Revisjon Godkjent tatus 1:2 (A1) 1:4(A3) Målestokk LAP_1311 rev D.dw Filnavn GMo Dokumentansvarli 1311 Oppdrasnummer Geo.ref Dato Kontrollert Tenet Rettelse Dato Utvidet bryepromenade, endret lekeplass, sti i nord Forlenet bryepromenade mot nord, plasserin trær, pullerter Posisjon by 2 endret. edkjørselsrampe L Fa Rambøll - reion Ader/Roaland Henrik Werelandsate Kr.sand - Tel Fax Etasje Kruse mith A: Kastellodden By Utomhusplan Kompleks ørmeleren A, tore Elveate 3-37, Mandal Telefon Anita Torjussen Telefon Audun Remesvik e-post: nin ørmeleren skal orienteres dersom leilihetene videreseles før ferdistillelse/overtakelse. al av eiendomsmeler skal odkjennes av seler Kastellodden A. Alt opprinneli salsmateriell, bilder, tekst etc er utbyers/selers o ørmeleren `s eiendom. Dette kan ikke benyttes av andre. Opprinneli kjøper blir økonomisk ansvarli for at ny kjøper har fått all informasjon om prosjektet, dersom ørmeleren ikke blir valt som meler. eler kjøper en annen meler for videresal betaler han/hun kr. 1.,til ørmeleren for resterende del av oppjørsarbeidet. Resal/videresal: Kjøper har selv ansvaret for å sette se inn i salsprospekt, reulerinsplaner, byebeskrivelse o annen dokumentasjon som kjøper har fått tilan til. Dersom utfyllende/supplerende opplysniner er ønskeli, bes kjøper henvende se til meler. Kjøper har inen rett til å reklamere på runnla av forhold som kjøper er blitt jort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordrin har unnlatt å sette se inn i. Kjøpers undersøkelsesplikt

13 18 x 167 = 3 18 x 167 = Bh. 14 x 16 4 Bh. 14 x 16 4 Bh. 14 x 16 4 TERRAE 6 16 x Bh. Bh. 14 x 16 4 TERRAE 1, m² 6 16 x Bh x Bh. 3 Bh. 14 x 16 4 Bh. 14 x 16 4 Y Y Y Y Y Y 8 x 12 Bh. 6 Y 1 GL2 2 x 2 Bh x 167 = 3 GL2 2 x 2 Bh. 1 6 GL2 2 x 2 Bh x 167 = 3 GL2 2 x 2 Bh x 167 = 3 17 x x x TERRAE 14, m² ETAJEPLAER BYGG 2 olte leiliheter per olte leiliheter per e kastellodden.no for oppdatert prisliste e kastellodden.no for oppdatert prisliste m 2 111,8m 2 Plan 1.etasje by 1 113,7m 2 18 x 167 = ,6m ETAJE 1. ETAJE TERRAE 1,7 m² 1, m² 7,m 2, m² 213 7, m2 7,2 m²,2 m² 3,8 m² 7,3 m² 14,4 m² 6, m² 4,6 m² 18 x 167 = 3 TRAPP/ 33, 2,2 m² Heis 16 x 21 14,2 m² 11, m² ,2 m2 6, m² 3,1 m²,2 m² 6,6 m² 3, m² 8,4 m² 68,6m 2 31,8 m² ,6 m ,1 m² 88,2m 2 Bh. YD3 Bh. Y Plan 1.etasje by m 2 2. ETAJE 2. ETAJE,3 m² 3,8 m² 68,7 m ,8m m 2 131,8m 2 Plan 2.etasje by 1 Plan 3.etasje by 1 18 x 167 = ,6m ,6m ,3 m²,4 m² 1,3 m² 233 1,3 m² 3. ETAJE 3. ETAJE 16,7m 2 16,m 2,4 m² 1,3 m² ,7 m , m2 7, m² 14,7 m² 7, m² 3,8 m² 14,7 m² 7,3 m² 7,3 m² 6, m² 7,2 m² 7,2 m² 6,1 m² 4,7 m² 18 x 167 = 3 TRAPP/ 1,1 m² Heis 16 x ,1 m2 14,2 m² 11,6 m² 6, m² 3,1 m² Plan 2.etasje by 2 6, m² 6,1 m² 4,7 m² 18 x 167 = 3 TRAPP/ 1,1 m² Heis 16 x ,3 m2 14,2 m² 11,6 m² 6,7 m² 3,6 m² ,8 m² 222 8, m² 6, m² 3,1 m²,3 m² Plan 3.etasje by 2 6,7 m² 3,6 m² 8, m² 88,1m ,7m ,7 m2 41,1 m² 41,1 m² ,7m 2 31,8 m² Bh. Bh. Y Y Bh. Bh. 1,4 m² Y Y 14, m² 1,4 m² , m² 88,2m ,m 2 4. ETAJE 4. ETAJE Y 242 TERRAE 31,4 m² 12,7m 2 Bh. Bh , m² 6, m², m² 4,8 m² Heis 16 x 21 HALL 13,7 m² ,7 m2 8, m² 1,6 m²,4 m² HALL 12,8 m² ,4 m2 4,8 m² 3,6 m² 3,2 m² 6,8 m² 1,1 m² 241 Bh. 11,4m 2 Y 141,8m 2 18 x 167 = 3 Plan 4.etasje by ,6 m² 1,6 m² Plan 4.etasje by 2 Bh. Y 13,8 m²

14 18 x 167 = 3 18 x 167 = x x x 21 GL2 2 x 2 Bh. 1 6 GL2 2 x 2 Bh. 1 6 GL2 2 x 2 Bh x 167 = 3 GL2 2 x 2 Bh x 167 = 3 Y 1 8 YD4 1 x 22 YD4 1 x 22 Y Y Y Y 8 x 22 8 x 22 Bh. 14 x 16 4 Bh. 14 x x x Bh x Bh. 3 Bh. 14 x 16 4 Bh. 14 x ETAJEPLAER BYGG 3 BYGG 4 olte leiliheter per olte leiliheter per e kastellodden.no for oppdatert prisliste e kastellodden.no for oppdatert prisliste m 2 311,8m 2 Plan 1.etasje by 3 313,7m 2 42,6m 2 18 x 167 = ETAJE TERRAE 411 1, m² 6, m² 31,8 m² 68,6m 2 3,1 m² TRAPP/ 33, 2,2 m² 411,2 m² 68,6 m2 Bh. 412 TERRAE 14, m² 88,2m 2 Bh. 41,1 m² 14,2 m² 6,6 m² 3,4 m² 8, m² ,2 m2 11,6 m² 18 x 167 = 3 16 x 21 Heis 6, m² Plan 1.etasje by 4 ÆRIG 44,7 m² ÆRIG 7, m2 ÆRIG 4, m² x x 22 1 x x x 22 1 x x 22 2 YD4 YD ETAJE m 2 2. ETAJE,3 m² 68,6 m2 3,8 m² ,8m m 2 331,8m 2 Plan 2.etasje by 3 Plan 3.etasje by 3 18 x 167 = ,6m ,6m ETAJE 421 1,4 m² 14, m² 431 1,4 m² Y Y Bh. 68,7m ,1m 2 Bh ,1 m² 14, m² Y 68,7m 2 88,2m 2 Y Bh. Bh. 31,8 m² 41,1 m² ,8 m² ,7 m2 6, m² 3,1 m² 6,7 m² 3,6 m² 8, m² 6, m² 3,1 m²,3 m² 6,7 m² 3,6 m² 8, m² TRAPP/ 1,1 m² ,2 m2 14,2 m² 11,6 m² TRAPP/ 1,1 m² ,2 m2 14,2 m² 11,6 m² 18 x 167 = 3 Heis 16 x 21 Heis 16 x 21 4,7 m² 6,1 m² Plan 3.etasje by 4 4,7 m² 6,1 m² Plan 2.etasje by 4 6, m² 7,2 m² 6, m² 7,2 m² 7,3 m² 7,3 m² 7, m² 14,7 m² 7, m² 3,8 m² 14,7 m² ,m 2,4 m² 16,7 m2 1, m² ,4 m² 16,7 m2 16,7m 2 18,3 m² 1, m² 18,3 m² 2. ETAJE 3. ETAJE m 2 341,8m 2 Plan 4.etasje by ,6m ETAJE 1,4 m² Y Bh , m² 11,4m 2 / 12, m² Y Bh , m2 6,8 m² 6,4 m² HALL 1,8 m² 3,6 m² 4,8 m² 3,1 m² 1,6 m² HALL 13, m² ,7 m2 Heis 16 x 21 6, m² 1, m² 2, m² 6, m² Bh. Y 442 TERRAE 31,4 m² 12,7m 2 Bh ETAJE Plan 4.etasje by 4

15 18 x 167 = 3 18 x 167 = 3 18 x 167 = 3 ETAJEPLAER BYGG olte leiliheter per e kastellodden.no for oppdatert prisliste Leilihet 111 MADALELA 12 82m 2 11,8m 2 18 x 167 = 3 ærin 1. ETAJE,8 m2. Finnes i 1 etasje i by 1. portsbod i kjeller: m2. Terrasse på bakkeplan suppleres av hae, areal uavklart. BYGG 3 BYGG Plan 1.etasje By m 2 2. ETAJE ,6m 2 21,8m 2 Plan 2.etasje by m 2 31,8m 2 Plan 3.etasje by ,6m ETAJE 4, m²,3 m² 4, m² 32,1 m² 42 13,m 2 4. ETAJE 41,8m 2 Plan 4.etasje by

16 Leilihet 132 MADALELA Leilihet 211 Leilihet 211 MADALELA 82, m2. Finnes i 3 etasje i by 1. portsbod i kjeller: m2. BYGG 3 BYGG 68,6 m2. Finnes i 1 etasje i by 2. portsbod i kjeller: m2. Terrasse på bakkeplan suppleres av hae, areal uavklart. BYGG 3 BYGG 3 31 TERRAE 1, m² 6,1 m² 3,4 m² 6, m² 31,8 m² 8, m² 41, m² 3,1 m² / 11,6 m² / 8, m² 13, m²,2 m² 6,6 m²

17 Leilihet 212 MADALELA Leilihet MADALELA 88,2 m2. Finnes i 1 etasje i by 2. portsbod i kjeller: m2. Terrasse på bakkeplan suppleres av hae, areal uavklart. BYGG 3 BYGG 7, m2. Finnes i 1 etasje i by 2. portsbod i kjeller: m2. Terrasse på bakkeplan suppleres av hae, areal uavklart. BYGG 3 BYGG TERRAE 1,7 m² 7,2 m² 32 6, m² 6,6 m² 3,6 m²,3 m² 18 x 167 = 3 TRAPP/ 26,8 m² 33 14,2 m² 41,1 m² 2 3,8 m² 4,6 m² 11, m² 8,4 m² TERRAE 14, m², m² 7,2 m² 6, m² 14,4 m² 4,6 m² TERRAE 1, m²

18 Leilihet MADALELA Leilihet 222 Leilihet 222 MADALELA 68,7 m2. Finnes i 2 etasje i by 2. portsbod i kjeller: m2. BYGG 3 BYGG 88,1 m2. Finnes i 2 etasje i by 2. portsbod i kjeller: m2. BYGG 3 BYGG 1,4 m² 34 6, m² 3,1 m² 31,8 m² 14, m² 6,1 m² 4,7 m² 14,2 m² 6,7 m² 3,6 m² 41,1 m² 3,3 m² 11,6 m² 8, m² 14, m² 6,7 m²

19 Leilihet 223 Leilihet 223 MADALELA Leilihet 232 Leilihet 232 MADALELA 16,7 m2. Finnes i 2 etasje i by 2. portsbod i kjeller: m2. BYGG 3 BYGG 88,2 m2. Finnes i 3 etasje i by 2. portsbod i kjeller: m2. BYGG 3 BYGG 1,3 m² 18 x 167 = 3 7, m² 6, m² ,8 m² 7,2 m² TRAPP/ 18, m² 6,1 m² 6,7 m², m² 7,3 m² 6,1 m²,3 m² 14,2 m² 11,6 m² 3,6 m² 41,1 m² 14, m² 4,7 m² 8, m² 14, m² 1,3 m²

20 Leilihet 312 MADALELA Leilihet MADALELA 82, m2. Finnes i 1 etasje i by 3. portsbod i kjeller: m2. Terrasse på bakkeplan suppleres av hae, areal uavklart. BYGG 3 BYGG 68,6 m2. Finnes i 1 etasje i by 4. portsbod i kjeller: m2. Terrasse på bakkeplan suppleres av hae, areal uavklart. BYGG 3 BYGG 38 3 TERRAE 1, m² 42,1 m² 2 mm 8, m² 2 3 mm 8,4 m² 2 4 mm 11,6 m² 2 mm alt.1 31,8 m² 6, m² 3,1 m² 3,4 m² 2 3 mm,8 m² 2 3 mm 3,1 m² 2 3 mm,2 m² 6,6 m²

21 Leilihet MADALELA Leilihet Leilihet 412 Leilihet 421 MADALELA 88,2 m2. Finnes i 1 etasje i by 4. portsbod i kjeller: m2. Terrasse på bakkeplan suppleres av hae, areal uavklart. BYGG 3 BYGG 68,6 m2. Finnes i 2 etasje i by 4. portsbod i kjeller: m2. BYGG 3 BYGG 1,4 m² ,1 m² 14,2 m² 6,6 m² 3,4 m² 11,6 m² 6, m² 31,8 m² 6, m² 3,1 m²,3 m² TERRAE 14, m² 8, m² 6,7 m²

22 Leilihet 111 MADALELA 423 Leilihet Leilihet 431 MADALELA 16,7 m2. Finnes i 2 etasje i by 4. portsbod i kjeller: m2. BYGG 3 BYGG 68,6 m2. Finnes i 3 etasje i by 4. portsbod i kjeller: m2. BYGG 3 BYGG 1, m² , m² 7, m² 1,4 m² TRAPP/ 7,2 m² 2 3,8 m² 6, m² 31,8 m² 6,1 m² 7,3 m²,4 m² 3,1 m²,3 m² 14,7 m² 4,7 m² 6,7 m² 18,3 m²

23 Leilihet 111 MADALELA 433 Leilihet MADALELA 16,7 m2. Finnes i 3 etasje i by 4. portsbod i kjeller: m2. BYGG 3 BYGG 11,4 m2. Finnes i 4 etasje i by 4. portsbod i kjeller: m2. BYGG 3 BYGG 1, m² 1,4 m² 6, m² 7, m² / 12, m² ,4 m² TRAPP/ 7,2 m² HALL 8,4 m² 2 3,8 m² 2 7, m²,4 m² 4,1 m² 6,1 m² 7,3 m² 6,8 m² 3,2 m² 14,7 m² 4,7 m² 14, m² / 1,6 m² 1,6 m² 18,3 m²

24 Leilihet MADALELA Leilihet MADALELA 12,7 m2. Finnes i 4 etasje i by 4. portsbod i kjeller: m2. BYGG 3 BYGG,8 m2. Finnes i 1 etasje i by. portsbod i kjeller: m2. Terrasse på bakkeplan suppleres av hae, areal uavklart. BYGG 3 BYGG 2 x 17 = , m² HALL 8,4 m² 3,1 m² 6,8 m² TRAPP/ 1,1 m² HALL 13, m² 6, m² 2, m² 1, m² 6,1 m² TERRAE 4, m² / 31,8 m² Alkove,3 m² 4, m² 4, m² 1,6 m²

25 MADALELA Leilihet Leilihet Leilihet 23 MADALELA 82, m2. Finnes i 1 etasje i by. portsbod i kjeller: m2. Terrasse på bakkeplan suppleres av hae, areal uavklart. BYGG 3 BYGG 111,6 m2. Finnes i 2 etasje i by. portsbod i kjeller: m2. BYGG 3 BYGG 1,2 m² 48 4,2 m² /OPPH, m² 8,2 m² / 8,3 m² / 11,4 m² 2, m² 4,7 m² 2,2 m² 42, m² 8, m² Alkove 3,4 m²,8 m² TRAPP/ 6,3 m² 18 x 167 = 3 1,2 m² 1, m²

26 ARKITEKTE ORD Det differensieres mellom halvprivate o offentlie arealer ved at en beplantet anvei ijennom området ir atkomst til romslie halvprivate soner foran hver felles innansdør på bakkeplan. Bebyelsen er oranisert i punkthus, mindre o sluttede enheter som slipper lys o luft inn i fellesområdet o åpner den indre delen av tomta med løtt ut mot landskapet. Mellomrommene utnyttes til private haer o lune o intime møteplasser foran innanene. Oppe i høyden vil 4.etasje nærmest bolibebyelsen i everiata o mot Mandalselva trekkes tilbake for å dempe høyden mot omivelsene. Boliene er oranisert som 4, 3 eller 2 boenheter sentrert omkrin heis o trapp, noe som mulijør leiliheter omsluttet av ytterve o lys fra to eller flere retniner. Uteplassene i form av hae med treplattin o plen i 1.etasje o balkoner i 2., 3. o 4. etasje er plassert på husets hjørner. Dette åpner leilihetene mot sol o utsikt. Leilihetsplanene er utarbeidet med vekt på å få maksimalt ut av utsikt o lysinnfall. tue o kjøkken orienteres mot privat uteplass, noe som vil i rause o luftie oppholdssoner i den varme sesonen. Kjøkkenfunksjonen er søkt løst som en naturli del av oppholdsrommet med innredninsløsniner som tåler eksponerin o som leer til rette for sosialt samvær rundt kjøkkenbenken. Det er lat vekt på et minimum av overflødi kommunikasjonsareal for å få mest muli ut av hovedfunksjoner som oppholdsrom, soverom o bad. Husene vil få et tidsrikti o funksjonelt uttrykk med rause åpniner, flate tak o enkle linjeføriner. Det utarbeides et felles fasadeuttrykk, med enkelte individuelle tilpasniner der by eller leilihets orienterin inspirerer til dette. Dette vil videreutvikles i detaljprosjekterinen av byene. Materialene er valt med vekt på bestandihet, overflate o karakter. Det veksles mellom tel o puss for å understreke volumoppbyinen med oppdelte o inntrukne flater. En skala i naturfarer vil reflektere lyset o fremstå delikat mot rønne omivelser. 1 ivilarkitekt MAL Heidi ilssen

Type ID BRA Sov. P-Rom Pris Tomannsboli 1 130 m² 3 114,7 Solgt. 6 131 m² 3 115,1 Solgt

Type ID BRA Sov. P-Rom Pris Tomannsboli 1 130 m² 3 114,7 Solgt. 6 131 m² 3 115,1 Solgt Lyetoppen felt D Prisliste Dato: 27.03.2014 Type ID BRA Sov. P-Rom Pris Tomannsboli 1 130 m² 3 114,7 Solt Tomannsboli 2 131 m² 3 115,1 Solt Tomannsboli 3 130 m² 3 114,7 Solt Tomannsboli 4 131 m² 3 115,1

Detaljer

Lyetoppen. Prisliste. Dato: 03.07.2014. Type ID BRA Sov. P-Rom Pris. Tomannsboli Marikåpev. 130 m² 3 114,7 Solgt

Lyetoppen. Prisliste. Dato: 03.07.2014. Type ID BRA Sov. P-Rom Pris. Tomannsboli Marikåpev. 130 m² 3 114,7 Solgt Lyetoppen Prisliste Dato: 03.07.2014 Type ID BRA Sov. P-Rom Pris Tomannsboli Marikåpev. 9 130 m² 3 114,7 Solt Tomannsboli Marikåpev. 131 m² 3 115,1 Solt 11 Tomannsboli Marikåpev. 130 m² 3 114,7 Solt 13

Detaljer

NYE LEILIGHETER I BYEN NÆR FURULUNDEN OG STRENDENE TRINN 2

NYE LEILIGHETER I BYEN NÆR FURULUNDEN OG STRENDENE TRINN 2 YE LEILIGHETER I BYE ÆR FURULUDE OG TREDEE TRI 2 1 IHOLDFORTEGELE Med hjerte for Mandal... ide 5 Leilighetene... ide 7 Kjøpsinformasjon fra megler... ide 12 Utomhusplan... ide 19 Etasjeplaner... ide 20

Detaljer

NYE LEILIGHETER I BYEN NÆR FURULUNDEN OG STRENDENE TRINN 2

NYE LEILIGHETER I BYEN NÆR FURULUNDEN OG STRENDENE TRINN 2 YE LEILIGHETER I BYE ÆR FURULUDE OG TREDEE TRI 2 1 IHOLDFORTEGELE Med hjerte for Mandal... ide 5 Leilighetene... ide 7 Kjøpsinformasjon fra megler... ide 12 Utomhusplan... ide 19 Etasjeplaner... ide 20

Detaljer

VEDLEGG TRINN 1 BYGG 1-3 - 5

VEDLEGG TRINN 1 BYGG 1-3 - 5 EDLEGG TRI 1 BYGG 1-3 - 5 1 Derfor velger du Kastellodden! - Furulunden og strendene i umiddelbar nærhet - Mulighet for båtplass like utenfor døra - Mulighet for mer enn en P-plass - Heis fra hvert bygg

Detaljer

NYE LEILIGHETER NÆR MANDALSELVAS MØTE MED SJØSANDEN

NYE LEILIGHETER NÆR MANDALSELVAS MØTE MED SJØSANDEN NYE LEILIGHETER NÆR MANDALSELVAS MØTE MED SJØSANDEN KASTELLODDEN.NO 1 Verdens beste beliggenhet! Ok, vi er part i saken. Men hør her: Du bor i Norge, når alt kommer til alt, antakelig verdens beste land

Detaljer

CARPORT KVM TOTALSUM INKL.OMK*

CARPORT KVM TOTALSUM INKL.OMK* MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE BOLIG TOMT BRA ( inkl utv bod) CARPORT TOTALSUM INKL.OMK* PRIS * STATUS 37 389 183 13 6 247 506 6 190 000 39 380 169 13 5 947 506 5 890 000 41 363 159 13 4 947 506 4 890

Detaljer

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A Leiligheter Leilighet nr. Soverom Ca. Areal BRA Antall etasjer Parkering i lukket P- anlegg** Husbank finansiering H 0101 1 49,5 1 Ja Solgt H 0102 1 50,2 1 Ja Solgt

Detaljer

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A Leiligheter Revidert: 15.04.2016 Leilighet nr. Boligtype Ca. Areal BRA Antall etasjer Parker ing i p- kjeller ** Stipulert Husbank Pris H 0101 Leilighet 49,5 1 Ja

Detaljer

SANDVED TRINN 2 Felt C

SANDVED TRINN 2 Felt C SANDVED TRINN 2 Felt C Kjøper kan trekke ut maler- og gulvleggerarbeid for kr 200 000,- inkl.mva (Våtrom blir levert ferdig fra utbygger) Innflytting: Felt E og F : senest 15.06.2014 Felt B og D : senest

Detaljer

PRISLISTE STOKKANDVEIEN

PRISLISTE STOKKANDVEIEN PRISLISTE STOKKANDVEIEN BOLIG BRUKSAREAL 7A 7B 125 m2 125 m2 TOMT Ca. 500 m2 Ca. 500 m2 PRIS STATUS 2 790 000,SOLGT Alle arealer som er oppgitt er ca. arealer. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER PROSJEKT: Hus i Hage (27 boliger) UTBYGGER: Stolt Bolig AS AREAL Bruksareal: ca. 59 kvm P-rom: 56 kvm Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger

Detaljer

Dr. Martha Persens gate

Dr. Martha Persens gate Dr. Martha Persens gate Prisliste Dato: 31.12.2015 Type ID BRA Sov. Omk. Pris Leilighet H0101 91 m² 2 kr 18 226 kr 3 990 000 Leilighet H0102 45 m² kr 10 726 Solgt Leilighet H0103 53 m² 1 kr 11 126 kr 2

Detaljer

PRISLISTE LEITESVINGEN 14 (SANDNES SØR) DELFELT B1. 11 av 12 solgt!

PRISLISTE LEITESVINGEN 14 (SANDNES SØR) DELFELT B1. 11 av 12 solgt! PRISLISTE LEITESVINGEN 14 (SANDNES SØR) DELFELT B1 11 av 12 solgt! Type Leiligheter Ca. BRA kvm. Balkong/terrasse Salgspris Status 10 77 3.450.000,- Betalingsbetingelser/Finansiering: Kjøpesummen med omkostninger

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER PROSJEKT: Tronesveien 41, 4307 SANDNES UTBYGGER: Stolt Bolig AS BOLIG TOMT, KVM BRA, KVM P-ROM KVM GARASJE/ PRIS PRIS INK. OMK. STATUS SPORTSBOD KVM A 430 m² 265 m² 259

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Sov. Pris

Type Gruppe ID BRA Sov. Pris Tananger, Ørnaberget Prisliste Dato: 17.7.2015 Type Gruppe ID BRA Sov. Pris Leilighet K2B K2B - H0203 97 m² 3 kr 3 990 000 Leilighet K2B K2B - H0302 110 m² 2 kr 4 490 000 Leilighet K3A K3A - U0102 119

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - BLÅSENBORG, TRONES

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - BLÅSENBORG, TRONES PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - BLÅSENBORG, TRONES PROSJEKT: Blåsenborg, 4317 SANDNES UTBYGGER: Stolt Bolig AS BOLIG TOMT, M 2 BRA, M 2 P-ROM M 2 GARASJE/ PRIS PRIS INK. OMK. STATUS CA CA CA BOD M 2

Detaljer

E 166 20 5,6 390 4 7 250 000 7 313 756 Bolig nr 3 F 166 20 5,6 290 4 6750 000 6 813 756 SOLGT! Bolig nr 2 G Bolig nr 1

E 166 20 5,6 390 4 7 250 000 7 313 756 Bolig nr 3 F 166 20 5,6 290 4 6750 000 6 813 756 SOLGT! Bolig nr 2 G Bolig nr 1 MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE Stavanger 22.05.14 Bolig nr. BRA M 2 Carport Bod Tomt Antall M 2 soverom Pris kr Pris inkl omk. og dok. avgift Status E 166 20 5,6 390 4 7 250 000 7 313 756 Bolig nr 3

Detaljer

4 STORE SENIOR LEILIGHETER, UNDHEIM B10. Gnr: 46 Bnr: 266. Inkludert kommer biloppstillingsplass og utvendig bod.

4 STORE SENIOR LEILIGHETER, UNDHEIM B10. Gnr: 46 Bnr: 266. Inkludert kommer biloppstillingsplass og utvendig bod. 4 STORE SENIOR LEILIGHETER, UNDHEIM B10. Gnr: 46 Bnr: 266. Inkludert kommer biloppstillingsplass og utvendig bod. PRISLISTE Adresse Tomte verdi Omk. Totalt Pris kr. (eks omk) Pris inkl. omk. Raunåkervegen

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 007/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 007/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalet 3.2.215 7/15 Arkivnr: K2 - L12 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.1.215 Arkivsaksnr.: 14/1814-7 Tittel: arealleer Omreulerin Lunteviksletta

Detaljer

LYETOPPEN, DELFELT C, TIME KOMMUNE.

LYETOPPEN, DELFELT C, TIME KOMMUNE. LYETOPPEN, DELFELT C, TIME KOMMUNE. 5 stk. enebolig på 140-142 m² BRA. I tillegg areal for garasje på 27-32m2. Eneboligen leveres klar for innflytting. PRISLISTE Adresse/tomt nr. Areal BRA u/m garasje

Detaljer

Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert 03.03.15

Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert 03.03.15 MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE BOLIG TOMT BRA UTV.BOD CARPORT TOTALSUM INKL. OMK PRIS STATUS 2 424 209 5 Ja SOLGT 4 424 209 5 ja SOLGT 6 422 184 5 ja SOLGT 10 352 184 5 ja 6 347 506 6 290 000 Prosjekt:

Detaljer

MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE UTV.BOD KVM BRA KVM TOTALSUM INKL.OMK CARPORT KVM KVM

MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE UTV.BOD KVM BRA KVM TOTALSUM INKL.OMK CARPORT KVM KVM MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE BOLIG TOMT BRA UTV.BOD CARPORT TOTALSUM INKL.OMK PRIS STATUS 5A 516.6 213 12.4 38 9 966 256 9 890 000 SOLGT 5B 527.6 214 7.8 38 9 966 256 9 890 000 SOLGT Prosjekt: Øvreveien

Detaljer

5-1 PLANSLEILIGHETER 5 2 PLANSLEILIGHETER. Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med egen parkeringsplass og utvendig bod.

5-1 PLANSLEILIGHETER 5 2 PLANSLEILIGHETER. Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med egen parkeringsplass og utvendig bod. 5-1 PLANSLEILIGHETER 5 2 PLANSLEILIGHETER Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med egen parkeringsplass og utvendig bod. PRISLISTE Flermannsbolig BK17 1 Plan Kleppevarden BK17 Leil.C201 67,4 m2 400.000 11.256

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Sov. Pris. Leilighet K2A K2A - H0102 58 m² 1 Solgt. Leilighet K2A K2A - H0203 46.5 m² 1 Solgt

Type Gruppe ID BRA Sov. Pris. Leilighet K2A K2A - H0102 58 m² 1 Solgt. Leilighet K2A K2A - H0203 46.5 m² 1 Solgt Ørnaberget Snøde, K2 Prisliste Dato: 10.3.2015 Type Gruppe ID BRA Sov. Pris Leilighet K2A K2A - H0101 58 m² 1 Solgt Leilighet K2A K2A - H0102 58 m² 1 Solgt Leilighet K2A K2A - H0103 46.5 m² 1 Solgt Leilighet

Detaljer

prisliste Faste priser Ingen indeksregulering. Prosjekt: Hinnagaarden trinn 2, 4020 STAVANGER

prisliste Faste priser Ingen indeksregulering. Prosjekt: Hinnagaarden trinn 2, 4020 STAVANGER prisliste 3. etasje Type BRA m 2 P-Rom m 2 Balkong m 2 Soverom Pris kr. Pris inkl. omk. Status 301 A 76 72 9 3 302 A 76 72 9 3 303 A 76 72 9 3 4.290.000 4.307.556 304 B 50 46 9 1 305 A 76 72 9 3 4.390.000

Detaljer

PRISLISTE BYGGETRINN I:

PRISLISTE BYGGETRINN I: PRISLISTE BYGGETRINN I: Boligene BRA (kvm) Terrasser, kvm. Tomtestørrelse * Fastpris Husbank 90 % Egenkapital Bygg 3-9 146 kvm 11 + 50 Ca. 280 kvm 3 850 000 3 465 000 385 000 Bygg 3-10 145 kvm 11 + 50

Detaljer

PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BK10 9 BOLIGER I KJEDE. Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med åpen garasje og sportsbod.

PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BK10 9 BOLIGER I KJEDE. Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med åpen garasje og sportsbod. PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BK10 9 BOLIGER I KJEDE Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med åpen garasje og sportsbod. PRISLISTE Adresse Ca tomt Tomte verdi Omk totalt Pris eks omk Pris

Detaljer

Malmheim. 8 Leiligheter

Malmheim. 8 Leiligheter Malmheim 8 Leiligheter Leilighet Etasje BRA (ca) P.rom (ca) Sov. Salgspris Salgspris Inkl. omkostn. Status H0101-A 1 43 m2 39 m2 1 1 690 000,- 1 696 556,- SOLGT H0102-B 1 58 m2 54 m2 2 2 150 000,- 2 158

Detaljer

TRINN II BOLIG TOMT BRA P-ROM UTV.BOD CARPORT PRIS TOTALSUM STATUS M 2 M 2 M 2 M 2 M 2 INKL.OMK ja

TRINN II BOLIG TOMT BRA P-ROM UTV.BOD CARPORT PRIS TOTALSUM STATUS M 2 M 2 M 2 M 2 M 2 INKL.OMK ja H U S PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE TRINN II, REKKEHUS I TRINN II HAGE PROSJEKT: Hus i Hage Trinn II UTBYGGER: Stolt Bolig AS FELT B01 17.11.2016 BOLIG TOMT BRA P-ROM UTV.BOD CARPORT PRIS

Detaljer

ORRE. 4 ENEBOLIGER I KJEDE OVER 2 ETASJER OG 2 ENEBOLIGER I KJEDE OVER 3 ETASJER. Gnr: 31 Bnr: 74/206

ORRE. 4 ENEBOLIGER I KJEDE OVER 2 ETASJER OG 2 ENEBOLIGER I KJEDE OVER 3 ETASJER. Gnr: 31 Bnr: 74/206 ORRE 4 ENEBOLIGER I KJEDE OVER 2 ETASJER OG 2 ENEBOLIGER I KJEDE OVER 3 ETASJER. Gnr: 31 Bnr: 74/206 Bolig1-4 leveres nøkkelferdig. Bolig 5-6 leveres nøkkelferdig 1 og 2 etasje med uinnredet underetasje.

Detaljer

5 ENEBOLIGER I KJEDE - MOTLANDSHAGN B3. Gnr: 20 Bnr: 748 Boligene leveres klar for innflytting. Inkludert kommer carport og sportsbod.

5 ENEBOLIGER I KJEDE - MOTLANDSHAGN B3. Gnr: 20 Bnr: 748 Boligene leveres klar for innflytting. Inkludert kommer carport og sportsbod. 5 ENEBOLIGER I KJEDE - MOTLANDSHAGN B3. Gnr: 20 Bnr: 748 Boligene leveres klar for innflytting. Inkludert kommer carport og sportsbod. PRISLISTE Adresse Ca Areal BRA / Ca Tomt Areal Tomte verdi Omk. Totalt

Detaljer

PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BF12 3 ENEBOLIGER I KJEDE. Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med carport og utvendig bod.

PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BF12 3 ENEBOLIGER I KJEDE. Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med carport og utvendig bod. PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BF12 3 ENEBOLIGER I KJEDE Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med carport og utvendig bod. PRISLISTE Adresse Ca tomt Tomte verdi Omk totalt Pris eks omk Pris

Detaljer

5 ENEBOLIGER I KJEDE. Gnr: 46 Bnr: 228 Boligene leveres klar for egeninnsats. Inkludert kommer åpen garasje og sportsbod.

5 ENEBOLIGER I KJEDE. Gnr: 46 Bnr: 228 Boligene leveres klar for egeninnsats. Inkludert kommer åpen garasje og sportsbod. 5 ENEBOLIGER I KJEDE. Gnr: 46 Bnr: 228 Boligene leveres klar for egeninnsats. Inkludert kommer åpen garasje og sportsbod. PRISLISTE Adresse Ca tomte areal Tomte verdi Omk. Totalt Pris kr. (eks omk) Pris

Detaljer

Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris. Leilighet B 46.5 m² 1 42 m² kr 13 326 Solgt

Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris. Leilighet B 46.5 m² 1 42 m² kr 13 326 Solgt Hanalia Prisliste Dato: 08.10.2015 Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris Leilighet A 46.5 m² 1 42 m² kr 13 326 Solgt Leilighet B 46.5 m² 1 42 m² kr 13 326 Solgt Leilighet C 89 m² 2 85 m² kr 23 426 kr 3 794

Detaljer

Dr. Martha Persens gate

Dr. Martha Persens gate Dr. Martha Persens gate Prisliste Dato: 03.12.2014 Type ID BRA Sov. Omk. Pris Leilighet H0101 91 m² 2 kr 19 296 Solgt Leilighet H0102 45 m² kr 10 726 Solgt Leilighet H0103 53 m² 1 kr 12 196 Solgt Leilighet

Detaljer

PRISLISTE HELGØYSUND STJERNARØYENE

PRISLISTE HELGØYSUND STJERNARØYENE PRISLISTE HELGØYSUND STJERNARØYENE Type Leilighet Ca. BRA kvm. Balkong Ca. kvm Salgspris kr. Byggetrinn Dok avg. 1 Etg. A 1 80 15 2.895.000,- 2 Kr. 7.500,- A 2 80 15 2.895.000, 2 Kr. 7.500, A 3 80 15 Solgt

Detaljer

Carport. Utv. Bod. Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert 26.04.13

Carport. Utv. Bod. Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert 26.04.13 Sørbøhagane Bolig: BRA P-rom Terrass e/balko ng Carport Utv. Bod Salgspris Kjøpesu m inkl. Omkostn. Status Felt B06 77 A 64,6 m² 59 m 6 m² 16 m² 5 m² 2 690 000 2 711 256 77 B 64,6 m² 59 m2 6 m² 16 m² 5

Detaljer

PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BK11 8 BOLIGER I KJEDE. Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med carport.

PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BK11 8 BOLIGER I KJEDE. Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med carport. PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BK11 8 BOLIGER I KJEDE Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med carport. PRISLISTE Adresse Ca tomt Tomte verdi Omk totalt Pris eks omk Pris ink omk status Kleppevarden

Detaljer

PRISLISTE. Leilighet A42. Leilighet A34 83 m2 1 079 000,- 28 226 4 350 000,- 4 378 226

PRISLISTE. Leilighet A42. Leilighet A34 83 m2 1 079 000,- 28 226 4 350 000,- 4 378 226 23 LEILIGHETER I BLOKK A OG B KLEPPEVARDEN. Gnr: 1 Bnr:2239 Leilighetene leveres med egen parkeringsplass, sportsbod i underetasjen, heis og innglasset terrase. PRISLISTE Adresse Bra Tomtekost Omk. Totalt

Detaljer

Bogafjell G3 Tyttebærstien 21-27 4 eneboliger

Bogafjell G3 Tyttebærstien 21-27 4 eneboliger Bogafjell G3 Tyttebærstien 21-27 4 eneboliger Bolig Tomt BRA m 2 CA: P.areal m2 Ca. Kjøpesum Kjøpesum inkl.omk. Status Tyttebærstien 21 Gnr.51 bnr.180 425 m2 120 m2 113 m2 3 745 000,- 3 780 006,- Tyttebærstien

Detaljer

LYETOPPEN, DELFELT F, TIME KOMMUNE. verdi Totalt

LYETOPPEN, DELFELT F, TIME KOMMUNE. verdi Totalt LYETOPPEN, DELFELT F, TIME KOMMUNE. 14 stk. leiligheter 70,6 m² BRA. I tillegg carport + utvendig bod. 1 etasje er tilgjengelig bolig. Leilighetene leveres klar for innflytting. PRISLISTE LYETOPPEN, DELFELT

Detaljer

22.02.2013. Bygg 4-12 146 kvm 11 + 50 ca 340 kvm 4090000 3200000 (78%) 890000 Bygg 4-14 143 kvm 11 + 50 ca 220 kvm 3990000 3192000 (80%) 798000

22.02.2013. Bygg 4-12 146 kvm 11 + 50 ca 340 kvm 4090000 3200000 (78%) 890000 Bygg 4-14 143 kvm 11 + 50 ca 220 kvm 3990000 3192000 (80%) 798000 Boligene BRA (kvm) Terrasser, kvm. Tomt Fastpris Husbank Egenkapital/toppfin. Bygg 3-9 146 kvm 11 + 50 Ca. 280 kvm SOLGT SOLGT SOLGT Bygg 3-10 145 kvm 11 + 50 Ca. 240 kvm SOLGT SOLGT SOLGT Bygg 3-11 146

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, ENEBOLIGER

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, ENEBOLIGER PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, ENEBOLIGER PROSJEKT: Hus i Hage (27 boliger) UTBYGGER: Stolt Bolig AS AREAL Bruksareal: ca 141-190 m² P-rom: 141-186 m² Oppgitt areal forutsetter at boligen

Detaljer

KLEIVANE 9 enebolig i rekke

KLEIVANE 9 enebolig i rekke KLEIVANE 9 enebolig i rekke Felt BK 12 og BK13 10.12.2013 Bolig Ca. Bolig BRA m 2 Ca. Garasje/utv bod Soverom Pris Pris ink. omkostn. Status BK 12 Hus 1 154,8 m 2 39,2 m 2 4 5 090 000,- 5 140 826,- Hus

Detaljer

Ca. p - rom kvm. Nr. 1 187 kvm 155 kvm. 404 kvm. 7.250.000,- 7.316.436,-

Ca. p - rom kvm. Nr. 1 187 kvm 155 kvm. 404 kvm. 7.250.000,- 7.316.436,- KJERRBERGGRENDA Eneboliger Med prosjekt nr. Boligadresse Kjerrberghøyden 4051 Sola Ca.bra i kvm. Ca. p - rom kvm. Ca. tomteareal Salgspris kr. Salgspris m/ omkostninger Nr. 18 Gnr. 32 Bnr. 1210 Nr. 1 187

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER PROSJEKT: Hus i Hage UTBYGGER: Stolt Bolig AS BOLIG BRA P-ROM CARPORT ANT. SOV PRIS PRIS STR. TOMT. STATUS m 2 m 2 + Utv.Bod FASE I/II INKL. OMK.

Detaljer

PRISLISTE Bolig nr. BRA Carport / ca tomt Ca. primærrom. Omkostninger

PRISLISTE Bolig nr. BRA Carport / ca tomt Ca. primærrom. Omkostninger PRISLISTE Bolig nr. BRA Carport / ca tomt Ca. primærrom Salgspris Pris inkl Omkostninger B 4-1-1 (1.etg)* 70,8 kvm Ja 60,9 kvm 3 290 000 3 307 506,- B 4-1-2 (1.etg)* 53,8 kvm Ja 45,1 kvm Solgt B 4-1-3

Detaljer

PRISLISTE BYGGETRINN I:

PRISLISTE BYGGETRINN I: PRISLISTE BYGGETRINN I: Boligene BRA (kvm) Terrasser, kvm. Tomtestørrelse * Fastpris Husbank 90 % Egenkapital Bygg 3-9 146 kvm 11 + 50 Ca. 280 kvm SOLGT* 3 465 000 385 000 Bygg 3-10 145 kvm 11 + 50 Ca.

Detaljer

PRISLISTE. *Boligen leveres klar for sparkling, maling og gulvlegging i tørre rom. Våtrom leveres ferdig.

PRISLISTE. *Boligen leveres klar for sparkling, maling og gulvlegging i tørre rom. Våtrom leveres ferdig. 4 ENEBOLIGER I KJEDE MOTLANDSMARKA B3. Gnr: 20 Bnr: 748 Boligene leveres klar for sparkling, maling og gulvlegging i tørre rom. Våtrom leveres ferdig.. I tillegg kommer carport og sportsbod. PRISLISTE

Detaljer

TAUMARKA B2 - REKKEHUS

TAUMARKA B2 - REKKEHUS Dato: 15.09.2015 TAUMARKA B2 - REKKEHUS Bolig nr. Type Ca. BRA Sove rom Salgspris Salgspris inkl. omkost. Nøkkelferdig (eks. hvitevarer) inkl alle omkostninger 1 Rekkehus 113,4 4 Kr. 2 875 000 Kr. 2 891

Detaljer

Hovemarka. Rekkehus. Illustrasjoner/perspektiver kan ikke brukes som dokumentasjon av kontraktsmessige forhold.

Hovemarka. Rekkehus. Illustrasjoner/perspektiver kan ikke brukes som dokumentasjon av kontraktsmessige forhold. Hovemarka Rekkehus Bolig BRA (ca) P-ROM (ca) Tomtestr (ca) Soverom Salgspris Salgspris Inkl. alle omkostninger Status 1 SOLGT 2 SOLGT 3 SOLGT 4 SOLGT 5 126 m2 122 m2 164 m2 3 3 990 000,- 4 036 556,- 6

Detaljer

Austrått, Hovemarka leiligheter

Austrått, Hovemarka leiligheter Austrått, Hovemarka leiligheter Prisliste Dato: 24.8.2015 Type Gruppe ID BRA Sov. Pris Leilighet Bygg 3 3-A 76 m² 2 Solgt Leilighet Bygg 3 3-B 76 m² 2 kr 2 920 000 Leilighet Bygg 3 3-C 76 m² 2 Solgt Leilighet

Detaljer

Litlaberget, Skadberg

Litlaberget, Skadberg Litlaberget, Skadberg Bolig nr. Adresse Litlabergvegen Ca. BRA Ca. primærrom kvm. Ca tomtestr. Salgspris Salpgspris + Omkostninger B10 1 32/1241 Nr. 39 159 151 kvm Ca. 313,1 kvm 6.250.000,- SOLGT B10 2

Detaljer

Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris

Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris Hanalia Prisliste Dato: 18.3.2015 Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris Leilighet A 46.5 m² 1 42 m² kr 13 326 kr 2 350 000 Leilighet B 46.5 m² 1 42 m² kr 13 326 Solgt Leilighet C 89 m² 2 85 m² kr 23 426 kr

Detaljer

En perfekt bolig for deg som vil bo. både fint og rimelig på Jørpeland

En perfekt bolig for deg som vil bo. både fint og rimelig på Jørpeland En perfekt bolig for deg som vil bo både fint og rimelig på Jørpeland Jørpelands rimeligste bolig? I egen bolig kan du gjøre hva du vil, så mye du vil Nå kan du/dere snart flytte inn i egen bolig på Øvre

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Pris

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Pris Austrått, Hovemarka Prisliste Dato: 22.8.2015 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Pris Rekkehus B4 Bolig 1 131 m² 267 m² 3 124 m² kr 4 265 000 Rekkehus B4 Bolig 2 157 m² 194 m² 3 147 m² Solgt Rekkehus

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris

Type Gruppe ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris Hana, Åsveien Prisliste Dato: 09.10.2015 Type Gruppe ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris Leilighet B1 B1-bygg1-A 124 m² 3 114 m² kr 25 426 Solgt Leilighet B1 B1-bygg1-B 62 m² 2 58 m² kr 23 426 Solgt Leilighet

Detaljer

SOLHØGDA LEILIGHETER. Areal Bruksareal: ca. fra 63-153 kvm P- rom: frå 59-135 kvm

SOLHØGDA LEILIGHETER. Areal Bruksareal: ca. fra 63-153 kvm P- rom: frå 59-135 kvm SOLHØGDA LEILIGHETER Hver leilighet får bruksrett til 1 biloppstillingsplass i lukket garasjeanlegg. Toppleilighetene får 2 plasser. Det er mulig å kjøpe rett til ekstra biloppstillingsplass for en kjøpesum

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE

MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE Bolig G3 B 4 MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE Bogafjell G3, delfelt B 4. Blåbærstien. 5 stk moderne boliger i rekke over 2 plan - 3 solgt BRA ca m² Tomt ca m² Omkostninger totalt *Kjøpesum klar for maler

Detaljer

Sandnes: Hovemarka, leiligheter

Sandnes: Hovemarka, leiligheter Sandnes: Hovemarka, leiligheter Prisliste Dato: 10.3.2015 Type Gruppe ID BRA Sov. Pris Leilighet Bygg 1 1-A 76 m² 2 kr 2 990 000 Leilighet Bygg 1 1-B 76 m² 2 kr 3 190 000 Leilighet Bygg 1 1-C 76 m² 2 kr

Detaljer

Mosterøy, Skorpefjell

Mosterøy, Skorpefjell Mosterøy, Skorpefjell Prisliste Dato: 10.6.2016 Type ID BRA Tomt areal Sov. Bod Pris Rekkehus 1 101.3 m² 305 m² 2 23,3 m² Solgt Rekkehus 2 101.3 m² 202 m² 2 23,3 m² Solgt Rekkehus 3 101.3 m² 225 m² 2 23,3

Detaljer

Sandnes: Solaveien 36B og 36C

Sandnes: Solaveien 36B og 36C Sandnes: Solaveien 36B og 36C Prisliste Dato: 07.3.2015 Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Pris Enebolig 36B 183 m² 346 m² 4 168 m² kr 6 590 000 Enebolig 36C 181 m² 380 m² 4 167 m² kr 6 590 000 Alle arealer

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris Jærveien 201B Prisliste Dato: 20.3.2016 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris Enebolig Bolig 1 Bolig 1 175 m² 377 m² 4 kr 62 006 Solgt Enebolig Bolig 2 Bolig 2 175 m² 322 m² 4 kr 60 006 Solgt Enebolig

Detaljer

PROSJEKT: Taumarka Enebolig 4-6

PROSJEKT: Taumarka Enebolig 4-6 Dato: 24.04.2015 PROSJEKT: Taumarka Enebolig 4-6 Bolig nr. Type Ca. BRA Sover om Salgspris nøkkelferdig bolig (eks. hvitevarer) Salgspris inkl. omkostninger og tilkobling fjernvarme Status B.13 16/390

Detaljer

Type ID BRA Sov. P-Rom Pris Enebolig Grannesstien 192 m² 5 163 kr 8 199 000

Type ID BRA Sov. P-Rom Pris Enebolig Grannesstien 192 m² 5 163 kr 8 199 000 Grannesstien 4 Prisliste Dato: 30.06.2014 Type ID BRA Sov. P-Rom Pris Enebolig Grannesstien 192 m² 5 163 kr 8 199 000 4 Alle arealer som er oppgitt er ca. arealer. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk

Detaljer

PROSJEKT: BK 9 og BK10 Rekkehus

PROSJEKT: BK 9 og BK10 Rekkehus Dato: 23.09.15 PROSJEKT: BK 9 og BK10 Rekkehus BK 9 Bolig nr. Adresse Ca. BRA Antall etasjer Carport og utv.bod Salgspris klar for egeninnsats Salgspris inkl. omkost. 1 Konvallveien 1 81,9 2 Ja 2 998 000

Detaljer

Jåsundtoppen - Rekkehus IB1

Jåsundtoppen - Rekkehus IB1 Jåsundtoppen - Rekkehus IB1 Prisliste Dato: 04.3.2016 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris Rekkehus IB1 Krabbavikveien 1 145 m² 388 m² 3 125 m² kr 33 131 Solgt Rekkehus IB1 Krabbavikveien

Detaljer

Sandnes: Frøyerbakken

Sandnes: Frøyerbakken Sandnes: Frøyerbakken Prisliste Dato: 12.2.2015 Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Pris Enebolig Frøyerbakken 11 198 m² 409 m² 3 127 m² kr 5 850 000 Enebolig Frøyerbakken 13 198 m² 460 m² 3 126 m² kr 5

Detaljer

PRISLISTE Bjorlandstunet

PRISLISTE Bjorlandstunet PRISLISTE Bjorlandstunet 22 rekkehus fordelt på Felt A (S1-S7, B (M1-M8) og C (L1-L7). Første byggetrinn: Felt C L1 L7 Bolig Areal ca Bra/p-rom Tomtestørrelse Tomteverdi Omk. totalt Pris Pris inkl omk.

Detaljer

Prisliste Skadbergtunet, Sola

Prisliste Skadbergtunet, Sola Litlaberget, Skadbergtunet Bolig nr. Ca. BRA Ca. primærrom kvm. *Boligene leveres klar for gulv, gulvlister og malerarbeid. Omkostninger i tillegg til kjøpesummen: Dokumentavgift 2,5% av tomteverdien (

Detaljer

PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus

PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus Dato: 03.05.16 Nøkkelferdige rekkehus B2-3 og B2-4 B2-3 BOLIG NR. BRA tomteareal Soverom Etasjer i boligen Salgspris Omkostninger tillegg til kjøpesum** STATUS B2-3A 75 92,5

Detaljer

Areal BRA Tomt Tomteverdi Omk Pris kr. Pris inkl omk. Status. 1 216 kvm Ca 419 kvm 1.874.000 48.106 Kr 5.490.000* Kr 5.538.

Areal BRA Tomt Tomteverdi Omk Pris kr. Pris inkl omk. Status. 1 216 kvm Ca 419 kvm 1.874.000 48.106 Kr 5.490.000* Kr 5.538. MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE for MYRBROTET 1 OG 3, BRYNE Sandnes 23.09.14 *Forutsetter egeninnsats Det er utarbeidet tilvalgsliste som omfatter malerpakke, samt andre tilvalg. Kjøper avtaler med utbygger

Detaljer

PROSJEKT: Fururingen 2 stk. eneboliger

PROSJEKT: Fururingen 2 stk. eneboliger Dato: 09.10.2015 PROSJEKT: Fururingen 2 stk. eneboliger Bolig nr. Areal BRA Egen carport Antall etg. Pris klar for egeninnsats Husbanklån Status Bolig 1 (Sør) 128 m2 Ja 3 Kr. 3 990 000 Nei Ledig Bolig

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris Sandsgård B8 Prisliste Dato: 27.9.2016 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris Enebolig B8 Sandsgårdveien 37 187 m² 285 m² 3 kr 51 256 kr 5 590 000 Enebolig B8 Sandsgårdveien 35 187 m² 237 m² 3 kr

Detaljer

PROSJEKT: Skarbekken Rekkehus B1.19

PROSJEKT: Skarbekken Rekkehus B1.19 Dato: 15.10.2015 PROSJEKT: Skarbekken Rekkehus B1.19 Bolig nr. Type Ca. BRA Sove rom B.19 47/753 RH 5 99 3 Kr. 3 045 000 Kr. 3 139 910 Kr. 3 277 910 Med forbehold om eventuelle regnefeil i tabellen Parkering

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris. Rekkehus B7 B m² 200 m² 4 Solgt Rekkehus B7 B m² 104 m² 2 Solgt

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris. Rekkehus B7 B m² 200 m² 4 Solgt Rekkehus B7 B m² 104 m² 2 Solgt Sandsgård B7 Prisliste Dato: 06.12.2016 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris Rekkehus B7 B7-1 122.5 m² 200 m² 4 Solgt Rekkehus B7 B7-2 96 m² 104 m² 2 Solgt Rekkehus B7 B7-3 96 m² 104 m² 2 Solgt

Detaljer

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5 2013.11.07 Side 1 av 5 ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR INNREDNING GANG Ringeklokke Hus A, leiligheter som ikke ligger på bakkeplan: 1 stk. porttelefon Kikkehull i ytterdør STUE/KJØKKEN Lokale nedforinger

Detaljer

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde EMILTUNET Illustrasjonsbilde Ny og innholdsrik enebolig med carport i trivelige omgivelser sentralt på Valderøya. Bo i et trygt og barnevennlig område med kort vei til barnehage og skole. Solrik og lun

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Pris. Enebolig i rekke B6 B6-1 188 m² 329 m² 3 Solgt Enebolig i rekke B6 B6-5 188 m² 237 m² 3 Solgt

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Pris. Enebolig i rekke B6 B6-1 188 m² 329 m² 3 Solgt Enebolig i rekke B6 B6-5 188 m² 237 m² 3 Solgt Sandved, Sandsgård Prisliste Dato: 08.10.2015 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Pris Enebolig i rekke B6 B6-1 188 m² 329 m² 3 Solgt Enebolig i rekke B6 B6-2 188 m² 237 m² 3 Solgt Enebolig i rekke B6 B6-3

Detaljer

Type ID BRA Sov. Omk. Pris Tomannsboli 1 114 m² 3 kr Solgt. 2 114 m² 3 kr 36699 Solgt

Type ID BRA Sov. Omk. Pris Tomannsboli 1 114 m² 3 kr Solgt. 2 114 m² 3 kr 36699 Solgt Postveien 4 Prisliste Dato: 30.04.2014 Type ID BRA Sov. Omk. Pris Tomannsboli 1 114 m² 3 kr Solgt g Tomannsboli g 2 114 m² 3 kr 36699 Solgt Alle arealer som er oppgitt er ca. arealer. Det kan oppstå mindre

Detaljer

Hommersåk, Breivik BKS 1

Hommersåk, Breivik BKS 1 Hommersåk, Breivik BKS 1 Prisliste Dato: 16.11.2015 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Pris Enebolig i rekke BKS1 BKS1-1 102 m² 226 m² 3 96 m² Solgt Enebolig i rekke BKS1 BKS1-2 102 m² 185 m² 3 96

Detaljer

Sviland Skaarlandsveien B2 B 12 Leiligheter

Sviland Skaarlandsveien B2 B 12 Leiligheter Sviland Skaarlandsveien B2 B 12 Leiligheter Leilighet nr. BRA areal P-rom Uteplass Pris Pris inkl. Omk. 9 5 5 2.590.000,2.575.000,2.575.000,2.575.000,2.575.000,2.990.000,2.575.000,2.575.000,2.575.000,2.575.000,2.575.000,2.590.000,-

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Sov. Pris

Type Gruppe ID BRA Sov. Pris Harestadvika Prisliste Dato: 25.3.2015 Type Gruppe ID BRA Sov. Pris Leilighet BB1 101 Skiftesvikveien 23 71 m² 2 Solgt Leilighet BB1 102 Skiftesvikveien 25 71 m² 2 Solgt Leilighet BB1 103 Skiftesvikveien

Detaljer

Prisliste Skadbergtunet, Sola

Prisliste Skadbergtunet, Sola Litlaberget, Skadbergtunet B8, 9 Rekkehus - med egen carport og balkonger på begge sidene Bolig nr. Ca. BRA Ca. P - Rom Ca tomtestr. Salgspris * Salpgspris + Omk. Tomt 27 123 kvm 114 kvm ca 204 kvm 4 825

Detaljer

Råstølen Park Byggetrinn 1 Hus A, B og C. Plantegninger til 67 leiligheter med 1 til 3(4) soverom

Råstølen Park Byggetrinn 1 Hus A, B og C. Plantegninger til 67 leiligheter med 1 til 3(4) soverom Råstølen Park yggetrinn 1 Hus, og Plantegninger til 67 leiligheter med 1 til 3(4) soverom Lekeplass +9 este stopp: Råstølen +61 17, m2 Gjeste -P +67+68 s 8 162, m2 +62 9+ s Hu Sy kk elp ar 4 ke rin +66

Detaljer

KVÆRNERBYEN FRANCIS BORETTSLAG Oslo, 12. oktober 2012 Rev 1 Leveransebeskrivelse Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Beskrivelsen

Detaljer

PRISLISTE og BETALINGSBETINGELSER

PRISLISTE og BETALINGSBETINGELSER PRISLISTE og BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 5 Sandved Vest - Stavanger 27.08.12 Bolig BRA Bolig BRA Tomt Antall Pris Tomteverdi nr Carport/Bod Soverom 1 214,5 m² 39,2 m² 340 m² 4 SOLGT! SOLGT! 2 214,5

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris Jærveien Prisliste Dato: 04.4.2015 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris Enebolig Bolig 1 Bolig 1 175 m² 377 m² 4 kr 57 000 kr 5 890 000 Enebolig Bolig 2 Bolig 2 175 m² 322 m² 4 kr 55 000 kr 5 790

Detaljer

PROSJEKT: SØRBØHAGANE BF 2 5 Eneboliger med leilighet. BRA ca bolig. Utv.bod Carport. Gnr. 45 Bnr. 496 261 m2 42 m2 1 3 SOLGT

PROSJEKT: SØRBØHAGANE BF 2 5 Eneboliger med leilighet. BRA ca bolig. Utv.bod Carport. Gnr. 45 Bnr. 496 261 m2 42 m2 1 3 SOLGT Dato: 18.03.16 PROSJEKT: SØRBØHAGANE BF 2 5 Eneboliger med leilighet Bolig Adresse Sørbøveien 133 Sørbøveien 135 Sørbøveien 137 Sørbøveien 139 Sørbøveien 141 Gnr/Bnr. BRA ca bolig BRA ca Utv.bod Carport

Detaljer

TYTTEBÆRSTIEN. 3 eneboliger. Tomt (ca)

TYTTEBÆRSTIEN. 3 eneboliger. Tomt (ca) TYTTEBÆRSTIEN 3 eneboliger Adresse: BRA (ca) P-rom (ca) Tomt (ca) Sov. Salgspris Salgspris Inkl. omkostning er Status Tyttebærstien 29 166 m2 161 m2 ca 515 m2 4 5 840 000,- 5 898 756,- Tyttebærstien 31

Detaljer

Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris. Enebolig Mimmarudlå 9 256 m² 4-6 182.8 m² kr 70 006 kr 7 500 000

Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris. Enebolig Mimmarudlå 9 256 m² 4-6 182.8 m² kr 70 006 kr 7 500 000 Mimmarudlå 9 - Sunde Prisliste Dato: 29.1.2015 Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris Enebolig Mimmarudlå 9 256 m² 4-6 182.8 m² kr 70 006 kr 7 500 000 Alle arealer som er oppgitt er ca. arealer. Det kan oppstå

Detaljer

Skorpefjell B4: enebolig

Skorpefjell B4: enebolig Skorpefjell B4: enebolig Prisliste Dato: 09.8.2015 Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris Enebolig Bolig 27 250 m² 466 m² 4 234 m² kr 51 256 kr 6 890 000 Alle arealer som er oppgitt er ca. arealer.

Detaljer

Sandved, Sandsgård B3

Sandved, Sandsgård B3 Sandved, Sandsgård B3 Prisliste Dato: 20.4.2015 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Pris Enebolig B3 Sandsgårdvei 4 246 m² 519 m² 6 kr 8 290 000 Enebolig B3 Sandsgårdvei 6 256 m² 556 m² 6 kr NaN Alle arealer

Detaljer

PROSJEKT: Skarbekken Rekkehus B1.18

PROSJEKT: Skarbekken Rekkehus B1.18 PROSJEKT: Skarbekken Rekkehus B1.18 Bolig nr. Type Ca. BRA Sove rom Carport og Utv.bod Nøkkelferdig inkl. omkostninger/ rekkefølgekrav Status B.18 47/759 RH 1 109 3 Ja Kr. 3 511 000 B.18 47/760 RH 2 109

Detaljer

Sandved, Sandsgård B3

Sandved, Sandsgård B3 Sandved, Sandsgård B3 Prisliste Dato: 02.9.2015 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Pris Enebolig B3 Sandsgårdvei 4 246 m² 519 m² 6 kr 7 990 000 Enebolig B3 Sandsgårdvei 6 256 m² 556 m² 6 Reservert Alle

Detaljer

Kongsteinsvegen på tau 2 eneboliger. Fantastisk utsikt. et steinkast fra sjøen

Kongsteinsvegen på tau 2 eneboliger. Fantastisk utsikt. et steinkast fra sjøen Kongsteinsvegen på tau 2 eneboliger Fantastisk utsikt et steinkast fra sjøen Kongsteinsvegen på tau 2 eneboliger Solnedganger du kommer til å leve lenge på. Rusle ned til sjø- og båtliv. Kongsteinsvegen

Detaljer

Kleivane delfelt B15 og B17 1 enebolig og 3 rekkehus

Kleivane delfelt B15 og B17 1 enebolig og 3 rekkehus Kleivane delfelt B15 og B17 1 enebolig og 3 rekkehus Bolig Tomt Ca. BRA m 2 Ca. P.rom m2 Ca. Kjøpesum Kjøpesum inkl.omk. Status B15 Moldberget 31 289 m2 173 m2 169 m2 4 937 000,- 4.978.000,- B17 Moldberget

Detaljer

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A Leiligheter Revidert: 15.05.2015 Leilighet nr. Boligtype Ca. Areal BRA Antall etasjer Parkerin g i p- kjeller ** Stipulert Husbank *Netto pr. mnd. H 0101 Leilighet

Detaljer