NYE LEILIGHETER I BYEN NÆR FURULUNDEN OG STRENDENE TRINN 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYE LEILIGHETER I BYEN NÆR FURULUNDEN OG STRENDENE TRINN 2"

Transkript

1 YE LEILIGHETER I BYE ÆR FURULUDE OG TREDEE TRI 2 1

2 IHOLDFORTEGELE Med hjerte for Mandal... ide 5 Leilighetene... ide 7 Kjøpsinformasjon fra megler... ide 12 Utomhusplan... ide 19 Etasjeplaner... ide 20 algstegninger... ide 22 Leveransebeskrivelse... ide DERFOR ELGER DU KATELLODDE! Rett på brygga. I byen. ed strendene. Rekreasjon og Furulunden like utenfor døra. Gode solforhold og utsikt mot elva, mot Buen og innover mot byen. oen av leilighetene vil i tillegg få utsikt mot havet. Det blir ikke bedre.

3 TRI 2 TRI 2 Kastellodden har en stolt historie. 4 5 Det er en tomt som forplikter. i bygger funksjonelle og lyse leiligheter fordelt på fem vakre bygninger kledd i tegl og puss i kombinasjon med trepanel. På Kastellodden blir det trivelige utearealer mellom husene, og der selve kastellet lå. Her skal Mandalittene leve MED HJERTE FOR MADAL godt i generasjoner fremover.

4 Illustrasjon fra leilighet i trinn LEILIGHETEE Trinn 2 består av bygg 2 og 4 med 21 nøkkelferdige leiligheter På anden, ved Mandalselva, nær jøsanden og Furulunden Fem minutter å spasere til sentrum Du føler byens puls men unngår uønsket støy To minutter til morgenbad på jøsanden Lyse og funksjonelle leiligheter med gjennomarbeidet planløsning tørrelser fra ca. 68 til 120 m 2 Tegl og puss på fasaden (evt. trepanel i øverste etasje) tore vindusflater Privat hage i 1. etasje, én eller to romslige balkonger til de øvrige leilighetene Alle leilighter får varmepumpe - luft til luft - med kjøling Fine utendørs fellesarealer Båtplasser i elva etter nærmere avtale Parkering, bod og sykkelparkering i kjeller Heiser fra kjelleren - en til hver bygning

5 Illustrasjon fra leilighet i trinn

6 GÅ BARBEIT ED I BÅTE Illustrasjon fra leilighet i trinn I elva foran Kastellodden kan gjester fortøye båten. I tillegg tilbys det noen faste båtplasser til beboerne. Disse selges etter førstemann til mølla prinsippet, se prislisten.

7 Illustrasjon fra leilighet trinn 2. Fasadevalg er ikke endelig

8 PROMEADE FRA JADE TIL BUE Det tar fem minutter å spasere fra Kastellodden til gågata i sentrum. ær nok til at du er en del av byens puls, og med nok avstand til at du unngår uønsket støy. Den nye promenaden som etterhvert kommer vil gå fra jøsanden, forbi Kastellodden, over elva og fram til Buen kulturhus

9 KJPIFORMAJO Eiendom: Gnr. 160, bnr. 1294, 1295 og 1296 i Mandal kommune. Totalt omfatter prosjektet 55 leiligheter, samt næringslokaler. Biloppstillingsplasser og boder i kjeller. Andre byggetrinn omfatter bygg 2 og 4, med 21 leiligheter. Omkostninger e prislisten. Det tas forbehold om endring av gebyrer. tatens kartverk avgjør om dokumentavgiftsgrunnlaget aksepteres og eventuell endring er kjøpers ansvar og risiko. elger/byggherre: Kastellodden A Finansiering: parebanken ør tilbyr finansiering til kjøp av leilighet på Kastellodden. i videreformidler gjerne kontakt og avtaler møte for en gjennomgang med kunderådgiver i banken. Entreprenør: Arbeidsfellesskapet BRG A og Kruse mith A Arkitekt: M Arkitekter A, Kr.sand Kjøpsbekreftelse: Leilighetene selges til faste priser og etter første mann til mølla -prinsippet. Innlevert kjøpsbekreftelse/signert midlertidig kontrakt er bindende for kjøper. Megler: ørmegleren Mandal A Megler har fullmakt fra selger til å bekrefte aksept på innlevert kjøpsbekreftelse Prisliste/Arealer: Betalingsbetingelser Det er utarbeidet egen prisliste, som blant annet viser bruksareal () og P-rom for hver leilighet. Leilighetene selges etter faste priser og kjøper må fremlegge skriftlig finansieringsbevis. Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger. Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i orsk tandard eileder til 3940 og retningslinjer for arealmåling, uten hensyn til byggeforskriftenes krav til rom. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal () og er å betrakte som et omtrentlig areal. Partene har ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 5 % mindre/større enn markedsført areal. 10 % av kjøpesummen innbetales til megler innen 14 dager etter signert kjøpskontrakt. Forutsatt at selgers forbehold om igangsetting er innfridd Den resterende del av kjøpesum samt omkostninger skal være mottatt hos megler senest 1 virkedag før avtalt overtagelsesdato. Finansieringsbekreftelse må foreligge samtidig med inngåelse av avtale om kjøp (signert kjøpsbekreftelse). kriftlig finansieringsbevis på hele kjøpesummen skal innleveres til megler senest 14 dager etter signert kjøpsbekreftelse. Innbetaling skjer til meglers klientkonto ørmegleren Mandal A, Pb. 523, 4504 Mandal Betalingen merkes med leilighetsnummer og navn på kjøper. Offentlige avgifter/ Ligningsverdi: Kjøpekontrakt: Ligningsverdi og kommunale avgifter fastsettes etter at boligen er ferdigstilt. Kjøper undertegner standard kjøpekontrakt ih.h.t Bustadoppføringsloven og plikter å gjøre seg kjent med denne og dens vedlegg: 1) algsprospekt som bl.a inneholder: - Plantegninger av leilighetstypene - Leveransebeskrivelse - Romskjema - Kjøpsinformasjon - Prisliste med nummerering av leilighetene 2) vrige vedlegg til kjøpekontrakt: - Plan-, snitt- og fasadetegninger - Reguleringskart (sentrumsplanen) med bestemmelser og bebyggelsesplan - Grunnboksutskrift for hovedeiendommen - Kopi av Bustadoppføringslova - Kopi av Eierseksjonsloven Kopi av kjøpekontrakten samt alle kontraktens vedlegg kan fås ved henvendelse til megler. Prisregulering: Kjøpesummen er fast for inngåtte kontrakter. elger forbeholder seg retten til å endre prisen på usolgte leiligheter uten forutgående varsel.

10 eksjonering/ sameie: Eiendommen er under seksjonering og det vil bli opprettet sameie i h.h.t. ameieloven i forbindelse med overtakelsen. ameiet vil også overta alle fellesområder. Drift av sameiet er beboerne sitt ansvar. Tomt: Tomten disponeres av seksjonseierne iht. seksjonsbegjæring/sameievedtekter. tipulerte felleskostnader: Kjøper er forpliktet til å betale sin andel av eierseksjonssameiets felleskostnader. elger forplikter seg til å betale løpende fastsatte felleskostnader på evt. usolgte enheter. Fellesutgiftene vil bl.a inkludere bygningsforsikring, strøm i fellesarealer, vedlikehold av heis, drift/vedl.hold av felles varmepumpe, fremtidig vedlikehold av bygg og fellesområder, evt. vaktmestertjeneste etc. Endelige fellesutgifter fastsettes av sameiet så snart det er etablert. For prosjekter av lignende størrelser er normalt de månedlige fellesutgiftene på ca. kr. 20,- pr. kvm. Utomhusarealer: Regulering Utomhusarealer vil bli ferdigstilt ihht leveransebeskrivelse / utomhusplan. Utbyggerne stiller bankgaranti e.l. for ferdigstillelse av uteområder, dersom det pga årstid el. skulle vise seg at uteområdene ikke er/blir ferdige samtidig med overtakelse av leilighetene. edlagte plan er veiledende, justeringer kan forekomme. Eiendommen ligger i et område regulert til bolig/næringsformål og kopi av reguleringsplan (sentrumsplanen) med bestemmelser kan fås ved henvendelse til meglers kontor. Området er ikke ferdig utbygd i h.h.t. reguleringsplan. Interessenter oppfordres til å sette seg inn i planer for tilgrensende eiendommer. Kommunale avgifter blir av Mandal kommune fakturert hver enkelt seksjon. Eiendomsskatt innføres i ei-vann-kloakk Offentlig. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen. Felleskostnadene fordeles etter den eierbrøk seksjonen har fått ved tinglysing av seksjonsbegjæringen. ormalordningen er at eierbrøken fordeles etter bruksareal (). iser forøvrig til Eierseksjonsloven 23. Parkering/bod: Inkludert i prisen er en biloppstillingsplass og bod (ca. 5 kvm) i felles parkeringsanlegg under bygget. For øvrig vil det også være gjesteparkering på utsiden. elger forbeholder seg retten til å kunne fordele 18 Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet biloppstillingsplasser og boder på et senere tidspunkt. krever det, kan selger sørge for etablering av velforening eller lignende som 19 kjøper og/eller eierseksjonssameiet blir pliktig medlem av. Kostnadene ved Båtplasser: Det blir mulighet til å kjøpe båtplasser. alget skjer etter prinsippet forvaltning av et slikt fellesskap vil bli fordelt mellom medlemmene i den førstemann til mølla. Prisen vil være kr ,- pr. breddemeter (c/c) aktuelle forening. Båtplassene er forbeholdt leilighetskjøperne, og vil knyttes til leiligheten. Energiattest: Ferdigstillelse/ Overtakelse/ Brukstillatelse: Det vil foreligge energiattest for hver leilighet senest ved overtakelse. 1. byggetrinn ferdigstilles våren Anatt byggetid byggetrinn 2 ca. 14 mnd. øyaktig overtakelses-tidspunkt vil bli varslet kjøper senest 4 uker før overtakelsesforretning skal avholdes. Overtakelse kan tidligst skje når det foreligger brukstillatelse/ferdigattest. elger har ansvaret for å fremskaffe slik tillatelse/attest. Forsikring: Heftelser Entreprenør/utbygger holder leilighetsbygget forsikret i byggetiden. Etter overtakelse er forsikring av bygget sameiets ansvar. eksjoneringsbegjæring vil være tinglyst på hver enkelt seksjon og det er lovbestemt panterett til sameiet. Kjøper kan ikke nekte å overta selv om fradeling/seksjonering/ hjemmelsoverføring ikke er gjennomført. Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter som erklæringer/avtaler. Eiendommen skal leveres i ryddet stand og boligen skal være byggrengjort, dvs. støvsugd, ikke nedvasket.

11 Diverse/forbehold/ Bustadoppføringslova: ilighetene selges etter Bustadoppføringslovas bestemmelser, og det vil bli stilt nødvendige garantier i denne forbindelse. Kjøpekontrakt som har utgangspunkt i 3427 vil bli benyttet og kopi av denne kan fås ved henvendelse til megler. Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid. Endringer i lov eller forskrift eller nye offentligrettslige krav eller vedtak som gjelder for selgerens ytelse, anses som kjøperens forhold og kostnad, dersom selgeren ved avtaleinngåelsen ikke burde ha regnet med endringene. Dersom de nevnte endringer medfører økte kostnader for selger vil dette medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper. For andre endringer som ikke følger av avsnittet ovenfor forbeholder selger seg retten til å foreta endringer i materialvalg og konstruksjonsløsninger, samt foreta tilpasninger som er nødvendig etter hvert som tiltaket detaljprosjekteres uten forhåndsvarsel til kjøperne. Endringene skal ikke redusere byggets eller leilighetens kvalitet eller vesentlig endre innholdet i prosjektet som sådan. like endringer gir ikke rett til prisjustering fra noen av partene. Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer Avtaleforholdet er underlagt bestemmelsene i lov av 13. juni 1997 nr. 43 om ut over de forannevnte bestemmelser, plikter selger å varsle kjøper om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova). endringene uten ugrunnet opphold. elger tar forbehold om endring i antall Bustadoppføringslova bruker betegnelsen entreprenøren og forbrukeren, seksjoner. mens man her bruker uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene. 20 Kjøperen kan ikke kreve å få utført endringer eller tilleggsarbeider: 21 a) som vil endre kontraktssummen med 15 % eller mer, b) som ikke står i sammenheng med selgers ytelse eller c) som vil medføre ulemper for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringen eller tilleggsarbeidet. elgeren skal skriftlig klargjøre for kjøperen de kostnadsmessige og tidsmessige konsekvensene av de endringene eller tilleggsarbeidene kjøperen krever. ed økning av skatter, avgifter og gebyrer, herunder blant annet mva., tinglysingsgebyrer og dokumentavgift, i tiden mellom avtaleinngåelse og overtagelse vil totale kostnader øke tilsvarende. Eierforholdet reguleres av Lov om eierseksjoner. Det gjøres oppmerksom på at man kun kan erverve to boligseksjoner i sameiet, med unntak av erverv av fritidsbolig. elger forbeholder seg retten til å leie ut, endre priser og kjøpsbetingelser på usolgte leiligheter. Kjøper gjøres oppmerksom på at alle skisser, 3D-illustrasjoner, frihånds- og oversiktstegninger i perspektiv, annonser, bilder og planer er foreløpige utformet for å illustrere prosjektet. Dette materialet vil derfor inneholde detaljer eksempelvis beplantning, innredning, materialvalg, møbler, tekst og andre ting som ikke nødvendigvis vil inngå i den ferdige leveransen, og er ikke å anse som en del av avtalevilkårene for kjøpet. like avvik kan ikke påberopes som mangel fra kjøpers side. Offentlige forbehold elgers forbehold Det må påregnes innkassing eller nedforing av himling/sjakter av tekniske installasjoner/føringer. Byggebeskrivelsen/leveransebeskrivelsen skal angi hvilken teknisk standard prosjektet leveres med, samt foreløpig angi hva komplett leveranse etter kjøpekontrakten innebærer. Dersom det ikke er tatt inn spesifiserte bestemmelser i kjøpekontrakten, gjelder følgende krav: - Leilighetene bygges etter TEK10. - De tekniske løsninger skal tilfredsstille plan- og bygningslovgivningen, herunder kravene i teknisk forskrift. - Toleranser på utført arbeid skal tilfredsstille toleranseklasse 2, normal utførelse, jfr. orsk tandard I nye bygg vil det normalt oppstå sprekker i tapet og maling, ved skjøter og sammenføyninger, dels pga uttørking av materialer. Det påpekes spesielt at sprekker i materialoverganger mellom tak og vegg, og i hjørner ikke kan forlanges utbedret, så lenge disse ikke innebærer avvik fra god håndverksmessig standard. Bustadoppføringslova sikrer kjøper rettigheter som ikke kan innskrenkes i kjøpekontrakten, jfr. Bustadoppføringslova 3. Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i tilbud. Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/ erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m. elger tar forbehold om at det innen er solgt min. 60% av 2. byggetrinns totale salgsverdi for at byggestart for bygg 2 og 4 kan vedtas. elger kan dog velge å vedta byggestart/sette i gang bygging før ovennevnte forbehold om salg er oppnådd. Inngåtte avtaler på dette tidspunkt blir da bindende for begge parter.

12 Kjøpers undersøkelsesplikt Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av bolig inngås. Resalg/videresalg: ørmegleren skal orienteres dersom leilighetene videreselges før ferdigstillelse/overtakelse. alg av eiendomsmegler skal godkjennes av selger Kastellodden A. Alt opprinnelig salgsmateriell, bilder, tekst etc er utbyggers/selgers og ørmegleren `s eiendom. Dette kan ikke benyttes av andre. Opprinnelig kjøper blir økonomisk ansvarlig for at ny kjøper har fått all informasjon om prosjektet, dersom ørmegleren ikke blir valgt som megler. elger kjøper en annen megler for videresalg betaler han/hun kr ,- til ørmegleren for resterende del av oppgjørsabeidet Mandalselva Utomhusplan er foreløpig og det tas forbehold om off. godkjennelse. ørmegleren Mandal A Telefon Anita Torjussen Telefon Audun Remesvik e-post:

13 x x x 16 4 TERRAE 6 16 x 5 Bh x 16 4 TERRAE 19,9 m² 6 16 x 5 Bh x 5 Bh x x 16 4 Y Y Y Y Y Y 8 9 x 12 Bh Y 1 GL2 25 x 25 Bh GL2 25 x 25 Bh GL2 25 x 25 Bh GL2 25 x 25 Bh x x x TERRAE 14,5 m² x x x 21 GL2 25 x 25 Bh GL2 25 x 25 Bh GL2 25 x 25 Bh GL2 25 x 25 Bh Y 1 8 YD4 10 x 22 YD4 10 x 22 Y Y Y Y 8 9 x x x x x x 5 Bh x 5 Bh x x ETAJEPLAER BYGG 2 BYGG TERRAE 10,7 m² 10,9 m² 97,9m 2 50,5 m² ,9 m2 7,2 m² 5,2 m² 3,8 m² 7,3 m² 14,4 m² 6,0 m² 4,6 m² TRAPP/ 33,5 25,2 m² Heis 16 x 21 14,2 m² 11,5 m² ,2 m2 5,2 m² 6,6 m² 3,5 m² 8,4 m² 68,6m 2 31,8 m² ,6 m ,1 m² 88,2m 2 YD3 Y 1. ETAJE TERRAE ,9 m² 31,8 m² 68,6m 2 TRAPP/ 33,5 25,2 m² 411 5,2 m² 68,6 m2 412 TERRAE 14,5 m² 88,2m 2 41,1 m² 14,2 m² 6,6 m² 3,4 m² 8,5 m² ,2 m2 11,6 m² 16 x 21 Heis 6,0 m² ÆRIG 44,7 m² ÆRIG 97,9 m2 ÆRIG 54,9 m² 9 x x x x x x x 22 2 YD4 0 0 YD ETAJE Plan 1.etasje bygg 2 Plan 1.etasje bygg ,3 m² 106,7m 2 7,0 m² ,7m 2 31,8 m² 10,4 m² Y ,4 m² 68,7m 2 Y 31,8 m² 7,0 m² 10,9 m² 2. ETAJE 5,3 m² 5,3 m² 3,8 m² 68,7 m2 68,6 m2 3,8 m² ,4 m² 19,3 m² ,3 m² 106,5m 2 50,4 m² 19,3 m² ,7 m ,5 m2 14,7 m² 7,0 m² 3,8 m² 14,7 m² 7,3 m² 7,3 m² 7,2 m² 7,2 m² 6,1 m² 4,7 m² TRAPP/ 19,1 m² Heis 16 x ,1 m2 14,2 m² 11,6 m² Plan 2.etasje bygg 2 6,1 m² 4,7 m² TRAPP/ 19,1 m² Heis 16 x ,3 m2 14,2 m² 11,6 m² 6,7 m² 3,6 m² ,5 m² 5,3 m² Plan 3.etasje bygg 2 6,7 m² 3,6 m² 8,5 m² 88,1m ,7 m2 41,1 m² 31,8 m² 41,1 m² ,7m 2 Y Y Y 14,0 m² 10,4 m² ,0 m² 88,2m 2 3. ETAJE ,4 m² ,0 m² Y 88,1m ,1 m² 14,0 m² Y 68,7m 2 88,2m 2 Y 41,1 m² ,8 m² ,7 m2 6,7 m² 3,6 m² 8,5 m² 5,3 m² 6,7 m² 3,6 m² 8,5 m² TRAPP/ 19,1 m² ,2 m2 14,2 m² 11,6 m² TRAPP/ 19,1 m² ,2 m2 14,2 m² 11,6 m² Heis 16 x 21 Heis 16 x 21 4,7 m² 6,1 m² Plan 3.etasje bygg 4 4,7 m² 6,1 m² Plan 2.etasje bygg 4 7,2 m² 7,2 m² 7,3 m² 7,3 m² 14,7 m² 7,0 m² 3,8 m² 14,7 m² ,4 m² 106,7 m ,5m 2 50,4 m² 106,7 m2 106,7m 2 18,3 m² 10,9 m² 18,3 m² 2. ETAJE 3. ETAJE Y 242 TERRAE 31,4 m² 120,7m 2 30 x 21 Bh ,5 m² 19,9 m² 5,5 m² 45,8 m² Heis 16 x 21 HALL 13,7 m² ,7 m2 10,6 m² 8,0 m² 15,6 m² 5,4 m² HALL 12,8 m² ,4 m2 10,6 m² 4,8 m² 3,6 m² 3,2 m² 56,8 m² Y 10,1 m² ,4m 2 Y 13,8 m² 4. ETAJE 10,4 m² Y ,0 m² 110,4m 2 / 12,9 m² Y ,9 m2 56,8 m² 6,4 m² HALL 10,8 m² 3,6 m² 4,8 m² 10,6 m² HALL 13,9 m² ,7 m2 Heis 16 x 21 6,5 m² 19,9 m² 2 5,5 m² 56,0 m² Y 442 TERRAE 31,4 m² 120,7m 2 30 x 21 Bh ETAJE Plan 4.etasje bygg 2 Plan 4.etasje bygg 4

14 Leilighet 211 Leilighet 211 Leilighet ,6 m2. Finnes i 1 etasje i bygg 2. portsbod i kjeller: 5m2. Terrasse på bakkeplan suppleres av hage, areal uavklart. 88,2 m2. Finnes i 1 etasje i bygg 2. portsbod i kjeller: 5m2. Terrasse på bakkeplan suppleres av hage, areal uavklart TERRAE 10,9 m² 6,0 m² 6,6 m² 3,5 m² 14,2 m² 41,1 m² 31,8 m² 4,6 m² 11,5 m² 5,2 m² 8,4 m² TERRAE 14,5 m² 6,6 m²

15 Leilighet 213 Leilighet ,9 m2. Finnes i 1 etasje i bygg 2. portsbod i kjeller: 5m2. Terrasse på bakkeplan suppleres av hage, areal uavklart. 68,7 m2. Finnes i 2 etasje i bygg 2. portsbod i kjeller: 5m2. TERRAE 10,7 m² 7,2 m² 10,4 m² ,5 m² 5,2 m² 2 3,8 m² 7,3 m² 14,4 m² 6,0 m² 4,6 m² TRAPP/ 33,5 25,2 m² 5,3 m² 6,7 m² 31,8 m² TERRAE 19,9 m²

16 Leilighet 222 Leilighet 222 Leilighet 223 Leilighet ,1 m2. Finnes i 2 etasje i bygg 2. portsbod i kjeller: 5m2. 106,7 m2. Finnes i 2 etasje i bygg 2. portsbod i kjeller: 5m2. 10,3 m² 6,7 m² ,1 m² 4,7 m² 14,2 m² 11,6 m² 3,6 m² 8,5 m² 41,1 m² 14,0 m² 50,4 m² 7,0 m² 2 3,8 m² 7,3 m² 7,2 m² 6,1 m² TRAPP/ 19,1 m² 14,7 m² 4,7 m² 19,3 m²

17 Leilighet 231 Leilighet 231 Leilighet 232 Leilighet ,7 m2. Finnes i 3 etasje i bygg 2. portsbod i kjeller: 5m2. 88,2 m2. Finnes i 3 etasje i bygg 2. portsbod i kjeller: 5m2. 10,4 m² ,7 m² 31,8 m² 6,1 m² 5,3 m² 4,7 m² 14,2 m² 11,6 m² 3,6 m² 41,1 m² 6,7 m² 8,5 m² 14,0 m²

18 Leilighet 233 Leilighet 233 Leilighet 241 Leilighet ,5 m2. Finnes i 3 etasje i bygg 2. portsbod i kjeller: 5m2. 110,4 m2. Finnes i 4 etasje i bygg 2. portsbod i kjeller: 5m2. 10,3 m² 10,1 m² 7,0 m² 34 8,0 m² 15,6 m² 35 7,2 m² TRAPP/ 19,1 m² 5,4 m² 2 3,8 m² HALL 9,6 m² 50,4 m² 7,3 m² 6,1 m² 2 7,5 m² 4,4 m² 14,7 m² 4,7 m² 3,2 m² 56,8 m² 19,3 m² 10,6 m² 13,8 m²

19 Leilighet 242 Leilighet 242 Leilighet 411 Leilighet ,7 m2. Finnes i 4 etasje i bygg 2. portsbod i kjeller: 5m2. 68,6 m2. Finnes i 1 etasje i bygg 4. portsbod i kjeller: 5m2. Terrasse på bakkeplan suppleres av hage, areal uavklart. 36 8,0 m² 37 6,5 m² 5,4 m² 19,9 m² HALL 9,6 m² TERRAE 10,9 m² TERRAE 31,4 m² 2 5,5 m² HALL 13,7 m² 2 7,5 m² 4,4 m² 31,8 m² 5,2 m² 45,8 m² 3,2 m² 6,6 m² 10,6 m² 10,6 m²

20 Leilighet 412 Leilighet 412 Leilighet 421 Leilighet ,2 m2. Finnes i 1 etasje i bygg 4. portsbod i kjeller: 5m2. Terrasse på bakkeplan suppleres av hage, areal uavklart. 68,6 m2. Finnes i 2 etasje i bygg 4. portsbod i kjeller: 5m2. 10,4 m² ,6 m² 3,4 m² 6,0 m² 31,8 m² 41,1 m² 14,2 m² 11,6 m² 5,3 m² TERRAE 14,5 m² 8,5 m² 6,7 m²

21 Leilighet 422 Leilighet 422 Leilighet ,2 m2. Finnes i 2 etasje i bygg 4. portsbod i kjeller: 5m2. 106,7 m2. Finnes i 2 etasje i bygg 4. portsbod i kjeller: 5m2. 10,9 m² ,0 m² 6,7 m² 6,1 m² TRAPP/ 7,2 m² 3,6 m² 2 3,8 m² 41,1 m² 14,2 m² 14,0 m² 8,5 m² 11,6 m² 4,7 m² 6,1 m² 7,3 m² 50,4 m² 14,7 m² 4,7 m² 18,3 m²

22 Leilighet 431 Leilighet 431 Leilighet 432 Leilighet ,6 m2. Finnes i 3 etasje i bygg 4. portsbod i kjeller: 5m2. 88,2 m2. Finnes i 3 etasje i bygg 4. portsbod i kjeller: 5m ,4 m² 6,7 m² 6,1 m² 3,6 m² 31,8 m² 41,1 m² 14,2 m² 5,3 m² 14,0 m² 8,5 m² 11,6 m² 4,7 m² 6,7 m²

23 Leilighet 433 Leilighet 441 Leilighet ,7 m2. Finnes i 3 etasje i bygg 4. portsbod i kjeller: 5m2. 110,4 m2. Finnes i 4 etasje i bygg 4. portsbod i kjeller: 5m2. 10,9 m² 10,4 m² / 12,9 m² 6,4 m² 7,0 m² TRAPP/ 7,2 m² HALL 8,4 m² 2 3,8 m² 2 7,0 m² 6,1 m² 7,3 m² 50,4 m² 4,1 m² 14,7 m² 56,8 m² 3,2 m² 4,7 m² 14,0 m² / 10,6 m² 10,6 m² 18,3 m²

24 Leilighet 442 Leilighet 442 ARKITEKTE ORD 120,7 m2. Finnes i 4 etasje i bygg 4. portsbod i kjeller: 5m ,5 m² 47 19,9 m² HALL 10,8 m² 3,6 m² 4,8 m² 10,6 m² HALL 13,9 m² 2 5,5 m² 56,0 m² TERRAE 31,4 m² Det differensieres mellom halvprivate og offentlige arealer ved at en beplantet gangvei igjennom området gir atkomst til romslige halvprivate soner foran hver felles inngangsdør på bakkeplan. Bebyggelsen er organisert i punkthus, mindre og sluttede enheter som slipper lys og luft inn i fellesområdet og åpner den indre delen av tomta med gløtt ut mot landskapet. Mellomrommene utnyttes til private hager og lune og intime møteplasser foran inngangene. Oppe i høyden vil 4.etasje nærmest boligbebyggelsen i everigata og mot Mandalselva trekkes tilbake for å dempe høyden mot omgivelsene. Boligene er organisert som 4, 3 eller 2 boenheter sentrert omkring heis og trapp, noe som muliggjør leiligheter omsluttet av yttervegg og lys fra to eller flere retninger. Uteplassene i form av hage med treplatting og plen i 1.etasje og balkonger i 2., 3. og 4. etasje er plassert på husets hjørner. Dette åpner leilighetene mot sol og utsikt. Leilighetsplanene er utarbeidet med vekt på å få maksimalt ut av utsikt og lysinnfall. tue og kjøkken orienteres mot privat uteplass, noe som vil gi rause og luftige oppholdssoner i den varme sesongen. Kjøkkenfunksjonen er søkt løst som en naturlig del av oppholdsrommet med innredningsløsninger som tåler eksponering og som legger til rette for sosialt samvær rundt kjøkkenbenken. Det er lagt vekt på et minimum av overflødig kommunikasjonsareal for å få mest mulig ut av hovedfunksjoner som oppholdsrom, soverom og bad. Husene vil få et tidsriktig og funksjonelt uttrykk med rause åpninger, flate tak og enkle linjeføringer. Det utarbeides et felles fasadeuttrykk, med enkelte individuelle tilpasninger der bygg eller leilighets orientering inspirerer til dette. Dette vil videreutvikles i detaljprosjekteringen av byggene. Materialene er valgt med vekt på bestandighet, overflate og karakter. Det veksles mellom tegl og puss for å understreke volumoppbyggingen med oppdelte og inntrukne flater. En skala i naturfarger vil reflektere lyset og fremstå delikat mot grønne omgivelser. ivilarkitekt MAL Heidi ilssen

25 ROMKJEMA: ROM GUL EGG HIMLIG ELEKTRO AITÆR ETILAJO AET Gang Parkett type Eik, 3-stavs parklet og malt gipsplater. parklet og hvitmalt I henhold til EK 2010 Porttelefon med kamera Bod i leilighet Parkett type Eik, 3-stavs parklet og malt gipsplater. parklet og hvitmalt I henhold til EK 2010 olumhette i stål med lys over 48 I henhold til EK 2010 Ett-greps benkebatteri plass for komfyr. Avkast til Røykvarsling iht. krav 49 tue/ Tomme el rør til evt svingbart sjakt føres over tak. Parkett type Eik, 3-stavs parklet og malt gipsplater. parklet og hvitmalt kjøkken solskjerming Opplegg for oppvaskmaskin trai kjøkken - hvit haker Balansert ventilasjon Høye overskap. overom Parkett type Eik, 3-stavs parklet og hvitmalt I henhold til EK 2010 Balansert ventilasjon 1m garderobeskap pr. vist sengeplass Bad Fliser grå prosjektflis 30x30 cm, 5x5cm i dusjnisje ca 90 x 90 cm Hvit prosjektflis 20 x 40 cm parklet og hvitmalt I henhold til EK 2010 armekabel med termostat i gulv Ett greps servantbatteri. Termostat dusjbatteri. egghengt toalett. Balansert ventilasjon Baderomsinnredning type: Hvit utførelse. Bredde 90cm. Type trai. Dusjvegger 90 x 90 Bad 2 (Der dette fnnes på plantegning) Fliser grå prosjektflis 30x30 cm, 5x5cm i dusjnisje Hvit prosjektflis 20 x 40 cm parklet og hvitmalt I henhold til EK 2010 armekabel med termostat i gulv Ett greps servantbatteri. Termostat dusjbatteri. egghengt toalett Kran og avløp for vaskemaskin. Balansert ventilasjon Baderomsinnredning type: Hvit utførelse. Bredde 90cm. Type trai. Dusjvegger 90 x 90 Balkong/ terrasse Balkong i betong med trelemmer. Terrasse på bakken i 1 etg: treplatting Trepanel, tegl, puss eller kombinasjon av disse ynlig ubehandlet betong I henhold til EK 2010 portsbod Brettskurt betong Betong/rupanel med synlig stenderverk på en side. etting i bunn og topp for god lufting. Betong eller garasjehimling 1 takpunkt med bryter og 1 dobbelt stikk koblet til fellesstrøm.

26 LEERAEBEKRIELE: El. skap: Det leveres el. skap som plasseres fortrinnsvis i forbindelse med gang/ garderobe/bod. El.skapet har tilstrekkelig størrelse for T/bredbåndsboks fra leverandør. Oppvarming: Brannsikring: Det blir elektrisk gulvvarme med termostat på WC/dusj og bad/vaskerom. armtvannsbereder plasseres sentralt i kjeller og hver leilighet har varmtvannsmåler og betaler i henhold til eget forbruk. Det monteres felles luft-til-luft varmepumpe som man også kan bruke til å kjøle ned leiligheten med (air-condition). Dette styres separat fra hver enkelt leilighet. Hvis man bruker varmepumpen til kjøling vil overskuddsvarmen brukes til å varme opp varmtvannet med. I boliger og i fellesarealer leveres røykvarslere/brannvarslere og slukkeutstyr i henhold til forskriftene. Tørketrommel: portsbod: Parkeringsanlegg: Kun kondenstrommel kan brukes. portsbod leveres i ubehandlet betong/ubehandlede panelte vegger med synlig stenderverk på en side og luftenetting i topp og i bunn av veggene. Dør i hvit glatt utførelse. Gulv i betong. Betong vegger/søyler og himling støvbindes med hvit maling og alle p-plasser merkes iht plantegning. Det må påregnes synlige rørføringer. Faste lyspunkter etter behov i hele fellesanlegget. entilasjon iht. krav. Listverk og foringer: Ytterdører: Innerdører: Fargevalg innv. vegger: Parkett: Det leveres vinduslister/foringer og dørlister ferdig malingsbehandlet fra fabrikk i hvitt, hvor spikerhull blir kittet, men ikke overmalt. Overgang mellom vegg og tak leveres uten taklist. Fra leilighet til trapperom leveres ferdig malt fra fabrikk etter arkitektens valg. Leveres hvitglatt med hvitmalt karm og krom håndtak ( kopper for skyvedørene). Det leveres hvitmalt kode 0502Y (eggehvit). 14 mm 3 stavs lamellparkett eik med eikegulvlist Postkasser: Leveres på vegg i 1. etasje. Fellesarealer, egger: sparklet og malt trapperom: Himling: sparklet og malt/ akustiske plater induer: Innvendige karmer på vinduer leveres hvite. Underside trappevanger: malt Gulv/trapper: 30 x 30cm fliser, type ew York eller tilsvarende. Det legges Belysning: Tilvalg: fliser i inntrinn og i opptrinn på trappene. Det skal merkes med en lysere flistype på topp og i bunn av hvert trappeløp. Utelamper på balkonger: 1 stk lampe og en dobbel stikk Lamper i trapper og utenfor heis(uu): tandard belysning i henhold til forskriftene. Belysning innvendig i leilighetene er ikke inkludert, med unntak av innvendig bod, over speil på bad og under overskap på kjøkken. Det blir mulighet for tilvalg på kjøkken og baderomsinnredninger, innvendige dører, parkettype, farge på innvendige vegger og fliser. Dette mot tillegg. Det er ikke mulig å flytte på tekniske installasjoner. Garderobeskap: Det leveres til sammen 1 m garderobe pr. vist sengeplass. Modell 300 hvit dekor eller tilsvarende Trapperekkverk: Leveres i stål/aluminium og glass. Dusjvegger: Det leveres slagdører med pakning mot fliser. Det må påregnes litt vannsøl på gulv ved bruk. Balkongrekker: Heis: tål/aluminium og glass. Det leveres ordinær heis i alle bygg Kabel-T: Tilrettelagt for kabel T. Månedlig serviceavgift er inkludert I månedlige fellesutgifter. Tilknytningsavgift og abonnementsavgift må kjøper selv betale. Byggherre inngår en avtale med leverandør på vegne av sameiet. Det leveres kat.5 kabel spredenett i leilighet. Fasader: Utomhus: Tegl, puss og trekledning eller kombinasjon av disse. Leveres ferdig opparbeidet i henhold til utomhusplan fra arkitekt. edlagt plan er prinsipiell, uteområdet er ikke ferdig prosjektert. Telefon: Det leveres rørfremlegg til den enkelte leilighet. Bredbånd: Tilrettelagt for Bredbånd. ameie tegner avtale med valgt leverandør. Forbehold om endring av leveranse i henhold til kjøpekontrakten, dersom det fremkommer behov for endringer i prosjekteringsfasen. Det må påberegnes innkassing eller nedforing av himling for tekniske installasjoner/føringer. Himlingshøyde i stue er ca 2,6 meter. Det blir plassert inspeksjonsluker mot sjakt i alle leiligheter. Det kan forekomme drypp fra overliggende balkong

10 flotte leiligheter i Lillesand

10 flotte leiligheter i Lillesand NYGÅRDEN, BERGSTØ BYGG 3 10 flotte leiligheter i Lillesand SOLVENDTE LEILIGHETER MED ALT PÅ ETT PLAN Bygg 3 Endelig solvendt! MIDT I LILLESAND HAR VI BYGGET MODERNE LEILIGHETER SOM PASSER ALLE SOM ER LEI

Detaljer

PROSJEKT: SØRBØHAGANE B04 - Leiligheter

PROSJEKT: SØRBØHAGANE B04 - Leiligheter PROSJEKT: SØRBØHAGANE B04 - Leiligheter Dato: 11.11.14 Nøkkelferdige leiligheter 1. ETASJE Leil. nr. Ca. BRA Ca. Areal terrasse i tre Soverom i lukket P-anlegg inkl. omkostninger STATUS H0101 68 26,1 2

Detaljer

Moderne prisgunstige fritidsboliger på Norges sydspiss LUSSEVIKA

Moderne prisgunstige fritidsboliger på Norges sydspiss LUSSEVIKA Moderne prisgunstige fritidsboliger på Norges sydspiss LUSSEVIKA Otilies hage er et prosjekt, sammensatt av moderne fritidsboliger med meget stramme linjer. Det er et tydelig skille mellom ytterhuden som

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Sov. Pris

Type Gruppe ID BRA Sov. Pris Tananger, Ørnaberget Prisliste Dato: 17.7.2015 Type Gruppe ID BRA Sov. Pris Leilighet K2B K2B - H0203 97 m² 3 kr 3 990 000 Leilighet K2B K2B - H0302 110 m² 2 kr 4 490 000 Leilighet K3A K3A - U0102 119

Detaljer

PROSPEKT FJORDHAGEN 3

PROSPEKT FJORDHAGEN 3 PROSPEKT FJORDHAGEN 3 4 PROSPEKT FJORDHAGEN PROSPEKT FJORDHAGEN 5 Fjordhagen er en ny viktig milepæl i utbyggingen av Grilstad Marina. Vannspeilet og Kanalen er allerede på plass. Nå står Fjordhagen for

Detaljer

PROSJEKT: SVERTINGSTAD GARD, BB17, BB18 OG BB19

PROSJEKT: SVERTINGSTAD GARD, BB17, BB18 OG BB19 PROSJEKT: SVERTINGSTAD GARD, BB17, BB18 OG BB19 Nøkkelferdige leiligheter BB17 leil.nr. Ca. BRA (eksl. utv. Bod) Type leil. Etasje Soverom Parkering i lukket P-anlegg SALGSPRIS Salgspris Inkl. omkostn.

Detaljer

Samfjordgårdene. Nøkkelferdige leiligheter for salg. Leiligheter fra 42-235 m2. Unik beliggenhet i Brattvåg

Samfjordgårdene. Nøkkelferdige leiligheter for salg. Leiligheter fra 42-235 m2. Unik beliggenhet i Brattvåg Samfjordgårdene Nøkkelferdige leiligheter for salg Leiligheter fra 42-235 m2 Unik beliggenhet i Brattvåg Vi gjør oppmerksom på at bildene i prospektet er illustrative og endringer kan forekomme 2 Brattholmen,

Detaljer

Kanalgården. Selveierleiligheter under oppføring med carport og store uteplasser.

Kanalgården. Selveierleiligheter under oppføring med carport og store uteplasser. Kanalgården Selveierleiligheter under oppføring med carport og store uteplasser. Kanalgården Nyt sommeren med kort avstand til badeplasser, turområder og golfbane. Vinter uten snømåking, frostfri bil under

Detaljer

Prisliste. MØLDALHAGEN.NO Vokse opp. Vokse sammen. Vokse videre. MØLDALHAGEN VEKST 22.03.2013

Prisliste. MØLDALHAGEN.NO Vokse opp. Vokse sammen. Vokse videre. MØLDALHAGEN VEKST 22.03.2013 22.03.2013 MØLDALHAGEN VEKST Prisliste Type BRA m 2 P-Rom m 2 Tomt m 2 Sov Kjeller Omkostninger PRIS nøkkelferdig STATUS B11-1-C 151,4 141 136,1 4 Nei B11-2-A 151,4 141 139,1 4 Nei B11-3-A 151,4 141 140,3

Detaljer

7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme.

7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. 7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Se leveransebeskrivelse. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Havseilervegen

Detaljer

Kirstens Park Bygg 3 21 selveierleiligheter

Kirstens Park Bygg 3 21 selveierleiligheter Kirstens Park Bygg 3 21 selveierleiligheter Kirstens Park ligger langs Kirsten Flagstads vei midt i hjertet av Vågsbygd. Her bor du høyt og luftig, men kun en heistur unna alt du måtte trenge! Det gode

Detaljer

34 nye. 1. byggetrinn. Leiligheter. Illustrasjonsbilde. Side. 1 Leiligheter

34 nye. 1. byggetrinn. Leiligheter. Illustrasjonsbilde. Side. 1 Leiligheter 34 nye moderne og lettstelte 1. byggetrinn leiliger i Børsa. Illustrasjonsbilde liger Side. 1 liger Blokk Illustrert regulering av området Illustrasjonsbilde Side. liger Side. 3 liger Blokk Illustrasjonsbilde

Detaljer

Prisliste Østre Hageby Trinn 2

Prisliste Østre Hageby Trinn 2 Prisliste Østre Hageby Trinn 2 29.06.2015 Rekkehus Tomt kvm BRA kvm P-ROM kvm Soverom Totalsum inkl. omkostninger Pris Status B10/1 175 m 2 120 m 2 116,8 m 2 3(4) B10/2 115 m 2 120 m 2 116,8 m 2 3(4) B10/3

Detaljer

KROHNVIKEN KROHNVIKEN MEGLERS SALGSOPPGAVE

KROHNVIKEN KROHNVIKEN MEGLERS SALGSOPPGAVE KROHNVIKEN KROHNVIKEN MEGLERS SALGSOPPGAVE PRISLISTE SALGSINFORMASJON KJØPETILBD KROHNVIKEN KROHNVIKEN PRISLISTE Per 29.01.2014 Kontakt megler for oppdatert prisliste HS F - 64 LEILIGHETER Leilighet Etg.

Detaljer

KLÆBU Trondheims grønne lunge. Kun 20 minutter fra midtbyen. Holthegården

KLÆBU Trondheims grønne lunge. Kun 20 minutter fra midtbyen. Holthegården KLÆBU Trondheims grønne lunge. Kun 20 minutter fra midtbyen. Holthegården Bor du TRANGT? I Holthegården får du god plass i store og romslige leiligheter. Illustrasjonsfoto Klæbu trygge og rolige boforhold

Detaljer

FIRE FINE REKKEHUS PÅ EIDET

FIRE FINE REKKEHUS PÅ EIDET Finansiering gjennom Husbanken FIRE FINE REKKEHUS PÅ EIDET Arnesen Bygg AS PRAKTISK HYGGELIG MODERNE GILLS- VANNET JUSTNES- HALVØYA EIDET E18 LUND 452 TOPDALS- FJORDEN SØM E18 FIRE FINE REKKEHUS PÅ EIDET

Detaljer

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS NO 958 427 700 MVA Nygårdsgaten 13/15 P.b. 236 5804 Bergen Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger Telefon 02070 Telefaks 55 30 32 70 www.eiendomsmegler1.no

Detaljer

11 moderne og romslige leiligheter med flott utsikt mot havna

11 moderne og romslige leiligheter med flott utsikt mot havna 11 moderne og romslige leiligheter med flott utsikt mot havna Trivsel ved kaikanten Bo midt i hjertet av den lune havna Den lune havna har vært byens hjerte gjennom generasjoner. De senere års utbygginger

Detaljer

KJØPSINFORMASJON. Selger/byggherre : Skomrak AS. Entreprenør : BRG Entreprenør AS. Arkitekt : JoB Arkitekter AS

KJØPSINFORMASJON. Selger/byggherre : Skomrak AS. Entreprenør : BRG Entreprenør AS. Arkitekt : JoB Arkitekter AS VEDLEGG 1 KJØPSINFORMASJON Selger/byggherre : Skomrak AS Entreprenør : BRG Entreprenør AS Arkitekt : JoB Arkitekter AS Eiendom : Parsell av gnr 173 Bnr 1 i Lyngdal kommune Totalt omfatter prosjektet inntil

Detaljer

1. salgstrinn BYGG D og F

1. salgstrinn BYGG D og F 1. salgstrinn BYGG D og F Illustrasjon MIDT-ORGE 2 ØVRE JAKOBSLI PARK BRUDALE 19 CARL LØSETHSVEI ØVRE JAKOBSLI PARK ØVRE JAKOBSLI ØVRE JAKOBSLI PARK Vi er stolte over å presentere dette nye og spennende

Detaljer

REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER

REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER 1 Hamna en by i byen Den som bor i Hamna har det meste innen rekkevidde! Tromsøs kanskje flotteste bydel kan tilby nesten alt man kan

Detaljer

Bolig, båt og brygge...

Bolig, båt og brygge... Bolig, båt og brygge... 0 HANGARGATEN NOE Å GLEDE SEG TIL I MANDAL nyevestnes.no En ny bydel tar form... NYE VESTNES i Mandal består av nye, moderne og funksjonelle boliger med takterrasser, småbåthavn,

Detaljer

KONSUL LORCKS HAGE REKKEHUS A. Illustrasjonsbilde. Endringer kan forekomme. nyelilleby.no

KONSUL LORCKS HAGE REKKEHUS A. Illustrasjonsbilde. Endringer kan forekomme. nyelilleby.no REKKEHUS A KONSUL LORCKS HAGE Illustrasjonsbilde. Endringer kan forekomme. nyelilleby.no INNHOLD Sentrum 7 min Solsiden 5 min Ny bydel grønt byliv 5 Et viktig stykke historie 6-7 Arkitektur 8-9 Smarte

Detaljer

18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I

18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I 18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I INNHOLD Vi har ingen hær. Bare villbringebær. Velkommen til Tillerlandet. 18 nye rekkehus der byen møter naturen. Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk

Detaljer

EIDET, JUSTNESHALVØYA. Fire lekre eneboliger med flott utsikt over Gillsvannet

EIDET, JUSTNESHALVØYA. Fire lekre eneboliger med flott utsikt over Gillsvannet EIDET, JUSTNESHALVØYA Fire lekre eneboliger med flott utsikt over Gillsvannet Eneboligene ligger på Justneshalvøya kanskje Kristiansands mest familievennlige område? Boligene har nydelig beliggenhet i

Detaljer

ST. HANSHAUGEN ANKERSGATE 8, 3513 HØNEFOSS Priser fra kr 1 780 000,- + omk.

ST. HANSHAUGEN ANKERSGATE 8, 3513 HØNEFOSS Priser fra kr 1 780 000,- + omk. ST. HANSHAUGEN ANKERSGATE 8, 3513 HØNEFOSS Priser fra kr 1 780 000,- + omk. flott leilighetsprosjekt på solsiden av Sankthanshaugen. 42 selveierleiligheter fordelt på to bygg. P-rom fra 45 til 136 m² BRA

Detaljer

STOKKES HAGE STOKKES HAGE

STOKKES HAGE STOKKES HAGE STOKKES HAGE Noe nytt og unikt på Stjørdal n En spennende historie skal spire på ny 32 nye selveierleiligheter Adresse: Antall: Utbygger: Stokkes Hage, hus A og B 32 enheter Veidekke Eiendom AS Megler:

Detaljer

6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1

6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1 6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1 Velkommen til Tillerlandet 6 nye rekkehus der byen møter naturen 2 INNHOLD Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk hverdag 12 Kart 14 Planløsninger 16

Detaljer

9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6

9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6 9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6 INNHOLD Vi har ingen hær. Bare villbringebær. Velkommen til Tillerlandet. 9 nye rekkehus der byen møter naturen. Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk hverdag

Detaljer

LYSE, MODERNE LEILIGHETER PÅ TOPPEN AV TROMSØYA MIDT I NATUREN - NÆR BYEN

LYSE, MODERNE LEILIGHETER PÅ TOPPEN AV TROMSØYA MIDT I NATUREN - NÆR BYEN LYSE, MODERNE LEILIGHETER PÅ TOPPEN V TROMSØY MIDT I NTUREN - NÆR YEN RINKSVINGEN 1 // DETTE ER STEDET FOR DEG SOM SØKER NOE HELT SPESIELT NOE EGET // DET FINNES IKKE MKEN På toppen av Tromsøya, et kvarters

Detaljer