NYE LEILIGHETER I BYEN NÆR FURULUNDEN OG STRENDENE TRINN 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYE LEILIGHETER I BYEN NÆR FURULUNDEN OG STRENDENE TRINN 2"

Transkript

1 YE LEILIGHETER I BYE ÆR FURULUDE OG TREDEE TRI 2 1

2 IHOLDFORTEGELE Med hjerte for Mandal... ide 5 Leilighetene... ide 7 Kjøpsinformasjon fra megler... ide 12 Utomhusplan... ide 19 Etasjeplaner... ide 20 algstegninger... ide 22 Leveransebeskrivelse... ide DERFOR ELGER DU KATELLODDE! Rett på brygga. I byen. ed strendene. Rekreasjon og Furulunden like utenfor døra. Gode solforhold og utsikt mot elva, mot Buen og innover mot byen. oen av leilighetene vil i tillegg få utsikt mot havet. Det blir ikke bedre.

3 TRI 2 TRI 2 Kastellodden har en stolt historie. 4 5 Det er en tomt som forplikter. i bygger funksjonelle og lyse leiligheter fordelt på fem vakre bygninger kledd i tegl og puss i kombinasjon med trepanel. På Kastellodden blir det trivelige utearealer mellom husene, og der selve kastellet lå. Her skal Mandalittene leve MED HJERTE FOR MADAL godt i generasjoner fremover.

4 Illustrasjon fra leilighet i trinn LEILIGHETEE Trinn 2 består av bygg 2 og 4 med 21 nøkkelferdige leiligheter På anden, ved Mandalselva, nær jøsanden og Furulunden Fem minutter å spasere til sentrum Du føler byens puls men unngår uønsket støy To minutter til morgenbad på jøsanden Lyse og funksjonelle leiligheter med gjennomarbeidet planløsning tørrelser fra ca. 68 til 120 m 2 Tegl og puss på fasaden (evt. trepanel i øverste etasje) tore vindusflater Privat hage i 1. etasje, én eller to romslige balkonger til de øvrige leilighetene Alle leilighter får varmepumpe - luft til luft - med kjøling Fine utendørs fellesarealer Båtplasser i elva etter nærmere avtale Parkering, bod og sykkelparkering i kjeller Heiser fra kjelleren - en til hver bygning

5 Illustrasjon fra leilighet i trinn

6 GÅ BARBEIT ED I BÅTE Illustrasjon fra leilighet i trinn I elva foran Kastellodden kan gjester fortøye båten. I tillegg tilbys det noen faste båtplasser til beboerne. Disse selges etter førstemann til mølla prinsippet, se prislisten.

7 Illustrasjon fra leilighet trinn 2. Fasadevalg er ikke endelig

8 PROMEADE FRA JADE TIL BUE Det tar fem minutter å spasere fra Kastellodden til gågata i sentrum. ær nok til at du er en del av byens puls, og med nok avstand til at du unngår uønsket støy. Den nye promenaden som etterhvert kommer vil gå fra jøsanden, forbi Kastellodden, over elva og fram til Buen kulturhus

9 KJPIFORMAJO Eiendom: Gnr. 160, bnr. 1294, 1295 og 1296 i Mandal kommune. Totalt omfatter prosjektet 55 leiligheter, samt næringslokaler. Biloppstillingsplasser og boder i kjeller. Andre byggetrinn omfatter bygg 2 og 4, med 21 leiligheter. Omkostninger e prislisten. Det tas forbehold om endring av gebyrer. tatens kartverk avgjør om dokumentavgiftsgrunnlaget aksepteres og eventuell endring er kjøpers ansvar og risiko. elger/byggherre: Kastellodden A Finansiering: parebanken ør tilbyr finansiering til kjøp av leilighet på Kastellodden. i videreformidler gjerne kontakt og avtaler møte for en gjennomgang med kunderådgiver i banken. Entreprenør: Arbeidsfellesskapet BRG A og Kruse mith A Arkitekt: M Arkitekter A, Kr.sand Kjøpsbekreftelse: Leilighetene selges til faste priser og etter første mann til mølla -prinsippet. Innlevert kjøpsbekreftelse/signert midlertidig kontrakt er bindende for kjøper. Megler: ørmegleren Mandal A Megler har fullmakt fra selger til å bekrefte aksept på innlevert kjøpsbekreftelse Prisliste/Arealer: Betalingsbetingelser Det er utarbeidet egen prisliste, som blant annet viser bruksareal () og P-rom for hver leilighet. Leilighetene selges etter faste priser og kjøper må fremlegge skriftlig finansieringsbevis. Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger. Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i orsk tandard eileder til 3940 og retningslinjer for arealmåling, uten hensyn til byggeforskriftenes krav til rom. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal () og er å betrakte som et omtrentlig areal. Partene har ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 5 % mindre/større enn markedsført areal. 10 % av kjøpesummen innbetales til megler innen 14 dager etter signert kjøpskontrakt. Forutsatt at selgers forbehold om igangsetting er innfridd Den resterende del av kjøpesum samt omkostninger skal være mottatt hos megler senest 1 virkedag før avtalt overtagelsesdato. Finansieringsbekreftelse må foreligge samtidig med inngåelse av avtale om kjøp (signert kjøpsbekreftelse). kriftlig finansieringsbevis på hele kjøpesummen skal innleveres til megler senest 14 dager etter signert kjøpsbekreftelse. Innbetaling skjer til meglers klientkonto ørmegleren Mandal A, Pb. 523, 4504 Mandal Betalingen merkes med leilighetsnummer og navn på kjøper. Offentlige avgifter/ Ligningsverdi: Kjøpekontrakt: Ligningsverdi og kommunale avgifter fastsettes etter at boligen er ferdigstilt. Kjøper undertegner standard kjøpekontrakt ih.h.t Bustadoppføringsloven og plikter å gjøre seg kjent med denne og dens vedlegg: 1) algsprospekt som bl.a inneholder: - Plantegninger av leilighetstypene - Leveransebeskrivelse - Romskjema - Kjøpsinformasjon - Prisliste med nummerering av leilighetene 2) vrige vedlegg til kjøpekontrakt: - Plan-, snitt- og fasadetegninger - Reguleringskart (sentrumsplanen) med bestemmelser og bebyggelsesplan - Grunnboksutskrift for hovedeiendommen - Kopi av Bustadoppføringslova - Kopi av Eierseksjonsloven Kopi av kjøpekontrakten samt alle kontraktens vedlegg kan fås ved henvendelse til megler. Prisregulering: Kjøpesummen er fast for inngåtte kontrakter. elger forbeholder seg retten til å endre prisen på usolgte leiligheter uten forutgående varsel.

10 eksjonering/ sameie: Eiendommen er under seksjonering og det vil bli opprettet sameie i h.h.t. ameieloven i forbindelse med overtakelsen. ameiet vil også overta alle fellesområder. Drift av sameiet er beboerne sitt ansvar. Tomt: Tomten disponeres av seksjonseierne iht. seksjonsbegjæring/sameievedtekter. tipulerte felleskostnader: Kjøper er forpliktet til å betale sin andel av eierseksjonssameiets felleskostnader. elger forplikter seg til å betale løpende fastsatte felleskostnader på evt. usolgte enheter. Fellesutgiftene vil bl.a inkludere bygningsforsikring, strøm i fellesarealer, vedlikehold av heis, drift/vedl.hold av felles varmepumpe, fremtidig vedlikehold av bygg og fellesområder, evt. vaktmestertjeneste etc. Endelige fellesutgifter fastsettes av sameiet så snart det er etablert. For prosjekter av lignende størrelser er normalt de månedlige fellesutgiftene på ca. kr. 20,- pr. kvm. Utomhusarealer: Regulering Utomhusarealer vil bli ferdigstilt ihht leveransebeskrivelse / utomhusplan. Utbyggerne stiller bankgaranti e.l. for ferdigstillelse av uteområder, dersom det pga årstid el. skulle vise seg at uteområdene ikke er/blir ferdige samtidig med overtakelse av leilighetene. edlagte plan er veiledende, justeringer kan forekomme. Eiendommen ligger i et område regulert til bolig/næringsformål og kopi av reguleringsplan (sentrumsplanen) med bestemmelser kan fås ved henvendelse til meglers kontor. Området er ikke ferdig utbygd i h.h.t. reguleringsplan. Interessenter oppfordres til å sette seg inn i planer for tilgrensende eiendommer. Kommunale avgifter blir av Mandal kommune fakturert hver enkelt seksjon. Eiendomsskatt innføres i ei-vann-kloakk Offentlig. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen. Felleskostnadene fordeles etter den eierbrøk seksjonen har fått ved tinglysing av seksjonsbegjæringen. ormalordningen er at eierbrøken fordeles etter bruksareal (). iser forøvrig til Eierseksjonsloven 23. Parkering/bod: Inkludert i prisen er en biloppstillingsplass og bod (ca. 5 kvm) i felles parkeringsanlegg under bygget. For øvrig vil det også være gjesteparkering på utsiden. elger forbeholder seg retten til å kunne fordele 18 Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet biloppstillingsplasser og boder på et senere tidspunkt. krever det, kan selger sørge for etablering av velforening eller lignende som 19 kjøper og/eller eierseksjonssameiet blir pliktig medlem av. Kostnadene ved Båtplasser: Det blir mulighet til å kjøpe båtplasser. alget skjer etter prinsippet forvaltning av et slikt fellesskap vil bli fordelt mellom medlemmene i den førstemann til mølla. Prisen vil være kr ,- pr. breddemeter (c/c) aktuelle forening. Båtplassene er forbeholdt leilighetskjøperne, og vil knyttes til leiligheten. Energiattest: Ferdigstillelse/ Overtakelse/ Brukstillatelse: Det vil foreligge energiattest for hver leilighet senest ved overtakelse. 1. byggetrinn ferdigstilles våren Anatt byggetid byggetrinn 2 ca. 14 mnd. øyaktig overtakelses-tidspunkt vil bli varslet kjøper senest 4 uker før overtakelsesforretning skal avholdes. Overtakelse kan tidligst skje når det foreligger brukstillatelse/ferdigattest. elger har ansvaret for å fremskaffe slik tillatelse/attest. Forsikring: Heftelser Entreprenør/utbygger holder leilighetsbygget forsikret i byggetiden. Etter overtakelse er forsikring av bygget sameiets ansvar. eksjoneringsbegjæring vil være tinglyst på hver enkelt seksjon og det er lovbestemt panterett til sameiet. Kjøper kan ikke nekte å overta selv om fradeling/seksjonering/ hjemmelsoverføring ikke er gjennomført. Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter som erklæringer/avtaler. Eiendommen skal leveres i ryddet stand og boligen skal være byggrengjort, dvs. støvsugd, ikke nedvasket.

11 Diverse/forbehold/ Bustadoppføringslova: ilighetene selges etter Bustadoppføringslovas bestemmelser, og det vil bli stilt nødvendige garantier i denne forbindelse. Kjøpekontrakt som har utgangspunkt i 3427 vil bli benyttet og kopi av denne kan fås ved henvendelse til megler. Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid. Endringer i lov eller forskrift eller nye offentligrettslige krav eller vedtak som gjelder for selgerens ytelse, anses som kjøperens forhold og kostnad, dersom selgeren ved avtaleinngåelsen ikke burde ha regnet med endringene. Dersom de nevnte endringer medfører økte kostnader for selger vil dette medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper. For andre endringer som ikke følger av avsnittet ovenfor forbeholder selger seg retten til å foreta endringer i materialvalg og konstruksjonsløsninger, samt foreta tilpasninger som er nødvendig etter hvert som tiltaket detaljprosjekteres uten forhåndsvarsel til kjøperne. Endringene skal ikke redusere byggets eller leilighetens kvalitet eller vesentlig endre innholdet i prosjektet som sådan. like endringer gir ikke rett til prisjustering fra noen av partene. Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer Avtaleforholdet er underlagt bestemmelsene i lov av 13. juni 1997 nr. 43 om ut over de forannevnte bestemmelser, plikter selger å varsle kjøper om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova). endringene uten ugrunnet opphold. elger tar forbehold om endring i antall Bustadoppføringslova bruker betegnelsen entreprenøren og forbrukeren, seksjoner. mens man her bruker uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene. 20 Kjøperen kan ikke kreve å få utført endringer eller tilleggsarbeider: 21 a) som vil endre kontraktssummen med 15 % eller mer, b) som ikke står i sammenheng med selgers ytelse eller c) som vil medføre ulemper for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringen eller tilleggsarbeidet. elgeren skal skriftlig klargjøre for kjøperen de kostnadsmessige og tidsmessige konsekvensene av de endringene eller tilleggsarbeidene kjøperen krever. ed økning av skatter, avgifter og gebyrer, herunder blant annet mva., tinglysingsgebyrer og dokumentavgift, i tiden mellom avtaleinngåelse og overtagelse vil totale kostnader øke tilsvarende. Eierforholdet reguleres av Lov om eierseksjoner. Det gjøres oppmerksom på at man kun kan erverve to boligseksjoner i sameiet, med unntak av erverv av fritidsbolig. elger forbeholder seg retten til å leie ut, endre priser og kjøpsbetingelser på usolgte leiligheter. Kjøper gjøres oppmerksom på at alle skisser, 3D-illustrasjoner, frihånds- og oversiktstegninger i perspektiv, annonser, bilder og planer er foreløpige utformet for å illustrere prosjektet. Dette materialet vil derfor inneholde detaljer eksempelvis beplantning, innredning, materialvalg, møbler, tekst og andre ting som ikke nødvendigvis vil inngå i den ferdige leveransen, og er ikke å anse som en del av avtalevilkårene for kjøpet. like avvik kan ikke påberopes som mangel fra kjøpers side. Offentlige forbehold elgers forbehold Det må påregnes innkassing eller nedforing av himling/sjakter av tekniske installasjoner/føringer. Byggebeskrivelsen/leveransebeskrivelsen skal angi hvilken teknisk standard prosjektet leveres med, samt foreløpig angi hva komplett leveranse etter kjøpekontrakten innebærer. Dersom det ikke er tatt inn spesifiserte bestemmelser i kjøpekontrakten, gjelder følgende krav: - Leilighetene bygges etter TEK10. - De tekniske løsninger skal tilfredsstille plan- og bygningslovgivningen, herunder kravene i teknisk forskrift. - Toleranser på utført arbeid skal tilfredsstille toleranseklasse 2, normal utførelse, jfr. orsk tandard I nye bygg vil det normalt oppstå sprekker i tapet og maling, ved skjøter og sammenføyninger, dels pga uttørking av materialer. Det påpekes spesielt at sprekker i materialoverganger mellom tak og vegg, og i hjørner ikke kan forlanges utbedret, så lenge disse ikke innebærer avvik fra god håndverksmessig standard. Bustadoppføringslova sikrer kjøper rettigheter som ikke kan innskrenkes i kjøpekontrakten, jfr. Bustadoppføringslova 3. Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i tilbud. Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/ erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m. elger tar forbehold om at det innen er solgt min. 60% av 2. byggetrinns totale salgsverdi for at byggestart for bygg 2 og 4 kan vedtas. elger kan dog velge å vedta byggestart/sette i gang bygging før ovennevnte forbehold om salg er oppnådd. Inngåtte avtaler på dette tidspunkt blir da bindende for begge parter.

12 Kjøpers undersøkelsesplikt Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av bolig inngås. Resalg/videresalg: ørmegleren skal orienteres dersom leilighetene videreselges før ferdigstillelse/overtakelse. alg av eiendomsmegler skal godkjennes av selger Kastellodden A. Alt opprinnelig salgsmateriell, bilder, tekst etc er utbyggers/selgers og ørmegleren `s eiendom. Dette kan ikke benyttes av andre. Opprinnelig kjøper blir økonomisk ansvarlig for at ny kjøper har fått all informasjon om prosjektet, dersom ørmegleren ikke blir valgt som megler. elger kjøper en annen megler for videresalg betaler han/hun kr ,- til ørmegleren for resterende del av oppgjørsabeidet Mandalselva Utomhusplan er foreløpig og det tas forbehold om off. godkjennelse. ørmegleren Mandal A Telefon Anita Torjussen Telefon Audun Remesvik e-post:

13 BYGG 2 ETAJEPLAER 88,1m2 19,3 m² 8,5 m² Bh. ² 14,0 m² 88,2m2 241 Heis 16 x x 22 YD4 4,8 m² 56,8 m² ,7m2 2 5,5 m² 56,0 m² 110,4m2 14,0 m² 13,8 m² 120,7 m2 10,6 m² 10,6 m² 56,8 m² x 16 1 Y Plan 4.etasje bygg 2 31,4 m² HALL 3,2 m² 10,6 m² TERRAE 13 x ,6 m² Bh ,9 m ,9 m² 10,8 m² 13,9 m² 120,7 m2 HALL ,7 m² 6,5 m² 3,6 m² 4,8 m² 45,8 m² 6,4 m² HALL 1 Y 1 12,9 m² 4. ETAJE 3 13 x 16 Heis 16 x ,4 m2 5,5 m² 14 x 16 4 GL2 25 x 25 9x HALL Bh x 16 12,8 m² 14 x 16 4 Bh / 110,4m2 15,6 m² 10,4 m² 1 Y 5,4 m² 18,3 m² 241 8,0 m² 19,9 m² 1 8,5 m² 6,5 m² 120,7m2 Y x ,6 m² Plan 3.etasje bygg 4 14,7 m² 4,7 m² GL2 25 x 25 88,2 m2 14,2 m² 6 18 xx = = m² ETAJE Bh ,4 17 x 21 Plan 3.etasje bygg 2 TERRAE 432 7,3 m² 6,1 m² Y 106,5m2 YD 10 6,7 m² 13 x ,8 m² 88,2m2 19,3 m² 7,2 m² x 21 7,0 m² 41,1 m² 11,6 m² Y 19,1 m² 3,6 m² Bh ,3 m² 6 16 x 5 Plan 4.etasje bygg ,7 m2 TRAPP/ Bh x x ETAJE 17 x 21 14,2 m² 4,7 m² 31,8 m² Y 3,6 m² 88,3 m2 14,7 m² 232 6,7 m² 6,1 m² Bh ,7 m2 7,3 m² 10,9 m² Bh x x ,7m2 Heis 16 x ,4 m² 10,4 m² 106,5 m2 14 x 16 4 GL2 25 x 25 50,4 m² 10 x 22 YD4 Heis 16 x 21 5,3 m² ,3 m² 3,8 m² 1,8 m² 19,1 m² 6 8,5 m² TRAPP/ 7,2 m² 16 x 21 Heis 2 Y 2. ETAJE 6 4,7 m² 11,6 m² 68,7m 14,7 m² 88,1m Y 7,0 m² 14,2 m² ,0 m² 88,2 m ,5m2 17 x 21 41,1 m² 7,3 m² 6,1 m² ,7m 422 Plan 2.etasje bygg 4 Bh ,8 m² 2 x 13 GL2 25 x 25 6,7 m² 14,0 m² Bh ,2 m² 6 16 x 5 7,0 m² Plan 2.etasje bygg 2 19,1 m² ,6 m² Y 41,1 m² 1 1 Y 14 x x ,2 m² 4,7 m² 1 14,7 m² 13 x 16 3 TRAPP/ 5,3 m² 3,6 m² 17 x 21 3,6 m² 88,1 m2 Y 222 6,1 m² ,6 m2 2. ETAJE 68,7 m2 10,9 m² 7,3 m² 6,7 m² 106,7 m2 31,8 m² 50,4 m² ,7m2 13 x ,3 m² 9 x 22 8 Bh Heis 16 x 21 31,8 m² 19,1 m² 3,8 m² Heis 16 x TRAPP/ 7,2 m² GL2 25 x ,7m2 10,4 m² 10,4 m² 9 x x ,0 m² 17 x ,5 m² 14,5 m² Y 10 x 22 YD4 Plan 1.etasje bygg 4 21 x ,6 m² TERRAE ,7m2 54,9 m² GL2 25 x 25 Bh ÆRIG 14,2 m² Plan 1.etasje bygg 2 88,2 m2 17 x 21 88,2m2 TERRAE 14,5 m² 3,4 m² 412 8,4 m² x 21 19,9 m² 97,9 m TERRAE 88,2m2 6,0 m² Y 1. ETAJE ÆRIG 11,5 m² 1 1 6,6 m²,1 m² 13 x x x ,6 m² 17 x 21 88,2 m ,2 m² 14,2 m² YD3 11 3,5 m² 14,4 m² 17 x ÆRIG TRAPP/ 6,0 m² 7,3 m² Heis 16 x 21 97,9 m2 8 9 x 22 44,7 m², m² 1. ETAJE 6,6 m² 50,5 m² YD4 10 x 22 68,6 m2 68,6 m ,5 m² 25,2 Y 1 31,8 m² 211 x 21 5,2 m² 68,6m2 3,8 m² 33,5 m² 25,2 10,9 m² Y 31,8 m² TRAPP/ 5,2 m² ,9 m² TERRAE TERRAE 3 68,6m ,2 m² x Bh Bh. 900 GL2 25 x ,9m Y GL2 25 x 25 Bh x 12 BYGG 4 4. ETAJE 25

14 Leilighet 211 Leilighet 211 MADALELA Leilighet 212 MADALELA 68,6 m2. Finnes i 1 etasje i bygg 2. Terrasse på bakkeplan suppleres av hage, areal uavklart. 88,2 m2. Finnes i 1 etasje i bygg 2. Terrasse på bakkeplan suppleres av hage, areal uavklart TERRAE 10,9 m² 6,0 m² 6,6 m² 3,5 m² 14,2 m² 41,1 m² 31,8 m² 4,6 m² 11,5 m² 5,2 m² 8,4 m² TERRAE 14,5 m² 6,6 m²

15 Leilighet 213 MADALELA Leilighet 221 MADALELA 97,9 m2. Finnes i 1 etasje i bygg 2. Terrasse på bakkeplan suppleres av hage, areal uavklart. 68,7 m2. Finnes i 2 etasje i bygg 2. TERRAE 10,7 m² 7,2 m² 10,4 m² ,5 m² 5,2 m² 2 3,8 m² 7,3 m² 14,4 m² 6,0 m² 4,6 m² TRAPP/ 33,5 25,2 m² 5,3 m² 6,7 m² 31,8 m² TERRAE 19,9 m²

16 Leilighet 222 Leilighet 222 MADALELA Leilighet 223 Leilighet 223 MADALELA 88,1 m2. Finnes i 2 etasje i bygg ,7 m2. Finnes i 2 etasje i bygg 2. 10,3 m² 6,7 m² ,1 m² 4,7 m² 14,2 m² 11,6 m² 3,6 m² 8,5 m² 41,1 m² 14,0 m² 50,4 m² 7,0 m² 2 3,8 m² 7,3 m² 7,2 m² 6,1 m² TRAPP/ 19,1 m² 14,7 m² 4,7 m² 19,3 m²

17 Leilighet 231 Leilighet 231 MADALELA Leilighet 232 Leilighet 232 MADALELA 68,7 m2. Finnes i 3 etasje i bygg 2. 88,2 m2. Finnes i 3 etasje i bygg 2. 10,4 m² ,7 m² 31,8 m² 6,1 m² 5,3 m² 4,7 m² 14,2 m² 11,6 m² 3,6 m² 41,1 m² 6,7 m² 8,5 m² 14,0 m²

18 Leilighet 233 Leilighet 233 MADALELA Leilighet 241 Leilighet 241 MADALELA 106,5 m2. Finnes i 3 etasje i bygg ,4 m2. Finnes i 4 etasje i bygg 2. 10,3 m² 10,1 m² 7,0 m² 34 8,0 m² 15,6 m² 35 7,2 m² TRAPP/ 19,1 m² 5,4 m² 2 3,8 m² HALL 9,6 m² 50,4 m² 7,3 m² 6,1 m² 2 7,5 m² 4,4 m² 14,7 m² 4,7 m² 3,2 m² 56,8 m² 19,3 m² 10,6 m² 13,8 m²

19 Leilighet 242 Leilighet 242 MADALELA Leilighet 411 Leilighet 411 MADALELA 120,7 m2. Finnes i 4 etasje i bygg 2. 68,6 m2. Finnes i 1 etasje i bygg 4. Terrasse på bakkeplan suppleres av hage, areal uavklart. 36 8,0 m² 37 6,5 m² 5,4 m² 19,9 m² HALL 9,6 m² TERRAE 10,9 m² TERRAE 31,4 m² 2 5,5 m² HALL 13,7 m² 2 7,5 m² 4,4 m² 31,8 m² 5,2 m² 45,8 m² 3,2 m² 6,6 m² 10,6 m² 10,6 m²

20 Leilighet 412 Leilighet 412 MADALELA Leilighet 421 Leilighet 421 MADALELA 88,2 m2. Finnes i 1 etasje i bygg 4. Terrasse på bakkeplan suppleres av hage, areal uavklart. 68,6 m2. Finnes i 2 etasje i bygg 4. 10,4 m² ,6 m² 3,4 m² 6,0 m² 31,8 m² 41,1 m² 14,2 m² 11,6 m² 5,3 m² TERRAE 14,5 m² 8,5 m² 6,7 m²

21 Leilighet 422 Leilighet 422 MADALELA Leilighet 423 MADALELA 88,2 m2. Finnes i 2 etasje i bygg ,7 m2. Finnes i 2 etasje i bygg 4. 10,9 m² ,0 m² 6,7 m² 6,1 m² TRAPP/ 7,2 m² 3,6 m² 2 3,8 m² 41,1 m² 14,2 m² 14,0 m² 8,5 m² 11,6 m² 4,7 m² 6,1 m² 7,3 m² 50,4 m² 14,7 m² 4,7 m² 18,3 m²

22 Leilighet 431 Leilighet 431 MADALELA Leilighet 432 Leilighet 432 MADALELA 68,6 m2. Finnes i 3 etasje i bygg 4. 88,2 m2. Finnes i 3 etasje i bygg ,4 m² 6,7 m² 6,1 m² 3,6 m² 31,8 m² 41,1 m² 14,2 m² 5,3 m² 14,0 m² 8,5 m² 11,6 m² 4,7 m² 6,7 m²

23 Leilighet 433 MADALELA Leilighet 441 Leilighet 441 MADALELA 106,7 m2. Finnes i 3 etasje i bygg ,4 m2. Finnes i 4 etasje i bygg 4. 10,9 m² 10,4 m² / 12,9 m² 6,4 m² 7,0 m² TRAPP/ 7,2 m² HALL 8,4 m² 2 3,8 m² 2 7,0 m² 6,1 m² 7,3 m² 50,4 m² 4,1 m² 14,7 m² 56,8 m² 3,2 m² 4,7 m² 14,0 m² / 10,6 m² 10,6 m² 18,3 m²

24 Leilighet 442 Leilighet 442 MADALELA ARKITEKTE ORD 120,7 m2. Finnes i 4 etasje i bygg ,5 m² 47 19,9 m² HALL 10,8 m² 3,6 m² 4,8 m² 10,6 m² HALL 13,9 m² 2 5,5 m² 56,0 m² TERRAE 31,4 m² Det differensieres mellom halvprivate og offentlige arealer ved at en beplantet gangvei igjennom området gir atkomst til romslige halvprivate soner foran hver felles inngangsdør på bakkeplan. Bebyggelsen er organisert i punkthus, mindre og sluttede enheter som slipper lys og luft inn i fellesområdet og åpner den indre delen av tomta med gløtt ut mot landskapet. Mellomrommene utnyttes til private hager og lune og intime møteplasser foran inngangene. Oppe i høyden vil 4.etasje nærmest boligbebyggelsen i everigata og mot Mandalselva trekkes tilbake for å dempe høyden mot omgivelsene. Boligene er organisert som 4, 3 eller 2 boenheter sentrert omkring heis og trapp, noe som muliggjør leiligheter omsluttet av yttervegg og lys fra to eller flere retninger. Uteplassene i form av hage med treplatting og plen i 1.etasje og balkonger i 2., 3. og 4. etasje er plassert på husets hjørner. Dette åpner leilighetene mot sol og utsikt. Leilighetsplanene er utarbeidet med vekt på å få maksimalt ut av utsikt og lysinnfall. tue og kjøkken orienteres mot privat uteplass, noe som vil gi rause og luftige oppholdssoner i den varme sesongen. Kjøkkenfunksjonen er søkt løst som en naturlig del av oppholdsrommet med innredningsløsninger som tåler eksponering og som legger til rette for sosialt samvær rundt kjøkkenbenken. Det er lagt vekt på et minimum av overflødig kommunikasjonsareal for å få mest mulig ut av hovedfunksjoner som oppholdsrom, soverom og bad. Husene vil få et tidsriktig og funksjonelt uttrykk med rause åpninger, flate tak og enkle linjeføringer. Det utarbeides et felles fasadeuttrykk, med enkelte individuelle tilpasninger der bygg eller leilighets orientering inspirerer til dette. Dette vil videreutvikles i detaljprosjekteringen av byggene. Materialene er valgt med vekt på bestandighet, overflate og karakter. Det veksles mellom tegl og puss for å understreke volumoppbyggingen med oppdelte og inntrukne flater. En skala i naturfarger vil reflektere lyset og fremstå delikat mot grønne omgivelser. ivilarkitekt MAL Heidi ilssen

25 ROMKJEMA: ROM GUL EGG HIMLIG ELEKTRO AITÆR ETILAJO AET Gang Parkett type Eik, 3-stavs parklet og malt gipsplater. parklet og hvitmalt I henhold til EK 2010 Porttelefon med kamera Bod i leilighet Parkett type Eik, 3-stavs parklet og malt gipsplater. parklet og hvitmalt I henhold til EK 2010 olumhette i stål med lys over 48 I henhold til EK 2010 Ett-greps benkebatteri plass for komfyr. Avkast til Røykvarsling iht. krav 49 tue/ Tomme el rør til evt svingbart sjakt føres over tak. Parkett type Eik, 3-stavs parklet og malt gipsplater. parklet og hvitmalt kjøkken solskjerming Opplegg for oppvaskmaskin trai kjøkken - hvit haker Balansert ventilasjon Høye overskap. overom Parkett type Eik, 3-stavs parklet og hvitmalt I henhold til EK 2010 Balansert ventilasjon 1m garderobeskap pr. vist sengeplass Bad Fliser grå prosjektflis 30x30 cm, 5x5cm i dusjnisje ca 90 x 90 cm Hvit prosjektflis 20 x 40 cm parklet og hvitmalt I henhold til EK 2010 armekabel med termostat i gulv Ett greps servantbatteri. Termostat dusjbatteri. egghengt toalett. Balansert ventilasjon Baderomsinnredning type: Hvit utførelse. Bredde 90cm. Type trai. Dusjvegger 90 x 90 Bad 2 (Der dette fnnes på plantegning) Fliser grå prosjektflis 30x30 cm, 5x5cm i dusjnisje Hvit prosjektflis 20 x 40 cm parklet og hvitmalt I henhold til EK 2010 armekabel med termostat i gulv Ett greps servantbatteri. Termostat dusjbatteri. egghengt toalett Kran og avløp for vaskemaskin. Balansert ventilasjon Baderomsinnredning type: Hvit utførelse. Bredde 90cm. Type trai. Dusjvegger 90 x 90 Balkong/ terrasse Balkong i betong med trelemmer. Terrasse på bakken i 1 etg: treplatting Trepanel, tegl, puss eller kombinasjon av disse ynlig ubehandlet betong I henhold til EK 2010 portsbod Brettskurt betong Betong/rupanel med synlig stenderverk på en side. etting i bunn og topp for god lufting. Betong eller garasjehimling 1 takpunkt med bryter og 1 dobbelt stikk koblet til fellesstrøm.

26 LEERAEBEKRIELE: El. skap: Det leveres el. skap som plasseres fortrinnsvis i forbindelse med gang/ garderobe/bod. El.skapet har tilstrekkelig størrelse for T/bredbåndsboks fra leverandør. Oppvarming: Brannsikring: Det blir elektrisk gulvvarme med termostat på WC/dusj og bad/vaskerom. armtvannsbereder plasseres sentralt i kjeller og hver leilighet har varmtvannsmåler og betaler i henhold til eget forbruk. Det monteres felles luft-til-luft varmepumpe som man også kan bruke til å kjøle ned leiligheten med (air-condition). Dette styres separat fra hver enkelt leilighet. Hvis man bruker varmepumpen til kjøling vil overskuddsvarmen brukes til å varme opp varmtvannet med. I boliger og i fellesarealer leveres røykvarslere/brannvarslere og slukkeutstyr i henhold til forskriftene. Tørketrommel: portsbod: Parkeringsanlegg: Kun kondenstrommel kan brukes. portsbod leveres i ubehandlet betong/ubehandlede panelte vegger med synlig stenderverk på en side og luftenetting i topp og i bunn av veggene. Dør i hvit glatt utførelse. Gulv i betong. Betong vegger/søyler og himling støvbindes med hvit maling og alle p-plasser merkes iht plantegning. Det må påregnes synlige rørføringer. Faste lyspunkter etter behov i hele fellesanlegget. entilasjon iht. krav. Listverk og foringer: Ytterdører: Innerdører: Fargevalg innv. vegger: Parkett: Det leveres vinduslister/foringer og dørlister ferdig malingsbehandlet fra fabrikk i hvitt, hvor spikerhull blir kittet, men ikke overmalt. Overgang mellom vegg og tak leveres uten taklist. Fra leilighet til trapperom leveres ferdig malt fra fabrikk etter arkitektens valg. Leveres hvitglatt med hvitmalt karm og krom håndtak ( kopper for skyvedørene). Det leveres hvitmalt kode 0502Y (eggehvit). 14 mm 3 stavs lamellparkett eik med eikegulvlist Postkasser: Leveres på vegg i 1. etasje. Fellesarealer, egger: sparklet og malt trapperom: Himling: sparklet og malt/ akustiske plater induer: Innvendige karmer på vinduer leveres hvite. Underside trappevanger: malt Gulv/trapper: 30 x 30cm fliser, type ew York eller tilsvarende. Det legges Belysning: Tilvalg: fliser i inntrinn og i opptrinn på trappene. Det skal merkes med en lysere flistype på topp og i bunn av hvert trappeløp. Utelamper på balkonger: 1 stk lampe og en dobbel stikk Lamper i trapper og utenfor heis(uu): tandard belysning i henhold til forskriftene. Belysning innvendig i leilighetene er ikke inkludert, med unntak av innvendig bod, over speil på bad og under overskap på kjøkken. Det blir mulighet for tilvalg på kjøkken og baderomsinnredninger, innvendige dører, parkettype, farge på innvendige vegger og fliser. Dette mot tillegg. Det er ikke mulig å flytte på tekniske installasjoner. Garderobeskap: Det leveres til sammen 1 m garderobe pr. vist sengeplass. Modell 300 hvit dekor eller tilsvarende Trapperekkverk: Leveres i stål/aluminium og glass. Dusjvegger: Det leveres slagdører med pakning mot fliser. Det må påregnes litt vannsøl på gulv ved bruk. Balkongrekker: Heis: tål/aluminium og glass. Det leveres ordinær heis i alle bygg Kabel-T: Tilrettelagt for kabel T. Månedlig serviceavgift er inkludert I månedlige fellesutgifter. Tilknytningsavgift og abonnementsavgift må kjøper selv betale. Byggherre inngår en avtale med leverandør på vegne av sameiet. Det leveres kat.5 kabel spredenett i leilighet. Fasader: Utomhus: Tegl, puss og trekledning eller kombinasjon av disse. Leveres ferdig opparbeidet i henhold til utomhusplan fra arkitekt. edlagt plan er prinsipiell, uteområdet er ikke ferdig prosjektert. Telefon: Det leveres rørfremlegg til den enkelte leilighet. Bredbånd: Tilrettelagt for Bredbånd. ameie tegner avtale med valgt leverandør. Forbehold om endring av leveranse i henhold til kjøpekontrakten, dersom det fremkommer behov for endringer i prosjekteringsfasen. Det må påberegnes innkassing eller nedforing av himling for tekniske installasjoner/føringer. Himlingshøyde i stue er ca 2,6 meter. Det blir plassert inspeksjonsluker mot sjakt i alle leiligheter. Det kan forekomme drypp fra overliggende balkong

27 Foto: Fotofabrikken KATELLODDE.O Her er vi og vi er klare for å hjelpe deg. Ta kontakt for mer informasjon om Kastellodden, besiktigelse av området, vurdering av egen bolig for salg, eller om du har andre spørsmål. i er her for deg. elkommen til ørmegleren Mandal. Kai Osestad Eiendomsmegler MEF Mandal M: Anita B. Torjussen Eiendomsmegler MEF Mandal M: Audun Remesvik Avdelingsleder i Mandal Eiendomsmegler MEF M: tein ørgaard Eiendomsmegler MEF Mandal M: Alle opplysninger i alt salgsmateriell er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige. Alle 3D-perspektiver er av illustrativ karakter. Pr. juni. 2014

NYE LEILIGHETER I BYEN NÆR FURULUNDEN OG STRENDENE TRINN 2

NYE LEILIGHETER I BYEN NÆR FURULUNDEN OG STRENDENE TRINN 2 YE LEILIGHETER I BYE ÆR FURULUDE OG TREDEE TRI 2 1 IHOLDFORTEGELE Med hjerte for Mandal... ide 5 Leilighetene... ide 7 Kjøpsinformasjon fra megler... ide 12 Utomhusplan... ide 19 Etasjeplaner... ide 20

Detaljer

CARPORT KVM TOTALSUM INKL.OMK*

CARPORT KVM TOTALSUM INKL.OMK* MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE BOLIG TOMT BRA ( inkl utv bod) CARPORT TOTALSUM INKL.OMK* PRIS * STATUS 37 389 183 13 6 247 506 6 190 000 39 380 169 13 5 947 506 5 890 000 41 363 159 13 4 947 506 4 890

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER PROSJEKT: Hus i Hage (27 boliger) UTBYGGER: Stolt Bolig AS AREAL Bruksareal: ca. 59 kvm P-rom: 56 kvm Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger

Detaljer

E 166 20 5,6 390 4 7 250 000 7 313 756 Bolig nr 3 F 166 20 5,6 290 4 6750 000 6 813 756 SOLGT! Bolig nr 2 G Bolig nr 1

E 166 20 5,6 390 4 7 250 000 7 313 756 Bolig nr 3 F 166 20 5,6 290 4 6750 000 6 813 756 SOLGT! Bolig nr 2 G Bolig nr 1 MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE Stavanger 22.05.14 Bolig nr. BRA M 2 Carport Bod Tomt Antall M 2 soverom Pris kr Pris inkl omk. og dok. avgift Status E 166 20 5,6 390 4 7 250 000 7 313 756 Bolig nr 3

Detaljer

PRISLISTE STOKKANDVEIEN

PRISLISTE STOKKANDVEIEN PRISLISTE STOKKANDVEIEN BOLIG BRUKSAREAL 7A 7B 125 m2 125 m2 TOMT Ca. 500 m2 Ca. 500 m2 PRIS STATUS 2 790 000,SOLGT Alle arealer som er oppgitt er ca. arealer. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk

Detaljer

SANDVED TRINN 2 Felt C

SANDVED TRINN 2 Felt C SANDVED TRINN 2 Felt C Kjøper kan trekke ut maler- og gulvleggerarbeid for kr 200 000,- inkl.mva (Våtrom blir levert ferdig fra utbygger) Innflytting: Felt E og F : senest 15.06.2014 Felt B og D : senest

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER PROSJEKT: Tronesveien 41, 4307 SANDNES UTBYGGER: Stolt Bolig AS BOLIG TOMT, KVM BRA, KVM P-ROM KVM GARASJE/ PRIS PRIS INK. OMK. STATUS SPORTSBOD KVM A 430 m² 265 m² 259

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - BLÅSENBORG, TRONES

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - BLÅSENBORG, TRONES PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - BLÅSENBORG, TRONES PROSJEKT: Blåsenborg, 4317 SANDNES UTBYGGER: Stolt Bolig AS BOLIG TOMT, M 2 BRA, M 2 P-ROM M 2 GARASJE/ PRIS PRIS INK. OMK. STATUS CA CA CA BOD M 2

Detaljer

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A Leiligheter Leilighet nr. Soverom Ca. Areal BRA Antall etasjer Parkering i lukket P- anlegg** Husbank finansiering H 0101 1 49,5 1 Ja Solgt H 0102 1 50,2 1 Ja Solgt

Detaljer

MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE UTV.BOD KVM BRA KVM TOTALSUM INKL.OMK CARPORT KVM KVM

MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE UTV.BOD KVM BRA KVM TOTALSUM INKL.OMK CARPORT KVM KVM MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE BOLIG TOMT BRA UTV.BOD CARPORT TOTALSUM INKL.OMK PRIS STATUS 5A 516.6 213 12.4 38 9 966 256 9 890 000 SOLGT 5B 527.6 214 7.8 38 9 966 256 9 890 000 SOLGT Prosjekt: Øvreveien

Detaljer

Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert 03.03.15

Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert 03.03.15 MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE BOLIG TOMT BRA UTV.BOD CARPORT TOTALSUM INKL. OMK PRIS STATUS 2 424 209 5 Ja SOLGT 4 424 209 5 ja SOLGT 6 422 184 5 ja SOLGT 10 352 184 5 ja 6 347 506 6 290 000 Prosjekt:

Detaljer

LYETOPPEN, DELFELT C, TIME KOMMUNE.

LYETOPPEN, DELFELT C, TIME KOMMUNE. LYETOPPEN, DELFELT C, TIME KOMMUNE. 5 stk. enebolig på 140-142 m² BRA. I tillegg areal for garasje på 27-32m2. Eneboligen leveres klar for innflytting. PRISLISTE Adresse/tomt nr. Areal BRA u/m garasje

Detaljer

PRISLISTE LEITESVINGEN 14 (SANDNES SØR) DELFELT B1. 11 av 12 solgt!

PRISLISTE LEITESVINGEN 14 (SANDNES SØR) DELFELT B1. 11 av 12 solgt! PRISLISTE LEITESVINGEN 14 (SANDNES SØR) DELFELT B1 11 av 12 solgt! Type Leiligheter Ca. BRA kvm. Balkong/terrasse Salgspris Status 10 77 3.450.000,- Betalingsbetingelser/Finansiering: Kjøpesummen med omkostninger

Detaljer

PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BF12 3 ENEBOLIGER I KJEDE. Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med carport og utvendig bod.

PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BF12 3 ENEBOLIGER I KJEDE. Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med carport og utvendig bod. PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BF12 3 ENEBOLIGER I KJEDE Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med carport og utvendig bod. PRISLISTE Adresse Ca tomt Tomte verdi Omk totalt Pris eks omk Pris

Detaljer

5-1 PLANSLEILIGHETER 5 2 PLANSLEILIGHETER. Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med egen parkeringsplass og utvendig bod.

5-1 PLANSLEILIGHETER 5 2 PLANSLEILIGHETER. Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med egen parkeringsplass og utvendig bod. 5-1 PLANSLEILIGHETER 5 2 PLANSLEILIGHETER Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med egen parkeringsplass og utvendig bod. PRISLISTE Flermannsbolig BK17 1 Plan Kleppevarden BK17 Leil.C201 67,4 m2 400.000 11.256

Detaljer

Carport. Utv. Bod. Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert 26.04.13

Carport. Utv. Bod. Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert 26.04.13 Sørbøhagane Bolig: BRA P-rom Terrass e/balko ng Carport Utv. Bod Salgspris Kjøpesu m inkl. Omkostn. Status Felt B06 77 A 64,6 m² 59 m 6 m² 16 m² 5 m² 2 690 000 2 711 256 77 B 64,6 m² 59 m2 6 m² 16 m² 5

Detaljer

4 STORE SENIOR LEILIGHETER, UNDHEIM B10. Gnr: 46 Bnr: 266. Inkludert kommer biloppstillingsplass og utvendig bod.

4 STORE SENIOR LEILIGHETER, UNDHEIM B10. Gnr: 46 Bnr: 266. Inkludert kommer biloppstillingsplass og utvendig bod. 4 STORE SENIOR LEILIGHETER, UNDHEIM B10. Gnr: 46 Bnr: 266. Inkludert kommer biloppstillingsplass og utvendig bod. PRISLISTE Adresse Tomte verdi Omk. Totalt Pris kr. (eks omk) Pris inkl. omk. Raunåkervegen

Detaljer

PRISLISTE. Leilighet A42. Leilighet A34 83 m2 1 079 000,- 28 226 4 350 000,- 4 378 226

PRISLISTE. Leilighet A42. Leilighet A34 83 m2 1 079 000,- 28 226 4 350 000,- 4 378 226 23 LEILIGHETER I BLOKK A OG B KLEPPEVARDEN. Gnr: 1 Bnr:2239 Leilighetene leveres med egen parkeringsplass, sportsbod i underetasjen, heis og innglasset terrase. PRISLISTE Adresse Bra Tomtekost Omk. Totalt

Detaljer

PRISLISTE BYGGETRINN I:

PRISLISTE BYGGETRINN I: PRISLISTE BYGGETRINN I: Boligene BRA (kvm) Terrasser, kvm. Tomtestørrelse * Fastpris Husbank 90 % Egenkapital Bygg 3-9 146 kvm 11 + 50 Ca. 280 kvm 3 850 000 3 465 000 385 000 Bygg 3-10 145 kvm 11 + 50

Detaljer

PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BK11 8 BOLIGER I KJEDE. Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med carport.

PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BK11 8 BOLIGER I KJEDE. Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med carport. PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BK11 8 BOLIGER I KJEDE Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med carport. PRISLISTE Adresse Ca tomt Tomte verdi Omk totalt Pris eks omk Pris ink omk status Kleppevarden

Detaljer

TRINN II BOLIG TOMT BRA P-ROM UTV.BOD CARPORT PRIS TOTALSUM STATUS M 2 M 2 M 2 M 2 M 2 INKL.OMK ja

TRINN II BOLIG TOMT BRA P-ROM UTV.BOD CARPORT PRIS TOTALSUM STATUS M 2 M 2 M 2 M 2 M 2 INKL.OMK ja H U S PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE TRINN II, REKKEHUS I TRINN II HAGE PROSJEKT: Hus i Hage Trinn II UTBYGGER: Stolt Bolig AS FELT B01 17.11.2016 BOLIG TOMT BRA P-ROM UTV.BOD CARPORT PRIS

Detaljer

5 ENEBOLIGER I KJEDE. Gnr: 46 Bnr: 228 Boligene leveres klar for egeninnsats. Inkludert kommer åpen garasje og sportsbod.

5 ENEBOLIGER I KJEDE. Gnr: 46 Bnr: 228 Boligene leveres klar for egeninnsats. Inkludert kommer åpen garasje og sportsbod. 5 ENEBOLIGER I KJEDE. Gnr: 46 Bnr: 228 Boligene leveres klar for egeninnsats. Inkludert kommer åpen garasje og sportsbod. PRISLISTE Adresse Ca tomte areal Tomte verdi Omk. Totalt Pris kr. (eks omk) Pris

Detaljer

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A Leiligheter Revidert: 15.04.2016 Leilighet nr. Boligtype Ca. Areal BRA Antall etasjer Parker ing i p- kjeller ** Stipulert Husbank Pris H 0101 Leilighet 49,5 1 Ja

Detaljer

Bogafjell G3 Tyttebærstien 21-27 4 eneboliger

Bogafjell G3 Tyttebærstien 21-27 4 eneboliger Bogafjell G3 Tyttebærstien 21-27 4 eneboliger Bolig Tomt BRA m 2 CA: P.areal m2 Ca. Kjøpesum Kjøpesum inkl.omk. Status Tyttebærstien 21 Gnr.51 bnr.180 425 m2 120 m2 113 m2 3 745 000,- 3 780 006,- Tyttebærstien

Detaljer

ORRE. 4 ENEBOLIGER I KJEDE OVER 2 ETASJER OG 2 ENEBOLIGER I KJEDE OVER 3 ETASJER. Gnr: 31 Bnr: 74/206

ORRE. 4 ENEBOLIGER I KJEDE OVER 2 ETASJER OG 2 ENEBOLIGER I KJEDE OVER 3 ETASJER. Gnr: 31 Bnr: 74/206 ORRE 4 ENEBOLIGER I KJEDE OVER 2 ETASJER OG 2 ENEBOLIGER I KJEDE OVER 3 ETASJER. Gnr: 31 Bnr: 74/206 Bolig1-4 leveres nøkkelferdig. Bolig 5-6 leveres nøkkelferdig 1 og 2 etasje med uinnredet underetasje.

Detaljer

prisliste Faste priser Ingen indeksregulering. Prosjekt: Hinnagaarden trinn 2, 4020 STAVANGER

prisliste Faste priser Ingen indeksregulering. Prosjekt: Hinnagaarden trinn 2, 4020 STAVANGER prisliste 3. etasje Type BRA m 2 P-Rom m 2 Balkong m 2 Soverom Pris kr. Pris inkl. omk. Status 301 A 76 72 9 3 302 A 76 72 9 3 303 A 76 72 9 3 4.290.000 4.307.556 304 B 50 46 9 1 305 A 76 72 9 3 4.390.000

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, ENEBOLIGER

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, ENEBOLIGER PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, ENEBOLIGER PROSJEKT: Hus i Hage (27 boliger) UTBYGGER: Stolt Bolig AS AREAL Bruksareal: ca 141-190 m² P-rom: 141-186 m² Oppgitt areal forutsetter at boligen

Detaljer

PRISLISTE. *Boligen leveres klar for sparkling, maling og gulvlegging i tørre rom. Våtrom leveres ferdig.

PRISLISTE. *Boligen leveres klar for sparkling, maling og gulvlegging i tørre rom. Våtrom leveres ferdig. 4 ENEBOLIGER I KJEDE MOTLANDSMARKA B3. Gnr: 20 Bnr: 748 Boligene leveres klar for sparkling, maling og gulvlegging i tørre rom. Våtrom leveres ferdig.. I tillegg kommer carport og sportsbod. PRISLISTE

Detaljer

Mosterøy, Skorpefjell

Mosterøy, Skorpefjell Mosterøy, Skorpefjell Prisliste Dato: 10.6.2016 Type ID BRA Tomt areal Sov. Bod Pris Rekkehus 1 101.3 m² 305 m² 2 23,3 m² Solgt Rekkehus 2 101.3 m² 202 m² 2 23,3 m² Solgt Rekkehus 3 101.3 m² 225 m² 2 23,3

Detaljer

PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BK10 9 BOLIGER I KJEDE. Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med åpen garasje og sportsbod.

PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BK10 9 BOLIGER I KJEDE. Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med åpen garasje og sportsbod. PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BK10 9 BOLIGER I KJEDE Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med åpen garasje og sportsbod. PRISLISTE Adresse Ca tomt Tomte verdi Omk totalt Pris eks omk Pris

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Sov. Pris

Type Gruppe ID BRA Sov. Pris Tananger, Ørnaberget Prisliste Dato: 17.7.2015 Type Gruppe ID BRA Sov. Pris Leilighet K2B K2B - H0203 97 m² 3 kr 3 990 000 Leilighet K2B K2B - H0302 110 m² 2 kr 4 490 000 Leilighet K3A K3A - U0102 119

Detaljer

PRISLISTE HELGØYSUND STJERNARØYENE

PRISLISTE HELGØYSUND STJERNARØYENE PRISLISTE HELGØYSUND STJERNARØYENE Type Leilighet Ca. BRA kvm. Balkong Ca. kvm Salgspris kr. Byggetrinn Dok avg. 1 Etg. A 1 80 15 2.895.000,- 2 Kr. 7.500,- A 2 80 15 2.895.000, 2 Kr. 7.500, A 3 80 15 Solgt

Detaljer

KLEIVANE 9 enebolig i rekke

KLEIVANE 9 enebolig i rekke KLEIVANE 9 enebolig i rekke Felt BK 12 og BK13 10.12.2013 Bolig Ca. Bolig BRA m 2 Ca. Garasje/utv bod Soverom Pris Pris ink. omkostn. Status BK 12 Hus 1 154,8 m 2 39,2 m 2 4 5 090 000,- 5 140 826,- Hus

Detaljer

5 ENEBOLIGER I KJEDE - MOTLANDSHAGN B3. Gnr: 20 Bnr: 748 Boligene leveres klar for innflytting. Inkludert kommer carport og sportsbod.

5 ENEBOLIGER I KJEDE - MOTLANDSHAGN B3. Gnr: 20 Bnr: 748 Boligene leveres klar for innflytting. Inkludert kommer carport og sportsbod. 5 ENEBOLIGER I KJEDE - MOTLANDSHAGN B3. Gnr: 20 Bnr: 748 Boligene leveres klar for innflytting. Inkludert kommer carport og sportsbod. PRISLISTE Adresse Ca Areal BRA / Ca Tomt Areal Tomte verdi Omk. Totalt

Detaljer

LYETOPPEN, DELFELT F, TIME KOMMUNE. verdi Totalt

LYETOPPEN, DELFELT F, TIME KOMMUNE. verdi Totalt LYETOPPEN, DELFELT F, TIME KOMMUNE. 14 stk. leiligheter 70,6 m² BRA. I tillegg carport + utvendig bod. 1 etasje er tilgjengelig bolig. Leilighetene leveres klar for innflytting. PRISLISTE LYETOPPEN, DELFELT

Detaljer

22.02.2013. Bygg 4-12 146 kvm 11 + 50 ca 340 kvm 4090000 3200000 (78%) 890000 Bygg 4-14 143 kvm 11 + 50 ca 220 kvm 3990000 3192000 (80%) 798000

22.02.2013. Bygg 4-12 146 kvm 11 + 50 ca 340 kvm 4090000 3200000 (78%) 890000 Bygg 4-14 143 kvm 11 + 50 ca 220 kvm 3990000 3192000 (80%) 798000 Boligene BRA (kvm) Terrasser, kvm. Tomt Fastpris Husbank Egenkapital/toppfin. Bygg 3-9 146 kvm 11 + 50 Ca. 280 kvm SOLGT SOLGT SOLGT Bygg 3-10 145 kvm 11 + 50 Ca. 240 kvm SOLGT SOLGT SOLGT Bygg 3-11 146

Detaljer

PRISLISTE BYGGETRINN I:

PRISLISTE BYGGETRINN I: PRISLISTE BYGGETRINN I: Boligene BRA (kvm) Terrasser, kvm. Tomtestørrelse * Fastpris Husbank 90 % Egenkapital Bygg 3-9 146 kvm 11 + 50 Ca. 280 kvm SOLGT* 3 465 000 385 000 Bygg 3-10 145 kvm 11 + 50 Ca.

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Sov. Pris. Leilighet K2A K2A - H0102 58 m² 1 Solgt. Leilighet K2A K2A - H0203 46.5 m² 1 Solgt

Type Gruppe ID BRA Sov. Pris. Leilighet K2A K2A - H0102 58 m² 1 Solgt. Leilighet K2A K2A - H0203 46.5 m² 1 Solgt Ørnaberget Snøde, K2 Prisliste Dato: 10.3.2015 Type Gruppe ID BRA Sov. Pris Leilighet K2A K2A - H0101 58 m² 1 Solgt Leilighet K2A K2A - H0102 58 m² 1 Solgt Leilighet K2A K2A - H0103 46.5 m² 1 Solgt Leilighet

Detaljer

Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris. Leilighet B 46.5 m² 1 42 m² kr 13 326 Solgt

Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris. Leilighet B 46.5 m² 1 42 m² kr 13 326 Solgt Hanalia Prisliste Dato: 08.10.2015 Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris Leilighet A 46.5 m² 1 42 m² kr 13 326 Solgt Leilighet B 46.5 m² 1 42 m² kr 13 326 Solgt Leilighet C 89 m² 2 85 m² kr 23 426 kr 3 794

Detaljer

Type ID BRA Sov. Omk. Pris Tomannsboli 1 114 m² 3 kr Solgt. 2 114 m² 3 kr 36699 Solgt

Type ID BRA Sov. Omk. Pris Tomannsboli 1 114 m² 3 kr Solgt. 2 114 m² 3 kr 36699 Solgt Postveien 4 Prisliste Dato: 30.04.2014 Type ID BRA Sov. Omk. Pris Tomannsboli 1 114 m² 3 kr Solgt g Tomannsboli g 2 114 m² 3 kr 36699 Solgt Alle arealer som er oppgitt er ca. arealer. Det kan oppstå mindre

Detaljer

Hovemarka. Rekkehus. Illustrasjoner/perspektiver kan ikke brukes som dokumentasjon av kontraktsmessige forhold.

Hovemarka. Rekkehus. Illustrasjoner/perspektiver kan ikke brukes som dokumentasjon av kontraktsmessige forhold. Hovemarka Rekkehus Bolig BRA (ca) P-ROM (ca) Tomtestr (ca) Soverom Salgspris Salgspris Inkl. alle omkostninger Status 1 SOLGT 2 SOLGT 3 SOLGT 4 SOLGT 5 126 m2 122 m2 164 m2 3 3 990 000,- 4 036 556,- 6

Detaljer

Type ID BRA Sov. P-Rom Pris Enebolig Grannesstien 192 m² 5 163 kr 8 199 000

Type ID BRA Sov. P-Rom Pris Enebolig Grannesstien 192 m² 5 163 kr 8 199 000 Grannesstien 4 Prisliste Dato: 30.06.2014 Type ID BRA Sov. P-Rom Pris Enebolig Grannesstien 192 m² 5 163 kr 8 199 000 4 Alle arealer som er oppgitt er ca. arealer. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk

Detaljer

Dr. Martha Persens gate

Dr. Martha Persens gate Dr. Martha Persens gate Prisliste Dato: 31.12.2015 Type ID BRA Sov. Omk. Pris Leilighet H0101 91 m² 2 kr 18 226 kr 3 990 000 Leilighet H0102 45 m² kr 10 726 Solgt Leilighet H0103 53 m² 1 kr 11 126 kr 2

Detaljer

Dr. Martha Persens gate

Dr. Martha Persens gate Dr. Martha Persens gate Prisliste Dato: 03.12.2014 Type ID BRA Sov. Omk. Pris Leilighet H0101 91 m² 2 kr 19 296 Solgt Leilighet H0102 45 m² kr 10 726 Solgt Leilighet H0103 53 m² 1 kr 12 196 Solgt Leilighet

Detaljer

SOLHØGDA LEILIGHETER. Areal Bruksareal: ca. fra 63-153 kvm P- rom: frå 59-135 kvm

SOLHØGDA LEILIGHETER. Areal Bruksareal: ca. fra 63-153 kvm P- rom: frå 59-135 kvm SOLHØGDA LEILIGHETER Hver leilighet får bruksrett til 1 biloppstillingsplass i lukket garasjeanlegg. Toppleilighetene får 2 plasser. Det er mulig å kjøpe rett til ekstra biloppstillingsplass for en kjøpesum

Detaljer

Malmheim. 8 Leiligheter

Malmheim. 8 Leiligheter Malmheim 8 Leiligheter Leilighet Etasje BRA (ca) P.rom (ca) Sov. Salgspris Salgspris Inkl. omkostn. Status H0101-A 1 43 m2 39 m2 1 1 690 000,- 1 696 556,- SOLGT H0102-B 1 58 m2 54 m2 2 2 150 000,- 2 158

Detaljer

Areal BRA Tomt Tomteverdi Omk Pris kr. Pris inkl omk. Status. 1 216 kvm Ca 419 kvm 1.874.000 48.106 Kr 5.490.000* Kr 5.538.

Areal BRA Tomt Tomteverdi Omk Pris kr. Pris inkl omk. Status. 1 216 kvm Ca 419 kvm 1.874.000 48.106 Kr 5.490.000* Kr 5.538. MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE for MYRBROTET 1 OG 3, BRYNE Sandnes 23.09.14 *Forutsetter egeninnsats Det er utarbeidet tilvalgsliste som omfatter malerpakke, samt andre tilvalg. Kjøper avtaler med utbygger

Detaljer

VEDLEGG TRINN 1 BYGG 1-3 - 5

VEDLEGG TRINN 1 BYGG 1-3 - 5 EDLEGG TRI 1 BYGG 1-3 - 5 1 Derfor velger du Kastellodden! - Furulunden og strendene i umiddelbar nærhet - Mulighet for båtplass like utenfor døra - Mulighet for mer enn en P-plass - Heis fra hvert bygg

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris Jærveien 201B Prisliste Dato: 20.3.2016 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris Enebolig Bolig 1 Bolig 1 175 m² 377 m² 4 kr 62 006 Solgt Enebolig Bolig 2 Bolig 2 175 m² 322 m² 4 kr 60 006 Solgt Enebolig

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER PROSJEKT: Hus i Hage UTBYGGER: Stolt Bolig AS BOLIG BRA P-ROM CARPORT ANT. SOV PRIS PRIS STR. TOMT. STATUS m 2 m 2 + Utv.Bod FASE I/II INKL. OMK.

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Pris

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Pris Austrått, Hovemarka Prisliste Dato: 22.8.2015 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Pris Rekkehus B4 Bolig 1 131 m² 267 m² 3 124 m² kr 4 265 000 Rekkehus B4 Bolig 2 157 m² 194 m² 3 147 m² Solgt Rekkehus

Detaljer

Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris. Enebolig Mimmarudlå 9 256 m² 4-6 182.8 m² kr 70 006 kr 7 500 000

Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris. Enebolig Mimmarudlå 9 256 m² 4-6 182.8 m² kr 70 006 kr 7 500 000 Mimmarudlå 9 - Sunde Prisliste Dato: 29.1.2015 Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris Enebolig Mimmarudlå 9 256 m² 4-6 182.8 m² kr 70 006 kr 7 500 000 Alle arealer som er oppgitt er ca. arealer. Det kan oppstå

Detaljer

Kleivane delfelt B15 og B17 1 enebolig og 3 rekkehus

Kleivane delfelt B15 og B17 1 enebolig og 3 rekkehus Kleivane delfelt B15 og B17 1 enebolig og 3 rekkehus Bolig Tomt Ca. BRA m 2 Ca. P.rom m2 Ca. Kjøpesum Kjøpesum inkl.omk. Status B15 Moldberget 31 289 m2 173 m2 169 m2 4 937 000,- 4.978.000,- B17 Moldberget

Detaljer

Prisliste Harriet Backers gate

Prisliste Harriet Backers gate Prisliste Harriet Backers gate Bolig nr. BRA S-ROM P-ROM Garasje/Carport/Bod Tomt M 2 Antall M 2 soverom Stavanger 18.03.13 Pris kr Pris inkl omk.og dok avigft A 287,4 74,1 212,8 42,1 448 4 (5) 8.690.000

Detaljer

Austrått, Hovemarka leiligheter

Austrått, Hovemarka leiligheter Austrått, Hovemarka leiligheter Prisliste Dato: 24.8.2015 Type Gruppe ID BRA Sov. Pris Leilighet Bygg 3 3-A 76 m² 2 Solgt Leilighet Bygg 3 3-B 76 m² 2 kr 2 920 000 Leilighet Bygg 3 3-C 76 m² 2 Solgt Leilighet

Detaljer

PRISLISTE Bjorlandstunet

PRISLISTE Bjorlandstunet PRISLISTE Bjorlandstunet 22 rekkehus fordelt på Felt A (S1-S7, B (M1-M8) og C (L1-L7). Første byggetrinn: Felt C L1 L7 Bolig Areal ca Bra/p-rom Tomtestørrelse Tomteverdi Omk. totalt Pris Pris inkl omk.

Detaljer

PRISLISTE og BETALINGSBETINGELSER

PRISLISTE og BETALINGSBETINGELSER PRISLISTE og BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 5 Sandved Vest - Stavanger 27.08.12 Bolig BRA Bolig BRA Tomt Antall Pris Tomteverdi nr Carport/Bod Soverom 1 214,5 m² 39,2 m² 340 m² 4 SOLGT! SOLGT! 2 214,5

Detaljer

PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus

PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus Dato: 03.05.16 Nøkkelferdige rekkehus B2-3 og B2-4 B2-3 BOLIG NR. BRA tomteareal Soverom Etasjer i boligen Salgspris Omkostninger tillegg til kjøpesum** STATUS B2-3A 75 92,5

Detaljer

Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris

Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris Hanalia Prisliste Dato: 18.3.2015 Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris Leilighet A 46.5 m² 1 42 m² kr 13 326 kr 2 350 000 Leilighet B 46.5 m² 1 42 m² kr 13 326 Solgt Leilighet C 89 m² 2 85 m² kr 23 426 kr

Detaljer

Jåsundtoppen - Rekkehus IB1

Jåsundtoppen - Rekkehus IB1 Jåsundtoppen - Rekkehus IB1 Prisliste Dato: 04.3.2016 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris Rekkehus IB1 Krabbavikveien 1 145 m² 388 m² 3 125 m² kr 33 131 Solgt Rekkehus IB1 Krabbavikveien

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris. Rekkehus B7 B m² 200 m² 4 Solgt Rekkehus B7 B m² 104 m² 2 Solgt

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris. Rekkehus B7 B m² 200 m² 4 Solgt Rekkehus B7 B m² 104 m² 2 Solgt Sandsgård B7 Prisliste Dato: 06.12.2016 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris Rekkehus B7 B7-1 122.5 m² 200 m² 4 Solgt Rekkehus B7 B7-2 96 m² 104 m² 2 Solgt Rekkehus B7 B7-3 96 m² 104 m² 2 Solgt

Detaljer

Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Bod Omk. Pris

Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Bod Omk. Pris Stokkavannet Platå Prisliste Dato: 05.6.2015 Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Bod Omk. Pris Enebolig 3 285 m² 527 m² 5 226.4 m² 50 m² kr 126 256 Solgt Enebolig 4 286 m² 439 m² 5 229.4 m² 50 m² kr 126

Detaljer

Ca. p - rom kvm. Nr. 1 187 kvm 155 kvm. 404 kvm. 7.250.000,- 7.316.436,-

Ca. p - rom kvm. Nr. 1 187 kvm 155 kvm. 404 kvm. 7.250.000,- 7.316.436,- KJERRBERGGRENDA Eneboliger Med prosjekt nr. Boligadresse Kjerrberghøyden 4051 Sola Ca.bra i kvm. Ca. p - rom kvm. Ca. tomteareal Salgspris kr. Salgspris m/ omkostninger Nr. 18 Gnr. 32 Bnr. 1210 Nr. 1 187

Detaljer

Sandnes: Hovemarka, leiligheter

Sandnes: Hovemarka, leiligheter Sandnes: Hovemarka, leiligheter Prisliste Dato: 10.3.2015 Type Gruppe ID BRA Sov. Pris Leilighet Bygg 1 1-A 76 m² 2 kr 2 990 000 Leilighet Bygg 1 1-B 76 m² 2 kr 3 190 000 Leilighet Bygg 1 1-C 76 m² 2 kr

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris Sandsgård B8 Prisliste Dato: 27.9.2016 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris Enebolig B8 Sandsgårdveien 37 187 m² 285 m² 3 kr 51 256 kr 5 590 000 Enebolig B8 Sandsgårdveien 35 187 m² 237 m² 3 kr

Detaljer

MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE

MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE Bolig G3 B 4 MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE Bogafjell G3, delfelt B 4. Blåbærstien. 5 stk moderne boliger i rekke over 2 plan - 3 solgt BRA ca m² Tomt ca m² Omkostninger totalt *Kjøpesum klar for maler

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris

Type Gruppe ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris Hana, Åsveien Prisliste Dato: 09.10.2015 Type Gruppe ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris Leilighet B1 B1-bygg1-A 124 m² 3 114 m² kr 25 426 Solgt Leilighet B1 B1-bygg1-B 62 m² 2 58 m² kr 23 426 Solgt Leilighet

Detaljer

Hommersåk, Breivik BKS 1

Hommersåk, Breivik BKS 1 Hommersåk, Breivik BKS 1 Prisliste Dato: 16.11.2015 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Pris Enebolig i rekke BKS1 BKS1-1 102 m² 226 m² 3 96 m² Solgt Enebolig i rekke BKS1 BKS1-2 102 m² 185 m² 3 96

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Sov. Pris

Type Gruppe ID BRA Sov. Pris Harestadvika Prisliste Dato: 25.3.2015 Type Gruppe ID BRA Sov. Pris Leilighet BB1 101 Skiftesvikveien 23 71 m² 2 Solgt Leilighet BB1 102 Skiftesvikveien 25 71 m² 2 Solgt Leilighet BB1 103 Skiftesvikveien

Detaljer

STASJONEN BYGG C BYGGETRINN TRE Prisliste 32 leiligheter

STASJONEN BYGG C BYGGETRINN TRE Prisliste 32 leiligheter STASJONEN BYGG C BYGGETRINN TRE Prisliste 32 leiligheter ETASJE 3 KVM BRA KVM P-ROM TERRASSE PRIS Totalsum innk. Status Omkostninger 3.01 72,7 69,1 23,9 3.550.000 3.554.706 3.02 73,5 69,8 9,6 3.490.000

Detaljer

Sandnes: Frøyerbakken

Sandnes: Frøyerbakken Sandnes: Frøyerbakken Prisliste Dato: 12.2.2015 Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Pris Enebolig Frøyerbakken 11 198 m² 409 m² 3 127 m² kr 5 850 000 Enebolig Frøyerbakken 13 198 m² 460 m² 3 126 m² kr 5

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Pris. Enebolig i rekke B6 B6-1 188 m² 329 m² 3 Solgt Enebolig i rekke B6 B6-5 188 m² 237 m² 3 Solgt

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Pris. Enebolig i rekke B6 B6-1 188 m² 329 m² 3 Solgt Enebolig i rekke B6 B6-5 188 m² 237 m² 3 Solgt Sandved, Sandsgård Prisliste Dato: 08.10.2015 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Pris Enebolig i rekke B6 B6-1 188 m² 329 m² 3 Solgt Enebolig i rekke B6 B6-2 188 m² 237 m² 3 Solgt Enebolig i rekke B6 B6-3

Detaljer

Sandved, Sandsgård B3

Sandved, Sandsgård B3 Sandved, Sandsgård B3 Prisliste Dato: 02.9.2015 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Pris Enebolig B3 Sandsgårdvei 4 246 m² 519 m² 6 kr 7 990 000 Enebolig B3 Sandsgårdvei 6 256 m² 556 m² 6 Reservert Alle

Detaljer

Sandnes: Solaveien 36B og 36C

Sandnes: Solaveien 36B og 36C Sandnes: Solaveien 36B og 36C Prisliste Dato: 07.3.2015 Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Pris Enebolig 36B 183 m² 346 m² 4 168 m² kr 6 590 000 Enebolig 36C 181 m² 380 m² 4 167 m² kr 6 590 000 Alle arealer

Detaljer

Litlaberget, Skadberg

Litlaberget, Skadberg Litlaberget, Skadberg Bolig nr. Adresse Litlabergvegen Ca. BRA Ca. primærrom kvm. Ca tomtestr. Salgspris Salpgspris + Omkostninger B10 1 32/1241 Nr. 39 159 151 kvm Ca. 313,1 kvm 6.250.000,- SOLGT B10 2

Detaljer

Sviland Skaarlandsveien B2 B 12 Leiligheter

Sviland Skaarlandsveien B2 B 12 Leiligheter Sviland Skaarlandsveien B2 B 12 Leiligheter Leilighet nr. BRA areal P-rom Uteplass Pris Pris inkl. Omk. 9 5 5 2.590.000,2.575.000,2.575.000,2.575.000,2.575.000,2.990.000,2.575.000,2.575.000,2.575.000,2.575.000,2.575.000,2.590.000,-

Detaljer

Prisliste Skadbergtunet, Sola

Prisliste Skadbergtunet, Sola Litlaberget, Skadbergtunet Bolig nr. Ca. BRA Ca. primærrom kvm. *Boligene leveres klar for gulv, gulvlister og malerarbeid. Omkostninger i tillegg til kjøpesummen: Dokumentavgift 2,5% av tomteverdien (

Detaljer

PRISLISTE Bolig nr. BRA Carport / ca tomt Ca. primærrom. Omkostninger

PRISLISTE Bolig nr. BRA Carport / ca tomt Ca. primærrom. Omkostninger PRISLISTE Bolig nr. BRA Carport / ca tomt Ca. primærrom Salgspris Pris inkl Omkostninger B 4-1-1 (1.etg)* 70,8 kvm Ja 60,9 kvm 3 290 000 3 307 506,- B 4-1-2 (1.etg)* 53,8 kvm Ja 45,1 kvm Solgt B 4-1-3

Detaljer

PROSJEKT: BK 9 og BK10 Rekkehus

PROSJEKT: BK 9 og BK10 Rekkehus Dato: 23.09.15 PROSJEKT: BK 9 og BK10 Rekkehus BK 9 Bolig nr. Adresse Ca. BRA Antall etasjer Carport og utv.bod Salgspris klar for egeninnsats Salgspris inkl. omkost. 1 Konvallveien 1 81,9 2 Ja 2 998 000

Detaljer

Kjøpesum. uten innredet loft. Bolig 1 134 m2 262 m² 19 m2 5 m2 Solgt! Bolig 2 134 m2 240 m² 19 m2 5 m2 Solgt!

Kjøpesum. uten innredet loft. Bolig 1 134 m2 262 m² 19 m2 5 m2 Solgt! Bolig 2 134 m2 240 m² 19 m2 5 m2 Solgt! Bolig: BRA Tomt Carport Utv. Bod Kjøpesum Kjøpesum Omkostn. Status ca. m 2 * ca. m 2 ca. m 2 ca. m 2 uten innredet loft Inkl. innredet loft BK03 Bolig 1 134 m2 262 m² 19 m2 5 m2 Solgt! Bolig 2 134 m2 240

Detaljer

KLEIVANE Delfelt BK03/BK04

KLEIVANE Delfelt BK03/BK04 KLEIVANE Delfelt BK03/BK04 Bolig: BRA Tomt Carport Utv. Bod Kjøpesum Kjøpesum Omkostn. Status ca. m 2 ca. m 2 ca. m 2 ca. m 2 uten innredet Inkl. * loft innredet loft BK03 Bolig 1 134 m2 262 m² 19 m2 5

Detaljer

Prisliste med megleropplysninger Ankerhagen Blokk C

Prisliste med megleropplysninger Ankerhagen Blokk C Prisliste med megleropplysninger Ankerhagen Blokk C ETASJE 2 KVM BRA BALKONG/ SOV PRIS Totalsum innk. TERRASSE/ Omkostninger Status HAGESTUE** H0-201* 64 kvm 7,2 kvm 2 2 790 000,- 2 804 126,- Solgt H0-202*

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris Jærveien Prisliste Dato: 04.4.2015 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris Enebolig Bolig 1 Bolig 1 175 m² 377 m² 4 kr 57 000 kr 5 890 000 Enebolig Bolig 2 Bolig 2 175 m² 322 m² 4 kr 55 000 kr 5 790

Detaljer

TYTTEBÆRSTIEN. 3 eneboliger. Tomt (ca)

TYTTEBÆRSTIEN. 3 eneboliger. Tomt (ca) TYTTEBÆRSTIEN 3 eneboliger Adresse: BRA (ca) P-rom (ca) Tomt (ca) Sov. Salgspris Salgspris Inkl. omkostning er Status Tyttebærstien 29 166 m2 161 m2 ca 515 m2 4 5 840 000,- 5 898 756,- Tyttebærstien 31

Detaljer

Sandved, Sandsgård B3

Sandved, Sandsgård B3 Sandved, Sandsgård B3 Prisliste Dato: 20.4.2015 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Pris Enebolig B3 Sandsgårdvei 4 246 m² 519 m² 6 kr 8 290 000 Enebolig B3 Sandsgårdvei 6 256 m² 556 m² 6 kr NaN Alle arealer

Detaljer

Bygg Etg Leil.nr Ant.rom BRA P- ROM Terr./balk Garasje Pris Dok

Bygg Etg Leil.nr Ant.rom BRA P- ROM Terr./balk Garasje Pris Dok Prisliste Bygg Etg Leil.nr Ant.rom BRA P- ROM Terr./balk Garasje Pris Dok Totale omk. A 2 H0203 3 69 65,2 8,9 1 plass 3.900.000 3240 5562 A 5 H0502 2 55,5 55,1 2,4* 1 plass 3.230.000 2609 4922 A 6 H0601

Detaljer

TAUMARKA B2 - REKKEHUS

TAUMARKA B2 - REKKEHUS Dato: 15.09.2015 TAUMARKA B2 - REKKEHUS Bolig nr. Type Ca. BRA Sove rom Salgspris Salgspris inkl. omkost. Nøkkelferdig (eks. hvitevarer) inkl alle omkostninger 1 Rekkehus 113,4 4 Kr. 2 875 000 Kr. 2 891

Detaljer

Type ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris. Enebolig Bolig 1 118 m² 381 m² 3 kr 33 256 Solgt Enebolig Bolig 3 140 m² 250 m² 4 kr 39 131 Solgt

Type ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris. Enebolig Bolig 1 118 m² 381 m² 3 kr 33 256 Solgt Enebolig Bolig 3 140 m² 250 m² 4 kr 39 131 Solgt Aase Gaard, Sandnes Prisliste Dato: 08.10.2015 Type ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris Enebolig Bolig 1 118 m² 381 m² 3 kr 33 256 Solgt Enebolig Bolig 2 140 m² 208 m² 4 kr 39 131 Solgt Enebolig Bolig 3 140

Detaljer

Aase Gaard, Vindmøllhagen 16A og 18A

Aase Gaard, Vindmøllhagen 16A og 18A Aase Gaard, Vindmøllhagen 16A og 18A Prisliste Dato: 20.6.2016 Type Gruppe ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris Tomannsbolig B01.03 Vindmøllhagen 16A 129 m² 5 124 m² kr 32 631 kr 3 845 000 Tomannsbolig B01.03 Vindmøllhagen

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris. Leilighet B1 B1-bygg1-D 62 m² 2 58 m² kr Solgt Leilighet B1 B1-bygg3-L 62 m² 1 57 m² kr Solgt

Type Gruppe ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris. Leilighet B1 B1-bygg1-D 62 m² 2 58 m² kr Solgt Leilighet B1 B1-bygg3-L 62 m² 1 57 m² kr Solgt Hana, Åsveien Prisliste Dato: 22.11.2016 Type Gruppe ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris Leilighet B1 B1-bygg1-D 62 m² 2 58 m² kr 23 426 Solgt Leilighet B1 B1-bygg3-L 62 m² 1 57 m² kr 23 426 Solgt Omkostninger

Detaljer

Sviland Skaarlandsveien B15-3 Boliger i rekke

Sviland Skaarlandsveien B15-3 Boliger i rekke Sviland Skaarlandsveien B15-3 Boliger i rekke Adresse Ca BRA Ca P ROM Carport Ca. Kvm. Ca. Kvm. Ca. Kvm. Ca tomt målt fra situasjonskart. Bolig nr. 1 108 kvm. 99 kvm. 20 kvm. 279 kvm Bolig nr. 3 111 kvm.

Detaljer

Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris. Rekkehus Faksavolltunet 12 113 m² 131.7 m² 3 106.3 m² Solgt

Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris. Rekkehus Faksavolltunet 12 113 m² 131.7 m² 3 106.3 m² Solgt Sørbøhagane Prisliste Dato: 30.12.2015 Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris Rekkehus Faksavolltunet 2 113 m² 143.7 m² 3 106.3 m² Solgt Rekkehus Faksavolltunet 4 113 m² 109.3 m² 3 106.3 m² Solgt

Detaljer

Skorpefjell B4: enebolig

Skorpefjell B4: enebolig Skorpefjell B4: enebolig Prisliste Dato: 09.8.2015 Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris Enebolig Bolig 27 250 m² 466 m² 4 234 m² kr 51 256 kr 6 890 000 Alle arealer som er oppgitt er ca. arealer.

Detaljer

Prisliste Skadbergtunet, Sola

Prisliste Skadbergtunet, Sola Litlaberget, Skadbergtunet B8, 9 Rekkehus - med egen carport og balkonger på begge sidene Bolig nr. Ca. BRA Ca. P - Rom Ca tomtestr. Salgspris * Salpgspris + Omk. Tomt 27 123 kvm 114 kvm ca 204 kvm 4 825

Detaljer

Sørbøhagane BK2 leiligheter

Sørbøhagane BK2 leiligheter Sørbøhagane BK2 leiligheter Prisliste Dato: 28.1.2015 Type Gruppe ID BRA Sov. Omk. Pris Leilighet BK2 Leilighet 5, 1.etg 64 m² 2 kr 16 250 Solgt Leilighet BK2 Leilighet 6, 1 etg 64 m² 2 kr 16 250 Solgt

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER Leilighet U0 BRA areal 76 Soverom Terrasse 4 Pris 90 000,- Pris inkl. O mk. 98 056,- U0 67 8 00 000,- 07 56,- U0 67 8 00 000,- 07 56,- U04 74 9 500 000,- 507 976,- AH04

Detaljer

PROSJEKT: SØRBØHAGANE BF 2 5 Eneboliger med leilighet. BRA ca bolig. Utv.bod Carport. Gnr. 45 Bnr. 496 261 m2 42 m2 1 3 SOLGT

PROSJEKT: SØRBØHAGANE BF 2 5 Eneboliger med leilighet. BRA ca bolig. Utv.bod Carport. Gnr. 45 Bnr. 496 261 m2 42 m2 1 3 SOLGT Dato: 18.03.16 PROSJEKT: SØRBØHAGANE BF 2 5 Eneboliger med leilighet Bolig Adresse Sørbøveien 133 Sørbøveien 135 Sørbøveien 137 Sørbøveien 139 Sørbøveien 141 Gnr/Bnr. BRA ca bolig BRA ca Utv.bod Carport

Detaljer

STASJONEN BYGG C BYGGETRINN TRE

STASJONEN BYGG C BYGGETRINN TRE STASJONEN BYGG C BYGGETRINN TRE Prisliste 32 leiligheter 20 Solgte 12 kjekke leiligheter igjen. ETASJE 3 KVM BRA KVM P-ROM TERRASSE PRIS Totalsum innk. Omkostninger Husbank lån 3.01 72,7 69,1 23,9 3.550.000

Detaljer

PROSJEKT: Fururingen 2 stk. eneboliger

PROSJEKT: Fururingen 2 stk. eneboliger Dato: 09.10.2015 PROSJEKT: Fururingen 2 stk. eneboliger Bolig nr. Areal BRA Egen carport Antall etg. Pris klar for egeninnsats Husbanklån Status Bolig 1 (Sør) 128 m2 Ja 3 Kr. 3 990 000 Nei Ledig Bolig

Detaljer

P R I S L I S TE 29 LEILIGHETER 26 SOLGT

P R I S L I S TE 29 LEILIGHETER 26 SOLGT P R I S L I S TE 29 LEILIGHETER 26 SOLGT ETASJE 5 KVM BRA KVM P-ROM TERRASSE PRIS Totalsum innk. Omkostninger Status 5.04 61,5 58 9,5 kr 2 930 000 kr 2 938 156 Reservert 5.08 52 48,5 7,8 kr 2 370 000 kr

Detaljer