Instruksjonshåndbok Oversettelse av originale instruksjoner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Instruksjonshåndbok Oversettelse av originale instruksjoner"

Transkript

1 Instruksjonshåndbok Oversettelse av originale instruksjoner Verktøy Hydro-pneumatisk elektrisk verktøy

2 2

3 Innhold Sikkerhetsinstruksjoner Spesifikasjon Tilsiktet bruk 5 Verktøyspesifikasjon 5 Verktøydimensjoner 5 Sette i drift Lufttilførsel 6 Driftsprosedyre 6 Nese-enheter Valg av Avdelok nese-enhet 7 Valg av standard nese-enhet 7 Monteringsinstruksjoner 8 Servicearbeid på verktøyet Hver dag 9 Hver uke 9 Sikkerhetsdata for molylitium-fett EP Sikkerhetsdata for Molykote 55m fett 10 Sikkerhetsdata for Molykote 111 fett 10 Servicepakke 11 Vedlikehold 11 Demonteringsinstruksjoner 12 Monteringsinstruksjoner Generell montering av grunnverktøy Deleliste for Priming Informasjon om olje 18 Hyspin VG32 oljesikkerhetsdata 18 Priming-pakke 19 Priming-porter 19 Slaglengdejustering 19 Første primingprosedyre 20 Prosedyre for topp-priming 21 Feildiagnose Samsvarserklæring BEGRENSET GARANTI Avdel gir den begrensede garantien at produktene vil være fri for defekter i utførelse og materiale som oppstår under normale driftsforhold. Denne begrensede garantien beror på at: (1) produktet installeres, holdes ved like og brukes i samsvar med produktbrosjyren og instruksjonene, og (2) bekreftelse fra Avdel på den aktuelle defekten ved inspeksjon og testing. Avdel gir den forannevnte, begrensede garantien i en periode på tolv (12) måneder etter Avdels levering av produktet til den som kjøper direkte fra Avdel. Hvis det er brudd på forannevnte garantien, skal det eneste botemiddelet være å returnere de defekte varene for utskifting eller refusjon for kjøpsprisen etter Avdels valg. FORANNEVNTE UTTRYKTE, BEGRENSEDE GARANTI OG BOTEMIDDEL ER EKSKLUSIVE OG I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER OG BOTEMIDLER. ALL ANTYDET GARANTI I FORHOLD TIL KVALITET, EGNETHET FOR FORMÅL ELLER SALGBARHET FRASIES SPESIFIKT HERVED OG EKSKLUDERES AV AVDEL. Avdel UK Limiteds policy fokuserer på kontinuerlig produktutvikling og -forbedring. Vi forbeholder oss retten til å endre spesifikasjonen på et produkt uten forhåndsvarsel. 3

4 Sikkerhetsinstruksjoner Denne instruksjonshåndboken må leses med spesiell oppmerksomhet på følgende sikkerhetsregler, som må følges av enhver person som installerer, betjener eller utfører service på dette verktøyet. 1 Produktet må ikke brukes til annet enn formålet det er beregnet på. 2 Ikke bruk annet utstyr med dette verktøyet/denne maskinen enn det som er anbefalt og levert av Avdel UK Limited. 3 Enhver endring som kunden foretar av verktøyet/maskinen, spissenheter, tilbehør eller annet utstyr som leveres av Avdel UK Limited eller deres representanter, skal være kundens hele ansvar. Det er en glede for Avdel UK Limited å underrette om all foreslått endring. 4 Verktøyet/maskinen må holdes ved like i trygg driftstilstand til enhver tid og undersøkes ved regelmessige intervaller for skade og funksjon av kompetent, opplært personale. Enhver demonteringsprosedyre skal foretas bare av personale som har fått opplæring i Avdel UK Limiteds prosedyrer. Ikke demonter dette verktøyet/denne maskinen uten først å ha lest vedlikeholdsinstruksjonene. Vennligst ta kontakt med Avdel UK Limited med sine krav til opplæring. 5 Verktøyet/maskinen skal alltid brukes i samsvar med relevant helse- og sikkerhetslovgivning. I Storbritannia gjelder Health and Safety at Work Act 1974". Alle spørsmål vedrørende riktig bruk av verktøyet/maskinen og brukerens sikkerhet skal rettes til Avdel UK Limited. 6 Kunden må forklare forholdsreglene som skal følges når du bruker dette verktøyet/denne maskinen for alle brukere. 7 Koble alltid luftslangen fra verktøyet/maskinens inngang før du prøver å justere, montere eller fjerne en nese-enhet. 8 Ikke bruk et verktøy/en maskin som er rettet mot en eller flere personer eller brukeren. 9 Bruk alltid et solid grunnlag eller stabil posisjon før verktøyet/maskinen brukes. 10 Pass på at luftehull ikke blokkeres eller dekkes til, og at slanger alltid er i god stand. 11 Driftstrykket skal ikke overstige 8,5 bar. 12 Ikke bruk verktøyet hvis det ikke er utstyrt med en komplett nese-enhet med mindre det foreligger spesifikke instruksjoner om det. 13 Vær forsiktig så brukte stammer ikke får utgjøre noen fare. 14 Verktøyet må utstyres med pintaildeflektor før bruk. 15 Når verktøyet er utstyrt med stammedeflektor, bør den roteres til åpningen er vendt bort fra brukeren og andre personer som jobber i nærheten. 16 Når du bruker verktøyet, må både brukeren og andre i nærheten bruke vernebriller for å beskytte mot fester som støtes ut, dersom et feste legges "i luft". 17 Vær nøye med å unngå innvikling av løse klær, slips, langt hår, rengjøringsfiller, osv. i de bevegelige delene av verktøyet som kan oppbevares tørre og rene for best mulig grep. 18 Når verktøyet bæres fra sted til sted, hold hendene borte fra utløseren/spaken for å unngå utilsiktet oppstart. 19 Unngå for mye kontakt med hydraulikkvæskeoljen. Vær nøye med å vaske deg godt for å minimere muligheten for utslett. 20 C.O.S.H.H.-data for alle hydraulikkoljer og smøremidler er tilgjengelige på forespørsel fra din verktøyleverandør. 21 Hanske skal alltid brukes. 4

5 Spesifikasjon Tilsiktet bruk Den hydropneumatiske er designet for å plassere Avdel låsebolt og bruddstammefester. For et komplett verktøy, bestill grunnverktøy med delenummer og velg nese-enhet fra avsnittet om nese-enheter på side 7 som passer til din bruk. Sikkerhetsinstruksjonene må alltid følges. Verktøyspesifikasjon Lufttrykk Minimum Maksimum 5,0 7,0 bar ( lbf/in 2 ) Krav til friluftvolum ved 5,0 bar / 73 lbf/in 2 14,2 liter ved 7,0 bar / 102 lbf/in 2 19,9 liter Slag Minimum 20 mm (0,79 in) Trekkraft ved 5,0 bar / 73 lbf/in 2 25,9 kn (5823 lbf) ved 7,0 bar / 102 lbf/in 2 36,2 kn (8138 lbf) Syklustid Ca. 3 sekunder Støynivå Mindre enn LAeq,T = 75 db(a) Vekt Uten nese-utstyr 4,90 kg (10 lb 13 oz) Vibrasjon Mindre enn 2.5 m/s 2 Verktøydimensjoner Alle dimensjoner vises i millimeter. 5

6 Sette i drift Lufttilførsel Alt verktøyet betjenes med trykkluft ved optimalt trykk på 5,5 bar. Vi anbefaler bruk av trykkregulatorer og filtreringssystemer på hovedlufttilførselen. Disse skal monteres innenfor 3 meter fra verktøyet (se diagrammet nedenfor) for å sikre maks. verktøylevetid og minimalt vedlikehold. Luftilførselsslanger skal ha en min. effektiv arbeidstrykkgrense på 150 % av maks.-trykket som genereres i systemet eller 10 bar, det som er høyest. Luftslanger skal være oljeresistente, ha et slitasjebestandig eksteriør og bør armeres når driftsforhold kan resultere i at slanger skades. Alle luftslanger MÅ ha minimums-borediameter på 6,4 millimeter eller ¼ tomme. Driftsprosedyre V I K T I G Ikke prøv å bryte av en pintail uten at en krage er installert. Dette vil resultere i at den usikrede delen av pintail støtes ut fra nesen ved høy hastighet og med stor kraft. Når du installerer låsebolt-produkter: Sørg for at riktig nese-enhet er montert. Koble verktøyet til lufttilførselen. Trykk Avdelok -bolten gjennom applikasjonshullet. Sett kragen på bolten (rett inn som vist). Hold naglhodet mot applikasjonen, trykk verktøyet på den fremskytende pintail. Trykk utløseren helt inn. Én syklus vil sørge for at kragen svenkes inn i låsesporene på bolten og at bolten bryter ved brytersporet. Slipp utløseren. Verktøyet fullfører syklusen ved å trykke seg selv av kragen og støte ut pintail på baksiden. Når du installerer låsebolt-produkter: Sørg for at riktig nese-enhet er montert. Koble verktøyet til lufttilførselen. Sett festestammen inn i nesen på verktøyet. Sett verktøyet med festet mot applikasjonen slik at festet som stikker ut kommer rett inn i hullet. Trykk utløseren helt inn. Verktøysyklusen vil bringe festet på bane. Slipp utløseren. Verktøyet fullfører syklusen. 6

7 Nese-enheter Valg av Avdelok nese-enhet Avdelok nese-utstyr er tilgjengelig i fire typer. Det er avgjørende at riktig nese-enhet monteres før du bruker verktøyet. VALG AV AVDELOK NESE-ENHET NESE-UTSTYR Ø A B C D BESKRIVELSE mm tomme mm tomme mm tomme mm tomme DELENR. 3/16" Vertikale flater * 3/16" Horisontale flater * 1/4" Vertikale flater * 1/4" Horisontale flater * 1/4" Horisontale flater (i trinn) * 1/4" Rund * 5/16" Horisontale flater /16" Horisontale flater (i trinn) /16" Rund /8" Rund /8" Rund (i trinn) /8" Kort * Du må bruke adapter (delenummer ) for å montere disse nese-enhetene til verktøyet. Trinn-ambolter gir mindre deformering av kragene slik at Avdelok kan settes i mykere materialer som plast, tre, osv. Valg av standard nese-enhet Festene nedenfor kan også settes på verktøyet. Det er avgjørende at riktig nese-enhet monteres før du bruker verktøyet. VALG AV STANDARD NESE-ENHET FESTE NESE-UTSTYR NAVN Ø BESKRIVELSE DELENR. AVBOLT 3/16" (4,8 mm) Se databladet /4" (6,4 mm) Se databladet /16" (8,0 mm) Se databladet AVSEAL II 11 mm standard For valg av nesespiss, se databladet mm standard For valg av nesespiss, se databladet mm lavtrykk For valg av nesespiss, se databladet mm lavtrykk For valg av nesespiss, se databladet mm lavtrykk For valg av nesespiss, se databladet INTERLOK 3/8 (10mm) Standard retteutstyr MAXLOK 1/4 (6.4mm) Standard retteutstyr * /16 (4.8mm) Standard retteutstyr * MONOBOLT 3/8" (10 mm) Standard nesetipp Luftinntakstrykk på 7,0 bar kreves. To verktøyaktiveringer trengs for å plassere disse Monobolt -festene. * Det er nødvendig å bruke adaptersett (delenummer ) for å passe disse nese forsamlinger til verktøyet. 7

8 Nese-enheter Monteringsinstruksjoner Det er avgjørende at riktig nese-enhet monteres før du bruker verktøyet. Ved å kjenne detaljene for festet som skal plasseres, vil du kunne bestille en helt ny, komplett nese-enhet med valgtabellene på side 7. V I K T I G Lufttilførselen må kobles fra ved montering eller fjerning av nese-enheter med mindre annet er spesielt oppgitt. Neseenheter må monteres før montering. Offset neseenheter leveres alltid montert. RETT HORISONTAL, VERTIKAL ELLER ROUND NESEENHETER Smør pels kjevene med Moly Litium fett. Monter våren guider 4 og våren 5 og stå på slutten på en flat jevn overflate. Balanser de tre chuck kjeve 3 på de øvre våren guider 4 (ved hjelp av en brukt stjertand å hjelpe posisjonering hvis nødvendig). Senk Chuck Collet 2 over de sammensatte komponenter. Sett spacer 6 (hvis nødvendig) til chuck spennhylse 2 (5/16 "dia bare). Montering kan deretter plasseres i ambolten. Delnummer med fete typer viser til tegningen motsatt. Tilbehør Krageskjærere Du kan bestille krageskjærere til avskjæring av krager på Avdelok. Den minste størrelsen som vises til venstre nedenfor, er til avskjæring av krager på 3/16 og 1/4. Den største størrelsen som vises til høyre nedenfor, er til avskjæring av krager på 5/16 og 3/8. Dimensjonene i uthevet skrift er i millimeter. De øvrige dimensjonene er i tommer 8

9 DELENR. BESKRIVELSE 3/16" KRAGESKJÆRE R /4" KRAGESKJÆRE R /16" KRAGESKJÆRER /8" KRAGESKJÆRE R ANT. 1 SKRUE MED INNVENDIG HODE HYLSE BLADSTIFT SKRUE TIL BLADSTIFT BLAD FJÆRKLEMMEENHET BLADBÆRERENHET AVSTANDSSTIFT KAMSTANG YTRE HYLSE LÅSEMUTTER TIL NESE EKSTERN SIKRINGSRING LÅSEDEKSEL BLADFJÆR UAVHENGIG LÅSEPINNE Krageskjærere, Adaptersett ( ) For skjære 5/16 eller 3/8 Avdelok brukes krageskjærer hhv adaptersett er ikke nødvendig. Monteringsanvisning ( ) Demontere huset For å sette på disse krageskjærerne kobler du verktøyet fra lufttilførselen Fjern beskyttelsesplaten bak 47. Fjern neseenheten hvis en slik er montert Smør kamflatene til krageskjæreren, lagerflatene og de bevegelige delene med moly-litiumfett. Hold hodestempelet med en 10 mm A/F unbrakonøkkel* gjennom baksiden av verktøyet, og stram krageadapteren på hodestempelet med en skrunøkkel*. Trykk slagadapteren over krageadapteren, og skru fast. Stram med en skrunøkkel* Sett den monterte krageskjæreren i slagadapteren, og skru den på enden av krageadapteren. Stram nesefestemutteren på slagadapteren med en skrunøkkel Monter hodeskrustikkebakke* til hode 63 og bruk myke kjever til å holde hodeskrustikkebakkene snudd opp-ned. Bruk låsemutterhylse* til å skru ut låsemutter 38. Bruk en 10 mm A/F om nødvendig Unbrakonøkkel som brukes til å hindre at bunnplaten 32 roterer. Ta av grunndeksel 31 og pakning 36. Ta av låseringen 25 og lyddemperen 37. Trykk bunnplaten 32 inn i huset 65, og ta av låseringen 24. Med bunnplate-ekstraktor* montert til undersiden av huset 65 skrus låsemutteren 38 fast på bunnplaten 32, og bunnplaten trekkes fra huset. Om nødvendig, bruk en 10 mm A/F-unbrakonøkkel til å unngå at bunnplaten roteres. Skru stempelstopperen på undersiden av luftstempel 33, posisjoner ved bruk av M6-skruer i bunnen, og skru på. Betjenes ved at du trykker krageskjæreren hardt over kragen og trykker inn utløseren. * I servicesett Det er nødvendig å fjerne dette tilbehøret når verktøyet skal klargjøres for bruk. 9

10 Servicearbeid på verktøyet Vanlig service omfattende inspeksjon skal utføres én gang i året eller hver sykluser, det som kommer først. V I K T I G Les sikkerhetsinstruksjonene på side4. Arbeidsgiveren er ansvarlig for å sikre at instruksjonene for verktøyvedlikehold er gitt til riktig personale. Brukeren skal ikke involveres i vedlikehold eller reparasjon av verktøyet med mindre vedkommende har riktig opplæring. Verktøyet skal undersøkes regelmessig for skade og funksjonssvikt. Hver dag Daglig, før bruk eller første gang verktøyet tas i bruk, hell noen få dråper lett, ren smøreolje inn i luftinntaket på verktøyet hvis ingen smørenippel er montert på lufttilførselen. Hvis verktøyet er i kontinuerlig bruk, skal slangen kobles fra hovedlufttilførselen og verktøyet smøres hver annen eller tredje time. Kontroller for luftlekkasjer. Slanger og koblinger bør skiftes hvis de er skadet. Kontroller for oljelekkasjer. Hvis det ikke er noe filter på trykkregulatoren, tapp luftslangen for å fjerne akkumulert smuss eller vann før luftslangen kobles til verktøyet. Drener eventuelt filter. Sjekk at nese-enheten er riktig for at festet skal kunne plasseres. Sørg for at deflektor 47 er montert på verktøyet. Sjekk at slaget på verktøyet oppfyller minimumsspesifikasjonen (side 5). De siste trinnene for priming-prosedyrene på side 20 og 21forklarer hvordan du skal måle slaget. Sjekk at ambolten ikke er slitt. Dette kan bekreftes ved å se installert data på feste-databladet. For mye slitasje kan føre til at ambolten sprekker. Hver uke Demonter og rengjør nese-enheten, og vær spesielt oppmerksom på kjevene. Smør med molylitium-fett før montering. Kontroller for oljelekkasjer i lufttilførselslangen og -beslagene. Sikkerhetsdata for molylitium-fett EP 3753 Fett kan bestilles som enkeltartikkel. Delenummeret står i servicepakken, på side 12. Førstehjelp HUD: Da festet er helt vannresistent, fjernes det lettest med godkjent emulgerende hudrens. SVELGING: Pass på at vedkommende drikker 30 ml magnesiamelk, helst blandet i et glass melk. ØYNE: Irriterende, men ikke skadelig. Skyll med vann og oppsøk lege. Brann FLAMMEPUNKT: Over 220 C. Ikke klassifisert som brannfarlig. Egnet slukkemiddel: CO2, halon eller vannspray hvis tilført med en erfaren bruker. Miljø Skrap sammen for forbrenning eller avhending på godkjent sted. Håndtering Bruk vernekrem eller oljeresistente hansker. Oppbevaring Borte fra varme og oksidasjonsmiddel. Artikkelnumre i fete typer henviser til sammenstillingstegningen og delelisten (side 16 17). 10

11 Servicearbeid på verktøyet Sikkerhetsdata for Molykote 55m fett Førstehjelp HUD: Skyll med vann. Tørk av. SVELGING: Ingen førstehjelp nødvendig. ØYNE: Skyll med vann. Brann FLAMMEPUNKT: Over 101,1 C. (lukket beger) Eksplosjonsegenskaper: Nei Egnet slukkemiddel: Karbondioksidskum, pulver eller vannoverrisling. Vann kan brukes til å avkjøle beholdere som er utsatt for brann. Miljø Ikke la store mengder komme inn i avløp eller overflatevann. Metoder for rengjøring: Skrap sammen og ha i egnet beholder med lokk. Spilt produkt skaper en ekstremt glatt overflate. Skadelig på vannorganismer og kan forårsake langsiktige bivirkninger i det akvatiske miljøet. På grunn av den fysiske formen og vannet produktet uoppløselighet - er imidlertid produktets biologiske tilgjengelighet forsvinnende liten. Håndtering Generell ventilasjon anbefales. Unngå kontakt med hud og øyne. Oppbevaring Ikke oppbevar sammen med oksidasjonsmidler. Beholderen skal være lukket og må oppbevares borte fra vann eller fuktighet. Sikkerhetsdata for Molykote 111 fett Førstehjelp HUD: Ingen førstehjelp nødvendig. SVELGING: Ingen førstehjelp nødvendig. ØYNE: Ingen førstehjelp nødvendig. INHALERING: Ingen førstehjelp nødvendig. Brann FLAMMEPUNKT: Over 101,1 C. (lukket beger) Eksplosjonsegenskaper: Nei Egnet slukkemiddel: Karbondioksidskum, pulver eller vannoverrisling. Vann kan brukes til å avkjøle beholdere som er utsatt for brann. Miljø Ingen bivirkninger forutses. Håndtering Generell ventilasjon anbefales. Unngå kontakt med øynene. Oppbevaring Ikke oppbevar sammen med oksidasjonsmidler. Beholderen skal være lukket og må oppbevares borte fra vann eller fuktighet. 11

12 Servicearbeid på verktøyet Servicepakke For alt servicearbeid anbefaler vi bruk av servicepakken. SERVICEPAKKE: DELENR. BESKRIVELSE DELENR. BESKRIVELSE LUFTSTEMPELSTANGKULE VENTILSTØTSTANG FOR TETNINGSHUS BUNNPLATE-EKSTRAKTOR TETNINGSFESTE-SKRUNØKKEL SKRUNØKKEL FOR FESTEMUTTER GLIDENDE VINKELHÅNDTAK FOR SKRUVERKTØY HODESTEMPELKULE T-HÅNDTAKSFORLENGER HODESTEMPTL-PAKNINGSHYLSE UTLØSERVENTIL-EKSTRAKTOR FORAN HODESTEMPTL-PAKNINGSHYLSE BAK mm KJØRNER HODESTEMPEL-TETNINGSFØRING FETT MOLYLITIUM EP HODE-SKRUSTIKKEBAKKE FETT MOLYKOTE 55 M LEPPETETNINGSHUS-STEMPELSTANG FETT MOLYKOTE LEPPETETNINGSHUS-HYLSE LOCTITE 243 GJENGELÅS LÅSEMUTTERHOLDER * PRIMINGSPRØYTE (x2) BAKRE LEPPETETNINGSFØRING * TREKK-SLAGLENGDEREGULATOR BAKRE LEPPETETETNINGSSTEMPEL * RETURSLAG-REGULATOR BAKRE STEMPELKULE * PRIMINGSPRØYTE-FORLENGER RETURSTEMPEL-UTTREKKER STARTEREN MUTTER * Primingpakke inkluderer også disse delene og kan leveres separat. Følgende standardverktøy trengs til ervice (følger ikke med servicepakke). 4 mm umbrako-nøkkel 5 mm umbrako-nøkkel 6 mm umbrako-nøkkel 10 mm umbrako-nøkkel 14 mm skiftenøkkel 22 mm skiftenøkkel eller fatning 27 mm skiftenøkkel 48 mm skiftenøkkel 10 mm PTFE-tape Skiftenøkler og umbrako-nøkler er spesifisert over flater med mindre annet er oppgitt. Vedlikehold Hvert år eller hver sykluser (det som kommer først), skal verktøyet demonteres helt og nye komponenter skal brukes der de gamle er slitt, skadet eller når det er anbefalt. Alle 'O -ringer og tetninger skal byttes ut og smøres med Molykote 55m for pneumatisk tetting eller Molykote 111 for hydraulisk tetting. V I K T I G Les sikkerhetsinstruksjonene på side4. Arbeidsgiveren er ansvarlig for å sikre at instruksjonene for verktøyvedlikehold er gitt til riktig personale. Brukeren skal ikke involveres i vedlikehold eller reparasjon av verktøyet med mindre vedkommende har riktig opplæring. Verktøyet skal undersøkes regelmessig for skade og funksjonssvikt. Luftslangen må kobles fra før det gjøres forsøk på service eller demontering, med mindre det foreligger spesifikke instruksjoner om annet. Det anbefales at alle demonteringsprosedyrer utføres i rene omgivelser. Før verktøyet demonteres, må nese-utstyret fjernes. Se side8 for instruksjoner om montering og service. For fullstendig service av verktøyet, anbefaler vi at du demonterer undergruppene i rekkefølgen som vises. Husk å prime verktøyet etter demontering. 12

13 Servicearbeid på verktøyet Demonteringsinstruksjoner Klargjøring Koble verktøyet til lufttilførselen. Trykk på utløser 29 og hold inne. Koble fra lufttilførselen og slipp utløser29. Ta av deflektor 47, festemutter49, adapterring 50 og adapter 48. Manøverventil Skru opp svingbolt 44 med 22 mm A/F-skiftenøkkel eller fatning og fjern svingbolt 43. Ta ut O -ringer 4 fra svingbolten. Bruk 6 mm A/F umbrako-nøkkel til å fjerne ventilfestet 40. Fjern O -ring 7. Trykk ventilspole 39 ut av hus 65. Fjern O -ringe 11. Trykk ventilspole 42 ut av hus 65. Fjern O -ringe 10 og 11. Montering av hus Monter hodeskrustikkebakke* til hode 63 og bruk myke kjever til å holde hodeskrustikkebakkene snudd opp-ned. Bruk låsemutterhylse* til å skru ut låsemutter 38. Om nødvendig, bruk en 10 mm A/F-umbrakonøkkel til å unngå at bunnplaten 32 roteres. Ta av grunndeksel 31 og pakning 36. Ta av låsering25 og lyddemper 37. Trykk bunnplate 32 inn i hus 65 og ta av låseringen24. Med bunnplate-ekstraktor* montert til undersiden av hus 65, skru låsemutter 38 fast på bunnplate32, og trekk bunnplaten fra huset. Om nødvendig, bruk en 10 mm A/F-umbrakonøkkel til å unngå at bunnplaten roteres. Fjern O -ring 8 fra bunnplate 32. Monter 14 mm A/F-skiftenøkkel eller 5 mm A/F-umbrako-nøkkel på luftstempelkobling41. Skru av mutter 3 med 27 mm A/F-skiftenøkkel. Trekk ut luftstempel 33 med M6-gjengede hull. Ta av firertetting 9 og styrkereduksjonstetting 35. Monter 4 mm A/F-umbrakonøkkel i luftstempelstang 58 og bruk 14 mm A/F-skiftenøkkel til å skru ut luftstempelkobling41. Trykk lufltstempelstangen inn i hode 63 opp til der den stopper. Bruk skrunøkkel for festemutter* til å skru ut håndtakfestemutter 34 og ta av huset 65. Hode-enhet Fjern 4 lufteskruer 1 og gummistålbrikker 5 og tapp olje i en egne tbeholder. Monter hodeskrustikkebakke* til hode 63 og bruk myke kjever til å holde hodeskrustikkebakkene snudd opp-ned. Ta av O -ringene 13 fra hode 63. Bruk en 2 mm-kjørner* til å kjøre ut utløserbolt 30 og fjerne utløser 29. Skru ut utløserventil 28 med utløserventiluttrekker*. Bruk tettingfesteskrunøkkel* til å fjerne tettingfestet 55. Fjern leppetetning 16 og O -ring 12. Trekk ut luftstempelstang 58. Ta ut lagerring 62, leppetetting 15, tettingstopper 61, leppetetting 14 og trekkstempel 56. Fjern lagerring 60 fra enden av luftstempelstangen 59. Monter 4 mm A/F-umbrakonøkkel i luftstempelstang 58 og bruk 14 mm A/F-skiftenøkkel eller 5 mm A/F-umbrakonøkkel til å skrue av enden av luftstempelstangen 59. Bruk returstempeluttrekker* til å fjerne returstempel 57. Ta av leppetetning 14 fra returstempelet. Ta av hodeskrustikken*.bruk myke skrustikker til å holde i verktøyhåndtaket og plassere verktøyet med nesen ned. Bruk 48 mm A/F-skiftenøkkel til å skru av endedeksel 51. Ta av lagerring 53, pusser 22 og O -ring 6 fra endedekselet. Fjern hodestempel 64 fra hodet 63. Ta av hodestempeltetninger19, anti-ekstruderingsringer 20 og leppetetning 21 fra hodestemplet. Bruk tetningshusstøtstangen* til å fjerne tetningshuset 52. Ta av leppetetning 17, lagerring 54, Pusser 18 og O -ring 23 fra tetningshuset. *Henviser til artikler som følger med i servicepakke. Se side 12 for fullstendig liste. Artikkelnumre i fete typer henviser til sammenstillingstegningen og delelisten (side 16 17). 13

14 Servicearbeid på verktøyet Monteringsinstruksjoner Alle O -ringer og tetninger skal byttes ut og smøres med Molykote 55m* for pneumatisk tetting eller Molykote 111* for hydraulisk tetting. Hode-enhet Bruk myke skrustikker til å holde i verktøyhåndtaket og plassere verktøyet med nesen ned. Monter lagerring 54, leppetetning 17, pusser 18 og O -ring 23 på tetningshuset 52. Monter anti-ekstruderingsringer 20 til begge tetningsspor på hodestempel 64. Anti-ekstruderingsringer skal installeres i tetningspor i nærheten av lufthullet i hodestepmlet, som vist i detalj C på tegningen. Monter hodestempeltetninger19 i begge tetningssporene på hodestempel 64. Hodestempeltetninger bør installeres i tetningsspor lengst fra luftehullet i hodestemplet, som vist i Detalj C på monteringstegningen. Monter hodestempelkulen* til hodestempel 64 og sett tetningshuset på hodestemplet. Før du setter hodestempel 64 i hode 63, sett hodestempeltetningsføringen* bak på hodet. Når hodestempel 64 er montert helt fremst, fjern hodestemppeltetningsføringen og hodestepmelkulen. Før du setter leppetetning 21 i hode 63, sett bakre hodestempelkule* på hodestempel 64 og bakre leppetetninghylse* bak på hodet. Bruk bakre leppetetningsstempel* for å sette leppetetningen inn frem til den stopper. Monter lagerringer 53, pusser 22 og O -ring 6 i endedeksel51. Påfør Loctite 243* til gjengen på endedeksel 51 og bruk 48 mm A/F-skiftenøkkel til å skru endedekselet i hodet 63. Monter hodeskrustikkebakke* til hode 63 og bruk myke kjever til å holde hodeskrustikkebakkene snudd opp-ned. Monter leppeptetning 14 på returstempel 57. Monter returstempelet på returstempeluttrekkeren* og sett inn i hode 63 til dybdemerket som står på returstempeluttrekkeren. Påfør Loctite 243* til gjengen på enden av luftstempelstangen 59. Monter 4 mm A/F-umbrakonøkkel i luftstempelstang 58 og bruk 14 mm A/F-skiftenøkkel eller 5 mm A/F-umbrakonøkkel til å skrue av enden av luftstempelstangen. Monter lagerring 60 på enden av luftstempelstangen 59. Monter luftstempelstangkulen* til luftstempelstang 58 og monter trekkstempel56, leppetetning 14, tetningsstopp 61, leppetetning 15 og lagerring 62 i retningen og rekkefølgen som vises på monteringstegningen. Sett inn luftstempelstangen i hodet 63. Monter leppeptetning 16 og O -ring 12 i tetningslåsen 55. Påfør Loctite 243* til gjengen på tetningslåsen 55 og bruk tettingsfesteskrunøkkelen* til å vikle inn i hodet 63. Fjern luftstempelstangkulen*. Monter 2 O -ringer 13 til hodet 63. Monter utløserventil 28 med utløserventiluttrekker*. Monter utløser 29 og sett inn utløserbolt 30 i hodet 63. Ta av hodeskrustikken*. Bruk myke skrustikker til å holde i verktøyhåndtaket og plassere verktøyet med nesen ned. Monter 4 lufteskruer 1 og 4 gummistålbrikker 5 for å tette luftehull. Montering av hus Monter hodeskrustikkebakke* til hode 63 og bruk myke kjever til å holde hodeskrustikkebakkene snudd opp-ned. Monter hus 65 til hode63. Påfør Loctite 243* til gjengen på håndtakslåsemutter 34 og vikle på håndtak 63 med skrunøkkelen til håndtaksfestemutter* for å stramme. Påfør Loctite 243* til gjengen på luftstempelstangen 58 og vikle luftstempelkoblingen 41 til luftstempelstangen. Stram med 4 mm A/Fumbrakonøkkel i luftstempelstangen og 14 mm A/F-skiftenøkkel på luftstempelkoblingen. Monter firertetningen 9 og styrkereduksjonstetningen 35 til luftstempel 33. Sett luftstempel 33 i huset 65 til den sitter på luftstempelkoblingen 41. Påfør Loctite 243* til gjengen på enden av luftstempelstangen 41. Stram mutter 3 med 27 mm A/F-skiftenøkkel med 14 mm A/Fskiftenøkkel eller 5 mm A/F-umbrakonøkkel på luftstempelkoblingen for å unngå rotasjon. Monter O -ring 8 til bunnplate 32. Sett bunnplate 32 inn i hus 65 og monter låseringen 24. Rens lyddemperen 37 grundig eller bytt ut hvis den er slitt. Monter lyddemperen til bunndekselen 31 og monter låsering 25. Sett pakning 36 på bunndeksel 31 og sett på hus 65. Skru låsemutter 38 fast til bunnplaten32 med låsemutter-fatning*. Om nødvendig, bruk en 10 mm A/F-umbrakonøkkel til å unngå at bunnplaten roteres. *Henviser til artikler som følger med i servicepakke. Se side 12 for fullstendig liste. Artikkelnumre i fete typer henviser til sammenstillingstegningen og delelisten (side 16 17). 14

15 Servicearbeid på verktøyet Monteringsinstruksjoner Manøverventil Monter 2 O -ringer 10 i ventilhuset 42 og 2 O -ringer 11 på ventilhuset. Sett ventilhus 42 i hus 65. Monter 2 O -ringer 11 til ventilspolen 39. Sett ventilspole 39 i hus 65. Monter O -ring 7 til ventilhus 40. Påfør Loctite 243* til gjengen på ventilfestet 40 og bruk 6 mm A/F-umbrakonøkkel til å montere ventilfestet i hus 65. Monter 2 O -ringer 4 til svingbolten 44. Monter sving 43 til svingbolt 44. Påfør PTFE-tape til gjengen på svingbolt 44 og bruk 22 mm A/F-skiftenøkkel eller fatning til å skrue svingbolten inn i hus 65. Monter adapter 48, adapterring 50, festemutter 49 og deflektor 47. *Henviser til artikler som følger med i servicepakke. Se side 12 for fullstendig liste. Artikkelnumre i fete typer henviser til sammenstillingstegningen og delelisten (side 16 17). 15

16 Generell montering av grunnverktøy

17 Deleliste for DELENR. DELENR. BESKRIVELSE ANT. RESERVEDELER DELENR. DELENR. BESKRIVELSE ANT. RESERVEDELER M5 x 8 Setthodeskue Håndtaksfestemutter Blendeplugg Styrkereduksjonstetting Mutter - M18 x 1, Pakning O-ring - Svingbolt Sintret lyddemper M5 Gummistålbrikke Låsemutter - bunndeksel O-ringendedeksel Ventilspole O-ring Ventilfeste Ventilfeste O-ring - bunnplate Luftstempelkobling Firerring-luftstempel Ventilhus O-ring Mindre ventil Svivel O-ring Stor ventil Svingbolt O-ring - Tetningsfeste etikett O-ring - Håndtak Sikkerhetsetikett Leppetetning strøm og retur Deflektor Leppetetning - håndtak Adapter Pneumatisk leppetetning - Tetningsfeste Festemutter Leppetetning Hodet foran Adapterring Pusserring Hodet foran Endedeksel Tetning - Hodestempel Tetningshus Anti-ekstruderingsring - Hodestempel Lagerring Hodet bak Leppetetning Hodet bak Lagerring Hodet foran Pusserring Hodet bak Tetningsfeste O-ring Hydraulisk tetningshus Trekkstempel Festering Bunn Returstempel Låsering - Lyddemper Luftstempelstang Skive -1/4" BSP Luftstempelstangkule Dobbel hannplugg -1/4" BSPF Lagerring - stangende Schrader-ventil Tetningsstopp Utløser Lagerring - Håndtak Utløserstift Hode Bunndeksel bearbeidet Hodestempel Bunnplate bearbeidet Hus Luftstempel 1 17

18 Priming Priming er ALLTID nødvendig etter at verktøyet er demontert og før bruk. Det kan også være nødvendig å gjenopprette hele slaget etter omfattende bruk, når slaget kan ha vært redusert og fester ikke nå plasseres helt ved å bruke utløseren én gang. Informasjon om olje Anbefalt olje for priming er Hyspin VG32, som finnes i beholdere på 0,5 liter (delenummer ) eller en gallon (delenummer ). Vennligst se sikkerhetsdata nedenfor. Hyspin VG32 oljesikkerhetsdata Førstehjelp HUD: Vask godt med såpevann så snart som mulig. Tilfeldig kontakt forutsetter ingen umiddelbar handling. Kort kontakt forutsetter ingen umiddelbar handling. SVELGING: Oppsøk straks lege. IKKE fremkall oppkast. ØYNE: Skyll straks med vann i flere minutter. Selv om det IKKE først og fremst er et irriterende stoff, kan mindre irritasjon oppstå etter kontakt. Brann Flammepunkt 232 C. Ikke klassifisert som brannfarlig. Egnet slukkemiddel: CO2, pulver, skum eller vannrøyk. IKKE bruk vannstråler. Miljø AVHENDING AV AVFALL: Via autorisert entreprenør til et lisensiert anlegg. Kan brennes. Brukt produkt kan sendes til gjenvinning. SPILL: Unngå at det kommer inn i avløp, kloakkledninger og vannbaner. Sug opp med absorberende materiale. Håndtering Bruk vernebriller, ugjennomtrengelige hansker (f.eks. av PVC) og plastforkle. Brukes på godt ventilert sted. Oppbevaring Ingen spesielle forholdsregler. 18

19 Priming Priming-pakke servicepakken inkluderer alle delene du trenger for å prime verktøyet. Om nødvendig, kan imidlertid en priming-pakke leveres separat. PRIMING-PAKKE: DELENR. BESKRIVELSE ANT PRIMING-SPRØYTE TREKK-SLAGLENGDEREGULATOR RETURSLAG-REGULATOR PRIMINGSPRØYTE-FORLENGER STARTEREN MUTTER 1 Følgende standardverktøy trengs for å montere trekkslaglengderegulatoren og returslaglengderegulatoren (leveres ikke sammen med primingpakken). 27 mm skiftenøkkel 10 mm umbrako-nøkkel Skiftenøkler og umbrako-nøkler er spesifisert over flater med mindre annet er oppgitt. Priming-porter Slaglengdejustering Trekkslaglengderegulatoren brukes til å føre hodestempelet64 til fullt slag. De utvendige gjengene på trekkslagregulatoren vikler inn i hodet 63 og trykker hodestemplet tilbake. Med hodestemplet helt frem, vikler bare den ene siden av trekkslaglengderegulatoren inn i hodet, da hodestemplet forhindrer at gjengene kobles inn ved bruk av den andre siden. Når trekkslagregulatoren er viklet opp til den stopper i hodet, er hodestemplet ført frem til halvparten av det tilgjengelige slaget. Trekkslagregulatoren blir så skrudd opp og den andre siden vikles inn i hodet, slik at slaget fullføres. Returslaglengderegulatoren brukes til å trekke hodestempelet 64 helt frem. Returslagregulatoren stopper mot hodet 63, mens de innvendige gjengene vikles opp på hodestemplet og trekker det fremover. Med hodestemplet i full slaglengde, vikler bare den ene siden av returslaglengderegulatoren på hodestemplet, da hodet forhindrer at gjengene kobles inn ved bruk av den andre siden. Når returslagregulatoren er viklet opp til den stopper i hodet, er hodestemplet stilt tilbake til ca. halvparten av det tilgjengelige slaget. Returslaglengderegulatoren blir så skrudd opp og den andre siden vikles på hodestemplet slik at det går tilbake til helt fremre posisjon. Når en av regulatorene brukes, skal ikke hodestemplet rotere. Om nødvendig, skal en 10 mm A/F-umbrakonøkkel monteres på baksiden av hodestemplet for å forhindre rotasjon. Det kan være nødvendig å flytte hodestemplet frem med Starter-Nut å tillate Return Stroke Setter å engasjere tråden. *Henviser til artikler som følger med i servicepakke. Se side 12 for fullstendig liste. Artikkelnumre i fete typer henviser til sammenstillingstegningen og delelisten (side 16 17). 19

20 Priming Første primingprosedyre Følg disse instruksjonene hvis all oljen er tømt fra verktøyet, f.eks. etter at verktøyet er demontert og etter vedlikehold. Hvis verktøyet mister slaglengde, følg topp-primingprosedyren på side 21. Via lenken nedenfor, eller ved å skanne QR-koden, kan du se en video som viser hvordan dette verktøyet klargjøres for første gangs bruk *Punktnummereringen nedenfor refererer til de forskjellige trinnene i de gjeldende delene av instruksjonsvideoen Klargjøring 1 Pass på at verktøyet er koblet fra lufttilførselen. 1 Fjern alle lufteskruer1 og tetninger 5. 1 Bruk myke skrustikker til å holde i verktøyhåndtaket og plassere verktøyet med nesen ned. Priming trekk-side 1 Pass på at verktøyet er koblet fra lufttilførselen. 1 Ta ut alle lufteskruer før priming. 1 Bruk en 27 mm A/F-skiftenøkkel og returslaglengdsregulatoren* for å sjekke at hodestemplet 64 er helt fremme. Fjern returslaglengderegulatoren. 1 Monter forlengeren* til den ene priming-sprøyten*. 1 Fyll begge priming-sprøyter* med ca. 30 ml olje og fjern luft fra sprøytene. 1 Monter priming-sprøyten* for å senke trekk-lufteporten. 1 Monter priming-sprøyten* med forlenger* til øvre trekk-lufteport. 2 Skyv oljen fra den første sprøyten til ingen luftbobler er synlige i den andre sprøyten, eller til oljen faller til under 5 ml. 2 Skyv oljen fra den andre sprøyten til ingen luftbobler er synlige i den første sprøyten, eller til oljen faller til under 5 ml. 2 Gjenta tidligere 2 trinn til ingen luftbobler er synlige. 2 Jevn ut oljevolumer mellom hver sprøyte. Stemplet må ikke være over 25 ml-volum i noen av sprøytene, inkludert olje og luft. 3 Koble verktøyet til lufttilførselen. 3 Trykk og hold inne utløseren. Da sikrer du at luftstemplet33 er i enden av trekkslaglengden. 3 Koble verktøyet fra lufttilførselen. 4 Ta ut priming-sprøyten* fra den nederste trekk-lufteporten og tett denne porten igjen. 5 Bruk en 27 mm A/F-skiftenøkkel og begge sider av trekkslaglengderegulatoren* til å vikle hodestemplet64 tilbake til 21 mm-slaglengde. Trykk på stemplet hele veien. Da trekkes ingen luft inn i systemet når hodesteplet trykkes tilbake. 6 Fjern trekkslaglengderegulatoren med hodestepmlet ved 21 mm slaglengde. 7 Fjern priming-sprøyten* med forlenger* og tett denne porten på nytt. Priming av retursiden 7 Pass på at verktøyet er koblet fra lufttilførselen. 7 Pass på at forlengeren* er montert på den ene priming-sprøyten*. 7 Fyll begge priming-sprøyter* med ca. 30 ml olje og fjern luft fra sprøytene. 7 Monter priming-sprøyten* for å returnere lufteporten. 7 Monter priming-sprøyten* med forlenger* til andre returlufteport. 8 Skyv oljen fra den første sprøyten til ingen luftbobler er synlige i den andre sprøyten, eller til oljen faller til under 5 ml. 8 Skyv oljen fra den andre sprøyten til ingen luftbobler er synlige i den første sprøyten, eller til oljen faller til under 5 ml. 8 Gjenta tidligere 2 trinn til ingen luftbobler er synlige. 8 Jevn ut oljevolumer mellom hver sprøyte. Stemplet må ikke være over 25 ml-volum i noen av sprøytene, inkludert olje og luft. 9 Koble verktøyet til lufttilførselen. Da sikrer du at luftstemplet33 er i enden av trekkslaglengden. 9 Koble verktøyet fra lufttilførselen. 10 Fjern priming-sprøyten* utstyrt med forlenger* og tett denne porten på nytt. 10 Bruk en 27 mm A/F-skiftenøkkel og begge sider av returslaglengderegulatoren* til å vikle hodestemplet64 fremover til 0 mm-slaglengde. Trykk på stemplet hele veien. Da trekkes ingen luft inn i systemet når hodesteplet trekkes forover. 11 Med hodestemplet helt fremme, trykk nok på stemplet til å trykke olje fra sprøyten opp til den stopper. Ca. 0,5 ml vil bli trykt fra sprøyten inn i verktøyet. 11 Fjern returslaglengderegulatoren. 11 Fjern priming-sprøyten* og tett denne porten på nytt. Trekk- og returtest 12 Mål avstanden fra enden av hodestemplet64 til foran på hodet Koble verktøyet til lufttilførselen. 12 Slå av og på verktøyet. Mål avstanden fra enden av hodestemplet til foran på hodet. Sjekk at hodestempelslaget er 21 mm og at hodestemplet går helt tilbake i enden av syklusen. Hvis ikke, følg prosedyren for topp-priming på side Koble verktøyet fra lufttilførselen. Verktøyet er nå primet. 20

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Brukerhåndbok. Genesis. Oversettelse av de originale instruksjoner. 71401 Verktøy. 71404 Verktøy

Brukerhåndbok. Genesis. Oversettelse av de originale instruksjoner. 71401 Verktøy. 71404 Verktøy Brukerhåndbok Oversettelse av de originale instruksjoner 740 Verktøy 7404 Verktøy Genesis Hydropneumatiskt verktyg 740 Avtakbart Flaske og 7404 Faste Flaske Innhold Sikkerhetsregler 4 Spesifikasjoner

Detaljer

Brukerhåndbok. Genesis. Oversettelse av de originale instruksjoner. 71224 Verktøy. 71223 Verktøy

Brukerhåndbok. Genesis. Oversettelse av de originale instruksjoner. 71224 Verktøy. 71223 Verktøy Brukerhåndbok Oversettelse av de originale instruksjoner 74 Verktøy 73 Verktøy G3 Genesis Hydropneumatiskt verktyg 73 Avtakbart Flaske og 74 Faste Flaske Innhold Sikkerhetsregler 4 Spesifikasjoner Verktøyspesifikasjon

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

BRUKERMANUAL for Exerfit 640

BRUKERMANUAL for Exerfit 640 BRUKERMANUAL for Exerfit 640 1 BUILT FOR HEALTH INNHOLD SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 3 PRESENTASJON... 4 PLEIE OG VEDLIKEHOLD:... 4 MONTERING... 5 DELELISTE... 6 KABELMONTERING... 13 VIKTIG VEDRØRENDE SERVICE...

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

BRUKERMANUAL for. 660 Multigym BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for. 660 Multigym BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for 660 Multigym BUILT FOR HEALTH INNHOLD FORHÅNDSREGLER 3 MONTERING 4-11 KARTLEGGING AV KABEL 12 OVERSIKTSDIAGRAM 13 DELELISTE 14-15 VEDLIKEHOLD 16 FORHÅNDSREGLER 1. Les og sett deg inn i

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 91010 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer

Automatdrag 26-100000

Automatdrag 26-100000 MOUNTING INSTRUCTION 04-09-6 38-6803c Automatdrag 6-00000 Beskrivelse VBG Automatdrag 6-00000 er et forlengbart tilhengerdrag med to eller flere faste innstillingsposisjoner med luftmanøvrert låsing. ECE-testet

Detaljer

Monteringsveiledning/brukerveiledning Hagebod i metall Mål 8 x 6

Monteringsveiledning/brukerveiledning Hagebod i metall Mål 8 x 6 Monteringsveiledning/brukerveiledning Hagebod i metall Mål 8 x 6 Krever 2 personer til monteringsarbeidet. 2 3 timers monteringsarbeid - Stor walk-in bod - Rask og enkel montering - Forsterkede vegger

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING STEERING POWER HYDRAULISKE STYRESYSTEMER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING 1 MONTERING AV SYLINDER. For ror: Sylinderen skal monteres på en sterk og stabil flate, på skroget eller en brakett som

Detaljer

HOVAP SERIE 9600 BASICFLOW PROSESSVENTILER INSTRUKSJONSMANUAL

HOVAP SERIE 9600 BASICFLOW PROSESSVENTILER INSTRUKSJONSMANUAL 1 INNHOLD 2 Introduksjon 2 2.1 Ventilbruk 2 2.2 Anvendelsesområde 2 2.3 Uriktig bruk 2 3 Sikkerhet 2 4 Transport og lagring 2 5 Installasjonsinstruksjoner 2 5.1 Montering 2 5.2 Installasjon i rørledningen

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

BRUKERMANUAL for BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for BUILT FOR HEALTH FORHOLDSREGLER Behold denne brukerveiledningen for senere referanse. 1. Det er viktig at du leser gjennom hele denne brukerveiledningen før du monterer apparatet og tar

Detaljer

Brukermanual. Meiselhammer H92

Brukermanual. Meiselhammer H92 Brukermanual Meiselhammer H92 ! Denne brosjyren inneholder instruksjoner som er viktige for betjening og vedlikehold av utstyret, og må leses før maskinen startes. Dette for å unngå ulykker og skader for

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no 1 Brukerveiledning Truvox Teppebanker 2 Generell informasjon: Truvox teppebanker er utformet for effektiv renhold av tepper og matter innendørs. Den skal ikke brukes utendørs, eller i områder med svært

Detaljer

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190 Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Beskrivelse av komponenter 1. Kvernestykke 2. Kvernestykke 3. Kutteplate (fin) 4. Kutteplate (grov) 5.

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Casall Inspire PT1. Power Trainer MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING SKRIV SERIENUMMERET HER

Casall Inspire PT1. Power Trainer MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING SKRIV SERIENUMMERET HER Casall Inspire PT1 Power Trainer MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING SKRIV SERIENUMMERET HER www.inspirefitness.net Des. 2010 INNHOLD Delbeskrivelse..... Side Instruksjoner..... 1 Nødvendige verktøy... 1 Dele-

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1 Fitting Kit Monteringsanvisning for takstativ x 4 x 8 x 1 x 1 x 4 x 4 x 4 x 4 x 8 Revision No: 5C 1 Montering første gang Pakk ut delene og kontroller innholdet. Kontakt din forhandler hvis deler mangler

Detaljer

HOVAP SERIE 9800 BASICFLOW PROSESSVENTILER INSTRUKSJONSMANUAL

HOVAP SERIE 9800 BASICFLOW PROSESSVENTILER INSTRUKSJONSMANUAL INSTRUKSJONSMNUL 1 INNHOLD 2 Introduksjon 2 2.1 Ventilbruk 2 2.2 nvendelsesområde 2 2.3 Uriktig bruk 2 3 Sikkerhet 2 4 Transport og lagring 2 5 Installasjonsinstruksjoner 2 5.1 Montering 2 5.2 Installasjon

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

PT-27. Plasmaskjærebrenner. Instruksjonshåndbok (NO)

PT-27. Plasmaskjærebrenner. Instruksjonshåndbok (NO) PT-27 Plasmaskjærebrenner Instruksjonshåndbok (NO) 0558005870 46 INNHOLD Kapittel / Overskrift Side 1.0 Sikkerhetsforholdsregler............................................................................

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING SKRIV SERIENUMMERET HER FØR DU MONTERER TRENINGSAPPARATET VIKTIG: Les hele bruksanvisningen før du forsøker å montere eller bruke dette apparatet. Denne bruksanvisningen inneholder

Detaljer

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner UF-9.2F-F-XXL 05.03.2007 V01 BUILT FOR HEALTH 1 INNHOLD *SIKKERHET OG VEDLIKEHOLD.... 3 *TILBEHØR... 4-5 *MONTERING Deleliste...... 6 Trinn for trinn....7-9 *OPERASJONER

Detaljer

Garasjetelt RoundTop 23 m2 Monteringsanvisning

Garasjetelt RoundTop 23 m2 Monteringsanvisning Garasjetelt RoundTop 23 m2 Monteringsanvisning BESKRIVELSE MODELLNR. 3,7 x 6 x 2,4 m Garage-in-a-Box RoundTop - Grå 62780 ANBEFALT VERKTØY Les HELE anvisningen før monteringen påbegynnes. Denne beskyttelsen

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Modell FH843103 Gass kategori I 3B/P(30) Total effekt 14.00KW (1000 g/t), Grill og sidebrenner 3,5kW Gasstrykk 30mbar Identifikasjonsnummer 359BT848 Kun for

Detaljer

Brukerveiledning Back Pack støvsuger

Brukerveiledning Back Pack støvsuger Service & Hjelp Kontakt din forhandler hvor du kan købe produktet AME Gulvteknik ApS tlf. 66157644 - mobil 28300770 www.adiatek.dk - adiatek@adiatek.dk Brukerveiledning Back Pack støvsuger Garanti Pacvac

Detaljer

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved.

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. SYKKELTILHENGER Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. Produktstørrelse: L136cm x B81cm x H86cm Produktvekt: 8,2Kg Før montering Les nøye gjennom

Detaljer

Bruksanvisning. Art. nr: 106106

Bruksanvisning. Art. nr: 106106 Bruksanvisning Art. nr: 106106 Sikkerhetsinstrukser: Før du starter treningen bør du konsultere din lege. Det er anbefalt at du gjennomgår en komplett undersøkelse. Ikke tren hardere enn hva som er anbefalt

Detaljer

Brukerveiledning Put in a picture

Brukerveiledning Put in a picture Brukerveiledning Put in a picture Varenr 104582 Sikkerhetsmessige forhåndsregler NB: Før du tar sykkelen i bruk, vær vennlig å lese hele sikkerhetsinstruksen nedenfor nøye for og forhindre skader. 1. Denne

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner

Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner 441055 Rustfritt stål, m/sortlakkerte sidebord uten sidebrenner 441056 Rustfritt stål, m/sortlakkerte sidebord med sidebrenner 441065

Detaljer

Lagertelt 9 m2monteringsanvisning

Lagertelt 9 m2monteringsanvisning Lagertelt 9 m2monteringsanvisning BESKRIVELSE MODELLNR. 3 m x 3 m x 2,4 m Shed-in-a-Box - Grå 70333 ANBEFALT VERKTØY ELLER 11 mm Les HELE anvisningen før monteringen påbegynnes. Denne beskyttelsen MÅ forankres

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon HYDRAULISK STYRING for outboard motorer SP150 Art.Nr 70600 Installasjon STEERING-POWER Page 1 Version 2.0 2004 Tekniske spesifikasjoner Hydraulisk styring Art.Nr 70600: Sylinder: Art. Nr: 71600 Volum:

Detaljer

Svingermontering. Montering av svingeren

Svingermontering. Montering av svingeren Svingermontering Dette dokumentet dekker installasjonen av alle 83/200kHz, 50/200kHz og HDI/Downscansvingere som benytter akterspeil/hekk for montering. Innvendig liming i skrog kan benyttes, men ikke

Detaljer

BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL

BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL 1 Innholdsfortegnelse Ta vare på Bruksanvisningen. Side 2 Tekniske data.. Side 3 Innhold.. Side 3 Sikkerhetsinstruksjoner.. side 4 Luft systemet side 4 Tilkobling

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

UNIVERSAL TRAINER LA-1447

UNIVERSAL TRAINER LA-1447 UNIVERSAL TRAINER LA-1447 ====Bruksanvisning ===== Viktig informasjon a) Dette produktet har blitt testet i henhold til EN-standard 957-1, 957-2 klasse H (hjemmebruk). Maksimal kroppsvekt er 140 kg. b)

Detaljer

BRUKERMANUAL for. 305 Cycle BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for. 305 Cycle BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for 305 Cycle BUILT FOR HEALTH Sikkerhetsinstrukser: ADVARSEL: For å forhindre skader og ulykker, les gjennom instruksjonene nøye før du tar i bruk sykkelen 1. Denne sykkelen er kun beregnet

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm

Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm Vers: 1.01 Telefon: 33 00 47 10 Fix Engros As Faks: 33 00 47 13 Postadresse: Andebuveien 78 3170 Sem Besøksadresse: Andebuveien 78 3170 Sem Org.nr:

Detaljer

STEG 1 Fest fremre og bakre stabilisator (18, 14) til rammen ved hjelp av muttere (8), skiver (9) og bolter (10).

STEG 1 Fest fremre og bakre stabilisator (18, 14) til rammen ved hjelp av muttere (8), skiver (9) og bolter (10). BRUKERVEILEDNING MONTERING STEG 1 Fest fremre og bakre stabilisator (18, 14) til rammen ved hjelp av muttere (8), skiver (9) og bolter (10). STEG 2 Fest styrestammen (22) ved å føre den inn i den fremre

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80. med frontinngang. med trykktank 12 liter. med 12 volt pumpe og tank. med blandabatteri

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80. med frontinngang. med trykktank 12 liter. med 12 volt pumpe og tank. med blandabatteri MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang med blandabatteri med trykktank 12 liter med 12 volt pumpe og tank Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt

Detaljer

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 1 - Arbeidsbord Mobilt Universalt trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - Innholdsregister INNLEDNING... 3 GENERELL SIKKERHETSANVISNING... 3 1. Forstå hvordan bordet brukes... 3 2.

Detaljer

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Montering og brukerveiledning (Og med montering af 24 hjul som ekstra tilbehør) Produsent: Faaborg Rehab Technic Smedemestervej 9 5600 Faaborg www.faaborg-rehab.dk Swereco

Detaljer

crocodiletm Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Crocodile are registered trademarks of R82 A/S.

crocodiletm Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Crocodile are registered trademarks of R82 A/S. crocodiletm orsk bruksanvisning 2008 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the rocodile are registered trademarks of R82 /S. 06.2011 IHOLDSFORTEGELSE Sikkerhet... 4 Garanti... 4 Verktøy... 4 Vedlikehold...

Detaljer

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner ESSE FIREWALL Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39 Bruker- og service instruksjoner Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden 0120 DENNE PEISE MØTER KRAVENE TIL DET EUROPEISKE

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler

Sikkerhetsmessige forhåndsregler Varenr: 104629 Sikkerhetsmessige forhåndsregler NB: Før du tar sykkelen i bruk, vær vennlig å lese VIKTIG hele sikkerhetsinstruksen nedenfor nøye for og forhindre Før skader. du begynner treningen bør

Detaljer

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Art. nr. 2024 Fabrikant: FAABORG REHAB TECHNIC A/S Smedemestervej 9

Detaljer

Automatdrag 26-080000

Automatdrag 26-080000 Automatdrag 26-080000 Monteringsanvisning/Serviceanvisning 2005-07-07 8-0500e Beskrivelse VBG Automatdrag 26-080000 er en forlengbar trekkstang med to eller flere faste innstillingsposisjoner med luftmanøvrert

Detaljer

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for att trakt er tørr. Hvis våt tørk før bruk. Koble strøm - Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Koble vann til Ritmo L. ¾ "slange er den beste, men du kan også bruke ½".

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Stretch Art. nr. 724 150

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Stretch Art. nr. 724 150 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Stretch Art. nr. 724 150 KOMPLETT DELELISTE Del nr. Beskrivelse Ant. 1 Hovedramme 1 2 Justeringsstag 1 3 Liggeplate 1 4 Hengsler 2 5 Håndtak 2 6 Støttestag 2 7

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

Navigation Monitor Sliding Mount

Navigation Monitor Sliding Mount Norsk Bruker manual innhold: Bruk av NMSM Dele liste Monterings anvisning Modifisering av monitor base Bruksanvisning Kontakt informasjon Takk for kjøp av våres produkt. Vi håper du blir en fornøyd bruker

Detaljer

Automatdrag 26-080000

Automatdrag 26-080000 Automatdrag 26-080000 Monteringsanvisning/Serviceanvisning 20--08 8-0500g Beskrivelse VBG Automatdrag 26-080000 er en forlengbar trekkstang med to eller flere faste innstillingsposisjoner med luftmanøvrert

Detaljer

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave Nokia sykkelladersett 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. utgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia sykkelladersett kan du lade batteriet i en kompatibel

Detaljer

SIKKERHET VED BRUK AV KERAMIKKBOLLEN VIKTIGE FORHOLDSREGLER

SIKKERHET VED BRUK AV KERAMIKKBOLLEN VIKTIGE FORHOLDSREGLER Instruksjoner for keramikkbolle Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av keramikkbollen Viktige forholdsregler...5 Bruke keramikkbollen Sette på keramikkbollen...6 Ta av keramikkbollen...7 Tips for gode

Detaljer

Brukerveiledning for elektro - hydraulisk høytrykkspresse Type EHP

Brukerveiledning for elektro - hydraulisk høytrykkspresse Type EHP Brukerveiledning for elektro - hydraulisk høytrykkspresse Type EHP 1. Oppbygging Pos. 1. Hydraulikk enhet 2. Bryter 3. Nettkabel 4. Utvendig lomme 5. Trykkslange 6. Returslange 7. Slangebeskyttelse 8.

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. kundebetjeningsnummer Som en del av Rexairs kundebetjeningsprogram får hver Rainbow AquaMate et serienummer for

Detaljer

Barnematmaker. Bruksanvisning. Art.nr K1500186-020 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Barnematmaker. Bruksanvisning. Art.nr K1500186-020 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Barnematmaker Bruksanvisning Art.nr K1500186-020 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INNHOLD VIKTIG INFORMASJON 2 HÅNDTERING 4 OVERSIKT OVER MASKINEN 5 FØR BRUK 8 BRUK 8 - Påfylling av vann 8 - Montering

Detaljer

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold dobbelt så sterk - dobbelt så rask CARE Bruks-og vedlikeholdsanvisning Innhold Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold Viktig! Les alle instruksjoner grundig før du

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90)

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 90 x 70 Delepakker Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: 1-1 1-2 1-3 Del 1 Tar

Detaljer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning TSE 150 toalettforhøyer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning TSE 150 toalettforhøyer tekniske hjelpemidler brukerveiledning TSE 150 toalettforhøyer Forord Kjære kunde, Vi gratulerer med deres nye toalettforhøyer og takker for den tillit de har vist oss. Denne brukerveiledningen viser hvordan

Detaljer

Bruks- og vedlikeholdsveiledning

Bruks- og vedlikeholdsveiledning Bruks og vedlikeholdsveiledning ADVARSLER Disse enhetene er KUN beregnet for bruk i industrielle trykkluftsystemer. Må IKKE brukes til væsker, kun omgivelsesluft. Lufttilførselen må være tørr nok til å

Detaljer

Brukerveiledning Montering Bruk Deler

Brukerveiledning Montering Bruk Deler Brukerveiledning Montering Bruk Deler NB: Maksimumvekt på bruker er 110 kg Før du starter treningen bør du konsultere med en lege først. Dette gjelder særlig hvis det er lenge siden du har trent regelmessig.

Detaljer

NORDIC. 240 cycle. Brukermanual UF-56610 07.13.2007 V01

NORDIC. 240 cycle. Brukermanual UF-56610 07.13.2007 V01 NORDIC Brukermanual 240 cycle UF-56610 07.13.2007 V01 Oversiktsdiagram Deleliste NR. BESKRIVELSE ANT NR BESKRIVELSE ANT 1 Hovedramme 1 36 c klemme 1 2 Setestamme 1 37 Skrue 2 3 Seteglider 1 38 Skrue 5

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Monteringsveiledning Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade.

Detaljer

Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual

Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual Vennligst les denne manualen nøye før du bruker denne luftrenseren. Behold manualen i tilfelle du får bruk for den senere. Takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

EKSTRA STOR PORTABEL GARASJE/LAGERHALL

EKSTRA STOR PORTABEL GARASJE/LAGERHALL EKSTRA STOR PORTABEL GARASJE/LAGERHALL MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING Grunnet stadige forbedringer, kan det være at det faktiske produktet kan variere noe fra beskrivelsene i denne monterings- og bruksanvisningen.

Detaljer

Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10

Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10 Modell F4181 Løftestropp for F-071 Best.nr.: F4181 Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10 E-mail: fno@fernonorden.com Org. nr. 924 45

Detaljer

Monteringsanvisninger for Purus Joti rustfrie sluk og renner

Monteringsanvisninger for Purus Joti rustfrie sluk og renner Monteringsanvisninger for Purus Joti rustfrie sluk og renner 02.2011 Innholdsfortegnelse Forside/ Støtteben side 1 Gulvtype: F1 Klemramme for toppmembran side 2 Gulvtype: F2 Smøremembran for toppmembran

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500

Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500 Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500 Vennligst les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk. Oppbevar veiledningen på en sikker plass for fremtidig bruk og referanse. Vær ekstra

Detaljer

Bruksanvisning for gassovn

Bruksanvisning for gassovn Bruksanvisning for gassovn 430-043 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB Les bruksanvisningen nøye før bruk! SIKKERHETSANVISNINGER Les bruksanvisningen før du tar i bruk ovnen. Installer kun ovnen

Detaljer

KHO -M og PHO -M -DØRER

KHO -M og PHO -M -DØRER 2 (7) 1. DØRER MED TERSKEL, MONTASJE MÅL Y Horisontal smyg for lys åpning ø 5,5 x 38 VAK B X X Terskelplate A Y Vertikalt smyg av lys åpning VAL Wronic ø 4,2 x 25 Fonsterknings plate Popnagle ø 3,2 x 8

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2

BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2 BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2 BLUSS 4+1 Les bruksanvisningen nøye og påse at grillen er forskriftsmessig montert. Bruk og vedlikehold må også være i henhold til bruksanvisningen.

Detaljer