Instruksjonshåndbok Oversettelse av originale instruksjoner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Instruksjonshåndbok Oversettelse av originale instruksjoner"

Transkript

1 Instruksjonshåndbok Oversettelse av originale instruksjoner Verktøy Hydro-pneumatisk elektrisk verktøy

2 2

3 Innhold Sikkerhetsinstruksjoner Spesifikasjon Tilsiktet bruk 5 Verktøyspesifikasjon 5 Verktøydimensjoner 5 Sette i drift Lufttilførsel 6 Driftsprosedyre 6 Nese-enheter Valg av Avdelok nese-enhet 7 Valg av standard nese-enhet 7 Monteringsinstruksjoner 8 Servicearbeid på verktøyet Hver dag 9 Hver uke 9 Sikkerhetsdata for molylitium-fett EP Sikkerhetsdata for Molykote 55m fett 10 Sikkerhetsdata for Molykote 111 fett 10 Servicepakke 11 Vedlikehold 11 Demonteringsinstruksjoner 12 Monteringsinstruksjoner Generell montering av grunnverktøy Deleliste for Priming Informasjon om olje 18 Hyspin VG32 oljesikkerhetsdata 18 Priming-pakke 19 Priming-porter 19 Slaglengdejustering 19 Første primingprosedyre 20 Prosedyre for topp-priming 21 Feildiagnose Samsvarserklæring BEGRENSET GARANTI Avdel gir den begrensede garantien at produktene vil være fri for defekter i utførelse og materiale som oppstår under normale driftsforhold. Denne begrensede garantien beror på at: (1) produktet installeres, holdes ved like og brukes i samsvar med produktbrosjyren og instruksjonene, og (2) bekreftelse fra Avdel på den aktuelle defekten ved inspeksjon og testing. Avdel gir den forannevnte, begrensede garantien i en periode på tolv (12) måneder etter Avdels levering av produktet til den som kjøper direkte fra Avdel. Hvis det er brudd på forannevnte garantien, skal det eneste botemiddelet være å returnere de defekte varene for utskifting eller refusjon for kjøpsprisen etter Avdels valg. FORANNEVNTE UTTRYKTE, BEGRENSEDE GARANTI OG BOTEMIDDEL ER EKSKLUSIVE OG I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER OG BOTEMIDLER. ALL ANTYDET GARANTI I FORHOLD TIL KVALITET, EGNETHET FOR FORMÅL ELLER SALGBARHET FRASIES SPESIFIKT HERVED OG EKSKLUDERES AV AVDEL. Avdel UK Limiteds policy fokuserer på kontinuerlig produktutvikling og -forbedring. Vi forbeholder oss retten til å endre spesifikasjonen på et produkt uten forhåndsvarsel. 3

4 Sikkerhetsinstruksjoner Denne instruksjonshåndboken må leses med spesiell oppmerksomhet på følgende sikkerhetsregler, som må følges av enhver person som installerer, betjener eller utfører service på dette verktøyet. 1 Produktet må ikke brukes til annet enn formålet det er beregnet på. 2 Ikke bruk annet utstyr med dette verktøyet/denne maskinen enn det som er anbefalt og levert av Avdel UK Limited. 3 Enhver endring som kunden foretar av verktøyet/maskinen, spissenheter, tilbehør eller annet utstyr som leveres av Avdel UK Limited eller deres representanter, skal være kundens hele ansvar. Det er en glede for Avdel UK Limited å underrette om all foreslått endring. 4 Verktøyet/maskinen må holdes ved like i trygg driftstilstand til enhver tid og undersøkes ved regelmessige intervaller for skade og funksjon av kompetent, opplært personale. Enhver demonteringsprosedyre skal foretas bare av personale som har fått opplæring i Avdel UK Limiteds prosedyrer. Ikke demonter dette verktøyet/denne maskinen uten først å ha lest vedlikeholdsinstruksjonene. Vennligst ta kontakt med Avdel UK Limited med sine krav til opplæring. 5 Verktøyet/maskinen skal alltid brukes i samsvar med relevant helse- og sikkerhetslovgivning. I Storbritannia gjelder Health and Safety at Work Act 1974". Alle spørsmål vedrørende riktig bruk av verktøyet/maskinen og brukerens sikkerhet skal rettes til Avdel UK Limited. 6 Kunden må forklare forholdsreglene som skal følges når du bruker dette verktøyet/denne maskinen for alle brukere. 7 Koble alltid luftslangen fra verktøyet/maskinens inngang før du prøver å justere, montere eller fjerne en nese-enhet. 8 Ikke bruk et verktøy/en maskin som er rettet mot en eller flere personer eller brukeren. 9 Bruk alltid et solid grunnlag eller stabil posisjon før verktøyet/maskinen brukes. 10 Pass på at luftehull ikke blokkeres eller dekkes til, og at slanger alltid er i god stand. 11 Driftstrykket skal ikke overstige 8,5 bar. 12 Ikke bruk verktøyet hvis det ikke er utstyrt med en komplett nese-enhet med mindre det foreligger spesifikke instruksjoner om det. 13 Vær forsiktig så brukte stammer ikke får utgjøre noen fare. 14 Verktøyet må utstyres med pintaildeflektor før bruk. 15 Når verktøyet er utstyrt med stammedeflektor, bør den roteres til åpningen er vendt bort fra brukeren og andre personer som jobber i nærheten. 16 Når du bruker verktøyet, må både brukeren og andre i nærheten bruke vernebriller for å beskytte mot fester som støtes ut, dersom et feste legges "i luft". 17 Vær nøye med å unngå innvikling av løse klær, slips, langt hår, rengjøringsfiller, osv. i de bevegelige delene av verktøyet som kan oppbevares tørre og rene for best mulig grep. 18 Når verktøyet bæres fra sted til sted, hold hendene borte fra utløseren/spaken for å unngå utilsiktet oppstart. 19 Unngå for mye kontakt med hydraulikkvæskeoljen. Vær nøye med å vaske deg godt for å minimere muligheten for utslett. 20 C.O.S.H.H.-data for alle hydraulikkoljer og smøremidler er tilgjengelige på forespørsel fra din verktøyleverandør. 21 Hanske skal alltid brukes. 4

5 Spesifikasjon Tilsiktet bruk Den hydropneumatiske er designet for å plassere Avdel låsebolt og bruddstammefester. For et komplett verktøy, bestill grunnverktøy med delenummer og velg nese-enhet fra avsnittet om nese-enheter på side 7 som passer til din bruk. Sikkerhetsinstruksjonene må alltid følges. Verktøyspesifikasjon Lufttrykk Minimum Maksimum 5,0 7,0 bar ( lbf/in 2 ) Krav til friluftvolum ved 5,0 bar / 73 lbf/in 2 14,2 liter ved 7,0 bar / 102 lbf/in 2 19,9 liter Slag Minimum 20 mm (0,79 in) Trekkraft ved 5,0 bar / 73 lbf/in 2 25,9 kn (5823 lbf) ved 7,0 bar / 102 lbf/in 2 36,2 kn (8138 lbf) Syklustid Ca. 3 sekunder Støynivå Mindre enn LAeq,T = 75 db(a) Vekt Uten nese-utstyr 4,90 kg (10 lb 13 oz) Vibrasjon Mindre enn 2.5 m/s 2 Verktøydimensjoner Alle dimensjoner vises i millimeter. 5

6 Sette i drift Lufttilførsel Alt verktøyet betjenes med trykkluft ved optimalt trykk på 5,5 bar. Vi anbefaler bruk av trykkregulatorer og filtreringssystemer på hovedlufttilførselen. Disse skal monteres innenfor 3 meter fra verktøyet (se diagrammet nedenfor) for å sikre maks. verktøylevetid og minimalt vedlikehold. Luftilførselsslanger skal ha en min. effektiv arbeidstrykkgrense på 150 % av maks.-trykket som genereres i systemet eller 10 bar, det som er høyest. Luftslanger skal være oljeresistente, ha et slitasjebestandig eksteriør og bør armeres når driftsforhold kan resultere i at slanger skades. Alle luftslanger MÅ ha minimums-borediameter på 6,4 millimeter eller ¼ tomme. Driftsprosedyre V I K T I G Ikke prøv å bryte av en pintail uten at en krage er installert. Dette vil resultere i at den usikrede delen av pintail støtes ut fra nesen ved høy hastighet og med stor kraft. Når du installerer låsebolt-produkter: Sørg for at riktig nese-enhet er montert. Koble verktøyet til lufttilførselen. Trykk Avdelok -bolten gjennom applikasjonshullet. Sett kragen på bolten (rett inn som vist). Hold naglhodet mot applikasjonen, trykk verktøyet på den fremskytende pintail. Trykk utløseren helt inn. Én syklus vil sørge for at kragen svenkes inn i låsesporene på bolten og at bolten bryter ved brytersporet. Slipp utløseren. Verktøyet fullfører syklusen ved å trykke seg selv av kragen og støte ut pintail på baksiden. Når du installerer låsebolt-produkter: Sørg for at riktig nese-enhet er montert. Koble verktøyet til lufttilførselen. Sett festestammen inn i nesen på verktøyet. Sett verktøyet med festet mot applikasjonen slik at festet som stikker ut kommer rett inn i hullet. Trykk utløseren helt inn. Verktøysyklusen vil bringe festet på bane. Slipp utløseren. Verktøyet fullfører syklusen. 6

7 Nese-enheter Valg av Avdelok nese-enhet Avdelok nese-utstyr er tilgjengelig i fire typer. Det er avgjørende at riktig nese-enhet monteres før du bruker verktøyet. VALG AV AVDELOK NESE-ENHET NESE-UTSTYR Ø A B C D BESKRIVELSE mm tomme mm tomme mm tomme mm tomme DELENR. 3/16" Vertikale flater * 3/16" Horisontale flater * 1/4" Vertikale flater * 1/4" Horisontale flater * 1/4" Horisontale flater (i trinn) * 1/4" Rund * 5/16" Horisontale flater /16" Horisontale flater (i trinn) /16" Rund /8" Rund /8" Rund (i trinn) /8" Kort * Du må bruke adapter (delenummer ) for å montere disse nese-enhetene til verktøyet. Trinn-ambolter gir mindre deformering av kragene slik at Avdelok kan settes i mykere materialer som plast, tre, osv. Valg av standard nese-enhet Festene nedenfor kan også settes på verktøyet. Det er avgjørende at riktig nese-enhet monteres før du bruker verktøyet. VALG AV STANDARD NESE-ENHET FESTE NESE-UTSTYR NAVN Ø BESKRIVELSE DELENR. AVBOLT 3/16" (4,8 mm) Se databladet /4" (6,4 mm) Se databladet /16" (8,0 mm) Se databladet AVSEAL II 11 mm standard For valg av nesespiss, se databladet mm standard For valg av nesespiss, se databladet mm lavtrykk For valg av nesespiss, se databladet mm lavtrykk For valg av nesespiss, se databladet mm lavtrykk For valg av nesespiss, se databladet INTERLOK 3/8 (10mm) Standard retteutstyr MAXLOK 1/4 (6.4mm) Standard retteutstyr * /16 (4.8mm) Standard retteutstyr * MONOBOLT 3/8" (10 mm) Standard nesetipp Luftinntakstrykk på 7,0 bar kreves. To verktøyaktiveringer trengs for å plassere disse Monobolt -festene. * Det er nødvendig å bruke adaptersett (delenummer ) for å passe disse nese forsamlinger til verktøyet. 7

8 Nese-enheter Monteringsinstruksjoner Det er avgjørende at riktig nese-enhet monteres før du bruker verktøyet. Ved å kjenne detaljene for festet som skal plasseres, vil du kunne bestille en helt ny, komplett nese-enhet med valgtabellene på side 7. V I K T I G Lufttilførselen må kobles fra ved montering eller fjerning av nese-enheter med mindre annet er spesielt oppgitt. Neseenheter må monteres før montering. Offset neseenheter leveres alltid montert. RETT HORISONTAL, VERTIKAL ELLER ROUND NESEENHETER Smør pels kjevene med Moly Litium fett. Monter våren guider 4 og våren 5 og stå på slutten på en flat jevn overflate. Balanser de tre chuck kjeve 3 på de øvre våren guider 4 (ved hjelp av en brukt stjertand å hjelpe posisjonering hvis nødvendig). Senk Chuck Collet 2 over de sammensatte komponenter. Sett spacer 6 (hvis nødvendig) til chuck spennhylse 2 (5/16 "dia bare). Montering kan deretter plasseres i ambolten. Delnummer med fete typer viser til tegningen motsatt. Tilbehør Krageskjærere Du kan bestille krageskjærere til avskjæring av krager på Avdelok. Den minste størrelsen som vises til venstre nedenfor, er til avskjæring av krager på 3/16 og 1/4. Den største størrelsen som vises til høyre nedenfor, er til avskjæring av krager på 5/16 og 3/8. Dimensjonene i uthevet skrift er i millimeter. De øvrige dimensjonene er i tommer 8

9 DELENR. BESKRIVELSE 3/16" KRAGESKJÆRE R /4" KRAGESKJÆRE R /16" KRAGESKJÆRER /8" KRAGESKJÆRE R ANT. 1 SKRUE MED INNVENDIG HODE HYLSE BLADSTIFT SKRUE TIL BLADSTIFT BLAD FJÆRKLEMMEENHET BLADBÆRERENHET AVSTANDSSTIFT KAMSTANG YTRE HYLSE LÅSEMUTTER TIL NESE EKSTERN SIKRINGSRING LÅSEDEKSEL BLADFJÆR UAVHENGIG LÅSEPINNE Krageskjærere, Adaptersett ( ) For skjære 5/16 eller 3/8 Avdelok brukes krageskjærer hhv adaptersett er ikke nødvendig. Monteringsanvisning ( ) Demontere huset For å sette på disse krageskjærerne kobler du verktøyet fra lufttilførselen Fjern beskyttelsesplaten bak 47. Fjern neseenheten hvis en slik er montert Smør kamflatene til krageskjæreren, lagerflatene og de bevegelige delene med moly-litiumfett. Hold hodestempelet med en 10 mm A/F unbrakonøkkel* gjennom baksiden av verktøyet, og stram krageadapteren på hodestempelet med en skrunøkkel*. Trykk slagadapteren over krageadapteren, og skru fast. Stram med en skrunøkkel* Sett den monterte krageskjæreren i slagadapteren, og skru den på enden av krageadapteren. Stram nesefestemutteren på slagadapteren med en skrunøkkel Monter hodeskrustikkebakke* til hode 63 og bruk myke kjever til å holde hodeskrustikkebakkene snudd opp-ned. Bruk låsemutterhylse* til å skru ut låsemutter 38. Bruk en 10 mm A/F om nødvendig Unbrakonøkkel som brukes til å hindre at bunnplaten 32 roterer. Ta av grunndeksel 31 og pakning 36. Ta av låseringen 25 og lyddemperen 37. Trykk bunnplaten 32 inn i huset 65, og ta av låseringen 24. Med bunnplate-ekstraktor* montert til undersiden av huset 65 skrus låsemutteren 38 fast på bunnplaten 32, og bunnplaten trekkes fra huset. Om nødvendig, bruk en 10 mm A/F-unbrakonøkkel til å unngå at bunnplaten roteres. Skru stempelstopperen på undersiden av luftstempel 33, posisjoner ved bruk av M6-skruer i bunnen, og skru på. Betjenes ved at du trykker krageskjæreren hardt over kragen og trykker inn utløseren. * I servicesett Det er nødvendig å fjerne dette tilbehøret når verktøyet skal klargjøres for bruk. 9

10 Servicearbeid på verktøyet Vanlig service omfattende inspeksjon skal utføres én gang i året eller hver sykluser, det som kommer først. V I K T I G Les sikkerhetsinstruksjonene på side4. Arbeidsgiveren er ansvarlig for å sikre at instruksjonene for verktøyvedlikehold er gitt til riktig personale. Brukeren skal ikke involveres i vedlikehold eller reparasjon av verktøyet med mindre vedkommende har riktig opplæring. Verktøyet skal undersøkes regelmessig for skade og funksjonssvikt. Hver dag Daglig, før bruk eller første gang verktøyet tas i bruk, hell noen få dråper lett, ren smøreolje inn i luftinntaket på verktøyet hvis ingen smørenippel er montert på lufttilførselen. Hvis verktøyet er i kontinuerlig bruk, skal slangen kobles fra hovedlufttilførselen og verktøyet smøres hver annen eller tredje time. Kontroller for luftlekkasjer. Slanger og koblinger bør skiftes hvis de er skadet. Kontroller for oljelekkasjer. Hvis det ikke er noe filter på trykkregulatoren, tapp luftslangen for å fjerne akkumulert smuss eller vann før luftslangen kobles til verktøyet. Drener eventuelt filter. Sjekk at nese-enheten er riktig for at festet skal kunne plasseres. Sørg for at deflektor 47 er montert på verktøyet. Sjekk at slaget på verktøyet oppfyller minimumsspesifikasjonen (side 5). De siste trinnene for priming-prosedyrene på side 20 og 21forklarer hvordan du skal måle slaget. Sjekk at ambolten ikke er slitt. Dette kan bekreftes ved å se installert data på feste-databladet. For mye slitasje kan føre til at ambolten sprekker. Hver uke Demonter og rengjør nese-enheten, og vær spesielt oppmerksom på kjevene. Smør med molylitium-fett før montering. Kontroller for oljelekkasjer i lufttilførselslangen og -beslagene. Sikkerhetsdata for molylitium-fett EP 3753 Fett kan bestilles som enkeltartikkel. Delenummeret står i servicepakken, på side 12. Førstehjelp HUD: Da festet er helt vannresistent, fjernes det lettest med godkjent emulgerende hudrens. SVELGING: Pass på at vedkommende drikker 30 ml magnesiamelk, helst blandet i et glass melk. ØYNE: Irriterende, men ikke skadelig. Skyll med vann og oppsøk lege. Brann FLAMMEPUNKT: Over 220 C. Ikke klassifisert som brannfarlig. Egnet slukkemiddel: CO2, halon eller vannspray hvis tilført med en erfaren bruker. Miljø Skrap sammen for forbrenning eller avhending på godkjent sted. Håndtering Bruk vernekrem eller oljeresistente hansker. Oppbevaring Borte fra varme og oksidasjonsmiddel. Artikkelnumre i fete typer henviser til sammenstillingstegningen og delelisten (side 16 17). 10

11 Servicearbeid på verktøyet Sikkerhetsdata for Molykote 55m fett Førstehjelp HUD: Skyll med vann. Tørk av. SVELGING: Ingen førstehjelp nødvendig. ØYNE: Skyll med vann. Brann FLAMMEPUNKT: Over 101,1 C. (lukket beger) Eksplosjonsegenskaper: Nei Egnet slukkemiddel: Karbondioksidskum, pulver eller vannoverrisling. Vann kan brukes til å avkjøle beholdere som er utsatt for brann. Miljø Ikke la store mengder komme inn i avløp eller overflatevann. Metoder for rengjøring: Skrap sammen og ha i egnet beholder med lokk. Spilt produkt skaper en ekstremt glatt overflate. Skadelig på vannorganismer og kan forårsake langsiktige bivirkninger i det akvatiske miljøet. På grunn av den fysiske formen og vannet produktet uoppløselighet - er imidlertid produktets biologiske tilgjengelighet forsvinnende liten. Håndtering Generell ventilasjon anbefales. Unngå kontakt med hud og øyne. Oppbevaring Ikke oppbevar sammen med oksidasjonsmidler. Beholderen skal være lukket og må oppbevares borte fra vann eller fuktighet. Sikkerhetsdata for Molykote 111 fett Førstehjelp HUD: Ingen førstehjelp nødvendig. SVELGING: Ingen førstehjelp nødvendig. ØYNE: Ingen førstehjelp nødvendig. INHALERING: Ingen førstehjelp nødvendig. Brann FLAMMEPUNKT: Over 101,1 C. (lukket beger) Eksplosjonsegenskaper: Nei Egnet slukkemiddel: Karbondioksidskum, pulver eller vannoverrisling. Vann kan brukes til å avkjøle beholdere som er utsatt for brann. Miljø Ingen bivirkninger forutses. Håndtering Generell ventilasjon anbefales. Unngå kontakt med øynene. Oppbevaring Ikke oppbevar sammen med oksidasjonsmidler. Beholderen skal være lukket og må oppbevares borte fra vann eller fuktighet. 11

12 Servicearbeid på verktøyet Servicepakke For alt servicearbeid anbefaler vi bruk av servicepakken. SERVICEPAKKE: DELENR. BESKRIVELSE DELENR. BESKRIVELSE LUFTSTEMPELSTANGKULE VENTILSTØTSTANG FOR TETNINGSHUS BUNNPLATE-EKSTRAKTOR TETNINGSFESTE-SKRUNØKKEL SKRUNØKKEL FOR FESTEMUTTER GLIDENDE VINKELHÅNDTAK FOR SKRUVERKTØY HODESTEMPELKULE T-HÅNDTAKSFORLENGER HODESTEMPTL-PAKNINGSHYLSE UTLØSERVENTIL-EKSTRAKTOR FORAN HODESTEMPTL-PAKNINGSHYLSE BAK mm KJØRNER HODESTEMPEL-TETNINGSFØRING FETT MOLYLITIUM EP HODE-SKRUSTIKKEBAKKE FETT MOLYKOTE 55 M LEPPETETNINGSHUS-STEMPELSTANG FETT MOLYKOTE LEPPETETNINGSHUS-HYLSE LOCTITE 243 GJENGELÅS LÅSEMUTTERHOLDER * PRIMINGSPRØYTE (x2) BAKRE LEPPETETNINGSFØRING * TREKK-SLAGLENGDEREGULATOR BAKRE LEPPETETETNINGSSTEMPEL * RETURSLAG-REGULATOR BAKRE STEMPELKULE * PRIMINGSPRØYTE-FORLENGER RETURSTEMPEL-UTTREKKER STARTEREN MUTTER * Primingpakke inkluderer også disse delene og kan leveres separat. Følgende standardverktøy trengs til ervice (følger ikke med servicepakke). 4 mm umbrako-nøkkel 5 mm umbrako-nøkkel 6 mm umbrako-nøkkel 10 mm umbrako-nøkkel 14 mm skiftenøkkel 22 mm skiftenøkkel eller fatning 27 mm skiftenøkkel 48 mm skiftenøkkel 10 mm PTFE-tape Skiftenøkler og umbrako-nøkler er spesifisert over flater med mindre annet er oppgitt. Vedlikehold Hvert år eller hver sykluser (det som kommer først), skal verktøyet demonteres helt og nye komponenter skal brukes der de gamle er slitt, skadet eller når det er anbefalt. Alle 'O -ringer og tetninger skal byttes ut og smøres med Molykote 55m for pneumatisk tetting eller Molykote 111 for hydraulisk tetting. V I K T I G Les sikkerhetsinstruksjonene på side4. Arbeidsgiveren er ansvarlig for å sikre at instruksjonene for verktøyvedlikehold er gitt til riktig personale. Brukeren skal ikke involveres i vedlikehold eller reparasjon av verktøyet med mindre vedkommende har riktig opplæring. Verktøyet skal undersøkes regelmessig for skade og funksjonssvikt. Luftslangen må kobles fra før det gjøres forsøk på service eller demontering, med mindre det foreligger spesifikke instruksjoner om annet. Det anbefales at alle demonteringsprosedyrer utføres i rene omgivelser. Før verktøyet demonteres, må nese-utstyret fjernes. Se side8 for instruksjoner om montering og service. For fullstendig service av verktøyet, anbefaler vi at du demonterer undergruppene i rekkefølgen som vises. Husk å prime verktøyet etter demontering. 12

13 Servicearbeid på verktøyet Demonteringsinstruksjoner Klargjøring Koble verktøyet til lufttilførselen. Trykk på utløser 29 og hold inne. Koble fra lufttilførselen og slipp utløser29. Ta av deflektor 47, festemutter49, adapterring 50 og adapter 48. Manøverventil Skru opp svingbolt 44 med 22 mm A/F-skiftenøkkel eller fatning og fjern svingbolt 43. Ta ut O -ringer 4 fra svingbolten. Bruk 6 mm A/F umbrako-nøkkel til å fjerne ventilfestet 40. Fjern O -ring 7. Trykk ventilspole 39 ut av hus 65. Fjern O -ringe 11. Trykk ventilspole 42 ut av hus 65. Fjern O -ringe 10 og 11. Montering av hus Monter hodeskrustikkebakke* til hode 63 og bruk myke kjever til å holde hodeskrustikkebakkene snudd opp-ned. Bruk låsemutterhylse* til å skru ut låsemutter 38. Om nødvendig, bruk en 10 mm A/F-umbrakonøkkel til å unngå at bunnplaten 32 roteres. Ta av grunndeksel 31 og pakning 36. Ta av låsering25 og lyddemper 37. Trykk bunnplate 32 inn i hus 65 og ta av låseringen24. Med bunnplate-ekstraktor* montert til undersiden av hus 65, skru låsemutter 38 fast på bunnplate32, og trekk bunnplaten fra huset. Om nødvendig, bruk en 10 mm A/F-umbrakonøkkel til å unngå at bunnplaten roteres. Fjern O -ring 8 fra bunnplate 32. Monter 14 mm A/F-skiftenøkkel eller 5 mm A/F-umbrako-nøkkel på luftstempelkobling41. Skru av mutter 3 med 27 mm A/F-skiftenøkkel. Trekk ut luftstempel 33 med M6-gjengede hull. Ta av firertetting 9 og styrkereduksjonstetting 35. Monter 4 mm A/F-umbrakonøkkel i luftstempelstang 58 og bruk 14 mm A/F-skiftenøkkel til å skru ut luftstempelkobling41. Trykk lufltstempelstangen inn i hode 63 opp til der den stopper. Bruk skrunøkkel for festemutter* til å skru ut håndtakfestemutter 34 og ta av huset 65. Hode-enhet Fjern 4 lufteskruer 1 og gummistålbrikker 5 og tapp olje i en egne tbeholder. Monter hodeskrustikkebakke* til hode 63 og bruk myke kjever til å holde hodeskrustikkebakkene snudd opp-ned. Ta av O -ringene 13 fra hode 63. Bruk en 2 mm-kjørner* til å kjøre ut utløserbolt 30 og fjerne utløser 29. Skru ut utløserventil 28 med utløserventiluttrekker*. Bruk tettingfesteskrunøkkel* til å fjerne tettingfestet 55. Fjern leppetetning 16 og O -ring 12. Trekk ut luftstempelstang 58. Ta ut lagerring 62, leppetetting 15, tettingstopper 61, leppetetting 14 og trekkstempel 56. Fjern lagerring 60 fra enden av luftstempelstangen 59. Monter 4 mm A/F-umbrakonøkkel i luftstempelstang 58 og bruk 14 mm A/F-skiftenøkkel eller 5 mm A/F-umbrakonøkkel til å skrue av enden av luftstempelstangen 59. Bruk returstempeluttrekker* til å fjerne returstempel 57. Ta av leppetetning 14 fra returstempelet. Ta av hodeskrustikken*.bruk myke skrustikker til å holde i verktøyhåndtaket og plassere verktøyet med nesen ned. Bruk 48 mm A/F-skiftenøkkel til å skru av endedeksel 51. Ta av lagerring 53, pusser 22 og O -ring 6 fra endedekselet. Fjern hodestempel 64 fra hodet 63. Ta av hodestempeltetninger19, anti-ekstruderingsringer 20 og leppetetning 21 fra hodestemplet. Bruk tetningshusstøtstangen* til å fjerne tetningshuset 52. Ta av leppetetning 17, lagerring 54, Pusser 18 og O -ring 23 fra tetningshuset. *Henviser til artikler som følger med i servicepakke. Se side 12 for fullstendig liste. Artikkelnumre i fete typer henviser til sammenstillingstegningen og delelisten (side 16 17). 13

14 Servicearbeid på verktøyet Monteringsinstruksjoner Alle O -ringer og tetninger skal byttes ut og smøres med Molykote 55m* for pneumatisk tetting eller Molykote 111* for hydraulisk tetting. Hode-enhet Bruk myke skrustikker til å holde i verktøyhåndtaket og plassere verktøyet med nesen ned. Monter lagerring 54, leppetetning 17, pusser 18 og O -ring 23 på tetningshuset 52. Monter anti-ekstruderingsringer 20 til begge tetningsspor på hodestempel 64. Anti-ekstruderingsringer skal installeres i tetningspor i nærheten av lufthullet i hodestepmlet, som vist i detalj C på tegningen. Monter hodestempeltetninger19 i begge tetningssporene på hodestempel 64. Hodestempeltetninger bør installeres i tetningsspor lengst fra luftehullet i hodestemplet, som vist i Detalj C på monteringstegningen. Monter hodestempelkulen* til hodestempel 64 og sett tetningshuset på hodestemplet. Før du setter hodestempel 64 i hode 63, sett hodestempeltetningsføringen* bak på hodet. Når hodestempel 64 er montert helt fremst, fjern hodestemppeltetningsføringen og hodestepmelkulen. Før du setter leppetetning 21 i hode 63, sett bakre hodestempelkule* på hodestempel 64 og bakre leppetetninghylse* bak på hodet. Bruk bakre leppetetningsstempel* for å sette leppetetningen inn frem til den stopper. Monter lagerringer 53, pusser 22 og O -ring 6 i endedeksel51. Påfør Loctite 243* til gjengen på endedeksel 51 og bruk 48 mm A/F-skiftenøkkel til å skru endedekselet i hodet 63. Monter hodeskrustikkebakke* til hode 63 og bruk myke kjever til å holde hodeskrustikkebakkene snudd opp-ned. Monter leppeptetning 14 på returstempel 57. Monter returstempelet på returstempeluttrekkeren* og sett inn i hode 63 til dybdemerket som står på returstempeluttrekkeren. Påfør Loctite 243* til gjengen på enden av luftstempelstangen 59. Monter 4 mm A/F-umbrakonøkkel i luftstempelstang 58 og bruk 14 mm A/F-skiftenøkkel eller 5 mm A/F-umbrakonøkkel til å skrue av enden av luftstempelstangen. Monter lagerring 60 på enden av luftstempelstangen 59. Monter luftstempelstangkulen* til luftstempelstang 58 og monter trekkstempel56, leppetetning 14, tetningsstopp 61, leppetetning 15 og lagerring 62 i retningen og rekkefølgen som vises på monteringstegningen. Sett inn luftstempelstangen i hodet 63. Monter leppeptetning 16 og O -ring 12 i tetningslåsen 55. Påfør Loctite 243* til gjengen på tetningslåsen 55 og bruk tettingsfesteskrunøkkelen* til å vikle inn i hodet 63. Fjern luftstempelstangkulen*. Monter 2 O -ringer 13 til hodet 63. Monter utløserventil 28 med utløserventiluttrekker*. Monter utløser 29 og sett inn utløserbolt 30 i hodet 63. Ta av hodeskrustikken*. Bruk myke skrustikker til å holde i verktøyhåndtaket og plassere verktøyet med nesen ned. Monter 4 lufteskruer 1 og 4 gummistålbrikker 5 for å tette luftehull. Montering av hus Monter hodeskrustikkebakke* til hode 63 og bruk myke kjever til å holde hodeskrustikkebakkene snudd opp-ned. Monter hus 65 til hode63. Påfør Loctite 243* til gjengen på håndtakslåsemutter 34 og vikle på håndtak 63 med skrunøkkelen til håndtaksfestemutter* for å stramme. Påfør Loctite 243* til gjengen på luftstempelstangen 58 og vikle luftstempelkoblingen 41 til luftstempelstangen. Stram med 4 mm A/Fumbrakonøkkel i luftstempelstangen og 14 mm A/F-skiftenøkkel på luftstempelkoblingen. Monter firertetningen 9 og styrkereduksjonstetningen 35 til luftstempel 33. Sett luftstempel 33 i huset 65 til den sitter på luftstempelkoblingen 41. Påfør Loctite 243* til gjengen på enden av luftstempelstangen 41. Stram mutter 3 med 27 mm A/F-skiftenøkkel med 14 mm A/Fskiftenøkkel eller 5 mm A/F-umbrakonøkkel på luftstempelkoblingen for å unngå rotasjon. Monter O -ring 8 til bunnplate 32. Sett bunnplate 32 inn i hus 65 og monter låseringen 24. Rens lyddemperen 37 grundig eller bytt ut hvis den er slitt. Monter lyddemperen til bunndekselen 31 og monter låsering 25. Sett pakning 36 på bunndeksel 31 og sett på hus 65. Skru låsemutter 38 fast til bunnplaten32 med låsemutter-fatning*. Om nødvendig, bruk en 10 mm A/F-umbrakonøkkel til å unngå at bunnplaten roteres. *Henviser til artikler som følger med i servicepakke. Se side 12 for fullstendig liste. Artikkelnumre i fete typer henviser til sammenstillingstegningen og delelisten (side 16 17). 14

15 Servicearbeid på verktøyet Monteringsinstruksjoner Manøverventil Monter 2 O -ringer 10 i ventilhuset 42 og 2 O -ringer 11 på ventilhuset. Sett ventilhus 42 i hus 65. Monter 2 O -ringer 11 til ventilspolen 39. Sett ventilspole 39 i hus 65. Monter O -ring 7 til ventilhus 40. Påfør Loctite 243* til gjengen på ventilfestet 40 og bruk 6 mm A/F-umbrakonøkkel til å montere ventilfestet i hus 65. Monter 2 O -ringer 4 til svingbolten 44. Monter sving 43 til svingbolt 44. Påfør PTFE-tape til gjengen på svingbolt 44 og bruk 22 mm A/F-skiftenøkkel eller fatning til å skrue svingbolten inn i hus 65. Monter adapter 48, adapterring 50, festemutter 49 og deflektor 47. *Henviser til artikler som følger med i servicepakke. Se side 12 for fullstendig liste. Artikkelnumre i fete typer henviser til sammenstillingstegningen og delelisten (side 16 17). 15

16 Generell montering av grunnverktøy

17 Deleliste for DELENR. DELENR. BESKRIVELSE ANT. RESERVEDELER DELENR. DELENR. BESKRIVELSE ANT. RESERVEDELER M5 x 8 Setthodeskue Håndtaksfestemutter Blendeplugg Styrkereduksjonstetting Mutter - M18 x 1, Pakning O-ring - Svingbolt Sintret lyddemper M5 Gummistålbrikke Låsemutter - bunndeksel O-ringendedeksel Ventilspole O-ring Ventilfeste Ventilfeste O-ring - bunnplate Luftstempelkobling Firerring-luftstempel Ventilhus O-ring Mindre ventil Svivel O-ring Stor ventil Svingbolt O-ring - Tetningsfeste etikett O-ring - Håndtak Sikkerhetsetikett Leppetetning strøm og retur Deflektor Leppetetning - håndtak Adapter Pneumatisk leppetetning - Tetningsfeste Festemutter Leppetetning Hodet foran Adapterring Pusserring Hodet foran Endedeksel Tetning - Hodestempel Tetningshus Anti-ekstruderingsring - Hodestempel Lagerring Hodet bak Leppetetning Hodet bak Lagerring Hodet foran Pusserring Hodet bak Tetningsfeste O-ring Hydraulisk tetningshus Trekkstempel Festering Bunn Returstempel Låsering - Lyddemper Luftstempelstang Skive -1/4" BSP Luftstempelstangkule Dobbel hannplugg -1/4" BSPF Lagerring - stangende Schrader-ventil Tetningsstopp Utløser Lagerring - Håndtak Utløserstift Hode Bunndeksel bearbeidet Hodestempel Bunnplate bearbeidet Hus Luftstempel 1 17

K1250 ACTIVE. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen.

K1250 ACTIVE. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen. K1250 ACTIVE Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen. Symboler på sagen: SYMBOLFORKLARING Symboler i bruksanvisningen: ADVARSEL Motorkappere kan

Detaljer

Håndholdt malingssprøyte for beskyttende lag 3A2875C. Bruk - Deler - Reparasjon

Håndholdt malingssprøyte for beskyttende lag 3A2875C. Bruk - Deler - Reparasjon Bruk - Deler - Reparasjon Håndholdt malingssprøyte for beskyttende lag 3A2875C NO - Kun for bruksområder for bærbare sprøyter for beskyttende lag - - Kun for profesjonelt bruk - - Ikke godkjent for bruk

Detaljer

SB 702. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Hydraulisk hammer

SB 702. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Hydraulisk hammer Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning Hydraulisk hammer Innhold Innhold Innledning......................................................................... 5 Om Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning.........................................

Detaljer

President luftmotorer

President luftmotorer Bruksanvisning Deleliste President luftmotorer Brukes til Graco væskehåndteringspumper. 306982N Rev. AF Se instruksjonsboken som tilhører pumpen for maksimalt arbeidstrykk. Modell 205647, serie L Middeltrykks

Detaljer

COBRA. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Motorboremaskiner og spett COMBI

COBRA. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Motorboremaskiner og spett COMBI COBRA COMBI Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning Motorboremaskiner og spett COBRA COMBI Innhold Innhold Innledning......................................................................... 5 Om Sikkerhetsinstrukser

Detaljer

250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1

250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1 507_cop 8-06-007 0:4 Pagina Husqvarna Outdoor Products Italia S.p.A. Via Como 7-868 Valmadrera (LC) - ITALY Tel. + 9 04 0 - Fax +9 04 5867 PN. 507 REV. 00 (06/07) G G7 G9 G0 G8 4 6 5 H I I I I 4 5 6 T

Detaljer

FORMULA 60. 250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1

FORMULA 60. 250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1 507_cop 8-06-007 0:4 Pagina FORMULA 60 PN. 5008 REV. 00 (06/07) Husqvarna Outdoor Products Italia S.p.A. Via Como 7-868 Valmadrera (LC) - ITALY Tel. + 9 04 0 - Fax +9 04 5867 G G7 G9 G0 G8 4 6 5 H I I

Detaljer

Bruksanvisning SG13. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen.

Bruksanvisning SG13. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Bruksanvisning SG13 Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

KMH. serien MARINEGIR KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 BRUKERHÅNDBOK

KMH. serien MARINEGIR KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 BRUKERHÅNDBOK KMH serien BRUKERHÅNDBOK KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 MARINEGIR Ansvarsfraskrivelse: Alle opplysninger, illustrasjoner og spesifikasjoner i denne brukerhåndboken er baserte på de nyeste opplysninger

Detaljer

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold Riva2 530/670 Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT

Detaljer

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning MZ28T Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling!

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! BRUKSANVISNING Rundballepresse Orkel GP 1250 GP 1 2 5 0 Orkel Orkel + Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Produsent: GJÖNNES MEK. VERKSTED AS N - 7320 FANNREM Serienr.: (fra # 2206001...) Forhandlerens

Detaljer

B28 PS. Instrukcja obsługi Bruksanvisning PL (2-27) NO (28-53)

B28 PS. Instrukcja obsługi Bruksanvisning PL (2-27) NO (28-53) Instrukcja obsługi Bruksanvisning B28 PS Przed przystąpieniem do pracy maszyną prosimy dokładnie i ze zrozumieniem zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå

Detaljer

Leica DM750 Bruksanvisning

Leica DM750 Bruksanvisning Leica DM750 Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 15 Klar! 18 Ferdig! 28 Gå! 42 Vedlikehold av mikroskopet 44 Størrelser 47 Bruksanvisning for Leica DM750 2 Innhold Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

2004 Ready 4. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

2004 Ready 4. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 2004 Ready 4 Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet... 3 Innledning... 3 Sikkerhetsterminologi og symboler...3 Produktgaranti...

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA SNøfReSeR HSM1590i INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Symbolet e-spec ble opprinnelig skapt for å signalisere ønsket om å bevare naturen

Detaljer

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 2008 Ready 8, 8S Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet... 3 Innledning... 3 Sikkerhetsterminologi og symboler...3 Produktgaranti...

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

Bruksanvisning AR19 AR25. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen.

Bruksanvisning AR19 AR25. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Bruksanvisning AR19 AR25 Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner

Detaljer

Brukerveiledning Minilub 502

Brukerveiledning Minilub 502 Brukerveiledning Minilub 502 Vår styrke er solid teknisk kompetanse som er bygget opp over mange år i bransjen. Dyktige og engasjerte medarbeidere står på for å løse de oppgavene vi møter. Dette kombinert

Detaljer

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870 HÅNDBOK MANUAL Beha bygg-inn oppvaskmaskin Les denne håndboken! 1. S I K K E R H E T Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig

Detaljer

Elektrisk rullestol. Brukerveiledning. Salsa R2 og Salsa M 000690688.13

Elektrisk rullestol. Brukerveiledning. Salsa R2 og Salsa M 000690688.13 Elektrisk rullestol Salsa R2 og Salsa M Brukerveiledning 000690688.13 Informasjon for bruker Bruksformål for elektriske rullestoler: Elektriske rullestoler skal brukes innendørs eller utendørs av personer

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL E0 ORIGINAL E0 ORIGINAL E0 ORIGINAL Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Du har gjort en klok investering. Bruk noen få minutter på å beskytte den ved å registrere produktet

Detaljer

Bruker-, sikkerhets- og vedlikeholdshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen.

Bruker-, sikkerhets- og vedlikeholdshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Bruker-, sikkerhets- og vedlikeholdshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. LIFTLUX Modell 203-24 Serienummer fra og med 15548 Inkluderer Serienummer 12378

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING Modell nr. PETL40907.0 Serienr. Skriv ned serienummeret i feltet over for fremtidig bruk. Serienummermerke MERK: Les alle forholdsregler og instruksjoner i denne brukerveiledningen

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL MONTERING - S. 10 Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Ta et par minutter og beskytt den ved å registrere produktet på nettet på www.weber.com. DU MÅ LESE DENNE BRUKERVEILEDNINGEN

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14449s-1 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14449s-1 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14449s-1 Printed in U.S.A. BASERT PÅ PRINSIPPET Wet Dust Can t Fly BRUKER RAINBOW The Power of Water FOR Å EFFEKTIVT FJERNE SKITT OG PARTIKLER

Detaljer