Søknad om driftstilskudd for Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad om driftstilskudd for 2016. Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner"

Transkript

1 Søknad om driftstilskudd for 2016 Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner

2 Program for dagen 1. Kort om søknadsprosessen 2. Kort gjennomgang av utlysningen 3. Gjennomgang av regelverk og utmålingsmodell 4. Gjennomgang av nye utmålingskriterier for Spørsmål og svar (etter lunsj) Lunsj Side 2 Presentasjon informasjonsmøte /

3 Om dette informasjonsmøte Møtet vil kun ta for seg søknaden om tilskudd for 2016 og spørsmål knyttet til denne Bufdir vil ikke gå inn på eller svare på spørsmål om annet, herunder: Klagesaker under behandling. Vi henviser til å ta kontakt med oss per telefon eller epost etter møtet. Teknisk support for Altinn. Vi henviser til informasjon i utlysningen, veilederne vi har utarbeidet, samt til Altinn brukerstøtte. Søknader eller vedtak gjort for tilskuddsåret Vi henviser også her til å ta kontakt med oss etter møtet dersom man har en henvendelse om sin sak. Andre tilskuddsordninger enn driftstilskuddet Side 3 Presentasjon informasjonsmøte /

4 Driftstilskudd for SØKNADSPROSESS Side 4 Presentasjon informasjonsmøte /

5 Om søknaden Søknaden gjelder for tilskudd for Grunnlagsår 2014 Søknadsår 2015 Tilskuddsår 2016 Grunnlaget for tilskuddsberegningen for 2016 er dermed medlemstall mv. per Saksbehandlingen vil foretas i perioden oktober-desember og vi legger opp til utsendelse av vedtak i januar/februar Utbetaling av tilskuddet vil deles i to hovedbolker: En foreløpig halvpart utbetalt i januar/februar En endelig tilskuddsutbetaling i mai/juni (etter klagebehandling) Side 5 Presentasjon informasjonsmøte /

6 Søknadsskjema Søknad vil fortsatt foregå elektronisk via Altinn. Det arbeides med en ny elektronisk søknadsportal mer info kommer neste år. Søknadsskjema er publisert i Altinn (skjema BUF-0020). Skjema er likt det som ble benyttet for 2015-tilskuddet med inneholder nå også felt for ytterligere kriterier man kan melde inn (mer om det senere i presentasjonen) 1. Antall lokallag 2. Ordinære likepersonsaktiviteter 3. Arbeidsrettede likepersonsaktiviteter 4. Likepersonsbesøkstjeneste Signaturkrav: Dette er nå endret slik at det holder med enten styreleder eller daglig leder/generalsekretær. Det er også mulig for styret å delegere signaturrett til en annen. Side 6 Presentasjon informasjonsmøte /

7 Vedlegg til søknaden For søkere som mottok tilskudd i 2015: Særattestasjon fra revisor på medlemstall mv. (for 2014) Organisasjonens gjeldende vedtekter (med endringer markert), jfr. regelverket pkt Årsmelding og årsregnskap for 2014 Beskrivelse av interessepolitisk arbeid i 2014 (kan dekkes av årsmeldingen) Side 7 Presentasjon informasjonsmøte /

8 Vedlegg til søknaden For nye søkere (de som ikke mottok tilskudd i 2015): Særattestasjon fra revisor på medlemstall mv. (for 2014) Organisasjonens gjeldende vedtekter Begrunnelse for ønsket gruppeplassering Årsmelding og årsregnskap for både 2013 og 2014 Beskrivelse av interessepolitisk arbeid i 2014 (kan dekkes av årsmeldingen) Side 8 Presentasjon informasjonsmøte /

9 Om gruppeplassering Gruppeplassering ble for de fleste organisasjonene vedtatt ifb. søknaden om tilskudd for Det er iht. regelverket (pkt. 3.4.) ikke anledning til å søke om endring i gruppeplassering før tre år etter vedtak. Dette vil si at man tidligst kan søke om endring for tilskuddsåret 2017, med søknadsfrist 15. september Det er da kun anledning til å søke om endring dersom det foreligger vesentlige endringer i organisasjonens ekstrakostnader ift. søknaden fra Side 9 Presentasjon informasjonsmøte /

10 Gruppeplasseringer - statistikk 50 Gruppeplasseringer Søknader Vedtak Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Side 10 Presentasjon informasjonsmøte /

11 Frister Søknadsfristen er 15. september Bufdir vil fortsatt være fleksible dersom man oppgir ettersendelse av dokumentasjon, da spesielt særattestasjonen. Det vil likevel i år bli strammet inn på vår praksis her og ettersendelser må begrunnes. Viktig: Ettersendelser mer enn to uker etter søknadsfristen vil kun godtas i helt særskilte tilfelle. Det er ikke mulig å fylle ut ettersendelsesfrister i søknadsskjemaet utover 30. september. Neste søknadsfrist blir 15. september Side 11 Presentasjon informasjonsmøte /

12 Veiledning Bufdir har lagt ut veiledere og detaljert informasjon om søknaden for 2016 i utlysningen som er å finne på vår nettside ng/funksjonshemmedes_organisasjoner/ Vi har utarbeidet og vedlikeholder et dokument med Ofte stilte spørsmål (OSS), som vi oppdaterer etterhvert som vi svarer og avklarer viktige spørsmål rundt tilskuddsordningen. Denne finner du på nettsiden. Vi har også utarbeidet et presedensarkiv med avgjørelser som presiserer bestemmelser i regelverket. Dette er basert på klageavgjørelsene fra BLD og vår forvaltningspraksis. Dette dokumentet vil også bli oppdatert etter hvert som nye avgjørelser tas. Presedensarkivet finnes også på vår nettside. Vi gir også veiledning per telefon og epost. Vi prioriterer henvendelser per epost, og svarer etter hvert som vi har kapasitet. Side 12 Presentasjon informasjonsmøte /

13 Driftstilskudd for UTLYSNINGEN Side 13 Presentasjon informasjonsmøte /

14 Kort om utlysningen Utlysningen er lagt ut på våre nettsider nkludering/funksjonshemmedes_organisasjoner/. Vi skal kort gå gjennom denne muntlig men det meste er allerede ivaretatt ellers i denne presentasjonen. Viktig: Utlysningen gir føringer og viktig informasjon om søknaden. Det er helt sentralt at man setter seg godt inn i den veldig mange svar på spørsmål ligger i utlysningsteksten. Denne er også strukturert slik at det skal være enkelt å navigere i den. Side 14 Presentasjon informasjonsmøte /

15 Driftstilskudd for REGELVERKET Side 15 Presentasjon informasjonsmøte /

16 Viktig: Overgangsperiode Overgangsreglene skjermer organisasjonene for store endringer før tilskuddsåret Grunnlagsår Søknadsår Tilskuddsår Ingen kan gå ned i tilskudd ift 2013* Ingen kan gå ned eller opp mer enn 5% ift. 2015* Ingen kan gå ned eller opp mer enn 10% ift. 2016* Regelverket innføres fullt ut * Gjelder ikke dersom man blir satt på uttrappingstilskudd, jfr regelverket pkt Side 16 Presentasjon informasjonsmøte /

17 Oppsummering - overgangsperiode Frem til nå (tilskuddsårene 2014 og 2015) har ingen opplevd nedgang ift. tilskuddet man fikk i For tilskuddsåret 2016 (+/- 5%*) gjelder: Dokumentasjon av medlemstall og aktiviteter fra 2014 er grunnlag for tilskuddsberegning her vil alle kriterier i pkt gjelde fullt ut. For tilskuddsåret 2017 (+/- 10%*): Dokumentasjon av medlemstall og aktiviteter fra 2015 er grunnlag for tilskuddsberegning her vil alle kriterier i pkt gjelde fullt ut. * Gjelder ikke dersom man blir satt på uttrappingstilskudd, jfr regelverket pkt Side 17 Presentasjon informasjonsmøte /

18 Tilskuddsberettigelse Kun nye søkere må innvilges tilskuddsberettigelse ifb søknaden for De som fikk sin søknad godkjent i 2015 er å anse som tilskuddsberettiget. Men merk at dersom man senere foretar vedtektsendringer som strider mot regelverkets bestemmelser, kan Bufdir fatte nytt vedtak. Viktig: Alle vedtektsbestemmelser som Bufdir har påpekt i våre vedtak som regelstridige, er gitt en frist for endring frem til 2017 (jfr. regelverket pkt ). Ingen organisasjoner som fikk tilskudd i 2013 faller helt ut av ordningen før tidligst i 2018, med mindre man blir satt på uttrappingstilskudd. Side 18 Presentasjon informasjonsmøte /

19 Uttrappingstilskudd Organisasjoner som ikke oppfyller krav til antall medlemmer (250) eller antall fylker med medlemmer (5) kan søke om eller risikerer å bli satt på uttrappingstilskudd (jfr. pkt ). Uttrappingstilskuddet kan f.eks. se slik ut: 2014: 50% av tilskuddet fra : 50% av tilskuddet fra 2014 (25% av tilskuddet fra 2013) 2016: 50% av tilskuddet fra 2015 (12,5% av tilskuddet fra 2013) 2017: Intet tilskudd Man må uansett søke om uttrappingstilskudd hvert år selv om dette ble innvilget et tidligere år. De som fikk uttrapping i 2015 må derfor søke om dette også for Side 19 Presentasjon informasjonsmøte /

20 Særskilt rapportering bortfaller Rapportering og søknad er nå det samme. Det er dermed ikke nødvendig for organisasjonene å sende inn årsmelding og årsregnskap til oss på våren dette skal kun vedlegges søknaden som normalt har frist 15. september hvert år. Side 20 Presentasjon informasjonsmøte /

21 Inngangskriterier Hovedkrav Minst 250 tellende medlemmer. Tellende medlemmer med bostedsadresse i minst 5 fylker. I tillegg kommer en rekke bestemmelser i kap. 2 Ungdomsorganisasjoner Ungdomsorganisasjoner har hatt anledning til å søke tilskudd i ordningen fra og med 2014 Merk at organisasjoner som mottar tilskudd fra både tilskuddsordningen til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner og denne ordningen får ikke lenger basistilskuddet (2G) fra denne ordningen. Side 21 Presentasjon informasjonsmøte /

22 Inngangskriterier - unntak Unntak for organisasjoner for personer med sjeldne diagnoser Organisasjoner som på grunn av sitt rekrutteringsgrunnlag sannsynligvis aldri vil oppfylle kravet til antall tellende medlemmer og antall fylker med tellende medlemmer har dispensasjon fra dette kravet. Utgangspunkt er 100 tilfeller per million innbyggere. Side 22 Presentasjon informasjonsmøte /

23 Modell for utmåling av tilskudd Kriterier som gjelder for denne søknaden (grunnlagsår 2014), jfr pkt 3.3. og 10.1 (de i uthevet er nye for denne søknadsrunden): 3.3. a: Størrelse (betalende medlemmer) 3.3. b: Utbredelse (fylker med betalende medlemmer) 3.3. c: Antall lokallag 3.3. d - f: Likepersonsarbeid: Aktivitetsdager for ordinære likepersonskurs/seminarer/treff, samtalegrupper, aktivitetsgrupper Aktivitetsdager for arbeidsrettede likepersonskurs/seminarer/treff, samtalegrupper, aktivitetsgrupper Antall besøk for likepersonsbesøkstjeneste 3.3. g: Antall registrerte likepersoner 3.3. h: Likepersonstelefon/likepersonskontakttjeneste Side 23 Presentasjon informasjonsmøte /

24 Modell for utmåling av tilskudd Basisbeløp Departementet kan fastsette størrelsen på basistilskuddet for hvert tilskuddsår. Basistilskuddet bør ikke settes lavere enn 2 ganger grunnbeløpet i Folketrygden (G). 2015: kr ,- Side 24 Presentasjon informasjonsmøte /

25 Modell for utmåling av tilskudd 2 x grunnbeløpet i Folketrygden (G) ( dette beløpet øker hvert år i tråd med prisjusteringen ) Basistilskudd: + Totalt antall poeng x kroner/poeng * Variabelt tilskudd : = Årets tilskudd: * antall kroner som er til fordeling delt på det totale antallet poeng hos alle organisasjonene som søker om ordinært tilskudd Side 25 Presentasjon informasjonsmøte /

26 Modell for utmåling av tilskudd Inngangskriterier : 250 medlemmer eller fl ere (unntak for sjeldne diagnoser) Demokratisk oppbygning Medlemmer i minst fem fylker Funksjonshemmede må ha flertall i styrende organer Bruttopoeng x Gruppeplassering = Nettopoeng Poeng for antall medlemmer Poeng for antall fylker Faktor for gruppeplassering Den totale poengsummen som brukes til fordeling av driftstilskuddet. Poeng for likepersonsarbeid, besøkstjeneste, likepersoner og -kontakttjeneste Gruppe 1: x 1.0 Gruppe 2: x 1.1 Gruppe 3: x 1.3 Gruppe 4: x 1.6 Gruppe 5: x 2.0 Totalt antall bruttopoeng Side 26 Presentasjon informasjonsmøte /

27 Bruk av tilskuddet Driftstilskuddet kan ikke brukes til (pkt 7.3.): ekstraordinære avskrivninger avsetninger til fond nedskrivning av tidligere underskudd utgifter i forretningsvirksomhet, herunder forlagsvirksomhet og lignende Driftstilskuddet kan heller ikke brukes til investeringer i fast eiendom uten at direktoratet på forhånd har samtykket til dette. Side 27 Presentasjon informasjonsmøte /

28 Bruk av tilskuddet For organisasjoner med liten egenkapital kan evt overskudd overføres til egenkapitalen Ikke lenger praksis med avkorting av beløp påfølgende år, men ved korreksjon av grunnlagstall som følge av f.eks. kontroll vil tilskudd kunne bli motregnet eller krevd tilbakebetalt. Side 28 Presentasjon informasjonsmøte /

29 Ekspertutvalget Oppnevnt av Bufdir i 2014 for en periode på tre år. Består av: To personer foreslått av FFO (med en personlig vara) En person foreslått av SAFO (med en personlig vara) Fire personer, herunder leder og nestleder, oppnevnt av Bufdir Skal gi Bufdir råd i saker om tilskuddsberettigelse og gruppeplassering. Protokoller fra utvalgets møter publiseres på Bufdirs nettside. Utvalgsmedlemmer er: Leder: Toril Bergerud Buene, nestleder: Kjetil Ørbeck Medlemmer (Bufdir): Kari Grimholt, Tove Helland, vara. Solveig Tesdal Medlemmer (FFO): Magne W. Fredriksen, Rebecca T. Skarberg, vara: Kristin B. Tronrud. Medlemmer (SAFO): Lars R. Ødegård, vara: Jens Petter Gitlesen Side 29 Presentasjon informasjonsmøte /

30 Driftstilskudd for NYE KRITERIER FOR 2016 Side 30 Presentasjon informasjonsmøte /

31 Generelt Regelverket angir fra 2016 mulighet for poenguttelling for bestemte likepersonsaktiviteter og for antall lokallag. Dokumentasjonskravene for dette følger av pkt og 5.4. i regelverket. Definisjonene/avgrensningene er å finne i pkt og I tillegg er det en rekke viktig presiseringer i presedensarkivet. Merk: Organisasjonene bestemmer selv hva som er likepersonsarbeid/aktiviteter i sin virksomhet, selv om disse ikke følger regelverkets bestemmelser. Regelverket og Bufdirs praksis omhandler kun hvilke likepersonsaktiviteter man skal få poeng for iht. regelverket. Innsnevringene på enkelte aktiviteter er derfor gjort med intensjon fra Bufdirs side for å premiere bestemte typer aktiviteter fremfor andre. Side 31 Presentasjon informasjonsmøte /

32 Antall lokallag Definisjon (pkt ): Selvstendig enhet i organisasjonen, har vedtekter, minst fem medlemmer og eget styre valgt av og blant medlemmene. Valg av styre kan ikke avholdes sjeldnere enn hvert annet år. Lokallag skal ha en selvstendig økonomi, og de må ha en årsrapport for grunnlagsåret. Dokumentasjon (pkt. 5.3.): Vedtekter og årsrapport fra grunnlagsåret. Årsrapporten skal være et skjema innsendt til sentralleddet, og datert og signert av lederen for lokallaget, eller av to av styrets medlemmer. Skal inneholde: Lagets navn, kommune- og fylkestilhørighet, dato for valg av styre, styrets funksjonsperiode, navn på styrets medlemmer pr. 31. desember i grunnlagsåret. Bufdir har utarbeidet en mal for lokallagsårsrapport som kan lastes ned på våre nettsider. Side 32 Presentasjon informasjonsmøte /

33 Likepersonskurs mv. Definisjoner (pkt ): Likepersonskurs: En tidsavgrenset aktivitet med pedagogisk innhold. Det gis poeng per dag kurset gjennomføres, jfr. pkt En kursdag må ha en varighet på minst to ganger 45 minutter med minimum fem deltakere inklusive kursleder. Samtalegruppe og aktivitetsgruppe: En tidsavgrenset og temabasert samling ledet av en likeperson. Forskjell mellom arbeidsrettet og ordinært (jfr. pkt i og j). «Arbeidsrettet likepersonsarbeid: ordinært likepersonsarbeid med arbeid og utdanning som tema for tiltakene.» Besøkstjeneste: En tidsavgrenset oppsøkende aktivitet foretatt av en likeperson. VIKTIG: I tillegg er det foretatt en rekke presiseringer og avgrensninger i presedensarkivet. Side 33 Presentasjon informasjonsmøte /

34 Likepersonskurs mv. Dokumentasjon (pkt 5.4.): Likepersonsaktiviteter: Program og/eller beskrivelse av aktiviteten slik den ble gjennomført. Det må foreligge navn og adresse på den personen som har ledet den enkelte aktiviteten. Besøkstjenester: En oversikt over antall besøk likepersonene har gjennomført. Det skal fremgå dato for besøkene. Oversikten må fylles ut, dateres og signeres av den likepersonen som har foretatt besøkene. Bufdir har utarbeidet maler for rapportering på disse aktivitetene disse er å finne på våre nettsider. Side 34 Presentasjon informasjonsmøte /

35 Likepersonskurs mv. Eksempler: Kurs: Hovedregel er at det skal være pedagogiske aktiviteter, dvs. at formålet er at deltakerne skal ha et læringsutbytte. Eksempel: Kurs i bruk av et hjelpemiddel. Samtalegruppe: Hovedregel er at det må være en fysisk dialogbasert tidsavgrenset aktivitet med minst tre deltakere. Må ledes av en likeperson. Tidsavgrenset betyr at samtalegrupper som skjer sporadisk eller løpende, f.eks. diskusjonsgrupper e.l. på Facebook, ikke kan rapporteres inn. Men elektroniske samtalegrupper kan i enkelte tilfeller rapporteres inn, men da må disse være tydelig avgrenset i tid og tema. Eksempler: 1) Samling for brukere av et hjelpemiddel for å diskutere utfordringer og erfaringer. 2) Dialoggruppe om det samme på Facebook kl til den 21. august Side 35 Presentasjon informasjonsmøte /

36 Likepersonskurs mv. Aktivitetsgruppe: Helt likt som samtalegruppe men kan heller ha en konkret aktivitet som ikke er en samtale/dialog som formål. Eksempler: 1) Rehabiliteringsøvelser, 2) Friluftsaktivitet ifb. mestring e.l. Besøkstjeneste: Må være fysisk oppsøkende virksomhet fra en likeperson til en bruker. Målet med kriteriet er å favne de tjenestene som er særlig ressurskrevende, dvs. de fysisk oppsøkende besøkstjenestene som krever reise/ressursbruk fra likepersonen og organisasjonen. Besøkstjenester som baserer seg på at brukere oppsøker likepersoner f.eks. på et kontor, vil dermed falle utenfor. Eksempel: Likeperson reiser til en annen by for å møte en bruker på café for å utveksle erfaringer. Side 36 Presentasjon informasjonsmøte /

37 Kontroller Hva skjer ved kontroll? Bufdir vil gjennomføre stikkprøvekontroller ila vinteren/våren Dette vil varsles den enkelte org. i god tid i forveien. Dette vil være dokumentasjonskontroller og de vil foregå stedlig dvs. at vi kommer på besøk. Hva skjer etter kontroll? Dersom vi oppdager manglende dokumentasjon vil vi normalt gi anledning til å spore opp/etterhente denne. Hvis det ikke skjer vil org. bli motregnet de aktuelle poengene ifb. juni-utbetalingen. Dersom vi oppdager noe som er mer alvorlig en «slurv», eksempelvis falsk dokumentasjon, kan reaksjonene bli sterkere. Se for øvrig regelverkets pkt og Side 37 Presentasjon informasjonsmøte /

38 Side 38 Presentasjon informasjonsmøte / Spørsmål?

Nytt regelverk for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner

Nytt regelverk for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner Nytt regelverk for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner Side 1 Presentasjon informasjonsmøte / 19.11.2013 Program for dagen 1. Kort om prosessen 2. Implementering av regelverket 3. Presentasjon

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Nedenfor finner man en liste med svar på ofte stilte spørsmål om den nye tilskuddsordningen. Bufdir tar sikte på å oppdatere denne

Detaljer

Regelverk for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner (kap. 847 post 70)

Regelverk for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner (kap. 847 post 70) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 04 / 2015 Regelverk for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner (kap. 847 post 70) Innhold 1. Innledende bestemmelser...

Detaljer

Veiledning for revisors særattestasjon

Veiledning for revisors særattestasjon Veiledning for revisors særattestasjon Vedrørende tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner, statsbudsjettets kap. 847, post 70 (Jf. Regelverk for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner) Denne

Detaljer

Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner

Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner Fordelingsutvalget Dagens temaer: 1) 2) Endring i søknadsskjemaene 3) Endringer i revisors særattestasjon 4) Spørsmål? 1 Forskriften trer i kraft

Detaljer

Informasjon til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Ledermøte 29. 30. mars 2014

Informasjon til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Ledermøte 29. 30. mars 2014 Informasjon til fylkes- og lokallag v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Ledermøte 29. 30. mars 2014 Lokallagsarbeid Lokallagenes viktigste oppgaver er: organisert lagarbeid kurs- og informasjonsvirksomhet

Detaljer

PROTOKOLL FRA 7. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2014

PROTOKOLL FRA 7. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2014 PROTOKOLL FRA 7. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2014 DATO: Fredag 7. november 2014 TID: 09.30 13.30 (inkludert møte med BLD) STED: Stensberggata 27 Ref. nr. 2013/65007 Tilstede Kirsti Marie Stokkeland Lasse

Detaljer

Overføringer til utlandet (f.eks. internasjonale organisasjoner og EU)

Overføringer til utlandet (f.eks. internasjonale organisasjoner og EU) Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 718 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870016 FP000001

Detaljer

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 06 / 2015

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 06 / 2015 POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 06 / 2015 Regelverk for tilskudd til sommerleir for barn og unge med nedsatt funksjonsevne med særskilt store hjelpebehov

Detaljer

Rundskriv Q-17/14 Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet i 2014

Rundskriv Q-17/14 Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet i 2014 Rundskriv Q-17/14 Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet i 2014 De foreliggende retningslinjene for tilskuddsordningen ligger på Barne-, likestillings-

Detaljer

Regelverk for tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet i 2015 (kap. 846 post 70)

Regelverk for tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet i 2015 (kap. 846 post 70) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 03 / 2015 Regelverk for tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet i 2015 (kap. 846

Detaljer

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 14 / 2015

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 14 / 2015 POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 14 / 2015 Regelverk for tilskudd til aktiviteter og drift av frivillige organisasjoner og andre, som bidrar til bedre

Detaljer

SIDE 1 FORDELINGSUTVALGET INSTRUKS FOR FORDELINGSUTVALGET

SIDE 1 FORDELINGSUTVALGET INSTRUKS FOR FORDELINGSUTVALGET FORDELINGSUTVALGET SIDE 1 INSTRUKS FOR FORDELINGSUTVALGET Barne- og likestillingsdepartementet 17. november 2009 FORDELINGSUTVALGET SIDE 2 INNHOLD 1 Barne- og likestillingsdepartementets styring av og

Detaljer

F o r d e l i n g s u t v a l g e t

F o r d e l i n g s u t v a l g e t F o r d e l i n g s u t v a l g e t Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 2014/50025-2 Arkivkode: 621 Dato: 18.09.2014 Høringssvar - endringer

Detaljer

Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72)

Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 18 / 2015 Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72) Innhold 1. Formål... 3

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON NORSK MUSIKKRÅD. Innledende bestemmelse:

RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON NORSK MUSIKKRÅD. Innledende bestemmelse: RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON NORSK MUSIKKRÅD Innledende bestemmelse: Frifond organisasjon har søknadsfrist 15. april. Det vil være mulig å levere søknad fra 15. februar og organisasjonene vil

Detaljer

Regelverk for tilskudd til ferie- og velferdstiltak for personer med nedsatt funksjonsevne (kap 847 post 70)

Regelverk for tilskudd til ferie- og velferdstiltak for personer med nedsatt funksjonsevne (kap 847 post 70) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 05 / 2015 Regelverk for tilskudd til ferie- og velferdstiltak for personer med nedsatt funksjonsevne (kap 847 post

Detaljer

PROTOKOLL FRA 5. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2015

PROTOKOLL FRA 5. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2015 PROTOKOLL FRA 5. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2015 DATO: 11. juni 2015 TID: 12.00 16.00 STED: Stensberggata 27 Ref. nr. 2013/65007 Tilstede Kirsti Marie Stokkeland Lasse Birkeland Bodil Rake Lystrup Jon Christian

Detaljer

Veiledning for revisors særattestasjon

Veiledning for revisors særattestasjon Veiledning for revisors særattestasjon Tilskuddsåret 2016 Vedrørende grunnstøtte til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner, statsbudsjettets kap. 857, post 70 og 79 (Jfr. forskrift

Detaljer

Høringssvar Nytt tilskuddsregelverk for funksjonshemmedes organisasjoner

Høringssvar Nytt tilskuddsregelverk for funksjonshemmedes organisasjoner Til: Barne- Ungdoms- og familiedirektoratet postmottak@bufdir.no Deres ref.: 2012/55597 Vår ref.: 6.4.27/MKN Høringssvar Nytt tilskuddsregelverk for funksjonshemmedes organisasjoner takker for anledning

Detaljer

Forslag på vedtektsendringer 2. april 2016.

Forslag på vedtektsendringer 2. april 2016. Forslag på vedtektsendringer 2. april 2016. Det gjelder i hovedsak å opprette en egen paragraf om medlemskategorier( 3), flytte nummereringen på resten, legge inn en setning i 4 og inkludere noen felles

Detaljer

PROTOKOLL FRA 2. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2015

PROTOKOLL FRA 2. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2015 PROTOKOLL FRA 2. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2015 DATO: mandag 9. mars 2015 TID: 10.00 14.00 STED: Stensberggata 27 Ref. nr. 2013/65007 Tilstede Kirsti Marie Stokkeland Lasse Birkeland Bodil Rake Lystrup

Detaljer

Oppfølgingplan for arbeid og psykisk helse - kunnskapsbaserte mestringskurs

Oppfølgingplan for arbeid og psykisk helse - kunnskapsbaserte mestringskurs Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 764 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Retningslinjer for Frifond organisasjon

Retningslinjer for Frifond organisasjon Retningslinjer for Frifond organisasjon Dysleksi Norge, august 2010 Revidert 2013 Søknadsfrist 15. mai Til Dysleksi Norge. Youngstorget 2 B, boks 2, 0181 Oslo Formål og målgruppe Frifond støtten skal bidra

Detaljer

PROTOKOLL FRA 4. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2015

PROTOKOLL FRA 4. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2015 PROTOKOLL FRA 4. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2015 DATO: 11. mai 2015 TID: 11.30 14.00 STED: Stensberggata 27 Ref. nr. 2013/65007 Tilstede Kirsti Marie Stokkeland Lasse Birkeland Bodil Rake Lystrup Jon Christian

Detaljer

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 66 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NI000001 (Oppdragskoden

Detaljer

Tilskudd til utvikling av helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning

Tilskudd til utvikling av helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning Skjema for Kapittel 762 post 70 Divisjon: Primærhelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4 / Oppdrag

Detaljer

Skolehelsetjenesten i den videregående skole

Skolehelsetjenesten i den videregående skole Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Rekruttering av fastleger og kvalitetshevende tiltak i legevakt

Rekruttering av fastleger og kvalitetshevende tiltak i legevakt Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 63 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Tilskudd til implementering av faglige anbefalinger i nasjonale retningslinjer og veiledere på rus og psykisk helsefeltet

Tilskudd til implementering av faglige anbefalinger i nasjonale retningslinjer og veiledere på rus og psykisk helsefeltet Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 764 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr QR000034 (Kun for

Detaljer

Retningslinjer for Frifond organisasjon 2015 Vedtatt av LNUs styre 12.11.2014, gjeldende for tilskuddsåret 2015.

Retningslinjer for Frifond organisasjon 2015 Vedtatt av LNUs styre 12.11.2014, gjeldende for tilskuddsåret 2015. Retningslinjer for Frifond organisasjon 2015 Vedtatt av LNUs styre 12.11.2014, gjeldende for tilskuddsåret 2015. Frifond organisasjon har søknadsfrist 15. april 2015. Det vil være mulig å levere søknad

Detaljer

Regelverk for tilskuddsordning

Regelverk for tilskuddsordning Regelverk for tilskuddsordning Kapittel post Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern bruk i

Detaljer

Retningslinjer. 1. Formålet med støtteordningen. 2. Hvem kan søke om støtte? 3. Hvilke tiltak kan få støtte?

Retningslinjer. 1. Formålet med støtteordningen. 2. Hvem kan søke om støtte? 3. Hvilke tiltak kan få støtte? Retningslinjer Vedtatt 06.02.14 1. Formålet med støtteordningen Målsettingen med informasjonsstøtten er å øke kompetansen og kunnskapen på Nord/Sør-spørsmål, spesielt i barne- og ungdomsorganisasjoner

Detaljer

FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER I OSLO

FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER I OSLO FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER I OSLO Vedtatt i Oslo bystyre 03.05.2006, Sak 170/06 Oslo kommune vedtar følgende forskrift om tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo:

Detaljer

Forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner

Forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner Forskrift av 29. november 2007 med endringer av 15. september 2009 og endringer av 1. desember 2014 Forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner Fastsatt av Barne-, likestillings-

Detaljer

Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler

Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler Retningslinjer for tilskudd fra kap. 253 Folkehøyskoler post 70 Tilskudd til Folkehøyskoler og post 70 Tilskudd til Folkehøyskoler med stor andel av funksjonshemmede

Detaljer

LAWAN har klaget på vedtaket i e-post mottatt 16. februar d.å. Klagen er således rettidig innsendt.

LAWAN har klaget på vedtaket i e-post mottatt 16. februar d.å. Klagen er således rettidig innsendt. PROTOKOLL FRA 3. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2013 DATO: Torsdag 28. februar 2013 TID: 11.30 13.30 STED: Stensberggata 27 Ref. nr. 2013/50397 Tilstede Ingrid Bergum Lasse Birkeland Bodil Rake Lystrup Espen

Detaljer

Folkehelsetiltak av nasjonal betydning

Folkehelsetiltak av nasjonal betydning Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0714 post 70 og 0714 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr

Detaljer

Nytt system for beregning av tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner

Nytt system for beregning av tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner Oslo 30.11.2012 P406-12 Nytt system for beregning av tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner SAFO er innforstått med ønsket om å få et gjennomsiktig system for tilskuddet, basert på objektive kriterier.

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Ski kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: ketil.aldrin@ski.kommune.no Innsendt av: Ketil Aldrin Innsenders

Detaljer

----------------------- Statlige/ kommunale/ fylkeskommunale bedrifter (f.eks. statsaksjeselskap, statsforetak og helseforetak)

----------------------- Statlige/ kommunale/ fylkeskommunale bedrifter (f.eks. statsaksjeselskap, statsforetak og helseforetak) Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NF000019 (Kun for

Detaljer

Tilskudd til kartlegginger og kompetansetiltak - habilitering og rehabilitering

Tilskudd til kartlegginger og kompetansetiltak - habilitering og rehabilitering Regelverk for tilskuddsordning Skjema for Kapittel 733 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr KY000004,

Detaljer

Tilskudd til fylkeskommunale praksisplasser ved tannpleierutdanningen ved Høgskolen i Hedmark

Tilskudd til fylkeskommunale praksisplasser ved tannpleierutdanningen ved Høgskolen i Hedmark Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr SP000002 (Kun for

Detaljer

Regelverk for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 (kap. 857 post 61)

Regelverk for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 (kap. 857 post 61) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 01 / 2015 Regelverk for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 (kap. 857 post 61) Innhold

Detaljer

Retningslinjer for fordeling av støtte til de frivillige barneog ungdomsorganisasjonene i Akershus

Retningslinjer for fordeling av støtte til de frivillige barneog ungdomsorganisasjonene i Akershus Retningslinjer for fordeling av støtte til de frivillige barneog ungdomsorganisasjonene i Akershus Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 11. september 2012 1. PRINSIPPER FOR FORDELING

Detaljer

Tilskudd til integrert løp i dobbeltkompetanse for tannleger

Tilskudd til integrert løp i dobbeltkompetanse for tannleger Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870244 (Kun for

Detaljer

Søknadsprosess og årsplan. Vedlegg til rundskriv 01/2015 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015

Søknadsprosess og årsplan. Vedlegg til rundskriv 01/2015 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 Søknadsprosess og årsplan Vedlegg til rundskriv 01/2015 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 Innledning Dette dokumentet har til hensikt å gi en oversikt over frister

Detaljer

Tilskudd til etterutdanning, institutter og foreninger

Tilskudd til etterutdanning, institutter og foreninger Skjema for Kapittel 0764 post 72 Divisjon: Spesialisthelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4

Detaljer

Tilskudd til frivillig rusmiddelforebyggende innsats

Tilskudd til frivillig rusmiddelforebyggende innsats Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 718 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Høringsutkast: Lokale retningslinjer for samarbeid mellom kommunen og ikkekommunale barnehager i Hurdal kommune tilskuddsåret 2015

Høringsutkast: Lokale retningslinjer for samarbeid mellom kommunen og ikkekommunale barnehager i Hurdal kommune tilskuddsåret 2015 Høringsutkast: Lokale retningslinjer for samarbeid mellom kommunen og ikkekommunale barnehager i Hurdal kommune tilskuddsåret 2015 Endringer fra 2014 er markert i kursiv. Tillegg fra 2014 er markert med

Detaljer

Kompetanseløftet 2015 - Sentralt finansierte tiltak

Kompetanseløftet 2015 - Sentralt finansierte tiltak Skjema for Kapittel 761 post 60 Divisjon: Primærhelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Velg Oppdrag

Detaljer

Tilskudd til kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie- og omsorgstjenesten

Tilskudd til kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie- og omsorgstjenesten Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4 / Oppdrag nr 870004

Detaljer

Tilskudd til lønn til tannleger under spesialistutdanning i pedodonti

Tilskudd til lønn til tannleger under spesialistutdanning i pedodonti Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870187?? (Kun for

Detaljer

Regelverk for støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom søknad om støtte for 2015 (kap. 854 post 61)

Regelverk for støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom søknad om støtte for 2015 (kap. 854 post 61) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 15 / 2015 Regelverk for støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom søknad om støtte for 2015 (kap. 854 post

Detaljer

Protokoll møte EKU 3/2014

Protokoll møte EKU 3/2014 Ekspertutvalget for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner Deres ref: Vår ref: 2013/71752-10 Arkivkode: 772 Dato: 11.6.14 Protokoll møte EKU 3/2014 Møtetid/sted: Onsdag 11.6.14 Bufdir, Stensberggaten

Detaljer

Regelverk for Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner vedtatt på Norsk musikkråds musikkting 28. mai 2011 revidert november 2013.

Regelverk for Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner vedtatt på Norsk musikkråds musikkting 28. mai 2011 revidert november 2013. Regelverk for Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner vedtatt på Norsk musikkråds musikkting 28. mai 2011 revidert november 2013. Dette regelverket omhandler forvaltningen av midler i henhold

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Fordelingen

Detaljer

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2))

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 13 / 2015 Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) Innhold Innledning...

Detaljer

Utvikling og tprøving av teknologiske verktøy for sosial kontakt

Utvikling og tprøving av teknologiske verktøy for sosial kontakt Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Tilskudd til kvalifiseringsprogrammet ved Universitetet i Bergen for tannleger utdannet i land utenfor EU/EØS

Tilskudd til kvalifiseringsprogrammet ved Universitetet i Bergen for tannleger utdannet i land utenfor EU/EØS Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr SP000001 (Kun for

Detaljer

Helhetlige tilbud til pårørende med krevende omsorgsoppgaver

Helhetlige tilbud til pårørende med krevende omsorgsoppgaver Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 79 NC000067 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON NORSK MUSIKKRÅD

RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON NORSK MUSIKKRÅD RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON NORSK MUSIKKRÅD Innledende bestemmelse: Frifond organisasjon har søknadsfrist 15. april. Det vil være mulig å levere søknad fra 15. februar og organisasjonene vil

Detaljer

Les gjennom kriteriene for tilskuddsordningen før utfylling av søknadsskjemaet. Disse ligger vedlagt. Søkers / Organisasjonens navn:.

Les gjennom kriteriene for tilskuddsordningen før utfylling av søknadsskjemaet. Disse ligger vedlagt. Søkers / Organisasjonens navn:. Søknadsfrist 01. juni 2015 Sandefjord kommune Helse- og sosialetaten Postboks 2025 3202 Sandefjord Driftstilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner og tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL FRIVILLIGE BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER GJELDER FRA OG MED 2015

BRUKERVEILEDNING FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL FRIVILLIGE BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER GJELDER FRA OG MED 2015 12 9 3 6 BRUKERVEILEDNING FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL FRIVILLIGE BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER GJELDER FRA OG MED 2015 Innhold 3 INNHOLD Innledning 4 Hvordan beregnes grunnpoeng 6 Eksempel grunnpoeng

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER FOR SAMARBEID MELLOM KOMMUNEN OG IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER I NES KOMMUNE

LOKALE RETNINGSLINJER FOR SAMARBEID MELLOM KOMMUNEN OG IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER I NES KOMMUNE LOKALE RETNINGSLINJER FOR SAMARBEID MELLOM KOMMUNEN OG IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER I NES KOMMUNE Vedtatt første gang av Opplæringsutvalget den 5.4.2011, sist vedtatt i Utvalg for oppvekst, helse og omsorg

Detaljer

Nærsnes Barnehage SA. Selskapsvedtekter

Nærsnes Barnehage SA. Selskapsvedtekter Nærsnes Barnehage SA Selskapsvedtekter for samvirkeforetaket Nærsnes barnehage SA, org. nr. 971499338 vedtatt på ekstraordinært årsmøte 17. oktober 2012 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor

Detaljer

Dette er retningslinjene til Frifond. Hvis du ikke har lest Frifond- sidene først, anbefaler vi å gjøre det. Du kan klikke her for å gå tilbake.

Dette er retningslinjene til Frifond. Hvis du ikke har lest Frifond- sidene først, anbefaler vi å gjøre det. Du kan klikke her for å gå tilbake. Dette er retningslinjene til Frifond. Hvis du ikke har lest Frifond- sidene først, anbefaler vi å gjøre det. Du kan klikke her for å gå tilbake. Dette dokumentet består av to deler: et sammendrag og fullstendige

Detaljer

Tilskudd til kartlegging av overdosedødsfall og utvikling av lokale handlingsplaner knyttet til Nasjonal overdosestrategi 2013-2018

Tilskudd til kartlegging av overdosedødsfall og utvikling av lokale handlingsplaner knyttet til Nasjonal overdosestrategi 2013-2018 Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 763 post 21 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Aktivitet seniorer og eldre

Aktivitet seniorer og eldre Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870205 (Kun for

Detaljer

11. Foreningen kan beskrives som: Idrett: Sosial forening/annet: Religiøs: Korps/musikk: Kor: Kulturvern: Friluftsliv: Kunst/teater:

11. Foreningen kan beskrives som: Idrett: Sosial forening/annet: Religiøs: Korps/musikk: Kor: Kulturvern: Friluftsliv: Kunst/teater: Søkernr. Søknadsfrist 1. april 20 Sandefjord kommune Kultur- og fritidsetaten Postboks 2025 3247 Sandefjord Søknad om tilskudd til det frivillige foreningsliv Beskrivelse av foreningen 1. Foreningens navn:

Detaljer

PROTOKOLL FRA 5. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2013

PROTOKOLL FRA 5. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2013 PROTOKOLL FRA 5. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2013 DATO: Onsdag 5. juni 2013 TID: 11.30 13.30 STED: Stensberggata 27 Ref. nr. 2013/65007 Tilstede Ingrid Bergum Lasse Birkeland Bodil Rake Lystrup Espen Andreas

Detaljer

Overføringer til utlandet (f.eks. internasjonale organisasjoner og EU)

Overføringer til utlandet (f.eks. internasjonale organisasjoner og EU) Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 60 2 av 2 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NF000008

Detaljer

Frifondstotte til SOS Rasisme

Frifondstotte til SOS Rasisme SOS Rasisme v/kjell Gunnar Larsen ø konomiutvalget Postboks 297 02.12.2009 5501 Haugesund Var ref: 623.4/TH/LNT Deres ref: L N U Frifondstotte til SOS Rasisme Det vises til tidligere kontakt og korrespondanse

Detaljer

Tiltak innen fengsel, prostitusjon og menneskehandel

Tiltak innen fengsel, prostitusjon og menneskehandel Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 765 post 75 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870092 (Kun for

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL. Gyldig fra 01.01.2002.

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL. Gyldig fra 01.01.2002. RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL Gyldig fra 01.01.2002. 1 INNHOLD 1. Mål og virkemiddel 2. Hvem kan få tilskudd? 3. Søknad 4. Vedtak 5. Tilskuddsformer 5.1 Driftstilskudd 5.2 Prosjekttilskudd

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

Retningslinjer for Frifondfordeling i Juvente. Sammendrag

Retningslinjer for Frifondfordeling i Juvente. Sammendrag Retningslinjer for Frifondfordeling i Juvente Sammendrag På side 1 og 2 i dette dokumentet finner du et sammendrag av Juventes retningslinjer for Frifond. For at du på vegne av laget skal kunne søke om

Detaljer

Høring om endring i forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner

Høring om endring i forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner Oslo, 25. sep. 2014 Vår ref: 423.41/ME Deres ref: 14.2420- Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Høring om endring i forskrift om tilskudd til frivillige barne-

Detaljer

Kulturmidlene retningslinjer Vedtatt av Levekårsutvalget 11.3.2010

Kulturmidlene retningslinjer Vedtatt av Levekårsutvalget 11.3.2010 Kulturmidlene retningslinjer Vedtatt av Levekårsutvalget 11.3.2010 Alminnelige bestemmelser: Hvem: Det kan gis tilskudd til foreninger og lag som driver organisert kulturaktivitet innenfor det utvidende

Detaljer

Stimuleringsmidler til rusmiddelforebyggende tiltak i kommunene

Stimuleringsmidler til rusmiddelforebyggende tiltak i kommunene Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 718 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870165 (Kun for

Detaljer

Vedtekter for nærdemokratiordningen i Sandefjord kommune

Vedtekter for nærdemokratiordningen i Sandefjord kommune 1 Vedtekter for nærdemokratiordningen i Sandefjord kommune Gjeldende fra 01.01.2017 (Vedtatt av xxxx xx.xx.2016) 1. Formål 1.1 Mål for nærdemokratiordningen Nærdemokratiordningen i Sandefjord kommune har

Detaljer

I denne retningslinjen benevnes opplæringskontor og bedrifter med samlebegrepet lærebedrift.

I denne retningslinjen benevnes opplæringskontor og bedrifter med samlebegrepet lærebedrift. Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med særskilte

Detaljer

Lund kommune Oppvekst- og kulturetaten

Lund kommune Oppvekst- og kulturetaten Lag og foreninger Vår saksbehandler: Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: Deres dato: Gunnar Hågbo 15/2160 FE-223 04.03.2015 Tlf.: 51 40 47 24 E-post: gunnar@lund.kommune.no Tilskudd til kulturarbeid

Detaljer

Tilskudd til fagskoleutdanning i helse- og sosialfag

Tilskudd til fagskoleutdanning i helse- og sosialfag Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 60 1 av 2 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NF000008

Detaljer

Formålet med tilskuddsmidlene er å stimulere til utvikling av kriminalitetsforebyggende tiltak.

Formålet med tilskuddsmidlene er å stimulere til utvikling av kriminalitetsforebyggende tiltak. Regelverk for tilskuddsordning for kriminalitetsforebyggende tiltak (Kap. 440 post 70) 1. Mål Formålet med tilskuddsmidlene er å stimulere til utvikling av kriminalitetsforebyggende tiltak. Ordningen har

Detaljer

Retningslinjer for Frifond!

Retningslinjer for Frifond! Retningslinjer for Frifond Dette er retningslinjene til Frifond. Hvis du ikke har lest Frifond-sidene først, anbefaler vi å gjøre det. Du kan klikke her for å gå tilbake. Dette dokumentet består av to

Detaljer

Gauselbakken Barnehage SA

Gauselbakken Barnehage SA Gauselbakken Barnehage SA Gauselbakken Barnehage SA Vedtekter for Gauselbakken Barnehage SA Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 25.september 2012 Versjons historie (siste på topp) Dato Ver Navn Beskrivelse

Detaljer

Tilskudd til spesialistutdanning av tannleger

Tilskudd til spesialistutdanning av tannleger Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr SP000002 (Kun for

Detaljer

Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov

Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med særskilte

Detaljer

Tilskudd til sosialt entreprenørskap og sosiale entreprenører over kapittel 621, post 70

Tilskudd til sosialt entreprenørskap og sosiale entreprenører over kapittel 621, post 70 Tilskudd til sosialt entreprenørskap og sosiale entreprenører over kapittel 621, post 70 Ordningen forvaltes av Arbeids- og velferdsdirektoratet. Regelverket er godkjent av Arbeids- og sosialdepartementet

Detaljer

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 Vedtekter for RE:ACT Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 1 BASIS 1. RE:ACT sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom 2. RE:ACT er Strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon

Detaljer

10 / 2015. Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap.

10 / 2015. Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap. 10 / 2015 Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap. 840 post 61) Innhold Innledning... 3 1. Formål... 3 2. Søknad... 3 3. Krav

Detaljer

Likepersonpermen 2012. Foreningen for Muskelsyke

Likepersonpermen 2012. Foreningen for Muskelsyke Likepersonpermen 2012 Foreningen for Muskelsyke 1 Innhold Likepersonsarbeid... 3 Likepersonsutvalget i FFM... 3 Likepersonens oppgaver... 5 Hvem kan være likeperson?... 6 Du kan være likeperson gjennom:...

Detaljer

Rundskriv Q-10/2013. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60)

Rundskriv Q-10/2013. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60) Rundskriv Q-10/2013 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60) Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Til bykommunene

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Kulturmidlene Retningslinjer

VENNESLA KOMMUNE. Kulturmidlene Retningslinjer VENNESLA KOMMUNE Kulturmidlene Retningslinjer Disse bestemmelsene må være oppfylt før en forening kan få økonomisk støtte fra Vennesla kommune: 1. Hvem kan søke tilskudd. Det kan gis tilskudd til foreninger

Detaljer

TILSKUDD TIL TROS- OG

TILSKUDD TIL TROS- OG TILSKUDD TIL TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN 2015 Samling for tros- og livssynssamfunn, forstandere Ass. avd.direktør Jan Petter Stangeland Innhold Om vilkår - forstander Nærmere om rundskrivet Tilskudd til tros-

Detaljer

F o r d e l i n g s u t v a l g e t

F o r d e l i n g s u t v a l g e t F o r d e l i n g s u t v a l g e t Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Deres ref: Vår ref: 2013/60545-2 Arkivkode: 620 Dato: 14.02.2014 Årsmelding og regnskap

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

PROTOKOLL FRA 5. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2014

PROTOKOLL FRA 5. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2014 PROTOKOLL FRA 5. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2014 DATO: Onsdag 20. august 2014 TID: 10.00 16.00 STED: Stensberggata 27 Ref. nr. 2013/65007 Tilstede Kirsti Marie Stokkeland Lasse Birkeland Bodil Rake Lystrup

Detaljer

Rundskriv F-16-10: Forskrift om studieforbund og nettskoler

Rundskriv F-16-10: Forskrift om studieforbund og nettskoler Nettskolene Studieforbundene Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF) Voksenopplæringsforbundet (VOFO) Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Deres ref Vår ref Dato 201005810 06.12.10

Detaljer